H
C
Í
C
CO JSTE SI VŽDY PŘÁLI VĚDĚT ONSEXU,
ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT
A
SA
Uvedené informace jsou orientační, realizace vždy po konzultaci
Normy, směrnice, literatura:
ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb
- Sanace vlhkého zdiva
- Základní ustanovení
SměrniceWTA 2-2-91
Sanace zdiva, injektáže (Společnost
pro technologie opravy památek)
koncepty referátů /WTA – SRN/
tech. listy výrobců
porucha izolací
Malérosvod
Hlavní budova
LIKVIDACE PŘÍČIN VLHKOSTI - DODATEČNÁ HYDROIZOLACE
/trvale funkční/
dodatečná
vodorovná
izolace
dodatečná
svislá
izolace
POŽADAVEK
VYSOKÉ
RYCHLOSTI
dle
posudku
BUDOVY
V PAMÁTKOVÉ
PÉČI
ANO
dle
posudku
u podsklepených
objektů
ošetření
kamenného
soklu
lze
provést
dodatečně
ANO
hydrofobizace
lze
provést
dodatečně
často
ANO
odvětrání
dle
posudku
VYSOKÁ ZÁTĚŽ SOLÍ
DLOUHODOBÁ
VLHKOST
ANO
u podsklepených
objektů
Navazující budova
(nemůže stát bez hlavní budovy, sama brzy spadne)
příprava
zdi
Odstranit
staré
omítky,
obklady,
nátěry
Vyškrábat
spáry cca
do hloubky
2 cm
NE
NE
lze u budov
nepodsklepených
ANO
Vstupní trakt
PODKLADY
PRO NÁVRH
Od té doby co jsme na chalupě
místo prken položil dlažbu...
Mám před domem novou
zámkovou dlažbu, ale barák
nějak vlhne
Ta ložnice ze starého
chléva nějak zlobí
Vstup
- množství solí ve zdivu
- druh solí ve zdivu
- míra vlhkosti ve zdivu
tj. intenzita povrchové vody**
tj. úroveň spodní vody**
tj. stav dešť. svodů,* okap.
chodníků,
tj. stav kanalizace, drenáže
- tloušťka zdiva
- prodyšnost povrchových úprav
- druh zdiva
- větrání objektu
- doba od poslední opravy
vesnice - zemědělské budovy
STŘEDNÍ ZÁTĚŽ SOLÍ
DLOUHODOBÁ
VLHKOST
ANO
u podsklepených
objektů
někdy
ANO
většinou
NE
většinou
NE
cihly očistit
ocelovou
škrabkou,
nikdy
neomývat
MINIMÁLNÍ ZÁTĚŽ SOLÍ
VELKÁ DOČASNÁ VLHKOST
Ochrana
suchého I.NP
před
vlhkosti I.PP
NE
NE
NE
Intezivně
větrat
celý objekt
1 - 2 x nátěry
2. nátěr vždy
až na druhý den
např.
Esco - Fluat
NE
MINIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ SOLÍ
MALÁ KRÁTKODOBÁ VLHKOST
ANO
ANO
NE
někdy
ANO
NE
Osazování např.
el. zásuvek
cementovými
tmely.
Nikdy sádrou!
(samostatně použité
funkční pouze dočasně!)
SYSTÉM SANAČNÍCH OMÍTEK
podkladní
vyrovnávací
vrstva
špric
2. den
3. den
sanační
podhoz
špric
Dle obsahu
solí a vlhkosti
ve zdivu
Dle obsahu
solí a vlhkosti
ve zdivu
spec. pytlovaný
špric
Thermopal SP
cca 3kg / m2
absorbce solí
schnutí
tl. 1mm / 1den
spec. podhoz
Thermopal GP 11
vysoká
absorpce solí
schnutí
1 mm / 1den
dle rozboru
posudku
dle rozboru
posudku
1 x nátěr
Výška skopané
omítky min.
50 cm nad
výkvěty solí
nebo na tl. zdi
budovy po povodni
(vlivy v pořadí důležitosti)
*nefunkční svody ihned opravit
**důležité pro návrh drenáží
1. den
neutralizační
nátěr
např.
Esco - Fluat
ANO
staré objekty ve městě
neutralizace
solí
Dle obsahu
solí a vlhkosti
ve zdivu
někdy
ANO
ANO
Pořád tu vlhkou zeď nahazuju
a pořád to padá
výkvěty, soli
vzlínající vlhkost
cementový
špric
+
provzdušňovací
přísada
Thermopal P
+
Asoplast MZ
(větší pevnost
a přilnavost)
MVC
+
provzdušňovací
přísada
Thermopal P
míchat 2 - 5 min.
schnutí
tl 2mm / 1 den
sanační
omítka
3.den
sanační obklady do čerstvého
sanačního podhozu
vč. štuku a malby
do 5 prac. dnů
Na budovy v pam. péči často
navrhovány vápenné sanační
omítky např. Thermopal ZF2.
Lze doporučit též bílou cem.
san. omítku Thermopal SR 44
s vyšší garancí!
WTA: „San. omítky na bázi
cementu se osvědčily více“
Thermopal SR 44
tl. vrstvy 20 - 25 mm
certifikováno WTA v SRN
sanační
štuk
Úspora času:
Sanační omítku
Thermopal SR 44
lze uhladit do
kvality štukového
povrchu
Velmi lehce stáčet!
Vždy konzultovat!
sanační
barva
Spec. sanační
barva
Profisan
na čerstvou
a nevyzrálou
omítku
sanační štuk
Thermopal FS 33
silikátová
barva
Adicor SK
sanační štuk
Thermopal FS 33
nebo
Thermopal SR 44
tl. vrstvy 15 - 20 mm
certifikováno WT v SRN
při absenci solí
MVC + Thermopal P
při minimální zátěži
Thermopal SR 44
tl. 15 mm
při absenci solí
MVC + Thermopal P
při minimální zátěži
Thermopal SR 44
tl. 15 mm
sanační štuk
Thermopal FS 33
Při absenci solí
sanační štuk
není nezbytný
barvy se
silikonem
Topsan
/interiér/
Východ
Maxisan
/exteriér/
Při absenci solí
sanační štuk
není nezbytný
ÚDRŽBA
Větrat
a větrat
a větrat....
porucha izolace u novostavby
Základy
Prohlídka objektu a posudek vždy
před skopáním starých omítek.
V opačném případě je dobré
pozvat jasnovidce s křišťálovou
koulí.
TECHNOLOGICKÉ
ZÁSADY
A
VYCHYTÁVKY
Čím později se řešení hledá, tím
spíše je nehospodárné a špatné.
Neopomenout žádný vliv
Při větším rozsahu se vyplatí
rozdělit objekt do více částí dle
zátěží a použít různé kroky.
Vyšší obsah solí ve zdivu = větší
a rychlejší transport vlhkosti.
Pokud bez odborného posudku
opakujete řešení dle „podobného
objektu“, mějte trpělivost.
Jednout to vyjít musí!
infuzní clona:
- silikonová
mikroemulze
např. Aquafin SMK
- křemičitý roztok
např. Aquafin F
mechanické metody:
-většinou dražší
- narušení statiky
-často technicky
neproveditelné
zastaralé a neobjektivní metody:
- galvanoosmóza
- elektroosmóza
- magnetokinetické
přístroje
P. S. Na těchto základech můžete stavět
Postup:
Ochrana proti:
Postup:
Pozor na
1/
narušený
kámen
- dešti
(izolace zevnitř)
doprovodné
- zatékání
-skopat omítku částečně zpevnit
negativní jevy:
Asolin OH 30
- povětrnosti
2/ očistit povrch
- nová MVC
- odvětrávání ven
/voda, pára/
Aquafin SMK
příp. penetrace
= tepelné ztráty
3/ hlavní zpevnění
Asolin WS
AquafinF
Asolin OH 30
- vysoká penetrační
- odvětrávání
/při
10 - 25°C/
schopnost
- vlastní izolace:
dovnitř = dýchání
4/ dodatečná
- neomezuje průnik
Aquafin 1K
plísní
hydrofobizace
vodní páry
nebo
Aquafin SMK
- po zaschnutí Optimální návrh:
Aquafin 2K
nelepí
průběžné
- zpevňuje povrch
- povrch /obklad,
odvětrávací
vrstvy
štuk, omítka/
kanálky pod
zaizolovanou
Použití:
Případná ochrana:
podlahou I.NP
Aplikaci chránit
- sokly
slabá vrstva
/orientace
2 - 3 dny
- komíny
Thermopal SR 44
průduchů
před deštěm
- plot. sloupky
sever - jih/
Pokud bude
po skopání
delší přestávka,
je lepší vyškrábat
spáry až před
dalšími pracemi.
Odstraníme ze
zdi další soli.
Větrat ano, ale
význam
nepřeceňovat.
Oschne pouze
povrchová
vrstva!
Je nezbytná u
velmi vlhkých a
prosolených zdí
jako ochrana
čerstvé sanační
omítky
proti solím.
Natírat těsně
před omítkami.
Podobný efekt
docílíme,
pokud nahodíme
san. omítku
ve více slabších
vrstvách.
max. 50%
plochy
v 1 kroku
max. tl. 2,5 cm
zeď prohodit ve
tvaru
sítě
po zavadnutí
zdrsnit povrch
Tento krok
má velký vliv
na kvalitu
i cenu.
v 1 kroku 1- 3 cm
schnutí 1mm tl / 1den
Zpracování san omítky:
- nedávat více vody
- použít vodu pitnou, ne
tvrdou
- míchat předepsanou dobu
/ tj. 3 - 4 minuty/
- nestáčet, pouze srovnat
dřevěnou latí
- 2. den zdrsnit škrabákem
Jednovrstvá sanační
omítka = úspora času!
Štuk provádět až
po dokonalém
vyschnutí spodní
vrstvy. Při 20 mm
tl. san. omítky
až po 20 dnech.
1. nátěr
ředit 1:1
2. - 3. nátěr
přidat
10 - 30% vody
Hladkost požadovanou u štuku lze Chybí - li na san.
docílit i s omítkou
omítce
Thermopal SR 44
v exteriéru
v jednom kroku. malba, snižuje
Pozor:
se životnost
„vysoká zednická“
omítky.
Nevětráním
se zastaví
odpařování
a dojde
k zasolení
povrchu.
Objeví - li se
na vyzrálé
san. omítce
vlhké mapy,
sežeňte si
krumpáč.
P. S. Na těchto také!
poradenství a diagnostika
v oboru izolace a sanace
Ing. Pavel Blovský
tel.: 736 285 187
Příklady materiálů vybrány z programu f. Schomburg
Download

sanace-zmena pisma.indd