KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
126
1
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
Vozne na prepravu veľkých kontajnerov a výmenných nadstavieb
Typ Označenie Dĺžka cez Dĺžka
Min.
Max. Vzd. otoč. Max. ø Vlastná
vozňa
nárazníky rámu úžitková výška čapov [m] valivej
hmot[m]
[m]
dĺžka
roviny
kruž. [m] nosť [t]
[m]
nákl. [m]
1
Sgmmss
15,79
14,55
14,5
1,18
10,75
0,92
18
1
Sgkkmmss
15,79
14,55
14,5
1,18
10,75
0,76
16
1
Sgjkkmms
s
16,94
15,7
14,6
1,18
11,3
0,76
18
2
Sgss
19,64
18,4
18,4
1,17
14,6
0,92
18
2
Sgjss
21
19,76
18,4
1,18
15,8
0,92
23
2a
Sgnss
19,83
18,5
18,4
1,155
14,2
0,92
20
2b
Sggnss
21,78
20,54
20,52
1,11
15,8
0,92
21,5
4
Sggoss
27,1
25,8
12,27
1,17
10,7
0,92
27
4a
Sggnoss
33,94
32,7
16,1
1,155
14,2
0,92
31
5
Lgss
13,86
12,62
12,52
1,18
9
0,92
12
6
Sgmss
19,34
18,1
15,78
0,945
13,5
0,84
18,5
Maximálne prípustné hmotnosti na dvojkolesie
i D [mm]
Q [t]
390
470
550
630
680
760
840
5 (7,5)
7,5 (9,5)
10 (12)
12 (14)
14
16
18
Maximálne hodnoty zvislých zaťažení náprav kontajnerových vozňov
Priemer kolesa
Režim S [t]
Režim SS [t]
[mm]
Podvozkové vozne
920
22,5
20
Podvozkové vozne
840 3)
18
17 2)
Podvozkové vozne
760
16
Dvojnápravové
vozne
Poznámky:
1)
920
22,5
16
1)
20
podľa podmienok vyhlášok UIC 432, 510-2 a 700,
až 18 t, ak sa môže dosiahnuť príslušným brzdovým výstrojom (kotúčová
brzda),
3)
doprava nákladného vozňa typu 6 s rýchlosťou 140 km/h (maximálne zvislé
zaťaženie nápravy 14 t) sa v súčasnosti pripúšťa len na niektorých
železniciach (napr. SNCF, DB).
2)
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
126 1A
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
KÓDOVÉ OZNAČENIE VOZŇA KD
Priradenie WCC
WCC
Nákladová jednotka KD
Vozeň vhodný pre KD
P
Návesy podľa UIC 596-5, odst.1
Kapsové vozne typ 1a, 1b a).
N
Návesy podľa UIC 596-5, odst.
2.1
Kapsové vozne typ 1a, 1b a) podľa UIC
571-4, odst. 2.1.5.
C
Výmenné nadstavby
Kapsové vozne typ 1a, 1b b).
Podvojné návesy definované v
UIC 597
Podvozky systémov podľa UIC 597 s
alebobez adaptérov.
K, R, T
B
Typ 1 b) vozňa v
v závislosti od Valivé jednotky (RU) v závislosti
závislostinaúrovnikompatibility
úrovne
naúrovnikompatibility
(Sccns(s)).
kompatibilty
A podvozkové vozne za dohodnutých prevádzkových podmienok a vyhovujúcich limitnej krivke
podľa prílohy D.3 vyhláškyUIC 596-6.
a)
A podvozkové vozne za dohodnutých prevádzkových podmienok a vyhovujúcich limitnej krivke
podľa prílohy D.1, ako aj dvojnápravové vozne vyhovujúce limitnej krivke podľa prílohy D.2
vyhláškyUIC 596-6.
b)
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
126 1B
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
Charakteristiky vozňov pre KD a podvozkov pre podvojné návesy
Kapsový
vozeň
Podvojné
návesy
systému
Kombirail
RoadRailer
Transtrailer
P/N/C
K/R/T
B
C
Celková priečna vôľa
[mm]
11,5
11,5
11,5
23
Vzdialenosť otočných
čapov, resp. rázvor
Viď prílohu
D.1 a D3 UIC
596-6
Viď prílohu J Viď prílohu D.1
UIC 596-6
UIC 596-6
Viď prílohu
D.1 a D3 UIC
596-6
Viď prílohu J Viď prílohu D.1
UIC 596-6
UIC 596-6
Kódovy znak
Rázvor podvozku [mm]
Vozne pre
2-oj nápravové
naťahovacie
vozne pre výjednotky (RU) s
menné
horizontálnou
nadstavby
manipuláciou
Viď prílohu
D.2 UIC 596-6
Výška referenčnej roviny
nad T.K. pre prepravu
[mm]
a) návesov
330
b) VN a RU
330
330
330
330
Max. presah NJ za otočné
čapy, resp. nápravy [mm]
a) návesov
2 000
b) VN
2 000
c) RU
Zanedbateľné
pre výpočet
obmedzení
Viď prílohu
D.2, UIC 596-6
2 000
Maximálne vyosenie NJ v
dôsledku tolerancií pri
vystreďovaní [mm]
- v oblasti pneumatík
10
- v oblasti sedla
10
- pre podvojné návesy
- pre VN a RU
10
2
10
10
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
LIMIT VÝŠKY NAKLADACEJ PLOCHY
RÁMČEK NA OZNAČENIE VOZŇA NA PREPRAVU VN
126 1C
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
KONTAJNEROVÝ VAGÓN Sgnss (LOSTR)
ÚLOŽNÁ PLOCHA VAGÓNA Sgnss
KĹBOVÝ KONTAJNEROVÝ VAGÓN
126
2
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
ULOŽENIE DELENÉHO RÁMU NA STREDNOM PODVOZKU
DETAIL KĹBOVÉHO SPOJENIA
VAGÓN S ODPRUŽENOU PLOŠINOU
126
3
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SCHÉMA HYDROPNEUMATICKÉHO TLMIACEHO ZARIADENIA
REZ HYDROPNEUMATICKÝM TLMIACIM ZARIADENÍM “OLEO”
ROZMERY TLMIACICH ZARIADENÍ FIRMY OLEO
126
4
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
CHARAKTERISTIKA TLMIČA OLEO
UPEVŇOVACÍ TŔŇ NA KONTAJNERY ISO A VN
POLOHA SKLOPNÝCH TŔŇOV
126
5
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
FUNKČNÉ ROZMERY PÁROV TŔŇOV PO VYMEDZENÍ VÔLÍ
SKLOPNÝ UPEVŇOVACÍ TŔŇ
126
6
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SCHÉMA LOŽENIA VAGÓNA Sdgnss
ČLÁNKOVÝ KONTAJNEROVÝ VOZEŇ “MEGAFRET”
126
7
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
OBLASŤ ČELNÍKA JEDNOTKY ”MEGAFRET” Sffggmrrss
KONTAJNEROVÝ KAPSOVÝ VOZEŇ Sfgmmnss
126 7A
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
126 7B
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
REZ KAPSOVÝM KONTAJNEROVÝM VOZŇOM
KONTAJNEROVÝ VOZEŇ Sgkkms 698
DLHÝ NÁVES
DLHÝ NÁVES S KOMPAKTNOU
TROJNÁPRAVOU
STREDNÝ NÁVES
KRÁTKY NÁVES
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
KĹBOVÝ KAPSOVÝ VOZEŇ Sdggmrss (Tatravagónka, a.s.)
DETAIL ULOŽENIA ODNÍMATEĽNÉHO PRIEČNIKA
ROZMEROVÝ NÁČRT KĹBOVÉHO VOZŇA Sdggmrss
126
8
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
DVOJČLÁNKOVÁ JEDNOTKA MEGA II (Ferriere Cattaneo)
KOŠOVÝ VAGÓN Sdgnss
KÔŠ
126 8A
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
NAKLADANIE KOŠA S NÁVESOM
NÁVESOVÁ SÚPRAVA NA VOZNI RoLa
PRÍSTUP K BRZDÁM
126
9
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
ULOŽENIE ZÁRAŽIEK NA BOČNICI VAGÓNA
KRÁTKE SPRIAHADLO A ODNÍMATEĽNÝ ČELNÍK
ODKLOPNÝ ČELNÍK NÁ KONCI SÚPRAVY
126 10
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
126 11
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
Parameter
Základné parametre vozňov typu 4a a 4b
Typ 4a
Typ 4b
Maximálna dĺžka cez nárazníky [m]
20,4
Dĺžka spodku [m]
18,35
Max. výška loženia nad T.K. [m]
0,454
0,6
Vzdialenosť otočných čapov [m]
2x6,85
13,7
Menovitá výška spriahadla nad T.K. (prázdny)
[m]
0,316
Minimálna vzdialenosť náprav v podvozku [m]
0,7
0,9
Maximálne zaťaženie na nápravu [t]
7,5
9,75
0,335
0,410
21
20,5
Minimálny priemer kolies [m]
Maximálna vlastná hmotnosť (bez čelníkov) [t]
Ložná kapacita v režime S [t]
44 + 10%
Pevnosť vozňa (vrátane mriežok a pod.) [t]
3x9 + 10%, max. 30
2x11,5 + 10%, max. 26
PODVOZOK TALBOT
4-NÁPRAVOVÝ POJAZD RoLa
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
VAGÓN MEGASWAP S ODKLOPNÝM RÁMOM NA PREPRAVU
NÁVESOV
VAGÓN MEGASWAP
MEGASWAP (Kockums Industrier)
126 12
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
FLEXIWAGGON S OTOČNOU STREDNOU ČASŤOU RÁMU
FLEXIWAGGON S POSKLADANOU NÁJAZDOU RAMPOU
126 12AA
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
VAGÓN S ODKLOPNÝM RÁMOM NA PREPRAVU NÁVESOV
JEDNOTKA NA PREPRAVU NÁVESOV SYSTÉMU IMPACK
126 12A
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
JEDNOTKA NA PREPRAVU NÁVESOV “EuroSpine”
VOZEŇ JEDNOTKY “EuroSpine”
POISTENIE OTOČNÝCH RÁMOV A KONTAJNEROV ACTS
126 12B
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
POISTNÝ MECHANIZMUS PROTI POOTOČENIU
POISTNÝ MECHANIZMUS PROTI NADDVIHNUTIU
126 13
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
ROZMIESTNENIE NARÁŽOK A POISTNÝCH PRVKOV
VAGÓN Sccnss NA PREPRAVU KONTAJNEROV ACTS
SCHÉMA PRE VÝPOČET STABILITY
126 14
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
126 15
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
VOZEŇ NA PREPRAVU VÝMENNÝCH NADSTAVIEB S OTOČNÝMI NOSIČMI
RoRo Rail, Sgnss (Kockums Industrier)
POSTUP PRI NAKLADANÍ VN NA VOZEŇ RoRo Rail
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
DVOJPODLAŽNÁ JEDNOTKA Laaerss (Tatravagónka a.s.)
DVOJPODLAŽNÁ JEDNOTKA Laes 559 (Tatravagónka a.s.)
STREDNÉ DVOJKOLESIE Laes 559
126 16
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
126 17
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
ZAKRYTÁ DVOJPODLAŽNÁ JEDNOTKA Hccmqqr (Kockums Industries)
VNÚTRO JEDNOTKY Hccmqqr
Download

katedra dopravnej a manipulačnej techniky