Lima Prágerová, 6 rokov, ZUŠ Ľ. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava
platný od 1. februára 2015
CENNÍK
weber s hrdosťou podporuje umelecky nadané deti
0915 719 174
KONTAKTY
0915 719 174
0905 534 743
0905 334 662
ZA
S
0905 334 662
KK
RK
0908 770 030
SP
V
NM
PD
MA
ZV
Z
0903 414 950
MI
RS
NR
BA
KE
S
0905 888 409
LV
DS
0915 723 580
0905 492 909
0915 733 439
0907 848 928
ZÁHORSKÁ
DEVÍNSKA BYSTRICA
NOVÁ VES
0911 998 400
0911 998 400
DÚBRAVKA
LAMAČ
DEVÍN
KARLOVA
VES
Z
Area manager:
NOVÉ
MESTO
VAJNORY
STARÉ
MESTO
RUŽINOV
0911 107 477
ZÁPAD
0903 413 045
RAČA
VRAKUŇA
PODUNAJSKE
BISKUPICE
PETRŽALKA
0915 719 173
Poradca pre Spoločenstvá vlastníkov bytov
S
a správcovské družstvá:
0911 107 478
Poradca pre architektov:
0915 719 173
0907 848 928
JAROVCE
0903 403 913
RUSOVCE
ČUŇOVO
SEVER
Senior manager:
0905 925 452
Poradca pre Spoločenstvá vlastníkov bytov
S
a správcovské družstvá:
0905 431 674
Poradca pre architektov:
0905 925 452
0915 988 179
STRED
Area manager:
0905 338 628
Poradca pre Spoločenstvá vlastníkov bytov
V
FASÁDNE ŠTÚDIO
(Informácie pre architektov a projektantov)
a správcovské družstvá:
0905 431 674
Poradca pre architektov:
0905 338 628
0905 888 409
Poradca pre Spoločenstvá vlastníkov bytov,
správcovské družstvá:
0911 989 932
Poradca pre architektov:
0905 888 409
SKLADY
Zvolenská cesta 17, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/428 51 40, tel. sklad: 048/416 41 72
fax: 048/416 41 71
e-mail: [email protected]
www.weber-terranova.sk
Hraničná 2, 040 17 Košice – Barca
tel.: 055/636 77 61, tel. sklad: 055/799 82 74
fax: 055/799 82 75
e-mail: [email protected]
www.weber-terranova.sk
Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina
tel.: 041/500 74 18, fax: 041/500 74 19
e-mail: [email protected]
www.weber-terranova.sk
0907 848 928
CENTRÁLA
VÝCHOD
Area manager:
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR PRE NOVOSTAVBY
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Divízia Weber – Terranova
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
IČO: 31389139
IČ DPH: SK2020339761
Hotline: 00421/2/44 45 30 22
Odbyt, dodacie termíny:
00421/2/44 45 30 22 kl. 402, 403, 404, 405
Certifikáty výrobkov, licencie: 00421/2/44 45 30 22 kl. 443
Weber Akadémia: 00421/2/44 45 30 22, kl. 422
PR a marketing: 00421/2/44 45 30 22, kl. 442
Produktový manažér:
- fasády, kontaktné zatepľovacie systémy
- podlahy, lepidlá na obklady a dlažby - hydroizolácie fax: 00421/2/44 45 30 30
e-mail: [email protected]
www.weber-terranova.sk
0918 643 817
0905 888 407
0911 789 427
OBSAH
OBSAH
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
04
CHRÁNIME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
08
KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
12
OMIETKY (vonkajšie a vnútorné)
24
OMIETKY (dekoratívne a dizajnové)
30
NÁTERY (vnútorné a vonkajšie)
32
ZÁKLADNÉ OMIETKOVÉ A MALTOVÉ ZMESI
36
LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY
40
SYSTÉMY NA REKONŠTRUKCIU BALKÓNOV
44
PODLAHY
46
HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY
50
SANAČNÉ SYSTÉMY
54
HOBBY PROGRAM
57
INÉ PRODUKTY A SLUŽBY
58
VZORKOVNÍK FARIEB
59
3
Opäť byť bližšie
Urob si sám
Tipy a rady
pre domácich kutilov
EKO trendy
Zelené, pasívne
y
a nízkoenergetické dom
4
Okienko kvality
Odborne vám poradíme
pri rekonštrukcii
či stavbe domu
Trendy v stavebníctve
Trendy zo sveta,
zaujímavosti
Názov nášho účtu:
Saint-Gobain Weber Slovensko
k našim zákazníkom
Názov nášho účtu:
Saint-Gobain Weber Slovensko
s weberom je to ľahšie
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM Saint-Gobain Weber
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM Saint-Gobain Weber
V zákazníckom centre spoločnosti Saint-Gobain Weber Vás informujú profesionálni pracovníci.
Radi Vám ochotne pomôžu orientovať sa v záplave nových moderných materiálov, ktoré sa
v stavebníctve v súčasnosti používajú.
Sme Vám k dispozícii od 7:30 do 16:00 hod.
02/44 45 30 22
Aké služby Vám poskytne zákaznícke centrum?
Chystáte novú fasádu alebo zateplenie budovy, zvažujete obnovu vlhkého muriva, uvažujete
o rekonštrukcii kúpeľne, plánujete kladenie dlažby alebo budete klásť novú podlahu?
Čo Vám ponúka zákaznícke centrum Saint-Gobain Weber?
n
n
n
n
n
n
orientačnú cenovú kalkuláciu,
odporúčanie stavebnej firmy,
farebné grafické riešenie fasády,
výber najvhodnejšieho výrobku z hľadiska ceny a využiteľnej hodnoty,
poradenstvo cez telefón,
sprostredkovanie návštevy nášho technicko-obchodného poradcu.
Čo Vám ponúkajú technicko-obchodní poradcovia Saint-Gobain Weber?
n
n
n
n
n
n
6
spracovanie cenovej ponuky a kalkulácie,
okamžité odborné riešenie problému cez telefón,
návšteva technicko-obchodného poradcu priamo na stavbe,
pomoc pri stanovení najvhodnejšieho zloženia výrobkov z hľadiska využiteľnej hodnoty a ceny,
zaslanie vzoriek výrobkov a propagačných materiálov,
sprostredkovanie návštevy nášho špecialistu ku konkrétnemu problému.
Web stránka prináša celú radu nových funkcií a aplikácií v modernom dizajne:
INTERNET
WEBOVÁ STRÁNKA www.weber-terranova.sk
kalkulátor spotreby na výpočet potrebného materiálu
n možnosť porovnávania vlastností viacerých výrobkov naraz
n prehľadnejšia technická dokumentácia
n probémy a ich riešenia krok za krokom
n online aplikáca Weber fasádne štúdio
n prehľadné vzorkovníky farebných odtieňov
n
7
CHRánime životné prostredie
8
Chránime životné prostredie,
Spoločnosť Saint-Gobain Weber aktívne prispieva
k ochrane zdravia, životného prostredia a prírody
vôbec. Princípy zodpovedného správania si ctíme
v každej fáze životného cyklu našich produktov. Pri vývoji
nových výrobkov je pre nás samozrejmosťou myslieť na
budúcnosť, napríklad pri výbere vhodných surovín. Zároveň
sa neustále snažíme nielen zlepšovať už existujúce výrobky,
ich aplikačné vlastnosti či trvalú hodnotu pre zákazníka, ale
aktívne vyhľadávať a využívať aj možnosti k ochrane
zdravia či životného prostredia, ktoré nám pôsobenie
v stavebnom priemysle prináša.
CHRánime životné prostredie
chránime seba.
Znižovanie emisií CO2 je jedným z týchto krokov. Našou víziou je
postupne uviesť do života technológie a postupy umožňujúce
čo najviac znížiť emisie CO2 pri výrobe čo najširšieho sortimentu
produktov.
Už v súčasnosti máme v sortimente výrobky, ktoré sú výsledkom
našej snahy pre lepšie životné prostredie. Kúpou a použitím
výrobkov označených logom Weber ekologická značka môže každý
náš obchodný partner prispieť k ochrane životného prostredia. Weber ekologická značka odzrkadľuje politiku celej spoločnosti
Saint-Gobain, jej ekologické správanie a zmýšľanie.
9
Objektívne ocenená kvalita
Objektívne ocenená kvalita
Saint-Gobain Weber má vedúce postavenie na trhu vďaka vysokej kvalite výrobkov
a permanentnej inovácii čoho dôkazom sú mnohé ocenenia udelené na medzinárodných
výstavách, veľtrhoch a od iných odborných nezávislých komisií.
Objektívne ocenená kvalita:
2014
CONECO Bratislava – Čestné uznanie
n ocenenie pre weber.xerm 844,
hydroizoláciu a lepiaci tmel v jednom
výrobku
CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo
n ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave
2013
CONECO Bratislava – Čestné uznanie
n ocenenie pre weber.col promax, vysoko kvalitnú elastickú lepiacu ľahčenú maltu na obklady a dlažby. Jedno balenie 17 kg má výdatnosť 25 kg balenia
CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo
n ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu na výstave
Slovak Gold – Slovak Gold Exclusive
n certifikát kvality za podnikateľskú
výnimočnosť a zabezpečovanie
ekonomických a iných hodnôt
2012
CONECO Bratislava – Zlatá plaketa
n ocenenie pre weber.therm DECOR,
dekoratívnu tenkovrstvovú omietku
so vzhľadom tehly, pieskovcového
kameňa resp. granitu
CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo
n ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu
na výstave
2011
Pro Arch Banská Bystrica – Čestné uznanie
n ocenenie pre komplexnú radu
bezprašných lepidiel
CONECO Bratislava – Zlatá plaketa
n ocenenie pre tenkovrstvovú omietku
weber.pas topdry
CONECO Bratislava – CONECO ENERGO
ECO NAJ
n ocenenie pre kontaktné zatepľovacie
systémy weber.therm
10
CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo
n ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu
na výstave
2010
Slovak Gold – Zlatá medaila
n certifikát kvality pre kontaktný
zatepľovací systém weber.therm plus
ultra
CONECO Bratislava – Zlatá plaketa
n ocenenie pre kontaktný zatepľovací
systém weber.therm LockPlate
CONECO Bratislava – CONECO ENERGO
ECO NAJ
n ocenenie pre kontaktné zatepľovacie
systémy weber.therm
CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo
n ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu
na výstave
2009
Slovak Gold – Grand Prix
n najvyšší certifikát kvality pre kontaktný
zatepľovací systém weber.therm minus 7
Slovak Gold – Zlatá medaila
n certifikát kvality pre tenkovrstvovú
omietku weber.pas clean
Pro Arch Banská Bystrica – Čestné uznanie
n ocenenie pre Superflex D24
CONECO Bratislava – Čestné uznanie
n ocenenie pre kontaktný zatepľovací
systém weber.therm plus ultra
CONECO Bratislava – Zlatý Leonardo
n ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu
na výstave
2008
Slovak Gold - Slovak Gold Exclusive
n predĺženie certifikátu kvality
za podnikateľskú výnimočnosť
a zabezpečovanie ekonomických
a iných hodnôt
Slovak Gold - Zlatá medaila
n predĺženie certifikátu kvality pre
dekoratívnu omietku weber.pas
marmolit
CONECO Bratislava - Zlatá plaketa
n ocenenie pre zimný lepiaci a stierkový
tmel weber.therm minus 7
CONECO Bratislava - Čestné uznanie
n ocenenie pre bezprašný lepiaci tmel na
obklady a dlažby weber.col progres 400
For Arch Banská Bystrica - Grand Prix
n ocenenie pre bezprašný lepiaci tmel na
obklady a dlažby weber.col progres 400
2004
Slovak Gold - Zlatá medaila
n certifikát kvality pre kontaktný
zatepľovací systém weber.therm
exclusive
Slovak Gold - Zlatá medaila
n certifikát kvality pre kontaktný
zatepľovací systém weber.therm klasik M
CONECO Bratislava - Zlatá plaketa
n ocenenie pre sanačný systém RETEC
2003
Slovak Gold - Zlatá medaila
n predĺženie certifikátu kvality
pre kontaktný zatepľovací systém
weber.therm exclusive
Slovak Gold - Zlatá medaila
n predĺženie certifikátu kvality pre
tenkovrstvovú omietku weber.pas clean
Slovak Gold - Zlatá medaila
n certifikát kvality pre pre silikátsilikónovú omietku EXTRA CLEAN
CONECO Bratislava - Čestné uznanie
n ocenenie pre silikát-silikónovú omietku
EXTRA CLEAN
For Arch Banská Bystrica - Čestné uznanie
n ocenenie pre kontaktný zatepľovací
systém s povrchovou úpravou silikátsilikónovou omietkou EXTRA CLEAN
2006
2002
2007
Slovak Gold - Slovak Gold Exclusive
n certifikát kvality za podnikateľskú
výnimočnosť a zabezpečovanie
ekonomických a iných hodnôt
Slovak Gold - Zlatá medaila
n predĺženie certifikátu kvality
pre dekoratívnu omietku
weber.pas marmolit
Slovak Gold - Zlatá medaila
n predĺženie certifikátu kvality pre
tenkovrstvovú omietku weber.pas clean
CONECO Bratislava - Čestné uznanie
n ocenenie pre tenkovrstvovú omietku
weber.pas akrylát-silikónovú
2005
Slovak Gold - Zlatá medaila
n certifikát kvality pre dekoratívnu
omietku weber.pas marmolit
Slovak Gold - Zlatá medaila
n predĺženie certifikátu kvality
pre kontaktný zatepľovací systém
weber.therm klasik MW
CONECO Bratislava - Čestné uznanie
n ocenenie pre tenkovrstvovú omietku
weber.pas winter
Trvalo udržateľná kvalita
Trvalo udržateľná kvalita
Slovak Gold - Slovenské zlato
n certifikát kvality za podnikateľskú
výnimočnosť a prínos pre podnikateľské
prostredie na Slovensku
For Arch Banská Bystrica - Čestné uznanie
n ocenenie pre komplex výrobkov FERMA
- lepidlá a škárovačky pre obklady a
dlažby
2001
Slovak Gold - Grand Prix
n certifikát kvality pre produkt marmolit
For Arch - Grand Prix
n ocenenie pre Silamin najparopriepustnejší kontaktný
zatepľovací systém na slovenskom trhu
2000
Slovak Gold - Zlatá medaila
n certifikát kvality pre produkt marmolit
1994
Kryštálový pohár CONECO ‚94
n ocenenie za komplexný systém omietok
značky TERRANOVA
11
KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
KONTAKTNÉ
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
ETICS (External Thermal Insulation Composite System podľa ETAG004) – kontaktný zatepľovací systém
je obal zvislých konštrukcií, ktorý znižuje únik tepla z budovy.
Kontaktné zatepľovacie systémy weber.therm sú vytvorené na základe princípu zosúladenia fyzikálnych vlastností
lepiacej stierky (malty), tepelnoizolačnej vrstvy, výstužnej stierky (malty), sklotextilnej mriežky, podkladného
náteru a povrchovej úpravy zabezpečujúcej ochranu voči poveternostným vplyvom. Svojou funkciou zabezpečujú
dokonalú tepelnú ochranu budovy a podstatnou mierou tvoria estetické stvárnenie fasády.
Pri zatepľovaní kontaktnými zatepľovacími systémami by súčiniteľ svetlosti farby povrchovej úpravy mal byť
väčší ako 25 (vždy skontrolujte podľa súčiniteľa svetlosti farby uvedenej pri konkrétnom farebnom odtieni
podľa vášho výberu).
Všetky naše lepiace stierky (malty) sú použiteľné bez výškového obmedzenia. Spotreba závisí od rovinatosti
podkladu.
Kontaktné zatepľovacie
weber.therm terranova
ETA - 06/0084
weber.therm exclusive
SK TP - 14/0052
weber.therm mínus 7
SK TP - 14/0027
Lepiaca malta
weber.therm KPS
weber.therm exclusive
weber.therm KPS
weber.therm mínus 7
Tepelná izolácia
expandovaný
polystyrén EPS F
a šedý EPS
dosky a lamely
z minerálnej vlny
expandovaný
polystyrén EPS F
Rozperné kotvy
rozperné kotvy
rozperné kotvy
rozperné kotvy
Výstužná malta
weber.therm KPS
weber.therm exclusive
weber.therm KPS
weber.therm mínus 7
sklotextilná mriežka
sklotextilná mriežka
sklotextilná mriežka
weber 700
weber 700
weber 700
Podľa príslušného
certifikátu ETA.
Podľa príslušného
certifikátu ETA.
Podľa príslušného
certifikátu ETA.
Sklotextilná mriežka
Podkladný náter
Povrchová vrstva
12
kontaktný zatepľovací systém
weber.therm clima
Systémové komponenty:
– lepiaca a výstužná hmota weber.therm KPS
– tepelnoizolačná doska
z expandovaného polystyrénu
– rozperná kotva s plastovým hrotom
– lepiaca a výstužná hmota weber.therm KPS
– sklotextilná mriežka
– podkladný náter weber 700
– tenkovrstvová omietka weber.pas
kontaktný zatepľovací systém
weber.therm exclusive
Systémové komponenty:
– lepiaca a výstužná hmota weber.therm clima
– tepelnoizolačná doska z perforovaného polystyrénu
– rozperná kotva s plastovým hrotom
– lepiaca a výstužná hmota weber.therm clima
– sklotextilná mriežka
– podkladný náter weber 700
– tenkovrstvová omietka weber.pas
kontaktný zatepľovací systém
weber.therm flex
Systémové komponenty:
– lepiaca a výstužná hmota weber.therm exclusive
alebo weber.therm KPS
– tepelnoizolačná doska z minerálnej vlny
– rozperná kotva s kovovým hrotom
– lepiaca a výstužná hmota weber.therm exclusive
alebo weber.therm KPS
– sklotextilná mriežka
– podkladný náter weber 700
– tenkovrstvová omietka weber.pas
kontaktný zatepľovací systém
weber.therm minus 7
Systémové komponenty:
– silikónová lepiaca hmota weber.therm flex 707
– tepelnoizolačná doska z expandovaného
polystyrénu
– rozperná kotva s plastovým hrotom
– silikónová výstužná hmota weber.therm flex 708
– sklotextilná mriežka
– podkladný náter weber 700
– tenkovrstvová omietka weber.pas
KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
kontaktný zatepľovací systém
weber.therm terranova
kontaktný zatepľovací systém
weber.therm plus ultra
Systémové komponenty:
– lepiaca a výstužná hmota weber.therm mínus 7
– tepelnoizolačná doska
z expandovaného polystyrénu
– rozperná kotva s plastovým hrotom
– lepiaca a výstužná hmota weber.therm mínus 7
– sklotextilná mriežka
– podkladný náter weber 700
– tenkovrstvová omietka weber.pas winter
Systémové komponenty:
– lepiaca malta weber.therm plus ultra
– tepelnoizolačná vrstva weber.therm 022 plus ultra
– rozperné kotvy na pripevnenie izolačných platní
– výstužná malta weber.therm ultra
– sieťka zo sklených vlákien weber.therm 310
– podkladný náter weber 700
– tenkovrstvová omietka weber.pas
Kontaktný zatepľovací systém weber.therm plus ultra s novým tepelno-izolačným
materiálom na báze fenolovej peny.
systémy weber.therm
weber.therm clima
ETA - 06/0027
weber.therm flex
ETA - 05/0047
weber.therm plus ultra
ETA - 07/0258
weber.therm terradry
ETA - 12/0620
weber.therm clima
weber.therm flex 707
weber.therm plus ultra
weber.therm terrady
weber.therm KPS
perforovaný
polystyrén
Clima Rda
expandovaný
polystyrén EPS F
dosky na báze
fenolovej peny
expandovaný
polystyrén EPS 70 F
rozperné kotvy
rozperné kotvy
rozperné kotvy
rozperné kotvy
weber.therm clima
weber.therm flex 708
weber.therm plus ultra
weber.therm terrady
weber.therm KPS
sklotextilná mriežka
sklotextilná mriežka
sklotextilná mriežka
sklotextilná mriežka
weber 700
weber 700
weber 700
weber 700
Podľa príslušného
certifikátu ETA.
Podľa príslušného
certifikátu ETA.
Podľa príslušného
certifikátu ETA.
Podľa príslušného
certifikátu ETA.
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
13
KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
NÍZKOENERGETICKÉ
A PASÍVNE DOMY
NÍZKOENERGETICKÉ A PASÍVNE DOMY
V súčasnosti, aj napriek všeobecnej tendencii šetriť, je stále väčšina existujúcich i novopostavených
budov energeticky či technologicky veľmi náročná. Normy v stavebníctve sa v našich podmienkach
príliš nezaoberajú šetrením energií, aj napriek tomu, že oblasť nízkoenergetickej výstavby sa prudko
vyvíja. Nielen obytné stavby môžu ponúknuť rovnaký komfort pre pobyt človeka v nich aj s niekoľkonásobne nižšou spotrebou energií, s využitím surovín a zdrojov, ktoré nezaťažujú životné prostredie.
Čo vlastne znamená nízkoenergetický a pasívny dom?
Čo je nízkoenergetický a pasívny dom?
Pasívny dom je v princípe zdokonalený nízkoenergetický dom, t.j. stavebná koncepcia, ktorá zabezpečuje celosvetovo najvyšší štandard energetickej úspory a kvality prevedenia realizácie. Úspory energie
pri vykurovaní tvoria viac než 75% v porovnaní s predpísanými štandardmi pre novostavby. Vysoké
ceny energie obyvateľom energeticky pasívnych domov neprekážajú, pretože náklady na vykurovanie
a ohrev TÚV sú veľmi nízke. Konštrukčné metódy a tvar sú neobmedzené. Rozhodujúcou charakteristikou EPD je jeho výborná tepelná izolácia a vzduchotesnosť pre elimináciu tepelných strát. Vonkajšia
konštrukcia výborne izoluje, je optimalizovaná a v súhre s ostatnými komponentmi zabezpečuje
príjemnú vnútornú klímu a požadované úspory energie.
Kategorizácia domov podľa energetickej spotreby na vykurovanie:
• nulový dom
spotreba 0 až 5 kWh/m2. rok
• pasívny dom
spotreba 5 až 15 kWh/m2. rok
• nízkoenergetický dom
spotreba 15 až 50 kWh/m2. rok
• energeticky úsporný dom
spotreba 50 až 70 kWh/m2. rok
• súčasný štandard
spotreba 70 až 100 kWh/m2. rok
• energeticky náročné domy
spotreba viac ako 100 kWh/m2. rok
Výhody nízkoenergetického a pasívneho domu:
• úspora na prevádzke
• čiastočná energetická nezávislosť
• vysoký komfort kvality vnútorného prostredia
• spätné využívanie tepla z vnútorného vzduchu
• stály prívod čerstvého vzduchu
• stabilná klíma
• neprehrieva sa
• šetrný k životnému prostrediu
14
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
V oblasti zateplenia nízkoenergetických a pasívnych domov spoločnosť Weber odporúča
nasledujúce 3 základné riešenia:
1. BASIC
kontaktný zatepľovací systém weber.therm exclusive
Systémové komponenty:
• lepiaca a výstužná hmota weber.therm exclusive
alebo weber.therm KPS
• tepelnoizolačná doska z minerálnej vlny
• rozperná kotva s kovovým hrotom
• lepiaca a výstužná hmota weber.therm exclusive
alebo weber.therm KPS
• sklotextilná mriežka
• podkladný náter weber 700
• tenkovrstvová omietka weber.pas
KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
Nevýhodou je zvýšenie investičných nákladov v porovnaní s bežnou výstavbou pri dôraze na:
• zlepšenie tepelnej izolácie obvodového plášťa
• kvalitnejšie výplne okenných otvorov
• rekuperačná jednotka, t.j. vetracie zariadenie so spätným získaním tepla
• požiadavky na vysoko odborné a kvalitné prevedenie konštrukčných detailov
2. OPTIMAL
kontaktný zatepľovací systém weber.therm plus ultra
Systémové komponenty:
•
•
•
•
•
•
•
lepiaca a výstužná hmota weber.therm plus ultra
tepelnoizolačná doska na báze fenolovej peny
rozperné kotvy
lepiaca a výstužná hmota weber.therm plus ultra
sklotextilná mriežka
podkladný náter
povrchová úprava weber.pas
3. PROFI
kontaktný zatepľovací systém weber.therm Lock plate
Systémové komponenty:
•
•
•
•
•
•
•
lepiaca a výstužná hmota weber.therm
tepelnoizolačná doska s integrovaným vákuovým panelom
rozperné kotvy
lepiaca a výstužná hmota weber.therm
sklotextilná mriežka
podkladný náter
povrchová úprava weber.pas
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
15
Sanácia kontaktných zatepľovacích systémov
Sanačné systémy na obnovu a opravu
kontaktných zatepľovacích systémov.
K sanácii kontaktného zatepľovacieho systému sa
vlastníci domov odhodlávajú najmä z dvoch hlavných
dôvodov. Prvým dôvodom je nedostatočná hrúbka
zateplenia. Pred 20 rokmi bol 5 centimetrov hrubý
polystyrén štandardom. Vzhľadom na neustály
rast cien energií sa štandard dnes zvýšil takmer na
dvojnásobnú hrúbku. Druhým, ešte závažnejším,
dôvodom pre sanáciu komplexného zatepľovacieho
systému je jeho degradácia.
Najčastejším problémom starších zatepľovacích
systémov bývajú trhliny na povrchovej úprave. Môže
sa jednať o mikrotrhlinky, ktoré sú najmä estetickým
problémom alebo o trhliny závažnejšieho charakteru.
Trhliny na fasádach môžu vznikať najmä z dôvodu
nedodržania technologického predpisu pri realizácií,
prípadne použitím nevhodných materiálov pre
vytvorenie armovacej vrstvy – napríklad nevhodná
sklotextilná tkanina, ktorá nie je schopná odolávať
alkáliám obsiahnutých v lepidlách pre armovanie
zatepľovacieho systému. Takáto tkanina sa časom
úplne v lepidle „rozpustí“ a nie je schopná naďalej
prenášať napätia, ktoré na zatepľovací systém
pôsobia. Veľmi vážna porucha zatepľovacieho
systému je oddelenie lepiacej malty od pôvodnej
konštrukcie. Slangovo sa táto porucha nazýva
plávanie zatepľovacieho systému. Celý zatepľovací
systém drží iba pomocou rozperných kotiev.
Posledná spomenutá porucha vzniká hlavne, ak sa
izolačné tabule z polystyrénu alebo minerálnej vaty
lepia na podklad, ktorý je zaprášený alebo mastný.
V tomto prípade je asi najlepším riešením asanácia
celého zatepľovacieho systému a nalepenie nového
kontaktného zatepľovacieho systému. Pri ostatných
poruchách zatepľovacích systémov ponúka riešenie
spoločnosť Weber – Terranova.
Riešením je renovácia kontaktného zatepľovacieho
systému systémom, ktorý sa na slovenskom trhu
predáva pod obchodným názvom RETEC. Spomenutý
systém pozostáva z armovacieho tmelu RETEC
740, sklotextilnej tkaniny Vertex R178 (219g/m2),
rozperných kotiev s kovovým alebo plastovým tŕňom
(v závislosti od použitého izolantu), podkladného
náteru a samotnej tenkovrstvovej omietky. Prvým
krokom pri renovácii poškodeného zatepľovacieho
systému je dôkladné očistenie povrchu fasády –
16
najlepšie vysokotlakovou vodou. Týmto zabezpečíme,
aby sanačná malta RETEC 740 dostatočne priľnula
k povrchu jestvujúceho systému. Po očistení fasády
je potrebné po celej ploche starého systému vyrezať
rezným kotúčom vodorovné a zvislé drážky šírky
cca 8 mm do hĺbky 3 mm do tepelnej izolácie.
Vzdialenosť jednotlivých drážok je od 150 mm
do 300 mm.
Degradované miesta odporúčame vyspraviť lepidlom,
prípadne vysprávkovou hmotou weber.rep vysprávka.
V rámci ochrany zraku odporúčame pri rezaní drážok
používať ochranné okuliare. Plochu je potrebné
zbaviť prachu a na takto pripravený podklad môžeme
aplikovať sanačnú maltu RETEC 740. Maltu je možné
nanášať ručne alebo strojovo, nanáša sa celoplošne
v hrúbke 6 až 8 mm. Po aplikácií malty na stenu ju
upravíme zubovým hladidlom so zubom 10 mm.
Do ešte mäkkej malty vkladáme sklotextilnú sieťku
Vertex R178. Sieťovina musí byť uložená v 1/3 hrúbky
lepiacej malty od povrchu. Je potrebné, aby boli pri
armovaní dôsledne dodržané presahy jednotlivých
pásov sieťky. Minimálny presah sieťky je 100 mm,
zároveň odporúčame pri rohoch okien vkladať do
malty aj diagonálne výstuhy o rozmere 200 x 400
mm. Pokračujeme osadením rozperných kotiev.
Kotvy sa osádzajú do nezatuhnutej malty RETEC 740.
Kotva sa jemne zapúšťa do čerstvej malty a hneď po
osadení sa taniere rozperných kotiev zatierajú maltou
RETEC 740.
Nasleduje technologická prestávka pokiaľ sanačná
malta dokonale nevyschne. Doba schnutia malty
je závislá od teploty a vlhkosti ovzdušia, avšak vo
všeobecnosti platí, že jeden milimeter výstužnej
malty schne približne jeden deň. Po úplnom vyschnutí
výstužnej vrstvy pristúpime k aplikácií penetračného
náteru weber 700, nasleduje minimálne 24 hodín
trvajúca technologická prestávka. Po vyschnutí
penetračného náteru je povrch pripravený pre
aplikáciu tenkovrstvovej omietky v roztieranej alebo
ryhovanej štruktúre. Hrúbka zrna použitej omietky by
nemala byť menšia ako 1,5 mm. Ako najvhodnejšie
omietky pre systém RETEC sa javia vysokopružné
omietky weber.pas exclusive, weber.pas silikátová
a weber.pas clean.
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
Systémové komponenty:
1. poškodený zatepľovací systém
2. žliabky v existujúcom poškodenom zatepľovacom systéme
(šírka cca 8 mm, hĺbka cca 3 mm do starého izolačného materiálu)
3. Retec® 740 na celoplošné nalepenie dodatočných izolačných platní
4. polystyrénové fasádne platne (EPS-F) 040, alternatívne fasádne dosky
na báze minerálneho vlákna (MW-PT)
5. skrutkové hmoždinky na pripevnenie izolačných platní (6 ks/m2)
6. Retec® 740 na armovanie a uloženie sieťky zo sklených vlákien
(hrúbka vrstvy 5 mm)
7. sieťka zo sklených vlákien
8. konečná vrstva – silikónová omietka weber.pas exclusive, alternatívne
iné tenkovrstvové omietky
Sanácia kontaktných zatepľovacích systémov
RETEC s dodatočnou izoláciou
RETEC bez dodatočnej izolácie
Systémové komponenty:
1. poškodený zatepľovací systém
2. žliabky v existujúcom poškodenom zatepľovacom systéme
(šírka cca 8 mm, hĺbka cca 3 mm do starého izolačného materiálu)
3. Retec® 740 na armovanie a uloženie sieťky zo sklených vlákien
(hrúbka vrstvy 5 mm)
4. sieťka zo sklených vlákien
5. skrutkové hmoždinky na izolačné platne (4 ks/m2)
6. konečná vrstva – silikónová omietka weber.pas exclusive, alternatívne
iné tenkovrstvové omietky
weber.therm REFRESH
systém na sanáciu KZS
Systémové komponenty:
1. existujúci kontaktný zatepľovací systém
2. vyčistenie existujúcej povrchovej úpravy čistiacim prostriedkom
weber 709, resp. odstraňovačom rias, machov a lišajníkov
2
5
4
3. egalizačný náter pod silikónový náter – weber.ton elastosil
4. penetračný náter pod silikónový náter – weber 500
3
5. silikónový náter obsahujúci mikrovlákna – weber.ton micro V
1
Bližšie informácie o produkte získate u našich technicko-obchodných poradcov.
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
17
KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
weber.therm KPS
Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta
na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie
z expandovaného polystyrénu a v kombinácii so sklotextilnou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej
strane tepelnoizolačných materiálov z expandovaného
polystyrénu pod povrchovú úpravu.
Súčasť KZS weber.therm terranova a weber.therm exclusive.
kód 401P
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
lep. 4 / stierk. 3
0,500 €
15,00 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.therm exclusive
Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta
na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie
na báze minerálnej vlny a v kombinácii so sklotextilnou
mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov na báze minerálnej vlny
pod povrhovú úpravu.
Súčasť KZS weber.therm exclusive.
kód 401PE
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
lep. 5 / stierk. 4
0,520 €
15,60 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.therm clima
Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta
na báze cementu určená na lepenie perforovaného
polystyrénu a v kombinácii so sklotextilnou mriežkou
na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane perforovaného polystyrénu pod povrchovú úpravu.
Súčasť KZS weber.therm clima.
kód M721 (clima kleberspachtel)
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
lep. 4 / stierk. 3
0,650 €
19,50 €
Paletové množstvo: 1050 kg
weber.therm mínus 7
Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta
na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie
z expandovaného polystyrénu a v kombinácii so sklotextilnou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej
strane tepelnoizolačných materiálov z expandovaného
polystyrénu pod povrchovú úpravu. Vyvinutá na lepenie
a stierkovanie v chladnom období.
Súčasť KZS weber.therm mínus 7.
kód LZS777
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
lep. 4 / stierk. 3
0,700 €
21,00 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.therm
plus ultra
Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta
na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácia
na báze fenolovej peny a v kombinácii so sklotextilnou
mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov na báze fenolovej peny
pod povrchovú úpravu.
Súčasť KZS weber.therm plus ultra.
kód M768
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
lep. 5 / stierk. 6
0,720 €
21,60 €
Paletové množstvo: 1050 kg
weber.therm
terradry
Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta
na báze cementu určená na lepenie tepelnej izoláciez
expandovaného polystrénu a v kombinácíi so sklotextilnou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej
strane tepelnoizolačných materiálov z expandovaného
polystyrénu pod povrchovú úpravu.
Súčasť KZS weber.therm terradry.
kód 411P
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
lep. 4 / stierk. 3
0,560 €
16,80 €
Paletové množstvo: 1200 kg
18
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
kód M740
Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta
na báze cementu. Používa sa ako vyrovnávacia
a armovacia hmota pri sanáciách starých alebo poškodených kontaktných zatepľovacích systémov.
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
12
1,310 €
39,30 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.therm technik
Jednozložková prášková lepiaca a stierková malta
na báze cementu. Používa sa na stierkovanie a lepenie
tepelnej izolácie na drevotrieskové, sádrovláknité a OSB
dosky.
kód LZS 730
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
lep. 4 / stierk. 3
0,770 €
23,10 €
KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
Retec ® 740
Paletové množstvo: 1050 kg
Výrobok
(popis)
Kód
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
weber.therm flex 707 – silikónová lepiaca malta
M707
25
4
2,260 €
67,80 €
weber.therm flex 708 – silikónová armovacia stierka
M708
25
4
2,620 €
78,60 €
Produkty pre Váš rodinný dom ...
weber.therm EPS
Jednozložková prášková lepiaca malta na báze cementu
určená výhradne na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu na rodinné domy.
kód EPS-101
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
lepenie 4
0,259 €
7,77 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.therm
stierka
Jednozložková prášková výstužná malta na báze
cementu určená na zhotovovanie výstužnej vrstvy
v kombinácii so sklotextilnou mriežkou na lícnej strane
tepelnoizolačných materiálov.
kód WTS-25
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
3
0,265 €
7,95 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.therm RD
Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta
na báze cementu určená na lepenie tepelnoizolačných
materiálov a v kombinácii so sklotextilnou mriežkou
na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod povrchovú úpravu.
kód C TSS25
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
lep. 4 / stierk. 3
0,310 €
9,30 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.therm
LEPARM
Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta
na báze cementu určená na lepenie tepelnoizolačných
materiálov a v kombinácii so sklotextilnou mriežkou
na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod povrchovú úpravu.
kód 410P
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
lep. 4 / stierk. 3
0,285 €
8,55 €
Paletové množstvo: 1200 kg
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
19
KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
ROZPERNÉ KOTVY
Označenie kotvy
Kusov
v krabici
Kusov
na palete
Cena / 100 kusov
(bez DPH)
Cena / 100 kusov
(s DPH 20%)
Natĺkacie univerzálne tanierové kotvy (do pevných i dutých stavebných materiálov) – kotevná hĺbka 40 mm
NTK 8/60 U 110
NTK 8/60 U 130
NTK 8/60 U 150
NTK 8/60 U 170
NTK 8/60 U 190
NTK 8/60 U 210
NTK 8/60 U 230
ETA
07 / 0026
200
200
200
100
100
100
100
5400
5400
3600
3000
2000
2000
2000
18,70 €
20,20 €
22,20 €
25,80 €
30,70 €
36,10 €
44,30 €
22,44 €
24,24 €
26,64 €
30,96 €
36,84 €
43,32 €
53,16 €
Skrutkovacie univerzálne tanierové kotvy (do pevných i dutých stavebných materiálov) – kotevná hĺbka 25 mm, pórobetón 65 mm
STR 8/60 U 115
STR 8/60 U 135
STR 8/60 U 155
STR 8/60 U 175
STR 8/60 U 195
STR 8/60 U 215
STR 8/60 U 235
STR 8/60 U 255
ETA
05 / 0023
100
100
100
100
100
100
100
100
5000
4000
4000
3000
3000
3000
2000
2000
35,00 €
40,00 €
50,00 €
59,00 €
72,00 €
85,00 €
95,00 €
105,00 €
42,00 €
48,00 €
60,00 €
70,80 €
86,40 €
102,00 €
114,00 €
126,00 €
29,00 €
31,00 €
36,00 €
38,00 €
41,00 €
55,00 €
66,00 €
73,00 €
93,00 €
108,00 €
121,00 €
34,80 €
37,20 €
43,20 €
45,60 €
49,20 €
66,00 €
79,20 €
87,60 €
111,60 €
129,60 €
145,20 €
23,00 €
26,00 €
29,00 €
35,00 €
42,00 €
49,00 €
58,00 €
27,60 €
31,20 €
34,80 €
42,00 €
50,40 €
58,80 €
69,60 €
Skrutkovacia tanierová kotva s oceľovým tŕňom (krátka rozperná zóna) – kotevná hĺbka 25 mm
PTH-S 60/8-95
PTH-S 60/8-115
PTH-S 60/8-135
PTH-S 60/8-155
PTH-S 60/8-175
PTH-S 60/8-195
PTH-S 60/8-215
PTH-S 60/8-235
PTH-S 60/8-255
PTH-S 60/8-275
PTH-S 60/8-295
ETA
08 / 0267
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
8400
8400
7200
7200
4200
4200
4200
3600
3600
4200
4200
Skrutkovacia tanierová kotva s plastovým tŕňom (krátka rozperná zóna) – kotevná hĺbka 35 mm
PTH-SX 60/8-135
PTH-SX 60/8-155
PTH-SX 60/8-175
ETA
PTH-SX 60/8-195
PTH-SX 60/8-215 10 / 0028
PTH-SX 60/8-235
PTH-SX 60/8-255
20
200
200
100
100
100
100
100
7200
7200
4200
4200
4200
3600
3600
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
Označenie kotvy
Kusov
v krabici
Kusov
na palete
Cena / 100 kusov
(bez DPH)
Cena / 100 kusov
(s DPH 20%)
13,00 €
22,00 €
26,00 €
29,00 €
32,00 €
33,00 €
43,00 €
51,00 €
62,00 €
74,00 €
91,00 €
102,00 €
15,60 €
26,40 €
31,20 €
34,80 €
38,40 €
39,60 €
51,60 €
61,20 €
74,40 €
88,80 €
109,20 €
122,40 €
14,00 €
15,00 €
18,00 €
20,00 €
21,00 €
16,80 €
18,00 €
21,60 €
24,00 €
25,20 €
Plastová tanierová kotva s oceľovým tŕňom (krátka rozperná zóna) – kotevná hĺbka 25 mm
PTH-KZ 60/8-75
PTH-KZ 60/8-95
PTH-KZ 60/8-115
PTH-KZ 60/8-135
PTH-KZ 60/8-155
PTH-KZ 60/8-175
PTH-KZ 60/8-195
PTH-KZ 60/8-215
PTH-KZ 60/8-235
PTH-KZ 60/8-255
PTH-KZ 60/8-275
PTH-KZ 60/8-295
ETA
05 / 0055
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
12000
12000
6000
6000
4800
4800
3000
3000
3000
2400
3000
3000
KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
ROZPERNÉ KOTVY
Plastová tanierová kotva s plastovým tŕňom (krátka rozperná zóna) – kotevná hĺbka 35 mm
PTH 60/8-95
PTH 60/8-115
PTH 60/8-135
PTH 60/8-155
PTH 60/8-175
ETA
05 / 0055
200
200
200
200
100
6000
6000
6000
4800
4800
Natĺkacia univerzálna tanierová kotva (do pevných i dutých stavebných materiálov) – kotevná hĺbka 45 mm
PTP 10/50 - 70
PTP 10/50 - 80
PTP 10/50 - 90
PTP 10/50 - 110
PTP 10/50 - 120
PTP 10/50 - 140
PTP 10/50 - 160
PTP 10/50 - 180
ETA
07 / 0139
200
200
200
200
200
200
200
200
12600
12600
12600
10800
10800
10800
9000
9000
13,00 €
13,00 €
13,00 €
15,00 €
17,00 €
18,00 €
19,00 €
23,00 €
15,60 €
15,60 €
15,60 €
18,00 €
20,40 €
21,60 €
22,80 €
27,60 €
Natĺkacia univerzálna tanierová kotva (do pevných i dutých stavebných materiálov) – kotevná hĺbka 25 mm
H1 eco 095
H1 eco 115
H1 eco 135
H1 eco 155
H1 eco 175
H1 eco 195
H1 eco 215
H1 eco 235
H1 eco 255
H1 eco 275
H1 eco 295
ETA
11 / 0192
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5000
5000
4000
4000
3000
3000
3000
2000
2000
2000
2000
24,00 €
26,00 €
29,00 €
34,00 €
41,00 €
52,00 €
60,00 €
74,00 €
89,00 €
99,00 €
109,00 €
28,80 €
31,20 €
34,80 €
40,80 €
49,20 €
62,40 €
72,00 €
88,80 €
106,80 €
118,80 €
130,80 €
100
100
500
100
100
8000
8000
11,00 €
5,70 €
2,00 €
6,80 €
13,80 €
13,20 €
6,84 €
2,40 €
8,16 €
16,56 €
Zátky
STR - zátka MW
STR - zátka PS
STR - zátka PS malá
Izolačná zátka IZ - EPS
Izolačná zátka IZ - MW
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
21
KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
Profily ETICS
Soklový profil s okapovým nosom 0,7 mm
Názov
Objednávacie
číslo
Balenie (m)
Cena / bm
(bez DPH)
Cena / bm
(s DPH 20%)
LO 23 mm / 08 dĺžka 2,5 m
208.023
50
1,000 €
1,20 €
LO 33 mm / 08 dĺžka 2,5 m
208.033
50
1,120 €
1,34 €
LO 43 mm / 08 dĺžka 2,5 m
208.043
50
1,220 €
1,47 €
LO 53 mm / 08 dĺžka 2,5 m
208.053
50
1,330 €
1,60 €
1,74 €
LO 63 mm / 08 dĺžka 2,5 m
208.063
50
1,450 €
LO 73 mm / 08 dĺžka 2,5 m
208.073
50
1,560 €
1,87 €
LO 83 mm / 08 dĺžka 2,5 m
208.083
50
1,680 €
2,02 €
2,16 €
LO 93 mm / 08 dĺžka 2,5 m
208.093
50
1,800 €
LO 103 mm / 08 dĺžka 2,5 m
208.103
50
1,910 €
2,29 €
LO 113 mm / 08 dĺžka 2,5 m
208.113
50
2,040 €
2,45 €
LO 123 mm / 08 dĺžka 2,5 m
208.123
50
2,150 €
2,58 €
LO 133 mm / 08 dĺžka 2,5 m
208.133
25
2,270 €
2,72 €
2,87 €
LO 143 mm / 08 dĺžka 2,5 m
208.143
25
2,390 €
LO 153 mm / 08 dĺžka 2,5 m
208.153
25
2,500 €
3,00 €
LO 163 mm / 08 dĺžka 2,5 m
208.163
25
2,620 €
3,14 €
LO 183 mm / 08 dĺžka 2,5 m
208.183
25
2,860 €
3,43 €
LO 203 mm / 08 dĺžka 2,5 m
208.203
25
3,080 €
3,70 €
Objednávacie
číslo
Balenie (m)
Cena / bm
(bez DPH)
Cena / bm
(s DPH 20%)
175.050
125
1,750 €
2,10 €
Okapnička na soklový profil
Názov
Okapnička PVC LO s tkaninou dĺžka 2,5 m
Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou
Objednávacie
číslo
Balenie (m)
Cena / bm
(bez DPH)
Cena / bm
(s DPH 20%)
LK plast 100 dĺžka 2,5 m
121.100
125
0,680 €
0,82 €
LK Al 100 dĺžka 2,5 m
221.100
125
0,680 €
0,82 €
Balenie (m)
Cena / bm
(bez DPH)
Cena / bm
(s DPH 20%)
Názov
Rohový profil s flexibilným uhlom a návinom 25 m
Názov
LK Box / 25 m
Objednávacie
číslo
Balenie (m)
Cena / bm
(bez DPH)
Cena / bm
(s DPH 20%)
122.100
25
1,220 €
1,47 €
Dilatačné profily
Objednávacie
číslo
Názov
Dilatácia priebežná LS PVC dĺžka 2,5 m
250.25L
75
9,040 €
10,85 €
Dilatácia priebežná PVC dĺžka 2,5 m
250.20S
62.5
9,660 €
11,59 €
Dilatačné profily
Názov
Objednávacie
číslo
Balenie (m)
Cena / bm
(bez DPH)
Cena / bm
(s DPH 20%)
Dilatácia rohová LS PVC dĺžka 2,5 m
251.25L
75
7,250 €
8,70 €
Dilatácia rohová PVC dĺžka 2,5 m
251.20S
62.5
7,750 €
9,30 €
Začisťovací profil s tkaninou
Názov
Začišťovací okenný profil 6 mm
s tkaninou dĺžka 2,4 m
22
Objednávacie
číslo
Balenie (m)
Cena / bm
(bez DPH)
Cena / bm
(s DPH 20%)
146.006
48
1,090 €
1,31 €
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
Začistovací okenný profil s tkaninou
Objednávacie
číslo
Názov
Balenie (m)
Cena / bm
(bez DPH)
Cena / bm
(s DPH 20%)
Začišťovací okenný profil EKO dĺžka 1,6 m
143.16E
80
1,670 €
2,00 €
Začišťovací okenný profil EKO dĺžka 2,4 m
143.24E
120
1,670 €
2,00 €
Objednávacie
číslo
Balenie (m)
Cena / bm
(bez DPH
Cena / bm
(s DPH 20%)
141.202
125
1,390 €
1,67 €
Objednávacie
číslo
Balenie (m)
Cena / bm
(bez DPH
Cena / bm
(s DPH 20%)
142.200
200
1,700 €
2,04 €
Začistovací okenný profil s tkaninou
Objednávacie
číslo
Názov
Balenie (m)
Cena / bm
(bez DPH)
Cena / bm
(s DPH 20%)
Začišťovací okenný profil US8 dĺžka 1,6 m
143.16U
80
1,380 €
1,66 €
Začišťovací okenný profil US8 dĺžka 2,4 m
143.24U
120
1,380 €
1,66 €
KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
Profily ETICS
Nadokenný profil so skrytou okapničkou
Názov
LT plast dĺžka 2,5 m
Nadokenný profil s priznanou okapničkou
Názov
VLT - 2H dĺžka 2,5 m
Objednávacie
číslo
Balenie (m)
Cena / bm
(bez DPH
Cena / bm
(s DPH 20%)
141.400
50
0,980 €
1,18 €
Parapetný profil s tkaninou
Názov
LPE dĺžka 2,0 m
Spojka soklových profilov
Názov
Spojka soklových profilov 30 mm
Objednávacie
číslo
Balenie (ks)
Cena / bm
(bez DPH
Cena / bm
(s DPH 20%)
175.030
100/8000
0,060 €
0,07 €
Podložka soklových profilov
Objednávacie
číslo
Balenie (ks)
Cena / bm
(bez DPH)
Cena / bm
(s DPH 20%)
Podložka soklových profilov – 2 mm
176.002
50
0,060 €
0,07 €
Podložka soklových profilov – 3 mm
176.003
50
0,070 €
0,09 €
Podložka soklových profilov – 4 mm
176.004
50
0,070 €
0,09 €
Podložka soklových profilov – 5 mm
176.005
50
0,070 €
0,09 €
Podložka soklových profilov – 8 mm
176.008
50
0,080 €
0,10 €
Podložka soklových profilov – 10 mm
176.010
50
0,100 €
0,12 €
Podložka soklových profilov – 15 mm
176.015
50
0,110 €
0,13 €
Názov
Sklotextilná mriežka
Objednávacie
číslo
Balenie (m)
Cena / m2
(bez DPH
Cena / m2
(s DPH 20%)
Sklotextilná mriežka 145 g/m2
9900
1815 m2
1,000 €
1,20 €
Sklotextilná mriežka 162 g/m2
9901
1815 m2
1,130 €
1,36 €
Sklotextilná mriežka 219 g/m2
9902
1000 m2
1,230 €
1,48 €
Názov
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
23
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIETKY
OMIETKY
weber.pas akrylátová
kód VR570, VR470, VR970, VR870
Jednoducho spracovateľná tenkovrstvová omietka vyrobená na báze akrylátovej živice, pripravená na priame
použitie na podkladný náter weber 700. Odolnejšia voči
poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu
počas realizácie. Používa sa na vytvorenie farebnej
povrchovej úpravy na jadrových omietkách a kontaktnom
zatepľovacom systéme. Vhodná na použitie do interiéru
i exteriéru.
Poznámka
(zrno)
Kód
ryhov. 1,5 mm
ryhov. 2,0 mm
roztier. 1,5 mm
roztier. 2,0 mm
VR570
VR470
VR970
VR870
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
30
30
30
30
2,7
3,2
2,6
3,2
1,850 €
1,850 €
1,850 €
1,850 €
66,60 €
66,60 €
66,60 €
66,60 €
Paletové množstvo: 480 kg
weber.pas color
kód VR575, VR475, VR975, VR875
Jednoducho spracovateľná tenkovrstvová omietka vyrobená na báze akrylátovej živice, pripravená na priame
použitie na podkladný náter weber 700. Odolnejšia voči
poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu
počas realizácie. Používa sa na vytvorenie farebnej
povrchovej úpravy na jadrových omietkách a kontaktnom
zatepľovacom systéme. Vhodná na použitie do interiéru
i exteriéru.
Poznámka
(zrno)
Kód
ryhov. 1,5 mm
ryhov. 2,0 mm
roztier. 1,5 mm
roztier. 2,0 mm
VR575
VR475
VR975
VR875
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
30
30
30
30
2,7
3,2
2,6
3,2
3,000 €
3,000 €
3,000 €
3,000 €
108,00 €
108,00 €
108,00 €
108,00 €
Paletové množstvo: 480 kg
weber.pas akrylát-silikónová
kód VR540, VR440, VR340, VR040, VR940, VR840, VR740
Jednoducho spracovateľná tenkovrstvová omietka vyrobená
na báze akrylátovej a silikónovej živice, pripravená
na priame použitie na podkladný náter weber 700. Odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti
podkladu počas realizácie so zlepšenou difúziou vodných pár. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej
úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom zatepľovacom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.
Poznámka
(zrno)
Kód
ryhov. 1,5mm
ryhov. 2,0 mm
ryhov. 3,0 mm
roztier. 1,0 mm
roztier. 1,5 mm
roztier. 2,0 mm
roztier. 3,0 mm
VR540
VR440
VR340
VR040
VR940
VR840
VR740
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
30
30
30
30
30
30
30
Paletové množstvo: 480 kg
24
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
2,7
3,2
4,7
1,9
2,6
3,2
5,0
2,500 €
2,500 €
2,500 €
2,500 €
2,500 €
2,500 €
2,500 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
kód VR545, VR445, VR345, VR045, VR945, VR845, VR745
Jednoducho spracovateľná tenkovrstvová omietka vyrobená na báze akrylátovej a silikónovej živice, pripravená
na priame použitie na podkladný náter weber 700. Odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti
podkladu počas realizácie so zlepšenou difúziou vodných pár. Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej
úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom zatepľovacom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.
Poznámka
(zrno)
Kód
ryhov. 1,5mm
ryhov. 2,0 mm
ryhov. 3,0 mm
roztier. 1,0 mm
roztier. 1,5 mm
roztier. 2,0 mm
roztier. 3,0 mm
VR545
VR445
VR345
VR045
VR945
VR845
VR745
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
30
30
30
30
30
30
30
2,7
3,2
4,7
1,9
2,6
3,2
5,0
3,810 €
3,810 €
3,810 €
3,810 €
3,810 €
3,810 €
3,810 €
137,16 €
137,16 €
137,16 €
137,16 €
137,16 €
137,16 €
137,16 €
Paletové množstvo: 480 kg
weber.pas silikátová
kód VR610, VR910, VR410
Jednoducho spracovateľná tenkovrstvová omietka Poznámka
Kód
vyro­bená na báze vodného skla, pripravená na priame
(zrno)
použitie na podkladný náter weber 700. So zvýšenou
difúziou vodných pár. Používa sa na vytvorenie farebnej ryhov. 2,0 mm VR610
povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom roztier. 1,5 mm VR910
zatepľovacom systéme. Vhodná na použitie do interiéru roztier. 2,0 mm VR410
i exteriéru.
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
30
30
30
2,6
2,5
3,2
2,150 €
2,150 €
2,150 €
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIETKY
weber.pas color plus
77,40 €
77,40 €
77,40 €
Paletové množstvo: 480 kg
weber.pas exclusive
kód VR420, VR920, VR520
Jednoducho spracovateľná tenkovrstvová omietka vy- Poznámka
Kód
robená na báze silikónovej živice, pripravená na priame
(zrno)
použitie na podkladný náter weber 700. Vysoko paropriepustná a hydrofóbna omietka so samočistiacim efektom. ryhov. 2,0 mm VR420
Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy roztier. 1,5 mm VR920
na jadrových omietkach a kontaktnom zatepľovacom roztier. 2,0 mm VR520
systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
30
30
30
2,7
2,5
3,2
2,750 €
2,750 €
2,750 €
99,00 €
99,00 €
99,00 €
Paletové množstvo: 480 kg
weber.pas clean nano
kód VR630, VR930, VR430
Jednoducho spracovateľná tenkovrstvová omietka vyro- Poznámka
Kód
bená na báze silikónových živíc a vodného skla so samo­
(zrno)
čistiacim efektom, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700. Vysoko paropriepustná omietka. ryhov. 2,0 mm VR630
Používa sa na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy roztier. 1,5 mm VR930
na jadrových omietkach a kontaktnom zatepľovacom roztier. 2,0 mm VR430
systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
30
30
30
2,5
2,5
3,2
2,640 €
2,640 €
2,640 €
95,04 €
95,04 €
95,04 €
Paletové množstvo: 480 kg
weber.pas
winter
Jednoducho spracovateľná tenkovrstvová omietka vyrobená na báze akrylátovej živice, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700. Používa sa
na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových
omietkach a kontaktnom zatepľovacom systéme. Vhodná na použitie do interiéru i exteriéru.
Použitie urýchľovača tuhnutia umožňuje aplikovať omietku do 0 °C pri vlhkosti vzduchu do 60%. Teplota cez deň
musí vystúpiť aspoň na 5 hodín nad + 5 °C.
kód VR572, VR472, VR972, VR872, M715
Poznámka
(zrno)
Kód
ryhov. 1,5 mm
ryhov. 2,0 mm
roztier. 1,5 mm
roztier. 2,0 mm
urýchl. tuhnutia
VR572
VR472
VR972
VR872
M715
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
30
30
30
30
120 ml. fľ.
2,7
3,2
2,6
3,2
120 ml
na 30 kg
2,810 €
2,810 €
2,810 €
2,810 €
13,020 €
cena
za 1 bal.
101,16 €
101,16 €
101,16 €
101,16 €
15,62 €
cena
za 1 bal.
Paletové množstvo: 480 kg
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
25
Tenkovrstvová omietka so zvýšenou
ochranou proti riasam a plesniam
samočistiaci efekt

prvá hydrofilná tenkovrstvová omietka
bez biocídnych prísad na Slovensku

veľmi vysoká odolnosť
proti mikroorganizmom

nová technológia
šetriaca životné prostredie

certifikovaná ako povrchová úprava
pre kontaktný zatepľovací systém
weber.therm terradry

Váš partner pre zatepľovanie
www.weber-terranova.sk
weber.pas topdry AT
kód VR460, VR960, VR860
Jednoducho spracovateľná, hydrofilná, tenkovrstvová Poznámka
Kód
omietka so samočistiacim efektom. Vyrobená na báze
(zrno)
akrylátovej disperzie, pripravená na priame použitie
ryhov. 2,0 mm VR460
na podkladný náter weber 700, weber 705.
Hydrofilita omietky zabraňuje kondenzácii a zadržovaniu roztier. 1,5 mm VR960
vody na povrchu, čím zamedzuje rastu mikroorganizmov. roztier. 2,0 mm VR860
Bez biocídnych prísad pre ochranu fasády. Používa sa
na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových
omietkach a kontaktnom zatepľovacom systéme.
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
30
30
30
2,7
2,5
3,2
2,000 €
2,000 €
2,000 €
72,00 €
72,00 €
72,00 €
Paletové množstvo: 480 kg
weber.pas topdry ST
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIETKY
Jedinečný produkt na slovenskom trhu
kód VR461, VR961, VR861
Jednoducho spracovateľná, hydrofilná, tenkovrstvová Poznámka
Kód
omietka so samočistiacim efektom. Vyrobená na báze
(zrno)
vodného skla, pripravená na priame použitie na pod­
ryhov. 2,0 mm VR461
kladný náter weber 700, weber 705.
Hydrofilita omietky zabraňuje kondenzácii a zadržovaniu roztier. 1,5 mm VR961
vody na povrchu, čím zamedzuje rastu mikroorganizmov. roztier. 2,0 mm VR861
Bez biocídnych prísad pre ochranu fasády. Používa sa
na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových
omietkach a kontaktnom zatepľovacom systéme.
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
30
30
30
2,6
2,5
3,2
2,300 €
2,300 €
2,300 €
82,80 €
82,80 €
82,80 €
Paletové množstvo: 480 kg
weber.pas topdry SN
kód VR462, VR962, VR862
Jednoducho spracovateľná, hydrofilná, tenkovrstvová Poznámka
Kód
omietka so samočistiacim efektom. Vyrobená na báze
(zrno)
silikónovej disperzie, pripravená na priame použitie
ryhov. 2,0 mm VR462
na podkladný náter weber 700, weber 705.
Hydrofilita omietky zabraňuje kondenzácii a zadržovaniu roztier. 1,5 mm VR962
vody na povrchu, čím zamedzuje rastu mikroorganizmov. roztier. 2,0 mm VR862
Bez biocídnych prísad pre ochranu fasády. Používa sa
na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových
omietkach a kontaktnom zatepľovacom systéme.
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
30
30
30
2,6
2,5
3,2
2,900 €
2,900 €
2,900 €
104,40 €
104,40 €
104,40 €
Paletové množstvo: 480 kg
Poznámky
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
27
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIETKY
Produkty pre Váš rodinný dom ...
weber.pas nova
kód VR550, VR450, VR950, VR850
Jednoducho spracovateľná, sfarbená, pastovitá omietka
na disperznej báze pripravená na priame použitie
na podkladný náter weber 700, weber 705. Omietka
plní funkciu ochrany obvodového plášťa stavby a jeho
farebného a štrukturálneho stvárnenia pri vytváraní
nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách
a renováciách.
Poznámka
(zrno)
Kód
ryhov. 1,5 mm
ryhov. 2,0 mm
roztier. 1,5 mm
roztier. 2,0 mm
VR550
VR450
VR950
VR850
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
30
30
30
30
2,7
3,2
2,6
3,2
1,410 €
1,410 €
1,410 €
1,410 €
50,76 €
50,76 €
50,76 €
50,76 €
Paletové množstvo: 480 kg
weber.pas nova S
kód VR552, VR452, VR952, VR852
Jednoducho spracovateľná, sfarbená, pastovitá omietka
vyrobená na báze silikónových živíc. Je pripravená
na priame použitie na podkladný náter weber 700,
weber 705. Omietka plní funkciu ochrany obvodového
plášťa stavby a jeho farebného a štrukturálneho stvárnenia pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách,
modernizáciách a renováciách.
Poznámka
(zrno)
Kód
ryhov. 1,5 mm
ryhov. 2,0 mm
roztier. 1,5 mm
roztier. 2,0 mm
VR552
VR452
VR952
VR852
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
30
30
30
30
2,2
2,7
2,3
3,2
1,800 €
1,800 €
1,800 €
1,800 €
64,80 €
64,80 €
64,80 €
64,80 €
Paletové množstvo: 480 kg
weber.pas nova
A MÁTE TO DOMA!
Nová tenkovrstvová omietka
weber.pas nova a weber.pas nova S
pre Váš rodinný dom.
ov
ných odtieň
b
re
fa
z
i
s
e
Vybert
a
o vzorkovník
podľa novéh
• široký výber farieb a štruktúr
• ľahká aplikácia
• samočistiaci efekt
• vysoko hydrofóbna
28
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
kód VR578, VR478, VR078, VR978, VR878
Jednoducho spracovateľná tenkovrstvová omietka Poznámka
vyrobená na báze akrylátovej živice, pripravená na pria(zrno)
me použitie na podkladný náter weber 700. Používa sa
ryhov.
1,5 mm
na stvárnenie farebnej povrchovej úpravy v interiéri.
ryhov. 2,0 mm
roztier. 1,0 mm
roztier. 1,5 mm
roztier. 2,0 mm
Kód
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
VR578
VR478
VR078
VR978
VR878
30
30
30
30
30
2,2
2,8
1,9
2,8
3,5
1,900 €
1,900 €
1,900 €
1,900 €
1,900 €
68,40 €
68,40 €
68,40 €
68,40 €
68,40 €
Paletové množstvo: 480 kg
weber.min
kód OM110Z, OM115Z, OM120Z, OM130Z, OM120R
Jednozložková šľachtená farebná minerálna omietka Poznámka
na báze cementu a vápenného hydrátu. Slúži na ochranu
(zrno)
a vytváranie štrukturálneho povrchu pri zhotovení
nových fasád, rekonštrukciách, modernizáciách a ob­ roztier. 1,0 mm
roztier. 1,5 mm
nove. Vhodná do interiéru i exteriéru.
roztier. 2,0 mm
Dodáva sa len v bielom odtieni!
roztier. 3,0 mm
ryhov. 2,0 mm
Kód
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
OM110Z
OM115Z
OM120Z
OM130Z
OM120R
25
25
25
25
25
2,0
2,1
3,1
4,2
2,7
0,840 €
0,840 €
0,840 €
0,840 €
0,840 €
25,20 €
25,20 €
25,20 €
25,20 €
25,20 €
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ OMIETKY
weber.pas interiérová
Paletové množstvo: 1050 kg
Podkladný náter pod tenkovrstvové omietky weber.pas
weber 700, weber 705
Podkladný náter na zvýšenie prídržnosti povrchových
úprav tenkovrstvových omietok weber.pas. Taktiež
zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu. Dodáva sa
v piatich základných farebných odtieňoch: biely (W),
zelený (G), žlty (L), červený (R), sivý (U).
kód VG700, VG705
Kód
(popis)
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
VG700
VG705
20
5
0,15 - 0,2
0,15 - 0,2
2,500 €
3,250 €
60,00 €
19,50 €
Paletové množstvo: 320 kg (20 kg balenie)
450 kg (5 kg balenie)
weber
707
kód H707
Prostriedok na spevnenie jestvujúcich omietok a súčasne
zníženie ich nasiakavosti. Je to tekutý, rozpúšťadlo
obsahujúci podkladný náter, ktorý ma vlastnosť prenikať
hlboko do podkladu. Neutralizuje podklad pod nátery
a omietky.
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
5
0,2 - 0,4
11,100 €
66,60 €
Poznámky
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
29
DEKORATÍVNE A DIZAJNOVÉ OMIETKY
Dekoratívne a dizajnové omietky
patentovo chránená technológia
weber.pas
silikon brick
kód OP B + č. farby
Dekoratívna pastovitá omietka na vytvorenie imitácie
Kód
tehlového muriva na podklad z jadrovej omietky alebo
(popis)
ETICS. Dostupná v 6 farebných odtieňoch. BR1 tehlová
OP B
svetlá, BR2 tehlová tmavá,BR3 pieskovo žltá, BR4 pies+ číslo farby
kovo tmavá, BR5 svetlohnedá, BR6 tmavohnedá.
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
30
2,0 - 2,5
2,700 €
97,20 €
Paletové množstvo: 480 kg
weber.pas
sandstone
Dekoratívna pastovitá omietka na vytvorenie imitácie
kamenného muriva na podklad z jadrovej omietky
alebo ETICS.
kód OP S
Kód
(popis)
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
OP S
30
2,8
3,800 €
136,80 €
Paletové množstvo: 480 kg
weber.pas
granit
Dekoratívna pastovitá omietka na vytvorenie imitácie
kamenného muriva na podklad z jadrovej omietky
alebo ETICS.
Dostupný v 2 farebných odtieňoch. OP G1 a OP G2.
kód OP G + č. farby
Kód
(popis)
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
OP G
30
3,5
3,800 €
136,80 €
Paletové množstvo: 480 kg
weber.pas podklad UNI BRICK
kód NPU 700 BR
Podkladný náter na zvýšenie prídržnosti a vytvárajúci
Kód
škáry muriva k omietkam weber.pas silikon brick,
(popis)
sandstone a granit. Farebné odtiene: B01 biela,
B02 svetlošedá, B03 cementovo šedá, B04 tmavošedá, NPU 700 20
NPU 700 05
B05 svetlohnedá.
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
20 kg
5 kg
0,4
0,4
6,500 €
6,900 €
156,00 €
41,40 €
Paletové množstvo: 320 kg
šablóna – samolepiaca páska
Páska/šablóna na vytvorenie požadovaného efektu.
Rozmery:
vzhľad kameňa – 103,5 x 89,5 cm
vzhľad tehly – 103 x 73 cm
kód RPL, SPT
Kód
(popis)
Balenie
(ks)
Spotreba
kg/m2
Cena/ks
(bez DPH)
Cena/ks
(s DPH 20%)
-
6,000 €
4,200 €
7,20 €
5,04 €
RPL (kameň) bal. (50 ks)
SPT(tehla) bal. (50 ks)
weber.pas marmolit
Dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn
pripravená na priame použitie na podkladný náter
weber 700 – v bielom odtieni. Odolná voči priemyselným
splodinám a vysoko mechanicky odolná. Používa sa ako
povrchová úprava soklov, pilierov, portálov i na zatepľovacie systémy. Vhodná do interiéru i exteriéru.
kód V1050, V1040
Poznámka
(zrno)
Kód
1,5 mm
2,0 mm
V1050
V1040
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
30
30
4,0
6,0
3,050 €
3,050 €
109,80 €
109,80 €
Paletové množstvo: 480 kg
weber.pas mozaiková omietka
Dekoratívna omietka z farbených pieskov pripravená
na priame použitie na podkladný náter weber 700 –
v bielom odtieni. Odolná voči priemyselným splodinám
a vysoko mechanicky odolná. Používa sa ako povrchová úprava soklov, pilierov, portálov i na zatepľovacie
systémy. Vhodná do interiéru i exteriéru.
kód V1040
Poznámka
(zrno)
Kód
2,0 mm
V1040
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
30
Paletové množstvo: 480 kg
30
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
5,0
2,720 €
97,92 €
Pastovitá, tenkovrstvová omietka vytvárajúca imitáciu
textúry dreva na fasáde.
kód OPW30
Kód
(popis)
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
OPW30
30
2,0 - 2,5
3,200 €
115,20 €
Paletové množstvo: 480 kg
weber.ton
lazur
Dekoratívny náter pre farebné zvýraznenie textúry dreva pri imitácii dreveného povrchu na fasáde. Dostupný
v 5 farebných odtieňoch (orech, borovica, dub, teak,
mahagon).
kód NFLA
Kód
(popis)
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
NFLA
5
0,2
6,600 €
39,60 €
žilkovacie drievko
Nástroj na vytvorenie imitácie štruktúry dreva pre weber.pas
silikon wood.
kód 80130103 ZD
Kód
(popis)
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
80130103
ZD
–
–
7,200 €
8,64 €
DEKORATÍVNE A DIZAJNOVÉ OMIETKY
weber.pas silikon wood
Poznámky
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
31
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY
NÁTERY
weber.ton N Vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej
disperzie, pripravený na priame použitie. Určený na
farebné stvárnenie fasád, pri obnove a novostavbách.
Pred aplikáciou náteru doporučujeme podklad ošetriť
podkladným náterom weber 553.
kód V203K
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
5
25
0,4 / 2 nátery
0,4 / 2 nátery
5,200 €
4,550 €
31,20 €
136,50 €
Paletové množstvo: 270 kg (5 kg balenie)
400 kg (25 kg balenie)
weber.ton akrylát-silikón Vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej
disperzie a silikónových živíc, pripravený na priame
použitie. Určený na farebné stvárnenie fasád, pri obnove
a novostavbách.
kód V210K
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
5
25
0,4 / 2 nátery
0,4 / 2 nátery
5,380 €
4,940 €
32,28 €
148,20 €
Paletové množstvo: 270 kg (5 kg balenie)
400 kg (25 kg balenie)
weber.ton
silikátový
Vodou riediteľný fasádny minerálny náter na báze dra­
sel­­­ného vodného skla, pripravený na priame použitie.
Určený na farebné stvárnenie fasád, najmä historických
a pamiatkovo chránených budov i na konečnú povrchovú
úpravu sanačných systémov na vlhké murivo.
Pred aplikáciou náteru doporučujeme podklad ošetriť
podkladným náterom weber 703 – fluat.
kód VA110
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
5
20
0,4 / 2 nátery
0,4 / 2 nátery
5,460 €
4,700 €
32,76 €
112,80 €
Paletové množstvo: 270 kg (5 kg balenie)
400 kg (25 kg balenie)
weber.ton exclusive
Vodou riediteľný fasádny náter na báze silikónových
živíc, pripravený na priame použitie. Určený na farebné
stvárnenie fasád, pri obnove a novostavbách, ako povrchová úprava minerálnych podkladných omietok.
Pred aplikáciou náteru doporučujeme podklad ošetriť
podkladným náterom weber 500.
Príplatky pre exteriérové nátery
kód VA050
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
5
20
0,4 / 2 nátery
0,4 / 2 nátery
5,240 €
4,810 €
31,44 €
115,44 €
Paletové množstvo: 270 kg (5 kg balenie)
400 kg (25 kg balenie)
- odtiene radu A: 5,377 Eur / kg
- odtiene radu B: 2,755 Eur / kg
- odtiene radu C: 1,394 Eur / kg
32
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
Vodou riediteľná biela maliarska farba, pripravená
na priame použitie. Má výbornu kryciu schopnosť, dobrú
oteruvzdornosť a nízky koeficient difúzneho odporu.
Vhodná do interiéru.
kód A0025, A0015
Kód
(popis)
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
A0025
A0015
25
15
0,4 / 2 nátery
0,4 / 2 nátery
0,700 €
0,760 €
21,00 €
13,68 €
Paletové množstvo: 400 kg / 25 kg
weber.ton PROFI plus
Vodou riediteľná biela maliarska farba, pripravená
na priame použitie. Má výbornu kryciu schopnosť, dobrú
oteruvzdornosť a nízky koeficient difúzneho odporu.
Vhodná do interiéru.
kód TPP25, TPP15
Kód
(popis)
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
TPP25
TPP15
25
15
0,2 / 1 náter
0,2 / 1 náter
0,810 €
0,880 €
24,30 €
15,84 €
Paletové množstvo: 600 kg / 25 kg
Umývateľný interiérový náter IKS biely
Vodou riediteľná biela umývateľná maliarska farba,
pripravená na priame použitie s výbornou krycou schopnosťou.
450 kg / 15 kg balenie
660 kg / 15 kg balenie
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY
weber biela maliarska farba PROFI
kód 315W, 325W
Kód
(popis)
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
315W
325W
15
25
0,4 / 2 nátery
0,4 / 2 nátery
1,620 €
1,600 €
29,16 €
48,00 €
Paletové množstvo: 600 kg
Umývateľný interiérový náter IKS farebný
Vodou riediteľná farebná maliarska farba, pripravená
na priame použitie. Má výbornu kryciu schopnosť, dobrú
oteruvzdornosť. Vhodná do interiéru.
Výber z odtieňa D Weber vzorkovnika.
kód 315D, 325D
Kód
(popis)
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
315D
325D
15
25
0,4 / 2 nátery
0,4 / 2 nátery
2,420 €
2,200 €
43,56 €
66,00 €
Paletové množstvo: 600 kg
Umývateľný interiérový náter IKS farebný
Vodou riediteľná farebná maliarska farba, pripravená
na priame použitie. Má výbornu kryciu schopnosť, dobrú
oteruvzdornosť. Vhodná do interiéru.
Výber z odtieňa E Weber vzorkovnika.
kód 315E, 325E
Kód
(popis)
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
315E
325E
15
25
0,4 / 2 nátery
0,4 / 2 nátery
2,120 €
2,060 €
38,16 €
61,80 €
Paletové množstvo: 600 kg
weber.rudicolor
(Z) Ľahko spracovateľná jednozložková fasádna hmota
na báze akrylátovej disperzie, pripravená na priame použitie. Môže sa aplikovať ako hladký i zrnitý náter. Určený
na farebné stvárnenie fasád, pri obnove, novostavbách
i modernizácii.
90 alebo 91 + číslo odtieňa
Kód
(popis)
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
90XXX
91XXX
25
25
0,6 - 1,0
1,0 - 2,0
2,220 €
2,460 €
66,60 €
73,80 €
Paletové množstvo: 400 kg
Príplatky pre náter weber.rudicolor
- odtiene radu A: 2,655 Eur / kg
- odtiene radu B: 2,655 Eur / kg
- odtiene radu C: 0,298 Eur / kg
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
33
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY
weber.ton mica Transparentný fasádny náter s časticami sľudy vytvá­
rajúci lesklý, trblietavý efekt na povrchu omietky.
kód NFMI 15, NFMI 5
Kód
(popis)
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
NFMI 15
NFMI 5
15
5
0,2 - 0,4
0,2 - 0,4
5,450 €
5,850 €
98,10 €
35,10 €
Paletové množstvo: 480 kg / 15 kg balenie
weber.profi
stierka Je určená ako podkladová vrstva pod maľby, tapety,
alebo ako konečná povrchová úprava v interiéroch.
kód PS06, PS15, PS25
Kód
(popis)
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
PS06
PS15
PS25
6
15
25
2-4
2-4
2-4
0,84 €
0,58 €
0,52 €
6,05 €
10,44 €
15,60 €
Paletové množstvo: 400 kg / 25 kg balenie
weber 500 Prostriedok na zjednotenie a zníženie nasiakavosti podkladu. Minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary a znižuje
riziko tvorenia farebných škvŕn. Na úpravu podkladu pred
aplikáciou náteru weber.ton exclusive.
kód G500
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
10
0,15
5,040 €
60,48 €
weber 553
Prostriedok na zjednotenie a zníženie nasiakavosti podkladu. Zvyšuje prídržnosť následného náteru a znižuje
riziko tvorenia farebných škvŕn. Na úpravu podkladu pred
aplikáciou weber.ton N.
kód 553K
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
5
0,05
4,640 €
27,84 €
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
5
0,2
6,550 €
39,30 €
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
5
0,4
11,230 €
67,38 €
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
5
0,1 - 0,3
3,180 €
19,08 €
weber
703 – fluat
Tekutý roztok na zjednotenie a neutralizáciu nerovnomerne nasiakavých a čerstvých omietkových povrchov.
Minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary a znižuje riziko
tvorenia farebných škvŕn. Na úpravu podkladu pred
aplikáciou náteru weber.ton silikátový.
kód H703
weber
704
Náter na báze rozpúšťadiel slúžiaci na dôkladné očistenie podkladu, ľahko spracovateľný. Šetrný k životnému
prostrediu.
kód E704
weber 709
Veľmi účinný čistiaci prostriedok na fasády na báze
saponátov bez fosfátov. Slúži na prípravu podkladu
pre ďalšiu úpravu povrchov.
kód E709
Odstraňovač rias, machov a lišajníkov
Roztok určený k hĺbkovému čisteniu a ochranný prostriedok pôsobiaci proti riasam, machom a lišajníkom.
34
kód G610
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
10
0,2 - 0,3
7,000 €
84,00 €
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
scalp primer 36 Bezfarebná vodová disperzia polyuretánu, určená
na ošetrenie povrchov pred nanesením ochranných
náterov proti grafity. Jej použitie je nutné pri silikátových,
silikónových a minerálnych podkladoch.
kód PR36-5
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
5
0,1 - 0,15
38,450 €
230,70 €
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
5
0,1 - 0,3
37,700 €
226,20 €
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
1
0,5 - 0,7
19,800 €
23,76 €
scalp Verna 16 Permanentná ochrana proti grafity v matnom prevedení,
pre použitie v exteriéri a interiéri.
Vhodná na upravené aj neupravené podklady.
kód PU16-M5
scalpnet EDJ 28 Prostriedok vo forme gélu. Odstraňuje nápisy z kameňa,
tehál a mramoru namaľované centrofixkou, zvýrazňovačom, atramentom, razítkovou farbou atď.. Zosvetľuje
drevo a odfarbuje moridlá a laky z drevených podkladov.
Neodstraňuje pôvodné nátery.
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ NÁTERY
Antigraffity systém
kód EDJ28-1
scalp
antigraffity 49
kód AG49-750, AG49-5
Prostriedok pre odstránenie grafity. Pomaly a postupne
Kód
rozrušuje farbu graffity, preto je možné jeho účinok
(popis)
kedykoľvek zastaviť tak, aby sa znížilo riziko poškodenia
pôvodného povrchu.
AG49-750
AG49-5
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
0,75
5
0,1 - 0,2
0,1 - 0,2
21,900 €
20,900 €
19,70 €
125,40 €
Stena s graffity.
Stena po ošetrení antigraffity systémom.
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
35
ZÁKLADNÉ OMIETKOVÉ A MALTOVÉ ZMESI
MALTOVÉ ZMESI
weber.multiweb
Univerzálne maltovinové spojivo pre výrobu jadrovej
omietky a murovacej malty priamo na stavbe.
kód UP 100
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
podľa
použitia
0,150 €
4,50 €
Paletové množstvo: 1050 kg
štuková stierka Biela štuková stierka hydrofobizovaná pre vonkajšie
aj vnútorné použitie. Určená na ručné spracovanie
k renovácii starých a pevných omietok, jadrových
omietok.
Zrnitosť 0-0,5 mm, množstvo prímesovej vody 6,5 l/25 kg
balenie. Doba spracovateľnosti 90 min.
kód 3803
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
4 (hr. 2 mm)
0,290 €
8,70 €
Paletové množstvo: 1050 kg
weber.mvc 004 grobputz
Vápennocementová jadrová omietka pre vonkajšie
aj vnútorné použitie. Spracováva sa ručne.
Zrnitosť 0-4 mm, množstvo prímesovej vod 9,5 l/40 kg
balenie. Doba spracovateľnosti 90 min.
kód GP 004
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
40
13 (hr. 10 mm)
0,120 €
5,76 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.mvc 630 UNI
Jednovrstvová vápennocementová omietka určená
pre ručné spracovanie do vonkajších aj vnútorných
priestorov.
Zrnitosť 2 mm, množstvo prímesovej vody 7,5 l/40 kg
balenie. Doba spracovateľnosti 90 min.
kód MVC 630
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
40
12 (hr. 10 mm)
0,150 €
7,20 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.mvs 25
Jednovrstvová vápennocementová omietka pre strojné
použitie do interiéru.
Zrnitosť 1 mm, množstvo prímesovej vody 8 l/40 kg
balenie. Doba spracovateľnosti 90 min.
kód MVS 25
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
40
13 (hr. 10 mm)
0,130 €
6,24 €
Paletové množstvo: 1200 kg
36
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
Jednovrstvová jadrová omietka do exteriéru. Určená pre
hrúbky do 15 mm na rovný podklad z betónu a presných
tvárnic. Pred nanesením zmesi je potrebné na navlh­
čený podklad vykonať nástrek s weber.dur podhoz. Zrnitosť 1 mm, množstvo prímesovej vody 8l/40 kg balenie.
Doba spracovateľnosti: 90 minút.
kód MCS 35
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
40
13 (hr. 10 mm)
0,140 €
6,72 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.dur štuk EX
Hydrofobizovaná jemná vápennocementová štuková
omietka pre vonkajšie použitie. Určená pre ručné
spracovanie na vyzretú a vyschnutú jadrovú omietku.
Zrnitosť 0-0,5 mm, množstvo prímesovej vody 7,5 l/30 kg
balenie. Doba spracovateľnosti 90 minút.
kód MVCJ320
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
30
1,8 – 3,2
(hr. 1 mm)
0,160 €
5,76 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.dur štuk IN
Jemná vápennocementová štuková omietka pre vnútorné
použitie. Určená pre ručné spracovanie na vyzretú
a vyschnutú jadrovú omietku.
Zrnitosť 0-0,5 mm, množstvo prímesovej vody 7,5 l/30 kg
balenie. Doba spracovateľnosti 90 minút.
weber.dur
gipsglätter (weber 101KPS)
Jednovrstvová gletovaná vápennosadrová omietka
pre strojové aj ručné spracovanie len do vnútorného
prostredia.
Množstvo prímesovej vody 11,2 l/30 kg balenie. Spotreba
11 kg/m2 /pri hrúbke 1 cm
kód MVCJ310
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
30
1,8 – 3,2
(hr. 1 mm)
0,150 €
5,40 €
Paletové množstvo: 1200 kg
ZÁKLADNÉ OMIETKOVÉ A MALTOVÉ ZMESI
weber.mcs 35
kód 101P
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
30
11
0,310 €
11,16 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.mur 5-50
Vápenno-sádrová omietka do interiéru. Vhodná na opravy
ostenia pri výmene okien. Hrúbka vrstvy v jednom kroku
50 mm.
kód WM 550
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
10
0,450 €
13,50 €
Paletové množstvo: 1000 kg
weber.mur
659
Tenkovrstvová sádrová omietka s gletovaným povrchom.
NOVINKA
weber.dur klasik ST
Jednovrstvová jadrová vápennocementová omietka pre
strojné použitie v exteriéri. Hrúbka jednej vrstvy 10-25 mm.
Zrnitosť 2 mm. Množstvo prímesovej vody 4l/25 kg
balenie. Pred nanesením zmesi je potrebné na navlhčený podklad vykonať nástrek s weber.dur podhoz.
Doba spracovateľnosti: 90 minút
NOVINKA
weber.dur
štuk UNI
Suchá omietková zmes pre ručné aj strojové spracovanie
štukových omietok. Na presné murivo (Ytong), jadrové
omietky, panely, betón.
kód WM 659
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
0,9
0,580 €
17,40 €
Paletové množstvo: 1000 kg
kód MVCS 631
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
13,5 (hr.10 mm)
0,150 €
4,50 €
Paletové množstvo: 1050 kg
kód MVCJ 321
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
3 (hr.1,5 mm)
0,150 €
4,50 €
Paletové množstvo: 1050 kg
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
37
NOVINKA
Ľahčená suchá omietková zmes pre strojné a ručné
použitie na tehly, betón, porobetón a hlavne na tehlové
tepelné izolačné bloky do exteriéru aj interiéru.
NOVINKA
weber.dur
terralit
Tepelne-izolačná omietka s perlitom, na murované
konštrukcie z vnútornej aj vonkajšej strany.
kód MVC 680
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
20
10 (hr.10 mm)
0,240 €
5,76 €
Paletové množstvo: 960 kg
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
10
10 (hr.40 mm)
/ 0,6 m2
Paletové množstvo: 600 kg
kód MVC 685
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
0,280 €
3,36 €
weber.dur
podhoz
NOVINKA
ZÁKLADNÉ OMIETKOVÉ A MALTOVÉ ZMESI
weber.dur ľahčená
Podkladný nástrek pre ručné spracovanie do exteriéru
aj interiéru. Určený ako podklad pre minerálne omietky
a najmä pod tepelne izolačné omietky. Zámesová voda
3,5 l / 25 kg balenie. Spracovateľnosť 90 minút.
kód MC 665
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
7 (hr.10 mm)
0,190 €
5,70 €
Paletové množstvo: 1050 kg
NOVINKA
weber.ren
trassic GP
Bezcementová podkladná omietka určená na historické
budovy. Pre ručné spracovanie do vnútorných aj vonkajších priestorov. Možnosť použitia ako prednástrek
pri spotrebe 9 kg/m2. Množstvo zámesovej vody 9l/40 kg.
Veľkosť zrna max 5 mm. Len na objednávku!
kód 290 P
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
40
18 (hr.10 mm)
0,320 €
15,36 €
Paletové množstvo: 1200 kg
NOVINKA
weber.ren
trassic FP
Bezcementová štuková omietka určená na historické
budovy. Pre ručné spracovanie do vnútorných aj von­
kajších priestorov. Množstvo zámesovej vody 12l/40 kg.
Veľkosť zrna max. 0,6 mm.
Len na objednávku!
kód 297 P
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
40
1,4 (hr.1,0 mm)
0,310 €
14,88 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.combi contact
Penetračný náter pre sádrové omietky a nesavý a hladký
podklad.
kód WCC
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
15
0,3
4,200 €
75,60 €
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
12
0,2
5,800 €
83,52 €
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
3,3
0,180 €
5,40 €
weber.combi
grund
Penetračný náter pre sadrové omietky pre savý podklad.
kód WCG
weber.mix
poro
Lepiaca malta na tenkovrstvové lepenie porobetónových
tvárnic a brúsených tehál. Pre ručné spracovanie
na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Zrnitosť zmesi 1 mm, množstvo prímesovej vody
5,5 l/25 kg balenie. Spotreba 3,3 kg/m 2.
weber.mix
murovacia malta 5,0 Mpa
Murovacia malta na lepenie bežných murovacích prvkov.
Určená na ručné spracovanie do vonkajších aj vnútorných priestorov.
Zrnitosť zmesi 4 mm, množstvo prímesovej vody 6 l/25 kg
balenie. Spotreba 16 kg/m2.
kód MCT510
Paletové množstvo: 1200 kg
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
16 (hr. 1 cm)
0,110 €
3,30 €
Paletové množstvo: 1200 kg
38
kód MVC910
Balenie
(kg)
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
ZÁKLADNÉ OMIETKOVÉ A MALTOVÉ ZMESI
Piesok pre každodenné použitie
NOVINKA
weber piesok – pieskovisko
Svetlý, kremenný piesok, ktorý je určený do detských
pieskovísk. Bezpečnosť a nezávadnosť piesku je deklarovaná certifikátom. Veľkosť zrna 0 – 0,71 mm.
kód PI001
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
–
0,230 €
6,90 €
Paletové množstvo: 1000 kg
NOVINKA
weber
piesok – dlažba
Kremenný piesok s ideálne nastavenou zrnitosťou
(0 – 1 mm) na vyplnenie škár v zámkovej dlažbe a pod.
Vysoko odolný voči vymývaniu.
kód PI002
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
–
0,264 €
6,60 €
Paletové množstvo: 1000 kg
NOVINKA
weber piesok – stavebný J
Kremmený piesok určený na prípravu jemných omietok
so zrnitosťou 0 – 1 mm.
kód PI003
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
–
0,252 €
6,30 €
Paletové množstvo: 1000 kg
NOVINKA
weber
piesok – pláž
Kremenný, ľahko udržovateľný piesok určený na ihriská
plážového volejbalu. Dodáva sa ako voľne ložený
v množstve 25 ton. Zrnitosť 0,09 – 1,4 mm.
kód PI005
Balenie
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25 ton
–
0,150 €
4 500,00 €
Paletové množstvo: 1000 kg
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
39
LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY
LEPIDLÁ NA OBKLADY
A DLAŽBY
weber.col standard Mrazuvzdorná tenkovrstvová lepiaca malta triedy C1.
Používa sa na lepenie keramických obkladov a dlažieb
s nasiakavosťou väčšou ako 3% vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
Vyrába sa v súlade s normou STN EN 12004.
Spracovateľnosť 90 min.
kód S608 - kategória C1
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
4
0,195 €
5,85 €
Paletové množstvo: 1200 kg
LOW DUST
weber.col
exclusive Nízkoprašná (zníženie prašnosti o 80%) mrazuvzdorná
tenkovrstvová lepiaca malta triedy C1T. Používa sa na
lepenie keramických obkladov a dlažieb s nasiakavosťou
väčšou ako 3% vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
Vyrába sa v súlade s normou STN EN 12004.
Spracovateľnosť 90 min.
kód DF618 - kategória C1T
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
4
0,200 €
6,00 €
Paletové množstvo: 1200 kg
LOW DUST
weber.col
extraflex
Nízkoprašná (zníženie prašnosti o 80%) mrazuvzdorná
tenkovrstvová lepiaca malta triedy C2TE. Používa sa na
lepenie keramických obkladov a dlažieb s nasiakavosťou
nižšou ako 3% vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
Vyrába sa v súlade s normou STN EN 12004.
Spracovateľnosť 90 min.
kód DF625 - kategória C2TE
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
4
0,500 €
15,00 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.col
flex
Vysokokvalitná elastická mrazuvzdorná lepiaca malta
triedy C2TE. Používa sa na lepenie keramických
obkladov a dlažieb s nasiakavosťou nižšou ako 3%
do exteriéru aj interiéru. Vhodná na balkóny, terasy,
do mraziarní, lepenie obklad na obklad, podlahové kúrenie
a do priestorov s väčším zaťažením.
Vyrába sa v súlade s normou STN EN 12004.
Spracovateľnosť 90 min.
kód F604 - kategória C2TE
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
4
0,400 €
12,00 €
Paletové množstvo: 1200 kg
40
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
Vysokokvalitná elastická mrazuvzdorná lepiaca malta
triedy C2TE, priečna deformácia S1. Používa sa na
lepenie keramických obkladov a dlažieb s nasiakavosťou
nižšou ako 3% do exteriéru aj interiéru. Vhodná na
balkóny, terasy, do mraziarní, lepenie obklad na obklad,
podlahové kúrenie a do priestorov s väčším zaťažením.
Vyrába sa v súlade s normou STN EN 12004.
Spracovateľnosť 90 min.
kód FP605 - kategória C2TE
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
4
0,420 €
12,60 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.col
promax
Vysokokvalitná elastická lepiaca ľahčená lepiaca malta
na obklady a dlažby.
1 balenie 17 kg má výdatnosť 25 kg balenia.
Kategória C2TE
kód F677 - kategória C2TE
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
17
2,4
0,770 €
15,71 €
LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY
weber.col flex premium Paletové množstvo: 714 kg
weber.for klasik B (weber.for profiflex B) Mrazuvzdorný lepiaci tmel, na báze cementu so zníženým
sklzom vhodný na sklenené mozaiky. Biely lepiaci tmel.
Kategória C1T
kód LOD 531
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
4
0,590 €
17,70 €
Paletové množstvo: 1050 kg
weber.for
profiflex R LD
Rýchlo tvrdnúci tmel (nízkoprašná technológia.) Vhodný
na balkóny, lodžie, podlahové kúrenie.
Pochôdznosť po 5 hodinách.
Kategória C2TF S1
kód LOD 537
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
4
0,960 €
28,80 €
Paletové množstvo: 1050 kg
Poznámky
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
41
LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY
weber.tec 30
Separačný pás pod dlažby. Prekrýva trhliny v podklade
a neprenáša ich na povrch.
Na podklad sa ukladá do flexibilného lepiaceho tmelu.
Šírka pásu 1 m.
kód SR TEC 30
Balenie
(m)
Cena/bm
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
30 m
6,590 €
237,24 €
Balenie
(m)
Cena/bm
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
10 m
50 m
2,000 €
1,830 €
24,00 €
109,80 €
tesniaca páska BE 14
Trvalo pružná, vodotesná páska. Je odolná voči
alkalickým látkam, kyselinám a soliam. Určená na
tesnenie škár a dilatačných spojov a stykov podlaha /
stena.
kód 8414
NOVINKA
tesniaca páska na vonkajší aj vnútorný roh
Trvalo pružná vodotesná páska pre utesnenie vonkajších
a vnútorných rohov.
kód TPR, TPK
Balenie
(ks)
Cena/ks
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
2,500 €
75,00 €
weber.color comfort
Flexibilná škárovacia hmota na báze cementu pre šírku
škáry 1-6 mm. Vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Je určená aj na podlahové kúrenie. Podľa EN 13888
je zaradená v triede CG2W.
Vynovená receptúra.
Farebný
odtieň
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
x
xx
x
xx
xxx
milk, marble
2
2
5
5
5
20
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1,260 €
1,940 €
1,020 €
1,200 €
3,000 €
0,840 €
3,02 €
4,67 €
6,12 €
7,20 €
18,00 €
20,16 €
Farebný
odtieň
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
milk
marble
5
5
0,7
0,7
1,400 €
1,400 €
8,40 €
8,40 €
weber.color perfect
Vodeodolná flexibilná škárovacia hmota na báze
cemen­tu. Určená na vonkajšie aj vnútorné použitie
do ťažko namáhaného prostredia. Obsahuje antifun­
gicídne prísady proti vzniku plesní, odolná voči bežným
čistiacim prostriedkom používaných v domácnosti.
Podľa EN 13888 je zaradená v triede CG2WAr.
Vynovená receptúra.
Dodáva sa vo farebnom odtieni milk a marble.
weber.color silikón Trvalo elastický silikónový tmel s prídavkom antifungicídu.
Zabraňuje vzniku plesní. Určený na pružné tesnenie
škár na dlažbách a obkladoch z keramiky a cementu,
v kúpeľniach, kuchyniach a v sprchách.
42
Balenie
(ml)
Spotreba
1 kartuša
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
310
cca 12 bm
5,500 €
6,60 €
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
dokonalé v každom detaile
LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY
weber.color
Vzorkovník farieb weber.color comfort

X
18
toffee
XX
sesame
XX
19
linen
XX
08
morel
XX
28
agate /manhattan
/ crystal
13
caramel
XX
29
marble
15
coffee
XX
30
carbon
16
choco
XX
33
terracotta
17
nut / bahama
XX
38
almond
XXX
42
volcano
XXX
01
milk
04
–



dodávané odtiene pre weber.color silicon


XX
X
XXX

XXX
Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu.
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
43
SYSTÉMY NA REKONŠTRUKCIU BALKÓNOV
SYSTÉMY NA
REKONŠTRUKCIU
BALKÓNOV
Riešenie A – bez spádového betónu
Názov
vysprávková malta
penetračný náter
hydroizolačná stierka
hydroizolačná stierka
tesniaca páska
flexibilný lepiaci tmel
škárovacia hmota
okapový profil
okapový profil
Balenie
weber.bat opravná hmota
weber.betonkontakt
weber.terizol
weber.tec superflex D24
BE 14
weber.col flex
weber.color comfort
okapový profil MAXI
okapový profil 0,6 mm
20 kg
5 kg
20 kg
20 kg
10 bm
25 kg
5 kg
2,5 m
2,0 m
Spotreba
1,5 kg/m2/ 1 mm
0,2 kg/m2
3,0 kg/m2
3,5 kg/m2
6,5 kg/m2/ 5 mm
0,7 kg/m2
Cena/kg
0,600 €
3,150 €
3,870 €
4,900 €
2,000 €
0,400 €
1,000 €
5,950 €
3,350 €
Riešenie B – so spádovým betónom
Názov
soklový
profil
kútový
profil
dlažba
okapový
profil
vysprávková malta
penetračný náter
spádový betón
hydroizolačná stierka
hydroizolačná stierka
tesniaca páska
flexibilný lepiaci tmel
škárovacia hmota
okapový profil
okapový profil
Balenie
weber.bat opravná hmota
weber.betonkontakt
weber.bat balkónový
weber.terizol
weber.tec superflex D24
BE 14
weber.col flex
weber.color comfort
okapový profil MAXI
okapový profil 0,6 mm
20 kg
5 kg
25 kg
20 kg
20 kg
10 bm
25 kg
5 kg
2,5 m
2,0 m
terizol škárovacia
tesniaca páska
hmota
weber BE 14
lepiaci
tmel
terizol
dilatačný
spádová vrstva
profil
weber.bat balkónový
44
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
Spotreba
1,5 kg/m2/ 1 mm
0,2 kg/m2
20 kg/m2/ 1 cm
3,0 kg/m2
3,5 kg/m2
6,5 kg/m2/ 5 mm
0,7 kg/m2
Cena/kg
0,600 €
3,150 €
0,320 €
3,870 €
4,900 €
2,000 €
0,400 €
1,000 €
5,950 €
3,350 €
4
6
8
9
4
3
7
2
5
1
1. podklad v spáde
2. okapový profil žľabový systém
3. izolačno-separačná rohož
4. izolačná páska
5. weber.terizol alebo weber.tec superflex D24
6. dilatačný profil
7. weber.col flex
8. weber.color alebo weber.favo pox 30
9. keramické alebo kamenné dlaždice
V prípade záujmu o cenovú ponuku kontaktujte
prosím našich technicko-obchodných poradcov.
BALKÓNOVÉ PROFILY
Názov produktu
Merné
jednotky
Balenie (ks)
Objednávacie
číslo
Cena / bm
(bez DPH)
Cena / ks
(s DPH 20%)
bm
bm
bm
bm
5
5
5
5
395200
395201
395208
395209
5,950 €
8,860 €
10,400 €
10,400 €
17,85 €
26,58 €
31,20 €
31,20 €
Merné
jednotky
Balenie (ks)
Objednávacie
číslo
Cena / ks
(bez DPH)
Cena / ks
(s DPH 20%)
prírodná Al
elox strieborná Al
tmavo hnedá Al
šedý Al
ks
ks
ks
ks
10
10
10
10
395300
395301
395308
395309
8,080 €
9,860 €
10,400 €
10,400 €
9,70 €
11,83 €
12,48 €
12,48 €
prírodná Al
elox striebro
tmavo hnedý Al
šeda Al
ks
ks
ks
ks
10
10
10
10
395400
395401
395408
395409
8,080 €
9,860 €
10,400 €
10,400 €
9,70 €
11,83 €
12,48 €
12,48 €
A/B prírodná
/B/ striebro Al
/A/ tmavo hnedá Al
/A/ šedá Al
ks
ks
ks
ks
5
5
5
5
395500
395501
395508
395509
1,100 €
1,610 €
1,610 €
1,610 €
1,32 €
1,93 €
1,93 €
1,93 €
bm
bm
bm
30
30
30
–
–
–
3,350 €
3,350 €
3,350 €
8,04 €
8,04 €
8,04 €
biely
hnedý
šedý
ks
ks
ks
30
30
30
–
–
–
6,800 €
6,800 €
6,800 €
8,16 €
8,16 €
8,16 €
biela
hnedá
šedá
ks
ks
ks
1
1
1
–
–
–
0,430 €
0,430 €
0,430 €
0,52 €
0,52 €
0,52 €
ks
5
–
7,700 €
23,10 €
SYSTÉMY NA REKONŠTRUKCIU BALKÓNOV
Riešenie C – pomocou separačných rohoží
Okapový profil MAXI – presah 40 mm
Al - prírodný 2,5 m
Al - strieborný 2,5 m
Al - tmavohnedý 2,5 m
Al - šedý 2,5 m
Názov produktu
Roh k okapu maxi
Kút k okapu maxi
Spojka k okapu maxi
Okapový profil Al 2 m priamy – 0,6 mm
biely
hnedý
šedý
Roh k okapu Al rohový 1x1 m – 0,6 mm
Spojka k okapu – 0,6 mm
Balkónový profil tvarovací – 2,5 m
Al prírodný 2,5 m
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
45
PODLAHY
PODLAHY
POTERY
weber.bat estrich Jemný cementový poter na vytváranie nových a opravy
súčasných poterov vo vrstvách 10–40 mm v jednom
pracovnom kroku.
Pochôdznosť po 24 hod., spracovateľnosť cca. 2 hod.
Zrnitosť zmesi 0–4 mm, mieša sa so 4 l vody/25 kg.
Pevnosť v tlaku min. 25 N/mm2.
kód BP420
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
22 / 1 cm hr.
0,110 €
3,30 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.bat
balkónový Spádový balkónový poter s výbornými fyzikálnymi
a mechanickými vlastnosťami so zvýšenou odolnosťou
voči mrazu. Aplikačná hrúbka 10-100 mm v jednom
pracovnom kroku. Zrnitosť zmesi 0-4 mm. Pochôdznosť
max. po 24. hod., mieša sa s 3,0 l vody / 25 kg.
Spracovateľnosť cca 90 minút.
kód BP405
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
19,5 / 10 mm hr.
0,210 €
6,30 €
Paletové množstvo: 1050 kg
weber.bat opravná hmota
Rýchlotuhnúca opravná a vyrovnávajúca hmota.
Pochôdznosť po 3 hodinách. Vyrovnáva cementové
omietky, betón, podklad pod dlažbu. Na vyspravenie
poškodených hrán, rohov, dutín a výtlkov. Odolná aj
v mokrých priestoroch. Pre interiér aj exteriér, v hrúbke
1-20 mm. Mieša sa s 3,8 l vody/20 kg.
kód OH 101 20
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
20
1,5 / 1 mm hr.
0,600 €
14,40 €
Paletové množstvo: 960 kg
weber.bat rapid Rýchlotuhnúci betónový poter. Hrúbka vrstvy 15-100 mm.
Pôchodznosť po 2 hodinách.
kód BP 435 25
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
18-20
0,400 €
12,00 €
Paletové množstvo: 1050 kg
46
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
Anhydritový poter na báze síranu vápenáteho s nízkym
pnutím pri schnutí do interiéru. Aplikácia bez dilatačných
škár. Min. hrúbka 30 mm, max. hrúbka 60 mm,
pri podlahovom kúrení 80 mm.
Pre strojné spracovanie.
kód AP 4490
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
40
17 / 10 mm hr.
0,260 €
12,48 €
PODLAHY
weber.floor 4490
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.floor 4190
Samonivelizujúca anhydritová hmota. Pre ručné aj strojoné spracovanie do hrúbok 10-30 mm. Pevnosť 30 MPa,
pochôdznosť po 4-6 hod.
kód AP 4190
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
1,7 / 1 mm hr.
0,510 €
15,30 €
Paletové množstvo: 1050 kg
SAMONIVELIZAČNÉ
weber.nivelit
Samonivelizačná interiérová podlahová hmota pre hrúbku
1-12 mm. Pochôdznosť po 12 hodinách. Spracovanie
5,25 l vody / 25 kg. Spotreba 1,5 kg/ 1 m2/ 1 mm hrúbky.
Len do interiéru.
kód M635
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
1,5 / 1 mm hr.
0,520 €
15,60 €
Paletové množstvo: 1050 kg
weber.niv dur
Vysoko pružná samonivelizačná podlahová hmota
s vláknami určená na drevené podklady.
Mieša sa s 5 litrami vody/25 kg. Aplikovateľná v hrúbke
3-30 mm. Pochôdznosť cca po 3 hodinách.
Len do interiéru. Tovar s predĺženou dodacou lehotou
do 10 pracovných dní.
kód NIV500
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
1,8 / 1 mm hr.
1,020 €
30,60 €
weber.floor 4150
Vysokokvalitná samonivelizačná podlahová hmota
s vysokou tekutosťou. Spracovateľná ručne aj strojovo.
Aplikovateľná v hrúbke 2-30 mm v jednom kroku. Vhodná
na podlahové kúrenie. Pochôdznosť po 3 hodinách.
Len do interiéru.
kód WF4150
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
1,5 / 1 mm hr.
0,660 €
19,80 €
Paletové množstvo: 1050 kg
NOVINKA
weber.floor
4160
Samonivelizačná podlahová hmota pre vysokú záťaž
(pevnosť 30 MPa) pre hrúbky 2-30 mm. Pre ručné aj
strojové spracovanie. Pochôdznosť po 2 hod.
kód WF4160
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
1,7 / 1 mm hr.
0,700 €
21,00 €
Paletové množstvo: 1050 kg
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
47
PODLAHY
weber.suchý betón
Suchá betónová zmes pripravená na okamžitú realizáciu
jednoduchých betonárskych prác.
Zrnitosť: 4 mm, Spotreba cca 20 kg/1m2/hrúbka 1 cm.
kód SB25
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
--
0,120 €
3,60 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.mix stĺpkobetón
Suchý hotový betón bez miešania určený na zabetónovanie plotových stĺpov, vlajkových stožiarov, dopravných
značiek a pod.
kód MC 940
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
25 kg / 14 lit. zmesi
0,203 €
6,10 €
Paletové množstvo: 1050 kg
weber.betonkontakt
Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti pod cementové
potery, samonivelizačné stierky a lepiace malty.
Len na savý podklad. Riedi sa s vodou v pomere 1:5.
Spotreba 0,2 kg/m2.
kód VH716
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
2
5
20
0,2
0,2
0,2
3,500 €
3,150 €
2,950 €
8,40 €
18,90 €
70,80 €
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
2
5
20
0,2
0,2
0,2
6,070 €
4,940 €
4,550 €
14,57 €
29,64 €
109,20 €
weber.bond
primer
Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti pod cementové
potery, samonivelizačné stierky a lepiace malty
Len na nesavý podklad. Spotreba 0,2 kg/m2.
kód G651xx
weber.sys epox plastbeton
Trojzložková polymérbetónová živica na opravu a finálnu
úpravu betónových podkladov v hrúbke 3-30 mm.
kód NP665 Č tr./NP665B far.
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
18,25
18,25
18,25/cm
18,25/cm
3,19 €
4,3 €
69,86 €
94,17 €
weber.sys epox penetrácia rozpúšťadlová
Epoxidový penetračný náter pod výrobk weber.sys epox
a utesnenie nestatických trhlín.
48
kód NP 660 4,4/NP 660 8,8
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
4,4
8,8
0,2-0,3
0,2-0,3
9,0 €
8,4 €
47,52 €
88,70 €
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
Dvojzložková epoxidová živica do extrémne namáhaných priestorov na podklady s vlhkosťou max. 5%.
Používa sa pre zhotovenie kontaktného mostíka
pod epoxidové stierky betóny a pod.
kód NP 667
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
3,0
0,2-0,3
9,97 €
35,90 €
weber.sys epox náter tenkovrstvový
Dvojzložkový epoxidový náter určený ako bezprašná
povrchová úprava betónu, alebo iných súdržných
materiálov. Použitie do stredne namáhaných priestorov
(garáže, dielne, sklady).
kód NP 661
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
6,0
0,4-0,6
12,53 €
90,22 €
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
13
0,35-0,5 / 1 náter
1,3 / 1 mm stierka
10,56 €
164,74 €
weber.sys
epox náter hrubovrstvový
Dvojzložkový epoxidový náter určený do extrémne
namáhaných priestorov ako náter, alebo stierka.
kód NP 662
dilatačná páska
NOVINKA
Mirelonová dilatačná páska
5x100 mm / 50 m
kód DPM
Balenie
(m)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
50
–
0,14 €
8,40 €
Balenie
(m)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
–
1,89 €
56,70 €
NOVINKA
butylová
páska
Samolepiaca páska na pripojenie stavebných prvkov
z dreva, kovu, plastu. Šírka 100 mm. Zaistí tesné pripo­
jenie na rozdielne materiály.
PODLAHY
weber.sys epox bezrozpúšťadlová
kód BUP
Poznámky
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
49
HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY
HYDROIZOLAČNÉ
SYSTÉMY
HYDROIZOLÁCIA KÚPEĽNÍ, BALKÓNOV A TERÁS
weber.xerm
844 Dvojzložkový mrazuvzdorný systém odolný UV žiareniu
a soliam, určený na hydroizoláciu a lepenie obkladov
a dlažieb.
kód WX844
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
18
4,9
5,900 €
127,44 €
weber.akryzol 1-zložková hydroizolačná náterová hmota na disperznej
báze určená pre izoláciu kúpeľní a vlhkých miestností.
kód 7601
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
15
3
1,5 / 2 mm
1,5 / 2 mm
3,120 €
3,520 €
56,16 €
12,67 €
Paletové množstvo: 495 kg (3 kg balenie)
360 kg (15 kg balenie)
weber.terizol
1-zložková silikátová hydroizolačná stierka určená najmä
pre izoláciu balkónov, terás, bazénov, nádrží.
kód 7614
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
20
4,5
3 / 3 mm
3 / 3 mm
3,870 €
4,400 €
92,88 €
23,76 €
Paletové množstvo: 450 kg ( 4,5 kg balenie)
960 kg (20 kg balenie)
weber.tec Superflex D24
2-zložková vysoko flexibilná hydroizolácia, rýchlo tuhnúca
nezávisle od poveternostných podmienok, bez obsahu
bitúmenu. Prekrýva aktívne trhliny, je priľnavá a odolná
voči starnutiu, určená pre izoláciu balkónov a terás,
ale i na hydroizoláciu základov budov.
kód S TEC 005
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
24
3,5 – 4,5 /
3mm - 4mm
4,900 €
141,12 €
Paletové množstvo: 360 kg
tesniaca
páska BE 14
Trvalo pružná, vodotesná páska. Je odolná voči alkalickým látkam, kyselinám a soliam. Určená na tesnenie
škár a dilatačných spojov a stykov podlaha/stena.
50
kód 8414
Balenie
(m)
Cena/bm
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
10 m
50 m
2,000 €
1,830 €
24,00 €
109,80 €
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
weber.tec
946 Vodnatá injektážna pasta na báze silanu bez rozpúš­
ťadiel s certifikátom WTA-4-4-04.
kód WT946
Balenie
(litre)
Spotreba
ml/m2
Cena/l
(bez DPH)
10
360 ml/bm – 24 cm*
30,100 €
12 x 600 ml 540 ml/bm – 36 cm*
16,150 €
monoporcia 720 ml/bm – 48 cm* 16,150 € / ks
Cena/bal.
(s DPH 20%)
361,20 €
232,56 €
19,38 €
* hrúbka múru
weber.tec 901 Bitúmenová emulzia určená ako základný náter pre bitúmenové zmesi, taktiež ako izolačný a ochranný náter bez
rozpúšťadiel s vysokým obsahom bitúmenu – až 60%.
weber.tec
915
kód PRIM 001
Balenie
(litre)
Spotreba
ml/m2
Cena/l
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
5
10
30
50 - 80
50 - 80
50 - 80
2,770 €
2,330 €
2,160 €
16,62 €
27,96 €
77,76 €
Paletové množstvo: 480 l (5 l balenie)
600 l (10 l balenie)
540 l (30 l balenie)
1-zložková vysoko flexibilná hydroizolačná stierka bez
Balenie
obsahu rozpúšťadiel, vhodná na vonkajšiu izoláciu mu(litre)
riva a betónu proti vlhkosti pod úrovňou terénu. S urých30
ľovačom tuhnutia ako 2-zložkový materiál, určený najmä
pod obvodové murivo alebo na lepenie dosiek z extrudo- 2 (urýchľovač
tuhnutia)
vaného polystyrénu.
HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY
HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY
kód S TEC 007
Spotreba
l /m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
4 – 5,5 /
3 mm - 4 mm
2,070 €
2,710 €
74,52 €
6,50 €
Paletové množstvo: 540 l
weber.tec Superflex 10
2-zložková vysoko flexibilná hydroizolačná zmes určená
na hydroizoláciu budov pod úrovňou terénu s vysokým
obsahom bitúmenu 90%.
kód S TEC 004
Balenie
(litre)
Spotreba
l /m2
Cena/l
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
30
3,5 - 4,5 /
3 mm - 4 mm
2,880 €
103,68 €
Paletové množstvo: 540 l
weber.tec
930
1-zložkový hydroizolačný tmel na báze cementu je
vhodný na vonkajšiu i vnútornú izoláciu stavebných
konštrukcií pod úrovňou zeme. Môže prísť do priameho
kontaktu s pitnou vodou, preto je vhodný na vnútornú
hydroizoláciu kontajnerov, zásobníkov na vodu (aj pitnú).
kód DS TEC 002
Balenie
(kg)
Spotreba
kg /m2
Cena/kg
(bez DPH)
25
4 - 6 / 3 mm
0,940 €
28,20 €
Paletové množstvo: 1050 kg
weber.tec 933
Rýchlotvrdnúca vysprávková a výplňová suchá maltová
zmes s kompenzáciou zmršťovania a nepriepustnosti
vody, určená na vytvorenie fabiónov, pre interiér i exteriér.
kód HKS TEC 003
Balenie
(kg)
Spotreba
kg /m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
18 (10 mm hr.)
1,170 €
35,10 €
Paletové množstvo: 1050 kg
weber.tec
imper F
Kryštalická hydroizolácia betónových povrchov, ktorá
rieši problémy spôsobené s negatívnym i pozitívnym
tlakom vody a problémy pri zadržiavaní vody (aj pitnej).
kód SAB 183
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
2 (1 mm hr.)
1,390 €
41,70 €
Paletové množstvo: 1200 kg
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
51
HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY
weber.tec Superflex B240
Elastická, vláknom vystužená tesniaca páska z mäkkého
PVC, určená na dilatačné spoje, vhodná najmä pre
problémy s tlakovou vodou.
kód S TEC 006
Balenie
(m)
Spotreba
kg/m2
Cena/bm
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
6
---
12,960 €
93,31 €
Balenie
(m)
Spotreba
kg /m2
Cena/bm
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
50 (š. 30 cm)
--
3,160 €
168,00 €
Balenie
(ks)
Spotreba
kg/m2
Cena/bm
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
1
---
23,800 €
28,56 €
Balenie
(ks)
Spotreba
kg/m2
Cena/bm
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
1
---
24,900 €
29,88 €
weber.sys
982
Butylkaučuková hydroizolačná fólia určená na dilatačné
spoje a spojenia stien s podlahou. Vhodná aj na utesnenie
výbehov podlahy.
kód SYS 001
nerezové
hladidlo 3 mm
Špeciálne nerezové hladidlo na aplikáciu stierkových
hydroizolačných hmôt (3 mm).
nerezová lyžica rohová
Nerezová lyžica určená pre vytvorenie fabiónu v styku
podlaha stena (fabión – 250 x 150 mm).
špeciálna zubová stierka
Špeciálne nerezové hladilo na aplikáciu produktu
weber.xerm 844 v jednom kroku (hydroizolácia + lepenie)
kód WSA
Balenie
(ks)
Spotreba
kg/m2
Cena/bm
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
1
---
29,250 €
35,10 €
aplikačná pištoľ
pištoľ na aplikáciu krémovej injektážnej pasty weber.tec
946
kód WSH
Balenie
(ks)
Spotreba
kg/m2
Cena/bm
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
1
---
32,300 €
38,76 €
Poznámky
52
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
1-zložková tekutá hydroizolačná guma na báze modifi­
kovaného asfaltu s mimoriadne nízkou spotrebou.
Vhodná ako hydroizolácia do kúpeľní a vlhkých
miestností do interiéru.
kód WTL
Balenie
(l)
Spotreba
l/m2
Cena/l
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
5
10
0,6
0,6
6,850 €
6,850 €
41,10 €
82,20 €
Balenie
(l)
Spotreba
l /m2
Cena/l
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
5
20
1,2
1,2
7,920 €
7,920 €
47,52 €
190,08 €
weber
tekutá lepenka PROFI
1-zložková tekutá hydroizolačná guma na báze modifi­
kovaného asfaltu určená na úpravy a opravy plochých
striech. Vysoko odlná voči UV žiareniu s vysokou
rozťažnosťou, až 900 %. Taktiež vhodná na izoláciu
kúpeľní balkónov, terás a pod.
kód WTLP
HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY
weber tekutá lepenka
Poznámky
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
53
SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO
SANAČNÉ SYSTÉMY
EVOLUZIONE
weber.san
evoluzione Jednovrstvová sanačná omietka vhodná na rekonštrukciu
zavlhnutého a zasoleného muriva, vhodná do interiéru
i exteriéru. Weber. san evoluzione je určená na ručné
a strojové nanášanie.
kód SE200
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
40
10
0,490 €
23,52 €
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
40
10
0,260 €
12,48 €
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
40
10
0,350 €
16,80 €
PRESTO
weber.san
presto 100
Podkladový nástrek pre sanačný omietkový systém
weber.san presto, so schopnosťou viazať soli, vhodný
na ručné spracovanie.
kód SPR100
weber.san
presto 200
Sanačná omietka bielej farby určená pre sanačný
omiet­kový systém weber.san presto. Vhodná na rekon­
štrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva, určená
na ručné a strojové nanášanie.
kód SPR200
weber.san presto 300
Biela štuková omietka určená pre sanačný omietkový
systém weber.san presto.
54
kód SPR300
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
40
4-5
0,320 €
15,36 €
Podrobnejšie informácie o produktoch sú uvedené v našom aktuálnom vydaní Poradca Weber.
weber.rep ochrana
kód SAB100
Ochranný náter na ochranu pred koróziou a lepšiu
priľnavosť mált.
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
2
2 / 1 mm
2,860 €
6,86 €
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
20
1,230 €
36,90 €
weber.rep
vysprávka J SV
kód SAB115
Vyrovnávacia malta na betón na jemné a konečné práce
( 3 – 30 mm). Vhodná aj na ručné a strojové spracovanie.
weber.rep vysprávka H SV
SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO
Systém na opravu betónových konštrukcií
kód SAB125
Vyrovnávacia malta na betón na hrubé reparácie betónu
(30 – 80 mm).
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
20
0,880 €
26,40 €
weber.rep povrch SV
kód SAB135
Vyrovnávacia malta na betón, na jemné a celoplošné
vysprávky betónových konštrukcií v hrúbke do 4 mm.
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
2 / 1 mm
1,140 €
34,20 €
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
20
1,5 / 1 mm hr.
0,600 €
14,40 €
weber.bat
opravná hmota
kód OH 101 20
Rýchlotuhnúca opravná a vyrovnávajúca hmota.
Pochôdznosť po 3 hodinách. Vyrovnáva cementové
omietky, betón, podklad pod dlažbu. Na vyspravenie
poškodených hrán, rohov, dutín a výtlkov. Odolná
aj v mokrých priestoroch. Pre interiér aj exteriér,
v hrúbke 1 - 20 mm. Mieša sa s 3,8 l vody/20 kg balenie.
weber.ton purolast
kód A030
Vodou riediteľný akrylátový ochranný náter na betón.
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
0,4 / 2 nátery
6,270 €
188,10 €
Balenie
(l)
Spotreba
l/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
5
0,1 - 0,5
8,730 €
52,38 €
SHC hydrofóbny náter
kód H705/5
Vodoodpudivý prostriedok použiteľný v rámci systému
weber.rep.
Tovar s predĺženou dodacou lehotou do 10 pracovných dní.
55
SANAČNÉ SYSTÉMY NA MURIVO
weber.san podhoz WTA
Podkladový nástrek so schopnosťou viazať soli, vhodný
na ručné a strojové spracovanie pre vytvorenie podkladu
pre sanačný omietkový systém weber.san WTA.
kód SAZ800
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
7
0,480 €
14,40 €
weber.san vyrovnávací WTA
Pórovitá podkladová omietka spĺňajúca kritériá WTA
ako súčasť sanačného systému weber.san WTA.
kód SAZ810
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
20
11
0,570 €
13,68 €
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
20
10
0,630 €
15,12 €
weber.san
sanační WTA
Sanačná omietka vhodná na rekonštrukciu zavlhnutého
a zasoleného muriva ako súčasť sanačného systému
weber.san WTA.
kód SAZ820
weber.tec 793
kód TEC793-3, TEC793-8
Dvojzložkové univerzálne pojivo na báze reakčnej
epoxidovej živice, vhodný ako adhézny mostík na
betónové konštrukcie, lepidlo alebo ochranný povrchový
náter.
Kód
(popis)
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
TEC793-3
TEC793-8
3 kg
8 kg
0,2 - 2,9
v závislosti
od aplikácie
23,30 €
20,50 €
83,88 €
196,80 €
Paletové množstvo: 336 kg (3 kg balenie)
240 kg (8 kg balenie)
Poznámky
56
Tovar s predĺženou dodacou lehotou do 10 pracovných dní.
weber.therm EPS
Jednozložková prášková lepiaca malta na báze cementu
určená výhradne na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu na rodinné domy.
kód EPS-101
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
lepenie 4
0,259 €
7,77 €
HOBBY PROGRAM
Produkty pre Váš rodinný dom ...
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.therm stierka
Jednozložková prášková výstužná malta na báze
cementu určená na zhotovovanie výstužnej vrstvy
v kombinácii so sklotextilnou mriežkou na lícnej strane
tepelnoizolačných materiálov.
kód WTS-25
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
3
0,265 €
7,95 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.therm RD
Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta
na báze cementu určená na lepenie tepelnoizolačných
materiálov a v kombinácii so sklotextilnou mriežkou
na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod povrchovú úpravu.
kód C TSS25
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
lep. 4 / stierk. 3
0,310 €
9,30 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.therm
LEPARM
Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta
na báze cementu určená na lepenie tepelnoizolačných
materiálov a v kombinácii so sklotextilnou mriežkou
na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod povrchovú úpravu.
kód 410P
Balenie
(kg)
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
(bez DPH)
Cena/bal.
(s DPH 20%)
25
lep. 4 / stierk. 3
0,285 €
8,55 €
Paletové množstvo: 1200 kg
weber.pas nova
Jednoducho spracovateľná, sfarbená, pastovitá omietka
na disperznej báze pripravená na priame použitie
na podkladný náter weber 700, weber 705. Omietka
plní funkciu ochrany obvodového plášťa stavby a jeho
farebného a štrukturálneho stvárnenia pri vytváraní
nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách
a renováciách.
kód VR550, VR450, VR950, VR850
Poznámka
(zrno)
Kód
ryhov. 1,5 mm
ryhov. 2,0 mm
roztier. 1,5 mm
roztier. 2,0 mm
VR550
VR450
VR950
VR850
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
30
30
30
30
2,7
3,2
2,6
3,2
1,410 €
1,410 €
1,410 €
1,410 €
50,76 €
50,76 €
50,76 €
50,76 €
Paletové množstvo: 480 kg
weber.pas nova S
Jednoducho spracovateľná, sfarbená, pastovitá omietka
vyrobená na báze silikónových živíc. Je pripravená
na priame použitie na podkladný náter weber 700,
weber 705. Omietka plní funkciu ochrany obvodového
plášťa stavby a jeho farebného a štrukturálneho stvárnenia pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách,
modernizáciách a renováciách.
kód VR552, VR452, VR952, VR852
Poznámka
(zrno)
Kód
ryhov. 1,5 mm
ryhov. 2,0 mm
roztier. 1,5 mm
roztier. 2,0 mm
VR552
VR452
VR952
VR852
Balenie Spotreba Cena/kg Cena/bal.
(kg)
kg/m2 (bez DPH) (DPH 20%)
30
30
30
30
2,2
2,7
2,3
3,2
1,800 €
1,800 €
1,800 €
1,800 €
64,80 €
64,80 €
64,80 €
64,80 €
Paletové množstvo: 480 kg
57
INÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Iné produkty
Výrobok
Kód
Balenie
(ks)
Cena/ks
(bez DPH)
Cena/ks
(s DPH 20%)
Sieť ochranná na lešenie (14,2 m dĺžka, 2,6 m šírka)
28550
1
32,00 €
38,40 €
Klobúčik
WT001
1
1,99 €
2,39 €
Tričko
WT002
1
5,98 €
7,18 €
Pracovný odev – montérkový komplet
WT003
1
29,88 €
35,86 €
Balenie
(ks)
Cena/ks
(bez DPH)
Cena/ks
(s DPH 20%)
Vzorkovník farieb
Saint-Gobain Weber prináša farbu do Vášho života.
Ak myslíte na žiarivú žltú, teplú červenú, živú zelenú
alebo jasnú modrú – my Vám poskytneme to najlepšie
farebné riešenie.Pre možnosť výberu farebných riešení
fasád poskytujeme kompletné vzorkovníky našich
farebných odtieňov.
1 ks
39,83 €
47,80 €
Sanačné analýzy
Na základe vzoriek muriva odobratých priamo na stavbe
spracujeme analýzu stavu zavlhnutia a zasolenia muriva
a navrhneme najvhodnejší systém sanácie pomocou
sanačných systémov Weber – Terranova.
návrh
76,35 €
91,62 €
Teplotechnický výpočet
Na základe odborného posúdenia jestvujúceho obvodového plášťa Vám spracujeme návrh jeho optimálneho
zateplenia pomocou počítača.
návrh
30,00 €
36,00 €
Farebné štúdio
Navrhujeme farebné úpravy podľa nášho farebníka
aj v kombinácii zvláštnych farebných odtieňov. Návrh
farebného riešenia fasády obsahuje 4 alternatívne
riešenia.
návrh
50,00 €
60,00 €
Termovízne meranie je vhodné na zisťovanie porúch
v tepelnoizolačných systémoch starších i nových stavieb.
Umožňuje odhaliť miesta kde dochádza k prestupu tepla
napr. obvodovou konštrukciou.
meranie
100,00 €
120,00 €
Vypracovanie odborného posúdenia a poskytnutie
odborného poradenstva pri výskyte zákonom chránených
živočíchov – netopiere a vtáky, vo všetkých fázach
realizácie kontaktného zatepľovacieho systému.
----
100,00 €
120,00 €
Služby
V prípade odberu materiálu od Saint-Gobain Weber,
sú uvedené služby poskytnuté bezplatne.
58
VZORKOVNÍK FARIEB
VZORKOVNÍK
FARIEB
TENKOVRSTVOVÉ OMIETKY
62
DEKORATÍVNE A DIZAJNOVÉ OMIETKY
66
NÁTERY
68
Predstavujeme
vám vzorkovník farieb
Pestrá a moderná paleta farieb weber.color line
obsahuje najnovšie farebné trendy a najžia­da­
nejšie súčasné odtiene a pomôže vám vybrať
ideálne kombinácie farebných riešení povrchových
úprav fasád či už pri realizácii nových stavieb,
pri renováciách, ale tiež pri úpravách povrchov
konštrukcií v interiéroch.
Farebné odtiene spĺňajú nielen technické požia­
davky, ale tiež reagujú na súčasné trendy
v architektonickom stvárnení fasád.
Súčasná moderná architektúra už rozhodne nie
je len o dômyselne postavenom dome alebo
o štýlovo brilantnej fasáde. Ak hovoríme o súčasnej
architektúre, hovoríme tak nielen o otázkach umenia
a dizajnu, ale zároveň tiež o zosúladení celého
radu náročných technológií. Možno nie sú na prvý
pohľad viditeľné, ale ich prítomnosť je pre kvalitu
výsledného efektu rozhodujúca. Moderný dom musí
byť samozrejme krásny, musí odrážať súčasné trendy
v architektúre, estetické cítenie svojho majiteľa a musí
svojím vzhľadom vhodne zapadnúť do historických
a koncepčných súvislostí so svojím blízkym a širším
okolím – lebo ako sa hovorí, žiadny dom nestojí sám.
Takéto požiadavky nie sú z hľadiska stáročných dejín
architektúry ničím novým. To, čo je v súčasnosti
nepopierateľným prínosom, je oblasť technologická.
Oblasť nových materiálov a technológií, ktorá do
storočiami overenými materiálmi vnáša svieži
vietor nových možností. Nároky na energetickú
úspornosť, hydroizolačné, tepelné a zvukovoizolačné
vlastnosti materiálov, ich nízku váhu v pomere
k požadovanému výkonu, pevnosť, dlhú životnosť,
odolnosť voči chemicky aktívnym zložkám vzduchu,
vode a dažďu atď., sú dnes enormné. Tomu zodpovedá
aj stále náročnejšia výroba a vývoj moderných
stavebných hmôt. Práve produkcia spoločnosti
Saint-Gobain Weber je ukážkou neustáleho vývoja
moderných stavebných hmôt a sofistikovaných
systémov zohľadňujúcich nielen súčasné trendy
v stavebníctve a architektúre, ale aj lokálne
historické a teritoriálne zvláštnosti a špecifiká. Jedine
tak, aspoň podľa nášho názoru, sa môže v rukách
architekta plnohodnotne rozvíjať „neglobalizovaný“
moderný dizajn architektúry s ohľadom na dobu
a miesto jeho konania.
60
Rozdelenie farebného vzorkovníka
Tento vzorkovník obsahuje v základnej časti rad 300
farebných odtieňov, 1 základný odtieň bielej farby
a 8 doplnkových odtieňov bielej s jemnými nádychmi
farieb podľa farebných skupín. V druhej sme pre
našich zákazníkov zachovali 6 najobľúbenejších sýtych
odtieňov z nášho predošlého vzorkovníka. Posledná
časť vzorkovníka je venovaná ponuke dekoratívnych
omietok weber.pas marmolit a weber.pas mozaiková
omietka. Pri výbere týchto vzoriek odporúčame
použiť vzorkovník s reálnymi vzorkami jednotlivých
produktov.
Ako sa orientovať vo vzorkovníku
Kódy jednotlivých odtieňov sú radené podľa nasledu­
júceho kľúča. Prvé dve písmena označujú farebnú
skupinu, z ktorej samotný odtieň vychádza (napr.
skupina ZL – žlté odtiene). Nasleduje číslo udávajúce
číselnú radu v danej skupine a kód je zakončený
písmenom A až E, ktoré udáva mieru zosvetlenia
daného odtieňu (A – najtmavší, E – najsvetlejší).
Základná časť 309 odtieňov je prehľadne zoradená
podľa farebného spektra so zaradením bielych
odtieňov na konci:
ZL OR CE FI HN (žlté)
(oranžové)
(červené)
(fialové)
(hnedé)
OK ZE MO SE BI (okrové)
(zelené)
(modré)
(šedé)
(biele)
Vnímanie farieb
je ovplyvnené
mnohými faktormi
Farba a svetlo
Vnímanie farby je ovplyvnené intenzitou slnečného
svetla. Tým sa mení nielen v priebehu dňa a noci,
ale aj počas ročných období.
Farba a štruktúra
Štruktúra materiálu má vplyv na vnímanie farby.
Svetlo sa odráža odlišným spôsobom a hladký povrch
sa javí ako svetlejší. Naproti tomu hrubý povrch sa
nám zdá tmavší.
Čo je to štruktúra omietky?
Omietka obsahuje vápencové plnivá so zrnami určitej
veľkosti a tá je udávaná v milimetroch.
Omietky sa dodávajú
v dvoch základných
štruktúrach
Roztieraná štruktúra
Plnivo omietky obsahuje väčšie množstvo zŕn
určujúcich hrúbku štruktúry (veľkosť spravidla
1-3 mm). Veľkosti týchto zŕn zodpovedá tiež sila
nanášanej omietky. Ďalej obsahuje vhodný pomer
jemnejších zŕn k zaplneniu hmoty. Štruktúra je
v ploche rovnomerná, môže byť mierne ovplyvnená
spôsobom spracovania.
HBW – luminiscenčná referenčná hodnota
Luminiscenčná referenčná hodnota udáva stupeň
svetelnej odrazivosti farebného tónu. Hodnota
je udávaná v intervaloch 0 – 100, kde hodnota 0
reprezentuje dokonale čierne teleso, ktoré pohltí
všetku energiu, ktorá na toto teleso dopadá. Naopak
dokonale biele teleso (HBW = 100) všetku dopadajúcu
energiu odráža.
HBW a kontaktný zatepľovací systém
Fasády s tmavším farebným odtieňom pohlcujú
viac tepla ako fasády so svetlejšími farebnými
odtieňmi. Tmavšie farebné odtiene preto spôsobujú
väčšie namáhanie fasád prostredníctvom solárneho
zahrievania. Z tohto dôvodu neodporúčame používanie
tmavých a intenzívnych farieb pre povrchové úpravy
kontaktného zatepľovacieho systému.
Odporúčané hodnoty HBW tenkovrstvových omietok
pre zateplené fasády sú:
• HBW > 30 pre minerálne a silikátové
omietky (silikón-silikátové)
• HBW > 25 pre akrylátové a silikónové
omietky
Viac – vrátane výnimiek a obmedzení – viď. oddiel
„farebné odtiene“ v technických listoch jednotlivých
omietok. ­­­­
Dekoratívne a dizajnové
omietky
Omietka so vzhľadom dreva weber.pas silikon wood
Omietka so vzhľadom tehly weber.pas silikon brick
Ryhovaná štruktúra
Plnivo obsahuje malé množstvo „ryhovacích zŕn“,
ktoré určujú silu vrstvy omietky pri nanášaní. Tieto
zrná vytvárajú pri štruktúrovaní svojim spôsobom
charakteristické ryhy. Hmota omietky je doplnená
väčším množstvom jemného plniva, ktoré je pri
štruktúrovaní uhladené do roviny. Štruktúra je
v ploche tvorená ryhami, ktorých množstvo a dĺžka
je ovplyvnená spôsobom spracovania.
Omietka so vzhľadom pieskovcového kameňa
weber.pas sandstone a granitu weber.pas granit
61
ZL4A
ZL4A
ZL4B
ZL4B
ZL4C
ZL4C
ZL4D
ZL4D
ZL4E
ZL4E
ZL1A
ZL1A
ZL1B
ZL1B
ZL2A
ZL2A
ZL1C
ZL1C
ZL2B
ZL2B
ZL1D
ZL1D
ZL3A
ZL2C
ZL2C
ZL1E
ZL1E
ZL5A
ZL5A
ZL5B
ZL5B
ZL5C
ZL5C
ZL5D
ZL5D
ZL5E
ZL5E
ZL2A
ZL2A
ZL2B
ZL2B
ZL3A
ZL3A
ZL2C
ZL2C
ZL3B
ZL3B
ZL2D
ZL2D
ZL4A
ZL3C
ZL3C
ZL2E
ZL2E
OR1A
OR1A
OR1B
OR1B
OR1C
OR1C
OR1D
OR1D
OR1E
OR1E
ZL3A
ZL3A
ZL3B
ZL3B
ZL4A
ZL4A
ZL3C
ZL3C
ZL4B
ZL4B
ZL3D
ZL3D
ZL5A
ZL4C
ZL4C
ZL3E
ZL3E
OR2A
OR2A
OR2B
OR2B
OR2C
OR2C
OR2D
OR2D
OR2E
OR2E
ZL4A
ZL4A
ZL4B
ZL4B
ZL5A
ZL5A
ZL4C
ZL4C
ZL5B
ZL5B
ZL4D
ZL4D
OR1A
ZL5C
ZL5C
ZL4E
ZL4E
OR3A
OR3A
OR3B
OR3B
OR3C
OR3C
OR3D
OR3D
OR3E
OR3E
ZL5A
ZL5A
ZL5B
ZL5B
OR1A
OR1A
ZL5C
ZL5C
OR1B
OR1B
ZL5D
ZL5D
OR2A
OR1C
OR1C
ZL5E
ZL5E
OR4A
OR4A
OR4B
OR4B
OR4C
OR4C
OR4D
OR4D
OR4E
OR4E
OR1A
OR1A
OR1B
OR1B
OR2A
OR2A
OR1C
OR1C
OR2B
OR2B
OR1D
OR1D
OR2A
OR2A
OR2B
OR2B
OR3A
OR3A
OR2C
OR2C
OR3A
OR3A
OR3B
OR3B
OR4A
OR4A
OR3C
OR3C
HBW
HBW
56,4
56,4 omietkyHBW
HBW
65,365,3
HBW
71,471,4
HBW
HBW
74,074,0
Vzorkovník farieb
pre
weber.pas
color,HBW
weber.pas
color
plus
VZORKOVNÍK PRE TENKOVRSTVOVÉ OMIETKY
HBW
HBW
47,847,8
HBW
HBW
61,961,9
HBW
HBW
50,650,6
HBW
HBW
62,062,0
HBW
HBW
46,246,2
HBW
HBW
48,948,9
HBW
HBW
30,730,7
HBW
HBW
47,847,8
HBW
HBW
31,231,2
HBW
HBW
50,650,6
HBW
HBW
39,939,9
HBW
HBW
46,246,2
HBW
HBW
30,730,7
HBW
HBW
31,231,2
HBW
HBW
69,869,8
HBW
HBW
59,659,6
HBW
HBW
66,466,4
HBW
HBW
66,266,2
HBW
HBW
57,657,6
HBW
HBW
40,040,0
HBW
HBW
56,456,4
HBW
HBW
42,542,5
HBW
HBW
59,659,6
HBW
HBW
47,747,7
HBW
HBW
66,266,2
HBW
HBW
40,040,0
HBW
HBW
42,542,5
HBW
HBW
62,0
62,0
HBW
HBW
73,073,0
HBW
HBW
66,266,2
HBW
HBW
48,9
48,9
HBW
HBW
71,271,2
HBW
HBW
64,564,5
HBW
HBW
47,8
47,8
HBW
HBW
66,066,0
HBW
HBW
52,652,6
HBW
HBW
50,6
50,6
HBW
HBW
65,365,3
HBW
HBW
54,754,7
HBW
HBW
46,2
46,2
HBW
HBW
66,266,2
HBW
HBW
58,758,7
HBW
HBW
30,7
30,7
HBW
HBW
64,564,5
HBW
HBW
31,2
31,2
HBW
HBW
52,652,6
HBW
HBW
39,9
39,9
HBW
HBW
54,754,7
ZL3B
ZL2D
ZL2D
ZL4A
ZL3Z
ZL4B
ZL4B
ZL3D
ZL3D
ZL5A
ZL4Z
ZL5B
ZL5B
ZL4D
ZL4D
OR1A
ZL5Z
OR1B
OR1B
ZL5D
ZL5D
OR2A
OR1
Z
OR2B
OR2B
OR1D
OR1D
OR3A
OR2
O
OR3B
OR3A
OR2C
OR2C
OR1E
OR1E
OR3B
OR2D
OR2D
OR4A
OR3
O
OR4B
OR3B
OR3B
OR2D
OR2D
OR4A
OR3C
OR3C
OR2E
OR2E
OR4B
OR3D
OR3D
OR4
O
OR4B
OR4B
OR3D
OR3D
OR4C
OR4C
OR3E
OR3E
OR4D
OR4D
O
HBW
HBW
66,4
66,4
HBW
HBW
74,474,4
HBW
HBW
70,570,5
HBW
HBW
57,6
57,6
HBW
HBW
74,174,1
HBW
HBW
70,870,8
HBW
HBW
56,4
56,4
HBW
HBW
71,271,2
HBW
HBW
63,563,5
HBW
HBW
59,6
59,6
HBW
HBW
71,471,4
HBW
HBW
65,765,7
HBW
HBW
66,2
66,2
HBW
HBW
70,570,5
HBW
HBW
67,067,0
HBW
HBW
40,0
40,0
HBW
HBW
70,870,8
HBW
HBW
42,5
42,5
HBW
HBW
63,563,5
HBW
HBW
47,7
47,7
HBW
HBW
65,765,7
HBWHBW
48,9
HBW
71,2
71,2
HBW
HBW
74,874,8
HBW
57,6
HBW
HBW
74,1
74,1
HBW
47,8
HBW
HBW
74,074,0
HBWHBW
47,8
HBW
66,0
66,0
HBW
HBW
75,475,4
HBW
56,4
HBW
HBW
71,2
71,2
HBW
50,6
HBW
HBW
39,939,9
62
OR4B
OR4B
HBW
HBW
47,747,7
OR4C
OR4C
HBW
HBW
58,758,7
OR4D
OR4D
HBW
HBW
67,067,0
HBW
HBW
59,H
HBW
HBW
74,374,3
HBWHBW
50,6
HBW
65,3
65,3
HBW
HBW
74,474,4
HBW
59,6
HBW
HBW
71,4
71,4
HBW
46,2
HBW
HBW
66,H
HBW
HBW
70,270,2
HBWHBW
46,2
HBW
66,2
66,2
HBW
HBW
74,074,0
HBW
66,2
HBW
HBW
70,5
70,5
HBW
30,7
HBW
HBW
40,H
HBW
HBW
71,571,5
HBWHBW
30,7
HBW
64,5
64,5
HBW
HBW
74,074,0
HBW
40,0
HBW
HBW
70,8
70,8
HBW
31,2
HBW
HBW
42,H
HBW
HBW
72,972,9
HBWHBW
31,2
HBW
52,6
52,6
HBW
HBW
74,374,3
HBWHBW
39,9
HBW
54,7
54,7
HBW
HBW
70,270,2
HBW
42,5
HBW
HBW
63,5
63,5
HBW
39,9
HBWHBW
47,7
HBW
65,7
65,7
HBW
HBW
58,7
58,7
HBW
HBW
71,571,5
HBW
HBW
67,0
67,0
Vzorkovník farieb pre omietky weber.pas akrylátová, weber.pas akrylát-silikónová,
weber.pas winter, weber.pas nova, weber.pas interiérová, weber.pas topdry AT
OR4A
OR4A
HBW
HBW
56,H
OR4E
OR4E
HBW
HBW
72,972,9
Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len
pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia.
Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka weber colorline, je ich možné vyrobiť len
ako weber.pas color alebo weber.pas color plus. Cena neštandardných farebných odtieňov sa určuje na základe individuálnej cenovej
kalkulácie. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.
HBW
HBW
47,H
HBWH
H
Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len
pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia.
Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka weber colorline, je ich možné vyrobiť len
ako weber.pas color alebo weber.pas color plus. Cena neštandardných farebných odtieňov sa určuje na základe individuálnej cenovej
kalkulácie. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.
VZORKOVNÍK PRE TENKOVRSTVOVÉ OMIETKY
Vzorkovník farieb pre omietky weber.pas silikátová, weber.pas akrylátová,
weber.pas akrylát-silikónová, weber.pas nova, weber.pas nova S, weber.pas exclusive,
weber.pas clean, weber.pas winter, weber.pas interiérová, weber.pas topdry AT, ST, SN
63
VZORKOVNÍK PRE TENKOVRSTVOVÉ OMIETKY
64
Vzorkovník farieb pre omietky weber.pas silikátová, weber.pas akrylátová,
weber.pas akrylát-silikónová, weber.pas nova, weber.pas nova S, weber.pas exclusive,
weber.pas clean, weber.pas winter, weber.pas interiérová, weber.pas topdry AT, ST, SN
Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len
pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia.
Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka weber colorline, je ich možné vyrobiť len
ako weber.pas color alebo weber.pas color plus. Cena neštandardných farebných odtieňov sa určuje na základe individuálnej cenovej
kalkulácie. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.
roztieraná 1 mm – weber.pas silikátová VR010
roztieraná 1,5 mm – weber.pas akrylátová VR970
roztieraná 1,5 mm – weber.pas silikátová VR910,
weber.pas exclusive VR920
roztieraná 2 mm – weber.pas akrylátová VR870
roztieraná 2 mm – weber.pas silikátová VR410,
weber.pas exclusive VR520
roztieraná 3 mm – weber.pas silikátová VR310
ryhovaná 1,5 mm – weber.pas akrylátová VR570
ryhovaná 2 mm – weber.pas akrylátová VR470,
weber.pas exclusive VR420
ryhovaná 2 mm – weber.pas silikátová VR610
ryhovaná 3 mm – weber.pas akrylátová VR370
Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len
pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia.
Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka weber colorline, je ich možné vyrobiť len
ako weber.pas color alebo weber.pas color plus. Cena neštandardných farebných odtieňov sa určuje na základe individuálnej cenovej
kalkulácie. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.
VZORKOVNÍK PRE TENKOVRSTVOVÉ OMIETKY
Vzorkovník štruktúr pre tenkovrstvové omietky
65
VZORKOVNÍK PRE DEKORATÍVNE A DIZAJNOVÉ OMIETKY
Vzorkovník weber.pas marmolit
weber.pas marmolit omietka
strednozrnná 1040 0077
weber.pas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M043
weber.pas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M050
weber.pas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M051
weber.pas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M052
weber.pas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M053
weber.pas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M055
weber.pas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M058
weber.pas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M059
weber.pas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M101
weber.pas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M102
weber.pas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M103
weber.pas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M104
weber.pas marmolit omietka
strednozrnná 1040 M105
weber.pas marmolit omietka
jemnozrnná 1050 M024
weber.pas marmolit omietka
jemnozrnná 1050 0040
weber.pas marmolit omietka
jemnozrnná 1050 M062
weber.pas marmolit omietka
jemnozrnná 1050 M065
weber.pas marmolit omietka
jemnozrnná 1050 M074
weber.pas marmolit omietka
jemnozrnná 1050 0075
weber.pas mozaiková omietka
strednozrnná 1040 0076
weber.pas mozaiková omietka
strednozrnná 1040 M115
weber.pas marmolit omietka
jemnozrnná 1050 M080
Vzorkovník weber.pas mozaiková omietka
66
weber.pas mozaiková omietka
strednozrnná 1040 0037
weber.pas mozaiková omietka
strednozrnná 1040 0049
weber.pas mozaiková omietka
strednozrnná 1040 M116
weber.pas mozaiková omietka
strednozrnná 1040 M118
Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len
pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia.
Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka weber colorline, je ich možné vyrobiť len
ako weber.pas color alebo weber.pas color plus. Cena neštandardných farebných odtieňov sa určuje na základe individuálnej cenovej
kalkulácie. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.
weber.pas silikon brick
weber.pas podklad uni brick
BR 03
BR 04
B01
B04
BR 01
BR 02
B02
B05
BR 05
BR 06
B03
weber.pas sandstone
weber.pas granit
OP G1
OPS S
OP G2
Vzorkovník omietok s imitáciou textúry dreva
orech
borovica
dub
teak
VZORKOVNÍK PRE DEKORATÍVNE A DIZAJNOVÉ OMIETKY
Vzorkovník omietok so vzhľadom tehly, pieskovca, granitu
mahagon
Poznámky
Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len
pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia.
Pri objednávaní omietky sýteho farebného odtieňa z iného vzorkovníka ako zo vzorkovníka weber colorline, je ich možné vyrobiť len
ako weber.pas color alebo weber.pas color plus. Cena neštandardných farebných odtieňov sa určuje na základe individuálnej cenovej
kalkulácie. O použití jednotlivých farieb pre kontaktné zatepľovacie systémy sa informujte u svojho technicko-obchodného poradcu.
67
VZORKOVNÍK PRE NÁTERY
ZL2A
ZL2B
Vzorkovník farieb pre nátery weber.ton N, weber.ton
akrylát-silikón,
HBW 62,0
HBW 66,4
weber.ton silikátový, weber.ton exclusive, weber.rudicolor
ZL2A
ZL1B
ZL1C
ZL3A
ZL3AZL1D
ZL3BZL1E
ZL3C
ZL3C
HBWHBW
62,0
HBW
HBWako
73,0 weber.ton
HBW
74,4
HBW 74,8
(X 69,8
– nedodáva sa
silikátový
aZL3B
weber.ton
exclusive)
HBW
HBW
48,948,9
HBW
HBW
57,657,6
HBW
66,066,0
ZL1A
ZL1A
HBW
HBW
61,961,9
X
ZL1B
ZL1B
ZL2C
HBW 66,4
HBW
HBW
62,062,0
HBW 71,2
ZL4B
HBW 56,4
ZL4A
ZL4A
HBW
HBW
47,847,8
ZL5B
HBW 59,6
X
ZL5A
ZL5A
HBW
HBW
50,650,6
X
OR1B
HBW 66,2
X
OR1A
OR1A
HBW
HBW
46,246,2
X
OR2B
HBW 40,0
ZL4A
ZL4AZL2D
HBW 74,1
ZL4B
ZL4BZL2E
HBW 75,4
HBW
HBW
47,847,8
ZL2C
ZL2C
ZL3C
HBW 66,0
ZL3B
ZL3B
ZL5A
ZL5AZL3D
HBW 71,2
ZL5B
ZL5BZL3E
HBW 74,4
X
HBW
HBW
57,657,6
X
ZL4C
HBW 65,3
X
ZL4D
OR1A
OR1A
HBW 71,4
HBW
HBW
46,246,2
ZL4C
ZL4C
X
ZL5B
ZL5B
HBW
HBW
59,659,6
X OR1C
HBW 64,5
OR2B
OR2BZL5E
HBW 74,0
X ZL5C
ZL5C
HBW
HBW
66,266,2
X OR1D
OR3A
OR3A
HBW 70,8
HBW
HBW
31,231,2
OR1C
OR1C
HBW
HBW
39,939,9
ZL4B
ZL5D
ZL5D
HBW 56,4
HBW
HBW
66,266,2
ZL3E
ZL5BZL3E
HBW
HBW
74,474,4
HBW 59,6
X
ZL5A
OR1C
OR1C
HBW 50,6
HBW
HBW
70,570,5
ZL4AZL5C
HBW 47,8
HBW 66,2
X
HBW
HBW
64,564,5
ZL4E
OR1BZL4E
HBW
HBW
74,074,0
HBW 46,2
HBW 66,2
ZL5B
OR1D
OR1D
HBW 59,6
HBW
HBW
70,870,8
ZL5AOR1C
HBW 50,6
HBW 64,5
X
OR1A
OR2C
OR2C
HBW 46,2
X
X
ZL5D
OR2AZL5D
HBW
HBW
70,570,5
X
X
OR1A
OR2C
HBW 46,2
X
OR3B
OR3BOR1E
X
OR2A
OR3C
OR3C
HBW 30,7
HBW
HBW
40,040,0
HBW
HBW
52,652,6
HBW 30,7
HBW 74,3
HBW
HBW
42,542,5
ZL5E
OR2BZL5E
HBW
HBW
74,074,0
HBW 40,0
HBW
HBW
54,754,7
OR1B
OR2D
OR2D
HBW 66,2
HBW
HBW
63,563,5
HBW 52,6
X OR2B
OR3D
OR3D
HBW 40,0
HBW
HBW
65,765,7
OR2A
OR3C
HBW 30,7
OR4A
X
X OR4B
HBW
HBW
52,652,6
OR3D
HBW 65,7
OR3C
OR3C
HBW
HBW
54,754,7
OR1E
OR3BOR1E
HBW
HBW
74,374,3
HBW 31,2
HBW
HBW
47,747,7
HBW 39,9
X
X
OR3E
HBW 71,5
OR3D
OR3D
HBW
HBW
65,765,7
OR4C
OR4D
OR4E
OR4B
OR4B
OR4C
OR4C
OR4D
OR4D
HBW
HBW
47,747,7
ZL4A
ZL5C
ZL5C
HBW 47,8
OR3A
X OR4C
HBW 31,2
X
OR4A
OR4A
HBW 65,3
OR2E
X OR4BOR2E
OR3B
OR3B
X
HBW
HBW
42,542,5
HBW 58,7
ZL3AZL4C
HBW 48,9
OR2D
X OR2D
OR4A
HBW
HBW
63,563,5
X
OR4B
X
HBW 47,7
HBW
HBW
71,471,4
X OR3B
OR4D
OR4D
X OR3C
OR3A
OR3A
X
HBW
HBW
31,231,2
ZL3B
ZL4D
ZL4D
HBW 57,6
X OR4C
OR3A
OR4C
HBW 31,2
OR3B
X
HBW 54,7
X
X
OR4B
OR4BOR2E
HBW 70,2
HBW
HBW
39,939,9
OR2C
X OR2C
HBW 42,5
HBW 56,4
HBW 66,0
X
OR2D
OR4A
OR4A
HBW 63,5
OR2B
OR2B
X
HBW
HBW
40,040,0
ZL2AZL3C
HBW 62,0
OR1D
OR3AOR1D
HBW
HBW
70,870,8
OR2A
OR2A
X
HBW
HBW
30,730,7
HBW
HBW
71,271,2
HBW
HBW
64,564,5
HBW
HBW
66,266,2
HBW 52,6
ZL2E
ZL4BZL2E
HBW
HBW
75,475,4
HBW 50,6
HBW 74,0
HBW
HBW
66,266,2
ZL2B
ZL3D
ZL3D
HBW 66,4
HBW
HBW
65,365,3
ZL3D
ZL5AZL3D
HBW
HBW
71,271,2
X
OR1B
OR1BZL4E
HBW 71,2
ZL3A
ZL4C
ZL4C
HBW 48,9
X
ZL5D
OR2A
OR2A
HBW 70,5
X
OR1B
OR1B
X OR2C
HBW
HBW
59,659,6
ZL4D
OR1AZL4D
HBW
HBW
71,471,4
HBW
HBW
30,730,7
HBW 57,6
HBW 47,8
HBW
HBW
65,365,3
HBW
HBW
56,456,4
HBW 66,2
ZL3C
ZL3C
HBW
HBW
66,066,0
ZL4B
ZL4B
ZL5C
HBW
HBW
56,456,4
ZL2D
ZL4AZL2D
HBW
HBW
74,174,1
HBW
HBW
50,650,6
ZL1E
ZL3BZL1E
HBW
HBW
74,874,8
HBW 48,9
HBW
HBW
71,271,2
HBW
HBW
66,466,4
HBW 57,6
HBW
HBW
48,948,9
ZL1D
ZL3AZL1D
HBW
HBW
74,474,4
ZL2B
ZL2B
ZL3B
ZL3A
ZL3A
HBW
HBW
73,073,0
X
ZL2B
ZL2A
ZL2A
ZL1C
ZL1C
HBW
HBW
69,869,8
ZL1AZL2C
HBW 61,9
HBW 67,0
HBW 42,5
HBW
HBW
58,758,7
HBW
HBW
70,270,2
HBW 47,7
HBW 39,9
X
HBW 54,7
HBWHBW
42,5
HBW
67,067,0
HBW 58,7
HBW 47,7
OR3E
OR3E
HBW
HBW
71,571,5
OR4A
X 39,9
HBW
HBW 72,9
HBW
HBW
58,758,7
HBW
HBW
67,067,0
OR4E
OR4E
HBW
HBW
72,972,9
X
68
Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník
len pre orientáciu. Pri vybraných odtieňoch (A, B, C) účtujeme prirážky za farebnosť uvedené v tabuľke na nasledujúcej strane.
Za farebné tóny mimo vzorkovníka účtujeme osobitné prirážky. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú
na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Iné druhy náterov je možné vyrobiť až po obdržaní receptúry a následnej konzultácii
s TOP – cena sa stanoví individuálne.
ZL1BZ
HBW 69,
H
ZL2Z
HBW
H
ZL2BZ
HBW 66,
H
ZL3Z
HBW
H
ZL3BZ
HBW 57,
H
ZL4Z
HBW
H
ZL4BZ
HBW 56,
H
ZL5O
HBW
H
ZL5BO
HBW 59,
H
OR1
O
HBW
H
OR1BO
HBW 66,
H
OR2
O
HBW
H
OR2BO
HBW 40,
H
OR3
O
HBW
H
OR3BO
HBW 42,
H
OR4
HBW
OR4B
HBW 47,
VZORKOVNÍK PRE NÁTERY
Vzorkovník farieb pre nátery weber.ton N, weber.ton akrylát-silikón,
weber.ton silikátový, weber.ton exclusive, weber.rudicolor
(X – nedodáva sa ako weber.ton silikátový a weber.ton exclusive)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník
len pre orientáciu. Pri vybraných odtieňoch (A, B, C) účtujeme prirážky za farebnosť uvedené v tabuľke na nasledujúcej strane.
Za farebné tóny mimo vzorkovníka účtujeme osobitné prirážky. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú
na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Iné druhy náterov je možné vyrobiť až po obdržaní receptúry a následnej konzultácii
s TOP – cena sa stanoví individuálne.
69
VZORKOVNÍK PRE NÁTERY
Vzorkovník farieb pre nátery weber.ton N, weber.ton akrylát-silikón,
weber.ton silikátový, weber.ton exclusive, weber.rudicolor
(X – nedodáva sa ako weber.ton silikátový a weber.ton exclusive)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HBW – súčiniteľ svetlosti farby / farebného odtieňa (%)
X
– nedodáva sa ako weber.ton silikátový a weber.ton exclusive
Príplatky pre exteriérové nátery (okrem weber.rudicolor)
- odtiene radu A: 5,377 Eur / kg
- odtiene radu B: 2,755 Eur / kg
- odtiene radu C: 1,394 Eur / kg
70
Príplatky pre náter weber.rudicolor
- odtiene radu A: 2,655 Eur / kg
- odtiene radu B: 2,655 Eur / kg
- odtiene radu C: 0,298 Eur / kg
Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník
len pre orientáciu. Pri vybraných odtieňoch (A, B, C) účtujeme prirážky za farebnosť uvedené v tabuľke na nasledujúcej strane.
Za farebné tóny mimo vzorkovníka účtujeme osobitné prirážky. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov Vám dodajú
na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia. Iné druhy náterov je možné vyrobiť až po obdržaní receptúry a následnej konzultácii
s TOP – cena sa stanoví individuálne.
Doleuvedené všeobecné dodacie a platobné podmienky sa vzťahujú na všetky ponuky, predaj
a dodávky spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber Terranova (ďalej
ako „dodávateľ“).
Okrem toho ktorúkoľvek všeobecnú podmienku objednávateľa možno vziať do úvahy len vtedy,
ak dodávateľ s podmienkami výslovne súhlasil v písomnej forme. Verbálne a telefonicky oznámené
objednávky, alebo takýmto spôsobom vytvorené dohody nie sú pre dodávateľa záväzné, pokiaľ
nedošlo k písomnému potvrdeniu objednávok, ako aj dohôd. Tieto všeobecné dodacie a platobné
podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých zmlúv medzi dodávateľom a objednávateľom
aj v tom prípade, ak sa na ne zmluvné strany výslovne neodvolávajú.
1. Potvrdenie ponuky a objednávky
Ponuky dodávateľa nie sú záväzné, pokiaľ ich záväzný charakter nie je zvlášť uvedený. Ak dodávateľ dostane od objednávateľa údaje o metroch štvorcových (m2), tieto údaje sú nezáväzné.
Objednávky objednávateľa sú záväzné pre dodávateľa len po ich potvrdení dodávateľom v písomnej forme. Objednávateľ je povinný skontrolovať správnosť potvrdenia objednávky okamžite
po jeho prevzatí. Objednávateľ je povinný okamžite oznámiť v písomnej forme prípadné pripomienky v spojitosti s dodávateľovým potvrdením objednávky.
2. Dodacia lehota
Dodávateľ vykoná všetko v záujme dodržania dohodnutej dodacej lehoty, avšak lehota nemá
záväznú účinnosť z technických dôvodov. Pokiaľ by vypršala daná dodacia lehota, objednávateľ
je povinný určiť novú, primeranú lehotu. V tom prípade, ak by dodávateľ nedodržal ani novú lehotu,
objednávateľ je oprávnený bez akéhokoľvek odškodnenia a iných nárokov odstúpiť od zmluvy,
vzťahujúcej sa na nedodané množstvo. Kým je objednávateľ v omeškaní s platbou na základe inej
zmluvy, uzavretej s dodávateľom, dodacia povinnosť dodávateľa sa nezačne napriek písomnému
potvrdeniu objednávky.
3. Plnenie
V tom prípade, ak objednávateľ, alebo jeho poverenec, respektíve jeho zástupca odvezie tovar
z miesta prevádzky dodávateľa, miestom plnenia je miesto prevádzky dodávateľa. V prípade,
že neexistuje iná písomná dohoda, objednávateľ je povinný odviezť, alebo nechať odviezť tovar
z miesta prevádzky dodávateľa na vlastné náklady. Čas plnenia je tá doba, keď dodávateľ vydá
tovar s cieľom prepravy dopravcovi, alebo priamo objednávateľovi. Pokiaľ je objednávateľ v omeškaní s prevzatím tovaru v porovnaní s predchádzajúcou dohodnutou lehotou, tak dodávateľ vezme
tovar do úschovy a zodpovedá zaň, a jeho protihodnotu je oprávnený vyúčtovať objednávateľovi.
Objednávateľ je povinný zaplatiť bezo zvyšku kúpnu cenu v tej lehote, ktorá je uvedená na faktúre.
Dodávateľovi prináležia aj vzniknuté skladovacie náklady. Nebezpečie poškodenia tovaru zaťažuje aj počas záväznej úschovy objednávateľa. Dodávateľ nie je zodpovedný za žiadne škody,
vzniknuté počas prepravy, vykonanej prostredníctvom objednávateľa, respektíve prostredníctvom
jeho poverenca, alebo jeho zástupcu. Zodpovednosť za nebezpečie poškodenia tovaru prechádza
na objednávateľa v tom čase, keď dôjde k vydaniu tovaru v závode alebo v sklade osobe, poverenej prepravou tovaru.
Pokiaľ sa objednávateľ a dodávateľ dohodnú na dopravení tovaru na miesto určenia, tak sú všetky
ceny a podmienky chápané tak, že zloženie tovaru do nich nie je započítané.V tomto prípade
zodpovednosť za nebezpečie poškodenia tovaru prechádza na objednávateľa v čase príchodu
na miesto určenia dodávky. Pokiaľ dôjde k zmareniu prevzatia produktov, objednaných spolu
s dovozom v potvrdenom termíne kvôli chybe objednávateľa, spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber Terranova hje oprávnená k vyfakturovaniu prepravných
nákladov.
4. Ceny a platobné podmienky
Fakturácia cien prebehne v deň prepravy na základe platného cenníku. To isté platí aj pre prípadné cenové prirážky. V tom prípade, ak dodávateľ vykoná okrem odovzdania tovaru, alebo okrem
predaja tovaru aj iné služby, tak vyfakturovanie protihodnoty služieb prebehne takisto na základe
platného cenníka v čase výkonu služieb. Ceny sú chápané „Ex Works“ - ex výrobný závod v Bratislave, vrátane balenia (bez paliet) a vrátane naloženia tovaru na dopravný prostriedok. V prípade
dovozu tovaru na miesto určenia dodávateľom, ceny zahŕňajú dovoz po zadané miesto určenia,
bez zloženia tovaru a ďalšej prepravy.
Platbu treba vykonať bezo zbytku, bez akýchkoľvek odpočítaní, následne po prevzatí faktúry
dodávateľa, v lehote splatnosti, uvedenej vo faktúre.
Všetky výdavky v spojitosti s platbou zaťažujú objednávateľa. V prípade nedodržania platobných
podmienok je objednávateľ povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,27 % z dlžnej sumy
za každý deň omeškania. Objednávateľ je povinný znášať všetky náklady v spojitosti s uplatnením
oprávnených nárokov dodávateľa, aj vrátané inkasnej služby. Podkladom pre fakturáciu je dodací
list, podpísaný objednávateľom, alebo jeho poverencom, prípadne prepravcom, v čase vydania
tovaru.
V prípade, ak objednávateľ neprevezme objednaný tovar, zaplatí dodávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 40 % z fakturovanej hodnoty takto objednaného a neprevzatého tovaru.
5. Vyhradenie si vlastníckych práv
Vlastnícke právo na dodaný tovar prináleží dodávateľovi až do úplného vyrovnania faktúry.
V prípade omeškanej platby je dodávateľ oprávnený žiadať vydanie tovaru, tvoriaceho jeho vlastníctvo, aj keď nedošlo k odstúpeniu od zmluvy.
V tom prípade, ak objednávateľ nevyrovnal v plnej miere faktúru po uplynutí lehoty splatnosti,
avšak tovar predal, alebo spracoval, tak je povinný svoje pohľadávky, pochádzajúce z takéhoto predaja, alebo spracovania, po uplynutí lehoty splatnosti postúpiť na dodávateľa. Postúpenie
nadobudne účinnosť uzavretím zmluvy o postúpení pohľadávky, pričom objednávateľ je povinný
bezodkladne oznámiť postúpenie pohľadávky svojmu dlžníkovi. Postúpenie nezbavuje objednávateľa povinnosti uhradenia takých škôd dodávateľa, ktoré mu vznikli kvôli oneskorenej platbe a ktoré
prevyšujú sumu, získanú z postúpenia pohľadávky.
6. Prevzatie tovaru
Pokiaľ je miestom plnenia prevádzkáreň dodávateľa, tak kvantitatívne prevzatie tovaru prebehne
v mieste prevádzky dodávateľa. Na zahlásenie reklamácie množstva vzniká možnosť len v čase
prevzatia tovaru, na základe zápisnice, spísanej v prítomnosti dodávateľa.
Ak je miestom plnenia prevádzkáreň objednávateľa (dovoz do miesta určenia), objednávateľ vykoná kvantitatívne prevzatie tovaru okamžite v čase dodania tovaru. V prípade reklamácie kvantity
je potrebné spísať zápisnicu v prítomnosti prepravcu dodávateľa.
Kvalitatívne prevzatie tovaru prebehne v každom prípade v mieste prevádzky objednávateľa.
V prípade, ak neexistuje iná dohoda o reklamácii kvality, treba reklamáciu podložiť zápisnicou,
spísanou nezávislým kontrolným orgánom. Kvalitatívne preberanie tovaru treba zahájiť okamžite
po dovezení tovaru na miesto prevádzky objednávateľa a v čo najkratšom čase ho treba dokončiť.
Ak má objednávateľ akékoľvek výhrady voči dodanému tovaru, či už z hľadiska množstva, alebo
kvality, tak ich musí bezodkladne písomne oznámiť dodávateľovi naraz s na ne sa vzťahujúcimi pripojenými dôkazmi, najneskôr však do 3 dní od dodania, inak všetky nároky z reklamácie zanikajú.
V prípade predaja farbených materiálov dodávateľ nenesie zodpovednosť za odchýlky v malej miere vo farbe, v porovnaní so vzorkami, alebo v porovnaní s nanesenými vzorkovými plochami. Takisto dodávateľ nenesie zodpovednosť za to, ak dôjde k odchýlke v odtieni farby, alebo k vzniku vápenatého výkvetu náteru kvôli poveternostným podmienkam, alebo kvôli obsahu vlhkosti. Podobne
dodávateľ nie je zodpovedný za škody, vzniknuté kvôli vlhkosti, ako ani za také škody, ktorých
dôvodom je, že materiál Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber Terranova nebol
nanesený na vhodný podklad, respektíve ak nanesenie bolo vykonané neodborne a nedbanlivo.
V záujme predchádzania vzniku takýchto škôd je treba dodržať zvyčajné odborné nariadenia, ako
aj spracovateľské pokyny, ďalej predpisy, ktoré možno nájsť v technologických listoch dodávateľa.
Dodávateľ neodporúča výkon vonkajších omietacích prác počas zimného obdobia.
V prípade komplexných tepelnoizolačných systémov berie dodávateľ na seba zodpovednosť
len vtedy, ak objednávateľ kúpi úplný systém. Zaškolenie, úspešnosť ktorého nie je zaručená,
je obmedzené na prípadné zaškolenie do praktík, aplikovaných pri spracovaní materiálu a nanášaní, vzťahujúcich sa na materiály dodávateľa, ako aj predstavenie prostriedkov, ktoré sa
majú použiť. Dodávateľ nie je povinný kontrolovať, či sú kritériá na kvalitu podkladu pri nanášaní omietok a náterov splnené, alebo nie. Za škody, vzniknuté v dôsledku nezabezpečenia
kritérií ručí výlučne objednávateľ.
Pokiaľ dodávateľ neplní zmluvu v zhode s predpismi, je oprávnený podľa vlastného výberu tovar vymeniť, v prípade napraviteľných chýb tieto chyby odstrániť, alebo
poskytnúť primeranú cenovú zľavu.
Dodávateľ je oprávnený skontrolovať oprávnenosť reklamácie na mieste. Reklamáciu
treba oznámiť vo forme doporučeného listu. Za dátum zahlásenia reklamácie sa považuje dátum,
uvedený na pečiatke pošty.
Vziať tovar späť je možné len v prípade bielych tenkovrstvových omietok a bezfarebného vrecovaného tovaru, ktorý je podľa cenníka na sklade, do jedného (1) mesiaca od dátumu kúpy, a to len
tovaru, zakúpeného priamo od dodávateľa. Tovar, nachádzajúci sa v neporušenom balení, odkúpi dodávateľ na základe vrátenia pôvodnej faktúry a na základe odpočítania 30 % ako poplatku
za manipulovanie s tovarom.
Pri doobjednávkach je možná minimálna farebná odchýlka od pôvodnej šarže.
VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY
Všeobecné dodacie a platobné podmienky
7. Vyššia moc
Prírodné katastrofy, vojna, mobilizácia, blokáda, zákaz exportu a importu, zlyhanie strojového parku, štrajk, zmena legislatívy a všetky také udalosti, ktorým dodávateľ nevie zabrániť,
ktoré znemožnia plnenie zmluvy, alebo jej plnenie neprimerane sťažia, oprávnia dodávateľa na to, aby od zmluvy odstúpil, alebo aby výkon zmluvy na prechodné obdobie prerušil.
Pokiaľ pri plnení zmluvy vznikne akýkoľvek dôvod, spadajúci pod vyššiu moc, dodávateľa nezaťažuje žiadna zodpovednosť.
Na otázky, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami“,
sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka a ďalšie príslušné
právne predpisy.
V prípade akéhokoľvek sporu sa účastníci tento budú snažiť riešiť prednostne dohodou,
pokiaľ takto nedôjde k jeho vyriešeniu, miestne príslušný súd na prejednanie veci je súd
podľa sídla dodávateľa.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM WEBER TERRANOVA:
Dôležité upozornenie
Farebné výrobky sa objednávajú vopred a naraz celé potrebné množstvo. V prípade dodatočného doobjednávania pri objednávaní môže dôjsť k odchýlkam v odtieni farieb. Farebný odtieň je zaručený iba v rámci jednej výrobnej šarže. V prípade dodatočnej objednávky
je bezpodmienečne nutné uviesť číslo výrobnej šarže.
Dodacie lehoty
Štandardné farebné odtiene podľa vzorkovníka Weber Terranova Colour dodacia lehota
od 2 dní – max. 1 týždeň. Farebné odtiene na želanie mimo vzorkovníka dodacia lehota
individuálne na základe konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného farebného odtieňa
a požadovaného množstva materiálu.
Farebné odtiene na želanie mimo vzorkovníka resp. mimo pôvodných vzorkovníkov
Cena sa stanoví individuálne na základe konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného
farebného odtieňa a požadovaného množstva materiálu.
Opatrenia
Prirodzenou vlastnosťou tenkovrstvových omietok vo vlhkom prostredí a na málo slnečných
miestach (severné, západné a tienené steny) je, že môže dôjsť k napadnutiu povrchu riasami,
plesňami alebo machmi. Toto napadnutie neznižuje technické vlastnosti povrchových úprav.
Avšak odporúčame takúto fasádu ošetriť vhodnými prípravkami a dodržiavať odporúčania pre
údržbu tenkovrstvových omietok v zmysle technologického predpisu.
Stupeň svetlosti
Farebné odtiene povrchových úprav so stupňom svetlosti (HBW) nižším ako 25, nie sú vhodné
pre použitie na kontaktné zatepľovacie systémy.
Všeobecné dodacie a platobné podmienky nadobúdajú platnosť ku 1.2.2015.
K uvedenému dátumu sa rušia pôvodne platné všeobecné dodacie a platobné
podmienky, ktoré boli v platnosti od 1.6.2014.
71
REFERENCIE
Bratislava, polyfunkčný komplex Meinl Residence, pri realizácii objektu bol použitý kontaktný zatepľovací systém weber.therm exclusive
s povrchovou úpravou weber.pas silikátová
Bratislava, PETRŽALKA CITY, na stavbe bolo realizované zateplenie podhľadov izolačnými doskami z čadičovej vlny so zrezanými hranami
s použitím lepiacej cementovej hmoty weber.therm LEPARM
72
REFERENCIE
Bratislava, bytový dom Rustaveliho, pri realizácii objektu bol použitý kontaktný zatepľovací systém weber.therm exclusive
s povrchovou úpravou weber.pas clean a weber.pas color plus
Bratislava, bytový dom Heydukova, pri realizácii objektu bol použitý kontaktný zatepľovací systém weber.therm terranova.
Ako povrchová úprava bol použitý náter weber.ton silikátový a omietka weber.pas silikátová.
Na vyspravenie menších nerovností bol použítý produkt weber.rep vysprávka J, H.
73
REFERENCIE
Bratislava, Centrál, zatepľovací systém weber.therm exclusive a weber.therm terranova s povrchovou úpravou weber.pas silikátová
Bratislava, mestské vily VilLinky, pri realizácii objektu bol použitý kontaktný zatepľovací systém weber.therm exclusive
s povrchovou úpravou weber.pas silikátová a weber.pas color plus
74
Kód výrobku
Balenie
Spotreba
kg/m2
Cena/kg
bez DPH
Cena/bal
s DPH
VR550
VR450
VR950
VR850
VR552
VR452
VR952
VR852
30
30
30
30
30
30
30
30
2,7
3,2
2,6
3,2
2,2
2,7
2,3
3,2
1,410 €
1,410 €
1,410 €
1,410 €
1,800 €
1,800 €
1,800 €
1,800 €
50,76 €
50,76 €
50,76 €
50,76 €
64,80 €
64,80 €
64,80 €
64,80 €
480
480
480
480
480
480
480
480
Penetračné nátery, lepiace a stierkové hmoty pre ETICS
weber.therm RD
C TTS25
weber.therm LEPARM
410P
weber.therm EPS
EPS-101
weber 700
VG 700
25
25
25
20
4/3
4/3
4
0,15 – 0,2
0,310 €
0,285 €
0,259 €
2,500 €
9,30 €
8,55 €
7,77 €
60,00 €
1 200
1 200
1 200
320
Vyrovnávajúce podlahové hmoty
weber.bat estrich
weber.nivelit
weber.floor 4150
weber.bat opravná hmota
weber.bat balkónový
weber.suchý betón
BP 420
M635
WF 4150
OH 101 20
BP404
SB 25
25
25
25
20
25
25
22 (hr. 10 mm)
1,5 (hr. 1 mm)
1,5 (hr. 1 mm)
1,5 (hr. 1 mm)
19,5 (hr. 10 mm)
–
0,110 €
0,520 €
0,660 €
0,600 €
0,320 €
0,120 €
3,30 €
15,60 €
19,08 €
14,40 €
9,60 €
3,60 €
1 200
1 050
1 050
960
1 050
1 200
S 608
DF 618
DF 625
F 604
–
25
25
25
25
5
1,3 (hr. 1 mm)
1,3 (hr. 1 mm)
4
1,3 (hr. 1 mm)
0,7
0,195 €
0,200 €
0,500 €
0,400 €
0,850 €
5,85 €
6,00 €
15,00 €
12,00 €
5,10 €
1 200
1 200
1 200
1 200
20
Základné omietkové a maltové zmesy
weber.MVC 004 grobputz
weber.mvs 25
weber.mcs 35
weber.dur štuk ex
weber.dur štuk in
weber.dur Gipsglätter
weber.mix poro
weber.mix murovacia malta
štuková stierka
GP 004
MVS 25
MCS 35
MVCJ 320
MVCJ 310
101 P
MCT 510
MVC 910
3803
40
40
40
30
30
30
25
25
25
13 (hr. 10 mm)
13 (hr. 10 mm)
13 (hr. 10 mm)
1,5 (hr. 1 mm)
1,5 (hr. 1 mm)
11 (hr. 10 mm)
3,3
16 (hr. 10 mm)
4 (hr. 2 mm)
0,120 €
0,130 €
0,140 €
0,160 €
0,150 €
0,310 €
0,180 €
0,110 €
0,280 €
5,76 €
6,24 €
6,72 €
5,76 €
5,40 €
11,16 €
5,40 €
3,30 €
8,40 €
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
960
1 200
1 200
1 050
Penetračné nátery
weber.betonkontakt
weber.bondprimer
weber.tec 901
VH716
G651
PRIM 001
20
20
30
0,2
0,2
0,1
2,950 €
4,550 €
2,160 €
70,80 €
109,20 €
77,76 €
–
–
540
SPR 100
SPR 200
SPR 300
40
40
40
10
10
4,5
0,260 €
0,350 €
0,320 €
12,48 €
16,80 €
15,36 €
1 000
1 000
1 000
30
25
15
20
4 – 5,5 (hr. 3 - 4 mm)
4 – 6 (hr. 3 mm)
1,5 (hr. 2 mm)
3 (hr. 3 mm)
2,070 €
0,940 €
3,120 €
3,870 €
74,52 €
28,20 €
56,16 €
92,88 €
540
1 050
360
960
Vonkajšie a vnútorné omietky
weber.pas nova
ryhov. 1,5 mm
weber.pas nova
ryhov. 2,0 mm
weber.pas nova
roztier. 1,5 mm
weber.pas nova
roztier. 2,0 mm
weber.pas nova S ryhov. 1,5 mm
weber.pas nova S ryhov. 2,0 mm
weber.pas nova S roztier. 1,5 mm
weber.pas nova S roztier. 2,0 mm
Lepiace tmely na obklady a dlažby
weber.col standard
weber.col exclusive
weber.col extraflex
weber.col flex
weber.color comfort (milk, marble)
Sanačné omietkové systémy
weber.san presto 100
weber.san presto 200
weber.san presto 300
Hydroizolácia spodných stavieb a pivníc
weber.tec 915
S TEC 007
weber.tec 930
DS TEC 002
weber.akryzol
7601
weber.terizol
7614
Paletové
Cena
množstvo (kg) pre zákazníka
CENNÍK VÝROBKOV PRE STAVEBNINY
Cenník výrobkov pre stavebniny
75
Weber fasádne štúdio
Nebojte sa farieb, patria k životu!
...aké jednoduché a rýchle
Čo je Weber fasádne štúdio?
1
Predstavujeme vám on-line aplikáciu Weber fasádne štúdio,
ktoré umožňuje jednoducho vizualizovať vybrané farebné
odtiene rôznych častí fasádnej plochy na vašej vlastnej
fotografii alebo na vybraných vzorových domoch. Pozrieť si vzorové štúdie domov, ktoré pre vás vypracovali
architekti.
Vyberte si z viac ako 140 modelových objektov s možnosťou
výberu rôznych farebných odtieňov a kombinácii pre kla­
sické, moderné, sanované objekty alebo bytové domy
a administratívne objekty.
IV V
ZL4A
III V V
OR1A
II
III V V
OR2A
II IV V
III V
OR3A
III V
III V V
OR2D
OR2E
CE3A
OR3D
OR3E
CE4A
OR4D
OR4E
CE5A
I
HBW 58,7
II
HBW 72,9
I
Z důvodu techniky tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.
II
fasádní nátěry
deco mal
omítky
deco mal
fasádní nátěry
deco mal
III
II
CE3D
CE3E
HBW 64,3
V V
HBW 61,5
I
III III
CE4D
CE4E
HBW 50,1
HBW 60,7
Vyberte si farby
objektu
II
CE5C
CE2E
HBW 48,0
HBW 37,5
III V V
HBW 61,8
III III
CE2D
I
CE4C
V V
II III
CE5D
HBW 26,5
IV
omítky
fasádní nátěry
fasádní nátěry
deco mal
omítky
deco mal
V
I
III V V
HBW 15,3
HBW 63,4
HBW 54,0
HBW 32,9
CE5B
HBW 10,1
CE1E
V V
CE3C
HBW 25,6
III V V
HBW 67,0
I
III V IV
CE4B
HBW 12,4
II
HBW 41,9
HBW 20,0
CE1D
HBW 65,6
HBW 51,9
CE2C
CE3B
HBW 14,7
III V V
HBW 71,5
HBW 40,0
III V V
III V V
HBW 70,2
OR8E
I
CE1C
HBW 30,5
OR8D
HBW 65,8
HBW 53,2
II III
CE2B
HBW 21,0
II
HBW 65,7
OR4C
fasádní nátěry
omítky
fasádní nátěry
omítky
deco mal
fasádní nátěry
omítky
deco mal
III V V
CE2A
II
III
II IV III
I
HBW 74,3
HBW 40,7
I
OR7E
I
OR8C
HBW 30,4
OR7D
HBW 69,1
HBW 55,8
III
CE1B
HBW 22,0
OR1E
HBW 63,5
HBW 54,7
HBW 47,7
III
IV
OR3C
OR4B
HBW 39,9
I
III IV
HBW 42,5
OR4A
I
HBW 52,6
I
II III V
HBW 70,8
OR2C
OR3B
HBW 31,2
CE1A
HBW 74,0
OR1D
HBW 64,5
HBW 40,0
ZL5E
IV IV
OR1C
OR2B
HBW 30,7
ZL5D
HBW 43,2
HBW 28,8
OR6E
III III
OR7C
OR8B
OR5E
OR6D
HBW 56,8
II III V
V
OR5D
HBW 61,2
HBW 45,8
HBW 30,0
HBW 18,7
I
OR6C
OR7B
II
HBW 74,0
HBW 70,5
V V
HBW 66,2
OR8A
I
I
HBW 66,2
OR1B
HBW 46,2
I
ZL5C
HBW 59,6
ZL4E
V V
HBW 20,8
III
HBW 50,4
V III
HBW 34,0
II
HBW 74,4
HBW 71,4
IV III
ZL5B
HBW 50,6
fasádní nátěry
HBW 65,3
V V
ZL5A
ZL4D
I
ZL4C
HBW 56,4
OR7A
HBW 71,2
I
OR5C
II
OR6B
HBW 24,5
II
ZL3D
II III
ZL4B
HBW 47,8
ZL3E
HBW 75,4
HBW 39,6
III V V
OR6A
III IV
HBW 66,0
OR5B
HBW 30,1
I
ZL2E
HBW 74,1
ZL3C
HBW 57,6
OR5A
HBW 74,8
III
ZL2D
III V
ZL3B
ZL1E
HBW 74,4
HBW 71,2
III V V
HBW 48,9
ZL1D
ZL2C
HBW 66,4
ZL3A
IV
HBW 73,0
III V V
ZL2B
HBW 62,0
I
ZL1C
HBW 69,8
III V V
ZL2A
omítky
fasádní nátěry
deco mal
ZL1B
HBW 61,9
deco mal
ZL1A
omítky
deco mal
2
fasádní nátěry
Vložiť vlastnú fotografiu domu a vytvoriť si ľubovoľnú
fasádu.
Do aplikácie si môžete vložiť fotografiu svojho domu alebo
budovy. Pomocou zabudovaných nástrojov si zvolíte plochy,
na ktoré chcete použiť farby zo vzorkovníka weber.color
line a následne si vytvoríte vlastnú farebnú kombináciu
fasády. Zvolené farby môžete jednoducho meniť iba
kliknutím myši. Aplikácia prináša reálny pohľad na váš dom
v novom farebnom prevedení a pomôže vám ušetriť peniaze
vynaložené za nevhodne zvolené kombinácie farieb.
omítky
Čo umožňuje Weber fasádne štúdio?
omítky
Vložte fotografiu
objektu
HBW 42,2
CE5E
HBW 58,5
II
Z důvodu techniky tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.
3
Pozrite si
štúdiové domy
http://www.weber-terranova.sk/weber/fasadne-studio.html
4
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
divízia Weber – Terranova
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
tel.: 02/44 45 30 22
fax: 02/44 45 30 30
e-mail: [email protected]
www.weber-terranova.sk
Svoje dielo si
uložte a vytlačte
Download

Cenník produktov Weber