PRODUKTOVÝ MANUÁL
VIZE INOVACE VEDENÍ
KVALITA
SPOLEHLIVOST
MF 7400
PODPORA
HRDOST
ZÁVAZEK
Úvod
Rozsah
Všechny typy řady MF 7400 jsou vybaveny 6-ti válcovými motory Perkins a AGCO SISU
POWER nejnovější generace. Všechny nabízí výjimečný průtok vzduchu přes 4 ventily
na válec a vstřikování s vysokotlakým zásobníkem paliva (common rail) a elektronickým
řízením. Tyto nové hnací agregáty splňují nejnovější emisní směrnice Tier III.
Ke klíčovým charakteristikám patří:
• Kabiny s výjimečně nízkou hladinou hluku 70dB(A)
• 4ventilové motory Tier III se systémem vstřikování paliva common-rail (s
vysokotlakým zásobníkem paliva)
• Vznětové motory Perkins a AGCO SISU POWER poslední generace
• Praktický výklopný kryt motoru a moderní vzhled
• Převodovky s plynule proměnným převodovým poměrem Dyna-VT
• Nová konstrukce přední nápravy s integrovaným systémem předního závěsu
ILS (Integrated Linkage System) od Massey Ferguson
• Odpružení přední nápravy QuadLink
• Přístrojová deska Console 1 kompatibilní se sběrnicí ISOBUS s volitelným
systémem Datatronic 3 pro nepřekonatelné monitorování a řízení
2
Úvod
Typ
MF 7465
MOTOR
MF 7475
MF 7480
Perkins 1106D-E66TA
Výkon při jmenovitých otáčkách motoru*
k
125
140
150
Výkon při jmenovitých otáčkách motoru*
kW
92
103
110
2200
2200
2200
Jmenovité otáčky motoru
Maximální výkon*
k
135
150
167
Maximální výkon*
kW
99
110
123
2000
2000
2000
g/
kWh
214
214
212
Výkon SAE (k) při otáčkách vývodového
hřídele 1000 1/min +/- 2%
k
115
130
140
Výkon SAE (kW) při otáčkách
vývodového hřídele 1000 1/min +/- 2%
kW
85
96
103
Počet otáček pro maximální výkon
Spotřeba paliva
Max. výkon na vývodovém hřídeli
*Výkon a točivý moment podle ISO TR14396
3
Úvod
Typ
MF 7485
MOTOR
MF 7490
MF 7495
6.6CTA
Výkon při jmenovitých otáčkách
motoru*
k
165
175
190
Výkon při jmenovitých otáčkách
motoru*
kW
121
129
140
2200
2200
2200
Jmenovité otáčky motoru
Maximální výkon*
k
180
190
203
Maximální výkon*
kW
132
140
149
2000
2000
2000
204
201
201
Výkon SAE (k) při otáčkách
vývodového hřídele 1000 1/min +/2%
160
170
180
Výkon SAE (kW) při otáčkách
vývodového hřídele 1000 1/min +/2%
118
125
132
Počet otáček pro maximální výkon
Spotřeba paliva
g/
kWh
Max. výkon na vývodovém hřídeli
*Výkon a točivý moment podle ISO TR14396
Typ
MF 7497
Motor AGCO Sisu Power
MF 7499
74 CTA
Jmenovité otáčky motoru (k)
205
220
Maximální výkon (k)
225
240
Maximální točivý moment (Nm)
928
970
Výkon na vývodovém hřídeli (k)
195
205
4
Úvod
Výkonové parametry:
• Vysoce výkonné motory
Všechny typy řady MF 7400 používají motory se 4 ventily na válec se
systémem vstřikování Common rail. Tyto motory si získaly pověst díky své
spolehlivosti a odolnosti. S využitím nejnovějších technologií poskytují
mimořádný výkon, točivý moment při nízké spotřebě paliva.
• Řada Dyna-VT- MF7400
Převodovky Dyna-VT jsou montovány do všech typů řady MF 7400. Tato
převodovka s plynulým převodem umožňuje dokonalé přizpůsobení otáček
motoru a pojezdové rychlosti pro dosažení optimálního výkonu a
hospodárného provozu. Automatické řízení (Supervisor a SV1, SV2)
maximalizuje výkon bez nutnosti zásahu řidiče.
Ovládání bez spojky
Traktory řady MF 7400 jsou ovládány bez použití spojky
(po nastartování traktoru) s použitím jedinečného systému Power Control a
ovládací páky převodovky na opěrce ruky.
• Vysoce výkonná hydraulická soustava
Traktory řady MF 7400 používají elektronický řídicí systém závěsu od
Massey Ferguson. Přesnost a snadné ovládání systému bylo prověřeno po
řadu let. Hydraulická soustava s uzavřeným centrálním systémem snímání
je součástí standardního vybavení s průtokem 110 l/min nebo u některých
typů 150 l/min pro účinný pohon nářadí.
Vysoce výkonné motory zajišťují vysoké pracovní výkony
Převodovka Dyna-VT pro maximální výkonnost
Ovládání bez spojky pro maximální komfort
5
Úvod
Základní charakteristiky komfortu
Komfort řidiče
Traktory této velikosti bývají v provozu dlouhé hodiny a komfort řidiče je proto
prvořadý. Řidič, který se cítí pohodlně a je pozorný je zárukou, že traktor je
ovládán zcela bezpečně a pracuje s vysokou účinností od časného rána po
pozdní večer. Komfort traktoru lze rozdělit do tří klíčových oblastí, kvalita
řízení, hladina hluku, regulace teploty a ergonomie.
Jízda
Pneumaticky odpružené sedadlo a odpružené zavěšení přední nápravy
QuadLink nebo dvoustupňově odpružená kabina zajišťují příkladnou úroveň
jízdního komfortu traktorů řady MF 7400.
Hlučnost
Hladina hluku všech traktorů řady MF 7400 nezávisle na vybavení je špičková
pro danou oblast průmyslu - 70 dB(A). Práce je tak extrémně klidná i pokud
pracuje v extrémně obtížných podmínkách.
Regulace teploty
Možnost řidiče regulovat teplotu, při které pracuje, je zásadní pro zajištění
komfortu při práci. Ať je traktor vybaven manuálně nebo automaticky
ovládanou soustavou klimatizace, systém MF má dostatečnou kapacitu, aby
nastavená teplota vzduchu mohla být udržována nezávisle na teplotě
okolního vzduchu.
Ergonomie
Všechny ovládací prvky jsou konstruovány pro pohodlnou a nenamáhavou
manipulaci. Kromě toho není po nastartování traktoru nutné používat
spojkový pedál. Lze tedy natočit sedadlo a levou rukou ovládat páčku Power
Control a pravou rukou všechny ostatní funkce (převodovka, hydraulická
soustava a vývodový hřídel). Řada těchto ovládacích prvků je vhodně
zabudována do opěrky ruky na sedadle. To umožňuje řidiči umístit ruce a
nohy do nejpohodlnější polohy s natočeným sedadlem.
Nízká úroveň hluku snižuje únavu řidiče
Možnosti odpružení přední nápravy a kabiny zvyšuje pohodlí při jízdě
Soustava klimatizace poskytuje optimální komfort nezávisle na teplotě
okolního vzduchu
6
Úvod
Zobrazení údajů
Přístrojová deska
Přístrojová deska kombinuje analogové přístroje s digitálními displeji pro
poskytování zřetelných a aktuálních údajů o traktoru.
Integrovaný řídicí systém traktoru
Volitelný integrovaný řídicí systém traktoru zobrazuje další informace na
maticovém displeji v levé části přístrojové desky. Lze zobrazovat různé stránky.
Na pracovní stránce jsou zobrazeny údaje z pamětí motoru, pojezdová rychlost
vpřed, počet otáček vývodového hřídele a převažující prokluz kol. Na další
stránce je zobrazeno množství spotřebovaného paliva (spotřeba na úkol a
celková spotřeba).
Datatronic 3
Zobrazovací jednotka Datatronic 3 je namontována samostatně na pravé straně
přístrojové desky a obsahuje displej o velikosti 142 mm (5.6 inch). Je dodávána s
monochromatickým nebo barevným displejem a funkcí záznamu dat. Jednotka
zobrazuje v pracovním režimu paměti otáček motoru, pojezdovou rychlost vpřed,
počet otáček vývodového hřídele, skutečný prokluz kol a procentuální prokluz
kol. Na dalších stránkách jsou zobrazeny ventily vnějšího okruhu, převodovka,
otáčení na souvrati, přední a zadní dual control, TIC, nastavení tvaru pole „do
cípu“ a údaje v každé ze šesti pamětí.
Verze Datatronic 3 s přenosem obrazu a sběrnicí ISOBUS zobrazuje živý obraz
ze vzdálené videokamery a stránky nářadí, připojená ke sběrnici ISOBUS
traktoru.
Komplexní a přehledné zobrazení údajů o stroji zvyšuje účinnost traktoru i
nářadí
Výběr systémů umožňuje zákazníkovi přizpůsobit vybavení traktoru svým
potřebám
7
Úvod
Automatické ovládání
Všechny traktory řady MF 7400 obsahují řadu automatických funkcí, které
usnadňují obsluhu traktoru a nářadí. Rovněž snižují námahu řidiče a zvyšují
kvalitu práce.
Řízení převodovky
Řídicí jednotka převodovky je u traktorů řady MF 7400 součástí standardní
výbavy. Kromě řady jiných funkcí zajišťuje automatické zapínání a vypínání
závěru diferenciálu a vývodového hřídele při zvedání a spouštění zadního
tříbodového závěsu. Další funkcí je automatické vypínání pohonu všech čtyř kol
při překročení rychlosti 15 km/h pro snížení opotřebování pneumatik. Pohon
všech čtyř kol je opět zapnutý při použití brzd, aby byla zvýšená účinnost
brzděním všech čtyř kol.
Integrovaný řídicí systém traktoru
Integrovaný systém ITC lze nastavit pro omezení prokluzu kol nad maximální
povolený limit (v procentech) řízením polohy zadního tříbodového závěsu.
Rovněž lze regulovat průtok a dobu činnosti ventilů vnějšího okruhu a priority
vnitřního okruhu hydraulické soustavy (zadní tříbodový závěs) vůči ventilům
vnějšímu okruhu. Funkce činnosti na souvrati změní otáčky motoru při zvednutí
nebo spuštění závěsu.
Datatronic 3
Pomocí jednotky Datatronic 3 lze regulovat průtok a dobu činnosti elektronicky
řízených ventilů vnějšího okruhu. Funkce činnosti na souvrati umožňuje uložit do
paměti a následně spouštět sekvenci činností na souvrati, které by bylo za
běžných podmínek nutné ovládat ručně. Sekvenci zadáte jednoduchým
stisknutím tlačítka na opěrce ruky. Funkce přední dual control umožňuje
součinnost předního a zadního závěsu pomocí jediné páčky zvedání závěsu na
opěrce ruky. Funkce zadní dual control umožňuje ovládání poloneseného
(návěsného) nářadí s použitím elektronického řízení závěsu. Systém řízení
přípojného nářadí (TIC) využívá funkce regulace prokluzu kol pro automatické
řízení pracovní hloubky nářadí, například diskových válců.
Automatické systémy zvyšují účinnost stroje a snižují námahu řidiče
Výběr systémů umožňuje zákazníkovi přizpůsobit vybavení traktoru svým
potřebám
8
Úvod
Paměti a záznam údajů
Datatronic 3
Datatronic 3 umožňuje sběr širokého spektra dat a jejich stahování na
paměťovou kartu SD. Tato data lze přenášet na kancelářský počítač,
analyzovat a ukládat s použitím software GTA. Zaznamenávat lze tyto údaje.
Paměti
K dispozici je šest samostatných pamětí. Do každé z nich lze provádět
záznam těchto údajů:
Vzdálenost, spotřebované palivo, počet provozních hodin, spotřeba paliva za
hodinu, plocha obdělaná za hodinu, spotřeba paliva na plochu.
Import/Export nastavení traktoru
Lze ukládat nastavení těchto parametrů traktoru:
Ventily vnějšího okruhu, paměti otáček motoru, aktivity pro aktivaci pamětí,
priorita hydraulických okruhů, přednastavené převodové poměry pro jízdu
vpřed/vzad, nastavení dual control a integrovaného řízení traktoru (TIC)
Zakázka
Na paměťovou kartu SD lze ukládat různé soubory dat jako ve formě Zakázky.
Ukládány jsou tyto údaje: vzdálenost, doba trvání, šířka nářadí, údaj počitadla,
okolní teplota, spotřeba paliva, prokluz kol, počet otáček motoru, pojezdová
rychlost.
Pokud je traktor vybaven navigačním systémem GPS, jsou ukládány
zeměpisná délka, šířka a nadmořská výška.
Paměti a ukládání dat zvyšují účinnost stroje
Dokonalejší uchování dat
Snazší dohledatelnost
9
Úvod
Výkon motoru
Charakteristiky výkonu a točivého momentu motorů byly optimalizovány pro
dosažení výjimečných schopností pro práci na poli i přepravu při současné
výjimečně nízké spotřebě paliva. Všechny motory dosahují vyššího výkonu při
otáčkách 2000 1/min než při jmenovitých otáčkách motoru 2200 1/min. Zvýšený
výkon motoru je k dispozici, pokud je zvolený třetí nebo čtvrtý převodový
stupeň, nebo pokud je zapnutý pohon vývodového hřídele.
Motory Tier III s nejnovějšími technologiemi
..
..
..
..
..
Motory se systémem vstřikování paliva Common rail a 4 ventily na válec
- Vynikající charakteristiky výkonu a točivého momentu
Tier III
- Splňují požadavky na emise škodlivin
Příčný průtok vzduchu
- Pro dosažení maximální účinnosti spalování
Přeplňované, s obtokovým kanálem a chlazením plnicího vzduchu
- Pro optimální výkonnost v celém rozsahu otáček
Ventilátory Viscostatic a Vistronic
- Zajišťují účinné chlazení při minimálním odebíraném výkonu
10
Motory
6válcový motor Perkins u řady MF 7400
Model
MF 7465
Motor
MF 7475
MF 7480
Perkins
Typ
1106D-E66TA
Počet válců
6
Turbodmychadlo/obtokový
kanál/chladič plnicího
vzduchu
TC/WG/AA
Vrtání/zdvih
105/127
Počet ventilů
24
Pohon ventilátoru
Vistronic
Typ vstřikování
Common rail
Typ výfuku
Postranní
6válcový motor Sisu u řady MF 7400
Model
Motor
Typ
MF 7485
MF 7490
MF 7497
MF 7499
AGCO SISU POWER
66CTA
Počet válců
74CTA
6
Turbodmychadlo/obt
okový kanál/chladič
plnicího vzduchu
Vrtání/zdvih
MF 7495
TC/WG/AA
108/120
Počet ventilů
108/134
24
Pohon ventilátoru
Vistronic
Typ vstřikování
Common rail
Typ výfuku
Postranní
11
Motory
Vlastnosti motoru
• Zvýšený výkon
Rozdíl mezi výkonem při jmenovitých otáčkách motoru (2200 1/min) a výkonem při
otáčkách 2000 1/min.
• Konstantní výkon v širokém rozsahu otáček
Rozsah otáček, ve kterém výkon odpovídá alespoň výkonu při jmenovitých
otáčkách motoru.
• Rezerva točivého momentu
Procentuální část točivého momentu, dostupná mezi točivým momentem při
jmenovitých otáčkách motoru a maximálním točivým momentem.
Zvýšený točivý moment při nízkých otáčkách a při rozjíždění
Vynikající rezerva točivého momentu při otáčkách pro provoz
vývodového hřídele.
• Řízení otáček motoru
Elektronické řízení dvou nastavení otáček motoru.
Maximální
výkon
Zvýšený výkon
Funkce zvýšeného výkonu přináší vyšší
výkon při otáčkách motoru 2000 1/min
než při otáčkách 2200 1/min. To
odpovídá otáčkám pro provoz
vývodového hřídele, takže maximální
výkon je k dispozici pro veškeré práce s
vývodovým hřídelem.
Zvýšený výkon při otáčkách motoru 2000 1/min slouží pro maximální výkon
na vývodovém hřídeli a umožňuje provoz motoru při snížených otáčkách
pro nižší spotřebu paliva a menší hlučnost motoru
12
Motory
Konstantní výkon
Konstantní výkon přináší vysokou úroveň
výkonu v širokém rozsahu otáček motoru.
Rozsah otáček pro výkon odpovídající
výkonu při jmenovitých otáčkách je široký.
U těchto traktorů je to 600 1/min (16002200 1/min). Tato funkce umožňuje řidiči
pracovat při nižších otáčkách motoru a
snížit tak hlučnost motoru i spotřebu
paliva při zachování pracovní výkonnosti.
Konstantní výkon v širokém pásmu otáček motoru zajišťuje vynikající
pracovní výkonnost ve velkém rozsahu otáček
Rezerva točivého momentu
Charakteristiky točivého momentu byly
pečlivě navrženy tak, aby vysoké hodnoty
točivého momentu byly k dispozici v celém
rozsahu otáček motoru. Hodnoty točivého
momentu jsou pro libovolné otáčky motoru
velmi vysoké. Tato vlastnost spolu s
velkým nárůstem točivého momentu při
poklesu otáček motoru znamenají, že
traktor bude pokračovat v chodu i při
značném nárůstu zatížení. To zvyšuje
schopnost motoru / traktoru pracovat i při
rostoucím zatížení. Výsledkem jsou lepší
jízdní vlastnosti a reakční schopnost
traktorů řady MF 7400.
Velká rezerva točivého momentu a vysoké hodnoty točivého momentu při
nízkých otáčkách zajišťují stabilní chod traktoru
13
Motory
Točivý moment při nízkých otáčkách
motoru
Vysoké hodnoty točivého momentu jsou k
dispozici i při velmi nízkých otáčkách. To
je zvlášť užitečné při manévrování při
nízkých otáčkách motoru, například při
otáčení na souvrati nebo při připojování
nářadí na farmě. Rovněž je mnohem
snazší rozjíždění s velmi velkou zátěží.
Rezerva točivého momentu byla
rozšířena po otáčky 1000 1/min, takže až
20% otáček je okamžitě k dispozici při
otáčkách až do 1000 1/min. To
znamená, že traktor bude „táhnout“ do
velmi malých hodnot točivého momentu
bez nutnosti snížit rychlost, snižuje se
riziko samovolného zastavení motoru v
běžných pracovních podmínkách.
Velké hodnoty točivého momentu při nízkých otáčkách zajišťují vynikající
pružnost a dobré jízdní vlastnosti
Spotřeba paliva
Motory řady MF 7400 mají vynikající
spotřebu paliva. Technologie SCR dále
snižuje měrnou spotřebu paliva až na 190
g/kWh.
Minimální hodnota není jen velmi nízká,
ale velmi nízká spotřeba paliva je
dosahována ve velmi širokém rozsahu
otáček motoru.
Velmi nízká měrná spotřeba paliva zajišťuje dokonale hospodárný provoz v
libovolných pracovních podmínkách
14
Motory
Technologie Common Rail (vysokotlaký zásobník paliva)
Elektronické řídicí obvody neustále monitorují běžné pracovní podmínky a
zatížení motoru pro přesné dávkování paliva vstřikovaného do motoru.
Mechanické vstřikovací čerpadlo dodává palivo pod velmi vysokým tlakem do
vysokotlakého zásobníku paliva, odkud je palivo rozváděno ke vstřikovačům.
Vstřikovače jsou elektromagneticky ovládané a mohou proto zajistit velmi přesné
vstřikování paliva, dodávaného pod vysokým tlakem z vysokotlakého zásobníku.
15
Motory
Technologie Common Rail
• Vyšší tlak vstřikovaného paliva
–
Optimální vstřikování při všech pracovních podmínkách
–
Maximální tlak v zásobníku paliva 1400 bar (140 MPa)
• Přesné elektronické řízení
–
Monitoruje a reguluje až 100krát za sekundu
–
Až 5 stupňů (fází) na jeden proces spalování
Výhody:
• Dokonalejší fázování vstřikování
– Pomalý nárůst zápalného tlaku
High pressure pump – Vysokotlaké čerpadlo
Pressure limiter valve – Regulační tlakový ventil
Gear pump – zubové čerpadlo
Metering unit – Dávkovací jednotka
Rail pressure sensor – Snímač tlaku v zásobníku
paliva
Filter – Filtr
Flow limiter – Regulátor průtoku
Other actuators – Ostatní ovládací mechanizmy
Control unit – Řídicí jednotka
Tank – Palivová nádrž
Prefilter – Sací síto
Other sensors – Ostatní snímače
Accelerator pedal – Pedál dodávky paliva
Engine speed (crank) – Otáčky motoru (od klikového
hřídele)
Engine speed (cam) – Otáčky motoru (od vačkového
hřídele)
Injector - Vstřikovač
High pressure – Vysoký tlak
Low pressure – Nízký tlak
Optimální vstřikování při všech pracovních podmínkách
Maximální výkon a točivý moment v celém rozsahu otáček
16
Motory
Výhody systému vstřikování Common Rail:
• Nízká úroveň emisí
– Shoda s požadavky Tier III
• Rychlejší odezva motoru na měnící se zatížení
• Konstantní volnoběžné otáčky
• Nedostižný točivý moment při nízkých otáčkách motoru
• Nižší hlučnost
• Vynikající měrná spotřeba paliva
• Snadná údržba
– Celá palivová soustava je na chladné straně motoru
– Snadno přístupné palivové filtry
Snížení emisí
Vysoká hodnota točivého momentu při nízkých otáčkách motoru
Konstantní volnoběžné otáčky
Nižší hlučnost v nižších frekvencích
17
Motory
Čtyři ventily na válec
Použitím čtyř ventilů na válec je dosaženo dokonalejšího průtoku vzduchu do
motoru a z motoru. To znamená, že palivo je účinně smícháno se vzduchem a
proces spalování je rovnoměrnější, dochází k menšímu tepelnému namáhání v
horní části hlavy válců. Účinnějším spalováním paliva vzniká menší množství
emisních látek a snížení spotřeby paliva. Oba motory Perkins i AGCO SISU
POWER mají konstrukci hlavy válců s příčným průtokem, to znamená, že sání je
na jedné straně a výfuk na opačné straně. Výsledným efektem je dokonalejší
proudění vzduchu. 6válcové motory AGCO SISU POWER mají hlavu válců
rozdělenou na dvě části pro maximálně přesné lícování hlavy válců na blok válců
u těchto velkých motorů.
Konstrukce hlavy válců u
6-ti válcového motoru AGCO SISU
POWER
Konstrukce hlavy válců u 4 válcového
motoru AGCO SISU POWER
4 ventily na válec zlepšují průtok vzduchu sání a výfukových plynů pro
snížení spotřeby paliva
18
Motory
Turbodmychadlo
Turbodmychadlo stlačuje vzduch před jeho
přívodem do motoru. Tím umožňuje, aby
mohlo být se vzduchem smícháno větší
množství paliva a motor tak dosahoval
vyššího výkonu při stejném zdvihovém
objemu. U traktorů řady MF 7400 jsou
motory rovněž vybaveny obtokovým
kanálem pro zvýšení výkonu a točivého
momentu při nižších otáčkách motor.
Turbodmychadlo umožňuje dosahovat vyšší výkon i točivý moment při
stejném zdvihovém objemu motoru
Chladič plnicího vzduchu
Úkolem chladiče plnicího vzduchu je snížit
teplotu vzduchu, který byl zahřátý
průchodem přes turbodmychadlo, aby bylo
dosaženo větší účinnosti spalování.
Vzduch je nasáván přes vzduchový filtr
do vstupního otvoru turbodmychadla (9)
oběžným kolem dmychadla
(kompresoru) (8). Vzduch je stlačen a
tím vzroste jeho teplota na cca 150°C
(300°F). Potom je vzduch přiváděn k
chladiči plnicího vzduchu (5).
Průchodem přes chladič klesne teplota
vzduchu na cca 50°C (120°F).
Snižuje teplotu nasávaného vzduchu, zvyšuje účinnost spalování
19
Motory
Chladič plnicího vzduchu
(1) Příruba výfuku
(2) Elektronicky řízený vstřikovač
(3) Žhavicí svíčka
(4) Rozváděcí příruba sání
(5) Chladič plnicího vzduchu
(6) Výfuková větev
(7) Strana turbíny turbodmychadla
(8) Strana dmychadla turbodmychadla
(9) Přívod vzduchu od vzduchového filtru
(10) Sací ventil
(11) Výfukový ventil
Uspořádání ventilátorů
Motory traktorů řady MF 7400 jsou
opatřeny dvěma typy ventilátorů,
Viscostatic montovaný na 4válcové
motory, a Vistronic montovaný na
6válcové motory. Oba typy ventilátoru jsou
zapínány, pouze pokud motor vyžaduje
chlazení ventilátorem.
Ventilátor Viscostatic používá
termostatický viskózní pohon montovaný
na náboj. Pokud teplota vzroste,
termostatická cívka se rozepne a zapne
spojku, která aktivuje pohon ventilátoru.
Ventilátor Vistronic používá elektronický
řídicí systém, který určuje, kdy má být
pohon ventilátoru zapnutý, podle řady
parametrů motoru, včetně teploty a otáček
motoru. Tento typ ventilátoru zvyšuje
účinnost chlazení a snižuje ztráty výkonu
motoru.
Ventilátory Viscostatic a Vistronic zvyšují účinnost chlazení a snižují ztráty
výkonu motoru
20
Motory
Perkins 1106D-E66TA
Hlava válců
Hlava s příčným
průtokem
Common rail
Pevný žebrový blok válců
• Zdvihový objem 6.6 litrů
– Vrtání 105mm
– Zdvih 127mm
• Nový blok
– O 10,5 mm delší než typ 1106C
– Profilovaná kliková skříň s
přídavným žebrováním.
– Vyšší tuhost
• Vyšší úroveň tlumení hluku
Větší zdvihový objem umožňuje snadněji a spolehlivěji
dosahovat vyšší výkon a točivý moment.
21
Motory
Perkins 1106D-E66TA
• Klikový hřídel
– Dokonale vyvážený klikový hřídel
– Ocelový výkovek
– Všechny povrchy ložisek jsou indukčně
kalené
• Zvětšená pevnost a delší životnost
ložisek
Nový blok válců a klikový hřídel zajišťují zvýšenou pevnost a dokonalejší
chlazení pro spolehlivější výkonnost
Písty řady Perkins 1100
• Drážka pro těsnicí kroužek s vložkou z hliníkoželezité slitiny
(Aluminum Ferrous Insert /ALFIN)
• Vyšší odolnost
• Povrchová úprava s fluorovodíkem/vitonem
• Zkracuje dobu záběhu, brání vzniku glazury
Ověřená technologie FASTRAM
ALFIN vložka pro těsnicí kroužek
Tři kroužky na píst
22
Motory
Charakteristiky motoru AGCO SISU POWER
• Přímé vstřikování paliva
• Tuhý blok válců s výztužnými žebry
• Vložené válce v kapalinové lázni
– Podepřené uprostřed a výměnné
• Přeplňovaný, s chlazením plnicího vzduchu a obtokovým kanálem
Blok válců motoru AGCO SISU POWER
• Vačkový hřídel umístěný v bloku válců
• Vyrobený z litiny:
– Stěny bloku o velké tloušťce generují méně vibrací a menší
pracovní hluk
– Hmotnost motoru je u traktorů nedůležitá
– Litinová olejová vana
• Motor se stává součástí konstrukční pevnosti traktoru
23
Motory
Litinová vana
U všech traktorů řady MF 7400 je olejová vana vyrobena z litiny a
připevněná šrouby k bloku válců motoru, se kterým tvoří výjimečně tuhou
konstrukci. V přední části procházejí připevňovací šrouby motoru přímo do
skříně přední nápravy a v zadní části procházejí šrouby motoru přímo do
skříně převodovky. Tím vzniká velmi pevná konstrukce, nevyžadující
nosníky podvozku, které omezují přístup, brání výkyvným pohybům nápravy
a omezují světlou výšku.
Podvozek spojený s litinovou olejovou vanou motoru zvyšuje pevnost a
tuhost traktoru
24
Motory
Písty motoru AGCO SISU POWER
• Písty jsou vyrobeny z eutektické hliníkové slitiny
– Menší hmotnost pístu pro přenos
maximálního výkonu na klikový hřídel
• Spalovací komora je v čelní ploše pístu
– Zajišťuje účinné spalování
• Grafitová povrchová vrstva
– Zajišťuje správný záběh
Vložené válce motoru AGCO SISU POWER
ƒ Vložné válce jsou podepřené uprostřed
ƒ Minimální deformace má za následek
minimální únik kolem pístu
ƒ Činnost pístních kroužků bez vibrací
ƒ Žádné potíže s erozí
(typickou pro vložené válce v kapalinové
lázni)
ƒ Vynikající životnost
ƒ Nízká spotřeba oleje přispívá k nízkým
emisím
ƒ Účinné chlazení v horní části vložených
válců
25
Motory
Jednodílný sklopný kryt motoru MF 7400
Všechny traktory řady MF 7400 jsou nyní vybaveny krytem motoru nové
konstrukce. Kryt má západku v přední části traktoru a je vyklápěný nahoru s
pomocí plynových válců pro nedostižný přístup ke všem chladičům a
vzduchovému filtru. Pravidelnou údržbu motoru (hladina oleje a filtry) lze
provádět bez demontáže bočních krytů.
Kryt motoru je zajištěn klíčem
Vyklopení krytu motoru
Traktory řady MF 7400 mají snadno demontovatelné
boční kryty, které umožňují mimořádně snadný přístup.
26
Motory
Přístup při údržbě
Výklopný kryt motoru umožňuje mimořádně snadný přístup k chladičům a
vzduchovému filtru. Vzduchový filtr, chladič plnicího vzduchu, kondenzátor
soustavy klimatizace a chladič oleje jsou zavěšeny tak, aby mohly být snadno
odsunuty od chladiče motoru pro dokonale snadný přístup při čistění.
Vzduchový filtr
Vzduchový filtr obsahuje kazetové filtrační vložky, které lze snadno demontovat
pro účely čistění. Po uvolnění čtyř západek lze demontovat kryt a získat přístup
k hlavní filtrační vložce, kterou lze snadno vytáhnout. Menší filtrační vložku nad
hlavní vložkou lze demontovat po demontáži velké filtrační vložky.
Kazetový typ vzduchového filtru lze
snadno demontovat pro zkrácení
doby údržby.
27
Motory
Demontáž vzduchového filtru
Výklopný kryt motoru umožňuje rychlý přístup k filtrům a chladičům
Vzduchové filtry a chladiče jsou zavěšené pro účinnější a rychlejší čistění
a údržbu
Filtrační vložky vzduchového filtru lze demontovat snadno a s minimální
námahou
28
Motory
Objem palivové nádrže
Hospodárné motory jsou vybaveny
palivovými nádržemi o velkém objemu pro
delší intervaly mezi doplňováním nádrže.
Palivovou nádrž lze doplňovat ze země pro
snazší plnění s použitím hadice nebo
kanystru.
Typ
Standardní (litry)
Řada MF 7465/75/80
270
380
Řada MF 7485/90/95/97/99
Palivové nádrže o velkém objemu zajišťují maximální pracovní dobu mezi
doplňováním paliva
Plnicí výška ze země pro snížení námahy řidiče
29
Podvozek
Spojení přední nápravy a motoru
U traktorů řady MF 7400 je konstrukce kombinována s vyztuženou olejovou
vanou. Tím dochází ke značnému zvýšení pevnosti a současně odpadá nutnost
přídavných bočních a dolních nosníků, pokud je traktor vybaven předním
závěsem.
Nosník přední nápravy a nosný odlitek motoru
Kombinace nosníku přední nápravy a vyztužené litinové olejové vany
motoru zvyšuje pevnost a odstraňuje nutnost přídavných nosníků při
použití předního závěsu
Nosník přední nápravy s přídavnými závažími a systémem QuadLink
30
Převodovka
Převodovka Dyna-VT
Traktory řady MF 7400 jsou vybaveny převodovkou Dyna-VT.
•
Plynule proměnný převodový stupeň pro jízdu vpřed v rozsahu pojezdových
rychlostí 0,03 až 28 km/h v dolním rozsahu a 0,03 až 40 nebo 50 km/h (podle
místní legislativy) v horním rozsahu.
•
Jedinečný systém Power Control umožňuje pohodlnou a účinnou změnu
směru jízdy vpřed/vzad a změnu pojezdové rychlosti.
•
Převodovka Dyna-VT má funkci aktivního zastavení. Pokud je páčka Power
control přestavena nahoru ve směru vpřed nebo vzad, traktor je zastaven. To
znamená, že traktor je zastaven i na svahu.
•
Přednastavené a nastavitelné pojezdové rychlosti pro jízdu vpřed a vzad
zjednodušují změnu směru jízdy na souvrati neb v blízkosti ohrad.
•
Páčka v opěrce ruky na pravé straně umožňuje nastavení pojezdové rychlosti
vpřed stiskem špičky prstu.
Výběr používání páky nebo různých režimů pedálu umožňuje optimální
nastavení pro různé druhy práce z hlediska pohodlí a účinnosti.
•
•
Monitorovací systém Dyna-VT Supervisor umožňuje optimální nastavení
reakce převodovky na změny zatížení pro dosažení maximální výkonnosti.
Volbu nastavení systému Supervisor provádíte na levém maticovém displeji. K
dispozici jsou dvě nastavení, výchozí nastavení (0 až 30%) a nastavení pro
práci s vývodovým hřídelem, které je aktivní, pouze pokud je zapnutý pohon
vývodového hřídele. Šipky (▲▼ ) na dotykovém panelu tlačítek jsou používány
pro nastavení aktivní hodnoty
Účinnost převodovky Dyna-VT umožňuje dosahovat skvělé pracovní
výsledky při zachování velmi nízké spotřeby paliva
31
Dyna-VT
Převodovka s proměnným převodovým poměrem (Continuously Variable
Transmissions / CVT)
Výhodou každé převodovky s proměnným převodovým poměrem (CVT) je, že tato
převodovka umožňuje nastavit jakoukoliv pojezdovou rychlost od plazivých rychlostí po
maximální rychlost při libovolných otáčkách motoru. To znamená, že vztah mezi
otáčkami motoru s pojezdovou rychlostí vpřed, která existuje u běžných převodovek
nebo převodovek Powershift, již neexistuje. Proto mají tyto převodovky v názvu
plynule proměnný převodový stupeň. Důsledkem je, že se v převodovce neřadí žádné
stupně nebo rozsahy. Je možné plynule měnit pojezdovou rychlost vpřed nebo vzad při
přesně daných otáčkách pro dosažení optimální kvality práce, ať je tato práce
jakákoliv. Navíc lze zvolit ty správné otáčky motoru nezávisle na pojezdové rychlosti
vpřed. Motor tak může pracovat pouze při otáčkách, které jsou dostatečné pro
dodávku požadovaného výkonu a točivého momentu pro práci s nářadím a pohon
traktoru. Současně lze natavit minimální otáčky pro snížení spotřeby paliva.
Tři klíčové výhody převodovky s proměnným převodovým poměrem:
• Vždy lze dosáhnout správné pojezdové rychlosti podle pracovních otáček a
použitého nářadí pro dosažení maximální kvality práce.
•
Vždy lze dosáhnout optimálních otáček motoru pro maximální výkonnost a při
minimální spotřebě paliva.
• Pojezdovou rychlost vpřed lze okamžitě zvyšovat nebo snižovat pod plným
zatížením pro maximální výkon a zajištění kvality práce.
32
Dyna-VT
Konstrukční přednosti
Hlavní předností převodovky Dyna-VT je to,
že kombinuje všechny výhody převodovky s
plynule proměnným převodovým poměrem s
jednoduchým, snadno ovládatelným a
intuitivním systémem řízení. Výkonnostní i
ekonomické výhody převodovky jsou tak řidiči
okamžitě k dispozici.
Převodovka využívá kombinace
hydrostatického a běžného planetového
převodu pro změnu převodového poměru a
následné hladké změny pojezdové rychlosti.
Horní a dolní rozsah jsou voleny s použitím
běžných převodů. Všechny součásti tohoto
systému používají vyzkoušené a otestované
technologie, které zajišťují extrémní odolnost
a spolehlivost převodovky. Kromě toho je
samotná převodovka vysoce účinná. Využívá
hydrogenerátory a hydromotory vyrobené s
velmi přísnými tolerancemi pro snížení
hydraulických ztrát a přenos maximálního
výkonu na hnací kola.
Konstrukce hydrostatických okruhů
Axiální pístový hydrogenerátor převodovky
Dyna-VT umožňuje rotační úhel 45o, zatímco u
běžného hydrostatického hydrogenerátoru je
rotační úhel pouze 30o. Tento zvětšený
rotační úhel umožňuje, aby hydrogenerátor
pracoval ve větším rozsahu otáček, a
současně snižuje počet mechanicky řazených
převodových stupňů nutných pro větší rozsah
pojezdových rychlostí. Použití většího počtu
mechanicky řazených převodových stupňů by
mohlo zvýšit složitost řídicího systému rovněž
snížit účinnost převodovky. Značně
zdokonalené vnitřní těsnění uvnitř samotné
hydrostatické jednotky minimalizuje únik oleje
a následné ztráty výkonu tím, že maximalizuje
výkon, který lze přenést na pojezdová kola.
Celý rozsah pojezdových rychlostí je zajištěn
dvěma mechanicky řazenými převody, jedním
pro práci na poli (0-28 km/h) a druhým pro
přepravu (0-50 km/h*). Rovněž je tak zajištěna
minimální složitost řídicího systému.
33
* Podle místní legislativy.
Dyna-VT
Účinnost
Všechny převodovky traktorů používají část výkonu motoru pro pohon pojezdu a
vývodového hřídele. To znamená, že pro práci, tj. pohon pojezdových kol nebo
vývodového hřídele, není využitý celý výkon motoru. Část výkonu motoru, použitá
tímto způsobem u traktoru s běžnou převodovkou, se bude měnit nejen s pojezdovou
rychlostí vpřed, ale i například s řazením převodovky powershift (řazením pod
zatížením), kdy jsou řazené různé převodové stupně. Účinnost převodovky Dyna-VT
je srovnatelná s moderními převodovkami s částečnou možností řazení pod zatížením,
ale důležitější je, že účinnost zůstává konstantní v celém rozsahu pojezdových
rychlostí. Nezávislé testy Profi a DLG potvrzují tato tvrzení.
Efficienc –
účinnost
Travel speed –
pojezdová
rychlost km/h
Efficiency %
100
80
60
40
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
Travel speed (kph)
Účinnost převodovky Dyna-VT umožňuje přenášet maximální výkon z
motoru na pojezdová kola
34
Dyna-VT
Princip činnosti
Točivý moment motoru je přenášen na vstupní část převodovky přes planetovou řadu s
konstantním převodovým poměrem buďto planetovým kolem na mechanickou
jednotku, nebo korunovým kolem na hydrostatickou jednotku. Jedná se o stejný typ
uspořádání, jako u diferenciálu zadní nápravy, pouze pohon je přenášen na
hydrogenerátor namísto zadního kola. Takto je výkon rozdělován mezi mechanickou a
hydrostatickou část převodovky.
Traktor se nepohybuje
Pokud se traktor nepohybuje s motorem v
činnosti, hydrogenerátor pracuje s
nulovým zdvihovým objemem a není
dodáván žádný olej. Hydromotor je v
poloze pro maximální zdvihový objem a
traktor není poháněn, ale současně se
jeho kola nemohou volně otáčet.
Rozjíždění
Při rozjíždění traktoru začne
hydrogenerátor dodávat olej, rotační
hydromotor se začne otáčet a pohánět
traktor. Čím se hydrogenerátor otáčí ve
vyšších otáčkách a s větším zdvihovým
objemem, tím ve vyšších otáčkách se
otáčí hydromotor a tím vyšší rychlostí se
traktor pohybuje.
35
Dyna-VT
Zvyšování rychlosti
Krátce předtím, než hydrogenerátor
dosáhne maximálního zdvihového
objemu, začne se zmenšovat úhel
výkyvné desky hydromotoru směrem k 0°.
Čím menší je úhel hydromotoru, tím
větších otáček hydromotor dosahuje,
dokud hydromotor nedosáhne 0°. V této
poloze (0°) nemůže přes hydromotor
protékat žádný olej a hydrogenerátor
zůstane zablokovaný. Celý výkon motoru
je tak přenášen přes planetovou řadu na
pojezdová kola a 100% výkonu je
přenášeno mechanicky.
Jízda vzad
Výkyvná deska hydrogenerátoru se může
naklápět v obou směrech. Pokud je úhel
desky opačný, dojde k obrácení směru
průtoku oleje do hydromotoru a motor se
začne otáčet v opačném smyslu. Traktor
se bude pohybovat vzad. Maximální
pojezdová rychlost pro jízdu vzad je 28
km/h.
Dělení výkonu
Kombinace hydrostatické jednotky a
redukční planetové řady umožňuje
rozdělit výkon mezi obě části.
Konstrukce planetové řady umožňuje
proměnlivé rozdělení výkonu mezi obě
části. V praxi to znamená, že při nízkých
rychlostech je větší část výkonu od
hydrostatické jednotky přenášená na
kola, ale při zvyšování rychlosti dochází
k poklesu výkonu od hydrostatické
jednotky. Při maximální rychlosti je celý
výkon motoru přenášený přes
mechanickou část.
36
Převodovka
Rozsahy I a II
Volba rozsahu převodů je nezávislá na
prováděné činnosti. Pro práce na poli je
doporučován rozsah I (želva), pro
přepravu nebo práce na pozemních
komunikacích je doporučován rozsah II
(zajíc).
Funkce nouzové přepravy
Traktor lze ovládat manuálně otáčením
páky (uložené vhodně v zadní části
kabiny), která umožňuje jízdu s traktorem
v případě závady elektronického systému.
Otáčením páky a změnou úhlu
hydrogenerátoru měníte převodový
poměr. Tímto způsobem lze jet s
traktorem vpřed i vzad. Otočením páky
doleva lze s traktorem jet vpřed, otáčením
doprava traktor jede vzad. Spojkový pedál
zůstává funkční. Postupujte podle pokynů
v Návodu k použití.
Funkce spojky
Převodovka Dyna-VT nemá běžnou
spojku, ale traktor je vybaven spojkovým
pedálem, který pracuje jako spojkový pedál
běžného traktoru. Po stlačení pedálu je
pohon pojezdových kol přerušen a v
nouzových situacích lze traktor zastavit
současným stlačením brzdových a
spojkového pedálu, jako u běžného
vozidla. Spojkový pedál má rovněž „turbo“
funkci. Tato funkce je aktivována, pokud
počet otáček motoru klesne pod 1400
1/min pro snížení pracovního tlaku v
hydrostatickém okruhu při poklesu otáček
motoru. Výsledným efektem je snížení
výkonu přenášeného na kola a zabránění
samovolnému zastavení motoru. Tato
funkce simuluje funkci „turbo“ u spojek
některých běžných traktorů. Pokud tato
funkce není požadována, lze ji vypnout
(podrobné pokyny pro ovládání najdete v
oddílu ovládacích prvků převodovky DynaVT).
37
Maticový displej
Dyna-VT
Power Control
Přestavením páky Power Control z polohy
Vpřed do polohy Vzad, nebo z polohy
Vzad do polohy Vpřed můžete změnit
směr jízdy při libovolné rychlosti bez
použití spojky. Automatické řízení
jednotkou převodovky zajišťuje výjimečně
plynulé změny. Stav převodovky
Vpřed/Neutrál/Vzad je zobrazen na
pravém digitálním displeji na přístrojové
desce.
Změna rychlosti
V poloze pro jízdu vpřed nebo vzad lze
páku krátce přestavovat směrem k
symbolu plus (+) nebo mínus (-) pro
změnu rychlosti. Podržením páky v
poloze + nebo – měníte sekvenčně
převodový poměr.
Ovládání dotekem prstu – Aktivní
zastavení
Přestavením jedinečné, vlevo umístěné
páky Power Control nahoru v poloze pro
jízdu vpřed nebo vzad přepnete
převodovku Dyna-VT do neutrální polohy,
takže nedochází k přenosu výkonu. To
znamená, že se kola traktoru neotáčejí
volně.
Zvednutá poloha
• Přestaví převodovku do stavu aktivního
zastavení
• Výkyvná deska hydrogenerátoru
svírá úhel 0°
= nulový průtok hydraulického
oleje
• Výkyvná deska hydromotoru je
pod úhlem 45°
= hřídel korunového kola se
neotáčí
38
Dyna-VT
Pojezdové rychlosti pro přepínání směru jízdy
Pro přednastavení rychlostí stlačte spojkový pedál. Symbol traktoru v levé části displeje
bude přerušovaně svítit (2). Potom pohybováním páky Power Control ve výřezu pro
jízdu vpřed a vzad nastavte rychlost pro jízdu vpřed (1) a vzad (2). Přestavením ve
směru (+) nebo (-) lze rychlost změnit. Rychlosti lze nastavit pro oba rozsahy Želva i
Zajíc. Hodnoty jsou uchovány v paměti i po zastavení motoru. Hodnoty pojezdové
rychlosti jsou na displeji zobrazeny v km/h. Pokud jsou hodnoty nastavené s rozdílem
do 0,2 km/h, budou rychlosti pro jízdu vpřed i vzad nastavené na stejnou hodnotu.
39
Převodovka
Pojezdová rychlost uložená v paměti: SV1, SV2
Aktivování pojezdových rychlostí
uložených v paměti
SV1, SV2
Pojezdové rychlosti uložené v paměti
slouží jako „tempomat“ pro udržování
nastavené pojezdové rychlosti. Jsou
aktivované stisknutím tlačítek SV1
nebo SV2, umístěných vhodně na
opěrce ruky. Po aktivování lze
pojezdovou rychlost snadno měnit
otočnými ovládači v pravé části
ovládacího panelu.
Nastavení pojezdové
rychlosti v pamětech SV1,
SV2
Při správném nastavení bude SV1 nebo SV2 udržovat maximální výkon.
Monitorovací systém Supervisor sníží rychlost traktoru vpřed, pokud je zatížení
nadměrně velké. Jakmile Supervisor přestane regulovat rychlost, dojde k
opětovnému obnovení hodnot nastavených v pamětech SV1 nebo SV2. Traktor
tak automaticky sníží nebo zvýší rychlost podle podmínek. Protože se to děje
nepřetržitě a plynule, jako u běžné převodovky, dochází k maximálnímu přenosu
výkonu za všech podmínek.
40
Převodovka
Volba režimu
Traktor lze ovládat buďto pomocí páky na opěrce ruky, nebo pokud je to
pohodlnější, pomocí pedálu nebo ručního ovládače dodávky paliva. Volbu různých
režimů lze provádět pomocí ovládače v segmentu nad systémem Supervisor.
Režimy:
•
•
•
•
Páka
Pedál, pro velký výkon (Power)
Pedál, pro hospodárný provoz (Eco)
Samojízdná sklízecí řezačka
Režim Páka
V režimu Páka je pojezdová rychlost traktoru ovládaná pákou převodovky na
opěrce ruky, nebo pákou Power Control vedle volantu.
Režim Páka
41
Převodovka
Režim Pedál
Režim Pedál umožňuje ovládání traktoru pomocí nožního nebo ručního ovládače
dodávky paliva. Stlačením pedálu zvyšujete pojezdovou rychlost traktoru a podle toho
dochází k automatickému zvýšení nebo snížení otáček motoru. K dispozici jsou dvojí
nastavení, která umožňují řidiči zvolit nejvhodnější nastavení podle pracovních
podmínek.
•
•
•
Výkon
Tento režim zajišťuje, že jsou k dispozici maximální výkon nebo maximální otáčky
motoru například při přepravě nákladu o velké hmotnosti.
Hospodárný provoz (Eco)
Tento režim omezuje otáčky motoru tak, aby nižší výkon byl dodáván při nižších
otáčkách motoru. To je zvlášť výhodné při lehkých přepravních pracích, kdy není
požadován vysoký výkon, pro úsporu paliva a nižší hlučnost.
Režim samojízdné sklízecí řezačky
V tomto režimu je pojezdová rychlost ovládaná pedálem nebo ručním ovládačem
dodávky paliva, zatímco otáčky motoru jsou nastaveny podle hodnoty uložené v
paměti. To je zvlášť výhodné při práci s nářadím poháněným od vývodového
hřídele, protože nářadí může být stále poháněno při otáčkách motoru pro dosažení
správných otáček vývodového hřídele (počet otáček motoru 2000 1/min), zatímco
pojezdovou rychlost vpřed lze podle potřeby měnit pedálem nebo ručním
ovládačem dodávky paliva. To lze využít zejména při lisování kulatých balíků, kdy
řidič musí zastavit vázání balíku. Zastavení a změnu rychlosti lze provést pomocí
pedálu dodávky paliva.
Režim pedálu, Výkon
42
Převodovka
Systém dynamického řízení traktoru (DTM)
Systém DTM automaticky reguluje otáčky motoru pro udržení požadované rychlosti
vpřed při minimálních otáčkách motoru. Systém DTM pracuje v režimech Páka i Pedál.
Je aktivován tlačítkem DTM, které je vhodně umístěné na ovládacím panelu na opěrce
ruky Control Arm. Systém DTM lze zapínat automaticky.
Při změně zatížení (červená čára) podle podmínek bude systém DTM automaticky
regulovat otáčky motoru (šedá čára) pro udržení konstantní pojezdové rychlosti
vpřed. Tím dochází k úspoře paliva a snížení hladiny hluku.
Systém dynamického řízení traktoru (DTM) reguluje otáčky motoru podle
zatížení pro dosažení maximálního výkonu při současně minimálních
otáčkách motoru pro minimální spotřebu paliva a nižší hlučnost
43
Dyna-VT
Systém Supervisor
Systém Supervisor automaticky sníží převodový poměr pro jízdu vpřed při poklesu
otáček motoru o určitou procentuální hodnotu. Výhodou je, že pokud vzroste zatížení
motoru a následnému poklesu otáček motoru, převodovka automaticky sníží
pojezdovou rychlost vpřed pro zachování přenášeného výkonu. Je nutné
poznamenat, že po snížení převodového poměru pro jízdu traktoru vpřed bude nutné
použít páku Power Control lever nebo páku na opěrce ruky pro opětovné nastavení
původní pojezdové rychlosti traktoru vpřed.
Ovšem pokud jsou aktivovány hodnoty rychlosti uložené v paměti (SV1 nebo SV2),
bude automaticky nastavena v paměti uložená rychlost. U běžného traktoru musí řidič
manuálně zařadit nižší převodový stupeň pro udržení otáček motoru a přenášeného
výkonu, aby nedošlo k samovolnému zastavení motoru.
Systém Supervisor je nastavitelný, takže řidič může nastavit hodnotu v procentech, o
kterou musí klesnout otáčky motoru, aby převodovka snížila převodový stupeň pro
jízdu vpřed. To umožňuje optimální nastavení převodovky pro různé práce a pracovní
podmínky. Před aktivováním systému Supervisor je tolerance 180 1/min, aby
nedocházelo k neustálým změnám pojezdové rychlosti vpřed při relativně malých
změnách otáček motoru. Pokud je systém Supervisor aktivován, je na levém
digitálním displeji zobrazen symbol (viz obrázek níže).
Displej
Supervisor
44
Dyna-VT
Systém Supervisor může být nastavován na levém maticovém displeji nebo na displeji
jednotky Control Centre. K dispozici jsou dva pracovní režimy:
Přeprava / práce na poli
Supervisor je standardně aktivní
Při nastavení 30 má pojezdová rychlost vpřed vyšší prioritu než regulace otáček
motoru.
Vývodový hřídel (PTO)
Režim Vývodový hřídel je aktivní, pokud je zapnutý pohon vývodového hřídele.
Při nastavení 0 má regulace otáček motoru vyšší prioritu než udržení pojezdové
rychlosti vpřed.
V obou režimech odpovídá nastavení v rozsahu 0 – 30 procentuálnímu poklesu otáček
motoru před regulací převodovky systémem Supervisor.
A
B
A
B
Režim Přeprava/Práce na poli
Režim Vývodový hřídel
Systém Supervisor slouží pro dosahování maximálního výkonu při
různých pracovních podmínkách
45
Vývodový hřídel
Systém vývodového hřídele
Všechny traktory řady MF 7400 jsou
vybaveny nezávislým systémem
vývodového hřídele.
Výkon je přenášený přímo od
setrvačníku motoru přes vícelamelovou
hydraulicky ovládanou spojku na
redukční převodovku a výstupní hřídel.
Toto uspořádání zajišťuje minimální
ztráty výkonu.
Kolébkovým spínačem zapínáte pohon
vývodového hřídele nebo brzdu
vývodového hřídele. Pohon lze zapínat
a vypínat během práce s použitím
kulatého spínače umístěného na
pravém panelu.
Všechny traktory řady MF 7400 jsou
vybaveny automatickým režimem
vývodového hřídele. Tento režim je
zapínán stisknutím malého kulatého
žlutého tlačítka, je-li zapnutý pohon
vývodového hřídele. Pokud je tento
režim aktivován, pohon vývodového
hřídele může být automaticky vypínán,
pokud je zvednutý zadní tříbodový
závěs. Režim je vypnutý po 90
sekundách nebo při pojezdových
rychlostech vyšších než 20 km/h.
Systém vývodového hřídele je
chráněný řídicí jednotkou převodovky.
Ovládací prvky zapnutí vývodového hřídele jsou umístěny na pravém
panelu pro maximální pohodlí a minimální námahu
Automatický režim snižuje namáhání řidiče
Systém je chráněn řídicí jednotkou převodovky pro zajištění bezpečnosti
a spolehlivosti
46
Vývodový hřídel
Maximální výkon při otáčkách pro provoz
vývodového hřídele
Počet otáček vývodového hřídele 540 a 1000
1/min je dosažen při otáčkách motoru 2000
1/min u všech typů po (včetně) typ MF 7480.
U typů MF 7485, MF 7490 a MF 7495 jsou
otáčky vývodového hřídele 540 a 1000 1/min
dosaženy při otáčkách motoru 19000 1/min.
U všech traktorů řady MF 7400 je maximální
výkon motoru dodáván při otáčkách 2000
1/min.
Proto je maximální výkon motoru vždy k
dispozici i při správných otáčkách pro činnost
vývodového hřídele, pohánějícího nářadí.
2000 1/min
Maximální dostupný výkon zajišťuje maximální výkonnost
Hospodárný provoz vývodového hřídele
(Eco)
Funkce hospodárného provozu vývodového
hřídele umožňuje dosáhnout počet otáček
vývodového hřídele 540 a 1000 1/min při
nižších otáčkách motoru 1550 1/min.
To umožňuje pohon lehkých nářadí, která
nevyžadují plný výkon, při otáčkách motoru,
při kterých je nižší spotřeba paliva i
opotřebování.
Počet otáček vývodového hřídele v
hospodárném režimu je regulován řídicí
jednotkou převodovky.
1550 1/min
Hospodárný režim vývodového hřídele snižuje provozní náklady
47
Vývodový hřídel
Vnější ovládače na blatníku
Pro zvýšení komfortu jsou na blatníku
umístěná ovládací tlačítka vývodového
hřídele.
Ovládací tlačítka na blatníku přispívají ke komfortu
Přední vývodový hřídel
Přední vývodový hřídel je dodáván s
koncovkou s 6 nebo 21 drážkami pro
počet otáček 1000 1/min. Smysl
otáčení může být ve směru nebo
proti směru hodinových ručiček a
musí být určen dopředu, protože
smysl otáčení nelze změnit na poli.
Zapnutí pohonu předního vývodového hřídele
Přední vývodový hřídel zvyšuje výkonnost
48
Vývodový hřídel
Plynulé proporcionální
zapínání pohonu
vývodového hřídele
Pokud při počátečním
zapnutí pohonu
vývodového hřídele
klesnou otáčky motoru
pod 50%, dojde k
automatickému vypnutí
vývodového hřídele
(bude přerušovaně svítit
výstražná kontrolka)
Řídicí jednotka
převodovky
Pokud z libovolného
důvodu dojde k
nadměrnému prokluzu
spojky vývodového hřídele
nebo nadměrnému
poklesu tlaku oleje, pohon
je vypnutý, aby nedošlo k
poškození systému (bude
přerušovaně svítit
výstražná kontrolka)
Pohon vývodového hřídele
nebude zapnutý, pokud je
motor nastartovaný se
spínačem vývodového
hřídele v poloze ZAPNUTO
(bude přerušovaně svítit
výstražná kontrolka)
Hospodárný provoz
vývodového hřídele
Pokud počet otáček
motoru překročí 1800
1/min v hospodárném
režimu, pohon
vývodového hřídele bude
vypnutý
(bude přerušovaně svítit
výstražná kontrolka)
49
Přední náprava
Přední náprava
• Automatické řízení závěru diferenciálu a
pohonu přední nápravy
• Velká zatižitelnost
• Úhel natočení kol max. 55 stupňů
• Systém HYDRALOCK poskytuje skutečný
pohon všech čtyř kol
• Hydrostatické řízení
Velký úhel natočení kol
• Systém odpružení QuadLink
Pohon všech čtyř kol
Přední hnací náprava Massey Ferguson nabízí velkou zatižitelnost a maximální
úhel natočení kol 55 stupňů. Přední hnací náprava je poháněná od vícelamelové
spojky v olejové lázni.
Tato spojka je mechanicky zapínaná a hydraulicky vypínaná pro zajištění
bezporuchové činnosti. To znamená, že pokud je traktor zaparkovaný, parkovací
brzda zajišťuje všechna čtyři kola. Brzdění čtyřmi koly je funkční i v případě ztráty
tlaku oleje.
Přední diferenciál Hydralock poskytuje SKUTEČNÝ pohon všech čtyř kol za všech
podmínek.
Pohon přední nápravy
Zapínání a vypínání je řízeno
automaticky řídicí jednotkou
převodovky.
Systém pohonu přední nápravy MF dosahuje maximální tahové síly bez
omezení úhlu natočení kol nebo světlé výšky
50
Přední náprava
Klíčové charakteristiky QuadLink
• Náprava je připevněná k nosnému rámu přední nápravy s použitím jediného,
pevného otočného čepu. To umožňuje výkyvné pohyby nápravy pro zachování
stability.
• Jedinečný nůžkový mechanizmus má rozsah pohybu v zavěšení 90 mm a je
ovládaný jediným, dokonale chráněným hydraulickým válcem upevněným ve
skříni nápravy.
• Automatický řídicí systém zajišťuje rovnoměrný pohyb systému zavěšení při
stlačování i rozpínání.
• Absorbování rázů, účinek odpružení systému, je zajištěn hydraulickými
akumulátory v hydraulickém okruhu nápravy.
• Systém odpružení přední nápravy může být zapínán a vypínán řidičem pro
přizpůsobení pracovním podmínkám.
Spínač Zap/Vyp a kontrolka
Systém odpružení přední nápravy QuadLink
51
Řídicí jednotka převodovky
Vypíná závěr diferenciálu
po zvednutí zadního
závěsu, po spuštění
závěsu závěr opět zapíná
Vypíná závěr diferenciálu
při stlačení brzd, po
uvolnění brzd závěr opět
zapíná
Automaticky zapíná
pohon přední nápravy po
zvolení závěru
diferenciálu
Řídicí jednotka
převodovky
Automaticky vypíná závěr
diferenciálu při
rychlostech vyšších než
14 km/h
POZNÁMKA:
Závěr diferenciálu není
automaticky zapnutý,
pokud rychlost klesne
pod 14 km/h
- Závěr je nutné zapnout
manuálně
52
Převodovka
Označení převodovek
Typ MF
Převodovka
Zadní náprava
Maximální
rychlost (km/h)
CVT ML130
HA130
40 nebo 50
CVT ML160
HA160
40 nebo 50
CVT ML160.1
HD
HA160.1
HD
40 nebo 50
7465
7475
7480
7485
7490
7495
7497
7499
53
Zadní tříbodový závěs
Charakteristiky zadního tříbodového závěsu
• Přesné ovládání všech nářadí připojených do závěsu
• Snadné a logické ovládací prvky
• Plně nastavitelný prokluz kol
• Velká zatižitelnost táhel závěsu pro možnost použití libovolného nářadí
• Snadné připojování a seřizování nářadí
54
Zadní tříbodový závěs
Massey Ferguson byl průkopníkem v elektronickém řízení tříbodového závěsu.
Traktory řady MF 7400 využívají výhody nejnovější generace elektronického systému
řízení závěsu ELC, zajišťujícího stabilní dosahování kvality práce a produktivity.
Systém samotný je jednoduchý. Tři snímače, dva snímače silové regulace a jeden
snímač polohové regulace, vysílají informace do mikroprocesoru systému ELC. Řídicí
jednotka ELC porovnává signály od těchto 3 snímačů s aktuálním nastavením od
řidiče na panelu ELC a na opěrce ruky.
Signál pro zvedání nebo spouštění závěsu je vysílán kabely k elektrohydraulicky
ovládanému řídicímu ventilu pro zvedání nebo spouštění závěsu.
55
Zadní tříbodový závěs
1. Ovládání pracovní hloubky a výšky
Tímto otočným ovládačem se nastavuje
výška závěsu při polohové regulaci a
pracovní hloubka nářadí při silové regulaci.
Ovládač je umístěn na pravé opěrce
sedadla pro snadné provádění přesných
nastavení.
56
Rychlé spouštění do záběru
Stisknutím tlačítka rychlého
spouštění do záběru vyřadíte
ostatní nastavení a umožníte co
nejrychlejší spuštění nářadí do
záběru.
Zadní tříbodový závěs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ovládač maximální pracovní hloubky
Ovládač maximální výšky zdvihu
Otočný ovládač polohové a silové regulace
Ovládač rychlosti spouštění
Ovládač zvedání/spouštění závěsu s „neutrální“ polohou
Aktivační tlačítko systému aktivní kontroly při přepravě
Kontrolka spouštění závěsu
Kontrolka zvedání závěsu
Kontrolka uzamčení panelu a kontrolka vnitřní diagnostiky
Kontrolka systému aktivní kontroly při přepravě
Kontrolka automatického řízení rychlosti spouštění
Tlačítko rychlého spouštění do záběru
Tlačítko regulace prokluzu kol (na přání)
57
Zadní tříbodový závěs
Ovládač rychlosti spouštění
Nastavujte rychlost spouštění
závěsu pro dosažení optimální
výkonnosti při práci s přípojnými
nářadími a pro bezpečné spouštění
nářadí o velké hmotnosti. Pokud je
ovládač v krajní poloze ve směru
hodinových ručiček, rychlost
spouštění je automaticky nastavena
podle hmotnosti nářadí a pojezdové
rychlosti traktoru vpřed. Ovládač má
rovněž polohu “blokování při
přepravě” pro bezpečnou přepravu
přípojných nářadí.
Elektronické řízení závěsu
Ovládač maximální výšky zdvihu
Řidič může nastavit maximální
přípustnou výšku zdvihu závěsu
pro ochranu vývodového hřídele a
hnacího kloubového hřídele a pro
zkrácení doby cyklu při otáčení na
souvrati.
Přepínač funkce
Slouží k volbě silové, polohové
nebo smíšené regulace.
Systém aktivní kontroly při přepravě (ATC)
Systém ATC automaticky detekuje hmotnost
nářadí připojeného do závěsu a s využitím
této informace může hydraulický okruh
závěsu pracovat jako tlumič rázů.
Tím dochází k tlumení rázů při přepravě,
přenášených na řidiče, traktor i nářadí při
vysokých přepravních rychlostech nebo na
nerovném terénu.
58
Zadní tříbodový závěs
Kontrolky zvedání a spouštění
Tyto kontrolky informují řidiče, že jsou
vysílány signály pro zvedání nebo
spouštění k řídicímu ventilu.
Systémová výstražná kontrolka
Tato kontrolka svítí, pokud je motor
startován nebo po manipulaci s
tlačítky vnějšího ovládání na blatníku.
Pro aktivování systému ELC musí
řidič jednoduše zvolit zvedání s
použitím ovládače zvedání/spouštění.
Tato kontrolka rovněž obsluhuje
diagnostický režim.
Tlačítka vnějšího ovládání
zvedání/spouštění
Tlačítka vnějšího ovládání
zvedání/spouštění, namontovaná na
blatníku, mohou být umístěná na
jednom nebo obou blatnících.
To umožňuje řidiči provádět nastavení
při připojování nebo odpojování nářadí,
aniž by musel vstupovat do kabiny
traktoru.
Kvalita práce při maximální produktivitě
Snadná obsluha a nastavování
Ovládací prvky na opěrce ruky pro pohodlí a účinnost
Bezpečné a rychlé připojení nářadí
59
Zadní tříbodový závěs
Zadní tříbodový závěs
Kovaná dolní táhla se zvýšenou pevností s pevnými kulovými přípojnými
čepy, výsuvnými koncovými částmi nebo s rychloupínacími háky
(podle typu a trhu).
Vně montované hydraulické válce, montované válcem otočeným nahoru pro
menší pronikání nečistot a vody.
Pevná a jednoduchá konstrukce pro bezpečnost a spolehlivost
Velká zdvihací síla pro použití libovolného nářadí
60
Zadní tříbodový závěs
Zdvihací síla
S rostoucími požadavky na těžká nářadí
pro jediný průjezd jsou traktory řady MF
7400 vybaveny závěsem se zdvihací
silou, která splňuje a překračuje tyto
požadavky.
Typ
Zdvihací síla na konci dolních táhel
ve vodorovné poloze (kg)
MF 7465 – 7475
MF 7480
MF 7485 – MF 7499
7600
8600
9300
61
Front Linkage
Integrovaný systém předního závěsu (IFLS)
Traktory řady MF 7400 jsou vybaveny plně integrovaným předním závěsem a
vývodovým hřídelem. To znamená, že traktor byl od začátku konstruován pro přední
závěs a proto jeho výkonnost není žádným způsobem ovlivněna přidaným předním
závěsem. Světlá výška, poloměr otáčení, výhled a údržba jsou stejné jako u
standardního traktoru bez předního závěsu.
Přední vývodový hřídel
U traktorů řady MF 7400 je dodáván rovněž přední vývodový hřídel, pokud je součástí
výbavy zvolen přední závěs. To umožňuje pohon čelně nesených nářadí pro zvýšení
výkonnosti a účinnosti traktoru.
62
Hydraulická soustava
Uzavřený centrální systém
Uzavřená hydraulická soustava se liší od otevřené soustavy nebo soustavy s
dvojitým průtokem, protože používá hydr. čerpadlo s variabilním výtlačným
množstíma okruh snímání zatížení, který je používán u soustav s dvojitým
průtokem. Průtok od hydr. čerpadla tohoto typu lze nastavit přesně podle
požadavků na průtok a tlak hydraulického oleje. To znamená, že lze použít
čerpadlo o velkém výkonu, který pracuje, pouze pokud je to požadováno. Takže
dochází k minimálnímu odběru výkonu a minimálnímu vlivu na spotřebu paliva.
Okruh snímání zatížení detekuje, pokud je požadován zvýšený průtok oleje, a
řídí výkon čerpadla, aby byl zajištěn přesný průtok, v době milisekund.
Soustava používá dvě hydr. čerpadla: plnicí čerpadlo a axiální čerpadlo.
Úkolem plnicího čerpadla je nasávání oleje z nádrže a dodávka oleje k
hlavnímu čerpadlu a do nízkotlakého okruhu pro činnost brzd, vývodového
hřídele a mazání převodovky, stejně jako pro podpůrné služby brzd a spojky.
V neutrální poloze
V pracovní poloze
Vysoké průtočné množství (110 nebo 150 l/min) zajišťuje současnou
dodávku oleje k různým funkcím
Hydr. čerpadlo s variabilním výtlačným množstvím dodává olej, pouze
pokud je požadovaný, pro minimální odběr výkonu a minimální
spotřebu paliva
Rychlá odezva zajišťuje, že je stále k dispozici průtok i tlak oleje pro
účinnou činnost řady funkcí
Vysoké průtočné množství při nízkých otáčkách motoru pro udržování
vysokého výkonu při hospodárném provozu
63
Hydraulická soustava
Konfigurace hydraulické soustavy
Traktory řady MF 7400 jsou ve standardní verzi vybaveny uzavřenou hydraulickou
soustavou. K dispozici jsou dvě verze:
•
110 l/min
– Standardní u všech typů
•
150 l/min
– Na přání u typů MF 7485, MF 7490, MF 7495, MF 7497, MF 7499
Ventily vnějšího okruhu
K dispozici jsou až 4 ventily vnějšího okruhu, s možností ovládání páčkovým
ovládačem nebo prsty.
Zvýšený výkon (Power Beyond)
Blok ventil pro snímání zatížení je opatřen dvěma potrubími, přívodním a vratným,
kterými je odváděný průtok přímo od čerpadla. To umožňuje dálkové ovládání ventilů,
které mohou být použity například u nakládacího zařízení nebo sklízeč brambor. Na
traktoru je umístěný otvor snímání zatížení pro zajištění správné činnosti.
Vysoké průtočné množství (110 nebo 150 l/min) zajišťuje současnou
dodávku oleje k různým funkcím
Výběr různých ventilů vnějšího okruhu umožňuje správné přizpůsobení
výbavy traktoru potřebám zákazníka
Funkce Power Beyond umožňuje používání čerpadel bez nutnosti
speciálního přizpůsobení vedení soustavy
64
Hydraulická soustava
Ventily vnějšího okruhu se snímáním
zatížení
K dispozici je široká řada ventilů vnějšího
okruhu pro splnění požadavků zákazníka.
Libovolný traktor řady MF 7400 může být
vybaven až čtyřmi ventily vnějšího
okruhu.
Všechny ventily mají funkci snímání
zatížení a mohou být používány pro
jednočinné nebo dvoučinné funkce. S
uzavřenou hydraulickou soustavou není
nutné při změně mezi jednočinnou a
dvoučinnou funkcí provádět žádné
mechanické úpravy.
Dekompresní spojky
Všechny traktory vybavené
hydraulickou soustavou se snímáním
zatížení jsou rovněž vybavené
„dekompresními“ spojkami. Tyto spojky
velmi usnadňují připojování a
odpojování hydraulických hadic pod
tlakem, čímž šetříte čas i námahu.
Spojky jsou rovněž umstěny šikmo ven
pro snadnější přístup ke spojkám.
Každá spojka je opatřena uzávěrem s
přítlačnou pružinou proti vniknutí
nečistot a odkapávací trubice odvádějí
uniklý olej do zvláštních nádržek.
Výběr ventilů vnějšího okruhu podle požadavků zákazníka
Spojky usnadňují připojování
65
Hydraulická soustava
Regulace průtoku
Každý ventil CCLS je opatřen samostatným ovládačem pro dálkové nastavení
průtoku mezi nulovou a maximální hodnotou.
Elektricky ovládaný ventil vnějšího okruhu (na přání)
Elektricky ovládaný ventil vnějšího okruhu je používaný, pokud je traktor
objednaný s funkcí Dual Control nebo systémem řízení přívěsu Trailed
Implement Control (více informací najdete v kapitole Datatronic).
Zvýšený výkon (Power Beyond)
Blok ventilů snímání zatížení je opatřen dvěma trubkami, přívodní a vratnou,
které zajišťují přívod oleje přímo od hydrogenerátoru. To umožňuje používat
dálkově ovládané ventily vnějšího okruhu, například ventily použité u
nakládacího zařízení nebo sklízeče brambor. Na traktoru je umístěný otvor
okruhu snímání zatížení pro správnou činnost.
Manuální ovládání elektronicky řízených ventilů
Power Beyond
Výběr ventilů vnějšího okruhu zajišťuje, že zákazníkovi je poskytnutý
maximální komfort a účinnost
Šikmo umístěné spojky ventilů vnějšího okruhu usnadňují připojování
Regulace průtoku přes jednotlivé ventily zajišťuje dokonalou kontrolu
Funkce přídavného výkonu zjednodušuje ovládání externích ventilů
Spojky s vysokým průtokem zajišťují přívod maximálního objemu oleje
k nářadí
66
Hydraulická soustava
Ovládací páky ventilů vnějšího okruhu
Ovládací páky ventilů vnějšího okruhu jsou vhodně umístěny na panelu po pravé
ruce. Páky jsou umístěny pod úhlem pro maximální ergonomii ovládání. Existují tři
hlavní varianty systému ventilů vnějšího okruhu, mechanické ovládání, elektronické
ovládání a systém řízení ventilů vnějšího okruhu (SMS).
Mechanicky ovládané ventily vnějšího
okruhu
Mechanický typ ventilů, umístěný v zadní
části traktoru, je ovládaný lanky.
Elektronicky ovládané ventily vnějšího
okruhu
Elektronicky ovládané ventily vnějšího
okruhu mohou být přidány k mechanicky
ovládaným ventilům. U tohoto typu ventilů
jsou ovládací páky kratší a označené
modrou barvou. Výhodou je, že posuv je
úměrný přestavení páčky, což přináší větší
přesnost.
Systém řízení ventilů vnějšího okruhu
(SMS)
Pokud je traktor vybaven systémem SMS,
je do opěrky ruky zabudován páčkový
ovládač (joystick). Rovněž lze zvolit páčky
ovládané prsty. Oba typy ovládání umožňují
pohodlnou obsluhu současně dvou ventilů
vnějšího okruhu.
67
Hydraulická soustava
SMS – Systém řízení ventilů vnějšího
okruhu
Všechny traktory řady MF 7400 vybavené
hydraulickou soustavou s funkcí snímání
zatížení mohou být rovněž vybaveny
systémem SMS, systémem řízení ventilů
vnějšího okruhu, který nabízí elektronické
řízení dvou dvoučinných proporcionálních
elektrohydraulických ventilů vnějšího okruhu
s použitím elektronického páčkového
ovládače umístěného v opěrce ruky.
3. a 4. funkce páčkového ovládače
(joystick) SMS
Páčkový ovládač SMS má dvě tlačítka
pro ovládání 3. a 4. funkce. Páčkový
ovládač umožňuje ovládání dalších
funkcí, které mohou být užitečné zejména
při práci s nakládacím zařízením, které
má více než dvě funkce.
Tlačítko ZAPNUTO
Zapíná systém SMS. Červená
kontrolka v tlačítku bude svítit po
prvním otočení klíčkem ve spínací
skříňce. Systém SMS nebude
funkční z bezpečnostních důvodů.
Pro aktivování systému stiskněte
tlačítko ZAPNUTO, kontrolka zhasne
a systém SMS bude plně funkční.
Tlačítko Paměť
Slouží k uložení hodnot průtoku.
Rovněž je používáno pro zrušení
nastavení paměti.
68
Hydraulická soustava
Systém řízení ventilů vnějšího okruhu SMS bez systému Datatronic
(páčkový ovládač – joystick nebo tlačítka)
Funkce:
A
B
C
D
Proporcionální ovládání průtoku oleje
pomocí páčkového ovládače.
Míra vychýlení páčky SMS je úměrná
průtoku přes ventil vnějšího okruhu.
Kombinace dvou funkcí
Umožňuje současné ovládání dvou funkcí
Průtočné množství uložené v paměti
Umožňuje řidiči uložit průtočné množství pro
jednotlivé funkce v obou směrech průtoku
(plus a mínus)
Plovoucí poloha
Umožňuje plovoucí pohyb, zejména užitečné
při práci s nakládacím zařízením.
Uložení průtočného množství do paměti
Funkce řízení paměti (Memory Control) umožňuje řidiči nastavit požadované
(maximální) průtočné množství pro všechny spojky. Nastavením požadovaného
průtočného množství pomocí ovládacích prvků na opěrce ruky může řidič
přestavovat páčkový ovládač (joystick) v celém rozsahu, protože není možné
překročit maximální nastavené průtočné množství. Řidič tak může přesněji
ovládat nářadí
Příklad:
Řidič při práci na poli nemusí posuzovat rychlost funkce sledováním polohy
pístnic hydraulických válců na kotoučových branách a provádět opravy. Pouze
přestaví páčkový ovládač do krajní polohy a bude vědět, že hydraulický válec pro
nastavení pracovní hloubky bude vysunutý požadovanou rychlostí (dříve
nastavenou na farmě). To umožní řidiči provádět přesné změny pracovní hloubky
při změně pracovních podmínek.
Poznámka:
Po otočení klíčku spínací skříňky do polohy ZAPNUTO a VYPNUTO budou
všechny nastavení průtočného množství uložena do paměti.
Zrušení hodnot uložených v paměti
Pro zrušení hodnot průtočného množství, uložených v paměti, jednoduše
přestavte páčkový ovládač ve směru uloženém v paměti, potom pevně stiskněte
tlačítko M po dobu cca 3 sekund. Červená kontrolka v tlačítku ZAPNUTO jednou
zasvítí pro upozornění řidiči o vymazání obsahu paměti.
69
Hydraulická soustava
Plovoucí poloha
Plovoucí polohu mají oba ventily. Plovoucí poloha je používaná typicky při práci
s nakládacím zařízením při odstraňování materiálu a čistění ploch. Pro nastavení
plovoucí polohy jednoduše přestavte páčkový ovládač v požadovaném směru,
dokud není patrný odpor. Potom zatlačte na páčku dále pro přestavení do
plovoucí polohy. Tato poloha není aretovaná. Po uvolnění je páčka ovládače
přestavena pružinou zpět do neutrální polohy. Po výše popsaném postupu
zůstane funkce v plovoucím režimu. Pro zrušení plovoucí polohy jednoduše
přestavte páčku ovládače ve směru pro zvedání nebo spouštění. Při dalším
přestavení páčky vpřed bude obnovena funkce regulace průtočného množství.
3. a 4. funkce
Páčkový ovládač má dvě přídavná
tlačítka, která lze připojit elektrickými
kabely k rozváděcímu ventilu na
nakládacím zařízení.
Příklad:
Rozváděcí ventil, po aktivování
tlačítkem na páčkovém ovládači, zapne
průtok oleje z červených přípojek pro
další funkce nakládacího zařízení (např.
silážové kleště). Páčkový ovládač pak
lze používat a nastavit podle dříve
uvedeného postupu.
Poznámka: Pokud je některé z tlačítek
stisknuto nepřetržitě během 3. nebo 4.
funkce.
Pro návrat k funkcím č. 1 a 2 jednoduše
uvolněte tlačítko na páčkovém ovládači.
Systém řízení ventilů vnějšího okruhu SMS umožňuje pohodlné a
přesné ovládání jednotlivých ventilů
70
Hydraulická soustava
Ovládání ventilů vnějšího okruhu
dotykem prstů
Páčkové přepínače, vhodně umístěné v
přední části opěrky sedadla řidiče, nyní
umožňují ovládání čtyř ventilů vnějšího
okruhu dotykem prstů. Elektronické
řízení ventilů umožňuje nastavit průtok
jednotlivými ventily a uložit tato
nastavení do paměti stisknutím tlačítka
systému řízení ventilů (SMS) na opěrce
ruky.
Dotykem panelu pod přepínači lze zvolit plovoucí polohu pro každý z ventilů.
Podržením přepínače v přední poloze a současným stisknutím příslušného
dotykového panelu přepnete příslušný ventil do plovoucí polohy. Tím vyřadíte
nastavení od jednotky Datatronic 3, je-li ve výbavě traktoru.
• Spínače plovoucí polohy
č. 1–4
1
2
3
4
• Plovoucí poloha
Podržte příslušný přepínač
v přední poloze a stiskněte
odpovídající spínač
plovoucí polohy
Ruší nastavení od Data III
Ovládání ventilů vnějšího okruhu dotykem prstů umožňuje pohodlné a
přesné ovládání jednotlivých ventilů vnějšího okruhu
71
Hydraulická soustava
Řízení ventilů vnějšího okruhu s použitím jednotky Datatronic 3
Pokud je traktor na přání vybaven jednotkou Datatronic III, průtočné množství i
doba činnosti jsou nastavovány s použitím panelu GTA.
Jednotka Datatronic III umožňuje zřetelné zobrazení nastavení ventilů
vnějšího okruhu, stejně jako snadné a přesné nastavení průtočného
množství a doby činnosti ventilů vnějšího okruhu
72
Kabina řidiče
Přístrojová deska
Přístrojová deska podobná
přístrojovým deskám automobilů
obsahuje analogové i digitální
přístroje, které zobrazují údaje
optimálním způsobem pro rychlé a
snadné informování řidiče.
Ovládací prvky
Všechny hlavní ovládací prvky jsou umístěné na pravé straně řidiče. V opěrce
ruky jsou zabudovány ovládače pracovní hloubky (A), dotyková tlačítka (B), jsouli ve výbavě., přidružená tlačítka pamětí (C, D) a řadicí páka (E), přepínač
zvedání/spouštění (F) a tlačítko rychlého spouštění do záběru (G). Sedadlo řidiče
je otočné pro pohodlnou obsluhu ovládacích prvků pravou rukou a snadný pohled
vzad přes pravé rameno pro kontrolu nářadí po straně a vzadu. Levá ruka
zůstává volná pro řízení a ovládání páky pojezdu (Power Control).
73
Kabina řidiče
Sedadla řidiče MF 7400
K dispozici jsou dvě sedadla řidiče
•
Automatické, otočné s pneumatickým odpružením (AE027)
• Tlumení nízkých frekvencí s přídavným vzduchojemem
• Nízkofrekvenční odpružení tlumí vibrace ve svislém směru a rázy tak,
aby sedadlo neposkakovalo v kritických pracovních situacích. Systém
nastavení polohy rovněž automaticky nastaví sedadlo podle hmotnosti
řidiče.
•
Superluxe s pneumatickým odpružením (AE042)
• Obsahuje dynamický systém tlumení (DDS)
• Tento nově vyvinutý systém dále zdokonaluje prověřené nízkofrekvenční
odpružení pro ještě účinnější tlumení nízkých frekvencí. Systém
současně brání narážení sedadla do dorazů ve svislém směru při velkém
zrychlení na nerovném terénu. Tento systém nejen snižuje namáhání a
zatížení řidiče, ale rovněž ustavuje nové standardy komfortu pasivního
odpružení, produktivity a účinnost vynaložených nákladů.
Standardní charakteristiky obou sedadel
Šířka sedáku a výška čalounění poskytují dokonalejší podporu nohou a zadní části
těla.
Levá opěrka je nastavitelná a může být vyklopena nahoru pro snadné nastupování a
vystupování z kabiny. Sedadlo má široký rozsah nastavení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Výška/hmotnost
Poloha v podélném směru
Tlumení rázů v podélném směru – zap/vyp
Úhel natočení
Úhel opěradla zad
Dvojitá pneumatická podpěra beder
Opěrka ruky – sklápění nahoru/dolů a nastavení výšky
Nástavec opěradla zad – nahoru/dolů
Úhel sedáku (30 - 110)
Nastavení sedáku v podélném směru (60 mm)
Vyhřívání sedadla
Klimatické čalounění
Větší šířka sedáku
Řidič může nastavit optimální polohu pro maximální komfort.
74
Kabina řidiče
Sedadlo s klimatickým potahem
Materiál potahu sedadla má pod
povrchem aktivní uhlíkovou vrstvu, která
absorbuje vlhkost. Řidič je tak v
chladném a svěžím prostředí po celý
dlouhý pracovní den.
Díky této technologii je kontaktní teplota
mezi tělem a sedadlem snížena na 30°C.
Uhlíková vrstva uvolňuje vlhkost, jakmile
řidič opustí sedadlo.
Sedák sedadla má nastavitelný úhel i
polohu v podélném směru pro snadné
nastavení nejpohodlnější polohy. Nabízí
optimální podporu nohou pro řidiče
libovolné postavy.
Vytápění a větrání
Soustavy vytápění, větrání a klimatizace traktorů řady MF 7400 byly kompletně
rekonstruovány. Hadice soustavy vytápění byly zkráceny pro minimální
zpoždění vytápění při zahájení práce v chladném počasí. Kromě toho všechny
průduchy, kterými je vzduch přiváděný do kabiny, byly odlišně nasměrovány. Tři
průduchy jsou na levé straně a tři průduchy na pravé straně. Otáčky ventilátoru
byly zvýšeny ze tří na čtyři pro účinnější větrání v případě potřeby.
75
Kabina řidiče
Filtr vzduchu v kabině
Filtr vzduchu v kabině je přístupný z levé strany traktoru. Přístup k filtru lze získat
otevřením krytu a filtr pak lze snadno demontovat po uvolnění západky. Čistění je
tak snadné a pohodlné. Uhlíkovou filtrační vložku lze v případě získat jako
náhradní díl, například při provádění postřiku nebo jiných pracích.
Přístup k filtru vzduchu kabiny je velmi snadný a přispívá ke správné údržbě
Vytápění a větrání
Dodávány jsou tři typy vytápění a větrání:
• 4rychlostní ventilátor a vytápění
Víceprůduchová soustava větrání a
odmlžování s výkonným topným
tělesem
• Manuálně ovládaná soustava
klimatizace
Soustava vytápění a klimatizace, která
poskytuje kontrolu teploty uvnitř kabiny
nezávisle na teplotě okolního vzduchu.
• Climate Control – automatická soustava
klimatizace.
76
Kabina řidiče
Climate Control – automatická soustava
klimatizace
Hlavní spínač soustavy klimatizace (3)
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete
automatickou soustavu klimatizace. Bude
rozsvícena LED dioda. Řidič tak může
nastavit požadovanou teplotu a tato teplota je
udržována nezávisle na teplotě okolního
vzduchu.
Spínač odmrazování (4)
Funkce odmrazování minimalizuje dobu
odmrazování oken. Ventilátor je zapnutý v
maximálních otáčkách a je zapnutý
kompresor, aby byla ze vzduchu odstraněna
vlhkost.
Spínač vnitřní cirkulace vzduchu (5)
Stisknutím spínače přepínáte mezi třemi
režimy: vnitřní cirkulace zapnutá, vnitřní
cirkulace vypnutá a automatický režim (režim
klimatizace).
Přepínač otáček ventilátoru (1)
Přepínač otáček ventilátoru má automatickou
polohu, ve které se otáčky ventilátoru mění v
závislosti na slunečním svitu.
Regulátor teploty (6)
Regulátorem teploty je nastavována teplota,
jejíž hodnota je zobrazena na digitálním
displeji (6).
Řidič může zvolit optimální teplotu pro maximální komfort
77
Kabina řidiče
Chladicí box
Chladicí box je umístěný v pravé horní části
kabiny. Box je chlazený průduchem od
soustavy klimatizace. V boxu lze chladit
lahev o objemu do 1,5 litru.
Vysoce výkonné větrání zajišťuje dostatečný proud vzduchu za všech
podmínek
Řada průduchů umožňuje řidiči zvolit vhodné rozdělení proudění vzduchu
pro optimální komfort
Systém Climate Control zajišťuje přesnou teplotu za všech okolností,
nezávisle na okolních podmínkách
Výhled
Velká prosklená plocha a šestisloupková konstrukce kabiny umožňuje vynikající
výhled všemi směry. Zakřivené zadní okno dělené do tří segmentů umožňuje
dokonalý výhled do bočních směrů a vzad i při používání nářadí s největší šířkou
záběru, se kterou se můžete setkat. Poloha sedadla rovněž přispívá k vynikajícímu
výhledu vzad na dolní část traktoru, což je zvlášť důležité při připojování a
odpojování nářadí.
Vynikající výhled do všech směrů zvyšuje pracovní výkonnost, komfort a
bezpečnost
78
Kabina řidiče
Vnější osvětlení
Všechny traktory řady MF 7400 jsou vybaveny čtyřmi světlomety umístěnými v
přední části střechy a dvěma pracovními světlomety s dvojitými žárovkami v
zadní části. Dále jsou montovány dvoužárovkové světlomety na nástupním
madlu a jednožárovkové světlomety na nástupních schodech plus světlomet na
zadním blatníku. Na přání lze místo standardních světel namontovat xenonová
výbojková světla. Tato světla poskytují nejen širší záběr osvětlení na větší
vzdálenost, ale vytvářené světlo je „bělejší“. To znamená lepší osvětlení v
nočních hodinách.
79
Kabina řidiče
Dokonalý výhled v nočních hodinách vpřed i vzad
Vhodný panel osvětlení na pravém
„B“ sloupku kabiny
Panoramatická vnější zpětná zrcátka
umožňují vynikající výhled vzad. Elektricky
nastavitelná a vyhřívaná zrcátka jsou
dodávána na přání
Vynikající souprava standardního vnějšího osvětlení zajišťuje dokonalou
viditelnost v nočních hodinách
Výběr přídavných světel umožňuje zákazníkovi vybavit traktor přesně podle
svých potřeb
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka se snadno nastavují z kabiny a
umožňují rychlé odmrazení
80
Kabina řidiče
Systém odpružení kabiny na přání
Přední otočný čep se zadním
zavěšením
Pneumatický systém odpružení
Konstrukce prověřená u nákladních
automobilů a dalších silničních
vozidel
Dokonalejší tlumení nízkých frekvencí
Dokonalejší tlumení hluku
Menší počet mechanických spojů
Jednodušší změna účinnosti
odpružení
Účinnost odpružení
nastavitelná tlačítkem
Dva režimy
Běžný
Pro práce na poli
Se zvýšenou tuhostí
Pro přepravu po
pozemních
komunikacích
Dva režimu
odpružení
Pneumatický systém odpružení kabiny zvyšuje komfort řidiče
Dva režimy nastavitelné tlačítkem pro maximální pohodlí při jízdě a různých
pracovních podmínkách
81
Kabina řidiče
Automatické funkce ovládání
Traktory řady MF 7400 prakticky využívají moderní technologie s jediným
cílem – usnadnit práci řidiče, aby mohl pracovat efektivněji a byl v dlouhém
pracovním dni co nejméně namáhán. Traktory jsou vybaveny celou řadou
různých systémů, které lze volit na přání podle požadavků zákazníka.
Existuje široký výběr různých funkcí:
Motor
Dvě paměti pro uložení otáček motoru
Hydraulická soustava
Systém SMS s páčkovým ovládačem (joystickem)
Ovládání dotykem prstů
Regulace prokluzu kol
Datatronic 3
Nastavení průtoku a doby činnosti ventilů vnějšího okruhu
Dual control a systém řízení přípojného nářadí
Řízení činnosti na souvrati
Videokamera
Sběrnice ISOBUS
Systém Auto-Guide
Řada různých řídicích systémů umožňuje zákazníkovi vybrat
nejvhodnější uspořádání
Praktické a snadné ovládání
Nižší námaha řidiče, vyšší přesnost a produktivita
82
Kabina řidiče
Dvě paměti pro uložení otáček motoru
Spínače umístěné vhodně na pravém ovládacím panelu umožňují nastavení
dvou otáček motoru a jejich uložení do paměti. To umožňuje nastavit jedny
otáčky motoru pro práci a druhé pro otáčení na souvrati. Regulace otáček motoru
je tak přesnější a na pouhý dotyk prstu při každém otáčení na souvrati.
ƒ
ƒ
Nastavení požadovaných
otáček
Úprava počtu otáček motoru
před uložením
ƒ
2 paměti (A a B)
ovládané dvěma tlačítky
umístěnými na pravém panelu
Snadné nastavení a používání
Zjednodušuje práci a snižuje námahu řidiče
83
Kabina řidiče
Levý displej na přístrojové desce u traktorů řady MF 7400 se systémem DTM
Pracovní stránka v režimu Páka
Pracovní stránka v režimu Páka- DTM
Pracovní stránka v režimu Pedál
Pracovní stránka v režimu Pedál - DTM
Pracovní stránka v režimu Sklízecí řezačka
84
Pracovní stránka 2
Kabina řidiče
Nastavení převodovky
Nastavení změny směru jízdy
Nastavuje reakci při změně směru jízdy (v rozsahu 1 až 4)
Nastavení DTM a SV1/2 (1 až 4)
Nastavuje citlivost DTM a otáčky SV1 a SV2
Zpomalení v režimu Pedál (1 až 4)
Nastavuje zpomalení v režimu Pedál, je-li režim aktivní.
Režim Turbo spojky (ZAP/VYP)
Zapíná nebo vypíná funkci spojkového pedálu, je-li spojkový pedál stlačený a páka
směru jízdy je v neutrální poloze.
Šipka ▲ pro nastavení reakce změny směru jízdy
Šipka ▼ pro nastavení reakce DTM a SV1/2
Šipka ▼ pro nastavení zpomalení v režimu Pedál
Po stisknutí tlačítka OK se stlačeným pedálem a pákou směru jízdy v neutrální poloze
lze zapnout nebo vypnout funkci turbo spojkového pedálu.
85
Kabina řidiče
Nastavení převodovky
Řídicí systém motoru (Supervisor)
• Systém Supervisor pro motor (0 až 30%)
• Systém Supervisor pro vývodový hřídel (0 až 30%).
• Systém Supervisor pro vývodový hřídel je aktivní, pokud je vývodový hřídel
v činnosti
• Aktivní hodnota je na displeji zvýrazněna
• Šipky ▲▼ pro nastavení aktivní hodnoty
Spotřeba paliva
•Celková spotřeba paliva (litry)
•Spotřeba paliva na zakázku, lze vynulovat
stisknutím a podržením tlačítka OK po dobu
5 sekund
86
Kabina řidiče
Plocha (bez jednotky Datatronic 3)
- Šířka nářadí (šipky ▲ ▼ pro nastavení hodnoty)
- Aktivační prvek počitadla (závěs v dolní poloze, zapnutý pohon vývodového
hřídele, stále, ventil 1 v plovoucí poloze, ventil 1 ve stavu KO+, ventil 1 ve stavu
KO-, vnější spínač – tlačítko OK)
- Ujetá vzdálenost
- Plocha
- Plocha/h
- Stisknutím a podržením tlačítka OK dojde k vynulování plochy a vzdálenosti
87
Kabina řidiče
Automatická funkce otáček motoru A/B a SV1/2 (bez jednotky Datatronic 3)
Šipka ▲ pro automatické zapínání a vypínání otáček motoru A s aktivním
režimem SV1
Šipka ▼ pro automatické zapínání a vypínání otáček motoru B s aktivním
režimem SV2
Automatická funkce otáček motoru a vnější ovládání vývodového hřídele
na blatníku
- Stisknutím OK zapínáte a vypínáte automatickou funkci
- Pokud je pohon vývodového hřídele zapnutý pomocí ovládače na blatníku,
motor bude pracovat v otáčkách nastavených na této stránce
- Šipkami ▲▼ lze nastavovat otáčky motoru
88
Kabina řidiče
Přídavný elektrický konektor
Stisknutím OK lze přepínat přídavný elektrický konektor mezi: vývodový
hřídel, motor, otáčky převodovky, pojezdová rychlost od radarového
zařízení (je-li ve výbavě)
Rovněž zvolit řízení na souvrati spínačem (spínač sepnutý/rozpojený)
Jas
Šipkou▲ nastavujete jas
89
Kabina řidiče
Integrovaný řídicí systém traktoru (ITCS)
Systém ITCS lze na přání montovat do všech traktorů řady MF 7400.
Systém je tvořen digitálním displejem na levé straně přístrojové desky a
dotykovým ovládacím panelem napravo od volantu. Systém rovněž obsahuje
jednotku radarového zařízení, která je nutná pro činnost s regulací prokluzu
kol.
Systém řídí tyto funkce:
- Prokluz kol
Automaticky omezuje prokluz kol tak, že brání řidiči nastavit maximální
hodnotu. Tím dochází ke zvětšení tahové síly, omezení poškození
povrchu půdy a opotřebování pneumatik.
- Řízení ventilů vnějšího okruhu
Umožňuje řidiči nastavit průtočné množství a dobu činnosti ventilů
vnějšího okruhu, které jsou pak ovládány pomocí páčkového ovládače
- Priorita hydraulických funkcí mezi ventily vnějšího okruhu a závěsem
Umožňuje řidiči nastavit procentuální část průtočného množství pro
zadní závěs a pro ventily vnějšího okruhu.
- Funkce činnosti na souvrati Mini headland
Tato funkce reguluje otáčky motoru a automaticky přepíná mezi
otáčkami A a B při zvedání a spouštění závěsu. Lze nastavit prodlevu
(0–5 sekund) pro změnu otáček motoru po aktivování spínače
zvedání/spouštění závěsu.
Snadné nastavení a používání
Jednodušší obsluha menší námaha řidiče
90
Kabina řidiče
Údaje/funkce systému
Prokluz kol (bez jednotky Datatronic 3)
Šipkami ▲▼ lze nastavit maximální
hodnotu prokluzu kol.
Stisknutím tlačítka OK zapínáte a vypínáte
regulaci prokluzu kol.
Ventily vnějšího okruhu (bez jednotky
Datatronic 3) Stisknutím OK přejdete do
režimu nastavení (vedle symbolu ventilu je
zobrazen symbol klíče)
Stisknutím tlačítka NAHORU
zapínáte/vypínáte KO
Pro jednotlivé ventily
Šipkami ◄► volíte hodnotu, která má být
změněna
Šipkami▲▼ změníte nastavenou hodnotu
Priorita ventilů (bez jednotky Datatronic
3)
Šipkami ▲▼ nastavujete prioritu mezi
ventily vnějšího okruhu a závěsem
Činnost na souvrati (Mini Headland)
Tato funkce svazuje činnost
spouštění/zvedání zadního závěsu s počty
otáček motoru, uloženými v pamětech A/B
po zpoždění až 9 sekund
•Zap/Vyp
•Zpožděné spouštění závěsu
•Zpožděné zvedání závěsu
91
Kabina řidiče
Datatronic 3
Informační displej
Na pracovní stránce jsou zobrazeny
počty otáček uložené v paměti A a B,
okamžité otáčky motoru, pojezdová
rychlost, počet otáček vývodového
hřídele, limit prokluzu kol a jeho
skutečná hodnota. Tyto hodnoty jsou
zobrazeny v horní části. V dolních dvou
polích lze zobrazit tyto údaje:
Levé pole: ventily vnějšího okruhu,
nastavení převodovky, aktivní paměť,
činnost na souvrati, přední nebo zadní
dual control a řízení přípojného nářadí.
Pravé pole: ventily vnějšího okruhu,
nastavení převodovky, aktivní paměť,
činnost na souvrati, cípy pole
Automatické funkce
Průtok a doba činnosti ventilů
vnějšího okruhu
Dual control a systém TIC
Činnost na souvrati
Paměti a Práce (Zakázky)
Záznam dat
Výkonnost
Nastavení traktoru
Přehledné zobrazení údajů o traktoru zvyšuje kvalitu práce s traktorem
Systémy automatického ovládání zvyšují přesnost a snižují námahu
řidiče
Ukládání do paměti a záznam dat zdokonaluje uchovávání dat a zlepšuje
řízení farmy
92
Kabina řidiče
Datatronic 3
Informační displej
Na pracovní stránce jsou v horní
části zobrazeny počty otáček motoru
A a B, okamžité otáčky motoru,
pojezdová rychlost, počet otáček
vývodového hřídele, limit prokluzu
kol a skutečný prokluz kol v
procentech. V dolních dvou oknech
lze volit zobrazení těchto údajů:
Levé pole: ventily vnějšího okruhu,
nastavení převodovky, aktivní
paměť, činnost na souvrati, přední
nebo zadní dual control a řízení
přípojného nářadí.
Pravé pole: ventily vnějšího okruhu,
nastavení převodovky, aktivní
paměť, činnost na souvrati, cípy
pole.
Přehledné zobrazení údajů o traktoru zvyšuje kvalitu práce s traktorem
93
Kabina řidiče
Automatické řídicí funkce
Průtočné množství a doba činnosti
ventilu vnějšího okruhu
Umožňuje jednotlivé nastavení průtoku
a doby činnosti jednotlivých
elektronicky řízených ventilů vnějšího
okruhu.
Dual Control a systém TIC
Řízení předního závěsu nebo
poloneseného nářadí v zadním závěsu
s použitím funkce přední a zadní dual
control. Přípojné stroje jsou řízeny
pomocí systému TIC.
Činnost na souvrati
Sekvence činností, které lze
zaznamenat a opakovat stisknutím
tlačítka.
Řídicí systém ventilů vnějšího okruhu umožňuje přesné řízení činnosti
ventilů za všech podmínek
Funkce přední a zadní dual control snižuje namáhání řidiče a zvyšuje
kvalitu práce
Systém řízení přípojného nářadí snižuje prokluz kol
Systém řízení činnosti na souvrati snižuje námahu řidiče a zvyšuje
přesnost
94
Přístup
Jednodílný kryt motoru
Ničím neomezovaný přístup k filtrům a chladičům motoru a chladiči plnicího
vzduchu je umožněn po otevření krytu motoru. Boční panely jsou rovněž snadno
demontovatelné pro přístup k bočním částem motoru z obou stran.
Výklopný kryt traktoru MF 7465
a snadno demontovatelné
boční kryty poskytují vynikající
přístup
Kazetový vzduchový filtr lze snadno demontovat pro kratší dobu údržby
Nedostižný přístup k chladičům motoru a vzduchovému filtru
přispívá ke zkrácení doby údržby
95
Přístup
Nový systém chlazení – 6válcové motory
U šestiválcových motorů jsou použity výklopné chladiče pro dokonalý přístup ke
všem chladičům při čistění.
Výklopný vzduchový filtr
a chladiče traktoru MF
7465
Nový systém chlazení umožňuje snadnější přístup k chladičům a
vzduchovému filtru
96
Přístup
Pojistková skříňka je umístěna v kabině
v pravé zadní části
Plnicí otvor palivové nádrže, vhodně
umístěný na levé straně traktoru,
umožňuje řidiči doplňování paliva ze
země
Skříňka s nářadím je umístěná v
prolisu palivové nádrže a umožňuje
pohodlný přístup z levé strany traktoru
97
Přístup
Akumulátorové baterie jsou umístěny
pohodlně za nástupními schody na pravé
straně traktoru
Elektronické řídicí jednotky jsou umístěné za sedadlem
řidiče na levé straně uvnitř kabiny. Přístup získáte po
demontování zajišťovacího šroubu a demontáži krytu
98
Přístup
Zapojení elektrické soustavy
Všechny elektrické kabely jsou vedeny v kabelových chráničích, které jsou děleny
tak, aby bylo možné identifikovat jednotlivé kabely. Jednotlivé kabely jsou barevně a
číselně označeny tak, aby je bylo možné snadno provádět zjišťování závad a
diagnostiku. Podle potřeby jsou kabely upevněny pomocí držáků a průchodek proti
pohybu a následnému odírání.
Elektrické konektory ovládacích panelů jsou v pravé zadní části kabiny, kde jsou
snadno přístupné ze zadní části traktoru. Odolné konektory “Deutsch” brání vniknutí
vody a nečistot a zajišťují dokonalý kontakt.
Snadný přístup při pravidelné údržbě snižuje dobu údržby a s ní spojené
náklady
Snadný přístup přispívá k provádění procedur správným způsobem
Pečlivé rozvržení a volba elektrických součástek zajišťují vysokou
odolnost a spolehlivost
99
Přídavná zařízení
Otočné přední blatníky
S otočnými předními blatníky lze
pohybovat v rozsahu maximálně 200 mm,
aniž by došlo k ovlivnění úhlu natočení
předních kol. Blatníky se tak nedostanou
do kontaktu s plechovými součástmi.
Jsou namontovány na mazaných
kuželíkových ložiskách a neutrální poloha
je udržována pomocí vinuté pružiny s
velkou tuhostí.
Přídavná závaží
Přídavná závaží mohou být montována na
traktor jako závaží upevněná na předním
rámu a závaží montovaná na zadní kola.
Přídavná závaží zvyšují stabilitu a tahovou
sílu.
Lze namontovat až 14 kazetových
předních závaží o hmotnosti 45 kg.
Rovněž jsou k dispozici závaží montovaná
na zadní závěs.
Kromě toho je dodáváno jednodílné přední
závaží, které může být upevněné do
předního závěsu nebo k rámu předních
závaží. Jeho hmotnost je 850 kg.
100
Přídavná zařízení
Sedadlo spolujezdce
Sedadlo spolujezdce, umístěné v levé
přední části kabiny, je dodáváno pro
komfort a bezpečnost.
Stěrač/ostřikovač zadního okna
Zajišťuje dokonalý výhled dozadu i za
nejnepříznivějších podmínek.
Přídavné pracovní světlomety
K dispozici je široká řada přídavných
pracovních světlometů pro dokonalejší
osvětlení v horní i dolní úrovni. Dodávány
jsou rovněž světlomety s xenonovými
výbojkami, které poskytují intenzivnější
světlo a rovněž osvětlují větší plochu
Důraz na ekologii
Odlučovač vody a palivový filtr motoru
zajišťují další čistění paliva přiváděného do
motoru.
101
Volitelné vybavení
Systém integrovaného předního
závěsu (IFLS)
Traktory řady MF 7400 mají plně
integrovaný systém předního závěsu a
vývodového hřídele. To znamená, že
konstrukce traktoru již od začátku
zohledňovala možnost předního závěsu a
při montáži předního závěsu proto
nedochází k žádnému omezení jiných
funkcí. Světlá výška, poloměr otáčení,
výhled a údržba jsou stejné jako u
běžného traktoru bez předního závěsu.
Přední vývodový hřídel
Traktory řady MF 7400 mohou být rovněž
vybaveny předním vývodovým hřídelem.
Volba vývodového hřídele je podmíněna
volbou předního závěsu. To umožňuje
používat čelně nesená poháněná nářadí a
tím rozšířit možnosti využití a výkonnost
traktoru.
102
Technické údaje
103
Technické údaje
104
105
Download

MF 7400 Product Book