Vybrané ústredné a spolupracujúce inštitúcie
Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava
Sekcia energetiky
Ministerstvo životného prostredia
Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Hlavný banský úrad
Kammerhofská 25, 969 50 Banská
Štiavnica
Fakulta BERG Technickej univerzity Košice
Letná 9, 042 00 Košice
Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a
geológie SR
Slovenská banská komora
Matice slovenskej 10,
971 01 Prievidza
riaditeľ úradu
Odborový zväz baní, geológie a naftového
priemyslu SR, Vajnorská 1, 815 70
Bratislava
Zväz slovenských vedecko-technických
spoločností, Koceľova 15, 815 94
Bratislava
Slovenská tunelárska asociácia
Doprastav, a.s. GR Drieňová 27
826 56 Bratislava
Slovenské združenie výrobcov kameniva
VSK Mineral, s.r.o. Južná trieda 125
040 01 Košice Eurovia-Cesty, a.s.,
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
Ing. Ján Petrovič, generálny riaditeľ
tel:02/48541111, 48545039
m:0915 728753
tel:02/48547070 fax:02/ 48543904
Ing. Miroslav Jarábek, riaditeľ odboru
tel:02/48547070
e-mail:[email protected],
RNDr. Vlasta Jánová – generálna
tel:02/57783114, fax:02/57783206
e-mail:[email protected]
RNDr. Peter Hanas – riaditeľ odboru
tel:02/57783105, fax:02/57783218
e-mail:[email protected]
JUDr. Ing. Peter Kúkelčík - predseda
tel:045/6921546, 6921553
fax:045/6921549, mobil:0907 875195
e-mail:[email protected], [email protected]
JUDr.Ing. Vladimír Nárožný 045/6782204
Prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc
tel:055/6330018, fax:055/6336618
mobil:0903 628396
e-mail:sekrd.fberg@ tuke.sk,
[email protected]
Ing. Ervín Kubran, gener. sekr.
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
tel:02/48291316, fax:02/43427567
mobil:0904 174524,e-mail:[email protected]
Ing. Peter Čičmanec, predseda
predstavenstva
tel:046/5423807, fax:046/5422764
mobil:0918 777000
Ing. Fedor Boroška -tel. a fax:046/5421682
mobil:0903 209379
e-mail:[email protected]
Jozef Škrobák, predseda
tel:02/55574144, fax:02/55421692
Prof. Ing. Dušan Petráš, CSc.- prezident
Ing. Robert Brežný, PhD. - riaditeľ
tel:02/50207649 sekretariát,
fax:02/50207656
e-mail:[email protected].sk, [email protected]
Ing. Róbert Turanský-prezident
tel:02/48271497
Ing. Peter Gajzdica, predseda
tel.041/5171796, mobil:0908 774200, email:[email protected]
Eduard Duda-podpredseda a výkonný
tajomník
Tel:055/7261216, fax:055/7261110 email:[email protected] mobil:0908
774075
TuCon, a.s. Priemyselná 2
010 01 Žilina
TUBAU, a.s.
Pribylinská 12, 831 04 Bratislava,
generálne riaditeľstvo Bytčická 89, 010 09
Žilina
LMM, s.r.o. Klenova 2, 831 01 Bratislava
Devínska cesta, 900 31 Stupava
ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Polianky 23, 841 01 Bratislava
MAXAM Slovensko, s.r.o.
Nobelova 9, 831 02 Bratislava
Ing.Jozef Hric, predseda predstavenstva
tel:041/5115411, fax:041 5115401
Ing. Miroslav Žák-ved.BOZP,PO a ŽP
mobil: 0917 468404 e-mail:
miroslav.zá[email protected]
Ing. Ján Kuhajdík, gener. riaditeľ, predseda
predstavenstva
tel:041/7077021 (sekretariát)
Ing. Erich Lacko,autor. bezp. technik, PO, ŽP
041/7077022, mobil 0917 548465,
e-mail:[email protected]
Ing. Jozef Ludvik PhD. , riaditeľ
tel:02/65935678-88, fax:65934702
mobil:0903 727497
Ing. Peter Hoffmann
0907 730301
e-mail: [email protected]
Ing. Vladimír Novotný, PhD. gener. riaditeľ
0910 876503Mrs. Jana Gracová
0911 423 000, e-mail:[email protected]
Partnerské a spolupracujúce organizácie v zahraničí
Stowarzyszenie Inžynierów i Techników
Górnictwa
Zarzad Glówny, ul. Powstanców 25
40-952 Katowice, Poľsko
Stowarzyszenie Inžynierów i Techników
Górnictwa, Zarzad Oddzialu Kielce
ul. Sienkiewicza 48, 25-501 Kielce, Poľsko
Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanislawa
Staszica
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poľsko
NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1, 43-150
Bieruň, Poľsko
Magyar Robbantástechnikai Egyesület
TÜV Rheinland InterCert Kft. 1132 Budapest
Váci út. 48/A-B
Office:H-1135 Budapest, XIII. Béke út. 41-43
Miskolci Egyetem, Egyetemváros A/4 ép. 234
3515 Miskolc-Hungary
Privat:Szent László u.57, 3525 Miskolc
Magyar Bányászati és Földtvani Hivatal
1145 Budapest, Columbus u. 17-23
1590Budapest, Pf. 95
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor surovinovej a energetickej bezpečnosti
Na Františku 32, CZ 110 15 Praha 1
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Hornicko-Geologická fakulta
Tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba
TU Bergakademie Freiberg
Institut für Bergbau und Spezialtiefbau
Gustav Zeuner Str. 1A/Zi.2.08
09596 Freiberg, Deutschland
Universitea Din Petroşani
Str. Iniversitâţii, nr. 20, 2675 Petroşani
Romania
Prof. Dr.hab.inž. Wiesław Blaschke, predseda
mgr. inž. Eugeniusz Ragus-Sekretarz Generalny
tel:0048 32/2563745, 7572742 fax:0048 32
2554132
mobil:0048 601 777400 e-mail:[email protected],
www.sitg.pl
mgr. inž. Tadeusz Mierzwa, predseda
mobil:+48 605989706, tel:0048413449061-3
fax:3455628
e-mail:[email protected] www.sitg-kielce.pl
Prof. Tadeusz Słomka - rektor
tel:0048 12 6334998,6172002
fax:6334672
e-mail:[email protected]
Dr.Inž. Tadeusz Olkuski, prodekan
e-mail: [email protected]
Mr. Slawomir Kwiatkowski.
tel. 048 32 4661135, mobil: +48 602475112
Mr. Piotr Krawiec, mobil:+48 605 904803,
E-mail:[email protected]
Mr. András Tumbász-predseda
Mr. József Nemes - tajomník
tel:+36 1 3298060, fax:+36 1 3298053
mobil:+36 30- 9686289
e-mail:[email protected]
www.netelek.hu/robbing
Dr. Zoltán Kováds-podpredseda
mobil:0036 30 7386427
e-mail:[email protected]
Dr. Doc. Géza Bohus
tel:003646 565111, fax:003646563465
tel:003646 370493
e-mail:[email protected]
Mr. Jászai Sándor-prezident
tel:0036 1 301 2900, fax:00-36-1-3012903
mobil:+0036 20 7726028
mail:[email protected]@mbfh.hu,
Mgr. Pavel Kavina, PhD., riaditeľ
tel:00420 2 24852385, fax:24852544
e–mail:[email protected]
Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. – dekan
tel. ústr.00420 59 699 1111
e-mail:[email protected]
Dipl. Ing. Juraj Ortuta
tel:+49 (0)3731 39-3032,fax:+49 3731 393581
e-mail:[email protected]
mobil:0049 (0)170616268
Prof. Univ. Dr. Ing. Dima Nicolae, rektor
tel. a fax:+40 254 54 2994
e-mail:[email protected] www.upet.ro
Conf. univ. Dr. ing. Ioan Dumitrescu,
dekan Baníckej fakulty
INSEMEX Petrosani, G-ral Vasile Milea Street,
332047 Petrosani, Romania
University of Mining and Geology
St. Ivan Rilski, Studentski grad
Sofia 1700, Bulgaria
Bansktechnologická fakulta
Český báňský úřad, Kozí 4
P.O. BOX 140,
110 01 Praha 1-Staré Město
Společnosť pro trhací techniku a pyrotechniku
SD-Autodoprava, a.s.
Důlní 429, 418 01 Bílina. ČR
Austin Detonator, s.r.o.
Jasenice 712, CZ – 755 01 Vsetín
Univerzita Pardubice, Ústav energetických
materiálov, 532 10 Pardubice, CZ
European Federation of Explosives EngineersEFEE
EFEE Secretariat
EUROMINES –European Association of
Mining Industries, Metal Ores & Industrial
Minerals, Avenue de Broqueville 12
B – 1150 Bruxelles
EUROPEAN COMMISSION - ENTR.G.3
Steel, non-ferrous metals, minerals and
minerals
Avenue d’Auderghem, 45, B-1040, Brussels,
Products -ENTR E/2, Rue d’Arlon 88, 1049
Bruxelles
Těžební únie
Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno
aktualizované 1. sept. 2013
Mrs. Maria Zapartan,vedúca sekretariátu
Tel:+40 254549010, e-mail:[email protected]
Constantin Lupu PhD. Eng., General Director
[email protected], tel.:0254 541621
Emilian Ghicioi, PhD.Eng.Scientific Manager
Prof. Dr. Ivan Vladov Milev, rektor
tel:+359 2 8687224 fax:+359 2 8060201
e-mail:[email protected], www.mgu.bg
Doc. Dr. Liuben Ivanov Totev, dekan
Tel:+359 2 8060206, e-mail:[email protected]
Ing. Ivo Pěgřímek-predseda
tel:00420 2 21775311,fax:221775363
JUDr. Pavel Dvořák - námestník predsedu
Tel.:+420 221775357 e-mail:, [email protected]
Ing. Petr Vlček – prezident
mobil:+420 602 493562
e-mail:[email protected] ,[email protected]
Jan Klusáček-viceprezident
Private:Levandulova 572, 103 00 Praha 10
+420 267713035, m:+420 777011767
e-mail:[email protected]
Ing. Otta Greben-gener. riaditeľ
t:+420 657604152, f:657631926
e-mail:[email protected]
Ing. Robert Klíč, t:+420 571404120
mobil:+420 731439653, email:[email protected]
Prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.
tel:+420 46 6038023, fax:46 6038024
e-mail:[email protected]
Mr. Roger Holmberg
Flat 8,St.Elija Street
St. Julians, STJ 1122 MALTA
Tel:+356 21336066, Mobile:+356 99880197
email:[email protected], www.efee.eu
Dr. Corina Hebestreit – director
tel:+32 2 7756356, fax:+32 2 7706303
e-mail:[email protected]
[email protected]
Mr. Johannes Drielsma-Environmental Issues
Manager tel:+32 2
7756305,f:+32 2 7706303
Mrs. Veronika Sochorová
tel:+32 2 7756338,f:+ 32 2 7706303
www.euromines.org
Mr. Abraao Carvalho – Head of Unit
fax-+32 2 2998037,
e-mail:[email protected]
Mr. Paul Anciaux
tel:+32 22960448, fax:+32 22965156
[email protected] http://europa.eu.int/ ,
www.ec.europa.eu
Dr. Milena Šandová, riaditeľka
tel:+420 545193411, tel., fax:+420 545211014
mobil:+420 606704302 e-mail:[email protected]
Download

spolupracujúce organizácie