KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
16 1AA
URČENIE MAXIMÁLNEHO PRIEMERU OZUBENÉHO KOLESA
R2 = Rv - z0 - )1 - )2 - h
URČENIE SKLONU CENTRÁLY Z HĽADISKA OBRYSU
)z1 - pokles závesu TM vyplývajúci z deformácie prvotného vypruženia pri max. ťažnej sile,
)z2 - pokles závesu TM vyplývajúci z deformácie pružného závesu TM pri max. ťažnej sile.
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
ZÁVISLOSŤ PREVODOVÉHO POMERU NA VEĽKOSTI CENTRÁLY
SILY V TLAPOVÝCH LOŽISKÁCH OD KRÚTIACEHO MOMENTU
Sila v záveske S, obvodová sila Ft v ozubení a sila kolmá na bok zuba Fz:
Vodorovná a zvislá zložka sily v ozubení:
Sumárna zvislá sila v oboch tlapových ložiskách Q:
16 1A
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
16 1B
ROZKLAD SÍL NA TLAPOVÉ LOŽISKÁ
Rozklad vodorovnej sily:
Rozklad zvislej sily:
K zvislým zaťaženiam tlapových ložísk od krútiaceho momentu je potrebné superponovať
zaťaženia od tiaže TM, ktoré závisia od polohy ťažiska TM. V prípade, že ťažisko TM leži v osi
rotora a v strede medzi tlapovými ložiskami celkové zvislé zaťaženie tlapových ložísk bude:
Výsledné zaťaženia tlapových ložísk sú dané geometrickým súčtom príslušných vodorovných
a zvislých zložiek zaťaženia:
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
TLAPOVÝ TRAKČNÝ MOTOR TE 005 (ČKD Trakce n.p.)
OBOJSTRANNÝ TLAPOVÝ MOTOR ŠKODA (r. 182)
16
1BA
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
DVOJKOLESIE S TLAPOVÝM TRAKČNÝM MOTOROM (Bonatrans, a.s.)
TLAPOVÝ TRAKČNÝ MOTOR S OBOJSTRANNÝM OZUBENÝM
PREVODOM
16 1C
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
REZ TRAKČNÝM MOTOROM AL 4542 FiR RUŠŇOV R. 162, 163, 362,
363, ... (ŠKODA)
“PIEST” KĹBOVEHO HRIADEĽA TM 9 AL 4846 zT - RUŠEŇ R. 131
(ŠKODA)
16
4AA
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
16 4AB
POHON KĹBOVÝM HRIADEĽOM V DUTINE ROTORA URČENIE SILY V ZÁVESKE PREVODOVKY
Sila v záveske nápravovej prevodovky tohoto typu pohonu dvojkolesia je väčšia ako
sila v záveske tlapového trakčného motora.
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SCHÉMA POHONU DE RUŠŇA R. 2016 - HERCULES (Siemens)
POHON DVOJKOLESIA S ÚPLNE VYPRUŽENÝM TRAKČNÝM MOTOROM
S KĹBOVÝM HRIADEĽOM PRECHÁDZAJÚCIM DUTINOU PASTORKA
PREVODOVKY (HERCULES)
16
A
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULCNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
TRAKČNÝ MOTOR S PREVODOVKOU DE RUŠŇA R. 2016 HERCULES (Siemens)
KOMPLET TRAKČNÉHO MOTORA S KĹBOVÝM HRIADEĽOM
OBOPÍNAJÚCIM NÁPRAVU A S HRIADEĽOM KOTÚČOVÝCH
BŔZD (EL. RUŠEŇ R. 1116 - TAURUS - Siemens)
16
B
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
TRAKČNÝ MOTOR S PREVODOVKOU A BRZDOVÝM HRIADEĽOM EL.
RUŠŇA R. 1016/1116 - TAURUS (Siemens)
SCHÉMA KOMPLETU TRAKČNÉHO MOTORA S KĹBOVÝM HRIADEĽOM
OBOPÍNAJÚCIM NÁPRAVU A S HRIADEĽOM KOTÚČOVÝCH BŔZD (EL.
RUŠEŇ R. 1016/1116 - TAURUS - Siemens)
16
C
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
16
SKUPINOVÝ POHON S PRIEČNE ORIENTOVANÝM TM
SKUPINOVÝ POHON S POZDĹŽNE ORIENTOVANÝM TM
SKUPINOVÝ POHON S TM POZDĹŽNE ULOŽENÝM NA NÁPRAVÁCH (Duewag)
D
Download

Pohony dvojkolesí TM - Strojnícka fakulta