05_Rigips_Atlas_suchej_vystavby_SK_podhledy_standard.qxp
18. 10. 2006
12:46
Page 163
Podhľady Rigips na kovovej podkonštrukcii
Opláštenie stropu montované priamo
Profily CD
4.05.23
Kód: PK 11, PK 12
Požiarne zaťaženie
4.5
4
6
l
2.4
2.1
3
1
Požiarna odolnosť
y
až Rp 60
až EI 90 a ← b
Hmotnosť konštrukcie
l
11 – 37 kg/m2
Alternatívy závesov
2.4A
Opláštenie
2.4B
1.
Sadrokartónové dosky Rigips *)
Podkonštrukcia 2.1 Profily CD
2.4A Priamy záves / 2.4B Nastaviteľný strmeň
Izolácia
3.
Minerálna izolácia podľa potreby
Pre požiarnu odolnosť podľa špecifikácie
Pripevnenie
4.
4.5
6.
Rýchloskrutky Rigips 212 TN
Skrutky Rigips 421 LB
Kotvenie do stropu
*)
Škáry zatmelené podľa technológie Rigips
Pri zvýšenej vlhkosti vzduchu sa namiesto dosiek RB (RF) použijú impregnované dosky RBI (RFI).
163
Časť 5
Tmelenie
05_Rigips_Atlas_suchej_vystavby_SK_podhledy_standard.qxp
18. 10. 2006
12:46
Page 164
Podhľady Rigips na kovovej podkonštrukcii
4.05.23
Opláštenie stropu montované priamo
Kód: PK 11, PK 12
Profily CD
Max. rozostup (mm)
Rozostup prvkov podkonštrukcie
y
l
Opláštenie
Profily CD
12,5
*)
**)
priečna
montáž **)
Celková
hmotnosť
[kg/m2]
[kg/m2]
pozdĺžna
montáž **)
1 000
500
420
11
PK 11
1 000 *)
500
420
23
PK 12
15
850
500
420
16
2x 15
750
500
420
28
2x 20
750
400
-
37
12,5
1 000
500
420
11
2x 12,5
1 000 *)
500
420
23
bez
dodatoč.
zaťaženia
PK 11
PK 12
PK 12
PK 11
max. 30
PK 12
15
850
500
420
16
PK 11
2x 15
750
500
420
28
PK 12
12,5
750
500
420
11
PK 11
2x 12,5
750
500
420
23
15
750
500
420
16
2x 15
750
500
420
28
PK 12
2x 20
750
400
-
37
PK 12
PK 12
max. 50
PK 11
Pri nároku na požiarnu odolnosť 850 mm
Vzájomná orientácia dosiek a montážnych profilov
Požiarna
odolnosť
Opláštenie
Hrúbka
[mm]
1)
Kód
2x 12,5
Minerálna izolácia
Požiarna odolnosť
Vzor popisu položky
Hmotnosť
konštrukcie
Objemová
hmotnosť
Kód
Vzor
popisu
položky
[kg/m3]
-
1x RB 12,5
PK 11
a
Rp 15
1x RF 15
40
Podľa potreby
40 1)
PK 11
b
Rp 45
2x RF 12,5
40
40 1)
PK 12
b
Rp 60
2x RF 15
60
40 1)
PK 12
b
EI 60 ab
2x W 20
PK 12
a
EI 75 ab
2x W 20
40
40 1)
PK 12
b
EI 90 ab
2x W 20
2 x 40
40 1)
PK 12
b
Prípustná, bez požiadaviek
napr. Polterm Max
a: 4.05.23 (PK 11 / PK 12)
Opláštenie stropu Rigips (protipožiarny ...) ... – na kovovej podkonštrukcii (CD)
Časť 5
b: 4.05.23 (PK 11 / PK 12)
Opláštenie stropu Rigips (protipožiarny ...) ... – na kovovej podkonštrukcii (CD), s minerálnou izoláciou hrúbky ... mm s minimálnou
objemovou hmotnosťou 40 kg/m3 (napr. Polterm Max)
164
Download

MAGIPS-Sadrokartonovy strop-oplastenie stropu priamo