BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
CVČ - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA
KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
4. apríl 2014
Výsledková listina
01 - Problematika voľného času
Miesto Názov práce
Autor
1 Ženský odev v rokoch 1618 - Simona Albertová
1620
Spoluautor 1 Spoluautor 2
Škola
Prvé
slov.lit.gymnázium
Mesto
Revúca
Ulica
Železničná 260
2 FUN RUN Rozvoj pohybových Paulína Miškovová
aktivít v Krupine
Alena
Trtolová
Gymnázium A.S.
Krupina
M. R. Štefánika 8
3 Adopcia srdca
Eva Mesiariková
Dominika
Vicianová
SOŠ obchodu a
služieb
Nová Baňa
Osvety 17
4 Z rozprávky do rozprávky
Lívia Kupcová
Hotelová akadémia Brezno
Malinovského 1
4 Agroturistika - vinobranie
Klaudia Morongová
Hotelová akadémia Brezno
Malinovského 1
4 Bojové umenie
Viktória Krištofová
Gymnázium M.H.
Hnúšťa
Hlavná 431
4 Neobyčajné zápalky
Tibor Ďuriš
Gymnázium M.H.
Hnúšťa
Hlavná 431
4 Maratón hudby a tanca
Eva Balázsová
Ped.a soc.akadémia Lučenec
J.A.Komenského 12
4 PaSA MÁ TALENT
Marek Kamenský
Ped.a soc.akadémia Lučenec
J.A.Komenského 12
4 Umenie divadla
Beáta Palíková
SOŠ drevárska
Lučenecká 2193/17
Zvolen
4 Novodobá závislosť na
sociálnych sieťach
Diana Filipjaková
4 Včelárenie
Ján Martinka
4 Budeme Vás počúvať (projekt Patrícia Žigová
na zber orálnej histórie)
4 Cyklistické trasy v Banskej
Bystrici
Miriam Hlavata
4 Animácia ako faktor voľného Michaela Ertlová
času
4 Skauting, miesto pre voľný
Samuel Bronda
čas
4 Blší trh
Terézia Kramolišová
4 Fotografické portfólio
Július Olšiak
4 Sokoliarstvo
Hana Ondrejmišková
Dominika
Sliacka
Viktória
Chovančíkov
á
Stred. zdravot. škola Lučenec
Lúčna 2
SOŠ drevárska
Zvolen
Lučenecká 2193/17
Gymnázium M.R.
Žiar nad
Hronom
J. Kollára 2
Obchodná akadémia Banská Bystrica J.G.Tajovského 25
SOŠ obchodu a
služieb
SPŠ J.M.
Žiar nad
Jilemnického 1282
Hronom
Banská Bystrica Hurbanova 6
Katolícke
gymnázium Š.M
Stredná odborná
škola
Banská Bystrica Hurbanova 9
Veľký Krtíš
Poľná 10
Stredná odborná
škola
Zvolen
Jabloňová 1351
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY
KRAJ
CVČ - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA
KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
4. apríl 2014
Výsledková listina
02 - Matematika, fyzika
Miesto Názov práce
1 Plazmová guľa
Autor
Michal Šuster
Spoluautor 1 Spoluautor 2
Roman Drevo
2 Svetelné znečistenie
Lucia Lodererová
Andrej
Kmeťko
3 Asteroidy
Barbora Bujalková
Škola
Mesto
Súkr. SOŠ technická Žiar nad
Hronom
Gymnázium Ľ.Š.
Zvolen
Ulica
Dr. Janského 10
Gymnázium Ľ.Š.
Hronská 1467/3
Zvolen
Hronská 1467/3
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
CVČ - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA
KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
4. apríl 2014
Výsledková listina
Miesto
1
2
3
03 - Chémia, potravinárstvo
Názov práce
Kontaminácia a degradácia
archívnych knižných
dokumentov
mikroorganizmami
Výskyt ťažkých kovov v
materskom mlieku
Alkaloidy v nápojoch
Autor
Nora Jedináková
Spoluautor 1 Spoluautor 2
Miroslav Orság
Tímea Lieszkovszká
4 Analýza vody z potoka so
Zuzana Vrbovská
šungitom ako absorbentom a
model štúdia chémie vody a
superkritickej vody scH2O
Mária
Spodniaková
Škola
Stred.priem.škola
S.M.
Mesto
Ulica
Banská Štiavnica Akademická 13
Súkromné
gymnázium
Stred.priem.škola
S.M.
Gymnázium Ľ.Š.
Lučenec
Gemerská cesta 1
Banská Štiavnica Akademická 13
Zvolen
Hronská 1467/3
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
CVČ - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA
KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
4. apríl 2014
Výsledková listina
04 - Biológia
Miesto Názov práce
Autor
1 Inaktivačný účinok vybraných Mária Beňová
rastlinných silíc na alergény
prachových roztočov
Spoluautor 1 Spoluautor 2
Katarína
Orsághová
Škola
Gymnázium M.R.
Mesto
Žiar nad
Hronom
Ulica
J. Kollára 2
Stred.priem.škola
S.M.
Gymnázium Ľ.Š.
Banská Štiavnica Akademická 13
Zvolen
Hronská 1467/3
P. Hostinského 3
2 Proteíny krvnej plazmy
Alexandra Tulipánová
3 Najrozšírenejšie alergie
Magdaléna Guničová
4 BARF
(Kŕmenie psov surovou
stravou)
4 Endokrinná sústava
Michaela Kaderiaková
Gymnázium I.K.
Rimavská
Sobota
Miriam Juhászová
Evanjelické
gymnázium
Stred.priem.škola
S.M.
Banská Bystrica Skuteckého 5
4 Výskyt chránených druhov
Zuzana Balogová
živočíchov v CHKO Śtiavnické
vrchy
Kristína
Šebianová
00
00
Banská Štiavnica Akademická 13
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
4. apríl 2014
Výsledková listina
Miesto
1
2
3
4
4
4
05 - Životné prostredie, geografia, geológia
Názov práce
Autor
Hrad Modrý Kameň Erik Veselý
Dokumentácia a informačný
systém využitia
Návrh využitia územia sídliska Petra Suchárová
Píly v Prievidzi II
Kvalita pitnej vody v
Martin Šagát
Novohrade
Vplyv cestovného ruchu Snow Simona Kotvasová
Paradise Veľká Rača
Oščadnica na životné
prostredie
Trať SNP
Marek Treu
Odpady v autoservise
Radoslav Nevolný
4 Znižovanie emisií CO2
rekonštrukciou rodinného
domu
4 Veľká koralová bariéra
4 Chudobné vs. bohaté krajiny
CVČ - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA
Róbert Urban
Ľudmila Boldišová
Lucia Krajčiová
Spoluautor 1 Spoluautor 2
Adrián
Hindulák
Štefan
Špinder
Branislav
Sikorai
Škola
SPŠ stavebná O.W.
Mesto
Lučenec
Stred.priem.škola
S.M.
Súkromné
gymnázium
Stred.priem.škola
S.M.
Banská Štiavnica Akademická 13
SPŠ dopravná
SPŠ dopravná
Zvolen
Zvolen
Lučenec
Ulica
B. Němcovej 1
Gemerská cesta 1
Banská Štiavnica Akademická 13
Sokolská 911/94
Sokolská 911/94
Spojená škola - SPŠ Banská Bystrica Kremnička 10
stavebná
Gymnázium J.G.T.
Evanjelické
gymnázium
Banská Bystrica J.G.Tajovského 25
Tisovec
Jesenského 836
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
4. apríl 2014
Výsledková listina
Miesto
1
2
3
4
06 - Zdravotníctvo a farmakológia
Názov práce
Autor
Rastlinné silice a ich pozitívny Katarína Orsághová
vplyv na kvalitu života
alergikov
Antibakteriálne účinky
Adam Kováčik
cesnaku kuchynského a
repíka lekárskeho
Vhodný vek na tehotenstvo a Tomáš Križo
pôrod
Pes ako terapeut
Lýdia Martinelliová
4 Uplatnenie rendez-vous
systému na Slovensku
4 Hipoterapia
CVČ - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA
Adam Smrtník
Andrea Vonderčíková
4 Moderná mikrodermaabrázia Timea Kuchárová
4 Zdravá výživa a správna
Kristína Karcagová
životospráva na Evanjelickom
gymnáziu v Tisovci
Spoluautor 1 Spoluautor 2
Mária
Beňová
Škola
Gymnázium M.R.
Mesto
Žiar nad
Hronom
Ulica
J. Kollára 2
Gymnázium M.R.
Žiar nad
Hronom
J. Kollára 2
Súkromné
gymnázium
Súkr.ped.a
soc.akadémia
Športové
gymnázium
Stredná zdravot.
škola
Stredná odborná
škola
Evanjelické
gymnázium
Lučenec
Gemerská cesta 1
Brezno
Školská 5
Banská Bystrica Trieda SNP 54
Banská Bystrica J.G.Tajovského 24
Zvolen
Jabloňová 1351
Tisovec
Jesenského 836
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
4. apríl 2014
Výsledková listina
07 - Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
Miesto Názov práce
Autor
Spoluautor 1 Spoluautor 2
1 Ochrana a pestovanie gaštana Adam Marenišťák
jedlého (Castanea sativa)
2 Ekologické zhodnoťenie
dobudovania 3.4 bloku
atómovej elektrárni
Mochovce
3 Využitie banskoštiavnických
tajchov pre rybárstvo
CVČ - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA
Škola
Gymnázium A.H.Š.
Mesto
Veľký Krtíš
Ulica
Školská 21
Slavomíra Hrnčiarová
Stred.priem.škola
S.M.
Banská Štiavnica Akademická 13
Mário Bačík
Stred.priem.škola
S.M.
Banská Štiavnica Akademická 13
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
4. apríl 2014
Výsledková listina
08 - Cestovný ruch, hotelierstvo gastronómia
Miesto Názov práce
Autor
1 Deň Jakuba Surovca - Legenda Svetlana Tomašiaková
ožíva
2 Stredoveký večer
Ivana Kovácsová
3 Organizácia eventov
Sáfy Homola
4 Zmeny vidieckej krajiny vo
Juliana Vozárová
vybranom regióne Slovenska Horné Pršany
4 Sklené Teplice - stredisko
Lucia Bahúlová
kúpeľného cestovného ruchu
4 Železničná trať Banská
Bystrica-Turčianske Teplice
4 Slovenský raj
CVČ - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA
Veronika Pavúková
Spoluautor 1 Spoluautor 2
Lukáš
Guzman
Škola
Mesto
Hotelová akadémia Brezno
Ulica
Malinovského 1
Hotelová akadémia Brezno
Malinovského 1
Stredná odborná
škola
Gymnázium J.G.T.
Zvolen
Jabloňová 1351
SOŠ obchodu a
služieb
Žiar nad
Hronom
Banská Bystrica J.G.Tajovského 25
Jilemnického 1282
4 Göteborg- mesto pre všetkých Barbora Kochlicová
Spojená škola - SPŠ Banská Bystrica Kremnička 10
stavebná
Stredná odborná
Veľký Krtíš
Poľná 10
škola
Gymnázium J.G.T. Banská Bystrica J.G.Tajovského 25
4 Agroturistika – pojem
neznámy?
4 Ozubnicová železničná trať
Pohronská Polhora - Tisovec
Stredná odborná
škola
Stredná odborná
škola
Zvolen
Jabloňová 1351
Tisovec
Jesenského 903
Stredná odborná
škola
Tisovec
Jesenského 903
Terézia Beranská
Veronika Mózerová
Marek Mucha
4 Sedem divov Revúcej a okolia Erik Barboriak
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Výsledková listina
09 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia
Miesto Názov práce
Autor
1 Zastavovanie osobnej
Adrián Šperka
dopravy na tratiach ŽSR
2 Čierna skrinka v automobiloch Andrej Šandor
CVČ - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA
KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
4. apríl 2014
Spoluautor 1 Spoluautor 2
Škola
SPŠ dopravná
Mesto
Zvolen
Ulica
Sokolská 911/94
SPŠ dopravná
Zvolen
Sokolská 911/94
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
4. apríl 2014
Výsledková listina
10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia
Miesto Názov práce
Autor
1 Domov Seniorov ROSE
Jakub Bosák
2 Vysokoškolský areál Jesenský vŕšok
3 Čerpacia stanica
4 Polohopisné a výškopisné
zameranie pozemku
4 Vytyčovanie inžinierskych
sietí
4 EMILY´s house
CVČ - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA
Vanesa Vlčeková
Branislav Pavlo
Adam Šalkovský
Spoluautor 1 Spoluautor 2
Elena
Macková
Ľubomír
Svetlošák
Marek Mrva
Jakub Červenák
Matej Petrinec
Marián
Kolimár
Škola
Spojená škola - SPŠ
stavebná
Spojená škola - SPŠ
stavebná
SPŠ stavebná O.W.
Stred.priem.škola
S.M.
Stred.priem.škola
S.M.
SPŠ stavebná O.W.
Mesto
Ulica
Banská Bystrica Kremnička 10
Banská Bystrica Kremnička 10
Lučenec
B. Němcovej 1
Banská Štiavnica Akademická 13
Banská Štiavnica Akademická 13
Lučenec
B. Němcovej 1
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
4. apríl 2014
Výsledková listina
11 - Informatika
Miesto Názov práce
1 Prieskumno-detekčný robot
2 Rozpoznávanie a písanie textu
pomocou webkamery Sign4you
3 Comenius OS
4 Tvorba informačného
systému pre zdieľanie
poznámok a jeho
implementácia medzi
študentov
4 Sociálna sieť
CVČ - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA
Autor
Andrej Oliver Chudý
Škola
SPŠ J.M.
Mesto
Ulica
Banská Bystrica Hurbanova 6
Peter Tisovčík
SPŠ J.M.
Banská Bystrica Hurbanova 6
Ján Čáni
Filip Čonka
Gymnázium
Gymnázium Ľ.Š.
Detva
Zvolen
Štúrova 849
Hronská 1467/3
Stredná odborná
škola
Veľký Krtíš
Poľná 10
Michal Balšianka
Spoluautor 1 Spoluautor 2
Ján Maťaš
Tomáš Kortiš
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
4. apríl 2014
Výsledková listina
12 - Elektrotechnika a hardware
Miesto Názov práce
Autor
1 Autonómny systém na zber
Martin Perešíni
informácií pomocou GSM
siete
2 3D Skener
Viliam Dunko
3 Display na kolese
CVČ - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA
Zuzana Hoffmanová
Spoluautor 1 Spoluautor 2
Škola
SPŠ J.M.
Patrik Uškert
Stredná odborná
Žarnovica
škola
Súkr. SOŠ technická Žiar nad
Hronom
SPŠ dopravná
Zvolen
Dominik
Potančok
4 Počítačom riadené relé a
Rastislav Machovič
meranie teploty
4 NF Zosilňovač 2x68W s
Ján Oravčok
korekčným predzosilňovačom
4 Zosilňovač 2x100 W
Erik Gulák
4 2D efekt
Matej Halvoník
4 Polovodičový Teslov
transformátor
Denis Bálint
SPŠ J.M.
Miloš Hurt
Mesto
Ulica
Banská Bystrica Hurbanova 6
Bystrická 4
Dr. Janského 10
Sokolská 911/94
Banská Bystrica Hurbanova 6
Stredná odborná
Revúca
škola
Súkr. SOŠ technická Žiar nad
Hronom
Stredná odborná
Tisovec
škola
Gen.Viesta 6
Dr. Janského 10
Jesenského 903
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
4. apríl 2014
Výsledková listina
13 - História, filozofia, právne vedy
Miesto Názov práce
Autor
1 Majetko-právne pomery a
Jozef Melicherčík
aktivity rodu Ostrolúckovcov
v historickom kotexte
2 Feminizácia školstva v 20.
storočí zachytená na
základných a stredných
školách v Žiari nad Hronom
3 Osudy Jozefa Mosorjaka
4 Augustín Pánik - zabudnutý
starosta Trstenej(?)
4 Potterov stroj
CVČ - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA
Nina Holičková
Spoluautor 1 Spoluautor 2
Škola
Gymnázium
Mesto
Detva
Ulica
Štúrova 849
Ema
Petra Rafaelisová
Zorkóczyová
Gymnázium M.R.
Žiar nad
Hronom
J. Kollára 2
Alexandra Schnitzerová Mária
Pacalajová
Silvia Sviteková
Zuzana Petrášová
4 VIETNAMSKÁ VOJNA A JEJ
Martin Nguyen
ZOBRAZENIE V UČEBNICIACH
DEJEPISU, FILME A
VIDEOHRÁCH
4 Ani krídla Vtáčnika
Jana Laurová
neuchránili dolinu pred
krviprelievaním
Gymnázium M. Bela Zvolen
Okružná 2469
Katolícke
gymnázium Š.M
Katolícke
gymnázium Š.M
Súkromné
gymnázium
Banská Bystrica Hurbanova 9
Lučenec
Gemerská cesta 1
Gymnázium M.R.
Žiar nad
Hronom
J. Kollára 2
Banská Bystrica Hurbanova 9
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
CVČ - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA
KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
4. apríl 2014
Výsledková listina
Miesto
1
2
3
14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Názov práce
Autor
Spoluautor 1 Spoluautor 2
RENESANCIA
Ivona Kožehubová
INTERAKTÍVNY POZNÁMKOVÝ
ZOŠIT S WEBOVOU
PODPOROU
Drevená hračka - stonožka
Marek Bahno
Miroslav
Bernáth
Cúvacie senzory, kamery
Štefan Nôta
Lukáš Mozola
4 Realistická fotografia
Jaroslava Parašínová
4 Renovácia historického
Kristián Blaško
motocykla
4 Zlomené ruže(videosekvencia Gabriela Cígerová
a úlohy venované téme
holokaustu)
4 Využitie konfliktu dvoch
Kristína Končoková
ľudských práv ako prostriedku
na rozvoj komunikačných
zručností študentov
Zuzana
Ševčíková
Bianka
Pittnerová
Miroslava
Kováčová
Škola
Gymnázium A.S.
Mesto
Krupina
Ulica
M. R. Štefánika 8
Stredná odborná
škola
SPŠ dopravná
Žarnovica
Bystrická 4
Zvolen
Sokolská 911/94
Súkr.stred.umel.škol Hodruša a
Hámre
SPŠ dopravná
Zvolen
Kyslá 214
Gymnázium M.R.
Žiar nad
Hronom
J. Kollára 2
Gymnázium M.R.
Žiar nad
Hronom
J. Kollára 2
Sokolská 911/94
4 Učebná pomôcka:
Richard Horník
Hydroizolácia spodnej stavby
Spojená škola - SPŠ Banská Bystrica Kremnička 10
stavebná
4 Horizontálne stavebné
konštrukcie
SOŠ drevárska
Eliška Balážová
Zvolen
Lučenecká 2193/17
4 Postup pri získaní príspevku
na samostatnú zárobkovú
činnosť
Gabriela Kukučková
Stredná odborná
škola
Zvolen
Jabloňová 1351
CVČ - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
4. apríl 2014
Výsledková listina
Miesto
1
2
3
15 - Ekonomika a riadenie
Názov práce
Tomáš Baťa - nadčasový
manažér a podnikateľ
"Kde a koľko prváci míňajú? A
čo s tým?"
Marketingová stratégia pri
založení novej firmy
Paretovo pravidlo a jeho
využitie v riadiacej činnosti
Preprava nadmerného a
nadrozmerného nákladu
Problematika prepravy kvetín
Autor
Patrícia Erdélyiová
Spoluautor 1 Spoluautor 2
Lukáš Vido
Veronika
Bučková
Škola
SOŠ obchodu a
služieb
Obchodná akadémia
Mesto
Ulica
Žiar nad
Jilemnického 1282
Hronom
Banská Bystrica J.G.Tajovského 25
Kristína Gallová
Obchodná akadémia Lučenec
Lúčna 4
Marcel Benický
Gymnázium
Tornaľa
Hurbanova 34
Ján Hanuska
SPŠ dopravná
Zvolen
Sokolská 911/94
Veronika Henželová
SPŠ dopravná
Zvolen
Sokolská 911/94
4 Rozpočet vysokoškoláka
Lukáš Šimkovič
4 Môj prvý účet v banke
Jana Munčáková
Stredná odborná
Zvolen
škola
Stredná odborná
Zvolen
škola
Súkr. SOŠ technická Žiar nad
Hronom
Súkr. SOŠ technická Žiar nad
Hronom
Stredná odborná
Žarnovica
škola
Obchodná akadémia Lučenec
4
4
4
4 Interkulturálna komunikácia v Nikola Peknušiaková
praxi
4 Bankové úvery
Daniela Tóthová
4 Podnikateľský plán - Pekáreň Katarína Žiaková
MAX, s. r. o.
4 ANALÝZA NÁSTROJOV
Veronika Takácsová
MARKETINGOVÉHO MIXU
VO FIRME FESTAP S. R. O.
4 OUTSOURCING - moderná
Katarína Richterová
forma šetrenia nákladov v
podniku
Daniela
Friebertová
Františka
Môcová
Angelika
Tóthová
Michaela
Kratochvílová
Jabloňová 1351
Jabloňová 1351
Dr. Janského 10
Dr. Janského 10
Bystrická 4
Lúčna 4
Obchodná akadémia Banská Bystrica J.G.Tajovského 25
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
CVČ - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA
KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
4. apríl 2014
Výsledková listina
16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
Miesto Názov práce
Autor
Spoluautor 1 Spoluautor 2
1 Odevy časov dávno minulých Ivana Pupavová
Škola
Gymnázium A.S.
Mesto
Krupina
Ulica
M. R. Štefánika 8
2 Lovecký tesák firmy Henckels Daniel Klucha
zo Solingen
3 Skladací rysovací stôl EGO
Martin Lupták
Súkr.stred.umel.škol Hodruša a
Hámre
SOŠ drevárska
Zvolen
Kyslá 214
4 Kúsok jari
Martina Prôčková
Kyslá 214
4 Literatúra a literárni autori z
regiónu Gemer- Malohont
4 Vodný mlyn
Michaela Baboľová
Súkr.stred.umel.škol Hodruša a
Hámre
Gymnázium I.K.
Rimavská
Sobota
Gymnázium M.H.
Hnúšťa
4 Kuchynská linka budúcnosti
Mário Nôta
SOŠ drevárska
Lučenecká 2193/17
4 Ľudové zvyky v Podpoľaní
Natália Kucbelová
Vlasta Koreňová
4 Umelecký odkaz ukrytý v kove Terézia Mečiarová
kremnických medailí
4 Výtvarné portfólio
Andrea Plevjaková
Lucia
Kvietková
Dominika
Hanesová
Kristína Hanesová
Zvolen
Gymnázium M. Bela Zvolen
Katolícke
gymnázium Š.M
Stredná odborná
škola
Lučenecká 2193/17
P. Hostinského 3
Hlavná 431
Okružná 2469
Banská Bystrica Hurbanova 9
Veľký Krtíš
Poľná 10
CVČ - JUNIOR
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
4. apríl 2014
Výsledková listina
17 - Pedagogika, psychológia, sociológia
Miesto Názov práce
Autor
1 Reálny verzus virtuálny svet Ján Psotka
adolescentov
2 Psychológia reklamy
Dominika Balážová
3 Podnikať alebo sa zamestnať? Barbora Bystrianska
Spoluautor 1 Spoluautor 2
Škola
Mesto
Ped.a soc.akadémia Lučenec
Ulica
J.A.Komenského 12
Klaudia
Barašová
Klaudia
Katreniaková
Gymnázium
Hurbanova 34
Tornaľa
Obchodná akadémia Banská Bystrica J.G.Tajovského 25
4 Náhradná rodinná staroslivosť Dana Botková
Ped.a soc.akadémia Lučenec
J.A.Komenského 12
4 Trieda ako efektívna sociálna
skupina
4 Kognitívne chyby
4 Vyučovanie anglického jazyka
v predškolskom veku
4 Životný štýl Rómov a ich
socializácia v majoritnej
spoločnosti
4 Správanie autistického
dieťaťa
Barbora Hermanová
Gymnázium Ľ.Š.
Zvolen
Hronská 1467/3
Lenka Tichá
Dominika Karchová
Gymnázium Ľ.Š.
Súkr.ped.a
soc.akadémia
Súkr.ped.a
soc.akadémia
Zvolen
Brezno
Hronská 1467/3
Školská 5
Brezno
Školská 5
Mária Tokárová
Dominika Juhaszová
Dominika
Juhászová
Marek Segeč
Stred. zdravot. škola Lučenec
Lúčna 2
Download

Výsledková listina KP SOČ