KATALÓG
VÝROBKOV
Skvalitníme stavby.
SYSTÉMOVĚ RIEŠENIA A PORADENSTVO
KREMIČITÉ PIESKY
VÝROBKY PRE PODLAHÁROV
VÝROBKY PRE OBKLADAČOV
VÝROBKY NA MAĽOVANIE, OMIETANIE A ZATEPĽOVANIE
PRÍSADY DO BETÓNU A CEMENTOVÝCH MÁLT
SANÁCIA, OCHRANA A UTESŇOVANIE STAVIEB
A BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
SANÁCIA A OCHRANA OBJEKTOV
PRED KAPILÁRNOU VLHKOSŤOU
www.kema-on.net
KEMA Stavebné materiály, s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji | T: 02 455 22 800 | F: 02 455 22 801 | E: [email protected]
S nami k lepšej budúcnosti
Pred mnohými rokmi sme v najkrajších kútoch našej zeme narazili na drobné, takmer priehľadné zrnká. Zrnká, ktoré sa úplne líšili od tých, čo sme dosiaľ poznali, sa celé stáročia
ukrývali hlboko v zemi nad nánosmi ílu. Boli to zrnká rýdzeho kremeňa, ktorý dnes už pozná
celý svet vďaka jeho tvrdosti a schopnosti zošľachtiť každý materiál.
Tieto úžasné zrnká sme onedlho po ich objavení začali ťažiť vo veľkom a stali sa tak živobytím
mnohých rodín. Obrovské kvantum kremenných zrniek, ktoré sa používali na filtrovanie
vody vo veľkých mestách, v hutníckom priemysle, pri balení skla, ako i na veľa iných účelov,
sme dlhé roky vyvážali do celého sveta.
Jedného dňa niekomu napadla úžasná myšlienka. Čo keby sa kremeň pridával do stavebných materiálov? Ľudia sa už dávno snažili nájsť vhodný nerast, pomocou ktorého by boli
schopní vyrobiť izolačné nátery. Ako iste tušíte, zrnká toho vhodného nerastu sa našli práve
tu, v našom piesku. A tak sa začal nový príbeh. Od skromných začiatkov sme sa prepracovali
až k tomu, čo Vám dnes ponúkame v našom katalógu. Nie je to však len príbeh kremenných
zrniek, ale aj ľudí, ktorých spája láska k týmto drobným zrnkám a výroba materiálov, ktoré sú
súčasťou budov po celom svete. Kremenné zrnka si našli svoju cestu až do Kórey a Indonézie,
boli použité pri renovácii stien v ruskom Kremli i pri stavbe masívnych komplexov na ukrajinských stepiach. Naše kremenné zrnká boli použité aj pri stavbách na Strednom východe,
v severnej Afrike, východnej i západnej Európe, Škandinávii a v mnohých iných kútoch sveta.
Je takmer nemožné vymenovať všetky miesta a spôsoby využitia kremenných zrniek vyťažených u nás, v Puconci.
Možno i Vy nájdete práve to, čo potrebujete v tomto katalógu. Možno spravíte aj ďalší krok
a vyskúšate náš výrobok. Možno sa dokonca vrátite k nám i v budúcnosti. Ak sa nám podarilo
roznietiť iskierku záujmu vo Vás natoľko, aby ste sa nám ozvali, či azda i objednali niektoré
z našich výrobkov, budeme mať možnosť opäť prežiť celý tento úžasný príbeh zrniek objavených pred polstoročím človekom, ktorý vedel oceniť ich skutočnú hodnotu a potenciál. No,
tento raz sa súčasťou nášho príbehu stanete i Vy.
Branko Drvarič
GENERÁLNY RIADITEĽ
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 1
21.6.11 13:21
Obsah
Lepidlá na obklady, prírodný kameň, pórobetón
KEMABOND 109 · KEMABOND 120 · KEMABOND 121 · KEMALASTIC · KEMABOND FLEX 131
KEMAKOL FLEX 170 · KEMAKOL SUPERFLEX 175 · KEMA STARLIGHT FLEX · KEMAKOL MARMOR 180
KEMAKOL MARMOR 181 · KEMAKOL PLAST 190 · KEMAKOL RAPID 193 · KEMAKOL RAPID 195
KEMAKOL ULTRAFLEX 177 · KEMAPOX LF · KEMAMIX SPX · KAMENOL · KAMENOL W
Škárovacie hmoty a tesniace tmely
ŠKÁROVACIE HMOTY
Y · NANOCOLOR
NANOCOLOR FLOOR · BETA+ · KEMAPOX LF
TESNIACE TMELY
Y · KEMASIL · KEMAFLEX ACRYL · KEMAFLEX MS
KEMAFLEX PU · KEMAFLEX PE X6
Vodotesné hmoty a rýchlotuhnúce malty
HIDROSTOP 94 · HIDROSTOP 94 W · HIDROSTOP FLEX · HIDROSTOP ELASTIK
HIDROSTOP DP · HIDROSTOP ACRYL · HIDROSTOP VH · HIDROSTOP AN
HIDROSTOP MONOPUR · HIDROSTOP PENETRAT · HIDROZAT
HIDROSTOP KIT
Tesniace pásky
KEMABAND TESNIACA PÁSKA 12 · KEMABAND TACK 12 · KEMABAND TESNIACA PÁSKA 24 · KEMABAND Y TESNIACA ROHOVÁ PÁSKA
KEMABAND X TESNIACA ROHOVÁ PÁSKA
KEMABAND MANŽETA M12 · KEMABAND MANŽETA M42 · KEMABAND TESNIACA PÁSKA HN · KEMA FIXER
KEMA SWELL · KEMA MASTIC · KEMA MASTIC WA · KEMAFOIL
KEMAFOIL Y UHOLNÍK · KEMAFOIL X UHOLNÍK
Zatepľovacie systémy KEMATERM
STYROKEM 215 · KEMATERM 224 · KEMATERM 225 · KEMATERM 228
KEMATERM 231 RAPID · KEMATERM 235 · KEMATERM 240 LIGHT · KEMAKOL SUPERFLEX 175
KEMATERM PU · KEMATERM MTX 240 · KEMATERM EPS/XPS · KEMATERM MW · KEMATERM GRUND 210
KEMATERM PL-X · KEMATERM PL-S · KEMATERM PL-SX
KEMATERM PL-G · KEMATERM PL-VIVA · KEMATERM PL-FINE · KEMATERM PL-SPECIAL
KEMATERM PL-MOSAIC · KEMACOLOR X · KEMACOLOR S · KEMACOLOR G
KEMACOLOR VIVA · KEMA ZAKLADACÍ PROFIL · KEMA ROHOVÝ ZAKLADACÍ PROFIL · KEMA MONTÁŽNA SADA
KEMA ROHOVÝ PROFIL SO SIEŤKOU · KEMA DILATAČNÝ PROFIL E-FORM
KEMA OKENNÝ PROFIL ŠTANDARD · KEMA 8N · KEMA STR-U · KEMA NTK-U
KEMA D-FV T
Vyrovnávacie hmoty na steny a stropy
KEMAGLET FX · KEMAGLET G · KEMAGLET S · KEMA AM RAPID
Hotové omietky a malty
KEMAMIX G· KEMAMIX F · KEMAMIX PRISMA
Spojivá
5
8
9
10
11
13
15
16
17
18
19
22
23
24
25
27
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
47
49
51
53
KEMAFIN CEMENT W · KEMAFIN ELECTRO GYPSUM
Penetrácie a impregnácie
KEMACRYL · KEMAGRUND S · KEMAGRUND A · KEMAGRUND DEEP
KEMAGRUND PU · KEMALATEX · KEMALASTIC
Renovácie omietok / sanačné omietky
KEMASAN 580 · KEMASAN 580 F · KEMASAN 590 · KEMASAN 590 F
KEMASAN 590 FF · KEMASAN 550 · KEMASAN 550 S · KEMASAN 550 W
KEMASAN 520 · KEMASAN 520 F
54
55
57
58
59
61
62
63
2
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 2
21.6.11 13:21
Injektážne a hydrofobizačné prostriedky
KEMAFOB · KEMAFOB AQUA · KEMASOL
KEMASOL MICRO · KEMA EXPAND H
Výrobky na sanáciu a ochranu betónu
BETONPROTEKT RT · BETONPROTEKT RP · BETONPROTEKT F · BETONPROTEKT K2
KEMAPOX EPOTAR · KEMAPOX LINK · KEMACRYL · KEMALATEX
ISOTAL · KEMAPOX FILL 1150 · KEMAPUR FILL 1150
Podlahové vyrovnávacie hmoty
SAMONIVELAČNÉ PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE HMOTY · LINEA 803 SL · LINEA 810 SL · LINEA 811 SL · LINEA 830 SL
LINEA 841 SL · PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE MALTY · LINEA 820 M · LINEA 821 M · LINEA 840 M
POTERY · KEMA FLOOR RAPID · PRÍPRAVA PODKLADU · KEMAPOX LINK · KEMALATEX · KEMAGRUND A
Lepidlá na podlahové krytiny
FLOOROKOL UNI · FLOOROKOL LINO-GUM · FLOOROKOL PARKET · FLOOROKOL PARKET PU 2K
FLOOROKOL PARKET SMP · KEMAGRUND PU
Priemyselné podlahy
TAL M KVARC · TAL M SYNT · TAL M KORUND 3 · TAL M STRONG
TAL M KORUND 10 · KEMACURE EKO · KEMA IMPREGNATOR POWDER · KEMA IMPREGNATOR · KEMA PP FIBER
Epoxidové a polyuretánové podlahy a nátery
PRÍPRAVA PODKLADU · Živice na injektáž a spájanie · KEMAPOX FILL 1000, 1150 · KEMAPUR FILL 1150
Príprava podkladu a spojovacia vrstva · KEMAPOX GRUND 2000, 2000F, 2001, 2020, 2030, 2040, 2040 F
KEMAPOX GRUND 2050, 2060, 2150 ELASTIC, 2400, 2400 F, 2450 PREMIUM, 2600 PREMIUM
Epoxidová lepiaca vrstva · KEMAPOX LINK · KEMAPOX EPOTAR · FAREBNÉ FINÁLNE NÁTERY
Y · KEMAPOX FINAL 6000, 6000F, 6050, 6100 CHEMRES
KEMAPOX FINAL 6150 ELASTIC, 6300 AS, 6500 AQUA, 6600 PREMIUM, 6700 THIXO · KEMAPUR FINAL 6000
SAMONIVELAČNÉ PIGMENTOVANÉ FINÁLNE VRSTVY
Y · KEMAPOX FINAL 5000, 5100 CHEMRES, 5150 ELASTIC, 5300 AS, 5350 AS AQUA, 5500 AQUA,
KEMAPOX FINAL 5600 PREMIUM
KEMAPUR FINAL 5000 · EPOXIDY NA ZVÝŠENÉ MECHANICKÉ ODOLNOSTI · KEMAPOX BASIC 3000, 3300 AS
VODIVÉ ŽIVICE · KEMAPOX BASIC AS 3200 BLACK, 3250 BLACK AQUA · TRANSPARENTNÉ FINÁLNE ŽIVICE · KEMAPOX FINAL 4000, 4000 M, 4000 PS
KEMAPOX FINAL 4000 EM · KEMAPUR FINAL 4000, 4000 M · ŽIVICE NA UTESNENIE · KEMAPOX KIT EP, EPC
DODATOČNÁ OCHRANA PRE EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY
Y · KEMAPOX DENS SM, PL · KEMAPOX CHIPS · KEMAPOX BAND CU
KEMAPOX SOLVENT
Prísady do betónov a cementových mált
PLASTIFIKÁTORY
Y · KEMAMENT BV · KEMAMENT ES · SUPERPLASTIFIKÁTORY
Y · KEMAMENT L 20
KEMAMENT VDP · KEMAMENT FM · KEMAMENT HIPER X · KEMAMENT HIPER P
KEMAMENT HIPER F · KEMAMENT FLOOR · KEMAZIM SUPER · KEMAMENT F10 (powder)
URÝCHĽOVAČE A SPOMAĽOVAČE TUHNUTIA, AERANTY
Y · KEMACON BE · KEMAZIM OC · KEMACON RAPID · KEMACON VZ · KEMACON MOT
KEMACON LPA · PRÍSADY PRE ZIMNÉ BETÓNOVANIE · KEMAZIM OC · KEMAZIM SUPER · PRÍSADY PRE ZIMNÉ BETÓNOVANIE · KEMA MIKROSILICA
KEMA EXPAND · KEMA NONSHRINK · KEMAMENT STABILIZER · KEMAMENT PR · KEMACON MINERAL
KEMA ODFORMOVACÍ VOSK · KEMACURE EKO · KEMA PP FIBER
Kremenné piesky
KREMIČITÉ PIESKY VO VRECIACH · STAVEBNÝ PIESOK · BIELY STAVEBNÝ PIESOK · PIESOK DO OMIETOK A MÁLT · BABY SAND
FUGA SAND · DRESSING SAND · FILTER SAND
EPOXY SAND · VOĽNE LOŽENÉ KREMIČITÉ PIESKY
Y · BEACHVOLLEY SAND
Ostatné výrobky
KEMA PROFIL CPCI/75–10 · KEMA PROFIL CPCI/75–10E · KEMA PROFIL CPCI/75–10G · KEMA PROFIL NZA /80–ALU · ROHOVÝ PROFIL
SCHODISKOVÝ PROFILE · KLINCOVÝ VALEC · KLINCOVÉ PAPUČE · HLINÍKOVÁ STIERKA · OZUBENÁ ČEPEĽ · VEĽKOPLOŠNÁ ŠKRABKA
STIERKA Z PENOVEJ GUMY · INJEKTÁŽNE PAKERY · RUČNÁ TLAČNÁ PIŠTOĽ · KEMA DRAIN · KEMA GARDENCLEAN
65
67
68
69
71
72
73
75
77
78
79
81
83
84
85
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
103
104
105
106
107
108
109
111
113
114
115
116
117
118
3
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 3
21.6.11 13:21
Abecedný zonam
B
BABY SAND
BEACHVOLLEY SAND
BETA+
BETONPROTEKT F
BETONPROTEKT K2
BETONPROTEKT RP
BETONPROTEKT RT
BIELY JEMNÝ STAVEBNÝ PIESOK
113
114
16
71
71
71
71
113
D
E
F
DRESSING SAND
113
EPOXY SAND
114
FILTER SAND
FLOOROKOL LINO-GUM
FLOOROKOL PARKET
FLOOROKOL PARKET PU 2K
FLOOROKOL PARKET SMP
FLOOROKOL UNI
FUGA SAND
113
83
83
83
84
83
113
H
HIDROSTOP 94
HIDROSTOP 94 W
HIDROSTOP ACRYL (ZLOŽKA B)
HIDROSTOP AN (ZLOŽKA A)
HIDROSTOP DP
HIDROSTOP ELASTIK
HIDROSTOP FLEX
HIDROSTOP KIT
HIDROSTOP MONOPUR
HIDROSTOP PENETRAT
HIDROSTOP VH (ZLOŽKA A)
HIDROZAT
HLINÍKOVÁ STIERKA
22
22
23
23
23
22
22
25
24
24
23
24
117
I
INJEKTÁŽNE PAKERY
ISOTAL
118
73
J
K
JEMNÝ STAVEBNÝ PIESOK
113
KAMENOL
KAMENOL W
KEMA AM RAPID
KEMA 8N
KEMA D-FV T
KEMA DILATAČNÝ PROFIL E-FORM
KEMA DRAIN
KEMA EXPAND
KEMA EXPAND H
KEMA FIXER
KEMA FLOOR RAPID
KEMA GARDENCLEAN
KEMA IMPREGNATOR
KEMA IMPREGNATOR POWDER
KEMA MASTIC
KEMA MASTIC WA
KEMA MIKROSILICA
KEMA MONTÁŽNA SADA
KEMA NONSHRINK
KEMA NTK-U
KEMA ODFORMOVACÍ VOSK
KEMA OKENNÝ PROFIL ŠTANDARD
KEMA PP FIBER
KEMA PROFIL CPCI/75–10
KEMA PROFIL CPCI/75–10E
KEMA PROFIL CPCI/75–10G
KEMA PROFIL NZA /80–ALU
KEMA ROHOVÝ PROFIL SO SIEŤKOU
KEMA SOKLOVÝ PROFIL
KEMA SOKLOVÝ ROHOVÝ PROFIL
KEMA STARLIGHT FLEX
KEMA STR-U
KEMA SWELL
KEMABAND TESNIACA PÁSKA 12
KEMABAND TESNIACA PÁSKA 24
KEMABAND TESNIACA PÁSKA HN
KEMABAND MANŽETA M12
11
11
47
42
43
41
118
108
68
30
79
118
88
88
31
31
107
41
108
42
109
42
88, 109
116
116
116
116
41
41
41
9
42
31
29
29
30
30
KEMABAND MANŽETA M42
30
KEMABAND TACK 12
29
KEMABAND X ROHOVÝ TESNIACI ELEMENT
29
KEMABAND Y ROHOVÝ TESNIACI ELEMENT
29
KEMABOND 109
8
KEMABOND 120
8
KEMABOND 121
8
KEMABOND FLEX 131
8
KEMACOLOR G
40
KEMACOLOR S
40
KEMACOLOR VIVA
41
KEMACOLOR X
40
KEMACON BE
106
KEMACON LPA
107
KEMACON MINERAL
108
KEMACON MOT
106
KEMACON RAPID
106
KEMACON VZ
106
KEMACRYL
57, 72
KEMACURE EKO
88, 109
KEMAFIN CEMENT W
54
KEMAFIN ELECTRO GYPSUM
54
KEMAFLEX ACRYL
17
KEMAFLEX MS
17
KEMAFLEX PE X6
18
KEMAFLEX PU
18
KEMAFOB
67
KEMAFOB AQUA
67
KEMAFOIL
31
KEMAFOIL X ROHOVÝ ELEMENT
32
KEMAFOIL Y ROHOVÝ ELEMENT
32
KEMAGLET FX
47
KEMAGLET G
47
KEMAGLET S
47
KEMAGRUND A
57, 79
KEMAGRUND DEEP
57
KEMAGRUND S
57
KEMAGRUND PU
58, 84
KEMAKOL FLEX 170
9
KEMAKOL MARMOR 180
9
KEMAKOL MARMOR 181
10
KEMAKOL PLAST 190
10
KEMAKOL RAPID 193
10
KEMAKOL RAPID 195
10
KEMAKOL SUPERFLEX 175
9, 36
KEMAKOL ULTRAFLEX 177
11
KEMALASTIC
8, 58
KEMALATEX
58, 72, 79
KEMAMENT BV
103
KEMAMENT ES
103
KEMAMENT F10 (powder)
105
KEMAMENT FLOOR
105
KEMAMENT FM
104
KEMAMENT HIPER F
105
KEMAMENT HIPER P
104
KEMAMENT HIPER X
104
KEMAMENT L 20
103
KEMAMENT PR
108
KEMAMENT STABILIZER
108
KEMAMENT VDP
104
KEMAMIX F
51
KEMAMIX G
51
KEMAMIX PRISMA
51
KEMAMIX SPX
11
KEMAPOX BAND CU
100
KEMAPOX BASIC
97
KEMAPOX BASIC AS
98
KEMAPOX CHIPS
100
KEMAPOX DENS
100
KEMAPOX EPOTAR
72, 94
KEMAPOX FILL 1000
91
KEMAPOX FILL 1150
73, 91
KEMAPOX FINAL 4000
98, 99
KEMAPOX FINAL 5000
96
KEMAPOX FINAL 6000
94, 95
KEMAPOX GRUND
92, 93
KEMAPOX LF
11, 16
KEMAPOX LINK
KEMAPOX SOLVENT
KEMAPOX KIT
KEMAPUR FILL 1150
KEMAPUR FINAL 4000
KEMAPUR FINAL 5000
KEMAPUR FINAL 6000
KEMASAN 520
KEMASAN 520 F
KEMASAN 550
KEMASAN 550 S
KEMASAN 550 W
KEMASAN 580
KEMASAN 580 F
KEMASAN 590
KEMASAN 590 F
KEMASAN 590 FF
KEMASIL
KEMASOL
KEMASOL MICRO
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 228
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 235
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM EPS/XPS
KEMATERM GRUND 210
KEMATERM MTX 240
KEMATERM MW
KEMATERM PL-FINE
KEMATERM PL-G
KEMATERM PL-MOSAIC
KEMATERM PL-S
KEMATERM PL-SPECIAL
KEMATERM PL-SX
KEMATERM PL-VIVA
KEMATERM PL-X
KEMATERM PU
KEMAZIM OC
KEMAZIM SUPER
KLINCOVÉ PAPUČE
KLINCOVÝ VALEC
72, 79, 94
100
99
73, 91
99
97
95
63
63
62
62
62
61
61
61
61
62
17
67
68
35
35
35
36
36
36
37
37
37
37
39
39
40
38
39
38
39
38
37
106, 107
105, 107
117
117
L
LINEA 803 SL
LINEA 810 SL
LINEA 811 SL
LINEA 820 M
LINEA 821 M
LINEA 830 SL
LINEA 840 M
LINEA 841 SL
77
77
77
78
78
77
78
78
N
NANOCOLOR
NANOCOLOR FLOOR
15
16
O
P
R
OZUBENÁ ČEPEĽ
117
PIESOK DO MÁLT A OMIETOK
113
ROHOVÝ PROFIL
RUČNÁ TLAČNÁ PIŠTOĽ
116
118
S
SCHODOVÉ PROFILY
STIERKA Z PENOVEJ GUMY
STYROKEM 215
117
118
35
T
TAL M KORUND 3
TAL M KORUND 10
TAL M KVARC
TAL M STRONG
TAL M SYNT
V
VEĽKOPLOŠNÁ ŠKRABKA
87
88
87
87
87
117
4
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 4
21.6.11 13:21
LEPIDLÁ NA OBKLADY,
PRÍRODNÝ KAMEŇ, PÓROBETÓN
KEMABOND 109
KEMABOND 120
KEMABOND 121
KEMALASTIC
KEMABOND FLEX 131
KEMAKOL FLEX 170
KEMAKOL SUPERFLEX 175
KEMA STARLIGHT FLEX
KEMAKOL MARMOR 180
KEMAKOL MARMOR 181
KEMAKOL PLAST 190
KEMAKOL RAPID 193
KEMAKOL RAPID 195
KEMAKOL ULTRAFLEX 177
KEMAPOX LF
KEMAMIX SPX
KAMENOL
KAMENOL W
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 5
21.6.11 13:22
LEPIDLÁ NA OBKLADY, PRÍRODNÝ KAMEŇ, PÓROBETÓN
nad 200
8
Rýchlo tvrdnúce cementové lepidlo
C1T
Obyčajné cementové lepidlo so zníženým sklzom
Vzhľadom na veľkosť a rozmery keramických obkladov dáta z nasledujúcej
tabuľky slúžia ako vodítko pre výber správnej zubovej stierky.
C1FT
Rýchlo tvrdnúce cementové
lepidlo so zníženým sklzom
Pri obdĺžnikových obkladoch sa berie do úvahy dlhšia strana obkladu. Najpoužívanejšie sú zvyčajne hladítka so štvorcovými zubami, kde vzdialenosť medzi zárezmi sa rovná hĺbke zárezu. Keramické obklady je potrebné
vtlačiť do čerstvej vrstvy lepidla skôr, než sa na jeho povrchu začne tvoriť
tuhnúci film.
C2
Vylepšené cementové lepidlo s
doplnkovými vlastnosťami
C2E
Vylepšené cementové lepidlo s doplnkovými
vlastnosťami a predĺženým časom zavädnutia
Postup »buttering« (mazanie)
C2F
Pri tomto postupe sa nanáša vrstva lepidla rovnomerne na zadnú stranu
obkladu a pokladá sa pred vytvorením filmu. Postup buttering je vhodný
predovšetkým pri pokladaní keramiky nerovnakej hrúbky.
Vylepšené rýchlo tvrdnúce cementové
lepidlo s doplnkovými vlastnosťami
C2T
Kombinovaný postup
C2TE
Pri tomto type aplikácie sa najskôr nanesie hladidlom tenká vrstva lepidla
na podklad a potom aj na zadnú stranu obkladu. Keramické obklady je potrebné vtlačiť do čerstvej vrstvy lepidla skôr, než sa na jeho povrchu začne
tvoriť tuhnúci film.
C2FT
Vylepšené rýchlo tvrdnúce cementové lepidlo s
doplnkovými vlastnosťami a zníženým sklzom
C2FTE
Vylepšené rýchlo tvrdnúce cementové lepidlo
s doplnkovými vlastnosťami, zníženým
sklzom a predĺženým časom zavädnutia
Kombinovaný postup sa odporúča použiť na podlahové plochy a náročné
povrchy (lepenie vonku, bazény a pod.) a na miestach, kde sa vyžaduje
dokonalá prídržnosť obkladov k podkladu.
Vylepšené cementové lepidlo s doplnkovými
vlastnosťami a zníženým sklzom
Vylepšené cementové lepidlo s doplnkovými
vlastnosťami, zníženým sklzom a
predĺženým časom zavädnutia
Cementové lepidlo s priečnou
deformovateľnosťou
Cementové lepidlo s vysokou
priečnou deformovateľnosťou
S1
S2
ODPORÚČANIA
NA APLIKÁCIU
bazény
terasy a balkóny
prírodný kameň
mozaika a priesvitné obklady a dlažby
VONKAJŠIE POVRCHY
nenasiakavé obklady a dlažby
veľkého formátu
nenasiakavé obklady a dlažby
(granitogres, …)
normálne nasiakavé obklady a dlažby
kyselinovzdorné lepenie
deformovateľný podklad
(tavený asfalt, nevytvrdnuté betóny)
podlahové vykurovanie,
podklady s elastickou izoláciou
kúpelne, vlhké priestory
LEPIDLÁ
VNÚTORNÉ POVRCHY
lepidlá použiteľné pri teplotách
od +5°C do +10°C
6
Obyčajné cementové lepidlo
prírodný kameň
od 108 do 200
3
C1
C1F
nenasiakavé obklady a dlažby
veľkého formátu
4
TYP a TRIEDA POPIS
Hydraulicky tuhnúce tenkovrstvé lepidlo sa nanáša na podklad v dvoch
krokoch. Najprv sa na podklad nanesie hladidlom tenká vrstva lepidla. Na
čerstvú hmotu sa v druhom kroku nanesie zubovou stierkou so sklonom
45–60° potrebná vrstva lepidla.
nenasiakavé dlaždice (granitogres, …)
od 50 do 108
Postup »floating« (plávajúci)
keramické obklady na kontaktných
zatepľovacích systémoch
Formát keramiky
(mm)
Hĺbka zubu
(zubové hladítko)
(mm)
DRUHY CEMENTOVÝCH LEPIDIEL
SIST EN 12004:2007
stabilné podkladové konštrukcie
(staré, vyzreté betóny)
AKO ZVOLIŤ SPRÁVNE
ZUBOVÉ HLADIDLO
Postup nanášania tenkovrstvových
lepidiel (DIN 18157/1)
KEMABOND 109
KEMABOND 120
KEMABOND 121 (biele)
KEMABOND FLEX 131
KEMAKOL FLEX 170
KEMAKOL SUPERFLEX 175
KEMAKOL ULTRAFLEX
L
177 (2K)
KEMAPOX LF (epoxidové)
KEMA STARLIGHT
T
FLEXX (vyľahčené/strednovrstvové)
KEMAKOL MARMOR 180 (biele)
KEMAKOL MARMOR 181 (biele/ strednovrstvové)
KEMAKOL PLAST 190 (len na podlahy)
KEMAKOL RAPID 193 (len na podlahy/rýchlotuhnúce/ strednovrstvové)
KEMAKOL RAPID 195 (rýchlotuhnúce)
KAMENOL (strednovrstvové)
KAMENOL W (biele/strednovrstvové)
vhodné
najvhodnejšie
odporúčanie KEMA
6
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 6
21.6.11 13:22
LEPIDLÁ NA OBKLADY, PRÍRODNÝ KAMEŇ, PÓROBETÓN
DETAIL
T A
TERASOVÝ SYSTÉM
HIDROSTOP ELASTIK
KEMABAND TACK
KEMAFLEX PU
NANOCOLOR
keramická dlažba
KEMAKOL FLEX 170
HIDROSTOP ELASTIK
HIDROSTOP ELASTIK
KEMABAND TACK
keramický obklad so škárovacou hmotou
NANOCOLOR
DETAIL
T A
KEMAKOL FLEX 170
betón v spáde
dosky z extrudovaného polystyrénu
(XPS) - tepelná izolácia
železobetón
KEMAPOX tesniaca malta
dažďový zvod
7
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 7
21.6.11 13:22
LEPIDLÁ NA OBKLADY, PRÍRODNÝ KAMEŇ, PÓROBETÓN
KEMABOND 109
25/1
48 vriec/paleta
Lepidlo na obklady a dlažby
Cementové lepidlo na lepenie keramických obkladov a dlažieb v hrúbke vrstvy 3 mm. Na
vnútorné a vonkajšie lepenie obkladov na podlahy a steny z betónu, rôznych druhov omietok
a cementových poterov.
• Jednoduchá spracovateľnosť
• Tixotropnosť – zabraňuje skĺzaniu obkladov
• Vysoká prídržnosť k podkladu
5,00 €/vrece
0,20 €/kg
C1T
Spotreba: 2–4 kg/m², v závislosti od podkladu, veľkosti a typu obkladu a aplikačnej metódy
KEMABOND 120
25/1
48 vriec/paleta
5/1
6 vreciek/kartón
30 kartónov/paleta
Lepidlo na obklady a dlažby
Cementové lepidlo obohatené polymérmi na lepenie keramických obkladov a dlažieb v hrúbke
vrstvy 3 mm. Na vonkajšie a vnútorné lepenie obkladov, mozaiky, prírodného kameňa a iných
typov obkladov na podlahy a steny z betónu, rôznych druhov omietok a cementových poterov.
• Predĺžený čas spracovania
• Tixotropnosť – zabraňuje skĺzaniu obkladov
• Jednoduchá spracovateľnosť
• Odolné voči vode a mrazu
8,00 €/vrece
0,32 €/kg
2,40 €/vrecko
0,48 €/kg
C1T
Spotreba: 2–4 kg/m², v závislosti od podkladu, veľkosti a typu obkladu a aplikačnej metódy
KEMABOND 121
25/1
48 vriec/paleta
Biele lepidlo na obklady a dlažby
Biele cementové lepidlo obohatené polymérmi na lepenie keramických obkladov a dlažieb v
hrúbke vrstvy 3 mm. Vhodné na lepenie priesvitných obkladov, jemne farbených obkladov,
klinkerov, terakotovej dlažby, mozaiky a špeciálne spôsoby lepenia, kde sa požaduje biela
farba lepidla. Pre vonkajšie a vnútorné lepenie obkladov na steny aj na podlahy.
• Biela farba
• Tixotropnosť – zabraňuje skĺzaniu obkladov
• Dobrá spracovateľnosť
• Mrazuvzdornosť
10,25 €/vrece
0,41 €/kg
C1TE
Spotreba: 2–4 kg/m², v závislosti od podkladu, veľkosti a typu obkladu a aplikačnej metódy
KEMALASTIC
10/1
60 bandasiek/paleta
1/1
8 fliaš/kartón
72 kartónov/paleta
Elastická disperzia na vylepšenie cementových lepidiel
Elastická disperzia na vylepšenie cementového lepidla KEMABOND 120. Pridaním disperzie KEMALASTIC do lepidla KEMABOND 120 sa zlepšia vlastnosti a zvýši flexibilita (priečna
deformácia) až na triedu C2TE/S2 podľa normy SIST EN 12004. Vysoko deformovateľné lepidlo
KEMABOND 120 + KEMALASTIC je potom použiteľné na špeciálne spôsoby lepenia obkladov,
mozaiky, granitogresu, umelého a prírodného kameňa na problematické povrchy.
• Elastická disperzia na vylepšenie cementových lepidiel
• Pre lepenie na podklady, kde sa očakáva priečna deformácia
• Na špeciálne spôsoby lepenia
59,40 €/band.
5,94 €/kg
6,04 €/fľaša
6,04 €/kg
Príprava: 4 l KEMALASTIC + 3,5–4 l vody + 25 kg KEMABOND 120
Spotreba: 2–4 kg/m², v závislosti od podkladu, veľkosti a typu obkladu a aplikačnej metódy
KEMABOND FLEX 131
25/1
48 vriec/paleta
Flexibilné lepidlo
Flexibilné cementové lepidlo obohatené polymérmi na lepenie keramických obkladov a dlažieb
v hrúbke vrstvy 3 mm. Na vonkajšie a vnútorné lepenie obkladov s nízkou nasiakavosťou,
mramoru, prírodného a umelého kameňa, klinkerov a iných typov obkladov v bazénoch, na
podlahové vykurovanie a sadrokartón a tiež na všetky známe typy povrchov.
• Vysoká priľnavosť k podkladu
• Tixotropnosť – zabraňuje skĺzaniu obkladov
• Predĺžený čas spracovania
• Mrazuvzdornosť
10,00 €/vrece
0,40 €/kg
C2TE
Spotreba: 2–4 kg/m², v závislosti od podkladu, veľkosti a typu obkladu a aplikačnej metódy
8
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 8
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:22
LEPIDLÁ NA OBKLADY, PRÍRODNÝ KAMEŇ, PÓROBETÓN
25/1
48 vriec/paleta
5/1
6 krabíc/kartón
30 kartónov/paleta
13,75 €/vrece
0,55 €/kg
4,15 €/krabica
0,83 €/kg
A
ILIT
XIB A S1
E
L
F IED
TR
KEMAKOL FLEX 170
Flexibilné lepidlo na obklady a dlažby
Flexibilné cementové lepidlo obohatené polymérmi na lepenie keramických obkladov a
dlažieb v hrúbke vrstvy 3 mm. Na vonkajšie a vnútorné lepenie nových obkladov na staré, na
ťažké obklady a dlažby, na obklady v bazénoch, lepenie prírodného a umelého kameňa, na
podlahové vykurovanie a sadrokartón, na podklady z liateho asfaltu (v interiéri).
• Predĺžený čas spracovania
• Tixotropnosť – zabraňuje skĺzaniu obkladov
• Flexibilné lepidlo triedy S1
• Na lepenie nového obkladu na starý
• Na lepenie podláh s podlahovým vykurovaním
C2TE
S1
25/1
48 vriec/paleta
24,75 €/vrece
0,99 €/kg
Spotreba: 2–4 kg/m², v závislosti od podkladu, veľkosti a typu obkladu a aplikačnej metódy
A
ILIT
XIB A S1
E
L
F IED
TR
KEMAKOL SUPERFLEX 175
Flexibilné lepidlo na veľ koformátové obklady a dlažby
Flexibilné cementové lepidlo obohatené polymérmi na lepenie keramických obkladov a
dlažieb v hrúbke vrstvy 3 mm. Na vonkajšie a vnútorné lepenie obkladov a dlažieb veľkých
formátov, na obklady v bazénoch, na fasádach, lepenie klinkerov, prírodného a umelého
kameňa, nových obkladov na staré, na podlahové vykurovanie a sadrokartón, na podklady
z liateho asfaltu (v interiéri).
• Flexibilné lepidlo triedy S1
• Lepenie na podklady, kde sa očakávajú priečne deformácie
• Predĺžený čas spracovania
• Lepenie na podlahové vykurovanie, sadrokartón
• Lepenie obkladov na nevytvrdnutý, čerstvý betón
Minimálna objednávka 2.000 kg
C2TE
S1
17,5/1 56 vriec/paleta
21,70 €/vrece
1,24 €/kg
Spotreba: 2–4 kg/m², v závislosti od podkladu, veľkosti a typu obkladu a aplikačnej metódy
A
LIT
IBI S1
X
E
A
FL IED
TR
KEMA STARLIGHT FLEX
Univerzálne vyľahčené flexibilné lepilo
Priemyselne pripravená flexibilná odľahčená lepiaca malta s dlhou spracovateľnosťou na
pokládku keramických obkladov a ďalších typov obkladov. Na vonkajšie a vnútorné lepenie
obkladov a dlažieb z kameňa, porcelánogresu, sklenenej mozaiky, pri pokládke na betón,
omietky, stierky, klinker, ľahčené betóny a pórobetón. Zvlášť vhodné pre pokládku na existujúce
keramické obklady, ako aj na podlahové a stenové vykurovanie.
• O 33 % vyššia výdatnosť
• Flexibilné lepidlo triedy S1
• Tixotropnosť – zabraňuje skĺzaniu obkladov
• Dlhý čas spracovania
• Rýchlotuhnúce lepidlo
C2TE
S1
25/1
48 vriec/paleta
5/1
6 krabíc/kartón
30 kartónov/paleta
16,25 €/vrece
0,65 €/kg
4,30 €/krabica
0,86 €/kg
Spotreba: cca. 2,2 kg/m², v závislosti od podkladu, veľkosti a typu obkladu a aplikačnej metódy,
pri použití hladítka so zubami 8×8
A
ILIT
XIB A S1
E
L
F IED
TR
KEMAKOL MARMOR 180
Biele flexibilné lepidlo na lepenie obkladu a mramoru
Flexibilné cementové lepidlo dekoratívnej bielej farby obohatené polymérmi na lepenie
keramických obkladov a dlažieb v hrúbke vrstvy 3 mm. Na vonkajšie a vnútorné lepenie
priesvitných obkladov, bieleho mramoru, na špeciálne spôsoby lepenia, kde sa požaduje biela
farba lepidla, na lepenie nových obkladov na staré, na podlahové vykurovanie a sadrokartón,
na podklady z liateho asfaltu (v interiéri).
• Dekoratívna biela farba
• Flexibilné lepidlo triedy S1
• Vysoká prídržnosť k podkladu
• Predĺžený čas spracovania
• Mrazuvzdornosť
C2TE
S1
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 9
Spotreba: 2–4 kg/m², v závislosti od podkladu, veľkosti a typu obkladu a aplikačnej metódy
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
9
21.6.11 13:22
LEPIDLÁ NA OBKLADY, PRÍRODNÝ KAMEŇ, PÓROBETÓN
25/1
48 vriec/paleta
17,50 €/vrece
0,70 €/kg
A
ILIT
XIB A S1
E
L
F IED
TR
KEMAKOL MARMOR 181
Biele flexibilné strednovrstvové lepidlo
Biele flexibilné cementové lepidlo obohatené polymérmi na lepenie keramických obkladov
a dlažieb v hrúbke vrstvy 3–10 mm. Na vonkajšie a vnútorné lepenie priesvitných obkladov,
bieleho mramoru, na špeciálne spôsoby lepenia, kde sa požaduje biela farba lepidla, na lepenie
nových obkladov na staré, na podlahové vykurovanie a sadrokartón, na podklady z liateho
asfaltu (v interiéri).
• Lepidlo bielej farby
• Predĺžený čas spracovania
• Na lepenie v hrúbke vrstvy 3–10 mm
• Na lepenie priesvitných obkladov a mozaiky
• •Na lepenie bieleho mramoru
C2TE
S1
25/1
48 vriec/paleta
15,00 €/vrece
0,60 €/kg
Spotreba: 3–5 kg/m², v závislosti od podkladu, veľkosti a typu obkladu a aplikačnej metódy
A
ILIT
XIB A S1
E
L
F IED
TR
KEMAKOL PLAST 190
Flexibilné lepidlo na dlažby väčšieho formátu
Flexibilné plastifikované cementové lepidlo na lepenie keramických dlažieb v hrúbke vrstvy 3 mm.
Na vonkajšie a vnútorné lepenie dlažieb väčšieho formátu, ťažkej keramickej dlažby, klinkerov,
prírodného a umelého kameňa, dlažieb z mramoru a porcelanogresu, na podlahové vykurovanie
a sadrokartón, na podklady z liateho asfaltu (v interiéri). Výlučne na podlahové plochy.
• 100 % kontaktná vrstva
• Flexibilné lepidlo triedy S1
• Vysoká prídržnosť k podkladu
• Predĺžený čas spracovania
• Mrazuvzdornosť
Minimálna objednávka 2.000 kg
C2E
S1
25/1
48 vriec/paleta
15,75 €/vrece
0,63 €/kg
Spotreba: 2–4 kg/m², v závislosti od podkladu, veľkosti a typu obkladu a aplikačnej metódy
A
ILIT
XIB A S1
E
L
F IED
TR
KEMAKOL RAPID 193
Rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo na dlažby veľ kého formátu
Flexibilné rýchlotuhnúce plastifikované cementové lepidlo na lepenie keramických obkladov
a dlažieb v hrúbke vrstvy 3–10 mm. Na vonkajšie a vnútorné lepenie dlažieb väčšieho formátu,
ťažkej keramickej dlažby, klinkerov, prírodného a umelého kameňa, dlažieb z mramoru a
porcelanogresu, na podlahové vykurovanie a sadrokartón, na podklady z liateho asfaltu (v
interiéri). Výlučne na podlahové plochy.
• 100 % kontaktná vrstva
• Flexibilita
• Na lepenie v hrúbke vrstvy 3–10 mm
• Pochôdznosť možná po 4 hodinách (pri hrúbke vrstvy 3mm)
• Mrazuvzdornosť
C2F
S1
25/1
48 vriec/paleta
15,75 €/vrece
0,63 €/kg
Spotreba: 3–5 kg/m², v závislosti od podkladu, veľkosti a typu obkladu a aplikačnej metódy
A
ILIT
XIB S1
FLE IEDA
TR
KEMAKOL RAPID 195
Rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo
Flexibilné rýchlotuhnúce cementové lepidlo na lepenie keramických obkladov a dlažieb v
hrúbke vrstvy 3 mm. Na vonkajšie a vnútorné lepenie obkladov a dlažieb, porcelanogresu,
klinkerov, lepenie prírodného a umelého kameňa, pri pokládke na betón, omietky, cementové
potery, na podlahové vykurovanie a pórobetón. Na rýchle osádzanie a rekonštrukčné práce,
na vonkajšie aj vnútorné použitie.
• Flexibilné lepidlo triedy S1
• Rýchlotuhnúce lepidlo
• Na steny a podlahy
• Tixotropnosť – zabraňuje skĺzaniu obkladov
• Pochôdznosť možná po 4 hodinách (pri hrúbke vrstvy 3 mm)
• Na vnútorné aj vonkajšie použitie
C2FT
S1
10
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 10
Spotreba: 2–4 kg/m², v závislosti od podkladu, veľkosti a typu obkladu a aplikačnej metódy
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:22
LEPIDLÁ NA OBKLADY, PRÍRODNÝ KAMEŇ, PÓROBETÓN
17/1
27,71 €/vedro
1,63 €/kg
plastové vedro
A
ILIT
XIBA S2
E
L
F IED
TR
KEMAKOL ULTRAFLEX 177
Vysoko flexibilné 2-zložkové lepidlo na obklady a dlažby
Vysoko flexibilné, dvojzložkové, cementové lepidlo obohatené polymérmi na lepenie keramických obkladov a dlažieb v hrúbke vrstvy 3 mm. Na vonkajšie a vnútorné lepenie nových
obkladov na staré, na ťažké obklady a dlažby, na obklady v bazénoch, klinkerov, lepenie
prírodného a umelého kameňa, na podlahové vykurovanie a sadrokartón, na podklady z
liateho asfaltu (v interiéri), na lepenie nenasiakavých dlažieb a na drevené podlahy.
• Vysoko flexibilné lepidlo triedy S2
• Lepenie na podklady, kde sa očakávajú priečne deformácie
• Na lepenie nenasiakavých obkladov
• Na lepenie obkladov na existujúce drevené podlahy
• Na lepenie obkladov na nevytvrdnutý, čerstvý betón
(13 kg zložka A +
4 kg zložka B)
C2TE
S2
Spotreba: 2–4 kg/m², v závislosti od podkladu, veľkosti a typu obkladu a aplikačnej metódy
KEMAPOX LF
8,8/1
(0,8 kg zložka A +
8 kg zložka B)
RAL 7032, 7040,
biela, čierna
ostatné RAL farby
Kyselinovzdorné epoxidové lepidlo a škárovacia hmota
Dvojkomponentné kyselinovzdorné epoxidové lepidlo a škárovacia hmota na vodnej báze. Na
lepenie a škárovanie kyselinovzdorných keramických obkladov a dlažieb. Používa sa v potravinárskom a chemickom priemysle, v nádržiach na odpadové vody a rôzne druhy chemikálií,
v nemocniciach, sanitárnych priestoroch a plaveckých bazénoch.
• Farby: RAL 7032, RAL 7040 na sklade, ostatné farby RAL na objednávku
• Odolné voči kyselinám, lúhom a iným chemickým látkam
• Čas tuhnutia 20 min pri +23 °C
74,80 €/komp.
8,50 €/kg
101,20 €/komp.
11,50 €/kg
Spotreba: 0,6–1,4 kg/m² na lepenie obkladov (hrúbka 1 mm)
KEMAMIX SPX
25/1
48 vriec/paleta
Lepidlo na pórobetón
Priemyselne pripravená suchá zmes cementu, kremenného piesku presnej granulácie a špeciálnych prísad. Pri miešaní dodáme iba vodu. Vhodné pre lepenie pórobetónových prvkov,
tehál a panelov. Na vnútorné a vonkajšie použitie v hrúbke vrstvy cca 3 mm.
• Jednoduchá spracovateľnosť
• Vysoká výdatnosť
• Vysoká pevnosť a priľnavosť
• Odolné voči vode a vlhkosti
5,75 €/vrece
0,23 €/kg
Spotreba: 20–25 kg/m³ pórobetónových tvaroviek
KAMENOL
25/1
48 vriec/paleta
Malta na lepenie kameňa
Cementová lepiaca malta, obohatená polymérmi, vhodná na lepenie kamenných dlažieb a
obkladov s profilovanou zadnou stranou alebo nerovnomernej hrúbky. Na pokládku kameňa,
kamenných dlaždíc, slinutých dlaždíc, terakotovej dlažby alebo mozaiky. Lepenie v strednej
hrúbke vrstvy 5–15 mm. Pre vonkajšie aj vnútorné použitie.
• Vysoká pevnosť a priľnavosť
• Odolné voči vode a vlhkosti
13,00 €/vrece
0,52 €/kg
Spotreba: cca. 14 kg/m², pri hrúbke vrstvy 10 mm
KAMENOL W
25/1
48 vriec/paleta
Biela malta na lepenie kameňa
Biela cementová lepiaca malta, obohatená polymérmi, vhodná na lepenie kamenných dlažieb
a obkladov s profilovanou zadnou stranou alebo nerovnomernej hrúbky. Na pokládku jemne
sfarbeného kameňa, kamenných dlaždíc, slinutých dlaždíc, dlažieb terakota alebo mozaiky,
alebo na špeciálne spôsoby lepenia, kde sa požaduje biela farba malty. Lepenie v strednej
hrúbke vrstvy 5–15 mm. Pre vonkajšie aj vnútorné použitie.
• Vysoká pevnosť a priľnavosť
• Odolné voči vode a vlhkosti
15,75 €/vrece
0,63 €/kg
Spotreba: cca. 14 kg/m², pri hrúbke vrstvy 10 mm
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 11
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
11
21.6.11 13:22
SYSTÉM PRE KÚPEĽNE
Skvalitníme
stavby.
Príprava
p
povrchu
p
1
2
Tesnen
nie škár
nie
á
5
Lepenie dlaždíc
KEMACRYL
KEMABAND TESNIACA PÁSKA 12
KEMAKOL FLEX 170
Polymérová disperzia, spájanie staré na nové,
na impregnáciu silne nasiakavých povrchov
a na vylepšenie cementových mált
Tesniace páska
Flexibilné lepidlo na obklady a dlažby
KEMABAND ROHOVÝ TESNIACI
ELEMENT X, Y
KEMA STARLIGHT FLEX
Utesnenie povrchu stien
Vonkajší a vnútorný rohový prvok
HIDROSTOP DP
Vodotesný disperzný náter, na vytvorenie
izolačnej vrstvy pod keramické obklady
3
4
Utesnenie povrchu podláh
KEMABAND MANŽETA M12
6
Vysoko odolná flexibilná
cementová škárovacia hmota
KEMA FIXER
1-zložkové elastické lepidlo na báze MS polymérov,
na lepenie rohov KEMABAND
www.kema-on.net
Škárovanie
NANOCOLOR
Manžeta na utesnenie prierazov v stenách
HIDROSTOP ELASTIK
2-zložková pružná vodotesná hmota,
na vytvorenie izolačnej vrstvy pod keramické dlažby
Univerzálne vyľahčené flexibilné lepidlo
7
Tesnenie
pružných spojov
KEMASIL
Silikónový tmel
KEMA Stavebné materiály, s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji | T: 02 455 22 800 | F: 02 455 22 801 | E: [email protected]
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 12
21.6.11 13:22
ŠKÁROVACIE HMOTY
A TESNIACE TMELY
ŠKÁROVACIE HMOTY
NANOCOLOR
NANOCOLOR FLOOR
BETA+
KEMAPOX LF
TESNIACE TMELY
KEMASIL
KEMAFLEX ACRYL
KEMAFLEX MS
KEMAFLEX PU
KEMAFLEX PE X6
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 13
21.6.11 13:22
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
Škárovacie hmoty
Správny výber škárovacej hmoty a tesniacich tmelov je závislý od účelu
a druhu predpokladaného zaťaženia povrchu (mechanického, biologického či chemického). Mechanickou odolnosťou sa rozumie odolnosť
materiálu proti zmrazovacím cyklom na vonkajších povrchoch, odolnosť
voči denným a nočným teplotným rozdielom a technologickým procesom. Biologická záťaž znamená možnosť tvorby plesní, lišajníkov a húb
následkom trvalej prítomnosti vlhkosti. Chemická záťaž sa prejavuje
hlavne v potravinárskej, farmaceutickej a chemickej prevádzke, kde sa
od škárovacích hmôt a tmelov požaduje zvýšená odolnosť voči kyselinám,
zásadám, nafte a naftovým derivátom, soliam a odpadovým vodám. V
týchto podmienkach je nutné tmely na báze cementu nahradiť materiálom na báze epoxidových živíc (KEMAPOX LF).
OZNAČOVANIE ŠKÁROVACÍCH HMÔT
PODĽA SIST EN 13888
CG1
obyčajná škárovacia hmota na báze cementu
CG2
vylepšená škárovacia hmota na báze cementu
RG
škárovacia hmota na báze epoxidových živíc
Keramické dlaždice TABUĽKA NA VÝPOČET SPOTREBY ŠKÁROVACÍCH HMÔT
šírka škáry (mm)
3
5
2
5
3
5
2
3
5
5
20
3
5
2
2
3
3
3
5
2
5
5
3
2
3
2
hĺbka škáry (mm)
3
6
8
10
7
7
7
7
8
8
6
8
8
8
8
8
8
10
8
8
8
8
10
10
10
10
dĺžka škáry (cm)
5
15
15
15
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
30
33
33
33
40
40
60
90
šírka škáry (cm)
5
20
33
60
20
20
25
25
25
50
10
40
40
45
30
30
30
60
30
33
33
45
40 120
60
45
spotreba hmoty (kg/m²)
0,5 0,5 0,2 0,6 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,4 2,5 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
10
10
10
šírka škáry (mm)
2
2
2
2
3
hĺbka škáry (mm)
12
12
18
18
13
13
13
10
30
30
hĺbka škáry (mm)
5
7
8
5
5
5
dĺžka škáry (cm)
24
24
24
24
25
25
25
30
30
40
dĺžka škáry (cm)
2,5
2,5
2,5
5
10
10
12
12
24
24
6,5
6,5
25
30
45
40
šírka škáry (cm)
2,5
2,5
2,5
5
10
10
spotreba hmoty (kg/m²)
1,2
1,7
1,9
0,6
0,4
0,7
140 SVETLO ZELENÁ
NANOCOLOR
N
NANOCOLOR FLOOR
NF
80 BÉŽOVÁ
75 VANILKA
K
60 BIELA
L
50 HNEDÁ
40 SVETLO HNEDÁ
20 TMAVO ŠEDÁ
70 MANHATTAN
1,12 2,25 1,12 2,25 1,89 3,78 1,56 1,00 2,50 2,25
15 MEDIUM ŠEDÁ
spotreba hmoty (kg/m²)
30 ANTRACIT ŠEDÁ
šírka škáry (cm)
120 SVETLO MODRÁ
10
115 ĽADOVO MODRÁ
10
110 RUŽOVÁ
5
105 ŽLTÁ
10
100 TERRACOTTA
5
90 SAHARA
10
85 MANDĽOVÁ
5
135 ZELENÁ
Mozaikové obklady
šírka škáry (mm)
130 MODRÁ
Klinker- keramické obklady
5
B
BETA+
KEMASIL
S
KEMASIL
SF
Z technických dôvodov (tlače) farby nezodpovedajú skutočným zatvrdnutým škárovacím hmotám. Farebné odtiene sa môžu líšiť od originálnej vzorky kvôli rôznym negatívnym vplyvom v procese prípravy, inštalácie a vytvrdnutia cementovej škárovacej hmoty alebo silikónu. Ak je farba škárovacej hmoty alebo silikónu dôležitá, je potrebné
vyskúšať hmotu na malej ploche v reálnych podmienkach inštalácie.
Tesniace hmoty
Správne rozvrhnutie škár v betónových podlahách a neskôr v podlahových krytinách je veľmi dôležité. Dosahuje sa tým dlhšia trvanlivosť materiálu, zabraňuje sa prasklinám a rozpadu konštrukcie.
bude správne lícovať so škárou, bude dobre priliehať k podkladu a bude
po celú dobu užívania odolávať starnutiu, povetrnostným podmienkam
a chemikáliám.
V stavebníctve sú škáry definované ako prerušenie spojov medzi konštrukčnými a nekonštrukčnými prvkami stavby. Tvoria sa zámerne alebo
sa objavujú neskôr vo forme prasklín v dôsledku neexistujúcich alebo nesprávne zrealizovaných dilatačných škár. Škáry sa vytvárajú ako kompenzácia pohybov rôznych častí budovy. Pri realizácii vyrovnávacieho poteru
a podlahových krytín sa škáry realizujú cez všetky vrstvy, ktoré tvoria
prechod medzi podlahou a stenou a pri umiestňovaní rôznych materiálov.
Silikónové tmely sa v poslednej dobe v stavebníctve používajú stále
častejšie. Tieto vykazujú dobrú priľnavosť na rôzne materiály (keramika, kameň, betón, tehly, drevo, umelé hmoty, sklo, kov …), vynikajúcu
pružnosť až 450 %, odolnosť voči UV žiareniu aj tepelnú odolnosť (–40
°C až + 150 °C).
Hlavnou funkciou tesniaceho materiálu je zabrániť prieniku vody alebo
iných kvapalín, vodnej pary, vzduchu a nečistôt do škár. Obvykle sa od
tesniaceho materiálu očakává, že bude mať dobré tesniace schopnosti a
Pokiaľ ide o celý projekt výstavby, tak vytváranie pružných škár znamená
len malé vedľajšie náklady. Ak sa však tieto spoje zrealizujú nesprávne
alebo vôbec nie, dramaticky rastú náklady na ich opravy. Na zabezpečenie dlhodobej tesniacej schopnosti spojov musia byť škáry správne
navrhnuté a musia byť použité zodpovedajúce tmely.
TABUĽKA ZOBRAZUJE VÝDATNOSŤ TMELU V METROCH DĹŽKY NA JEDNU KARTUŠU,
V ZÁVISLOSTI OD ŠÍRKY A HĹBKY ŠKÁRY
Hĺbka škáry (mm)
6
8
10
12
15
14
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 14
20
KEMAFLEX MS a KEMAFLEX PU
(600 ml)
KEMASIL a KEMAFLEX ACRYL
(310 ml)
Šírka škáry (mm)
Šírka škáry (mm)
6
8
10
12
15
20
17,2 12,8 10,2 8,6
9,6
7,6
6,2
6,4
5,2
5,2
4,0
3,0
4,2
3,4
2,6
2,6
2,0
1,50
6
8
10
12
8,5
6,4
5,2
4,5
4,9
3,9
3,3
3,2
15
Vyrovnávacia škára
20
Dilatačná škára
2,7
2,7
2,2
1,7
2,3
1,9
1,4
1,5
1,2
Prepojovacia škára
1,00
21.6.11 13:23
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
ŠKÁROVACIE HMOTY
NANOCOLOR
Vysoko odolná pružná škárovacia hmota na báze cementu
(CG2, SIST EN 13888), na šírku škáry od 2 do 20 mm
Suchá zmes na báze cementu, práškových polymérov, jemných kremenných pieskov, plniva,
oxidačných farbív a špeciálnych prísad. Na škárovanie vnútorných a vonkajších keramických dlažieb, porcelanogresu, mramoru, mozaiky, klinkerov, prírodného a umelého kameňa, šamotovej
dlažby, vhodné na terasy, balkóny, potery s podlahovým kúrením, bazény, šírka škáry 2–20 mm.
• Trvalá hĺbková vodeodolná funkcia
• Vysoká odolnosť voči opotrebovaniu
• Dobrá spracovateľnosť, rýchle omytie škárovaného povrchu
• Integrovaná protiplesňová ochrana
CG2
Spotreba: 0,2–0,5 kg/m² v závislosti od šírky a hĺbky škáry
2/1
8 vedier/kartón
30 kartónov/paleta
5/1
6 krabíc/kartón
30 kartónov/paleta
25 (5x5)/1 30 kartónov/paleta
2,80 €/vedro
1,40 €/kg
5,50 €/krabica
1,10 €/kg
22,50 €/kartón
0,90 €/kg
N10 – šedá
2/1
8 vedier/kartón
30 kartónov/paleta
5/1
6 krabíc/kartón
30 kartónov/paleta
25 (5x5)/1 30 kartónov/paleta
3,00 €/vedro
1,50 €/kg
7,00 €/krabica
1,40 €/kg
23,75 €/kartón
0,95 €/kg
N15 – medium šedá, N20 – tmavo šedá, N30 – antracit šedá,
N40 – svetlo hnedá, N50 – hnedá, N60 – biela, N70 – manhattan,
N75 – vanilka, N80 – bežová, N85 – mandľová, N90 – sahara,
N110 – ružová, N115 – ľadovo modrá, N140 – svetlo zelená
2/1
8 vedier/kartón
30 kartónov/paleta
5/1
6 krabíc/kartón
30 kartónov/paleta
25 (5x5)/1 30 kartónov/paleta
4,20 €/vedro
2,10 €/kg
7,00 €/krabica
1,40 €/kg
30,00 €/kartón
1,20 €/kg
N100 – terracotta, N105 – žltá
2/1
8 vedier/kartón
30 kartónov/paleta
5/1
6 krabíc/kartón
30 kartónov/paleta
25 (5x5)/1 30 kartónov/paleta
4,72 €/vedro
2,36 €/kg
9,15 €/krabica
1,83 €/kg
35,00 €/kartón
1,40 €/kg
N120 – svetlo modrá
2/1
8 vedier/kartón
30 kartónov/paleta
5/1
6 krabíc/kartón
30 kartónov/paleta
25 (5x5)/1 30 kartónov/paleta
5,00 €/vedro
2,50 €/kg
10,50 €/krabica
2,10 €/kg
50,00 €/kartón
2,00 €/kg
N135 – zelená
2/1
7,60 €/vedro
3,80 €/kg
15,15 €/krabica
3,03 €/kg
57,50 €/kartón
2,30 €/kg
N130 – modrá
8 vedier/kartón
30 kartónov/paleta
5/1
6 krabíc/kartón
30 kartónov/paleta
25 (5x5)/1 30 kartónov/paleta
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 15
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
15
21.6.11 13:23
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
NANOCOLOR FLOOR
25 (5x5)/1 30 kartónov/paleta
NF10 – šedá
Cementová samonivelačná podlahová škárovacia cementová
hmota (CG2, SIST EN 13888), na šírku škáry 3–20 mm
Suchá zmes na báze cementu, práškových polymérov, superplastifikátorov, jemných kremenných
pieskov, plniva, oxidačných farbív a špeciálnych prísad. Na škárovanie vnútorných a vonkajších
keramických dlažieb, porcelanogresu, mramoru, priemyselných podláh, mozaiky, klinkerov,
prírodného a umelého kameňa, šamotovej dlažby, vhodné do supermarketov, skladov, kancelárií, tovární, na terasy, balkóny, potery s podlahovým kúrením, bazény, šírka škáry 3–20 mm.
Škárovacia hmota Nanocolor Floor je samonivelačná, použiteľná je preto iba na podlahové povrchy.
• Samonivelačná
• Trvalá hĺbková vode odolná funkcia
• Vysoká odolnosť voči opotrebovaniu
• Kompenzácia zmrašťovania
• Farby: NF10 – šedá, NF20 – tmavo šedá
27,25 €/kartón
1,09 €/kg
35,50 €/kartón
1,42 €/kg
NF20 – tmavo šedá
CG2
Spotreba: 0,2–0,5 kg/m² v závislosti od šírky a hĺbky škáry obkladov
1,2–3,8 kg/m² klinkerov, v závislosti od šírky a hĺbky škáry
BETA+
Cementová škárovacia hmota (CG1, EN 13888),
na šírku škáry do 8 mm
Cementová, polymérmi obohatená hydrofobizovaná škárovacia hmota na šírku škáry do 8 mm.
Pre vnútorné a vonkajšie škárovanie dlažieb a obkladov.
• Vodeodolná
• Odolná zmrazovacím a rozmrazovacím cyklom
CG1
Spotreba: 0,2–0,5 kg/m² v závislosti od šírky a hĺbky škáry obkladov
2/1
5/1
2/1
5/1
2/1
5/1
12 krabíc/kartón
30 kartónov/paleta
6 krabíc/kartón
30 kartónov/paleta
2,04 €/krabica
1,02 €/kg
3,80 €/kartón
0,76 €/kg
B10 – šedá
12 krabíc/kartón
30 kartónov/paleta
6 krabíc/kartón
30 kartónov/paleta
2,10 €/krabica
1,05 €/kg
4,20 €/kartón
0,84 €/kg
B60 – biela
12 krabíc/kartón
30 kartónov/paleta
6 krabíc/kartón
30 kartónov/paleta
2,58 €/krabica
1,29 €/kg
5,20 €/kartón
1,04 €/kg
B20 – tmavo šedá, B80 – béžová
KEMAPOX LF
8,8/1
(0,8 kg zložka A +
8 kg zložka B)
RAL 7032, 7040,
biela, čierna
ostatné RAL farby
Kyselinovzdorné epoxidové lepidlo a škárovacia hmota
Dvojkomponentné kyselinovzdorné epoxidové lepidlo a škárovacia hmota na vodnej báze. Na
lepenie a škárovanie kyselinovzdorných keramických obkladov a dlažieb. Používa sa v potravinárskom a chemickom priemysle, v nádržiach na odpadové vody a rôzne druhy chemikálií, v
nemocniciach, sanitárnych priestoroch a plaveckých bazénoch.
• Farby: RAL 7032, RAL 7040 na sklade, ostatné farby RAL na objednávku
• Odolné voči kyselinám, lúhom a iným chemickým látkam
• Čas tuhnutia 20 min pri +23 °C
74,80 €/komp.
8,50 €/kg
101,20 €/komp.
11,50 €/kg
Spotreba: 0,5–1,2 kg/m² na škárovanie obkladov v závislosti od šírky a hĺbky škáry
16
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 16
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:23
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
TESNIACE TMELY
KEMASIL
310 ml v kartuši
KEMASIL S
KEMASIL SF
Silikónový tmel
Jednozložkový vysoko elastický silikónový tmel s fungicídnymi účinkami na báze acetátu. Tmel tuhne
za prítomnosti vzdušnej vlhkosti. Tmel je dokonale tuhý, keď sa kyselina octová odparí z tmelu. Pre
trvalo pružné spoje v stavebníctve, pre vonkajšie i vnútorné použitie a utesnenie v oblasti hygieny.
• Na báze acetátu
• S fungicídnym účinkom
• Na vnútorné aj vonkajšie použitie
• Na utesnenie v sanitárnych priestoroch
• Farby prislúchajúce škárovacej hmote NANOCOLOR: S10 – šedá,
S15 – medium šedá, S20 – tmavo šedá, S30 – antracit šedá,
S40 – svetlo hnedá, S50– hnedá, S60 – biela, S70 – manhattan,
S75 – vanilka, S80 – bežová, S85 – mandľová, S90 – sahara, S100 – terracotta,
S105 – žltá, S110 – ružová, S115 – ľadovo modrá, S120 – svetlo modrá,
S130 – modrá, S135 – zelená, S140 – svetlo zelená, S150 – transparentná
• Farby prislúchajúce škárovacej hmote NANOCOLOR FLOOR:
SF10 – šedá, SF20 – tmavo šedá
4,20 €/kartuša
4,30 €/kartuša
Spotreba: pozri tabuľku na str. 14
KEMAFLEX ACRYL
310 ml
2,50 €/kartuša
v kartuši
Trvalo pružný tmel na báze akrylu
Jednozložkový trvalo elastický tesniaci tmel na báze akrylu, tuhne vplyvom vzdušnej vlhkosti.
Je vhodný na finálne utesnenie škár na stavbách murovaných a montovaných, na podkladoch z
dreva, betónu, tehál, vlákno cementových dosiek, sadrokartónov a pod. Na tesnenie okenných
rámov, políc, dilatačných škár v poteroch, pórobetóne, spojov medzi profilmi z PVC, pozinkovaných a lakovaných kovov v styku s nasiakavými materiálmi. Tmel KEMAFLEX ACRYL nie je
vhodný na tesnenie prvkov z polypropylénu, polyetylénu, teflónu, neoprénu, bitúmenu, skla
a prírodného kameňa.
• Vynikajúca priľnavosť
• Odolný vonkajším vplyvom
• UV stabilný
• Možnosť prefarbenia
• 15 % razťažnosť
• Bez zápachu
• Farby: biela, šedá a hnedá
Spotreba: pozri tabuľku na str. 14
KEMAFLEX MS
600 ml
ALU črievko
15,10 €/črievko
Trvalo pružný tmel na báze hybridného MS polyméru
Jednozložkový trvalo pružný tmel na báze hybridného MS polyméru. Ide o novú generáciu
tmelov, ktoré majú pozitívne vlastnosti ako polyuretánových, tak aj silikónových tmelov. Aj
bez spojovacieho mostíku tesniaca hmota KEMAFLEX MS vykazuje výbornú priľnavosť k väčšine
stavebných materiálov: sklo, presklené plochy, eloxovaný hliník, plechy (hliník, meď, zinok),
smaltované produkty, lakované drevo, betón, keramika, kameň, omietky a rôzne druhy plastov.
Vhodné na trvalo pružné tmelenie v stavebníctve,na vnútorné aj vonkajšie použitie. Na spájanie
betónu, plastov a kovov. Na realizáciu spojov, pevných a pružných dilatácií a spojov s keramikou,
mramorom, terrasom a prírodným kameňom. Na sklenné a okenné tesnenia. Na miestach, kde
sa musia spoje premaľovávať a všade tam, kde nie je možné použiť silikónový tmel. Nevhodné
na povrchy z PE, PP, PTFE (Teflón), neoprénu a bitúmenu.
• Výborná priľnavosť bez penetrácie na väčšinu materiálov
• Ako trvalo pružné spájanie v stavebníctve
• Vhodné pod dodatočné nátery a maľby
• Farba: šedá
Spotreba: pozri tabuľku na str. 14
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 17
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
17
21.6.11 13:23
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
600 ml
ALU črievko
9,00 €/črievko
KEMAFLEX PU
É
NOV
Jednozložková polyuretánová tesniaca hmota
KEMAFLEX PU je 1-zložkové, trvalo pružné lepidlo na báze polyuretánov, ktoré tuhne a tvrdne
pomocou vzdušnej vlhkosti. Dokonale priľne k väčšine materiálov používaných v stavebníctve,
rovnako aj v priemysle. Odolné proti vibráciám a vode. Pohlcuje vibrácie a môže prenášať veľké
dynamické zaťaženia. Po vytvrdnutí je možné ho premaľovať.
• Utesňovanie zváraných a skrutkovaných spojov
• Lepenie a utesnenie plôch s vysokým pružením z betónu, kameňa a dreva, atď.
• Používa sa ako lepidlo na plastové dekoratívne panely
• Utesňovanie nádrží s ropnými derivátmi
Spotreba: pozri tabuľku na str. 14
KEMAFLEX PE X6
18
Polyetylénový kruhový tesniaci profil na škáru šírky 6 mm
Okrúhly profil z uzavretých buniek PE- vodnej peny a tým odolný vlhkosti a vodotesný. Elastický,
pružný, nestarnúci a kompatibilný so všetkými tesniacimi hmotami. Zodpovedá norme DIN
18540 na zhotovenie dilatačných škár. Používa sa na vyplnenie dilatačných škár pred konečným
zatmelením.
• Elastický
• Nestarnúci
• Priemer 6 mm
42,00 €/kus
0,42 €/m
100 m
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 18
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:23
VODOTESNÉ HMOTY
A RÝCHLOTUHNÚCE MALTY
HIDROSTOP 94
HIDROSTOP 94 W
HIDROSTOP ELASTIK
HIDROSTOP FLEX
HIDROSTOP DP
HIDROSTOP ACRYL
HIDROSTOP VH
HIDROSTOP AN
HIDROSTOP MONOPUR
HIDROSTOP PENETRAT
HIDROZAT
HIDROSTOP KIT
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 19
21.6.11 13:23
VODOTESNÉ HMOTY A RÝCHLOTUHNÚCE MALTY
Porovnanie vodotesnosti betónov a vodotesných náterov
Každý betón je do určitej miery porézny, čo znamená, že voda môže do
neho prenikať alebo vsakovať. Názov »vodotesný betón« označuje lepšiu
odolnosť betónu voči vode. Nová norma SIST EN 1026 vymedzuje tri úrovne
odpudivosti betónu voči vode.
PV – I
Polymér-cementové vodeodolné hmoty sú na druhej strane v prípade
správnej aplikácie (minimálne 2 vrstvy) vždy 100 % vodoodpudivé.
V prípade bazénov, terás, balkónov a všetkých vlhkých miestností vystavených prieniku vody, odporúča sa priamo použiť tesniacu hmotu pod
keramickú dlažbu použitím pružnej vodotesnej hmoty na báze polymér
cementov.
maximálna hodnota prípustného preniknutia vody 50 mm,
PV – II 30 mm a
Vodotesný náter môže slúžiť na zlepšenie a ďalšiu ochranu množstva betónových štruktúr. Okrem toho že sú vodotesné, tieto nátery poskytujú
ochranu aj pred prenikaním sulfátov, choridov, pred inými agresívnymi
vplyvmi a sú nevyhnutné pre následné vnútorné tmelenie.
PV – III 20 mm.
Odpudivosť voči vode sa testuje podľa normy EN 12390-8. (testovaná vzorka z betónu je vystavená vode z jednej strany počas doby 3 dní pri tlaku 5
barov. Potom sa určí maximálna hĺbka priesaku vody).
SCHEMATICKÝ POHĽAD
NA PRINCÍP FUNGOVANIA
HMOTY HIDROSTOP
PENETRAT
vlhkosť
Vodotesný betón triedy PV I
podľa normy SIST EN 12390-8
tlak vody
tlak vody
malé trhliny vyplnené kryštálmi
tlak vody
50
Vodotesný betón triedy PV I
chránený vodotesným náterom
na báze polymércementov
Vodotesný betón triedy PV I
chránený vodotesným náterom
HIDROSTOP PENETRAT
Obrázok 1: Vodotesný betón triedy PV I podľa normy SIST EN 12390-8.
Obrázok 2: Vodotesný betón triedy PV I chránený vodotesným náterom (výrobky HIDROSTOP) – povrchová vodotesná ochrana pred
vodou a vlhkosťou.
Obrázok 3: Vodotesný betón triedy PV I chránený vodotesným náterom HIDROSTOP PENETRAT – kde prísady urýchľujúce kryštalizáciu
prenikajú hlboko do podkladu a vytvárajú nerozpustné kryštály. Tým sa okrem bariérovej ochrany povrchu ďalej vyplnia póry a kapiláry,
čo znižuje možnosť prieniku vody dokonca aj v prípade poškodenia povrchu alebo trhlín.
ODPORÚČANIA NA POUŽITIE
VODOTESNÝCH NÁTEROV
opravy a utesnenie plochých striech
zatesnenie prístupu vody,y
tesnenie pod vodou
lokálne vyplnenie segregačných hniezd
vodorovná izolácia nad základmi
pivnica – vonkajšia strana
pivnica – vnútorná strana
oleju odolná ochrana nádrží naolej
žumpa, vnútorná kanalizácia, nádrže
odpadových vôd, kanalizačné systémy
nádrž na dažďovú vodu,
dažďová kanalizácia
nádrž na pitnú vodu
bazén
kúpeľňa, práčovňa
balkón, terasa
NÁTER / MALTA
TESNENIE
HIDROSTOP 94
HIDROSTOP 94 W
HIDROSTOP AN
HIDROSTOP DP
HIDROSTOP ELASTIK
HIDROSTOP FLEX
HIDROSTOP KIT
HIDROSTOP PENETRAT
A
HIDROSTOP VH
HIDROZAT
HIDROSTOP MONOPUR
vhodné
najvhodnejšie
odporúčanie KEMA
20
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 20
21.6.11 13:23
VODOTESNÉ HMOTY A RÝCHLOTUHNÚCE MALTY
DETAIL UTESNENIA
PRI POZITÍVNOM
A NEGATÍVNOM TLAKU
VODY
tesnenie potrubia
KEMAPOX TESNIACA MALTA
T
HIDROZAT
HIDROSTOP PENETRAT
HIDROSTOP ELASTIK
kovový tesniaci pás
HIDROSTOP KIT
v polomere 5 cm
HIDROSTOP PENETRAT
KEMA SWELL
pozitívny tlak vody
negatívny tlak vody
UTESNENIE NÁDRŽE
KEMA SWELL
vodotesný betón
HIDROSTOP PENETRAT
BETONPROTEKT F
vodotesný betón
KEMAPOX FINAL 6500 AQUA
HIDROSTOP PENETRAT
KEMA SWELL
vodotesný betón
BETONPROTEKT F
KEMAPUR FINAL 6000
HIDROSTOP VH
vodotesný betón
HIDROSTOP PENETRAT
KEMAPOX FINAL 6500 AQUA
LINEA 830 SL
vodotesný betón
podkladný betón
kovový tesniaci pás
HIDROSTOP VH
HIDROSTOP KIT
vodotesný betón
21
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 21
21.6.11 13:23
VODOTESNÉ HMOTY A RÝCHLOTUHNÚCE MALTY
HIDROSTOP 94
25/1
48 vriec/paleta
5/1
6 vreciek/kartón
30 kartónov/paleta
1-zložková vodotesná hmota na báze cementu
Zmes na báze cementu s vopred definovanou zrnitosťou kremenného piesku a osobitnými
prísadami, ktoré umožňujú vodotesnosť horizontálnych a vertikálnych, vnútorných a vonkajších betónových a cementových povrchov. Na ochranu pred vlhkosťou a vodou, na utesnenie
sprchovacích kútov, v sanitárnych miestnostiach, kúpelniach, bazénoch, práčovniach, vnútorné
povrchy pivníc a zásobníky vody.
• Dobrá spracovateľnosť
• Vodoodpudivý
• Odolný voči mrazu
• Možná aplikácia na vlhký minerálny podklad
13,75 €/vrece
0,55 €/kg
5,25 €/vrecko
1,05 €/kg
Spotreba: 3–4 kg/m² na 2 vrstvy; nanášanie štetcom
HIDROSTOP 94 W
25/1
48 vriec/paleta
1-zložková vodotesná hmota bielej farby
Vodeodolná polymércementová hmota v dekoratívnej bielej farbe. Na horizontálnu a vertikálnu
ochranu pred vlhkosťou, dažďom a spodnou vodou, na utesnenie mokrých/vlhkých priestorov
(sprchovacie kúty, sanitárne priestory, kúpeľne, bazény a práčovne) na vnútorné povrchy pivníc,
na vnútorný vodotesný náter vodných nádrží atď.
• Dobrá spracovateľnosť
• Vodoodpudivý
• Odolný voči mrazu
• Možná aplikácia na vlhký minerálny podklad
• Dekoratívna biela farba
20,00 €/vrece
0,80 €/kg
Spotreba: 3–4 kg/m² na 2 vrstvy; nanášanie štetcom
HIDROSTOP FLEX
20/1
60 vriec/paleta
1-zložková pružná vodotesná hmota
Jednokomponentná vysoko pružná cementová vodonepriepustná hmota (pri pozitívnom aj
negatívnom tlaku), paropriepustná a mrazuvzdorná. Na utesnenie balkónov, terás, kúpelní,
bazénov, nádrží s vodou, atď. Priamo pod dlažbu, na vnútorné aj vonkajšie použitie.
• Výborná spracovateľnosť
• Pružnosť
• Premosťuje trhliny a praskliny
• Odolná proti mrazu
• Možná aplikácia na vlhký minerálny podklad
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
34,00 €/vrece
1,70 €/kg
Spotreba: 3–4 kg na predpripravený náter/m² na 2 vrstvy; nanášanie štetcom alebo hladítkom
HIDROSTOP ELASTIK
28/1
(20 kg zložka A +
8 kg zložka B)
17,5/1 (12,5 kg zložka A +
5 kg zložka B) v vedre
7/1
(5 kg zložka A +
2 kg zložka B) v vedre
2-zložková pružná vodotesná hmota
Dvojkomponentná vysoko pružná vodotesná hmota na báze cementu vyrobená z priemyselne
pripravenej suchej cementovej zmesi, plnív a prísad (zložka A) a polymérovej disperzie (tekutá
zložka B). Hmota je vodonepriepustná pri pozitívnom aj negatívnom tlaku vody, je paropriepustná a mrazuvzdorná. Na tesnenie balkónov, terás, kúpelní, bazénov, vodných nádrží, atď.
Priamo pod dlažbu, na vnútorné aj vonkajšie použitie. Na konštrukcie, ktorým hrozí zmrašťovanie
(čerstvé betónové prvky) a pásma so zvýšenými vibráciami a trhlinami.
• Pružnosť
• Premosťuje trhliny a praskliny
• Odolná proti mrazu
• Možná aplikácia na vlhký minerálny podklad
• Možné nanášanie strojom – mokrá metóda
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
• Odolný voči chloridu sodnému, morskej soli, síranu amónnemu
a motorovej nafte
• Za určitých podmienok vhodný aj pre nádrže na pitnú vodu
57,40 €/komp.
2,05 €/kg
53,55 €/komp.
3,06 €/kg
25,20 €/komp.
3,60 €/kg
Spotreba: 3–4 kg na predpripravený náter/m² na 2 vrstvy; nanášanie štetcom
22
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 22
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:23
VODOTESNÉ HMOTY A RÝCHLOTUHNÚCE MALTY
HIDROSTOP DP
14/1
33 vedier/paleta
Vodotesný disperzný náter
Jednokomponentná trvalo pružná vodeodolná hmota na báze polymérovej disperzie, plnív a
špeciálnych prísad. HIDROSTOP DP je určený na zhotovenie ochranného vodotesného náteru
pod keramické dlažby a obklady. Na utesnenie v sprchovacích kútoch, sanitárnych priestoroch,
kúpeľniach a práčovniach. Na vnútorné použitie, na lepenie keramických obkladov a dlažby na
HIDROSTOP DP je nutné použiť výlučne flexibilné lepidlá napr. KEMAKOL FLEX 170, KEMAKOL
MARMOR 180, KEMAKOL PLAST 190 atď.
• Jednokomponentná trvale pružná vodeodolná hmota
• Na vodotesný náter pod keramické obklady a dlažbu
• Jednoduchá a rýchla aplikácia valčekom
• Zabraňuje prenikaniu vody
• Nevhodná pre priamy tlak vody
• Na vnútorné použitie
77,00 €/komp.
5,50 €/kg
Spotreba: 1–1,2 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
HIDROSTOP ACRYL (ZLOŽKA B)
10/1
60 bandasiek/paleta
5/1
128 bandasiek/paleta
1/1
8 fliaš/kartón
72 kartónov/paleta
Polymérová disperzia
Polymérová disperzia, mliečne biela tekutina. Zložka B na prípravu dvojzložkových vodotesných
náterov na polymérovej báze HIDROSTOP VH a AN.
28,00 €/band.
2,80 €/kg
16,00 €/band.
3,20 €/kg
3,95 €/fľaša
3,95 €/kg
Spotreba: 2l emulzie HIDROSTOP ACRYL / 25 kg suchej zmesi HIDROSTOP VH, AN
HIDROSTOP VH (ZLOŽKA A)
25/1
48 vriec/paleta
2-zložkový vodotesný náter pre plavecké bazény
a nádrže na pitnú vodu
Dvojkomponentná cementová vodotesná hmota (je vodotesná pri pozitívnom i negatívnom
tlaku vody) paropriepustná a mrazuvzdorná. Prášková zložka – zložka A je priemyselne pripravená suchá zmes jemného kremenného piesku, portlandského cementu, vodoodpudivých
a ďalších špeciálnych prísad. Tekutá zložka – zložka B je polymérová disperzia HIDROSTOP
ACRYL. Určená na vodotesnú ochranu betónových cisterien a nádrží pitnej vody ako aj iných
stavebných objektov. Zabraňuje prenikaniu vlhkosti, podpovrchovej vody a vody pod tlakom.
• Nemá vplyv na kvalitu pitnej vody
• Dobrá spracovateľnosť
• Mrazuvzdornosť
• Možná aplikácia na vlhký minerálny podklad
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
24,00 €/vrece
0,96 €/kg
Spotreba: 3–4 kg/m² na 2 vrstvy; nanášanie štetcom
HIDROSTOP AN (ZLOŽKA A)
25/1
48 vriec/paleta
2-zložkový sulfátom odolný vodotesný náter
Dvojkomponentná cementová vodonepriepustná hmota odolná voči sulfátom (je vodotesná
pri pozitívnom i negatívnom tlaku vody) paropriepustná a mrazuvzdorná. Prášková zložka –
zložka A je priemyselne pripravená suchá zmes jemného kremenného piesku, portlandského
cementu, vodoodpudivých a ďalších špeciálnych prísad. Tekutá zložka – zložka B je polymérová
disperzia HIDROSTOP ACRYL. Určená na ochranu horizontálnych a vertikálnych vnútorných
povrchov betónových síl na skladovanie krmiva pre zvieratá, nádrží na neutralizáciu odpadovej
vody, vodojemov na spracovanie vody a iné riešenia, žúmp, betónových kanalizačných trubiek,
na ochranu pred olejom betónových nádob na zachytávanie oleja a vodotesnú ochranu iných
objektov pred vlhkosťou, podpovrchovou vodou a vodou pod tlakom.
• Odolná a nepriepustná pre naftu, vykurovacie oleje,, morskú vodu
• Zvýšená odolnosť proti korózii
• Dobrá spracovateľnosť
• Odolná proti mrazu
• Možná aplikácia na vlhký minerálny podklad
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
32,25 €/vrece
1,29 €/kg
Spotreba: 3–4 kg/m² na 2 vrstvy; nanášanie štetcom
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 23
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
23
21.6.11 13:23
VODOTESNÉ HMOTY A RÝCHLOTUHNÚCE MALTY
20/1
33 vedier/paleta
200,00 €/vedro
10,00 €/kg
HIDROSTOP MONOPUR
É
NOV
1-zložková polyuretánová hydroizolácia
Jednozložková vysoko elastická polyuretánová vodotesná izolácia, ktorá je vodonepriepustná pri
pozitívnom aj negatívnom tlaku vody (s vhodnou podkladnou vrstvou). HIDROSTOP MONOPUR
reaguje so vzdušnou vlhkosťou, v dôsledku čoho vzniká po zaschnutí elastická, trhliny premosťujúca a mrazuvzdorná membrána. Na utesnenie balkónov, terás, kúpeľní, bazénov, vodných
nádrží atď, priamo pod obklady, pre vnútorné i vonkajšie použitie. Tiež sa môže použiť na
opravy strešných asfaltových izolácií.
• Na vodnej báze
• Výplňový systém
• Tenkovrstvový, UV odolný systém
• Pre nižšie zaťaženia
• Dostupné v bielej, šedej, červenej a zelenej farbe
Spotreba: 1,4–1,6 kg/ m²/mm, v závislosti od podkladu
HIDROSTOP PENETRAT
25/1
48 vriec/paleta
Vodotesná penetračná hmota
Zmes na báze cementu, presne granulovaného kremenného piesku a špeciálnych penetračných
prísad a prísad urýchľujúcich kryštalizáciu.
27,25 €/vrece
1,09 €/kg
HIDROSTOP PENETRAT má dve funkcie:
Kapilárna – aktívne chemické látky prenikajú hlboko do pórov stavebného materiálu, vytvárajú nerozpustné kryštály, ktoré utesnia póry a chránia materiál pred prenikaním vody a iných
kvapalín.
Bariérová funkcia – vytvorenie pevnej a vodotesnej izolačnej vrstvy na povrchu stavebného
materiálu.
Vodeodolná penetračná hmota HIDROSTOP PENETRAT zaisťuje najúčinnejšiu trvalú izoláciu
betónových povrchov, zabraňujúc tak prenikaniu vody. Vyznačuje sa nasledovnými výhodami:
hĺbkové pôsobenie, zaistenie vodotesnosti napriek povrchovému poškodeniu, produkty kryštalizácie utesňujú póry a kapiláry v betóne, 100 % vodotesnosť, odolnosť voči pozitívnym a
negatívnym tlakom vody, priepustnosť pre vodné pary, aplikácia na vlhký minerálny podklad,
jednoduché použitie, odolnosť proti mrazu. Trvalá a účinná vodotesná ochrana betónových
povrchov. Na ochranu pred vlhkosťou a vodou, izolácia v sprchovacích kútoch, sanitárnych
priestoroch, kúpeľniach, bazénoch a práčovniach, na izoláciu vnútorných povrchov pivníc a
nádrží na vodu atď.
• Trvalá vodotesná izolácia betónových povrchov
• Zaistená vodotesnosť tiež v prípade poškodenia povrchu
• Na utesnenie v sprchovacích kútoch, sanitárnych priestoroch,
kúpeľniach, bazénoch, …
• Odolnosť voči síranu amónnemu a transformátorovému oleju
• Za určitých podmienok vhodná pre nádrže na pitnú vodu
• Možné nanášanie strojom – mokrá metóda
Spotreba: 3–4 kg/m² na 2 vrstvy; nanášanie štetcom (cca. 2 mm hrúbka vrstvy)
HIDROZAT
25/1
48 vriec/paleta
5/1
6 škatúľ/kartón
36 kartónov/paleta
Rýchlo tuhnúca cementová malta
Rýchlo tuhnúca cementová zmes. Tuhne už asi po 4 minútach, plne zaťažiteľná už po – 15
minútach. Na montáž výkladov v obchodoch, ukotvenie strojov, mostového zábradlia, schodišťového zábradlia a balkónového zábradlia, záhradných plotov a dverí, ústredné kúrenie, na
rýchlu montáž dopravných značiek a označení pre sanitárne a elektrické zariadenia, na rýchlu
opravu prefabrikovaných betónových blokov, na zastavenie prenikania vody. Okrem toho
môže sa použiť tiež na cementové malty na zvýšenie tuhnutia (potrebné je odskúšanie vopred).
• Zastavuje aktívne prenikanie vody
• Mimoriadne rýchle tuhnutie – približne za 4 minúty*
• Neobsahuje chloridy
• Tuhne tiež pod vodou
29,00 €/vrece
1,16 €/kg
7,45 €/škatuľa
1,49 €/kg
Spotreba: 2 kg na vyplnenie objemu 1 liter
24
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 24
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:23
VODOTESNÉ HMOTY A RÝCHLOTUHNÚCE MALTY
HIDROSTOP KIT
25/1
48 vriec/paleta
5/1
6 škatúľ/kartón
36 kartónov/paleta
Cementový rýchlo tuhnúci tmel
Cementový rýchlo tuhnúci tmel, tuhnúci približne po 20 minútach. Na vytvorenie zaoblenia
rohu, na vyplnenie prasklín v betóne a segregačných hniezd na povrchu betónu.
• Rýchlo tuhnúci, približne po 20 minútach*
• Dosiahne sa veľká pevnosť
• Neobsahuje chloridy
• Tuhne tiež pod vodou
20,75 €/vrece
0,83 €/kg
5,80 €/škatuľa
1,16 €/kg
Spotreba: 2 kg na vyplnenie objemu 1 liter,
cca. 2.5 kg/meter polkruhového spoja
* Časy uvedené v katalógu boli merané pri teplote 25 °C a relatívnej vlhkosti 50 %. Vyššie teploty tieto časy skracujú,
pričom nižšie teploty uvedené časy predlžujú.
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 25
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
25
21.6.11 13:23
KOMPLETNÝ IZOLAČNÝ SYSTÉM
Skvalitníme
stavby.
Príprava
P
í
povrchu
1
3
Utesnenie
Ut
snenie
i povrc
povrchu
chu
hu
5
KEMACRYL
HIDROSTOP ELASTIK
NANOCOLOR
Polymérová disperzia, spájanie staré na nové,
na impregnáciu silne nasiakavých povrchov
a na vylepšenie cementových mált
2-zložková pružná vodotesná hmota
Vysoko odolná flexibilná
cementová škárovacia hmota
HIDROSTOP DP
KEMAPOX
X LF
Vodotesný disperzný náter
KEMAGRUND S
Kyselinovzdorné lepidlo
a škárovacia hmota
Základný náter na nasiakavé povrchy
4
2
Škárovanie
Šká
Šk
ká
áo
ie
Lepenie keramických dlaždíc
Utesnenie spojov
KEMABOND FLEX 131
KEMABAND
KEMA STARLIGHT FLEX
Rohové prvky, manžety a tesniace pásky
Flexibilné lepidlo
Univerzálne vyľahčené flexibilné lepidlo
KEMAPOX FILL 1150
Flexibilná epoxidová injektážna živica
6
Tesnenie
KEMASIL
Silikónový tmel
KEMAFLEX MS
www.kema-on.net
Trvalo pružný tmel na báze
hybridného MS polyméru
KEMA Stavebné materiály, s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji | T: 02 455 22 800 | F: 02 455 22 801 | E: [email protected]
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 26
21.6.11 13:23
TESNIACE PÁSKY
KEMABAND tesniaca páska 12
KEMABAND tack 12
KEMABAND tesniaca páska 24
KEMABAND Y
tesniaca rohová páska
KEMABAND X
tesniaca rohová páska
KEMABAND manžeta M12
KEMABAND manžeta M42
KEMABAND tesniaca páska HN
KEMA FIXER
KEMA SWELL
KEMA MASTIC
KEMA MASTIC WA
KEMAFOIL
KEMAFOIL Y uholník
KEMAFOIL X uholník
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 27
21.6.11 13:24
TESNIACE PÁSKY
Aplikácia tesniacich pások
Pružné tesniace pásky a manžety sú nevyhnutné pre povrchové tesniace
systémy. Požívajú sa vždy na utesnenie dilatačných škár a konštrukčných
spojov tam, kde sa predpokladá defomácia podkladu. Spravidla sa aplikujú
do pružných polymércementových hmôt alebo epoxidových živíc. Pritom
treba dbať na to, že stredná páska má zostať neupevnená (voľná) čím sa
umožňuje, aby páska správne fungovala a zabránilo sa prípadnému poškodeniu miesta, kde je páska prichytená.
Na utesnenie spojov/penetračných otvorov na stenách/v podlahe sa ďalej
používajú pásky potiahnuté gumou.
INŠTALÁCIA KEMABAND
TESNIACICH PÁSOK
KONŠTRUKČNÝ DETAIL
UTESNENIA VLHKÝCH
PRIESTOROV
Tesniace pásky KEMABAND sa vtlačia do prvého, ešte čerstvého náteru HIDROSTOP DP, HIDROSTOP 94 a HIDROSTOP ELASTIK tak, aby sa zabránilo
vzniku trhliny na rohoch alebo v penetrovanej ploche. Páska potiahnutá
gumou KEMABAND 12 s rohovými prvkami KEMABAND X, Y sa inštaluje
do prvého, ešte čerstvého náteru tmelov HIDROSTOP DP a HIDROSTOP
ELASTIK. Stenová manžeta KEMABAND MANŽETA M12 a podlahová
manžeta KEMBAND MANŽETA M42 sa používajú na utesnenie prierazov
a inštalačných miest.
Inštalácia KEMABAND Y tesniacej rohovej pásky
Utesnenie škár v kúte miestnosti
Inštalácia KEMABAND 12 tesniacej pásky
Nainštalované KEMABAND tesniace pásky
dlažba
KEMAKOL FLEX 170
HIDROSTOP ELASTIK
vystužený cementový poter
DETAIL
T A
separačná vrstva – PE fólia
zvuková izolácia
DETAIL
T A
HIDROSTOP ELASTIK
KEMAKOL FLEX 170
KEMASIL
KEMABAND tesniaca páska
HIDROSTOP ELASTIK
28
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 28
21.6.11 13:25
TESNIACE PÁSKY
KEMABAND TESNIACA PÁSKA 12
19,30 €/rolka
1,93 €/m
95,50 €/rolka
1,91 €/m
Rolka 10 m
Rolka 50 m
Tesniaca páska šírky 12 cm
Trvalo pružná elastomerická páska na polyesterovej tkanine šírky 120 mm so strednou rozťažnou zónou. Vodotesná, elastická aj pri nízkych teplotách, odolná proti alkalickým látkam,
kyselinám a soliam. Vhodná na tesnenie škár a dilatačných spojov v kúpeľniach, bazénoch,
na terasách a balkónoch so systémom izolačného náteru HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP
FLEX, HIDROSTOP DP a HIDROSTOP 94.
• Nie je vhodná pre betónové škáry vystavené negatívnemu tlaku vody.
• Na vnútorné a vonkajšie použitie
• Elastická
• Odolná proti alkalickým látkam, kyselinám a soliam
KEMABAND TACK 12
19,90 €/rolka
1,99 €/m
??? €/rolka
??? €/m
Samolepiaca tesniaca páska šírky 12 cm
Samolepiaca, gumou potiahnutá páska na báze butylu, šírky120 mm. Vodotesná, elastická aj
pri nízkych teplotách, odolná proti alkalickým látkam, kyselinám a soliam. Vhodná na tesnenie
škár a dilatačných škár v kúpeľniach, práčovniach alebo povrchov vystavených vlhkosti so
systémom izolačného náteru HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP 94 a HIDROSTOP DP.
• Nie je vhodná pre betónové škáry vystavené negatívnemu tlaku vody
• Dobrá priľnavosť k drevu, betónu, bituménu, tehlám,omietke, PVC
• Samolepiaca – jednoduchá aplikácia
• Na vnútorné a vonkajšie použitie
• Elastická
• Odolná proti alkalickým látkam, kyselinám a soliam
Rolka 10 m
134,70 €/rolka
13,47 €/m
Tesniaca páska šírky 24 cm
Elastomerická, trvale pružná tesniaca rozťažná páska zo zo špeciálnej tkaniny, šírky 240 mm.
Vodotesná, pružná aj pri nízkych teplotách, vysoko odolná proti alkalickým látkam, kyselinám
a soliam. Používa sa na utesnenie spojov a rozťažných spojov konštrukčných prvkov, bazénov,
terás a balkónov so systémom izolačného náteru HIDROSTOP ELASTIK a KEMAPOX LF.
• Nie je vhodná pre betónové škáry vystavené negatívnemu tlaku vody
• Pre konštrukčné expanzné škáry
• Na vnútorné a vonkajšie použitie
• Elastická
• Odolná proti alkalickým látkam, kyselinám a soliam
1/1 kus. 25 kusov/krabica
4,40 €/kus
Vnútorný rohový prvok tesniacej pásky
Trvalo pružná elastomerická páska na polyesterovej tkanine šírky 120 mm so strednou
rozťažnou zónou, vytvarovaná do vnútorného rohového prvku rozmerov 140 ×140 mm.
Pre jednoduchšie a bezpečnejšie tesnenie škár a dilatačných škár v rohoch. Pre vnútorné aj
vonkajšie použitie.
• Nie je vhodná pre betónové škáry vystavené negatívnemu tlaku vody
• Pre konštrukčné expanzné škáry
• Na vnútorné a vonkajšie použitie
• Elastická
• Odolná proti alkalickým látkam, kyselinám a soliam
1/1 kus. 25 kusov/krabica
4,40 €/kus
Rolka 10 m
Rolka 20 m
KEMABAND TESNIACA PÁSKA 24
KEMABAND Y ROHOVÝ TESNIACI ELEMENT
KEMABAND X ROHOVÝ TESNIACI ELEMENT
Vonkajší rohový prvok tesniacej pásky
Trvalo pružná elastomerická páska na polyesterovej tkanine šírky 120 mm so strednou
rozťažnou zónou, vytvarovaná do vonkajšieho rohového prvku rozmerov 210 × 210 mm.
Pre jednoduchšie a bezpečnejšie tesnenie škár a dilatačných škár v rohoch. Pre vnútorné aj
vonkajšie použitie.
• Nie je vhodná pre betónové škáry vystavené negatívnemu tlaku vody
• Pre konštrukčné expanzné škáry
• Na vnútorné a vonkajšie použitie
• Elastická
• Odolná proti alkalickým látkam, kyselinám a soliam
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 29
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
29
21.6.11 13:25
TESNIACE PÁSKY
KEMABAND MANŽETA M12
Stenová manžeta, rozmery 120 x 120 mm
Manžeta zo špeciálnej tkaniny, potiahnutej trvalo pružnými elastomérmi. Je vodotesná,
elastická aj pri nízkych teplotách, odolná voči agresívnym látkam. Používa sa na tesnenie
prierazov v stenách pri inštalatérskych prácach.
• Nie je vhodná pre betónové škáry vystavené negatívnemu tlaku vody
• Pre konštrukčné expanzné škáry
• Na vnútorné a vonkajšie použitie
• Elastická
• Odolná proti alkalickým látkam, kyselinám a soliam
1/1 kus. 25 kusov/krabica
3,10 €/kus
1/1 kus. 25 kusov/krabica
14,00 €/kus
Podlahová manžeta, rozmery 420 x 420 mm
Manžeta zo špeciálnej tkaniny, potiahnutej trvalo pružnými elastomérmi. Je vodotesná,
elastická aj pri nízkych teplotách, odolná voči agresívnym látkam. Používa sa na tesnenie
prierazov v podlahách pri inštalatérskych prácach.
• Nie je vhodná pre betónové škáry vystavené negatívnemu tlaku vody
• Pre konštrukčné expanzné škáry
• Na vnútorné a vonkajšie použitie
• Elastická
• Odolná proti alkalickým látkam, kyselinám a soliam
Rolka 25 m
225,75 €/rolka
9,03 €/m
Tesniaca páska vyrobená z NBR gumy
Pružná tesniaca páska vyrobená z butadién-nitrilového kaučuku (NBR), štandardná šírka
pásky 100 alebo 200 mm a hrúbka 1,2 mm, s dvojitým radom 3 mm perforácií na upevnenie
každých 1 cm 5 mm od okraja. Ide o veľmi kvalitný tesniaci systém, kombinovaný s epoxidovým
lepidlom, pre trhliny a škáry podliehajúce rozsiahlej dilatácii. Používa sa ako tesniaci systém
pre betónové škáry vystavené negatívnemu tlaku vody, na utesnenie rozťažných škár a škár
vystavených pozitívnemu alebo negatívnemu tlaku vody.
• Môže sa aplikovať na suché ako aj vlhké povrchy
použijúc vhodné epoxidové lepidlo
• Odolná voči poveternostným vplyvom a vode
• Veľmi dobrá odolnosť voči chemikáliám
• Rýchle a jednoduché použitie
400 ml v črievku
20 črievok v krabici
14,48 €/črievko
Viacúčelové, 1-zložkové elastické MS-polymérové lepidlo
1-komponentné elastické MS-polymérové lepidlo, ktoré sa stuhnutím mení na elastickú látku
s veľmi dobrou priľnavosťou k väčšine stavebných materiálov. Používa sa na tmelenie koncov
tesniacej pásky KEMABAND HN, na tmelenie škár medzi stenou a betónovým panelom, na
tmelenie škár v betónových paneloch a ako lepidlo na oceľ a drevo.
• Môže sa aplikovať na drsné a vlhké povrchy
• Dobrá odolnosť proti chemikáliám a ÚV žiareniu
• Bez rozpúšťadla
• Znáša vlhké podmienky počas aplikácie
• Jednoduchá aplikácia použitím pištole na tmelenie škár
KEMABAND MANŽETA M42
KEMABAND TESNIACA PÁSKA HN
KEMA FIXER
Spotreba: 0,65–0,75 g/mm² na 1 mm hrúbky
30
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 30
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:25
TESNIACE PÁSKY
KEMA SWELL
6 roliek á 5 m dĺžky
v krabici
24 krabíc/paleta
Hydrofilický bentonitový tesniaci pás
KEMASWELL je čierny pružný hydrofilický pás vyrobený z prírodného bentonitu sodného a
syntetického kaučuku. Trvale aktívny systém, ktorý sa zväčšuje až na približne 400 % svojho
pôvodného suchého objemu. Expanzívna ílovitá hmota takto utesní vlásočničové trhlina a
zabraňuje vzniku škáry. Veľmi dobré elastické a plastické vlastnosti ľahko vyvážia počiatočné
zníženie objemu betónovej konštrukcie. Je určený na tmelenie konštrukčných škár, studených
spojov a škár spôsobených zosychaním v betóne, okolo potrubnej penetrácie, v kanalizačných
spojoch, proti kalovým stenám, štetovnicovým stenám, atď.
• Ekologický systém, jednoduchý užívateľský systém
• Môže odolávať hydrostatickému tlaku až do 100 metrov
vodného stĺpca = 10 bar
• Trvanlivosť a výkon sú vyššie ako životnosť samotnej konštrukcie
(bentonit je prírodný produkt)
• Môže vypĺňať aj malé voštinové tvárnice
• Je k dispozícii v rozmeroch 25 x 20 mm
41,60 €/kus
Spotreba: v závislosti od dĺžky konštrukčného spoja, ktorý treba izolovať
KEMA MASTIC
Vodou napučiavaci tesniaci tmel
KEMA MASTIC je jednokomponentný tmel, bielej farby, na báze polyuretánu, bez obsahu
rozpúšťadla, zvyšujúci obsah vody, ktorý tvrdne a zväčšuje svoj objem za prítomnosti vlhkosti.
V kontakte s vodou sa zväčší jeho pôvodný objem približne o 350 %. Je určený na tesnenie
drsných a hladkých konštrukčných škár a potrubných penetrácií, na tesnenie okolo oceľových H
nosníkov, na tesnenie medzi drsnými povrchmi (napríklad kalové steny) a betónové dosky, na
spájanie tesniacich pásov k drsnému povrchu. Môže sa aplikovať na betón, PVC, HDPE, oceľ, atď.
• Pružný systém, ktorý sa prispôsobuje nepravidelnému povrchu podkladu
• Jednoduchá aplikácia použitím štandardnej tmeliacej pištole
• Má dobrú odolnosť proti rôznym chemikáliám a dokáže zniesť naftu,
minerálne a rastlinné oleje a mastivá
• Je schválený pre kontakt s pitnou vodou
• Nie je rozpustný vo vode
35,82 €/kus
600 ml črievko
Spotreba: závisí od kvality betónu na bežný meter
KEMA MASTIC WA
Vodou napučiavaci tesniaci tmel na mokré povrchy
KEMA MASTIC je jednokomponentný tmel, šedej farby, na báze polyuretánu, pružný, zvyšujúci
obsah vody, ktorý tvrdne a zväčšuje svoj objem v prítomnosti vlhkosti. V kontakte s vodou
sa zväčší jeho pôvodný objem približne o 200 %. Je určený na tesnenie drsných a hladkých
konštrukčných škár a potrubných penetrácií pri vlhkých aplikáciách alebo pod vodou. Môže
sa aplikovať na betón, PVC, HDPE, oceľ, atď.
• Pružný systém, ktorý sa prispôsobuje nepravidelnému povrchu podkladu
• Jednoduchá aplikácia použitím štandardnej tmeliacej pištole
• Bez obsahu rozpúšťadla
• Je schválený pre kontakt s pitnou vodou
• Nie je rozpustný vo vode
35,82 €/kus
600 ml črievko
Spotreba: závisí od kvality betónu na bežný meter
KEMAFOIL
Elastická vodotesná fólia
Pružná vodeodolná fólia, pozostávajúca z 3 vrstiev, medzi dvoma vonkajšími vrstvami z
netkaného polypropylénu je jedna vnútorná vrstva z polyetylénovej vodotesnej fólie, šírky
1000 mm a hrúbky 0,5 mm. Vodotesná fólia chráni podlahy a steny pod tenkou vrstvou pod
dlaždicami pred puklinami v podklade a migráciou vlhkosti. Na utesnenie vlhkých povrchov
pred inštaláciou keramickej dlažby alebo obkladu. KEMAFOIL sa má aplikovať na čerstvé lepidlo,
minimálnej triedy C2 (KEMABOND FLEX 131, KEMAKOL FLEX 170, KEMA STARLIGHT FLEX).
• Na vnútorné a vonkajšie použitie
• Pružná
• Odolná proti alkalickým látkam, kyselinám a soliam
208,80 €/rolka
6,96 €/m
Rolka 30 m
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 31
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
31
21.6.11 13:25
TESNIACE PÁSKY
KEMAFOIL Y ROHOVÝ ELEMENT
1/1 kus. 25 kusov/krabica
5,00 €/kus
Vnútorný rohový prvok tesniacej fólie
Pružná vodeodolná fólia, pozostávajúca z 3 vrstiev, vytvarovaná do vnútorného rohového
prvku rozmerov 140 × 140 mm. Pre jednoduchšie a bezpečnejšie tesnenie škár a dilatačných
škár v rohoch.
• Na vnútorné a vonkajšie použitie
• Pružná
• Odolná proti alkalickým látkam, kyselinám a soliam
1/1 kus. 25 kusov/krabica
5,00 €/kus
Vonkajší rohový prvok tesniacej fólie
Pružná vodeodolná fólia, pozostávajúca z 3 vrstiev, vytvarovaná do vonkajšieho rohového
prvku rozmerov 210 × 210 mm. Pre jednoduchšie a bezpečnejšie tesnenie škár a dilatačných
škár v rohoch.
• Na vnútorné a vonkajšie použitie
• Pružná
• Odolná proti alkalickým látkam, kyselinám a soliam
KEMAFOIL X ROHOVÝ ELEMENT
32
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 32
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:25
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
KEMATERM
STYROKEM 215
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 228
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 235
KEMATERM 240 LIGHT
KEMAKOL SUPERFLEX 175
KEMATERM PU
KEMATERM MTX 240
KEMATERM EPS/XPS
KEMATERM MW
KEMATERM GRUND 210
KEMATERM PL-X
KEMATERM PL-S
KEMATERM PL-SX
KEMATERM PL-G
KEMATERM PL-VIVA
KEMATERM PL-FINE
KEMATERM PL-SPECIAL
KEMATERM PL-MOSAIC
KEMACOLOR X
KEMACOLOR S
KEMACOLOR G
KEMACOLOR VIVA
KEMA ZAKLADACÍ PROFIL
KEMA ROHOVÝ ZAKLADACÍ PROFIL
KEMA MONTÁŽNA SADA
KEMA ROHOVÝ PROFIL SO SIEŤKOU
KEMA DILATAČNÝ PROFIL
KEMA OKENNÝ PROFIL
KEMA 8N
KEMA STR-U
KEMA NTK-U
KEMA D-FV T
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 33
21.6.11 13:25
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
Kontaktné zatepľovacie systémy
ETICS (External thermo insulation contact system) t.j. vonkajší
kontaktný zatepľovací systém je skladba materiálov, ktoré spolu s
pôvodnou stavebnou konštrukciou zabezpečujú požadovanú (normovú)
tepelnú ochranu budovy bez negatívneho vplyvu na ostatné funkčné
vlastnosti stavebnej konštrukcie a budovy.
Kontaktný zatepľovací systém je prídavná konštrukcia vyznačujúca sa tepelnoizolačnou schopnosťou, dodávaná ako systém zostavený
z presne určených komponentov, ktorý sa pripevňuje lepením a mechanickym kotvením spravidla na vonkajšej strane obvodového plášťa,
pričom jeho jednotlivé vrstvy sú vo vzájomnom kontakte.
VONKAJŠÍ KONTAKTNÝ
ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM
Všetky komponenty kontaktných zatepľovacích systémov vyberie výrobca špeciálne pre zodpovedajúci systém a podklad. Podľa druhu použitého
izolantu sa kontaktné zatepľovacie systémy ďalej delia na:
KEMATERM EPS, systémy s polystyrénovým izolantom – izolantom sú polystyrénové fasádne izolačné dosky. Ako izolant môže byť použitý expandovaný alebo extrudovaný polystyrén, polystyrénové izolačné
dosky môžu byť plné s hladkými hranami alebo na pero-drážku.
KEMATERM MW, systémy s minerálnovláknitým izolantom – izolantom sú minerálne fasádne izolačné dosky. Podľa orientácie vlákien
rozoznávame izolačné dosky s pozdĺžnym vláknom (vlákna sú orientované rovnobežne s plochou zatepľovanej konštrukcie) a dosky s kolmým
vláknom tzv. lamely (vlákna sú orientované kolmo na plochu zatepľovanej konštrukcie).
KEMATERM MW
KEMATERM EPS
KEMATERM XPS
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 228
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 235
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM MTX 240
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 228
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 235
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM GRUND 210
KEMATERM PL-X
KEMATERM PL-G *
KEMATERM PL-S
KEMATERM PL-SX
KEMATERM PL-VIVA
V
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 228
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 240 LIGHT
STYROKEM 215
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 235
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM PU
* KEMATERM PL-G iba so systémom KEMATERM EPS
TABUĽKA POUŽITIA
KEMATERM SYSTÉMY
Izolačný materiál
ETAG
004
ETAG
004
VARIANT
(EPS)
215/224/225/
231 RAPID/240 LIGHT
(MW)
224/225/
240 LIGHT
(ETAG 004)
EPS
LEPIDLO
STYROKEM 215
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM PU
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM PU
KEMATERM 235
KEMATERM 228
TEPELNÁ IZOLÁCIA
KEMATERM EPS
KEMATERM MW
KEMATERM EPS
KEMATERM MW
KOTVENIE
KEMA 8N
KEMA STR-U
KEMA NTK-U
KEMA D-FV T
KEMA 8N
KEMA STR-U
KEMA NTK-U
KEMA D-FV T
KEMA 8N
KEMA STR-U
KEMA NTK-U
KEMA D-FV T
KEMA 8N
KEMA STR-U
KEMA D-FV T
STIERKOVANIE
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM 224
KEMATERM 225
KEMATERM 231 RAPID
KEMATERM 240 LIGHT
KEMATERM 235
KEMATERM 228
ARMOVANIE
KEMATERM MTX 240
KEMATERM MTX 240
KEMATERM MTX 240
KEMATERM MTX 240
ZÁKLADNÝ NÁTER
KEMATERM GRUND 210
KEMATERM GRUND 210
KEMATERM GRUND 210
KEMATERM GRUND 210
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
KEMATERM PL-G
KEMATERM PL-S
KEMATERM PL-X
KEMATERM PL-SX
KEMATERM PL-VIVA
KEMATERM PL-FINE
KEMATERM PL-SPECIAL
KEMATERM PL-MOSAIC
KEMATERM PL-S
KEMATERM PL-X
KEMATERM PL-SX
KEMATERM PL-VIVA
KEMATERM PL-FINE
KEMATERM PL-SPECIAL
KEMATERM PL-MOSAIC
KEMATERM PL-G
KEMATERM PL-X
KEMATERM PL-S
KEMATERM PL-X
(ETAG 004)
MW
34
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 34
21.6.11 13:25
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
STYROKEM 215
25/1
48 vriec/paleta
7,75 €/vrece
0,31 €/kg
Lepidlo na lepenie polystyrénu
Priemyselne pripravená polymér cementová, mikroarmovaná suchá zmes kremenného
piesku presnej granulácie a špeciálnych prísad. Pri príprave pridávame iba vodu. Určené
iba na lepenie fasádnych termoizolačných dosiek na podklady z tehál, betónu, pórobetónu
(Ytong) a pevných omietok.
• Dobrá priľnavosť
• Ľahká spracovateľnosť
• Vysoká výdatnosť
Spotreba: cca. 4 kg/m² na lepenie
25/1
48 vriec/paleta
7,50 €/vrece
0,30 €/kg
KEMATERM 224
É
NOV
Lepiaca a stierková hmota na termoizolačné dosky
Priemyselne pripravená cementová zmes kremenného piesku presnej granulácie a špeciálnych
prísad. Pri príprave pridávame iba vodu. Určené na lepenie a armovanie fasádnych termoizolačných dosiek na podklady z tehál, betónu, pórobetónu a pevných omietok a na zhotovenie stierky
armovanej sklotextilnou mriežkou pred aplikáciou dekoratívnych tenkovrstvových omietok.
• Paropriepustná
• Dobrá spracovateľnosť
Spotreba: cca. 4 kg/m² na lepenie dosiek
cca. 4 kg/m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 3 mm)
25/1
48 vriec/paleta
8,50 €/vrece
0,34 €/kg
OVÉ
LÉN
OPY NÚTRI
R
P
Y
POL NA VO V
K
VLÁ
KEMATERM 225
Polymér cementová mikroarmovaná lepiaca
a stierková hmota na termoizolačné dosky
Priemyselne pripravená polymér cementová, mikroarmovaná suchá zmes kremenného piesku
presnej granulácie a špeciálnych prísad. Pri príprave pridávame iba vodu. Určené na lepenie
a armovanie fasádnych termoizolačných dosiek na podklady z tehál, betónu, pórobetónu a
pevných omietok a na zhotovenie stierky armovanej sklotextilnou mriežkou pred aplikáciou
dekoratívnych tenkovrstvových omietok.
• Dobrá priľnavosť
• Dobrá spracovateľnosť
Spotreba: cca. 4 kg/m² na lepenie dosiek
cca. 4 kg/m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 3 mm)
KEMATERM 228
25/1
48 vriec/paleta
Špeciálna lepiaca a stierková hmota na termoizolačné dosky
Priemyselne pripravená polymér cementová, suchá zmes kremenného piesku presnej granulácie a špeciálnych prísad. Pri príprave pridávame iba vodu. Určené na lepenie a armovanie
fasádnych termoizolačných dosiek (MINERÁLNEJ VLNY) na podklady z tehál, betónu, pórobetónu a pevných omietok a na zhotovenie stierky armovanej sklotextilnou mriežkou pred
aplikáciou dekoratívnych tenkovrstvových omietok.
• Testované podľa normy ETAG 004
• Dobrá priľnavosť
• Vysoká paropriepustnosť
• Dobrá spracovateľnosť
14,75 €/vrece
0,59 €/kg
ETAG
004
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 35
Spotreba: cca. 5 kg/m² na lepenie dosiek
cca. 5 kg/m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 3 mm)
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
35
21.6.11 13:25
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
25/1
48 vriec/paleta
12,75 €/vrece
0,51 €/kg
OVÉ
LÉN
OPY NÚTRI
R
P
Y
POL NA VO V
K
VLÁ
KEMATERM 231 RAPID
Rýchlo tuhnúca polymér cementová mikroarmovaná
lepiaca a stierková hmota na termoizolačné dosky
Priemyselne pripravená polymér cementová, mikroarmovaná suchá zmes kremenného
piesku presnej granulácie a špeciálnych prísad na urýchlené tuhnutie tvrdnutie. Pri príprave
pridávame iba vodu. Určené na lepenie a armovanie fasádnych termoizolačných dosiek na
podklady z tehál, betónu, pórobetónu a pevných omietok a na zhotovenie stierky armovanej
sklotextilnou mriežkou pred aplikáciou dekoratívnych tenkovrstvových omietok, kde sa
vyžaduje urýchlenée tuhnutie.
• Vhodná na realizáciu fasád pri nízkych vonkajších teplotách (nad +5°C)
• Umožňuje rýchlejšiu prácu pri normálnych teplotách (druhá
armovacia vrstva sa môže nanášať už po 2 hodinách)
• Dobrá priľnavosť
• Flexibilita
Spotreba: cca. 4 kg/m² na lepenie dosiek
cca. 4 kg/m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 3 mm)
KEMATERM 235
25/1
48 vriec/paleta
10,00 €/vrece
0,40 €/kg
Špeciálna lepiaca a stierková hmota na termoizolačné dosky
Priemyselne pripravená polymér cementová, suchá zmes kremenného piesku presnej granulácie a špeciálnych prísad. Pri príprave pridávame iba vodu. Určené na lepenie a armovanie
fasádnych termoizolačných dosiek (EPS a XPS) na podklady z tehál, betónu, pórobetónu a
pevných omietok a na zhotovenie stierky armovanej sklotextilnou mriežkou pred aplikáciou
dekoratívnych tenkovrstvových omietok.
• Testované podľa normy ETAG 004
• Dobrá priľnavosť
• Paropriepustnosť
• Flexibilita
• Dobrá spracovateľnosť
ETAG
004
25/1
54 vriec/paleta
17,00 €/vrece
0,68 €/kg
Spotreba: cca. 4 kg/m² na lepenie dosiek
cca. 4 kg/m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 3 mm)
KEMATERM 240 LIGHT
É
NOV
Ľahčená, strojom aplikovateľná lepiaca
a stierkovacia hmota na termoizolačné dosky
Ľahčená lepiaca a armovacia stierka na báze bieleho cementu, s preddefinovanou zrnitosťou
kremičitého piesku a špeciálnych prísad, na strojné spracovanie. Používa sa ako lepidlo na
lepenie fasádnych termoizolačných dosiek (EPS, XPS) na tehlové alebo betónové podklady resp.
na dostatočne pevné a stabilné povrchy. Používa sa tiež ako armovacia stierka na inštaláciu
výstužných sklotextiných mriežok pred aplikáciou dekoratívnych tenkovrstvových omietok.
• Vysoká výdatnosť
• Strojná aplikácia
• Na tenkovrstvové (3 mm) a hrubšie (5 mm) nanášanie
Spotreba: cca. 4,5–5,5 kg/m² na lepenie dosiek
cca. 3–4 kg/m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 3 mm)
cca. 5,5–6,5 kg/m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 5 mm)
KEMAKOL SUPERFLEX 175
25/1
48 vriec/paleta
Flexibilné lepidlo na veľ koformátové obklady a dlažby
Flexibilné cementové lepidlo obohatené polymérmi na lepenie keramických obkladov a
dlažieb v hrúbke vrstvy 3 mm. Na vonkajšie a vnútorné lepenie obkladov a dlažieb veľkých
formátov, na obklady v bazénoch, na fasádach, lepenie klinkerov, prírodného a umelého
kameňa, nových obkladov na staré, na podlahové vykurovanie a sadrokartón, na podklady
z liateho asfaltu (v interiéri).
• Na lepenie obkladov na zatepľovacie systémy
• Lepenie na podklady, kde sa očakávajú priečne deformácie
• Predĺžený čas spracovania
• Lepenie na podlahové vykurovanie, sadrokartón
• Lepenie obkladov na vytvrdnutý betón
24,75 €/vrece
0,99 €/kg
C2TE
S1
36
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 36
Spotreba: 2–4 kg/m² v závislosti od podkladu, veľkosti a typu obkladu a aplikačnej metódy
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:25
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
KEMATERM PU
Polyuretánové lepidlo na tepelnoizolačné dosky
Polyuretánové lepidlo na tepelnoizolačné fasádne dosky je 1-zložková polyuretánová pena, vhodná
na inštaláciu s pištoľou. Lepidlo tvrdne v dôsledku vlhkosti vzduchu. Na inštaláciu tepelných
izolačných dosiek z polystyrénu na podklady z asfaltu ako aj izolácie z perimetra na vonkajších
stenách suterénu. Používa sa tiež ako pomôcka pri osadzovaní izolačných panelov v stavebnej
jame pred jej zasypaním. Výborná priľnavosť na betón, murivo, omietky, drevo, kov, asfalt.
• Jednoduché použitie
• Vysoká účinnosť
• Dokáže vyplňiť netesnosti
• Dodatočná tepelná izolácia
• Šetrná k životnému prostrediu, neobsahuje CFC ani HCFC
6,20 €/dóza
750 ml aerosol dóza
1/1
12 dóz/kartón
Spotreba: 1 kartuša na cca. 6 m² izolačných dosiek
KEMATERM MTX 240
Sklotextilná mriežka
Sklotextilná mriežka odolná voči pôsobeniu zásad, zložená z obaľovaných sklenných vlákien.
Na vytváranie výstužnej vrstvy. Ako základný prvok KEMATERM systému, testované v súlade s
ETAG 004, vhodný pre všetky KEMATERM kontaktné zatepľovacie systémy, ale aj iných systémov.
Veľkosť ôk približne 4 mm.
• Jednoduché uchytenie priamo z rolky
• Vhodné pre všetky typy omietok
• Dobrá odolnosť
50 bm v rolke
0,90 €/m2
33 roliek/paleta (1650 m²)
ETAG
004
Spotreba: 1,1 m² na m² povrchu
1 balenie (rolka) postačuje na cca. 45 m²
KEMATERM EPS/XPS
Fasádne izolačné platne
Biele platne z expandovaného polystyrénu EPS, ako vonkajší tepelne izolačný systém na
fasády nových a existujúcich budov. K dispozícii tiež v prevedení s drážkou (EPS-P). Testované
v súlade s ETA 004. Pre základové plochy sa odporúča KEMATERM XPS, s tepelnou vodivosťou
λ = 0,035 W/mK, formát 125 × 60 cm.
• Vysoká rozmerová presnosť
• Hrúbky 20–200 mm
• Ťažko horľavé
• Tepelná vodivosť: λ = 0,038 W/mK
• Formát: 100 x 50 cm
cca. 0,25 m³
vo fólii
ETAG
004
Spotreba: 2 platne/m²
KEMATERM MW
Fasádne izolačné platne
Platne z minerálnej vlny MW s rovnými okrajmi ako kombinovaný systém vonkajšej tepelnej
izolácie stien pre fasády nových aj starších budov. Testované podľa ETAG 004 a EN 13162.
• Nehorľavé
• Hrúbky 60–180 mm
• Tepelná vodivosť: λ = 0,040 W/mK
• Formát: 100 x 50 cm
cca. 0,25 m³
vo fólii
ETAG
004
Spotreba: cca. 2 platne/m²
KEMATERM GRUND 210
25/1
24 vedier/paleta
5/1
48 vedier/paleta
Základný penetračný náter pod omietky Kematerm
Viacúčelový náter pre vonkajšie i vnútorné povrchy, pre následné nátery a omietky KEMATERM
PL-S, KEMATERM PL-G a KEMATERM PL-X, KEMATERM PL-MOSAIC omietky a všetky ostatné
dokončovacie omietky.
• Vylepšenie prídržnosti k podkladu pod omietky
• Uľahčuje jednotné sfarbenie finálnej vrstvy (omietky)
• Zlepšuje hydrofóbne vlastnosti podkladu
54,00 €/vedro
2,16 €/kg
12,45 €/vedro
2,49 €/kg
Spotreba: cca. 0,15 kg/m² na lepiace hmoty a stierky, cca. 0,30 kg/m² na omietky
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 37
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
37
21.6.11 13:25
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
KEMATERM PL-X
25/1
24 vedier/paleta
Tenkovrstvová pastovitá silikónová omietka
Tenkovrstvová pastovitá silikónová omietka ako hladená omietka a dodávaná v škrabanej
alebo ryhovanej štruktúre pre vonkajšie a vnútorné použitie. Môže byť spracovaná ručne a
strojom. Systémový komponent pre zatepľovacie fasádne systémy KEMA. Testované podľa
ETAG 004. K dispozícii v škrabanej štruktúre (K) a ryhovanej (R) štruktúre a nasledovnými
zrnitosťami a v 200 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
55,00 €/vedro
2,20 €/kg
Ochrana a dekorácia fasád a povrchov vnútorných stien na starú a novú minerálnu omietku
a tmely na vyrovnávanie povrchu, na betón, na objekty v pamiatkovej starostlivosti, pre
rekonštrukcie a na omietky ako konečná vrstva na zatepľovacie systémy KEMA KEMATERM
a sanačné omietky KEMASAN.
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Extrémne hydrofóbna
• Paropriepustná
• Umývateľná
ETAG
004
Spotreba: 1,5K=2,5 kg/m², 2K=3,2 kg/m², 3K=4,2 kg/m², 2R=2,8 kg/m², 3R=3,9 kg/m²
KEMATERM PL-S
25/1
24 vedier/paleta
Tenkovrstvová pastovitá silikátová omietka
Tenkovrstvová pastovitá silikátová omietka ako hladená omietka a dodávaná v škrabanej
alebo ryhovanej štruktúre pre vonkajšie a vnútorné použitie. Môže byť spracovaná ručne a
strojom. Systémový komponent pre zatepľovacie fasádne systémy KEMA. Testované podľa
ETAG 004. K dispozícii v škrabanej štruktúre (K) a ryhovanej (R) štruktúre a nasledovnými
zrnitosťami a v 200 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
50,00 €/vedro
2,00 €/kg
Ochrana a dekorácia fasád a povrchov vnútorných stien na starú a novú minerálnu omietku
a tmely na vyrovnávanie povrchu, na betón, na objekty v pamiatkovej starostlivosti, pre
rekonštrukcie a na omietky ako konečná vrstva na zatepľovacie systémy KEMA KEMATERM
a sanačné omietky KEMASAN.
• Minerálna
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Hydrofóbna
• Vysoko paropriepustná
• Nehorľavá
ETAG
004
25/1
24 vedier/paleta
60,00 €/vedro
2,40 €/kg
Spotreba: 1,5K=2,5 kg/m², 2K=3,2 kg/m², 3K=4,2 kg/m², 2R=2,8 kg/m², 3R=3,9 kg/m²
KEMATERM PL-SX
É
NOV
Tenkovrstvová pastovitá omietka na báze polysiloxanov
Tenkovrstvová pastovitá polysiloxanová omietka ako hladená omietka a dodávaná v škrabanej
štruktúre pre vonkajšie a vnútorné použitie. Môže byť spracovaná ručne a strojom. Systémový
komponent pre zatepľovacie fasádne systémy KEMA. Testované podľa ETAG 004. K dispozícii
v škrabanej štruktúre (K) a nasledovnými zrnitosťami a v 200 farebných odtieňoch podľa
vzorkovníka farieb.
• Jednoduchá spracovateľnosť so zníženou spotrebou
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Umývateľná
• Vysoko paropriepustná
• Vodeodolná
Spotreba: 1K=1,9 kg/m², 1,5K=2,3 kg/m², 2K=2,9 kg/m²
38
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 38
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:25
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
KEMATERM PL-G
25/1
24 vedier/paleta
Tenkovrstvová pastovitá akrylátová omietka
Tenkovrstvová pastovitá akrylátová omietka ako hladená omietka a dodávaná v škrabanej
alebo ryhovanej štruktúre pre vonkajšie a vnútorné použitie. Môže byť spracovaná ručne a
strojom. Systémový komponent pre zatepľovacie fasádne systémy KEMA. Testované podľa
ETAG 004. K dispozícii v škrabanej štruktúre (K) a ryhovanej (R) štruktúre a nasledovnými
zrnitosťami a v 200 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
41,25 €/vedro
1,65 €/kg
Ochrana a dekorácia fasád a povrchov vnútorných stien na starú a novú minerálnu omietku a
tmely na vyrovnávanie povrchu, na betón, pre rekonštrukcie a na omietky ako konečná vrstva
na zatepľovacie systémy KEMA KEMATERM.
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Vysoko hydrofóbna
• Paropriepustná, umývateľná, vynikajúce farebné vlastnosti
• Vysoké mechanické namáhanie a odolnosť voči záťaži
• Jednoduchá práca s výrobkom
ETAG
004
25/1
24 vedier/paleta
80,00 €/vedro
3,20 €/kg
Spotreba: 1,5K=2,5 kg/m², 2K=3,1 kg/m², 3K=4,1 kg/m², 2R=2,7 kg/m², 3R=3,9 kg/m²
KEMATERM PL-VIVA
É
NOV
Sýtofarebná tenkovrstvová pastovitá jemná omietka
Tenkovrstvová pastovitá akrylátová omietka výrazných sýtych farieb dodávaná ako hladená
omietka v škrabanej štruktúre pre vonkajšie a vnútorné použitie. Môže byť spracovaná ručne
alebo strojom. Komponent pre zatepľovacie fasádne systémy KEMA. K dispozícii v škrabanej
štruktúre (K) s nasledovnými zrnitosťami a v 30 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
• Brilantné sfarbenie
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Vysoko hydrofóbna
• Paropriepustná, umývateľná
• Vysoké mechanické namáhanie a odolnosť voči záťaži
• Jednoduchá práca s výrobkom
Spotreba: 1,5K=2,5 kg/m², 2K=3,1 kg/m², 3K=4,1 kg/m²
KEMATERM PL-FINE
25/1
24 vedier/paleta
Tenkovrstvová pastovitá jemná omietka
Tenkovrstvová pastovitá jemná omietka na dokončovacie práce okolo okien a dverí a na
dekoratívne prvky na fasáde, pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Ochrana a dekorácia fasád
a povrchov vnútorných stien na starú a novú minerálnu omietku a tmely na vyrovnávanie
povrchu, na betón, na objekty v pamiatkovej starostlivosti, pre rekonštrukcie a na omietky ako
konečná vrstva na zatepľovacie systémy KEMA KEMATERM. K dispozícii v škrabanej štruktúre
(K) a v zrnitosti 1K (1 mm).
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Hydrofóbna
• Umývateľná
• Prednáter s KEMATERM GRUND 210
• Jednoduchá práca s výrobkom
45,00 €/vedro
1,80 €/kg
Spotreba: cca. 2 kg/m²
KEMATERM PL-SPECIAL
40/1
35 vriec/paleta
Tenkovrstvová vrchná omietka
Priemyselne pripravená suchá zmes na báze hydraulických spojív a špeciálnych prísad pre
vonkajšie aj vnútorné použitie.Môže byť nanášaná ručne alebo strojne na minerálne povrchy,
na omietku s tepelnou izoláciou a na fasádne zatepľovacie systémy. K dispozícii v nasledovnej
zrnitosti: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm a to v bielej farbe K009.
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Hydrofóbna
• Paropriepustná
• Jednoduchá práca s výrobkom
30,00 €/vrece
0,75 €/kg
Spotreba: závisí od zrnitosti omietky
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 39
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
39
21.6.11 13:25
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
KEMATERM PL-MOSAIC
30/1
24 vedier/paleta
Mozaiková omietka z pestrých kamienkov
Hydrofóbne, zvlášť odolné farebné kamienky pre vnútorné (napr. schodište, a pod) a vonkajšie
povrchy, najmä v oblasti sokla. Priemyselne vyrábané dekoratívne farbené malty na báze organických spojív. Pastovitá, umývateľná, mechanicky odolná a dostatočne paropriepustná jemná
malta, jednoduché použitie, pre vnútorné i vonkajšie použitie na minerálne povrchy, vhodné
najmä na základy. K dispozícii v 24 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka omietok a farieb.
• Základný náter robíme s KEMATERM GRUND 210
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Vodoodpudivá
• Jednoduchá práca s výrobkom
81,00 €/vedro
2,70 €/kg
Spotreba: cca. 5,5 kg/m²
KEMACOLOR X
25/1
16 vedier/paleta
5/1
48 vedier/paleta
Silikónová farba
Priemyselne vyrobené farebné nátery na báze silikónu, pre vnútorné aj vonkajšie plochy, na
ručné alebo mechanické nátery. Vodu odpudzujúca, počasiu odolná, paropriepustná a jednoducho použiteľná farba. Vhodná ako finálna vrstva na všetky známe minerálne podklady,
na staré aj nové minerálne malty a dostatočne suché betónové povrchy. K dispozícii v 200
farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
• Vhodná ako finálny náter na KEMA sanačné omietky
• Základný náter robíme s KEMACOLOR X + 20 % vody
• Odolná voči priemyselnému odpadu
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Vysoko paropriepustná
107,50 €/vedro
4,30 €/kg
25,00 €/vedro
5,00 €/kg
Spotreba: cca. 0,5 kg/m² (základný náter + finálny náter)
KEMACOLOR S
25/1
16 vedier/paleta
5/1
48 vedier/paleta
Silikátová farba
Priemyselne vyrobené farebné nátery na báze silikátov, pre vnútorné aj vonkajšie plochy,
na ručné alebo mechanické nátery. Vodu odpudzujúca, počasiu odolná, paropriepustná a
jednoducho použiteľná farba. Vhodná ako finálna vrstva na všetky známe minerálne podklady,
na staré aj nové minerálne malty a dostatočne suché betónové povrchy. K dispozícii v 200
farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
• Vhodná ako finálny náter na KEMA sanačné omietky
• Základný náter robíme s KEMACOLOR S + 20 % vody
• Odolná voči priemyselnému odpadu
• Odolná voči poveternostným vplyvom
90,00 €/vedro
3,60 €/kg
20,50 €/vedro
4,10 €/kg
Spotreba: cca. 0,5 kg/m² (základný náter + finálny náter)
KEMACOLOR G
25/1
16 vedier/paleta
5/1
48 vedier/paleta
Akrylátová farba
Priemyselne vyrobené farebné nátery na báze akrylátov, pre vnútorné aj vonkajšie plochy,
na ručné alebo mechanické nátery. Vodu odpudzujúca, počasiu odolná, paropriepustná a
jednoducho použiteľná farba. Vhodná ako finálna vrstva na všetky známe minerálne podklady,
na staré aj nové minerálne malty a dostatočne suché betónové povrchy. K dispozícii v 200
farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
• Základný náter robíme s KEMACOLOR G + 20 % vody
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Umývateľná
• Vysoké mechanické namáhanie a odolnosť voči záťaži
• Hydrofóbna
• Jednoduchá práca s výrobkom
87,50 €/vedro
3,50 €/kg
20,00 €/vedro
4,00 €/kg
Spotreba: cca. 0,5 kg/m² (základný náter + finálny náter)
40
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 40
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:25
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
25/1
16 vedier/paleta
5/1
48 vedier/paleta
220,00 €/vedro
8,80 €/kg
46,00 €/vedro
9,20 €/kg
KEMACOLOR VIVA
É
NOV
Sýtofarebná akrylátová farba
Priemyselne vyrobené farebné nátery na báze akrylátov, pre vnútorné aj vonkajšie plochy,
na ručné alebo mechanické nátery. Brilantné intenzívne farby. Vodu odpudzujúca, počasiu
odolná, paropriepustná a jednoducho použiteľná farba. Vhodná ako finálna vrstva na všetky
známe minerálne podklady, na staré aj nové minerálne malty a dostatočne suché betónové
povrchy. K dispozícii v 30 farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
• Brilantné sfarbenie
• Základný náter robíme s KEMACOLOR VIVA + 20 % vody
• Odolná voči poveternostným vplyvom
• Umývateľná
• Vysoké mechanické namáhanie a odolnosť voči záťaži
• Hydrofóbna
• Jednoduchá práca s výrobkom
Spotreba: cca. 0,5 kg/m² (základný náter + finálny náter)
KEMA SOKLOVÝ PROFIL
Hliníkový soklový profil
Hliníkový soklový profil tvaru U s okapovým nosom a horným lemovaním na napojenie tepelno
izolačného systému k soklovému profilu. Pre dosky hrúbky 5–20 cm. Zvýšená stabilita vďaka
väčšej hrúbky profilu od 12 cm.
Dĺžka 2,5 m
KEMA SOKLOVÝ ROHOVÝ PROFIL
Hliníkový soklový profil – rohový
Hliníkový soklový profil tvaru U s okapovým nosom a horným lemovaním na napojenie tepelno
izolačného systému v rohu k soklovému profilu. Pre dosky hrúbky 5–16 cm.
Dĺžka 73 cm
KEMA MONTÁŽNA SADA
Kotviaci materiál pre KEMA SOKLOVÝ PROFIL
Obsahuje: 75 kusov plastových rozpínacích kotiev s pozinkovanými skrutkami 6 × 60 mm, 10
kusov kotiev a 50 kusov rozperných prvkov 3 mm pre soklový profil KEMA.
Sada
Kus
KEMA ROHOVÝ PROFIL SO SIEŤKOU
2,5 m
1 balenie =25 kusov = 62,5 m
1 krabica = 2 balenia =50 kusov
Hliníkový alebo plastový rohový profil
Rohový profil s jemnou alkalicky odolnou sieťkou so sklených vlákien slúžiaci ako rohová
výstuž. Šírka sieťky 10 × 10 cm.
KEMA DILATAČNÝ PROFIL E-FORM
Kus
Dilatačný profil
Dilatační škárový profil so sieťkou zo skleného vlákna na povrchy stien pre utesnenie dilatačných škár budov. Šírka sieťky: 2 × 10 cm. Šírka škáry: 5–25 mm.
2,5 m
1 balenie =25 kusov = 62,5 m
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 41
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
41
21.6.11 13:25
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
KEMA OKENNÝ PROFIL ŠTANDARD
Kus
1,4 m
1 krabica = 25 kusov = 35 m
Kus
2,4 m
1 krabica =25 kusov = 60 m
Samolepiaci plastový profil
Samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou a so sieťkou zo skleného vlákna na vytvorenie
tesného pripojenia k rámu okien a dverí voči vetrom hnanému dažďu s opticky atraktívnou
tieniacou medzerou. Šírka sieťky: 12,5 cm.
KEMA 8N
Zatĺkacia kotva
Zatĺkacia kotva s oceľovým tŕňom s vysokou odolnosťou voči vytrhnutiu z podkladu pre všetky
tepelno izolačné dosky.
Krabica 100 kusov
Oblasť použitia: betón, ľahčený betón, pevný blok, priečne dierované murivo. Kotevná hĺbka
v pevnom podklade: ≥ 35 mm.
HRÚBKA IZOLANTU
Staré budovy
Nové budovy
60 mm
40 mm
80 mm
60 mm
100 mm
80 mm
120 mm
100 mm
140 mm
120 mm
160 mm
140 mm
180 mm
160 mm
Dĺžka kotvy
110 mm
130 mm
150 mm
170 mm
190 mm
210 mm
230 mm
KEMA STR-U
Skrutkovacia kotva
Univerzálna skrutkovacia kotva pre všetky podkladné spodné vrstvy (podklady) pre izolačné
desky z EPS-F a minerálnej vlny. Používá sa pri povrchovej aj zapustenej montáži. Kotevná
hĺbka v pevnom podklade: ≥ 25 mm / ≥ 65 mm v pórobetóne.
Krabica 100 kusov
Oblasti použitia: betón, ľahčený betón, plná tehla, priečne dierovaná tehla, pórobetón.
HRÚBKA IZOLANTU
Staré budovy
Nové budovy
80 mm
60 mm
100 mm
80 mm
120 mm
100 mm
140 mm
120 mm
160 mm
140 mm
180 mm
160 mm
Dĺžka kotvy
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
215 mm
KEMA NTK-U
Zatĺkacia kotva
Zatĺkacia kotva s plastovým tŕňom pre EPS izolačné dosky. Kotevná hĺbka v pevnom podklade:
≥ 40 mm.
Krabica 100 alebo 200 kusov
Oblasť použitia: betón, pevný kváder.
HRÚBKA IZOLANTU
Nové budovy
Staré budovy
40 mm
20 mm
60 mm
40 mm
80 mm
60 mm
100 mm
80 mm
120 mm
100 mm
140 mm
120 mm
160 mm
140 mm
42
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 42
VÝROBOK
Dĺžka kotvy
90 mm
110 mm
130 mm
150 mm
170 mm
190 mm
210 mm
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:25
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
KEMA D-FV T
Skrutkovacia kotva
Skrutkovacia kotva s oceľovou skrutkou pre náročnejšie podklady a na všetky typy izolačných
dosiek. Hlavne pri obnove tepla a pri veľkých hrúbkach izolantov. Kotevná hĺbka v pevnom
podklade: ≥ 70 mm.
Krabica 50, 100 alebo 200 kusov
Oblasť použitia: betón, ľahčený betón, pevný kváder, zvislé jadrové murivo, pórobetón.
HRÚBKA IZOLANTU
Nové budovy
Staré budovy
80 mm
60 mm
80 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
160 mm
160 mm
180 mm
200 mm
180 mm
220 mm
200 mm
260 mm
240 mm
300 mm
280 mm
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 43
VÝROBOK
Dĺžka kotvy
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm
260 mm
290 mm
310 mm
350 mm
390 mm
POPIS VÝROBKU
43
21.6.11 13:25
VÝROBKY NA MAĽOVANIE, OMIETANIE A ZATEPĽOVANIE
Dajte svojej
j j stavbe
t b niečo
i č špeciálne
š
…
… opatrite ich KEMA produktami na maľovanie, omietanie a zatepľovanie.
VYROVNÁVACIE HMOTY NA STENY A STROPY
PRODUKTY NA ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
PENETRÁCIE A IMPREGNÁCIE
HOTOVÉ OMIETKY A MALTY
Skvalitníme
stavby.
SANAČNÉ OMIETKY
SPOJIVÁ
www.kema-on.net
KEMA Stavebné materiály, s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji | T: 02 455 22 800 | F: 02 455 22 801 | E: [email protected]
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 44
21.6.11 13:25
VYROVNÁVACIE HMOTY
NA STENY A STROPY
KEMAGLET FX
KEMAGLET G
KEMAGLET S
KEMA AM RAPID
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 45
21.6.11 13:25
VYROVNÁVACIE HMOTY NA STENY A STROPY
Nanášanie vyrovnávacích hmôt
Vyrovnávacie hmoty zvyčajne aplikujeme na zahladené omietky alebo
betónové plochy po odstránení debnenia ako prípravu na maliarske
práce. Voľba vyrovnávacej hmoty závisí od podkladu, ktorý sa má vyrovnávať.Osobitnú pozornosť je potrebné venovať prípadnej vlhkosti
v podklade, ktorá v prípade vyrovnávania disperznou hmotou, môže
spôsobiť vytvorenie bubliniek a šupín. Hrúbka vrstvy býva zvyčajne od
1 do 3 mm, v určitých prípadoch aj viac. Prípadné hlbšie diery v podklade
vopred ošetríme tmelom.
• Vyrovnávacie hmoty nie sú určené na zatmelenie prasklín. Tieto je
nutné pred vyrovnaním opraviť vhodným tmelom.
Všetky vyrovnané povrchy musia byť dostatočne pevné, bez prasklín, s
dostatočnou priľnavosťou k podkladu. Aby sme dosiahli takýto stav, je
potrebné dodržiavať určité základné pravidlá počas inštalácie:
• V súlade s pokynmi – vyrovnávacia hmota sa zmieša s požadovaným
množstvom vody, uvedeným na obale.
• Pred nanesením vyrovnávacej vrstvy je dôležitá príprava podkladu,
podklad musí byť bez nečistôt,prachu, nesúdržných častíc, zvyškov starých náterov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priľnavosť k podkladu.
• Savé povrchy vopred penetrujeme penetračným náterom (KEMAGRUND S, KEMAGRUND A, KEMAGRUND DEEP).
POUŽITIE VYROVNÁVACÍCH
HMÔT, PENETRÁCIÍ
A IMPREGNÁCIÍ
betónový strop
KEMAGRUND A
KEMAGLET FX
tehlový múr
železobetón
KEMAMIX G, F
KEMAGRUND DEEP : voda 1:1
KEMACRYL : voda 1:1
KEMATERM 225
KEMAGLET FX
KEMATERM EPS
KEMATERM 225 + MTX 240
tehlový múr
KEMATERM GRUND 210
vápenná malta
KEMATERM PL
KEMALATEX : voda 1:1
KEMAGLET FX
AB múr
KEMAGRUND DEEP : voda 1:1
KEMAGLET FX
46
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 46
21.6.11 13:26
VYROVNÁVACIE HMOTY NA STENY A STROPY
KEMAGLET FX
20/1
50 vriec/paleta
4/1
5 vreciek/krabica
30 krabic/paleta
9,20 €/vrece
0,46 €/kg
2,84 €/vrecko
0,71 €/kg
Sadrová vyrovnávacia stierka
Priemyselne vyrobená sadrová vyrovnávacia hmota s plnivami a špeciálnymi prísadami kvôli
lepšej spracovateľnosti. Na vyrovnávanie stien a stropov pred nalepením tapiet alebo maľovaním, na vyplnenie škár, trhlín a rôznych poškodení v dôsledku montáže sadrokartónových
panelov, na vnútorné použitie.
• Výborná priľnavosť k podkladu
• Paropriepustná
• Manuálna aplikácia
Spotreba: 0,5–1,5 kg/m²
KEMAGLET G
20/1
60 vriec/paleta
5/1
5 vreciek/krabica
30 krabic/paleta
Vyrovnávacia stierka z bieleho cementu
Cementová vyrovnávacia hmota obohatená polymérmi dekoratívnej bielej farby. Na vyrovnávanie omietnutých fasádnych povrchov, povrchov pivníc, betónových stĺpov, hrúbka vrstvy 1–5
mm pre jednorázovú aplikáciu. Na zakrytie škár, vytmelenie dier až do hĺbky 1 cm v stenách,
odolná voči vode a vlhkosti, na vonkajšie a vnútorné použitie.
• Vynikajúca priľnavosť k podkladu
• Priepustnosť pre vodné pary
• Odolnosť voči vode a vlhkosti
• Vhodná na vonkajšie a vnútorné použitie
9,40 €/vrece
0,47 €/kg
3,30 €/vrecko
0,66 €/kg
Spotreba: 1,0 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
20/1
60 vriec/paleta
5/1
5 vreciek/krabica
30 krabic/paleta
11,00 €/vrece
0,55 €/kg
3,40 €/vrecko
0,68 €/kg
KEMAGLET S
É
NOV
Suchá interiérová vápenná vyrovnávacia stierka
Vápenná vyrovnávacia hmota obohatená polymérmi dekoratívnej bielej farby. Na jemné
vyrovnávanie omietnutých fasádnych povrchov, povrchov pivníc, betónových stĺpov, hrúbka
vrstvy 2 mm pre jednorázovú aplikáciu. KEMAGLET S má výbornú priľnavosť na vápenné,
cementové a vápnocementové omietky, sadrokartón, betón a pórobetón.
• Vynikajúca priľnavosť k podkladu
• Priepustnosť pre vodné pary
• Na ručné aj strojné nanášanie
• Na vnútorné použitie
Spotreba: 1,0 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
KEMA AM RAPID
25/1
48 vriec/paleta
Rýchlo tuhnúca vyrovnávacia hmota
Špeciálna priemyselne vyrobená, rýchlo tuhnúca, hydraulická cementová hmota jemného
piesku a špeciálnych prísad. Na vyrovnávanie povrchov stien a podláh (tolerancie vyrovnania) pred pokládkou dlaždíc, na vnútorné a vonkajšie použitie na všetky bežné minerálne
podklady, také ako cementový poter a hrubá vápenocementová omietka. KEMA AM RAPID
je aplikovateľná v hrúbke vrstvy 2–30 mm.
• Na vyrovnávanie povrchu podláh a stien
• Na vyrovnávanie stien pred pokládkou dlaždíc a obkladu
• Pre hrúbku vrstvy 2 až 30 mm
20,75 €/vrece
0,83 €/kg
Spotreba: cca. 13,5 kg/m² na každý cm hrúbky vrstvy
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 47
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
47
21.6.11 13:26
VYROVNÁVACIE HMOTY NA STENY A STROPY
Skvalitn
níme
stavby.
KEMAGLET FX
KEMAGLET G
KEMAGLET S
KEMA AM RAPID
Sadrová vyrovnávacia stierka
Vyrovnávacia stierka z bieleho cementu
Vápenná vyrovnávacia stierka
Rýchlo tuhnúca vyrovnávacia hmota
Dajte svojej stene niečo špeciálne …
… hladkú budúcnosť so stavebnými materiálmi KEMA.
www.kema-on.net
KEMA Stavebné materiály, s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji | T: 02 455 22 800 | F: 02 455 22 801 | E: [email protected]
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 48
21.6.11 13:26
HOTOVÉ OMIETKY A MALTY
KEMAMIX G
KEMAMIX F
KEMAMIX PRISMA
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 49
21.6.11 13:26
HOTOVÉ OMIETKY A MALTY
Omietky a malty
Pre hotové suché zmesi platia Európske normy EN 998-1:2004 Malty na
omietanie a EN 998-2:2004 Malty na murovanie, ktoré definujú požiadavky na kvalitu, označovanie výrobkov a spôsob kontroly kvality.
Označenie omietok a mált podľa EN 998-1:2004
GP
Omietky a malty na omietanie
LW
Ľahké omietky
CR
Farebné omietky
OC
Jednovrstvové malty na omietanie, vonkajšie použitie
R
Sanačné malty
T
Tepelnoizolačné malty
Omietky a malty podľa EN 998-1:2004
Trieda
Pevnosť v tlaku N/mm² po 28 dňoch
CS1
0,4−2,5
CS2
1,5−5
CS3
3,5−7,5
CS4
≥6
50
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 50
21.6.11 13:26
HOTOVÉ OMIETKY A MALTY
KEMAMIX G
25/1
48 vriec/paleta
5,00 €/vrece
0,20 €/kg
Hrubá vapenocementová omietka
Priemyselne pripravená suchá zmes na báze vápna a cementu, s presnou granuláciou kremenného piesku a špeciálnych prísad na zlepšenie spracovateľnosti. Pri príprave dodáme iba vodu.
Použitie: Ako jadrová omietka na vnútorné a fasádne omietanie, vhodná aj pre vlhké steny.
• Excelentná priľnavosť k podkladu
• Správne a kontrolované zloženie
• V súlade s omietkou skupiny GP CS IV, norma EN 998-1:2004
• Na vonkajšie aj vnútorné použitie
• Vhodná aj pre miestnosti so zvýšenou vlhkosťou
Spotreba: 13–15 kg/m² na vrstvu hrúbky 10 mm
KEMAMIX F
20/1
60 vriec/paleta
Jemná vápenocementová omietka, štuk
Priemyselne pripravená suchá zmes na báze vápna a cementu, s presnou granuláciou kremenného piesku a špeciálnych prísad na zlepšenie spracovateľnosti. Pri príprave dodáme
iba vodu. Použitie: Ako finálna jemná omietka na jadrové omietky pre vnútorné a fasádne
omietanie, vhodná aj pre vlhké steny.
• Excelentná priľnavosť k podkladu
• Správne a kontrolované zloženie
• V súlade s omietkou skupiny GP CS II, norma EN 998 – 1:2004
• Vnútorná aj vonkajšia jemná omietka
• Vhodná aj pre miestnosti so zvýšenou vlhkosťou
4,20 €/vrece
0,21 €/kg
Spotreba: 3–5 kg/m²
30/1
42 vriec/paleta
KEMAMIX PRISMA
19,20 €/vrece
0,64 €/kg
Cementová malta na murovanie sklenených tvaroviek
Cementová malta dekoratívnej bielej farby na murovanie stien zo sklenených tvaroviek. Tiež
vhodná na škárovanie tvaroviek.
• Vhodná na murovanie aj škárovanie sklenených prvkov
• Rovnomerné kontrolované zloženie
• Dekoratívna biela farba
Spotreba: cca. 13 kg/m² na hrúbku vrstvy 10 mm na sklenené tvarovky, formátu 8 × 18 cm
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 51
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
51
21.6.11 13:26
SPOJIVÁ
Skvalitníme
stavby.
Jednoduchý
hý
ý spôsob,
spô
ôsob ako nainštalovať
na
a
…
… použite KEMAFIN ELEKTRO GYPSUM.
Jemne mletá alabastrová sadra na montáž a upevnenie elektrických inštalácií, vypĺnanie otvorov, na opravy poškodených stien.
www.kema-on.net
KEMA Stavebné materiály, s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji | T: 02 455 22 800 | F: 02 455 22 801 | E: [email protected]
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 52
21.6.11 13:26
SPOJIVÁ
KEMAFIN CEMENT W
KEMAFIN ELECTRO GYPSUM
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 53
21.6.11 13:26
SPOJIVÁ
KEMAFIN CEMENT W
20/1
60 vriec/paleta
5/1
5 vreciek/kartón
30 kartónov/paleta
20/1
60 vriec/paleta
4/1
54
5 vreciek/kartón
30 kartónov/paleta
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 54
Biely cement CEM I 52,5 N
Na reštaurátorské práce, na zhotovenie pohľadových betónov, na výrobu prefabrikátov, atď.
• Vysoké počiatočné pevnosti
• Výnimočná čistota bez prímesí
• Dekoratívna biela farba
14,60 €/vrece
0,73 €/kg
4,15 €/vrecko
0,83 €/kg
9,80 €/vrece
0,49 €/kg
2,40 €/vrecko
0,60 €/kg
KEMAFIN ELECTRO GYPSUM
É
NOV
Jemne mletá alabastrová sadra
• Na montáž a upevnenie elektrických zariadení
• Na vypĺňanie otvorov
• Pre opravy poškodených stien
• Iba na vnútorné použitie
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:27
PENETRÁCIE A IMPREGNÁCIE
KEMACRYL
KEMAGRUND S
KEMAGRUND A
KEMAGRUND DEEP
KEMAGRUND PU
KEMALATEX
KEMALASTIC
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 55
21.6.11 13:27
PENETRÁCIE A IMPREGNÁCIE
Aplikácia penetrácií a impregnácií
Príprava podkladu
Povrch, na ktorý sa nanáša samonivelačná stierka, musí mať dostatočnú
pevnosť, musí byť čistý, bez olejových škvŕn, zvyškov tmelov a farieb,
silikónov a zvyškov náterov a lepidiel zo starých podlahových vrstiev,
voľných častíc, vodoodpudivých látok a ďalších povlakov, ktoré by bránili prídržnosti. Pred nanesením základného náteru je potrebná príprava
podkladu a to prebrúsením a povysávaním. Všetky voľné častice, špina
alebo cementové mlieko musia byť odstránené.
Príprava podkladu pred aplikáciou
samonivelačných hmôt
Pred nanášaním lepidiel treba anhydridové betónové podlahy (mechanicky zbrúsené), ľahčené betóny, pórobetóny a sadrové stierky
impregnovať pomocou polymérnej disperzie KEMACRYL (KEMAGRUND
S) zriedeným s vodou v pomere 1:1. Na impregnáciu nízko nasiakavých
kompaktných povrchov použite KEMAGRUND A riedený s vodou minimálne v pomere 1:1.
nízka
stredná
vápenno cementové omietky,y
cementové omietky
vápenné omietky,y sadrové omietky,y
vyrovnávacie stierky na báze sadry
sadrokartóny
anhydritové potery
betón, cementový poter
PODKLAD
nízko nasiakavé betóny,
keramické dlaždice
PENETRÁCIA / NASIAKAVOSŤ
Deň pred nanášaním vyrovnávacích mált by mal byť povrch intenzívne
navlhčený vodou počas jedného dňa. Prebytočnú vodu na povrchu je treba odstrániť pomocou vysávača. Pred použitím vyrovnávacích mált treba
použiť ako spojovací mostík KEMALATEX aplikovaný spôsobom »čerstvý
do čerstvého« zmiešaný s cementom. Pomer miešania KEMALATEX:
cement 1:2. Na menej náročné povrchy môže byť KEMALATEX:cement
nahradený iba polymérovou disperziou KEMACRYL.
Príprava podkladu pred aplikáciou lepidiel
Pred nanášaním samonivelačných stierok treba ako prvý aplikovať
impregnačný náter s polymérovej disperzie KEMAGRUND S alebo KEMAGRUND DEEP (neriedený alebo riedený vodou v pomere 1:1) alebo
KEMAGRUNDA zriedený s vodou v pomere od 1:1 do 1:2. Namiesto KEMAGRUND S (KEMAGRUND A alebo KEMAGRUND DEEP) je možné použiť
polymérovú disperziu KEMACRYL riedenú s vodou v pomere 1:1 až 1:2.
Aplikácia samonivelačnej hmoty je možná až po dôkladnom zaschnutí
impregnácie. Vhodný impregnačný náter sa zvolí podľa nasledujúcej
tabuľky v závislosti od podkladu.
ODPORÚČANIA
NA APLIKÁCIU
Príprava podkladu pred aplikáciou
vyrovnávacích mált
vysoká
KEMAGRUND A
KEMAGRUND DEEP
KEMAGRUND S
KEMACRYL
KEMALATEX
A
KEMAGRUND PU 1K polyuretánová penetrácia (1:1)
vhodné
najvhodnejšie
odporúčanie KEMA
Príprava a riedenie penetrácií by mala byť v súlade s pokynmi uvedenými
v
v technických listoch.
56
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 56
21.6.11 13:27
PENETRÁCIE A IMPREGNÁCIE
KEMACRYL
10/1
60 bandasiek/paleta
5/1
128 bandasiek/paleta
1/1
8 fliaš/kartón
72 kartónov/paleta
NA OBJEDNÁVKU:
50/1 16 sudov/paleta
28,50 €/band.
2,85 €/kg
15,70 €/band.
3,14 €/kg
3,82 €/fľaša
3,82 €/kg
Polymérová disperzia – spájanie »staré–nové«
Polymérová disperzia, mliečnobiela kvapalina. Na spájanie starých a nových vrstiev, zlepšovanie
cementový mált a na impregnáciu (základný náter) vysoko nasiakavých minerálnych povrchov.
• Zvyšuje priľnavosť čerstvých betónov a mált k starým povrchom
• Zvyšuje pevnosť v ohybe, v tlaku a pevnosť namáhania strihom
• Zlepšuje spracovateľnosť betónových a cementových mált
• Znižuje faktor w/c (vodný súčiniteľ)
• Zlepšuje odolnosť voči minerálnym olejom, zriedeným
zásadám a iným agresívnym látkam
130,00 €/sud
2,60 €/kg
Spotreba: 0,3–0,5 l/m² na spojovací mostík
0,7–1,0 l/m² na cementové malty
0,25–0,5 l/m² na impregnáciu vysoko nasiakavých povrchov
KEMAGRUND S
10/1
60 bandasiek/paleta
5/1
128 bandasiek/paleta
1/1
8 fliaš/kartón
72 kartónov/paleta
Základný náter vysoko a stredne
nasiakavých minerálnych povrchov
Polymérová disperzia zo syntentických živíc a prísad. Na báze vody. Pripravená na okamžité
použitie. Používa sa ako základný náter vysoko a stredne nasiakavých minerálnych povrchov,
predovšetkým minerálnych podkladov na báze sadry (strojové omietky, sadrokartónové
panely, anhydridové potery) a cementu ako aj vápenocementových omietok pred pokládkou
krytiny a dlažby. Znižuje schopnosť absorpcie vody minerálneho povrchu a spevňuje ho,
čím zvyšuje pevnosť spojenia následne aplikovaných mált, lepidiel a vyrovnávacích hmôt.
Pokiaľ ide o absorpčnú schopnosť podkladu, môže sa použiť ako koncentrát alebo zmiešaný
s vodou v pomere 1:1.
20,50 €/band.
2,05 €/kg
11,00 €/band.
2,20 €/kg
2,60 €/fľaša
2,60 €/kg
Spotreba: 0,1–0,4 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu a pomere riedenia
KEMAGRUND A
10/1
60 bandasiek/paleta
5/1
128 bandasiek/paleta
1/1
8 fliaš/kartón
72 kartónov/paleta
Penetračný náter na nasiakavé a nízko
nasiakavé minerálne podklady
Polymérová disperzia zo syntentických živíc a prísad. Na báze vody. Používa sa ako základný
náter pred pokládkou keramickej dlažby a kameňa a na základný náter betónových povrchov pred aplikáciou vodonepriepustných cementových hmôt. Ako základný náter stredne
nasiakavých a nízko nasiakavých minerálnych povrchov poterov a betónov pred aplikáciou
samonivelizačných hmôt a pokládkou krytiny. Pred použitím sa musí zriediť s vodou v pomere
1:1 až maximálne 1:3.
39,10 €/band.
3,91 €/kg
21,00 €/band.
4,20 €/kg
4,41 €/fľaša
4,41 €/kg
Spotreba: 0,05–0,2 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu a pomere riedenia
KEMAGRUND DEEP
10/1
60 bandasiek/paleta
5/1
128 bandasiek/paleta
1/1
8 fliaš/kartón
72 kartónov/paleta
Hlboko prenikajúcí podkladový náter bez rozpúšťadiel
pre stredne a nízko nasiakavé minerálne povrchy
Špeciálne vytvorená polymérová disperzia s mimoriadne jemnými časticami nanorozmeru
(približne 50 nm), ktoré sú zárukou hlbokej a rýchlej penetrácie. Na báze vody a bez obsahu
rozpúšťadiel. Vďaka svojmu rýchlemu a hlbokému prenikaniu do podkladu, odporúča sa na
impregnáciu stredne a nízko nasiakavých minerálnych povrchov. Používa sa ako podkladový
náter pred pokládkou keramických dlaždíc a kameňa. Ako podkladový náter betónových
povrchov pred aplikáciou vodonepriepustných cementových hmôt. Na základný náter stredne
nasiakavých a nenasiakavých minerálnych povrchov poterov a betónov pred aplikáciou samonivelizačných podlahových hmôt a pokládkou podlahovej krytiny. Podľa absorpčnej schopnosti
podkladu, môže sa použiť ako koncentrát alebo zmiešaný s vodou v pomere 1:1.
40,00 €/band.
4,00 €/kg
21,00 €/band.
4,20 €/kg
4,50 €/fľaša
4,50 €/kg
Spotreba: 0,1–0,4 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu a pomere riedenia
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 57
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
57
21.6.11 13:27
PENETRÁCIE A IMPREGNÁCIE
45,00 €/kanist.
9,00 €/l
5l
v kanistri
4x5 l
komplet
24 kompletov/paleta
KEMAGRUND PU
É
NOV
1-zložkové reaktívne lepidlo na drevené podlahy
Jednozložkový polyuretánový základný náter, vhodný na obnovu a prepojenie poréznych,
prašných a vlhkých povrchov. Vytvrdzuje za prítomnosti vody. Vhodný na spevnenie prašných a poréznych povrchov pred lepením s reaktívnymi lepidlami, pred zaplnením dier a na
impregnáciu vlhkých cementových podkladov. Vhodný aj na renováciu starých povrchov
parkiet a na prípravu syntetickej malty pre opravy trhlín v podklade.
• Maximálny obsah vlhkosti v betónovej podlahe je 4 % (metóda CM)
• Staré parkety možno renovovať bez odstránenia parketových dosiek
• Nie je vhodný na použitie s disperznými lepidlami
alebo s nivelačnými cementovými hmotami.
• Doba schnutia medzi jednotlivými nátermi pri 20 °C a 50–65 % relatívnej
vlhkosti vzduchu je 3 až 8 hodín alebo maximálne 12 hodín.
Spotreba: 0,1–0,3 l/ m², v závislosti na pórovitosti spevňovaného povrchu
0,4–0,5 l/m², na impregnáciu vlhkých cementových podkladových dosiek
KEMALATEX
10/1
60 bandasiek/paleta
50/1
16 sudov/paleta
53,00 €/band.
5,30 €/kg
225,00 €/band.
4,50 €/kg
Polymérová disperzia slúžiaca ako spojovací mostík
(spoj staré-nové) na prekrývanie starých betónových povrchov
Polymérová disperzia syntetických živíc a prísad. Na báze vody. Na prípravu spojovacieho
mostíka (spojenie staré-nové) pre kompozitný poter alebo na aplikáciu vyrovnávacej malty
(BETONPROTEKT RP, LINEA 820 M, LINEA 840 M) do pripraveného a stáleho starého betónového
povrchu. Podľa absorpčnej schopnosti podkladu môže sa použiť ako koncentrát alebo zriedená
s vodou v pomere 1:1. Na dosiahnutie najlepších výsledkov, spojovací mostík sa zrealizuje ako
cementová omietka, so zmiešacím pomerom cementu 1:2. Odporúča sa venovať osobitnú
pozornosť, pretože spojenie sa musí vykonať postupom »čerstvé na čerstvé«.
Spotreba: 0,5–0,7 l/m² ako spojovací mostík
KEMALASTIC
10/1
60 bandasiek/paleta
1/1
8 fliaš/kartón
72 kartónov/paleta
Elastická disperzia na vylepšenie cementových lepidiel
Elastická disperzia na vylepšenie cementového lepidla KEMABOND 120. Pridaním disperzie KEMALASTIC do lepidla KEMABOND 120 sa zlepšia vlastnosti a zvýši flexibilita (priečna
deformácia) až na triedu C2TE/S2 podľa normy SIST EN 12004. Vysoko deformovateľné lepidlo
KEMABOND 120 + KEMALASTIC je potom použiteľné na špeciálne spôsoby lepenia obkladov,
mozaiky, granitogresu, umelého a prírodného kameňa na problematické povrchy.
• Elastická disperzia na vylepšenie cementových lepidiel
• Pre lepenie na podklady, kde sa očakáva priečna deformácia
• Na špeciálne spôsoby lepenia
59,40 €/band.
5,94 €/kg
6,04 €/fľaša
6,04 €/kg
Príprava: 4 l KEMALASTIC + 3,5–4 l vody + 25 kg KEMABOND 120
Spotreba: 2–4 kg/m², v závislosti od podkladu, veľkosti a typu obkladu a aplikačnej metódy
58
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 58
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:27
RENOVÁCIE OMIETOK /
SANAČNÉ OMIETKY
KEMASAN 580
KEMASAN 580 F
KEMASAN 590
KEMASAN 590 F
KEMASAN 590 FF
KEMASAN 550
KEMASAN 550 S
KEMASAN 550 W
KEMASAN 520
KEMASAN 520 F
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 59
21.6.11 13:27
RENOVÁCIE OMIETOK / SANAČNÉ OMIETKY
Výhody sanačných omietok
Štruktúry bez impregnácie alebo tie, ktoré sú poškodené, sú pomerne
často vystavené kapilárnej vlhkosti. Táto vlhkosť prenáša soli z okolia
do steny. Soli sa postupne dostávajú do omietky a nakoniec spôsobujú
jej rozklad (zväčšený objem v dôsledku kryštalizácie a mechanických
poškodení omietky).
Kvôli hygroskopickým vlastnostim soli, existuje trvalá interakcia medzi soľou a vlhkosťou z ovzdušia. Tento mechanizmus umožňuje, aby sa
soľ rozšírila na celú štruktúru, čím sa rozširuje tiež vlhkosť.
Trvanlivosť a odolnosť opravovaného povrchu voči soliam sa dosiahne
nahradením klasickej omietky alebo použitím sanačnej omietky. Zvlášť
dôležitý je typ opravnej omietky alebo kvalita plniva. Povrch steny
opravovanej sanačnými omietkami nebude už vykazovať tmavé škvrny
v dôsledku vlhkosti, omietka sa nebude odlamovať a náter sa nebude šúpať. Náter aplikovaný na sanačné omietky musí byť priepustný pre vodné
pary (vápno, silikát, silikón). Sanačné omietky obnovujú rovnováhu teploty a prenikania v stene. Kvalita všetkých sanačných omietok KEMASAN
je v súlade s požiadavkami normy EN 998-1 pre triedu R (sanačná malta).
PLUS
sušiacej omietky
O V
E
Nevýhoda klasickej omietky
Výhoda sušiacej omietky
NASÝTENIE SOĽOU
A KRYŠTALIZÁCIA
MIMORIADNE VYSOKÁ
PRIEPUSTNOSŤ VODNÝCH PÁR
A STÁLA PÓROVITÁ ŠTRUKTÚRA
DETAIL
T A
SANÁCIA SUTERÉNU
vyrovnávacia vrstva
BETONPROTEKT RT
18
ROK
OV
R
E N É
HIDROSTOP ELASTIK
KEMASAN 580
keramická dlažba
XPS pásik
KEMASAN 580
cementový poter
KEMASAN 580 F
existujúci asfalt
alebo poter
E N CIE V
KEMAFLEX PU
stena
KEMACOLOR S alebo
KEMATERM PL-S
ER
O VI N S K U
SL
* R EF
klasickej sanačnej omietky
*
MÍNUS
XPS doska
stena
KEMASAN 580
KEMASAN 580 F
HIDROSTOP ELASTIK
vápenná farba
fabión
BETONPROTEKT RT
stena
keramická dlažba
BETONPROTEKT RT
HIDROSTOP ELASTIK
KEMASAN 580
cementový poter
XPS doska + PE fólia
vápenná farba
HIDROSTOP ELASTIK
fabión
BETONPROTEKT RT
hladina podzemnej vody
KEMAKOL FLEX 170
výstuž betónu
DETAIL
DET
TAIL A
60
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 60
21.6.11 13:27
RENOVÁCIE OMIETOK / SANAČNÉ OMIETKY
KEMASAN 580
30/1
42 vriec/paleta
20,10 €/vrece
0,67 €/kg
Sušiaca omietka
Sušiaca omietka na báze hydraulických spojív s vysokým obsahom difúzne otvorených mikropórov. Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhksťou a na ochranu nových
stavieb v priestoroch vystavených vlhkosti a soli. Používa sa na neobmedzené odstraňovanie
vlhnutia všetkých typov stien, nasýtených kapilárnou vlhkosťou a soľami, dokonca v prípadoch,
kde nie je možné zablokovať vlhkosť. Na vnútornú a vonkajšiu základnú omietku ako aj na
omietanie soklov budov, pivničných priestorov, klenbových konštrukcií. Vhodná pre všetky
typy stien (z tehál, kameňa, betónu). Nie je vhodná ako izolant pri aktívnych priesakoch vody.
Pri miešaní s vodou, nepridávajú sa žiadne ďalšie prísady.
• Vyhovuje požiadavkám pre R omietky (reparačné omietky),
v súlade s normou EN 998-1:2004
• Povinné miešanie v samospádovej (bubnovej) miešačke minimálne 10 minút
• Manuálna aplikácia, hrúbka vrstvy minimálne 2 cm
• Roky referencií
• Aplikácia približne 0,7 m nad viditeľné poškodenie
• Vhodná tiež ako finálna vrstva (drsný vzhľad a štruktúra)
Spotreba: cca. 30 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm
KEMASAN 580 F
30/1
42 vriec/paleta
Jemná sanačná štuková omietka
Jemná sanačná omietka na báze hydraulických spojív s vysokým obsahom špeciálnych otvorených mikro pórov. Jemná omietka, na vnútorné aj vonkajšie použitie, na konečné vyrovnanie
KEMASAN 580 sušiacej omietky, realizácia po cca. 2–3 týždňoch po aplikácii jadrovej omietky.
• Vyhovuje požiadavkám pre R omietky (reparačné omietky),
v súlade s normou EN 998-1:2004
• Na manuálnu aplikáciu
• Konečné nátery realizovať paropriepustnou farbou
• Roky referencií
20,10 €/vrece
0,67 €/kg
Spotreba: 5–6 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 mm
KEMASAN 590
É
25/1
48 vriec/paleta
17,50 €/vrece
0,70 €/kg
NOV
Sanačná omietka na báze prírodného Románskeho cementu
Sanačná omietka na báze prírodného hydraulického spojiva s vysokým obsahom difúzne
otvorených mikropórov. Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou.
Nosné, jadrové vrstvy omietok, vnútorné omietky do pivníc, omietky na pivničné klenby pod
úrovňou terénu, pre všetky druhy vlhkosťou poškodených múrov (aj zmiešané murivá), a
najmä na vlhké a zasolené murivá. Odporúča sa hlavne na reštaurovanie historických budov
a stavieb v pamiatkovej starostlivosti a kultúrneho dedičstva.
• Vyhovuje požiadavkám pre R omietky (reparačné omietky),
v súlade s normou EN 998-1:2004
• Na trvalé vysúšanie veľmi vlhkých stien
• Povinné miešanie v samospádovej (bubnovej) miešačke minimálne 10 minút
• Manuálna aplikácia, hrúbka vrstvy minimálne 2 cm
• Odolnosť proti vlhkosti a soliam
• Šetrná k životnému prostrediu
• Doba miešania min. 10 minút
• Na ručné nanášanie
Spotreba: cca. 30 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm
25/1
48 vriec/paleta
17,50 €/vrece
0,70 €/kg
KEMASAN 590 F
É
NOV
Jemná sanačná omietka na báze prírodného Románskeho cementu
Jemná sanačná omietka na báze prírodného hydraulického spojiva s vysokým obsahom
špeciálnych otvorených mikro pórov. Jemná omietka, na vnútorné aj vonkajšie použitie, na
konečné vyrovnanie KEMASAN 590 sušiacej omietky.
• Vyhovuje požiadavkám pre R omietky (reparačné omietky),
v súlade s normou EN 998-1:2004
• Na ručné nanášanie
• Odolnosť proti vlhkosti a soliam
• Šetrná k životnému prostrediu
Spotreba: 5–6 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 mm
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 61
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
61
21.6.11 13:27
RENOVÁCIE OMIETOK / SANAČNÉ OMIETKY
15/1
3x5 kg vo vedre
24 vedier/paleta
22,50 €/vedro
1,50 €/kg
KEMASAN 590 FF
É
NOV
Jemná vyrovnávacia stierka na báze
prírodného Románskeho cementu
Jemná vyrovnávacia stierka na báze prírodného hydraulického spojiva. Na konečné vyrovnanie
fasád a opravy na historických budovách. 2–6 mm hrubá vrstva na jeden nános.
• Vynikajúca priľnavosť k podkladu
• Nezmrašťuje, nenapučiava a bez trhlín
• Jednoduchá spracovateľnosť
• Používa sa na vnútorné i vonkajšie použitie
• Odolnosť proti vlhkosti a soliam
Spotreba: cca. 1,5 kg/m² na hrúbku vrstvy 1 mm
KEMASAN 550
25/1
48 vriec/paleta
10,75 €/vrece
0,43 €/kg
Sanačná omietka
Vápenocementová sanačná omietka s vysokým obsahom špeciálnych, difúzne otvorených
mikropórov. Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou a na ochranu
nových stavieb v priestoroch vystavených vlhkosti a soli. Používa sa na vnútornú a vonkajšiu
základnú omietku ako aj na omietanie soklov budov, pivničných priestorov a klenbových
konštrukcií. Vhodná pre všetky typy stien (z tehál, kameňa, betónu). Kvôli svojej jemnej
zrnitosti (max. do 1 mm), je vhodná tiež na jemnú sanačnú omietku.Nie je vhodná ako izolant
pri aktívnych priesakoch vody.
• Vyhovuje požiadavkám pre R omietky (reparačné omietky),
v súlade s normou EN 998-1:2004
• Minimálna a jednorazová vrstva 2 cm
• Čas miešania minimálne 10 minút
• Jadrová omietka a jemná sušiaca omietka v jednom
• Na manuálnu aplikáciu
Spotreba: 25 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm
KEMASAN 550 S
25/1
48 vriec/paleta
10,50 €/vrece
0,42 €/kg
Sanačná omietka na strojné spracovanie
Vápenocementová sanačná omietka s vysokým obsahom osobitných, difúzne otvorených
mikropórov, na strojovú aplikáciu. Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou
vlhkosťou a na ochranu nových stavieb v priestoroch vystavených vlhkosti a soli. Používa sa
na vnútornú a vonkajšiu základnú omietku ako aj na omietanie soklov budov, pivničných
priestorov, klenbových konštrukcií. Vhodná pre všetky typy stien (z tehál, kameňa, betónu).
Kvôli svojej jemnej zrnitosti (max. do 1 mm), je vhodná tiež na jemnú sanačnú omietku.Nie
je vhodná ako izolant pri aktívnych priesakoch vody.
• Vyhovuje požiadavkám pre R omietky (reparačné omietky),
v súlade s normou EN 998-1:2004
• Minimálna a jednorazová vrstva 2 cm
• Jadrová omietka a finálna sušiaca omietka v jednom
• Na aplikáciu strojom (napr. omietačka PFT G4)
Spotreba: 25 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm
KEMASAN 550 W
25/1
48 vriec/paleta
10,50 €/vrece
0,42 €/kg
Vápenná sanačná omietka
Vápenná sanačná omietka s vysokým obsahom osobitných, difúzne otvorených mikropórov.
Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou a na ochranu nových stavieb
v priestoroch vystavených vlhkosti a soli. Používa sa na vnútornú a vonkajšiu základnú omietku
ako aj na omietanie soklov budov, pivničných priestorov, klenbových konštrukcií. Vhodná pre
všetky typy stien (z tehál, kameňa, betónu). Kvôli svojej jemnej zrnitosti (max. do 1 mm), je
vhodná tiež na jemnú sanačnú omietku. Nie je vhodná ako izolant pri aktívnych priesakoch vody.
• Vyhovuje požiadavkám pre R omietky (reparačné omietky),
v súlade s normou EN 998-1:2004
• Minimálna a jednorazová vrstva 2 cm
• Čas miešania minimálne 10 minút
• Jadrová omietka a jemná sušiaca omietka v jednom
• Na manuálnu aplikáciu
Spotreba: 25 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm
62
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 62
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:27
RENOVÁCIE OMIETOK / SANAČNÉ OMIETKY
KEMASAN 520
25/1
48 vriec/paleta
Hrubá vápenná omietka
Priemyselne pripravená hrubá vápenná omietka. Ideálna pre stavby podliehajúce pamiatkovej
ochrane, kde sa požaduje kontrolovaná konzistencia a kvalita omietky. Jednoducho spracovateľná, vodoodpudivá, mikroarmovaná omietka priepustná pre vodné pary.
• Vyhovuje norme EN 998-1:2004, požiadavky na omietky GP (CS IV)
• Výborná priľnavosť k podkladu
• Aplikácia na sušiacu omietku
• Na manuálnu aplikáciu
8,75 €/vrece
0,35 €/kg
Spotreba: cca. 15 kg/m² na hrúbku vrstvy 1 cm
KEMASAN 520 F
20/1
60 vriec/paleta
Jemná vápenná štuková omietka
Priemyselne pripravená jemná vápenná omietka. Na jemné vyrovnávanie omietnutých
povrchov a opravu existujúcich jemných omietok. Ľahko spracovateľná, vodoodpudivá,
mikroarmovaná omietka priepustná pre vodné pary.
• Vyhovuje norme EN 998-1:2004, požiadavky na omietky GP (CS IV)
• Výborná priľnavosť k podkladu
• Pri fasádnych povrchoch sa odporúča hydrofobizácia
7,40 €/vrece
0,37 €/kg
Spotreba: cca. 3 kg/m² na jemné štukové omietky
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 63
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
63
21.6.11 13:27
SANAČNÉ OMIETKY
Skvalitníme stavby.
KEMASAN 580
KEMASAN 580F
KEMASAN 550S
Sušiaca omietka
Jemná sanačná omietka
Sanačná omietka na strojnú aplikáciu
Nerobte si starosti s vlhkosťou …
… dovoľte nám pomôcť vám odstrániť problémy s vlhkosťou v stenách.
www.kema-on.net
KEMA Stavebné materiály, s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji | T: 02 455 22 800 | F: 02 455 22 801 | E: [email protected]
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 64
21.6.11 13:27
INJEKTÁŽNE A
HYDROFOBIZAČNÉ PROSTRIEDKY
KEMAFOB
KEMAFOB AQUA
KEMASOL
KEMASOL MICRO
KEMA EXPAND H
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 65
21.6.11 13:27
INJEKTÁŽNE A HYDROFOBIZAČNÉ PROSTRIEDKY
Príklad zastavenia vzlínania kapilárnej vlhkosti
v murive pomocou silikónovej emulzie KEMASOL
Napúšťanie muriva silikónovou emulziou je jedným z najjednoduchších
postupov blokády kapilárnej vlhkosti. Kamenné murivo alebo tehlové
murivo vŕtame podľa vrtnej schémy uvedenej v technickom liste. Porézne alebo porušené časti steny v tesnej blízkosti miesta vŕtania ošetríme
reparačnou maltou proti úniku emulzie z muriva. Prach z dier odsajeme
alebo vyfúkneme. Do dier sa vložia aplikátory (pakery – rúrky s lievikmi). Silikónová emulzia sa nalieva do aplikátorov až do nasýtenia muriva,
minimálne však jeden deň. V prípade, ak emulzia tečie do vrtu nekontrolovane, nalievanie sa musí zastaviť a vrt je potrebné vyplniť cementovou
suspenziou. Cementová suspenzia sa vyčistí z vrtu kovovou tyčou pokiaľ
je čerstvá a potom sa pokračuje v nalievaní silikónovej suspenzie. Po úplnom nasýtení múru musia vrty zostať otvorené minimálne 30 dní, aby
Vŕtanie do tehlového muriva
APLIKÁCIA
KEMASOL-KEMASOL MICRO
mohli prebehnúť všetky potrebné chemické reakcie s CO2 vo vzduchu. Po
skončení procesu silikonizácie vrty zaplníme nezmršťujúcou polymércementovou vodotesnou hmotou.
Uvedený postup je relatívne jednoduchý na realizáciu, lebo si nežiada
špeciálne vybavenie okrem vŕtačky a vrtáka. Za predpokladu dodržania
návodu, napúšťaním múrov sa vytvorí tzv. horizontálna bariéra, ktorá
zabráni zvýšenému vlhnutiu múrov. Odporúčame, aby ste v oblasti realizácie bariéry vo výške cca. 1,0 m spravili sanačnú omietku, lebo účinok
bariéry je ťažko merateľný a miestami stále existuje možnosť menšieho
vlhnutia múrov.
Vŕtanie do kamenného muriva
HYDROFOBIZAČNÉ
PROSTRIEDKY – KEMAFOB
Ochranné silikónové prostriedky sú veľmi užitočné ako povrchová
ochrana všetkých minerálnych povrchov takých ako betón, minerálne
omietky, strešné krytiny, tehly, pórobetón, silikátové tehly, prírodný a
umelý kameň, vrátane spojov, fasád, minerálnych farieb, atď. Výhodou
impregnácie polysiloxanmi je, že prostriedok preniká hlboko pod povrch
konštrukčného materiálu. Typický je silný vodoodpudivý účinok hydrofóbnej vrstvy, ktorá zabraňuje šíreniu vody v celom materiáli a je zároveň
priepustná pre vodné pary. Na povrchu impregnovaného materiálu je
viditeľné vytváranie kvapiek. Nastriekaná voda sa zbiera v kvapkách a
nespôsobuje vlhkosť materiálu. Mechanické vlastnosti materiálu sa nemenia v dôsledku impregnácie. Kvôli rozkladu polymérovej silikónovej
živice – v dôsledku vystavenia sa slnečnému svetlu, meniacich sa poveternostných podmienok a znečisťovateľov – je možné zníženie hydrofobizačnej ochrany, ktoré sa uvádza ako starnutie hydrofobizačnej ochrany.
Preto sa musí hydrofobizačná ochrana pravidelne obnovovať. Prenikanie
vody do hydrofobizačnej ochrannej vrstvy porézneho konštrukčného
materiálu (betónu) bolo testované v inštitúte Igmat. Rozbor ukázal, že
pri impregnácii použitím KEMAFOB sa dosiahla odolnosť betónu voči
mrazu a soliam.
Povrch impregnovaný s KEMAFOB
Povrch bez impregnácie
66
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 66
21.6.11 13:27
INJEKTÁŽNE A HYDROFOBIZAČNÉ PROSTRIEDKY
KEMAFOB
1/1
10/1
6 plechoviek/krabica
72 krabíc/paleta
45 plechoviek/paleta
6,80 €/plech.
6,80 €/l
62,10 €/plech.
6,21 €/l
Silikónová vodoodpudivá impregnácia
Bezfarebná silikónová vodoodpudivá impregnácia a základný náter pre minerálne povrchy.
Používa sa na vodoodpudivú impregnáciu a základný náter všetkých minerálnych povrchov
takých ako betón, minerálne omietky, strešné krytiny, tehly, pórobetón, silikátové tehly,
prírodný a umelý kameň, vrátane spojov, fasád z minerálnych farieb, atď. KEMAFOB preniká do
hĺbky 3–4 mm, kde má vodoodpudivý účinok. Účinnosť impregnácie je úmerná nasiakavosti
povrchu. Impregnácia sa má pravidelne obnovovať a nespôsobuje vytmelenie prasknutých
povrchov. V závislosti od podkladu, povrch ošetrený emulziou KEMAFOB môže vykazovať
mierne matný efekt.
• Je na báze rozpúšťadla
• Zabraňuje výkvetu solí
• Chráni betónový povrch pred soľami a mrazom
• Je bezfarebný, paropriepustný a vodoodpudivý
• Zapácha ako benzín
• Uľahčuje čistenie podkladu a pôsobí proti rastu mikroorganizmov
• Minimálne 2 nátery postupom »vlhké na vlhké«
• Vhodný ako podklad pre všetky nátery
Spotreba: 0,2–1,0 l/m², v závislosti od nasiakavosti
KEMAFOB AQUA
1/1
10/1
8 fliaš/krabica
72 krabíc/paleta
60 bandasiek/paleta
Vodoodpudivá impregnácia na báze vody
Bezfarebná vodoodpudivá impregnácia a základný náter pre minerálne povrchy na báze vody.
Používa sa na vodoodpudivú impregnáciu a základný náter všetkých minerálnych povrchov
takých ako betón, minerálne omietky, strešnékrytiny, tehly, pórobetón, silikátové tehly, prírodný
a umelý kameň, vrátane spojov, fasád z minerálnych farieb, atď. KEMAFOB AQUA preniká do
hĺbky 3–4 mm, kde má vodoodpudivý účinok. Účinnosť impregnácie je úmerná nasiakavosti
povrchu. Impregnácia sa má pravidelne obnovovať a neutesňuje popraskané povrchy.
• Na vodnej báze
• Zabraňuje výkvetu solí
• Chráni betónový povrch pred soľami a mrazom
• Je bezfarebný, paropriepustný a vodoodpudivý
• Uľahčuje čistenie podkladu a pôsobí proti rastu mikroorganizmov
• Minimálne 2 nátery postupom »vlhké na vlhké«
• Vhodný ako podklad pre všetky nátery
5,51 €/fľaša
5,51 €/kg
50,00 €/band.
5,00 €/kg
Spotreba: 0,2–1,0 l/m², v závislosti od nasiakavosti povrchu
KEMASOL
1/1
10/1
8 fliaš/krabica
72 krabíc/paleta
60 bandasiek/paleta
50/1
16 sudov/paleta
Emulzia na zastavenie kapilárnej vlhkosti
Silikónová injektážna emulzia na prerušenie vzlínania kapilárnej vlhkosti v tehlovom, kamennom alebo zmiešanom murive. Použitie: Na beztlakovú injektáž v celom priereze muriva.
• Na vodnej báze
• Beztlaková injektáž stien, minimálne 1 deň
• Vrty musia byť otvorené 30–60 dní
3,17 €/fľaša
3,17 €/kg
28,30 €/band.
2,83 €/kg
133,50 €/sud
2,67 €/kg
NA OBJEDNÁVKU:
1000/1 v plastovom kontajneri
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 67
Spotreba: 6–8 l/m na 40 cm hrubý múr alebo
cca. 20 l na m²prierezu steny
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
67
21.6.11 13:28
INJEKTÁŽNE A HYDROFOBIZAČNÉ PROSTRIEDKY
KEMASOL MICRO
1/1
10/1
8 fliaš/krabica
72 krabíc/paleta
60 bandasiek/paleta
Mikroemulzia na zastavenie kapilárnej vlhkosti
Koncentrát silikónovej mikroemulzie na zastavenie kapilárnej vlhkosti v murive z tehál, kameňa
a zmiešaných materiálov, vykonávaná navŕtaním a impregnovaním muriva pozdĺž celého
prierezu.
• Koncentrát bez obsahu rozpúšťadla
• Aplikácia pomocou tlakovej alebo beztlakovej injektáže
• Vhodná pre steny s vysokým % kapilárnej vlhkosti
• Koncentrát, ktorý sa riedi obyčajnou vodou v deň aplikácie v pomere 1:14
• Dôkladná impregnácia muriva
• Nikdy neaplikovať ako nezriedený koncentrát!
56,40 €/fľaša
56,40 €/kg
555,00 €/band.
55,50 €/kg
Spotreba: cca. 1,33 l koncentrátu (cca. 20 l vody na rozriedenie) na m² prierezu steny
KEMA EXPAND H
3/1
5 vreciek/krabica
30 krabíc/paleta
Prísada na kompenzáciu zmrašťovania,
plastifikáciu a hydrofobizáciu injektážnych emulzií
Chemická prášková prímes na kompenzáciu zmraštivosti a plasticitu. Používa sa na prípravu
mált, injektážnych suspenzií na báze cementu alebo betónov tam, kde sa požaduje kompenzácia zmraštivosti. Znižuje potrebné množstvo vody, čo podstatne zlepšuje plasticitu a
viskozitu omietok a betónov.
• Kompenzácia zmraštivosti
• Zvýšenie plasticity a roztekavosti mált
• Hydrofobizačný účinok
• Neobsahuje chloridy a nebezpečné prímesy
32,70 €/vrecko
10,90 €/kg
Spotreba: dávkovanie 0,6–2,0 % / hmotnosti cementu, v závislosti od požadovanej expanzie
68
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 68
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:28
VÝROBKY NA SANÁCIU
A OCHRANU BETÓNU
BETONPROTEKT RT
BETONPROTEKT RP
BETONPROTEKT F
BETONPROTEKT K2
KEMAPOX EPOTAR
KEMAPOX LINK
KEMACRYL
KEMALATEX
ISOTAL
KEMAPOX FILL 1150
KEMAPUR FILL 1150
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 69
21.6.11 13:28
VÝROBKY NA SANÁCIU A OCHRANU BETÓNU
Oprava betónov a/alebo ochrana systémom BETONPROTEKT
Výstuž v betóne nekoroduje pokiaľ je pokrytá dostatočne hrubou vrstvou
vysoko alkalického betónu. Najmä v prípade starších konštrukcií, sa to
dosahovalo iba teoreticky. Prax ukazuje, že v konštrukciách zo železobetónu sa vytvárajú vlásočnicové trhliny po inštalácii a často ochranné
vrstvy sú príliš tenké, prinajmenšom lokálne.
Spolu s mechanickými zaťaženiami, vlhkosťou, mrznutím a soľami, spôsobuje to karbonizáciu betónu, koróziu výstuže a následne sa znižuje
bezpečnosť samotnej konštrukcie.
Tieto druhy poškodenia je možné napraviť jednoduchým spôsobom, použitím priemyselne vyrobenej polymérovo-cementovej reparačnej malty
v nasledovných krokoch:
1. Existujúci betónový podklad (umytie a mechanické očistenie poškodeného betónu až kým sa nedocieli stabilný podklad). Očistenie
viditeľnej a skorodovanej výstuže, aby sa dosiahol kovový lesk pieskovaním (kremičitý piesok) alebo drôtenou kefou.
2. Ochrana výstuže použitím BETONPROTEKT K2 – 2x aplikácia štetcom
v intervale 2 hodín.
3. Reprofilácia betónu použitím BETONPROTEKT RT na vopred aplikovanú čerstvú vrstvu spojovacieho mostíka KEMACRYL (KEMALATEX);
emulzia:voda = 1:1
4. Prvá vrstva finálnej ochrany betónu použitím BETONPROTEKT F,
aplikácia štetcom. Druhá vrstva konečnej ochrany betónu použitím
BETONPROTEKT F, aplikácia murárskym hladidlom
Všetky reparačné malty obsahujú kvalitný kremenný piesok a vykazujú
vynikajúcu zlúčiteľnosť s betónom. (Všetky výrobky spĺňajú európsku
normu PrEN1504 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových
konštrukcií).
1
2
3
4
FÁZY OBNOVY BETÓNU
KEMAPOX EPOTAR
alebo BETONPROTEKT K2
očistený betón
očistená ocel
BETONPROTEKT K2
BETONPROTEKT F
BETONPROTEKT RT
DETAIL OPRAVY
ŽELEZOBETÓNOVEJ
KONŠTRUKCIE
INJEKTÁŽ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE
ISOTAL
debnenie
železobetón
KEMACRYL (KEMALATEX):
voda = 1:1, spojovací mostík
BETONPROTEKT RT
oceľový prvok
BETONPROTEKT F
betón
BETONPROTEKT F
BETONPROTEKT RP
KEMALATEX:cement 1:2,
spojovací mostík
štrk
železobetónová doska
70
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 70
21.6.11 13:28
VÝROBKY NA SANÁCIU A OCHRANU BETÓNU
BETONPROTEKT RT
25/1
48 vriec/paleta
16,00 €/vrece
0,64 €/kg
Vláknami vystužená tixotropná reprofilačná malta
EN 1504-3:PCC malta na opravu betónov, trieda R4
Jednokomponentná mikroarmovaná, tixotropná polymércementová opravná malta, odolná voči
sulfátom. Na opravy viditeľných poškodení betónového povrchu (segregačné hniezda, trhliny,
skorodovaný betón, atď.) na vyrovnanie betónových povrchov pri rekonštrukcii rohov, schodiskových stupňov, hrán, atď. Hrúbka vrstvy (jedna aplikácia) minimálne 5 až maximálne 40 mm.
• Výborná priľnavosť k podkladu
• Vďaka svojim tixotropným vlastnostiam, je možné aplikovať opravnú maltu
na steny a stropy bez toho, aby sa zosúvala, hrúbka vrstvy až do 40 mm
• Obmedzené zmrašťovanie
• Vysoké namáhanie v ohybe a vysoká pevnosť v tlaku
• Veľká odolnosť voči sulfátom
• Možnosť strojnej aplikácie – mokrá metóda
Spotreba: 18–20 kg/m² na každý cm vrstvy
BETONPROTEKT RP
25/1
48 vriec/paleta
Vláknami vystužená reprofilačná malta EN 1504-3:PCC
malta na opravu betónov, trieda R2 (podmienečne R4)
Jednokomponentná mikroarmovaná, superplastifikovaná, polymércementová opravná malta,
odolná voči sulfátom, na horizontálne a obložené povrchy. Na opravy a vyrovnanie vodorovných povrchov betónu a betónových podláh. Hrúbka vrstvy (jedna aplikácia) minimálne 10
až maximálne 40 mm.
• Výborná priľnavosť k podkladu
• Plastická konzistencia s nízkym vodným faktorom v/c
• Obmedzené zmrašťovanie
• Vysoké namáhanie v ohybe a vysoká pevnosť v tlaku
• Veľká odolnosť voči sulfátom
13,50 €/vrece
0,54 €/kg
Spotreba: 18–20 kg/m² na každý cm vrstvy
BETONPROTEKT F
25/1
48 vriec/paleta
Jemná malta na vyrovnávanie a antikoróznu ochranu
betónových povrchov, EN 1504-2:PCC malta na opravu betónov
Jednokomponentná mikroarmovaná polymércementová opravná malta, odolná voči sulfátom.
Na vyrovnávanie a ochranu nových ako aj starých poškodených betónových povrchov, na opravu
povrchových poškodení na betónových prefabrikátoch a na jemné vyrovnávanie cementových a
vápenocementových omietok. Na ochranu horizontálnych a vertikálnych vnútorných povrchov
betónových síl na skladovanie krmiva pre zvieratá, nádob na neutralizáciu odpadovej vody,
nádrží na spracovanie vody a iných riešení, žúmp, betónových kanalizačných trubiek, na
ochranu betónových nádob pred olejom, na zachytávanie oleja a vodotesnú ochranu iných
objektov pred vlhkosťou, podpovrchovou vodou a vodou pod tlakom. Hrúbka vrstvy (jedna
aplikácia) min. 1 až max. 5 mm.
• Ďalšia ochrana betónu pred koróziou
• Ochrana pred poškodením v dôsledku zmrazovacích cyklov
• Zrnitosť až do 0,3 mm
• Na jemné vyrovnávanie betónového povrchu
18,75 €/vrece
0,75 €/kg
Spotreba: 3–4 kg/m² na cca. 2 mm hrúbku vrstvy
33/1
(25 kg zložka A +
8 kg zložka B)
8,25/1 (6,25 kg zložka A +
2 kg zložka B)
45,00 €/komp.
1,36 €/kg
16,00 €/komp.
1,94 €/kg
BETONPROTEKT K2
É
NOV
2-zložkový spojovací mostík
Dvojkomponentný spojovací mostík, ktorý obsahuje priemyselne vyrobenú suchú zmes (zložka
A) a vodnú polymérovú disperziu (zložka B), primerane balené podľa príslušného miešacieho
pomeru. Na prípravu spojovacieho mostíka (spojenie staré-nové) pri vytváraní kontaktného
poteru, následná aplikácia vrstvy vyrovnávacej malty (napríklad BETONPROTEKT RP, LINEA
820 M, LINEA 840 M) a iných vrstiev na staré betónové povrchy, na pripravené a staré stabilné
betónové povrchy. Odporúča sa venovať osobitnú pozornosť, pretože spojivo sa musí vykonávať
postupom »čerstvé na čerstvé«.
• Červená farba na kontrolu kvality aplikácie
• Zvyšuje priľnavosť čerstvých betónov a mált na staré povrchy
• Na následnú aplikáciu vrstvy vyrovnávacej malty
Spotreba: cca. 4,6 kg cementovej pasty na m²
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 71
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
71
21.6.11 13:29
VÝROBKY NA SANÁCIU A OCHRANU BETÓNU
24,9 kg (16,6 kg zložka A +
8,3 kg zložka B)
5,6 kg (4,2 kg zložka A +
1,4 kg zložka B)
400,14 €/komp.
16,07 €/kg
89,99 €/komp.
16,07 €/kg
KEMAPOX EPOTAR
É
NOV
Uhoľno dechtová epoxidová antikorózna ochrana
výstuže a spojovací mostík
Mierne elastický dvojkomponentný náter, čiernouhľové epoxidové spojivo, bez obsahu rozpúšťadla, s vynikajúcou odolnosťou voči teplu a dobrou odolnosťou voči chemikáliám. Na
ochranu výstuže poškodeného železobetónu, na ochranu betonárskej ocele na staveniskách
najmä s vysokým rizikom korózie pred aplikáciou opravných mált a bituménového náteru.
Vhodný tiež na ochranu mostových konštrukcií.
• Výborná priľnavosť k minerálnym povrchom a kovom
• Výborná izolácia pred vodou
• Spojovacia vrstva pred aplikáciou opravných mált BETONPROTEKT
• Ochrana betonárskej ocele pred koróziou
• Aplikácia minimálne jedného náteru
Spotreba: 0,5–1,3 kg/m² na 1 náter
27,6/1 (10 kg zložka A +
17,6 kg zložka B)
5,52/1 (2 kg zložka A +
3,52 kg zložka B)
452,64 €/komp.
16,40 €/kg
90,53 €/komp.
16,40 €/kg
KEMAPOX LINK
É
NOV
2-zložkový epoxidový spojovací mostík
2-komponentný nízko viskózny epoxidový náter a aplikačná prepojovacia vrstva na báze
vody pre spojenie staré-nové. Neobsahuje žiadne rozpúšťadlá. Používa sa na impregnáciu
cementových podkladov, na vyplnenie kapilár a pórov v cementových povrchoch, na spevnenie betónových povrchov.
• Dlhá doba otvorenia
• Rýchle tuhnutie
• Dlhá doba spracovateľnosti
• Spevnenie podkladu
• Nepriepustný pre vodu
• Paropriepustný
• Zmiešací pomer: A:B=1:1,76
• Riedenie s vodou v pomere (A+B)=1:1 pre aplikáciu ako spojovací mostík
Spotreba: 0,1–0,3 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
KEMACRYL
10/1
60 bandasiek/paleta
5/1
128 bandasiek/paleta
1/1
8 fliaš/kartón
72 kartónov/paleta
NA OBJEDNÁVKU:
50/1 16 sudov/paleta
Univerzálna polymérová disperzia
Polymérová disperzia – tekutina mliečnej farby. Na väzbu nových náterov na staré, na zlepšenie
cementových mált a impregnáciu (základný náter) vysokonasiakavých minerálnych povrchov.
• Zlepšuje priľnavosť čerstvých betónov a mált na staré podklady
• Zvyšuje napätie v ohybe, pevnosť v tlaku a pevnosť v strihu
• Zlepšuje spracovateľnosť betónu a cementových mált
• Znižuje vodný súčiniteľ v/c
• Zlepšuje odolnosť voči minerálnym olejom, zriedeným zásadám
a iným agresívnym látkam
28,50 €/band.
2,85 €/kg
15,70 €/band.
3,14 €/kg
3,82 €/fľaša
3,82 €/kg
130,00 €/sud
2,60 €/kg
Spotreba: 0,3–0,5 l/m² ako spojovací mostík
0,7–1,0 l/m² do cementových mált
0,25–0,5 l/m² na impregnáciu vysoko nasiakavých
KEMALATEX
10/1
60 bandasiek/paleta
50/1
16 sudov/paleta
Polymérová disperzia na spojovacie vrstvy (nové-staré)
pri prekrývaní starých betónových povrchov
Polymérová disperzia na báze syntetických živíc a prísad. Na báze vody. Na prípravu spojovacej
vrstvy (spojenie staré-nové) pri vytváraní súdržného poteru alebo následnej aplikácie vrstvy
vyrovnávacej malty (napríklad BETONPROTEKT RP, LINEA 820 M, LINEA 840 M) na pripravený a
stály starý betónový povrch. V závislosti od absorpčnej schopnosti podkladu, môže sa použiť
ako koncentrát alebo zriedený s vodou v pomere 1:1. Na dosiahnutie najlepších výsledkov
implementuje sa spojovací mostík ako cementová hmota, so zmiešacím pomerom cementu
1:2. Odporúča sa aplikácii venovať osobitnú pozornosť, pretože spojovací mostík sa musí
nanášať použitím metódy »čerstvé na čerstvé«.
• Zvyšuje priľnavosť čerstvých betónov a mált k starým povrchom
• Príprava a vykonávanie spojovacej vrstvy ako cementovej hmoty
so zmiešacím pomerom Kemalatex/cement 1:2, postup čerstvé na čerstvé«
53,00 €/band.
5,30 €/kg
225,00 €/sud
4,50 €/kg
Spotreba: 0,5–0,7 l/m² ako spojovací mostík
72
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 72
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:29
VÝROBKY NA SANÁCIU A OCHRANU BETÓNU
ISOTAL
30/1
42 vriec/paleta
Zálievková malta
Plastifikovaná cementová hmota so zrnitosťou do 4 mm s kompenzáciou zmrašťovania, vysokými počiatočnými a konečnými pevnosťami v ťahu. Na zalievanie oceľových konštrukcií,
zalievanie kotiev, základových plôch strojov, zalievanie základov, panelových spojov a stykov.
• Kompenzované zmršťovanie
• Vysoké počiatočné a konečné pevnosti v ťahu
• Výborná roztekavosť
• Neobsahuje chloridy
16,20 €/vrece
0,54 €/kg
Spotreba: cca. 2 kg na vyplnenie objemu 1 l
KEMAPOX FILL 1150
1,5/1
3/1
4,5/1
(1 kg zložka A +
0,5 kg zložka B)
(2 kg zložka A +
1 kg zložka B)
(3 kg zložka A +
1,5 kg zložka B)
Flexibilná epoxidová injektážna hmota
2-komponentná, pružná epoxidová lepiaca hmota na injektáž a spájanie konštrukčných prvkov. Používa sa na vypĺňanie a spájanie rôznych typov trhlín a konštrukčných prvkov. Možná
aplikácia pomocou nízkotlakovej pištole na vertikálne povrchy ako aj na tmelenie povrchu
a ďalšie prichytenie podkladov na horizontálne povrchy. Pre vnútorné a vonkajšie povrchy.
• Vysoká odolnosť voči teplote, –30 °C až +90 °C
• Možné použitie na vlhké podklady, až do vlhkosti 7 %
• Vysoká penetrácia, dokonca aj na nenasiakavé podklady
• Zmiešací pomer, A:B = 2:1 (w/w)
• Pri teplote 20 °C je možná pochôdznosť už po 12 hodinách
25,50 €/komp.
17,00 €/kg
51,00 €/komp.
17,00 €/kg
76,50 €/komp.
17,00 €/kg
Spotreba: 0,3–0,5 kg/m’, v závislosti od podkladu a hrúbke vrstvy
KEMAPUR FILL 1150
22/1
(16 kg zložka A +
6 kg zložka B)
3,67/1 (2,67 kg zložka A +
1 kg zložka B)
Polyuretánová injektážna živica
Pružná, 2 komponentná polyuretánová injekčná živica bez obsahu rozpúšťadla na injektáž a
spájanie konštrukčných prvkov. Je trvale elastická a tým umožňuje trvalé utesnenie trhliny a
škáry aj v prípade pohybu trhliny. Používa sa na vyplnenie a spájanie suchých a vlhkých trhlín a
konštrukčných prvkov, na spevnenie starých stavieb a rozdrvené murivo, na vytmelenie trhlín
v priestoroch suterénov a tunelov, na betónové, izolačné, bituménové a plastické podklady,
používa sa tiež v prípadoch, kde nie je možné vylúčiť budúce pohyby stavebnej konštrukcie.
• Odolnosť ošetreného prvku voči teplote, +15 °C až do +80 °C
• Rozťažná pri styku s vodou
• Čas otvorenia (spracovateľnosti), 40 minút pri teplote +23 °C
• Pre aplikácie v prostredí s pitnou vodou a výživou
• Zmiešací pomer, A:B = 100:37,5 (w/w)
467,50 €/komp.
17,00 €/kg
61,20 €/komp.
17,00 €/kg
Spotreba: 0,3–0,5 kg/m´, v závislosti od šírky a hĺbky trhlín
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 73
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
73
21.6.11 13:29
OPRAVA A OCHRANA BETÓNU
Doprajte
D
jt b
betónu
tó dlhý
dlh život …
… pozerajte dopredu, na novú ochranu.
OPRAVNÉ MALTY BETONPROTEKT
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
VODOTESNÉ HMOTY A RÝCHLOTUHNÚCE MALTY
Skvalitníme
stavby.
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ NÁTERY
TESNIACE A IZOLAČNÉ PÁSKY A TMELY
www.kema-on.net
KEMA Stavebné materiály, s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji | T: 02 455 22 800 | F: 02 455 22 801 | E: [email protected]
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 74
21.6.11 13:29
PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE HMOTY
SAMONIVELAČNÉ PODLAHOVÉ
VYROVNÁVACIE HMOTY
LINEA 803 SL
LINEA 810 SL
LINEA 811 SL
LINEA 830 SL
LINEA 841 SL
PODLAHOVÉ
VYROVNÁVACIE MALTY
LINEA 820 M
LINEA 821 M
LINEA 840 M
POTERY
KEMA FLOOR RAPID
PRÍPRAVA PODKLADU
KEMAPOX LINK
KEMALATEX
KEMAGRUND A
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 75
21.6.11 13:29
PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE HMOTY
Oblasti použitia
vyrovnávacích hmôt
Vyrovnávacie podlahové hmoty sú používané na vyrovnávanie podkladu
pred pokládkou rôznych typov podlahových krytín alebo v prípade špeciálnych hmôt – ako nášľapná vrstva. Podľa svojich vlastností, môžu byť tieto
hmoty samovyrovnávacie alebo majú charakter vyrovnávacích mált.
KLASIFIKÁCIA VYROVNÁVACÍCH HMÔT
PODĽA SIST EN 13813:2003CT –
CEMENTOVÉ POTERY
Trieda
C5
C7
C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80
Pevnosť v tlaku
v N/mm²
5
7
12
16
20
25
30
35
40
50
60
70
80
Pevnosť v tlaku triedy pre stierkové materiály.
C pre Pevnosť v tlaku.
Trieda
Pevnosť v ohybe
v N/mm²
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F10 F15 F20 F30 F40 F50
1
2
3
4
5
6
7
10
15
20
30
40
50
Pevnosť v ohybe triedy pre stierkové materiály.
F pre Pevnosť v ohybe.
Trieda
Prídržnosť k podkladu
v N/mm²
B0,2
B0,5
B1,0
B1,5
B2,0
0,2
0,5
1,0
1,5
2,0
Prídržnosť k podkladu pre cementové, vápenné, anhydridové a syntetické stierkové materiály.
B pre Prídržnosť k podkladu.
Pri tenkovrstvových poteroch ako cementovej malty s malým priemerom kameniva a úpravou prídržnosti so syntetickými živicami je veľmi dôležitá hodnota životnosti.
SANÁCIA
PRIEMYSELNÝCH PODLÁH
V závislosti od vyrovnania existujúceho podkladu, hrúbka vrstvy vyrovnávacej hmoty môže byť v rozsahu 1 až 40 mm.Dôležité je vedieť, že
minimálna hrúbka vrstvy by mala byť 2 mm kvôli ďalšej lepiacej vrstve
na spájanie konečnej pokládky podlahy.
Po konečnom spracovaní musia všetky vyrovnávacie hmoty získať primeranú pevnosť bez vzniku trhlín. Kritický význam má tiež dobrá priľnavosť
vyrovnávacej hmoty k podkladu, ktorá sa dosiahne správnou prípravou
vyrovnávacej hmoty.
• Pred vyrovnávaním zaistite, aby zvyšková vlhkosť existujúceho podkladu – poteru nepresahovala 2 %, meraná metódou CM a aby poter
vytvrdol minimálne 28 dní.
• Pred aplikáciou vyrovnávacej hmoty, musia sa opraviť všetky existujúce trhliny v potere, avšak nie cementovou vyrovnávacou hmotou, na
tento druh opravy sa použije epoxidová živica!
• Pred vyrovnávaním, mal by byť primerane pripravený podklad odstránením všetkých nesúdržných častíc alebo cementového mlieka, čo
sa dosiahne obrúsením alebo povysávaním podkladu (bez olejových
škvŕn, zvyškov tmelu a farby na steny, silikónu a zvyškov náterov a
lepidiel zo starej podlahy, …).
• Aplikuje sa podkladový náter (KEMAGRUND S, KEMAGRUND A,
KEMAGRUND DEEP alebo KEMACRYL riadne zriedený s vodou) na podlahu použitím penového valčeka zabrániac tak nadmernej hrúbke a vytvoreniu filmu, ktorý by mohol inak pôsobiť ako oddeľujúca vrstva. Pred
aplikáciou samovyrovnávacej hmoty musí byť podkladový náter suchý.
• Vyrovnávacia hmota sa zmieša s požadovaným množstvom vody podľa pokynov uvedených na obale.
SANÁCIA PRIEMYSELNÝCH
PODLÁH A POVRCHOV
V SPÁDE
VYROVNANIE PODLÁH
finálna vrstva
KEMA IMPREGNATOR POWDER : voda = 1:3
KEMAPOX finálna vrstva/náter
KEMAGRUND S : voda = 1:1
LINEA 840 M
LINEA 830 SL
cementový poter
KEMAPOX LINK
BETONPROTEKT K2
LINEA 810 SL (na zaschnutýý KEMAGRUND S)
zvuková izolácia
podkladná doska
podkladná doska
podkladná doska
TABUĽKA POUŽITIA
SAMONIVELAČNÁ (SL)
aplikácia na zaschnutý základný náter
PODLAHOVÁ VYROVNÁVACIA HMOTA
POUŽITIE
LINEA 803
LINEA 810 SL
LINEA 811 SL
LINEA 830 SL
MALTA (M)
aplikácia na čerstvý spojovací mostík
LINEA 841 SL
LINEA 820 M
LINEA 821 M
LINEA 840 M
FLOOR RAPID
vyrovnanie pred nalepením drevených parkiet,t
ostatné drevené krytiny
vyrovnanie pred pokládkou podláh z PVC, korku,
textilu, gumy, laminátových parkiet
vyrovnanie pred nanášaním epoxidových náterov
vyrovnávanie vnútorných povrchov
o
s podlahovým kúrením
prekrývanie priemyselných
ý podláh alebo vonkajších
povrchov, ochrana podláh s KEMA IMPREGNATO
A R
vhodné
najvhodnejšie
odporúčanie KEMA
76
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 76
21.6.11 13:30
PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE HMOTY
SAMONIVELAČNÉ PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE HMOTY
LINEA 803 SL
25/1
48 vriec/paleta
Samonivelačná podlahová stierka, 1–3 mm,
C20/F6/B2 podľa normy EN 13813
Samonivelačná cementová podlahová hmota, bez obsahu kazeínu obohatená polymérmi. Na
tenkovrstvové vyrovnávanie všetkých druhov cementových podkladov a cementových poterov
pred pokládkou podlahy (parkiet, drevenej podlahy, keramickej dlažby, kobercovej podlahy a
všetkých druhov podláh z PVC) hrúbka vrstvy 1–3 mm, na vnútorné použitie.
• Pri maximálnej hrúbke vrstvy je pochôdznosť možná po 24 hodinách*
• Na vyrovnávanie v tenkej vrstve
• Na vnútorné použitie
• Vhodná pre podlahové kúrenie
13,75 €/vrece
0,55 €/kg
C20
F6 B2
Spotreba: 1,8 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
LINEA 810 SL
25/1
48 vriec/paleta
Rýchlotuhnúca samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota,
1–10 mm, C20/F5/B2 podľa EN 13813
Rýchlo tuhnúca cementová vyrovnávacia hmota obohatená polymérmi na vnútorné použitie.
Na tenkovrstvové vyrovnávanie všetkých druhov cementových podkladov a cementových
poterov pred pokládkou podlahy (parkiet, drevenej podlahy, keramickej dlažby, kobercovej
podlahy a všetkých druhov podláh z PVC) hrúbka vrstvy 1–10 mm, na vnútorné použitie.
• Pri maximálnej hrúbke vrstvy je pochôdznosť možná po 3–4 hodinách*
• Samonivelačná
• Nezmršťujúca
• Vhodná pre podlahové kúrenie
15,75 €/vrece
0,63 €/kg
C20
F5 B2
Spotreba: cca. 1,5 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
LINEA 811 SL
25/1
48 vriec/paleta
Rýchlotuhnúca samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota,
1–10 mm, C30/F7/B2 podľa EN 13813
Rýchlo tuhnúca cementová vyrovnávacia hmota obohatená polymérmi na vnútorné a vonkajšie
(s obmedzením) použitie. Na tenkovrstvové vyrovnávanie všetkých druhov cementových
podkladov a cementových poterov pred pokládkou podlahy (parkiet, drevenej podlahy, keramickej dlažby, kobercovej podlahy a všetkých druhov podláh z PVC) hrúbka vrstvy 1–10 mm,
na vnútorné použitie. Vonkajšie použitie je povolené, len ak je nivelačná hmota LINEA 811 SL
chránená vodotesnou izolačnou hmotou (napríklad HIDROSTOP ELASTIK, HIRDOSTOP FLEX, …).
• Pri maximálnej hrúbke vrstvy je pochôdznosť možná po 4 hodinách*
• Samonivelačná
• Nezmršťujúca
• Vhodná pre podlahové kúrenie
14,50 €/vrece
0,58 €/kg
C40
F7 B2
Spotreba: cca. 1,5 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
LINEA 830 SL
25/1
48 vriec/paleta
Rýchlotuhnúca samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota,
3–30 mm, C40/F7 podľa EN 13813
Rýchlo tuhnúca cementová vyrovnávacia hmota obohatená polymérmi na vnútorné a vonkajšie
(s obmedzením) použitie. Na tenkovrstvové vyrovnávanie všetkých druhov cementových
podkladov a cementových poterov pred pokládkou podlahy (parkiet, drevenej podlahy, keramickej dlažby, kobercovej podlahy a všetkých druhov podláh z PVC) hrúbka vrstvy 3–30 mm,
na vnútorné použitie. Vonkajšie použitie je povolené, len ak je nivelačná hmota LINEA 830 SL
chránená vodotesnou izolačnou hmotou (napríklad HIDROSTOP ELASTIK, HIRDOSTOP FLEX, …).
• Pri maximálnej hrúbke vrstvy je pochôdznosť možná po 4 hodinách*
• Samonivelačná
• Zmraštenie cca. 0,3 %
• Vhodná pre podlahové kúrenie
• Vzhľadom k vysokej tvrdosti a pevosti LINEA 830 SL je nivelačná hmota
vhodná ako vyrovnávacia stierka pred aplikáciou epoxidových systémov
a ako finálna betónová podlaha
14,75 €/vrece
0,59 €/kg
C40
F7 B2
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 77
Spotreba: cca. 1,5 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
77
21.6.11 13:30
PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE HMOTY
LINEA 841 SL
25/1
48 vriec/paleta
Rýchlotuhnúca samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota,
3–40 mm, C20/F6/B2 podľa EN 13813
Rýchlo tuhnúca cementová vyrovnávacia hmota obohatená polymérmi na vnútorné použitie.
Na vyrovnávanie všetkých druhov cementových podkladov a cementových poterov pred
pokládkou podlahy (parkiet, drevenej podlahy, keramickej dlažby, kobercovej podlahy a
všetkých druhov podláh z PVC) hrúbka vrstvy 3–40 mm, na vnútorné použitie.
• Pri maximálnej hrúbke vrstvy je pochôdznosť možná po 4–6 hodinách*
• Samonivelačná
• Nezmršťujúca
• Vhodná pre podlahové kúrenie
14,75 €/vrece
0,59 €/kg
C20
F5 B2
Spotreba: cca. 1,8 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE MALTY
LINEA 820 M
30/1
42 vriec/paleta
Podlahová vyrovnávacia hmota, 5–20 mm,
C40/F7/B1,5 podľa EN 13813
Hrubá polymércementová podlahová vyrovnávacia hmota, v hrúbke vrstvy 5–20 mm. Na
vyrovnávanie starých, poškodených betónových podláh a nových cementových poterov pred
pokládkou podlahy, na vonkajšie a vnútorné použitie.
• Pri maximálnej hrúbke vrstvy je pochôdznosť možná po 24 hodinách*
• Výborná priľnavosť k podkladu
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
• Nie je samonivelizujúca
• Vhodná pre podlahové kúrenie
10,80 €/vrece
0,36 €/kg
C40
F7 B1,5
Spotreba: cca. 20 kg/m² na hrúbku vrstvy 10 mm
LINEA 821 M
30/1
42 vriec/paleta
Rýchlotuhnúca podlahová vyrovnávacia hmota, 5–20 mm,
C40/F6/B1,5 podľa EN 13813
Rýchlo tuhnúca polymércementová podlahová vyrovnávacia hmota, v hrúbke vrstvy 5–20 mm.
Na vyrovnávanie starých, poškodených betónových podláh a nových cementových poterov
pred pokládkou podlahy, na vonkajšie a vnútorné použitie.
• Pri maximálnej hrúbke vrstvy je pochôdznosť možná po 4 hodinách*
• Výborná priľnavosť k podkladu
• Vysoké pevnosti
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
• Nie je samonivelizujúca
• Vhodná pre podlahové kúrenie
21,30 €/vrece
0,71 €/kg
C40
F6 B1,5
Spotreba: cca. 20 kg/m² a hrúbku vrstvy 10 mm
LINEA 840 M
30/1
42 vriec/paleta
Nezmrašťujúca podlahová vyrovnávacia hmota, 5–40 mm,
C40/F7/B2 podľa EN 13813
Nezmrašťujúca cementová vyrovnávacia malta obohatená polymérmi pre nové cementové
nátery, hrúbka vrstvy 5–40 mm. Na vyrovnávanie starých, poškodených betónových podláh
a nových cementových poterov pred pokládkou podlahy, na vonkajšie a vnútorné použitie.
• Pri maximálnej hrúbke vrstvy je pochôdznosť možná po 4 hodinách*
• Výborná priľnavosť k podkladu
• Vysoké pevnosti
• Kompenzované zmraštenie
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
• Nie je samonivelizujúca
• Vhodná pre podlahové kúrenie
19,80 €/vrece
0,66 €/kg
C40
F7 B2
Spotreba: cca. 20 kg/m² na hrúbku vrstvy 10 mm
* Časy uvedené v katalógu boli merané pri teplote 25 °C a relatívnej vlhkosti 50 %. Vyššie teploty tieto časy skracujú,
pričom nižšie teploty uvedené časy predlžujú.
78
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 78
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:30
PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE HMOTY
POTERY
KEMA FLOOR RAPID
25/1
48 vriec/paleta
Rýchlo schnúci poter
Priemyselne pripravený cementový poter na báze rýchlo tuhnúceho cementu, presnej granulácie kremenného piesku a špeciálnych prísad na zhotovenie poterov. Môže sa nanášať ako
lepený alebo plávajúci poter. V závislosti od klimatických podmienok je hotový poter KEMA
FLOOR RAPID pripravený na pokládku obkladov už po 36 hodinách. Pri hrúbke poteru 5 cm a
štandardných klimatických podmienkach (teplota > 15 °C, relatívna vlhkosť vzduchu < 65 %)
sa obvykle už po 48 hodinách dosiahne CM hodnota 2,0 %.
• Strojné aj ručné nanášanie.
• Vysoké počiatočné pevnosti
• Vhodný pre podlahové kúrenie
• Pripravený na pokládku podlahovín po 36 hodinách
9,50 €/vrece
0,38 €/kg
Spotreba: cca. 20 kg/m na hrúbku vrstvy 10 mm
PRÍPRAVA PODKLADU
KEMAPOX LINK
27,6/1 (10 kg zložka A +
17,6 kg zložka B)
5,52/1 (2 kg zložka A +
3,52 kg zložka B)
2-zložkový epoxidový kontaktný mostík
2-zložkový epoxidový náter s nízkou viskozitou na vodnej báze s použitím hlavne na kontaktnú
vrstvu staré-nové. Neobsahuje rozpúšťadlá. Na impregnáciu cementových dosiek, vypĺňanie
kapilár a pórov v betónových povrchoch, a na zosilnenie betónových povrchov.
• Dlhá doba spracovateľnosti
• Vytvrdzuje podklad
• Vodonepriepustná
• Paropriepustná
• Zmiešací pomer: A:B = 1:1,76
• Možnosť zapieskovať s EPOXY SAND ES
• Rozriedený s vodou v pomere (A+B)=1:1 je spôsobilý na aplikáciu
ako kontaktný mostík
452,64 €/komp.
16,40 €/kg
90,53 €/komp.
16,40 €/kg
Spotreba: 0,1–0,3 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
10/1
60 bandasiek/paleta
50/1
16 sudov/paleta
KEMALATEX
53,00 €/band.
5,30 €/kg
225,00 €/sud
4,50 €/kg
Polymérová disperzia slúžiaca ako spojovací mostík
(spoj staré-nové) na prekrývanie starých betónových povrchov
Polymérová disperzia syntetických živíc a prísad. Na báze vody. Na prípravu spojovacieho
mostíka (spojenie staré-nové) pre kompozitný poter alebo na realizáciu vyrovnávacej malty
(BETONPROTEKT RP, LINEA 820 M, LINEA 840 M) do pripraveného a stáleho starého betónového povrchu. Podľa absorpčnej schopnosti podkladu môže sa použiť ako koncentrát alebo
zriedená s vodou v pomere 1:1. Na dosiahnutie najlepších výsledkov, spojovací mostík sa
zarobí ako cementová pasta, so zmiešacím pomerom s cementom 1:2. Odporúča sa tomu
venovať osobitnú pozornosť, pretože spájanie jednotlivých vrstiev sa musí vykonať postupom
»čerstvé na čerstvé«.
• Zvyšuje prídržnosť čerstvého betónu a malty k starým podkladom
• Príprava a aplikácia kontaktnej vrstvy ako cementovej pasty
so zmiešacím pomerom Kemalatex/cement 1:2, »čerstvé na čerstvé«
Spotreba: 0,5–0,7 l/m² ako spojovací mostík
KEMAGRUND A
10/1
60 bandasiek/paleta
5/1
128 bandasiek/paleta
1/1
8 fliaš/kartón
72 kartónov/paleta
Penetračný náter na nasiakavé a nízko nasiakavé
minerálne podklady
Polymérová disperzia zo syntentických živíc a prísad. Na báze vody. Používa sa ako základný
náter pred pokládkou keramickej dlažby a kameňa. Používa sa na základný náter betónových
povrchov pred aplikáciou vodonepriepustných cementových hmôt. Ako základný náter stredne
nasiakavých a nízko absorpčných minerálnych povrchov poterov a betónov pred aplikáciou
samonivelizačných hmôt a pokládkou krytiny. Pred použitím sa musí zriediť s vodou v pomere
1:1 až maximálne 1:3.
39,10 €/band.
3,91 €/kg
21,00 €/band.
4,20 €/kg
4,41 €/fľaša
4,41 €/kg
Spotreba: 0,1–0,2 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 79
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
79
21.6.11 13:30
PRODUKTY PRE REALIZÁTOROV PODLÁH
Skvalitníme
stavby.
Ak chcete cítiťť zem …
… urobte podlahu so stavebných materiálov KEMA.
TAL M SYNT
LINEA 810 SL
KEMAPOX GRUND
Minerálny vsyp na výrobu betónových podláh
Rýchlo tuhnúca samonivelačná
podlahová vyrovnávacia hmota
Impregnácia a spojovací epoxidový náter
KEMA IMPREGNATOR
LINEA 840 M
KEMAPOX FINAL
Tekutá prísada na spevnenie betónových povrchov
Podlahová vyrovnávacia malta
Finálny epoxidový náter
KEMA FLOOR RAPID
FLOOROKOL PARKET
EPOXY SAND
Rýchlo schnúci poter
Disperzné lepidlo na parkety
Suchý kremenný piesok
do epoxidových podláh
KEMA Stavebné materiály, s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji | T: 02 455 22 800 | F: 02 455 22 801 | E: [email protected]
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 80
21.6.11 13:30
LEPIDLÁ NA PODLAHOVÉ KRYTINY
FLOOROKOL UNI
FLOOROKOL LINO-GUM
FLOOROKOL PARKET
FLOOROKOL PARKET PU 2K
FLOOROKOL PARKET SMP
KEMAGRUND PU
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 81
21.6.11 13:31
LEPIDLÁ NA PODLAHOVÉ KRYTINY
Lepenie podlahových
krytín – odporúčania
Pred lepením musí byť primerane pripravený podklad. Podklad musí
byť suchý, vyrovnaný, primeranej štrukturálnej stability a pevnosti, bez
zvyškov prachu a rozdrobených častíc, trhlín, oleja, hrdze, sadry alebo
iných častíc, ktoré by mohli mať vplyv na priľnavosť lepidla k podkladu.
Zostatková vlhkosť podkladu by mala byť v súlade s technickými smernicami a platnými normami. Za účelom zabránenia zvyšovaniu kapilárnej
vlhkosti plávajúcich poterov a podkladov, ktoré sú v kontakte s pôdou,
musí sa vykonať primerané zastavenie vodných pár a vodonepriepustnosť v súlade s platnými stavebnými normami.
OZNAČENIA LEPIDIEL PRE PODLAHOVÉ
MATERIÁLY PODĽA KLASIFIKAČNÉHO
SYSTÉMU GISCOD
1. Povrch sa obrúsi použitím brúsneho papiera s brúsnym pieskom 16.
Asfaltové podklady musia byť predtým zbrúsené na vrstvu 2 mm.
D1
Disperzné lepidlá na pokládku
podláh bez obsahu rozpúšťadiel
3. Potom je podklad ošetrený základným náterom primerane zriedeným, ktorý je vybratý s ohľadom na absorpčnú schopnosť podkladu.
D2
Disperzné lepidlá na pokládku podláh s malým
obsahom rozpúšťadiel, nearomatické
4. Vyrovnanie: Na vyrovnanie podkladu sa použijú jemné vyrovnávacie
hmoty typu LINEA SL. Treba mať na mysli, že najmä v prípade budov,
kde sa predpokladajú veľké zaťaženia, napríklad úrady, podklad musí
byť dostatočne silný a stály, aby vydržal nepretržité záťaže, napríklad kreslá na kolieskach. V takýchto prípadoch použite vyrovnávaciu
hmotu na podlahy primeranú pre takéto zaťaženia.
RU1
Polyuretánové lepidlá na pokládku
podláh bez obsahu rozpúšťadiel
2. Prach a všetky nesúdržné častice musia byť odstránené dôkladným
povysávaním.
KERAMICKÁ DLAŽBA
LINOLEUM
GUMOVÉ PODLAHY
TEXTILNÉ PODLAHOVINY
PVC PODLAHOVINY
LAMINÁT
Á OVÉ PODLAHOVINY
HOTOVÉ PPARKET Y
Úroveň emisie - veľmi nízka
PLÁVAJÚCE PODLAHY
LAMINÁT
Á OVÉ PPARKET Y
EC1
nestabilné podklady z dreva (buk, jaseň, …)
na podlahové vykurovanie
na nenasiakavé podklady
na drevené podklady
na potery alebo samonivelačné stierky
LAMINÁT
Á OVÉ PPARKET Y
na podlahové vykurovanie
na nenasiakavé podklady
na drevené podklady
na potery alebo samonivelačné stierky
DREVENÉ PPARKET Y
ODPORÚČANIA PRE LEPENIE
PODLAHOVÝCH KRYTÍN
nestabilné podklady z dreva (buk, jaseň, …)
Ak nie je možné dosiahnuť hladký a čistý podklad,neodporúčame použitie lepidla. Tiež odporúčame venovať osobitnú pozornosť vtedy, ak sa
používajú lepidlá na nerovné podklady.
OZNAČENIA LEPIDIEL PRE PODLAHOVÉ
MATERIÁLY PODĽA KLASIFIKÁCIE MICODE
(HODNOTA VOC)
DREVENÉ SCHODY
Podľa typu podkladu, potrebné je vykonať minimálne dva prípravné
kroky. Rovné a hladké povrchy sú natreté základným náterom a jemne
vyrovnané. V ostatných prípadoch je potrebné vykonať všetky uvedené
kroky na prípravu podkladu.
FLOOROKOL UNI
FLOOROKOL LINO-GUM
FLOOROKOL PARKET
P
FLOOROKOL PARKET
P
PU 2K
FLOOROKOL PARKET
P
SMP
vhodné
najvhodnejšie
odporúčanie KEMA
82
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 82
21.6.11 13:31
LEPIDLÁ NA PODLAHOVÉ KRYTINY
FLOOROKOL UNI
20/1
24 vedier/paleta
70,00 €/vedro
3,50 €/kg
Univerzálne disperzné lepidlo
Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadla na spájanie podlahových krytín z PVC a textílie na
všetky nasiakavé, vopred vyrovnané a primerane pripravené podklady. Vhodné na spájanie
homogénnych a heterogénnych PVC podlahových krytín v tabuliach a dlaždiciach, textilnej
podlahoviny s PVC, PU, latexom a textilným podkladom. Vhodné tiež na samonivelizačné
cementové malty a iné porézne podklady, ako aj na spájanie na stenové povrchy.
• Vhodné pre podklady s podlahovým kúrením
• Bez zápachu
• Vysoké konečné prídržnosti a pružnosť spojenia
• Doba spracovateľnosti približne 15 minút
(+20 °C a 50–65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
• Aplikácia kovovým hladidlom so zubatou hranou, označenia A1 a A2
Spotreba: 0,30–0,40 kg/m², v závislosti od podkladu a použitého náradia
FLOOROKOL LINO-GUM
20/1
24 vedier/paleta
Lepidlo na linoleum a gumenné podlahoviny
Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel na spájanie podlahových krytín z linolea a gumy,
na všetky nasiakavé, vopred vyrovnané a primerane pripravené podklady. Vhodné na spájanie
gumenných podlahových krytín v tabuliach a dlaždiciach až do hrúbky 4 mm, na spájanie
linolea a homogénnych a heterogénnych PVC podlahových krytín v rôznych formátoch. Vhodné
tiež na samonivelizačné cementové malty a iné porézne podklady, ako aj na spájanie na
stenové povrchy.
• Vhodné pre podklady s podlahovým kúrením
• Bez zápachu
• Vysoké konečné prídržnosti a pružnosť spojenia
• Doba spracovateľnosti približne 20 minút
(+20 °C a 50–65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
• Aplikácia kovovým hladidlom so zubatou hranou, označenia A2
110,00 €/vedro
5,50 €/kg
Spotreba: 0,3–0,35 kg/m², v závislosti od podkladu
FLOOROKOL PARKET
25/1
24 vedier/paleta
Disperzné lepidlo na parkety
Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel na lepenie klasických a laminátových parkiet.
Vhodné na lepenie drevených a laminátových parkiet k betónu, dreveným platniam a na
iné porézne povrchy. Pre nestály a exotický typ dreva odporúčame použitie polyuretánovej
lepiacej hmoty FLOOROKOL PARKET PU.
• Vhodné na podklady s podlahovým kúrením
• Farebné lepidlo
• Doba spracovateľnosti približne 20–30 minút, závisí od množstva
aplikovanej lepiacej hmoty (+20 °C a 50–65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
• Aplikácia kovovým hladidlom so zubatou hranou, označenia B2 a B3
50,00 €/vedro
2,00 €/kg
Spotreba: 0,6–1,0 kg/m², v závislosti od podkladu a použitého náradia
FLOOROKOL PARKET PU 2K
14/1
(12,85 kg zložka A +
1,15 kg zložka B v balení)
44 vedier/paleta
Dvojzložkové polyuretánové lepidlo na drevené podlahy
Dvojzložkové polyuretánové tixotrópne lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel na lepenie všetkých
druhov parkiet, na drevené schody a gumené podlahové krytiny. Vhodné na lepenie na všetky
druhy podkladov, na betón, samonivelačné stierky, anhydrid a aj na nenasiakavé podklady.
• Vhodné na podklady s podlahovým kúrením
• Vhodné na podklady s vlhkosťou max. 2 % (CM)
• Bez zápachu
• Zvyšky lepidla sa dajú ľahko odstrániť
• Spojenie je trvale pružné, vodotesné a stabilné pri teplote
medzi –40 °C a +80 °C
• Doba spracovateľnosti cca 120–180 minút (pri +20 °C a 50–65 %
relatívnej vlhkosti vzduchu)
• Aplikace pomoci zubove stěrky, označeni B2 a 23/48
112,00 €/komp.
8,00 €/kg
Spotreba: 0,8–1,5 kg/m², záleží na podkladu a na nástrojích (na suchý podklad)
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 83
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
83
21.6.11 13:31
LEPIDLÁ NA PODLAHOVÉ KRYTINY
FLOOROKOL PARKET SMP
2x7 kg plastové vedro
44 vedier/paleta
112,00 €/vedro
8,00 €/kg
1-zložkové reaktívne lepidlo na drevené podlahy
1-komponentné polyuretánové tixotrópne lepidlo, s veľmi nízkou úrovňou emisií na lepenie
všetkých typov parkiet a tiež na drevené schody, keramické dlaždice a obklady a gumenné
krytiny. Lepidlo reaguje s vodou a tuhne pri chemickej reakcii. Vhodné pre všetky typy podkladov, na porézne cementové podklady, drevené podklady a podklady na báze anhydridu
(sádry) ako aj na neporézne podklady. Vhodné tiež na podklady až do 4 % obsahu vlhkosti,
bez impregnácie.
• Vhodné pre podklady s podlahovým kúrením
• Bez zápachu
• Zvyšky lepidla sú ľahko odstrániteľné
• Spoj je trvale pružný, vodotesný a stály pri teplote medzi –40 °C a +80 °C
• Doba spracovateľnosti približne 60 minút (+20 °C a 50–65 % rvv)
• Aplikácia kovovým hladidlom so zubatou hranou, označenia B2 a 23/48
Spotreba: 0,7–1,2 kg/m², v závislosti od podkladu a použitého náradia (na suchý podklad)
do 2,5 kg/m², v závislosti od podkladu a použitého náradia (na vlhký podklad)
45,00 €/kanist.
9,00 €/l
5l
v kanistri
4x5 l
komplet
24 kompletov/paleta
KEMAGRUND PU
É
NOV
1-zložkové reaktívne lepidlo na drevené podlahy
Jednozložkový polyuretánový základný náter, vhodný na obnovu a prepojenie poréznych,
prašných a vlhkých povrchov. Vytvrdzuje za prítomnosti vody. Vhodný na spevnenie prašných a poréznych povrchov pred lepením s reaktívnymi lepidlami, pred zaplnením dier a na
impregnáciu vlhkých cementových podkladov. Vhodný aj na renováciu starých povrchov
parkiet a na prípravu syntetickej malty pre opravy trhlín v podklade.
• Maximálny obsah vlhkosti v betónovej podlahe je 4 % (metóda CM)
• Staré parkety možno renovovať bez odstránenia parketových dosiek
• Nie je vhodný na použitie s disperznými lepidlami
alebo s nivelačnými cementovými hmotami
• Doba schnutia medzi jednotlivými nátermi pri 20 °C a 50–65 % relatívnej
vlhkosti vzduchu je 3 až 8 hodín alebo maximálne 12 hodín
Spotreba: 0,1–0,3 l/ m², v závislosti na pórovitosti spevňovaného povrchu
0,4–0,5 l/m², na impregnáciu vlhkých cementových podkladových dosiek
84
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 84
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:31
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
TAL M KVARC
TAL M SYNT
TAL M KORUND 3
TAL M STRONG
TAL M KORUND 10
KEMACURE EKO
KEMA IMPREGNATOR POWDER
KEMA IMPREGNATOR
KEMA PP FIBER
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 85
21.6.11 13:31
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
Priemyselné podlahy
Základom na zhotovenie priemyselnej pancierovej podlahy je armovaná
betónová doska na zhutnenom podklade, niekedy na etážovom nosnom
prvku (poschodové garáže). Základným problémom klasicky vyhladených betónových plôch je malá odolnosť voči obrusu, prašnosť a pórovitosť. Tomu jednoducho predchádzame tým, že pred zahladením urobíme
posyp vlhkého povrchu hotovou pripravenou suchou zmesou (vysypaním) TAL M KVARC, TAL M SYNT, TAL M KORUND 3 alebo TAL M STRONG.
Takto získaný farebný povrch betónu (šedý, antracitovo sivý, červený,
okrový, zelený, modrý a hnedý) je mrazuvzdorný, bezprašný, odolný voči
obrusu, olejom a detergentom.Pre priemyselné podlahy vystavené veľmi
veľkým zaťaženiam sa aplikuje hotová maltová zmes TAL M KORUND 10
na čerstvý betónový povrch s následným strojným zahladením.
TABUĽKA ROVINNOSTI PRIEMYSELNÝCH
PODLÁH PODĽA DIN 18202 –
POVRCH ODOLNÝ VOČI OPOTREBENIU
Vzdialenosť meraná v m
Výškový rozdiel v mm
0,1 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 6,0 8,0 10,0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
Európska norma – EN 13813:2003, ktorá sa zaoberá priemyselnými
podlahami, na testovanie odolnosti voči opotrebeniu priemyselného
podlahového povrchu, okrem iného, ukladá použitie Böhmovej metódy.
Podľa výsledkov testu, priemyselné podlahy sa môžu rozdieliť do 7 tried
odolnosti voči obrusovaniu:
Trieda odolnosti voči obrusu
Rozsah obrusovania v cm³/50 cm²
A22
A15
A12
A9
A6
A3
A1,5
22
15
12
9
6
3
1,5
TABUĽKA POUŽITIA
Trieda odolnosti voči obrusu
podľa Böhma triedy EN 13813
Rozsah obrusu
v cm³/50 cm²
TTAL M KVVARC
A9
8,5
ľahké a stredné zaťaženie, obývacie izby, showroomy, garáže, sklady,
y
zaťaženie pneumatikami (pneumatiky,y zaťaženie < 10 kN, tlak v pneumatikách < 3 bar)
TTAL M SYNT
A6/A9
7,0
stredné zaťaženie, opravovne, parkovacie domy, sklady – vysokozdvižné vozíky
s pneumatikami (pneumatiky,y zaťaženie < 40 kN, tlak v pneumatikách < 6 bar)
A6
5,6
5,1
stredné a vysoké zaťaženie, parkovacie plošiny, sklady,y rôzne inžinierske objekty, oceľový priemysel
a výroba, chladiace miestnosti - vysokozdvižné vozíky s pneumatikami alebo plnými pneumatikami
(pneumatiky,y zaťaženie < 80 kN, tlak v pneumatikách < 10 bar,r kontaktný tlak p < 2 N/mm ²)
A3/A1,5
2,0
vysoké a veľmi vysoké zaťaženie, nakladacie rampy, sklady,y ťažký priemysel, ťažké vozíky
s plnými alebo polyuretánovými pneumatikami (pneumatiky,y zaťaženie > 80 kN, kontaktný tlak
p < 2 N/mm ², tlak v pneumatikách p <4 N/mm ²)
VSYPY
TTAL M KORUND 3
TTAL M KORUND 10
TTAL M STRONG
STIERKY
TTAL M KORUND 10
v súlade s DIN 18560-7 ako vystužené cementové stierky
hrúbka vrstvyy cca. 10 mm
A6
5,1
Oblasť použitia
Zlepšená odolnosť voči mrazu, zvýšená odolnosť voči valeniu, obrusovaniu a úderom
r
a vniknutiu agresívnych látok, jednotná farba cez celú hrúbku stierky
stredné a vysoké zaťaženie, parkovacie plošiny, sklady,y rôzne inžinierske objekty, oceľový priemysel
a výroba, chladiace miestnosti - vysokozdvižné vozíky s pneumatikami alebo plnými pneumatikami
(pneumatiky,y zaťaženie <80 kN, tlak v pneumatikách <10 bar,r kontaktný tlak p <2 N/mm ²)
Upozornenie! Všetky výrobky sú aplikované na čerstvý betón s menej ako 3% vzduchových pórov. Na prípravu betónu sa odporúča použiť prísadu do betónov KEMAMENT FLOOR
L a KEMA NONSHRINK.
Pokiaľ máte záujem o receptúru alebo statický návrh podlahy kontaktujte KEMA technické
k poradenstvo na [email protected]
86
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 86
21.6.11 13:31
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
TAL M KVARC
30/1
42 vriec/paleta
Farba: šedá
NA OBJEDNÁVKU:
červená
okrová
antracitová, hnedá
zelená
modrá
30/1
42 vriec/paleta
Farba: šedá
NA OBJEDNÁVKU:
červená, okrová
tmavo šedá
antracitová, hnedá
zelená
modrá
Minerálny vsyp na výrobu betónových podláh
s nižším zaťažením
Suchý vsypový materiál – zmes tvrdých minerálov na zušľachtenie povrchu priemyselných
betónových podláh a poterov. Minerálny suchý vsypový materiál zlepšuje mechanické vlastnosti
a odolnosť proti opotrebeniu povrchu priemyselných betónových podláh alebo poterov. Na
konečnú úpravu betónových podláh so zvýšenou odolnosťou voči opotrebeniu a hrubším
povrchom (bez pórov).
• Trieda odolnosti voči obrusovaniu A9 (podľaEN 13813)
• Pre ľahké a stredné zaťaženia
11,40 €/vrece
0,38 €/kg
14,10 €/vrece
0,47 €/kg
16,50 €/vrece
0,55 €/kg
18,00 €/vrece
0,60 €/kg
20,10 €/vrece
0,67 €/kg
129,60 €/vrece
4,32 €/kg
11,70 €/vrece
0,39 €/kg
Spotreba: 4–6 kg/m² (šedý), cca. 5,5 kg/m² (ostatné farby)
TAL M SYNT
É
NOV
Minerálny vsyp na výrobu betónových
podláh so stredným zaťažením
Suchý vsypový materiál – zmes tvrdých minerálov na zušľachtenie povrchu priemyselných
betónových podláh a poterov. Minerálny suchý vsypový materiál zlepšuje mechanické vlastnosti
a odolnosť proti opotrebeniu povrchu priemyselných betónových podláh alebo poterov. Na
konečnú úpravu betónových podláh so zvýšenou odolnosťou voči opotrebeniu a hrubším
povrchom (bez pórov).
• Pre stredné zaťaženia
• Trieda odolnosti voči obrusovaniu A9/A6 (podľaEN 13813)
16,50 €/vrece
0,55 €/kg
18,00 €/vrece
0,60 €/kg
18,60 €/vrece
0,62 €/kg
21,00 €/vrece
0,70 €/kg
135,00 €/vrece
4,50 €/kg
Spotreba: 4–6 kg/m² (šedý), cca. 5,5 kg/m² (ostatné farby)
TAL M KORUND 3
30/1
42 vriec/paleta
Farba: šedá
NA OBJEDNÁVKU:
červená, okrová,
antracitová, hnedá
zelená
modrá
Minerálny vsyp na výrobu betónových
podláh s vysokým zaťažením
Suchý vsypový materiál – zmes tvrdých minerálov na zušľachtenie povrchu priemyselných
betónových podláh a poterov. Minerálny suchý vsypový materiál zlepšuje mechanické vlastnosti
a odolnosť proti opotrebeniu povrchu priemyselných betónových podláh alebo poterov. Na
konečnú úpravu betónových podláh so zvýšenou odolnosťou voči opotrebeniu a hrubším
povrchom (bez pórov).
• Trieda odolnosti voči obrusovaniu A6 (podľa EN 13813)
• Pre stredné a vysoké zaťaženie
13,50 €/vrece
0,45 €/kg
16,50 €/vrece
0,55 €/kg
23,10 €/vrece
0,77 €/kg
114,00 €/vrece
3,80 €/kg
Spotreba: 4–6 kg/m² (šedý), cca. 5,5 kg/m² (ostatné farby)
TAL M STRONG
30/1
42 vriec/paleta
Farba: šedá
NA OBJEDNÁVKU:
červená, okrová
antracitová, hnedá
zelená
modrá
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 87
Minerálny vsyp na výrobu betónových
podláh s extrémnym zaťažením
Suchý cementový vsypový materiál – zmes tvrdých minerálov, kremeňa, korundu, karbidov
kremíka, mikro vlákien a prímesí. Minerálny suchý vsypový materiál zlepšuje mechanické vlastnosti a odolnosť proti opotrebeniu povrchu priemyselných betónových podláh alebo poterov.
Pre betónové podlahy vystavené kombinovaným namáhaniam (valenie, obrusovanie, údery).
• Trieda odolnosti voči obrusovaniu A3/A1,5 (podľa EN 13813)
• Pre vysoké zaťaženia
19,50 €/vrece
0,65 €/kg
21,00 €/vrece
0,70 €/kg
27,00 €/vrece
0,90 €/kg
28,50 €/vrece
0,95 €/kg
120,00 €/vrece
4,00 €/kg
Spotreba: 4–6 kg/m² (šedý), cca. 5,5 kg/m² (ostatné farby)
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
87
21.6.11 13:31
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
TAL M KORUND 10
30/1
42 vriec/paleta
Farba: šedá
NA OBJEDNÁVKU:
červená, okrová
antracitová, hnedá
zelená
modrá
12,60 €/vrece
0,42 €/kg
Tvrdá minerálna stierka/vsyp
Hotová suchá zmes na báze cementu, tvrdých minerálov kremeňa a korundu, mikroarmovacích
vlákien a prísad. Na zhotovenie mikroarmovaných cementových poterov na zušľachtenie
povrchu priemyselných betónových podláh vystavených zvlášť vysokým namáhaniam, na
dosiahnutie kontrolovanej hrúbky vrstvy. Pre betónové podlahy vystavené kombinovaným
namáhaniam (valenie, obrusovanie, údery). Malta je miešaná v miešačke pokiaľ nie je celkom
homogénna. Vrstva hrúbky 10 mm sa kontroluje oceľovými tyčami s Ф 10 mm.
• Trieda odolnosti proti obrusovaniu A6 (podľa EN 13813)
• Vhodná tiež ako suchá vsypová zmes na zlepšenie mechanických
vlastností a odolnosti poteru voči opotrebeniu
• Pre vysoké a veľmi vysoké zaťaženia
14,40 €/vrece
0,48 €/kg
18,00 €/vrece
0,60 €/kg
19,50 €/vrece
0,65 €/kg
111,00 €/vrece
3,70 €/kg
Spotreba: Poter: 21 kg/m² na hrúbku vrstvy cca. 10 mm
Vsyp: 4–6 kg/m² (šedý), cca. 5,5 kg/m² (ostatné farby)
KEMACURE EKO
30/1
16 sudov/paleta
Tekutý prostriedok na tvrdnutie betónu
Polymérová prísada, bez obsahu rozpúšťadiel a vosku, šetrná k životnému prostrediu. Chráni
čerstvý betón a poter pred príliš intenzívnym vysúšaním povrchu a vytváraním trhlín. Nahrádza
potrebnú údržbu čerstvých betónových povrchov bezprostredne po demontáži debnenia. Neznižuje
priľnavosť finálnych náterov a lepiacich hmôt. Aplikuje sa striekaním na čerstvý betónový povrch.
138,00 €/sud
4,60 €/kg
Spotreba: cca. 200 g/m²
KEMA IMPREGNATOR POWDER
500/1 1000 litrový kontajner
10/1
33 vedier/paleta
Prášková prísada na spevnenie betónového povrchu
Špeciálna, 100 % koncentrovaná prášková prísada na spevnenie povrchu betónu, keď je zriedená s vodou v príslušnom zmiešacom pomere, vznikne hotový výrobok s ekvivalentnými
vlastnosťami ako koncentrát. Zmiešací pomer závisí od zamýšľaného použitia.
• Na zlepšenie odolnosti proti obrusovaniu, mrazu a chemikáliám
• Na zabránenie prašnosti povrchu
• Na mimoriadne zníženie absorpcie vody a oleja
na impregnovaných povrchoch
• Zachováva priepustnosť vodných pár
• Odporúčaný miešací pomer je 1:4 (1 jednotka koncentrátu : 4 jednotky vody)
6.500,00 €/kon.
13,00 €/l
155,00 €/vedro
15,50 €/l
Spotreba: 0,1–0,2 kg v závislosti na zamýšľanom použití
Výdatnosť: 1 kg tekutej zmesi je pre 6–10 m² plochy (na jeden náter)
KEMA IMPREGNATOR
50/1
16 sudov/paleta
10/1
60 bandasiek/paleta
1/1
8 fliaš/kartón
72 kartónov/paleta
Tekutá prísada na spevnenie betónového povrchu
Špeciálna, chemicky vyrobená prísada na spevnenie povrchu betónu. Na zlepšenie odolnosti
podkladov na báze cementu voči obrusovaniu, mrazu a chemikáliám. KEMA IMPREGNATOR
výrazne znižuje absorpciu vody a oleja na impregnovaných povrchoch.
• Na zabránenie prašnosti povrchu
• Zachováva priepustnosť vodných pár
Spotreba: 0,1–0,2 kg v závislosti na zamýšľanom použití
Výdatnosť: 1 kg tekutej zmesi je pre 6–10 m² plochy (na jeden náter)
KEMA PP FIBER
0,91/1 120 vriec/paleta
Polypropylénové vlákna do betónov a poterov
Polypropylénové vlákna rôznych dĺžok a priemerov v závislosti od požiadaviek projektu. Vlákna
sú vložené do miešačky na betón alebo do betónového čerpadla. Doba miešania je minimálne
1 min/m³ betónu alebo malty. Čo sa týka požiadaviek projektu a technologickej prípravy
betónu kontaktujte inžinierske a technické poradenské služby KEMA.
• Znižuje zmraštivosť čerstvého betónu a nebezpečenstvo vytvárania trhlín
• Znížené mikrosegregačné odvzdušňovanie v čerstvom betóne
• Zvýšená pevnosť čerstvého betónu
• Zvýšená odolnosť proti mrazu a soliam
• Zvýšená odolnosť proti požiaru
• Zlepšený účinok a odolnosť voči obrusovaniu
13,28 €/vrece
13,28 €/kg
KEMA PP
Fiber 3
Fiber 6
Vlastnosti
Dĺžka vlákna 3 mm
Dĺžka vlákna 6 mm
Spotreba: min. 0,9 kg/m³ betónu, min. 0,6 kg/m³ poteru
88
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 88
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:31
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ
PODLAHY A NÁTERY
PRÍPRAVA PODKLADU
Živice na injektáž a spájanie
KEMAPOX FILL (1000, 1150)
KEMAPUR FILL 1150
Príprava podkladu
a spojovacia vrstva
KEMAPOX GRUND
(2000, 2000F, 2001, 2020, 2030,
2040, 2040 F, 2050, 2060,
2150 ELASTIC, 2400, 2400F,
2450 PREMIUM, 2600 PREMIUM)
Epoxidová lepiaca vrstva
KEMAPOX LINK
KEMAPOX EPOTAR
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 89
FAREBNÉ FINÁLNE NÁTERY
KEMAPOX FINAL
(6000, 6000F, 6050, 6100 CHEMRES,
6150 ELASTIC, 6300 AS, 6500 AQUA,
6600 PREMIUM, 6700 THIXO)
KEMAPUR FINAL 6000
SAMONIVELAČNÉ
PIGMENTOVANÉ FINÁLNE VRSTVY
KEMAPOX FINAL
(5000, 5100 CHEMRES, 5150 ELASTIC,
5300 AS, 5350 AS AQUA,
5500 AQUA, 5600 PREMIUM)
KEMAPUR FINAL 5000
EPOXIDY NA ZVÝŠENÉ
MECHANICKÉ ODOLNOSTI
KEMAPOX BASIC (3000, 3300 AS)
VODIVÉ ŽIVICE
KEMAPOX BASIC AS
(3200 BLACK, 3250 BLACK AQUA)
TRANSPARENTNÉ FINÁLNE ŽIVICE
KEMAPOX FINAL
(4000, 4000 M, 4000 PS, 4000 EM)
KEMAPUR FINAL (4000, 4000 M)
ŽIVICE NA UTESNENIE
KEMAPOX KIT (EP, EPC)
DODATOČNÁ OCHRANA
PRE EPOXIDOVÉ A
POLYURETÁNOVÉ PODLAHY
KEMAPOX DENS (SM, PL)
KEMAPOX CHIPS
KEMAPOX BAND CU
KEMAPOX SOLVENT
21.6.11 13:31
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
Aplikácia polymérových podláh
Kvôli svojej vysokej odolnosti voči chemikáliám a vynikajúcim mechanickým vlastnostiam, ponúkajú epoxidové živice široký rad použitia pri
výstavbe, pokiaľ ide o novopostavené ako aj už existujúce konštrukcie.
Tieto vlastnosti sú zvlášť užitočné v oblasti priemyselných podláh, kde
sa vyžaduje tvrdosť,odolnosť proti nárazu a opotrebeniu, odolnosť proti
pošmyknutiu, bezprašnosť, vodivá, chemická odolnosť a hygienicky bezpečné povrchy.
Väčšinu z vyššie uvedených požiadaviek je možné splniť epoxidovými nátermi, ktoré sa môžu aplikovať rôznymi formami, napríklad ako impregnácie, nátery, samonivelizačné a iné konečné nátery, ako aj takzvané
podlahy/potery z epoxidovej malty s hrúbkou vrstvy 10 mm.
Epoxidové podlahy pozostávajú z epoxidovej živice, ktorá neobsahuje
rozpúšťadlá a kremenného piesku. Okrem základných komponentov,
pridávajú sa ďalšie prísady so špeciálnymi chemickými vlastnosťami.
Spravidla sú vlastnosti epoxidovej podlahy lepšie ako vlastnosti podkladu (betón). Pevnosť betónu spravidla spĺňa požiadavky pre konštrukciu a
polymérový náter zlepšuje kvalitu podkladu, ktorá je priamo vystavená
namáhaniu. Na druhej strane použitie epoxidových podláh spĺňa estetické požiadavky a požiadavky na čistenie a údržbu.
Konečná kvalita podlahy do značnej miery závisí od dôkladnej prípravy
podkladu, ktorý musí byť čistý a nesmie mať slabo priľnavé alebo kontaminované povrchy. Na získanie čistého a bezprašného povrchu požaduje
sa pieskovanie,obrúsenie a frézovanie.
Pred aplikáciou náteru, odporúča sa skontrolovať:
1. Obsah vlhkosti
2. Čistotu, či neobsahuje olejové škvrny
3. Pevnosť v tlaku
4. Štruktúrnu pevnosť
5. Trhliny
6. Delamináciu (odvrstvenie) podkladu
7. Rozťažnosť
Epoxidové podlahy sú aplikované v dvoch alebo viacerých vrstvách.
Aplikuje sa rovným hladidlom alebo kovovým hladidlom so zubatou
hranou a po rozotretí sa použije klincový valček na odstránenie vzduchových bublín. Pokiaľ ide o konečné štruktúry podlahy, možné je aplikovať
ďalšie vrstvy epoxidového náteru. Ak sa má dosiahnuť povrch odolný
proti šmyku, môže sa použiť konečný náter s obsahom drviny. Zrnitosť a
množstvo drviny sú štandardizované a závisia od zamýšľaného použitia
miestnosti. Na zníženie klzu sa môžu použiť tiež takzvané štruktúrne nátery. Pre estetický vzhľad povrchu sa môžu použiť drvina s dekoratívnymi
vločkami alebo viacfarebným pieskom v hladkom alebo protišmykovom
prevedení. Na všetky podlahy sa môže aplikovať ďalšia vrstva ako lesklá,
pololesklá alebo matná.
Všetky systémy epoxidových stierok uvedené v katalógu sú pochôdzne
pri teplote 20 °C po 12 hodinách, po 48 hodinách znesú väčšie mechanické záťaže a po 7 dňoch dosahujú konečnú mechanickú odolnosť a
chemickú stálosť.
Všetky konečné nátery sú dostupné v štandardných farbách podľa vzorkovníka RAL.
Poznámka: (w/w) = hmotnostný zmiešací pomer
1. Prvá vrstva KEMAPOX GRUND (podkladová vrstva, spojenie starénové) zaisťuje dobrú priľnavosť k podkladu, »uzatvára« podklad a
znižuje lokálne odchýlky v kvalite podkladu.
2. Druhá a každá ďalšia vrstva je ZÁKLADNÁ alebo KONEČNÁ a je aplikovaná v rôznych hrúbkach.
TABUĽKA ŠTANDARDNÝCH
FAREBNÝCH SKUPÍN PODĽA
RAL VZORKOVNÍKA FARIEB
Pri neštandardných RAL farbách bude
cena EPOXIDOVÝCH A POLYURETÁNOVÝCH
PODLÁH A NÁTEROV navýšená o sumu:
Štandardné RAL farby (G0 a G1):
cenníkové ceny
G1
Neštandardné RAL farby (G2):
príplatok 1,25 EUR/kg
Neštandardné RAL farby (G3):
príplatok 2,50 EUR/kg
Neštandardné RAL farby (G4):
príplatok 3,75 EUR/kg
7032
7040
G0
G2
G3
G4
1001
1004
1012
1015
1002
1016
1024
3000
3013
5009
5014
5024
6000
6003
6011
6019
2010
3009
3015
5010
6005
6029
1000
1005
1033
1011
2004
2001
3001
3003
5015
6002
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
7001
7035
7037
7016
7005
7006
7023
7033
7039
7042
7011
7013
7031
7034
7043
ostatné
8001
8011
8003
8008
8017
8019
9001
9002
8012
8016
8025
9003
9004
9011
ostatné
ostatné
90
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 90
21.6.11 13:31
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
PRÍPRAVA PODKLADU
ŽIVICE NA INJEKTÁŽ A SPÁJANIE
KEMAPOX FILL
Epoxidová injektážna živica
2-komponentná, vysoko adhézna epoxidová živica s nízkou viskozitou na injektáž a spájanie
konštrukčných prvkov. Používa sa na vypĺňanie a spájanie rôznych typov trhlín a konštrukčných prvkov. Možná aplikácia pomocou nízkotlakovej pištole na vertikálne povrchy ako
aj na vytmelovanie povrchu a opätovného spájania podkladov na horizontálne plochy. Na
vnútorné a vonkajšie povrchy.
• Odolnosť ošetreného produktu voči teplote, –30 °C až + 90 °C
• Možné použitie na podklady s vlhkosťou až do 7 %
• Vysoká penetrácia, aj na nenasiakavé podklady
• Prehľad živíc:
1,5/1
3/1
4,5/1
1,5/1
3/1
4,5/1
(1 kg zložka A +
0,5 kg zložka B)
(2 kg zložka A +
1 kg zložka B)
(3 kg zložka A +
1,5 kg zložka B)
22,50 €/komp.
15,00 €/kg
45,00 €/komp.
15,00 €/kg
67,50 €/komp.
15,00 €/kg
(1 kg zložka A +
0,5 kg zložka B)
(2 kg zložka A +
1 kg zložka B)
(3 kg zložka A +
1,5 kg zložka B)
21,75 €/komp.
14,50 €/kg
43,50 €/komp.
14,50 €/kg
65,25 €/komp.
14,50 €/kg
KEMAPOX FILL 1000
Injektážna epoxidová živica
Použitie:
Zmiešací pomer:
Doba spracovateľnosti:
Spotreba:
na vytvrdnutý betón, na podklad bez predpokladanej obmedzenej deformácie, …
A:B=2:1 (w/w)
cca. 45 min. pri +23 °C
0,3–0,5 kg/m´ v závislosti od šírky a hĺbky trhlín
KEMAPOX FILL 1150
Pružná injektážna epoxidová živica
Použitie:
Zmiešací pomer:
Doba spracovateľnosti:
Spotreba:
na podklad s predpokladanou obmedzenou deformáciou, na tvrdnúci betón, …
A:B=2:1 (w/w)
cca. 35 min. pri +23 °C
0,3–0,5 kg/m´, v závislosti od šírky a hĺbky trhlín
KEMAPUR FILL 1150
27/1
(20 kg zložka A +
7,5 kg zložka B)
3,67/1 (2,67 kg zložka A +
1 kg zložka B)
Polyuretánová injektážna živica na vlhké trhliny
Elastická, bez obsahu rozpúšťadla, 2 komponentná polyuretánová injekčná živica na injektáž
a spájanie konštrukčných prvkov. Je trvale pružná a tým umožňuje trvalé zatmelenie trhlín
a škár dokonca aj v prípade pohybu trhliny. Používa sa na vyplnenie a spájanie suchých a
vlhkých trhlín a konštrukčných prvkov, na spevnenie starých stavieb a rozdrvené murivo, na
utesnenie puklín v priestoroch suterénov a tuneloch … na betónové, izolačné, bituménové
a plastické podklady, používa sa tiež v prípadoch, kde nie je možné vylúčiť budúce pohyby
stavebnej konštrukcie.
• Odolnosť ošetreného produktu voči teplote, +15° až do +80 °C
• Rozťažná pri styku s vodou
• Doba spracovateľnosti, 40 minút pri teplote +23 °C
• Pre aplikácie v prostredí s pitnou vodou a výživou
• Zmiešací pomer, A:B = 100:37,5 (w/w)
412,50 €/komp.
15,00 €/kg
55,05 €/komp.
15,00 €/kg
Spotreba: 0,3–0,5 kg/m´, v závislosti od šírky a hĺbky trhlín
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 91
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
91
21.6.11 13:31
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
PRÍPRAVA PODKLADU A SPOJOVACIA VRSTVA
KEMAPOX GRUND
Impregnačný epoxidový náter
2-komponentný impregnačný epoxidový náter a spojivo pre staré-nové. Používa sa ako
základný náter cementových podkladov, na vyplnenie kapilár a pórov, na spevnenie a vyrovnávanie tenkou vrstvou. Má nízku viskozitu, je vhodný na vyplnenie s kremenným pieskom,
na výrobu epoxidových mált. Na vonkajšie a vnútorné použitie.
• Vodonepriepustný
• Pri teplote 20 °C je možná pochôdznosť po 12 hodinách
• Na prípravu drsných povrchov
• Na spájanie staré-nové
• Prehľad živíc:
KEMAPOX GRUND 2000
18/1
12 kg zložka A +
6 kg zložka B)
162,00 €/komp.
9,00 €/kg
(21 kg zložka A +
4 kg zložka B)
144,00 €/komp.
8,00 €/kg
(20 kg zložka A +
4 kg zložka B)
264,00 €/komp.
11,00 €/kg
12 kg zložka A +
6 kg zložka B)
270,00 €/komp.
15,00 €/kg
15 kg zložka A +
5 kg zložka B)
320,00 €/komp.
16,00 €/kg
(21,8 kg zložka A +
3,2 kg zložka B)
312,50 €/komp.
12,50 €/kg
(21 kg zložka A +
4 kg zložka B)
237,50 €/komp.
9,50 €/kg
Základný impregnačný epoxidový náter
Použitie:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
na impregnáciu bežných cementových podkladov
cca. 30 min. pri +23 °C
A:B=2:1 (w/w)
0,3–0,5 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
KEMAPOX GRUND 2000 F
25/1
Plnený impregnačný epoxidový náter
Použitie:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
na impregnáciu bežných cementových podkladov, pripravený k použitu
cca. 30 min. pri +23 °C
A:B=5,25:1 (w/w)
0,3–0,5 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
KEMAPOX GRUND 2001
24/1
Farebný impregnačný epoxidový náter
Použitie:
Farby:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
na impregnáciu bežných cementových podkladov a pri použití svetlej farby finálnej vrstvy
na objednávku podľa vzorkovníka RAL
cca. 30 min. pri +23 °C
A:B=5:1 (w/w)
0,5–0,8 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
KEMAPOX GRUND 2020
18/1
Impregnačný epoxidový náter s nízkou viskozitou
Použitie:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
na impregnáciu nenasiakavých cementových podkladov
cca. 40 min. pri +23 °C
A:B=2:1 (w/w)
0,3–0,5 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
KEMAPOX GRUND 2030
20/1
Špeciálny epoxidový impregnačný náter – vyššie teplotné zaťaženie
Použitie:
pre impregnáciu na cementové podklady v objektoch, kde sa očakáva vyššie teplotné
zaťaženie, napríklad pekárne, zváracia pec …
Doba spracovateľnosti: cca. 25 min. pri +23 °C
Zmiešací pomer:
A:B=3:1 (w/w)
Spotreba:
0,3–0,5 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
KEMAPOX GRUND 2040
25/1
Impregnačný epoxidový náter na podklady s vlhkosťou až do 10 %
Použitie:
pre impregnáciu na cementové podklady v objektoch s vyššou vlhkosťou,
napríklad objekty bez hydroizolácie, …
Doba spracovateľnosti: cca. 25 min. pri +23 °C
Zmiešací pomer:
A:B=6,8:1 (w/w)
Spotreba:
0,3–0,5 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
KEMAPOX GRUND 2040 F
25/1
Plnený impregnačný epoxidový náter na podklady
s vlhkosťou až do 10 %
Použitie:
pre impregnáciu na cementové podklady v objektoch s vyššou vlhkosťou, napríklad objekty
bez hydroizolácie, … pripravený k použitu
Doba spracovateľnosti: cca. 25 min. pri +23 °C
Zmiešací pomer:
A:B=5,25:1 (w/w)
Spotreba:
0,3–0,5 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
92
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 92
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:31
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
KEMAPOX GRUND 2050
18/1
12 kg zložka A +
6 kg zložka B)
Špeciálny epoxidový impregnačný náter – vyššie mechanické zaťaženie
279,00 €/komp.
15,50 €/kg
Použitie:
pre impregnáciu na cementové podklady v objektoch, kde sa očakávajú vyššie mechanické
zaťaženia, napr. sklady s vysokými regálmi, nakladacie rampy, parkovacie miesta
pre nákladné automobily, …
Doba spracovateľnosti: cca. 40 min. pri +23 °C
A:B=2:1 (w/w)
Zmiešací pomer:
Spotreba:
0,3–0,5 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
KEMAPOX GRUND 2060
19,8/1 17,6 kg zložka A +
2,2 kg zložka B)
277,20 €/komp.
14,00 €/kg
18/1
12 kg zložka A +
6 kg zložka B)
252,00 €/komp.
14,00 €/kg
12 kg zložka A +
6 kg zložka B)
216,00 €/komp.
12,00 €/kg
(21 kg zložka A +
4 kg zložka B)
144,00 €/komp.
8,00 €/kg
12 kg zložka A +
6 kg zložka B)
324,00 €/komp.
18,00 €/kg
Špeciálny epoxidový impregnačný náter – podklady s olejovými škvrnami
Použitie:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
pre impregnáciu na cementové podklady s olejovými škvrnami, napr. auto dielne, garáže, …
cca. 60 min. pri +23 °C
A:B=8:1 (w/w)
0,4–0,8 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
KEMAPOX GRUND 2150 ELASTIC
Flexibilný epoxidový impregnačný náter
Použitie:
pre impregnáciu na cementové podklady, ktoré sú stále vo fáze tvrdnutia,
ako aj na vyššie podlažia, …
Doba spracovateľnosti: cca. 30 min. pri +23 °C
A:B=2:1 (w/w)
Zmiešací pomer:
Spotreba:
0,3–0,5 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
KEMAPOX GRUND 2400
18/1
Epoxidové živice pre prípravu epoxidovej malty
Použitie:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
pre opravy väčších dier v podklade, na vyrovnávanie v hrubšej vrstve (nad 1 cm ), …
cca. 30 min. pri +23 °C
A:B=2:1 (w/w)
0,3–0,5 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
KEMAPOX GRUND 2400 F
25/1
Plnené epoxidové živice pre prípravu epoxidovej malty
Použitie:
pre opravy väčších dier v podklade, na vyrovnávanie v hrubšej vrstve (nad 1 cm ), …
pripravený k použitu
Doba spracovateľnosti: cca. 30 min. pri +23 °C
A:B=5,25:1 (w/w)
Zmiešací pomer:
Spotreba:
0,3–0,5 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
KEMAPOX GRUND 2450 PREMIUM
18/1
Špeciálne epoxidové živice pre prípravu epoxidovej malty
so zvýšenou UV odolnosťou
Použitie:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
pre opravy väčších dier v podklade, na vyrovnávanie v hrubšej vrstve (nad 1 cm ), …
cca. 30 min. pri +23 °C
A:B=2:1 (w/w)
0,3–0,5 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
KEMAPOX GRUND 2600 PREMIUM
18/1
12 kg zložka A +
6 kg zložka B)
Špeciálny epoxidový impregnačný náter,
so zvýšenou odolnosťou voči UV
270,00 €/komp.
15,00 €/kg
Použitie:
pre impregnáciu na bežné cementové podklady, ktoré sú v kontakte so slnkom,
napr. balkóny, terasy, …
Doba spracovateľnosti: cca. 30 min. pri +23 °C
A:B=2:1 (w/w)
Zmiešací pomer:
Spotreba:
0,3–0,5 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 93
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
93
21.6.11 13:31
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
EPOXIDOVÁ LEPIACA VRSTVA
KEMAPOX LINK
27,6/1 (10 kg zložka A +
17, 6 kg zložka B)
5,25/1 (2 kg zložka A +
3,52 kg zložka B)
Epoxidový kontaktný mostík
Použitie: pre impregnáciu cementových podkladov k vyplneniu kapilár a pórov betónových
povrchov a na spevnenie betónových povrchov.
• Doba spracovateľnosti: cca. 15 min. pri +23 °C
• Zmiešací pomer: A:B=1:1,76 (w/w)
452,64 €/komp.
15,50 €/kg
90,53 €/komp.
15,50 €/kg
Spotreba: 0,1–0,3 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
KEMAPOX EPOTAR
24,9/1 (16,6 kg zložka A +
8,3 kg zložka B)
5,6/1 (4,2 kg zložka A +
1,4 kg zložka B)
Epoxidová antikorózna ochrana a lepiaca vrstva
Na posilnenie ochrany poškodených železobetónových konštrukcií, ochrana výstuže na stavbách s obzvlášť vysokým rizikom korózie pred použitím opravných mált a asfaltových izolácií.
• Doba spracovateľnosti: cca. 40 min. pri +23 °C
• Zmiešací pomer: A:B=2:1 (w/w)
373,50 €/komp.
15,00 €/kg
84,00 €/komp.
15,00 €/kg
Spotreba: 0,5–1,3 kg/m² v jednej vrstve
FAREBNÉ FINÁLNE NÁTERY
KEMAPOX FINAL
Finálny epoxidový náter
2-komponentný, tenkovrstvový epoxidový náter, vhodný na ochranu podlahy v garážach,
skladoch, dielniach, atď., na betónové, asfaltové, magnezitové a anhydridové podklady. Celkom
stuhnutý má povrch mierne v tvare pomaranča, ktorý je odolný voči chemikáliám a ľahko
čistiteľný. Aplikácia v dvoch alebo troch náteroch, v tomto prípade je vhodný na mierne mechanické zaťaženia. Ako tretí komponent sa môže použiť suchý kremenný piesok EPOXY SAND,
ktorý podstatne zvyšuje mechnickú odolnosť a je vhodný pre stredné mechanické zaťaženia.
• Farby: RAL 7032, RAL 7040 na sklade, ostatné farby v súlade
so vzorkovníkom RAL na objednávku
• Zvýšená odolnosť voči opotrebeniu
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
• Komponent KEMA FLOORSYSTEM C, SL-C a AS-C
• Prehľad epoxidov:
KEMAPOX FINAL 6000
13 kg zložka A +
4 kg zložka B)
195,50 €/komp.
11,50 €/kg
18 kg zložka A +
4 kg zložka B)
220,00 €/komp.
10,00 €/kg
13 kg zložka A +
4 kg zložka B)
255,00 €/komp.
15,00 €/kg
15,5/1 13 kg zložka A +
2,5 kg zložka B)
170,50 €/komp.
11,00 €/kg
17/1
Základný finálny epoxidový náter
Použitie:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
na finálny náter bežných podkladov na báze cementu
cca. 30 min. pri +23 °C
A:B=3,25:1 (w/w)
0,2–0,4 kg/m² v jednej vrstve
KEMAPOX FINAL 6000 F
22/1
Plnený základný finálny epoxidový náter
Použitie:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
na finálny náter bežných podkladov na báze cementu
cca. 30 min. pri +23 °C
A:B=4,5:1 (w/w)
0,2–0,4 kg/m² v jednej vrstve
KEMAPOX FINAL 6050
17/1
Špeciálny finálny epoxidový náter – vysoké mechanické zaťaženia
Použitie:
na finálny náter podkladov na báze cementu v objektoch, kde sa predpokladajú vysoké
mechanické zaťaženia, napríklad sklady s vysokými regálmi, nakladacie rampy,
parkovacie miesta pre nákladné autá, …
Doba spracovateľnosti: cca. 30 min. pri +23 °C
Zmiešací pomer:
A:B=3,25:1 (w/w)
Spotreba:
0,2–0,4 kg/m² v jednej vrstve
KEMAPOX FINAL 6100 CHEMRES
94
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 94
Finálny epoxidový náter odolný voči kyselinám
Použitie:
na finálny náter podkladov na báze cementu v objektoch, kde sa vyžaduje zvýšená
chemická odolnosť, napr. autodielne, parkovacie domy, …
Doba spracovateľnosti: cca. 30 min. pri +23 °C
Zmiešací pomer:
A:B=5,2:1 (w/w)
Spotreba:
0,2–0,4 kg/m² v jednej vrstve
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:31
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
KEMAPOX FINAL 6150 ELASTIC
17/1
13 kg zložka A +
4 kg zložka B)
221,00 €/komp.
13,00 €/kg
21,1 kg zložka A +
3,9 kg zložka B)
250,00 €/komp.
10,00 €/kg
Flexibilný finálny epoxidový náter
Použitie:
na finálny náter podkladov na báze cementu v objektoch, kde sú a stale narastajú kapilárne
trhliny; zmenšuje vznik trhlín na minimum.
Doba spracovateľnosti: cca. 30 min. pri +23 °C
A:B=3,25:1 (w/w)
Zmiešací pomer:
Spotreba:
0,2–0,4 kg/m² v jednej vrstve
KEMAPOX FINAL 6300 AS
25/1
Antistatický finálny epoxidový náter
Použitie:
na finálny náter podkladov na báze cementu v objektoch, kde je umiestnená citlivá
elektronika, výrobné závody, čerpacie stanice, …
Doba spracovateľnosti: cca. 20 min. pri +23 °C
A:B=5,4:1 (w/w)
Zmiešací pomer:
Spotreba:
cca. 1 kg/m² v jednej vrstve
KEMAPOX FINAL 6500 AQUA
20/1
20/1
8/1
8/1
Finálny epoxidový náter na báze vody – paropriepustný
5 kg zložka A +
250,00 €/komp.
15 kg zložka B)
10,00 €/kg
biela, čierna, RAL 7030, 7040
5 kg zložka A +
92,00 €/komp.
15 kg zložka B)
11,50 €/kg
všetky ostatné RAL farby
(2 kg zložka A +
84,00 €/komp.
6 kg zložka B)
10,50 €/kg
biela, čierna, RAL 7030, 7040
(2 kg zložka A +
92,00 €/komp.
6 kg zložka B)
11,50 €/kg
všetky ostatné RAL farby
Použitie:
na finálny náter podkladov na báze cementu v objektoch s vyššou vlhkosťou, napríklad
objekty bez hydroizolácie, …
Doba spracovateľnosti: cca. 60 min. pri +23 °C
A:B=1:3 (w/w)
Zmiešací pomer:
Spotreba:
0,2–0,4 kg/m² v jednej vrstve
KEMAPOX FINAL 6600 PREMIUM
17/1
13 kg zložka A +
4 kg zložka B)
238,00 €/komp.
14,00 €/kg
20 kg zložka A +
4 kg zložka B)
312,00 €/komp.
13,00 €/kg
Špeciálny finálny epoxidový náter, so zvýšenou odolnosťou voči UV
Použitie:
pre impregnáciu na bežné cementové podklady, ktoré sú v kontakte so slnkom,
napr. balkóny, terasy, …
Doba spracovateľnosti: cca. 30 min. pri +23 °C
A:B=3,25:1 (w/w)
Zmiešací pomer:
Spotreba:
0,2–0,4 kg/m² v jednej vrstve
KEMAPOX FINAL 6700 THIXO
24/1
Tixotropný finálny epoxidový náter
Použitie:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
pre finálny náter na zvislé povrchy, ktorý sa používa ako epoxidová farba
cca. 30 min. pri +23 °C
A:B=5:1 (w/w)
0,2–0,3 kg/m² v jednej vrstve
KEMAPUR FINAL 6000
15/1
15/1
Finálny polyuretánový náter
2-komponentný tenkovrstvový polyuretánový náter, vhodný na ochranu betónovej podlahy.
Po úplnom stuhnutí vykazuje mierne lesklý povrch, ktorý je odolný voči UV žiareniu a ľahko
sa čistí. Spravidla sa aplikuje ako jeden náter, pričom v prípade mimoriadnej poróznosti
podkladu sa odporúčajú dva nátery. Vhodný pre ľahšie mechanické zaťaženia, pričom celková
hrúbka nepresahuje 300 μm.
• Farby: RAL 7032, RAL 7040 na sklade, ostatné farby
podľa vzorkovníka RAL na objednávku
• V prípade vysokej vlhkosti NEMÔŽE byť aplikovaný, maximálny obsah
vlhkosti je 4 % (CM metóda) Môže sa aplikovať iba v jednej tenkej vrstve
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
• Doba spracovateľnosti: približne 60 minút pri teplote +23 °C
• Zmiešací pomer: A:B=2:1 (w/w)
• Súčasť KEMA FLOORSYSTEM C, SL-C
10 kg zložka A +
225,00 €/komp.
5 kg zložka B)
15,00 €/kg
biela, čierna, RAL 7030, 7040
10 kg zložka A +
262,50 €/komp.
5 kg zložka B)
17,50 €/kg
všetky ostatné RAL farby
Spotreba: 0,2–0,3 kg/m²
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 95
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
95
21.6.11 13:31
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
SAMONIVELAČNÉ PIGMENTOVANÉ FINÁLNE VRSTVY
KEMAPOX FINAL
Samonivelačné epoxidové finálne vrstvy
Semonivelačná pigmentovaná 2-komponentná epoxidová živica, s modifikovanou aminickou
prísadou na tuhnutie. Je určená hlavne pre cementové podklady, ktoré sú viac vystavené
mechanickým a chemickým zaťaženiam ako napríklad sklady, laboratóriá, nemocnice, obchody,
potravinársky priemysel, priemyselné haly, garáže, atď. Keď je stuhnutá, vykazuje lesklý, aj keď
hladký a nekĺzavý povrch. Má vysokú pevnosť, je pružná, odolná voči opotrebeniu, zásadám,
zriedeným kyselinám, soľným roztokom, minerálnym olejom a alifatickým uhľovodíkom.
• Farby: RAL 7032, RAL 7040 na sklade, ostatné farby podľa vzorkovníka
RAL na objednávku
• Možná aplikácia s dekoračnými chipsami
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
• Súčasť KEMA FLOORSYSTEM SL
• Prehľad epoxidov:
KEMAPOX FINAL 5000
25/1
Základná samonivelačná finálna epoxidová stierka
21 kg zložka A +
4 kg zložka B)
225,00 €/komp.
9,00 €/kg
21 kg zložka A +
4 kg zložka B)
275,00 €/komp.
11,00 €/kg
21 kg zložka A +
4 kg zložka B)
275,00 €/komp.
11,00 €/kg
21 kg zložka A +
4 kg zložka B)
250,00 €/komp.
10,00 €/kg
Antistatická samonivelačná finálna epoxidová stierka
21 kg zložka A +
4 kg zložka B)
275,00 €/komp.
11,00 €/kg
Antistatická samonivelačná finálna epoxidová stierka na vodnej báze
Použitie:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
ako krycia stierka na bežné cementové podklady
cca. 20 min. pri +23 °C
A:B=5,25:1 (w/w)
1,4–2,0 kg/m² na jednu vrstvu
KEMAPOX FINAL 5100 CHEMRES
25/1
Kyselinovzdorná samonivelačná finálna epoxidová stierka
Použitie:
ako finálna stierka podkladov na báze cementu v objektoch, kde se vyžaduje zvýšená chemická
odolnosť, napr. automobilové dielne, parkovacie objekty, potravinársky priemysel, …
Doba spracovateľnosti: cca. 20 min. pri +23 °C
A:B=5,25:1 (w/w)
Zmiešací pomer:
Spotreba:
1,4–2,0 kg/m² na jednu vrstvu
KEMAPOX FINAL 5150 ELASTIC
25/1
Flexibilná samonivelačná finálna epoxidová stierka
Použitie:
ako finálna stierka podkladov na báze cementu v objektoch, kde se vyskytujú kapilárne
praskliny; umožňuje minimálne premostenie
Doba spracovateľnosti: cca. 25 min. pri +23 °C
A:B=5,25:1 (w/w)
Zmiešací pomer:
Spotreba:
1,4–2,0 kg/m² na jednu vrstvu
KEMAPOX FINAL 5300 AS
25/1
Použitie:
ako finálna stierka podkladov na báze cementu v objektoch s citlivou elektronikou,
napr. v laboratóriách alebo v tlačiarňach
Doba spracovateľnosti: cca. 20 min. pri +23 °C
A:B=5,25:1 (w/w)
Zmiešací pomer:
Spotreba:
1,4–2,0 kg/m² na jednu vrstvu
KEMAPOX FINAL 5350 AS AQUA
25/1
Použitie:
ako finálna stierka podkladov na báze cementu s vysokým obsahom vlhkosti v objektoch
s citlivou elektronikou, napr. v laboratóriách alebo v tlačiarňach
Doba spracovateľnosti: cca. 20 min. pri +23 °C
A:B=5,2:1 (w/w)
Zmiešací pomer:
Spotreba:
1,4–2,0 kg/m² na jeden náter
KEMAPOX FINAL 5500 AQUA
18/1
18/1
Finálna epoxidová stierka na vodnej báze, zľahka prepúšťa vodné pary
3 kg zložka A +
180,00 €/komp.
15 kg zložka B)
10,00 €/kg
biela, čierna, RAL 7030, 7040
3 kg zložka A +
216,00 €/komp.
15 kg zložka B)
12,00 €/kg
všetky ostatné RAL farby
Použitie:
ako finálna stierka a impregnácia podkladov na báze cementu s vysokým obsahom vlhkosti,
napr. v objektoch bez hydroizolácie, …
Doba spracovateľnosti: cca. 60 min. pri +23 °C
A:B=1:5 (w/w)
Zmiešací pomer:
Spotreba:
1,4–2,0 kg/m² na jednu vrstvu
KEMAPOX FINAL 5600 PREMIUM
25/1
21 kg zložka A +
4 kg zložka B)
Špeciálna samonivelačná finálna epoxidová stierka,
so zvýšenou odolnosťou voči UV žiareniu
275,00 €/komp.
11,00 €/kg
Použitie:
ako finálna stierka bežných podkladov na cementovej báze, ktoré sú v kontakte so slnečným
svetlom, napr. balkóny, terasy, …
Doba spracovateľnosti: cca. 20 min. pri +23 °C
A:B=5,25:1 (w/w)
Zmiešací pomer:
Spotreba:
1,4–2,0 kg/m² na jednu vrstvu
96
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 96
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:31
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
KEMAPUR FINAL 5000
24/1
24/1
Finálna samonivelačná polyuretánová stierka
2-komponentná samonivelačná, tenkovrstvová polyuretánová stierka, vhodná na ochranu
betónovej podlahy. Po úplnom stuhnutí vykazuje mierne lesklý povrch, ktorý je mechanicky
a chemicky odolný a je ľahko čistiteľný. Spravidla sa aplikuje v jednej vrstve, pričom v prípade
mimoriadnej poréznosti podkladu sa odporúčajú dve vrstvy. (prvý náter je tenká polyuretánová
vrstva KEMAPUR FINAL 6000). Vhodný pre vysoké mechanické zaťaženia, celková hrúbka je
medzi 2 až 3 mm.Ak je potrebná UV stabilita, odporúča sa použiť vrchný náter KEMAPUR
FINAL 6000 (tenká polyuretánová vrstva) na krytom povrchu.
• Farby: RAL 7032, RAL 7040 na sklade, ostatné farby
podľa vzorkovníka RAL na objednávku
• V prípade vysokej vlhkosti NEMÔŽE byť aplikovaný,
• Minimálna hrúbka vrstvy je 1 mm
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
• Doba spracovateľnosti: približne 20 minút pri teplote +23 °C
• Zmiešací pomer: A:B=5:1 (w/w)
• Súčasť KEMA FLOORSYSTEM SL, C, SL-C
20 kg zložka A +
216,00 €/komp.
4 kg zložka B)
9,00 €/kg
biela, čierna, RAL 7030, 7040
20 kg zložka A +
240,00 €/komp.
4 kg zložka B)
10,00 €/kg
všetky ostatné RAL farby
Spotreba: 1,4–2,0 kg/m² na hrúbku vrstvy 1 mm
EPOXIDY NA ZVÝŠENÉ MECHANICKÉ ODOLNOSTI
KEMAPOX BASIC
Epoxidová živica na podpornú vrstvu
Mechanicky odolná 2-komponentná epoxidová živica, určená na prípravu podkladovej vrstvy.
Spolu s tretím komponentom suchým kremenným pieskom EPOXY SAND ES ešte zvyšuje
konečnú únosnosť podlahy. Je určená na riadne pripravené podklady v budovách, ktoré sú
vystavené mimoriadnym mechanickým a chemickým zaťaženiam, napríklad sklady, laboratóriá, potravinársky priemysel, výrobné závody, letiská, atď. Namiesto prírodne sfarbeného
kremenného piesku EPOXY SAND OC alebo viacfarebného suchého kremenného piesku sa môže
použiť EPOXY SAND ESC, čo vedie k výraznému zvýšeniu mechanickej a chemickej odolnosti
a vytvoreniu vysoko dekoratívnej podlahy.
• Farby: RAL 7032, RAL 7040 na sklade, ostatné farby podľa
vzorkovníka RAL na objednávku
• Možnosti mnohých farebných kombinácií
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
• Súčasť KEMA FLOORSYSTEM QC
• Prehľad živíc:
KEMAPOX BASIC 3000
25/1
25/1
21 kg zložka A +
4 kg zložka B)
without colour
21 kg zložka A +
4 kg zložka B)
225,00 €/komp.
9,00 €/kg
21,1 kg zložka A +
3,9 kg zložka B)
250,00 €/komp.
10,00 €/kg
Epoxidová živica na podpornú vrstvu
Použitie:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
237,50 €/komp.
9,50 €/kg
na podpornú vrstvu v objektoch, kde sa požaduje vysoká mechanická odolnosť
cca. 40 min. pri +23 °C
A:B=5,25:1 (w/w)
cca. 1 kg/m² na jeden náter
KEMAPOX BASIC 3300 AS
25/1
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 97
Epoxidová živica na podpornú vrstvu
Použitie:
na podpornú vrstvu v objektoch s citlivou elektronikou a kde sa požaduje vysoká
mechanická odolnosť
Doba spracovateľnosti: cca. 20 min. pri +23 °C
A:B=5,25:1 (w/w)
Zmiešací pomer:
Spotreba:
cca. 1 kg/m² na jeden náter
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
97
21.6.11 13:31
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
VODIVÉ ŽIVICE
KEMAPOX BASIC AS
Epoxidová živica na vodivú vrstvu
2-komponentná epoxidová živica, ktorá je svojimi osobitnými charakteristikami a inštalovanými medenými páskami, určená na prípravu vodivej vrstvy v antistatických systémoch. Je
určená na vhodne pripravené podklady v budovách, kde sa musí predchádzať vzniku statickej
elektriny, napríklad farmaceutický a chemický priemysel, sklady a výrobné závody, kde sú
používané diaľkovo ovládané vozidlá, tlačiarenské závody, atď. Kvôli pridanému tretiemu
komponentu, prírodne sfarbenému kremennému piesku EPOXY SAND ES, spolu s medenými
páskami, používa sa na vytvorenie antistatickej podkladovej vrstvy.
• Čierna farba
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
• Súčasť KEMA FLOORSYSTEM AS
• Prehľad živíc:
KEMAPOX BASIC AS 3200 BLACK
20/1
16 kg zložka A +
4 kg zložka B)
210,00 €/komp.
10,50 €/kg
16 kg zložka A +
4 kg zložka B)
200,00 €/komp.
10,00 €/kg
Epoxidová živica na vodivú vrstvu
Použitie:
na vodivú vrstvu do všetkých antistatických systémov, napr. v objektoch s citlivou
elektronikou, v laboratóriách, na čerpacích staniciach
Doba spracovateľnosti: cca. 20 min. pri +23 °C
Zmiešací pomer:
A:B=4:1 (w/w)
Spotreba:
0,6–0,7 kg/m² na jeden náter
KEMAPOX BASIC AS 3250 BLACK AQUA
20/1
Epoxidová živica na vodnej báze na vodivú vrstvu
Použitie:
na vodivú vrstvu do všetkých antistatických systémov, na podklady na báze cementu
s vysokým obsahom vlhkosti
Doba spracovateľnosti: cca. 25 min. pri +23 °C
Zmiešací pomer:
A:B=4:1 (w/w)
Spotreba:
0,15–0,2 kg/m² na jeden náter
TRANSPARENTNÉ FINÁLNE ŽIVICE
KEMAPOX FINAL
Transparentný epoxidový lak
2-komponentný transparentný epoxidový lak, určený na nalakovanie a ochranu epoxidovej
podlahy. Vďaka jeho vlastnostiam sa zlepšuje odolnosť podlahy voči chemikáliám a opotrebeniu.
Je určený na vhodne pripravené podklady v budovách, ktoré sú vystavené mechanickým a
chemickým zaťaženiam, napríklad sklady, laboratóriá, potravinársky priemysel, výrobné
závody, letiská, atď. Podľa počtu aplikovaných vrstiev môže vykazovať po stuhnutí mimoriadne
hladký a nešmykľavý povrch.
• Viac vrstiev, väčšia hladkosť
• Zvýšená UV stabilita
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
• Súčasť všetkých podlahových systémov KEMA FLOORSYSTEM
• Prehľad živíc:
KEMAPOX FINAL 4000
288,00 €/komp.
16,00 €/kg
Transparentný epoxidový lak, lesklý
8,07/1 7,27 kg zložka A +
0,8 kg zložka B)
209,82 €/komp.
26,00 €/kg
Transparentný epoxidový lak, matný
15/1
420,00 €/komp.
28,00 €/kg
Transparentný epoxidový lak, pololesklý
18/1
12 kg zložka A +
6 kg zložka B)
Použitie:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
na dodatočnú ochranu epoxidových podláh
cca. 30 min. pri +23 °C
A:B=2:1 (w/w)
0,25–0,5 kg/m² na jeden náter
KEMAPOX FINAL 4000 M
Použitie:
na dodatočnú ochranu epoxidových podláh, na dosiahnutie rovnomerného matného
vzhľadu sú potrebné minimálne dva nátery
Doba spracovateľnosti: cca. 30 min. pri +23 °C
Zmiešací pomer:
A:B=9,1:1 (w/w)
Spotreba:
0,25–0,5 kg/m² na jeden náter
KEMAPOX FINAL 4000 PS
98
11 kg zložka A +
4 kg zložka B)
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 98
Použitie:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
VÝROBOK
na dodatočnú ochranu epoxidových podláh
cca. 30 min. pri +23 °C
A:B=2,75:1 (w/w)
0,25–0,5 kg/m² na jeden náter
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:31
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
KEMAPOX FINAL 4000 EM
22/1
18 kg zložka A +
4 kg zložka B)
242,00 €/komp.
11,00 €/kg
Transparentný epoxidový lak pre epoxidovú maltu, jemné vyrovnanie
Použitie:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
na dodatočnú ochranu epoxidových podláh
cca. 40 min. pri +23 °C
A:B=4,5:1 (w/w)
0,5–0,7 kg/m² na jeden náter
KEMAPUR FINAL
Transparentný polyuretánový lak
2-komponentný transparentný polyuretánový lak, určený na nalakovanie a ochranu epoxidovej alebo polyuretánovej podlahy. Vďaka jeho vlastnostiam sa zlepšuje elasticita, odolnosť
podlahy voči chemikáliám a opotrebeniu. Je určená na vhodne pripravené podklady v budovách,
ktoré sú vystavené mechanickým a chemickým zaťaženiam, napríklad sklady, laboratóriá,
potravinársky priemysel, výrobné závody, atď.
• Odolnosť voči UV žiareniu
• Pružný
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
• Súčasť všetkých podlahových systémov KEMA FLOORSYSTEM
• Prehľad živíc:
KEMAPUR FINAL 4000
15/1
10 kg zložka A +
5 kg zložka B)
240,00 €/komp.
16,00 €/kg
Transparentný polyuretánový lak, lesklý
10 kg zložka A +
5 kg zložka B)
255,00 €/komp.
17,00 €/kg
Transparentný polyuretánový lak, matný
Použitie:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
na dodatočnú ochranu epoxidových a polyuretánových podláh
cca. 100 min. pri +23 °C
A:B=2:1 (w/w)
0,25–0,4 kg/m² na jeden náter
KEMAPUR FINAL 4000 M
15/1
Použitie:
na dodatočnú ochranu epoxidových a polyuretánových podláh, na dosiahnutie
rovnomerného matného vzhľadu sú potrebné minimálne dva nátery
Doba spracovateľnosti: cca. 100 min. pri +23 °C
A:B=2:1 (w/w)
Zmiešací pomer:
Spotreba:
0,25–0,4 kg/m² na jeden náter
ŽIVICE NA UTESNENIE
KEMAPOX KIT
Epoxidový tmel na utesnenie dilatácií
2-komponentná epoxidová živica, určená na utesnenie pracovných dilatácií a spojov na epoxidové podlahy. Použitím epoxidového tmelu sú dilatácie tvrdé a vodonepriepustné a preto
je vhodná na utesnenie všetkých typov dilatácií. Je tiež určená na povrchy, ktoré sú vystavené
vode a iným chemikáliám. Epoxidový tmel sa používa, keď je epoxidová podlaha stuhnutá.
• Zvýšená UV stabilita
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
• Prehľad živíc:
KEMAPOX KIT EP
5,5/1
4 kg zložka A +
1,5 kg zložka B)
77,00 €/komp.
14,00 €/kg
8 kg zložka A +
3 kg zložka B)
154,00 €/komp.
14,00 €/kg
Bezfarebný epoxidový tmel
Použitie:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
na tmelenie pracujúcich dilatácií a spojov
cca. 60 min. pri +23 °C
A:B=2,7:1 (w/w)
0,3–0,5 kg/m´ na jeden náter
KEMAPOX KIT EPC
11/1
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 99
Farebný epoxidový tmel
Použitie:
Doba spracovateľnosti:
Zmiešací pomer:
Spotreba:
VÝROBOK
na tmelenie pracujúcich dilatácií a spojov, v rôznych farbách podľa vzorkovníka RAL
cca. 45 min
A:B=2,7:1 (w/w)
0,3–0,5 kg/m´ na jeden náter
POPIS VÝROBKU
99
21.6.11 13:31
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
DODATOČNÁ OCHRANA PRE EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY
KEMAPOX DENS
Prísada na zvýšenie tixotropie epoxidových živíc
2-komponentná epoxidová živica, určená k utesňovaniu dilatácií v epoxidovej podlahe. Spolu
s epoxidovým tmelom sú dilatácie pevné a vodotesné, čím sú vhodné na utesnenie všetkých
druhov dilatácií. Je určená tiež na povrchy, ktoré sú vystavené vode a iným chemikáliám.
Epoxidový tmel se používa pri tuhnutí epoxidovej podlahy.
• Zvýšená UV stabilita
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
• Prehľad prísad:
KEMAPOX DENS SM
Prísada na zvýšenie tixotropie
62,00 €/vedro
62,00 €/kg
1 kg
Použitie:
Spotreba:
na zvýšenie tixotropie aplikovaných živíc
4–6 g/m²
KEMAPOX DENS PL
36,00 €/vedro
12,00 €/kg
180,00 €/vedro
12,00 €/kg
3 kg
15 kg
Prísada na zvýšenie tixotropie
Použitie:
Spotreba:
na zvýšenie tixotropie živíc pri príprave soklového »nábehu«
13 g/m²
KEMAPOX CHIPS
70,00 €/vedro
70,00 €/kg
1 kg
Dekoratívne vločky
Dekoratívne vločky na prípravu samonivelizačnej podlahy. Dekoratívne vločky KEMAPOX
CHIPS sa rozhodia na čerstvú samonivelizačnú živicu. Keď je samonivelizačná živica pochôdzna,
dekoratívne vločky sú chránené transparentným lakom na báze epoxidu alebo polyuretánu
KEMAPOX FINAL 4000 alebo KEMPUR FINAL 4000 v lesklom alebo matnom prevedení.
• K dispozícii v rôznych farbách a farebných kombináciách
• Na vonkajšie a vnútorné použitie
Spotreba: závisí na požadovanom vzhlade
KEMAPOX BAND CU
100,00 €/rolka
5,00 €/m
250,00 €/rolka
5,00 €/m
500,00 €/rolka
5,00 €/m
20 m
50 m
100 m
Medená páska
Medená páska na výrobu antistatických podláh. Spravidla sú tieto pásky zabudované pod
vodivú vrstvu, aj keď je možné aplikovať ich tiež na vodivú čiernu vrstvu. Spotreba pásky
závisí od požiadavky projektu a sú inštalované kvalifikovanou osobou a pripojené na uzemňovací systém.
Spotreba: závisí od požiadavky projektu
KEMAPOX SOLVENT
9,00 €/vedro
9,00 €/kg
45,00 €/vedro
9,00 €/kg
90,00 €/vedro
9,00 €/kg
1 kg
5 kg
10 kg
100
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 100
Čistič na epoxidové živice
Je určený k čisteniu náradia po práci s epoxidmi a k riedeniu KEMAPOX výrobkov.
• Čistiaci prostriedok
• Odmasťovač
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:31
PRÍSADY DO BETÓNOV
A CEMENTOVÝCH MÁLT
PLASTIFIKÁTORY
KEMAMENT BV
KEMAMENT ES
SUPERPLASTIFIKÁTORY
KEMAMENT L 20
KEMAMENT VDP
KEMAMENT FM
KEMAMENT HIPER X
KEMAMENT HIPER P
KEMAMENT HIPER F
KEMAMENT FLOOR
KEMAZIM SUPER
KEMAMENT F10 (powder)
URÝCHĽOVAČE A SPOMAĽOVAČE
TUHNUTIA, AERANTY
KEMACON BE
KEMAZIM OC
KEMACON RAPID
KEMACON VZ
KEMACON MOT
KEMACON LPA
PRÍSADY PRE ZIMNÉ
BETÓNOVANIE
KEMAZIM OC
KEMAZIM SUPER
PRÍSADY PRE ZIMNÉ
BETÓNOVANIE
KEMA MIKROSILICA
KEMA EXPAND
KEMA NONSHRINK
KEMAMENT STABILIZER
KEMAMENT PR
KEMACON MINERAL
KEMA ODFORMOVACÍ VOSK
KEMACURE EKO
KEMA PP FIBER
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 101
21.6.11 13:31
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
Výhody prísad do betónov
Podľa normy EN 934-2 sa požaduje, aby plastifikátory zaisťovali rovnakú
spracovateľnosť s minimálne 5 % menším množstvom vody a superplastifikátory musia zaisťovať rovnakú spracovateľnosť s minimálne 12
% menším množstvom vody. Osobitne účinné sú superplastifikátory
novej generácie, nazývané tiež ako »hyperplastifikátory«, ktoré zaisťujú
rovnakú spracovateľnosť dokonca s menej ako 30 % vody. Betón (samotvrdnúci betón alebo SCC) sa rozloží na mieste, vyplní debnenie a zhustí
aj tú najzložitejšiu výstuž, všetko bez akejkoľvek mechanickej vibrácie.
EN 934-2: KLASIFIKÁCIA
A DEFINÍCIA CHEMICKÝCH
PRÍSAD DO BETÓNU
KLASIFIKÁCIA PRÍSADY
DEFINÍCIA
Plastifikačná prísada
Umožňuje zníženie množstva vody v zložení betónu bez vplyvu na
konzistenciu alebo zvyšuje zhustenie betónu bez vplyvu na množstvo
vody. Môže to fungovať obidvoma spôsobmi.
Super plastifikačná prísada
Umožňuje zníženie množstva vody v zložení betónu bez vplyvu na
konzistenciu alebo zvyšuje zhustenie betónu bez vplyvu na množstvo
vody. Môže to fungovať obidvoma spôsobmi.
Chemická prísada na zadržanie vody
Znížením výronu vody sa znižuje strata vody.
Prevzdušňovacie prísady
Počas miešania betónu sa vytvárajú nekontrolované malé, rovnomerne
rozložené vzduchové bubliny, ktoré ostávajú v betóne aj po jeho úplnom
stuhnutí.
Zmes urýchľujúca tvrdnutie
Znižuje čas, kým hmota začína prechádzať z plastického
k do pevného
stavu.
Zhusťovač
Znižuje kapilárnu absorpciu stuhnutého betónu.
Spomaľovač/Plastifikátor
Funguje ako plastifikátor (základný účinok) a inhibítor tuhnutia
(ďalší účinok).
Spomaľovač/Superplastifikátor
Funguje ako superplastifikátor (základný účinok) a inhibítor tuhnutia
(ďalší účinok).
Urýchľovač/Plastifikátor
Funguje ako plastifikátor (základný účinok) a inhibítor tuhnutia
(ďalší účinok).
102
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 102
21.6.11 13:31
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
PLASTIFIKÁTORY
KEMAMENT BV
1000/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
10/1
60 bandasiek/paleta
850,00 €/kon.
0,85 €/l
65,00 €/sud
1,30 €/l
15,00 €/band.
1,50 €/l
Bezchloridový plastifikátor so spomaľovacím účinkom
Plastifikačný účinok sa dosiahne vďaka povrchovému napätiu primiešanej vody. Pre lepšiu
zmáčavosť sú jemné častice rozložené rovnomernejšie, čo spôsobuje homogénnejšie stvrdnutú
cementovú hmotu v betóne. Má to pozitívny vplyv na spracovateľnosť betónu, zvyšuje hustotu
a odolnosť voči mrazu. Okrem silného plastifikačného a homogenizačného účinku funguje
tiež ako spomaľovač. Je to zvlášť dôležité v prípadoch dlhšej prepravy a časov betónovania.
Prípustné pre predpätý betón. Farba: tmavohnedá.
• Pre hotovú betónovú zmes
• Pre predpätý betón
• Pre betónovenie za teplého počasia
• Pre rozsiahle betónové konštrukcie
Spotreba: 0,2 %–0,5 % hmotnosti cementu
KEMAMENT ES
1000/1 plastový kontajner
cena na vyžiadanie
50/1 16 sudov/paleta
10/1
60 bandasiek/paleta
Bezchloridový plastifikátor do poterov
a betónov na výrobu zavlhnutých zmesí
KEMAMENT ES je plastifikátor pre zavlhnuté betóny s možnosťou nastavenia spomalenia
tuhnutia. Pre všetky druhy betónov a betónových podláh, kde sa požaduje dokonalé vyplnenie
objemu betónovaného prvku.
• Neobsahuje chloridy, nepoškodzuje výstuž
• Zvyšuje plastickú konzistenciu betónu bez segregácie
• Znižuje množstvo potrebnej zámesovej vody, bez ovplyvnenia konzistencie
• Zlepšuje pevnosť v tlaku a flexibilitu betónu
• Lepšie vyplnenie objemu prvku
• Znižuje priľnavosť čerstvej zmesi
75,00 €/sud
1,50 €/l
15,00 €/band.
1,50 €/l
Spotreba: 0,2 %–0,4 % z hmotnosti cementu pre zavlhnuté betónové zmesi
0,6 %–1,0 % z hmotnosti cementu pre veľmi zavlhnuté betónové zmesi
SUPERPLASTIFIKÁTORY
KEMAMENT L 20
1000/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
10/1
60 bandasiek/paleta
Univerzálny melamínový bezchloridový superplastifikátor
pre zmesi z betónu, malty a predpäté betóny
Ako silný superplastifikátor je absorbovaný do cementových častíc, ktoré sú zmáčané tenkým
filmom. Znižuje to vnútorné trenie, zvyšujúc tak spracovateľnosť cementovej malty a čerstvého
betónu. Dodáva betónu tixotropické vlastnosti, čo znamená, že betón sa neoddeľuje a miesto
toho má mimoriadne plastickú konzistenciu. Častice minerálneho agregátu nie sú oddelené
od cementovej hmoty. Farba: transparentná až hnedastožltá. Používa sa pre čerpaný betón,
betónové prefabrikované prvky, predpätý betón, základy, atď.
Používaný pre:
• Čerpané betóny
• Prefabrikované betónové prvky
• Predpäté betóny a základové konštrukcie
• Na betóny pod vodou, na ľahčené betóny a bet. dosky
1700,00 €/kon.
1,70 €/l
100,00 €/sud
2,00 €/l
20,00 €/band.
2,00 €/l
Spotreba: 0,5 %–1 % na hmotnosť cementu
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 103
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
103
21.6.11 13:31
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
KEMAMENT VDP
1000/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
10/1
60 bandasiek/paleta
Vysoko koncentrovaná prísada pre vodotesné betóny
a vyrovnávacie potery
Prísada sa používa pre priemyselne vyrobené zmesi, pohľadové, čerpané, samotvrdnúce
a vysoko zaťažené betóny a na výrobu betónových prefabrikátov, pre potery s vysokými
pevnosťami, na vodonepriepustné betónové konštrukcie (podzemné konštrukcie), piloty,
podporné steny, v mostových konštrukciách a v prímorských oblastiach, kde sa vyžadujú
vodonepriepustné konštrukcie.
• Nepriepustnosť vody
• Výborná spracovateľnosť
• Vysoké počiatočné pevnosti
• Vylepšuje odolnosť voči karbonizácii
• Znižuje zmrašťovanie a deformácie
• Vylepšuje vzhľad finálneho povrchu
3500,00 €/kon.
3,50 €/l
180,00 €/sud
3,60 €/l
38,00 €/band.
3,80 €/l
Spotreba: 1,5–3,0 kg/m³ na realizáciu vodotesných betónov, odporúča sa 1,5 kg/m³
KEMAMENT FM
1000/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
10/1
60 bandasiek/paleta
Univerzálny bezchloridový superplastifikátor na výrobu
transportbetónu alebo/a zníženie vodného súčiniteľa betónu
Silný plastifikačný účinok už pri nižších dávkach. Výborná účinosť aj pri betónovej zmesi chudobnej na jemné častice. Zaisťuje homogenitu silne plastifikovaných betónov, a to aj pri kratšej
dobe miešania. Farba: tmavo hnedá. Používa sa na výrobu normálne plastifikovaných betónov,
ako aj pre tekuté betóny, kde žiadne ďalšie dodatočné zhutňovanie vibrátormi nie je potrebné.
• Na výrobu betónových prefabrikátov a pohľadových betónov
• Betónovanie posuvným debnením
• Na výrobu transport betónu
• Na cestné a mostné konštrukcie
1800,00 €/kon.
1,80 €/l
100,00 €/sud
2,00 €/l
20,00 €/band.
2,00 €/l
Spotreba: 0,2 %–2,5 % z hmotnosti cementu
KEMAMENT HIPER X
1000/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
10/1
60 bandasiek/paleta
Bezchloridový superplastifikátor na báze
polycarboxylových polymérov
KEMAMENT HIPER X je superplastifikátor na báze polyéterkarboxylátových polymérov (PCE). Na
báze nového typu efektu (elektrostatickej stabilizácie) reologické vlastnosti môžeme vytvoriť
pri mnohých aplikáciách betónov. Výhody: optimálny prenos sily, skracuje čas na oddebnenie,
znižuje segregáciu a krvácanie betónov, znižuje zmrašťovanie, redukuje vysoké množstvo
zámesovej vody, veľmi dobrý plastifikačný efekt, vynikajúca schopnosť udržať homogenitu
betónu, kratšia doba potrebná na vyschnutie polosuchého betónu, jednoduchšia a rýchlejšia
aplikácia a pumpovanie čerpateľných betónov.
• Kompatibilný s mnohými inými prísadami
• Vhodný pre transportbetóny, prefabrikované betóny,
samozhutňujúce betóny (SCC) a vysoko výkonné betóny
3600,00 €/kon.
3,60 €/l
180,00 €/sud
3,60 €/l
36,00 €/band.
3,60 €/l
Spotreba: 0,3 %–1,0 % z hmotnosti cementu
KEMAMENT HIPER P
1000/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
10/1
60 bandasiek/paleta
Univerzálny polymérový superplastifikátor (hyperplastifikátor)
s extrémnym plastifikačným efektom a rýchlym nábehom
počiatočných pevností
KEMAMENT HIPER P je polymérový superplastifikátor, kde sa vytvárajú molekuly polyméru
na posilnenie plastifikačného účinku. Účinok má kratšie trvanie, nastavenie oneskorenia je
minimálne. Vhodný najmä pri výrobe prefabrikátov a betónovanie s transportbetónom v
chladnom počasí.
• Na zníženie vodného súčiniteľa betónu
• Zlepšuje spracovateľnosť betónu
• Zlepšuje zhutňovanie betónu
• Vysoké počiatočné pevnosti
3000,00 €/kon.
3,00 €/l
160,00 €/sud
3,20 €/l
35,00 €/band.
3,50 €/l
Spotreba: 0,2 %–1,0 % z hmotnosti cementu, pri najnižšom dávkovaní
funguje ako plastifikátor, nad 0,3 %, ako superplastifikátor
104
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 104
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:31
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
KEMAMENT HIPER F
1000/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
10/1
60 bandasiek/paleta
Superfluid
Betóny s obsahom KEMAMENT HIPER F nemajú tendenciu k segregácii. KEMAMENT HIPER F
nemá negatívny vplyv na hydratáciu cementu. Vzhľadom na rozloženie náboja a priestorovej
štruktúry polymérnych molekúl, mobilita častíc cementu rastie, čo zaručuje aj dlhšiu dobu
spracovateľnosti. Množstvo zámesovej vody je znížené, ale pri rovnakej spracovateľnosti,
pričom je stále zabezpečená rovnaká prácnosť a taktiež čerpateľnosť betónu betónpumpou
aj pri mäkších zmesiach. KEMAMENT HIPER F je univerzálny superplastifikátor na báze derivátov kyseliny polyakrylovej na znižovanie vodného súčiniteľa a zvýšenie konzistencie za
súčasného urýchlenia tuhnutia.
3000,00 €/kon.
3,00 €/l
165,00 €/sud
3,30 €/l
34,00 €/band.
3,40 €/l
Spotreba: 0,2 %–1,5 % z hmotnosti cementu
1000/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
10/1
60 bandasiek/paleta
3300,00 €/kon.
3,30 €/l
175,00 €/sud
3,50 €/l
37,00 €/band.
3,70 €/l
KEMAMENT FLOOR
É
NOV
Superplastifikátor na báze polykarboxylátov, bez chloridov
Všestranne efektívny superplastifikátor, nenáchylný na teplotu betónu a typu spojiva.
Plastifikačný účinok je navrhnutý pre ľahšie a kontrolované používanie v praxi. Špeciálne
použiteľný je na prípravu monolitických priemyselných podláh. Betónová zmes s obsahom
KEMAMENT FLOOR vytvorí betón s nižším vodným súčiniteľom, ktorý bude obsahovať ekonomické a zároveň technicky účinné množstvo spojiva, s predĺženou dobou spracovateľnosti (s
minimálnou stratou konzistencie). Bez negatívneho vplyvu na počiatočné pevnosti.
• Vysoké počiatočné a konečné pevnosti
• Pre betón s nízkou lepivosťou
Spotreba: 0,6–1,4 % z hmotnosti cementu
KEMAZIM SUPER
1000/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
10/1
60 bandasiek/paleta
Superplastifikátor na báze naftalén sulfonátov
KEMAZIM SUPER je prísada na báze naftalén sulfonátov s obsahom prímesi zrýchľujúcej tuhnutie. Superplastifikátor je špeciálne upravený pre betónovanie pri nízkych teplotách. Odporúča
sa na priemyselne vyrábané betóny, vystužené betónové prvky a urýchľovač tuhnutia na
reguláciu »bielych výkvetov«. Nie je vhodný na prípravu tenkovrstvových cementových mált.
• Neobsahuje chloridy, nepoškodzuje výstuž v ŽB konštrukciách
• Zlepšuje spracovateľnosť betónov
• Znižuje množstvo potrebnej zámesovej vody, bez ovplyvnenia konzistencie
2000,00 €/kon.
2,00 €/l
110,00 €/sud
2,20 €/l
24,00 €/band.
2,40 €/l
Spotreba: 0,2 %–2,0 % z hmotnosti cementu
KEMAMENT F10 (powder)
Vysoko aktívny univerzálny bezchloridový
superplastifikátor na báze melamínu
Používa sa na prípravu suchých priemyselne vyrábaných cementových zmesí.
• Univerzálny práškový superplastifikátor
• Zlepšuje prídržnosť
• Zlepšuje hustotu malty
175,00 €/vrece
7,00 €/kg
25/1
Spotreba: pre malty na strojné omietky, opravné malty, stierkové hmoty:
0,5 %–2 % z hmotnosti spojiva
na omietky, nivelačné podlahové hmoty: 0,5 %–1 % z hmotnosti spojiva.
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 105
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
105
21.6.11 13:32
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
URÝCHĽOVAČE A SPOMAĽOVAČE TUHNUTIA, AERANTY
KEMACON BE
1000/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
10/1
60 bandasiek/paleta
Bezchloridový urýchľovač tuhnutia na báze vodného skla
Urýchľuje proces tvrdnutia pri rýchlejšom náraste hydratačného tepla. Vzhľadom k tomu,
že nebsahuje chlór je rovnako vhodný aj pre železobetónové konštrukcie. Je veľmi dôležité
vykonať skúšobné vzorky pred použitím. Farba: bezfarebný.
2200,00 €/kon.
2,20 €/l
125,00 €/sud
2,50 €/l
27,00 €/band.
2,70 €/l
Spotreba: 1,0 %–5,0 % z hmotnosti cementu
KEMAZIM OC
1400/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
14/1
60 bandasiek/paleta
7/1
128 bandasiek/paleta
1/1
8 bandasiek/kartón
72 kartónov/paleta
Bezchloridový urýchľovač tvrdnutia
Urýchľuje tvrdnutie cementu a zvyšovanie hydratačného tepla. Používa sa pre všetky druhy
betónov a mált, kde sa požaduje urýchlené tuhnutie. Je to plastifikátor, takže objemová
hmotnosť betónu je väčšia, pretože zároveň zvyšuje vodeodolnosť betónu. Používa sa na
prípravu betónov, cementových a nastavovaných mált pri nízkych teplotách.
• Umožňuje betónovanie pri teplote –10 °C,
avšak betón musí byť pripravený pri teplote +5 °C.
• Farba: svetložltá
1120,00 €/kon.
0,80 €/l
49,50 €/sud
0,99 €/l
18,20 €/band.
1,30 €/l
10,50 €/band.
1,50 €/l
1,80 €/band.
1,80 €/l
Spotreba: 1,0 %–2,0 % z hmotnosti cementu
KEMACON RAPID
1000/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
Nealkalický urýchľovač tuhnutia pre striekané betóny
Pre všetky aplikácie, kde sa očakávajú extrémne vysoké počiatočné a konečné pevnosti, pri
hrubých konštrukciách betónovaných v krátkom čase a pri vysokej konzistencii čerstvého
betónu, v tuneloch a baniach, na počiatočné a trvalé konštrukcie tunelov, v nepriaznivých
geologických podmienkach (voda a pod).
3000,00 €/kon.
3,00 €/l
160,00 €/sud
3,20 €/l
Spotreba: je potrebné určiť na základe predbežného výskumu
KEMACON VZ
1000/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
Vysoko aktívny bezchloridový spomaľovač tuhnutia
Spomaľovač tuhnutia, predlžuje dobu spracovateľnosti čerstvého betónu, znižuje pracovné
kroky, znižuje tvorbu trhlín a zvyšuje pevnosť betónu. Farba: bezfarebný. Na prípravu betónov
so spomalením tuhnutia a tvrdnutia, príprava transportbetónov a pri betonáži v horúcich
klimatických podmienkach.
1700,00 €/kon.
1,70 €/l
95,00 €/sud
1,90 €/l
Spotreba: 0,2 %–0,8 % z hmotnosti cementu
KEMACON MOT
1000/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
Prísada na predĺženie času tuhnutia malty
Prevzdušňovacia prísada, ktorá vytvára nelepivú výdatnú maltu s výbornou spracovateľnosťou,
čím uľahčuje jej použitie. Umožňuje výrobu čerstvej malty s predĺženým časom zavädnutia
a tuhnutia.
3000,00 €/kon.
3,00 €/l
165,00 €/sud
3,30 €/l
Spotreba: podľa našich skúseností, 1 % z hmotnosti cementu nám dáva 36-hodín
na spracovateľnosť pri normálnych pracovných podmienkach
106
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 106
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:32
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
KEMACON LPA
1000/1 plastový kontajner
cena na vyžiadanie
50/1 16 sudov/paleta
Bezchloridový aerant do betónov a mált
Výrazne znižuje povrchové napätie dodanej zámesovej vody, takže sformuje dostatočné
množstvo vysoko kvalitných mikropórov v betóne alebo malte. Vytvorené póry urobia betón
odolnejší voči cyklom zmrazovania a rozmrazovania tým, že absorbujú napätie a zároveň
zlepšujú nepriepustnosť voči vode a agresívnym látkam z povrchu do vnútra betónu (kapiláry
sú prerušené s mikropórmi). Vhodný aj na zlepšenie spracovateľnosti. Bezchloridový. Farba:
svetlomodrá. Betón zmiešaný s aerantom je vhodný najmä do cestných a mostných konštrukcií,
ako aj na prípravu ľahkých betónov a mált.
• Zlepšuje spracovateľnosť
• Neobsahuje chloridy
100,00 €/sud
2,00 €/l
Spotreba: 0,05 %–0,4 % z hmotnosti cementu
PRÍSADY PRE ZIMNÉ BETÓNOVANIE
KEMAZIM OC
1400/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
14/1
60 bandasiek/paleta
7/1
128 bandasiek/paleta
1/1
8 bandasiek/kartón
72 kartónov/paleta
Bezchloridový urýchľovač tvrdnutia
Urýchľuje tvrdnutie cementu a zvyšovanie hydratačného tepla. Používa sa pre všetky druhy
betónov a mált, kde sa požaduje urýchlené tuhnutie. Plastifikátor, takže objemová hmotnosť
betónu je väčšia, pretože zároveň zvyšuje vodeodolnosť betónu. Používa sa na prípravu
betónov, cementových a nastavovaných mált pri nízkych teplotách.
• Umožňuje betónovanie pri teplote –10 °C, avšak,
betón musí byť pripravený pri teplote +5 °C.
• Farba: svetložltá
1120,00 €/kon.
0,80 €/l
49,50 €/sud
0,99 €/l
18,20 €/band.
1,30 €/l
10,50 €/band.
1,50 €/l
1,80 €/band.
1,80 €/l
Spotreba: 1,0 %–2,0 % z hmotnosti cementu
KEMAZIM SUPER
1000/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
Superplastifikátor na báze naftalén sulfonátov
KEMAZIM SUPER je prísada na báze naftalén sulfonátov s obsahom prímesi zrýchľujúcej tuhnutie. Superplastifikátor je špeciálne upravený pre betónovanie pri nízkych teplotách. Odporúča
sa na priemyselne vyrábané betóny, vystužené betónové prvky a urýchľovač tuhnutia na
reguláciu »bielych výkvetov«. Nie je vhodný na prípravu tenkovrstvových cementových mált.
• Neobsahuje chlór, nepoškodzuje výstuž v ŽB konštrukciách
• Zlepšuje spracovateľnosť betónov
• Znižuje množstvo potrebnej zámesovej vody, bez ovplyvnenia konzistencie
2200,00 €/kon.
2,20 €/l
115,00 €/sud
2,30 €/l
Spotreba: 0,2 %–2,0 % z hmotnosti cementu
PRÍSADY PRE ZIMNÉ BETÓNOVANIE
KEMA MIKROSILICA
17,5/1 30 vriec/paleta
Antikorózna prísada do betónov a malt na báze
amorfného SiO2 (microsilica, silica fume)
Prášková prísada na báze amorfného SiO2 (mikro oxid kremičitý, úlet oxidu kremičitého).
Keď sa pridá do betónu alebo malty v správnom množstve, prímes KEMA MIKROSILIKA má
nasledovné účinky: výborná spracovateľnosť, lepšia odolnosť proti korózii, lepšia odolnosť
proti mrazu a rozmrazovaniu, získavanie lepšej počiatočnej a konečnej pevnosti, zmenšenie
efektu »krvácania« betónu, zlepšenie vodotesnosti, zníženie kapilárnej nasiakavosti, získavanie
plynotesnosti. Používa sa ako účinná antikorózna prísada do betónu a cementových mált, vo
výrobe hnojív, v potravinárskom priemysle, na živočíšnych farmách, v chemickom priemysle,
pri stavbách na mori, a ďalších korozívnych prostrediach.
35,00 €/vrece
2,00 €/kg
Spotreba: 5 %–10 % z hmotnosti cementu
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 107
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
107
21.6.11 13:32
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
KEMA EXPAND
5/1
5 vreciek/kartón
30 kartónov/paleta
Chemická prášková prísada na kompenzáciu zmrašťovania
Na prípravu mált, cementových injektážnych suspenzií alebo betónov, kde sa požaduje kompenzácia zmrašťovania. Súčasne sa znižuje množstvo zámesovej vody, čím sa značne zlepšuje
plasticita alebo spracovateľnosť mált a betónov.
45,00 €/vrecko
9,00 €/kg
Spotreba: 0,3–0,5 % na kompenzačný účinok a mierne zväčšenie objemu
1 % z hmotnosti cementu nám zabezpečí približne 3 % zväčšenie objemu
KEMA NONSHRINK
1000/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
10/1
60 bandasiek/paleta
Tekutá chemická prísada na zníženie zmrašťovania
Tekutá prísada do betónov a cementových mált, ktorá účinne znižuje zmrašťovanie spôsobené
vysychaním. Môže byť použitá vo všetkých typoch betónov a cementových mált. Je vhodná
najmä pri výstavbe z betónov v prostredí, kde sa často objavujú praskliny kvôli vysychaniu
a kde dôsledky trhlín môžu byť veľmi škodlivé, napr. mostovky, parkovacie garáže, stavby v
pobrežných oblastiach, priemyselné podlahy, betónové nádrže, atď.
• Tekutina neobsahujúca vodu
• Po 28 dňoch znižuje zmrašťovanie spôsobené vysychaním až o 80 %
• Prevencia pred prasklinami spôsobenými vysychaním
8000,00 €/kon.
8,00 €/l
410,00 €/sud
8,20 €/l
85,00 €/band.
8,50 €/l
Spotreba: 2 % z hmotnosti cementu, 6–10 kg/m³ betónu
KEMAMENT STABILIZER
1000/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
Prísada na zlepšenie pumpovateľnosti betónu
Tekutá prísada na zlepšenie čerpateľnosti betónu a stabilitu betónových konštrukcií. Dodáva
tixotropné vlastnosti, čo znamená, že aj napriek svojej veľmi plastickej konzistencii nedochádza
k segregácii betónu.
• Viskozita betónu je rovná
• Pre všetky druhy betonáže
• Pre priemyselne vyrábané transportbetóny
• Na výrobu betónových prefabrikátov a pohľadových betónov
4400,00 €/kon.
4,40 €/l
240,00 €/sud
4,80 €/l
Spotreba: 0,2–1,5 % z hmotnosti cementu
1000/1 plastový kontajner
50/1
16 sudov/paleta
14000,00 €/k.
14,00 €/l
700,00 €/sud
14,00 €/l
KEMAMENT PR
É
NOV
Prísada do betónu na výrobu nízko poréznych betónov
Tekutá prísada do betónu na výrobu nízko poréznych betónov. Používa sa na výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov, kde je potrebné minimum pórov. Oblasti použitia: pri výrobe
pohľadového a omývaného betónu, pieskovaných alebo leštených betónových povrchov.
• Pre priemyselne vyrábané transportbetóny
• Na výrobu prefabrikátov z pohľadových betónov
Spotreba: 0,2–0,4 % z hmotnosti cementu
KEMACON MINERAL
10/1
60 bandasiek/paleta
50/1
16 sudov/paleta
Olej na debnenie a paženie s antikoróznym účinkom
Umožňuje spoľahlivé odlúčenie debniacich dielcov a kovového paženia od povrchu betónu
pri demontáži. Nezanecháva jamky a bodky v betóne. Chráni debnenie pred vlhkosťou a
kovové časti pred koróziou.
70,00 €/ban.
7,00 €/l
340,00 €/sud
6,80 €/l
Spotreba: 1 l pre 25–40 m²
108
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 108
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:32
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
KEMA ODFORMOVACÍ VOSK
Odformovací vosk na pohľadové betóny
KEMA ODFORMOVACÍ VOSK vytvára pohľadové betónové povrchy veľmi vysokej kvality na
prvkoch vyrobených z bielych, šedých alebo farebných cementov.Po vysušení vytvára jemný
voskový film na odliatom povrchu, ktorý vytvára hladký, leštený betón bez bublín, ktorý je
perfektne farebne homogénny. Aplikácia na pohľadové betónové prvky určené na vytvorenie
surového betónu (oddebneného) alebo betónov, ktoré majú byť následne povrchovo upravené
napr. pieskovaním, leštením, obrúsením, leptaním kyselinou alebo opracovaný kladivom.
Mal by sa aplikovať rozprašovačom s vhodným tlakom na zaistenie rovnomernej aplikácie.
Doporučuje se nechať zaschnúť cca 15 minut pred naliatím betónu.
225,00 €/kus
9,00 €/l
1760,00 €/kus
8,00 €/l
7000,00 €/kus
7,00 €/l
25/1
220/1
1000/1
Spotreba: 20–25 m²/liter
KEMACURE EKO
30/1
16 sudov/paleta
Tekutý prostriedok na tvrdnutie betónu
Polymérová prísada, bez obsahu rozpúšťadiel a vosku, šetrná k životnému prostrediu. Chráni
čerstvý betón a poter pred príliš intenzívnym vysúšaním povrchu a vytváraním trhlín. Nahrádza
potrebnú údržbu čerstvých betónových povrchov bezprostredne po demontáži debnenia.
Neznižuje priľnavosť finálnych náterov a lepiacich hmôt. Aplikuje sa striekaním na čerstvý
betónový povrch.
138,00 €/sud
4,60 €/l
Spotreba: cca. 200 g/m²
KEMA PP FIBER
FIBER 3
0,91/1 12 vriec/paleta
FIBER 6
0,91/1 12 vriec/paleta
Polypropylénové vlákna do betónov a poterov
Polypropylénové vlákna rôznych dĺžok a priemerov v závislosti od požiadaviek projektu. Vlákna
sú vložené do betónovej miešačky alebo do betónového čerpadla. Doba miešania je minimálne
1 min/m³ betónu alebo malty. Čo sa týka požiadaviek projektu a technologickej prípravy
betónu kontaktujte inžinierske a technické poradenské služby.
• Znížená zmraštivosť čerstvého betónu a nebezpečenstvo vytvárania trhlín
• Znížené mikrosegregačné odvzdušňovanie v čerstvom betóne
• Zvýšená pevnosť čerstvého betónu
• Zvýšená odolnosť proti mrazu a soliam
• Zvýšená odolnosť proti požiaru
• Zlepšený účinok a odolnosť voči obrusovaniu
13,28 €/vrece
12,61 €/vrece
KEMA PP
Fiber 3
Fiber 6
Vlastnosti
Dĺžka vlákna 3 mm
Dĺžka vlákna 6 mm
Spotreba: min. 0,9 kg/m³ betónu, min. 0,6 kg/m³ poteru
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 109
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
109
21.6.11 13:32
KREMIČITÝ PIESOK
Skvalitníme
stavby.
Vdychujeme
Vd
ychujeme
h j
život
ži t do
d piesku
pi k …
… piesok
sok pre správny domov a potešenie.
STAVEBNÝ PIESOK
BABY SAND
FILTER SAND
Na prípravu jemných omietok
Biely piesok do detských pieskovísk
Piesok na filtráciu a čistenie vody
BIELY STAVEBNÝ PIESOK
FUGA SAND
BEACHVOLLEY SAND
Na výrobu bielych jemných omietok
Piesok na škárovanie dlažby
Piesok na ihriská plážového volejbalu
PIESOK DO MÁLT A OMIETOK
DRESSING SAND
EPOXY SAND
Na prípravu mált a omietok
Piesok na vyrovnávanie
a údržbu trávnatých plôch
Suchý kremenný piesok
do epoxidových podláh
KEMA Stavebné materiály, s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji | T: 02 455 22 800 | F: 02 455 22 801 | E: [email protected]
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 110
21.6.11 13:32
KREMENNÉ PIESKY
KREMIČITÉ PIESKY
VO VRECIACH
STAVEBNÝ PIESOK
BIELY STAVEBNÝ PIESOK
PIESOK DO OMIETOK A MÁLT
BABY SAND
FUGA SAND
DRESSING SAND
FILTER SAND
EPOXY SAND
VOĽNE LOŽENÉ
KREMIČITÉ PIESKY
BEACHVOLLEY SAND
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 111
21.6.11 13:32
KREMENNÉ PIESKY
ZOZNAM EPOXIDOVÝCH PIESKOV
MENO
FRAKCIA
FARBA
EPOXYY SAND ES 0,1–0,3 mm
0,1–0,3 mm
prírodná biela
EPOXYY SAND ES 80
0,3–0,8 mm
prírodná
EPOXYY SAND ES 120
0,7–1,2 mm
prírodná
EPOXY SAND FARBY
PRÍRODNÝ
WHI
H TE
E 11
BRICK RED 30
RED 313
BLUE 40
GREEN 60
YELLOW 20
EARTH BROWN 811
GREY 70
BLACK 908
8
LIG
GHT
T GRE
R Y 10
MIX 1
MIX 2
MIX 3
MIX 4
JEDNOFAREBNÝ
EPOXYY SAND OC–WHITE 11
0,3–0,8 mm
biela
EPOXYY SAND OC–BRICK RED 30
0,3–0,8 mm
tehlovo červená
EPOXYY SAND OC–RED 313
0,3–0,8 mm
červená
EPOXYY SAND OC–BLUE 40
0,3–0,8 mm
modrá
EPOXYY SAND OC–GREEN 60
0,3–0,8 mm
zelená
EPOXYY SAND OC–
–YELLOW 20
0,3–0,8 mm
žltá
EPOXYY SAND OC–EARTH BROWN 811
0,3–0,8 mm
hnedá
EPOXYY SAND OC–GREYY 70
0,3–0,8 mm
šedá
EPOXYY SAND OC–BLACK 908
0,3–0,8 mm
čierna
EPOXYY SAND OC–LIGHT GREY 10
0,3–0,8 mm
svetlo šedá
VIACFAREBNÝ
EPOXYY SAND ESC–MIX 1
0,3–0,8 mm
čierna, šedá, biela
EPOXYY SAND ESC–MIX 2
0,3–0,8 mm
hnedá, biela, svetlo šedá
EPOXYY SAND ESC–MIX 3
0,3–0,8 mm
modrá, biela, svetlo šedá
EPOXYY SAND ESC–MIX 4
0,3–0,8 mm
tehlovo červená, sivá, biela
EPOXYY SAND ESC–MIX 5
0,3–0,8 mm
modrá, biela
ZOZNAM ZRNITOSTÍ KREMIČITÉHO PIESKU
MENO
FRAKCIA
PIESOK
N100
0,063–1,0 mm
Jemný piesok stavebný
N200
1,0–2,0 mm
Filter sand
N300
1,0–3,0 mm
N315
2,0–3,15 mm
Substrát pre filtre
N560
3,15–5,6 mm
Substrát pre filtre
N800
5,6–8,0 mm
Substrát pre filtre
N1600
8,0–16,0 mm
Substrát pre filtre
N2500
16,0–25,0 mm
Substrát pre filtre
N4000
16,0–40,0 mm
Substrát pre filtre
B35
0,063–0,355 mm
Baby sand
B80
0,1–0,8 mm
Fuga sand
B100
0,063–1,0 mm
Biely stavebný piesok, Beachvolley sand
B150
0,5–1,5 mm
Piesok na pieskovanie, Filter sand
B170
0,2–1,7 mm
B200
1,0–2,0 mm
PRÍRODNÉ
BIELE
Filter sand
MIX 5
POZEMNÉ / MLETÉ
M200
0–2,0 mm
M400
0–4,0 mm
Piesok do omietok a mált
Vysvetlivky: N – prírodný (žltý piesok), B – biely (mletý biely piesok), M – mletý piesok
Ďalšie značenie: F – filtračný piesok (napr. FN200), S – suchý piesok (jemný piesok sušený plameňom, napr N200S)
Z technických dôvodov (tlače), farby nezodpovedajú presne vzorkám farieb skutočných pieskov.
Farebné odtiene sa môžu líšiť od pôvodnej vzorky, kvôli rôznym vplyvom pri príprave, inštalácii
a vytvrdzovaní epoxidových alebo polyuretánových živíc. Ak je farba vytvrdnutej podlahy dôležitá, je potrebné urobiť test farebného piesku s epoxidovými (polyuretánovými) živicami na
malej, nenápadnej ploche v reálnych podmienkach inštalácie.
112
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 112
21.6.11 13:32
KREMENNÉ PIESKY
KREMIČITÉ PIESKY VO VRECIACH
JEMNÝ STAVEBNÝ PIESOK
40/1
30 vriec/paleta
25/1
40 vriec/paleta
25/1
40 vriec/paleta
6,80 €/vrece
0,17 €/kg
4,50 €/vrece
0,18 €/kg
Na prípravu jemných omietok/finálnych omietok
Jemný kremenný piesok, zrnitosť 0,06–1 mm. Pre jemné omietky na finálnu úpravu exteriérových a interiérových povrchov stien. Prirodzene vlhký.
BIELY JEMNÝ STAVEBNÝ PIESOK
NA OBJEDNÁVKU:
40/1 30 vriec/paleta
Na jemné biele omietky
Jemný kremenný piesok, zrnitosť 0,063–1 mm a v dekoratívnej bielej farbe. Pre dekoratívne
jemné biele omietky v interiéri a exteriéri, na bielu priľnavú maltu na lepenie mramoru a
priehľadného kameňa, na rekonštrukčné práce. Prirodzene vlhký.
4,00 €/vrece
0,16 €/kg
6,00 €/vrece
0,15 €/kg
PIESOK DO MÁLT A OMIETOK
40/1
30 vriec/paleta
25/1
40 vriec/paleta
25/1
40 vriec/paleta
Na hrubozrnnú maltu a omietku
Mletý kremenný piesok, zrnitosť 0–4 mm. Ideálny na hrubozrnnú maltu na murivo, hrubozrnnú
omietku a vonkajšie povrchy na jemnozrnný betón. Prirodzene vlhký.
5,60 €/vrece
0,14 €/kg
3,75 €/vrece
0,15 €/kg
BABY SAND
NA OBJEDNÁVKU:
40/1 30 vriec/paleta
Biely piesok do detských pieskovísk
Jemný kremenný piesok, zrnitosť 0,063–0,355 mm a v dekoratívnej bielej farbe. Pre detské
pieskoviská, ihriská atď. Prirodzene vlhký.
7,20 €/vrece
0,18 €/kg
5,00 €/vrece
0,20 €/kg
FUGA SAND
25/1
40 vriec/paleta
NA OBJEDNÁVKU:
40/1 30 vriec/paleta
Piesok na škárovanie dlažobných kociek,
vymývaných dlažieb, atď.
Kremenný piesok na zasýpanie škár, zrnitosť 0,1–0,8 mm alebo zrnitosť 1–2 mm. Plameňom
sušený kremenný piesok na zasýpanie škár dlažobných kociek, zámkovej dlažby, vymývaných
panelov atď. Vynikajúca spracovateľnosť a správna skladba zrnitosti zaručujú jednoduché
zasýpanie škár a kvalitné spojenie.
7,20 €/vrece
0,18 €/kg
4,75€/vrece
0,19 €/kg
DRESSING SAND
40/1
30 vriec/paleta
25/1
40 vriec/paleta
40/1
30 vriec/paleta
Kremenný piesok na vyrovnávanie a udržovanie
trávnatých plôch
Kremenný piesok na renováciu a údržbu trávnatých plôch, ako sú golfové ihriská, futbalové
ihriská a iné trávnaté plochy, zrnitosť 0,1–0,8 mm. Vynikajúca spracovateľnosť a správna
skladba zrnitosti zaručujú pokrytie trávnatých plôch kvalitným pieskom. Prirodzene vlhký.
6,00 €/vrece
0,15 €/kg
4,00 €/vrece
0,16 €/kg
FILTER SAND
NA OBJEDNÁVKU:
25/1 40 vriec/paleta
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 113
Na filtráciu a čistenie vody
Kremenné filtračné piesky so zrnitosťou zodpovedajúcou normám EN 12904 a DIN 4924.
Kremenné filtračné piesky sa získávajú zo špeciálne vyberaných kremenných ložísk.
Spracovávajú sa pomocou najnovšej technológie prania a mokrého oddelovania. Sú prírodného pôvodu alebo sa ďalej spracovávajú a majú výnimočnú chemickú čistotu (96–99 % SiO2).
Neobsahujú organické nečistoty, majú správnu zrnitosť a vynikajúce mechanické vlastnosti.
6,40 €/vrece
0,16 €/kg
4,25 €/vrece
0,17 €/kg
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
113
21.6.11 13:32
KREMENNÉ PIESKY
EPOXY SAND
EPOXY SAND ES 0,1–0,3
25/1
EPOXY SAND ES 80, ES 120
25/1
EPOXY SAND OC
25/1
Suchý kremenný piesek do epoxidových podláh.
Suchý kremenný piesok do epoxidových podláh rôznych zrnitostí a rôznych farieb. Plameňom
sušený kremenný piesok vysokej tvrdosti, chemicky odolný a so správnou zrnitosťou. Ideálny na
zmiešanie s epoxidovými živicami a tiež na pieskový posyp v epoxidových maltách a podlahách.
8,25 €/vrece
0,33 €/kg
7,75 €/vrece
0,31 €/kg
EPOXIDOVÝ PIESOK
ES
OC
ESC
22,50 €/vrece
0,90 €/kg
EPOXY SAND ESC
25/1
24,75 €/vrece
0,99 €/kg
Vlastnosti
Suchý kremenný piesok, prírodne sfarbený, rôzne zrnitosti
Jednofarebný suchý kremenný piesok, zrnitosť 0,3–0,8 mm
Viacfarebný suchý kremenný piesok, zrnitosť 0,3–0,8 mm,
viacfarebné zmesi
Spotreba: 0,06–0,5 kg/m² na zmiešanie s epoxidmi, 1,0–2,5 kg/m² na posyp epoxidov
VOĽNE LOŽENÉ KREMIČITÉ PIESKY
BEACHVOLLEY SAND
114
Piesok na plážový volejbal (kremenný piesok)
Dekoratívny biely jemný kremenný piesok, zrnitosť 0,1–1,0 mm. Vďaka zloženiu frakcie je
ideálny pre volejbalové ihriská a pre iné športoviská, rovnako ako aj pre detské ihriská. Piesky
zostávajú sypké aj po daždi, takže hra sa môže okamžite obnoviť. So správnym odvodnením
ihriska sa piesok ľahko udržuje a možno ho používať niekoľko rokov. Prirodzene vlhký.
150,00 €/t
0,15 €/kg
sypký materiál
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 114
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:33
OSTATNÉ VÝROBKY
KEMA PROFIL CPCI/75–10
KEMA PROFIL CPCI/75–10E
KEMA PROFIL CPCI/75–10G
KEMA PROFIL NZA /80–ALU
ROHOVÝ PROFIL
SCHODISKOVÝ PROFIL
KLINCOVÝ VALEC
KLINCOVÉ PAPUČE
HLINÍKOVÁ STIERKA
OZUBENÁ ČEPEĽ
VEĽKOPLOŠNÁ ŠKRABKA
STIERKA Z PENOVEJ GUMY
INJEKTÁŽNE PAKERY
RUČNÁ TLAČNÁ PIŠTOĽ
KEMA DRAIN
KEMA GARDENCLEAN
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 115
21.6.11 13:33
OSTATNÉ VÝROBKY
KEMA PROFIL CPCI/75 – 10
Dĺžka: 2,7 m
75,00 €/kus
Ukončovací profil
• Lesklý profil
Rozmery:
39,00 €/kus
Uholník pre ukončovací profil
Uholník z ušľachtilej ocele pre ukončovací odkvapový profil.
• Lesklý povrch
KEMA PROFIL CPCI/75 – 10E
80/80 mm
KEMA PROFIL CPCI/75 – 10G
Dĺžka: 80 mm
11,00 €/kus
Dĺžka: 20 m
38,00 €/kus
Predlžovacia vložka okapového profilu
Predlžovacia spojka na napojenie alebo predĺženie ukončovacieho odkvapového profilu z
ušľachtilej ocele.
• Lesklý vzhľad
KEMA PROFIL NZA /80 – ALU
Hliníkový profil na vysoké zaťaženie
Dilatačný profil výšky 8 mm, pod pokládku keramickej dlažby s vyššími a intenzívnejšími
zaťaženiami. Deformovateľnosť až do 2 mm.
ROHOVÝ PROFIL
Profil pre rohový spoj
Profil, vyrobený z kvalitného PVC s veľmi nízkou relatívnou hustotou, používaný na prípravu
trvanlivého, tesného a čistého spojenia stena-podlaha (rohový spoj), napríklad pre balkóny,
terasy,v priemyselných objektoch, garážach v suterénoch, ako aj v laboratóriách. Výhodou
použitia profilu oproti klasickému vyhotoveniu kútového spoja je presnosť a rovnosť spojenia stena-podlaha.ROHOVÝ PROFIL je možné natrieť epoxidovým, polyuretánovým alebo
akrylovým náterom.
• Jednoduché použitie
• Nízka hmotnosť
• Vysoká pevnosť v ťahu a tlaku
• Mierna absorpcia vody
• Rozmer: 30 x 100 (150) mm
Dĺžka: 2,5 m
cena na vyžiadanie
116
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 116
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:33
OSTATNÉ VÝROBKY
SCHODOVÉ PROFILY
Dĺžka: 2,5 m
cena na vyžiadanie
Dekorativny ukončovací profil na schody
Profil, vyrobený z kvalitného PVC s veľmi nízkou relatívnou hustotou, používaný na dekoratívne
ukončenie na schodoch s použitím samonivelizačných epoxidových alebo polyuretánových živíc.
Výhodou použitia profilu oproti klasickému detailu ukončenia schodu je presnosť a rovnosť
schodov. Môže sa použiť pri nových stavbách ako aj pri renovácii a na zaistenie nešmykľavých
a pevných schodov. K dispozícii je vo všetkých farbách podľa farebnej škály RAL (za určitých
podmienok) a môže byť natretý epoxidovým, polyuretánovým alebo akrylovým náterom.
• Jednoduché použitie
• Nízka hmotnosť
• Vysoká pevnosť v ťahu a tlaku
• Mierna absorpcia vody
• RAL 7032 na sklade
• Rozmer: cca. 51 x 40 mm
1 kus
cena na vyžiadanie
Valec na odstránenie vzduchových bublín z náteru
Klincový valček vyrobený z plastu odolného voči rozpúšťadlám na zabránenie vzniku nerovnosti a odstraňovanie vzniknutých vzduchových bublín pri realizácii epoxidových náterov.
• Priemer 88 mm
• Dĺžka klincov 21 mm
• Dve šírky: 25 a 50 cm
KLINCOVÝ VALEC
KLINCOVÉ PAPUČE
Papuče na chôdzu po čerstvo nanesených epoxidoch
Papuče, ktorými sa dá prechádzať aj po hrubších vrstvách a tiež vhodné pre nerovné podlahy.
Špeciálne hroty zabezpečujú väčšiu stabilitu v porovnaní s inou obuvou s hrotmi. Popruhy sa
dajú jednoducho prichytiť a neuvolňujú sa z chodidla.
• Dĺžka hrotov 30 mm
• V sade s popruhmi upevnenými suchým zipsom
1 pár
cena na vyžiadanie
HLINÍKOVÁ STIERKA
1 kus
cena na vyžiadanie
Škrabka na nanášanie epoxidov a lepidiel
HLINÍKOVÁ STIERKA so svorkami, ktoré držia vymeniteľné ozubené čepele. Stierka je vyrobená z hliníka, aby bola ľahká a tiež stabilná. Na aplikáciu lepiacich hmôt a náterov, hlavne s
plnivami,vhodné sú najmä ozubené čepele.
• Vhodný pre čepele šírky 280 mm
1 kus
cena na vyžiadanie
Čepeľ na nanášanie náterov
• Na epoxidové nátery je vhodná čepeľ s výškou zubu 3 × 3 × 3 mm
(výška zubu × medzera medzi zubami × šírka od špičky zubu)
• Šírka čepele je 280 mm
OZUBENÁ ČEPEĽ
VEĽKOPLOŠNÁ ŠKRABKA
Škrabka na nanášanie epoxidov a lepidiel
VEĽKOPLOŠNÁ ŠKRABKA vybavená svorkami z ušľachtilej ocele, ktoré držia dve ozubené čepele.
Veľkoplošná škrabka sa dodává komplet s tyčovým držiakom. Je vhodná tiež na ručné nanášanie.
• Vhodná pre čepele šírky 560 mm
1 kus
cena na vyžiadanie
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 117
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
117
21.6.11 13:33
OSTATNÉ VÝROBKY
STIERKA Z PENOVEJ GUMY
1 kus
cena na vyžiadanie
Gumená stierka
• Kovová konštrukcia
• Dvojitá gumená stierka, hrúbka 35 mm
• Šírka 45 cm
1 kus
cena na vyžiadanie
Vysoko tlakový injektážny stroj
Vysokotlakové plniace stroje pre injektáž betónu alebo injektáž syntetických živíc. INJEKTÁŽNE
PAKERY sú vybavené nízkotlakovými kužeľovitými výstupkami, ktoré sú vhodné ako pre
nízkotlakové, tak pre vysokotlakové operácie.
• Priemer 13 mm
• Dĺžky 90 a 115 mm
• Závit a závit hrdla M6
INJEKTÁŽNE PAKERY
RUČNÁ TLAČNÁ PIŠTOĽ
Na 600 ml balenie tmelov v ALU črievku
Škárovacia pištoľ, objem 600 ml. Kryt je z hliníkovej ocele s otočným valcovým držiakom.
29,00 €/kus
1 kus
KEMA DRAIN
Drenážna fólia s plsťou
Ochranná drenážna fólia poskytuje vynikajúcu drenážnu a fyzickú ochranu pre podzemné
základnové steny. Rohož z netkanej geotextílie s jamkami vytvára súvislú vzduchovú medzeru
na spoľahlivé vetranie a odvodnenie pritekajúcej vody z okolitej pôdy. Ďalšie oblasti aplikácie
zahŕňajú suterény, podzemné parkovacie garáže, strešné terasy, strechy parkovacích garáží, atď.
• Farba: šedá
• Odolnosť voči širokému radu chemikálií
• Výška jamky: 10 mm
• Kapacita odvodnenia: približne 4,8 l/m/s
Doska: 2 m × 12,5 m
cena na vyžiadanie
KEMA GARDENCLEAN
Prírodný agent na odháňanie mačiek a psov
Prírodný prostriedok odpudzujúci mačky a psov z priestorov, kde ich exkrementy spôsobujú
znečistenie, napr. pieskoviská, detské ihriská a na zelených záhonoch a v záhradách. Jemne
podrvená vulkanická kamenina má špeciálnu vlastnosť dlhodobého uvoľňovania éterických olejov a tak GARDENCLEAN účinkuje dlhý čas. Vďaka jemnej granulácii je GARDENCLEAN prakticky
nepostrehnuteľný v pieskoviskách ani na zelených záhonoch a zároveň sa nevymýva dažďom.
• Neškodný pre zdravie
• Dlhodobý účinok
• Prírodný s antibakteriálnym pôsobením
• Citrusová vôňa, vhodný aj na vnútorné použitie
7,90 €/kg
1 kg
Spotreba: 0,5 kg na 100 kg piesku
30–50 g/m² zelených plôch
118
BALENIE
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 118
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
21.6.11 13:33
POZNÁMKY
119
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 119
21.6.11 13:33
OBCHODNÉ PODMIENKY
CENY, BALENIE, DOPRAVA
Ceny v cenníku sú základné, bez DPH, uvedené v eurách v poradí cena za balenie a jednotková cena za 1 kg. Ceny sú bez dopravy ku konečnému zákazníkovi.
Výrobky sú dodávané v štandardnom balení. Výrobky sú balené v papierových fóliovaných vreciach, vedrách alebo bandaskách v závislosti od druhu materiálu a
sú dodávané na europaletách. Presný spôsob balenia je uvedený pri každom výrobku osobitne. Europalety sú vratné a sú zálohované čiastkou 6,60 € / kus v cene
bez DPH. Pri odbere tovaru nad 20 ton bude poskytnutá odberateľovi doprava tovaru na miesto určenia v SR zdarma. Na neštandardné RAL odtiene pre epoxidové
a polyuretánové podlahy sú účtované príplatky podľa aktuálneho cenníka pre epoxidy a polyuretány (viac info a aktuálne príplatky na www.kema-on.net alebo
e-mailom na [email protected]).
VŠEOBECNÉ DODACIE
PODMIENKY
Úvodné ustanovenia
Na základe kúpno-predajnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar z aktuálnej ponuky spoločnosti KEMA
Stavebné materiály s.r.o. (ďalej predávajúci) v cene podľa platného cenníka predávajúceho. Kupujúci bude od predávajúceho kupovať tovar na základe tohto
zmluvného vzťahu za podmienok uvedených v obchodnej zmluve. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom termíne, množstve
a kvalite. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne, včas a podľa platných platobných
podmienok uvedených v kúpno-predajnej zmluve. Predávajúci predloží kupujúcemu aktuáne platný cenník svojich predávaných výrobkov v Slovenskej Republike.
Kupujúci sa s týmto cenníkom oboznámi a tento cenník je tak neoddeliteľnou súčasťou kúpno-predajnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Kúpne ceny a
platobné podmienky osobitne riadi kúpno-predajná zmluva.
Objednávka tovaru
Kupujúci sa zaväzuje objednať tovar u predávajúceho v písomnej forme zaslanej predávajúcemu poštou, faxom, e-mailom resp. osobne. Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje ako je: meno kupujúceho a predávajúceho, presné údaje o kupujúcom a predávajúcom, presné označenie tovaru a objednané množstvo,
termín dodávky tovaru resp. vlastného odberu v sklade predávajúceho , presnú adresu dodávky tovaru predávajúcim, pečiatka a podpis oprávnenej osoby. Kupujúci zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenia objednávky. Predávajúci je povinný do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky potvrdiť kupujúcemu
prevzatie objednávky. Potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim sa stáva objednávka záväznou pre obidve strany.
Dodávka tovaru
Predávajúci je povinný na základe správne a úplne vyplnenej objednávky dodať tovar kupujúcemu v termíne podľa potvrdenia objednávky resp. osobnej dohody
kupujúceho s predávajúcim, ak sa kupujúci rozhodol pre osobný odber tovaru v sklade predávajúceho. Pri dodaní tovaru kupujúcemu sa predávajúci zbavuje
zodpovednosti za tovar v momente naloženia tovaru na dopravný prostriedok a potvrdenia prevzatia tovaru prepravcom. Pri osobnom odbere tovaru kupujúcim
v sklade predávajúceho sa predávajúci zbavuje zodpovednosti za tovar v momente naloženia tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho a potvrdenia prevzatia
tovaru kupujúcim. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v štandartnom balení tak, aby sa vylúčilo jeho poškodnie počas dopravy do skladu resp. miesto dodania
kupujúceho. Pri prevzatí tovaru bude kupujúcemu odovzdaný dodací list v dvoch vyhotoveniach. Kupujúci na kópiu tohto dodacieho listu potvrdí prevzatie tovaru
resp. poznačí výhrady spojené s prevzatím tovaru. Ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar resp. množstvo, ktoré neboli objednané kupujúcim, kupujúci má právo
tento neobjednaný tovar alebo množstvo neprevziať ale taktiež neprevziať ho ani do úschovy. Tento neobjednaný tovar môže kupujúci vrátiť predávajúcemu
späť na náklady predávajúceho. V prípade, že kupujúci tento neobjednaný tovar alebo množstvo prevezme, vzniká mu povinnosť za tento tovar zaplatiť tak, ako
by si ho objednal. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k dodanému tovaru až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny uvedenej na faktúre predávajúceho.
Kvalita tovaru a reklamácia
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar, ktorý zodpovedá platným právnym predpisom Slovenskej Republiky. Predávajúci poskytuje na tovar záruku
podľa podmienok výrobcu. Kupujúci je povinný si prevzatý tovar skontrolovať a to jeho správne množstvo, skladbu sortimentu, kvalitu balenia a to pred podpisom dodacieho listu. Reklamácie uzná predávajúci iba v tom prípade, ak kupujúci uplatní u predávajúceho do 3 pracovných dní po prevzatí tovaru s doložením
záznamu spísaného s dopravcom tovaru resp. vodičom prepravcu. Poškodenie časti dodávky tovaru neoprávňuje kupujúceho vrátiť celú zásielku predávajúcemu
resp. na reklamáciu celej dodávky tovaru. Skryté vady zistené v priebehu dalšieho spracovania dodávky tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez
zbytočného odkladu po ich zistení. Reklamácie si uplatňuje kupujúci u predávajúceho výhradne písomnou formou. Nepatrné odchýlky vo farebnosti so vzorkovníkom predávajúceho sa nepovažujú za vady a nemôžu byť preto predmetom reklamácie. Všetky ostatné zodpovednosti za vady sa budú riešiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného Zákonníka.
Špeciálne ujednania
Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu vratné palety (ak tieto boli predmetom dodávky) na ktorých bol dodaný tovar čisté a nepoškodené a to pri nasledujúcej
dodávke tovaru resp. najneskôr do 90 dní od ich obdržania. Predávajúci má právo od kupujúceho neprevziať poškodené alebo znečistené palety. Za všetky
nedodané palety kupujúcim resp. za dodané palety v poškodenom alebo znečistenom stave má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu hodnotu za jednu
paletu vo výške 6,60 Euro bez DPH.
Sankcie
Kupujúci uhradí predávajúcemu úroky z omeškania za nezaplatený tovar vo výke 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Pre prípad uplynutia
splatnosti faktúry resp. po neakceptovaní upomienky predávajúceho kupujúcim, je kupujúci uzrozumený, že predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy či splnenia
jednotlivej objednávky a vymáhať všetky svoje pohľadávky voči kupujúcemu súdnou cestou. Všetky náklady s tým spojené budú účtované kupujúcemu. Zmluvné
strany sa dohodli, že ak bude kupujúci v omeškaní so splácaním faktúry za dodaný tovar viac ako 15 dní po splatnosti faktúry tovaru, má právo predávajúci
odmietnuť dodať ďalší tovar až do uhradenia omeškanej faktúry.
Vyššia moc
Prírodné katastrofy, vojna, mobilizácia, blokáda, zákaz exportu a importu, zlyhanie strojového parku, štrajk, zmena legislatívy a všetky podobné udalosti, ktorým nevie predávajúci zabrániť, ktoré znemožnia plnenie zmluvy alebo jej plnenie neprimeranie sťažia oprávňujú predávajúceho k tomu, aby od zmluvy odstúpil
alebo aby plenie zmluvy na primerane dlhé obdobie prerušil. V prípade akéhokoľvek sporu sa predávajúci a kupujúci budú snažiť riešiť tento spor prednostne
dohodou, pokiaľ takto nedôjde k dohode, miestne príslušný súd na prejednanie veci je súd v mieste sídla predávajúceho.
PLATNOSŤ
Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. 7. 2011. Súčasne sa rušia doterajšie obchodné podmienky 2010-2011.
KEMA KATALÓG VÝROBKOV
V l vydal KEMA Stavebné materiály s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, T: 02 455 22 800, F: 02 455 22 801, E: [email protected], W: www.kema-on.net
prepress MARKO HANC l vytlačil TISKARNA S-TISK d.o.o. Beltinci l náklad 3000 ks l obrázky sú symbolické l vyhradzujeme si právo na zmenu výrobného program l za tlačové chyby nezodpovedáme
120
KEMA_Katalog2011_SVK.indd 120
21.6.11 13:33
Kema International
SLOVINSKO
KEMA PUCONCI d.o.o.
Puconci 109, 9201 Puconci
Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00
F: +386 (0)2 545 95 10
E: [email protected]
ČESKÁ REPUBLIKA
KEMA STAVEBNÍ MATERIÁLY, s.r.o.
Sviadnov 435, 739 25 Sviadnov
Česká Republika
T: +420 (0)558 655 222
F: +420 (0)558 655 222
E: [email protected]
MAĎARSKO
KEMA ÉPÍTŐANYAGOK –
MAGYARORSZÁG Kft
2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 100
Magyarország
T: +36 (0)1 295 1822
F: +36 (0)1 297 0753
E: [email protected]
SLOVENSKO
KEMA STAVEBNÉ MATERIÁLY, s.r.o.
Nádražná 34, 90028 Ivanka pri Dunaji
Slovensko
T: +421 (0)2 455 22 800
F: +421 (0)2 455 22 801
E: [email protected]
UKRAJINA
ТОВ KEМA УКРАЇНА
вул. Промислова 8, 08132 м. Вишневе
Україна
T: +380 (0)44 502 03 26
F: +380 (0)44 502 03 26
E: [email protected]
BIELORUSKO
ИП KEМA
ул. Гурского 11 А, комн. 82
220015, г. Минск
Беларусь
T: +375 (0)17 252 26 39
F: +375 (0)17 252 27 19
E: [email protected]
RUMUNSKO
KEMA MATERIALE DE CONSTRUCŢII
Soseaua Odaii, Nr. 157-163, camera 4, sector 1
013604 Bucuresti
România
T: +40 (0)21 252 00 59
F: +40 (0)21 252 62 51
E: [email protected]
SRBSKO
КЕМА BEOGRAD d.o.o.
Bul. M. Pupina 10v, 11070 Novi Beograd
Srbija
T: +381 (0)11 301 88 99
F: +381 (0)11 301 85 85
E: [email protected]
BULHARSKO
КЕМА БЪЛГАРИЯ еоод
бул. Гоце Делчев, вх. Г, ет. 1, ап. 2
1404 София
България
T: +359 (0)88 579 00 14
F: +359 (0)2 958 58 66
E: [email protected]
CHORVÁTSKO
KEMA ZAGREB d.o.o.
VIII Vrbik 33D, 41000 Zagreb
Hrvatska
T: +385 (0)1 619 82 63
F: +385 (0)1 619 82 47
E: [email protected]
BOSNA A HERCEGOVINA
KEMA BH d.o.o.
Lužansko polje 40, 71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina
T: +387 (0)33 764 065
F: +387 (0)33 764 126
E: [email protected]
ČIERNA HORA
KEMA MONTENEGRO d.o.o.
Ul Kralja Nikole 122/S, 81000 Podgorica
Crna Gora
T: +382 (0)20 648 638
F: +382 (0)20 648 639
E: [email protected]
MACEDÓNSKO
КЕМА СКОПЈЕ дооел
ул. Бахар Моис бр. 9а, 1000 Скопје
Македонија
T: +389 (0)2 306 98 07
F: +389 (0)2 306 98 07
E: [email protected]
Pri všetkých našich aktivitách sa zameriavame na úspech a budúcnosť. Naša spoločnosť sa nikdy neuspokojí len s jedinou možnosťou riešenia. Sme presvedčení
o tom, že práve z uceleného a komplexného prístupu majú naši zákazníci najväčší osoh. Zahraničné aktivity spoločnosti sú koordinované prostredníctvom
dvanástich pobočiek, ktoré poskytujú zákazníkom kompletné služby, kvalifikovanú technickú podporu a poradenstvo v nasledujúcich krajinách.
50 rokov referencií
Hotel Palace
Portorož, Slovinsko
Arcibiskupský palác
Kroměříž, Česká Republika
Centrum Aréna
Záhreb, Chorvátsko
Palác vodných športov
Brest, Bielorusko
Katedrála svätého Sava
Belehrad, Srbsko
Administratívna
budova Datacomp
Košice, Slovensko
KE
K
EMA Stavebné
Sta
é materi
mat iál
ály,
y, ss.r.o..
Nádražnáá 34,
34 900
00 28
2 Ivanka
ka ppri Dun
unnaj
aji
T: 02
0 455
45 22
2 800
0 , F: 0
02
2 45
455
4 5 22
2 80
01
W www
W:
w .kem
maa on.net
net,t, E:
E [email protected]
sk.k
.kem
.kemae a-on
on.ne
.net
ne
Skvalitníme
S
kvalittníme
sta
stavby.
avby.
KEMA Puc
KEMA
Pucon
onci
ci je
je sppoločnosť, ktorá sa vyznačuje zre
zrete
teľne vyhraneným a pevnýým ch
char
arak
akte
tero
rom
m,
fifilozofiou úspechu, seba
badô
dôve
vero
rou na trhu a úsilím
o dokonalosťť vo vš
všet
etkýých oblastiach svoj
ojej
ej
činn
či
činnos
nn stiti. Sm
Smee medzinárodná spolo
ločn
čnos
osťť so
zákl
zá
k adňou
dňou výrobných jedn
dnot
otie
iekk na spracovanie
kremennýchh ppiesk
skov
ov a m
materiálov určenýchh na
dokončovacie práce
ráce v stavebnícttve,
e kto
ktorá
rá sa
orientuje na export. Vďaka
Vďak našej inovatívnej
firemnej politike, neustálym invest
nvestíciám a skvelej
intuícii pri objavovaní tých správnychh príležitostí,
prílež
sme pozdvihli úroveň našej firmy nad všeobecbecne uznávaný priemer v oblasti výroby stavebných materiálov. Naša spoločnosť je v súčasnosti známa a uznávaná nielen na domácom
trhu, ale aj na zahraničných trhoch.
Kľúčom k vývoju
výv
ývoju výrobkov
výrobk
bkov najvyššej
najvyšš
ššej kvality
kvalility
ty sú
sú
kreatívne a priekopnícke
prriekopnícke postupy
pos
o tupy vo
o všetkých
v etkýchh
vš
etapách výrobnného
ho procesu. Zatiaľ,
Zatiaľ, čo prísne
pr
kont
ko
ntro
rolu
luje
jeme
me kvalitu materiálov
materiálo
lov vo všetkých
všetkýc
ých
fázach výroby, neustále zefektív
efektívňujeme
vňujeme poskytovani
niee čo nnaj
ajkv
kvalitnejš
j íchh vý
výrobkov
obkov pre optimálnu realizáciu všetkých druhov stavebných
má
bných
projektov naši
šim
m zá
záka
kazníkom.
Naši zákazníci pro
ofifitu
tujú
jú zzo zjednoteného a moderného sortimentu univerzálnycch i šp
špecializovaných stavebných materiálov vysokej kvalility
ty.
Sortiment
ortiment našich výrobkov zahŕňa širokú škálu
výrobkov pre komplexné staveb
stavebné riešenia. Náš
sortiment ustavične rozširujeme o nové výrobky.
Download

KEMA