UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
TELEFÓNNY
ZOZNAM
Oddelenia Nemocnice Staré Mesto
Bratislava
21.05.2014
Zoznam je zoradený v abecednom poradí
PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE :
Telef. čísla do jednotlivých nemocníc z vonkajšej siete:
Nemocnica Kramáre
Nemocnica Petržalka
Nemocnica Ružinov
Nemocnica Staré Mesto
5954 XXXX
6867 XXXX
48234 XXX
57290 XXX
Na všetky pracoviská jednotlivých nemocníc je možné telefonovať zvonku priamo
prostredníctvom príslušnej prevoľby + koncové trojčíslie resp. štvorčíslie je príslušná klapka.
Klapka na spojovateľku:
111
Vedenie nemocnice:
Zástupca riaditeľa
Zástupca riaditeľa - fax
Manažérka pre ošetrovateľstvo
sociálna sestra
Podateľňa
Odd.správy a realizácie nehnuteľného majetku
Odbor krízového riadenia zdravotníctva Bratislavského kraja
106, 335, 52923480
52963126
563
316
355
196
160, 230 Odbor krízovéh
Ambulancie:
Vedúca sestra ambulancií
Denná miestnosť - ambulancií
Závodná ambulancia praktického lekára
I. chirurgická klinika - ambulancia - zákrokovňa
I. chirurgická klinika - ambulancia - muži
I. chirurgická klinika - ambulancia - ženy
I. interná kl. - Ambulancie - staničná sestra
I. interná kl. - Ambulancia príjmová - muži
I. interná kl. - Ambulancia príjmová - ženy
I. interná kl. - Ambulancia - EKG
I. interná kl. - Ambulancia odborná - Kardiologická amb.
I. interná kl. - Ambulancia odborná - Amb. pre poruchy rytmu
I. interná kl. - Ambulancia odborná - Hypertenzná amb.
I. interná kl. - Ambulancia odborná - Endokrinologická amb.
I. interná kl. - Ambulancia odborná - Diabetologická amb.
I. interná kl. - Ambulancia odborná - Nefrologická amb.
I. interná kl. - Ambulancia odborná - Gastroenterologická amb.
I. interná kl. - Ambulancia odborná - Reumatologická amb.
I. interná kl. - Ambulancia odborná - Hematologická amb.
I. interná kl. - Ambulancia odborná - Hepatologická amb.
I. interná kl. - Ambulancia odborná
I. interná kl. - Ambulancia odborná - Kardiologická pre Staré Mesto
I. interná kl. - Endoskopické pracovisko
I. interná kl. - Ultrazvukové pracovisko - Echokg
I. interná kl. - Ultrazvukové pracovisko - Sono, Holter, Ergometria
I. interná kl. - Denzitometria
Alergologická ambulancia
Alergologická ambulancia
Hematologická ambulancia I.
Hematologická ambulancia II.
I. Neurologická klinika - ambulancie 1 a 2
I. Neurologická klinika - amb. úsek SM centrum
I. Neurologická klinika - amb.úsek príjmová a konzult amb.
Klin.telovýchovného lek. fyziatrie a rehab. - Ambulancia 1
Klin.telovýchovného lek. fyziatrie a rehab. - Ambulancia 2
645
220
52923863
628
467
481
234, 251, 536
536
251
261
239
239
239
299
299
299
307
307
307
307
560
560
503, 309
811, 518
518, 811
533
52965653
52635679
307
560
781, 782
210, 215
297
562
561
Klin.telovýchovného lek. fyziatrie a rehab. - Ambulancia 3
Lab. funkčnej diagnostiky - ambul.
Oftalmologická ambulancia
ORL ambulancia
Pneumologická ambulancia
Prac. Fyziatrie a rehabilitácie UNB a LFUK - Ambulancia 1
Prac. Fyziatrie a rehabilitácie UNB a LFUK - Ambulancia 2
Prac. Fyziatrie a rehabilitácie UNB a LFUK - Ambulancia 3
Prac. Fyziatrie a rehabilitácie UNB a LFUK - Psychológ- Ambulancia
Psychologická ambulancia
Urologická amb.
Urologická amb.
Vedúci ambulantný urológ
Zubná ambulancia - neštátna
Zubná ambulancia - neštátna
523
104
292, 692, 408
231
646, 135
792
246
368
199
502
580
531
284, 276
52965274
52635647
Oddelenia:
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
primár
sekretariát
sekretariát - fax
sestra
170, 671
717
679
890, 143
lekár
vedúca sestra + ref. pre ZD
675, 499, 143
671
Oddelenie registrastúry a archivníctva
Archív
Podatelňa
804, 262, 120
355
Biochémia - Medirex
hematologické laboratórium
581, 630, 694
510
Centrum lekárskej genetiky - primár
Centrum lekárskej genetiky
52931483
52968855
Dermatovenerologická klinika
prednostka
sekretariát
primárka
vedúca sestra
dokumentačná sestra
stan.sestra
Alergologická amb.
Mykologické lab.
Fyzikálna terapia
ambulancia konziliárna - príjmová
ambulancia konziliárna - infekčná
špecializované ambulancie
Laser ambulancia
oddelenie muži
oddelenie ženy
šatňa sestry
lekári
lekári
lekári UPS
sanitári
veľká vyšetrovňa
vyšetrovňa - ženy
vyšetrovňa
270,543
fax - 57290534
825, 827
764
827
819
650, 651, 652
475, 806
216, 127
237
413
817
324
625
623
819
480, 441, 889, 281, 498
685, 483, 610, 407
122
489
550
271
612
Dietológ
282
Energetik
341
Fyziatria a rehabilitácia UNB a LFUK
zástupca prednostu
vedúca sestra
recepcia- objednávanie pacientov
Fyzioterapeutky
Maséri
791
527
246
378, 851, 198
526
530
48234225
Hygienik
Hygienik - Nemocnica Ružinov
I. chirurgická klinika
prednosta
primár
sekretariát prednostu
sekretariát
vedúca sestra
lekári
lekári
ošetrovatelia
RTG
JIRS
OP sály inštrumentárky
predsterilizačná miestnosť
prebúdzačka
traumatologické oddelenie 2.posch.
Makarovské oddelenie 2.posch.
brušná chirurgia 3.posch.
knižnica
anestéza lekári
anestéza sestry
primár
154
323
474, 180, 177
fax - 57290211
178
454, 477, 676, 401
868, 893, 895, 477
520
179
499
445
395
143
409, 709
274, 260
405
136
675
890
Odd.klinickej imunológie a alergológie - Americké nám.
priama linka + fax - 52966093
50923632
52967080
Oddelenie informačných technológií - podpora IS,podpora NIS
Oddelenie informačných technológií - technik IT
209
883, 200
I. interná klinika
prednostka
prednostka - fax
sekretariát
zástupca prednostu
zástupca prednostu
kancelária
kancelária
knižnica
ved.sestra
ved.sestra
koronárna a Metabolická jednotka - staničná sestra
koronárna jednotka - lekári
metabolická jednotka - lekári
ženské odd. - staničná sestra
ženské odd. - staničná sestra
ženské odd. - lôžková časť
249, 699
392
249
132
fax - 741
266
fax - 574
193
390
fax - 777
680, 242
680, 308
242
208
fax - 478
287, 594
ženské odd. - lekári
mužské odd. - staničná sestra
mužské odd. - lôžková časť
mužské oddelenie - lekári
sanitári, ošetrovatelia
sonografické pracovisko
echokardiografické pracovisko
denzitometria
denzitometria
endoskopické pracovisko I.
endoskopické pracovisko II.
endoskopické pracovisko - laser
príjmová ambulancia - staničná sestra
príjmová ambulancia - muži
príjmová ambulancia - ženy
príjmová ambulancia - ekg
Hematologická amb. (z Bezručovej)
Kardiologická ambulancia
Amb. pre poruchy rytmu
Hypertenzná ambulancia
Endokrinologická ambulancia
Diabetologická ambulancia
Reumatologická a Hematologická ambulancia
I. interná kl. - Odd.nukleárnej medicíny
vedúci lekár
lekári
staničná sestra
staničná sestra
ambulancia
lôžková časť
vedúca laborantka
vyšetrovňa kamera
vyhodnocov. miestnosť
laboratórium
knižnica
denná miestnosť labor.
I. interná kl. - laboratórium metabol. a hum. patológie
vedúca laboratória
príjem materiálu
laboratórium RIA
izba laborantiek
137, 661, 414
293
626, 383
599, 661, 414
232
518, 584
811
533
fax - 673
503
fax - 309
305
234
536
251
261
560
239
239
239
299
299
307
638
638, 641, 285, 436
642
fax - 637
641
285
588, 277
639
277
229
702
586
605
546, 813
549
519
II. interná klinika
prednosta
prednosta
sekretariát
sekretariát
primár
primár
vedúca sestra
staničná sestra
Inšpekčná izba lekárov
Inšpekčná izba sestier
Denná miestnosť sestier
Vyšetrovňa 3.p
Príjmová ambulancia
Kardiologická ambulancia
Sonografia - echokardiografia
Ergometria
Angiologická ambulancia
Angiologická ambulancia II
140
fax - 785
329
fax - 785
256
fax - 740
175, 259
547, 259
253
259
145
708
449
fax - 780
194
254
511, 602
670
Gastroenterologická amb.
Nefrologická amb.
Hypertenziologická amb.
Diabetologická amb.
Reumatologická amb.
Endokrinologická amb.
Vedúci laboratória
Laboratóriá
Sanitárky
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
Pracovňa cirkulantov
258
157
157
142
142
162
691
144, 545
269
539
788
710, 729
723, 725
721
722
724
726
727
728
141
343
Investičný referát
107, 168
fax - 783
Kancelária TPÚ
Kancelária TPÚ
52922228
Knižnica
160
376, 490, 500, 459, 230
Odbor kontroly a sťažností - vedúca
Odbor kontroly a sťažností
405
105
Krvná banka - vedúci lekár
Krvná banka
Klinika telovýchovného lekárstva fyziatrie a rehabilitácie
prednosta
sekretariát
zást. prednostu
zást. prednostu
sekretariát zástupcu predn
sekret. zástupca prednostu
objednávanie pacientov
Antropometria
Fyzikálna liečba
lekári
sestry – šatňa
vedúca sestra
Funkčná diagnostika - Spiroergometria
Funkčná diagnostika - Laboratórium odbery biolog.materiálu
421
166
522
419
453
159
462
521
364
524, 423
161
102
380
380
Kyslíková stanica
611
Lekáreň - verejná
Lekáreň - verejná
363
52968220
Oddelenie liečebnej výživy
vedúca asistentka výživy
kuchyňa
asistentky výživy
sklad potravín
282
279
682
183
skladová účtovníčka
stravovacia úradníčka
vedúca asistentka výživy
330
330
282
Mikrobiologický ústav
prednostka
zástupca prednostu
sekretariát
bakteriologické lab.
sérologické lab.
parazitologické lab.
vedúca laborantka
Mikrobiologický ústav
59357633, 59357207
59357586, 59357380
59357207
59357315
59357380
59357380, 52921649
59357646
59357206
I. Neurologická klinika
prednosta kliniky
zástupca prednostu
vedúca sestra
staničná sestra odd.
staničná sestra JIS
staničná sestra amb.
sekretariát
sekretariát
JIS
JIS lekárska izba
JIS sesterská izba
JIS ultrasonografia
oddelenie vyšetrovňa č. 24 - sestra
oddelenie vyšetrovňa č. 5 - sestra
oddelenie vyšetrovňa č. 5 lekár
oddelenie vyšetrovňa č. 6 - sestra
oddelenie vyšetrovňa č. 6 lekár
oddelenie vyšetrovňa č. 13 - sestra
oddelenie vyšetrovňa č. 13 lekár
oddelenie vyšetrovňa č. 14 - sestra
oddelenie vyšetrovňa č. 14 lekár
oddelenie referent pre zdrav.dok.
oddelenie lab.pre spánk. ochorenia
neurofyziol. EEG
neurofyziol. EEG popisovňa
neurofyziol. EMG
neurofyziol. EP
neurofyziol. USG
oddelenie video EEG
laborant likvorologické labor.
laborant pohot.pre služby likvor.lab.
laborant biochemické labor.
laborant likvorologické labor.
laborant labor.funkčnej diagnostiky
oddelenie kuchyňka
oddelenie šatňa sestier
oddelenie šatňa sestier nadstavba
oddelenie šatňa sanitárov
oddelenie sklad staničných sestier
oddelenie inšpekčná izba lekári
oddelenie inšpekčná izba - lekárky
oddelenie vestibul
301
809
807
566,787,406
488,438
101
452
fax:52967169
438
882
488
881
448
787
786
273
447
272
365
406
219
213
440
621,147
294
606
134
134
101
504
fax - 340
203
206
104
457
598
435
369
371
295
296,372
573
Nemocničná lekáreň
vedúca lekárne
sekretariát
537
357
vedúca odd. klinickej farmácie
odd. klinickej farmácie
odd. infúznych roztokov
klinické štúdie
vedúca odd. zdravot. pomôcok
odd.zdrav. pomôcok
odd.zdrav. pomôcok
vedúca odd. kontroly
odd. kontroly
odd. manažmentu a ekonomiky
319
314
184
715
744
712
fax - 712
578
fax -334
337, 558
Odd.personálnej práce a miezd
347, 345, 205, 139
oddelenie prania - sklad prádla
321
Odd.tepelných zariadení - vedúci referent
341
kotolňa
548
Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky
prednosta
primár
vysokoškoláci
príjem vzoriek
labor. bioch.,enzym.
labor DNA, RNA
59357203
225
244
192
264, 241
689
600
Pokladňa
Psychiatrická klinika
prednosta
primár
sekretariát
sekretariát
vedúca sestra
príjmová ambul.
pedops.amb.
JIPS
Denné sanatórium
sociálna sestra
sociálna sestra
psychológ
EEG lab.
staničná sestra
sestra
sanitár
kuchyňka
pracovne lekárov
pracovne lekárov
pracovne lekárov
pracovne lekárov
vrátnica
737
346
385
fax - 288
828
442, 897
348
513,291
360, 389, 374
463
fax - 880
217, 362, 496
202
387
466, 430, 397, 513
397
582
164, 187, 188, 283
290, 291, 339, 360
388, 451, 464, 495
360, 464, 525, 618
443
I. Rádiologická klinika
prednosta
primár
vedúci RTG asistent
ekonomický úsek
USG
CT
RTG chirurgia
RTG chirurgia - popisovňa
412, 515, 707, fax 52492729
784
fax - 706
541
353
119
179,402
465
angiografia
RTG - I.interná
mamografia
seminárna miestnosť
182,596,186
151
704
115
749
48234657
Referát BOZP a PO
Referát BOZP a PO - Nemocnica Ružinov
Referát MTZ
Referát MTZ
Referát MTZ - všeobecný sklad
190
fax - 315
240, 233
Referát operatívnej evidencie
150,361
Referát platených služieb
vedúca
referát
128, fax 603, fax 52442254
128
564
52923748
Referát civilnej ochrany
Referát
318, 358, 325
Referát zdravotných výkonov
529
Šatňa medikov
149, 416
107
711
Technicko-prevádzkové oddelenie - vedúci
Technicko-prevádzkové oddelenie - vedúci
Technicko-prevádzkové oddelenie - referent
351
44887088
44871781
Ubytovňa - vedúca
prevádzkar
Ubytovňa Pekná cesta - vrátnica
Údržba
vedúci
sklenár
stolárska dielňa
zámočnícka dielňa
pohotovostná služba
476
693
257
176
126
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
laboratórium
laboratórium
laboratórium
pitevňa
sanitári
59357594
59357247
59357589
59357253
59357255
Ústav patologickej anatómie
prednosta
zast.prednostu
primár
sekretariát
sekretariát
vedúca laborantka
vedúca laborantka
biopt.farbiace laboratórium
bioptické laboratórium
cytologické lab.
EM laboratóriá
excidačná miestnosť
59357444
59357259
59357250, 52921979
59357258
fax - 59357592
59357349
59357259
59357230
59357257, 59357589
59357256
59357273, 59357597, 59357593
59357598
histochemické laboratórium
imunohistolog.laboratórium
Boipsia
príjem materiálu
príjem materiálu
príjem materiálu
príjem materiálu
príjem materiálu
príjem materiálu
príjem materiálu
príjem materiálu
príjem materiálu
59357241
59357248
59357257
59357304, 59357281
59357249
59357421
59357454
59357247
59357669
59357652
59357252
59357588
869
Vodohospodár - Životné prostredie
238, 720
Vrátnica
52962826
Závodný výbor
Zdravotnícka technika
vedúci
dielňa
415, fax - 455
174
Download

(Star\351 Mesto - oddelenia - internet.xls)