v
CENNÍK
o
k
o
r
0.
2
ž
u
u
me t
S
Platný od 1.5.2011
Vážený zákazník!
Vzhľadom k premenlivým cenám materiálov sa na ich
aktuálnu cenu informujte na tel. číslach 055/6411 806,
6411 809, 0905 757 552, 0918 389 102.
11. vydanie
Vážený obchodný partner,
firma
toho roku publikuje už v poradí 11. vydanie
cenníka predávaného sortimentu výrobkov.
V oblasti tepelných izolácií priniesla firma KNAUFINSULATION novinky v podobe
výrobkovej rady HERAKLITH. Jedná sa o drevovláknité dosky s cementovým spojivom
v troch vyhotoveniach – samotná pod názvom HERAKLITH C, s tepelným izolantom EPS
HERATEKTA C2 ako dvojvrstvová a HERATEKTA C3 ako trojvrstvová doska. Sú určené
na stratené debnenie ŽB prvkov, izoláciu stropov suterénov a garáží, podlahových
konštrukcií a obvodových stien.
Novinku priniesla na trh aj firma ROCKWOOL výrobkom s označením FASROCK LL.
Jedná sa o lamelovú izolačnú dosku s vláknom kolmo orientovaným na rovinu dosky.
Určená je pre kontaktné zatepľovacie systémy, hlavne pre zaoblené povrchy s ťažkou
povrchovou úpravou.
Vo výrobkovej rade BAUMIT došlo k zmene názvoslovia jednotlivých komponentov
zatepľovacích systémov. Pribudli nové lepiace a armovacie malty, pod názvom
POROCONTACT W je určená pre dosky MULTIPOR a STARCONTACT FORTE je určená
okrem štandardných izolantov aj pre izolanty na báze drevovlákna a korku.
Ponuku hydroizolácií sme rozšírili o výrobcu SIKA s výrobkami na báze PVC fólií
a výrobcu FIRESTONE s výrobkami na báze TPO fólií.
Ďalšou novinkou v sortimente hydroizolácií sú strešné prvky od výrobcu TOPWET. Tento
výrobca vyrába strešné vtoky a prvky pre odvetranie strešného plášťa s integrovaným
límcom podľa typu použitej hydroizolácie (asf. pás, PVC fólia a pod.)
Ďalšie informácie k jednotlivým výrobkom Vám radi poskytnú naši
pracovníci strediska predaja:
Ing. Tomčovčík – 055/6411 806, 0905 757 552, [email protected]
p. Ocelíková – 055/6411 809, 0918 389 102, [email protected]
Ing. Slivka – 055/6411 805, 0905 741 138, [email protected]
Ing. S. Varga – 055/6411 810, [email protected]
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
OBSAH
1. IZOLÁCIE TEPELNÉ
Izolácie na báze minerálnych vlákien
Izolácie na báze extrudovaného polystyrénu
Izolácie na báze expandovaného polystyrénu
Izolácie na drevoláknitej báze
Výrobky k zatepľovacím systémom
NOBASIL
ORSIL
ISOVER
ROCKWOOL
Extrudovaný polystyrén
Polystyrén EPS
Polystyrén EPS F
Krupinit, Kombidoska, Krupizol
Výrobky ku KZS
BAUMIT
TERRANOVA
Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému
2-10
11-12
13-14
15-20
21-22
23
24
25
26
27-28
29-30
30
ICOPAL
VEDAG
POLYGUM
ELASTEK, GLASTEK
SIKA
FATRA
FIRESTONE
VEDAG
PLATON
DELTA
Univerz. vtoky a komínky k asfalt. pásom
TOPWET vtoky a komíniky k asfalt. pásom
Univerz. vtoky a komínky k PVC fóliám
TOPWET vtoky a komíniky k PVC fóliam
SCHOMBURG
SCHOMBURG, BAUMIT
31-32
33
34
35
36
36
36
36
37
38
39
39
40
40
41-42
43-44
JUTAFOL D, JUTAFOL N
TYVEK, DELTA
TYPAR, FILTEK
ETHAFOAM
FLEXIPAN
MAKROLON
OSB dosky
CETRIS
TRESPA
Tmely a lepidlá
Kotviace prvky
45
45
46
46
46
47-48
49
50
51
53
54
Asfaltové pásy
Izolačné fólie na báze PVC, TPO a OCP
Profilované izolačné fólie
Doplnky k asfaltovým hydroizoláciam
Doplnky k PVC hydroizoláciam
Stierkové izolácie
Sanačné systémy
3. DOPLNKOVÝ SORTIMENT
Paropriepustné fólie, parozábrany,
geotextílie, technické fólie
Polykarbonátové dosky
Konštrukčné dosky
Doplnkový materiál
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
OBSAH
2. IZOLÁCIE VODOTESNÉ
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
1 IZOLÁCIE TEPELNÉ
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
11 IZOLÁCIE NA BÁZE MINERÁLNYCH VLÁKIEN
111 NOBASIL
21.2.2011
1101 Nobasil MPN (M 30 kgm-3), (1000 x 600 mm)
Izolácie podkroví, roštové podlahy, bez zaťaženia
110101 Nobasil MPN hr. 40 mm
110102 Nobasil MPN hr. 50 mm
110103 Nobasil MPN hr. 60 mm
110104 Nobasil MPN hr. 80 mm
110105 Nobasil MPN hr. 100 mm
110106 Nobasil MPN hr. 120 mm
110107 Nobasil MPN hr. 140 mm
110108 Nobasil MPN hr. 150 mm
110109 Nobasil MPN hr. 160 mm
110110 Nobasil MPN hr. 180 mm
110111 Nobasil MPN hr. 200 mm
Balenie
m2
9.00
7.20
6.00
3.60
3.60
3.00
2.40
2.40
1.80
1.80
1.80
Cena €/m2
bez DPH
2.10 €
2.62 €
3.14 €
4.19 €
4.99 €
5.99 €
6.99 €
7.49 €
7.98 €
8.98 €
9.98 €
Cena €/m2
s 20% DPH
2.52 €
3.14 €
3.77 €
5.03 €
5.99 €
7.19 €
8.39 €
8.99 €
9.58 €
10.78 €
11.98 €
1102 Nobasil MPE (M 35 kgm-3), (1000 x 600 mm)
Izolácie podkroví, drevostavieb a priečok
110201 Nobasil MPE hr. 40 mm
110202 Nobasil MPE hr. 50 mm
110203 Nobasil MPE hr. 60 mm
110204 Nobasil MPE hr. 80 mm
110205 Nobasil MPE hr. 100 mm
110206 Nobasil MPE hr. 120 mm
110207 Nobasil MPE hr. 140 mm
110208 Nobasil MPE hr. 150 mm
110209 Nobasil MPE hr. 160 mm
110210 Nobasil MPE hr. 180 mm
110211 Nobasil MPE hr. 200 mm
Balenie
m2
7.20
6.00
4.80
3.60
3.00
2.40
1.80
1.80
1.80
1.80
1.20
Cena €/m2
bez DPH
2.39 €
2.99 €
3.58 €
4.78 €
5.69 €
6.83 €
7.97 €
8.54 €
9.10 €
10.24 €
11.38 €
Cena €/m2
s 20% DPH
2.87 €
3.59 €
4.30 €
5.74 €
6.83 €
8.20 €
9.56 €
10.25 €
10.92 €
12.29 €
13.66 €
2
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
1103 Nobasil MPS (M 50 kgm-3), (1000 x 600 mm)
Izolácie montovaných stavieb a priečok
110301 Nobasil MPS hr. 40 mm
110302 Nobasil MPS hr. 50 mm
110303 Nobasil MPS hr. 60 mm
110304 Nobasil MPS hr. 80 mm
110305 Nobasil MPS hr. 100 mm
110306 Nobasil MPS hr. 120 mm
110307 Nobasil MPS hr. 140 mm
110308 Nobasil MPS hr. 150 mm
110309 Nobasil MPS hr. 160 mm
110310 Nobasil MPS hr. 180 mm
110311 Nobasil MPS hr. 200 mm
Balenie
m2
7.20
6.00
4.80
3.60
3.00
2.40
1.80
1.80
1.80
1.20
1.20
Cena €/m2
bez DPH
2.94 €
3.67 €
4.40 €
5.87 €
6.99 €
8.39 €
9.79 €
10.49 €
11.18 €
12.58 €
13.98 €
Cena €/m2
s 20% DPH
3.53 €
4.40 €
5.28 €
7.04 €
8.39 €
10.07 €
11.75 €
12.59 €
13.42 €
15.10 €
16.78 €
1104 Nobasil PTN (PP 100 kgm-3), (1000 x 600 mm)
Izolácie podláh - kroková nepriezvučnosť
110401 Nobasil PTN hr. 20/15 mm
110402 Nobasil PTN hr. 30/25 mm
110403 Nobasil PTN hr. 40/35 mm
110404 Nobasil PTN hr. 50/45 mm
Balenie
m2
9.60
6.00
4.80
4.20
Cena €/m2
bez DPH
2.90 €
4.36 €
4.61 €
7.06 €
Cena €/m2
s 20% DPH
3.48 €
5.23 €
5.53 €
8.47 €
1105 Nobasil PTE (T 120 kgm-3), (1000 x 600 mm)
Izolácie podláh - kroková nepriezvučnosť
110501 Nobasil PTE hr. 20 mm
110502 Nobasil PTE hr. 30 mm
110503 Nobasil PTE hr. 40 mm
110504 Nobasil PTE hr. 50 mm
110505 Nobasil PTE hr. 60 mm
110506 Nobasil PTE hr. 70 mm
Balenie
m2
9.60
6.00
4.20
3.60
3.00
2.40
Cena €/m2
bez DPH
3.42 €
5.09 €
6.75 €
8.41 €
10.08 €
11.74 €
Cena €/m2
s 20% DPH
4.10 €
6.11 €
8.10 €
10.09 €
12.10 €
14.09 €
1106 Nobasil PTS (T 150 kgm-3), (1000 x 600 mm)
Izolácie podláh - kroková nepriezvučnosť
110601 Nobasil PTS hr. 20 mm
110602 Nobasil PTS hr. 30 mm
110603 Nobasil PTS hr. 40 mm
110604 Nobasil PTS hr. 50 mm
110605 Nobasil PTS hr. 60 mm
110606 Nobasil PTS hr. 80 mm
Balenie
m2
7.20
4.80
3.60
3.00
2.40
1.80
Cena €/m2
bez DPH
4.36 €
6.44 €
8.52 €
10.60 €
12.78 €
16.94 €
Cena €/m2
s 20% DPH
5.23 €
7.73 €
10.22 €
12.72 €
15.34 €
20.33 €
1107 Nobasil PVT (VT 175 kgm-3), (1000 x 600 mm)
Izolácie podláh - pre ťažšie prevádzkové podlahy
110701 Nobasil PVT hr. 40 mm
110702 Nobasil PVT hr. 50 mm
110703 Nobasil PVT hr. 60 mm
Balenie
m2
3.00
2.40
1.80
Cena €/m2
bez DPH
10.70 €
13.41 €
16.01 €
Cena €/m2
s 20% DPH
12.84 €
16.09 €
19.21 €
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
3
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
1108 Nobasil FRN (LF 35 kgm-3), (1000 x 600 mm)
Izolácie do odvetraných fasád
110801 Nobasil FRN hr. 40 mm
110802 Nobasil FRN hr. 50 mm
110803 Nobasil FRN hr. 60 mm
110804 Nobasil FRN hr. 70 mm
110805 Nobasil FRN hr. 80 mm
110806 Nobasil FRN hr. 100 mm
110807 Nobasil FRN hr. 120 mm
110808 Nobasil FRN hr. 140 mm
110809 Nobasil FRN hr. 150 mm
110810 Nobasil FRN hr. 160 mm
110811 Nobasil FRN hr. 180 mm
Balenie
m2
9.00
7.20
6.00
4.80
3.60
3.60
3.00
2.40
2.40
1.80
1.80
Cena €/m2
bez DPH
2.14 €
2.67 €
3.21 €
3.74 €
4.28 €
5.09 €
6.11 €
7.13 €
7.63 €
8.14 €
9.16 €
Cena €/m2
s 20% DPH
2.57 €
3.20 €
3.85 €
4.49 €
5.14 €
6.11 €
7.33 €
8.56 €
9.16 €
9.77 €
10.99 €
1109 Nobasil FKD (TF 150 kgm-3), (1000 x 600 mm)
Izolácie pre kontaktné zatepľovacie systémy - 15 kPa
110901 Nobasil FKD hr. 20 mm
110902 Nobasil FKD hr. 30 mm
110903 Nobasil FKD hr. 40 mm
110904 Nobasil FKD hr. 50 mm
110905 Nobasil FKD hr. 60 mm
110906 Nobasil FKD hr. 70 mm
110907 Nobasil FKD hr. 80 mm
110908 Nobasil FKD hr. 100 mm
110909 Nobasil FKD hr. 120 mm
110910 Nobasil FKD hr. 140 mm
110911 Nobasil FKD hr. 160 mm
110912 Nobasil FKD hr. 180 mm
Balenie
m2
7.20
4.80
3.60
3.00
2.40
1.80
1.80
1.20
1.20
1.20
1.20
0.60
Cena €/m2
bez DPH
3.44 €
5.16 €
6.88 €
8.60 €
9.41 €
10.98 €
12.55 €
15.69 €
18.83 €
21.97 €
25.10 €
28.24 €
Cena €/m2
s 20% DPH
4.13 €
6.19 €
8.26 €
10.32 €
11.29 €
13.18 €
15.06 €
18.83 €
22.60 €
26.36 €
30.12 €
33.89 €
1110 Nobasil FKD S (1000 x 600 mm)
Izolácie pre kontaktné zatepľovacie systémy - 10 kPa
111001 Nobasil FKD S hr. 60 mm
111002 Nobasil FKD S hr. 70 mm
111003 Nobasil FKD S hr. 80 mm
111004 Nobasil FKD S hr. 100 mm
111005 Nobasil FKD S hr. 120 mm
111006 Nobasil FKD S hr. 140 mm
111007 Nobasil FKD S hr. 150 mm
111008 Nobasil FKD S hr. 160 mm
111009 Nobasil FKD S hr. 180 mm
Balenie
m2
3.00
2.40
2.40
1.80
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
Cena €/m2
bez DPH
9.95 €
11.61 €
12.71 €
15.89 €
19.07 €
22.25 €
23.84 €
25.42 €
28.60 €
Cena €/m2
s 20% DPH
11.94 €
13.93 €
15.25 €
19.07 €
22.88 €
26.70 €
28.61 €
30.50 €
34.32 €
4
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
1111 Nobasil FKL (TFL 85 kgm-3), (1000 x 200 mm)
Izolačná lamela pre kontaktné zatepľovanie
111101 Nobasil FKL hr. 40 mm
111102 Nobasil FKL hr. 50 mm
111103 Nobasil FKL hr. 60 mm
111104 Nobasil FKL hr. 70 mm
111105 Nobasil FKL hr. 80 mm
111106 Nobasil FKL hr. 100 mm
111107 Nobasil FKL hr. 120 mm
111108 Nobasil FKL hr. 140 mm
111109 Nobasil FKL hr. 150 mm
111110 Nobasil FKL hr. 160 mm
111111 Nobasil FKL hr. 180 mm
Balenie
m2
5.76
4.32
4.32
3.60
2.88
2.16
2.16
2.16
1.44
1.44
1.44
Cena €/m2
bez DPH
6.00 €
7.50 €
8.33 €
9.72 €
11.11 €
13.89 €
16.67 €
19.45 €
20.84 €
22.22 €
25.00 €
Cena €/m2
s 20% DPH
7.20 €
9.00 €
10.00 €
11.66 €
13.33 €
16.67 €
20.00 €
23.34 €
25.01 €
26.66 €
30.00 €
1112 Nobasil DDP-N 40kPa (SPN, JPS 150 kgm-3)
Jednoplášťové ploché strechy (1000x600 mm)
111201 Nobasil DDP - N 40 kPa hr. 40 mm
111202 Nobasil DDP - N 40 kPa hr. 50 mm
111203 Nobasil DDP - N 40 kPa hr. 60 mm
111204 Nobasil DDP - N 40 kPa hr. 80 mm
111205 Nobasil DDP - N 40 kPa hr. 100 mm
111206 Nobasil DDP - N 40 kPa hr. 120 mm
111207 Nobasil DDP - N 40 kPa hr. 140 mm
111208 Nobasil DDP - N 40 kPa hr. 160 mm
Balenie
m2
3.60
3.00
2.40
1.80
1.80
1.20
1.20
1.20
Cena €/m2
bez DPH
9.29 €
11.19 €
13.49 €
15.99 €
19.99 €
23.99 €
27.99 €
31.99 €
Cena €/m2
s 20% DPH
11.15 €
13.43 €
16.19 €
19.19 €
23.99 €
28.79 €
33.59 €
38.39 €
1113 Nobasil DDP-RT 50kPa (SPE)
Jednoplášťové ploché strechy (1000x600 mm)
111301 Nobasil DDP - RT 50 kPa hr. 40 mm
111302 Nobasil DDP - RT 50 kPa hr. 50 mm
111303 Nobasil DDP - RT 50 kPa hr. 60 mm
111304 Nobasil DDP - RT 50 kPa hr. 70 mm
111305 Nobasil DDP - RT 50 kPa hr. 80 mm
111306 Nobasil DDP - RT 50 kPa hr. 100 mm
111307 Nobasil DDP - RT 50 kPa hr. 120 mm
111308 Nobasil DDP - RT 50 kPa hr. 140 mm
111309 Nobasil DDP - RT 50 kPa hr. 160 mm
Balenie
m2
3.00
2.40
1.80
1.80
1.80
1.20
1.20
0.60
0.60
Cena €/m2
bez DPH
10.59 €
12.79 €
13.19 €
15.29 €
17.39 €
20.79 €
24.99 €
29.29 €
33.39 €
Cena €/m2
s 20% DPH
12.71 €
15.35 €
15.83 €
18.35 €
20.87 €
24.95 €
29.99 €
35.15 €
40.07 €
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
5
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
1114 Nobasil DDP 70kPa (SPS, JPS T 175 kgm–3)
Jednoplášťové ploché strechy (1000x600 mm)
111401 Nobasil DDP 70 kPa hr. 40 mm
111402 Nobasil DDP 70 kPa hr. 50 mm
111403 Nobasil DDP 70 kPa hr. 60 mm
111404 Nobasil DDP 70 kPa hr. 80 mm
111405 Nobasil DDP 70 kPa hr. 100 mm
111406 Nobasil DDP 70 kPa hr. 120 mm
111407 Nobasil DDP 70 kPa hr. 140 mm
111408 Nobasil DDP 70 kPa hr. 160 mm
Balenie
m2
3.00
2.40
1.80
1.80
1.20
1.20
0.60
0.60
Cena €/m2
bez DPH
11.89 €
14.49 €
15.89 €
19.29 €
23.99 €
28.99 €
33.89 €
38.69 €
Cena €/m2
s 20% DPH
14.27 €
17.39 €
19.07 €
23.15 €
28.79 €
34.79 €
40.67 €
46.43 €
1115 Nobasil DDP-G (SPS SD)
spádová doska (1000 x 1000 mm)
111501 Nobasil DDP - G hr. 40/20 mm
111502 Nobasil DDP - G hr. 60/40 mm
111503 Nobasil DDP - G hr. 80/60 mm
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
10.57 €
16.95 €
22.67 €
Cena €/m2
s 20% DPH
12.68 €
20.34 €
27.20 €
1116 Nobasil DDP BIT 70kPa (SAS, STA 175 kgm-3)
Jednoplášťové ploché strechy na povrchu
s asfaltovou suspenziou (1000x1200 mm)
111601 Nobasil DDP BIT 70 kPa hr. 40 mm
111602 Nobasil DDP BIT 70 kPa hr. 50 mm
111603 Nobasil DDP BIT 70 kPa hr. 60 mm
111604 Nobasil DDP BIT 70 kPa hr. 80 mm
111605 Nobasil DDP BIT 70 kPa hr. 100 mm
111606 Nobasil DDP BIT 70 kPa hr. 120 mm
111607 Nobasil DDP BIT 70 kPa hr. 140 mm
Počet
m2 na
palete
76.80
62.40
52.80
38.40
31.20
26.40
21.60
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
15.89 €
18.49 €
19.89 €
23.29 €
27.99 €
32.99 €
37.89 €
19.07 €
22.19 €
23.87 €
27.95 €
33.59 €
39.59 €
45.47 €
1117 Nobasil DDP BITF 70kPa (SKS)
Jednoplášťové ploché strechy - doska opatrená
s asfaltovým pásom na povrchu (1000x900 mm)
111701 Nobasil DDP BITF 70 kPa hr. 40 mm
111702 Nobasil DDP BITF 70 kPa hr. 50 mm
111703 Nobasil DDP BITF 70 kPa hr. 60 mm
111704 Nobasil DDP BITF 70 kPa hr. 80 mm
111705 Nobasil DDP BITF 70 kPa hr. 100 mm
111706 Nobasil DDP BITF 70 kPa hr. 120 mm
111707 Nobasil DDP BITF 70 kPa hr. 140 mm
Počet
m2 na
palete
76.80
62.40
52.80
38.40
31.20
26.40
21.60
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
19.89 €
22.49 €
23.89 €
27.29 €
31.99 €
36.99 €
41.89 €
23.87 €
26.99 €
28.67 €
32.75 €
38.39 €
44.39 €
50.27 €
6
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
1120 Nobasil FM D80 CB RECO (R RECO 80 kgm-3)
Izolácie technické, sklenná tkanina, použitie do 250°C
112001 Nobasil FM D80 CB RECO hr. 40 mm
112002 Nobasil FM D80 CB RECO hr. 50 mm
112003 Nobasil FM D80 CB RECO hr. 60 mm
112004 Nobasil FM D80 CB RECO hr. 80 mm
112005 Nobasil FM D80 CB RECO hr. 100 mm
Balenie
m2
5.00
5.00
3.00
3.00
3.00
Cena €/m2
bez DPH
7.99 €
9.59 €
10.69 €
13.29 €
15.89 €
Cena €/m2
s 20% DPH
9.59 €
11.51 €
12.83 €
15.95 €
19.07 €
1121 Nobasil WM 640 GG (R PPD 80 kgm-3)
Izolácie technické, pozinkované pletivo, do 640° C
112101 Nobasil WM 640 GG hr. 40 mm
112102 Nobasil WM 640 GG hr. 50 mm
112103 Nobasil WM 640 GG hr. 60 mm
112104 Nobasil WM 640 GG hr. 80 mm
112105 Nobasil WM 640 GG hr. 100 mm
Balenie
m2
5.00
5.00
3.00
3.00
2.50
Cena €/m2
bez DPH
7.99 €
9.29 €
10.59 €
13.49 €
16.29 €
Cena €/m2
s 20% DPH
9.59 €
11.15 €
12.71 €
16.19 €
19.55 €
1122 Nobasil WM 660 GG (R PPD 100 kgm-3)
Izolácie technické, pozinkované pletivo, do 660° C
112201 Nobasil WM 660 GG hr. 40 mm
112202 Nobasil WM 660 GG hr. 50 mm
112203 Nobasil WM 660 GG hr. 60 mm
112204 Nobasil WM 660 GG hr. 80 mm
112205 Nobasil WM 660 GG hr. 100 mm
Balenie
m2
5.00
5.00
3.00
3.00
2.50
Cena €/m2
bez DPH
9.69 €
11.49 €
13.49 €
16.99 €
20.59 €
Cena €/m2
s 20% DPH
11.63 €
13.79 €
16.19 €
20.39 €
24.71 €
1123 Nobasil LMF AluR (LSP 35kgm-3)
Izolácie technické s Al fóliou, protipožiarná izolácia
112301 Nobasil LMF AluR hr. 20 mm
112302 Nobasil LMF AluR hr. 30 mm
112303 Nobasil LMF AluR hr. 40 mm
112304 Nobasil LMF AluR hr. 50 mm
112305 Nobasil LMF AluR hr. 60 mm
112306 Nobasil LMF AluR hr. 80 mm
112307 Nobasil LMF AluR hr. 100 mm
Balenie
m2
10.00
5.00
5.00
5.00
4.00
3.00
2.50
Cena €/m2
bez DPH
4.29 €
4.99 €
5.89 €
6.59 €
7.31 €
8.71 €
10.18 €
Cena €/m2
s 20% DPH
5.15 €
5.99 €
7.07 €
7.91 €
8.77 €
10.45 €
12.22 €
1124 Nobasil LMF 5 AluR (LSP 50 kgm-3)
Izolácie technické s Al fóliou, protipožiarná izolácia
112401 Nobasil LMF 5 AluR hr. 20 mm
112402 Nobasil LMF 5 AluR hr. 30 mm
112403 Nobasil LMF 5 AluR hr. 40 mm
112404 Nobasil LMF 5 AluR hr. 50 mm
112405 Nobasil LMF 5 AluR hr. 60 mm
112406 Nobasil LMF 5 AluR hr. 80 mm
112407 Nobasil LMF 5 AluR hr. 100 mm
Balenie
m2
10.00
5.00
5.00
5.00
4.00
3.00
2.50
Cena €/m2
bez DPH
4.39 €
5.19 €
6.09 €
6.89 €
7.49 €
9.01 €
10.49 €
Cena €/m2
s 20% DPH
5.27 €
6.23 €
7.31 €
8.27 €
8.99 €
10.81 €
12.59 €
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
7
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
1125 Nobasil LMF 10 AluR (LSP 65 kgm–3)
Izolácie technické s Al fóliou, protipožiarná izolácia
112501 Nobasil LMF 10 AluR hr. 20 mm
112502 Nobasil LMF 10 AluR hr. 30 mm
112503 Nobasil LMF 10 AluR hr. 40 mm
112504 Nobasil LMF 10 AluR hr. 50 mm
112505 Nobasil LMF 10 AluR hr. 60 mm
112506 Nobasil LMF 10 AluR hr. 80 mm
112507 Nobasil LMF 10 AluR hr. 100 mm
Balenie
m2
10.00
5.00
5.00
5.00
4.00
3.00
2.50
Cena €/m2
bez DPH
4.49 €
5.29 €
6.49 €
7.29 €
8.19 €
9.89 €
11.99 €
Cena €/m2
s 20% DPH
5.39 €
6.35 €
7.79 €
8.75 €
9.83 €
11.87 €
14.39 €
1126 Nobasil LMF 15 AluR (LSP 90 kgm–3)
Izolácie technické s Al fóliou, protipožiarná izolácia
112601 Nobasil LMF 15 AluR hr. 20 mm
112602 Nobasil LMF 15 AluR hr. 30 mm
112603 Nobasil LMF 15 AluR hr. 40 mm
112604 Nobasil LMF 15 AluR hr. 50 mm
112605 Nobasil LMF 15 AluR hr. 60 mm
Balenie
m2
10.00
5.00
5.00
5.00
4.00
Cena €/m2
bez DPH
4.79 €
6.09 €
7.39 €
8.59 €
9.79 €
Cena €/m2
s 20% DPH
5.75 €
7.31 €
8.87 €
10.31 €
11.75 €
1127 Nobasil HTB 550 (TDN 60 kgm-3)
Izolácia technologických zariadení, použitie do 640° C
112701 Nobasil HTB 550 hr. 40 mm
112702 Nobasil HTB 550 hr. 50 mm
112703 Nobasil HTB 550 hr. 60 mm
112704 Nobasil HTB 550 hr. 70 mm
112705 Nobasil HTB 550 hr. 80 mm
112706 Nobasil HTB 550 hr. 100 mm
112707 Nobasil HTB 550 hr. 120 mm
112708 Nobasil HTB 550 hr. 140 mm
Balenie
m2
6.00
6.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
Cena €/m2
bez DPH
4.39 €
5.39 €
6.69 €
7.59 €
8.69 €
10.69 €
13.09 €
15.29 €
Cena €/m2
s 20% DPH
5.27 €
6.47 €
8.03 €
9.11 €
10.43 €
12.83 €
15.71 €
18.35 €
1128 Nobasil HTB 640 (TDN 80 kgm-3)
Izolácia technologických zariadení, použitie do 640° C
112801 Nobasil HTB 640 hr. 40 mm
112802 Nobasil HTB 640 hr. 50 mm
112803 Nobasil HTB 640 hr. 60 mm
112804 Nobasil HTB 640 hr. 70 mm
112805 Nobasil HTB 640 hr. 80 mm
112806 Nobasil HTB 640 hr. 100 mm
112807 Nobasil HTB 640 hr. 120 mm
112808 Nobasil HTB 640 hr. 140 mm
Balenie
m2
6.00
6.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
Cena €/m2
bez DPH
5.59 €
6.89 €
8.19 €
9.69 €
11.09 €
13.69 €
16.59 €
19.49 €
Cena €/m2
s 20% DPH
6.71 €
8.27 €
9.83 €
11.63 €
13.31 €
16.43 €
19.91 €
23.39 €
8
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
1129 Nobasil KPS 041 AluR hr. 25 mm (Skruž AL)
Izolácie technické s Al fóliou na potrubné rozvody
112901 Nobasil KPS 041 AluR ф 21 hr. 25 mm
112902 Nobasil KPS 041 AluR ф 27 hr. 25 mm
112903 Nobasil KPS 041 AluR ф 34 hr. 25 mm
112904 Nobasil KPS 041 AluR ф 43 hr. 25 mm
112905 Nobasil KPS 041 AluR ф 49 hr. 25 mm
112906 Nobasil KPS 041 AluR ф 61 hr. 25 mm
112907 Nobasil KPS 041 AluR ф 70 hr. 25 mm
112908 Nobasil KPS 041 AluR ф 77 hr. 25 mm
112909 Nobasil KPS 041 AluR ф 89 hr. 25 mm
112910 Nobasil KPS 041 AluR ф 102 hr. 25 mm
112911 Nobasil KPS 041 AluR ф 109 hr. 25 mm
112912 Nobasil KPS 041 AluR ф 115 hr. 25 mm
112913 Nobasil KPS 041 AluR ф 120 hr. 25 mm
112914 Nobasil KPS 041 AluR ф 125 hr. 25 mm
112915 Nobasil KPS 041 AluR ф 133 hr. 25 mm
Balenie
m
46.00
42.00
36.00
30.00
25.00
20.00
18.00
16.00
12.00
10.00
9.00
9.00
8.00
8.00
7.00
Cena €/m
bez DPH
2.47 €
2.50 €
2.66 €
2.78 €
2.97 €
3.25 €
3.60 €
3.75 €
4.22 €
4.86 €
5.06 €
5.35 €
5.58 €
5.95 €
6.27 €
Cena €/m
s 20% DPH
2.96 €
3.00 €
3.19 €
3.34 €
3.56 €
3.90 €
4.32 €
4.50 €
5.06 €
5.83 €
6.07 €
6.42 €
6.70 €
7.14 €
7.52 €
1130 Nobasil KPS 041 AluR hr. 30 mm (Skruž AL)
Izolácie technické s Al fóliou na potrubné rozvody
113001 Nobasil KPS 041 AluR ф 21 hr. 30 mm
113002 Nobasil KPS 041 AluR ф 27 hr. 30 mm
113003 Nobasil KPS 041 AluR ф 34 hr. 30 mm
113004 Nobasil KPS 041 AluR ф 43 hr. 30 mm
113005 Nobasil KPS 041 AluR ф 49 hr. 30 mm
113006 Nobasil KPS 041 AluR ф 61 hr. 30 mm
113007 Nobasil KPS 041 AluR ф 70 hr. 30 mm
113008 Nobasil KPS 041 AluR ф 77 hr. 30 mm
113009 Nobasil KPS 041 AluR ф 89 hr. 30 mm
113010 Nobasil KPS 041 AluR ф 102 hr. 30 mm
113011 Nobasil KPS 041 AluR ф 109 hr. 30 mm
113012 Nobasil KPS 041 AluR ф 115 hr. 30 mm
113013 Nobasil KPS 041 AluR ф 120 hr. 30 mm
113014 Nobasil KPS 041 AluR ф 125 hr. 30 mm
113015 Nobasil KPS 041 AluR ф 133 hr. 30 mm
Balenie
m
35.00
30.00
30.00
25.00
20.00
16.00
15.00
12.00
11.00
9.00
9.00
8.00
7.00
6.00
6.00
Cena €/m
bez DPH
2.54 €
2.66 €
2.81 €
2.97 €
3.06 €
3.47 €
3.79 €
3.99 €
5.03 €
5.38 €
5.42 €
5.50 €
5.79 €
6.24 €
6.59 €
Cena €/m
s 20% DPH
3.05 €
3.19 €
3.37 €
3.56 €
3.67 €
4.16 €
4.55 €
4.79 €
6.04 €
6.46 €
6.50 €
6.60 €
6.95 €
7.49 €
7.91 €
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
9
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
1131 Nobasil KPS 041 AluR hr. 40 mm (Skruž AL)
Izolácie technické s Al fóliou na potrubné rozvody
113101 Nobasil KPS 041 AluR ф 21 hr. 40 mm
113102 Nobasil KPS 041 AluR ф 27 hr. 40 mm
113103 Nobasil KPS 041 AluR ф 34 hr. 40 mm
113104 Nobasil KPS 041 AluR ф 43 hr. 40 mm
113105 Nobasil KPS 041 AluR ф 49 hr. 40 mm
113106 Nobasil KPS 041 AluR ф 61 hr. 40 mm
113107 Nobasil KPS 041 AluR ф 70 hr. 40 mm
113108 Nobasil KPS 041 AluR ф 77 hr. 40 mm
113109 Nobasil KPS 041 AluR ф 89 hr. 40 mm
113110 Nobasil KPS 041 AluR ф 102 hr. 40 mm
113111 Nobasil KPS 041 AluR ф 109 hr. 40 mm
113112 Nobasil KPS 041 AluR ф 115 hr. 40 mm
113113 Nobasil KPS 041 AluR ф 120 hr. 40 mm
113114 Nobasil KPS 041 AluR ф 125 hr. 40 mm
113115 Nobasil KPS 041 AluR ф 133 hr. 40 mm
Balenie
m
25.00
20.00
20.00
16.00
16.00
12.00
11.00
10.00
9.00
7.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
Cena €/m
bez DPH
2.78 €
2.97 €
3.13 €
3.28 €
3.53 €
3.94 €
4.26 €
4.41 €
5.16 €
5.71 €
5.98 €
6.35 €
6.87 €
7.19 €
7.36 €
Cena €/m
s 20% DPH
3.34 €
3.56 €
3.76 €
3.94 €
4.24 €
4.73 €
5.11 €
5.29 €
6.19 €
6.85 €
7.18 €
7.62 €
8.24 €
8.63 €
8.83 €
1132 Nobasil KPS 041 AluR hr. 50 mm (Skruž AL)
Izolácie technické s Al fóliou na potrubné rozvody
113201 Nobasil KPS 041 AluR ф 21 hr. 50 mm
113202 Nobasil KPS 041 AluR ф 27 hr. 50 mm
113203 Nobasil KPS 041 AluR ф 34 hr. 50 mm
113204 Nobasil KPS 041 AluR ф 43 hr. 50 mm
113205 Nobasil KPS 041 AluR ф 49 hr. 50 mm
113206 Nobasil KPS 041 AluR ф 61 hr. 50 mm
113207 Nobasil KPS 041 AluR ф 70 hr. 50 mm
113208 Nobasil KPS 041 AluR ф 77 hr. 50 mm
113209 Nobasil KPS 041 AluR ф 89 hr. 50 mm
113210 Nobasil KPS 041 AluR ф 102 hr. 50 mm
113211 Nobasil KPS 041 AluR ф 109 hr. 50 mm
113212 Nobasil KPS 041 AluR ф 115 hr. 50 mm
113213 Nobasil KPS 041 AluR ф 120 hr. 50 mm
113214 Nobasil KPS 041 AluR ф 125 hr. 50 mm
113215 Nobasil KPS 041 AluR ф 133 hr. 50 mm
Balenie
m
16.00
16.00
14.00
12.00
11.00
9.00
8.00
8.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
Cena €/m
bez DPH
3.09 €
3.28 €
3.53 €
3.72 €
3.90 €
4.22 €
4.73 €
5.00 €
5.55 €
6.24 €
6.72 €
6.80 €
7.07 €
7.40 €
7.84 €
Cena €/m
s 20% DPH
3.71 €
3.94 €
4.24 €
4.46 €
4.68 €
5.06 €
5.68 €
6.00 €
6.66 €
7.49 €
8.06 €
8.16 €
8.48 €
8.88 €
9.41 €
10
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
17.1.2011
1121 Polterm UNI (1200 x 600 mm)
Izolácie podkroví, odvetraných fasád
112101 Polterm UNI hr. 50 mm
112102 Polterm UNI hr. 70 mm
112103 Polterm UNI hr. 100 mm
112104 Polterm UNI hr. 120 mm
112105 Polterm UNI hr. 150 mm
Balenie
m2
8.64
5.76
4.32
3.60
2.88
Cena €/m2
bez DPH
2.80 €
3.92 €
5.60 €
6.72 €
8.40 €
Cena €/m2
s 20% DPH
3.36 €
4.70 €
6.72 €
8.06 €
10.08 €
1122 Polterm MAX (1200 x 600 mm)
Izolácie podkroví, odvetraných fasád
112201 Polterm MAX hr. 50 mm
112202 Polterm MAX hr. 70 mm
112203 Polterm MAX hr. 100 mm
112204 Polterm MAX hr. 120 mm
112205 Polterm MAX hr. 150 mm
Balenie
m2
7.20
4.32
3.60
2.16
2.16
Cena €/m2
bez DPH
4.00 €
5.60 €
8.00 €
9.60 €
12.00 €
Cena €/m2
s 20% DPH
4.80 €
6.72 €
9.60 €
11.52 €
14.40 €
1123 Stropoterm (1000 x 500 mm)
Kročajová a tepelná izolácia podláh s vyšším
zaťažením pod betónovú vrstvu
112301 Stropoterm hr. 40 mm
112302 Stropoterm hr. 50 mm
112303 Stropoterm hr. 60 mm
112304 Stropoterm hr. 80 mm
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
2.88
2.16
2.16
1.44
6.40 €
8.00 €
9.60 €
12.80 €
7.68 €
9.60 €
11.52 €
15.36 €
1124 ISOVER N (1200 x 600 mm)
Kročajová a tepelná izolácia podláh
112401 Orsil N hr. 20 mm
112402 Orsil N hr. 30 mm
112403 Orsil N hr. 40 mm
112404 Orsil N hr. 50 mm
Balenie
m2
11.52
7.20
5.76
4.32
Cena €/m2
bez DPH
2.68 €
4.02 €
5.36 €
6.70 €
Cena €/m2
s 20% DPH
3.22 €
4.82 €
6.43 €
8.04 €
1125 Dachoterm SL (150 kgm-3), (1200 x 1000 mm)
Tlakovo namáhané izolácie podláh, spodná
vrstva dvojvrstvých izolácií plochých striech
112501 Dachoterm SL hr. 60 mm
112502 Dachoterm SL hr. 80 mm
112503 Dachoterm SL hr. 100 mm
112504 Dachoterm SL hr. 120 mm
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
38.40
28.80
24.00
19.20
9.00 €
12.00 €
15.00 €
18.00 €
10.80 €
14.40 €
18.00 €
21.60 €
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
112 ORSIL
11
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
1126 Dachoterm G (1200 x 1000 mm)
Izolácie jednoplášťových plochých striech
112601 Dachoterm G hr. 40 mm
112602 Dachoterm G hr. 50 mm
112603 Dachoterm G hr. 60 mm
Balenie
m2
60.00
50.40
43.20
Cena €/m2
bez DPH
7.20 €
9.00 €
10.80 €
Cena €/m2
s 20% DPH
8.64 €
10.80 €
12.96 €
1127 ISOVER TF (150 kgm-3), (1000 x 600 mm)
Izolácie pre kontaktné zatepľovacie systémy
112701 Isover TF hr. 50 mm
112702 Isover TF hr. 80 mm
112703 Isover TF hr. 100 mm
112704 Isover TF hr. 120 mm
112705 Isover TF hr. 160 mm
Balenie
m2
2.40
1.80
1.20
1.20
1.20
Cena €/m2
bez DPH
8.00 €
12.80 €
16.00 €
19.20 €
25.60 €
Cena €/m2
s 20% DPH
9.60 €
15.36 €
19.20 €
23.04 €
30.72 €
1128 ISOVER NF 333 (95 kgm-3), (1000 x 333 mm)
Izolácie pre kontaktné zatepľovacie systémy - lamela
112801 Isover NF 333 hr. 20 mm
112802 Isover NF 333 hr. 50 mm
112803 Isover NF 333 hr. 80 mm
112804 Isover NF 333 hr. 100 mm
112805 Isover NF 333 hr. 120 mm
Balenie
m2
10.66
4.00
2.00
2.00
1.33
Cena €/m2
bez DPH
2.80 €
7.00 €
11.20 €
14.00 €
16.80 €
Cena €/m2
s 20% DPH
3.36 €
8.40 €
13.44 €
16.80 €
20.16 €
12
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
17.1.2011
1131 ISOVER - DOMO
Izolácie podkroví, priečok a drevostavieb
113101 DOMO TWIN 10/5 hr. 50 mm (2 x 7500 x 1200 mm)
113102 DOMO TWIN 12/6 hr. 60 mm (2 x 6000 x 1200 mm)
113103 DOMO 8 hr. 80 mm (9000 x 1200 mm)
113104 DOMO 10 hr. 100 mm (7500 x 1200 mm)
113105 DOMO 12 hr. 120 mm (6000 x 1200 mm)
113106 DOMO 14 hr. 140 mm (5000 x 1200 mm)
113107 DOMO 16 hr. 160 mm (5000 x 1200 mm)
113108 DOMO 18 hr. 180 mm (4000 x 1200 mm)
113109 DOMO 20 hr. 200 mm (3500 x 1200 mm)
Balenie
m2
18.00
14.40
10.80
9.00
7.20
6.00
6.00
4.80
4.20
Cena €/m2
bez DPH
1.60 €
1.92 €
2.56 €
3.20 €
3.84 €
4.48 €
5.12 €
5.76 €
6.40 €
Cena €/m2
s 20% DPH
1.92 €
2.30 €
3.07 €
3.84 €
4.61 €
5.38 €
6.14 €
6.91 €
7.68 €
1132 UNIROLL - PLUS
Izolácie podkroví, priečok a drevostavieb
113201 UNI PLUS 10 hr. 100 mm (5000 x 1200 mm)
113202 UNI PLUS 12 hr. 120 mm (4500 x 1200 mm)
113203 UNI PLUS 15 hr. 150 mm (3250 x 1200 mm)
113204 UNI PLUS 18 hr. 180 mm (5000 x 1200 mm)
113205 UNI PLUS 20 hr. 200 mm (4500 x 1200 mm)
Balenie
m2
6.00
5.40
3.90
6.00
5.40
Cena €/m2
bez DPH
3.80 €
4.56 €
5.70 €
6.84 €
7.60 €
Cena €/m2
s 20% DPH
4.56 €
5.47 €
6.84 €
8.21 €
9.12 €
1133 UNIROLL - PROFI
Izolácie podkroví, priečok a drevostavieb
113301 UNI PROFI 5 hr. 50 mm (9500 x 1200 mm)
113302 UNI PROFI 10 hr. 100 mm (4500 x 1200 mm)
113303 UNI PROFI 12 hr. 120 mm (4000 x 1200 mm)
113304 UNI PROFI 15 hr. 150 mm (3500 x 1200 mm)
113305 UNI PROFI 18 hr. 180 mm (3000 x 1200 mm)
Balenie
m2
11.40
5.40
4.80
4.20
3.60
Cena €/m2
bez DPH
2.75 €
5.50 €
6.60 €
8.25 €
9.90 €
Cena €/m2
s 20% DPH
3.30 €
6.60 €
7.92 €
9.90 €
11.88 €
1134 ISOVER - PIANO
Akustická izolácia sádrokartónových deliacich priečok
113401 TWIN 80/40 hr. 40 mm (2 x 15000 x 625 mm)
113402 TWIN 100/50 hr. 50 mm (2 x 12000 x 625 mm)
113403 TWIN 120/60 hr. 60 mm (2 x 10000 x 625 mm)
Balenie
m2
18.75
15.00
12.50
Cena €/m2
bez DPH
1.60 €
2.00 €
2.40 €
Cena €/m2
s 20% DPH
1.92 €
2.40 €
2.88 €
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
113 ISOVER
13
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
1135 ROLLISOL
Izolačný pás na izoláciu podkroví s parozábranou
113501 ROLL 6/60 hr. 60 mm (12000 x 600 mm)
113502 ROLL 8/60 hr. 80 mm (10000 x 600 mm)
113503 ROLL 10/ 60 hr. 100 mm (8000 x 600 mm)
Balenie
m2
14.40
12.00
9.60
Cena €/m2
bez DPH
6.00 €
6.50 €
7.00 €
Cena €/m2
s 20% DPH
7.20 €
7.80 €
8.40 €
1136 ISOVER - AKUPLAT
Izolácie priečok, podkroví, prevetrávaných fasád
113601 AKUPLAT 5 hr. 50 mm (1200 x 600 mm)
113602 AKUPLAT 7,5 hr. 75 mm (1200 x 600 mm)
113603 AKUPLAT 10 hr. 100 mm (1200 x 600 mm)
113604 AKUPLAT 12 hr. 120 mm (1200 x 600 mm)
113605 AKUPLAT 15 hr. 150 mm (1200 x 600 mm)
Balenie
m2
14.40
8.64
7.20
5.76
4.32
Cena €/m2
bez DPH
2.00 €
3.00 €
4.00 €
4.80 €
6.00 €
Cena €/m2
s 20% DPH
2.40 €
3.60 €
4.80 €
5.76 €
7.20 €
1137 ISOVER - ML-3 (Ventilam)
Izolácie technické s Al fóliou, použitie do 250°C
113701 ISOVER ML-3 hr. 20 mm (š. 1000, 500 mm)
113702 ISOVER ML-3 hr. 30 mm (š. 1000, 500 mm)
113703 ISOVER ML-3 hr. 40 mm (š. 1000, 500 mm)
113704 ISOVER ML-3 hr. 50 mm (š. 1000, 500 mm)
113705 ISOVER ML-3 hr. 60 mm (š. 1000, 500 mm)
113706 ISOVER ML-3 hr. 80 mm (š. 1000, 500 mm)
113707 ISOVER ML-3 hr. 100 mm (š. 1000, 500 mm)
Balenie
m2
12.00
8.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.50
Cena €/m2
bez DPH
3.90 €
4.60 €
5.40 €
6.50 €
7.50 €
9.50 €
11.60 €
Cena €/m2
s 20% DPH
4.68 €
5.52 €
6.48 €
7.80 €
9.00 €
11.40 €
13.92 €
1138 ISOVER - U TECH ROLL 2.0 N (ULTIMATE U TFN 23)
Izolácie technické, použitie do 400°C
113801 ISOVER - U TECH ROLL 2.0 N hr. 40 mm
113802 ISOVER - U TECH ROLL 2.0 N hr. 50 mm
113803 ISOVER - U TECH ROLL 2.0 N hr. 60 mm
113804 ISOVER - U TECH ROLL 2.0 N hr. 80 mm
113805 ISOVER - U TECH ROLL 2.0 N hr. 100 mm
Balenie
m2
13.20
10.80
9.00
6.60
5.40
Cena €/m2
bez DPH
4.00 €
5.00 €
6.00 €
8.00 €
10.00 €
Cena €/m2
s 20% DPH
4.80 €
6.00 €
7.20 €
9.60 €
12.00 €
14
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
1.2.2011
1141 Multirock (1000 x 600 mm)
Izolácie podkroví, drevostavieb bez požiadavky
na vyššie zaťaženie izolácie
114101 Multirock hr. 50 mm
114102 Multirock hr. 60 mm
114103 Multirock hr. 80 mm
114104 Multirock hr. 100 mm
114105 Multirock hr. 120 mm
114106 Multirock hr. 140 mm
114107 Multirock hr. 150 mm
114108 Multirock hr. 160 mm
114109 Multirock hr. 180 mm
114110 Multirock hr. 200 mm
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
7.20
6.00
7.20
6.00
4.80
4.20
3.60
3.60
3.00
3.00
1.90 €
2.28 €
3.04 €
3.80 €
4.56 €
5.32 €
5.70 €
6.08 €
6.84 €
7.60 €
2.28 €
2.74 €
3.65 €
4.56 €
5.47 €
6.38 €
6.84 €
7.30 €
8.21 €
9.12 €
1142 Airrock LD (Airrock SL) - (1000 x 600 mm)
Izolácie podkroví, drevostavieb s nižšou
požiadavkou na zaťaženie izolácie
114201 Airrock LD hr. 40 mm
114202 Airrock LD hr. 50 mm
114203 Airrock LD hr. 60 mm
114204 Airrock LD hr. 80 mm
114205 Airrock LD hr. 100 mm
114206 Airrock LD hr. 120 mm
114207 Airrock LD hr. 140 mm
114208 Airrock LD hr. 160 mm
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
9.00
7.20
6.00
4.80
3.60
3.00
2.40
2.40
1.92 €
2.40 €
2.88 €
3.84 €
4.80 €
5.76 €
6.72 €
7.68 €
2.30 €
2.88 €
3.46 €
4.61 €
5.76 €
6.91 €
8.06 €
9.22 €
1143 Airrock ND (Airrock) - (1000 x 600 mm)
Izolácie podkroví, drevostavieb a odvetraných
fasád s požiadavkou na vyššie zaťaženie izolácie
114301 Airrock ND hr. 30 mm
114302 Airrock ND hr. 50 mm
114303 Airrock ND hr. 60 mm
114304 Airrock ND hr. 80 mm
114305 Airrock ND hr. 100 mm
114306 Airrock ND hr. 120 mm
114307 Airrock ND hr. 140 mm
114308 Airrock ND hr. 160 mm
114309 Airrock ND hr. 180 mm
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
9.00
6.00
4.80
3.60
3.00
2.40
1.80
1.80
1.20
1.65 €
2.75 €
3.30 €
4.40 €
5.50 €
6.60 €
7.70 €
8.80 €
9.90 €
1.98 €
3.30 €
3.96 €
5.28 €
6.60 €
7.92 €
9.24 €
10.56 €
11.88 €
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
114 ROCKWOOL
15
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
16
1144 Domrock (1000 mm x dĺžka) rolovaný pás
Balenie
Izolácie stropov a podhľadov, dvojplášť. plochých striech
m2
114401 Domrock hr. 100 mm
9.00
114402 Domrock hr. 150 mm
6.25
114403 Domrock hr. 180 mm
4.75
114404 Domrock hr. 200 mm
4.75
Cena €/m2
bez DPH
3.30 €
4.95 €
5.94 €
6.60 €
Cena €/m2
s 20% DPH
3.96 €
5.94 €
7.13 €
7.92 €
1145 Steprock ND (1000 x 600 mm)
Izolácie voči kročaj. hluku, do ťaž. plávajúcich podláh
114501 Steprock ND hr. 20 mm
114502 Steprock ND hr. 25 mm
114503 Steprock ND hr. 30 mm
114504 Steprock ND hr. 40 mm
114505 Steprock ND hr. 50 mm
Balenie
m2
9.60
7.20
6.00
4.80
3.60
Cena €/m2
bez DPH
2.64 €
3.30 €
3.96 €
4.80 €
6.00 €
Cena €/m2
s 20% DPH
3.17 €
3.96 €
4.75 €
5.76 €
7.20 €
1146 Steprock HD (1000 x 600 mm)
Izolácie ľahkých plávajúcich podláh s vyššou tuhosťou
114601 Steprock HD hr. 20 mm
114602 Steprock HD hr. 25 mm
114603 Steprock HD hr. 30 mm
114604 Steprock HD hr. 40 mm
114605 Steprock HD hr. 50 mm
Balenie
m2
7.20
6.00
6.00
3.60
2.40
Cena €/m2
bez DPH
3.08 €
3.85 €
4.62 €
5.60 €
7.00 €
Cena €/m2
s 20% DPH
3.70 €
4.62 €
5.54 €
6.72 €
8.40 €
1147 Fasrock (1000 x 500 mm {600 mm})
Izolácie pre kontaktné zatepľovacie systémy
114701 Fasrock hr. 20 mm
114702 Fasrock hr. 30 mm
114703 Fasrock hr. 40 mm
114704 Fasrock hr. 50 mm
114705 Fasrock hr. 60 mm
114706 Fasrock hr. 80 mm
114707 Fasrock hr. 100 mm
114708 Fasrock hr. 120 mm
114709 Fasrock hr. 140 mm
Balenie
m2
4.80
3.60
3.00
2.00
2.00
1.50
1.00
1.00
1.00
Cena €/m2
bez DPH
2.75 €
4.13 €
5.00 €
6.25 €
7.50 €
10.00 €
12.50 €
15.00 €
17.50 €
Cena €/m2
s 20% DPH
3.30 €
4.96 €
6.00 €
7.50 €
9.00 €
12.00 €
15.00 €
18.00 €
21.00 €
1148 Frontrock MAX E (1000 x 500 mm {600 mm})
Dvojvrstvové izolácie pre kontakt. zatepľovacie systémy
114801 Frontrock MAX hr. 80 mm
114802 Frontrock MAX hr. 100 mm
114803 Frontrock MAX hr. 120 mm
114804 Frontrock MAX hr. 140 mm
114805 Frontrock MAX hr. 160 mm
114806 Frontrock MAX hr. 180 mm
114807 Frontrock MAX hr. 200 mm
Balenie
m2
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Cena €/m2
bez DPH
9.20 €
11.50 €
13.80 €
16.10 €
18.40 €
20.70 €
23.00 €
Cena €/m2
s 20% DPH
11.04 €
13.80 €
16.56 €
19.32 €
22.08 €
24.84 €
27.60 €
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
1149 Fasrock LL (200 x 1200 mm)
Izolačná lamela pre kontaktné zatepľovanie
114901 Fasrock LL hr. 60 mm
114902 Fasrock LL hr. 80 mm
114903 Fasrock LL hr. 100 mm
114904 Fasrock LL hr. 120 mm
114905 Fasrock LL hr. 140 mm
114906 Fasrock LL hr. 160 mm
114907 Fasrock LL hr. 180 mm
114908 Fasrock LL hr. 200 mm
Balenie
m2
1.92
1.44
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
Cena €/m2
bez DPH
7.50 €
10.00 €
12.50 €
15.00 €
17.50 €
20.00 €
22.50 €
25.00 €
Cena €/m2
s 20% DPH
9.00 €
12.00 €
15.00 €
18.00 €
21.00 €
24.00 €
27.00 €
30.00 €
1150 Monrock MAX E (1000 x 600 mm), (1200 x 2000 mm)
Tuhá strešná doska pre ploché strechy v jednej vrstve
115001 Monrock MAX hr. 80 mm
115002 Monrock MAX hr. 100 mm
115003 Monrock MAX hr. 120 mm
115004 Monrock MAX hr. 140 mm
115005 Monrock MAX hr. 160 mm
115006 Monrock MAX hr. 180 mm
115007 Monrock MAX hr. 200 mm
115008 Monrock MAX hr. 220 mm
115009 Monrock MAX hr. 240 mm
Balenie
m2
1.80
1.80
1.20
1.20
1.20
0.60
0.60
0.60
0.60
Cena €/m2
bez DPH
8.40 €
10.50 €
12.60 €
14.70 €
16.80 €
18.90 €
21.00 €
23.10 €
25.20 €
Cena €/m2
s 20% DPH
10.08 €
12.60 €
15.12 €
17.64 €
20.16 €
22.68 €
25.20 €
27.72 €
30.24 €
1151 Dachrock (1000 x 600 mm), (1200 x 2000 mm)
Vysoko odolná tuhá doska pre ploché strechy
a podlahy ako vrchná vrstva
115101 Dachrock 40 mm
115102 Dachrock 50 mm
115103 Dachrock 60 mm
115104 Dachrock 80 mm
115105 Dachrock 100 mm
115106 Dachrock 120 mm
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
3.60
2.40
2.40
1.80
1.20
1.20
5.20 €
6.50 €
7.80 €
10.40 €
13.00 €
15.60 €
6.24 €
7.80 €
9.36 €
12.48 €
15.60 €
18.72 €
1152 WM 80
Izolácie technické, rohož s pozinkovaným pletivom,
použitie pre systém PYROROCK, použitie do 700°C
115201 WM 80 40 mm
115202 WM 80 50 mm
115203 WM 80 60 mm
115204 WM 80 80 mm
115205 WM 80 100 mm
115206 WM 80 120 mm
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
5.00
4.00
3.00
2.50
2.00
2.00
6.63 €
7.78 €
8.96 €
11.30 €
13.58 €
15.95 €
7.96 €
9.34 €
10.75 €
13.56 €
16.30 €
19.14 €
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
17
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
18
1153 WM 105
Izolácie technické, rohož s pozinkovaným
pletivom, použitie do 750°C
115301 WM 105 40 mm
115302 WM 105 50 mm
115303 WM 105 60 mm
115304 WM 105 80 mm
115305 WM 105 100 mm
115306 WM 105 120 mm
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
5.00
4.00
3.00
2.50
2.00
2.00
8.15 €
9.80 €
11.45 €
14.76 €
18.10 €
21.36 €
9.78 €
11.76 €
13.74 €
17.71 €
21.72 €
25.63 €
1154 KLIMAFIX
Izolácie technické, samolepiaci skružovateľný pás
s hlinikovou fóliou, použitie do 50°C
115401 Klimafix 20 mm
115402 Klimafix 30 mm
115403 Klimafix 40 mm
115404 Klimafix 50 mm
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
10.00
8.00
6.00
5.00
3.55 €
4.38 €
5.21 €
6.03 €
4.26 €
5.26 €
6.25 €
7.24 €
1155 Larock 65 ALS (Larock 65 kg/m3)
Izolácie technické, lamelový skružovateľný pás
s hliníkovou fóliou, použitie do 250°C
115501 Larock 65 ALS hr. 30 mm
115502 Larock 65 ALS hr. 40 mm
115503 Larock 65 ALS hr. 50 mm
115504 Larock 65 ALS hr. 60 mm
115505 Larock 65 ALS hr. 80 mm
115506 Larock 65 ALS hr. 100 mm
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
8.00
6.00
4.00
3.00
2.50
2.00
4.05 €
5.30 €
6.80 €
8.00 €
9.90 €
12.00 €
4.86 €
6.36 €
8.16 €
9.60 €
11.88 €
14.40 €
1156 Techrock 80 (Techrock 75 kg/m3) - 0,5 m x 1,0 m
Izolačná doska určená na protipožiarnú izoláciu
technologických zariadení použitie do 550°C
115601 Techrock 80 hr. 40 mm
115602 Techrock 80 hr. 50 mm
115603 Techrock 80 hr. 60 mm
115604 Techrock 80 hr. 80 mm
115605 Techrock 80 hr. 100 mm
115606 Techrock 80 hr. 120 mm
115607 Techrock 80 hr. 140 mm
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
7.20
6.00
4.80
3.60
3.00
2.40
1.80
5.32 €
6.65 €
7.98 €
10.64 €
13.30 €
15.96 €
18.62 €
6.38 €
7.98 €
9.58 €
12.77 €
15.96 €
19.15 €
22.34 €
1157 Techrock 80 ALS (Techrock ALS 75 kg/m3)
Izolačná doska ako Techrock 80 kašírovaná
hliníkovou fóliou, použitie do 550°C
115701 Techrock 80 ALS hr. 40 mm
115702 Techrock 80 ALS hr. 50 mm
115703 Techrock 80 ALS hr. 60 mm
115704 Techrock 80 ALS hr. 80 mm
115705 Techrock 80 ALS hr. 100 mm
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
7.20
6.00
4.80
3.60
3.00
7.32 €
8.65 €
9.98 €
12.64 €
15.30 €
8.78 €
10.38 €
11.98 €
15.17 €
18.36 €
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
1158 PIPO ALS hr.25 mm
Izolácie technické s Al fóliou na potrubné rozvody
115801 PIPO ALS ф 21, hr. 25 mm
115802 PIPO ALS ф 27, hr. 25 mm
115803 PIPO ALS ф 34, hr. 25 mm
115804 PIPO ALS ф 42, hr. 25 mm
115805 PIPO ALS ф 49, hr. 25 mm
115806 PIPO ALS ф 57, hr. 25 mm
115807 PIPO ALS ф 60, hr. 25 mm
115808 PIPO ALS ф 70, hr. 25 mm
115809 PIPO ALS ф 76, hr. 25 mm
115810 PIPO ALS ф 89, hr. 25 mm
115811 PIPO ALS ф 102, hr. 25 mm
115812 PIPO ALS ф 108, hr. 25 mm
115813 PIPO ALS ф 114, hr. 25 mm
115814 PIPO ALS ф 133, hr. 25 mm
Balenie
m
48.00
47.00
35.00
30.00
24.00
20.00
20.00
16.00
15.00
12.00
11.00
9.00
9.00
10.00
Cena €/m
bez DPH
2.26 €
2.29 €
2.42 €
2.56 €
2.72 €
2.89 €
2.99 €
3.29 €
3.45 €
3.88 €
4.35 €
4.58 €
4.85 €
5.68 €
Cena €/m
s 20% DPH
2.71 €
2.75 €
2.90 €
3.07 €
3.26 €
3.47 €
3.59 €
3.95 €
4.14 €
4.66 €
5.22 €
5.50 €
5.82 €
6.82 €
1158 PIPO ALS hr.30 mm
Izolácie technické s Al fóliou na potrubné rozvody
115815 PIPO ALS ф 21, hr. 30 mm
115816 PIPO ALS ф 27, hr. 30 mm
115817 PIPO ALS ф 34, hr. 30 mm
115818 PIPO ALS ф 42, hr. 30 mm
115819 PIPO ALS ф 49, hr. 30 mm
115820 PIPO ALS ф 57, hr. 30 mm
115821 PIPO ALS ф 60, hr. 30 mm
115822 PIPO ALS ф 70, hr. 30 mm
115823 PIPO ALS ф 76, hr. 30 mm
115824 PIPO ALS ф 89, hr. 30 mm
115825 PIPO ALS ф 102, hr. 30 mm
115826 PIPO ALS ф 108, hr. 30 mm
115827 PIPO ALS ф 114, hr. 30 mm
115828 PIPO ALS ф 133, hr. 30 mm
Balenie
m
42.00
35.00
30.00
24.00
20.00
19.00
19.00
14.00
12.00
11.00
9.00
8.00
8.00
9.00
Cena €/m
bez DPH
2.32 €
2.42 €
2.59 €
2.72 €
2.85 €
3.12 €
3.19 €
3.49 €
3.65 €
4.15 €
4.61 €
4.88 €
4.91 €
5.91 €
Cena €/m
s 20% DPH
2.78 €
2.90 €
3.11 €
3.26 €
3.42 €
3.74 €
3.83 €
4.19 €
4.38 €
4.98 €
5.53 €
5.86 €
5.89 €
7.09 €
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
19
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
1158 PIPO ALS hr.40 mm
Izolácie technické s Al fóliou na potrubné rozvody
115829 PIPO ALS ф 21, hr. 40 mm
115830 PIPO ALS ф 27, hr. 40 mm
115831 PIPO ALS ф 34, hr. 40 mm
115832 PIPO ALS ф 42, hr. 40 mm
115833 PIPO ALS ф 49, hr. 40 mm
115834 PIPO ALS ф 57, hr. 40 mm
115835 PIPO ALS ф 60, hr. 40 mm
115836 PIPO ALS ф 70, hr. 40 mm
115837 PIPO ALS ф 76, hr. 40 mm
115838 PIPO ALS ф 89, hr. 40 mm
115839 PIPO ALS ф 102, hr. 40 mm
115840 PIPO ALS ф 108, hr. 40 mm
115841 PIPO ALS ф 114, hr. 40 mm
115842 PIPO ALS ф 133, hr. 40 mm
Balenie
m
24.00
20.00
20.00
17.00
14.00
12.00
12.00
12.00
10.00
8.00
7.00
6.00
6.00
7.00
Cena €/m
bez DPH
2.62 €
2.82 €
2.95 €
3.15 €
3.29 €
3.65 €
3.72 €
4.02 €
4.18 €
4.71 €
5.24 €
5.51 €
5.84 €
6.77 €
Cena €/m
s 20% DPH
3.14 €
3.38 €
3.54 €
3.78 €
3.95 €
4.38 €
4.46 €
4.82 €
5.02 €
5.65 €
6.29 €
6.61 €
7.01 €
8.12 €
1158 PIPO ALS hr.50 mm
Izolácie technické s Al fóliou na potrubné rozvody
115843 PIPO ALS ф 21, hr. 50 mm
115844 PIPO ALS ф 27, hr. 50 mm
115845 PIPO ALS ф 34, hr. 50 mm
115846 PIPO ALS ф 42, hr. 50 mm
115847 PIPO ALS ф 49, hr. 50 mm
115848 PIPO ALS ф 57, hr. 50 mm
115849 PIPO ALS ф 60, hr. 50 mm
115850 PIPO ALS ф 70, hr. 50 mm
115851 PIPO ALS ф 76, hr. 50 mm
115852 PIPO ALS ф 89, hr. 50 mm
115853 PIPO ALS ф 102, hr. 50 mm
115854 PIPO ALS ф 108, hr. 50 mm
115855 PIPO ALS ф 114, hr. 50 mm
115856 PIPO ALS ф 133, hr. 50 mm
Balenie
m
19.00
16.00
12.00
12.00
12.00
11.00
9.00
9.00
8.00
6.00
7.00
6.00
6.00
6.00
Cena €/m
bez DPH
3.05 €
3.29 €
3.45 €
3.68 €
3.88 €
4.12 €
4.18 €
4.71 €
4.98 €
5.51 €
6.01 €
6.47 €
6.57 €
7.57 €
Cena €/m
s 20% DPH
3.66 €
3.95 €
4.14 €
4.42 €
4.66 €
4.94 €
5.02 €
5.65 €
5.98 €
6.61 €
7.21 €
7.76 €
7.88 €
9.08 €
20
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
12 IZOLÁCIE NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU
1.1.2011
1211 STYROFOAM IB - A
Pre továrenské a mraziarenské sklady, zatep. fasád
(1250 x 600 mm), kolmá hrana
121101 STYROFOAM IB - A hr. 20 mm
121102 STYROFOAM IB - A hr. 30 mm
121103 STYROFOAM IB - A hr. 40 mm
121104 STYROFOAM IB - A hr. 50 mm
121105 STYROFOAM IB - A hr. 60 mm
121106 STYROFOAM IB - A hr. 80 mm
121107 STYROFOAM IB - A hr. 100 mm
121108 STYROFOAM IB - A hr. 120 mm *
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
15.00
9.00
6.75
6.00
4.50
3.75
3.00
4.68
3.60 €
4.80 €
6.40 €
8.00 €
9.60 €
12.80 €
16.00 €
21.60 €
4.32 €
5.76 €
7.68 €
9.60 €
11.52 €
15.36 €
19.20 €
25.92 €
1212 ROOFMATE SL - A
Strechy, zelené, parkovacie, obrátené, pochôdzne
(1250 x 600 mm), hrana v tvare poldrážky
121201 ROOFMATE SL - A hr. 30 mm
121202 ROOFMATE SL - A hr. 40 mm
121203 ROOFMATE SL - A hr. 50 mm
121204 ROOFMATE SL - A hr. 60 mm
121205 ROOFMATE SL - A hr. 70 mm
121206 ROOFMATE SL - A hr. 80 mm
121207 ROOFMATE SL - A hr. 100 mm
121208 ROOFMATE SL - A hr. 120 mm
121209 ROOFMATE SL - A hr. 140 mm
121210 ROOFMATE SL - A hr. 160 mm
121211 ROOFMATE SL - A hr. 180 mm*
121212 ROOFMATE SL - A hr. 200 mm*
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
10.50
7.50
6.00
5.25
4.50
3.75
3.00
2.25
2.25
1.50
4.80 €
6.40 €
8.00 €
9.60 €
11.20 €
12.80 €
16.00 €
19.20 €
25.20 €
28.80 €
41.40 €
52.00 €
5.76 €
7.68 €
9.60 €
11.52 €
13.44 €
15.36 €
19.20 €
23.04 €
30.24 €
34.56 €
49.68 €
62.40 €
1213 ROOFMATE LG - X*
Použitie na obrátené strechy s 10 mm hrubou
vrstvou modifikovanej malty (1200 x 600 mm)
121301 ROOFMATE LG - X* hr. 50 / 60 mm
121302 ROOFMATE LG - X* hr. 60 / 70 mm
121303 ROOFMATE LG - X* hr. 80 / 90 mm
121304 ROOFMATE LG - X* hr. 100 / 110 mm
121305 ROOFMATE LG - X* hr. 120 / 130 mm
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
23.04
18.72
14.40
11.52
10.08
46.70 €
54.00 €
68.70 €
74.60 €
84.90 €
56.04 €
64.80 €
82.44 €
89.52 €
101.88 €
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
121 DOW CHEMICAL UNIVERZÁLNA TEPELNÁ IZOLÁCIA
21
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
1214 FLOORMATE 500 - A*
Použitie pre vyššie zaťaženia (1250 x 600 mm)
121401 FLOORMATE 500 - A* hr. 40 mm
121402 FLOORMATE 500 - A* hr. 50 mm
121403 FLOORMATE 500 - A* hr. 60 mm
121404 FLOORMATE 500 - A* hr. 80 mm
121405 FLOORMATE 500 - A* hr. 100 mm
121406 FLOORMATE 500 - A* hr. 120 mm
121407 FLOORMATE 500 - A* hr. 140 mm
121408 FLOORMATE 500 - A* hr. 160 mm
Balenie
m2
7.50
6.00
5.25
3.75
3.00
Cena €/m2
bez DPH
7.40 €
9.25 €
11.10 €
14.80 €
20.50 €
24.60 €
32.90 €
37.60 €
Cena €/m2
s 20% DPH
8.88 €
11.10 €
13.32 €
17.76 €
24.60 €
29.52 €
39.48 €
45.12 €
1215 FLOORMATE 700 - A*
Pre extrémne vysoké zaťaženia
(priem. haly, letiská) (1250 x 600 mm)
121501 FLOORMATE 700 - A* hr. 40 mm
121502 FLOORMATE 700 - A* hr. 50 mm
121503 FLOORMATE 700 - A* hr. 60 mm
121504 FLOORMATE 700 - A* hr. 80 mm
121505 FLOORMATE 700 - A* hr. 100 mm
121506 FLOORMATE 700 - A* hr. 120 mm
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
7.50
6.00
5.25
3.75
3.00
2.25
11.48 €
14.35 €
17.22 €
22.96 €
35.70 €
42.84 €
13.78 €
17.22 €
20.66 €
27.55 €
42.84 €
51.41 €
1216 PERIMATE DI - A*
Izolácie suter. stien s drenáž. kanálikmi a textíliou
(1250 x 600 mm)
121601 PERIMATE DI - A* hr. 40 / 35 mm
121602 PERIMATE DI - A* hr. 50 / 45 mm
121603 PERIMATE DI - A* hr. 60 / 55 mm
121604 PERIMATE DI - A* hr. 80 / 75 mm
121605 PERIMATE DI - A* hr. 100 / 95 mm
121606 PERIMATE DI - A* hr. 120 / 115 mm
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
7.50
6.00
5.25
3.75
3.00
2.25
24.00 €
27.50 €
31.00 €
37.80 €
44.70 €
52.10 €
28.80 €
33.00 €
37.20 €
45.36 €
53.64 €
62.52 €
Balenie
m2
Cena €/m2
bez DPH
6.00 €
7.20 €
9.00 €
10.80 €
14.40 €
18.00 €
Cena €/m2
s 20% DPH
7.14 €
8.64 €
10.80 €
12.96 €
17.28 €
21.60 €
1217 ROOFMATE TG - A*
Izolácie poľnohosp. objektov (2400 x 600 mm)
121701 ROOFMATE TG - A* hr. 30 mm
121702 ROOFMATE TG - A* hr. 40 mm
121703 ROOFMATE TG - A* hr. 50 mm
121704 ROOFMATE TG - A* hr. 60 mm
121705 ROOFMATE TG - A* hr. 80 mm
121706 ROOFMATE TG - A* hr. 100 mm
* Označené výrobky sú dodávané na objednávku
14.40
11.52
10.08
7.20
5.76
22
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
13 IZOLÁCIE NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU
1.1.2011
1301 EPS 100 S STABIL (PSE S 20 kgm-3)
Samozhášavý, podlahový polystyrén (500 x 1000 mm),
(2000 x 1000 mm)
130101 EPS 100 S STABIL (PSE S 20) hr. 20 mm
130102 EPS 100 S STABIL (PSE S 20) hr. 30 mm
130103 EPS 100 S STABIL (PSE S 20) hr. 40 mm
130104 EPS 100 S STABIL (PSE S 20) hr. 50 mm
130105 EPS 100 S STABIL (PSE S 20) hr. 60 mm
130106 EPS 100 S STABIL (PSE S 20) hr. 70 mm
130107 EPS 100 S STABIL (PSE S 20) hr. 80 mm
130108 EPS 100 S STABIL (PSE S 20) hr. 90 mm
130109 EPS 100 S STABIL (PSE S 20) hr. 100 mm
130110 EPS 100 S STABIL (PSE S 20) hr. 120 mm
130111 EPS 100 S STABIL (PSE S 20) hr. 150 mm
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
1.22 €
1.83 €
2.44 €
3.05 €
3.66 €
4.28 €
4.89 €
5.50 €
6.11 €
7.33 €
9.16 €
1.46 €
2.20 €
2.93 €
3.66 €
4.39 €
5.14 €
5.87 €
6.60 €
7.33 €
8.80 €
10.99 €
1302 EPS 150 S STABIL (PSE S 25 kgm-3)
Samozhášavý, podlahový polystyrén (500 x 1000 mm),
(2000 x 1000 mm)
130201 EPS 150 S STABIL (PSE S 25) hr. 20 mm
130202 EPS 150 S STABIL (PSE S 25) hr. 30 mm
130203 EPS 150 S STABIL (PSE S 25) hr. 40 mm
130204 EPS 150 S STABIL (PSE S 25) hr. 50 mm
130205 EPS 150 S STABIL (PSE S 25) hr. 60 mm
130206 EPS 150 S STABIL (PSE S 25) hr. 70 mm
130207 EPS 150 S STABIL (PSE S 25) hr. 80 mm
130208 EPS 150 S STABIL (PSE S 25) hr. 90 mm
130209 EPS 150 S STABIL (PSE S 25) hr. 100 mm
130210 EPS 150 S STABIL (PSE S 25) hr. 120 mm
130211 EPS 150 S STABIL (PSE S 25) hr. 150 mm
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
1.65 €
2.48 €
3.31 €
4.13 €
4.96 €
5.79 €
6.61 €
7.44 €
8.27 €
9.92 €
12.40 €
1.98 €
2.98 €
3.97 €
4.96 €
5.95 €
6.95 €
7.93 €
8.93 €
9.92 €
11.90 €
14.88 €
1303 EPS P PERIMETER (PERIMETER)
Samozhášavý polystyrén s uzavretou bunečnou štruktúrou
určený pre tepelné izolácie s priamym stykom s vlhkosťou
a extrémne zaťažené konštrukcie (500 x 1000 mm)
130301 EPS P PERIMETER (Perimeter) hr. 30 mm
130302 EPS P PERIMETER (Perimeter) hr. 50 mm
130303 EPS P PERIMETER (Perimeter) hr. 60 mm
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
3.90 €
6.50 €
7.80 €
4.68 €
7.80 €
9.36 €
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
130 POLYSTYRÉN EPS
23
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
131 POLYSTYRÉN EPS F
1.1.2011
1311 EPS F FASÁDNY (PSE SF 17,5 kgm-3)
Samozhášavý, stabilizovaný, fasádny polystyrén (500 x 1000 mm)
131101 EPS F FASÁDNY (PSE SF) hr. 20 mm
131102 EPS F FASÁDNY (PSE SF) hr. 30 mm
131103 EPS F FASÁDNY (PSE SF) hr. 40 mm
131104 EPS F FASÁDNY (PSE SF) hr. 50 mm
131105 EPS F FASÁDNY (PSE SF) hr. 60 mm
131106 EPS F FASÁDNY (PSE SF) hr. 70 mm
131107 EPS F FASÁDNY (PSE SF) hr. 80 mm
131108 EPS F FASÁDNY (PSE SF) hr. 90 mm
131109 EPS F FASÁDNY (PSE SF) hr. 100 mm
131110 EPS F FASÁDNY (PSE SF) hr. 120 mm
131111 EPS F FASÁDNY (PSE SF) hr. 140 mm
131112 EPS F FASÁDNY (PSE SF) hr. 150 mm
Cena €/m2
bez DPH
0.96 €
1.44 €
1.92 €
2.40 €
2.88 €
3.36 €
3.84 €
4.32 €
4.80 €
5.76 €
6.72 €
7.20 €
Cena €/m2
s 20% DPH
1.15 €
1.73 €
2.30 €
2.88 €
3.46 €
4.03 €
4.61 €
5.18 €
5.76 €
6.91 €
8.06 €
8.64 €
1312 Fasádne izolačné dosky open®
Fasádny polystyrén s vysokou paropriepustnosťou (500 x 1000 mm)
131201 Fasádne izolačné dosky open hr. 60 mm
131202 Fasádne izolačné dosky open hr. 80 mm
131203 Fasádne izolačné dosky open hr. 100 mm
131204 Fasádne izolačné dosky open hr. 120 mm
131205 Fasádne izolačné dosky open hr. 140 mm
131206 Fasádne izolačné dosky open hr. 160 mm
131207 Fasádne izolačné dosky open hr. 180 mm
Cena €/m2
bez DPH
5.70 €
7.60 €
9.50 €
11.40 €
13.30 €
15.20 €
17.10 €
Cena €/m2
s 20% DPH
6.84 €
9.12 €
11.40 €
13.68 €
15.96 €
18.24 €
20.52 €
1313 Fasádne izolačné dosky open® PLUS
Fasádny polystyrén s vysokou paropriepustnosťou s obsahom
infračervených absorbérov a reflektorov (500 x 1000 mm)
131301 Fasádne izolačné dosky open PLUS hr. 60 mm
131302 Fasádne izolačné dosky open PLUS hr. 80 mm
131303 Fasádne izolačné dosky open PLUS hr. 100 mm
131304 Fasádne izolačné dosky open PLUS hr. 120 mm
131305 Fasádne izolačné dosky open PLUS hr. 140 mm
131306 Fasádne izolačné dosky open PLUS hr. 160 mm
131307 Fasádne izolačné dosky open PLUS hr. 180 mm
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
7.74 €
10.32 €
12.90 €
15.48 €
18.06 €
20.64 €
23.22 €
9.29 €
12.38 €
15.48 €
18.58 €
21.67 €
24.77 €
27.86 €
24
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
14 IZOLÁCIE NA DREVOVLÁKNITEJ BÁZE
141 KRUPINIT
10.3.2011
1411 Krupinit K (Heraklith C)
Jednovrstvá drevovláknitá doska s cementovým pojivom
určená na akustickú a tepelnú izoláciu stropov, podláh, ŽB
konštrukcií, obvod. stien, ako stratené debnenie (0,5 m x 2 m)
141101 Krupinit K 25 mm
141102 Krupinit K 35 mm
141103 Krupinit K 50 mm
141104 Krupinit K 75 mm
141105 Krupinit K 100 mm
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
5.36 €
6.21 €
8.14 €
11.65 €
15.18 €
6.43 €
7.45 €
9.77 €
13.98 €
18.22 €
10.3.2011
1421 Kombidoska KD 2 (KD 3) (Heratekta C2 (C3))
Kompozitná drevovláknitá doska s cementovým pojivom
a EPS určená na akustickú a tepelnú izoláciu stropov, ŽB
a podlahových konštrukcií, obvodových stien (0,5 m x 2 m)
142101 Kombidoska KD 2/50 mm (5 mm + 45 mm EPS)
142102 Kombidoska KD 2/75 mm (5 mm + 70 mm EPS)
142103 Kombidoska KD 2/100 mm (5 mm + 95 mm EPS)
142111 Kombidoska KD 3/25 mm (5 mm + 15 mm EPS + 5 mm)
142112 Kombidoska KD 3/35 mm (5 mm + 25 mm EPS + 5 mm)
142113 Kombidoska KD 3/50 mm (5 mm + 40 mm EPS + 5 mm)
142114 Kombidoska KD 3/75 mm (5 mm + 65 mm EPS + 5 mm)
142115 Kombidoska KD 3/100 mm (5 mm + 90 mm EPS + 5 mm)
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
8.63 €
11.09 €
14.09 €
6.16 €
7.61 €
9.43 €
12.38 €
15.59 €
10.36 €
13.31 €
16.91 €
7.39 €
9.13 €
11.32 €
14.86 €
18.71 €
143 KRUPIZOL
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
142 KOMBIDOSKA
10.3.2011
1431 Krupizol
Dvojvrstvová kompozitná drevovláknitá doska
s cementovým pojivom a miner. vlnou určená na akustickú,
tepelnú a protipožiarnu izoláciu konštrukcií (0,5 m x 2 m)
143101 Krupizol KZ 50 mm (10 mm + 40 mm MV)
143102 Krupizol KZ 75 mm (10 mm + 65 mm MV)
143103 Krupizol KZ 100 mm (10 mm + 90 mm MV)
Cena €/m2
bez DPH
Cena €/m2
s 20% DPH
20.00 €
26.20 €
30.80 €
24.00 €
31.44 €
36.96 €
25
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
15 VÝROBKY KU KONTAKTNÝM ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM
150 VÝROBKY KU KZS
1.4.2011
1501 Lepiace a armovacie malty BAUMIT
Lepiaca a armovacia stierka StarContact
Lepiaca a armovacia malta HaftMörtel
Lepiaca a armovacia malta ProContact
Lep. a armov. stierka openContact
Lep. a armov. stierka openContact S
Lep. a arm. malta DuoContact (RD do 8 m)
Lepiaca hmota PaneloFix
Vyrovnávacia stierka PutzSpachtel
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
40 kg
1502 Lepiace a armovacie malty TERRANOVA
Balenie
Lepiaca a arm. stierka weber. therm KPS
Lep. a arm. stierka weber. therm EXCLUSIVE
Lepiaca a arm. stierka weber. therm CLIMA
Lep. a arm. stierka weber. therm MÍNUS 7
Lepiaca malta weber. therm RD (THINSET)
Lep. a arm. stierka weber. therm LEPARM
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107
150108
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
Balenie
150201
150202
150203
150204
150205
150206
Cena €/kg
bez DPH
0.50 €
0.50 €
0.39 €
0.69 €
0.80 €
0.27 €
0.32 €
0.44 €
Cena €/kg
s 20% DPH
0.60 €
0.60 €
0.47 €
0.83 €
0.96 €
0.32 €
0.38 €
0.52 €
Cena €/kg
bez DPH
0.48 €
0.51 €
0.64 €
0.62 €
0.33 €
0.27 €
Cena €/kg
s 20% DPH
0.58 €
0.61 €
0.77 €
0.74 €
0.40 €
0.32 €
1503 Tepelné izolácie
viď cenník:
Fasádne izolačné dosky EPS F
Fasádne izolačné dosky open®, open® PLUS Extrudovaný polystyrén STYROFOAM IB
Nobasil FKD, Nobasil FKL viď cenník NOBASIL
Fasoterm PF, Fasoterm NF viď cenník ORSIL
Fasrock, viď cenník ROCKWOOL
Balenie
1504 Sklotextilná výstužná mriežka
150401
150402
150403
150404
150405
Sklotextilná mriežka BAUMIT StarTex
Sklotextilná mriežka BAUMIT StarTex
Sklotextilná mriežka BAUMIT openTex
Sklotextilná mriežka TERRANOVA
Sklotextilná mriežka IZOLA - 145 g/m2
50 m2
10 m2
50 m2
50 m2
55 m2
Cena €/m2
bez DPH
1.10 €
1.35 €
1.10 €
1.00 €
0.86 €
Cena €/m2
s 20% DPH
1.32 €
1.62 €
1.32 €
1.20 €
1.03 €
1505 Hmoždiny
viď cenník KOTVIACE PRVKY
26
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
1.3.2011
1510 Penetračné a uzatváracie nátery
BAUMIT
151001 Univezálny základ UniPrimer - 0,2 kg/m2
151002 Univezálny základ UniPrimer - 0,2 kg/m2
151003 Základný náter openPrimer - 0,2 kg/m2
151004 Základný náter openPrimer - 0,2 kg/m2
151005 Uzatvárací základ - 0,5 kg/m2
Balenie
1511 GranoporTop BAUMIT
granoporová omietka
151101 - škrabaná 1,5 mm - 2,5 kg/m2
151102 - škrabaná 2 mm - 3,1 kg/m2
151103 - škrabaná 3 mm - 4,2 kg/m2
151104 - ryhovaná 2 mm - 2,7 kg/m2
151105 - ryhovaná 3 mm - 3,9 kg/m2
Balenie
1512 SilikatTop BAUMIT
silikátová omietka
151201 - škrabaná 1,5 mm - 2,5 kg/m2
151202 - škrabaná 2 mm - 3,2 kg/m2
151203 - škrabaná 3 mm - 4,2 kg/m2
151204 - ryhovaná 2 mm - 2,8 kg/m2
151205 - ryhovaná 3 mm - 3,9 kg/m2
Balenie
1513 SilikonTop BAUMIT
silikónová omietka
151301 - škrabaná 1,5 mm - 2,5 kg/m2
151302 - škrabaná 2 mm - 3,2 kg/m2
151303 - škrabaná 3 mm - 4,2 kg/m2
151304 - ryhovaná 2 mm - 2,8 kg/m2
151305 - ryhovaná 3 mm - 3,9 kg/m2
Balenie
1514 NanoporTop BAUMIT
nanoporová omietka
151401 - škrabaná 1,5 mm - 2,5 kg/m2
151402 - škrabaná 2 mm - 3,2 kg/m2
151403 - škrabaná 3 mm - 4,2 kg/m2
Balenie
1515 ARTlineTop BAUMIT
artline omietka
151501 - škrabaná 1,5 mm - 2,5 kg/m2
151502 - škrabaná 2 mm - 3,1 kg/m2
151503 - škrabaná 3 mm - 4,1 kg/m2
Balenie
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
25 kg
5 kg
25 kg
5 kg
15 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
Cena €/kg
bez DPH
2.10 €
2.90 €
2.30 €
3.00 €
4.05 €
Cena €/kg
s 20% DPH
2.52 €
3.48 €
2.76 €
3.60 €
4.86 €
Cena €/kg
bez DPH
1.65 €
1.65 €
1.65 €
1.65 €
1.65 €
Cena €/kg
s 20% DPH
1.98 €
1.98 €
1.98 €
1.98 €
1.98 €
Cena €/kg
bez DPH
1.80 €
1.80 €
1.80 €
1.80 €
1.80 €
Cena €/kg
s 20% DPH
2.16 €
2.16 €
2.16 €
2.16 €
2.16 €
Cena €/kg
bez DPH
2.00 €
2.00 €
2.00 €
2.00 €
2.00 €
Cena €/kg
s 20% DPH
2.40 €
2.40 €
2.40 €
2.40 €
2.40 €
Cena €/kg
bez DPH
2.60 €
2.60 €
2.60 €
Cena €/kg
s 20% DPH
3.12 €
3.12 €
3.12 €
Cena €/kg
bez DPH
3.50 €
3.50 €
3.50 €
Cena €/kg
s 20% DPH
4.20 €
4.20 €
4.20 €
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
151 BAUMIT
27
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
Balenie
1516 BAUMIT openTop®
štrukturovaná omietka
151601 - škrabaná 1,5 mm - 2,5 kg/m2
151602 - škrabaná 2 mm - 3,2 kg/m2
151603 - škrabaná 3 mm - 4,2 kg/m2
151604 - ryhovaná 2 mm - 2,8 kg/m2
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
Balenie
1517 Univerzálna omietka BAUMIT
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
151701 FineTop - jemná 1 mm - 2 kg/m2
151702 FillTop - vyhladzovacia 0,5 mm - 1,4 kg/m2
1518 MosaikTop BAUMIT
mozaiková omietka
151801 Mozaiková omietka - 5,5 kg/m2
1519 Fasádne farby BAUMIT
151901
151902
151903
151904
151905
151906
151907
151908
151909
151910
151911
151912
Granoporová farba - 0,5 kg/m2
Granoporová farba - 0,5 kg/m2
Silikátová farba - 0,5 kg/m2
Silikatová farba - 0,5 kg/m2
Silikónová farba - 0,5 kg/m2
Silikónová farba - 0,5 kg/m2
Artline farba - 0,5 kg/m2
Artline farba - 0,5 kg/m2
Artline farba Lazur - 0,1 kg/m2
Artline farba Lazur - 0,1 kg/m2
Nanoporová farba - 0,5 kg/m2
Nanoporová farba - 0,5 kg/m2
30 kg
30 kg
Balenie
30 kg
Balenie
25 kg
5 kg
25 kg
5 kg
25 kg
5 kg
25 kg
5 kg
15 kg
5 kg
25 kg
5 kg
Cena €/kg
bez DPH
2.00 €
2.00 €
2.00 €
2.00 €
Cena €/kg
s 20% DPH
2.40 €
2.40 €
2.40 €
2.40 €
Cena €/kg
bez DPH
2.60 €
2.95 €
Cena €/kg
s 20% DPH
3.12 €
3.54 €
Cena €/kg
bez DPH
2.30 €
Cena €/kg
s 20% DPH
2.76 €
Cena €/kg
bez DPH
4.30 €
4.80 €
4.40 €
4.90 €
5.30 €
5.80 €
9.10 €
9.60 €
6.90 €
7.30 €
6.30 €
6.80 €
Cena €/kg
s 20% DPH
5.16 €
5.76 €
5.28 €
5.88 €
6.36 €
6.96 €
10.92 €
11.52 €
8.28 €
8.76 €
7.56 €
8.16 €
28
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
1.4.2011
1520 Penetračné a uzatváracie nátery
TERRANOVA
152001 Podkladný náter weber 700 - 0,18 kg/m2
152002 Podkladný náter weber 705 - 0,18 kg/m2
152003 Hĺbkový spevňovač weber 707 - 0,3 l/m2
1521 weber. pas akrylátová TERRANOVA
152101
152102
152103
152104
152105
152106
Balenie Cena €/kg, l
bez DPH
25 kg
2.45 €
5 kg
2.95 €
5l
6.91 €
Cena €/kg, l
s 20% DPH
2.94 €
3.54 €
8.29 €
Balenie
Cena €/kg
bez DPH
1.80 €
1.80 €
1.80 €
1.80 €
1.80 €
1.80 €
Cena €/kg
s 20% DPH
2.16 €
2.16 €
2.16 €
2.16 €
2.16 €
2.16 €
Cena €/kg
bez DPH
2.05 €
2.05 €
2.05 €
2.05 €
Cena €/kg
s 20% DPH
2.46 €
2.46 €
2.46 €
2.46 €
Cena €/kg
bez DPH
2.40 €
2.40 €
2.40 €
2.40 €
2.40 €
Cena €/kg
s 20% DPH
2.88 €
2.88 €
2.88 €
2.88 €
2.88 €
Cena €/kg
bez DPH
2.50 €
2.50 €
2.50 €
2.50 €
2.50 €
Cena €/kg
s 20% DPH
3.00 €
3.00 €
3.00 €
3.00 €
3.00 €
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
- roztierateľná 1,5 mm - 2,6 kg/m2
- roztierateľná 2 mm - 3,2 kg/m2
- roztierateľná 3 mm - 5,0 kg/m2
- ryhovaná 1,5 mm - 2,7 kg/m2
- ryhovaná 2 mm - 3,2 kg/m2
- ryhovaná 3 mm - 4,7 kg/m2
1522 weber. pas silikátová TERRANOVA
Balenie
- roztierateľná 1,5 mm - 2,5 kg/m2
- roztierateľná 2 mm - 3,2 kg/m2
- roztierateľná 3 mm - 5,0 kg/m2
- ryhovaná 2 mm - 2,6 kg/m2
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
1523 weber. pas clean TERRANOVA
(NANO)
152301 - roztierateľná 1,5 mm - 2,5 kg/m2
152302 - roztierateľná 2 mm - 3,5 kg/m2
152303 - roztierateľná 3 mm - 5,0 kg/m2
152304 - ryhovaná 2 mm - 2,5 kg/m2
152305 - ryhovaná 3 mm - 4,5 kg/m2
Balenie
1524 weber. pas exclusive TERRANOVA
(silikónová)
152401 - roztierateľná 1,5 mm - 2,5 kg/m2
152402 - roztierateľná 2 mm - 3,5 kg/m2
152403 - roztierateľná 3 mm - 5,0 kg/m2
152404 - ryhovaná 2 mm - 2,7 kg/m2
152405 - ryhovaná 3 mm - 4,2 kg/m2
Balenie
152201
152202
152203
152204
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
152 TERRANOVA
29
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
1525 weber. pas marmolit TERRANOVA
Balenie
30 kg
30 kg
30 kg
152501 - jemnozrnná 1,5 mm - 4,0 kg/m2
152502 - strednozrnná 2 mm - 6,0 kg/m2
152502 - hrubozrnná 3 mm - 10,0 kg/m2
Balenie
1526 Fasádne farby TERRANOVA
25 kg
25 kg
25 kg
152601 weber.ton N (akrylátová) - 0,4 kg/m2
152602 weber.ton exclusive (silikónová) - 0,45 kg/m2
152603 weber.ton silikátová - 0,55 kg/m2
Cena €/kg
bez DPH
2.70 €
2.70 €
2.70 €
Cena €/kg
s 20% DPH
3.24 €
3.24 €
3.24 €
Cena €/kg
bez DPH
4.25 €
4.46 €
4.50 €
Cena €/kg
s 20% DPH
5.10 €
5.35 €
5.40 €
1. I ZO L ÁC I E T E P E L N É
153 PRÍSLUŠENSTVO K ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU
Balenie
1530 Lišty a profily
153001
153002
153003
153004
153005
Rohová lišta hliníková s mriežkou
PVC lišta s odkvapovým nosom
Okenný a dverový dilatačný profil Štandard
Dilatačný profil V
Dilatačný profil E
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Balenie
1531 Soklové lišty a doplnky
153101
153102
153103
153104
153105
153106
153107
153108
153109
153110
153111
153112
153113
1.3.2011
Soklová lišta 30 mm
Soklová lišta 40 mm
Soklová lišta 50 mm
Soklová lišta 60 mm
Soklová lišta 70 mm
Soklová lišta 80 mm
Soklová lišta 100 mm
Soklová lišta 120 mm
Spojka soklových profilov dl. 1150 mm
Podložka pod soklovú lištu 3 mm
Podložka pod soklovú lištu 5 mm
Podložka pod soklovú lištu 8 mm
Podložka pod soklovú lištu 10 mm
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
ks
ks
ks
ks
ks
Cena €/m
bez DPH
0.90 €
1.70 €
2.60 €
7.50 €
7.50 €
Cena €/m
s 20% DPH
1.08 €
2.04 €
3.12 €
9.00 €
9.00 €
Cena €/
m, ks
bez DPH
1.29 €
1.46 €
1.57 €
1.70 €
1.83 €
1.94 €
2.26 €
2.50 €
3.20 €
0.13 €
0.15 €
0.17 €
0.19 €
Cena €/
m, ks
s 20% DPH
1.55 €
1.75 €
1.88 €
2.04 €
2.20 €
2.33 €
2.71 €
3.00 €
3.84 €
0.16 €
0.18 €
0.20 €
0.23 €
30
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
2 IZOLÁCIE VODOTESNÉ
21 ASFALTOVÉ PÁSY
211 ICOPAL
POCB - POLYOLEFÍN KOPOLYMÉR BITUMENOVÁ FÓLIA
2111 ICOPAL Universal
Balenie
Termoplastické hydroizolačné fólie
m2
211101 Icopal Universal
10.00
211102 Icopal Universal WS
15.00
Cena €/m2
bez DPH
12.31 €
13.61 €
Cena €/m2
s 20% DPH
14.77 €
16.33 €
211201 A 330 SH - pás bez krycej vrstvy
211202 R 330 SH - pás s krycou vrstvou do 1 mm
Balenie
m2
30.00
15.00
Cena €/m2
bez DPH
0.89 €
1.56 €
Cena €/m2
s 20% DPH
1.07 €
1.87 €
2113 Asfaltové pásy klasické
Asfaltové pásy nataviteľné oxidované
211301 Hydrobit V 60 S 35
211302 Hydrobit V 60 S 42 H sivý
211303 Glasbit G 200 S 40 (Sklobit)
211304 Glasbit G 200 S 42 H 01 sivý
211305 Glasbit G 200 S 42 H červený
211306 Foalbit AL S 40 - protiradónová zábrana
211307 PP - 50/700 - pás mikroventilačný
Balenie
m2
10.00
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
20.00
Cena €/m2
bez DPH
2.84 €
3.76 €
4.74 €
4.84 €
5.09 €
5.37 €
2.16 €
Cena €/m2
s 20% DPH
3.41 €
4.51 €
5.69 €
5.81 €
6.11 €
6.44 €
2.59 €
MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY
2114 Asfaltové pásy spodné - dvojvrstvové systémy
Asfaltové pásy modifikované nataviteľné
211401 Elastobit GG 40 (Elastobit STAN, STS)
211402 Elastobit PV 40 (Elastobit UNI, PRS)
211403 OMEGA SPEED PROFIL BASE 3
Balenie
m2
10.00
10.00
10.00
Cena €/m2
bez DPH
5.35 €
5.92 €
4.75 €
Cena €/m2
s 20% DPH
6.42 €
7.10 €
5.70 €
OXIDOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY
2112 Asfaltové pásy tradičné
2. I ZO L ÁC I E VO D OT E S N É
15.2.2011
SPEED PROFILE - nová generácia nataviteľných asfaltovaných pásov, ktorých spodný povrch
je upravený hrebeňovým profilom v pozdĺžnom smere pásov, a tým ponúka rýchlejšiu
a výkonnejšiu aplikáciu.
31
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
2. I ZO L ÁC I E VO D OT E S N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
2115 Asfaltové pásy vrchné - dvojvrstvové systémy
Asfaltové pásy modifikované nataviteľné
211501 Elastobit GG TOP 42 sivý (Elastobit STAN H)
211502 Elastobit GG TOP 42 červený
211503 Elastobit PV TOP 42 sivý (Elastobit PR S 42 H)
211504 Elastobit PV TOP 42 červený
211505 BETA SPEED PROFIL TOP 4 sivý
Balenie
m2
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
Cena €/m2
bez DPH
5.52 €
5.98 €
6.06 €
6.56 €
5.89 €
Cena €/m2
s 20% DPH
6.62 €
7.18 €
7.27 €
7.87 €
7.07 €
2116 Asfaltové pásy vrchné - jednovrstvové systémy
Asfaltové pásy modifikované
211601 Elastobit PV TOP FIX 52 sivý - kotvený pás
211602 Elastobit PV TOP FIX 52 červený - kotvený pás
211603 ALFA SPEED PROFIL TOP 5 sivý
Balenie
m2
5.00
5.00
5.00
Cena €/m2
bez DPH
7.85 €
8.07 €
7.45 €
Cena €/m2
s 20% DPH
9.42 €
9.68 €
8.94 €
2117 Asfaltové pásy pre detaily
Asfaltové pásy modifikované
211701 Paradial S - s AL profil.fóliou
211702 Elastobit PV 40/25 bobiny - zosil. pás na detaily
Balenie
m2
10.00
1.25
Cena €/m2
bez DPH
9.18 €
6.85 €
Cena €/m2
s 20% DPH
11.02 €
8.22 €
Balenie Cena €/bal.
kg
bez DPH
10.00
22.90 €
30.00
95.00 €
Cena €/bal.
s 20% DPH
27.48 €
114.00 €
PENETRAČNÉ NÁTERY
2118 Penetračné nátery
211801 Icopal PRIMER CLASSIC - penetračný náter
211802 SIPLAST PRIMER - pen. náter modifikovaný SBS
SPEED PROFILE - nová generácia nataviteľných asfaltovaných pásov, ktorých spodný
povrch je upravený hrebeňovým profilom v pozdĺžnom smere pásov, a tým ponúka
rýchlejšiu a výkonnejšiu aplikáciu.
32
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
7.4.2011
2121 VEDAG
Oxidované asfaltové pásy nataviteľné
212101 Vedabit V 60 S 35 minerál
212102 Vedabit V 60 S 35 červený
212103 Vedabit V 60 S 35 zelený
212104 Vedaglas G 200 S4 minerál
212105 Vedaglas G 200 S4 modrozelený
Balenie
m2
10.00
10.00
10.00
7.50
5.00
Cena €/m2
bez DPH
2.56 €
3.12 €
3.12 €
4.28 €
4.41 €
Cena €/m2
s 20% DPH
3.07 €
3.74 €
3.74 €
5.14 €
5.29 €
2122 VEDAG
Viacfunkčné asfaltové pásy
212201 Vedatect LV - mikroventil. perforovaný pás
212202 Vedalbit AL - V4E - parozábrana
212203 Vedagard SK-PLUS hr. 2,5 mm, samolep paroz. na TP
212204 Vedagard SKB-PLUS hr. 2,5 mm, samolep na beton
212205 Vedagard SK hr. 1,5 mm, samolep na TP (trapez plech)
Balenie
m2
10.00
5.00
12.50
10.00
20.00
Cena €/m2
bez DPH
2.06 €
6.31 €
8.13 €
7.20 €
6.14 €
Cena €/m2
s 20% DPH
2.47 €
7.57 €
9.76 €
8.64 €
7.37 €
2123 VEDAG
Modifikované, natavovacie a strešné pásy
212301 Vedasprint minerál
212302 Vedasprint modrozelený
212303 Vedasprint červený, hnedý
212304 Vedatect PYE G 200 S4 minerál sivý
212305 Euroflex modrozelený
212306 Euroflex červený
Balenie
m2
7.50
7.50
7.50
7.50
5.00
5.00
Cena €/m2
bez DPH
5.84 €
5.84 €
5.97 €
5.78 €
6.27 €
6.44 €
Cena €/m2
s 20% DPH
7.01 €
7.01 €
7.16 €
6.94 €
7.52 €
7.73 €
2124 VEDAG
Samolepiace pásy
212401 Vedastar modrozelený
212402 Vedatop SU - podkladný pás na EPS
212403 Vedatop TM - podkladný pás na min. vlnu
Balenie
m2
5.00
10.00
15.00
Cena €/m2
bez DPH
9.99 €
7.47 €
6.61 €
Cena €/m2
s 20% DPH
11.99 €
8.96 €
7.93 €
2125 VEDAFLOR
Modifikované asfaltové pásy pre zelené strechy
212501 Vedaflor WS - I - minerál
212502 Vedaflor WS - X - minerál
212503 Vedaflor WS X - modrozelený
Balenie
m2
5.00
5.00
5.00
Cena €/m2
bez DPH
10.79 €
9.26 €
8.13 €
Cena €/m2
s 20% DPH
12.95 €
11.11 €
9.76 €
2126 VEDAG
Jednovrstvé asfaltové pásy
212601 Euroflex S modrozelený sanač. pás s expanz. vrstvou
212602 Euroflex Solo modrozelený pás pre mech. kotvenie
Balenie
m2
5.00
8.10
Cena €/m2
bez DPH
6.37 €
6.47 €
Cena €/m2
s 20% DPH
7.64 €
7.76 €
2. I ZO L ÁC I E VO D OT E S N É
212 VEDAG
33
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
213 POLYGUM
1.2.2011
2. I ZO L ÁC I E VO D OT E S N É
2131 POLYGUM
Nataviteľné modifikované asfaltové pásy
213101 SBS TECNO, hr. 4,5 mm šedá
213102 SBS SEP 4000, hr. 4,0 mm šedá
213103 SBS SEP 5000, hr. 4,0 mm šedá
213104 SBS SEP 6000, hr. 5,5 mm šedá
213105 SBS PY 3 T MMP, hr. 3,0 mm podkl. pás bez pos.
213106 SBS Turbo Stick PES, parozábrana, samolep
213107 APP QUADRA Rock KSK, hr. 5,0 mm šedá
2132 Penetračné nátery
213201 IKOpro - penetračný náter
213202 IKOpro - penetračný náter
Cena €/m2
bez DPH
6.30 €
4.90 €
5.80 €
7.20 €
4.40 €
6.20 €
6.10 €
Cena €/m2
s 20% DPH
7.56 €
5.88 €
6.96 €
8.64 €
5.28 €
7.44 €
7.32 €
Balenie Cena €/bal
kg
bez DPH
25.00
46.00 €
30.00
59.10 €
Cena €/bal
s 20% DPH
55.20 €
70.92 €
Balenie
m2
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
16.20
7.50
34
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
7.4.2011
2141 TYP SBS - bez posypu
Nataviteľné asfaltové pásy modifikované
214101 Elastek 40 špeciál minerál
214102 Glastek 40 špeciál minerál
Balenie
m2
7.50
7.50
Cena €/m2
bez DPH
5.01 €
4.95 €
Cena €/m2
s 20% DPH
6.01 €
5.94 €
2142 TYP SBS - bez posypu
Samolepiace asfaltové pásy modifikované
214401 Glastek 30 STICKER PLUS
214402 Glastek 30 STICKER
Balenie
m2
10.00
10.00
Cena €/m2
bez DPH
4.29 €
3.99 €
Cena €/m2
s 20% DPH
5.15 €
4.79 €
2143 TYP SBS - s farebným hrubozrnným posypom
Asfaltové pásy modifikované nataviteľné
214301 Elastek 40 špeciál dekor modrozelený
214302 Elastek 40 špeciál dekor červený
214303 Elastek 40 COMBI modrozelený
214304 Elastek 40 FIRESTOP modrozelený
214305 Elastek 50 špeciál dekor modrozelený
214306 Elastek 50 špeciál dekor červený
214307 Elastek 50 GARDEN modrozelený
Balenie
m2
7.50
7.50
7.50
7.50
5.00
5.00
5.40
Cena €/m2
bez DPH
4.49 €
4.59 €
5.69 €
5.69 €
5.19 €
5.39 €
6.99 €
Cena €/m2
s 20% DPH
5.39 €
5.51 €
6.83 €
6.83 €
6.23 €
6.47 €
8.39 €
2144 TYP SBS - s farebným hrubozrnným posypom
Asfaltové pásy modifikované pre mech. kotvenie
214401 Elastek 50 SOLO modrozelený
214402 Elastek 50 SOLO FIRESTOP
Balenie
m2
8.10
8.10
Cena €/m2
bez DPH
5.98 €
6.68 €
Cena €/m2
s 20% DPH
7.18 €
8.02 €
2. I ZO L ÁC I E VO D OT E S N É
214 ELASTEK, GLASTEK
35
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
22 IZOLAČNÉ FÓLIE NA BÁZE PVC, TPO A OCP
221 SIKA
7.4.2011
2211 Sikaplan
PVC fólia
221101 Sikaplan 15G hr. 1,5 mm, strešná
221102 Sikaplan SGmA hr. 1,5 mm, strešná na priťaženie
221103 Sikaplan S hr. 1,5 mm, detailovka
221104 Sikaplan WP 1100 - 15HL hr. 1,5 mm, zemná
221105 Sika Trocal plech typS PVC pofóliovaný plech
Balenie
m2
40.00
40.00
16.50
40.00
2.00
Cena €/m
bez DPH
6.50 €
7.70 €
9.00 €
6.70 €
22.50 €
2
2. I ZO L ÁC I E VO D OT E S N É
222 FATRA
7.4.2011
Balenie
m2 ks
2221 Fatrafol
PVC fólia
222101
222102
222103
222104
222105
222106
222107
222108
Fatrafol 810, hr. 1,5 mm, strešná
Fatrafol 810, hr. 1,2 mm, strešná
Fatrafol 803, hr. 1,0 mm, zemná
Fatrafol 803, hr. 1,5 mm, zemná
Ekoplast 806, hr. 1,0 mm, zemná proti ropným látkam
Ekoplast 806, hr. 1,5 mm, zemná proti ropným látkam
Poplastovaný plech Viplanyl 60 (1 m x 2 m)
Tvarovka - kužeľ, vlnovec
40.00
50.00
39.00
26.00
39.00
26.00
2.00
40 / 30
Cena €/ Cena €/m2 ks
m2 ks s 20% DPH
bez DPH
6.95 €
8.34 €
6.20 €
7.44 €
4.60 €
5.52 €
6.80 €
8.16 €
6.70 €
8.04 €
9.30 €
11.16 €
22.00 €
26.40 €
2.00 €
2.40 €
223 FIRESTONE
7.4.2011
2231 UltraPly TPO
TPO fólia - termoplastický polyolefín
223101
223102
223103
223104
223105
223106
Cena €/m2
s 20% DPH
7.80 €
9.24 €
10.80 €
8.04 €
27.00 €
Membrána TPO hr. 1,2 mm (2,0 m x 30,5 m)
Membrána TPO hr. 1,5 mm (2,0 m x 30,5 m)
Membrána TPO hr. 1,8 mm (2,0 m x 30,5 m)
Membrána TPO, detailovka (15,25 m x 0,61 m)
TPO poplastovaný plech (1 x 3 m)
Rohy - tvarovky vonkajšie, vnútorné
Balenie
m2 ks
61.00
61.00
61.00
9.30
3.00
20.00
Cena €/ Cena €/m2 ks
m2 ks s 20% DPH
bez DPH
6.90 €
8.28 €
8.50 €
10.20 €
12.60 €
10.50 €
28.30 €
33.96 €
42.30 €
50.76 €
6.30 €
7.56 €
224 VEDAG
7.4.2011
2241 Vedaplan
Fólia olefínová polymérbituménová
224101 Vedaplan MF, hr. 2,0 mm
224102 Vedaplan L, hr. 1,8 mm
224103 Vedaplan - pofóliovaný plech čierny (1 x 2 m)
224104 Vedaplan COLOR MF, hr. 2,0 mm sivý
224105 Vedaplan COLOR - pofóliovaný plech (1 x 2 m)
Balenie
m2
22.50
22.50
2.00
22.50
2.00
Cena €/m2
bez DPH
11.68 €
10.22 €
29.51 €
13.18 €
34.95 €
Cena €/m2
s 20% DPH
14.02 €
12.26 €
35.41 €
15.82 €
41.94 €
36
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
23 PROFILOVANÉ IZOLAČNÉ FÓLIE
1.1.2011
2311 Platon
Polyetylénová izolačná fólia
231101 Platon P 5 2,07 x 20 m
231102 Platon P 5 2,47 x 20 m
231103 Platon D-Drain 1,00 x 20 m
231104 Platon D-Drain 2,00 x 20 m
231105 Platon P 20 1,36 x 2,23 m
231106 Platon P 20 1,36 x 6,00 m
231107 Platon DE 25 - zelené strechy 2,22 x 1,33 m
231108 Platon DE 25 - zelené strechy 1,11 x 1,33 m
231109 Platon PLASTER BASE
2312 Doplnky
231201
231202
231203
231204
231205
231206
231207
Ukončovací profil 2,0 m
Lepiaca páska 20 m
Tesniaca šnúra 6 m
Tesniaci tmel 310 ml
Príchytka P5 s oceľ. klincom 3,5 x 35
Príchytka P5 s oceľ. klincom 3,5 x 45
Príchytka P5
Balenie
m2
41.40
49.40
30.00
40.00
3.03
8.16
2.95
1.48
Cena €/m2
bez DPH
2.62 €
2.62 €
4.48 €
4.48 €
6.47 €
6.47 €
6.47 €
6.47 €
4.48 €
Cena €/m2
s 20% DPH
3.14 €
3.14 €
5.38 €
5.38 €
7.76 €
7.76 €
7.76 €
7.76 €
5.38 €
Balenie
ks
ks
rol.
rol.
tuba
100ks
100ks
100ks
Cena €/ks
bez DPH
1.79 €
31.87 €
15.73 €
4.48 €
10.26 €
11.58 €
5.48 €
Cena €/ks
s 20% DPH
2.15 €
38.24 €
18.88 €
5.38 €
12.31 €
13.90 €
6.58 €
2. I ZO L ÁC I E VO D OT E S N É
231 PLATON
37
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
2. I ZO L ÁC I E VO D OT E S N É
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
232
DELTA
2321
Delta
Polyetylénová izolačná fólia
DELTA MS 1,0 x 20 m
DELTA MS 1,5 x 20 m
DELTA MS 2,0 x 20 m
DELTA MS 2,4 x 20 m
DELTA MS 3,0 x 20 m
DELTA NB 1,0 x 20 m
DELTA NB 1,5 x 20 m
DELTA NB 2,0 x 20 m
DELTA NB 2,4 x 20 m
DELTA NB 3,0 x 20 m
DELTA PT 2,0 x 20 m
DELTA MS 20 2,0 x 20 m
DELTA FLORAXX perforovaná 2,0 x 20 m
DELTA - GEO DRAIN Quatro 2,0 x 12,5 m
DELTA - DRAIN 2,0 x 12,5 m
DELTA - TERRAXX 2,0 x 12,5 m
DELTA - THENE samolepiaca fólia 1,0 x 20 m
232101
232102
232103
232104
232105
232106
232107
232108
232109
232110
232111
232112
232113
232114
232115
232116
232117
1.4.2011
2322 Doplnky
232201
232202
232203
232204
232205
232206
232207
232208
232209
232210
232211
Delta podložka
Delta MS profil ukončovací
Delta PT profil
Delta hmoždinka (ф 9 mm / 70 mm)
DELTA - MS Clip na prichytenie DELTA MS fólie
DELTA - GEO DRAIN Clip
DELTA - TERRAXX Skrutka
DELTA - DPC polyolefínový základový pás
DELTA - PROTEKT univerzálny základový pás
DELTA - THENE penetračný náter
Delta Butyl Band (15 mm x 15 m)
Cena €/m2
bez DPH
2.40 €
2.40 €
2.40 €
2.40 €
2.40 €
1.70 €
1.70 €
1.70 €
1.70 €
1.70 €
6.21 €
7.30 €
7.50 €
9.13 €
8.03 €
5.18 €
10.75 €
Cena €/m2
s 20% DPH
2.88 €
2.88 €
2.88 €
2.88 €
2.88 €
2.04 €
2.04 €
2.04 €
2.04 €
2.04 €
7.45 €
8.76 €
9.00 €
10.96 €
9.64 €
6.22 €
12.90 €
Balenie Cena €/bal.
ks
bez DPH
ks
0.13 €
2,0 m
5.48 €
2,0 m
5.48 €
ks
0.23 €
ks
0.66 €
ks
0.83 €
ks
0.70 €
1.83 €
m2
6.21 €
m2
25,0 l
76.25 €
15,0 m
11.32 €
Cena €/bal.
s 20% DPH
0.16 €
6.58 €
6.58 €
0.28 €
0.79 €
1.00 €
0.84 €
2.20 €
7.45 €
91.50 €
13.58 €
Balenie
m2
20.00
30.00
40.00
48.00
60.00
20.00
30.00
40.00
48.00
60.00
40.00
40.00
40.00
25.00
25.00
25.00
20.00
38
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
24 DOPLNKY K ASFALTOVÝM HYDROIZOLÁCIÁM
8.4.2011
2411 Univerzálny vtok/ Univerzálny vtok extra dlhý
Vtoky na báze termoplastického elastoméru - TPE
241101 Vtok 80 / 250 mm (ERMETIC)
241102 Vtok 100 / 250 mm (ERMETIC)
241103 Vtok 110 / 250 mm (ERMETIC)
241104 Vtok 125 / 250 mm (ERMETIC)
241105 Vtok extra dlhý 80 / 400 mm (GENIUS)
241106 Vtok extra dlhý 100 / 400 mm (GENIUS)
241107 Vtok extra dlhý 110 / 400 mm (GENIUS)
241108 Vtok extra dlhý 125 / 400 mm (GENIUS)
241109 Ochranný košík 75 - 125 mm
Cena €/ks
bez DPH
6.60 €
8.40 €
9.10 €
9.50 €
9.90 €
10.60 €
12.10 €
12.60 €
2.50 €
Cena €/ks
s 20% DPH
7.92 €
10.08 €
10.92 €
11.40 €
11.88 €
12.72 €
14.52 €
15.12 €
3.00 €
2412 Strešný komínik
Strešný TPE komínik s krytkou na odvetranie
strešného plášťa
241201 Strešný komínik 75 / 225 mm
Cena €/ks
bez DPH
Cena €/ks
s 20% DPH
6.20 €
7.44 €
242 TOPWET VTOKY A KOMÍNIKY K ASFALTOVÝM PÁSOM
8.4.2011
2421 Strešný vtok TW BIT S
Dvojplášťový polyamidový vtok s manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu a košíkom
242101 TW 75 BIT S ф 75 / 210 mm
242102 TW 110 BIT S ф 110 / 210 mm
242103 TW 125 BIT S ф 125 / 210 mm
242104 TW 160 BIT S ф 160 / 210 mm
Cena €/ks
bez DPH
Cena €/ks
s 20% DPH
56.50 €
56.50 €
56.50 €
68.10 €
67.80 €
67.80 €
67.80 €
81.72 €
2422 Nadstavec na tepelnú izoláciu TWN BIT
Nadstavec na tepelnú izoláciu pre strešné vtoky TW BIT S
242201 TWN 160 BIT hr. izolácie 40 - 160 mm
242202 TWN 220 BIT hr. izolácie 160 - 220 mm
242203 TWN 300 BIT hr. izolácie 220 - 300 mm
Cena €/ks
bez DPH
49.60 €
51.90 €
56.50 €
Cena €/ks
s 20% DPH
59.52 €
62.28 €
67.80 €
2423 Sanačný vtok TW SAN BIT
Sanačný vtok s manžetou z modifikovaného asfaltového
pásu, košíkom a jazýčkovým tesnením
242301 TW SAN 75 BIT ф 75 / 400 mm
242302 TW SAN 90 BIT ф 90 / 400 mm
242303 TW SAN 110 BIT ф110 / 400 mm
242304 TW SAN 125 BIT ф125 / 400 mm
Cena €/ks
bez DPH
Cena €/ks
s 20% DPH
58.80 €
61.20 €
63.50 €
68.10 €
70.56 €
73.44 €
76.20 €
81.72 €
2424 Strešný komínik TWO BIT
Strešný komínik s integrovanou asfaltovou manžetou a krytkou
242401 TWO 75 BIT ф 75 / 300 mm
Cena €/ks
bez DPH
28.80 €
Cena €/ks
s 20% DPH
34.56 €
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
2. I ZO L ÁC I E VO D OT E S N É
241 UNIVERZÁLNE VTOKY A KOMÍNIKY K ASFALT. PÁSOM
39
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
25 DOPLNKY K PVC HYDROIZOLÁCIÁM
251 UNIVERZÁLNE VTOKY A KOMÍNIKY K PVC FÓLIAM
2. I ZO L ÁC I E VO D OT E S N É
2511 Univerzálny vtok/ Univerzálny vtok extra dlhý PVC vtoky
251101
251102
251103
251104
251105
251106
251107
251108
251109
PVC vtok 80 / 250 mm (EURO)
PVC vtok 100 / 250 mm (EURO)
PVC vtok 110 / 250 mm (EURO)
PVC vtok 125 / 250 mm (EURO)
PVC vtok extra dlhý 80 / 400 mm (EURO)
PVC vtok extra dlhý 100 / 400 mm (EURO)
PVC vtok extra dlhý 110 / 400 mm (EURO)
PVC vtok extra dlhý 125 / 400 mm (EURO)
Ochranný košík 75 - 125 mm
2512 PVC komínik
Strešný PVC komínik s krytkou na odvetranie strešného plášťa
251201 PVC komínik 75 / 240 mm
8.4.2011
Cena €/ks
bez DPH
10.70 €
11.30 €
12.20 €
12.50 €
11.20 €
12.00 €
14.90 €
15.10 €
2.50 €
Cena €/ks
s 20% DPH
12.84 €
13.56 €
14.64 €
15.00 €
13.44 €
14.40 €
17.88 €
18.12 €
3.00 €
Cena €/ks
bez DPH
10.20 €
Cena €/ks
s 20% DPH
12.24 €
252 TOPWET VTOKY A KOMÍNIKY K PVC FÓLIAM
8.4.2011
2521 PVC vtok TW PVC S
Dvojplášťový polyamidový vtok s PVC manžetou a košíkom
252101 TW 75 PVC S ф 75 / 210 mm
252102 TW 110 PVC S ф 110 / 210 mm
252103 TW 125 PVC S ф 125 / 210 mm
252104 TW 160 PVC S ф 160 / 210 mm
Cena €/ks
bez DPH
56.50 €
56.50 €
56.50 €
68.10 €
Cena €/ks
s 20% DPH
67.80 €
67.80 €
67.80 €
81.72 €
2522 Nadstavec na tepelnú izoláciu TWN PVC
Nadstavec na tepelnú izoláciu pre strešné vtoky TW PVC S
252201 TWN 160 PVC hr. izolácie 40 - 160 mm
252202 TWN 220 PVC hr. izolácie 160 - 220 mm
252203 TWN 300 PVC hr. izolácie 220 - 300 mm
Cena €/ks
bez DPH
49.60 €
51.90 €
56.50 €
Cena €/ks
s 20% DPH
59.52 €
62.28 €
67.80 €
2523 Sanačný PVC vtok TW SAN PVC
Sanačný vtok s PVC manžetou, košíkom a jazýčkovým tesnen.
252301 TW SAN 75 PVC ф 75 / 400 mm
252302 TW SAN 90 PVC ф 90 / 400 mm
252303 TW SAN 110 PVC ф 110 / 400 mm
252304 TW SAN 125 PVC ф 125 / 400 mm
Cena €/ks
bez DPH
58.80 €
61.20 €
63.50 €
68.10 €
Cena €/ks
s 20% DPH
70.56 €
73.44 €
76.20 €
81.72 €
2524 PVC komínik TWO PVC
Strešný komínik s integrovanou PVC manžetou a krytkou
252401 TWO 75 PVC ф 75 / 300 mm
Cena €/ks
bez DPH
28.80 €
Cena €/ks
s 20% DPH
34.56 €
40
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
26 STIERKOVÉ SYSTÉMY
1.3.2011
Cena €/kg
m2 m
bez DPH
0.93 €
1.71 €
2.99 €
3.68 €
2.90 €
3.52 €
0.91 €
9.18 €
9.59 €
7.88 €
9.06 €
1.66 €
2.55 €
7.49 €
12.81 €
Cena €/kg
m2 m
s 20% DPH
1.12 €
2.05 €
3.59 €
4.42 €
3.48 €
4.22 €
1.09 €
11.02 €
11.51 €
9.46 €
10.87 €
1.99 €
3.06 €
8.99 €
15.37 €
28 l
14 l
1 ks
25 m2
11 l
22 l
Cena €/l,
ks, m2
bez DPH
2.68 €
2.92 €
1.77 €
0.94 €
3.28 €
2.95 €
Cena €/l,
ks, m2
s 20% DPH
3.22 €
3.50 €
2.12 €
1.13 €
3.94 €
3.54 €
2613 Saniflex
Balenie
Elastický tesniaci prostriedok do vlhkých priestorov
261301 Saniflex
20 kg
261302 Saniflex
12 kg
261303 Saniflex
5 kg
Cena €/kg
bez DPH
3.52 €
3.63 €
4.07 €
Cena €/kg
s 20% DPH
4.22 €
4.36 €
4.88 €
2611 Aquafin
minerálna a kryštalické tesniace hmoty
261101
261102
261103
261104
261105
261106
261107
261108
261109
261110
261111
261112
261113
261114
261115
Balenie
Aquafin 1K
25 kg
Aquafin 1K
6 kg
Aquafin 2K (25 kg + 8,33 kg)
33.33 kg
Aquafin 2K (6 kg + 2 kg)
8 kg
Aquafin 2K/M (25 kg + 10 kg)
35 kg
Aquafin 2K/M (5 kg + 2 kg)
7 kg
Aquafin 2K - nosná vložka
25 m2
Uniflex B - elastifikátor
8.33 kg
Uniflex B - elastifikátor
2 kg
Uniflex M - elastifikátor
10 kg
Uniflex M - elastifikátor
2 kg
ASO Dichtband 2000 - výstužná páska 12 cm
50 m
Aquafin IC
25 kg
Aquafin CJ3 - bentonitová rozpínavá páska
20 m
Aquafin CJ4 - bent. rozp. páska s ochranou voči dažďu
20 m
2612 Combiflex
Protiradónová zábrana a hydroizolácia v jednej
vrstve
261201 Combiflex - C2
261202 Combiflex - C2
261203 Combiflex - C2 B zložka modrá 400 ml
261204 Combiflex - C2 ochranná a výstužná tkanina
261205 Combiflex - EL
261206 Combiflex - EL
Balenie
2. I ZO L ÁC I E VO D OT E S N É
261 SCHOMBURG - STIERKOVÉ IZOLÁCIE
41
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
2614 Indufloor
Ochranné a tesniace epoxidové nátery
261401 INDUFLOOR - IB 1010 (Asodur BI)
261402 INDUFLOOR - IB 2380, 7032 (Asodur BS)
261403 INDUFLOOR - IB 2360, EP, 7032 (Asodur D2)
261404 ASODUR EK 98, Boden - hellgrau
261405 INDUFLOOR - IB 1225 (Asodur GBM)
261406 INDUFLOOR - IB 1240 (Asodur SG2)
261407 INDUFLOOR - IB 2370 schw. (Asodur TE)
261408 INDUFLOOR - IB 3351 RAL 7030 (Asodur UBS)
2. I ZO L ÁC I E VO D OT E S N É
20 kg
15 kg
30 kg
6 kg
30 kg
15 kg
15 kg
30 kg
Balenie
2615 Doplnkový sortiment
261501
261502
261503
261504
261505
261506
261507
261508
261509
261510
261511
Balenie
ASO Flexfuge - grafit
ASO Flexfuge - mittelgrau
ASO Flexfuge - zementgrau
ASOFLEX-SDM - tesniaca hmota (prestupy)
Unifix - lepidlo
Unifix
Unifix 2K/6 (25 kg + 4,17 kg)
Unifix 2K (25 kg + 8,33 kg)
Unifix 2K (6 kg + 2 kg)
Escosil 2000 anthrazitgrau - tesniaci tmel, 310 ml
Escosil 2000 UW weiss- tesniaci tmel, 310 ml
25 kg
25 kg
25 kg
1 kg
25 kg
6 kg
29.17 kg
33.33 kg
8 kg
1 ks
1 ks
Cena €/kg
bez DPH
9.61 €
14.14 €
8.87 €
8.09 €
12.75 €
10.15 €
12.50 €
11.07 €
Cena €/kg
s 20% DPH
11.53 €
16.97 €
10.64 €
9.71 €
15.30 €
12.18 €
15.00 €
13.28 €
Cena €/ Cena €/kg, ks
kg, ks s 20% DPH
bez DPH
1.04 €
1.25 €
1.24 €
1.49 €
1.19 €
1.43 €
18.05 €
21.66 €
0.62 €
0.74 €
1.21 €
1.45 €
1.27 €
1.52 €
2.36 €
2.83 €
3.03 €
3.64 €
5.04 €
6.05 €
10.91 €
13.09 €
42
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
27 SANAČNÉ SYSTÉMY
1.3.2011
Balenie
Cena €/kg
bez DPH
10.97 €
0.50 €
1.14 €
0.90 €
Cena €/kg
s 20% DPH
13.16 €
0.60 €
1.37 €
1.08 €
2712 Doplnkový sortiment
k sanačným omietkam
271201 ESCO FLUAT - neutralizátor
271202 ESCO FLUAT - neutralizátor
271203 ESCO FLUAT - neutralizátor
271204 ASOPLAST MZ - plastifikátor
271205 ASOPLAST MZ - plastifikátor
271206 ASOPLAST MZ - plastifikátor
271207 ASOLIN WS - siloxanová impregn. trans.
271208 ASO - Unigrund K - penetrácia
271209 ASO - Unigrund K - penetrácia
271210 ASO - Unigrund K - penetrácia
271211 FIX 10 S
271212 FIX 10 S
271213 ADICOR SK weiss - silikátová farba
271214 ADICOR G - riedidlo farby
Balenie Cena €/kg, l
bez DPH
25 kg
3.77 €
10 kg
3.95 €
1 kg
7.22 €
25 kg
4.94 €
10 kg
5.15 €
1 kg
6.01 €
25 l
6.83 €
25 l
3.83 €
10 l
4.10 €
1l
6.16 €
12 kg
1.87 €
6 kg
1.94 €
12,5 l
5.20 €
10 l
4.20 €
Cena €/kg, l
s 20% DPH
4.52 €
4.74 €
8.66 €
5.93 €
6.18 €
7.21 €
8.20 €
4.60 €
4.92 €
7.39 €
2.24 €
2.33 €
6.24 €
5.04 €
2713 Aquafin
Impregnačný kremičitý roztok
271301 Aquafin F
271302 Aquafin F
Balenie
30 kg
12 kg
Cena €/kg
bez DPH
3.63 €
3.70 €
Cena €/kg
s 20% DPH
4.36 €
4.44 €
Balenie
Cena €/kg
Cena €/kg
25 kg
25 kg
25 kg
1.00 €
0.78 €
0.74 €
1.20 €
0.94 €
0.89 €
2711 Sanačné omietky
271101
271102
271103
271104
Thermopal P prevzdušňujúca prísada
Thermopal SR 24
Thermopal SR 44 weiss
Thermopal FS 33 štuková omietka
2714 Sanácia betónu
271401 INDUCRET-BIS 0/2 (Asocret KS/HB)
271402 INDUCRET-BIS 5/40 (Asocret FM)
271403 INDUCRET-BIS 1/6 (Asocret FS)
10 kg
25 kg
20 kg
25 kg
2. I ZO L ÁC I E VO D OT E S N É
271 SCHOMBURG
43
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
272 BAUMIT
1.3.2011
2. I ZO L ÁC I E VO D OT E S N É
2721 Sanačné omietky
Sanačné systémy SANOVA
272101 Baumit Sanova prednástrek
272102 Baumit Sanova omietka L
272103 Baumit Sanova omietka S / soklová
272104 Baumit Sanova omietka jemná
272105 Baumit Sanova puferová omietka
272106 Baumit Sanova omietka W
272107 Baumit Sanova trasová omietka WTA
2722 Výrobky pre betónové konštrukcie
272201
272202
272203
272204
272205
Baumit Poter
Baumit Betón B20
Baumit Betón WU
Baumit Sanačný betón G
Zálievková malta
Balenie Cena €/kg, l
bez DPH
40 kg
0.26 €
50 l
0.32 €
40 kg
0.35 €
40 kg
0.31 €
50 l
0.51 €
40 kg
0.67 €
25 kg
0.39 €
Cena €/kg, l
s 20% DPH
0.31 €
0.38 €
0.42 €
0.37 €
0.61 €
0.80 €
0.47 €
Balenie
Cena €/kg
s 20% DPH
0.12 €
0.13 €
0.18 €
0.59 €
0.28 €
40 kg
40 kg
40 kg
25 kg
40 kg
Cena €/kg
bez DPH
0.10 €
0.11 €
0.15 €
0.49 €
0.24 €
44
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
3 DOPLNKOVÝ SORTIMENT
3111 Jutafol (Guttafol)
Paropriepustné fólie a parozábrany
311101
311102
311103
311104
311105
311106
311107
311108
311109
311110
311111
311112
311113
311114
311115
311116
Jutafol D 90 štandard
Jutafol D 110 štandard (Guttafol 105 B1)
Jutafol D 140 štandard (Guttafol 140 B1)
Jutafol D 110 špeciál
Jutafol D 140 špeciál
Jutafol N 90 štandard
Jutafol N 110 štandard (Guttafol WB)
Jutafol N 140 štandard
Jutafol N 110 špeciál
Jutafol N 140 špeciál
Jutafol N AL 125 špeciál (Guttafol DS ALU)
Jutafol N AL 170 špeciál
Delta REFLEX
AL páska k parozábrane - 50 m/bal
AL páska k parozábrane - 100 m/bal
Delta POLY Band AL páska k parozáb. - 100 m
Balenie
m2, ks
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75/80
75.00
75.00
ks
ks
ks
Cena €/
m2, ks
bez DPH
0.56 €
0.60 €
0.86 €
0.70 €
1.00 €
0.56 €
0.60 €
0.86 €
0.70 €
1.00 €
1.29 €
1.63 €
2.19 €
3.55 €
7.07 €
16.36 €
312 DIFÚZNE FÓLIE
1.1.2011
Balenie
m2, ks
3121 Difúzne fólie
Paropriepustné kontaktné fólie
312101
312102
312103
312104
312105
312106
312107
312108
312109
312110
312111
Cena €/
m2, ks
s 20% DPH
0.67 €
0.72 €
1.03 €
0.84 €
1.20 €
0.67 €
0.72 €
1.03 €
0.84 €
1.20 €
1.55 €
1.96 €
2.63 €
4.26 €
8.48 €
19.63 €
Tyvek Soft antireflex
Tyvek Solid
Tyvek Supro
Tyvek Supro s lepidlom
Tyvek Reflex Enercor S
Tyvek UV Fasáda
Tyvek Metal - 1,1 m x 30 m
Tyvek páska - 25 m
Delta VENT N
Delta VENT S
Delta MULTI Band páska k poist. zábranám - 25 m
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
140.00
33.00
ks
75.00
75.00
ks
Cena €/
m2, ks
bez DPH
1.77 €
1.85 €
2.29 €
2.73 €
4.94 €
4.20 €
9.28 €
21.50 €
2.02 €
2.26 €
18.92 €
Cena €/
m2, ks
s 20% DPH
2.12 €
2.22 €
2.75 €
3.28 €
5.93 €
5.04 €
11.14 €
25.80 €
2.42 €
2.71 €
22.70 €
3. D O P L N KO V Ý S O R T I M E N T
31 PAROPRIEPUSTNÉ FÓLIE, PAROZÁBRANY, TECHNICKÉ FÓLIE, GEOTEXTÍLIE
311 PAROPRIEPUSTNÉ FÓLIE A PAROZÁBRANY
1.1.2011
45
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
313 GEOTEXTÍLIE
1.1.2011
3131 Typar, Perdura (Tatratex)
Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie
313101 Typar SF 40 (3407)
313102 Typar SF 49 (3407 - 2)
313103 Typar SF 56 (3607 - 3)
313104 Typar SF 77 (3767)
313105 Perdura 200 (Tatratex 200)
313106 Perdura 300 (Tatratex 300)
313107 Perdura 500 (Tatratex 500)
3. D O P L N KO V Ý S O R T I M E N T
314 IZOLÁCIA KROČAJOVÉHO HLUKU
1.1.2011
Balenie Cena €/m2 Cena €/m2
bez DPH s 20% DPH
m2
187.50
0.81 €
0.97 €
112.50
1.35 €
1.62 €
3141 Ethafoam
Izolácia kročajového hluku
314101 Ethafoam 3 mm
314102 Ethafoam 5 mm
315 IZOLÁCIA NA TECHNICKÉ POTRUBIA
3151 Flexipan
Izolácia na technické potrubia
315101 Flexipan
Balenie Cena €/m2 Cena €/m2
bez DPH s 20% DPH
m2
315.00
0.90 €
1.08 €
450.00
1.13 €
1.36 €
450.00
1.30 €
1.56 €
450.00
1.63 €
1.96 €
100.00
0.66 €
0.79 €
100.00
0.96 €
1.15 €
100.00
1.63 €
1.96 €
1.1.2011
Balenie Cena €/m2 Cena €/m2
bez DPH s 20% DPH
m2
50.00
2.46 €
2.95 €
46
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
32 POLYKARBONÁTOVÉ DOSKY DUTINKOVÉ
25.3.2011
3211 Makrolon multi UV
(2,1 m x 6,0 m=12,6 m2), (0,98 m x 6,0 m=5,88 m2)
321101
hr. 6,0 mm, číry
321102
hr. 8,0 mm, číry
321103
hr. 8,0 mm, opál*
321104
hr. 8,0 mm, dym*
321105
hr. 10,0 mm, číry
321106
hr. 10,0 mm, opál*
321107
hr. 10,0 mm, dym*
321108
hr. 16,0 mm, číry*
321109
hr. 16,0 mm, opál*
321110
hr. 20,0 mm, číry*
321111
hr. 20,0 mm,opál*
321112
hr. 25,0 mm, číry*
321113
hr. 25,0 mm, opál*
Tabuľa Cena €/m2 Cena €/m2
m2
bez DPH s 20% DPH
12.60
10.90 €
13.08 €
12.60
11.60 €
13.92 €
12.60
12.10 €
14.52 €
12.60
12.10 €
14.52 €
12.60
12.60 €
15.12 €
12.60
13.20 €
15.84 €
12.60
13.20 €
15.84 €
12.60
19.70 €
23.64 €
12.60
20.70 €
24.84 €
12.60
21.70 €
26.04 €
12.60
22.80 €
27.36 €
5.88
26.10 €
31.32 €
5.88
27.30 €
32.76 €
Príplatok za rezanie 20 %.
*Označené výrobky sú dodávané na objednávku
3. D O P L N KO V Ý S O R T I M E N T
321 MAKROLON
47
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
Balenie Cena €/mb Cena €/mb
mb
bez DPH s 20% DPH
3212 Zasklievacie hliníkové profily
Hliníková pritlačná lišta + gum. tesnenie
6.00
321201
3. D O P L N KO V Ý S O R T I M E N T
3213 Polykarbonátové zasklievacie profily
321301
321302
321303
331304
321305
321306
321307
321308
USX 6
USX 8
USX 10
USX 16
HSX 6
HSX 8
HSX 10
HSX 16
pre hr. 6,0 mm
pre hr. 8,0 mm
pre hr. 10,0 mm
pre hr. 16,0 mm
pre hr. 6,0 mm
pre hr. 8,0 mm
pre hr. 10,0 mm
pre hr. 16,0 mm
4.81 €
5.77 €
Balenie Cena €/mb Cena €/mb
mb
bez DPH s 20% DPH
2.10
1.00 €
1.20 €
2.10
1.10 €
1.32 €
2.10
1.30 €
1.56 €
2.10
1.80 €
2.16 €
6.00
3.20 €
3.84 €
6.00
3.30 €
3.96 €
6.00
3.75 €
4.50 €
6.00
4.80 €
5.76 €
48
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
33 KONŠTRUKČNÉ DOSKY
1.1.2011
3311 OSB 3 - do vlhkého prostredia (2500 x 1250 mm)
Debnenia šikmých striech, obklady stien, podlahy
331101 OSB 3 - 8 mm
331102 OSB 3 - 10 mm
331103 OSB 3 - 12 mm
331104 OSB 3 - 15 mm
331105 OSB 3 - 18 mm
331106 OSB 3 - 22 mm
331107 OSB 3 - 25 mm
Na pero a drážku
3312 OSB 3 P+D - do vlh. prostredia (2500 x 625 mm)
Debnenia šikmých striech, obklady stien, podlahy
331201 OSB 3 P+D - 12 mm
331202 OSB 3 P+D - 15 mm
331203 OSB 3 P+D - 18 mm
331204 OSB 3 P+D - 22 mm
331205 OSB 3 P+D - 25 mm
Dosky OSB 2 do suchého prostredia sú na objednávku.
ks/m2 Cena €/m2 Cena €/m2
bez DPH s 20% DPH
3.13
3.93 €
4.72 €
3.13
4.72 €
5.66 €
3.13
5.53 €
6.64 €
3.13
6.84 €
8.21 €
3.13
8.20 €
9.84 €
3.13
10.00 €
12.00 €
3.13
11.39 €
13.67 €
ks/m2 Cena €/m2 Cena €/m2
bez DPH s 20% DPH
1.56
5.83 €
7.00 €
1.56
7.21 €
8.65 €
1.56
8.65 €
10.38 €
1.56
10.57 €
12.68 €
1.56
12.00 €
14.40 €
3. D O P L N KO V Ý S O R T I M E N T
331 DREVOŠTIEPKOVÉ DOSKY OSB
49
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
3. D O P L N KO V Ý S O R T I M E N T
332 CEMENTOTRIESKOVÉ DOSKY CETRIS
3321 CETRIS BASIC
obklady stien, podláh, fasády, protipožiarne priečky
332101 Cetris hr. 8 mm (1250 x 3350 mm)
332102 Cetris hr. 10 mm (1250 x 3350 mm)
332103 Cetris hr. 12 mm (1250 x 3350 mm)
332104 Cetris hr. 14 mm (1250 x 3350 mm)
332105 Cetris hr. 16 mm (1250 x 3350 mm)
332106 Cetris hr. 18 mm (1250 x 3350 mm)
332107 Cetris hr. 20 mm (1250 x 3350 mm)
332108 Cetris hr. 22 mm (1250 x 3350 mm)
332109 Cetris hr. 24 mm (1250 x 3350 mm)
332110 Cetris hr. 26 mm (1250 x 3350 mm)
332111 Cetris hr. 28 mm (1250 x 3350 mm)
332112 Cetris hr. 30 mm (1250 x 3350 mm)
1.1.2011
ks/m2 Cena €/m2 Cena €/m2
bez DPH s 20% DPH
4.19
7.24 €
8.69 €
4.19
8.13 €
9.76 €
4.19
8.96 €
10.75 €
4.19
10.59 €
12.71 €
4.19
12.05 €
14.46 €
4.19
13.64 €
16.37 €
4.19
15.14 €
18.17 €
4.19
16.86 €
20.23 €
4.19
18.09 €
21.71 €
4.19
19.55 €
23.46 €
4.19
21.44 €
25.73 €
4.19
22.80 €
27.36 €
50
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
333 OBKLADOVÉ DOSKY NA BÁZE ŽIVICE TRESPA
paleta/ Cena €/m2 Cena €/m2
bez DPH s 20% DPH
ks
18 ks
18 ks
56.75 €
67.44 €
68.10 €
80.93 €
18 ks
18 ks
18 ks
18 ks
18 ks
18 ks
66.93 €
71.25 €
84.27 €
88.21 €
84.27 €
77.50 €
80.32 €
85.50 €
101.12 €
105.85 €
101.12 €
93.00 €
18 ks
18 ks
18 ks
18 ks
18 ks
18 ks
18 ks
18 ks
82.04 €
84.13 €
89.91 €
97.31 €
102.83 €
113.20 €
97.31 €
89.13 €
98.45 €
100.96 €
107.89 €
116.77 €
123.40 €
135.84 €
116.77 €
106.96 €
18 ks
18 ks
18 ks
18 ks
18 ks
18 ks
18 ks
18 ks
98.09 €
99.72 €
105.52 €
113.39 €
118.44 €
128.78 €
113.39 €
104.60 €
117.71 €
119.66 €
126.62 €
136.07 €
142.13 €
154.54 €
136.07 €
125.52 €
3. D O P L N KO V Ý S O R T I M E N T
EXTERIÉR
3331 Trespa METEON exteriér - jednostranná farba
(3050 x 1530 mm), (2550 x 1860 mm)
hr. 6 mm
333101 UNI (A)
Satin (ST)
333102 Natural prints (NW)
Satin (ST)
hr. 8 mm
333103 UNI (A)
Satin (ST)
333104 UNI (A)
Rock (RT)
333105 Metallic (M)
Satin (ST)
333106 Metallic (M)
Rock (RT)
333107 Naturals (NA)
Satin (ST)
333108 Natural prints (NW)
Satin (ST)
hr. 10 mm
333109 UNI (A)
Satin (ST)
333110 UNI (A)
Rock (RT)
333111 UNI (A)
Glos (GL)
333112 Metallic (M)
Satin (ST)
333113 Metallic (M)
Rock (RT)
333114 Metallic (M)
Glos (GL)
333115 Naturals (NA)
Satin (ST)
333116 Natural prints (NW)
Satin (ST)
hr. 13 mm
333117 UNI (A)
Satin (ST)
333118 UNI (A)
Rock (RT)
333119 UNI (A)
Glos (GL)
Satin (ST)
333120 Metallic (M)
333121 Metallic (M)
Rock (RT)
333122 Metallic (M)
Glos (GL)
333123 Naturals (NA)
Satin (ST)
333124 Natural prints (NW)
Satin (ST)
19.1.2011
Poznámky: VIĎ TRESPA INTERIÉR
51
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
3. D O P L N KO V Ý S O R T I M E N T
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
INTERIÉR
3332 Trespa ATHLON interiér - obojstranná farba
(3730 x 1860), (3050 x 1530), (2550 x 1860) mm
hr. 6 mm
333101 UNI (A)
Quartz (Q)
333102 UNI (A)
Crystal Mall (CM)
333103 Iné (E)
Quartz (Q)
333104 Iné (E)
Crystal Mall (CM)
hr. 8 mm
333105 UNI (A)
Quartz (Q)
333106 UNI (A)
Crystal Mall (CM)
333107 Iné (E)
Quartz (Q)
333108 Iné (E)
Crystal Mall (CM)
hr. 10 mm
333109 UNI (A)
Quartz (Q)
333110 UNI (A)
Crystal Mall (CM)
333111 Iné (E)
Quartz (Q)
333112 Iné (E)
Crystal Mall (CM)
hr. 13 mm
333113 UNI (A)
Quartz (Q)
333114 UNI (A)
Crystal Mall (CM)
333115 Iné (E)
Quartz (Q)
333116 Iné (E)
Crystal Mall (CM)
hr. 16 mm
333117 UNI (A)
Crystal Mall (CM)
333118 Iné (E)
Crystal Mall (CM)
hr. 20 mm
333119 UNI (A)
Crystal Mall (CM)
Crystal Mall (CM)
333120 Iné (E)
paleta/ Cena €/m2 Cena €/m2
bez DPH s 20% DPH
ks
18 ks
18 ks
18 ks
18 ks
43.56 €
43.56 €
46.63 €
46.63 €
52.27 €
52.27 €
55.96 €
55.96 €
18 ks
18 ks
18 ks
18 ks
53.34 €
53.34 €
56.28 €
56.28 €
64.01 €
64.01 €
67.54 €
67.54 €
18 ks
18 ks
18 ks
18 ks
61.76 €
61.76 €
64.72 €
64.72 €
74.11 €
74.11 €
77.66 €
77.66 €
18 ks
18 ks
18 ks
18 ks
75.36 €
75.36 €
78.30 €
78.30 €
90.43 €
90.43 €
93.96 €
93.96 €
12 ks
12 ks
94.75 €
97.71 €
113.70 €
117.25 €
10 ks
10 ks
119.94 €
122.89 €
143.93 €
147.47 €
Poznámky:
* Dosky TRESPA sú len na objednávku.
* Možno dodávať aj rozmery 3730 x 1860, 3650 x 1860 a 2550 x 1860 mm
* Minimálna dodávka sú 2 dosky z rovnakej položky
Príplatky:
+ 20% za dodávku 2 alebo 3 dosiek z rovnakej položky
+ 10% za neúplnú paletu s viac ako 3 s doskami rovnakej položky
* V prípade dodávky nad 250 m2, kde nekompletné palety sú objednávané v spolu s celými
paletami sa od príplatkov za nekompletné palety upúšťa.
52
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
34 DOPLNKOVÝ MATERIÁL
7.4.2011
Balenie
3411 Tmely
341101
341102
341103
341104
341105
341106
Modifikovaný strešný tmel SOUDAFALT
Strešný asfaltový tmel
Akrylátový tmel biely
Neutrálny silikón transparentný, biely
Polymérový tmel transparentný, biely
Polyuretánový tmel šedý, biely
Balenie
3412 Lepidlá
341201
341202
341203
341204
Vedatex adhesiv - asfaltové lepidlo na polystyrén
Vedacoll - asfaltové lepidlo na minerálnu vlnu
Vedapuk - polyuretánové lepidlo
Insta-Stick - polyuretánové penové lepidlo
3413 Polyuretánové montážne peny
341301 Polyuretánová montážna pena
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml
2 kg
35 kg
6,5 kg
750 ml
Balenie
750 ml
Cena €/ks
bez DPH
6.50 €
3.20 €
2.00 €
4.40 €
5.20 €
6.40 €
Cena €/ks
s 20% DPH
7.80 €
3.84 €
2.40 €
5.28 €
6.24 €
7.68 €
Cena €/
kg, ks
bez DPH
3.92 €
4.08 €
8.96 €
7.30 €
Cena €/
kg, ks
s 20% DPH
4.70 €
4.90 €
10.75 €
8.76 €
Cena €/ks
bez DPH
5.60 €
Cena €/ks
s 20% DPH
6.72 €
3. D O P L N KO V Ý S O R T I M E N T
341 TMELY A LEPIDLÁ
53
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
3. D O P L N KO V Ý S O R T I M E N T
342 KOTVIACE PRVKY
54
1.1.2011
3421 IDK - T 8/60
Pre upevnenie polystyrénových dosiek na fasádu
342101 IDK - T 8/60 x 75 mm
342102 IDK - T 8/60 x 95 mm
342103 IDK - T 8/60 x 115 mm
342104 IDK - T 8/60 x 135 mm
342105 IDK - T 8/60 x 155 mm
342106 IDK - T 8/60 x 175 mm
Balenie
ks
200
200
200
200
200
200
Cena €/ks
bez DPH
0.130 €
0.140 €
0.150 €
0.160 €
0.170 €
0.180 €
Cena €/ks
s 20% DPH
0.16 €
0.17 €
0.18 €
0.19 €
0.20 €
0.22 €
3422 Ejotherm NTK U (systémy s ETA)
Pre upevnenie polystyrénových dosiek na fasádu
342201 NTK U 90 mm
342202 NTK U 110 mm
342203 NTK U 130 mm
342204 NTK U 150 mm
342205 NTK U 170 mm
342206 NTK U 190 mm
Balenie
ks
200
200
200
200
100
100
Cena €/ks
bez DPH
0.210 €
0.220 €
0.235 €
0.260 €
0.290 €
0.340 €
Cena €/ks
s 20% DPH
0.25 €
0.26 €
0.28 €
0.31 €
0.35 €
0.41 €
3423 TID - T 8/60L
Pre upevnenie minerálnych izolačných dosiek
na fasádu
342301 TID - T 8/60L x 115 mm
342302 TID - T 8/60L x 135 mm
342303 TID - T 8/60L x 155 mm
342304 TID - T 8/60L x 175 mm
342305 TID - T 8/60L x 195 mm
342306 TID - T 8/60L x 215 mm
342307 TID - T 8/60L x 235 mm
342308 TID - T 8/60L x 255 mm
342309 TID - T 8/60L x 275 mm
342310 TID - T 8/60L x 295 mm
Balenie
ks
Cena €/ks
bez DPH
Cena €/ks
s 20% DPH
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
0.190 €
0.210 €
0.230 €
0.250 €
0.400 €
0.420 €
0.450 €
0.470 €
0.560 €
0.600 €
0.23 €
0.25 €
0.28 €
0.30 €
0.48 €
0.50 €
0.54 €
0.56 €
0.67 €
0.72 €
3424 Ejotherm NT U (systémy s ETA)
Pre upevnenie minerálnych izolačných dosiek
na fasádu
342401 NT U 95 mm
342402 NT U 115 mm
342403 NT U 135 mm
342404 NT U 155 mm
342405 NT U 175 mm
342406 NT U 195 mm
342407 NT U 215 mm
342408 NT U 235 mm
342409 NT U 255 mm
Balenie
ks
Cena €/ks
bez DPH
Cena €/ks
s 20% DPH
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0.330 €
0.350 €
0.380 €
0.420 €
0.490 €
0.580 €
0.690 €
0.800 €
0.890 €
0.40 €
0.42 €
0.46 €
0.50 €
0.59 €
0.70 €
0.83 €
0.96 €
1.07 €
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
P O Z N Á M KY
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
P O Z N Á M KY
IZOLÁCIE TEPELNÉ A VODOTESNÉ
IČO: 36 184 497, IČ: SK2020044972
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1,
Odd.: s.r.o., Vložka č. 10372/V.
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Tel./fax.: 055/678 01 20 * Tel.: 055/678 43 88, 625 33 86, 625 22 54, 678 77 12
E-mail: [email protected] * www.izola.sk
poradenstvo a konzultácie
expertízne a znalecké posudky,
diagnostikácia porúch
projektová činnosť, technická
podpora architektonických
a projektových kancelárií
predaj a sprostredkovanie predaja
realizácia izolácií odborne
zaškolenými pracovníkmi
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
tel.: 055/6411 806, 6411 809, 678 43 88, fax: 055/678 01 20
e-mail: [email protected], [email protected]
Download

Komplet cennik A5.pdf