Montážny návod
Systémy ovládania vstrekovania plynu
VERONA/MODENA/VERONA II
POZOR!
Výrobca nezodpovedá za prevádzkovanie zariadenia v rozpore s návodom
na obsluhu. Návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou zariadenia a
spolu s ním je dodávaný užívateľom.
Poškodenie plomby má za následok stratu záruky.
POZNÁMKA!
Ovládacie zariadenie musí byť namontované:
- v dostatočnej vzdialenosti od vlhkých miest,
- v dostatočnej vzdialenosti od veľmi horúcich miest
(napr. v blízkosti výstupného kolektora),
- v dostatočnej vzdialenosti od silných magnetických polí,
- všetky spoje zväzku musia byť spájkované a izolované,
- po vybratí poistiek systém prechádza na benzínové napájanie,
- neotvárať počas prevádzky systému.
Montážny návod
Strana 2
POZNÁMKA!
Ovládač musí byť namontovaný elektrickým zväzkom dole.
Nesprávne
Nesprávne
Správne
Treba venovať pozornosť kvalitnému prevedeniu elektrickej izolácie
vodičov, ako aj zabezpečeniu spojov a vodičov po celej ich dĺžke pred
odizolovaním a zavlhčením.
Treba vyhotoviť kvalitné (spájkované) elektrické spoje vodičov.
Vstrekovače, ako aj napájacie vodiče treba umiestňovať podľa možnosti
ďalej od zdrojov elektromagnetického rušenia.
Montážny návod
Strana 3
OBSAH
1. TECHNICKÉ ÚDAJE .......................................................................................................................... 5
Odporúčania výrobcu .................................................................................................................. 5
2. FUNGOVANIE A MONTÁŽ SYSTÉMU .............................................................................................. 6
Určenie systémov ........................................................................................................................ 6
Montážne schémy ....................................................................................................................... 6
Upevnenie reduktora ................................................................................................................. 15
Upevnenie ovládača v komore motora ...................................................................................... 15
Zapojenie signálu rýchlosti otáčania RPM ................................................................................ 15
Zapojenie snímača kyslíka (sondy lambda) .............................................................................. 15
Zapojenie snímača hladiny plynu LPG v nádrži ........................................................................ 16
Zapojenie plynových elektroventilov .......................................................................................... 17
Inštalácia filtra prchavej fázy plynu ............................................................................................ 17
Voľba, inštalácia a zapojenie vstrekovačov ............................................................................. 17
Zapojenie snímača teploty výparníka ........................................................................................ 18
Inštalovanie a zapojenie snímača tlaku MAP SENSOR ............................................................ 18
Montáž a zapojenie riadiacej jednotky v kabíne......................................................................... 18
Zapojenie napájania................................................................................................................... 18
Vloženie poistiek ....................................................................................................................... 18
3. POPIS PROGRAMOVANIA A KONFIGURÁCIE RIADIACEJ JEDNOTKY........................................ 19
Popis programu pre kalibráciu.................................................................................................... 19
Okno Hlavné menu MOŽNOSTI ............................................................................................... 19
Výmena údajov .......................................................................................................................... 19
Okno MOŽNOSTI ...................................................................................................................... 20
Okno KONFIGURÁCIA .............................................................................................................. 21
Núdzové heslo ........................................................................................................................... 24
4. KALIBRÁCIA SYSTÉMU VERONA/MODENA ................................................................................. 25
5. DODATOČNÉ EXTERNÉ ZARIADENIA .......................................................................................... 30
Montážny návod
Strana 4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Tabuľka 1.1. Technické údaje systému ovládania vstrekovania plynu LPG/CNG
VERONA/MODENA
Popis
Hodnota
Hodnota menovitého napájacieho napätia
12 V
Rozsah prípustného napájacieho napätia
10
Maximálna hodnota odoberaného prúdu
3.65 A
Minimálna hodnota napätia signálu rýchlosti
Prípustný rozsah teploty prostredia
16 V
3V
–40 C až +120 C
Stupeň ochrany
IP66
Tabuľka 1.2. Popis systému:
Popis
Typ motora
Typy vstrekovania benzínu
Objem
Počet valcov
Systém valcov
Výkon
Hodnota
Benzínový zážihový motor s iskrovým zapaľovaním
- simultánne viacbodové - MPI (MultiPoint Injection)
- sekvenčný – SFI (Sequential Fuel Injection)
- polosekvenčný
od 700 cm3
od 1 do 8)
Ľubovoľný
od 5 kW
Odporúčania výrobcu
Servis systému a prehliadky treba vykonávať v súlade s podmienkami
uvedenými v záručnom liste výrobku.
Aktualizácia firmware ovládača
Aktuálne verzie firmware ovládača sú dostupné u distribútora.
FUNGOVANIE A MONTÁŽ SYSTÉMU
Určenie systémov
Systémy riadenia vstrekovania plynu VERONA/MODENA sú elektronické riadiace
zariadenia, slúžiace na ovládanie zloženia zmesi paliva a vzduchu napájajúcej motor s iskrovým
zapaľovaním vybavený jednou alebo dvomi lambda sondami. Palivom je plyn LPG alebo CNG.
Montážne schémy
Montážne schémy systému VERONA/MODENA.
Schéma elektrického zapojenia vstreku plynu systému LPG VERONA II (4-valcový)
KONEKTOR PRE DIAGNOSTIKU
STRIEDAVO S RIADIACOU JEDNOTKOU
5 ŽLTÝ (DIAG RXD)
6 ČIERNY (GND)
7 RUŽOVÝ (V_BAT)
8 ČERVENO-ŽLTÝ (DIAG TXD)
ČIERNY (GND)
POISTKA
10 A
HMOTNOSŤ
VOZIDLA
ČERVENÝ
(+12V)
RIADIACA JEDNOTKA
AKUMULÁTOR
1 ČIERNY (GND)
2 BIELO-ČIERNY (SWITCH_IN)
3 ČERVENO-BIELY (+5V OUT)
4 ZELENO-ČIERNY (SWITCH_OUT)
HNEDÝ (RPM)
1 ZELENÝ (VSTREKOVAČ LPG 1)
2 FIALOVÝ (VSTREKOVAČ LPG 2)
3 ČERVENÝ (NAPÁJANIE VSTREKOVAČOV)
4 ČERVENÝ (NAPÁJANIE VSTREKOVAČOV)
5 BIELY (VSTREKOVAČ LPG 3)
6 ŠEDÝ (VSTREKOVAČ LPG 4)
SNÍMAČ
TLAKU
DO ATMOSFÉRY
MERANIE
TLAKU
1 ČERVENO-BIELY
3 HNEDO-BIELY
4 ČIERNY
do val. do val. do val. do val.
ZELENÝ (LPG_LEVEL)
VSTREKOVACIA LIŠTA
LPG
SNÍMAČ
HLADINY PLYNU
RUŽOVÝ (+12V)
ZELENÝ (ECU BENZÍN VSTREK 1)
ZELENO-ČIERNY (VSTREKOVAČ 1)
FIALOVÝ (ECU BENZÍN VSTREK 2)
FIALOVO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 2)
BIELY (ECU BENZÍN VSTREK 3)
BIELO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 3)
ŠEDÝ (ECU BENZÍN VSTREK 4)
ŠEDO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 4)
RUŽOVÝ (PLUS ZO VSTREKOVAČA 4)
ORANŽOVÝ
(TEMP_R)
POISTKA
10 A
MODRÝ (RELAYO)
ECU BENZÍN
BENZÍNOVÉ
VSTREKOVAČE
VIACÚČELOVÝ
VENTIL
ELEKTROVENTIL
SNÍMAČ TEPLOTY
(REDUKTOR)
DO KOLEKTORA
(KOMPENZÁCIA)
Obr. 2.1. Schéma elektrického zapojenia vstreku plynu systému LPG VERONA II
(4 vstrekovače)
Elektrická schéma zapojenia systémov vstreku plynu LPG VERONA (6 vstrekovačov)
HNEDÝ SPOJ
ŠEDÝ SPOJ
KONEKTOR
PRE DIAGNOSTIKU
5 ŽLTÝ (DIAG RXD)
6 ČIERNY (GND)
7 RUŽOVÝ (V_BAT)
8 ČERVENO-ŽLTÝ (DIAG TXD)
ČIERNY (GND)
SNÍMAČ
TLAKU
POISTKA
15 A
DO ATMOSFÉRY
HMOTNOSŤ
VOZIDLA
ČERVENÝ (V_BAT)
FILTER LPG
MERANIE
TLAKU
1 BIELO-ČERVENÝ (+5V_OUT)
3 HNEDO-BIELY (MAP2)
4 ČIERNY (GND)
LAMBDA Sonda
Nepripájať
FIALOVÝ
HNEDÝ (RPM)
DO KOLEKTORA
(KOMPENZÁCIA)
MODRÝ (EZ_LPG)
RUŽOVÝ (+12V)
ZELENÝ (ECU BENZÍN VSTREK 1)
ZELENO-ČIERNY (VSTREKOVAČ 1)
FIALOVÝ (ECU BENZÍN VSTREK 2)
FIALOVO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 2)
BIELY (ECU BENZÍN VSTREK 3)
BIELO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 3)
RUŽOVÝ (+12V VSTREKOVAČ 3)
BENZÍNOVÉ VSTREKOVAČE 1-3
ZNAČKOVAČ ŽLTÝ
ORANŽOVÝ
(TEMP_R)
SNÍMAČ
TEPLOTY
(REDUKTOR)
PLYNOVÉ
VSTREKOVAČE 1-3
ECU BENZÍN
PLYN
1 ZELENO-MODRÝ (VSTREKOVAČ LPG 5)
2 FIALOVO-MODRÝ (VSTREKOVAČ LPG 6)
3 ČERVENÝ (NAPÁJANIE VSTREKOVAČOV)
4 ČERVENÝ (NAPÁJANIE VSTREKOVAČOV)
5 BIELO-MODRÝ (VSTREKOVAČ LPG 7)
6 ŠEDO-MODRÝ (VSTREKOVAČ LPG 8)
SNÍMAČ
HLADINY PLYNU
Pre verziu s elektronickým
snímačom
ZNAČKOVAČ BIELY
1 ZELENÝ (VSTREKOVAČ LPG 1)
2 FIALOVÝ (VSTREKOVAČ LPG 2)
3 ČERVENÝ (ENERGIA VSTREKOVAČA)
4 ČERVENÝ (ENERGIA VSTREKOVAČA)
5 BIELY (VSTREKOVAČ LPG 3)
6 ŠEDÝ (VSTREKOVAČ LPG 4)
1 ČIERNY (GND)
2 BIELO-ČIERNY (SWITCH_IN)
3 ČERVENO-BIELY (+5V OUT)
4 ZELENO-ČIERNY (SWITCH_OUT)
ZELENÝ
(LPG_LEVEL)
RIADIACA
JEDNOTKA
do val. 3 do val. 2 do val. 1
ECU BENZÍN
do val. 6 do val. 5 do val. 4
PLYNOVÉ
VSTREKOVAČE 4-6
RUŽOVÝ (+12V)
MODRÝ (ECU BENZÍN VSTREK 4)
MODRO-BIELY (VSTREKOVAČ 4)
ČERVENÝ (ECU BENZÍN VSTREK 5)
ČERVENO- BIELY (VSTREKOVAČ 5)
HNEDÝ (ECU BENZÍN VSTREK 6)
HNEDO-BIELY (VSTREKOVAČ 6)
POISTKA 15 A
BENZÍNOVÉ VSTREKOVAČE 4-6
ELEKTROVENTIL
VIACÚČELOVÝ VENTIL
Rys.2.3. Schemat elektryczny połączeń systemu wtrysku gazu LPG
Obr. 2.3. Elektrická schéma
zapojenia systému vstreku plynu LPG
VERONA/MODENA
VERONA/MODENA(6
vstrekovačov)
(6 wtryskiwaczy)
Elektrická schéma zapojenia systémov vstreku plynu LPG VERONA (4-valcový)
SPOJ G
SPOJ B
KONEKTOR PRE DIAGNOSTIKU
5 ŽLTÝ (DIAG RXD)
6 ČIERNY (GND)
7 RUŽOVÝ (V_BAT)
8 ČERVENO-ŽLTÝ (DIAG TXD)
ČIERNY (GND)
HMOTNOSŤ
VOZIDLA
ČERVENÝ
(+12V)
MERANIE TLAKU
V ECU
POISTKA
10 A
AKUMULÁTOR
1 ZELENÝ (VSTREKOVAČ LPG 1)
2 FIALOVÝ (VSTREKOVAČ LPG 2)
3 ČERVENÝ (NAPÁJANIE VSTREKOVAČOV)
4 ČERVENÝ (NAPÁJANIE VSTREKOVAČOV)
5 BIELY (VSTREKOVAČ LPG 3)
6 ŠEDÝ (VSTREKOVAČ LPG 4)
LAMBDA Sonda
Nepripájať
FIALOVÝ
HNEDÝ (RPM)
SNÍMAČ
HLADINY PLYNU
ZELENÝ (LPG_LEVEL)
Pre verziu s elektronickým
snímačom
ORANŽOVÝ
(TEMP_R)
SNÍMAČ TEPLOTY
(REDUKTOR)
BENZÍNOVÉ
VSTREKOVAČE
POISTKA
10 A
ECU BENZÍN
DO KOLEKTORA
(KOMPENZÁCIA)
RUŽOVÝ (+12V)
ZELENÝ (ECU BENZÍN VSTREK 1)
ZELENO-ČIERNY (VSTREKOVAČ 1)
FIALOVÝ (ECU BENZÍN VSTREK 2)
FIALOVO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 2)
BIELY (ECU BENZÍN VSTREK 3)
BIELO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 3)
ŠEDÝ (ECU BENZÍN VSTREK 4)
ŠEDO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 4)
RUŽOVÝ (PLUS ZO VSTREKOVAČA 4)
MODRÝ (RELAYO)
ELEKTROVENTIL
BENZÍNOVÉ
VSTREKOVAČE
1 ČIERNY (GND)
RIADIACA
2 BIELO-ČIERNY (SWITCH_IN)
3 ČERVENO-BIELY (+5V OUT)
4 ZELENO-ČIERNY (SWITCH_OUT)
VIACÚČELOVÝ
VENTIL
Rys.2.2. Schemat elektryczny połączeń systemów wtrysku gazu LPG
Obr. 2.2. Elektrická schéma zapojenia systémov vstreku plynu LPG
VERONA/MODENA
VERONA/MODENA
(4(4wtryskiwacze)
vstrekovače)
JEDNOTKA
Elektrická schéma zapojenia systémov vstreku plynu LPG VERONA (8 vstrekovačov)
HNEDÝ SPOJ
ŠEDÝ SPOJ
KONEKTOR
PRE DIAGNOSTIKU
5 ŽLTÝ (DIAG RXD)
6 ČIERNY (GND)
7 RUŽOVÝ (V_BAT)
8 ČERVENO-ŽLTÝ (DIAG TXD)
SNÍMAČ
TLAKU
ČIERNY (GND)
POISTKA
15 A
DO ATMOSFÉRY
HMOTNOSŤ
VOZIDLA
ČERVENÝ (V_BAT)
DO DELIČA
1 ČERVENO-BIELY (+5V_OUT)
3 BIELO-HNEDÝ (MAP2)
4 ČIERNY (GND)
MERANIE
TLAKU
HNEDÝ (RPM)
SNÍMAČ
TEPLOTY
(REDUKTOR)
DO KOLEKTORA
(KOMPENZÁCIA)
ORANŽOVÝ
(TEMP_R)
ZNAČKOVAČ BIELY
BENZÍNOVÉ
VSTREKOVAČE 1-4
do val. do val. do val. do val.
ZNAČKOVAČ ŽLTÝ
Pre verziu s elektronickým
snímačom
1 ZELENO-MODRÝ (VSTREKOVAČ LPG 5)
2 FIALOVO-MODRÝ (VSTREKOVAČ LPG 6)
3 ČERVENÝ (NAPÁJANIE VSTREKOVAČOV)
4 ČERVENÝ (NAPÁJANIE VSTREKOVAČOV)
5 BIELO-MODRÝ (VSTREKOVAČ LPG 7)
6 ŠEDO-MODRÝ (VSTREKOVAČ LPG 8)
1 ČIERNY (GND)
2 BIELO-ČIERNY (SWITCH_IN)
3 ČERVENO-BIELY (+5V OUT)
4 ZELENO-ČIERNY (SWITCH_OUT)
ZELENÝ
(LPG_LEVEL)
RIADIACA
JEDNOTKA
PLYNOVÉ VSTREKOVAČE 1-4
RUŽOVÝ (+12V)
ZELENÝ (ECU BENZÍN VSTREK 1)
ZELENO-ČIERNY (VSTREKOVAČ 1)
FIALOVÝ (ECU BENZÍN VSTREK 2)
FIALOVO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 2)
BIELY (ECU BENZÍN VSTREK 3)
BIELO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 3)
ŠEDÝ (ECU BENZÍN VSTREK 4)
ŠEDO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 4)
RUŽOVÝ (PLUS ZO VSTREKOVAČA 4)
MODRÝ (EZ_LPG)
LAMBDA Sonda
Nepripájať
FIALOVÝ
1 ZELENÝ (VSTREKOVAČ LPG 1)
2 FIALOVÝ (VSTREKOVAČ LPG 2)
3 ČERVENÝ (ENERGIA VSTREKOVAČA)
4 ČERVENÝ (ENERGIA VSTREKOVAČA)
5 BIELY (VSTREKOVAČ LPG 3)
6 ŠEDÝ (VSTREKOVAČ LPG 4)
do val. do val. do val. do val.
ECU BENZÍN
POISTKA 15 A
ELEKTROVENTIL
ECU BENZÍN
PLYNOVÉ VSTREKOVAČE 5-8
RUŽOVÝ (+12V)
MODRÝ (ECU BENZÍN VSTREK 5)
MODRO-BIELY (VSTREKOVAČ 5)
ČERVENÝ (ECU BENZÍN VSTREK 6)
ČERVENO- BIELY (VSTREKOVAČ 6)
HNEDÝ (ECU BENZÍN VSTREK 7)
HNEDO-BIELY (VSTREKOVAČ 7)
ČIERNY (ECU BENZÍN VSTREK 8)
ČIERNO-BIELY (VSTREKOVAČ 8)
BENZÍNOVÉ
VSTREKOVAČE 5-8
VIACÚČELOVÝ VENTIL
Rys.2.4. Schemat elektryczny połączeń systemów wtrysku gazu LPG
Obr. 2.4. Elektrická schéma
zapojenia systému vstreku plynu LPG
VERONA/MODENA
VERONA/MODENA(8
vstrekovačov)
(8 wtryskiwaczy)
Elektrická schéma zapojenia systémov vstreku plynu CNG VERONA II (4-valcový)
KONEKTOR PRE DIAGNOSTIKU
STRIEDAVO S RIADIACOU JEDNOTKOU
5 ŽLTÝ (DIAG RXD)
6 ČIERNY (GND)
7 RUŽOVÝ (V_BAT)
8 ČERVENO-ŽLTÝ (DIAG TXD)
ČIERNY (GND)
POISTKA
10 A
ČERVENÝ
(+12V)
RIADIACA
JEDNOTKA
HMOTNOSŤ
VOZIDLA
AKUMULÁTOR
1 ČIERNY (GND)
2 BIELO-ČIERNY (SWITCH_IN)
3 ČERVENO-BIELY (+5V OUT)
4 ZELENO-ČIERNY (SWITCH_OUT)
HNEDÝ (RPM)
ŽLTO-ČERVENÝ (TEMP_CNG)
1 ZELENÝ (VSTREKOVAČ CNG 1)
2 FIALOVÝ (VSTREKOVAČ CNG 2)
3 ČERVENÝ (NAPÁJANIE VSTREKOVAČOV)
4 ČERVENÝ (NAPÁJANIE VSTREKOVAČOV)
5 BIELY (VSTREKOVAČ CNG 3)
6 ŠEDÝ (VSTREKOVAČ CNG 4)
SNÍMAČ
TLAKU
ČERVENO-BIELY
DO ATMOSFÉRY
MERANIE
TLAKU
1 ČERVENO-BIELY
3 HNEDO-BIELY
4 ČIERNY
do val. do val. do val. do val.
ZELENÝ (CNG_LEVEL)
VSTREKOVACIA LIŠTA
CNG
POISTKA
10 A
RUŽOVÝ (+12V)
ZELENÝ (ECU BENZÍN VSTREK 1)
ZELENO-ČIERNY (VSTREKOVAČ 1)
FIALOVÝ (ECU BENZÍN VSTREK 2)
FIALOVO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 2)
BIELY (ECU BENZÍN VSTREK 3)
BIELO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 3)
ŠEDÝ (ECU BENZÍN VSTREK 4)
ŠEDO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 4)
RUŽOVÝ (PLUS ZO VSTREKOVAČA 4)
ORANŽOVÝ
(TEMP_R)
SNÍMAČ
HLADINY PLYNU
MODRÝ (RELAYO)
ECU BENZÍN
BENZÍNOVÉ
VSTREKOVAČE
SNÍMAČ
TEPLOTY
(REDUKTOR)
ELEKTROVENTIL
Obr. 2.5.Schemat
Elektrická
schéma zapojenia
Rys.2.5.
elektryczny
połączeń systémov
systemówvstreku
wtryskuplynu
gazuCNG
CNGVERONA
VERONAIIII
(4
vstrekovače)
(4 wtryskiwacze)
Elektrická schéma zapojenia systémov vstreku plynu CNG VERONA(4 vstrekovače)
SPOJ G
KONEKTOR PRE DIAGNOSTIKU
SPOJ B
5 ŽLTÝ (DIAG RXD)
6 ČIERNY (GND)
7 RUŽOVÝ (V_BAT)
8 ČERVENO-ŽLTÝ (DIAG TXD)
MERANIE TLAKU
V ECU
RIADIACA
JEDNOTKA
1 ČIERNY (GND)
2 BIELO-ČIERNY (SWITCH_IN)
3 ČERVENO-BIELY (+5V OUT)
4 ZELENO-ČIERNY (SWITCH_OUT)
ČIERNY (GND)
POISTKA
10 A
ČERVENÝ
(+12V)
HMOTNOSŤ
VOZIDLA
ŽLTO-ČERVENÝ (TEMP_CNG)
AKUMULÁTOR
LAMBDA Sonda
Nepripájať
FIALOVÝ
1 ZELENÝ (VSTREKOVAČ LPG 1)
2 FIALOVÝ (VSTREKOVAČ LPG 2)
3 ČERVENÝ (ENERGIA VSTREKOVAČA)
4 ČERVENÝ (ENERGIA VSTREKOVAČA)
5 BIELY (VSTREKOVAČ LPG 3)
6 ŠEDÝ (VSTREKOVAČ LPG 4)
HNEDÝ (RPM)
PLYNOVÉ
VSTREKOVAČE
ECU BENZÍN
ČERVENO-BIELY
DO ATMOSFÉRY
SNÍMAČ
TLAKU
RUŽOVÝ (+12V)
ZELENÝ (ECU BENZÍN VSTREK 1)
ZELENO-ČIERNY (VSTREKOVAČ 1)
FIALOVÝ (ECU BENZÍN VSTREK 2)
FIALOVO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 2)
BIELY (ECU BENZÍN VSTREK 3)
BIELO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 3)
ŠEDÝ (ECU BENZÍN VSTREK 4)
ŠEDO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 4)
RUŽOVÝ (PLUS ZO VSTREKOVAČA 4)
1 ČERVENO-BIELY
3 HNEDO-BIELY
4 ČIERNY
BENZÍNOVÉ
VSTREKOVAČE
ZELENÝ (CNG_LEVEL)
ORANŽOVÝ
(TEMP_R)
SNÍMAČ
TEPLOTY
(REDUKTOR)
SNÍMAČ
HLADINY PLYNU
Obr. 2.6. Elektrická schéma zapojenia systému vstreku plynu CNG
Rys.2.6. SchematVERONA/MODENA(4
elektryczny połączeń systemów
wtrysku gazu CNG
vstrekovače)
VERONA/MODENA
(4 wtryskiwacze)
Elektrická schéma zapojenia systémov vstreku plynu CNG VERONA(6 vstrekovačov)
HNEDÝ SPOJ
ŠEDÝ SPOJ
KONEKTOR
PRE DIAGNOSTIKU
5 ŽLTÝ (DIAG RXD)
6 ČIERNY (GND)
7 RUŽOVÝ (V_BAT)
8 ČERVENO-ŽLTÝ (DIAG TXD)
RIADIACA
JEDNOTKA
ČIERNY (GND)
POISTKA
10 A
ČERVENÝ (V_BAT)
1 ČIERNY (GND)
2 BIELO-ČIERNY (SWITCH_IN)
3 ČERVENO-BIELY (+5V OUT)
4 ZELENO-ČIERNY (SWITCH_OUT)
HMOTNOSŤ
VOZIDLA
MERANIE
TLAKU
ŽLTO-ČERVENÝ (TEMP_CNG)
ZNAČKOVAČ BIELY
1 ZELENÝ (VSTREKOVAČ CNG 1)
2 FIALOVÝ (VSTREKOVAČ CNG 2)
3 ČERVENÝ (ENERGIA VSTREKOVAČA)
4 ČERVENÝ (ENERGIA VSTREKOVAČA)
5 BIELY (VSTREKOVAČ CNG 3)
6 ŠEDÝ (VSTREKOVAČ CNG 4)
LAMBDA Sonda
Nepripájať
FIALOVÝ
HNEDÝ (RPM)
ROZDEĽOVAČ PLYNU 1
ECU BENZÍN
do val. 3 do val. 2 do val. 1
PLYNOVÉ VSTREKOVAČE 1-4
RUŽOVÝ (+12V)
ZELENÝ (ECU BENZÍN VSTREK 1)
ZELENO-ČIERNY (VSTREKOVAČ 1)
FIALOVÝ (ECU BENZÍN VSTREK 2)
FIALOVO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 2)
BIELY (ECU BENZÍN VSTREK 3)
BIELO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 3)
RUŽOVÝ (+12V VSTREKOVAČ 3)
BENZÍNOVÉ VSTREKOVAČE 1-3
ROZDEĽOVAČ PLYNU 2
1 ČERVENO-BIELY
3 HNEDO-BIELY
4 ČIERNY
ZELENÝ (CNG_LEVEL)
ZNAČKOVAČ ŽLTÝ
MODRÝ (RELAYO)
ČERVENO-BIELY
DO ATMOSFÉRY
SNÍMAČ
TLAKU
1 ZELENO-MODRÝ (VSTREKOVAČ CNG 5)
2 FIALOVO-MODRÝ (VSTREKOVAČ CNG 6)
3 ČERVENÝ (NAPÁJANIE VSTREKOVAČOV)
4 ČERVENÝ (NAPÁJANIE VSTREKOVAČOV)
5 BIELO-MODRÝ (VSTREKOVAČ CNG 7)
6 ŠEDO-MODRÝ (VSTREKOVAČ CNG 8)
PLYN
ECU BENZÍN
do val. 6 do val. 5 do val. 4
PLYNOVÉ VSTREKOVAČE 4-6
RUŽOVÝ (+12V)
MODRÝ (ECU BENZÍN VSTREK 4)
MODRO-BIELY (VSTREKOVAČ 4)
ČERVENÝ (ECU BENZÍN VSTREK 5)
ČERVENO- BIELY (VSTREKOVAČ 5)
HNEDÝ (ECU BENZÍN VSTREK 6)
HNEDO-BIELY (VSTREKOVAČ 6)
BENZÍNOVÉ VSTREKOVAČE 4-6
POISTKA 15 A
ORANŽOVÝ
(TEMP_R)
SNÍMAČ
HLADINY PLYNU
Rys.2.7. Schemat elektryczny połączeń systemów wtrysku gazu CNG
Obr. 2.7. Elektrická schéma
zapojenia systému vstreku plynu CNG
VERONA/MODENA
VERONA/MODENA(6
vstrekovačov)
(6 wtryskiwaczy)
SNÍMAČ
TEPLOTY
(REDUKTOR)
Elektrická schéma zapojenia systémov vstreku plynu CNG VERONA (8 vstrekovačov)
HNEDÝ SPOJ
ŠEDÝ SPOJ
KONEKTOR
PRE DIAGNOSTIKU
5 ŽLTÝ (DIAG RXD)
6 ČIERNY (GND)
7 RUŽOVÝ (V_BAT)
8 ČERVENO-ŽLTÝ (DIAG TXD)
RIADIACA
JEDNOTKA
ČIERNY (GND)
POISTKA
15 A
HMOTNOSŤ
VOZIDLA
ČERVENÝ (V_BAT)
1 ČIERNY (GND)
2 BIELO-ČIERNY (SWITCH_IN)
3 ČERVENO-BIELY (+5V OUT)
4 ZELENO-ČIERNY (SWITCH_OUT)
ŽLTO-ČERVENÝ (TEMP_CNG)
SNÍMAČ
TLAKU
do val. do val. do val. do val.
1 ZELENÝ (VSTREKOVAČ CNG 1)
2 FIALOVÝ (VSTREKOVAČ CNG 2)
3 ČERVENÝ (ENERGIA VSTREKOVAČA)
4 ČERVENÝ (ENERGIA VSTREKOVAČA)
5 BIELY (VSTREKOVAČ CNG 3)
6 ŠEDÝ (VSTREKOVAČ CNG 4)
ECU BENZÍN
1 ČERVENO-BIELY
3 HNEDO-BIELY
4 ČIERNY
BENZÍNOVÉ
VSTREKOVAČE 1-4
do val. do val. do val. do val.
ZNAČKOVAČ ŽLTÝ
1 ZELENO-MODRÝ (VSTREKOVAČ CNG 5)
2 FIALOVO-MODRÝ (VSTREKOVAČ CNG 6)
3 ČERVENÝ (NAPÁJANIE VSTREKOVAČOV)
4 ČERVENÝ (NAPÁJANIE VSTREKOVAČOV)
5 BIELO-MODRÝ (VSTREKOVAČ CNG 7)
6 ŠEDO-MODRÝ (VSTREKOVAČ CNG 8)
ČERVENO-BIELY
DO ATMOSFÉRY
SNÍMAČ
TLAKU
PLYNOVÉ VSTREKOVAČE 1-4
RUŽOVÝ (+12V)
ZELENÝ (ECU BENZÍN VSTREK 1)
ZELENO-ČIERNY (VSTREKOVAČ 1)
FIALOVÝ (ECU BENZÍN VSTREK 2)
FIALOVO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 2)
BIELY (ECU BENZÍN VSTREK 3)
BIELO- ČIERNY (VSTREKOVAČ 3)
ŠEDÝ (ECU BENZÍN VSTREK 4)
ŠEDO-ČIERNY (VSTREKOVAČ 4)
RUŽOVÝ (PLUS ZO VSTREKOVAČA 4)
MODRÝ (EZ_LPG)
LAMBDA Sonda
Nepripájať
FIALOVÝ
HNEDÝ (RPM)
ECU BENZÍN
PLYNOVÉ VSTREKOVAČE 5-8
RUŽOVÝ (+12V)
MODRÝ (ECU BENZÍN VSTREK 5)
MODRO-BIELY (VSTREKOVAČ 5)
ČERVENÝ (ECU BENZÍN VSTREK 6)
ČERVENO- BIELY (VSTREKOVAČ 6)
HNEDÝ (ECU BENZÍN VSTREK 7)
HNEDO-BIELY (VSTREKOVAČ 7)
ČIERNY (ECU BENZÍN VSTREK 8)
ČIERNO-BIELY (VSTREKOVAČ 8)
BENZÍNOVÉ
VSTREKOVAČE 5-8
ZELENÝ (CNG_LEVEL)
ORANŽOVÝ
(TEMP_R)
SNÍMAČ
TEPLOTY
(REDUKTOR)
SNÍMAČ
HLADINY PLYNU
Rys.2.8. Schemat elektryczny połączeń systemów wtrysku gazu CNG
VERONA/MODENA
Obr. 2.8. Elektrická schéma
zapojenia systému vstreku plynu CNG
(8 wtryskiwaczy)
VERONA/MODENA
(8 vstrekovačov)
Montáž systému VERONA/MODENA
Upevnenie reduktora
Montáž reduktora pomocou dvoch montážnych plechov. Upevňujeme reduktor s
plynovým ventilom v komore motora v mieste vzdialenom od priameho zdroja tepla (výfukový
kolektor). Na upevnenie reduktora musíme vybrať také miesto, ktoré je optimálne na pripojenie
reduktora k chladiacemu systému motora. Pri montáži reduktora treba navŕtať otvory a zabezpečiť
ich proti korózii. Potom treba pripevniť reduktor pomocou priložených skrutiek.
Reduktor pripojíme k chladiacemu systému pomocou priložených T-kusov a vodných
hadíc a zabezpečujeme ich sponkami.
Upevnenie ovládača v komore motora
Ovládač treba namontovať v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov elektromagnetického
rušenia (napr. zapaľovacej cievky), v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov vysokej teploty (napr.
výfukového kolektora motora) a tiež v bezpečnej vzdialenosti od nádrži z kvapalinami (napr.
vyrovnávacej nádržky chladiacej kvapaliny).
POZOR, VEĽMI DÔLEŽITÉ: treba dbať na to, aby ovládač bol
namontovaný zásuvkovou časťou nasmerovanou dolu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zapojenie signálu rýchlosti otáčania RPM
Elektrický vodič, ktorým sa posiela signál RPM, je možné nájsť pomocou skúšačky
napätia alebo osciloskopu. Frekvencia impulzu posielaného do benzínovej riadiacej jednotky
rastie spolu s rýchlosťou otáčok motora, teda zvyšuje sa aj frekvencia zapaľovania sa žiarovky
skúšačky a frekvencia signálu na obrazovke osciloskopu alebo viditeľný v kalibračnom programe
signál merania rýchlosti otáčania (vidieť na otáčkomere). Odporúča sa odoberanie signálu RPM
priamo z benzínového počítača.
Hodnota amplitúdy napätia signálu RPM nachádzajúca sa v rozmedzí 12V sa považuje za
signál SILNÝ a v rozsahu 2.5V za SLABÝ. Vodič RPM treba umiestňovať v bezpečnej
vzdialenosti od vodičov vysokého napätia a od zdrojov rôzneho elektromagnetického rušenia. Ak
je signál nižší než 2,5 V, treba dodatkovo nainštalovať zosilňovač RPM – dostupný na
objednávku.
Ak v nových vozidlách nie je možné nájsť signál RPM, treba sa pripojiť na benzínový
vstrekovač (-) a aktivovať funkciu (60) ak sa nachádza v okne F7 - prípustný čas CUT OFF a RPM
na plyne.
Zapojenie snímača kyslíka (lambda sondy)
OPCIA nezapájať lambda sondu. Zapájať len v prípade problémov pri kalibrácii. Nikdy
nezapájať lambda sondu pri kalibrácii s OBD – signál viditeľný automaticky.
Zapojenie snímača kyslíka do plynového ovládača spočíva vo vyhľadaní signálneho
vodiča sondy a prispájkovaniu k nemu fialového vodiča (O2_IN (fialový). Vtedy plynový ovládač
len odčitava hodnotu napätia z lambda sondy. ZAKAZUJE SA zapájať k široko-rozsahovej
lambda sonde.
Montážny návod
Strana 15
Zapojenie snímača hladiny plynu LPG v nádrži
Namontovať snímač v súlade s obrázkom 2a alebo 2b zohľadňujúc polohu elektrického
spoja.
1. Zľahka priskrutkovať snímač pomocou dvoch skrutiek, aby bola ponechaná možnosť jeho
regulácie.
2. Zapojiť vodiče v súlade s obr. 1 a pripojiť konektor k snímaču.
3. Spustiť motor a prepnúť napájanie na plyn.
4. Spojiť sa diagnostickým programom s ovládačom. Zvoliť halotronový snímač ako snímač
hladiny LPG a vypnúť možnosť filtra zobrazovania. Táto možnosť sa nachádza vedľa pola
voľby snímača. Filter zobrazovania umožňuje pozvoľné zmeny v zobrazovaní hladiny LPG
napriek rýchlym zmenám údajov snímača.
Eliminuje to blikanie diód hladiny LPG na RIADIACEJ JEDNOTKE počas jazdy na
nerovnom povrchu, ale sťažuje kalibráciu snímača. Preto na dobu kalibrácie treba tento filter
vypnúť.
5. Otáčajúc snímačom v súlade alebo opačne k smeru pohybu hodinových ručičiek nastaviť
požadovaný počet svietiacich diód na displeji RIADIACEJ JEDNOTKY (na monitore počítača
v okne vizualizácia).
6. Dotiahnuť skrutkami snímač.
7. Ak halotronový snímač nebol tým správnym snímačom, treba zachovať
nastavenia v ECU.
8. Odpojiť diagnostický konektor od počítača. Filter zobrazovania bude automaticky zapnutý
po vypnutí zapaľovania.
Čierny – kostra
Zelený - signál
Červený - + 12V
z elektroventila
Obr. 1 Pohľad na halotronový snímač
Halotronový
snímač
Halotronový
snímač
Elektrický
spoj
Elektrický
spoj
Plavák
Plavák
Obr. 2a Ventil Lovato pravý
Obr. 2b Ventil Lovato ľavý
Otáčanie snímačom v súlade so smerom hodinových
ručičiek spôsobuje zmenšenie počtu rozsvecovaných
diód na prepínači, zatiaľ čo otáčanie snímača v
opačnom smere spôsobuje zvýšenie počtu
rozsvecovaných diód.
Otáčanie snímačom v súlade so smerom hodinových
ručičiek spôsobuje zmenšenie počtu rozsvecovaných
diód na prepínači, zatiaľ čo otáčanie snímača v
opačnom smere spôsobuje zvýšenie počtu
rozsvecovaných diód.
Montážny návod
Strana 16
Zapojenie plynových elektroventilov
Plynové elektroventily nainštalované pri plynovej nádrži (viacúčelový ventil) a v blízkosti
reduktora-odparovača treba napojiť na potrubie plynového ovládača označeného ako E_LPG
(modrý).
Inštalácia filtra plynnej fázy plynu
Filter prchavej fázy plynu treba namontovať medzi odparovačom a vstrekovačmi plynu, v
súlade so smerom prietoku označenom na kryte filtra, využívajúc gumové tlakové hadice. Spoje
treba zabezpečiť kovovými sponkami.
Voľba, inštalácia a zapojenie vstrekovačov
Vstrekovače treba montovať v blízkosti vstupného kolektora a podľa možnosti ďaleko od
vodičov vysokého napätia. Vo vstupnom kolektore, v blízkosti sacích ventilov motora, treba
navŕtať otvory a zaskrutkovať do nich hrdlá (s priemerom 4mm), ktorými bude pretekať plyn.
Hlavné osi hrdiel musia byť naklonené smerom k škrtiacej klapke a vytvárať s kolektorom pravý
uhol cca. 75 ?. Tieto hrdlá treba spojiť tlakovými gumovými hadicami s hrdlami vstrekovačov
(viď odporúčané priemery hadíc – Tabuľka 3.2). Spoje treba zabezpečiť kovovými sponkami.
Treba dbať na to, aby dĺžka gumových hadíc spájajúcich vstrekovače s kolektorom bola
podľa možnosti čo najkratšia. Do vstrekovačov treba pripojiť zväzok napájacích a ovládacích
vodičov z plynového ovládača, ukončený 6- pinovým konektorom.
Do výstupného hrdla vstrekovača treba naskrutkovať trysku, ktorá prispôsobí prietok
plynu z vstrekovača k potrebe motora.
Pri voľbe trysky treba sa riadiť dolu uvedenou tabuľkou.
Tabuľka 2.1. Spôsob voľby typu plynových vstrekovačov:
8 valcov
1.6 mm
7 valcov
1.6 mm
6 valcov
4 valce
3
valce
2
valce
Ob [cm3]
1.8
1.6 mm
1.8
1.6 mm
1.6 mm
1.8
1.8
2.0
1.8
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
bez trysky na vstrekovači
bez trysky na vstrekovači
bez trysky na vstrekovači
bez trysky na vstrekovači
bez trysky na vstrekovači
bez trysky na vstrekovači
bez trysky na vstrekovači
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
5 valcov
1.8
Tabuľka 2.2. Spôsob voľby trysiek naskrutkovaných do vstrekovacích líšt PEGAS/MATRIX:
Zdvihový objem motora
Do 1600
1600 – nad a turbo
[cm 3]
Priemer trysky [mm]
2,1
4,0
Uvedená tabuľka má orientačný význam. Ak po namontovaní zvolených trysiek vozidlo
pracuje nerovnomerne na chode naprázdno, treba vymeniť trysky za menšie. Ak pri veľkom
zaťažení sa motor prepína na benzín (príliš dlhé otváracie časy plynových vstrekovačov), treba
vymeniť trysky za väčšie alebo upustiť od nasadzovania trysiek.
Montážny návod
Strana 17
Tabuľka 2.3. odporúčané priemery gumových spojovacích hadíc:
Lokalizácia
Priemer
vnútorná [mm]
Reduktor – Vstrekovacia lišta
Ø 13
Ø5
Vstrekovače - kolektor
Ø4
MAP senzor – Filter plynnej fázy snímač
Zapojenie snímača teploty odparovača
Signál snímača teploty plynu v odparovači sa využíva na určovanie momentu prepojenia
napájania z benzínového na plynové. Snímač teploty nainštalovaný v reduktore-odparovači treba
spojiť s vodičom označeným TEMP_R plynového ovládača.
Inštalovanie a zapojenie snímača tlaku MAP SENSOR
V ECU 4 valce bol Map sensor namontovaný v ECU. Hrdlo vyčnievajúce z krytu ECU
treba spojiť s hrdlom nachádzajúcom sa na filtri plynnej fázy.
V ECU 6/8 valcov hrdlo snímača označeného ako „Pressure” treba spojiť tlakovou
gumovou hadicou s hrdlom nainštalovaným vo filtre plynnej fázy. Hrdlo „Vacuum” musí byť
spojené s atmosferickým vzduchom. Je však nutné namontovanie na hrdle „Vacuum” gumovej
hadice dĺžky cca. 5 cm, za účelom zabezpečenia pred vlhkosťou a prachom. Túto hadicu treba
nasmerovať dolu.
Montáž a zapojenie riadiacej jednotky v kabíne
Riadiacu jednotku treba namontovať vo vnútri vozidla, v mieste ľahko dostupnom a
viditeľnom zo sedadla vodiča. Po namontovaní riadiacej jednotky treba k nej pripojiť zväzok
vodičov ukončený štvorpinovým konektorom so štvorcovým prierezom.
Zapojenie napájania
Z bezpečnostných dôvodov má zapojenie napájania ovládača byť vykonané ako posledná
činnosť pri montáži zariadenia.
POZOR!
Pred zapojením napájania je nutné skontrolovanie zabezpečenia
elektrických spojov (elektrickej izolácie).
Ďalej treba zapojiť:
- vodič kostry GND (čierny) do svorky akumulátora označeného ako „-”,
- napájací vodič +12V (červený) do svorky akumulátora označeného ako „+”.
Osadenie poistiek
Poslednou činnosťou je nainštalovanie automobilových plochých poistiek v spodkoch
nachádzajúcich sa na napájacích vodičoch a elektroventiloch (v súlade s montážnou schémou).
Montážny návod
Strana 18
POPIS SOFTVÉRU A KONFIGURÁCIE RIADIACEJ JEDNOTKY
Popis programu pre kalibráciu
Po spustení programu je viditeľné hlavné okno. Obsluha programu sa môže konať
pomocou klávesnice počítača alebo myši. Po stlačení klávesu funkcie alebo kliknutí myšou na
príslušné miesto na monitore, sa vysvieti zvolené okno.
Okno Hlavné menu MOŽNOSTI
V okne MOŽNOSTI sa nachádzajú tlačidlá slúžiace pre navigáciu medzi jednotlivými
oknami programu: KONFIGURÁCIA, KALIBRÁCIA, VIZUALIZÁCIA, DIAGNOSTIKA.
V spodnej časti obrazovky sa nachádzajú tlačidlá pre VÝMENU ÚDAJOV umožňujúce:
Zapísanie konfigurácie do súboru,
Odčítanie konfigurácie zo súboru,
Uloženie konfigurácie v ovládači
Návrat do továrenských nastavení ovládača
Obr. 3.1. Okno MOŽNOSTI programu VERONA/MODENA
DÔLEŽITÉ: „F6 Zapísať do súboru,” umožňuje vloženie do textového súboru všetkých
najdôležitejšie pracovných parametrov plynového systému. Zapisovanie vykonávať počas jazdy
vozidlom. Zápis je aktívny, keď pole zápisu zmení farbu na červenú.
V prípade problémov s prácou systému je treba sa obrátiť na distribútora.
Montážny návod
Strana 19
POZOR !!!
Aby sa predišlo strate nastavení ovládača po výpadku napájania, treba ich
uložiť stlačením tlačidla „Zachovaj v ECU” a určiť heslo ovládača. Heslo musí
obsahovať 8 znakov a bude sa požadovať pri každom ďalšom pokuse spojenia s
ovládačom.
Okrem toho cez okno MOŽNOSTI je možné:
spoj cez: voľba čísla portu, cez ktorý sa vykonáva komunikácia
programu s ovládačom vstreku plynu,
voľba jazyka, v ktorom sa vysvetľujú popisy v jednotlivých oknách programu,
programovanie ECU spočívajúce v odosielaní ovládacieho programu do pamäte FLASH.
Táto možnosť slúži na nahrávanie nového firmware do plynového ECU.
Obr. 3.2. Okno Programovanie ECU
V okne KONFIGURÁCIA ->
Motor má možné nastavenia:
Ř
typu snímača kyslíka (lambda sondy) viď strana 15
Ř
úrovne signálu rýchlosti otáčania RPM viď strana 15
Ř
konfigurácie merania rýchlosti otáčania - zvoliť počet valcov a cievok
dosahujúc správne odčítanie RPM
Ř
typu vstrekovacieho systému benzínového motora viď strana 23
Ř
objemu motora,
Ř
turbo preplňovania motora.
Montážny návod
Strana 20
POZOR!
Pre vozidlo s polosekvenčným alebo simultanným vstrekom treba signál
rýchlosti otáčania RPM brať priamo z otáčkomera. Zapojenie vodiča RPM, v
tom prípade pod cievku, sa môže prejaviť poruchami činnosti plynového
systému.
Obr. 3.3. Okno Konfigurácia
V okne KONFIGURÁCIA ->
Vstrekovací systém má možné nastavenia:
Ř druhu napájaného paliva (LPG alebo CNG),
Ř typu vstrekovača Valtek, DTi et.
Ř priemeru trysky namontovanej vo vstrekovači,
Ř typu snímača teploty reduktora. Nemeniť továrenské nastavenia, iba že bude
použitý iný než štandardný reduktor.
Ř typu snímača hladiny plynu viď strana 16
Ř zapnutia alebo vypnutia filtra zobrazovania – viď strana 16
Ř nastavenie podmienok zapnutia buzzera (zvukového signálu riadiacej jednotky).
Montážny návod
Strana 21
Okno F3 KALIBRÁCIA ->
Prepínanie je možné nastavenie parametrov prepínania napájania benzín/plyn. Kolóna na ľavej
strane zodpovedá parametrom, ktoré sú zodpovedné za prepínanie napájania na benzín, zatiaľ čo
kolóna na pravej strane zodpovedá za prepínanie na plyn.
Nemeniť továrenské nastavenia, ak systém funguje správne.
Funkcia prípustný čas CUT OFF a RPM na plyne – vtedy, keď v nových vozidlách nie je možné
nájsť signál RPM, treba sa napojiť pod benzínový vstrekovač (-) a aktivovať funkciu (60).
Funkcia Zohrievanie – slúži na zohrievanie vstrekovačov v zimných podmienkach. Sú dostupné 3
typy zohrievania: Slabé, Stredné a Silné, v závislosti od klimatickej oblasti.
Obr. 3.4. Obrázok predstavujúci okno Kalibrácia programu VERONA/MODENA
V okne VIZUALIZÁCIA sú zobrazené aktuálne hodnoty najdôležitejších údajov
charakterizujúcich prácu motora.
Stlačením tlačidla prepínača nachádzajúceho sa na obrazovke môžeme realizovať
prepínanie benzín/plyn.
Montážny návod
Strana 22
Obr. 3.5. Obrázok predstavujúci okno Vizualizácia programu VERONA/MODENA
Okno DIAGNOSTIKA umožňuje vykonanie aktívnych testov plynových
elektroventilov: vo viacúčelovom ventile odparovača a samotných vstrekovačoch.
Určenie TYPU VSTREKU BENZÍNU Nachádzajúca sa pod obrázkom
benzínových vstrekovačov aktívna plocha s bielymi bodkami predstavuje poradie fungovania
jednotlivých benzínových vstrekovačov.
Obr. 3.6. Určenie druhu vstreku
Sekvenčný vstrek – guľôčky sa nachádzajú v rôznej výške (viď obr. 4.11)
Vstrek full skupina/simultanný - guľôčky sú uložené na jednej čiare.
Polosekvenčný vstrek - guľôčky sú uložené po dve na jednej čiare.
Montážny návod
Strana 23
Okno DIAGNOSTIKA ->
Kódy chýb - je tiež možné odčítanie a vymazanie kódov chýb uložených v pamäti
riadiacej jednotky vstrekovania plynu.
Obr. 3.7. Okno Diagnostika programu VERONA/MODENA
Havarijné heslo
V prípadoch, ak užívateľ zabudne svoje heslo do systému, je možné vygenerovanie
jednorázového havarijného hesla.
Pre tento účel je treba:
1. V okne „Vlož heslo ECU” treba vybrať záložku „Zabudol som
heslo”,
2. Stlačiť tlačidlo Generuj kľúč,
3. Program vygeneruje havarijný kód, ktorý si treba zapamätať,
4. Na zákazníckej infolinke alebo na internetovej stránke výrobcu, na základe
vygenerovaného kódu, je možné obdržať jednorazové havarijné heslo,
5. Obdržané havarijné heslo umožni havarijný vstup do systému.
Montážny návod
Strana 24
KALIBRÁCIA SYSTÉMU VERONA/MODENA
Autokalibrácia
POZOR!
Kalibrácie systému treba začať po skonfigurovaní všetkých snímačov a
funkčných elementov. Motor musí byť zohriaty na teplotu 60 oC. Benzínové časy
vstreku počas chodu naprázdno musia byť stabilné a konštantné v dlhšom
časovom úseku.
POZOR!
V prípade novej montáže plynovej inštalácie alebo výmeny kompletu
vstrekovačov za nové musí byť kalibračná procedúra zopakovaná po najazdení
vozidlom cca. 1000 km.
Autokalibráciu systému začíname:
1. Stlačením tlačidla Vstrek benzínu memo pre zapamätanie si času vstreku benzínu.
Pri ďalších návštevách je možnosť skontrolovania, či čas vstreku na benzíne sa
nezmenil. Kontrola sa vykonáva počas práci vozidla na benzíne.
2. Stláčame tlačidlo F10 autokalibrácia.
3. Otvára sa okno autokalibrácia.
Obr. 4.1. Okno Autokalibrácie
4.
stlačiť Tlačidlo Start F7
Montážny návod
Strana 25
5. kalibrácia sa vykonáva pri otáčkach motora 2500 rpm na plyne
6. počas kalibrácie sa objaví okno o postupe kalibrácie; červené diódy znamenajú
benzínové body, zelené diódy znamenajú plynové body.
Rys. 4.2. Okno postupu autokalibrácie
7. Na obrázku sa objaví grafická benzínová mapa (červené body) a plynová (zelené
body). Body musia byť blízko seba.
8. Kalibrácia sa končí správou: „Kalibrácia pri chode naprázdno je ukončená.
Obr. 4.3. Okno Ukončenie kalibrácie pri chode naprázdno.
1. Voľba klávesu „Nie” znamená ukončenie kalibrácie.
Montážny návod
Strana 26
2. V prípade voľby možnosti kalibrácie počas jazdy treba vyjsť s vozidlom na kľudný úsek
cesty. Pre správne nakalibrovanie vozidla je nutné dodržanie dvoch podmienok:
správneho zaťaženia a otáčok. Systém automaticky podáva informáciu o splnení alebo
nesplnení uvedených podmienok jazdy správou „OK” alebo „príliš malé.”
Obr. 4.4. Okno Postupu kalibrácie.
Počas kalibračnej jazdy objaví sa tabuľka pokročilosti postupu kalibrácie. Systém na
začiatku urči body mapy spaľovania na benzíne (červené diódy) a potom plynové body mapy
(zelené diódy). Na grafickom obrázku (vložiť obrázok) sa budú postupne objavovať body
symbolizujúce parametre benzínovej mapy (červené) a plynovej (zelené). Body sa musia
nachádzať čo najbližšie k sebe. treba zdôrazniť, že program kalibračný zbiera body počas
ustálenej jazdy. Treba sa teda vyhýbať prudkým pohybom škrtiacou klapkou a častej zmene
rýchlostí. Kalibrácia sa konči správou „Kalibrácia úspešne ukončená”
Montážny návod
Strana 27
Obr. 4.5. Okno Ukončenia autokalibrácie počas jazdy
Mapa korekcií
Obr. 4.6. Okno Mapa korekcií
Montážny návod
Strana 28
Po ukončení kalibrácie sa v okne Hodnota korekcie objaví správny kalibračný súčiniteľ
získaný v dôsledku autokalibrácie systému.
Overenie správnosti vykonanej kalibrácie:
Pamätajúc si benzínový čas vstreku (vstrek benzínu Memo) počas chodu naprázdno pri
napájaní benzínom, prepíname napájanie na plynové a kontrolujeme, či čas vstreku benzínu
počas práce na plyne je podobný ako počas práce na benzíne.
V prípade zistenia odlišností treba vykonať prípadnú korekciu zmenou súčiniteľov.
Korekcia sa na lineárnej mape vykonáva posunutím bodu hore alebo dolu v rozsahoch, v ktorých
bola nesprávna práca. Zväčšenie korekcie, čiže zdvihnutie bodu dohora, spôsobí skrátenie času
otvorenia benzínových vstrekovačov počas práce na plyne, zatiaľ čo jej zmenšenie posunutím
dolu ho predĺži.
Obr. 4.7. Okno Mapa korekcií s korekciou
Na ukončenie treba ustáliť údaje v riadiacej jednotke pomocou tlačidla Zachovaj v ECU
nachádzajúceho sa v spodnej časti okna MOŽNOSTI.
Montážny návod
Strana 29
DODATKOVÉ EXTERNÉ ZARIADENIA
Verzia systému má možnosť pripojenia dodatkových zariadení, uvedených na obrázku
dolu. Je to možné vďaka využitiu voľného pinu, na ktorom počas práci na benzíne je 0V, zatiaľ čo
počas práci na plyne +12V. Toto napätie môže byť využité na spúšťanie dodatkových externých
zariadení.
Vonkajší emulátor
– len pre riadiace
jednotky
VERONA, viď
ďalšia strana
Palivové čerpadlo
Emulátor OBD
Iné externé
zariadenie,
ktorého prúd
nepresahuje 2A
Prispôsobenie odporu emulátorov k odporu benzínového vstrekovača.
Riadiaca jednotka VERONA/MODENA má zostavu externých emulátorov s odporom
100 Ω, čo zodpovedá benzínovým vstrekovačom s odporom cca. 6 Ω. Za účelom prispôsobenia
emulátorov riadiacej jednotky k benzínovým vstrekovačom s iným odporom (menším alebo
väčším) treba pripojiť dodatkový odpor (viď dolu uvedený obrázok) alebo použiť externý
emulátor.
Spôsob zapojenia palivového čerpadla
Montážny návod
Strana 30
Emulátor 100 Ohm
Benzín
ECU
ZELENÝ (ECU BENZÍN VSTREK 1)
ZELENO-ČIERNY (VSTREKOVAČ 1)
Benzínový
vstrekovač
Emulátor 50 Ohm
Externý
odpor
ZELENÝ (ECU BENZÍN VSTREK 1)
Benzín
ECU
ZELENO-ČIERNY (VSTREKOVAČ 1)
Benzínový
vstrekovač
Emulátor 33 Ohm
Externý
odpor
ZELENÝ (ECU BENZÍN VSTREK 1)
Benzín
ECU
ZELENO-ČIERNY (VSTREKOVAČ 1)
Benzínový
vstrekovač
Vstup dodatkových externých zariadení môže byť tiež využitý na odpájanie benzínového
čerpadla počas práci na plyne (viď dolu uvedený obrázok).
Montážny návod
Strana 31
Download

Návod na použitie a montáž