SPŠ J. MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ, Banská Bystrica, 12. apríla 2013
Kategória: 01 - Problematika voľného času
P. č. Názov práce
1 Historický šerm
Autor
Ivana Pupavová
Spoluautor 1
Martin Kocman
Spoluautor 2
Škola
Gymnázium A. Sládkoviča
Mesto
Krupina
Dominika Dolnická
Michaela Gašparíková
Gymnázium M. Rúfusa
Žiar nad Hronom
2
Dobrovoľnícky projekt Katarína Lipjanska
Darujme čas, prinesme úsmev
3
Stredná priem. škola S. Mikovíniho
Banská Štiavnica
Stredná zdravotnícka škola
Lučenec
5
Využitie odpadového Dominika materiálu v environmentálnej Janovičová
výchove
Som dobrovoľník, opri sa o Ivan Hrkel
mňa!
Dobrovoľníctvo mladých
Patrícia Zliechovská Mária Ostrihoňová
Martina Klimová
Spojená škola ‐ OA
Detva
6
Parkour ‐ umenie pohybu
Dávid Lupták
Gymnázium J. G. Tajovského
Banská Bystrica
7
To tá Heľpa
Mária Riapošová
Hotelová akadémia
Brezno
8
Vplyv nemeckého jazyka na slovenské nárečie v oblasti Gemer ‐ Malohont
Viktória Pevná
Gymnázium M. Hrebendu
Hnúšťa
9
Capoeira
Jakub Ivanič
SOŠ drevárska
Zvolen
Alžbeta Sedláková
Gymnázium M. Hrebendu
Hnúšťa
11 TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU U Michaela Bartková
MLADÝCH ĽUDÍ
Súkromná pedagogická a sociálna Brezno
akadémia
12 Sherpa rallye
Dominik Kokavec
Hotelová akadémia
Brezno
13 Kone
Diana Barnová
Gymnázium ‐ Gimnázium
Tornaľa
14 Cyklotrial/biketrial
Mário Nôta
SOŠ drevárska
Zvolen
4
10 Moja poézia
SPŠ J. MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ, Banská Bystrica, 12. apríla 2013
Kategória: 02 - Matematika, fyzika
P. č. Názov práce
1 Fraktál ‐ veľké a malé nekonečno
2 Teslov Transformátor
3 Odporová píla
4 Zvuk a jeho izolácia
5 Účinnosť kompresorov v závode Mútnik
Autor
Ludmila Jankovichová
Tomáš Laško
Tomáš Skýpala
Milan Struhár
Michala Mrnková
Spoluautor 1
Spoluautor 2
Škola
Gymnázium J. G. Tajovského
Mesto
Banská Bystrica
Gymnázium Ľ. Štúra
Súkromné gymnázium
Gymnázium
Gymnázium M. Hrebendu
Zvolen
Lučenec
Fiľakovo
Hnúšťa
Richard Václav
SPŠ J. MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ, Banská Bystrica, 12. apríla 2013
Kategória: 03 - Chémia, potravinárstvo
P. č. Názov práce
1 Využitie biooxidácie pre zvýšenie účinnosti získania
zlata tiomočovinou
2 Monitoring fyzikálnych a chemických ukazovateľov kvality pitnej vody v okolí Brezna
3 Model štúdia uhlíkových nanomateriálov a tvorba modelu molekuly fullerénu C60 a uhlíkovej nanorúrky
4 Monitoring fyzikálnych a chemických ukazovateľov kvality vody z prírodných prameňov v okolí Brezna
5 Spôsoby prípravy pitnej vody
Autor
Ján Galbavý
Spoluautor 1
Spoluautor 2
Škola
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho
Mesto
Banská Štiavnica
Jakub Šalko
Klaudia Kvaková
Gymnázium J. Chalupku
Brezno
Filip Čonka
Jozef Ondriga
Gymnázium Ľ. Štúra
Zvolen
Jakub Šalko
Klaudia Kvaková
Gymnázium J. Chalupku
Brezno
Simona Jáchimová
Jana Fábryová
Gymnázium M. Hrebendu
Hnúšťa
SPŠ J. MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ, Banská Bystrica, 12. apríla 2013
Kategória: 04 - Biológia
P. č. Názov práce
Autor
1 Vplyv vody upravenej Peter Pázmány
reverznou osmózou na rastlinnú a živočíšnu ontogenézu
Emília Petríková
2 2‐Deoxyglukóza znižuje účinok Sorafenibu metabolickými dráhami v malígnom melanóme
3 Akaricídny vplyv vybraných Katarína Orsághová
bylinných extraktov na prachové alergogénne roztoče
4 Vplyv geografických činiteľov Peter Kicko
na veľkosť genómu v komplexe popolavca dlholistého (Tephroseris longifolia)
5 Pozorovanie kavky tmavej Denisa Gombalová
(Corvus monedula) v intraviláne Lučenca
6 Vplyv klimatických zmien na Attila Balogh
odonatocenózy v Nitrianskom kraji počas rokov 2009‐2012
Spoluautor 1
Spoluautor 2
Škola
Evanjelické gymnázium
Mesto
Banská Bystrica
Gymnázium J. G. Tajovského
Banská Bystrica
Mária Beňová
Gymnázium M. Rúfusa
Žiar nad Hronom
Gymnázium J. G. Tajovského
Banská Bystrica
Súkromné gymnázium
Lučenec
SOŠ lesnícka
Banská Štiavnica
Gymnázium A. H. Šultétyho
Veľký Krtíš
7
Ochrana a pestovanie gaštana Adam Marenišťák
jedlého (Castanea Sativa)
8
Štruktúra vlasov
Veronika Svoreňová Gymnázium
Detva
9
Krvné skupiny a HLA systém
Miriam Srniaková
Gymnázium A. Sládkoviča
Banská Bystrica
Beáta Vraniaková
SPŠ J. MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ, Banská Bystrica, 12. apríla 2013
Kategória: 05 - Životné prostredie, geografia, geológia
P. č. Názov práce
1 Návrh a vizualizácia turistických trás na vrchol Strieborná
2 Súčasný výskum, historický výskum a datovanie ložísk Slovenska
3 Návrh využitia vybraného územia v meste Banská Bystrica
4 Inovačné trendy v obalových technológiách
5 Sýria
Autor
Lukáš Mlynka
Spoluautor 1
Katarína Paulíková
Spoluautor 2
Škola
SPŠ stavebná O. Winklera
Mesto
Lučenec
Dagmar Sedliaková Gymnázium J. G. Tajovského
Banská Bystrica
Martina Jarošová
Stredná priemyselná škola Banská Štiavnica
S. Mikovíniho
Jana Gorelová
Spojená škola
Brezno
Patrik Bandúr
Gymnázium
Fiľakovo
SPŠ J. MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ, Banská Bystrica, 12. apríla 2013
Kategória: 06 - Zdravotníctvo a farmakológia
P. č. Názov práce
Autor
1 Pomôcka pre diabetikov
Michal Sojka
2 Hygiena rúk a dôsledky jej Zuzana Oravcová
zanedbávania
3 Mikrobiologická kontrola Patrícia Martinková
povrchov IKP
4 Vedia žiaci ZŠ poskytnúť prvú David Kanát
pomoc?
5 Transfúzia a darcovstvo krvi Lucia Hindická
6 Zrušenie očkovania proti tbc ‐ Veronika koniec komplikáciám alebo Stieranková
začiatok epidémie
7 Kult tela a jeho riziká v Paula Novodomská
kontexte posilňovania
8 Adipozita a jej prevencia
Adriána Merčiaková
9 Predčasne narodené deti
10 Poruchy príjmu potravy
11 Štítna žľaza
Jana Panicová
Petra Búdová
Barbora Váradiová
Spoluautor 1
Spoluautor 2
Silvia Búliková
Diana Kelemenová
Ema Rábiková
Stredná priemyselná škola Banská Štiavnica
S. Mikovíniho
Stredná zdravotnícka škola
Lučenec
Stredná zdravotnícka škola
Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
Lučenec
Bianca Oravcová
Súkromné gymnázium
Lučenec
Gymnázium
Detva
Gymnázium Ľ. Štúra
Gymnázium
Gymnázium
Zvolen
Detva
Tornaľa
Škola
Súkromné gymnázium
Gymnázium A. Sládkoviča
Mesto
Lučenec
Krupina
SPŠ J. MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ, Banská Bystrica, 12. apríla 2013
Kategória: 07 - Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
P. č. Názov práce
1 KVALITA PORASTU A ŤAŽENÝCH SORTIMENTOV AKO VÝSLEDOK VÝCHOVY
2 Monitoring znečistenia horného toku rieky Hron
3 Význam a využitie malých vodných elektrárni v Slovenskej republike
Autor
Jozef Rozkošný
Spoluautor 1
Stanislav Nosáľ
Spoluautor 2
Škola
SOŠ lesnícka
Mesto
Banská Štiavnica
Klaudia Kvaková
Jakub Šalko
Gymnázium J. Chalupku
Brezno
Stredná priemyselná škola Banská Štiavnica
S. Mikovíniho
Viktória Balčiráková SPŠ J. MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ, Banská Bystrica, 12. apríla 2013
Kategória: 08 - Hoteliérstvo (HORECA), gastronómia, cestovný ruch
P. č. Názov práce
1 Daxnerov motoráčik
2
3
4
5
6
7
Propagácia mesta Tisovec pomocou brožúry
HOTEL ALL IN ONE
Deň v hrušovskom dvore
Mimoriadne druhy slávnostného stolovania, záhradná párty
Domáca kuchárka v obciach Bacúch a Ratkovské Bystré
Veľkokrtíšska vínna cesta
Autor
Svetlana Tomašiaková
Mariana Szaboóvá
Spoluautor 1
Spoluautor 2
Škola
Hotelová akadémia
Mesto
Brezno
Severín Zelenák
Stredná odborná škola
Tisovec
Brezno
Zvolen
Brezno
Patrícia Dúbravská
Adriána Benková
Ján Gažúr
Hotelová akadémia
Stredná odborná škola
Spojená škola
Ivana Drábová
Nikola Ďurčíková
Stredná odborná škola
Tisovec
Dávid Kušický
Gymnázium A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš
SPŠ J. MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ, Banská Bystrica, 12. apríla 2013
Kategória: 09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava
P. č. Názov práce
1 Fantómoví dopravcovia
2 Reštrukturalizácia liniek prímestskej autobusovej dopravy
Autor
Miroslav Brida
Michal Maliniak
Spoluautor 1
Spoluautor 2
Škola
SPŠ dopravná
SPŠ dopravná
Mesto
Zvolen
Zvolen
SPŠ J. MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ, Banská Bystrica, 12. apríla 2013
Kategória: 10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia
P. č. Názov práce
Autor
1 Autobusová stanica Banská Ľubomír Baľák
Bystrica
2 Nízkoprahové denné centrum Barbora Petríková
pre deti a rodinu ‐ Maják
3
4
5
6
7
8
Skladacia stolička Anihilo
Rodinný dom Vážka
Zameranie historického baníckeho domu
Rekonštrukcia sýpky
Kuchynská linka budúcnosti HORCRUX
Vyhotovenie stručného turistického sprievodcu mestom Banská Štiavnica
Spoluautor 1
Pavol Tužinský
Spoluautor 2
Škola
Spojená škola ‐ SPŠ stavebná
Mesto
Banská Bystrica
Lucia Giertlová
Spojená škola ‐ SPŠ stavebná
Banská Bystrica
SOŠ drevárska
SPŠ stavebná O.Winklera
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho
SPŠ stavebná O.Winklera
SOŠ drevárska
Zvolen
Lučenec
Banská Štiavnica
Matej Suja
Patrik Folk
Mária Majdová
Marek Šustek
Erika Stašová
Erik Bojtoš
Barbora Straková
Daniel Cibula
Dominika Ištvánová Denis Necpál
Lučenec
Zvolen
Stredná priemyselná škola Banská Štiavnica
S. Mikovíniho
SPŠ J. MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ, Banská Bystrica, 12. apríla 2013
Kategória: 11 - Informatika
P. č.
1
2
3
Názov práce
Lokalizátor Zvuku (Arduino)
Informačný panel
AIRDANCE – realizácia multiplatformovej aplikácie typu klient – server
Autor
Martin Perešíni
Lukáš Abrahám
Juraj Pančík
Škola
SPŠ J. Murgaša
Stredná odborná škola
Gymnázium J. G. Tajovského
Mesto
Banská Bystrica
Žarnovica
Banská Bystrica
Patrik Uškert
Gymnázium M. Rúfusa
Stredná odborná škola
Gymnázium M. Hrebendu
Žiar nad Hronom
Žarnovica
Hnúšťa
Lukáš Marcely
Laura Marcinkechová
Miroslav Kubuš
4
5
6
MAKENEWS.ORG
Filip Szabó
Hot Spot
Viliam Dunko
TVORBA WEBOVEJ STRÁNKY – Patrik Šimonič
TECHNICKÁ ČASŤ
7
Test trial verzie aplikácie na úpravu videa
Ako sa chrániť v internetovom prostredí
Inteligentné multimediálne centrum domácnosti
8
9
Spoluautor 1
Spoluautor 2
Matúš Glezgo
Stredná odborná škola obchodu a Zvolen
služieb
Stredná odborná škola obchodu a Zvolen
služieb
Gymnázium M. Rúfusa
Žiar nad Hronom
SPŠ J. MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ, Banská Bystrica, 12. apríla 2013
Kategória: 12 - Elektrotechnika a hardware
P. č.
1
2
3
4
Názov práce
Robot stopár
Balistický Chronometer
Teslov transformátor s možnosťou audio modulácie
Autor
Viliam Mihálik
Vojtech Mašek
Marek Lopušný
Spoluautor 1
Spoluautor 2
Škola
Stredná odborná škola
SPŠ J. Murgaša
SPŠ J. Murgaša
Mesto
Veľký Krtíš
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Voltmeter 3 v 1
Andrej Hriň
Vladimír Mozola
SPŠ dopravná
Zvolen
SPŠ J. MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ, Banská Bystrica, 12. apríla 2013
Kategória: 13 - História, filozofia, právne vedy
P. č. Názov práce
Autor
1 Židovská komunita v Svätom Bianka Medvecká
Kríži nad Hronom v období
holokaustu
2
3
4
5
6
7
8
Charakteristika židovského cintorína na Šibeničnom vrchu
Analýza príčin a následkov sudánskeho konfliktu
v regionálnych a globálnych súvislostiach
Sprístupnenie histórie židovstva v Lučenci
Misionár Juraj Vojenčiak a jeho odkaz pre súčasnú mladú generáciu
HISTÓRIA CHOVU HOVÄDZIEHO DOBYTKA
NA SLOVENSKU A V OBCI BRÁDNO
FAŠIZMUS
Medziľudské vzťahy Wittelsbachovcov a Habsburgovcov za čias Alžbety a Františka Jozefa
Spoluautor 1
Dominika Brodová
Spoluautor 2
Patrik Eržiak
Škola
Gymnázium M. Rúfusa
Mesto
Žiar nad Hronom
Gabriela Cígerová
Zuzana Ševčíková
Gymnázium M. Rúfusa
Žiar nad Hronom
Martina Švecová
Gymnázium J. G. Tajovského
Banská Bystrica
Andrea Novotná
Súkromné gymnázium
Lučenec
Šimon Podhora
Gymnázium
Detva
Július Borák
Gymnázium M. Hrebendu
Hnúšťa
Nikoleta Parajová
Dominika Žiaková
Gymnázium A. H. Škultétyho
Gymnázium A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš
Veľký Krtíš
SPŠ J. MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ, Banská Bystrica, 12. apríla 2013
Kategória: 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
P. č. Názov práce
1 MEDZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX IV. GENERÁCIE S ROZVODOVKOU ZADNEJ NÁPRAVY
2 Dátová sieť
3 Aktívne riadenie
4 Eko‐záhrada pri Katolíckom gymnázziu Štefana Moysesa ako materiálny prostriedok pre výučbu biológie a chémie
5
6
7
8
9
Autor
Miroslav Spodniak
Spoluautor 1
Martin Červenec
Filip Dubovský
Ján Gašpar
Ondrej Krištek
Tomáš Gunda
Miroslav Chovanec
Lukáš Suržin
Stredná odborná škola
Žarnovica
SPŠ dopravná
Zvolen
Katolícke gymnázium Banská Bystrica
Š. Moysesa
Stredná odborná škola
Žarnovica
Súkromná SOŠ technická
Žiar nad Hronom
Súkromná stredná umelecká škola Hodruša ‐ Hámre
Barbora Sršňová
Spojená škola ‐ SPŠ stavebná
Banská Bystrica
SOŠ drevárska
Zvolen
SOŠ drevárska
Zvolen
Spojená škola
Brezno
Sprievodca ekonomikou a Roman Kocian
účtovníctvom pre obchodné akadémie
Fotovoltický systém Marek Hric
rodinného domu
Zariadenie na zväčšovanie Richard Šuhajda
obrúčok a prsteňov
Výstavba nizko štandardného Paula Očenášová
bytového domu ‐ posúdenie a návrh stavby z protipožiarneho hľadiska
Rez hasiacim prístrojom
Margaréta Tibenská 10 Stroje a strojné zariadenia na Marián Ratkovský
opracovanie dreva
11 Modernizácia a racionalizácia Juraj Šavol
práce v spoločnom stravovaní
Spoluautor 2
Škola
SPŠ dopravná
Mesto
Zvolen
SPŠ J. MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ, Banská Bystrica, 12. apríla 2013
Kategória: 15 - Ekonomika a riadenie
P. č. Názov práce
1 Marketingová stratégia v RIA MÓDA, s. r. o.
2 Ako neprísť o peniaze
3 Založenie a rozšírenie dopravného podniku
4 Ako stavebný podnik prežíva hospodársku krízu ‐ výsledky finančnej analýzy
5 Dopad hospodárskej krízy vypuknutej v roku 2008 na ekonomické a sociálne prostredie Brazílie
6 Obchodovanie na burzách
7 Podpora predaja vo výrobnom podniku Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina
8 Riešenie dlhovej krízy reformou dôchodkového a školského systému
9 Dopad krízy na vybrané podniky
10 Finančný trh , finančná gramotnosť
Autor
Nikola Kokényová
Spoluautor 1
Lucia Priadková
Martin Hudec
Spoluautor 2
Škola
Obchodná akadémia
Mesto
Lučenec
Stredná odborná škola
SPŠ dopravná
Zvolen
Zvolen
Jana Jankovská
Stredná odborná škola obchodu a Zvolen
služieb
Peter Kicko
Gymnázium J. Banská Bystrica
G. Tajovského
Jozef Gembiczký
Laura Longauerová Obchodná akadémia
Obchodná akadémia
Rimavská Sobota
Banská Bystrica
Roman Kocian
Stredná odborná škola
Žarnovica
Natália Dolniaková
Obchodná akadémia
Banská Bystrica
Dagmara Kučerová Spojená škola
Brezno
SPŠ J. MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ, Banská Bystrica, 12. apríla 2013
Kategória: 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
P. č. Názov práce
1 Indické svadobné šperky
2
Autor
Anežka Gúberová
3
Retrospektívna reštaurácia Lujza Kotočová
Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici spred roku 1761
Winchester 1866 ‐ yellowboy Daniel Klucha
4
5
Rustikálny stôl
Organizujem, teda rozvíjam
6
7
8
Spoluautor 1
Spoluautor 2
Škola
Mesto
Súkromná stredná umelecká škola Hodruša ‐ Hámre
Katolícke gymnázium Banská Bystrica
Š. Moysesa
Súkromná stredná umelecká škola Hodruša ‐ Hámre
SOŠ drevárska
Gymnázium A. Sládkoviča
Zvolen
Krupina
Stredná odborná škola
Tisovec
Gymnázium Ľ. Štúra
Gymnázium M. Hrebendu
Zvolen
Hnúšťa
Jakub Kološta
Michal Ľupták
Margaréta Pavlovová
Folklór v Gemer ‐ Malohonte Barbora Brndiarová ako súčasť ľudovej kultúry
Folklór na Kokave
Ľudový tanec inak
Gréta Kantorová
Jakub Čonka
SPŠ J. MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ, Banská Bystrica, 12. apríla 2013
Kategória: 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia
P. č. Názov práce
1 Feminizácia školstva v 20. storočí zachytená na základných a stredných školách v Žiari nad Hronom
2 Rôzne pohľady na metódu Son‐rise
3 Zdravotná výchova na základných školách
4 Vzdelávanie detí s autizmom
5
6
7
8
9
Mládežnícka výmena a neformálne vzdelávanie
Kyberšikana a teenageri
Autor
Ema Zorkóczyová
Spoluautor 1
Nina Holičková
Spoluautor 2
Petra Rafaelisová
Škola
Gymnázium M. Rúfusa
Mesto
Žiar nad Hronom
Martina Pavlíková
Gymnázium M. Rúfusa
Žiar nad Hronom
Lučenec
Barbora Šandorová Stanislava Kovalančíková
Frederika Laššáková Stredná zdravotnícka škola
Ivana Slováková
Súkromná pedagogická a sociálna Brezno
akadémia
Spojená škola ‐ OA
Detva
Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
Gymnázium M. Hrebendu
Hnúšťa
Súkromná pedagogická a sociálna Brezno
akadémia
Súkromné gymnázium
Štefánia Slováková
Veronika Pavčíková Ľudové tradície na základných Milan Sivok
školách
Hra, základný prostriedok Natália Bačová
rozvoja osobnosti detí predškolského veku
Ženy v politike (Iveta Nina Gáliková
Radičová‐Angela Merkel)
Lučenec
Download

Výsledková listina KP SOČ