Cenník SR 2012
Platnosť: od 01.10.2012
ICOPAL a.s., 943 03 Štúrovo, Továrenská 1
Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.10104/N
www.icopal.sk
IČO: 36 531 740
tel.: 036/756 3947
02/4319 1380-1
IČ DPH: SK 202 014 2531
fax: 036/756 3948
02/4319 1379
Účet: 201 116 0009/8130
e-mail: [email protected]
[email protected]
Icopal a.s.,
943 01 Štúrovo,Továrenská 1
www.icopal.sk
ASFALTOVANÉ PÁSY MODIFIKOVANÉ SBS KAUČUKOM
Asfaltované pásy pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov
Obchodné označenie
M.j.
Balenie
m2/kot
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
Cenníková cena
€/m2
ELASTOBIT GG 40
m2
10,0
150
15
780
A
5,61
ELASTOBIT PV 40
m2
10,0
150
15
780
A
6,21
m2
10,0
200
20
900
C
3,88
m2
7,5
150
20
760
C
5,56
VEDATECT PYE G 200 S3
m2
10,0
240
24
930
A
5,28
VEDATECT PYE G 200 S4
m2
7,5
150
20
780
A
5,61
VEDATECT PYE PV 200 S5
m2
5,0
120
24
750
C
6,70
VEDASPRINT mineral PYE PV 180 S4
m2
7,5
150
20
780
A
6,21
POLARBIT GV
(-15°C/+90°C)
POLARBIT PV
(-15°C/+90°C)
ASFALTOVANÉ PÁSY MODIFIKOVANÉ SBS KAUČUKOM
Asfaltované pásy pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov
Obchodné označenie
M.j.
Balenie
m2/kot
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
Cenníková cena
€/m2
ELASTOBIT GG TOP 42 sivý
m2
7,5
150
20
790
A
5,79
ELASTOBIT GG TOP 42 červený
m2
7,5
150
20
790
C
6,28
ELASTOBIT GG TOP 42 zelený
m2
7,5
150
20
790
C
6,28
ELASTOBIT PV TOP 42 sivý
m2
7,5
150
20
790
A
6,36
ELASTOBIT PV TOP 42 červený
m2
7,5
150
20
790
C
6,88
ELASTOBIT PV TOP 42 zelený
m2
7,5
150
20
790
C
6,88
m2
10,0
150
15
760
C
4,11
m2
7,5
150
20
780
C
5,78
VEDATOP S5 modrozelený
m2
5,0
120
24
750
B
8,70
VEDATOP S5 jesenná hnedá
m2
5,0
120
24
750
C
8,93
VEDAFLEX SP
m2
5,0
120
24
750
B
8,23
VEDASPRINT modrozelený PYE PV180 S42
m2
7,5
150
20
790
A
6,36
VEDASPRINT červený PYE PV180 S42
m2
7,5
150
20
790
B
6,88
VEDASPRINT jesenná hnedá PYE PV180 S42
m2
7,5
150
20
790
B
6,88
VEDASPRINT zelený PYE PV180 S42
m2
7,5
150
20
790
C
6,88
VEDATECT PYE G 200 S4 modrozelený
m2
7,5
150
20
790
B
5,79
VEDATECT PYE G 200 S4 červený
m2
7,5
150
20
790
C
6,28
POLARBIT GV TOP sivý
(-15°C/+90°C)
POLARBIT PV TOP sivý
(-15°C/+90°C)
Objednávky:
Cenník SR 2012
e-mail:[email protected], [email protected]
Platnosť:od 01.10.2012
1/11
Icopal a.s.,
943 01 Štúrovo,Továrenská 1
www.icopal.sk
ASFALTOVANÉ PÁSY MODIFIKOVANÉ SBS KAUČUKOM
Asfaltované pásy pre jednovrstvé hydroizolačné systémy
Obchodné označenie
M.j.
Balenie
m2/kot
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
Cenníková cena
€/m2
ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý
m2
5,0
120
24
750
A
8,24
ELASTOBIT PV TOP FIX 52 červený
m2
5,0
120
24
750
C
8,47
ELASTOBIT PV TOP FIX 52 zelený
m2
5,0
120
24
750
C
8,47
EUROFLEX modrozelený PYE PV 250 S52
m2
5,0
120
24
750
A
8,24
EUROFLEX červený PYE PV 250 S52
m2
5,0
120
24
750
B
8,47
EUROFLEX jesenná hnedá PYE PV 250 S52
m2
5,0
120
24
750
B
8,47
ASFALTOVANÉ PÁSY ŠPECIÁLNE MODIFIKOVANÉ SBS KAUČUKOM
Asfaltované pásy s hrebeňovým profilom - technológia SPEED PROFILE
Obchodné označenie
ALFA SPEED PROFILE TOP 5 sivý
(jednovrstvový systém)
BETA SPEED PROFILE TOP 4 sivý
(vrchný pás pre dvojvrstvový systém)
OMEGA SPEED PROFILE BASE 3
(spodný pás)
SILESIA PF SPEED PROFILE
(spodný pás)
SILESIA WF SPEED PROFILE sivý
(vrchný pás pre dvojvrstvový systém)
EXTRADACH TOP 5,2 SPEED PROFILE sivý
(jednovrstvový systém)
ELASTOBIT ST SPEED PROFILE
(spodný pás)
V 60 S 24 SPEED PROFILE
(spodný pás)
V 60 S 28 H SPEED PROFILE sivý
(vrchný pás pre dvojvrstvový systém)
Balenie
m2/kot
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
m2
5,0
120
24
820
B
8,37
m2
7,5
150
20
765
B
6,55
m2
10,0
200
20
830
B
4,99
m2
7,5
165
22
765
B
7,11
m2
7,5
150
20
820
B
7,48
m2
5,0
120
24
840
B
9,17
m2
7,5
150
20
740
B
7,44
m2
12,0
240
20
740
B
3,03
m2
10,0
200
20
800
B
3,65
M.j.
Cenníková cena
€/m2
ASFALTOVANÉ PÁSY ŠPECIÁLNE MODIFIKOVANÉ SBS KAUČUKOM
Asfaltované pásy pre šikmé strechy - šindľové pásy
Obchodné označenie
ICOPAL 3D CLASSIC
(sivý, červený)
ICOPAL 3D ROMAN
(sivý, hnedý, červený, svetlo-červený)
Balenie
m2/kot
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
m2
10,0
160
16
850
B
7,62
m2
10,0
160
16
850
B
7,62
M.j.
Objednávky:
Cenníková cena
€/m2
Cenník SR 2012
e-mail:[email protected], [email protected]
Platnosť:od 01.10.2012
2/11
Icopal a.s.,
943 01 Štúrovo,Továrenská 1
www.icopal.sk
ASFALTOVANÉ PÁSY ŠPECIÁLNE MODIFIKOVANÉ SBS KAUČUKOM
Asfaltované pásy samolepiace
Balenie
m2/kot
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
m2
10,0
300
30
930
B
6,51
m2
10,0
240
24
670
C
6,80
VEDASTAR modrozelený
m2
5,0
150
30
690
B
14,70
VEDASTAR červený
m2
5,0
150
30
690
B
15,45
VEDASTAR jesenná hnedá
m2
5,0
150
30
690
B
15,45
VEDATOP SU
m2
10,0
200
20
620
A
7,45
VEDATOP SU Nagelrand
m2
10,0
200
20
620
A
8,00
VEDATOP TM
m2
15,0
360
24
790
A
8,00
VEDAG TURBO TU
m2
15,0
300
20
780
A
7,85
VEDAG TURBO TO
m2
10,0
180
18
710
A
9,80
Obchodné označenie
BITULEP GV 25 PE
(samolepiaci pás)
PLASTER PF
(samolepiaci pás)
M.j.
Cenníková cena
€/m2
ASFALTOVÉ PÁSY ŠPECIÁLNE MODIFIKOVANÉ SBS KAUČUKOM
Asfaltované parotesné pásy a izolácie proti radónu
Obchodné označenie
Balenie
Hmotnosť
m2/kot
m2/pal
kot/pal
kg/pal
Skupina
dostupnosti
M.j.
Cenníková cena
€/m2
VEDAGARD SK
m2
20,0
400
20
780
A
7,60
VEDAGARD SK-Plus
m2
12,5
250
20
810
A
8,80
VEDAGARD SKB-Plus
m2
10,0
200
20
710
A
8,65
VEDAGARD FR
m2
50,0
1 200
24
630
A
6,40
VEDAGARD ES-Plus
m2
10,0
200
20
780
A
8,30
VEDAGARD AL-V4E
m2
5,0
150
30
780
A
6,31
ASFALTOVANÉ PÁSY ŠPECIÁLNE MODIFIKOVANÉ SBS KAUČUKOM
Asfaltované pásy na detaily striech
Obchodné označenie
PARADIAL S
(povrchová úprava AL fóliou)
ELASTOBIT PV 40/25 bobiny
(0,25 x 5 m)
Balenie
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
Cenníková cena
m2/kot
m2
10,0
200
20
890
B
11,02
m2
1,25
120
96
630
B
7,19
M.j.
Objednávky:
€/m2
Cenník SR 2012
e-mail:[email protected], [email protected]
Platnosť:od 01.10.2012
3/11
Icopal a.s.,
943 01 Štúrovo,Továrenská 1
www.icopal.sk
ASFALTOVANÉ PÁSY ŠPECIÁLNE MODIFIKOVANÉ SBS KAUČUKOM
Asfaltované pásy pre špeciálne strešné systémy
Balenie
m2/kot
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
m2
8,0
192
24
990
C
8,99
m2
20,0
200
10
990
C
10,92
VEDAFLOR WS
m2
5,0
120
24
780
C
13,65
VEDAFLOR WS-X mineral
m2
5,0
120
24
780
B
8,90
VEDAFLOR WS-X modrozelený
m2
5,0
120
24
810
B
9,85
Obchodné označenie
GRAVIFLEX 2000
(zelené strechy, vrchný, nataviteľný)
TERANAP JS
(jednovrstvový systém, voľná pokládka, š 2 m)
M.j.
Cenníková cena
€/m2
ASFALTOVÉ PÁSY ŠPECIÁLNE MODIFIKOVANÉ SBS KAUČUKOM
Asfaltové pásy pre jednovrstvové kotvené systémy
Obchodné označenie
M.j.
Balenie
m2/kot
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
Cenníková cena
€/m2
VEDAPROOF F modrozelený
m2
8,1
146
18
950
C
10,89
VEDAPROOF TV/SN modrozelený
m2
8,1
162
20
950
C
12,55
EUROFLEX SOLO
m2
8,1
162
20
950
B
8,47
ASFALTOVÉ PÁSY ŠPECIÁLNE MODIFIKOVANÉ SBS KAUČUKOM
Asfaltové pásy do požiarne nebezpečných priestorov
Obchodné označenie
M.j.
Balenie
m2/kot
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
Cenníková cena
€/m2
VEDATOP S5 modrozelený - BROOF(t3)
m2
5,0
150
30
990
B
12,40
EUROFLAME SOLO modrozelený - BROOF(t3)
m2
8,1
162
20
950
C
9,40
ASFALTOVANÉ PÁSY ŠPECIÁLNE MODIFIKOVANÉ SBS KAUČUKOM A APP
Asfaltované pásy pre mosty a inžinierske stavby
Obchodné označenie
PARAFOR PONTS
(nataviťeľný)
BRABANT
(2 x 5 m, voľná pokládka)
MISTRAL C
(nataviťeľný)
TERANAP 431 TP
(2 x 20 m, voľná pokládka)
VEDAPONT GA5 SBS
(modifikácia SBS)
VEDAPONT GA5 APP
(modifikácia APP)
Balenie
m2/kot
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
Cenníková cena
€/m2
m2
8,0
160
20
1 110
C
11,50
m2
10,0
160
16
1 140
C
35,74
m2
10,0
200
20
1 050
C
10,45
m2
40,0
240
6
1 280
C
14,07
m2
7,5
135
18
760
B
11,50
m2
7,5
135
18
710
B
10,55
Cenníková cena
€/bm
M.j.
ŠPECIÁLNE DOPLNKY PRE DILATÁCIE
Dilatačné pásy pre mosty, inžinierske stavby, strechy a spodné stavby
Obchodné označenie
JOINT NEODYL N EN 330 - šírka 330 mm
(bezvložkový asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukom,
nataviteľný - 5 mm)
JOINT NEODYL N EN 500 - šírka 500 mm
(bezvložkový asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukom,
nataviteľný - 5 mm)
CORDON NEODYL
(tesniace lano na dilatačné škáry)
Balenie
bm/kot
bm/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
bm
10,0
360
36
755
C
6,48
bm
10,0
240
24
765
C
9,81
bm
10,0
360
36
514
C
5,52
M.j.
Objednávky:
Cenník SR 2012
e-mail:[email protected], [email protected]
Platnosť:od 01.10.2012
4/11
Icopal a.s.,
943 01 Štúrovo,Továrenská 1
www.icopal.sk
ASFALTOVANÉ PÁSY NATAVITEĽNÉ - KLASICKÉ OXIDOVANÉ
Asfaltované pásy pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov
Obchodné označenie
M.j.
Balenie
m2/kot
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
Cenníková cena
€/m2
HYDROBIT V 60 S 35
m2
10,0
200
20
870
A
3,09
BASIC GV 35
m2
10,0
240
24
900
A
2,69
GLASBIT G 200 S 40
m2
7,5
150
20
770
A
5,16
VEDABIT V 60 S 30
m2
10,0
240
24
900
C
2,69
VEDABIT V 60 S 35
m2
10,0
200
20
870
A
3,09
VEDAGLAS G 200 S 4
m2
7,5
150
20
770
A
5,16
ASFALTOVANÉ PÁSY NATAVITEĽNÉ - KLASICKÉ OXIDOVANÉ
Asfaltované pásy pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov
Obchodné označenie
M.j.
Balenie
m2/kot
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
Cenníková cena
€/m2
HYDROBIT V 60 S 42 H sivý
m2
7,5
150
20
810
A
4,10
HYDROBIT V 60 S 42 H červený
m2
7,5
150
20
810
C
4,37
HYDROBIT V 60 S 42 H zelený
m2
7,5
150
20
810
C
4,67
GLASBIT G 200 S 42 H sivý
m2
7,5
150
20
810
A
5,28
GLASBIT G 200 S 42 H červený
m2
7,5
150
20
810
C
5,55
GLASBIT G 200 S 42 H zelený
m2
7,5
150
20
810
C
5,85
VEDABIT V 60 S4 modrozelený
m2
10,0
200
20
810
C
4,10
VEDAGLAS G 200 S4 modrozelený
m2
7,5
150
20
810
A
5,28
VEDAGLAS G 200 S4 červený
m2
7,5
150
20
810
C
5,55
ASFALTOVANÉ PÁSY VIACFUNKČNÉ - KLASICKÉ OXIDOVANÉ
Asfaltované pásy pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov
Balenie
m2/kot
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
m2
7,5
150
20
770
A
5,85
m2
20,0
400
20
800
B
2,36
VEDATECT AL+V 60 S4
m2
7,5
150
20
770
A
5,85
VEDATECT AL+G 200 S4
m2
5,0
150
30
770
C
7,20
Obchodné označenie
FOALBIT AL S 40
(parotesná zábrana a protiradónová izolácia)
PP-50/700
(dierovaný odvetrávací pás)
M.j.
Cenníková cena
€/m2
ASFALTOVANÉ PÁSY - KLASICKÉ OXIDOVANÉ
Asfaltované pásy separačné a podkladové
Obchodné označenie
M.j.
Balenie
m2/kot
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
Cenníková cena
€/m2
A 330 SH
m2
30,0
1 260
42
800
A
0,97
R 330 SH
m2
10,0
450
45
980
A
1,71
V 13
m2
10,0
300
30
720
A
2,43
MEZOFOL B
(podkladový pás pod asfaltové šindle)
m2
30,0
600
20
690
A
1,93
Objednávky:
Cenník SR 2012
e-mail:[email protected], [email protected]
Platnosť:od 01.10.2012
5/11
Icopal a.s.,
943 01 Štúrovo,Továrenská 1
www.icopal.sk
SAMOLEPIACE ASFALTOVÉ FÓLIE MODIFIKOVANÉ SBS KAUČUKOM
Jednostranné samolepiace fólie s povrchovou úpravou AL fólie
Šírka
Cenníková cena
cm
bm/kot
kot/kart
Skupina
dostupnosti
BITULEP AL 20/5
kotúč
5
10
10
B
7,34
BITULEP AL 20/10
kotúč
10
10
5
B
12,27
BITULEP AL 20/25
kotúč
25
10
2
B
29,70
BITULEP AL 20/50
kotúč
50
10
1
B
59,55
BITULEP AL 20/90
kotúč
90
10
1
B
106,49
Cenníková cena
€/kotúč
Obchodné označenie
M.j.
Balenie
€/kotúč
SAMOLEPIACE ASFALTOVÉ FÓLIE MODIFIKOVANÉ SBS KAUČUKOM
Jednostranné samolepiace fólie s povrchovou úpravou PE fólie
M.j.
Šírka
cm
bm/kot
kot/kart
Skupina
dostupnosti
BITULEP PE 20/5
kotúč
5
10
10
B
6,40
BITULEP PE 20/10
kotúč
10
10
5
B
9,90
BITULEP PE 20/25
kotúč
25
10
2
B
23,49
BITULEP PE 20/50
kotúč
50
10
1
B
46,60
BITULEP PE 20/100
kotúč
100
10
1
B
90,30
Obchodné označenie
Objednávky:
Balenie
Cenník SR 2012
e-mail:[email protected], [email protected]
Platnosť:od 01.10.2012
6/11
Icopal a.s.,
943 01 Štúrovo,Továrenská 1
www.icopal.sk
ASFALTOVÉ ŠINDLE
JCP šindle
Obchodné označenie
BB CLASSIC červený
(bobrovka)
BB CLASSIC hnedý
(bobrovka)
BB CLASSIC čierny
(bobrovka)
BB CLASSIC zelený
(bobrovka)
OB STANDARD červený
(obdĺžnik)
OB STANDARD hnedý
(obdĺžnik)
OB STANDARD čierny
(obdĺžnik)
OB STANDARD zelený
(obdĺžnik)
OB STANDARD melír červený
(obdĺžnik)
OB STANDARD melír hnedý
(obdĺžnik)
HX ROYAL červený
(hexagonal)
HX ROYAL hnedý
(hexagonal)
HX ROYAL čierny
(hexagonal)
HX ROYAL zelený
(hexagonal)
BB BASIC červený
(bobrovka)
BB BASIC hnedý
(bobrovka)
OB BASIC červený
(obdĺžnik)
OB BASIC hnedý
(obdĺžnik)
BB HOBBY červený
(bobrovka)
BB HOBBY hnedý
(bobrovka)
OB HOBBY červený
(obdĺžnik)
OB HOBBY hnedý
(obdĺžnik)
Balenie
m2/bal
m2/pal
bal/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
m2
3,0
90
30
970
A
9,04
m2
3,0
90
30
970
A
9,04
m2
3,0
90
30
970
A
9,04
m2
3,0
90
30
970
A
9,04
m2
3,0
90
30
970
A
9,04
m2
3,0
90
30
970
A
9,04
m2
3,0
90
30
970
A
9,04
m2
3,0
90
30
970
A
9,04
m2
3,0
90
30
970
A
8,65
m2
3,0
90
30
970
A
8,65
m2
3,0
90
30
840
A
8,65
m2
3,0
90
30
840
A
8,65
m2
3,0
90
30
840
B
8,65
m2
3,0
90
30
840
B
8,65
m2
3,0
99
33
930
A
8,10
m2
3,0
99
33
930
A
8,10
m2
3,0
99
33
930
A
8,10
m2
3,0
99
33
930
A
8,10
m2
3,0
117
39
970
A
7,40
m2
3,0
117
39
970
A
7,40
m2
3,0
117
39
970
A
7,40
m2
3,0
117
39
970
A
7,40
M.j.
Cenníková cena
€/m2
ASFALTOVANÉ PÁSY PODKLADOVÉ
Asfaltované pásy podkladové pod asfaltové šindle
Obchodné označenie
MEZOFOL B
(podkladový pás pod asfaltové šindle)
V 13
(podkladový pás pod asfaltové šindle)
BITULEP PE 20/100
(samolepiaca bezvložková asfaltová fólia)
Balenie
m2/kot
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
m2
30,0
600
20
690
A
1,93
m2
10,0
300
30
720
A
2,43
m2
10,0
240
24
600
B
9,03
M.j.
Objednávky:
Cenníková cena
€/m2
Cenník SR 2012
e-mail:[email protected], [email protected]
Platnosť:od 01.10.2012
7/11
Icopal a.s.,
943 01 Štúrovo,Továrenská 1
www.icopal.sk
TEKUTÉ ASFALTOVÉ HMOTY A LEPIDLÁ
Penetračné nátery, asfaltové laky a lepidlá
Obchodné označenie
ICOPAL PRIMER CLASSIC/10 kg
(penetračný náter klasický)
SIPLAST PRIMER SPEED SBS/10 l
(penetračný náter modifikovaný SBS)
SIPLAST PRIMER SPEED SBS/30 l
(penetračný náter modifikovaný SBS)
SILVER PRIMER SPEED SBS/5 l
(reflexný lak modifikovaný SBS)
SILVER PRIMER SPEED SBS/17,5 l
(reflexný lak modifikovaný SBS)
SIPLAST SPATULA SPEED INSULATION SBS/5 kg
(asfaltový tmel modifikovaný SBS)
SIPLAST FUNDAMENT SPEED INSULATION SBS/20 kg
(asfaltový hydroizolačný náter modifikovaný SBS)
SIPLAST GLUE SPEED ADHESION SBS/5 kg
(asfaltové lepidlo modifikované SBS)
SIPLAST ROOF SPEED INSULATION SBS/20 kg
(ochranný a regeneračný náter modifikovaný SBS)
IRON PRIMER SPEED VARNISH SBS/2,5 l (červ, hn)
(náter modifikovaný SBS s obsahom železa)
COOPER PRIMER SPEED VARNISH SBS/2,5 l
(náter modifikovaný SBS s obsahom medi)
UV VARNISH of ICOPAL SYSTEM/2,5 l
(vrchný stabilizačný transparentný náter)
VEDAG asfaltový náter/10 l
(penetračný náter klasický - suchý podklad)
VEDAG asfaltový náter/30 l
(penetračný náter klasický - suchý podklad)
VEDATEX Adhaesiv/35kg
(lepiaca hmota za studena)
VEDATEX Adhaesiv/4kg
(lepiaca hmota za studena)
VEDATEX Adhaesiv/2 kg
(lepiaca hmota za studena)
VEDACOLL/35kg
(lepidlo na minerálnu vlnu)
VEDAPUK/ 6,5 kg
(PUR lepidlo)
VEDAG BV-extra /10 l
(asfaltový penetračný náter klasický - vlhký podklad)
VEDAG BV-extra /30 l
(asfaltový penetračný náter klasický - vlhký podklad)
kus/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
Cenníková cena
kg/ks
kus
10
60
630
A
25,80
kus
10
70
740
A
41,80
kus
30
28
880
A
104,50
kus
5
96
520
B
41,00
kus
17,5
33
610
B
134,80
kus
5
100
550
B
35,20
kus
20
33
700
B
105,00
kus
5
100
550
B
31,00
kus
20
33
700
B
86,00
kus
2,5
144
400
B
45,00
kus
2,5
144
400
B
59,00
kus
2,5
144
400
B
43,00
kus
10,0
45
480
A
30,00
kus
30,0
14
450
A
78,00
kus
35,0
12
450
A
168,00
kus
4,0
108
460
A
20,00
kus
2,0
216
460
A
10,80
kus
35,0
12
450
A
168,00
kus
6,5
84
580
A
83,85
kus
10,0
45
480
A
32,00
kus
30,0
14
450
A
81,00
Balenie
M.j.
Objednávky:
€/kus
Cenník SR 2012
e-mail:[email protected], [email protected]
Platnosť:od 01.10.2012
8/11
Icopal a.s.,
943 01 Štúrovo,Továrenská 1
www.icopal.sk
PRÍSLUŠENSTVO K PLOCHÝM STRECHÁM
Strešné vpuste a vetráky k asfaltovaným pásom
Obchodné označenie
STREŠNÝ VETRÁK
(PE čierny)
STREŠNÁ VPUSŤ
(PE čierny bez košíka)
STREŠNÝ KOŠÍK
(PE čierny)
Cenníková cena
M.j.
Balenie
Skupina
dostupnosti
ks
priemer 73 mm, výška 270 mm
A
9,90
ks
priemer 80 mm, výška 240 mm
A
7,60
ks
pre priemer 80 mm
A
2,00
M.j.
Balenie
Skupina
dostupnosti
Cenníková cena
ks
tvar BB, OB, HX
A
13,00
ks
farba červená, čierna, hnedá
A
1,60
ks
400 g (310 ml)
A
4,70
kg
balenie 5 kg
A
5,50
Balenie
€/ks
PRÍSLUŠENSTVO K ŠIKMÝM STRECHÁM
Doplnky k asfaltovým šindľom
Obchodné označenie
PLASTOVÝ BODOVÝ VETRÁK
(PE čierny)
PROTISNEHOVÉ HÁKY
(dĺžka 400 mm)
SIPLAST SPATULA SPEED INSULATION SBS/400 g
(asfaltový tmel)
POZINKOVANÉ KLINCE
(2,5 x 25 mm, 2,5 x 32 mm)
€/ks
STRIEŠKY FASTLOCK
Polykarbonátové striešky
Obchodné označenie
FASTLOCK CANOPY 2.0
(nad jednokrídlové vchody)
FASTLOCK CANOPY 3.0
(nad dvojkrídlové vchody)
dĺžka (mm)
Skupina
dostupnosti
Cenníková cena
šírka (mm)
ks
820
1 900
C
280,00
ks
1 020
2 900
C
395,00
Cenníková cena
M.j.
€/ks
OCHRANA SPODNÝCH STAVIEB
Nopové HDPE fólie
Obchodné označenie
ICOPAL DRAIN 8
(šírka 1,0 m)
ICOPAL DRAIN 8
(šírka 1,5 m)
ICOPAL DRAIN 8
(šírka 2,0 m)
ICOPAL DRAIN 8
(šírka 2,4 m)
ICOPAL DRAIN 8 GEO
(šírka 2,0 m)
ICOPAL DRAIN 20 GARDEN
(šírka 2,0 m)
Balenie
šírka (m)
dĺžka (m)
m2/kot
Hmotnosť
kg/kot
Skupina
dostupnosti
m2
1,0
25
25
13
B
1,43
m2
1,5
25
37,5
19
B
1,43
m2
2,0
25
50
25
B
1,43
m2
2,4
21,6
51,8
26
B
1,43
m2
2,0
20
40
25
B
3,32
m2
2,0
20
40
40
B
6,60
M.j.
Objednávky:
€/m2
Cenník SR 2012
e-mail:[email protected], [email protected]
Platnosť:od 01.10.2012
9/11
Icopal a.s.,
943 01 Štúrovo,Továrenská 1
www.icopal.sk
PODSTREŠNÉ FÓLIE
Poistné hydroizolácie šikmých striech
Obchodné označenie
MONARPERM 500
(sivá, plošná hmotnosť 100 g/m2)
MONARPERM 700
(plošná hmotnosť 120 g/m2)
Balenie
šírka (m)
dĺžka (m)
m2/kot
Hmotnosť
kg/kot
Skupina
dostupnosti
m2
1,5
50
75
9
B
1,18
m2
1,5
50
75
11
B
1,32
M.j.
Cenníková cena
€/m2
PODSTREŠNÉ FÓLIE
Parotesné zábrany
Obchodné označenie
MONARVAP REFLEX 200
(hrúbka 0,175 mm, plošná hmotnosť 180 g/m2)
ELEPHANT SKIN
(hrúbka 0,20 mm, plošná hmotnosť 190 g/m2)
MONARVAP 200 BLACK
(hrúbka 0,20 mm, plošná hmotnosť 180 g/m2)
Balenie
šírka (m)
dĺžka (m)
m2/kot
Hmotnosť
kg/kot
Skupina
dostupnosti
m2
1,5
50
75
14
B
1,90
m2
2,0
50
100
19
B
1,20
m2
2,0
50
100
14
B
0,60
M.j.
Cenníková cena
€/m2
SAMOLEPIACE PÁSKY
Doplnky k podstrešným fóliám
Obchodné označenie
BUTYL TAPE
(na prestupujúce konštrukcie)
MONAR TAPE
(na presahy parozábran)
METALIZED TAPE
(povrchová úprava AL fólia)
Balenie
dĺžka (m)
m2/kot
Hmotnosť
kg/kot
Skupina
dostupnosti
Cenníková cena
šírka (m)
ks
0,03
30
0,9
*
B
28,55
ks
0,05
20
1,0
*
B
3,95
ks
0,05
30
1,5
*
B
2,49
M.j.
€/ks
TERMOPLASTICKÉ HYDROIZOLAČNÉ FÓLIE
POCB - polyolefín kopolymér bitumen
Obchodné označenie
ICOPAL UNIVERSAL
(jednovrstvový strešný systém)
ICOPAL UNIVERSAL WS
(zelené strechy)
ICOPAL UNIVERSAL SA
(samolepiaca fólia)
Balenie
m2/kot
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
Cenníková cena
€/m2
m2
10,0
180
18
610
C
14,77
m2
15,0
180
12
610
C
15,92
m2
10,0
180
18
670
C
17,11
Hmotnosť
M.j.
TERMOPLASTICKÉ HYDROIZOLAČNÉ FÓLIE
OCB - olefín kopolymér bitumen
Obchodné označenie
VEDAPLAN MF 2,0 čierna
(šírka 1,50 m, dĺžka 15,0 m)
VEDAPLAN MF 2,0 šedá
(šírka 1,50 m, dĺžka 15,0 m)
VEDAPLAN MF 1,8 čierna
(šírka 1,50 m, dĺžka 15,0 m)
VEDAPLAN MF 1,8 šedá
(šírka 1,50 m, dĺžka 15,0 m)
VEDAPLAN VF 2,1 čierna
(šírka 1,50 m, dĺžka 15,0 m)
VEDAPLAN VF 2,1 šedá
(šírka 1,50 m, dĺžka 15,0 m)
Balenie
m2/pal
kot/pal
kg/pal
Skupina
dostupnosti
Cenníková cena
m2/kot
m2
22,5
450
20
930
C
11,68
m2
22,5
450
20
930
C
13,18
m2
22,5
450
20
840
C
10,99
m2
22,5
450
20
840
C
12,38
m2
22,5
450
20
980
C
12,08
m2
22,5
450
20
980
C
14,07
M.j.
Objednávky:
€/m2
Cenník SR 2012
e-mail:[email protected], [email protected]
Platnosť:od 01.10.2012
10/11
Icopal a.s.,
943 01 Štúrovo,Továrenská 1
www.icopal.sk
JEDNOVRSTVOVÉ FÓLIOVÉ HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY
Fólie z mäkčeného PVC
Obchodné označenie
MONARPLAN FM 1,2
(šírka 2,12 m, dĺžka 20,0 m)
MONARPLAN FM 1,2
(šírka 1,50 m, dĺžka 20,0 m)
MONARPLAN FM 1,5
(šírka 2,12 m, dĺžka 15,0 m)
MONARPLAN FM 1,5
(šírka 1,50 m, dĺžka 15,0 m)
MONARPLAN G 1,5
(zaťažené strešné plášte, šírka 2,12 m, dĺžka 15,0 m)
MONARPLAN D 1,5
(fólia na detaily, šírka 1,40 m, dĺžka 15,0 m)
MONARPLAN D 1,5
(fólia na detaily, šírka 0,70 m, dĺžka 15,0 m)
MONARPLAN W
(ochranná fólia na detaily, hrúbka 1,8 mm, šírka 1,06 m,
dĺžka 20,0 m)
VEDAFOL F12
(šírka 2,12 m, dĺžka 20,0 m)
VEDAFOL F15
(šírka 1,50 m, dĺžka 15,0 m)
Balenie
m2/kot
m2/pal
kot/pal
Hmotnosť
kg/pal
Skupina
dostupnosti
m2
42,4
636,0
15
1 115
B
6,89
m2
30,0
450,0
15
795
B
6,89
m2
31,8
477,0
15
1 020
A
7,95
m2
22,5
337,5
15
730
A
7,95
m2
31,8
477,0
15
1 020
A
8,06
m2
21,0
315,0
15
690
B
13,25
m2
10,5
157,5
15
345
B
13,25
m2
21,2
318,0
15
795
C
13,78
m2
42,4
636,0
15
1 115
B
6,89
m2
22,5
337,5
15
730
A
7,95
M.j.
Cenníková cena
€/m2
PRÍSLUŠENSTVO K PLOCHÝM STRECHÁM
Poplastované dielce k fóliovým systémom z mäkčeného PVC
Obchodné označenie
M.j.
Balenie
Skupina
dostupnosti
Cenníková cena
€/m2
MONARPLAN - kašírovaný rovinný plech
m2
1 000 x 2 000 mm
B
25,44
MONARPLAN - klampiarske prvky
(výrobky z kašírovaného plechu)
m2
10 kusov/bal
B
27,67
Poznámky:
Všetky cenníkové ceny sú uvedené bez DPH, vrátane balenia a paliet.
Predajnou jednotkou asfaltovaných pásov a asfaltových šindľov je ucelená paletová jednotka.
Objednávky:
Cenník SR 2012
e-mail:[email protected], [email protected]
Platnosť:od 01.10.2012
11/11
Download

Icopal