Ušetrite s ATTACKom
akciová ponuka platná do 30.11.2014
Slovenský výrobca tepelnej techniky ATTACK, s.r.o.
pelety
plyn
elektrika
solár
DREVOSPLYŇOVACÍ KOTOL
KOTOL NA BIOMASU
ATTACK DP, DPX
ATTACK PELLET
Palivo: drevo, drevné brikety
a drevné pelety (prevedenie
COMBI Pellet)
Ročné náklady
na kúrenie drevom:
Komfort porovnateľný
so spaľovaním plynu
Palivo: drevné pelety
Ročné náklady
na kúrenie peletami:
*
625 €
*
925 €
www.attack.sk
drevo
Cena výrobku:
už od 1 144 € s DPH
Cena výrobku
už od 3 538 € s DPH
LIATINOVÝ KOTOL
KONDENZAČNÝ KOTOL
ATTACK FD, PELLET
ATTACK Plus
Palivo: drevo, koks, čierne
uhlie, možnosť prestavby
aj na drevné pelety
Ročné náklady
na kúrenie drevom:
Palivo: zemný plyn
Ročné náklady
na kúrenie plynom:
*
770 €
Cena výrobku:
už od 747 € s DPH
*
€
1 173
Cena výrobku:
už od 1 065 € s DPH
* Informatívna hodnota pre rodinný dom s úžitkovom plochou 150 m2, v ktorom žije 4-členná rodina. Ročne sa na vykurovanie spotrebuje 2 674 m3 zemného plynu, resp. 22 300 kWh tepla.
Modelová rada 9000
Modelová rada 8000
Modelová rada 6000
Modelová rada 5000
yyHorák na pelety s plne automatickým riadením prevádzky y
(t. j. zapálením a vyhasnutím), funkciou automatického čistenia
a vlastnou diagnostikou chýb
yy Nerezový horák ATTACK – spaľovacia komora a rošt horáka vyrobené
yyVýkon: drevo 25 kW, pelety 30 kW
z kvalitnej nerezovej ocele
yyÚčinnosť: drevo 90,5 %, pelety 90,4 %
yyVyspelá a moderná elektronika so 6-palcovým dotykovým displejom LAMBDA Touch - najpokročilejšie technológie riadenia procesu
yyInovatívny kombinovaný kotol – 2 prevádzkové režimy – maximálspaľovania pre dosiahnutie vynikajúcich hodnôt emisií a účinnosti
ne pohodlie zákazníka
y
y
Možnosť spustenia, monitorovania, riadenia a vypnutia kotla cez
yyNadštandardne objemná násypka kotla, ktorá zabezpečí dlhšiu
internet a pomocou aplikácie v Smartphone
výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva
y
y
Možnosť umiestnenia zásobníka peliet vedľa kotla, aj mimo neho
yyAutomatické čistenie turbulátorov a peletovej komory – najvyšší
do vzdialenosti 10 m
komfort čistenia
KOMBINOVANÝ KOTOL NA PEVNÉ PALIVO A PELETY
ATTACK WOOD & PELLET
yySuchý plášť umiestnený po obvode celej nakladacej komory –
Kód
zvýšená ochrana proti dechtovaniu komory
25WP
yyAutomatický prechod z prevádzky na drevo na prevádzku na pelety
– flexibilná voľba paliva
PEL5000WP
yy Autom. čistenie roštu nastaviteľné v závislosti od kvality použitých peliet ADF25634
Názov
MOC s DPH
Kombinovaný kotol ATTACK WOOD & PELLET 25
7 487 €
vrátane cyklónu
Zásobník peliet pre vákuový podávač 500 l (P)
455 €
Dopravná hadica peliet ∅ 50 mm (cena/1 m)
7€
yyAutomatické podávanie paliva
yy Autom. čistenie roštu nastaviteľné v závislosti od kvality použitých peliet
yyMožnosť pripojenia rôznych typov podávačov paliva
yyZabezpečovacie prvky zabraňujúce spätnému horeniu, 4-násobné
yyRozsah výkonu: 8 – 30 kW
istenie proti prehriatiu – havarijný, kotlový, spalinový termostat
yyÚčinnosť: 90,6 %
a dochladzovací okruh
yyVysoko účinný rúrkový výmenník osadený špirálovými turbulátoryyMožnosť dokurovania elektrickou špirálou až do výkonu 6 kW, ktorá
mi, ktoré zaisťujú lepší prenos tepla vo výmenníku, vyššiu účinnosť
svojou funkciou môže plniť aj protimrazovú ochranu
kotla, pričom slúžia aj na jeho čistenie
Kód
Názov
MOC s DPH
yyHorák na pelety s plne automatickým riadením prevádzky y
3 538 €
(t. j. zapálením a vyhasnutím), s funkciou automatického čistenia PEL30PLUS Kotol na pelety ATTACK PELLET 30 Automatic Plus
PED150A Dopravník peliet ATTACK 1,5 m Plus
398 €
a vlastnou diagnostikou chýb
PEL5000 Zásobník peliet pre špirálový podávač 500 l (P)
455 €
yyAutomatické čistenie rúrkového výmenníka
536 €
yyAutomatická prevádzka kotla, zaručujúca vysoký komfort obsluhy DPD25120 Ekvitermický regulátor ATTACK REGUMAX –
sada do kotla – SK
yyAutomatické odoberanie popola do výnosného kontajnera
Príslušenstvo ku kotlom ATTACK PELLET 30 Automatic Plus
yyNerezový horák ATTACK – spaľovacia komora a rošt horáka vyrobe- DPP25003 Zmiešavací okruh pre kotly ATTACK PEL30, DP,
286 €
né z kvalitnej nerezovej ocele
DPX 15 – 35 kW – Oventrop (P)
KOTLY NA BIOMASU
ATTACK PELLET 30
yyVýkonová škála: 15, 25, 30, 35, 40, 45 kW
yyÚčinnosť: 90,1 – 91,3 %
yyVylepšená elektronika s plynulou PID reg. otáčok ventilátora na
základe teploty spalín – modifikácie PROFI ver. PID
yyMožnosť spaľovania alternatívnych palív, ako sú jadrá z olív
a kocková drevina, v automatických horákoch s výkonmi 30 a 50 kW
– modifikácie COMBI Pellet
yyModulovateľné otáčky ventilátora – modifikácie PROFI ver. PID
yyOdťahový ventilátor pre rovnomerné a efektívne spaľovanie
a bezprašnú prevádzku
yyAutomatické ovládanie rozkurovacej klapky spojené s otváraním
a zatváraním prikladacích dvierok
yyVysoko účinný rúrkový výmenník „spaliny-voda“ s pohyblivými
turbulátormi
yyObjemná nakladacia komora kotla, ktorá zabezpečí dlhšiu výdrž
vykurovania na jedno naloženie paliva
yyČistenie výmenníka turbulátormi, pohybom páky – čistý
výmenník = vysoká účinnosť = zníženie prevádzkových nákladov,
úspora paliva
Kód
25DPXS
35DPXS
45DPXS
25DPXP
35DPXP
45DPXP
SPLYŇOVACIE KOTLY NA DREVO
ATTACK DPX
Modifikácie splyňovacích kotlov:
yyATTACK DPX 15–45 STANDARD
yyATTACK DPX 15–45 PROFI
yyATTACK DPX 15–50 COMBI Pellet
SPLYŇOVACIE KOTLY NA DREVO
ATTACK DP
Modifikácie splyňovacích kotlov:
yyATTACK DP 25–95 STANDARD
yyATTACK DP 25–95 PROFI
yyATTACK DP 15–50 COMBI Pellet
yyVýkonová škála: 25, 35, 45, 75, 95 kW
yyÚčinnosť: 85,3–86,2 %
yyPlochý rebrový výmenník kotla
yyObjemná nakladacia komora kotla, ktorá zabezpečí dlhšiu výdrž
vykurovania na jedno naloženie paliva
yyOdťahový ventilátor pre rovnomerné a efektívne spaľovanie
a bezprašnú prevádzku
yyMožnosť prikladať veľké kusy dreva, čo zákazníkovi šetrí čas pri
delení dreva, kedy klasickú metrovicu delí len raz na 0,5 m kusy
Názov
Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX STANDARD
Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX STANDARD
Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX STANDARD
Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX PROFI
Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX PROFI
Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX PROFI
MOC s DPH
1 418 €
1 620 €
2 052 €
1 513 €
1 713 €
2 145 €
yy Modulovateľné otáčky ventilátora - modifik. PROFI ver. PID
yyMožnosť spaľovania alternatívnych palív, ako sú jadrá z olív
a kocková drevina, v automatických horákoch s výkonmi 30 a 50 kW
– modifikácie COMBI Pellet
yyKomfort zákazníka, prevádzková spoľahlivosť, jednoduchá obsluha
a údržba
Kód
Názov
MOC s DPH
25DPNS
Splyňovací kotol ATTACK 25 DP STANDARD
1 144 €
35DPNS
Splyňovací kotol ATTACK 35 DP STANDARD
1 340 €
45DPNS
Splyňovací kotol ATTACK 45 DP STANDARD
1 682 €
25DPNP
Splyňovací kotol ATTACK 25 DP PROFI
1 237 €
35DPNP
Splyňovací kotol ATTACK 35 DP PROFI
1 431 €
45DPNP
Splyňovací kotol ATTACK 45 DP PROFI
1 775 €
Príslušenstvo ku kotlom DPX, DP
DPP25003 Zmiešavací okruh pre kotly ATTACK PEL30, DP,
286 €
DPX 15 – 35 kW – Oventrop (P)
DPP25006 Zmiešavací okruh pre kotly DP ATTACK
381 €
45 – 95 kW – Oventrop
Podrobnejšie informácie o výrobkoch a ich parametroch nájdete na našej stránke www.attack.sk, alebo tel. čísle 043/400 31 01.
Modelová rada 6000, 5000
KOMBINOVANÝ KOTOL NA DREVO A PELETY
ATTACK DPX, DP COMBI PELLET
Pre kotol na drevo a pelety ATTACK DPX, DP COMBI
Pellet je predpísaným palivom drevo a pri zabudovaní
plne automatického nerezového horáka drevné pelety. Je
to pokročilé riešenie poskytujúce zvýšený komfort vďaka
plne automatickému horáku na pelety jednoducho zabudovateľnom do kotla a výhodu najlacnejšej tepelnej energie vyrobenej z dreva v splyňovacom kotle.
S možnosťou nastavenia výkonu horáka s automatickým
čistením roštu, automatickým štartom a ukončením procesu
horenia do oceľového telesa DPX, DP, vzniká kombinovaný
kotol na pevné palivo a peletky. Ovládanie kotla je tvorené
regulátorom Profi „PID“ a elektronikou pre horák.
ATTACK PELLET BURNER Automatic sú plne automatické nerezové horáky na drevné pelety s možnosťou
AUTOMATICKÝ LIATINOVÝ KOTOL NA PEVNÉ PALIVÁ
Príslušenstvo ku kotlom
Modelová rada 3000
Modelová rada 3000
ATTACK FD AUTOMAT
yyVýkon: 25 kW • Účinnosť: 90 %
nastavenia výkonu v rozsahu 8 – 30 kW a 15 – 50 kW, automatickým čistením roštu, automatickým zapaľovaním,
kontrolovaným štartom a riadeným procesom horenia.
yyMožnosť jednoduchého zasunutia horáka do kotla pomocou pantografu a tým možná zmena paliva v priebehu 1 minúty
yyZnížené prevádzkové náklady na sezónu vďaka možnosti kombinácie palív
yy Kombinovaný kotol obsahuje: horák, dvierka na horák, pantografový
set (konzola, ramená a dvierka), podávač peliet a 500 l zásobník peliet
Kód
25DPXCP
35DPXCP
45DPXCP
Kód
25DPNCP
35DPNCP
50DPNCP
Názov
MOC s DPH
Splyňovací kotol ATTACK 25 DPXP COMBI Pellet
2 902 €
Splyňovací kotol ATTACK 35 DPXP COMBI Pellet
3 103 €
Splyňovací kotol ATTACK 45 DPXP COMBI Pellet
4 926 €
Názov
MOC s DPH
Splyňovací kotol ATTACK 25 DPNP COMBI Pellet
2 627 €
Splyňovací kotol ATTACK 35 DPNP COMBI Pellet
2 821 €
Splyňovací kotol ATTACK 50 DPNP COMBI Pellet
4 570 €
yyVysoká životnosť liatinového retortového horáka vrátane podávača
z kvalitnej hrubostennej ocele
yyOchrana proti prehoreniu paliva do zásobníka a to aj v prípade
výpadku elektrickej energie
yyÚsporné a ekologické vykurovanie v automatickom režime
yyRegulácia výkonu podľa teploty vykurovacej vody ale i spalín
pomocou zPID
yyMožnosť spaľovania rôznych druhov palív
yyObjemný zásobník zaručujúci prevádzku až 30 hodín pri menovitom
výkone a predpísanom palive
Kotol pracuje len v plne automatickom režime dodávky paliva do horáka pomocou podávača zo zásobníka. Plne
automatické spaľovanie zabezpečuje moderná riadiaca
elektronika, ktorá poskytuje užívateľovi vysoký komfort.
Vďaka automatickej prevádzke podávača paliva je
kotol ideálny na zaistenie stabilnej prevádzky ústredného
vykurovania v priebehu vykurovacej sezóny, rovnako na Kód
Názov
MOC s DPH
pohodlné a cenovo dostupné zásobovanie TÚV v lete.
F5DA25
Kotol na pevné palivá ATTACK FD Automat 25
2 388 €
Pre spaľovanie čierneho aj hnedého uhlia a drevných
Prestavbová sada pre kotol ATTACK FD 5-čl.
1 603 €
peliet slúži retortový horák.
Príslušenstvo ku kotlom ATTACK FD Automat
UK01
Dochladzovací okruh komplet k FD
68 €
yyVysoká životnosť liatinového výmenníka, ktorý je mimoriadne
odolný proti nízkoteplotnej korózii
UK02
Termoregulačný ventil DANFOSS
46 €
yyPlne automatická prevádzka horáka
yy Kompaktný dizajn, jednoduché ovládanie, zobraz. informácií na LCD
yy Automatický štart – zapálenie a ukončenie procesu horenia
y
yAutomatické čistenie roštu nastaviteľné v závislosti od kvality
Modifikácie kotlov:
použitých peliet
yyATTACK FD 20, 26, 32, 36, 42 PELLET
yyPresné meranie intenzity plameňa prostredníctvom fotobunky
yyRozsah výkonu horáka: 8 – 30 kW
yyZabezpečovacie prvky zabraňujúce opätovnému horeniu,
yyÚčinnosť: 88 %
4-násobné istenie proti prehriatiu – havarijný, kotlový, spalinový
Plne automatický nerezový horák na drevné pelety termostat a dochladzovací okruh
s možnosťou nastavenia výkonu v rozsahu 8 – 30 kW s auSTARÁ CENA NOVÁ CENA
Názov
tomatickým čistením roštu, automatickým zapaľovaním, Kód
MOC s DPH MOC s DPH
kontrolovaným štartom a riadeným procesom horenia.
Kotol s automatickým horákom, podávačom 1,5 m a zásobníkom peliet 330 l
Prestavbové sady umožňujú zmenu prevádzky kotla na F4DAPEL Kotol ATTACK FD20 PELLET 4-čl.
2 976 €
2 678 €
spaľovanie drevných peliet aj u všetkých už zakúpených F5DAPEL Kotol ATTACK FD26 PELLET 5-čl.
3 070 €
2 763 €
a inštalovaných kotlov v prevádzke – nielen značky ATTACK FD. F6DAPEL Kotol ATTACK FD32 PELLET 6-čl.
3 159 €
2 843 €
Pri modeloch U22 je potrebné objednať „Dvierka UD“, ktoré sa F7DAPEL Kotol ATTACK FD36 PELLET 7-čl.
3 254 €
2 928 €
vymenia za pôvodné dvierka: U22900 Dvierka UD pre horák. F8DAPEL Kotol ATTACK FD42 PELLET 8-čl.
3 358 €
3 022 €
LIATINOVÝ KOTOL NA PELETY
ATTACK FD PELLET
*
–a1p0latí%na všetky
* Zľav vy ATTACK®
zosta ELLET.
FD P
AKUMULAČNÉ NÁDRŽE
ATTACK
*
–ľa1v0a pla%tí na akpúrki zoaľvkeúkpení
CK®
ená z
* Uved ú nádrž ATTA m ATTACK® na
n
č
k
la
bo
OOD
akumu koľ vek výro LLET Plus, W T,
E
m
P
ý
L
,
k
E
s a
, DP EAT, FD P LE ).
su (DPX
bio­ma T, FD, FD BIOH LLET BURNER
E
& PELLE i BIOHEAT a P
m
k
á
hor
Modifikácie akumulačných nádrží:
yyATTACK AK/AS v objemoch 200 – 5000 l
yyATTACK HR/HRS v objemoch 600 – 2000 l
yyATTACK TUV/TUVS v objemoch 500 – 2000 l
yyATTACK S/SS v objemoch 500 – 2000 l
Spoločnosť ATTACK, s.r.o. je najväčší výrobca akumulačných nádrží v SR a ponúka ich v najširšom sortimente:
Výhody inštalácie s akumulačnými nádržami:
yyVyrovnanie nerovnomerného výkonu kotla a zvýšenie komfortu
yyNižšia spotreba paliva – kotol pracuje na plný výkon, teda
s optimálnou účinnosťou
yyVysoká životnosť kotla a komína – pri prevádzke na plný výkon je
tvorenie dechtov a kyselín minimálne
yyMožnosť kombinácie s inými spôsobmi vykurovania (akumulačná
elektrina, solárne zariadenia)
yyMožnosť kombinácie radiátorov s podlahovým kúrením
Kód
Názov
AK500K
Akumulačná nádrž AK 500
AK800K
Akumulačná nádrž AK 800
AK1000K Akumulačná nádrž AK 1000
AS500K
Akumulačná nádrž AS 500
AS800K
Akumulačná nádrž AS 800
AS1000K Akumulačná nádrž AS 1000
HR600K
Akumulačná nádrž HR 600
HR800K
Akumulačná nádrž HR 800
HR1000K Akumulačná nádrž HR 1000
HRS600K Akumulačná nádrž HRS 600
HRS800K Akumulačná nádrž HRS 800
HRS1000K Akumulačná nádrž HRS 1000
* izolácia v cene všetkých nádrží
STARÁ CENA NOVÁ CENA
MOC s DPH MOC s DPH
524 €
472 €
648 €
583 €
785 €
707 €
711 €
640 €
854 €
769 €
1 004 €
904 €
1 167 €
1 050 €
1 293 €
1 164 €
1 468 €
1 321 €
1 275 €
1 148 €
1 414 €
1 273 €
1 554 €
1 399 €
Podrobnejšie informácie o výrobkoch a ich parametroch nájdete na našej stránke www.attack.sk, alebo tel. čísle 043/400 31 01.
Nástenné kotly
yyAutodiagnostika
yySystém ovládania prípravy TÚV COMFORT / ECO
yyNerezový horák PREMIX
yyOchrana proti zamrznutiu
Modifikácie kondenzačných kotlov:
yyATTACK KZT Plus, KST Plus, KT Plus,
yyOchrana proti zablokovaniu čerpadla
KT Small Plus, COMPACT Plus,
yyÚčinnosť až 109 %
KZT SOLAR Plus, CONDENSING Premium
yyPatentovaný výmenník
Nástenné kotly novej generácie ATTACK Plus sú vyrábané yyInteligentná regulácia OpenTherm
s plynule modulovaným výkonom a sú vhodné na vykuroNázov
vanie systémov v rodinných domoch, bytových ako aj neby- Kód
tových priestoroch, kde sa používa ako palivo zemný plyn. KZTPLUS Kondenzačný kotol ATTACK KZT Plus
KSTPLUS Kondenzačný kotol ATTACK KST Plus
yyPlynulá elektronická modulácia výkonu
KTPLUS
Kondenzačný kotol ATTACK KT Plus
KTSMALL Kondenzačný kotol ATTACK KT Small Plus
yyInteligentná ekvitermická regulácia
MCKPLUS Kondenzačný kotol ATTACK COMPACT Plus
yyMikroprocesorové riadenie
KZTSOLPLUS Stacionárny plynový kondenzačný kotol
yyUloženie prevádzkových dát v pamäti (rozhranie PC)
ATTACK KZT SOLAR Plus
yyPrehľadný digitálny displej
* všetky kotly aj v prevedení na LPG, cena sa nemení
Stacionárne kotly
yyVysoká účinnosť, nízka hlučnosť
yyDvojstupňová regulácia výkonu (PLQ, KLQ, E-aut.)
yyMožnosť pripojenia nadstavby Poloturbo
yyMožnosť pripojenia zásobníka TÚV
Modifikácie stacionárnych kotlov:
yyATTACK EKO, PLQ, KLV, KLQ, E, EZ, P s výkonom yyPlynulá modulácia výkonu (EZ)
9, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 49,9 kW h
Kód
Názov
Kotly novej generácie ATTACK® sú vhodné pre systémy 20KLV
Stacionárny plynový kotol ATTACK 20 KLV
ústredného vykurovania rodinných domov, bytových a ne- 25KLV
Stacionárny plynový kotol ATTACK 25 KLV
bytových priestorov s možnosťou ohrevu úžitkovej vody 30KLV
Stacionárny plynový kotol ATTACK 30 KLV
v kombinácii so zásobníkom TÚV. Odvod spalín je možné 15E
Stacionárny plynový kotol ATTACK 15 E
pripojiť do komína alebo pri použití nadstavby ATTACK SV 25E
Stacionárny plynový kotol ATTACK 25 E
priamo cez obvodovú stenu do vonkajšieho prostredia.
35E
Stacionárny plynový kotol ATTACK 35 E
NÁSTENNÉ PLYNOVÉ KONDENZAČNÉ KOTLY
ATTACK
MOC s DPH
1 699 €
1 324 €
1 165 €
1 065 €
1 886 €
3 504 €
STACIONÁRNE PLYNOVÉ LIATINOVÉ KOTLY
ATTACK
MOC s DPH
698 €
772 €
772 €
752 €
823 €
1 033 €
Predajné a montážne organizácie
BA
BA
KE
KE
KE
KE
KE
KE
KE
KE
KE
KE
KE
KE
KE
KE
KE
KE
KE
NR
NR
NR
NR
NR
Mobil
0905/410 144
0907/760 647
0908/535 856
0903/107 619
0905/170 698
0905/263 938
0905/470 204
0905/752 210
0905/259 236
0905/262 079
0905/529 076
0915/610 282
0905/459 034
0915/231 375
0907/939 490
0905/882 999
0902/206 709
0905/434 002
0905/315 458
0903/636 033
0905/322 010
0911/160 210
0907/133 652
0918/810 763
0905/367 047
0905/526 966
0905/507 291
0905/315 603
0907/388 296
0908/765 205
0905/428 013
0905/784 320
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
TN
TN
Firma
ELCHLAD
Rabb Ján
K. Kútik Gasprojekt
Pavel Bako
Marián Urge
ZILIZI, s.r.o.
Zdenko Tunega
Pavol Daňo
BOSEPO L. Bogyo
Dostál Vojtech
Tóth Zoltán
Libor Dobiš
Vojtech Rosička
Štefan Boros
Petrík Tibor
Fixon Tech
Miroslav Kanči
Marián Kubovič
Norbert Raáb
Prešovský kraj
Ján Brehuv
Plynospol K.Milčák
JURGAS
Plynoservis M.Komár
Martin Čech
Stanislav Vasiľko
GAS-Fér
Dušan Poperník
Marek Matej Plynoma
ERICCO Imrich Varga
Cvaniga Ondrej
Jozef Papcun
Birgas Michal Biroš
Trenčiansky kraj
Ivan Bakyta
Hydrotherm Kobza
ATTACK, s.r.o.
Mesto
Starý Tekov
Velke Turovce
Nové Zámky
Vráble
Nové Zámky
Tešedíkovo
Velčice
Ardanovce
Veľký Lapáš
Bátorové Kosihy
Kolárovo
Preseľany
Chotín
Marcelová
Mužla
Dvory nad Žitavou
Nové Zámky
Chotín
Dolný Pial
Mobil
0908/782 374
0905/383 076
0905/714 196
0905/309 471
0905/623 850
0905/402 580
0905/246 931
0908/764 191
0905/651 982
0907/983 043
0905/343 955
0905/443 762
0905/388 819
0908/783 136
0905/967 020
0944/120 627
0905/643 923
0908/597 731
0949/277 278
Kochanovce
Prešov
Bardejov
Lemešany
Kľušov
Vaniškovce
Baškovce
Svidník
Prešov 5
Galanta
Šuňava
Prešov
Lada
0910/142 335
0903/728 524
0903/630 185
0905/279 284
0905/279 765
0903/641 541
0915/915 915
0905/347 382
0905/263 828
0905/364 980
0905/639 367
0908/839 608
0905/460 136
Lehota p/ Vtáčnikom 0907/575 561
Kľačno
0905/891 182
Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky
Tel: 043 / 4003 101, fax: 043 / 4003 106
E-mail: [email protected]
www.attack.sk
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
Firma
Richard Luhový
Daniel Palko
PERFORM
Vladimír Kováč
Ing. Milan Gurin
PVK Bobok
ZW Energie
Peter Kadlec FER-KAD
DUCOMONT
Jozef Šimora PCHE
Norbert Schmikal
Košík Ladislav
Trnavský kraj
Marián Kopáčik
E.S.O. Rýzek Peter
Zoltán Gyurcsy
Roland Vajas
AMONA
Anton Barčák
Tibor Šoóky
Kiss Ján
Robert Kovár
Cyril Švík
Ladislav Tuman
Kollárik Igor
Žilinský kraj
Myslovič M. Plynoservis
Ján Rugala
J. Hruška HESPO
Pavol Slávik SPS
Cáfal Stanislav
TZB Mikula
Ján Myslovič
M.Matuška KURMAT
Ivan Neboška ELMIX
Stanislav Šimurda
Mesto
Púchov
Považská Bystrica
Prievidza
Skačany
Handlová
Lipník
Jerichov
Nové Mesto n/ Váhom
Sebedražie
Prievidza 1
Podluž.pri Bánovciach
Chynorany
Mobil
0905/367 226
0903/453 400
0903/203 530
0903/470779
0905/732 959
0905/786 018
0903/214 651
0905/153 555
0905/198 984
0905/505 816
0905/305 358
0904/316 491
Majcichov
Senica
Horné Saliby
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Abrahám
Jelka
Veľký Meder
Veselé
Drahovce
Dunajská Streda
Sereď
0917/613 953
0907/277 088
0905/242 846
0918/366 509
0910/951 520
0905/115 438
0903/036 014
0905/296 089
0905/661 790
0905/607 113
0908/201 992
0905/190 822
Martin
Valča
Žilina
Bytča
Martin
Vrútky
Turčianske Teplice
Sučany
Vrútky
Zubrohlava
0907/070 700
0908/907 794
0905/860 318
0908/851 989
0903/534 311
0903/475 387
0905/843 597
0907/131 964
0905/473 736
0904/502 067
Podrobnejšie informácie o výrobkoch a ich parametroch nájdete na adrese www.attack.sk
Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov a zmien uvedených
akcií bez predchádzajúceho upozornenia. Za chyby vzniknuté pri sadzbe a tlači neručíme.
Aktualizácia 09/2014
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
Firma
Mesto
Banskobystrický kraj
DUČE, s.r.o.
Polomka
Ladislav Moravčík
Rákoš
Beata Gyorgyová
Čakanovce
Ondrej Chudic
Klenovec
GAS-KO Kókai Oskar
Jesenské
VKP Pálmai
Tornaľa
J. Pohorelec GAZ mont Očová
Vrbiniak Ľubomír
Poltár
Bratislavský kraj
Jaromír Polčič
Dubová
Ernest Csepy
Zlatná na Ostrove
Košický kraj
Jozef Ivan
Trebišov
Tomáš Eštok
Michalovce
Vámoš Gabriel
Košice
František Kudláč
Sobrance
Jozef Baňacký
Trebišov
F. Helcmanovský
Gelnica
Exoplyn Surmiak
Michalovce
Novogas Mentova
Kráľovský Chlmec
Ivan Bicko
Medzilaborce
SINUS Records
Valaliky
Pavol Hoľan
Sečovce
DAUNI
Malé Trakany
Solartech Oriňák
Krompachy
Peter Beca AZ
Michaľany
Kustván Ján
Košice 2
Imrich Ruščák
Valaliky
Dušan Slaninka
Harichovce
Nitriansky kraj
BENAT-EKO
Gbelce
Eduard Pálesch
Nitrianske Pravno
HS-Mont Š. Hulko
Hurbanovo
INMAT
Solčany
Gasfix
Nitra
Download

attack pellet - GaS