ŠPECIÁLNA PRÍLOHA ŽIVÉ.SK
Všetko o DVB-T
Filip Hanker, Anton Srnka a kolektív
44 NAJČASTEJŠÍCH OTÁZOK A ODPOVEDÍ O DVB-T
VYBERÁME ZARIADENIA PRE PRÍJEM • NASTAVUJEME ANTÉNU
RIEŠIME PROBLÉMY S PRÍJMOM • MAPY POKRYTIA
RECENZIE ZARIADENÍ • ALTERNATÍVNE MOŽNOSTI PRÍJMU
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Obsah prílohy
Kliknite si na vybranú kapitolu alebo podkapitolu – dokument vás prenesie na miesto, kde sa
časť začína.
44 NAJČASTEJŠÍCH OTÁZOK A ODPOVEDÍ K DVB-T ................................................... 3
VYBERÁME ZARIADENIA, LADÍME DVB-T ............................................................... 10
Krok za krokom k príjmu DVB-T ............................................................................................... 10
Kúpiť nový alebo ponechať starý prístroj? Zariadenia pod lupou ........................................... 15
Prijímame DVB-T: Sprievodca nastavením antény a inštalácie set-top boxu .......................... 19
Zlý či žiaden príjem? Treba si počkať ....................................................................................... 23
Ako prestaviť anténu na dobrý príjem ..................................................................................... 25
PREHĽAD VYSIELAČOV, MAPY POKRYTIA ............................................................... 31
Parametre aktuálne spustených vysielačov ............................................................................. 31
Mapy pokrytia (terajšieho a očakávaného)............................................................................. 32
Ďalšie DVB-T multiplexy: Na úvod s mizivým pokrytím ........................................................... 37
RECENZIE ZARIADENÍ ............................................................................................ 40
GoGen DVB 137 TU: Príjem a nahrávanie z DVB-T pod 40 eur ................................................ 40
Pinnacle Hybrid Pro Stick 340e: Hybridné DVB-T ..................................................................... 45
Lifeview NOT LV5HD: Hybridný DVB-T tuner ........................................................................... 50
DVB-T tuner Emtec S821HD: Lacný minimalista ...................................................................... 56
ALTERNATÍVNE SPÔSOBY PRÍJMU ......................................................................... 63
Strana 1
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Satelitná televízia: Pestrá ponuka na celom Slovensku ........................................................... 63
Ponuka digitálnych kábloviek: Viac než bohatá ....................................................................... 68
PRE ODBORNÍKOV ................................................................................................. 76
Ako zdigitalizovať spoločný televízny príjem ........................................................................... 76
Prijímame DVB-T: Vyrobte si anténu........................................................................................ 84
Silu DVB-T signálu u vás vie zistiť aj softvér ............................................................................. 87
Samostatné kapitoly začínajú vždy na novej strane prílohy. Jednotlivé články už začínajú vždy
jeden po druhom.
TIP: V jednotlivých článkoch ponúkame aj internetové odkazy či odkazy na iné kapitoly v
rámci prílohy. Sú vyznačené zelenou farbou. Stačí na ne kliknúť a v prípade internetových
odkazov povoliť možnosť otvorenia v prehliadači. Ak má článok obrázky v malom rozlíšení
alebo k nemu na internete ponúkame video či iný doplnkový materiál, pod článkom nájdete
odkaz na internetovú verziu článku.
(C) 2010, CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Vydanie prvé, z 13. 4. 2010.
Autori: Filip Hanker, Anton Srnka
Spoluautori: Matej Bórik, Juraj Ducký, Ivan Kvasnica, Alexander Letkovský, Ján Trangel
Adresa redakcie: Živé.sk, CPress Media, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava;
[email protected]
Inzerciu pre Živé.sk zabezpečuje exkluzívne spoločnosť Business Creative, s. r. o. , kontakt:
[email protected] Inzerovať je možné aj v tejto publikácii.
Strana 2
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
44 najčastejších otázok a odpovedí
k DVB-T
10 základných informácií o DVB-T
Čo je DVB-T?
Digitálne televízne vysielanie, prijímateľné cez anténu (terestriálne). Prináša vyššiu kvalitu
obrazu, znižuje využívanie frekvencií, do budúcna ponúkne aj interaktívne funkcie, väčší
počet programov či možnosť vysielania vo vysokom rozlíšení (HD).
Je rozdiel v kvalite obrazu medzi klasickým (analógovým) a digitálnym vysielaním veľký?
Podľa názoru redakcie len menší - v prospech digitálneho príjmu. Významnejší rozdiel je len
pri slabšom pokrytí. Digitálny obraz by mal vtedy naďalej mať plnú kvalitu, kým pri
analógovom sa môže objavovať šum, duchovia či ďalšie deformácie obrazu. Pri vyslovene
slabom pokrytí je to ale naopak: analógový signál ešte poskytuje horko-ťažko pozerateľný
obraz, kým pri digitálnom pravidelne dochádza k výpadkom obrazu (objaví sa len zmes farieb
alebo kocky) alebo nie je príjem vôbec možný.
Dynamické scény alebo obraz s mnohými jemnými detailmi môže byť pri digitálnom vysielaní
horší ako pri analógovom. V obraze budú chýbať detaily - pri dynamickej scéne dôjde k
výskytu štvorčekov vo vysielaní; detailný záber na jemnú trávu či listnaté stromy zase môže
priniesť zliaty obraz, bez rozoznateľných detailov.
Ako možno prijímať DVB-T?
V blízkom okolí izbovou anténou, v širšom rôznymi typmi exteriérových antén. Použiť možno
i antény zo súčasného analógového vysielania, zväčša si to však vyžiada ich úpravu alebo
úpravu rozvodov. Tým sa venujeme v tejto prílohe v článku Ako prestaviť anténu na dobrý
príjem.
Zaujíma ma základná úprava antény.
Ide o otočenie o 90 stupňov. Bez tohto kroku je anténa oveľa menej výkonná. Veľká strešná
anténa sa tak dokáže výkonom premeniť na maličký málo výkonný prútik. Táto úprava nie je
zďaleka tak jednoduchá, ako sa zdá. Podrobnejšie sa jej venujeme v samostatnom článku v
prílohe.
Strana 3
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Potrebujem špeciálnu anténu pre DVB-T (s daným označením)?
To závisí od typu. Nedajte sa nachytať v obchode na slogany „anténa určená pre DVB-T“ kľudne môžete použiť aj anténu bez nálepky DVB-T. Pri izbových anténach si ale dajte pozor
na polarizáciu. Nie každá izbová anténa je vhodná pre vertikálnu polarizáciu, používanú na
Slovensku. O vhodnosti antény sa poraďte s predajcom.
Kde si môžem overiť, či DVB-T môžem prijímať?
Interaktívnu mapu pokrytia možno nájsť na tejto adrese, detailné klasické mapy nájdete v
tejto prílohe alebo si ich možno stiahnuť tu. Mapy žiaľ nezobrazujú intenzitu signálu.
Ako zistím, na ktorom kanáli sa vysiela DVB-T v mojej lokalite?
Zoznam vysielačov a ich kanálov je k dispozícii v tejto prílohe, na stránkach Živé.sk alebo na
stránkach prevádzkovateľa, kde však niekedy nie je aktuálny. Kanál pre jednotlivé regióny je
uvedený aj na mape pokrytia, ktorá je tiež súčasťou tejto prílohy.
Stačí mi jedno zariadenie pre príjem na viacerých televízoroch?
Nie. Pokiaľ máte doma viac televízorov, budete potrebovať DVB-T prijímač ku každému z
nich. Je možné rozbočiť signál za DVB-T prijímačom, ale potom by ste na každom TV prijímači
videli ten istý program.
Čo sa stane s klasickým, analógovým televíznym vysielaním, prijímaným cez anténu?
Bude postupne vypnuté. Pri frekvenciách, na ktorom sa spustí digitálne vysielanie, to bude
už budúci rok. Termín vypínania ostatných frekvencií zatiaľ nie je známy, podobne ako
poradie ich vypínania. Malo by však ísť o rok 2012.
Týka sa vypnutie analógového signálu aj káblových televízií?
Nie.
Programová ponuka
Aké programy sú vysielané cez DVB-T?
STV1 (Jednotka), STV2 (Dvojka), STV3 (Trojka), TV JOJ a JOJ Plus.
Prečo nie je do programu zaradená aj Markíza, TV Doma či TA3?
To nie je presne jasné. Televízie i prevádzkovateľ hovoria o vzájomných, zatiaľ neskončených
rokovaniach. Príčinu nekonkretizovali.
Strana 4
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Koľko programov môže byť vysielaných v DVB-T?
Pri súčasnom kódovaní obrazu ich môže byť päť v každom multiplexe (laicky povedané v
programovom balíku, šírenom na jednej frekvencii). Z multiplexov je zatiaľ spustený jeden,
ďalšie dva sa plánujú na jún. Zároveň sa prvý - dočasný - multiplex najneskôr v roku 2015
vypne. Ak by sa pri ďalších zvolilo novšie kódovanie, staníc môže byť niekoľkonásobne viac.
Ak by Markíza a TA3 boli zaradené do prvého multiplexu, ktoré programy budú vyradené?
STV2 (Dvojka) a zrejme JOJ Plus.
Aké programy budú šírené v druhom a treťom multiplexe?
V prípade druhého to zatiaľ nie je jasné. Tretí bude určený len pre verejnoprávne stanice.
Môžu byť v slovenských DVB-T multiplexoch šírené aj stanice iných štátov?
Môžu, ale televízie by si to museli zaplatiť. Šanca na takéto zaradenie je preto malá.
Možno prijímať programy iných štátov presahmi signálu zo zahraničných DVB-T
multiplexov?
V prihraničných oblastiach áno, s výkonnými anténami so zosilňovačom aj v trochu
vzdialenejších (napríklad český multiplex v Bratislave). No na príjem budete zrejme
potrebovať viacero antén. Problémom je okrem smeru aj polarizácia - v zahraničí sa vysiela s
horizontálnou polarizáciou, kým u nás s vertikálnou. Ak nie je anténa správne natočená,
prijíma signál oveľa slabšie.
Je v DVB-T šírený aj teletext?
Áno. Okrem toho DVB-T ponúka programových sprievodcov - takzvané EPG. Ide o výpis
televízneho programu spolu so základnejšími informáciami.
Budú v DVB-T šírené aj rádiá?
Mali by byť. Vo verejnoprávnom by mali byť šírené okruhy Slovenského rozhlasu, v ostatných
môžu byť aj komerčné stanice.
Problémy s prijímom, zlepšovanie pokrytia
Podľa mapy pokrytia je miesto, kde chcem signál prijímať, pokryté. Reálne ho však
nemôžem prijímať...
Strana 5
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Mapy pokrytia sú len orientačné. Vychádzajú z profilu terénu a všeobecných fyzikálnych
zakonitostí šírenia elektromagnetického poľa. Prevádzkovateľ priznáva, že nezohľadňuje
individuálne lokálne vplyvy - zástavbu, energetické alebo trolejové vedenie, ale ani rušenie,
spôsobené blízkym vysielačom iného operátora.
Problém môže nastať aj s vertikálnou polarizáciou, používanou na Slovensku, ak na ňu
anténa nie je pripravená. Na vine tiež môže byť vysoká frekvencia, na ktorej je prvý multiplex
vysielaný. Vo všeobecnosti platí, že čím je frekvencia vyššia, tým je dosah signálu menší.
Nižšie frekvencie sa dokážu viac ohnúť za prekážku a majú menší útlm v atmosfére. Staršie
širokopásmové antény majú väčšinou na tak vysokých frekvenciách nižší zisk ako na nižších,
teda neprijímajú na nich signál tak dobre.
Podľa čitateľov je občas problém so signálom aj bez zdanlivej príčiny - pri eliminácii dôvodov
a v oblastiach, ktoré by mali byť blízko k vysielaču. Úpravami antén tak, aby DVB-T lepšie
prijímali, sa venujeme v samostatnom článku prílohy.
Zlepší sa po čase situácia s príjmom?
Áno. Postupne budú spúšťané ďalšie vysielače, tiež sa spustia ďalšie multiplexy, ktoré už
budú prevádzkované na nižších frekvenciách. Ľahšie sa tak budú dať „chytiť“.
Ktoré lokality majú byť pokryté v najbližšom čase?
Známe sú len niektoré. Do konca júna má byť pokrytých 93,9% obyvateľstva. Pribudnúť majú
napríklad vysielače v Nitre, Borskom Mikuláši, Trenčíne či vysielač Sitno pri Banskej Štiavnici.
Úplný zoznam chystaných vysielačov a lokalít zatiaľ nie je známy.
Kedy bude pokrytý Nitriansky kraj?
Pôvodne mal byť tento kraj pokrytý už koncom marca, no doposiaľ sa tak úplne nestalo.
Spustený bol len vysielač v Štúrove. Prevádzkovateľ chce spustiť aj vysielač v Nitre, ktorý by
pokryl väčšinu kraja. Chýba mu ale povolenie, žiadosť podal pomerne neskoro. Aktuálne je
územie pokryté okrem štúrovského vysielača len presahmi z iných vysielačov, najmä z
bratislavského.
Aké bude pokrytie ďalšími multiplexami, spustenými v júni?
Malé. Vysielanie bude spustené len na frekvenciách, na ktorých sa nevysiela analógovo. Tých
je málo.
Strana 6
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Je možný príjem aj na TV tuneroch bez výkonných antén či na mobilných zariadeniach?
Je, ale len v blízkosti vysielačov a signál bude v rámci budovy treba hľadať.
Výber zariadenia
Môžete mi odporučiť nejaké parametre, ktoré si mám všímať pri zariadení?
Samostatné prijímače, nazývané set-top-boxy, a drvivá väčšina v súčasnosti predávaných
televízorov obsahujú tuner s podporou kódovania obrazu MPEG2, v ktorom sa dnes obraz
vysiela. Pre prijímanie vysielania v budúcnosti môže byť vhodné zadovážiť si zariadenie s
podporou MPEG4. Ide o novší typ kódovania, pri použití ktorého možno vysielať viac kanálov
cez jeden multiplex (balík staníc). Tiež je možné vysielať obraz vo vysokom rozlíšení (HD).
MPEG4 sa aktuálne nepoužíva.
Pre lokality vzdialenejšie od vysielačov odporúčame zariadenia s tunermi s vyššou citlivosťou.
Tá sa však dá zistiť prakticky len reálnou skúškou v slabšie pokrytej oblasti. Poraďte sa s
predajcom alebo hľadajte recenzie a odozvy od používateľov na internete. Slabšiu citlivosť
mávajú napríklad niektoré lacné tunery pre použitie v počítači.
Podrobnejšie k výberu zariadení radíme v samostatných článkoch.
Aké parametre sú dôležité pri nahrávacích zariadeniach?
Pri nahrávacích zariadeniach odporúčame zvážiť kúpu tých s dvoma tunermi. Umožní
sledovať vysielanie z jedného multiplexu a zároveň nahrávať program z iného. Teoreticky by
to vedel zvládnuť aj jednotunerový, ale len v prípade, že by kanály boli šírené v jednom
multiplexe (programovom balíku) a zariadenie by bolo vybavené touto funkcionalitou.
Sústreďte sa tiež na počet hodín nahrávok, ktoré do vstavanej pamäte možno uložiť. Existujú
aj lacnejšie zariadenia bez vstavanej pamäte, ktoré nahrávajú na prenosné disky vrátane USB
kľúčov. Výhodou je ľahký prenos nahrávok aj do počítača a využitie jednej pamäte na viacero
účelov.
Má vhodné zariadenie nejaké špeciálne logo?
Áno aj nie. Vhodným zariadeniam udeľuje Výskumný ústav spojov logá
„Vhodné pre slovenské DVB-T“. Zatiaľ ho však majú len štyri klasické
set-top-boxy a žiadne iné zariadenia. Dôvodom je nízky záujem zo
strany distribútorov zariadení. Drvivá väčšina zariadení ale nemá
dôvod nefungovať so slovenským DVB-T.
Strana 7
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Je možné na kúpu zariadenia na príjem získať štátnu dotáciu?
Zatiaľ nie. Možnosť sa pre sociálne najslabšie vrstvy obyvateľstva plánuje. Má ísť o 20-eurovú
poukážku, použiteľnú na zariadenie k DVB-T, ale aj na zariadenie pre iné spôsoby príjmu (cez
satelit, IPTV). Túto formu podpory aktuálne schvaľuje Európska únia. Zaoberá sa ňou od
decembra minulého roka, posudzovanie trvá spravidla približne šesť mesiacov.
Kde si možno zariadenia kúpiť?
Zoznam predajcov techniky je k dispozícii na tejto adrese.
Informácie k DVB-T, budúcnosť
Kde sa možno dozvedieť viac informácií o DVB-T?
Základnou informačnou stránkou je Digimedia.sk, z ktorej sa však nedá veľa dozvedieť.
Chýba veľa informácií, aj základnejších. Lepšie je navštíviť špeciálnu informačnú stránku
prevádzkovateľa DVB-T - firmy Towercom. Najviac informácií k digitalizácii ale prinášajú
médiá: portál Živé.sk má k dispozícii informačne nabitú podsekciu o vysielaní. Téme sa
občasne venuje aj portál Mediálne.sk .
Existuje aj štátom hradená informačná e-mailová adresa [email protected] a bezplatná
infolinka 0800 168 500, fungujúca denne od 9. do 16. hodiny. Všetky slovenské mestá
navštívia aj informačné minibusy. Zatiaľ prešli časť východného Slovenska. Zoznam miest,
kde prídu, je zverejnený na týchto stránkach. V apríli ide o mestá v Banskobystrickom kraji.
Na máj sa plánuje Bratislavský a na jún Košický kraj.
Bude DVB-T v budúcnosti platené?
Základná ponuka nebude spoplatnená. Je možné, že v budúcnosti bude ponuka rozšírená aj o
platenú časť, ale základná ponuka zostatne bezplatná.
Aké ďalšie služby k DVB-T sa plánujú v budúcnosti?
Poskytovateľ je povinný spustiť do 31. 12. 2012 službu MHP, využiteľnú napríklad na
informovanie občanov štátnymi úradmi či on-line nakupovanie. Platforma umožňuje
spustenie aj ďalších interaktívnych služieb, vrátane jednoduchých hier. Do daného dátumu
tiež príde služba, umožňujúca divákom jednoduchú aktualizáciu obslužného softvéru
zariadenia prostredníctvom DVB-T vysielania.
Bude cez MHP možné aj surfovať na internete?
Strana 8
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Zrejme nie. MHP umožňuje jednosmerné poskytovanie informácií prostredníctvom
podporujúceho zariadenia. Obojsmerná komunikácia by bola možná, ak má užívateľ k
dispozícii aj spätný kanál, napríklad by sa pripojil na internet cez mobil a odosielanie
požiadaviek na stránky a ďalších údajov by prebiehalo cez mobilnú sieť. Navyše na
poskytovanie plnohodnotného pripojenia na internet nie sú určené frekvencie prvých troch
multiplexov DVB-T, tie sú určené prioritne pre televízne služby. Poskytovateľ DVB-T má
zároveň vlastnú satelitnú internetovú službu, takže nie je motivovaný spúšťať aj takúto.
Objaví sa v budúcnosti v DVB-T aj vysielanie s vysokým rozlíšením (HD)?
Takmer určite áno, no v horizonte jedného-dvoch rokov ešte nie, alebo pôjde len o občasné
HD vysielanie súčasných staníc. Spoplatneným prémiovým kanálom šírenie cez DVB-T zrejme
nebude „stáť za to“. Drvivá väčšina používateľov z cieľovej skupiny tých bonitnejších totiž
používa iné spôsoby príjmu.
Čo sa stane s frekvenciami, ktoré po vypnutí analógového vysielania zostanú voľné?
Uvoľnené frekvencie, ktoré sa nepoužijú ani v DVB-T, budú vrátané štátu Telekomunikačnému úradu SR. Ten rozhodne o ich ďalšom použití. Môže ísť aj o
poskytovanie bezdrôtového pripojenia na internet.
Filip Hanker, Anton Srnka.
Niektoré odpovede boli spracované podľa vyjadrení a podkladov firmy Towercom, prevádzkujúcej DVB-T
Strana 9
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Vyberáme zariadenia, ladíme DVB-T
Krok za krokom k príjmu DVB-T
Štrnásť tipov pre správny výber set-top-boxu na príjem digitálneho terestriálneho
vysielania. Stručné a výstižné informácie na jednom mieste.
Vďaka našim radám ľahko zistíte, aký set-top-box pre príjem pozemného digitálneho
vysielania budete potrebovať, čo od neho môžete vyžadovať a čo naopak nevyužijete. Rady
sme vyznačili podľa zložitosti, aby ste mohli niektoré základné preskočiť, ak ich už
nepotrebujete.
0. Overte si dostupnosť digitálneho vysielania (Začiatočník až expert)
Predtým, ako začnete vyberať set-top box alebo iný prístroj vhodný pre príjem pozemného
digitálneho vysielania, overte si, či je vo vašej lokalite dostupný digitálny signál. Mapy
pokrytia nájdete aj v tejto prílohe.
S odpoveďou na otázku pokrytia signálom by vám mohli pomôcť aj v špecializovanej predajni
s televíznou a satelitnou technikou – podľa vzdialenosti vášho bydliska a opisu terénu budú
vedieť odhadnúť, či signál bude dostupný a aký typ antény bude vyžadovať.
So špecializovanými firmami, predávajúcimi set-top-boxy, sa tiež môžete skúsiť dohodnúť na
zapožičaní set-top-boxu, aby ste získali 100% istotu, že môžete signál prijímať. Po zložení
zálohy by s tým nemusel byť problém. Rovnako si môžete pripojiť i anténu, najmä izbovú –
hoci niektoré firmy by mohli poskytnúť i vonkajšiu. Určite sa nebojte v špecializovaných
predajniach na túto možnosť opýtať; hlavne ak bývate v oblasti na hranici dosahu príjmu zo
vzdialeného vysielača.
Najbližšieho predajcu set-top-boxov či antén si môžete vyhľadať napríklad cez tieto stránky.
1. Nemáte už vhodné zariadenie doma? (Začiatočník)
Pred výberom set-top-boxu sa uistite, či váš televízor nepodporuje DVB-T – či nemá priamo
zabudovaný tuner pre jeho príjem. V tom prípade by vám bol set-top-box zbytočný (pokiaľ by
nebol skombinovaný napríklad s nahrávacím zariadením).
Strana 10
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Taktiež ak používate iné digitálne spôsoby príjmu, napríklad televíziu cez internet (IPTV) ako
Magio, FiberTV či UPC Digital, pred samotným výberom set-top-boxu si overte, či zariadenia
dodané k nim nepodporujú aj DVB-T. Tieto zariadenia často zostávajú zákazníkom po
skončení zmluvnej viazanosti a po odhlásení služby ich môžete použiť ako klasické set-topboxy pre DVB-T.
2. Vyberte si set-top-box podľa typu televízora (Začiatočník až mierne
pokročilý)
Set-top-box je prístroj, ktorý zapojíte medzi svoju televíznu anténu a televízor. Prijíma
digitálny signál a prevádza ho na formu, ktorú dokáže váš televízor zobraziť. Pre výber
správneho set-top-boxu je potrebné nájsť konektorovú výbavu televízora – bude závislá
hlavne od jeho veku. Staršie televízory nie sú vybavené konektorom SCART, preto budete
potrebovať set-top box s RF modulátorom; najnovšie televízne prijímače už mávajú digitálne
vstupy HDMI alebo DVI. Ak si tým nie ste istí, pozrite sa na zadnú stranu televízora.
Set-top-box a konektory
3. Zvuk nielen z televízora, ale aj z domáceho kina (mierne pokročilý až
expert)
Ak sa uspokojíte s reprodukciou zvuku prostredníctvom televízora, postačí štandardné
zapojenie cez SCART alebo RF modulátor. Na domácu audio sústavu sa dá dostať zvuk
napríklad prostredníctvom výstupných audio cinchov.
Niektoré programy budú v budúcnosti vysielané s ďalšou zvukovou stopou s priestorovým
zvukom AC-3 (Dolby Digital). V takom prípade pre plný zážitok z priestorového zvuku príde
vhod digitálne prepojenie s domácim kinom. Výstup S/PDIF môže byť elektrický - koaxiálny
(RCA) alebo optický (Toslink). Ak teda chcete pripojiť prístroj i k domácemu kinu, overte si, že
požadovaný set-top-box má zodpovedajúce audio výstupy.
Strana 11
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
4. Najvybavenejší prístroj zatiaľ nevyužijete (mierne pokročilý až pokročilý)
Dilemou môže byť podpora kompresných štandardov. Odporúčame set-top-boxy s podporou
MPEG2 a MPEG4. Ten prvý je použitý v prípade prvého, takzvaného prechodového vysielania
(multiplexu), druhý je však modernejší a je pravdepodobné, že sa neskôr minimálne
v prípade niektorých kanálov začne používať. Cenové rozdiely v zariadeniach už nie sú tak
veľké, že by bola investícia do MPEG4 priveľkým luxusom – no záleží na spôsobe použitia. Ak
plánujete pozerať len základné kanály, je veľmi pravdepodobné, že na niekoľko rokov vám
postačí model s podporou MPEG2.
Drahšie modely set-top-boxov bývajú vybavené CI slotom, ktorý po vložení príslušného
dekódovacieho modulu a predplatenej karty umožňuje sledovanie blokovaných
(spoplatnených) programov. Tie pri spúšťaní DVB-T nebudú k dispozícii a po akom čase
pribudnú, je zatiaľ otázne. Ak spoplatnený obsah neplánujete využívať, CI slot je zbytočný. Ak
to bude reálne až o pár rokov, odporúčame zvážiť, či si teraz priplatiť, alebo si kúpiť len
jednoduchý model set-top-boxu a o pár rokov ho vymeniť. Ceny budú určite len klesať.
5. Vie set-top-box dobre po slovensky? (mierne pokročilý až expert)
Takmer všetky predávané set-top-boxy obsahujú menu v slovenčine. No pozor, nie všetky
zobrazujú bez chýb slovenskú diakritiku (mäkčene, dĺžne). Predovšetkým nie v elektronickom
programovom sprievodcovi (EPG), ktorý prináša televízny program na niekoľko dní dopredu.
Je to dané rozdielnym kódovaním sprievodných textových informácií pri niektorých
televíznych programoch.
Prístroj, ktorý si dokáže s týmto problémom poradiť, musí poznať znakové sady ISO 6937 a
ISO 8859-2. Na slovenčinu sa môžete opýtať aj predajcu pri nákupe. Tu varujeme pred
lacnými supermarketovými prijímačmi, ktoré môžu mať problémy práve so slovenčinou.
6. Ovládanie prístrojov je rôzne (mierne pokročilý až expert)
Pre celkovú úžitkovú hodnotu je dôležitá prívetivosť ovládania (napr. účelne usporiadané
menu alebo pohodlná voľba často opakovaných príkazov). O tom, či bude pozeranie na
televízii príjemné, môže rozhodnúť aj maličkosť, ako je napríklad rýchlosť prepínania
programov. Tu sa jednotlivé set-top-boxy líšia: oneskorenie pri prepnutí môže byť kratšie než
pol sekundy, ale v najhoršom prípade môže prepnutie programu trvať až dve sekundy. Ak
máte obavy, či sa v menu prístroja vyznáte, nechajte si od predajcu odporučiť vhodný
model.
Strana 12
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Nezabudnite tiež na diaľkový ovládač. Vezmite si ho do ruky a otestujte si, či vám vyhovuje
rozmiestnenie a veľkosť tlačidiel, či sú popisky dobre čitateľné. Pokiaľ nie, nesnažte si na
ovládanie zvykať, ale radšej vyberte úplne iný prístroj. Výber na trhu je pestrý.
7. Dôležitá je možnosť aktualizácie firmvéru (pokročilý až expert)
Zatiaľ čo technické vlastnosti tunerov v jednotlivých set-top-boxoch sa líšia relatívne málo,
ovládací softvér (firmvér) prístrojov sa líši výrazne. Výrobcovia by na zdokonaľovaní tohto
softvéru mali neustále pracovať. Správny výrobca vydáva nové verzie, v ktorých odstraňuje
chyby a pridáva nové funkcie.
Pred kúpou zariadenia sa pozrite na webové stránky výrobcu, či poskytuje nové verzie
firmvéru, alebo sa na túto službu informujte u predajcu.
V súčasnej dobe sa aktualizácia firmvéru robí väčšinou cez rozhranie RS-232, v budúcnosti
bude pri niektorých prijímačoch možná aktualizácia aj priamo z vysielania.
8. Možnosť záznamu príde vhod (mierne pokročilý až pokročilý)
Vo vyššej cenovej hladine sa pohybujú set-top-boxy umožňujúce nahrávanie televízneho
programu na pevný disk (sú tiež označované aj ako PVR – Personal Video Recorder).
Časovanie záznamu býva veľmi jednoduché a väčšinou je naviazané na elektronického
programového sprievodcu. Ak chcete zaznamenané programy i archivovať (uložiť na DVD), je
ideálne zakúpiť rovno DVD/HDD rekordér. Ide o prístroj s pevným diskom a možnosťou
ukladať na DVD, ktorý má digitálny prijímač vstavaný a poskytuje najvyšší používateľský
komfort.
Strana 13
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
9. Nahrávajte a sledujte iný program (mierne pokročilý až pokročilý)
Nezabúdajte, že pre nahrávanie jedného televízneho programu (napr. na staršom VHS či DVD
rekordéri) a súbežné sledovanie iného, môže byť potrebný set-top-box s dvoma tunermi,
alebo tzv. dvojča. Potom môžete sledovať či nahrávať dva rôzne televízne programy. Pokiaľ
nahrávať programy nechcete a budete pripájať iba jeden televízor, drahší set-top-box
s dvoma tunermi nekupujte. Postačí vám len základný.
Nutnosť dvoch tunerov platí v prípade, že programy nepatria do toho istého multiplexu, ale
do rozdielnych; či v prípade nahrávania pomocou DVD/VHS rekordéra. V prípade sledovania
jednej stanice a nahrávania inej priamo cez set-top-box táto podmienka nemusí platiť –
niektoré zariadenia to zvládnu aj pri jednom set-top-boxe.
10. Na logo netreba čakať (mierne pokročilý až pokročilý)
V súčasnosti Výskumný ústav spojov posudzuje viacero DVB-T prijímačov dostupných na
našom trhu. Vhodné DVB-T prijímače budú označené logom „Vhodné pre slovenské DVB-T“,
no toto značenie príde až za istý čas. Všeobecne by však nemal nastať žiaden problém pri
kúpe zariadenia, určeného pre stredoeurópske či všeobecne pre európske trhy
a podporujúceho oba spomínané obrazové štandardy MPEG2 a MPEG4.
11. Izbová anténa väčšinou stačí (mierne pokročilý až pokročilý)
Ak bývate v dome so spoločnou anténou, ktorú pre príjem DVB-T nemožno v niektorých
prípadoch bez úpravy použiť, ale pokrytie pozemným digitálnym signálom máte dobré, kúpte
si k set-top-boxu jednoduchú izbovú anténu. S veľkou pravdepodobnosťou to obzvlášť v
mestách bude stačiť.
Izbová anténa
Strana 14
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
12. Hry a ďalšie menšie aplikácie (mierne pokročilý až pokročilý)
Ak patríte medzi hravých jedincov, prípadne máte deti, mali by ste vedieť, že niektoré
prístroje sú vybavené menšími aplikáciami typu jednoduchých hier, kalendára, budíkov či
kalkulačiek. Cenovo sa od iných prístrojov príliš neodlišujú, iba sa ich výrobcovia snažia zaujať
niečím, čo ostatné nemajú. Pokiaľ máte o tieto drobnosti záujem, informujte sa u predajcu.
13. Rodičovský zámok alebo starostlivosť o deti (mierne pokročilý)
Rodičovský zámok umožňuje zablokovať sledovanie vybraných programov, ktoré nie sú
vhodné pre deti. Zablokovaný program možno sledovať iba po zadaní číselného kódu, ktorý
je tiež nastaviteľný. Prostredníctvom kódu možno zablokovať i niektoré funkcie menu.
Aktuálne možno túto funkciu nevyužijete.
14. MHP aplikácie – viac ako program (pokročilý až expert)
Niektoré set-top-boxy podporujú multimediálnu platformu MHP. Služby MHP sú aplikácie,
ktoré sa vysielajú v dátovom toku (multiplexe) spolu so štandardnými televíznymi a
rozhlasovými programami. Niektoré aplikácie sú previazané s TV programom (dodatočné
informácie k vysielaniu, hlasovanie atd.), iné sú úplne samostatné. V druhom prípade ide
napríklad o bankovníctvo cez obrazovku (TV banking) alebo superteletext. Aplikácie sa
obsluhujú pomocou diaľkového ovládania.
Filip Hanker, redakcia
Kúpiť nový alebo ponechať starý prístroj?
Zariadenia pod lupou
Aké prístroje musíme kúpiť, aby sme mohli prijímať digitálne terestriálne vysielanie, a aké
si môžeme nechať? Vysvetlíme pozitíva a negatíva jednotlivých riešení výmeny.
Na sledovanie i nahrávanie DVB-T môžete využiť svoje súčasné zariadenia, ale situáciu
môžete brať aj ako výzvu na nákup nových. Prezradíme vám, čo sa oplatí.
Strana 15
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
O pár rokov bude analógové vysielanie vypnuté. V niektorých lokalitách to môže byť už v
roku 2011. Ak používate na príjem klasickú anténu, súčasný starší televízor či rekordér, ktorý
je vybavený iba analógovým TV tunerom, zhasne a nenaladíte už nič. Aby sa niečo podobné
nestalo, stačí si zohnať buď samostatný digitálny prijímač (setVyužitie starších prístrojov
top-box) či zakúpiť nový televízor, prípadne rekordér.
+nízke počiatočné náklady
Pokiaľ nevlastníte prístroje vybavené prijímačom pozemného -Horší používateľský komfort
-Vyššia spotreba
digitálneho vysielania (DVB-T), máte na výber niekoľko
spôsobov, ako problém vyriešiť. Ponechať si môžete buď oba
Kúpa nových prístrojov
typy zariadení (televízor i nahrávacie zariadenie) prikúpiť iba
+Vyšší používateľský
set-top-box za niekoľko desiatok eur, alebo je možné kúpiť
komfort
jeden nový prístroj (TV či rekordér) a druhý súčasný si
+Obvykle nižšia spotreba
ponechať.
-Vyššie počiatočné náklady
Finančne najnáročnejším variantom je kompletná kúpa nových
produktov. To je však z používateľského hľadiska najlepšie riešenie. Pokiaľ už dlhšiu dobu
plánujete výmenu televízora za nový s DVB-T, neváhajte a nový prijímač si doprajte. O čo
prídete alebo čo naopak získate, ak sa rozhodnete si niečo ponechať.
1. Nechám si svoj starý televízor
Žiadny televízor nemusíte vyhadzovať. Digitálne vysielanie môžete pokojne sledovať dokonca
aj na starej čiernobielej Tesle. Stačí si zakúpiť vhodný set-top-box a televízor vám môže
pokojne slúžiť ešte celé roky. Len nám na stolíku pribudne nový diaľkový ovládač, ktorý
nahradí ten súčasný dodaný k TV. Ovládačom k televízoru náš TV len zapneme či vypneme,
ostatné funkcie preberá na svoje plecia už ovládač set-top-boxu. Vrátane prepínania
programov, ladenia, ovládania hlasitosti. Všetko je jednoduché a bezproblémové.
2. Nechám si starý VHS či DVD rekordér i televízor
Opäť stačí „len“ zakúpiť set-top-box. Podľa potreby si potom môžete zadovážiť
jednotunerový či dvojtunerový model. V druhom spomínanom prípade môžete sledovať
jeden program a zároveň nahrávať iný. Pokiaľ nahrávate v dobe neprítomnosti, je potrebné
mať na pamäti, že musíte naprogramovať rekordér i set-top-box na zhodný čas. V opačnom
prípade nenahráte nič.
Strana 16
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Programovacích pozícií v set-top-boxe máte k dispozícii vždy niekoľko, je možné nastaviť napríklad i opakované
nahrávanie v zhodný čas, čo oceníte napríklad pri seriáloch
3. Kúpim si nový televízor a ponechám si svoj starý videorekordér
Všetky nové televízory vybavené DVB-T tunerom majú pri prevádzke na výstupe AV1
(konektor SCART) audio a video signál programu, ktorý sledujeme. Inými slovami, pokiaľ si na
starom rekordéri zvolíte zodpovedajúci vstup/výstup (väčšinou AV1), je možné sledovaný
program v digitálnej TV nahrávať i na náš DVD či VHS rekordér, ktorý DVB-T tunerom
nedisponuje. Väčšina nových televízorov dokonca s uvedeným riešením počíta a tak priamo
v menu nájdete ponuku nahrávania na pripojený rekordér. Prostredníctvom elektronického
programového sprievodcu len zadáme program, ktorý mienime nahrať a televízor sa
v stanovený čas sám zapne, aby pripojený rekordér mohol program nahrať. V prípade tohto
riešenia obvykle nie je možné v dobe, kedy nahrávate, sledovať inú TV stanicu.
Strana 17
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Pri využití výstupu signálu z TV prijímača je tiež nutné naprogramovať oba prístroje na zhodný čas. Nezabudnite
si pár minút ručne pridať v prípade, že dôjde k časovému posunu začiatku vysielania programu
4. Ponechám si televízor a kúpim si nový DVD/HDD rekordér
Príjem digitálneho televízneho signálu zabezpečuje rekordér a televízor zobrazuje obraz
z neho. Nahrávanie je v tomto prípade jednoduchšie, pretože stačí naprogramovať iba
rekordér, ktorý sa v zadaný čas spustí. Rovnako v tomto prípade nie je možné nahrávať jeden
program a sledovať iný. No môžete bez problémov využívať časovo posunutého sledovania
programov (tzv. time-shift), kedy sa koniec ešte nahráva a vy už sledujete jeho začiatok.
Pokiaľ chcete, je možné rýchlejším posunom nahrávaného programu tzv. „dobehnúť“ priame
vysielanie. Uvedenú funkciu oceníme napríklad u športových prenosov.
Z používateľského hľadiska ide o jednoduchšie riešenie. Majte však na pamäti, že rekordér
i televízor sú stále v prevádzke, čo prináša vyššiu spotrebu elektrickej energie.
DVD/HDD rekordér poskytuje jednoznačne najväčšie používateľské možnosti a nahraný záznam môžeme ihneď
skrátiť či rozdeliť
Strana 18
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
5. Kúpim si nový televízor i DVD/HDD rekordér
Z používateľského hľadiska ide o najlepšie riešenie. Každý prístroj má svoj tuner, čiže bez
problémov môžete sledovať i nahrávať niečo iné, pričom stačí naprogramovať iba rekordér.
Pokiaľ si kúpite oba prístroje od rovnakého výrobcu, môžete používať i jediný diaľkový
ovládač. Dokonca si zrejme budete môcť dopriať i nadštandardné funkcie: napríklad keď sa
stlačením jedného tlačidla rekordér spustí, naladí sledovaný kanál a začne nahrávať.
Redakcia
Prijímame DVB-T: Sprievodca nastavením antény a
inštalácie set-top boxu
S príjmom digitálnej televízie je to jednoduché – stačí mať anténu, set-top-box pre príjem
pozemnej digitálnej TV a všetko prepojiť a naladiť. A práve s ladením a nastavením vám
teraz pomôžeme.
Pozrite sa z okna. Čo vidíme? Ak sa nad reliéfom krajiny týči televízny vysielač a ten súčasne
šíri do sveta digitálne vysielanie, môžete si gratulovať. S príjmom digitálnej TV si nemusíte
lámať hlavu. Postačí na neho najobyčajnejšia izbová anténa či dipól.
Anténa ako základ
Pokiaľ pohľadom z okna na vysielač nevidíte, budete potrebovať – samozrejme okrem
digitálneho set-top-boxu – taktiež anténu. Než začnete obchádzať predajne v okolí,
vyskúšajte, či digitálne televízne vysielanie prijmete aj na súčasnej TV anténe. S veľkou
pravdepodobnosťou vám pre kvalitný príjem postačí, musí však byť nasmerovaná na
príslušný vysielač a tiež musíte byť v oblasti pokrytej digitálnym signálom.
Avšak ani keď niečo z vyššie spomenutého nespĺňate, nemusíte zúfať: s kvalitnou anténou i
anténovými zvodmi je možné v prípade dobrých terénnych podmienok prijímať použiteľný
digitálny signál až do sto kilometrov ďaleko. Pre tieto extrémne vzdialenosti sa osvedčuje
anténa XL 91 BL Color Super českého výrobcu Kovoplast (prípadne jej ekvivalenty). Cena
uvedenej antény sa pohybuje okolo hranice 40 eur (1 200 Sk) a jej jedinou nevýhodoumôžu
byť rozmery. Dĺžka ramena antény je temer dva a pol metra. Väčšie rozmery sú však daňou
za vysokú účinnosť.
Strana 19
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Ak žijete v kratšej vzdialenosti od vysielača, vystačíte si aj s menšou a lacnejšou anténou.
Dávajte si pozor na antény (väčšinou izbové) so zabudovaným zosilňovačom. Nepísané
pravidlo všetkých anténnych technikov vraví: „najlepším zosilňovačom je samotná anténa.“ A
je možné s tým súhlasiť, pretože zosilňovač v prípade digitálneho vysielania môže skutočne
pomôcť iba v malom percente prípadov. Je to preto, lebo zosilňovač zo svojej podstaty
zosilní všetko, čo do neho na vstupu prichádza, takže i šum a rušenie.
Máte teda k dispozícii všetko potrebné? Anténa je nainštalovaná na streche (alebo v izbe) a
mieri na najbližší digitálny vysielač, koaxiálny kábel od nej vedúci je zapojený do set-topboxu a ten je pripojený k televízoru? Tak si dodajte odvahy a zapnite ho.
Teraz záleží na type vášho set-top-boxu. Niektoré modely automaticky ponúknu sprievodcu
inštaláciou a vyhľadania vysielaných kanálov, iné však nie. Ak vlastníte prístroj spadajúci do
druhej kategórie, vyvolajte jeho obrazové menu stlačením tlačidla MENU na diaľkovom
ovládači (obr.).
Objaví sa podobná ponuka, ako u nášho vzorového set-top-boxu Evolve DT-0402-A, z ktorej
zvoľte položku Ladenie (obr.). Je pravdepodobné, že v prípade vášho prijímača bude táto
položka umiestnená inde než v hlavnej ponuke – v takom prípade ju hľadajte pod položkou
Inštalácia či Nastavenia.
Pokiaľ nemáte na spôsob ladenia kanálov špeciálne požiadavky, kliknite v ponuke Ladenie na
možnosť automatického ladenia. Uvedená funkcia prejde všetky dostupné kanály a
multiplexy zaradí prehľadne do zoznamu (obr.).
Strana 20
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Niektoré set-top-boxy sa môžu pred spustením ladenia pýtať taktiež na našu krajinu (región).
V taktom prípade zvoľte Slovenskú republiku, resp. Slovensko. Pokiaľ ju v zozname
nenájdete, skúste zvoliť susedné štáty.
Po úspešnom naladení všetkých programov ich môžete zoradiť, prepínať či sledovať rovnako,
ako ste boli zvyknutí pri súčasnej analógovej TV. Sú tu však dva zásadné rozdiely. Prepnutie
jedného programu na druhý môže mať (v závislosti na type set-top-boxu) oneskorenie jednej
až dvoch sekúnd, v prípade zlého signálu sa obraz začne rozpadať na farebné „kocky“ (zatiaľ
čo pri analógovej TV šumel). Pre každý multiplex potom môžete zobraziť ukazovateľ kvality a
sily signálu, ktorý môžete využiť na presnejšie nastavenie smerovania televíznej antény.
Využívať môžete taktiež elektronického programového sprievodcu, v skratke EPG. Vyvoláte
ho buď stlačením príslušného tlačidla na diaľkovom ovládači alebo zo zobrazenej ponuky settop-boxu. Sprievodca v podstate nahrádza televízny program, ktorý tak čítate priamo na TV
obrazovke a okrem času vysielania programov vidíte ešte aj ich dĺžku a podrobnejšie
(doplnkové) informácie o nich. Elektronického programového sprievodcu je možné použiť
taktiež na pohodlné plánovanie automatického zapnutia v určenú dobu alebo na nahrávanie
programov v dobe našej neprítomnosti.
Pripájame set-top-box
Set-top-box slúži k tomu, aby previedol digitálny signál do podoby, ktorú dokáže náš
televízor alebo projektor zobraziť. K dispozícii je niekoľko možností. Ktorý variant je pre nás
ten správny a aký konektor použiť?
Pretože sa televízory vyvíjali, nájdete u starších prístrojov iné konektory než u súčasných. U
novších TV máte dokonca na výber z niekoľkých kvalitatívne odlišných možností. Cez anténny
vstup, pomocou konektora SCART a u moderných televízorov aj HDMI.
Anténa: Prepojenie, ktoré funguje všade
Pokiaľ máte menší starší televízor (napríklad na chate), s najväčšou
pravdepodobnosťou má iba anténny vstup. V tom prípade stačí, keď
Strana 21
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
anténny kábel vediete do set-top-boxu a druhým koaxiálnym anténnym káblom prepojíte
anténny vývod zo set-top boxu s televízorom (vstupom pre anténu). Tu je dôležité, aby settop-box mal zabudovaný RF modulátor. V televízore potom naladíte kanál, na ktorom váš
set-top-box „vysiela“. Signál zo set-top-boxu naladíte zhodným spôsobom, ako ste ladili staré
programy vysielané analógovo. Obvykle sa nachádzajú medzi 20. až 40. kanálom. Po
úspešnom naladení obrazu a zvuku už na bežné prepínanie programov používate iba set-topbox.
SCART: Prepojenie, ktoré je najjednoduchšie
Ak máte televízor mladší než 20 rokov, pravdepodobne na jeho
zadnej strane objavíte SCART. Minimálne jeden vstup je u každého
modernejšieho televízora. Na pripojenia vám stačí kábel SCARTSCART, ktorý buď bol súčasťou príslušenstva zakúpeného set-topboxu alebo ho zakúpite samostatne v bežných obchodoch s
elektronikou. Prípadne i v supermarketoch. Pri tomto prepojení sa po zapnutí set-top boxu
televízor automaticky prepne na vstup (väčšinou označený AV1), ku ktorému máte pripojený
externý digitálny tuner. SCART predstavuje pre každého jednoduchý, spoľahlivý a osvedčený
spôsob prepojenia, ktorý poskytne solídnu kvalitu obrazu i zvuku.
Kompozitné video: Prepojenie pri obsadenosti iných portov
Ak sú na televízore obsadené vstupy SCART (napríklad DVD
prehrávačom, VHS rekordérom), k dispozícii obvykle ostávajú tri
voľné cinch konektory – kompozitný video vstup. Ten pre pripojenie
môžete využiť taktiež, avšak vzhľadom k o niečo nižšej kvalite obrazu
voči pripojeniu cez SCART ho berte ako náhradné riešenie. Pri
prepojení nesmiete zabudnúť prepojiť všetky tri konektory – žltý (video), červený a čierny
(zvuk). Na tento televízny vstup sa musíte cez televízor vždy prepínať ručne, keďže sa na
neho na rozdiel od SCARTu neprepne automaticky na zodpovedajúci vstup.
HDMI: Prepojenie, ktoré je najkvalitnejšie a najmodernejšie
Ak ste kupovali televízor nedávno (a nemá digitálny tuner), bude
pravdepodobne vybavený konektorom HDMI. Ten v súčasnosti
predstavuje najmodernejší a najkvalitnejší spôsob pripojenia. Ak
máte drahší a kvalitnejší set-top-box, ktorý je taktiež vybavený
konektorom HDMI, môžete toto prepojenie použiť. Konektor HDMI
Strana 22
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
je schopný prenášať taktiež obraz vo vysokom rozlíšení, ktorý drahšie prístroje ponúkajú.
Pokiaľ taký máte, odporúčame prepojenie medzi set-top-boxom a televízorom práve cez
HDM konektor. V prípade príjmu bežného vysielania však kvalitatívny rozdiel nespoznáte,
preto pokojne môžete použiť aj SCART. HDMI vstup si môžete ušetriť napríklad pre DVD/HD
DVD rekordér či Blu-ray zariadenia.
Zlý či žiaden príjem? Treba si počkať
Po spustení prvého multiplexu DVB-T nastalo na mnohých miestach sklamanie z jeho
príjmu. Aj pri správne polarizovaných anténach sa príjem nedarí.
Prvým problémom môže byť príliš nízka, resp. žiadna intenzita signálu. Poskytovateľ DVB-T
mal ku koncu marca pokrývať 89,4 percenta obyvateľstva, reálne pokrytie k danému obdobiu
na začiatku marca odhadoval na 91,5 percenta. Signál nie je k dispozícii v dostatočnej
intenzite vo veľkej časti Nitrianskeho kraja. Chýbajú tiež mnohé lokálne vysielače, určené na
dokrytie územia – okrem vysielača Zobor pri Nitre ide napríklad o lokality Borský Mikuláš,
Trenčín či vysielač Sitno v Banskej Štiavnici. Prvé dva mali byť spustené už koncom marca, no
doposiaľ nie sú. Ďalšie tri sa spolu s inými plánujú na jún.
Frekvencia je tvrdým orieškom
Na vine môže byť aj vysoká frekvencia, na ktorej je prvý multiplex vysielaný. Ide o kanály K61
až K69. Vo všeobecnosti platí, že čím je frekvencia vyššia, tým je dosah signálu menší a
spôsob šírenia signálu sa približuje vlastnostiam šírenia svetla. Nižšie frekvencie sa dokážu
viac ohnúť za prekážku a majú menší útlm v atmosfére. Taktiež staršie širokopásmové antény
majú väčšinou na tak vysokých frekvenciách nižší zisk ako na nižších.
Verejnoprávny a druhý multiplex už budú vysielané na nižších frekvenciách, od K21 až po K60
podľa lokality a pridelených kanálov. Tie sa už budú prijímať o dosť ľahšie. Ak teda vo vašej
oblasti nemáte signál, budete si možno musieť počkať niekoľko mesiacov, prípadne jeden či
dva roky na ďalší multiplex. Pridelené kanály uvádzame v článku „Ďalšie DVB-T multiplexy:
Na úvod s mizivým pokrytím“, ktorý je súčasťou tejto prílohy.
Pokiaľ prijímate analógový signál z výkonného vysielača, je možné, že DVB-T bude vysielať
práve na frekvencii, kde ste doteraz prijímali analógový program po jeho vypnutí, teda často
bude stačiť len anténu pre daný kanál otočiť z horizontálnej do vertikálnej polarizácie a
Strana 23
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
doplniť anténu pre tretí multiplex, samozrejme, ak ste na príjem používali viac kanálových
antén pre každý program zvlášť. Ak sa nachádzate v oblasti s dostatočne silným signálom, je
pravdepodobné, že na príjem všetkých troch multiplexov vám bude stačiť jedna
širokopásmová vertikálne polarizovaná anténa.
Malé výkony
Koaxiálne káble majú s rastúcou frekvenciou takisto vyšší útlm. Ak je v ceste použitý
pásmový predzosilňovač, ten má s rastúcou frekvenciou väčšinou klesajúci zisk a stúpajúci
šum. Výkony vysielačov pre DVB-T sú výrazne nižšie ako pri analógu. V odbornej literatúre sa
uvádza, že pre spoľahlivý príjem DVB-T stačí 3 až 5 krát menší výkon (v závislosti od
modulácie), ako pri analógu.
Napríklad DVB-T vysielač Kráľova Hoľa má ale výkon len 5kW ERP na K66, pričom analógová
STV2 z rovnakého vysielača na K30 má 430kW, analógový K42 má 221kW a analógový K47
má 473kW. Nepomer výkonov, vysoká frekvencia a často aj horizontálne polarizovaná
anténa pre príjem DVB-T je dôsledkom toho, prečo sa veľa divákov z okolia Popradu a
Spišskej Novej Vsi sťažuje, že aj keď analóg ide bez problémov, digitál „ani ťuk“.
Problémová polarizácia
Svoju úlohu v rozdiely sily signálu doterajšieho analógu voči digitálu môže mať aj použitá
polarizácia. Na Slovensku používaná vertikálna polarizácia je vhodnejšia pre mestské
aglomerácie, pre mobilný príjem a pre kopcovitý terén so skalnatými a ostrými pohoriami a
úzkymi údoliami - teda tam, kde sa využije všesmerovosť vertikálneho prútika (v meste, aute)
a odrazy. Horizontálna polarizácia je zase vhodnejšia pri vysielaní z vysokých kopcov do
diaľky, o trochu lepšie sa ohýba cez oblé prekážky a vytvára kratší rádiový tieň, ako vertikál.
Pri vertikálnej polarizácii dochádza kvôli výrazne väčšiemu počtu odrazov voči horizontálnej
polarizácii častejšie aj k zhoršeniu homogenity poľa v mieste príjmu. Výsledkom je, že dlhá a
výkonná anténa nachádzajúca sa v nehomogénnom poli môže mať na svorkách slabší signál,
ako krátka anténa alebo sito. Práve preto je lepšie zavolať odborníka alebo firmu, ktorý
meraním na mieste dokáže určiť vhodný typ antény a jej najlepšie umiestnenie.
Doterajšie informácie o rozdiele šírenia opačne polarizovaných vĺn ale vychádzajú zo
skúseností s analógovým signálom. Digitálny signál sa kvôli výrazne väčšej odolnosti voči
interferencii a viacnásobným odrazom môže správať inak, hlavne v prípade príjmu odrazom.
Tam, kde by bol zlý príjem analógu kvôli odrazom („duchovia“), je dosť pravdepodobné, že
digitál pôjde bez problémov. Všetko ukážu až praktické skúsenosti a merania.
Strana 24
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Nezatracujme teda vertikálnu polarizáciu predčasne, ako sa v mnohých diskusiách deje.
Často je na správne zvolenej a nainštalovanej anténe väčším problémom pri slabom signáli
výkon a frekvencia vysielača, ako polarizácia.
TIP: Prehľad ďalších príčin a detaily popísaných príčin pre znalcov prinášame v článku „Silu
DVB-T signálu u vás vie zistiť aj softvér“ na konci tejto prílohy.
Filip Hanker, Anton Srnka
Ako prestaviť anténu na dobrý príjem
Exteriérová anténa pre analóg potrebuje pre správny príjem digitálu úpravy. Praktické
ukážky, dôvody zlého príjmu
Prečo je vôbec nutné zasahovať do funkčného systému, ak chceme prijímať slovenský DVB-T
signál? Najdôležitejšie tri aspekty sú zmena polarizácie, zníženie výkonu a rozšírenie
prijímaného pásma až po kanály 69 pri príjme DVB-T.
Exteriérová anténa sa pre daný kanál alebo pásmo správa rovnako, či už prijíma analóg alebo
digitál. Nedajte sa nachytať v obchode na slogany anténa určená pre DVB-T (s príplatkom),
kľudne môžete použiť aj anténu bez nálepky DVB-T. Pri izbových anténach si ale dajte pozor
na polarizáciu, nie každá izbová anténa je vhodná pre vertikálnu polarizáciu, používanú na
Slovensku.
Polarizácia: Otáčame anténu
Doteraz prevažná väčšina antén bola inštalovaná horizontálne:
Pre kvalitný príjem pozemného slovenského digitálneho vysielania musia byť antény otočené
vertikálne.
Strana 25
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Pri príjme vertikálnej polarizácie na horizontálne polarizovanú anténu bude na svorkách
antény signál teoreticky menší až o 30dB voči správne polarizovanej anténe. V praxi pri
širokopásmových anténach býva tento úbytok medzi 18 až 25 dB. Pre porovnanie, anténa
sito (nie poľské a bez predzosilňovača) má zisk 10 - 12 dBd a 2,5 metra dlhá anténa yagi (typ,
ktorý vidíte na fotografiách) 15dBd. Teda zle polarizovaná výkonná anténa bude mať na
svorkách menší signál, ako správne orientovaný dipól, prípadne jednoduchý prútik na
rovnakom mieste.
Svojpomocne vs. odbornou firmou
Univerzálna rada, akú anténu použiť na danom mieste a ako ju správne nainštalovať a zlúčiť s
inými anténami, neexistuje. Pred tým, ako sa pokúsite o výmenu alebo doplnenie antény a
jej prípadné zlúčenie s inými anténami, zvážte, či je to vo vašich silách a či nebude vo
výsledku jednoduchšie a často aj lacnejšie nechať si prerobiť anténny systém odbornou
firmou.
Môže sa vám totiž stať, že kúpite prvky, ktoré pre miesto vášho príjmu nebudú vyhovovať,
nekúpite správny typ alebo signál nie je vôbec dostupný - a tovar nebudete môcť vrátiť.
Taktiež vami zrealizovaná montáž bez patričných oprávnení a znalostí môže byť v rozpore s
normami a v prípade úderu blesku, požiaru, uvoľnení antény, zlomenia stožiaru a podobne
následnej majetkovej ujmy alebo pri ublížení na zdraví vyvolaného nesprávnou inštaláciou
(alebo inštaláciou bez oprávnenia), môže byť táto skutočnosť postihovaná poisťovňou,
políciou či vlastníkom objektu.
Čo budete potrebovať
Vertikálna inštalácia antén voči horizontálnej prináša niekoľko úskalí. Každá anténa
neumožňuje vertikálnu inštaláciu. Často na to nie je uspôsobený úchyt a je nutné použiť
redukciu alebo nový výložník (držiak antény), prípadne mechanickú úpravu úchytu.
Mechanicky majú niektoré antény pri vertikálnej polarizácii menšiu životnosť. Dlhšie antény
nemusia byť správne vystužené a časom sa môžu ohnúť. Pri použití plastových úchytov
prvkov direktorov a reflektora sa tieto môžu uvoľniť a vychýliť, alebo spadnúť, čím
znehodnocujú výkon antény.
Taktiež nesmie byť anténa s úchytom v strede inštalovaná priamo zboku na nosný vertikálny
stožiar. Od stožiaru a iných vertikálnych kovových predmetov by mala byť anténa vzdialená
minimálne o dĺžku vlny, teda 70 centimetrov pre kanál K21 či 36 centimetrov pre K66, inak
Strana 26
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
dôjde k deformácii príjmového diagramu a znehodnoteniu vlastností antény. Dĺžku si možno
vypočítať z frekvencií kanálov v tejto tabuľke – stačí číslo 30 000 vydeliť frekvenciou kanálu.
Horizontálne polarizovanej anténe vertikálne prvky neprekážajú. Antény s úchytom na konci
je možné uchytiť priamo na stožiar bez vplyvu na vlastnosti antény.
Ako radšej nie
Takto nesmie vyzerať inštalácia vertikálnej antény. Na obrázku je možné vidieť dve chyby:
anténa nie je uchytená na konci, prípadne na výložníku a zároveň je satelitná parabola príliš
blízko antény:
Ďalší príklad nesprávnej inštalácie. Spodná vertikálna anténa nesmie byť takto prichytená:
Strana 27
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Na obrázku vpravo už je anténa
inštalovaná lepšie, ale nie ideálne.
Vertikálna časť výložníka mierne
deformuje príjmový diagram. Ani
vzdialenosť od stožiaru nie je
optimálna - anténa mala byť na
opačnej strane výložníka, teda vľavo,
pretože by od neho bola ďalej. Taktiež
mechanicky nie je anténa uchytená
správne – je len na výstuži, no úchyt je
konštruovaný pre uchytenie výstuže a
zároveň antény (časti, čo drží prvky).
Fotografia pochádza z jednej z bratislavských spoločných televíznych antén, boli odstránené
nezaujímavé antény a káble pre prehľadnosť.
Správne inštalácie a chybičky na nich
Nasledujúca fotografia už ukazuje správnu inštaláciu dlhých kanálových vertikálne
polarizovaných antén. Foto opäť pochádza z jednej z bratislavských spoločných televíznych
antén, boli odstránené nezaujímavé antény a káble pre prehľadnosť.
Strana 28
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Ilustračná fotografia správne nainštalovanej krátkej vertikálne polarizovanej antény s
úchytom na konci. Anténa môže byť umiestnená aj nižšie na stožiari, nielen na vrchu, ale
väčšinou je na vrchu najsilnejší signál:
Takto by mala byť inštalovaná širokopásmová anténa s uchytením uprostred, ale koaxiálny
kábel by nemal voľne visieť, ale mal by byť upevnený k výložníku. Koaxiálny kábel z dipólu na
anténe musí byť vedený vždy kolmo na dipól, nikdy nesmie ísť súbežne. Pri vertikáli to
spôsobí príťažlivosť, ak kábel nie je k anténnemu ráhnu pripevnený.
Strana 29
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Ďalší príklad dobre nainštalovanej antény, no s problémom v podobe zle vedeného
koaxiálneho kábla:
Správne upevnenie sita:
Anton Srnka
TIP: Fotografie v plnom rozlíšení nájdete v originálnej verzii článku na stránkach Živé.sk.
Strana 30
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Prehľad vysielačov, mapy pokrytia
Parametre aktuálne spustených vysielačov
V nasledujúcej tabuľke prinášame prehľad spustených vysielačov a ich základné parametre:
Názov
vysielača
Banská
Bystrica
Bardejov
Bratislava
Košice
Košice makovica
Modrý
Kameň
Námestovo
Nové mesto
nad Váhom
Poprad
Ruţomberok
Ţilina
Prešov
Lučenec
Roţňava
Snina
Stará
Ľubovňa
Štúrovo
Parametre
Kanál Polarizácia Frekven Výkon ERP
cia
[dBW]
[MHz] - ERP
[kW]
65 Vertikálna
826 25,061 43,99
Názov
stanovišťa
Stanovište
Ant. systém
Zemepisná Zemepisná Nadmorská Anténny Výška
dĺţka
šírka
výška [m]
(WGS 84) (WGS 84)
diagram AS [m]
Laskomer
19 07 17
48 45 31
617
D
79,7
802
8,5 39,29
834 49,888 46,98
818
20
43
818 10,1 40,04
Magura
Kamzík
Heringeš
Makovica
21
17
21
21
49
48
48
48
37
57
49
07
896
433
324
986
D
D
D
D
61,9
168,3
40,1
65,8
65 Vertikálna
826
Španí Laz
19 15 29
48 14 04
643
D
61,3
68 Vertikálna
69 Vertikálna
850 15,488 41,9
Magurka
19 29 27
858
50 46,99 Veľká Javorina 17 40 42
49 22 09
48 51 31
1 100
967
D
D
65,2
69,8
48
49
49
49
48
48
58
15
45
44
50
04
1 936
740
1 449
310
359
660
D
D
D
D
D
D
30,2
56
47
28
49,2
48
22 11 45
20 36 34
48 59 30
49 15 57
458
880,2
D
D
51,6
59,2
-
-
-
D
-
62
66
64
64
61
68
68
64
65
61
Vertikálna
Vertikálna
Vertikálna
Vertikálna
Vertikálna
Vertikálna
Vertikálna
Vertikálna
Vertikálna
Vertikálna
64 Vertikálna
66 Vertikálna
8,2 39,14
794 5,023
850 9,977
850 19,907
818,00 2,870
826,00 15,570
794,00 14,300
37,01 Kráľova hoľa
39,99
Úloţisko
42,99
Kríţava
34,58
Prešov
41,92 Blatný vrch
41,55 Dievčenská
skala
818,00 10,000 40,00 Magurica
834,00 10,000 40,00
Kotník
21 Vertikálna
- 13,87
- Modrý vrch
20
19
18
21
19
20
14
05
17
29
08
28
49
14
43
32
50
41
27
33
24
12
09
31
11
43
21
10
42
51
52
06
05
00
15
37
Pozn.: Ochranný interval je 1/4 pri trvalých vysielačoch a 1/8 pri dočasných, n/a – neuvedené. Vysielač
v Štúrove bol spustený až po vydaní prílohy, jeho ďalšie parametre preto budú doplnené neskôr.
Zdroj: Telekomunikačný úrad SR, Živé.sk
Filip Hanker, Ivan Kvasnica
Strana 31
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Mapy pokrytia
(terajšieho a očakávaného)
Na nasledujúcom mieste prinášame mapy pokrytia signálom DVB-T. V plnom rozlíšení ich
možno nájsť na stránke poskytovateľa. Tam je k dispozícii aj interaktívna mapa pokrytia.
Strana 32
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Západné Slovensko:
(Neobsahuje vysielač v Štúrove, mapa pokrytia s ním zatiaľ nie je k dispozícii)
Strana 33
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Stredné Slovensko:
Strana 34
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Východné Slovensko:
Strana 35
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Plánované pokrytie k 31. marcu, ktoré bude realitou napokon zrejme nasledujúce dni:
Plánované pokrytie prvým multiplexom k 30. júnu 2010:
Publikované so súhlasom firmy Towercom, prevádzkujúcej DVB-T
Strana 36
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Ďalšie DVB-T multiplexy: Na úvod s mizivým pokrytím
DVB-T bude od júna šírené v troch multiplexoch. Nové budú spustené len tam, kde by
nerušili analóg.
Prevádzkovateľ digitálneho vysielania Towercom spustí dva nové multiplexy - verejnoprávny
a klasický - v júni 2010 len vo vybraných lokalitách. „Všade tam, kde je voľná frekvencia
určená pre DVB-T a kde to nebude ovplyvňovať analógové vysielanie,“ uviedol pre Živé.sk
marketingový manažér spoločnosti Michal Šuran.
Harmonogram vypínania analógovej televízie ešte nie je známy. „Neviem odhadnúť časový
horizont, keďže to závisí od dohody viacerých zainteresovaných strán (vysielatelia,
prevádzkovateľ, Rada pre vysielanie a retransmisiu, ...),“ dodal Šuran. Ako uviedol koncom
januára, je pravdepodobné, že k vypínaniu tento rok nedôjde. Kým sa tak nestane, nové
multiplexy budú dostupné len v tretine až polovici lokalít.
Pozrite si, ktoré lokality budú môcť byť spustené v júni a ktoré nie:
Frekvenčné vyhradenie:
Kanál
MUX2
MUX STV
Bratislava
K56
K27
Trenčín
K56 a K52
K57
Žilina
K52
K32
Námestovo
K59
K26
Banská Bystrica
K51
K33
Veľký Krtíš
K60
K33
Košice
K59
K25
Michalovce
K59
K25
Poprad
K55
K24
Rimavská Sobota
K27
K54
Bardejov
K40
K54
Nitra
K21
K48
V tabuľke sú žlto vyznačené tie kanály, ktoré sú v kolízii so súčasným analógovým vysielaním
v danej oblasti. Ide o nasledovné (uvádzame vždy kanál, vyhradenie, kolízny vysielač, TV
program):
Strana 37
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha












Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
K25 - Košice a Michalovce - Dubník - STV2
K26 - Námestovo - Magurka - STV1
K27 - Bratislava - Kamzík - STV2
K32 - Žilina - Suchá Hora - STV2
K33 - Banská Bystrica a Veľký Krtíš - Blatný vrch - STV2
K40 - Bardejov - Stebnická Magura - STV1
K51 - Banská Bystrica - BB – RRTV
K52 - Žilina - Krížava - TV JOJ
K56 - Trenčín - Veľká Javorina - STV1
K57 - Trenčín - Nad Oborou - TV JOJ
K59 - Košice a Michalovce - Dubník – Markíza
K60 - Veľký Krtíš - Španí Laz - STV1
Kurzívou a podčiarknutím sú označené kanály, kde môže nastať rušenie. V týchto lokalitách
zrejme multiplex nebude spustený, prípadne bude spustený na vybraných vysielačoch:


K33 - Banská Bystrica - Tehlové v Nových Zámkoch - TV JOJ
K48 - Nitra - Modrý Vrch, Štúrovo - Markíza
Zdroj údajov: Telekomunikačný úrad SR
Výber staníc neznámy
Aké televízne stanice budú v druhom multiplexe šírené, zatiaľ nie je známe. V treťom musia
byť podľa zákona len verejnoprávne stanice, aktuálny prvý (prechodový) je určený len pre
slovenských vysielateľov. V druhom môžu byť teoreticky aj vysielatelia z iných krajín. Či v
ňom budú napríklad české stanice, Towercom ešte nevie, zatiaľ to však neplánuje. „Keď bude
dobudované pokrytie multiplexov a ostane voľný priestor, môže byť ponuka rozšírená aj o
ďalších vysielateľov,“ dodáva Šuran.
Towercom sa vyjadril aj k možnosti dokrývania pokrytia multiplexov súčasnými analógovými
vysielačmi. „Dokrývanie územia signálom DVB-T bude riešené podľa rozhodnutia
vysielateľov. Jednou z možností je aj dokrývanie z lokality dnešných televíznych
prevádzačov“, uviedol Šuran. Od záujmu a rozhodnutia vysielania závisí podľa Šurana aj
spustenie vysielania pre mobilné zariadenia (DVB-H). Pri záujme je firma podľa Šurana
pripravená poskytovať ho.
Strana 38
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Na lepších frekvenciách
Aktuálne spustený prvý prechodový multiplex bol vytvorený za účelom vytvorenia
podmienok na prechod televíznych služieb z analógových frekvencií na digitálne. Licenciu na
prevádzkovanie tohto multiplexu má spoločnosť Towercom do 31. mája 2015. Následne jeho
frekvencie odovzdá späť Telekomunikačnému úradu SR. Na 2. a 3. multiplex, do ktorého sa
presunú televízne služby po uvoľnení frekvencií z analógového vysielania, má Towercom
licenciu do roku 2029 a v nich budú stanice šírené natrvalo.
Druhý a tretí multiplex budú šírené na nižších frekvenciách, než je šírený prvý prechodový
multiplex. S príjmom signálu by preto malo byť menej problémov. Vo všeobecnosti platí, že
čím je frekvencia nižšia, tým je dosah signálu väčší. Nižšie frekvencie sa dokážu viac ohnúť za
prekážku a majú menší útlm v atmosfére. Taktiež staršie širokopásmové antény majú
väčšinou na tak vysokých frekvenciách nižší zisk ako na nižších. Koaxiálne káble majú s
rastúcou frekvenciou takisto vyšší útlm. Ak je v ceste použitý pásmový predzosilňovač, ten
má s rastúcou frekvenciou väčšinou klesajúci zisk a stúpajúci šum.
Problémom môže byť naďalej polarizácia. Pre kvalitný príjem musia byť antény otočené
vertikálne.
Filip Hanker, Anton Srnka
Strana 39
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Recenzie zariadení
GoGen DVB 137 TU: Príjem a nahrávanie z DVB-T pod
40 eur
Jednoduché zariadenie zvláda príjem digitálnej TV na výbornú. Nahráva na externé disky.
Klady:






Dobrá kvalita obrazu
Jednoduchá obsluha a prehľadnosť
Nahrávanie na externé pamäťové zariadenia
Funkcia TimeShift
Podpora hudby a fotografií
Možnosť aktualizácie firmvéru cez USB
Zápory:







Žiadna integrovaná pamäť na nahrávanie
Ukladanie záznamu do blokov po 250 MB
Absencia HDMI a cinch konektorov
Prevedenie diaľkového ovládania
Absencia podpory titulkov u testovaného zariadenia
Bez podpory analógového vysielania
Miestami nepresná lokalizácia
Digitálny tuner a multimediálny prehrávač GoGen DVB137TU je vhodným riešením pre
majiteľov staršej televízie s analógovým tunerom. Prístroj obsahuje navyše funkciu
nahrávania na externé pevné disky alebo USB kľúče.
Strana 40
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Štandardné balenie produktu
Zariadenie je ľahko ovládateľné a ani užívateľ začiatočník nebude mať problém s jeho
inštaláciou. Na zadnej strane sa nachádzajú dva výstupy SCART, anténny vstup a výstup
(loop), audio SPDIF koaxiálny výstup pre zosilňovač.
Na predný panel umiestnil výrobca USB konektor a dve tlačidlá na manuálne prepínanie
programov. Pri zapnutí Vás privíta obrazovka s farebným logom a otočným ovládacím
panelom.
Tuner a prehrávač zo strán
Inštalácia zariadenia je jednoduchá - manuálne musíme nastaviť iba krajinu a jazyk, prípadne
zapnúť napájanie externej antény. Pri ladení digitálnych programov odporúčame využívať
anténu s externým zdrojom napájania, v tomto prípade musí byť voľba napájania antény
v tuneri vypnutá – inak by došlo k preťaženiu antény a signál sa nenaladí. V teste bola
použitá anténa ONE FOR ALL SV9365.
Automatické vyhľadávanie staníc je rýchle a prístroj naladil všetky stanice dostupné
v súčasnom digitálnom vysielaní. Analógové stanice nie je možné prijímať, zariadenie
Strana 41
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
obsahuje len digitálny tuner. Je tu aj možnosť manuálneho hľadania staníc, vtedy musí
užívateľ poznať frekvenciu a pásmo, ktoré pomocou ovládača zadá do prístroja. Slovenská
lokalizácia je miestami morfologicky nepresná, i keď zrozumiteľná.
Dobrý obraz, slabší ovládač
Pri použití antény bol signál čistý a bez prvkov poškodenia obrazu. Kvalita signálu závisí na
použitej anténe, jej nasmerovaní a umiestnení, ako aj vzdialenosti od vysielača a terénu
medzi ním a vašou lokalitou. Pri dobrých podmienkach nemá prístroj ani najmenší problém s
prijímaním. Gogen DVB 137 TU neponúka HDMI; obraz je pri použití SCART alebo
anténového výstupu dobrej kvality.
Vyhotovenie diaľkového ovládania je štandardné a sú tu obsiahnuté bežné funkcie, ktoré
uspokoja väčšinu domácich používateľov. Problémom je jedine mäkkosť tlačidiel a ich
vzdialenosť, čo môže niekomu prekážať.
Diaľkový ovládač
Naladené programy je možné ľubovoľne prehadzovať alebo vymazávať. Prístroj obsahuje
funkciu nahrávania na externé úložné zariadenie – podmienkou je dostatočná prenosová
rýchlosť. Presné obmedzenie rýchlosti sa nám nepodarilo zistiť. GoGen má podporu
formátovania FAT a FAT32, kapacita disku je obmedzená na 1 TB.
Strana 42
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Nahrávky rozseká
Nahrávanie je možné nastaviť cez EPG (na konkrétny program alebo čas), prípadne ho spustiť
priamo cez tlačidlo nahrávania na diaľkovom ovládači. Nahrávať možno len program, ktorý je
aktuálne sledovaný. Prístroj teda neumožňuje súčasne nahrávať jeden program a sledovať
iný, pretože je vybavený len jedným tunerom. GoGen taktiež vybavil prístroj funkciou
TimeShift, ktorá umožňuje nahrávať práve sledovaný program automaticky s časovým
posunom v prípade, ak je pripojené externé úložné zariadenie.
Nahrávané súbory sa ukladajú v kontajneri TS (formát MPEG-2), ktorý je rozdelený do
približne 250 megabajtových celkov. Anténa ONE FOR ALL SV9365 poskytovala dostatočne
kvalitný príjem, vyhotovený záznam bol bez akýchkoľvek chýb a digitálnych šumov v obraze.
V prípade prehrávania z externého disku tieto prehráva ako celok. Ak by ste si chceli záznam
stiahnuť do počítača, GoGen ponúka malú utilitu TS Splitter, pomocou ktorej dokážete
súbory spojiť do jedného celku.
Prehrávanie záznamu v prehrávači GoGen DVB137TU je plynulé a bez sekania, aj keď
zariadenie práve prechádza viacerými 250 megabajtovými blokmi. Jedna hodina záznamu má
kapacitu približne 2 GB. Rozsah automatického záznamu je obmedzený od 15 minút do 8
hodín. Pomocou tlačidla record je samozrejme možné spraviť aj záznam kratší ako 15 minút.
Zvládne aj fotky a hudbu
Multimediálne funkcie ako prehrávanie hudby, videa alebo prezeranie obrázkov sú
rozdelené medzi položky v menu, kedy je potrebné navoliť, či sa ide prehrávať hudba alebo
pozerať obrázok. GoGen zaujal funkciou zobrazovania fotonáhľadov vo forme galérie, kedy
sa zároveň dá spustiť aj hudba v pozadí. Prístroj zvláda obrázky vo formáte JPG, BMP a GIF.
S fotografiami je možné vykonávať základné ukony ako otáčanie a približovanie,
nepodporuje však exif dáta.
Pri prehrávaní hudby prístroj ponúka len základné funkcie – prehrávanie, stop a posuny
vpred a vzad. Nepodporuje ID3 tagy. Podporované formáty videa sú štandardné: MPEG1,
Strana 43
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
MPEG2, AVI, DivX 4.x, 5.x, 6.x, XviD. Titulky formátu SRT sa ani po nastavení a správnom
označení na obrazovke nepodarilo sprevádzkovať, chybu pravdepodobne vyrieši nový
firmvér. Podľa diskusií na internete niektorým používateľom titulky fungujú. S prehrávaním
uvedených videosúborov problém nebol. Medzi doplnkové aplikácie zaradil GoGen aj
kalkulačku a piškvorky.
Nechýba hra či kalkulačka
Hodnotenie: Vhodný pre domácnosť
GoGen DVB137TU je zariadenie vhodné na použitie v domácnosti pre LCD s uhlopriečkou 32
palcov a menej, prípadne staršie prijímače s CRT obrazovkou. Výhodou je najmä funkcia
timeshift a nahrávanie, ktoré inak nájdete len u plnohodnotných rekordér.
Vyhotovenie
5
Funkcie
7
Ovládanie
7
Lokalizácia
6
Príjem
9
Softvér
8
Cena
8
Celkovo
7 z 10 bodov
TIP: Viac obrázkov z aplikácie a technické parametre nájdete v originálnom článku na Živé.sk.
Matej Bórik
Produkt zapožičal: Hej.sk
Strana 44
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Pinnacle Hybrid Pro Stick 340e: Hybridné DVB-T
Malý USB TV tuner s podporou DVB-T i analógového vysielania, pribalenou anténou a
diaľkovým ovládaním.
Kľúčové vlastnosti







Malé rozmery a hmotnosť
Diaľkové ovládanie v balení
Podpora DVB-T aj analógového vysielania
Možnosť pozastavenia vysielania
Funkcia nahrávania
Teletext vrátane slovenských znakov
Kompatibilita s Windows MediaCenter 3
Hlavné nedostatky



Masívny a často nestabilný softvér
Potreba manuálnej inštalácie ovládačov vo Windows 7
Podpora Windows Vista a 7 iba v 32-bitových verziách
Pinnacle Hybrid Pro Stick 340e je USB televízny tuner, ktorý s počítačom komunikuje
prostredníctvom USB rozhrania. Poradí si s klasickým analógovým televíznym vysielaním,
rádiom a hlavne digitálnym DVB-T vysielaním. Ako bonus pridáva v softvéri možnosť počúvať
internetové rádiá.
Malý a hybridný
Rozmery toho USB DVB-T tuneru sú 81 × 18 × 12 mm. Vďaka tomu sa radí medzi to menšie,
čo nám ponúka trh. Na vrchnej strane sa nachádza okienko infračerveného portu.
Pinnacle Hybrid Pro Stick 340e 340e
Strana 45
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Na ľavú hranu výrobca umiestnil malý konektor, ktorým sa pripája dodaná redukcia. Jej
pomocou je Pinnacle TV Center PRO schopný prijímať externé obrazové signály cez S-Video
a kompozitný obrazový vstup.
S pripojenou redukciou
Spolu s tunerom sa dodáva malá, skladateľná anténa. Pripája sa k masívnemu konektoru
v zadnej časti tuneru. Zo spodnej strany má magnet, čiže výrobca predpokladal skôr
pripájanie ku klasickým kovovým skrinkám desktopov, ako k notebookom.
Tuner ani anténa nepotrebujú externý zdroj napájania. Potrebnú energiu dodáva priamo USB
port.
Anténa
V balení spolu s TV tunerom nájdete aj diaľkové ovládanie. Ide o obyčajnú plastovú škatuľku
napájanú dvoma AAA batériami. Pred prvým použitím ho treba v ponuke nastavení vybrať zo
zoznamu, inak funguje bez problémov. Signál je šírený prostredníctvom infračerveného
vysielača a účinný dosah je asi päť metrov.
Dodávané diaľkové ovládanie
Strana 46
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Manuálna inštalácia
Prvý problém s Pinnacle TV Center PRO sa objavil hneď na začiatku. Inštalácia softvéru
a ovládačov z dodávaného CD v prostredí Windows Vista prebehla hladko. Vo Windows 7
síce na prvý pohľad tiež prebehla v poriadku, prekvapenie nás ale čakalo, keď tuner po
pripojení k počítaču systém vyhlásil za neznáme zariadenie. Nepomohla ani reinštalácia
softvéru a správne ovládače systém nenašiel ani na lokalite Windows Update.
Pre získanie funkčných ovládačov sme museli ísť na webovú stránku spoločnosti Pinnacle.
Našťastie je prehľadná a správne ovládače sme nehľadali dlho. Druhé prekvapenie nás čakalo
po rozbalení stiahnutého archívu s ovládačmi. Namiesto klasického inštalátora sme tam našli
iba systémové súbory. Ovládače teda bolo treba pridať do systému manuálne.
Pinnacle Hybrid Pro Stick 340e je kompatibilný s Windows XP, Vista aj 7. Verziu XP podporuje
aj v 64-bitovej verzii, ostatné systémy iba v 32-bitových verziách.
Masívny softvér
Hlavným komunikačným nástrojom medzi používateľom a tunerom je dodaný ovládací
softvér s názvom Pinnacle TV Center PRO. Program zaberá na pevnom disku takmer 400 MB
a pre správne fungovanie vyžaduje 5 GB voľného miesta.
Spustenie softvéru, pokiaľ ste už vykonali všetky základné nastavenia, trvá zhruba 20 sekúnd.
Počas testovania sme zaznamenali problémy so stabilitou. Pri prepínaní medzi analógovým
a digitálnym zdrojom signálu v systéme Windows 7 softvér vždy zamrzol a vypísal chybové
hlásenie. Následne ho bolo treba reštartovať.
Základné nastavenia je možné vykonať prostredníctvom sprievodcu, pokročilé voľby sú
dostupné v ponuke rozšírených nastavení.
Strana 47
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Výhodou softvéru Pinnacle TV Center PRO je jeho schopnosť komunikovať v českom jazyku.
Slovenská lokalizácia chýba. Jednotlivé položky systému sú prehľadné a zrozumiteľné.
Ovládanie softvéru nie je nijako náročnou disciplínou, podobne ako ladenie staníc.
Príjem signálu
Pinnacle TV Center PRO nedokáže prijímať televízny signál bez pripojenej externej antény.
S pripojenou anténou je príjem signálu dobrý a na kategóriu hybridných tunerov úplne
štandardný.
Po prepnutí stanice sa v pravom hornom rohu obrazovky vždy zobrazí údaj o intenzite
signálu.
Kvalita zobrazovaného obrazu je dobrá, obmedzená len kompresným formátom MPEG-2.
Ten pri používanom dátovom toku prechodového multiplexu (okolo 3,4 až 3,5 Mbit/s)
logicky nedosahuje kvalitu špičkovejších DVD filmov s bitrate o 40 až 80 percent vyšším pri
súčasnom používaní o niečo nižšieho rozlíšenia obrazu. Prijímať je možné aj HDTV vo formáte
MPEG-4.
Nestabilita pri nahrávaní
Prepínanie staníc je pohotové a bez problémov. Prepínať môžete na softvérovej úrovni
tlačidlami hore a dole, alebo stanicu vybrať priamo zo zoznamu. Po prepnutí stanice sa
v spodnej časti obrazovky zobrazí informácia o práve prebiehajúcom programe. Samostatne
je možné otvoriť programového sprievodcu, ktorý obsahuje presný televízny program aj
s popisom.
Okno sa prispôsobuje formátu vysielania - 16:9 alebo 4:3. Samozrejmosťou je možnosť
zobrazenia na celú obrazovku. Nikoho neprekvapí prítomnosť rýchleho teletextu. Výhodou je
možnosť ovládania myšou a prakticky okamžité načítavanie stránok teletextu.
Zoznam dostupných TV staníc a ponuka pri prehrávaní
Strana 48
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Pinnacle TV Center PRO ponúka používateľom možnosť pozastavenia živého televízneho
vysielania, tzv. TimeShift. Doba pozastavenia je teoreticky závislá iba od voľného miesta na
disku. Nám sa ale nikdy nepodarilo pozastaviť obraz na viac ako 10 sekúnd. Potom už systém
vypísal chybu a reštartoval sa.
Podobný problém sa objavoval aj pri pokuse o nahrávanie. DVB-T tuner sme testovali na
Windows 7. Výrobca síce podporu tohto systému deklaruje, ale je možné, že ovládače pre
tento systém nie sú úplne vyladené. Video je možné zaznamenávať do MPEG-1 a MPEG-2.
Dostupný je aj celý rad iných formátov, ale sú iba v časovo obmedzených verziách a pre
ďalšie využívanie je potrebné si ich zakúpiť.
Rovnako si treba priplatiť aj službu DistanTV. Ide o zaujímavú možnosť zdieľania DVB-T
signálu v rámci domácej siete. Na jednom počítači máte pripojený tuner a zapnutú aplikáciu,
z druhého potom takéto vysielanie „streamujete“.
Slušný aj napriek chybám
Pinnacle Hybrid Pro Stick 340e je dobrý televízny tuner, ktorý veľa stráca kvôli ťažkopádnej
aplikácii Pinnacle TV Center PRO. Ponúka síce veľa funkcií a je používateľsky prívetivá, je
však príliš masívna a miestami pomalá. Nepríjemne nás zaskočila nestabilita pri prepínaní
medzi digitálnym a analógovým zdrojom signálu či pri zastavovaní a nahrávaní vysielania.
Kritika smeruje aj k potrebe sťahovania a manuálnej inštalácie ovládačov vo Windows 7.
Pochváliť naopak musíme lokalizáciu softvéru do češtiny, prehľadnosť nastavení a kvalitu
prijímania signálu s pripojenou anténou. Pozornosť si zaslúži aj diaľkové ovládanie, ktoré
v tejto kategórii nebýva štandardom. Dobrou správou je kompatibilita tuneru s Windows
MediaCenter 3.
Pinnacle Hybrid Pro Stick 340e je v predaji s cenou okolo 60 € (1 800 Sk) s diaľkovým
ovládačom a S-Video/kompozitným káblom a od 40 eur (1 200 Sk) bez neho. Vzhľadom na
možnosti zariadenia je cena pomerne priaznivá. V kategórii hybridných tunerov s podporou
analógového aj digitálneho vysielania ide aj napriek nedostatkom ovládacieho softvéru
o jednu z lepších volieb.
Vyhotovenie
9
Funkcie
9
Ovládanie
7
Lokalizácia
9
Strana 49
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Príjem
8
Softvér
3
Cena
7
Celkom
7,4 z 10 bodov
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
TIP: Viac obrázkov z aplikácie a videá k recenzii nájdete v originálnom článku na Živé.sk.
Ján Trangel
Tuner zapožičal webový obchod Alza.sk.
Lifeview NOT LV5HD: Hybridný DVB-T tuner
Malý USB tuner zvláda DVB-T aj analógový príjem televízie. Ponúkne aj Time Shift a
pohodlné nahrávanie.
Kľúčové vlastnosti







Malé rozmery a hmotnosť
Diaľkové ovládanie v balení
Podpora DVB-T aj analógového vysielania
Možnosť pozastavenia vysielania
Bezproblémové nahrávanie
Teletext vrátane slovenských znakov
Kompatibilita s Windows MediaCenter
Hlavné nedostatky




Absencia slovenčiny v prostredí
Zbytočné funkcie softvéru
Komplikované prepínanie analógového a digitálneho vysielania
Nezanedbateľné zahrievanie
Hybridný DVB-T a analógový tuner Lifeview Not Only TV (skrátene NOT) LV5HD sa k počítaču
pripája pomocou štandardného USB 2.0 rozhrania. Telo tuneru je vyrobené z bieleho
mäkkého plastu. Vszganie sa neozýva ani pri silnom stláčaní.
Strana 50
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Plastové telo tuneru
Miernu nedôveru v nás ale vzbudzuje fyzické spojenie USB konektoru a zariadenia. Už na
úplne novom tuneri sa mierne hýbalo. Silnejší náraz do pripojeného tuneru by
pravdepodobne znamenal jeho zlomenie.
Labilný USB konektor
Rozmery tuneru sú 88 × 25 × 13 mm, pričom po zapojení z neho trčí ešte o 20 mm menej.
Hmotnosť sa pohybuje okolo 20 gramov. Vďaka tomu sa radí medzi to menšie, čo nám
ponúka trh. Na vrchnej strane sa nachádza okienko infračerveného portu.
Tuner v ruke
Na ľavú hranu výrobca umiestnil MiniUSB konektor, ktorým sa pripája dodaná redukcia. Jej
pomocou je Lifeview NOT LV5HD schopný prijímať externé obrazové signály cez S-Video
a kompozitný obrazový vstup.
Spolu s tunerom sa dodáva aj malá anténa. Pripája sa k masívnemu konektoru v zadnej časti
tuneru.
Strana 51
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Zo strán
Tuner ani anténa nepotrebujú externý zdroj napájania. Potrebnú energiu dodáva priamo USB
port. Počas prijímania signálu sa tuner výrazne zahrieva. Na jeho fungovanie to ale nemá
vplyv.
Tuner s dodávanou anténou, redukcie
V balení nájdete aj diaľkové ovládanie. Napájajú ho dve AAA batérie. Rovnako ako tuner, aj
diaľkové ovládanie je vyrobené z mäkkého plastu. Je ergonomické a dobre sa drží v ruke.
Jednotlivé tlačidlá výrazne vystupujú a stláčajú sa dobre. Diaľkovo je možné ovládať prakticky
všetky funkcie tuneru. Dosah diaľkového ovládania je asi 5 metrov.
Diaľkové ovládanie v balení
Nájdite nastavenia
Inštalácia obslužného softvéru ArcSoft Total Media je otázkou niekoľkých sekúnd a mal by ju
zvládnuť aj začínajúci používateľ. Nevýhodou je absencia slovenčiny v celom prostredí.
Softvér je možné nainštalovať vo všetkých verziách systémov Windows XP, Vista a 7. My sme
testovali na Windows 7 32 bit.
Ovládače nie sú podpísané a Windows ich označuje za nedôveryhodné
Strana 52
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Samotný softvér je až neuveriteľne masívny a ponúka celý rad prakticky zbytočných funkcií.
Samostatnú aplikáciu na vytváranie video DVD diskov by sme ešte pochopili, ale prečo je
súčasťou prehrávač hudby a prehliadač obrázkov, skutočne nerozumieme. Celé prostredie je
navyše flashové a nie príliš dobre prepracované.
Pre nás je najpodstatnejšia položka TV, ostatným možnostiam sa venovať nebudeme. Pred
prvým spustením je potrebné tuner nakonfigurovať na príjem digitálneho aj analógového
signálu. Spraviť tak môžete prostredníctvom prehľadného sprievodcu, ktorý sa však nespustil
automaticky, ale treba si ho nájsť v ponuke Setting / TV. V piatich krokoch vás prevedie
hľadaním staníc v digitálnom aj analógovom pásme.
Sprievodca nastaveniami televízie na screenshotoch
Ďalšie možnosti nastavenia však neponúkne a opäť je potrebné vojsť do ponuky nastavení.
Ale pozor, nie do nastavení hlavných, ktoré sú dostupné z hlavnej ponuky TV, ale až do
nastavení, ktoré sú prístupné po spustení vysielania.
Tam už je možné zvoliť si rozšírené nastavenia programov, exportovať či importovať
zoznamy staníc. V rovnakej ponuke sa zároveň prepína medzi analógovým a digitálnym
príjmom signálu.
Rozšírené možnosti nastavenia programov
Lifeview NOT LV5HD je síce hybridný tuner a dokáže prijímať digitálny aj analógový signál,
prepínanie medzi zdrojmi je však stále problematické. Pre zmenu z analógového signálu na
digitálny či naopak je potrebné vojsť hlbšie do ponuky nastavení TV a manuálne prepnúť
zdroj signálu. To určite nie je pohodlné a aj od praktického má ďaleko.
Strana 53
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Treba lepšiu anténu
Lifeview NOT LV5HD prijíma signál prostredníctvom dodanej antény. Na mieste s veľmi
dobrým príjmom signálu a s prakticky priamym výhľadom na vysielač kvalita signálu kolísala
medzi dvoma a štyrmi paličkami zo šiestich. Čo je ale horšie, prijímaný obraz výrazne trhal.
Na druhom testovacom mieste, kde sú výrazne horšie podmienky, tuner nechytil žiadny
signál.
Preto je viac ako vhodné použitie kvalitnej externej antény. My sme mali možnosť vyskúšať
tuner s príplatkovou anténou NOT DVB-T Power Antena, ktorú pre Lifeview NOT LV5HD
rozhodne odporúčame.
Príplatková anténa
Po jej pripojení sa síce intenzita signálu na prvom menovanom mieste stále držala okolo
troch až štyroch paličiek, príjem však bol výrazne kvalitnejší a zmizlo aj sekanie. Na druhom
mieste sme s externou príplatkovou anténou signál chytili, aj keď sa objavovalo občasné
trhanie obrazu. Prínos kvalitnej externej antény je teda jednoznačný.
Ako to pri malých anténach býva, kvalita príjmu analógového signálu je nízka. Aj kvôli
komplikovanému prepínaniu medzi analógovým a digitálnym príjmom nepredpokladáme, že
by Lifeview NOT LV5HD bol využitý na viac ako núdzový príjem analógového signálu. Na
chate si teda správy verejnoprávnej televízie pozriete (alebo skôr vypočujete), viac od neho
ale nečakajte.
Nahráva bez problémov
Prostredie sledovania televízie je našťastie spracované prakticky najlepšie z celého softvéru.
Kvalita prijímaného obrazu je s doplnkovou anténou v rámci po možností nášho DVB-T
vysielania dobrá. Zariadenie je pripravené aj na DVB-T HD vysielanie.
Priamo z ponuky, keď už vidíte obraz vysielanej stanice, je možné zvoliť prehrávanie na celej
obrazovke, EPG, zmeniť stanicu, nastaviť nahrávanie vysielania, prezrieť nahrané relácie
a spustiť teletext. Teletext je úplne štandardný, podporuje diakritiku.
Strana 54
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
štandardný teletext, prostredie sledovania televízie
Ponuka EPG je na naše veľké počudovanie rýchla a prehľadná. Vyberiete si stanicu a hneď sa
ukáže nasledujúci program. Listovať je možné v programe na niekoľko dní dopredu. Keď nad
vybranú reláciu prejdete myšou, v spodnom okne sa otvorí podrobný popis. S diakritikou je
nie problém.
Programový sprievodca EPG
Po kliknutí na prebiehajúci program sa automaticky prepne vysielaná stanica. Ak kliknete na
program, ktorý ešte len pôjde, otvorí sa ponuka nahrávania. Neobsahuje podrobné
nastavenia – ponúkne iba možnosť uloženia nahrávania. Pre všetky ostatné nastavanie je
potrebné ísť do hlavnej ponuky. Zvoliť sa dá cieľová zložka a na výber je z troch úrovní
kvality.
Ponuka nahrávania
Nahrávanie je možné spustiť aj priamo pri sledovaní programu. Po stlačení veľkého
červeného tlačidla REC sa na pozadí spustí nahrávanie. Nie je ani potrebné mať výkonný
počítač a video sa začne ukladať. Sledovaný program ani počas nahrávania neseká. Výrobca
nezabudol ani na funkciu Time Shift, teda dočasného pozastavenia vysielania. Rovnako ako
nahrávanie, aj Time Shift funguje úplne bez problémov.
Strana 55
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Treba si zvyknúť
Celkovo prostredie ArcSoft Total Media hodnotíme známkou „dostatočný“. Ponúka prakticky
všetky bežné nastavenia aj funkcie, všetko však v mimoriadne nepraktickom obale.
Intuitívnosť a roztrieštenosť jednotlivých ponúk a nastavení je často až zarážajúca. Keď si
však na svojskú logiku zvyknete, nebudete mať s používaním hybridného tuneru Lifeview
NOT LV5HD problémy.
Pochváliť treba bezproblémové nahrávanie aj funkciu pozastavenia obrazu. Dobre
spracovaný je aj televízny program EPG a teletext s diakritikou. Naopak, neteší nás potreba
dokúpenia kvalitnej antény a komplikované prepínanie medzi analógovým a digitálnym
príjmom signálu. Lifeview NOT LV5HD je v predaji za cenu okolo 50 eur s DPH.
Vyhotovenie
6
Funkcie
10
Ovládanie
7
Lokalizácia
3
Príjem
8
Softvér
7
Cena
8
Celkom
7 z 10 bodov
TIP: Viac obrázkov nájdete v originálnom článku na Živé.sk.
Ján Trangel
Produkt zapožičal: Agem
DVB-T tuner Emtec S821HD: Lacný minimalista
Miniatúrny USB tuner za výbornú cenu prekvapí dobrou citlivosťou. Nesklame ani
softvérom.
Hlavné prednosti


Miniatúrne rozmery, tvar USB kľúča
Slušná citlivosť tunera
Strana 56
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha






Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Podpora MPEG4 i HD vysielania
Rýchle vyhľadávanie kanálov
Podpora teletextu vrátane slovenských znakov
Stabilný a funkčne dobre vybavený softvér
Podpora vysielania vo vysokom rozlíšení
Výborná cena i pomer cena/výkon
Zápory






Funkčnosť v prípade Windows Vista len v 32-bitovej verzii
Absencia iných vstupov/výstupov než anténového
Žiadne diaľkové ovládanie
Len pre DVB-T, nepodporuje analógové vysielanie
Nahrávanie len do objemného MPEG2
Prevedenie elektronického programového sprievodcu (EPG), zvláštna podpora slovenských
znakov
DVB-T tuner Emtec S821HD je miniatúrne USB zariadenie v tvare a veľkosti menšieho USB
kľúča. Dostupný je za cenu okolo 24 € (730 Sk), ide teda o jeden z najlacnejších DVB-T
tunerov na trhu. Určený je len na príjem digitálnej televízie a rozhlasu, analógové vysielanie
nepodporuje.
Konektor tuneru možno zasúvať a vysúvať pomocou stredového tlačidla. Na pripojenie
dodanej miniantény so štandardným konektorom slúži pripojená redukcia. Pripojiť
samozrejme možno i inú externú anténu. Iné vstupy či výstupy by ste na zariadení hľadali
márne - na tomto poli výrobca šetril. Nepribalil ani diaľkové ovládanie. Na samotnom tuneri
už ale nižšiu cenu zväčša nepoznať.
Anténa je zospodu magnetická, čo umožňuje výrazne ľahšie umiestnenie napríklad na
notebooku. Vrchnú časť možno od spodnej oddeliť.
Strana 57
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Inštalujeme, ladíme
Hoci sa o tom na obale nedozviete, tuner nepodporuje 64-bitové systémy Windows Vista.
Windows 7 zvládne, no ovládače si bude treba stiahnuť zo stránok výrobcu.
V 32-bitových systémoch funguje tuner bez problémov. Úvodná inštalácia je rýchla a
bezproblémová. Výnimkou je stav po inštalácii ovládačov, keď inštalátor navrhuje reštart
počítača, no v pozadí sa spúšťa inštalácia samotného ovládacieho softvéru.
Dodaný softvér Presto! PVR patrí medzi tie lepšie spomedzi tých, s ktorými sme sa za
posledné roky pri TV tuneroch stretli. Sken kanálov pomocou neho prebiehal veľmi rýchlo –
za 70 sekúnd – a boli nájdené všetky kanály.
Program ladenie automaticky ponúkne po prvom spustení. Ako krajinu si možno nastaviť
Slovensko i Česko.
Výsledný zoznam kanálov možno i exportovať a neskôr naimportovať späť.
Vizuál programu. Okno sa prispôsobuje formátu vysielania (16:9 | 4:3). Pokiaľ program nenájde po štarte signál,
zobrazí hlásenie. Ak ho prijíma a potom stratí, zostane na poslednom dostupnom snímku
S citlivosťou vstavaného tunera sme boli spokojní. Dodaná miniatúrna anténa v našej
testovacej lokalite na okraji Bratislavy v zložitom teréne a zákryte takmer zo všetkých strán
neumožňovala chytiť žiaden kanál. Po pripojení externej antény Hama so ziskom do 30 dB
pre dané pásmo za necelých 19 eur (572 korún) už tuner bez problémov rozpoznal päticu
aktuálne vysielaných staníc v pilotnom multiplexe. Konkurenčný, vybavenejší a dvojnásobne
drahší Pinnacle PCTV Hybrid Pro Stick 340e (od 44,03 € - 1 326 Sk do 62,20 € - 1 874 Sk podľa
Strana 58
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
prítomnosti diaľkového ovládača a redukcie) nerozpoznal po pripojení rovnakej antény na
úplne rovnakom mieste žiaden kanál a rezignoval.
Tunery od Emtecu (napravo s pripojeným rozbočovačom) a Pinnacle. Prvý prekvapivo v prípade slovenského
prechodového multiplexu preukázal vyššiu citlivosť
Testovaný tuner Emtec na druhej strane nenašiel v lokalite neďaleko hraníc s Rakúskom s
integrovanou anténou žiadne stanice. Pinnacle pritom rozpoznal stanice z jedného z
multiplexov a ich príjem bol takmer bezproblémový (niekoľko sekundových výpadkov za
niekoľko minút).
Kvalita zobrazovaného obrazu je dobrá, obmedzená len kompresným formátom MPEG2. Ten
pri používanom dátovom toku prechodového multiplexu (okolo 3,4 až 3,5 Mbit/s) logicky
nedosahuje kvalitu špičkovejších DVD filmov s bitratom o 40 až 80 percent vyšším pri
súčasnom používaní o niečo nižšieho rozlíšenia obrazu.
Digitálne zväčšovanie z rozlíšenia so 720 pixelmi na šírku na rozlíšenie obrazovky funguje
dobre. Tuner podporuje aj vysielanie vo vysokom rozlíšení, ktoré pravdepodobne príde v
budúcnosti.
Obrazové parametre ako jas, kontrast, saturáciu a farebnosť možno v nastaveniach
programu prispôsobiť.
EPG nepoteší, nahrávanie celkom áno
Programu nechýba podpora skinov (vybrať si možno z troch) i možnosť automatickej
aktualizácie, no má len anglické rozhranie. Znaky s diakritikou zvláda v rámci teletextu na
výbornú, v rámci programového sprievodcu zobrazuje dĺžne či mäkčene pred samotným
písmenom, ku ktorému patria.
Samotný programový sprievodca je riešený veľmi nešťastným dialógovým oknom.
Nepodporuje zobrazenie viacerých televíznych programov popri sebe či rýchly posun na
vybraný čas. Takisto znemožňuje čítanie dlhších popisov relácií inak než kliknutím si na ne.
Strana 59
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Nepodporuje ani vyhľadávanie v ponuke. Na druhej strane umožňuje pridať reláciu do
zoznamu nahrávaných aj s úpravou času jej trvania či nastavením, že ide o pravidelnú reláciu.
Elektronický programový sprievodca
Zobrazovanie znakov pri teletexte je naopak bezproblémové. Teletext funguje svižne.
Z „nahrávacích“ funkcií ponúka softvér zachytávanie obrazovky (do jpg, png i bmp formátu),
klasické nahrávanie i kompletný timeshifting, teda pozastavenie vysielania s jeho
nahrávaním v pozadí a možnosťou pohybu vo videu. V oboch prípadoch sa žiaľ nahráva do
formátu MPEG2, čo pri strednej kvalite a rozlíšení 720 x 576 znamená spolu s audiom dátový
tok okolo 0,375 MB za sekundu. Hodina videa tak zaberie okolo 1,35 gigabajtu. Súbory sú
pomenúvané v tvare „stanica-názov-dátum a čas-poradové číslo“, no prípadné dĺžne či
mäkčene sú opäť vkladané pred samotné písmeno.
Strana 60
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Nahrávky možno nechať softvérom automaticky deliť po vybranom počte megabajtov - to sa
zíde pri následnom napaľovaní na optické média i pri používaní súborového systému FAT32 s
limitom 2 GB na súbor. Po skončení nahrávania možno nechať počítač vypnúť alebo prejsť do
jedného z režimov spánku. Zaujímavosťou je, že pri pripojení iného tunera program ponúkol i
nahrávanie do formátov VCD a MPEG4 (pre iPod či PSP), no pri pripojení recenzovaného
Emtecu bola táto voľba zašednutá. Hardvérová podpora zo strany zariadenia je tak pre
nahrávanie nutnosťou, hoci by ju hravo zvládol i samotný systém.
Softvér umožňuje zobraziť aj mozaiku z vysielaných televíznych kanálov. Každý zobrazí na pár
sekúnd, následne z neho ukazuje statický obrázok a „pohyblivo“ zobrazuje inú stanicu. Po
prejdení všetkých kanálov program začína odznova, no stanicu zobrazí v ďalšom políčku.
Kliknutím je možné na vysielanie prejsť. Funkcia obrazu v obraze (PIP) nie je k dispozícii.
Názov programu či stav hlasitosti pri jej zvyšovaní alebo znižovaní program zobrazuje
nevkusnou zelenou, no dostatočne veľkým písmom.
Poslednými funkciami softvéru je zobrazenie titulkov, ak sú k dispozícii, či prehrávanie
nahrávok z vysielania.
Hodnotenie: 70 %
DVB-T tuner Emtec S821HD pri základnom použití nesklame. Ponúka dobrú citlivosť i softvér
so všetkými potrebnými funkciami, ktorý beží stabilne. Zamrzí najmä prevedenie
elektronického programového sprievodcu, biedna podpora znakov s diakritikou (no aspoň
nie sú miesto nich nezmyselné znaky) a funkčnosť len v 32-bitových systémoch.
Strana 61
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Vyhotovenie
Funkcie
Ovládanie
7
5,5
6
Lokalizácia
4
Príjem
Softvér
8,5
8
Cena
Celkom
10
7 z 10 bodov
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
TIP: Viac obrázkov, ukážkové nahrané videá i videá z rozhrania nájdete v originálnom článku
na Živé.sk.
Filip Hanker
Tuner i anténu zapožičal webový obchod Alza.sk.
Strana 62
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Alternatívne spôsoby príjmu
Satelitná televízia: Pestrá ponuka na celom Slovensku
Alternatívou k anténovému príjmu s pokrytím na celom Slovensku je satelitná televízia.
Akcie poskytovateľov satelitnej digitálnej TV sú bohaté.
Digitálne televízne vysielanie cez satelit dostalo novú konkurenciu. Magio od T-Comu.
Poskytovateľov satelitných TV služieb je však viac. V minulom článku sme porovnávali klady
a zápory práve Magio Satu a alternatívy Skylink, kde za základný balík neplatíte žiadne
mesačné poplatky za cenu vyšších vstupných nákladov. Dnes pridávame ďalších dvoch
providerov, ktorých služby sú dostupné na celom území Slovenska.
Magio v satelitnom kabáte
Základný balíček programov Magio Sat Štart obsahuje všetky štandardné slovenské i české
programy vrátane Primy, ktorá bola nedávno vyradená z klasického variantu Magia. Pri
dvojročnej viazanosti je cena balíka 7,95 € (239,50 Sk).
Rovnakou sumou je spoplatnený aj rozšírený program Klasik, ale len počas prvého polroka.
Ďalší rok stojí 11,95 € (360 Sk). Všetky ceny platia počas dvojročnej viazanosti a aj šesť
mesiacov po nej.
K cenám treba pripočítať poplatok za prenájom set-top-boxu vo výške 1,95 € (59 Sk), ale až
po prvom roku používania služby. Druhý set-top box je za 1,95 € mesačne od prvého
mesiaca. Zariadenie s nahrávaním vyjde na 2,95 € (88,90 Sk) mesačne. Pri set-top-boxe
s nahrávaním alebo druhom set-top boxe bez nahrávania sa platí aktivačný poplatok 24,95 €
(752 Sk). Zákazník nemôže použiť vlastný satelitný prijímač.
Na tri mesiace zadarmo je v ponuke prémiový balík HBO + Cinemax (štandardnou cenou je
9,95 €, 300 Sk) a za jeden cent počas troch mesiacov aj prémiový HD (3,95 €, 119 Sk) alebo
maďarský balíček (1,95 €, 59 Sk). Aktivácia HBO balíčka zadarmo je pritom pri využití akciovej
ponuky povinná, zákazník ho môže následne kedykoľvek zrušiť.
Strana 63
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Prvých sedem dní od spárovania karty so set-top boxom budú dostupné všetky programy bez
ohľadu na objednané programové balíčky. Zákazníci môžu prijímať aj 23 nekódovaných
programov z družice. T-Com momentálne preveruje možnosť pridania ďalších bezplatných
staníc do ponuky.
Zákazník môže získať aj zľavy – jednorazovú vo výške 10 € (301 Sk) pri objednávke cez web
alebo pravidelne 2 € (60,20 Sk) z mesačného poplatku, ak využíva službu s optickým či DSL
internetom od T-Comu. Zmluvnou pokutou pri nedodržaní viazanosti je 199 € (5 995 Sk).
Základná inštalácia technikom stojí 29,95 € (902 Sk), pri samoinštalácii klesne poplatok na
jedno euro. Zákazník dostane celú potrebnú výbavu takmer zadarmo, resp. za nízky
poplatok. Anténa a prístupová karta je zadarmo, za set-top-box sa platí 1,95 € (58,75 Sk)
mesačne. Ďalší je možné priobjednať za rovnakú cenu bez možnosti nahrávania alebo za 3,95
€ (119 Sk) mesačne s nahrávaním. Aktivácia Magio boxu vyjde na 24,95 € (751,64 Sk), pri
prvom zaplatíte euro.
Digitálna satelitná televízia Magio ponúka aj príjem bezplatných nekódovaných TV kanálov. V
súčasnosti je ich v ponuke 23, pričom sa preveruje možnosť pridania ďalších.
TIP: Test Magia Sat nájdete v tomto článku na Živé.sk
Skylink: Za základ neplatíte nič
Skylink poskytuje základný balíček českých a slovenských programov bezplatne na
neobmedzene dlhú dobu. Zákazník k tomu navyše získa aj približne 281 ďalších bezplatných
kanálov šírených cez satelit Astra.
K základnému balíku je možné doobjednať aj platené balíky. Tematický balíček Multi stojí 9 €
(271 Sk) mesačne, balík s HD kanálmi 12,50 € (377 Sk) alebo oba dohromady 17 € (512 Sk).
K dispozícii sú aj prémiové programy HBO (8,90 €, 268 Sk) či CS Film (7,70 €, 232 Sk). Pri
platbe na rok vopred poskytuje Skylink zľavy väčšinou od 9 do 20 eur (271 až 603 Sk).
Programy je možné aj nahrávať na externý disk, ak túto funkciu zakúpený set-top-box
podporuje.
Nevýhodou sú vysoké vstupné náklady. Záujemca o satelitné digitálne vysielanie si musí
zakúpiť satelitnú anténu, satelitný prijímač s dekodérom CryptoWorks a kartu Skylink.
Operátor ju poskytuje v štandardnej verzii za jednorazový poplatok 76,99 € (2319 Sk).
Zákazník v rámci nej získa spomínané bezplatné programy bez časového obmedzenia
Strana 64
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
a navyše aj balík Multi a program HBO na dva mesiace zadarmo. Na internete môžete nájsť
kompletné Skylink sety, cena sa pohybuje okolo 155 € (4670 Sk).
Karta Skylink Štandard HD sa predáva za 84,99 € (2560 Sk) a k vyššie uvedeným balíkom na
dva mesiace na skúšku pridáva aj balík HD Plus. Prednosťou karty je cenovo zvýhodnené
predplatné balíku Multu, HD Plus a HBO, konkrétne zľavy sme sa však z webu nedozvedeli.
Ponuka nie je podmienená žiadnou viazanosťou.
CS Link: Vytvorte si vlastný balíček
Ďalším satelitným operátorom, ktorý ponúka základné české a slovenské televízne programy
bez mesačného poplatku, je CSLink. Dekódovacia karta bez časového obmedzenia stojí 1999
Kč (77,72 €, 2341,40 Sk). V ponuke je aj karta s platnosťou jeden rok za 699 Kč (27,18 €,
818,83 Sk).
Po zakúpení celého satelitného setu, ktorý pozostáva z parabolickej antény, LNB konvertoru,
satelitného prijímača s licencovaným dekodérom Cryptoworks, dekódovacej karty a
príslušenstva, môžete bezplatne sledovať stovky nelicencovaných programov a základné
české a slovenské stanice. Bude vám sprístupnené portfólio programov podľa toho, či
zaregistrujete kartu v ČR alebo na Slovensku. Registráciu môžete vykonať pohodlne zaslaním
SMS správy. Kompletné satelitné sety vrátane dekódovacej karty CSLink je možné zakúpiť u
predajcov satelitnej techniky od 2999 Kč (116,60 €, 3495 Sk).
Výhodou CSLinku je rozmanitosť doplnkových programových balíčkov. Môžete si vybrať
balíček Mix, Sport a Dokument, ďalej Filmbox či Film (HBO, HBO2 a Cinemax). Zákazník tiež
môže zvoliť balík Mojich 6, v rámci ktorého si navolí šesť ľubovoľných platených programov
podľa vlastného výberu okrem prémiových staníc. Balíček stojí 8,63 € (260 Sk) v prípade
platby inkasom alebo cez SIPO. Vybrané programy je tiež možné predplatiť samostatne.
CSLink má cenovú štruktúru založenú na počte mesiacov, na ktoré si daný balíček
predplatíte. Pri polročnej, ročnej, dvoj alebo dokonca trojročnej „viazanosti“ tak môžete
každý mesiac ušetriť na mesačnom poplatku za balík. Zľava čaká aj na záujemcov, ktorí budú
platiť cez SIPO a inkaso.
UPC Direct: Veľa programov v základe
UPC poskytuje už v základnom balíčku približne 250 programov, z nich niektoré sa
u konkurencie nachádzajú len v rozšírenej verzii. Nechýba ani v ostatnom čase diskutovaná
TV Prima, veľkú časť tvoria nekódované programy zo satelitu Astra, podobne ako pri
Strana 65
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Skylinku. Vykúpené sú však vyššou cenou – 11,06 € (333 Sk) mesačne. Cena inštalácia závisí
od ceny antény. Zapožičanie set-top boxu a karty je však bezplatné. Operátor si účtuje 5 €
(150,63 Sk) za aktiváciu.
Zákazník si môže doobjednať aj rozšírený balíček Plus za 2,19 € (66 Sk) mesačne. Nachádzajú
sa v ňom programy AXN, Viasat Explorer, Viasat History, Cartoon Network, TCM, Boomerang
a Blue Hustler. Dostupné sú aj ďalšie prémiové balíky ako HBO, Cinemax, HBO+Cinemax, XXX
Xtreme a Hustler TV. V aktuálnej akcii je balíček programov HBO, HBO2 a HBO Comedy
ponúkaný za 6,60 € (198,83 Sk) na celé dva roky.
Za 4,98 € (150 Sk) mesačne si môže klient prenajať aj ďalší set-top box s funkciou nahrávania
programov na 160GB disk. Pri objednaní aspoň jedného prémiového balíčka klesá cena na
3,32 € (100 Sk).
DigiTV: Atraktívny kompromis
Do satelitnej hry vstupuje aj DigiTV. V rámci akcie má zákazník inštaláciu technikom
a aktivačný poplatok jedného set-top boxu zadarmo. Bezplatné je aj zapožičanie zariadení. Za
aktiváciu druhého set-top boxu zaplatíte jednorazovo 26,50 € (798,34 Sk). Zákazník nemôže
použiť vlastný satelitný prijímač.
Základný balíček s približne 60 programami stojí mesačne 9,60 € (289 Sk). Zákazník má
prístup aj k 113 nekódovaným kanálom z družice. Za rozšírený variant deviatich programov
zaplatíte navyše 1,30 € (39 Sk) za mesiac. Zaujať môže predovšetkým prémiový balík
Základný Plus, ktorý obsahuje všetky programy zo základného balíka a kanály HBO. Stojí len
14,50 € (436,83 Sk). Balíček Extra Plus zase ponúka rozšírený variant spolu s HBO za 15,80 €
(476 Sk) mesačne. Okrem nich sú v ponuke ešte samostatné HBO Pak a HBO MaxPak.
Viazanosťou je jeden rok. DigiTV ponúka aj možnosť suspendácie, čiže prerušenia služieb na
jeden až tri mesiace, za 4,98 € (150,03 Sk) mesačne. Neplatí to však pre viazaných
zákazníkov. Pre bytové domy dokáže operátor nainštalovať jedinú parabolu a spoločné
rozvody bezplatne.
Paleta TV programov
Odkazy na zoznam TV programov v jednotlivých balíčkoch podľa poskytovateľov na
internete: Magio Sat Start, Magio Sat Klasik | Skylink | UPC Direct (PDF) | DigiTV | CS Link
Strana 66
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Porovnanie parametrov a cien
Služba:
Magio Sat
Skylink
UPC Direct
DigiTV
CSLink
Inštalačné
náklady:
29,95 € (902 Sk) alebo
1 € (samoinštalácia) +
aktivácia Magio boxu:
1 € / 24,95 €
podľa ceny
antény, set-top
boxu + Skylink
karta (variant
Štandard: 76,99
€, 2319 Sk)
podľa ceny bezplatne
antény, settop box a
karta:
bezplatne
podľa ceny, set
top boxu +
dekódovacie
CSLink karta;
kompletné sety
od 116 € (3495
Sk)
Poplatok za
základný
balík:
7,95 € (239,50 Sk) +
bezplatne
1,95 € (59 Sk)
prenájom Magio boxu
po prvom roku
11,06 € (333 9,60 € (289
Sk)
Sk)
bezplatne
Poplatok za
rozšírený
balík:
prvý polrok: 7,95 €
9 € (271 Sk)
(239,50 Sk), ďalšie
obdobie: 11,95 € (360
Sk)+ 1,95 € (59 Sk)
prenájom Magio boxu
po prvom roku
2,19 € (66
Sk)
Akcie:
HBO + Cinemax na 3
mesiace zadarmo, HD
alebo maďarský balík
za jeden cent na 3
mesiace
Balík Multi a HBO HBO balík za
na 2 mesiace
6,60 €
(198,83 Sk)
zadarmo
na 2 roky
inštalácia a
zapožičanie
zariadení
zadarmo
balíčky Mix a Film
na mesiac/dva
zdarma, akcia na
druhú kartu,
akcia na LeoTV
Zľavy:
pri využívání s
optickým alebo DSL
internetom: 2 € (60,20
Sk) mesačne; pri
objednaní cez web:
jednorazovo 10 € (301
Sk)
pri ročnej platbe
celková zľava asi
9 až 20 € (271 až
603 Sk)
-
HBO spolu so
základnými
programami s
príplatkom
4,90 € (148
Sk)
zľava pri
objednaní
programov na
dlhšie časové
obdobie, zľava pri
platbe cez
SIPO/inkaso
Viazanosť:
2 roky
žiadna
2 roky
1 rok
žiadna
1,30 € (39 Sk) od 7,06 € (212,70
Sk)
Poznámka: Ceny a podmienky sú aktuálne k 9. aprílu 2010
Ivan Kvasnica
Strana 67
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Ponuka digitálnych kábloviek: Viac než bohatá
Vyznáte sa v bohatej ponuke poskytovateľov káblovej televízie? Prinášame komplexný prehľad
ponúk.
Po nedávnom prehľade ponúk satelitnej televízie sme sa bližšie pozreli aj na ponuky
káblových operátorov. Tí poskytujú svoje služby na optických alebo metalických sieťach,
prípadne aj na oboch súčasne. Služby káblových operátorov sú však špecifické pre každú
lokalitu. Do prehľadu sme teda zahrnuli len poskytovateľov s rozsiahlejším pokrytím.
UPC Digital s analógom v cene
V ponuke spoločnosti UPC nájdeme hneď 4 varianty balíkov TV programov s možnosťou
doplnenia o ďalšie prémiové balíčky. V rámci aktuálnej kampane je možné získať všetky
varianty služby za 5 € (150,63 Sk) mesačne na prvého polroka, následne sa platí štandardný
poplatok. Nutná je dvojročná viazanosť.
Základná ponuka UPC Digital Entry začína na cene 12 € (362 Sk) s viac ako pätnástimi
kanálmi. K balíku je možné individuálne si priobjednať štvoricu tematických balíčkov Music,
Relax, Darwin a Sport. Každý je spoplatnený mesačným poplatkom 3,50 € (106 Sk).
Cenovku 20 € (603 SK) dostala programová ponuka Digital Basic s takmer 70 kanálmi, medzi
ktorými nechýbajú ani HD varianty programov National Geographic, History, Eurosport, STV
3 a ČT HD.
Varianty Entry a Basic je možné obohatiť aj o osem prémiových balíkov s filmovými
televíziami alebo obsahom pre dospelých. Ich ceny začínajú na sume 7 eur (211 Sk) za balík
Filmbox Extra a končia na šestnástich eurách (482 Sk) pre šesticu HD filmových programov.
Strana 68
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Ponuka Basic Plus je skladbou programov totožná s variantom Basic, navyše však obsahuje
sedem prémiových programov: AXN Crime, AXN SCI-FI, dvojicu motoristických televízií Sport
5 a Motors TV, dokumentárny The History Channel, Fishing & Hunting a cestovateľský Travel
Channel. Tento balík je dostupný za mesačný poplatok 24 € (723 Sk), prvého polroka
zákazník zaplatí 9 € (271 Sk).
Viac ako 80 programov je zbalených do najvyššieho variantu Exclusive. Za cenu 44 € (1326
Sk) dostanete kompletnú ponuku programov vrátane všetkých prémiových balíčkov. Tento
balík je výhodný už pri individuálnom využívaní asi polovice prémiových balíkov, ich celková
cena je totiž približne 70 eur (2109 Sk).
Na využívanie HD programov si však treba prenajať set-top-box. Za ten si firma nechá
zaplatiť 4 € počas prvých šiestich mesiacov a 6 € počas ďalších 6 mesiacov. Rovnaký poplatok
si účtuje aj pri voliteľnom zariadení so 160 GB pevným diskom, s ktorým môžete súčasne
nahrávať štyri TV programy.
Výhodou ponuky UPC je, že v rámci digitálnej televízie dostane zákazník aj analógovú
bezplatne pre sledovanie na ostatných televízoroch. Jej ponuka je odlišná v závislosti od
lokality. Za zriadenie služby formou samoinštalácie si operátor účtuje 5 eur (151 Sk).
Digitálna televízia od UPC je dostupná v desiatke slovenských miest - Banská Bystrica,
Bratislava, Dunajská Streda, Košice, Levice, Nové Zámky, Pezinok, Poprad, Prešov, Spišská
Nová Ves, Trnava, Zvolen, Žilina.
FiberTV: Drahé zriadenie bez internetu
Orange ponúka na výber tri varianty programov. Presná skladba programov však zostáva na
zákazníkovi, ktorý si môže vybrať z niekoľkých tematických balíčkov. Základný variant Štart za
mesačný poplatok 11,95 € (360 Sk) ponúka 16 staníc.
Za príplatok je však dostupných niekoľko balíkov športových, dokumentárnych či rodinných
programov, pričom za každý zaplatíte 3,15 € (95 Sk). Ich kompletný zoznam je zverejnený na
stránke operátora. K balíku Štart je možné priplatiť si aj jednotlivé stanice samostatne. Za
programy patriace do kategórie A zaplatíte 0,83 € (25 Sk), kategória B je spoplatnená sumou
1,99 € (60 Sk) a kanály v kategórii C si objednáte za 7,97 € (240 Sk). Pod aktuálnym
zoznamom programov na stránke operátora sú dostupné aj voliteľné kanály pre balík Štart.
Strana 69
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Balík programov Klasik obsahuje základnú ponuku variantu Štart doplnenú o medzinárodný
balíček a dva voliteľné tematické balíky. Bez ďalších balíkov vyjde na 15,93 € (480 Sk).
Orange pre tento variant ponúka aj zvýhodnený balík Komplet, ktorý obsahuje všetky
programy tematických balíkov za 4,90 € (148 Sk) mesačne.
Najvyšší variant Premium ponúkne za 39,50 € (1 190 Sk) mesačne základné programy
s medzinárodným balíkom, šiestimi tematickými balíkmi a tromi prémiovými balíkmi (HBO,
Cinemax a programy pre dospelých).
Operátor taktiež ponúka službu Nahrávanie, ktorá obsahuje aj prístup do archívu vysielania
niektorých televízií. Stojí 2,90 € (87,40 Sk), pričom v cene je obsiahnutých 70 hodín záznamu
uloženého v tom istom čase. K dispozícii je aj služba videopožičovne, kde si môžete na 24
hodín zapožičať film z ponuky a prehrať pohodlne cez televíznu obrazovku.
Orange poskytuje aj video na požiadanie či prístup do menu Orange World priamo
prostredníctvom diaľkového ovládača. Služba nie je mesačne spoplatnená, platí sa len za
prístup do jednotlivých kategórií.
Pri aktivácii samostatnej televízie si operátor účtuje za konvertor a set top box 265,48 € (7
998 Sk). Ceny platia pri viazanosti 24 mesiacov. FiberTV môžete využívať len v pätnástich
pokrytých mestách (Bratislava, Stupana, Malacky, Pezinok; Trnava, Piešťany, Nitra, Vráble,
Nové Zámky, Trenčín, Prievidza, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice, Michalovce).
Magio cez optiku aj metaliku
T-Com poskytuje digitálnu televíziu nielen prostredníctvom svojej optickej siete, ale aj
metalickými káblami vo vybraných lokalitách. V poslednom období operátor výrazne
rozširoval pokrytie aj na odľahlejších miestach.
Strana 70
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Ponuka Magio TV pozostáva z troch variantov. Základný balíček Start v cene 7,95 € (240 Sk)
obsahuje 18 základných programov. Variant Klasik stojí v aktuálnej kampani prvých 6
mesiacov dvojročnej viazanosti 7,95 € (240 Sk), počas ďalšieho obdobia 13,95 € (420 Sk).
Obsahuje okrem základných programov tri voliteľné balíčky zo šestice ponúkaných.
Za najvyšší program Komplet si T-Com naúčtuje prvý polrok takisto 7,95 € (240 Sk), za
ostatné mesiace 17,95 € (541 Sk). Zahsňa všetkých šesť voliteľných balíkov – spolu vyše 60
programov. Tematické balíky sa dajú doobjednať aj nad rámec predplatených a aj
k základnému variantu Start – stoja 1,95 € (58,70 Sk) mesačne za každý. Programy sú
rozdelené do balíkov Mix 1, Mix 2, Dokumentárny, Spravodajský, Filmový a Športový. Ich
zoznam je uvedený na tejto stránke.
Ak si potrpíte na programy vo vysokom rozlíšení, T-Com ponúka HD balík s piatimi kanálmi za
5,95 € (179,30 Sk) mesačne. Vo vysokom rozlíšení je však vysielaná aj športová Trojka
v základnom balíku či filmové HBO v rovnomennom prémiovom balíku za 7,95 € (240 Sk)
mesačne. V ponuke sú aj ďalšie prémiové filmové či erotické balíčky.
Všetky uvedené varianty Magio TV sú však podmienené súčasným využívaním pevnej linky
(neplatí pre optickú sieť). K dispozícii sú aj balíčky s internetom, ktoré nie sú podmienené
zriadením pevnej linky. Pri objednaní internetu a televízie osobitne zaplatíte za služby
takmer rovnako, rozdiely sú len niekoľko centov.
Ak o pevnú linku ani internet záujem nemáte, k dispozícii je variant Solo za 24,94 € (751 Sk).
Jeho programová skladba je totožná s ponukou Klasik. T-Com sa k znižovaniu ceny tohto
programu nevyjadril. Pre záujemcov o televíziu bez pevnej linky odporúča satelitný variant
Magio Sat.
Aj Magio ponúka nahrávanie programov prostredníctvom set-top boxu. Ten sa dodáva
s pevným diskom s kapacitou 80 alebo 160 GB. Plánovať nahrávanie môžete aj na diaľku cez
portál magio.tv, a to i priamo z mobilu. Test služby nájdete v tomto článku na Živé.sk.
Okrem tradičných funkcií obsahuje i Magio portál, v ktorom nájdete informácie o počasí, programy
kín a divadiel, horoskopy, kurzy NBS a bánk a telefónny zoznam. Priamo v televízore si môžete zahrať
i jednoduché hry. Prostredníctvom videopožičovne si môžete požičať na 48 hodín jeden z vyše 850
filmov.
Za zriadenie formou samoinštalácie zaplatíte jedno euro (30 Sk), za prenájom Magio boxu s alebo bez
pevného disku si k mesačným poplatkom pripočítajte ďalších 1,95 € (58,70 Sk). Ponuka platí pre
služby na metalickej aj optickej sieti pri viazanosti 24 mesiacov. Služba je cez metalické rozvody (DSL)
Strana 71
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
dostupná v desiatkach miest a obcí, na optickej sieti si môžete Magio objednať len v niektorých
lokalitách.
Výhodou Magia cez optickú sieť je možnosť sledovania televízie na štyroch televízoroch súčasne
prostredníctvom samostatných set top boxov. Zákazník teda môže súčasne sledovať dva HD a dva SD
kanály, prípadne ich nahrávať. Pri metalike sú maximom dva SD kanály alebo jeden HD kanál.
Satro s bohatou ponukou
Satro má v aktuálnej ponuke tri základné balíky programov a ich rôzne kombinácie. Sedemnásť
kanálov obsahuje najlacnejší variant Mini za 5,94 € (179 Sk) a tvorí základnú ponuku programov. Balík
Klasik obsahuje ďalších 25 programov za samostatnú cenu 6,61 € (199 Sk). V spoločnom balíku
dostanete oba za zvýhodnenú cenu 10,92 € (329 Sk).
K dispozícii je aj HD variant balíka Mini+Klasik, ktorý obsahuje okrem štandardnej ponuky aj trojicu
kanálov vo vysokom rozlíšení. Mesačný poplatok za balík je 14,90 € (449 Sk). Doplnkový balíček
Komfort s osemnástimi kanálmi rôznych žánrov stojí 3,29 € (99 Sk). V aktuálnej akcii je ho však možné
získať na tri mesiace zdarma pri viazanosti 12 mesiacov spolu s balíkmi Mini + Klasik.
Operátor ponúka aj ďalšie balíčky ako Magyar za 1,63 € (49 Sk) mesačne či Global so zahraničnými
kanálmi za rovnakú cenu. Prémiové filmové balíky sú k dispozícii od 3,29 € (99 Sk) za dvojicu
programov Filmbox Extra a Kino CS až po 12,25 € (369 Sk) za štyri programy HBO spolu s dvojicou
Cinemax.
Za zvýhodnené ceny sa ponúkajú aj ďalšie kombinácie jednotlivých balíkov. V cene 22 € (663 Sk)
dostanete v rámci Bronzovej ponuky trojicu základných balíkov spolu s dvojicou vybraných
doplnkových podľa vlastnej voľby. Strieborná ponuka za 33,50 € (1 009 Sk) obsahuje aj programy vo
vysokom rozlíšení a navyše kanál pre dospelých. V Zlatej ponuke nájdete 91 kanálov (vrátane
prémiových) za 45,00 € (1356 Sk) mesačne. Celá programová ponuka je dostupná na stránke
operátora.
Aktivácia anténneho kompletu a dekódovacej karty je v cene 13 € (2 x 6,50 €). Montážné práce sú
účtované podľa rozsahu prác. Spoločnosť ponúka tri druhy digitálnych prijímačov a dekódovací modul
CAM. Môžete si teda vybrať z klasického, HD alebo prijímača so 160 GB pevným diskom. K dispozícii
je tak aj funkcia nahrávania programov. Videopožičovňu však v portfóliu Satra nenájdete. Služba je
dostupná v Bratislave, Nitre, Topoľčanoch, Brezovej pod Bradlom a Myjave.
Slovanet s lacným HD
Slovanet poskytuje taktiež tri základné balíky digitálnej televízie. V rámci Mini balíka ponúka 18
programov za 6,90 € (208 Sk). Štandardný balík obsahuje ponuku najmenšieho spolu s dvoma
Strana 72
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
ľubovoľnými tematickými balíkmi. Dostanete ho za 11,90 € (358,50 Sk) mesačne. Maxi balík ponúkne
v cene 14,90 € (448,88 Sk) všetkých šesť tematických balíkov.
Programy v tematických balíkoch sú rozdelené do kategórií hudba, dokument, film, šport, detské
programy a spravodajstvo. Prvé štyri dostanete nad rámec balíkov za 3,30 € (99,42 Sk), ostatné už za
2,00 € (60,25 Sk).
K dispozícii sú aj prémiové balíky Kino Plus 1-4, Kino HD 1-2 a Bonus Mix v cenách od 1,19 € (35,85 Sk)
po 10,71 € (322,65 Sk). Najlacnejší HD balík získate za 3,57 € (107,55 Sk). Ich programové zloženie
nájdete na tejto stránke. Dostupnosť ponuky si môžete zistiť cez overovací formulár.
Slovanet taktiež ponúka videopožičovňu. Zaujímavá je funkcia Moja TV, pri ktorej si vyberiete filmy a
relácie z ponuky jednotlivých televízií a vytvoríte tak vlastný kanál podľa vašich želaní. Ďalšou
užitočnou funkciou set-top boxu je integrovaný internetový prehliadač. Operátor má v ponuke aj
zariadenie so 160 GB pevným diskom Motorola 1960, podporuje teda aj nahrávanie.
Swan: Rodina a Viac zábavy
Spoločnosť Swan predáva svoje produkty pod značkou MAX Multimedia. Vo svojom portfóliu má
nielen digitálnu televíziu, v niektorých mestách (Trenčín, Devínska Nová Ves, Dubnica nad Váhom a
Nová Dubnica) ponúka aj analógovú, s výrazne menšou programovou ponukou.
Ponuka digitálnej televízie obsahuje dva základné balíčky. V balíku Rodina dostanete 16 kanálov za
6,61 € (199 Sk) mesačne. Podstatne bohatší balík – Viac zábavy zahsňa 65 kanálov za 13,24 € (399 Sk).
Programové zloženie je rovnaké vo všetkých pokrytých mestách. Výnimkou je len Trnava, ktorá
navyše ponúka mestskú televíziu.
Swan ponúka aj päticu rozširujúcich prémiových balíkov. Za 9,92 € (299 Sk) mesačne dostanete
filmový balík Domáce kino s kanálmi HBO, HBO2, HBO Comedy, HBO HD, Cinemax a Cinemax 2. Za
samostatný HBO balíček zaplatíte 6,60 € (199 Sk), Cinemax si môžete dopriať za 6 € (181 Sk). Rovné
štyri eurá (121 Sk) stojí dvojica kanálov Filmbox a Filmbox Extra. Pre fanúšikov HD programov
operátor ponúka päť HD kanálov za 5,90 € (178 Sk).
Strana 73
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Na zriadenie služby s jedným set top boxom budete potrebovať bez viazanosti 135 eur (4 067 Sk).
S osemnásť mesačnou viazanosťou zaplatíte 69,90 € (2 106 Sk), ak sa ale rozhodnete pre trojročnú
viazanosť, operátor si vypýta len tri centy (90 halierov).
Za druhý set top box zaplatíte buď plnú cenu 135 € (4 067 Sk) alebo si ho môžete prenajať s 18mesačnou viazanosťou za 8,60 € (259 Sk) mesačne. Za dobu viazanosti ho teda preplatíte asi o 20 eur
(603 Sk). Mesačný poplatok sa pri trojročnej viazanosti síce zníži na 6,60 € (199 Sk), celkovo ho však
preplatíte o vyše sto eur (3 013 Sk).
Služba je aktuálne dostupná v deviatich mestách - Bratislava, Dubnica nad Váhom, Malacky,
Nitra, Nová Dubnica, Pezinok, Sereď, Trenčín, Trnava.
Cenový prehľad služieb s väčším pokrytím
Služba
UPC Digital
FiberTV
Magio TV
Satro Digital
Slovanet
Swan
Inštalačné
náklady
5 € formou
za zariadenia
samoinštalácie,
265,48 €
53,11 € pri zriadení
(7 998 Sk), pri
novej prípojky
objednaní
s internetom
0,03 € (0,90 Sk)
1 € formou
samoinštalácie,
53,11 € (1600
Sk) technikom
+ prenájom
Magio
Boxu 1,95 €
(58,70 Sk)
Aktivácia 13 €
+ montáž +
ceny
zariadení
(predaj alebo
nájom)
Zriadenie 1 €,
cena zariadení
85,04 € (2 652 Sk)
pri 24-mesačnej
viazanosti a 40,04
€ (1 206 Sk) pri
36-mesačnej
viazanosti
bez viazanosti
135 eur (4 067
Sk), 18-mes.
69,90 € (2 106
Sk), 36 mes. 0,03
€ (0,90 Sk)
Poplatok za Prvý polrok: 5 €
11,95 € (360 Sk) 7,95 € (239,50
základný
(151 Sk), potom: 12 – 16 kanálov
Sk) – 18 kanálov
balík
€ (362 Sk) – 13
digitálnych kanálov
(+ možný prenájom
HD/HDD boxov 4-6
€)
5,94 € (179
Sk) – 17
kanálov(+
možný
prenájom
HD/HDD
boxov 2-6 €)
6,90 € (207,87 Sk) 6,61 € (199 Sk) –
– 18 kanálov
16 kanálov
Poplatok za Basic: prvý polrok 5 Klasik: 15,93 €
stredný
€ (151 SK), potom (480 Sk) – 67-72
balík
20 € (603 Sk) –
kanálov
takmer 70 kanálov
Bronzová
ponuka: 22 €
(663 Sk) – do
74 kanálov
Štandardný balík: 13,24 € (399 Sk) –
11,90 € (358,50
65 kanálov
Sk) – do 28
kanálov
Klasik: prvých 6
mesiacov 7,95 €
(240 Sk), potom
13,95 € (420 Sk)
– do 42 kanálov
podľa balíčkov
Strana 74
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Poplatok za
najvyšší
balík (bez
prémiových)
Prvý polrok: 5 €
39,50 € (1 190
(151 Sk), potom: 44 Sk) – 105
€ (1325,50 Sk) –
kanálov
vyše 80 kanálov
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
prvý polrok
45,00 €
14,90 € (448,88
7,95 € (239,50 (1355,50 Sk) – Sk) - 45 kanálov
Sk), potom
91 kanálov
17,95 € (540,80
Sk), priemerne
15,45 € – vyše
60 kanálov
-
overiť
overiť
Dostupnosť overiť
overiť
overiť
Doplnkové
funkcie
-
videopožičovňa videopožičovňa, hry, Magio
portál
Viazanosť
2 roky
overiť
videopožičovňa, webkamery, RSS
Moja TV (vlastný správy
program),
surfovanie cez TV
0/18/36 mes.
Poznámka: Ceny a podmienky sú aktuálne k 9. aprílu 2010
Ide to aj bez viazanosti
Lokálni poskytovatelia internetových služieb či digitálnej televízie dokážu niekedy ponúknuť
výhodnejšiu ponuku ako spoločnosti s veľkoplošným pokrytím. Príkladom je košická spoločnosť Antik,
ktorá skĺbila internet s televíziou za priaznivú cenu.
Už za 17,92 € (540 Sk) totiž dostanete nielen internet so symetrickou rýchlosťou 64 Mbit/s, ale aj 64
televíznych kanálov bez akejkoľvek viazanosti. Podmienkou je zakúpenie set top boxu Juice
s podporou FullHD za 99 € (2 983 Sk). Podporuje priame zapojenie dvoch televízorov a sledovanie
dvoch rôznych programov zároveň.
Služby televíznych operátorov sú špecifické pre každú lokalitu. Aj v niektorých ďalších mestách alebo
obciach môžete nájsť výhodnejšie ponuky u lokálnych poskytovateľov. Napríklad v lokalitách ako
Námestovo, Dolný Kubín, Trstená či Tvrdošín operuje DSI Data.
Pred finálnym výberom si zistite, či podobné spoločnosti nepôsobia aj u vás. Ponuky sa oplatí
porovnať s veľkými poskytovateľmi IPTV vysielania.
Ivan Kvasnica, Juraj Ducký, na článku spolupracoval Filip Hanker
Strana 75
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Pre odborníkov
Ako zdigitalizovať spoločný televízny príjem
Strešná domová anténa môže prijímať aj DVB-T kanály. Čo k tomu potrebujete, aké sú
výhody a úskalia pridania DVB-T do rozvodov?
Spoločná televízna anténa (ďalej len STA) nemusí ani po prechode na digitálne terestriálne
vysielanie (DVB-T) zapadnúť prachom. A digitálny signál môže prijímať dokonca paralelne s
analógovým. V článku z pera rádioamatéra si ukážeme, ako na to.
Našu pred šiestimi rokmi zrekonštruovanú STA v súčasnosti využíva viac ako 60% obyvateľov
domu. Je tu dosť dôchodcov alebo mladých rodín, ktorí sú radi, že nemusia platiť za TV signál
operátorovi. Treba upozorniť, že v STA môžete šíriť len to, čo zachytíte vo vzduchu presahom
zo zahraničia alebo na čo máte písomné povolenie od konkrétnej televízie pri príjmaní cez
satelit (napríklad TA3 dá potvrdenie bez problémov).
Pod pojmom spoločná televízna anténa (STA) sa rozumie rozvod televízneho signálu s
počtom účastníckych zásuviek maximálne 100, teda spájanie sa s vedľajším domom pre
ušetrenie nákladov na aktívne prvky a antény neprichádza v prípade viacerých bytov do
úvahy. Nad 100 účastníckych zásuviek ide o televízny káblový rozvod, na ktorý je už potrebné
povolenie na prevádzku. Mesačné náklady na elektrickú energiu spotrebovanú STA sú
v prípade našej STA menej ako 10 centov na byt.
Digitalizáciou STA získate okrem kvalitnejšieho obrazu často aj väčší počet staníc – stačí, ak
od vysielačov susedných krajín nebývate „príliš ďaleko“. V našom prípade (Bratislava –
Dúbravka) ide o 80 kilometrov – a prijímame české i rakúske multiplexy.
Digitalizujeme spoločnú anténu
Funkčná STA sa dá „zdigitalizovať“ tromi spôsobmi:
Konverzia DVB-T do analógu: Pre ľudí na prvý pohľad najjednoduchšie, ale vo finále
najhoršie riešenie, je osadiť STA DVB-T prijímačmi, ktorých výstupy z modulátora sa pripoja
na vstup doterajších meničov či zosilňovačov. Takto síce neprídete o terajšie programy a
nemusíte kupovať set-top-box, ale kvalita takéhoto signálu je horšia ako terajší analóg.
Strana 76
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Nebude stereozvuk či teletext a čo je najzávažnejšie, nebude využitá hlavná výhoda DVB-T väčší počet TV staníc. Ak si kúpite nový plochý TV, DVB-T prijímač vám v ňom mu bude na
nič, nehovoriac o kvalite takéhoto signálu. V konečnom dôsledku sa takýmto riešením len
predĺži „agónia“ analógu a zaplatí sa za niečo, čo bude treba aj tak časom, keď si ľudia
nakúpia nové televízory, vyhodiť a STA prerobiť. Toto riešenie je teda aj najdrahšie, aj keď na
prvý pohľad nevyzerá. Pri tomto riešení nie je potrebné meniť vertikálne rozvody.
Hodnotenie: Neperspektívne riešenie. Horší obraz ako v terajšom analógu, bez pridanej
hodnoty a funkcií, rovnaký počet TV staníc ako doteraz.
Konverzia DVB-T z UHF do VHF: Ďalšie a v podstate najlacnejšie riešenie je osadiť STA
meničmi kanálov digitálnych multiplexov (MUXov) z UHF do VHF, pričom opäť nie je
potrebné meniť vertikálne rozvody. Aj toto riešenie má svoje proti, hlavne v tom, že šírka
DVB-T kanálu v pásme UHF je 8 MHz, ale šírka DVB-T kanálu vo VHF je 7 MHz a takúto šírku
majú naprogramovanú priamo televízory a set-top-boxy. Na niektorých je síce možné
dosiahnuť prepnutím krajiny príjmu v menu, aby fungovali, ale nefunguje správne
elektronický programový sprievodca (EPG) a niektoré prijímače nepôjdu aj tak. Ďalším
negatívom v našom prípade je už obsadenosť VHF kanálov analógovými TV a teda
nemožnosť koexistencie analógu a digitálu do doby jeho vypnutia, nehovoriac o
obmedzenom počte potenciálnych multiplexov vo VHF. Pri konvertovaní totiž je doporučené
obsadenie ob-kanál. DVB-T vo VHF má len 7 kanálov (K6-K12), teda celkovo maximálne 4
multiplexov. Pritom v roku 2011 sa bude dať prijímať na našej streche viac ako 10
multiplexov.
Hodnotenie: Najlacnejšie riešenie, ale nastávajú problémy s kompatibilitou DVB-T prijímačov
a v oblastiach s možnosťou príjmu zahraničných multiplexov nebude možné prijímať všetky.
Problémová paralelná prevádzka s analógom.
Priama distribúcia DVB-T v UHF: Do budúcna je najperspektívnejšou cestou distribúcia DVBT v pásme UHF so zachovaním terajšieho analógového príjmu vo VHF na „dožitie“. To ale
väčšinou znamená (hlavne pri viac ako 20 ročných rozvodoch) výmenu vertikálnych rozvodov
v bytoch, teda koaxiálnych káblov medzi poschodiami a v našom prípade aj účastníckych
zásuviek. 39 rokov staré účastnícke zásuvky totiž nemajú vhodné parametre v pásme UHF.
Problémom je nedostatočné tienenie, veľký útlm a po toľkých rokoch aj mechanická pevnosť
a estetika.
V našom prípade predstavovala investícia do aktívnych prvkov na streche len približne
tretinu z celkovej sumy na digitalizáciu, zvyšok „zhltli“ rozvody. Táto cesta tiež nie je príliš
Strana 77
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
jednoduchá. Prvky na streche sú doplnené či vymenené v krátkom čase, ale výmena
vertikálnych rozvodov v bytoch je veľmi časovo a organizačne náročná. Na výmenu jedinej
účastníckej zásuvky a káblov je potrebné, aby bol doma sused nad aj pod bytom, kde sa
káble a zásuvka mení. V dnešnej uponáhľanej dobe je v princípe nemožné uskutočniť práce v
rámci pár dní - vždy niekto nie je doma.
Toto riešenie tiež ponúka možnosť postupne pridávať voči meničom výrazne lacnejšie
zosilňovače pre doplnenie ďalších multiplexov, ak sú dostupné. Pri dostatočnom signáli stačí
jedna širokopásmová anténa na vysielač, odkiaľ sa multiplexy vysielajú, a potrebný počet
zosilňovačov (v našom prípade slovenské a české multiplexy). Pri slabom signáli je ale nutné
použiť úzkopásmovú 21 a viac prvkovú anténu s kanálovým predzosilňovačom pre každý
kanál (multiplex) zvlášť (v našom prípade multiplex ORF, ale bez predzosilňovača).
Hodnotenie: Perspektívne, drahé a na realizáciu náročné riešenie, ale výsledkom je
bezproblémový príjem všetkých dostupných multiplexov s bezproblémovým rozširovaním
počtu multiplexov v budúcnosti.
Treba podotknúť, že pri zosilňovačoch je jedno, či zosilňujú analóg alebo digitál. Stačí im pri
prechode nastaviť menšie zosilnenie o 10dB (pri rovnakom výkone vysielača), a tak možno
použiť aj staré. Napríklad v bratislavskej Dúbravke sa takto dajú použiť zosilňovače pre K29 a
K24, ak sú v STA použité (v novších domoch). Pri meničoch je situácia horšia. Analógové
meniče sa väčšinou nejdú pre digitál použiť, hlavne ak obsahujú fázový záves. Ak už ale
je menič pre DVB-T pripravený, je mu jedno, či je použitý MPEG2 alebo MPEG4. Ak teda
„zdigitalizujete“ STA teraz, nemusíte sa báť, že o pár rokov bude treba meniče vymieňať.
Realizujeme tretie riešenie: Čo to obnáša
Z pohľadu antén som len dokúpil a vymenil jednu anténu za K24 pre multiplex ORF a vykonal
ďalšie presuny medzi zostávajúcimi anténami. Aktívne prvky som opäť zvolil od slovenskej
firmy VFTech, lebo stále majú dobrý pomer výkon / cena i parametre. Objednal som teda tri
UHF zosilňovače a jeden UHF / UHF menič pre DVB-T, všetko pevne naladené na jednu
frekvenciu, ale s možnosťou preladenia u výrobcu v prípade potreby. Na trhu sú aj
zahraničné výrobky, ktoré sa dajú v prípade potreby preladiť priamo na mieste. Sú však
drahšie a je k nim potrebný jednoúčelový programátor. V mojom špecifickom
rádioamatérskom prípade sú takéto preladiteľné meniče aj menej odolné na silné VF pole
mimo pracovný kmitočet, nakoľko sú vstup a selektivita riešené trocha inak, ako u pevne
nastavených prvkov (čo ale za bežných podmienok vôbec nevadí, len som chcel udržať
symbiózu rádioamatéra a susedov).
Strana 78
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
UHF / UHF menič som použil pre novospustený slovenský „prechodný“ multiplex na k66.
Táto frekvencia je už veľmi vysoko a útlm koaxiálu aj zásuviek s frekvenciou rastie . Preto
som ho konvertoval na kanál 21. Nastavovanie prebiehalo pomocou útlmových článkov, na
ktorých som si vedel nasimulovať útlm trasy na jej začiatku a konci, a za pomoci DVB-T
prijímača, ktorý zobrazuje hodnotu signálu v dBm a je známa jeho citlivosť. Samozrejme to
nie je tak presné, ako keď nastavenie vykoná servisná organizácia prístrojom za tisícky eur,
ale v rámci tolerancie pár dB to je postačujúce. Hlavné je neprebudiť zosilňovač (a
tak neskresliť výsledný signál). Na to je DVB-T signál výrazne háklivejší ako analóg. Ak je DVBT signál „orezaný“, je znehodnotený a neprijímateľný.
Vzhľadom na cezhraničný príjem cez 80 kilometrov k vysielaču českých a rakúskeho
multiplexu sa aj tak intenzita signálu o pár decibelov mení podľa počasia a ročnej
doby. Zmena polarizácie z horizontálnej na vertikálnu a navýšenie výkonu na vysielači Kamzík
od 22. decembra sa prejavilo poklesom úrovne o cca 5dB (stačilo pridať na trimri meniča),
nakoľko na príjem využívam širokopásmovú horizontálne polarizovanú anténu (spoločnú aj
pre analóg). V skrinke sú teda nové UHF DVB-T meniče a zosilňovače, ale zároveň aj meniče a
zosilňovače pre analógový príjem. Tie budem postupne odstraňovať alebo meniť podľa toho,
ako budú vypínané jednotlivé analógové frekvencie. Cena na jeden byt za toto doplnenie
DVB-T MUXov a výmeny vertikálnych rozvodov sa pohybuje pod 25 eur. Aktuálna spotreba
prvkov je 36 W.
Hodí sa aj popri UPC, FiberTV či Magiu
Táto výmena je zároveň prospešná aj pre tých susedov, čo STA nevyužívajú a sú klientami
UPC, Orangeu, T-Comu či iných poskytovateľov analógovej a digitálnej televízie (IPTV). Môžu
sledovať programy, ktoré v ponukách poskytovateľov nie sú. V našej oblasti ich je celý rad:
Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, TV Barandov, ATV. Stačí mať TV s DVB-T tunerom
pripojené do STA a môžu využívať svojho poskytovateľa i príjem cez STA.
Zoznam aktuálne dostupných TV staníc k decembru 2009 v našom rozvode STA:







DVB-T K66 - STV1, STV2, STV3, TV JOJ, JOJ+ (MPEG2)
DVB-T K29 - ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 (MPEG2)
DVB-T K40 - Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, TV Barandov (MPEG2)
DVB-T K24 - ORF1, ORF2W, ORF2N, ATV (MPEG2)
Analóg STV1 - K31 konvertovaný do VHF
Analóg STV2 – K27 konvertovaný do VHF
Analóg TV Markíza – K44 konvertovaný do VHF
Strana 79
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha




Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Analóg TV JOJ – K50 konvertovaný do VHF
Analóg TA3 – K39 konvertovaný do VHF
Analóg ČT1 – K46 konvertovaný do VHF
Analóg TV Nova – K9
Vo finále to v skrinke STA vyzerá takto (medzera medzi zosilňovačmi a dlhý prepoj je tam kvôli dvierkam)
Čo bolo treba vymeniť
Účastnícke zásuvky a káble: Pôvodné 39-ročné priechodzie účastnícke zásuvky tienené príliš
nie sú, preto ani vhodné pre vysoké frekvencie v UHF. Taktiež sú na všetkých poschodiach
mimo najspodnejšieho osadené rovnaké typy s rovnakým priechodzím a odbočovacím
útlmom:
Stará a nová zásuvka
U nás inštalované nové priechodzie účastnícke zásuvky od slovenského ZVT Previs sú už
celotienené a je volený správny odbočovací útlm vzhľadom na poschodie, čím sa zabezpečí
rovnomernejšie rozloženie signálu v jednotlivých zásuvkách v závislosti od počtu
predchádzajúcich priebežných zásuviek. Na najvrchnejších je odbočovací útlm 19dB a na
spodných 8dB. Koncová zásuvka (s ukončovacím odporom) má odbočovací útlm 2dB.
Koaxiálny kábel je od slovenského výrobcu VUKI, typ VCCKY 75-4,8.
Bohužiaľ, pôvodný plán prerobiť vertikálne vedenie z jednokáblového na dve vedenia od 12.
po 7. a od 6. po 1. poschodie stroskotal na nepriechodnosti inštalačných trubiek, kde bol
Strana 80
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
problém vôbec nahradiť pôvodný kábel, nieto natiahnuť cez „husí krk“ (plastová zvlnená rúra
v stene) dva koaxiálne káble. Rozvod tak vyžaduje silnejší signál zo zosilňovačov.
Do celkového útlmu trasy treba ešte započítať aj útlm spôsobený účastníckym káblom medzi
zásuvkou a televízorom. Niektoré z nich (nielen staré, ale aj tie novšie) majú útlm až viac ako
15 decibelov. Takto vyzeralo „tienenie“ v trojročnej tenkej účastníckej šnúre u susedy, ktorá
má televízor od zásuvky desať metrov. Signál je potom samozrejme slabý:
Preto pri nákupe účastníckeho kábla odporúčam nekupovať tenké a lacné, so slabým
tienením. Voľte hrubšie, prípadne aj s odrušovacími filtrami na koncoch. Takto by mala
vyzerať šnúra zvnútra (hrubá a tenšia):
Príklad kvalitnej účastníckej šnúry s odrušovacími jadrami (koaxiál typ RG6/U):
Strana 81
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Riešime ďalšie problémy
Aktuálne som čiastočne odstránil problém zemných slučiek, nakoľko elektrické rozvody v
našom dome sú dvojvodičové (TN-C) a niektorí výrobcovia plazmových a LCD televízorov,
využívajú aj ochranný vodič v zásuvke spojený so zemou na anténnom konektore. Cez obraz
pri tomto probléme v analógu „plávajú“ vodorovne pruhy a v DVB-T sa rozpadáva obraz - s
intenzitou podľa výkonu zapnutých spotrebičov u majiteľa takéhoto TV. Jav občas dopĺňa
„brum“ vo zvuku.
Po výmene starých zoxidovaných koaxiálov v rozvode za nové totiž začal tiecť rozdielový
prúd medzi ochranným kolíkom v elektrickej zásuvke spojeným s nulovým vodičom (sústava
TN-C) cez „plochý“ televízor a jeho anténny konektor, ďalej cez rozvody STA až ku
zosilňovačom, ktoré sú priamo spojené ochranným vodičom so stožiarom antén. Ten je
dobre uzemnený cez bleskozvod.
Vykonal som nápravu zaradením galvanického oddeľovača na všetky výstupy z trojcestného
rozbočovača a problémy prestali. Aj tak však odporúčam majiteľom takejto televízie,
prípadne ak majú k TV trvalo pripojené PC (PC je tiež uzemnené), aby si zaobstarali
galvanický oddeľovač v cene 5 € (151 Sk) medzi účastnícku zásuvku a televízor. Reálne totiž
hrozí nebezpečenstvo zničenia televízora pri vyrovnávaní prúdov cezeň, ak bude v jednej
vertikálnej vetve viac takýchto TV a niektorý zo susedov nebude mať dobre dotiahnuté
zásuvky s hliníkovými vodičmi. Tento problém mimochodom hrozí aj pri poskytovateľoch
káblovej televízie cez koaxiálny kábel (nie pri optike).
Doplnenie o ďalšie kanály: Bude jednoduché
V priebehu polovice nasledujúceho roka 2010 máme v pláne doplniť ďalšie kanály - po tom,
ako začnú vysielať dva slovenské a jeden český multiplex. Je možné pridať aj ďalší rakúsky a
dva maďarské multiplexy, ktoré sú už teraz dostupné, ale nechali sme ich až na neskôr.
Dostupné sú:



K34 - Puls4, 3Sat, ORF Sport +, Servus TV (MPEG2)
K42 - M1 HD, M2 HD (MPEG4)
K61 - RTL Klub, TV2, Duna HD, Duna2, Euronews (MPEG4)
V budúcnosti:


K59 – od tretieho kvartálu 2010, český multiplex 3
K27 – verejnoprávny slovenský multiplex
Strana 82
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha

Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
K56 – „komerčný“ slovenský multiplex
Rady pri výbere firmy na digitalizáciu
Ak ste sa rozhodli „zdigitalizovať“ aj tú Vašu STA, pri výbere firmy, ktorá vám to zrealizujte,
by ste sa mali hlavne zaujímať o:






referencie a tradíciu na trhu danej firmy. Kontaktujte správcu v referencii a spýtajte
sa ho na spokojnosť, problémy, prístup pracovníkov (treba si uvedomiť, že pri
výmene rozvodov musíte umožniť prístup do svojho bytu).
spôsob doplnenia DVB-T do STA (viď tri spôsoby hore). Ak je to možné, uprednostnite
priamy rozvod signálu v pásme UHF.
použité komponenty. Systém by mal byť rozširovateľný a modulárny. Jednoblokové
modulárne riešenie v prípade poruchy znamená nedostupnosť všetkých multiplexov a
zároveň náklady na opravu sú vyššie, ale obstarávacia cena býva nižšia. Pri
samostatných moduloch v prípade poruchy (nie zdroja) nefunguje len jeden multiplex
a náklady na opravu sú nižšie, ale obstarávacia cena býva vyššia. Rozhodne sa je
potrebné vyhnúť riešeniam založeným na jednom centrálnom zosilňovači a pár
predzosilňovačoch bez automatickej regulácie zisku. Pri zmene buď výkonu vysielača
alebo zmenách vplyvom počasia jediného multiplexu sa naruší správna funkcia celého
systému, a často budete musieť volať servisnú organizáciu. Pokiaľ ste "bojovník proti
kríze", presaďte si slovenských výrobcov komponentov, v článku boli spomenutí.
ak ste malá bytovka s pár poschodiami a bytmi, stojí za úvahu realizácia rozvodu
satelitného signálu, ktorý Vám zabezpečí kvalitnejší obraz a väčší výber programov
ako DVB-T. Samozrejme je možný rozvod satelitného spolu s DVB-T a analógovým
signálom. Tu je ale nutná iná topológia rozvodov - nie je možné priebežné vedenie,
každá účastnícka zásuvka musí byť pripojená na samostatný koaxiálny kábel.
pri výmene vertikálnych rozvodov vymeňte aj účastnícke káble a pri TV so zapojeným
ochranným vodičom použite galvanický oddeľovač.
a nakoniec sa zaujímajte o cenu. STA je zariadenie, ktoré by malo fungovať viac ako
10 rokov, preto nešetrite na nesprávnom mieste. Cena ale musí zodpovedať kvalite.
Čo to môže stáť
Cena samotného riešenia pri jeho vyhotovení odbornom firmou je závislá od počtu bytov,
stavu starej STA, počtu dostupných multiplexov a podobne. Tam, kde sú už kvalitne spravené
rozvody a účastnícke zásuvky, stačí len doplniť antény a zosilovače v cene do 1 500 € (45 200
korún) pre 5 multiplexov. V prípade 12-poschodového domu so štyrmi bytmi na poschodie
Strana 83
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
tak náklady na jednu zásuvku nepresiahnu 15,6 € (471 korún). Tam, kde je treba meniť aj
rozvody, ale treba počítať s niekoľkonásobnou sumou – k základnej treba pripočítať ešte
okolo 38 € (1 144 Sk) na zásuvku.
Poznámky: Autor je rádioamatérom, ktorý sa problematike venuje vo svojom voľnom čase.
Pojmy a autorom zrealizované postupy nemusia byť úplne v súlade s profesionálnou praxou a
antenárska firma môže voliť inú filozofiu rozvodov signálu (napr. hviezdicovitá topológia), iné
komponenty a určite pri nastavovaní bude používať inú techniku ako amatér.
Prijímame DVB-T: Vyrobte si anténu
Jednoduchú, účinnú anténu pre vyššie kanály DVB-T môžete vyrobiť i z drôtu a kábla.
Materiál vyjde na tri eurá.
Prechodný slovenský multiplex digitálneho terestriálneho vysielania (DVB-T) je vysielaný na
najvyšších, doteraz nepoužívaných kanáloch. Veľa širokopásmových antén má v tomto
pásme malý zisk a aj problémy so spracovaním voči analógu slabšieho DVB-T signálu.
Ľahko si však možno vyrobiť anténu, ktorá je vhodná ako náhrada izbových antén a v prípade
lepšieho mechanického prevedenia a pridania reflektora (potom je zisk 9 dBd) môže byť
použitá aj vonku. Tiež je vhodná pre TV karty, ak nepostačuje signál z pribalenej malej
magnetickej antény.
Anténa je úzkopásmová, teda ladená len na niekoľko blízkych kanálov a nie je preto vhodná
na príjem celého pásma UHF. Prijímací diagram je osmičkový s maximom kolmo na anténu.
Reflektor je odrazový prvok, v tomto prípade buď kovová platňa alebo tri tyčky správne umiestnené za
anténou. Z osmičkovej charakteristiky antény, kedy anténa prijíma signál spredu aj zozadu, sa stane anténa,
ktorá prijíma len spredu. Je to odrazový prvok, ktorý súčtom fáz priamej a odrazenej vlny zvýsi zisk. Rozmery a
vzdialenosti reflektora od antény su dosť kritické a zavislé od frekvencie.
Čo na to potrebujeme
Základom antény je medený drôt s prierezom 2,5 až 6 milimetrov štvorcových (priemer 1,5 3,5 mm) v dĺžke cca 80 centimetrov pre kanály K60 - K69. Potrebujeme tiež koaxiálny kábel
vhodnej dĺžky, IEC konektor typu „samec“ (TV konektor), letovačku, cín, kolofóniu, nožík,
cvikačky, pravítko a fixu.
Strana 84
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Najskôr si vypočítame dĺžku strany antény a. Rýchlosť svetla vydelíme frekvenciou
(dostaneme dĺžku vlny) a výsledok vydelíme štyrmi. Frekvenciu kanála si zistite napríklad
podľa tabuľky na stránkach Digitalspy . Aký kanál sa používa vo vašej lokalite, zistíte na
stránke prevádzkovateľa vysielania – Towercomu. Spresnenú tabuľku ponúkol aj server
Digizone.cz. Upozorňujeme tiež, že v niektorých lokalitách môže byť dostupný signál
z viacerých vysielačov. Za špecifických podmienok môže byť výhodnejší príjem iného, než sa
na prvý pohľad zdá.
Napríklad kanál 66 pre Bratislavu má frekvenciu 834 MHz. Zjednodušený výpočet potom je
takýto: 300 / 834 / 4 = 0,089928 m. V prípade, že použijeme izolovaný drôt, treba ešte
výsledok násobiť koeficientom 0,98. Finálny výsledok jednej strany antény a je 0,089928
x 0,98 = 0,0881 metra. Pre výrobu antény potrebujeme osemnásobok tejto dĺžky, teda 0,705
metra izolovaného drôtu. Takto si vypočítame stranu a pre akúkoľvek frekvenciu. Čím nižšia
frekvencia, tím dlhšia bude a.
Tvarujeme, letujeme
Na drôt si poznačíme za pomoci pravítka a fixy za sebou idúce dĺžky a. Potom drôt
vytvarujeme do nasledovnej podoby (uhly medzi stranami sú 90 / 270 stupňov):
Konce a stred antény odizolujeme v dĺžke cca 5 a 10 mm, pocínujeme a konce zletujeme
dokopy:
Strana 85
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Pripravíme si koaxiálny kábel, tienenie skrútime do kopy a pocínujeme. Taktiež stredný (živý)
vodič pocínujeme:
Stredný vodič priletujeme na jednu stranu antény a tienenie na druhú stranu antény:
Druhý koniec koaxiálneho káblu pripojíme do IEC konektora:
Strana 86
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Anténa je hotová. Pre jej správnu funkciu by minimálne v okolí 20 centimetrov nemal byť
žiaden kovový predmet (alebo stena). Optimálne je anténu pri slabom signáli prichytiť na
okno priesvitnou páskou. Nakoľko je v konštrukcii vynechaný symetrizačný člen, je pre
zachovanie osmičkového vyžarovacieho diagramu je potrebné viesť koaxiálny kábel od
antény kolmo na stred v dĺžke aspoň 10 centimetrov.
Pre príjem vertikálne polarizovaného signálu (teda slovenského DVB-T) je správne natočenie
v smere na vysielač takéto (pre horizontál stačí otočiť o 90 stupňov):
Anténu som vyrobil už v troch exemplároch a funguje ako jednoduchá a lacná dočasná
anténa tam, kde bol signál na „drôt“ s výpadkami. S touto anténou je signál dostačujúci pre
bezproblémový príjem.
Anton Srnka
Silu DVB-T signálu u vás vie zistiť aj softvér
Zadaním údajov podrobne zistíte, či máte dostatočný televízny signál. (+Súhrn príčin
„nechytania“ DVB-T), tipy a triky
Na Slovensku sa riadne DVB-T vysielanie spustilo pred Vianocami. Odvtedy má
prevádzkovateľ – Towercom - na svojich stránkach uvedenú mapu pokrytia. K tejto mape ale
nie sú uvedené ani základné parametre ako zisk prijímacej antény či jej výška nad terénom,
ktoré boli použité pri generovaní takejto mapy. Možno ich teda brať len ako „veľmi hrubo
orientačné“.
Ak by ste radi by ste vedeli, či je možné na vašej streche zachytiť DVB-T signál (a akú anténu
asi budete asi potrebovať), ale nechce sa vám na nich v zime vykonávať merania a kupovať
Strana 87
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
ziskové antény pre vysoké UHF frekvencie, ktoré možno nebudete potrebovať, môžete si silu
signálu nasimulovať pomocou programu Radiomobile od rádioamatéra Rogera Coudé
VE2DBE.
Program využíva pre Európu výškopis z dát SRTM (The Shuttle Radar Topography Mission),
ďalej vo výpočte zohľadňuje frekvenciu, ohyb rádiových vĺn, polarizáciu, zisk a výšku antén.
V praxi je signál často lepší
Limity výpočtu sú dané SRTM dátami pre Európu, ktoré sú v rozlíšení 3 Arc Sekundy, čo je u
nás približne 90 metrov medzi výškovými bodmi. Prekážky kratšie ako 90 metrov z pohľadu
na vysielač vôbec nebudú započítané do výsledku a tiež prekážky do pol kilometra šírky
nebudú správne započítané. Taktiež program nepočíta s tým, keď blízko umiestnenia vašej
antény v smere na vysielač máte strom, les, susedov dom, stĺp, panelák a podobne, ak vám
bráni vo výhľade na horizont, teda je vyššie ako Vaša anténa. Program tiež nepočíta s
odrazmi signálu: môžete byť v doline, kde by ste podľa výpočtu signál mať nemali, ale
môžete ho prijímať odrazom od okolitých kopcov, panelákov, komínov, stožiarov a podobne.
Odrazy od kopcov, domov, vodivých predmetov tiež spôsobia sčítavaním a odčítavaním
priamej a odrazených vĺn zmeny vo veľkosti signálu voči výpočtu a tiež nehomogenitu poľa v
priestore inštalácie antény. Často v takomto prípade stačí presunúť anténu o niekoľko
desiatok centimetrov vedľa, zmeniť výšku antény alebo zvoliť iný typ antény a signál sa
radikálne zmení.
Výpočet je teda teoretický a v praxi sa bude výsledok od výpočtu líšiť. Program je ale hlavne
nápomocný pri vytvorení profilu trasy medzi vysielačom a prijímačom a podľa mojich
skúseností z UHF amatérskych frekvencií je v praxi väčšinou signál lepší ako vypočítaný, aj
keď je občas nutné signál na streche hľadať (teda vhodné umiestnenie antény). Pokiaľ
program vypočíta signál aspoň -75dBm, tak s veľkou pravdepodobnosťou bude možný
bezproblémový príjem s vhodnou vertikálne polarizovanou anténou.
Inštalácia
Predpokladám, že ak sa rozhodnete pohrať s týmto programom, zvládate vytvorenie
adresárov, rozbalenie skomprimovaného súboru a aspoň základnú znalosť technickej
angličtiny, prípadne nemčiny , ruštiny či iných jazykov, ku ktorým autor ponúka jazykový
modul.
Výpočet popisujeme v anglickej verzii programu. Z nespočetných možností programu
Radiomobile využijeme pri tomto konkrétnom výpočte len zlomok. Program stiahnete zo
Strana 88
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
stránok autora. Stačí stiahnuť súbory rmwcore.zip a English language (aktuálne súbor
rmw1031eng.zip).
Vytvoríme si adresár pre radiomobile, napríklad C:\Program Files\Radiomobile. Do tohoto
adresára rozbalíme obsah súborov rmw1031eng.zip a rmwcore.zip. Vytvoríme si adresáre
pre výškopisné dáta a prípadne mapy. Pre náš výpočet stačí vytvoriť adresár SRTM3
(napríklad C:\Geodata\srtm3). Spustíme súbor rmweng.exe. V menu „File - New Networks“
si vytvoríme a uložíme novú sieť:
V menu „Options“ klikneme na Internet. Vyskočí okno „Internet options“. Vňom zvolíme
sekciu SRTM, kde nastavíme cestu k nami vytvorenému adresáru pre SRTM3 dáta a zvyšok
nastavíme podľa nasledovného obrázka:
Strana 89
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Nastavujeme parametre siete
Ďalej v programe určíme parametre siete. V menu „File - Network properties – parameters“ .
Zadáme názov, napríklad DVB-T. Rozsah frekvencií pre daný kanál získame podľa tejto
tabuľky. Od údaju frekvencie v tabuľke odpočítame 4 MHz pre minimum frequency v
Radiomobile a pripočítame 4MHz pre maximum frekvency v Radiomobile (šírka DVB-T UHF
kanálu je 8 MHz). Pre DVB-T z Kamzíka na K66 teda bude vyzerať nastavenie takto:
V záložke „File - Network properties – Topology“ zrušíme „Visible" a ponecháme „Voice net“:
V záložke „File - Network properties - Systems" si musíme zadefinovať parametre vysielača a
aj prijímacej strany. Najskôr vysielač:
Naľavo máme vysvietený modro „System 1"
Strana 90
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Do políčka „System name" zadáme názov vysielača, napríklad „DVBT Kamzik"
Do políčka „Transmit power" zadáme výkon vysielača (ERP) z tejto tabuľky na Živé.sk vo
Watoch. Pre Kamzík je to 49888 W ( v tabuľke je hodnota v kW)
Do políčka „Receiver treshold" zadáme napríklad 1 (nie je podstatné).
Do políčka „Line Loss" zadáme potlačenie výkonu v smere na našu prijímaciu anténu,
hodnotu nájdeme opäť v danej tabuľke (ako potlačenie v dB) . V príklade som umiestnil
anténu v Devíne na Kremeľskej ulici, čomu zodpovedá uhol (azimut) od vysielača Kamzík 265
stupňov. Vyčítame to napríklad z Google Earth. Hodnota potlačenia pre smer 265 stupňov je
približne 8dB (v tabuľke sú smery po desiatich stupňoch).
V prípade, že nedokážete alebo sa vám nechce zisťovať azimut, zadajte 0dB. Vo výsledku sa
vám azimut ukáže a potom len pripočítate hodnotu potlačenia výkonu z tabuľky. (Napríklad
ak vám vyjde signál -64dBm a potlačenie pre váš smer z tabuľky je 5db, výsledný signál bude 69dBm).
Anténu vyberieme omni.
Do políčka „Antenna gain dBd" zadáme 0 (výkon v tabuľke je udávaný v ERP).
Do políčka „Antenna height" zadáme výšku vysielacej antény nad vrcholom kopca, na ktorom
je. Pomôže nám opäť tabuľka na Živé.sk, kde je nadmorská výška kóty, ale aj antény, tento
údaj potrebujeme (za predpokladu že anténa je na stožiari, čo nie vždy je pravda). Pre
Kamzík je to 168m (v tabuľke to je hodnota výška AS)
Do políčka „Additional cable loss" zadáme 0
Klikneme na tlačidlo „Add to Radiosys.dat"
Príklad pre Kamzík K66:
Strana 91
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Potom nastavíme prijímaciu stranu. Ako príklad som si zvolil Devín, čo je obec síce blízko k
vysielaču, ale pod kopcom:
Naľavo klikneme a potom máme vysvietený modro „System 2"
Do políčka „System name" zadáme názov prijímača alebo lokality, napríklad „DVBT Devin"
Do políčka „Transmit power" zadáme 1 (nie je podstatné).
Do políčka „Receiver treshold" zadáme 12 . Štandardná citlivosť nového DVB-T prijímača je
okolo -85dBm pri 64-QAM, čo zodpovedá po prevode 12,6uV. USB DVB-T a staršie TV majú
horšiu citlivosť, okolo 78 - 81 dBm (22uV). Čím je číslo v uV nižšie, tým je prijímač citlivejší.
Čím je číslo v -dBm vyššie, tým je prijímač citlivejší. Pre výpočet výslednej sily signálu je ale
táto hodnota irelevantná.
Do políčka „Line Loss" zadáme sumárnu hodnotu útlmu káblu a ďaľších prvkov ako
rozbočovač, TV zásuvka. Parametre káblov napríklad pre VUKI. Pri použití bežného
kvalitného káblu VCCKY 75-4,8 je jeho útlm na 800MHz 25,5 dB na 100 metrov. Pri dĺžke 20
metrov tak je útlm 5,1 dB. Strata na plastovom IEC konektore je približne 1dB. Spolu teda ide
o 6,1 dB.
Anténu vyberieme omni (pri vertikálnej polarizácii je to jedno, či omni alebo yagi, dôležitý je
zisk pre výpočet).
Strana 92
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Do políčka „Antenna gain dBi" zadáme zisk nami používanej alebo plánovanej antény v dBi
na danej frekvencii. Ak vieme zisk v dBd, tak pripočítame k tejto hodnote 2,15 a dostaneme
dBi. V súčastnosti je často používaná UHF anténa aj pre vysoké frekvencie slovenského DVBT typ FTE EVO45, ekvivalent Emme Esse a jej klony so ziskom približne 16dBi na K66. Preto
som v príklade zadal 16 dBi.
Do políčka „Antenna height" zadáme výšku v metroch nad terénom, v akej bude Vaša anténa
umiestnená, v príklade som zadal výšku 7 metrov.
Do políčka „Additional cable loss" zadáme 0.
Klikneme na tlačidlo „Add to Radiosys.dat"
Príklad vyplnenia:
V záložke „File - Network properties - Membership" zvolíme pre „Unit 1" systém "DVBT
Kamzik" (teda vysielač):
Strana 93
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Analogicky v záložke „File - Network properties - Membership" zvolíme pre „Unit 2" systém
„DVBT Devin" (teda prijímač). Zavrieme okno „Network properties" kliknutím na tlačidlo OK.
Chýba už len pozícia
Teraz máme nastavené vysokofrekvenčné parametre, ale ešte potrebujeme zadať pozíciu
vysielača a prijímača v „File - Unit properties"
Vyberieme vľavo Unit 1, do políčka name zadáme meno rovnaké ako pri vysielači, teda v
príklade „DVBT Kamzik". Ďalej klikneme na tlačidlo „Enter LAN LOT". Parametre nájdeme
v tejto tabuľke na Živé.sk. Pre Kamzík to bude LAT 48° 10' 57" a LON 17° 05' 41". Kliknite na
OK.
Vľavo vyberieme Unit 2, do políčka name zadáme meno rovnaké ako pri prijímači, teda v
príklade „DVBT Devin". Ďalej klikneme na tlačidlo „Enter LAN LOT".
Súradnice získame napríklad z Google Earth, Kompas.sk a podobne. Pre príklad na ulici
Kremeľská v obci Devín to bude LAT 48° 10' 34" a LON 16° 59' 2".
Následne treba kliknúť na OK.
Strana 94
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Zavrieme okno „Network properties" kliknutím na tlačidlo OK.
Teraz si načítame výškopis. Otvoríme „File - Map properties". V položke Centre vyberieme z
vyskakovacej roletky vysielač, v príklade DVBT Kamzik, pod nápisom Centre tak bude GPS
pozícia vysielača. Zatrhneme checkbox „Adjust units elevation". V položke „Size pixel" obe
hodnoty prepíšte na 2000. Hodnotu „Size km" zadajte 200. Doplnené: Ak v časti „Elevation
data source“ nemáte zadané SRTM, zadajte ju. Napravo od nej zadajte cestu, ktorú ste si
určili pri inštalácii v úvode (príklad na obrázku).
Kliknite na „Extract". Teraz sa načítavajú výškopisné dáta z okolia vysielača do vzdialenosti
200 km. Po načítaní by ste mali mať na obrazovke reliéf terénu.
Strana 95
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Získame výsledky, upresňujeme výšku antény
Teraz už konečne spravíme prepojenie medzi vysielačom a prijímačom. V položke „Tools"
kliknite na „Radiolink". Mal by sa vám zobraziť profil terénu medzi Vaším prijímačom a
vysielačom vrátane hodnôt signálu či vzdialenosti.
Na vstupe TV prijímača by teda na Kremeľskej ulici v Devíne pri použití antény so ziskom
16dBi na K66 vo výške 7m s 20m koaxiálu VCCKY4,8 pripojeného priamo do TV mal byť signál
-88dBm (9uV) pri výkone vysielača 8kW ERP v smere na Devín. Na svorkách antény je o 6dB
viac (straty na kábli), teda -82dBm. Pri citlivosti prijímača okolo -85dBm (12uV) tak podľa
výpočtu bez použitia ziskovejšej antény a kanálového predzosilňovača na vykrytie strát v
kábli a zlučovači nebude príjem možný.
V samotnom Devíne bude ale pravdepodobne možný lepší príjem odrazom od kopcov za
Dunajom ako priamou vlnou. Na silu signálu má vplyv aj výška prijímacej antény nad
terénom. Výška prijímacej (ale aj vysielacej) antény sa dá priamo meniť v okne „Radiolink" a
tak sa dá nasimulovať, či a ako pomôže dať prijímaciu anténu vyššie.
Strana 96
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha
Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
Keď je problémom polarizácia či káble
Ešte ako príklad často diskutované Komárno - Nová stráž. Anténa opäť 16dBi na K66, anténa
vo výške 6m, 20m VCCKY4,8, potlačenie vyžarovania z Kamzíka v azimute 120 stupňov je
4dB, teda výkon vyžiarený na Komárno je 20kW ERP. Na konektore do TV prijímača by mal
byť signál -58dBm (272uV). Signál by tu mal byť dostatočný aj pre rozbočenie na tri televízory
(útlm 5,5 dB, teda signál na každom z TV -64dBm) a netreba použiť zosilňovač. Pri použití
širokopásmovej vertikálne polarizovanej antény bude možný príjem aj plánovaných dvoch
MUX bez ďalších investícií.
Tak prečo sa teda diváci sťažujú, že v Komárne nezachytia DVB-T z Kamzíka? Vačšinou
prijímajú signál na horizontálne polarizovanú anténu s malým ziskom na K66. Pri použití
antény „sita" bez predzosilňovača má anténa zisk 10dBi, teda by na TV konektore v Komárne
mal byť signál -64dBm, čo je signál viac ako dostačujúci aj pre 2 TV. Keď je ale anténa v
horizontálnej polarizácii kcôli príjmu doterajšieho „analógu", tak má voči vertikálnej
polarizácii používanej v slovenskom DVB-T útlm okolo 20dB a potom už je signál na TV
konektore len -84dB, teda na hranici príjmu citlivého prijímača. Ak sú ale ešte na dôvažok
použité zlučovače a staré zaoxidované káble, prípadne širokopásmové nekvalitné
zosilňovače, je jasné, že na novej TV digitál nepôjde.
Tu je súhrn najčastejších príčin a ich kombinácií pri nemožnosti príjmu DVB-T:




na príjem sa používa pôvodná horizontále polarizovaná anténa. Slovenský DVB-T ale
vysiela vertikálne, signál je potom menší až o 20dB, anténu treba otočiť alebo pre
DVB-T zakúpiť ďalšiu a zlúčiť, najlepšie kanálovým zlučovačom (bude potrebné
počkať, pokiaľ sa objavia v sortimente aj s kanálmi ďaľších dvoch MUX).
na príjem sa používa „poľské sito“ so silným predzosilňovačom, veľmi nevhodná
anténa pri veľkom rozdiely úrovní prijímaných signálov. Občas takáto anténa dokáže
rušiť aj susedov ak sa rozkmitá zosilňovač v nej. Často pri dostatočnom signáli stačí
nahradiť dodávaný predzosilňovač za symetrizačný člen za 2 eurá (60 Sk) a odrazu
signál naskočí.
použitie starších širokopásmových zosilňovačov. Tie neboli navrhované na
spracovanie K60 -K69 a mávajú horšiu linearitu. Ak je jeho osadenie nevyhnutné,
môžete ich vymeniť za modernejší, ale radšej sa zosilňovačom vyhnite a použite
ziskovejšiu anténu, prípadne kvalitný predzosilňovač
nevhodná anténa pre vysoké kmitočty K60 až K69. Máloktorá staršia širokopásmová
anténa má dostatočný zisk. Napríklad často používaná anténa „Colorka" s prvkami v
tvare motýlích krídel má maximálny zisk pri K50, potom zisk výrazne klesá. Na trhu sú
Strana 97
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Špeciálna príloha




Viac informácií na:
DVB-T.zive.sk
už dostupné širokopásmové antény pre celé pásmo UHF K21 - K69. Širokopásmová
anténa je ale vždy kompromisom, nikdy nebude mať vyrovnaný zisk v celom pásme a
má horší vyžarovací diagram, potlačenie bočných lalokov a činiteľ spätného príjmu,
ako kanálová anténa. Preto v zložitých príjmových podmienkach voľte radšej
kanálové antény.
nekvalitný, zoxidovaný alebo zatečený koaxiálny kábel.
nekvalitné konektory, nevhodné účastnícke zásuvky.
kanálové zlučovače, neladené na DVB-T kanály.
prekážka v ceste medzi anténou a vysielačom, najčastejšie domy, stromy, stĺpy.
Anténu treba dať nad úroveň prekážok.
Na záver pripomíname, že výsledky výpočtu z programu Radiomobile sú teoretické a nikdy
nebudú úplne korešpondovať s realitou, ktorá je ovplyvnená okolitými prekážkami, počasím,
odrazmi či nehomogenitou poľa. Pokiaľ ale program vypočíta signál aspoň -75dBm, tak s
veľkou pravdepodobnosťou bude možný bezproblémový príjem s vhodnou vertikálne
polarizovanou anténou.
TIP: Väčšie verzie obrázkov ponúkame v originálnom článku na Živé.sk.
Anton Srnka
(C) 2010, CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Vydanie prvé, z 13. 4. 2010.
Autori: Filip Hanker, Anton Srnka
Spoluautori: Matej Bórik, Juraj Ducký, Ivan Kvasnica, Alexander Letkovský, Ján Trangel
Adresa redakcie: Živé.sk, CPress Media, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava;
[email protected]
Inzerciu pre Živé.sk zabezpečuje exkluzívne spoločnosť Business Creative, s. r. o. , kontakt:
[email protected] Inzerovať je možné aj v tejto publikácii.
Strana 98
© 2009 – 2010 CPress Media s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Download

ŠPECIÁLNA PRÍLOHA ŽIVÉ.SK