KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
111
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
Koľajové vozidlá:
- železničné vozidlá,
- vozidlá pouličných dráh,
- vozidlá metra,
- vozidlá priemyselných dráh,
- vozidlá pozemných lanových dráh,
- dvojcestné vozidlá.
Charakteristické črty KV:
- malý odpor proti valeniu kolies,
- smerové vedenie KV koľajou,
- malý súčiniteľ adhézie,
TA = : . A
TA - ťažná sila na medzi adhézie,
: - súčiniteľ adhézie (bežne 0,25 - 0,33),
A - zvislá nápravová sila,
- veľké zaťaženie na nápravu,
- možnosť spriahovania KV do vlakov.
Rozdelenie ŽKV podľa:
- účelu,
- hnacie vozidlá,
- vozne,
- špeciálne vozidlá,
- priechodnosti,
- rozchodu,
- únosnosti koľaje,
- polomeru oblúka koľaje,
- priečnych rozmerov vozidla,
- výbavy vozidla,
- zdroja energie pre pohon,
- závislej trakcie,
- nezávislej trakcie,
- konštrukcie.
0
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
PREJAZDNÝ PRIEREZ A OBRYS PRE VOZIDLÁ
UVAŽOVANÉ PRIEČNE VÝCHYLKY VOZIDLA
(Statický a kinematický obrys)
111
1
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SCHÉMY USPORIADANIA POJAZDU KV
SCHÉMA KONŠTRUKČNÉHO USPORIADANIA VAGÓNA
111
2
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
111
3
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
HLAVNÉ ROZMERY DVOJNÁPRAVOVÉHO VOZŇA
HLAVNÉ ROZMERY PODVOZKOVÉHO VOZŇA
Najdôležitejšie limitované rozmerové parametre koľajových vozidiel
Výška stredu nárazníkov nad T. K.
max.
1 060 +5-10 mm
min. (s prechodovými mostíkmi)
980 mm
min. (bez prechodových mostíkov)
940 mm
min. (pre AS podľa UIC 530)
970 mm
Pre osobné vozne sú ďalšie limitované rozmerové parametre:
minimálny rázvor dvojnápravového podvozku
2 000 mm
maximálny pevný rázvor podvozku
4 500 mm
Pre nákladné vagóny sú predpísané tieto rozmerové parametre.
Podvozkové vagóny:
1 500 mm
minimálny rázvor dvojnápravového podvozku
pre V # 80 km/h
pre V > 80 km/h
1 800 mm
maximálny pevný rázvor podvozku
4 500 mm
dĺžka predstavku
1 900 mm
maximálna vzdialenosť susedných náprav
17 500 mm
ak je väčšia ako 14 000 mm, vagóny nesmú prechádzať cez zvážny pahorok.
Bezpodvozkové vagóny:
minimálna vzdialenosť susedných náprav
1 500 mm
4 500 mm
minimálny rázvor pre V # 80 km/h
minimálny rázvor pre V > 80 km/h
6 000 mm
max. vzdialenosť susedných náprav
9 000 mm
max. vzdialenosť susedných náprav (2-oj nápravové vozne)
10 000 mm
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
ŠTANDARDNÝ POJAZD DVOJNÁPRAVOVÝCH VAGÓNOV
NÁKLADNÝ PODVOZOK RADU Y 25
111
4
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
OSOBNY PODVOZOK GP 200
OSOBNÝ PODVOZOK Y 32
PODVOZOK S PNEUMATICKÝM VYPRUŽENÍM
111
5
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
HNACÍ JEDNONÁPRAVOVÝ PODVOZOK MV R. 812
PODVOZOK ELEKTRICKÝCH RUŠŇOV ŠKODA 2. GENERÁCIE
DVOJKOLESIE PRE VAGÓNY
111
6
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
OBRYS JAZDNEJ PLOCHY KOLIES UIC - ORE
NÁPRAVOVÉ LOŽISKO 59V
111
7
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
NÁPRAVOVÉ LOŽISKO SKF SO SENZORMI
SCHÉMY VEDENIA DVOJKOLESÍ
VEDENIE NÁPRAVOVÝCH LOŽÍSK KÝVAČKAMI (R. 736)
111
8
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
VEDENIE NÁPRAVOVÉHO LOŽISKA OJNIČKOU
ZMÄKČENIE POZDĹŽNEJ VÄZBY NÁPRAVOVÝCH
LOŽÍSK
VÄZBA MEDZI NÁPRAVOVÝMI LOŽÍSKAMI
111
9
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
VÄZBA NÁPRAVOVÝCH LOŽÍSK A SKRINE
PRUŽNICA (Lichobežníková)
PARABOLICKÁ PRUŽNICA
111 10
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
111 11
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
HLAVNÉ ROZMERY VINUTEJ
VALCOVEJ PRUŽINY
TORZNÁ TYČ - PRUŽINA
TORZNÁ TYČ - TORZNÝ STABILIZÁTOR
FUNKCIA TORZNÉHO STABILIZÁTORA
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
PRSTENCOVÁ PRUŽINA
Priečna tuhosť závesky:
VÝPOČTOVÁ SCHÉMA
ZÁVESKY
GUMOVÁ “MEGI” PRUŽINA
111 12
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
MEMBRÁNOVÁ PNEUMATICKÁ PRUŽINA
TELESKOPICKÝ TRECÍ TLMIČ
SCHÉMA TRECIEHO TLMIČA PODVOZKOV Y 25
111 13
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
111 14
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
PNEUMATICKÁ PRUŽINA SO VSTAVANÝM PRÍDAVNÝM
VZDUCHOJEMOM
SCHÉMA TRECIEHO TLMIČA PODVOZKOV DIAMOND
DVOJPLÁŠŤOVÝ HYDRAULICKÝ
TLMIČ
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
RÁM NÁKLADNÉHO PODVOZKU Y 25
RÁM OSOBNÉHO PODVOZKU TYPU VÚKV
111 15
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
RÁM PODVOZKU DE RUŠŇA R. 721 (ČKD Praha)
RÁM (SPODOK) DVOJNÁPRAVOVÉHO NÁKLADNÉHO VOZŇA
111 16
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
USPORIADANIE ČELA KV (Bernský priestor)
ŠTANDARDNÉ ZÁVITOVÉ SPRIAHADLO
111 17
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
ŤAHADLOVÝ HÁK S VYPRUŽENÍM PRSTENCOVOU PRUŽINOU
NÁRAZNÍK S PRSTENCOVOU PRUŽINOU
CHARAKTERISTIKA VYPRUŽENIA
NÁRAZNÍKA
111 18
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
NÁRAZNÍK S DEFORMAČNÝM ČLENOM
KONCEPCIE AUTOMATICKÝCH SPRIAHADIEL
AUTOMATICKÉ SPRIAHADLO
111 19
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
VYSOKOSTENNÝ DVOJNÁPRAVOVÝ VOZEŇ RADU Es
VOZEŇ NA PREPRAVU ZVITKOV PLECHU RADU Shimmns
(Tatravagónka Poprad, a.s.)
111 20
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
INTEGRÁLNA HLINÍKOVÁ KONŠTRUKCIA STRECHY VOZŇA
INTERIÉR MOTOROVEJ JEDNOTKY R. 840 (ŽOS Vrútky, a.s.)
KONCEPCIE USPORIADANIA NADSTAVBY RUŠŇOV
111 21
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
111 22
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
MOTOROVÝ VOZEŇ R. 851 SO STROJOVŇOU
MOTOROVÝ VOZEŇ R. 810 S HNACÍM ÚSTROJENSTVOM POD PODLAHOU
SCHÉMA BRZDY 4-NÁPRAVOVÉHO VAGÓNA
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
111 23
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SCHÉMA KOTÚČOVEJ BRZDY
SCHÉMA PNEUMATICKEJ ČASTI BRZDY VAGÓNA
PRIEBEH TLAKU VZDUCHU V HLAVNOM POTRUBÍ A V BRZDOVOM VALCI
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
PÁKOVIE BRZDY PODVOZKU Y25
BRZDOVÁ JEDNOTKA KOTÚČOVEJ BRZDY
(HERCULES)
POMOCNÝ VZDUCHOJEM A ROZVÁDZAČ
111 23A
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SCHÉMY POHONU DVOJKOLESÍ
OZNAČOVANIE POJAZDU HKV
111 24
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
TLAPOVÝ TRAKČNÝ MOTOR
POHON KĹBOVYM HRIADEĽOM OBOPÍNAJÚCIM
NÁPRAVU
111 25
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
TLAPOVÝ MOTOR
NÁPRAVOVÁ PREVODOVKA A JEJ ZÁVESKA
KĹBOVÉ HRIADELE V DUTINE ROTORA
111 25A
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
POHON KĹBOVÝM HRIADEĽOM PRECHÁDZAJÚCIM
PASTORKOM NÁPRAVOVEJ PREVODOVKY
SCHÉMA JSM EL. RUŠŇA S ODPOROVOU
REGULÁCIOU
111 26
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
3-OJ MENIČOVÁ HYDRODYNAMICKÁ PREVODOVKA
HYDROMECHANICKÁ PREVODOVKA PRAGA 2M70
111 27
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ
TECHNIKY
111
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SCHÉMA 3/ HYDROMECHANICKEJ PREVODOVKY RADU “DIWA.3E”(VOITH) POUŽITÉ NA MOTOROVOM VOZNI R. 812 (ŽOS ZVOLEN)
“POWER PACK” - HYDROMECHANICKÝ PRENOS VÝKONU (VOITH)
POUŽITÉ NA MOTOROVOM VOZNI “REGIO SHUTTLE RS 1"
27A
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO PRENOSU VÝKONU
a) JEDNOSMERNÉHO, b) ZMIEŠANÉHO, c) STRIEDAVÉHO
111 28
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ
TECHNIKY
111
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
ULOŽENIE HNACIEHO AGREGÁTU V PODVOZKU
MOTOROVÉHO VOZŇA R. 830
PODVOZOK PRE RUŠEŇ S HYDROMECHANICKÝM PRENOSOM VÝKONU
28A
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
ZÁŤAŽOVÝ DIAGRAM DE RUŠŇA R. 742
USPORIADANIE HNACIEHO ÚSTROJENSTVA DE RUŠŇA R. 773
111 29
Download

Koľajové vozidlá - Strojnícka fakulta