Montážní návod
Systémy ovládání vstřikování plynu
VERONA/MODENA/VERONA II
POZOR!
Výrobce neodpovídá za provoz zařízení v rozporu s návodem k obsluze.
Návod k obsluze je nedílnou součástí zařízení a spolu s ním je dodáván
uživatelům.
Poškození plomby má za následek ztrátu záruky.
POZNÁMKA!
Ovládací zařízení musí být namontováno:
- v dostatečné vzdálenosti od vlhkých míst,
- v dostatečné vzdálenosti od velmi horkých míst
(např. v blízkosti výstupního kolektoru),
- v dostatečné vzdálenosti od silných magnetických polí,
- všechny spoje svazku musí být pájené a izolované,
- po vyjmutí pojistek systém přechází na benzínové napájení,
- neotvírat během provozu systému.
Montážní návod
Strana 2
POZNÁMKA!
Ovládač musí byť namontovaný elektrickým zväzkom dole.
Nesprávně
Nesprávně
Správně
Třeba věnovat pozornost kvalitnímu provedení elektrické izolace
řidičů, jakož i zajištění spojů a řidičů po celé jejich délce před
odizolováním a zavlhčení.
Třeba vyhotovit kvalitní (pájené) elektrické spoje řidičů.
Vstřikovače, jakož i napájecí vodiče třeba umísťovat podle možnosti
dále od zdrojů elektromagnetického rušení.
Montážní návod
Strana 3
OBSAH
1. TECHNICKÉ ÚDAJE .......................................................................................................................... 5
Doporučení výrobce .................................................................................................................... 5
2. FUNGOVÁNÍ A MONTÁŽ SYSTÉMU ................................................................................................ 6
Určení systémů ........................................................................................................................... 6
Montážní schémata ..................................................................................................................... 6
Upevnění reduktoru ................................................................................................................... 15
Upevnění ovladače v komoře motoru ........................................................................................ 15
Zapojení signálu rychlosti otáčení RPM .................................................................................... 15
Zapojení snímače kyslíku (sondy lambda) ................................................................................ 15
Zapojení snímače hladiny plynu LPG v nádrži .......................................................................... 16
Zapojení plynových elektroventilů ............................................................................................. 17
Instalace filtru těkavé fáze plynu ............................................................................................... 17
Volba, instalace a zapojení vstřikovačů ..................................................................................... 17
Zapojení snímače teploty výparníku .......................................................................................... 18
Instalace a zapojení snímače tlaku MAP SENSOR .................................................................. 18
Montáž a zapojení řídící jednotky v kabině................................................................................ 18
Zapojení napájení....................................................................................................................... 18
Vložení pojistek ......................................................................................................................... 18
3. POPIS PROGRAMOVÁNÍ A KONFIGURACE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY................................................... 19
Popis programu pro kalibraci...................................................................................................... 19
Okno Hlavní menu MOŽNOSTI ................................................................................................. 19
Výměna údajů .......................................................................................................................... 19
Okno MOŽNOSTI ...................................................................................................................... 20
Okno KONFIGURACE .............................................................................................................. 21
Nouzové heslo ........................................................................................................................... 24
4. KALIBRACE SYSTÉMU VERONA/MODENA .................................................................................. 25
5. DODATEČNÉ EXTERNÍ ZAŘÍZENÍ ................................................................................................. 30
Montážní návod
Strana 4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Tabulka 1.1. Technické údaje systému ovládání vstřikování plynu LPG/CNG
VERONA/MODENA
Popis
Hodnota
Hodnota jmenovitého napájecího napětí
12 V
Rozsah přípustného napájecího napětí
10
Maximální hodnota odebíraného proudu
16 V
3.65 A
Minimální hodnota napětí signálu rychlosti
Přípustný rozsah teploty prostředí
3V
–40 C až +120 C
Stupeň ochrany
IP66
Tabulka 1.2. Popis systému:
Popis
Typ motora
Typy vstřikování benzinu
Objem
Počet válců
Systém válců
Výkon
Hodnota
Benzínový zážehový motor s jiskrovým zapalováním
- Simultánní vícebodové - MPI (Multipoint Injection)
- Sekvenční - SFI (Sequential Fuel Injection)
- Polosekvenční
od 700 cm3
od 1 do 8)
Libovolný
od 5 kW
Doporučení výrobce
Servis systému a prohlídky třeba provádět v souladu s podmínkami
uvedenými v záručním listě výrobku.
Aktualizace firmware ovladače
Aktuální verze firmware ovladače jsou dostupné u distributora.
FUNGOVÁNÍ A MONTÁŽ SYSTÉMU
Určení systémů
Systémy řízení vstřikování plynu VERONA / MODENA jsou elektronické řídicí zařízení,
sloužící k ovládání složení směsi paliva a vzduchu napájející motor s jiskrovým zapalováním
vybaven jednou nebo dvěma lambda sondami. Palivem je plyn LPG nebo CNG.
Montážní schémata
Montážní schémata systému VERONA / MODENA.
Schéma elektrického zapojení vstřiku plynu systému LPG VERONA II (4-válcový)
KONEKTOR PRO DIAGNOSTIKU
STŘÍDAVĚ S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU
5 ŽLUTÝ (DIAG RXD)
6 ČERNÝ (GND)
7 RŮŽOVÝ (V_BAT)
8 ČERVENĚ-ŽLUTÝ (DIAG TXD)
ČERNÝ (GND)
POJISTKA
10 A
HMOTNOST
VOZIDLA
ČERVENÝ
(+12V)
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
AKUMULÁTOR
1 ČERNÝ (GND)
2 BÍLO-ČERNÝ (SWITCH_IN)
3 ČERVENĚ-BÍLÝ (+5 V OUT)
4 ZELENO-ČERNÝ (SWITCH_OUT)
HNĚDÝ (RPM)
1 ZELENÝ (vstřikovače LPG 1)
2 FIALOVÝ (vstřikovače LPG 2)
3 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
4 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
5 BÍLÝ (vstřikovače LPG 3)
6 ŠEDÝ (vstřikovače LPG 4)
SNÍMAČ
TLAKU
DO ATMOSFÉRY
MĚŘENÍ
TLAKU
1 ČERVENĚ-BÍLÝ
3 HNĚDO-BÍLÝ
4 ČERNÝ
do val. do val. do val. do val.
ZELENÝ (LPG_LEVEL)
VSTŘIKOVACÍ LIŠTA
LPG
SNÍMAČ
HLADINY PLYNU
RŮŽOVÝ (+12 V)
ZELENÝ (ECU benzin Vstřik 1)
ZELENO-ČERNÝ (vstřikovače 1)
FIALOVÝ (ECU benzin Vstřik 2)
FIALOVO-ČERNÝ (vstřikovače 2)
BÍLÝ (ECU benzin Vstřik 3)
BÍLO-ČERNÝ (vstřikovače 3)
ŠEDÝ (ECU benzin vstřik 4)
ŠEDO-ČERNÝ (vstřikovače 4)
RŮŽOVÝ (PLUS ze vstřikovačů 4)
ORANŽOVÝ
(TEMP_R)
POJISTKA
10 A
MODRÝ (RELAYO)
ECU BENZIN
BENZINOVÉ
VSTŘIKOVAČE
VÍCEÚČELOVÝ
VENTIL
ELEKTROVENTIL
SNÍMAČ TEPLOTY
(REDUKTOR)
DO KOLEKTORA
(KOMPENZACE)
Obr. 2.1. Schéma elektrického zapojení vstřiku plynu systému LPG VERONA II
(4 vstřikovače)
Elektrické schéma zapojení systémů vstřiku plynu LPG VERONA (6 vstřikovačů)
HNĚDÝ SPOJ
ŠEDÝ SPOJ
KONEKTOR
PRO DIAGNOSTIKU
5 ŽLUTÝ (DIAG RXD)
6 ČERNÝ (GND)
7 RŮŽOVÝ (V_BAT)
8 ČERVENĚ-ŽLUTÝ (DIAG TXD)
ČERNÝ (GND)
SNÍMAČ
TLAKU
POJISTKA
15 A
DO ATMOSFÉRY
HMOTNOST
VOZIDLA
ČERVENÝ (V_BAT)
FILTR LPG
MĚŘENÍ
TLAKU
1 BÍLO-ČERVENÝ (+5V_OUT)
3 HNĚDO-BÍLÝ (MAP2)
4 ČERNÝ (GND)
LAMBDA Sonda
nepřipojovat
FIALOVÝ
HNĚDÝ (RPM)
ORANŽOVÝ
(TEMP_R)
SNÍMAČ
TEPLOTY
(REDUKTOR)
DO KOLEKTORA
(KOMPEaNZACE)
ZNAČKOVAČ ŽLUTÝ
SNÍMAČ
HLADINY PLYNU
BENZINOVÉ VSTŘIKOVAČE 1-3
PLYN
1 ZELENĚ-MODRÝ (vstřikovače LPG 5)
2 FIALOVO-MODRÝ (vstřikovače LPG 6)
3 ČERVENÝ (Napájaení ve vstřikovači)
4 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
5 BÍLO-MODRÝ (vstřikovače LPG 7)
6 ŠEDĚ-MODRÝ (vstřikovače LPG 8)
ZELENÝ
(LPG_LEVEL)
2 BÍLO-ČERNÝ (SWITCH_IN)
3 ČERVENĚ-BÍLÝ (+5 V OUT)
4 ZELENO-ČERNÝ (SWITCH_OUT)
PLYNOVÉ
VSTŘIKOVAČEE 1-3
ECU BENZIN
RŮŽOVÝ (+12 V)
ZELENÝ (ECU benzin Vstřik 1)
ZELENO-ČERNÝ (vstřikovače 1)
FIALOVÝ (ECU benzin Vstřik 2)
FIALOVO-ČERNÝ (vstřikovače 2)
BÍLÝ (ECU benzin Vstřik 3)
BÍLO-ČERNÝ (vstřikovače 3))
RŮŽOVÝ (+12V vstřikovač 3)
MODRÝ (EZ_LPG)
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 1 ČERNÝ (GND)
Pro verzi s elektronickým
snímačem
ZNAČKOVAČ BÍLÝ
1 ZELENÝ (vstřikovače LPG 1)
2 FIALOVÝ (vstřikovače LPG 2)
3 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
4 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
5 BÍLÝ (vstřikovače LPG 3)
6 ŠEDÝ (vstřikovače LPG 4)
do val. 3 do val. 2 do val. 1
ECU BENZIN
do val. 6 do val. 5 do val. 4
PLYNOVÉ
VSTŘIKOVAČE 4-6
RŮŽOVÝ (+12 V)
MODRÝ (ECU benzin vstřik 4)
MODŘE-BÍLÝ (vstřikovače 4)
ČERVENÝ (ECU benzin vstřik 5)
ČERVENĚ-BÍLÝ (vstřikovače 5)
HNĚDÝ (ECU benzin vstřik 6)
HNĚDO-BÍLÝ (vstřikovače 6)
POJISTKA 15 A
BENZINOVÉ VSTŘIKOVAČE 4-6
ELEKTROVENTIL
VÍCEÚČELOVÝ
VENTIL
Rys.2.3. Schemat elektryczny połączeń systemu wtrysku gazu LPG
Obr. 2.3. Elektrické schéma
zapojení systému vstřiku plynu LPG
VERONA/MODENA
VERONA (6
/ MODENA
(6 vstřikovačů)
wtryskiwaczy)
Elektrické schéma zapojení systémů vstřiku plynu LPG VERONA (4-válcový)
SPOJ G
SPOJ B
KONEKTOR PRO DIAGNOSTIKU
5 ŽLTÝ (DIAG RXD)
6 ČIERNY (GND)
7 RUŽOVÝ (V_BAT)
8 ČERVENO-ŽLTÝ (DIAG TXD)
ČERNÝ (GND)
HMOTNOST
VOZIDLA
ČERVENÝ
(+12V)
MĚŘENÍ TLAKU
V ECU
POJISTKA
10 A
AKUMULÁTOR
LAMBDA Sonda
nepřipojovat
FIALOVÝ
HNĚDÝ (RPM)
1 ZELENÝ (vstřikovače LPG 1)
2 FIALOVÝ (vstřikovače LPG 2)
3 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
4 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
5 BÍLÝ (vstřikovače LPG 3)
6 ŠEDÝ (vstřikovače LPG 4)
SNÍMAČ
HLADINY PLYNU
ZELENÝ (LPG_LEVEL)
Pro verzi s elektronickým
snímačem
ORANŽOVÝ
(TEMP_R)
SNÍMAČ TEPLOTY
(REDUKTOR)
BENZIÍNOVÉ
VSTŘIKOVAČE
POJISTKA
10 A
ECU BENZIN
DO KOLEKTORA
(KOMPENZACE)
RŮŽOVÝ (+12 V)
ZELENÝ (ECU benzin Vstřik 1)
ZELENO-ČERNÝ (vstřikovače 1)
FIALOVÝ (ECU benzin Vstřik 2)
FIALOVO-ČERNÝ (vstřikovače 2)
BÍLÝ (ECU benzin Vstřik 3)
BÍLO-ČERNÝ (vstřikovače 3)
ŠEDÝ (ECU benzin vstřik 4)
ŠEDO-ČERNÝ (vstřikovače 4)
RŮŽOVÝ (PLUS ze vstřikovače 4)
MODRÝ (RELAYO)
ELEKTROVENTIL
BENZINOVÉ
VSTŘIKOVAČE
1 ČERNÝ (GND)
2 BÍLO-ČERNÝ (SWITCH_IN)
3 ČERVENĚ-BÍLÝ (+5 V OUT)
4 ZELENO-ČERNÝ (SWITCH_OUT)
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
VÍCEÚČELOVÝ
VENTIL
Rys.2.2. Schemat elektryczny połączeń systemów wtrysku gazu LPG
Obr. 2.2. Elektrické schéma zapojení systémů vstřiku plynu LPG
VERONA/MODENA
VERONA
/ MODENA
(4(4wtryskiwacze)
vstřikovače)
Elektrická schéma zapojenia systémov vstreku plynu LPG VERONA (8 vstrekovačov)
HNĚDÝ SPOJ
ŠEDÝ SPOJ
KONEKTOR
PRO DIAGNOSTIKU
5 ŽLUTÝ (DIAG RXD)
6 ČERNÝ (GND)
7 RŮŽOVÝ (V_BAT)
8 ČERVENĚ-ŽLUTÝ (DIAG TXD)
SNÍMAČ
TLAKU
ČERNÝ (GND)
POJISTKA
15 A
DO ATMOSFÉRY
HMOTNOST
VOZIDLA
ČERVENÝ (V_BAT)
DO DĚLIČA
1 ČERVENO-BÍLÝ (+5V_OUT)
3 BÍLO-HNĚDÝ (MAP2)
4 ČERNÝ (GND)
MĚŘENÍ
TLAKU
HNĚDÝ (RPM)
Pro verzi s elektronickým
snímačem
SNÍMAČ
TEPLOTY
(REDUKTOR)
DO KOLEKTORA
(KOMPENZACE)
ORANŽOVÝ
(TEMP_R)
ZNAČKOVAČ BÍLÝ
RŮŽOVÝ (+12 V)
ZELENÝ (ECU benzin Vstřik 1)
ZELENO-ČERNÝ (vstřikovače 1)
FIALOVÝ (ECU benzin Vstřik 2)
FIALOVO-ČERNÝ (vstřikovače 2)
BÍLÝ (ECU benzin Vstřik 3)
BÍLO-ČERNÝ (vstřikovače 3)
ŠEDÝ (ECU benzin vstřik 4)
ŠEDO-ČERNÝ (vstřikovače 4)
RŮŽOVÝ (PLUS ze vstřikovače 4)
MODRÝ (EZ_LPG)
POISTKA 15 A
ELEKTROVENTIL
PLYNOVÉ VSTŘIKOVAČE 1-4
BENZINOVÉ
VSTŘIKOVAČE 1-4
do val. do val. do val. do val.
ZNAČKOVAČ ŽLUTÝ
SNÍMAČ
HLADINY PLYNU
1 ZELENĚ-MODRÝ (vstřikovače LPG 5)
2 FIALOVO-MODRÝ (vstřikovače LPG 6)
3 ČERVENÝ (Napájaení ve vstřikovači)
4 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
5 BÍLO-MODRÝ (vstřikovače LPG 7)
6 ŠEDĚ-MODRÝ (vstřikovače LPG 8)
1 ČERNÝ (GND)
2 BÍLO-ČERNÝ (SWITCH_IN)
3 ČERVENĚ-BÍLÝ (+5 V OUT)
4 ZELENO-ČERNÝ (SWITCH_OUT)
ZELENÝ
(LPG_LEVEL)
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
1 ZELENÝ (vstřikovače LPG 1)
2 FIALOVÝ (vstřikovače LPG 2)
3 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
4 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
5 BÍLÝ (vstřikovače LPG 3)
6 ŠEDÝ (vstřikovače LPG 4)
LAMBDA Sonda
nepřipojovat
FIALOVÝ
do val. do val. do val. do val.
ECU BENZIN
ECU BENZÍN
PLYNOVÉ VSTŘIKOVAČE 5-8
RŮŽOVÝ (+12 V)
MODRÝ (ECU benzin vstřik 4)
MODŘE-BÍLÝ (vstřikovače 4)
ČERVENÝ (ECU benzin vstřik 5)
ČERVENĚ-BÍLÝ (vstřikovače 5)
HNĚDÝ (ECU benzin vstřik 6)
HNĚDO-BÍLÝ (vstřikovače 6
ČERNÝ (ECU benzin vstřik 8)
ČERNĚ-BÍLÝ (vstřikovače 8)
BENZINOVÉ
VSTŘIKOVAČE 5-8
VÍCEÚČELOVÝ
VENTIL
Rys.2.4. Schemat elektryczny połączeń systemów wtrysku gazu LPG
Obr. 2.4. Elektrické schéma
zapojení systému vstřiku plynu LPG
VERONA/MODENA
VERONA / (8
MODENA
(8 vstřikovačů)
wtryskiwaczy)
Elektrické schéma zapojení systémů vstřiku plynu CNG VERONA II (4-válcový)
KONEKTOR PRO DIAGNOSTIKU
STŘÍDAVĚ S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU
5 ŽLUTÝ (DIAG RXD)
6 ČERNÝ (GND)
7 RŮŽOVÝ (V_BAT)
8 ČERVENĚ-ŽLUTÝ (DIAG TXD)
ČIERNY (GND)
POJISTKA
10 A
ČERVENÝ
(+12V)
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
HMOTNOST
VOZIDLA
AKUMULÁTOR
1 ČERNÝ (GND)
2 BÍLO-ČERNÝ (SWITCH_IN)
3 ČERVENĚ-BÍLÝ (+5 V OUT)
4 ZELENO-ČERNÝ (SWITCH_OUT)
HNĚDÝ (RPM)
ŽLUTĚ-ČERVENÝ (TEMP_CNG)
1 ZELENÝ (vstřikovače CNG 1)
2 FIALOVÝ (vstřikovače CNG 2)
3 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
4 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
5 BÍLÝ (vstřikovače CNG 3)
6 ŠEDÝ (vstřikovače CNG 4)
SNÍMAČ
TLAKU
ČERVENĚ-BÍLÝ
DO ATMOSFÉRY
MĚŘENÍ
TLAKU
1 ČERVENĚ-BÍLÝ
3 HNĚDO-BÍLÝ
4 ČERNÝ
do val. do val. do val. do val.
ZELENÝ (CNG_LEVEL)
VSTŘIKOVACÍ LIŠTA
CNG
POJISTKA
10 A
RŮŽOVÝ (+12 V)
ZELENÝ (ECU benzin Vstřik 1)
ZELENO-ČERNÝ (vstřikovače 1)
FIALOVÝ (ECU benzin Vstřik 2)
FIALOVO-ČERNÝ (vstřikovače 2)
BÍLÝ (ECU benzin Vstřik 3)
BÍLO-ČERNÝ (vstřikovače 3)
ŠEDÝ (ECU benzin vstřik 4)
ŠEDO-ČERNÝ (vstřikovače 4)
RŮŽOVÝ (PLUS ze vstřikovače 4)
ORANŽOVÝ
(TEMP_R)
SNÍMAČ
HLADINY PLYNU
MODRÝ (RELAYO)
ECU BENZIN
BENZINOVÉ
VSTŘIKOVAČE
SNÍMAČ
TEPLOTY
(REDUKTOR)
ELEKTROVENTIL
Obr. 2.5.
Elektrické
schéma zapojení
vstřiku
plynu
CNG
VERONA
II II
Rys.2.5.
Schemat
elektryczny
połączeń systémů
systemów
wtrysku
gazu
CNG
VERONA
(4
vstřikovače)
(4 wtryskiwacze)
Elektrické schéma zapojení systémů vstřiku plynu CNG VERONA (4 vstřikovače)
SPOJ G
KONEKTOR PRO DIAGNOSTIKU
SPOJ B
MĚŘENÍ TLAKU
V ECU
5 ŽLUTÝ (DIAG RXD)
6 ČERNÝ (GND)
7 RŮŽOVÝ (V_BAT)
8 ČERVENĚ-ŽLUTÝ (DIAG TXD)
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
1 ČERNÝ (GND)
2 BÍLO-ČERNÝ (SWITCH_IN)
3 ČERVENĚ-BÍLÝ (+5 V OUT)
4 ZELENO-ČERNÝ (SWITCH_OUT)
ČERNÝ (GND)
POISTKA
10 A
ČERVENÝ
(+12V)
HMOTNOSŤ
VOZIDLA
ŽLUTĚ-ČERVENÝ (TEMP_CNG)
AKUMULÁTOR
LAMBDA Sonda
nepřipojovat
FIALOVÝ
1 ZELENÝ (vstřikovače LPG 1)
2 FIALOVÝ (vstřikovače LPG 2)
3 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
4 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
5 BÍLÝ (vstřikovače LPG 3)
6 ŠEDÝ (vstřikovače LPG 4)
HNĚDÝ (RPM)
PLYNOVÉ
VSTŘIKOVAČE
ECU BENZIN
ČERVENĚ-BÍLÝ
DO ATMOSFÉRY
SNÍMAČ
TLAKU
RŮŽOVÝ (+12 V)
ZELENÝ (ECU benzin Vstřik 1)
ZELENO-ČERNÝ (vstřikovače 1)
FIALOVÝ (ECU benzin Vstřik 2)
FIALOVO-ČERNÝ (vstřikovače 2)
BÍLÝ (ECU benzin Vstřik 3)
BÍLO-ČERNÝ (vstřikovače 3)
ŠEDÝ (ECU benzin vstřik 4)
ŠEDO-ČERNÝ (vstřikovače 4)
RŮŽOVÝ (PLUS ze vstřikovače 4)
1 ČERVENĚ-BÍLÝ
3 HNĚDO-BÍLÝ
4 ČERNÝ
BENZINOVÉ
VSTŘIKOVAČE
ZELENÝ (CNG_LEVEL)
ORANŽOVÝ
(TEMP_R)
SNÍMAČ
TEPLOTY
(REDUKTOR)
SNÍMAČ
HLADINY PLYNU
Obr. 2.6. Elektrické schéma zapojení systému vstřiku plynu CNG
Rys.2.6. Schemat
elektryczny
połączeń(4
systemów
wtrysku gazu CNG
VERONA
/ MODENA
vstřikovače)
VERONA/MODENA
(4 wtryskiwacze)
Elektrické schéma zapojení systémů vstřiku plynu CNG VERONA (6 vstřikovačů)
HNĚDÝ SPOJ
ŠEDÝ SPOJ
KONEKTOR
PRO DIAGNOSTIKU
5 ŽLUTÝ (DIAG RXD)
6 ČERNÝ (GND)
7 RŮŽOVÝ (V_BAT)
8 ČERVENĚ-ŽLUTÝ (DIAG TXD)
ČERNÝ (GND)
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
POJISTKA
10 A
ČERVENÝ (V_BAT)
1 ČERNÝ (GND)
2 BÍLO-ČERNÝ (SWITCH_IN)
3 ČERVENĚ-BÍLÝ (+5 V OUT)
4 ZELENO-ČERNÝ (SWITCH_OUT)
HMOTNOSŤ
VOZIDLA
MĚŘENÍ
TLAKU
ŽLUTĚ-ČERVENÝ (TEMP_CNG)
ROZDĚLOVAČ PLYNU 1
ZNAČKOVAČ BÍLÝ
1 ZELENÝ (vstřikovače CNG 1)
2 FIALOVÝ (vstřikovače CNG 2)
3 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
4 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
5 BÍLÝ (vstřikovače CNG 3)
6 ŠEDÝ (vstřikovače CNG 4)
LAMBDA Sonda
nepřipojovat
FIALOVÝ
HNĚDÝ (RPM)
ECU BENZIN
do val. 3 do val. 2 do val. 1
PLYNOVÉ VSTŘIKOVAČE 1-4
RŮŽOVÝ (+12 V)
ZELENÝ (ECU benzin Vstřik 1)
ZELENO-ČERNÝ (vstřikovače 1)
FIALOVÝ (ECU benzin Vstřik 2)
FIALOVO-ČERNÝ (vstřikovače 2)
BÍLÝ (ECU benzin Vstřik 3)
BÍLO-ČERNÝ (vstřikovače 3))
RŮŽOVÝ (+12V vstřikovač 3)
BENZINOVÉ VSTŘIKOVAČE 1-3
ROZDĚLOVAČ PLYNU 2
1 ČERVENĚ-BÍLÝ
3 HNĚDO-BÍLÝ
4 ČERNÝ
ZELENÝ (CNG_LEVEL)
ZNAČKOVAČ ŽLUTÝ
MODRÝ (RELAYO)
ČERVENĚ-BÍLÝ
DO ATMOSFÉRY
SNÍMAČ
TLAKU
1 ZELENO-MODRÝ (VSTREKOVAČ CNG 5)
2 FIALOVO-MODRÝ (VSTREKOVAČ CNG 6)
3 ČERVENÝ (NAPÁJANIE VSTREKOVAČOV)
4 ČERVENÝ (NAPÁJANIE VSTREKOVAČOV)
5 BIELO-MODRÝ (VSTREKOVAČ CNG 7)
6 ŠEDO-MODRÝ (VSTREKOVAČ CNG 8)
PLYN
ECU BENZIN
do val. 6 do val. 5 do val. 4
PLYNOVÉ VSTŘIKOVAČE 4-6
RŮŽOVÝ (+12 V)
MODRÝ (ECU benzin vstřik 4)
MODŘE-BÍLÝ (vstřikovače 4)
ČERVENÝ (ECU benzin vstřik 5)
ČERVENĚ-BÍLÝ (vstřikovače 5)
HNĚDÝ (ECU benzin vstřik 6)
HNĚDO-BÍLÝ (vstřikovače 6)
BENZÍNOVÉ VSTREKOVAČE 4-6
POJISTKA 15 A
ORANŽOVÝ
(TEMP_R)
SNÍMAČ
HLADINY PLYNU
Rys.2.7. Schemat elektryczny połączeń systemów wtrysku gazu CNG
Obr. 2.7. Elektrické schéma
zapojení systému vstřiku plynu CNG
VERONA/MODENA
VERONA / (6
MODENA
(6 vstřikovačů)
wtryskiwaczy)
SNÍMAČ
TEPLOTY
(REDUKTOR)
Elektrické schéma zapojení systémů vstřiku plynu CNG VERONA (8 vstřikovačů)
HNĚDÝ SPOJ
ŠEDÝ SPOJ
KONEKTOR
PRO DIAGNOSTIKU
5 ŽLUTÝ (DIAG RXD)
6 ČERNÝ (GND)
7 RŮŽOVÝ (V_BAT)
8 ČERVENĚ-ŽLUTÝ (DIAG TXD)
ČERNÝ (GND)
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
POJISTKA
15 A
HMOTNOST
VOZIDLA
ČERVENÝ (V_BAT)
1 ČERNÝ (GND)
2 BÍLO-ČERNÝ (SWITCH_IN)
3 ČERVENĚ-BÍLÝ (+5 V OUT)
4 ZELENO-ČERNÝ (SWITCH_OUT)
ŽLUTĚ-ČERVENÝ (TEMP_CNG)
SNÍMAČ
TLAKU
ZNAČKOVAČ BÍLÝ
do val. do val. do val. do val.
1 ZELENÝ (vstřikovače CNG 1)
2 FIALOVÝ (vstřikovače CNG 2)
3 ČERVENÝ (Napájaení ve vstřikovači)
4 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
5 BÍLÝ (vstřikovače CNG 3)
6 ŠEDÝ (vstřikovače CNG 4)
ECU BENZÍN
PLYNOVÉ VSTŘIKOVAČE 1-4
RŮŽOVÝ (+12 V)
ZELENÝ (ECU benzin Vstřik 1)
ZELENO-ČERNÝ (vstřikovače 1)
FIALOVÝ (ECU benzin Vstřik 2)
FIALOVO-ČERNÝ (vstřikovače 2)
BÍLÝ (ECU benzin Vstřik 3)
BÍLO-ČERNÝ (vstřikovače 3)
ŠEDÝ (ECU benzin vstřik 4)
ŠEDO-ČERNÝ (vstřikovače 4)
RŮŽOVÝ (PLUS ze vstřikovače 4)
BENZINOVÉ
VSTŘIKOVAČE 1-4
MODRÝ (EZ_LPG)
LAMBDA Sonda
nepřipojovat
FIALOVÝ
HNĚDÝ (RPM)
ČERVENĚ-BÍLÝ
DO ATMOSFÉRY
1 ČERVENĚ-BÍLÝ
3 HNĚDO-BÍLÝ
4 ČERNÝ
ZNAČKOVAČ ŽLUTÝ
1 ZELENĚ-MODRÝ (vstřikovače CNG 5)
2 FIALOVO-MODRÝ (vstřikovače CNG 6)
3 ČERVENÝ (Napájaení ve vstřikovači)
4 ČERVENÝ (Napájení ve vstřikovači)
5 BÍLO-MODRÝ (vstřikovače CNG 7)
6 ŠEDĚ-MODRÝ (vstřikovače CNG 8)
do val. do val. do val. do val.
SNÍMAČ
TLAKU
ECU BENZIN
PLYNOVÉ VSTŘIKOVAČE 5-8
RUŽOVÝ (+12V)
MODRÝ (ECU BENZÍN VSTREK 5)
MODRO-BIELY (VSTREKOVAČ 5)
ČERVENÝ (ECU BENZÍN VSTREK 6)
ČERVENO- BIELY (VSTREKOVAČ 6)
HNEDÝ (ECU BENZÍN VSTREK 7)
HNEDO-BIELY (VSTREKOVAČ 7)
ČIERNY (ECU BENZÍN VSTREK 8)
ČIERNO-BIELY (VSTREKOVAČ 8)
BENZINOVÉ
VSTŘIKOVAČE 5-8
ZELENÝ (CNG_LEVEL)
ORANŽOVÝ
(TEMP_R)
SNÍMAČ
TEPLOTY
(REDUKTOR)
SNÍMAČ
HLADINY PLYNU
Rys.2.8. Schemat elektryczny połączeń systemów wtrysku gazu CNG
VERONA/MODENA
Obr. 2.8. Elektrické schéma
zapojení systému vstřiku plynu CNG
wtryskiwaczy)
VERONA /(8
MODENA
(8 vstřikovačů)
Montáž systému VERONA/MODENA
Upevnění reduktoru
Montáž reduktoru pomocí dvou montážních plechů. Upevňujeme reduktor s plynovým
ventilem v komoře motoru v místě vzdáleném od přímého zdroje tepla (výfukový kolektor). Pro
upevnění reduktoru musíme vybrat takové místo, které je optimální pro připojení reduktoru k
chladicímu systému motoru. Při montáži reduktoru třeba navrtat otvory a zajistit jich proti korozi.
Pak třeba připevnit reduktor pomocí přiložených šroubů.
Reduktor připojíme k chladicímu systému pomocí přiložených T-kusů a vodních hadic a
zabezpečujeme jich sponkami.
Upevnění ovladače v komoře motoru
Ovladač je třeba namontovat v bezpečné vzdálenosti od zdrojů elektromagnetického
rušení (např. zapalovací cívky), v bezpečné vzdálenosti od zdrojů vysoké teploty (např.
výfukového kolektoru motoru) a také v bezpečné vzdálenosti od nádrži z kapalinami (např.
vyrovnávací nádržky chladicí kapaliny).
POZOR, VELMI DŮLEŽITÉ: třeba dbát na to, aby ovladač byl
namontovaný zásuvkovou částí nasměrovanou dolů!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zapojení signálu rychlosti otáčení RPM
Elektrický vodič, kterým se posílá signál RPM, je možné najít pomocí zkoušečky napětí
nebo osciloskopu. Frekvence impulsu zasílaného do benzínové řídící jednotky roste spolu s
rychlostí otáček motoru, tedy zvyšuje se i frekvence zapalování se žárovky zkoušečky a
frekvence signálu na obrazovce osciloskopu nebo viditelný v kalibračním programu signál
měření rychlosti otáčení (vidět na otáčkoměru). Doporučuje se odebírání signálu RPM přímo z
benzínového počítače.
Hodnota amplitudy napětí signálu RPM nacházející se v rozmezí 12V se považuje za
signál SILNÝ a v mezích 2.5V za SLABÝ. Řidič RPM třeba umisťovat v bezpečné vzdálenosti od
vodičů vysokého napětí a od zdrojů různého elektromagnetického rušení. Pokud je signál nižší
než 2,5 V, je třeba doplňkově nainstalovat zesilovač RPM - dostupný na objednávku.
Pokud v nových vozidlech není možné najít signál RPM, třeba se připojit na benzínový
vstřikovač (-) a aktivovat funkci (60) pokud se nachází v okně F7 - přípustný čas CUT OFF a
RPM na plynu.
Zapojení snímače kyslíku (lambda sondy)
OPCIA nezapojovat lambda sondu. Zapojovat jen v případě problémů při kalibraci. Nikdy
nezapojovat lambda sondu při kalibraci s OBD - signál viditelný automaticky.
Zapojení snímače kyslíku do plynového ovladače spočívá ve vyhledání signálního řidiče
sondy a připájení k němu fialového řidiče (O2_IN (fialový). Tehdy plynový ovladač jen odečítá
hodnotu napětí z lambda sondy. ZAKAZUJE SE zapojovat k široce-rozsahový lambda sondě.
Montážní návod
Strana 15
Zapojení snímače hladiny plynu LPG v nádrži
Namontovat snímač v souladu s obrázkem 2a ​ ​ nebo 2b přihlédnutím polohu elektrického
spoje.
1. Zlehka přišroubovat snímač pomocí dvou šroubů, aby byla ponechána možnost jeho
regulace.
2. Zapojit vodiče v souladu s obr.. 1 a připojit konektor k čidlu.
3. Spustit motor a přepnout napájení na plyn.
4. Spojit se diagnostickým programem s ovladačem. Zvolit halotronový snímač jako snímač
hladiny LPG a vypnout možnost filtru zobrazování. Tato možnost se nachází vedle pole volby
snímače. Filtr zobrazování umožňuje pozvolné změny v zobrazování hladiny LPG navzdory
rychlým změnám údajů snímače.
Eliminuje to blikání diod hladiny LPG na ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE během jízdy na nerovném
povrchu, ale ztěžuje kalibraci snímače. Proto na dobu kalibrace třeba tento filtr vypnout.
5. Otáčejíc snímačem v souladu nebo opačně ke směru pohybu hodinových ručiček nastavit
požadovaný počet svítících diod na displeji ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY (na monitoru počítače v okně
vizualizace).
6. Dotáhnout šroubama snímač.
7. Pokud halotronový snímač nebyl tím správným snímačem, je třeba zachovat
nastavení v ECU.
8. Odpojit diagnostický konektor od počítače. Filtr zobrazování bude automaticky zapnutý po
vypnutí zapalování.
Černý - kostra
Zelený - signál
Červený - + 12V
z elektroventila
Obr. 1 Pohled na halotronový snímač
Halotronový
snímač
Halotronový
snímač
Elektrický
spoj
Elektrický
spoj
Plovák
Plovák
Obr. 2a Ventil Lovato pravý
Obr. 2b Ventil Lovato levý
Otáčení snímačem v souladu se směrem hodinových
ručiček způsobuje zmenšení počtu rozsvícených diod
na přepínači, zatímco otáčení snímače v opačném
směru způsobuje zvýšení počtu rozsvícených diod.
Otáčení snímačem v souladu se směrem hodinových
ručiček způsobuje zmenšení počtu rozsvícených diod
na přepínači, zatímco otáčení snímače v opačném
směru způsobuje zvýšení počtu rozsvícených diod.
Montážní návod
Strana 16
Zapojení plynových elektroventilů
Plynové elektroventily nainstalovány při plynové nádrži (víceúčelový ventil) a v blízkosti
reduktoru-odpařovače třeba napojit na potrubí plynového ovladače označeného jako E_LPG
(modrý).
Instalace filtru plynné fáze plynu
Filtr těkavé fáze plynu třeba namontovat mezi odpařovačem a vstřikovačem plynu, v
souladu se směrem průtoku označeném na krytu filtru, využívaje gumové tlakové hadice. Spoje
třeba zajistit kovovými sponkami.
Volba, instalace a zapojení vstřikovačů
Vstřikovače třeba montovat v blízkosti vstupního kolektoru a podle možnosti daleko od
řidičů vysokého napětí. Ve vstupním kolektoru, v blízkosti sacích ventilů motoru, třeba navrtat
otvory a zašroubovat do nich hrdla (s průměrem 4mm), kterými bude protékat plyn. Hlavní osy
hrdel musí být nakloněné směrem k škrticí klapce a vytvářet s kolektorem pravý úhel cca. 75?.
Tyto hrdla třeba spojit tlakovými gumovými hadicemi s hrdly vstřikovačů (viz doporučené
průměry hadic - Tabulka 3.2). Spoje třeba zajistit kovovými sponkami.
Třeba dbát na to, aby délka gumových hadic spojujících vstřikovače s kolektorem
byla podle možnosti co nejkratší. Do vstřikovačů třeba připojit svazek napájecích a ovládacích
vodičů z plynového ovladače, ukončen 6 - pinovým konektorem.
Do výstupního hrdla vstřikovače třeba našroubovat trysku, která přizpůsobí průtok plynu z
vstřikovače k potřebě motoru.
Při volbě trysky je třeba řídit se dolů uvedenou tabulkou.
Tabulka 2.1. Způsob volby typu plynových vstřikovačů:
válců
7
válců
6
válců
5
válců
4 válce
3 válce
2 válce
Ob [cm3]
1.6 mm
1.8
1.6 mm
1.8
1.6 mm
1.8
1.6 mm
1.6 mm
1.8
1.8
2.0
1.8
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
bez trysky na vstřikovači
bez trysky na vstřikovači
bez trysky na vstřikovači
bez trysky na vstřikovači
bez trysky na vstřikovači
bez trysky na vstřikovači
bez trysky na vstřikovači
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
8
Tabulka 2.2. Způsob volby trysek našroubovaných do vstřikovacích lišt PEGAS / MATRIX:
Zdvihový objem motoru
Do 1600
1600 – nad a turbo
[cm3]
Průměr trysky [mm]
2,1
4,0
Uvedená tabulka má orientační význam. Pokud po namontování zvolených trysek vozidlo
pracuje nerovnoměrně na chodu naprázdno, třeba vyměnit trysky za menší. Pokud při velkém
zatížení se motor přepíná na benzín (příliš dlouhé otevírací časy plynových vstřikovačů), třeba
vyměnit trysky za větší nebo upustit od nasazování trysek.
Montážní návod
Strana 17
Tabulka 2.3. doporučené průměry pryžových spojovacích hadic:
Průměr
Lokalizace
vnitřní [mm]
Reduktor - Vstřikovací lišta
Ø 13
Ø5
Vstřikovače - kolektor
Ø4
MAP senzor - Filtr plynné fáze snímač
Zapojení snímače teploty odpařovače
Signál snímače teploty plynu v odpařovači se využívá pro určování momentu propojení
napájení z benzinového na plynové. Snímač teploty nainstalován v reduktore-odpařovači třeba
spojit s řidičem označeným TEMP_R plynového ovladače.
Instalace a zapojení snímače tlaku MAP SENSOR
V ECU 4 válce byl Map sensor namontován v ECU. Hrdlo vyčnívající z krytu ECU třeba
spojit s hrdlem nacházejícím se na filtru plynné fáze.
V ECU 6 / 8 válců hrdlo snímače označeného jako "Pressure" třeba spojit tlakovou
gumovou hadicí s hrdlem nainstalovaným ve filtru plynné fáze. Hrdlo "Vacuum" musí být
spojeno s atmosférickým vzduchem. Je však nutné namontování na hrdle "Vacuum" gumové
hadice délky cca. 5 cm, za účelem zabezpečení před vlhkostí a prachem. Tuto hadici třeba
nasměrovat dolů.
Montáž a zapojení řídící jednotky v kabině
Riadiacu jednotku treba namontovať vo vnútri vozidla, v mieste ľahko dostupnom a
viditeľnom zo sedadla vodiča. Po namontovaní riadiacej jednotky treba k nej pripojiť zväzok
vodičov ukončený štvorpinovým konektorom so štvorcovým prierezom.
Zapojení napájení
Z bezpečnostních důvodů má zapojení napájení ovladače být provedeno jako poslední
činnost při montáži zařízení.
POZOR!
Před zapojením napájení je nutné zkontrolování zabezpečení
elektrických spojů (elektrické izolace).
Ďále je třeba zapojit:
Řidič kostry GND (černý) do svorky akumulátoru označeného jako "-",
Napájecí vodič +12 V (červený) do svorky akumulátoru označeného jako "+".
Osazení pojistek
Poslední činností je nainstalování automobilových plochých pojistek v spodcích
nacházejících se na napájecích vodičích a elektroventilem (v souladu s montážní schématem).
Montážní návod
Strana 18
POPIS SOFTWARU A KONFIGURACE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
Popis programu pro kalibraci
Po spuštění programu je viditelné hlavní okno. Obsluha programu se může konat pomocí
klávesnice počítače nebo myši. Po stisknutí klávesy funkce nebo klepnutí myší na příslušné místo
na monitoru se vysvítí zvolené okno.
Okno Hlavní menu MOŽNOSTI
V okně MOŽNOSTI se nacházejí tlačítka sloužící pro navigaci mezi jednotlivými okny
programu: KONFIGURACE, KALIBRACE, VIZUALIZACE, DIAGNOSTIKA.
Ve spodní části obrazovky se nacházejí tlačítka pro VÝMĚNU DAT umožňující:
Zapsání konfigurace do souboru
Odečtení konfigurace ze souboru
Uložení konfigurace v ovladači
Návrat do továrních nastavení ovladače
Obr. 3.1. Okno MOŽNOSTI programu VERONA/MODENA
DŮLEŽITÉ: "F6 Zapsat do souboru," umožňuje vložení do textového souboru všech
nejdůležitější pracovních parametrů plynového systému. Zapisování provádět během jízdy
vozidlem. Zápis je aktivní, když pole zápisu změní barvu na červenou.
V případě problémů s činností systému je třeba se obrátit na distributora.
Montážní návod
Strana 19
POZOR !!!
Aby se předešlo ztrátě nastavení ovladače po výpadku napájení, je potřeba je
uložit stisknutím tlačítka "Zachovej v ECU" a určit heslo ovladače. Heslo musí
obsahovat 8 znaků a bude požadováno při každém dalším pokusu spojení s
ovladačem.
Kromě toho oknem MOŽNOSTI je možné:
spoj přes: volba čísla portu, přes který se provádí komunikace
programu s ovladačem vstřiku plynu,
volba jazyka, ve kterém se vysvětlují popisy v jednotlivých oknech programu,
programování ECU spočívající v odesílání ovládacího programu do paměti FLASH. Tato
možnost slouží k nahrávání nového firmware do plynového ECU.
Obr. 3.2. Okno Programování ECU
V okně KONFIGURACE
->
Motor má možné nastavení:
Ř typu snímače kyslíku (lambda sondy) viz strana 15
Ř úrovně signálu rychlosti otáčení RPM viz strana 15
Ř konfigurace měření rychlosti otáčení - zvolit počet válců a cívek dosahujíc správně
odečítání RPM
Ř typu vstřikovacího systému benzinového motoru viz strana 23
Ř objemu motoru,
Ř turbo přeplňování motoru.
Montážní návod
Strana 20
POZOR!
Pro vozidlo s polosekvenční nebo simultánním vstřikem je třeba signál rychlosti
otáčení RPM brát přímo z otáčkoměru. Zapojení řidiče RPM, v tom případě
pod cívku, se může projevit poruchami činnosti plynového systému.
Obr. 3.3. Okno Konfigurace
V okně KONFIGURACE
->
Vstřikovací systém má možná nastavení:
Ř druhu napájeného paliva (LPG nebo CNG),
Ř typu vstřikovače Valtek, DTi et.
Ř průměru trysky namontované ve vstřikovači,
Ř typu snímače teploty reduktoru. Neměnit tovární nastavení, pouze že bude použit
jiný než standardní reduktor.
Ř typu snímače hladiny plynu viz strana 16
Ř zapnutí nebo vypnutí filtru zobrazování - viz strana 16
Ř nastavení podmínek zapnutí buzzer (zvukového signálu řídící jednotky).
Montážní návod
Strana 21
Okno F3 KALIBRACE
->
Přepínání má možná nastavení parametrů přepínání napájení benzín / plyn. Kolona na levé straně
odpovídá parametrům, které jsou zodpovědné za přepínání napájení na benzín, zatímco kolona na
pravé straně odpovídá za přepínání na plyn.
Neměnit tovární nastavení, pokud systém funguje správně.
Funkce přípustný čas CUT OFF a RPM na plynu - tehdy, když v nových vozidlech není možné
najít signál RPM, je třeba se napojit pod benzínový vstřikovač (-) a aktivovat funkci (60).
Funkce Ohřívání - slouží k ohřívání vstřikovačů v zimních podmínkách. Jsou dostupné 3 typy
ohřevu: Slabé, Střední a Silné, v závislosti na klimatické oblasti.
Obr. 3.4. Obrázek představující okno Kalibrace programu VERONA / MODENA
V okně VIZUALIZACE jsou zobrazeny aktuální hodnoty nejdůležitějších údajů
charakterizujících činnost motoru.
Stisknutím tlačítka přepínače nacházejícího se na obrazovce můžeme realizovat
přepínání benzín / plyn.
Montážní návod
Strana 22
Obr. 3.5. Obrázek představující okno Vizualizace programu VERONA / MODENA
Okno DIAGNOSTIKA umožňuje provedení aktivních testů plynových elektroventilů:
ve víceúčelovém ventilu odpařovače a samotných vstřikovačů.
Určení TYPU VSTŘIKU BENZÍNU nacházející se pod obrázkem
benzínových vstřikovačů aktivní plocha s bílými puntíky představuje pořadí fungování
jednotlivých benzínových vstřikovačů.
Obr. 3.6. Určení druhu vstřiku
Sekvenční vstřik - kuličky se nacházejí v různé výšce (viz obr.. 4.11)
Vstřik full skupina / simultánní - kuličky jsou uloženy na jedné čáře.
Polosekvenční vstřik - kuličky jsou uloženy po dvě na jedné čáře.
Montážní návod
Strana 23
Okno DIAGNOSTIKA ->
Kódy chyb - je také možné odečítání a vymazání kódů chyb uložených v paměti řídicí
jednotky vstřikování plynu.
Obr. 3.7. Okno Diagnostika programu VERONA/MODENA
Havarijní heslo
V případech, kdy uživatel zapomene své heslo do systému, je možné vygenerování
jednorázového havarijního hesla.
Pro tento účel je třeba:
1. V okně "Vlož heslo ECU" třeba vybrat záložku "Zapomněl jsem
heslo",
2. Stisknout tlačítko Generuj klíč,
3. Program vygeneruje havarijní kód, který si je nutno zapamatovat,
4. Na zákaznické infolince nebo na internetové stránce výrobce, na základě
vygenerovaného kódu, je možné obdržet jednorázové havarijní heslo,
5. Obdržené havarijní heslo umožní havarijní vstup do systému.
Montážní návod
Strana 24
KALIBRACE SYSTÉMU VERONA / MODENA
Autokalibrace
POZOR!
Kalibrace systému je třeba zahájit po skonfigurován všech snímačů a funkčních
elementů. Motor musí být zahřátý na teplotu 60°C. Benzínové časy vstřiku
během chodu naprázdno musí být stabilní a konstantní v delším časovém úseku.
POZOR!
V případě nové montáže plynové instalace nebo výměny kompletu
vstřikovačů za nové musí být kalibrační procedura opakována po ujetí vozidlem
cca. 1000 km.
Autokalibrace systému začínáme:
1. Stisknutím tlačítka Vstřik benzínu memo pro zapamatování si času vstřiku benzínu.
Při dalších návštěvách je možnost zkontrolování, zda se čas vstřiku na benzinu
nezměnil. Kontrola se provádí během práci vozidla na benzínu.
2. Stlačujeme tlačítko F10 autokalibrace.
3. Otevírá se okno autokalibrace.
Obr. 4.1. Okno Autokalibrace
4.
stisknout Tlačítko Start F7
Montážní návod
Strana 25
5. kalibrace se provádí při otáčkách motoru 2500 rpm na plynu
6. během kalibrace se objeví okno o postupu kalibrace; červené diody znamenají
benzínové body, zelené diody znamenají plynové body.
Rys. 4.2. Okno postupu autokalibrace
7. Na obrázku se objeví grafická benzínová mapa (červené body) a plynová (zelené
body). Body musí být blízko sebe.
8. Kalibrace končí zprávou: "Kalibrace při chodu naprázdno je ukončena.
Obr. 4.3. Okno Ukončení kalibrace při chodu naprázdno.
1. Volba klávesy "Ne" znamená ukončení kalibrace.
Montážní návod
Strana 26
2. V prípade voľby možnosti kalibrácie počas jazdy treba vyjsť s vozidlom na kľudný úsek
cesty. Pre správne nakalibrovanie vozidla je nutné dodržanie dvoch podmienok:
správneho zaťaženia a otáčok. Systém automaticky podáva informáciu o splnení alebo
nesplnení uvedených podmienok jazdy správou „OK” alebo „príliš malé.”
Obr. 4.4. Okno Postupu kalibrácie.
Během kalibrační jízdy se objeví tabulka pokročilosti postupu kalibrace. Systém na
začátku určí body mapy spalování na benzinu (červené diody) a pak plynové body mapy (zelené
diody). Na grafickém obrázku (vložit obrázek) se budou postupně objevovat body symbolizující
parametry benzínové mapy (červené) a plynové (zelené). Body se musí nacházet co nejblíže k
sobě. třeba zdůraznit, že program kalibrační sbírá body během ustálené jízdy. Je tedy třeba se
vyhýbat prudkým pohybem škrticí klapkou a časté změně rychlostí. Kalibrace se končí zprávou
"Kalibrace úspěšně ukončena".
Montážní návod
Strana 27
Obr. 4.5. Okno Koncovky autokalibrace během jízdy
Mapa korekcí
Obr. 4.6. Okno Mapa korekcí
Montážní návod
Strana 28
Po ukončení kalibrace se v okně Hodnota korekce objeví správný kalibrační součinitel
získaný v důsledku autokalibrace systému.
Ověření správnosti provedené kalibrace:
V paměti s benzínovým časem vstřiku (vstřik benzínu Memo) během chodu naprázdno
při napojování benzínem, přepínáme napájení na plynové a kontrolujeme, zda čas vstřiku
benzínu během práce na plynu je podobný jako během práce na benzínu.
V případě zjištění rozdílů je třeba provést případnou korekci změnou koeficientů.
Korekce se na lineární mapě provádí posunutím bodu nahoru nebo dolů v rozsazích, ve kterých
byla nesprávná práce. Zvětšení korekce, čili zvednutí bodu vzhůru, způsobí zkrácení času
otevření benzínových vstřikovačů během práce na plynu, zatímco její zmenšení posunutím dolů
ho prodlouží.
Obr. 4.7. Okno Mapa korekcí s korekcí
Pro ukončení je nutno ustálit údaje v řídící jednotce pomocí tlačítka Zachovej v ECU
nacházejícího se ve spodní části okna MOŽNOSTI.
Montážní návod
Strana 29
DODATKOVÁ EXTERNÍ ZAŘÍZENÍ
Verze systému má možnost připojení dodatkových zařízení uvedených na obrázku dole.
Je to možné díky využití volného pinu, na kterém během práci na benzínu je 0V, zatímco během
práci na plynu +12 V. Toto napětí může být využito pro spouštění dodatkových externích
zařízení.
Venkovní
emulátor - jen pro
řídící jednotky
VERONA, viz
další stranu
Palivové čerpadlo
Emulátor OBD
Jiné externí
zařízení, jehož
proud
nepřesahuje 2A
Přizpůsobení odporu emulátorů k odporu benzinového vstřikovače.
Řídící jednotka VERONA / MODENA má sestavu externích emulátorů s odporem 100 Ω,
což odpovídá benzínovým vstřikovačům s odporem cca. 6 Ω. Za účelem přizpůsobení emulátorů
řídící jednotky k benzínovým vstřikovačům s jiným odporem (menším nebo větším) je třeba
připojit dodatkový odpor (viz níže uvedený obrázek) nebo použít externí emulátor.
Způsob zapojení palivového čerpadla
Montážní návod
Strana 30
Emulátor 100 Ohm
Benzin
ECU
ZELENÝ (ECU benzin vstřik 1)
ZELENO-ČERNÝ (Vstřikovač 1)
Benzínový
vstřikovač
Emulátor 50 Ohm
Externí
odpor
Benzin
ECU
ZELENÝ (ECU benzin vstřik 1)
ZELENO-ČERNÝ (Vstřikovač 1)
Benzínový
vstřikovač
Emulátor 33 Ohm
Externí
odpor
Benzin
ECU
ZELENÝ (ECU BENZÍN VSTREK 1)
ZELENO-ČIERNY (VSTREKOVAČ 1)
Benzínový
vstřikovač
Vstup dodatkových externích zařízení může být také využit k odpojování benzinového
čerpadla během práci na plynu (viz níže uvedený obrázek).
Montážní návod
Strana 31
Download

instrukcia CZ.cdr - TechnologyGaz.sk