ABRA Bulletin 2011
Úspech
v súťaži Vodafone
firma roka
ABRA cestuje:
Južná Afrika
Systematicky
k poľudšteniu IT – rozhovor
s Alicou Habartovou
Novinky, ktoré vám
uľahčia život
1
EDITORIÁL GENERÁLNEHO
RIADITEĽA
A NA ČO SAMÔŽETE V TOMTO BULLETINE TEŠIŤ?
Vážení priatelia systémov ABRA Gx, blíži sa
koniec roka a s ním aj najkrajšie a zároveň
najnáročnejšie obdobie v roku. Verím, že si
v tejto slávnostnej dobe nájdete čas na prelistovanie nášho tohtoročného bulletinu, v ktorom
prinášame menej formálny pohľad do sveta
ABRA. Bol to rok náročný a som rád, že ho
môžem ukončiť s vedomím, že sme vám, našim
zákazníkom, opäť pomohli s rozvojom vášho
podnikania.
“
Prečítajte si o tlačovej konferencii, na ktorej sme predstavili bohatú úrodu
tohtoročných noviniek - ABRA E-shop, ABRA iGATE, ABRA Publisher a ABRA
MOS. Zistite, ako vám tieto novinky môžu pomôcť. Nechajte sa previesť
aktivitami, ktoré v súčasnosti prevádzkujeme, zoznámte sa s úspechmi, ktorých
sa nám podarilo tento rok dosiahnuť aj projekty, ktoré podporujeme na poli
spoločenskej zodpovednosti. Zistite, čo je nové v oblasti cloudu, prečítajte si
rozhovor s vedúcou účtovných služieb Lenkou Chocholovou, zoznámte sa
s ABRA tipmi a trikmi alebo sa vydajte s kolegom Petrom Vackom do exotickej
Afriky v obnovenej sekcii ABRA cestuje.
Zoznámte sa s naším novým maskotom ITÝ 1422 v rozhovore s marketingovou riaditeľkou Alicou Habartovou a ponorte sa do predvianočnej nálady na
stránkach zábavy. To a ešte oveľa viac nájdete na stránkach tohto bulletinu.
Záverom si dovolím pridať pár slov k nadchádzajúcemu roku 2012. Médiá
nás prenasledujú s negatívnymi, často nepodloženými prognózami novej
krízy, nepodliehajte tomu! Nebojme sa strašiaka krízy, inovujme, podnikajme,
pracujme so svojimi zákazníkmi - úspechy našich firiem sú len a len v našich
rukách. Budem rád, ak vám ABRA ešte viac pomôže na ceste za lepšími
obchodnými výsledkami, sme tu pre vás!
3
”
Prajem vám veselé Vianoce a v roku 2012 potom veľa úspechov na poli
pracovnom i osobnom.
Martin Jirmann
Tretia priečka zo súťaže
Vodafone firma roka
Systematicky
5
k poľudšteniu IT – rozhovor
s Alicou Habartovou
7
A teraz sa už v pokoji posaďte do svojho obľúbeného ušiaka s hrnčekom
vianočného punču a ponorte sa do čítania.
BLÍŽI SA KONIEC ROKA A S NÍM AJ NAJKRAJŠIE
A ZÁROVEŇ NAJNÁROČNEJŚIE OBDOBIE V ROKU.
ABRE sa vo fiškálnom roku 2011 podarilo vyrásť
o celých 9 %, a aj vďaka tomu sme investovali
masovo do inovácií. Chcel by som vám preto
poďakovať za vašu vernosť i kontinuálnu spätnú
väzbu, ktorá nám pomáha v ďalšom rozvoji.
Z OBSAHU:
12
16
Novinky, ktoré vám
uľahčia život
ABRA cestuje:
Južná Afrika
Odlahčená predvianočná
stránka ítýho zábavy
2
ABRA NA 1. ZASADNUTÍ EURÓPSKEHO
MNOHOSTRANNÉHO
FÓRA PRE E-FAKTURÁCIU
a Európske multilaterálne fórum sa podieľa
na realizácii dôležitej úlohy celoeurópskej
stratégie.
Petr Kuchař k priebehu stretnutia uviedol:
„Bolo zaujímavé sledovať, ako sú niektoré štáty v danej problematike zbehlé
a používajú veľmi pokročilé metódy e-fakturácie, často podporované rôznymi portálmi zriadenými napríklad vládou danej
krajiny, zatiaľ čo niektoré členské krajiny
používajú pre elektronickú fakturáciu iba
“
BOLO ZAUJÍMAVÉ SLEDOVAŤ, AKO SÚ NIEKTORÉ
ŠTÁTY V DANEJ PROBLEMATIKE ZBEHLÉ
13. 9. 2011 sa v bruselskom sídle
Európskej únie uskutočnilo prvé zasadanie Európskeho viacstranného fóra
pre e-fakturáciu. ABRA je dlhodobým
podporovateľom elektronizácie fakturácie,
a tak nie je náhodou, že sme boli pri tom.
Za Českú republiku boli Ministerstvom
vnútra SR nominovaní a prvého rokovania
sa zúčastnili Petr Kuchař, člen vedenia
spoločnosti ABRA Software a.s. a ICT
Únia, a ďalej potom Alexander ŠafaříkPštrosz, predseda FITPRO.
Celá aktivita Európskeho mnohostranného
fóra dlhodobo smeruje ku konvergencii
postupov a formátov a snahe dohodnúť
sa na spoločnej báze použiteľnej ako
cez hranice štátov, tak i jednotlivých
priemyselných odvetví. Táto téma je
predmetom stratégie EUROPE 2020
”
neštruktúrovaný formát PDF. Osobne ma
najviac potešil fakt, že Česká Republika
patrí spolu s Belgickom, Dánskom, Estónskom, Francúzskom, Holandskom alebo
Portugalskom do skupiny pokročilých krajín, ktoré pristúpili k používaniu dátového
formátu na báze UBL 2.0, ktorý v ČR
dostal meno ISDOC a ktorý vznikol práve
v ABRA Software.
OSTRÝ ZVUK TECHNOLOGICKÝCH
NOVINIEK ZNEL JAZZOVÝM KLUBOM
5. 10. 2011 sa v pražskom klube Jazz
Dock konala naša tohtoročná tlačová konferencia, na ktorej sme oficiálne predstavili
rad tohtoročných noviniek uvádzaných
na trh. V bohémskej atmosfére pražského
klubu sa konferencia niesla v neformálnom,
ale technologickom duchu, a vďaka tomu
sme prítomných hostí zoznámili interaktívne
s novinkami tohto roka. Tými sú najmä 4
produkty - ABRA E-shop, ABRA Publisher,
ABRA iGATE a ABRA MOS, ktoré firmám
a podnikateľom pomáhajú k lepším obchodným výsledkom aj vyššej produktivite
práce. Ich krátke predstavenie nájdete
v nasledujúcom článku.
Už pri vchode bol predstavený ABRA
E-shop, z ktorého si novinári mohli vyberať
darčeky, počas konferencie potom v ABRA
Publisher. Ostrý zvuk technologických
noviniek ABRA znel jazzovým klubom
vznikla nová webová prezentácia o samotnej konferencii, ktorej vznik mohli novinári
sledovať priamo na plátne nad pódiom .
Ďalším predstaveným produktom sa stal
ABRA MOS, prostredníctvom ktorého mohli
hostia objednávať cukrovinky ku káve
a sledovať tak proces od objednania až ku
konzumácii priamo na mieste. Poslednou
predstavenou novinkou bol ABRA
iGATE - plne definovateľný portál dostupný
z ľubovoľného zariadenia pripojeného
k Internetu. A nebola by to ABRA, keby sme
neprišli s niečím navyše. Celá konferencia
bola totiž v reálnom čase snímaná na internete, kde máte teraz možnosť zhliadnuť
konferencii zo záznamu. Kliknite na
www.abra-publisher. sk, nájdete tu spomínané stránky konferencie i samotný video
záznam.
3
ABRA 3. NAJLEPŠOU FIRMOU V PRAHE
Spoločnosť ABRA Software sa prebojovala na tretiu priečku pražského
kola prestížnej súťaže Vodafone firma roka. Slávnostné vyhlásenie
výsledkov 6. ročníka krajského kola prebehlo 13. 10. 2011 v pražskom
Slovanskom dome. Prvé tri miesta krajského kola obsadili spoločnosti:
Avast Software, Grada Publishing a ABRA Software.
ABRA Software získala bronz najmä
vďaka svojmu prístupu k inováciám, ale aj
spoločenskej zodpovednosti a edukativním
projektom, ktoré dlhodobo podporuje.
K víťazstvu sa vyjadrila marketingová
riaditeľka spoločnosti, Alice Habartová, ktorá cenu v Slovanskom dome
preberala: ,,ABRA sa zúčastnila súťaže
prvýkrát, tretiu priečku teda považujeme
za obrovský úspech a budeme robiť
všetko pre to, aby sme nepoľavili ako na
poli inovácií a pomôci podnikateľom, tak
na poli spoločenskej zodpovednosti.“
V tohtoročnom šiestom ročníku sa na
území hlavného mesta súťaže zúčastnilo
191 firiem. Z takého počtu vybrať najskôr
desať finalistov a následne tri najlepšie nebolo jednoduché: ,,Porota sa v tomto roku
zišla vo veľmi hojnom počte, výber víťazov
teda nebol jednoduchý. Na druhú stranu
som si istá, že ocenenie sa dostalo do
správnych rúk, čo potvrdzuje aj zhoda porotcov, ktorí zastupujú rôzne podnikateľské
odvetvia“ zhrnula predsedníčka poroty Silvie Horáková, vedúca oblastného predaja
pre malé a stredné firmy spoločnosti ČEZ
Predaj. Cena Hospodárskych novín Vodafone Firma roku 2011 je súťaž určená
všetkým malým a stredným podnikateľom
v Českej republike s obratom do
1,4 mld Kč.
ABRA PODPORUJE PODNIKATEĽOV
Jednou z aktivít na poli spoločenskej zodpovednosti
ABRA Software je súťaž Podnikateľ roka, ktorá vyhľadáva
podnikateľské talenty a pomáha im rásť. ABRA Software
sa opakovane stala hlavným partnerom tejto súťaže.
Súťaž Podnikateľ roka (Entrepreneur Of
The Year ) bola založená spoločnosťou
Ernst & Young v Spojených štátoch
amerických už v roku 1986. Počas svojej
existencie sa rozšírila do mnohých krajín
celého sveta a v súčasnej dobe sa ako jediná svetovo uznávaná súťaž svojho druhu
pravidelne vyhlasuje už vo viac ako 50
krajinách na šiestich kontinentoch. Cieľom
súťaže je ukázať podnikateľskej verejnosti
zaujímavé podnikateľské nápady alebo
príbehy biznismenov, ktorí môžu byť vzorom
pre mladých a začínajúcich podnikateľov.
Medzi hlavné kritériá hodnotenia patrí zaujímavý a originálny podnikateľský príbeh,
strategická orientácia a finančné výsledky
podniku, ktoré sú ukazovateľom zdravia
a rastu firmy, dôležitým faktorom je aj
prístup podnikateľa k inováciám. O víťazoch
bude rozhodovať odborná porota zložená
z významných osobností z akademickej,
podnikateľskej i finančnej sféry.
ABRA Software ako firma ponúkajúca pomoc
na poli systematického rozvoja firiem dlhodobo
podporuje projekty, ktoré oživujú podnikateľské
prostredie a rast firiem. Všetkým nominovaným
podnikateľom držíme palce a tešíme sa na stretnutie
na vyhlásenie v Bratislave vo februári 2012! Viac
informácií nájdete na www.podnikatelroka.sk.
4
zdĺhavého laborovania s ukladaním textov.
Práca s ABRA Publisher je jednoduchá
ako so štandardným editorom textu (napr.
MS Word alebo Writer). Intranet vytvorený
v ABRA Publisher vám umožní zdieľať
informácie vo firme formou noviniek RSS
kanálov, nové informácie budú pre všetkých
zamestnancov ľahko dostupné. K dispozícii
budete mať nástroj pre správu a údržbu
smerníc, nástroj pre zdieľanie informácií
z porád vedenia a pracovných tímov,
zobraziť si budete môcť HR informácie so
zdrojom v informačnom systéme a mnoho
ďalšieho. ABRA Publisher je ponúkaný aj vo
verzii CMS, ktorá je zameraná na tvorbu,
editáciu a správu www stránok. CMS Edition dáva do rúk korporátnemu sektoru profesionálny nástroj na vytváranie atraktívnych
a technologicky kvalitne vystavaných www
stránok. Ďalšie funkcie sú popísané na
www.abra.eu/ Publisher.
MOBILNÝ OBCHODNÝ SYSTÉM (MOS) EVIDUJE A ORGANIZUJE OBCHODNÚ AGENDU
PREDAJCOV V TERÉNE
Úlohou MOBILNÉHO OBCHODNÉHO
SYSTÉMU je evidovať a organizovať
obchodnú agendu predajcov v teréne.
Program zabezpečuje on-line prepojenie
prenosného počítača (predajca v teréne)
s informačným systémom ABRA, čím pre
obe strany zabezpečuje aktuálny prehľad
o predajných aktivitách, predkladá
z centrály zoznam potenciálnych klientov
a ukladá nové dáta z lokálneho zariadenia do centrálnej databázy. Mobilný obchodný systém zaisťuje rýchlosť predaja,
bezpečné uloženie dát a ich aktuálnosť
v ľubovoľný moment. Viac na
www.abra.eu/MOS
PREDSTAVUJEME
Včasné a prehľadné informácie sú
konkurenčnou výhodou. Či už ste malá,
stredná alebo veľká firma, iste cítite potrebu
mať informovaných zamestnancov, ktorí
sa orientujú v zmenách, aktualitách, vnútro
firemných informáciách alebo práve prebiehajúcich marketingových akciách. Ak chcete
ísť cestou Intranetu, tak ako sa rozhodla
ABRA Software, máme pre vás pripravenú
aplikáciu pre jednoduchú tvorbu a správu
zabezpečeného Intranetu. Tvorba a editácia
intranetových stránok je v ABRA Publisher
Intranet Edition ľahká. Užívateľ využíva
editor integrovaný priamo v intranetovej
stránke a môže sa tak sústrediť iba na kvalitu
obsahu a jeho vizuálnu stránku, miesto
ABRA E-SHOP je samostatne dodávaný
modul IS ABRA, ktorý ponúka komplexné
riešenie internetového obchodu. ABRA E-shop
spája v súčasnosti najefektívnejší prostriedok
koncového (B2C) i veľkoobchodného (B2B)
predaja sa silou informačného systému. Spája
celosvetovo najväčší predajný priestor - Internet - priamo s vaším informačným systémom.
Prepojenie dát medzi informačným systémom
ABRA a internetovým obchodom ABRA E-shop
v praxi prináša výhody a úspory, ktoré každý
obchodník ocení: správu dát na jednom mieste,
okamžitú aktualizáciu informácií o skladovej
dostupnosti, pružnú cenotvorbu, rýchlu a automatizovanú reakciu na zaslanú objednávku,
prepojenie s logistickými systémami a ďalšími
systémami kooperujúcich firiem, automatizáciou
pakujících sa činností ai
Úspory získate nielen v priamych finančných
nákladoch na prevádzku, ale aj v minimalizácii
chybovosti pri zadávaní dát a úspore ľudského
času.
Viac na www.abra.eu/e-shop.
ABRA IGATE NÁSTROJ
PRE ROZUMNÉ ZOBRAZENIE DÁT Z ERP
ODKIAĽKOLVEK
KDYKOĽVEK
iGATE je plne definovateľný portál
dostupný z ľubovoľného zariadenia pripojeného k Internetu. Pomocou webového
prehliadača ponúkne okamžitý prehľad
o aktuálnom finančnom stave firmy,
o nevyriešených úlohách podriadených,
o výške pohľadávok, o vyhodnotení predajov tovaru vrátane medziročného porovnania a ďalších užívateľsky definovateľných
parametroch. iGATE môže prezentovať
výsledky celej firmy, jednotlivých oddelení
či samotných pracovníkov; zobrazovať
grafy, tabuľky či ukazovatele KPI zo
všetkých údajov, ktoré sú podstatné pre
konkrétny typ podnikania. Viac na
www.abra.eu / Igate
PREZENTUJEME PRE VÁS
Jeseň sa nesie v znamení noviniek a tak ste sa mohli stretnúť s celou radou prezentácií a workshopov, ktoré prebehli v Prahe
a v Brne. Zoznámili sme vás tak s ABRA E-shopom a ABRA MOSem, na výnimočnom workshope ste sa dozvedeli tohtoročné
novinky k elektronickej fakturácii a do konca roka sa môžete tešiť aj na ďalšie prezentácie, ktoré pomôžu zefektívniť aj vaše
podnikanie:
5.12.2012 Efektívna elektronická fakturácia_ Praha
7.12.2012 Prezentácia produktu ABRA Publisher- Brno
12.12.2012 Prezentácia produktu ABRA Publisher- Praha
Okrem prezentácií a workshopov usporadúvame tiež pravidelné užívateľské a technické školenia, ktorých zoznam nájdete na
www.abra.eu/skoleni/
5
SYSTEMATICKY K POĽUDŠŤENIU IT
ABRA tento rok do ulíc aj webových prehliadačov vyrazila
s novou tvárou svojej reklamnej komunikácie. Nielen o novej
kampani sme hovorili s marketingovou riaditeľkou Alicou
Habartovou.
Rovnako ako sa naše produkty dynamicky
vyvíjaju a neustále modernizujú, chceli sme,
aby aj logo odrážalo postoje a vývoj firmy.
Preto sme logo zdynamizovali a posunuli
ho do „trendy roviny”, ktorá však plne nadväzuje na loga predchádzajúce. Symbol
v logu sa sformoval do pre oko príjeměj 3D
roviny a zároveň je zjemnené tieňom.
V tomto duchu sme navrhli aj logá pre
ABRA G1 až G4 a tiež produktové
symboly nových produktov, opäť s 3D
tieňom vo farbe príslušného produktu. Logá
graficky predstavujeme aj v tomto bulletine,
verím, že sa čitateľom budu páčiť.
Všimol som si tiež pomerne
výrazného vizuálu v podobe
robota vo vašej marketingovej
komunikácii. O čo ide?
Ide o nášho nového maskota, ktorý sa
bude dlhodobo prelínať všetkými uhlami
našej komunikácie. Volá sa Itý 1422
a postupne ho uvádzame do života.
VIAC KREATIVITY
Kto je teda Itý 1422? A prečo to
záhadné číslo na konci?
Je to maskot, ajťák, ktorý má ľudskú tvár
i srdce a je postavený z komponentov IT.
Jeho úloha je rádcovská a hlavne aj ľudská.
Je to niekto, s kým sa stotožní ,,obyčajný”
človek, ktorý za IT a podnikovými systémami
nedokáže vidieť niečo hmotného. Vytvorili
sme ho my, teda ľudia, ajťáci, aby priblížil
náš odbor ľuďom. Má dobré srdce, emócie,
pocity ... proste charakter a nálady ako
každý človek, ale vo svojom počínaní má
jasný systém. A čo sa týka samotného čísla,
rada by som vás odkázala na kvíz v tomto
bulletine, pokiaľ uhádnete, odkiaľ sa číslo
berie, môžete vyhrať zaujímavé ceny.
Nadväzujeme tým na predchádzajúcu kampaň, že?
Áno, presne tak, Itý 1422 sa narodil a vyvinul práve z predchádzajúcej komunikácie.
Nie inak je tomu u nášho Ítýho, je to proste
sprievodca jasným systémom. Pretože mať
systém je základ :-)
ROZHOVOR
Korporátna identita ABRY sa tento
rok vo firme trochu zmenila, prečo
ste sa rozhodli k zásahom do loga?
ABRA SOFTWARE
VYHRALA 1. LIGU ITC
SQUASH LEAGUE
Tím ABRA Software 6. 10. 2011 prevzal pohár pre víťazov prvej ligy
prestížnej súťažia tímov firiem z oblasti informačných technológií , komunikácie a vydavateľstva v squashi a ricochetu.
ABRA Software dlhodobo podporuje squashový tím v súťaži ITC Squash
League, v lige súťažia tímy z oblastí informačných technológií, komunikácie, vydavateľstva. Tím ABRA Software už minulý rok dosiahol na
najvyššiu métu, do tej doby však zbieral úspechy iba v druhej lige, kde
bol dvakrát jej víťazom (2008, 2009 ). Tohtoročné prvé miesto 1. ligy je
teda o to cennejšie, že sa podarilo titul obhájiť
6. 10. 2011 sa v Squash centre PRO-6
v pražských Kyjích konalo vyhlásenie
tohtoročnej jarnej časti ITC Squash League.
Za tím ABRA Software ocenenie prebral
Ladislav Vaníček , kapitán tímu.
6
Ešte by som dodala, že v kampani
ako takej Itý 1422 firmám doporučuje
naše systémy pomocou jednoznačných
a merateľných výhod ktoré tak firmy
získavajú vďaka používaniu našich podnikových systémov. Tak vznikli vizuály, na
ktorých náš Itý radí, ako získať viac peňazí,
času alebo nápadov práve pre vašu firmu.
Ak chcete vedieť viac, navštívte našu mikrostránky na www.abra.eu/ity1422
VIAC ČASU
Takže príbeh je o systémovom
riešení v robotiom obale?
“
VIAC POHODY
JE TO MASKOT AJŤÁK, KTORÝ MÁ ĽUDSKÚ TVÁR
Tak nejako ... príbeh je postavený na tom,
že firma, ktorá vyvíja softvér pre firmy,
ktorým uľahčuje prácu a zefektívňuje
procesy, si zakladá na systematickosti,
ľudskosti a osobnom prístupe aj v odbore,
ktorý nemusí byť každému blízky. Dôležitý
je práve aspekt poľudštenie a roztomilej
hravosti figúrky, s ktorou plánujeme
dlhodobo pracovať. Verím, že sa s ňou
veľa ľudí stotožní rovnako tak, ako sme
si ju obľúbili my. Teším sa, ako bude
firmám radiť a pomáhať k efektívnejšiemu
riadeniu. To je predsa základná úloha
robotov.
Teraz trochu odbočím. Všimol som
si, že využívate v marketingovej
komunikácii billboardy a ďalšie
outdoorové plochy, ale zaznamenal
som kampaň aj na internete. Aké
nástroje využívate a prečo?
VIAC NÁPADOV
ných mesiacoch prebehla pomerne masívna bannerová kampaň na niekoľkých
slovenských ekonomických a technických
internetových portáloch, pripravili sme direct mail, komunikovali sme v PR, po dlhej
dobe prebehla aj tlačová konferencia na
tému nových produktov. Okrajovo potom
využívame aj print alebo 3D reklamy.
V on-line prostredí pracujeme s odbornými servermi, maximalizujeme prácu v PPC
systémoch ako je Google AdWords alebo
Sklik, spolupracujeme na odborných
článkoch alebo externých newsletteroch. A samozrejme veľa využívame
Okrem outdooru využívame samozrejme i ďaľšie nástroje, nie je totiž možné
spoliehať sa len na jeden kanál. V jesen-
”
aj interných nástrojov na našom webe,
vytvorená bola spomínaná mikrostránka
s naším itým 1422, komunikujeme
prostredníctvom mailingov rozosielaných
našim klientom, aktívne pracujeme so
spätnou väzbou napríklad formou online chatu na webe ABRA. Okrem toho
nezabúdame ani na intenzívnu obchodnú
činnosť, pretože priamy kontakt so
zákazníkom a perfektná podpora sú pre
spokojnosť zákazníka to najdôležitejšie, či
už v reklame využijete akýkoľvek nástroj
Čo teda plánujete do budúcnosti?
Aké máte nápady?
Nápadov a vízií máme naozaj veľa.
Všeobecne asi nebudem prezrádzať naše
plány, ale snáď môžem povedať, že Itý
nás bude sprevádzať aj naďalej a že ho
plánujeme zapájať do všetkých aspektov
marketingovej komunikácie. Veľmi sa na
to tešíme. A ak majú naši čitatelia nejaké
návrhy a námety na to, kde by chceli
nášho Itý vidieť, nech mi napíšu, budem sa
tešiť na spätnú väzbu.
Vidím, že sa vaše marketingové
oddelenie určite nudiť nebude.
Máte tiež čas na niečo iné vedľa
práce?
Máte pravdu, práce máme skutočne veľa,
ale našou obrovskou výhodou je jednoducho fakt, že nás to všetkých veľmi baví.
A to je, rovnako ako systém, jednoducho
základ. A ak ma chcete zastihnúť aj inde
než v kancelárii, potom vedzte, že vo
voľných chvíľkach veľmi rada cestujem,
pravidelne zájdem s kolegami na badminton alebo vyrazím za priateľmi alebo za
kultúrou do mesta.
V tom prípade sa teším na kurte!
Ďakujem za rozhovor.
Vidím, že sa posúvate dosť do
on-line prostredia. Súhlasíte teda
s tvrdením, že print je mrtvým
komunikačným kanálom?
Tak ostré slová by som nepoužila. Súhlasím, že je to kanál, ktorý stráca najmä
v našom odbore na dôležitosti, ale aj
tak ho neradno opomínať. Dôležité je
zoptimalizovať všetky kanály a nástroje
a využiť silu komunikácie naprieč marketingovým mixom.
VIAC PEŇAZÍ
7
NOVINKY, KTORÉ VÁM UĽAHČIA ŽIVOT
OD NOVEMBRA BOLA UVOĽNENÁ DO
DISTRIBÚCIE ĎALŠIA CERTIFIKOVANÁ VERZIA
ABRA GX 11.05.08, Z KTOEJ SME VYBRALI
TIETO NOVINKY:
PREDSTAVUJEME
ROZŠÍRENIE STÁVAJÚCICH AGIEND
A MODULOV
• Podpisovanie PDF-dokumentov
• Podpora fulltextového vyhľadávania.
ADRESÁR:
• Pohodlné zadávanie fyzických osôb do
Adresára firiem.
• Do agendy Adresár firiem a Adresár osôb boli
implementované Variantné formuláre.
DOKUMENTY A PRÍLOHY:
• Možnosť elektronického podpisu dokumen
tov zo systémového uložiska.
• V agende Dokumenty bola rozšírená záložka X-Väzby o zobrazenie väzby medzi Dokumentom a odoslaným e-mailom.
E-MAILY A INTERNÉ DOKLADY:
• Do editácie odoslaného e-mailu vo formáte
html pribudla možnosť vkladať obrázky, odkazy a html obsah nahrať zo súboru alebo ho
do súboru uložiť
•
MZDY A PERSONALISTIKA:
• Pri update vylepšené informovanie užívateľa
o zmenách v globálnych premenných
• Podpora pre alternatívne možnosti elektronických podaní na ČSSZ prostredníctvom nového
komunikačného rozhrania VREP (Verejné
rozhranie pre e-Podanie)
NÁKUP A PREDAJ:
• V agende Faktúry vydanej rozšírená záložka
X-Väzby o zobrazenie väzby medzi Faktúrou
vydanou a dokladom Odoslanej pošty.
• Možnosť vystaviť dobropis faktúry vydanej
zadaním celkovej sumy pomocou novej
funkcie rozpočítať v editácii dobropisu.
SERVIS:
• Rezervácia materiálu z montážnych listov
modulu Servis.
• Výrazne vylepšený číselník modelov servisných predmetov automatický import daňových
zálohových listov pri fakturácii servisného listu.
SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO:
• Pripravené inventúry možno teraz začínať
ručne Do čiastkového inventárneho protokolu
doplnená funkcia na pridanie všetkých, pri
inventúre nenájdených, skladových kariet
s kladným stavom.
• Do agendy Skladovej karty (hlavnej), záložka
detail, boli implementované Variantné formuláre.
ÚČTOVNÍCTVO:
• Automatické rozúčtovanie súm pri ukladaní
dokladov.
• Podpora pre uplatnenie odpočtu DPH na
doklade DRC v neskoršom období.
MALOOBCHODNÝ A REŠTAURAČNÝ
PREDAJ:
• Na účtenky je možné tlačiť adresu prevádzky
a čiarový kód slúžiaci k identifikácii účtenky
na kase.
Novinky sú odlišné podľa verzie ABRA Gx a ich
detailný zoznam nájdete v klientskej časti webu
abra.eu
TRENDY 2012
Poďme sa pozrieť na to, čo by v ABRE mohlo byť a snáď aj
bude vo verziách roku 2012.
1 NOVÉ GRAFICKÉ PROSTREDIE
Pre všetkých užívateľov informačných systémov ABRA chystáme veľké
prekvapenie - nové grafické prostredie, ktoré bude pre prácu užívateľsky
prívetivejšie a zároveň dizajnovo úplne omladené, teda krajšie na dotyk,
ako by povedali v reklame. Vývojové tímy ABRA sa v týchto dňoch na veľké
zmeny pripravujú tým, že prechádza na najnovšiu verziu programovacieho
jazyka Delphi XE2, ktorá umožní používať moderné grafické komponenty.
2
ZJEDNODUŠENIE ZÁLOŹKY OBMEDZENIE ZOZNAMU
Obľúbené obmedzenie zoznamu by mala splniť značným zmenám. Mala
by byť prispôsobená intuitívnejšie obsluhu, nebude primárne miestom
definície obmedzenie zoznamu, ale miestom rýchleho zobrazenia často
používaných dát. Záložka bude obsahovať obľúbené položky, odkazy na
poslednej použitej definície atď
3
VARIANTNÉ VSTUPNÉ FORMULÁRE
Iste ste si všimli, že variantné formulárE sa postupne dostávajú do viac a viac
modulov. Vo verzii 11.03 sa objavili v CRM, Servise a Majetku, od verzie
11.05 sú už v Adresári firiem a osôb a na Skladových kartách a náš plán
do verzie 12.03 je mať variantné formulára vo všetkých moduloch ABRY.
Variantné vstupné formuláre umožňujú užívateľovi prispôsobiť si na mieru
vzhľad zadávacích a zobrazovacích formulárov v jednotlivých agendách
systému. Umožňujú oproti súčasným Definovateľným formulárom upravovať
existujúce vstupné formuláre (napríklad obsah záložky Detail). Je teda
možné súčasné vstupné formuláre (dodávané výrobcom) prispôsobiť tak,
aby neobsahovali položky, ktoré nepoužívate. Ďalej je možné upraviť
poradie položiek, prípadne doplniť vlastné. Ako variantný formulár môže
byť riešená celá záložka, napr. celá záložka Detail danej agendy alebo len
niektoré jej časti.
8
ABRA už dlhé roky ponúka službu Vedenia účtovníctva.
O tom, čo všetko služba zahŕňa a pre koho je výhodná, sme hovorili s Lenkou Chocholovou, vedúca divízie Účtovných služieb.
Čo služba Vedenie účtovníctva zahŕňa?
Klientom vedieme účtovníctvo a spracovávame daňové priznania, teda agendu, ktorá
je povinná zo zákona. V neposlednom rade
radíme firmám s podnikovými procesmi a tiež
kompletne vybavujeme agendu Miezd. Klienti
si nás tiež najímajú na nákladovú analýzu,
ale to je už špecialitka, ktorá má úplne individuálne poňatie. Nemala by som zabudnúť
na školenia, ktoré majú veľký úspech najmä
u firiem, v ktorých majú vlastné účtovné oddelenie, a chcú, aby pracovalo efektívnejšie.
Je táto služba závislá na IS ABRA,
musí klient Abru používať?
Nie je to podmienkou, ale je to pre klienta
samotného veľkou výhodou. Vieme s ABROU
veľmi dobre pracovať, všetko sa tak vyba-
Vedeli ste, že ...
Nabízíme speciální balíčky ABRA G1 nebo ABRA G2 v bezkonkurenční ceně
Ponúkame špeciálne balíčky ABRA G1 alebo ABRA G2 v bezkonkurenčnej cene
99 Kč za riešenie pre podporu elektronickej fakturácie ISDOC? Ponuku môžete
prostredníctvom nami vygenerovaného zľavového kódu sprostredkovať vašim
dodávateľom a odberateľom aj vy. Kontaktujte nás! Podmienky nájdete na
www.abra.eu/ke-stazeni/produkty/podpora-elektronicke-fakturace/
vuje rýchlo a efektívne. K tomu klientom
ukazujeme najkratšie cestičky, ako dôjsť
k vybaveniu jednotlivých úkonov. Ak klient
Abru nepoužíva, tak si jeho dáta sťahujeme
do vlastného systému a výstupy následne
poskytujeme späť. V ojedinelých prípadoch
vedieme účtovníctvo aj na iných systémoch,
ale stráca sa z toho ten efekt kompatibility.
Sú vaše služby špecializované na
nejaké odbory?
Sú podnikateľské odbory, v ktorých máme
viac firiem, ale nie je to dané špecializáciou
na daný odbor. Najčastejšie zastúpenie
máme u obchodných firiem alebo firiem, ktoré
poskytujú služby. Služby však ponúkame
všeobecne, nezáleží ani na veľkosti: máme
firmy veľké, stredné, malé s.r.o. i živnostníkov.
U väčších firiem niekedy kombinujeme prácu
miestneho účtovníka alebo pracovníka, ktorý
zadáva doklady, s našou supervíziou a komplexným spracovaním.
“ CHCEME RÁSŤ A TAK SA NENUDÍM
Čo môžete ponúknuť oproti
konkurencii? Čo je vôbec argumentom pre externe vedené
účtovníctvo?
Je to práve dokonalá znalosť ABRY a teda
rýchlosť vykonaných prác. Pre firmy je
obrovskou výhodou, že právne preberáme
zodpovednosť za správne vedené
účtovníctvo vrátane daní. Ak si ale firma
vedie účtovníctvo sama, zodpovednosť
zostáva na šéfovi firmy. U nás je to všetko
v jednom a pritom kompletne preberáme
zodpovednosť za vedenie účtovníctva. Pre
prípad omylu sme samozrejme poistení.
”
Čo vlastne robí vedúci divízie
účtovných služieb?
No, účtovníctvo samotné už moc nerobím. Skôr
zháňam nové obchodné príležitosti, zaoberám
sa poradenstvom, kontrolou spokojnosti klientov a koordináciou tímu. Budujem tím samostatných a zodpovedných pracovníkov, máme
samostatnú metodičku, špecialistu na mzdy
a účtovníčku. Chceme rásť a tak sa nenudím.
Je to zábava?
Samozrejme. Veľmi ma to baví a tak tomu
dávam viac, než by som musela. Ale rada ...
ROZHOVOR
ÚČTOVNÍCTVO PRE VŠETKÝCH
Ďalej sú to znalosti, ktoré sa dajú nazbierať
iba systematickým odbornou prípravou. To sú
ďalšie výdavky, ktoré si môže klient vyškrtnúť,
pretože naši zamestnanci prechádzajú pravidelnými školeniami aj preskúšaniami znalostí.
No a posledné, čo ma v túto chvíľu napadá,
je úspora za samotné pracovné miesto.
9
NAJLEPŠIE DIPLOMOVKY
BOLI OCENENÉ
ABRA Software tento rok už šiestykrát usporiadala súťaž pre študentov
vysokých škôl, Diplomová práca roka. Finálové kolo súťaže a slávnostné
vyhlásenie prebehlo 15. 9. 2011 na plzenskej Západočeskej univerzite.
Tohtoročný ročník hostil dekan Fakulty aplikovaných vied doc. Ing. František
Vávra, CSc. Do Plzne sa zišlo 15 finalistov z celkového počtu 77 prihlásených
študentov. Študenti sa prihlásili z devätnástich českých a slovenských vysokých škôl, štátnych i súkromných. Niektorí študenti na finále pricestovali
z rôznych európskych destinácií, jeden zo študentov obhajoval svoju prácu až
z ďalekého Texasu cez Skype. Finálové kolo súťaže prebehlo v troch súťažných
kategóriách, v ktorých každý z finalistov svoju prácu prezentoval pred odbornou komisiou zloženou z lektorov vysokých škôl a zástupcov IT firiem.
V ŠIESTOM ROČNÍKU SÚŤAŽE DIPLOMOVÁ PRÁCA ROKA SA NA
PRVÝCH MIESTACH UMIESTNILI:
V kategórii Informačná bezpečnosť, štandardy riadenia vývoja systé
mov a medziodborové prístupy
1.
MARCELA ŠIMKOVÁ, VUT BRNO.
Partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť T-SOFT.
2.
V kategórii Podnikové informačné systémy, ostatné IT práce
PAVEL CVETLER, ČVUT.
Partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť ABRA Software.
3.
V kategórii Internet, webové systémy, virtualizačné a cloudové technológie
PAVEL KUKAČKA, VŠE.
Partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť SYSTEMATIQ.
Súťaž Diplomová práca roku 2011 je projektom zameraným na podporu
vysokého školstva a zvýšenie prestíže odboru informačných technológií v ČR
a SR. Kladie si za cieľ umožniť nadaným študentom lepšie vyniknúť a získavať
lepšie uplatnenie v praxi. Vyhlasovateľom súťaže je už tradične spoločnosť
ABRA Software a.s. , spolu vyhlasovateľom je združenie Česká spoločnosť pre
systémovú integráciu.
Víťazi troch kategórií súťaže
Diplomová práce roku 2011,
zľava Pavol Kukačka, Marcela
Šimková, Pavel Cvetler
ZJEDNODUŠENÉ ZADÁVANIE NOVEJ FIRMY (VYUŽITIE IMPORTU ARES)
Pri zadávaní novej firmy do adresára firiem už nie je nutné vypĺňať ručne všetky údaje. Stačí stlačiť
tlačidlo Import z portálu ARES (prístupné je iba v editácIu, teda v rámci opravy údajov firmy, kopírovanie firmy alebo pri zadávaní novej firmy) a zadať IČO firmy alebo názov firmy či časť názvu. ARES je
Administratívny register ekonomických subjektov prevádzkovaný ministerstvom financií, ktorý sprostredkováva zobrazenie údajov vedených v jednotlivých registroch štátnej správy, z ktorých čerpá dáta (tzv.
zdrojové registre). Pre systémy ABRA je využívaný pre dohľadanie podnikateľských subjektov (firiem)
a zistenie základných údajov o nich. Podmienkou použitia tejto funkcie je funkčné internetové pripojenie.
10
BRÁNA PRE ĎALŠIU
PLATFORMU OTVORENÁ
O CLOUDE A JEHO VYUŽITÍ HOVORÍ
PETR KACÁLEK, RIADITEĽ
SPOLOČNOSTI SYSTEMATIQ
Cloud - v posledných mesiacoch
zaklínadlo rôznych odborných
článkov. Vedeli by ste jednou vetou
vysvetliť, čo to vlastne je?
Áno, jedná sa o pomerne často skloňovaný
názov pre prostredie, v ktorom môžem
využívať IT prostriedky a výpočtový výkon
pre svoje aplikácie alebo IT infraštruktúru.
Pôvodná myšlienka vychádza z predpokladu, že nie je podstatné, kde sa geograficky tento výkon nachádza a kto ho s vami
zdieľa, preto už spomínaný názov Cloud.
Je ABRA na Cloud pripravená?
Áno, ABRA je nielen pripravená, ale aj reálne
v Cloude prevádzkovaná. Príkladom môže byť
ponúkaná možnosť prevádzky platformy pre
IS ABRA formou (PaaS-Platform as a service),
čo je jeden z prípadov kedy môžeme povedať,
že ABRA beží v Cloude. ABRA, ako výrobca
informačného systému, sa tak zákazníkovi stará
nielen o funkcionality vlastného programu, ale
aj o bezchybný, a hlavne dobre zabezpečený
chod prostredia, v ktorom sa IS spúšťa.
ABRA G4 od verzie 11.05, ktorá bola
certifikovaná v októbri 2011, podporuje
ďalší databázový server. Po DB Firebird
a Oracle je to server MS SQL. Pracovať
je možné s verziami MSSQL 2005
a novšími, vr. v. Express. Táto informácia
poteší najmä skalných užívateľov produktov Microsoft najmä preto, že MS SQL
lepšie integruje ďalšie MS produkty. Je
nutné dodať, že server od Microsoftu je
jednoduchší na inštaláciu a správu (ak
ho porovnávame so serverom Oracle)
a teda aj lacnejšie na prevádzku, pritom
je rýchlosť s DB Oracle porovnateľná.
Navyše tento server v základnej edícii
obsahuje veľmi praktický generátor
dátových kociek. Čo viedlo vývojové
oddelenie k zapracovaniu podpory
ďalšieho typu servera, nám povedal Petr
Nejedlík, riaditeľ vývojového centra ABRA
Software: ,,Firebird a Oracle sú výborné
databázové stroje, ktoré plne pokrývajú
potreby našich užívateľov. Z technického
hľadiska sme teda rozširovať podporu
Sú teda proklamované prínosy
v praxi skutočne overené? Uveďte
príklad z praxe.
Samozrejme. Dôkazom sú spokojní zákazníci, ktorí dnes ABRU v prostredí Cloude
používajú.
V akom prípade / za akých podmienok by firma mala uvažovať
o cloudovej prevádzke?
o ďalšie DB servery nemuseli. Viedol nás
k tomu skôr obchodný pohľad na vec. Chceme vyhovieť užívateľom, ktorí preferujú
produkty Microsoft, majú na nich postavené celé firemné infraštruktúry a majú
pre ne vyškolené IT odborníkov. V takýchto
prípadoch je táto požiadavka samozrejme
oprávnená. Ďalej nás ovplyvnila spolupráca s firmou FLORES, ktorá svoj nový
informačný systém postavený na jadre
ABRY chce prevádzkovať práve s databázou od Microsoftu. “
Napadajú ma dva pohľady na vec. V prvom
prípade sa jedná o klienta, ktorý nechce
riešiť žiadne starosti okolo prevádzky
každodenného užívania IS. Prevádzkou ABRY
v Cloude sa zbaví zodpovednosti za obstaranie, sprevádzkovanie a prevádzku vlastného
servera a za pravidelný mesačný poplatok sa
do ABRY proste vždy bez problémov dostane.
V druhom prípade môže hrať okrem vyššie uvedeného tiež úlohu počet lokalít, z ktorých potrebuje klient pristupovať do IS. V takom prípade
11
je pre zákazníka prevádzku v Cloude podľa
môjho názoru vždy tou najlepšou voľbou.
Ako sa dá spoľahnúť na
zabezpečenie dát a ich dostupnosť?
Druhov zabezpečenia je veľká rada. Ja teda
popíšem zabezpečenie nášho Cloudu, ktorý
prevádzkujeme práve pre klientov ABRY.
Našou snahou je, aby sme dáta klientov
v Cloude chránili viac než inde. To možno
povedať o fyzickom zabezpečení i ochrane
proti strate či napadnutiu dát. Fyzické
zabezpečenie je zaistené striktným riadením
“
Ako je to s cenovou dostupnosťou?
Prevádzka IS ABRA v Cloude dnes
začína na 690 Kč mesačne za jedného
užívateľa za predpokladu, že klient má
vlastnú licenciu na IS ABRA. Keď uvážite
obstarávaciu cenu technológií, licencií
tretích strán a hlavne náklady na energie a správu takéhoto systému, je cena
viac než priaznivá. Veď bežný server je
schopný spotrebovať elektrickú energiu
za 1500 Kč či miesto odkiaľ potrebujú
IS používať, môže mať prevádzka IS
v Cloude svoje čaro. Tým, že ABRA
ABRA JE NIELEN PRIPRAVENÁ,
ALE AJ REÁLNE V CLOUDE PREVÁDZKOVANÁ
prístupu osôb do dátového centra v spojení
s monitorovaním pohybu každej osoby, ktorá
sa v dátovom centre vyskytuje. Oddelené
umiestnenie dát od fyzického sídla spoločnosti
tiež sťažuje cielené odcudzenia dát, pretože
je pre prípadného útočníka ťažké zistiť, kde
sa dáta nachádzajú. Zabezpečenie proti
elektronickému napadnutiu je už samozrejmou súčasťou všetkých kvalitne postavených
systémov, ktoré pracujú v sieti Internet. To platí
aj pre náš Cloud. Ak však zákazník vyžaduje
vyšší stupeň zabezpečenia, má možnosť sa
pripojiť dátovú linkou, ktorá ho prepojí priamo
s cloudu v dátovom centre. Dátová prevádzka
sa tak úplne vyhne sieti Internet a napadnutie
dát je vylúčené. Vďaka nášmu zabezpečeniu
sú dáta rádovo lepšie chránené, než v bežne
chránených sieťach našich klientov. Pokiaľ
ide o dostupnosť dát, tak tá je naozaj vysoká
vďaka zdvojeniu všetkých dôležitých prvkov
systému a siete. Obdobnú dostupnosť bežná
firma so svojím IT dosiahne len za pomerne
vysokých nákladov. Tu je všetko v cene práve
vďaka zdieľaniu technológií formou Cloudu.
KLÁVESOVÉ SKRATKY
Celý systém ABRA sa dá ovládať klávesnicou, teda bez použitia myši. Prakticky všetky
úkony sa v ABRE dajú vyvolať pomocou klávesových skratiek. To má výhodu najmä tam, kde
sa na obrazovke preskakuje často z miesta na miesto. Zoznam a popis klávesových skratiek
nájdete v Help (F1) informačného systému. Skratky sa tiež automaticky zobrazujú priamo
u tlačidiel v systéme, v žltom poli po nabehnutí myši.
”
je už prístupná cez Internet, nemusíte
všade nosiť svoj prenosný počítač - stačí
ľubovoľné PC pripojené k Internetu.
Navyše ak dôjde k odcudzeniu počítača
s nainštalovanou ABROU, môže to pre
každého podnikateľa znamenať aj rad
existenciálnych problémov.
Možno si prevádzku v Cloude
nejako vyskúšať? Ako by mal
prípadný záujemca postupovať?
Kam volať, kde hľadať ďalšie
informácie?
Áno, prevádzku je možné vyskúšať zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov. Stačí
sa prihlásiť na stránke www.abra eu / PaaS,
tým získate prístup k demoverzii.
Účet bude zriadený na dobu 7 dní
s možnosťou bezplatného predĺženia až
na 30 dní.
Otázky možno zasielať na adresu
[email protected] alebo priamo ma na
[email protected]
ZOBRAZENIE NOVINIEK
A ZMIEN V ABRA GX
Užívatelia majú možnosť priamo zobraziť zoznam noviniek verzie informačného systému,
s ktorou pracujú. Ľahko si tak bez dlhého hľadania zistí, aké funkcie ich systém nanovo obsahuje. Urobí tak kliknutím na symbol pomocníka v hornej lište obohatený o červenú hviezdičku.
Rovnaký zoznam užívateľ vyvolá kliknutím na, ktoré sa zobrazujú na dolnej lište v IS ABRA.
Kliknutím sa otvorí nápoveda systému priamo na stránke zozname noviniek.
12
ABRA CESTUJE
JUŽNÁ AFRIKA – JAR, NAMIBIA, BOTSWANA,
ZIMBABWE, OČAMI PETRA VACKA
Pokiaľ ste v Afrike nikdy neboli a spýtam sa vás, akú máte asi predstavu o krajinách, ako je Namíbia alebo Botswana, asi si predstavíte nehostinnú púšť, teplo, chudobných vychudnutých černochov, možno biedu a chudobu. Možno si
nebudete istí,ako sa tam dohovoríte. Pokiaľ sa ale do týchto krajín vydáte, zistíte, že je to všetko úplne inak.
zvládli sme to nakoniec dobre. Prvé, čo
vás v Kapskom meste zaujme, je Stolová
hora so svojim špecifickým tvarom, ktorá je
viditeľná odkiaľkoľvek z mesta.
Prvú návštevu ale smerujeme na nižší
Signal Hill, z ktorého je pekný výhľad
na mesto a na večerný západ slnka nad
oceánom. Naše stretnutie s miestnymi
obyvateľmi nás milo prekvapilo, cítime sa
tu bezpečne, všetci sú veľmi milí a všetci
hovoria anglicky úplne plynule, teda
lepšie než my. Pripadá mi, že snáď ani nie
som v Afrike. Vraj je to tým, že je tu veľa
lokálnych jazykov a aby sa miestny mohli
vzájomne porozprávať, je ich spoločným
jazykom práve angličtina.
Pre našu dovolenku sme zvolili organizovaný
zájazd miestnej africkej cestovky Nomad
Tour, ktorý začína v Kapskom meste a pomocou špeciálneho vozidla - terénneho trucku
nás prevezie na sever Juhoafrickej republiky,
skrze Namíbiou a Botswanou až do cieľa
v Zimbabwe k Viktóriínym vodopádom.
Začiatok sme si ešte vylepšili o ďalšie dva dni
,ktoré vo vlastnej réžii venujeme spoznaniu
Kapského mesta
a mysu Dobrej nádeje.
Po prílete do Kapského
mesta vyzdvihujeme vopred objednané auto v požičovni. Nebojácne sadám na pravú stranu za volať, pretože v Afrike sa samozrejme jazdí vľavo, a vyrážame
do centra k hotelu, kde strávime prvé dve
noci. Jazda naľavo je pekný adrenalín, ale
Druhý deň vyrážame autom (vľavo) na
juh na mys Dobrej nádeje, respektíve na
najjužnejší bod zvaný Cape Point. Ikeď tu
podľa povesti má sídliť Bludný Holanďan,
nestretli sme ho.
Na spiatočnej ceste pozdĺž východného pobrežia navštevujeme kolóniu
tučniakov,ktorí sa prechádzajú aj po pláži
okolo nás.Večer po vynikajúcej večeri
ochutnávame miestne víno Chardonnay
z révy pestovanej na viniciach za Stolovou horou. Ráno balíme a nasadáme do
trucku, ktorý vyráža na plánovanú dlhú
cestu. Prvým cieľom je po dvoch dňoch
na ceste návšteva Fish River kaňonu
v Namíbii, čo je druhý najväčší kaňon na
svete. Áno správne, tým prvým je Grand
kaňon v Arizone. Tento africký sa mu dosť
podobá, je len menší, v zapadajúcom
slnku nám ukazuje nádherné tvary a farby.
Ďalší presun na sever predstavuje prejazd
púšťou, v ktorej sa tu a tam pri ceste
objavujú prvé zvieratá ako pštrosy, rohatý
orixovia (druh antilopy), divoké kozy
a dravé vtáky. Zaujímavou zastávkou
ďalšieho dňa je malý Sesriem kaňon,
na ktorého piesčité dno sa dá zostúpiť
a prechádzať sa po ňom.
Nasledujúcou atrakciou sú neobviklé
piesočné duny. Na okrajoch dlhé planiny
sú ich desiatky, pre orientáciu sú očíslované
a my zastavujeme pri Dune 45. Sme tu
ešte pred svitaním a šplháme sa pozdĺž
hrany hore. Chôdza v piesku do kopca
13
je celkom náročná. Funíme. Na týchto
dunách je okrem ich veľkostí zvláštne
a nepochopiteľné to, že tu dlhé roky
vydrží stáť, vietor ich nerozfúka ani nikam
neodnesie. Vraj je to tým, že sú vytvorené
vďaka dvom protismerným vetrom - jedenveje od mora a druhý od pevniny. Duny sú
jedny z najväčších a najstarších na svete,
najznámejšia je práve Duna 45, je vysoká
viac než 170 m.
Kúsok odtiaľ potom podnikáme peší výlet
na planinu Sossusvlei, z ktorej trčia čierne
pahýle zvyškov stromov. Pohľad je to takmer hororový.Po obede ideme na vychádzku do púšte,kde nás čaká miestny sprievodca a zaujímavér ozprávanie o živote fauny
v púšti, o púšti samotnej a o pôvodných
Bushmanoch, ktorí v púšti predtým žili. Napríklad chrobáky získavajú vodu zo vzdušnej
vlhkosti prichádzajúcej s vetrom od mora.
Kondenzuje na ich krovkách a kanálikmi
na nich stekák ich ústam. Chrobáky žerú
pavúky, tie žerú jašterice, tie žerú väčšie
zvieratá a tie zase predátori. Je to uzavretý
potravinový reťazec, v ktorom sa voda
opakovane zužitkuje. Piesok cez deň má
80 º C na povrchu, 30cm pod ním má
príjemných 25 º C. Všetko cez deň zalieza
do piesku a v noci zase von. Malí tvorovia
môžu v piesku dýchať, pretože ich dýchacie ústrojenstvo je menšie ako zrnká piesku,
a tak využívajú vzduchu medzi zrnkami
piesku. Zrážky v namibskej púšti boli vlani
3mm za rok, predvlani 12mm, tento rok
už rekordných 300mm. Dážď je pre tvory
v púšti devastujúci. Mokrý piesok je tvrdý
a oni nemôžu cez neho ani dole ani von.
Prílišný dážď veľa živočíchov zahubí,
pretože sa naruší potravinový reťazec.
Pôvodní obyvatelia tzv. Bushmani sa živili
výhradne lovom zveri. Strieľali otrávené
šípy na vzdialenosť 5-10m. Prežitie v púšti
je možné len v malých skupinách kvôli
nedostatku potravy. Keď ulovili zviera,
dokázali zjesťaž 10kg mäsa naraz. Ulovená potrava sa musela ihneď skonzumovať
- jednakaby sa nepokazila, jednak aby ju
nezlikvidovali predátori. Skupina sa musela
rýchlo presúvať za ďalšou potravou. Kto
nestihol ísť so skupinou, bol zanechaný
v púšti. Prežili len najsilnejší. Pri kolonizácii
napádalia zabíjali miestny divoký Bushmani aj samotných kolonizátorov a mnoho
ich tu zahynulo. Kolonisti preto potom lovili
Bushmanov ako zver. Bolo to dokonca
oficiálne povolené, ich tela alebo časti
potom využívali ako trofeje.
Na ďalšej ceste prekračujeme obratník
Kozorožca a prechádzame hornatou
krajinou, aby sme sa dostali až k samotnému východnému pobrežiu, kde je naším
cieľom mestečko Swakopmund. Mesto
Swakopmund bolo založené nemeckými
osadníkmi (mimochodom sa tu veľa hovorí
nemecky,názvy ulíc a ďalšie nápisy vonku
sú často nemecké), ktorí mesto vybudovali
ako hlavný prístav juhozápadnej Afriky.
Veľká premávka prístavu medzi Nemeckom
a jeho kolóniou potom bola dôvodom vzniku samostatného prístavu vo Walvis Bay
vzdialeného 30 km južne, ktorý bol britským majetkom. Pôvodný názov mesta bol
Tsoakhaub, čo v jazyku Nama znamená
,,otvorenie výkalov “, názov vznikol zo
skutočnosti, žerieka Swakop v čase dažďov
naplavuje veľké množstvo bahna, piesku,
vegetácie a zvyškovtiel živočíchov do
atlantického oceánu. Zvykáme si na to, že
v Namíbii stretneme častejšie blonďavého
belocha než černochov. Voľný deň je tu
venovaný voliteľným aktivitám,z ktorých
si vyberáme splavovanie dún nadoske
a jazdu po dunách na štvorkolkách. Oboje
je naozaj super zážitok.Piesočné duny
hneď za mestom sú neuveriteľne farebné, vystupujú zo svetlejšej planiny a celý pohľad pripomína skôr snímky z Marsu alebo Venuše.
Ďalším bodom našej cesty je tzv. ,,Matterhorn Afriky “- žulový masív Spitzkoppe
s najvyšším skaliskom 1784 metrov nad morom, ktorý okolitú krajinu prevyšuje asi o 700
metrov. Medzi zaujímavosti patria veľmi staré
nástenné maľby na žulových stenách. Miestny (čierny)obyvatelia nám okrem vlastivednej
vychádzky s výkladom predviedli famózne
spevácke vystúpenie šesťhlasného zboru.
14
Po presune o niečo viac na sever (teda
bližšie k rovníku - stále sa otepľuje)
kempujeme pri dedine kmeňa Himba
v oblasti Kamanjab. Sú to polo nomádsky
pastieri, ktorý chovajú dobytok a kozy
“
digitálnom fotoaparáte. Ich vzhľad je
charakteristický skromným oblečením
z kozej kože, bohatými ozdobami z mušlí,
medi a železa v závislosti na kmeňovej
hierarchii. Ich typická tmavočervená farba
kože a vlasov je dosiahnutá farbením
pomocou zmesi kozieho masla, popola
a okru (rozomletý okrový kameň), ktorý
ich chráni pred drsnou púštnou klímou.
Obzvlášť veselým zážitkom je rozdávanie nafukovacích balónikov a sladkých
cukríkov malým deťom. Nasledujúce dni
trávime pozorovaním zvierat v safari parku
Etocha. Ideme parkom a každú chvíľu
zastavujeme - zebry, žirafy, rohatý orixovia, springboci (druh antilop) sú kúsok od
nášho trucku. Pozorujeme ich stiahnutými
ŽENY SEDIACE OKOLO OHŇA
VYDÁVAJÚ ZVUKY PODOBNÉ VYTIU ŠAKALA
v miestnej sucheja skalnatej krajine.
Sú jednými z najviac fotografovaných
ľudí na svete a fotografovanieim nielen
nevadí, ale dokonca to majú radi. Radi
sa aj pozrú na výslednú fotku na vašom
”
okienkami. Len z autanie je dovolené
vystúpiť. Pochopiteľne. Zvieratá stretávame
ako pozdĺž cesty, taku napájadiel, kde je
možné zaparkovať a z auta pozorovať
zvieratá, ktoré sa sem chodia napiť. Záleží
na šťastí, či a kohou napájadlá práve
stretnete. Cez deň sú to najčastejšie slony,
zebry a antilopy.Vzácnejšie levy, šakaly,
hyeny a nosorožce.Z parku vyrážame
späť na juh, prechádzame cez hlavné
mesto Namíbie Windhoek, ktoré má asi
230 tisíc obyvateľov a ničosobitného
okrem dobrej večere sme naňom nezistili.
V meste je mnoho budov z doby nemeckej
kolonizácie okolo roku1900. Ďalší presun
nás privádza už na hranice s Botswanou,
kde nás zdržali formality a navyše pri
ďalšej ceste nášmu trucku praskla pneumatika, čo sa síce obišlo bez nehody, ale
výmena gúm nás ešte viac zdržala, a tak
do cieľového kempu dorazíme až večer.
Tu nás čakajú ľudia z kmeňa Krovákou,
aby nám predviedli svoje tance a spevy pri
ohni. Ženy sediace okolo ohňa vydávajú
zvuky podobné vytiu šakala a komplikovaným tlieskaním dávajú základný rytmus.
Muži postojačky dupú v nepravidelnom
rytme nohami a pohybujú sa buď v kruhu
okolo ohňa, alebo smerom k nám a späť.
Na nohách majú omotané prírodné
hrkálky, takže každý krok je sprevádzaný
silným hrkaním. Do toho vydávajú rôzne
hrdelné zvuky, obsahujúce zrejme jednoduchý text v ich reči, ktorý odlišuje jednotlivé piesne od seba. Bolo to zaujímavé, ale
v porovnaní so šesťhlasným spevom pod
Spitzkoppe, nič moc. Ráno sa presúvame
ďalej na východ do cieľového kempu pri
meste Maun neďaleko delty rieky Okavango. Narážame na problém, povodeň
strhla jediný most, a tak nastáva improvizácia a posledných pár kilometrov nás
prevážajú miestny na lodiach. Povodeň
zaplavila okrem iného aj miestnu krokodíliu farmu a tak cestou na lodiach môžeme
vidieť niekoľko menších krokodílov. Pretože
sa nevie, kedy bude most opravený, náš
truck počas dvoch dní, ktoré tu máme
stráviť, vykoná ,,menšiu” obchádzku, aby
sa dostal na druhú stranu. Obchádzka
15
meria 1 660 km (nie, to nie je preklep)
a auto ju za dva dni len tak stihne obísť.
Medzitým sa po prenocovaní v kempe
presúvame do delty rieky Okavango. Tu
pri rieke nás už čakajú miestni domorodci
s desiatkami lodí Mokoro (sú z dreva
stromu Gum), do ktorých po dvoch nasadáme. Tri lode naberajú aj všetko naše
vybavenie- stany, stoličky, riad, potraviny
a ostatné veci. Do ďalších siedmich lodí
sa po dvojiciach skladáme, domorodí
vodiči stoja na zadnej časti lode a dlhými
drevenými tyčami sa odstrkujú od dna.
Ideme cez deltu, okolo nás sú vodné trávy
a medzi nimi veľa kvitnúcich lekien.
Počas dvoch dní, ktoré trávime v divokej
prírode uprostred delty na jednom
z ostrovčekov, vychádzame pozorovať
okolité zvieratá, hlavne zebry, antilopy
a nakoniec aj hrochy. Skúšame si jazdu
na loďkách, kúpeme sa v delte a dozvedáme sa o miestnej prírode a živote
v nej. V mestečku Maun si doprajeme
vyhliadkový let malým lietadlom, z ktorého
pozorujeme deltu z vtáčej perspektívy
a zvieratá, ktoré občas zahliadneme na
ostrovčekoch, vyzerajú ako malé figúrky
na obrovskej šachovnici.
várala občasný dážď, ktorý pozorovateľa
často značne pokropí. Prekrásne pohľady
sú pred západom slnka, kedy sa na triešti
vytvára dúha.
Ďalšia cesta Botswanou prináša prekrásne
pohľady na obrovské stromy baobaby,
ktoré majú kmene s priemerom niekoľkých
metrov a najmä večer v kempe sú nádherne nasvietené.
Poslednou zastávkou v Botswane je safari
park Chobe, ktorý je doménou najmä
slonov, ktorých tu žije asi 50 tisíc. Na prechádzke pozdĺž rieky ich vidíme obrovské
stáda a okrem nich tiež konečne obrovské
hrochy v plnej kráse. Okrem všade prítomných antilop a žiráf sú tu i diviaky, opice
a mnoho obrovských krokodílov.
Finále sa blíži a tak ráno dosahujeme
hranice so Zimbabwe. Colná úradníčka
v jedinom okienku je neuveriteľne pomalá,
samozrejme všetko vypisuje ručne na
papiere. Počítače u vedľajších prepážok
síce majú, ale na nich pustený Explorer
a webové stránky s niečím zaujímavým.
Zimbabwe prešlo v posledných rokoch
ťažkou ekonomickou krízou, takže ich
vlastná mena po hrubej inflácii skrachovala a bola zrušená. Oficiálnou menou
je americký dolár. V posledných dvoch
rokoch čiastočne vďaka nástupu opozície
do vlády sa vraj situácia výrazne zlepšuje.
Pre mňa je trochu nepochopiteľné, že
v Zimbabwe po takejto kríze je pomerne
draho. Nákupy v obchodoch sú len
mierne drahšie ako v Botswane alebo
Namíbii, zato ceny voliteľných aktivít mi
prídu vyložene predražené.
Po rannom prejazde hraníc do Zimbabwe
dorazíme okolo poludnia do mestečka
Victoria Falls a popoludní sa venujeme
návšteve Viktóriiných vodopádov.
Vodopády sú nádherné. Aj keď by touto
dobou mali mať málo vody, vzhľadom
k tohtoročným abnormálnym zrážkam
jej majú skôr viac, a to je pre nás dobre.
Vyzerajú mohutnejšie. Po pešej prehliadke
pozdĺž hrany vodopádov sme sa na ne
pozreli aj z vrtuľníka.
Voda na Victoria Falls padá z veľkej výšky
až 107 m (porovnaj Iguacu 82 m, Niagara 51 m) a hrana vodopádu je široká
1 737 m (porovnaj Iguacu 2 700 m, Niagara 1 203 m). Priemerný prietok vody
má ale najnižší 1 100 m3 / s (porovnaj
Iguacu 1 747 m3 / s, Niagara 2 407 m3 /
s). Voda padajúca z veľkej výšky sa triešti
a vytvára veľa vodnej hmly, ktorú vietor
náhodne vyfukuje z prepadliny vodopádov nahor, aby potom padala späť a vyt-
V záverečný deň sme ešte stihli navštíviť
sloniu farmu a absolvovať prechádzku
na slonoch a tiež sa o nich dozvedieť
zaujímavé informácie. Viete napríklad, že
chobot afrického slona má na konci dva
výstupky alebo ak chcete prsty proti sebe,
takže má dobrý úchopový efekt, dokáže
ľahko zdvihnúť zo zeme vec koncom
chobota? Naproti tomu ázijske slony
majú iba jeden výstupok, a preto veci zo
zeme môžu zdvihnúť jedine tak, že ich
chobotom zospodu podoberú. Dospelý
slon zožerie za deň asi 180 kg potravy,
z toho len veľmi malú časť zužitkuje, asi
100 kg vylúči vo forme veľkých bobkov,
ktoré je možné všade okolo v buši vidieť.
Tráviaci systém teda nemá najlepší.
Termoregulačným systémom sú u slona
uši. Ich veľká plocha je pretkaná zložitým
systémom ciev a slonie plieskanie a mávanie ušami má jednoduchý účel ochladiť
pretekajúcu krv v cievach. To sa mu vraj
darí až o 5 stupňov Celzia. Tvrdá koža
chráni slona pred predátormi i hmyzom,
jej nepriepustnosť zvyšuje často ešte
tým, že sa posypávať blatom, hlinou
a pieskom. Slony sú tiež vraj po delfínoch
druhým najinteligentnejším zvieraťom.
Čo povedať na záver? Celá cesta bola
obrovský a pestrý zážitok, na ktorý
budeme dlho spomínať. Afrika v tejto časti
je veľmi civilizovaná krajina a pôvodné
predstavy o nej sa ukázali ako úplne
mylné.
Takže, poďte tiež!
16
ODLAHČENÁ PREDVIANOČNÁ STRÁNKA
ÍTYHO ZÁBAVY
Milí čitatelia,
Vianoce sa blížia šialenou rýchlosťou posunu pásov, a tak som si hovoril, že by sa vám ku
všetkým tým dôležitým a zaujímavým informáciám z časopisu v tejto hektickej dobe hodil aj
nejaký oddych. Pripravil som pre vás svoj vianočný príbeh, malý kvíz o ceny, ajťácký vtip
a obrázkovú spojovačku. Usaďte sa teda do kresla či kancelárskej stoličky a bavte sa.
Ja si medzitým nalejem pohárik dobrého oleja, premažem si svoj systém a oddám sa
vianočnej pohode. Urobte to isté.
Krásne naolejované Vianoce!
Váš ity 1422
Í T Y H O V T I P:
etu?
Kto vládne sv
em všetko!”
vi
a
,,J
:
Wikipedia
m všetko!”
Google: ,,Nájde
ch.”
poznám všetký
Facebook: ,,Ja
”
ji.
há
v mňa ste
Internet : ,,Bezo
e, ano?!”
ím
oj
ok
tak sa up
Elektrina: ,,No
VA:
TOMU DODÁ
A ITÝ 1422 K
TÉM, IDE
K TO MÁ SYS
INY
A J BEZ ELEK TR
ABRA VIANOČNÝ PRÍBEH
VIANOCE, VIANOCE PRICHÁDZAJÚ, BAVTE SA PRIATEĽIA
Prepojte bodky pre zobrazenie ÍTÝho 1422
NA ZDRAVIE!
Vianočné melódie nás prenasledujú od rána až do večera. Stromček padá, sotva ho
postavíme do stojana. Cukrovinky černajú, pretože premýšľame, či šál pre babičku má
byť naozaj biely. Keď zabalíme stovku darčekov, nevieme, aký balíček komu patrí, a tak
darčeky opäť rozbaľujeme, aby sme celí spotení padli o 3 ráno do postele, na ktorú si
predtým položíme krabicu s vianočnými ozdobami. Pri zabíjaní kapra si umrtvíme i prsty
na ruke. Na vianočnom trhu sa polejeme vareným vínom a kúpime hrnček, s ktorým sa
pošmykne na poľadovici. Pri hádzaní papučou trafíte vázu z dynastie Ming. S jablkom
nakrojíme aj kúsok svojej dlane a chvíľu na to nás rybia kosť donúti zameniť dojemný
príhovor k rodine za dávivý kašeľ. V okamihu rozsvietenia stromčeka vypadnú poistky,
a keď ich nahodíme, rozbalíme darček, ktorý patrí niekomu inému.
A toto všetko by mohlo byť inak, keby ste sa kamarátili so mnou a mali tak k dispozícii
Vianočný modul ABRY, ktorý by aj do najznepokojenejších a zároveň najkrajších
sviatkov v roku vniesol jasný systém. Alebo je to možno úplne jedno, pretože na čo by
ste spomínali, keby tento rok na Vianoce všetko bežalo ako po drátkoch blikajúcich
vianočných svetielok. A tak radšej nepustím Vianočné modul ABRY nikdy zo svojich rúk
a nechám vás sa potácať v chaose a romantike (snáď) bielych Vianoc v ich plnej kráse.
Čo by to inak bolo za Vianoce ...
Tu som pre vás pripravil krátky kvíz o ceny. Odpovedzte na
4 otázky, pošlite mi svoju odpoveď na [email protected],
a získajte tak skvelé ceny! V hre je sada na víno, krásny hrnček
s mojou podobizňou a praktická sada na čistenie obuvi pre
3 vyžrebovaných výhercov.
1
Čo značia číslice v mojom mene?
Z čoho mám vytvorené svoje nohy, teda
2
• pásy?
3
Aké moduly z IS ABRA komunikujú na
vizuály so žiarovkou?
4
Kedy som bol uvedený do prevádzky?
Teším sa na vaše odpovede aj na ďalšie podnety!
Váš ity 1422
TIPY A TRIKY
RÝCHLE HĽADANIE V ADRESÁROCH (VYUŽITIE CALL CENTRA BEZ TELEFONU)
Máte k dispozícii modul Call-centrum a často vyhľadávate údaje v Abre? Poradíme vám, ako na to! V module Call-centrum možno vyhľadávať fulltextovo informácie z adresára firiem i osôb. Stačí zadať meno
a systém dohľadá všetky záznamy, ktoré sú k danému menu priradené. Vyhľadávať je možné podľa mena,
adresy alebo telefónneho čísla, čo najviac využijú ako on-line službu používatelia s napojeným Call-centrom
na ústredňu. Informácie v textoch sú z dôvodu rýchleho hľadania
zbavené diakritiky a sú prevedené na veľké písmená. Informácie
v telefónnych číslach sú zbavené znakov v predvoľbe a medzier.
FULLTEXTOVÉ VYHLADÁVANIE
Užívatelia modulu Call- centrum už poznajú a často využívajú fulltextové vyhľadávanie podľa IČ či obchodného názvu firmy. Od verzie 11.05 však majú všetci užívatelia možnosť plne definovateľného fulltextového vyhľadávania naprieč celým systémom. Nová funkcia dovoľuje optimálne pre každú agendu voliť
položky, ktorými sa fulltext naplní a umožní potom rýchly a efektívny prístup k záznamom celého systému.
PS: nápovedu nájdete na webe ABRA
POUŽÍVANIE ABRA SCHRÁNKY
ABRA schránka je obdobou windowsovej schránky (clipboardu). Dovoľuje uchovávať odkazy na určité záznamy
(a to všeobecne akékoľvek objekty) a ich následné vloženie
do ľubovoľnej agendy a tým vykonať označenie alebo
obmedzenie záznamov podľa objektov uložených v schránke.
Hodí sa napríklad pre úlohy typu: pre vybrané faktúry chcem
všetkým zákazníkom poslať vianočné prianie apod. Jedná
sa o možnosť pokročilého označovania a prenosu označeni
medzi agendami.
ODKAZY
Užívatelia ABRY si medzi sebou možu posielať odkazy, a to
dokonca také, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnym dokladom.
Funkciu užívateľ vyvolá klávesovou skratku Ctrl + M alebo
priamo z agendy Odkazy. Ak stojí užívateľ kurzorom na
doklade, o ktorom chce s kolegom diskutovať alebo ho potrebuje napr. schváliť, vyvolá odkaz pomocou Ctrl + M a v okne
odkazu je už pred vyplnený odkaz na príslušný dokument.
Stačí dopísať text a odkaz odoslať. o možnosť pokročilého
označovaní a prenosu označení medzi agendami.
www.abra.eu
Download

rozhovor s Alicou Habartovou ABRA cestuje