Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv proizvoda
Portland cement sa
dodatkom zgure
PC 20S 42,5R
(CEM II/A-S 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland kompozitni
cement PC 20M (S-V)
42,5N (CEM II/A-M (S-V)
42,5N)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
za koje je Institut IMS imenovan
(cement opšte namene/cement za specijalnu namenu)
- 2015. godina
STZ 01
Strana 1/7
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.09.2014.
30.11.2014.
И 030-IMS001/15
14.01.2015.
od 15.01.2015.
do 15.04.2015.
14.01.
IMS-8645
Klijent8644, 8646
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.09.2014.
30.11.2014.
И 030-IMS002/14
14.01.2015.
od 15.01.2015.
do 15.04.2015.
14.01.
IMS-8648
Klijent8647, 8649
CEMEX Hrvatska d.d.,
Tvornica Sveti Kajo,
Kaštel Sućurac, Republika
Hrvatska
01.09.2014.
30.11.2014.
И 030-IMS003/15
14.01.2015.
od 15.01.2015.
do 15.04.2015.
14.01.
IMS-8651
Klijent8650, 8652
TRAÇIM ÇIMENTO
SANAYI VE TICARET
A. Ş., Turska
01.09.2014.
30.11.2014.
И 030-IMS004/15
14.01.2015.
od 15.01.2015.
do 15.04.2015.
14.01.
IMS-8654
Klijent8653, 8655
FUSHE KRUJE CEMENT
FACTORY SH.P.K.,
Albanija
12.01.2015.
u 0800
13.01.2015.
u 0500
И 030-IMS005/15
22.01.2015.
od 22.01.2015.
do dobijanja
rezultata čvrstoća
pri pritisku nakon
28 dana
(15.02.2014.)
22.01.
IMS-8666
Klijent8665, 8667
Status
sertifikata
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS025/15
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
6.
7.
8.
9.
Naziv proizvoda
Kalcijum - aluminatni
cement AC (CAC Cement ISTRA 40)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland kompozitni
cement
PC 20M (S-L) 42,5R
(CEM II/A-M (S-L) 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland kompozitni
cement
PC 35M (V-L) 42,5N
(CEM II/B-M (V-L) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
za koje je Institut IMS imenovan
(cement opšte namene/cement za specijalnu namenu)
- 2015. godina
STZ 01
Strana 2/7
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
15.01.2015.
И 030-IMS006/15
22.01.2015.
od 22.01.2015.
do dobijanja
rezultata čvrstoća
pri pritisku nakon
28 dana
(16.02.2015.), a
za uvezenu
količinu cementa
(lot) od 1000t
22.01.
IMS-8669
Klijent8668, 8670
LAFARGE BEOČINSKA
FABRIKA CEMENTA
d.o.o., Beočin
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS007/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8681
Klijent8680, 8682
LAFARGE BEOČINSKA
FABRIKA CEMENTA
d.o.o., Beočin
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS008/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8684
Klijent8683, 8685
LAFARGE BEOČINSKA
FABRIKA CEMENTA
d.o.o., Beočin
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS009/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8687
Klijent8686, 8688
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Proizvođač:
CALUCEM, Pula,
Republika Hrvatska
Naručilac:
EUROCEM d.o.o.,
Beograd
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
10.
11.
12.
13.
14.
Naziv proizvoda
Portland kompozitni
cement
PC 35M (V-L) 32,5R
(CEM II/B-M (V-L) 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Metalurški cement
M 20K 32,5N - LH/SR
(CEM III/B 32,5N LH/SR)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland cement
PC 52,5R (CEM I 52,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland cement sa
dodatkom krečnjaka
PC 20L 42,5R
(CEM II/A-L 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
za koje je Institut IMS imenovan
(cement opšte namene/cement za specijalnu namenu)
- 2015. godina
STZ 01
Strana 3/7
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
LAFARGE BEOČINSKA
FABRIKA CEMENTA
d.o.o., Beočin
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS010/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8690
Klijent8689, 8691
LAFARGE BEOČINSKA
FABRIKA CEMENTA
d.o.o., Beočin
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS011/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8693
Klijent8692, 8694
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS012/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8696
Klijent8695, 8697
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS013/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8699
Klijent8698, 8700
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS014/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8702
Klijent8701, 8703
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
15.
16.
17.
18.
Naziv proizvoda
Portland kompozitni
cement
PC 35M (V-L) 42,5N
(CEM II/B-M (V-L) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Metalurški cement
M 20K 32,5N - LH/SR
(CEM III/B 32,5N LH/SR)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland kompozitni
cement
PC 20M (S-L) 42,5R
(CEM II/A-M (S-L) 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland kompozitni
cement
PC 35M (V-L) 42,5R
(CEM II/B-M (V-L) 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
za koje je Institut IMS imenovan
(cement opšte namene/cement za specijalnu namenu)
- 2015. godina
STZ 01
Strana 4/7
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS015/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8705
Klijent8704, 8706
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS016/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8708
Klijent8707, 8709
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS017/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8711
Klijent8710, 8712
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS018/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8714
Klijent8713, 8715
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
19.
20.
21.
22.
23.
Naziv proizvoda
Portland kompozitni
cement
PC 35M (V-L) 32,5R
(CEM II/B-M (V-L) 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Metalurški cement
M 20K 32,5N - LH/SR
(CEM III/B 32,5N LH/SR)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland cement
PC 52,5N (CEM I 52,5N)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland kompozitni
cement PC 35M (W-L)
42,5R (CEM II/B-M (WL) 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
za koje je Institut IMS imenovan
(cement opšte namene/cement za specijalnu namenu)
- 2015. godina
STZ 01
Strana 5/7
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS019/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8717
Klijent8716, 8718
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS020/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8720
Klijent8719, 8721
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS021/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8723
Klijent8722, 8724
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS022/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8726
Klijent8725, 8727
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS023/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8729
Klijent8728, 8730
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
24.
25.
26.
27.
28.
Naziv proizvoda
Pucolanski cement
P 55 (P-W) 32,5R
(CEM IV/B (P-W) 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland cement sa
dodatkom krečnjaka
PC 20L 42,5R
(CEM II/A-L 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland cement sa
dodatkom krečnjaka
PC 20L 42,5N
(CEM II/A-L 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
Portland cement sa
dodatkom krečnjaka
PC 35L 32,5R
(CEM II/B-L 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu
cementa (Sl. glasnik RS,
br. 34/2013 i 44/2014)
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
za koje je Institut IMS imenovan
(cement opšte namene/cement za specijalnu namenu)
- 2015. godina
STZ 01
Strana 6/7
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS024/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8732
Klijent8731, 8733
FUSHE KRUJE CEMENT
FACTORY SH.P.K.,
Albanija
12.01.2015.
u 0800
13.01.2015.
u 0500
И 030-IMS025/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8735
Klijent8734, 8736
FUSHE KRUJE CEMENT
FACTORY SH.P.K.,
Albanija
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS026/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8738
Klijent8737, 8739
FUSHE KRUJE CEMENT
FACTORY SH.P.K.,
Albanija
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS027/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8741
Klijent8740, 8742
FUSHE KRUJE CEMENT
FACTORY SH.P.K.,
Albanija
01.10.2014.
31.12.2014.
И 030-IMS028/15
12.02.2015.
od 15.02.2015.
do 15.05.2015.
12.02.
IMS-8744
Klijent8743, 8745
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
za koje je Institut IMS imenovan
(cement opšte namene/cement za specijalnu namenu)
- 2015. godina
STZ 01
Strana 7/7
Download

REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA za koje je Institut IMS