Winterova ul. č. 66, 921 63 Piešťany
TELEFÓNNY ZOZNAM
A: PEVNÉ LINKY
B: SKRÁTENÉ TELEFÓNNE VOĽBY
C: ZOZNAM NEMOCNÍC V BRATISLAVE
D: ZOZNAM LEKÁRNÍ V PIEŠŤANOCH
Apríl - 2014
Spracoval úsek HTČ
NEMOCNICA
ÚSTREDŇA PREDVOĽBA 7955
111
201
202
Ústredňa klapka
Vrátnica
Recepcia
Riaditeľstvo
300
300
335
257
309
302
320
318
388
Riaditeľ
Sekretariát riaditeľa
FAX
Námestník riaditeľa pre zdrav. starostlivosť
Námestník pre hosp. - technické činnosti
Námestníčka pre ošetrovateľ. starostlivosť
Právnik
Informatik
Archív a registratúra
Ambulancie
313
225
259
243
213
314
409
409
408
322
292
274
210
Neurologická ambu.
Interná prijmová ambulancia
Interná amb.
Ortopedická prijmová ambulancia
Chirurgická prijmová ambulancia
Hematologická amb.
Imunoalergologická amb.
Imunoalergologická amb.
Imunoalergologická amb. - sestra
Rehabilitačná amb.
Gynekologická amb.
Chirurg.amb. a amb.plastického chirurga
Gastroenterologická ambulancia
Chirurgické oddelenie
230
232
231
233
234
224
235
203
214
221
203
216
268
275
285
218
219
215
Primár
Vedúca sestra
Dokumentačná sestra
Lekárska izba
Inšpekčná izba
Lekárska izba
Chodba
Chirurgická operačka
Chirurgická operačka
Chirurgická operačka pisáreň
Chirurgická operačka upratovačky
Chirurgická operačka šatňa
Chirurgická operačka - zákroková miestnosť
Šatňa ošetrovateľov
Chirurgická operačka budiareň
Chirurgická JISKA II.p.
Inšpekčná izba II.p.
Pohotovostní ošetrovatelia
FRO - rehabilitačné oddelenie
322
293
257
258
565
322
269
Primár
Vedúca sestra
Lekárska izba
Inšpekčná izba sestier
Telocvičňa č.1
Rehabilitačná ambulancia
Rehabilitačná miestnosť - Elektroliečba
Gynekologicko - pôrodnické oddelenie
236
237
283
239
240
276
238
294
295
296
226
241
Primár
Vedúca sestra
Dokumentačná sestra
Pôrodná sála
Vyšetrovňa
Chodba
Lekárska izba
gynekologické oddelenie - vyšetrovňa
Novorodenecká izba
Kuchynka
Nadštandardná izba pôrodnica
Jedáleň
Hematologicko transfuziologické oddelenie
314
312
311
355
244
252
254
Primár - Hematologická ambulancia
Vedúci laborant
Laboratórium HTO
Laboratórium HTO
Laboratórium + vedúci laborant OKB
Laboratórium OKB
Laboratórium OKB
Interné oddelenie
480
291
261
223
227
228
229
222
211
205
220
288
331
267
250
454
Primár
Vedúca sestra
Dokumentačná sestra
Inšpekčná izba sestier
Kuchynka
Lekárska izba
Lekárska izba
JIS
Fax JIS
Inšpekčná izba lekári
Inšpekčná izba sestier
Lekárska izba
Inšpekčná izba lekári
Sklad ŠZM
EEG, EMG
Ergometria
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
279
286
280
287
333
Primár
Vedúca sestra a dokumentačná sestra
Lekárska izba
Anesteziologická amb.
Inšpekčná miestnosť
Gastroenterologická ambulancia
210
217
210
Lekár
Denná miestnosť lekára
Gastroenterologická amb.
Ortopedické oddelenie
262
264
265
212
263
282
297
299
266
242
260
Primár
Vedúca sestra
Dokumentačná
Lekárska izba zástupca primára
Lekárska izba
Lekárska izba
Rehabilitačná miestnosť
Inšpekčná izba II.
Ortopedická operačka
Ortopedičká operačka budiareň
Inšpekčná izba I.
Pediatrické oddelenie
402
403
401
404
411
Primár
Vedúca sestra
Inšpekčná izba
Lekárska izba
Inšpekčná izba
Rádiodiagnostické a CT oddelenie
248
255
246
247
249
270
284
378
511
251
209
115
Primár
Vedúci laborant
CT pracovisko
RDG 2
Popisovňa
Mamografia
Denná miestnosť laboranti
Lekárska izba
RDG - Zubné stredisko
SONO 1
SONO 2
SONO 3
Ekonomický úsek
377
315
316
277
321
317
319
375
304
365
Ekonomický námestník
Vedúca pre styk s poisťovňami
Zdravotná štatistika
Zdravotná štatistika
FAX - štatistika
Vedúca ISO
Učtáreň
Učtáreň
Pokladnica
Operatívno-technická evidencia
Personálne a mzdové odd.
306
305
307
Vedúca personál. a mzdového odd.
Personálne
Mzdové
Úsek HTČ
309
303
366
320
391
308
204
290
200
310
207
245
206
Námestník pre HTČ
Vedúci prevádzkového oddelenia
Vedúci technického oddelenia
Referent MTZ
Sklad MTZ
Podateľňa
Kuchyňa
Sklad potravín
Jedáleň zamestnanci
Vedúca stravovacej prevádzky
Sklad bielizne
Údržba
Kotolňa
Zubné stredisko
7741070
7741070
298
511
513
7729879
7729184
3812699
7729878
7729748
7626835
7729884
7622068
Urologická ambulancia iba v pondelok
Algeziologická ambulancia v utorok a štvrtok
Dermatovenerologická ambulancia
Zubný RDG
Útvar krízového riadenia - fax 7726815
Stomatologická amb.neštátna ambulancia
Stomatologická amb.neštátna ambulancia
Stomatologická amb.neštátna ambulancia
Stomatologická amb.neštátna ambulancia
Stomatologická amb.neštátna ambulancia
Stomatologická amb.neštátna ambulancia
Stomatologická amb.neštátna ambulancia
Psychiatrická amb.neštátna ambulancia
POLIKLINIKA
Ústredňa predvoľba 7981
Informácie
777
624
Odborné ambulancie
616
670
691
610
733
692
697
723
725
702
709
Pľúcna amb.
Detská kardiolog.amb.
Neurologická amb.
Neurologická amb.
Neurologická amb. Sestra
Psychiatrická amb.
Ortopedická amb.
ORL amb.MUDr.
Audiometria
Oftalmologická amb.
Gynekologická amb.
Rehabilitácia
657
650
651
652
653
654
658
Vedúca sestra
Individuálny telocvik
Individuálny telocvik
Elektroliečba
Individuálny telocvik
Individuálny telocvik
Denná miestnosť
Histologické laboratórium
640
Lekárenstvo
607
604
608
717
645
Primár
Laboratórium
Sklad liekov
Kanc.skladu ŠZM
Mgr. Zaťko
Oddelenie klinickej mikrobiológie
630
606
665
751
752
Primár
Vedúci laborant
Laboratórium
Laboratórium
Serolog.laboratórium
Rádiodiagnostické oddelenie
679
678
680
661
618
Pracovisko
Pracovisko
Denná miestnosť
Archív
Archív pľúcny
Úsek HTČ
639
730
600
627
718
646
Byt domovníka
Dielňa
Jedáleň zamestnanci
Sklad bielizne
Šijáreň
Upatovačky
Doprava - RZP Bánovce
271
666
7743824
Dispečing DZS
Dispečing DZS
Dispečing DZS
Skrátené telefónne voľby
*7357,*7358,*7359Psychiatrická liečebňa Pezinok
*7356
Nemocnica Topoľčany
*7210, *7211
Nemocnica Ružinov Bratislava
*7220,*7221
Nemocnica Kramáre
*7330,*7331
FN Trnava
*7332
Poliklinika Družba Trnava
*7333
Magnetická rezonancia FN Trnava
*7334
Magnetická rezonancia Družba Trnava
*7336
Krajské operačné stredisko Trnava /KOS/
*7337
Magnetická rezonancia Piešťany
*7338
Polícia Krajinská cesta Piešťany
*7339
Mestská polícia Piešťany
*7340
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
*7341
NÚRCH Piešťany
*7342
Detská fakultná nemocnica Bratislava
*7343
Onkológia Heydukova Bratislava
*7345
Onkológia Klenova Bratislava
*7346
Nemocnica Ružinov Bratislava
*7347
Nemocnica Podunajské Biskupice
*7348
NÚSCH Bratislava
*7349
Toxikologické centrum Bratislava
*7350
Nemocnica Mickiewiczova Bratislava
*7351
FNsP Milosrdní bratia Bratislava
*7352
FN Trenčín
*7353
Nemocnicva Nové Mesto nad Váhom
*7354
Národné kardiocentrum Nitra
*7355
Fakultná nemocnica Nitra
Nemocnice v Bratislave
02/63811296
02/54416849
02/54772500
02/5954111
Zrkadlový Háj
Krvný sklad
Detská FN-Úprkova
Kramáre
02/59378111
Onkologický ústav Klenova
02/59249111
Onkologický ústav Heydukova
02/59378169
Detská onkológia
02/57887111
U milosrdných bratov
02/52961409
Stomatochirurgia
02/44451831
Protetika Bojnická
02/54414588
I. Krčná klinika
02/54413500
ORL klinika, Zochova
02/57290111
FN Mickiewiczova
0918660660
Podunajské Biskupice
02/62411389
Poliklinika, Šustekova
02/59320111
SUSCH
48575542-41
Dispečing helikoptér
02/59371111
Detské Kramáre
02/52923081
Detské Duklianska
02/48234111
UN Ružinov
02/54771061
Toxikológia
02/59351111
Vojenská nemocnica
02/59357111
Súdne lekárstvo Sasinkova ul.
02/50116111
Protetika ,Záhradnícka ul.
02/68671111
Nemocnica Petržalka
02/44371486
Poliklinika Tehelné pole
02/44371450
Nemocnica Cyrila a Metóda
02/43339500
Ortopédia Šmidkeho ul.
02/54774166
Toxikológia Krásna Hôrka
02/50585837
Železničná nemocnica - chirurgia
02/52497791
Ortopédia Hlboká ul.
02/5954111
Linka pracovného lekárstva
02/59357462
Lekárska fakulta UK
02/52493351
Urológia Hlboká ul.
02/59369111
Klinika imunológie
02/59351193
Nemocnica Ministerstva obrany
Lekárne v Piešťanoch
7721531
Dr.Max
Nám.Slobody 6
7721006
Kúpeľná
Winterova 37
3214424
Dr.Max
Vila Alexander Winterová 41
7726030
Pod Kolonádou
Winterova 14
7744010
Tília
Staničná2
7724003
Veronika
Teplická 8
7723129
Katka
Kocka
7625701
Na Trajan
A.Trajan 25
7626187
Chirimpex
Krajinská 1
7721992
Kamea
Rekreačná 2
7740982
Pri Váhu
E.Belluša 12
3219940
Dr.Max
Tesco
7730330
Park
Winterova 6
7730644
Pri ružovom mlyne
Mudroňova 70
7301668
Pri Pošte
Poštova 3
7744365
Na Juhu
Javorova 25
7720346-7
Prior
A.Hlinku
3219941
Dr.Max
Kaufland
0948144550
Clia
Nálepkova 42
692084336
SUN PHARM AUPARK
Nitrianska
0917837080
SUN PHARM AUPARK
Nitrianska
Download

Telefónny zoznam