WWW.POVECERNIK.SK
ZALOŽENÉ V ROKU 1990
ROČNÍK 24
VYDÁVA VYDAVATEĽSTVO
PRIVATPRESS, s. r. o.
CENA 0,30 €
ČÍSLO 5673
21. MÁJ 2013
UTOROK
Meniny má Zina
Na súd idú
dobrovoľne
piati
4
R U B R I K Y
SPRAVODAJSTVO / TÉMA / PUBLICISTIKA / TOPKY
ŠPORT / ZÁHRADKÁR / NETRADIČNÁ VÁŠEŇ / SERVIS
VEČERNÍK MLADÝM / INZERCIA / NÁZORY / KRIMI
Noc múzeí
sa zaobišla
bez boja!
6
O Šarišských
Michaľanoch
písal už aj
New York Times
M ÁT E P R E N Á S T I P ?
PresovskyVecernik
Telefónne číslo: 0917 946 402
E-mail: [email protected]
7
2
téma
www.povecernik.sk
Mesto postavilo ďalší vzdušný zámok
Príbeh oddychovej zóny na Sídlisku III pri zastávke
Centrum už pripomína maratón. Exteriéry okolo obchodnej zóny roky chátrali až došli do bezútešného
stavu, ktoré vyhovovali len asociálom, zbiehajúcim
sa tam. Mesto najalo architekta, ktorý spracoval zaujímavý projekt, nasľubovalo hory, doly a...
Prešovský štandard
...a opäť všetko zahralo do autu.
Centrum ďalej chátra, tečú tam
hektolitre krabicového „čuča“ a
slušní obyvatelia radšej po zotmení toto miesto obchádzajú.
„Architektonickú štúdiu sme
mestu odovzdali ešte v roku
2005. Nasledovala projektová
dokumentácia, ktorú sme mu
odovzdávali v roku 2010,“ vraví o projekte sám architekt Irakli
Eristavi. Už tu je možné vybadať
prvé pochybenie mesta a populizmus. Pôvodne totiž mesto
deklarovalo, že Centrum bude
revitalizované a do prevádzky
uvedené ešte v roku 2009. Ako to
chcelo dokázať bez štúdii, ktoré
sú pre stavebné povolenie nevyhnutné? Obídením zákona? Alebo už vtedy kompetentní vedeli,
že rok 2009 je nereálna časová
projekcia?
„Projekt na realizáciu stavby
sme dodnes neodovzdali, keďže takýto úkon sme nemali s
mestom zakotvený zmluvou“
pokračuje Eristavi. Tu bije do
očí ďalší prázdny sľub mesta.
Napriek tomu, že nemali od
architekta projekt realizácie
stavebných úprav, neštítili sa
nasľubovať ďalší dátum spustenia rekonštrukčných prác.
Nová podoba nákupnej oblasti Centrum mala podľa mesta
uzrieť svetlo sveta v roku 2012.
Samozrejme, nebola dodržaná
ani táto časová hranica.
Dodávateľ bez projektu
Mesto vypísalo tender na dodávateľa prác revitalizácie exteriérov oddychovej zóny ešte v
roku 2012. Že je neštandardné
vypisovať tender na realizáciu
bez projektu, si myslí aj architekt
projektu: „Vypísanie tendra a
určenie víťaza bez realizačného
projektu nepovažujem za šťastný nápad.“ Na otázku , či nemá
pocit, že mesto zahralo predmetnú rekonštrukciu do “ out-u“, odpovedal Eristavi: „Nemám vedomosť o tendenčnom konaní v
prípade nášho projektu. Jediné,
čo viem, je oficiálne stanovisko, teda, že mesto v minulosti
nemalo financie na takúto rekonštrukciu.“
Zdá sa však, že mesto prišlo na
spôsob ako na tomto projekte
ušetriť. „V stupni projektovej
dokumentácie určenej na stavebné povolenie sme vyčíslili
celkovú investíciu v projekte na
1,27 mil. eur vrátane DPH. Realizáciu projektu odhadujem v
rozmedzí osem až dvanásť mesiacov,“ vraví projektant. Mesto
však zrejme tri roky po vyčíslení
tejto sumy prišlo na spôsob ako
rovnaký projekt zrealizovať za
tretinu ceny. „Celková investícia rekonštrukcie je približne
900 tisíc eur. Opraviť by sa malo
komplet celé námestie a vytvorí sa tak príťažlivá oddychová
zóna pre obyvateľov Sídliska III.
Znamená to teda nielen opravy
chodníkov, lavičiek, rozsiahla
oprava fontány a trávnikov, ale
aj riešenia prípojok a podobne,“ sľubuje za mesto hovorkyňa
Jana jurčišinová.
Zaujímavé je, že mesto sľubuje
predmetnú rekonštrukciu zrealizovať za tretinu ceny. Neberie pri
tom do úvahy finančnú projekciu,
ktorú podáva architekt. Tá pritom
www.povecernik.sk
téma
3
bola určená v roku 2010. Zdá sa
teda, že pre mesto nie je dôležité
ani dianie na trhu, kde dlhodobo
ceny stúpajú, ani inflácia, teda
prirodzené starnutie peňazí. Jedno euro v roku 2010 sa pri dobrom
vývoji ekonomiky rovná 0,80 eura
v roku 2013. Pri dobrom vývoji, a
nie ekonomických turbulenciách
spôsobených ekonomickou krízou. Mali by sme byť zrejme na
našu regionálnu politickú scénu
hrdí, že v takom zložitom období
dokáže zrealizovať takýto projekt
a ešte na ňom ušetriť. Tie peniaze
takto môžeme použiť napríklad
pri dlžobách, ktoré mesto kopí ako
Peťo Sagan cyklistické úspechy.
Namiesto vody
tečie fontánou pivo
Okolo revitalizácie sa teda nič podstatné nedeje. „Centrumu“ ďalej namiesto fontány a lavičiek dominuje
letná terasa jedného z miestnych
pohostinstiev, opadaná omietka a
hŕstka neprispôsobivcov. Mesto sa
háji komplikovaným procesom za-
dávania zákazky. „Problémom je
to, že do procesu rekonštrukcie
námestia sme prizvali aj spoločnosti, ktoré zodpovedajú za
všetky prípojky, keďže pri rekonštrukcii sa zasahuje aj do elektrických, vodovodných a plynových prípojok, momentálne ešte
stále prebiehajú rokovania aj s
týmito spoločnosťami.“
konaniu zabráni. Mesto dostalo
priestor na vyjadrenie aj k tomu,
ako malo v pláne pôvodné termíny dodržať. Do uzávierky nám
však nevedeli odpovedať. Preto sa
téme budeme venovať aj naďalej.
Kedy sa tak dočkajú obyvatelia druhého najväčšieho sídliska
v metropole Šariša dôstojného
priestoru na voľno-časové aktivity, je stále otázne. Či opäť mesto
projekt zahrá „za postrannú čiaru“, ukáže najbližšia budúcnosť.
Je však nielen na médiách, ale
na každom obyvateľovi mesta vytvoriť dostatočný tlak na
kompetentných, ktorý takémuto
populistickému a tendenčnému
Matúš Nakata
Foto: Viktor Zamborský
4
SPRAVODAJSTVO
www.povecernik.sk
Za týždeň zhorelo v meste už druhé auto
(msch) - Pred týždňom
zhorelo auto na Pavlovičovom námestí. Škoda
presiahla osemtisíc eur.
Hrozilo, že oheň zachváti
aj ďalšie auta parkujúce v
blízkosti. Včera v skorých
ranných hodinách si podpaľači zobrali na paškál
auto na Sídlisku III. Luxusné auto BMW X5 zhorelo do tla. Ide len o zhodu
okolností, ale v meste naozaj vyčíňajú podpaľači?
V Prešove na Ulici Pavlovičovo
námestie pred jedným z obytných domov došlo minulý týždeň
v pondelok krátko po polnoci
k požiaru osobného motorového vozidla. Doposiaľ neznámy
páchateľ podpálil zaparkované
auto Škoda Octavia Kombi. Poškodené bolo aj vedľa stojace
aut Seat Ibiza. Podpaľač spôsobil majiteľke podpáleného auta
škodu osem tisíc eur a majiteľke
vedľa stojaceho auta škodu dvetisíc eur. Včera v skorých ranných hodinách mali v Prešove
hasiči prácu s horiacim vozidlom
BMW a Hondou, ktorá bola odparkovaná v blízkosti. Ohrozené
bolo aj verejné osvetlenie. Na
zásahu sa podieľalo šesť hasičov.
Požiar bol hasičom nahlásený
o 3.25 h. Osobné auto horelo
na Bajkalskej ulici. Po príchode na miesto zistili, že horí
vozidlo BMW s popradským
evidenčným číslom, pričom
požiar ohrozoval aj vedľa zaparkované auto.
„Hasiči s požiarom bojovali viac ako hodinu. Likvidáciu ohňa však komplikovali
vybuchujúce
pneumatiky.
Napriek rýchlemu zásahu
auto zhorelo, na vedľa stojacom vozidle bola poškodená zadná časť auta a menšie
škody sú aj na stĺpe verejného osvetlenia,“ povedal operačný dôstojník.
Podľa Daniela Džobanika, hovorcu KR PZ v Prešove, boli celkové
škody spôsobené požiarom zatiaľ
odhadnuté na dvadsaťpäťtisíc eur.
„Polícia začala trestné stíhanie
pre poškodzovanie cudzej veci.“
hovorca tiež. „Je veľmi skoro
na to, aby sme vedeli vyvodiť
takýto záver. Kým prebieha
vyšetrovanie, nie je možné
nič potvrdiť ani vyvrátiť,“
konštatoval.
Na otázku, či môže ísť o úmyselné podpaľačstvo, odpovedal
Foto: Viktor Zamborský
Na súd idú dobrovoľne
piati
V nasledujúcich rokoch sa
bude súdnych procesov zúčastňovať päť Prešovčanov.
Rozhodli tak poslanecké
kluby v Prešove. Tie predložili návrhy kandidátov
do
funkcie
prísediacich
na okresnom súde na roky
2013-2017. K uzneseniu neboli žiadne pripomienky.
Vybratí boli piati občania,
Dušan Dajča, Svorad Herdický, Irena Hlávková, Emil
Osavčuk (na snímke) a Vladimír Uram. Zvolení občianski „sudcovia“ splnili všetky
podmienky z hľadiska veku,
trvalého pobytu v meste,
štátneho občianstva aj morálnej bezúhonnosti na výkon funkcie prísediaceho na
súde.
Foto: V. Zamborský
www.povecernik.sk
publicistika
Takmer vždy upravený, v ružovej alebo oranžovej košeli, s nezabudnuteľným oranžovým či
červeným šálom a také správanie
voči ženám? Konečne sa niekto
odvážil pánovi primátorovi povedať pravdu do očí a on sa obhajuje krikom na dotyčnú osobu,
ženu, poslankyňu mestského zastupiteľstva?
miesť a ktorá vynesie mesto Prešov a Prešovčanov k výšinám, do
nebies, no opak je pravdou. Toľko sľubov, koľko dal pred voľbami Prešovčanom a mestu Prešov
terajší pán primátor, hádam ešte
na Slovensku nedal žiadny kandidát. Lenže z tých sľubov, ktoré
on z pozície svojho postavenia
ako budúceho primátora, bolo
reálnych hádam len dva - tri.
Všetky ostatné boli len prázdnymi sľubmi (kruhový objazd,
olympijský bazén, parkovacie
miesta zdarma, vyriešenie konfliktu mesta Prešov s podnikateľom Jarkovským, ...) a tak by som
mohla pokračovať ďalej. Ešte
šťastie, že som ho nevolila.
Musím povedať, že tak nám
treba, Prešovčanom. Chceli sme
novú „metlu“, ktorá bude dobre
Chcela som však napísať, že ja
z jeho správania nie som vôbec
prekvapená. Je to človek, kto-
Vážená redakcia Prešovského Večerníka,
so záujmom som si prečítala piatkové vydanie Prešovského Večerníka (zo dňa 17. 05. 2013), kde
ma upútal článok „Primátor to
nezvládol a kričal na poslankyňu“.
rý všetko prerátava na peniaze.
K tomuto záveru som dospela
po niekoľkých skúsenostiach.
Tak napríklad, rok po tom, kedy
došlo k nešťastnému pádu vojenského lietadla v Maďarsku,
sa konal smútočný koncert na
uctenie si pamiatky zosnulých
vojakov. Tento koncert sa konal
v kostole a to pod záštitou primátora mesta Prešov. Takmer
všetci pozostalí si prišli uctiť
pamiatku zosnulých, hoci aj
z väčšej diaľky, len pán primátor
neprišiel, aj keď sa najprv nechal
počuť, že bude chvíľu meškať.
Čakali sme na neho vyše pätnásť
minút. Každý rok sa koná pietny
akt kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia mesta Prešov
Sovietskou armádou. Kladenia
vencov sa zúčastňujú mnohí ži-
5
júci partizáni, a to nielen zo Slovenska. Pán primátor prišiel na
jeden taký pietny akt v ružovej
košeli, s oranžovým šálom a vetrovkou tak akurát vhodnou na
psie záprahy. To by ešte nič nebolo, ale namiesto poďakovania
sa prítomným za to, že svojím
konaním prispeli k oslobodeniu
mesta, pán primátor rozprával
o terorizme vo svete a o Usama
bin Ladinovi. To sa veru, pokiaľ
som dobre počula a počula som
dobre, dotklo nie jedného z prítomných bojovníkov.
Určite sú aj takí, ktorí s týmto mojím názorom nesúhlasia,
ale ja ho nikomu nevnucujem
ako pravdu, je to môj pohľad na
správanie sa „jednotky“ nášho
mesta.
Tatiana Čechová
6
PUBLICISTIKA
www.povecernik.sk
Noc múzeí sa zaobišla bez boja!
Sobota patrila Noci múzeí. Krajské múzeum v Prešove
tento rok prekvapilo niečím novým. Pozvalo si Klub vojenskej histórie Dukla /KVHD/. Po prvýkrát však nešlo
o predvedenie bojových ukážok, ale o „živé“ exponáty
vojakov v prvej polovici 20. storočia
„Keďže Prešovské krajské múzeum
má nové vedenie a to je otvorené
spolupráci so záujmovými skupinami zaoberajúcimi sa prezentáciou a rekonštrukciou historických
udalostí, oslovilo nás s ponukou o
nainštalovanie živých dioramatických prezentácií vojenstva v prvej
a druhej svetovej vojne Slovensku,“ prezrádza jeden zo zakladateľov
KVHD Daniel Hurai a dodáva, že do
Prešova pozvali aj poľských kolegov:„Keďže vo Varšavskom povstaní
bojovali po boku Poliakov proti
nemeckým okupantom aj Slováci,
rozhodli sme sa živým spôsobom
predstaviť aj túto udalosť histórie,
ďalej sme nainštalovali lazaret z
1. svetovej vojny a tiež niečo zo života ruského vojaka na Dukle. Nesmieme zabudnúť ani na nemeckých vojakov, ktorý sa v diorámach
predstavili tiež.“ Na dvore Krajského
múzea ste tak mohli natrafiť na ruských a nemeckých vojakov, vojakov
rakúsko-uhorskej armády a poľských
dobrovoľníkov vo Varšavskom povstaní. „Krásny program. Som vďačná,
že sme prišli s celou rodinou. Manžel sa nevie napozerať na autá, deti
obdivujú vojakov a ja spolu s nimi
(smiech). Kiežby takýchto dní,
kedy si človek môže oddýchnuť a
dozvedieť sa nové veci, bolo viac,“
neskrýva svoje nadšenie návštevníčka
Patrícia K. (32).
Historické hasičské auto Škoda z medzivojnového obdobia
Spoluzakladateľ KVHD Radoslav Makara pridal aj ďalšiu perličku: „Priniesli sme na ukážku vojenský
historický materiál, ktorý sa týka
práve týchto spomínaných udalostí. Časť exponátov poskytlo aj
Krajské múzeum, aby sme to všetko skombinovali a vytvorili túto
zaujímavú prezentáciu.“ Návštevníci Noci múzeí mali možnosť vidieť
aj historickú hasičskú techniku, ktorá
pochádzala priamo z depozitárov
Krajského múzea.
Text a foto: Drahomíra Semanová
Radoslav Makara (vľavo) a Daniel Hurai (vpravo)
Ožila aj Šariššská galéria
(pv) - Noc múzeí a galérii si
užívali aj návštevníci v Šarišskej galérii. Študentky zo
Strednej odbornej školy podnikania vytvorili živé sochy. Mali
na sebe oblečené dobové kostý-
my, na ktorých v škole pracovali. V galérii program začal už o
15. hod. a do večera sa vystriedalo množstvo aktivít. Deti vyrábali anjelov v tvorivej dielni,
kreativci sa mohli zapojiť aj do
keramickej dielne. Veľkým lákadlom bola pre návštevníkov
tiež otvorená dielňa reštaurátora Andreja Liščinského. O
kurátorský výklad po výstave
akademika Jozefa Bendíka sa
postaral Jozef Ridilla. Hostí tiež
potešila multimediálna inštalácia Petra Berka.
Foto: Viktor Zamborský
www.povecernik.sk
(msch) - Škola v Šarišských Michaľanoch sa vďaka v minulosti oddeleným
obedom pre „bielych“ a Rómov dostala až do amerického denníka NewYork Times. Za posledné obdobie
sa však zmenila na vzorový
projekt, ktorý by mohol
napomôcť
postupnému
včleneniu Rómov do väčšinovej spoločnosti.
Krajský súd v Prešove vlani
v októbri definitívne potvrdil
rozsudok, ktorý škole zakázal v jedálni deliť Rómov od
ostatných žiakov. Nový riaditeľ Jaroslav Valaštiak hneď
po svojom nástupe delenie
ešte pred rozsudkom zrušil.
Škole navyše dnes pomáha
aj to, že bola vybraná medzi dvesto základných škôl,
kde včlenenie rómskych komunít zastrešuje Metodicko
publicistika / inzercia
7
pedagogické centrum. Školu
navštevuje takmer 500 detí,
z toho viac ako polovicu
tvorí rómske etnikum, prevažne z osady v neďalekých
Ostrovanoch. Nedávno o nej
v rozsiahlom materiáli písal
aj americký denník New York
Times.
Hlavnou úlohou v tejto
obci je včleniť rómske deti do
väčšinového života. „Vzdelávajú sa učitelia, pracuje sa na
osvete rodičov, posilňujeme
záujem o záujmové krúžky
pre všetky deti v škole,“ povedal Richard Nemec z Metodicko pedagogického centra.
Pri práci s deťmi zohráva
svoju úlohu aj družina. Tu
však vidí riaditeľ školy Jaroslav Valaštiak problém v tom,
že posledný autobus do niekoľko kilometrov vzdialenej
osady v Ostrovanoch odchádza pred 14. hodinou. Preto asi ako prvá škola vôbec zriadi
školský autobus, aby deti z osady
mohli ostať v „družine“ čo najdlhšie. Jaroslav Valaštiak má tiež snahu vybudovať malotriedku pre najmenších priamo vedľa osady, ktorú
pravidelne navštevuje a kde si svojím prístupom vybudoval rešpekt.
Jaroslav Valaštiak nastúpil na
školu v marci minulého roka.
Napriek vyhrážkam od ľudí zrušil delenie detí v školskej jedálni
a zároveň skoncoval s rozdelením školského areálu pre bielych
a tmavých. „Najmä v školskej jedálni to bolo spočiatku zložité.
Deti z majority nechceli sedieť
s Rómami a tých sme na druhej
strane museli učiť jesť s príborom. Aj na školsky dvor „pre
bielych“ sa rómske deti najskôr
báli ísť. V súčasnosti všetky deti
spolu trávia čas počas prestávok
na spoločnom dvore,“ spomína
na začiatky svojho pôsobenia na
škole riaditeľ.
Na škole začali pôsobiť asistenti učiteľa. Na spomínanej základnej škola pôsobia dvaja. Obaja
sú Rómovia. Asistenti učiteľa sú
akými premostením medzi školou
a rodičmi detí. Práve ich osveta je
podľa riaditeľa školy veľmi dôležitá. Niekedy je totiž podľa neho
veľmi ťažké presvedčiť rodičov, že
vzdelanie ich detí má zmysel a aby
ich sami motivovali k väčšej snahe
v škole.
Foto: Richard Nemec
8
Večerník mladým
PUBLICISTIKA
www.povecernik.sk
Učia sa zaujať zahraničných turistov slovenskými tradíciami
Riešenie stále pomerne
nízkeho prílevu cudzincov, ktorí by na Slovensko prišli spoznávať naše
prírodné krásy a rozmanité, pre okolitý svet netradičné zvyky, neleží len
na pleciach rôznych cestovných agentúr či turistických spoločností. Zaoberajú sa ním už študenti
niektorých odborov.
Študenti štvrtého ročníka odboru
manažment regionálneho cestovného ruchu na prešovskej SOŠ
podnikania na Masarykovej ulici
dostali na začiatku ich končiaceho ročníka zadanie, ktorého vypracovanie malo byť praktickou
časťou odbornej zložky maturitnej skúšky. Bohuš Popík, jeden z
členov maturitnej komisie, nám
prezradil, že tento rok dostali žiaci
tému „Organizácia veľtrhu cestovných kancelárií so zámerom
na slovenské zvyky a tradície“.
Po vyžrebovaní si tém sa budúci
maturanti rozdelili do tímov a celý
rok mali na to, aby sa pripravili
na praktické preskúšanie svojich
vedomostí, ale aj organizačných
schopností. Dňom D pre nich bol
minulý štvrtok, keď sa všetci stretli
pred maturitnou komisiou, ktorá
skôr pripomínala odbornú porotu
a ukázali, čo vedia. Ak som maturitnú komisiu nazvala odbornou
porotou, bolo to práve preto, že
celá praktická časť mi pripomínala
jednu z mnohých populárnych televíznych súťaží, v ktorých prihlásení ukazujú porote svoj talent. A
pozerať sa naozaj bolo na čo – žiaci
si v skupinách rozdelili jednotlivé
tradičné slovenské sviatky, ktoré si
dopodrobna naštudovali, pripravili si kostýmy, napiekli a navarili
dobroty, ktoré sa s nimi viažu a,
čo bolo vizuálne aj zážitkovo najefektívnejšie, porote predviedli
aj jednotlivé zvyky. Niektorí teda
tancovali, iní spievali, ďalší predvádzali nejakú z tradičných scénok. Ale pekne poporiadku...
V triede, kde sa konala maturitná
skúška, ma privítala jedna zo študentiek. Lucia Verčimáková bola
moderátorkou celého veľtrhu a
práve jeho riadenie je jej praktic-
kou formou maturity. V úvode táto
šarmantná moderátorka v krátkosti oboznámila s jednotlivými
tradičnými podujatiami, ktoré si
študenti vybrali a prostredníctvom
ktorých sa rozhodli návštevníkom
fiktívneho veľtrhu predstaviť slovenské zvyky a tradície. Vybrané
boli fašiangy, Veľká Noc, dožinky
a Vianoce. Každé z týchto tradičných podujatí mala na starosti
odprezentovať jedna z piatich
skupín. Áno, správne, tradícii ste
narátali o jednu menej ako skupín,
ktoré ich mali predstaviť. Bolo to
preto, že posledná, piata skupina študentov získala vďaka svojej
úspešnej účasti na súťaži Vitajte
v našom regióne výnimku a svoju
prácu s názvom Zlato nad soľou
mohli prezentovať ako svoju maturitnú prácu.
Úvodnou časťou veľtrhu bol animačný program, prostredníctvom
ktorého každá skupina predstavila
niečo zaujímavé zo svojho podujatia. Tradičný výskot dievčeniec,
tancujúcich ako sa to zvyklo robiť
počas fašiangov vystriedal dojímavý hlások len desaťročnej speváčky Nikolky Molčanovej, ktorú na
spev nahovorila jej kamarátka. Pre
malú speváčku to však nebolo nič
náročné, už piaty rok totiž navštevuje Dubovičanček. Potom prišla
na rad veľkonočná šibačka, ukážka žatvy počas dožinkov a výjav
z Betlehemu v podobe tradičnej
scénky, ktorú nepredvádzali teraz
prvýkrát.„Priniesli sme novinu
o tom, že sa narodil Ježiš Kristus. Prišli sme sa mu pokloniť
a pozdraviť ho. Predvádzanie
tejto scény je u nás už dlhoročná tradícia, prebrali sme to
od predchádzajúcich generácií,
ktoré s tým začali. Nie je to však
každý rok to isté, snažíme sa to
stále inovovať, stále hľadáme
nové materiály,“ prezradil jeden
z Troch kráľov Stanislav Šinaľ.
Po tom, čo svoje tradičné podujatie predstavila každá zo skupín, sa
už odborná porota, ale aj návštevníci, či dokonca jednotliví študenti
porozchádzali medzi jednotlivé
stánky, aby si mohli prácu svojich
spolužiakov pozrieť zblízka.
Niektoré zvyky a tradície sa spolu so
sviatkami, na ktoré sa viažu, časom
vytrácajú. Iné sa zas zachovávajú, aj
keď niekde v trochu transformovanej
podobe. Najtradičnejším pre každého
sú asi Vianoce. Stánok, v ktorom študenti prezentovali tento sviatok, už
zďaleka blikal vianočnými svetlami,
do priestoru sa šírila omamná vôňa
typických vianočných jedál či nápoja
s názvom hriatô. „Naša prezentácie
presne popisuje dni od Adventu
až po Troch kráľov. Ku každému z
týchto dní sa viažu nejaké zvyky,
ktoré sme dnes prezentovali. Veľmi zaujímavé sú napríklad stridžie
dni. Kedysi ľudia verili, že zlé sily
majú najväčšiu moc práve počas
týchto dní. Tradovalo sa, že na Katarínu nesmie vojsť do domu ako
prvá žena, pretože to prinesie nešťastie. Na Ondreja zas kedysi dievčatá liali olovo, tvar odliatku mal
symbolizovať povolanie budúceho
manžela dievčaťa. Na Barboru sa z
ovocného stromu, najčastejšie z čerešne, odtrhla halúzka. Tá sa dala
do vody a ďalej polievala len vodou
z potoka. Ak halúzka do Vianoc
vykvitla, znamenalo to, že dievča
sa do roka stane nevestou. Lucia
sa považovala za najväčšiu strigu.
V tento deň sa ženy poobliekali
do bieleho, tváre si poprášili múkou a s husacím pierkom vymetali
domy od zlých síl,“ prezradila niečo
z tradičných šarišských vianočných
zvykov, ktoré postupne upadajú do
zabudnutia Adriana Lendacká.
Jana Beňová
www.povecernik.sk
PUBLICISTIKA
Večerník mladým
9
Ľudskosť, nestrannosť, neutralita...
V priestoroch Gymnázia Konštantínova 2 v Prešove sa v minulých
dňoch konala akcia pod vedením
Mládeže Slovenského Červeného kríža pri príležitosti výročia
narodenia Henryho Dunanta, zakladateľa Červeného kríža. Táto
významná osobnosť svojou myšlienkou a následnou realizáciou
výrazne ovplyvnila životy ľudí a
mnohých aj zachránila. Jeho posolstvo tak prišli šíriť dobrovoľníci, ktorí sa snažili poskytnúť
informácie, či už o zásadách prvej
pomoci, ale aj o zásadách, akými
sa táto organizácia riadi a to sú:
ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť,
jednotnosť a univerzálnosť. Žiaci
si mohli na vlastnej koži overiť
svoje záchranárske zručnosti, či
nedostatky. Mnohé z aktivít boli
robené zábavnou formou, a tak
sa spojilo príjemné s užitočným.
Ako zastaviť krvácanie, ako vyzerá stabilizovaná poloha, ako dať
správne masáž srdca, to všetko
ste sa mohli dozvedieť na prvom
stanovišti. Precvičovala sa práca
s obväzmi s využitím všelijakých
techník. Ďalšou zastávkou bola
biologická učebňa, ktorej názov
sa zmenil na miestnosť Henryho Dunanta. Na tomto stanovišti
ste si mohli potrápiť hlavu nad
skladaním obrázkov súvisiacich s
Červeným krížom alebo sa z vás
na chvíľu mohol stať detektív pri
hľadaní Dunantovho životopisu.
Nasledovala krátka prezentácie
o vzniku, rozvoji a činnosti Červeného kríža. Vo vedľajšej triede
sa opakovali opatrenia pri úniku
rádioaktívnej látky do ovzdušia.
Samozrejme, že neostalo len na
slovách. Súčasťou bola aj názorná
ukážka toho, ako sa treba obliecť.
No, na žiadne trendy variácie sa
to vonkoncom nepodobalo. Vonku
už čakali ďalšie výzvy v akčnejšej
podobe. Prenášanie „ranených“
na určené miesto, naberanie vody
prostredníctvom injekčných striekačiek a nakoniec hra „Človeče,
nehnevaj sa!“ v ľudskej podobe.
Škola hrou – učíme sa pre život
Tento odkaz J. A. Komenského aktívne splnila Základná škola na Sibírskej ulici pod vedením riaditeľky Mgr. Natálie Tobiášovej, keď sa
uskutočnila akcia moderného vzdelávania žiakov v mimoškolskom
prírodnom prostredí Slnečný majer
v obci Stebnícka Huta pre žiakov
piatych a šiestych ročníkov. Tohto
pobytu sa zúčastnili aj moji dvaja
vnuci. Vrátili sa domov plní dojmov
a krásnych zážitkov. Zažili tam neformálne vzdelávanie pod vedením
odborných učiteľov Mgr. Danky
Oľhovej, Mgr. Magdalény Biršteinovej, Mgr. Miriam Adamkovičovej,
Mgr. Jána Kožára a Mgr. Vladimíra
Vanču. Mali možnosť športovať v
prírode, kúpať sa v bazéne, jazdiť na
koni. Prakticky zažili čo znamená
starať sa o zvieratá a ako upratať v
stajni. Poznávali zázraky prírody,
využili slovenčinu a angličtinu v
bežnej komunikácii, presvedčili sa,
že fyzika je všade okolo nás. Vedomosti a zručnosti, ktoré získali žiaci
na tomto pobyte, budú ich sprevádzať po celý život. Táto akcia ma
veľmi oslovila. Ďakujem všetkým,
ktorí prispeli k tomu, že žiaci tejto
školy, vrátane mojich vnukov, mohli
využiť teoretické vedomosti v konkrétnych situáciách, a tak sa naučiť
niečo viac – PRE ŽIVOT.
Mgr. Sláviková Z.
Triedy boli navzájom rivalmi a
keď sa na obrej kocke zjavilo číslo šesť, bolo počuť hlasný potlesk,
ale aj citoslovcia veľkého sklamania. Ani vysoké číslo na kocke ešte
nezaručovalo úspech. Najprv bolo
treba zodpovedať na určené otázky. Tí, ktorým sa nechcelo púšťať
do hier, si vybrali iný program,
a to určovanie svetových strán
pomocou buzoly. Po absolvovaní
všetkých zastávok a vyčerpaní náplne tohto doobedia sa dav žiakov
pomaly rozpustil. Tento deň každého obohatil o nové či staronové
poznatky a upriamil pozornosť na
to, že človek nikdy nevie, kedy sa
mu to všetko zíde. Veľkú vďaku a
uznanie si zaslúžili zástupcovia ČK
a taktiež vedenie školy, ktoré vyšlo
v ústrety pri realizovaní tejto akcie.
Natália Ličáková
10
PUBLICISTIKA
www.povecernik.sk
Edo Klena: „Zlo je v každom z nás,
musíme s ním denne bojovať.”
Edo Klena. Frontman kapely Klenoty, ktorý ešte aj dnes
má čo svojimi piesňami povedať. Porozprával nám o svojich začiatkoch v hudbe, ale aj
o tom, ako vníma vkus a chute
dnešného poslucháča.
Spomínate si ešte na začiatky
svojej kariéry? Ako vtedy vnímala spoločnosť vašu tvorbu?
Kariérou by som to nenazýval.
Keď som sa vrátil z vojny, tak
som prostredníctvom mojich
kamarátov zaregistroval folk
a pesničkárov. Veľmi sa mi páčilo, že pieseň nemusí byť len „popík“ o láske, ale je možné v nej
vyjadriť aj nejaký postoj alebo
zaspievať príbeh. Hneď som to
začal skúšať a spoločnosť si ma
raz dva „všimla“ .
Mali ste v detstve nejaký hudobný vzor? Bola niektorá z postáv
hudobnej scény impulzom, ktorý vás
k hudbe priviedol?
V detstve som sa zavrel do izby
a vrieskal „Kávu si osladím“ alebo „Slavíci z Madridu“. Chcem
tým povedať, že spievam naozaj
od malička. Potom som už bral
za radom všetko čo nesmelo byť
v rádiu a tak je to dodnes.“w
Aké rozdiely v hudbe všeobecne
a vo vašej tvorbe priniesol rok
89? Ako táto spoločenská zmena ovplyvnila vašu tvorbu?
Všeobecne sa k zmenám v hudbe
neviem stručne vyjadriť. Moja
tvorba bola za „socíku“ čím ďalej radikálnejšia voči režimu, ale
nikdy som nemal repertoár nabitý iba protestsongmi. Po roku
1989 sa toho veľa nezmenilo, iba
sa ukázalo, že zlo, ktoré sme si
zvykli zvaľovať na komunistický
systém, je v každom z nás a my
s tým musíme každý deň bojovať.
Vaše piesne sú plné vtipu, duchaplnosti, aj keď občas s nádychom trpkosti. Kde beriete
inšpiráciu? Máte nejaký tvorivý
rituál alebo miesto, kde tvoríte
najradšej?
Materiál do pesničiek sú moje
výmysly spojené z obrázkami
z ulíc a toho, kde som a čo žijem.
Piesne si píšem doma, tam je
najkrajšie.
Máte pocit, že po kvalitnej hudobnej tvorbe je ešte dnes dopyt?
Určite boli dekády, keď to mala
kvalitná hudobná tvorba ľahšie.
Veď len nedávno sa hrali hity
od Stinga alebo Petra Gabriela.
Je to podľa toho, aký druh dopytu máte na mysli. V komerčných
rádiách sa na kvalitnú hudbu dá
naraziť iba náhodou. Povinnosťou verejnoprávnych médií je
podľa mňa prinášať a objavovať
kvalitu, ale myslím, že zďaleka nevyužívajú svoje možnosti.
Inak si myslím, že tí, čo chcú kvalitu, tak si ju hľadajú na youtube
a iných kanáloch ako aj ja.
Generácia poslucháčov sa pomaly obmieňa. Nemyslíte, že to
znamená pád alternatívnej scény, za predstaviteľa či dokonca
poprednú osobnosť ktorej ste
označovaný, na úkor komerčnej
produkcie?
Alternatívna scéna má mnoho
podôb a tiež sa pod touto ná-
lepkou skrýva mnoho balastu,
tak ako sa sem tam v komerčnej
tvorbe vyskytne kvalitka. Chcem
tým povedať, že sa ničoho neobávam, lebo hudba je iba dobrá
a zlá. Momentálne je v éteri priveľa zlej hudby, tak ľudia, ktorí
hudbu milujú, určite budú vyhľadávať tú dobrú.
Viem o vás, že organizujete
pravidelnú prezentáciu umelcov s názvom Open Mic v jednom
z prešovských podnikov. Kde a kedy
vznikol nápad takýto kultúrny priestor zorganizovať?
Open Mic je formát programu
v Európe známy. Je to veľmi jednoduché. V klube je mikrofón a aparatúra a kto chce, ten hrá alebo
recituje. Existuje osoba, ktorá to
určitým spôsobom riadi a moderuje. V Prešove som to ja. Prihlásiť sa
do programu je možné aj priamo
na mieste. Môj kamarát Jan Řepka robí v Prahe takéto podujatia
mesačne už šiesty rok, on bol ten,
od koho som to trochu odkukal.
Urobil som iba korektúru v tom, že
účinkujúci musí prezentovať svoju
vlastnú tvorbu. Ku podivu funguje
to dobre aj v našom meste už tretí
rok, mesiac čo mesiac.
Zaujal vás v poslednej dobe niekto natoľko, že by ste si s ním
vedeli predstaviť spoluprácu?
Gitarista Lukáš Valkučák a basgitarista Filip Činčala, ale my už
spolu hráme v Klenotoch.
Čo čaká fanúšikov Eda Klenu
v najbližšej dobe?
Nič zvláštne. Naši priaznivci sa
vždy včas dozvedia, kam ideme
hrať. Nahrali sme osem nových
pesničiek, tak snáď do roka vydáme nové CD, lebo“ Republika Šariš“ sa dosť rýchlo míňa.
Blíži sa leto a s ním aj čas „nekonečného hrania“ a festivalov.
Kde vás budú môcť poslucháči
počuť?
Nie sme kapela, ktorá by bola
pozývaná na veľké Open air
festivaly. Svoje hrania si musíme prácne vyjednať a keďže rád
kecám, som radšej, keď sú ľudia
blízko. Kluby nám skrátka sedia
viac. Kalendár našich vystúpení
nájdu ľudia, ktorých to zaujíma
na našej facebook alebo bandzone fanstránke.
Matúš Nakata
11
publicistika
www.povecernik.sk
N
Najpreukaznejším dôkazom
a dokladom princípu stvorenstva v rozmanitosti sú, vlastne
už len boli, nárečia. No pri dnešnom
cieli života iba dobre sa mať, nastáva
ich zánik. Aj preto by sme mali čo len
čiastočne splatiť dlh našej šarišskej
dedovizni, nasledujúcimi ľudovoslovesnými staťami.
Ján Lazorík,
národopisný zberateľ, Krivany
koźeľec – v Krivianoch diabol, kozol
zbušek – mútvica na mútenie masla
Kukam, kukam pres kľučovu dzirku, a vidzim
– koźeľec jej śedzi na zbušku! Ech, pomiśľel
som sebe, ta ti zato maš teľo maśľiva, bo tebe
ten s kopitami śmetani doľiva...
bajda, bajtka – bájka
obajdac – oklamať
Rospravjal somarovi fšeľijake bajdy a somar
uveril, dal śe od živana obajdac. To ľem taka
bajtka, to ozdaj ňepravda.
ňevivodni – v reči popletený
To taku ňevivodnu reč ma
– aňi prišic, aňi priplatac.
Ňevindzeš s teho, co chce
povedzec.
vihriska – ohrýzka
Ja šicko pojim, ja vihriski
z ňičeho nerobim.
štont – im Stande v stave, byť schopný
To bul chlop mocnar nad
mocnarami, ket človeka
schvacil, ňebulo štont śe
mu z rukoch vitarhnuc.
vaľuch – pecival
vaľušek – tlsté, bucľaté decko
navaľaný – tlstý
zavaľani, zaľepeni – špinavý
duži – veľký
Taki vaľuch, furt śe ľem za pecom vaľa. Hoj,
chlopčik už virosnul, už je duži, taki vaľušek, ha,
jake ňeurikom celko ma navaľane! Dze śi śe tag
zavaľal, cali śi zaľepeni, aňi oči ci ňevidno!
jidza, jit – jed, jedovatosť, zlosť /ale aj jedlo, jedenie/
zadzergnuc śe – obesiť
F tej jidzi dostal taki rozum, že pošol do
ľesa, a śe tam dześka zadzergnul.
cedzilo – nemotorný, ťarbavý človek
vikocic, vikačac, vikiňac, vikoricmac – nemotorne sa hotoviť, von viťaperiť
ohamudľac, ohendošic – nedbalo obliecť
skolčavec, skrepeňec, zdebeňec – zmrznúť
zgagnuc – zahynúť
Ach, ňiž un, cedzilo jedno, śe s tej chiži kediž – nekediž vicedzi, vikoci, vikače, vikiňa,
vikoricma, ňiš śe ohamudľa, ohendoši, ta
ja tu vonka na źime skolčavejem, skrepeňejem, zdebeňejem, zamarźňem jag hlub
a zgagňem!
hlaveň – horiaci kus dreva, haluze
pujsc /pôjsť/ hore dimom – vyhorieť
Ked bulo veśeľe v ľece, ta f stodoľe na humňe hudaci hraľi a každi parobek hlaveň
f pisku /cigaretľu/, ta to ňejedna stodola
i svadzebni dum hore dimom pošol.
tarhovac, handľaric – predávať
na ceňe śe zlahodzic – zjednať
vuzek – vozík
Židzi dakedy na vusku o jednim koňikovi
po dzedzinoch skupovaľi renti, pire, skurki, ceľata, tarhovaľi, handľariľi, gazda śe zo
žitkom na ceňe zlahodzil, abo počenčoval
svuj tovar za dajaki taňir, harčiček, co žid na
handeľ vo vusku voźil.
Pokračovanie nabudúce
Fígle, finty a triky
Suroviny a ingrediencie
600 g hovädzej sviečkovice, 300 g húb šitake, 3 cibuľky s vňaťou, 2 strúčiky
cesnaku, 200 g paradajok, 2 čili papričky, šalátová uhorka, limetka, olivový
olej, 10 g hnedého cukru, 50 g sezamových semiačok, 0,3 dl thajskej rybej
omáčky, hlávka šalátu, viazanička žeruchy, čerstvý koriander
Postup
Sviečkovicu opečieme vcelku na panvici doružova. Pečieme sprudka zo
všetkých strán cca 3 – 4 min. Necháme vychladnúť a nakrájame na tenké
plátky. Huby nakrájame na plátky, čili papričky na jemné rezančeky. Spoločne ich prudko a krátko opečieme na olivovom alebo sezamovom oleji.
Necháme vychladnúť a premiešame s plátkami mäsa. Thajskú rybiu omáčku zmiešame so šťavou z limetky a hnedým
cukrom. Prisypeme nadrobno nakrájané
cibuľky, cesnak a posekaný koriander
a touto zmesou polejeme mäso
s hubami. Zľahka premiešame
a necháme v chladničke chvíľu
odležať. Paradajky, uhorky
a listy šalátu nakrájame na
rezančeky a takto upravenú zeleninu nakladieme na
misu. Na ňu položíme zmes
mäsa a húb a posypeme nasucho opraženým sezamovým
semiačkom. Prizdobiť môžeme
žeruchou.
- Domáci bylinkový ocot skvele chutí. Do suchej fľaše nalejte biely
ocot a pridajte do neho niekoľko vetvičiek umytých a osušených byliniek (estragón, kôpor a pod). Vždy používajte jeden druh a bylinky
v ňom nechávajte, kým sa ocot nespotrebuje.
- Jednoduchý šalát môžete ozvláštniť opečenými krutónmi. Z plátkov chleba, najlepšie tmavého toustového, si nakrájajte malé kocky alebo formičkou vytvorte rôzne tvary a kúsky chleba potom opečiete dozlatista na rozohriatom olivovom oleji. Premiešajte s najemno posekanou petržlenovou
vňaťou a pridajte do šalátu.
- Zapečené pokrmy zase trochu inak - skúste niekedy do syra pridať
najemno posekané vlašské orechy, na masle orestovaný pór alebo cibuľku. Váš nákyp tak bude ešte voňavejší a chutnejší.
- Ak nechcete, aby v pokrme zostala iba vôňa byliniek, vložte ich do balónika na sparovania čaju a premiešajte ním jedlo pred zhotovením.
- Zabudli ste si doma klasický štetec na potieranie mäsa marinádou?
Stačí ak zoberiete bylinky a zviažete ich spolu s petržlenovou a zelerovou vňaťou do kytičky.
- Zelenú petržlenovú vňať si zasa uchováte tak, že ju nadrobno posekáte,
vložíte do pohára a premiešate so soľou v pomere 1:4.
- Zvädnutá petržlenová vňať bude opäť svieža, ak ju poukladáte na tanier, pokropíte studenou vodou a necháte prikrytú tanierom niekoľko
hodín.
12
inzercia
www.povecernik.sk
príjem inzercie
Dnes, 21. mája, si pripomíname
3. výročie, kedy navždy dotĺklo
láskavé srdce milovaného syna
958 749
/1300809/ Oprava odevov. Rýchlo, lacno. Hlav-
Tomáša
URBANOVIČA.
ná 11, vo dvore. T. č. 0915 346 824
/1300835/ Firma Roko, s. r. o., veľkosklad s nápojmi prijme obchodného zástupcu a administratívnu pracovníčku. Životopis zasielajte na
email: [email protected]
S láskou spomína
mama Iveta,
Stano a ostatná
rodina.
/1300849/ Ponúkame prácu na dohodu v novom hoteli v Prešove pre študentov VŠ v pozícii
recepčná(ý) s nástupom od 1.6. 2013. Kontakt:
0908 995 094, [email protected]
/1300863/ Odstúpim zabehnutú mäsiareň. Info
na t. č. 0905 279 564
/1300864/ V sobotu 11.5.2013 sa v Podhradíku
stratil zlatý retriever - BENY. Akékoľvek informácie o ňom zavolajte na t. č. 0908 854 979
ness stroje. T. č. 0905 617 670
/1300515/ Predám záhradku s ovocnými stromami v záhradkárskej osade na Vydumanci.
T. č. 0908 806 518
/1300577/ Predám RD vo Veľkom Šariši na 9,5
á pozemku. Všetky IS, dom je obývateľný, tichá
lokalita. Cena dohodou. RK nevolať. T. č. 0949
876 370
/1300812/ Predám chatu na Domaši - Valkov
s 8 á pozemkom, celoročne obývateľnú. Zn. pre
náročnejších. T. č. 0905 901 943
/1300834/ Predám 2-izbový tehlový (prerobený na 3-izbový) byt, Prešov širšia oblasť starého mesta, Ulica 17. novembra 165. Výmera
bytu 57 m2 + balkón, orientácia JV/SZ, byt je na
1. posch. z trojposch. domu, bytový dom je po
zateplení, mimo hlavnej cesty, v parku, v celom byte sú nové stierky, nové plastové okná.
Byt má novozavedené vlastné etážové kúrenie
s novými radiátormi. Cena 60 000 eur. T. č.
0903 619 228
/1201166/ Vezmem do prenájmu rodinný dom
so záhradou s možnosťou neskoršieho odkúpenia, Prešov a blízke okolie. T. č. 0903 54 10 35
/1300862/ Hľadám 2-izbový byt do prenájmu
so zariadením a telkou od 18. júla - 18. septem-
/0800401/ PREDÁM TATRANSKÝ PROFIL
- PERODRÁŽKU, brúsený, I. tr. 3,80 eur, II.
tr. 3, 10 eur. V ponuke dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. Tel. 0915 863 227,
0911 168 982
bra. T. č. 0915 919 318
/1300855/ Predám veľmi málo používané fit-
/1300867/ Kúpim 4-izbový byt s balkónom po
celkovej, príp. čiastočnej rekonštrukcii na Sídlisku II alebo III. Nie som RK! Kontakt: 0905
/1300860/ Hľadáte prácu opatrovateľky v Rakúsku? Ak máte chuť pracovať v zahraničí,
seriózna rakúska agentúra vám sprostredkuje pracovné miesto v lokalite Viedeň
a okolie. Kontakt: Mgr. Jana Demiri t. č.
+421(0)915121162, +43(0)6765560905, Milota
Sadiku t. č. +43(0)6645438101
/1300868/ Spoločnosť LAMINA PREŠOV, s. r.
o., Jesenná 5, 080 05 Prešov, prijme do zamestnania upratovačku v dôchodkovom veku na
polovičný úväzok. Ide o upratovanie kancelárskych priestorov. Žiadosť o zamestnanie posielajte na adresu: [email protected], prípadne
volajte na t. č. 0905 665 580
/1300873/ Práca pre ŠOFÉRA kat. B na obsluhu
reklamy v teréne. Vyžadujeme: vlastné auto
v okrese (vrátime peniaze za palivo). Ponúkame: potrebné nástroje, auto po skúšobnej
dobe. Práca od pon. - piat. v hodinách od 15. 22. h. Zárobok 900 eur. Kontakt: 0948 324 515
/1300874/ Prijmeme zamestnanca do herne,
www.povecernik.sk
Katolícky kalendár: sv. Krištof
Magallanes, kňaz, a spoločníci, mučeníci
Vybrali sme pre vás:
CINEMAX:
IRON MAN 3
- USA/Čína,
2013,
akčný,
dobrodružný,
sci-fi o 17. h
a 19.30 h
16.00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX.
17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.30 REFLEX 17.55 Bez servítky 19.00 TELEVÍZNE
NOVINY 20.00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20.15
POČASIE 20.20 Búrlivé víno 21.40 HORÚCA
KRV II. 23.00 Nočné Televízne noviny 23.25
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 00.15
Monk VI. 01.00 Odložený prípad IV. 01.40
Hrozba z temnoty IV. 02.30 Komisár Rex VIII.
doma
STV 1
06.40 Správy RTVS 07.20 Góly - body - sekundy 07.35 Počasie 07.40 Svet v obrazoch 08.05
Duel 08.40 5 proti 5 09.25 District III. Zbohom,
Jenny 10.15 Žena na úteku 11.05 Sila lásky V.
12.00 Správy RTVS 12.15 Dámsky klub 13.55
Postav dom, zasaď strom 14.40 Dve tváre
Anny 15.30 Sila lásky VI. 16.25 Počasie 16.30
Správy RTVS 17.00 Tajomstvo mojej kuchyne
17.45 Duel 18.15 5 proti 5 19.00 Správy RTVS
19.45 Počasie 19.50 Góly - body - sekundy
20.10 Nikto nie je dokonalý 21.10 Hlavne, že
sa máme radi. Anita 21.40 Dr. House VIII. Po
smrti 22.20 Zákon a poriadok. Špeciálna jednotka VIII. Symbol 23.05 District III. Zbohom,
Jenny 23.50 Nikto nie je dokonalý 00.50 O 5
minút 12 01.55 Cirkus, Cirkus Festival - 2.časť
02.40 Žena na úteku
STV 2
07.10 Správy - Hírek 07.20 Regionálny denník
07.30 Správy a komentáre 08.00 Živá panoráma 08.30 Pre materské školy. Elá hop! 09.00
Táraninky. Mlieko 09.05 Športové ozveny
09.30 Jastrabka 10.00 Na Makovickej strune
10.55 Fokus práca 11.30 60 zabijakov divočiny 12.00 Živá panoráma 12.30 ArtSpektrum 12.35 Svadba v Polome 13.00 Miestopis
cechov a manufaktúr. Slovenskí bryndziari
13.20 O všetečnom zvedavcovi 14.45 Najriskantnejšie technické operácie. Jadrová
elektráreň 15.35 Orientácie 16.05 Rusínsky
magazín 16.30 Halali 16.55 Fokus zdravie
17.30 Regionálny denník 17.40 Počasie 17.45
Encyklopédia slov.obcí. Turzovka 18.00 Tajomstvá všetkého 18.25 Ovce.sk 18.30 Večerníček. Bambuľkine dobrodružstvá 18.40
Príbehy k Roku dobrovoľníctva 19.00 Správy
RTVS „N“ 19.40 Správy - Hírek 19.50 Počasie
20.00 Veda zločinu. Balistika 20.50 Ambulancia. Ťažkosti s krčnou chrbticou 21.30 Správy
a komentáre 21.55 Počasie 22.00 Góly - body sekundy 22.05 Umenie 2013. Divadlo a tanec
22.30 Kvarteto 23.00 Colnica alebo Československo po 20 rokoch. Zdraví - chorí 00.30 Veda
zločinu. Balistika 01.25 Správy RTVS „N“
markíza
06.00 Teleráno 08.40 Búrlivé víno 09.45 Extrémne premeny. Druhá šanca na život 11.40
Komisár Rex VIII. 13.40 Odložený prípad IV.
14.40 Monk VI. 15.35 Dva a pol chlapa III.
05.00 Máša 05.45 Skrytá vášeň 06.30 Viktória
08.20 Zakázaná vášeň 09.25 Veštiareň 10.25
Láska a trest 12.15 Tisíc a jedna noc 13.05
SULTÁN 14.15 Rozprávkovo bohaté 15.05
Ženy z rodu Gilmorovcov V. 16.00 Teresa
16.55 Skrytá vášeň 17.50 Tisíc a jedna noc
18.45 Čarodejnice III. 19.40 Ja alebo pes 20.30
SULTÁN 21.40 Láska a trest 23.30 Ally McBealová III. 00.20 Sestrička Jackie I. 00.50 Adela
show 01.30 Čarodejnice III. 02.10 Ženy z rodu
Gilmorovcov V. 02.50 L.O.V.E.
DajTo
05.35 V mene zákona 06.00 Transformers
06.20 Scooby Doo, kde si?! 06.40 Tom a Jerry
06.55 Akčná výhra 08.25 112 08.55 Jake a Tlsťoch V. 09.55 Komisár Rex III. 10.45 Kobra 11
III. 11.40 Zločiny na mori I. 13.30 Walker, texaský ranger IV. 14.20 V mene zákona 14.50
112 15.25 Jake a Tlsťoch V. 16.20 Komisár Rex
III. 17.10 Kobra 11 III. 18.05 Walker, texaský ranger IV. 19.00 TRANSFORMERS 19.20
FLINTSTONOVCI V AKCII 19.50 TOM A JERRY 20.10 DRSNÝ SHAFT 22.00 Policajti z L.
A. II. 23.40 ŠPORTOVÉ NOVINY 23.50 Drsný
Shaft 01.25 Policajti z L. A. II.
FOOR
06.20 Partička 06.50 Frasier IV. 07.15 Sabrina
- mladá čarodejnica IV. 07.55 Ženatý so záväzkami VI. 09.00 Aj múdry schybí 09.50 Slávici na ulici 10.35 Frasier IV. 11.00 Partička
11.50 Anderov rebrinák 12.20 Aj múdry schybí 13.25 Smiechoty 14.30 Ženatý so záväzkami VI. 15.20 Môj nový tučný život I. 16.05
Partička 16.45 Zoo rendžeri v Južnej Amerike
18.15 Môj nový tučný život I. 19.00 Sabrina
- mladá čarodejnica IV. 19.50 Frasier IV. 20.10
Priatelia IV. 20.40 Joey I. 21.05 Teória veľkého
tresku IV. 21.30 Mike a Molly I. 21.55 Partička 22.25 Community II. 22.50 Tele Tele 23.50
FOOORMANIA
JOJ
06.05 KRIMI 07.40
Súdna sieň. Zhovadil
si ma 08.45 Súdna
sieň. Skoro ma zabila
učiteľka 09.50 Panelák.
Škaredá Betty 11.00
Dom snov V. 12.00 NOVINY O 12.00 13.50 Ty
schudni a ty priber! III.
15.00 Nákupné maniačky 16.00 Páli vám to?
17.00 NOVINY O 17.00 18.00 Súdna sieň. Otec
by sa v hrobe obracal 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 19.59 ŠPORT 20.05 Riskuj s Wau
20.10 NAJLEPŠIE POČASIE 20.30 Panelák.
Neberte nám mop! 21.40 ZLODEJI DETÍ. Únos
23.15 Geissenovci - Ťažký život milionárov IV.
- NOVÉ ČASTI 00.15 Kosti III. 01.15 Sudkyňa
v pokušení 03.10 KRIMI
joj plus
06.50 MODERNÉ VEŠTENIE 08.10 Knight
Rider 10.30 Miesto činu Frankfurt. Vražda na
objednávku 12.25 Akty X 13.25 C.S.I.. Kriminálka Las Vegas XIII. 14.35 C.S.I.. Kriminálka
New York VIII. 15.30 Simpsonovci IX. 16.00
Simpsonovci XXII. 16.30 Kutyil s.r.o. 17.25
C.S.I.. Kriminálka Miami II. 18.25 DA VINCI
19.00 Profesionáli II.. Rabín 20.00 Deň a Noc
20.30 C.S.I.. Kriminálka Miami VI. 21.30 Letecke katastrofy IX. 23.40 Hľadá sa dom pre
milionárov III. 00.30 Klamári III. 01.25 Royal
Flash 03.00 Zneužitý
ta 3
07.00 Ranné správy 07.30 Ranné správy 08.00
Ranné správy 08.30 Ranné správy 09.00 Správy 09.30 Šport+ 10.00 Správy 10.30 Správy
11.00 Správy 11.20 Téma dňa 12.00 Žurnál
12.30 Ekonomika 12.45 Peňaženka 13.00
Správy 13.30 Správy 13.40 Ekonomika a šport
14.00 Správy 14.30 Týždeň v kultúre 15.00
Správy 15.30 Správy 15.40 Ekonomika a šport
16.00 Žurnál 16.30 Ekonomika 16.40 Ryba pre
zdravie 17.00 Správy 17.30 Správy 18.00 Správy 18.30 Hlavné správy a Šport 19.00 Správy
19.30 Ekonomika 19.50 Téma dňa 20.30 Správy 20.45 Labyrint 21.00 24 hodín vo svete
21.30 Portrét 22.00 Žurnál 22.30 Šport+ 23.00
Správy 00.00 24 hodín vo svete 00.30 Žurnál
a ekonomika
tv nova
05.59 Raňajky s Novou 09.00 Ulica 09.50
Gympl s (r) učením obmedzeným. Aprílové
nachytávky 11.00 Dva
a pol chlapa II 11.25
Črepiny 11.50 Tescoma
s chuťou 12.00 Obedňajšia televízne noviny 12.35 Som do teba
blázon 13.05 Ten, kto
ťa chráni 13.50 Tretia
hliadka 14.45 Odložený prípad VII. Dve svadby 15.40 Dr House
16.35 Dva a pol chlapa II 17.00 Popoludňajšie
Televízne noviny 17.40 Kriminálka Miami II.
Pokrvní bratia 18.30 Ulica 19.30 Televízne
noviny 20.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2.
Choroba z milovania 21.30 Víkend 22.15 Nočné televízne noviny 22.50 Zákon a poriadok.
Útvar pre zvláštne obete XII. Delikvent 23.30
Nikita II 00.20 Smallville IX 01.00 Novashopping 01.40 Tipy vtáka Loskutáka
tv prima
07.20 Kutil Tim IV. Poďme sa pozerať na video
08.05 M * A * S * H 08.50 Prostřeno! 09.45 To
je vražda, napísala III. Smrť si vyberá najvyššiu daň 10.45 Julie Lescautová V. Zmizelý 12.55 Polícia Hamburg IV. Naháňač 13.55
Walker, Texas Ranger VII. Ovplyvňovanie
mysle 14.55 Vraždy v Kitzbüheli V. Smrť na
lanovke 15.55 Rosamunde Pilcher. Štyri ročné
obdobia - Zima 18.00 Prostřeno! 18.55 Správy
FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Reportéri na vašej strane 19.55 VIP správy 20.15 Áno,
šéfe! 21.30 Polívka na víne 22.35 Zberatelia
kostí VI. Nohy na plytčine 23.35 Myšlienky
zločinca. Správanie podozrivých. Osamelé
srdce 00.30 Kriminálka Kolín II. Deň detí
21. 5. 2013
Utorok 21. máj 2013
13
servis
Baran 21.3. - 20.4.
Nemusíte vždy všetko robiť
sami. Stačí, keď oboznámite tých,
ktorí vám veľmi môžu pomôcť,
s problematikou. Spoločne nájdete
riešenie veľmi rýchle. V tomto prípade je lepšie upustiť od nezávislosti.
Býk 21.4. - 21.5.
Mali by ste využiť schopnosť
získať záujem ľudí okolo seba. Vďaka
tomu narastú vaše šance na povýšenie a zlepšenie finančnej situácie.
Blíženci 22.5. - 21.6.
Vaša fantázia pracuje na plné
obrátky. Máte príležitosť dotvoriť
domáce alebo pracovné prostredie.
Neodmietajte ani pomoc kolegov
a partnera.
Rak 22.6. - 22.7.
Nesnažte sa rodinu zabezpečovať len po materiálnej stránke.
Vďaka vašej pracovnej zaneprázdnenosti sa vám môže odcudziť.
Lev 23.7. - 23.8.
Práca vás veľmi neláka, ľudia
okolo vás sa vám zdajú priam neznesiteľní. Nie je náhodou chyba vo vás?
Dobrú náladu prinesie šport alebo
telesná práca.
Panna 24.8. - 23.9.
Možno ste sa nedávno dopustili
nejakých chýb, ale dnes ich začnete
urýchlene naprávať. Ešte si dávajte
pozor na to, čo a komu poviete.
Váhy 24.9. - 23.10.
V žiadnom prípade to s úprimnosťou v práci nepreháňajte. Do rokovaní zapojte všetky diplomatické
formulky, plná nasadenosť vám prinesie očakávané ovocie.
Škorpión 24.10. - 22.11.
Pocítite vyčerpanie z predchádzajúcich dní. Nepoddajte sa únave, popoludní vás čaká fascinujúce
stretnutie. Nie je vylúčené, že z neho
vznikne aj hlbší cit.
Strelec 23.11. - 21.12.
V zamestnaní sa nič mimoriadne
nedeje. Budete plní energie a odzrkadlí sa to i na vašom prístupe
k práci. Dobrú náladu prenesiete aj
na kolegov.
Kozorožec 22.12. - 20.1.
Náhoda vám pošle do cesty
zaujímavého človeka. Pozorne ho
vypočujete a niečo zmeníte pod jeho
vplyvom. Asi vydáte mnoho peňazí,
ale urobí vám to radosť.
Vodnár 21.1. - 19.2.
Presadzujete vlastné záujmy
násilím? Cieľ dosiahnete, len musíte pristúpiť aj na nejaký kompromis.
Flirtovať bude s vami niekto veľmi
zaujímavý.
Ryby 20.2. - 20.3.
Ovládne vás silná túžbu napredovať a dosahovať vrcholy úcty
a vplyvu. Nesprávate sa trochu bezohľadne? Objavia sa problémy v citovom živote.
14
ŠPORT
(jm) – V Spišskej Novej Vsi
sa uskutočnili Letné regionálne
majstrovstvá Východoslovenského kraja. 1. Tenisový klub
Prešov reprezentoval trojlístok
dorastencov – Martin Ferenc,
Soňa Priščáková a Mária Kačalová.
Martin Ferenc (na fotografii)
vyhral v 1.kole nad E. Lešťanom
( TK Akademik Košice) 7:6, 6:4
a v druhom porazil M. Střeleckého (TK Vysoké Tatry) dvakrát
6:3. Tento výsledok mu zabezpečil účasť na majstrovstvách
Slovenska. V tretej runde bol už
nad jeho sily neskorší finalista
Lukáš Klein z TK Akademik Košice – 2:6, 2:6.
Vo štvorhre si M. Ferenc s Borisom Krajčovičom (TK Tatran
2007 Prešov) najprv úspešne
merali sily s dvojicou J. Smeriga
(1. TC Scorp Michalovce), E. Lešťan (TK Akademik Košice) – 7:5,
6:3. Potom prešli aj cez tendem
T. Jarco, S. Urban z TKM Betliar 6:1, 6:3. V semifinále ale podľahli
neskorším víťazom A. Gajdičovi
(Akademik Košice) a E. Chreno-
www.povecernik.sk
Nádeje z 1. TK Prešov trénujú
na kurtoch Tenisovej arény Prešovského večerníka v Šalgovíku.
Dvadsaťjeden
na rozlúčku
(jm) – Starší žiaci basketbalového klubu ŠKm Akademik Prešov
majú za sebou úspešný víkend oblastnej ligy. V sobotňajšom dvojkole na palubovke BK Tydam Košice získali plný počet bodov a rovnako úspešní boli aj v nedeľňajšej dohrávke s tým istým súperom. Vo
štvrtok ich čakajú dve vystúpenia v Bardejove, v ktorých, ak vyhrajú,
stanú sa víťazmi súťaže.
Štatistiky:
Tydam Košice - ŠKM Akademik Prešov 20:119 (0:58, 5:18, 3:29,
12:14), zostava a body Prešova: B. Brunári 27, Kučeravý 22, Biroš 14,
Prokopič 13, Župina 10, Tomáš 10, Hitrik 6, Durkáč 4, T. Samko 4, M.
Belej 4, Hurtuk 3, Miščík 2, Purdeš.
Tydam Košice - ŠKM Akademik Prešov 19:105 (4:24, 6:20, 8:27,
1:34), B. Brunári 22, Biroš 15, Hitrik 12, Prokopič 12, Kučeravý 10,
Tomáš 10, Župina 8, Durkáč 8, M. Belej 4, Hurtuk 2, Miščík 2, T. Samko, Purdeš.
ŠKM Akademik Prešov - Tydam Košice 162:24 (47:4, 29:6, 30:8,
56:6), Miščík 21, Tomáš 20, Župina 19, Biroš 18, Hitrik 16, Kučeravý
15, Durkáč 15, M. Belej 14, B. Brunári 11, Seman 5, Purdeš 4, T. Samko 4, Hurtuk.
ŠKM Akademik Prešov - Tydam Košice 149:26 (43:5, 25:8, 42:8,
39:5), Biroš 26, Kučeravý 25, Miščík 19, Tomáš 16, Župina 13, M. Belej 12, Hitrik 10, Durkáč 9, Seman 7, Hurtuk 4, Brunári 2, T. Samko
2, Purdeš 2.
Čo sa týka seniorov PU Akademik Prešov, ktorí nesplnili cieľ
a v semifinále play off druhej ligy vypadli s UVL Košice, v ich tábore sa cez víkend udiali veľmi zaujímavé veci. Večerník bude o nich
čoskoro informovať.
(jm) – V Košiciach, aj za účasti
prešovských tímov, gradujú hokejbalové súťaže. V prvej lige sa HBC
3b Luky sport dostal do najlepšej
štvorky play off expresne rýchlo,
v semifinále sa stretne s United
Dargov Košice. HBC Tornádo čaká
baráž o záchranu v prvej lige, začína najbližší víkend. V druhej lige
sa Hbc Fany Sport lúčil so sezónou
kanonádou do siete súpera. Kiežby
jeho hráči pokračovali v takomto
veľkom „štýle“ aj v nasledujúcom
ročníku.
vi (Mladosť Košice) tesne 6:1,
6:7 a 5:10 v super tajbrejku.
Soni Priščákovej sa v dvojhre nedarilo podľa očakávania. V prvom kole mala ako
nasadená hráčka voľný žreb,
v druhom porazila V. Čalfovú
z Tenisovej akadémie Prešov 6:2 a 3:1, pričom súperka
v druhom sete zápas skrečovala. Stopku jej potom vystavila J. Duháňová z TK Mladosť
Košice, ktorej podľahla 6:2,
3:6, 5:7. S. Priščáková sa napriek prehre kvalifikovala na
slovenský šampionát. Úspešnejšia bola v štvorhre s T.
Ilavskou (Akademik Košice).
V semifinále zdolali D. Harčárovú (Tenisová akadémia
Prešov) s A. Gregussovou (TK
DRANaM Košice) 6:0, 6:1 a vo
finále J. Duháňovú (TK Mladosť
Košice) s Viktóriou Ambriškovou (TC Slávia Košice) 6:0,6:3.
Mária Kačalová porazila v 1.
kole dvojhry A. Meckovú (TK
Mladosť Košice) 6:0,6:2, no po
prehre s V. Ambriškovou (TC
Slávia Košice) 5:7, 2:6 už do
najlepšej osmičky nepostúpila.
Štatistiky:
HBC 3b Luky sport Presov HBC Adler Trebisov 12:3 (4:0 ,5:1
,3:2), zostava a góly 3b: Sabol - Sála
1, Ďuran, Pankuch 4, Bajzát 1 - Hric
2, Palgut 1, J. Uličný 3, Ličák. Tretí
zápas štvrťfinálovej série mal znova
jednoznačný priebeh, o jeho víťazovi sa na 90 percent rozhodlo už
v prvej tretine.
Hbc Fany Sport Prešov - Hbc
Elite Team 21:1 (3:0, 4:1, 14:0),
zostava a góly Fany Sport: Sabol M. Baláž 2, Figel 1, Kočík 1 , Hardoň
1 - Sivák 3, Fabuľa 1, J. Uličný 6, J.
Baláž 4, Viazanko 2. Išlo o dohrávku 15.kola. V konečnej tabuľke piati Prešovčania nedali poslednému
celku žiadnu šancu, do streleckej
listiny sa zapísali všetci hráči, poltuctom gólov sa zaslúžil o víťazstvo
Jakub Uličný.
Zomrel Andrej Šimkovič
Minulý týždeň opustil tento svet vo veku 81 rokov Andrej Šimkovič. Bol dlhoročným tajomníkom oddielu ľadového hokeja pri TJ ZPA
Prešov a na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa angažoval aj v ženskom futbale v našom meste. „Áno,
šport mu bol koníčkom i prácou, no dennodenne žil hlavne pre hokej,
ktorý bol jeho srdcovou záležitosťou. Mal na starosti seniorov i mládežníkov,“ zaspomínal si na dnes už nebohého kamaráta i spolupracovníka bývalý riaditeľ ZPA Prešov Bartolomej Janák.
Česť jeho pamiatke
(red)
www.povecernik.sk
fotonávraty
15
ŠPORTové
okamihy
objektívom
Viktora
Zamborského
Bez gólov nie je radosť z futbalu.
Futbalisti 1. FC Tatran Prešov v sobotu remizovali s Košicami. A majú
čo robiť, aby sa v posledných dvoch
kolách zachránili. Roman Gergel
medzi Košičanmi (1). Oumar Diaby
v súboji s domácim Patrikom Jackom (2). Rady trénera Jozefa Bubenka Jánovi Novákovi (3). Jaroslav
Kolbas (4). Po sedem gólov dali Košičanom hádzanári Tatrana Prešov
Tomáš Urban (5) a Vladimír Guzy
(7). Boj na bránkovisku (6). V VI. lige
Šariš vyhrali Uzovce nad Malcovom
2:0. Mohli aj viac , ale Michal Antol
v takejto situácii neprekonal Martina Grobára (8). Modrá záplava na
Hlavnej ulici v sobotu, to bol Beh
pre život (9).
16
ŠPORT PLUS (20)
Bežci na hrad
II. trieda
1. Žehňa 2. Lipany B 3. Š. Sokolovce 4. Žipov 5. Drienov 6. Kapušany 7. Poloma 8. Lipníky 9. Široké 10.I. Ostrovany 11. Jakubovany 12.Sedlice 13.Brezovica 14.Jarovnice 22 18 22 16 22 14 22 11 22 10 22 10 22 10 22 9 22 7 22 7 22 6 22 6 22 5 22 2 2 2
0 6
2 6
5 6
5 7
5 7
3 9
5 8
3 12 2 13 4 12 4 12 4 13 2 18 70:24 56
63:30 48
41:22 44
47:28 38
61:41 35
35:33 35
38:45 33
32:30 32
44:43 24
35:54 23
41:54 22
29:49 22
26:49 19
21:82 8
III. A trieda
1. Ľubotice B 18 15 2. Š. Bohdanovce 18 13 3. Radatice 18 12 4. Ličartovce 18 12 5. Ruská N. V. 18 9
6. Dulova Ves 18 9 7. Tulčík 18 9 8. Lemešany 18 8 9. Kokošovce 18 6 10.Chmeľov 18 3 11.Rokycany 18 1 12.Svinia 18 1 1 2
0 5
3 3
0 6
1 6
1 8
1 8
3 7
3 9
1 14 1 16 1 16 74:18 46
55:24 39
56:31 39
51:22 36
57:28 34
49:39 28
42:39 28
38:27 27
28:47 21
22:62 10
16:72 4
15:94 4
III. B trieda
1. Uz. Šalgov 2. Kamenica 3. Rožkovany 4. Gregorovce 5. Terňa 6. Kr. Lúka 7. Brezovička 8. Medzany 9. Krivany 10.Víťaz 11.Jak. Voľa 12.Ovčie 13.Hrabkov 20 16 21 15 20 14 21 11 21 11 20 10 20 9 20 8 20 7 20 8 21 4 20 2 20 0 3 1
4 2
2 4
3 7
1 9
1 9
4 7
2 10 4 9
1 11 4 13 3 15 2 18 77:10 51
56:21 49
60:20 44
54:27 36
45:35 34
27:35 31
39:50 31
46:57 26
38:37 25
38:58 25
34:72 16
35:66 9
20:81 2
(kub)
(jac) – Príťažlivá bežecká
fiesta bude v nedeľu vo Veľkom
Šariši. Uskutoční sa tam 15.
ročník obľúbených bežeckých
pretekov
Pivovarsko-hradná
sedemtisícovka.
Prezentácia
bude v areáli futbalového ihriska od 13.30 do 14.45 h. Súťažiť
Streda 22. mája:
V. liga Sever, dohrávané 20.
kolo o 16.30 h: Ľubotice – Jasenov (Kmec – Havrila, Mihaliková
– Lisák), Kendice – Fintice (Ištoňa – Bančanský, Korečko – Lumtzer), Kežmarok – Veľký Šariš
(Piro – Joz. Somoši, Pavlovský
– J. Hudák).
VI. liga Šariš, dohrávané 17.
kolo o 16.30 h: Šiba – Pušovce (Homoľa – Darivčák, Farkaš
– Škody)
I. trieda, dohrávané 20. kolo
o 17.30 h: Haniska – Kojatice
(jac) – Gymnastické nádeje TJ
Sokol ŠŠG Poly-Trade Prešov si
úspešne počínali v prvom kole
Slovenského pohára v športovej
gymnastike žiakov v Prievidzi.
V kategórii mladších žiakov
zvíťazil Matúš Petkov, štvrtý bol
www.povecernik.sk
budú predškoláci, žiaci, žiačky,
dorastenky, dorastenci, muži,
ženy, veteráni. Muži v hlavnej
kategórii pobežia z futbalového
ihriska až na vrchol Šarišského
hradného vrchu.
Podujatie je súčasťou oblastnej bežeckej ligy 2013 regiónov
Prešov a Sabinov.
(Andrejko – Sabol, Kačmar – Čelovský), Vyšná Šebastová – Malý
Šariš (Svat – Kostráb, Velček
– Onofrej).
Piatok 24. mája o 17.30 h:
I. trieda, dohrávané 20. kolo:
Miklušovce – Fričovce (Ružbarský – Sučka, Nosáľ – Lacko),
Ražňany – Nemcovce (Kvašňák
– Kožlej st., Kožlej ml. – Ondík),
Torysa – Petrovany (Valko – J.
Hudák, Končula – Knut).
(jac, kub)
Pavol Kundrík, piaty skončil Samuel Štefan. Trénerom týchto
chlapcov je Vladimír Klaček. Medzi staršími žiakmi bol Norbert
Vaňo druhý. Trénuje ho Tibor
Klaček.
Na snímke sú zľava: Pavol Kundrík, Alexander Omachel, Vladimír Klaček, Samuel Štefan, Matúš Petkov, Norbert Vaňo.
Keno 10 III. futbalová liga
Východ, 26. kolo: 1. FC Tatran
Prešov jun. – MŠK Fomat Martin
1:1 (0:1), góly: 54. Jakubčin – 19.
Remeň.
Lipany – Spišská Nová Ves 1:1
(0:1), góly: 64. Eliaš – 41. Stadnyk
z 11 m.
Odeva Lipany: P. Bartoš – Popovec, J. Angelovič, Krivák (46.
Ziemba), Blaško – Figura, Kovalík
(66. Genčúr), Hudý, Pončák – M.
Drobňák (58. Hovanec), Eliaš.
Dohrávané 19. kolo: 1. FC Tatran Prešov jun. – Futura Humenné 1:1 (1:0), góly: 36. Kamenčík
– 48. Pavol Šuľák. Pred 90 divákmi rozhodoval I. Kozák. ŽK: Biatt,
Luberda, Poremba, Bogdanovský
– Voroňák, Pet. Šuľák.
1. FC Tatran jun.: Plánička
– Bartek, Luberda, Bogdanovský,
Bujňák – D. Jacko – Micherda
(61. Poremba), Biatt, Hruška (78.
Jakubčin) – Bernardo, Kamenčík
(61. Voda),
Moldava – Lipany 1:1 (1:1),
góly: 21. Hanzeľ – 18. M. Drobňák.
Odeva Lipany: P. Bartoš – Krivák, Figura (90. Imrich), Popovec,
J. Angelovič – Pončák, Kovalík
(85. Kolpák), M. Drobňák (75.
Genčúr), Hudý – Eliaš, Blaško.
Lipany sú šieste, juniorom 1.
FC Tatran Prešov patrí pätnásta
priečka.
Program 27. kola: sobota 17.
h: Košice B – Lipany, Námestovo
– 1. FC Tatran jun.
(jac)
Medzi sedmičkami
(jac) – Družstvá hádzanárok
Bemaco ŠŠK SLŠ Prešov zohrali
ďalšie majstrovské stretnutia.
Regionálne súťaže – mladšie žiačky: Prešov – Vranov 33:5
(19:2), Prešov: P. Kakaščíková, V.
Poláková – Chovanová 4, P. Balogová, Šromová, Kráľová 1, Magdová 2, Belušková 6, Popovcová 7,
Ivanová 6/1, Gregorcová 1, Lukáčová 3, M. Kakaščíková 3/1.
Staršie žiačky: Prešov – Vranov
15:11 (10:6), Prešov: Goboňová,
Z. Balogová – Puzderová 2/1, Varhoľová 1, Kreheľová, Petková 4/1,
Kušnírová, P. Poláková, Dziaková,
Olejárová 3, Volčková, Kmecová,
Vencuriková 5, Magdová.
Prešovský večerník, prvé súkromné noviny na Slovensku – založené 1990. Vydáva PRIVATPRESS, s.r.o., Jarková 2, 080 01 Prešov, IČO: 31724434. Vychádza denne, okrem soboty
a nedele. ŠÉFREDAKTORKA: RNDr. Adriena Šmihulová, tel.: 051 7723398, mail: [email protected], REDAKTORI: tel.: 051 7723398, mail: [email protected]
sk. ŠPORT: tel.: 0903829485, mail: [email protected] GRAFIKA: tel.:0517724163, mail: [email protected] WEB: www.povecernik.sk INZERCIA: tel./fax: 0517723398,
mail: [email protected] TLAČ: Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov. EVIDENČNÉ ČÍSLO: 247/08. PRÍJEM INZERCIE: v redakcii - Jarková 2, v predajni Kancelárske potreby
– Hlavná 137 (Evanjelické kolégium), v Turistickom informačnom centre (podchod na železničnej stanici), ZOC MAX, predajňa ROYAL 090X - predaj a kompletný servis mobilných
telefónov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Uverejňujeme aj názory a stanoviská, s ktorými redakcia nemusí súhlasiť. ISSN: 13364030. © Privatpress, s. r. o. Autorské
práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na
verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.
Utorok 21. 5.
20°C 11°C Streda 22. 5.
22°C 12°C Štvrtok 23. 5.
22°C 12°C
Download

máte pre nás tip? rubriky - Stredná odborná škola podnikania