Dovolená
pro seniory
55+
Dovolená ušitá na míru
právě Vám, mimo hlavní
turistickou sezonu
a za skvělé ceny.
Dovolená
pro seniory 55+
JARO a PODZIM 2014
www.dovolenaproseniory.cz
Vážení a milí klienti,
máme za sebou čtyři úspěšné sezony
organizování zájezdů pro seniory 55+, ve kterých
jsme mimo jiné byli oficiálním zprostředkovatelem
dotovaných pobytů v rámci španělského vládního
programu Europe Senior Tourism.
Do roku 2014 vstupujeme se čtyřmi destinacemi,
do kterých budeme vypravovat vlastní charterové
lety, a s vědomím, že vám v nich chceme
zprostředkovat příjemně strávené chvíle. Velmi si
vážíme Vašich příběhů z cest, o které bychom se
v rámci tohoto katalogu rádi podělili.
Těšíme se na Vás.
Důležitá
čísla
✓ 12 let na trhu
✓ 125
odbavených
✓ 8 132
spokojených
S úctou PhDr. Lada Demišová
a tým CK Delfín travel s.r.o.
letů
seniorů
PROGRAM DOTOVANÝCH ZÁJEZDŮ PRO SENIORY
V
roce 2014 Vám přinášíme pokračování finančně zvýhodněných programů určených osobám
55+, které navazují na původní
dotační program španělské vlády.
Tento program byl od podzimu
2013 zcela nahrazen podporou
na úrovni místních regionů a měst
a aktivně se na zvýhodnění
cenových podmínek v období
mimo hlavní sezonu podílí pak
především vlastní hotelová
zařízení a další soukromé subjekty
turistického ruchu.
Přejeme si, aby tato vzájemná
podpora a výměna cestovního
ruchu v mimosezonních obdobích
přinášela nadále uspokojení jak
místním regionům a subjektům,
tak především Vám, cestovatelům, neboť touto cestou získáváte
Uvedené zvýhodněné ceny se vztahují na každou osobu,
která dosáhla věku 55 let. V případě španělských destinací
může být tato osoba doprovázena jedním dalším cestujícím
libovolného věku. Pro dosažení dotované ceny v případě
Sicílie musí být alespoň jeden účastník na cestovní smlouvě
starší 55 let a může ho doprovázet libovolný počet dalších
účastníků různého věku. Zájezdu se však mohou zúčastnit za
příplatek i osoby mladší 55 let, které tyto podmínky nesplňují.
04–05 Termíny a ceny
06–09 O destinaci
10–11 Program výletů
Sicílie
12
12–13 Termíny a ceny
14–17 O destinaci
18–19 Program výletů
Menorca
20–21 Termíny a ceny
22–25 O destinaci
26–27 Program výletů
JAK OBJEDNAT ZÁJEZD
1) Telefonicky – na tel. čísle +420 277 775 909
2) E-mailem – můžete nás kontaktovat na adrese [email protected]
3) Máme širokou prodejní síť provizních prodejců po celé ČR. Rádi Vám doporučíme
cestovní kancelář v místě Vašeho bydliště. Neváhejte a kontaktujte nás!
Proč s námi?
Andalusie
28
28–29 Termíny a ceny
30–33 O destinaci
34–35 Program výletů
36–37 Poznávací zájezd
+ Nadstandardní delegátská péče: nepřetržitá péče
kvalitních delegátů zaměřená na potřeby klientů 55+
+ Péče o klienty začíná již na letišti u odletu:
vždy je u odbavení přítomen zaměstnanec CK Delfín travel
+ Tempo zájezdů je uzpůsobeno klientele 55+
+ Pečlivě vybírané destinace
Naši delegáti v destinacích:
2 / Představení
04
20
Kdo se programu
může zúčastnit
Mgr. Libuše
Kovářová
destinace v rámci
Španělska
možnost vycestovat za odpočinkem a poznáním s jedinečnými
cenovými podmínkami. Naše
programy jsou připravené speciálně pro věkovou kategorii 55+
a naslouchali jsme Vám při jejich
přípravě s velkou péčí.
Albánie
Obsah
Hubert
Otipka
Sicílie
Mar Menor
38
38–39 Termíny a ceny
40–43 O destinaci
44–45 Program výletů
Obsah / 3
Termíny podzim 2014
11. 9.
18. 9.
25. 9.
2. 10.
9. 10.
–
–
–
–
–
18. 9.
25. 9.
2. 10.
9. 10.
16. 10.
12
12
11
11
10
490
490
990
490
990
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Uvedené ceny se vztahují na osoby 55+
a jeden doprovod bez omezení věku.
Účastníci bez doprovodu
seniora s příplatkem 2 500 Kč
Jednolůžkové pokoje
s příplatkem pouze 1 500 Kč
Vezměte vnoučata s sebou!
Dítě 2–12,99 let na přistýlce
jednotná cena 9 990 Kč
Albánie
Zapomenutá kráska
s vlídným srdcem
4 / AlbánIe
Cena za osobu zahrnuje:
✓ přímou leteckou dopravu z Prahy do Tirany
a zpět s občerstvením na palubě
✓ 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji ve 4* hotelu
✓ polopenzi včetně vody a vína
✓ transfer v místě pobytu: letiště – hotel – letiště
➥ transfer do letoviska Durrës: 40 min.
➥ transfer do letoviska Shëngjin: 1 hod.
✓ ochutnávku typických produktů Albánie
✓ promítání dokumentárního snímku o Albánii
✓ nadstandardní delegátskou péči 55+ /
náš delegát je stále s Vámi
É
M
ŘÍ
P
Y ánie
LET
do Alb
z Prahyod. 40 min.
za 1 h
Albánie / 5
Škodra je
kodër neboli
Shkodër: Sh
ěsto severní
ýznamnější m
h
největší a nejv
o z nejstaršíc
dn
je
ra je také
ce
ro
v již
lo
Albánie. Škod
by
py - založeno
lský
měst celé Evro
obří budovate
í
oj
st
ru
nt
ce
í
vn
la
H
.
er
500 př. n. l. V Bek
á mešita Ebu
kde lze
,
m
pomník a velk
tě
iš
trž
ána rušným
třída je lemov
suvenýry.
é
zk
koupit he
Jezero
Komani
Shkodër
ěsto
í a největší m
Tirana: Hlavn
i.
ni
bá
Al
í
středn
Albánie leží ve
ké
vs
ro
ob
je
ny
Centrem Tira
kud
o náměstí, od
Skanderbegov
y.
ár
lv
bu
hé
ou
se rozbíhají dl
á
chází také star
V Tiraně se na
ená
ob
zd
vy
ita
meš
Ethem Bejova
ami.
krásnými fresk
MÝM LETEM
LÉTÁME PŘÍ
ANA
PRAHA TIR
Albánie
Status: Středomořský stát v jihovýchodní
Evropě na Balkánském poloostrově
Hlavní město: Tirana
Rozloha: 28 748 km2
Hustota zalidnění: 106,7 ob/km2
Měna: Albánský lek
Jazyk: albánština
Tirana
ylé městečko
Kruje: Starob
rodního
je rodištěm ná
o Kastriotiho
hrdiny Gjergjih
zde
Dominantou je
a.
eg
Skanderb
u
to
ži
le
dů
l
by
erý
hrad Kruje, kt
unikační linie
součástí kom
boje. Dodnes
albánského od
a svatyně
án
ov
je zde zach
hož
řádu Betaši, je
muslimského
.
m
re
ovým cent
je Albánie svět
ální
nt
ie
or
í
áz
se nach
Pod hradem
.
ry
ky se suvený
bazar a krám
Shëngjin
Hotel Rafaelo 4*
Kruje
Dürres
s je nejstarší
č neboli Dürre
Dürres: Dra
námořní
ný
e a význam
město Albáni
byl také
20
19
14
ch 19
přístav. V lete
í je Drač
yn
N
m Albánie.
hlavním měste
m země,
itějším přístave
nejen nejdůlež
ským
oř
ím
ávaným př
ale také vyhled
letoviskem.
Jaderské
moře
ani: Vyjet
Jezero Kom
inovou
od
na několikah
nou
el
id
av
pr
plavbu
tomto
po
lodní linkou
ový
vd
ra
op
je
jezeře
po
la
zážitek. Plavid
ou
js
i
an
m
jezeře Ko
jekty,
tra
né
di
je
ad
sn
žně berou
které zcela bě
stopaře.
Tirana

Hotel Bleart 4*
Berati
Albánie
Střed
Jonské
moře
ozem
ní mo
ře
významné
Apollonia založené
to
ěs
m
ké
starořec
řeckými
l.
n.
roku 588 př.
Korintu.
obchodníky z é řecké
ep
ol
lk
Pozůstatky ve
vidění
k e
zd
ou
js
historie
oupy
sl
d
la
ík
dodnes, např
ního
tiv
tra
is
in
m
dávného ad
ter.
áš
kl
ý
ntsk
centra či byza
15+1512+12+15+13+16+14+19+24+20+27+23+31+24+31+24+27+23+25+20+18+15+12
Teplotní tabulka
průměrné hodnoty ve stupních Celsia
leden
PODNEBÍ
Na albánském pobřeží vládne středomořské
podnebí, které přináší velmi teplá léta a mírné
zimy. Na jaře a na podzim se teploty pohybují
okolo 25°C a počasí je vhodné jak k příjemným
procházkám, tak k odpočinku na pláži a ke
koupání. Zejména na podzim je moře příjemně
vyhřáté po horkém létě. Během letních měsíců
teploty dosahují 31°C, ve vnitrozemí dokonce
šplhají ke 40°C.
Průměrná teplota v září: 27 °C
Průměrná teplota v říjnu: 25 °C
Průměrný počet slunečných
dní v roce: 300
6 / AlbánIe
Únor
březen
duben
květen
červen
Červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Voda
15
15
15
16
19
20
23
24
24
23
20
15
Vzduch
12
ebné město
Berati - Mal
mky,
kými bílými do
tic
ris
te
s charak
né
cky naskláda
e.
které jsou typi
ve svahu kopc
ém
uh
jeden na dr
eu
uz
m
ím
tn
ís
m
V kostelech i v
lkého
erné ikony ve
naleznete nádh
Celé
.
ho
fri
nu
O
istra
hoří
albánského m
po
i,
m
openo hora
.
město je obkl
m
6
41
2
y
šk
je vý
Tomori dosahu
Apollonia
12
13
14
24
27
31
31
27
25
18
12
Zajímavosti
Věděli jste, že když na Vás
bude místní obyvatel kývat
✓
hlavou a říkat „Jo“, znamená to
albánsky „Ne“?
Naopak pokud se na Vás
někdo usmívá a kroutí
✓
hlavou při slově „Po“, znamená
to „Ano“.
Věděli jste, že snad
Věděli jste, že jsou obyvakaždého cestovatele po
✓
telé Albánie považováni
✓
Albánii upoutají všudypřítomné
za jedny z nejsrdečnějších lidí?
Kohokoliv se zde zeptáte na
cestu, všeho nechá a jde Vás
doprovodit a pomoci s orientací. Bohužel i v případě, že sám
neví, kudy jít.
Věděli jste, že nejčastěji na
ulicích uvidíte auta značky
✓
Mercedes? V mnoha případech
ještě dnes s německou poznávací značkou. Tato auta jsou zde
tak oblíbená, že skoro vytlačila
ostatní známé značky.
bunkry? Dle odhadů jich zde
bylo příkazem diktátora Envera
Hodži postaveno od 500 000
do 1 milionu. Stalo se tak po
roce 1968, kdy vjely tanky
Sovětského svazu do Československa. Hodža se obával
podobného osudu, odstoupil
proto od Varšavské smlouvy
a započal budování pozemní
obrany v podobě těchto bunkrů.
Dodnes připomínají těžké časy
minulých let.
Albánie / 7
Letovisko Shëngjin
3
nej
destinace:
{
Shëngjin je přímořské rychle se rozvíjející letovisko,
které leží v severozápadní části Albánie na Jaderském
pobřeží, 60 km od hlavního města Tirany. Díky své poloze
v blízkosti měst Shëngjin, Lezhë nebo Skodër je ideálním
místem pro poznávání okolí. Zde můžete svou dovolenou
strávit v pohodlí plně vybaveného střediska, které se pyšní
dlouhou přímořskou promenádou vhodnou pro procházky
nebo posezení v některé z místních rybích restaurací.
Lidé
Říká se, že to
nejkrásnější na Albánii
jsou místní lidé. Albánci
jsou velmi srdeční,
vždy se zajímají o Vaši
zemi a sympatizují
s cizinci.
Letovisko Durrës
Drač jako bývalé hlavní město Albánie upoutá svou pohnutou
historií. V současné době je hlavním přístavním městem,
snadno dostupným z letoviska i veřejnou dopravou.
Letovisko na Dračské riviéře leží jižně od centra města a čisté
písečné pláže této části Jaderského pobřeží jsou velmi
oblíbené nejen mezi turisty, ale i obyvateli hlavního města
Tirany, které je odtud vzdáleno 40 km.
Dle prestižních novin The New York Times je
Albánie na 4. pozici z 52 míst světa,
které byste měli v roce 2014 navštívit.
Jediný evropský stát s muslimskou většinou.
Místo narození Matky Terezy misionářky a nositelky
Nobelovy ceny míru.
Hotel Bleart 4* –
Letovisko Durrës
Dotek luxusu na pláži
Jaderského moře”
Moderní hotel o dvou budovách vyniká skvělou polohou
přímo u široké písečné pláže Dračské riviéry, na kterou je
krásný výhled z terasy hotelového baru a většiny pokojů.
Mimo soukromí hotelové pláže je hlavní předností tohoto
hotelu malý dotek luxusu v podobě nadstandardních
služeb čtyřhvězdičkového hotelu.
Vybavení pokojů:
✓ balkón
✓ WC, sprcha
✓ TV a telefon
✓ topení/ klimatizace
Hotel Rafaelo 4* –
Letovisko Shëngjin
Zázemí moderního resortu v srdci
přímořské promenády”
Komfortní hotelový komplex se nachází v přímořském
letovisku Shëngjin na severozápadě Albánie. Areál hotelu
je obklopen pěstěnými zahradami a nabízí mnohá zákoutí
s působivými výhledy na Jaderské moře. Od soukromé
hotelové pláže dělí hotelový areál pouze přímořská
promenáda, která lemuje pláž napříč letoviskem a láká
k procházkám v kterékoliv části dne.
Vybavení pokojů:
✓ balkón
✓ WC, sprcha
✓ TV a telefon
✓ topení/ klimatizace
✓ fén
✓ trezor zdarma
✓ lednice zdarma
Vybavení hotelu:
✓ venkovní bazén s lehátky
a slunečníky zdarma
✓ soukromá písečná pláž
s lehátky a slunečníky
zdarma
✓ restaurace a bar
✓ supermarket
✓ wifi připojení ve
společenských prostorách
i na pláži
✓ lékař – první pomoc
✓ nedaleko hotelu
autobusová zastávka
Vybavení hotelu:
✓ venkovní bazén s lehátky
a slunečníky zdarma
✓ soukromá písečná pláž
s lehátky a slunečníky
zdarma
✓ restaurace
✓ fén
✓ trezor zdarma
✓ lednice zdarma
✓ wifi připojení zdarma
✓ bar s venkovní terasou
✓ konferenční místnost
✓ wifi připojení ve
společenských prostorách
✓ lékař – první pomoc
Změna hotelů vyhrazena.
8 / AlbánIe
Albánie / 9
Program fakultativních výletů
Starobylé městečko
Krujë a hlavní město
Tirana
Celodenní fakultativní výlet do
města KRUJË (UNESCO), které je známé
jako rodné město albánského národního
hrdiny Skanderbega. Město bylo již ve
12. století hlavním městem nezávislého
Arberešského knížectví, v 15. století se
stalo centrem odporu proti somanským
dobyvatelům pod vedením Skanderbega.
Z tohoto období jsou zde k vidění zachované
části hradu Krujë. Po prohlídce hradu se
projdeme romantickými uličkami kolem
starobylého bazaru. Poté prohlídka hlavního
města Albánie, Tirany, města mnoha tváří,
kde za zhlédnutí stojí stará
Ethem Bejova mešita vyzdobená
krásnými freskami. Dále uvidíme známé
Skanderbegovo náměstí s mohutnou
jezdeckou sochou tohoto národního hrdiny,
nebo bílou pyramidu bývalého Muzea
Envera Hodži. Prohlídku hlavního města
zakončíme na vrcholku kopce s nádherným
výhledem na město, kde stojí na stráži velká,
bílá postava Matky Albánie.
Cena: 45 EUR (oběd v ceně)
10 / AlbánIe
Do centra severní
Albánie: Historicky
významná města Lezhë
a Shkodër a největší
jezero Balkánu Skadarské jezero
Celodenní fakultativní výlet, během kterého
navštívíme nejvýznamnější místa severní části
země. První zastávkou bude město Lezhë,
ve kterém se zrodil albánský nacionalismus.
Právě zde národní hrdina Skanderbeg sjednotil
vůdce albánských klanů pro boj proti Turkům.
Úspěšný vůdce Skanderbeg v Lezhë také
padl a má zde svou hrobku. Uvnitř uvidíme
jeho bronzovou bustu, prapor i kopii přilby.
Následně budeme pokračovat do města
Shkodër (česky Škodra), které bylo založeno
již roku 500 př.n.l. a je tak jedním z nejstarších
měst v Evropě. Navštívíme hrad Rozafa, který
stojí nad soutokem tří řek s krásnými výhledy
do okolí. Zastavíme se též u největšího jezera
Balkánu - Skadarského jezera. Skadarské
jezero má rozlohu asi 356 km² a je jednou
z největších ptačích rezervací v Evropě
s posledními koloniemi pelikánů v Evropě.
Cena: 35 EUR
Historická Albánie:
Klášter Ardenica
a nejstarší město
Berat
Celodenní fakultativní výlet začneme
návštěvou kláštěra Ardenica, který byl
vystavěn ve středověku. V současné době
můžete v kostele obdivovat malby z let
1743-1745 albánských umělců
Konstandina Athanose Zografi
a Konstandina Shpataraka.
Poté navštívíme jedno
z nejstarších albánských
měst BERATU (UNESCO),
které je zároveň jedním
z těch nejkrásnějších.
Beratu se také
říká „Město tisíce
a jednoho okna“.
Pohled na bílé domy
šplhající se nahoru
po úbočí kopce
k ciutadele je jedním
z nejznámějších obrázků
Albánie.
Cena: 50 EUR
(oběd v ceně)
Komanské jezero
Celodenní fakultativní výlet ke
Komanskému jezeru, které je opravdovým
pokladem Albánie. Plavba po umělém
jezeře Komani je nezapomenutelný zážitek.
Jezero připomíná se svými 40 zátokami
norské fjordy a nádhernou horskou
krajinu dokreslují malé usedlosti
položené v příkrých svazích. Vody
jezera se rozlévají uprostřed skal
a z trajektu můžete obdivovat
působivé výhledy na zasněžené
vrcholky albánských Alp.
Jezero je součástí rozsáhlého
hydroelektrárenského systému
vybudovaného na řece Drim
v sedmdesátých letech
minulého století.
Cena: 62 EUR (oběd v ceně)
Do přístavu
i typického bazaru:
Durrës a albánský
bazar
Polodenní výlet do města Durrës nejstaršího a druhého největšího města
Albánie. Nachází se na centrálním
albánském pobřeží. Mys na severní
straně Durrëského zálivu vytváří
přírodní přístav, kam připlouvají lodě
již od 7. století př. n. l.
Uvidíte hrad s Benátskou věží
a největší amfiteátr na celém
Balkáně pocházející z 2. století n.l.
V okolí amfiteátru najdete nejlépe
zachované sekce městských hradeb.
Poté volno a možnost nákupů
suvenýrů na jednom z nejtypičtějších
trhů Albánie.
Cena: 25 EUR
AKTIVITY ZDARMA:
Promítání dokumentárního snímku o Albánii spojené s ochutnávkou místních sýrů
a dalších typických produktů Albánie.
DOPORUČENÍ
NA DALŠÍ VÝLETY:
Pogradec - malebné městečko
v jihovýchodní části Albánie se nachází
na břehu známého Ohridského jezera.
Městečko je oblíbeným cílem turistů i
místních obyvatel, kteří zde s oblibou tráví
svou dovolenou.
Národní park Thethi: Prvním národním
parkem v Albánii byl vyhlášen v roce 1966
park Thethi o rozloze 26,3 km2. Uchvátí Vás
zde nádherná albánská příroda a chráněné
rostliny jako orchideje, kterým se velmi
daří. V národním parku se nachází stará
obec Thethi s kamennými domky. Místní
zajímavostí je věž, do které se uchylovali
muži ohroženi krevní mstou. Po staletí se
zde uplatňoval zákoník Kanun, který řešil
spory mezi rody právě krevní mstou. Věž je
přístupná k prohlídce.
Poznámka k výletům:
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou orientační. Aktuální
nabídka na místě u delegáta.
■ V cenách nejsou zahrnuty vstupy.
Albánie / 11
Termíny jaro 2014
6.
13.
20.
27.
3.
10.
17.
24.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
–
–
–
–
–
–
–
–
13. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6. 10. 6.
17. 6.
24. 6.
1. 7. 12
12
12
13
13
14
14
14
490
490
990
990
990
290
990
990
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Termíny podzim 2014
2. 9. – 9. 9.
9. 9. – 16. 9.
16. 9. – 23. 9.
23. 9. – 30. 9.
30. 9. – 7. 10.
7. 10. – 14. 10.
14. 10. – 21. 10.
21. 10. – 28. 10.
14
14
13
13
13
12
12
11
990
490
990
490
490
990
490
990
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Uvedené ceny se vztahují na osoby
na cestovní smlouvě, kde je uvedena
alespoň jedna osoba 55+.
Účastníci bez doprovodu
seniora s příplatkem 2 500 Kč
Jednolůžkové pokoje
s příplatkem pouze 1 500 Kč
Plná penze s příplatkem
pouze 1 390 Kč
Vezměte vnoučata s sebou!
Dítě 2–12,99 let na přistýlce
jednotná cena 9 990 Kč
Sicílie
PO STOPÁCH VELKOLEPÉ HISTORIE
I ZA ODPOČINKEM
12 / Sicílie / Itálie
Cena za osobu zahrnuje:
✓ leteckou dopravu z Prahy do Trapani
a zpět s občerstvením na palubě
✓ 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji ve 3*/4*
hotelu Città del Mare*
✓ polopenzi formou bufetu včetně vody a vína
✓ transfer v místě pobytu:
letiště – hotel – letiště
Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✓ přípitek na uvítanou
✓ lehátka a slunečník na hotelové pláži
✓ večer sicilské kuchyně v doprovodu hudby a tance
✓ ochutnávka typických produktů Sicílie
✓ promítání dokumentárního filmu o Sicílii
✓ nadstandardní delegátská péče zaměřená
na potřeby klientů 55+
* Změna hotelu vyhrazena
Cena nezahrnuje povinnou pobytovou taxu 1 EUR/os./den, taxa je splatná na místě.
Děti do 9,99 let taxu neplatí.
Itálie / Sicílie / 13
Sicílie
Status: Autonomní oblast Itálie
Hlavní město: Palermo
Rozloha: 25 703 m2
Počet obyvatel: 5 108 000
Hustota zalidnění: 199/km2
Měna: EURO
Jazyk: italština
den
Segesta – Je
rámů
ch
ch
čí
z nejhez
zlí
ou
na ostrově ok
m
ký
ic
on
rm
svým ha
em
ed
vzhl
a jedinečným
ajině.
umístěním v kr
ického
or
st
Součástí hi
sty
ge
Se
u
ex
pl
kom
y
tk
ta
jsou i pozůs
a.
dl
va
di
ho
antické
ro –
rvace Zinga
Přírodní reze
ou
js
i
dní rezervac
V krásné příro
é plošiny
ov
as
kr
é
ruhodn
k vidění pozo
nské
ne
pa
odré moře,
ská
a tyrkysově m
oř
m
do
ře
st
á
a bujn
ch
pláže, palmy
ný
ně
nožstvím chrá
íky
vegetace s m
vn
ilo
m
o
pr
í
ideáln
rostlin. Výlet je
.
dy
a krásné příro
pěší turistiky
Hotel Città
del Mare

Erice
Trapani Segesta

ších
jedna z největ
Monreale –
anské
rm
no
památek
dochovaných
ale
re
on
M
.
tě
vě
s
architektury na
tnějších
os
kv
dnu z nejs
představuje je
zvláště
a ba
av
st
jí
py, je
katedrál Evro
ný
ol
ch
vr
edstavují
její mozaiky př
.
poklad Sicílie
Taormina
Palermo
Cefalú
Etna
Monreale
malebném
Taormina – O
mina se říká,
městečku Taor
jkouzelnějších
ne
z že je jedno
větě.
jších míst na s
a nejromantičtě
Corleone
Selinunte
Etna – Etna je
sopka
nejvyšší činná
ý
ám
zn
v Evropě a .
lie
cí
Si
l
symbo
Itálie
Sicílie
PODNEBÍ
Podnebí na Sicílii je typicky středomořské. Během léta je počasí na Sicílii velmi horké. Teploty
tady někdy na slunci dosahují až 45 °C.
Příjemnější klima vládne od dubna do června
nebo v září a říjnu. Dá se koupat, slunit, ale zároveň není velké horko jako v průběhu července
nebo srpna. Teploty se pohybují mezi
20 a 25 °C.
V zimě teploty dosahují okolo 15 °C, takže vám
dovolí dlouhé procházky, při kterých poznáte
okolí. Sicílie je místo, kde je nejmenší výskyt
srážek z celé Itálie.
Průměrná teplota v květnu: 22 °C
Průměrná teplota v červnu: 27 °C
Průměrná teplota v září: 27 °C
Průměrná teplota v říjnu: 22 °C
Průměrný počet slunečných
dní v roce: 330
14 / Sicílie / Itálie
are
Castellamm
den
Je
–
fo
ol
G
l
de
livů
zá
ch
čí
z nejhez
ebné
al
m
a ílii
ic
S
na
s
městečko Vá
račným
ůz
pr
e
hn
nadc
ou
lk
mořem a ve
í
písečnou pláž
omě
Guidaloca. Kr
jsou
přírodních krás
lturní
zde k vidění ku
mátky
i historické pa
adonny
M
el
st
ko
ko
ja
staven
del Rosario vy
1100.
ce
ro
v y
an
m
Nor
Agrigento
rice – Hlavní
Trapani a E
u, Trapani,
on
gi
město re
ným
se pyšní maleb
rem.
nt
ce
m
historický
i do Erice
an
ap
Tr
z te je jednou
tě
es
Po c
unte – Selinun
lin
é
Se
sn
crá
ek
př
í
ích archeologi
Vás okouzl
Erice se z nejdůležitějš
í se
v.
áz
ro
st
ch
o
na
,
na
y
ílii
ic
výhled
še kých lokalit na S
nu
Ve
h
em
ýc
m
ck
rá
jvětších ře
proslavilo ch
zde jeden z ne
zde
je
ý
ou
er
js
kt
ní
,
dě
em
vi
c. K a hrad
chrámů vůbe
dnes.
zůstatky staromožné vidět do
i velkolepé po
roku
ta založeného
řeckého měs
níky.
ad
os
i
m
ký
rs
628 př. n. l. dó
íci
tečko se 13 tis
Cefalú: Měs
éry
é
sk
an
m
or
za n
obyvateli bylo
m
ve
žitým přísta
na Sicílii důle
druhým
tem. Cefalú je
ěs
m
ím
a sídeln
em
sk
anějším letovi
nejnavštěvov
lturněte zde velmi ku
ne
ez
al
ý dóm
Sicílie. N
sk
amný norman
.
historicky význ
m
ru
nt
ce
historické
a udržované
14+1513+13+15+15+16+18+18+22+22+27+25+30+26+30+25+27+23+22+20+17+16+14
Teplotní tabulka
průměrné hodnoty ve stupních Celsia
leden
Únor
březen
duben
květen
červen
Červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Voda
14 15 15 16 18 22 25 26 25 23 20 16
Vzduch
13 13 15 18 22 lavní město
Palermo – H
můžete
Sicílie, kde se
ů“
ístních mafián
m
h
„po stopác
ra
nt
ce
ídku
vydat na prohl
iček
malebných ul
s množstvím
a obchodů.
27 30 30 27 22 17 14
osti
o bylo v minul
klidné městečk
.
ě
ty
liv
ris
án
tu
bí
Zd
–
vá
proto tak
Corleone
inců, a možná
lské
ci
oč
si
zl
f
ní
šé
líh
ší
a
yš
ov
dosl
iina, nejv
narodil Toto R
Právě zde se
e.
on
le
or
C
Vito
mafie či Don
stejnojmenné
hlavní město
Agrigento je
sko
di
ře
znamné st
provincie a vý
áno
ov
tu
si
Je
chu.
turistického ru
ie nad tzv.
ér
přírodní scen
do nádherné
ežím ostrova.
bř
po
m
ní
ů a již
Údolím chrám
vabné
pů
mu podnebí,
Díky příjemné
tří Agrigento
pa
lí,
ko
o
ledu do
tických
krajině a rozh
ris
tu
jznámějších
k jednomu z ne .
icílii
středisek na S
Zajímavosti
Věděli jste, že Sicílie je jednou z nejdůležitějších země✓
dělských oblastí v Evropě? Díky
přítomnosti Etny je zde velmi
kvalitní půda, ve které se skvěle
daří citrusům, mandlím i pistáciím. Právě pistácie tvoří důležitou
část místní kuchyně a přidávají se
do sladkých i slaných pokrmů. Jejich kvalita je opravdu výjimečná.
jste, že Sicílie je také důležitým producentem korku? Aleje korkových dubů jsou zde vidět po celém ostrově.
✓ Věděli
Věděli jste, že Sicílie je kolébkou Mafie? Tajná společnost
Mafie, na Sicílii označována jako „Cosa Nostra“ –
✓
„Naše věc“, zde vznikla na konci 19. století, kdy Sicilané čelili
stálému útlaku a potřebovali ochranu. Protože ji nedostávali
od oficiálních autorit, vznikla skupina místních obyvatel, kteří vzali
spravedlnost do svých rukou.
Itálie / Sicílie / 15
destinace:
{
3
nej
Největší ostrov ve Středozemním moři
Ostrov s největší činnou sopkou v Evropě –
Etnou – 3 350 metrů výška;
210 kilometrů obvod
Místo s nejmenším výskytem
srážek z celé Itálie
O Sicílii
Sicílie – úchvatný středomořský ostrov se nachází jen 3 km
od italské pevniny a 140 km od Afriky. Ostrov je jednou z velkých hádanek historie, místem neobvyklé přírodní krásy
a kulturního bohatství.
Sicílie je svět sám pro sebe, oddělený od hlavního proudu
evropského života svými bouřlivými dějinami, které po sobě
zanechaly překrásné památníky své slavné minulosti, jedinečnost plnou požitků a umění, výbornou gastronomii, víno a nedotčenou přírodu.
Kromě nádherného pobřeží s průzračným mořem či starobylých staveb po dávných civilizacích, patří mezi další lákadla
tohoto hornatého ostrova bezesporu úchvatné hlavní město Palermo, tolik známé pro svou pověst mafiánského sídla
nebo svéráz místních obyvatel.
GASTRONOMIE
hotel
Città del Mare 3* / 4* – Terrasini, provincie Palermo
Hotelový komplex Città del Mare se rozkládá na útesu
severozápadního pobřeží Sicílie v blízkosti města Terrasini a pouhých 35 km od centra Palerma.
Klient v komplexu nalezne bohaté zázemí pro trávení
volného času. Denní i večerní animační program, přírodní
stezky vhodné k procházkám, bary, minimarket, půjčovna aut, zóna wellness, tobogán se čtyřmi skluzavkami
vedoucí až k moři a sportoviště se vstupem zdarma vyhřívaný plavecký bazén olympijské velikosti, tenisové
kurty, minigolf, stolní tenis a další.
Soukromá písečná pláž vybavená lehátky a slunečníky je vzdálena do 10 min. od hotelu a doprava je
zajišťována pro klienty kyvadlově. Pláž je vybavena též
toaletami a občerstvením.
16 / Sicílie / Itálie
Pokoje:
Všechny pokoje v komplexu mají balkon a garantují
výhled na moře a záliv
Castellammare.
Vybavení pokojů:
✓ balkón
✓ topení/
✓ telefon
klimatizace
✓ WC, sprcha
✓ trezor
(za poplatek) ✓ fén
✓ minilednička ✓ minibar
✓ TV
na vyžádání
Sicilská kuchyně je jednou z nejlepších z celé Itálie, neboť na základ samotné skvělé italské kuchyně se na Sicílii navršily vlivy všech civilizací a kultur, které na tomto
ostrově našly útočiště.
Čerstvé zelené či černé olivy, které nesmějí chybět
na žádném stole, pocházejí z Řecka stejně jako slaný tvarohový sýr ricotta. Aromatická kořeněná masa mají svůj
prapůvod v Orientu a Byzanci. Neomezené zásoby čerstvého ovoce a zeleniny v kombinaci se všemi myslitelnými
druhy velmi kvalitních ryb poskytly hojnost surovin pro
unikátní lahodnou směsici sladkých, kyselých a pikantních chutí, kterou z nich ve 12. století vytvořili Arabové.
Na žádném stole nikdy nesmí chybět čerstvý chléb.
Pro obyvatele Sicílie byl základem jídelníčku po staletí
a zůstal jím dodnes.
Důležitou složkou místních pokrmů jsou výtečné pistácie, které se zde hojně pěstují.
Na Sicílii je běžným zvykem poobědvat a pak si zajít
do cukrárny na kávu a zákusek. Milovníci sladkého
mohou ochutnat závitky z těsta (cannoli), plněné kandovaným ovocem, tvarohem a čokoládovým krémem či
skvělou sicilskou zmrzlinu.
Itálie / Sicílie / 17
pro
seniory 55+
Sicílie
Pobytový program
zájezdu (dobrovolný)
Den 1
Den 2
Den 3
Den 4
Den 5
Den 6
Den 7
Den 8
přílet do destinace
Výlet do města
Castellammare del
Golfo, seznámení se
s okolím
„Na skok do starověku“
Segesta a Selinunte
Do hlavního města
regionu Trapani
a na bájnou horu Eryx
(městečko Erice)
 Majestátní sopka Etna
a romantická Taormina
 „Na návštěvu
k mafiánům“ – Corleone
a okolí
Hlavní město Sicílie
Palermo a skvostná
katedrála Monreale
 Za přírodou do Národního parku Zingaro
 Za historií,
atmosférou a nákupy –
letovisko Cefalú
Odlet
Odpoledne polodenní fakultativní výlet do města Castellammare
del Golfo, kde na nás dýchne ta
pravá italská atmosféra. Po cestě seznámení s okolím, prohlídka
města, muzea a místního zálivu.
Dále osobní volno, možnost procházky, nákupů nebo koupání.
Cena: 10 EUR
Celodenní fakultativní výlet s průvodcem k Segestě – jednomu
z nejdochovalejších řeckých
chrámů na ostrově z 5. století př.
n. l. Poté navštívíme Selinunte,
jednu z nejdůležitějších archeologických lokalit ostrova. Pozůstatky rozlehlého starořeckého
města založeného roku 628 př. n. l.
dórskými osadníky Vás uchvátí.
Milovníci starověku si tuto podívanou nemohou nechat ujít.
Cena: 45 EUR
Celodenní fakultativní výlet
s průvodcem do hlavního města
a důležitého přístavu provincie
Trapani. Po prohlídce města
vyjedeme do Erice, malebného
městečka založeného na bájné hoře Eryx již za dob řecké
kolonizace ostrova. Z Erice se
nám naskytnou jedny z nejkrásnějších výhledů, které jsou
na Sicílii k vidění.
Cena: 45 EUR
Celodenní fakultativní výlet
s průvodcem na sopku Etnu,
nejznámější symbol Sicílie.
Etna je nejvyšší činná sopka
v Evropě. Procházka po lávovém poli pod vrcholem kráteru
je opravdový zážitek. Podíváme
se také do městečka Taormina, o kterém se říká, že je
jedno z nejromantičtějších míst
na světě.
Cena: 75 EUR
Celodenní fakultativní výlet
s průvodcem do hlavního města
Sicílie. Po prohlídce Palerma
návštěva katedrály v Monreale,
jedné z největších památek normanské architektury na světě.
Katedrála je italskou národní
památkou a jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů
Sicílie.
Cena: 45 EUR
Celodenní fakultativní výlet
s průvodcem do přírodního parku
s rozlohu 1 650 ha. Jsou zde
k vidění pozoruhodné panenské pláže i bujná středomořská
vegetace s množstvím chráněných rostlin. Výlet je ideální pro
milovníky pěší turistiky a krásné
přírody.
Cena: 25 EUR
Snídaně, transfer na letiště
Trapani a přílet do Prahy.
Doporučení na denní
aktivity:
V hotelu k využití všechna
hřiště ZDARMA! Zahrajte
si tenis, fotbal, volejbal nebo
mini golf. S rezervací sportoviště Vám rád pomůže delegát
na místě.
Polodenní fakultativní výlet
s průvodcem do městečka,
kde se narodili nejvyšší šéfové
sicilské mafie a samozřejmě
také slavný Kmotr – Don Vito
Corleone.
Cena: 40 EUR
8
3
1 2 4 567
Odlet z Prahy, přílet na letiště
Trapani, odkud pojedeme do 4*
hotelu. Cesta do hotelu potrvá
přibližně 60 minut. Ubytování,
informační schůzka s delegátem, který Vás seznámí s lokalitou a nabídkou výletů, večeře.
Doporučení na denní
aktivity:
Každý den na hotelu probíhá
bohatá nabídka doprovodných
programů zdarma:
Sportovní aktivity:
stretching, aquaerobic,
minigolf.
Výuka tanců: salsa, bachata, skupinové tance, samba.
✓
✓
18 / Sicílie / Itálie
Večer
promítání
dokumentárního snímku o Sicílii spojené
s degustací sicilských vín a typických produktů Sicílie.
ZDARMA
Večerní
ochutnávka
italštiny.
Základní lekce jazyka, kterým
budete obklopeni po celý týden
a své znalosti tak můžete vyzkoušet v praxi.
ZDARMA
✓
Doporučení na denní
aktivity:
Zahrajte si ping pong.
O pálky a rezervaci stolů se
postaráme. Zapůjčení je zdarma.
Zdarma je také hřiště
na petanque – moderní hra
původem z Francie.
✓
✓
Celodenní fakultativní výlet
s průvodcem do proslulého
přímořského letoviska, kde si
projdeme původní historické
centrum vystavené již za středověku. Poté volno a možnost
koupání na krásných písečných
plážích či nakupů suvenýrů.
Cena: 30 EUR
Poznámka k výletům:
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou
orientační. Aktuální nabídka
na místě u delegáta.
■ V cenách nejsou zahrnuty
vstupy.
Itálie / Sicílie / 19
Termíny jaro 2014
30.
7.
14.
21.
28.
4.
5.
5.
5.
5.
–
–
–
–
–
7. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.
4. 6.
11
11
12
12
13
990
990
290
990
490
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Termíny podzim 2014
10
21. 09. – 1. 10.nocí
24. 09. – 1. 10.
1. 10. – 8. 10.
8. 10. – 15. 10.
14
13
12
12
990
490
990
490
Kč
Kč
Kč
Kč
Uvedené ceny se vztahují na osoby 55+
a jeden doprovod bez omezení věku.
Účastníci bez doprovodu
seniora s příplatkem 2 500 Kč
Jednolůžkové pokoje
s příplatkem pouze 1 500 Kč/týden
Plná penze s příplatkem
pouze 1 390 Kč/týden
Vezměte vnoučata s sebou!
Dítě 2–12,99 let na přistýlce
jednotná cena 9 990 Kč
Menorca
Největší senzací je klid
20 / Menorca / Španělsko
Cena za osobu zahrnuje:
✓ leteckou dopravu z Prahy do Mahónu
s občerstvením na palubě
✓ 7/10 nocí ve dvoulůžkovém pokoji
ve 4* Aparthotelu Blanc Palace*
✓ polopenzi formou bufetu včetně vody a vína
✓ transfer v místě pobytu:
letiště – hotel – letiště
✓ využití lehátek a slunečníků u bazénu
Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✓ ochutnávka typických produktů Menorcy
✓ pěší procházka po okolí s delegátem
✓ promítání dokumentárního snímku o Menorce
✓ nadstandardní delegátská péče
zaměřená na potřeby klientů 55+
* Změna hotelu vyhrazena
Španělsko / Menorca / 21
vní domy
Fornells – Pr
rnells byly
Fo
ve městečku na začátku
postaveny již
s je místo
17. století. Dne
řskou
bá
ry
í
jíc
prosperu
ný
eč m
oblastí a skut
adem
kl
po
přírodním
eží. Známý je
bř
po
o
íh
rn
seve
, ze kterých
rů
m
hu
zde výlov
ý pokrm
se vaří typick
Langosta“,
de
„Caldereta
znamená
což v překladu
.
š“
lá
„Humrový gu
šího
te Toro, nejvyš
– Z hory Mon
ro
cy
or
To
en
te
M
d
on
M
obvo
, lze vidět celý
40 km
na
bodu ostrova
až
te
ne
dnů dohléd
a za slunných
také pomník
lorcu. Je zde
al
M
l
u
vzdáleno
rice, který by
h ve válce v Af
ýc
dl
ě
pa
yn
at
ků
sv
já
vo
1927 a evřen v roce
nem
slavnostně ot
l Toro“ – patro
de
eu
D
de
e
ar
„M
í
m
áz
ze
ra
ch
s ob
ě se na
nádvoří svatyn
Menorcy. Na Menorčany
í
íc
uj
az
br
zo
a
í.
bronzová soch
iky v 17. stolet
er
Am
Severní
odcházející do
í.
zbožných pout
Místo je cílem
MENORCA
Status: ostrov náležící Španělsku, druhý
největší v souostroví Baleáry
tí
ritx je součás
tx – Záliv Fava
ri
se zde
vá
zí
Fa
há
ac
de
N
Cabo
des Grau.
ra
fe
bu
Al
u
1922.
rk
ený již v roce
přírodního pa
maják postav
ný
en
jm
no
ej
také st
Fornells
Rozloha: 701 km²
Ciutadella
Počet obyvatel: 92 434
Hustota zalidnění: 133 os./km²
Měna: EURO
Jazyk: katalánština, španělština, menorquí
(varianta katalánštiny s arabskými prvky)
Hlavní město: Mahón
Menorca
Španělsko
PODNEBÍ
Na jaře se Menorca promění v květinový ráj. Duben a květen jsou nejlepší k malebným procházkám po ostrově. Pole jsou
v této době plná žlutých zlatní věncových,
bílých kopíček, červených italských vičenců
a endemických baleárských rostlin, jež rostou
na skalách severního pobřeží ostrova.
Díky své bujné vegetaci je Menorca
nazývána „zeleným ostrovem“. Roku
1993 byla UNESCEM prohlášena za světovou biosférickou rezervaci.
V létě jsou zde typické horké a slunečné
dny s teplotami kolem 33 °C.
Průměrná teplota v dubnu: 18 °C
Průměrná teplota v květnu: 21 °C
Průměrná teplota v červnu: 25 °C
Podzim přichází na Baleáry mnohem později
než u nás. Je to velmi teplé období a také
moře má ještě teplou vodu. V této době
všude na ostrovech dozrávají citrusové plody.
V zimě je zde teplota stále natolik vysoká, že je příznivá pro plavbu či výlety
po ostrově.
Průměrná teplota v září: 26 °C
Průměrná teplota v říjnu: 22 °C
Průměrný počet slunečných
dní v roce: 300
22 / Menorca / Španělsko
Ciutadella
byla až do ním
18. století hlav
cy.
or
en
M
městem
e
zd
se
zí
há
Nac
tské
nejstarší měs
va
tro
os
tě
tržiš
pocházející
kde
z roku 1869,
můžete každý
den zakoupit
čerstvé ryby
y
a mořské plod
ího.
lš
da
ho
no
i m
s
V Ciutadelle Vá
í
tn
ís
m
í
zl
ou
ok
,
západy Slunce
lé
ce
se
y
kd
í
město zabarv
até
zl
é
tn
va
ch
do ú
barvy.
Aparthotel
Blanc Palace
Cabo de Faváritx
Santo
Tomás
Monte Toro
(357 m)

– dlouhá
Santo Tomás
čistým bílým
s
áž
pl
otevřená
račnou vodou
pískem a průz
ích
jopěvovanějš
je jednou z ne
í.
ež
bř
pláží jižního po
Přístav Mahón
Letiště v Mahón
14+1414+15+13+17+15+18+17+21+20+25+23+28+25+28+23+26+21+22+18+18+16+15
e
Blanc Palac
Aparthotel
Teplotní tabulka
průměrné hodnoty ve stupních Celsia
leden
Únor
březen
duben
květen
červen
Červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Voda
14 14 13 15 17 20 23 25 23 21 18 16
17 18 21 25 28 28 26 22 18 15
Vzduch
14 15 5 km
km, šířkou 1,
– S délkou 5
ón
irozeným
př
ah
M
m
ší
av
ět
jv
st
Pří
druhým ne
je
rů
et
m
ze
lo
38
po
rategické
a hloubkou
tě. Díky své st
dobu
vě
ou
s
uh
na
lo
m
d
ve
po
přísta
moře byl
ho
ní
m
ze
do
ře
uprostřed St
oru a válek.
předmětem sp
Zajímavosti
Menorcy
Na Menorce se vyskytuje velké množství savců,
plazů a ptactva. Ostrov je oblíbeným cílem ornitologů, jelikož je zde možno vidět na 270 druhů
ptáků. Žijí zde volavky, plameňáci, supi či orli. Dále
je Menorca domovem chráněné černé ještěrky či typických černých koní, kteří jsou tu obyvateli uctíváni
za poklad místní tradice.
Na Menorcu s oblibou jezdí také znalci rostlin a bylinek, kterých tu roste 250 druhů. Volně zde najdeme
růst například menorský heřmánek, rozmarýn nebo tymián.
Nejvzácnějšími květinami ostrova jsou dafné a socorel. Menorca je rájem pro cyklisty, cyklistické a pěší
stezky unikátně lemují celý ostrov a nabízí nádherné pohledy
na místní zátoky. Celková délka trasy je 185 km a nabízí jak
jednoduché, tak náročnější části pro milovníky cyklistiky. Španělsko / Menorca / 23
3
nej
{
destinace:
hotel
Nejčistší místo Španělska, ostrov prohlášený
UNESCEM za biosférickou rezervaci
Největší počet přírodních pláží
z Baleárských ostrovů
Nejzelenější místo ve Středozemním moři
Aparthotel Blanc Palace 4* – Ciutadella
Hotelový komplex se nachází přibližně 1 km od historického centra Menorcy – města Ciutadella. Přímo u hotelu
se nachází autobusová zastávka, odkud lze pohodlně
dojet do centra města.
Celý hotel je citlivě zasazen do klidného prostředí
místní panenské přírody a skládá se ze tří menších
třípatrových budov.
Přes prostředí hotelových zahrad se dostanete
k zátoce Sa Caleta, malebné oáze klidu s bílým pískem
a průzračným mořem.
Pokoje:
Všechny pokoje jsou klimatizované, apartmánového typu
s terasou, obývacím pokojem s plně vybavenou kuchyňkou a upravitelným gaučem, který slouží jako přistýlka.
Pokoje dále disponují:
✓ Klimatizací/topením
✓ Koupelnou/WC
✓ Vysoušečem vlasů
GASTRONOMIE
CESTOVNÍ RUCH
Kulinářské umění je jedním z nejvhodnějších způsobů, jak poznat charakter cizí země. Menorská kuchyně vychází z tradičních receptů, ale je
ovlivněna i cizími podněty. Na rozdíl od mallorské kuchyně využívá méně
olivového oleje, ale více másla,
šlehačky a mléčných výrobků.
Přesto je velmi rozmanitá, chutná
a zdravá, čerpá ze dvou základních
zdrojů: z darů moře a země. Základem
jsou totiž ryby, mořští živočichové
a zelenina. Pochoutkou pro každého
gurmána je menorská langustová
polévka (caldereta de langosta), která
však patří mezi nejdražší jídla na ostrově. Nejpopulárnějším nápojem je
menorský gin, který je vysoce ceněn
po celém Španělsku.
Přes 46 % ostrova tvoří
panenská příroda, k jejíž
ochraně přispívají nemalou měrou
i samotní obyvatelé ostrova a vláda
Baleárského souostroví, která drží
nad Menorcou svou ochrannou
ruku. Na celém ostrově platí zákaz
stavby výškových hotelů
a veškeré ubytovací kapacity musí
být v souladu s okolní krajinou.
Na Menorce je pouze 60 000
hotelových lůžek a počet turistů je
tedy omezen.
Menorca je pro svá idylická
zákoutí a pro unikátní síť
cyklotras a pěších stezek velmi
24 / Menorca / Španělsko
Vybavení hotelu:
✓ Wifi zdarma na recepci
(na pokoji za příplatek)
✓ Několik venkovních
bazénů a dětských
brouzdališť
✓ Lehátka a slunečníky
u bazénu
✓ Dětská hřiště
✓ TV/satelitem
✓ Telefonem
✓ Restaurace se stravou
formou bufetu
✓ Supermarket
✓ Animační programy
✓ Posilovna
✓ Vířivá vana (za poplatek)
✓ Trezor na pokoji (za poplatek)
oblíbená cyklisty a milovníky
procházek. Menorcu lemuje
po celém jejím obvodu
185 km dlouhá stezka „Camí de
Cavalls“, což v překladu znamená
„Koňská stezka“. Dříve sloužila
ke strategické ochraně ostrova před
nájezdníky a piráty. Právě zde měli
svá stanoviska vojáci na koních.
Nyní slouží k úžasným vyjížďkám
na kole či koni nebo k příjemným
procházkám. Po celé trase naleznete
všechny stupně obtížnosti a během
Vaší cesty můžete obdivovat
překrásné pohledy na místní zátoky
a přírodu.
Španělsko / Menorca / 25
MENORCA pro seniory 55+
Pobytový program zájezdu (dobrovolný)
Den 1
Den 2
Den 3
Den 4
Den 5
Den 6
Den 7
Den 8
Přílet
Procházka okolní
přírodou a přiblížení
menorské kultury
s ochutnávkou na hotelu
Putování za místním trhem
v Ciutadelle a nejstarší
pohřební stavbou v Evropě,
Navetou des Tudons
Nejkrásnější pláže
Menorcy z paluby lodě
Hlavní město Mahón
a katamaránem
po druhém největším
přístavu na světě
Krása menorských
koní ve strhující show
Somni
Volný den či
cyklovýlet přes
Ciutadellu a zátoky
Menorcy
Odlet
Odlet z Prahy, přílet na letiště
v Mahonu, odkud pojedeme
do 4* hotelu. Cesta do hotelu potrvá přibližně 40 minut.
Ubytování, informační schůzka
s delegátem, který Vás seznámí
s lokalitou a nabídkou výletů,
večeře.
Dopoledne
možnost
procházky
s delegátem po okolní přírodě a seznámení se s možnostmi vyžití v blízkosti hotelu.
Informace o srazu a programu
vycházky Vám delegát představí na informační schůzce
v den příjezdu.
Polodenní fakultativní výlet s průvodcem do historického centra
města Ciutadella. Během výletu
navštívíme místní trh. Po prohlídce
centra města budete mít dostatek
volného času k nákupu suvenýrů a individuální prohlídce. Poté
navštívíme prehistorickou stavbu,
„Navetu des Tudons“, která sloužila
jako pohřebiště. Její založení se
datuje k roku 1000 př. n. l.
Cena: 15 EUR
Dopoledne fakultativní výlet
lodí po těch nejkrásnějších
plážích a kouzelných zátokách na ostrově. Tento výlet je
nenáročný a mezi klienty velmi
oblíbený. Zážitek z plavby
po průzračně čistém moři ještě
umocní hejna racků nad Vašimi hlavami, které se nechají
krmit přímo z dlaně za letu.
Cena: 30 EUR
Celodenní fakultativní výlet, kdy
nás čeká projížďka katamaránem po druhém největším
přírodním přístavu na světě,
prohlídka hlavního města
Menorcy s možností návštěvy
destilérky na místní slavný Gin
Xoriguer a volným časem k nákupům. Na cestě zpět navštívíme nejvyšší bod ostrova, horu
Monte Toro (357 m), odkud je
nádherný výhled na celý obvod
ostrova.
Cena: 45 EUR
Dopoledne i odpoledne
volno.
Dopoledne i odpoledne
volno.
Večer výlet do tradičních stájí
menorských koní, kteří Vás
okouzlí svou krásou a dokonalostí. V rámci výletu shlédnete
strhující show s těmito koňmi.
Jezdecká show „Somni“ přináší inovativní vizuální efekty,
hudbu, tanec i akrobacii
na jevišti přinášející komplexní
zážitek nejen pro velké milovníky koní.
Cena: 31 EUR
Doporučení na denní aktivity:
Možnost zapůjčení kola
a cyklo vyjížďka přes
Ciutadellu, věž Svatého Nicolase a zátoky Sa caleta, Andria,
Platja Petita. Trasa není náročná
a její délka je 9,7 km. K dispozici pro Vás máme mapu trasy
a doporučení.
Snídaně, transfer na letiště
v Mahonu a přílet do Prahy. Čas
srazu k odjezdu a organizace
Vám bude upřesněna delegátem na místě pobytu.
ZDARMA
8
3
1 2 4 567
Odpoledne
proběhne
promítání
dokumentárního snímku o Menorce spojené s ochutnávkou
menorských sýrů a vín a dalších
typických produktů Menorcy.
ZDARMA
26 / Menorca / Španělsko
Odpoledne volno.
Doporučení na odpolední
aktivity:
Možnost zapůjčení cyklistických kol na hotelu (cca
12 EUR/den). Doporučujeme
nenáročnou trasu po jižní části
stezky Camí de Cavalls. Délka
trasy: 15 km. K dispozici budou
u delegáta mapy trasy.
✓
✓
Procházka do Ciutadelly
✓
za nákupem suvenýrů
a rozloučením s Menorcou.
U delegáta pro Vás budou připraveny mapky města a trasy cesty.
Delegát Vám také rád poradí jaké
typické suvenýry zakoupit či kde
příjemně strávit posezení u kávy či
v restauraci.
Poznámka k výletům:
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou
orientační. Aktuální nabídka
na místě u delegáta.
■ V cenách nejsou zahrnuty
vstupy.
Španělsko / Menorca / 27
Termíny jaro 2014
1.
8.
15.
18.
22.
29.
30.
3.
5.
10.
10.
12.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8. 5.
15. 5.
22. 5.
25. 5.
29. 5.
5. 6.
6. 6.
10. 6.
12. 6.
17. 6.
20. 6.
19. 6.
10
nocí
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
16
14
990
290
290
990
990
490
490
990
990
290
490
290
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Termíny podzim 2014
2. 9.
10. 9.
17. 9.
24. 9.
1. 10.
8. 10.
–
–
–
–
–
–
8
10. 9. nocí
17. 9.
24. 9.
1. 10.
8. 10.
15. 10.
15
14
13
13
12
12
990
290
990
490
990
490
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Uvedené ceny se vztahují na osoby 55+
a jeden doprovod bez omezení věku.
Účastníci bez doprovodu
seniora s příplatkem 2 500 Kč
VÝLET GRANADA
+ ALHAMBRA za 1 600 Kč
Jednolůžkové pokoje
s příplatkem pouze 1 500 Kč/týden
Plná penze s příplatkem
pouze 1 390 Kč/týden
Vezměte vnoučata s sebou!
Dítě 2–12,99 let na přistýlce
jednotná cena 9 990 Kč
Andalusie
Costa del Sol
28 / Andalusie / Španělsko
Cena za osobu zahrnuje:
✓ leteckou dopravu z Prahy do Málagy a zpět
s občerstvením na palubě
✓ 7/8/10 nocí ve dvoulůžkovém pokoji ve
4* hotelu Las Palmeras*
✓ polopenzi formou bufetu včetně vody a vína
✓ transfer v místě pobytu:
letiště – hotel – letiště
Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✓ ochutnávka typických produktů Andalusie
✓ polodenní procházka s delegátem do
nejbližšího letoviska
✓ promítání dokumentárního snímku o Andalusii
✓ nadstandardní delegátská péče
zaměřená na potřeby klientů 55+
* změna hotelu vyhrazena
Španělsko / Andalusie / 29
ie
alus
And
:
ů
t
e
l
ý
mapa v
a
lác Alhambr
Úchvatný pa
kou
át
m
pa
ovanější
je nejnavštěv
namu
ez
s
na
e
uj
ur
fig
Španělska a O. Staňte
dictví UNESC
světového dě
í, kterým
alého počtu lid
se jedním z m
spatřit
u
br
m
ivot Alha
se podaří za ž
na vlastní oči.
Costa
Del sol
ými
uchvátí typick
Granada vás
ou
ob
zd
vý
ou
ětinov
uličkami s kv
palác
na
y
ed
hl
po
i
a nádherným
to je jednou
Alhambra. Měs
erel“ a patří
„p
h
ýc
ze španělsk
m
anějším místů
k nejnavštěvov
féru
os
m
at
jte
ži
na světě. Za
erá je
ké historie, kt
staleté maurs
oku.
kr
m
dé
až
k
zde cítit na
Status:
oblast španělské provincie Andalusie
Délka pobřeží: 161 km
Alhambra
Měna: EURO
Jazyk: španělština
Granada
ssa, atraktivní
iště malíře Pica nachází v nádherné
Málaga – Rod
a se
í město Málag
cem
a kosmopolitn
Obdařena slun
e.
si
incii Andalu
kých bulvárů,
ro
ši
m
te
ěs
zátoce v prov
m
a
ětlem je Málag
ramentního
a úžasným sv
palem, tempe
h
íc
jíc
pu
hu
vynikajících
ve větru se po
itních muzeí a al
kv
,
ta
vo
ži
nočního
ialitami.
ořskými spec
restaurací s m
ými
ěstečko s velk
je přístavní m
ús
to
an
er
B
Pu
to
v er
je
amný
ús – Pu
Puerto Ban
sky. Velmi význ
se
bavními středi
chet Puerto Jo
zá
ja
a i
h
íc
ím
sn
pn
xu
ku
lu
ná
v
915
ta
ís
až
př
e
ůž
ný
m
ším slav
Kotvit zde
Banús předev
v roce 1970.
íklad
př
již
n
na
ře
á
m
ev
e
ot
l
zd
by
chtu
Banus, který
etrů a svou ja
mi světa.
ěrech 8–50 m
jvlivnějšími lid
ne
i
ím
lš
jachet o rozm
da
s u
ol
sp
ie
áb
é Ar
i král Saúdsk
Málaga

Španělsko
Andalusie
Costa
del Sol
O ANDALUSII
Andalusie patří mezi nejžádanější turistické oblasti na světě nejen pro opravdové
skvosty islámské architektury, pro svou
osobitou kulturu, gastronomii a folklór, ale
též pro své přírodní krásy. Osm andaluských
provincií se rozkládá mezi pouští Almeríe až
k portugalským hranicím. Je to země plná
ohnivých rytmů flamenca, jednohubek
tapas a býčích zápasů. Obdivovat budete
malebné bílé vesničky a prosluněné dlouhé
pláže. Přívětivé podnebí a kompletní turistická nabídka umožňují kvalitní dovolenou
během celého roku. Moderní hotely a kvalitní
služby zaručují spokojenost klientů, kteří se rádi
do Andalusie opakovaně vrací.
PODNEBÍ
Costu del Sol, neboli Slunečné pobřeží, charakterizuje suché a teplé podnebí. V zimě se průměrná
teplota pohybuje kolem 16 °C, letní měsíce
bývají velmi horké. Statistika hovoří o 3 000
hodinách slunečního svitu za rok, nejvíce prší
od listopadu do dubna. V letních měsících mívá
voda na středomořském pobřeží až 27 °C, v září
bývá ještě stále vyhřátá.
Průměrná teplota v dubnu: 22 °C
Průměrná teplota v květnu: 23 °C
Průměrná teplota v červnu: 27 °C
Průměrná teplota v září: 26 °C
Průměrná teplota v říjnu: 23 °C
Průměrný počet slunečných
dní v roce: 330
30 / Andalusie / Španělsko
ho
jších částí jižní
z nejmalebně
u
že Málagy
dn
lá
je
p
te
na
iv
št
em
ým výhled
Mijas – Nav
čn
ne
di
je
s odsud
o
e
lz
ěstečk
ných dnů
Španělska, m
. Během slun
ou
ur
kt
ite
r.
ch
lta
ar
ibra
a nádhernou
ické území G
ží Afriky a angl
spatřit i pobře
Hotel
Las
Mijas Palmeras
Puerto
Banús
Gibraltar
í město,
ocké přístavn
Tanger – Mar
em přes
kt
je
tra
dostanete
do kterého se
místem
ůliv. Tanger je
Gibraltarský pr
linkami
by
s ů
ockých trh
typických mar
také centrum
ím. Známé je
které je
a ručním uměn
, tzv. Medina,
starého města
ehrává
od
se
e
kd
,
ch uliček
í život.
tn
bludištěm úzký
ís
m
na ulici
Tanger
14+1411+12+15+15+16+22+18+23+19+27+23+28+24+28+23+26+20+23+18+18+15+12
Teplotní tabulka
průměrné hodnoty ve stupních Celsia
leden
Únor
březen
duben
květen
červen
Červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Voda
14 14 15 16 18 19 23 24 23 20 18 15
Vzduch
11 12 15 22 23 27 28 28 26 23 18 12
kolonie
nikátní britská
Gibraltar – U
.
vě
tro
os
polo
na Pyrenejském
zývaný
jednoduše na
o
st
ča
r,
lta
ra
Gib
e se
kd
,
tě
ís
m
chází v „skála“, se na
mním
ze
do
ře
St
se
e
Atlantik spojuj
úžiny,
tě Gibraltarské
mořem, v mís
inent
nt
ko
ký
ps
ro
ev
která odděluje
od afrického.
Zajímavosti
Věděli jste, že Andalusie je místem,
kde se nejdéle udržel starodávný
✓
národ Maurů? Právě Mauři zde zane-
chali svou nejslavnější stavbu – nádherný
palác Alhambra v Granadě.
Věděli jste, že díky nádhernému plážovému pobřeží s délkou 161 km,
✓
naprosté většině slunných dnů za rok
a skvělým službám je pobřeží Costa del
Sol každoročně navštěvováno turisty
z celého světa a je jedním z nejoblíbenějších turistických cílů celého
Španělska?
Věděli jste, že Costa del Sol je považována za ráj golfistů? Ve vni✓
trozemí i na pobřeží zde najdete na třicet
nejlepších golfových hřišť v Evropě.
Španělsko / Andalusie / 31
3
nej
destinace:
{
Nejnavštěvovanější památka ve Španělsku – palác
Alhambra, UNESCO
Jedno z nejdelších plážových pobřeží Španělska – 161 km
Nejslunnější a nejteplejší území ve Španělsku
GASTRONOMIE
Andaluskou kuchyni si určitě nenechte ujít. Ochutnejte
výtečné plody moře, které zde vždy servírují čerstvé,
právě vylovené z moře.
Na typických přímořských promenádách potkáte
na každém kroku klasický plážový bar, tzv. „chiringuito“, odkud se line vůně právě usmažených malých
rybiček všeho druhu (španělsky chipirones, chocos či
boquerones).
Pokud nemáte rádi ryby, ochutnejte příjemně osvěžující studenou polévku „gazpacho“, která se
připravuje z rajčat, okurek, olivového oleje a česneku.
Pravé královny místní gastronomie jsou ale
malé jednohubky „tapas“, složené z toho nejlepšího,
co jižní Španělsko nabízí. Existuje nekonečné množství
druhů tapas, doporučujeme si objednat od každé kousek.
Samozřejmostí je výborné ovoce a zelenina, která
doplňuje každý pokrm.
Oblíbeným nápojem je zde kvalitní červené víno
smíchané s pomerančovou limonádou, takzvané
„tinto de verano“.
hotel
Las Palmeras 4* - Fuengirola
Z letiště v Málaze je to do hotelu Las Palmeras pouhých 25
km. Hotel se nachází v centru letoviska Fuengirola s výhledem
na přístav a pláž, která je vzdálená pouze 200 m od hotelu.
V docházkové vzdálenosti naleznete centrum města, vlakovou
i autobusovou zastávku. Velkou předností letoviska je
promenáda, dlouhé písečné pláže, výběr restaurací, tapas barů
i obchůdků. Díky komfortnímu vybavení a své výhodné poloze
je hotel Las Palmeras 4* ideální k prožití Vaší dovolené 55+!
Pokoje:
Všechny pokoje disponují balkonem, satelitní televizí, telefonem, minibarem (může sloužit jako malá lednička), trezorem
(za poplatek), v koupelně je k dispozici fén. Pokoje jsou klimatizované centrální klimatizací.
Všechny hotelové pokoje mají balkón a pro naše
klienty je garantován výhled na moře.
32 / Andalusie / Španělsko
Vybavení
hotelu:
✓ venkovní bazén
s terasou na slunění,
lehátky, slunečníky
a výhledem na přístav
✓ restaurace a strava
formou švédských stolů
✓ večerní animace
✓ piano bar
Za poplatek:
✓ tenisový kurt
✓ posilovna
✓ kulečník
✓ ping pong
✓ wifi připojení
Španělsko / Andalusie / 33
Costa Del Sol pro seniory 55+
Pobytový program zájezdu (dobrovolný)
Den 1
Den 2
Den 3
Den 4
Den 5
Den 6
Den 7
Den 8
Přílet
Procházka do centra
nejbližšího letoviska,
seznámení s okolím
Cesta do Afriky,
Maroko – Tanger
Cesta na anglické
území Gibraltar
Za typickými bílými
vesničkami do vnitrozemí
Andalusie: Mijas
a přístav Puerto Banús
Královny jižního
Španělska, Alhambra
a Granada
Málaga, město
„umělců“ a jeho
genius loci
Odlet
Polodenní fakultativní výlet
do jedné z nejmalebnějších
částí Andalusie. Z Mijas doslova
dýchá klasická andaluská tradice a architektura. Dále zastávka
v jednom z nejluxusnějších
přístavů země. Kotví zde přes
800 jachet a některé z nich patří
nejvlivnějším lidem světa, například králi Saúdské Arábie.
Cena: 20 EUR
Celodenní fakultativní výlet s průvodcem. Návštěva
úchvatných paláců Alhambra,
která je nejnavštěvovanější
památkou Španělska a figuruje
na seznamu světového dědictví
UNESCO. Poté navštívíme
centrum magického města Granada, které je směsí arabských
a křesťanských kultur. Staňte se
jedním z malého počtu lidí, kterým se podaří za život Alhambru
spatřit na vlastní oči.
Cena: dle termínu/
k zakoupení v ČR
8
3
1 2 4 567
Odlet z Prahy, přílet na letiště
Málaga, odkud pojedeme do 4*
hotelu. Cesta do hotelu potrvá
přibližně 40 minut. Ubytování,
informační schůzka s delegátem, který Vás seznámí s lokalitou a nabídkou výletů, večeře.
Dopoledne
procházka
s delegátem
do centra letoviska v okolí hotelu.
Informace o srazu a programu
Vám delegát představí na informační schůzce.
ZDARMA
Doporučení na denní
aktivity:
Odpoledne možnost vyjet
kabinovou lanovkou na horu
Calamorro – jeden z nejvyšších
bodů pobřeží Costa del Sol (800
m. n. m.) Na vrcholu na Vás čeká
vyhlídka, odkud lze za slunných dnů
dohlédnout až na Gibraltar a Afriku.
✓
Večer
promítání dokumentárního
snímku o Andalusii spojené s ochutnávkou španělských oliv a vín.
ZDARMA
34 / Andalusie / Španělsko
Celodenní fakultativní výlet
s průvodcem do marockého
přístavního města Tanger.
Do Afriky doplujeme trajektem
přes Gibraltarský průliv. V Tangeru navštívíme tržiště s bylinkami, ovocem a marockým
ručním uměním. Dále navštívíme centrum starého města, tzv.
Medinu, bludiště úzkých uliček,
kde se odehrává na ulici místní
život. V ceně je také typický
marocký oběd.
Cena: 81,50 EUR
Celodenní fakultativní výlet
na Gibraltar, unikátní britskou
kolonii na Pyrenejském poloostrově.
Gibraltar se nachází v místě,
kde se Atlantik spojuje se
Středozemním mořem. Gibraltarská úžina odděluje evropský
kontinent od afrického. Navštívíme jeskyni Svatého Michala
i vyhlídku, ze které je výhled
na hlavní část Gibraltaru a necháme se pobavit hrátky opic
Makak magot – jediným volně
žijícím druhem opic v Evropě.
Cena: 49,50 EUR
Dopolední fakultativní výlet
do hlavního města stejnojmenné
provincie. Málaga je druhým
největším městem v Andalusii
a rodištěm slavného španělského
malíře Pabla Picassa. Jeho rodný
dům si během návštěvy prohlédneme, stejně tak katedrálu, hlavní
třídy a náměstí. Po prohlídce budete mít čas na nákup suvenýrů
a dárků z cest.
Cena: 26 EUR
Snídaně, transfer na letiště
v Málaze a přílet do Prahy.
Poznámka k výletům:
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou
orientační. Aktuální nabídka
na místě u delegáta.
■ V cenách nejsou zahrnuty
vstupy.
Španělsko / Andalusie / 35
Poznávací zájezd
Krásy
Andalusie
14. 5. – 21. 5. 2014
Termíny
poznávacího zájezdu
Tento zájezd je zaměřen na poznání
nádherné a pohádkové oblasti Andalusie.
Navštívíme světově proslulá místa
s maurskou historií jako jsou Granada,
Sevilla, Córdoba, ale i bílá andaluská
městečka, často neuvěřitelně rozložená
na skalních útesech. Zájezd si zpestříme
výlety do zajímavých přírodních oblastí
NP Torcal, skála Gibraltar.
14. 5. – 21. 5.
Základní cena zahrnuje:
✓ leteckou přepravu Praha – Málaga –
Praha s občerstvením na palubě
✓ transfer letiště – hotel – letiště
✓ dopravu autobusem s klimatizací
dle programu
✓ 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
ve 3*/4* hotelu
✓ 7x polopenzi formou bufetu
✓ služby průvodce CK
den 1
Odlet z Prahy, přílet do Málagy.
Základní cena nezahrnuje
✓ vstupy dle programu
✓ příplatek 1 500 Kč za jednolůžkový pokoj
✓ vstupné do Alhambry 700 Kč (nutno
objednat při rezervaci z důvodu garance
vstupenek)
den 2
ANTEQUERA – bílé romantické město ležící v pohoří El Torcal s maurskou pevností,
odkud jsou nádherné výhledy na centrum a široké okolí. Historické centrum je tvořeno převážně kostely z období renesance. Procházka v přírodním parku TORCAL DE
ANTEQUERA, kde vápencové skály tvoří rozsáhlé skalní městečko. Území je chráněnou krajinnou oblastí kvůli hojnému výskytu vzácných rostlin. Na závěr prohlídka města
MÁLAGA – přímořské historické město s mohutnou katedrálou, maurskou pevností
a rodným domem Pabla Picassa.
den 3
Výlet do srdce Andalusie – města GRANADA (UNESCO) – zasazeného do přírody na úpatí pohoří
Sierra Nevada s pohádkově krásnými
památkami z doby maurské nadvlády
(palác Alhambra, letohrádek Generalife
se zahradami, pevnost Alcazaba, čtvrť
Albaicín se širokým výhledem aj.).
36 / Andalusie / Španělsko
19 990 Kč
Minimální počet účastníků 25.
Změna programu vyhrazena.
den 4
den 6
Prohlídka Gibraltaru –
britská kolonie s bezcelní
zónou, výlet na mohutnou
skálu s pevností a s výhledy na africký kontinent. Jediná volně žijící
kolonie opic v Evropě.
Přejezd přes hory do
oblasti bílých městeček
a návštěva Rondy. RONDA – malebné nad skalní
rozsedlinou rozložené
městečko, které na první
pohled upoutá každého
návštěvníka.
Odjezd brzy ráno na výlet za dalšími jedinečnými místy Andalusie.
SEVILLA (UNESCO) – město přezdívané pro svou krásu perlou Andalusie s třetí
největší katedrálou v Evropě, s romantickým zámkem v maurském slohu a bílou
židovskou čtvrtí. Zastávka ve městě CÁDIZ – malebné bílé město ležící na úzkém
poloostrově, významný přístav, katedrála, příjemné promenády. Cestou domů
podvečerní zastávka v městečku – Vejer de la Frontera – půvabné „bílé městečko“
s krásnými výhlídkami. Návrat na hotel pozdě večer.
den 5
Pobyt u moře.
den 7
Pobyt u moře nebo možnost fakultativního výletu
do Córdoby. Córdoba –
prohlídka města se spoustou zajímavých památek
– katedrála/mešita, římský
most, židovská čtvrť aj.
den 8
Transfer z hotelu na letiště
a odlet do Prahy.
Andalusie / 37
Termíny jaro 2014
29.
6.
13.
20.
27.
3.
10.
4.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
–
–
–
–
–
–
–
6. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.
10. 6.
17. 6.
11
12
12
12
13
13
14
990
290
290
990
490
990
290
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Termíny podzim 2014
2. 9. – 9. 9.
9. 9. – 16. 9. 10
9. 9. – 19. 9. nocí
16. 9. – 23. 9. 10
19. 9. – 29. 9. nocí
23. 9. – 30. 9. 10
29. 9. – 9. 10. nocí
30. 9. – 7. 10. 7. 10. – 14. 10. 10
9. 10. – 19. 10. nocí
14. 10. – 21. 10.
14
14
16
13
16
13
15
12
12
15
11
490
290
990
990
990
490
990
990
490
990
990
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Uvedené ceny se vztahují na osoby 55+
a jeden doprovod bez omezení věku.
Účastníci bez doprovodu
seniora s příplatkem 2 500 Kč
Jednolůžkové pokoje
s příplatkem pouze 1 500 Kč/týden
s příplatkem pouze 2 750 Kč/10 nocí
Plná penze
s příplatkem pouze 1 390 Kč/týden
s příplatkem pouze 1 990 Kč/10 nocí
Vezměte vnoučata s sebou!
Dítě 2–12,99 let na přistýlce
jednotná cena 9 990 Kč
MAr Menor
LÁZNĚ A RELAX MEZI DVĚMA MOŘI
38 / Mar Menor / Španělsko
Cena za osobu zahrnuje:
✓ leteckou dopravu z Prahy na letiště
San Javier (30 km od hotelu) a zpět
s občerstvením na palubě
✓ 7/10 nocí ve dvoulůžkovém pokoji
ve 4* hotelu Izán Cavanna*
✓ vstup do hotelového vnitřního
bazénu ZDARMA**
✓ polopenzi formou bufetu včetně vody a vína
✓ transfer v místě pobytu:
letiště – hotel – letiště
Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✓ polodenní procházka s delegátem na ostrůvek
Isla del Ciervo k léčivému bahnu
✓ kyblík na léčivé bahno Mar Menoru
✓ návštěva typických trhů ve vesnici Cabo de
Palos s asistencí delegáta
✓ nadstandardní delegátská péče
zaměřená na potřeby klientů 55+
* Změna hotelu vyhrazena
** Mimo období 15. 6. – 15. 9. 2014, kdy je vnitřní bazén na hotelu uzavřen.
Španělsko | Mar menor / 39
l PinaSan Pedro de
rk San
pa
í
dn
íro
tar – př
r je jedno
ta
Pedro del Pina
er talant
ce
ch
z největší
a pokožky,
soterapie (léčb
a mořskou
vm
re
artritidy a em). Lze
vodou a bahn
léčivou kůru
ět
zde provád
a či podniknanášení bahn
procházku
u
no
nout příjem
do okolí.
San Pedro
Santiago del Pinatar
de la Ribera
Mu
r
a
ci
MAR MENOR
Slaná laguna Mar Menor je považována
za „lázně pod širým nebem“ díky léčivým
účinkům slané vody a vzduchu s vysokým
obsahem kyslíku a brómu. Nachází se
ve španělském regionu Murcia.
Rozloha: 170 km²
Maximální hloubka: 7 m
Slanost vody v laguně: 42–47 %
(Středozemní moře 36–38 %)
Zásaditost léčivého bahna:
7,12 pH – 8,45 pH
jmenného rení město stejno
ází také svaMurcia je hlav
ch
i města se na
st
ko
níz
bl
V u.
gion
y Marie Fuensa
města – Pann
to.
ěs
m
na
tyně patronky
ed
hl
je nádherný vý
ta. Ze svatyně
Isla
del Ciervo
4* Hotel Izán
Cavanna
la
Santiago de
to
ho
to
o Ribera – D
čte
ěs
m
ho
né
kouzel
íč
př
na
t
ka lze doplou
e
m
ne
ez
al
N
lagunou.
opr
u
zde malebno
oustu
menádu a sp
pům
ku
ná
k í
st
no
mož
rků
dá
a rů
suvený
z cest.
Carta
Moře slunce
Mar Menor se nachází ve španělské provincii
Murcia, pro kterou je typické středozemní klima s mírnou zimou a teplými léty. V oblasti
je velmi malé množství srážek.
Díky vysoké koncentraci soli, malé hloubce
vody v laguně Mar Menor a celoročnímu
slunečnému počasí (3 000 hodin slunečního
svitu za rok) je zde voda přibližně o 5 °C
teplejší než ve Středozemním moři
a dá se v ní koupat až do listopadu.
Průměrná
Průměrná
Průměrná
Průměrná
Průměrná
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota
v dubnu: 24 °C
v květnu: 26 °C
v červnu: 27 °C
v září: 26 °C
v říjnu: 23 °C
Průměrná teplota vody
v laguně květen/červen: 24°C
Průměrná teplota vody
v laguně září/říjen: 25 °C
Průměrný počet
slunečných dní v roce: 320
Průměrný počet
slunečných hodin v roce: 3 000
40 / Mar Menor / Španělsko
de Palo
s
bo
na
ge
Mar
Menor
PODNEBÍ
Ca
Španělsko
VĚDĚLI JSTE, ŽE ...
rších měst
Jedno z nejsta
l.
Cartagena –
roce 228 př. n.
v lo založeno již
s
by
Vá
a
sk
ta
ěl
ěs
an
Šp
tohoto m
ávná historie
třeKartáginci. D
u. K vidění je
ok
kr
m
dé
až
k
na
í
tr.
zl
eá
ou
fit
ok
zde
ský am
velmi cenný řím
ba historicky
14+1517+19+15+22+17+24+19+26+22+27+25+30+26+31+25+26+22+23+19+22+16+17
os – místní
Cabo de Pal
olí
ák, v jehož ok
aj
m
í
majestátn
cké
pi
ty
li
dě
ne
ou
se konají každ
navštívit.
trhy, které lze
Teplotní tabulka
průměrné hodnoty ve stupních Celsia
leden
Únor
březen
duben
květen
červen
Červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Voda
14 15 15 17 19 22 25 26 25 22 19 16
Vzduch
17 19 22 24 k v blízkosti
rvo je ostrůve
ie
C
l
de
la
Is
odárné léčivé
vyskytuje blah
hotelu, kde se
ny velmi
ni
vek dělí od pev
jít doslova
bahno. Ostrů
do
íle
c
do
kže lze
y.
od
mělká voda, ta
v
do
učujeme boty
pěšky. Dopor
26 27 30 31 26 23 22 17
MOŘE ZAJÍMAVOSTÍ
Mar Menor svou
„rukáv“ La Manga je
✓ Laguna
rozlohou 170 km je více
✓ Celý
zajímavě rozdělen cedu2
než 3x větší než Lipno.
Mar Menor je přezdíván Mrtvé moře Evropy.
Kromě toho, že je Mar Menor
navštěvován díky vysokému
obsahu soli a minerálů, je
oblíbeným cílem turistů s horší
pohyblivostí nebo méně zdatných plavců. Maximální hloubka
je 7 m a vstup do vody je velmi
pozvolný a díky vysokému obsahu soli voda skvěle nadnáší.
Díky vysoké koncentraci
soli a malé hloubce je voda
asi o 5 °C teplejší než ve Středozemním moři a dá se v ní koupat
až do listopadu.
V laguně žijí malé rybičky,
které Vám zde zdarma
provedou moderní a oblíbenou
„rybičkovou pedikúru“. Žijí zde
také vzácní mořští koníci.
Blahodárné účinky ale
nemá jen laguna Mar
Menoru. Místo je skvělé i pro
alergiky a astmatiky, jelikož je
zde vzduch bez pylů a s vysokým obsahem kyslíku a brómu.
✓
lemi ve tvaru surfů, kdy každý
surf vyznačuje 1 km délky. Vždy
tak víte, jak dlouhá je Vaše procházka a nikdy se zde neztratíte, jelikož cedule jsou zároveň
orientační body.
✓
✓
✓
Španělsko | Mar menor / 41
GASTRONOMIE
3
nej
{
destinace:
Největší slané jezero v Evropě
Nejléčivější oblast Španělska
Nejjižnější část pobřeží Costa Blanca
CESTOVNÍ
RUCH
moře chutí
Jako všechno v této oblasti, i gastronomii zde ovlivňuje laguna Mar Menoru.
Největší pochoutkou jsou
ryby a mořské plody, které
zde, díky slanosti laguny,
mají opravdu výtečnou
chuť. Nejoblíbenější rybou
z Mar Menoru je „cípal hlavatý“, který se většinou připravuje v troubě. Jeho jikry
jsou považovány za největší pochoutku oblasti. Další
oblíbené ryby jsou mořský
vlk, ďas mořský, platýs,
makrela nebo cejn.
Navzdory malé velikosti
Mar Menoru se zde každoročně loví velké množství
krevet, o kterých se říká,
že jsou jedny z nejlepších ve Španělsku.
MOŘE
MOŽNOSTÍ
Celá provincie Murcie,
kde se Mar Menor nalézá, je
známá jako velká ovocná
a zelinářská zahrada
Španělska. Zvláště zelenina
je zde té nejvyšší kvality
a místní obyvatelé ji umí
připravit opravdu skvěle.
Typický je například marinovaný lilek, smažené artyčoky
s rajčaty či španělská paella
– typická rýže se zeleninou.
Místní lidé jsou také
mistry v přípravě zeleninových placek, které
připravují z cizrny nebo
česnekového těsta.
Chcete-li udělat radost
přátelům, co rádi vaří, přivezte jim pimentón de Murcia, proslulou murcijskou
mletou sladkou papriku.
✓
✓
hotel
Izán Cavanna 4*
– La Manga del Mar Menor
Hotel Izán Cavanna 4* se může pochlubit úžasnou polohou na písčině, která
odděluje Středozemní moře a Mar Menor,
a tak je jen na Vás, zda se půjdete koupat
do léčivé vody slané laguny či do moře.
Budova hotelu se nachází přímo
v první linii na písčitém pásu, 200 m od
ostrůvku Isla del Ciervo (Jelení ostrov),
kde se nachází léčivé bahno.
V okolí hotelu naleznete obchůdky
i příjemné kavárničky a restaurace.
V hotelové restauraci ochutnáte
formou bufetu širokou škálu španělské
i mezinárodní kuchyně.
42 / Mar Menor / Španělsko
Rekreační středisko La Manga
se nachází v autonomní oblasti
Murcia asi 80 km jižně od Alicante na dlouhém, úzkém písčitém
pásu, který odděluje Středozemní moře a Mar Menor, doslova
„Menší moře“. La Manga získala
jméno díky svému tvaru, la manga
ve španělštině znamená „rukáv“.
Poloha La Mangy mezi dvěma
moři je fantastická:
Můžete zde pohodlně
kombinovat léčebné koupání v klidném a teplém Mar
Menoru (slané laguně s léčebnými účinky) s radovánkami
ve Středozemním moři.
Laguna Mar Menor o rozloze 170 km² je známá pro své
léčebné účinky, které spočívají
především ve zvýšené koncentraci
minerálů a solí ve vodě. Už jen pouhý pobyt u moře je zdraví prospěšný, ale pobyt u Mar Menor na sobě
poznáte velmi rychle. O léčebných
účincích vody a bahna z Mar Menor
se vědělo od pradávna a dokonce
se tvrdí, že jsou srovnatelné s Mrtvým mořem v Izraeli. Ne nadarmo je
Mar Menor nazýván španělským
„Mrtvým mořem“. Voda v Mar
Menoru je velmi teplá a vstup
do ní je příjemně pozvolný
a bezpečný.
Oblast je oblíbená také
milovníky historie a návštěvníky měst s velkolepou
minulostí. V blízkosti Mar
Menoru se nachází jedno
z nejstarších měst Španělska – Cartagena. Cartagena
byla založena již v roce 228 př. n. l.
Kartáginci a její dávná historie Vás
zde okouzlí na každém kroku.
Sportovci a nadšenci do vodních sportů si zde přijdou
na své. Mar Menor má klidnou
hladinu a skvěle nadnáší. Dá se
zde plachtit, jezdit na vodních lyžích nebo obdivovat místní krásný
a rozmanitý podmořský svět.
✓
Pokoje:
Prostorné
a pohodlné
pokoje s balkony
nabízejí wifi
připojení zdarma.
Pokoje dále
disponují:
✓ Klimatizací
✓ Fénem
✓ TV/satelitem
✓ Telefonem
✓ Trezorem
(za příplatek)
✓ Minibarem
✓
Venkovní
hotelový bazén.
Španělsko | Mar menor / 43
MAR MENOR pro seniory 55+
Pobytový program zájezdu (dobrovolný)
Den 1
Den 2
Den 3
Den 4
Den 5
Den 6
Den 7
Den 8
Přílet
Panoramatický
výlet po rukávu
La Manga a procházka
k ostrůvku s bahnem
Léčivé bahenní
lázně v San Pedro
del Pinatar
Návštěva místních trhů
„Do dob starověkého
Kartága a Říma“ –
CARTAGENA a návštěva
dolů La Unión
 Léčivé bahenní lázně
v San Pedro del Pinatar
OKRUŽNÍ PLAVBA PO
LAGUNĚ MAR MENOR
Odlet
 Historická procházka
po hlavním městě MURCIA
8
3
1 2 4 567
Odlet z Prahy, přílet na letiště
San Javier, odkud pojedeme do
4* hotelu. Cesta do hotelu potrvá
přibližně 40 minut. Ubytování,
informační schůzka s delegátem,
který Vás seznámí s lokalitou
a nabídkou výletů, večeře.
Dopoledne fakultativní panoramatický výlet autobusem
po 21 km dlouhém písčitém
rukávu La Manga. Seznámení se
s historií, okolím a nejdůležitějšími atrakcemi. Doba výletu 2 hod.
Cena: 6 EUR
Odpoledne
procházka
s delegátem
na ostrůvek Isla del Ciervo (Jelení ostrov), vzdálený pouhých
200 m od hotelu. ZDARMA pro
každého kyblíček na nabírání
bahna. S sebou boty do vody,
plavky. Výlet je vhodný pro
každého. Konání výletu je
podmíněno počasím. V případě
nepřízně počasí bude procházka
přesunuta na jiný den.
ZDARMA
44 / Mar Menor / Španělsko
¾ denní fakultativní výlet
s průvodcem do parku Salinas de San Pedro, jednoho
z největších center talasoterapie
v Evropě (léčba pokožky, artritidy a revma mořskou vodou
a bahnem). Kyblíček na bahno,
boty do vody a plavky s sebou.
S průvodcem návštěva nejhezčích míst v parku, poté rozchod.
Možnost procházek po stezkách (doporučeny pohodlné
boty, sportovní oblečení) nebo
do přírodních bahenních lázní
pod širým nebem.
Cena: 20 EUR
Dopoledne
návštěva
typických
trhů ve vesnici Cabo de Palos
s asistencí delegáta.
ZDARMA
Doporučení na denní
aktivity:
Po návštěvě trhu možnost
procházky na maják Cabo
de Palos a jeho okolí. Vzdálenost od hotelu 3,6 km, autobus
č. 15 jezdí pravidelně trasu
z Cabo de Palos až k hotelu
a dále po La Manga.
✓
Celodenní fakultativní výlet
do jednoho z nejstarších měst
Španělska a nejdůležitějšího
vojenského přístavu na středomořském pobřeží Španělska.
Cartagena byla založena již
v roce 228 př. n. l. Kartáginci
a její dávná historie Vás zde
okouzlí na každém kroku. Zastavíme se též ve městečku La
Unión, kde navštívíme opuštěné
doly, jejichž staré šachty jsou
přístupné veřejnosti.
Cena: 35 EUR
Fakultativní ¾ denní organizovaný transfer BEZ PRŮVODCE
do lázní pod širým nebem
a zpět k hotelu. Jedná se o výlet
na stejné místo jako „Den 3“, ale
na cestě Vás nebude doprovázet průvodce. Doporučujeme si
s sebou vzít boty do vody, plavky a kyblíček na léčivé bahno.
Cena: 15 EUR
Fakultativní výlet začíná v Puerto
Bello, nejstarším přístavu na La
Manze, který se nachází pouhých
10 minut pěší chůze od hotelu.
Zde se nalodíme a poplujeme
kolem pěti ostrůvků laguny Mar
Menor. Během dvouhodinové
plavby se dozvíte zajímavosti
z oblasti nejen od průvodce, ale
také přímo od pana kapitána.
Polodenní fakultativní výlet
do hlavního města regionu MURCIA. Nejdříve navštívíme patronku města Pannu Marii Fuensanta
a její svatyni, odkud je nádherný
výhled na město. Ve městě projdeme nejvýznamnější a nejstarší
ulice a památky, poté osobní
volno na případné nákupy.
Cena: 35 EUR
Cena: 20 EUR
Snídaně, transfer na letiště San
Javier a přílet do Prahy.
Poznámka k výletům:
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou
orientační. Aktuální nabídka
na místě u delegáta.
■ V cenách nejsou zahrnuty
vstupy.
Španělsko | Mar menor / 45
Napsali jste
o nás:
Pohodlí
DELFÍN = zachránce!
Chtěla bych poděkovat všem,
kteří se podíleli na zajištění
služeb. Po příletu do Valencie
jsme navštívili město Elche,
průvodci se opravdu snažili
a mně se to moc líbilo a byla
jsem nadmíru spokojená.
Průvodkyně Libuška se o nás
starala jako kvočna o kuřata.
Personál v hotelu byl také
příjemný a vstřícný. Děkuji za
pěkné zážitky.“
Paní Hana Korbová,
účastnice zájezdu na
Mar Menor
Že delfíni jsou opravdovými zachránci lidí,
kteří se ocitnou v nouzi, nepochybuje snad
nikdo. Nás zachránili také, totiž lidé
z CK DELFÍN travel Praha. Jak k tomu došlo?
Když mně a mojí partnerce, oba jsme seniorského
věku, oznámila nejmenovaná pražská cestovka devět
dnů před odletem, že na dlouho plánovanou a dlouho
předem zaplacenou dovolenou prý pro nedostatek zájemců
prostě neodletíme, bylo nám smutno. Naštěstí partnerka
objevila v podobě Delfína, tedy CK tohoto názvu, která pořádala
zájezd na Sicílii v témže termínu, a od prvního rozhovoru
s Nikolou Brémovou bylo jasné, že tohle je jiný způsob
jednání se zákazníky. Příjemná, věcná, okamžitě pochopila
naši situaci, našla řešení, pomohla! Během několika dnů bylo
vše vyřízeno a my v původně stanoveném termínu, 11. října,
odletěli. Na místě, v hotelu Citta del Mare nás čekalo další milé
překvapení v podobě týmu delegátů. Hubert Otipka, Karolína
Jarošková a Zuzana Hošková byli vždy připraveni s čímkoli
nám pomoci, vyřešit vzniklé problémy a hlavně – po celou dobu
pobytu se z našeho hotelu nevzdalovali!
Já sám se o jejich obětavosti přesvědčil, když se mi navečer
vinou nízkého tlaku zamotala hlava a já přímo v jídelně upadl
na podlahu a na pár minut do bezvědomí. Pan Otipka
s K. Jaroškovou zorganizovali bleskovou akci: sehnali lékaře,
přivolali lékařskou pohotovost a jeli se mnou do nemocnice. Tam
vše s doktory vyjednávali, zůstali se mnou i po dobu, kdy jsem
dostával infuze, podotýkám, že byla téměř půlnoc a je čekal
druhý den náročný program. Nakonec vše dobře dopadlo. Já
podepsal revers, pan Otipka nás všechny i s mojí partnerkou
dovezl kolem půlnoci zpět do hotelu. Ještě jednou chci všem
lidem z Delfína touto cestou poděkovat a věřím, že se opět příští
rok na nějakém zájezdu potkáme!
Byla to senzační dovolená,
nádherné ubytování,
všechny pokoje v Playa
Bonita v Benalmádeně
mají okna k moři, postele
širokánské, servis úžasný,
jídlo skvělé, k snídani
šampaňské (pěkný zvyk),
k večeři víno a voda,
nádherné koupání v teplém
moři, venkovní bazén
s vyhřívanou vířivkou, vnitřní
bazén, dokoupili jsme
si výlety, tak jsme i dost
cestovali, já i sama po okolí
v honbě za suvenýry pro
děti, rodiče, sourozence
a vnoučátka, ale fakt vše
vynikající, teplota byla
stále mezi 27 až 31 stupni,
i delegátky velmi příjemné
a ochotné a vytrvalé.
Paní Jiřina Hájková,
účastnice zájezdu
na Costa del Sol
P. S. Kdyby snad někdo o mém příběhu zapochyboval, mohu
poskytnout zápis z italské nemocnice k nahlédnutí.
Pan Antonín Matějka,
účastník zájezdu na Sicílii
začíná
již za prahem
Vašeho domu!
CENÍK SVOZŮ NA PRAŽSKÉ LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA A ZPĚT
Frýdek-Místek.....................800
OSTRAVA...................................800
Opava........................................800
Nový Jičín...............................750
OLOMOUC.................................750
Prostějov..............................750
BRNO..........................................600
JIHLAVA.....................................500
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
* Poznámka: svozy z ostatních míst ČR zajišťujeme na podkladě individuální poptávky. Cena závisí na nástupním místě, počtu osob/velikosti vozu.
Přesné odjezdové časy a místa budou upřesněny v Pokynech k odletu.
Pojištění
K seniorským zájezdům 55+ do všech nabízených
destinací lze přiobjednat pojištění od společnosti
Generali Pojišťovna a.s. ve variantě EXKLUZIV.
Cena:
Pro klienty do věku 69 let včetně: 225 Kč/pobyt
Pro klienty od věku 70 let: 675 Kč/pobyt
46 /
➤ moderní charterová společnost
➤ druhá největší ve střední
a východní Evropě
■ odbavené zavazadlo do hmotnosti 20 kg
■ příruční zavazadlo nesmí přesáhnout 5 kg a součet jeho rozměrů nesmí přesáhnout 115 cm (např. 55x40x20 cm)
/ 47
Delfín travel s r.o.
cestovní kancelář
Biskupská 1754/3, 110 00 Praha 1; 1. patro
Tel: +420 277 775 909
www.delfintravel.cz
www.dovolenaproseniory.cz
V nabídce Delfín travel také:
 Letní pobyty na Menorce 2014
Oblíbenou a krásnou destinaci Menorca otevíráme nyní i pro
letní pobyty! V katalogu naleznete výběr z několika druhů
ubytování a spoustu zajímavostí o Menorce.
 SILVESTR NA ZÁPADNÍ SICÍLII
 LETNÍ ZÁJEZDY NA
POBŘEŽÍ COSTA BRAVY
Nabídku naleznete také na: www.delfintravel.cz
Download

nej - Dovolená pro seniory 55+