regionálny dvojtýždenník
ČÍSLO 15
ROČNÍK XXIV. (LXIV.)
13. AUGUST 2014
Cena 0,50 €
www.slovenskabrana.sk
¾uïmi.
rovnako ako s
S vecami je to
a zavèasu
veciam sa treb
Zlým ¾uïom a
okojnosś,
avujú nás o sp
vyhnúś. Pripr
životnú silu.
udoba
oberajú nás o
Andrej Ch
Pri Brehoch zakotvila
pirátska loď Čierna perla
V obci Brehy bolo druhý augustový víkend opäť rušno. V sobotu do dediny prilákali návštevníkov Brežské remeselné dvory, ktorých šiesty ročník bol príjemným letným zážitkom
pre všetky vekové kategórie. V bohatom programe si každý našiel niečo pre seba. V nedeľu sa uskutočnil XXIV. Memoriál Karola Marušku - hasičská súťaž a v prestávke sa konal
splav netradičných plavidiel. Tento zážitok si na brehu Hrona vychutnali stovky nadšených
divákov. Ako prvá im doslova vyrazila dych pirátska loď Čierna perla, ktorá sa stala víťazkou
súťaže všetkých plavidiel. K atmosfére podujatia sa vraciame aj v čísle.
Foto: -vap-
Oslavy na Žuhračke
Spomienková slávnosť Návraty k prameňom slobody
sa uskutoční 30. augusta 2014 o 14. 00 h na Žuhračke, na
pamätnom mieste bojov SNP.
Program: 1. Otvorenie, privítanie hostí a účastníkov, 2.
Položenie vencov k pamätnej tabuli, 3. Kultúrny program,
4. Turistický výstup na Priesil, 5. Streľby.
Rastú!
Hubári sa tešia asi vo
všetkých kútoch Slovenska.
Aj naši čitatelia nám hlásia, že
RASTÚ! Ondrej Majerík si z dovolenky priniesol takýto krásny
zdravý maslák, priemer 30 cm,
váha 1,30 kg. Dubákovú ligu
sme tento rok síce neodštartovali, ale fotografie z hubárčenia
nám môžete posielať, radi ich
uverejníme.
Redakcia
Boje na Hrone
Poslednú júlovú sobotu sa v Starom Tekove konal deviaty ročník Bojov na Hrone - Tekov
2014, ktorým sme si súčasne pripomenuli aj 70. výročie Slovenského národného povstania a Karpatsko-Duklianskej operácie. Rekonštrukcia bojov sa odohráva na autentických
miestach, kde Červená armáda v marci roku 1945 prekročila rieku Hron. Prekročením rieky
sa začala Bratislavsko-Brnianska operácia, ktorá sa považuje, po Karpatsko-Duklianskej, za
druhú najvýznamnejšiu vojenskú operáciu na území Slovenska. Viac na 3. strane.
Foto: Juraj Hučko
2
Pestrá mozaika
editorial
Po redakčnej prestávke sme sa opäť vrátili
do pracovných koľají. Všetky sme najprv rozbalili batoh so zážitkami a porozprávali si, čo
sme videli, zažili, prežili. Brázdili sme Slovensko a zhodli sme sa, že je krásne. Stále je čo
objavovať, sú miesta, ktoré sa oplatí vidieť, ale
aj také, kam sa oplatí vrátiť. Zhodli sme sa tiež
v tom, že naše služby pre platiacich zákazníkov ešte stále pokrivkávajú a nájsť obsluhujúci personál
v reštaurácii usmiaty a vľúdny je skôr vzácnosť. Ale aj tak
sme tu doma a máme to naše Slovensko radi!
Vrátiť sa po dovolenke znamená naskočiť do rozbehnutého vlaku letných akcií. Niektoré sme stihli my, iné zas naši aktívni dopisovatelia, ktorí pre nás píšu so železnou pravidelnosťou. Vďaka vám za to! Takto spoločne môžeme
priniesť aj v pätnástom čísle pestrú mozaiku informácií,
z ktorých si snáď každý čitateľ niečo vyberie.
August bude bohatý na podujatia, kde sa určite stretneme. Už tento víkend budú v Starom Tekove tancovať
a spievať, o týždeň neskôr sa chystá podujatie v Bátovciach, no a v závere mesiaca to bude doslova nabité - Tlmačská grámora, Čilejkársky jarmok, spomienková slávnosť na Žuhračke a možno aj ďalšie akcie.
Pekný zvyšok leta aj so Slovenskou bránou vám želá
Kópia pôvodného súsošia
Sv. Trojice zdobí hlavicu stĺpu
Skutočne
výnimočnou udalosťou bolo osadenie nových sôch na hlavicu už ošetreného trojičného stĺpu v historickom centre Levíc. Manželia Tariškovci úspešne zvládli asi najnáročnejšiu etapu svojej práce pri reštaurovaní sakrálnej historickej pamiatky z roku 1771.
V utorok 5. augusta dopoludnia bola napínavá situácia, lebo priestor na lešení okolo trojičného stĺpu
bol malý. Verné kópie troch
kamenných postáv súsošia (Boh Syn, Boh Otec, kľačiaca Panna Mária) podal do
výšky ku hlavici stĺpu motorový zdvihák paliet. Zdokumentovala to tiež Levická televízna spoločnosť - jej pracovník Ferko Koseček mal
odvahu vyliezť až celkom
hore, k práve osadenému súsošiu. Priebeh
práce sledovala aj viceprimátorka Levíc Mgr.
Beata Vrábelová, veď
táto pamiatka je majetkom mesta.
Kópie štyroch postáv svätcov upevnia
na podstavec stĺpa asi
o dva týždne. Poslednou fázou obnovy bude
inštalovanie kovových
atribútov postáv, konečná povrchová úprava stĺpu a osadenie železnej ohrádky na schodoch. Ošetrené originály všetkých sôch zo
stĺpu sú už umiestnené v Tekovskom múzeu. Na
jar budúceho roka budú prezentované na výstave o období baroka. Slávnosť požehnania obnoveného tro-
jičného stĺpu v Leviciach sa
uskutoční v pondelok 15.
septembra, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie.
Text a foto: K. Holbová
Spomínať budú kvapkami krvi Pozvánka do Bátoviec
Na počesť Soničky Sládečekovej, ktorá svoj mladý život zasvätila Červenému krížu, aktivitám
v oblasti prvej pomoci a darcovstva krvi sa uskutoční druhý ročník odberu krvi. Pridajte sa k nám,
Soničkiným priateľom a kolegom
a česť jej pamiatke môžete vyjadriť
na odbere krvi 27. augusta 2014 v
Jedálni SČK Poľnej ul. č. 6 v Leviciach v čase od 8. do 11:00 hod.
Územný spolok SČK Levice
Pozývame Vás na II. ročník festivalu folklóru, kultúry
a tradičných jedál – Bátovce otvárajú brány, 23. augusta 2014 od 14:00 hod. V rámci programu vystúpi Pečenická dychovka, FS Podzámčok, FS Hostie, MSS Bátovčan,
DFS Tekovanček a Ev. Spevokol. Večer tanečná zábava
s hudobnou skupinou EFEKT a tiež krátka barmanská show
v podaní ZOOCREW. Sprievodné podujatia: otvorená pamätná izba na Kúrii, výstava krojovaných Bábik na Kúrii,
jazda motocykov veteránov obcou s prehliadkou, jazda na
koni. Nebudú chýbať remeselníci, tradičné jedlá – párance,
kačacina, lokše, štrúdle, guľáše atď.
S prípravami na Agrokomplex v Nitre
Kultúrne podujatia v auguste
vrcholia aj v PD Kozárovce
•
Medzinárodná poľnohospodárska výstava Agrokomplex priláka do Nitry tento rok opäť vystavovateľov z celého Slovenska. Už tradične nebude chýbať ani PD Kozárovce. Predsedovi, Ing. Petrovi Repiskému sme v súvislosti s blížiacou sa výstavou položili niekoľko aktuálnych otázok.
V týchto dňoch už určite
vrcholia prípravy na Agrokomplex 2014. Ako sa pripravujete a s čím sa tento
rok budete prezentovať?
Prípravu na Agrokomplex
2014 sme začali v júni, keď
sme spolu s riaditeľom zväzu Slovenského strakatého
dobytka, Ing. Kohútom vybrali v danom čase zvieratá
s najkrajším exteriérom. Vybrané zvieratá odvtedy pripravuje náš ošetrovateľ zvierat, ktorý ich učí správne
chodiť a predviesť sa. Tento rok nás budú reprezentovať dve staršie kravy, dve
kravy – prvôstky, 1 vysokoteľná jalovica a 3 kusy mladých chovných jalovičiek do
1 roka.
Tradične sa vraciate
s oceneniami, aké máte teraz ambície?
Samozrejme, chceme nadviazať na úspeš-
né výsledky z minulých rokov, kde sme sa pravidelne
umiestňovali na popredných
miestach, no zároveň treba
dodať, že aj konkurencia vystavovaných zvierat ostatnými chovateľmi sa každým rokom zvyšuje. Pozitívne výsledky na výstave sú zároveň veľmi dobrou reklamou
pre náš podnik u potenciálnych zákazníkov pri predaji
nášho dobytka.
Ako sa na vašom PD javia tohtoročné úrody? Dosiahnete plánované parametre?
Doteraz dosiahnuté úrody jednotlivých zozbieraných
plodín sú pre nás uspokojivé
jednak z hľadiska kvantity,
ale aj kvality. Za nami je však
len prvá polovica žatvy a na
jej komplexné vyhodnotenie
si budeme musieť počkať až
po zbere sóji a kukurice. Zároveň však treba povedať,
že o úspešnej žatve budeme môcť hovoriť až vtedy,
keď dosiahnutú úrodu dokážeme aj dobre speňažiť
a momentálny vývoj na komoditnom trhu nie je pre nás
veľmi priaznivý.
-vap-
•
•
•
•
16. - 17. augusta 23. folklórne slávnosti TEKOV TANCUJE A SPIEVA, Starý Tekov
23. augusta Rybací piknik, Levice (v areáli hradného
parku)
30. augusta Čilejkársky jarmok Nová Dedína
29. - 31. augusta 10. ročník folklórneho festivalu regiónu
Tekov TLMAČSKÁ GRÁMORA, Tlmače
30. augusta spomienková slávnosť Návraty k prameňom
slobody, Žuhračka (na pamätnom mieste bojov SNP)
Osiate plochy poľnohospodárskych plodín v Nitrianskom kraji
Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočnil
k 20. máju 2014 súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami. Zo spracovaných údajov vyplýva, že
v Nitrianskom kraji bolo osiatych 406 942,72 ha pôdy.
V porovnaní s vlaňajškom sa celková výmera osiatej plochy zvýšila
o 5 746,82 ha. Pre nevhodné klimatické podmienky bolo neosiatych a nevysadených 250,42 ha plôch
a ladom ležiacej pôdy zostalo 914,04 ha.
V štruktúre osevu tvorili obilniny 67,3 % z osiatej plochy, olejniny 21,1 %,
zemiaky 0,2 %, strukoviny
na zrno 0,6 %, cukrová repa na technické spracovanie 2,0 %, objemové krmoviny na ornej pôde 7,4 %
a konzumná zelenina na
ornej pôde 0,8 %.
Nitriansky kraj sa v rámci
Slovenska podieľal na celkovej osiatej ploche obilnín
34,8 %, olejnín 35,3 %, strukovín na zrno 36,4 % a konzumnej zeleniny 48,9 %.
Z celkovej osiatej plochy
273 920,60 ha obilnín v kraji, najväčší podiel bol v okrese Nové Zámky (25,0 %).
Najviac olejnín bolo zasiatych v okresoch Levice
a Nové Zámky (27,4 %,
resp. 24,5 %), strukovín na
zrno (36,9 %) a konzumnej
zeleniny (34,9 %) v okrese
Levice.
V porovnaní s minulým
rokom v Nitrianskom kraji
najviac vzrástli osiate plochy strukovín na zrno spolu
o 73,5 % (o 951,64 ha). Zvýšili sa i plochy osevu konzumnej zeleniny o 13,8 %
(o 408,94 ha), obilnín spolu o 1,4 % (o 3 914,52 ha),
olejnín spolu o 1,4 %
(o 1 187,70 ha).
V rámci okresov kraja bolo zaznamenané podstatné zvýšenie plôch osevu
obilnín spolu o 5 555,69 ha
a strukovín na zrno spolu
o 434,74 ha v okrese Nové
Zámky. Osiate plochy konzumnej zeleniny sa najviac
zvýšili v okrese Nitra a to
o 263,10 ha.
Ing. Eva Rakovská,
pracovisko ŠÚ SR v Nitre
3
Boje na Hrone
Už tradične, poslednú júlovú sobotu, sa v Starom Tekove konal
deviaty ročník Bojov na Hrone - Tekov 2014, ktorým sme si súčasne
pripomenuli aj 70. výročie Slovenského národného povstania a Karpatsko-Duklianskej operácie.
Rekonštrukcia bojov sa odohráva na autentických miestach, kde
Červená armáda v marci roku 1945
prekročila rieku Hron. Prekročením rieky sa začala Bratislavsko-Brnianska operácia, ktorá sa považuje, po Karpatsko-Duklianskej,
za druhú najvýznamnejšiu vojenskú operáciu na území Slovenska.
psoch musel asistovať aj pyrotechnik. Ten zlikvidoval výbušninu,
s ktorou sa tu nezákonne obchodovalo. Zaujímavá bola aj ukážka
jazdeckej polície. Vycvičiť koňa na
prácu v polícii nie je vôbec jednoduché. Kôň sa nesmie báť výbuchov a výstrelov, dymu, ohňa ani
umelo vytvorených prekážok. Po
• Jozef Hostinský preberá vyznamenanie.
V Starom Tekove, na bojisku za
Hrončekom, sa v programe ako
prvý predstavil Policajný zbor Slovenskej republiky. Divákom predviedli zásah proti organizovanému zločinu, kde popri služobných
polícii nasledovala ukážka cvičenia vojsk ČSĽA. Útok pechoty na
delostrelecké postavenie nepriateľa, paľba z ručných zbraní, granáty, boj v zamorenom území. Mnohí chlapi si zaspomínali, ako strávili
dva roky v časoch svojej mladosti.
S malou ukážkou sa predviedli aj
hasiči z Levíc, ktorí predstavili svoju modernú techniku a nebezpečnú prácu pri hasení požiarov. Počas celého dňa mohli diváci vidieť
aj statickú ukážku výzbroje Ozbrojených síl SR.
O 13.30 sa leteckým útokom
a delostreleckou prípravou začala ukážka bojov z obdobia druhej svetovej vojny. Na bojisku sa
predstavila ľahká aj ťažká technika z oboch strán frontu. Novinkou
tohto ročníka boli lietadlá z Retro
Sky teamu z Košíc s originálnym
prieskumným a ľahkým bombardovacím lietadlom Polikarpov Po2 prezývaným Kukuruznik. Dobrý
scenár, vynikajúce pyrotechnické
efekty, množstvo techniky a lietadlá na nebi vytvorili takmer autentickú kulisu bojov.
Po víťaznej bitke, vyše 300
členov klubov vojenskej histórie
z Česka, Maďarska, Ruska, Ukrajiny a zo Slovenska nastúpilo pred
10 000 divákov. Počas tohto slávnostného nástupu boli pri príležitosti 70. výročia SNP Zväzom protifašistických bojovníkov vyznamenaní tí, ktorí sa svojou prácou
zaslúžili, že odkaz Slovenského
národného povstania i boja proti Nacizmu ostáva stále živý. Medzi vyznamenanými bol aj predseda Konfederácie klubov vojenskej
histórie Slovenska pán Jozef Hostinský, ktorý založil túto tradíciu rekonštrukcií bojov na Tekove. Vyznamenaným blahoželáme a tešíme sa, čo pre nás pripravia na budúci, jubilejný 10. ročník Bojov na
Hrone. Dovidenie o rok, priatelia.
Text: Vojtech Hučko
Foto: Juraj Hučko
Pozvánka do Starého Tekova
Spev, tanec a hostina...
...tieto slová sa stávajú tým častejšie používanejšími, čím viac sa blíži
termín Tekovských folklórnych slávností „Tekov tancuje a spieva.“ Tradičná starotekovská hostina, aká
bývala za čias našich starých materí, pomaly odchádza do nenávratna a stáva sa z nej krásna spomienka. Tradičný Tekov nezaniká, ostáva v srdciach rodákov aj mnohých
návštevníkov. Spev, tanec a tradície ožijú v Starom Tekove v dňoch,
16. a 17. augusta 2014.
Prvými oznamovateľmi hostiny v Starom Tekove sú „komendiáši“, ktorí robia radosť našim najmenším už mnoho rokov. Veď, ktoré dieťa by odolalo kolotočom, autíčkam a cukrovej vate, ktorá najlepšie chutí práve pri kolotočoch
a strelniciach. Skutočným skvostom hostiny sú návraty do života ľudí, v podobe folklórnych slávností.
Práve tieto privedú do Starého Tekova množstvo rodákov a priaznivcov folklóru.
V sobotu aj zábava
Dedina ožije spevom a tancom
už v sobotu 16. augusta 2014.
O 17. hodine bude v priestoroch
kultúrneho domu otvorená výstava
tradičného ľudového odevu. O 18.
h v pásme „Zahrajte mi čardáš“ sa
v réžii Rie Mészárošovej predstaví Mužská spevácka skupina zo
Svatoboří – Mistřína, po nej vystúpi FS Hriňovčan z Hriňovej. Tento
program si návštevníci môžu pozrieť v priestoroch pred kultúrnym
domom. O 21. hodine v kultúrnom
dome začne hodová tanečná zábava. Do tanca bude hrať Ľudová
hudba Hriňovčan a Béla Patkó.
Hodnoty života
Nedeľa 17. augusta 2014 ponúka sviatočnú atmosféru po celý
deň, ktorý začne slávnostnou svätou omšou o 11. h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.
O 17. h Piesňou a tancom ožije amfiteáter galaprogramom 23.
ročníka TFS Tekov tancuje a spieva pod názvom „Hodnoty domova“, v réžii Márie Jenesovej. V rámci programu sa uskutoční krst knihy
„Monografia obce Starý Tekov.“
V galaprograme vystúpia folklórne súbory Vatra seniori z Tlmáč,
• Foto: -vapVeselí chlapi a FS Hrončan z Veľkých Kozmáloviec, Detský folklórny súbor Tekovanček zo Starého Tekova a FS Tekovan zo Starého Tekova. Ďalej v programe budú
účinkovať Starotekovský spevácky
zbor, Krúžok pri ZŠ ŠS Starý Tekov
– Hry na zobcovú flautu, Ivonka Pacalová, harmonikár Juraj Šebo, ĽH
Miroslava Vargica, ĽH DFS Tekovanček, Ochotníci zo Starého Tekova. Hosťom galaprogramu TFS bude FS Poľana zo Zvolena.
Počas celého víkendu budú v obci Starý Tekov prebiehať sprievodné akcie - Rínok na amfiteátri, remeselné trhy, výstava tradičného
ľudového odevu.
K dispozícii budú stánky s občerstvením a na Tekovskej ulici bu-
de otvorená Expozícia ľudového
domu.
Všetci ste vítaní!
Program 23. Tekovských folklórnych slávností čaká na všetkých
priaznivcov a vyznávačov folklóru
a tradičných kultúrnych hodnôt.
Starotekovská hostina spojená
s Tekovskými folklórnymi slávnosťami Tekov tancuje a spieva prebieha v dňoch 16. a 17. augusta 2014.
Všetci ste srdečne vítaní, neváhajte a príďte medzi nás do Starého
Tekova, spoločne sa prenesieme
do tradičného starodávnenho Tekova a prežijeme víkend spevu, tanca, stretnutí v duchu odkazu „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane.“
Mária Jenesová
4
K esperantu sa dostala úplne náhodou
Tlmačanka Mária Chlpánová sa v júli zúčastnila 8. ročníka medzinárodnej letnej školy esperanta Somera Esperanto - Studado (SES)
v Nitre, ktorú organizuje Občianske združenie Eduká[email protected]
Keďže sa s nami veľmi ochotne podelila o zážitky, možno vás aj niečím bude inšpirovať.
Boli ste na tomto podujatí prvýkrát?
- Bola som tam prvýkrát, a určite
nie naposledy. Už sa teším na budúci ročník. Dozvedela som sa o ňom
na esperantských stránkach na internete.
Ako a kedy ste sa dostali k esperantu?
- K esperantu som sa dostala
úplne náhodou. Pred rokom v lete
som sa chcela zdokonaliť v angličtine a na internete som hľadala nejaké kurzy. Ani neviem, ako som sa
ocitla na stránke lernu - to je stránka
na výučbu esperanta (www.lernu.
net). Začítala som sa a výsledok je
ten, že esperantu som sa venovala
takmer každý deň: najskôr som sa
učila gramatiku, potom som si pozerala krátke filmy, čítala vtipy, krátke
príbehy, počúvala som hudbu. Dozvedela som sa, že skupina Team
nahrala svoj prvý úspešný album aj
v esperante.
Je tento jazyk ťažký na učenie?
- Myslím si, že je to jeden z najľahších jazykov na svete. Gramatika
je veľmi jednoduchá, prehľadná, neexistujú žiadne výnimky. Podľa skúsených esperantistov sa dá naučiť
za 3 - 6 mesiacov, podľa usilovnosti študenta.
Ktorému jazyku sa najviac podobá?
- Tým, že je to umelo vytvorený
jazyk, nepodobá sa žiadnemu národnému jazyku. Samozrejme, sú
v ňom slová zo slovanských jazykov, ale aj z angličtiny, francúzštiny
alebo nemčiny.
Máte aj nejakých priateľov,
s ktorými môžete v tomto jazyku
komunikovať naživo tu na Slovensku, resp. v zahraničí.
- Bohužiaľ, na Slovensku zatiaľ
nemám spoločníkov na komunikáciu v esperante. Ale cez skype komunikujem s priateľkami z Brazílie
a Francúzska.
Čo pre vás nová skúsenosť
v letnej škole znamenala a kam
vás posunula?
- Hoci patrím medzi skôr
narodených, takúto skúsenosť som zažila prvýkrát
v živote. Bol to úžasný pocit,
ktorý človek musí zažiť na
vlastnej koži, aby to pochopil.
Išla som tam úplne sama,
mala som trochu aj obavy, ale
tie sa rozplynuli takmer ihneď
po príchode. Všetci ľudia sa
správali priateľsky, usmievali sa, no proste, neuveriteľne
priateľská atmosféra a vôbec
nezáležalo na tom, akej je kto
národnosti a koľko má rokov.
Najmladšia účastníčka mala
2 roky a najstaršia 84 rokov.
Bola som milo prekvapená,
že tam bolo veľmi veľa mladých ľudí.
S esperantom sa dá vraj • Letná škola esperanta nie je len o učení, ale
dohovoriť všade vo sve- aj o výletoch. Mária Chlpánová (vľavo) počas exkurzie v Arboréte Mlyňany s francúzte....
Foto: archív M.CH.
- Áno, je to medzinárodný skou priateľkou.
jazyk, ktorý v súčasnosti používajú státisíce ľudí. Je neutrálpredstaviť napríklad Európsky parny, pretože nepatrí žiadnemu nárolament, kde ani jeden poslanec nedu. Využíva sa hlavne pri cestovapotrebuje tlmočníka, pretože všetci
ní, v korešpondencii, na medzináhovoria rovnakým jazykom? Nikto
rodných stretnutiach, kongresoch,
nemá žiadnu výhodu, pretože je to
v hudbe, v pôvodnej aj prekladovej
umelo vytvorený jazyk s jednoduliteratúre, na internete, v televíznom chou gramatikou a každý sa ho môa rozhlasovom vysielaní....Viete si že pomerne rýchlo naučiť.
-vap-
Tretí ročník medzinárodného poetického festivalu
S účasťou levickej Dúhy
Občianske združenie Po stranách Moravy organizuje v spolupráci s Klubom autorov a priateľov literatúry v Holíči a Literárnym
kruhom autorov Hodonínska v Hodoníne v Čechách Letný medzinárodný poetický festival. Jeho tretí ročník sa uskutočnil v dňoch 25.
- 27. júla 2014 v českom Hodoníne. Okrem mnohých iných básnikov zo Slovenska, Čiech i Moravy
sa tu predstavili a prezentovali svojou tvorbou aj naši regionálni autori, členovia Literárneho klubu Dúha
v Leviciach: Jaroslav Burjaniv, Juraj Cintula, Ľudmila Kellnerová, Anna Medzihradská a Eva Szilvová.
Program festivalu sa skladal
z viacerých rôznorodých podujatí a aktivít, ako napr. poetický ve-
čer, ktorý sa konal v Galérii výtvarného umenia v Hodoníne; predstavenie tvorby jednotlivých účastníkov v priestoroch kongresovej sály kúpeľov Hodonín; nechýbala
ani návšteva pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Plže v obci Petrov, kde sa nachádza uličková zástavba vínnych pivníc, ktoré
boli budované už od 15. storočia,
či poznávací výlet turistickým vláčikom po meste a jeho prehliadka z veže radnice, ktorému nikto
z prítomných napriek úmornej horúčave neodolal. Navštíviť tento región a obísť jeho obdivuhodné historické pamiatky by bola totiž večná škoda.
Text: Anna Medzihradská
Foto: Jaroslav Burjaniv
Pozvánka do Tekovského múzea
Slovenský Červený kríž, územný spolok v Leviciach a Tekovské múzeum Levice pripravili výstavu pod názvom Spolu pomôžeme, ktorá je
sprístupnená do 14. septembra. Je pripravená
veľmi pútavo, takže zaujme všetky vekové kategórie. Dozviete sa veľa zaujímavých informácií
z histórie SČK v Leviciach. Ako sa uvádza na vystavených materiáloch „presný údaj o prvých začiatkoch pôsobenia ČK v Leviciach sa nepodarilo zistiť, ale prvé dobrovoľné sestry ČK tu pôsobili už na konci prvej svetovej vojny. V Leviciach
bol ČK založený pravdepodobne v roku 1934,
a to vtedajším riaditeľom nemocnice, chirurgom
MUDr. Vidličkom a okresným lekárom MUDr. L.
Šárokym. Boli to vzácne a obetavé duše, ktoré sa
celým srdcom venovali práci v ČK. Vtedy 50 dob-
SPOLU POMÔŽEME
rovoľných sestier dostalo výcvik tak teoretický,
ako i praktický. Postupne začali vznikať základné organizácie ČK aj v obciach. Najviac sa ČK
dostal do povedomia občanov dobrovoľnou opatrovateľskou službou, získavaním darcov krvi,
ich oceňovaním, ale bolo i mnoho rôznych zbierok na pomoc či už našincom alebo cudzincom.
Množstvo brigádnických hodín bolo odpracovaných pri výstavbách materských a základných
škôl, zdravotníckych stredísk a kultúrnych domov.
V 50. rokoch súdržnosť a láskavosť ľudí zasvätených hnutiu a poslaniu ČK nepoznala hranice.“
Na tento odkaz nadväzuje územný spolok SČK aj
v súčasnosti a má veľa obetavých dobrovoľníkov,
ktorí majú chuť spolupracovať.
-vap-
5
SB PRESS��������������������������������������
�������������������������������������������������
5
1
O
2
s
á
n
u
Vitajte
���������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
���������������������������
��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
(119/2014)
������������������������������
�������������������������������������
SPB_05308_Levice_192x144_INZ.indd 1
8.8.2014 16:33
6
Na pamiatku padlým
Pri príležitosti 100. výročia I. sv. vojny,
27. júla, v Čiernych Kľačanoch slávnostne odhalili pomník padlým spoluobčanom.
Slávnosť otvorila spevácka skupina Kľačianky piesňou Kto za pravdu horí. Po nej
starosta obce Ing. Milan Švec, PhD. predniesol príhovor, v ktorom vzdal úctu padlým spoluobčanom a pripomenul, že Čierne Kľačany boli jednou z posledných obcí, ktoré nemali takýto pomník. Slova sa
ujal aj rodák Stanislav Bajaník, ktorý v
krátkosti pripomenul históriu veľkej vojny.
Potom nasledoval slávnostný akt položenia venca, vzdanie úcty modlitbou a minútou ticha. Na záver slávnosti zaspievala spevácka skupina Širočina slovenské
ľudové piesne.
-zmFoto: Ing. Jozef Švec
Portál Odkazprestarostu.sk už aj v Leviciach Novinky z SB PRESS
Mesto Levice spustilo 7. júla 2014 do prevádzky nový portál Odkazprestarostu.sk, ktorý prináša moderný spôsob komunikácie o problémoch samosprávy
a ktorého cieľom je zefektívniť komunikáciu medzi mestom a občanmi, zrýchliť reagovanie na krízové situácie
a zlepšiť prostredie v meste.
Odkaz pre starostu umožní občanom nahlasovať každodenné problémy, ktoré
ich v meste trápia, jednoducho a rýchlo. Ak vás trápi kvalita ciest, rozbité chodníky, nepáči sa vám neporiadok v uliciach či chýbajúce
smetné nádoby, pošlite svoj
podnet priamo prostredníctvom webovej stránky www.
odkazprestarostu.sk
alebo prostredníctvom mobilných aplikácií, ktoré sú v súčasnosti dostupné pre všetky operačné systémy – iOS,
Android aj Windows.
Stačí, ak na portáli opíšete
svoj problém, ktorý vás trápi,
označíte jeho polohu na mape a prípadne priložíte fotografie pre jeho lepšie vyhodnotenie. Na mestskom úrade prijme váš podnet určený
administrátor, ktorého úlohou bude pravidelne kontrolovať zoznam hlásení od občanov. Hneď, ako sa objaví
nový podnet, na základe typu problému rozhodne, ktoré oddelenie mestského úradu ho dostane za úlohu vy-
riešiť a poskytne spätnú väzbu občanovi, ktorý problém
nahlásil.
Okrem riešenia aktuálnych problémov obyvateľov,
portál pomáha zorientovať
sa i v kompetenciách samosprávy. Pod každým podnetom môžete sledovať komunikáciu medzi samosprávou
a občanmi, ale aj medzi samosprávami a ďalšími subjektmi, ktorí do riešenia problémov vstupujú.
Pre občanov i pre mesto je
táto služba bezplatná, preto veríme, že aj takouto cestou sa nám podarí prispieť
k transparentnejšej komunikácii a riešeniu problémov
medzi občanom a samosprávou.
-mb-
Sobášnosť a rozvodovosť v Nitrianskom kraji
Svadby po tridsiatke, rozvodov pribúda
Sobášnosť, hoci nie je javom bezprostredne súvisiacim s reprodukciou obyvateľstva,
sa radí medzi procesy demografickej reprodukcie, pretože má stále významný vplyv
na pôrodnosť.
Zo spracovaných údajov, ktoré prezentuje Štatistický úrad Slovenskej republiky pracovisko ŠÚ SR v Nitre vyplýva, že v roku 2013 bolo v Nitrianskom kraji uzavretých 3 004 manželstiev, čo je o 81 viac ako
v predchádzajúcom roku. Hrubá miera sobášnosti (počet sobášov na 1 000 obyvateľov stredného stavu) dosiahla hodnotu
4,37 ‰ a vzrástla oproti roku 2012 o 0,13
bodu. Sobášne správanie je možné najlepšie vyjadriť z počtu uzavretých manželstiev
z pohľadu veku snúbencov. Naďalej pokračuje trend zvyšovania priemerného veku pri
vstupe do manželstva, a to u mužov aj žien.
V sledovanom roku dosiahol priemerný vek
mužov pri sobáši 34,1 a u žien 31 rokov.
Najviac sobášov na 1 000 obyvateľov
bolo uzatvorených v okrese Zlaté Moravce (5,6) a najmenej v okrese Levice (3,9).
Čo sa týka veku snúbencov, najvyšší priemerný vek ženíchov pri sobáši bol evidovaný v okrese Komárno (35,2 roka), naopak
najnižší vek mali ženísi v okrese Zlaté Moravce (33,4 roka). Nevesty dosiahli najvyšší
vek v okrese Komárno (32,4 rokov) a najnižší v okrese Zlaté Moravce (29,9 roka).
Rozvod je zákonný spôsob zániku manželstva. V uplynulom roku bolo v kraji rozvedených 1 535 manželstiev, čo je o 32 viac
ako v roku 2012. Hrubá miera rozvodovosti
bola 2,23 ‰. Na 100 sobášov pripadlo 51,1
rozvodov, čo je najvyššia hodnota spomedzi všetkých krajov SR. Pri porovnaní okresov Nitrianskeho kraja najviac rozvodov na
100 sobášov bolo evidovaných v okrese Levice (57,2) a najmenej v okrese Zlaté Moravce (38,3), kým celoslovenská hodnota
bola na úrovni 42,9.
Viac ako 60 % rozvedených manželstiev boli manželstvá s maloletými deťmi.
Priemerná dĺžka trvania manželstva bola 14,7 roka. V roku 2013 bol priemerný
vek muža pri rozvode 42 a ženy 39,2 roka. Najčastejšou príčinou rozvratu manželstva tak na strane muža aj na strane ženy bola rozdielnosť pováh, názorov a záujmov (52,4 %). U mužov boli časté ostatné
príčiny (15,2 %), nevera (13,8 %) a alkoholizmus (7,6 %). U žien súd nezistil zavinenie v 15,4 %, ostatné príčiny tvorili 15,2 %
a nevera 9,4 %.
Ing. Eva Rakovská,
pracovisko ŠÚ SR v Nitre
Vydavateľstvo SB PRESS vo svojej vlastnej tlačiarni okrem pravidelného dvojtýždenníka Slovenská brána tlačí aj mnohé noviny miest a obcí nášho
regiónu, ako aj školské časopisy viacerých stredných škôl.
Tlmačské echo
Z najnovšieho čísla sa dozviete o po�������������
slaní mestskej polície v Tlmačoch, ktorá začala od mája 2014 slúžiť v prospech občanov mesta a jeho obyvateľov. Pestré informácie pripravili aj materské školy na území mesta, základná
škola a SOŠT. Nájdete tu aj články o aktivitách seniorov
a ženskej speváckej skupine PO-KU-S. Predstavuje sa
aj žánrovo farebná kapela Easy Peasy. Nechýbajú športové aktuality. Noviny pripravuje SB PRESS aj vo farebnej verzii, nájdete ich na www.mestotlmace.sk
TLMAČSKÉ ECHO
Číslo 1
Vážení spoluoobčania,
v mene
všetkých poslancov
a zamestnancov mesta Tlmače,
Vám želám úspešný vstup do nového roka 2013 a prajem veľa zdravia, rodinnej pohody a pracovných
úspechov.
V roku 2013 očakávame dve
výnimočné udalosti, ktoré sú mimoriadne dôležité v celej našej spoločnosti, teda aj v živote nášho mesta.
V týchto dňoch si pripomíname
dvadsiate výročie našej samostatnosti. 1. januára 1993 sa zavŕšil
národno-emancipačný
proces,
ktorý vyústil do vzniku samostatnej
Slovenskej republiky. Cesta k samostatnosti však nebola ani ľahká,
ani bezproblémová. Voľby v roku
1992 ukázali rozdielne mentálne
nastavenie českej a slovenskej
časti federácie. Čo nasledovalo
v druhej polovici roka 1992, len
logicky nadviazalo na poznanie, že
zosúladiť slovenské a české názory
na spoločný štát nie je možné. Sedemnásteho júla 1992 SNR prijala
Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky a následne na to 1.
septembra 1992 prijal slovenský
parlament Ústavu Slovenskej republiky. Jeseň roku 1992 sa niesla
v znamení rokovaní o technických
aspektoch rozdelenia spoločného
štátu. 25. novembra 1992 prijalo FZ
ústavný zákon o zániku federácie
a 1. januára 1993 vznikli dva nové
samostatné štáty Česká republika
a Slovenská republika.
Pri hodnotení dvadsaťročného
obdobia našej samostatnosti môžeme konštatovať, že napriek všetkým
ťažkostiam je príbeh samostatnej
SR príbehom úspechu. Niektoré
vplyvné denníky privítali slovenskú
samostatnosť smútočne, s čierno
orámovanými prvými stranami.
Katastrofické scenáre neprajníkov
slovenskej samostatnosti sa však
nenaplnili. Dnes, dvadsať rokov po
vzniku Slovenskej republiky síce
máme vlastný štát, ale boj o jeho
charakter je stále pred nami. Verím,
že v najbližších dvadsiatich rokoch
sa budeme uberať cestou, po ktorej úspešne zavŕšime boj za to, aby
Slovenská republika bola nielen samostatným, ale aj demokratickým
a spravodlivým štátom a dobrým
miestom pre život pre našu a nasledujúce generácie.
Na tejto ceste nám môže napo-
Ročník 6.
január 2013
Foto: Laco Mereš
môcť pohľad na činnosť slovanských apoštolov a spolupatrónov
Európy. Príležitosťou k tomu je
tohtoročné jubileum. Udalosť veky
rozhraničujúca, udalosť celého
nášho národa: 1150 rokov od príchodu misionárov, vierozvestov
– svätého Cyrila Konštantína a
svätého Metoda – na naše územie. Ich pôsobením naši predkovia
vstúpili do európskych dejín, do
vtedajšieho sveta svojou písomnou
kultúrou, právnym poriadkom, predovšetkým však etickými normami kresťanstva. Svojou múdrosťou
predišli storočia, keď osvojovanie
evanjelia prijímali autenticky vo
svojej rodnej reči. V roku 2013 si
pripomíname 1150. výročie príchodu
sv. Cyrila a Metoda na naše územie.
Toto jubileum nemá byť len historickou spomienkou, ale aj príležitosťou posilniť si vieru, aby sme mohli
byť pokračovateľmi evanjeliového
svedectva sv. Cyrila a Metoda v
dnešnom svete. Slovenská republika sa k cyrilometodskému dedičstvu hlási vo svojom základnom
dokumente – v Ústave Slovenskej
republiky, ako aj prostredníctvom
rozličných významných historických
monumentov či literárnych diel.
Prispejme spoločne aj v našom
meste k dôstojnému sprítomneniu
uvedených jubileí realizáciou rozličných aktivít a podujatí.
Mgr. Július Žúbor
Tekovský nemčan
Informačný štvrťročník pre občanov obce
Tekovské Nemce prináša sumár informácií z obecného zastupiteľstva, duchovné okienko, zo života detí v materskej
škole, ale aj rozhovor o návšteve Svätej zeme. Výstavou ručných prác v obci spomínali na nedožité jubileum
Anny Balážovej. Letné aktivity seniorov spájajú príjemné s užitočným. Nechýbajú rubriky okienko záhradkára,
ostrým perom, z histórie a tradičné recepty. Noviny pripravuje SB PRESS aj vo farebnej verzii, nájdete ich na
www.tekovskenemce.sk
tekovský
nemčan
Novodedinky
Dvojmesačník obce
Nová Dedina pozýva
na návštevu XI. ročníka Čilejkárskeho jarmoku. V čísle nájdete aktuality z rokovania obecného zastupiteľstva, informácie z návštevy
družobnej obce Dolné Stakory v Čechách a kresťanské
seniori sa podelia o dojmy z návštevy kláštorov v Nitre.
Nájdete tu aj informácie zo života CZŠ sv. Pavla, ako
aj športové zaujímavosti z obce. Noviny pripravuje SB
PRESS aj vo farebnej verzii, nájdete ich na www.novadedina.sk

Kozárovské noviny

Občasník občanov
Kozároviec
prináša
rozhovor so starostom
obce a správy z komisií obecného zastupiteľstva. Dozviete sa, že súťaž Miss okresu Levice vyhrala Kozárovčanka. Jubilujúca ZO JDS oslávila 15. výročie. Nechýba príspevok o oslavách 65. výročia založenia DS Hron
a premiére muzikálu Kubo v Nitre. Pestrá je mozaika života školy a športové zaujímavosti. Noviny pripravuje
SB PRESS aj vo farebnej verzii, nájdete ich na www.kozarovce.sk
7
Kozárovská JDS oslávila
pätnáste výročie
Slávnostná akadémia pri príležitosti 15. výročia založenia základnej organizácie JDS v Kozárovciach sa
konala 29. júna v dome kultúry. Kultúrnym programom
jubilujúcich členov prišli pozdraviť členovia JDS z Tlmáč, najmenší z Vretienka, spevácky zbor Tebe spievam a Matičiar.
Hodnotiacu správu o organizácii predniesol jej
predseda František Ďurovič.
Vrátil sa v nej do obdobia
pred 15 rokmi, kedy prišla
do obce okresná predsedníčka JDS Helena Kolmanová, aby so starostom obce Danielom Benčatom pohovorila o založení základnej organizácii JDS v Kozárovciach. Organizácia začala s 20 členmi. Z počiatočného počtu členov sa
postupne organizácia rozrástla do dnešnej 124 člennej organizácie. Za rôznorodou prácou členov a zaujímavými akciami treba vidieť nielen aktivitu jednotlivcov, ale aj ochotu sponzorov podporiť ich realizáciu.
Im všetkým sa predseda
veľmi úprimne poďakoval.
Okresná
predsedníčka
JDS Levice Helena Kolmanová vo svojom príhovore vyzdvihla, že malá organizácia sa dokázala rozrásť a aktivitou zaradiť medzi najlepšie organizácie
v okrese. Zaželala členom,
aby sa im aj naďalej tak darilo a v budúcnosti sa neprestali zúčastňovať na
okresných speváckych sú-
Mestské kultúrne stredisko
Tlmače a hudobná skupina
EASY PEASY
vás pozývajú na
HUDOBNÉ LETO 2014
EASY PEASY a hostia
Kde: na námestí pred
Spoločenským domom
na sídlisku Lipník
Kedy: 21. august 17. h
25. septembra 17. h
ťažiach, kde sú vždy vítaní.
Všetkým popriala veľa zdravia a úspechov.
Okresná organizácia JDS
cie, Štefánii a Viliamovi Šimkovičovcom, zakladajúcim
a doposiaľ aktívnym členom
organizácie.
Krajská organizácia JDS
udelila ocenenia: in memoriam Danielovi Benčatovi,
bývalému starostovi obce
za aktívnu pomoc pri založení organizácie, Jozefovi
Majerovi, súčasnému sta-
Novobanské kultúrne leto
Zahral krajanom
Klavirista Emil Struhár, rodák z Novej Bane, ktorý už
dlhší čas pôsobí v USA, zavítal do svojho rodného mesta
a v rámci kultúrneho leta spríjemnil Novobančanom pekné nedeľné popoludnie 3. augusta svojim klavírnym koncertom v parku pred radnicou. E. Struhár pred rokmi hrával na klávesové nástroje so skupinou Sogst. Pôsobil však
aj v iných kapelách a tak jeho koncert prilákal mnoho bývalých
novobanských
muzikantov, aby si vypočuli koncert svojho priateľa. Tí ho poznajú ako
nesmierne
usilovného
umelca, ktorý roky tvrdo
pracoval na svojom majstrovstve. To, že svoj nástroj ovláda naozaj majstrovsky dokázal aj na
takej náročnej skladbe, akou je Turecký pochod. Mnohí klaviristi totiž niektoré jeho pasáže
vynechávajú, on ho však
zahral kompletný. V rámci kultúrneho leta sú v
Novej Bani pripravené
aj ďalšie hudobné vystú- • Klavirista Emil Struhár.
penia.
Šláger zavítal na Tajch
• H. Kolmanová odovzdáva ocenenia.
udelila Ďakovné listy Jánovi Majerovi, za značný podiel na dobrej činnosti organizácie, Pavlovi Nehézovi,
zakladajúcemu a aktívnemu
členovi výboru, Vincentovi
Beniačikovi, za zabezpečenie prostriedkov na činnosť
organizácie, Helene Hamarovej, za aktívnu prácu, skúsenosti a pripomienky na
zlepšenie činnosti organizá-
rostovi za pravidelnú a aktívnu podporu organizácie,
Dáši Ďurianovej, za dlhoročné sponzorstvo a propagáciu Jednoty dôchodcov,
Eve Švolikovej, zakladajúcej členke a hospodárke
a jej manželovi Júliusovi,
ktorý výrazne pomáhal pri
zaisťovaní chodu organizácie, Cyrilovi Beniačikovi
za aktívnu prácu v organizácii. Z rúk starostu obce
prevzali ocenenia najstarší člen organizácie, vynikajúci hudobník a autor mnohých piesní o rodnej obci
Ján Krajči, aktívni členovia
organizácie od jej vzniku
Hedviga a Ľudovít Mrázovci, Emília Holečková, Terézia a Jozef Vidanovci.
Po oficiálnom programe sa členovia organizácie
a ich hostia stretli na spoločnom posedení, kde využili príležitosť na spomienky
z uplynulého obdobia.
M. Nemčeková,
foto: autorka
V Tlmačoch chystajú
výstavu fotografií
Mestské kultúrne stredisko Tlmače pripravuje výstavu amatérskej fotografie „CAMERA OBSCURA“, ktorá sa
uskutoční v dňoch 3. - 5. októbra 2014 v Spoločenskom
dome Tlmače - Lipník.
Ak sa chcete zapojiť do súťaže, fotky musia byť vytlačené na fotopapieri s rozmermi 15x20 a viac. Je nutné ich zaslať poštou alebo odovzdať osobne na Mestskom kultúrnom stredisku v Tlmačoch počas stránkových dní do 26.
septembra 2014 (pondelok, streda, piatok v čase 9.00 16.30 hod.) Fotografie zasielajte aj s kontaktnými údajmi.
V sobotu 9. augusta do Novej Bane zavítali speváčky a skupiny známe zo známej televíznej stanice Šláger.
V amfiteátri na Tajchu zneli pekné pesničky od 15-tej hodiny až do neskorej noci. Záhorácke piesne aj kroje predviedli Oľga Baričičová
so
speváckym
partnerom Lukášom Prajzom.
Skupina Progres je
už roky známa
svojim
širokým repertoárom. V rámci
programu
sa
predviedol aj domáci folklórny súbor Háj, ktorý sa zameriava na oživenie
Jadranka s Rybníčankami, ktoré v Slopiesní, tancov venskej bráne vyhrali vstupenky na Šláger
a zvykov ba- na Tajchu.
níckej mládeže v Novej Bani v minulých storočiach. Jadranka je našej
verejnosti dobre známa svojimi piesňami od Jadranského
mora. Jej piesne prilákali na parket pred pódiom tanečníkov. Publikum má Jadranku v láske, čo dokazovalo nielen
potleskom, ale aj záujmom sa s ňou odfotografovať po jej
vystúpení, na čo reagovala veľmi prívetivo a priateľsky. Aj
nasledujúce vystúpenie Dua Rytmus prilákalo na parket
ďalších tanečníkov. Tancovali malé deti, starší, ba na prekážku nebola ani barla jedného z tanečníkov.
Harmonikárka súboru Háj, pani Kráľová, ukázala, že to
vie aj s heligónkou a že si k tomu vie aj pekne zaspievať.
Ako učiteľka na ZUŠ v Novej Bani oznámila, že od nového školského roku sa bude na ich škole vyučovať aj hra na
tento, v Novej Bani veľmi populárny nástroj.
Majstrovskú hru na heligónku a pekný spev predviedla
aj Vlasta Mudríková, ktorá je v Novej Bani známa aj zo
stretnutí heligonkárov. Na záver podujatia do tanca až do
neskorej noci hrala skupina Black Band. Podujatie moderoval moderátor televízie Šláger Peter Paulík. V programe
nechýbali ani pozdravy jubilantom a každý z nich dostal aj
darček od sponzorov podujatia. Tí, čo prišli na toto podujatie, ktoré bolo tiež zaradené do programu Novobanského kultúrneho leta, určite nebanovali. Odchádzali domov
naladení peknými melódiami a piesňami.
Text a foto: Jaroslav Burjaniv
8
Seniori z Tlmáč si splnili svoj sen. Už dávno túžili navštíviť a spoznať
metropolu Sovietskeho zväzu a podarilo sa im to až v lete tohto roku.
Strávili nezabudnuteľných krásnych šesť dní v Moskve, teraz v hlavnom meste Ruska.
Seniori z Tlmáč v Moskve
Len čo sme prileteli na letisko
chovaní významní ruskí spisovatelia
ka, kedy sa začala
Vnukovo, ubytovali sa v hoteli Maxia dejatelia, ktorí tvorili a ovplyvňovali
jej výroba a akú roma Zarya, hneď sme vyrazili do cendejiny Ruska. Prezreli sme si aj sídlo
lu hrala v dejinách
tra Moskvy na Červené námestie, ku
cárov Kolomenskoje, kde nás sprevá- Ruska boli sme
Kremľu. Po Moskve sme sa presúva- dzala sprievodkyňa v dobovom kroji.
prekvapení, veď je
li metrom, to bolo prvé, čo nás ohúriAko sme počúvali ruských sprievodto len vodka. Mali
lo. Podzemné stanice boli krásne,
cov, boli sme sami prekvapení, že im
sme jedinečnú príčisté, priam galérie výtvarného umečoraz lepšie im rozumieme.
ležitosť vidieť, že
nia. Každá stanica metra je bohato
Borodinská panoráma – multimedi- proces destilácie
zdobená sochami, maľbami, mozaálne múzeum, ktoré zachytáva víťazvodky bol na svoikami, vitrážami a inými umeleckýstvo Ruska nad Napoleónom v nás
ju dobu veľmi pomi dielami, zobrazujúce obdobie sozanechala hlboký zážitok. Kruhová
krokový. V priestocialistického realizmu a komunizmu.
panoráma dlhá 115
Moskovské metro je jedno z najkrajmetrov a vysoká 15
ších na svete. To hovoria dokumenmetrov, na ktorej je
ty a my môžeme potvrdiť, že je to
zobrazený generáltak. Veľmi nás prekvapilo akú úctu
ny boj vojny Ruska
k starším prejavovali mladí ľudia, kto- pod vedením velirí okamžite uvoľňovali miesto na seteľa ruskej armády
denie starším.
Michaila Kutuzova
Pri kremeľskom múre
s Napoleonom v sepKrásnaja Plóščaď – Červené nátembri 1812. Panomestie je naozaj veľkolepá vrátane
ramatické múzeum
chrámu Vasilija Blaženého. Na vstup
s historickým komendo Mauzólea sme nečakali veľmi dltárom sprievodcu pôho, prišli sme hneď ráno a počkali,
sobí ako živý obraz
kým sa otvorí Spaská brána. Postup- a mali sme pocit, ako
ne prichádzali turisti z celého sveta,
keby sme sa historicaby si mohli aspoň na okamih, v dôs- kých bojov zúčastnili.
tojnom tichu, pozrieť zabalzamovaJedno
popolud- • Skupina našich slovenských turistov, v strede Anna
né telo V. I. Lenina, ktorý sa zapísal
nie sme si spríjemnili račková, organizátorka zájazdu a sprievodkyňa.
do histórie Ruska. Poprechádzali sme sa popri kreroch múzea sme videli
meľskom múre a zastavofľaše vodky rôznych tvavali sa pri hroboch sovietrov a veľkostí. Pýchou
skych štátnikov lemujúcich
múzea je fľaša vyrobená
kremeľský múr za Mauzóv roku 1862. Sprievodkyleom. Kremeľský múr sa
ňa vysvetlila ako a z čostal miestom večného odho sa vodka pije, aké drupočinku mnohých významhy vodky boli obľúbené
ných osobností Ruska.
medzi rôznymi sociálnyChrám Vasila Blaženémi skupinami a pod. Kúho je dominantou Červepiť sme si domov mohli
ného námestia. Bol postavodku vyrobenú z pšenivený na príkaz cára Ivana
ce a z raži na ochutnanie
Hrozného, ako spomiena porovnanie.
ka na víťazstvo ruských
Divadlo nás nadchlo
vojsk nad Tatarmi, v roku
Poobede, bol to asi
1552. Okolo hlavnej kated- • Moskovské metro nás nadchlo.
štvrtý deň nášho pobytu,
rály je osem malých kossme sa prechádzali po
tolov, ktoré sú navzájom prepojené.
atraktívnou plavbou po rieke Moskva,
Starom Arbate – historickom cenDeviaty kostol, resp. kaplnka Vasila
ktorá ponúka jedinečný pohľad na
tre, kde sme si mali možnosť nakúBlaženého bola postavená neskôr,
veľkolepé mesto.
piť suveníry, kožušiny, obrazy, knihy.
až po cárovej smrti. Každý kostol
Múzeá
Na konci tejto pešej zóny je pamätsymbolizuje jednotlivé dni rozhodujúNavštívili sme aj múzeum kozmoná izba najväčšieho ruského spisocich bojov o Kazaň. Kopule majú cinautiky. Pred areálom múzea je park,
vateľa A. S. Puškina a pred ňou súbuľový tvar a sú pestrofarebné. Počuli
v ktorom sú sochy ruských vedcov,
sošie, na ktorom stojí Puškin so svosme historku, že Ivan Hrozný hlavnékozmonautov na čele s otcom kozjou manželkou.
mu architektovi dal vypichnúť oči, aby
monautiky K. E. Ciolkovským. Pod
Najväčším a nezabudnuteľným
už nikdy nevytvoril také vzácne a jedi- obrovským obeliskom sa nachádza
zážitkom bola návšteva divadelného
nečné dielo.
jedinečné a neopakovateľné múzepredstavenia, s ktorým práve v čase,
Kruhová panoráma
um, v ktorom sme si mohli pozrieť
keď sme boli aj my v Moskve, zavíPešo sa presúvame z Červenéexpozíciu, vypočuť vtipného sprietal do metropoly počas svojho turné
ho námestia k metru, cestou nás novodcu o bádaní a prenikaní do kozbaletný súbor Kostroma. Bola to nává ruská priateľka Valentína upozormu ruskými odborníkmi, kozmonautrodná hudobno-baletno-tanečná šou
ňuje na Boľšoj teatr, druhé najväčšie
mi. Mali sme možnosť prezrieť si drus 3D projekciou, ktorá priblížila histódivadlo na svete.
žice, vesmírnu loď Mir, preparovanú
riu osídľovania Ruska až po súčasNavštívili sme aj svetoznámu TreťBelku a Strelku - prvých návštevnínosť. Mali sme možnosť obdivovať
jakovskú galériu, kde sme obdivovakov kozmu, skafandre kozmonautov,
veľkolepé výkony tanečníkov, krásne
li zbierku obrazov, sôch a malieb 19.
chladničku s jedlom, ktoré v kozme
ruské kroje, ktoré v nás zanechali hlstoročia od mnohých maliarov, ako aj
konzumujú. Prehliadka bola veľkoleboký kultúrny zážitok.
ikony z 12. -17. storočia zozbierané
pá a veľmi zaujímavá.
Mesto na dlani
z celého územia Ruska.
Keď sme vstúpili do Múzea VodPosledný deň sme uskutočnili
Ďalším naším cieľom bol klášky a vypočuli si voľne rozprávaný
dosť namáhavý výstup na Vtáčie hotor Novodevičij a cintorín, kde sú popríbeh o tom, čo je to skutočná vodry. Keď sme si trošku vydýchli, nasky-
• Seniori z Tlmáč v Moskve.
tol sa nám pohľad na mohutnú stavbu Lomonosovej univerzity – najstaršej a najväčšej
univerzity v Rusku. Bola založená 25. januára 1755 na žiadosť cárovnej Alžbety Petrovny a od roku 1940 nesie meno
ruského prírodovedca Michaila Lomonosova, ktorý sa angažoval pri jej zakladaní. Keď
sme sa otočili na druhú stranu,
naskytol sa nám úchvatný pohľad na Moskvu. To obrovské,
krásne, veľkolepé mesto sme
mali ako na dlani. Cestu sme
ukončili na mieste Poklonnaja
Ma- gora – Park víťazstva.
Popoludní sme mali voľný program, vyplnili sme si
ho poslednou prechádzkou po Červenom námestí. Poprechádzali sme
sa po najväčšom obchodnom dome
GUM v Moskve a patrí aj k najväčším na svete, pokúpili posledné suveníry, naposledy sme navštívili MUMU, sieť reštaurácií a pochutili si na
tradičnej ruskej kuchyni. Ochutnali
sme nealkoholický a veľmi osviežujúci nápoj chlebnyj kvas. O deviatej večer nám naše sprievodkyne vybavili
spoločnú večeru a potom už nás čakal odchod na letisko Vnukovo.
Zážitky zostávajú
Za šesť dní v Moskve sme prešli
úctyhodných 100 km a zažili sme toho veľmi veľa. Získali sme nové poznatky, videli zaujímavú architektúru, navštívili krásne miesta, ktoré sú
na zozname svetového dedičstva
UNESCO. Nadviazali sme priateľstvo s Moskovčankou pani Valentínou, ktorá sľúbila že o rok príde. Dúfame, že sa stretneme a zaspomíname. Príjemne unavení, ale plní neopakovateľných zážitkov sme nastúpili do lietadla a nostalgicky pozerali
okrúhlym okienkom lietadla na vzďaľujúcu sa Moskvu hovoriac si „Dasvidánja, Moskva!“
Za toto všetko ďakujeme sprievodkyniam a organizátorkám poznávacieho zájazdu Anne Maračkovej a Veronike Mihókovej, ktoré pre
nás pripravili a zabezpečili bohatý program a ukázali nám najväčšie
skvosty Moskvy. Ďakujeme.
Anna Schvarczová
Klára Medzihradská
Irena Pastoreková
Marta Žúborová
Július Šuranský
9
Brežské remeselné dvory...
....už patria do kalendára obecných podujatí šiesty rok. Podujatie
pripravuje Obec Brehy a Občianske
združenie Brežan. Druhý augustový víkend, tri skvelé dni, kedy domáci otvorili pohostinnú náruč hosťom
zblízka i ďaleka sa aj tento rok vydarili. Pestrý program a bohaté občerstvenie prilákali do obce opäť stovky
návštevníkov.
Program začal už v piatok večer
koncertom Eda Klenu. Ťažiskom
celej akcie je sobota, kedy Brežania
otvárajú svoje dvory, aby oprášili tradície a ukázali, čo všetko z dedičstva
svojich predkov opatrujú pre ďalšie generácie. Pozvaných hostí prijal predpoludním na obecnom úrade
gión, ktorý je našim novinám blízky.)
Dvory dokorán
Tento rok Brežania pripravili viacero dvorov - dvor starej matere, hrnčiarsky, včelársky, pekársky, folklórny, kováčsky, poľovnícky a rybársky,
chovateľský, hasičský, degustačný,
zabíjačkový. V každom z nich bolo
pripravené niečo zaujímavé. Napríklad v pekárskom dvore u Mikuškov
ľudia koštovali tzv. sobášnicu. Neviete, čo to je? „Sobášnica vraj preto, že
sa sobáši kapusta s fazuľou a údené koleno im je svedkom“ - vysvetlil vtipne Martin Mikuška a potľapkával pritom kysnuté cesto, ktoré miesil
ostošesť. Veru, mali sa čo celá rodi-
• Folkloristi z Klenovca zavítali po vystúpení do hrnčiarskeho dvora, aby
pozdravili svojho známeho - hrnčiara Jána Fialu (tretí zľava hore).
kočmi, tzv. „kečkami“, ktoré boli voľakedy bežnou mužskou úpravou vlasov.
Brežské dvory sú návratom k viacerým remeslám, k hrnčiarskemu sa
mohli malí i veľkí vrátiť v krásnom
hrnčiarskom dvore, kde hrnčiarsky
kruh trpezlivo roztáčal majster Ján
Fiala.
Sprievodný program
V záhrade škôlky boli pripravené tvorivé dielne - tkáčstvo, pedig,
maľovanie na tvár, viacerí umelci
z regiónu tu predstavili svoju zručnosť a ponúkali vlastné výrobky. V
kultúrnom dome bola výstava ručných prác žien, zaujala aj výstava
fotografií Brehy kedysi a dnes, kde
čo a kto si tento rok trúfne splaviť
rieku na vlastnoručne zhotovenom
plavidle. Veru, bolo čo obdivovať!
Perfektná pirátska loď Čierna perla
salvami prekvapila hneď v úvode,
plavidlo - zápalková škatuľka s rozprávkovými Tromi chrobákmi bola
ďalším zážitkom, úžasný bol aj drak
s krásnou princeznou, detailmi opäť
prekvapili Hrnčiarovci, tentokrát ako
remeselníci obuvníci, krásna bola
aj kvetinová víla, príjemným spestrením boli korytári zo Psiar na korytách, potlesk zožali aj piráti Müllerovci a dvaja „zaľúbenci“ z Titanicu,
ktorým nevyšla hudba a tak mnohí
nevedeli, aké plavidlo predstavujú. Ale veď o to ide - zabaviť a zaujať! Skvelým nápadom bolo plavid-
• Hasičská súťaž na ihrisku.
na obracať. Ich dobroty išli na odbyt.
starosta Juraj Tencer a spevom ženPodávali domáci chlieb mastený
ská spevácka skupina Hronka. Prišli
s cibuľou, podevníky s cesnakom,
aj starostovia okolitých obcí a miest,
lokše s kačacou pastou. To všetko
nechýbala hasičská špička, zástupponúkali odetí v krojoch, navyše,
covia podnikateľskej sféry, ale aj viv ich dvore bolo cítiť maximálnu rocestarostka z obce Lutín - Třebčín, dinnú spolupatričnosť a spoločné
Zdenka Tomková, ktorá nám prezranadšenie pre celú vec. Takto ich
dila, že na návštevu Brehov sa kažk tomu viedol od začiatku Milan Midý rok veľmi teší. „Sú tu veľmi srdeč- kuška st. a synovia s rodinami sa
ní a priateľskí ľudia, je to nádherný
pre celú vec úplne nadchli.
kraj, u nás je skôr rovinka a tak vaše hory
sú pre nás pastvou
pre oči. Čaká nás tu
vždy srdečné prijatie
a cítime sa vynikajúco.“ (A že svet je naozaj malý, o tom sme
sa presvedčili aj počas nášho rozhovoru. Dozvedeli sme
sa, že ich región Haná spolupracuje s regiónom Požitavie Širočina už niekoľko
rokov, a to je ďalší re- • V pekárskom dvore bolo o pohostenie veľký záujem.
• Súťaž netradičných plavidiel. Saganátor skvelý nápad!
Rušno bolo aj v ďalších
dvoroch, vo folklórnom pripravili štrúdle, vegetky, kapustníky, hanácke buchty
a tvarožníky. Pastvou pre
oči boli aj ďalšie dvory, kde
ste mohli vidieť voľakedajšiu poľnohospodársku
techniku ako napr., sečkáreň, moržovák, šrotovník,
pluh. Pozvanie do tohto
dvora prijal Peter Brada
z Hrušova, ktorý robil ukážky spracovania slamy. Mnohých zaujal aj svojimi vr-
• Brežská spevácka skupina Hronka s harmonikárom Jozefom Koperdákom.
sa mnohí spoznali na čierno-bielych
i farebných fotografiách. V kultúrnom
programe popoludní vystúpil DFS
Brežanček a ženská spevácka skupina Hronka z Brehov, FSk Dolinka
z Voznice a folklórna skupina Vepor
z Klenovca. Počas celého dňa hrala
ľudová hudba a country skupina Gápelské šípy. Nechýbal ani futbal starých pánov a večer obľúbená zábava
pred hasičskou zbrojnicou.
Nedeľa s vodou a na vode
Už tradične k tomuto podujatiu
patrí v nedeľu hasičská súťaž - Memoriál Karola Marušku na ihrisku za
výdatnej podpory divákov. Zvíťazili muži z Topoľčianok, ktorí vytvorili
traťový rekord, zo žien boli najlepšie
hasičky zo Šalkovej.
V prestávke sa opäť konal splav
netradičných plavidiel, ktorý organizuje OZ Lodenica pod orechmi Nová Baňa v spolupráci s obcou Brehy. Splav prilákal ku brehu Hrona
stovky divákov. S napätím čakali,
lo Saganátor, ktorým malý cyklista
na vode, v zelenom tričku vzdal hold
nášmu úspešnému cyklistovi Petrovi Saganovi. Určite to porota nemala jednoduché, ale víťazom živého
prasiatka sa nakoniec stala posádka Čiernej perly a jej výrobca Maroš
Brieška prebral hlavnú cenu za búrlivého potlesku divákov.
Všetkým, ktorí nás takto zabavili svojimi plavidlami a výkonmi na
Hrone patrí veľký obdiv.
***
Brežské remeselné dvory majú po tri dni skvelú atmosféru, dávajú príležitosť stretnúť sa v príjemnom prostredí, zaspomínať si na časy dávno minulé, ale aj zabaviť sa.
Určite to chce kus nadšenia, obetavosti v čase príprav i realizácie tohto
podujatia, preto vďaka patrí všetkým,
ktorí sa na trojdňovom podujatí podieľali. Chýr o vydarenej akcii sa bude niesť dole Hronom...
Vanda Prandorfyová
Foto: autorka
10
Tí, čo prežili, nezabudli...
Bola jeseň. Gazdiné hádzali husi do kŕmnikov, chlapi zvážali poslednú úrodu z polí. Chlapci naháňali handrovú loptu, cítili sa ozajstnými futbalistami, alebo sa hrali na vojakov. Pre nich to bola hra,
ale na jednej i druhej strane Hrona boli ozajstní vojaci s ozajstnými zbraňami. V Novom Tekove nemeckí, v Starom Tekove ruskí. Vojna nepovedala ešte posledné slovo. Vojna zúrila ako pes bez kosti. Stále išlo aj o ľudské životy.
Všade bolo cítiť napätie a strach,
ozývali sa výbuchy, svišťali guľky. Nebola to teda obyčajná jeseň, lebo to bola jeseň roku 1944.
„Keď rozpustili armádu, otec sa
vrátil domov. Spolu s kamarátom
z dediny putovali horskými chodníkmi, aby nenatrafili na Nemcov.
Prišiel vyčerpaný, hladný, ale šťastný, že sa dostal k rodine. Doma
ostala manželka s piatimi deťmi.
V dedine vojaci brali z dvorov kravy a kone. Keď nám chceli zobrať
kravku, všetci sme ju držali a plakali sme. Mama tak úpenlivo prosila vojakov, aby nám nevzali našu
živiteľku, že čo si počne s piatimi
malými deťmi, až sa nad nami zľutovali a odišli. Koňovi otec obviazal
nohu, že je ranený, tak nám tiež jeden ostal.
Čoskoro po tejto udalosti bola nariadená evakuácia. Dunelo to
na oboch stranách Hrona. Chlapci
boli zvedaví, mamy sa báli o deti,
zaháňali ich domov. Zotrvať doma
bolo nebezpečné, opustiť domovy
bolo ťažké. -Marek môj, povedala mama, - ty si najstarší, vezmeš
Cyrilka a pôjdete k starým rodičom
do Podlužian. Cestu poznáš, veď
si tam už bol. Všetci sa nezmestíme na voz, my prídeme za vami.
Mal som jedenásť rokov, brat Cyril
sedem. Mama nás poobliekala, kabátik, nohavice, celé topánky, čiapky so šiltom, na boku sa dali stiahnuť na uši. S ťažkým srdcom nás
vyprevádzala zo dvora, slzy mala
v očiach, keď nám dávala krížik na
čelo a prikazovala, aby som Cyrilka
držal za ruku, aby sme sa nestratili.
Sprevádzalo nás pochmúrne jesenné počasie, vietor naháňal posledné
listy zo stromov, začalo mrholiť, cez
chatrné oblečenie prenikal chlad.
Kráčali sme ruka v ruke po ceste,
sem-tam okolo nás prešiel plne naložený voz, ľudia utekali z dediny.
Aby sme si skrátili cestu, pustili sme
sa krížom cez pole. Na oráčine sa
prevaľovali veľké hrudy a nám sa na
nich vykrivovali nohy. Hnala nás túžba čím skôr sa dostať do tepla a do
sucha. Šťastlivo sme prišli až k piatemu kanálu. Vedel som, že nemôžeme byť ďaleko. Lenže hmla, ktorá
sa postavila pred nás ako múr, nám
znemožnila orientáciu a my sme sa
točili v kruhu. Nevideli sme si ani
na koniec nosa. Začalo sa stmievať, lebo na jeseň tma rýchlo vkĺzne do ulíc, spustí svoj plášť na polia
a kríky a stromy predlžujú svoje tiene. Vietor s nimi kýva ako so strašiakmi. Cyrilko už bol veľmi unavený a cítil aj on, že niečo nie je
v poriadku. Začal plakať: -Marek,
ja sa bojím, poďme domov, vráť-
me sa. -Neboj sa, Cyrko, už tam
o chvíľočku budeme. Len vydrž.
Nevedno, či bratov plač alebo naše volanie o pomoc začula vojenská hliadka. Vojaci boli v strehu,
ale keď zbadali dve zmorené vystrašené postavičky chlapcov, zaviedli nás do dediny. Starí rodičia len spľasli rukami, kde sme sa
tam nabrali. Rýchlo nás prezliekli, navarili lipového čaju, zakrútili do perín. Na druhý deň zapriahol otec koňa, na voz naložil poživeň, periny, ženu s tromi deťmi.
Anka a Jožko sa túlili k sebe, mama si pritískala najmenšieho,
vtedy ešte len ročného Stanka.
Nad vozom bola natiahnutá plachta. Vietor sa v ten deň veľmi hneval, úplne besnel a opieral sa do
všetkého, čo mu stálo v ceste. Užuž sa zdalo, že voz sa prevráti aj s nákladom. Mama sa potichu modlila a prosila Matku Božiu
o pomoc. Cestu napokon zdolali.
Posledný prišiel starý otec. Ten šiel
pešo a viedol so sebou kravu. Mal
ju retiazkou uviazanú o ruku. Zrazu kdesi nie ďaleko vybuchol granát. To stačilo na to, aby sa krava
splašila a dostala do vleku aj starého otca. Starý otec si bol vedomý
toho, čo toto zviera znamená pre
rodinu, a preto za žiadnu cenu nepopustil. Krava sa napokon upokojila, prišla v poriadku. Horšie to bolo so starým otcom, bol celý doráňaný, dotlčený, retiazka mu riadne
dokaličila ruku.
V dome bolo tesno, ale zmestili
sa všetci. Obidvaja starí otcovia aj
otec spávali v maštali pri statku, ženy s deťmi v dome. Starý apko podlužiansky – lebo tak sme ich volali
– boli zručný majster stolár. Spravili
jednu veľkú posteľ, kde spali všetky
deti. Chlapcom urobili aj sánky, také nemal nikto v dedine.
Raz v noci bolo počuť výbuch.
Ľuďom už takéto „zvuky“ zovšedneli. Apko všetkých upokojili, že to
nič nebolo, že to iste vybuchol sud
s vínom, ktorý si zakopali v záhrade.
Ráno všetci zistili, že to granát zasiahol asi tretí dom od nich, ale našťastie sa nikomu nič nestalo. Aj apko sa potešili, že na Vianoce bude
vínko pre všetkých. Front sa presunul ďalej, ľudia sa vracali do svojich
spustnutých príbytkov. Bolo sa treba chystať na jar, obrobiť polia, siať.
Ale tá jar priniesla aj slobodu a koniec vojny. Že to všetko bolo naozaj, dlho ešte pripomínala rozostrieľaná kostolná veža.“ Hrdinom tohto
rozprávanie je chlapec Marek, ktorý
má dnes už 80 rokov, ale na všetko si veľmi dobre pamätá. Boli to
silné zážitky, ktoré nútili aj malých
chlapcov rýchlo dospievať. Zamyslene dodal:“ Všetci vtedy sľubovali,
že už nikdy nedopustia, aby sa niečo také opakovalo. Ale ľudia sú nepoučiteľní. Vojna vždy zúri všade
okolo nás. Odpoveď na túto otázku
ani nie je taká ťažká. Lebo peniaze
sú mocnejšie ako všetko ostatné. Tí,
ktorí majú veľa, chcú mať vždy viac
za každú cenu. Ľudstvo sa nepoučilo. Ja by som to už nechcel nikdy
prežívať, ale neprajem to ani vám,
mladým!“
Vanesa Falatová
Polícia informuje
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Levice eviduje od začiatku roka 2014 do 7. augusta na cestách Levického okresu celkom 114 dopravných nehôd, čo je o šesť nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Z uvedeného počtu dopravných nehôd bolo zaznamenaných 57 nehôd pri ktorých došlo k následkom na zdraví zúčastnených
osôb. Pri dopravných nehodách došlo k usmrteniu 4 osôb (0), ťažkému zraneniu 11 osôb (-5) a 50 účastníkov sa zranilo ľahko (-18). Dvanásť dopravných nehôd bolo zavinených pod vplyvom alkoholu (-3).
Hmotná škoda bola odhadnutá na 416 100 €.
K dopravnej nehode zavinenej pod vplyvom alkoholu došlo 19. júla. Päťdesiatdvaročná vodička po tom, čo požila alkoholické nápoje viedla osobné
motorové vozidlo zn. Peugeot 206 po parkovisku ako aj po trávnatom poraste a chodníku pri Ul. Súkennícka v meste Levice. Vodička sa snažila dostať
z parkoviska, pričom sa plne nevenovala vedeniu vozidla a situácii v cestnej premávke a narazila prednou časťou svojho vozidla do pravej prednej
časti zaparkovaného osobného vozidla zn. Seat Altea. Po zrážke sa snažila z miesta odísť, ale s vozidlom zostala stáť v trávnatom poraste asi 50 m
od miesta zrážky. Pri zrážke nedošlo k zraneniu vodičky. Hmotná škoda bola odhadnutá na 1000 €.
Dňa 30. júla v čase o 15:20 hod. bola v Leviciach zaznamenaná dopravná nehoda, pri ktorej došlo k zraneniu spolujazdca. Štyridsaťdeväťročný
vodič viedol osobné motorové vozidlo zn. Citroën po ceste I/51 od centra
mesta Levice v smere na obec Horná Seč. Po prejazde okružnou križovatkou dostatočne nevenoval pozornosť vedeniu vozidla a nesledoval situáciu
v cestnej premávke v dôsledku čoho vošiel s vozidlom do ľavej protismernej časti vozovky, kde v tom čase v smere od obce Horná Seč jazdil tridsaťjedenročný vodič s vozidlom zn. BMW X5. Následkom uvedeného došlo
k zrážke prednej časti vozidla zn. Citroën s ľavou prednou časťou vozidla
zn. BMW. Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu spolujazdca vo vozidle zn.
BMW. Požitie alkoholických nápojov nebolo orientačnou dychovou skúškou
u vodičov zistené. Hmotná škoda bola odhadnutá na 7500 €.
V obci Nový Tekov bola 2. augusta v čase o 02:30 h zaznamenaná dopravná nehoda, pri ktorej sa ľahko zranila jedna osoba. Osemnásťročná vodička viedla osobné vozidlo zn. Renault od obce Kalná nad Hronom v smere na obec Tlmače, pričom v obci Nový Tekov po prejdení miernej ľavotočivej zákruty v dôsledku nevenovania sa vedeniu vozidla a situácii v cestnej
premávky, zišla s vozidlom vpravo do priekopy a následne prednou časťou
vozidla narazila do betónového premostenia rodinného domu. Požitie alkoholických nápojov nebolo u vodičky orientačnou dychovou skúškou zistené.
Pri dopravnej nehode sa ľahko zranil dvadsaťdvaročný spolujazdec vo vozidle zn. Renault. Hmotná škoda bola odhadnutá na 2000 €.
pplk. Mgr. Miroslav Košút
riaditeľ okresného riaditeľstva PZ
11
Spoločenská rubrika
Spomienka
Martina Trégerová a Marián Kabát (Kozárovce)
Michaela Brodzianska a
Mgr. Michal Fabian (Starý Tekov)
Dňa 9. augusta uplynulo 9 rokov
od chvíle, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Michal Mráz
Narodili sa
z Novej Dediny.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Sidónia Kvanková.
S úctou a láskou spomíname.
Už len kytičku kvetov na hrob
môžeme dať, zapáliť sviečku
a v tichu cintorína na Teba spomínať.
Dňa 3. augusta 2014 sme si
pripomenuli 1. výročie, čo nás
navždy opustil náš brat
Dňa 12. augusta 2014 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil náš drahý otec
(113/2014)
Jozef Sedlák
Ladislav Švolik.
z Malých Kozmáloviec.
S láskou spomínajú manželka, dcéry s rodinami, brat a sestry s rodinami.
(115/2014)
S láskou spomína rodina
Inzercia
zverejňuje zámer prenajať časť priestorov
v budove školy s výmerou 100 m2,
vhodné na účely vzdelávania.
Doba nájmu na 1 rok od 1.9.2014 do 30.6.2015.
Cena nájmu je minimálne 117,00 Eur.
V prípade záujmu vaše cenové ponuky
zasielajte na adresu:
Adresa: Slovenská brána, Továrenská 210
935 28 Tlmače (areál SES) Tel.: 036/638 2086 • 0905 630 029
[email protected] • www.slovenskabrana.sk
Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
do 28. 8. 2014 do 15.00 hod.
Bližšie informácie na tel. č.: 036/634 2051
Obec Hronský Beňadik
má ešte neobsadené štyri nájomné byty:
3 trojizbové a 1 jednoizbový.
Záujemcovia sa môžu informovať
na mobil: 0905 485 986 alebo
tel. č. 045/6893125
(109/2014)
ČAJKOV: Potraviny Tuhá * COOP Jednota
KOZÁROVCE: Anna shop * COOP Jednota LV * COOP Jednota NZ
ST. TEKOV: Potraviny DELTA * COOP
Jednota NZ
V. KOZMÁLOVCE: Mäso – potraviny –
Fiala * COOP Jednota LV
HR. KOSIHY, PODLUŽANY: COOP Jednota LV
HR. KOSIHY: Pošta
NOVÁ BAŇA: * Supermarket – COOP
Jednota ŽH
ZL. MORAVCE: Potraviny – AD SPEKTRUM * Elektro U VALENTA
Miesta predaja novín sa priebežne dopĺňajú.
(114/2014)
(120)
Noviny vydáva, tlačí a distribuuje Vydavateľstvo SB PRESS Tlmače.
Každé dva týždne nájdete v Slovenskej bráne široké spektrum informácií o živote v okrese Levice, Zlaté Moravce a Žarnovica. Súčasťou novín je pravidelná príloha zameraná na aktivity spoločnosti SES Tlmače.
Spestrením novín sú zaujímavé súťaže o hodnotné ceny. Vychádzajú na
16 stranách, z toho štyri sú plnofarebné.
s nami, ďakujeme!
Kozmálovská cesta 9,
935 28 Tlmače
• PONÚKAME práce v rámci EÚ pre zváračov, zámočníkov – potrubárov, podmienka Živnostenský list.
Bližšie info: : 036/632 4609,
@: [email protected]
KDE KÚPITE SLOVENSKÚ BRÁNU?
Tým, ktorí nezabudli a spomenuli si
SOŠ technická,
• Šicia dielňa MAGMA je od 1. júla 2014 presťahovaná z areálu SES a.s. Tlmače do obce Rybník, Ul.
Železničná č. 10/93.
(112)
LEVICE: Nov. stánky: žel. stanica *
R&MIX – pod Holland Pub * Priemstav * Nám. Šoltésovej * TABAK pri
VÚB * Poliklinika * pri LIDL * Kníhkupectvo KRUH - Čsl. armády * FUJIFILM - Kalvínske nám. * COOP Jednota: ul. Zd. Nejedlého * ul. Pri Podlužianke * ul. Ku Bratke * Kníhkupectvo
Kruh - Ul. Čsl. armády 18
TLMAČE: Čerpacia stanica * Potraviny GLÓBUS – Lipník * Nov. stánok
- Lipník
NOVÁ DEDINA: Potraviny Šebo *
COOP Jednota: Opatová * Gondovo
RYBNÍK: Potraviny Kinči * COOP
Jednota LV
Dcéry s rodinami
Spomienka
Spomienka
Opustili nás
Terézia Mrázová, vo veku
92 rokov (Kozárovce)
Emília Hrabinová, vo veku
62 rokov (Kozárovce)
Štefan Havran, vo veku
72 rokov (Čajkov)
Pavol Biely, 73 rokov
(Čajkov)
Margita Valentíková, 76
rokov (Čajkov)
Filip Lecký, vo veku 93
rokov (Starý Tekov)
Ladislav Fabian, vo veku
70 rokov (Starý Tekov)
Eva Roudová, vo veku 56
rokov (Tlmače)
Mikuláš Štrba, vo veku 80
rokov (Tlmače)
Alžbeta Grmanová, 84
rokov (Tlmače)
Mária Ivanová, vo veku
91 rokov (Tlmače)
Dňa 5. augusta uplynul rok, čo nás navždy opustila
S úctou a láskou spomína
celá rodina
(110/2014)
Šarlota Leila Kováčová,
dcéra Michaely a Jaroslava (Čajkov)
Bianka Balážiková, dcéra
Martiny a Pavla (Kozárovce)
Katarína Káčerová, dcéra Kataríny a Martina (Kozárovce)
Adam Trebuľa, syn Zuzany a Jána (Kozárovce)
Sebastian Závalec, syn
Pavla a Alice (Kozárovce)
Marek Ištók, syn Miroslavy
a Tomáša (Nová Dedina)
Spomienka
(111/2014)
Povedali si áno
Chcete inzerovať? Chcete blahoželať?
Chcete uverejniť spomienku
alebo poďakovanie?
KONTAKTUJTE REDAKCIU !
Tel. č.: 036 / 638 2086 • 0905 630 029
e-mail: slovenskabrana@ sbpress.sk
12
Popoludnie s Jadrankou
Pre mnohých bolo pozvanie Kozárovčana Bc. Mariána
Chmelovicsa na Popoludnie s Jadrankou adresované širokej verejnosti skutočným prekvapením. Napokon mnohí toto pozvanie prijali a prišli stráviť 27. júla naozaj príjemné
nedeľné popoludnie do priestorov miestneho domu kultúry. Pre deti bol pripravený nafukovací hrad, ale dážď nedovolil, aby si ho deti užili do sýtosti. Nesklamala ich však Dinoshow, deti prekonali prvotný strach z obrovských dinosaurov a napokon sa s nimi spriatelili. Na pamiatku na toto
stretnutie im prizerajúci rodičia zhotovili nejednu vydarenú
fotografiu. Potešili ich aj balóniky a cukrová vata, ktoré boli,
rovnako ako čapované pivo, kofola, ako aj samotné vystúpenie Jadranky zdarma.
Dospelých vítala dychová
hudba Kozárenka, ktorá sa
počas popoludnia striedala
s jednotlivými blokmi vystúpení populárnej Jadranky.
Nedeľné popoludnia otvoril
hostiteľ Marián Chmelovics,
na úvod privítal svojich hostí poslanca NR SR a predsedu strany Smer - SD Levice Milana Halúza, primá-
né popoludnie. Za hostí sa
prihovoril poslanec NR SR
M. Halúz, ktorý odprezentoval Mariána Chmelovicsa
ako budúceho kandidáta na
starostu obce Kozárovce
v najbližších komunálnych
voľbách. Súčasne poďakoval za doterajšiu prácu podpredsedníčke
Smeru-SD
Levice Dáši Ďurianovej,
Chmelovicsa povedal: „Je
dlhoročným členom našej
strany, je to šikovný mladý človek, vzdelaný, venuje sa komunálnej problematike, pracuje v štátnej správe, čiže sa dobre vyzná
v zákonoch. Vieme, že sa
zaujíma o dianie v tejto obci, zúčastňuje sa na zasadnutiach zastupiteľstiev, získava prehľad a myslím si,
že je v ňom budúcnosť. Nakoľko teraz nás čaká obdobie posledného čerpania
eurofondov v rokoch 2014
až 2020, je to naozaj posledné obdobie, kedy sa
dajú finančné prostriedky
získať a využiť. Práve v tejto oblasti on vie a chce pracovať a ja som presvedčený, že dokáže pre túto obec
veľa získať. Práve preto som mu aj dnes verej-
• Poslanec NR SR Milan Halúz poďakoval Dáši Ďurianovej
za aktívnu činnosť.
ho nemusela prehovárať a už si spievali
s ňou. Prekvapením
pre všetkých boli až tri bloky a záverečné pridávanie
piesní za búrlivého
potlesku
divákov.
Ešte jednu, ešte
jednu...a Popoludnie s Jadrankou sa
predĺžilo do neskorých večerných hodín. Ako sa v záverečných slovách vyznala, cítila sa v Kozárovciach
veľmi
dobre, ani netušila
koľko tu má priateľov a veľmi rada sa
sem ešte vráti.
M. Nemčeková,
foto autorka
(117/2014)
• Popoludnie s Jadrankou pripravil Marián Chmelovics v spolupráci s Okresnou organizáciou SMER-SD. Na snímke zľava: Dáša Ďurianová, podpredsedníčka Smeru-SD Levice,
speváčka Jadranka a Marián Chmelovics.
tora Levíc, Štefana Mišáka,
viceprimátorku Beátu Vrábelovú, prednostu Jána Janáča ako aj ostatných starostov. Rovnako srdečne
privítal všetkých, ktorí prijali
jeho pozvanie a zaželal im,
aby spoločne prežili príjem-
ktorá je pre stranu významnou osobnosťou. Vyzdvihol, že vniesla do okresnej
organizácie rodinnú atmosféru, v ktorej sa efektívne
pracuje.
V rozhovore pre Slovenskú bránu na adresu M.
ne prisľúbil v tomto smere
svoju pomoc.“
Populárna speváčka
Jadranka naplnila očakávanie divákov. Bola mimoriadne bezprostredná, od prvej
pesničky bolo jasné, že jej
piesne poznajú a tak ich dl-
• DH Kozárenka
• DINOSHOW
13
Aktuálny receptár
KOZMETIKA PRE VÁS!
Kozmetický salón na Lipníku
na 1. poschodí zdravotného strediska ponúka
kompletné ošetrenie pre všetky typy pleti, nielen
pre ženy, ale i pre pánov. Hĺbkové čistenie pleti,
masáž tváre, krku a dekoltu, mikromasáž očného okolia, depilácia, úprava obočia, ošetrenie
ozonizérom sú vybrané úkony z bohatej ponuky
služieb. Prístupné ceny a príjemná atmosféra
na uvoľnenie sú samozrejmosťou.
Objednávky na tel. č.: 0908 167 668.
Rada vás u seba privíta
a o vaše pohodlie sa postará Michaela Mišková.
Vyhrajte čistenie pleti!
Ak chcete získať cenu - hĺbkové čistenie pleti, zapojte sa do súťaže. Stačí, ak vystrihnete kupón a pošlete ho na adresu redakcie do 25. augusta.
M. Mišková výhercovi súťaže poKupón Kozmetika skytne zdarma hĺbč. 15 na Lipníku kové čistenie pleti.
Kto pôjde do Salónu Evelyn?
Výherkyňou súťaže je Helena Mäsiarová z Čajkova. Blahoželáme! Cenu si môže prevziať v redakcii.
POZOR na termín! Výhru je potrebnú si uplatniť do
dvoch týždňov od vydania novín, inak výhra prepadá.
Redakcia
Horoskop
Orieškovo-ananásový zázrak
Suroviny: 2 vajcia, 1 hrnček (250 ml) cukru krupica, 2
hrnčeky polohrubej múky, 1 kypriaci prášok, 1 hrnček pomletých orechov, 1 ananásový kompót (580 ml) rozmixovať
aj so šťavou.
Postup: Vajcia vyšľaháme s cukrom pridáme orechy, rozmix. kompót, múku s kypriacim práškom. Pečieme na 180
stup. asi 25 min.
Krém: 200 g pomazánkového masla, 500 g tvarohu (vaničky), 1 vanil. cukor, práškový cukor podľa chuti (dali sme 2
PL), natrieme na koláč a posypeme orechmi. Nakoniec pofŕkame roztopenou čokoládou.
Uhorkový šalát s melónom a mandľami
Suroviny na 2 porcie: 1/4 ks melón, 2 ks uhorka,
1 hrsť baby špenát, 5 lístky ľadový šalát, 3 lístky čerstvá
mäta, 1 hrsť mandle.
Zálievka: 1 KS citrón, 1 PL sójová omáčka, 1/2 PL olivový olej, 1/2 KL soľ, 1/4 KL mleté čierne korenie.
Postup: Uhorky ošúpeme, z melónu vyrežeme dužinu
a nakrájame na malé kocky. Špenát, mätu a 5 listov ľadového šalátu nasekáme a pridáme k melónu s uhorkou. Premiešame a dáme na pol hodinku do chladničky. Medzitým si
spravíme zálievku zo šťavy z jedného citróna, 1 PL sójovej
omáčky, 1/2PL olivového oleja, 1/2 KL soli a 1/4 KL čierneho
korenia. Prisypeme mandle a premiešame. Zalejeme ňou
šalát a hneď podávame.
Letný drink
Suroviny: 2,5 DL čerstvá pomarančová šťava, 1,5 dl neperlivá voda • podľa chuti med, podľa chuti ľad.
Postup receptu: K tomuto receptu budeme potrebovať
šejker, aby sa nám na vrchu drinku vytvorila pekná pena.
Čerstvú pomarančovú šťavu nalejeme do šejkera. Med si
rozpustíme v teplej vode a taktiež pridáme do šejkera. Pridáme ľad, šejker zatvoríme a zatrepeme.
Život je príliš krátky a čas, ktorý stratíme... (tajnička)
SB
bojová
plynová
látka
ide
Pomôcky:
aira, yo
tlak krvi
blanokkrídly
hmyz
zn. argónu
niečo
zvinuté
1. časť
tajničky
obidva
2. časť
tajničky
stredomorská rastlina
SB
nebdejú
5. časť
tajničky
matka
Romula a
Rema
4. časť
tajničky
prvok
zn. Pb
pátraj
pečie, po
česky
trhá (kniž.)
robia
krivým
základ
(kniž.)
hrabaním
zhrnie
obec
v okr.
Trnava
vyučuje
52. rím. č.
súhlas
nasiakne
vlhkosťou
SB
orgány zraku
pchal, po
česky
ovsienka
(bot.)
smerom
zvnútra
uctieval
otázka na
spôsob
odlišná
zn. kozmetiky
obrnený
transportér
obviňujú
tamtí
3. časť
tajničky
M
15
zátoka
505
rím. č.
letecké
palivo
ja, po
španielsky
Vylúštenie krížovky s nalepeným kupónom čakáme do 8. augusta 2014. Tajnička z č. 14 ...tým viacej ti zostáva. Darček získava Martina Šustáková z Kozároviec. Autor krížovky: Miroslav Mráz, Krížovkársky
krúžok Zelenáči, Zlaté Moravce
od 13. 8. do 26. 8.
Baran 21.3.-20.4.
Cítite sa zaskočení nárokmi v pracovnej oblasti
a keďže je leto, značne vás
to znepokojuje. Nedajte sa
vyviesť z miery, urobte čo
treba, ale nepracujte navyše. Venujte sa rodine.
Býk 21.4.-20.5.
Nervozita a stresy sa
prejavujú hlavne v rodine, pretože ste k svojim
najbližším nespravodliví.
Ak sa chcete odreagovať,
navštívte
fitnescentrum
alebo si zabehajte, aby ste
sa uvoľnili.
Blíženci 21.5.-21.6.
Dôležité finančné rozhodnutia alebo investície
si premyslite, asi je čas to
ešte chvíľu odložiť. Venujte
sa projektom, ktoré už máte dlhodobo naplánované.
Rak 22.6.-22.7.
Ponúka sa vám perfektné obdobie na dovolenku a
oddych v prírode s rodinou,
prípadne s priateľmi. Potrebujete sa nabiť energiou.
Lev 23.7.-23.8.
Niektoré veci sa vyvíjajú k spokojnosti Levov, ale
to ešte neznamená, že ste
„za vodou“. Musíte byť v
strehu a nič nezanedbať!
Panna 24.8.-23.9.
Rysuje sa vám veľmi pozitívne obdobie na finančný a pracovný úspech. Ak
ste kúpili nehnuteľnosť, čakajú vás nové povinnosti.
Váhy 24.9.-23.10.
Buďte pri vážnych rozhodnutiach opatrní. Unáhlenosť by vám mohla uškodiť, mnohí na vaše chyby čakajú. Vyhnite sa hádkam.
Škorpión 24.10.-22.11.
Cestovaniu a riskantným
športom ste príliš naklonení. Buďte opatrní! Doprajte si aj oddych, leto neznamená, že idete stále na plný plyn.
Strelec 23.11.-21.12.
Vyhnite sa rodinným
stretnutiam alebo vážnym
rozhovorom v rodine. Nedopadlo by to vo váš prospech. Potrebujete pokoj a
oddych.
Kozorožec 22.12.-20.1.
Málo ste si cez dovolenku užili? Predĺžte si niektorý víkend a dožeňte to, aby
ste boli spokojní. Stačí príroda, voda, dobrá partia.
Vodnár 21.1.-19.2.
Láska a zase len láska
je pre vás teraz najdôležitejšia. Venujete jej všetok
voľný čas, chvíľami priam
lietate. Užite si to!
Ryby 20.2.-20.3.
Načerpali ste veľa pozitívnej energie z ľudí okolo vás. Pozor na zdravie,
chrbtica by vás mohla potrápiť. Ráno sa rozcvičte.
14
Pohotovosť lekární Žabka na výlete za odmenu
Levice: 13. - 14. 8. Salvator (Štúrova 17) od 8. do 22.
h, 15. 8. Regia (Poľná 9) od 8. do 22. h, 16. - 17. 8. Dr. Max
a Ekolekáreň (OC Tecso, OD Kaufl.) od 8. do 20. h, 18. 20. 8. Apis (Nábrežná 3) od 8. do 22. h, 21. - 22. 8. Arnica
(SNP17/A) od 8. do 22. h, 23. - 24. 8. Dr. Max a Ekolekáreň. od 8. do 20. h, 25. 8. Veronica (Kpt. Nálepku 67) od 8.
do 22. h, 26. - 27. 8. Pharmacum + (Turecký rad 11) od 8.
do 22. h, 28. 8. Aesculap (Vojenská 2) od 8. do 22. h, 29. 31. 8. Dr. Max a Ekolekáreň od 8. do 20. h.
Zlaté Moravce: Od 1. do 31. 8. Lekáreň Dr. Max (OC
Tesco, Hviezd. 3). Lekárenská pohotovostná služba sa poskytuje v meste Zlaté Moravce denne od 8. - 20. h.,
Nová Baňa: 33. týždeň lekáreň HORNÁ, N. Baňa M,
34. týždeň lekáreň HORNÁ, N. Baňa S, 35. týždeň lekáreň VALERIANA, Žarnovica, 36. týždeň lekáreň HORNÁ,
N. Baňa V. Pohotovostné lekárenské služby sú vykonávané
striedavo v týždenných intervaloch v lekárňach v Žarnovici
a v Novej Bani podľa rozpisu. Nedeľa a sviatok 9. - 12. h.
Kam za kultúrou
LEVICE
Tekovské múzeum: stále expozície: Ladislav Bielik
– August 1968, Archeológia
– História hradu, História lekárnictva, Spoločenský život
– Cechy, Ľudový odev (po-pi
od 9. do 16.h, so-ne od 10.
do 16. h), vysunuté expozície: Skalné obydlia Brhlovce,
Vodný mlyn Bohunice.
Dobóovský kaštieľ: Výstava Od konopí ku košeli,
do 18. augusta. Viac na www.
muzeumlevice.sk
Kapitánska budova: do
14. 9. Spolu pomôžeme,
z histórie a súčasnosti SČK,
územný spolok Levice
Galéria Jozefa Nécseyho: do 15. 9. výstava miniatúr
a obrazov Petra Plevu - Dialóg so starými majstrami
Tekovská knižnica: oddelenie beletrie Holubyho ul. Letný jarmok kníh a periodík
Park M. R. Štefánika:
17. 8. Borovienka - dychová
hudba o 18. h
Hradný park: 23. 8. Rybací piknik od 14. h - festival dobrého jedla, vstupné 2
€ dospelí, deti a dôchodcovia
0, 50 €.
CK Junior: 21. 9 klavírny koncertný recitál Mariána
Vargu o 18. h., vstupné 11 €,
29. 9 LÁÁÁSKA, divadelné
predstavenie o 19. h, vstupné
v predpredaji 11 €, na mieste 13 €
NOVÁ BAŇA
Radničný park: 17. 8. Popoludnie pri pesničke so SS
Jesienka a DH Seniori, spojené s prehliadkou Pohronského múzea od 13. do 17. h
Amfiteáter Tajch: 30. 8.
Na Štáloch je veselo - vystúpenie folklórnych skupín
a jednotlivcov, hosť FS Villa
Novi Sad, Srbsko o 16. 30. h,
vstupné 2 €, 31. 8. Rozlúčka
s prázdninami o 16. h.
Pohronské múzeum: výstavy Dámy v 19. storočí a
Tóny života potrvajú do 19.
septembra.
ZLATÉ MORAVCE
Mestské múzeum: do 2.
septembra výstava obrazov
Vojtecha Mráza.
MSKŠ: 17. 9. hriešna ko-
média Kto zhasol svetlo?
o 19. h v divadelnej sále.
Vstupné: 13 €, predpredaj:
kancelária MSKŠ, rezervácie vstupeniek: 037/ 642 642
2, [email protected]
Hrajú: Braňo Deák, Zuzana Tlučková, Mária Kráľovičová alt. Zdena Studenková,
Ján Koleník, Kristína Svarínska alt. Viki Ráková. Réžia:
Peter Mikulík.
Prílepy: 16. 8. o 15. 30. h
Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky a zároveň
sa uskutoční 3. ročník folklórnych slávností VITAJTE SUSEDIA. V programe vystúpi:
Folklórna skupina Širočina
(Čierne Kľačany), Spevácka
skupina Pelúsok (Martin nad
Žitavou), Folklórny súbor Kamenec (Machulince), Volkovčianka a Spevácky súbor Kolovrátok.
TOPOĽČIANKY
Zámok Topoľčianky: Kultúrne leto každú nedeľu v auguste o 17. h. na nádvorí.
ŽELIEZOVCE
Knižnica: Pod zeleným slnečníkom - mládežnícke podujatia s poučným charakterom na nádvorí knižnice
KINO
Levice: 14. 8. Úsvit planéty opíc o 17. h, Sex Tape o 19.
30. h, 15. 8. Kúzlo mesačného svitu o 17. h, Expendables
3 o 19. 30. h, 16. 8. Lietadlá 2 o 16. h, Expendables
3 o 19. h, 17. 8. Lietadlá 2 o
16. h, Sex Tape o 19. h, 20.
8. Kúzlo mesačného svitu o
19. h, 21. 8. 22 Jump Street
o 17. h, Expendables 3 o 19.
30. h, 22. 8. Zejtra napořád o
17. h, Ninja korytnačky o 19.
30. h, 23. 8. Poštár Pat vo filme o 16. h, Ninja korytnačky
o 19. h, 24. 8. Poštár Pat vo
filme o 16. h, Zejtra napořád
o 19. h, 27. 8. Cesta do školy o 19. h, 28. 8. Magický hlas
rebelky o 17. h, Let´s Dance
5 o 19.30 h, 29. 8. Mikulášove šibalstvá na prázdninách
o 17. h, Hercules o 19. 30 h,
30. 8. Lietadlá 2 o 16. h, Ninja korytnačky o 19. h, 31. 8.
Lietadlá 2 o 16. h, Let´s Dance o 19. h.
Aj v tomto školskom roku boli žiaci, ktorí pracujú v DDS Žabka odmenení. Za svoju celoročnú prácu v súbore sa 20. júna zúčastnili výletu, na ktorom opäť objavovali
krásy Slovenska.
Prvou našou zastávkou bola zaujímavá exkurzia v závode Coca cola v Lúke pri
Piešťanoch. Mnoho sme sa naučili z prednášky o histórii i súčasnosti výroby Coca
coly. Prešli sme závodom, halami, videli výrobu umelých fliaš, ich plnenie až po balenie na export. Každé dieťa dostalo pollitrovú
fľašu Coca coly.
Druhou našou zastávkou bol Hrad Beckov. Z kamenných múrov dýchala na nás
história. Keď sa na nádvorí objavil člen
šermiarskeho súboru v dobovom oblečení s množstvom stredovekých zbraní, ocitli sme sa zrazu v stredoveku a počúvanie
krásnej povesti o hrade sa stalo uveriteľnejším.
Nakoniec nás čakal Trenčiansky hrad.
Kedysi mocný pán Váhu i Tatier Matúš Čák
Trenčiansky kráčal po schodoch tohto hradu a teraz my, aj keď unavení, ale nadšení
sme mohli kráčať miestami, ktoré toho toľko zažili. Odmenou nám bol výhľad z hradnej veže.
Náš výlet bol stretnutím minulosti a prítomnosti a krásnym ukončením práce nášho
DDS Žabka v školskom roku 2013/2014.
Obci Rybník sa chceme poďakovať za finančnú podporu, ktorou bola hradená doprava všetkým členom súboru.
-np-
Ivana Kuriačková v Istanbule deviata
Triatlonistka Ivana Kuriačková sa 4. augusta umiestnila na pretekoch Európskeho pohára v triatlone v Istanbule
na 9. mieste v kategórii ženy elita. Víťazkou sa stala Ruska
Anastasia Abrosimova. Preteky sa konali v horúcom tureckom počasí. Ivana získala ďalšie body do európskeho
pohára v triatlone, ktorými spľňa kvalifikáciu na Európske
OH, ktoré budú v Baku 2015. V nasledujúcom období sa
bude pripravovať doma v Leviciach na Majstrovstvá sveta v triatlone do kanadského Edmontonu, kam poletí koncom augusta.
-MaK-
Dve víťazstvá pre ŠK Atóm Levice
Pri obci Banský Studenec v Štiavnickom
okolí je nádherné jazero s názvom Kolpašský tajch. Práve tu 26. júla privítali triatlonistov na 2. ročníku kros-triatlonu. Udalosť s obrovským záujmom a neuveriteľným
počtom cez 220 účastníkov, ktorú domáci
organizátori pripravili doslova so „srdcom
na dlani“ musela vyraziť dych všetkým prítomným. Prečo? Kvalita: trate – servis – občerstvenie – vecné dary i finančné prémie.
Nás Levičanov potešili víťazstvá juniorov
Ivonky Miklóšovej (1:10:31) a Tadeáša Fazekaša (59:07), pretekári ŠK Atóm Levice,
ale i heroický výkon
žiačky Karin Jánošovej, ktorá zvládla tú istú trať: 500 m plávanie, 12 a pol km na bicykli a 4 km beh! Keď
dobehla na 3. mieste
(1:58:10), chvíľu ani
nevnímala, čo práve
dosiahla. Jej mamka Mirka Jánošová
na dvojnásobne dlhej
trati (3:27:50) získala tiež bronz. Len pravidelný tréning im to
umožnil.
Príroda, oduševnení ľudia a štedrí sponzori boli zárukou nád-
herných chvíľ. Uznanie si zaslúžili všetci. Aj diváci, ktorí
v nádhernom počasí prečkali i daždivú búrku, aby v symbolickom slnečnom závere dlhým potleskom vyjadrili
vďaku. Vďaku a presvedčenie, že sa dá usporiadať i na
Slovensku podujatie s puncom kvality, bez incidentov,
bez nadávok a šomrania. Ba
práve naopak: s úsmevom
a láskou k ľuďom. Len tak
ďalej, a budeme lepší...
-df-
15
Levický park žil pohybom
Moderná forma zábavy, športových aktivít a kultúry zasiahla Levice v plnom prúde. V mestskom
parku ste mohli naživo vidieť
športovcov z viacerých kútov Slovenska a Čiech, ktorí sa predviedli v netradičných súťažných disciplínach pod taktovkou Jungle
Gym Levice. Odprezentovali svoje
umenie s cvičením s vlastnou váhou, parkoure a často spomínanom street workoute. Najlepšie
sa umiestnenia zo žien Eva Štarkeová z Levíc a z mužov Jozef
Guláš z Hontianskej Vrbice.
Po ukončení súťaží bol v mest-
skom parku pripravený program
v podobe koncertu miestnych
umelcov ako Orange Corner a The
Sample.
Príjemnú atmosféru dopĺňala
chutná strava a odpočinková zóna, v ktorej ste sa cítili ako doma
v obývačke.
Organizátori podujatia Richard
Faško, Michal Medvecký a Martin Tóth odkazujú, že ešte len začali. Súčasťou ďalšieho podujatia,
ktorého prípravy sú v plnom prúde
môžete byť aj vy už 6. septembra
na Námestí Hrdinov v Leviciach.
Jungle GYm Levice
Hľadáte adrenalín?
Skúste Spartan Race!
Rodák z Tlmáč Dávid Dosedla, žijúci a pracujúci
v Bratislave, absolvoval v poradí už druhý Spartan
Race (SR) a pripravuje sa na posledný z radu Spartan Race na Donovaloch. Položili sme mu niekoľko
otázok a tu je sľúbený rozhovor.
Spartan Race je zrejme
zaujímavý a adrenalínový šport. Mohli by ste ho
trošku predstaviť?
Ide o adrenalínový prekážkový beh pre ľudí, ktorí
vyhľadávajú
adrenalín a potrebujú občas vypnúť. Spartan race pozostáva z troch sérií behov 5 km,
12 km a 23 km plus prekážky na trati ako sú šplhanie,
lezenie pod ostnatým drôtom, brodenie sa v bahne,
hod oštepom a iné. Po zdolaní každého preteku dosta-
nete medailu, tričko a samozrejme, pivo (ako správny Spartan), takže motivácia je veľká:)
Ako ste sa k tomuto
športu dostali?
Cez kolegu v práci, ktorý
SR beháva pravidelne, (na
fotke so mnou) aj s jeho kamarátmi.
Aké
úspechy
ste
už dosiahli?
Okrem úspechu, že
som zdolal už dva SR,
mám aj osobný úspech, že
sa cítim zdravšie, vitálnej-
šie a robím niečo dobré pre
seba aj svoje telo.
Ako vyzerá príprava?
Pravidelnými návštevami
fitneska, udržiavaním kondície, behom, crossfitom,
a vytvorením si tréningového plánu. Veľmi dôležitý
je aj výber dobrej a kvalitnej obuvi na pretek.
Kto sa môže postaviť
na štart?
Každý kto sa na to cíti, má rád lezenie do kopcov, horskú studenú vodu,
bahno a má výdrž až do
konca. Organizátori myslia
aj na deti, pre ktoré je pripravený aj detský SR.
O blato a vodu na trati
nie je núdza, čo vám dáva tento šport?
Tak núdza o blato a vo-
• Dávid Dosedla (vľavo) s kolegom, ktorý ho priviedol
k adrenalínovému športovému zážitku. Foto: Archív D. D
du rozhodne nie je, hlavne
po Valčianskej doline, kde
sme si toho blata užili viac
než dosť (smiech). Spartan
mi dal možnosť spoznať veľa nových ľudí, ktorí si splnili svoj sen tiež ako ja.
Čo už máte tento rok za
sebou a čo vás ešte čaká?
Letné hokejové leto v Leviciach
HK Levice usporiadal v dňoch 14.- 25. júla hokejové sústredenia pre všetky vekové kategórie, kde najmladší hokejoví nadšenci mali 6 rokov a najstarší 16 rokov. Deti boli rozdelené podľa veku a výkonnosti do skupín, kde sa im tréneri
individuálne venovali, s deťmi pracovali v 7-8 členných skupinách a zdokonaľovali ich individuálne hokejové zručnosti,
venovali sa rôznym formám hier a súťaží. HK Levice zabezpečil kvalifikovaných trénerov z domáceho klubu, ale svoje
skúsenosti prišli rozdávať aj tréneri z iných klubov, pracujúci či už na Slovensku alebo aj v zahraničí. Momentálne je
v Leviciach o hokej naozaj veľký záujem, potvrdzuje to aj toto hokejové leto, kde sa počas dvoch týždňov do kempov
zapojilo 85 detí prevažne z domáceho klubu.
Mgr. Marián Fliega - tréner: „Chcel by som poďakovať HK
Levice za vytvorené podmienky tohto naozaj vydareného
podujatia, opäť sa raz ukázalo, že deti hokej naozaj baví
a ukázali veľkú chuť sa niečo nové naučiť. Verím, že aj takéto podujatia, ktoré chceme každoročne organizovať, napomôžu získať ďalšie deti, ktorým hokej učaruje.“
-red-
- Absolvoval som už
dva SR zo sérii Sprint 5
km, Super 12 km, a teraz v septembri ma čaká posledný SR Beast 23
km, takže mi držte palce
☺ AROO!!! (oficiálny pokrik Spartanov)
-vap-
16
Vystrihujte
kupóny
A SÚŤAŽTE!
SB PRESS
reklama tlač vydavateľstvo
OFSETOVÁ A DIGITÁLNA TLAČ
• VYDAVATEĽSTVO
• REKLAMA
• SLOVENSKÁ BRÁNA
Pripravili
sme
pre vás suťaž o Organic Miswak Stick.
Vystrihujte súťažné
kupóny a posielajte
do 26. augusta na
adresu
redakcie.
Zaradíme vás do
žrebovania a budete si môcť výrobok
vyskúšať.
MISWAK
(118//2014)
Továrenská 210, Tlmače
• tel.: 036/638 2770
• tel./fax: 036/638 2086
• 0905 241 329
• [email protected]
n
pó
u
k
grafické návrhy • knihy • noviny
• kalendáre • pohľadnice • brožúry •
letáky • vizitky • pozvánky • tlačivá •
etikety • svadobné oznámenia • štítky
• reklamné tabule • plagáty
• reklamné predmety
DODÁM:
�����������
V PECI PEČENÉ
PRASIATKA
V PECI PEČENÝ MÄSIAROV SEN
5 kg pečených bravčových
rebierok a výpečkov
4 ks pečené údené kolená
3 kg hurky
3 kg pečenej klobásy
3 kg pečených krvavničiek
surová aj kyslá zeleninka
30
pre
ľudí
+ zadarmo
5 l vínka
������������
��������������������������
�������������������������
���������������������������������
���������������
����������������������������
���������������������������
�����������������������������
��������������������������������
��������������������������������
MÄSIAROVA STUDENÁ MISA
klobásky
pre 10 ľudí
tlačenka
šunka
2 druhy slaninky
domáca paštika
surová aj kyslá zeleninka
��������������������������
������������
(6/2014)
Objednávky:
0905 343 986 • 0948 183 305
VÍNKO
(46/2014)
�����������
Regionálny dvojtýždenník pre levickú, zlatomoravskú a novobanskú oblasť • Vydáva SB PRESS, s.r.o. Tlmače,
člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače na Slovensku - AVRT a jej reklamnej siete REGIONET • Riaditeľka
vydavateľstva: PhDr. Monika Nemčeková Tel. č.: 0905 241 329 • Šéfredaktorka: Mgr. Vanda Prandorfyová • Grafika: Zuzana Mihálková • Vychádza každý nepárny týždeň v stredu. Redakcia si vyhradzuje právo výberu
a úpravy príspevkov. • Redakcia a príjem inzercie: Tel.: 0905 630 029, 0917 430 471 • Sídlo vydavatewww.slovenskabrana.sk
ľa, adresa redakcie: Slovenská brána, Továrenská 210, 935 28 Tlmače • IČO: 36526924 • E-mail: [email protected], [email protected] • Internet: www.slovenskabrana.sk • Tlač: SB PRESS, s.r.o. • Rozširujú súkromní predajcovia •
Evidenčné číslo: EV 1450 / 08 • ISSN 1338 -9440 • Poštovné novinových zásielok povolené SP, š.p. OZ RP Bratislava č.j. 59 -RP/2003.
regionálny dvojtýždenník
SLOVENSKÁ BRÁNA
Download

2014-15 - Slovenská brána