TELEFÓNNY ZOZNAM NSP TRSTENÁ
Spojenie na oddelenia je možné uskutočniť priamo po vytočení čísla: 5307 + klapka príslušného oddelenia
Dispečing DZS
LSPP dospelí
LSPP detská
LSPP zubná
LSPP pohotovostní lekári
Vrátnica
211
425
422
263
285
238
ADMINISTRATÍVA
Riaditeľ NsP
Námestník HTÚ
Námestník LPS
Vedúca sestra NsP
Sekretariát NsP
Centrálny príjem
Hlavný ekonóm
Finančná učtáreň + Ev. majetku
Knižnica
Odborový zväz
OZIŠ
Personálny a mzdový odbor
Personálny a mzdový odbor - vedúci
Pokladňa
Poštové oddelenie
Prevádzkový referent + zásobovač
Prevádzkový úsek + dopr. úsek + BOZP a PO
Referent kontroly + právnik
Servisná dielňa
Sociálna služba
Útvar krízového riadenia
Technicko-investičný odbor
Výpočtové stredisko
Výpočtové stredisko - vedúci
Zasadačka - malá
283
371
409
286
284
290
375
374
402
369
407
219
400
338
383
373
364
406
319
353
204
401
405
354
403
AMBULANCIE
Alergologická ambulancia
Ambulancia ARO
Audiometrická ambulancia
Ortopedická ambulancia
Detská príjmová amb.
Detská špecializovaná amb.
Gynekologická ambulancia
Chirurgická ambulancia
Chirurgická ambulancia - príjmová
Hematologická ambulancia
Detská kardio. + nefro. amb. sestra
Detská kardiologická amb., Detská nefrologická amb.
Interná ambulancia - príjmová
Kardiologická ambulancia, Endokrinologická amb.
Kožná ambulancia
Krčno - nosno - ušná ambulancia
Krčno - nosno - ušná príjmová
Očná ambulancia - detská
Onkologická ambulancia
Pneumologická ambulancia
Psychiatrická ambulancia
Psychiatrická príjmová ambulancia
Ambulancia asistovanej reprodukcie
Spirometria
216
205
241
357
237
423
327
225
240
250
264
368
379
386
267
261
387
326
385
254
313
296
418
391
ARO
Primár oddelenia
Vrchná sestra
ARO - lekári
ARO - sestry
228
208
206
207
DETSKÉ ODDELENIE
Primár oddelenia
Vrchná sestra
JIS - detská
Oddelenie I. poschodie
Oddelenie II. poschodie
Pracovňa lekárov I. poschodie
Pracovňa lekárov I. poschodie
Pracovňa lekárov II. poschodie
Šatňa sestier
234
249
214
215
235
330
328
317
355
FRO
Primár oddelenia
Rehabilitácia - fyzikálna terapia
Telocvičňa
259
359
411
GYNEKOLOGICKO-PôRODNÍCKE ODDELENIE
Primár oddelenia
Zástupca primára
Vrchná sestra + lekárska izba
Cytologické laboratórium
Izba inštrumentárok
Lek. Izba - pôrodnícke odd. - prízemie
Lek. Izba - suterén
Lek. Izba gyn. odd. I. poschodie
Oddelenie I. poschodie
Oddelenie I. poschodie - pacienti
Operačný sál - horný
Operačný sál - dolný
Pôrodná sála
Pôrodnica - matky
Pôrodnica - sestry
Novorodenecké oddelenie
Pracovňa lekára novorod. odd.
Sestra novor. odd. - prezliekáreň
Ultrazvuk
245
388
348
248
342
347
340
389
244
306
341
415
270
243
233
242
260
349
408
HOSPODÁRSKY ÚSEK
Diétne sestry
Údržba - elektrikárska dielňa
Kotolňa
Kotolňa - vedúci
Kuchyňa
Sklad potravín
Nádvorníci
Práčovňa
Údržba - vedúci
Údržba - vodár, strojný zámočník
239
335
344
345
332
339
307
320
334
333
RZP Nižná
NEŠTÁTNE AMBULANCIE
Diabetologická ambulancia - MUDr. Surovčíková
Gastrologická ambulancia - MUDr. Šiška
Ortopedická ambulancia
Urologická ambulancia
Dialýza
Dialýza - Nefrologická amb.
Lekáreň - Mgr. Dlábiková
0917832827
378
365
220
367
399
416
308
HTO
Primár oddelenia
Vrchná sestra
Hematologické laboratórium
Imunohematologické laboratórium
Oddelenie transfúzne
278
331
337
336
271
CHIRURGICKÉ ODDELENIE
Primár oddelenia
Zástupca primára, Vrchná sestra
Izba inštrumentárok
Izba ošetrovateľov
JIS
Lekárska izba
Lekárska izba
Lekárska izba
Nadštandardná izba - pacienti
Oddelenie
Operačná sála - chodba
Operačná sála - lekár
Operačná sála - sestra
Lekárka izba
Šatňa sestier
Oddelenie - pre pacientov
Dokumentačná sestra
221
381
251
329
262
226
232
417
272
222
223
266
224
363
277
227
500
INTERNÉ ODDELENIE
Primár oddelenia
Lekárka izba
Vrchná sestra
JIS - sestry
JIS - lekár
Lekárska izba, Dokumentačná sestra
Nadštandardná izba - pacienti
Oddelenie muži
Oddelenie ženy
Šatňa sestier
Vyšetrovňa
212
269
377
246
247
351
410
213
352
275
253
TaRCH STACIONÁR
252
254
NEUROLOGICKÝ STACIONÁR
Neurologická ambulancia
Neurologická amb.
209
210
PALIATÍVNE ODDELENIE
380
413
390
Lekárska izba
Vrchná sestra
Oddelenie
CT
Oddelenie - pracovňa
CT popisovňa
Primár oddelenia
305
303
304
ODCH
Oddelenie - lekár
Vrchná sestra
Vyšetrovňa ODCH
Primár oddelenia
Lekárska izba
361
393
394
218
217
Lekárska komora
321
OUM
372
PRIAME LINKY NSP TRSTENÁ
324
5307279 Ústavná lekáreň - Fax
502 Fax
OKB
287
265
288
Primár oddelenia
Vrchná sestra
Oddelenie OKB
ORL
Primár oddelenia
Vrchná sestra
Lekárska izba
Oddelenie
Operačný sál
255
276
310
274
376
PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE
Primár oddelenia
Vrchná sestra
Dielňa - psych. odd.
Inšpekčná izba - muži
Inšpekčná izba - ženy
Lekár
Lekárska izba
Lekárska izba
294
295
300
298
293
292
291
299
384
281
229
256
370
323
230
419
Lekár
Bronchoskopia
Dispečing oper str.
RZP
ÚSTAVNÁ LEKÁREŇ
Lekáreň - lieky
Lekáreň - zdravotnícky materiál
Fax
Vedúca lekárne
RDG ODDELENIE
RDG pohotovosť + centrálny RDG
RDG pracovisko
RDG detské + mamograf
RDG archív
Sono
RDG - vedúci asistent
Popisovňa
Sono ambulancia
211
257
5307279
5392449
Download

Telefonný zoznam HNsP Trstená