-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
hlavné údaje
Stručný prehľad
rozmanitosť
Z hľadiska funkcie je riadenie koncipované ako master kontrolér a kontrolér pohybu. Ide o výkonnú riadiacu
hospodárnosť
jednotku, ktorá je schopná zabezpečiť
tak rozsiahle funkcie SPS ako aj
viacosové pohyby s interpoláciou.
Modulárna štruktúra poskytuje pre
ľubovoľnú aplikáciu riešenia, ktoré
presne vyhovujú. Vysoká hustota
montáže, jednoduchá manipulácia
CANopen výkonné programovacie
prostredie. Okrem toho máte
k dispozícii: knižnice stavebných
prvkov, konfiguračné nástroje
a ovládače.
Vďaka programovaniu podľa štandardu IEC 61131-3 je riadenie CECX
flexibilné a otvorené pre všetky typy
ovládacích úloh. Početné
Ovládanie elektrických osí
Jednoduché uvedenie do prevádzky,
programovanie a servis:
Softvér CoDeSys v kombinácii s modulom SoftMotion poskytuje pre
riadenie všetkých elektrických osí
s pripojením prevádzkovej zbernice
flexibilné
Spoľahlivý
Power PC 400 MHz
rozhranie Ethernet
rozhranie CAN-Bus
rozhranie RS485
USB rozhranie
prenosná pamäť karta CF
pozície pre voliteľné konštrukčné
súpravy
komunikačné konštrukčné súpravy
(Profibus, CANopen, Ethernet)
zaručujú kompatibilitu s inými
systémami.
Vlastnosti produktu
2 vyhotovenia produktu
– modulárny master kontrolér
so systémom CoDeSys
– kontrolér pohybu so systémami
CoDeSys a SoftMotion
jednoduchá konfigurácia
Certifikát podľa CE, UL/CSA, vyvinuté
na základe celosvetových skúseností
z oblasti Front End automatizácie,
použitie štandardného hardvéru
a štandardného softvéru CoDeSys.
Výber modulov
CPU jednotka
a montáž na DIN lištu. Úplná kompatibilita so všetkými produktmi Festo
a iných výrobcov.
voliteľné konštrukčné súpravy
Ovládač CECX-X môže byť rozšírený
o nasledujúce voliteľné konštrukčné
súpravy:
rozhranie Ethernet
rozhranie CAN
sériové rozhranie RS232
vstupno/výstupné moduly
digitálne moduly
analógové moduly pre prúd
a napätie
počítadlový modul kódera
automatické rozpoznanie
konštrukčnej zostavy
vyhľadávacia funkcia pre
vyhľadanie riadenia v sieti
protokol DHCP
automatické preberanie
komunikačných nastavení projektu
komunikačné moduly
Profibus Slave DP V0
Riadenie elektrických osí Festo cez rozhranie CANopen
kontrolér motora CMMP-AS
a CMMS-AS, pre servomotory
kontrolér motora SFC-DC a SFC-LAC
motorová jednotka MTR-DCI
2
Internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2009/02
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
hlavné údaje
Kontrolér CECX s periférnymi modulmi a voliteľnými konštrukčnými súpravami
voliteľné konštrukčné súpravy
typ
periférny modul
modul vstupov/výstupov, digitálny
CECX-D-8E8A-NP-2
modul vstupov/výstupov, analógový
CECX-A-4E4A-V
modul vstupov/výstupov, analógový
CECX-A-4E4A-A
vstupný modul, digitálny
CECX-D-16E
výstupný modul, digitálny
CECX-D-14A-2
rozhranie kódera
CECX-C-2G2
napojenie zbernice
CECX-F-PB-S-VO
voliteľné moduly
napojenie zbernice
CECX-F-CO
elektrické pripojenie
CECX-C-ET
elektrické pripojenie
CECX-C-S1
-H-
periférny modul
stručný popis
strana/Internet
8 digitálnych vstupov
8 digitálnych výstupov
4 analógové napäťové vstupy
4 analógové napäťové výstupy
4 analógové prúdové vstupy
4 analógové prúdové výstupy
16 digitálnych vstupov
8
14 digitálnych výstupov
15
2 rozhrania kódera
17
Profibus slave DP-V0
19
rozhranie CAN
21
rozhranie Ethernet
23
sériové rozhranie
25
10
10
13
upozornenie
Zaradiť možno max. 12
periférnych modulov.
Systémová príručka konštrukčných pravidiel.
Legenda k typovému označeniu
CECX
—
X
—
C1
typ
CECX
modulárne riadenia
kontrolér
X
CPU
typ riadenia
C1
M1
CoDeSys
MotionControl
2009/02 – zmeny vyhradené
Internet: www.festo.sk
3
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Kontrolér CECX-X-C1
Modulárny master kontrolér
so systémom CoDeSys
Kontrolér CECX-X-M1
Kontrolér pohybu so systémami
CoDeSys a SoftMotion
Kontrolér je centrálna konštrukčná
zostava modulárneho riadenia.
Poskytuje zdroje potrebné pre
spracovanie používateľských
programov.
Kontrolér má tri zasúvacie šachty
pre voliteľné konštrukčné zostavy,
pomocou ktorých možno realizovať
nasledujúce prípoje rozhrania:
napojenie zbernice CAN
elektrické napojenie Ethernet
sériové rozhranie RS 232
Štandardne je kontrolér vybavený
voliteľnou konštrukčnou zostavou
s pripojením Ethernet.
Všeobecné technické údaje
CECX-X-C1
rozsah prevádzkového napätia
príkon 24 V
max. výstupný výkon 5 V
max. výstupný výkon 24 V
max. príkon
test odolnosti proti
p nárazom
[VDC]
[W]
[W]
[W]
[W]
test odolnosti pproti vibráciám
ovládacie prvky
CPU údaje
j
pprogramovací
g
softvér
pprogramovací
g
jjazyk
y
indikácia stavu
ppozície
USB rozhranie
krytie
trieda krytia
hmotnosť výrobku
materiály
ppoznámka o materiáli
4
[g]
19,2 … 30
14
10
45
69
EN 60068-2-27 EA
15 g, 11 ms (polsínus)
EN 60068-2-6-FC
5 … 9 Hz 3,5 mm
9 … 150 Hz 1g
tlačidlo CTRL
64 MB DRAM
procesor 400 MHz
CoDeSys dodáva Festo
–
AS, AWL, FUP, KOP a ST podľa IEC 61131-3
dodatočne CFC
displej so 7 segmentovkou
zelená LED = napájanie
1x voliteľný modul CAN 21
1x Compact Flash typ 1
1x voliteľný modul Ethernet 23
1x modul sériového rozhrania 25
USB 1.1
IP20
III.
580
CECX-X-M1
CoDeSys dodáva Festo
SoftMotion
AS, AWL, FUP, KOP a ST podľa IEC 61131-3
dodatočne CFC
obsahuje LABS látky
v zmysle RoHS
Internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2009/02
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Technické údaje – rozhrania
CECX-X-C1
Ethernet
pripojovací konektor
rýchlosť prenosu dát
podporované protokoly
rozhranie prevádzkovej zbernice
druh
pripojovacia technika
pprenosová rýchlosť
ý
[MBit/s]
zásuvka RJ45, 8 pólov
10/100
TCP/IP, EasyIP a Modbus TCP
[[kbit/s]
/]
zbernica CAN
konektor Sub-D, 9 pólov
125, 250, 500, 800, 1 000
nastaviteľné cez softvér
nie
galvanické oddelenie
sériové rozhranie
druh
počet
pripojovacia technika
pprenosová rýchlosť
ý
CECX-X-M1
[[bit/s]
/]
galvanické oddelenie
RS 485-A
1
konektor Sub-D, 9 pólov
1 200 … 115 000
nastaviteľné cez softvér
nie
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
teplota okolia
skladovacia teplota
relatívna vlhkosť vzduchu
osvedčenie
[°C]
[°C]
[%]
5 … 55
–40 … +70
10 … 95
c UL us - Listed (OL)
Pripojovacie a zobrazovacie prvky
1 2 3
4
5
6
7
8
9
1 prípoj prevádzkového napätia
(X2)
2 sériové rozhranie RS 485 (X1)
3 displej so 7 segmentovkou
4 LED napájania
5 rozhranie Ethernet (X5)
6 rozhranie CAN (X6)
7 stavové LED CAN (TX, RX)
8 stavová LED Compact Flash
9 Compact Flash zasúvacia šachta
(X7)
aJ USB rozhranie (X8)
aJ
2009/02 – zmeny vyhradené
Internet: www.festo.sk
5
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Zapojenie pinov – sériové rozhranie RS 485 (X1)
pin
signál
význam
GND
Therm B
B / B’
nezapojený
GND
nezapojený
Therm A
A / A’
nezapojený
zem
uzatvárací odpor
príjem/odosielanie +
nepripojený
zem
nepripojený
uzatvárací odpor
príjem/odosielanie –
nepripojený
signál
význam
1
2
3
4
5
6
7
8
Teleso
TD+
TD–
RD+
nezapojený
nezapojený
RD–
nezapojený
nezapojený
tienenie
vysielané údaje+
vysielané údaje –
prijímané údaje+
nepripojený
nepripojený
prijímané údaje –
nepripojený
nepripojený
tienenie
pin
signál
význam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Teleso
nezapojený
CAN_L
SGND
TERM1
TERM1
GND
CAN_H
TERM2
TERM2
tienenie
nepripojený
CAN Low
Signal Ground
prípoj pre aktiváciu interného pripojovacieho odporu
prípoj pre aktiváciu interného uzatváracieho odporu
zem
CAN High
prípoj pre aktiváciu interného uzatváracieho odporu
prípoj pre aktiváciu interného uzatváracieho odporu
tienenie
konektor Sub-D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zapojenie pinov – rozhranie Ethernet (X5)
pin
konektor RJ45
Zapojenie pinov – rozhranie CAN (X6)
konektor Sub-D
6
Internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2009/02
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
sťahovanie CAD modelov www.festo.sk/engineering
Rozmery
Typové označenie
2009/02 – zmeny vyhradené
č. dielu
typ
kontrolér s CoDeSys
553852
CECX-X-C1
kontrolér so systémami CoDeSys
a SoftMotion
553853
CECX-X-M1
Internet: www.festo.sk
7
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Vstupno/výstupný modul, digitálny
CECX-D-8E8A
K dispozícii je 8 digitálnych výstupov
a 8 digitálnych vstupov pre spracovanie digitálnych procesových signálov.
K dispozícii sú nasledujúce funkcie:
nastavenie adresy
monitorovanie skratu na výstupoch
funkcia odskoku kontaktov vstupov
funkcia prerušenia DI0 a DI1
Všeobecné technické údaje
rozsah prevádzkového napätia
elektrická pripojovacia technika
vstup/výstup
príkon 5 V
príkon 24 V
test odolnosti proti
p nárazom
[VDC]
19,2 … 30
lišta zásuvky, raster 5,08 mm
[W]
[W]
0,4
1,9
EN 60068-2-27 EA
15 g, 11 ms (polsínus)
EN 60068-2-6-FC
5 … 9 Hz 3,5 mm
9 … 150 Hz 1g
IP20
III.
135
test odolnosti pproti vibráciám
krytie
trieda krytia
hmotnosť výrobku
[g]
materiály
ppoznámka o materiáli
obsahuje LABS látky
v zmysle RoHS
Technické údaje – rozhrania
digitálne vstupy
počet
rýchle počítadlové vstupy
vstupné napätie/prúd
nominálna hodnota pre FALSE
nominálna hodnota pre TRUE
oneskorenie vstupného
p
signálu
g
rozdelenie potenciálov
indikácia stavu
spínacia logika
digitálne výstupy
počet
kontakt
výstupné napätie
výstupný prúd
odolnosť proti skratu
rozdelenie potenciálov
indikácia stavu
spínacia logika
8
[VDC]
[VDC]
[VDC]
[ms]
[kHz]
[VDC]
[VDC]
[A]
[VDC]
8
2, možnosť prerušenia, reakčný čas 50 µs
24
≤5
≥15
20, 100, nastaviteľné
12 pri vstupe prerušenia
áno, optrón
zelená LED dióda
pozitívna logika (PNP)
8
tranzistor
24
2 pri 50 % súčasne
áno
áno, optrón
oranžová LED
pozitívna logika (PNP)
Internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2009/02
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
teplota okolia
skladovacia teplota
relatívna vlhkosť vzduchu
osvedčenie
[°C]
[°C]
[%]
5 … 55
–40 … +70
10 … 95
c UL us - Listed (OL)
Pripojovacie a zobrazovacie prvky
1
2
3
4
5
3
2
4
1
5
Zapojenie pinov
pin
označenie
význam
lišta zásuvky
00
01
02 … 09
10 … 17
0V
24 V
DO0 … DO7
DI0 … DI71)
0 V elektrické napájanie
24 V elektrické napájanie
digitálny výstup 0 … 7
digitálny výstup 0 … 7
1)
DI0, DI1: vstup prerušenia
Typové označenie
modul vstupov/výstupov, digitálny
č. dielu
typ
552099
1)
stavové LED diódy digitálnych výstupov resp. digitálnych vstupov
konektor zbernice
elektrické napájanie
digitálny výstup DO0 … DO7
digitálny výstup DI0 … DI7
dokumentácia1)
CECX-D-8E8A-NP-2
jazyk
č. dielu
typ
DE
EN
ES
FR
IT
SV
560585
560586
560587
560588
560589
560590
GDCC-CECX-D-8E8A-NP-DE
GDCC-CECX-D-8E8A-NP-EN
GDCC-CECX-D-8E8A-NP-ES
GDCC-CECX-D-8E8A-NP-FR
GDCC-CECX-D-8E8A-NP-IT
GDCC-CECX-D-8E8A-NP-SV
Používateľská dokumentácia v papierovej podobe nie je časťou dodávky.
2009/02 – zmeny vyhradené
Internet: www.festo.sk
9
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Modul vstupov/výstupov, analógový
CECX-A-4E4A
K dispozícii sú 4 digitálne výstupy
a 4 digitálne vstupy pre spracovanie
analógových procesových signálov.
CECX-A-4E4A-V
analógové napäťové vstupy a výstupy
CECX-A-4E4A-A
analógové prúdové vstupy a výstupy
Všeobecné technické údaje
CECX-A-4E4A-V
elektrická pripojovacia technika
vstup/výstup
príkon 5 V
príkon 24 V
test odolnosti proti
p nárazom
[W]
[W]
test odolnosti pproti vibráciám
krytie
trieda krytia
hmotnosť výrobku
CECX-A-4E4A-A
lišta zásuvky, raster 5,08 mm
[g]
materiály
ppoznámka o materiáli
0,3
3,3
EN 60068-2-27 EA
15 g, 11 ms (polsínus)
EN 60068-2-6-FC
5 … 9 Hz 3,5 mm
9 … 150 Hz 1g
IP20
III.
135
0,3
3,6
obsahuje LABS látky
v zmysle RoHS
Technické údaje – rozhrania
analógové vstupy
počet
rozlíšenie
rozsah signálu
g
[bit]
[[V]]
[[mA]]
hodnota Bitu s najnižšou
j
hodnotou (LSB)
( ) [mV]
[µA]
napájacie napätie výkonových prvkov
[VDC]
vstupný odpor
[]
absolútna presnosť pri 25 °C
[%]
opakovací čas snímania
[ms]
galvanické oddelenie
analógové výstupy
počet
rozlíšenie
max. záťažový odpor
rozsah signálu
g
[bit]
[]
[V]
[mA]
hodnota Bitu s najnižšou
j
hodnotou (LSB)
( ) [mV]
[µA]
čas prepnutia
[ms]
absolútna presnosť pri 25 °C
[%]
10
CECX-A-4E4A-V
CECX-A-4E4A-A
4
14
0 … 10 Uref
±10
–
–
1,3
–
10 ±2,5 % (max. 20 mA)
10 106
±0,01
1
nie
4
14
–
–
0 … 20
4 … 20
–
1,35
–
< 200
±0,01
1
nie
4
12
≥ 1 000
±10
–
5,32
–
1
±0,15
4
12
≤ 600
–
0 … 20
–
5,39
1
±0,15
Internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2009/02
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
teplota okolia
skladovacia teplota
relatívna vlhkosť vzduchu
osvedčenie
[°C]
[°C]
[%]
5 … 55
–40 … +70
10 … 95
c UL us - Listed (OL)
Pripojovacie a zobrazovacie prvky
1 konektor zbernice
2 analógový vstup AI0 … AI7
3 analógový výstup AO0 … AO7
2
1
3
Zapojenie pinov
ppin
lišta zásuvky
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
označenie
UREF / n.z.
AI0+
AI0–
AI1+
AI1–
GND
AI2+
AI2–
AI3+
AI3–
GND
AO0
AO1
GND
AO2
AO3
GND
GND
2009/02 – zmeny vyhradené
význam
CECX-A-4E4A-V
CECX-A-4E4A-A
referenčné napätie
kladný napäťový vstupný signál AI0
záporný napäťový vstupný signál AI0
kladný napäťový vstupný signál AI1
záporný napäťový vstupný signál AI1
referenčný potenciál GND
kladný napäťový vstupný signál AI2
záporný napäťový vstupný signál AI2
kladný napäťový vstupný signál AI3
záporný napäťový vstupný signál AI3
referenčný potenciál GND
napäťový výstupný signál AO0
napäťový výstupný signál AO1
referenčný potenciál GND
napäťový výstupný signál AO2
napäťový výstupný signál AO3
referenčný potenciál GND
referenčný potenciál GND
nepripojený
kladný prúdový vstupný signál AI0
záporný prúdový vstupný signál AI0
kladný prúdový vstupný signál AI1
záporný prúdový vstupný signál AI1
referenčný potenciál GND
kladný prúdový vstupný signál AI2
záporný prúdový vstupný signál AI2
kladný prúdový vstupný signál AI3
záporný prúdový vstupný signál AI3
referenčný potenciál GND
prúdový výstupný signál AO0
prúdový výstupný signál AO1
referenčný potenciál GND
prúdový výstupný signál AO2
prúdový výstupný signál AO3
referenčný potenciál GND
referenčný potenciál GND
Internet: www.festo.sk
11
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Typové označenie
modul vstupov/výstupov, analógový
č. dielu
typ
1)
12
dokumentácia1)
jazyk
č. dielu
typ
napäťové vstupy/výstupy
552100 CECX-A-4E4A-V
napäťové vstupy/výstupy
DE
560591
EN
560592
ES
560593
FR
560594
IT
560595
SV
560596
GDCC-CECX-A-4E4A-V-DE
GDCC-CECX-A-4E4A-V-EN
GDCC-CECX-A-4E4A-V-ES
GDCC-CECX-A-4E4A-V-FR
GDCC-CECX-A-4E4A-V-IT
GDCC-CECX-A-4E4A-V-SV
prúdové vstupy/výstupy
552101 CECX-A-4E4A-A
prúdové vstupy/výstupy
DE
560597
EN
560598
ES
560599
FR
560600
IT
560601
SV
560602
GDCC-CECX-A-4E4A-A-DE
GDCC-CECX-A-4E4A-A-EN
GDCC-CECX-A-4E4A-A-ES
GDCC-CECX-A-4E4A-A-FR
GDCC-CECX-A-4E4A-A-IT
GDCC-CECX-A-4E4A-A-SV
Používateľská dokumentácia v papierovej podobe nie je časťou dodávky.
Internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2009/02
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Vstupný modul, digitálny
CECX-D-16E
K dispozícii je 16 digitálnych vstupov
pre spracovanie digitálnych
procesových signálov.
Všeobecné technické údaje
elektrická pripojovacia technika
vstup/výstup
príkon na systémovej zbernici
test odolnosti proti
p nárazom
lišta zásuvky, raster 5,08 mm
[W]
test odolnosti pproti vibráciám
krytie
krytie
hmotnosť výrobku
[g]
materiály
ppoznámka o materiáli
0,4
EN 60068-2-27 EA
15 g, 11 ms (polsínus)
EN 60068-2-6-FC
5 … 9 Hz 3,5 mm
9 … 150 Hz 1g
IP20
III.
130
obsahuje LABS látky
v zmysle RoHS
Technické údaje – rozhranie
digitálne vstupy
počet
rýchle počítadlové vstupy
vstupné napätie/prúd
nominálna hodnota pre FALSE
nominálna hodnota pre TRUE
oneskorenie vstupného
p
signálu
g
rozdelenie potenciálov
indikácia stavu
spínacia logika
[VDC]
[VDC]
[VDC]
[ms]
[VDC]
16
2, možnosť prerušenia, reakčný čas 100 µs
24
≤5
≥ 15
20, 200, nastaviteľné
pripočítať 0,2 ms pri vstupe prerušenia
áno, optrón
LED dióda
pozitívna logika (PNP)
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
teplota okolia
skladovacia teplota
relatívna vlhkosť vzduchu
2009/02 – zmeny vyhradené
[°C]
[°C]
[%]
5 … 55
–40 … +70
10 … 95
Internet: www.festo.sk
13
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Pripojovacie a zobrazovacie prvky
1
2
3
4
3
stavové LED digitálnych vstupov
konektor zbernice
referenčný potenciál
digitálny vstup DI0 … DI7
2
4
1
Zapojenie pinov
pin
označenie
význam
lišta zásuvky
00
01
02 … 17
0V
n.z.
DI0 … DI15
referenčný potenciál
nepripojený
digitálny vstup 0 … 151)
1)
DI0 a DI1 umožňujú prerušenie.
Typové označenie
vstupný modul, digitálny
č. dielu
552096
1)
14
dokumentácia1)
typ
jazyk
č. dielu
typ
CECX-D-16E
DE
EN
ES
FR
IT
SV
560573
560574
560575
560576
560577
560578
GDCC-CECX-D-16E-DE
GDCC-CECX-D-16E-EN
GDCC-CECX-D-16E-ES
GDCC-CECX-D-16E-FR
GDCC-CECX-D-16E-IT
GDCC-CECX-D-16E-SV
Používateľská dokumentácia v tlačenej podobe nie je časťou dodávky.
Internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2009/02
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Výstupný modul, digitálny
CECX-D-14A-2
K dispozícii je 14 digitálnych výstupov
pre spracovanie digitálnych
procesových signálov.
Všeobecné technické údaje
rozsah prevádzkového napätia
elektrická pripojovacia technika
vstupov/výstupov
príkon na systémovej zbernici
test odolnosti proti
p nárazom
[VDC]
24 +25%/–15%
lišta zásuvky, raster 5,08 mm
[W]
0,4
EN 60068-2-27 EA
15 g, 11 ms (polsínus)
EN 60068-2-6-FC
5 … 9 Hz 3,5 mm
9 … 150 Hz 1g
IP20
III.
135
test odolnosti pproti vibráciám
krytie
krytie
hmotnosť výrobku
[g]
materiály
ppoznámka o materiáli
obsahuje LABS látky
v zmysle RoHS
Technické údaje – rozhranie
digitálne výstupy
počet
kontakt
výstupné napätie
výstupný prúd
odolnosť proti skratu
rozdelenie potenciálov
rozdelenie potenciálov v skupinách
indikácia stavu
spínacia logika
[VDC]
[A]
[VDC]
14
tranzistor
24
2 pri 50 % súčasne v každej skupine
áno
áno, optrón
áno, v 2 skupinách
LED dióda
pozitívna logika (PNP)
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
teplota okolia
skladovacia teplota
relatívna vlhkosť vzduchu
2009/02 – zmeny vyhradené
[°C]
[°C]
[%]
5 … 55
–40 … +70
10 … 95
Internet: www.festo.sk
15
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Pripojovacie a zobrazovacie prvky
1
2
3
4
5
6
3
2
4
stavové LED digitálnych výstupov
konektor zbernice
elektrické napájanie pre DO0 … DO7
digitálny výstup DO0 … DO7
elektrické napájanie pre DO8 … D013
digitálny výstup DO8 … DO13
5
1
6
Zapojenie pinov
pin
označenie
význam
lišta zásuvky – skupina 1
00
0V
01
+24 V
02 … 09
DO0 … DO7
0 V elektrické napájanie pre DO0 … DO7
24 V elektrické napájanie pre DO0 … DO7
digitálny výstup 0 … 7
lišta zásuvky – skupina 2
10
0V
11
+24 V
12 … 17
DO8 … DO13
0 V elektrické napájanie pre DO8 … D013
24 V elektrické napájanie pre DO8 … D013
digitálny výstup 8 … 13
Typové označenie
výstupný modul, digitálny
č. dielu
552097
1)
16
dokumentácia1)
typ
jazyk
č. dielu
typ
CECX-D-14A-2
DE
EN
ES
FR
IT
SV
560579
560580
560581
560582
560583
560584
GDCC-CECX-D-14A-DE
GDCC-CECX-D-14A-EN
GDCC-CECX-D-14A-ES
GDCC-CECX-D-14A-FR
GDCC-CECX-D-14A-IT
GDCC-CECX-D-14A-SV
Používateľská dokumentácia v tlačenej podobe nie je časťou dodávky.
Internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2009/02
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Rozhranie kódera
CECX-C-2G2
K dispozícii sú nasledujúce funkcie:
meranie dráhy:
pripočítavacie/odpočítavacie
počítadlo prírastkov (meranie
dráhy) so stopou A a B, 1-násobné,
2-násobné, 4-násobné
vyhodnocovanie, rozlíšenie 32 bit
počítadlo impulzov na stope A,
rozlíšenie 32 bit
počítadlo impulzov na stope A
s vyhodnocovaním stopy B,
rozlíšenie 32 bit
meranie rýchlosti vzorkovaním
s internou časovou základňou
monitorovanie otočného snímača
pomocou informácie o nulovej stope
západková funkcia stavu počítadla
cez externý vstup so západkou
24 V (Sink a Source)
západková funkcia stavu počítadla
cez nulový impulz
monitorovanie zlomenia snímača
stopy A, B a nula
Všeobecné technické údaje
rozsah prevádzkového napätia
elektrická pripojovacia technika
vstupov/výstupov
príkon 5 V
test odolnosti proti
p nárazom
[VDC]
19,2 … 30
lišta zásuvky, raster 5,08 mm
[W]
0,6
EN 60068-2-27 EA
15 g, 11 ms (polsínus)
EN 60068-2-6-FC
5 … 9 Hz 3,5 mm
9 … 150 Hz 1g
IP20
III.
135
test odolnosti pproti vibráciám
krytie
trieda krytia
hmotnosť výrobku
[g]
materiály
ppoznámka o materiáli
obsahuje LABS látky
v zmysle RoHS
Technické údaje – rozhrania
digitálne vstupy
rýchle počítadlové vstupy
rozdelenie potenciálov
vstupy kódera
počet
pripojovacia technika
rozlíšenie
napájacie
p j
napätie
p
podávača
p
max. vstupná frekvencia
rozsah signálu
g
2 (západková funkcia) reakčný čas 20 µs NPN/PNP
nie
[bit]
[bit]
[VDC]
[VDC]
[kHz]
[V]
[V]
2
zásuvka Sub-D, 9 pólov
meranie rýchlosti: 32
meranie dráhy: 24
24
5,05 ±4% (100 mA/kanál)
250
5 diferenciálne (RS422)
24 single ended
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
teplota okolia
skladovacia teplota
relatívna vlhkosť vzduchu
osvedčenie
2009/02 – zmeny vyhradené
[°C]
[°C]
[%]
5 … 55
–40 … +70
10 … 95
c UL us - Listed (OL)
Internet: www.festo.sk
17
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Pripojovacie a zobrazovacie prvky
1
2
3
4
5
2
3
1
konektor zbernice
elektrické napájanie
vstupy so západkou
vstup pre kóder X2
vstup pre kóder X3
4
5
Zapojenie pinov
ppin
signál
g
význam
rozsah signálu 5 V
rozsah signálu 24 V
zem
napájanie podávača
nulová stopa+
stopa B+
stopa A+
napájanie podávača
nulová stopa–
stopa B–
stopa A–
Nezapájať
Nezapájať
Nezapájať
zásuvka Sub-D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Typové označenie
rozhranie kódera
1)
18
GND
24 V
0+
B+
A+
5 V (max. 100 mA)
0–
B–
A–
dokumentácia1)
č. dielu
typ
jazyk
č. dielu
typ
552117
CECX-C-2G2
DE
EN
ES
FR
IT
SV
560603
560604
560605
560606
560607
560608
GDCC-CECX-C-2G2-DE
GDCC-CECX-C-2G2-EN
GDCC-CECX-C-2G2-ES
GDCC-CECX-C-2G2-FR
GDCC-CECX-C-2G2-IT
GDCC-CECX-C-2G2-SV
Používateľská dokumentácia v tlačenej podobe nie je časťou dodávky.
Internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2009/02
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Napojenie zbernice
CECX-F-PB-S-V0
Týmto periférnym modulom je možné
pripojiť modulárne riadenie k rozhraniu Profibus-DP-V0 v režime slave.
Všeobecné technické údaje
príkon 5 V
test odolnosti proti
p nárazom
[W]
test odolnosti pproti vibráciám
indikácia stavu
krytie
trieda krytia
hmotnosť výrobku
[g]
materiály
ppoznámka o materiáli
1,4
EN 60068-2-27 EA
15 g, 11 ms (polsínus)
EN 60068-2-6-FC
5 … 9 Hz 3,5 mm
9 … 150 Hz 1g
LED (stav)
červená LED = Bus Fault
IP20
III.
140
obsahuje LABS látky
v zmysle RoHS
Technické údaje – rozhranie
prevádzková zbernica
druh
pripojovacia technika
prenosová rýchlosť
galvanické oddelenie
Profibus slave DP-V0
zásuvka Sub-D, 9 pólov
9 6 kBit/s … 12 MBit/s
9,6
áno
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
teplota okolia
skladovacia teplota
relatívna vlhkosť vzduchu
osvedčenie
2009/02 – zmeny vyhradené
[°C]
[°C]
[%]
5 … 55
–40 … +70
10 … 95
c UL us - Listed (OL)
Internet: www.festo.sk
19
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Pripojovacie a zobrazovacie prvky
1
2
3
4
5
3
2
1
konektor zbernice
LED chyby zbernice
stavová LED
rozhranie Profibus
DIP prepínač
4
5
Zapojenie pinov
pin
signál
význam
3
4
5
6
8
RxD/TxD-P
RTS
GND
5V
RxD/TxD-N
prijímané/odosielané údaje P, vedenie B
signál je HIGH, keď modul vysiela dáta
Ground (galvanicky oddelené)
5 V (galvanicky oddelené)
prijímané/odosielané údaje N, vedenie A
zásuvka Sub-D
Typové označenie
napojenie zbernice, Profibus slave DP-V0
č. dielu
typ
552102
1)
20
CECX-F-PB-S-V0
dokumentácia1)
jazyk
č. dielu
typ
DE
EN
ES
FR
IT
SV
560567
560568
560569
560570
560571
560572
GDCC-CECX-F-PB-S-V0-DE
GDCC-CECX-F-PB-S-V0-EN
GDCC-CECX-F-PB-S-V0-ES
GDCC-CECX-F-PB-S-V0-FR
GDCC-CECX-F-PB-S-V0-IT
GDCC-CECX-F-PB-S-V0-SV
Používateľská dokumentácia v tlačenej podobe nie je časťou dodávky.
Internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2009/02
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Napojenie zbernice
CECX-F-CO
Voliteľná konštrukčná skupina
na rozšírenie kontroléra o jedno
rozhranie CAN.
Všeobecné technické údaje
test odolnosti proti
p nárazom
EN 60068-2-27 EA
15 g, 11 ms (polsínus)
EN 60068-2-6-FC
5 … 9 Hz 3,5 mm
9 … 150 Hz 1g
žltá LED = transmit
zelená LED = receive
III.
27
test odolnosti pproti vibráciám
indikácia stavu
krytie
hmotnosť výrobku
[g]
materiály
ppoznámka o materiáli
obsahuje LABS látky
v zmysle RoHS
Technické údaje – rozhranie
prevádzková zbernica
druh
pripojovacia technika
pprenosová rýchlosť
ý
zbernica CAN
konektor Sub-D, 9 pólov
125, 250, 500, 800, 1000 kBit/s
nastaviteľné cez softvér
nie
galvanické oddelenie
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
teplota okolia
skladovacia teplota
relatívna vlhkosť vzduchu
osvedčenie
[°C]
[°C]
[%]
5 … 55
–40 … +70
10 … 95
c UL us - Listed (OL)
Pripojovacie a zobrazovacie prvky
1 rozhranie CAN
2 LED TX žltá
3 LED RX zelená
1
3
2009/02 – zmeny vyhradené
2
Internet: www.festo.sk
21
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Zapojenie pinov
pin
signál
význam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
teleso
n.z.
CAN_L
SGND
TERM1
TERM1
GND
CAN_H
TERM2
TERM2
tienenie
nepripojený
CAN Low
Signal Ground
prípoj pre aktiváciu interného uzatváracieho odporu
prípoj pre aktiváciu interného uzatváracieho odporu
zem
CAN High
prípoj pre aktiváciu interného uzatváracieho odporu
prípoj pre aktiváciu interného uzatváracieho odporu
konektor Sub-D
Typové označenie
napojenie zbernice,
rozhranie CAN
22
č. dielu
typ
553854
CECX-F-CO
Internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2009/02
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Elektrické napojenie
CECX-C-ET
Voliteľná konštrukčná skupina
na rozšírenie kontroléra o jedno
rozhranie Ethernet.
Všeobecné technické údaje
pripojovací konektor
rýchlosť prenosu dát
podporované protokoly
príkon na systémovej zbernici
test odolnosti proti
p nárazom
[MBit/s]
[W]
test odolnosti pproti vibráciám
indikácia stavu
krytie
hmotnosť výrobku
[g]
materiály
ppoznámka o materiáli
zásuvka RJ45, 8 pólov
10/100
TCP/IP, EasyIP a Modbus TCP
0,5
EN 60068-2-27 EA
15 g, 11 ms (polsínus)
EN 60068-2-6-FC
5 … 9 Hz 3,5 mm
9 … 150 Hz 1g
žltá LED = transmit/receive
zelená LED = link
III.
23
obsahuje LABS látky
v zmysle RoHS
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
teplota okolia
skladovacia teplota
relatívna vlhkosť vzduchu
osvedčenie
[°C]
[°C]
[%]
5 … 55
–40 … +70
10 … 95
c UL us - Listed (OL)
Pripojovacie a zobrazovacie prvky
1 rozhranie Ethernet
2 zelená LED
3 žltá LED
1
3
2009/02 – zmeny vyhradené
2
Internet: www.festo.sk
23
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Zapojenie pinov
pin
signál
význam
1
2
3
4
5
6
7
8
kovový obal
TD+
TD–
RD+
n.z.
n.z.
RD–
n.z.
n.z.
tienenie
vysielané údaje+
vysielané údaje –
prijímané údaje+
nepripojený
nepripojený
prijímané údaje –
nepripojený
nepripojený
tienenie
zásuvka RJ45
Typové označenie
elektrické napojenie,
rozhranie Ethernet
24
č. dielu
typ
553856
CECX-C-ET
Internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2009/02
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Elektrické napojenie
CECX-C-S1
Voliteľná konštrukčná skupina
na rozšírenie kontroléra o sériové
rozhranie RS 232.
Všeobecné technické údaje
druh
pripojovacia technika
pprenosová rýchlosť
ý
príkon na systémovej zbernici
test odolnosti proti
p nárazom
[[bit/s]
/]
[W]
test odolnosti pproti vibráciám
galvanické oddelenie
krytie
hmotnosť výrobku
[g]
materiály
ppoznámka o materiáli
RS 232
konektor Sub-D, 9 pólov
1 200 … 115 000
nastaviteľné cez softvér
0,2
EN 60068-2-27 EA
15 g, 11 ms (polsínus)
EN 60068-2-6-FC
5 … 9 Hz 3,5 mm
9 … 150 Hz 1g
nie
III.
31
obsahuje LABS látky
v zmysle RoHS
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
teplota okolia
skladovacia teplota
relatívna vlhkosť vzduchu
osvedčenie
[°C]
[°C]
[%]
5 … 55
–40 … +70
10 … 95
c UL us - Listed (OL)
Pripojovacie a zobrazovacie prvky
1 prípoj RS 232
1
2009/02 – zmeny vyhradené
Internet: www.festo.sk
25
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
údajový list
Zapojenie pinov
pin
signál
význam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
teleso
n.z.
RxD
TxD
n.z.
GND
n.z.
RTS
CTS
n.z.
tienenie
nepripojený
Receive Data (vstup)
Transmit Data (výstup)
nepripojený
zem
nepripojený
Request To Send (výstup)
Clear To Send (vstup)
nepripojený
tienenie
konektor Sub-D
Typové označenie
elektrické napojenie,
č. dielu
typ
553855
CECX-C-S1
sériové rozhranie RS 232
26
Internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2009/02
-V- novinka
Modulárne riadenia CECX
príslušenstvo
Typové označenie – konektor
stručný popis
konektor pre periférne moduly, 2 póly
konektor pre periférne moduly, 4 póly
konektor pre periférne moduly, 6 pólov
konektor pre periférne moduly, 8 pólov
konektor pre periférne moduly, 18 pólov
konektor:
pre pripojenie Profibus
Sub-D, 9 pólov, bez uzatváracieho odporu
konektor:
pre pripojenie zbernice CAN;
Sub-D, 9 pólov, bez uzatváracieho odporu
2009/02 – zmeny vyhradené
Internet: www.festo.sk
č. dielu
typ
553857
553858
553859
553860
553861
533780
NECC-L1G2-C1
NECC-L1G4-C1
NECC-L1G6-C1
NECC-L1G8-C1
NECC-L1G18-C1
FBS-SUB-9-WS-PB-K
533783
FBS-SUB-9-WS-CO-K
27
Download

Modulárne riadenia CECX