ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
KEMATERM
STYROKEM 215
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 228
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 235
KEMATERM 240 LIGHT
KEMAKOL SUPERFLEX 175
KEMATERM PU
KEMATERM MTX 240
KEMATERM EPS/XPS
KEMATERM MW
KEMATERM GRUND 210
KEMATERM PL-X
KEMATERM PL-S
KEMATERM PL-SX
KEMATERM PL-G
KEMATERM PL-VIVA
KEMATERM PL-FINE
KEMATERM PL-SPECIAL
KEMATERM PL-MOSAIC
KEMACOLOR X
KEMACOLOR S
KEMACOLOR G
KEMACOLOR VIVA
KEMA ZAKLADACÍ PROFIL
KEMA ROHOVÝ ZAKLADACÍ PROFIL
KEMA MONTÁŽNA SADA
KEMA ROHOVÝ PROFIL SO SIEŤKOU
KEMA DILATAČNÝ PROFIL
KEMA OKENNÝ PROFIL
KEMA 8N
KEMA STR-U
KEMA NTK-U
KEMA D-FV T
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
Kontaktné zatepľovacie systémy
ETICS (External thermo insulation contact system) t.j. vonkajší
kontaktný zatepľovací systém je skladba materiálov, ktoré spolu s
pôvodnou stavebnou konštrukciou zabezpečujú požadovanú (normovú)
tepelnú ochranu budovy bez negatívneho vplyvu na ostatné funkčné
vlastnosti stavebnej konštrukcie a budovy.
Kontaktný zatepľovací systém je prídavná konštrukcia vyznačujúca sa tepelnoizolačnou schopnosťou, dodávaná ako systém zostavený
z presne určených komponentov, ktorý sa pripevňuje lepením a mechanickym kotvením spravidla na vonkajšej strane obvodového plášťa,
pričom jeho jednotlivé vrstvy sú vo vzájomnom kontakte.
VONKAJŠÍ KONTAKTNÝ
ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM
Všetky komponenty kontaktných zatepľovacích systémov vyberie výrobca špeciálne pre zodpovedajúci systém a podklad. Podľa druhu použitého
izolantu sa kontaktné zatepľovacie systémy ďalej delia na:
KEMATERM EPS, systémy s polystyrénovým izolantom – izolantom sú polystyrénové fasádne izolačné dosky. Ako izolant môže byť použitý expandovaný alebo extrudovaný polystyrén, polystyrénové izolačné
dosky môžu byť plné s hladkými hranami alebo na pero-drážku.
KEMATERM MW, systémy s minerálnovláknitým izolantom – izolantom sú minerálne fasádne izolačné dosky. Podľa orientácie vlákien
rozoznávame izolačné dosky s pozdĺžnym vláknom (vlákna sú orientované rovnobežne s plochou zatepľovanej konštrukcie) a dosky s kolmým
vláknom tzv. lamely (vlákna sú orientované kolmo na plochu zatepľovanej konštrukcie).
KEMATERM MW
KEMATERM EPS
KEMATERM XPS
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 228
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 235
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM MTX 240
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 228
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 235
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM GRUND 210
KEMATERM PL-X
KEMATERM PL-G *
KEMATERM PL-S
KEMATERM PL-SX
KEMATERM PL-VIVA
V
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 228
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 240 LIGHT
STYROKEM 215
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 235
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM PU
* KEMATERM PL-G iba so systémom KEMATERM EPS
TABUĽKA POUŽITIA
KEMATERM SYSTÉMY
Izolačný materiál
34
ETAG
004
ETAG
004
VARIANT
(EPS)
215/224/225/
231 RAPID/240 LIGHT
(MW)
224/225/
240 LIGHT
(ETAG 004)
EPS
LEPIDLO
STYROKEM 215
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM PU
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM PU
KEMATERM 235
KEMATERM 228
TEPELNÁ IZOLÁCIA
KEMATERM EPS
KEMATERM MW
KEMATERM EPS
KEMATERM MW
KOTVENIE
KEMA 8N
KEMA STR-U
KEMA NTK-U
KEMA D-FV T
KEMA 8N
KEMA STR-U
KEMA NTK-U
KEMA D-FV T
KEMA 8N
KEMA STR-U
KEMA NTK-U
KEMA D-FV T
KEMA 8N
KEMA STR-U
KEMA D-FV T
STIERKOVANIE
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM 235
KEMATERM 228
ARMOVANIE
KEMATERM MTX 240
KEMATERM MTX 240
KEMATERM MTX 240
KEMATERM MTX 240
ZÁKLADNÝ NÁTER
KEMATERM GRUND 210
KEMATERM GRUND 210
KEMATERM GRUND 210
KEMATERM GRUND 210
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
KEMATERM PL-G
KEMATERM PL-S
KEMATERM PL-X
KEMATERM PL-SX
KEMATERM PL-VIVA
KEMATERM PL-FINE
KEMATERM PL-SPECIAL
KEMATERM PL-MOSAIC
KEMATERM PL-S
KEMATERM PL-X
KEMATERM PL-SX
KEMATERM PL-VIVA
KEMATERM PL-FINE
KEMATERM PL-SPECIAL
KEMATERM PL-MOSAIC
KEMATERM PL-G
KEMATERM PL-X
KEMATERM PL-S
KEMATERM PL-X
(ETAG 004)
MW
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
25/1
48 vriec/paleta
STYROKEM 215
7,75 €/vrece
0,31 €/kg
Lepidlo na lepenie polystyrénu
Priemyselne pripravená polymér cementová, mikroarmovaná suchá zmes kremenného
piesku presnej granulácie a špeciálnych prísad. Pri príprave pridávame iba vodu. Určené
iba na lepenie fasádnych termoizolačných dosiek na podklady z tehál, betónu, pórobetónu
(Ytong) a pevných omietok.
• Dobrá priľnavosť
• Ľahká spracovateľnosť
• Vysoká výdatnosť
Spotreba: cca. 4 kg/m² na lepenie
25/1
48 vriec/paleta
7,50 €/vrece
0,30 €/kg
KEMATERM 224
É
NOV
Lepiaca a stierková hmota na termoizolačné dosky
Priemyselne pripravená cementová zmes kremenného piesku presnej granulácie a špeciálnych
prísad. Pri príprave pridávame iba vodu. Určené na lepenie a armovanie fasádnych termoizolačných dosiek na podklady z tehál, betónu, pórobetónu a pevných omietok a na zhotovenie stierky
armovanej sklotextilnou mriežkou pred aplikáciou dekoratívnych tenkovrstvových omietok.
• Paropriepustná
• Dobrá spracovateľnosť
Spotreba: cca. 4 kg/m² na lepenie dosiek
cca. 4 kg/m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 3 mm)
25/1
48 vriec/paleta
8,50 €/vrece
0,34 €/kg
VÉ
ÉNO
PYL RI
PRO O VNÚT
Y
L
PO NA V
K
VLÁ
KEMATERM 225
Polymér cementová mikroarmovaná lepiaca
a stierková hmota na termoizolačné dosky
Priemyselne pripravená polymér cementová, mikroarmovaná suchá zmes kremenného piesku
presnej granulácie a špeciálnych prísad. Pri príprave pridávame iba vodu. Určené na lepenie
a armovanie fasádnych termoizolačných dosiek na podklady z tehál, betónu, pórobetónu a
pevných omietok a na zhotovenie stierky armovanej sklotextilnou mriežkou pred aplikáciou
dekoratívnych tenkovrstvových omietok.
• Dobrá priľnavosť
• Dobrá spracovateľnosť
Spotreba: cca. 4 kg/m² na lepenie dosiek
cca. 4 kg/m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 3 mm)
KEMATERM 228
25/1
48 vriec/paleta
Špeciálna lepiaca a stierková hmota na termoizolačné dosky
Priemyselne pripravená polymér cementová, suchá zmes kremenného piesku presnej granulácie a špeciálnych prísad. Pri príprave pridávame iba vodu. Určené na lepenie a armovanie
fasádnych termoizolačných dosiek (MINERÁLNEJ VLNY) na podklady z tehál, betónu, pórobetónu a pevných omietok a na zhotovenie stierky armovanej sklotextilnou mriežkou pred
aplikáciou dekoratívnych tenkovrstvových omietok.
• Testované podľa normy ETAG 004
• Dobrá priľnavosť
• Vysoká paropriepustnosť
• Dobrá spracovateľnosť
14,75 €/vrece
0,59 €/kg
ETAG
004
BALENIE
Spotreba: cca. 5 kg/m² na lepenie dosiek
cca. 5 kg/m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 3 mm)
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
35
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
25/1
48 vriec/paleta
12,75 €/vrece
0,51 €/kg
OVÉ
YLÉN I
ROP VNÚTR
P
Y
POL NA VO
K
VLÁ
KEMATERM 231 RAPID
Rýchlo tuhnúca polymér cementová mikroarmovaná
lepiaca a stierková hmota na termoizolačné dosky
Priemyselne pripravená polymér cementová, mikroarmovaná suchá zmes kremenného
piesku presnej granulácie a špeciálnych prísad na urýchlené tuhnutie tvrdnutie. Pri príprave
pridávame iba vodu. Určené na lepenie a armovanie fasádnych termoizolačných dosiek na
podklady z tehál, betónu, pórobetónu a pevných omietok a na zhotovenie stierky armovanej
sklotextilnou mriežkou pred aplikáciou dekoratívnych tenkovrstvových omietok, kde sa
vyžaduje urýchlenée tuhnutie.
• Vhodná na realizáciu fasád pri nízkych vonkajších teplotách (nad +5°C)
• Umožňuje rýchlejšiu prácu pri normálnych teplotách (druhá
armovacia vrstva sa môže nanášať už po 2 hodinách)
• Dobrá priľnavosť
• Flexibilita
Spotreba: cca. 4 kg/m² na lepenie dosiek
cca. 4 kg/m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 3 mm)
KEMATERM 235
25/1
48 vriec/paleta
10,00 €/vrece
0,40 €/kg
Špeciálna lepiaca a stierková hmota na termoizolačné dosky
Priemyselne pripravená polymér cementová, suchá zmes kremenného piesku presnej granulácie a špeciálnych prísad. Pri príprave pridávame iba vodu. Určené na lepenie a armovanie
fasádnych termoizolačných dosiek (EPS a XPS) na podklady z tehál, betónu, pórobetónu a
pevných omietok a na zhotovenie stierky armovanej sklotextilnou mriežkou pred aplikáciou
dekoratívnych tenkovrstvových omietok.
• Testované podľa normy ETAG 004
• Dobrá priľnavosť
• Paropriepustnosť
• Flexibilita
• Dobrá spracovateľnosť
ETAG
004
25/1
54 vriec/paleta
17,00 €/vrece
0,68 €/kg
Spotreba: cca. 4 kg/m² na lepenie dosiek
cca. 4 kg/m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 3 mm)
KEMATERM 240 LIGHT
É
NOV
Ľahčená, strojom aplikovateľná lepiaca
a stierkovacia hmota na termoizolačné dosky
Ľahčená lepiaca a armovacia stierka na báze bieleho cementu, s preddefinovanou zrnitosťou
kremičitého piesku a špeciálnych prísad, na strojné spracovanie. Používa sa ako lepidlo na
lepenie fasádnych termoizolačných dosiek (EPS, XPS) na tehlové alebo betónové podklady resp.
na dostatočne pevné a stabilné povrchy. Používa sa tiež ako armovacia stierka na inštaláciu
výstužných sklotextiných mriežok pred aplikáciou dekoratívnych tenkovrstvových omietok.
• Vysoká výdatnosť
• Strojná aplikácia
• Na tenkovrstvové (3 mm) a hrubšie (5 mm) nanášanie
Spotreba: cca. 4,5–5,5 kg/m² na lepenie dosiek
cca. 3–4 kg/m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 3 mm)
cca. 5,5–6,5 kg/m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 5 mm)
KEMAKOL SUPERFLEX 175
25/1
48 vriec/paleta
Flexibilné lepidlo na veľ koformátové obklady a dlažby
Flexibilné cementové lepidlo obohatené polymérmi na lepenie keramických obkladov a
dlažieb v hrúbke vrstvy 3 mm. Na vonkajšie a vnútorné lepenie obkladov a dlažieb veľkých
formátov, na obklady v bazénoch, na fasádach, lepenie klinkerov, prírodného a umelého
kameňa, nových obkladov na staré, na podlahové vykurovanie a sadrokartón, na podklady
z liateho asfaltu (v interiéri).
• Na lepenie obkladov na zatepľovacie systémy
• Lepenie na podklady, kde sa očakávajú priečne deformácie
• Predĺžený čas spracovania
• Lepenie na podlahové vykurovanie, sadrokartón
• Lepenie obkladov na vytvrdnutý betón
24,75 €/vrece
0,99 €/kg
C2TE
S1
36
BALENIE
Spotreba: 2–4 kg/m² v závislosti od podkladu, veľkosti a typu obkladu a aplikačnej metódy
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
KEMATERM PU
Polyuretánové lepidlo na tepelnoizolačné dosky
Polyuretánové lepidlo na tepelnoizolačné fasádne dosky je 1-zložková polyuretánová pena, vhodná
na inštaláciu s pištoľou. Lepidlo tvrdne v dôsledku vlhkosti vzduchu. Na inštaláciu tepelných
izolačných dosiek z polystyrénu na podklady z asfaltu ako aj izolácie z perimetra na vonkajších
stenách suterénu. Používa sa tiež ako pomôcka pri osadzovaní izolačných panelov v stavebnej
jame pred jej zasypaním. Výborná priľnavosť na betón, murivo, omietky, drevo, kov, asfalt.
• Jednoduché použitie
• Vysoká účinnosť
• Dokáže vyplňiť netesnosti
• Dodatočná tepelná izolácia
• Šetrná k životnému prostrediu, neobsahuje CFC ani HCFC
6,20 €/dóza
750 ml aerosol dóza
1/1
12 dóz/kartón
Spotreba: 1 kartuša na cca. 6 m² izolačných dosiek
KEMATERM MTX 240
Sklotextilná mriežka
Sklotextilná mriežka odolná voči pôsobeniu zásad, zložená z obaľovaných sklenných vlákien.
Na vytváranie výstužnej vrstvy. Ako základný prvok KEMATERM systému, testované v súlade s
ETAG 004, vhodný pre všetky KEMATERM kontaktné zatepľovacie systémy, ale aj iných systémov.
Veľkosť ôk približne 4 mm.
• Jednoduché uchytenie priamo z rolky
• Vhodné pre všetky typy omietok
• Dobrá odolnosť
50 bm v rolke
0,90 €/rolka
33 roliek/paleta (1650 m²)
ETAG
004
Spotreba: 1,1 m² na m² povrchu
1 balenie (rolka) postačuje na cca. 45 m²
KEMATERM EPS/XPS
Fasádne izolačné platne
Biele platne z expandovaného polystyrénu EPS, ako vonkajší tepelne izolačný systém na
fasády nových a existujúcich budov. K dispozícii tiež v prevedení s drážkou (EPS-P). Testované
v súlade s ETA 004. Pre základové plochy sa odporúča KEMATERM XPS, s tepelnou vodivosťou
λ = 0,035 W/mK, formát 125 × 60 cm.
• Vysoká rozmerová presnosť
• Hrúbky 20–200 mm
• Ťažko horľavé
• Tepelná vodivosť: λ = 0,038 W/mK
• Formát: 100 x 50 cm
cca. 0,25 m³
vo fólii
ETAG
004
Spotreba: 2 platne/m²
KEMATERM MW
Fasádne izolačné platne
Platne z minerálnej vlny MW s rovnými okrajmi ako kombinovaný systém vonkajšej tepelnej
izolácie stien pre fasády nových aj starších budov. Testované podľa ETAG 004 a EN 13162.
• Nehorľavé
• Hrúbky 60–180 mm
• Tepelná vodivosť: λ = 0,040 W/mK
• Formát: 100 x 50 cm
cca. 0,25 m³
vo fólii
ETAG
004
Spotreba: cca. 2 platne/m²
KEMATERM GRUND 210
25/1
24 vedier/paleta
5/1
48 vedier/paleta
54,00 €/vedro
2,16 €/kg
12,45 €/vedro
2,49 €/kg
Základný penetračný náter pod omietky Kematerm
Viacúčelový náter pre vonkajšie i vnútorné povrchy, pre následné nátery a omietky KEMATERM
PL-S, KEMATERM PL-G a KEMATERM PL-X, KEMATERM PL-MOSAIC omietky a všetky ostatné
dokončovacie omietky.
• Vylepšenie prídržnosti k podkladu pod omietky
• Uľahčuje jednotné sfarbenie finálnej vrstvy (omietky)
• Zlepšuje hydrofóbne vlastnosti podkladu
Spotreba: cca. 0,15 kg/m² na lepiace hmoty a stierky, cca. 0,30 kg/m² na omietky
BALENIE
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
37
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
KEMATERM PL-X
25/1
24 vedier/paleta
Tenkovrstvová pastovitá silikónová omietka
Tenkovrstvová pastovitá silikónová omietka ako hladená omietka a dodávaná v škrabanej
alebo ryhovanej štruktúre pre vonkajšie a vnútorné použitie. Môže byť spracovaná ručne a
strojom. Systémový komponent pre zatepľovacie fasádne systémy KEMA. Testované podľa
ETAG 004. K dispozícii v škrabanej štruktúre (K) a ryhovanej (R) štruktúre a nasledovnými
zrnitosťami a v 200 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
50,00 €/vedro
2,00 €/kg
Ochrana a dekorácia fasád a povrchov vnútorných stien na starú a novú minerálnu omietku
a tmely na vyrovnávanie povrchu, na betón, na objekty v pamiatkovej starostlivosti, pre
rekonštrukcie a na omietky ako konečná vrstva na zatepľovacie systémy KEMA KEMATERM
a sanačné omietky KEMASAN.
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Extrémne hydrofóbna
• Paropriepustná
• Umývateľná
ETAG
004
Spotreba: 1,5K=2,5 kg/m², 2K=3,2 kg/m², 3K=4,2 kg/m², 2R=2,8 kg/m², 3R=3,9 kg/m²
KEMATERM PL-S
25/1
24 vedier/paleta
Tenkovrstvová pastovitá silikátová omietka
Tenkovrstvová pastovitá silikátová omietka ako hladená omietka a dodávaná v škrabanej
alebo ryhovanej štruktúre pre vonkajšie a vnútorné použitie. Môže byť spracovaná ručne a
strojom. Systémový komponent pre zatepľovacie fasádne systémy KEMA. Testované podľa
ETAG 004. K dispozícii v škrabanej štruktúre (K) a ryhovanej (R) štruktúre a nasledovnými
zrnitosťami a v 200 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
45,00 €/vedro
1,80 €/kg
Ochrana a dekorácia fasád a povrchov vnútorných stien na starú a novú minerálnu omietku
a tmely na vyrovnávanie povrchu, na betón, na objekty v pamiatkovej starostlivosti, pre
rekonštrukcie a na omietky ako konečná vrstva na zatepľovacie systémy KEMA KEMATERM
a sanačné omietky KEMASAN.
• Minerálna
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Hydrofóbna
• Vysoko paropriepustná
• Nehorľavá
ETAG
004
25/1
24 vedier/paleta
Spotreba: 1,5K=2,5 kg/m², 2K=3,2 kg/m², 3K=4,2 kg/m², 2R=2,8 kg/m², 3R=3,9 kg/m²
KEMATERM PL-SX
É
NOV
Tenkovrstvová pastovitá omietka na báze polysiloxanov
Tenkovrstvová pastovitá polysiloxanová omietka ako hladená omietka a dodávaná v škrabanej
štruktúre pre vonkajšie a vnútorné použitie. Môže byť spracovaná ručne a strojom. Systémový
komponent pre zatepľovacie fasádne systémy KEMA. Testované podľa ETAG 004. K dispozícii
v škrabanej štruktúre (K) a nasledovnými zrnitosťami a v 200 farebných odtieňoch podľa
vzorkovníka farieb.
• Jednoduchá spracovateľnosť so zníženou spotrebou
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Umývateľná
• Vysoko paropriepustná
• Vodeodolná
Spotreba: 1K=1,9 kg/m², 1,5K=2,3 kg/m², 2K=2,9 kg/m²
38
BALENIE
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
KEMATERM PL-G
25/1
24 vedier/paleta
Tenkovrstvová pastovitá akrylátová omietka
Tenkovrstvová pastovitá akrylátová omietka ako hladená omietka a dodávaná v škrabanej
alebo ryhovanej štruktúre pre vonkajšie a vnútorné použitie. Môže byť spracovaná ručne a
strojom. Systémový komponent pre zatepľovacie fasádne systémy KEMA. Testované podľa
ETAG 004. K dispozícii v škrabanej štruktúre (K) a ryhovanej (R) štruktúre a nasledovnými
zrnitosťami a v 200 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
41,25 €/vedro
1,65 €/kg
Ochrana a dekorácia fasád a povrchov vnútorných stien na starú a novú minerálnu omietku a
tmely na vyrovnávanie povrchu, na betón, pre rekonštrukcie a na omietky ako konečná vrstva
na zatepľovacie systémy KEMA KEMATERM.
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Vysoko hydrofóbna
• Paropriepustná, umývateľná, vynikajúce farebné vlastnosti
• Vysoké mechanické namáhanie a odolnosť voči záťaži
• Jednoduchá práca s výrobkom
ETAG
004
25/1
24 vedier/paleta
60,00 €/vedro
2,40 €/kg
Spotreba: 1,5K=2,5 kg/m², 2K=3,1 kg/m², 3K=4,1 kg/m², 2R=2,7 kg/m², 3R=3,9 kg/m²
KEMATERM PL-VIVA
É
NOV
Sýtofarebná tenkovrstvová pastovitá jemná omietka
Tenkovrstvová pastovitá akrylátová omietka výrazných sýtych farieb dodávaná ako hladená
omietka v škrabanej štruktúre pre vonkajšie a vnútorné použitie. Môže byť spracovaná ručne
alebo strojom. Komponent pre zatepľovacie fasádne systémy KEMA. K dispozícii v škrabanej
štruktúre (K) s nasledovnými zrnitosťami a v 30 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
• Brilantné sfarbenie
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Vysoko hydrofóbna
• Paropriepustná, umývateľná
• Vysoké mechanické namáhanie a odolnosť voči záťaži
• Jednoduchá práca s výrobkom
Spotreba: 1,5K=2,5 kg/m², 2K=3,1 kg/m², 3K=4,1 kg/m²
KEMATERM PL-FINE
25/1
24 vedier/paleta
Tenkovrstvová pastovitá jemná omietka
Tenkovrstvová pastovitá jemná omietka na dokončovacie práce okolo okien a dverí a na
dekoratívne prvky na fasáde, pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Ochrana a dekorácia fasád
a povrchov vnútorných stien na starú a novú minerálnu omietku a tmely na vyrovnávanie
povrchu, na betón, na objekty v pamiatkovej starostlivosti, pre rekonštrukcie a na omietky ako
konečná vrstva na zatepľovacie systémy KEMA KEMATERM. K dispozícii v škrabanej štruktúre
(K) a v zrnitosti 1K (1 mm).
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Hydrofóbna
• Umývateľná
• Prednáter s KEMATERM GRUND 210
• Jednoduchá práca s výrobkom
45,00 €/vedro
1,80 €/kg
Spotreba: cca. 2 kg/m²
KEMATERM PL-SPECIAL
40/1
Tenkovrstvová vrchná omietka
Priemyselne pripravená suchá zmes na báze hydraulických spojív a špeciálnych prísad pre
vonkajšie aj vnútorné použitie.Môže byť nanášaná ručne alebo strojne na minerálne povrchy,
na omietku s tepelnou izoláciou a na fasádne zatepľovacie systémy. K dispozícii v nasledovnej
zrnitosti: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm a to v bielej farbe K009.
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Hydrofóbna
• Paropriepustná
• Jednoduchá práca s výrobkom
35 vriec/paleta
Spotreba: závisí od zrnitosti omietky
BALENIE
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
39
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
KEMATERM PL-MOSAIC
30/1
24 vedier/paleta
Mozaiková omietka z pestrých kamienkov
Hydrofóbne, zvlášť odolné farebné kamienky pre vnútorné (napr. schodište, a pod) a vonkajšie
povrchy, najmä v oblasti sokla. Priemyselne vyrábané dekoratívne farbené malty na báze organických spojív. Pastovitá, umývateľná, mechanicky odolná a dostatočne paropriepustná jemná
malta, jednoduché použitie, pre vnútorné i vonkajšie použitie na minerálne povrchy, vhodné
najmä na základy. K dispozícii v 24 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka omietok a farieb.
• Základný náter robíme s KEMATERM GRUND 210
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Vodoodpudivá
• Jednoduchá práca s výrobkom
81,00 €/vedro
2,70 €/kg
Spotreba: cca. 5,5 kg/m²
KEMACOLOR X
25/1
16 vedier/paleta
5/1
48 vedier/paleta
Silikónová farba
Priemyselne vyrobené farebné nátery na báze silikónu, pre vnútorné aj vonkajšie plochy, na
ručné alebo mechanické nátery. Vodu odpudzujúca, počasiu odolná, paropriepustná a jednoducho použiteľná farba. Vhodná ako finálna vrstva na všetky známe minerálne podklady,
na staré aj nové minerálne malty a dostatočne suché betónové povrchy. K dispozícii v 200
farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
• Vhodná ako finálny náter na KEMA sanačné omietky
• Základný náter robíme s KEMACOLOR X + 20 % vody
• Odolná voči priemyselnému odpadu
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Vysoko paropriepustná
107,50 €/vedro
4,30 €/kg
25,00 €/vedro
5,00 €/kg
Spotreba: cca. 0,5 kg/m² (základný náter + finálny náter)
KEMACOLOR S
25/1
16 vedier/paleta
5/1
48 vedier/paleta
Silikátová farba
Priemyselne vyrobené farebné nátery na báze silikátov, pre vnútorné aj vonkajšie plochy,
na ručné alebo mechanické nátery. Vodu odpudzujúca, počasiu odolná, paropriepustná a
jednoducho použiteľná farba. Vhodná ako finálna vrstva na všetky známe minerálne podklady,
na staré aj nové minerálne malty a dostatočne suché betónové povrchy. K dispozícii v 200
farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
• Vhodná ako finálny náter na KEMA sanačné omietky
• Základný náter robíme s KEMACOLOR S + 20 % vody
• Odolná voči priemyselnému odpadu
• Odolná voči poveternostným vplyvom
90,00 €/vedro
3,60 €/kg
20,50 €/vedro
4,10 €/kg
Spotreba: cca. 0,5 kg/m² (základný náter + finálny náter)
KEMACOLOR G
25/1
16 vedier/paleta
5/1
48 vedier/paleta
Akrylátová farba
Priemyselne vyrobené farebné nátery na báze akrylátov, pre vnútorné aj vonkajšie plochy,
na ručné alebo mechanické nátery. Vodu odpudzujúca, počasiu odolná, paropriepustná a
jednoducho použiteľná farba. Vhodná ako finálna vrstva na všetky známe minerálne podklady,
na staré aj nové minerálne malty a dostatočne suché betónové povrchy. K dispozícii v 200
farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
• Základný náter robíme s KEMACOLOR G + 20 % vody
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Umývateľná
• Vysoké mechanické namáhanie a odolnosť voči záťaži
• Hydrofóbna
• Jednoduchá práca s výrobkom
87,50 €/vedro
3,50 €/kg
20,00 €/vedro
4,00 €/kg
Spotreba: cca. 0,5 kg/m² (základný náter + finálny náter)
40
BALENIE
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
25/1
16 vedier/paleta
5/1
48 vedier/paleta
220,00 €/vedro
8,80 €/kg
46,00 €/vedro
9,20 €/kg
KEMACOLOR VIVA
É
NOV
Sýtofarebná akrylátová farba
Priemyselne vyrobené farebné nátery na báze akrylátov, pre vnútorné aj vonkajšie plochy,
na ručné alebo mechanické nátery. Brilantné intenzívne farby. Vodu odpudzujúca, počasiu
odolná, paropriepustná a jednoducho použiteľná farba. Vhodná ako finálna vrstva na všetky
známe minerálne podklady, na staré aj nové minerálne malty a dostatočne suché betónové
povrchy. K dispozícii v 30 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
• Brilantné sfarbenie
• Základný náter robíme s KEMACOLOR VIVA + 20 % vody
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Umývateľná
• Vysoké mechanické namáhanie a odolnosť voči záťaži
• Hydrofóbna
• Jednoduchá práca s výrobkom
Spotreba: cca. 0,5 kg/m² (základný náter + finálny náter)
KEMA SOKLOVÝ PROFIL
Hliníkový soklový profil
Hliníkový soklový profil tvaru U s okapovým nosom a horným lemovaním na napojenie tepelno
izolačného systému k soklovému profilu. Pre dosky hrúbky 5–20 cm. Zvýšená stabilita vďaka
väčšej hrúbky profilu od 12 cm.
Dĺžka 2,5 m
KEMA SOKLOVÝ ROHOVÝ PROFIL
Hliníkový soklový profil – rohový
Hliníkový soklový profil tvaru U s okapovým nosom a horným lemovaním na napojenie tepelno
izolačného systému v rohu k soklovému profilu. Pre dosky hrúbky 5–16 cm.
Dĺžka 73 cm
KEMA MONTÁŽNA SADA
Kotviaci materiál pre KEMA SOKLOVÝ PROFIL
Obsahuje: 75 kusov plastových rozpínacích kotiev s pozinkovanými skrutkami 6 × 60 mm, 10
kusov kotiev a 50 kusov rozperných prvkov 3 mm pre soklový profil KEMA.
Sada
Kus
KEMA ROHOVÝ PROFIL SO SIEŤKOU
2,5 m
1 balenie =25 kusov = 62,5 m
1 krabica = 2 balenia =50 kusov
Hliníkový alebo plastový rohový profil
Rohový profil s jemnou alkalicky odolnou sieťkou so sklených vlákien slúžiaci ako rohová
výstuž. Šírka sieťky 10 × 10 cm.
KEMA DILATAČNÝ PROFIL E-FORM
Kus
Dilatačný profil
Dilatační škárový profil so sieťkou zo skleného vlákna na povrchy stien pre utesnenie dilatačných škár budov. Šírka sieťky: 2 × 10 cm. Šírka škáry: 5–25 mm.
2,5 m
1 balenie =25 kusov = 62,5 m
BALENIE
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
41
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
KEMA OKENNÝ PROFIL ŠTANDARD
Kus
1,4 m
1 krabica = 25 kusov = 35 m
Kus
2,4 m
1 krabica =25 kusov = 60 m
Samolepiaci plastový profil
Samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou a so sieťkou zo skleného vlákna na vytvorenie
tesného pripojenia k rámu okien a dverí voči vetrom hnanému dažďu s opticky atraktívnou
tieniacou medzerou. Šírka sieťky: 12,5 cm.
KEMA 8N
Zatĺkacia kotva
Zatĺkacia kotva s oceľovým tŕňom s vysokou odolnosťou voči vytrhnutiu z podkladu pre všetky
tepelno izolačné dosky.
Krabica 100 kusov
Oblasť použitia: betón, ľahčený betón, pevný blok, priečne dierované murivo. Kotevná hĺbka
v pevnom podklade: ≥ 35 mm.
HRÚBKA IZOLANTU
Staré budovy
Nové budovy
60 mm
40 mm
80 mm
60 mm
100 mm
80 mm
120 mm
100 mm
140 mm
120 mm
160 mm
140 mm
180 mm
160 mm
Dĺžka kotvy
110 mm
130 mm
150 mm
170 mm
190 mm
210 mm
230 mm
KEMA STR-U
Skrutkovacia kotva
Univerzálna skrutkovacia kotva pre všetky podkladné spodné vrstvy (podklady) pre izolačné
desky z EPS-F a minerálnej vlny. Používá sa pri povrchovej aj zapustenej montáži. Kotevná
hĺbka v pevnom podklade: ≥ 25 mm / ≥ 65 mm v pórobetóne.
Krabica 100 kusov
Oblasti použitia: betón, ľahčený betón, plná tehla, priečne dierovaná tehla, pórobetón.
HRÚBKA IZOLANTU
Staré budovy
Nové budovy
80 mm
60 mm
100 mm
80 mm
120 mm
100 mm
140 mm
120 mm
160 mm
140 mm
180 mm
160 mm
Dĺžka kotvy
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
215 mm
KEMA NTK-U
Zatĺkacia kotva
Zatĺkacia kotva s plastovým tŕňom pre EPS izolačné dosky. Kotevná hĺbka v pevnom podklade:
≥ 40 mm.
Krabica 100 alebo 200 kusov
Oblasť použitia: betón, pevný kváder.
HRÚBKA IZOLANTU
Nové budovy
Staré budovy
40 mm
20 mm
60 mm
40 mm
80 mm
60 mm
100 mm
80 mm
120 mm
100 mm
140 mm
120 mm
160 mm
140 mm
42
BALENIE
VÝROBOK
Dĺžka kotvy
90 mm
110 mm
130 mm
150 mm
170 mm
190 mm
210 mm
POPIS VÝROBKU
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
KEMA D-FV T
Skrutkovacia kotva
Skrutkovacia kotva s oceľovou skrutkou pre náročnejšie podklady a na všetky typy izolačných
dosiek. Hlavne pri obnove tepla a pri veľkých hrúbkach izolantov. Kotevná hĺbka v pevnom
podklade: ≥ 70 mm.
Krabica 50, 100 alebo 200 kusov
Oblasť použitia: betón, ľahčený betón, pevný kváder, zvislé jadrové murivo, pórobetón.
HRÚBKA IZOLANTU
Nové budovy
Staré budovy
80 mm
60 mm
100 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
160 mm
200 mm
180 mm
220 mm
200 mm
240 mm
260 mm
300 mm
280 mm
BALENIE
VÝROBOK
Dĺžka kotvy
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm
260 mm
290 mm
310 mm
350 mm
390 mm
POPIS VÝROBKU
43
VÝROBKY NA MAĽOVANIE, OMIETANIE A ZATEPĽOVANIE
Dajte svojej
j j stavbe
t b niečo
i č špeciálne
š
…
… opatrite ich KEMA produktami na maľovanie, omietanie a zatepľovanie.
VYROVNÁVACIE HMOTY NA STENY A STROPY
PRODUKTY NA ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
PENETRÁCIE A IMPREGNÁCIE
HOTOVÉ OMIETKY A MALTY
Skvalitníme
stavby.
SANAČNÉ OMIETKY
SPOJIVÁ
www.kema-on.net
KEMA Stavebné materiály, s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji | T: 02 455 22 800 | F: 02 455 22 801 | E: [email protected]
Download

KEMA - Katalóg 2011 SVK Kematerm