UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
TELEFÓNNY ZOZNAM
Oddelenia nemocnice akad. L. Dérera, Kramáre
Bratislava
19.05.2014
Zoznam je zoradený v abecednom poradí
Prevádzkové informácie:
Telef. čísla do jednotlivých nemocníc z vonkajšej siete:
Nemocnica Kramáre
5954 XXXX
Nemocnica Petržalka
6867 XXXX
Nemocnica Ružinov
48234 XXX
Nemocnica Staré Mesto
57290 XXX
Na všetky pracoviská jednotlivých nemocníc je možné telefonovať zvonku priamo
prostredníctvom príslušnej prevoľby + koncové trojčíslie resp. štvorčíslie je príslušná klapka.
Klapka na spojovateľku
Zástupca riaditeľa
Sekretariát
Manažérka pre ošetrovateľstvo
Hygienik a epidemiológ
Oddbor vzdelávania
Sociálna sestra
Úsek krízového riadenia
CO
Vedenie nemocnice:
4365
4190
0917122190
2365
2190
54793636
5273
0915968107
2935
2726
2427
5167
2812
54793441
2855
Ambulancie:
vedúci lekár polikliniky
vedúca sestra polikliniky
algeziologická ambul.
anestéziologická ambul.
diabetologická
kožná
interná
kardiologická
ORL
osteologická
psychiatrická
angiologická amb.
audiometrická amb.
ortopedická amb.
urologická amb.
závodná amb.
pneumologická amb.
neurologická amb.
alergol.-imunologická amb.
skleróza multiplex
neurologická ambulancia
traumatologická ambulancia
ambulancia III. Intern.kliniky
urologická ambulancia
nefrologická ambulancia
gastrofibroskopia
amb. plánovaného rodič.
amb. rizikovej gravidity
ambulancia KAIM
amb. I.Internej kliniky
prsníková ambulancia
2273
2810
2434
2376
2385
2808
2382
2429
2431
2713
2733
2378
2430
2466
2336
2980
2543
2433
5221
2422
2369
2464
2435
2334
2439
2384
2583
2423
2376
2438
2424
2393
2757
2436
2336
2439
1111
54793636
gynekolog.ambulancia
detská gynekol.amb.
chirurgická ambulancia
cievna ambulancia
pracovňa
endokrinologická amb.
neurochirurgická amb.
2425
2794
2810
2467
2525
2439
2452
Meditop
Zdravona
Neštátne ambulancie - obvodné
2380
2612
gynekologická
reumat.-osteorol.amb.
nefrologická ambulancia
gynekologická
gynekologická
logopedická
chirurgická
traumatologická
zubná ambul.
zubná ambul.
zubná ambul.
zubná ambul.
zubná ambul.
zubná technika
gastroenter.amb.
Neštátne ambulancie - odborné
2426
2182
2184
2480
2428
54791518
2421
2468
54776672
2437
2390
2711
54788908
54774860
2865
54788811
54774726
Prednosta
Sekretariát
Zástupca prednostu
Vedúca sestra
Staničné sestry
RES
2A
RES
2B
Sesterská miestnosť
Knižnica
Lekárska miestnosť
Sesterská miestnosť
Lekárska izba
Lekárska izba
Lekárska izba
Anestéza
Sesterská miestnosť
Učebňa
BOZP+PO
Primár
Vedúca sestra
Oddelenia nemocnice:
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny
4541
54773049
2541
2559
2561
2978
2777
2600
2508
2249
2649
2562
2555
2563
2351
2443
2702
2542
2562
2497
2443
2682
2417
2555
2417
2946
2784
Centrálne prijímacie oddelenie
2709
2352
Lekárska izba
Úrazová ambulancia
Sádrovňa
Denná miestnosť
Interná ambulancia
Prijímacia kancelária
Vrátnica
Čistička odpadových vôd
Šatňa
Primár
Vedúca sestra
Vyšetrovňa
Lekárska izba
Energetik
Primár
Ergometria, Holter, EKG
vedúca sestra
Spirometria, RAŠ
Echokardiografia
Sonografia
EKG
2263
2350
2353
2710
2754
2899
2342
2303
54131956
Čistička odpadových vôd
2979
2622
Oddelenie dlhodobo chorých
2250
2877
2878
2958
2864
2879
2802
0905599974
Oddelenie funčného vyšetrovania
2419
2419
2419
2419
2638
2638
2493
Oddelenie fyziatrie,balneológie a liečebnej rehabilitácie
Prednosta
5243
Sekretariát
5293
Zástupca prednostu
4395
Katedra kliniky
2396
Ambulancia-Laser
2401
Ambulancia poliklinická
2398
Ambulanica klinická
5214
Elektroliečba
2405
Vodoliečba
5172
Objednávanie pacientov
5278
Vedúci fyzioterapeut
2400
Denná miestnosť
2760
Prednosta OKG
Zásatupca prednostu
Ved.laborant
Lekárska izba
Lekárska izba
Ambulancia II.
Laboratórium
Cytogenetici
Knižnica
Oddelenie klinickej genetiky
2363
2913
2997
2997
2809
2805
2318
2697
2913
2318
5141
2805
Prednosta Geriatr.kl.
Sekretariát
Zástupca prednostu
Vedúca sestra
Ambulancia
Prijímacia kancelária
Dokumentaristka
Endoskopia
Vyšetrovňa
Chodba-styk s pacientom
EKG, Holter
JIS
Sonografia
Lekárska izba
Vyšetrovňa
Chodba-styk s pacientom
Izba sestier
Endoskopia
Laboratórium
Prednosta I.gyn.-pôr.kl. 9.p.
Sekretariát
Zástupca prednostu
Lekár
Vedúca sestra
7C
Pôrodná sála
9A
Sesterská izba
Lekárska izba
7C
Lekárska izba
7C
Lekárska izba
7C
Lekárska izba
7C
Vyšetrovňa
Vyšetrovňa
9B
Konzul. miestnosť 9B
Operačná sála
8A
Inštrumentárky
Staničná sestra
Pooperačná izba
Laboratórium IVF
Sesterská izba
Dokumentácia
Knižnica
Lek.izba-školenci
Asistenti SZÚ
Vyšetrovňa
Styk s pacientom
Vyšetrovňa
Styk s pacientom
Cytologické lab.
Ošetrovatelia
1.Ultrazvuk
2.Ultrazvuk
Lekárska izba-ženy
Klinika geriatrie
5263
5268
5232
5266
5268
5234
5227
5156
2661
5185
5233
2994
5269
5220
5228
5180
5188
5226
2994
2657
5265
5250
Gynekologicko pôrodnícka klinika
4270
2214
2654
2271
3270
2408
2517
2205
2699
2628
2571
2573
2576
2628
2408
2545
2547
2651
2652
2563
2833
2708
2959
2201
2601
2575
2546
2574
2321
2548
5119
2870
2321
7C
7C
7C
8B
8B
8C
8C
8C
8C
8C
7C
2193
2708
2576
2204
2206
2275
2276
2274
2279
2673
2194
2833
fax 6263
fax 2387
Lekárska izba-muži 7C
Vyšetrovňa
Styk s pacientom
Staničná sestra
Ambulancia
Psychoprofilakt.prípava rodičiek
Denná miestnosť lekárov
Archív
Dokumentácia
Prednosta
5A
Sekretariát
5A
Zástupca prednostu
Vedúca sestra
JIS
5A
Dokumentaristika
5A
Pooperačná izba
Operačné sály
Operačné sestry
Lekárska izba
Lekárska izba
Vyšetrovňa
NZP
5C
Pooperačná izba
7A
Operačné sály
7A
Lekárska izba
Tranplan.centrum
7B
Vyšetrovňa
Ambulancia klinická
Ambulancia odborné
Poliklinika
Transplantačné centrum
Prednosta 4B
Sekretariát.
Primár
Vedúca sestra
internet
lek.izba
Laboratórium
Vyšetrovňa
Sesterská izba
Vyšetrovňa
Sesterská izba
Lekárska izba
Lekárska izba
Lekárska izba
Lekárska izba
Lekárska izba
Lekárska izba
JIS
Prijímacia kancelária
2547
Materno fetálne centrum
2676
2675
2989
5215
5215
2653
2215
2969
Chirurgická klinika
4496
2497
2287
2223
2313
2549
2551
2552
2550
2592
2406
2364
5275
2391
2366
2305
2502
2503
2254
2940
2212
2810
2467
2525
2988
Klinika infektológie a geografickej medicíny - dospelí
4892
2925
2923
4814
2917
2315
2896
2901
2904
2886
2887
2930
2984
2848
2849
2836
2874
2911
2914
2915
2916
2919
2920
2921
2954
2984
2991
2886
2919
2849
2888
fax 2741
fax 2796
fax 2283
Zasadačka
Výdaj prádla
Dokumentácia
Prednosta KIGM
Sekretariát
Zástupca prednostu
Vedúca sestra
Šatňa pacientov
RTG
RTG popisovňa
Sesterská izba
Ambulancia č.1
Ambulancia č.2
Ambulancia č.3
Ambulancia č.4
Ambulancia HIV
rehabilitácia
Vyšetrovňa
Sesterská izba
Vyšetrovňa
Sesterská izba
Vyšetrovňa
Sesterská izba
JIS
Sesterská izba
Lekárska izba
Lekárska izba
Lekárska izba
2918
2889
2926
Klinika infektológie a geografickej medicíny - deti
4B
4892
2925
2873
2A
2859
2947
2963
2962
2950
2951
2951
2955
2956
2960
2948
2866
2862
2857
2858
2840
2845
2849
54792449
2847
2916
2920
2921
2922
2927
2846
2848
Vedúci odd. informatiky
Odd. informatiky
Informatika-počítače
Prednosta
-3B
Sekretariát
Zástupca prednostu -3B
Vedúca sestra
-1B
Inštruktorky pre vzdelávanie
Vyšetrovňa
-1B
Lekárska izba
-1B
staničná sestra
sesterská izba
Lekárska izba
JIS koronárna
Vyšetrovňa
-2B
staničná sestra
sesterská izba
Lekárska izba
JIS metabolická
dialýza
Lekárska izba -3B
Oddelenie informačných technológií
2277
2186
2308
2669
2186
I.Interná klinika
4259
2256
2568
2236
2261
3256
2248
2251
2668
2978
2220
2827
2253
2252
2513
2623
2386
2605
2686
3256
fax 3256
Lekárska izba
Lekárska izba
Lekárska izba
Lekárska izba
Lekárska izba
Diabetol.amb. polikl.
Kardiol. amb. polikl.
Interná amb. polikl.
Endoskopia
Interná klinická amb.polikl.
USG
Kardiol. klinická -3.B
2379
2257
2260
2260
2255
2385
2429
2382
2384
2439
2262
2264
2570
2317
2258
2773
2220
2763
Prednosta
-1C
Sekretariát
-1C
Zást.pregrad. vých . -1C
Zástupca pre LPS
0B
Vedúca sestra
Vyšetrovňa
0B
JIS III.interná kl.
0B
Knižnica III.inter.kl.
Vyšetrovňa
0C
Lekárska izba-1V
EKG,USG,Holter
0C
Lekárska izba
-1C
Lekárska izba
-1C
Ergometria
-1C
Hepatolog.lab.
-1C
Nefrolog.lab.
Lekárska izba
Staničná sestra
Gastrofibroskopia
Kolonoskopia,rektoskopia
Denná miestnosť
Kl.ambul. č.dvr. 200
Kl.ambul. č.dvr. 201
III.Interná klinika
4349
2349
2372
2347
2627
2246
2245
2769
2500
2288
2202
2843
2706
2207
2544
2326
2371
2370
2348
2341
2684
2844
2384
2540
2626
2435
2436
Krvná banka
Hematologická amb.
Vedúca odd.
Lekárska izba
KRVNÁ BANKA
2598
2244
54771564
2445
2770
2615
2598
2615
Krvný sklad
Vedúca lekárne
Zástupca lekárne
Nemocničná lekáreň
Odd. klin. farmácie
Vrchná laborantka
Odd.ekonom. a manaž.
HVLP-laborantky
Odd. galenickej farmácie
Odd. kontroly-analytika
Nemocničná lekáreň
54771564
4462
4462
2633
2613
2614
2928
2806
2485
2486
fax 2539
2257
2438
fax 3349
Odd. prípravy ster.liečiv
Denná miestnosť,počítač
Odd. ŠZM
Sklad materiálu ŠZM
Prednosta
Sekretariát
Zástupca prednostu
Vedúca sestra
JIS
Vyšetrovňa
Sesterská izba
Rehabilitácia
Lekárska izba
Vyšetrovňa
Sesterská izba
Lekárska izba
Lekárska izba
Psychológ
Logopéd
Lekárska izba
Likvorologické lab.
Lekárska izba
Lekárska izba
Dokumentácia
Knižnica
Klinická ambulancia
EMG.lab.
EEG lab.
Evokované pot.
Nystagmografia
Lekárska izba
JIS
1B
1B
1B
1C
1A
1A
1A
Prednosta
7A
Sekretariát
7A
Zástupca prednostu 6B
Vedúca sestra
6C
JIS
6A
Operačná sála
Vyšetrovňa
6B
Lekárska izba
Izba inštrumentárok
Počítačová miestnosť
Vyšetrovňa
6C
Lekárska izba
6C
Psychológ
Neurochirurgická ambul.
primárka
Vedúca sestra
Vyšetrovňa
2655
2394
2213
2631
II.Neurologická klinika
4239
2241
2409
2242
2247
2243
2240
2589
2632
2294
2297
2367
2404
2367
2594
2585
2413
2586
2584
2587
2367
2594
2501
2591
2495
2590
2369
2392
2735
2727
2591
2594
2593
2587
Neurochirurgická klinika
4531
2532
2611
2217
2776
2609
2210
2611
2377
2219
2210
2607
2606
2983
2267
2953
2216
2452
Novorodenecké oddelenie
2898
2280
2272
fax 2698
fax 3532
Lekárska izba
Vyšetrovňa
2269
2296
Obchodné oddelenie
2783
0907915466
2970
2908
2975
referát
Sklad
Sklad
Odborová organizácia
2227
Odd. život. prostredia - vedúca
2802
vedúca
kancelária
vedúca
referát
Oddelenie personálne a mzdové
2798
2731
2235
Referát platených služieb
2825
2441
2820
Pokladňa
2730
Referát evidencie majetku
2826
Vedúci
Šéfkuchár
Stravovacia prevádzka
Mäsiar
Strav. referent
Kuchyňa
Rozvoz stravy
Vedúca diétna sestra
Sklad potravín
Jedáleň KIGM
Jedáleň monoblok
0915968127
Oddelenie liečebnej výživy
2982
2677
2642
2641
2867
2677
2640
2981
2650
2934
2565
Vedúci práčovne + šijárne
Príjem prádla
Výdaj prádla
Práčovňa
v Petržalke
2662
2635
Prijímacia kancelária
2333
SARS
Podtlaková jednotka
5149
5183
Prednosta
Sekretariát
Zástupca prednostu
Vedúca sestra
Neurológ
0915968128
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
5237
5225
5270
5217
5163
fax 6237
Lek.izba-asistenti
Funkčná diagnostika
Vyšetrovňa
Lekárska izba
Lekárska izba
Toxikologické centrum
Toxikologické centrum
Toxikol.centrum-služba
Toxikol.centrum-24 h.služ.
Toxikol.centrum-služba
Toxikol.centrum-pracovňa
Lekárska izba
Dokumentaristka
Ambulancia KPLaT
Prednosta
Sekretariát
Zástupca prednostu
Vedúci
RTG-CPO
RTG-I
RTG-II
RTG-III
RTG-V
RTG-VI
RTG-VII
RTG-IX
RTG-X
USG
Centrálna karta
Lekárska izba
Pohotovostná služba
Angiologické prac.inšt.
Popisovňa
RTG-urológia+3 posch.
Izba laborantov
Karta
Lekárska izba
Karta
Popisovňa
Fyzici
Lekárska izba
SISCO-spektroskopia
Lekárska izba
Technici
Tepelné hospodárstvo
Kotolňa
Laboratórium
5254
5165
5212
5234
5212
5242
5242
5211
5243
5254
5244
5343
54774605
54774166
54652307
5246
Subkatedra dorast.lekárstva SZÚ
5166
5255
5167
Rádiodiagnostická klinika
4597
54650234
2597
2343
2719
RTG - poliklinika
2692
2331
2460
2494
2484
2335
2488
2319
2339
2470
2489
2473
2663
2629
2471
2475
2474
2728
2637
CT
2663
2667
2667
Magnetická rezonancia
2629
2357
54650237
2771
2665
2761
2765
2800
2629
2762
Tepelné hospodárstvo
2323
2324
2325
2322
Výmenníková stanica
2490
2705
2882
Oddelenie technicko-prevádzkových činností
Vedúci
4833
0905359544
Vedúca odd.prev.činností
2814
0915727984
Vedúci technických činností
2831
0905247909
Odd. prevádzkových činn.
2743
2781
Šatňa
2624
Šatňa KIGM
2947
Vrátnica-KIGM
2947
Vrátnica - nemocnice
2564
Vrátnica - polikliniky
2797
Vrátnica - urgentný príjem
2342
Vrátnica - magnetic.rez.
2772
Nádvorná čata
2753
Investičné oddelenie
4444
2222
Nádvorná čata
2753
Podateľňa
Archív
Oddelenie registrastúry a archivníctva
2838
2961
3783
fax 3191
Ubytovňa
Ubytovňa
Vrátnica
2778
2841
Elektroúdržba - majster
Rozvodňa HRA
Rozvodňa HRB
Rozvodňa HRE
Rozvodňa HRM
Nepretržitá služba
Údržba výťahov
Str.údržba - dielňa
Stavebná údržba
Údržba
2732
2834
2325
2487
2720
5151
5218
2732
2298
2284
2758
2760
Prednosta
3A
Sekretariát
3A
Zástupca prednostu 3A
Vedúca sestra
Vyšetrovňa
2C
Lekárska izba
2C
Sest.izba
Operačná sála
Pooperačná izba
Inštrumentárky
Vyšetrovňa
3B
Dokumentácia
Lekárska izba
3C
Lekárska izba
3C
Lekárska izba
3C
Sonografia
3C
Ambulancia klinická 3C
Urologická klinika
4579
2578
2411
2229
2292
2289
2580
2581
2582
2558
2231
2230
2355
2356
2704
2293
2368
2289
2685
2266
2295
2358
2334
0905691026
fax 3578
Ambulancia poliklinická
Transplantačné centrum
Dokumentácia
FAX
Transplantačné centrum 3B
Prednosta
4A
Sekretariát
Zástupca prednostu 4A
Vedúca sestra
4B
Pooperačná izba 4A
Inštumentárky
Operačná sála
Dokumentácia
4B
Vyšetrovňa
Pooperačná izba
Vyšetrovňa
4C
Chodba
4
Lekárska izba
Lekárska izba
Operačná izba
Klinická ambulancia
Lekárska izba-inf.pavilón
Vyšetrovňa-inf.pavilón
Lekárska izba
5.C.
Vzduchotechnika
kancelária
kancelária
kancelária
Vedúca
Kancelária
Údržba
2336
54791455
2230
2537
2368
Klinika úrazovej chirurgie
4977
2602
2560
2225
2755
2556
2577
2218
2226
2360
2645
2506
2557
2866
2646
2646
2337
2224
2868
2752
2316
2464
2862
2866
2973
2712
fax 3602
2750
Referát zdravotných výkonov
2729
2823
2278
2790
2278
Zdravotnícka technika
2707
0915968123
2707
2690
2749
Neštátne zariadenia:
Prednosta
Sekretariát
Vedúca laborantka
laboranti
laboranti
laboranti
Biopsia
Exidovňa
Imunohistochémia
Kancelária cytológie
Elektr. mikroskopia
Pitevňa
CYTOPATHOS
4481
2477
2478
2389
2524
2791
2476
2736
2643
2523
2479
2679
2522
2482
2526
2716
2644
2320
fax 3481
Laborat.citológie
Lab.elektronovej mikroskopie
Primár
Vedúca sestra
poschodie -1.A.
Dialyzačná sála
Lekárska izba
KIGM-prízemie
Dialyzačná sála
Knižnica
Lekárska izba
Vyšetrovňa
Dialyzačná sála
Lekárska izba
Sesterská izba
Ambulanica - poliklinika príz.
2718
2716
LOGMAN - Dialýza
4944
54791135
2678
2828
2929
2361
2301
2302
2327
2410
2472
2483
2491
2338
vedúci laborant
archív
labor. príjem
labor. hormóny
labor. biochémia CITO
labor. hematológia CITO
labor. hematológia koagulácia
labor. manuálne metódy
labor.serológia
labor. imunológia
labor. toxikológia
Metabolická amb.
pracovňa lekára
pracovňa lekára
pracovňa lekára
SYNLAB, s.r.o
2907
2416
2455
2147
2458
2442
2373
2884
2459
2608
2929
2450
2448
2446
2619
2616
2620
2505
2447
Medicentrum - lekáreň
2463
Bufet monoblok
2974
Triofrukt-bufet
2757
MODUL-kniha
2861
ČaSS-upratovanie
2374
Lekáreň-Balzamum
2383
HPL
2830
voda,kanalizácie
elektrina
Technické havárie:
2758
2732
2832
2854,2647
54435220,24,29
kyslík
kúrenie, para
2712
2324
Download

Telefónny zoznam - Univerzitná nemocnica Bratislava