UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
TELEFÓNNY
ZOZNAM
Oddelení Nemocnice Ružinov
Bratislava
21.05.2014
Zoznam je zoradený v abecednom poradí
PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE :
Telef. čísla do jednotlivých nemocníc z vonkajšej siete:
Nemocnica Kramáre
5954 XXXX
Nemocnica Petržalka
6867 XXXX
Nemocnica Ružinov
48234 XXX
Nemocnica Staré Mesto
57290 XXX
Na všetky pracoviská jednotlivých nemocníc je možné telefonovať zvonku priamo
prostredníctvom príslušnej prevoľby + koncové trojčíslie resp. štvorčíslie je príslušná klapka.
111
Klapka na spojovateľku:
Vedenie nemocnice:
Zástupca riaditeľa
Sekretariát
Manažérka pre ošetrovateľstvo
Primár nemocničnej polikliniky
Vedúca sestra nemocničnej polikliniky
Knižnica
Sociálne sestry
Sociálna sestra pre psychiatrickú kliniku
Diétne sestry
Prijímacia kancelária
694
694, fax 462
659
306
806
970
855
336
431
123
Ambulancie:
Primár polikliniky
Vedúca sestra polikliniky
Recepcia
Ambul. urogynekolog., onkogynekolog., pre rizik. gravid. a antikoncepciu
Ambulancia alergologická a pre nežiadúce účinky liekov
Ambulancia centra popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
Ambulancia klimakterická a pre zápalové ochorenia
Ambulancia kliniky plastickej chirurgie (dospelí)
Ambulancia plastickej chirurgie detská
Ambulancia pre detskú gynekológiu a prsníková poradňa
Ambulancia príjmová a pre gynekologickú endokrinológiu
Aplikačná miestnosť centra pre biologickú liečbu
Audiometria a vyšetrenie OAE
Centrum humánnej reprodukcie
Dermatovenerologické dispenzárne stredisko
Detská ambulancia diferencovanej starostlivosti
Endokrinologická ambulancia
Foniatrická ambulancia
Gastroenterologická ambulancia
Gynekologický ultrazvuk
Hematologická ambulancia
Chirurgická ambulancia
Imunologicko-alergologická ambulancia
Interná ambulancia
Interná ambulancia nefrologická
Interná klinika - Denzitometria
Interná klinika - Endokrinologická ambulancia
Interná klinika - Kardiologická ambul. a arytomologicko-kardiost. centrum
Interná klinika - Pracovňa lekára
Interná klinika - Reumatologicko-osteologická ambulancia
KAIM ambulancia
Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie - ambulancia I. - primár
Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie - ambulancia II.
Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie - ambulancia III.
Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie - ambulancia III. - prednosta
Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie - okienko
Kožná ambulancia
Kožná klinika - Denná miestnosť
306
806
149
762
759
136
738
808, 852
805
763
764
949
719
761
780
136
639
730
172
769, 768
726
801
954
775
784
807
827
493, 813
774
856
740,373
734
736
732
693, fax 696
146
758
760
Logopedická ambulancia
Nervová klinika - ambulancia príjmová
Nervová klinika - denná miestnosť
Nervová klinika - vertebrogénna
Neurologická ambulancia
Očné oddelenie - Ambulancia
Očné oddelenie - Ambulancia
Očné oddelenie - Ambulancia glaukomová
Očné oddelenie - Ambulancia pre cievne ochorenia sietnice a laser
Očné oddelenie - Ambulancia príjmová
Očné oddelenie - DM
Oddelenie klinickej farmakológie - ambulancie
Onkodermatologická ambulancia
ORL ambul. - denná miestnosť lekárov
ORL ambulancia - onkologická a otoneurologická
ORL ambulancia - príjmová
Ortopedicko-traumatologická klinika - Ambulancia
Ortopedicko-traumatologická klinika - Ambulancia klinická
Ortopedicko-traumatologická klinika - Ambulancia klinická
Ortopedicko-traumatologická klinika - Ambulancia príjmová
Ortopedicko-traumatologická klinika - Ambulancia spondyloortop. a onkoortop.
Ortopedicko-traumatologická klinika - Denná miestnosť
Ortopedicko-traumatologická klinika - Malé operačné sály
Ortopedicko-traumatologická klinika - Sádrovňa
Psychiatrická ambulancia
Psychiatrická ambulancia
Psychiatrická ambulancia - príjmová
Teratologická ambulancia
Urologická ambulancia I
Urologická ambulancia II
Urologické oddelenie - Zákrokovňa ESWL
Zubný RTG
729
754
757
753
756
728
787
783
781
782
593
673, 786
543
716
718
717
803
802
804
285
286
811
814
812
750
749
751, 752
845
291
276
470
727
Lôžková časť:
KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY
Prednosta kliniky
Sekretariát prednostu a fax
Primár anestéziologického oddelenia
Primár oddelenia intenzívnej medicíny 1 (OIM1)
Primár OIM 2 (2. poschodie)
Vedúca sestra
Oddelenie intenzívnej medicíny 1 (OIM1)
Stanovište sestier
Izba lekárov -ženy
Izba lekárov -ženy
Lekárska izba -primár
Izba lekárov -muži
Izba lekárov
Izba lekárov
Izba staničných sestier
Denná izba SZP, NZP a PZP
Filter -šatňa SZP, NZP a PZP
Jedáleň zamestnancov -kuchynka
Poslucháreň pre študentov -prístavba A
Sklad
Anestéziologické oddelenie
Prebúdzacia izba dospelí (v KOS-e)
Dispečing (v KOS-e)
Izba sestier -anestéza (v KOS-e)
Izba lekárov -anestéza -ženy
Izba sestier -anestéza
Oddelenie intenzívnej medicíny 2 (OIM2)
226
226, 310
227
501
503
500
100, 700
177
600
501
601
271
239
301
400
355
314
312
311
259
266
258
228
229
Primár
Izba lekárov
Denná izba sestier
Stanovište sestier
503
421
521
200, 800
CENTRÁLNE PRIJÍMACIE ODDELENIE
Primár oddelenia
Zástupca primára
Vedúca sestra
Prijímacia kancelária
Príjmová ambulancia
Gynekologická ambulancia
Chirurgická ambulancia
Očná ambulancia
Urologická ambulancia
Urgentný príjem
Operačná sála plastickej chirurgie
Izba lekárov
Izba SZP a PZP
Centrálna šatňa pre pacientov
119, 121, 167
542
118
123
121
124
167
743
175
139
141
545
541
701
FYZIATRICKO -REHABILITAČNÉ ODDELENIE
Primár oddelenia
Sekretariát primára
Vedúci rehabilitačný pracovník
Ambulancia
Ambulancia pre funkčné poruchy chrbtice
Vodoliečba
Ergoterapia a posilovňa
Elektroliečba
Telocvičňa (individuálny telocvik)
Individuálna telocvičňa (plastická chirurgia)
Individuálna telocvičňa
Masáž klasická
Denná miestnosť rehabilitačných pracovníkov
Lôžkové oddelenie
Vedúca sestra
Logopéd
Denná miestnosť rehabilitačných sestier
Izba lekárov
Časť „A“ (muži, ženy)
Stanovište sestier
Vyšetrovňa
Izba sestier
Telocvičňa
KLINIKA FUNKČNEJ DIAGNOSTIKY SZU a FNsP BA
Prednosta kliniky, primár a vedúca sestra
Archív
Denná miestnosť
Holter, EKG, broncho dilatačné testy
Broncho konstrikčné testy
Ergometria
Spirometeria a krvné plyny
Celotelová pletyzmografia, objednávanie vyšetrenia
Difúzia, myografia
Vyšetrovňa
684
140, fax 440
386
395, fax 392
393
390
387
385
394
396
391
397
398
212
552
632
642
714
512
412
203
322
347
319
323
325
304
328
332
343
947
GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ ODDELENIE V. INTERNEJ KLINIKY
Vedúci lekár
735
Diabetologická ambulancia a ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov
772
Gastroenterologická ambulancia
770
Gastroenterologická endoskopia
906, 907, 908
II. GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA
Prednosta kliniky
Sekretariát prednostu
Zástupca prednostu
Primár oddelenia
Sekretariát primára
Vedúca sestra
Primár neonatologického oddelenia
Izba lekárov
Zákrokovňa
Časť A (pooperačné oddelenie)
Stanovište sestier
Vyšetrovňa
Izba sestier
Časť B (zápalové oddelenie)
Stanovište sestier
Vyšetrovňa
Izba sestier
Izba lekárov (č.1013)
Časť A (šestonedelie)
Stanovište sestier
Vyšetrovňa
Pohotovostná izba lekárov
Časť A (novorodenecké oddelenie)
Vedúca sestra neonatologického oddelenia
Stanovište sestier
Oddelenie -chodba
Izba lekárov – výskum (prístavba)
Časť „B“
Stanovište sestier
Izba sestier
Izba lekárov -pohotovostníci
Izba pediatrov (č.943)
Izba lekárov (prístavba)
Časť C (pôrodnica)
Stanovište sestier -pôrodná sála
Pôrodný box č, 1
Operačka – sekčná sála
Vyšetrovňa
682
349, fax 516
535
630
630, fax 625
210
837
610
710
510
410
720
520
677
709
509
409
483
670
689
486
799
499
599
789
790
609
209
794
109
IV. CHIRURGICKÁ KLINIKA
Prednosta kliniky
Sekretariát prednostu
Zástupca prednostu
Sekretariát zástupcu prednostu
Vedúca sestra
Izba lekárov -služobná
Izba lekárov
Izba lekárov
Izba lekárov
106
106, fax 116
773
674
206
676
606
656
666
Časť „A“ (ženy)
Stanovište sestier
Jednotka intenzívnej starostlivosti
Izba sestier
Izby lekárov – prístavba
706
506
406
495, 497
Časť B (muži)
Stanovište sestier
Vyšetrovňa
Izba sestier
Knižnica (prístavba)
766
566
466
586
V. INTERNÁ KLINIKA
Prednosta kliniky
Sekretariát prednostu
Primár kliniky
Vedúca sestra
Dokumentaristky
Izba lekárov č.dv. 862
Izba lekárov č.dv. 863
Izba lekárov č.dv. 864
Izba lekárov č.dv. 865
Izba lekárov č.dv. 868
138
108, fax 110
605, fax 834
208
130
181
611
298
651
237
Časť „A“ (muži)
Stanovište sestier
Vyšetrovňa
Jednotka intenzívnej starostlívosti
514
505
405, 708
Časť „B“
Stanovište sestier
Vyšetrovňa
Zasadačka v prístavbe
Stanovište sestier
Vyšetrovňa
Endoskopia
Lekárska izba -prístavba
788
588
839
755
555
318
636
KLINIKA HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE
Prednosta
Sekretariát
Primár
Vedúca sestra
Lekárska izba
Ambulancia
105
321
408
433
384
508
Časť „B“
Stanovište sestier a izba sestier
Vyšetrovňa
Seminárna miestnosť v prístavbe
Lekárska izba
205
238
778
490
POLIKLINIKA a LEKÁREŇ:
Ružinovská 10, priame klapkové spojenie do ústredne 481111, 881111
KLINIKA POPÁLENÍN A REKONŠTRUKČNEJ CHIRURGIE
Prednosta oddelenia
Sekretariát prednostu
Zástupca primára
Vedúca sestra
Knižnica
Izba lekárov
Izba lekárov
Izba lekárov
Izba lekárok
Izba inštrumentárok
Časť I
Izba sestier
Inšpekčná izba sestier
Príjem pacientov -očista
Operačná sála
Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS I)
Preväzovňa
Časť II
Inšpekčná izba sestier
Operačná sála
Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS II)
Preväzovňa
Popáleninová ambulancia
527, 539
527, 539
532
526
547
525
528
529
531
530
538
537
551
536
540
576
548
584
550
546
136
Centrálna tkanivová banka
Centrálna tkanivová banka
Pracovňa doktorov
Laboratórium tkanivových kultúr
Sterilný trakt
Stáže
534
534
847
437
148
KLINIKA ÚSTNEJ, ČEĽUSTNEJ A TVÁROVEJ CHIRURGIE
Prednosta kliniky
Primár kliniky
Vyšetrovňa
Vrchná sestra, seminárna miestnosť a sekret.
operačka
Izba lekárov (ženy) č.dv. 564
Izba lekárov (muži) č.dv. 565
NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ
Vedúci lekárnik
Vedúci laborant
Oddelenie prípravy liečivých prípravkov (galenika)
laboratóriá
umyvárka
Oddelenie kontroly liečiv a prípravy skúmadiel (analytika)
laboratóriá
Oddelenie prípravy sterilných liekov
Oddelenie zdravotníckeho materiálu
Výdaj liekov a infúznych roztokov (HVLP)
Riediareň cytostatík
Príjem materiálu
Ekonomický úsek
Oddelenie-liečebnej výživy a stravovania
Vedúca
Stravovacie referentky
Šéfkuchár, kuchyňa, rozvoz stravy
Mliečna kuchyňa
Nákup potravín
Sklad potravín
Sklad mäsa
675
596
496
865, fax 904
731
655
665
614
640
615
624
627
634
626
629
616, 621, 619
617, 618, 819
844
818
640, 479
430
435
434
352
824
443, 436
438
Oddelenie logistiky (MTZ)
Referát logistiky
Sklady všeobecného materiálu
NEUROLOGICKÁ KLINIKA
Prednosta kliniky
Sekretariát prednostu, inštruktorka katedry
Primár kliniky č.dv. 1163
Vedúca sestra
Asistenti ILF č.dv. 1162
Izba lekárov č.dv. 1165
Zasadačka -knižnica
Ambulancia
Neuropsychologická ambulancia
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia č.dv. 1167
Časť A (muži)
Stanovište sestier
Vyšetrovňa
Izba sestier
Jednotka intenzívnej starostlivosti
Cievna ambulancia, sono
Seminárna miestnosť v prístavbe
Časť „B“ (ženy)
826, 820
823, 891
756
103
608
211
303
643
383
131
633
603
711
511
915
346
305
771
Stanovište sestier
Vyšetrovňa
Izba sestier
Seminárna miestnosť v prístavbe
911
912
913
914
OČNÁ KLINIKA
Prednosta kliniky
Sekretariát prednostu
Primár kliniky
Vrchná sestra
Operačná sála a tmavá komora
Denná miestnosť (inštrumentárky, lekár)
157
107, fax 127
944
207
797
517
Časť „A“
Čakacia miestnosť a prípravovňa pacientov
Lekárska izba
Stážová miestnosť, č.dv. 713
507
857
733
Časť "B"
Stanovište sestier
Vyšetrovňa I
Izba sestier
Lekárska izba – služba, č.dv. 733
Vyšetrovňa II
Izba doktorandov
Pracovňa lekára
777
577
477
902
922
923
924
Časť „A“
Recepcia
Ambulancia č.1 -konziliárna a onkologická
Ambulancia č.2 -transplantologická, implantologická (primár),
a neurooftalmologická
Ambulancia č. 3 -ultrazvuk, OCT
Ambulancia č.4 -vitreoretinálna (prednosta)
Ambulancia č. 5 -laser
Ambulancia č. 6 -angiografická
Ambulancia č. 7 -glaukómová
Ambulancia č. 8 -perimeter
Ambulancia č. 9 -YAG Laser
Pracovňa docentov a asistentov
Lekárska izba
Denná miestnosť sestier
921
401
920
918
919
917
916
909
903
553
593
583
702
ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH
Primár ODCH
Sekretariát primára
Vedúca sestra ODCH
Sociálne sestry č.dv. 668
Izba lekárov
Izba lekárov č.dv. 1168
690
690, 890
695
855
585
868
Časť A (muži, ženy)
Stanovište sestier
Vyšetrovňa – lekárska inšpekčná izba
Izba sestier
Seminárna miestnosť – počítače
I. ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÁ KLINIKA, UNB, LF UK a SZU
prednosta
Sekretarát
zástupca prednostu
vedúca sestra
dokumentaristka
lekárska inšp. izba 1
lekárska inšp. izba 2
lekárska inšp. izba 3
lekárska inšp. izba 4
874
873
878
876
613
613, fax 313
688
213
595, fax 128
284
519
300
150
lekárska inšp. izba
lekárska inšp. izba
lekárska inšp. izba
lekárska inšp. izba
mužské oddelenie + JIS
vyšetrovňa
stanovište sestier
Multimediálna mistnosť/ knižnica:
795
698
440
277
513
713
628, 946
ženské oddelenie
vyšetrovňa
stanovište sestier
zasadačka/ poslucháreň
konzervatívno – septické oddelenie
vyšetrovňa
stanovište sestier
zasadačka
spondylochirurgické oddelenie
vyšetrovňa
stanovište sestier
lekárska inšp. izba
523
723
715
521
721
623
407
707
724
II. OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA
Prednosta kliniky
Sekretariát prednostu
Primár kliniky
Vedúca sestra
Zákrokovňa
Izba lekárov
Izba lekárov
869
143, fax 243
604
204
454
644
712
Časť "B"
Stanovište sestier
Vyšetrovňa
Izba sestier
744
544
444
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA
Ćasť „C“
Prednosta kliníky
Sekretariát prednostu
Primár kliniky
Vedúca sestra a sociálna sestra
Dokumentaristka
Pracovňa SZU
Pracovňa SZŠŠ SZU
Inšpekčná izba lekárov
Izba psychológov č.dv. 312
574
102, fax 120
652
336
622
299
662
602
202
Časť B (muži, ženy)
Vyšetrovňa
Izba sestier
Izba lekára č.dv.333
Izba lekára č.dv.342
Psychoterapeut
Lekárska izba prístavba „B“
Pracovná terapia
Lekárska izba „A“
316
722
402
522
533
678
403
502
UROLOGICKÉ ODDELENIE
Primár oddelenia
Sekretariát primára
Zástupca primára
Izba lekárov
Endoskopická zákrokovňa
518
165, 465
654
664
273
Časť "A"
Stanovište sestier
704
Vyšetrovňa
Izba sestier
Seminárna miestnosť
Vedúca sestra
504
404
631
597
Oddelenie práčovne – pracovisko v Nemocnici Ružinov
Výdaj čistej bielizne
Príjem špinavej bielizne
Šijáreň
218
833
240
POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA V NEMOCNICI RUŽINOV
Údržba (v čase pracovného voľna)
Kotolňa (nepretržitá služba)
Dispečing energetiky (nepretržitá služba)
Hlásenie požiaru (nepretržitá služba)
Oddelenie personálnej práce a miezd
Vedúca, metodik pre mzdové účtovníctvo
Referenti (kancelária 04)
Referenti (kancelária 06)
Referenti (kancelária 08)
Referát PO a BOZP
Likvidácia cestovných príkazov
Pokladňa a depozit
Referát správy majetku
816
220
864
43332524, 830
485
668, 126
667
635, 660
657
746
455, 215
341
KLINIKA PLASTICKEJ CHIRURGIE
Časť "B"
Prednosta kliniky
Sekretariát prednostu
Primár kliniky
Izba lekárov
554
867, 897
879
887
Časť "A"
Stanovište sestier a vyšetrovňa -dospelí
Dokumentaristka
Vedúca sestra
Denná miestnosť sestier
Vyšetrovňa -deti
Stanovište sestier – deti
742
836
515
838
337
638
Časť "C"
Izba lekárov
886
Časť „B“
Ambulancia kliniky plastickej chirurgie (dospelí)
Prípravovňa
Foniatrická ambulancia
Logopedická ambulancia
Zasadačka a teratologická ambulancia
808, 852
808
730
729
845
KLINIKA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE I SZU
Časť "B"
Prednosta kliniky
Sekretariát prednostu, odborná inštruktorka
Asistenti
ODDELENIE PNEUMOLOGICKÉ - Časť „A“ a „B“
Primárka oddelenia
Vedúca sestra
Vyšetrovňa – lekári
Ambulancia – sestry
Spánkové oddelenie
Spánkové laboratórium
Lekárska izba I ženy
Lekárska izba II muži
Chodba -pacienti
779
767
748
442
489, fax 671
488
468
461
375
388
389
439
Kuchynka III.A
463
Odd. intenzívnej starostlivosti - Časť "C"
Vyšetrovňa
858
Časť "A"
Ambulancia pľúcna
Ambulancia CF
785
792
Časť "B"
Ambulancia CF
697
ODDELENIE FTIZEOLOGICKÉ - Časť "C"
Primár oddelenia
Vedúca sestra
Vyšetrovňa -lekári
Vyšetrovňa -sestry
Lekárska izba
Chodba – pacienti
894
853
888
870
899
441
ODDELENIE KLINICKEJ ONKOLÓGIE - Časť "A"
Primár oddelenia
Vedúca sestra
Vyšetrovňa -lekári
Vyšetrovňa – sestry
Lekárska izba
Izba sestier
Zasadačka
Ambulancia 1
Ambulancia 2
872
877
866
871
854
875
829
381
860
KLINIKA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE II LFUK
Časť "C"
Prednosta kliniky
Sekretariát prednostu
Primár
Vedúca sestra
Asistenti LFUK
Lekárska izba -muži
Lekárska izba – ženy
Vyšetrovňa – sestry
Vyšetrovňa – lekári
Denná miestnosť – sestry
Miestnosť medikov (prízemie)
464, fax 964
741
476
289
290
315
263
297
296
309
953
Bronchoskopické pracovisko
Vyšetrovňa BSC
Anesteziologická miestnosť
Denná miestnosť - sestry
478
484
209
Časť "A"
Pneumologicko-konziliárna ambulancia
Imunologicko-pneumologická ambulancia
843
817
ODDELENIE CHIRURGIE RUKY
Primár oddelenia
Zástupca primára
Vedúca sestra
Vyšetrovňa
Izba sestier
Izba lekárov
Ambulancia
KOMPLEX OPERAČNÝCH SÁL
Primár oddelenia
Vedúca sestra
Staničná sestra
Dispečing
Pohotovostná miestnosť: inštrumentárka
ošetrovateľ
467
308
882
884
492
885
307
230
892
235
266, 247
232
234
Izba anesteziologických sestier
Izba inštrumentárok chirurgických
Izba inštrumentárok gynekologických
Izba inštrumentárok ortopedických
Izba inštrumentárok hrudníkovej chirurgie
Izba inštrumentárok ORL a KÚČTCH
Izba inštrumentárok plastika
Sterilizačná miestnosť
Upratovačky
Prebúdzacia miestnosť - deti
Prebúdzacia miestnosť - dospelí
Prebúdzacia miestnosť II
Sála číslo I
Sála číslo II
Sála číslo III
Sála číslo IV
Sála číslo V
Sála číslo VI
Sála číslo VII
Sála číslo VIII
Sála číslo IX
Sála číslo X
Sála číslo XI
Sála číslo XII
Sála číslo XIII
Sála číslo XIV
258
233
214
257
151
224
279
242
260
246
251
259
287
222
217
223
261
252
253
254
255
256
264
264
250
262
ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE
Primár oddelenia
Vedúca sestra a sekretriát primára
Paletizácia
Výdaj materiálu
Centrálna úpravovňa postelí
Sklad zelenej bielizne
589
590
592
594
159
147
ODDELENIE KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE
Primárka oddelenia
Ambulancia č.1
Ambulancia č.2
Lekárska izba
ODDELENIE KLINICKEJ HEMATOLÓGIE
Primár oddelenia
Pracovňa lekárov a vysokoškolákov
Vedúci laborant
Krvná banka
Hematologická ambulancia
ODDELENIE KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE NERVOVEJ KLINIKY
ENG laboratórium (elektronystagmografia)
EEG laboratórium (elektroencefalografia)
EMG laboratórium (elektromyografia)
Evokované potenciály
776
673
786
793
725
340
345, 348
348
726
186
189
192
190
ODDELENIE NEINVAZÍVNEJ KARDIOVASKULÁRNEJ DIAGNOSTIKY V. INTERNEJ KLINIKY
Primár oddelenia
195
Sekretariát primára a staničná sestra
195, 295
Zástupca primára
193
Pracovňa lekárov
282
Denná miestnosť sestier
194
Zasadačka
183
Laboratórium echokardiologických vyšetrení
184, 185
Laboratórium Holterovských vyšetrení
185
Ambulancia kardiologická, EKG
179
Ambulancia kardiologická
180
RÁDIODIAGNOSTICKÉ ODDELENIE
Primár oddelenía
Sekretariát primára
Vedúci laborant
Centrálna karta
Pracovňa lekárov I
Pracovňa lekárov II
Pracovňa lekárov III
Pracovňa lekárov IV
Denná miestnosť laborantov I (služba)
Denná miestnosť laborantov II (služba)
Chirurgické inštrumentárky
Ultrasonografia SONO A
SONO B
Pracovisko I (CT)
Pracovisko II
Pracovisko III
Pracovisko IV
Pracovisko V
Pracovisko VI (USG)
Pracovisko VII
Pracovisko VIII (Angiografia)
Pracovisko IX
RTG zubné (suterén polikliniky)
Popisovňa snímkov
Popisovňa snímkov II, svetlá komora
Technicko-prevádzkový odbor
Správca nemocnice
Oddelenie technických činností
Vedúci
Majster
Dispečer
Dielňa elektro
Dielňa stolárska a vodoinštalačná
Dielňa zámočnícka
Údržba výťahov
Strojovne výťahov (monoblok, evakuačné)
Baterkáreň
Strojovňa bazénu
Strojovňa chladenia a vzduchotechniky
Vzduchotechnika (zimná záhrada)
Vzduchotechnika pre KOSy
Kyslíková stanica
Ozvučovňa viacúčelovej sály
Oddelenie prevádzkových činností
Vedúca a prevádzka
Centrálna šatňa pre pacientov -prízemie (CPO)
suterén
Vrátnica CPO
Vrátnica nemocnice (hlavná)
Vrátnica polikliniky
Vrátnica pavilónu „D“
Vrátnica riaditeľstva, Pažítková 4
Oddelenie registrastúry a archivníctva
Archív
Podateľňa
Podateľňa – faxová linka pre UNB
Podateľňa riaditeľstva UNB, Pažítková 4
Oddelenie tepelného hospodárstva
416
416, 216
417
415
427
445
414
419
418
446
452
426
815
429
450
449
448
458
459
460
453
447
727
456
428
236
739
329
474
378
379, 377
893
135
598, 846
155
198
816
144
848
331
661, 650
701
134
163
117
796
841
937
350
587
798
981
Vedúci
Kotolňa -velín
Vedúci kotolne + laboratórium chemické
Výmenníková stanica
Strojovňa dieselagregátu č. 1
Trafostanica č. 1
Strojovňa dieselagregátu č. 2
Trafostanica č. 2
Dispečing energetiky
Rozdelovač UK -monoblok
326
220
327
370
895
896
828
835
864, 830
411
889
Základná škola
Oddelenie zdravotníckej techniky
Vedúca
Referenti
Faxová linka
Dielňa
Referát centrálnej metrológie
473
373, 374
984
372
371
ŠTÁTNY REGIONÁLNY ZDRAV. ÚSTAV (HYGIENA), Ružinovská 8:
380, 471
Oddelenie výkonov hradených zo zdravotného poistenia
Vedúca
Referenti
Referát platených služieb
Pokladňa platených služieb na CPO
637
612, 861
302
104
Detašované pracoviská:
Nemocnica Podunajské Biskupice, Krajinská 91
Informátor
Denný psychiatrický stacionár Psychiatrickej kliniky
Ambulancia
Pracovňa lekára
Staničná sestra
Sociálna sestra
Ďalšie telefónne čísla sú uverejnené v telefónnom zozname HVPS
a v mennom telefónnom zozname Nemocnice Ružinov
Gerontopsychiatrické oddelenie Psychiatrickej kliniky
Zástupca prednostu kliniky
Pracovňa lekára
Pracovňa lekára
Pracovňa lekára
Pracovňa lekára
Pracovňa psychológa
Vedúca sestra
Staničná sestra
Oddelenie – sestry
Pohotovostný mobil
Ambulancia
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie
Prednosta kliniky -pracovňa
Primár kliniky -pracovňa
Vedúca sestra -pracovňa
Lekárska izba -prízemie
Lekárska izba -2.poschodie
Lôžkové oddelenie -vyšetrovňa
Lôžkové oddelenie -recepcia, staničná sestra
Denná miestnosť sanitárok
Príjmová ambulancia
Pľúcna ambulancia
Pľúcna ambulancia
0918660660
0905694960
0905694417
0905599654
0905599631
0918379651
0918379660
0918379652
0918379656
0918379653
0918379732
0918379650
0918379654
0918379655
0918379659
0918379658
0905694281
0905599756
0905599684
0905695457
0905695348
0905696003
0905696051
0905694825
0905695106
0905695835
0905695617
Pľúcna ambulancia
Gastroenterologická ambulancia
Detská CF ambulancia
Endoskopia
Ambulancia FVP, chloridy v pote
Detská kalmetizácia
0905695760
0905695835
0905699025
0905695045
0905695540
0905694392
Pneumologické oddelenie KPaF I
Ambulancia imunologicko-alergologická a CF
0905 696 194, 0905 695 39
Pivonková 2
Centrum pre chronické kožné ochorenia
43 292 884
Neštátne zariadenia:
ALPHA MEDICAL
Suterén monobloku
Primár oddelenia
Zástupca primára
Kancelária
Vrchná laborantka
Zasadačka -knižnica
Pracovňa lekárov
Pracovňa lekárov
Pracovňa lekárov
Denná miestnosť sanitárov
Laboratórium cytologické
Laboratórium cytologické -pracovňa
Laboratórium nekroptické
Laboratórium špecíálne
Laboratórium bioptické -príjem
Denná miestnosť laborantiek
Pitevňa
Bývalá kancelária pre styk s pozostalými (mimo prevádzku)
579
560
561
575
556
557
558
559
564
569
570
568
572
573, 561
580
562
563
MEDIREX
1.poschodie monobloku
Manažer oddelenia
Pracovňa lekárov
Pracovňa chemikov
Pracovňa vysokoškolákov
Pracovňa vysokoškolákov
Adwia Workcell
Zadávacia miestnosť
268
267
274
292
294
245, 672
280
Laboratórium - akútne
Stála pohotovostná služba
Laboratórium č.1
Laboratórium imunologické
Laboratórium močové
Laboratórium hematologické
Denná miestnosť
Knižnica
NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA
Prízemie monobloku a polikliniky
Vedúci lekár
Vedúca sestra
Pracovňa lekárov
Denná miestnosť
Umýváreň skla
Návesovňa transfúznych prípravkov
Úsek komponentného spracovania TP
Odberový box
Laboratórium odberové
275
278
270
272
642, 344
293
281
43336753, 368
354
367
365
364
363
362, 361
360
359
Vyšetrovňa darcov krvi
Evidencia darcov krvi
Bufet
Virologické laboratórium
Pracovňa lekárov
Špeciálna imunohematológia
Denná miestnosť
Vrchná laborantka
Expedícia krvných prípravkov
Imunohematológia -krvné skupiny
358
43336758, 357
369
339
338
330
334
335
348
43 335 758
NEFROCOMP (dialýza)
747
Dr. MAGNET (magnetická rezonancia)
705
Lekárňe pre verejnosť:
Apotheka (v poliklinikeckej časti)
Charis (v hale monobloku)
821
109
PREDAJŃA BIOPTRAVÍN (stánok č.2)
472
SPODNÁ BIELIZEŇ
320
UPRATOVACIA FIRMA ČaSS
Kancelária
Nočná služba
480
333
Download

(Ru\236inov - oddelenia - internet.xls)