MICHELIN: AĞIR VASITA LASTİKLERİ
2014
TEKNİK
BROŞÜR
3
İÇİNDEKİLER
5
MEVZUAT
13
LASTİK SEÇİMİ
21
UYGULAMA
65
DOĞRU BASINÇ
79
DİŞ AÇMA
109
KAPLAMA
113
ĞIR VASITA
A
LASTİKLERİNİN
İŞARETLENMESİNİN
GELİŞİMİ
4
5
MEVZUAT
6 7 7
9
YENİ LASTİKLERİN MONTAJI
DİŞ AÇILMIŞ LASTİKLERİN MONTAJI
KAPLANMIŞ LASTİKLERİN MONTAJI
YNI DİNGİLE TAKILMIŞ LASTİKLERİN
A
DİŞ DERİNLİKLERİ
ÜRÜNLERİN ÖMRÜ
9
10LASTİKLERİN AŞINMASI
11LASTİK TAMİRİ
6
7
YENİ LASTİKLERİN MONTAJI
DİŞ AÇILMIŞ LASTİKLERİN MONTAJI
Avrupa karayolları taşıma kanunu, aynı dingile aynı tip lastiklerin
takılmasını gerektirir. Fakat aşağıdaki özelliklere sahiplerse farklı tip
lastiklerin takılmasına izin verilir:
• Aynı marka • Aynı ebat • Aynı yapı (Radyal veya diyagonal)
• Aynı segment lastikler (M+S işareli lastikler, özel lastikler, otoyol
lastikleri)
• Aynı hız indeksine sahip lastikler
• Ve aynı yük kapasitesi indeksine sahip lastikler Ülkemizde, yolcu ve tehlikeli madde taşıyan araçlar dâhil olmak üzere;
3,5 ton ve üzeri ağır vasıtaların, ön ve arka akslarına diş açılmış
lastiklerin takılmasına herhangi bir kısıtlama geirilmemiştir.
86. sayfada, diş açma hakkında, Avrupa yasal uygulamalarının özet
tablosu mevcuttur.
Ağır vasıta lastiklerinin diş açılarak kullanılması
MICHELIN Lastik Gamı’ndan Örnek:
(315/80 R 22.5 ebadında, aynı hız ve aynı yük indeksine sahil lastikler) KAPLANMIŞ LASTİK KULLANILMASI
X® ENERGY™
SAVERGREEN XD
XDA 2+ ENERGY™
X® MULTIWAY™
3D XDE
XDE 2+
AVRUPA KANUNLARINA GÖRE; KAPLANMIŞ LASTİKLERİN TAKILI OLDUĞU DİNGİLE SADECE
KAPLANMIŞ LASTİK TAKILABİLİR VE YENİ LASTİK İLE BİRLİKTE KULLANILAMAZ.
Kaplanmış lastiklerin aşağıdaki özellikleri aynı olmalıdır:
•Kaplama markası
•Lastiklerin ebadı •Lastiklerin deseni
•Lastiklerin hız ve yük indeksleri
•Kullanım kategorisinin aynı olması
MICHELIN, aynı dingile aynı desen lastikleri takmanızı önerir ve
ayıca çiftli kullanımda kullanılacak lastikleri aynı desen ve aynı
diş derinliğinde kullanmanızı tavsiye eder.
Karkasın markası ne olursa olsun; aynı dingile farklı
markalarda kaplanmış lastiklerin takılması YASAKTIR!
Karkasın markası ne olursa olsun; aynı dingile aynı
kaplamacıda kaplanmış lastiklerin takılmasına
İZİN VERİLİR!
8
9
AYNI DİNGİLDE KAPLAMA VE YENİ,
BİRLİKTE KULLANIM
Aynı dingile yeni ve kaplama lastiklerin birlikte takılması, sadece
aşağıdaki durumlarda mümkündür:
Kaplamacının ve yeni lastiğin markalarının aynı olması
AYNI DİNGİL ÜZERİNDE DİŞ DERİNLİĞİ
FARKLARI
Aynı dingile takılan iki lastiğin diş derinliği arasındaki fark, 5 mm’den
fazla olmamalıdır.
Karkas markalarının aynı olması (Yeni ve kaplama)
Aynı dingile takılabilecek yeni ve kaplanmış lastiklerin
aynı olması gereken teknik özellikleri şunlardır:
•Karkasın ve kaplamacının markası
•Lastiklerin ebadı •Lastiklerin yapısı (Radyal veya diyagonal)
•Hız ve yük indeksleri •Kullanım kategorisi (Yol, kar, M+S işareti)
1. örnek: Dingildeki
maksimum fark: 4 mm = UYGUN
2. örnek: Dingildeki maksimum fark:
6 mm = TALİMATLARA UYGUN DEĞİL
ARA
ATTLLA
MA
IIM
ALLLIM
4A
IL
ìIIL
Eì
D
DE
N©©D
UN
G
GU
YG
UY
5YGUN
§ §
MM
MM
©MM
§ §
MM
MM
§ §
MM
©MM
MM
§ §
MM
MM
Tüm lastiklerin kaplama olduğu durumda doğru montaj şeması
W marka karkasa, A marka kaplama
X marka karkasa, A marka kaplama
i
Yetkil
Y marka karkasa, A marka kaplama
Z marka karkasa, A marka kaplama
Yeni - kaplama, karışık montaj şeması
A marka yeni
A marka yeni
i
Yetkil
A marka karkasa, A marka kaplama
A marka karkasa, A marka kaplama
MICHELIN’IN TAVSİYESİ
MICHELIN RECAMIC Kaplama Lastikleri, çekici dingillerde ve çekilen
treyler dingillerinde kullanılmaları için tasarlanmış ve üretilmiştir. Recamic kaplama lastiklerini, motorlu araçların direksiyon dingiline
takılmasını önermemekteyiz. LASTİKLERİN KULLANIM ÖMRÜ
Lastikler özellikleri zamanla değişen, farklı tipte malzemelerden ve
bileşenlerden oluşur. Bu değişim, lastiğin saklama ve (sıcaklık, nem,
konum… vb.) kullanım koşullarına (hız yükü, şişirme basıncı, lastiklerin
durumu… vb.) bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Lastiği etkileyen bu faktörler değişkendir ve ölçülmeleri çok zordur.
Bu nedenle MICHELIN kullanıcılarına, lastiklerinin durumunu ve lastiğin
kullanılabilirliğini yetkili bir şahıs tarafından düzenli olarak kontrol
edilmesini tavsiye eder.
Bu inceleme, lastiğin kullanılmaya başlanmasından 5 yıl geçmesiyle ya da
üretim tarihinden 8 yıl sonra, yılda en az bir kere yapılmalıdır.
10
11
Bu önerilere uyulmaması, aracın performansının düşmesine, lastik
arızasına ve / veya davranışında bozukluklara yol açabilir; bunlar
kullanıcının ve üçüncü kişilerin emniyetini tehlikeye sokabilir.
MICHELIN, hiçbir durumda, bu tavsiyelere uygun olmayan bir
kullanım sebebiyle ve / veya durumuyla oluşacak zararlardan
sorumlu tutulamaz.
Yasal veya teknik sınıra ulaşıldığında, lastik sökülmeli ve
değiştirilmelidir.
Aşırı aşınma veya aynı dingildeki lastiklerin aşınmasında bir fark
olması durumunda, bir profesyonele danışılmalıdır.
Avrupa ülkelerindeki yasal aşınma sınırları için sayfa 86’ya bakınız.
LASTİK TAMİRİ
!
Lastik, ömrü boyunca zorlu kullanım koşullarına maruz kalır ve çeşitli
şekillerde zarar görebilir.
Lastikteki bir yaranın dikkate alınmaması tehlikeli olabilir.
MICHELIN Ağır Vasıta Lastikleri’nin bazı yaraları tamir edilebilir
özlliktedir. Bu olasılık, lastiğin üretim aşamasında öngörülmüştür ve
lastik ona göre üretilmiştir.
Her hasar onarılamaz.
Bir lastiğin onarılması eğitimli ve yetkili kişinin işidir.
Lastiği onaran yetkili, bu işlem sonrasında lastikte yapılan müdahalenin kalitesinin ve kalıcılığının tek sorumlusudur.
Tamiratın öncesinde, lastik bir yetkili tarafından sökülmeli ve içi - dış
kontrolleri dikkatlice yapılarak lastiğin kullanılmaya devam edip
edemeyeceğine karar verilmelidir.
12
13
LASTİK SEÇİMİ
14 15 LASTİKLERİN KULLANILMASI
BİR LASTİK KULLANILACAĞI POZİSYONA
GÖRE NASIL SEÇİLİR?
14
15
LASTİKLERİN KULLANILMASI
Lastik seçimi; yasal mevzuata, araç üreticisinin tavsiyelerine, lastik
üreticisinin ve / veya yasal bir kuruluşun tavsiye ettiği donanımlara
(ebat, yük ve hız indeksleri, yapısı… vb.) uygun olmalıdır.
Lastiğin performansının kullanıcının beklentilerini karşılaması için kullanım koşullarının dikkate alınması gereklidir.
TÜM DİNGİLLERE UYGUN TAVSİYELER
Aracın orijinal donanımının değiştirilmesi durumunda, önerilen
çözümün yürürlükte olan kanunlara, aracın teknik donanımına,
kullanım koşullarına ve lastik üreticisinin tavsiyelerine uygun
olup olmadığı kontrol edilmelidir (ülkede yüyürlükte olan yasal
uygulamaya bakınız). Bazı ülkelerde, değişiklik yapılan araç için
idari izin alınması gerekebilir.
Tüm ikinci el veya kullanılmış veya bir kazaya karışmış lastikler,
yeniden kullanılmadan önce; kullanıcının güvenliğini ve
yürülükte olan yasalara uygunluğu, bir profesyonel tarafından
dikkatle kontrol edilmelidir (24. sayfaya bakınız.)
Yanlış lastik seçimi veya yanlış kullanım, bazı mekanik parçaların
erken bozulmasına neden olabilir.
KULLANIM POZİSYONUNA GÖRE DOĞRU
LASTİK NASIL SEÇİLİR?
Güvenle sürüş için araca doğru donanımı seçmek ve bu seçimi yaparken
bazı kriterlere uymak önemlidir. Uyulması gereken 4 aşama!
1. AŞAMA: DOĞRU LASTİK EBADINI BELİRLEMEK
•Ebat seçimi, dingilin maksimum yüküne uygun olmalıdır. •Bir dingilin maksimum yükü, araç üreticisi tarafından, yürürlükte
olan yasal uygulamaya bağlı olarak verilir. Bu dingile, daha fazla yük
taşıyabilecek lastiklerin takılması, araç üreticisi tarafından onaylanan
yükün aşılmasına izin vermez.
•Her lastik ebadı, özellikle jant genişliği olarak; bir veya birden çok
janta uygun olabilir. ETRTO ‘Standart Kullanım Kılavuzu’na ve / veya
‘Üreticinin Tavsiyeleri’ne bakınız. •Lastik üreticisi tarafından onaylanmamış bir jantın kullanılması,
aşağıdakilere neden olabilir: Güvenlik zafiyetine; yolda gezinmeye, yol
tutuşuna ve lastiğin ömrünü azaltacak şekilde lastiğin ve / veya jantın
zarar görmesine; yere temas yüzeyinin azalmasına; karkasın anormal
çalışmasına.
2. AŞAMA: DOĞRU LASTİĞİ SEÇMEK
MICHELIN Ağır Vasıta Lastikleri yelpazesi, her biri farklı
kullanım koşullarına uygun olan 6 lastik gamından
oluşmaktadır.
Doğru lastiği seçmek için her ürün gamının kullanım alanları ve
avantajları dikkate alınmalıdır.
Uzun mesafeli yollar, otobanlar ve şehirlerarası yollar
Her türlü yol koşulunda, uzun veya kısa mesafede
Yol içi - yol dışı karışık kullanım
Çoğunlukla düzgün olmayan zeminlerde kullanılan askeri veya
sivil özel araçlar
Şehir içi ve banliyö bölgelerinde kullanım
Her türlü yol koşulunda kısa veya uzun mesafelerde
16
17
Bir
motor dingilinde:
3. AŞAMA: İHTİYACI BELİRLEMEK
MICHELIN Lastikleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklı
faydalar sunmaktadır.
Sayfa 118’deki seçenekler listesine bakınız.
4. AŞAMA: DOĞRU DESEN SEÇİMİ
Lastiklerin desenini seçerken; uyulması zorunlu olan kurallar
vardır.
F
Ön
D
Çeker
Z
Her pozisyonda kullanılır
T
Treyler*
Lastik pozisyon kodu şeması
Örnekler
X® MULTITM F = F ön için (Yönlendirici)
X® LINE ENERGY D veya
X® COACH XD = D Çeker için (Çekici)
X® MULTITM T = T treyler için (Taşıyıcı)
X® INCITYTM XZU = Z Ön dâhil tüm pozisyonlar için
Bir
yönlendirici dingilde:
Sadece ‘F’ veya ‘Z’ desenleri kullanılmalıdır. Bunlar, motorlu araçların
yönlendirici dingillerin, dinamik yük (değişken), dingillerin geometrik açılarının verdiği zorluklar, yüksek kilometre verimi, gibi özel
ihtiyaçlarına cevap vermeleri için özel olarak tasarlanan ve üretilen
desenlerdir.
Sadece ‘D’ veya ‘Z’ desenlerini kullanılmalıdır.
’D’ deseni, motor (çeker) dingillerin özel ihtiyaçlarına cevap vermeleri için
geliştirilmiştir: Motor ve fren toklarının aktarılması, çiftli kullanım, dingil
başına düşen yük, konuları bu lastik grubunun en önemli ihtiyaçlarıdır.
Motor dingillere ‘Z’ tipi lastikler de takılabilir fakat bu dingilin ihtiyaçlarına
en iyi cevap veren lastik deseni ‘D’ grubudur. Bazı kullanım alanlarında,
‘Z’ desenleri de çeker dinglinde kullanım için optimize edilmiştir:
Örneğin şehir içi kullanım
Bir
taşıyıcı dingilinde:
Sadece ‘T’ veya ‘Z’ desenlerini kullanmak gerekir.
Bu desenler taşıyıcı dingillerin, statik ve dinamik yükler, dönüşlerde maruz
kalınan sürtünmeler, orta dingillerde yüksek kilometre performansı ihtiyacı
gibi özel ihtiyaçlarına cevap vermeleri için özel olarak geliştirilmiştir.
‘T’ desenli lastikler, treylerlere (römork veya yarım römork) uygun yük ve
hız indeksleri ile üretilirler.
‘Z’ desenli lastikleri kullanmadan önce yük ve hız indekslerinin, dingilin
ihtiyaçlarına uygun olduğunu kontrol ediniz.
MICHELIN’in ‘T’ desenli lastiklerinde ETRTO tarafından standartlaştırılan
FRT (Free Rolling Tyre) işareti bulunur. ‘T’ deseninin hiçbir zaman
yönlendirici (ön) veya çeker dingillerde kullanılmaması gerekir.
FRT
işareti
FRT işaretlemesi Avrupa yönetmeliğin 54. maddesinde belirtilmiştir:
‘İşaretleme 3.1.15’. FRT işareti özel olarak taşıyıcı dingiller için (çekilen
dingiller için) tasarlanan lastikleri kapsar.
Bu yasal düzenleme, Avrupa da kullanılan tüm yeni lastikler için
uygulanır: Bu, FRT işaretli lastiklerin sadece taşıyıcı dingillere takılmak
için onaylandığı ve başka tip dingillere takılamayacakları anlamına gelir.
MICHELIN bu tavsiyelerin dışındaki kullanımlardan oluşan hiçbir hasarın
sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
18
19
4 4 maddeye
maddeye uyulmaması
uyulmaması durumunda
durumunda oluşabilecek
oluşabilecek riskler:
riskler:
Lastiğin
Lastiğin görevi
görevi ve
ve fonksiyonları
fonksiyonları
İlgili
İlgili riskler
riskler
Yükü
Yükütaşımak
taşımak
Aracın
Aracınözelliklerinde
özelliklerindebelirtilen:
belirtilen:
Dingil
Dingilbaşı
başıyük
yük
Kullanılması
Kullanılmasıgereken
gerekenebattan
ebattandaha
dahaküçük
küçükebattaki
ebattakilastik
lastikyük
yükaltında
altındaısınacaktır.
ısınacaktır.Bu
Bulastiğin
lastiğinsürüş
sürüş
sırasında
sırasındatamamen
tamameninmesine
inmesinekadar
kadargidebilecek,
gidebilecek,çabuk
çabukhasar
hasaralmasına
almasınayol
yolaçabilir.
açabilir.Lastiğin
Lastiğinyere
yeretemas
temas
yüzeyi
yüzeyiazalmış
azalmışolacaktır
olacaktırve
vebu
buda
dayol
yoltutuşunu,
tutuşunu,yönlendirme,
yönlendirme,çekme
çekmeve
vefren
frengibi
gibiözelliklerini
özellikleriniolumsuz
olumsuz
yönde
yöndeetkiler.
etkiler.
Hıza
Hızadayanım
dayanım
Aracın
Aracınözelliklerinde
özelliklerindebelirtilen:
belirtilen:
Aracın
Aracınmaksimum
maksimumhızı
hızı
Küçük
Küçükebattaki
ebattakilastik
lastikhızla
hızlabirlikte
birlikteısınacaktır.
ısınacaktır.Bu
Bulastiğin
lastiğinsürüş
sürüşsırasında
sırasındatamamen
tamameninmesine
inmesinekadar
kadar
gidebilecek
gidebilecekşekilde
şekildeçabuk
çabukhasar
hasaralmasına
almasınayol
yolaçabilir.
açabilir.Kaplanabilirliği
Kaplanabilirliğirisk
riskaltına
altınagirer.
girer.Ömür
Ömürkısalır.
kısalır.
Yapılan
Yapılanişişve
vekullanıma
kullanımagöre
göre
Kullanm
Kullanmkoşuluna
koşulunaveya
veyapozisyonuna
pozisyonunauygun
uygunolmayan
olmayanlastiklerde
lastiklerdeaşağıdaki
aşağıdakiolumsuzluklar
olumsuzluklargörülebilir:
görülebilir:
- -Isınma:
Isınma:Yol
Yoliçiiçi- -yol
yoldışı
dışıkullanım
kullanımkoşulu
koşuluiçin
içinolan
olanlastiğin
lastiğinotobanlardaki
otobanlardakiuzun
uzunseyahatlerde
seyahatlerdekullanılması
kullanılması
durumu
durumu
- -Aşınma:
Aşınma:Otoyol
Otoyolkullanımı
kullanımıiçin
içinüretilen
üretilenlastiğin
lastiğinyol
yoldışı
dışıkullanım
kullanımşartında
şartındakullanılması
kullanılmasıdurumu
durumu
Son
Sondurumda,
durumda,derin
derinyaralanmaları
yaralanmalarıolan
olanlastiğin
lastiğinkullanılmaya
kullanılmayadevam
devamedip
edipedemeyeceğinin
edemeyeceğininbelirlenmesi
belirlenmesi
için
içinbir
biruzman
uzmantarafından
tarafındanincelenmesi
incelenmesive
vegerekirse
gerekirseonarılması
onarılmasıveya
veyasökülmesi
sökülmesigerekebilir.Metal
gerekebilir.Metal
katmanların
katmanlarıngörünmesi
görünmesibunların
bunlarınoksitlenmiş
oksitlenmişolabileceğinin
olabileceğininişaretidir.
işaretidir.Böyle
Böylehasarı
hasarıolan
olanbir
birlastik
lastiktrafik
trafik
kurallarına
kurallarınauygun
uygundeğildir.
değildir.Bu
Bulastiğin
lastiğinsürüş
sürüşsırasında
sırasındatamamen
tamameninmesine
inmesinekadar
kadargidebilecek
gidebilecekşekilde
şekilde
çabuk
çabukhasar
hasaralmasına
almasınayol
yolaçabilir.
açabilir.Kaplanabilirliği
Kaplanabilirliğirisk
riskaltına
altınagirer.
girer.Bu
Budurumda
durumdalastiğin
lastiğinbiran
biranönce
önce
kaplanabilirliği
kaplanabilirliğikontrol
kontroledilmesi
edilmesiamacı
amacıile
ilesökülmesi
sökülmesive
vekaplamaya
kaplamayagönderilmesi
gönderilmesigerekir.
gerekir.Ömür
Ömürkısalır.
kısalır.
Yapılan
Yapılanişişve
vekullanıma
kullanımagöre
göre
Yönlendirici
Yönlendiricidireksiyon
direksiyondingil
dingilpozisyonuna
pozisyonunaveya
veyakullanım
kullanımkoşuluna
koşulunauygun
uygunolmayan
olmayanbir
birlastiğin
lastiğintakılması
takılması
zeminin
zeminindurumuna
durumunave
vehıza
hızagöre
göredaha
dahaaz
azhassas
hassasyönlendirmeye
yönlendirmeyeneden
nedenolabilir.
olabilir.Bu
Buaracın
aracınyol
yoltutuşunu
tutuşunu
olumsuz
olumsuzyönde
yöndeetkileyebilir.
etkileyebilir.
Sürücüye
Sürücüyeyol
yoldurumu
durumuhakkında
hakkındabilgi
bilgivererek
vererek
Direksiyon
Direksiyondingildeki
dingildekilastikler
lastiklersürüş
sürüşesnasında
esnasındayol
yolile
ileilk
ilktemasa
temasageçen
geçenlastiklerdir.
lastiklerdir.Ön
Öndingil
dingillastikleri,
lastikleri,
yol
yolkaplamasının
kaplamasınındurumunu
durumunuşoföre
şoföreen
enhızlı
hızlışekilde
şekildebildiren
bildirenlastiklerdir:
lastiklerdir:Örneğin
Örneğinsu
subirikintisine
birikintisinegiren
giren
bir
biraracın
aracınyol
yoltutuşunda
tutuşundaazalma
azalmaolması
olmasıgibi…Bu
gibi…Budingil
dingiliçin
içinön
öngörülmemiş
görülmemişbir
birlastik,
lastik,yoldaki
yoldakibu
butür
tür
değişimleri
değişimlerişoföre
şoföreiletmeyebilir
iletmeyebilirve
vebu
bunedenle
nedenlesürüş
sürüşgüveniliğ
güveniliğrisk
riskaltına
altınagirebilir.
girebilir.
Yönlendirici
Yönlendiricidingiller
dingilleriçin
içinüretilen
üretilenlastiklerin
lastiklerin
özellikleri:
özellikleri:Direksiyonda
Direksiyondakullanıma
kullanımaadapte
adapteedilmiş
edilmiş
desen
desenve
vedesenin
deseninmükemmel
mükemmelbütünlük
bütünlüközelliği
özelliği
Yönlendirici
Yönlendiricidireksiyon
direksiyondingil
dingillastikleri
lastikleriözellikle
özelliklehassastır
hassastırve
vetek
tekparçadır:
parçadır:Direksiyon
Direksiyonile
ilebağlantı,
bağlantı,
sürücüye
sürücüyeyakın
yakınkonum…
konum…vb.
vb.Bu
Budingil
dingiliçin
içinözel
özelolarak
olaraküretilen
üretilenlastikler,
lastikler,bu
buözelliğe
özelliğecevap
cevapvermeleri
vermeleriiçin
için
özellikle
özelliklegeliştirilmiştir
geliştirilmiştirve
vebu
bufonksiyonu
fonksiyonuoptimize
optimizeetmek
etmekiçin
içinuygun
uygunyapılara
yapılarasahiplerdir.
sahiplerdir.Yönetici
Yöneticidingil
dingil
için
içinöngörülmemiş
öngörülmemişbir
birlastik,
lastik,bu
bufonksiyona
fonksiyonadaha
dahaaz
azcevap
cevapverir
verirve
vebalans
balansayarı
ayarıesnasında
esnasındadaha
dahabüyük
büyük
ağırlıklar
ağırlıklarkullanılmasına
kullanılmasınaihtiyaç
ihtiyaçdoğurabilir.
doğurabilir.
Fren
Frenyapmak:
yapmak:Aracın
Aracınyavaşlatma
yavaşlatmave
vefrenleme
frenleme
sistemlerine
sistemlerinebağlıdır.
bağlıdır.Acil
Acilfrenlemelerde
frenlemelerde
Yönlendirici
Yönlendirici(ön)
(ön)dingilin
dingilinönemi
önemiçok
çokfazladır.
fazladır.
Yavaşlatma
Yavaşlatmasistemi
sistemiile
ilefrenleme
frenlemeçeker
çeker
dingili
dingilitarafından
tarafındansağlanır.
sağlanır.Bu
Bunedenle
nedenlebu
bu
tip
tipfren
frensistemi
sistemibuluna
bulunaaraçlarda
araçlardaçeker
çeker
dingil
dingilömrü,
ömrü,diğerleine
diğerleinegöre
göredaha
dahaazdır.
azdır.
Acil
Acilfrenleme
frenlemedurumunda,
durumunda,yönetici
yöneticidingile
dingilebüyük
büyükbir
biryük
yükaktarılır:
aktarılır:Bu
Budingildeki
dingildekilastiklerin
lastiklerinaracın
aracındurma
durma
mesafesi
mesafesiüzerinde
üzerindeçok
çokönemli
önemlibir
birrolü
rolüvardır.
vardır.Yönetici
Yöneticidingil
dingiliçin
içinön
öngörülmeyen
görülmeyenbir
birlastiğin
lastiğinbu
bukonuma
konuma
takılması
takılmasıdurumunda
durumundadaha
dahadüşük
düşükfren
frenperformansı
performansıgösterebilir.
gösterebilir.
Yavaşlatma
Yavaşlatma(retarder…
(retarder…vb.)
vb.)sistemleri
sistemleriile
ilefrenleme
frenlemesırasında,
sırasında,motor
motor(çeker)
(çeker)dingili
dingililastikleri
lastiklerisırt
sırtbandı
bandı
ve
vekarkaslarında
karkaslarındaçok
çokyüksek
yüksekbir
birkuvvete
kuvvetemaruz
maruzkalırlar:
kalırlar:Bu
Butür
türkullanıma
kullanımaadapte
adapteedilmemiş
edilmemişbir
birlastik
lastik
frenleyici
frenleyicitorku
torkuiletmek
iletmekiçin
içindaha
dahaaz
azetkin
etkinolacağından
olacağındanfren
frendaha
dahaaz
aztutacaktır
tutacaktırve
vekilometre
kilometreömrü
ömrü
kısalacaktır.
kısalacaktır.
Motor:
Motor:Aracın
Aracıngücüne
gücüneve
vetorkuna
torkunabağlıdır.
bağlıdır.
Aracın
Aracınhızlanması
hızlanmasıiçin
içingereken
gerekengüç,
güç,zemine
zeminesadece
sadecemotor
motor(çeker)
(çeker)dingili
dingililastikleri
lastikleritarafından
tarafındanaktarılır:
aktarılır:Bu
Bu
duruma
durumaadapte
adapteedilmemiş
edilmemişbir
birlastik
lastikmotorun
motorungücünü
gücünüyere
yereiletmek
iletmekiçin
içindaha
dahaaz
azetkin
etkinolacaktır
olacaktırve
veömrü
ömrü
kısalacaktır.
kısalacaktır.
Kilometre
Kilometreverimi
verimiile
ileorantılı
orantılıolarak
olarak
Lastikler
Lastiklerdingile
dingileve
vearacın
aracınkullanımına
kullanımınauygun
uygunolmalıdır:
olmalıdır:Dingile
Dingileuygun
uygunolmayan
olmayanbir
birdesen
desenveya
veyakullanıma
kullanıma
uygun
uygunolmayan
olmayanbir
birkauçuk
kauçukyapısı
yapısılastiğin
lastiğinpotansiyeline
potansiyelinekarşılık
karşılıkgelen
gelenkilometre
kilometreverimini
veriminisunmaz.
sunmaz.
Aracın
Aracınyakıt
yakıttüketimiyle
tüketimiyleorantılı
orantılıolarak
olarak
Ağır
Ağırvasita
vasitalastiklerinin
lastiklerininaracın
aracınyakıt
yakıttüketimi
tüketimiüzerinde
üzerindeönemli
önemlibir
biretkisi
etkisivardır.
vardır.Doğru
Doğrulastik
lastikdoğru
doğrudesen
desen
ve
vedoğru
doğrusegmentin
segmentinseçilmesi,
seçilmesi,yakıt
yakıttüketimi
tüketimiüzerinde
üzerindemutlak
mutlakbir
biretki
etkiyaratır.
yaratır.Yuvarlanma
Yuvarlanmadirenci
direncidüşük
düşük
lastikleri
lastiklerikullanmak
kullanmakyakıt
yakıttüketiminde
tüketimindetasarruf
tasarrufetmenizi
etmenizisağlar.
sağlar.
Lastiklerin
Lastiklerinyuvarlanma
yuvarlanmadirenci
direncikullandıkça
kullandıkçaazalır,
azalır,aynı
aynıdesen
desenlastiklerden
lastiklerdenen
endüşük
düşükdiş
dişderinliğine
derinliğinesahip
sahip
olanı
olanıen
endüşük
düşükdönme
dönmedirencine
direncinesahip
sahipolanıdır.
olanıdır.Bir
Birlastiğin
lastiğintamamen
tamamenaşınmadan*
aşınmadan*önce
öncedeğiştirilmesi
değiştirilmesi
potansiyel
potansiyelbir
biryakıt
yakıtekonomisinin
ekonomisininkaybolmasına
kaybolmasınayol
yolaçar.
açar.
Farklı
Farklıkoşullarda
koşullarda
kullanılabilme
kullanılabilme
Aracı
Aracıyönlendirmek
yönlendirmek
Sürüş
Sürüşkonforunu
konforunu
sağlamak
sağlamak
Torku
Torkuiletmek
iletmek
Maliyetleri
Maliyetleriazaltmak
azaltmak
için
içinuzun
uzunsüre
süre
dayanım
dayanım
Direksiyon
Direksiyondingilinin
dingilininyol
yoltutuşunda
tutuşundave
veyönlendirmede
yönlendirmedekabiliyetinde
kabiliyetindeazalmaya
azalmayaneden
nedenolabilecek
olabilecek
veya
veyasürüş
sürüşsırasında
sırasındatamamen
tamameninmesine
inmesinekadar
kadargidebilecek
gidebilecekşekilde
şekildelastiğin
lastiğinhasar
hasaralmasına
almasınayol
yol
açabilecek
açabilecekriskler
riskleraracın
aracınkontrolünün
kontrolününkaybedilmesi
kaybedilmesisonucunu
sonucunudoğurabilir.
doğurabilir.
*Bir
*Birlastiğin
lastiğinyasal
yasalaşınma
aşınmaseviyesi,
seviyesi,her
herülkenin
ülkeninyerel
yerelmevzuatlarına
mevzuatlarınagöre
göredeğişir.
değişir.Kanunlarda
Kanunlardabelirtilmezse
belirtilmezseve
vekış
kış
koşulları
koşullarıharicinde,
haricinde,diş
dişaçılmış
açılmışbir
birlastiğin
lastiğinyasal
yasalkullanım
kullanımsınırı
sınırı11mm’den*
mm’den*azazolmamalıdır.
olmamalıdır.
20
21
UYGULAMA
TALİMATLARI
22 24 LASTİKLERİN MONTAJI
LASTİKLERİN MONTAJI VE
HAVA BASINÇ TAVSİYELERİ
30 İNCELEME VE BAKIM
36
STOKLAMA VE STOK YÖNETİMİ
38 YARDIMCI KONULAR
22
23
LASTİKLERİN MONTAJI
Montaj, lastiğin doğru seçildiğinden ve uygun janta monte
edileceğinden emin olduktan sonra gerçekleştirilir. Tavsiye edilen
operasyon talimatlarına ve yürürlükte olan emniyet kurallarına uygun
olarak yapılan lastik montajı, kişiye ve malzemeye mükemmel koruma
sağlar ve lastiklerin tüm potansiyelinin kullanılmasına imkân verir.
GENEL ÖNLEMLER
Operatörler her zaman kişisel güvenlik donanımlarını takmalıdır
(gürültü önleyici kulaklık, eldiven, emniyet ayakkabısı… vb.).
•Operatörlerde bir operasyon talimatı bulunmalıdır. •Operatörler aracın durduğundan, motorunun kapalı olduğundan ve
aracın düzgün olarak sabitlendiğinden (el freni, takoz, krikolar… vb.)
emin olmalıdır. MONTAJ ÖNLEMLERİ
•Tekerleğin ve bileşenlerinin iyi durumda olduğundan emin olmak
•Lastik - jant, lastik - araç ve lastik - kullanım uyumluluğundan emin
olmak
•Konumlara, montaj yönüne, dönme yönüne ve lastiklerin yanağında
belirtilen talimatlara uymak
•Tekerlek araca takıldıktan sonra tork anahtarıyla, araç üreticisinin
belirlediği optimal torkta bir sıkma yapılmalıdır. •Disk frenli araçlarda, sübabın frenle tekerlek arasına sıkışan bir nesne
tarafından zarar görmesini önlemek için lastiklerin sübab korumalı
jantlara takılmasını tavsiye ederiz. SÖKME ÖNLEMLERİ
Aracın tekerleğinin sökülmesi durumunda
Çiftli uygulamalı lastiklerde jantta belirgin hasarlar olması durumunda,
lastiklerin sökülmeden önce sübab inesi çıkarılarak lastiklerin indirilmesi gereklidir (ETRTO).
•Lastiğin sıcaklığının, sökmek ve çıkarmak için uygun olduğundan emin
olunuz. •Üreticilerin tavsiyelerine ve talimatlarına uyunuz. Araç üzerinde lastiğin janttan sökülmesi
Bu uygulama MICHELIN tarafından tavsiye edilmez ve sadece tekerleğin
sökülmesi mümkün değilse kullanılmalıdır. Bu durum gerekli olduğunda,
lastiği tamamen indiriniz. Hatalı montaj, lastiklerde, araçta veya kişilerde yaralanmalara
neden olabilir (ciddi yaralanmalar ve ölüm). Bu nedenle bu
işlemlerin uygun aletleri bulunan eğitimli bir kişi tarafından
yapılması zorunludur. İşlemin bir acemi tarafından yapılması
durumunda, asla yalnız olmaması gereklidir. Her durumda, araç
üreticisinin ve lastik imalatçısının teknik talimatlarına ve montaj
ekipmanının ve makinanın kullanma kılavuzuna bakılması
gereklidir.
24
25
LASTİKLERİN DOĞRU MONTAJI
VE HAVA BASINCI
Emniyet talimatlarına ve önlemlerine uyulmaması ciddi ve ölümcül kaza
riski yaratabilir.
JANT ÜZERİNDE MONTAJ
Lastiğin içinin temiz, kuru ve yabancı maddelerden
arındırılmış olduğundan emin olunuz. Daha önce
kullanılmış olan lastiğin içinde yüke uygun olmayan hava
basıncı ile kullanmadan kaynaklanan izlerinin olmadığını
(kırışıklıklar… vb.) dikkatle kontrol ediniz.
Jantların uygun, temiz ve iyi durumda olduğunu sistematik
olarak kontrol ediniz.
Çemberli veya birçok parçalı jant için:
•İç lastiksiz: Lastiği yeni bir sübap contasıyla birlikte takınız. •İç lastikli: Lastiği yeni bir iç lastik ve flap ile takınız kullanılmış ürünleri
yeniden kullanmayınız. Düşük merkezli jantlar için (dar oturma bölgeli):
•Yeni bir sübap contası takınız.
Şişirme işlemi sırasında lastiğin janta doğru
merkezlendiğini kontrol ediniz.
Herşeyden önce, lastiğe uygulanacak havanın taşıyacağı
yüke uygun ve tüm parçaların yerinde olduğundan
emin olunuz.
Çemberli düz jantlarda, çembersiz düşük merkezli jantlarda olduğu gibi asla
takılan lastiğin karşısında durmayınız, sırt bandının ekseninde, en az
3 m mesafede durunuz. Hiçbir durumda, operatör veya başka biri tekerleğin
yakınında durmamalıdır. Ayrıca herkes, bir kaza durumunda olası parça
sıçrama güzergâhlarının dışında durmalıdır. Tüm bu önlemler, önceden kullanılmış bir lastikte olduğu
kadar yeni bir lastik için de zorunludur.
Sonuç olarak, düşük basıncı ile sürüş sonrasında karkas hasar
görmüş olabilir ve bunun şişirme sırasında koparak inflak etme
riski vardır.
26
27
ŞİŞİRMENİN AŞAMALARI • Şişirme kafesiyle
– Lastiği şişirme kafesinin içine dik konumda
yerleştiriniz. – Kafesin operasyon talimatına uyunuz. SÜBAPLARIN KONTROL EDİLMESİ Yaşlanma ve frenler nedeniyle oluşan yüksek sıcaklık sebebiyle, sübap
contaları ve şişirme uzatmaları her lastik değişiminde değiştirilmelidir.
Sızdırmazlığın korunması için sağlam bir sübap tapası zorunludur.
ÇİFTLİ KULLANILAN LASTİKLER İÇİN SIZDIRMAZLIK ŞEMASI
• Şişirme kafessiz
– Şişirme işlemini ayrıca hazırlanmış bir bölgede ve takılan
lastiğin karşısında kimsenin olmadığından emin olarak
yapınız.
Sübap contası
Sübap
– Şişirme sırasında sırt bandının uzantısına ve en az 3 m
uzaklığa geçiniz. – Parçalı jantlarda montaj durumunda, parçaların doğru
merkezlendiğinden emin olunuz ve takılan grubun
sökülebilen parçalı tarafını bir duvara dayayınız. – 1,5 barlık bir ön şişirme yapınız. – Lastiğin durumunu kontrol ediniz. Bir şüpheniz varsa,
işlemi durdurunuz ve bir uzman çağırınız. – Şişirme süresince sırt bandının uzantısında, en az 3 m
mesafede durarak, toplukların doğru oturduğundan
emin olacağınız uygun basınca kadar şişiriniz. C
28
29
Tekerleklerin doğru torkta sıkılması ön ve arka takımların mekanik
kalitesini ve dolayısıyla sizin emniyetinizi korur.
Tüm sıkma işlemlerinden önce aşağıdakiler yapılmalıdır:
•Temizleyiniz: - Tekerleğin ve göbeğin dayanma yüzeyi - Bijonlar ve somunlar
•Kontrol ediniz: - Bağlantı delikleri (deformasyonlar, çatlaklar… vb.) - Bijonların durumu (deformasyonlar, dişlerin durumu… vb.) - Somunların durumu (deformasyonlar, dişlerin durumu)
•Çıkarınız: - Gerekliyse, bir metal fırçayla pası ve boya kalıntılarını kazıyınız. - Metal üzerindeki olası çapakları •Yağlayınız: - Somunların ve bijonların dişlerine bir damla yağ (Doğru yağlama
kuralları için ‘MICHELIN GÜVENLİ MONTAJ No: 2012-02 Klavuzu’na
bakınız.) - M tipi veya küresel somunların temas yüzeyini asla yağlamayınız. Aşırı sıkma genellikle az sıkma kadar zararlıdır ve şunlara
neden olabilir:
- Tekerlek akslarının deformasyonu ve / veya kırılması
- Tekerleklerin kaybedilmesine kadar varabilecek şekilde somunların dişlerinin bozulması
- Kampanaların ovalleşmesi… vb.
BALANS Lastiklerin balans ayarlarının düzgün yapılması önemlidir. Bu şunları
sağlar:
•Kilometre ömrünün uzunluğuna katkıda bulunur. •Mekanik aksamların hızlı aşınmasını önler. Aracın sürüş konforunu garantiler.
315/80 R 22.5 lastikler örneği
KG OLARAK ZARAR VERİCİ KUVVET
TEKERLEKLERİN SIKILMASI
250
233,3
Ağırlık
700 gr
166,6
Ağırlık
500 gr
100
Ağırlık
300 gr
200
156,2
150
100
111,6
94,4
GRES YAĞI KULLANMAYINIZ, SADECE ÇOK AZ YAĞ KULLANINIZ
67,4
66,9
50
40,4
ASLA YAĞLAMAYINIZ
0
50
70
90
110
KM/H OLARAK HIZ
Son sıkma torku:
Araç üreticisinin tavsiye ettiği değerlere ve sıkma torkları tavsiyelerine
uyarak tork anahtarıyla yapılmalıdır. Somunların sayısına göre çapraz
sıkma sırasına uyunuz. Tork anahtarıyla doğru torkta yapılan sıkma,
tekerleği araca doğru merkezlemeyi, patlama durumunda sökmeyi
kolaylaştırır ve akslara zarar vermez.
30
31
İNCELEME VE BAKIM
MOTORLU ARAÇLARIN YÖNLENDİRİCİ
DİNGİLİNDEKİ LASTİKLERİN AŞINMASI
Lastikler düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bunun için incelemeden
önce, aracın durduğundan, motorun kapalı olduğundan ve aracın
tamamen sabitlendiğinden emin olunuz.
- Tekerleğin sırt bandındaki, yanaklardaki ve topuk oturma bölgesindeki oluşabilecek tüm düzensiz aşınmaları, delikleri, kesikleri ve
görülebilecek deformasyonları
- Tüm jant hasarlarını bir uzman ile birlikte incelemenizi tavsiye ediyoruz.
Hiçbir durumda, topuk bölgesi deforme olmuş veya çatlamış, sırt
katları ayrışmış, aşındırıcı veya petrol türevi maddeler tarafından
yıprandırılmış, yetersiz basınçla kullanım sonucu içi kısmı yıpranmış
lastiklerin kullanılmasına izin vermeyiniz.
Bu lastikler sökülmeli ve atık olarak işlem görmelidir.
GÖZLEMLER:
- S ağdan sürüşte, sol ön lastik sağ ön lastiğe göre daha hızlı aşınır.
- Yolun eğimi ve dönel kavşakların çokluğu nedeni ile sağ ön lastiğin
aracın dış tarafındaki omzunda genellikle daha çok aşınma olur.
ÇÖZÜMLERIMIZ:
•Aşınmaları dengelemek ve yeniden diş açmayı da dâhil ederek, iki
lastiğin bütün potansiyelinden faydalanmak için aşağıdaki tavsiyelere
uyunuz:
•Lastikler, %50 aşındığında yerlerinin değiştirilmesi Sağ ve sol •Sağ ön lastiği jantta ters çevirme •%80 aşınma seviyesine denk gelen 2 ile 4 mm arasında kalan lastiğe
diş açma Yürürlükte olan yasal düzenlemeye göre kullanımı sakıncalı
MICHELIN, yeniden kaplanan MICHELIN RECAMIC Lastikleri’nin,
motorlu araçların yönetici dingiline takılmasını önermemektedir.
Antisplash lastikler (35. sayfaya bakınız.)
32
33
MOTOR DİNGİLDEKİ
LASTİKLERİN AŞINMASI
TAŞIYICI DİNGİLDEKİ LASTİKLERİN AŞINMASI
(3 SABİT DİNGİLLİ YARI RÖMORK DURUMU)
GÖZLEMLER:
GÖZLEMLER:
- Genel kural olarak, içteki lastiğin, şasinin iç tarafındaki sırt bandı
omuzu üzerinde daha fazla aşınma olur.
-Birçok faktör vardır: Kamber açısı, süspansiyon tipi, yavaşlatıcı
(retarder) kullanımı, çevresi ve yük
Şiddetli yanal sürtünmelere maruz kalan bu 3 dingilde bulunan lastiklerin
aşınma hızı aynı değildir:
TAVSİYELERİMİZ:
•Aşınmaları dengelemek ve yeniden diş açmayı da dâhil ederek, 4
lastiğin bütün potansiyelinden faydalanmak için aşağıdaki tavsiyeleri
uygulayınız:
•İç ve dış yer değiştirme (ikiz takma) •İki iç lastiğin jant üzerinde ters çevrilmesi •%80 aşınma seviyesinde yeniden diş açma (3-4 mm yapı kaldığında) •Yürürlükte olan yasal düzenlemeye göre kullanmamak Motorlu araçlarda kaplanmış lastikleri çeker dingile takınız.
Yönlü lastikler için (34. Sayfaya bakınız.) •1. dingil sürtünmelerden orta düzeyde etkilenir ve aşınma oranı 2. dingilden
hızlı, 3. dingilden az olur.
•Hiçbir sürtünmenin olmadığı, 2. dingilin aşınma oranı çok az olur. •3. dingil aracın geometrisi ve yanal sürtünmenin en yoğun olduğu dingil
olduğundan, aşınması en hızlı olandır. TAVSİYELERİMİZ:
Aşınmaları dengelemek ve diş açmayı da dâhil ederek lastiklerin bütün
potansiyelinden faydalanmak için aşağıdaki tavsiyelere uyunuz:
•Aşınmalara göre lastiklerin yerlerini değiştirme •1. ve 2. dingilde jant üzerinde ters çevirme •%80’ine denk gelen, 3-4 mm kaldığında lastiklere diş açma - 1. dingilde aşınma biçimine bakarak uygulanabilir / mümkündür.
- 2. dingilde kesinlikle önerilir.
- 3. dingilde önerilmez.
•Yürürlükte olan yasal düzenlemeye göre; 1. ,2. ve 3. dingilde yasal
kullanım.
Römorklarda ve yarı römorklarda, MICHELIN RECAMIC Lastikleri,
her pozisyona takılabilir.
34
35
YER DEĞİŞTİRME VE
JANT ÜZERİNDE ÇEVİRME
ANTISPLASH DURUMU
Nedir?
Yer değiştirme, bir tekerleğin araçtaki bir pozisyondan sökülerek başka
bir pozisyonda takılması işlemidir.
Jant üzerinde ters çevirme, lastiğin janttan çıkarılarak ters çevirilip,
tekrar takılması işlemidir.
Bu iki işlem lastiklerin kilometre performansını %20’lere varan oranda
artırılmasını sağlar.*
Örnek: Çeker dingildeki lastiklerin aşınması
Ölçüm noktaları
9,0
0
mm
m
7,0
0
8,0
0
mm
m
Yol tarafı
mm
m
7,5
5
6,5
mm
mm
m
5,0
0
6,5
5
mm
m
mm
m
4,0
mm
Şasi tarafı
Tavsiye: İç / dış yer değiştirmeler (çiftli uygulama)
İç lastiğin jant üzerinde ters çevrilmesi (32. sayfaya bakınız.)
Bazı ağır vasıta lastiklerinde, yapının çalışmasını optimize etmek için
ilk montajda uyulması gereken bir sürüş yönü vardır. Bu durumda, aynı
çalışma yönünü korumak için dingildeki tüm lastiklerin ters çevrilmesi ve
yerinin değiştirilmesi gereklidir.
* Kaynak MICHELIN içi.
Antisplash™, aracın dış tarafında etkin olmak için tasarlanmıştır.
385/65 R 22.5 lastiklerinin yanağı üzerine AntisplashTM ile birlikte
birçok dilde ‘dış taraf’ bilgisi yazılıdır.
385/65 R 22.5 ve 315/70 R 22.5 lastikler
Sürtünme ihtimali nedeniyle 385/65 R 22.5 ve 315/70 R 22.5 ebatlı
lastikler jant üzerinde ters çevrilmemelidir.
385/55 R 22.5 lastikler
Jant üzerinde ters çevirme yapılabilir. Antisplash™ın hiçbir mekanik
parçayla temas etmediği mutlaka kontrol edilmelidir.
Bunun için aracın dinamik kullanımdaki geometri değişimleri de
dikkate alınarak, direksiyonun her çevrilme konumunda
(sağ dayanaktan sol dayanağa kadar) hareketlerin kontrol edilmesi
gereklidir.
GEOMETRİ Düzgün bir geometri, lastiğin iyi bir kilometre performansı
sergilemesini sağlar.
1 mm’lik bir geometri bozulması kilometre verimini %7* oranında
bozabilir ve yakıt tüketimini artırır.
* Kaynak MICHELIN içi
36
37
STOK YÖNETİMİ
Lastiklerin düzgün stoklanma koşulları:
•Temiz, havalandırılmış, kuru, ılık ve havadar, direk güneş ışığı ve kötü
hava almayan alan •Lastiğin doğasına zarar verebilecek her türlü kimyasaldan, mazot, yağ,
gres, akü vb solvent veya hidro karbondan uzak •Lastiği delebilecek tüm maddelerden uzak (metal uç, ahşap… vb.) •Tüm ısı kaynaklarından, ateşten, akkordan, kıvılcıma neden olabilecek
malzemeden, elektrik deşarjlarından ve her türlü ozon kaynağından
(transformatörler, elektrik motorları, kaynak postaları… vb.) uzak Kümeler hâlinde stoklanması durumunda lastiklerin deforme
olmadığından emin olunuz. Uzun süreli stoklama yapılıyorsa, en eski
lastiklerin en önce çıkmasını sağlamak için yerlerini döndürünüz (küme
içindeki lastiklerin sırasının ters çevrilmesi). Lastiklerin başka
nesnelerin altında ezilmesini önleyiniz.
38
39
DİYAGNOSTİK YARDIMI
SIRT BANDININ BİR KENARDAN DİĞERİNE DOĞRU
ARTAN PÜRÜZLÜ AŞINMA
TESTERE DİŞİ (MERDİVEN) AŞINMA
1 / Gözlem
1 / Gözlem
Sırt bloğunda bir düzgün blok ve bir
tane de daha çok aşınmış sırt bloğu
bulunması durumudur.
Sırt deseninin bir kenarının diğerinden daha fazla
veya daha az pürüzlü olması
2 / Olası sebep(ler)
2 / Olası sebep(ler)
Tekerlekler arasındaki bozuk paralellik (aşırı kapalılık veya açıklık) veya
dingillerin hizalanmasının bozuk olması nedeniyle oluşan değişken sürüş Yönetici dingilin paralelliği
Dingillerin paralellik ayarının
bozuk olması
• Aracın teknolojilerinin ve performanslarının (fren tertibatı… vb.) gelişmesine
bağlı olarak motor / frenleyici torklarının yüksekliği • Birlikte kullanılmaması gerekn lastiklerin eşlenerek çiftli kullanılması
(ebat, desen, diş derinliği… vb.)
• Düşük basınç 3 / Tavsiyeler
Kapalılık
LASTİK
Açıklık
Trafik kanununa uygunsa ve davranış bozukluğu yoksa, kullanılmasına
izin veriniz. • Lastiklerin sürüş yönüne uyunuz.
• Soğukken basıncı kontrol ediniz ve ihtiyaç varsa, düzeltiniz. • Lastiklerin yerini değiştiriniz. • Jant üzerinde de ters çevirebilirsiniz. 3 / Tavsiyeler
LASTİK
Trafik kurallarına uygunsa, kullanılmaya devam edilebilir. ARAÇ
Üreticinin belirttiği şekilde ve aşınmanın şekline göre aracın geometrisinin
(paralellik / hizalama) ayarlanması. Geometrinin ayarsız olması lastiğin kilometre performansını
azaltır: Her, 1 mm ayar bozukluğu için yaklaşık %7 Bazı durumlarda, bu aşınma farklı görünümde ve farklı renkte bir kauçuğun görünür
olmasına neden olabilir.
53. sayfaya bakınız.
40
41
BİR KENARDAN DİĞERİNE DOĞRU
ARTAN DÜZ GÖRÜNÜMLÜ AŞINMA
MERKEZİ AŞINMA
1 / Gözlem
1 / Gözlem
Sırt bandının ortasının kenarlara göre
daha fazla aşınması
Bir kenardan diğerine doğru düzenli olarak artan;
boylamasına, pürüzsüz, düz aşınma
2 / Olası sebep(ler)
2 / Olası sebep(ler)
Pozitif kamber veya negatif kamber açısı. Çiftli uygulamada, dingilin yük altında
esnemesi şasi tarafında daha fazla aşınmaya neden olur.
Lastik basıncı çok yüksek kullanım
3 / Tavsiyeler
LASTİK
3 / Tavsiyeler
LASTİK
Trafik kanununa uygunsa ve davranış bozukluğu yoksa, kullanılmasına
izin veriniz. • Jant üzerinde ters çeviriniz. • Lastiklerin yerini değiştiriniz.
• Kullanım koşuluna ve araca konfigürasyonuna göre basınç tavsiyesine
bakarak ayarlayınız.
ARAÇ
Geometrik ayarların kontrol edilmesi. Yüklerin düzgün dağılmasını sağlayınız. Bazı durumlarda, bu aşınma farklı görünümde ve farklı renkte bir kauçuk katını ortaya çıkarabilir.
53. sayfaya bakınız.
Trafik kurallarına uygunsa, kullanılabilir. • Soğukken basıncı kontrol ediniz ve ihtiyaç varsa, düzeltiniz. • Kullanım koşuluna ve araca konfigürasyonuna göre basınç tavsiyesine bakarak ayarlayınız.
42
43
OVAL AŞINMA
DÜZENSİZ AŞINMALAR
1 / Gözlem
1 / İnceleme
Sırt bandının yarısında ya da daha büyük bir
bölümünde gözlenen dalgalı veya çapraz
düzlükler, şeklinde gözlemlenir.
Sırt bandının omuzlarda ortaya göre
daha fazla aşınması
2 / Olası sebep(ler)
2 / Olası sebep(ler)
Yetersiz basınçla ve / veya aşırı yükle sürüş. Lastiğin inmesinin sebebini araştırınız
ve düzeltiniz (hava basınçlarının, delinmenin, sübabın, ilave subabın… vb.
incelenmesi).
3 / Tavsiyeler
LASTİK
• Süspansiyon veya direksiyon organlarının boşluğu veya yorulması
• Dengesizlikler, yanlış montaj
• Hatalı çift uygulama (farklı diş derinlikleri, farklı markalar… vb.)
• Çiftli uygulamada lastik hava basınçlarının eşit olmaması… vb. • Balans
3 / Tavsiyeler
Yürürlikteki kararnamelere uygunsa, kullanılmaya devam edilebilir. • Hava basınçlarını lastikler soğuk iken kontrol ediniz ve gerekiyorsa düzeltiniz. • Hava basıncını dingil başına düşen yüke göre hava basınç tavsiyesine bakarak ayarlayınız. • Aracı yüklüyken dingil dingil tartınız ve doğru basıncı belirleyiniz. Bazı durumlarda, bu aşınma farklı görünümde ve farklı renkte bir kauçuk ortaya çıkmasına neden olabilir.
53. sayfaya bakınız.
LASTİK
Yürürlükteki uygulamalara uyuyorsa ve davranış bozukluğu yoksa,
kullanılmasına izin veriniz. • Montaj aşamalarını kontrol ediniz (janta merkezlenmesi). • Lastikler soğukken hava basıncını kontrol ediniz ve gerekiyorsa düzeltiniz. • Kullanım koşuluna ve araca konfigürasyonuna göre basınç tavsiyesine
bakarak ayarlayınız. • Trafik kanununa uygun olması gereken çiftli uygulamaya uygun
olduğunu kontrol ediniz: Aynı marka ve aynı çeşit lastiklerde 5 mm’den
büyük aşınma farkı
ARAÇ
Süspansiyon ve direksiyon organlarını kontrol ettiriniz ve gerekiyorsa tamir ettiriniz
duruma getirttiriniz. Bazı durumlarda, bu aşınma farklı görünümde ve farklı renkte bir kauçuk ortaya çıkmasına neden olabilir.
53. sayfaya bakınız.
44
45
OMUZ AŞINMASI
‘RAY’ OLARAK ADLANDIRILAN
AŞINMA 1 / İnceleme
1 / Gözlem
Omuzun kısmen veya tamamen
çökmesiyle birlikte çevresel aşınma
Sırt bandının tamamında olmayan,
daha fazla dairesel olarak aşınma
2 / Olası sebep(ler)
2 / Olası sebep(ler)
• Aşırı başalans • Aşırı ağırlık merkezi • Yüke ve kullanıma uygun olmayan basınçla uzun süre kullanım Yavaş aşınmanın olduğu uzun yol kullanımını işaret eder. Otobanlar, uzun
yollar gibi bozuk olmayan asfalt yollardaki az aşındırıcı sürüş koşullarının
neden olduğu aşınma
3 / Tavsiyeler
3 / Tavsiyeler
LASTİK
LASTİK
Trafik kanununa uygunsa ve davranış bozukluğu yoksa, kullanılmasına
izin veriniz. • Lastikler soğukken hava basıncını kontrol ediniz ve gerekiyorsa düzeltiniz. • Kullanım koşuluna ve araca konfigürasyonuna göre basınç tavsiyesin
bakarak ayarlayınız
• L astiklerin yerini değiştiriniz.
Bazı durumlarda, bu aşınma farklı görünümde ve farklı renkte bir kauçuk ortaya çıkmasına neden olabilir.
Trafik kanununa uygunsa ve davranış bozukluğu yaratmıyorsa,
kullanılmasına izin veriniz. • Lastikler soğukken hava basıncını kontrol ediniz ve gerekliyse
düzeltiniz. • Kullanım koşuluna ve araca konfigürasyonuna göre basınç tavsiyesine
bakarak ayarlayınız. • Yer değiştirme ve / veya jant üzerinde ters çevirme: Yavaş aşınmalı kullanımlarda, bu işlemler ‘ray’ olarak adlandırılan aşınmanın ortaya çıkmasını önler. • Lastiğin kullanım koşullarına uygun olduğunu kontrol ediniz. 53. sayfaya bakınız.
Bazı durumlarda, bu aşınma farklı görünümde ve farklı renkte bir kauçuğun ortaya çıkmasına neden olabilir.
53. sayfaya bakınız.
46
47
BİR ‘BLOK’ ÇÖKMESİ ŞEKLİNDE
AŞINMA
OMUZUN DÜŞMESİ
1 / İnceleme
1 / İnceleme
Sadece mekez bloğunda boylu
boyunca oluşan çökme şeklinde
aşınma
Omuzun düz aşınması (Sırt bandının
yarısından az)
2 / Olası sebep(ler)
2 / Olası sebep(ler)
Yavaş aşınmanın işaretidir. Otobanlar, devlet yolları gibi bozuk olmayan
yollardaki uzun süreli az aşındırıcı sürüş
Yüke uygun olmayan basınç. Aşırı balans. Süspansiyon sistemindeki
boşluklar, zarar verici etkenlerdir.
3 / Tavsiyeler
3 / Tavsiyeler
LASTİK
LASTİK
Trafik kanununa uygunsa ve davranış bozukluğu yaratmıyorsa,
kullanılmasına izin veriniz. • Lastikler soğukken hava basıncını kontrol ediniz ve gerekliyse
düzeltiniz. • Kullanım koşuluna ve araca konfigürasyonuna göre hava basınç tavsiyesine bakarak ayarlayınız
• Yer değiştirme ve / veya jant üzerinde ters çevirme: Yavaş aşınmalı
kullanımlarda, bu işlemler ‘ray’olarak adlandırılan aşınmanın ortaya
çıkmasını önler.
• L astik tipinin kullanım koşullarına uygun olduğunu kontrol ediniz. Trafik kanununa uygunsa ve kullanımda davranış bozukluğu yaratmıyorsa,
kullanılmasına izin veriniz. • Lastkler soğukken hava basıncını kontrol ediniz ve gerekliyse düzeltiniz. • Kullanım koşuluna ve araca konfigürasyonuna göre basınç tavsiyesine bakarak ayarlayınız.
• Yer değiştirme ve / veya jant üzerinde ters çevirme: ARAÇ
Süspansiyonları, yükleme koşullarını ve yükün hareketliliğini kontrol ediniz. Bazı durumlarda, bu aşınma farklı görünümde ve farklı renkte kauçuk ortaya çıkmasına neden olabilir.
Bazı durumlarda, bu aşınma farklı görünümde ve farklı renkte bir kauçık ortaya çıkmasına neden olabilir.
53. sayfaya bakınız.
53. sayfaya bakınız.
48
49
FRENLEMELERE BAĞLI BÖLGESEL
AŞINMA
KANAL DİBİ
ÇATLAKLARI
1 / İnceleme
1 / İnceleme
Şekli zemine temas bölgesinde bölgesel
aşınma. Lastikte çizikler veya kopmalar
olabilir. Genellikle aynı dingildeki diğer
lastikte de aynı izler bulunur.
Lastikte ayrışma olsun ya da olmasın
kanal dibinde oluşan çatlaklar
2 / Olası sebep(ler)
2 / Olası sebep(ler)
Sert frende tekerlek veya tekerleklerin bloke olması veya fren sisteminin
arızası 3 / Tavsiyeler
Aşırı yük gerilmeleri, zorlu zeminlerden tekrarlanan geçişler (kaldırımlar, tren
yolu gibi geçitler, tekerlek izleri… vb.) nedeniyle oluşurlar. Dururken yapılan
manevralar Sıcak lastikler bu çeşit hasarlara karşı daha hassastır. Yüke
uygun olmayan hava basıncı bu hasarın ortaya çıkma riskini artırır.
LASTİK
3 / Tavsiyeler
Trafik kanununa uygunsa ve davranış bozukluğu yaratmıyorsa,
kullanılmasına izin veriniz. LASTİK
ARAÇ
Bölgesel aşınma sert bir fren nedeniyle oluşmamışsa fren sistemini kontrol
ettiriniz ve tamir ettiriniz.
Trafik kanunlarına uygunsa kullanımda tutulabilir. • Lastiğin kullanım koşullarına uygun olduğunu kontrol ediniz. • Derin çatlaklar veya açılan katmanlar varsa, sökünüz kullanmayınız. • Lastikler soğukken hava basıncını kontrol ediniz ve gerekliyse
düzeltiniz. • Kullanım koşuluna ve araca konfigürasyonuna göre basınç tavsiyesine bakarak ayarlayınız.
ARAÇ
Bozuk yüzeylerden geçmekten maksimum oranda kaçınınız ve / veya
dikkatle geçiniz.
50
51
ÇOK SAYIDA KESİKLER ÇİZİKLER
SIRT KATLARINDA AYRIŞMA
1 / İnceleme
1 / İnceleme
Sırt bandının tamamında çok sayıda
kesikler çizikler
Sırt bandının tamamen kaybedilmesine veya
lastiğin tamamen çıkmasına neden olabilecek,
sırt bandı ayrışmaları
2 / / Olası sebep(ler)
2 / Olası sebep(ler)
Zorlu zeminlerde, inşaat alanlarında sürüş
Yüksek hava basıncı ile şişirme ve nem, bu hasarın oluşmasını tetikler
• Sırt katlarının anormal ısınmasına neden olan aşırı yüklü ve / veya yüke
uygun olmayan hava basıncıyla uzun süreli kullanım
• Araca uygun olmayan ebat
• Tamir edilmemiş açılmalar ile birlikte hava sızması… vb. 3 / Tavsiyeler
LASTİK
Yasal yaptırımlara uygunsa, kullanılmaya devam edebilir. yyLastiğin kullanım koşullarına uygun olduğunu kontrol ediniz. yyLastikler soğukken hava basıncını kontrol ediniz ve gerekiyorsa
düzeltiniz. yyKullanım koşuluna ve araca göre hava basıncını düzenleyiniz. yyLastiğin kullanım koşullarına uygun olduğunu kontrol ediniz. 3 / Tavsiyeler
LASTİK
Kullanmayınız. yyLastiklerin kullanım koşullarına uygun olduğunu kontrol ediniz. yyDüzenli olarak, lastiklerin hava basıncını soğukken kontrol ediniz. yyKullanım koşuluna ve aracın tipine göre doğru hava basıncı uygulayınız. yyAracın yük kapasitesini aşmadığından emin olunuz ve yükleme
koşullarını kontrol ediniz (yük dağılımı). ARAÇ
İzin verilen yük limitlerini aşmayınız. 52
53
KAUÇUK DEFORMASYONLARI
SIRT BANDINDA FARKLI RENKTE
BIR KAUÇUĞUN ORTAYA ÇIKMASI
1 / İnceleme
Farklı renkte ve / veya
görünümde kauçuk . Hiçbir kesik
/açılma yok katlara ulaşmamış
Sırt bandında veya yanak bölgesinde lastiğin
görünümünün değişmesi. Lastik yumuşak,
yapışkan hâle gelir, kanallar kapanır. Bu
durum belirgin bir hidro karbon kokusu
yayar.
1 / İnceleme
2 / Olası sebep(ler)
• Lastiklerin kimyasal bir temasın olduğu ortamda stoklanması veya aracın park edilmesi
• Stepne üzerine yağ veya yakıt sızması 3 / Tavsiyeler
LASTİK
Kullanmayınız.
Stoklama koşullarını kontrol ediniz. ARAÇ
Olası hidrokarbon kaçaklarını araştırınız ve varsa, müdahale ediniz. Stepneyi koruyunuz.
2 / Olası sebep(ler)
Aşırı aşınma 3 / Tavsiyeler
LASTİK
yyLastiği gerekiyorsa, değiştiriniz. yyKaplanabilme potansiyelini en iyi şekilde korumak ve sırt katlarının
ortaya çıkmasını önlemek için lastiğin aşınma şeklini takip ediniz. 54
55
İNCELEMELER
YANAKLAR
KAUÇUKTA ÇATLAKLAR
1 / İnceleme
Lastik yanağında yüzeysel
çatlaklar
ÇİFTLİ KULLANILAN LASTİKLERİN
SÜRTÜNMESİ
1 / İnceleme
Çiftli kullanılan lastiklerin
birbirine temas etmesi nedeniyle
yanağın bozulması (karkasta
bozulma olsun ya da olmasın)
2 / Olası sebep(ler)
2 / Olası sebep(ler)
Yaşlanma, bir ozon kaynağının yakınında tutulma (birkaç saat yeterlidir): Kaynak aleti ve elektrik motorları yanında bulunması… vb.
Düşük hava basıncı, aşırı yük ve / veya yüke uygun olmayan hava basıncı,
çiftli kullanımdaki lastiklerin arasında yetersiz boşluk bulunması birbirlerine
sürtünmesine ve yanakların dairesel olarak aşınmasına yol açar ve bu da
lastiğin ömrünü hızla azaltabilir. 3 / Tavsiyeler
LASTİK
Yürürlikteki kanunlara uygunsa, kullanılmaya devam edebilir. yyStoklama koşullarını kontrol ediniz. Lastikleri güvenli yerlerde stoklayınız. yySayfa 9’daki lastiklerin ömrü ile ilgili tavsiyelere bakınız. ARAÇ
Araçta kaynak yapılacaksa, tekerlekleri sökünüz. Aracı kaynak yapılan yerlerin yakınında park etmeyiniz.
3 / Tavsiyeler
LASTİK
İç katmanlar ve / veya yanak kauçuğu hasar görmüşse sökünüz ve
kullanmayınız. yyLastiklerin hava basıncını soğukken düzenli olarak kontrol ediniz ve
gerekliyse düzeltiniz. yyLastik hava basınçlarını, araca ve yüke göre ayarlayınız. yyKullanılan ebata göre çiftli kullanımda minimum boşluk mesafesine
uygunluğunu kontrol ediniz. ARAÇ
Üreticinin tavsiye ettiği jant ebadına uyunuz. 56
57
KAUÇUK AYRIŞMALARI
KARKAS TELLERİNİN KIRILMASI
1 / İnceleme
Hava sızması sonucu
yanakta kauçuk ayrışması
Yanakta karkas tellerinin çevresel
olarak kırılması
1 / İnceleme
2 / Olası sebep(ler)
2 / Olası sebep(ler)
Montaj esnasında sızdırmazlık katının kaza eseri delinmesi (Örneğin: Leviye
kesiği… vb.) montaj sırasında (Örneğin: Levye darbesiyle topuk kırılması)
veya kullanım sırasında (Örneğin: İçeride kalmış delici nesne)
• Düşük veya sıfır hava ile kullanım • Aşırı yükle veya yüke uygun olmayan hava basıncı ile uzun süreli kullanım
• Çiftli kullanımda lastiklerdeki hava basınç farkı
• Hatalı eşleme (çiftli kullanım): Farklı aşınma seviyeleri, farklı ebat,
farklı marka, gibi
• Tekrarlanan sürtünmeler
3 / Tavsiyeler
LASTİK
Kullanmayınız. yyMontajın nasıl yapıldığını inceleyiniz. yyHava basıncını ve sırt bandını; sırtta çivi, cıvata… vb. gibi deliklerin
bulunmasına karşılık düzenli olarak kontrol ediniz. ARAÇ
Topuk oturma bölgesine zarar verebileceğinden, jantın iyi durumda
olduğundan ve temiz olduğundan emin olunuz.
3 / Tavsiyeler
LASTİK
Kullanmayınız.
yyLastikler soğukken düzenli olarak, hava basınçlarını kontrol ediniz. yyKullanım koşuluna, araca ve yüke uygun olarak hava basıncını ayarlayınız. yyAşırı yüklemeden kaçınınız. yyÇiftli kullanılan lastiklerin aynı ebat, aynı marka, aynı desen, aynı yük /
hız indeksine ve aynı aşınma seviyesine sahip olduğunu kontrol ediniz.
58
59
İNCELEMELER
TOPUK BÖLGESİ YARA DARBE / SIKIŞMA KESİĞİ V
1 / İnceleme
1 / İnceleme
Yanakta kauçuğun
kesilmesiyle birlikte tellerin
kırılması
Sübap, levye veya montaj makinesinin
temas etmesi nedeniyle topuk veya
tırnak kauçuğunda yaralanmalar
2 / Olası sebep(ler)
2 / Olası sebep(ler)
Ani bir darbe (Örneğin kaldırım, taş, çukur), yanağın lastik ile engel arasında
sıkıştırarak kesilmesine neden olur. Düşük hava veya aşırı yük bu tip hasarları
artırır.
Sökme / takma aletlerinin yanlış kullanılması veya aletlerin kötü
Vdurumda olması
3 / Tavsiyeler
LASTİK
Kullanımayınız.
Lastiğin tamir edilerek; kullanılıp kullanılamayacağına, bir uzmana danışarak
karar veiniz.
3 / Tavsiyeler
LASTİK
Kullanmayınız, çıkarınız. yySökme ve takma talimatlarına uyunuz. yyUygun malzeme ile çalışınız. yyAletlerin iyi durumda olduğundan emin olunuz. 60
61
BOZULMA
Topuğun ve / veya topuk oturma
bölgesinin yabancı maddeler nedeniyle bozulması (Örneğin kaldırım
sürtmesi, taş girmesi, delinme)
ISINMA
Kauçuğun ısı nedeni ile deforme olması:
Mavileşme - yapışkanlaşma - bakalitleşme - mikro çatlaklar
oluşması… vb. Turn-up (topuk bölgesi) açılacak kadar topuk
bileşenlerinin bütünlüğünü yitirmesi
1 / İnceleme
1 / İnceleme
2 / Olası sebep(ler)
Fren sistemi arızası, uzun veya sık frenleme, janta lastik üzerindeyken
kaynak yapılmasının neden olduğu topuk bölgesinin sıcaklığının çok aşırı
2 / Olası sebep(ler)
Jant kötü durumda, paslı
Montaj kurallarına uyulmaması
3 / Tavsiyeler
yükselmesi
3 / Tavsiyeler
LASTİK
Kullanmayınız. LASTİK
ARAÇ
Kullanmayınız.
Dingilin fren sistemini kontrol ediniz ve gerekiyorsa onarınız. İniş esnasında
uzun frenlemelerden kaçınınız. Sürüş ve emniyet kurallarına uyunuz.
yyMontaj talimatlarına uyunuz. yyLastiğin montaj yapılacağı alanın temiz olduğuna emin olunuz.
yyJantları düzgünce temizleyiniz. Jant fazla paslanmış ise hurdaya
ayırınız.
Lastik anormal bir ısınmaya maruz kalmışsa, aracı boş bir bölgede
durdurunuz, herkesi araçtan ve özellikle lastikten uzakta tutunuz ve
soğuma sonrasında lastiği indiriniz.
62
63
İNCELEMELER
LASTİĞİN İÇİ KIRIŞIKLIKLAR
JANTTAN ÇIKMA
1 / İnceleme
1 / İnceleme
Lastiğin içinde yanak (esneme)
bölgelerinde kırışıklıkların ya da
kırılmaların gözlenmesi
Karkasın kırılmasına ve tamamen
parçalanmasına neden olacak
kadar ilerlemiş iç katman kesikleri
ve ayrışmaları
2 / Olası sebep(ler)
2 / Olası sebep(ler)
İnik lastikle ve / veya aşırı yükle (yüke uygun olmayan hava basıncı ile) kullanım
Basınç kaybederken kullanılmaya devam edilmesi, inik lastikle ve / veya yüke
uygun olmayan hava basıncı ile uzun sürüş
3 / Tavsiyeler
LASTİK
Hava kaybı varsa, nedenini araştırınız, lastiği kullanmayınız çıkarınız ve
hurdaya atınız. Önemli: Bu şekilde düşük hava ya da yüke uygun hava basıncı
ile kullanılmamış lastikleri söküp içini incelemeden asla yeniden
şişirmeyiniz.
3 / Tavsiyeler
LASTİK
Kullanmayınız. yyLastiklerinizin hava basıncını düzenli olarak, lastikler soğuk iken kontrol
ediniz. (Lastikler, 1 km kullanıldıktan sonra fren sıklığına bağlı olarak
ısınmaya başlar.)
yyLastiklerinizin hava basıncını, dingil başına düşen yükü belirledikten
sonra üreticinin tavsiyesine göre lastikler soğuk iken ayarlayınız ve her
kontağa basmadan önce, gözle ve en az 15 günde bir kalibrasyonu doru
olan bir hava saati ile kontrol ediniz.
yyHava basıncı kayıplarının nedenini araştırınız. Örneğin delik, sübap
sorunları, sızdırmazlık contası, uzatma sübabı, jant
64
65
İNCELEME
ÖZELLİKLER ELEKTRİK ÇARPMASINA BAĞLI
BOZULMALAR
1 / İnceleme
Elektrik çarpmaları (deşarjları), lastiğin bölgesel
olarak yanmasına neden olur, bazı durumlarda
bununla birlikte teller hasar görür, topuk teli kırılır,
küçük delikler oluşur.
2 / Olası sebep(ler)
Bu elektrik çarpmaları (deşarjlar), aracın bir elektrik hattının, yıldırımın
yakınında olması veya temas etmesi nedeniyle oluşur. 3 / Tavsiyeler
LASTİK
Kullanmayınız. Önemli: Araç veya araçlardaki (çekici + yarı römork veya kmyon
+ römork) tüm lastikleri söktürünüz.
DOĞRU HAVA BASINCI
66
DOĞRU ŞİŞİRME
BASINCININ LASTİĞİN KİLOMETRE
70HAVA
ÖMRÜNE ETKİSİ
HAVA BASINCININ YAKIT
71DOĞRU
TÜKETİMİNE ETKİSİ
72TEMEL HAVA BASINÇ TABLOSU 66
67
HAVA BASINCI
Doğru hava basıncının belirlenmesi ve korunması lastiğin performansını
belirleyen temel bir unsurdur.
Lastik araçla zemin arasındaki tek temas noktasıdır.
Kullanıcıların ve taşınan yükün güvenliği için belirleyici bir rolü vardır.
Her farklı yük için ve farklı kullanım koşulu için belirlenen doğru bir
hava basıncı vardır. Her koşulda, her araçta ve her farklı yükte aynı
hava basıncını kullanmak doğru değildir.
Lastik içindeki hava basıncı, lastiklerin doğru çalışması için öncelikli
unsurdur: İnsanları ve / veya taşınan yükü
–– Güvenle
–– Durmadan, sürekli bir şekilde –– Ekonomik bir şekilde –– Konforlu şekilde taşımayı sağlayan unsurdur. Bununla birlikte, MICHELIN’in yaptığı anketler ve takiplere göre;
lastiklerin hava basınçları genellikle en az takip edilen bakım
noktalarından biridir. Unutmayın ki lastik hava basınçları deponuzdaki
yakıtınızın tüketimini en çok etkileyen unsurlardandır.
Basınç ve emniyet
•Yüke ve kullanım koşuluna uygun olmayan bir hava basıncının,
aşağıdaki gibi temel emniyetinizi sağlayan performansların üzerinde
negatif bir etkisi vardır:
•Karkasın dayanıklılığı
•Aracın direksiyon hareketlerine kararlı davranışı
•Aracın yol tutuşu
•‘Kaldırım darbeleri’ne karşı hassasiyet
Lastik hava basıncının değişimi
Bir lastik, kullanımı süresince farklı nedenlerle basınç kaybedebilir:
•Bileşenlerden doğal sızma (A)
•Delik (B)
•Jantın sızdırmazlığı (Örneğin çatlaklar veya kaynaklar)
•Sübap kaçakları (C)
•Sübap dibi kaçakları (C)
•Jant ve topuk birleşim yerinden hava sızması (D)
Araca entegre kontrol sistemlerinin dışında, olası hava kaçağını algılamayı
sağlayan en yaygın yol lastiklerin bir hava basınç saati ile düzenli olarak
kontrol edilmesidir. Kesinlikle çubuk ya da diğer basit, basınç ölçerleri
kullanmayınız. En doğru ölçüm, manometreler ile yapılır.
Hava
68
69
LASTİK HAVA BASINÇLARI NEDEN
KONTROL EDİLMELİDİR.
Bu kontrol, aracın tüm lastiklerine yapılmalıdır
(stepne dâhil).
•Yüke uygun olmayan hava basıncı lastik sıcaklığının anormal yükselmesine neden olur ve iç bileşenlerin bozulmasına yol açar. Bu bozulma geri çevrilemez ve lastiğin tamamen hava kaybederek, tahrip
olmasına neden olabilir. Uygun olmayan hava basıncı ile kullanımın etkisi hemen görünmeyebilir
ve hava basıncı düzeltildikten sonrasında da ortaya çıkabilir. •Yüke yetersiz hava basıncı, aynı zamanda ıslak zeminde aracın kayma
riskini büyük oranda artırır. •Gereğinden fazla şişirme, lastiğin hızlı ve düzensiz aşınmasına yol
açabilir ve darbelere karşı hassasiyeti artırır (sırt bandının zarar görmesi,
karkasın hasar alması). •Lastiklerinizi azotla şişirseniz dahi (nitrojen), hava basıncını düzenli
olarak kontrol kontrol etmelisiniz. 90 ile 130 psi arasındaki
nominal şişirme basıncına göre
ÖNEMLİ ÖNLEMLER
Sürüş sırasında lastik ısındığı için hava basıncı artar, lastikler sıcak iken hava basıncı asla azaltılmamalıdır.
Düşük basınçta sürülmüş bir lastik içi / dışı kontrol edilmeden asla yeniden şişirilmemelidir.
Soğuk olarak 145 psi’den fazla şişirme önerilmemektedir.
Soğuk olarak + 8 psi’den fazla hava basınçları hemen düzeltilmelidir.
Her durumda, kullanılan ülkede yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyunuz.
Hassas ve kalibre edilmiş bir manometre kullanınız ve dikkatle işlem yapınız.
Lastiklerin basıncını soğukken kontrol ediniz.
Sıcakken kontrol edilen bir lastiğin basıncı tavsiye edilenden düşükse, lastik emniyet talimatlarına uyularak sökülmeli ve kontrol edilmelidir.
Bir lastik diğerlerine göre belirgin derecede sıcaksa sökülmelidir ve ısının nedeni bulunmalıdır.
- 7 psi kadar az
şişirme + 7 psi
kadar aşırı
şişirme
+ Emniyet
+ Ömür
- Yakıt tüketimi
KABUL EDİLEBİLİR BASINÇ
Tavsiye edilen seviyeye getirmek için
mümkün olan en kısa sürede düzeltiniz.
- 7 ile - 15 psi
arasında daha az
şişirme
- Ömür
+ Düzensiz aşınmalar
+ Yakıt tüketimi
GEÇİCİ OLARAK KABUL EDİLEBİLİR
BASINÇ
Hemen düzeltiniz ve gözleyiniz.
- 15 psi’den
daha fazla fark
Lastiğin hızla oluşan bozulma ve
inflak ederek tamamen inmesi
riski
– Stabilité ve yol tutuşu
– Ömür / + Düzensiz aşınmalar
+ Yakıt tüketimi
KABUL EDİLEMEZ BASINÇ
Lastiği sökünüz ve içini kontrol ediniz.
Çiftli kullanılıyorsa:
İkisini de sökünüz ve inceleyiniz.
Yan yana takılan grup
Aynı dingildeki lastiklerin hava basınçları normal olarak aynı seviyede olmalıdır.
Lastiğin basıncı montajından 24 saat sonra kontrol edilmelidir ve montajdaki basınçtan %5’ten daha fazla düşük olmamalıdır.
Araç üreticisinin ve lastiklerinizin üreticisinin tavsiye ettiği şişirme basınçlarına uyunuz.
70
71
HAVA BASINCININ
YAKIT TÜKETİMİNE ETKİSİ
HAVA BASINCININ LASTİĞİN
KİLOMETRE ÖMRÜNE ETKİSİ
­­­­­
-20 %
DÜŞÜK HAVA
22 psi’lik
az şişirme = %10
kilometre kaybı*
-10 %
0 %
+10 %
+20 %
+25 %
130 psi ile kullanılması gereken bir lastiğin,
%17 daha düşük hava olan 109 psi ile
kullanılırsa; oluşacak aşırı yakıt tüketimi
YÜKSEK HAVA
-10 %
* Kaynak MICHELIN içi
3 %
-20 %
Çekici + yarı römork,
uzun mesafe
2,5 %
2 %
-30 %
130 psi ile kullanılması gereken lastiğin
%17 daha düşük hava olan 109 psi ile
kullanılması ile oluşacak kilometre kaybıdır.
* Kaynak MICHELIN içi
Düşük hava şunlara neden olur:
•Aracın davranışında bozulma ve emniyetinde azalma •Karkasın dayanıklılığı azalır ve kaplanabilirliği riske edilir. Yüksek hava şunlara neden olur:
•Güvenliğiniz ve sürüş konforunuz azalır.
•Yol tutuşu azalır.
•Lastiğin ömrü azalır. AŞIRI YAKIT TÜKETİMİ
-25 %
KİLOMETRE PERFORMANSI KAYBI
Tavsiye edilen
basınçla
aradaki fark
22 psi’lik
düşük hava = %1
aşırı yakıt tüketimi*
Çekici + yarı römork veya
taşıyıcı, kısa ve orta mesafe
1,5 %
1 %
Şehir içi
otobüs
0,5 %
0 %
- 10 %
- 20 %
- 30 %
TAVSİYE EDİLEN NOMİNAL BASINCA GÖRE AZ HAVA BASINCI
22.5 jant ağır vasıtalara etkisi
Lastik hava basınçlarının, aracın yakıt tüketimi üzerinde
kanıtlanmış bir etkisi vardır!
Yüke uygun olmayan hava basıncı, lastiklerin yuvarlanma direncini ve
dolayısıyla aracın yakıt tüketimini artırır. 72
73
TEMEL HAVA BASINÇ TABLOLARI
Lastik hava basıncı tavsiyeleri
lastiklerin ebatlarına ve yapılarına,
lastiklerin dingiller üzerindeki konumlarına
ve araçların çalışma alanlarına, yüklerine,
kullanımlarına ve özelliklerine göre verilir.
Lastiğin doğru kullanımı için gereken doğru
şişirme basıncına karşılık gelirler.
Çekiciler
4x2
ÖN
EBATLAR
ARAÇLAR
Yük taşıma
Yol
ARAÇLAR
Yük taşıma
Yol
AR
6x2
ÖN
AR1
Kamyonlar
Yarı römorklar
4x2
1,2 veya 3 dingil
ARKA 2 tek
veya çiftli
Her konum tek veya çift
ÖN
Römorklar
6x2
AR
ÖN
AR1
Ç
AR2
T
6x2x4
AR
2Ç
ÖN
AR
2-3 orta dingil
2-3 dingil
Her konum tek veya çift
ÖN
AR
T veya Ç
205 / 80 R 15 X
124 / 122J
105
105
105
7.50 R 15 X
135 / 133G
123
123
123
8.25 R 15 X
143 / 141G
123
123
123
10.00 R 15 X
148 / 145G
123
123
123
205 / 65 R 17.5 X TL
127 / 125J
130
130
130
130
205 / 75 R 17.5 X TL
124 / 122M
87
80
215 / 75 R 17.5 X TL
126 / 124M
87
80
215 / 75 R 17.5 X TL
135 / 133J
123
123
123
225 / 75 R 17.5 X TL
129 / 127M
95
87
235 / 75 R 17.5 X TL
132 / 130M
95
87
235 / 75 R 17.5 X TL
143 / 141J
123
123
123
245 / 70 R 17.5 X TL
136 / 134M
245 / 70 R 17.5 X TL
143 / 141J
123
123
123
265 / 70 R 17.5 X TL
138 / 136M
102
95
117 / 116L
87
80
8.5 R 17.5 X TL
121 / 120L-M
87
80
9.5 R 17.5 X TL
129 / 127L
95
87
9.5 R 17.5 X TL
143 / 141J
123
123
123
10 R 17.5 X TL
134 / 132L
102
95
8 R 19.5 X TL
123 / 122L
87
80
9.5 R 19.5 X TL
134 / 131L
102
95
245 / 70 R 19.5 X TL
136 / 134L-M
102
95
245 / 70 R 19.5 X TL
141 / 140J
123
123
123
123
255 / 60 R 19.5 X TL
143 / 141J
130
130
130
130
265 / 70 R 19.5 X TL
140 / 138L-M
8 R 17.5 X TL
123
123
95
87
123
123
102
95
Belirtilen kullanım koşullarının dışında kullanılması durumunda bu basınç tavsiyeleri bu yeni kullanım koşuluna göre
yeniden ayarlanmalıdır: MICHELIN danışmanınız veya bayiniz ile temasa geçiniz.
74
75
ARAÇLAR
Yük taşıma
Yol
ARAÇLAR
Yük taşıma
Yol
Çekiciler
4x2
ÖN
EBATLAR
265 / 70 R 19.5 X TL
143 / 141J
285 / 70 R 19.5 X TL
144 / 142M
285 / 70 R 19.5 X TL
150 / 147J
305 / 70 R 19.5 X TL
147 / 145M
425 / 55 R 19.5 X TL
160J
445 / 45 R 19.5 X TL
160J
AR
6x2
ÖN
AR1
144 / 142L
255 / 70 R 22.5 X TL
140 / 137M
275 / 70 R 22.5 X TL
148 / 145L-M
275 / 80 R 22.5 X TL
149 / 146L
11 R 22.5 X TL
148 / 145L
11 R 22.5 X TL
142 / 142J
4x2
1,2 veya 3 dingil
ARKA 2 tek
veya çiftli
Her konum
tek veya çift
ÖN
Römorklar
6x2
AR
ÖN
AR1
Ç
AR2
T
6x2x4
AR
2Ç
ÖN
AR
2-3 dingil
Her konum T veya Ç
ÖN
AR
T veya Ç
123
123
123
123
123
130
130
130
123 (2)
130
130
130
116 (2)
130
130
102
102
102
95 102
95
123
102
95 102
95
123
102
95
116
102
123
116
102
110 110
116
116
102
116
116
102 110
116
110
102
116
116
116
116
110
123
123
123
123
95 102
102
116
12 R 22.5 X TL
152 / 148L
102 110
116
295 / 60 R 22.5 X TL
150 / 147K
130 130
130
130 130 123 123 130 130 130
295 / 80 R 22.5 X TL
152 / 148M
123 116 123 102
123
116
305 / 70 R 22.5 X TL
152 / 148L
123 110
123
116
123 116
315 / 60 R 22.5 X TL
152 / 148L
130 123
130
123
130 123 123 130 130 123
315 / 60 R 22.5 XF TL 154 / 148L
130
315 / 70 R 22.5 X TL
123 110 123 102
154 / 150L
2-3 orta dingil
123
123
365 / 80 R 20 X TL (F20 Pil) 160K
10 R 22.5 X TL
Kamyonlar
Yarı römorklar
(3)
123
130
130
(3)
315 / 70 R 22.5 XF TL 156 / 150L
130
315 / 80 R 22.5 X TL
156 / 150L
116 102 116 95
13 R 22.5 X TL
156 / 150L
110 102
385 / 55 R 22.5 X TL
158L-160J
385 / 65 R 22.5 X TL
158L-160J
455 / 45 R 22.5 X TL
160J
425 / 65 R 22.5 X TL
445 / 65 R 22.5 X TL
(4)
102
102
123
130
116
130
102 123 116
130(3)
123 116 116 123 123 116
130(4)
(4)
130(4)
123
123
110
116
110
110(1)
130
116(1)
116(1)
116
116(1)
130
116 (2)
110
130
116(1)
116(1)
116
116(1)
130
116 (2)
130
130
116 (2)
165K
123
130
123
169K
123
130
123
(1)
95
123 102
130(3)
(3)
(4)
116 110
(1) Lastikler ön dingile yani yönlendirici dingile takılmışsa: Dingil yükü = Hava basınç (bar) Örnekler : 7,5 ton= 7,5 bar,
8 ton = 8,0 bar, 9 ton = 9,0 bar. (2) 2’li arka dingil için 115 psi, farklı durumda 130 psi
123 110 110 116 123 110
116 110
(3) tekli kullanımda: 7,1 ton = 8,5 bar.
(4) tekli kullanımda: 7,5 ton = 8,5 bar.
­­
76
77
TEMEL HAVA BASINCI TABLOLARI
MEVCUT KULLANIM KOŞULLARI İÇİN
Lastik hava basıncı tavsiyeleri lastiklerin
ebatlarına ve yapılarına, lastiklerin dingiller
üzerindeki konumlarına ve araçların çalışma
alanlarına, yüklerine, kullanımlarına ve
özelliklerine göre verilir. Lastiğin doğru
kullanımı için gereken doğru şişirme
basıncına karşılık gelirler.
ARAÇLAR
Yük taşıma
Karışık / Şantiye
ARAÇLAR
Yük taşıma
Karışık / Şantiye
Çekiciler
4x2 - 4x4
ÖN
EBATLAR
AR
6x4 - 6x6
ÖN
AR1
1,2 veya 3 dingil
Her konum
T veya Ç
4x2- 4X4
ÖN
AR
8.5 R 17.5 X TL
121 / 120L
87
80
9.5 R 17.5 X TL
129 / 127L
95
87
9.5 R 19.5 X TL
134 / 131K
102
95
265 / 70 R 19.5 X TL
143 / 141J
305 / 70 R 19.5 XZU TL
148 / 145J
445 / 65 R 19.5 X TL
165K
6x4 - 6X6
ÖN
AR
B.O.M. (şehir içi kamyonları)
8x4 - 8x8
ÖN
AR
4X2
6X2
ÖN
AR
ÖN
AR
95
95
95
95
110
110
95
95
102
102
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
123
123
1200 R 20 X TL
154 / 150G-K
102
123
10 R 22.5 X TL
144 / 142K
95
102
275 / 70 R 22.5 XZU TL
148 / 145J
11 R 22.5 X TL
148 / 145K
11 R 22.5 XZU TL
148 / 145J
12 R 22.5 X TL
152 / 148K
12 R 22.5 XZU TL
152 / 148J
295 / 80 R 22.5 X TL
152 / 148K
295 / 80 R 22.5 XZU TL
152 / 148J
102
102
102
102
87
110
102
116
123
102
102
95
116
110
305 / 70 R 22.5 XZU TL
150 / 147J
156 / 150K
116
110
154 / 150G-K
116
110
123
102
87
95
102
110
110
102
110
102
116
110
102
95
102
95
110
110
110
110
116
110
102
95
102
95
110
110
110
110
130
116 (1)
165K
123
445 / 65 R 22.5 X TL
169K
123
495 / 45 R 22.5 X TL
169K
(1) ön yönlendirici dingile montaj yapılmışsa: Dingil yükü = Basınç
Örnekler: 7,5 ton = 7,5 bar, 8 ton = 8,0 bar, 9 ton = 9,0 bar.
102
116
425 / 65 R 22.5 X TL
130
95
116
158K-160K
110
102
123
385 / 65 R 22.5 X TL
(1)
110
116
110
315 / 80 R 22.5 X TL
13 R 22.5 X TL
Şehir içi
Kamyonlar
Yarı römorklar
116 (1)
78
79
TEMEL HAVA BASINCI TABLOLARI
MEVCUT KULLANIM KOŞULLARI İÇİN
Lastik hava basıncı tavsiyeleri; lastiklerin
ebatlarına ve yapılarına, lastiklerin dingiller
üzerindeki konumlarına ve araçların işlerine,
yüklerine, kullanımlarına ve özelliklerine göre
verilir. Lastiğin doğru kullanımı için gereken
doğru şişirme basıncına karşılık gelirler.
EBATLAR
ARAÇLAR
Personel taşıma
Şehirlerarası otobüsler
4x2
ÖN
AR
T veya Ç
124 / 122M
87
80
215 / 75 R 17.5 X TL
126 / 124M
87
80
225 / 75 R 17.5 X TL
129 / 127M
87
80
235 / 75 R 17.5 X TL
132 / 130M
87
80
245 / 70 R 19.5 X TL
136 / 134M
95
87
265 / 70 R 19.5 X TL
140 / 138L-M
95
87
275 / 70 R 22.5 X TL
Şehir içi otobüsler
6x2
205 / 75 R 17.5 X TL
305 / 70 R 19.5 XZU TL
tercüme
ÖN
AR
T veya Ç
148 / 145J
4x2
ÖN
Articule
AR
ÖN
AR1 AR2
T veya Ç T veya Ç
110 110
148 / 145L-M 110 110
275 / 70 R 22.5 XZU TL
148 / 145J
110
95
110
275 / 80 R 22.5 X TL
149 / 146L
116 102
11 R 22.5 X TL
148 / 145L
110 102
11 R 22.5 XZU TL
148 / 145J
110 102 110
95
110
12 R 22.5 XZU TL
152 / 148J
110 102 110
95
110
295 / 80 R 22.5 X TL
152 / 148M
295 / 80 R 22.5 XZU TL
152 / 148J
110 102 110
95
110
305 / 70 R 22.5 XZU TL
150 / 147J
116 110 110 102 110
315 / 60 R 22.5 XZU TL
152 / 148J
123 123 123
315 / 80 R 22.5 X TL
156 / 150L
X One 455 / 45 R 22.5 XDU TL
166J
X One 495 / 45 R 22.5 XDU TL
169J
102
95
123 110 116 110
123 110 116 110
123
123 123
116 130
DİŞ AÇMA
80
PRENSİPLERİ VE PERFORMANS KAZANÇLARI
83
PRATİKTE DİŞ AÇMA
87
DİŞ AÇMA ŞEMALARI
80
81
PRENSİPLERİ VE PERFORMANS KAZANÇLARI
Diş açma, sırt bandı kanallarının derinliğinin yeniden kazandırılması
amacıyla üretim aşamasında bırakılmış kauçuğun mevcut kanalların
içinden kesilerek kaldırma işlemidir.Bu işleme trafik kanununda izin
verilmekte olup, AFNOR* ve ETRTO** tarafından tavsiye edilmektedir.
MICHELIN, lastiğin tasarımı aşamasından itibaren, lastiğin sağlamlığına
ve dayanıklılığına zarar vermeden, garantili bir diş açma işlemi için
gerekli ilave kauçuk katmanını önceden koymuştur.
Orijinal profil
1 Desenin dibi
2 Aşınma göstergesi
5 Diş aç açılacak aşınmış bölüm
6 Diş açılan profil
Yeniden diş açma, lastiğin diş derinliğinin yeniden verilerek; ömrünü %25
daha fazla kilometreye kadar uzatma imkânı verir.
3 Diş açma derinliği belirticisi delikleri
4 Diş açılacak sırt bandı altı kısmı
A
Açılacak
derinlik
Muhafaza edilecek kauçuk kalınlığı:
2 mm
2
1
ÖMÜR KAZANCI
5
6
3
4
YAKIT EKONOMİSİ KAZANCI
100 km’de 2 lt’ye kadar tasarruf ediniz.*
Yeniden diş açma lastiğin yuvarlanma direncinin en az olduğu aşamada
yapılır. Böylelikle yakıt tüketimini optimize etmiş olursunuz.
Yeniden diş açmanın verdiği ek %25 kilometre yakıt tüketiminin en az
olduğu A sürecinde yapılır.
Lastiklere diş açmak şunlara imkân verir:
•Lastiğinizin kilometre ömrünü %25’e kadar artırmak •100 km’de 2 lt’ye kadar yakıt tasarrufu yapmak •Lastiğin ıslak zeminde yol tutuş potansiyelini güvenli bir şekilde
ve belirgin olarak uzatmak •Çevreye etkinizi azaltmak Daha az yakıt tüketilen aşama
kullanılmamış
Yeni lastik
Verim kaybı
Yeni MICHELIN
GEÇİLEN KİLOMETRE
2 no’lu kullanıcı: Yeniden diş açmayla
YAKIT TÜKETİMİ
LASTİKLERE NEDEN DİŞ AÇILIR?
YAKIT TÜKETİMİ
1 no’lu kullanıcı: Yeniden diş açmadan
+
%25 km
A
Daha az yakıt tüketimli aşama
Yeni lastik…
Yeniden diş açılmış
ilk sürüş
… Yeniden diş açılmış
Yeni MICHELIN
GEÇİLEN KİLOMETRE
* 1,94 lt / 100 km constaté par huissier sur un test comparatif réalisé en juin 2007 entre un ensemble équipé de
pneus MICHELIN ENERGY TM recreusés et un ensemble équipé de pneus MICHELIN ENERGY TM non recreusés
* 1,94 lt / 100 km, Haziran 2007’de yeniden diş açılan MICHELIN ENERGY TM Lastikleri takılan bir grup ile yeniden
diş açılmamış MICHELIN ENERGY TM Lastikleri takılan bir grup arasında yapılan bir karşılaştırma testinde mübaşir
tarafından belirlenmiştir.
*Avrupa Standartlaştırma Ajansı
** Avrupa Lastik ve Jant Teknik Organizasyonu
82
83
YENİDEN DİŞ AÇMA: PRATİKTE
YOL TUTUŞU KAZANCI
Yol tutuşunu yeniden artırın ve güvenlik kazanınız.
Yeniden diş açma lastiğe diş derinliğini tekrar verir ve sizin güvenle
sürüş yapmanız için yol tutuşunu tekrar elde etmenizi sağlar.
Islak zeminde, yeniden diş açılan lastiklerin enlemesine yol tutuşu ve
çekişi kullanılmış lastiklere oranla yaklaşık %10 daha fazladır.*
ÇEVREYE ETKİNİZİN AZALTILMASI
Yakıt tüketimini azaltarak ve kilometre ömrünü
artırarak,yeniden diş açma çevreye yarar sağlar.
Yeniden diş açma, lastik üreticisinin tavsiyelerinden (desene
uyum, derinlik, bıçak… vb.) farklı ise operatör (diş açma işlemini
gerçekleştiren) kendisinin ve şirketinin sorumluluğunu taahhüt eder.
2 - 4 mm diş derinliği kaldığında yeniden diş açma
şunları sağlar:
• Desenin yeniden oluşturulması
• Lastikte derinlik göstergesi yoksa, her zaman sırt da en az 2 mm koruma
katı kauçuk kalacak şekilde yeniden diş açma derinliğini ayarlamak. Fazla derin bir yeniden diş açma:
Görünür hâle gelen sırt katları nedeni ile lastiğin
erken çıkarılmasına ve kaplanabilirliğinin ortadan
kalkmasına neden olabilir.
Daha az CO2
salınımı
Daha az atık
Daha az malzeme
Yeniden diş açılarak lastiğin ömrü en az yakıt tükettiği süreçte uzatılır.
Bu da size CO2 tüketiminizi, her dingil için 1,1 kg / 100 km’ye kadar
azaltmanızı sağlar.
EMICHELIN Lastikleri’ne diş açarak; ömrünü %25
artırırsınız, her 4 lastiğe yeniden diş açtığınızda,
1 lastik ömrü kazanmış olursunuz.
Yeniden diş açma MICHELIN - RECAMIC ile yeniden
kaplanabilmeyi önlemez.
* Kaynak MICHELIN içi. Araştırma cilalı betonda yapılmıştır.
Aşağıdaki durumlarda yeniden
diş açmayı uygulamayınız:
Sırt bandında ciddi yıpranma izleri varsa: Delikler, çizikler, kesikler,
kopmalar... vb. Bu durumda metal katların oksitlenme riski vardır: Bu hasar
tipi, lastiğin sürüş sırasında hızlı yıpranmasına neden olabilir ve bu tamamen
inmeye kadar gidebilir.
YENİDEN DİŞ AÇILAN LASTİKLERİN KULLANIMI
Yeniden diş açma sırasında aracın çok uzun süre hareketsiz kalmasını önlemek
amacı ile işlemi optimize etmek için stoğunuzda monte edilmiş gruplar
bulundurmanızı öneririz. Yeniden diş açma işlemi, atölyedeki çalışma süresi
yönetimini optimize etmek için bir araçtır.
84
85
BİR LASTİĞİN PROFİLİ
YENİDEN DİŞ AÇMA ÖLÇÜLERİ
P
1
H
2
P
L
H
e
L Hauteur de réglage de la lame : L = P + H
P Nous
Profondeur
restante avant
recreusage
vous conseillons
de mesurer
la cote L
avec une “jauge de profondeur”
H Hauteur de recreusage théorique
lame1
L
R
P
P
Yeniden
diç açma öncesi 2kalan diş derinliği
H
H
Teorik yeniden dişeaçma derinliği
lame
R
L Hauteur de réglage de la lame : L = P + H
Belirttiğimiz yeniden diş açma ölçüleri durumların çoğunluğunu kapsayan
1 Nous
vousdu
conseillons
de mesurer la cote L
Épaisseur
témoin d’usure
avec une “jauge de profondeur”
teorik değerlerdir. Lastik de kalan diş derinliğini öğrenmek için en fazla
2 Puits indicateur de profondeur de recreusage
e Épaisseur de gomme à conserver après recreusage : 2 mm
aşınmış bölgede kalan diş derinliğini ölçmenizi tavsiye ederiz. Yeni lastiklerde,
1 Épaisseur du témoin d’usure
aşınma göstergesinin içinde, bıçak yüksekliğinin en iyi şekilde ayarlanmasına
1 Aşınma derinliği göstergesi
2 Puits
indicateur
YENİDENBıçak
DİŞ
AÇMA
BIÇAĞI
Réglage
de la
hauteurde profondeur de recreusage
izin veren bir derinlik gösterge deliği bulunur.
2 derinliğinin
Yeniden
diş açma
derinliği belirticisi delikler
de la lame
ayarlanması
L = P + H
L = P + H
3
L = P + H
3 Largeur de recreusage
1
Bıçak
L
3
R
Bıçak ayar derinliği: L = P+ H
Bıçak
diçbiraçma
öncesiile
kalan
diş derinliği
LYeniden
değerini
‘diş ölçer’
ölçmenizi
ederiz. diş açma derinliği
H tavsiye
R
Teorik yeniden
eL Bıçak
Yeniden
diş
açma
sonrası
korunacak
kauçuk
kalınlığı:
2 mm
ayar derinliği: L = P+ H
değerini
bir ‘dişgöstergesi
ölçer’ ile ölçmenizi
1 L
Aşınma
derinliği
tavsiye ederiz.
2 Yeniden diş açma derinliği belirticisi delikler
e Yeniden diş açma sonrası korunacak kauçuk kalınlığı: 2 mm
L
P
e Épaisseur de gomme à conserver après recreusage : 2 mm
Bıçak derinliği ayarı özel bir
şablonla da yapılabilir. L
e
P
P Profondeur
restante avant recreusage
2
H
e théorique
H Hauteur de recreusage
Réglage de la hauteur
de la3 lame
Largeur de recreusage
1
2
Bıçak derinliğinin
ayarlanması
3 Yeniden diş açma genişliği
L = P + H
3
Yeniden diş açma genişliği
3
3
86
87
YENİDEN DİŞ AÇMA: AVRUPA’DAKİ
YASAL DÜZENLEMELERİN BAŞLICALARI
YENİDEN DİŞ AÇMA ŞEMALARI
Bilgiler sadece bilgi amaçlı verilmiştir. Yerel yasal düzenlemelerde değişiklikler olabilir.
Ülkeler
Yeniden diş açılmış
lastiklerin montajının
kısıtlanması
Ağır vasıta lastiklerin aşınmaya göre
kullanımdan çıkarılması (kış kullanımları dışında)
Minimum derinlik
HIRVATİSTAN
Hızı 100 km/h’e ulaşan araçlarda,
yönlendirici dingillerde yasaktır.
Tüm ağır vasıtalarda yönlendirici
dingillerde yasaktır.
Hiçbiri
Tüm ağır vasıtalarda yönlendirici
dingillerde yasaktır
Hiçbiri
DANİMARKA
Hiçbiri
1 mm
İSPANYA
Hiçbiri
néant
ESTONYA
Hiçbiri
1,6 mm
FİNLANDİYA
Hiçbiri
1,6 mm
FRANSA
Hiçbiri
1 mm
YUNANİSTAN
Hiçbiri
MACARİSTAN
Araçların yönlendirici dingillerinde
yasaktır
2 mm
750 mm’den düşük çapta
Lastikler için 1,6 mm
750 mm’den büyük çapta
Lastikler için 3 mm
1,6 mm
ALMANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
1,6 mm
2 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
İTALYA
Hiçbiri
LETONYA
Hiçbiri
LİTVANYA
Hiçbiri
LÜKSEMBURG
Hiçbiri
NORVEÇ
Hiçbiri
1,6 mm
HOLLANDA
Hiçbiri
POLONYA
Hızı 100 km/h’e ulaşan araçlarda
yönlendirici dingillerde yasaktır.
Hiç
Hızı 100 km/h’e ulaşan araçlar
için 3 mm
diğer araçlar için 1,6 mm
PORTEKİZ
Hiçbiri
1 mm
ROMANYA
SIRBİSTAN
Hiçbiri
Tüm ağır vasıtalarda yönlendirici
dingillerde yasaktır.
Hiçbiri
1,6 mm
Otomobil ve otobüslerde 2 mm,
diğerlerinde 1 mm
2 mm
SLOVAKYA
Hiçbiri
1,6 mm
SLOVENYA
Hiçbiri
1,6 mm
İSVEÇ
Hiçbiri
1,6 mm
RUSYA
İSVİÇRE
ÇEK
CUMHURİYETİ
TÜRKİYE
İNGİLTERE
UKRAYNA
Gözlemler
Sadece aşağıdaki krokilerde mavi olarak belirtilen bölgelerde
yeniden diş açınız.
1,6 mm
8 yolcudan fazla otobüsler ve
araçlar için 2 mm
Çekilen araçlar için 1 mm,
motorlu araçlar için 1,6 mm
Hiçbiri
1,6 mm
Araçların ve otobüslerin
yönlendirici dingillerinde yasaktır.
1,6 mm
Hiçbiri
1,6 mm
Hiçbiri
Tüm ağır vasıtalarda yönlendirici
dingillerde yasaktır.
1 mm
Otobüsler ve araçlarda 2 mm
diğer ağır vasıtalarda 1 mm
Ağır vasıta lastiklerinde yeniden diş açma, neden olduğu
verim artması ve emniyet sebebiyle trafik kanununun izin
verdiği (4. madde 24/10/94 tarihli karar) ve ETRTO ve
AFNOR’un tavsiye ettiği bir işlemdir.
Yeniden diş açılabilen lastiklerin yanağında ‘U’ sembolü
veya ‘REGROOVABLE’ ibaresi bulunur.
Çiftli takılmış lastikler.
Kış periyodu hariç
minimum derinlik yok
88
89
Uzun mesafeli yollar, otobanlar ve
büyük şehirlerarası yollar
Uzun mesafeli yollar, otobanlar ve
büyük şehirlerarası yollar
X® LINETM ENERGY TM Z
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
315/80 R 22.5 = 4 iz
H = 3 mm
7 - 8 mm
Bıçak
R3
XFA2 ENERGY TM
ANTISPLASH
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
Yeniden diş açma genişliği
8 - 10 mm
Bıçak
R3
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
315/70 R 22.5
H = 3 mm
7 - 8 mm
Bıçak
X® ENERGY TM SAVERGREEN XF VE XZ
X® LINETM ENERGY TM D
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
315/70 R 22.5 = 5 kanal
H = 3 mm
6 - 8 mm
315/80 R 22.5 = 4 kanal
H = 3 mm
8 - 10 mm
Bıçak
R3
R3
XF ENERGY TM
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
60 serisi = 5 kanal
H = 3 mm
6 à 8 mm
*Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
R3
X® ENERGY TM SAVERGREEN XD
Bıçak
R3
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
Yeniden diş açma genişliği
7 - 8 mm
*Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
Bıçak
R3
90
91
Uzun mesafeli yollar, otobanlar ve
büyük şehirlerarası yollar
Uzun mesafeli yollar, otobanlar ve
büyük şehirlerarası yollar
XDA2 + ENERGY TM
X® ENERGY TM SAVERGREEN XT
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
70 ve 80 serileri
H = 4 mm
7 - 8 mm
60 serisi
H = 3 mm
7 - 8 mm
Bıçak
R3
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
Yeniden diş açma genişliği
8 - 10 mm
Bıçak
R3
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
385/65 R 22.5
H = 3 mm
8 - 10 mm
Bıçak
R3
XTA2 + ENERGY TM
X® LINETM ENERGY TM T
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
385/55 R 22.5
H = 3 mm
8 - 10 mm
Bıçak
R3
R3 veya R4
XTA2 ENERGY TM
X® LINE TM ENERGY TM T
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
17.5 ve 19.5 serileri
H = 3 mm
6 - 8 mm
*Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
Bıçak
R3
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
385/55 R 22.5
H = 3 mm
9 - 10 mm
275/70 R 22.5
H = 3 mm
6 - 8 mm
*Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
Bıçak
R4
R3
92
93
Uzun mesafeli yollar, otobanlar ve
büyük şehirlerarası yollar
Her çeşit yolda; kısa ve uzun mesafede
XTA2 + ENERGY TM
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
445/45 R 19.5
H = 3 mm
8 - 10 mm
Bıçak
R3
X® MULTIWAYTM 3D XZE
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
Yeniden diş açma genişliği
8 - 10 mm
Bıçak
R3
Yeniden diş açma genişliği
8 - 10 mm
Bıçak
R3
XTA2 ENERGY TM
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
425/55 R 19.5 ve 445/45 R 19.5
H = 3 mm
8 - 10 mm
Bıçak
R3
X® MULTI™ F
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
XTA2 + ENERGY TM
ET XTA 2 ENERGY TM
X® MULTIWAYTM HD XZE
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
Bıçak
jant 17.5 XTA2 + ENERGYTM ve 245/70 R 19.5 XTA2 ENERGYTM = 3 kanal
265/70 R 19.5 ve 285/70 R 19.5 XTA2 ENERGYTM = 4 kanal
H = 3 mm
6 - 8 mm
* Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
R3
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
Yeniden diş açma genişliği
8 - 10 mm
* Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
Bıçak
R3
94
95
Her çeşit yolda; kısa ve uzun mesafede
Her çeşit yolda; kısa ve uzun mesafede
XZE2 ET XZE2 +
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
jant 22.5 XZE2 + ve 13 R 22.5 XZE2
H = 4 mm
7 - 10 mm
jant 19.5 XZE2 +
H = 3 mm
7 - 10 mm
jant 19.5 245/70 - 265/70 - 305/70 - 285/70(1)
H = 3 mm
7 - 8 mm
Bıçak
R3 veya R4
R3 veya R4
X® MULTIWAYTM 3D XDE
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
315/70 R 22.5
H = 3 mm
6 - 8 mm
Bıçak
R3
R3
(1) 285/70 için Teorik dişa açma derinliği: H = 3 / R / dişa açma genişliği: 8 ve/veya 10 mm / Bıçak: R3
X® MULTIWAYTM 3D XDE
XF2
VE XF2 ANTISPLASH
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 4 mm
Yeniden diş açma genişliği
8 - 10 mm
Bıçak
R3
XZE2
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
jant 17.5
H = 3 mm
7 - 8 mm
* Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
295/80 R 22.5 ve 315/80 R 22.5
H = 3 mm
8 - 10 mm
Bıçak
R3
X® MULTIWAYTM XD
Bıçak
R3
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
Yeniden diş açma genişliği
6 - 8 mm
* Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
Bıçak
R3
96
97
Her çeşit yolda; kısa ve uzun mesafede
Her çeşit yolda; kısa ve uzun mesafede
XDE2 VE XDE2 +
X® MULTI TTM
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
jant 22.5 XDE2 + ve 13 R 22.5 XDE2
H = 4 mm
7 - 10 mm
jant 19.5 XDE2 +
H = 3 mm
7 - 10 mm
Bıçak
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
Yeniden diş açma genişliği
8 - 10 mm
Bıçak
R3 veya R4
Yeniden diş açma genişliği
8 - 10 mm
Bıçak
R3 veya R4
R3 veya R4
R3 veya R4
XTE3
XDE2
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
jant 17.5
H = 3 mm
7 - 8 mm
Bıçak
R3
XTE2
X® ONETM XDN2 GRIP
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
Yeniden diş açma genişliği
6 - 8 mm
* Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
Bıçak
R3
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
385/55 R 22.5
H = 3 mm
10 - 12 mm
425 ve 445/65 R 22.5
H = 4 mm
8 - 10 mm
* Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
Bıçak
R3 veya R4
R3 veya R4
98
99
Her çeşit yolda; kısa ve uzun mesafede
Her çeşit yolda; kısa ve uzun mesafede
X® ONETM MaxiTrailer +
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
Yeniden diş açma genişliği
8 - 10 mm
Bıçak
R3
X® COACHTM XZ
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
X® MaxiTrailer
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
jant 17.5 ve 19.5
H = 3 mm
6 - 8 mm
Yeniden diş açma genişliği
8 - 10 mm
Bıçak
R4
Yeniden diş açma genişliği
8 - 10 mm
Bıçak
R3
Bıçak
R3
X® COACHTM HL Z
X® SpecialTrailer
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
Yeniden diş açma genişliği
6 - 8 mm
Bıçak
R3
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
XTE2 ET XTE2 +
X® COACHTM XD
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
Bıçak
jant 17.5 XTE2 +, 245/70 R 19.5 XTE2 ve 11 R 22.5 XTE2 = 3 kanal
265/70 R 19.5 ve 285/70 R 19.5 XTE2 = 4 kanal
H = 3 mm
6 - 8 mm
* Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız
R3
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
Yeniden diş açma genişliği
6 - 8 mm
* Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
Bıçak
R3
100
101
Her çeşit yolda; kısa ve uzun mesafede
Şehir içi ve banliyö bölgelerinde sürüşler
XDA4
X® INCITYTM XZU
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 4 mm
Yeniden diş açma genişliği
7 - 8 mm
Bıçak
R3
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
275/70 R 22.5
H = 4 mm
8 - 10 mm
Bıçak
R3 veya R4
X® INCITYTM XZU3
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
275/70 R 22.5 ve 295/80 R 22.5
H = 4 mm
7 - 8 mm
XZU +
A
B
A
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
275/70 R 22.5
A = 7 - 8 mm
H = 4 mm
B = 9 - 10 mm
* Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
* Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
Bıçak
R3
B
A
Bıçak
R3
102
103
KIŞ KOŞULU UZMANLARI
KIŞ UZMANLARI
Her çeşit yolda; kısa ve uzun mesafede
Her çeşit yolda; kısa ve uzun mesafede
XFN2 +
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
Yeniden diş açma genişliği
6 - 8 mm
Bıçak
R3
XFN2 ANTISPLASH
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
315/70 R 22.5 = 4 kanal
H = 3 mm
7 - 8 mm
385/55 R 22.5 = 5 kanal
H = 3 mm
8 - 10 mm
385/65 R 22.5 = 5 kanal
H = 4 mm
8 - 10 mm
XDW ICE GRIP
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
jant 19.5, 11 R 22.5, 275/70 R 22.5 ve 315/70 R 22.5
H = 3 mm
6 - 8 mm
295/80 R 22.5 ve 315/80 R 22.5
H = 4 mm
6 - 8 mm
Bıçak
R3
R3
Bıçak
XDN2 GRIP
R3
R3 veya R4
R3 veya R4
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
Yeniden diş açma genişliği
6 - 8 mm
Bıçak
R3
Yeniden diş açma genişliği
8 - 10 mm
Bıçak
R3 veya R4
Şehir içi ve banliyö kullanımları
XJW4+ ET XJW4
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
jant 19.5
H = 3 mm
6 - 7 mm
jant 22.5
H = 4 mm
6 - 8 mm
* Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
Bıçak
X® INCITYTM ICE GRIP
R3
R3
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 4 mm
* Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
104
105
Yolarda, şantiye alanlarında ve
ocaklarda karışık kullanım
Yolarda, şantiye alanlarında ve
ocaklarda karışık kullanım
X® WORKSTM XDY
X® WORKSTM XZY
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
315/80 R 22.5
H = 4 mm
8 - 10 mm
Bıçak
R3
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
315/80 R 22.5
H = 4 mm
6 - 8 mm
13 R 22.5
H = 3 mm
6 - 8 mm
Bıçak
R3
R3
XZY2
XDY +
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
295/80 R 22.5 ve 315/80 R 22.5
H = 4 mm
8 - 10 mm
Bıçak
R3
XZY2
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
11 R 22.5, 12 R 22.5 et 13 R 22.5
H = 4 mm
8 - 10 mm
* Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 4 mm
Yeniden diş açma genişliği
6 - 8 mm
Bıçak
R3
Yeniden diş açma genişliği
6 - 8 mm
Bıçak
R3
XDY3
Bıçak
R3
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 4 mm
* Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
106
107
Yolarda, şantiye alanlarında ve
ocaklarda karışık kullanım
Çoğunlukla düzgün olmayan zeminlerde
kullanılan askeri veya sivil özel araçlar
XZL2
XZY3
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 3 mm
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 4 mm
Yeniden diş açma genişliği
10 - 12 mm
Yeniden diş açma genişliği
8 - 10 mm
Bıçak
R3 veya R4
Bıçak
R4
XZL + ve XZL
XTY2
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
jant 19.5
H = 3 mm
8 - 10 mm
jant 22.5
H = 4 mm
8 - 10 mm
Bıçak
R3
R3
Bıçak
R4
R4
R4
XML
XZH2 R
Teorik yeniden diş açma derinliği*
H = 4 mm
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
Dikkat XZL desenli bazı lastiklere yeniden diş açılamaz
1400 R 20 XZL +
H = 3 mm
10 - 12 mm
365/85 R 20, 365/80 R 20, 16.00 R 20
H = 4 mm
10 - 12 mm
395/85 R 20
H = 4 mm
18 - 20 mm
Yeniden diş açma genişliği
12 - 14 mm
* Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
Bıçak
R4
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
325/85 R 16
H = 4 mm
9 - 10 mm
* Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
Bıçak
R3 veya R4
108
109
Çoğunlukla düzgün olmayan zeminlerde
kullanılan askeri veya sivil özel araçlar
XML
A
B
B
A
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
395/90 R 560
H = 4 mm
Bıçak
A = 20 mm
B = 10 - 12 mm
R4
MICHELIN LASTİKLERİNİN
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
XS
Teorik yeniden diş açma derinliği*
Yeniden diş açma genişliği
24 R 20.5
H = 4 mm
8 - 10 mm
Bıçak
R3
110
113
AĞIR VASITA LASTİKLERİNİN
İŞARETLENMESİ
AĞIR VASITA LASTİKLERİNİN
İŞARETLENMESİNİN GELİŞİMİ
114MICHELIN LASTİKLERİNİN TİCARİ İSİMLERİ
115 YÜK KAPASİTESİ İNDEKSLERİ
116YENİ AVRUPA LASTİK ETİKETLEMESİ
* Yeniden diş açma işleminden önce her zaman yeniden diş açma derinliği doğrulanmalıdır.
85. sayfadaki yönergelere bakınız.
124
160
TEKNİK ÖZELLİKLER
YOL DIŞI
110
111
AĞIR VASITA LASTİKLERİNİN
İŞARETLENMESİ
LASTİK BÖLÜMLERİ KODLARI
HAZİRAN 2012’DEN ÖNCE ÜRETİLEN LASTİKLER
11
12
1
2
10
3
9
4
5
6
7
8
1
2
3
315 / 70 R 22.5:
Ebadın tanımı
REGROOVABLE:
Yeniden diş açılabilen
lastik
6
10
7
8
9
E2… :
(CE) 661/2009
Radyal:
Yapı belirticisi
ICHELIN :
M
Lastik imalatçısının
markası
X MultiWay™ :
Kullanım kategorisi:
‘R54’ (CE) 661/2009
yasal düzenlemesine
göre ‘ ’ kategorisi
lastik: ‘R117’ yasal
düzenlemesine göre;
‘kar’ kategorisi lastik
çekiş: ‘R117’ yasal
düzenlemesine göre;
çekiş kullanım lastiği
CEE onay numarası
152 / 148 M:
“Tekil nokta”
Ek yük kapasitesi ve
hız indeksleri
İç lastiksiz:
İç lastiksiz montaj
154 / 150 L:
Yük kapasitesi ve hız
indeksleri
4
5
11
Desen adı
XD :
Lastik konum kodu XD:
Motor dingil
12
E+N :
E lastik kullanımı:
Yol - N : Kış
Sarı bölüm, zorunlu işaretlemeler Lastik kesiti
serbest yarıçap
R’ Yüklü yarıçap
D Dış çap
Ø Jant çapı (Lastiğin iç çapı)
E Lastikler arasındaki aralık
e Ezilme
H Lastiğin yüksekliği
S
R Yüksüz
112
113
AĞIR VASITA LASTİKLERİNİN
İŞARETLENMESİNİN GELİŞİMİ
EK GÖSTERGELER
HAZİRAN 2012’DEN İTİBAREN ÜRETİLEN LASTİKLER
1
4
2
3
1
2
X®:
MICHELIN marka radyal lastik
sembolü
«BRAND TIRE ZONE»:
Lastiğin sıcak damga
basılabileceği bölge
3
4
İşaretlemenin zorunlu olduğu alanlar
ÜRETİM TARİHİ:
S4 rakamla biten bilgi dizisi,
üretim tarihi göstergesi 2710
27 : Üretildiği hafta
10 : Üretildiği yıl
Örneğin 2710 (2010’un 27. haftası)
Lastiğin kimlik numarası
Örneğin PRZ65967G
MICHELIN lastiklerinde, yenilendikçe, ürün üzerindeki bilgilerin
okunmasını kolaylaştıran yeni bir işaretleme bulunacaktır.
Bu yeni işaretleme 3 bölgede organize olmuştur:
• MICHELIN markası: Ürünün otantikliğini garantiler.
• Lastiğin gamı: Kullanım alanının belirtilmesi
• Lastiğin ebadı ve konumu: Araç üzerindeki konumu
Bu işaretleme ürünün tanınmasını ve kullanılma alanının anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır.
Dingillerdeki konumun belirtilmesi atölyelerdeki işlemleri
kolaylaştıracaktır.
Bu işaretleme yenilendikçe, yeniden kaplanan lastiklerde de
bulunacaktır.
114
115
MICHELIN LASTİKLERİNİN
TİCARİ İSİMLERİ
YÜK KAPASİTESİ İNDEKSLERİ
LI
• Bugün, MICHELIN Lastikleri bu prensibe göre isimlendirilir:
MICHELIN
X
T
E
2
Marka
Radyal teknoloji
Konum
Ticari isim
Versiyon
• Bu isimlendirmeler, lastiğin kullanım çevresini belirlemeyi
sağlayacak yeni bir versiyona doğru değişecektir: Bu isimlendirmeler,
MICHELIN XTE2 Lastiği’nin MICHELIN X® MULTI™ T Lastiği ile
değiştirilmesi durumunda olduğu gibi ürünler yenilendikçe ortaya
çıkacaktır:
MICHELIN
X® MULTI™
T
Marka
Gam
Konum
• Bazı durumlarda, ürün adlarında, taşıyıcıların özel beklentilerine
cevap vermek için ürünün ek faydasını açıklayan bir opsiyon da
bulunacaktır. Örnek:
MICHELIN
X® COACH
HL
Z
Marka
Gam
Opsiyon
Konum
OPSİYONLAR
ENERGYTM: Yakıt tasarrufu
GRIP: Dört mevsim tutuş
WINTER: Kış koşulları
ICEGRIP: Buzda tutuş
HD: Güçlendirilmiş karkas
HL: Artırılmış yük kapasitesi
Bu liste geliştirilebilir.
kg
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
690
710
730
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180
1215
1250
SI
km / h
D
E
F
G
J
K
L
M
N
P
Q
R
65
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
LI
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
kg
1285
1320
1360
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2060
2120
2180
2240
2300
2360
LI
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
kg
2430
2500
2575
2650
2725
2800
2900
3000
3075
3150
3250
3350
3450
3550
3650
3750
3875
4000
4125
4250
4375
4500
LI
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
kg
4625
4750
4875
5000
5150
5300
5450
5600
5800
6000
6150
6300
6500
6700
6900
7100
Hız kodları
Montajdan önce, yürürlükte olan yasalara ve /
veya aracın maksimum hız ve yük olasılıklarına
doğru karşılık geleceğinden emin olmak için farklı
işaretlemelerin doğrulanması zorunludur. 116
117
YENİ AVRUPA LASTİK ETİKETLEMESİ
JANT TANIM
JANT TANIM
17.5
17.5
245/70 R 17.5 XTA 2+ ENERGYTM TL 143/141J MI
245/70 R 17.5 X® LINETM ENERGYTM T TL 143/141J VB MI
C
B
69 dB
B
B
68 dB
22.5
315/70 R 22.5 X® ENERGYTM SAVERGREEN XF TL 156/150L MI
C
B
67 dB
22.5
315/70 R 22.5 XZA 2 ENERGYTM TL 154/150L MI
C
C
67 dB
22.5
315/70 R 22.5 XDA 2+ ENERGY
C
C
73 dB
22.5
315/70 R 22.5 X® ENERGYTM SAVERGREEN XD TL 154/150L MI
C
C
73 dB
22.5
275/80 R 22.5 XZA 1 TL 149/146L MI
D
B
70 dB
22.5
295/80 R 22.5 XZA 2 ENERGY
C
C
67 dB
22.5
295/80 R 22.5 XDA 2+ ENERGYTM TL 152/148M MI
D
C
73 dB
22.5
315/80 R 22.5 XTA TL 154/150M MI
C
B
69 dB
22.5
315/80 R 22.5 XZA 2 ENERGY
C
C
67 dB
22.5
315/80 R 22.5 XDA 2+ ENERGYTM TL 156/150L MI
D
C
73 dB
22.5
315/80 R 22.5 X® ENERGYTM SAVERGREEN XZ TL 156/150L MI
B
C
67 dB
22.5
315/80 R 22.5 X ENERGY
C
C
73 dB
TM
TL 154/150L MI
17.5
205/75 R 17.5 XZA 2 TL 124/122M MI
D
B
67 dB
17.5
215/75 R 17.5 X® LINETM ENERGYTM T TL 135/133J VB MI
B
B
68 dB
17.5
215/75 R 17.5 XTA 2+ ENERGYTM TL 135/133J MI
C
B
69 dB
17.5
215/75 R 17.5 XZA 2 TL 126/124M MI
D
B
67 dB
17.5
225/75 R 17.5 XZA 2 TL 129/127M MI
D
B
67 dB
17.5
235/75 R 17.5 X® LINETM ENERGYTM T TL 143/141J VB MI
B
B
68 dB
17.5
235/75 R 17.5 XTA 2+ ENERGYTM TL 143/141J MI
C
B
69 dB
17.5
235/75 R 17.5 XZA 2 TL 132/130M MI
D
B
67 dB
19.5
445/45 R 19.5 XTA 2+ ENERGYTM TL 160J MI
C
B
69 dB
19.5
425/55 R 19.5 XTA 2 ENERGYTM TL 160J MI
C
B
69 dB
19.5
245/70 R 19.5 XTA 2 ENERGYTM TL 141/140J MI
C
B
69 dB
19.5
265/70 R 19.5 X LINE ENERGY
B
B
68 dB
12
7.00 R 12 XTA 125/123F MI
E
B
66 dB
19.5
265/70 R 19.5 XTA 2 ENERGYTM TL 143/141J MI
C
B
69 dB
15
7.50 R 15 XTA 135/133G MI
D
B
66 dB
69 dB
15
8.25 R 15 XTA 143/141G MI
C
B
66 dB
10.00 R 15 XTA 148/145G MI
C
B
66 dB
19.5
22.5
22.5
22.5
®
TM
TM
T TL 143/141J VB MI
285/70 R 19.5 XTA 2 ENERGYTM TL 150/148J MI
C
B
TM
TM
®
TM
TL 152/148M MI
TL 156/150L MI
SAVERGREEN XD TL 156/150L MI
385/55 R 22.5 X® ENERGYTM SAVERGREEN XT TL 160J MI
B
C
69 dB
15
385/55 R 22.5 XFA 2 ENERGYTM AS TL 158L MI
C
B
67 dB
15
205/80 R 15 XTA 124/122J MI
D
B
66 dB
16
225/75 R 16 XCA TL 121/120N MI
C
C
74 dB
16
7.00 R 16 LT 117/116L TL AGILIS MI
E
C
68 dB
16
7.50 R 16 XZA 1 TL 122/121L MI
E
B
66 dB
295/60 R 22.5 XZA 2 ENERGYTM TL 150/147K MI
C
B
67 dB
22.5
295/60 R 22.5 XDA 2+ ENERGYTM TL 150/147K MI
D
C
73 dB
22.5
315/60 R 22.5 XDA 2+ ENERGYTM TL 152/148L MI
D
C
73 dB
22.5
315/60 R 22.5 XZA 2 ENERGYTM TL 152/148L MI
C
B
67 dB
22.5
315/60 R 22.5 X® ENERGYTM XF TL 154/148L MI
C
B
67 dB
22.5
385/65 R 22.5 X ENERGY
B
B
69 dB
22.5
255/70 R 22.5 XZA TL 140/137M MI
D
C
66 dB
22.5
275/70 R 22.5 XDA 2+ ENERGYTM TL 148/145M MI
D
C
73 dB
22.5
275/70 R 22.5 XZA 2 ENERGYTM TL 148/145M MI
D
C
67 dB
22.5
275/70 R 22.5 XTA 2 ENERGYTM TL 152/148J MI
C
B
69 dB
22.5
305/70 R 22.5 XZA 2 ENERGYTM TL 152/148L MI
C
B
67 dB
22.5
305/70 R 22.5 XDA 2+ ENERGYTM TL 152/148L MI
C
C
73 dB
®
TM
SAVERGREEN XT TL 160J MI
8.25 R 16 LT 128/126K AGILIS MI
D
C
68 dB
7 R 17.5 XCA TL PR8 MI
E
C
74 dB
17.5
8 R 17.5 XZA TL 117/116L MI
E
C
66 dB
17.5
8.5 R 17.5 XZA TL 121/120L MI
E
C
66 dB
17.5
8.5 R 17.5 XZT TL 121/120L MI
F
C
72 dB
17.5
8.5 R 17.5 XZA TL 121/120M MI
E
C
66 dB
17.5
9.5 R 17.5 XZA TL 129/127L MI
D
C
66 dB
17.5
9.5 R 17.5 XZT TL 129/127L MI
E
C
72 dB
17.5
9.5 R 17.5 XTE 2 TL 143/141J MI
C
B
67 dB
16
17.5
118
119
YENİ AVRUPA LASTİK ETİKETLEMESİ
JANT TANIM
JANT TANIM
17.5
10 R 17.5 XZA TL 134/132L MI
D
C
66 dB
19.5
285/70 R 19.5 XTE 2 TL 150/148J MI
C
B
69 dB
17.5
205/65 R 17.5 X® MAXITRAILERTM TL 129/127J MI
C
B
67 dB
19.5
285/70 R 19.5 XZE 2+ TL 144/142M MI
D
B
68 dB
17.5
245/70 R 17.5 XTE 2+ TL 143/141J MI
C
B
67 dB
19.5
285/70 R 19.5 XDE 2+ TL 144/142M MI
D
C
74 dB
17.5
245/70 R 17.5 XZE 2 TL 136/134M MI
D
B
68 dB
19.5
305/70 R 19.5 XZE 2+ TL 147/145M MI
D
B
68 dB
17.5
245/70 R 17.5 X SPECIALTRAILER TL 143/141J MI
C
B
67 dB
19.5
305/70 R 19.5 XDE 2+ TL 147/145M MI
E
C
74 dB
17.5
245/70 R 17.5 XDE 2 TL 136/134M MI
E
C
74 dB
20
8.25 R 20 XZE 133/131K MI
D
B
69 dB
17.5
265/70 R 17.5 XZE 1 TL 138/136M MI
D
B
68 dB
20
9.00 R 20 XZE 140/137K MI
D
B
69 dB
17.5
265/70 R 17.5 XDE 1 TL 138/136M MI
D
C
73 dB
20
12.00 R 20 XZE 2 18PR MI
D
B
69 dB
17.5
205/75 R 17.5 XDE 2 TL 124/122M MI
E
C
74 dB
22.5
9 R 22.5 XZA TL 133/131L MI
D
C
66 dB
17.5
205/75 R 17.5 XZE 2 TL 124/122M MI
E
C
68 dB
22.5
10 R 22.5 XT 4 TL 144/142L MI
E
C
72 dB
17.5
215/75 R 17.5 XTE 2+ TL 135/133J MI
D
B
67 dB
22.5
10 R 22.5 XZA TL 144/142L MI
D
B
67 dB
17.5
215/75 R 17.5 XZE 2 TL 126/124M MI
D
C
68 dB
22.5
11 R 22.5 XZE 2+ TL 148/145L MI
D
C
68 dB
17.5
215/75 R 17.5 XDE 2 TL 126/124M MI
E
C
74 dB
22.5
11 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 16PR MI
F
C
72 dB
17.5
225/75 R 17.5 XZE 2 TL 129/127M MI
D
B
68 dB
22.5
11 R 22.5 XDE 2+ TL 148/145L MI
E
C
74 dB
17.5
225/75 R 17.5 XDE 2 TL 129/127M MI
E
C
74 dB
22.5
11 R 22.5 XTE 2 TL 142/142J MI
D
B
67 dB
17.5
235/75 R 17.5 XZE 2 TL 132/130M MI
D
B
68 dB
22.5
12 R 22.5 XZE 2+ TL 152/148L MI
D
C
68 dB
17.5
235/75 R 17.5 XDE 2 TL 132/130M MI
E
C
74 dB
22.5
12 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 16PR MI
E
C
72 dB
17.5
235/75 R 17.5 XTE 2+ TL 143/141J MI
C
B
67 dB
22.5
12 R 22.5 XDE 2+ TL 152/148L MI
E
C
74 dB
E
B
74 dB
®
TM
8 R 19.5 XZA TL LRF MI
D
C
66 dB
22.5
12 R 22.5 XD ALL ROADS TL 152/148L MI
19.5
255/60 R 19.5 X® MAXITRAILERTM TL 143/141J MI
C
B
67 dB
22.5
12 R 22.5 XZ ALL ROADS TL 152/148L MI
D
B
68 dB
19.5
225/70 R 19.5 XZE TL LRF
D
B
66 dB
22.5
13 R 22.5 XZE 2 TL 156/150L MI
D
B
68 dB
19.5
245/70 R 19.5 XDE 2+ TL 136/134M MI
E
C
74 dB
22.5
13 R 22.5 XDE 2 TL 156/150L MI
E
C
74 dB
19.5
245/70 R 19.5 XDW ICE GRIP TL 136/134L MI
E
C
72 dB
22.5
455/45 R 22.5 X ONE MAXITRAILER + TL 160J MI
C
B
67 dB
19.5
245/70 R 19.5 XTE 2 TL 141/140J MI
C
B
67 dB
22.5
495/45 R 22.5 X ONE XDN 2 GRIP TL 169K MI
E
C
75 dB
19.5
245/70 R 19.5 XZE 2+ TL 136/134M MI
D
B
68 dB
22.5
385/55 R 22.5 XFN 2 AS TL 160K MI
C
B
72 dB
19.5
265/70 R 19.5 XDW ICE GRIP TL 140/138L MI
E
C
72 dB
22.5
385/55 R 22.5 XTE 2 TL 160J MI
B
B
69 dB
19.5
265/70 R 19.5 XJW 4+ TL 140/138L MI
E
C
71 dB
22.5
385/55 R 22.5 X MULTI T TL 160K MI
B
B
69 dB
19.5
265/70 R 19.5 XDE 2+ TL 140/138M MI
E
C
74 dB
22.5
295/60 R 22.5 X MULTIWAY XD TL 150/147K MI
E
C
76 dB
19.5
265/70 R 19.5 XZE 2+ TL 140/138M MI
D
B
68 dB
22.5
315/60 R 22.5 X® MULTIWAYTM XD TL 152/148L MI
F
C
76 dB
19.5
265/70 R 19.5 XTE 2 TL 143/141J MI
D
B
69 dB
22.5
385/65 R 22.5 XTE 3 TL 160J MI
C
B
69 dB
19.5
®
®
®
®
TM
TM
TM
TM
TM
120
121
YENİ AVRUPA LASTİK ETİKETLEMESİ
JANT TANIM
22.5
JANT TANIM
385/65 R 22.5 X® MULTIWAYTM HD XZE TL 164K MI
C
B
69 dB
22.5
295/80 R 22.5 XZ ALL ROADS TL 152/148L MI
C
B
68 dB
22.5
385/65 R 22.5 XFN 2 AS TL 158L MI
D
C
72 dB
22.5
315/80 R 22.5 XZE 2+ TL 156/150L MI
D
B
68 dB
22.5
385/65 R 22.5 XF 2 TL 158L MI
C
B
68 dB
22.5
315/80 R 22.5 XFN 2+ TL 156/150L MI
D
C
72 dB
22.5
385/65 R 22.5 XF 2 ANTISPLASH TL 158L MI
C
B
68 dB
22.5
315/80 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 156/150L MI
E
C
72 dB
22.5
385/65 R 22.5 X® MULTITM F TL 158L MI
C
B
69 dB
22.5
315/80 R 22.5 X® MULTIWAYTM 3D XDE TL 156/150L MI
D
C
75 dB
22.5
425/65 R 22.5 XTE 2 TL 165K MI
C
B
69 dB
22.5
315/80 R 22.5 XDN 2 GRIP TL 156/150L MI
F
C
74 dB
22.5
445/65 R 22.5 XTE 2 TL 169K MI
C
B
69 dB
22.5
315/80 R 22.5 XD ALL ROADS TL 156/150L MI
E
B
74 dB
22.5
275/70 R 22.5 XZE 2+ TL 148/145M MI
D
B
68 dB
22.5
315/80 R 22.5 XDE 2+ TL 156/150L MI
E
C
74 dB
22.5
275/70 R 22.5 XDE 2+ TL 148/145M MI
E
C
74 dB
22.5
315/80 R 22.5 XZ ALL ROADS TL 156/150L MI
C
B
22.5
275/70 R 22.5 XJW 4+ TL 148/145L MI
D
C
71 dB
22.5
TM
315/80 R 22.5 X MULTIWAY 3D XZE TL 156/150L MI
C
B
68 dB
72 dB
22.5
275/70 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 148/145L MI
E
C
72 dB
22.5
305/70 R 22.5 XZE 2+ TL 152/148L MI
D
B
68 dB
22.5
305/70 R 22.5 XDE 2+ TL 152/148L MI
E
C
74 dB
16
7.50 R 16 XZY LTL 122/121L MI
E
B
69 dB
22.5
315/70 R 22.5 X® MULTIWAYTM 3D XDE TL 154/150L MI
D
C
75 dB
17.5
8.5 R 17.5 XZY TL 121/120L MI
E
B
69 dB
22.5
315/70 R 22.5 XFN 2 AS TL 154L MI
D
C
72 dB
17.5
9.5 R 17.5 XZY TL 129/127L MI
D
C
69 dB
22.5
315/70 R 22.5 X® MULTIWAYTM 3D XZE TL 156/150L VG
C
B
72 dB
B
71 dB
22.5
315/70 R 22.5 XDE 2+ TL 154/150L MI
E
C
74 dB
22.5
315/70 R 22.5 XZE 2+ TL 154/150L MI
D
C
68 dB
22.5
315/70 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 154/150L MI
D
C
72 dB
22.5
275/80 R 22.5 XDE 2+ TL 149/146L MI
E
C
74 dB
22.5
275/80 R 22.5 XZE 2+ TL 149/146L MI
D
B
68 dB
22.5
295/80 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 152/149L MI
E
C
72 dB
22.5
295/80 R 22.5 XJW 4+ TL 152/149L MI
D
C
71 dB
22.5
295/80 R 22.5 XZE 2+ TL 152/148M MI
D
B
68 dB
22.5
295/80 R 22.5 XFN TL 152/148K MI
D
C
73 dB
22.5
295/80 R 22.5 XDE 2+ TL 152/148M MI
E
C
74 dB
22.5
295/80 R 22.5 X® MULTIWAYTM 3D XZE TL 152/148M MI
C
B
72 db
22.5
295/80 R 22.5 XDN 2 GRIP TL 152/148L MI
F
C
74 dB
22.5
295/80 R 22.5 XD ALL ROADS TL 152/148L MI
E
C
22.5
295/80 R 22.5 X® MULTIWAYTM 3D XDE TL 152/148L MI
D
C
74 dB
75 dB
®
445/65 R 19.5 XZY TL 165K MI
D
19.5
265/70 R 19.5 XTY 2 TL 143/141J MI
D
B
70 dB
20
12.00 R 20 XDY 154/150K MI
E
B
74 dB
20
12.00 R 20 XZY 2 154/150K MI
D
B
69 dB
22.5
9 R 22.5 XZY TL 133/131K MI
D
B
69 dB
22.5
10 R 22.5 XZY TL 144/142K MI
D
B
69 dB
22.5
11 R 22.5 XZY 2 TL 148/145K MI
D
B
69 dB
22.5
11 R 22.5 XDY 3 TL 148/145K MI
E
B
71 dB
22.5
12 R 22.5 XDY 3 TL 152/148K MI
E
B
71 dB
22.5
12 R 22.5 XZY 2 TL 152/148K MI
D
B
69 dB
22.5
13 R 22.5 XZH 2 R TL 154/150G MI
E
B
73 dB
22.5
13 R 22.5 XDY 3 TL 154/150K MI
E
B
72 dB
22.5
13 R 22.5 X® WORKSTM XDY TL 156/150K MI
D
B
73 dB
22.5
13 R 22.5 XZY 2 TL 154/150K MI
D
B
22.5
385/65 R 22.5 XZY 3 TL 160K MI
C
B
69 dB
73 dB
19.5
122
123
YENİ AVRUPA LASTİK ETİKETLEMESİ
JANT TANIM
JANT TANIM
22.5
425/65 R 22.5 XZY 3 TL 165K MI
C
B
73 dB
22.5
295/80 R 22.5 XZ COACHTM COOL RUNNER TL 152/148M MI
C
B
70 dB
22.5
445/65 R 22.5 XZY 3 TL 169K MI
D
B
73 dB
22.5
295/80 R 22.5 X® COACHTM XZ TL 152/148M MI
C
B
70 dB
22.5
275/70 R 22.5 XTY 2 TL 148/145J MI
D
B
70 dB
22.5
315/80 R 22.5 XZ COACH COOL RUNNER TL 156/150M MI
C
B
22.5
295/80 R 22.5 XDY TL 152/148K MI
D
B
74 dB
22.5
315/80 R 22.5 XDA 4 TL 156/150L MI
D
C
70 dB
73 dB
22.5
295/80 R 22.5 XZY 2 TL 152/148K MI
D
B
69 dB
22.5
295/80 R 22.5 XDY + PIL TL 152/148K MI
E
B
74 dB
22.5
315/80 R 22.5 XZY 2 TL 156/150K MI
D
B
69 dB
22.5
315/80 R 22.5 XDY 3 TL 156/150K MI
E
B
72 dB
22.5
315/80 R 22.5 X WORKS XZY TL 156/150K MI
C
B
68 dB
22.5
315/80 R 22.5 X WORKS XDY TL 156/150K MI
D
B
73 dB
24
325/95 R 24 X® WORKSTM XD TL 162/160K MI
D
B
24
325/95 R 24 X WORKS XZ TL 162/160K MI
D
B
72 dB
73 dB
20
275/80 R 20 XZL TL 128K MPT MI
F
B
73 dB
305/70 R 19.5 XZU TL 148/145J MI
D
B
66 dB
C
71 dB
®
®
®
TM
TM
TM
Avrupa etiketlemesi kapsamında olmayan diğer CAI’ler (profesyonel off road)
19.5
11 R 22.5 XZU 3 TL 148/145J MI
E
22.5
455/45 R 22.5 X® ONETM XDU TL 166J MI
D
C
73 dB
22.5
495/45 R 22.5 X® ONETM XDU TL 169J MI
C
C
69 dB
22.5
315/60 R 22.5 XZU TL 152/148J MI
D
B
66 dB
22.5
275/70 R 22.5 X® INCITYTM XZU TL 148/145J MI
D
B
69 dB
22.5
275/70 R 22.5 X® INCITYTM XZU 3 TL 148/145J MI
E
B
71 dB
22.5
305/70 R 22.5 XZU 2 T TL 150/147J MI
D
C
72 dB
22.5
295/80 R 22.5 X® INCITYTM XZU 3 TL 152/148J MI
E
C
71 dB
22.5
295/80 R 22.5 X® COACHTM XD TL 152/148M MI
E
C
72 dB
22.5
295/80 R 22.5 X® COACHTM HL Z TL 154/149M MI
C
B
69 dB
22.5
TM
128
TEKNİK ÖZELLİKLER
YAPI
EBATLARI
Tip
9-16 inç düz JANT
6.00 R 9
7.00 R 12
205/80 R 15
7.50 R 15
8.25 R 15
7.00 R 16
225/75 R 16
8.25 R 16
XTA
XTA
XTA
XTA
XTA
AGILIS LT
XZA 1
XZY*
XCA
AGILIS LT
TT
TT
TT
TT
TT
TL
TL
TL
TL
MICHELIN ölçüleri (2)
Tekil nokta (1)
Kullanım kategorisi
7.50 R 16
M+S
PR (kat muadili)
10
12
Yük / Hız endeksi
109/108F
125/123F
Tekil nokta endeksleri (1)
95 /95 J
Kg olarak tek dingil başına
nominal Yük Tekil Nokta
12
124/122J
117/116L
TL
M+S
14
122/121L
122/121L
16
135/133G
143/141G
121/120N
122/122J
133/132J
141/140J
122/121M
1380
3000
4120
5150
3000
Kg olarak çiftli kullanılan dingil
başına nominal Yük Tekil Nokta
2760
6000
8000
10000
5800
Tekil nokta için
nominal basınç (bar)
8.00
8.0
8.50
8.50
5.50
128/126K
Yüklü kesit genişliği (mm)
179
212
222
233
259
217
228
228
243
256
Serbest kesit genişliği (mm)
163
194
201
210
232
195
208
208
222,5
232
Çap (mm)
530
661
716
769
834
782
804
808
757
858
yüklü yarıçap (mm)
244
304
328
354
381
365
377
379
348
400
Yuvarlanma çevresi (mm)
1610
2010
2160
2340
2547
2388
2460
2480
2300
2619
Minimum aralık (mm)
MICHELIN’in önerdiği jant
İç lastik
Flap (3)
Conta
185
220
230
238
262
221
236
236
252
263
4.00E
5.00S
5.5
6.0
6.5
5.50F
6.00G
6.00G
6J
6.50H
9F
12 H
15/16 J
15/16 J
15 K
16J
16J
16J
16J
170-16L
170-16L /
16x6.00
170-16L /
16x6.00
170-16L / 16X6.5
110-9 LD
125-12 LD
15X6.00 MI
15X6.00 MI
15X6.00 MI
Jt 1786
EBATLAR
6.00 R 9
109/108
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
3,00
7.00 R 12
125/123
205/80 R 15
124/122
7.50 R 15
135/133
8.25 R 15
143/141
7.00 R 16
117/116
Tekli
Çiftli
Tekli
Çiftli
Tekli
Çiftli
Tekli
Çiftli
Tekli
Çiftli
Tekli
Çiftli
kullanım kullanım kullanım kullanım kullanım kullanım kullanım kullanım kullanım kullanım kullanım kullanım
1430
2780
3,50
1620
3150
4,00
1810
4,50
7.50 R 16
122/121
225/75 R 16
121/120
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
225/75 R 16
128/126
Tekli
Çiftli
Tekli
Çiftli
kullanım kullanım kullanım kullanım
3520
1840
3550
2280
4310
2100
3940
2000
3890
2030
3930
2520
4760
2190
4260
2230
4300
2310
4540
2760
5210
5,00
1350
2630
2170
4070
2300
4310
5,50
1470
2860
2360
4430
2500
4690
2950
5570
3680
6960
2380
4630
2420
4680
2900
4980
3000
5670
6,00
1590
3090
2550
4780
2700
5060
3180
6010
3980
7520
2570
5000
2610
5050
2780
5400
3240
6120
6,50
1710
3310
2730
5140
2900
5440
3420
6460
4270
8070
2810
5430
3480
6570
3100
5810
3650
6900
4570
8630
3000
5800
3890
7350
4860
9190
4120
7790
5160
9740
4360
8240
5450
10300
7,00
1820
3540
2920
5490
7,50
1940
3770
3110
5850
8,00
2060
4000
3300
6200
8,50
9,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
129
130
TEKNİK ÖZELLİKLER
DESEN
8.25 R 20
EBATLAR
Tip
20-24 inç düz JANT
9.00 R 20
10.00 R 20
11.00 R 20
12.00 R 20
365/80 R 20 385/95 R 20
12.00 R 24
325/95 R 24
XZE
XZY
XZE
XZE
XZE 2
XZY 2
XDY
XTE 2
XT4
XZE
XZY
XDY
TT
TT
TT
TT
TT
TL
TL
TL
TL
TT
TT
TT
Kullanım kategorisi
MICHELIN ölçüleri (2)
Tekil nokta (1)
PR (kat muadili)
Yük / Hız endeksi
133/131K
Tekil nokta
endeksleri (1)
133/131L
Kg olarak tek dingil
başına nominal Yük
Tekil Nokta
14
16
16
18
140/137K
146/143K
150/146K
154/150K
18
18
156/153G
162/160K
162/160K
342
347
347
348
313
314
311
314
1209
1222
1230
1223
1230
571
562
568
572
566
570
3360
3784
3690
3730
3760
3747
3760
433
358
354
355
352
355
10.00V
10.00W
8.5
8.50
8.50
8.5
8.5
24 Q
24Q
24Q
156/150G
160/156G
4120
6000
8000
8000
9000
Kg olarak çiftli
kullanılan dingil başına
nominal Yük
Tekil Nokta
7800
10900
13400
13400
16000
Tekil nokta için nominal
basınç (bar)
6.50
7.75
8.50
8.50
7.50
Yüklü kesit genşliği (mm)
256
286
307
326
347
348
342
397
428
346
Serbest kesit genişliği (mm)
232
258
278
296
315
315
312
368
383
316
Çap (mm)
962
1016
1050
1081
1117
1127
1134
1102
1246
yüklü yarıçap (mm)
451
475
488
502
520
524
529
510
Yuvarlanma çevresi
(mm)
2950
3110
3210
3300
3410
3440
3470
Minimum aralık (mm)
263
292
315
335
356
356
353
MICHELIN’in önerdiği
jant
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
8.5
8.5
20 M
20 N
20 P
20 Q
20X5.50 20X7.50 MI
20X7.50 MI 20X8.50 MI
20X7.50 MI 20X8.50 MI
220-20L /
20X8.50MI
Conta
160K
164/160G
24/25X8.50MI 24/25X8.50MI 24/25X8.50MI
Jt 1443
Jt 1443
TL
M+S
18
156/150G
20 K
TL
M+S
156/153K
146/143L
20X5.50 20X7.50 MI
XD
18
154/150K
Flap (3)
XZ
160/156K
154/150K
İç lastik
X WORKSTM X® WORKSTM
®
Jt1443
EBATLAR
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük
endeksleri)
bar
8.25 R 20
9.00 R 20
10.00 R 20
11.00 R 20
Tekli
İkiz
İkiz
İkiz
İkiz
Tekli
Tekli
Tekli
kullanım takılmış Kullanım takılmış Kullanım takılmış Kullanım takılmış
3,00
12.00 R 20
Tekli Kullanım
365/80 R 20 385/95 R 20
İkiz Takılmış
Tekli Kullanım
12.00 R 24
160/156
İkiz
İkiz
Tekli
Tekli
Kullanım takılmış Kullanım takılmış
12.00 R 24 156/153
Tekli
Kullanım
İkiz
takılmış
3250
6100
3670
6670
3060 5640
4000
7200
5650
3390 6230
4400
7800
6360 11450
5090
9290
6190
3710 6830
4770
8540
6970 12550
5580
10180
3,50
2420
4570
4,00
2700
5110
4,50
2980
5,00
3270
4060
7370
325/95 R 24
Tekli
Kullanım
İkiz
takılmış
5,50
3550
6720
4030 7420
4410
8010
5140
9290
5070
9050
7580 13640
6060
11060
6,00
3840
7260
4350 8010
4760
8660
5510 10030
5470
9780
6230
8180 14730 6570 11680
6550
11950
6930
13140
6,50
4120
7800
4680 8610
5120
9300
5900 10720
5880
10500
6690
8790 15820 7050 12540
7030
12830
7450
14110
5470
9940
6300 11360
6280
11230
7150
9390 16910 7540 13410
7520
13720
7960
15080
5820 10580 6700 12000
6690
11950
7620
10000 18000 8030 14270
8000
14600
8470
16050
7,00
5000 9200
7,50
8,00
7090
12680
8080
8510 15140
8990
17030
8,50
7500
13400
8540
9000 16000
9500
18000
9,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
9000
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
131
132
TEKNİK ÖZELLİKLER
EBATLAR
DESEN
Tip
17.5 inç düz JANT
7 R 17.5
8 R 17.5
XCA
XZA
XZA
8.5 R 17.5
TL
TL
TL
Kullanım kategorisi
PR (Kat)
MICHELIN ölçüleri (2)
Tekil nokta (1)
Yük / Hız endeksi
9.5 R 17.5
XZT
XZA
TL
TL
M+S
8
10
108/107L
117/116L
121/120M
121/120L
10 R 17.5
XZT
XZY
XTE 2
XZA
TL
TL
TL
TL
129/127L
143/141J
134/132L
205/65 R 17.5
XTA2 +
ENERGY
TM
TL
XTE 2
X® MaxiTrailerTM
TL
TL
M+S
127/125J
127/125J
129/127J
Tekil nokta endeksleri (1)
129/127L
129/127L
129/129F
127/127F
130F
Kg olarak tek dingil başına
nominal Yük Tekil Nokta
3700
3500
3800
Kg olarak çiftli kullanım
dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
7400
7000
Tekil nokta için nominal basınç (bar)
9.00
9.00
9.00
Yüklü kesit genişliği (mm)
204
213
221
222
254
253
250
257
266
220
221
224
Serbest kesit genişliği (mm)
181
196
201
200
232
231
228
230
241
205
205,5
208
Çap (mm)
747
785
802
806
838
844
840
846
861
705
710
711
Yüklü yarıçap (mm)
339
367
373
374
387
391
388
386
397
330
332
331
Yuvarlanma çevresi (mm)
2260
2400
2450
2459
2550
2572
2559
2560
2620
2160
2170
3177
Minimum aralık (mm)
205
222
228
227
263
262
258
260
273
232
233
235
MICHELIN’in önerdiği jant
5.25
5.25
5.25
5.25
6.00
6.00
6.00
6.00
6.75
6.00
6.00
6.00
EBATLAR
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
3,00
7 R 17.5
8 R 17.5
8.5 R 17.5
108/107
117/116
121/120
Tekli
Çiftli Tekli
Çiftli
Tekli Kullanım Çiftli Kullanım
kullanım Kullanım Kullanım Kullanım
1430 2790 1430 2780
9.5 R 17.5
129/127
Tekli Kullanım
Çiftli Kullanım
9.5 R 17.5
10 R 17.5
205/65 R 17.5
205/65 R 17.5 127/125
143/141
134/132 L
129/127
Tekli
Çiftli
Tekil
Çiftli
Tekil
Çiftli
Tekli Kullanım Çiftli Kullanım
Kullanım Kullanım
Kullanım Kullanım Kullanım Kullanım
3,50
1620
3160 1620 3150
1760
3400
4,00
1810
3530 1810 3520
1970
3800
2270
4290
4,50
2000
3900 2000 3890
2180
4200
2510
4740
5,00
2190 4260
2380
4600
2750
5190
2960 5580
5,50
2380 4630
2590
5000
2980
5650
3680 6960 3210 6060
6,00
2570 5000
2800
5400
2700 5090
3220
6100
3980 7520 3470 6550
2430
4550
2560
4850
6,50
3460
6550
4270 8070 3730 7030
2610
4890
2750
5210
7,00
3700
7000
4570 8630 3980 7520
2790
5230
2940
5560
7,50
4860 9190 4240 8000
2960
5570
3130
5920
8,00
5160 9740
3140
5920
3320
6280
8,50
5450 10300
3320
6260
3510
6640
3500
6600
3700
7000
9,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
133
134
TEKNİK ÖZELLİKLER
17.5 inç düz JANT (devam)
YAPI
205/75 R 17.5
EBATLARI
Tip
XZA 2
XZE 2
TL
TL
Kullanım kategorisi
XDE 2
XZA 2
XZE 2
TL
TL
TL
M+S
215/75 R 17.5
XLine
EnergyTM T
TL
TL
XDE 2
225/75 R 17.5
XTA 2 +
ENERGYTM
TL
XTE 2 +
XZA 2
XZE 2
TL
TL
TL
M+S
XDE 2
TL
M+S
PR (Kat)
Yük / Hız endeksi
124/122M
124/122M
124/122M
126/124M
126/124M
126/124M
135/133J
135/133J
135/133J
129/127M
129/127M
129/127M
Tekil nokta (1)
Tekil nokta endeksleri (1)
Kg olarak tek dingil başına
nominal Yük Tekil Nokta
Kg olarak çiftli kullanım
dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
MICHELIN ölçüleri (2)
Tekil nokta için nominal basınç (bar)
Yüklü kesit genişliği (mm)
230
230
231
238
238
238
238
235
236
255
255
255
Serbest kesit genişliği (mm)
209
210
210
216
217
216
215
215
215
233
233
232
Çap (mm)
759
763
763
773
774
773
772
773
777
793
792
798
Yüklü yarıçap (mm)
351
353
353
357
357
357
357
358
359
367
367
369
Yuvarlanma çevresi (mm)
2317
2310
2312
2360
2353
2360
2368
2350
2370
2420
2414
2415
Minimum aralık (mm)
239
238
238
245
246
245
243
243
243
264
264
263
MICHELIN’in önerdiği jant
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.75
6.75
6.75
EBATLAR
205/75 R 17.5
124/122
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
Tekli kullanım
215/75 R 17.5 126/124
Çiftli kullanım
Tekli kullanım
225/75 R 17.5
129/127
215/75 R 17.5 135/133
Çiftli kullanım
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
3,00
3,50
1880
3520
1990
3750
4,00
2100
3930
2230
4190
2270
4290
4,50
2320
4340
2460
4630
2510
4740
5,00
2540
4760
2700
5080
5,50
2760
5170
2930
5520
2950
5570
2750
5190
2980
5650
6,00
2980
5590
3170
5960
3180
6010
3220
6100
6,50
3200
6000
3400
6400
3420
6460
3460
6550
7,00
3650
6900
3700
7000
7,50
3890
7350
8,00
4120
7790
8,50
4360
8240
9,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
135
136
TEKNİK ÖZELLİKLER
17.5 inç düz JANT (devam)
EBAT
DESEN
Tip
XZA 2
XZE 2
TL
TL
Kullanım kategorisi
235/75 R 17.5
XTA 2 +
X®LineTM
EnergyTM T ENERGYTM
TL
TL
TL
XDE 2
XTE 2 +
XZE 2
TL
TL
M+S
XDE 2
TL
245/70 R 17.5
XTA 2 +
X®LineTM
EnergyTM T ENERGYTM
TL
TL
265/70 R 17.5
XTE 2 +
TL
X® Special
TrailerTM
TL
XZE 1
TL
M+S
XDE 1
TL
M+S
PR (Kat)
Tekil nokta (1)
Yük / Hız endeksi 132/130M
143/141J
143/141J
143/141J
143/141J
Tekil nokta endeksleri (1)
132/130M
132/130M
143/141J
143/141J
143/141J
136/134M
136/134M
144/144F
144/144F
144/144F
146/144F
Kg olarak tek dingil başına
nominal Yük Tekil Nokta
5600
5600
5600
6000
Kg olarak çiftli kullanım
dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
11200
11200
11200
11200
8.50
8.50
8.50
9.00
MICHELIN ölçüleri (2)
Tekil nokta için nominal basınç (bar)
138/136M
138/136M
Yüklü kesit genişliği (mm)
262
261
262
270
265
265
268
268
270
265
265
266
286
286
Serbest kesit genişliği (mm)
238
239
239
246
241
241
245
245
246
241
241
242
264
264
Çap (mm)
804
805
807
793
792
796
795
797
793
792
796
798
820
822
Yüklü yarıçap (mm)
372
373
373
363
362
364
368
368
363
362
364
366
379
380
Yuvarlanma çevresi (mm)
2450
2451
2447
2424
2400
2410
2424
2419
2424
2400
2410
2435
2500
2500
Minimum aralık (mm)
269
269
271
278
273
273
277
277
278
273
273
274
299
299
MICHELIN’in önerdiği jant
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
7.50
7.50
EBATLAR
235/75 R 17.5
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
132/130
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
4,50
2630
4990
5,00
2880
5460
5,50
3130
6,00
235/75 R 17.5 143/141
245/70 R 17.5
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
5940
3680
6960
3380
6410
3980
6,50
3630
6890
7,00
3880
7360
136/134
143/141
265/70 R 17.5
138/136
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
Tekli kullanım Çiftli kullanım
245/70 R 17.5
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
2940
5570
3200
6060
3680
6960
3570
6600
7520
3460
6540
3980
7520
3850
7120
4270
8070
3710
7030
4270
8070
4140
7650
4570
8630
3970
7510
4570
8630
4430
8180
7,50
4860
9190
4220
8000
4860
9190
4720
8960
8,00
5160
9740
4480
8480
5160
9740
8,50
5450
10300
5450
10300
bar
3,00
3,50
4,00
9,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
137
138
TEKNİK ÖZELLİKLER
19,5 inç düz JANT
EBAT
DESEN
XZE 2 +
Tip
TL
Kullanım kategorisi
245/70 R 19.5
XDW ICE XTA 2
GRIP ENERGYTM
TL
TL
XDE 2+
TL
M+S
XTE 2
TL
255/60 R 19.5
X®
MAXITRAILERTM
TL
XZE 2 +
TL
M+S
265/70 R 19.5
XLine
EnergyTMT
TL
TL
TL
XDW ICE
GRIP
TL
M+S
M+S
M+S
XDE 2+
XJW4 +
X®TA 2
ENERGYTM
TL
XTE 2
TL
XTY 2
TL
M+S
PR (Kat)
Yük / Hız endeksi 136/134M 136/134M 136/134L 141/140J 141/140J
143/141J
140/138M
140/138M
140/138L
140/138L
143/141J
143/141J
143/141J
143/141J
MICHELIN ölçüleri (2)
Tekil nokta (1)
Tekil nokta endeksleri (1) 136/135J 136/135J
Kg olarak tek dingil başına
nominal Yük Tekil Nokta
Kg olarak çiftli kullanım
dingil başına nominal Yük Tekil Nokta
Tekil nokta için
nominal basınç (bar
4480
4480
8720
8720
7.75
7.75
Yüklü kesit genişliği (mm)
267
267
268
268
269
277
287
288
288
283
290
286
286
285
Serbest kesit genişliği (mm)
244
244
246
246
246
256
263
262
264
263
265
265
265
263
Çap (mm)
849
853
857
844
849
805
870
875
875
872
862
865
870
873
Yüklü yarıçap (mm)
394
396
397
422
392
373
402
404
405
405
399
400
403
403
Yuvarlanma çevresi (mm)
2590
2600
2610
2570
2580
2469
2650
2660
2670
2660
2646
2630
2650
2660
Minimum aralık (mm)
276
276
278
278
278
290
297
297
299
298
300
300
300
298
MICHELIN’in önerdiği jant
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
EBATLAR
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
245/70 R 19.5 136/134
245/70 R 19.5
255/60 R 19.5
141/140
143/141
Tekli
Çiftli
Tekli
Çiftli
kullanım
kullanım kullanım kullanım
265/70 R 19.5
140/138
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
3380
6390
3670
7130
3970
4050
7660
8380
4330
8920
4610
Tekli kullanım
Ç iftli kullanım
5,00
3030
5740
5,50
3290
6240
3480
6760
6,00
3560
6730
3760
7300
3770
6,50
3820
7230
4040
7840
7,00
4080
7730
4310
7,50
4350
8230
4590
265/70 R 19.5
143/141
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
6940
3680
6960
7500
3980
7520
4260
8050
4270
8070
8190
4550
8610
4570
8630
8720
4850
9160
4860
9190
3,00
3,50
4,00
4,50
8,00
4870
9460
4890
9240
5160
9740
8,50
5150
10000
5170
9770
5450
10300
9,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
5450 10300
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
139
140
TEKNİK ÖZELLİKLER
19,5 inç düz JANT (devam)
EBAT
285/70 R 19.5
DESEN
XZE 2 +
Tip
TL
305/70 R 19.5
XDE 2 +
XTA 2
ENERGYTM
XTE 2
XZE 2 +
TL
TL
TL
TL
M+S
Kullanım kategorisi
425/55 R 19.5
445/45 R 19.5
445/65 R
19.5
XTA 2 +
XTA 2
ENERGYTM ENERGYTM
XZY
XDE 2 +
XZU
XTA 2
ENERGYTM
TL
TL
TL
TL
TL
M+S
20
PR (Kat)
Yük / Hız endeksi
MICHELIN ölçüleri (2)
Tekil nokta (1)
Tekil nokta endeksleri (1)
Kg olarak tek dingil başına
nominal Yük Tekil Nokta
Kg olarak çiftli kullanım
dingil başına nominal Yük Tekil Nokta
Tekil nokta için
nominal basınç (bar
TL
M+S
144/142M
144/142M
145/143L
150/148J
150/148J
147/145M
147/145M
145/143L
148/146L
148/146L
5800
5800
6300
6300
10900
10900
12000
12000
8.00
8.00
8.0
8.0
148/145J
160J
160J
160J
165K
482
Yüklü kesit genişliği (mm)
301
300
309
317
328
327
335
439
463
456
Serbest kesit genişliği (mm)
275
276
285
285
301
301
307
413
436
436
451
Çap (mm)
895
899
890
894
924
931
925
980
903
904
1081
Yüklü yarıçap (mm)
412
414
409
409
423
428
426
451
413
414
495
Yuvarlanma çevresi (mm)
2720
2740
2723
2732
2800
2830
2810
2980
2761
2740
3281
13.00
14.00
14.00
14.00
Minimum aralık (mm)
311
310
323
323
341
341
347
MICHELIN’in önerdiği jant
7.50
7.50
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
EBATLAR
285/70 R 19.5
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
144/142
285/70 R 19.5
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
Tekli kullanım
5,00
3680
5,50
4000
6,00
4320
8180
4640
6,50
4640
8780
4980
7,00
4960
9390
7,50
5280
8,00
5600
150/148
Çiftli kullanım
305/70 R 19.5
147/145
305/70R 19.5
148/145
Tekli
Çiftli
kullanım kullanım
425/55 R 19.5
160
445/45 R 19.5
160
445/65 R 19.5
165
Tekli kullanım
Tekli kullanım
Tekli kullanım
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
6970
4040
7620
4140
7620
7570
4390
8290
4500
8290
8720
4740
8950
4860
8950
6230
6230
7520
9370
5100
9610
5220
9610
6690
6690
8070
5330
10020
5450
10270
5580
10270
7150
7150
8630
9990
5670
10660
5800
10940
5940
10940
7620
7620
9190
10600
6010
11310
6150
11600
6300
11600
8080
8080
9740
8,50
6360
11950
8540
8540
10300
9,00
6700
12600
9000
9000
3,00
3,50
4,00
4,50
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
6960
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
141
142
TEKNİK ÖZELLİKLER
22,5 inç düz JANT
EBAT
9 R 22.5
DESEN
Tip
10 R 22.5
11 R 22.5
XZA
XZY
XZA
XT4
XZY
XZA
XZE 2 +
XZY 2
XZU 3
X® InCityTM
XDE 2 +
XDW ICE
GRIP
XDY 3
XTE 2
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
M+S
M+S
M+S
M+S
M+S
Kullanım kategorisi
M+S
PR (Kat)
Tekil nokta (1)
Yük / Hız endeksi
133/131L
133/131K
144/142L
144/142L
144/142K
16
16
16
16
16
16
16
14
148/145L
148/145L
148/145K
148/145J
148/145L
148/145L
148/145K
142/142J
299
309
306
293
Tekil nokta endeksleri (1)
151/148E
Kg olarak tek dingil başına
nominal Yük Tekil Nokta
6900
Kg olarak çiftli kullanım
dingil başına nominal Yük Tekil Nokta
12600
Tekil nokta için
nominal basınç (bar
MICHELIN ölçüleri (2)
Yüklü kesit genişliği (mm)
8.00
245
246
270
272
271
297
294
305
303
Serbest kesit genişliği (mm)
222
219
245
244
244
268
264
280
275
266
279
277
268
Çap (mm)
965
969
1014
1020
1017
1051
1057
1059
1065
1061
1055
1065
1050
Yüklü yarıçap (mm)
450
450
473
475
473
489
490
492
494,5
492
491
496
492
Yuvarlanma çevresi (mm)
2950
2960
3100
3116
3110
3210
3220
3230
3227
3240
3220
3250
3216
Minimum aralık (mm)
251
248
277
276
276
303
299
316
311
301
315
314
303
MICHELIN’in önerdiği jant
6.00
6.00
6.75
6.75
6.75
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
EBATLAR
9 R 22.5
133/131
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
10 R 22.5
144/142
Tekli kullanım Çiftli kullanım
11 R 22.5
11 R 22.5
142/142
148/145
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
Tekli
Çiftli
kullanım kullanım
3,00
3,50
2420
4570
4,00
2700
5110
4,50
2980
5650
5,00
3270
6190
3680
6970
4140
7620
3480
6970
5,50
3550
6720
4000
7570
4500
8290
3790
7570
6,00
3840
7260
4320
8180
4860
8950
4090
8180
6,50
4120
7800
4640
8780
5220
9610
4390
8780
7,00
4960
9390
5580
10270
4690
9390
7,50
5280
9990
5940
10940
5000
9990
8,00
5600
10600
6300
11600
5300
10600
8,50
9,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
143
144
TEKNİK ÖZELLİKLER
22,5 inç düz JANT (devam)
EBAT
12 R 22.5
DESEN
Tip
XZE 2 +
XDE 2 +
XZU 2T
XDW ICE
GRIP
XZY 2
XDY 3
XZE 2
XDE 2
XZY 2
X® WORKSTM
XDY
XDY 3
XZH 2R
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
M+S
M+S
M+S
M+S
18
18
18
18
154/150K
156/150K
Kullanım kategorisi
PR (kat)
Yük / Hız Endeksi
M+S
16
16
152/148L
152/148L
Tekil nokta (1)
M+S
M+S
16
16
16
16
18
18
152/148J
152/148L
152/148K
152/148K
156/150L
156/150L
154/150K
154/150G
154/150E
156/150G
156G
156/150F
Tekil nokta
Kg olarak tek dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
7500
8000
8000
8000
Tekil nokta
Kg olarak çiftli kullanımda dingil
başına nominal Yük Tekil Nokta
13400
13400
Tekil nokta endeksleri (1)
Tekil nokta için
nominal basınç (bar)
Yüklü kesit genişliği (mm)
MICHELIN ölçüleri (2)
13 R 22.5
8.50
318
320
320
13400
8.50
322
328
320
344
340
341
341
8.50
9.00
343
347
Serbest kesit genişliği (mm)
287
288
289
288
291
290
310
308
309
308
310
317
Çap (mm)
1085
1094
1089
1094
1092
1097
1122
1132
1129
1130
1136
1135
Yüklü yarıçap (mm)
504
510
506
508
507
510
519
525
524
525
527
528
Yuvarlanma çevresi (mm)
3310
3340
3324
3340
3330
3350
3420
3450
3445
3430
3465
3456
Minimum aralık (mm)
325
326
327
326
329
328
351
349
350
349
351
359
MICHELIN’in önerdiği jant
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
9.00
9.00
9.00
9.75
9.00
9.00
EBATLAR
12 R 22.5
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
12 R 22.5 152/148
XDW ICE GRIP
152/148
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
5,50
4800
8510
4270
4640
6,00
5180
9190
5010
6,50
7,00
5560
9880
5390
9610
5950
10560
5760
10270
7,50
6330
11240
6130
8,00
6720
11920
6500
8,50
7100
12600
13 R 22.5
Tekli kullanım
156/150
13 R 22.5
154/150
Çiftli kullanım
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
7620
8810
4930
8810
8290
9570
5360
9570
8950
10340
5790
10340
6270
11100
6210
11100
6700
11870
6640
11870
10940
7140
12630
7070
12630
11600
7570
13400
7500
13400
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
8000
9,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
145
146
TEKNİK ÖZELLİKLER
EBAT
22,5 inç düz JANT (devam)
255/70 R 22.5
DESEN
XZA
Tip
TL
275/70 R 22.5
XDA 2 +
XZA 2
ENERGYTM ENERGYTM
TL
Kullanım kategorisi
TL
Tekil nokta (1)
XDE 2 +
TL
TL
M+S
M+S
PR (kat)
MICHELIN ölçüleri (2)
XZE 2 +
Yük / Hız Endeksi
140/137M
Tekil nokta endeksleri (1)
148/145M
148/145M
18
16
148/145M
148/145M
X INCITY
XZU
X INCITYTM
XZU 3
XZU +
TL
TL
TL
TL
M+S
M+S
M+S
148/145J
148/145J
®
TM
®
X® INCITYTM XDW ICE
ICE GRIP D *
GRIP
XJW4+
XTA 2
ENERGYTM
TL
TL
TL
M+S
M+S
M+S
148/145J
148/145J
148/145L
148/145L
152/148J
148/145J
152/148E
140/140L
152/148E
152/148E
152/148E
5000
7100
7100
7100
Tekil nokta
Kg olarak çiftli kullanımda dingil
başına nominal Yük Tekil Nokta
10000
12600
12600
12600
TL
M+S
16
Tekil nokta
Kg olarak tek dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
XTY 2
16
Tekil nokta için
nominal basınç (bar)
8.50
9.00
9.00
9.00
Yüklü kesit genişliği (mm)
271
301
300
299
299
301
303
302
299
298
298
298
Serbest kesit genişliği (mm)
248
277
277
276
275
278
278
279
275,5
276
271
276
Çap (mm)
930
966
971
966
973
967
971
971
970
969
954
970
Yüklü yarıçap (mm)
433
448
452
448
454
450
452
451
452
450
440
450
Yuvarlanma çevresi (mm)
2841
2950
2963
2950
2970
2950
2951
2956
2970
2960
2924
2960
Minimum aralık (mm)
281
314
314
312
311
315
315
316
311
312
307
312
MICHELIN’in önerdiği jant
6.75
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
EBATLAR
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
255/70 R 22.5
140/137
Tekli
Çiftli
kullanım kullanım
275/70 R 22.5
275/70 R 22.5
152/148
148/145
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
Tekli
Çiftli
kullanım kullanım
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
3290
6050
5,50
3570
6570
6,00
3860
7100
4360
8030
4920
8720
6,50
4140
7620
4680
8630
5280
9370
7,00
4430
8150
5010
9220
5640
10020
7,50
4710
8670
5330
9820
6010
10660
8,00
5000
9200
5650
10410
6370
11310
8,50
5980
11010
6740
11950
9,00
6300
11600
7100
12600
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
147
148
TEKNİK ÖZELLİKLER
EBAT
22,5 inç düz JANT (devam)
275/80 R 22.5
DESEN
XZE 2 +
Tip
TL
XDE 2 +
XZA 2
ENERGYTM
TL
TL
XDA 2 + X® MULTIWAYTM
ENERGYTM
XD
TL
TL
M+S
150/147K
150/147K
150/147K
149/146L
149/146L
149/146L
Tekil nokta
Kg olarak tek dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
6500
6500
6500
Tekil nokta
Kg olarak çiftli kullanımda dingil
başına nominal Yük Tekil Nokta
12000
12000
12000
9.00
9.00
9.00
PR (kat)
Yük / Hız Endeksi
M+S
16
16
149/146L
149/146L
Tekil nokta endeksleri (1)
Tekil nokta (1)
295/80 R 22.5
M+S
Kullanım kategorisi
Tekil nokta için
nominal basınç (bar)
MICHELIN ölçüleri (2)
295/60 R 22.5
XZA 2
ENERGYTM
TL
152/148M
XDA 2 +
ENERGYTM
TL
X®
X®
MULTIWAYTM MULTIWAYTM
3D XZE
3D XDE
TL
TL
M+S
M+S
M+S
152/148M
152/148M
152/148L
XZE 2 +
TL
XDE 2 +
X® COACHTM
XZ
TL
TL
M+S
152/148M
152/148M
152/148M
Yüklü kesit genişliği (mm)
307
307
311
312
312
327
327
328
328
325
328
334
Serbest kesit genişliği (mm)
280
280
290
289
289
299
300
297
297
298
300
306
Çap (mm)
1023
1036
918
928
927
1048
1055
1054
1061
1055
1070
1050
Yüklü yarıçap (mm)
475
481
424
429
430
486
491
488
492
490
497
488
Yuvarlanma çevresi (mm)
3120
3160
2800
2830
2809
3200
3215
3221
3228
3220
3270
3217
Minimum aralık (mm)
317
317
330
330
330
330
330
326
326
330
330
346
MICHELIN’in önerdiği jant
7.50
7.50
9.00
9.00
9.00
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
9.00
EBATLAR
275/80 R 22.5
149/146
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
295/60 R 22.5
150/147
295/80 R 22.5
152/148
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
4800
8510
4640
8520
5180
9190
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
4390
8110
6,00
4740
8760
6,50
5090
9410
4980
9150
5560
9880
7,00
5450
10050
5330
9780
5950
10560
7,50
5800
10700
5670
10410
6330
11240
8,00
6150
11350
6010
11040
6720
11920
8,50
6500
12000
6360
11670
7100
12600
6700
12300
9,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
149
150
TEKNİK ÖZELLİKLER
22,5 inç düz JANT (devam)
EBAT
DESEN
X® COACHTM XD
Tip
X®INCITY TM
XZU 3
XFN
XDN 2 GRIP
XZY 2
TL
TL
TL
TL
TL
M+S
M+S
M+S
152/148M
152/148J
152/148K
152/148L
Tekil nokta endeksleri (1)
154L
154/150E
153/150J
Tekil nokta
Kg olarak tek dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
7500
7500
7300
13400
13400
PR (kat)
Yük / Hız Endeksi
Tekil nokta (1)
XDY + PILOTE XDW ICE GRIP
M+S
Kullanım kategorisi
MICHELIN ölçüleri (2)
XDY
Tekil nokta
Kg olarak çiftli kullanımda dingil
başına nominal Yük Tekil Nokta
Tekil nokta için
nominal basınç (bar)
8.50
8.75
Yüklü kesit genişliği (mm)
329
327
152/148K
XJS WINTER
GRIP
XJW4 +
X® COACHTM
HL Z
TL
TL
TL
TL
TL
TL
M+S
M+S
M+S
M+S
M+S
152/149L
152/149L
152/149L
154/149M
329
327
329
16
16
152/148K
152/148K
8.75
326
329
328
324
328
329
Serbest kesit genişliği (mm)
300
298
299
298
299
298
300
300
299
299
299
Çap (mm)
1062
1058
1060
1070
1060
1064
1064
1066
1064
1054
1055
Yüklü yarıçap (mm)
494
492
493
498
492
495
495
496
495
489
488
Yuvarlanma çevresi (mm)
3223
3215
3240
3240
3240
3250
3239
3260
3250
3220
3229
Minimum aralık (mm)
330
337
330
330
330
337
330
330
338
330
326
MICHELIN’in önerdiği jant
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
EBATLAR
295/80 R 22.5
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
152/148
295/80 R 22.5
152/149
295/80 R 22.5
154/149
Tekli
Çiftli
kullanım kullanım
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
5,50
4800
8510
4800
8780
5070
6,00
5180
9190
5180
9490
5470
9490
6,50
5560
9880
5560
10190
5880
10190
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
8780
7,00
5950
10560
5950
10890
6280
10890
7,50
6330
11240
6330
11590
6690
11590
8,00
6720
11920
6720
12300
7090
12300
8,50
7100
12600
7100
13000
7500
13000
9,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
151
152
TEKNİK ÖZELLİKLER
22,5 inç düz JANT (devam)
EBAT
305/70 R 22.5
DESEN
Tip
XZA 2
ENERGYTM
XDA 2 +
ENERGYTM
XZE 2 +
XDE 2 +
XZU 2T
TL
TL
TL
TL
TL
Kullanım kategorisi
MICHELIN ölçüleri (2)
Tekil nokta (1)
PR (kat)
315/60 R 22.5
M+S
X® ENERGYTM XF XZA 2 ENERGYTM
TL
TL
M+S
16
16
Yük / Hız Endeksi
152/148L
152/148L
152/148L
152/148L
150/147J
Tekil nokta endeksleri (1)
150/147M
150/147M
150/147M
150/147M
154/150E
Tekil nokta
Kg olarak tek dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
6700
6700
6700
6700
7500
Tekil nokta
Kg olarak çiftli kullanımda dingil
başına nominal Yük Tekil Nokta
12300
12300
12300
12300
13400
Tekil nokta için
nominal basınç (bar)
8.50
8.50
8.50
8.50
8.75
Yüklü kesit genişliği (mm)
324
325
324
325
XDA 2 +
ENERGYTM
X® MULTIWAYTM
XD
XZU
TL
TL
TL
M+S
M+S
16
154/148L
152/148L
152/148L
152/148L
152/148J
327
340
335
337
337
339
Serbest kesit genişliği (mm)
300
299
300
301
302
316
314
313
314
317
Çap (mm)
995
1002
999
1006
1003
950
952
964
962
956
Yüklü yarıçap (mm)
460
466
462
467
465
439
441
447
447
444
Yuvarlanma çevresi (mm)
3030
3064
3040
3070
3060
2912
2900
2940
2921
2919
Minimum aralık (mm)
339
340
340
340
342
350
350
350
350
359
MICHELIN’in önerdiği jant
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
EBATLAR
305/70 R 22.5
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
305/70 R 22.5
150/147
152/148
315/60 R 22.5
154/148
Tekli
Çiftli
Tekli
Çiftli
kullanım kullanım kullanım kullanım
315/60 R 22.5 152/148
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
4530
8790
6,00
4920
8720
4890
9490
5190
9190
4920
9190
6,50
5280
9370
5250
10190
5580
9880
5280
9880
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
7,00
5640
10020
5610
10890
5960
10560
5640
10560
7,50
6010
10660
5980
11600
6350
11240
6010
11240
12300
6730
11920
6370
11920
7120
12600
6740
12600
8,00
6370
11310
6340
8,50
6740
11950
6700
9,00
7100
12600
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
7500
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
7100
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
153
154
TEKNİK ÖZELLİKLER
22,5 inç düz JANT (devam)
EBAT
315/70 R 22.5
X® Line
ENERGYTM Z
DESEN
Tip
TL
Kullanım kategorisi
X® Line
ENERGYTM D
TL
X ENERGY
X ENERGY
SAVERGREEN SAVERGREEN
XF
XD
TL
TL
®
TM
M+S
®
TM
XZA 2
ENERGYTM X
TL
M+S
XDA 2 +
ENERGYTM
X® MultiwayTM X® MultiwayTM
3D XZE
3D XDE
TL
TL
TL
M+S
M+S
M+S
156/150L
154/150L
XZE 2 +
TL
XDE 2 +
XFN 2
Antisplash
TL
TL
M+S
M+S
154L
PR (kat)
Yük / Hız Endeksi
156/150L
154/150L
156/150L
154/150L
154/150L
154/150L
154/150L
154/150L
152/148M
152/148M
152/148M
152/148M
Tekil nokta
Kg olarak tek dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
7100
7100
7100
7100
Tekil nokta
Kg olarak çiftli kullanımda dingil
başına nominal Yük Tekil Nokta
12600
12600
12600
12600
Tekil nokta (1)
Tekil nokta endeksleri (1)
MICHELIN ölçüleri (2)
Tekil nokta için
nominal basınç (bar)
8.50
8.50
8.50
8.50
Yüklü kesit genişliği (mm)
348
341
341
344
342
344
345
342
345
341
345
Serbest kesit genişliği (mm)
316
311
316
317
318
316
317
316
318
318
323
1016
Çap (mm)
1015
1016
1013
1016
1013
1020
1014
1020
1016
1025
Yüklü yarıçap (mm)
470
472
469
472
470
474
470
476
471
476
471
Yuvarlanma çevresi (mm)
3119
3113
3105
3105
3090
3113
3099
3109
3100
3130
3100
Minimum aralık (mm)
350
350
350
350
353
350
350
350
353
353
MICHELIN’in önerdiği jant
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
EBATLAR
315/70 R 22.5 156/150
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
315/70 R 22.5
315/70 R 22.5
154
154/150
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
Tekli kullanım
6,00
5540
9280
5190
9280
5190
6,50
5950
9960
5580
9960
5580
7,00
6360
10650
5960
10650
5960
7,50
6770
11340
6350
11340
6350
8,00
7180
12030
6730
12030
6730
8,50
7590
12710
7120
12710
7120
9,00
8000
13400
7500
13400
7500
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
155
156
TEKNİK ÖZELLİKLER
EBAT
22,5 inç düz JANT (devam)
315/70 R 22.5
DESEN
XDN 2 GRIP
Tip
Kullanım kategorisi
XDW ICE
GRIP
TL
TL
M+S
M+S
315/80 R 22.5
X ENERGY X ENERGY
XZA 2
SAVERGREEN SAVERGREEN
ENERGYTM
XZ
XD
TL
TL
TL
®
TM
®
TM
M+S
XDA 2 + X® MultiwayTM X® MultiwayTM
ENERGYTM
3D XZE
3D XDE
TL
TL
TL
M+S
M+S
M+S
XZE 2+
TL
XDE 2+
XDA 4
TL
TL
TL
M+S
M+S
M+S
Tekil nokta (1)
PR (kat)
MICHELIN ölçüleri (2)
XFN 2 +
18
Yük / Hız Endeksi
154/150L
156/150L
156/150L
156/150L
156/150L
156/150L
156/150L
156/150L
156/150L
156/150L
Tekil nokta endeksleri (1)
152/148M
154/150L
154/150M
154/150M
154/150M
154/150M
154/150M
154/150M
154/150M
154/150M
154/150M
Tekil nokta
Kg olarak tek dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
7100
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
Tekil nokta
Kg olarak çiftli kullanımda dingil
başına nominal Yük Tekil Nokta
12600
13400
13400
13400
13400
13400
13400
13400
13400
13400
8.00
156/150L
Tekil nokta için
nominal basınç (bar)
8.50
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
Yüklü kesit genişliği (mm)
343
339
348
349
346
344
347
349
348
347
347
350
Serbest kesit genişliği (mm)
318
318
318
317
318
318
316
318
318
318
316
318
1082
Çap (mm)
1028
1018
1074
1078
1074
1080
1081
1087
1083
1095
1086
Yüklü yarıçap (mm)
477
473
496
499
496
501
501
504
501
507
503
501
Yuvarlanma çevresi (mm)
3140
3110
3270
3292
3270
3297
3302
3303
3300
3340
3310
3297
Minimum aralık (mm)
353
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
MICHELIN’in önerdiği jant
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
EBATLAR
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
315/70 R 22.5 154/150
315/80 R 22.5
156/150
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
6,00
5190
9280
5840
10340
6,50
5580
9960
6270
11100
7,00
5960
10650
6700
11870
7,50
6350
11340
7140
12630
8,00
6730
12030
7570
13400
8,50
7120
12710
8000
9,00
7500
13400
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
157
158
TEKNİK ÖZELLİKLER
EBAT
22,5 inç düz JANT (devam)
315/80 R 22.5
DESEN
XDN 2 GRIP
Tip
XDW ICE
GRIP
315/80 R 22.5
X® WORKS TM X® WORKS TM
XZY
XDY
XZY 2
XDY 3
XTA
TL
TL
XFN 2
Antisplash
TL
TL
TL
TL
M+S
M+S
M+S
Yük / Hız Endeksi
156/150L
156/150L
156/150K
156/150K
158L
160K
160J
160J
160J
Tekil nokta endeksleri (1)
154/150M
160J
158L
158L
158L
158L
Tekil nokta
Kg olarak tek dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
7500
9000
8500
8500
8500
8500
Tekil nokta
Kg olarak çiftli kullanımda dingil
başına nominal Yük Tekil Nokta
13400
9.00
8.50
8.50
8.50
8.50
406
M+S
TL
X®ENERGYTM
X® Line
XTA 2
SAVERGREEN
ENERGYTM T
ENERGYTM
XT
TL
TL
TL
M+S
Kullanım kategorisi
TL
385/55 R 22.5
XFA 2
ENERGYTM
Antisplash
TL
M+S
MICHELIN ölçüleri (2)
Tekil nokta (1)
PR (kat)
Tekil nokta için
nominal basınç (bar)
8.00
156/150K
156/150K
154/150M
Yüklü kesit genişliği (mm)
349
348
348
348
343
349
346
406
407
403
406
Serbest kesit genişliği (mm)
317
315
317
317
316
318
317
380
380
376
380
380
Çap (mm)
1094
1090
1080
1091
1088
1099
1080
997
998
996
1002
1001
Yüklü yarıçap (mm)
507
504
502
507
505
509
501
461
460
459
463
460
Yuvarlanma çevresi (mm)
3314
3320
3308
3312
3320
3350
3296
3040
3060
3060
3072
3040
Minimum aralık (mm)
350
350
350
350
350
350
350
MICHELIN’in önerdiği jant
9.00
9.00
9.00
9,00
9.00
9.00
9.00
11.75
11.75
11.75
11.75
11.75
EBATLAR
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
315/80 R 22.5
156/150
Çiftli kullanım
315/80
385/55 R
R 22.5
22.5 158
154/150
Tekli Çiftli
Tekli kullanım
kullanım kullanım
385/55 R 22.5
160
Tekli kullanım
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
5070 9570
6,00
10340
5470 10340
5880
6230
6,50
11100
5880 11100
6320
6690
7,00
11870
6280 11870
6760
7150
7,50
12630
6690 12630
7190
7620
8,00
13400
7090 13400
7630
8080
7500
8060
8540
8500
9000
8,50
9,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
159
160
TEKNİK ÖZELLİKLER
EBAT
22,5 inç düz JANT (devam)
385/55 R 22.5
385/65 R 22.5
X®MULTITM T
XTE 2
X
MULTIWAYTM
HD XZE
X®MULTITM F
XF 2
Antisplash
XF 2
TL
TL
TL
TL
TL
TL
®
DESEN
Tip
Kullanım kategorisi
XFN 2
Antisplash
X®ENERGYTM
SAVER GREEN
XT
XTA 2 +
EnergyTM
XTE 3
TL
TL
TL
TL
M+S
Tekil nokta (1)
TL
M+S
PR (kat)
18
Yük / Hız Endeksi
160K
160J
Tekil nokta endeksleri (1)
158L
Tekil nokta
Kg olarak tek dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
164K
158L
158L
158L
158L
160J
160J
160J
160K
158L
160K
160K
160K
160J
158L
158L
158L
158L
8500
8500
9000
9000
9000
9000
8500
8500
8500
8500
8.50
8.50
9.00
9.00
9.00
9.00
8.50
8.50
8.50
8.50
Tekil nokta
Kg olarak çiftli kullanımda dingil
başına nominal Yük Tekil Nokta
Tekil nokta için
nominal basınç (bar)
MICHELIN ölçüleri (2)
XZY 3
Yüklü kesit genişliği (mm)
406
404
414
404
406
408
409
407
406
407
409
Serbest kesit genişliği (mm)
378
379
384
376
376
378
380
376
377
378
379
Çap (mm)
998
1002
1078
1073
1072
1072
1074
1072
1070
1074
1078
Yüklü yarıçap (mm)
460
461
497
497
497
497
498
498
496
497
499
Yuvarlanma çevresi (mm)
3068
3050
3309
3288
3284
3284
3274
3286
3250
3292
3280
Minimum aralık (mm)
428
11.75
11.75
11.75
11.75
11.75
11.75
11.75
11.75
11.75
11.75
MICHELIN’in önerdiği jant
11.75
EBATLAR
385/65 R 22.5
164
385/65 R 22.5 158
385/65 R 22.5 160
Tekli kullanım
Tekli kullanım
Tekli kullanım
Tekli kullanım
6,00
6230
6920
6200
6230
6,50
6690
7440
6660
6690
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
385/55 R 22.5
bar
160
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
5740
7,00
7150
7950
7120
7150
7,50
7620
8460
7580
7620
8,00
8080
8970
8040
8080
8,50
8540
9490
8500
8540
9,00
9000
10000
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
9000
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
161
162
TEKNİK ÖZELLİKLER
22,5 inç düz JANT (devam)
EBAT
425/65 R 22.5
DESEN
XTE 2
Tip
TL
Kullanım kategorisi
PR (kat)
Yük / Hız Endeksi
445/65 R 22.5
XZY 3
455/45 R 22.5
XZY 3
XTE 2
TL
TL
TL
M+S
M+S
XONE
XONE
MAXITRAILERTM + MAXITRAILERTM
TM
TL
TM
TL
495/45 R 22.5
XOneTM XDU
XOne XDA 2
ENERGYTM
TM
XOneTM XDN 2
Grip
XOneTM XDU
TL
TL
TL
TL
M+S
M+S
M+S
M+S
20
20
20
20
165K
165K
169K
169K
160J
160J
166J
169K
169K
169J
449
454
486
481
482
483
494
520
539
526
Tekil nokta (1)
Tekil nokta endeksleri (1)
Tekil nokta
Kg olarak tek dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
Tekil nokta
Kg olarak çiftli kullanımda dingil
başına nominal Yük Tekil Nokta
Tekil nokta için
nominal basınç (bar)
MICHELIN ölçüleri (2)
Yüklü kesit genişliği (mm)
Serbest kesit genişliği (mm)
421
421
451
451
458
460
466
492
511
499
Çap (mm)
1130
1136
1164
1158
980
980
982
1013
1024
1012
Yüklü yarıçap (mm)
522
524
536
534
456
456
450
465
471
464
Yuvarlanma çevresi (mm)
3440
3460
3540
3520
3022
3013
2980
3100
3119
3085
13.00
13.00
14.00
14.00
15.00
15.00
15.00
17.00
17.00
17.00
Minimum aralık (mm)
MICHELIN’in önerdiği jant
518
EBATLAR
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
425/65 R 22.5 165
445/65 R 22.5 169
Tekli kullanım
Tekli kullanım
455/45 R 22.5
160
Tekli kullanım
455/45 R 22.5
166
Tekli kullanım
495/45 R 22.5
169
Tekli kullanım
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6960
6,00
7520
8030
6230
6,50
8070
8630
6690
7,00
8630
9220
7150
8600
9220
7,50
9190
9820
7620
9130
9820
8,00
9740
10410
8080
9660
10410
8,50
10300
11010
8540
10130
11010
11600
9000
10600
11600
9,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
163
164
TEKNİK ÖZELLİKLER
EBAT
YOL DIŞI
255/100 R 16
11.00 R 16
325/85 R 16
10.00 R 20
11.00 R 20
12.00 R 20
XZL
XZL
XML
XZL
XZL
XZL
TL
TL
TL
TT
TL
TL
16
16
18
Yük / Hız endeksi
126/124K
135K
137J
146/143K
150/146K
154/149K
Tekil nokta endeksleri (1)
134/128J
344
DESEN
Tip
Kullanım kategorisi
MICHELIN ölçüleri (2)
Tekil nokta (1)
PR (kat muadili)
Kg olarak tek dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
4240
Kg olarak çiftli kullanılan
dingil başına nominal Yük
Tekil Nokta
7200
Tekil nokta için nominal basınç (bar)
5.75
Yüklü kesit genşliği (mm)
286
319
364
311
330
Serbest kesit genişliği (mm)
255
287
327
281
299
311
Çap (mm)
923
984
984
1060
1092
1131
yüklü yarıçap (mm)
426
455
449
493
508
527
Yuvarlanma çevresi (mm)
2798
3000
2980
3240
3340
3460
318
338
352
6.50H
9.00
7.5
8.0
8.5
20 N
20 P
20 Q
20X7.50 MI - 20X8.50 MI
220-20L / 20X8.50MI
Jt 1443
230-20LB / 20X8.50
Jt 1443
Minimum aralık (mm)
MICHELIN’in önerdiği jant
288
6.50H
İç lastik
Flap (3)
Conta
Jt 1967
Jt 1967
EBATLAR
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
255/100 R 16 126/124
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
11.00 R 16 135
325/85 R 16 137
Tekli kullanım
Tekli kullanım
10.00 R 20 146/143
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
11.00 R 20 150/146
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
3,00
2430
4570
2800
3290
3,50
2750
5180
3110
3720
3250
6100
4,00
3080
5790
3430
4160
3670
6670
4,50
3400
6400
3740
4600
4000
7200
12.00 R 20 154/149
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
5,00
4050
4060
7370
4400
7800
4690
8130
5,50
4360
4410
8010
4770
8540
5070
8780
6,00
4760
8660
5140
9290
5470
9490
6,50
5120
9300
5510
10030
5880
10190
7,00
5470
9940
5900
10720
6280
10890
7,50
5820
10580
6300
11360
6690
11590
6700
12000
7090
12300
7500
13000
8,00
8,50
9,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi çifti
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
165
166
TEKNİK ÖZELLİKLER
EBAT
DESEN
Tip
YOL DIŞI
12.00 R 20
275/80 R 20
335/80 R 20
365/80 R 20
365/85R20
XML
XZL MPT
XZL MPT
XZL MPT
XZL
TL
TL
TL
TL
TL
Kullanım kategorisi
PR (kat muadili)
18
8
16
Yük / Hız endeksi
149J/146J
128K
141K
152K
164G
Yüklü kesit genşliği (mm)
339
305
381
410
412
Serbest kesit genişliği (mm)
308
280
345
372
368
Çap (mm)
1131
939
1037
1096
1144
Tekil nokta (1)
Tekil nokta endeksleri (1)
Kg olarak tek dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
Kg olarak çiftli kullanılan
dingil başına nominal Yük
Tekil Nokta
MICHELIN ölçüleri (2)
Tekil nokta için nominal basınç (bar)
yüklü yarıçap (mm)
526
431
473
501
520
Yuvarlanma çevresi (mm)
3443
2850
3140
3330
3460
Minimum aralık (mm)
349
10.00W
MICHELIN’in önerdiği jant
İç lastik
Flap (3)
Conta
8.5
9
11
11
20 Q
20 P
20 P
20 Q
20 S
230-20LB / 20X8.50
310-20LB / 20X10.00
310-20LB / 20X10.00
270-20LB / 20X10.00
Jt 1681
Jt1681
Jt 1443
Jt 1443
EBATLAR
12.00 R 20 149/146
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
3,00
275/80 R 20 128
335/80 R 20 141
365/80 R 20 152
365/85 R 20 164
Tekli kullanım
Tekli kullanım
Tekli kullanım
Tekli kullanım
2730
3750
3,50
3090
4250
4,00
3435
4825
4,50
4290
7920
6360
5,00
4700
8680
6970
5,50
5110
9430
6700
7580
6,00
5520
10190
7100
8180
6,50
5930
10940
7,00
6340
11700
8790
9390
7,50
10000
8,00
8,50
9,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
167
168
TEKNİK ÖZELLİKLER
EBAT
YOL DIŞI
255/100 R 16
11.00 R 16
325/85 R 16
10.00 R 20
11.00 R 20
12.00 R 20
XZL
XZL
XML
XZL
XZL
XZL
TL
TL
TL
TL
TL
135K
137J
16
150/146K
18
154/149K
DESEN
Dingil başına maksimum yüke göre (kg) kum ve çamur kullanım
basınçlar tablosu (bar)
Tip
Kullanım kategorisi
PR (Kat)
Yük / Hız endeksi
Tekil nokta (1)
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
126/124K
134/128J
Piste
Sable/Boue
1600
1800
2000
Piste
1800
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
2000
2200
2400
2600
2800
2200
Sable/Boue
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4360
Piste
1800
2000
2200
2400
2600
2800
Sable/Boue
2400
2600
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
16
146/143K
Piste
Sable/Boue
Piste
2500
Sable/Boue
2500
Piste
Sable/Boue
2000
3000
3000
2000
3500
3000
2500
2000
3500
4000
2500
3500
2500
3900
4000
4000
4400
3000
3000
3200
3000
3000
4500
4500
4900
3500
4500
5500
5000
6000
2400
3200
3400
3000
4000
3500
2800
3400
3600
3800
3000
3600
3200
3800
3400
4000
4200
4400
4200
4600
5000
5500
6500
3500
4500
4000
4000
6000
3900
4000
5500
4400
4500
4900
7000
Dingil başına maksimum yüke göre (kg) kum ve çamur kullanım
basınçlar tablosu (bar)
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00
5,10
5,20
5,30
5,40
5,50
5,60
5,70
5,80
5,90
6,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir
şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için
kullanılamaz.
4360
5500
4500
5000
6000
7500
6700
6000
6120
7660
6240
7800
5500
5000
6520
8140
6500
6720
8400
6900
8620
6000
5500
7000
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız
kapasitesi Hıza bağlı olarak yük
değişimleri tekil noktaya uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye
ettiği jant üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
169
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp;
bazı ürünler, bu broşürün basımından sonra
satışa sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini
internet sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
170
TEKNİK ÖZELLİKLER
YOL DIŞI
EBAT
DESEN
Tip
Kullanım kategorisi
PR (Kat)
Yük / Hız endeksi
Tekil nokta (1)
Dingil başına maksimum yüke göre (kg) kum ve çamur kullanım
basınçlar tablosu (bar)
Pist
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
12.00 R 20
275/80 R 20
335/80 R 20
365/80 R 20
365/85 R 20
XML
XZL MPT
XZL MPT
XZL MPT
XZL
TL
TL
TL
TL
TL
149J
8
128K
16
141K
152K
164G
Kum / Çamur
2800
3000
3400
3600
3800
4000
4400
4600
4800
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6500
Pist
Kum / Çamur
1600
1400
1600
1800
2000
1800
2200
2400
2500
2600
2800
3000
Pist
Kum / Çamur
Pist
2500
2000
2200
2400
2500
2600
2800
3000
3200
3400
3500
3600
3200
3400
3600
3000
2000
3500
4000
4500
2800
3000
3200
5000
5150
3400
3600
2500
3000
3500
3800
4000
Kum / Çamur
2800
3000
3200
3600
3800
4000
4200
4400
4800
5000
5200
5400
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7100
Pist
2000
3500
2500
4000
3000
4500
5000
3500
5500
4000
4500
7500
5000
4600
4800
4500
6000
6500
4200
4400
4000
Kum / Çamur
3000
5000
8000
5500
8500
Dingil başına maksimum yüke göre (kg) kum ve çamur kullanım
basınçlar tablosu (bar)
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00
5,10
5,20
5,30
5,40
5,50
5,60
5,70
5,80
5,90
6,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir
şekilde yasal veya hukuki yaptırımlar için
kullanılamaz.
5800
6000
5400
5600
5000
5150
6000
9000
5800
6500
6200
6400
6500
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7100
10000
7500
10400
8000
10860
8500
9000
(1) Tekil nokta: İzin verilen ek yük / hız
kapasitesi çifti Hıza bağlı olarak yük
değişimleri tekil noktaya uygulanmaz.
Pist : Maksimum 65 km/h hızda kumda ve
kötü pistte kullanım için
Kum / Çamur: Geçişi zor olan bölgelerdeki
ufak etaplar için Lastiğe zarar vermemek
için hızın 20 km/h’le sınırlanması gereklidir. Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini
internet sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
171
Kg olarak nominal yük
5200
5400
5600
172
TEKNİK ÖZELLİKLER
YOL DIŞI
EBAT
14.00 R 20
DESEN
Tip
395/85 R 20
XZL +
XZL
XML
XS
XZL 2
XZL
XML
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
153G
160/157F
168K
168G
161G
MICHELIN ölçüleri (2)
Tekil nokta (1)
Kullanım kategorisi
PR (kat muadili)
22
22
Yük / Hız endeksi
164/160J
164/160G
14
Tekil nokta endeksleri (1)
166G
149K
164L
161 J
Kg olarak tek dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
10600
6500
10000
9250
Tekil nokta için nominal basınç (bar)
7.90
6.20
8.5
8.50
Yüklü kesit genşliği (mm)
428
427
421
410
429
425
Serbest kesit genişliği (mm)
386
384
383
369
388
388
385
Çap (mm)
1258
1258
1258
1238
1176
1189
1187
Kg olarak çiftli kullanılan
dingil başına nominal Yük
Tekil Nokta
418
yüklü yarıçap (mm)
578
578
581
566
534
542
543
Yuvarlanma çevresi (mm)
3832
3826
3830
3772
3584
3600
3600
10.00W
10.00W
10.00 W
10.00W
10.00W
Minimum aralık (mm)
MICHELIN’in önerdiği jant
436
434
10.00W
10.00W
417
20 S
İç lastik
Flap (3)
Conta
270-20LB / 20X10.00
Jt 1443
Jt 1443
J 1443
EBATLAR
14.00 R 20
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
Tekli kullanım
164/160
Çiftli kullanım
14.00 R 20
153
Tekli kullanım
14.00 R 20
160/157
Tekli
kullanım
Çiftli
kullanım
395/85 R 20
168
Tekli kullanım
395/85 R 20 161
Tekli kullanım
3,00
3,50
4460
4,00
4990
5520
10110
5670
4,50
6590
11860
5510
6100
11180
6270
5,00
7190
12930
6040
6680
12240
5,50
7780
14010
6560
7260
13310
7570
7460
6,00
8380
15090
7300
7840
14370
8170
8060
6,50
8980
16170
8420
15440
8780
8650
7,00
9580
17250
9000
16500
9380
9250
7,50
10000
18000
6860
9990
8,00
10590
8,50
11200
9,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
173
174
TEKNİK ÖZELLİKLER
YOL DIŞI
EBAT
14.00 R 20
DESEN
Dingil başına maksimum yüke göre (kg) kum ve çamur kullanım
basınçlar tablosu (bar)
Tip
Kullanım kategorisi
PR (Kat)
Yük / Hız endeksi
Tekil nokta (1)
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
395/85 R 20
XZL +
XZL
XML
XS
XZL 2
XZL
XML
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
22
164/160J
22
164/160G
153G
160/157F
168K
168G
161G
Pist
Kum / Çamur
Pist
Kum / Çamur
2500
4000
4500
2500
4000
4500
3000
3000
3500
5000
5500
4000
6000
6500
4500
7000
7500
5000
3500
5000
5500
4000
6000
6500
4500
8500
6000
8000
5500
8500
6000
9000
6500
7000
7500
5000
8000
5500
9000
4200
4400
4600
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6500
9500
7000
Pist
7000
6200
6400
6600
Kum / Çamur
4400
4800
5000
5400
5600
5800
6200
6600
6800
7200
7300
Pist
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
Kum / Çamur
3400
3600
4000
4200
4600
4800
5200
5600
5800
6200
6400
Pist
Kum / Çamur
3000
Pist
Kum / Çamur
Pist
3500
3500
4000
3000
4000
4500
3000
4500
5000
3500
3500
5000
5500
4000
5500
6000
6500
4000
6400
6600
7000
7200
4500
4400
4600
4800
5000
5200
5400
6500
7000
4500
3500
5000
7300
7400
7800
8000
8100
8400
8800
9000
9250
5000
5500
5600
5800
6000
6200
6400
6500
Kum / Çamur
5500
8500
9000
6000
6500
6000
9500
6500
9500
6400
Dingil başına maksimum yüke göre (kg) kum ve çamur kullanım
basınçlar tablosu (bar)
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00
5,10
5,20
5,30
5,40
5,50
5,60
5,70
5,80
5,90
6,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir
şekilde yasal veya hukuki yaptırımlar için
kullanılamaz.
8000
10000
7500
10000
6800
7000
7200
7300
8000
6600
6800
7000
10000
7280
7000
10000
7300
10400
10500
10500
11000
11200
11000
10860
8500
8500
8500
11200
11200
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8100
8400
8600
8800
9000
11500
9000
9000
9250
9000
9500
9500
10000
10000
10000
(1) Tekil nokta: İzin verilen ek yük / hız
kapasitesi çifti Hıza bağlı olarak yük
değişimleri tekil noktaya uygulanmaz.
Pist : Maksimum 65 km/h hızda kumda ve
kötü pistte kullanım için
Kum / Çamur: Geçişi zor olan bölgelerdeki
ufak etaplar için Lastiğe zarar vermemek
için hızın 20 km/h’le sınırlanması gereklidir. Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini
internet sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
175
Kg olarak nominal yük
7500
176
TEKNİK ÖZELLİKLER
EBAT
DESEN
Tip
YOL DIŞI
16.00 R 20
457/80 R 20
525/65 R 20.5
24 R 20.5
24 R 21
XZL
XML
XS
XS
XZL
TL
TL
TL
TL
TL
Kullanım kategorisi
PR (kat muadili)
22
Yük / Hız endeksi
LRM (173/170G)
166G
173F
20
176F
176G
16
Yüklü kesit genşliği (mm)
488
526
558
661
663
Serbest kesit genişliği (mm)
438
480
521
602
608
Çap (mm)
1343
1272
1200
1374
1388
Tekil nokta (1)
Tekil nokta endeksleri (1)
Kg olarak tek dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
Kg olarak çiftli kullanılan
dingil başına nominal Yük
Tekil Nokta
MICHELIN ölçüleri (2)
Tekil nokta için nominal basınç (bar)
yüklü yarıçap (mm)
609
581
548
620
631
Yuvarlanma çevresi (mm)
4060
3859
3639
4148
4200
16.00
18.00
18.00
19.5/20.5 UD
20.5 WAMD
Minimum aralık (mm)
MICHELIN’in önerdiği jant
495
10.00W
İç lastik
20 V
Flap (3)
310-20LB / 20X10.00
Conta
Jt 1443
14.00V
EBATLAR
16.00 R 20 173/170
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
3,00
457/80 R 20 166
535/65 R 20.5 173
24 R 20.5 176
24 R 21 176
Tekli kullanım
Tekli kullanım
Tekli kullanım
Tekli kullanım
5890
3,50
6670
9000
9000
4,00
7460
10000
10000
4,50
8300
5,00
9090
8240
16530
9030
11000
11000
8500
12000
12000
5,50
9880
17960
9810
9250
13000
13000
6,00
10670
19400
10600
10000
14200
14200
6,50
11460
20840
10750
7,00
12250
22280
11500
7,50
13000
24000
12250
8,00
13000
8,50
9,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
177
178
TEKNİK ÖZELLİKLER
YOL DIŞI
EBAT
16.00 R 20
457/80 R 20
525/65 R 20.5
24 R 20.5
24 R 21
XZL
XML
XS
XS
XZL
TL
TL
TL
TL
TL
22
LRM (173/170G)
166G
20
173F
176F
16
176G
DESEN
Tip
Kullanım kategorisi
PR (Kat)
Yük / Hız endeksi
Tekil nokta (1)
Dingil başına maksimum yüke göre (kg) kum ve çamur kullanım
basınçlar tablosu (bar)
Pist
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
Kum / Çamur
4500
5000
5500
6000
6500
4500
Pist
Kum / Çamur
3500
4500
5000
5500
4000
5000
7000
7500
8000
4500
5000
5500
8580
Pist
Kum / Çamur
4000
4500
6000
6500
7000
6000
5500
7500
8000
8500
4500
6500
7000
6000
6000
9000
5000
7500
8000
6500
6500
9500
5500
8600
7000
7000
7500
8500
12500
8500
9000
13000
7000
7500
8000
8500
Kum / Çamur
6500
7000
8000
8500
9000
9500
10000
10500
11000
12200
12700
9500
13500
10000
14000
14200
13200
9500
13700
10500
7000
8500
8000
6500
7000
6500
6500
8000
12000
Pist
9000
10600
8000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500
11000
11500
12000
6000
10000
11500
Kum / Çamur
6500
7000
7500
5000
5500
4000
7500
Pist
10000
10500
11000
14200
Dingil başına maksimum yüke göre (kg) kum ve çamur kullanım
basınçlar tablosu (bar)
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00
5,10
5,20
5,30
5,40
5,50
5,60
5,70
5,80
5,90
6,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir
şekilde yasal veya hukuki yaptırımlar için
kullanılamaz.
7500
11000
10500
11500
11000
14760
12500
8000
13000
13200
15400
9000
12000
11500
8600
12100
12000
15900
16340
9500
12700
12500
13000
13200
10000
13000
17760
11500
10500
13700
13500
10600
11000
12000
14200
14000
14200
11500
14760
12500
(1) Tekil nokta: İzin verilen ek yük / hız
kapasitesi çifti Hıza bağlı olarak yük
değişimleri tekil noktaya uygulanmaz.
Pist : Maksimum 65 km/h hızda kumda ve
kötü pistte kullanım için
Kum / Çamur: Geçişi zor olan bölgelerdeki
ufak etaplar için Lastiğe zarar vermemek
için hızın 20 km/h’le sınırlanması gereklidir. Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini
internet sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
179
Kg olarak nominal yük
8580
180
TEKNİK ÖZELLİKLER
EBAT
DESEN
Tip
YOL DIŞI
13 R 22.5
445/65 R 22.5
XZL
XZL
TL
TL
Kullanım kategorisi
PR (kat)
Yük / Hız Endeksi
18
154/150K
168G
Tekil nokta (1)
Tekil nokta endeksleri (1)
Tekil nokta
Kg olarak tek dingil başına nominal
Yük Tekil Nokta
Tekil nokta
Kg olarak çiftli kullanımda dingil
başına nominal Yük Tekil Nokta
MICHELIN ölçüleri (2)
Tekil nokta için
nominal basınç (bar)
Yüklü kesit genişliği (mm)
338
486
Serbest kesit genişliği (mm)
307
448
1168
Çap (mm)
1130
Yüklü yarıçap (mm)
525
537
Yuvarlanma çevresi (mm)
3450
3550
Minimum aralık (mm)
347
MICHELIN’in önerdiği jant
9.00
14.00
EBATLAR
Dingil başına maksimum yüke göre (kg)
basınçlar tablosu (bar)
(İhtiyaç varsa, yük endeksleri)
bar
13 R 22.5 154/150
445/65 R 22.5 168
Tekli kullanım
Çiftli kullanım
Tekli kullanım
5,00
4930
8810
7360
5,50
5360
9570
8000
6,00
5790
10340
8640
6,50
6210
11100
9280
7,00
6640
11870
9920
7,50
7070
12630
10560
8,00
7500
13400
11200
3,00
3,50
4,00
4,50
8,50
9,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir şekilde
yasal veya hukuki yaptırımlar için kullanılamaz.
(1) Tekil nokta : İzin verilen ek yük / hız kapasitesi
Hıza bağlı olarak yük değişimleri tekil noktaya
uygulanmaz.
(2) Michelin ölçüleri, MICHELIN’’in tavsiye ettiği jant
üzerinde ölçülen değer
(3) MICHELIN’’in izin verdiği flaplar
Kg olarak nominal yük
Pazarımızda tüm referanslar mevcut olmayıp; bazı
ürünler, bu broşürün basımından sonra satışa
sunulabilir.
Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini internet
sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
181
182
TEKNİK ÖZELLİKLER
YOL DIŞI
EBAT
DESEN
Tip
Kullanım kategorisi
PR (Kat)
Yük / Hız endeksi
Tekil nokta (1)
Dingil başına maksimum yüke göre (kg) kum ve çamur kullanım
basınçlar tablosu (bar)
Piste
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
13 R 22.5
445/65 R 22.5
XZL
XZL
TL
TL
18
154/150K
168G
Sable/Boue
2500
Piste
Sable/Boue
3000
3500
4000
3500
4500
2000
2500
4000
5000
3500
4500
3000
5500
4000
4900
5000
6000
6500
5500
4500
6000
5000
7000
3500
7600
8000
4000
5500
8500
6000
9000
6500
4500
Dingil başına maksimum yüke göre (kg) kum ve çamur kullanım
basınçlar tablosu (bar)
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00
5,10
5,20
5,30
5,40
5,50
5,60
5,70
5,80
5,90
6,00
Bu değerler bilgi amaçlı verilmiş olup, hiçbir
şekilde yasal veya hukuki yaptırımlar için
kullanılamaz.
7000
6500
7000
10000
5500
7500
10500
7600
6000
8000
11000
11200
8500
11640
9000
6500
12160
9500
12540
12880
10000
(1) Tekil nokta: İzin verilen ek yük / hız
kapasitesi çifti Hıza bağlı olarak yük
değişimleri tekil noktaya uygulanmaz.
Pist : Maksimum 65 km/h hızda kumda ve
kötü pistte kullanım için
Kum / Çamur: Geçişi zor olan bölgelerdeki
ufak etaplar için Lastiğe zarar vermemek
için hızın 20 km/h’le sınırlanması gereklidir. Tüm ürünlerimizin detaylı teknik özelliklerini
internet sitesinde bulabilirsiniz:
www.michelintransport.fr
183
Kg olarak nominal yük
9500
4900
5000
www.michelintransport.com
– M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – Mise à jour 12/2013
Download

Teknik broşürü karşıdan yükleyiniz