Prehľad domácich spotrebičov
Jeseň – zima 2013
www.bosch-home.com/sk
2 | Nové európske energetické štítky
Väčší prehľad
o menšej spotrebe
Nové európske energetické štítky
Domáce spotrebiče sú zodpovedné za viac ako polovicu spotreby
energie v domácnosti. Tento fakt zaťažuje nielen životné prostredie, ale vzhľadom na stále rastúce ceny elektriny aj rodinný
rozpočet. Zásluhou „nasadenia“ nových, energeticky nenáročných
domácich spotrebičov môžete ušetriť nemalú sumu – a to po celú
životnosť spotrebiča. Preto by ste pri nákupe nového spotrebiča
mali dbať hlavne na nízku spotrebu vody a energie. Práve o týchto
štandardizovaných hodnotách spotreby vody a energie informuje
používateľa od roku 1995 európsky energetický štítok. Technický
pokrok medzitým viedol k tomu, že väčšina spotrebičov zaradených do najúspornejšej triedy spotreby A (resp. pri chladení A+
a A++) je oveľa úspornejšia, ako prikazuje hraničná hodnota triedy
spotreby A. Energetický štítok ako pomocník pri výbere spotrebiča tak stratil svoju vypovedaciu hodnotu, a preto bola potrebná
jeho zmena.
Na novom energetickom štítku zostali základné črty grafického
stvárnenia – sedem farebných pruhov – od červenej po tmavozelenú.
Novinkou je rozšírenie tried spotreby energie o triedy A+, A++ a A+++,
všetky informácie sú vyjadrené piktogramami, sú jazykovo neutrálne
a pri vybraných produktových skupinách sa povinne uvádza aj hlučnosť. Zmenila sa aj metodika uvádzania spotreby vody a energie pri
automatických práčkach a umývačkách riadu – priemerné hodnoty
spotreby sa uvádzajú za rok, nie za jeden prací, resp. umývací cyklus.
Napríklad najúspornejšie umývačky riadu Bosch sú lepšie, ako je
spotreba energie triedy A+++, a dosahujú hodnoty A+++ –10 %.
V oblasti prania dosahujeme hodnoty dokonca A+++ –50 %. Od mája
2013 je povinnosť používať nový energetický štítok na sušičky.
Sušičky Bosch s tepelným čerpadlom dosahujú najlepšie výsledky
a patria do triedy A++.
| 3
Chladiace spotrebiče
V tejto komodite boli súčasné triedy spotreby energie A+ a A++
rozšírené ešte o triedu spotreby A+++. Chladiaci spotrebič
v triede spotreby A++ spotrebuje o 40 % menej energie ako
rovnako vybavený model v triede spotreby A. Pri modeloch
s deklarovanou triedou spotreby A+++ je úspora oproti spotrebičom v triede A 60 %.
★
★
★
★★★
★★★
ENERG
★
★
★
Ι
Y IJA
Značka/názov výrobcu,
označenie modelu
2
Trieda spotreby energie
IE IA
1
A+++
A++
A+
A
B
C
D
1
3
Spotreba energie kWh/rok
(merané v normalizovaných
podmienkach)
4
Hlučnosť pri akustickom
výkone (dB(A) re 1 pW)
5
Celkový objem mraziacich
priestorov (priestory s hviezdičkovým označením)
2
A++
Umývačky riadu
Umývačky riadu boli tiež doplnené o tri nové triedy spotreby: A+, A++
a A+++. Najúspornejšia trieda spotreby energie A+++ je o 30 % úspornejšia ako A, A++ o 21 % a A+ o 11 %. Klasifikácia účinnosti umývania
sa už neuvádza a dochádza aj k zmene počtu priemerných umývacích
cyklov za rok – z 220 na 280. V spotrebe energie je zohľadnená aj priemerná spotreba energie v pohotovostnom režime.
1
2
3
XYZ
Ι
Ι
Ι
Ι
kWh/annum
Ι
6
XYZ L
2010/XYZ
6
7
5
4
YZ L
YZ dB
Celkový objem chladiacich
priestorov (priestory
bez hviezdičkového označenia)
★★★
★
★
★
ENERG
Ι
Ι
6
4
Hlučnosť pri akustickom
výkone (dB(A) re 1 pW)
5
Počet obedových súprav
(štandardné množstvo)
6
Trieda účinnosti sušenia
7
Spotreba vody v l/kWh
(280 umývacích cyklov)
8
Označenie úpravy
6
4
5
Sušičky bielizne
Energetický štítok je novo rozšírený o triedy spotreby A+, A++
a A+++. Najúspornejšia trieda A+++ je až o 63 % úspornejšia ako
trieda spotreby A. Sušičky označené A++ spotrebujú až o 51 %
menej energie ako spotrebiče v triede A. Trieda spotreby A+ je
o 35 % úspornejšia ako trieda A. Na výpočet ročnej spotreby
energie sa používa pri všetkých druhoch sušičiek (na základe 160
ročných cyklov) štandardný program na bavlnu s polovičnou
a plnou náplňou. Zohľadnená je aj spotreba v pohotovostnom
režime. Novinkou na štítku je aj dĺžka trvania štandardného
programu na bavlnu.
1
Značka/názov výrobcu,
označenie modelu
2
Trieda spotreby energie
2
Trieda spotreby energie
1
3
Spotreba energie kWh/rok
(220 pracích cyklov)
3
Spotreba energie kWh/rok
(160 umývacích cyklov)
2
4
Hlučnosť pri akustickom výkone
(dB (A) re 1 pW) počas fázy
prania a odstreďovania pri
normaliz. programe bavlna
60 °C/max. množstvo bielizne
4
Hlučnosť pri akustickom
výkone (dB(A) re 1 pW)
5
Maximálna náplň v kg
6
Trvanie vyrovnávacieho
programu v min.
7
Druh sušičky
8
Trieda účinnosti sušenia
IE IA
XYZ
kWh/annum
Y, Z
kg
5
Trieda účinnosti odstreďovania
6
Maximálne množstvo bielizne
7
Spotreba vody v l/kWh
(220 pracích cyklov)
8
Označenie úpravy
Ι
5
1
ABCDEFG
A++
3
XYZ
kWh/annum
7
6
5
4
XYZ
Y, Z
XX
4
YZ dB
8
Spotreba energie kWh/rok
(280 umývacích cyklov)
Značka/názov výrobcu,
označenie modelu
A+
Ι
VWXYZ
3
2
Ι
Ι
L/annum
Trieda spotreby energie
1
Y IJA
3
7
2
8
A+++
A++
A+
A
B
C
D
2010/XYZ
7
7
★★★
Značka/názov výrobcu,
označenie modelu
3
Označenie úpravy
Automatické práčky
Nový energetický štítok pre automatické práčky dostal hneď tri nové
„písmenká“: A+, A++ a A+++! Model A+++ spotrebuje o 32 % energie
menej ako spotrebič triedy A, model A++ spotrebuje o 24 % menej
ako model A, model A+ spotrebuje o 13 % menej ako model v energetickej triede A. V spotrebe energie je zohľadnená aj priemerná
spotreba energie v pohotovostnom režime. Ďalšou zmenou je
metodika merania spotreby energie, ktorá najnovšie nepozostáva len
z merania spotreby pri maximálnom množstve bielizne a 60 °C, ale
teraz aj pri teplotách 60 a 40 °C a s maximálnym a polovičným množstvom bielizne.
★
★
★
1
YZ dB
min/cycle*
ABCDEFG
8
kg
dB
4 | Green Technology Inside
Technológia, ktorá nám uľahčí
nielen bežný deň, ale aj našu
budúcnosť
Green Technology je synonymom pre životnosť, efektivitu
a transparentnosť, ako napríklad ekonomické zaobchádzanie
so zdrojmi a s energiou. Táto myšlienka je pre nás zásadná
a snažíme sa ju uplatniť vo všetkých oblastiach!
Zodpovednosť
Úctivé súžitie človeka s prírodou vždy ovplyvňovalo povahu
značky Bosch. Táto zásada je pre nás povinnosťou a podnetom
zároveň, aby sme vyvinuli energeticky úsporné, ale výkonné
spotrebiče. Známka „Green Technology Inside“ označuje naše
veľmi šetrné technológie, ktoré zlepšia nielen našu budúcnosť,
ale aj kvalitu nášho bežného života.
Green Technology Inside
Touto známkou oceňujeme tie spotrebiče, ktoré vďaka svojej
„ukážkovej“ technológii aj pri plnom nasadení deklarujú výnimočnú spotrebu energie, vody alebo ostatných prírodných
zdrojov. A ktoré – ako všetky domáce spotrebiče Bosch – boli
vyrobené podľa tých najprísnejších ekologických kritérií.
Účinnosť
Vďaka ukážkovým technologickým novinkám vyvíjame tie najšetrnejšie a zároveň najvýkonnejšie domáce spotrebiče. Preto
umývačky riadu ActiveWater dokážu umyť dokonca 13 obedových súprav so spotrebou vody 6,5 litra a spotrebou energie pod
1 kWh, a to ich zaraďuje do triedy spotreby energie A++. Naše
automatické práčky a kombinácie chladnička/mraznička v triede
spotreby energie A+++ patria k najúspornejším na svete. Netreba
sa odvolávať na jednotlivé príklady – viac ako 40 našich patentov
sa orientuje na ochranu životného prostredia.
Obsah
2
4
8
18
24
34
46
50
54
66
Nové energetické štítky
Úvod
Automatické práčky
Kondenzačné sušičky
Chladiace spotrebiče
Umývačky riadu
Voľne stojace sporáky
Zabudovateľné spotrebiče
Malé spotrebiče
Servis
| 5
6 | Úvod
| 7
To sú tie detaily,
ktoré skrátka urobia
život exkluzívnejším
Doma chceme jediné: cítiť sa dobre. Preto vám Bosch ponúka
domáce spotrebiče radu EXCLUSIV, ktoré vás dokonale presvedčia
vďaka svojej inovatívnej technológii, perfektnej kvalite
a nadčasovému dizajnu.
Sortiment EXCLUSIV
V snahe ponúknuť svojim zákazníkom vždy to najlepšie sme pre
našich partnerov Maloobchodného klubu vyvinuli špeciálny sortiment, ktorý vás presvedčí svojím výkonom, energetickou nenáročnosťou, vysokou kvalitou a jednoduchou obsluhou. Dodatočne
so sebou prináša inovatívne technológie a výbavu, vďaka ktorým
bude váš život jednoduchší a pohodlnejší. Tieto spotrebiče
nájdete výhradne u našich špecialistov, ktorí vám ponúkajú nielen
špičkové spotrebiče, ale aj servis, aký nikde inde nenájdete.
Číslo 1 v Európe
Chladničky, automatické práčky, sušičky, umývačky, malé spotrebiče či zabudovateľné spotrebiče od Bosch nájdete všade
na svete. Tento úspech sme dosiahli vďaka vytrvalému zdokonaľovaniu našich produktov. Naša snaha o kvalitu a technickú dokonalosť bola hneď od začiatku jedným z prvoradých bodov našej
filozofie podnikania. Verní požiadavke zakladateľa Roberta Boscha
„Technika pre život“ uľahčujú domáce spotrebiče Bosch každodenné starosti a prispievajú ku kvalitnejšiemu spôsobu života.
A práve vďaka tomu sa meno Bosch už vyše 75 rokov spája s inovatívnym vývojom, technickou kvalitou a so spoľahlivosťou.
Aj preto je značka Bosch vedúcou značkou medzi domácimi
spotrebičmi v Európe.
8 | Automatické práčky
Automatické
práčky
| 9
10 | Automatické práčky
Prvotriedne v každom detaile...
| 11
Technológia ActiveWater TM
Dva senzory a inovatívny prací bubon Vario
sú absolútnymi majstrami v úspore vody.
Prietokový senzor a senzor, ktorý meria
stojatú vodu v bubne, sa spoločne postarajú
o to, že sa vždy použije presné množstvo
vody – v závislosti od druhu bielizne a jeho
množstva. Vďaka konštantnému rozloženiu
vody a vodnému kúpeľu v pracom bubne
Vario sa aktívne a efektívne využije každá
kvapka.
Bezstupňová množstvová automatika
Senzor vodnej hladiny meria prostredníctvom tlaku vody v najnižšom bode bubna
presný stav vody. Súčasne prietokový senzor
presne meria, koľko vody sa do práčky
napustilo. Množstvo vody sa automaticky
mení v závislosti od množstva bielizne, druhu
textílie a nasiakavosti. Obidva senzory majú
za úlohu napustiť do práčky len také množstvo vody, aké je naozaj nutné pri aktuálnom
množstve bielizne.
Prívod vody cez manžetu
Za získanie najlepších výsledkov prania nie je
zodpovedné len množstvo vody. V nových
automatických práčkach Avantixx 7 preteká
z veľkej časti voda do bubna otvorom v manžete. Tak je bielizeň navlhčená rýchlejšie
a rovnomernejšie.
Detská poistka
Detskou poistkou môžete svoju automatickú
práčku zaistiť pred nechcenou zmenou
nastavených funkcií a zabrániť tak nežiaducim zásahom do priebehu programu.
Samočistiaca komora na pracie prostriedky
Po každom pracom cykle dôjde k automatickému vypláchnutiu komôr na pracie prostriedky. Vďaka tejto prevratnej inovácii vám
odpadá komplikované a nepríjemné čistenie
priehradky od zvyškov pracieho prostriedku.
Kontrola nevyváženosti
Kontrola nevyváženosti je elektronický
programový systém, ktorý trvale sleduje čo
najpresnejšie každé odstreďovanie. Ak zistí,
že bielizeň nie je rovnomerne rozložená,
prispôsobí priebeh odstreďovania a odstreďuje trvalo s maximálnym možným počtom
otáčok.
Úspora spotreby energie až 20 %
Úspora energie nie je len nejakým módnym
trendom, dnes je nevyhnutnosťou – v záujme
životného prostredia i vašej peňaženky.
A preto Bosch prichádza s novými automatickými práčkami na 7 kg, ktoré vykazujú až
o 20 % nižšiu spotrebu energie než automatické práčky v triede spotreby energie A.
Spotreba energie sa pri týchto vybraných
modeloch znížila na neuveriteľných
0,15 kWh/kg. Na porovnanie, automatická
práčka v triede spotreby energie A má
spotrebu 0,19 kWh/kg. Takýmto spôsobom
významne prispejete nielen k ochrane
životného prostredia, ale aj k zvýšeniu svojho
rodinného rozpočtu.
Niekoľkonásobná ochrana proti škodám
spôsobeným vodou
Automatické práčky Bosch sú vybavené
systémom niekoľkonásobnej ochrany proti
škodám spôsobeným vodou. Ide o kombináciu niekoľkých technicky náročných opatrení:
prívodná hadica testovaná na sedemnásobok
prevádzkového tlaku, ochrana pred pretečením, ktorá zabraňuje akémukoľvek nekontrolovanému zvýšeniu vodnej hladiny, absolútne
bezpečný rozvod vody vo vnútrajšku spotrebiča, elektronické uzamknutie dvierok, vylučujúce ich otvorenie počas celého pracieho
programu. Za predpokladu, že je spotrebič
bezchybne pripojený, zaručuje tento systém
spoľahlivú ochranu proti škodám spôsobeným vodou. Za to ručí firma Bosch.
AquaStop so zárukou
Systém AquaStop vás bezpečne ochráni proti
škodám spôsobeným vodou. Zaistí to celý
rad spoľahlivých a vzájomne zladených opatrení: bezpečnostný ventil na vodovodnom
kohútiku, prívodná hadica s automatickým
odľahčením tlaku a s prídavnou bezpečnostnou hadicou, vaňa práčky s plavákovým spínačom a s ním synchronizované vypúšťacie
čerpadlo, ktoré sa zapína automaticky. Tento
systém zaručuje stopercentnú ochranu proti
škodám spôsobeným vodou – a firma Bosch
za to ručí počas celej životnosti práčky!
Extra krátky 15´
Každý, kto má rodinu, chce čo najviac času
stráviť so svojimi blízkymi, a nie s horou špinavej bielizne. Dobre, že teraz existuje prací
program na 15 min. Program extra krátky
15´ vyperie 2 kg bielizne za neuveriteľných
15 min. – hlavné pranie, plákanie a odstreďovanie. Tento program ocenia nielen rodiny,
ale aj športovci, ktorí sú nútení svoje obľúbené tričká prať často, aj keď nie sú veľmi
špinavé.
Systém 3D AquaSpar
Systém 3D AquaSpar ponúka hneď trikrát
optimalizovaný proces. Po prvé, prispôsobuje pohyb bubna a účinok odstreďovania
presne vašej bielizni. Po druhé, bielizeň sa
vďaka kaskádovému namáčaniu prevlhčí
ešte rýchlejšie. A po tretie, „plnoprietokový“
bubon s dierkovanou zadnou stenou prispieva k stálemu a intenzívnemu prevlhčovaniu bielizne.
Množstvová automatika
Časy, keď ste pre úsporu každej kWh museli
napratať práčku na prasknutie, sú vďaka
množstvovej automatike definitívne preč.
Množstvová automatika prispôsobuje spotrebu vody a čas pláchania presne množstvu
bielizne v práčke a stará sa o to, aby bolo
použité len také množstvo vody a energie,
aké aktuálna náplň vyžaduje. Vďaka tomu
vyperiete aj malé množstvo bielizne naozaj
ekonomicky.
Rozpoznanie peny
Ak by došlo napr. k predávkovaniu pracieho
prostriedku, a tým k zvýšenej tvorbe peny,
elektronika tento stav zistí a zabráni mu
automatickým prispôsobením programu:
obmedzí pohyby pracieho bubna a zaradí
do cyklu dodatočné pláchanie. Tak zabráni
prípadným kožným reakciám a vyrážkam.
Jednoduché žehlenie
S automatickou práčkou vybavenou touto
funkciou môžete tvorenie záhybov na bielizni
obmedziť stlačením jediného tlačidla. Bielizeň sa odstreďuje prerušovane, takže môže
niekoľkokrát zmeniť svoju polohu. Navyše sa
bielizeň ešte raz našuchorí odstreďovaním
prispôsobeným textilnému materiálu a šetrnými pohybmi ku koncu pláchania. Výsledok:
menej záhybov uľahčí žehlenie bielizne.
12 | Automatické práčky
VarioPerfect
Vďaka VarioPerfect máte vždy na výber: prať rýchlo alebo ekonomicky! Špeciálne funkcie SpeedPerfect alebo EcoPerfect môžete
kombinovať so všetkými štandardnými programami – okrem vlny
a extra rýchleho 45´.
S funkciou EcoPerfect spotrebujete o 20 % menej energie, než
je deklarovaná trieda spotreby energie A. Vďaka tlačidlu SpeedPerfect ušetríte až 60 % pracieho času. A výsledky prania sú vždy
100 %. Vždy sme chceli práčku, ktorá by bola ideálna pre každého:
pre vás aj pre životné prostredie.
Prací bubon Wave
Vynašli sme nový prací bubon, aby vaša bielizeň vydržala dlhšie
ako nová. Antikorový bubon Wave, vďaka jedinečnej štruktúre
nopovitých prelisov a asymetrických unášačov, umožňuje nielen
jemné a šetrné pranie, ale zároveň aj intenzívne pranie. Pri zvolení
jemných pracích programov sa ploché strany prelisov a asymetrických unášačov postarajú o šetrné pohyby bielizne v bubne. Pri
zvolení štandardných programov je bielizeň pomocou otáčania
bubna vedená po spádových stranách unášačov a prelisov – tak
dosiahneme intenzívnejšie pranie a odstránenie aj tých najzákernejších škvŕn.
Elektromagnetická zámka s funkciou re-load
Vďaka inovatívnej elektromagnetickej zámke s funkciou re-load
nielenže môžete ihneď po dokončení programu svoju bielizeň
vybrať, ale aj počas prania prerušiť program jednoduchým stlačením tlačidla, pohodlne otvoriť dvierka a vybrať zabudnutú červenú
ponožku z prania hodvábnych košieľ. Ak budete chcieť program
prerušiť v momente, keď práčka odstreďuje, plynule zníži počet
otáčok až do úplného zastavenia. Potom stačí aktivovať funkciu
štart a práčka pokračuje presne v tom momente, kde ste ju
prerušili.
Prací bubon VarioSoft
Antikorový bubon VarioSoft umožňuje vďaka jedinečnej štruktúre
kvapkovitých prelisov a asymetrických unášačov nielen jemné
a šetrné pranie, ale súčasne aj intenzívne pranie. Pri zvolení
jemných pracích programov sa ploché strany kvapkovitých prelisov
a asymetrických unášačov postarajú o šetrné pohyby bielizne
v bubne. Pri zvolení štandardných programov sa bielizeň pomocou
otáčania bubna vedie po strmých stranách unášačov a kvapkovitých prelisov – tým je pranie intenzívnejšie a odstránia sa aj tie
najzákernejšie škvrny.
| 13
… prvotriedne vo výsledkoch
Program vlna/ručné pranie
Časti odevov z vlny alebo iných chúlostivých materiálov sú pri práčkach Bosch „v tých najlepších rukách“. Obzvlášť šetrný program
vlna/ručné pranie perie len rýchlosťou 27 otáčok za minútu (normálne: 50 otáčok/min.) a využíva len mierne pohyby pracieho
bubna s vhodnými prestávkami. A aby si vlnená bielizeň uchovala
svoj pekný tvar, nasleduje na konci programu šetrné odstreďovanie
na vlnu. Ušetríte si tak v budúcnosti ručné pranie.
Program predpranie
Pri obzvlášť silne zašpinenej bielizni odporúča Bosch zaradiť
program predprania. Bielizeň sa tak ešte pred vlastným praním
namočí do mydlového roztoku, takže sa pri nasledujúcom pracom
programe jednoduchšie odstraňujú odolné škvrny.
Program hodváb
Háklivé textilné materiály môžete bez obáv zveriť špeciálnemu
programu na pranie – hodváb.
Program mix
Tento program sa hodí v prípade, že chcete prať spolu mierne špinavú bielizeň alebo nové oblečenie z rôznych druhov materiálu.
Program Sensitive
Pranie háklivých textilných materiálov môžete bez obáv zveriť
na starosť programu na jemnú bielizeň.
Program škvrny/intenzívny
Pre práčku Bosch nie sú žiadnou prekážkou ani škvrny. Pomocou
tlačidla na škvrny si jednoducho predĺžite čas prania. A čo robiť
s mimoriadne odolnými škvrnami? Do pravej vyplachovacej priehradky nasypete soľ na odstraňovanie škvŕn a stlačíte tlačidlo
škvrny.
PowerWash 60´
Pre tých, ktorí majú veľa bielizne, ale málo času, prichádza Bosch
s prevratným riešením: PowerWash 60´. Vďaka tomuto programu
môžete až 5 kg stredne zašpinenej bielizne vyprať v priebehu jednej
hodiny. Výsledok je dokonale čistá bielizeň v pracej účinnosti A.
AntiVibration Design™
Nový špirálovitý dizajn bočných stien neslúži len ako dekorácia.
Inovatívna štruktúra zvyšuje stabilitu a redukuje vibrácie pri odstreďovaní. Optimálna izolácia zvuku ešte viac tlmí nepríjemný hluk.
14 | Automatické práčky
Automatická práčka Avantixx 7 VarioPerfect
WAQ 28491
Energia
Automatická práčka Avantixx 7 VarioPerfect
WAQ 28341
Energia
Odstreďovanie
Odstreďovanie
AquaStop
AquaStop
výbava EXCLUSIV
– systém WaterPerfect s prietokovým senzorom
– AquaStop so zárukou
– elektromagnetická zámka s funkciou re-load
– inovatívny prací bubon WaveDrum
výbava EXCLUSIV
– systém WaterPerfect s prietokovým senzorom
– AquaStop so zárukou
– elektromagnetická zámka s funkciou re-load
– inovatívny prací bubon WaveDrum
Výkon a spotreba
– trieda spotreby energie: A+++
– spotreba energie: 174 kWh/rok1)
– spotreba vody: 8 140 l/rok2)
– náplň: 1 – 7 kg
– trieda účinnosti odstreďovania: A3)
– počet otáčok: 400 – 1400 ot./min.
– hlučnosť prania/odstreďovania: 51/71 dB (A) re 1 pW4)
Výkon a spotreba
– trieda spotreby energie: A+++
– spotreba energie: 174 kWh/rok1)
– spotreba vody: 8 140 l/rok2)
– náplň: 1 – 7 kg
– trieda účinnosti odstreďovania: A3)
– počet otáčok: 400 – 1400 ot./min.
– hlučnosť prania/odstreďovania: 51/76 dB (A) re 1 pW4)
Špeciálne programy a funkcie
– špeciálne programy: perie, jeans/tmavé, Sensitive, Sportswear,
extrakrátky 15´, rýchly/mix, vlna/ručné pranie, jemné/hodváb
– tlačidlá touchControl pre voliteľné funkcie: štart s funkciou
re-load, jednoduché žehlenie, voda plus, EcoPerfect, SpeedPerfect,
nastavenie počtu otáčok, teploty a ukončenia prania
Špeciálne programy a funkcie
– špeciálne programy: extrakrátky 15´, rýchly/mix, vlna/ručné
pranie, jemné/hodváb
– tlačidlá touchControl pre voliteľné funkcie: štart s funkciou
re-load, jednoduché žehlenie, extra pláchanie, EcoPerfect,
SpeedPerfect, nastavenie počtu otáčok a ukončenia prania
Komfort a bezpečnosť
– veľký LED-displej: ukazovateľ priebehu programu, nastavenie
časovej predvoľby, nastavenie počtu otáčok a teploty, symbol
prepenenia a detskej poistky
– AntiVibration™
– inovatívny prací bubon WaveDrum
– systém distribúcie vody ActiveWater
– prietokový senzor
– AquaStop so zárukou
– bezstupňová množstvová automatika
– rozpoznanie peny, kontrola nevyváženosti
– elektromagnetická zámka s funkciou re-load
– záklopka na tekutý prací prostriedok
– samočistiaca komora na pracie prostriedky
– detská poistka
– akustický signál
– plniaci otvor s priemerom 32 cm a s uhlom otvárania dvierok 165°
Komfort a bezpečnosť
– stredne veľký LED-displej: ukazovateľ priebehu programu,
nastavenie časovej predvoľby a zvyšného času v minútach
– AntiVibration™
– inovatívny prací bubon WaveDrum
– systém distribúcie vody ActiveWater
– prietokový senzor
– AquaStop so zárukou
– bezstupňová množstvová automatika
– rozpoznanie peny, kontrola nevyváženosti
– elektromagnetická zámka s funkciou re-load
– samočistiaca komora na pracie prostriedky
– detská poistka
– akustický signál
– plniaci otvor s priemerom 32 cm a s uhlom otvárania dvierok 165°
Technické informácie
– rozmery (V × Š × H) v mm: 850 × 600 × 590
– možnosť podstavby pri výške niky 85 cm
Technické informácie
– rozmery (V × Š × H) v mm: 850 × 600 × 590
– možnosť podstavby pri výške niky 85 cm
cena*: 629 €
cena*: 549 €
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami bavlna 60 °C a 40 °C s celou a polovičnou
náplňou a spotreby v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
2) Spotreba vody v l za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami bavlna 60 °C a 40 °C s celou a polovičnou náplňou
a spotreby v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
3) Maximálny počet otáčok pri odstreďovaní dosiahnutý pri štandardnom programe bavlna 60 °C s celou náplňou.
4) Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom vyjadrená v dB (A) re 1 pW a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo počas prania a odstreďovania
pri štandardnom programe bavlna 60 °C s celou náplňou.
| 15
Automatická práčka Maxx 7 VarioPerfect
WAE 24467BY
Energia
Odstreďovanie
Automatická práčka Maxx 6 VarioPerfect
WAE 20368BY
Energia
Odstreďovanie
C
6
kg
výbava EXCLUSIV
– špeciálna funkcia: VarioPerfect
– špeciálny program: Sportswear
– elektromagnetická zámka s funkciou re-load
– 3D-AquaSpar
výbava EXCLUSIV
– špeciálna funkcia: VarioPerfect
– špeciálny program: jemné/hodváb
– elektromagnetická zámka s funkciou re-load
– 3D-AquaSpar
Výkon a spotreba
– trieda spotreby energie: A+++
– spotreba energie: 165 kWh/rok1)
– spotreba vody: 10 686 l/rok2)
– náplň: 1 – 7 kg
– trieda účinnosti odstreďovania: B3)
– počet otáčok: 400 – 1 200 ot./min.
– hlučnosť prania/odstreďovania: 59/76 dB (A) re 1 pW4)
Výkon a spotreba
– trieda spotreby energie: A++++
– spotreba energie: 152 kWh/rok1)
– spotreba vody: 10 370 l/rok2)
– náplň: 1 – 6 kg
– trieda účinnosti odstreďovania: C3)
– počet otáčok: 400 – 1 000 ot./min.
– hlučnosť prania/odstreďovania: 58/74 dB (A) re 1 pW4)
Špeciálne programy a funkcie
– špeciálne programy: ľahko udržiavateľné plus, blúzky/košele,
sensitive, Sportswear, extrakrátky 15´, AlergiaPlus, vlna/ručné
pranie, jemné/hodváb
– tlačidlá TouchControl pre voliteľné funkcie: štart s funkciou
re-load, jednoduché žehlenie, voda plus, EcoPerfect, SpeedPerfect,
nastavenie počtu otáčok, teploty a ukončenia prania
Špeciálne programy a funkcie
– špeciálne programy: extrakrátky 15´, vlna/ručné pranie,
jemné/hodváb, Sportswear
– tlačidlá TouchControl pre voliteľné funkcie: štart s funkciou
re-load, jednoduché žehlenie, voda plus, EcoPerfect,
SpeedPerfect, nastavenie počtu otáčok a ukončenia prania
Komfort a bezpečnosť
– veľký LED-displej: ukazovateľ priebehu programu, nastavenie
časovej predvoľby, nastavenie počtu otáčok a teploty, symbol
prepenenia a detskej poistky
– niekoľkonásobná ochrana
– systém 3D-AquaSpar
– množstvová automatika
– rozpoznanie peny, kontrola nevyváženosti
– elektromagnetická zámka s funkciou re-load
– detská poistka
– akustický signál
– záklopka na tekutý prací prostriedok
– plniaci otvor s priemerom 30 cm a s uhlom otvárania dvierok 180°
Komfort a bezpečnosť
– LED-displej: ukazovateľ priebehu programu, nastavenie časovej
predvoľby, symbol prepenenia a detskej poistky
– niekoľkonásobná ochrana
– systém 3D-AquaSpar
– množstvová automatika
– rozpoznanie peny
– kontrola nevyváženosti
– elektromagnetická zámka s funkciou re-load
– detská poistka
– záklopka na tekutý prací prostriedok
– akustický signál
– plniaci otvor s priemerom 30 cm a s uhlom otvárania dvierok 180°
Technické informácie
– rozmery (V × Š × H) v mm: 850 × 600 × 590
– možnosť podstavby, možnosť odstrániť hornú pracovnú dosku
Technické informácie
– rozmery (V × Š × H) v mm: 850 × 600 × 590
– možnosť podstavby, možnosť odstrániť hornú pracovnú dosku
cena*: 479 €
cena*: 399 €
16 | Automatické práčky
Automatická práčka Avantixx 6 VarioPerfect
WLO 20160BY
Energia
Odstreďovanie
C
6
kg
výbava EXCLUSIV
–
–
–
–
špeciálna funkcia: VarioPerfect
špeciálny program: jemné/hodváb
prací bubon VarioSoft
detská poistka
Výkon a spotreba
– trieda spotreby energie: A+
– spotreba energie: 196 kWh/rok1)
– spotreba vody: 9 240 l/rok2)
– náplň: 1 – 6 kg
– trieda účinnosti odstreďovania: C3)
– počet otáčok: 600 – 1 000 ot./min.
– hlučnosť prania/odstreďovania: 54/72dB (A) re 1 pW4)
Špeciálne programy a funkcie
– špeciálne programy: extrakrátky 15´, rýchly/mix, vlna/ručné
pranie, jemné/hodváb
– tlačidlá pre voliteľné funkcie: štart s funkciou re-load,
jednoduché žehlenie, voda plus, EcoPerfect, SpeedPerfect,
nastavenie počtu otáčok a ukončenia prania
Komfort a bezpečnosť
– LED-displej: ukazovateľ priebehu programu, nastavenie časovej
predvoľby, symbol prepenenia a detskej poistky
– niekoľkonásobná ochrana
– prací bubon VarioSoft
– množstvová automatika
– rozpoznanie peny, kontrola nevyváženosti
– elektromagnetická zámka s funkciou re-load
– detská poistka
– akustický signál
– plniaci otvor s priemerom 30 cm a s uhlom otvárania dvierok 165°
Technické informácie
– rozmery (V × Š × H) v mm: 850 × 600 × 470
– možnosť podstavby pri výške niky 85 cm
cena*: 399 €
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami bavlna 60 °C a 40 °C s celou a polovičnou
náplňou a spotreby v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
2) Spotreba vody v l za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami bavlna 60 °C a 40 °C s celou a polovičnou náplňou
a spotreby v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
3) Maximálny počet otáčok pri odstreďovaní dosiahnutý pri štandardnom programe bavlna 60 °C s celou náplňou.
4) Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom vyjadrená v dB (A) re 1 pW a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo počas prania a odstreďovania
pri štandardnom programe bavlna 60 °C s celou náplňou.
Automatické práčky | 17
Zhora plnená práčka Logixx 6
WOT 24454BY
Energia
Odstreďovanie
6
kg
výbava EXCLUSIV
– sport/fitness, extrakrátky 15‘
– detská poistka
Výkon a spotreba
– trieda spotreby energie: A++
– spotreba energie: 173 kWh/rok1)
– spotreba vody: 8 626 l/rok2)
– náplň: 1 – 6 kg
– trieda účinnosti odstreďovania: B3)
– počet otáčok: 400 – 1 200 ot./min.
– hlučnosť prania/odstreďovania: 56/73 dB (A) re 1 pW4)
Špeciálne programy a funkcie
– špeciálne programy: sport/fitness, košele, extra krátky 15´,
AlergiaPlus, jeans, mix Eco, vlna/hodváb
– voliteľné funkcie: Start/Pauza, predpranie, teplota, časová
predvoľba, škvrny, jednoduché žehlenie, voda plus, rýchly
program, redukcia počtu otáčok, stop pláchaniu
Komfort a bezpečnosť
– veľký LED-displej: ukazovateľ priebehu programu, nastavenie
počtu otáčok, teploty, časová predvoľba, ukazovateľ zvyšného
času, množstva bielizne
– systém vrchnej vody
– množstvová automatika
– rozpoznanie peny, kontrola nevyváženosti
– elektromagnetická zámka s funkciou re-load
– detská poistka
– elektronické zastavenie bubna po skončení programu
(vždy plniacim otvorom hore)
Technické informácie
– rozmery (V × Š × H) v mm: 900 × 400 × 650
cena*: 549 €
18 | Kondenzačné sušičky
Kondenzačné
sušičky
Green Technology Inside | 19
20 | Kondenzačné sušičky
Oveľa viac,
ako len suchá bielizeň...
Neprekonateľné sušenie
Kondenzačné sušičky Bosch možno nainštalovať v ľubovoľnej
vetrateľnej miestnosti s plochou minimálne 6 m2 a nepotrebujú
ani pripojenie na vodu, ani odťahové potrubie – len bežnú
zásuvku. Vlhkosť odobraná bielizni sa v spotrebiči kondenzuje
a hromadí v kondenzačnej nádobe. Po sušení možno vodu jednoducho vyliať alebo vypúšťať priamo hadicou dodávanou k sušičke
ako zvláštne príslušenstvo.
Systém DUO-Tronic
Pri sušení ošetruje a chráni vašu bielizeň systém DuoTronic.
Spočíva v tom, že senzory trvale merajú teplotu a zvyškovú vlhkosť
v sušičke, takže bielizeň sa usuší presne tak, ak si to prajete –
napríklad na stupeň usušenia vhodný na uloženie bielizne
do skrine alebo na žehlenie. V záujme obzvlášť šetrného zaobchádzania s textilnými materiálmi háklivými na vysokú teplotu a čo
najmenšieho pokrčenia bielizne vyvinula firma Bosch program
na šetrné sušenie a jednoduché žehlenie. Ak zapneme ešte funkciu
ochrany proti pokrčeniu, bielizeň sa po usušení v bubne ešte dve
hodiny načechráva.
Extra krátky 40´
Tento špeciálny sušiaci časový program bol bezprostredne vyvinutý ako „ďalší stupeň“ pracieho programu extra krátky 15´.
Až 2 kg bielizne sa nielen vyperú a usušia za bezkonkurenčný čas,
ale sú aj veľmi šetrné a s ohľadom na vašu peňaženku.
Ochrana proti pokrčeniu
Automatická ochrana proti pokrčeniu sa postará o predĺžené
našuchorenie bielizne pomocou miernych pohybov sušiaceho
bubna SoftDry. Vďaka tejto vynikajúcej starostlivosti bude bielizeň
dokonale vyhladená, čím značne zredukujete čas strávený žehlením.
Bubon SoftDry
Revolučný koncept antikorového bubna SoftDry kondenzačných
sušičiek Bosch šetrne a rovnomerne usuší každý druh textílie a až
7 kg bielizne. Vďaka inovatívnym asymetrickým unášačom, elipsovitým prelisom a veľkému bubnu s objemom 112 l bude vaša
bielizeň pri sušení kĺzať ako po vzduchovom vankúši. Doprajte jej
tú najlepšiu starostlivosť.
Ochranný filter kondenzátora
Ochranný filter kondenzátora chráni kondenzátor pred textilným
prachom a chumáčikmi. Filter možno veľmi ľahko a pohodlne
vybrať a vyčistiť pod tečúcou vodou. Vďaka tomu zostáva kondenzátor dlhšie čistý a zachováva si rovnakú účinnosť sušenia ako
prvý deň. To vám šetrí nielen čas, ale aj peniaze.
| 21
Kondenzačná sušička Avantixx 7
WTB 84200BY
Energia
DuoTronic
výbava EXCLUSIV
–
–
–
–
špeciálny program: extrakrátky 40´
vnútorné LED osvetlenie bubna
detská poistka
systém bubna SoftDry
Výkon a spotreba
– trieda spotreby energie1): B
– spotreba energie: 501 kWh/rok2)
– náplň: 1 – 7 kg
– hlučnosť: 65 dB (A) re 1 pW
Špeciálne programy a funkcie
– špeciálne programy: vlna finish, mix, sportswear, perie, časový program teplý/studený, extrakrátky 40´,
AlergiaPlus, košele 15´
– tlačidlá pre voliteľné funkcie: štart/pauza, šetrné, akustický signál, jednoduché žehlenie, dĺžka programu,
jemné nastavenie stupňa sušenia, 24 hod. nastavenie časovej predvoľby
Komfort a bezpečnosť
– systém DuoTronic
– systém sušenia SoftDry: veľký objem sušiaceho bubna (112 l), asymetrické unášače,
kvapkovité prelisy bubna
– LED-displej: časová predvoľba, ukazovateľ zvyšného času, ukazovatele priebehu programu
a špeciálnych funkcií
– AntiVibration™
– akustický signál
– vnútorné LED osvetlenie bubna
– záves dverí vpravo, nemožno zmeniť
Technické informácie
– rozmery (V × Š × H) v mm: 842 × 597 × 636
– možnosť podstavby pri výške niky 85 cm
cena*: 559 €
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1)Hodnoty uvedené podľa smernice EÚ č. 392/2012 (nový energetický štítok).
2)Spotreba energie v kWh za rok na základe 160 štandardných cyklov pri štandardnom programe s celou a polovičnou náplňou
a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
22 | Kondenzačné sušičky
Oveľa viac ako len
teplý vzduch...
SelfCleaning Condenser™
Vďaka patentovanému automatickému čisteniu kondenzátora
SelfCleaning Condenser™ sme vyvinuli „studňu mladosti“ aj pre
kondenzačné sušičky. Vďaka tejto jedinečnej technológii sa
kondenzátor počas fázy sušenia až 4x automaticky vyčistí, vďaka
čomu zostáva počas celej svojej životnosti rovnako účinný a efektívny. Toto permanentné sušenie vás ušetrí nielen nepríjemného
čistenia kondenzátora od textilného prachu, ale zabráni aj tomu,
že pre usadeniny nedochádza k zníženiu výkonu a predlžovaniu
času sušenia, a tým aj k nárastu spotreby energie. Preto je sušička
Bosch s funkciou SelfCleaning CondenserTM zaradená do najúspornejšej triedy spotreby energie A, a dokonca je pri plnom
výkone o 40 % úspornejšia, než je medzná hodnota triedy spotreby
energie A.
Technológia ActiveAir
Technológia ActiveAir je ďalším inovatívnym a technologickým
vývojom na poli súčasnej technológie sušenia. Na rozdiel od klasického kondenzačného sušenia táto technológia pracuje bez
konvenčného drahého ohrevu, ale vzduch je zohriaty ekonomicky
pomocou tepelného čerpadla a efektívne využije prítomné teplo.
Systém DuoTronic
Pri sušení ošetruje a chráni vašu bielizeň systém DuoTronic. Spočíva v tom, že senzory trvale merajú teplotu a zvyškovú vlhkosť
v sušičke, takže bielizeň sa usuší presne tak, ako si prajete – napríklad na stupeň usušenia vhodný na uloženie bielizne do skrine
alebo na žehlenie. V záujme obzvlášť šetrného zachádzania s textilnými materiálmi háklivými na vysokú teplotu a čo najmenšieho
pokrčenia bielizne vyvinula firma Bosch program na šetrné sušenie
a jednoduché žehlenie. Ak zapneme aj funkciu ochrany proti pokrčeniu, bielizeň sa po usušení v bubne ešte dve hodiny načechráva.
Systém Sensitive Drying
Štruktúra antikorového bubna ochraňujúca textil so zakrivenými
asymetrickými unášačmi dbá o to, aby bielizeň bola načechraná
ako plyš. Veľkoobjemový bubon až na 8 kg bielizne dodatočne
ochraňuje textil pred tvorením záhybov a textilných vrások.
AntiVibration™
Špirálovitý dizajn bočných stien neslúži len ako dekorácia. Inovatívna štruktúra zvyšuje stabilitu a redukuje vibrácie. Optimálna
izolácia zvuku ešte viac tlmí nepríjemný hluk.
| 23
Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom EcoAvantixx 7
WTW 86361BY
Energia
DuoTronic
výbava EXCLUSIV
– tepelné čerpadlo
– SelfCleaning Condenser™
– systém bubna SoftDry
Výkon a spotreba
– trieda spotreby energie1): A++
– spotreba energie: 212 kWh/rok2)
– náplň: 1 – 7 kg
– hlučnosť: 65 dB (A) re 1 pW
Špeciálne programy a funkcie
– špeciálne programy: vlna finish, sportswear, perie, extra krátky 40´
– tlačidlá TouchControl: štart/stop, jemné, jednoduché žehlenie a nastavenie časovej predvoľby
Komfort a bezpečnosť
– systém DuoTronic
– systém sušenia SoftDry: veľký objem sušiaceho galvanizovaného bubna (112 l), asymetrické unášače,
kvapkovité prelisy bubna
– SelfCleaning Condenser™
– LCD-ukazovateľ zvyšného času a priebehu programu, časová predvoľba, dodatočné funkcie
a odporúčania
– AntiVibration™
– akustický signál
– záves dverí vpravo, nemožno zmeniť
Technické informácie
– rozmery (V × Š × H) v mm: 842 × 598 × 636
– možnosť podstaviť pod pracovnú dosku
cena*: 749 €
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1) Hodnoty uvedené podľa smernice EÚ č. 392/2012 (nový energetický štítok).
2) Spotreba energie v kWh za rok na základe 160 štandardných cyklov pri štandardnom programe s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou
energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
24 | Chladiace spotrebiče
| 25
Chladiace spotrebiče
26 | Chladiace spotrebiče
Všetko, čo sa sem zmestí,
vystačí na celé týždne.
A aj tak dlho zostane čerstvé
Potraviny si najlepšie vychutnáme čerstvé. A preto sú nové kombinácie
radu SmartCool vybavené dômyselnými pomocníkmi, ktorí predĺžia
čerstvosť ovocia, zeleniny, mäsa aj hydiny.
ChillerBox – ideálny na mäso a ryby
Priehradka ChillerBox je bezpečné miesto na mäso, ryby, syry
a údeniny. Chladný prúd vzduchu vedený z mraziaceho priestoru
prispieva k zníženiu teploty v ChillerBoxe o 2 °C, než je vo zvyšku
chladiacej časti. Preto je táto priehradka aj užitočným pomocníkom pri rýchlejšom chladení nápojov. V priehradke ChillerBox si
potraviny dlhšie zachovajú čerstvosť a nedochádza k prenosu
nežiaducich pachov do okolitého chladiaceho priestoru. Ďalšou
inováciou na poli „čerstvosti“ je vlnkovitý profil dna, ktorý zamedzuje kontaktu potravín s kondenzovanou vodou. Samozrejmosťou
je veľmi ľahká manipulácia vďaka inovatívnym koľajničkám.
CrisperBox – veľa miesta na ovocie a zeleninu
Priehradka CrisperBox ponúka nielen veľký skladovací priestor
na ovocie a zeleninu, ale uchová ju aj dlhšie čerstvú. O čerstvosť
sa postará optimálna vlhkosť, ktorú môžete nastaviť podľa vlastných potrieb a druhu potravín. Vlnkovitý profil dna chráni potraviny pred skondenzovanou vodou a vďaka vyberateľnej priehradke
DividerBox môžete napríklad ovocie a zeleninu skladovať oddelene. Manipulácia, aj s plne naloženou priehradkou, je vďaka
kolieskam veľmi jednoduchá.
BigBox – toľko priestoru, koľko potrebujete
Je jedno, či máte na oslavu narodenín hory pizze, alebo chcete
zmraziť svadobnú tortu – v mraziacej priehradke BigBox s objemom 30 l máte dostatok miesta na objemnejšie potraviny.
Na uskladnenie naozaj vysokých potravín môžete vybrať hornú
mraziacu priehradku spolu s medzidnom z bezpečnostného skla.
Elektronická regulácia
Teplotu v modeloch s elektronickou reguláciou môžete nielen
nastaviť, ale aj kontrolovať. Na elektronickom ovládacom paneli je
už zvonka badateľná aktuálne nastavená teplota či aktivovaná
funkcia supermrazenie/superchladenie. V prípade kolísavej vnútornej teploty vás akusticky aj opticky upozorní funkcia alarm.
V niektorých modeloch máte možnosť aktivovať funkciu „dovolenka“. Pri jej aktivácii sa v chladiacom priestore automaticky
nastaví teplota na cca +15 °C; dvere pritom musia zostať zavreté.
Ušetrí sa tak energia v prípade, že v tom čase netreba nič chladiť.
Dva chladiace okruhy
Pri modeli s dvomi chladiacimi okruhmi môžete nezávisle regulovať a kontrolovať teplotu v chladiacej a mraziacej časti. Vďaka
tomu sa zbytočne neodvádza vlhkosť z chladiacej časti, uskladnené potraviny nepodliehajú teplotným výkyvom a uchovávajú si
tak dlhšie čerstvosť. Nedochádza ani k transportu nežiaducej
vlhkosti alebo nepríjemného pachu z jednotlivých častí spotrebiča.
Vďaka oddelenej regulácii teploty dochádza k úspore energie.
Priehradky EasyLift vo dverách
Veľmi malá alebo veľmi veľká fľaša – rozumne umiestniť fľaše
v chladiacom priestore, to je občas nad ľudské sily! Inovatívna
priehradka EasyLift vám môže tieto sily ušetriť: priehradku EasyLift môžete výškovo nastaviť až o 21 cm, a to ponúka už omnoho
viac priestoru na každú fľašu. A ďalšie plus pre vás: priehradky
EasyLift môžete plynule výškovo nastavovať, aj keď sú celkom
zaplnené, čo vám ušetrí nepríjemné vyberanie a prekladanie.
| 27
28 | Chladiace spotrebiče
Tento dizajn
vás nenechá chladnými
Kombinácie SmartCool vás presvedčia svojím dizajnom –
a preto sa veľmi nenásilne stanú elegantným doplnkom
každej modernej kuchyne.
FlexShelf
Priehradka FlexShelf je jedinečným praktickým pomocníkom:
skladá sa z dvoch odkladacích plôch spojených kovovými závesmi.
Na hornú odkladaciu plochu z bezpečnostného skla je zospodu
upevnená plastová priehradka, ktorú možno jedným jednoduchým
polkruhovým pohybom flexibilne vysunúť. Vďaka tomu získate
ďalší dodatočný priestor na uloženie fliaš či drobných potravín.
Nie je už táto odkladacia plocha potrebná? Stačí ju rovnakým
pohybom zasunúť pod sklenú odkladaciu plochu. Získate tak viac
miesta na výšku a v sklopenom stave v priestore chladničky vôbec
neprekáža.
Výsuvné odkladacie plochy
Pre ešte väčší komfort pri ukladaní a vyberaní potravín z chladničky môžete odkladacie plochy z bezpečnostného skla vysunúť až
o 15 cm. Tak máte o všetkých dobrotách prehľad a žiadny chlebíček sa pred vami neschová. Samozrejmosťou je plynulé a stabilné
vysunutie, a to aj v prípade, že sú odkladacie plochy plne naložené.
LED stropné osvetlenie
Žiarivým príkladom vydarenej kombinácie nevšedného dizajnu
a energetickej nenáročnosti je stropné LED osvetlenie. Vďaka
optimálnemu umiestneniu je celý vnútorný priestor dokonale
osvetlený, LED svetlo spotrebuje len nepatrné množstvo energie
a vydrží po celú životnosť spotrebiča.
LowFrost – viditeľne komfortnejšie odmrazovanie
Systém LowFrost vám ušetrí veľa práce s odmrazovaním, keďže
tvorba námrazy sa vďaka novému umiestneniu chladiacich telies
významne redukuje. Chladiace telesá sú umiestnené po obvode
vnútorného mraziaceho priestoru a medzidná sú z tvrdeného
bezpečnostného skla, takže teplota je v celom priestore konštantná a ľad sa nevrství na kovových častiach.
NoFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie
Potraviny sa na seba navzájom nenamrazujú, ľad či drobné ovocie
možno od seba ľahko oddeliť. Ďalším benefitom je väčší skladovací priestor – na stenách sa neukladá ľad a je možné využiť celý
priestor mrazničky. Automatický systém odmrazovania zabraňuje
energetickým stratám, ku ktorým dochádza pri námraze chladiaceho zariadenia. To šetrí čas aj peniaze. Odpadá ručné a časovo
náročné odmrazovanie.
| 29
Kombinácia chladnička/mraznička
KGV 33VL30S InoxLook
Energia
Kombinácia chladnička/mraznička
KGV 36EW31 biela
Energia
Elektronická
regulácia teploty
Elektronická
regulácia teploty
výbava EXCLUSIV
výbava EXCLUSIV
–
–
–
–
–
–
–
–
trieda spotreby energie: A++
CrisperBox
elektronická regulácia teploty
LowFrost
trieda spotreby energie: A++
CrisperBox
elektronická regulácia teploty
LowFrost
Výkon a spotreba
– trieda spotreby energie: A++
– spotreba energie za rok1): 219 kWh
– celkový užitočný objem: 288 l
– klimatická trieda: SN-T
– elektronická regulácia teploty – LED
– záves dverí vpravo, voliteľný
– hlučnosť: 39 dB (A) re 1 pW
Výkon a spotreba
– trieda spotreby energie: A++
– spotreba energie za rok1): 227 kWh
– celkový užitočný objem: 309 l
– klimatická trieda: SN-T
– elektronická regulácia teploty – LED
– záves dverí vpravo, voliteľný
– hlučnosť: 39 dB (A) re 1 pW
Chladiaca časť
– objem: 194 l
– automatické odmrazovanie
– 4 odkladacie plochy z bezpečnostného skla, z toho 3 výsuvné
– vnútorný ventilátor
– zásobník na zeleninu CrisperBox s reguláciou vlhkosti
– LED osvetlenie vnútorného priestoru
– antikorový držiak na fľaše
Chladiaca časť
– objem: 215 l
– automatické odmrazovanie
– 4 odkladacie plochy z bezpečnostného skla, z toho 3 výsuvné
– priehradka FlexShelf
– zásobník na zeleninu CrisperBox s reguláciou vlhkosti
– LED osvetlenie vnútorného priestoru
Mraziaca časť
– objem ****: 94 l
– supermrazenie
– LowFrost
– variabilný mraziaci priestor
– kapacita mrazenia za 24 h: 7 kg
– čas skladovania pri poruche: 23 h
– 3 mraziace priehradky s kalendárom, z toho 1 BigBox
Mraziaca časť
– objem ****: 94 l
– supermrazenie
– LowFrost
– variabilný mraziaci priestor
– kapacita mrazenia za 24 h: 7 kg
– čas skladovania pri poruche: 23 h
– 3 mraziace priehradky s kalendárom, z toho 1 BigBox
Príslušenstvo
– priehradka na vajcia, miska na ľad
Príslušenstvo
– priehradka na vajcia, miska na ľad
Technické informácie
– rozmery (V × Š × H) v mm: 1 760 × 600 × 650
Technické informácie
– rozmery (V × Š × H) v mm: 1 860 × 600 × 650
cena*: 519 €
cena*: 519 €
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1) Spotreba energie v kWh za rok je založená na výsledkoch normalizovanej skúšky počas 24 hodín. Skutočná spotreba energie
závisí od spôsobu použitia a od umiestnenia spotrebiča.
30 | Chladiace spotrebiče
Kombinácia chladnička/mraznička
KGV 36EI31 antikoro s ochranou AntiFingerprint
Energia
Kombinácia chladnička/mraznička
KGV 39EW31 biela
Energia
Elektronická
regulácia teploty
Elektronická
regulácia teploty
výbava EXCLUSIV
výbava EXCLUSIV
–
–
–
–
–
–
–
–
trieda spotreby energie: A++
CrisperBox
elektronická regulácia teploty
LowFrost
trieda spotreby energie: A++
CrisperBox
elektronická regulácia teploty
LowFrost
Výkon a spotreba
– trieda spotreby energie: A++
– spotreba energie za rok1): 227 kWh
– celkový užitočný objem: 309 l
– klimatická trieda: SN-T
– elektronická regulácia teploty – LED
– záves dverí vpravo, voliteľný
– hlučnosť: 39 dB (A) re 1 pW
Výkon a spotreba
– trieda spotreby energie: A++
– spotreba energie za rok1): 238 kWh
– celkový užitočný objem: 344 l
– klimatická trieda: SN-T
– elektronická regulácia teploty – LED
– záves dverí vpravo, voliteľný
– hlučnosť: 39 dB (A) re 1 pW
Chladiaca časť
– objem: 215 l
– automatické odmrazovanie
– 4 odkladacie plochy z bezpečnostného skla, z toho 3 výsuvné
– priehradka FlexShelf
– zásobník na zeleninu CrisperBox s reguláciou vlhkosti
– LED osvetlenie vnútorného priestoru
Chladiaca časť
– objem: 250 l
– automatické odmrazovanie
– 5 odkladacích plôch z bezpečnostného skla, z toho 4 výsuvné
– priehradka FlexShelf
– zásobník na zeleninu CrisperBox s reguláciou vlhkosti
– LED osvetlenie vnútorného priestoru
Mraziaca časť
– objem ****: 94 l
– supermrazenie
– LowFrost
– variabilný mraziaci priestor
– kapacita mrazenia za 24 h: 7 kg
– čas skladovania pri poruche: 23 h
– 3 mraziace priehradky s kalendárom, z toho 1 BigBox
Mraziaca časť
– objem ****: 94 l
– supermrazenie
– LowFrost
– variabilný mraziaci priestor
– kapacita mrazenia za 24 h: 7 kg
– čas skladovania pri poruche: 23 h
– 3 mraziace priehradky s kalendárom, z toho 1 BigBox
Príslušenstvo
– priehradka na vajcia, miska na ľad
Príslušenstvo
– priehradka na vajcia, miska na ľad
Technické informácie
– rozmery (V × Š × H) v mm: 1 860 × 600 × 650
Technické informácie:
– rozmery (V × Š × H) v mm: 2 010 × 600 × 650
cena*: 599 €
cena*: 559 €
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1) Spotreba energie v kWh za rok je založená na výsledkoch normalizovanej skúšky počas 24 hodín. Skutočná spotreba energie
závisí od spôsobu použitia a od umiestnenia spotrebiča.
| 31
Kombinácia chladnička/mraznička
KGE 36EW41 biela
Energia
Kombinácia chladnička/mraznička
KGE 36AL40 InoxLook
Energia
Elektronická
regulácia teploty
Elektronická
regulácia teploty
2 chladiace okruhy
2 chladiace okruhy
výbava EXCLUSIV
výbava EXCLUSIV
–
–
–
–
–
–
–
–
trieda spotreby energie: A+++
CrisperBox
oddelená elektronická regulácia teploty
2 chladiace okruhy
trieda spotreby energie: A+++
CrisperBox
oddelená elektronická regulácia teploty
2 chladiace okruhy
Výkon a spotreba
– trieda spotreby energie: A+++
– spotreba energie za rok1): 149 kWh
– celkový užitočný objem: 304 l
– klimatická trieda: SN-T
– oddelená elektronická regulácia teploty pre chladiacu
a mraziacu časť – LED
– optický a akustický varovný signál pri otvorených dverách
a vyššej teplote
– záves dverí vpravo, voliteľný
– hlučnosť: 38 dB (A) re 1 pW
Výkon a spotreba
– trieda spotreby energie: A+++
– spotreba energie za rok1): 149 kWh
– celkový užitočný objem: 304 l
– klimatická trieda: SN-T
– oddelená elektronická regulácia teploty pre chladiacu
a mraziacu časť – LED
– optický a akustický varovný signál pri otvorených dverách
a vyššej teplote
– záves dverí vpravo, voliteľný
– hlučnosť: 38 dB (A) re 1 pW
Chladiaca časť
– objem: 215 l
– automatické odmrazovanie
– superchladenie
– 4 odkladacie plochy z bezpečnostného skla, z toho 2 výsuvné
– priehradka FlexShelf
– vnútorný ventilátor
– priehradka na mäso a hydinu ChillerBox
– zásobník na zeleninu CrisperBox s reguláciou vlhkosti
– LED osvetlenie vnútorného priestoru
Chladiaca časť
– objem: 215 l
– automatické odmrazovanie
– superchladenie
– 4 odkladacie plochy z bezpečnostného skla, z toho 2 výsuvné
– priehradka FlexShelf
– vnútorný ventilátor
– priehradka na mäso a hydinu ChillerBox
– zásobník na zeleninu CrisperBox s reguláciou vlhkosti
– LED osvetlenie vnútorného priestoru
Mraziaca časť
– objem ****: 89 l
– supermrazenie
– LowFrost
– variabilný mraziaci priestor
– kapacita mrazenia za 24 h: 14 kg
– čas skladovania pri poruche: 35 h
– 3 mraziace priehradky s kalendárom, z toho 1 BigBox
Mraziaca časť
– objem ****: 89 l
– supermrazenie
– LowFrost
– variabilný mraziaci priestor
– kapacita mrazenia za 24 h: 14 kg
– čas skladovania pri poruche: 35 h
– 3 mraziace priehradky s kalendárom, z toho 1 BigBox
Príslušenstvo
– priehradka na vajcia, miska na ľad, 2 chladiace akumulátory
Príslušenstvo
– priehradka na vajcia, miska na ľad, 2 chladiace akumulátory
Technické informácie
– rozmery (V × Š × H) v mm: 1 860 × 600 × 650
Technické informácie
– rozmery (V × Š × H) v mm: 1 860 × 600 × 650
cena*: 669 €
cena*: 719 €
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1) Spotreba energie v kWh za rok je založená na výsledkoch normalizovanej skúšky počas 24 hodín. Skutočná spotreba energie
závisí od spôsobu použitia a od umiestnenia spotrebiča.
32 | Chladiace spotrebiče
Kombinácia chladnička/mraznička
KGE 39AL40 InoxLook
Energia
Elektronická
regulácia teploty
2 chladiace okruhy
výbava EXCLUSIV
–
–
–
–
trieda spotreby energie: A+++
CrisperBox
oddelená elektronická regulácia teploty
2 chladiace okruhy
Výkon a spotreba
– trieda spotreby energie: A+++
– spotreba energie za rok1): 156 kWh
– celkový užitočný objem: 336 l
– klimatická trieda: SN-T
– oddelená elektronická regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť – LED
– optický a akustický varovný signál pri otvorených dverách a vyššej teplote
– záves dverí vpravo, voliteľný
– hlučnosť: 38 dB (A) re 1 pW
Chladiaca časť
– objem: 247 l
– automatické odmrazovanie
– superchladenie
– 5 odkladacích plôch z bezpečnostného skla, z toho 3 výsuvné
– priehradka FlexShelf
– vnútorný ventilátor
– priehradka na mäso a hydinu ChillerBox
– zásobník na zeleninu CrisperBox s reguláciou vlhkosti
– LED osvetlenie vnútorného priestoru
Mraziaca časť
– objem ****: 89 l
– supermrazenie
– LowFrost
– variabilný mraziaci priestor
– kapacita mrazenia za 24 h: 14 kg
– čas skladovania pri poruche: 35 h
– 3 mraziace priehradky s kalendárom, z toho 1 BigBox
Príslušenstvo
– priehradka na vajcia, miska na ľad, 2 chladiace akumulátory
Technické informácie
– rozmery (V × Š × H) v mm: 2 010 × 600 × 650
cena*: 799 €
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1) Spotreba energie v kWh za rok je založená na výsledkoch normalizovanej skúšky počas 24 hodín. Skutočná spotreba energie
závisí od spôsobu použitia a od umiestnenia spotrebiča.
| 33
Mraznička
GSN 29EW30
Mraznička
GSV 24EW30
Energia
Energia
NoFrost
supermrazenie
Elektronická
regulácia teploty
supermrazenie
výbava EXCLUSIV
výbava EXCLUSIV
–
–
–
–
– trieda spotreby energie: A++
– elektronická regulácia teploty
– supermrazenie
trieda spotreby energie: A++
NoFrost
elektronická regulácia teploty
supermrazenie
Výkon a spotreba
– trieda spotreby energie: A++
– spotreba energie za rok1): 211 kWh
– celkový užitočný objem: 195 l
– klimatická trieda: SN-T
– elektronická regulácia teploty – LED
– optický a akustický varovný signál pri otvorených dverách
a vyššej teplote
– zaves dverí vpravo, voliteľný
– hlučnosť: 42 dB (A) re 1 pW
Výkon a spotreba
– trieda spotreby energie: A++
– spotreba energie za rok1): 183 kWh
– celkový užitočný objem: 173 l
– klimatická trieda: SN-T
– elektronická regulácia teploty – LED
– optický a akustický varovný signál pri otvorených dverách
a vyššej teplote
– zaves dverí vpravo, voliteľný
– hlučnosť: 42 dB (A) re 1 pW
Mraziaca časť
– objem ****: 195 l
– supermrazenie
– kapacita mrazenia za 24 h: 20 kg
– čas skladovania pri poruche: 19 h
– 5 mraziacich priehradiek s kalendárom, z toho 1 BigBox
– 1 mraziaca priehradka intenzívneho mrazenia s klapkou
Mraziaca časť
– objem ****: 173 l
– supermrazenie
– kapacita mrazenia za 24 h: 22 kg
– čas skladovania pri poruche: 24 h
– 5 mraziacich priehradiek s kalendárom
– 1 mraziaca priehradka intenzívneho mrazenia s klapkou
Príslušenstvo
– miska na ľad, 2 chladiace akumulátory
Príslušenstvo
– miska na ľad, 2 chladiace akumulátory
Technické informácie
– rozmery (V × Š × H) v mm: 1 610 × 600 × 650
Technické informácie
– rozmery (V × Š × H) v mm: 1 460 × 600 × 650
cena*: 679 €
cena*: 559 €
34 | Umývačky riadu
Umývačky riadu
| 35
36 | Umývačky riadu
Od umývania riadu...
Spotreba 6 l
Len zredukovať vodu, to nie je žiadne čisté riešenie.
Umývačky radu ActiveWater Eco optimalizujú cirkuláciu
vody, selektívne rozdeľujú distribúciu vody, disponujú výkonnejším
čerpadlom, a tak využívajú silu umývania každej kvapky vody. Táto
nová technológia dokáže premeniť neuveriteľných 6 litrov vody
na energiu viac než 4 100 litrov vody. A výsledok? Maximálna čistiaca sila pri minimálnej spotrebe vody.
Výmenník tepla
Teplo vznikajúce pri umytí sa využíva na predhriatie studenej vody
z kohútika na ďalší umývací chod. Toto spätné získavanie energie
spoločne s kondenzačným sušením zabezpečuje extrémne nízke
hodnoty spotreby! Okrem toho prebieha hygienické sušenie riadu,
pretože pri kondenzačnom sušení sa neprivádza žiadny vonkajší
vzduch. Po skončení programu sa pri otvorení spotrebiča už
neobjavia nepríjemné oblaky horúcej pary.
Senzor naplnenia
Senzor naplnenia zistí množstvo riadu v umývačke, upraví
podľa toho spotrebu vody a v prípade potreby načerpá
čistú vodu. Tak je vždy použité optimálne množstvo vody na dosiahnutie perfektne čistého riadu. Snímač otáčok, ktorý rozpozná
hladinu vody, vyhodnotí zistené množstvo naplnenia. V prípade, že je
umývačka plne naložená (veľké množstvo riadu), je na namočenie
potrebné väčšie množstvo vody a hladina vody klesá. V tomto
prípade umývačka automaticky dopustí ďalšiu vodu. Ak je v umývačke menej riadu, množstvo vody sa značne zredukuje.
Dávkovací asistent
Kombinované tablety získavajú čoraz viac na popularite. Umývačky
radu ActiveWater optimalizujú účinok týchto tabliet pomocou
dávkovacieho asistenta. Priehradka na umývacie prostriedky je
umiestnená veľmi výhodne hore uprostred dvierok, čím je chránená
pred kvapkajúcimi zvyškami pri vkladaní riadu. Počas umývania
spadne tableta do špeciálnej „záchytnej priehradky“, kde sa kontrolovane úplne rozpustí a zabezpečí dokonalý výsledok umývania. Je
vylúčené, aby tableta ako doposiaľ zapadla medzi taniere alebo
do koša na príbory alebo aby sa rozpustila len čiastočne, čím by
nebol zaručený optimálny výsledok umývania.
Voda
senzor
naplnenia
Príborová zásuvka Vario
S výsuvnou príborovou zásuvkou Vario je umývanie v umývačkách riadu radu ActiveWater ešte pohodlnejšie. Je to
ideálne miesto na uloženie príborov a menšieho kuchynského riadu,
ako sú napr. naberačka či vareška. Svoje pevné a isté miesto tu
dokonca nájdu aj hrnčeky na espresso. Kôš na príbory v spodnom
koši je nahradený príborovou zásuvkou Vario, a preto sa náplň
umývačiek zvýšila na neuveriteľných 14 obedových súprav.
AquaSenzor III
Toto „kontrolné oko“ reguluje spotrebu vody v závislosti
od druhu a sily znečistenia riadu tak, že kontroluje použitú
vodu infračerveným lúčom a zisťuje prítomnosť najmenších čiastočiek potravín, tukov alebo zvyškov čistiaceho prostriedku. Elektronika rozhodne podľa stupňa znečistenia vody, či ušetríte jeden
umývací chod, alebo musí byť privedená čistá voda. Výsledok
umytia: žiarivo čistý riad so 100 % zárukou hygienickej čistoty.
NOVINKA – Praktický držiak na poháre: lepší a stabilnejší
držiak na optimálne umývanie pohárov na vysokej stopke.
držiak na poháre
S týmto jedinečným praktickým držiakom môžete poháre
na víno alebo na sekt s istotou a s brilantným výsledkom umývať
v umývačkách Bosch, ktoré sú vybavené košmi VarioFlex alebo
VarioFlex Plus. Držiak, do ktorého možno umiestniť až 4 poháre,
sa postaví do dolného koša. Stabilné a rýchle upevnenie zabezpečí
jednoduchý aretačný systém. Možno ho objednať ako zvláštne
príslušenstvo SMZ 5300.
| 37
... k majstrovskej úspore
TurboSpeed 20 min.
Kto by to nepoznal – oslava je v plnom prúde a čistý riad
sa míňa. Štandardný program trvá okolo dvoch hodín a tak
dlho hladní a smädní hostia čakať nechcú. Pre tento prípad tu je
nový umývací program TurboSpeed 20 min. Tento užitočný pomocník pracuje vo dvoch fázach: najprv sa po zapnutí umývačky voda
v zásobníku počas 25 minút predhreje a po predhriatí môžete
poukladať do umývačky riad a spustiť program. Keďže umývačka
okamžite pracuje s vodou s teplotou 65 °C, potrvá len 20 minút,
kým budú vaše poháre na víno, dezertné tanieriky či plastové misky
dokonale čisté. Neodmysliteľným partnerom umývacieho programu
TurboSpeed 20 min. je špeciálna funkcia extra sušenie. Kombinácia
týchto dvoch možností je odpoveďou na požiadavku mať čistý riad
za veľmi krátky čas s najlepšími výsledkami umytia.
Intensive Smart 45 °C
Vďaka novému programu Intensive Smart 45 °C Eco
dosiahnete aj pri veľmi znečistenom riade znamenité
výsledky – a dokonca znateľne znížite spotrebu energie. V porovnaní s klasickým programom intenzívny 70 °C sa zníži spotreba
energie o 25 %. Vďaka inovatívnej technológii ActiveWater a umývacím tabletám, ako sú napríklad Finish Quantum, možno plnohodnotne rozvinúť silu umývania už od 45 °C.
½ náplň
Občas sa nám nechce čakať, než naplníme celú umývačku
polovičná náplň
špinavým riadom. So špeciálnou funkciou ½ náplň to nie
je žiadny problém – stačí umývačku naplniť len menším množstvom
riadu a hotovo! Tak šetríte nielen čas, ale aj vodu a energiu.
VarioSpeed Plus
Jednoduchým stlačením tlačidla VarioSpeed Plus sa
skráti čas umývania až o 66 %.* Dĺžka skráteného času sa
okamžite objaví na displeji. Výsledkom je optimálne čistý a suchý
riad v najkratšom možnom čase.
*Neplatí pre rýchly program a predumytie
HygienaPlus
Špeciálna funkcia HygienaPlus je odpoveďou na tie
HygienaPlus
najvyššie nároky na hygienu. Nezávisle od zvoleného
programu je počas fázy sušenia pridaná ešte jedna ohrevná fáza
pri 70 °C. Túto špeciálnu funkciu ocenia nielen mamičky pri
umývaní dojčenských fliaš, ale stane sa neoceniteľným pomocníkom aj pri umývaní plastových dosiek alebo misiek.
Extra sušenie
Prídavná špeciálna funkcia extra sušenie je určená tým, ktorí veľmi
často používajú plastový riad. Zvýšenou teplotou vody pri oplachovaní a predĺženou fázou sušenia sa docielia skvelé výsledky sušenia
aj pri riade z umelej hmoty. Táto funkcia je aj neodmysliteľným
pomocníkom pri programe TurboSpeed 20 min.
38 | Umývačky riadu
Viac ako len prázdne sľuby:
naša 10-ročná záruka proti
prehrdzaveniu vnútorného
plášťa umývačky
Záruku získate automaticky pri kúpe
ktorejkoľvek umývačky Bosch.
Kvalita prichádza ruka v ruke so skúsenosťami
Žiadny spotrebič neopustí našu továreň, kým nespĺňa
vysoké požiadavky na kvalitu, výkon a na dlhú životnosť.
Toto sľúbil Robert Bosch, keď v roku 1886 spúšťal prvú
výrobnú linku, a plnenie tohto predsavzatia je stále naším
cieľom. Aby sme ho dosiahli, vyvíjame vždy nové výrobné
a testovacie procesy a tiež systém kontroly kvality.
Inovatívne nápady garantujú dlhú životnosť produktov
Mnohé inovácie sú zamerané na neustále zlepšovanie
kvality a životnosti našich spotrebičov. V tejto súvislosti
sme vyvinuli špeciálnu povrchovú úpravu a zváracie
technológie, ktoré sa používajú na výrobu vnútorného
plášťa umývačiek. Spolu so skutočnosťou, že používame
vysokokvalitnú nehrdzavejúcu oceľ, majú naše umývačky
maximálnu ochranu proti prehrdzaveniu vnútorného
plášťa. Využite túto inováciu od Bosch a získajte 10-ročnú
záruku proti prehrdzaveniu vnútorného plášťa umývačky.
Ako získať záruku:
Získať 10-ročnú záruku nemôže
byť jednoduchšie!
Záruku získate automaticky pri kúpe
akejkoľvek umývačky Bosch po 1. 1. 2012.
Bližšie informácie nájdete na www.bosch-home.com/sk.
| 39
40 | Umývačky riadu
Umývačka riadu, 60 cm
SMS 58N92EU ActiveWater ECO
Energia
Sušenie
Voda
k dispozícii od 20. 10. 2013
2
AquaStop
výbava EXCLUSIV
– špeciálne funkcie: VarioSpeed Plus, ½ náplň, extra sušenie
Výbava
– 5 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, rýchly 45 °C, predumytie
– špeciálne funkcie: VarioSpeed Plus, ½ náplň, extra sušenie
– hydraulický systém ActiveWater
– dávkovací asistent
– technika striedavého umývania/regeneračná elektronika
– systém šetrného umývania skla
– AquaSenzor III/senzor naplnenia
– AquaStop so zárukou/výmenník tepla
– displej: časová predvoľba 1 – 24 hod., ukazovateľ zvyšného času v minútach
– elektronické ukazovatele nedostatku soli a leštidla
– 2-násobná detská poistka: elektronické blokovanie tlačidiel/zamedzenie otvoreniu spotrebiča
– výškovo nastaviteľný horný kôš s pomocou 3-nás. RackMaticku
– príborová zásuvka Vario
– strieborné umývacie koše VarioFlex: sklopné kolíky v dolnom koši 4x, v hornom koši 2x,
odkladacia priehradka na malé šálky v hornom koši 2x
– možnosť podstavby
Spotreba
– trieda spotreby energie: A++
– spotreba energie v programe Eco 50 °C: 262 kWh/rok1)
– spotreba energie v programe Eco 50 °C: 0,92 kWh
– spotreba vody v programe Eco 50 °C: 1 680 l/rok2)
– spotreba vody v programe Eco 50 °C: 6 l
– trieda účinnosti sušenia: A3)
– čas trvania programu Eco 50 °C: 195 min.
– spotreba energie vo vypnutom stave a v režime ponechania v zapnutom stave: 0,1 W/0,1 W
– čas trvania v zapnutom stave: 0 min.
– hlučnosť: 44 dB(A) re 1 pW
– kapacita: 13 obedových súprav
Rozmery
84,5 × 60 × 60 cm
cena*: 589 €
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1) Trieda spotreby energie/trieda účinnosti sušenia.
2) Ročná spotreba na základe 280 štandardných umývacích cyklov pri pripojení na studenú vodu (vrátane spotreby v režime Stand by).
3) Spotreba v programe Eco 50 °C pri pripojení na studenú vodu. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na „štandardný program“ Eco 50 °C.
| 41
Umývačka riadu, 60 cm
SMS 58N88EU ActiveWater
Energia
Sušenie
Umývačka riadu, 60 cm
SMS 85L02DE ActiveWater
Energia
Voda
Sušenie
Voda
AquaStop
AquaStop
výbava EXCLUSIV
výbava EXCLUSIV
– špeciálne funkcie: VarioSpeed, Hygienaplus
– exkluzívny dizajn
– špeciálne funkcie: VarioSpeed, IntensiveZone
Výbava
– 5 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C,
Eco 50 °C, rýchly 45 °C, predumytie
– špeciálne funkcie: VarioSpeed, HygienaPlus
– hydraulický systém ActiveWater
– dávkovací asistent
– technika striedavého umývania/regeneračná elektronika
– systém šetrného umývania skla
– AquaSenzor III/senzor naplnenia
– AquaStop so zárukou/výmenník tepla
– displej: časová predvoľba 1 – 24 hod., ukazovateľ zvyšného
času v minútach
– elektronické ukazovatele nedostatku soli a leštidla
– 2-násobná detská poistka: elektronické blokovanie tlačidiel/
zamedzenie otvoreniu spotrebiča
– výškovo nastaviteľný horný kôš s pomocou 3-nás. RackMaticku
– príborová zásuvka Vario
– strieborné umývacie koše VarioFlex: sklopné kolíky v dolnom
koši 4x, v hornom koši 2x, odkladacia priehradka na malé šálky
v dolnom koši 2x, odkladacia priehradka na malé šálky
v hornom koši 2x
– možnosť podstavby
Výbava
– 4 umývacie programy: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C,
Eco 50 °C, Intensive Smart 45 °C, rýchly 65 °C
– špeciálne funkcie: VarioSpeed, IntensiveZone
– hydraulický systém ActiveWater
– dávkovací asistent
– technika striedavého umývania, regeneračná elektronika
– systém šetrného umývania skla
– AquaSenzor/senzor naplnenia
– AquaStop so zárukou
– displej: časová predvoľba 1 – 24 hod., ukazovateľ zvyšného
času v minútach
– elektronické ukazovatele nedostatku soli a leštidla
– 2-násobná detská poistka: elektronické blokovanie tlačidiel/
zamedzenie otvoreniu spotrebiča
– výškovo nastaviteľný horný kôš s pomocou 3-nás. RackMaticku
– strieborné umývacie koše VarioFlex: sklopné kolíky v dolnom
koši 2x, v hornom koši 2x, odkladacia priehradka na malé šálky
v hornom koši 2x, kôš na príbory
– polinox
– možnosť podstavby
Spotreba
– trieda spotreby energie: A++
– spotreba energie v programe Eco 50 °C: 266 kWh/rok1)
– spotreba energie v programe Eco 50 °C: 0,93 kWh
– spotreba vody v programe Eco 50 °C: 2 660 l/rok2)
– spotreba vody v programe Eco 50 °C: 9,5 l
– trieda účinnosti sušenia: A3)
– čas trvania programu Eco 50 °C: 195 min.
– spotreba energie vo vypnutom stave a v režime ponechania
v zapnutom stave: 0,1 W/0,1 W
– čas trvania v zapnutom stave: 0 min.
– hlučnosť: 46 dB(A) re 1 pW
– kapacita: 14 obedových súprav
Spotreba
– trieda spotreby energie: A+
– spotreba energie v programe Eco 50 °C: 290 kWh/rok1)
– spotreba energie v programe Eco 50 °C: 1,02 kWh
– spotreba vody v programe Eco 50°C: 3 360 l/rok2)
– spotreba vody v programe Eco 50 °C: 12 l
– trieda účinnosti sušenia: A3)
– čas trvania programu Eco 50 °C: 195 min.
– spotreba energie vo vypnutom stave a v režime ponechania
v zapnutom stave: 0,1 W/0,1 W
– čas trvania v zapnutom stave: 0 min.
– hlučnosť: 46 dB(A) re 1 pW
– kapacita: 12 obedových súprav
Rozmery
84,5 × 60 × 60 cm
Rozmery
84,5 × 60 × 60 cm
cena*: 549 €
cena*: 439 €
42 | Umývačky riadu
Väčšia, ako sa zdá
Nová umývačka ActiveWater, 45 cm
Technológia ActiveWater
Táto inovatívna technológia maximalizuje účinnosť
umývania a zaručuje nižšiu spotrebu vody a energie.
Výsledky sa dosiahli presnou distribúciou vody, optimalizovaným
filtračným systémom, rýchlejším ohrevom a vyšším výkonom
čerpadla, ktoré zvyšuje cirkuláciu vody. AktiveWater: menej vody
a energie, väčší výkon.
DuoPower
Nové ostrekovacie rameno DuoPower s dvomi hlavicami
cielene distribuuje vodu do všetkých miest v koši a zaručuje optimálnu cirkuláciu vody. Výsledkom je ešte lepší účinok
umývania a žiarivo čistý riad.
Tri stupne flexibility
Trojnásobný RackMatic umožňuje nastaviť v hornom koši tri výšky
nastavenia. Zmenu možno urobiť veľmi jednoducho, aj keď je kôš
plný riadu. Jednoduchým pohybom ruky môžete zmeniť výšku koša
až o 5 cm a vytvoriť potrebné miesto v správnej výške. Je jedno,
či potrebujete umiestniť poháre na víno, veľké taniere alebo hrnce
– s trojnásobným RackMatickom získate potrebnú flexibilitu.
Inteligentná spotreba vody
Nové umývačky radu ActiveWater 45 cm spotrebujú len
8 litrov na jeden umývací cyklus v štandardnom
programe. Efektívne využívanie vody znamená zníženie ročnej
spotreby až o 400 litrov.
Voda
AquaSensor
AquaSensor reguluje spotrebu vody v závislosti
od druhu a intenzity znečistenia. Cirkulujúca voda sa
kontroluje infračerveným lúčom, ktorý zisťuje prítomnosť čiastočiek potravín, tuku alebo čistiaceho prostriedku. Podľa situácie
elektronika rozhodne, či bude umývanie pokračovať, alebo treba
načerpať čistú vodu.
EcoSilenceDrive
EcoSilenceDrive minimalizuje mechanické trenie, čím
zabezpečí veľmi tiché umývanie. Také tiché, že môžete
využívať nočný prúd a pritom nerušene spať.
| 43
k dispozícii od 11/2013
Umývačka riadu, 45 cm
SPS 69T38EU ActiveWater
Energia
Sušenie
Voda
Umývačka riadu, 45 cm
SPS 85M12DE ActiveWater
Energia
75
Sušenie
70
Voda
9
AquaStop
AquaStop
výbava EXCLUSIV
výbava EXCLUSIV
– strieborné umývacie koše VarioFlex Plus
– špeciálne funkcie: VarioSpeed Plus, ½ náplň, HygienaPlus,
IntensiveZone
– strieborné umývacie koše VarioFlex Plus
– špeciálne funkcie: VarioSpeed Plus, ½ náplň, HygienaPlus,
IntensiveZone
Výbava
– 6 umývacích programov: auto 65 – 75 °C, auto 45 – 65 °C,
auto 35 – 45 °C, Eco 50 °C, rýchly 45 °C, predumytie
– 4 špeciálne funkcie: VarioSpeed Plus, ½ náplň, HygienaPlus,
IntensiveZone
– hydraulický systém ActiveWater
– dávkovací asistent
– technika striedavého umývania/regeneračná elektronika
– systém šetrného umývania skla
– AquaSenzor/senzor naplnenia
– AquaStop so zárukou/výmenník tepla
– displej: časová predvoľba 1 – 24 hod., ukazovateľ zvyšného
času v minútach
– elektronické ukazovatele nedostatku soli a leštidla
– 2-násobná detská poistka: elektronické blokovanie tlačidiel/
zamedzenie otvoreniu spotrebiča
– výškovo nastaviteľný horný kôš s pomocou 3-nás. RackMaticku
– ostrekovacie rameno DuoPower
– strieborné umývacie koše VarioFlex Plus: sklopné kolíky
v dolnom koši 4x, v hornom koši 3x, odkladacia priehradka
na malé šálky v hornom koši a v dolnom koši
– príborová zásuvka Vario
– možnosť podstavby
Výbava
– 5 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C,
Eco 50 °C, Intensive Smart 45 °C, rýchly 65 °C
– 4 špeciálne funkcie: VarioSpeed Plus, ½ náplň, HygienaPlus,
IntensiveZone
– hydraulický systém ActiveWater
– dávkovací asistent
– technika striedavého umývania/regeneračná elektronika
– systém šetrného umývania skla
– AquaSenzor/senzor naplnenia
– AquaStop so zárukou/výmenník tepla
– displej: časová predvoľba 1 – 24 hod., ukazovateľ zvyšného
času v minútach
– elektronické ukazovatele nedostatku soli a leštidla
– 2-násobná detská poistka: elektronické blokovanie tlačidiel/
zamedzenie otvoreniu spotrebiča
– výškovo nastaviteľný horný kôš s pomocou 3-nás. RackMaticku
– ostrekovacie rameno DuoPower
– strieborné umývacie koše VarioFlex Plus: sklopné kolíky
v dolnom koši 2x, v hornom koši 3x, odkladacia priehradka
na malé šálky v hornom koši 2x, v dolnom koši 2x (vrátane
držiaka na malé predmety)
– možnosť podstavby
Spotreba
– trieda spotreby energie: A++
– spotreba energie v programe Eco 50 °C: 211 kWh/rok1)
– spotreba energie v programe Eco 50 °C: 0,75 kWh
– spotreba vody v programe Eco 50 °C: 2 520 l/rok2)
– spotreba vody v programe Eco 50 °C: 9 l
– trieda účinnosti sušenia: A3)
– čas trvania programu Eco 50 °C: 185 min.
– spotreba energie vo vypnutom stave a v režime ponechania
v zapnutom stave: 0,1 W/0,1 W
– čas trvania v zapnutom stave: 0 min.
– hlučnosť: 44 dB(A) re 1 pW
– kapacita: 10 obedových súprav
Spotreba
– trieda spotreby energie: A++
– spotreba energie v programe Eco 50 °C: 197 kWh/rok1)
– spotreba energie v programe Eco 50 °C: 0,7 kWh
– spotreba vody v programe Eco 50 °C: 2 240 l/rok2)
– spotreba vody v programe Eco 50 °C: 8 l
– trieda účinnosti sušenia: A3)
– čas trvania programu Eco 50 °C: 185 min.
– spotreba energie vo vypnutom stave a v režime ponechania
v zapnutom stave: 0,1 W/0,1 W
– čas trvania v zapnutom stave: 0 min.
– hlučnosť: 44 dB(A) re 1 pW
– kapacita: 9 obedových súprav
Rozmery (V × Š × H)
84,5 × 45 × 60 cm
Rozmery (V × Š × H)
85 × 45 × 60 cm
cena*: 589 €
cena*: 559 €
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1) Trieda spotreby energie/trieda účinnosti sušenia.
2) Ročná spotreba na základe 280 štandardných umývacích cyklov pri pripojení na studenú vodu (vrátane spotreby v režime Stand by).
3) Spotreba v programe Eco 50 °C pri pripojení na studenú vodu. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na „štandardný program“ Eco 50 °C.
44 | Umývačky riadu
Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm
SMI 85L05DE ActiveWater
Energia
Sušenie
Umývačka riadu, 60 cm
SMV 84L00EU ActiveWater
Energia
Voda
Sušenie
Voda
AquaStop
AquaStop
výbava EXCLUSIV
výbava EXCLUSIV
– špeciálne funkcie: VarioSpeed, IntensiveZone
– trieda spotreby energie: A+
– AquaStop so zárukou
– špeciálne funkcie: VarioSpeed, extra sušenie
– trieda spotreby energie: A+
– AquaStop so zárukou
Výbava
– 5 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 - 65 °C,
Eco 50 °C, Intensive Smart 45 °C, rýchly 65 °C
– špeciálne funkcie: VarioSpeed, IntensiveZone
– auto 3 in 1
– hydraulický systém ActiveWater
– dávkovací asistent
– technika striedavého umývania, regeneračná elektronika
– systém šetrného umývania skla
– AquaSenzor/senzor naplnenia
– AquaStop so zárukou
– displej: časová predvoľba 1 – 24 hod., ukazovateľ zvyšného
času v minútach
– elektronické ukazovatele nedostatku soli a leštidla
– elektronické blokovanie tlačidiel
– výškovo nastaviteľný horný kôš s pomocou 3-nás. RackMaticku
– strieborné umývacie koše VarioFlex sklopné kolíky v dolnom koši
2x, v hornom koši 2x, odkladacia priehradka na príbory v hornom
koši, odkladacia priehradka na malé šálky v hornom koši 2x,
kôš na príbory
– polinox
Výbava
– 4 umývacie programy: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C,
Eco 50 °C, rýchly 65 °C
– špeciálne funkcie: VarioSpeed, extra sušenie
– auto 3 in 1
– hydraulický systém ActiveWater
– dávkovací asistent
– technika striedavého umývania, regeneračná elektronika
– systém šetrného umývania skla
– AquaSenzor/senzor naplnenia
– AquaStop so zárukou
– displej: časová predvoľba 1 – 24 hod., ukazovateľ zvyšného
času v minútach
– elektronické ukazovatele nedostatku soli a leštidla
– detská poistka: zamedzenie otvoreniu spotrebiča
– výškovo nastaviteľný horný kôš s pomocou 3-nás. RackMaticku
– strieborné umývacie koše VarioFlex sklopné kolíky v dolnom
koši 2x, v hornom koši 2x, odkladacia priehradka na príbory
v hornom koši, odkladacia priehradka na malé šálky v hornom
koši 2x, kôš na príbory
– akustický signál ukončenia programu
– polinox
Spotreba
– trieda spotreby energie: A+
– spotreba energie v programe Eco 50 °C: 290 kWh/rok1)
– spotreba energie v programe Eco 50°C: 1,02 kWh
– spotreba vody v programe Eco 50 °C: 3 360 l/rok2)
– spotreba vody v programe Eco 50 °C: 12 l
– trieda účinnosti sušenia: A3)
– čas trvania programu Eco 50 °C: 195 min.
– spotreba energie vo vypnutom stave a v režime ponechania
v zapnutom stave: 0,1 W/0,1 W
– čas trvania v zapnutom stave: 0 min.
– hlučnosť: 46 dB(A) re 1 pW
– kapacita: 12 obedových súprav
Spotreba
– trieda spotreby energie: A+
– spotreba energie v programe Eco 50 °C: 290 kWh/rok1)
– spotreba energie v programe Eco 50 °C: 1,02 kWh
– spotreba vody v programe Eco 50 °C: 2 800 l/rok2)
– spotreba vody v programe Eco 50 °C: 10 l
– trieda účinnosti sušenia: A3)
– čas trvania programu Eco 50 °C: 195 min.
– spotreba energie vo vypnutom stave a v režime ponechania
v zapnutom stave: 0,1 W/0,1 W
– čas trvania v zapnutom stave: 0 min.
– hlučnosť: 46 dB(A) re 1 pW
– kapacita: 12 obedových súprav
Rozmery
81,5 – 87,5 × 60 × 57,3 cm
Rozmery
81,5 – 87,5 × 60 × 55 cm
cena*: 599 €
cena*: 599 €
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1) Trieda spotreby energie/trieda účinnosti sušenia.
2) Ročná spotreba na základe 280 štandardných umývacích cyklov pri pripojení na studenú vodu (vrátane spotreby v režime Stand by).
3) Spotreba v programe Eco 50 °C pri pripojení na studenú vodu. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na „štandardný program“ Eco 50 °C.
| 45
Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm
* Pomocou výškovo nastaviteľných skrutkovacích nožičiek
výška podstavca pri výške spotrebiča 815 90 – 160 mm
výška podstavca pri výške spotrebiča 875 150 – 220 mm
SMI ...
rozmery v mm
Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm
* Pomocou výškovo nastaviteľných skrutkovacích nožičiek
výška podstavca pri výške spotrebiča 815 90 – 160 mm
výška podstavca pri výške spotrebiča 875 150 – 220 mm
SMV ...
rozmery v mm
46 | Voľne stojace sporáky, zabudovateľné spotrebiče
Voľne stojace sporáky,
zabudovateľné
spotrebiče
| 47
48 | Voľne stojace sporáky
Multifunkcia 3D Plus – 8 druhov ohrevu
Rozmrazovanie, horný/spodný ohrev, spodný
ohrev, 3D horúci vzduch Plus, stupeň na pizzu,
cirkulačný gril, veľkoplošný gril vario, maloplošný gril vario
Elektronické hodiny
Komfortnejšie varenie – už nikdy nezabudnete,
že pečiete.
3-násobný teleskopický výsuv
Bezpečné a komfortné riešenie prístupu
k plechom. Závesné rošty majú výsuvné koľajničky, na ktorých sa vysúvajú plechy pred
priestor rúry. V tomto prípade možno využiť tri
teleskopy zároveň. Určite oceníte stabilitu,
odolnosť proti preklopeniu, plynulosť pohybu,
ako aj voľný prístup k potravinám zo všetkých
strán.
GranitEmail
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru
rúry vďaka jeho špeciálnemu povrchu.
Dvojokruhová varná zóna
Podľa veľkosti hrnca možno jedným dotykom
nastaviť menší či väčší priemer varnej plochy
a usporiť tak energiu.
Varná zóna rozšíriteľná na zónu na pečenie
Rozšírenie varnej zóny na oválnu zónu na pečenie pomocou senzorového tlačidla. Získate tak
správnu varnú zónu s rovnomerným rozdelením
tepla na veľký oválny riad na smaženie a pečenie, ako sú napr. pekáče alebo hrnce na ryby.
Ukazovateľ zvyšného tepla
Červené kontrolky v sklokeramike
ukazujú eventuálne zvyšné teplo pre
každú varnú zónu a varujú tak pred ešte
horúcimi varnými zónami.
Voľne stojací elektrický sporák, 60 cm
HCE 744323 biela
1)
Energia
Multifunkcia
-20%
výbava EXCLUSIV
– sklokeramika HighSpeed
– multifunkcia 3D Plus
– 3-násobný teleskopický výsuv
– zadná stena s katalytickým samočistením
Typ rúry a druhy ohrevu
– elektrická rúra s multifunkciou 3D Plus
– 8 druhov ohrevu: horný/spodný ohrev, spodný ohrev, cirkulačný gril, rozmrazovanie,
veľkoplošný gril vario, maloplošný gril vario, stupeň na pizzu, 3D horúci vzduch Plus
– presná regulácia teploty 50 – 270 °C
– XXL rúra na pečenie (67 l)
Výsuvný systém
– 3-násobný teleskopický výsuv
Varná doska
– sklokeramická varná doska, bez dekoru
– 4 varné zóny HighSpeed: z toho 1x dvojokruhová varná zóna a 1x zóna na pečenie
Komfort
– elektronické hodiny s časovou predvoľbou
– osvetlenie vnútorného priestoru rúry
– zasúvacie ovládacie gombíky
Rýchlosť
– manuálny rýchloohrev rúry na pečenie na voliči funkcií
Čistenie
– zadná stena s katalytickým samočistením
– celosklená vnútorná strana dvierok
Bezpečnosť
– 4x ukazovateľ zvyšného tepla
– max. teplota čelnej strany dvierok 50 °C2)
– detská poistka – funkcia „Kľúč“ (pre rúru)
– zásuvka na riad
Rozmery
– rozmery spotrebiča: (V × Š × H) 850 × 600 × 600 mm
– výškovo nastaviteľné nožičky
– príkon: 11,0 kW
Príslušenstvo
1 kombinovaný rošt, 1 smaltovaný plech, 1 univerzálna panvica
Zvláštne príslušenstvo
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je
len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví
predajcovia.
1) O 20 % úspornejší (0,79 kWh), ako je medzná hodnota
(0,99 kWh) pre triedu spotreby energie A (merané podľa
EN50304).
2) Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný
ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.
HEZ 317000 forma na pizzu
HEZ 324000 vkladací rošt do univerzálnej panvice
HEZ 332003
HEZ 325000 grilovací plech
HEZ 327000 kamenná platňa na pečenie s lopatkou
HEZ 331003 smaltovaný plech
HEZ 331011 smalt. plech s nepriľnavým povrchom
HEZ 332003 univerzálna panvica
cena*: 629 €
HEZ 332011 univerzálna panvica s nepriľnavým
povrchom
HEZ 333003 profi panvica
HEZ 333001 veko na profi panvicu HEZ 333003
HEZ 334000 kombinovaný rošt
HEZ 390010 antikorový pekáč s pokrievkou
HEZ 915001 sklený pekáč 5,1 l
| 49
Voľne stojaci kombinovaný sporák, 60 cm
HGV 745220 biela
1)
Energia
Multifunkcia
-20%
výbava EXCLUSIV
– kombinácia predností plynové varné dosky a elektrickej rúry
– multifunkcia 3D Plus
– zadná stena s katalytickým samočistením
Typ rúry a druhy ohrevu
– elektrická rúra s multifunkciou 3D Plus
– 8 druhov ohrevu: horný/spodný ohrev, spodný ohrev, cirkulačný
gril, rozmrazovanie, veľkoplošný gril vario, maloplošný gril vario,
stupeň na pizzu, horúci vzduch
– presná regulácia teploty 50 – 270 °C
– XXL rúra na pečenie (67 l)
Technické informácie
– vpredu vľavo: silný horák 3 kW
– vpredu vpravo: úsporný horák 1 kW
– vzadu vpravo: normálny horák 1,7 kW
– vzadu vľavo: normálny horák 1,7 kW
– nastavené na zemný plyn (20 mbar)
Výsuvný systém
– teleskopický výsuv – možno dokúpiť ako zvl. príslušenstvo
Rozmery
– rozmery spotrebiča (V × Š × H): 850 × 600 × 600 mm
– výškovo nastaviteľné nožičky
– príkon: 10,6 kW
Varná doska
– 4 horáky: 2x normálny, 1x úsporný a 1x silný horák
Príslušenstvo
1 kombinovaný rošt, 1 smaltovaný plech, 1 univerzálna panvica
Komfort
– dvojdielne smaltované rošty pod hrnce
– elektrické iskrové zapaľovanie v ovládacom gombíku
– sklené veko
– elektronické hodiny s časovou predvoľbou
– osvetlenie vnútorného priestoru rúry
Zvláštne príslušenstvo
HEZ 317000 forma na pizzu
HEZ 324000 vkladací rošt do univerzálnej panvice HEZ 332003
HEZ 325000 grilovací plech
HEZ 327000 kamenná platňa na pečenie s lopatkou
HEZ 331003 smaltovaný plech
HEZ 331011 smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom
HEZ 332003 univerzálna panvica
HEZ 332011 univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom
HEZ 333003 profi panvica
HEZ 333001 veko na profi panvicu HEZ 333003
HEZ 334000 kombinovaný rošt
HEZ 338352 3-násobný teleskopický výsuv
HEZ 338357 3-násobný plne teleskopický výsuv s funkciou STOP
HEZ 915001 sklený pekáč 5,1 l
Rýchlosť
– manuálny rýchloohrev rúry na pečenie na voliči funkcií
Čistenie
– zadná stena s katalytickým samočistením
– celosklená vnútorná strana dvierok
Bezpečnosť
– max. teplota čelnej strany dvierok 50 °C2)
– poistka pri zhasnutí plameňa
– detská poistka – funkcia „Kľúč“ (pre rúru)
– zásuvka na riad
cena*: 479 €
50 | Zabudovateľné spotrebiče
Len nenechať nič pripáliť.
Ohniví pomocníci v kuchyni sa postarajú
o perfektné výsledky v hrnci...
Zabudovateľná rúra s multifunkciou = 7 druhov ohrevu
Sklokeramická varná doska
Horný/spodný ohrev
Klasický druh ohrevu na koláče, nákypy a na chrumkavé mäso,
napr. hovädzie mäso alebo divinu na jednej úrovni.
Samostatný spodný ohrev
Zaváranie a dopekanie alebo zozlatnutie. Teplo prichádza
zospodu.
Horúci vzduch
Na koláče a pečivo na jednej až dvoch úrovniach. Ventilátor
rovnomerne rozvádza teplo kruhového vyhrievacieho telesa
vo varnom priestore.
Cirkulačný infragril
Pečenie mäsa, hydiny a celých rýb. Vyhrievacie teleso grilu a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Vďaka ventilátoru prúdi
vzduch okolo pokrmu.
Variabilný veľkoplošný gril
Grilovanie steakov, údenín, hrianok a rýb. Zahreje sa celá plocha
pod vyhrievacím telesom grilu.
Variabilný maloplošný gril
Grilovanie malého množstva steakov, údenín, hrianok a rýb.
Zahreje sa stredná časť vyhrievacieho telesa grilu.
Rozmrazovanie
Rozmrazovanie napr. rýb, hydiny, chleba a koláčov. Ventilátor víri
vzduch okolo pokrmu.
Dizajn
s rámčekom
Dizajn s plošným rámom
Klasický dizajn: plochý rámček okolo celej dosky v nehrdzavejúcej oceli alebo v bielej farbe.
Senzorové ovládanie TouchControl
Viac komfortu pri ovládaní a čistení.
Technika: Ovládanie ľahkým dotykom integrovaných
senzorových tlačidiel na sklokeramickej ploche. Pomocou +/‒
možno individuálne nastavovať výkonové stupne varných zón,
a to s ovládaním pre každú varnú zónu zvlášť.
Užitočná hodnota: Komfortné ovládanie ľahkým dotykom integrovaných senzorových tlačidiel. Elegantné a ľahko čistiteľné. Jednoduché čistenie vďaka hladkej ovládacej ploche. Komfort pre vás:
ovládanie každej varnej zóny zvlášť – priamy prístup.
Elektronika uvedenia do varu
Rýchla príprava pokrmov
Technika: Varná zóna sa automaticky prepne späť na vami nastavený stupeň ďalšieho varenia po tom, čo určitý čas hreje s maximálnym výkonom.
Užitočná hodnota: Jednoduché ovládanie. Po uvedení do varu
už nemusíte varnú zónu manuálne prenastavovať na nižší stupeň
výkonu.
Dvojokruhová varná zóna
Podľa veľkosti hrnca možno jedným dotykom nastaviť menší
či väčší priemer varnej plochy a usporiť tak energiu.
Rozmerové nákresy zabudovateľných spotrebičov
Zabudovateľná rúra, 60 cm
Sklokeramická varná doska, 60 cm
Miesto na zásuvku
na pripoj. sporáka
* Pri kovových čelných stenách 20 mm
* Minimálna vzdialenosť
výrezu na varnú dosku
od steny
** Maximálna hĺbka zapustenia
Miesto na
zásuvku
na pripoj.
sporáka
* Pri kovových čelných stenách 20 mm
HBN 239E3
* Pri kovových čelných stenách 20 mm
rozmery v mm
PKF 645K17E
rozmery v mm
| 51
Zabudovateľná rúra, 60 cm
HBN 239E3 antikoro
1)
Energia
-10%
Sklokeramická varná doska, 60 cm
PKF 645K17E
Dizajn
s rámčekom
7
druhov
ohrevu
výbava EXCLUSIV
výbava EXCLUSIV
– multifunkcia: 7 druhov ohrevu
– elektronické hodiny s časovou predvoľbou
– jednoúrovňový teleskopický výsuv
– ovládanie DirectSelect
– digitálny ukazovateľ TopControl
– elektronika uvedenia do varu
Výsuvný systém
– jednoúrovňový teleskopický výsuv
Dizajn
– elektrická sklokeramická varná doska so senzorovým ovládaním
– sklokeramika HighSpeed bez dekoru
– plošný dizajn – dizajn s rámčekom
Komfort
– elektronické hodiny
– osvetlenie vnútorného priestoru rúry
Komfort
– senzorové ovládanie DirectSelect
– digitálny ukazovateľ TopControl
– funkcia ReStart
– možnosť blokovania ovládacieho panelu pri čistení počas varenia
Typ rúry a druhy ohrevu
– rúra na pečenie s multifunkciou (7 druhu ohrevu: horný/spodný
ohrev, spodný ohrev, horúci vzduch, cirkulačný infragril,
veľkoplošný gril vario, maloplošný gril vario, rozmrazovanie)
– rúra na pečenie 67 l so sivým smaltom GranitEmail
– regulácia teploty od 50 – 270 °C
Výkon a počet varných zón
– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvojokruhová
– rozšírenie varnej zóny separátnym senzorovým tlačidlom
– 17 stupňov výkonu
Dizajn
– zasúvacie ovládacie gombíky
Rýchlosť
– elektronika uvedenia do varu
Bezpečnosť
– detská poistka – tlačidlo „Kľúč“
Bezpečnosť
– 2-násobný ukazovateľ zvyšného tepla
– detská poistka
– bezpečnostné vypínanie varných zón
– kontrolka prevádzky
– hlavný vypínač
Príslušenstvo
1x hliníkový plech na pečenie
1x univerzálna panvica
1x kombi rošt
Rozmery
– spotrebiča (V × Š × H): 595 × 595 × 548 mm
– na zabudovanie (V × Š×x H): 575 – 597 × 560 × 550 mm
– kábel na pripojenie so zástrčkou 1 m
– príkon: 2,8 kW
Rozmery
– min. hrúbka pracovnej dosky 20 mm
– príkon: 6,6 kW
– rozmery spotrebiča (V × Š × H): 52 × 583 × 515 mm
– rozmery na zabudovanie (V × Š × H): 49 × 560 × 490 – 500 mm
Zvláštne príslušenstvo
HEZ 430001 hliníkový plech na pečenie
HEZ 431001 smaltovaný plech na pečenie
HEZ 432001 univerzálna panvica
HEZ 434000 kombi rošt
Zvláštne príslušenstvo
HEZ 392617 medzidno na montáž nad zásuvkou
HEZ 390090 panvica wok so sklenou pokrievkou a s mriežkou
cena*: 319 €
cena*: 319 €
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
* O 10 % úspornejší (0,89 kWh), ako je medzná hodnota (0,99 kWh) pre triedu spotreby energie A (merané podľa EN50304).
52 | Zabudovateľné spotrebiče
... i najlepšie upečenie v rúre
3-násobný plne teleskopický výsuv s funkciou STOP
Už nikdy nebudete musieť siahať do horúcej rúry. Stav
Teleskopický výsuv
pripravovaného jedla môžete skontrolovať úplne pohodlne, vkladanie aj vyberanie plechu je jednoduché, ak máte rúru
vybavenú teleskopickými výsuvmi. Zaisťujú stabilitu a plynulosť
pohybu pri manipulácii s plechmi na pečenie, roštmi či univerzálnou panvicou a zároveň zabraňujú ich preklopeniu. Teleskopické
výsuvy sú závesné rošty s výsuvnými koľajničkami na vysúvanie
plechov z rúry. Navyše nová funkcia STOP 3-nás. plne teleskopického výsuvu zabraňuje pri plnom vysunutí tomu, aby sa koľajničky
posunuli každá inak ďaleko, naopak, obidve koľajničky sa zastavia
pred rúrou v rovnakej vzdialenosti. Plechy na pečenie, rošt alebo
zapekacie misky preto možno pohodlne položiť aj vybrať.
Zatváranie dvierok rúry SoftClose – tlmené zatváranie
Tlmený dojazd zásuviek v kuchynských linkách sa používa
dvierka SoftClose
všade na svete. Tento systém tlmeného či pomalého zatvárania použila značka Bosch vo svojich rúrach prvýkrát v roku 2008
na vozík na pečenie a teraz ho montuje do všetkých nových rúr
na pečenie s výklopnými dvierkami. Spoľahnite sa na tento mechanizmus, jemne zatlačte na dvierka a ony sa potichu zatvoria samy.
Multifunkcia 3D Plus
S multifunkciou 3D Plus máte k dispozícii až 14 druhov
ohrevu pre perfektné výsledky pečenia. Napríklad pri 3D
horúcom vzduchu Plus sa teplo šíri v priestore rúry rovnomerne. Ak
máte navyše teleskopický výsuv, môžete piecť až na troch plechoch
súčasne. Ak zvolíte nový ohrev EcoHorúci vzduch, tak napečiete
na jednom plechu nielen so skvelým výsledkom, ale aj s úsporou
energie. Na pečenie chleba a kysnutého cesta je najvhodnejší ohrev
HydroBaking, pri ktorom vlhkosť zostáva vnútri rúry a pečivo sa
nevysušuje. Vyberte si ten najvhodnejší ohrev pre svoje menu.
Multifunkcia
Pripojiteľná zóna na pečenie a dvojokruhová zóna na pečenie
Ak je vo výbave varná zóna rozšíriteľná na oválny tvar, tzn. zónu
na pečenie, potom možno jednoducho pomocou senzorového tlačidla
príslušnú zónu takto zväčšiť. Toto vybavenie je ideálne na veľkoplošné
alebo oválne hrnce/pekáče, príp. panvice na ryby. Dvojokruhové zóny
na pečenie vám poskytujú väčšiu variabilitu a flexibilitu pri výbere
hrncov, ktoré máte vo svojej kuchyni. Máte na výber viac rozmerov
a bude tak jednoduchšie použiť práve ten správny hrniec, aby vám
zbytočne neunikalo teplo v prípade použitia menšieho hrnca, než je
vyznačený priemer alebo naopak, aby sa jedlo neohrialo nerovnomerne
na príliš malej varnej zóne. Použitím správneho rozmeru hrnca šetríte
energiu a ušetríte ešte viac, ak používate na hrnce pokrievky.
Rozmerové nákresy zabudovateľných spotrebičov
Zabudovateľný sporák, 60 cm
Sklokeramická varná doska, 60 cm
Miesto na zásuvku
na pripoj. sporáka
* Minimálna vzdialenosť
výrezu na varnú dosku
od steny
** Maximálna hĺbka zapustenia
* Pri kovových čelných stenách 20 mm
HEG 33U350
rozmery v mm
NKH 645G17M
rozmery v mm
| 53
Zabudovateľný sporák, 60 cm
HEG 33U350 antikoro
2)
Energia
Dizajn
s rámčekom
Multifunkcia
-20%
Sklokeramická varná doska, 60 cm
NKH 645G17M
dvierka SoftClose
výbava EXCLUSIV
výbava EXCLUSIV
–
–
–
–
– 1x varná zóna rozšíriteľná na zónu na pečenie
– 2x dvojokruhová varná zóna
– sklokeramika HighSpeed s dekorom
multifunkcia: 8 druhov ohrevu
elektronické hodiny s časovou predvoľbou
3-násobný, plne teleskopický výsuv s funkciou STOP
tlmené zatváranie dvierok SoftClose
Typ rúry a druhy ohrevu
– rúra na pečenie s multifunkciou 3D Plus (8 druhov ohrevu: horný/spodný
ohrev, spodný ohrev, 3D horúci vzduch Plus, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril vario, maloplošný gril vario, rozmrazovanie, stupeň na pizzu)
– XXL rúra na pečenie 67 l vo vyhotovení GranitEmail
– regulácia teploty od 50 – 270 °C
Dizajn
– elektrická sklokeramická varná doska s ovládaním pomocou
gombíka na zabudovateľnom sporáku HEG 33U350
– sklokeramika HighSpeed s dekorom
– plošný dizajn – dizajn s rámčekom
Komfort
– tlmené zatváranie dvierok SoftClose
– elektronické hodiny s časovou predvoľbou
– osvetlenie vnútorného priestoru rúry
Komfort
– rozšírenie varných zón s pomocou gombíka na zabudovateľnom
sporáku
Výsuvný systém
– 3-násobný plne teleskopický výsuv s funkciou STOP
Výkon a počet varných zón
– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 rozšíriteľná na zónu
na pečenie a 2 dvojokruhové varné zóny
– 9 stupňov výkonu
Dizajn
– zasúvacie ovládacie gombíky v antikorovom vyhotovení
Bezpečnosť
– teplota skla dvierok max. 40 °C2)
– detská poistka – tlačidlo Kľúč
Bezpečnosť
– ukazovateľ zvyšného tepla
Rýchlosť
– automatický rýchloohrev rúry
Príslušenstvo
1x smalt. plech na pečenie, 1x univerzálna panvica, 1x kombi rošt
Rozmery
– spotrebiča (V × Š × H): 595 × 595 × 548 mm
– na zabudovanie (V × Š × H): 575 – 597 × 560 × 550 mm
– kábel na pripojenie bez zástrčky
– príkon: 11,4 kW
Rozmery
– min. hrúbka pracovnej dosky 20 mm
– príkon: 7,6 kW
– rozmery spotrebiča (V × Š × H): 46 × 583 × 513
– rozmery na zabudovanie (V × Š × H): 43 × 560 × 490 – 500 mm
Zvláštne príslušenstvo
Zvláštne príslušenstvo
HEZ 390010 antikorový pekáč s pokrievkou na zónu na pečenie
HEZ 390090 panvica wok so sklenou pokrievkou a s mriežkou
HEZ
HEZ
HEZ
HEZ
HEZ
HEZ
HEZ
HEZ
HEZ
HEZ
HEZ
HEZ
HEZ
317000 forma na pizzu
324000 vkladací rošt do univerzálnej panvice HEZ 332003
325000 grilovací plech
327000 kamenná platňa na pečenie s lopatkou
331003 smaltovaný plech
331011 smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom
332003 univerzálna panvica
332011 univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom
333003 profi panvica
333001 veko na profi panvicu HEZ 333003
334000 kombinovaný rošt
390010 antikorový pekáč s pokrievkou
915001 sklený pekáč 5,1 l
Cena za kombináciu*: zabudovateľný sporák HEG 33U350 + sklokeramická varná doska NKH 645G17M
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1) O 20 % úspornejší (0,79 kWh), ako je medzná hodnota (0,99 kWh) pre triedu spotreby energie A (merané podľa EN50304).
2) Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.
949 €
54 | Malé domáce spotrebiče
Malé domáce spotrebiče
| 55
56 | Malé domáce spotrebiče
| 57
Bosch
BSGL51332
69 %
dobrá kvalita
www.dtest.cz 6/2013
Podlahový vysávač
BSGL 5PRO1
Podlahový vysávač
BSGL 51332
výbava EXCLUSIV
výbava EXCLUSIV
– compressor technology: nová inovatívna technológia motora
s aerodynamickými výfukovými lopatkami a perfektne vyladeným
prietokom vzduchu celým spotrebičom pre optimálny výkon pri
nižšej spotrebe energie
– compressor technology: nová inovatívna technológia motora
s aerodynamickými výfukovými lopatkami a perfektne vyladeným
prietokom vzduchu celým spotrebičom pre optimálny výkon pri
nižšej spotrebe energie
Výbava
– 360° BallConnection – uchytenie sacej hadice guľovým kĺbom
zlepšuje ovládateľnosť vysávača
– akčný rádius 15 m
– transparentný nárazník Air Bumper – ochranná lišta chrániaca
nábytok a steny proti poškodeniu
– rukoväť Flexxogrip tlmiaca nárazy
– Long-Life Compressor. Motor s extra dlhou životnosťou a nízkou
spotrebou energie
– textilná hadica s dlhšou životnosťou
– antikorová rastrová teleskopická rúrka s posuvnou manžetou
a klipovým spojením
– podvozok so 4 kovovými kolieskami
– elektronická regulácia výkonu otočným regulátorom
– ergonomická rukoväť, akčný rádius 15 m
– prepínateľná koliesková hubica (obmedzujúca hlučnosť) s kovovou
spodnou plochou a klipovým uzáverom (šírka vysávania 280 mm)
– hubica na tvrdé podlahy s mäkkými štetinami (šírka vys. 300 mm)
– integrované 2-dielne príslušenstvo: hubice na matrace a škáry
– systém Air flow control: patentovaný systém opatrení na dosiahnutie absolútnej čistoty vzduchu vychádzajúceho z vysávača
– Air safe: hermetické uzavretie vysávača proti úniku prachu
– hygienický filtračný systém Air Clean HEPA
– filtračné vrecko s objemom: 4,5 l
– vrecko MegaAir SuperTEX s hygienickým uzáverom
– ukazovateľ výmeny filtračného vrecka
– odkladacia a parkovacia poloha
– automatické navíjanie kábla
– označenie výmenného vrecka: BBZ41FGXXL
– 4 otočné kolieska na kovových oskách
– akustický výkon: 75 dB
Výbava
– akčný rádius: 15 m
– 360° BallConnection – uchytenie sacej hadice guľovým kĺbom
zlepšuje ovládateľnosť vysávača
– transparentný nárazník Air Bumper – ochranná lišta chrániaca
nábytok a steny proti poškodeniu
– robustná farebná textilná hadica
– elektronická regulácia výkonu otočným regulátorom
– ergonomická rukoväť
– rastrová teleskopická rúrka s posuvnou manžetou a klipom kábla
– prepínateľná koliesková hubica (obmedzujúca hlučnosť) s kovovou
spodnou plochou a klipovým uzáverom (šírka vysávania 280 mm)
– hubica na tvrdé podlahy s mäkkými štetinami (šírka vys. 300 mm)
– integrované 2-dielne príslušenstvo: hubice na matrace a škáry
– systém Air flow control: patentovaný systém opatrení na dosiahnutie absolútnej čistoty vzduchu vychádzajúceho z vysávača
– Air safe: hermetické uzavretie vysávača proti úniku prachu
– hygienický filtračný systém Air Clean HEPA
– filtračné vrecko s objemom: 4,5 l
– vrecko MegaAir SuperTEX s hygienickým uzáverom
– ukazovateľ výmeny filtračného vrecka
– odkladacia a parkovacia poloha
– automatické navíjanie kábla
– 4 otočné kolieska na kovových oskách
– hmotnosť 5,4 kg (bez príslušenstva)
– označenie výmenného vrecka: BBZ41FGXXL
– akustický výkon: 75 dB
Príkon
300 – 1 800 W
Príkon
300 – 1 300 W
Farba
titánová/červená
Farba
krémová
Rozmery
32 × 37× 58,5 cm
Rozmery
24 × 30,7 × 46,5 cm
EAN
4242002561660
EAN
4242002561646
cena*: 239 €
cena*: 199 €
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
58 | Malé domáce spotrebiče
Miliónkrát predaný.
Miliónkrát preverený
Kuchynský robot od firmy Bosch: krajší, silnejší, rýchlejší
| 59
EXCLUSIV Kuchynský robot Styline
MUM53143, biela/antracitová
EasyArmLift
AccessoryBag
výbava EXCLUSIV
– EXCLUSIV Dizajn
– kotúč na ázijskú zeleninu: krája ovocie a zeleninu na jemné plátky
– kotúč na hrubé krájanie: krájanie surových zemiakov
Vybavenie
– motor 900 W
– 4 stupne výkonu/pracovných rýchlostí s momentovým stupňom/momentový vypínač
– automatická parkovacia poloha
– multifunkčné rameno s 3 pohonmi nastaviteľné v rôznych polohách
– EasyArmLift
– antikorová misa na miešanie s objemom 3,9 l
– hnetací hák, šľahacie a miešacie metly
– transparentné veko s otvorom na plnenie
– priehradka na kábel
– gumové nožičky
– vysoká bezpečnosť vďaka ochrane proti preťaženiu
– poistka opätovného zapnutia
– plynulý nábeh
– elektronická regulácia otáčok
– jednoduché čistenie
– možnosť doplniť ďalším príslušenstvom
Príslušenstvo:
– priebehový krájač vrátane 3 kotúčov (krájací, sekací a strúhací kotúč)
– kotúč na krájanie ázijskej zeleniny
– kotúč na hrubé strúhanie
– plastový mixér – 1,25 l
– interaktívne DVD s receptami
– taštička na príslušenstvo Styline Extra
Hmotnosť (bez príslušenstva): 5,29 kg
Rozmery (V × Š x H): 28,2 × 28,0 × 27,1 cm
EAN: 4242002689043
Cena*: 239 €
Príslušenstvo k robotu
MUZ 5 FW 1
Mlynček
na mäso
– dier. kotúč (4,5 mm), antikor. nôž,
nádobka a plniaca pomôcka
– možno doplniť ďalším
príslušenstvom
Rozmery spotrebiča (V x Š x H):
CENA:
EAN:
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
235 x 130 x 130 mm
59 €
4242002635125
60 | Malé domáce spotrebiče
Namixujte si svoj deň podľa chuti!
Nové ručné šľahače od značky Bosch
| 61
Ručný šľahač Ergomix
MFQ 3532 biela/oranžová
Moment/
TurboSpeed
Ručný šľahač Ergomix
MFQ 3533 biela/hnedá
Moment/
TurboSpeed
5 x Speed
5 x Speed
výbava EXCLUSIV
výbava EXCLUSIV
– ergonomický dizajn na jednoduchú obsluhu
– ergonomický dizajn na jednoduchú obsluhu
Výbava
– príkon: 450 W
– moderná technika motora: silný, tichý a ľahký
– ergonomický dizajn na jednoduchú obsluhu
– 5 rýchlostných stupňov s rôznym počtom otáčok
– momentový a turbo stupeň
– separátne umiestnené tlačidlo na vysunutie metiel na šľahanie
a hnetacích hákov
– 2 vysoko efektívne metly na šľahanie pre optimálne výsledky
šľahania a miešania
– 2 stabilné hnetacie háky
– možnosť pripojiť rýchlošľahaciu nohu
– navinutie kábla
Výbava
– príkon: 450 W
– moderná technika motora: silný, tichý a ľahký
– ergonomický dizajn na jednoduchú obsluhu
– 5 rýchlostných stupňov s rôznym počtom otáčok
– momentový a turbo stupeň
– separátne umiestnené tlačidlo na vysunutie metiel na šľahanie
a hnetacích hákov
– 2 vysoko efektívne metly na šľahanie pre optimálne výsledky
šľahania a miešania
– 2 stabilné hnetacie háky
– možnosť pripojiť rýchlošľahaciu nohu
– navinutie kábla
Príkon
450 W
Príkon
450 W
Farba
biela/oranžová
Farba
biela/hnedá
Rozmery
14,1 x 20,1 x 7,7 cm
Rozmery
14,1 x 20,1 x 7,7
EAN
4242002678047
EAN
4242002678078
Cena*: 35 €
Cena*: 35 €
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
62 | Malé domáce spotrebiče
Ponorný mixér Ergomix
MSM 6252 biela/oranžová
TurboButton
AntiSplash
Ponorný mixér Ergomix
MSM 6253 biela/hnedá
ErgonomicDesign
TurboButton
AntiSplash
ErgonomicDesign
výbava EXCLUSIV
výbava EXCLUSIV
– optimálne ovládanie vďaka ergonomickému dizajnu
a nekĺzavému povrchu Soft-Touch
– optimálne ovládanie vďaka ergonomickému dizajnu
a nekĺzavému povrchu Soft-Touch
Výbava
– 400 W
– štíhly, ale veľmi výkonný ponorný mixér
– optimálne ovládanie vďaka ergonomickému dizajnu
a nekĺzavému povrchu Soft-Touch
– tichý motor bez vibrácií
– prídavné tlačidlo „Turbo“ na maximálny výkon
– vysokopevnostná antikorová mixovacia noha
– vysúvací mechanizmus umožňujúci jednoduché odobratie
mixovacej nohy
– mixovacia nádoba s mierkou a vekom
– mixovacia noha a celé príslušenstvo (okrem pohonu) vhodné
na umývanie v umývačke riadu
Výbava
– 400 W
– štíhly, ale veľmi výkonný ponorný mixér
– optimálne ovládanie vďaka ergonomickému dizajnu
a nekĺzavému povrchu Soft-Touch
– tichý motor bez vibrácií
– prídavné tlačidlo „Turbo“ na maximálny výkon
– vysokopevnostná antikorová mixovacia noha
– vysúvací mechanizmus umožňujúci jednoduché odobratie
mixovacej nohy
– mixovacia nádoba s mierkou a vekom
– mixovacia noha a celé príslušenstvo (okrem pohonu) vhodné
na umývanie v umývačke riadu
Príkon
400 W
Príkon
400 W
Farba
biela/oranžová
Farba
biela/hnedá
Rozmery
39,8 x 6,7 x 6,7 cm
Rozmery
39,8 x 6,7 x 6,7 cm
EAN
4242002727479
EAN
4242002727509
Cena*: 35 €
Cena*: 35 €
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
| 63
Univerzálny kuchynský robot
MUM 48CR2
Kovový krájač
MAS 62W1N biela metalíza
Moment/
TurboSpeed
výbava EXCLUSIV
výbava EXCLUSIV
– 4 pracovné rýchlosti, parkovacia poloha
– multifunkčné rameno s 3 stupňami pohonu
v rôznych polohách
– multimotion drive
– ochrana prstov a priehradka na omrvinky
Výbava
– antikorová misa na miešanie na 1 kg múky + prísady
(max. objem cesta: 1,5 kg kysnutého cesta) vrátane
transparentného veka a plniacej pomôcky
– hnetací hák, šľahacie a miešacie metly
– lis na citrusy
– priebehový krájač s 3 kotúčmi
– mlynček na mäso
– plastový mixér 1 l
– priehradka na kábel
– kryt na dva zvláštne druhy prevádzky
– možnosť doplniť individuálne zvláštne príslušenstvo
– vysoká bezpečnosť vďaka ochrane proti preťaženiu
– jednoduché čistenie
– prísavné gumové nožičky na väčšiu stabilitu
– interaktívne DVD s receptami
Výbava
– príkon 110 W
– momentová prevádzka
– univerzálny vlnito brúsený nôž z antikorovej ocele
– nastavenie šírky rezu až 15 mm
– ochrana prstov
– priehradka na zvyšky
– stabilný vďaka gumovým prísavným nožičkám
– priehradka na kábel
– tichý chod
– hmotnosť spotrebiča: 2 kg
Príkon
600 W
Príkon
110 W
Farba
biela
Farba
biela metalíza
Rozmery
26,5 × 26,5 × 30,5 cm
Rozmery
23,3 x 23 x 33 cm
EAN
4242002646640
EAN
4242002669328
cena*: 199 €
Cena*: 69 €
64 | Malé domáce spotrebiče
Podlahový vysávač
BGL32210
Ručný aku vysávač 2 v 1, 18 V
BBHMOVE4
výbava EXCLUSIV
– atraktívny dizajn
– 6 filtračných vreciek
výbava EXCLUSIV
– napätie 18 V
– nové batérie Ni-MH: ekologické, veľmi výkonné
Výbava
– elektronická regulácia výkonu otočným regulátorom
– ergonomická rukoväť
– koliesková sacia hubica s prepínaním (šírka vysávania 260 mm)
– rastrová teleskopická rúrka s posuvnou manžetou
– integrované 2-dielne príslušenstvo: hubice na matrace a škáry
– hygienický filtračný systém Air Clean II
– sáček MEGAfiltr® SuperTEX s hygienickým uzáverom
– filtračné vrecko s objemom 4 l
– označenie výmenného vrecka: BBZ41FG/TYP G
– ukazovateľ výmeny filtračného vrecka
– odkladacia a parkovacia poloha
– automatické navíjanie kábla
– akčný rádius: 10 m
– 3 otočné kolieska
– hmotnosť 4,3 kg (bez príslušenstva)
– akustický výkon: 82 dB
Výbava
– 2 v 1: aku a ručný vysávač v jednom
– samostatne stojaci, nemusí byť umiestnený
v držiaku alebo dokovacej stanici
– veľmi skladný vďaka sklopnému držadlu
– elektrická kefa
– kapacita zásobníka: 300 ml
– nové batérie Ni-MH: ekologické, veľmi výkonné
– indikátor stavu pripojenia k sieti
– umývateľný filter
– možnosť umiestnenia nabíjacej stanice na zem alebo na stenu
– hmotnosť 2,9 kg (bez príslušenstva)
Príkon
300 – 2200 W
Príkon
100 W
Farba
červená
Farba
champagne (metalíza)
Rozmery
26 × 28,7× 40 cm
Rozmery
113 × 25,5 × 20 cm
EAN
4242002771076
EAN
4242002636429
cena*: 99 €
cena*: 109 €
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
| 65
Kompaktný parný generátor Sensixx´x DI90
TDI 903231A
výbava EXCLUSIV
– MotorSteam: permanentný intenzívny výkon tvorby pary
vďaka inteligentnému motoru
– i Temp: ideálna kombinácia teploty a pary na všetky druhy textílií
vhodných na žehlenie s emailovými glazúrovanými parnými
kanálikmi a trojfázovým dizajnom na dosiahnutie optimálnej
distribúcie pary a kĺzavosti
– senzorová para: dotykové ovládanie zapínacej a vypínacej automatiky parného generátora a permanentnej pary generovanej
motorom
– program AntiShine: zvláštna ochrana tmavých a chúlostivých látok
– advanced steam system: skvelá distribúcia pary vďaka novému
tvaru a usporiadaniu parných kanálikov
– konštantná para: 65 g/min.
– parný ráz: 200 g/min.
– regulácia množstva pary tlačidlom „SET“:
3 stupne – eco/max/bez pary
– SteamOnDemand: generuje paru podľa potreby tak dlho,
pokiaľ je stlačené tlačidlo pary
– vertikálna konštantná para: 65 g/min. na osvieženie odevu
– plynulá regulácia teploty otočným regulátorom
– ukazovateľ TempOK signalizuje počas fázy zohrievania alebo
ochladzovania, kedy sa dosiahne nastavená teplota
– 4 Anticalc: štvornásobná čistiaca funkcia v podobe ventilu
self-clean, calc‘n‘clean, zabudovanému systému anti-calc
a čistiacej tekutiny proti intenzívnemu zavápneniu
– zastavenie kvapkania funkciou Dripstop
– Quick Filling: veľký otvor na plnenie vodou
– extra dlhý textilný kábel (2,5 m) s klipom kábla
– veľký transparentný zásobník na vodu (400 ml)
– antikorová žehliaca špička so špeciálnou drážkou na gombíky
– funkcia sprej a plniaci pohárik
Zvláštne príslušenstvo:
– textilná ochrana žehliacej plochy TDZ1550
– odvápňovací roztok TDZ1101
Príkon
3 200 W
Farba
čierna/červená
Rozmery
15,8 × 12 × 31,1 cm
EAN
4242002779799
cena*: 119 €
66 | Servis
Pre istotu:
na náš servis sa môžete spoľahnúť
Dostupný, odborne vyškolený, rýchly – to je servis značky Bosch.
Pred predajom aj po predaji – po celú životnosť spotrebiča.
Na vašom názore nám záleží.
Kvalita Bosch aj v servisných službách
To, čo ste nám vy, naši zákazníci, povedali o kvalitách servisu Bosch v ankete
o spokojnosti, hovorí o kvalite servisu na spotrebiče značky Bosch.
Celková spokojnosť so servisom
5 hviezdičiek = veľmi dobrý
Výsledky ankety uskutočnenej v roku 2012.
4,17
Bližšie informácie o servisných
službách nájdete na našom
webe po oskenovaní QR kódu.
| 67
3
Zaručená spoľahlivosť.
Široká sieť servisov BOSCH.
Žiadne kompromisy
Stačí len zavolať
Všetky spotrebiče Bosch sú vyrobené maximálne
Naša široká servisná sieť je zárukou toho,
precízne a z vysokokvalitných materiálov. Vďaka
že odborná pomoc je vždy nablízku.
tomu výrobca garantuje pre všetky spotrebiče
Bosch dvojročnú záruku. Na modely z ponuky
EXCLUSIV sa vzťahuje plnohodnotná záruka 3 roky.
Kvalita servisu priamo od výrobcu.
Originálne príslušenstvo.
Originál Bosch
Účinné čistiace prostriedky
Sme viazaní kvalitou aj v prípade servisu
Inšpirujte sa našou rozsiahlou ponukou
spotrebičov. Nikto nepozná naše spotrebiče
príslušenstva. Objavte maximálny komfort obsluhy
lepšie ako pravidelne školení technici. Pracujú
svojho domáceho spotrebiča a využite všetky
s najnovšími prístrojmi na meranie, diagnostiku
jeho možnosti. Zároveň doprajte spotrebiču
a na opravy spotrebičov s využitím výhradne
aj optimálnu starostlivosť a údržbu. Aby sme
originálnych náhradných dielcov Bosch.
vám pri tom pomohli, ponúkame celý rad
certifikovaných čistiacich a ošetrujúcich prípravkov
Bosch. Pri správnej starostlivosti a údržbe vám
bude spotrebič slúžiť veľa rokov.
Servis počas celej životnosti
spotrebiča priamo od Bosch
.
Náhradné dielce a príslušenstvo.
Rýchlo a spoľahlivo
Aj po uplynutí záručnej lehoty spotrebiča
Náhradné dielce a príslušenstvo dodávame
sme vždy pripravení pomôcť vám. Môžete sa
do 72 hodín bez ohľadu na to, o aký typ domáceho
spoľahnúť na odbornú starostlivosť vyškolených
spotrebiča Bosch ide. Dôležité dielce máme
technikov počas celej životnosti vášho spotrebiča.
na sklade minimálne 10 rokov aj po ukončení
Od chýbajúceho návodu na obsluhu až po jeho
výroby daného spotrebiča. Tak vám zaručíme, že si
opravu – postaráme sa o všetko.
kvalitu spotrebiča Bosch môžete užívať veľmi dlho.
Sme proti vysokým nákladom za energiu
Energeticky nenáročné domáce spotrebiče Bosch.
Automatické práčky
Kondenzačné sušičky
Umývačky riadu
Chladiace spotrebiče
Elektrické rúry
Spotreba na 1 kg bielizne,
farebné/vyváranie 60 °C
Spotreba energie
na 1 kg bielizne,
bavlna, suché do skrine,
odstredené pri 1 000 ot./min.
Spotreba na umývací cyklus
a obedovú súpravu
(2013: 13 obedových súprav,
1998: 12 obedových súprav)
Spotreba energie
na 100 l objemu počas 24 hodín
Spotreba energie podľa
DIN EN 50304
Chladnička*
Mraznička*
0,49
kWh
0,48
kWh
Spotreba
energie*
Spotreba
vody*
Spotreba
energie*
Spotreba
energie*
Spotreba
vody*
0,20
kWh
9,80 l
0,61
kWh
0,10
kWh
1,33 l
6,75 l
1998
2013
2013
1998
2013
1998
2013
1,10
kWh
0,55
kWh
0,20
kWh
0,54 l
0,17
kWh
1998
Spotreba
energie*
0,63
kWh
0,05
kWh
0,07
kWh
Kombinácia
chlad./mraz.*
1998
2013
1998
2013
0,15
kWh
1998
2013
0,14
kWh
1998
1999
2013
2013
Až
Až
Až
Až
Až
Až
Až
Až
Až
–63 %
–31 %
–72 %
–50 %
–60 %
–59 %
–69 %
–75 %
–43 %
* Porovnanie hodnôt
* Porovnanie hodnôt
* Porovnanie hodnôt spotreby podľa normovaného
programu (bavlna 60 °C pri max. množstve)
automatickej práčky Bosch WAY 287W2 z roku
2013 s hodnotami spotreby výbavou zhodného
modelu Bosch z roku 1998.
* Porovnanie hodnôt spotreby podľa
normovaného programu kondenzačnej
sušičky Bosch WTY 887W1 z roku 2013
s hodnotami spotreby výbavou zhodného
modelu Bosch z roku 1998.
* Porovnanie hodnôt spotreby umývačky riadu
Bosch SMS 69U88EU/SMI 69U85EU z roku 2013,
zistených podľa normovaného programu v súlade
s nariadením komisie č. 1059/2010 (smernica
2010/30/EU), s hodnotami spotreby porovnateľnej umývačky riadu Bosch z roku 1988, zistenými
podľa normovaného programu Eco 50 °C.
* Porovnanie hodnôt
spotreby chladničky
Bosch KIL 18A75 z roku
2013, zistených podľa
normovaného programu
v súlade s nariadením
komisie č. 1060/2010
(smernica 2010/30/EU),
s hodnotami spotreby
porovnateľnej chladničky
Bosch z roku 1988,
zistenými podľa
normovaného
programu.
spotreby mrazničky
Bosch GSN 58AW40
z roku 2013, zistených
podľa normovaného
programu v súlade
s nariadením komisie
č. 1060/2010
(smernica 2010/30/EU),
s hodnotami spotreby
porovnateľnej mrazničky
Bosch z roku 1988,
zistenými podľa
normovaného
programu.
spotreby kombinácie
chladnička/mraznička
Bosch KGN 39XI40
z roku 2013, zistených
podľa normovaného
programu v súlade
s nariadením komisie
č. 1060/2010
(smernica 2010/30/EU),
s hodnotami spotreby
porovnateľ. kombinácie
chladnička/mraznička
Bosch z roku 1988,
zistenými podľa norm.
programu.
* Porovnanie hodnôt spotreby podľa predpísanej
normy elektrickej rúry Bosch HBG 38B722D/
HBG 38B752D/HBG38B762D z roku 2013
s hodnotami spotreby výbavou zhodného
modelu Bosch z roku 1999.
Výška recyklačného príspevku (s platnosťou od 1. 1. 2013)
Druh elektrozariadenia
chladiace a mraziace spotrebiče
malé chladničky (max. vonkajšie rozmery 900 x 650 x 650 mm)
práčky, sušičky
umývačky riadu
sporáky, rúry, sklokeramické dosky
odsávače pár nad 20 kg
odsávače pár od 10 do 20 kg
mikrovlnné rúry
odsávače pár do 10 kg
Domino dosky
iné veľké domáce spotrebiče (do 10 kg, dvojplatničky...)
plynové dosky, celoplynové sporáky
Poplatok vr. DPH
15,42 €
8,22 €
4,92 €
4,92 €
4,92 €
4,92 €
1,38 €
1,38 €
0,72 €
0,72 €
0,72 €
0,00 €
Váš odborný predajca Bosch:
•
•
•
•
Zobrazené výrobky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR.
Myslite, prosím, na niekoľkonásobné použitie tohto prospektu a odovzdajte ho ďalším záujemcom.
Technické zmeny vyhradené. Uvedené ceny sú len informatívne. Výšku predajných cien spotrebičov určia jednotliví predajcovia.
Všetky hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente boli získané na základe meraní uskutočnených
v laboratórnych podmienkach podľa príslušných smerníc Európskeho práva. Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke spotrebiča
sa môžu od deklarovaných hodnôt odlišovať.
Zákaznícka linka: +421 2 4445 2041
e-mail: [email protected]
© 2012 BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Printed in Slovak Republic 03/2013
www.bosch-home.com/sk
www.maloobchodnyklub.sk
Modely označené ikonou PartnerProgramm nájdete len
u vybraných zmluvných predajcov.
Download

Stiahnuť katalóg Exclusiv