Stavitelství silnic a kolejových tratí
Opravy betonových konstrukcí
Vodní nádrže a kanalizace
Ochrana povrchu
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
www.schomburg-ics.cz
Program pro betonáře
INTELLIGENT CONSTRUCTION SYSTEMS
SCHOMBURG ICS GmbH
Protože chceme stále držet
krok a uspokojovat náročné
požadavky neustále se
vyvíjejícího trhu, investujeme
nepřetržitě do výzkumu
a vývoje nových a do zdokonalování stávajících výrobků.
To je trvalou zárukou vysoké
kvality naší produkce
k plné spokojenosti našich
zákazníků.
Odbytová oblast firmy
SCHOMBURG ICS GmbH
pokrývá oblast průmyslu
zpracování betonu.
Odběratelům, jako jsou
např. závody na výrobu
betonových dílců a transportbetonu po celém světě, jsou
dodávány zejména:
• přísady do betonu
• separační (odformovací)
a další prostředky
• barvy na beton.
Odbyt firmy SCHOMBURG
ICS GmbH zahrnuje dále
inženýrské stavby
a poskytuje specializované
poradenství pro výrobky
a systémy, které jsou určeny
pro:
• průmyslové podlahy
• výstavbu parkovišť
• stavitelství silnic
a kolejových tratí
• výstavbu vodních nádrží a
• opravy betonu.
Odborníci oceňují především
vysokou kvalitu a hospodárnost našich systémů, včetně
bezplatného technického
poradenství.
SCHOMBURG – Váš partner v oblasti vysoce kvalitních stavebních materiálů!
Kvalita, bezpečnost, kompetence, záruka… Příslib
vynikajících výsledků
a hodnot, za kterými stojí
fa SCHOMBURG – středně
velký rodinný podnik
s týmem angažovaných
zaměstnanců. Příslib, jenž je
pro všechny zákazníky symbolicky „zpečetěn“ logem
firmy SCHOMBURG –
červeným hradem, příslib na
kterém lze stavět!
Odborníci z fy SCHOMBURG jsou orientovaní na
zákazníky - vždy jsou jim
k dispozici pro podporu či
poradenství. Díky intenzivnímu školení našich partnerských zpracovatelských firem
a distributorů dosahujeme na
stavbách vynikající výsledky
a potřebnou kvalitu zpracování.
K tomu jistě přispívá
i vstřícný přístup firmy
SCHOMBURG, který se
neomezuje jen na dodání
stavebních materiálů
a systémů.
Stavitelství silnic
a kolejových tratí
Opravy betonových
konstrukcí
Stavební řešení „šitá na
míru“, propracované detaily,
se kterými se můžete setkat
jen u fy SCHOMBURG,
v případě složitějších aplikací poradenství přímo na
místě, aplikační techniky pro
dosažení větší hospodárnosti,
poskytování záruk značně
nad rámec toho, co je stanoveno zákonem – to jsou
jen některé příklady služeb,
které našim zákazníkům
poskytujeme.
Vodní nádrže a kanalizace
Ochrana povrchu
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
3
4
Obsah
Služby
Stavitelství silnic a kolejových tratí
6–7
8–21
Opravy betonových konstrukcí
22–25
Vodní nádrže a kanalizace
26–31
Ochrana povrchu
32–67
RETHMEIER - Technologie pro lepší beton 68–107
Abecední seznam výrobků
108–109
Seznam výrobků dle skupin
110–112
Kontakty
115
5
Služby
Kvalita na všech úrovních
Výzkum a vývoj
Laboratoř
Aplikační technika
Výzkum a vývoj zabezpečují
vysoký standard kvality našich výrobků. Aby tomu tak
bylo i do budoucna, cca
6 % našeho personálu tvoří
pracovníci, kteří pomocí
nejmodernější laboratorní
techniky neustále sledují
kvalitu výroby a přicházejí
s inovativními řešeními
odpovídajícími požadavkům
našich zákazníků.
Pro zaručený úspěch Vašich
stavebních záměrů.
Kompetentní poradenství
zákazníkům pro spolehlivé
výsledky.
Kvalifikovaní a zkušení pracovníci analyzují materiálové
vzorky – rychle a kompetentně.
Návazné poradenství,
poskytované našimi
aplikačními techniky,
je samozřejmostí.
Při optimální volbě výrobků
fy SCHOMBURG pro konkrétní účely, jakož i při volbě
vhodných postupů zpracování je Vám vždy k dispozici
- telefonicky nebo přímo na
místě - náš tým techniků se
svými odbornými znalostmi
a know-how.
Potřebujete míchačku,
čerpací či jiná stavební
zařízení? Rádi Vám
zprostředkujeme kontakt na
naše partnerské zpracovatelské firmy.
6
Služby
Výroba
www.schomburg-ics.cz
Logistika
Odbyt
Počítačem řízené výrobní
linky a moderní plnicí
zařízení jsou zárukou stálé
kvality našich výrobků.
Na našich webových stránkách naleznete aktuální informace o našich výrobcích
a službách.
Náš vynikající PPS systém
koordinuje všechny funkce
– jak v samotné výrobě, tak
při skladování a přípravě
výrobků k odběru, až po
fakturaci.
Náš odbyt ovládá „řeč trhu“.
Jako jedna z mála firem
s vlastním výzkumem a vývojem v oblasti stavební chemie neseme odpovědnost za
četné novinky, které uvádíme na trh. Poradenství
a podpora zákazníků – to
není jen fráze, to je naše
hlavní starost.
www.schomburg.cz
a www.schomburg-ics.cz
– to je spolehlivá adresa!
Spolupracující mezinárodní
logistické firmy zajišt´ují
dodání našich výrobků ve
správnou dobu na správné
místo.
7
8
www.schomburg-ics.cz
INDUCRET-VK-Monolith
INDUCRET-VK-Element
INDUFLEX-VK-Fug
STAVITELSTVÍ SILNIC
A KOLEJOVÝCH TRATÍ
STAVITELSTVÍ SILNIC A KOLEJOVÝCH TRATÍ
10–11
12
13–15
INDUCRET-VK-Revision
16
INDUFLEX-VK-Zálivkové a lepicí malty
16
Izolace proti bludným proudům/
Elastické uložení kolejnic
20
9
STAVITELSTVÍ SILNIC
A KOLEJOVÝCH TRATÍ
STAVITELSTVÍ SILNIC A KOLEJOVÝCH TRATÍ
INDUCRET-VK-Monolith
INDUCRET-VK-BETTUNGSKLEBER
Velmi pevné minerální PCC-lepidlo na pouliční dlažbu
•
•
•
•
cementem pojené
vysoké hodnoty počáteční a výsledné pevnosti
zaručuje silové spojení s dlažbou kvality kamene dle TL Min-StB + DIN EN 1342
používá se jako lepidlo při pokládání dlažebních kostek do lože v oblastech
vystavených velkému zatížení
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50007001
5 50007002
Balení / eu-pal.
25 kg
1500 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/7
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/7
INDUCRET-VK-FUGENKLEBER
Minerální pastózní spárovací lepidlo na pouliční dlažbu
•
•
•
•
cementem pojené
neobsahuje chloridy
vysoké hodnoty počáteční a výsledné pevnosti
zaručuje silové spojení s dlažbou
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50006001
Balení / eu-pal.
25 kg
42
(šedá)
5 50006002
1500 kg
(šedá)
5 50006003
25 kg
42
(antracit)
5 50006004
1500 kg
(antracit)
5 50006005
25 kg
(středně šedá)
5 50006006
(středně šedá)
10
SCHOMBURG
1500 kg
42
INDUCRET-VK-Monolith
INDUCRET-VK-HAFTBRÜCKE
Emulze na zvýšení přilnavosti
• adhezní emulze odolná vůči zmýdelnění
• neobsahuje korozívní složky
• ke zlepšení přilnavosti mezi INDUCRET-VK-Bettungskleber a dlažebními kostkami
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50010001
5 50010002
Balení / eu-pal.
25 kg
180 kg
24
2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/7
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/7
INDUCRET-VK-PCC-HAFTBRÜCKE
Minerální adhezní můstek
• cementem pojená, plastem modifikovaná jemná malta
• mrazuvzdorná, odolná vůči zmýdelnění
• slouží jako minerální adhezní můstek mezi betonovým podkladem
a INDUCRET-VK-Bettungskleber, betonovým podkladem a opravnou
maltou (např. INDUCRET-BIS-5/40)
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50009001
SCHOMBURG
Balení / eu-pal.
25 kg
42
11
STAVITELSTVÍ SILNIC
A KOLEJOVÝCH TRATÍ
STAVITELSTVÍ SILNIC A KOLEJOVÝCH TRATÍ
STAVITELSTVÍ SILNIC
A KOLEJOVÝCH TRATÍ
STAVITELSTVÍ SILNIC A KOLEJOVÝCH TRATÍ
INDUCRET-VK-Element
INDUCRET-VK30
Vysoce tekuté minerální zálivkové lepidlo
• vysoce tekuté
• zaručuje silové spojení s nosnými betonovými nebo asfaltovými vrstvami
• používá se jako zálivkové lepidlo s výškou výplně 5–30 mm, např. k zálivce
bez dutin a pórů u obrubníků chodníků nebo betonových prefabrikátů
• nízký obsah chromátů
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50001001
Balení / eu-pal.
25 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/7
INDUCRET-VK100
Vysoce tekuté minerální zálivkové lepidlo
• vysoce tekuté
• zaručuje silové spojení s nosnými betonovými nebo asfaltovými vrstvami
• používá se jako zálivkové lepidlo s výškou výplně 20–100 mm, např. k zálivce bez dutin
a pórů u obrubníků chodníků nebo betonových prefabrikátů, ocelových a betonových
nosníků, pro ukotvení základů strojů a kolejnic jeřábových drah nebo v kolejovém systému
typu tzv. Dresdner Combibord
• nízký obsah chromátů
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50008001
12
SCHOMBURG
Balení / eu-pal.
25 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/7
INDUFLEX-VK-Fug
INDUFLEX-VK-TKF-2000
Zálivková těsnicí hmota na spáry na bázi polysulfidu
•
•
•
•
•
•
•
samonivelační 2složková zálivka na spáry, na bázi polysulfidu
velmi vysoká odolnost vůči chemikáliím
evropský technický certifikát (ETA-09/0274)
CE-značení dle EN 14188-2, třída A, B, C, a D
celková přípustná deformace více než 25 %
samostlačitelná
k elastickému utěsnění spár např. při výstavbě tramvajových tratí, v zařízeních
na skladování a manipulaci s látkami znečišťujícími vodu, na krytých parkovištích,
vybetonovaných volných plochách apod.; v kombinaci se systémy pro ochranu
vod INDUFLOOR-IB-GWS2 a INDUFLOOR-IB-GWS3
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55131001
10 l
(šedá)
(9,42 l A-složka)
(0,58 l B-složka x 5 / kart.)
5 55131002
200 l
(šedá)
(188,44 l A-složka)
(11,56 l B-složka)
28
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/4
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/4
2
2
INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV
Těsnicí hmota na spáry na bázi polysulfidu, středně viskózní
• středně viskózní 2složková spárovací hmota na bázi polysulfidu
• pro venkovní i vnitřní použití mezi pochozí a pojízdné konstrukční díly
např. průmyslové podlahy, výstavba cest, parkovišť, letišť apod.
• vhodná pro horizontální spáry a spáry se sklonem do 10 %
• při výstavbě tramvajových tratí se aplikuje mezi kolejnici a kryt vozovky
např. pro žulovou dlažbu nebo řezané/frézované asfaltové plochy
• pro šířku spáry do 65 mm
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55133001
10 l
(šedá)
(9,42 l A-složka)
(0,58 l B-složka x 5 / kart.)
SCHOMBURG
28
13
STAVITELSTVÍ SILNIC
A KOLEJOVÝCH TRATÍ
STAVITELSTVÍ SILNIC A KOLEJOVÝCH TRATÍ
STAVITELSTVÍ SILNIC
A KOLEJOVÝCH TRATÍ
STAVITELSTVÍ SILNIC A KOLEJOVÝCH TRATÍ
INDUFLEX-VK-Fug
INDUFLEX-VK-TKF-2000-ST
Těsnicí hmota na spáry na bázi polysulfidu, stabilní
• stabilní 2složkový polysulfid
• pro venkovní i vnitřní použití jako spárovací hmota k elastickému
utěsnění spár stěn a podlah mezi pochozí a pojízdné konstrukční díly
• vhodný na vertikální spáry k venkovnímu i vnitřnímu použití např. pro průmyslové
podlahy, při výstavbě kolejových tratí a cest, parkovišť, letišť apod.
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55132001
450 ml
(šedá)
(450 ml x 12 / kart.)
5 55132002
2,5 l
(šedá)
(2,5 l x 4 / kart.)
48 kart. = 576 ks
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/3
120
PRIMER-2000
Penetrační nátěr/ prostředek pro zlepšení přilnavosti
• 1složkový silan s obsahem rozpouštědel
• velmi dobrá přilnavost na nenasákavých podkladech
• slouží ke zlepšení přilnavosti zálivkových těsnicích spárovacích hmot:
INDUFLEX-VK-TKF-2000, INDUFLEX-VK-TKF-2000-ST a INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV,
u nenasákavých podkladů jako např. obyčejná ocel, ušlechtilá ocel, hliník, měď,
zinek, sklo, kabřinec apod.
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55134001
1l
(transparentní)
(1 l x 12 / kart.)
40 kart. = 480 ks
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/4
PRIMER-2000-A
Penetrační nátěr/ prostředek pro zlepšení přilnavosti pro asfaltové plochy
• 2složková epoxidová pryskyřice s obsahem rozpouštědel
• velmi dobrá přilnavost na porézních podkladech např. na bočních stranách spár
v bitumenových/asfaltových podkladech
• slouží ke zlepšení přilnavosti zálivkových těsnicích hmot:
INDUFLEX-VK-TKF-2000, INDUFLEX-VK-TKF-2000-ST a INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV
na čerstvě vyřezané/vyfrézované spáry v bitumenových/asfaltových podkladech
Výr. č. / barva
14
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55136001
0,5 l
(světle žlutá)
(0,5 l x 6 / kart.)
SCHOMBURG
84 kart. = 504 ks
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/4
INDUFLEX-VK-Fug
PRIMER-2000-S
Penetrační nátěr/ prostředek pro zlepšení přilnavosti pro nasákavé styčné plochy
•
•
•
•
2složková epoxidová pryskyřice s obsahem rozpouštědel
velmi dobrá přilnavost na nasákavých podkladech
velmi dobrá odolnost vůči vlhkosti, různým rozpouštědlům, kyselinám a louhům
ke zlepšení přilnavosti pro nasákavé styčné plochy např. beton, cementové potěry,
žulová dlažba apod. při aplikaci zálivkových těsnicích hmot do spár:
INDUFLEX-VK-TKF-2000, INDUFLEX-VK-TKF-2000-ST a INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55135001
0,5 l
(světle žlutá)
(0,5 l x 6 / kart.)
SCHOMBURG
48 kart. = 288 ks
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/4
15
STAVITELSTVÍ SILNIC
A KOLEJOVÝCH TRATÍ
STAVITELSTVÍ SILNIC A KOLEJOVÝCH TRATÍ
STAVITELSTVÍ SILNIC
A KOLEJOVÝCH TRATÍ
STAVITELSTVÍ SILNIC A KOLEJOVÝCH TRATÍ
INDUCRET-VK-Revision
INDUCRET-VK-ELEMENTKLEBER
Stabilní flexibilní malta
• používá se při výstavbě tramvajových tratí na INDUCRET-VK-Revisionsbahn
jako lepidlo při pokládce panelů krytu vozovky
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50012001
Balení / eu-pal.
25 kg
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/7
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/7
42
INDUCRET-VK-PCC-HAFTBRÜCKE
Minerální adhezní můstek
• cementem pojená, plastem modifikovaná jemná malta
• mrazuvzdorná, odolná vůči zmýdelnění
• slouží jako minerální adhezní můstek mezi betonovým podkladem
a INDUCRET-VK-Bettungskleber, betonovým podkladem a opravnou maltou
(např. INDUCRET-BIS-5/40)
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50009001
Balení / eu-pal.
25 kg
42
INDUCRET-VK-REVISIONSBAHN
Těsnicí a oddělující rohož
• nepropouští vodu, odolná vůči působení alkalických látek a mikroorganizmů,
velmi snadno se pokládá
• používá se při výstavbě tramvajových tratí k oddělení panelů krytu vozovky
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50013001
16
SCHOMBURG
Balení / eu-pal.
1 m/15 m
27
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/3
INDUCRET-VK-Zálivkové a lepicí malty
INDUCRET-VK20-AM
Zálivková malta ke kotvení
•
•
•
•
•
•
•
cementem pojená, modifikovaná malta
neobsahuje korozívní složky
lze ji čerpat
velmi hospodárné použití
vykazuje extrémně vysoké hodnoty počáteční a výsledné pevnosti
zaručuje silový spoj
používá se k zálivce bez dutin a pórů a k injektáži při kotvení do betonu, zdiva, skály apod.
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50023001
Balení / eu-pal.
25 kg
40
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/5
INDUCRET-VK30
Vysoce tekuté minerální zálivkové lepidlo
• vysoce roztékavé
• zaručuje silové spojení s nosnými betonovými nebo asfaltovými vrstvami
• používá se jako zálivkové lepidlo s výškou výplně 5–30 mm, např. k zálivce bez dutin
a pórů u obrubníků chodníků nebo betonových prefabrikátů
• nízký obsah chromátů
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50001001
Balení / eu-pal.
25 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/7
INDUCRET-VK60-SV
Rychle tuhnoucí zálivková malta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
cementem pojená, modifikovaná
neobsahuje korozívní složky
lze ji čerpat
velmi hospodárné použití
vykazuje extrémně vysoké hodnoty počáteční a výsledné pevnosti
zaručuje silový spoj
zatížitelná již po 2 hodinách
vytvrzuje bez smršťování
používá se k zálivce bez dutin a pórů, výška výplně 20–60 mm, např. pro
základy strojů, kolejnice jeřábových drah, betonové prefabrikáty, sloupy apod.
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50018001
SCHOMBURG
Balení / eu-pal.
25 kg
40
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/5
17
STAVITELSTVÍ SILNIC
A KOLEJOVÝCH TRATÍ
STAVITELSTVÍ SILNIC A KOLEJOVÝCH TRATÍ
STAVITELSTVÍ SILNIC
A KOLEJOVÝCH TRATÍ
STAVITELSTVÍ SILNIC A KOLEJOVÝCH TRATÍ
INDUCRET-VK-Zálivkové a lepicí malty
INDUCRET-VK70-USM
Malta k podmazávání a podpěchování
•
•
•
•
•
•
•
cementem pojená, modifikovaná
neobsahuje korozívní složky
velmi hospodárné použití
vykazuje extrémně vysoké hodnoty počáteční a výsledné pevnosti
zaručuje silový spoj
vytvrzuje bez smršťování
nenáchylná ke vzniku lunkrů – používá se k podmazávání a podpěchování,
výška výplně 30–70 mm, např. pro obrubníky chodníků a betonové prefabrikáty
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50017001
Balení / eu-pal.
25 kg
40
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/5
INDUCRET-VK100
Vysoce tekuté minerální zálivkové lepidlo
• vysoce roztékavé
• zaručuje silové spojení s nosnými betonovými nebo asfaltovými vrstvami
• používá se jako zálivkové lepidlo s výškou výplně 20–100 mm, např. k zálivce bez dutin
a pórů u obrubníků chodníků nebo betonových prefabrikátů, ocelových a betonových
nosníků, pro ukotvení základů strojů a kolejnic jeřábových drah nebo v kolejovém systému
typu tzv. Dresdner Combibord
• nízký obsah chromátů
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50008001
Balení / eu-pal.
25 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/7
INDUCRET-VK-DM-C
Minerální drenážní malta
•
•
•
•
•
•
•
cementem pojená
pro vnitřní i venkovní použití
vykazuje vysoké hodnoty počáteční a výsledné pevnosti
objemově stálá a odolná vůči stárnutí
mrazuvzdorná a odolná vůči působení posypových solí
zaručuje silové spojení s dlažbou kvality kamene dle TL Min-StB + DIN EN 1342
používá se jako kompozit s přidáním drtě o vhodné zrnitosti, např. 5–8 mm, jako drenážní
malta při pokládání dlažby do oblastí vystavených velkému zatížení
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50037001
18
SCHOMBURG
Balení / eu-pal.
25 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/5
INDUCRET-VK-Zálivkové a lepicí malty
INDUCRET-VK-DM-C08
Minerální kompozit
•
•
•
•
•
•
•
cementem pojený
vykazuje vysoké hodnoty počáteční a výsledné pevnosti
objemově stálý a odolný vůči stárnutí
mrazuvzdorný a odolný vůči působení posypových solí
zaručuje velmi dobré spojení s pokládanou dlažbou
neobsahuje chloridy
používá se jako koncentrát při přípravě drenážní malty s přidáním cementu, písku a drtě
o vhodné zrnitosti, např. 5–8 mm při pokládání dlažby z přírodního kamene do oblastí
vystavených velkému zatížení
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50052001
Balení / eu-pal.
20 kg
50
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/5
INDUCRET-VK-HSD
Vysoce tekuté zálivkové lepidlo pro uzavření pórů v asfaltu
• cementem pojené, modifikované
• velmi dobře se roztéká, spolehlivě uzavírá póry, lze čerpat i nanášet ručně, má vysokou
hustotu, rychle dosahuje požadované pevnosti, velmi odolné vůči opotřebení
• používá se jako vysoce tekuté zálivkové lepidlo pro uzavření pórů v asfaltu dle
„Technického listu pro vytvoření polotuhých krycích vrstev“
• systémová složka pro „INDUPHALT“
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50019001
SCHOMBURG
Balení / eu-pal.
25 kg
40
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/7
19
STAVITELSTVÍ SILNIC
A KOLEJOVÝCH TRATÍ
STAVITELSTVÍ SILNIC A KOLEJOVÝCH TRATÍ
STAVITELSTVÍ SILNIC
A KOLEJOVÝCH TRATÍ
STAVITELSTVÍ SILNIC A KOLEJOVÝCH TRATÍ
Izolace proti bludným proudům/ Elastické uložení kolejnic
GEPOTECH-10/25
Vysoce elastický stříkaný polymer
•
•
•
•
•
•
•
izoluje bludné proudy
vodotěsný
vysoce elastický
velmi odolný vůči oděru, rázuvzdorný
odolný vůči chemikáliím
velmi dobrá adheze k oceli a betonu
odolný vůči povětrnostním vlivům
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55212001
41 kg
(RAL 7030, kamenná
šedá)
(19 kg A-složka)
12
(22 kg B-složka)
12
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
5
c/5
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
5
c/4
GEPOTECH-10/26
Stříkaný a zálivkový elastomer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
velmi dobré pružicí vlastnosti
izoluje bludné proudy
elastický
přilepení kolejnic bez smyků
odolný vůči vlhkosti
velmi odolný vůči oděru
odolný vůči chemikáliím
velmi dobrá adheze k oceli a betonu
odolný vůči povětrnostním vlivům
Výr. č. / barva
20
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55221001
42,61 kg
(modrá)
(20,01 kg A-složka)
(22,6 kg B-složka)
SCHOMBURG
24
24
STAVITELSTVÍ SILNIC
A KOLEJOVÝCH TRATÍ
Systém izolace proti bludným proudům
GEPOTECH®-10/25
Izolace kolejnic
a kolejových komponent proti účinkům
bludných proudů
Optimální ochranná vrstva pro
náročné podmínky výstavby a provozu kolejových tratí s nebo bez
štěrkového podloží
• izoluje a brání vzniku koroze
• vyniká extrémní houževnatostí
a odolností
• izolace proti bludným proudům dle:
DIN EN 50122-2
a DIN EN 50162
SCHOMBURG
INTELLIGENT CONSTRUCTION SYSTEMS
SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o.
Na Univerzitním statku 2
CZ-108 00 Praha 10, Česká republika
Telefon +420 274 781 381
Fax +420 274 782 546
e-mail: [email protected]
Prospekty k této problematice si můžete stáhnout na
našich webových stránkách www.schomburg-ics.cz.
www.schomburg-ics.cz
Anz. GEPOTECH 10-25.indd 1
28.12.2010 11:37:18
SCHOMBURG
21
22
www.schomburg-ics.cz
Opravy betonových konstrukcí
OPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
OPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
24–25
23
OPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Opravy betonových konstrukcí
INDUCRET-BIS-0/2
OPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Minerální inhibitor koroze a adhezní můstek
•
•
•
•
•
•
vodotěsný
odolný vůči zmýdelnění
mrazuvzdorný a odolný vůči působení posypových solí
vytvrzuje také při dynamickém zatížení bez smršťování a trhlin
velmi dobrá zpracovatelnost také na vertikálních plochách a plochách „nad hlavou“
používá se při opravách betonu jako antikorozní ochrana ocelových výztuží a současně
plní funkci adhezního můstku pro zvýšení přilnavosti na betonové nebo maltové podklady
• systémová složka pro opravy betonu použitím sanační malty INDUCRET-BIS-5/40
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50041001
Balení / eu-pal.
25 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/6
(šedá)
INDUCRET-BIS-1/6
Minerální jemná stěrková malta na opravu betonu, hloubka výlomu 1–6 mm, zrnitost do 0,5 mm
•
•
•
•
•
•
cementem pojená jemná malta skupiny malt M2 pro vertikální a horizontální plochy
vodotěsná
schopná difúze vodní páry
mrazuvzdorná a odolná vůči působení posypových solí
snižuje pronikání CO2
vytvrzuje také při dynamickém zatížení bez smršťování a trhlin, má vysokou
odolnost vůči karbonataci
• používá se při opravách betonu jako stabilní reprofilační malta pro vertikální
a horizontální plochy a pro plochy „nad hlavou“ do hloubky výlomu 1–6 mm
Výr. č. / barva
5 50040001
(šedá)
24
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/6
OPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Opravy betonových konstrukcí
INDUCRET-BIS-5/40
•
•
•
•
•
•
•
cementem pojená sanační malta skupiny malt M2 pro vertikální a horizontální plochy
vodotěsná
schopná difúze vodní páry
mrazuvzdorná a odolná vůči působení posypových solí
snižuje pronikání CO2
vytvrzuje také při dynamickém zatížení bez smršťování a trhlin
používá se při opravách betonu pro vertikální a horizontální plochy a plochy
„nad hlavou“ jako stabilní reprofilační malta do hloubky výlomu 5–40 mm
• vhodná pro opravy dynamicky namáhaných betonových ploch (např. pod vozovkou apod.)
• systémová složka pouze pro použití v kombinaci s INDUCRET-BIS-0/2
Výr. č. / barva
5 50039001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/6
(šedá)
Prospekty k této problematice si můžete stáhnout na
našich webových stránkách www.schomburg-ics.cz.
25
OPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Sanační malta na opravu betonu, hloubka výlomu 5–40 mm, zrnitost do 2 mm
26
www.schomburg-ics.cz
Kanalizační zařízení
28–29
Zařízení na pitnou vodu
30–31
VODNÍ NÁDRŽE A KANALIZACE
VODNÍ NÁDRŽE A KANALIZACE
27
VODNÍ NÁDRŽE A KANALIZACE
Kanalizační zařízení
GEPOTECH-11/22
Dvousložkový tekutý plast na bázi polymočoviny, bez obsahu rozpouštědel
•
•
•
•
•
•
•
vysoká povrchová tvrdost
velká odolnost vůči oděru a vzniku vrypů
velká pevnost v tahu
velká tažnost
vysoká strukturální pevnost
rychle reagující
odolnost vůči řadě zředěných kyselin, louhů a vodám, které mají agresivní účinky vůči betonu
* stavebně certifikováno – osvědčení č. Z-42.3-422
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55210001
422 kg
(nažloutlá)
(200 kg A-složka)
(222 kg B-složka)
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
5
c/5
4
4
VODNÍ NÁDRŽE A KANALIZACE
GEPOTECH-EP-11/22-PRIMER
Speciální primer pro trvalou elastickou a trhlinky překlenující hydroizolaci betonu pomocí GEPOTECH-11/22
• GEPOTECH-EP-11/22-Primer je 2složková epoxidová pryskyřice s nízkým obsahem
rozpouštědel, která snáší vlhkost
• vysoká nepropustnost pro vodní páru
• velmi dobrá adheze k vlhkému podkladu
• působí jako clona proti znečištění oleji ze spodní strany
• lze nanášet stříkáním
• odolnost vůči řadě zředěných kyselin, louhů a vodám, které mají agresivní účinky vůči betonu
* stavebně certifikováno – osvědčení č. Z-42.3-422
Výr. č. / barva
5 55200002
(světle modrá RAL
5012)
28
Velikost balení
Balení / eu-pal.
10 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
5
c/5
VODNÍ NÁDRŽE A KANALIZACE
Kanalizační zařízení
GEPOTECH-20/25-CA
Dvousložkový tekutý plast na bázi polymočoviny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zpracovává se stříkáním za studena
extrémně krátká reakční doba – krátké prostoje ve výrobě a provozu
vytvoří se elastická bezešvá a bezespárová vrstva
odolný vůči řadě chemikálií, rozpouštědel, kyselin a louhů
chrání proti korozi
velmi odolný vůči oděru, rázuvzdorný
překlenuje trhlinky
teplotně stabilní
vynikající adheze k betonu, oceli, hliníku, plastům, sklolaminátům,
dřevu, pěnovým hmotám apod.
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55074001
600 ml
(béžová)
(600 ml x 6 / Kart.)
240
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
5
c/3
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/4
Montážní reprofilační malta
•
•
•
•
cementem pojená
vysoce odolná vůči síranům
vodotěsná
lze použít na vertikální, horizontální plochy a plochy „nad hlavou“
Výr. č. / barva
5 55052001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
42
(šedá)
29
VODNÍ NÁDRŽE A KANALIZACE
INDUCRET-VK-MSM
VODNÍ NÁDRŽE A KANALIZACE
Zařízení na pitnou vodu
INDUCRET-TIM-2/6
Malta na opravy betonu pro nádrže na pitnou a užitkovou vodu, pro tloušťku vrstvy 2–6 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
cementem pojená
zušlechtěná přísadou Mikrosilica
otevřená pro difúzi
vodotěsná
snižuje pronikání CO2
omezuje korozi
mikrobiologicky nezávadná
hospodárné zpracování do hladké konzistence ručně nebo nástřikem
za mokra nebo za sucha na vertikálních a na horizontálních plochách
• odpovídá pracovním listům GDW: W 270, W 347 a W 300
• splňuje doporučení pracovní skupiny „Potřeby pitné vody“ komise KTW
• k vytvoření ochranné vrstvy na plochách stěn a podlah nádrží na pitnou
a užitkovou vodu apod.
Výr. č. / barva
Velikost balení
VODNÍ NÁDRŽE A KANALIZACE
5 50030001
Balení / eu-pal.
25 kg
40
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/6
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/6
INDUCRET-TIM-5/10
Malta na opravy betonu pro nádrže na pitnou a užitkovou vodu, pro tloušťku vrstvy 5–10 mm
•
•
•
•
•
•
•
cementem pojená, modifikovaná
mikrobiologicky nezávadná
omezuje korozi
lze aplikovat nástřikem
odpovídá pracovním listům DVGW: W 270, W 347 a W 300
splňuje doporučení pracovní skupiny „Potřeby pitné vody“ komise KTW
k vytvoření ochranné vrstvy na plochách stěn a podlah nádrží na pitnou
a užitkovou vodu apod.
Výr. č. / barva
5 50031001
30
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
40
VODNÍ NÁDRŽE A KANALIZACE
Zařízení na pitnou vodu
INDUCRET-TIM-10/30
Malta na opravy betonu pro nádrže na pitnou a užitkovou vodu, pro tloušťku vrstvy 10–30 mm
•
•
•
•
•
•
•
cementem pojená, modifikovaná
mikrobiologicky nezávadná
omezuje korozi
lze aplikovat nástřikem
odpovídá pracovním listům DVGW: W 270, W 347 a W 300
splňuje doporučení pracovní skupiny „Potřeby pitné vody“ komise KTW
k vytvoření ochranné vrstvy na plochách stěn a podlah nádrží na pitnou
a užitkovou vodu apod.
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50032001
Balení / eu-pal.
25 kg
40
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/6
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/6
INDUCRET-TIM-20/40
•
•
•
•
•
•
•
cementem pojená, modifikovaná
mikrobiologicky nezávadná
omezuje korozi
hospodárné zpracování, lze aplikovat nástřikem
odpovídá pracovním listům DVGW: W 270, W 347 a W 300
splňuje doporučení pracovní skupiny „Potřeby pitné vody“ komise KTW
k vytvoření ochranné vrstvy na plochách stěn a podlah nádrží na pitnou
a užitkovou vodu, vodojemů apod.
Výr. č. / barva
5 50033001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
40
Prospekty k této problematice si můžete stáhnout na
našich webových stránkách www.schomburg-ics.cz.
31
VODNÍ NÁDRŽE A KANALIZACE
Malta na opravy betonu pro nádrže na pitnou a užitkovou vodu, pro tloušťku vrstvy 20–40 mm
32
www.schomburg-ics.cz
OCHRANA POVRCHŮ
Impregnační nátěry
34–38
39
Uzavírací nátěry
40–44
Stěrky
45–53
Malty/lepidla
54–58
Spárovací hmoty/ primery
59–62
Doplňkový sortiment
63–66
OCHRANA POVRCHŮ
Penetrační nátěry
33
OCHRANA POVRCHŮ
Penetrační nátěry
INDUFLOOR-IB1225
Penetrace systému pro ochranu spodních vod
•
•
•
•
•
•
•
•
2složková epoxidová pryskyřice
bez obsahu rozpouštědel
transparentní
vyplňuje póry
odolná vůči mechanickému zatížení
odolná vůči zředěným louhům, kyselinám, vodným solným roztokům, mazivům
má sklon ke žloutnutí
slouží jako systémová složka v systémech pro ochranu spodních vod
INDUFLOOR-IB-GWS2 a INDUFLOOR-IB-GWS3
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55001001
5 55001002
Balení / eu-pal.
10 kg
30 kg
42
(20 kg A-složka)
(10 kg B-složka)
12
42
192
5 55001003
1 kg
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
8
c/6
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
8
c/6
(1 kg x 6 / kart.)
INDUFLOOR-IB1230
Penetrace – rychlá
2složková epoxidová pryskyřice
bez obsahu rozpouštědel
nízkoviskózní
rychle reagující
používá se k penetraci cementem pojených ploch,
na které budou naneseny systémy INDUFLOOR
• k vytvoření vyrovnávacích a škrábaných stěrkových hmot
• k vytvoření potěrů a sanačních malt na bázi epoxidové pryskyřice
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
OCHRANA POVRCHŮ
•
•
•
•
•
Výr. č. / barva
5 55003001
5 55003002
34
Velikost balení
Balení / eu-pal.
3 kg
10 kg
84
42
OCHRANA POVRCHŮ
Penetrační nátěry
INDUFLOOR-IB1240
Olejová bariéra a parozábrana
• 2složková epoxidová pryskyřice s nízkým obsahem rozpouštědel, slučitelná s vlhkostí
• díky své vysoké hustotě vytlačuje vodu z kapilární struktury povrchu betonového
podkladu a působí jako bariéra proti kapilárně vzlínajícím olejům
• má velmi dobrou přilnavost na vlhký betonový podklad
• vysoká hodnota difúzního ekvivalentu vzduchové vrstvy (cca 300 m; parotěsná)
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55004001
5 55004002
Balení / eu-pal.
15 kg
28 kg
42
(25 kg A-složka)
(3 kg B-složka)
12
75
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
8
c/7
INDUFLOOR-IB1245
Penetrace pro vertikální plochy, parotěsná
•
•
•
•
2složková epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel, slučitelná s vlhkostí
má velmi dobrou přilnavost na vlhký betonový podklad
parotěsná; třída III (nízká) dle klasifikace DIN ISO 7783-2
používá se jako penetrace na vertikální plochy a plochy „nad hlavou“
ještě vlhkých betonových podkladů
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
5 55030001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
2,5 kg
84
10 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
8
c/6
(světle šedá)
5 55030002
(světle šedá)
28 kg
(světle šedá)
(25 kg A-složka)
(3 kg B-složka)
12
75
OCHRANA POVRCHŮ
5 55030007
35
OCHRANA POVRCHŮ
Penetrační nátěry
INDUFLOOR-IB1248
Uzavírací penetrace pro vlhké podklady
•
•
•
•
•
•
2složková epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel, slučitelná s vlhkostí
má velmi dobrou přilnavost na vlhký podklad
lze nanášet stříkáním
lze plnit křemenným pískem
lze přepracovat po cca 4–5 hodinách při +15 °C
„parozábrana“, odpovídá třídě III (nízká) dle klasifikace DIN ISO 7783-2
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55051001
Balení / eu-pal.
10 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
8
c/5
(bílá)
INDUFLOOR-IB1250
Penetrace proti vlhkosti
•
•
•
•
•
2složková epoxidová pryskyřice
bez obsahu rozpouštědel
nízkoviskózní
působí jako zábrana proti vlhkosti, je parotěsný
používá se jako penetrace proti pronikání vlhkosti a vodních par na ještě vlhké betonové
plochy/vázané potěry, na které se následně aplikují systémy INDUFLOOR a pak pokládají
běžné (klasické) podlahové krytiny jako např. PVC, linoleum, koberce, parkety, dlažby apod.
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
5 55011001
5 55011002
5 55011003
Velikost balení
Balení / eu-pal.
10 kg
30 kg
42
(19,74 kg A-složka)
(10,26 kg B-složka)
12
42
600 kg
OCHRANA POVRCHŮ
(2 x 197,4 kg A-složka)
(205,2 kg B-složka)
36
2
2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
8
c/6
OCHRANA POVRCHŮ
Penetrační nátěry
INDUFLOOR-IB1255
Dvousložková epoxidová rychle reagující penetrace proti vlhkosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
bez obsahu rozpouštědel
bez obsahu benzylalkoholu
nízkoviskózní
rychle reagující
působí jako zábrana proti vlhkosti
malá hustota difúzního toku vodních par (dle DIN EN ISO 7783-1 cca 0,2 g/m² x d)
odolná vůči vodě a mrazu
odolná vůči zředěným louhům, kyselinám, vodným solným roztokům a mazivům
splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55044001
Balení / eu-pal.
10 kg
42
3 kg
84
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
8
c/4
(transparentní)
5 55044002
(transparentní)
INDUFLOOR-IB1260
Univerzální penetrace
2složková epoxidová pryskyřice
bez obsahu rozpouštědel
transparentní
nízkoviskózní
zpevňuje
vyplňuje póry
odolná vůči zředěným louhům a kyselinám, vodným solným roztokům, mazivům
používá se jako penetrace k uzavření pórů u cementem pojených ploch,
na které budou následně aplikovány systémy INDUFLOOR
• k vytvoření vyrovnávacích a škrábaných stěrkových hmot
a potěrů na bázi epoxidové pryskyřice
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
5 55008001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
30 kg
(22,5 kg A-složka)
(7,45 kg B-složka)
5 55008002
Sleva / Výrobková skupina
8
c/6
12
42
532 kg
(2 x 200 kg A-složka)
(132 kg B-složka)
5 55008003
5 55008004
5 55008005
Ceník
strana
3 kg
10 kg
1 kg
2
2
84
42
192
(1 kg x 6 / kart.)
37
OCHRANA POVRCHŮ
•
•
•
•
•
•
•
•
OCHRANA POVRCHŮ
Penetrační nátěry
INDUFLOOR-IB1261-EFC
Bezemisní penetrace
•
•
•
•
•
•
•
bez obsahu benzylalkoholu
v systému odzkoušená dle německé emisní normy AgBB
nízkoviskózní
zpevňuje
vyplňuje póry
vodotěsná
odolná vůči zředěným louhům a kyselinám, vodným solným roztokům, mazivům
Výr. č. / barva
5 55050001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
10 kg
42
OCHRANA POVRCHŮ
(transparentní)
38
5 55050002
30 kg
(transparentní)
(20 kg A-složka)
(10 kg B-složka)
12
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
8
c/5
OCHRANA POVRCHŮ
Impregnační nátěry
INDUFLOOR-IB1010
Impregnace na beton
•
•
•
•
•
•
2složková epoxidová pryskyřice
s obsahem rozpouštědel
nízkoviskózní
váže prach a zpevňuje
vodotěsná a odolná vůči působení chemických látek
k impregnaci a pro zpevnění cementem pojených podkladů
jako např. beton, cementový potěr, omítka apod.
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55000001
5 55000002
Balení / eu-pal.
10 kg
20 kg
42
18
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/6
INDUFLOOR-IB1030
Prostředek pro dodatečnou úpravu betonu a potěrů
akrylátová disperze na vodní bázi, bez obsahu rozpouštědel
zvyšuje pevnost povrchu
zamezuje vzniku trhlin
slouží jako ochrana povrchu k zamezení předčasnému vyschnutí betonových
a potěrových ploch. Dále lze použít pro dodatečnou úpravu
tzv. „polotuhých krycích vrstev“, na nichž byl aplikován INDUCRET-VK-HSD
Výr. č. / barva
5 55038001
5 55038002
5 55038003
Velikost balení
Balení / eu-pal.
30 kg
200 kg
1000 kg
16
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
8
c/6
OCHRANA POVRCHŮ
•
•
•
•
39
OCHRANA POVRCHŮ
Uzavírací nátěry
INDU-STAHLSCHUTZ-DS
Elastický prostředek k ochraně ocelových povrchů
•
•
•
•
připravený rovnou k použití, bez obsahu rozpouštědel, na bázi kombinace živice a plastu
elastický
vodotěsný
slouží jako ochrana ocelových povrchů před vlhkostí (elastická izolace povrchu)
např. v komorách kolejnic apod.
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50016001
Balení / eu-pal.
28 l
18
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/8
INDUFLOOR-IB2010
Čirý lak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2složkový lak na bázi epoxidové pryskyřice
neobsahuje rozpouštědla
transparentní
středně viskózní
mechanicky zatížitelný
vodotěsný
odolný vůči zředěným louhům a kyselinám, vodným solným roztokům, mazivům
slouží k uzavření pórů vrstev s posypem z barevného písku ColorSand
splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55009001
5 55009002
Balení / eu-pal.
3 kg
10 kg
84
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
8
c/5
OCHRANA POVRCHŮ
INDUFLOOR-IB2115
Vodivý lak – na vodní bázi
•
•
•
•
vodou emulgovaná pigmentovaná 2složková epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel
má vynikající schopnost odvádět elektrostatický náboj
dobrá přilnavost mezi jednotlivými vrstvami
používá se v kombinaci s měděným vodivým páskem INDU-Leitband
jako vodivá vrstva pod vodivé krycí vrstvy
• systémová složka v systému pro ochranu spodních vod INDUFLOOR-GWS3
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
40
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55014001
12 kg
(černá)
(2 kg A-složka)
(10 kg B-složka)
30
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
8
c/6
OCHRANA POVRCHŮ
Uzavírací nátěry
INDUFLOOR-IB2250
Protect Ultra
•
•
•
•
•
•
transparentní
po uschnutí hedvábně matný
neobsahuje rozpouštědla
světlostálý a odolný vůči UV-záření
vysoce odolný vůči chemikáliím
slouží jako ochrana povrchu na betonové dlaždice, betonové prefabrikáty, betonové
a cementové potěrové plochy, magnezitové a anhydritové potěrové plochy, při nanášení
INDUFLOORu, zejména v kombinaci s posypem INDU-barevnými chipsy nebo
INDU-dekorativním křemenným pískem
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50026001
5 50026002
Balení / eu-pal.
3 kg
10 kg
84
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
8
c/6
INDUFLOOR-IB2310
Vysoce stabilní uzavírací nátěr
Výr. č. / barva
5 55018001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5l
85
10 l
40
5l
85
10 l
40
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
9
c/5
(šedá)
5 55018002
(šedá)
5 55019001
(červená)
5 55019002
(červená)
41
OCHRANA POVRCHŮ
• 1složková disperze plastu, bez obsahu rozpouštědel
• pigmentovaný
• chemicky odolný vůči topnému oleji, motorové naftě, nepoužitým motorovým
a převodovým olejům, transformátorovým a hydraulickým olejům
• paropropustný
• přemosťuje trhliny
• odolává povětrnostním vlivům
• v souladu s platnou certifikací se používá k uzavření povrchu železobetonových,
betonových, omítkových a potěrových ploch záchytných prostor/van
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
OCHRANA POVRCHŮ
Uzavírací nátěry
INDUFLOOR-IB2320
Uzavírací nátěr, elastický, pro venkovní použití
•
•
•
•
•
pigmentovaná 1složková polyuretanová pryskyřice s nízkým obsahem rozpouštědel
houževnatě pružný
odolný vůči zředěným kyselinám a louhům
odolný vůči povětrnostním vlivům a UV-záření
slouží k uzavření povrchu/povrchová úprava u cementem pojených podkladů např. betonové
a omítkové plochy, cementové potěry, které jsou vystaveny malému až střednímu mechanickému zatížení např. balkony, terasy, pavlače, chodby, výstavní prostory, pasáže apod.
• jako uzavírací vrstva v systému pro parkovací plochy INDUFLOOR-IB3365
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55025001
Balení / eu-pal.
10 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
9
c/5
(RAL 7032, křem. šedá)
INDUFLOOR-IB2360
Uzavírací nátěr na beton, na vodní bázi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vodou emulgovaná pigmentovaná 2složková epoxidová pryskyřice
bez obsahu organických rozpouštědel
bez zápachu
odolný vůči zředěným kyselinám a louhům, topnému oleji a benzinu
lze ředit vodou až do 8 % (penetrace)
umožňuje difúzi vodní páry
velmi dobrá přilnavost na různých podkladech
hedvábně lesklý povrch
k uzavření povrchu cementem pojených ploch podlah a stěn, magnezitových potěrů,
anhydritových potěrů a dobře zhutněného válcovaného a litého asfaltu
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
OCHRANA POVRCHŮ
Výr. č. / barva
5 55017001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
12 kg
42
(RAL 7032, křem. šedá)
5 55017002
30 kg
(RAL 7032, křem. šedá)
(25 kg A-složka)
(5 kg B-složka)
42
5 55017901
1 kg
(RAL 7032, křem. šedá)
(1 kg x 6 / kart.)
12
70
196
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
9
c/6
OCHRANA POVRCHŮ
Uzavírací nátěry
INDUFLOOR-IB2370
Ochranná izolační vrstva proti odpadním vodám
•
•
•
•
•
•
bez obsahu rozpouštědel
tixotropně nastavený
odolný vůči oděru
odolný vůči vodě, odpadní vodě a mořské vodě
odolný vůči zředěným kyselinám a louhům
nanáší se na cementem pojené plochy zejména v sektoru odpadních vod,
např. v čističkách odpadních vod, potrubí pro odpadní vody, zařízeních na bioplyn;
slouží i jako antikorozní ochrana vodních staveb, např. jako ochranný nátěr
plavebních komor, přístavních doků a ocelových štětových stěn
• odpovídá Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55005001
Balení / eu-pal.
15 kg
42
15 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
9
c/5
(červená)
5 55005002
(černá)
INDUFLOOR-IB2380
Ochrana betonu a oceli
pigmentovaná 2složková epoxidová pryskyřice
obsahuje rozpouštědla
odolný vůči oděru
odolný vůči vodě, odpadní vodě a mořské vodě
vysoce odolný vůči chemikáliím
pro vnitřní a vnější použití k uzavření povrchu cementem pojených podkladů,
jako např. beton, cementový potěr a omítka. Lze aplikovat ve skladovacích halách,
dílnách, pro krytá parkoviště, čističky odpadních vod, nádrže na odpadní vodu atd.,
rovněž jako uzavírací vrstvu na železné a ocelové plochy.
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
5 55013001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
15 kg
42
25 kg
18
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
9
c/5
(RAL 7032, křem. šedá)
5 55013002
(RAL 7032, křem. šedá)
43
OCHRANA POVRCHŮ
•
•
•
•
•
•
OCHRANA POVRCHŮ
Uzavírací nátěry
INDUFLOOR-IB2385
Aktivní antikorozní ochrana
•
•
•
•
•
pigmentovaná 2složková epoxidová pryskyřice
obsahuje rozpouštědla
velmi dobré antikorozní účinky
slouží jako antikorozní ochrana na železné a ocelové plochy
splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55022001
1 kg
(pískově žlutá)
(1 kg x 9 / kart.)
5 55022002
15 kg
42
5 55022003
1 kg
18 kart. = 162 St
(červeno-hnědá)
(1 kg x 9 / kart.)
5 55022004
15 kg
18 kart. = 162 ks
(pískově žlutá)
OCHRANA POVRCHŮ
(červeno-hnědá)
44
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
9
c/5
OCHRANA POVRCHŮ
Stěrky
INDUFLOOR-IB3080
Tekutá stěrka, do 10 mm
•
•
•
•
samorozlivná tekutá stěrka obohacená plastem
k vyrovnání, zahlazování, nivelaci a k vyplňování děr, pro vnitřní a vnější použití
tloušťka vrstvy od 3 do 10 mm
vhodná pro vytápěné potěry
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55047001
Balení / eu-pal.
25 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
9
c/4
(šedá)
INDUFLOOR-IB3100
Posypový materiál na bázi křemenného písku pro zlepšení kvality betonových povrchů
zvýšená životnost v porovnání s neupravovaným betonem
vysoká odolnost vůči oděru
vysoká odolnost vůči rázovému namáhání
zvýšená odolnost vůči olejům a tukům
k posypu na čerstvé cementové potěry nebo beton, na podlahy ve skladových halách,
spedičních prostorách, supermarketech, průmyslových halách, leteckých hangárech apod.
Výr. č. / barva
5 55085001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
40
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
9
c/5
(šedá)
OCHRANA POVRCHŮ
•
•
•
•
•
45
OCHRANA POVRCHŮ
Stěrky
INDUFLOOR-IB3310
Ochrana proti chemikáliím– WHG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pigmentovaná 2složková epoxidová pryskyřice
vysoce odolná vůči chemikáliím
mechanicky zatížitelná (přímo pochozí)
přemosťující trhlinky
odolná vůči povětrnostním vlivům
odvádí elektrostatický náboj
splňuje technické požadavky pro použití v lakovnách např. v automobilovém průmyslu
systémová složka v systému pro ochranu spodních vod INDUFLOOR-IB-GWS3
certifikace dle § 19 Zákona o vodním hospodářství (něm. WHG)
splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
* stavebně certifikováno – osvědčení č. Z-59.12-126
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55016002
30 kg
(RAL 7032, křem. šedá)
(24,19 kg A-složka)
(5,81 kg B-složka)
5 55016301
15 kg
12
70
42
5 55016902
1 kg
32 kart. = 196 ks
(RAL 7032, křem. šedá)
(1 kg x 6 / kart.)
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
9
c/5
(RAL 7032, křem. šedá)
INDUFLOOR-IB3311
Ochrana proti chemikáliím – WHG
OCHRANA POVRCHŮ
•
•
•
•
•
•
•
•
pigmentovaná 2složková epoxidová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel
vysoce odolná vůči chemikáliím
mechanicky zatížitelná (přímo pochozí)
přemosťuje trhlinky
odolná vůči povětrnostním vlivům
systémová složka v systému pro ochranu spodních vod INDUFLOOR-IB-GWS2
certifikace dle § 19 Zákona o vodním hospodářství (něm. WHG)
splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
* stavebně certifikováno – osvědčení č. Z-59.12-126
Výr. č. / barva
46
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55034001
30 kg
(RAL 7032, křem. šedá)
(24,19 kg A-složka)
(5,81 kg B-složka)
12
70
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
9
c/5
OCHRANA POVRCHŮ
Stěrky
INDUFLOOR-IB3350
Vodivá epoxidová stěrka
•
•
•
•
•
•
pigmentovaná, elektricky vodivá 2složková epoxidová pryskyřice
ve vytvrzeném stavu trvale elektr. vodivá
houževnatě pružná
mechanicky a chemicky vysoce zatížitelná
vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
odolná vůči velkému množství kyselin a louhů a vůči běžným čisticím prostředkům
v obvykle používaných koncentracích
• používá se pro povrchovou úpravu cementem pojených ploch např.
v počítačových sálech, v elektronickém průmyslu, tiskárnách, tkalcovnách,
dále v nemocnicích, plynových a elektro stanicích apod.
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55006002
Balení / eu-pal.
15 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
9
c/5
(RAL 7032, křem. šedá)
5 55006102
30 kg
(RAL 7032, křem. šedá)
(24 kg A-složka)
(6 kg B-složka)
12
70
INDUFLOOR-IB3350-VC2
Objemově vodivá epoxidová stěrka dle DIN EN 61340 pro vyhrazené EPA oblasti
pigmentovaná, elektricky vodivá 2složková epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel
ve vytvrzeném stavu je trvale vodivá ve svislém i v horizontálním směru
houževnatě pružná
překlenuje trhlinky do 0,2 mm
mechanicky a chemicky zatížitelná
velká tvrdost a vysoká pevnost při rázovém namáhání
splňuje požadavky norem ESD (pro elektrostatický náboj)
(DIN EN 61340 díl 4-1 a 4-5, díl 5-1/5-2)
• používá se pro povrchovou úpravu cementem pojených ploch např. v elektronickém
průmyslu, v halách pro výrobu desek tištěných spojů, v automobilovém průmyslu,
v nemocnicích, v sálech s výpočetní technikou apod.
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55042001
30 kg
(RAL 7032, křem. šedá)
(20,7 kg A-složka)
(9,3 kg B-složka)
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
9
c/4
12
42
47
OCHRANA POVRCHŮ
•
•
•
•
•
•
•
OCHRANA POVRCHŮ
Stěrky
INDUFLOOR-IB3351
Univerzální epoxidová povrchová stěrka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2složková epoxidová pryskyřice
houževnatě pružná
pigmentovaná
mechanicky a chemicky vysoce zatížitelná
vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
odolná vůči velkému množství kyselin a louhů a vůči běžným čisticím prostředkům
v obvykle používaných koncentracích
neutrální vůči potravinám
odolná vůči povětrnostním vlivům, má sklon ke změnám barvy pod vlivem UV-záření
používá se na cementem pojené plochy – beton a potěry např. ve výrobních
a skladovacích prostorách, na podlahy v potravinářském průmyslu a ve velkokapacitních
kuchyních, dílnách, prádelnách, na nakládacích rampách, vozovkách apod.
splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55007002
Balení / eu-pal.
15 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
9
c/6
(RAL 7032, křem. šedá)
5 55007102
30 kg
(RAL 7032, křem. šedá)
(24 kg A-složka)
(6 kg B-složka)
12
70
INDUFLOOR-IB3355
Univerzální epoxidová stěrka pro průmyslové podlahy
2složková epoxidová pryskyřice
pigmentovaná
chemicky zatížitelná
vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
odolná vůči velkému množství kyselin a louhů a vůči běžným čisticím
prostředkům v obvykle používaných koncentracích
• odolná vůči povětrnostním vlivům
• používá se na cementem pojené plochy – beton a potěry, např. pojezdové a parkovací
plochy v krytých garážích (dle OS8), v dílnách, ve výrobních a skladovacích prostorách,
prádelnách, na nakládacích rampách, vozovkách apod.
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
OCHRANA POVRCHŮ
•
•
•
•
•
Výr. č. / barva
48
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55024002
30 kg
(RAL 7032, křem. šedá)
(24,2 kg A-složka)
(5,8 kg B-složka)
12
70
5 55024901
1 kg
32 kart. = 196 ks
(RAL 7032, křem. šedá)
(1 kg x 6 / kart.)
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/6
OCHRANA POVRCHŮ
Stěrky
INDUFLOOR-IB3356-EFC
Bezemisní stěrka pro průmyslové podlahy v „pobytových“ prostorách
•
•
•
•
•
•
2složková, silně pigmentovaná
bez obsahu benzylalkoholu
odzkoušená dle německé emisní normy AgBB
mechanicky a chemicky vysoce zatížitelná
vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
odolná vůči velkému množství kyselin a louhů a vůči běžným čisticím
prostředkům v obvykle používaných koncentracích
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55049001
30 kg
(RAL 7032, křem. šedá)
(25 kg A-složka)
(5 kg B-složka)
5 55049002
15 kg
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/5
12
70
42
(RAL 7032, křem. šedá)
INDUFLOOR-IB3360
Elastická epoxido-polyuretanová povrchová stěrka
• pigmentovaná 2složková epoxido-polyuretanová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel
• elastifikuje a přemosťuje trhlinky
• odolná vůči málo koncentrovaným kyselinám a louhům a vůči běžným
čisticím prostředkům v obvykle používaných koncentracích
• odolná vůči povětrnostním vlivům
• používá se jako elastická vrstva průmyslových podlah např. ve výrobních a skladovacích
prostorách, dále jako elastická vrstva na beton, na cementové a asfaltové potěry
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
5 55002003
Velikost balení
Balení / eu-pal.
15 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/5
5 55002004
30 kg
(RAL 7032, křem. šedá)
(24 kg A-složka)
(6 kg B-složka)
OCHRANA POVRCHŮ
(RAL 7032, křem. šedá)
12
70
49
OCHRANA POVRCHŮ
Stěrky
INDUFLOOR-IB3365
Epoxido-polyuretanová stěrka na parkovací plochy
• pigmentovaná 2složková epoxido-polyuretanová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel
• přemosťuje trhlinky
• odolná vůči pohonným hmotám a málo koncentrovaným kyselinám a louhům
a vůči běžným čisticím prostředkům v obvykle používaných koncentracích
• odolná vůči povětrnostním vlivům
• používá se jako vrstva k překlenutí trhlinek a zamezení pronikání kapalin na betonové
a cementové potěry, např. na pojezdové a parkovací plochy na parkovištích a v krytých
garážích, průmyslové podlahy, mostní kryty apod.
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55023001
30 kg
(RAL 7032, křem. šedá)
(25,42 kg A-složka)
(4,58 kg B-složka)
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/5
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/5
12
70
INDUFLOOR-IB3370
WDO-epoxidová stěrka na podlahy, na vodní bázi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vodou emulgovaná, pigmentovaná 2složková epoxidová pryskyřice
bez obsahu organických rozpouštědel
téměř bez zápachu
ekologická
odolná vůči zředěným kyselinám a louhům, topným olejům a benzinu
umožňuje difúzi vodní páry
aplikovatelná pro tloušťky vrstev 2–5 mm
hedvábně matný povrch
pro vnitřní použití na středně a vysoce mechanicky namáhané plochy
např. cementem pojené podlahy, magnezitové a anhydritové potěry
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
OCHRANA POVRCHŮ
Výr. č. / barva
50
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55012002
30 kg
(RAL 7032, křem. šedá)
(26,3 kg A-složka)
(3,7 kg B-složka)
12
70
OCHRANA POVRCHŮ
Stěrky
INDUFLOOR-IB3375
WDO-IB stěrka na podlahy, elektr. vodivá, na vodní bázi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vodou emulgovaná, pigmentovaná 2složková epoxidová pryskyřice
elektr. vodivá
bez obsahu organických rozpouštědel
téměř bez zápachu
ekologická
odolná vůči topným olejům a benzinu, zředěným kyselinám a louhům
umožňuje difúzi vodní páry
aplikovatelná pro tloušťky vrstev 2–5 mm
hedvábně matný povrch
pro vnitřní použití pro středně a vysoce mechanicky namáhané plochy
na cementem pojené podlahy, magnezitové a anhydritové potěry
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55031001
30 kg
(RAL 7032, křem. šedá)
(26,3 kg A-složka)
(3,7 kg B-složka)
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/5
12
70
INDUFLOOR-IB3380
Pojivo na dekorativní podlahy
bezbarvá 2složková epoxidová pryskyřice
bez obsahu rozpouštědel
vysoce plnitelné
mechanicky zatížitelné
odolné vůči zředěným kyselinám a louhům, vodným solným roztokům, mazivům
slouží jako pojivo k vytvoření dekorativních vrstev s posypem barevným pískem ColorSand
splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
5 55010001
5 55010002
Velikost balení
Balení / eu-pal.
10 kg
18 kg
42
18
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/5
OCHRANA POVRCHŮ
•
•
•
•
•
•
•
51
OCHRANA POVRCHŮ
Stěrky
INDUFLOOR-IB3385
Elastická povrchová stěrka na vnější plochy
• pigmentovaná 2složková polyuretanová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel
• elastifikuje a přemosťuje trhlinky
• odolná vůči málo koncentrovaným kyselinám a louhům a vůči běžným
čisticím prostředkům v obvykle používaných koncentracích
• odolná vůči povětrnostním vlivům
• odolná vůči UV záření
• používá se jako elastická vrstva na podlahy balkonů a teras, v podloubích,
chodbách, do obytných, výstavních a prodejních prostor a pasáží
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55020001
Balení / eu-pal.
8 kg
42
14 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/5
(RAL 7032, křem. šedá)
5 55020002
(RAL 7032, křem. šedá)
INDUFLOOR-IB3390
Epoxidová stěrka k vytvoření strukturované vrstvy
•
•
•
•
pigmentovaná, tixotropní 2složková epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel
pro vytvoření nopkové struktury povrchu
protiskluzový efekt
odolná vůči velkému množství kyselin a louhů a vůči běžným
čisticím prostředkům v obvykle používaných koncentracích
• odolná vůči povětrnostním vlivům
• používá se jako vrstva na průmyslové podlahy na cementem pojených plochách
jako jsou beton a potěry, např. ve výrobních a skladovacích prostorách
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
OCHRANA POVRCHŮ
Výr. č. / barva
5 55021001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
15 kg
42
(RAL 7032, křem. šedá)
52
5 55021101
30 kg
(RAL 7032, křem. šedá)
(25,9 kg A-složka)
(4,1 kg B-složka)
12
70
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/5
OCHRANA POVRCHŮ
Stěrky
INDUFLOOR-IB3395
Stěrka k vytvoření strukturované elektricky vodivé vrstvy
•
•
•
•
•
pigmentovaná, 2složková epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel
k vytvoření nopkové struktury povrchu
ve vytvrzeném stavu trvale elektr. vodivá
protiskluzový efekt
odolná vůči velkému množství kyselin a louhů a vůči běžným čisticím
prostředkům v obvykle používaných koncentracích
• odolná vůči povětrnostním vlivům
• používá se jako vrstva průmyslové podlahy na cementem pojených plochách
jako jsou beton a potěry ve výrobních a skladovacích prostorách, místnostech
s výpočetní technikou, v tiskárnách, tkalcovnách, nemocnicích apod.
• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
5 55028005
Velikost balení
Balení / eu-pal.
15 kg
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/5
(RAL 7032, křem. šedá)
30 kg
(25,9 kg A-složka)
(4,1 kg B-složka)
12
70
OCHRANA POVRCHŮ
5 55028006
(RAL 7032, křem. šedá)
53
OCHRANA POVRCHŮ
Malty/lepidla
INDUCRET-VK4020
Tixotropní dvousložková lepicí malta
•
•
•
•
tixotropní 2složková epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel
vysoká adheze na mokrém i suchém podkladu
vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
odolná vůči velkému množství zředěných kyselin a louhů a vodám,
které mají agresivní účinek vůči betonu
• v čerstvém stavu odstranitelná vodou
• k lepení betonových desek, prefabrikovaných potěrových desek,
betonových prefabrikovaných dílů (např. šachtové skruže) apod.
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50015001
5 50015002
5 50015003
Balení / eu-pal.
6 kg
3 kg
1 kg
64
56
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/6
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/6
32 kart. = 196 ks
(1 kg x 6 / kart.)
INDUCRET-VK4035
Stabilní lepidlo na beton, rychle reagující
•
•
•
•
•
2složková epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel
vysoká adheze na mokrém i suchém podkladu
vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
reaguje rychle
odolná vůči zředěným kyselinám a louhům, vodným solným
roztokům, pohonným hmotám a mazivům
• v čerstvém stavu odstranitelná vodou
• k lepení betonových prefabrikovaných dílů (např. šachtové skruže),
vyplnění širokých spár v betonu, k podmazání a připevňování kovových
kolejnic, přírub a profilů, ke kotvení, k zálivce sloupků zábradlí apod.
OCHRANA POVRCHŮ
Výr. č. / barva
5 50050001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
6 kg
56
(RAL 7030, kamenná
šedá)
54
5 50050002
32 kg
(RAL 7030, kamenná
šedá)
(24 kg A-složka)
(8 kg B-složka)
12
56
OCHRANA POVRCHŮ
Malty/lepidla
INDUCRET-VK4060
Epoxi-akrylátová malta ke kotvení
•
•
•
•
•
hotová k okamžitému použití kotvicí malta na bázi modifikovaného epoxi-akrylátu
ke kotvení do betonu, kamene, zdiva a přírodního kamene
hospodárná a snadná aplikace
střední až vysoká zatížitelnost
rychle vytvrzující
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 50047001
410 ml
(hnědá)
(410 ml x 12 / kart.)
60 kart. = 720 ks
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/7
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/7
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/6
INDUCRET-VK4065
Epoxi-akrylátová malta ke kotvení, bez obsahu styrenů
•
•
•
•
•
•
•
hotová k přímému použití, neobsahuje styreny
ke kotvení do betonu, kamene, zdiva a přírodního kamene
bez obsahu styrenů – neškodí životnímu prostředí
certifikát ETA
jednoduchá aplikace
vysoká zatížitelnost
rychle vytvrzující
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 50048001
410 ml
(šedá)
(410 ml x 12 / kart.)
60 kart. = 720 ks
INDUCRET-VK5000
•
•
•
•
OCHRANA POVRCHŮ
Spárovací malta na dlažby
2složková epoxidová pryskyřice
vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
ke spárování dlažby z přírodního kamene (nová i stará dlažba)
lze čistit kartáčovacími stroji
Výr. č. / barva
5 55087001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
24
55
OCHRANA POVRCHŮ
Malty/lepidla
INDUCRET-VK5050
Pojivo na bázi epoxidové pryskyřice pro vibračně pěchované podlahy a spárovací malty
•
•
•
•
2složková epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel
po vytvrzení má vysokou pevnost
velmi dobře emulgovatelná
odolná vůči velkému množství zředěných kyselin, louhů
a vodám působícím agresivně na beton
• používá se k vytvoření vibračně pěchovaných podlah pojených epoxidovou pryskyřicí
• jako pojivo pro emulgovatelné spárovací hmoty
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50044001
5 50044002
Balení / eu-pal.
10 kg
30 kg
42
(20 kg A-složka)
(10 kg B-složka)
12
42
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/5
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/4
INDUCRET-VK5060
Lepidlo a spárovací hmota na keramické obklady
• 2složkový systém na bázi epoxidové pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel
• vysoká přídržnost, vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
• odolnost vůči velkému množství kyselin, louhů a vodám působícím
agresivně na beton, čisticím prostředkům a mořské vodě
• v čerstvém stavu lze smýt vodou
Výr. č. / barva
5 55045001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 kg
56
5 kg
56
(přírodní)
5 55045002
OCHRANA POVRCHŮ
(RAL 7030, kamenná
šedá)
56
OCHRANA POVRCHŮ
Malty/lepidla
INDUCRET-VK5065
Elektricky vodivé lepidlo na keramické dlažby
•
•
•
•
2složkový systém na bázi epoxidové pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel
elektricky vodivý
vysoká přídržnost, vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
odolnost vůči velkému množství kyselin, louhů a vodám působícím
agresivně na beton, čisticím prostředkům a mořské vodě
• v čerstvém stavu lze smýt vodou
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55048001
Balení / eu-pal.
5 kg
56
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/5
(přírodní)
5 55048002
10 kg
(přírodní)
(5 kg A-složka)
(5 kg B-složka)
42
56
INDUFLEX-VK6085
Lepidlo na beton, ocelové a elastomerové desky
• 2složková polyuretanová pryskyřice
• vytvoří velmi pevný spoj
• používá se k lepení elastomerových desek, kovových kolejnic, přírub a profilů
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50045001
Balení / eu-pal.
5 kg
56
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/5
(RAL 7038, šedá)
OCHRANA POVRCHŮ
INDUFLOOR-IB4010
Epoxidová správková malta
•
•
•
•
2složková, plněná epoxidová pryskyřičná malta
bez obsahu rozpouštědel
vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
k vytvoření fabionů, jako vysoce zatížitelná malta na opravy vylámaných míst
v plochách z betonu a cementového potěru, např. na betonových silnicích,
rampách, průmyslových podlahách apod.
• odpovídá Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
5 55015001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
12 kg
30
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/5
(šedá)
57
OCHRANA POVRCHŮ
Malty/lepidla
INDUFLOOR-IB4015
Epoxidová pryskyřičná malta
•
•
•
•
•
•
2složková, plněná epoxidová pryskyřičná malta
bez obsahu rozpouštědel
vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
mechanicky vysoce zatížitelná
není potřeba aplikovat adhezní můstek
k vytvoření fabionů a jako vysoce zatížitelná malta na opravy vylámaných míst
v plochách z betonu a cementového potěru, např. na betonových silnicích,
rampách, průmyslových podlahách apod.
Výr. č. / barva
OCHRANA POVRCHŮ
5 55035001
5 55035002
5 55035003
58
Velikost balení
Balení / eu-pal.
8 kg
12 kg
20 kg
60
30
24
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/3
OCHRANA POVRCHŮ
Spárovací hmoty/primery
INDUCRET-VK6050
Zálivka spár EP/PU
• samonivelační 2složková zálivka na spáry
• houževnatě pružná
• odolná vůči pohonným hmotám, technickým olejům, louhům,
zředěným kyselinám a solným roztokům
• odolná vůči povětrnostním vlivům a stárnutí
• používá se jako samonivelační hmota k zálivce podlahových spár
ve vnitřních prostorách. K elastickému utěsnění silně mechanicky
namáhaných ploch ve výrobních a skladovacích halách
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 50035001
Balení / eu-pal.
4 kg
84
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/4
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/4
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/4
(RAL 7032, křem. šedá)
INDUFLEX-PRIMER-S
Penetrační nátěr/ prostředek pro zlepšení přilnavosti
• obsahuje rozpouštědla
• penetrace pro zlepšení přilnavosti na porézní, nasákavé, suché
a také matně vlhké kontaktní plochy a kovové povrchy pro elastické
1složkové PU lepidlo k utěsnění spár INDUFLEX-VK6060
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55109001
Balení / eu-pal.
1l
60 kart. = 360 ks
(1 l x 6 / kart.)
OCHRANA POVRCHŮ
INDUFLEX-VK6060
Elastické 1složkové PU lepidlo k utěsnění spár
•
•
•
•
•
dobrá chemická a mechanická odolnost
nízká vrubová citlivost
vysoká odolnost vůči následnému vzniku trhlin
celková přípustná deformace: 25 %
k elastickému utěsnění spár např. pro krytá parkoviště, vybetonované
volné plochy, čističky odpadních vod, kanalizační systémy apod.
Výr. č. / barva
5 55108001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
600 ml
44 kart. = 880 ks
(600 ml x 20 / kart.)
59
OCHRANA POVRCHŮ
Spárovací hmoty/primery
INDUFLEX-VK6065
Těsnicí hmota na spáry na bázi MS hybridního polymeru
•
•
•
•
•
•
elastická
odolává tlakové vodě až do max. 1,0 bar (při stabilním podkladu)
spolehlivá přilnavost k betonu, cementovým potěrům, oceli, zdivu apod.
při stlačení nepropustná pro tekutiny
vysoce odolná vůči chemikáliím
vysoce odolná vůči UV záření
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55075001
600 ml
(černá)
(600 ml x 15 / kart.)
Balení / eu-pal.
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
49 kart. = 735 Stk.
7
c/4
INDUFLEX-VK-TKF-2000
Zálivková těsnicí hmota na spáry na bázi polysulfidu
•
•
•
•
•
•
•
samonivelační 2složková zálivka na spáry, na bázi polysulfidu
velmi vysoká odolnost vůči chemikáliím
evropský technický certifikát (ETA-09/0274)
CE-značení dle EN 14188-2, třída A, B, C, a D
celková přípustná deformace více než 25 %
samostlačitelná
k elastickému utěsnění spár např. při výstavbě tramvajových tratí, v zařízeních
na skladování a manipulaci s látkami znečišťujícími vodu, na krytých parkovištích,
vybetonovaných volných plochách apod.; dále v kombinaci se systémy pro ochranu
spodních vod INDUFLOOR-IB-GWS2 a INDUFLOOR-IB-GWS3
OCHRANA POVRCHŮ
Výr. č. / barva
60
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55131001
10 l
(šedá)
(9,42 l A-složka)
(0,58 l B-složka x 5 / kart.)
5 55131002
200 l
(šedá)
(188,44 l A-složka)
(11,56 l B-složka)
28
2
2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/4
OCHRANA POVRCHŮ
Spárovací hmoty/primery
INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV
Těsnicí hmota na spáry na bázi polysulfidu, středně viskózní
• 2složková spárovací hmota na bázi polysulfidu, střední viskozity
• pro venkovní i vnitřní použití mezi pochozí a pojízdné konstrukční díly
např. pro průmyslové podlahy, při výstavbě cest, parkovišť, letišť apod.
• vhodná pro horizontální spáry a spáry se sklonem do 10 %
• při výstavbě tramvajových tratí nachází použití mezi kolejnici a kryt vozovky
jako je např. žulová dlažba nebo řezané/frézované asfaltové plochy
• vhodná pro šířku spáry do 65 mm
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55133001
10 l
(šedá)
(9,42 l A-složka)
(0,58 l B-složka x 5 / kart.)
28
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/4
INDUFLEX-VK-TKF-2000-ST
Těsnicí hmota na spáry na bázi polysulfidu, stabilní
• 2složkový polysulfid, stabilní
• pro venkovní i vnitřní použití jako spárovací hmota k elastickému utěsnění
spár stěn a podlah mezi pochozí a pojízdné konstrukční díly
• na vertikální spáry mezi konstrukční díly ve vnějších i vnitřních prostorách např. pro
průmyslové podlahy, při výstavbě kolejových tratí a cest, parkovišť, letišť apod.
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55132001
450 ml
(šedá)
(450 ml x 12 / kart.)
5 55132002
2,5 l
(šedá)
(2,5 l x 4 / kart.)
48 kart. = 576 ks
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
7
c/3
120
OCHRANA POVRCHŮ
Výr. č. / barva
PRIMER-2000
Penetrační nátěr/ prostředek pro zlepšení přilnavosti
• 1složkový silan s obsahem rozpouštědel
• velmi dobrá přilnavost na nenasákavých podkladech
• prostředek ke zlepšení přilnavosti zálivkových těsnicích hmot na spáry:
INDUFLEX-VK-TKF-2000, INDUFLEX-VK-TKF-2000-ST a INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV,
pro nenasákavé podklady např. obyčejná ocel, ušlechtilá ocel, hliník, měď, zinek,
sklo, kabřinec apod.
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55134001
1l
(transparentní)
(1 l x 12 / kart.)
40 kart. = 480 ks
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/4
61
OCHRANA POVRCHŮ
Spárovací hmoty/primery
PRIMER-2000-A
Penetrační nátěr/ prostředek pro zlepšení přilnavosti pro asfaltové styčné plochy
• 2složková epoxidová pryskyřice s obsahem rozpouštědel
• velmi dobrá přilnavost na porézních podkladech např. na bočních
stranách spár v bitumenových/asfaltových podkladech
• ke zlepšení přilnavosti zálivkových těsnicích hmot: INDUFLEX-VK-TKF-2000,
INDUFLEX-VK-TKF-2000-ST a INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV na čerstvě
vyřezané/vyfrézované spáry v bitumenových/asfaltových podkladech
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55136001
0,5 l
(světle žlutá)
(0,5 l x 6 / kart.)
84 kart. = 504 ks
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/4
PRIMER-2000-S
Penetrační nátěr/ prostředek pro zlepšení přilnavosti pro nasákavé styčné plochy
•
•
•
•
2složková epoxidová pryskyřice s obsahem rozpouštědel
velmi dobrá přilnavost na nasákavých podkladech
velmi dobrá odolnost vůči vlhkosti, různým rozpouštědlům, kyselinám a louhům
penetrační nátěr ke zlepšení přilnavosti pro nasákavé styčné plochy např. beton,
cementové potěry, žulová dlažba apod. při aplikaci zálivkových těsnicích hmot do spár:
INDUFLEX-VK-TKF-2000, INDUFLEX-VK-TKF-2000-ST a INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV
OCHRANA POVRCHŮ
Výr. č. / barva
62
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55135001
0,5 l
(světle žlutá)
(0,5 l x 6 / kart.)
48 kart. = 288 ks
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
c/4
OCHRANA POVRCHŮ
Doplňkový sortiment
INDU-DECORCHIPS
Směs dekorativních barevných čipsů
• světlostálé směsi barevných dekorativních čipsů na bázi PVA
• k posypu na vrstvy z epoxidových pryskyřičných resp. polyuretanových
hmot pro vytvoření dekorativních barevných podlah
• barevné čipsy INDU-DecorChips se dodávají ve velikosti 3–5 mm Ø
barevné odstíny:
INDU-DecorChips
INDU-DecorChips
INDU-DecorChips
INDU-DecorChips
01–světle šedá–béžová
02–tmavě šedá
10–béžovo–červeno–oranžová
15–bílo–černá
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55110001
Balení / eu-pal.
20 kg
20
20 kg
20
20 kg
20
20 kg
20
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
5
c/4
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
5
c/7
(světle šedá–béžová)
5 55110002
(tmavě šedá)
5 55110003
(béžovo–červeno–
oranžová)
5 55110004
(bílo-černá)
INDU-DECORQUARZ
Barevný křemenný písek
Výr. č. / barva
5 55120001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
40
25 kg
40
25 kg
40
25 kg
40
M01 M01 základní barva: světle
šedá–šedá–černá
5 55120002
M06 základní barva: modrá–
fialová–černá
5 55120003
M07 M07 základní barva:
světle modrá–modrá–fialová
5 55120004
M08 základní barva: světle
béžová–okrová–hnědá
63
OCHRANA POVRCHŮ
• směs barevných křemenných písků se speciální zrnitostí
• k přidání a posypu pro vytvoření dekorativních barevných vrstev
s pevným a neklouzavým povrchem
• barevné písky INDU-DecorQuarz se dodávají se zrnitostí 0,4–0,8 mm Ø
OCHRANA POVRCHŮ
Doplňkový sortiment
INDU-FASERFÜLLSTOFF
Tixotropní prostředek
• na bázi velmi jemných PE vláken
• jednoduché dávkování a aplikace
• používá se pro tixotropní nastavení samorozlivných hmot a penetrací INDUFLOOR
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55106001
5 55106002
Balení / eu-pal.
2 kg
10 kg
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
5
c/4
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/6
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/6
50
25
INDU-IB REINIGER
Čisticí prostředek a ředidlo
• připravený rovnou k použití
• velmi účinná směs ředidel
• k čištění pracovních nástrojů a také k odmašťování kovových povrchů apod.
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55104001
Balení / eu-pal.
1l
60
(1 l x 6 / kart.)
5 55104002
10 l
60
OCHRANA POVRCHŮ
INDU-LEITBAND
Vodivá (zemnicí) páska
• měděná vodivá páska
• používá se v systémech pro vytvoření vodivých nátěrů
INDUFLOOR-System-3350 a INDUFLOOR-System-GWS
Výr. č. / barva
5 55097001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
20 m
(25 Rollen / kart.)
64
OCHRANA POVRCHŮ
Doplňkový sortiment
INDU-LEITBAND-AL
Vodivá (zemnicí) páska
• hliníková vodivá páska
• používá se v systému pro vytvoření vodivých nátěrů INDUFLOOR-System-3375
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55090001
Balení / eu-pal.
50 m
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/2
(25 rolí / kart.)
INDU-LEITQUARZ
Vodivý křemenný písek
• křemenný písek s malou hodnotou elektr. odporu
• zrnitost: 0,1–0,4 mm Ø
• používá se k posypu v systémech INDUFLOOR-System-3350
a INDUFLOOR-Systém IB3395 pro vytvoření elektr. vodivé vrstvy,
alternativa k vodivému laku INDUFLOOR-IB2115 a INDUFLOOR-System-GWS1
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55098001
Balení / eu-pal.
25 kg
40
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/4
INDU-ÖLREINIGER
Čisticí prostředek na průmyslové podlahy
Výr. č. / barva
5 55099001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
10 l
40
OCHRANA POVRCHŮ
• kombinace povrchově aktivních látek, na vodní bázi
• nezatěžuje životní prostředí
• k čištění podkladů např. beton, cementový potěr, kámen, keramika,
kov od těžko odstranitelných olejových skvrn
• rovněž jako čisticí prostředek před nanesením speciální penetrace INDUFLOOR-IB1240
• k prvotnímu důkladnému očištění nově vytvořených nátěrů průmyslových podlah
• k odstranění oděrů (zbytků) pryže s povrchu stávajících průmyslových podlah
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/6
65
OCHRANA POVRCHŮ
Doplňkový sortiment
INDU-RUNDSCHNUR
Kulatá výplňová šňůra do spár
• materiál s uzavřenou buněčnou strukturou, k výplni spár při použití
elastických spárovacích hmot
• zajišťuje správné vyspárování
Výr. č. / barva
Velikost balení
5 55096001
Balení / eu-pal.
200 m
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/6
(ø 25 mm)
5 55096002
350 m
(ø 20 mm)
5 55096003
550 m
(ø 15 mm)
5 55096004
1150 m
(ø 10 mm)
INDUCRET-VK-INJEKT
Injektážní epoxidová pryskyřice
•
•
•
•
•
•
•
2složková epoxidová pryskyřice
bez obsahu rozpouštědel
transparentní
vysoce přilnavá
mrazuvzdorná a odolná vůči střídání teplot nad a pod nulou
k silovému vyplňování trhlin a spár v betonu a v betonových dílech
odpovídá Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
Výr. č. / barva
OCHRANA POVRCHŮ
5 50024001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
1 kg
(1 kg x 6 / kart.)
66
32 kart.
Stavitelství silnic
a kolejových tratí
Opravy betonových konstrukcí
Vodní nádrže a kanalizace
Ochrana povrchu
RETHMEIER Technologie pro lepší beton
Průmyslové podlahy
Stavitelství silnic
a kolejových tratí
Opravy betonových konstrukcí
Vodní nádrže a kanalizace
Ochrana povrchu
Elektrostaticky vodivé podlahy
pro citlivé provozy
Stavitelství silnic
a kolejových tratí
Opravy betonových konstrukcí
INTELLIGENT CONSTRUCTION SYSTEMS
www.schomburg-ics.cz
www.schomburg-ics.cz
RETHMEIER Technologie pro lepší beton
Vodní nádrže a kanalizace
Ochrana povrchu
www.schomburg-ics.cz
Systémy k ochraně vod
OCHRANA POVRCHŮ
RETHMEIER Technologie pro lepší beton
INTELLIGENT CONSTRUCTION SYSTEMS
INTELLIGENT CONSTRUCTION SYSTEMS
Prospekty k této problematice si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.schomburg-ics.cz.
67
68
www.schomburg-ics.cz
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
70
Přísady do betonu
71–83
Separační prostředky
84–89
Tabulka – použití separačních prostředků
88–89
Barvy do betonu – tekuté
90
Barvy do betonu – práškové
91
Tabulka – barvy do betonu
92–95
Impregnace, lazurovací nátěry
96–99
Přísady do malt a potěrů
100–101
Čisticí prostředky a speciální péče
102–103
Vymývaný beton
104–106
69
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Utěsnění pracovních spár
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Utěsnění pracovních spár
INDU-FLEX-CJ13
Termoplastický bobtnavý pás k utěsnění pracovních spár
•
•
•
•
•
•
•
snadno se aplikuje
rychle a značně zvětšuje svůj objem
proniká i do trhlin a dutin
absolutně tvarově stálý, dokonce i při vysokých teplotách
proces nabobtnání pásu je mnohonásobně (bez omezení) vratný
vhodný ke styku se sladkou a slanou vodou
má obecně platný certifikát jako stavební materiál
Oblasti použití:
• vnitřní utěsnění pracovních spár v betonových konstrukcích,
které jsou trvale zatíženy spodní, povrchovou nebo stékající vodou.
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Výr. č. / barva
70
Velikost balení
Balení / eu-pal.
5 55111001
25 m
(červená)
(7 rolí / kart.)
14 kart. = 98 rolí
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
6
c/3
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Přísady do betonu
BETOCRETE-406 (FM)
Vysoce účinný superplastifikátor, kombinace superplastifikační přísady s puzolány, přísada do betonu dle EN 934-2 : část 3.1 a 3.2
•
•
•
•
•
•
•
•
možné hloubky průniku vody < 1 mm
trvalá ochrana před agresivními látkami (hodnota pH do 1)
betony s velmi omezenými hodnotami V/C
zvyšuje hodnoty počáteční a výsledné pevnosti
vyšší odolnost vůči mrazu a působení posypových solí, nepodporuje tvorbu vzduchových pórů
vynikající odolnost vůči karbonataci
hustota: 1,44 g/cm3
rozsah dávkování: 0,7–2,5 hm. % vztaž. na CEM
Oblasti použití:
• vodotěsný beton
• bílé vany
• prefabrikované dílce
• transportbeton
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 06146106
4 06146111
4 06146113
Balení / eu-pal.
30 kg
250 kg
1400 kg
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
4
/2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
4
/3
BETOCRETE-C16
Přísada do betonu pro krystalickou hydroizolaci
•
•
•
•
•
•
•
tekutý prostředek pro krystalickou hydroizolaci betonu
jednoduché dávkování
zabraňuje tvorbě shluků
trvale aktivní
efekt samopřeklenutí trhlin bez pnutí o velikosti až 0,4 mm
hustota: 1,15 g/cm3
rozsah dávkování: 2,0–3,0 hm. % vztaž. na CEM
Výr. č. / barva
4 06149001
4 06149006
4 06149005
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
250 kg
1100 kg
24
2
1
71
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Oblasti použití:
• výstavba tunelů
• parkovací garáže
• prefabrikované díly
• všude tam, kde je požadována podpora vodotěsnosti betonu
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Přísady do betonu
BETOCRETE-C17 (BV)
Přísada do betonu pro krystalickou hydroizolaci dle EN 934-2: část 2
•
•
•
•
•
•
tekutý prostředek pro krystalickou hydroizolaci betonu
jednoduché dávkování
zabraňuje tvorbě shluků
trvale aktivní
efekt samopřeklenutí trhlin bez pnutí o velikosti až 0,4 mm
certifikace CE
Oblasti použití:
• výstavba tunelů
• parkovací garáže
• prefabrikované díly
• všude tam, kde je požadována podpora vodotěsnosti betonu
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 04217001
4 04217004
4 04217003
Balení / eu-pal.
25 kg
250 kg
1100 kg
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
4
/3
BETOCRETE-C21 (DM)
Přísada 3. generace pro krystalickou hydroizolaci betonu, přísada do betonu dle EN 934-2: část 9
• anorganický prostředek pro krystalickou hydroizolaci betonu
resp. pro zvýšení vodotěsnosti betonových stavebních dílů
• přísada v tekuté formě, díky čemuž se v procesu přípravy směsi netvoří shluky
• mechanismus působení je trvalý a nevratný
• hustota: 1,05 g/cm3
• Rozsah dávkování: 2,0–3,0 hm. % vztaž. na CEM
Oblasti použití:
• transportbeton nebo beton připravovaný na staveništi
• betonové prefabrikované díly
Výr. č. / barva
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
4 06171002
4 06171003
4 06171004
72
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
220 kg
1040 kg
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
4
/3
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Přísady do betonu
BETOCRETE-C35
Prášková přísada do betonu pro krystalickou hydroizolaci
•
•
•
•
•
•
prostředek pro krystalickou hydroizolaci betonu
v práškové formě
vysoká koncentrace účinných látek
efekt překlenutí trhlin o velikosti až 0,4 mm
univerzální použití
0,8–1,5 hm. % vztaž. na CEM
Oblasti použití:
• nevyztužený beton
• přísada do malt
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 06705001
Balení / eu-pal.
5 kg
128
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
4
/3
BETOCRETE-F2 (BV/FM)
Univerzální superplastifikátor, přísada do betonu dle EN 934-2 : část 3.1 a 3.2
•
•
•
•
•
•
superplastifikátor na bázi naftalen-sulfonátu
při přidávání menších dávek působí jako plastifikátor, v běžném rozsahu jako superplastifikátor
zvyšuje hodnoty počáteční a výsledné pevnosti
dvojí certifikace dle DIN EN 934-2–jako plastifikátor i jako superplastifikátor
hustota: 1,10 g/cm3
rozsah dávkování: 0,3–2,0 hm. % vztaž. na CEM
Výr. č. / barva
4 06701001
4 06701006
4 06701005
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
220 kg
1060 kg
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
4
/2
73
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Oblasti použití:
• transportbeton
• betonové prefabrikované dílce
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Přísady do betonu
BETOCRETE-F4 (FM)
Koncentrovaný superplastifikátor na bázi naftalen-sulfonátu
•
•
•
•
•
značná redukce množství vody
výborné plastifikační účinky bez lepivosti
nezpomaluje tuhnutí betonu ani vznik vzduchových pórů
hustota: 1,20 g/cm³
rozsah dávkování: 0,2–3,0 hm. % vztaž. na CEM
Oblasti použití:
• superplastifikované betony
• transportbeton
• betonové prefabrikované dílce
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 06702001
4 06702005
4 06702003
Balení / eu-pal.
25 kg
240 kg
1100 kg
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
4
/2
BETOCRETE-P10 (FM)
Vysoce koncentrovaný plastifikátor, Přísady do betonu dle EN 934-2:T3.1 & 3.2
•
•
•
•
•
•
superplastifikátor speciálně vyvinutý pro výrobu prefabrikovaných betonových dílců
dobrá dispergace cementových částic
zvyšuje hodnotu počáteční pevnosti
velký potenciál pro snižování dávek vody
hustota: 1,23 g/cm³
rozsah dávkování: 0,3–2,0 hm. % vztaž. na CEM
Oblasti použití:
• betonové prefabrikované dílce
• betony s vysokou počáteční pevností
Výr. č. / barva
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
4
4
4
4
74
06704001
06704005
06704101
06704003
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25
250
900
1100
kg
kg
kg
kg
24
2
1
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
4
/2
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Přísady do betonu
BETOMIX BV 10
Plastifikátor pro vlhké betony
•
•
•
•
•
plastifikátor pro výrobu betonových dílců, rozsah konzistence tuhý/ plastický beton
velmi dobré boční propojení
vynikající tvorba vrstev s různou strukturou pórů a omezení lepivosti na zatížených stojkách
hustota: 1,00 g/cm³
rozsah dávkování: 0,2–0,4 hm. % vztaž. na CEM
Oblasti použití:
• betonové výrobky
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 06143001
4 06143004
4 06143005
Balení / eu-pal.
25 kg
210 kg
1200 kg
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
4
/2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
/2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
10
/2
POR-AKTIV
Prostředek na snížení poréznosti
• redukuje tvorbu pórů a lunkrů
• hustota: 1,0 g/cm³
• rozsah dávkování: 0,2–0,8 hmot. % vztaž. na CEM
Oblasti použití:
• vysoce kvalitní tekuté lícní betony
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 01427001
4 01427004
4 01427003
Balení / eu-pal.
25 kg
210 kg
1000 kg
24
2
1
PURCOLOR 5000
Prostředek pro omezení výkvětů u vlhkých betonů
•
•
•
•
•
stabilizuje příliš vlhké směsi
při konzistenci stupně F1 až F2 omezuje tvorbu výkvětů
má plastifikační účinky
hustota: 1,00 g/cm³
rozsah dávkování: 0,2–0,5 hmotn. % vztaž. na CEM
Výr. č. / barva
4 01438001
4 01438004
4 01438003
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
210 kg
1000 kg
24
2
1
75
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Oblasti použití:
• betonové výrobky
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Přísady do betonu
PURCOLOR 6000 (DM)
Prostředek pro omezení výkvětů / zvýrazňuje barvy, přísada do betonu dle EN 934-2 : část 9
•
•
•
•
•
výrazně omezuje tvorbu výkvětů
barvy jsou výraznější
pro přípravu směsí pro vysoce kvalitní lícní betony
hustota: 1,00 g/m³
rozsah dávkování: 0,5–1,8 hmotn. % vztaž. na CEM
Oblasti použití:
• betonové výrobky, zejména barevné lícní betony
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 01420001
4 01420005
4 01420003
Balení / eu-pal.
25 kg
210 kg
1000 kg
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
11
/2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
11
/2
PURCOLOR 6000 P
Prostředek pro omezení výkvětů / zvýrazňuje barvy
•
•
•
•
•
•
výrazně omezuje tvorbu výkvětů
barvy jsou výraznější
pro přípravu směsí pro vysoce kvalitní lícní betony
má plastifikační účinky
hustota: 1,00 g/m³
rozsah dávkování: 0,5–1,8 hmotn. % vztaž. na CEM
Oblasti použití:
• betonové výrobky, zejména barevné lícní betony
Výr. č. / barva
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
4 01423001
4 01423004
4 01423003
76
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
210 kg
1000 kg
24
2
1
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Přísady do betonu
REDOMENT (FM)
Superplastifikátor na bázi melamín-sulfonátu, přísada do betonu dle EN 934-2 : část 3.1 a 3.2
•
•
•
•
•
snižuje povrchové napětí
zabraňuje segregaci směsi
zvyšuje hodnotu počáteční pevnosti
hustota: 1,20 g/cm³
rozsah dávkování: 0,3–2,0 hmotn. % vztaž. na CEM
Oblasti použití:
• betonové prefabrikované dílce
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 01419001
4 01419006
4 01419005
Balení / eu-pal.
25 kg
220 kg
1100 kg
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
11
/2
REMICRETE SP10 (BV/FM)
Vysoce účinný superplastifikátor pro samozhutňující betony, přísada do betonu dle EN 934-2 : část 3.1 a 3.2
•
•
•
•
•
•
•
•
PCE-superplastifikátor
velmi malé dávkování
zvyšuje hodnoty počáteční a výsledné pevnosti
ideální pro samozhutňující betony – transportbetony i betonové prefabrikované dílce
vynikající kvalita pohledových betonů
dvojí certifikace dle DIN EN 934-2 – jako plastifikátor i jako superplastifikátor
hustota: 1,10 g/cm³
rozsah dávkování: 0,2–1,6 hmotn. % vztaž. na CEM
Výr. č. / barva
4 01410001
4 01410006
4 01410003
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
220 kg
1060 kg
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
11
/2
77
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Oblasti použití:
• transportbeton
• betonové prefabrikované dílce
• samozhutňující betony
• beton s vysokou pevností
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Přísady do betonu
REMICRETE SP30 (FM)
Superplastifikátor nové generace na bázi PEthC, přísada do betonu dle EN 934-2: část 3.1 & 3.2
•
•
•
•
•
polyether karboxylát
univerzální použití
udržuje velmi dobře konzistenci
dávkování: 0,3–2,9 hmotn. % CEM
hustota: 1,07 g/cm³
Oblasti použití:
• transportbeton, betonové prefabrikované dílce
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 01570001
4 01570002
4 01570003
Balení / eu-pal.
25 kg
210 kg
1060 kg
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
11
/2
REMICRETE SP60 (FM)
Vysoce účinný superplastifikátor pro výrobu betonových prefabrikovaných dílů, přísada do betonu dle EN 934-2 : část 3.1 a 3.2
•
•
•
•
•
•
•
PCE-superplastifikátor
použití při výrobě betonových prefabrikovaných dílů
výrazně zvyšuje hodnoty počáteční pevnosti
pro architektonické betony
zrychluje výrobní cyklus
hustota: 1,10 g/cm³
rozsah dávkování: 0,5–1,8 hmotn. % vztaž. na CEM
Oblasti použití:
• betonové prefabrikované dílce se speciálními požadavky na vysokou počáteční pevnost
Výr. č. / barva
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
4 01408001
4 01408004
4 01408003
78
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
220 kg
1000 kg
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
12
/2
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Přísady do betonu
REMITAN (BV)
Plastifikátor se zvýšenou schopností zadržovat vodu, přísada do betonu dle EN 934-2 : část 2
•
•
•
•
•
speciální přísada do betonu pro třídy konzistence F1 a F2
zlepšuje hutnost
hutná a rovnoměrná struktura betonu
omezuje tvorbu výkvětů
optimální dispergace a hydratace částic cementu
v důsledku možnosti přidání většího množství vody
• hustota: 1,05 g/cm³
• rozsah dávkování: 0,2–0,8 hmotn. % vztaž. na CEM
Oblasti použití:
• betonové výrobky
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 01421001
4 01421004
4 01421003
Balení / eu-pal.
25 kg
210 kg
1000 kg
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
13
/2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
13
/2
REMITARD 20 (BV)
Plastifikátor se zpomalujícím účinkem, přísada do betonu dle EN 934-2 : část 2
•
•
•
•
•
•
účinně zpomaluje proces tuhnutí
optimální k použití v prostředí s vyšší teplotou
pro výrobu masivních betonových dílců
další potenciální možnost pro snížení dávky vody
hustota: 1,26 g/cm³
rozsah dávkování: 0,2–0,6 hmotn. % vztaž. na CEM
Výr. č. / barva
4 01469001
4 01469005
4 01469004
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
250 kg
1250 kg
24
2
1
79
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Oblasti použití:
• transportbeton
• beton vyráběný na staveništi
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Přísady do betonu
REMI-AIR (LP)
Provzdušňovací přísada, přísada do betonu dle EN 934-2: část 5
• zvyšuje odolnost vůči mrazu a vůči působení posypových solí
u betonů expozičních tříd XF1 až XF4
• hustota: 1,00 g/cm³
• rozsah dávkování: 0,2–1,1 hmotn. % vztaž. na CEM
Oblasti použití:
• transportbeton
• výstavba silnic a cest
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 01467002
4 01467005
4 01467004
Balení / eu-pal.
25 kg
210 kg
1000 kg
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
11
/2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
11
/2
REMI-FROST (BV)
Ochrana betonů a malt před mrazem, přísada do betonu dle EN 934-2: část 2
•
•
•
•
•
•
univerzální ochrana před mrazem
snižuje bod mrazu záměsové vody
urychluje hydratační procesy v cementu
má navíc i plastifikační účinek
hustota: 1,26 g/cm³
rozsah dávkování: 0,2–2,0 % vztaž. na CEM
Výr. č. / barva
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
4 01406001
4 01406007
4 01406004
80
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
250 kg
1250 kg
24
2
1
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Přísady do betonu
RUXOLITH T3 (VZ)
Zpomalovač tuhnutí betonu, přísada do betonu dle EN 934-2 : část 8
•
•
•
•
nemá nepříznivé účinky na beton (je dobře „snášen“)
na bázi fosfátů
rozsah dávkování: 0,2 -1,8 hmotn. % vztaž. na CEM
hustota: 1,20 g/cm³
Oblasti použití:
• transportbeton
• masivní betony
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 06318001
4 06318002
Balení / eu-pal.
25 kg
180 kg
24
2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
13
/2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
13
/2
RUXOLITH T5 (VZ)
Zpomalovač tuhnutí betonu, přísada do betonu dle EN 934-2 : část 8
• v závislosti na dávkovaném množství poskytuje velký časový prostor
pro přepravu a zpracování betonu
• nemá nepříznivé účinky na beton (je dobře „snášen“)
• rozsah dávkování: 0,2–1,8 hmotn. % vztaž. na CEM
• hustota: 1,20 g/cm³
Výr. č. / barva
4 06315001
4 06315004
4 06315003
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
250 kg
1200 kg
24
2
1
81
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Oblasti použití:
• transportbeton nebo beton připravovaný přímo na staveništi
• betony dle ZTV-ING
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Přísady do betonu
SAVEMIX 2000 (BV)
Plastifikační přísada do betonu dle EN 934-2 : část 2
•
•
•
•
•
•
speciální přísada do betonu pro třídy konzistence F1 a F2
zlepšuje hutnost
hutná a homogenní struktura betonu
zvláště vhodná při použití popílku
hustota: 1,16 g/cm³
rozsah dávkování: 0,2–0,8 hmotn. % vztaž. na CEM
Oblasti použití:
• betonové výrobky
• transportbeton
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 06125001
4 06125006
4 06125004
Balení / eu-pal.
25 kg
240 kg
1160 kg
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
13
/2
SAVEMIX 2002 (BV)
Vysoce účinná plastifikační a ztekucovací přísada do betonu dle EN 934-2 : část 2
•
•
•
•
•
znatelně zlepšuje zhutnitelnost, a tím i počáteční a výslednou pevnost betonu
uzavřený a hladký povrch díky zvýšené tvorbě cementové kaše
homogenní rozložení zrn ve vymývaném betonu
hustota: 1,13 g/cm³
rozsah dávkování: 0,2 -0,7 % vztaž. na CEM
Oblasti použití:
• betonové dlažby
• obrubníky
• potrubí
• šachtové skruže a šachtové stavební dílce
• jako plastifikační přísada při vymývání betonu
Výr. č. / barva
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
4 06126001
4 06126005
4 06126004
82
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
240 kg
1160 kg
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
13
/2
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Přísady do betonu
SAVEMIX 3000 (BV)
Plastifikační přísada do betonu dle EN 934-2 : část 2
•
•
•
•
•
•
univerzální plastifikátor betonu pro běžný rozsah konzistence
zejména vhodný pro transportbeton
dobře zachovává konzistenci betonu
velmi vhodný pro čerpání betonu pomocí beton-pumpy
hustota: 1,16 g/cm³
rozsah dávkování: 0,2–1,1 hmotn. % vztaž. na CEM
Výr. č. / barva
4 06129001
4 06129004
4 06129003
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
240 kg
1160 kg
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
13
/2
83
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Oblasti použití:
• transportbeton
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Separační prostředky
ASIKON-2000 HX
Univerzální separační prostředek
•
•
•
•
vhodný pro čisté povrchy
velmi dobrý separační účinek
není citlivý na mráz
hustota: 0,85 g/cm³
Oblasti použití:
• viz tabulka str. 88
Spotřeba:
15–50 g/m²
Výr. č. / barva
2
2
2
2
Velikost balení
04615001
04615002
04615005
04615004
Balení / eu-pal.
10
25
210
1000
l
l
l
l
60
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
4
b/5
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
4
/2
BLANKOL-0
Separační a impregnační olej bez obsahu rozpouštědel
•
•
•
•
separační prostředek vhodný pro všechny druhy bednění
neslučuje se a je zápachově neutrální
vhodný i pro dřevěná podložná prkna
hustota: 0,89 g/cm³
Oblasti použití:
• viz tabulka str. 88
Spotřeba:
15–50 g/m²
Výr. č. / barva
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
4
4
4
4
84
06101900
06101001
06101002
06101003
Velikost balení
Balení / eu-pal.
10
25
210
1000
l
l
l
l
60
24
2
1
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Separační prostředky
BLANKOL-92
Ekologicky šetrný speciální separační prostředek
• separační prostředek pouze pro ocelová bednění
• s možností ohřevu až na +90 °C
• pro velkoplošná bednění s povrchovou úpravou z plastu
při průmyslové výrobě betonových prefabrikátů
• biologicky velmi dobře odbouratelný, ekologický
• obsahuje speciální zdravotnické parafinové oleje
• hustota: 0,82 g/cm³
Oblasti použití:
• viz tabulka str. 88
Spotřeba:
15–50 g/m²
Výr. č. / barva
4
4
4
4
Velikost balení
06120900
06120001
06120002
06120003
Balení / eu-pal.
10
25
180
1000
l
l
l
l
60
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
4
/2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
4
/2
BLANKOL-2000
Univerzální separační prostředek pro výrobu betonových prefabrikátů
•
•
•
•
•
•
velmi úsporná spotřeba
pro ostré hrany a profily
k zhotovení pohledového betonu
zejména vhodný pro vysoká vertikální bednění
vytváří rovnoměrné povrchy bez fleků a lunkrů
hustota: 0,78 g/cm³
Oblasti použití:
• viz tabulka str. 88
Výr. č. / barva
4
4
4
4
06130001
06130002
06130003
06130004
Velikost balení
Balení / eu-pal.
10
25
180
1000
l
l
l
l
60
24
2
1
85
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Spotřeba:
15–25 g/m²
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Separační prostředky
BLANKOL-5006
Speciální separační prostředek pro betonářský průmysl
•
•
•
•
•
speciální separační prostředek pouze pro ocelová bednění
s možností ohřevu až na +80 °C
ekologický, neslučuje se
nezpůsobuje tvorbu pórů
hustota: 0,80 g/cm³
Oblasti použití:
• viz tabulka str. 88
Spotřeba:
15–30 g/m²
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 06110001
4 06110002
4 06110003
Balení / eu-pal.
25 l
180 l
1000 l
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
4
/2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
4
/2
BLANKOL-5007
Speciální separační prostředek pro průmyslovou výrobu betonových prefabrikátů
•
•
•
•
•
speciální separační prostředek pro ocelová bednění
s možností ohřevu až na +80 °C
ekologický, neslučuje se
nezpůsobuje tvorbu pórů
hustota: 0,80 g/cm³
Oblasti použití:
• viz tabulka str. 88
Spotřeba:
15–50 g/m²
Výr. č. / barva
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
4
4
4
4
86
06115900
06115001
06115002
06115003
Velikost balení
Balení / eu-pal.
10
25
180
1000
l
l
l
l
60
24
2
1
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Separační prostředky
BLANKOL-K30
Koncentrovaný olej pro podložná prkna a dřevěná bednění
•
•
•
•
velmi účinný separační prostředek
vhodný zejména pro nasákavá dřevěná bednění
ředitelný vodou (v poměru 1:6)
hustota: 0,90 g/cm³
Oblasti použití:
• viz tabulka str. 89
Spotřeba:
10–50 g/m²
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 06141900
4 06141004
4 06141003
Balení / eu-pal.
10 l
210 l
1000 l
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
5
/2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
5
/2
60
2
1
BLANKOL-LF
Separační prostředek bez obsahu rozpouštědel pro všechny druhy bednění
• separační prostředek jak pro nenasákavá, velkoplošná bednění s možností
ohřevu (+60 °C), tak i pro nasákavá bednění a podložná prkna
• vhodný i jako prostředek na ochranu míchacích strojů
• hustota: 0,89 g/cm³
Oblasti použití:
• viz tabulka str. 89
Výr. č. / barva
4
4
4
4
06102900
06102001
06102002
06102004
Velikost balení
Balení / eu-pal.
10
25
210
1000
l
l
l
l
60
24
2
1
87
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Spotřeba:
15–50 g/m²
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Separační prostředky
BLANKOL-NATIV
Separační prostředek na bázi obnovitelných surovin
• neslučuje se, je bez zápachu, neobsahuje rozpouštědla ani minerální oleje
• odzkoušen dle OECD 301 F a klasifikován jako rychle biologicky odbouratelný
• hustota: 0,99 g/cm³
Oblasti použití:
• viz tabulka str. 89
Spotřeba:
15–50 g/m²
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 06118001
4 06118004
4 06118003
Balení / eu-pal.
25 l
210 l
1000 l
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
5
/2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
5
/2
BLANKOL-PALETTENÖL
Emulze na ošetření podložných prken při výrobě betonových prefabrikátů
•
•
•
•
ekologicky šetrná
chrání dřevo a prodlužuje životnost palet
pro podložná prkna k zařízením na výrobu betonových tvárnic
hustota: 0,94 g/cm³
Oblasti použití:
• viz tabulka str. 89
Spotřeba:
100–150 g/m² (roztok)
Výr. č. / barva
4
4
4
4
Velikost balení
06160900
06160001
06160004
06160003
Balení / eu-pal.
10
25
210
1000
l
l
l
l
60
24
2
1
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Separační prostředky – tabulka použití
bednění
separační
prostředek
ocel
ocel,
ohřev
až na
plast
Betoplan
polyuretan
dřevo
polystyren
vnitřní
a vnější
bednění
velkoplošná
bednění
ochrana
míchacích
strojů
ASIKON-2000-HX
ano
60 °C
ano
ne
ano
ne
vnitřní
ano
ne
BLANKOL-0
ano
60 °C
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ano
BLANKOL-92
ano
90 °C
ne
ne
ne
ne
vnitřní
ne
ano
BLANKOL-2000
ano
60 °C
ano
ne
ano
ne
vnitřní
ano
ne
BLANKOL-5006
ano
80 °C
ne
ne
ne
ne
vnitřní
ne
ne
BLANKOL-5007
ano
80 °C
ne
ne
ne
ne
vnitřní
předchozí zkoušky
ano,
ne
88
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Separační prostředky
BLANKOL-SUPER
Separační prostředek s chemicko-fyzikálním účinkem
• vhodný pro všechny druhy velkoplošných bednění s uzavřeným povrchem
• pro ocelová bednění s možností ohřevu až na +60 °C
• pro profilovaná bednění z polyesteru a jiných plastů, k zhotovení vysoce kvalitního pohledového
betonu, betonových prefabrikátů, betonových tvárnic, dekorativního betonu a filigránských dílců
• aplikací prostředku se dosahují velmi kvalitní pohledové plochy
• hustota: 0,85 g/cm³
Oblasti použití:
• viz tabulka str. 89
Spotřeba:
15–50 g/m²
Výr. č. / barva
4
4
4
4
Velikost balení
06107900
06107001
06107004
06107003
Balení / eu-pal.
10
25
210
1000
l
l
l
l
60
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
5
/2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
5
/2
BLANKOL-SUPER-W
Separační prostředek
• separační prostředek s chemicko-fyzikálním účinkem
• s vysokým podílem vosku
• určený speciálně k náhradě odbedňovacích (separačních) vosků
Oblasti použití:
• viz tabulka str. 89
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 06105001
4 06105004
4 06105003
bednění
separační
prostředek
BLANKOL-30
ocel
ocel,
ohřev
až na
plast
Betoplan
Balení / eu-pal.
10 l
210 l
1000 l
polyuretan
BLANKOL-30 je koncentrát separačního oleje – ředí se
vodou, a proto je potřeba provést předchozí zkoušku.
60
2
1
dřevo
polystyren
vnitřní
a vnější
bednění
velkoplošná
bednění
ochrana
míchacích
strojů
ano
ne
vnitřní
ano
ne
BLANKOL-LF
ano
60 °C
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ano
BLANKOL-NATIV
ano
40 °C
ano
ne
ano
ne
vnitřní
ano
ne
BLANKOL-Palettenöl
ne
ne
ne
ne
ano
ne
vnitřní
ano
ne
BLANKOL-Super
ano
60 °C
ano
ano
ano
ano,
ano
ano
ne
BLANKOL-Super-W
ano
40 °C
ano
ano
ano
předchozí zkoušky
ano,
ano
ano
ano
89
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Spotřeba:
15–50 g/m²
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Barvy do betonu – tekuté
REMICOLOR
Tekutá barva do betonu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vyrábí se speciální technologií s použitím pigmentů REMIFEROX
v různých barevných odstínech
odolnost vůči světlu a povětrnostním vlivům
odolnost vůči UV záření
vynikající barvicí schopnost
dlouhá skladovatelnost
hustota: 1,0–2,1 g/cm³
dávkování: 4–9 % na kg CEM a barevný odstín
speciální odstíny na přání zákazníka
Oblasti použití:
• drobná betonářská výroba
• prefabrikované betonové díly
• transportbeton
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
11
/1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
11
/1
REMICOLOR-CARBON
Tekutá černá barva do betonu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dlouhodobě stálá černá barva betonu
k dostání ve variantách REMICOLOR C-90 a C-95
odolnost vůči světlu a povětrnostním vlivům
odolnost vůči UV záření
vynikající barvicí schopnost
dlouhá skladovatelnost
hustota: 1,1–1,3 g/cm³
dávkování: 4–8 % na kg CEM a barevný odstín
speciální odstíny na přání zákazníka
Oblasti použití:
• drobná betonářská výroba
• prefabrikované betonové díly
• transportbeton
Výr. č. / barva
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Tabulka barevných odstínů viz str. 92–95
90
Velikost balení
Balení / eu-pal.
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Barvy do betonu – práškové
REMIFEROX
Barevné pigmenty do betonu dle DIN EN 12878
•
•
•
•
•
•
pigmenty z oxidů železa
odolné vůči světlu a povětrnostním vlivům
odolné vůči UV záření
intenzivní probarvení betonu
v různých barevných odstínech
dávkování: 2–8 % na kg CEM a barevný odstín
Oblasti použití:
• drobná betonářská výroba
• prefabrikované betonové díly
• transportbeton
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
12
/2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
13
/2
REMIX-PULVERPIGMENTE
Barevné pigmenty do betonu
•
•
•
•
•
•
•
REMIX BL-9500 (kobaltová modř)
REMIX GR-9800 (zelená – dioxid chrómu)
REMIX TR-82 (titanová běloba)
odolnost vůči světlu a povětrnostním vlivům
odolnost vůči UV záření
intenzivní probarvení betonu
dávkování: 2–8 % na kg CEM a barevný odstín
Oblasti použití:
• drobná betonářská výroba
• prefabrikované betonové díly
• transportbeton
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
91
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Tabulka barevných odstínů viz str. 92–95
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Tabulka barevných odstínů
REMICOLOR®
RB
B
bílý beton
šedý beton
bílý beton
šedý beton
REMICOLOR®
REMICOLOR®
REMICOLOR®
REMICOLOR®
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Farbslurries
R-03
4%
6%
4%
6%
B-610FN 4%
6%
4%
6%
R-10
4%
6%
4%
6%
B-35
4%
6%
4%
6%
R-20
4%
6%
4%
6%
B-55
4%
6%
4%
6%
R-30
4%
6%
4%
6%
B-63
4%
6%
4%
6%
4%
6%
4%
6%
B-86
4%
6%
4%
6%
92
B-05
92
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Tabulka barevných odstínů
S C GR W BL
bílý beton
šedý beton
bílý beton
šedý beton
REMICOLOR®
REMICOLOR®
REMICOLOR®
REMICOLOR®
G-21
4%
6%
4%
6%
C-95
4%
6%
4%
6%
G-552 4%
6%
4%
6%
C-90
4%
6%
4%
6%
0-60
4%
6%
4%
6%
GR-35 4%
6%
4%
6%
S-50
4%
6%
4%
6%
W-800 4%
6%
4%
6%
S-55
4%
6%
4%
6%
BL-95
6%
4%
6%
4%
93
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
GS
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Tabulka barevných odstínů
REMIFEROX®
Práškové pigmenty
bílý beton
šedý beton
bílý beton
šedý beton
REMIFEROX®
REMIFEROX®
REMIFEROX®
REMIFEROX®
cement – tmavě šedý
9110
3%
5%
3%
5%
9420
3%
5%
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Mějte prosím na paměti, že barva
šedých cementů se může měnit od
světle šedé až po tmavě šedou.
Při změně druhu cementu resp. při
změně jeho dodavatele není proto
vyloučeno, že odchylky v barevném
odstínu cementu se projeví na výsledné barvě betonu.
3%
5%
cement – světle šedý
9120
3%
5%
3%
5%
9420
3%
5%
3%
5%
9130
3%
5%
3%
5%
9610FN 3%
5%
3%
5%
9330
3%
5%
3%
5%
9655
3%
5%
3%
5%
3%
5%
3%
5%
9663
3%
5%
3%
5%
94
9380
94
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Tabulka barevných odstínů
Technické parametry
bílý beton
šedý beton
Výrobek
Hustota
kg/dm³
REMICOLOR® R-03
1,90 ± 0,05
REMICOLOR® R-10
1,80 ± 0,05
REMICOLOR R-20
1,80 ± 0,05
REMICOLOR® R-30
1,90 ± 0,05
REMICOLOR B-05
1,78 ± 0,05
REMICOLOR® B-610FN
1,85 ± 0,05
REMICOLOR B-35
1,81 ± 0,05
REMICOLOR® B-55
1,78 ± 0,05
REMICOLOR® B-63
1,81 ± 0,05
REMICOLOR® B-86
1,75 ± 0,05
REMICOLOR® G-21
1,50 ± 0,05
REMICOLOR G-552
1,67 ± 0,05
REMICOLOR® O-60
1,61 ± 0,05
REMICOLOR S-50
1,45 ± 0,05
REMICOLOR® S-55
1,45 ± 0,05
REMICOLOR C-95
1,50 ± 0,05
REMICOLOR® C-90
1,20 ± 0,05
REMICOLOR® GR-35
1,90 ± 0,05
REMICOLOR W-800
1,60 ± 0,05
REMICOLOR® BL-95
1,60 ± 0,05
REMIFEROX® 9110*
ca. 5,0
REMIFEROX 9120*
ca. 5,0
REMIFEROX® 9130*
ca. 5,0
REMIFEROX 9330*
ca. 4,6
REMIFEROX® 9380*
ca. 4,6
REMIFEROX® 9420*
ca. 4,1
REMIFEROX 9610FN*
ca. 4,7
REMIFEROX® 9655
ca. 4,7
REMIFEROX 9663*
ca. 4,8
REMIFEROX® 9960*
ca. 4,3
REMIX-BL 9500
ca. 4,5
REMIX-GR 9800
ca. 5,2
REMIX-Titandioxid
ca. 4,2
®
REMIFEROX
REMIFEROX
®
®
®
®
9686* 3%
5%
3%
5%
* k dostání na přání zákazníka
®
®
®
9960
3%
5%
3%
5%
®
9500
3%
5%
3%
5%
®
®
®
9800
3%
5%
3%
5%
®
TR-92
3%
5%
3%
5%
* certifikováno dle CE: EN 12878
95
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Hustota
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Impregnace, lazurovací nátěry
REMISIL
Impregnace na beton
•
•
•
•
•
•
•
•
•
neobsahuje rozpouštědla
na bázi polymerové disperze
povrch získá na barevné intenzitě a působí mnohem brilantněji (hedvábný lesk)
zvyšuje odolnost povrchu vůči nečistotám
odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření
nežloutne
omezuje tvorbu výkvětů
zvyšuje odolnost vůči mrazu a působení posypových solí
hustota: 1,00 g/cm³
Oblasti použití:
• betonové výrobky
• fasády
Spotřeba:
80–140 ml/m²
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
4 06410001
1l
24 kart. = 360 ks
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
12
/3
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
12
/3
(1 l x 15 / kart.)
4
4
4
4
06410002
06410003
16410006
06410005
10
25
210
1000
l
l
l
l
60
24
2
1
REMISIL-CI
Prostředek na hydrofobizaci betonu
•
•
•
•
•
•
neobsahuje rozpouštědla
bez mokrého efektu
zvyšuje odolnost povrchu vůči nečistotám
odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření
nežloutne
hustota: 1,00 g/cm³
Oblasti použití:
• fasády
Spotřeba:
150–250 ml/m²
Výr. č. / barva
4 06420001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
1l
24 kart. = 360 ks
(1 kg x 15 / kart.)
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
4
4
4
4
96
06420002
06420003
06420006
06420005
10
25
210
1000
l
l
l
l
60
24
2
1
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Impregnace, lazurovací nátěry
REMISIL-HE
Impregnace na beton
•
•
•
•
•
•
•
neobsahuje rozpouštědla
bez mokrého efektu
zvyšuje odolnost povrchu vůči nečistotám
odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření
nežloutne
povrch odpuzuje znečišťující látky jako např. olej, kávu, inkoust, atd.
hustota: 1,00 g/cm³
Oblasti použití:
• betonové výrobky
• fasády
Spotřeba:
100–300 ml/m²
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 06430001
Balení / eu-pal.
1l
24 kart. = 360 ks
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
12
/3
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
12
/3
(1 l x 15 / kart.)
4
4
4
4
06430002
06430003
06430006
06430005
10
25
210
1000
l
l
l
l
60
24
2
1
REMISIL-PLUS
Intenzivní impregnace na beton
•
•
•
•
•
vytváří povrchový film
vysoká odolnost vůči běžným chemikáliím
velmi malá spotřeba
rozjasňuje barvy
přidá povrchu lehký lesk
Oblasti použití:
• betonové výrobky
• pohledový beton
• prefabrikáty
Výr. č. / barva
4 06409001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
1l
24 kart. = 360 ks
(1 l x 15 / kart.)
10 l
60
97
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
4 06409002
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Impregnace, lazurovací nátěry
REMISTAR
Barevný lazurovací nátěr na beton
•
•
•
•
•
•
neobsahuje rozpouštědla
obnovuje betonové podklady, zejména stěny
připraven přímo k použití
lehce zpracovatelný
různé barevné odstíny, speciální barevné odstíny na přání zákazníka
hustota: 1,1–1,4 g/cm³ dle barevného odstínu
Oblasti použití:
• nasákavé minerální podklady
Spotřeba:
150–350 g/m²
Výr. č. / barva
4 06414004
Velikost balení
Balení / eu-pal.
6 kg
85
15 kg
32
6 kg
85
15 kg
32
6 kg
85
15 kg
32
6 kg
85
15 kg
32
6 kg
85
15 kg
32
6 kg
85
15 kg
32
(bílá)
4 06414005
(bílá)
4 06415003
(červená)
4 06415001
(červená)
4 06418001
(černá)
4 06418002
(černá)
4 06421004
(šedá)
4 06421002
(šedá)
4 06423003
(zelená)
4 06423001
(zelená)
4 06426001
(antracit)
4 06426002
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
(antracit)
98
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
12
/3
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Impregnace, lazurovací nátěry
RESIL-ABS
Strhávací ochranná fólie na beton
•
•
•
•
•
•
•
ochrana při transportu
ochrana při pokládání
ochrana při skladování
bezproblémová likvidace
snadno se strhne
bez obsahu rozpouštědel
difúzně těsná
Spotřeba:
ab 0,25 kg/m²
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 01514001
Balení / eu-pal.
11,5 kg
24
20 kg
24
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
13
/3
(šedá)
4 01514002
(šedá)
RESIL-NB150
Prostředek na ošetření betonu
•
•
•
•
neobsahuje rozpouštědla
má samoodpařující schopnost
hotový k přímému použití
používá se jako ochrana proti odpařování vody z čerstvě položených betonů
Výr. č. / barva
4 01515001
4 01515002
4 01515003
Velikost balení
Balení / eu-pal.
10 l
215 l
1000 l
60
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
13
/3
99
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Spotřeba:
cca. 0,12–0,25 l/m²
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Přísady do malt a potěrů
BETOCRETE-C35
Prášková přísada do betonu pro krystalickou hydroizolaci
•
•
•
•
•
•
prostředek pro krystalickou hydroizolaci betonu
v práškové formě
vysoká koncentrace účinných látek
efekt překlenutí trhlin o velikosti až 0,4 mm
univerzální použití
0,8–1,5 hm. % vztaž. na CEM
Oblasti použití:
• nevyztužený beton
• přísada do malt
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 06705001
Balení / eu-pal.
5 kg
128
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
4
/3
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
12
/2
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
12
/2
REMIPLAST-MA
Prostředek pro zlepšení přilnavosti/ přísada do potěrů
• zvyšuje přilnavost
• zvyšuje odolnost vůči chemikáliím
• hustota: 1,00 g/cm³
Oblasti použití:
• malty
• potěry
• jako adhezní můstek
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 01445900
4 01445001
4 01445003
Balení / eu-pal.
10 kg
25 kg
210 kg
60
24
2
REMIPLAST-P80
Plastifikační přísada do potěrů
•
•
•
•
•
zvyšuje pevnost
dobrá konzistence pro zpracování
lepší čerpatelnost
hustota: 1,13 g/cm³
rozsah dávkování: 0,2–0,70 hmotn. % vztaž. na CEM
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Oblasti použití:
• cementové a anhydritové potěry
• vhodný také pro vytápěné potěry
Výr. č. / barva
4 01464001
4 01464006
4 01464005
100
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
240 kg
1100 kg
24
2
1
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Přísady do malt a potěrů
RUXOLITH T5 (VZ)
Zpomalovač tuhnutí betonu, přísada do betonu dle EN 934-2 : část 8
• v závislosti na dávkovaném množství poskytuje velký
časový prostor pro přepravu a zpracování betonu
• nemá nepříznivé účinky na beton (je dobře „snášen“)
• rozsah dávkování: 0,2–1,8 hmotn. % vztaž. na CEM
• hustota: 1,20 g/cm³
Výr. č. / barva
4 06315001
4 06315004
4 06315003
Velikost balení
Balení / eu-pal.
25 kg
250 kg
1200 kg
24
2
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
13
/2
101
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Oblasti použití:
• transportbeton nebo beton připravovaný přímo na staveništi
• betony dle ZTV-ING
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Čisticí prostředky a speciální péče
REINIT-A
Prostředek na odstraňování řas a mechů
• likviduje řasy, plísně a mechy, které se tvoří na pórovitých minerálních površích
• hustota: 1,00 g/cm³
Spotřeba:
300–500 g/m² (roztok)
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
4 06940001
1 kg
(nažloutle transparentní)
(1 kg x 15 / kart.)
4 06940002
10 kg
60
210 kg
2
24 kart. = 360 ks
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
11
/3
(nažloutle transparentní)
4 06940004
(nažloutle transparentní)
REINIT-BM
Ochrana míchacích zařízení
• zabraňuje nalepování zbytků betonu a malty, nepoškozuje kovy, ani laky
• omezuje korozi na ošetřených kovových částech
• možnost použití – stavební stroje, míchačky, automatická zařízení
pro výrobu betonových tvárnic, domíchávače a pracovní nástroje
• při pravidelném ošetřování se hodnota stroje či zařízení zachovává po delší dobu
• nanáší se na suchý podklad
• hustota: 0,90 g/cm³
Oblasti použití:
• všude tam, kde se má zamezit nalepování zbytků betonu
Spotřeba:
ca. 100–150 g/m²
Výr. č. / barva
4 06303900
Velikost balení
Balení / eu-pal.
10 l
60
25 l
24
210 l
2
1000 l
1
(žlutá)
4 06303001
(žlutá)
4 06303004
(žlutá)
4 06303003
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
(žlutá)
102
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
11
/2
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Čisticí prostředky a speciální péče
REINIT-NATUR
Ochrana míchaček velmi šetrná k životnímu prostředí
•
•
•
•
zabraňuje nalepování zbytků betonu a malty, nepoškozuje kovy ani laky
omezuje korozi na ošetřených kovových částech
vhodný i jako antikorozní ochrana pro stavební a asfaltovací stroje
hustota: 0,90 g/cm³
Oblasti použití:
• všude tam, kde se má zamezit nalepování zbytků betonu
Spotřeba:
ca. 150–200 g/m²
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 06154001
Balení / eu-pal.
10 l
60
25 l
24
210 l
2
1000 l
1
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
11
/2
(žlutá)
4 06154002
(žlutá)
4 06154005
(žlutá)
4 06154004
(žlutá)
REINIT-R
Čisticí prostředek pro cementem vázané povrchy
• odstraňuje zbytky malty, vápna, vodní kamen a nečistoty
• aplikuje se na neomítnuté zdivo a obklady (slínek, lomový kámen, vápenopískové
cihly, vymývaný beton, betonová dlažba a jiné výrobky z betonu)
• hustota: 1,10 g/cm³
Spotřeba:
100–200 g/m² (Lösung)
Výr. č. / barva
Velikost balení
Balení / eu-pal.
4 06305001
1 kg
(transparentní)
(1 kg x 12 / kart.)
4 06305002
10 kg
60
25 kg
24
1100 kg
1
36 kart. = 432 ks
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
11
/3
(žlutá)
4 06305003
(žlutá)
4 06305006
103
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
(žlutá)
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Vymývaný beton
WAFIX
Speciální papír
• rovnoměrná hloubka vymývání díky velmi přesnému strojovému nanesení
• vhodný pro všechny typy strojů
Oblasti použití:
• chodníkové dlažby
• prefabrikované díly
Výr. č. / barva
4 00719001
Rozměry = šířka/délka
Balení / eu-pal.
50 cm/50 cm
20
50 cm/50 cm
20
1 m/100 m
24
1,2 m/100 m
24
1,5 m/100 m
24
50 cm/50 cm
20
1 m/100 m
24
1,2 m/100 m
24
50 cm/50 cm
20
1 m/100 m
24
50 cm/50 cm
20
1 m/100 m
24
1,2 m/100 m
24
50 cm/50 cm
20
1 m/100 m
24
50 cm/50 cm
20
1 m/100 m
24
1,2 m/100 m
24
1,5 m/100 m
24
50 cm/50 cm
20
1 m/100 m
24
1,5 m/100 m
24
(efekt otrýskání pískem)
4 00802001
(zrnitost > 8/16)
4 00804001
(zrnitost > 8/16)
4 00804002
(zrnitost > 8/16)
4 00804003
(zrnitost > 8/16)
4 00808001
(zrnitost 0/4)
4 00810001
(zrnitost 0/4)
4 00810002
(zrnitost 0/4)
4 01003001
(zrnitost 2/5)
4 01018001
(zrnitost 2/5)
4 01101001
(zrnitost 4/8)
4 01116001
(zrnitost 4/8)
4 01116002
(zrnitost 4/8)
4 01203001
(zrnitost < 8/16)
4 01216001
(zrnitost < 8/16)
4 01301001
(zrnitost 8/16)
4 01316001
(zrnitost 8/16)
4 01316002
(zrnitost 8/16)
4 01316003
(zrnitost 8/16)
4 01508001
(zrnitost 16/32)
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
4 01520001
(zrnitost 16/32)
4 01520002
(zrnitost 16/32)
104
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
14
/3
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Vymývaný beton
WALEX-AQUA
Povrchový zpomalovač na bázi vody
• povrchový zpomalovač na bázi vody, bez obsahu rozpouštědel
(pasta na vymývaný beton) pro vytvoření vymývaných betonových povrchů)
• zabezpečuje čisté a rovnoměrné vymytí povrchu
• vysoce odolný proti oděru, rychleschnoucí, snadné čištění bednění
• hustota: 1,00–1,01 g/cm³
Oblasti použití:
• betonové prefabrikované díly
Spotřeba:
do 150 g/m²
Výr. č. / barva
4 06611001
Velikost balení
Balení / eu-pal.
4 kg
100
21 kg
32
4 kg
100
21 kg
32
4 kg
100
21 kg
32
4 kg
100
21 kg
32
4 kg
100
21 kg
32
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
15
/3
(efekt otrýskání pískem)
4 06611002
(efekt otrýskání pískem)
4 06612001
(zrnitost 4/8)
4 06612002
(zrnitost 4/8)
4 06613001
(zrnitost 8/16)
4 06613002
(zrnitost 8/16)
4 06614001
(zrnitost 16/32)
4 06614002
(zrnitost 16/32)
4 06615001
(zrnitost 2/5)
4 06615002
105
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
(zrnitost 2/5)
RETHMEIER – TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Vymývaný beton
WALEX-ULTRA
Vymývací lak s obsahem rozpouštědel
•
•
•
•
•
9 přednastavených hloubek vymývání
snadné čištění bednění
rychleschnoucí
rovnoměrné výsledky vymývání
hustota: 1,00–1,01 g/cm³
Oblasti použití:
• betonové prefabrikované díly
Spotřeba:
80–140 g/m²
Výr. č. / barva
Velikost balení
4 06602001
Balení / eu-pal.
20 kg
21
20 kg
21
20 kg
21
20 kg
21
20 kg
21
20 kg
21
20 kg
21
20 kg
21
20 kg
21
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
15
/3
(zrnitost 0/4)
4 06603001
(zrnitost 2/8)
4 06604001
(zrnitost 4/8)
4 06605001
(zrnitost 4/8)
4 06606001
(zrnitost 6/12)
4 06607001
(zrnitost 8/16)
4 06608001
(zrnitost 8/22)
4 06609001
(zrnitost 12/32)
4 06610001
(zrnitost 16/32)
WALEX-ULTRA GEL
Speciální gel pro dosažení efektu kyselého leptání betonových povrchů (vzhled přírodního kamene)
• pro dosažení efektu kyselého naleptání betonových povrchů
• snadná aplikace, díky pastózní konzistenci se nanáší snadno i na svislé plochy
Oblasti použití:
• fasádní prvky
• sloupky
• chodníková dlažba
Spotřeba:
cca. 0,2-0,5 kg/m²
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
Výr. č. / barva
4 06690001
(žlutá)
106
Velikost balení
Balení / eu-pal.
18 kg
24
Ceník
strana
Sleva / Výrobková skupina
15
/2
Stavitelství silnic a kolejových tratí
Opravy betonových konstrukcí
Vodní nádrže a kanalizace
Ochrana povrchu
RETHMEIER Technologie pro lepší beton
BETOCRETE® - řada C
Hydroizolace ve vnitřní struktuře betonu
Stavitelství silnic a kolejových tratí
Opravy betonových konstrukcí
Vodní nádrže a kanalizace
Ochrana povrchu
TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ BETON
Stavitelství silnic a kolejových tratí
Opravy betonových konstrukcí
Vodní nádrže a kanalizace
INTELLIGENT CONSTRUCTION SYSTEMS
Barevný beton
RETHMEIER Technologie pro lepší beton
INTELLIGENT CONSTRUCTION SYSTEMS
INTELLIGENT CONSTRUCTION SYSTEMS
Prospekty k této problematice si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.schomburg-ics.cz.
107
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
www.schomburg-ics.cz
Barvy do betonu / Práškové pigmenty
Ochrana povrchu
www.schomburg-ics.cz
www.schomburg-ics.cz
RETHMEIER Technologie pro lepší beton
Abecední seznam výrobků
Výrobek
Strana
A
ASIKON-2000 HX
Výrobek
GEPOTECH-EP-11/22-Primer
Strana
28
Výrobek
INDUCRET-VK-MSM
Strana
29
INDUCRET-VK-PCC-Haftbrücke 11, 16
84
I
INDUCRET-VK-Revisionsbahn
B
INDU-DecorChips
63
INDUCRET-VK100
BETOCRETE-406 (FM)
71
INDU-DecorQuarz
63
BETOCRETE-C16
71
INDU-Faserfüllstoff
64
BETOCRETE-C17 (BV)
72
INDU-FLEX-CJ13
70
BETOCRETE-C21 (DM)
72
INDU-IB Reiniger
64
INDU-Leitband
64
INDUCRET-VK20-AM
INDUCRET-VK30
BETOCRETE-C35
73, 100
BETOCRETE-F2 (BV/FM)
73
INDU-Leitband-AL
65
BETOCRETE-F4 (FM)
74
INDU-Leitquarz
65
BETOCRETE-P10 (FM)
74
INDU-Ölreiniger
65
BETOMIX BV 10
75
INDU-Rundschnur
66
BLANKOL-0
84
INDU-Stahlschutz-DS
40
BLANKOL-2000
85
INDUCRET-BIS-0/2
24
BLANKOL-5006
86
INDUCRET-BIS-1/6
24
BLANKOL-5007
86
INDUCRET-BIS-5/40
25
BLANKOL-92
85
INDUCRET-TIM-10/30
31
BLANKOL-K30
87
INDUCRET-TIM-2/6
30
BLANKOL-LF
87
INDUCRET-TIM-20/40
31
BLANKOL-NATIV
88
INDUCRET-TIM-5/10
30
BLANKOL-Palettenöl
88
INDUCRET-VK-Bettungskleber
10
BLANKOL-SUPER
89
INDUCRET-VK-DM-C
18
BLANKOL-SUPER-W
89
INDUCRET-VK-DM-C08
19
INDUCRET-VK-Elementkleber
16
INDUCRET-VK-Fugenkleber
10
INDUCRET-VK-Haftbrücke
11
INDUCRET-VK-HSD
19
INDUCRET-VK-Injekt
66
G
GEPOTECH-10/25
GEPOTECH-10/26
GEPOTECH-11/22
GEPOTECH-20/25-CA
108
20
20
28
29
16
12, 18
17
12, 17
INDUCRET-VK4020
54
INDUCRET-VK4035
54
INDUCRET-VK4060
55
INDUCRET-VK4065
55
INDUCRET-VK5000
55
INDUCRET-VK5050
56
INDUCRET-VK5060
56
INDUCRET-VK5065
57
INDUCRET-VK60-SV
17
INDUCRET-VK6050
59
INDUCRET-VK70-USM
18
INDUFLEX-Primer-S
59
INDUFLEX-VK-TKF-2000
13, 60
INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV
13, 61
INDUFLEX-VK-TKF-2000-ST
14, 61
INDUFLEX-VK6060
59
INDUFLEX-VK6065
60
INDUFLEX-VK6085
57
INDUFLOOR-IB1010
39
INDUFLOOR-IB1030
39
INDUFLOOR-IB1225
34
INDUFLOOR-IB1230
34
INDUFLOOR-IB1240
35
Abecední seznam výrobků
Výrobek
Strana
Výrobek
Strana
Výrobek
Strana
INDUFLOOR-IB1245
35
INDUFLOOR-IB3385
52
REMIPLAST-P80
100
INDUFLOOR-IB1248
36
INDUFLOOR-IB3390
52
REMISIL
96
INDUFLOOR-IB1250
36
INDUFLOOR-IB3395
53
REMISIL-CI
96
INDUFLOOR-IB1255
37
INDUFLOOR-IB4010
57
REMISIL-HE
97
INDUFLOOR-IB1260
37
INDUFLOOR-IB4015
58
REMISIL-plus
97
INDUFLOOR-IB1261-EFC
38
REMISTAR
98
REMITAN (BV)
79
REMITARD 20 (BV)
79
REMIX-Pulverpigmente
91
RESIL-ABS
99
RESIL-NB150
99
RUXOLITH T3 (VZ)
81
RUXOLITH T5 (VZ)
81, 101
P
INDUFLOOR-IB2010
40
POR-AKTIV
INDUFLOOR-IB2115
INDUFLOOR-IB2250
INDUFLOOR-IB2310
INDUFLOOR-IB2320
INDUFLOOR-IB2360
INDUFLOOR-IB2370
75
40
Primer-2000
14, 61
Primer-2000-A
14, 62
Primer-2000-S
15, 62
41
41
42
PURCOLOR 5000
75
PURCOLOR 6000 (DM)
76
PURCOLOR 6000 P
76
42
43
INDUFLOOR-IB2380
43
INDUFLOOR-IB2385
44
R
INDUFLOOR-IB3080
45
REDOMENT (FM)
INDUFLOOR-IB3100
45
REINIT-A
102
INDUFLOOR-IB3310
46
REINIT-BM
102
INDUFLOOR-IB3311
46
REINIT-Natur
103
W
INDUFLOOR-IB3350
47
REINIT-R
103
WAFIX
104
INDUFLOOR-IB3350-VC2
47
REMI-AIR (LP)
80
WALEX-Aqua
105
INDUFLOOR-IB3351
48
REMI-FROST (BV)
80
WALEX-Ultra
106
INDUFLOOR-IB3355
48
REMICOLOR
90
WALEX-Ultra GEL
106
INDUFLOOR-IB3356-EFC
49
REMICOLOR-Carbon
90
INDUFLOOR-IB3360
49
REMICRETE SP10 (BV/FM)
77
INDUFLOOR-IB3365
50
REMICRETE SP30 (FM)
78
INDUFLOOR-IB3370
50
REMICRETE SP60 (FM)
78
INDUFLOOR-IB3375
51
REMIFEROX
91
INDUFLOOR-IB3380
51
REMIPLAST-MA
S
SAVEMIX 2000 (BV)
82
SAVEMIX 2002 (BV)
82
SAVEMIX 3000 (BV)
83
77
100
109
Seznam výrobků dle skupin
Výrobek
Strana
Výrobek
Strana
Výrobek
Strana
Stavitelství silnic
a kolejových tratí
INDUCRET-VK100
18
Penetrační nátěry
INDUCRET-VK-DM-C
18
INDUFLOOR-IB1225
34
INDUCRET-VK-Monolith
INDUCRET-VK-DM-C08
19
INDUFLOOR-IB1230
34
INDUCRET-VK-HSD
19
INDUFLOOR-IB1240
35
INDUCRET-VK-Bettungskleber
10
INDUCRET-VK-Fugenkleber
10
INDUFLOOR-IB1245
35
INDUFLOOR-IB1248
36
INDUCRET-VK-Haftbrücke
11
Izolace proti bludným proudům/
Elastické uložení kolejnic
INDUCRET-VK-PCC-Haftbrücke
11
GEPOTECH-10/25
20
INDUFLOOR-IB1250
36
GEPOTECH-10/26
20
INDUFLOOR-IB1255
37
INDUFLOOR-IB1260
37
INDUFLOOR-IB1261-EFC
38
INDUCRET-VK-Element
INDUCRET-VK30
12
INDUCRET-VK100
12
Opravy betonových
konstrukcí
Opravy betonových konstrukcí
Impregnační nátěry
INDUCRET-BIS-0/2
24
INDUFLOOR-IB1010
39
INDUCRET-BIS-1/6
24
INDUFLOOR-IB1030
39
INDUCRET-BIS-5/40
25
INDUFLEX-VK-Fug
INDUFLEX-VK-TKF-2000
13
INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV
13
INDUFLEX-VK-TKF-2000-ST
14
Primer-2000
14
Primer-2000-A
14
Uzavírací nátěry
Vodní nádrže a kanalizace
INDU-Stahlschutz-DS
40
INDUFLOOR-IB2010
40
INDUFLOOR-IB2115
40
INDUFLOOR-IB2250
41
INDUFLOOR-IB2310
41
INDUFLOOR-IB2320
42
INDUFLOOR-IB2360
42
INDUFLOOR-IB2370
43
Kanalizační zařízení
Primer-2000-S
15
INDUCRET-VK-Revision
GEPOTECH-11/22
28
GEPOTECH-EP-11/22-Primer
28
INDUCRET-VK-Elementkleber
16
GEPOTECH-20/25-CA
29
INDUCRET-VK-PCC-Haftbrücke
16
INDUCRET-VK-MSM
29
INDUCRET-VK-Revisionsbahn
16
Zařízení na pitnou vodu
INDUCRET-VK-Zálivkové a lepicí
malty
INDUCRET-VK20-AM
17
INDUCRET-VK30
17
INDUCRET-VK60-SV
17
INDUCRET-VK70-USM
18
110
INDUCRET-TIM-2/6
30
INDUFLOOR-IB2380
43
INDUCRET-TIM-5/10
30
INDUFLOOR-IB2385
44
INDUCRET-TIM-10/30
31
INDUCRET-TIM-20/40
31
Stěrky
Ochrana povrchu
INDUFLOOR-IB3080
45
INDUFLOOR-IB3100
45
Seznam výrobků dle skupin
Výrobek
Strana
Výrobek
Strana
Výrobek
Strana
INDUFLOOR-IB3310
46
INDUCRET-VK6050
59
BETOCRETE-C16
71
INDUFLOOR-IB3311
46
INDUFLEX-Primer-S
59
BETOCRETE-C17 (BV)
72
INDUFLOOR-IB3350
47
INDUFLEX-VK6060
59
BETOCRETE-C21 (DM)
72
INDUFLOOR-IB3350-VC2
47
INDUFLEX-VK6065
60
BETOCRETE-C35
73
INDUFLOOR-IB3351
48
INDUFLEX-VK-TKF-2000
60
BETOCRETE-F2 (BV/FM)
73
INDUFLOOR-IB3355
48
INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV
61
BETOCRETE-F4 (FM)
74
INDUFLOOR-IB3356-EFC
49
INDUFLEX-VK-TKF-2000-ST
61
BETOCRETE-P10 (FM)
74
INDUFLOOR-IB3360
49
Primer-2000
61
BETOMIX BV 10
75
INDUFLOOR-IB3365
50
Primer-2000-A
62
POR-AKTIV
75
INDUFLOOR-IB3370
50
Primer-2000-S
62
PURCOLOR 5000
75
INDUFLOOR-IB3375
51
PURCOLOR 6000 (DM)
76
PURCOLOR 6000 P
76
REDOMENT (FM)
77
REMICRETE SP10 (BV/FM)
77
REMICRETE SP30 (FM)
78
REMICRETE SP60 (FM)
78
REMITAN (BV)
79
REMITARD 20 (BV)
79
REMI-AIR (LP)
80
REMI-FROST (BV)
80
RUXOLITH T3 (VZ)
81
RUXOLITH T5 (VZ)
81
RETHMEIER – Technologie
pro lepší beton
SAVEMIX 2000 (BV)
82
SAVEMIX 2002 (BV)
82
Utěsnění pracovních spár
SAVEMIX 3000 (BV)
83
Doplňkový sortiment
INDUFLOOR-IB3380
INDUFLOOR-IB3385
INDUFLOOR-IB3390
INDUFLOOR-IB3395
51
INDU-DecorChips
63
INDU-DecorQuarz
63
INDU-Faserfüllstoff
64
INDU-IB Reiniger
64
INDU-Leitband
64
52
52
53
Malty/lepidla
INDUCRET-VK4020
54
INDU-Leitband-AL
65
INDUCRET-VK4035
54
INDU-Leitquarz
65
INDUCRET-VK4060
55
INDU-Ölreiniger
65
INDUCRET-VK4065
55
INDU-Rundschnur
66
INDUCRET-VK5000
55
INDUCRET-VK-Injekt
66
INDUCRET-VK5050
56
INDUCRET-VK5060
56
INDUCRET-VK5065
57
INDUFLEX-VK6085
57
INDUFLOOR-IB4010
57
INDUFLOOR-IB4015
58
INDU-FLEX-CJ13
70
Separační prostředky
Přísady do betonu
BETOCRETE-406 (FM)
71
ASIKON-2000 HX
84
BLANKOL-0
84
Spárovací hmoty/primery
111
Seznam výrobků dle skupin
Výrobek
Strana
Výrobek
Strana
BLANKOL-92
85
REMIPLAST-P80
100
BLANKOL-2000
85
RUXOLITH T5 (VZ)
101
BLANKOL-5006
86
BLANKOL-5007
86
Čisticí prostředky
a speciální péče
BLANKOL-K30
87
REINIT-A
102
BLANKOL-LF
87
REINIT-BM
102
BLANKOL-NATIV
88
REINIT-Natur
103
BLANKOL-Palettenöl
88
REINIT-R
103
BLANKOL-SUPER
89
BLANKOL-SUPER-W
89
Vymývaný beton
Barvy do betonu – tekuté
WAFIX
104
WALEX-Aqua
105
REMICOLOR
90
WALEX-Ultra
106
REMICOLOR-Carbon
90
WALEX-Ultra GEL
106
Barvy do betonu – práškové
REMIFEROX
91
REMIX-Pulverpigmente
91
Impregnace, lazurovací nátěry
REMISIL
96
REMISIL-CI
96
REMISIL-HE
97
REMISIL-plus
97
REMISTAR
98
RESIL-ABS
99
RESIL-NB150
99
Přísady do malt a potěrů
BETOCRETE-C35
100
REMIPLAST-MA
100
112
Vysvětlivky zkratek:
výr. č.
eu-pal.
kart.
ks
=
=
=
=
výrobní číslo
europaleta
karton
kus
113
Poznámky
114
KONTAKTY
Kontakty
jednatelka
Ing. Jitka Tietjen
[email protected]
technický ředitel
Ing. František Jurák
Tel. +420 274 78 13 82
[email protected]
ekonomické oddělení
Ing. Šárka Ježková
Tel.: +420 274 78 25 47
[email protected]
technické poradenství
Jan Doskočil
Tel.: +420 274 78 13 82
[email protected]
objednávky a fakturace
Zuzana Urbanová
Tel.: +420 274 78 13 81
[email protected]
web www.schomburg-ics.cz
Spojení na obchodního zástupce ve Vašem regionu naleznete na
www.schomburg.cz resp. www.schomburg-ics.cz
115
SCHOMBURG Group, sdružující dvě
odbytové oblasti, je mezinárodní firmou,
která se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami vysoce kvalitních systémů stavebních
materiálů.
Produkty firmy SCHOMBURG se sídlem
v Detmoldu se aplikují především pro oblasti:
• hydroizolace a sanace staveb
• pokládky obkladů a dlažeb
• průmyslových podlah
• pro zemědělské stavby a zahrady
a další stavební hmoty.
SCHOMBURG je národním a mezinárodním
partnerem kvalifikovaných a specializovaných
prodejců a uživatelů stavebních materiálů
nejvyšší kvality.
Odborníci oceňují především vysokou kvalitu
a hospodárnost našich systémů, včetně
bezplatného technického poradenství.
Protože chceme stále držet krok a uspokojovat
náročné požadavky neustále se vyvíjejícího
trhu, investujeme nepřetržitě do výzkumu
a vývoje nových a zdokonalování stávajících
výrobků. To je trvalou zárukou vysoké kvality
naší produkce k plné spokojenosti našich
zákazníků.
SCHOMBURG ICS GmbH
Aquafinstraße 2–8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-02
Fax
+49-5231-953-390
web
www.schomburg.com
SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o.
Na Univerzitním statku 2
CZ-108 00 Praha 10, Česká republika
Telefon +420 274 781 381
Fax
+420 274 782 546
e-mail: [email protected]
web
www.schomburg-ics.cz
12/10/JT/VM/MH/FJ/RŠi
Odbyt firmy SCHOMBURG ICS GmbH
zahrnuje dále inženýrské stavby a poskytuje
specializované poradenství pro výrobky
a systémy, které jsou určeny pro:
• průmyslové podlahy
• výstavbu parkovišť
• stavitelství silnic a železnic
• výstavbu vodních nádrží a
• opravy betonu.
Změny v textu vyhrazeny. Relevantní je aktuální technický list
Odbytová oblast firmy SCHOMBURG ICS
GmbH pokrývá oblast průmyslu zpracování
betonu. Odběratelům jako jsou např.
závody na výrobu betonových dílců
a transportbetonu po celém světě,
jsou dodávány zejména:
• přísady do betonu
• separační (odformovací) a další prostředky
• barvy na beton.
Download

Příručka pro betonáře