Súprava na testovanie vstrekovačov a čerpadiel Common Rail
DELTATECH ZCR-4
Súprava sa skladá z testera vstrekovacích systémov TCR-3S a testera
piezoelektrických a elektromagnetických vstrekovačov ICR-3.
Tester TCR-3S
Tester TCR-3S je určený na diagnostikovanie vstrekovacích systémov Common
Rail. Používa sa na odčítanie hodnoty zo snímača vysokého tlaku a na ovládanie
dvoma regulačnými ventilmi tlaku súčasne.
Môže byť použitý na odčítanie tlaku a na ovládanie regulačnými ventilmi v aute, ale aj
na diagnostiku čerpadiel vysokého tlaku na diagnostickom stole. Je nevyhnutný na
monitorovanie tlaku v nádrži, vďaka čomu je možné vykonať správne posúdenie stavu
čerpadla vysokého tlaku.
Tester sa môže tiež použiť na monitorovanie tlaku paliva v systémoch vstrekovania
paliva typu FSI.
Funkcie testera:
Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Centrála: Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, tel.: (+421)-2-32 602 220, fax: (+421)-2-43 630 138
pobočky: Bratislava, BA-Petržalka, Banská Bystrica, Humenné, Košice, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Ružomberok, Trenčín, Trnava, Žilina
IČO: 35938111 IČ DPH: SK2022014093 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú.: 2623834959/1100
[email protected], www.vybaveniedielni.sk, www.intercars.sk
1. Rozsah snímača
Táto funkcia umožňuje zadať hodnotu maximálneho prevádzkového tlaku
(Pmax) snímača vysokého tlaku, ktorý sa používa v testovanom vozidle.
2. Test okruhov
Po zvolení tejto funkcie nasleduje kontrola nadväznosti týchto okruhov:
- okruh snímača vysokého tlaku
- okruh ventilu 1
- okruhu ventilu 2
V tomto teste nadväznosti jednotlivých okruhov je tester schopný dať odpoveď,
či daný okruh správne reaguje na konkrétny testovací signál.
V prípade testu okruhu snímača vysokého tlaku správny výsledok nie je úplnou
zárukou bezporuchovej prevádzky v celom rozsahu prevádzkových tlakov až po
tlak Pmax. Úplnú istotu môžete získať sledujúc odčítanie zo snímača tlaku pri
bežiacom motore.
3. Test čerpadla.
Test čerpadla umožňuje aktuálne odčítanie vysokého tlaku, maximálne
ovládanie dvoma regulačnými ventilmi tlaku a zobrazovanie parametrov
dostupných v dodatočných funkciách.
3.1. Odčítanie vysokého tlaku
Aktuálny tlak sa odčíta pomocou snímača vysokého tlaku.
3.2. Dodatočné funkcie
o
o
o
funkcia (a) - pulzácia tlaku - je to hodnota maximálnej zmeny tlaku za
určitú dobu,
funkcia (b) – maximálna hodnota tlaku – je to maximálna hodnota akú
dosiahol tlak od začiatku merania, alebo od momentu jeho vynulovania
prostredníctvom akejkoľvek zmeny polohy regulačného potenciometra,
funkcia (c) – hodnota tlaku do stabilizácie pomocou ventilu 1 – je to
zadaná hodnota tlaku, ktorú sa tester snaží udržiavať nemennú regulujúc
Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Centrála: Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, tel.: (+421)-2-32 602 220, fax: (+421)-2-43 630 138
pobočky: Bratislava, BA-Petržalka, Banská Bystrica, Humenné, Košice, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Ružomberok, Trenčín, Trnava, Žilina
IČO: 35938111 IČ DPH: SK2022014093 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú.: 2623834959/1100
[email protected], www.vybaveniedielni.sk, www.intercars.sk
o
ovládacím signálom ventilu 1. Zmeny tejto hodnoty sa vykonajú pomocou
regulačného potenciometra. Presnosť zmien možno regulovať stlačením
príslušného tlačidla.
funkcie (d) - hodnota tlaku do stabilizácie pomocou ventilu 2 - je to
nastavená hodnota tlaku, ktorú sa tester snaží udržiavať konštantnú
regulujúc ovládací signál ventilu 2. Zmeny tejto hodnoty sa vykonajú
pomocou regulačného potenciometra. Presnosť zmien možno regulovať
stlačením príslušného tlačidla.
3.3. Zmena ovládania ventilom 1
Zmena ovládacieho signálu sa vykonáva pomocou regulačného
potenciometra. Presnosť zmien možno regulovať stlačením príslušného tlačidla.
3.4. Zmena ovládania ventilom 2
Zmena ovládacieho signálu sa vykonáva pomocou regulačného
potenciometra. Presnosť zmien možno regulovať stlačením príslušného tlačidla.
Tester ICR-3

Použitie testera
Tester ICR-3 slúži na ovládanie elektromagnetických a piezoelektrických
vstrekovačov, ktoré sú vo vstrekovacích systémoch Common Rail. Ovládať
možno maximálne štyrmi vstrekovačmi určeného typu naraz. Testerom
generovaný ovládací signál ovládajúci vstrekovače zodpovedá signálu
vyskytujúcemu sa v ovládači motora vozidla.

Parametre testera
Napájanie
konštantný rozsah 12 ... 15V
Spotreba energie
do 4A (poistka)
Počet ovládaných
vstrekovačov
Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Centrála: Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, tel.: (+421)-2-32 602 220, fax: (+421)-2-43 630 138
pobočky: Bratislava, BA-Petržalka, Banská Bystrica, Humenné, Košice, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Ružomberok, Trenčín, Trnava, Žilina
IČO: 35938111 IČ DPH: SK2022014093 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú.: 2623834959/1100
[email protected], www.vybaveniedielni.sk, www.intercars.sk
elektromagnetických
4
piezoelektrických
4
Parametre simulovaného
vstreku
otáčky
36 .. 2400 ot / min (možnosť zmeny každých 10 ot /
min) so vstupným vstrekom
otáčky
36 .. 4800 ot / min (možnosť zmeny každých 10 ot /
min) bez vstupného vstreku
čas vstreku
0,1 ... 5 ms (možnosť zmeny každú 0,1 ms)
Programovanie počtu
otáčok
áno
Možnosť vstupného vstreku áno

Funkcie testera
Po pripojení napájania tester zobrazí úvodnú obrazovku,
potom sa automaticky zmení obrazovka pre výber typu ovládaného
vstrekovača. Názov "Elektromag." označuje elektromagnetický vstrekovač,
a názov "Piezoelekt." znamená piezoelektrický vstrekovač.
Po výbere typu vstrekovače obrazovky zobrazí aktuálne nastavené parametre
signálu vstrekovača.
Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Centrála: Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, tel.: (+421)-2-32 602 220, fax: (+421)-2-43 630 138
pobočky: Bratislava, BA-Petržalka, Banská Bystrica, Humenné, Košice, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Ružomberok, Trenčín, Trnava, Žilina
IČO: 35938111 IČ DPH: SK2022014093 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú.: 2623834959/1100
[email protected], www.vybaveniedielni.sk, www.intercars.sk
Pri spustení testera vstrekovačov vykonáva sekvenciu vstrekov v takom počte,
v akom zobrazuje parameter „Ilość“ / "Číslo".
Zmena hodnoty simulovaných otáčok motora
Parameter "Obroty" /"Otáčky" informuje o hodnote simulovaných otáčok. Táto
hodnota je skutočnou hodnotou rýchlosti otáčok motora vozidla tak, vstrekovač
aplikuje dvakrát menej. Rozsah zmien tohto parametra je od 30 otáčok / min až
2500 otáčok / min.
Zmena hodnoty simulovaného vstrekovacieho času
Parameter "Czas" / "čas" znamená čas vstreku vsterkovača. Rozsah zmien tohto
parametra je od 0,1 ms do 5,0 ms. Zmeny môžu byť vykonané v krokoch po 0,1
ms alebo 1 ms.
Programovanie množstva sekvencií
Parameter "Ilość"/"Počet" udáva počet sekvencií vstrekov na
vykonanie. Sekvenciou vstrekov sa rozumie vykonanie 4 vstrekov, po jednom na
každom čerpadle vstrekovača. Tester vykonáva vždy plný počet vstrekovacích
sekvencií. Rozsah zmien tohto parametra sa pohybuje od 0 do 9999. Zmeny
možno vykonávať každých 10, alebo každý 100.
Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Centrála: Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, tel.: (+421)-2-32 602 220, fax: (+421)-2-43 630 138
pobočky: Bratislava, BA-Petržalka, Banská Bystrica, Humenné, Košice, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Ružomberok, Trenčín, Trnava, Žilina
IČO: 35938111 IČ DPH: SK2022014093 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú.: 2623834959/1100
[email protected], www.vybaveniedielni.sk, www.intercars.sk
Tester vykoná nastavené číslo sekvencií zobrazujúc aktuálne číslo sekvencie na
displeji. Po uplynutí nastaveného počtu sekvencií tester prestanie fungovať.
Simulácia vstupného vstreku
Parameter "Wstępny"/"Vstupný" umožňuje zapnutie simulácie vstupného
vstreku. Ak má parameter hodnotu "Áno" pred každým vstrekom bude vykonaný
vstupný vstrek. Parametre vstupného vstreku sú stanovené a majú hodnoty:
- čas vstupného vstreku: 0,2 ms
- čas medzi vstupným vstrekom a hlavným vstrekom: 1ms.
Ak parameter je nastavený na hodnotu "Nie", vstupný vstrek nebude vykonaný.
MOŽNOSTI:
- Možnosť dokúpiť k testeru stroboskopickú lampu v cene 27€ bez DPH.
- Možnosť dokúpiť k testeru napájanie v cene 33€ bez DPH..
Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Centrála: Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, tel.: (+421)-2-32 602 220, fax: (+421)-2-43 630 138
pobočky: Bratislava, BA-Petržalka, Banská Bystrica, Humenné, Košice, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Ružomberok, Trenčín, Trnava, Žilina
IČO: 35938111 IČ DPH: SK2022014093 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú.: 2623834959/1100
[email protected], www.vybaveniedielni.sk, www.intercars.sk
Download

Súprava na testovanie vstrekovačov a čerpadiel