05_Rigips_Atlas_suchej_vystavby_SK_podhledy_standard.qxp
18. 10. 2006
12:46
Page 181
Podhľady Rigips na kovovej podkonštrukcii
Podhľad oblúkový – dosky Riflex
4.10.50
Kód: PK 21, PK 22
Požiarne zaťaženie
6
2.4
2.1
2.2
2.5
1
Požiarna odolnosť
Rp 19 – Rp 30
Hmotnosť konštrukcie
30
0m
m
12 – 24 kg/m2
2.1
l=
y=
10
00
m
2.2
2.5
4
m
Minimálny polomer zaoblenia
2.4
R = 600 mm
(dosky ohýbané za sucha v pozdĺžnom
smere)
1.
Ohybné dosky Riflex 6
Podkonštrukcia 2.1
2.2
2.4
2.5
Profily CD montážne
Profil HUT ohybný 59x7
Závesy Nonius
Krížová spojka profilov CD zoskrutkovaná
(skrutka M6 s matkou) s profilom HUT 59x7 a spodným dielom závesu Nonius pre drevo
Izolácia
Minerálna izolácia podľa špecifikácie
Pripevnenie
Tmelenie
4.
6.
Rýchloskrutky Rigips 212 TN
Kotvenie do okolitých nosných konštrukcií
Škáry zatmelené podľa technológie Rigips
181
Časť 5
Opláštenie
05_Rigips_Atlas_suchej_vystavby_SK_podhledy_standard.qxp
18. 10. 2006
12:46
Page 182
Podhľady Rigips na kovovej podkonštrukcii
4.10.50
Podhľad oblúkový – dosky Riflex
Kód: PK 21, PK 22
Max. rozostup (mm)
Rozostup prvkov podkonštrukcie
Opláštenie
*)
Požiarna odolnosť
y
l
Nosné HUT
59x7
priečna *)
montáž
pozdĺžna*)
montáž
[kg/m2]
300
1 000
300
-
12
PK 21
300
1 000
300
-
24
PK 22
Kód
Popis
položky
PK 21
a
PK 22
b
Minerálna izolácia
Opláštenie
Hrúbka [mm]
Rp 19
Rp 30
Popis položky
Kód
Vzájomná orientácia dosiek a montážnych profilov
Požiarna
odolnosť
1)
Hmotnosť
konštrukcie
x
Závesy
v nosných
HUT 59x7
Obj. hmotnosť
[kg/m3]
prípustná, bez požiadaviek
40
40
1)
napr. Polterm Max
a: 4.10.50 (PK 21)
Oblúkový podhľad Rigips (Rp 19) opláštený 1x Riflex 6 – na kovovej
podkonštrukcii, bez minerálnej izolácie
Časť 5
b: 4.10.50 (PK 22)
Oblúkový podhľad Rigips (Rp 30) opláštený 2x Riflex 6 – na kovovej
podkonštrukcii, s minerálnou izoláciou hr. 40 mm s minimálnou objemovou hmotnosťou 40 kg/m3 (napr. Polterm Max)
182
Download

konštrukčný list rigips 4.10.50