OBJEDNÁVKA INZERCE na rok 2015
Časopis ČESKÁ OČNÍ OPTIKA
zašlete na e-mail: [email protected] nebo na fax: +420 541 153 049
Objednáváme inzerci do čísla:
Uzávěrka objednávek Dodání podkladů Datum vydání
o č. 1/2015 (Speciál OPTA)
o č. 2/2015
o č. 3/2015
o č. 4/2015
30. 1. 2015
20. 4. 2015
30. 6. 2015
8. 10. 2015
Ceny standardní inzerce o 1/1 strana
o 1/2 strany
o 1/3 strany
o 1/4 strany
o 1/6 strany
19.900 Kč
11.900 Kč
7.900 Kč
5.900 Kč
3.900 Kč
9. 2. 2015
29. 4. 2015
8. 7. 2015
16. 10. 2015
o 1. strana obálky
o 2. strana obálky
o 3. strana obálky
o 4. strana obálky
o vizitka 4. 3. 2015
20. 5. 2015
3. 8. 2015
10. 11. 2015
ČB inzerce
32.500 Kč
22.000 Kč
22.000 Kč
26.900 Kč
2.850 Kč
o Sleva 20 %
Rozměry inzerátů jsou uvedeny
na zadní straně. exkluzivní formy inzerce (pouze po předchozí dohodě)
rozevírací obálka do „v”
PŘEBALOVÁ PÁSKA PŘES ČASOPIS VKLÁDANÁ inzerce
o dvoustrana
o č. 1/2015
o č. 2–4/2015
39.900 Kč
(přední klopa)
37.200 Kč
o 1 ks 29.300 Kč
Nutno dodat vytištěné.
5 Kč
Cena zahrnuje grafické zpracování a tisk.
Rozměr max. 200 x 290 mm, váha max. 20 g.
Sleva za plochu
Sleva za opakování inzerce
GRAFICKÉ NÁVRHY INZERCE
o 2 strany
5 %
o 3 strany
10 %
o 4 strany 15 %
o 5 stran a více - cena dohodou
o ve dvou číslech
o ve třech číslech
o ve čtyřech číslech
o příplatek 15 % z ceny inzerce
10 %
15 %
25 %
Podmínkou pro uplatnění opakovací slevy je zadání inzerce na jedné objednávce.
Obchodní podmínky
BONUSY
o 1 PR článek na portálu www.4oci.cz ZDARMA* (při objednávce 2 stran A4 v libovolných dvou číslech časopisu v roce 2015)
o 2 PR články na portálu www.4oci.cz ZDARMA* (při objednávce 3 stran A4 v libovolných třech číslech časopisu v roce 2015)
o 4 PR články na portálu www.4oci.cz ZDARMA* (při objednávce V ýše uvedené ceny jsou platné při dodání podkladů ve formátu *.pdf, *.jpg v tiskové kvalitě.
Objednatel ve vlastním zájmu dodá podklady v takovém stavu a provedení, aby jednoznačně nemohly být příčinou případného sporu.
lS
platnost faktur je 14 kalendářních dnů.
l Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. V souladu s platným zákonem o DPH fakturujeme za
poskytnuté práce a služby DPH 21 %.
l
l
4 stran A4 v libovolných číslech časopisu v roce 2015)
o 4 PR články na portálu www.4oci.cz + banner Rectangle left nebo
Rectangle right po celý rok ZDARMA* (při objednávce 4 a více
stran A4 v libovolných číslech časopisu v roce 2015)
Objednatelé ze zemí EU vyznačí uvedenou možnost:
o Naše firma není plátce ve státech EU, z čehož pro nás vyplývá povinnost úhrady DPH za dodané práce
a služby.
Fakturu prosím vystavte v: o CZK o EUR
* zveřejnění článku v libovolném termínu během roku 2015
Objednáváme tímto závazně označený typ inzerce a souhlasíme s uvedenou cenou.
Název objednatele dle obchodního rejstříku:
Adresa dle obchodního rejstříku:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Datum:
Razítko a podpis:
OR:
© 2014 EXPO DATA spol. s r.o.
Odpovědný pracovník (jméno, telefon, e-mail):
Rozměry inzerátů (v milimetrech)
(1 cm od horního
okraje a 3 cm od
spodního okraje
prosíme neumísťovat texty nebo loga)
1. strana
obálky
183x245
1/4
vertikálně
77,5x121
1/1
210x297
(+3 mm – spad)
1/4
horizontálně
165x58
1/1
do zrcadla
165x252
1/6
vertikálně
77,5x79
1/2
horizontálně
165x121
vizitka
77,5x55
1/2
vertikálně
77,5x252
1/3
horizontálně
165x79
přebalová
páska
210x50
Technické podmínky pro zasílání inzertních podkladů v elektronické podobě
E-mail
l nutno zkomprimovat ZIPem nebo Stuffitem (soubory s koncovkou *.zip, *.sit, *.sea)
l velikost zkomprimovaného souboru max. 8 MB
l adresa: [email protected]
FTP server
l adresa: ftp.expodata.cz, login: ftpoptika, heslo: ftpoptika
l nutno zkomprimovat ZIPem nebo Stuffitem (soubory s koncovkou *.zip, *.sit, *.sea)
l velikost zkomprimovaného souboru max. 30 MB
Formáty podkladů
l PDF soubor z Adobe Distilleru, distilovaný na tiskovou kvalitu (300 dpi, CMYK), s připojenými písmy.
K *.pdf souboru NUTNO PŘILOŽIT kontrolní náhledový soubor *.jpg (72 dpi).
l AdobePhotoshop soubor, rozlišení 300 dpi, CMYK, velikost 1:1 (soubory s koncovkou *.tif, *.eps, *.jpg).
l AdobeIllustrator soubor (soubor s koncovkou *.ai, *.eps), písma převedená do křivek, použité obrázky vložit do dokumentu
ve velikosti 1:1 (nepřipojovat zvlášť), rozlišení vložených bitmapových obrázků (*.tif, *.eps) 300 dpi, CMYK.
l QuarkXPress nebo InDesign soubory – jen po předchozí domluvě.
Kontakt
EXPO DATA spol. s r.o.
Výstaviště 1, CZ-648 03 Brno
Věra Pichová
tel.: +420 541 159 373, +420 515 550 921, fax: +420 541 153 049
e-mail: [email protected]
www.4oci.cz
1/3
vertikálně
52x252
rozevírací obálka do „V” (přední klopa)
410x297
Download

OBJEDNÁVKA INZERCE na rok 2015