Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 1/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
"METALOPROJEKT"
d.o.o., Smederevo
Separacija: "Pančevo"
09.08.2011.
14.12.2011.
04-003-IMSod 07.01.2012.
001/12
do 07.07.2012.
11.01.2012.
12.01.
IMS-4782
Naručilac4781, 4783
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS212/12
20.12.2011.
04-003-IMS002/12
11.01.2012.
od 11.01.2012.
do 11.01.2013.
za količinu od
200 pari
12.01.
IMS-4785
Naručilac4784, 4786
ISTEKAO
01.09.2011.
30.11.2011.
04-003-IMSod 15.01.2012.
003/12
do 15.04.2012.
13.01.2012.
13.01.
IMS-4788
Naručilac4787, 4789
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS098/12
13.01.
IMS-4791
Naručilac4790, 4792
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS101/12
13.01.
IMS-4794
Naručilac4793, 4795
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS102/12
13.01.
IMS-4797
Naručilac4796, 4798
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS104/12
1.
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
2.
Penjalice za drvene stubove
za vodove, model "PDS 240"
SRPS Z.B1.055:2008
3.
PC 42.5R
SRPS B.C1.011:2001
4.
PC 35M (S-L) 42.5R
SRPS B.C1.011:2001
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.09.2011.
30.11.2011.
04-003-IMSod 15.01.2012.
004/12
do 15.04.2012.
13.01.2012.
5.
PC 35M (V-L) 42.5R
SRPS B.C1.011:2001
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.09.2011.
30.11.2011.
04-003-IMSod 15.01.2012.
005/12
do 15.04.2012.
13.01.2012.
6.
PC 20S 42.5R
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/A-S 42,5R
HRN EN 197-1:2005
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.09.2011.
30.11.2011.
04-003-IMSod 15.01.2012.
006/12
do 15.04.2012.
13.01.2012.
Proizvođač: "Be-Be"
a.d., Bajina Bašta
Naručilac: "ALBO"
d.o.o., Batajnice
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Strana 2/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
7.
PC 20M (S-V) 42.5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/A-M (S-V) 42,5N
HRN EN 197-1:2005
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.09.2011.
30.11.2011.
8.
PC 35M (S-V) 42.5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/B-M (S-V) 42,5N
EN 197-1:2000
FABRIKA CEMENTA
LUKAVAC d.d.,
Lukavac, Bosna i
Hercegovina
PC 35M (S-V) 32.5R
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/B-M (S-V) 32,5R
EN 197-1:2000
FRAKCIONISANI
DROBLJENI AGREGAT ZA
IZRADU ASFALTA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/22.4 mm;
16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989 i
SRPS U.E4.014:1990
FRAKCIONISANI
DROBLJENI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/22.4 mm;
16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
9.
10.
11.
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
04-003-IMSod 15.01.2012.
007/12
do 15.04.2012.
13.01.2012.
13.01.
IMS-4800
Naručilac4799, 4801
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS103/12
22.11.2011.
od 0600 do 2230
04-003-IMSod 15.01.2012.
008/12
do 15.04.2012.
13.01.2012.
13.01.
IMS-4821
Naručilac4820, 4822
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS105/12
FABRIKA CEMENTA
LUKAVAC d.d.,
Lukavac, Bosna i
Hercegovina
22.11.2011.
od 0600 do 2230
04-003-IMSod 15.01.2012.
009/12
do 15.04.2012.
13.01.2012.
13.01.
IMS-4824
Naručilac4823, 4825
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS106/12
"RAVNAJA" a.d., Mali
Zvornik
Separacija:
"BUČEVSKI POTOK "
08.08.2011.
14.12.2011.
04-003-IMSod 12.01.2012.
010/12
do 12.07.2012.
13.01.2012.
16.01.
IMS-4809
Naručilac4808, 4810
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS217/12
"RAVNAJA" a.d., Mali
Zvornik
Separacija:
"BUČEVSKI POTOK "
08.08.2011.
14.12.2011.
04-003-IMSod 12.01.2012.
011/12
do 12.07.2012.
13.01.2012.
16.01.
IMS-4812
Naručilac4811, 4813
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS216/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
12.
13.
14.
15.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
PC 42.5R
SRPS B.C1.011:2001
CEM I 42,5R
TS EN 197-1:2002
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 3/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
"STOBEX" d.o.o.,
Loznica
Separacija: "KRIVIĆA
ADA"
08.08.2011.
14.12.2011.
04-003-IMSod 12.01.2012.
012/12
do 12.07.2012.
13.01.2012.
16.01.
IMS-4816
Naručilac4815, 4817
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS215/12
Proizvođač:
"Krono-Ukraina",
Ljvovska oblast,
Ukraina
Naručilac:
"FEROMING" d.o.o.,
Vršac
2011. godine
04-003-IMS013/12
16.01.2012.
od 16.01.2012.
do 16.01.2013.
za partiju od
1.989,688 m3
16.01.
IMS-4818
Naručilac4814, 4819
ISTEKAO
TRACIM ÇIMENTO
SANAYI VE TICARET
A. Ş., Turska
01.09.2011.
30.11.2011.
04-003-IMSod 15.01.2012.
014/12
do 15.04.2012.
18.01.2012.
18.01.
IMS-4827
Naručilac4826, 4828
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS112/12
GP "NAPRED" d.o.o.,
Beograd
Separacija: "SAVSKI
NASIP"
19.09.2011.
15.12.2011.
04-003-IMSod 18.01.2012.
015/12
do 18.07.2012.
19.01.2012.
19.01.
IMS-4833
Naručilac4832, 4834
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS234/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
16.
17.
18.
19.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI
DROBLJENI AGREGAT ZA
IZRADU ASFALTA I GBNS*
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/22.4 mm;
16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990 i
SRPS U.E9.021:1986*
FRAKCIONISANI
DROBLJENI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/22.4 mm;
16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Oplemenjena ploča iverica
sa horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Oplemenjena ploča iverica
sa horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20 mm i
iznad 25 do 32 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 4/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
04-003-IMS016/12
24.01.2012.
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
od 24.01.2012.
do 24.07.2012.
24.01.
IMS-4836
Naručilac4835, 4837
Dopuna*
IMS-5030
Naručilac4993
ISTEKAO
PP GM "JELEN DO"
a.d., Jelen Do
Separacija: "Jelen Do –
K2"
21.12.2011.
23.12.2011.
PP GM "JELEN DO"
a.d., Jelen Do
Separacija: "Jelen Do –
K2"
20.12.2011.
23.12.2011.
04-003-IMS017/12
24.01.2012.
od 24.01.2012.
do 24.07.2012.
24.01.
IMS-4839
Naručilac4838, 4840
ISTEKAO
Proizvođač:
"KRONOSPAN SRB",
Lapovo, Srbija
Naručilac: "SPECCON"
d.o.o., Beograd
decembar
2011. godine
od 26.01.2012.
04-003-IMSdo 26.01.2013.
018/12
za partiju od
26.01.2012.
500,23 m3
26.01.
IMS-4851
Naručilac4850, 4852
ISTEKAO
Proizvođač:
"KRONOSPAN SRB",
Lapovo, Srbija
Naručilac:
"INTERGLOBUS"
d.o.o., Čačak
septembar –
decembar
2011. godine
od 26.01.2012.
04-003-IMSdo 26.01.2013.
019/12
za partiju od
26.01.2012.
280 m3
26.01.
IMS-4848
Naručilac4847, 4849
ISTEKAO
04-003-IMS016/12’
24.01.2012.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Strana 5/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
"RIVERSTONE" d.o.o.,
Lozovik
Separacija:
"RIVERSTONE"
11.01.2012.
12.01.2012.
Proizvođač:
"FUNDERMAX",
GmbH, Austrija
Naručilac: "DIPO"
d.o.o., Novi Beograd
22.
Dodatak betonu Superplastifikator
"SUPERFLUID T"
SRPS U.M1.035:1996
Proizvođač:
"ADING" a.d., Skopje,
R. Makedonija
Naručilac:
"ADING" d.o.o.,
Beograd
23.
Oplemenjena ploča iverica,
"podprozorska polica", sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20mm
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Proizvođač:
"FUNDERMAX",
GmbH, Austrija
Naručilac: "DIPO"
d.o.o., Novi Beograd
20.
21.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Oplemenjena ploča iverica,
"radna ploča", sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 32 do 40mm
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
04-003-IMSod 01.02.2012.
020/12
do 01.08.2012.
01.02.2012.
01.02.
IMS-4854
Naručilac4853, 4855
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS242/12
2011. godine
od 03.02.2012.
04-003-IMSdo 03.02.2013.
021/12
za partiju od
03.02.2012.
143,91 m3
03.02.
IMS-4857
Naručilac4856, 4858
ISTEKAO
decembar
2011. godine
04-003-IMSod 12.01.2012.
022/12
do 12.01.2013.
03.02.2012.
03.02.
IMS-4860
Naručilac4861, 4862
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS024/13
2011. godine
od 03.02.2012.
04-003-IMSdo 03.02.2013.
023/12
za partiju od
03.02.2012.
4,946 m3
03.02.
IMS-4864
Naručilac4863, 4865
ISTEKAO
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 6/92
Proizvođač/Naručilac
Proizvođač:
"SALONIT", Anhovo,
Slovenija
Naručilac:
"NAFTNA
INDUSTRIJA SRBIJE"
a.d., Novi Sad
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
27.01.2012.
04-003-IMS024/12
06.02.2012.
od 06.02.2012.
za uvezenu
količinu od
575,4 t
06.02.
IMS-4867
Naručilac4866, 4868
ISTEKAO
01.10.2011.
31.12.2011.
04-003-IMSod 15.02.2012.
025/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
13.02.
IMS-4870
Naručilac4869, 4871
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS126/12
01.10.2011.
31.12.2011.
04-003-IMSod 15.02.2012.
026/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
13.02.
IMS-4873
Naručilac4872, 4874
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS127/12
01.10.2011.
31.12.2011.
04-003-IMSod 15.02.2012.
027/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
13.02.
IMS-4876
Naručilac4875, 4877
prekid
proizvodnje
14.03.2012.
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS129/12
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS130/12
24.
Sulfatno otporni cement
API WELL CEMENT CLASS
G, TIPE HSR SPEC 10A
SRPS B.C1.014:1982
25.
PC 20M (S-L) 42.5R
SRPS B.C1.011:2001
26.
PC 35M (V-L) 42.5N
SRPS B.C1.011:2001
27.
PC 35M (S-V-L) 32.5R
SRPS B.C1.011:2001
28.
PC 42.5R
SRPS B.C1.011:2001
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.10.2011.
31.12.2011.
04-003-IMSod 15.02.2012.
028/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
13.02.
IMS-4879
Naručilac4878, 4880
29.
PC 35M (V-L-S) 42.5N
SRPS B.C1.011:2001
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.10.2011.
31.12.2011.
04-003-IMSod 15.02.2012.
029/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
13.02.
IMS-4882
Naručilac4881, 4883
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
30.
Metalurški sulfatnootporni
cement niske toplote
hidratacije M 20K 32.5N
SRPS B.C1.013:1980
SRPS B.C1.014:1982
SRPS B.C1.011:2001
CEM III/B 32,5N
Fpr EN 197-1:2010
Strana 7/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
20.12.2011.
u 1400
21.12.2011.
u 0400
04-003-IMSod 15.02.2012.
030/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
31.
PC 20S 42.5N
SRPS B.C1.011:2001
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.10.2011.
31.12.2011.
32.
PC 35M (V-L) 32.5R
SRPS B.C1.011:2001
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
33.
34.
35.
PC 42.5R
SRPS B.C1.011:2001
CEM I 42.5R
HRN EN 197-1:2005
Metalurški sulfatnootporni
cement niske toplote
hidratacije
M 20K 32.5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM III/B 32,5N SR-LH
HRN EN 197-1:2005
PC 20L 42.5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/A-L 42,5N
EN 197-1:2000
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
13.02.
IMS-4885
Naručilac4884, 4886
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS131/12
04-003-IMSod 15.02.2012.
031/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
13.02.
IMS-4888
Naručilac4887, 4889
01.10.2011.
31.12.2011.
04-003-IMSod 15.02.2012.
032/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
13.02.
IMS-4891
Naručilac4890, 4892
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS141/12
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS142/12
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.10.2011.
31.12.2011.
04-003-IMSod 15.02.2012.
033/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
13.02.
IMS-4894
Naručilac4893, 4895
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS139/12
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
24.09.2011.
31.12.2011.
04-003-IMSod 15.02.2012.
034/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
13.02.
IMS-4897
Naručilac4896, 4898
prekid
proizvodnje
31.12.2011.
FUSHE KRUJA
CEMENT FACTORY
SH.P.K., Tirana,
Albanija
01.10.2011.
31.12.2011.
04-003-IMSod 15.02.2012.
035/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
13.02.
IMS-4900
Naručilac4899, 4901
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS138/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Naziv proizvoda
PC 35M (L-P) 32.5R
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/B-M (L-P) 32,5R
EN 197-1:2000
PC 20V 42.5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/A-V 42,5N
MKS EN 197-1:2007
PC 35M (V-P) 42.5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/B-M (V-P) 42,5N
MKS EN 197-1:2007
PC 52.5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM I 52,5N
EN 197-1:2000
PC 35M (P-W) 42.5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/B-M (P-W) 42,5N
EN 197-1:2000
P 55 (P-W) 32.5R
SRPS B.C1.011:2001
CEM IV/B (P-W) 32,5R
EN 197-1:2000
PC 35M (V-W) 42.5N
CEM II/B-M (V-W) 42,5N
EN 197-1:2000
SRPS B.C1.011:2001
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 8/92
Proizvođač/Naručilac
FUSHE KRUJA
CEMENT FACTORY
SH.P.K., Tirana,
Albanija
TITAN,
CEMENTARNICA
USJE a.d., Skoplje, R.
Makedonija
TITAN,
CEMENTARNICA
USJE a.d., Skoplje, R.
Makedonija
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
13.02.
IMS-4903
Naručilac4902, 4904
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS137/12
13.02.
IMS-4906
Naručilac4905, 4907
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS132/12
13.02.
IMS-4909
Naručilac4908, 4910
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS133/12
13.02.
IMS-4912
Naručilac4911, 4913
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS134/12
13.02.
IMS-4915
Naručilac4914, 4916
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS135/12
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS136/12
prekid
proizvodnje
31.12.2011.
01.10.2011.
31.12.2011.
04-003-IMSod 15.02.2012.
036/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
01.10.2011.
31.12.2011.
04-003-IMSod 15.02.2012.
037/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
01.10.2011.
31.12.2011.
04-003-IMSod 15.02.2012.
038/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani Elezit, Kosovo
01.10.2011.
31.12.2011.
04-003-IMSod 15.02.2012.
039/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani Elezit, Kosovo
01.10.2011.
31.12.2011.
04-003-IMSod 15.02.2012.
040/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani Elezit, Kosovo
01.10.2011.
31.12.2011.
04-003-IMSod 15.02.2012.
041/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
13.02.
IMS-4918
Naručilac4917, 4919
FABRIKA CEMENTA
LUKAVAC d.d.,
Lukavac, Bosna i
Hercegovina
01.10.2011.
31.12.2011.
04-003-IMSod 15.02.2012.
042/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
13.02.
IMS-4922
Naručilac4920, 4921
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
43.
PC 35M (V-W) 32.5N
CEM II/B-M (V-W) 32,5N
EN 197-1:2000
SRPS B.C1.011:2001
44.
45.
46.
47.
PC 52.5N
probna proizvodnja
SRPS B.C1.011:2001
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Dodatak betonu
Superplastifikator –
"CEMENTOL OMEGA F
konc."
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 9/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
FABRIKA CEMENTA
LUKAVAC d.d.,
Lukavac, Bosna i
Hercegovina
01.10.2011.
31.12.2011.
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
06.02.2012.
07.02.2012.
"SYNTHESIS" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"SYNTHESIS"
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
04-003-IMSod 15.02.2012.
043/12
do 15.05.2012.
13.02.2012.
13.02.
IMS-4924
Naručilac4923, 4925
prekid
proizvodnje
31.12.2011.
04-003-IMS044/12
16.02.2012.
od 16.02.2012.
do dobijanja
rezultata
čvrstoća pri
pritisku nakon
28 dana
(15.03.2012.)
20.02.
IMS-4927
Naručilac4926, 4928
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS057/12
20.02.2012.
21.02.2012.
04-003-IMS045/12
28.02.2012.
od 28.02.2012.
do 28.08.2012.
28.02.
IMS-4930
Naručilac4929, 4931
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS275/12
"HIDRO-BAZA" d.o.o.,
Beograd
Separacija: "GROCKA"
03.09.2011.
03.03.2012.
04-003-IMSod 03.03.2012.
046/12
do 03.09.2012.
06.03.2012.
06.03.
IMS-4933
Naručilac4932, 4934
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS276/12
"TKK", Srpenica,
Slovenija
novembar
2011. godine
04-003-IMS047/12
06.03.2012.
06.03.
IMS-4949
Naručilac4947, 4948
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS084/13
od 06.03.2012.
do 06.03.2013.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
48.
49.
50.
51.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Oplemenjena ploča iverica
sa horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Oplemenjena ploča iverica
sa horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 10/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
"INKOP" d.o.o.,
Beograd
Separacija: "SAVA",
Beograd
08.09.2011.
08.03.2012.
04-003-IMSod 08.03.2012.
048/12
do 08.09.2012.
07.03.2012.
"BEOBROD" d.o.o.,
Zemun
Separacija:
"BEOBROD", Grocka
09.09.2011.
09.03.2012.
Proizvođač:
"FUNDERMAX
GmbH", Austrija
Naručilac: "J.u.A.
FRISCHEIS" d.o.o.,
Nova Pazova
Proizvođač: "CLEAF
S.p.a.", Italija
Naručilac: "J.u.A.
FRISCHEIS" d.o.o.,
Nova Pazova
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
07.03.
IMS-4939
Naručilac4938, 4940
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS278/12
04-003-IMSod 09.03.2012.
049/12
do 09.09.2012.
07.03.2012.
07.03.
IMS-4942
Naručilac4941, 4943
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS279/12
2012. godine
od 13.03.2012.
04-003-IMSdo 13.03.2013.
050/12
za partiju od
13.03.2012.
1.010,80 m3
14.03.
IMS-4951
Naručilac4950, 4952
ISTEKAO
2012. godine
04-003-IMS051/12
13.03.2012.
od 13.03.2012.
do 13.03.2013.
za partiju od
1.242,05 m3
14.03.
IMS-4954
Naručilac4953, 4955
ISTEKAO
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
52.
53.
54.
55.
Naziv proizvoda
Oplemenjena ploča iverica,
"radna ploča", sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 32 do 40 mm
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
FRAKCIONISANI
DROBLJENI AGREGAT ZA
IZRADU ASFALTA
Frakcije: 0/2 mm; 2/4 mm;
4/8 mm; 8/11.2 mm; 8/16
mm
SRPS B.B3.100:1989 i
SRPS U.E4.014:1990
PC 35M (P-S) 32.5R
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/B-M (P-S) 32,5R
HRN EN 197-1:2005
PC 52.5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM I 52,5N
HRN EN 197-1:2005
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 11/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
Proizvođač: "M.
KAINDL KG", Austrija
Naručilac: "J.u.A.
FRISCHEIS" d.o.o.,
Nova Pazova
2012. godine
04-003-IMS052/12
13.03.2012.
od 13.03.2012.
do 13.03.2013.
za partiju od
654,36 m3
14.03.
IMS-4957
Naručilac4956, 4958
ISTEKAO
"STOBEX" d.o.o.,
Loznica
Separacija: "KRIVIĆA
ADA 2"
24.08.2011.
24.02.2012.
04-003-IMSod 24.02.2012.
053/12
do 24.08.2012.
14.03.2012.
14.03.
IMS-4960
Naručilac4959, 4961
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS273/12
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.11.2011.
31.01.2012.
04-003-IMS054/12
14.03.2012.
od 15.03.2012.
do 15.06.2012.
14.03.
IMS-4963
Naručilac4962, 4964
prekid
proizvodnje
31.01.
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.11.2011.
31.01.2012.
04-003-IMS055/12
14.03.2012.
od 15.03.2012.
do 15.06.2012.
14.03.
IMS-4966
Naručilac4965, 4967
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS182/12
01.11.2011.
31.01.2012.
06.02.2012.
u 1300
07.02.2012.
u 0500
04-003-IMSod 15.03.2012.
056/12
do 15.06.2012.
14.03.2012.
14.03.
IMS-4969
Naručilac4968, 4970
prekid
proizvodnje
30.01.
14.03.
IMS-4972
Naručilac4971, 4973
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS181/12
Proizvođač/Naručilac
56.
MP 30 (S-V) 32.5R
SRPS B.C1.011:2001
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
57.
PC 52.5N
SRPS B.C1.011:2001
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
04-003-IMSod 15.03.2012.
057/12
do 15.06.2012.
14.03.2012.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Naziv proizvoda
Dodatak betonu
Superplastifikator – "ADIUM
145"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator – "ADIUM
132"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu za
betoniranje pri niskim
temperaturama – "ADINOL
RAPID"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator –
"CEMENTOL HIPERPLAST
179"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator –
"SUPERFLUID 21 M1M"
SRPS U.M1.035:1996
PC 35M (V-L) 32.5R,
probna proizvodnja
SRPS B.C1.011:2001
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 12/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
"ISOMAT" d.o.o.,
Šimanovci, Srbija
novembar
2011. godine
04-003-IMSod 16.03.2012.
058/12
do 16.03.2013.
16.03.2012.
"ISOMAT" d.o.o.,
Šimanovci, Srbija
novembar
2011. godine
04-003-IMSod 16.03.2012.
059/12
do 16.03.2013.
16.03.2012.
"ISOMAT" d.o.o.,
Šimanovci, Srbija
novembar
2011. godine
04-003-IMSod 16.03.2012.
060/12
do 16.03.2013.
16.03.2012.
"TKK", Srpenica,
Slovenija
novembar
2011. godine
04-003-IMSod 16.03.2012.
061/12
do 16.03.2013.
16.03.2012.
"ADING" d.o.o.,
Beograd
oktobar
2011. godine
04-003-IMSod 16.03.2012.
062/12
do 16.03.2013.
16.03.2012.
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
06.03.2012.
u 0500
06.03.2012.
u 2100
od 15.03.2012.
do dobijanja
rezultata
čvrstoća pri
pritisku nakon
28 dana
(15.04.2012.)
04-003-IMS063/12
16.03.2012.
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
16.03.
IMS-4977
Naručilac4974, 4978
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS079/13
16.03.
IMS-4980
Naručilac4979, 4981
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS080/13
16.03.
IMS-5029
Naručilac4982, 4983
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS096/13
16.03.
IMS-4984
Naručilac4985, 4986
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS082/13
16.03.
IMS-5027
Naručilac4987,5028
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS081/13
16.03.
IMS-5026
Naručilac4988, 4989
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS100/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
64.
65.
66.
67.
Naziv proizvoda
Metalurški sulfatnootporni
cement niske toplote
hidratacije
M 20K 32.5N, probna
proizvodnja
SRPS B.C1.011:2001
CEM III/B 32,5N SR-LH
probna proizvodnja
Fpr EN 197-1:2005
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 13/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
05.03.2012.
u 7 00
05.03.2012.
u 23 00
04-003-IMS064/12
16.03.2012.
od 15.03.2012.
do dobijanja
rezultata
čvrstoća pri
pritisku nakon
28 dana
(15.04.2012.)
"ELITA - COP" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"ELITA - COP"
11.09.2011.
11.03.2012.
04-003-IMS065/12
16.03.2012.
GP "DUMAČA" a.d.,
Šabac
Separacija:
"DUMAČA 2"
12.09.2011.
12.03.2012.
"TRANSKOP" d.o.o.,
Stubica, Paraćin
Separacija:
"TRANSKOP"
13.09.2011.
13.03.2012.
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
16.03.
IMS-5025
Naručilac4990, 4991
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS099/12
od 11.03.2012.
do 11.09.2012.
19.03.
IMS-5024
Naručilac4994, 5023
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS285/12
04-003-IMS066/12
16.03.2012.
od 12.03.2012.
do 12.09.2012.
19.03.
IMS-5022
Naručilac4995, 5021
istekao
04-003-IMS067/12
16.03.2012.
od 13.03.2012.
do 13.09.2012.
19.03.
IMS-5020
Naručilac4996, 5019
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS300/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
68.
69.
70.
71.
72.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
PC 35M (S-L) 32.5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/B-M (S-LL) 32,5N
HRN EN 197-1:2005
PC 35M (S-L) 42.5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/B-M (S-LL) 42,5N
HRN EN 197-1:2005
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 14/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
TGTR "TRANSKOP
ĐUSIĆ", Vitanovac,
Kraljevo
Separacija:
"TRANSKOP"
13.09.2011.
13.03.2012.
04-003-IMS068/12
16.03.2012.
od 13.03.2012.
do 13.09.2012.
"UNICOM INVEST"
d.o.o., Beograd
Separacija: "POWER
SCREEN"
14.09.2011.
14.03.2012.
04-003-IMS069/12
19.03.2012.
CEMEX Hrvatska d.d.,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
19.03.
IMS-5018
Naručilac4997, 5017
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS296/12
od 14.03.2012.
do 14.09.2012.
19.03.
IMS-5015
Naručilac5014, 5016
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS295/12
01.11.2011.
31.01.2012.
04-003-IMSod 15.03.2012.
070/12
do 15.06.2012.
20.03.2012.
20.03.
IMS-5013
Naručilac4998, 5012
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS183/12
CEMEX Hrvatska d.d.,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
01.11.2011.
31.01.2012.
04-003-IMSod 15.03.2012.
071/12
do 15.06.2012.
20.03.2012.
20.03.
IMS-5010
Naručilac5009, 5011
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS184/12
"NEIMAR" d.o.o.,
Končarevo, Jagodina
Separacija: "NEIMAR"
16.09.2011.
16.03.2012.
04-003-IMS072/12
20.03.2012.
20.03.
IMS-5007
Naručilac5006, 5008
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS301/12
od 16.03.2012.
do 16.09.2012.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
73.
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
74.
Beli portland cement
CEM I 52.5N
EN 197-1:2000
BPC 55A
SRPS B.C1.009:1982
75.
76.
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 15/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
"TRANSVER" d.o.o.,
Mišar
Separacija:
"TRANSVER"
18.09.2011.
18.03.2012.
04-003-IMS073/12
20.03.2012.
od 18.03.2012.
do 18.09.2012.
20.03.
IMS-5004
Naručilac5003, 5005
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS302/12
06.03.2012.
04-003-IMS074/12
21.03.2012.
od 21.03.2012.
za uvezenu
količinu od
2.000 t
21.03.
IMS-5001
Naručilac5000, 5002
ISTEKAO
2012. godine
04-003-IMS075/11
23.03.2012.
od 22.03.2012.
do 22.03.2013.
za partiju od
653 m3
23.03.
IMS-5033
Naručilac5032, 5034
ISTEKAO
2012. godine
04-003-IMS076/11
23.03.2012.
od 22.03.2012.
do 22.03.2013.
za partiju od
1.600 m3
23.03.
IMS-5036
Naručilac5035, 5037
ISTEKAO
Proizvođač:
"HOLCIM (Slovensko)
a.s.", Rohoznik,
Slovačka
Naručilac:
"EUROCEM" d.o.o.,
Beograd
Proizvođač:
"KRONOSPAN",
Braşov, Rumunija
Naručilac:
"TEHNOKOMERC"
d.o.o., Kruševac
Proizvođač:
"NORBORD LTD",
Genk, Belgija
Naručilac:
"TEHNOKOMERC"
d.o.o., Kruševac
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
77.
78.
79.
80.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcija: 0/4 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 16/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
"RATKO MITROVIĆ DEDINJE" d.o.o.,
Beograd
Separacija: "SAVSKI
NASIP"
18.09.2011.
–
18.03.2012.
04-003-IMS077/12
23.03.2012.
od 18.03.2012.
do 18.09.2012.
"UNICOM INVEST"
d.o.o., Beograd
Separacija: "POWER
SCREEN"
14.03.2012.
16.03.2012.
04-003-IMS078/12
23.03.2012.
"BRANKO MORAVAC"
d.o.o., Požarevac
Separacija: "BRANKO
MORAVAC"
23.09.2011.
23.03.2012.
04-003-IMSod 23.03.2012.
079/12
do 23.09.2012.
26.03.2012.
RTC LUKA "LEGET"
a.d., Sremska Mitrovica
Separacija:
"SREMSKA
MITROVICA"
24.09.2011.
24.03.2012.
04-003-IMS080/12
26.03.2012.
od 23.03.2012.
do 23.09.2012.
od 24.03.2012.
do 24.09.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
23.03.
IMS-5039
Naručilac5038, 5040
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS305/12
23.03.
IMS-5042
Naručilac5041, 5043
27.03.
IMS-5045
Naručilac5044, 5046
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS303/12
27.03.
IMS-5048
Naručilac5047, 5049
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS304/12
istekao
zamenjen sa
04-003-IMS295/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
81.
82.
83.
84.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm, iznad 13
do 20mm i iznad 20 do
25mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
Oplemenjena ploča iverica,
sa horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 17/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
"GRAĐEVINAR
IMPORT" d.o.o.,
Lugavčina
Separacija:
"GRAĐEVINAR
IMPORT"
05.03.2012.
06.03.2012.
04-003-IMS081/12
27.03.2012.
od 27.03.2012.
do 27.09.2012.
"BUMBARIUS ELIT"
d.o.o., Beograd
Separacija:
"BUMBARIUS ELIT",
Ada Huja
02.03.2012.
06.03.2012.
04-003-IMS082/12
27.03.2012.
Proizvođač:
"KRONOSPAN
România SRL" Braşov,
Rumunija
Naručilac:
"DRVOPROMET KULA" d.o.o., Beograd
Proizvođač: "FALCO
ZRT", Mađarska
Naručilac:
"DRVOPROMET KULA" d.o.o., Beograd
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
28.03.
IMS-5051
Naručilac5050, 5052
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS307/12
od 26.03.2012.
do 26.09.2012.
28.03.
IMS-5054
Naručilac5053, 5055
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS308/12
2012. godine
04-003-IMS083/12
02.04.2012.
od 02.04.2012.
do 02.04.2013.
za partiju od
1.445 m3
02.04.
IMS-5057
Naručilac5056, 5058
istekao
2012. godine
04-003-IMS084/12
02.04.2012.
od 02.04.2012.
do 02.04.2013.
za partiju od
1.200 m3
02.04.
IMS-5060
Naručilac5059, 5061
istekao
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Oplemenjena ploča iverica,
"radna ploča", sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
85. razreda iznad 25 do 32mm i
iznad 32 do 40mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
86. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
87. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
88. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 18/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
Proizvođač: "FALCO
ZRT", Mađarska
Naručilac:
"DRVOPROMET KULA" d.o.o., Beograd
2012. godine
04-003-IMS085/12
02.04.2012.
od 02.04.2012.
do 02.04.2013.
za partiju od
1.000 m3
02.04.
IMS-5063
Naručilac5062, 5064
istekao
"OMEGA BETON"
d.o.o., Beograd
Separacija: "OMEGA
BETON"
30.09.2011.
30.03.2012.
04-003-IMSod 30.03.2012.
086/12
do 30.09.2012.
03.04.2012.
04.04.
IMS-5066
Naručilac5065, 5067
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS311/12
"TEHNOGRADNJA"
d.o.o., Kruševac
Separacija:
"GLOBODER"
01.10.2011.
01.04.2012.
04-003-IMS087/12
03.04.2012.
od 01.04.2012.
do 01.10.2012.
04.04.
IMS-5069
Naručilac5068, 5070
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS312/12
"KOKAN" d.o.o., Donja
Livadica, Velika Plana
Separacija: "KOKAN"
15.03.2012.
16.03.2012.
04-003-IMS088/12
03.04.2012.
od 03.04.2012.
do 03.10.2012.
04.04.
IMS-5071
Naručilac5072, 5073
istekao
Proizvođač/Naručilac
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
89.
Dodatak betonu
Plastifikator – "FLUIDING
M1M"
SRPS U.M1.035:1996
90.
91.
FRAKCIONISANI
DROBLJENI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4mm; 4/8 mm;
8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
16/22.4 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI
DROBLJENI AGREGAT ZA
IZRADU ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH
NOSEĆIH SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/2 mm; 0/4 mm;
4/8 mm; 8/11.2 mm; 11.2/16
mm; 16/22.4 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 19/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Period važenja
sertifikata
Proizvođač:
"ADING" a.d., Skopje,
R. Makedonija
Naručilac:
"ADING" d.o.o.,
Beograd
februar
2012. godine
04-003-IMSod 17.03.2012.
089/12
do 17.03.2013.
05.04.2012.
PGM "BUDUĆNOST"
a.d., Preševo
Separacija: "DUŠKINA
MAHALA"
18.09.2011.
18.03.2012.
04-003-IMSod 18.03.2012.
090/12
do 18.09.2012.
10.04.2012.
PGM "BUDUĆNOST"
a.d., Preševo
Separacija: "DUŠKINA
MAHALA"
18.09.2011.
18.03.2012.
04-003-IMSod 18.03.2012.
091/12
do 18.09.2012.
10.04.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
06.04.
IMS-5075
Naručilac5074, 5076
ISTEKAO
10.04.
IMS-5078
Naručilac5077, 5079
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS317/12
10.04.
IMS-5081
Naručilac5080, 5082
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS318/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
92.
93.
94.
Naziv proizvoda
Frakcionisani drobljeni
agregat za izradu betona
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/22.4 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Frakcionisani drobljeni
agregat za izradu asfalta i
bitumeniziranih nosećih
slojeva (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/22.4 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
Frakcionisani drobljeni
agregat za izradu betona
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/11.2 mm; 8/16 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 20/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Period važenja
sertifikata
"MINERAL KOP"
d.o.o., Beograd
Separacija: "RAVNJE"
03.10.2011.
03.04.2012.
04-003-IMSod 03.04.2012.
092/12
do 03.10.2012.
10.04.2012.
"MINERAL KOP"
d.o.o., Beograd
Separacija: "RAVNJE"
03.10.2011.
03.04.2012.
04-003-IMSod 03.04.2012.
093/12
do 03.10.2012.
10.04.2012.
"CRNAGORAPUT"
a.d., Podgorica
Separacija:
"ŠTITARICA",
kamenolom
"ŠTITARICA"
25.09.2011.
25.03.2012.
04-003-IMSod 25.03.2012.
094/12
do 25.09.2012.
11.04.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
10.04.
IMS-5084
Naručilac5083, 5085
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS315/12
10.04.
IMS-5087
Naručilac5086, 5088
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS316/12
11.04.
IMS-5090
Naručilac5089, 5091
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS309/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
95.
96.
97.
98.
Naziv proizvoda
Frakcionisani drobljeni
agregat za izradu asfalta i
bitumeniziranih nosećih
slojeva (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/11.2 mm; 8/16 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
Frakcionisani drobljeni
agregat za izradu betona
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/22.4 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Frakcionisani drobljeni
agregat za izradu asfalta i
bitumeniziranih nosećih
slojeva (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/22.4 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
PC 42.5R
SRPS B.C1.011:2001
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 21/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Period važenja
sertifikata
"CRNAGORAPUT"
a.d., Podgorica
Separacija:
"ŠTITARICA",
kamenolom
"ŠTITARICA"
25.09.2011.
25.03.2012.
04-003-IMSod 25.03.2012.
095/12
do 25.09.2012.
11.04.2012.
"CRNAGORAPUT"
a.d., Podgorica
Separacija:
"ŠTITARICA 2",
kamenolom
"TASKAVAC"
29.09.2011.
29.03.2012.
04-003-IMSod 29.03.2012.
096/12
do 29.09.2012.
11.04.2012.
"CRNAGORAPUT"
a.d., Podgorica
Separacija:
"ŠTITARICA 2",
kamenolom
"TASKAVAC"
29.09.2011.
29.03.2012.
04-003-IMSod 29.03.2012.
097/12
do 29.09.2012.
11.04.2012.
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.12.2011.
29.02.2012.
04-003-IMSod 15.04.2012.
098/12
do 15.07.2012.
11.04.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
11.04.
IMS-5093
Naručilac5092, 5094
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS310/12
11.04.
IMS-5096
Naručilac5095, 5097
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS319/12
11.04.
IMS-5099
Naručilac5098, 5100
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS320/12
17.04.
IMS-5102
Naručilac5101, 5103
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS218/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
99.
Naziv proizvoda
Metalurški sulfatnootporni
cement niske toplote
hidratacije M 20K 32.5N
SRPS B.C1.014:1982,
SRPS B.C1.013:1980,
SRPS B.C1.011:2001
Strana 22/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
05.03.2012. u
0700
05.03.2012. u
2300
CEM III/B 32.5N / SR-LH
Fpr EN 197-1:2010
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
04-003-IMSod 15.04.2012.
099/12
do 15.07.2012.
11.04.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
17.04.
IMS-5132
Naručilac5131, 5133
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS219/12
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS220/12
06.03.2012. u
500
06.03.2012. u
2100
01.12.2011.
29.02.2012.
04-003-IMSod 15.04.2012.
100/12
do 15.07.2012.
11.04.2012.
17.04.
IMS-5108
Naručilac5107, 5109
04-003-IMSod 15.04.2012.
101/12
do 15.07.2012.
11.04.2012.
17.04.
IMS-5117
Naručilac5116, 5118
17.04.
IMS-5114
Naručilac5113, 5115
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS226/12
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS227/12
12.04.
IMS-5120
Naručilac5119, 5121
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS221/12
12.04.
IMS-5123
Naručilac5122, 5124
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS222/12
PC 35M (V-L) 32.5R
100.
SRPS B.C1.011:2001
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
101.
PC 35M (S-L) 42.5R
SRPS B.C1.011:2001
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
102.
PC 35M (V-L) 42.5R
SRPS B.C1.011:2001
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.12.2011.
29.02.2012.
04-003-IMSod 15.04.2012.
102/12
do 15.07.2012.
11.04.2012.
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.12.2011.
29.02.2012.
04-003-IMS103/12
12.04.2012.
od 15.04.2012.
do 15.07.2012.
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.12.2011.
29.02.2012.
04-003-IMS104/12
12.04.2012.
od 15.04.2012.
do 15.07.2012.
PC 20M (S-V) 42.5N
SRPS B.C1.011:2001
103.
CEM II/A-M (S-V) 42.5N
HRN EN 197-1:2005
PC 20S 42.5R
SRPS B.C1.011:2001
104.
CEM II/A-S 42,5R
HRN EN 197-1:2005
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Naziv proizvoda
PC 35M (S-V) 42.5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/B-M (S-V) 42.5N
EN 197-1:2000
PC 35M (S-V) 32.5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/B-M (S-V) 32.5N
EN 197-1:2000
Dodatak betonu superplastifikator
"SIKA VISCOCRETE
TECHNO 20"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu superplastifikator
"SIKA VISCOCRETE 3067
X-TREME (VP)"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu superplastifikator
"SIKA VISCOCRETE 5500
HP"
SRPS U.M1.035:1996
FRAKCIONISANI
DROBLJENI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 23/92
Proizvođač/Naručilac
FABRIKA CEMENTA
LUKAVAC d.d.,
Lukavac, Bosna i
Hercegovina
FABRIKA CEMENTA
LUKAVAC d.d.,
Lukavac, Bosna i
Hercegovina
Proizvođač:
"SIKA", Švajcarska
Naručilac:
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
Proizvođač:
"SIKA", Švajcarska
Naručilac:
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
Proizvođač:
"SIKA", Švajcarska
Naručilac:
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
"SABA BELČA" d.o.o.,
Preševo
Separacija: "KODRA
ILINCE"
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
23.11.2011.
29.02.2012.
04-003-IMS105/12
12.04.2012.
od 15.04.2012.
do 15.07.2012.
23.11.2011.
29.02.2012.
04-003-IMS106/12
12.04.2012.
decembar
2011. godine
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
17.04.
IMS-5126
Naručilac5125, 5127
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS224/12
od 15.04.2012.
do 15.07.2012.
17.04.
IMS-5129
Naručilac5128, 5130
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS225/12
04-003-IMS107/12
12.04.2012.
od 12.04.2012.
do 12.04.2013.
17.04.
IMS-5135
Naručilac5134, 5136
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS179/13
decembar
2011. godine
04-003-IMS108/12
12.04.2012.
od 12.04.2012.
do 12.04.2013.
17.04.
IMS-5138
Naručilac5137, 5139
ISTEKAO
decembar
2011. godine
04-003-IMS109/12
12.04.2012.
od 12.04.2012.
do 12.04.2013.
17.04.
IMS-5141
Naručilac5140, 5142
ISTEKAO
21.03.2012.
23.03.2012.
04-003-IMS110/12
17.04.2012.
od 17.04.2012.
do 17.10.2012.
18.04.
IMS-5144
Naručilac5143, 5145
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS337/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
111.
112.
113.
114.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI
DROBLJENI AGREGAT ZA
IZRADU BITUMENIZIRANIH
NOSEĆIH SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
PC 42,5R
SRPS B.C1.011:2001
CEM I 42,5R
TS EN 197-1:2002
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 24/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
"SABA BELČA" d.o.o.,
Preševo
Separacija: "KODRA
ILINCE"
21.03.2012.
23.03.2012.
04-003-IMS111/12
17.04.2012.
od 17.04.2012.
do 17.10.2012.
TRAÇIM ÇIMENTO
SANAYI VE TICARET
A. Ş., Turska
01.12.2011.
29.02.2012.
04-003-IMS112/12
17.04.2012.
"MILAN JABUČANAC"
d.o.o., Jabučje,
Lajkovac
Separacija:
"MILAN JABUČANAC"
19.03.2012.
21.03.2012.
GP "GEMAX" d.o.o.,
Beograd
Separacija: "GEMAX"
10.10.2011.
10.04.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
18.04.
IMS-5147
Naručilac5146, 5148
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS338/12
od 15.04.2012.
do 15.07.2012.
18.04.
IMS-5150
Naručilac5149, 5151
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS223/12
04-003-IMS113/12
18.04.2012.
od 18.04.2012.
do 18.10.2012.
19.04.
IMS-5153
Naručilac5152, 5154
istekao
04-003-IMS114/12
18.04.2012.
od 10.04.2012.
do 10.10.2012.
19.04.
IMS-5156
Naručilac5155, 5157
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS336/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Metalurški sulfatnootporni
cement niske toplote
hidratacije M 20K 32.5N
SRPS B.C1.014:1982,
115. SRPS B.C1.013:1980,
SRPS B.C1.011:2001
CEM III/B 32,5N / SR-LH
HRN EN 197-1:2005
FRAKCIONISANI
DROBLJENI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
116.
8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
16/22.4 mm; 22.4/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI
DROBLJENI AGREGAT ZA
IZRADU ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH
NOSEĆIH SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
117.
8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
16/22.4 mm; 22.4/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 25/92
Proizvođač/Naručilac
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
Datum
proizvodnje
10.04.2012. u
0600 10.04.2012. u
2200
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
04-003-IMS115/12
20.04.2012.
od 20.04.2012.
do dobijanja
rezultata
čvrstoća pri
pritisku nakon
28 dana
(15.05.2012.).
PZP "ZAJEČAR" a.d.,
Zaječar
Separacija:
"RGOTSKO BRDO"
04.04.2012.
05.04.2012.
04-003-IMSod 21.04.2012.
116/12
do 21.10.2012.
23.04.2012.
PZP "ZAJEČAR" a.d.,
Zaječar
Separacija:
"RGOTSKO BRDO"
04.04.2012.
05.04.2012.
04-003-IMSod 21.04.2012.
117/12
do 21.10.2012.
23.04.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
20.04.
IMS-5160
Naručilac5158, 5159
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS140/12
24.03.
IMS-5162
Naručilac5161, 5163
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS346/12
24.03.
IMS-5165
Naručilac5164, 5166
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS347/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
118.
119.
120.
121.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcija: 4/8 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980.
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 26/92
Proizvođač/Naručilac
PZP "ZAJEČAR" a.d.,
Zaječar
Separacija:
"ČOKONJAR"
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS348/12
04.04.2012.
05.04.2012.
04-003-IMSod 23.04.2012.
118/12
do 23.10.2012.
23.04.2012.
24.03.
IMS-5167
Naručilac5168, 5169
"DUNAV GRUPA
AGREGATI" a.d., Novi
Sad
Separacija:
"OSTRUŽNICA"
12.10.2011.
12.04.2012.
04-003-IMSod 12.04.2012.
119/12
do 12.10.2012.
27.04.2012.
27.04.
IMS-5171
Naručilac5170, 5172
istekao
"ASV DRINA" a.d.,
Bajina Bašta
Separacija:
"ASV DRINA TEŠIĆA POLJE"
25.10.2011.
25.04.2012.
04-003-IMSod 25.04.2012.
120/12
do 25.10.2012.
27.04.2012.
27.04.
IMS-5174
Naručilac5173, 5175
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS349/12
2012. godine
od 27.04.2012.
04-003-IMSdo 27.04.2013.
121/12
za partiju od
27.04.2012.
2700m3
IMS-5177
Naručilac5176, 5178
istekao
Proizvođač:
"NORBORD NV",
Genk, Belgija
Naručilac:
"BOBAN D. GRAĐA"
d.o.o., Smederevo
27.04.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
122.
123.
124.
125.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcija: 0/2 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA
Frakcija: 0/4 mm;
SRPS B.B3.100:1989 i
SRPS U.E4.014:1990
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm, iznad 13
do 20 mm i iznad 25 do 32
mm; SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 27/92
Proizvođač/Naručilac
PP GM "JELEN DO"
a.d., Jelen Do
Separacija:
"Jelen Do K-1"
"STOBEX" d.o.o.,
Loznica
Separacija: "KRIVIĆA
ADA 2"
P.D. "DUMAČA" d.o.o.,
Šabac
Separacija: "DUMAČA
1"
Proizvođač:
"S.C. EGGER
ROMANIA SRL.",
Rumunija
Naručilac:
"J.u.A. FRISCHEIS"
d.o.o., Nova Pazova
Datum
proizvodnje
11.04.2012.
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
IMS-5180
Naručilac5179, 5181
istekao
04-003-IMSod 27.04.2012.
122/12
do 27.10.2012.
27.04.2012.
27.04.
06.04.2012.
10.04.2012.
04-003-IMSod 04.05.2012.
123/12
do 04.11.2012.
04.05.2012.
07.05.
IMS-5183
Naručilac5182, 5184
istekao
03.11.2011.
03.05.2012.
04-003-IMSod 03.05.2012.
124/12
do 03.11.2012.
04.05.2012.
07.05.
IMS-5186
Naručilac5185, 5187
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS350/12
IMS-5189
Naručilac5188, 5190
istekao
13.04.2012.
2012. godina
04-003-IMS125/12
10.05.2012.
od 10.05.2012.
do 10.05.2013.
za partiju od
14 000 m3
10.05.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
PC 20M (S-L) 42,5R
126.
SRPS B.C1.011:2001
PC 35M (V-L) 42,5N
127. SRPS B.C1.011:2001
128.
PC 35M (S-V-L) 32,5R
SRPS B.C1.011:2001
PC 42,5R
129.
SRPS B.C1.011:2001
130.
PC 35M (V-L-S) 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
Metalurški sulfatnootporni
cement niske toplote
hidratacije M 20K 32,5N
SRPS B.C1.014:1982,
131.
SRPS B.C1.013:1980,
SRPS B.C1.011:2001
CEM III/B 32,5N - LH/SR
EN 197-1:2011
PC 20V 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
132.
CEM II/A-V 42,5N
MKS EN 197-1:2007
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 28/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
15.05.
IMS-5198
Naručilac5197, 5199
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS243/12
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS244/12
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.01.2012.
31.03.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
126/12
do 15.08.2012.
14.05.2012.
01.01.2012.
31.03.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
127/12
do 15.08.2012.
14.05.2012.
15.05.
IMS-5201
Naručilac5200, 5202
01.01.2012.
14.03.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
128/12
do 15.08.2012.
14.05.2012.
15.05.
IMS-5204
Naručilac5203, 5205
prekid
proizvodnje
14.03.2012.
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.01.2012.
31.03.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
129/12
do 15.08.2012.
14.05.2012.
15.05.
IMS-5207
Naručilac5206, 5208
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.01.2012.
31.03.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
130/12
do 15.08.2012.
14.05.2012.
15.05.
IMS-5210
Naručilac5209, 5211
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS245/12
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS246/12
HOLCIM (Srbija),
d.o.o., Popovac
22.12.2011.
31.03.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
131/12
do 15.08.2012.
14.05.2012.
15.05.
IMS-5213
Naručilac5215, 5216
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS247/12
TITAN
CEMENTARNICA USJE
a.d., Skoplje, R.
Makedonija
01.01.2012.
31.03.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
132/12
do 15.08.2012.
14.05.2012.
15.05.
IMS-5218
Naručilac5217, 5219
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS252/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 29/92
Proizvođač/Naručilac
PC 35M (V-P) 42,5N
TITAN
SRPS B.C1.011:2001
CEMENTARNICA USJE
133.
CEM II/B-M (V-P) 42,5N
a.d., Skoplje, R.
MKS EN 197-1:2007
Makedonija
PC 52,5N
SHARRCEM SH.P.K.,
134. SRPS B.C1.011:2001
Hani i Elezit, Kosovo
CEM I 52,5N EN 197-1:2000
PC 35M (P-W) 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
SHARRCEM SH.P.K.,
135.
CEM II/B-M (P-W) 42,5N
Hani i Elezit, Kosovo
EN 197-1:2000
P 55 (P-W) 32,5R
SRPS B.C1.011:2001
SHARRCEM SH.P.K.,
136.
CEM IV/B (P-W) 32,5R
Hani i Elezit, Kosovo
EN 197-1:2000
FUSHE KRUJA
PC 35M (L-P) 32,5R
CEMENT FACTORY
SRPS B.C1.011:2001
137.
SH.P.K.,Tirana,
CEM II/B-M (L-P) 32,5R
Albanija
EN 197-1:2000
PC 20L 42,5N
FUSHE KRUJA
SRPS B.C1.011:2001
CEMENT FACTORY
138.
CEM II/A-L 42,5N
SH.P.K.,Tirana,
EN 197-1:2000
Albanija
PC 42,5R
NAŠICECEMENT d.d.,
SRPS B.C1.011:2001
139.
Našice, Republika
CEM I 42,5R
Hrvatska
HRN EN 197-1:2005
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
01.01.2012.
31.03.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
133/12
do 15.08.2012.
14.05.2012.
01.01.2012.
31.03.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
134/12
do 15.08.2012.
14.05.2012.
01.01.2012.
31.03.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
135/12
do 15.08.2012.
14.05.2012.
01.01.2012.
31.03.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
136/12
do 15.08.2012.
14.05.2012.
01.01.2012.
31.03.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
137/12
do 15.08.2012
14.05.2012.
01.01.2012.
31.03.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
138/12
do 15.08.2012.
14.05.2012.
01.01.2012.
31.03.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
139/12
do 15.08.2012.
14.05.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
15.05.
IMS-5221
Naručilac5220, 5222
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS253/12
15.05.
IMS-5224
Naručilac5223, 5225
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS254/12
15.05.
IMS-5227
Naručilac5226, 5228
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS255/12
15.05.
IMS-5230
Naručilac5229, 5231
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS256/12
15.05.
IMS-5192
Naručilac5191, 5193
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS259/12
15.05.
IMS-5195
Naručilac5194, 5196
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS258/12
15.05.
IMS-5233
Naručilac5232, 5234
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS250/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 30/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
15.05.
IMS-5263
Naručilac5262, 5264
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS251/12
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS248/12
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS249/12
Metalurški sulfatnootporni
cement niske toplote
hidratacije M 20K 32,5N,
SRPS B.C1.014:1982,
140.
SRPS B.C1.013:1980,
SRPS B.C1.011:2001
CEM III/B 32,5N SR-LH,
HRN EN 197-1:2005
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
10.04.2012. u
0600 10.04.2012. u
2200
04-003-IMSod 15.05.2012.
140/12
do 15.08.2012.
14.05.2012.
PC 20S 42,5N
141.
SRPS B.C1.011:2001
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.01.2012.
31.03.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
141/12
do 15.08.2012.
15.05.2012.
15.05.
IMS-5239
Naručilac5238, 5240
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
Proizvođač:
"DEVNYA CEMENT
AD" (Italcementi
Group), DEVNYA,
Bugarska
Naručilac:
"CREDICOM
INTERNATIONAL"
d.o.o., Beograd
01.01.2012.
31.03.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
142/12
do 15.08.2012.
15.05.2012.
15.05.
IMS-5242
Naručilac5241, 5243
07.05.2012.
04-003-IMS143/12
15.05.2012.
16.05.
IMS-5257
Naručilac5256, 5258
istekao
mart 2012.
godine
04-003-IMSod 04.05.2012.
144/12
do 04.05.2013.
15.05.2012.
16.05.
IMS-5254
Naručilac5253, 5255
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS144/12
142.
143.
PC 35M (V-L) 32,5R
SRPS B.C1.011:2001
Beli cement
CEM II/ B-L 32,5N GLACIER
EN 197-1:2000
BPC 35A
SRPS B.C1.009:1982
Dodatak betonu
Aerant - superplastifikator
144.
"CEMENTOL SPA"
SRPS U.M1.035:1996
"TKK", Srpenica,
Slovenija
od 15.05.2012.
za uvezenu
količinu od
2.000 t
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Dodatak betonu superplastifikator
145.
"VISCOCRETE 1020 X"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu - plastifikator
146. "PLASTIMENT BV 40"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu - usporivač
vezivanja - plastifikator
147.
"PLASTIMENT 20 R"
SRPS U.M1.035:1996
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
148. Frakcije: 0/2 mm; 2/4 mm; 4/8
mm; 8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 31/92
Proizvođač/Naručilac
Proizvođač:
"SIKA", Švajcarska
Naručilac:
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
Proizvođač:
"SIKA", Švajcarska
Naručilac:
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
Proizvođač:
"SIKA", Švajcarska
Naručilac:
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
"INTER-KOP" d.o.o.,
Šabac
Separacija: "MRČIĆI"
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
mart 2012.
godine
04-003-IMSod 21.04.2012.
145/12
do 21.04.2013.
15.05.2012.
16.05.
IMS-5245
Naručilac5244, 5246
istekao
mart 2012.
godine
04-003-IMSod 19.05.2012.
146/12
do 19.05.2013.
15.05.2012.
16.05.
IMS-5248
Naručilac5247, 5249
istekao
mart 2012.
godine
04-003-IMSod 19.05.2012.
147/12
do 19.05.2013.
15.05.2012.
16.05.
IMS-5251
Naručilac5250, 5252
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS170/13
04-003-IMSod 20.05.2012.
148/12
do 20.11.2012.
16.05.2012.
16.05.
IMS-5260
Naručilac5259, 5261
istekao
20.11.2011.
20.05.2012.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
149. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
150. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
151. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Dodatak betonu
Aerant-plastifikator
152.
"POROČINITELJ"
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 32/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
"KAMEN NIBENS"
d.o.o., Valjevo
Separacija: "KRST"
23.04.2012.
25.04.2012.
"KAMEN NIBENS"
d.o.o., Valjevo
Separacija: "KRST"
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
04-003-IMSod 21.05.2012.
149/12
do 21.11.2012.
22.05.2012.
23.05.
IMS-5266
Naručilac5265, 5267
istekao
23.04.2012.
25.04.2012.
04-003-IMSod 21.05.2012.
150/12
do 21.11.2012.
22.05.2012.
23.05.
IMS-5269
Naručilac5268, 5270
istekao
GIK AD "1.MAJ",
Lapovo
Separacija:
"MORAVA 5"
21.04.2011.
24.04.2012.
04-003-IMSod 25.05.2012.
151/12
do 25.11.2012.
25.05.2012.
28.05.
IMS-5272
Naručilac5271, 5273
istekao
Proizvođač:
"ADING" a.d., Skopje,
R. Makedonija
Naručilac:
"ADING" d.o.o.,
Beograd
april
2012. godine
04-003-IMSod 23.05.2012.
152/12
do 23.05.2013.
25.05.2012.
28.05.
IMS-5275
Naručilac5274, 5276
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS180/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
153. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
154. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
155. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 33/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Period važenja
sertifikata
JKP "KOTOR", Kotor,
Crna Gora
Separacija:
"NALJEŽIĆI"
12.11.2011.
12.05.2012.
04-003-IMSod 12.05.2012.
153/12
do 12.11.2012.
29.05.2012.
JKP "KOTOR", Kotor,
Crna Gora
Separacija:
"NALJEŽIĆI"
12.11.2011.
12.05.2012.
04-003-IMSod 12.05.2012.
154/12
do 12.11.2012.
29.05.2012.
"TUJKO" d.o.o.,
Nalježići, Kotor, Crna
Gora
Separacija: "RUDINE"
12.11.2011.
12.05.2012.
04-003-IMSod 12.05.2012.
155/12
do 12.11.2012.
29.05.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
30.05.
IMS-5278
Naručilac5277, 5279
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS374/12
30.05.
IMS-5281
Naručilac5280, 5282
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS375/12
30.05.
IMS-5284
Naručilac5283, 5285
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS376/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
156. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
157.
8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
16/22.4 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
158.
8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
16/22.4 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 34/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Period važenja
sertifikata
"TUJKO" d.o.o., Kotor,
Crna Gora
Separacija: "RUDINE"
12.11.2011.
12.05.2012.
04-003-IMSod 12.05.2012.
156/12
do 12.11.2012.
29.05.2012.
"PUT" a.d., Bar,
Crna Gora
Separacija: "GORAN"
15.11.2011.
15.05.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
157/12
do 15.11.2012.
30.05.2012.
"PUT" a.d., Bar,
Crna Gora
Separacija: "GORAN"
15.11.2011.
15.05.2012.
04-003-IMSod 15.05.2012.
158/12
do 15.11.2012.
30.05.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
30.05.
IMS-5287
Naručilac5286, 5288
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS377/12
31.05.
IMS-5290
Naručilac5289, 5291
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS379/12
31.05.
IMS-5293
Naručilac5292, 5294
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS380/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
159.
160.
161.
162.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 35/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
AD "ZAVOD ZA
IZGRADNJU BARA",
Bar, Crna Gora
Separacija:
"VELJI ZABIO"
15.11.2011.
15.05.2012.
"DUNAV GRUPA
AGREGATI" a.d., Novi
Sad
Separacija:
"DTD-kanal"
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
04-003-IMSod 15.05.2012.
159/12
do 15.11.2012.
30.05.2012.
31.05.
IMS-5296
Naručilac5295, 5297
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS378/12
25.11.2011.
25.05.2012.
04-003-IMSod 25.05.2012.
160/12
do 25.11.2012.
30.05.2012.
31.05.
IMS-5299
Naručilac5298, 5300
PP GM "JELEN DO"
a.d., Jelen Do
Separacija:
"BISTRICA"
16.04.2012.
18.04.2012.
04-003-IMSod 01.06.2012.
161/12
do 01.12.2012.
01.06.2012.
01.06.
IMS-5302
Naručilac5301, 5303
PP GM "JELEN DO"
a.d., Jelen Do
Separacija:
"BISTRICA"
16.04.2012.
18.04.2012.
04-003-IMSod 01.06.2012.
162/12
do 01.12.2012.
01.06.2012.
01.06.
IMS-5305
Naručilac5304, 5306
istekao
istekao
istekao
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
163.
164.
165.
166.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 36/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
"CARINVEST" d.o.o.,
Kotor
Separacija:
"KRIMOVICA"
30.11.2011.
30.05.2012.
04-003-IMSod 30.05.2012.
163/12
do 30.11.2012.
04.06.2012.
04.06.
IMS-5308
Naručilac5307, 5309
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS389/12
"CARINVEST" d.o.o.,
Kotor
Separacija:
"KRIMOVICA"
30.11.2011.
30.05.2012.
04-003-IMSod 30.05.2012.
164/12
do 30.11.2012.
04.06.2012.
04.06.
IMS-5310
Naručilac5311, 5312
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS390/12
"LUKA SENTA" a.d.,
Senta
Separacija: "SENTA"
25.11.2011.
25.05.2012.
04-003-IMSod 25.05.2012.
165/12
do 25.11.2012.
05.06.2012.
05.06.
IMS-5314
Naručilac5313, 5315
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS385/12
"YU-BRIV" d.o.o.,
Kotor, Crna Gora
Separacija:
"LJEŠEVIĆA GAJEVI"
07.05.2012.
09.05.2012.
04-003-IMSod 06.06.2012.
166/12
do 06.12.2012.
06.06.2012.
06.06.
IMS-5317
Naručilac5316, 5318
istekao
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
167.
168.
169.
170.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
Betonska cev za kanalizaciju
Cev SRPS U.N1.050 – C x
1400 x 2000 x a
SRPS U.N1.050:1992
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 37/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
"YU-BRIV" d.o.o.,
Kotor, Crna Gora
Separacija:
"LJEŠEVIĆA GAJEVI"
07.05.2012.
09.05.2012.
AD "BETONJERKA",
Čačak
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
04-003-IMSod 06.06.2012.
167/12
do 06.12.2012.
06.06.2012.
06.06.
IMS-5320
Naručilac5319, 5321
istekao
23.04.2012.
30.04.2012.
04-003-IMSod 06.06.2012.
168/12
do 06.12.2012.
06.06.2012.
06.06.
IMS-5323
Naručilac5322, 5324
istekao
"ECOAGRI SERBIA"
a.d., Bela Crkva
Separacija: "MALI
GAJ"
27.11.2011.
27.05.2012.
04-003-IMSod 27.05.2012.
169/12
do 27.11.2012.
07.06.2012.
07.06.
IMS-5326
Naručilac5325, 5327
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS387/12
"T-55" d.o.o., Radinac
Separacija: "T-55"
28.11.2011.
28.05.2012.
04-003-IMSod 28.05.2012.
170/12
do 28.11.2012.
07.06.2012.
07.06.
IMS-5329
Naručilac5328, 5330
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS388/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
171. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
172. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
OSB ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
173. razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 38/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
"W&R DINAMIC
COMPANY LIMITED"
d.o.o., Kotor, Crna
Gora
Separacija:
"RUDINE 2"
07.05.2012.
09.05.2012.
04-003-IMSod 06.06.2012.
171/12
do 06.12.2012.
07.06.2012.
07.06.
IMS-5332
Naručilac5331, 5333
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS394/12
"W&R DINAMIC
COMPANY LIMITED"
d.o.o., Kotor, Crna
Gora
Separacija:
"RUDINE 2"
07.05.2012.
09.05.2012.
04-003-IMSod 06.06.2012.
172/12
do 06.12.2012.
07.06.2012.
07.06.
IMS-5336
Naručilac5334, 5335
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS395/12
Proizvođač:
"KRONOSPAN
EOOD", Burgas,
Bugarska
Naručilac:
"TE CA SI" d.o.o.,
Kruševac
maj 2012.
godine
od 07.06.2012.
do 07.06.2013.
za partiju od
5 000 m3.
07.06.
IMS-5338
Naručilac5337, 5339
istekao
04-003-IMS173/12
07.06.2012.
Period važenja
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
174.
175.
176.
177.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 39/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
SZTR "MAXI-COP",
Markovac
Separacija:
"MAXI-COP"
02.12.2011.
02.06.2012.
04-003-IMSod 02.06.2012.
174/12
do 02.12.2012.
07.06.2012.
07.06.
IMS-5341
Naručilac5340, 5342
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS391/12
"LUKA BAČKA
PALANKA" a.d., Bačka
Palanka
Separacija:
"PRISTANIŠTE"
06.12.2011.
06.06.2012.
04-003-IMSod 06.06.2012.
175/12
do 06.12.2012.
07.06.2012.
07.06.
IMS-5344
Naručilac5343, 5345
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS393/12
"HOLCIM AGREGATI"
a.d., Beograd
Separacija: "HOLCIM
AGREGATI"- Ada Huja
15.12.2011.
15.06.2012.
04-003-IMSod 15.06.2012.
176/12
do 15.12.2012.
12.06.2012.
13.06.
IMS-5347
Naručilac5346, 5348
istekao
"EUROPETROL"
d.o.o., Vranje
Separacija:
"EUROPETROL"
18.05.2012.
22.05.2012.
04-003-IMSod 13.06.2012.
177/12
do 13.12.2012.
13.06.2012.
14.06.
IMS-5350
Naručilac5349, 5351
istekao
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 40/92
Napomena
Status
sertifikata
04-003-IMSod 13.06.2012.
178/12
do 13.12.2012.
13.06.2012.
14.06.
IMS-5353
Naručilac5352, 5354
istekao
29.05.2012.
31.05.2012.
04-003-IMSod 13.06.2012.
179/12
do 13.12.2012.
13.06.2012.
14.06.
IMS-5356
Naručilac5355, 5357
istekao
"DUNAV GRUPA
AGREGATI" a.d.,
Novi Sad
Separacija:
"ADA HUJA"
30.05.2012.
01.06.2012.
04-003-IMSod 13.06.2012.
180/12
do 13.12.2012.
13.06.2012.
14.06.
IMS-5359
Naručilac5358, 5360
istekao
PC 52,5N
181.
SRPS B.C1.011:2001
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
08.02.2012.
30.04.2012.
04-003-IMSod 15.06.2012.
181/12
do 15.09.2012.
15.06.2012.
15.06.
IMS-5362
Naručilac5361, 5363
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS291/12
PC 52,5N
SRPS B.C1.011:2001
182.
CEM I 52,5N
HRN EN 197-1:2005
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.02.2012.
30.04.2012.
04-003-IMS182/12
15.06.2012.
15.06.
IMS-5365
Naručilac5364, 5366
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS290/12
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
178.
Frakcija: 16/22.4 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
179.
Frakcija: 16/22.4 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
180. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
"KAMEN NIBENS"
d.o.o., Valjevo
Separacija: "KRST"
29.05.2012.
31.05.2012.
"KAMEN NIBENS"
d.o.o., Valjevo
Separacija: "KRST"
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Naziv proizvoda
Period važenja
sertifikata
od 15.06.2012.
zaključno sa
15.09.2012.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
Naziv proizvoda
PC 35M (S-L) 32,5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/B-M (S-LL) 32,5N
HRN EN 197-1:2005
PC 35M (S-L) 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/B-M (S-LL) 42,5N
HRN EN 197-1:2005
Dodatak betonu
za betoniranje pri niskim
temperaturama
"CEMENTOL B NOVI"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator
"CEMENTOL ANTIKORODIN"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator
"CEMENTOL HIPERPLAST
463" SRPS U.M1.035:1996
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 41/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
CEMEX Hrvatska d.d.,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
01.02.2012.
30.04.2012.
04-003-IMSod 15.06.2012.
183/12
do 15.09.2012.
15.06.2012.
15.06.
IMS-5368
Naručilac5367, 5369
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS293/12
CEMEX Hrvatska d.d.,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
01.02.2012.
30.04.2012.
04-003-IMSod 15.06.2012.
184/12
do 15.09.2012.
15.06.2012.
15.06.
IMS-5371
Naručilac5370, 5372
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS294/12
"TKK" d.d., Srpenica,
Slovenija
april 2012.
godine
04-003-IMSod 07.06.2012.
185/12
do 07.06.2013.
15.06.2012.
15.06.
IMS-5374
Naručilac5373, 5375
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS132/13
"TKK" d.d., Srpenica,
Slovenija
april 2012.
godine
04-003-IMSod 07.06.2012.
186/12
do 07.06.2013.
15.06.2012.
15.06.
IMS-5377
Naručilac5376, 5378
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS133/13
"TKK" d.d., Srpenica,
Slovenija
april 2012.
godine
04-003-IMSod 15.06.2012.
187/12
do 15.06.2013.
15.06.2012.
15.06.
IMS-5380
Naručilac5379, 5381
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS174/13
JKP
"NISKOGRADNJA", sa
p.o., Užice
Separacija: "RID"
24.05.2012.
28.05.2012.
04-003-IMSod 15.06.2012.
188/12
do 15.12.2012.
15.06.2012.
18.06.
IMS-5383
Naručilac5382, 5384
istekao
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
189.
190.
191.
192.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS) Frakcije: 0/4
mm; 4/8 mm; 8/16 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 42/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
JKP
"NISKOGRADNJA" sa
p.o., Užice
Separacija: "RID"
24.05.2012.
28.05.2012.
"GAMAN" d.o.o.,
Kladovo
Separacija: "GAMAN"
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
04-003-IMSod 15.06.2012.
189/12
do 15.12.2012.
15.06.2012.
18.06.
IMS-5386
Naručilac5385, 5387
istekao
30.11.2011.
30.05.2012.
04-003-IMSod 30.05.2012.
190/12
do 30.11.2012.
15.06.2012.
18.06.
IMS-5389
Naručilac5388, 5390
istekao
VHDP "NEGOTIN",
Negotin
Separacija:
"RADUJEVAC"
07.12.2011.
07.06.2012.
04-003-IMSod 07.06.2012.
191/12
do 07.12.2012.
18.06.2012.
18.06.
IMS-5392
Naručilac5391, 5393
istekao
DVP "EROZIJA",
Knjaževac
Separacija:
"MINIĆEVO"
07.12.2011.
07.06.2012.
04-003-IMSod 07.06.2012.
192/12
do 07.12.2012.
18.06.2012.
18.06.
IMS-5395
Naručilac5394, 5396
istekao
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Dodatak betonu
Superplastifikator
193.
"SUPERFLUID M1M"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator
194.
"SIKA VISCOCRETE - 5 NPL"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator
195.
"DYNAMON LZF 35"
SRPS U.M1.035:1996
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
196. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 43/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Proizvođač:
"ADING" a.d., Skopje,
R. Makedonija
Naručilac: "ADING"
d.o.o., Beograd
mart 2012.
godine
04-003-IMSod 19.06.2012.
193/12
do 19.06.2013.
19.06.2012.
mart 2012.
godine
Proizvođač:
"SIKA Österreich"
GmbH, Bludenz-Bings,
Austria
Naručilac: "SIKA"
d.o.o., Beograd, Srbija
Proizvođač:
"MAPEI Betontechnik"
GmbH, Langenwang,
Austria
Naručilac: "MAPEI"
d.o.o., Beograd
PP GM "JELEN DO"
a.d., Jelen Do
Separacija:
"JELEN DO - K1"
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
20.06.
IMS-5398
Naručilac5397, 5399
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS236/13
04-003-IMSod 19.06.2012.
194/12
do 19.06.2013.
19.06.2012.
20.06.
IMS-5401
Naručilac5400, 5402
istekao/
odustali od
sertifikacije
navedenog
proizvoda
mart 2012.
godine
04-003-IMSod 19.06.2012.
195/12
do 19.06.2013.
19.06.2012.
20.06.
IMS-5407
Naručilac5406, 5408
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS247/13
20.12.2011.
20.06.2012.
04-003-IMSod 20.06.2012.
196/12
do 20.12.2012.
25.06.2012.
25.06.
IMS-5410
Naručilac5409, 5411
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS408/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
197. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
198. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Dodatak betonu
Usporivač vezivanja
199.
"DELVOCRETE STABILIZER"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Aerant "MICRO - AIR 340 D"
200.
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 44/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
PP GM "JELEN DO"
a.d., Jelen Do
Separacija:
"JELEN DO - K1"
20.12.2011.
20.06.2012.
04-003-IMSod 20.06.2012.
197/12
do 20.12.2012.
25.06.2012.
"RAPID" d.o.o., Ruma
Separacija: "JARAK"
20.12.2011.
20.06.2012.
04-003-IMSod 20.06.2012.
198/12
do 20.12.2012.
25.06.2012.
mart 2012.
godine
04-003-IMSod 27.06.2012.
199/12
do 27.06.2013.
27.06.2012.
mart 2012.
godine
04-003-IMSod 27.06.2012.
200/12
do 27.06.2013.
27.06.2012.
Proizvođač:
"BASF Construction
Chemicals Italia"
S.p.A., Treviso, Italia
Naručilac:
"BASF Srbija" d.o.o.,
Beograd, Srbija
Proizvođač:
"BASF Croatia" d.o.o.,
Ludbreg, Hrvatska
Naručilac:
"BASF Srbija" d.o.o.,
Beograd, Srbija
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
25.06.
IMS-5413
Naručilac5412, 5414
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS409/12
25.06.
IMS-5416
Naručilac5415, 5417
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS405/12
28.06.
IMS-5419
Naručilac5418, 5420
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS233/13
28.06.
IMS-5422
Naručilac5421, 5423
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS234/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
201.
202.
203.
204.
Naziv proizvoda
Neoplemenjena „sirova“ ploča
iverica, sa horizontalnim
rasporedom iverja, tip TP-20,
debljinskog razreda iznad 13
do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 45/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
2012. godine
04-003-IMS201/12
28.06.2012.
od 28.06.2012.
do 28.06.2013.
za partiju od
240.511 m3
28.06.
IMS-5425
Naručilac5424, 5426
istekao
Proizvođač:
"LESNA TIP Otiški vrh"
d.d., Slovenija
Naručilac:
"J.u.A. FRISCHEIS"
d.o.o., Nova Pazova
2012. godine
04-003-IMS202/12
28.06.2012.
od 28.06.2012.
do 28.06.2013.
za partiju od
10.000 m3
28.06.
IMS-5427
Naručilac5428, 5429
istekao
"NIĆIFOROVIĆ L&M"
d.o.o., Beograd
Separacija:
"NIĆIFOROVIĆ L&M"
26.12.2011.
26.06.2012.
04-003-IMSod 26.06.2012.
203/12
do 26.12.2012.
29.06.2012.
02.07.
IMS-5431
Naručilac5430, 5432
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS410/12
SZR "TRANSKOP",
Oreovica
Separacija: "PROKOP"
29.12.2011.
29.06.2012.
04-003-IMSod 29.06.2012.
204/12
do 29.12.2012.
02.07.2012.
03.07.
IMS-5434
Naručilac5433, 5435
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS001/13
Proizvođač/Naručilac
Proizvođač:
"EGGER", Francuska
Naručilac:
"J.u.A. FRISCHEIS"
d.o.o., Nova Pazova
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
205.
8/11.2 mm; 8/16 mm;
16/22.4 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
206.
8/11.2 mm; 8/16 mm;
16/22.4 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986,
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
207.
8/11.2 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 46/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
EMS "KIJEVO" d.o.o.,
Beograd
Separacija: "KIJEVO"
24.12.2011.
24.06.2012.
04-003-IMSod 24.06.2012.
205/12
do 24.12.2012.
03.07.2012.
EMS "KIJEVO" d.o.o.,
Beograd
Separacija: "KIJEVO"
24.12.2011.
24.06.2012.
04-003-IMSod 24.06.2012.
206/12
do 24.12.2012.
03.07.2012.
30.12.2011.
30.06.2012.
04-003-IMSod 30.06.2012.
207/12
do 30.12.2012.
03.07.2012.
"PUTEVI" d.o.o.,
Ivanjica
Separacija: "RAŠČIĆI"
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
03.07.
IMS-5437
Naručilac5436, 5438
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS406/12
03.07.
IMS-5440
Naručilac5439, 5441
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS407/12
03.07.
IMS-5443
Naručilac5442, 5444
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS003/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
208.
8/11.2 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986,
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
209. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
210. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 47/92
Proizvođač/Naručilac
"PUTEVI" d.o.o.,
Ivanjica
Separacija: "RAŠČIĆI"
"SLOGA" a.d., Čačak
Separacija: "DONJA
GOREVNICA"
"HOLCIM AGREGATI"
a.d., Beograd
Separacija: "NOVI
SAD"
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
30.12.2011.
30.06.2012.
04-003-IMSod 30.06.2012.
208/12
do 30.12.2012.
03.07.2012.
30.12.2011.
30.06.2012.
04-003-IMSod 30.06.2012.
209/12
do 30.12.2012.
04.07.2012.
30.12.2011.
30.06.2012.
04-003-IMSod 30.06.2012.
210/12
do 30.12.2012.
04.07.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
03.07.
IMS-5446
Naručilac5445, 5447
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS004/13
05.07.
IMS-5449
Naručilac5448, 5450
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS412/12
05.07.
IMS-5452
Naručilac5451, 5453
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS002/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
211.
212.
213.
214.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcija: 8/11.2 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcija: 8/11.2 mm;
SRPS B.B2.010:1986,
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 48/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
"RAD GRUPA" d.o.o.,
Kragujevac
Separacija: "Savski
nasip", Novi Beograd
19.06.2012.
21.06.2012.
04-003-IMSod 05.07.2012.
211/12
do 05.01.2013.
05.07.2012.
"METALOPROJEKT"
d.o.o., Smederevo
Separacija: "Pančevo"
07.01.2012.
07.07.2012.
04-003-IMSod 07.07.2012.
212/12
do 07.01.2013.
05.07.2012.
"MINERAL KOP"
d.o.o., Beograd
Separacija: "RAVNJE"
15.06.2012.
19.06.2012.
04-003-IMSod 04.07.2012.
213/12
do 04.01.2013.
05.07.2012.
15.06.2012.
19.06.2012.
04-003-IMSod 04.07.2012.
214/12
do 04.01.2013.
05.07.2012.
"MINERAL KOP"
d.o.o., Beograd
Separacija: "RAVNJE"
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
05.07.
IMS-5455
Naručilac5454, 5456
ISTEKAO
05.07.
IMS-5458
Naručilac5457, 5459
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS007/13
05.07.
IMS-5461
Naručilac5460, 5462
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS008/13
05.07.
IMS-5464
Naručilac5463, 5465
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS009/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
215. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
216. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/22.4 mm; 16/31.5
mm SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
217. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/22.4 mm; 16/31.5
mm SRPS B.B2.010:1986,
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
PC 42,5R
218.
SRPS B.C1.011:2001
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 49/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
"STOBEX" d.o.o.,
Loznica
Separacija: "KRIVIĆA
ADA"
12.01.2012.
12.07.2012.
"RAVNAJA" a.d., Mali
Zvornik
Separacija:
"Bučevski potok "
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
04-003-IMSod 12.07.2012.
215/12
do 12.01.2013.
09.07.2012.
10.07.
IMS-5467
Naručilac5466, 5468
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS010/13
12.01.2012.
12.07.2012.
04-003-IMSod 12.07.2012.
216/12
do 12.01.2013.
09.07.2012.
10.07.
IMS-5470
Naručilac5469, 5471
"RAVNAJA" a.d., Mali
Zvornik
Separacija:
"Bučevski potok "
12.01.2012.
12.07.2012.
04-003-IMSod 12.07.2012.
217/12
do 12.01.2013.
09.07.2012.
10.07.
IMS-5473
Naručilac5472, 5474
ISTEKAO
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.03.2012.
31.05.2012.
04-003-IMSod 15.07.2012.
218/12
do 15.10.2012.
13.07.2012.
13.07.
IMS-5476
Naručilac5475, 5477
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS326/12
ISTEKAO
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Metalurški sulfatnootporni
cement niske toplote
hidratacije M 20K 32,5N
219. SRPS B.C1.014:1982,
SRPS B.C1.013:1980,
SRPS B.C1.011:2001
CEM III/B 32,5N - LH/SR
EN 197-1:2011
PC 35M (V-L) 32,5R
220.
SRPS B.C1.011:2001
221.
222.
223.
224.
PC 20S 42,5R
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/A-S 42,5R
HRN EN 197-1:2005
PC 20M (S-V) 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/A-M (S-V) 42,5N
HRN EN 197-1:2005
PC 42,5R
SRPS B.C1.011:2001
CEM I 42,5R
TS EN 197-1:2002
PC 35M (S-V) 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/B-M (S-V) 42,5N
EN 197-1:2011
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 50/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Period važenja
sertifikata
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
06.03.2012.
31.05.2012.
04-003-IMSod 15.07.2012.
219/12
do 15.10.2012.
13.07.2012.
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
07.03.2012.
31.05.2012.
04-003-IMSod 15.07.2012.
220/12
do 15.10.2012.
13.07.2012.
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.03.2012.
31.05.2012.
04-003-IMS221/12
13.07.2012.
od 15.07.2012.
zaključno sa
15.10.2012.
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.03.2012.
31.05.2012.
04-003-IMS222/12
13.07.2012.
od 15.07.2012.
zaključno sa
15.10.2012.
TRAÇIM ÇIMENTO
SANAYI VE TICARET
A. Ş., Turska
01.03.2012.
31.05.2012.
04-003-IMSod 15.07.2012.
223/12
do 15.10.2012.
13.07.2012.
FABRIKA CEMENTA
LUKAVAC d.d.,
Lukavac,
Bosna i Hercegovina
01.03.2012.
31.05.2012.
04-003-IMSod 15.07.2012.
224/12
do 15.10.2012.
13.07.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
13.07.
IMS-5479
Naručilac5478, 5480
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS327/12
13.07.
IMS-5482
Naručilac5481, 5483
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS328/12
13.07.
IMS-5485
Naručilac5484, 5486
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS330/12
13.07.
IMS-5488
Naručilac5487, 5489
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS331/12
13.07.
IMS-5491
Naručilac5490, 5492
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS332/12
13.07.
IMS-5494
Naručilac5493, 5495
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS333/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 51/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
FABRIKA CEMENTA
LUKAVAC d.d.,
Lukavac,
Bosna i Hercegovina
01.03.2012.
31.05.2012.
04-003-IMSod 15.07.2012.
225/12
do 15.10.2012.
13.07.2012.
13.07.
IMS-5497
Naručilac5496, 5498
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS334/12
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.03.2012.
31.05.2012.
04-003-IMSod 15.07.2012.
226/12
do 15.10.2012.
13.07.2012.
13.07.
IMS-5500
Naručilac5499, 5501
01.03.2012.
31.05.2012.
04-003-IMSod 15.07.2012.
227/12
do 15.10.2012.
13.07.2012.
13.07.
IMS-5503
Naručilac5502, 5504
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS335/12
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS329/12
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
Dodatak betonu
Superplastifikator "SIKA
228.
VISCOCRETE 5380"
SRPS U.M1.035:1996
Proizvođač:
"SIKA", Švajcarska
Naručilac:
"SIKA" d.o.o., Beograd
jun 2012.
godine
04-003-IMSod 29.06.2012.
228/12
do 29.06.2013.
16.07.2012.
17.07.
IMS-5506
Naručilac5505, 5507
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS212/13
Dodatak betonu
Ubrzivač vezivanja
229.
"ANTIGELO OC"
SRPS U.M1.035:1996
Proizvođač:
"SIKA", Švajcarska
Naručilac:
"SIKA" d.o.o., Beograd
jun 2012.
godine
04-003-IMSod 29.06.2012.
229/12
do 29.06.2013.
16.07.2012.
17.07.
IMS-5509
Naručilac5508, 5510
istekao/
odustali od
sertifikacije
navedenog
proizvoda
Dodatak betonu
Superplastifikator –
usporivač vezivanja
230.
"GLENIUM SKY 629"
SRPS U.M1.035:1996
Proizvođač:
"BASF Construction
Chemicals Italia"
S.p.A., Treviso, Italia
Naručilac:
"BASF Srbija" d.o.o.,
Beograd
maj 2012.
godine
04-003-IMSod 05.07.2012.
230/12
do 05.07.2013.
16.07.2012.
17.07.
IMS-5512
Naručilac5511, 5513
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS235/13
Naziv proizvoda
PC 35M (S-V) 32,5N
SRPS B.C1.011:2001
225.
CEM II/B-M (S-V) 32,5N
EN 197-1:2011
PC 35M (S-L) 42,5R
226.
SRPS B.C1.011:2001
227.
PC 35M (V-L) 42,5R
SRPS B.C1.011:2001
Period važenja
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Dodatak betonu
Superplastifikator
231. "SUPERFLUID 21"
SRPS U.M1.035:1996
Sulfatno otporni cement API
WELL CEMENT CLASS G,
232. TIPE HSR SPC 45
SRPS B.C1.014:1982
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
233.
razreda do 13 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
234. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 52/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Proizvođač:
"ADING" a.d., Skopje,
R. Makedonija
Naručilac:
"ADING" d.o.o.,
Beograd
maj 2012.
godine
Proizvođač:
"SALONIT", Anhovo,
Slovenija
Naručilac:
"NAFTNA
INDUSTRIJA SRBIJE"
a.d., Novi Sad
Proizvođač:
"NORBORD NV" Genk,
Belgija
Naručilac:
"MERKUR
INTERNATIONAL"
d.o.o., Beograd
GP "NAPRED" a.d.,
Beograd
Separacija: "SAVSKI
NASIP"
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
04-003-IMSod 05.07.2012.
231/12
do 05.07.2013.
16.07.2012.
17.07.
IMS-5515
Naručilac5514, 5516
istekao/
odustali od
sertifikacije
navedenog
proizvoda
06.07.2012.
04-003-IMS232/12
16.07.2012.
od 16.07.2012.
za uvezenu
količinu od
301 t
17.07.
IMS-5518
Naručilac5517, 5519
ISTEKAO
2012. godina
04-003-IMS233/12
16.07.2012.
od 16.07.2012.
do 16.07.2013.
za partiju od
591 m3
17.07.
IMS-5521
Naručilac5520, 5522
ISTEKAO
18.01.2012.
18.07.2012.
04-003-IMS234/12
23.07.2012.
od 18.07.2012.
do 18.01.2013.
23.07.
IMS-5524
Naručilac5523, 5525
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS023/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm, iznad 13
235.
do 20 mm, iznad 25 do 32 mm
i iznad 32 do 40 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
236.
PC 35M (V-L) 42,5N
probna proizvodnja
Strana 53/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
Proizvođač:
"FUNDERMAX"
GmbH, Austrija
Naručilac:
"DIPO" d.o.o., Beograd
2012. godina
04-003-IMS235/12
24.07.2012.
od 24.07.2012.
do 24.07.2013.
za partiju od
854.268 m3
24.07.
IMS-5527
Naručilac5526, 5528
ISTEKAO
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
13.07.2012.
u 1345
14.07.2012.
u 0600
04-003-IMS236/12
24.07.2012.
24.07.
IMS-5530
Naručilac5529, 5531
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS264/12
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
20.07.2012.
u 0800
20.07.2012.
u 2400
04-003-IMS237/12
30.07.2012.
31.07.
IMS-5533
Naručilac5532, 5534
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS292/12
Proizvođač:
"KERNEOS", SA,
Francuska
Naručilac: "Henkel
Srbija" d.o.o., Beograd
26.07.2012.
04-003-IMS238/12
03.08.2012.
03.08.
IMS-5536
Naručilac5535, 5537
istekao
Proizvođač/Naručilac
SRPS B.C1.011:2001
237.
PC 20M (S-L) 42,5N
probna proizvodnja
SRPS B.C1.011:2001
Aluminatni cement
238. “CIMENT FONDU”
AC 75 SRPS B.C1.015:1982
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
od 24.07.2012.
do dobijanja
rezultata
čvrstoća pri
pritisku nakon
28 dana
(15.08.2012.)
od 30.07.2012.
do dobijanja
rezultata
čvrstoća pri
pritisku nakon
28 dana
(15.09.2012.)
od 03.08.2012.
za uvezenu
količinu
od 100 t.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
OSB ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
239. razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
Neobložena "sirova" ploča
iverica, sa vertikalnim
rasporedom iverja, "okal
240. ploča", tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 30 do 45 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.034:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 54/92
Proizvođač/Naručilac
Proizvođač:
"SC EGGER ENERGIA
SRL", Rumunija
Naručilac:
"J.u.A. FRISCHEIS"
d.o.o., Nova Pazova
Proizvođač:
"Sauerländer
Spanplatten" GmbH &
Co. KG, Nemačka
Naručilac:
"J.u.A. FRISCHEIS"
d.o.o., Nova Pazova
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
2012. godine
04-003-IMS239/12
07.08.2012.
od 07.08.2012.
do 07.08.2013.
za partiju od
758 m3.
07.08.
IMS-5539
Naručilac5538, 5540
istekao
04-003-IMS240/12
07.08.2012.
od 07.08.2012.
do 07.08.2013.
za partiju od
670 m3.
07.08.
IMS-5542
Naručilac5541, 5543
istekao
08.08.
IMS-5545
Naručilac5544, 5546
istekao
08.08.
IMS-5548
Naručilac5547, 5549
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS026/13
14.08.
IMS-5551
Naručilac5550, 5552
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS355/12
2012. godine
Penjalice za drvene stubove
za vodove, model "PDS 260"
241.
(fabr. br. 242)
SRPS Z.B1.055:2008
"Be-Be" a.d., Bajina
Bašta
2012. godine
04-003-IMS241/12
07.08.2012.
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
242. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
"RIVERSTONE" d.o.o.,
Lozovik
Separacija:
"RIVERSTONE"
01.02.2012.
01.08.2012.
04-003-IMSod 01.08.2012.
242/12
do 01.02.2013.
08.08.2012.
PC 20M (S-L) 42,5R
243.
SRPS B.C1.011:2001
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.04.2012.
30.06.2012.
04-003-IMSod 15.08.2012.
243/12
do 15.11.2012.
13.08.2012.
od 07.08.2012.
do 07.08.2013.
za količinu od
100 pari.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 55/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
PC 35M (V-L) 42,5N
244.
SRPS B.C1.011:2001
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.04.2012.
30.06.2012.
04-003-IMSod 15.08.2012.
244/12
do 15.11.2012.
13.08.2012.
14.08.
IMS-5554
Naručilac5553, 5555
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS356/12
PC 42,5R
245.
SRPS B.C1.011:2001
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.04.2012.
30.06.2012.
04-003-IMSod 15.08.2012.
245/12
do 15.11.2012.
13.08.2012.
14.08.
IMS-5557
Naručilac5556, 5558
01.04.2012.
30.06.2012.
04-003-IMSod 15.08.2012.
246/12
do 15.11.2012.
13.08.2012.
14.08.
IMS-5560
Naručilac5559, 5561
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS357/12
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS358/12
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
Metalurški sulfatnootporni
cement niske toplote
hidratacije M 20K 32,5N
SRPS B.C1.014:1982,
247.
SRPS B.C1.013:1980,
SRPS B.C1.011:2001
CEM III/B 32,5N - LH/SR
EN 197-1:2011
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.04.2012.
30.06.2012.
04-003-IMSod 15.08.2012.
247/12
do 15.11.2012.
13.08.2012.
14.08.
IMS-5563
Naručilac5562, 5564
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS359/12
PC 20S 42,5N
248.
SRPS B.C1.011:2001
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.04.2012.
30.06.2012.
04-003-IMSod 15.08.2012.
248/12
do 15.11.2012.
13.08.2012.
14.08.
IMS-5566
Naručilac5565, 5567
PC 35M (V-L) 32,5R
SRPS B.C1.011:2001
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.04.2012.
30.06.2012.
04-003-IMSod 15.08.2012.
249/12
do 15.11.2012.
13.08.2012.
14.08.
IMS-5569
Naručilac5568, 5570
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS361/12
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS362/12
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.04.2012.
30.06.2012.
04-003-IMSod 15.08.2012.
250/12
do 15.11.2012.
13.08.2012.
14.08.
IMS-5572
Naručilac5571, 5573
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS363/12
246.
249.
Naziv proizvoda
PC 35M (V-L-S) 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
PC 42,5R
SRPS B.C1.011:2001
250.
CEM I 42,5R
HRN EN 197-1:2005
Period važenja
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Metalurški sulfatnootporni
cement niske toplote
hidratacije M 20K 32,5N,
SRPS B.C1.014:1982,
251.
SRPS B.C1.013:1980,
SRPS B.C1.011:2001
CEM III/B 32,5N SR-LH,
HRN EN 197-1:2005
PC 20V 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
252.
CEM II/A-V 42,5N
MKS EN 197-1:2007
PC 35M (V-P) 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
253.
CEM II/B-M (V-P) 42,5N
MKS EN 197-1:2007
PC 52,5N
254. SRPS B.C1.011:2001
CEM I 52,5N EN 197-1:2000
PC 35M (P-W) 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
255.
CEM II/B-M (P-W) 42,5N
EN 197-1:2000
P 55 (P-W) 32,5R
SRPS B.C1.011:2001
256.
CEM IV/B (P-W) 32,5R
EN 197-1:2000
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 56/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
11.04.2012.
30.06.2012.
04-003-IMSod 15.08.2012.
251/12
do 15.11.2012.
13.08.2012.
01.04.2012.
30.06.2012.
04-003-IMSod 15.08.2012.
252/12
do 15.11.2012.
13.08.2012.
01.04.2012.
30.06.2012.
04-003-IMSod 15.08.2012.
253/12
do 15.11.2012.
13.08.2012.
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
01.04.2012.
30.06.2012.
04-003-IMSod 15.08.2012.
254/12
do 15.11.2012.
13.08.2012.
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
01.04.2012.
30.06.2012.
04-003-IMSod 15.08.2012.
255/12
do 15.11.2012.
13.08.2012.
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
01.04.2012.
30.06.2012.
04-003-IMSod 15.08.2012.
256/12
do 15.11.2012.
13.08.2012.
TITAN
CEMENTARNICA USJE
a.d., Skoplje, R.
Makedonija
TITAN
CEMENTARNICA USJE
a.d., Skoplje, R.
Makedonija
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
14.08.
IMS-5575
Naručilac5574, 5576
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS364/12
14.08.
IMS-5578
Naručilac5577, 5579
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS368/12
14.08.
IMS-5581
Naručilac5580, 5582
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS369/12
14.08.
IMS-5584
Naručilac5583, 5585
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS365/12
14.08.
IMS-5587
Naručilac5586, 5588
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS366/12
14.08.
IMS-5593
Naručilac5592, 5594
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS367/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
257.
258.
259.
260.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
PC 20L 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/A-L 42,5N
EN 197-1:2000
PC 35M (L-P) 32,5R
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/B-M (L-P) 32,5R
EN 197-1:2000
Dodatak betonu
Superplastifikator "SIKA
VISCOCRETE 3070"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
261. Superplastifikator "DYNAMON
SX" SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Aerant-plastifikator
262.
"MELCRET SPA"
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 57/92
Proizvođač/Naručilac
"SP KAPITAL PLUS"
d.o.o., Beograd
Separacija: "BLOK 45"
FUSHE KRUJA
CEMENT FACTORY
SH.P.K.,Tirana,
Albanija
FUSHE KRUJA
CEMENT FACTORY
SH.P.K.,Tirana,
Albanija
Proizvođač: "SIKA"
Švajcarska
Naručilac:
"SIKA" d.o.o., Beograd
Proizvođač: "MAPEI"
S.p.a., Milano, Italija
Naručilac:
"MAPEI" d.o.o.,
Beograd
Proizvođač: "BASF
Croatia" d.o.o.,
Ludbreg, Hrvatska
Naručilac:
"BASF Srbija" d.o.o.,
Beograd
Datum
proizvodnje
19.07.2012.
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
14.08.
IMS-5596
Naručilac5595, 5597
ISTEKAO
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS371/12
23.07.2012.
04-003-IMSod 13.08.2012.
257/12
do 13.02.2013.
13.08.2012.
01.04.2012.
30.06.2012.
04-003-IMSod 15.08.2012.
258/12
do 15.11.2012.
14.08.2012.
15.08.
IMS-5599
Naručilac5598, 5600
01.04.2012.
30.06.2012.
04-003-IMSod 15.08.2012.
259/12
do 15.11.2012.
14.08.2012.
15.08.
IMS-5602
Naručilac5601, 5603
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS370/12
jun 2012.
godine
04-003-IMSod 28.07.2012.
260/12
do 28.07.2013.
14.08.2012.
15.08.
IMS-5605
Naručilac5604, 5606
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS213/13
jun 2012.
godine
04-003-IMSod 28.07.2012.
261/12
do 28.07.2013.
14.08.2012.
15.08.
IMS-5608
Naručilac5607, 5609
ISTEKAO
jun 2012.
godine
04-003-IMSod 09.08.2012.
262/12
do 09.08.2013.
14.08.2012.
15.08.
IMS-5611
Naručilac5610, 5612
istekao/
odustali od
sertifikacije
navedenog
proizvoda
-
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Dodatak betonu
Superplastifikator "GLENIUM
263.
ACE 440"
SRPS U.M1.035:1996
PC 35M (V-L) 42,5N
264.
SRPS B.C1.011:2001
Vijak M 12x40 mm, kv. 5.8 TZn;
SRPS M.B1.068:1974 (DIN 7990)
Navrtka M 12 mm, kv. 5 TZn;
SRPS ISO 4032:2001 (DIN 934)
Podloška ravna DN 12 mm, TZn;
265. SRPS M.B2.011:1981 (DIN 125)
Podloška elastična DN 12 mm,
TZn; SRPS M.B2.110:1981 (DIN
127)
SRPS ISO 898-1, SRPS ISO 8982 i SRPS M.B2.100
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 58/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Proizvođač: "BASF
Construction
Chemicals Italia"
S.p.a., Treviso, Italija
Naručilac:
"BASF Srbija" d.o.o.,
Beograd
jun 2012.
godine
04-003-IMSod 09.08.2012.
263/12
do 09.08.2013.
14.08.2012.
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
13.07.2012.
u 1345
14.07.2012.
u 0600
2012. godine
TVIK - DIV d.o.o.,
Valjevo
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
15.08.
IMS-5614
Naručilac5613, 5615
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS309/13
04-003-IMSod 15.08.2012.
264/12
do 15.11.2012.
15.08.2012.
15.08.
IMS-5617
Naručilac5616, 5618
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS360/12
04-003-IMSod 21.08.2012.
265/12
do 21.08.2017.
21.08.2012.
22.08.
IMS-5620
Naručilac5619, 5621
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Vijak M 16x55 mm, kv. 5.8 TZn;
SRPS M.B1.068:1974 (DIN 7990)
Navrtka M 16 mm, kv. 5 TZn;
SRPS ISO 4032:2001 (DIN 934)
Podloška ravna DN 16 mm, TZn;
266. SRPS M.B2.011:1981 (DIN 125)
Podloška elastična DN 16 mm,
TZn; SRPS M.B2.110:1981 (DIN
127)
SRPS ISO 898-1, SRPS ISO 8982 i SRPS M.B2.100
Vijak M 20x50 mm, kv. 5.8 TZn;
SRPS M.B1.068:1974 (DIN 7990)
Navrtka M 20 mm, kv. 5 TZn;
SRPS ISO 4032:2001 (DIN 934)
Podloška ravna DN 20 mm, TZn;
267. SRPS M.B2.011:1981 (DIN 125)
Podloška elastična DN 20 mm,
TZn; SRPS M.B2.110:1981 (DIN
127)
SRPS ISO 898-1, SRPS ISO 8982 i SRPS M.B2.100
Vijak M 24x55 mm, kv. 5.8 TZn;
SRPS M.B1.068:1974 (DIN 7990)
Navrtka M 24 mm, kv. 5 TZn;
SRPS ISO 4032:2001 (DIN 934)
Podloška ravna DN 24 mm, TZn;
268. SRPS M.B2.011:1981 (DIN 125)
Podloška elastična DN 24 mm,
TZn; SRPS M.B2.110:1981 (DIN
127)
SRPS ISO 898-1, SRPS ISO 8982 i SRPS M.B2.100
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 59/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
TVIK - DIV d.o.o.,
Valjevo
2012. godine
04-003-IMSod 21.08.2012.
266/12
do 21.08.2017.
21.08.2012.
22.08.
IMS-5623
Naručilac5622, 5624
TVIK - DIV d.o.o.,
Valjevo
2012. godine
04-003-IMSod 21.08.2012.
267/12
do 21.08.2017.
21.08.2012.
22.08.
IMS-5626
Naručilac5625, 5627
TVIK - DIV d.o.o.,
Valjevo
2012. godine
04-003-IMSod 21.08.2012.
268/12
do 21.08.2017.
21.08.2012.
22.08.
IMS-5629
Naručilac5628, 5630
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
269. razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
Beli portland cement
CEM I 52.5N
270. EN 197-1:2000
BPC 55A
SRPS B.C1.009:1982
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
271.
razreda iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Oplemenjena ploča iverica,
"radna ploča", sa
horizontalnim rasporedom
272. iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 32 do 40mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 60/92
Proizvođač/Naručilac
Proizvođač:
"NORBORD", Belgija
Naručilac:
"DRAŠKOVIĆ
KOMERC" d.o.o.,
Beograd
Proizvođač:
"HOLCIM (Slovensko)
a.s.", Rohoznik,
Slovačka
Naručilac:
"EUROCEM" d.o.o.,
Beograd
Proizvođač:
"THERMOPAL" GmbH,
Leutkirch, Nemačka
Naručilac:
"AGACIJA" d.o.o.,
Beograd
Proizvođač:
"THERMOPAL" GmbH,
Leutkirch, Nemačka
Naručilac:
"AGACIJA" d.o.o.,
Beograd
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
2012. godine
04-003-IMS269/12
22.08.2012.
od 22.08.2012.
do 22.08.2013.
za partiju od
3300 m3.
22.08.
IMS-5632
Naručilac5631, 5633
istekao
13.08.2012.
04-003-IMS270/12
22.08.2012.
od 22.08.2012.
za uvezenu
količinu od
2.000 t
23.08.
IMS-5635
Naručilac5634, 5636
istekao
2012. godine
04-003-IMS271/12
23.08.2012.
od 23.08.2012.
do 23.08.2013.
za partiju od
360 m3.
24.08.
IMS-5638
Naručilac5637, 5641
istekao
2012. godine
04-003-IMS272/12
23.08.2012.
od 23.08.2012.
do 23.08.2013.
za partiju od
342 m3.
24.08.
IMS-5642
Naručilac5639, 5640
istekao
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
273.
274.
275.
276.
Naziv proizvoda
Frakcionisani drobljeni agregat
za izradu asfalta i
bitumeniziranih nosećih
slojeva (BNS) Frakcije: 0/2
mm; 0/4 mm; 2/4 mm; 4/8 mm;
8/11.2 mm; 8/16 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm, iznad 13
do 20 mm i iznad 25 do 32
mm; SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 61/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
24.02.2012.
24.08.2012.
04-003-IMS273/12
24.08.2012.
Proizvođač:
"LESNA TIP Otiški vrh"
d.d., Šentjanž pri
Dravogradu, Slovenija
Naručilac:
"DRVOPROMETKULA" d.o.o., Beograd
2012. godine
04-003-IMS274/12
27.08.2012.
"SYNTHESIS" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"SYNTHESIS"
28.02.2012.
28.08.2012.
04-003-IMSod 28.08.2012.
275/12
do 28.02.2013.
28.08.2012.
"HIDRO-BAZA" d.o.o.,
Beograd
Separacija: "GROCKA"
03.03.2012.
03.09.2012.
04-003-IMSod 03.09.2012.
276/12
do 03.03.2013.
04.09.2012.
Proizvođač/Naručilac
"STOBEX" d.o.o.,
Loznica
Separacija: "KRIVIĆA
ADA 2"
Datum
proizvodnje
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
od 24.08.2012.
do 24.02.2013.
24.08.
IMS-5644
Naručilac5643, 5645
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS051/13
od 27.08.2012.
do 27.08.2013.
za partiju od
2964,66 m3.
27.08.
IMS-5647
Naručilac5646, 5648
istekao
28.08.
IMS-5650
Naručilac5649, 5651
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS050/13
04.09.
IMS-5653
Naručilac5652, 5654
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS055/13
Oznaka:
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
Strana 62/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
Proizvođač:
"AKRITAS S.A.", Grčka
Ino dobavljač:
"EXPORT-SJEMEĆ"
d.o.o., Rogatica
Naručilac:
"RISTIĆ NV AUTO"
d.o.o., Šabac
2012. godina
04-003-IMS277/12
05.09.2012.
od 05.09.2012.
do 05.09.2013.
za partiju od
5,90 m3.
06.09.
IMS-5656
Naručilac5655, 5657
istekao
"INKOP" d.o.o.,
Beograd
Separacija: "SAVA"
08.03.2012.
08.09.2012.
04-003-IMSod 08.09.2012.
278/12
do 08.03.2013.
07.09.2012.
07.09.
IMS-5659
Naručilac5658, 5660
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS056/13
"BEOBROD" d.o.o.,
Zemun
Separacija:
"BEOBROD" u Grockoj
09.03.2012.
09.09.2012.
04-003-IMSod 09.09.2012.
279/12
do 09.03.2013.
10.09.2012.
10.09.
IMS-5662
Naručilac5661, 5663
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS059/13
Dodatak betonu Superplastifikator
280.
"SIKA VISCOCRETE 3800"
SRPS U.M1.035:1996
Proizvođač:
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
maj 2012.
godine
04-003-IMS280/12
11.09.2012.
od 11.09.2012.
do 11.09.2013.
11.09.
IMS-5779
Naručilac5778, 5780
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS337/13
Dodatak betonu Superplastifikator
281.
"SIKA VISCOCRETE 3077"
SRPS U.M1.035:1996
Proizvođač:
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
maj 2012.
godine
04-003-IMS281/12
11.09.2012.
od 11.09.2012.
do 11.09.2013.
11.09.
IMS-5782
Naručilac5781, 5783
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS336/13
R.
br.
Naziv proizvoda
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
277.
razreda iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
278. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
279. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Proizvođač/Naručilac
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Dodatak betonu - Plastifikator
282. "SIKA PLASTOCRETE N"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu –Usporivač
vezivanja
283.
"USPORIVAČ D2Š"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator
284.
"DYNAMON LZF ECO 2"
SRPS U.M1.035:1996
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
285. Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
286. Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 63/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
Proizvođač:
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
maj 2012.
godine
04-003-IMS282/12
11.09.2012.
od 11.09.2012.
do 11.09.2013.
11.09.
IMS-5785
Naručilac5784, 5786
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS338/13
april 2012.
godine
04-003-IMSod 11.09.2012.
283/12
do 11.09.2013.
11.09.2012.
11.09.
IMS-5674
Naručilac5673, 5675
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS343/13
april 2012.
godine
04-003-IMSod 11.09.2012.
284/12
do 11.09.2013.
11.09.2012.
11.09.
IMS-5677
Naručilac5676, 5678
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS344/13
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS058/13
ISTEKAO
Proizvođač:
"ADING" a.d., Skopje,
R. Makedonija
Naručilac:
"ADING" d.o.o.,
Beograd
Proizvođač:
"MAPEI Betontechnik"
GmbH, Langenwang,
Austria
Naručilac: "MAPEI"
d.o.o., Beograd
"ELITA - COP" d.o.o.,
Beograd
Separacija: "ELITA COP"
11.03.2012.
11.09.2012.
04-003-IMS285/12
11.09.2012.
od 11.09.2012.
do 11.03.2013.
11.09.
IMS-5680
Naručilac5679, 5681
"KOLUBARA
GRAĐEVINAR" d.o.o.,
Lazarevac
Separacija:
"MIRKOVIĆ", Jabučje
02.08.2012.
06.08.2012.
04-003-IMSod 11.09.2012.
286/12
do 11.03.2013.
11.09.2012.
11.09.
IMS-5683
Naručilac5682, 5684
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
287.
288.
289.
290.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
LSB ploča KP P5
neoplemenjena “sirova”
iverica, sa horizontalnim
rasporedom iverja, tip TP-20,
debljinskog razreda do 13 mm
i iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
PC 52.5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM I 52,5N
HRN EN 197-1:2005
PC 52.5N
291.
SRPS B.C1.011:2001
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 64/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
"KOLUBARA
GRAĐEVINAR" d.o.o.,
Lazarevac
Separacija:
"JUNKOVAC"
24.08.2012.
28.08.2012.
Proizvođač:
"LESNA TIP Otiški vrh"
d.d., Slovenija
Naručilac:
"AGACIJA" d.o.o.,
Beograd
avgust 2012.
godine
Proizvođač:
"LESNA TIP Otiški vrh"
d.d., Slovenija
Naručilac:
"AGACIJA" d.o.o.,
Beograd
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
04-003-IMSod 11.09.2012.
287/12
do 11.03.2013.
11.09.2012.
11.09.
IMS-5686
Naručilac5685, 5687
ISTEKAO
04-003-IMS288/12
13.09.2012.
od 13.09.2012.
do 13.09.2013.
za partiju od
3.000 m3.
13.09.
IMS-5689
Naručilac5688, 5690
ISTEKAO
2012. godine
04-003-IMS289/12
13.09.2012.
od 13.09.2012.
do 13.09.2013.
za partiju od
700 m3.
13.09.
IMS-5692
Naručilac5691, 5693
ISTEKAO
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.05.2012.
31.07.2012.
04-003-IMS290/12
13.09.2012.
od 15.09.2012.
do 15.12.2012.
13.09.
IMS-5695
Naručilac5694, 5696
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS398/12
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.05.2012.
31.07.2012.
04-003-IMS291/12
13.09.2012.
od 15.09.2012.
do 15.12.2012.
13.09.
IMS-5698
Naručilac5697, 5699
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS396/12
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
292.
293.
294.
295.
296.
Naziv proizvoda
PC 20M (S-L) 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
PC 35M (S-L) 32.5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/B-M (S-LL) 32,5N
HRN EN 197-1:2005
PC 35M (S-L) 42.5N
SRPS B.C1.011:2001
CEM II/B-M (S-LL) 42,5N
HRN EN 197-1:2005
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm, 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 65/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
20.07.2012.
u 0800
20.07.2012.
u 2400
04-003-IMS292/12
13.09.2012.
od 15.09.2012.
do 15.12.2012.
13.09.
IMS-5701
Naručilac5700, 5702
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS397/12
CEMEX Hrvatska d.d.,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
01.05.2012.
31.07.2012.
04-003-IMS293/12
13.09.2012.
od 15.09.2012.
do 15.12.2012.
13.09.
IMS-5704
Naručilac5703, 5705
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS400/12
CEMEX Hrvatska d.d.,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
01.05.2012.
31.07.2012.
04-003-IMS294/12
13.09.2012.
od 15.09.2012.
do 15.12.2012.
13.09.
IMS-5707
Naručilac5706, 5708
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS401/12
"UNICOM INVEST"
d.o.o., Beograd
Separacija: "POWER
SCREEN"
14.03.2012.
14.09.2012.
04-003-IMS295/12
17.09.2012.
od 14.09.2012.
do 14.03.2013.
17.09.
IMS-5710
Naručilac5709, 5711
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS073/13
TGTR "TRANSKOP
ĐUSIĆ", Vitanovac,
Kraljevo
Separacija:
"TRANSKOP"
13.03.2012.
13.09.2012.
04-003-IMS296/12
17.09.2012.
od 13.09.2012.
do 13.03.2013.
17.09.
IMS-5713
Naručilac5712, 5714
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS074/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
297.
298.
299.
300.
Naziv proizvoda
Neoplemenjena "sirova" ploča
iverica, sa horizontalnim
rasporedom iverja, tip TP-20,
debljinskog razreda do 13 mm,
iznad 13 do 20 mm i iznad 20
do 25 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm, iznad 13
do 20 mm i iznad 20 do 25 mm
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Građevinska izolaciona ISB
ploča iverica, sa horizontalnim
rasporedom iverja, tip TP-20,
debljinskog razreda do 13 mm
i iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 66/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
"ŠPIK IVERICA
FANTONI GROUP"
d.o.o., Ivanjica
2012. godine
"ŠPIK IVERICA
FANTONI GROUP"
d.o.o., Ivanjica
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
04-003-IMSod 17.09.2012.
297/12
do 17.09.2013.
17.09.2012.
17.09.
IMS-5719
Naručilac5718, 5720
ISTEKAO
2012. godine
04-003-IMSod 17.09.2012.
298/12
do 17.09.2013.
17.09.2012.
17.09.
IMS-5722
Naručilac5721, 5723
ISTEKAO
"ŠPIK IVERICA
FANTONI GROUP"
d.o.o., Ivanjica
2012. godine
04-003-IMSod 17.09.2012.
299/12
do 17.09.2013.
17.09.2012.
17.09.
IMS-5725
Naručilac5724, 5726
ISTEKAO
"TRANSKOP" d.o.o.,
Stubica, Paraćin
Separacija:
"TRANSKOP"
13.03.2012.
13.09.2012.
04-003-IMS300/12
17.09.2012.
17.09.
IMS-5728
Naručilac5727, 5729
ISTEKAO
od 13.09.2012.
do 13.03.2013.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
301.
302.
303.
304.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 67/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
"NEIMAR" d.o.o.,
Končarevo, Jagodina
Separacija: "NEIMAR"
16.03.2012.
16.09.2012.
04-003-IMS301/12
21.09.2012.
od 16.09.2012.
do 16.03.2013.
"TRANSVER" d.o.o.,
Mišar
Separacija:
"TRANSVER"
18.03.2012.
18.09.2012.
04-003-IMS302/12
21.09.2012.
od 18.09.2012.
do 18.03.2013.
"BRANKO MORAVAC"
d.o.o., Požarevac
Separacija:
"BRANKO
MORAVAC"
23.03.2012.
23.09.2012.
04-003-IMS303/12
25.09.2012.
od 23.09.2012.
do 23.03.2013.
RTC LUKA "LEGET"
a.d., Sremska Mitrovica
Separacija:
"SREMSKA
MITROVICA"
24.03.2012.
24.09.2012.
04-003-IMS304/12
25.09.2012.
od 24.09.2012.
do 24.03.2013.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
21.09.
IMS-5731
Naručilac5730, 5732
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS075/13
21.09.
IMS-5734
Naručilac5733, 5735
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS076/13
25.09.
IMS-5737
Naručilac5736, 5738
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS083/13
25.09.
IMS-5740
Naručilac5739, 5741
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS086/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
305.
306.
307.
308.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20 mm i
iznad 25 do 32 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 68/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
"RATKO MITROVIĆ DEDINJE" d.o.o.,
Beograd
Separacija: "SAVSKI
NASIP"
18.03.2012.
18.09.2012.
04-003-IMS305/12
26.09.2012.
od 18.09.2012.
do 18.03.2013.
26.09.
IMS-5743
Naručilac5742, 5744
ISTEKAO
Proizvođač:
"KRONO SWISS
KRONO GROUP",
Ukraina
Naručilac:
"J.u.A. FRISCHEIS"
d.o.o., Nova Pazova
2012. godina
04-003-IMS306/12
26.09.2012.
od 26.09.2012.
do 26.09.2013.
za partiju od
2510 m3.
26.09.
IMS-5746
Naručilac5745, 5747
ISTEKAO
"GRAĐEVINAR
IMPORT" d.o.o.,
Lugavčina
Separacija:
"GRAĐEVINAR
IMPORT"
27.03.2012.
27.09.2012.
04-003-IMSod 27.09.2012.
307/12
do 27.03.2013.
02.10.2012.
02.10.
IMS-5749
Naručilac5748, 5750
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS090/13
"BUMBARIUS ELIT"
d.o.o., BEOGRAD
Separacija:
"BUMBARIUS ELIT"
26.03.2012.
26.09.2012.
04-003-IMSod 26.09.2012.
308/12
do 26.03.2013.
02.10.2012.
02.10.
IMS-5752
Naručilac5751, 5753
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS089/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
309.
310.
311.
312.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/11.2 mm; 8/16 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/11.2 mm; 8/16 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 69/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Period važenja
sertifikata
"CRNAGORAPUT"
a.d., Podgorica
Separacija:
"ŠTITARICA",
kamenolom
"ŠTITARICA"
25.03.2012.
25.09.2012.
04-003-IMSod 25.09.2012.
309/12
do 25.03.2013.
02.10.2012.
"CRNAGORAPUT"
a.d., Podgorica
Separacija:
"ŠTITARICA",
kamenolom
"ŠTITARICA"
25.03.2012.
25.09.2012.
04-003-IMSod 25.09.2012.
310/12
do 25.03.2013.
02.10.2012.
"OMEGA BETON"
d.o.o., Beograd
Separacija:
"OMEGA BETON"
30.03.2012.
30.09.2012.
04-003-IMSod 30.09.2012.
311/12
do 30.03.2013.
02.10.2012.
"TEHNOGRADNJA"
d.o.o., Kruševac
Separacija:
"GLOBODER"
01.04.2012.
01.10.2012.
04-003-IMSod 01.10.2012.
312/12
do 01.04.2013.
04.10.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
02.10.
IMS-5755
Naručilac5754, 5756
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS117/13
02.10.
IMS-5758
Naručilac5757, 5759
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS118/13
02.10.
IMS-5761
Naručilac5760, 5762
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS093/13
04.10.
IMS-5764
Naručilac5763, 5765
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS095/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
313.
314.
315.
316.
Naziv proizvoda
Oplemenjena ploča iverica,
"radna ploča", sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 32 do 40 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/22.4 mm; 16/31.5
mm; SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/22.4 mm; 16/31.5
mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 70/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
2012. godine
04-003-IMS313/12
08.10.2012.
od 08.10.2012.
do 08.10.2013.
za partiju od
2000,472 m3
08.10.
IMS-5767
Naručilac5766, 5768
istekao
Proizvođač:
"FRITZ EGGER Gmbh
& Co", Austrija
Naručilac:
"J.u.A. FRISCHEIS"
d.o.o., Nova Pazova
2012. godine
04-003-IMS314/12
08.10.2012.
od 08.10.2012.
do 08.10.2013.
za partiju od
6000,112 m3
08.10.
IMS-5770
Naručilac5769, 5771
istekao
"MINERAL KOP"
d.o.o., Beograd
Separacija: "RAVNJE"
03.04.2012.
03.10.2012.
04-003-IMS315/12
08.10.2012.
od 03.10.2012.
do 03.04.2013.
09.10.
IMS-5773
Naručilac5772, 5774
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS100/13
"MINERAL KOP"
d.o.o., Beograd
Separacija: "RAVNJE"
03.04.2012.
03.10.2012
04-003-IMS316/12
08.10.2012.
od 03.10.2012.
do 03.04.2013.
09.10.
IMS-5776
Naručilac5775, 5777
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS101/13
Proizvođač/Naručilac
Proizvođač:
"FRITZ EGGER Gmbh
& Co", Austrija
Naručilac:
"J.u.A. FRISCHEIS"
d.o.o., Nova Pazova
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
317.
8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
16/22.4 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/2 mm; 0/4 mm; 4/8
318.
mm; 8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
16/22.4 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
319. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/22.4 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 71/92
Proizvođač/Naručilac
PGM "BUDUĆNOST"
a.d., Preševo
Separacija: "DUŠKINA
MAHALA"
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
18.03.2012.
18.09.2012.
04-003-IMSod 18.09.2012.
317/12
do 18.03.2013.
09.10.2012.
PGM "BUDUĆNOST"
a.d., Preševo
Separacija: "DUŠKINA
MAHALA"
18.03.2012.
18.09.2012.
04-003-IMS318/12
09.10.2012.
od 18.09.2012.
do 18.03.2013.
"CRNAGORAPUT"
a.d., Podgorica
Separacija:
"ŠTITARICA 2",
kamenolom
"TASKAVAC"
29.03.2012.
29.09.2012.
04-003-IMS319/12
09.10.2012.
od 29.09.2012.
do 29.03.2013.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
10.10.
IMS-5788
Naručilac5787, 5789
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS103/13
10.10.
IMS-5791
Naručilac5790, 5792
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS104/13
10.10.
IMS-5794
Naručilac5793, 5795
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS119/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
320.
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/22.4 mm;
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
Dodatak betonu
321. Aerant "SIKA AER"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
322. Plastifikator "POZZOLITH 90"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
323. Plastifikator "BEVETOL SPL"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu - usporivač
vezivanja - Plastifikator
324.
"RETADOL"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
325. Aerant "POROLIT-LP"
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 72/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
"CRNAGORAPUT"
a.d., Podgorica
Separacija:
"ŠTITARICA 2",
kamenolom
"TASKAVAC"
29.03.2012.
29.09.2012.
04-003-IMS320/12
09.10.2012.
april 2012.
godine
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
od 29.09.2012.
do 29.03.2013.
10.10.
IMS-5797
Naručilac5796, 5798
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS120/13
04-003-IMS321/12
09.10.2012.
od 09.10.2012.
do 09.10.2013.
10.10.
IMS-5800
Naručilac5799, 5801
avgust 2012.
godine
04-003-IMS322/12
09.10.2012.
od 27.09.2012.
do 27.09.2013.
10.10.
IMS-5803
Naručilac5802, 5804
"ISOMAT" d.o.o.,
Šimanovci, Srbija
jun 2012.
godine
04-003-IMS323/12
09.10.2012.
od 09.10.2012.
do 09.10.2013.
10.10.
IMS-5806
Naručilac5805, 5807
"ISOMAT" d.o.o.,
Šimanovci, Srbija
maj 2012.
godine
04-003-IMS324/12
09.10.2012.
od 09.10.2012.
do 09.10.2013.
10.10.
IMS-5809
Naručilac5808, 5810
"ISOMAT" d.o.o.,
Šimanovci, Srbija
maj 2012.
godine
04-003-IMS325/12
09.10.2012.
od 09.10.2012.
do 09.10.2013.
10.10.
IMS-5812
Naručilac5811, 5813
Proizvođač:
"SIKA", Švajcarska
Naručilac:
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
Proizvođač:
"BASF Croatia" d.o.o.,
Ludbreg, Hrvatska
Naručilac:
"BASF Srbija" d.o.o.,
Beograd
istekao/
odustali od
sertifikacije
navedenog
proizvoda
istekao/
odustali od
sertifikacije
navedenog
proizvoda
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
PC 42,5R
326.
SRPS B.C1.011:2001
Metalurški sulfatnootporni
cement niske toplote
hidratacije M 20K 32,5N
327. SRPS B.C1.014:1982,
SRPS B.C1.013:1980,
SRPS B.C1.011:2001
CEM III/B 32,5N - LH/SR
EN 197-1:2011
PC 35M (V-L) 32,5R
328.
SRPS B.C1.011:2001
329.
PC 35M (V-L) 42,5R
SRPS B.C1.011:2001
PC 20S 42,5R
SRPS B.C1.011:2001
330.
CEM II/A-S 42,5R
HRN EN 197-1:2005
PC 20M (S-V) 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
331.
CEM II/A-M (S-V)42,5N
HRN EN 197-1:2005
PC 42,5R
SRPS B.C1.011:2001
332.
CEM I 42,5R
TS EN 197-1:2002
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 73/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.06.2012.
31.08.2012.
04-003-IMS326/12
12.10.2012.
od 15.10.2012.
do 15.01.2013.
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.06.2012.
31.08.2012.
04-003-IMS327/12
12.10.2012.
od 15.10.2012.
do 15.01.2013.
LAFARGE BEOČINSKA
FABRIKA CEMENTA
d.o.o., Beočin
01.06.2012.
31.08.2012.
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
12.10.
IMS-5815
Naručilac5814, 5816
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS012/13
12.10.
IMS-5818
Naručilac5817, 5819
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS014/13
04-003-IMSod 15.10.2012.
328/12
do 15.01.2013.
12.10.2012.
12.10.
IMS-5821
Naručilac5820, 5822
01.06.2012.
31.08.2012.
04-003-IMS329/12
12.10.2012.
od 15.10.2012.
do 15.01.2013.
12.10.
IMS-5824
Naručilac5823, 5825
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS013/13
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS016/13
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.06.2012.
31.08.2012.
04-003-IMS330/12
12.10.2012.
od 15.10.2012.
zaključno sa
15.01.2013.
12.10.
IMS-5830
Naručilac5829, 5831
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS017/13
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.06.2012.
31.08.2012.
04-003-IMS331/12
12.10.2012.
od 15.10.2012.
zaključno sa
15.01.2013.
12.10.
IMS-5833
Naručilac5832, 5834
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS018/13
TRAÇIM ÇIMENTO
SANAYI VE TICARET
A. Ş., Turska
01.06.2012.
31.08.2012.
04-003-IMS332/12
12.10.2012.
od 15.10.2012.
do 15.01.2013.
12.10.
IMS-5836
Naručilac5835, 5837
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS021/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
PC 35M (S-V) 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
333.
CEM II/B-M (S-V) 42,5N
EN 197-1:2011
PC 35M (S-V) 32,5N
SRPS B.C1.011:2001
334.
CEM II/B-M (S-V) 32,5 EN
197-1:2011
PC 35M (S-L) 42,5R
335.
SRPS B.C1.011:2001
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
336. Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Frakcionisani drobljeni agregat
za izradu betona
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
337.
8/16 mm; 16/22.4 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Frakcionisani drobljeni agregat
za izradu bitumeniziranih
nosećih slojeva (BNS)
338. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/22.4 mm;
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 74/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
01.06.2012.
31.08.2012.
04-003-IMS333/12
12.10.2012.
od 15.10.2012.
do 15.01.2013.
01.06.2012.
31.08.2012.
04-003-IMS334/12
12.10.2012.
od 15.10.2012.
do 15.01.2013.
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.06.2012.
31.08.2012.
04-003-IMS335/12
15.10.2012.
od 15.10.2012.
do 15.01.2013.
GP "GEMAX" d.o.o.,
Beograd
Separacija: "GEMAX"
10.04.2012.
10.10.2012.
"SABA BELČA" d.o.o.,
Preševo
Separacija:
"KODRA ILINCE"
"SABA BELČA" d.o.o.,
Preševo
Separacija:
"KODRA ILINCE"
Proizvođač/Naručilac
FABRIKA CEMENTA
LUKAVAC d.d.,
Lukavac, Bosna i
Hercegovina
FABRIKA CEMENTA
LUKAVAC d.d.,
Lukavac, Bosna i
Hercegovina
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
12.10.
IMS-5839
Naručilac5838, 5840
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS019/13
12.10.
IMS-5842
Naručilac5841, 5843
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS020/13
15.10.
IMS-5845
Naručilac5844, 5846
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS015/13
04-003-IMSod 10.10.2012.
336/12
do 10.04.2013.
16.10.2012.
16.10.
IMS-5848
Naručilac5847, 5849
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS102/13
17.04.2012.
17.10.2012.
04-003-IMSod 17.10.2012.
337/12
do 17.04.2013.
18.10.2012.
18.10.
IMS-5851
Naručilac5850, 5852
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS123/13
17.04.2012.
17.10.2012.
04-003-IMSod 17.10.2012.
338/12
do 17.04.2013.
18.10.2012.
18.10.
IMS-5854
Naručilac5853, 5855
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS124/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Dodatak betonu
Superplastifikator
339.
"SIKA VISCOCRETE 4077"
SRPS U.M1.035:1996
Obostrano obložena ploča
iverica, sa horizontalnim
rasporedom iverja, tip TP-20,
340. debljinskog razreda iznad 13
do 20 mm i iznad 25 do 32
mm; SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Obostrano obložena ploča
iverica, „radna ploča“, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
341.
razreda iznad 25 do 32 mm i
iznad 32 do 40 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
PC 42,5R probna proizvodnja
SRPS B.C1.011:2001
342. CEM I 42,5R probna
proizvodnja
EN 197-1:2000
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 75/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
jun 2012.
godine
Proizvođač:
"FALCO" Zrt.,
Szombathely,
Mađarska
Naručilac:
"GARBO" d.o.o., Novi
Sad
Proizvođač:
"FALCO" Zrt.,
Szombathely,
Mađarska
Naručilac:
"GARBO" d.o.o.,
Novi Sad
FUSHE KRUJA
CEMENT FACTORY
SH.P.K., Tirana,
Albanija
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
04-003-IMSod 18.10.2012.
339/12
do 18.10.2013.
18.10.2012.
19.10.
IMS-5857
Naručilac5856, 5858
2012. godine
04-003-IMS340/12
19.10.2012.
od 19.10.2012.
do 19.10.2013.
za partiju od
4600 m3.
22.10.
IMS-5860
Naručilac5859, 5861
istekao
2012. godine
04-003-IMS341/12
19.10.2012.
od 19.10.2012.
do 19.10.2013.
za partiju od
1000 m3
22.10.
IMS-5863
Naručilac5862, 5864
istekao
od 22.10.2012.
do dobijanja
04-003-IMSrezultata
342/12
čvrstoća pri
22.10.2012. pritisku nakon
28 dana
(15.11.2012.)
23.10.
IMS-5866
Naručilac5865, 5867
istekao
10.10.2012.
u 0645
11.10.2012.
u 0015
Period važenja
sertifikata
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Neobložena sirova ploča
iverica, sa vertikalnim
rasporedom iverja, "okal
343. ploča" tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 25 do 32 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.034:1990
Dodatak betonu
Superplastifikator "SIKA
344.
VISCOCRETE 4000 BP"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Plastifikator "CEMENTOL
345.
DELTA EXTRA"
SRPS U.M1.035:1996
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
346.
8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
16/22.4 mm; 22.4/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 76/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
2012. godine
04-003-IMS343/12
26.10.2012.
od 26.10.2012.
do 26.10.2013.
za partiju od
199,08 m3.
26.10.
IMS-5869
Naručilac5868, 5870
septembar
2012. godine
04-003-IMS344/12
29.10.2012.
od 27.09.2012.
do 27.09.2013.
30.10.
IMS-5887
Naručilac5886, 5888
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS382/13
"TKK" d.d., Srpenica,
Slovenija
avgust 2012.
godine
04-003-IMS345/12
29.10.2012.
od 13.10.2012.
do 13.10.2013.
30.10.
IMS-5875
Naručilac5874, 5876
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS384/13
PZP "ZAJEČAR" a.d.,
Zaječar
Separacija:
"RGOTSKO BRDO"
21.04.2012.
04-003-IMS346/12
30.10.2012.
od 21.10.2012.
do 21.04.2013.
30.10.
IMS-5878
Naručilac5877, 5879
ISTEKAO
Proizvođač/Naručilac
Proizvođač:
"Sauerländer
Spanplatten" GmbH &
Co. KG, Nemačka
Naručilac:
"J.u.A. FRISCHEIS"
d.o.o., Nova Pazova
Proizvođač:
"SIKA", Švajcarska
Naručilac:
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
21.10.2012.
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
347.
8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
16/22.4 mm; 22.4/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
348.
Frakcija: 4/8 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
349. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 77/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
PZP "ZAJEČAR" a.d.,
Zaječar
Separacija:
"RGOTSKO BRDO"
21.04.2012.
PZP "ZAJEČAR" a.d.,
Zaječar
Separacija:
"ČOKONJAR"
23.04.2012.
"ASV DRINA" a.d.,
Bajina Bašta
Separacija:
"ASV DRINA TEŠIĆA POLJE"
21.10.2012.
23.10.2012.
25.04.2012.
25.10.2012.
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
04-003-IMS347/12
30.10.2012.
od 21.10.2012.
do 21.04.2013.
30.10.
04-003-IMSod 23.10.2012.
348/12
do 23.04.2013.
30.10.2012.
04-003-IMSod 25.10.2012.
349/12
do 25.04.2013.
30.10.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
IMS-5881
Naručilac5880, 5882
ISTEKAO
30.10.
IMS-5884
Naručilac5883, 5885
ISTEKAO
01.11.
IMS-5890
Naručilac5889, 5891
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS129/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
350. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
351. razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
352.
Dodatak betonu
Superplastifikator "MC PowerFlow 2230"
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 78/92
Proizvođač/Naručilac
P.D. "DUMAČA" d.o.o.,
Šabac
Separacija:
"DUMAČA 1"
Proizvođač:
"KRONOSPAN
BULGARIA EOOD",
Burgas, Bugarska
Naručilac:
"VANAS" d.o.o.,
Beograd
Proizvođač:
"MC - BAUCHEMIE
MÜLLER", GmbH &
CO. KG, Bottrop,
Nemačka
Naručilac:
"MC - BAUCHEMIE
MÜLLER", GmbH &
CO. KG, Sremska
Mitrovica
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
istekao
03.05.2012.
03.11.2012.
04-003-IMSod 03.11.2012.
350/12
do 03.05.2013.
05.11.2012.
05.11.
IMS-5893
Naručilac5892, 5895
2012. godine
04-003-IMS351/12
09.11.2012.
od 09.11.2012.
do 09.11.2013.
za partiju od
5000 m3
09.11.
IMS-5897
Naručilac5896, 5898
septembar
2012. godine
04-003-IMS352/12
09.11.2012.
od 13.10.2012.
do 13.10.2013.
09.11.
IMS-5900
Naručilac5899, 5901
istekao
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Dodatak betonu
Usporivač vezivanjaplastifikator-zaptivač
353. "CENTRAMENT N 3"
SRPS U.M1.035:1996
PC 35M (P-S) 32,5R, probna
proizvodnja
SRPS B.C1.011:2001
354.
CEM II/B-M (P-S) 32,5R,
probna proizvodnja
HRN EN 197-1:2005
PC 20M (S-L) 42,5R
355. SRPS B.C1.011:2001
PC 35M (V-L) 42,5N
356. SRPS B.C1.011:2001
PC 42,5R
357. SRPS B.C1.011:2001
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 79/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač:
"MC-Bauchemie
Müller" Gmbh & Co.
KG, Bottrop, Nemačka
Naručilac:
"MC-Bauchemie
Müller" Gmbh & Co.
KG, Sremska
Mitrovica, Srbija
septembar
2012. godine
04-003-IMS353/12
09.11.2012.
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
30.10.2012.
u 1400
31.10.2012.
u 0600
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
od 10.10.2012.
do 10.10.2013.
09.11.
IMS-5903
Naručilac5902, 5904
istekao/
odustali od
sertifikacije
navedenog
proizvoda
04-003-IMS354/12
13.11.2012.
od 13.11.2012.
do dobijanja
rezultata
čvrstoća pri
pritisku nakon
28 dana
(15.12.2012.)
13.11.
IMS-5906
Naručilac5905, 5907
istekao
01.07.2012.
30.09.2012.
04-003-IMS355/12
14.11.2012.
od 15.11.2012.
do 15.02.2013.
14.11.
IMS-5909
Naručilac5908, 5910
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS030/13
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.07.2012.
30.09.2012.
04-003-IMS356/12
14.11.2012.
od 15.11.2012.
do 15.02.2013.
14.11.
IMS-5912
Naručilac5911, 5913
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS031/13
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.07.2012.
30.09.2012.
04-003-IMS357/12
14.11.2012.
od 15.11.2012.
do 15.02.2013.
14.11.
IMS-5915
Naručilac5914, 5916
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS034/13
Proizvođač/Naručilac
Period važenja
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
358.
PC 35M (V-L-S) 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
Metalurški sulfatnootporni
cement niske toplote
hidratacije M 20K 32,5N
SRPS B.C1.014:1982,
359.
SRPS B.C1.013:1980,
SRPS B.C1.011:2001
CEM III/B 32,5N - LH/SR
EN 197-1:2011
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 80/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.07.2012.
30.09.2012.
04-003-IMS358/12
14.11.2012.
od 15.11.2012.
do 15.02.2013.
14.11.
IMS-5918
Naručilac5917, 5919
istekao
HOLCIM (Srbija),
d.o.o., Popovac
01.07.2012.
30.09.2012.
04-003-IMS359/12
14.11.2012.
od 15.11.2012.
do 15.02.2013.
14.11.
IMS-5921
Naručilac5920, 5922
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS036/13
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
15.07.2012.
30.09.2012.
04-003-IMS360/12
14.11.2012.
od 15.11.2012.
do 15.02.2013.
14.11.
IMS-5924
Naručilac5923, 5925
361.
PC 20S 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.07.2012.
30.09.2012.
04-003-IMS361/12
14.11.2012.
od 15.11.2012.
do 15.02.2013.
14.11.
IMS-5927
Naručilac5926, 5928
362.
PC 35M (V-L) 32,5R
SRPS B.C1.011:2001
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.07.2012.
30.09.2012.
04-003-IMS362/12
14.11.2012.
od 15.11.2012.
do 15.02.2013.
14.11.
IMS-5930
Naručilac5929, 5931
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS035/13
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS037/13
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS038/13
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.07.2012.
30.09.2012.
04-003-IMS363/12
14.11.2012.
od 15.11.2012.
do 15.02.2013.
14.11.
IMS-5933
Naručilac5932, 5934
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS039/13
PC 35M (V-L) 42,5N
360.
SRPS B.C1.011:2001
PC 42,5R
SRPS B.C1.011:2001
363.
CEM I 42,5R
HRN EN 197-1:2005
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Metalurški sulfatnootporni
cement niske toplote
hidratacije M 20K 32,5N,
SRPS B.C1.014:1982,
364.
SRPS B.C1.013:1980,
SRPS B.C1.011:2001
CEM III/B 32,5N - LH/SR,
HRN EN 197-1:2005
PC 52,5N
SRPS B.C1.011:2001
365.
CEM I 52,5N
EN 197-1:2000
PC 35M (P-W) 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
366.
CEM II/B-M (P-W) 42,5N
EN 197-1:2000
P 55 (P-W) 32,5R
SRPS B.C1.011:2001
367.
CEM IV/B (P-W) 32,5R
EN 197-1:2000
PC 20V 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
368.
CEM II/A-V 42,5N
MKS EN 197-1:2007
PC 35M (V-P) 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
369.
CEM II/B-M (V-P) 42,5N
MKS EN 197-1:2007
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 81/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.07.2012.
30.09.2012.
04-003-IMSod 15.11.2012.
364/12
do 15.02.2013.
14.11.2012.
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
01.07.2012.
30.09.2012.
04-003-IMS365/12
14.11.2012.
od 15.11.2012.
do 15.02.2013.
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
01.07.2012.
30.09.2012.
04-003-IMS366/12
14.11.2012.
od 15.11.2012.
do 15.02.2013.
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
01.07.2012.
30.09.2012.
04-003-IMS367/12
14.11.2012.
01.07.2012.
30.09.2012.
01.07.2012.
30.09.2012.
TITAN
CEMENTARNICA
USJE a.d., Skoplje, R.
Makedonija
TITAN
CEMENTARNICA
USJE a.d., Skoplje, R.
Makedonija
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
14.11.
IMS-5936
Naručilac5935, 5937
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS040/13
14.11.
IMS-5939
Naručilac5938, 5940
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS041/13
14.11.
IMS-5942
Naručilac5941, 5943
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS042/13
od 15.11.2012.
do 15.02.2013.
14.11.
IMS-5945
Naručilac5944, 5946
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS043/13
04-003-IMS368/12
14.11.2012.
od 15.11.2012.
do 15.02.2013.
14.11.
IMS-5948
Naručilac5947, 5949
istekao/prekid
proizvodnje
04-003-IMS369/12
14.11.2012.
od 15.11.2012.
do 15.02.2013.
14.11.
IMS-5951
Naručilac5950, 5952
istekao/prekid
proizvodnje
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 82/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
01.07.2012.
30.09.2012.
04-003-IMS370/12
14.11.2012.
od 15.11.2012.
do 15.02.2013.
01.07.2012.
30.09.2012.
04-003-IMS371/12
14.11.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
14.11.
IMS-5954
Naručilac5953, 5955
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS046/13
od 15.11.2012.
do 15.02.2013.
14.11.
IMS-5957
Naručilac5956, 5958
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS045/13
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS044/13
PC 35M (L-P) 32,5R
SRPS B.C1.011:2001
370.
CEM II/B-M (L-P) 32,5R
EN 197-1:2000
PC 20L 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
371.
CEM II/A-L 42,5N
EN 197-1:2000
FUSHE KRUJA
CEMENT FACTORY
SH.P.K., Tirana,
Albanija
FUSHE KRUJA
CEMENT FACTORY
SH.P.K., Tirana,
Albanija
PC 42,5R
SRPS B.C1.011:2001
372.
CEM I 42,5R
EN 197-1:2000
FUSHE KRUJA
CEMENT FACTORY
SH.P.K., Tirana,
Albanija
10.10.2012.
u 0645
11.10.2012.
u 0015
04-003-IMS372/12
14.11.2012.
od 15.11.2012.
do 15.02.2013.
14.11.
IMS-5960
Naručilac5959, 5961
Proizvođač:
"ADING" a.d., Skopje,
R. Makedonija
Naručilac:
"ADING" d.o.o.,
Beograd
januar 2012.
godine
04-003-IMSod 15.11.2012.
373/12
do 15.11.2013.
15.11.2012.
15.11.
IMS-5963
Naručilac5962, 5964
12.05.2012.
12.11.2012.
04-003-IMSod 12.11.2012.
374/12
do 12.05.2013.
15.11.2012.
15.11.
IMS-5966
Naručilac5965, 5967
Dodatak betonu
za betoniranje pri niskim
373. temperaturama "HIDROZIM T"
SRPS U.M1.035:1996
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
374. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
JKP "KOTOR", Kotor,
Crna Gora
Separacija:
"NALJEŽIĆI"
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS159/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
375. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
376. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
377. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 83/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Period važenja
sertifikata
JKP "KOTOR", Kotor,
Crna Gora
Separacija:
"NALJEŽIĆI"
12.05.2011.
12.11.2012.
04-003-IMSod 12.11.2012.
375/12
do 12.05.2013.
15.11.2012.
"TUJKO" d.o.o., Kotor,
Crna Gora
Separacija:
"RUDINE"
12.05.2012.
12.11.2012.
04-003-IMSod 12.11.2012.
376/12
do 12.05.2013.
15.11.2012.
"TUJKO" d.o.o., Kotor,
Crna Gora
Separacija:
"RUDINE"
12.05.2012.
12.11.2012.
04-003-IMSod 12.11.2012.
377/12
do 12.05.2013.
15.11.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
15.11.
IMS-5969
Naručilac5968, 5970
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS160/13
15.11.
IMS-5972
Naručilac5971, 5973
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS161/13
15.11.
IMS-5975
Naručilac5974, 5976
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS162/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
378. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
379.
8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
16/22.4 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
380.
8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
16/22.4 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 84/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Period važenja
sertifikata
AD "ZAVOD ZA
IZGRADNJU BARA",
Bar, Crna Gora
Separacija:
"VELJI ZABIO"
15.05.2011.
15.11.2012.
04-003-IMSod 15.11.2012.
378/12
do 15.05.2013.
15.11.2012.
"PUT" a.d., Bar, Crna
Gora
Separacija:
"GORAN"
15.05.2012.
15.11.2012.
04-003-IMSod 15.11.2012.
379/12
do 15.05.2013.
15.11.2012.
"PUT" a.d., Bar, Crna
Gora
Separacija:
"GORAN"
15.05.2012.
15.11.2012.
04-003-IMSod 15.11.2012.
380/12
do 15.05.2013.
15.11.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
15.11.
IMS-5978
Naručilac5977, 5979
ISTEKAO
19.11.
IMS-6001
Naručilac5980, 5981
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS163/13
19.11.
IMS-6002
Naručilac5982, 5983
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS164/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20 mm i
381.
iznad 25 do 32 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja,tip TP-20, debljinskog
382. razreda do 13 mm, iznad 13
do 20 mm i iznad 25 do 32
mm; SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Oplemenjena ploča iverica,
"radna ploča", sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
383.
razreda iznad 25 do 32 mm i
iznad 32 do 40 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
384.
Sulfatnootporni cement API
WELL CEMENT CLASS G,
TIPE HSR SPC 45
SRPS B.C1.014:1982
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 85/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
2012. godina
04-003-IMS381/12
19.11.2012.
od 19.11.2012.
do 19.11.2013.
za partiju od
201 m3.
19.11.
IMS-6003
Naručilac5984, 5985
2012. godina
04-003-IMS382/12
20.11.2012.
od 20.11.2012.
do 20.11.2013.
za partiju od
1400 m3.
21.11.
IMS-6086
Naručilac5986, 5987
Proizvođač:
"FALCO Zrt.",
Mađarska
Naručilac:
"PERIN" d.o.o.,
Beograd
2012. godina
04-003-IMS383/12
20.11.2012.
od 20.11.2012.
do 20.11.2013.
za partiju od
300 m3.
21.11.
IMS-6087
Naručilac5988, 5989
Proizvođač:
"SALONIT ANHOVO"
d.d., Anhovo, Slovenija
Naručilac:
"NAFTNA
INDUSTRIJA SRBIJE"
a.d., Novi Sad
15.11.2012.
godine
04-003-IMS384/12
26.11.2012.
od 23.11.2012.
za uvezenu
količinu
od 301 t.
26.11.
IMS-6006
Naručilac5990, 5991
Proizvođač/Naručilac
Proizvođač:
"Kronospan Ltd",
Velika Britanija
Ino-dobavljač:
"Hog Furnishing",
Velika Britanija
Naručilac:
"WOODCRAFT - DMD"
d.o.o., Šabac
Proizvođač:
"FALCO Zrt.",
Mađarska
Naručilac:
"PERIN" d.o.o.,
Beograd
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
Strana 86/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
385. Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
"LUKA SENTA" a.d.,
Senta
Separacija: "SENTA"
25.05.2012.
25.11.2012.
04-003-IMS385/12
26.11.2012.
"OSB" ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
386.
razreda do 13 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
Proizvođač:
"Glunz AG", Meppen,
Nemačka
Ino-dobavljač:
"KM GmbH
Manufaktur", Murr,
Nemačka
Naručilac:
"KM Manufaktur Rene"
d.o.o., Ljubovija
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
387. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
388. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
2012. godina
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
od 25.11.2012.
do 25.05.2013.
26.11.
IMS-6007
Naručilac5992, 5993
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS171/13
04-003-IMS386/12
27.11.2012.
od 27.11.2012.
do 27.11.2013.
za partiju od
12 m3.
27.11.
IMS-6088
Naručilac5994, 5995
28.11.
IMS-6009
Naručilac5996, 5997
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS172/13
28.11.
IMS-6010
Naručilac5998, 5999
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS173/13
"ECOAGRI SERBIA"
d.o.o., Bela Crkva
Separacija: "MALI
GAJ"
27.05.2012.
27.11.2012.
04-003-IMS387/12
27.11.2012.
od 27.11.2012.
do 27.05.2013.
"T-55" d.o.o., Radinac
Separacija: "T-55"
28.05.2012.
28.11.2012.
04-003-IMS388/12
28.11.2012.
od 28.11.2012.
do 28.05.2013.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
389.
390.
391.
392.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Dodatak betonu
Aerant "CEMENTOL ETA S"
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 87/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
"CARINVEST" d.o.o.,
Kotor
Separacija:
"KRIMOVICA"
30.05.2012.
30.11.2012.
04-003-IMSod 30.11.2012.
389/12
do 30.05.2013.
03.12.2012.
03.12.
IMS-6012
Naručilac6011, 6013
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS176/13
"CARINVEST" d.o.o.,
Kotor
Separacija:
"KRIMOVICA"
30.05.2012.
30.11.2012.
04-003-IMSod 30.11.2012.
390/12
do 30.05.2013.
03.12.2012.
03.12.
IMS-6015
Naručilac6014, 6016
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS177/13
SZTR "MAXI-COP",
Markovac
Separacija:
"MAXI-COP"
02.06.2012.
02.12.2012.
04-003-IMSod 02.12.2012.
391/12
do 02.06.2013.
04.12.2012.
04.12.
IMS-6018
Naručilac6017, 6019
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS181/13
"TKK", Srpenica,
Slovenija
avgust 2012.
godine
04-003-IMSod 06.12.2012.
392/12
do 06.12.2013.
06.12.2012.
06.12.
IMS-6089
Naručilac6020, 6022
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
393. Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
394. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
395. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
PC 52,5N
396.
SRPS B.C1.011:2001
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 88/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
"LUKA BAČKA
PALANKA" a.d.,
Bačka Palanka
Separacija:
"PRISTANIŠTE"
06.06.2012.
06.12.2012.
"W&R DINAMIC
COMPANY LIMITED"
d.o.o., Kotor, Crna
Gora
Separacija:
"RUDINE 2"
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
04-003-IMSod 06.12.2012.
393/12
do 06.06.2013.
06.12.2012.
06.12.
IMS-6024
Naručilac6023, 6025
istekao
06.06.2012.
06.12.2012.
04-003-IMSod 06.12.2012.
394/12
do 06.06.2013.
07.12.2012.
07.12.
IMS-6027
Naručilac6026, 6028
istekao
"W&R DINAMIC
COMPANY LIMITED"
d.o.o., Kotor, Crna
Gora
Separacija:
"RUDINE 2"
06.06.2012.
06.12.2012.
04-003-IMSod 06.12.2012.
395/12
do 06.06.2013.
07.12.2012.
07.12.
IMS-6030
Naručilac6029, 6031
istekao
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.08.2012.
31.10.2012.
04-003-IMSod 15.12.2012.
396/12
do 15.03.2013.
14.12.2012.
14.12.
IMS-6090
Naručilac6032, 6034
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS064/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Strana 89/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
PC 20M (S-L) 42,5N
397.
SRPS B.C1.011:2001
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
21.07.2012.
31.10.2012.
PC 52,5N
SRPS B.C1.011:2001
398.
CEM I 52,5N
HRN EN 197-1:2005
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
PC 35M (P-S) 32,5R
SRPS B.C1.011:2001
399.
CEM II/B-M (P-S) 32,5R
HRN EN 197-1:2005
Naziv proizvoda
PC 35M (S-L) 32,5N
SRPS B.C1.011:2001
400.
CEM II/B-M (S-LL) 32,5N
HRN EN 197-1:2005
PC 35M (S-L) 42,5N
SRPS B.C1.011:2001
401.
CEM II/B-M (S-LL) 42,5N
HRN EN 197-1:2005
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
402. Frakcije: 0/4mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
04-003-IMSod 15.12.2012.
397/12
do 15.03.2013.
14.12.2012.
14.12.
IMS-6091
Naručilac6035, 6037
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS065/13
01.08.2012.
31.10.2012.
04-003-IMSod 15.12.2012.
398/12
do 15.03.2013.
14.12.2012.
14.12.
IMS-6092
Naručilac6038, 6040
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS066/13
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
30.10.2012.
u 14h
31.10.2012.
u 06h
04-003-IMSod 15.12.2012.
399/12
do 15.03.2013.
14.12.2012.
14.12.
IMS-6093
Naručilac6041, 6043
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS067/13
CEMEX Hrvatska d.d.,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
01.08.2012.
31.10.2012.
04-003-IMSod 15.12.2012.
400/12
do 15.03.2013.
14.12.2012.
14.12.
IMS-6094
Naručilac6044, 6046
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS068/13
CEMEX Hrvatska d.d.,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
01.08.2012.
31.10.2012.
04-003-IMSod 15.12.2012.
401/12
do 15.03.2013.
14.12.2012.
14.12.
IMS-6095
Naručilac6047, 6049
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS069/13
"GRADIENT" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"GRADIENT"
22.11.2012.
26.11.2012.
04-003-IMSod 17.12.2012.
402/12
do 17.06.2013.
17.12.2012.
18.12.
IMS-6096
Naručilac6050, 6052
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS190/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
403.
404.
405.
406.
Naziv proizvoda
Ploča iverica oplemenjena
laminatnom folijom, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20 mm
i iznad 25 do 32 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Dodatak betonu
Superplastifikator "ADIUM
130"
SRPS U.M1.035:1996
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/11.2 mm; 8/16 mm;
16/22.4 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 90/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač:
"F.A.B." S.r.l., Italija
Naručilac:
"KTITOR" d.o.o.,
Beograd
Upućeno
Naručiocu
Napomena
2012. godina
04-003-IMS403/12
18.12.2012.
od 18.12.2012.
do 18.12.2013.
za partiju od
156.15 m3
18.12.
IMS-6097
Naručilac6053, 6055
"ISOMAT" d.o.o.,
Šimanovci
oktobar 2012.
godine
04-003-IMSod 07.12.2012.
404/12
do 07.12.2013.
18.12.2012.
18.12.
IMS-6098
Naručilac6056, 6058
"RAPID" d.o.o.,
Ruma
Separacija: "Jarak"
20.06.2012.
20.12.2012.
04-003-IMSod 20.12.2012.
405/12
do 20.06.2013.
24.12.2012.
24.12.
IMS-6059
Naručilac6060, 6061
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS191/13
EMS "KIJEVO" d.o.o.,
Beograd
Separacija: "KIJEVO"
24.06.2012.
24.12.2012.
04-003-IMSod 24.12.2012.
406/12
do 24.06.2013.
25.12.2012.
26.12.
IMS-6063
Naručilac6062, 6064
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS194/13
Proizvođač/Naručilac
Period važenja
sertifikata
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
407.
8/11.2 mm; 8/16 mm;
16/22.4 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986,
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
408. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
409. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 91/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
Period važenja
sertifikata
EMS "KIJEVO" d.o.o.,
Beograd
Separacija: "KIJEVO"
24.06.2012.
24.12.2012.
04-003-IMSod 24.12.2012.
407/12
do 24.06.2013.
25.12.2012.
PP GM "JELEN DO"
a.d., Jelen Do
Separacija:
"JELEN DO - K1"
20.06.2012.
20.12.2012.
04-003-IMSod 20.12.2012.
408/12
do 20.06.2013.
25.12.2012.
PP GM "JELEN DO"
a.d., Jelen Do
Separacija:
"JELEN DO - K1"
20.06.2012.
20.12.2012.
04-003-IMSod 20.12.2012.
409/12
do 20.06.2013.
25.12.2012.
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
26.12.
IMS-6066
Naručilac6065, 6067
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS195/13
26.12.
IMS-6069
Naručilac6068, 6070
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS192/13
26.12.
IMS-6072
Naručilac6071, 6073
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS193/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
410. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
411. razreda iznad 13 do 20 mm
i iznad 20 do 25 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
412. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
Strana 92/92
Proizvođač/Naručilac
Datum
proizvodnje
"NIĆIFOROVIĆ L&M"
d.o.o., Beograd
Separacija:
"NIĆIFOROVIĆ L&M"
26.06.2012.
26.12.2012.
Proizvođač: HOMES
CASA S.P.A., Italija
Naručilac:
"MILANO - AUTO
2005" d.o.o., Šabac
"SLOGA" d.o.o., Čačak
Separacija: "DONJA
GOREVNICA"
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
04-003-IMSod 26.12.2012.
410/12
do 26.06.2013.
26.12.2012.
26.12
IMS-6075
Naručilac6074, 6076
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS196/13
2012. godina
04-003-IMS411/12
27.12.2012.
od 27.12.2012.
do 27.12.2013.
za partiju od
3333 m3.
27.12.
IMS-6077
Naručilac6078, 6079
30.06.2012.
30.12.2012.
04-003-IMSod 30.12.2012.
412/12
do 30.06.2013.
27.12.2012.
27.12.
IMS-6083
Naručilac6084, 6085
istekao
Download

REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I NJIHOVIH