2 IZOLÁCIE VODOTESNÉ
21 Asfaltové pásy
211 ICOPAL
1.7.2010
POCB - Polyolefín Kopolymér Bitumenová fólia
2111
ICOPAL Universal
Balenie Cena €/bal. Cena €/bal.
Termoplastické hydroizolačné fólie
m
211101 Icopal Universal
211102 Icopal Universal WS
2
10,00
15,00
bez DPH
s 19% DPH
11,40 €
12,60 €
13,57 €
14,99 €
Oxidované asfaltové pásy
2112
Asfaltové pásy tradičné
Balenie Cena €/m
211201 A 330 SH - pás bez krycej vrstvy
211202 R 330 SH - pás s krycou vrstvou do 1 mm
2113
Hydrobit V 60 S 35
Hydrobit V 60 S 42 H sivý
Glasbit G 200 S 40
(Sklobit)
Glasbit G 200 S 42 H 01 sivý
Glasbit G 200 S 42 H červený
Foalbit AL S 40 - protiradónová zábrana
PP - 50/700 - pás mikroventilačný
2
m2
bez DPH
Cena €/m
s 19% DPH
30,00
0,85 €
1,49 €
1,01 €
1,77 €
15,00
2
Asfaltové pásy klasické
Asfaltové pásy nataviteľné oxidované
211301
211302
211303
211304
211305
211306
211307
2
Balenie Cena €/m
bez DPH
m2
10,00
2,70 €
7,50
3,58 €
7,50
7,50
7,50
7,50
20,00
4,51 €
4,61 €
4,85 €
5,11 €
2,06 €
2
Cena €/m
s 19% DPH
3,21 €
4,26 €
5,37 €
5,49 €
5,77 €
6,08 €
2,45 €
Modifikované asfaltové pásy
2114
Asfaltové pásy spodné - dvojvrstvové systémy
Asfaltové pásy modifikované nataviteľné
211401 Elastobit GG 40 (Elastobit STAN, STS)
211402 Elastobit PV 40 (Elastobit UNI, PRS)
211403 OMEGA SPEED PROFIL BASE 3
Balenie Cena €/m
m
2
10,00
10,00
10,00
2
2
bez DPH
Cena €/m
s 19% DPH
4,95 €
5,48 €
4,40 €
5,89 €
6,52 €
5,24 €
SPEED PROFILE - nová generácia nataviteľných asfaltovaných pásov, ktorých spodný
povrch je upravený hrebeňovým profilom v pozdľžnom smere pásov, a tým ponúka
rýchlejšiu a výkonnejšiu aplikáciu.
- 31 -
1.7.2010
2115
Asfaltové pásy vrchné - dvojvrstvové systémy
Asfaltové pásy modifikované nataviteľné
211501
211502
211503
211504
211505
Elastobit GG TOP 42 sivý (Elastobit STAN H)
Elastobit GG TOP 42 červený
Elastobit PV TOP 42 sivý (Elastobit PR S 42 H)
Elastobit PV TOP 42 červený
BETA SPEED PROFIL TOP 4 sivý
2116
Asfaltové pásy vrchné - jednovrstvové systémy
Asfaltové pásy modifikované
m
Asfaltové pásy pre detaily
2
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
2
5,00
5,00
5,00
m
211701 Paradial S - s AL profil.fóliou
211702 Elastobit PV 40/25 bobiny - zosil. pás na detaily
2
10,00
1,25
2
bez DPH
5,11 €
5,54 €
5,61 €
6,07 €
5,45 €
6,08 €
6,59 €
6,68 €
7,22 €
6,49 €
2
2
bez DPH
Cena €/m
s 19% DPH
7,27 €
7,47 €
6,90 €
8,65 €
8,89 €
8,21 €
Balenie Cena €/m
Asfaltové pásy modifikované
2
Cena €/m
s 19% DPH
Balenie Cena €/m
m
211601 Elastobit PV TOP FIX 52 sivý - kotvený pás
211602 Elastobit PV TOP FIX 52 červený - kotvený pás
211603 ALFA SPEED PROFIL TOP 5 sivý
2117
Balenie Cena €/m
2
2
Cena €/m
bez DPH
s 19% DPH
8,50 €
6,34 €
10,12 €
7,54 €
Penetračné nátery
2118
Penetračné nátery
Balenie Cena €/bal. Cena €/bal.
211801 Icopal PRIMER CLASSIC - penetračný náter
211802 SIPLAST PRIMER - pen.náter modifikovaný SBS
kg
bez DPH
s 19% DPH
10,00
22,90 €
95,00 €
27,25 €
113,05 €
30,00
SPEED PROFILE - nová generácia nataviteľných asfaltovaných pásov, ktorých spodný
povrch je upravený hrebeňovým profilom v pozdľžnom smere pásov, a tým ponúka
rýchlejšiu a výkonnejšiu aplikáciu.
- 32 -
212 VEDAG
2121
1.1.2010
VEDAG
Oxidované asfaltové pásy nataviteľné
Vedabit V 60 S 35 minerál
Vedabit V 60 S 35 červený
Vedabit V 60 S 35 zelený
Vedaglas G 200 S4 minerál
212105 Vedaglas G 200 S4 modrozelený
212101
212102
212103
212104
2122
VEDAG
VEDAG
2124
5,00
4,41 €
5,25 €
10,00
2
10,00
7,50
Vedasprint minerál
Vedasprint modrozelený
Vedasprint červený, hnedý
Vedatect PYE G 200 S4
Euroflex modrozelený
Euroflex červený
m
2
7,50
7,50
7,50
7,50
5,00
5,00
VEDAG
m
212401 Vedastar modrozelený
212402 Vedatop SU - podkladný pás na EPS
212403 Vedatop TM - podkladný pás na min.vlnu
VEDAFLOR
2
5,00
10,00
15,00
212501 Vedaflor WS- I – minerál
212502 Vedaflor WS –X – minerál
212503 Vedaflor WS X – modrozelený
m
2
5,00
5,00
5,00
- 33 -
2
bez DPH
2,06 €
4,61 €
2,45 €
5,49 €
2
2
bez DPH
Cena €/m
s 19% DPH
5,84 €
5,84 €
5,97 €
5,78 €
6,27 €
6,44 €
6,95 €
6,95 €
7,10 €
6,88 €
7,46 €
7,66 €
2
bez DPH
Cena €/m2
s 19% DPH
9,99 €
7,60 €
6,61 €
11,89 €
9,04 €
7,87 €
2
bez DPH
Cena €/m2
s 19% DPH
10,79 €
9,26 €
8,13 €
12,84 €
11,02 €
9,67 €
Balenie Cena €/m
Nataviteľné asfaltové pásy modifikované elastomérmi
2
Cena €/m
s 19% DPH
Balenie Cena €/m
Samolepiace pásy
2125
3,05 €
3,71 €
3,71 €
5,09 €
10,00
Balenie Cena €/m
Modifikované, natavovacie a strešné pásy
212301
212302
212303
212304
212305
212306
7,50
2,56 €
3,12 €
3,12 €
4,28 €
2
10,00
m
212201 Vedatect LV - mikroventil. perforovaný pás
212202 Vedalbit AL + V 60 S 35 - parozábrana
2123
bez DPH
m
Balenie Cena €/m
Viacfunkčné asfaltové pásy
2
Cena €/m2
s 19% DPH
Balenie Cena €/m
213 POLYGUM
2131
26.4.2010
POLYGUM
Nataviteľné modifikované asfaltové pásy
213101
213102
213103
213104
213105
213106
213107
213108
2132
m
2
2
bez DPH
Cena €/m2
s 19% DPH
6,32 €
5,58 €
6,40 €
4,47 €
5,71 €
6,05 €
7,21 €
5,88 €
7,52 €
6,64 €
7,62 €
5,32 €
6,79 €
7,20 €
8,58 €
7,00 €
Balenie Cena €/m
SBS TECNO, hr. 4,5 mm šedá
SBS SEP 5000, hr. 4,0 mm šedá
SBS SEP 6000, hr. 5,5 mm šedá
SBS PY 3 T MMP, hr. 3,0 mm podkl. pás bez pos.
SBS PY 4 T MMP, hr. 4,0 mm podkl. pás bez pos.
SBS Turbo Stick PES, parozábrana,samolep
APP QUADRA, hr. 5,0 mm šedá
APP TURBO, hr.4,0 mm šedá
10,00
Penetračné nátery
Balenie Cena €/bal. Cena €/bal.
10,00
10,00
10,00
10,00
16,20
7,50
7,50
kg
213201 IKOpro - penetračný náter
213202 IKOpro - penetračný náter
bez DPH
52,44 €
200,00 292,60 €
30,00
- 34 -
s 19% DPH
62,40 €
348,19 €
214 ELASTEK, GLASTEK
2141
1.1.2010
TYP SBS - bez posypu
Balenie Cena €/m
Nataviteľné asfaltové pásy modifikované
214101 Elastek 40 špeciál minerál
214102 Glastek 40 špeciál minerál
214103 Elastek 50 špeciál minerál
2142
m
2
7,50
7,50
7,50
TYP SBS - s farebným hrubozrnným posypom
Asfaltové pásy modifikované nataviteľné
214201
214202
214203
214204
214205
214206
214207
214208
214209
Elastek 40 špeciál dekor modrozelený
Elastek 40 špeciál dekor červený
Elastek 40 COMBI modrozelený
Elastek 40 FIRESTOP modrozelený
Glastek 40 špeciál dekor modrozelený
Glastek 40 špeciál dekor červený
Elastek 50 špeciál dekor modrozelený
Elastek 50 špeciál dekor červený
Elastek 50 GARDEN modrozelený
2143
TYP SBS - s farebným hrubozrnným posypom
Asfaltové pásy modifikované pre mech.kotvenie
214301 Elastek 50 SOLO modrozelený
214302 Elastek 50 SOLO FIRESTOP
2
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
5,00
5,00
5,40
2
8,10
8,10
- 35 -
bez DPH
5,01 €
4,95 €
5,58 €
5,96 €
5,89 €
6,64 €
2
Cena €/m2
bez DPH
s 19% DPH
5,08 €
5,21 €
5,94 €
6,01 €
5,11 €
5,24 €
5,71 €
5,91 €
8,10 €
6,05 €
6,20 €
7,07 €
7,15 €
6,08 €
6,24 €
6,79 €
7,03 €
9,64 €
Balenie Cena €/m
m
2
Cena €/m
s 19% DPH
Balenie Cena €/m
m
2
2
2
Cena €/m
bez DPH
s 19% DPH
6,34 €
6,77 €
7,54 €
8,06 €
22 Izolačné fólie PVC a na báze OCB
221 RHENOFOL
2211
1.1.2010
Rhenofol
Balenie Cena €/m
m2
PVC fólia
221101
221102
221103
221104
Rhenofol CV, hr.1,2 mm
Rhenofol CG, hr.1,2 mm
Rhenofol CV, hr.1,5 mm
Rhenofol CG, hr.1,5 mm
2
bez DPH
8,27 €
8,27 €
8,56 €
8,56 €
9,84 €
9,84 €
10,19 €
10,19 €
222 FATRAFOL
2221
1.1.2010
Fatrafol
Balenie Cena €/m
PVC fólia do základov
222101
222102
222103
221104
221105
m
Fatrafol 803, hr.1,0 mm
Fatrafol 803, hr.1,5 mm
Fatrafol 806, hr.1,0 mm
Fatrafol 806, hr.1,5 mm
Poplastovaný plech ( 1000x2000 mm )
2
39,00
26,00
39,00
26,00
2,00
2
s 19% DPH
5,54 €
8,03 €
8,46 €
11,82 €
25,36 €
6,59 €
9,56 €
10,07 €
14,07 €
30,18 €
1.1.2010
Alkorplan
Balenie Cena €/m
PVC fólia
223101
223102
223103
223104
Alkorplan 35176 s PES, hr.1,5 mm
Alkorplan 35177 so sklen.výstuž., hr.1,5 mm
Alkorplan 35034, hr.1,0 mm
Poplastovaný plech (1 x 2 m)
2
bez DPH
s 19% DPH
21,00
8,96 €
9,96 €
5,28 €
22,01 €
10,66 €
11,85 €
6,28 €
26,19 €
30,75
41,00
2,00
1.1.2010
Vedaplan
Balenie Cena €/m
Fólia olefínová polymérbituménová
224101
224102
224103
224104
224105
2
Cena €/m
m2
224 VEDAPLAN
2241
2
Cena €/m
bez DPH
223 ALKORPLAN
2231
2
Cena €/m
s 19% DPH
Vedaplan MF, hr. 2,0 mm
Vedaplan L, hr. 1,8 mm
Vedaplan-pofóliovaný plech čierny (1 x 2 m)
Vedaplan COLOR MF, hr. 2,0 mm sivý
Vedaplan COLOR-pofóliovaný plech (1 x 2 m)
- 36 -
2
2
m2
bez DPH
Cena €/m
s 19% DPH
22,50
22,50
2,00
22,50
2,00
11,68 €
10,22 €
29,51 €
13,18 €
34,95 €
13,90 €
12,16 €
35,12 €
15,68 €
41,59 €
23 Profilované izolačné fólie
231 PLATON
2311
1.1.2010
2
Platon
Balenie Cena €/m
bez DPH
m2
41,40
2,62 €
Polyetylénová izolačná fólia
231101
231102
231103
231104
231105
231106
231107
231108
231109
2312
231201
231202
231203
231204
231205
231206
231207
Platon P 5 2,07 x 20 m
Platon P 5 2,47 x 20 m
Platon D-Drain 1,00 x 20 m
Platon D-Drain 2,00 x 20 m
Platon P 20 1,36 x 2,23 m
Platon P 20 1,36 x 6,00 m
Platon DE 25–zelené strechy
Platon DE 25–zelené strechy
Platon PLASTER BASE
2,62 €
4,48 €
4,48 €
6,47 €
6,47 €
6,47 €
6,47 €
4,48 €
3,12 €
3,12 €
5,33 €
5,33 €
7,70 €
7,70 €
7,70 €
7,70 €
5,33 €
Balenie
Cena €
bez DPH
Cena €
s 19% DPH
ks
1,79 €
31,87 €
15,73 €
4,48 €
10,26 €
11,58 €
5,48 €
2,13 €
37,93 €
18,72 €
5,33 €
12,21 €
13,78 €
6,52 €
49,40
30,00
40,00
3,03
8,16
2,22 x 1,33 m
2,95
1,11 x 1,33 m
1,48
Doplnky
Ukončovací profil 2,0 m
Lepiaca páska 20 m
Tesniaca šnúra 6 m
Tesniaci tmel 310 ml
Príchytka P5 s oceľ.klincom 3,5 x 35
Príchytka P5 s oceľ.klincom 3,5 x 45
Príchytka P5
- 37 -
2
Cena €/m
s 19% DPH
rol.
rol.
tuba
100ks
100ks
100ks
232 DELTA
2321
1.4.2010
Delta
Polyetylénová izolačná fólia
232101
232102
232103
232104
232105
232106
232107
232108
232109
232110
232111
232112
232113
232114
232115
232116
232117
2322
232201
232202
232203
232204
232205
232206
232207
232208
232209
232210
232211
m
DELTA MS
1,0 x 20 m
DELTA MS
1,5 x 20 m
DELTA MS
2,0 x 20 m
DELTA MS
2,4 x 20 m
DELTA MS
3,0 x 20 m
DELTA NB
1,0 x 20 m
DELTA NB
1,5 x 20 m
DELTA NB
2,0 x 20 m
DELTA NB
2,4 x 20 m
DELTA NB
3,0 x 20 m
DELTA PT
2,0 x 20 m
DELTA MS 20
2,0 x 20 m
DELTA MS 20 perforovaná
2,0 x 20 m
DELTA - GEO DRAIN Quatro 2,0 x 12,5 m
DELTA - DRAIN
2,0 x 12,5 m
DELTA - TERRAXX
2,0 x 12,5 m
DELTA - THENE samolepiaca fólia 1,0 x 20 m
Doplnky
Delta podložka
Delta MS profil ukončovací
Delta PT profil
Delta hmoždinka (φ9mm/70 mm)
DELTA - MS Clip na prichytenie DELTA MS fólie
DELTA - GEO DRAIN Clip
DELTA - TERRAXX Skrutka
DELTA - DPC polyolefínový základový pás
DELTA - PROTEKT univerzálny základový pás
DELTA - THENE penetračný náter
Delta Butyl Band (15 mm x 15 m)
- 38 -
2
20,00
30,00
40,00
48,00
60,00
20,00
30,00
40,00
48,00
60,00
40,00
40,00
40,00
25,00
25,00
25,00
20,00
2
bez DPH
Cena €/m2
s 19% DPH
2,40 €
2,40 €
2,40 €
2,40 €
2,40 €
1,70 €
1,70 €
1,70 €
1,70 €
1,70 €
6,21 €
7,30 €
8,50 €
9,13 €
8,03 €
5,18 €
10,75 €
2,86 €
2,86 €
2,86 €
2,86 €
2,86 €
2,02 €
2,02 €
2,02 €
2,02 €
2,02 €
7,39 €
8,69 €
10,12 €
10,86 €
9,56 €
6,16 €
12,79 €
Balenie Cena €/m
Balenie Cena €/ks
bez DPH
ks
0,13 €
2,0m
2,0m
ks
ks
ks
ks
m2
2
m
25,0l
15,0m
5,48 €
5,48 €
0,23 €
0,66 €
0,83 €
0,70 €
1,83 €
6,21 €
76,35 €
11,32 €
Cena €/ks
s 19% DPH
0,15 €
6,52 €
6,52 €
0,27 €
0,79 €
0,99 €
0,83 €
2,18 €
7,39 €
90,86 €
13,47 €
24 Asfaltové šindle
241 VEDAG – Nemecké šindle
2411
2
Balenie Cena €/m
2
bez DPH
m
3,5
9,03 €
TYP BUSINESS - Bobrovka
(oxidované + 5°C)
241101
241102
241003
241004
2412
Farba tehlová červená
Farba jesenná hnedá
Farba hnedá uni
Farba bridlicová šedá
2413
3,5
TYP BUSINESS - Obdĺžnik
Farba tehlová červená, žíhaná
Farba bridlicová šedá
Farba jesenná hnedá, hnedá uni
Farba prírodná zelená
Farba antracit
Farba modrá
TYP VEDAFORM PM - Obdĺžnik
241301 Farba červená - terracota
241302 Farba bridlicová šedá
241303 Farba prírodná zelená
2415
2
Balenie Cena €/m
2
bez DPH
m
3,50
7,87 €
2
Cena €/m
s 19% DPH
9,37 €
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
2
Balenie Cena €/m
2
bez DPH
m
3,05
12,58 €
2
Cena €/m
s 19% DPH
14,97 €
3,05
3,05
TYP VEDAFORM PM - Bobrovka
(modifikované - 10°C)
241401
241402
241403
241404
10,75 €
3,5
(modifikované - 10°C)
2414
Cena €/m2
s 19% DPH
3,5
(oxidované + 5°C)
241201
241202
241203
241204
241205
241206
1.1.2010
Farba tehlová červená
Farba prírodná zelená
Farba bridlicovo šedá
Farba hnedá
2
Balenie Cena €/m
2
bez DPH
m
3,05
14,57 €
2
Cena €/m
s 19% DPH
17,34 €
3,05
3,05
3,05
2
Príslušenstvo
241501 Vedaform KB – S , podkladový pás
241502 Vedag Color – úžľabný pás farba šindľa
- 39 -
Balenie Cena €/m
bez DPH
m2
30,00
2,42 €
10,00
7,34 €
Cena €/m2
s 19% DPH
2,88 €
8,73 €
25 Doplnky k hydroizoláciám
251 Strešné vetráky a vpuste
2511
251101
251102
251103
251104
251105
251106
251107
251108
2512
1.1.2010
Univerzálny vtok/Univerzálny vtok extra dlhý
Vtok 80 / 250 mm
Vtok 100 / 250 mm
Vtok 110 / 250 mm
Vtok 125 / 250 mm
Vtok extra dlhý 100 / 485 mm
Vtok extra dlhý 125 / 485 mm
Vtok extra dlhý 140 / 485 mm
Ochranný košík 75 – 125 mm
PVC vtok
Cena €/ks
Cena €/ks
bez DPH
s 19% DPH
12,68 €
13,68 €
14,24 €
15,24 €
30,74 €
34,95 €
37,41 €
3,25 €
15,09 €
16,28 €
16,95 €
18,14 €
36,58 €
41,59 €
44,52 €
3,87 €
Cena €/ks
bez DPH
Cena €/ks
s 19% DPH
251201
251202
251203
251204
PVC vtok 80 / 250 mm
PVC vtok 100 / 250 mm
PVC vtok 110 / 250 mm
PVC vtok 125 / 250 mm
12,31 €
13,28 €
14,21 €
14,70 €
14,65 €
15,80 €
16,91 €
17,49 €
2513
Vtok Sure fix + obruč
Cena €/ks
bez DPH
Cena €/ks
s 19% DPH
71,90 €
77,11 €
6,31 €
85,56 €
91,76 €
7,51 €
Cena €/ks
bez DPH
Cena €/ks
s 19% DPH
13,88 €
9,06 €
15,93 €
16,52 €
10,78 €
18,96 €
Cena €/ks
bez DPH
Cena €/ks
s 19% DPH
16,03 €
6,14 €
8,76 €
4,05 €
19,08 €
7,31 €
10,42 €
4,82 €
251301 Vtok 100 / 330 mm
251302 Vtok 125 / 330 mm
251303 Ochranný košík 60 - 200 ku vtokom SureFix
2514
Vetráky pre šikmé a ploché strechy
251401 Odvetrávač šindľový obdĺžnikový 1
251402 Odvetrávač šindľový obdĺžnikový 2
251403 Strešný vetrák 75 / 270 mm
2515
251501
251502
251503
251504
Uhlové vtoky
Vtok cez atiku 100x100 / 300 mm, sklon 45°,
Koleno na uhlový vtok 100x100 / φ80, φ100
Redukcia 100x100 mm do φ100 mm
Ochranný košík k uhlovému vtoku
- 40 -
26 Stierkové systémy
261 SCHOMBURG - stierkové izolácie
2611
Aquafin
9.3.2010
Balenie Cena €/kg
2
2612
Aquafin 1K
Aquafin 1K
Aquafin 1K FLEX
Aquafin 2K (25kg + 8,33kg)
Aquafin 2K (6kg + 2 kg)
Aquafin 2K/M (25 kg + 10 kg)
Aquafin 2K/M (5 kg + 2 kg)
Aquafin 2K – nosná vložka
Uniflex B - elastifikátor
Uniflex B - elastifikátor
Uniflex M - elastifikátor
Uniflex M - elastifikátor
ASO Dichtband 2000 – výstužná páska 12cm
Aquafin IC
Aquafin IC biely
Aquafin CJ3 - bentonitová rozpínavá páska
Aquafin CJ4 - bent. rozp. páska s ochranou voči dažďu
Combiflex
m,m
s 19% DPH
20m
1,05 €
1,96 €
3,56 €
3,04 €
3,86 €
2,92 €
3,86 €
0,63 €
9,47 €
10,36 €
9,29 €
10,17 €
2,27 €
2,90 €
3,05 €
8,20 €
12,56 €
1,25 €
2,33 €
4,24 €
3,62 €
4,59 €
3,47 €
4,59 €
0,75 €
11,27 €
12,33 €
11,06 €
12,10 €
2,70 €
3,45 €
3,63 €
9,76 €
14,95 €
Balenie
Cena €/l
Cena €/l
25kg
6kg
20kg
33,33
8kg
35kg
7kg
25kg
8,33
2kg
10kg
2kg
50m
25kg
25kg
20m
2
Protiradónová zábrana a hydroizolácia v jednej vrstve
261201
261202
261203
261204
261205
261206
2613
Combiflex–C2
Combiflex–C2
Combiflex–C2 B zložka modrá 400 ml
Combiflex–C2 ochranná a výstužná tkanina
Combiflex–EL
Combiflex–EL
Saniflex
Elastický tesniaci prostriedok do vlhkých priestorov
261301 Saniflex
261302 Saniflex
261303 Saniflex
28l
14l
1ks
2
25m
11L
22l
5kg
2
ks, m
bez DPH
ks, m
s 19% DPH
2,55 €
2,90 €
2,16 €
1,13 €
3,12 €
2,81 €
3,03 €
3,45 €
2,57 €
1,34 €
3,71 €
3,34 €
Balenie Cena €/kg
bez DPH
20kg
3,57 €
12kg
- 41 -
2
m ,m
bez DPH
minerálna a kryštalické tesniace hmoty
261101
261102
261103
261104
261105
261106
261107
261108
261109
261110
261111
261112
261113
261114
261115
261116
261117
Cena €/kg
3,87 €
4,41 €
Cena €/kg
s 19% DPH
4,25 €
4,61 €
5,25 €
9.3.2010
2614
Indufloor
Balenie
Cena
€/kg, l
bez DPH
Cena
€/kg, l
s 19% DPH
20kg
9,61 €
15,14 €
8,87 €
8,82 €
11,44 €
12,03 €
10,15 €
11,90 €
11,07 €
11,44 €
18,02 €
10,56 €
10,50 €
13,61 €
14,32 €
12,08 €
14,16 €
13,17 €
Balenie
Cena
€/kg, ks
bez DPH
Cena
€/kg, ks
s 19% DPH
25kg
1,39 €
1,39 €
1,39 €
17,03 €
0,62 €
1,19 €
1,92 €
2,80 €
3,33 €
4,70 €
10,70 €
1,65 €
1,65 €
1,65 €
20,27 €
0,74 €
1,42 €
2,28 €
3,33 €
3,96 €
5,59 €
12,73 €
Ochranné a tesniace epoxidové nátery
261401
261402
261403
261404
261405
261406
261407
261408
261409
2615
261501
261502
261503
261504
261505
261506
261507
261508
261509
261510
261511
INDUFLOOR - IB 1010 ( Asodur BI )
INDUFLOOR - IB 2380,7032 ( Asodur BS )
INDUFLOOR - IB 2360,EP,7032 ( Asodur D2 )
ASODUR EK 98, Boden - hellgrau
INDUCRET-VK 6050,RAL 7032 ( Asodur EP/FM )
INDUFLOOR-IB 1225 ( Asodur GBM )
INDUFLOOR-IB 1240 ( Asodur SG2 )
INDUFLOOR-IB 2370 schw.( Asodur TE )
INDUFLOOR - IB 3351 RAL 7030( Asodur UBS )
Doplnkový sortiment
ASO Flexfuge – anthrazit
ASO Flexfuge – mittelgrau
ASO Flexfuge – zementgrau
ASOFLEX-SDM - tesniaca hmota (prestupy)
Unifix - lepidlo
Unifix
Unifix 2K/6 (25 kg + 4,17 kg)
Unifix 2K (25 kg + 8,33 kg)
Unifix 2K (6 kg + 2 kg)
Escosil 2000 anthrazitgrau - tesniaci tmel, 310ml
Escosil 2000 UW weiss- tesniaci tmel, 310ml
- 42 -
15kg
30kg
6kg
4kg
30kg
15kg
15kg
30kg
25kg
25kg
1kg
25kg
6kg
29,17
33,33
8kg
1ks
1ks
27 Sanačné systémy
271 SCHOMBURG
2711
271101
271102
271103
271104
2712
271201
271202
271203
271204
271205
271206
271207
271208
271209
271210
271211
271212
271213
271214
2713
9.3.2010
Sanačné omietky
Thermopal P prevzdušňujúca prísada
Thermopal SR 24
Thermopal SR 44
Thermopal FS 33 štuková omietka
Doplnkový sortiment
k sanačným omietkam
ESCO FLUAT - neutralizátor
ESCO FLUAT - neutralizátor
ESCO FLUAT - neutralizátor
ASOPLAST MZ - plastifikátor
ASOPLAST MZ - plastifikátor
ASOPLAST MZ - plastifikátor
ASOLIN WS - siloxanová impregn. trans.
ASO - Unigrund K - penetrácia
ASO - Unigrund K - penetrácia
ASO - Unigrund K - penetrácia
FIX 10 S
FIX 10 S
ADICOR SK weiss - silikátová farba
ADICOR G - riedidlo farby
Aquafin
Balenie
Cena
€/kg
bez DPH
Cena
€/kg
s 19% DPH
10kg
12,04 €
0,50 €
1,08 €
1,00 €
14,33 €
0,59 €
1,29 €
1,19 €
Balenie
Cena
€/kg, l
bez DPH
Cena
€/kg, l
s 19% DPH
25kg
4,33 €
4,51 €
7,08 €
5,40 €
5,71 €
6,89 €
6,26 €
5,18 €
5,54 €
8,33 €
1,83 €
1,90 €
5,80 €
3,86 €
5,15 €
5,37 €
8,43 €
6,43 €
6,79 €
8,20 €
7,45 €
6,16 €
6,59 €
9,91 €
2,18 €
2,26 €
6,90 €
4,59 €
Balenie
Cena
€/kg
bez DPH
Cena
€/kg
s 19% DPH
30kg
4,29 €
4,36 €
6,39 €
5,11 €
5,19 €
7,60 €
Balenie
Cena
€/kg
bez DPH
Cena
€/kg
s 19% DPH
25kg
1,10 €
0,73 €
0,71 €
1,31 €
0,87 €
0,84 €
25kg
20kg
25kg
10kg
1kg
25kg
10kg
1kg
25l
25l
10l
1l
12kg
6kg
12,5l
10l
Impregnačný kremičitý roztok
271301 Aquafin F
271302 Aquafin F
271303 Aquafin F
2714
12kg
1kg
Sanácia betónu
271401 INDUCRET-BIS 0/2 ( Asocret KS/HB )
271402 INDUCRET-BIS 5/40 ( Asocret FM )
271403 INDUCRET-BIS 1/6 ( Asocret FS )
- 43 -
25kg
25kg
272 BAUMIT
2721
10.3.2010
Sanačné omietky
272101
272102
272103
272104
272105
272106
272107
Sanačné systémy SANOVA
Baumit Sanova prednástrek
Baumit Sanova omietka L
Baumit Sanova omietka S / soklová
Baumit Sanova omietka jemná
Baumit Sanova puferová omietka
Baumit Sanova omietka W
Baumit Sanova trasová omietka WTA
2722
Výrobky pre betónové konštrukcie
272201
272202
272203
272204
272205
Baumit Poter
Baumit Betón B20
Baumit Betón WU
Baumit Sanačný betón G
Zálievková malta
Balenie
Cena
€/kg, l
bez DPH
Cena
€/kg, l
s 19% DPH
40kg
0,26 €
0,32 €
0,35 €
0,31 €
0,51 €
0,67 €
0,42 €
0,31 €
0,37 €
0,42 €
0,36 €
0,60 €
0,80 €
0,50 €
Balenie
Cena
€/kg
bez DPH
Cena
€/kg
s 19% DPH
40kg
0,10 €
0,11 €
0,15 €
0,51 €
0,24 €
0,12 €
0,13 €
0,18 €
0,60 €
0,28 €
50l
40kg
40kg
50l
40kg
25kg
40kg
40kg
25kg
40kg
- 44 -
Download

IZOLA cennik vod 1.7..