Do Tesca vtrhli maskovaní zlodeji bankomatu
Viac na
strane
4
Moravany nad Váhom /
Radošina / Banka /
Ratnovce / Sokolovce /
Drahovce / Madunice /
Trebatice / Krakovany /
Borovce / Rakovice /
Veselé / Veľké Kostoľany /
Vrbové / Veľké Orvište /
Ostrov / Bašovce / Lúka /
Pobedim / Horná Streda /
Modrová / Modrovka /
Ducové / Hubina...
Číslo 37 Ročník XX Utorok 14. septembra 2010 Cena O,49 €/14,80 Sk Tel./fax: 033/762 84 25 www.piestanskytyzden.sk
Dnes 40 strán
+
viac videospráv na webe
Zbraniam vládli deti
Primátor Piešťan
o výruboch
na Teplickej
Remo Cicutto na margo
hystérie ohľadom zelene
povedal: „Ľudia, ktorí
túto atmosféru vyvolávajú,
sa na záležitosti okolo
zelene dívajú laicky.
Opakovane sme pri
projekte rekonštrukcie
Teplickej dali odborníkom
vypracovať posudky.
Jednoznačne povedali,
ktoré stromy treba
vyrúbať.“
Viac na strane
2
Pod Havranom
havarovali
dvaja motorkári
Viac na strane
5
Na Cinematik
prišiel aj Jan
Svěrák s Kukym
Viac na strane
Z piešťanského Vojenského historického múzea sa minulý piatok ozýval rachot tankov, zvuk
sirén, výstrely a vojenské povely. Boli tu vojaci, policajti, hasiči i záchranári, aby školákom
predviedli svoje umenie. Viac na stranách 10-11.
Foto: (mkm)
na potulkách regiónom
Cholera sklátila polovicu Veselého
Už z mladšej doby kamennej a doby bronzovej
pochádzajú vykopávky, ktoré archeológovia objavili
na území chotára Veselého. Najvýznamnejším rodákom
obce je Štefan Moyses, biskup a prvý predseda Matice
slovenskej. Počas cholery v roku 1831 tu zomrela
takmer polovica obyvateľstva.
Viac na stranách
14-15
9
Hokejisti ŠHK 37
chcú hrať opäť
play-off
Viac na strane
35
Zapojte sa
do fotosúťaže
o zaujímavé ceny
Viac na strane
28
2
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
editorial
Dnes píše
Viera
Dusíková
na tému:
Umenie žiť
Do redakcie Piešťanského
týždňa prišiel bocian. Voňavý
ružový uzlíček pustil do rodiny nášho grafika Ľuba, ktorého od základnej školy prezývajú Šupa. Rodičia dieťatku, ktoré prišlo na svet v pondelok 30.
augusta, vybrali meno Petra.
V ten deň som omylom vzala novopečenému tatinovi kľúče od bytu. Tie moje sa s jeho
podobali ako vajce vajcu. Ešte
aj prívesok s červeným krížom
od darcu krvi z Drahoviec Mariána Manáka máme rovnaký.
Keď som Šupovi telefonovala,
že mu kľúče nesiem, nachádzal
sa v pôrodnej sále. A keď som
mu večer kľúče odovzdala, bol
vysmiaty a šťastný ako blcha.
Opisoval dieťatko, ktoré má
ušká po tatinovi, tváričku po
mamine a nechtíky ako nalakované ružovým lakom. Zvesť
o bábätku som rozprávala každému, kto mi prišiel do cesty.
Doma som zavolala celú rodinu, aby sme si pripili na zdravie malej Peťky Škorňákovej.
O pár dní na to mi môj najlepší priateľ oznámil, že prišiel
do Piešťan preto, aby bol ešte
chvíľu so svojou mamičkou.
Vraj jej lekári odporučili dialýzu. Ale ona sa rozhodla neopakovať už márne pokusy o zavedenie katétra do ubolených
rúk. V bolestiach, ale zmierená so smrťou, si zavolala svoje deti i vnukov, aby sa s nimi
rozlúčila. V nedeľu 12. septembra o šiestej hodine ráno teta
Maryška Bednárová zomrela.
Narodila sa v Novej Lehote,
vychovala troch synov, jednu
dcéru a odišla v pokoji bližšie k Bohu.
Prečo toto píšem? Azda preto, že by som priala všetkým
ľuďom, aby boli v istých chvíľach života šťastní ako Šupa a
v iných vyrovnaní a pokojní ako
teta Maryška.
NOVÁ ADRESA:
TEPLICKÁ 63
aktuálne
Reči o výruboch považuje za hystériu
Primátor mesta Piešťany Remo
Cicutto na poslednom zasadnutí mestského parlamentu obhajoval výrub stromov na Teplickej ulici. My sme mu okrem tejto
otázky položili aj ďalšie. Týkajú
sa nielen zelene, ale aj rekonštrukcie ciest a zaujímali sme sa
aj o celoplošnú informovanosť
obyvateľstva v čase ohrozenia
prostredníctvom nového regionálneho rádia.
Prečo došlo k takému rozsiahlemu výrubu zelene na Teplickej ulici. Bol opodstatnený?
Veľká časť verejnosti si myslí,
že nie...
- Situáciu, ktorá je v Piešťanoch vyvolaná okolo zelene, pokladám za hystériu. Nik zo zvolených ľudí, ktorí majú zodpovednosť za veci verejné, nie je diletant, ktorý by bez argumentov
išiel do takej nešťastnej záležitostí, akou je výrub stromov v na-
Remo Cicutto
šom meste. Ide totiž o otázku veľmi citlivú, ktorú občania sledujú
pod drobnohľadom. Ľudia, ktorí túto atmosféru vyvolávajú, sa
na záležitosti okolo zelene dívajú laickým pohľadom. Opakovane sme pri projekte rekonštrukcie Teplickej ulice dali odborníkom vypracovať posudky. Dendrológovia jednoznačne povedali, ktoré stromy treba vyrúbať.
Na celej Teplickej malo podľa nich
ostať 13 stromov. Prax potvrdila,
že mali pravdu. Lenže keď sa obnažili korene tých stromov, ktoré
mali ostať, ukázalo sa, že aj tie
musia ísť von. Ich korene totiž porušovali statiku domov aj inžinierske siete. Po obnažení koreňového
systému ostali tieto stromy zraniteľné, aj v dôsledku veku a zlej
údržby. Ohrozovali by nielen ľudí,
ale aj majetok občanov. Dal som
tieto stromy opätovne posúdiť
ďalšiemu nezávislému odborníkovi mimo Piešťan, aby potvrdil do-
V prvej etape rekonštrukcie Teplickej spílili aj tento strom. Foto: Supa
terajšie stanoviská. Aj on dospel k
záveru, že stromy musia ísť von.
Len prednedávnom stavbári dokončili rekonštrukciu časti
Vrbovskej cesty. Je veľmi pekná. Budú v Piešťanoch opravené aj ďalšie komunikácie?
- Vrbovská cesta bola zrekonštruovaná z mimoriadnej dotácie Ministerstva hospodárstva
SR, pretože išlo o takzvaný hnedý park, kde sa nachádza výroba.
Treba si uvedomiť, že Slovensko
má okolo tritisíc obcí a Piešťany
ako jedno z mála miest - myslím
si, že celkovo ich bolo iba pätnásť - dostali túto dotáciu. To, že
sme ju získali, je úspech. Verím,
že takáto výzva bude aj v budúcnosti. Ak áno, určite sa o podobnú
dotáciu budeme uchádzať. Chcem
ešte pripomenúť, že sledujeme
všetky možné zdroje, z ktorých
by sme získali peniaze na opravu ciest z fondov Európskej únie.
V tomto programovacom období sme mohli získať prostriedky
na opravu jedinej komunikácie.
A ňou je Teplická ulica. To znamená, že eurofondy sú pre nás v tejto oblasti vyčerpané. Čo sa týka
ostatných ciest, ich opravy môžu
byť uskutočnené z rozpočtu mesta. Uvidíme, čo poslanci schvália
v nasledujúcom období.
V posledných týždňoch sa v
našom meste odohrali niektoré
závažné udalosti. Zhorel supermarket PT Univerzál, riekou Váh
sa valila veľká voda, ktorá už v
roku 1997 ohrozila obyvateľov
Piešťan natoľko, že došlo k evakuácii. Akým spôsobom boli vtedy Piešťanci informovaní o aktuálnej situácii?
- O hroziacom nebezpečenstve
i evakuácii sa obyvatelia dozvedeli prostredníctvom vysielania
štátneho rozhlasu a štátnej te-
levízie. V čase nebezpečenstva
mestská polícia aj primátor ohlasovali megafónom, čo majú ľudia
robiť. Boli to vtedy jediné dostupné ohlasovacie prostriedky,
pretože Piešťany majú štatút kúpeľného mesta, preto nemôžeme
mať rozhlas po drôte.
Okrem toho, že Slovensko čoraz častejšie ohrozujú povodne,
ktoré môžu mimoriadnu situáciu
spôsobiť, Piešťany sa nachádzajú v blízkosti atómovej elektrárne. Aj pre túto polohu je dôležité zabezpečiť spôsob, ako čo
najrýchlejšie obyvateľov informovať o prípadnej mimoriadnej
situácii. Ako je mesto v súčasnosti na túto úlohu pripravené?
- Mesto je zapojené do úloh,
ktoré hovoria o tom, ako sa má postupovať pri mimoriadnych udalostiach. Musíme riešiť dve veci vyrozumenie a varovanie. Vyrozumie znamená informovať jednotlivé zložky, ktoré riešia dané situácie, a varovanie je oznámenie
správy obyvateľstvu. Čo sa týka
samotného varovania, na to slúžia sirény. Ľudia si určite všimli, že ich skúšajú v pravidelnom
intervale. V súčasnosti sa sirény
menia za modernejšie, ovládané
mobilným telefónom.
O pár týždňov sa chystá spustenie nového regionálneho rádia v Piešťanoch. Viete si predstaviť, že by toto médium informovalo obyvateľstvo v čase
ohrozenia?
- Určite áno. Pri vybavovaní licencie dávalo Mesto Piešťany stanovisko, že nové regionálne rádio
bude plniť aj úlohu ochrany obyvateľstva. Máme predbežnú dohodu s vysielateľom, že môžeme
vstupovať priamo do vysielania a
informovať verejnosť.
V. Dusíková/P. Jurák
aktuálne
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
HARABURDY UŽ PRI ZBERE
NEODHADZUJTE, NACHYTAJÚ VÁS!
Na deviatom riadnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v
Piešťanoch, ktoré sa konalo 2.
septembra v mestskej knižnici, predniesol polročnú správu
o činnosti mestskej polície (MsP)
jej náčelník Marcel Mihalik.
Koľko zásahov riešili vaši kolegovia?
- Od prvého januára do konca júna naše hliadky riešili 2970
priestupkov, z toho 2450 bolo v
doprave. V spolupráci s policajným zborom, ale aj samostatne
pomocou vlastných oznámení a
zistení či pomocou kamerového
systému, sme zadržali 45 osôb,
ktoré sme predviedli na MsP. Tu
sme zistili ich totožnosť. Naše
hliadky zadržali aj desať osôb,
ktoré spáchali trestný čin.
S ktorými priestupkami sa
stretávate najčastejšie?
- Podobne ako v ostatných slovenských mestách aj v Piešťanoch
je najväčším problémom doprava a s ňou spojené parkovanie,
ale riešime aj ostatné priestupky v doprave. Tu je totiž najväčší spoločenský tlak nielen od občanov, ale aj od poslancov a vedenia mesta. Ako som už spomínal, z 2970 všetkých priestupkov
až 2450 bolo v doprave. Druhým
pálčivým problémom je porušovanie všeobecne záväzného nariade-
3
čierna kronika
Fajčil na benzínke
Fajčenie v priestoroch benzínovej pumpy nie je najbezpečnejšie. Na neznámeho muža, ktorý si zapálil pri stojanoch čerpacej stanice Tesco,
upozornili štátni policajti hliadku mestskej polície v pondelok
6. septembra popoludní. Policajti zistili, že ide o muža, ktorý trpí vážnou psychickou poruchou, a tak hazardéra radšej
odviezli rovno domov.
Priznal sa k alkoholu
Pri zbernom stredisku na ulici Pod Párovcami je inštalovaná kamera.
nia o čistote mesta a zábere verejného priestranstva.
Polícia zvykne kontrolovať
nielen požívanie alkoholu u mladistvých v miestnych reštauráciách, ale monitoruje aj neporiadok v meste. Kto má v tomto
smere prím?
- Každý týždeň sa stretávame najmä s víkendovým vyčíňaním opitých mladých ľudí, ktorí
ničia všetko, čo im príde do cesty. Tieto nájazdy bývajú pravidelne, preto počas víkendov posilňujeme hliadky.
Spomínali ste, že v Piešťanoch pribudne ďalšia kamera,
kde bude inštalovaná?
- Nejde iba o jednu kameru,
pôjde o celý súbor. Jedna z nich
je otočná, nainštalovali sme ju
pri zbernom stredisku na ulici
Pod Párovcami. Bude nasmerovaná tak, aby snímala príjazdovú
cestu smerom od Trenčína.
Prečo ste sa rozhodli pre kameru práve v tomto priestore?
- Odkedy musia ľudia za odpad
platiť, nechávajú ho za bránou
zberného dvora. Potom to treba
odpratávať. Ak tam bude kamera prepojená na mestskú políciu,
myslím si, že sa tomuto problému
vyhneme.
V. Dusíková
Zhorenisko vypratali, začínajú stavať
Prvý piešťanský supermarket PT Univerzál, ktorý
vyhorel v noci z 19. na 20. augusta, vstáva z popola. Za štrnásť dní sa majiteľovi Pavlovi Táborskému
podarilo nielen odstrániť obrovské zhorenisko a vyviezť všetok odpad na skládku, ale murári už dopl-
nili chýbajúce časti poškodených obvodových múrov
a uchránené steny spevnili „vencom“. Majiteľ plánuje na tomto mieste postaviť potraviny s predajnou plochou päťsto metrov štvorcových, ktoré chce
otvoriť ešte pred Vianocami.
(vd)
Minulý pondelok v noci upozornili hliadku mestskej polície na neznámeho muža ležiaceho na Komenského ulici v
Piešťanoch. Polícia ho objavila
na chodníku. Bol to Piešťanec,
ktorý si v ten večer vypil viac,
ako zniesol. K alkoholu sa priznal. Policajti chlapíka odprevadili do bytu.
Bratia sa pobili
Na políciu zavolali minulý
utorok o 16.47 ľudia, ktorí zazreli bitku dvoch bezdomovcov na zastávke mestskej hromadnej dopravy na Valovej ulici. Hliadka mestskej polície po
príchode na miesto spozorovala dvoch mužov, ktorí sedeli
na lavičke, okolo ktorej porozhadzovali rôzne osobné veci.
Zistili, že bezdomovci sú dvaja bratia z Piešťan, policajti ich upozornili na neporiadok a s ním súvisiaci priestupok proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta o čistote.
A tak si obaja bratia rozhádzané veci radšej pozbierali a odhodili do odpadovej nádoby na
komunálny odpad.
Opila sa „na mol“
Na Fándlyho ulici mali v stredu večer návštevu na chodníku.
Zdvihnúť z neho sa nedokázala žena z Piešťan, ktorá v ten
deň výdatne popíjala alkohol.
Bola taká opitá, že nedokázala
rozprávať. Policajti ju z miesta vykázali.
(MsP)
Dreziny po roku
opäť na trati
Obrovské zhorenisko PT Univerzálu je už minulosťou. Foto: Supa
Na trati Piešťany–Vrbové sa už
tretíkrát uskutočnia Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v jazde na pákových drezinách. V sobotu 18. septembra začne hlavný program na stanici Vrbové od
10. hodiny. Pripravené sú i hry pre
deti a kultúrny program.
(red)
4
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
aktuálne
PLYNÁRI VRAJ CHYSTAJÚ ZDRAŽENIE UŽ V NOVEMBRI
Máte už v bytoch teplo? Ak nie, vyžiadajte si ho
Septembrové počasie je takmer
rovnako vrtkavé ako bláznivý
apríl. V mnohých domácnostiach
Piešťan si po minulotýždňových
chladnejších dňoch i nociach
radšej prikúrili. No nie každý
býva v rodinnom dome. Niektorí ľudia žijúci v činžiakoch doma
drkotali zubami. V utorok dopoludnia si na chlad a zimu sťažovala obyvateľka domu, žijúca
na Ulici A. Hlinku. Pokúšali sme
sa zistiť, čo je vo veci. Na naše
otázky odpovedali konatelia bytového podniku v Piešťanoch,
Eva Kolláriková a Ján Ballay.
Kedy začnete, prípadne ste
začali, s jesennou vykurovacou
sezónou?
- Odberateľov tepla a správcov
bytových domov sme ešte v auguste písomne informovali o doplňovaní vody do systému ústredného kúrenia. Práce sme uskutočnili v priebehu 35. a 36. týždňa na všetkých tepelných zdrojoch a sústavách tepelných zariadení, ktoré spravujeme. Zároveň
sme obyvateľov požiadali, aby do
uvedeného termínu ukončili všetky opravy na ústrednom kúrení a
vodu zo systému po tomto termíne vypúšťali. Výnimkou boli iba
havarijné prípady. Dodávku tepla na vykurovanie sme odskúšali a
spustili v dňoch 7. až 8. septembra, okrem časti sídliska Adam
Referendum
je už v sobotu
Šéf parlamentu Richard Sulík pripustil, že politické strany
nechcú referendum, ktoré sa
uskutoční 18. septembra, potvrdiť, lebo by tým podporovali aktivitu SaS. Ironicky dodal,
že priame rozhodovanie ľudu
uberá politikom moc. „Nemôžete čakať od skúsených politikov, že budú bojovať za referendum.“ Podľa podpredsedu Smeru-SD Pavla Pašku Sulík
zneužil 400 000 ľudí na Slovensku, aby mu dali podpis na referendum, ktorého otázky sú v
programovom vyhlásení vlády a
dajú sa riešiť štandardným spôsobom. Do plebiscitu sa nezapojí šéf Smeru-SD Robert Fico.
Rovnako sa vyjadrila aj SNS.
Účasť, naopak, odporúča koaličná strana Most-Híd. Premiérka Iveta Radičová avizovala, že
zahlasovať príde.
(tasr)
pečing, namontovali sme frekvenčné meniče elektromotorov
čerpadiel a vyregulovali sme sústavu tepelných zariadení.
Ak regulačný úrad schváli zvýšenie ceny plynu, kúriť budeme drahšie.
Trajan z dôvodu havárie tepelného rozvodu.
Čo je impulzom na začatie
kúrenia?
- Teplo začíname dodávať až
vtedy, ak vonkajšia priemerná
denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas
dvoch za sebou nasledujúcich dní
pod trinásť stupňov Celzia a podľa predpovede počasia nemôžeme
očakávať jej zvýšenie.
Ak sa ochladí - nie je možné
pustiť teplo hneď tak, ako to
bežne robia ľudia v rodinných
domoch?
- Vyhláška Ministerstva hospo-
dárstva SR č. 152/2005 Z.z. ustanovuje, že limitom na spustenie
kúrenia je priemerná vonkajšia
teplota 13 °C. Ak ale naši odberatelia požiadajú o kúrenie, môžeme im po splnení zákonom stanovených podmienok dodávku tepla
zabezpečiť aj pri vyšších priemerných teplotách.
Čo ste pripravili pre odberateľov v tejto sezóne?
- V priebehu tohto roka sme
vymenili strojné zariadenia na vybratých tepelných zdrojoch. Vymenili sme a modernizovali sme
fakturačné merače tepla, vykonali sme metrologické overenie,
modernizovali sme centrálny dis-
Aká je súčasná cena za teplo?
- Cenu tepla pre tento rok stanovil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚPRSO) ešte minulý rok - 17. decembra 2009.
Variabilná zložka ceny tepla pre
domácnosti predstavuje čiastku
0,0557 €/kWh, variabilná zložka
ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácností je 0,0632€/kWh a fixná zložka ceny tepla s primeraným ziskom je vo výške 144,2322
€/kWh. Ceny sú uvedené s DPH.
Budete ceny upravovať? Ak
áno, kedy?
- Podľa posledných informácií
ministerstvo hospodárstva a výstavby, ktoré zodpovedá za vykonávanie akcionárskych opráv
51-percentného podielu SPP, a.s.,
súhlasilo so zvýšením cien plynu
na dodávku tepla o desať percent
od 1. novembra tohto roku. Definitívne slovo bude mať regulačný
úrad, ktorý musí o cene rozhodnúť do tridsiatich dní. Ak bude
úrad súhlasiť so zvýšením cien,
naša obchodná spoločnosť požiada ÚPRSO o zmenu ceny tepla. Po
vydaní rozhodnutia cenu zvýšime.
V. Dusíková, foto: Supa
Bankomat v Tescu cieľom lupičov
Aj v Piešťanoch sa traja zamaskovaní zlodeji pokúsili ukradnúť
bankomat. Stalo sa to v piatok
krátko po tretej hodine ráno v
Tescu. Po neúspešnom augustovom pokuse ukradnúť bankomat
ČSOB vo Vrbovom to bol v priebehu troch týždňov ďalší neúspešný kriminálny čin s podobnou zápletkou v našom regióne.
Kým vo Vrbovom vyrušil zlodejov tamojší bezdomovec Anton
Bielka, v piešťanskom Tescu im
zlyhalo lano, ktorým vytrhli jeden z trojice bankomatov, nachádzajúcich sa v zadných priestoroch obchodu neďaleko pultu informácií. Zlodeji násilne vnikli
do Tesca bočným, núdzovým východom, automat vytrhli pomocou lana, upevneného na Porsche
Cayenne s trnavskou poznávacou
značkou, lenže aj v Piešťanoch
mali smolu. Podľa našich informácií sa im lano buď pretrhlo, ale-
Zlodeji chceli ukradnúť bankomat v zadnej časti Tesca. Foto: (mkm)
bo vyšmyklo, a tak skôr, ako prišla polícia, lupiči zmizli. Policajti
poznajú približné evidenčné číslo
vozidla a je možné, že skôr, ako
vyjde náš týždenník, auto a aj zlodejov odhalia.
(vd)
aktuálne
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
Pod Havranom havarovali motocyklisti
Piešťanskí hasiči mali uplynulý
týždeň zdanlivo pokojný. O to
dramatickejšia bola nedeľa, keď
ich v jednom okamihu zavolali k dvom rozličným dopravným
nehodám. Pekné počasie totiž
vylákalo na cesty motocyklistov.
Jeden havaroval pred, druhý za
Havranom.
Na štátnej ceste medzi Piešťanmi a Drahovcami havarovala v
pondelok v noci Škoda Fabia. Keď
prišli piešťanskí hasiči i polícia
k miestu nešťastia, auto už bolo
prázdne. Hasiči vykonali protipožiarne opatrenia. Vozidlo malo
pokrčenú strechu aj prednú kapotu a na volante boli stopy krvi.
Velitelia hasičských družstiev si minulý utorok precvičili
správne povely i reakcie pri rôznych typoch zásahov. Cvičenie sa
uskutočnilo v priestoroch hasičskej stanice.
Nad Bankou v smere na Havran sa vo štvrtok ráno zrútil strom,
ktorý blokoval premávku v smere
Motocykel narazil do „béemvéčka“ v nedeľu pod Havranom. Foto: HaZZ
V pondelok 6. septembra havarovala za Piešťanmi táto Fabia.
Topoľčany–Piešťany. Hasiči ho popílili a odpratali.
Cesta z Banky do Radošiny
sa v nedeľu 12. septembra podvečer stala takmer osudnou pre
dvoch motocyklistov. Našťastie, k
vážnym zraneniam nedošlo. Prvý
motocyklista havaroval pred Havranom. Narazil do osobného auta
BMW X6. Druhý nešťastník sa šmykol a polámal si ruku za Havranom. Piešťanskí hasiči vyrážali
k obom prípadom v tú istú hodinu – o piatej popoludní - s dvoma
autami. Pri prvej autonehode odstránili z cesty uniknuté prevádzkové kvapaliny, a keď prišli k druhej, prípad už riešili ich kolegovia
z Topoľčian.
(HaZZ/vd)
TRÁVA KONČÍ V KOMPOSTÁRNI
Jednou z úloh pracovníkov Služieb mesta Piešťany je aj každoročná starostlivosť o verejnú zeleň
a trávnaté plochy na území celého
mesta. Trávniky treba počas vegetačného obdobia pravidelne kosiť,
na jeseň z nich zasa vyhrabávať napadané lístie zo stromov a podobne. Na zvládnutie týchto úloh prijali k stálym zamestnancom aj piatich brigádnikov. Ako nám prezradila manažérka strediska verejnej zelene Janka Jezerská, v tomto roku
museli pracovníci ich strediska kosiť trávu asi o tretinu častejšie než
minulý rok. Pokosenú trávu potom
pomocou špeciálneho nasávača lístia značky Laski zberajú a odvážajú
do miestnej kompostárne.
(šg)
Jozef Ščevko a Ján Sekeľ takto vysávali trávu pri Priori.
5
právnik radí
Zmena zdravotnej
poisťovne
Každá osoba
poistená
v
rámci verejného zdravotného poistenia
má možnosť
vybrať si ktorúkoľvek zo zdravotných poisťovní, v ktorej bude poistená.
Taktiež je oprávnená vybranú
poisťovňu zmeniť na inú.
Zmenu zdravotnej poisťovne nemožno robiť neobmedzene. Zákon o zdravotnom poistení obmedzuje poistencov
tak, že príslušnú zdravotnú poisťovňu môžu zmeniť len k 1.
januáru nasledujúceho kalendárneho roka.
Prihlášku možno podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Ak poistenec
podá prihlášku do 30. septembra, zdravotná poisťovňa, ktorá prihlášku potvrdila, je jeho
príslušnou zdravotnou poisťovňou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Ak poistenec podá prihlášku po 30.
septembri, prihláška sa považuje za podanú 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Ak teda poistenec podá prihlášku do 30. septembra 2010,
od 1. januára bude poistený v
novej zdravotnej poisťovni. Ak
podá prihlášku po 30. septembri 2010, zostane poistený v
pôvodnej zdravotnej poisťovni až do 31. 12. 2011 a k zmene zdravotnej poisťovne príde
až 1. 1. 2012.
Poistenec je povinný pri
zmene zdravotnej poisťovne
do ôsmich dní vrátiť preukaz
poistenca zdravotnej poisťovni, ktorá bola jeho príslušnou
zdravotnou poisťovňou. Ak mu
poisťovňa na jeho žiadosť vydala i európsky preukaz zdravotného poistenia, je v osemdňovej lehote povinný vrátiť
i tento preukaz. Za porušenie
uvedených povinností môže uložiť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pokutu
až do výšky 331 €.
JUDr. Martin Palkovič, advokát
Dajte nám vedieť, čo sa deje vo vašom okolí. Píšte, posielajte fotografie a videá do
redakcií Piešťanského týždňa
a online denníka. Horúca linka
0917/575 127, e-mail: vasimi
[email protected],
[email protected]
6
správy z regiónu
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
Priechod pri Bille
je už osvetlený
Od minulej stredy slúži obyvateľom Piešťan, no najmä návštevníkom obchodného domu
Billa, osvetlený priechod pre
chodcov cez Žilinskú cestu. Ako
nám povedal Jozef Pinkas z bratislavskej firmy, ktorá osvetlenie tohto priechodu dala do
prevádzky, inštalácia celého
projektu, vrátane namontovania nosných stožiarov osvetlenia, im trvala dva dni. Ďalšie
dni si vyžiadali výkopové práce, počas ktorých priviedli k
stožiarom elektrický prúd. (šg)
NOVÉ CHODNÍKY AJ NA CINTORÍNE
V Ratnovciach pribudli nedávno nové chodníky zo zámkovej dlažby. Do konca mesiaca budú
mať 200 metrov štvorcových nových chodníkov
zo zámkovej dlažby aj na miestnom cintoríne.
Začali ich robiť pred vyše mesiacom a vybudovanie bude stáť obec štyri tisícky eur.
Ako nám prezradil starosta Ratnoviec Martin
Adamča, toto je iba suma za materiál, pretože všetky práce si robia vo vlastnej réžii. „Vybudovanie nových chodníkov, vrátane obrubníkov, majú na starosti dvaja naši zamestnanci,
Štefan Kozák a Miroslav Borovský. V rámci verejnoprospešných prác im pomáhajú aj brigádnici z radov nezamestnaných. Náš cintorín je
na vyvýšenom mieste a v členitom teréne, čo
majstrom trochu sťažuje robotu, no najneskôr
do konca septembra by mali byť chodníky hotové,“ hovorí ratnovský starosta.
(šg)
Dlažbu pokladá Štefan Kozák za asistencie Antona Tarabu.
Centrum Vrbového vynovia do jari
Jozef Pinkas pripája stožiar
pri OD Billa na elektrinu.
V centre Vrbového vládne v týchto dňoch čulý stavebný ruch.
Počas pracovných dní robotníci zlikvidovali staré asfaltové
chodníky a nahrádzajú ich zámkovou dlažbou. Len cez víkend
bol na Ulici Mórica Beňovského
relatívny pokoj.
Projekt za viac ako osemstotisíc eur má za úlohu zrevitalizovať centrálnu mestskú zónu. Bude
obohatená o miesta určené na oddych i relax, staré cesty a chodníky nahradia novými. Vrbovčania
musia byť trpezliví, pretože práce
na skrášlení ich mesta potrvajú až
do jari budúceho roku.
„V súčasnosti pracujeme na
výstavbe chodníka na Ulici SNP,
vedúceho z centra mesta k priemyselnému parku, a na rekonštrukcii chodníka na Ulici Mórica Beňovského. Do konca roka
by sme mali byť hotoví s rekonštrukciou oboch, k nim sa pridá
zrekonštruované Námestie slobody. Zvyšná časť objektov na Námestí sv. Cyrila a Metoda bude
zrealizovaná v priebehu budúceho roka,“ povedal stavbyvedúci Marek Štancel zo spoločnosti
Skanska SK, ktorá rekonštrukciu
realizuje.
Projekt revitalizácie tiež za-
hŕňa rekonštrukciu existujúcich
chodníkov v parku a v jeho okolí,
ako aj obnovu zelene. Počíta sa s
úpravou okolia pomníka v parku
na Námestí sv. Cyrila a Metoda.
Pri veži v tesnej blízkosti kostola zrekonštruujú schodisko, ktoré
sa vyznačuje mnohými nerovnosťami, rôznymi výškami schodiskových stupňov a poškodenými betónovými múrikmi. Vzhľadom na súčasný zlý technický stav autobusových zastávok a ich prístreškov,
ako aj vzhľadom na požiadavky na
zveľadenie mestského prostredia,
je v projekte zhrnutá aj ich rekonštrukcia.
(tasr/vd)
Betlehem má i vďaka našim rezbárom už 28 postáv
Na rezbárskom sympóziu v Novom Meste nad
Váhom, ktoré má za sebou päť úspešných
ročníkov, sa pravidelne zúčastňujú aj bratia Ernest a Štefan Slabí. Obaja síce pochádzajú z Lančára, no starší Ernest dnes býva
v Šterusoch a mladší Štefan, ktorý zároveň
šéfuje aj známej ľudovej kapele Borovienka, vo Vrbovom. V tomto roku sa zúčastnili na sympóziu okrem našej bratskej dvojice aj dvaja domáci rezbári.
Na všetkých piatich ročníkoch sa z bratov
Slabých zúčastnil len Ernest, preto sme ho požiadali, aby našim čitateľom priblížil toto sympózium, ktoré prebieha každoročne pred zrakmi zvedavých obyvateľov na hlavnom novomestskom námestí. „Cieľom sympózia bolo od
jeho začiatku vyrezať z dreva kompletný betlehem. Za päť rokov sa všetkým účastníkom
sympózia podarilo vytvoriť 28 postáv. Každý
rok tu pribudlo niekoľko väčších i menších sošiek, ktoré potom pred Vianocami organizátori vystavujú na námestí.“ Boli sme zvedaví,
čím prispeli k tomuto spoločnému dielu bratia Slabí. „Ja som počas prvého ročníka vyrezal sošku matky s dieťaťom na chrbáte a brat
sošku pastiera. V druhom sme spolu robili dve
sošky troch kráľov. V ďalších dvoch ročníkoch
Štefan a Ernest Slabí pri postave Panny Márie.
som sa na sympóziu zúčastnil iba ja. Predvlani
som vyrezal postavu muža s píšťalkou a vlani
ženu s putňou vody v ruke. V tomto roku som
vyrezával dievča s bábikou a Štefan novú so-
chu Panny Márie, pretože pôvodná praskla,“
vyratúva vytvorené postavičky Ernest.
Štefan na okraj prasknutej sochy Panny Márie povedal: „Sochy robíme z dreva, ktoré dostaneme k dispozícii. Nemôžeme si vyberať
také, aké by sme potrebovali. Preto sa môže
stať, že už hotová soška vplyvom vysychania
a pnutia dreva po rokoch jednoducho praskne.
Pannu Máriu som musel robiť znova z dôvodu, že praskla na tvári, čo sa nedalo opraviť.
Ak by to bolo trebárs na chrbáte, tak prasklinu vyplníme iným drevom, no na tvári sa to
nedá. V tomto roku sme vyrezávali sošky z lipového dreva, no aj tak sme museli pri práci okrem dláta použiť i motorovú pílu a sekeru, ktorými sme drevo nahrubo opracovávali.“
Zúčastnených rezbárov potešil veľký záujem o ich prácu medzi Novomešťanmi. Nechýbali medzi nimi aj deti. Možno práve medzi nimi nájdu svojich nasledovníkov. „Prišiel
za mnou jeden malý chlapec, aby som mu požičal ozajstnú sekeru, že si to chce skúsiť. Tak
som mu ju požičal, ale vyskúšať si to mohol
len na neopracovanom kmeni. Dúfam, že sa
mu to zapáčilo a raz bude rezbárom aj on,“
pridal perličku starší z bratov, Ernest.
Štefan Gregorička, foto: Emília Slabá
kultúra/list čitateľa
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
7
MUSIC CITY ZAVÍTAL DO PIEŠŤAN
Kto sa chcel minulý piatok vyjašiť, určite si nenechal ujsť
takmer 24-hodinový maratón,
ktorý pre Piešťancov pripravil
T–Mobile. Na štyroch pódiách
podujatia s názvom Music City
účinkovalo 17 kapiel, dídžejov
a hip-hoperov.
Vážnosť akcii dodali koncerty vynikajúcej klasiky, ktoré zneli z druhého brehu Váhu v podaní
mladých umelcov zo Slovak Festival Orchestra. V Piešťanoch mali
„Music City“ premiéru.
Pod „lopúchom“ sa na pódiu
striedali kapely Lavagance, Puding pani Elvisovej, Hex a Polemic. „Prišli sme tam asi o trištvrte na sedem, svoju poslednú pesničku práve hrali Lavagance, takže sme si ich príliš neužili,“ povedala nám gymnazistka Danka
Úvodný koncert pod „mušľou“ začala nekonvenčne kapela Lavagance.
Záber z nočnej Hip Hop Stage. Na pódiu je Rytmus a Kontrafakt. Foto: P. Jurák
z Piešťan. „Asi o siedmej vyšla
na pódium skupina Puding pani Elvisovej, ktorá roztancovala
všetkých, čo tam boli, a ani začínajúci dážď neprekazil skvelú náladu. Po nich nastúpil Hex. Táto
kapela mala taký úspech, že musela zahrať prídavok. Boli úžasní rovnako ako Polemic. Pri nich
už skákali všetci. Mali sme veľké
šťastie, že sme si ešte na začiatku uchytili miesto pod pódiom,“
Kam až siaha primitívnosť a zloba?
V čase, keď je v Piešťanoch
horúcou témou výrub, ale i záchrana stromov a zelene pri nevyhnutných rekonštrukčných prácach, som bol svedkom zlomyseľného činu. Vo štvrtok 9. septembra ráno po daždivej a veternej
noci mi padol pohľad na miesto,
kde ešte včera stál urastený temer sedem metrov vysoký smrek.
Dielo skazy... Foto: Supa
Tento smrek niekomu prekážal.
Bezcitný ničiteľ prírody ho odrezal spred bytových domov na Ulici A. Dubčeka číslo 5 a 7.
Mám rád prírodu, a tak som
si pred dvadsiatimi rokmi priniesol živý pozdrav zo zjazdovky v Lopušnej doline pri Svite v
podobe dvoch maličkých smrečkov. Zasadil som ich, ochraňoval,
hnojil, okopával a staral som sa,
aby nám skrášľovali naše najbližšie okolie. Pri pohľade na pekné smreky som mal dobrý pocit
a v spomienkach som sa vracal
do hôr Nízkych Tatier.
Toto dielo skazy ma poriadne nahnevalo. Sú medzi nami ľudia, ktorí sa starajú o svoje okolie a protipólom sú tí, ktorí ničia
všetko, čo je pekné a užitočné.
Človek, ktorý smrek vypílil, nemohol mať pre svoj bezohľadný
čin žiaden rozumný dôvod. Preto
mu radím, nech sa odsťahuje na
také miesto, kde mu zeleň prekážať nebude. Neprajníkovi želám veľa nepokojných nocí, aké
on spôsobil mne.
F. Škorňák
dodala Danka.
Už od piatej hodiny sa na schodoch nášho najväčšieho kultúrneho stánku - Domu umenia - striedali DJ Roman Zámožný, Bio &
Sekta, Vec a Zverina, H16, Indy a
Wich. Záver patril domácemu Rytmusovi a jeho Kontrafaktu. O hudobnú produkciu v Indians pube
sa starali dídžeji Marco van Polo,
Carlo a André Tribale. After party
trvala až do rána.
(vd)
Naši plavci úspešní
Otvorenie novej plaveckej
sezóny bolo pre diaľkových plavcov ŠPK Kúpele Piešťany úspešné. Na pretekoch Chorvátskeho pohára na päť kilometrov v
Poreči si súrodenci Vachanovci počínali veľmi dobre. Lucia
časom 1:10,38 obsadila druhé
miesto. Napriek tomu, že zaplávala o dve minúty rýchlejší
čas ako minulý rok, prvé miesto
patrilo Anje Trišič, účastníčke
olympiády. Tomáš obsadil časom 1:05,29 piate miesto.
Popri oficiálnych pretekoch
sa každoročne konajú aj diaľkoplavecké preteky pre rekreantov, s ľubovoľnými plaveckými pomôckami či bez nich
(Zlatý delfín – dĺžka preteku je
5 km, Strieborný delfín – 3 km
a Bronzový delfín – 1,5 km). V
týchto pretekoch mali Piešťany tiež zastúpenie. Mária Gajdošechová, Monika Kubicová a
Mária Medová úspešne odplávali 5 km s plutvami a Petra
Gajdošechová odplávala 5 km
bez pomôcok, čím všetky štyri získali zlaté medaily. Dvanásťročná Katarína Gajdošechová si na trojkilometrovej
trati vyplávala striebornú medailu.
Pavol Jurák
8
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
servis/správy z regiónu
Pavol Samuhel: Dobrý ohrievač vám vyženie
jeseň z izby za pár minút a za pár centov
Príchod tohtoročnej jesene si
jednoznačne zaslúži prívlastok
expresný. Prišla tak rýchlo, že
mnohým ešte nestihli vyschnúť
plavky a už hľadali teplú vetrovku či hrubé svetre. Jednoducho povedané, tohtoročná jeseň nám až príliš mrazivo pripomenula, že dovolenky sa definitívne skončili. Aspoň pre väčšinu z nás. Chladné počasie ale
evokuje hrejivejšie témy, preto
sme oslovili Pavla Samuhela zo
spoločnosti DOMOSS TECHNIKA
a hovorili sme o najnovších možnostiach, ako si účinne a zároveň úsporne zaistiť teplo domova - o najnovších trendoch v oblasti vykurovacej techniky.
Venujete sa oblasti vykurovacej techniky už päť rokov. Čo sa
za ten čas zmenilo a čo ostalo?
- Začnem tým, čo naozaj citeľne ovplyvnilo trh s vykurovacou technikou, a to je cena plynu.
Za posledných 10 rokov postupne
narastá a nie je dôvod si myslieť,
že to v budúcnosti bude inak. To
sa odráža na hľadaní čo najefektívnejšieho využitia tejto suroviny pri plynových kotloch, na návrate k využívaniu dreva či uhlia
a na rastúcom záujme o alternatívne možnosti vykurovania. Napríklad o elektrické kotly.
A čo sa za ten čas nezmenilo?
- Napríklad vždy v prechodnom
období je enormný záujem zákazníkov o malé prenosné vykurovacie zariadenia či ohrievače. Má
to svoju logiku. Kúriť sa ešte neoplatí, ale noci sú už naozaj mrazivé. Skrátka, dobrý ohrievač vám
vyženie jeseň z izby za pár minút,
pri ich technickej vyspelosti za
pár centov za energiu.
Aké sú možnosti v takomto
prechodnom období?
- Vo všeobecnosti odporúčame
tri typy ohrievačov - teplovzdušné ventilátory, olejové radiátory a elektrické konvektory. Tie sa
od seba líšia po výkonnostnej i cenovej stránke. Napríklad do malých kancelárií stačí teplovzdušný
ventilátor alebo olejový radiátor.
Do veľkých miestností už radšej
konvektor, kde jeho cena odráža
výkon. Špeciálnu kapitolu tvoria
prenosné propán-butánové ohrievače, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vianočných trhov, vykurovania v garáži a podobne.
Asi celkom nerozumiem...
- (smiech) Sú obľúbené u stánkarov. Sú výkonné a jedna fľaša
propán-butánu (stojí cca 17 €) vystačí na 33 hodín plného výkonu.
Čo by ste odporučili zákazníkovi, ktorý chce výhodne a efektívne vykurovať rodinný dom?
- Tu sa nedá jednoznačne odpovedať. Záleží na mnohých faktoroch, napríklad či chce vykurovať
plynom, tuhým palivom, prípadne elektrinou. Povedal by som, že
je to i otázka finančných možností zákazníka, ale tam to trochu
zjemňuje možnosť riešenia kúpy
na splátky. No ak by mu to bolo
jedno, momentálne sa asi naj-
viac oplatí kondenzačný plynový
kotol. Má vyššiu cenu, ale celková investícia sa vráti pri bežnom
vykurovaní do troch, maximálne
štyroch rokov. Čo sa určite oplatí.
Ak nechce kúriť plynom?
- Potom sú tu ďalšie možnos-
ti - siahnuť po kotloch na tuhé palivo alebo po elektrickom kotle.
Navyše, momentálne je k dispozícii celkom zaujímavé riešenie,
tzv. peletové kotly. Tie sú dokonca so zásobníkom, teda sa akoby
automaticky plnia podľa prednadstaveného programu.
Častá otázka pre Pavla Samuhela:
Ako znížiť cenu za vykurovanie v paneláku?
- Nuž, to býva komplikované. Záleží, akým spôsobom je v danom
paneláku vykurovanie riešené, či má vlastnú kotolňu, alebo je vykurovaný centrálne. Samozrejme, nie je možné v paneláku vystrčiť komín cez okno alebo balkón - pre bezpečnostné predpisy a udržanie zdravých susedských vzťahov. Preto jediné, čo možno spraviť, je nainštalovať na radiátory merače tepla a tzv. termohlavice. Tie regulujú prietok teplej vody a udržujú stabilne určenú teplotu. Zracionalizujú spotrebu tepla, a tak zabránia prekurovaniu.
Gulášoví majstri strieborní
Guláš, ktorý navarili kuchári z Kočína-Lančára, sa minul ako prvý.
V posledných rokoch sa stali čoraz populárnejšie súťaže vo varení
gulášu. Pred pár týždňami zorganizovali takúto akciu v rámci dožiniek
v Ostrove, kde súťažili štyri družstvá. Ešte početnejšiu účasť mala podobná súťaž v Jablonici v okrese Senica. Svojho zástupcu mal aj okres
Piešťany. Jedným z jedenástich zúčastnených družstiev totiž boli kuchári z Kočína-Lančára. Družstvo v zostave Zdeno Bielik, Jozef Bučko,
Jozef Orich, Ľuboš Nováčik a Filip Bučko sa v silnej konkurencii nedalo zahanbiť. Naši gulášoví majstri obsadili výborné druhé miesto. Navarili naozaj výborný guláš, svedčí o tom aj to, že vďaka „hladošom“
z radov divákov mali ako prví prázdny kotol. Sme zvedaví, či si táto
pätica trúfne aj na najbližšej podobnej súťaži, ktorou budú Kapustové
hody v Trebaticiach. Hlavným bodom tejto akcie je totiž varenie kapustnice. Tá sa od gulášovej súťaže líši iba tým, že namiesto zemiakov dávajú kuchári do kotla kapustu...
Milan Slabý
kultúra
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
9
Na Cinematiku si minister zložil viazanku
Piaty ročník Medzinárodného
filmového festivalu Cinematik
Piešťany 2010 otvoril minister
kultúry Daniel Krajcer. Bolo to
po prvýkrát, čo si festival určený mladým ľuďom každého veku
prišiel vychutnať „šéf“ súčasnej
slovenskej kultúry. Nad podujatím prebiehajúcim v Dome umenia i v Kine Fontána Krajcer prevzal záštitu.
Po ministrovi sa viazanky v hľadisku zbavil aj primátor mesta
Remo Cicutto. Ten rovnako ako
aj tvorcovia festivalu – technický
riaditeľ Tomáš Klenovský a umelecký riaditeľ Vladimír Štric, ale i
čestná prezidentka festivalu Božidara Turzonovová zaželali divákom príjemné sledovanie otváracieho filmu festivalu s názvom
Kuky se vrací. V Dome umenia ta-
Festival Cinematik si vychutnali najmä mladí ľudia.
Úvodný večer patril oficialitám, prišiel aj minister kultúry.
kúto vtipnú českú bábkovú snímku s láskavým „svěrákovským humorom“ uviedol jej režisér a tvorca – Jan Svěrák. „Kuky je tu so
mnou,“ prezradil Jan a z vrecka
vytiahol červené plyšového medvedíka. Stokrát opraný „plyšáčik“
ho inšpiroval napísať scenár filmu, v ktorom si šesťročného Ondru zahral jeho mladší syn. Na
pódiu režiséra sprevádzal autor
hudby Michal Novinský. Nechcelo
sa mu príliš rozprávať, vraj hrať
vie lepšie. Počas úvodného večera
premietli v Dome umenia ďalšie
snímky s názvom Hráč a Amer.
Organizátori MFF Cinematik
pripravili premietanie viac ako
sto celovečerných a krátkych filmov, rozdelených do dvoch súťažných a jedenástich nesúťažných kategórií. Novinkou festivalu je súťažná sekcia celovečerných slovenských dokumentárnych filmov s názvom Cinematik.Doc, pričom festival sa začal
viac orientovať aj na slovenskú
tvorbu. O ďalšej novinke – otitulkovaní filmov - nám porozprával
Tomáš Klenovský. Rozhovor s ním
uvedieme v nasledujúcom vydaní
Piešťanského týždňa.
Piatkový „Panel“ pripravovaných slovenských dokumentárnych filmov zorganizoval Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s kanceláriou MEDIA Desk
Slovensko. Predstavili sa na ňom
slovenské dokumenty s plánovanou premiérou v kinách v rokoch
2010 až 2012. Podľa organizáto-
Daniel Krajcer
Po štvrtkovej šarvátke politikov v parlamente uvítal nový minister pokojnú atmosféru Cinematiku v Dome umenia. Aby sa
cítil medzi mladými ľuďmi uvoľnene, hneď v úvode zavtipkoval:
„Myslím si, že v tejto spoločnosti si môžeme dať dole kravaty.“
Demonštratívne sa zbavil svojej
viazanky a dodal: „Ministri prichádzajú a odchádzajú a Cinematik ostáva. Zotrváva v Piešťanoch
už piaty rok a verím, že vydrží
aj dlhšie vzhľadom na stúpajúcu
návštevnosť. Asi je to naozaj dobrý festival, keď na kultúrne podujatie príde toľko mladých ľudí.“
Tvorcovia dokumentárnych filmov: (zľava) Ľubica Krajňáková,
Róbert Puchert, Mária Vašicová a Alžbeta Gavendová.
Jan Svěrák a jeho Kuky.
rov je prirodzenou reakciou na
rozkvet slovenskej dokumentárnej tvorby v posledných rokoch.
Nadväzuje na úspešnú prezentáciu slovenských a koprodukčných
hraných, dokumentárnych a animovaných projektov, ktorá bola v
rokoch 2006 až 2008 na pôde MFF
Bratislava. Vzhľadom na rastúci
objem slovenskej filmovej tvorby
sa organizátori rozhodli tento rok
po prvý raz prezentovať pripravované dokumentárne filmy samostatne. Panel sa na piešťanskom
festivale konal aj pri príležitosti novej súťažnej sekcie Cinematik.Doc a jeho ambíciou je založiť tradíciu nielen v slovenskom,
ale postupne aj v medzinárodnom
kontexte.
V. Dusíková
10
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
reportáž
Pod tankom praskali plechy starého žigulíka.
Ozbrojenci a záchranári sa „hrali“ s deťmi
Všetci školáci, ktorí prišli minulý
piatok do Vojenského historického múzea v Piešťanoch, sa najviac tešili na okamih, keď vojaci
naštartujú tank, oblúčikom obídu červeného „žigulíka“ a namieria si to rovno naň.
Z auta ostala placka
Ani štvrtý ročník podujatia s
názvom Deň ozbrojených síl a záchranných zložiek s deťmi by bez
rachotu praskajúcich plechov nemal tú správnu šťavu. Starý vrak
s kvalitnými plechmi však najskôr
použili hasiči a záchranári spolu
s policajtmi, aby predviedli, ako
vedia vystrihnúť zraneného človeka z auta. Najskôr hasiči vylomili
strechu, aby sa k zranenému dostali aj záchranári, ktorí mu poskytli prvú pomoc už v čase, keď
ohrozený človek ležal zakliesnený v aute. Až keď zraneného oslobodili a previezli na nosidlá, prišiel na rad tank a jeho nemilosrdné oceľové pásy. Z auta ostala len
plechová placka.
Zásahová jednotka v akcii.
Prišiel minister
aj generál
Hasiči umožnili školákom výhľad z vysokozdvižnej plošiny.
Tentoraz počasie organizátorom prialo. Do Piešťan prišlo nielen slnko, ale aj vládna a vojenská
elita na čele s ministrom obrany
Ľubomírom Galkom, štátnymi tajomníkmi Jaroslavom Ivančom a
Marošom Žilinkom i najvyššou celebritou ozbrojených síl - generálom Ľubomírom Bulíkom. Nechýbal
ani podplukovník Miloslav Čaplovič, riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave, a primátor mesta Remo Cicutto.
„Verím, že vám vydrží nálada, počasie a záujem o toto pekné podujatie, ktoré na budúci rok
vstúpi do piateho ročníka,“ uviedol generál Ľ. Bulík. Do Piešťan
prišiel v maskáčovej uniforme.
„Dnes sme sa tu zišli, aby sme
vzdali hold záchranárom, policajtom, vojakom a hasičom, ktorí sú denne prichystaní poskytnúť nám pomoc v krízových situáciách. Za to im patrí veľké ďakujem. Želám vám, aby ste nikdy
v živote nepotrebovali pomoc záchranných zložiek,“ povedal hneď
v úvode podujatia štátny tajomník
ministerstva vnútra – Maroš Žilinka z Piešťan.
Minister Ľubomír Galko si zaspomínal na časy, keď mu ako malému chlapcovi po prvýkrát v živote dovolili vstúpiť do tanku. Vraj
ten okamih opisoval svojim kamarátom ešte niekoľko týždňov.
„Možno vám bude práve táto akcia inšpiráciou v čase, keď budete hľadať uplatnenie v živote,“
nabádal minister prítomné deti
k štúdiu a práci v ozbrojených či
záchranných zložkách Slovenskej
republiky.
reportáž
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
11
nému zločincovi. Školáci pozorovali spoza ochrannej pásky zásahovú jednotku, ktorá zneškodnila pašeráka, zažili boj zblízka a
sledovali aj to, ako sa medzi sebou dohovárajú členovia zásahovej jednotky, keď ich kolega pri
tréningu silnejšie strieska. „Keď
ich to bolí, udierajú päsťou o betón,“ vysvetľoval deťom moderátor akcie. Školáci si popozerali aj
piešťanské letisko, stojac na vysokozdvižnej plošine tunajších hasičov. Súčasťou akcie bolo i maľovanie na tvár. Niektorých chlapcov premenila vojačka na zamaskovaných výsadkárov - splynuli
s terénom. Deti obdivovali nielen let vrtuľníka, ale aj ceremónie čestnej stráže Ozbrojených síl
SR, poprezerali si výtvory leteckých modelárov, ukážky vojenskej
Deň vo Vojenskom historickom múzeu si užili deti z Piešťan i okolia.
Posedieť si vo vrtuľníku či v lietadle bolo zážitkom.
Zbierali nábojnice
Nášmu fotografovi zapózovali deti pri raketách.
Pohodoví boli aj tankisti.
Piešťanské deti v ten deň nazreli do hangárov vojenského historického múzea a zbierali aj
prázdne nábojnice po výstreloch
vojenskej polície. Tá predviedla,
ako vyzerá zásah proti nebezpeč-
historickej techniky, strieľali zo
zbraní i luku. „Uprostred policajtov, záchranárov, hasičov i vojakov bolo našej mládeži veselšie a
adrenalínovejšie ako v školských
laviciach. Ani obed im nechýbal,“
smiala sa jedna z učiteliek.
V. Dusíková, foto: (mkm)
V múzeu školáci obdivovali aj tento tank.
12
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
rozhovor
René Just „pískal“ olympiádu v Levom meste
Na prvých Olympijských hrách
mládeže v Singapure, ktoré sa
konali v dňoch 14.–25. augusta,
rozhodoval duely v boxe aj medzinárodný rozhodca René Just
z Vrbového. Z ostrovného mestského štátu, ktorý sa nachádza v
juhovýchodnej Ázii, prišiel plný
dojmov i postrehov.
Aký bol váš prvý dojem zo
Singapuru?
- Mesto, ktorého názov je zložený z dvoch slovíčok – singa a
pura, čiže lev a mesto, ma prekvapilo svojou čistotou a dobrou
organizáciou vo všetkých smeroch. Či už to bola doprava, služby, ale aj ochota domácich vyjsť
v ústrety účastníkom olympiády
i turistom. Singapur žil olympiádou, všade boli obrovské bilboar-
René Just v ringu.
dy a pútače, ktoré oslovovali okoloidúcich, a zároveň pozývali na
športoviská. Po meste rozostavali organizátori makety maskotov
olympijských hier, pri ktorých sa
ľudia fotili. Aj ja som si priniesol domov jednu takúto snímku.
Koľko mladých zastupovalo
naše farby?
- V slovenskej výprave bolo sedemnásť športovcov, bohužiaľ, ani
jednému nášmu boxerovi sa nepodarilo na olympiádu kvalifikovať.
Okrem športovcov prišli do Singapuru jedenásti tréneri a ďalší
členovia organizačného tímu. Ja
som mal šťastie, pretože ma vybrali spolu s ďalšími 18-timi rozhodcami z celého sveta. Delegovala ma medzinárodná boxerská
federácia AIBA ako neutrálneho
rozhodcu, a preto som nebol oficiálnym členom SVK tímu. Z toho
dôvodu som aj „prešvihol“ otvárací ceremoniál, keďže boxerský turnaj začínal až 21. augusta a my sme mali letenky prispôsobené tomuto termínu. Od toho
sa odvíjala aj moja účasť na iných
športoviskách. Ani som sa poriadne nezorientoval, a už som sa musel naplno venovať boxerskému
turnaju, preto som z iných športov veľa nevidel. Zazrel som len
súboje v taekwonde, hádzanej a v
džude, ktoré sa odohrávali v našom stredisku.
Spomínali ste boxerský turnaj. V koľkých kategóriách sa
boxovalo a koľko duelov ste rozhodovali vy?
- Boxerský turnaj bol tak trochu zvláštnosťou. V jedenástich
hmotnostných kategóriách sa
predstavilo spolu 66 boxerov zo
49 krajín. V každej kategórii súťažilo šesť boxerov. Jediným kvalifikačným turnajom na olympiádu boli majstrovstvá sveta mládeže v azerbajdžanskom Baku.
Z každej krajiny sa mohli olympiády zúčastniť maximálne traja
boxeri. To znamená, že ak napríklad Kubánci získali na majstrov-
Vrbovčan René Just pri maskotoch olympiády v Singapure.
stvách sveta šesť zlatých medailí, iba traja mohli boxovať v Singapure, tým sa „otvárali dvere“
pre ďalších aj slabších boxerov...
Na boxerských turnajoch sa udeľujú dve tretie miesta. Tu sa o
tretie miesto boxovalo a takisto
sa boxovalo aj o piate, takže každý mladý pästiar mal možnosť
vybojovať minimálne dve stretnutia. Každý rozhodca rozhodoval na olympiáde okolo dvadsať
stretnutí. Ja som rozhodoval pätnásť ako bodovací rozhodca a štyri v pozícii ringového. Z toho sa
mi ušli aj dve finále.
Ktorý tím boxerov sa vám
zdal najlepšie pripravený na
olympiádu? Zaujal vás nejaký
jednotlivec?
- Na výslnie sa opäť vracajú
Kubánci. V Singapure boli traja
a všetci si vybojovali zlato. Ďalšie dve prvé miesta putovali do
Litvy a po jednom do Írska, Portorika, Nemecka, Brazílie, Austrálie a Francúzska. Najlepším
boxerom bol Francúz Tony Yoka v
super ťažkej váhe. Mne sa páčia
skôr technickejší boxeri typu Irsovaniho Duvergera. Ale technický
delegát bol z Francúzska, možno
táto skutočnosť zavážila pri určovaní najlepšieho boxera.
Ako by ste zhodnotili účasť
Slovenska na olympiáde?
- Naša výprava obstála podľa môjho názoru výborne, keďže
sa vrátila domov so ziskom šiestich medailí. Myslím si, že nielen ja, ale aj oni si vychutnali atmosféru záverečného ceremoniálu, ktorý som si už nenechal ujsť.
Viera Dusíková
Všetko bolo teda perfektne
zorganizované...
- Áno, médiá uvádzali, že táto
olympiáda vraj stála usporiadateľov úctyhodných tristo miliónov amerických dolárov. Do jej
prípravy zapojili Singapurčania
dvadsaťdvatisíc dobrovoľníkov.
Koľko športovcov súťažilo v
Levom meste?
- V Singapure súťažilo takmer
3600 športovcov vo veku od 14 od
18 rokov, ktorí sem prišli z 204
krajín celého sveta. Myslím si, že
počtom účastníkov by sa dali mládežnícke olympijské hry porovnať
s „veľkou“ olympiádou v Pekingu.
Rozhodcovia boxerského turnaja na olympiáde mládeže.
reportáž
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
13
ROCKOVÝ ÚLET?! NIEČO Z TOHO URČITE
Začiatok školského roku sa niesol v znamení rocku. Celkom dobrý nápad využiť posledné teplé večery koncertovaním „pod
mušľou“. Od poludnia do večera pódium patrilo kapelám z
Piešťan, Bratislavy aj Nitry. Ich
mená vošli do histórie šiesteho
ročníka prehliadky neprofesionálnych kapiel s názvom Rockový úlet, ktorý uvádzala plavovlasá Stanka Žáková.
vyhraní, začínajúci“ hudobníci. A
tak sa aj čiastočne stalo.
Trinásťročný bubeník z nitrianskej skupiny Neverback predviedol výkon profesionálneho hudobníka. Bratia z Nitry, lídri kapely
Everlong, prekvapili vlastnými zaujímavými textami, dobrým hlasom a kvalitnou muzikou. Jeden
úspešný hit a máme niečo nové
na malom slovenskom hudobnom
nebi plnom starých hviezd.
Piešťanský Slepner nastúpil na pódium až večer.
Hudobníci z nitrianskeho Everlongu zaujali.
Divákom sa predstavili s pôvodnou aj prevzatou tvorbou skupiny Neverback a Everlong z Nitry,
Broken rock a Atmosferik z Bratislavy a záver patril piešťanským
metalistom zo skupiny Slepner.
Stanka prezradila, že ich basgitarista Martin si v sobotu chystal
svadobné pierka. Predskokanom
úletu boli mladí Piešťanci z kapely Black Apple, ktorí absolvovali svoj tretí väčší koncert, pričom
spolu hrajú iba od marca.
Každý dobrý nápad musí naraziť na problémy. Dať dokopy kvalitné kapely, keď festivaly organizujú už aj v „hornej-dolnej“, je
prvý problém. Na druhej strane
aspoň dostanú šancu „mladí, ne-
Speváčka skupiny Atmosferik
dokázala hlasom navodiť atmosféru, ktorú jej úspešne narúšali
ostatní členovia kapely. Len ten
najlepší hlas na svete dokáže zvíťaziť nad zle hrajúcou kapelou.
Mať pekný hlas a vedieť spievať,
čo by zato dali chlapci zo skupiny
Broken rock, ktorí sa doslova trápili spevom a išlo ich roztrhnúť,
keď sa pokúšali o nirvánovské
„Líthium“. Radšej by som si ho vypočul v podaní slečny z atmosféry.
Záver dostali na starosť domáci metalisti. Slepner nič nepokazil, ale ani ničím neprekvapil,
hoci hrali aj nové skladby. Jednoduchá, dobre zvládnutá angličtina, cvičené gitary spolupracujúce s bubnami však skupinu ďa-
Tento bubeník si „úlet“ užíval...
Líder skupiny Broken rock.
Predskokanmi boli talenty z Piešťan - vystupujú pod menom Black Apple.
Rockový úlet si užívala aj táto skupinka mladých divákov.
lej neposunú. Kopírovaním štýlu
a „jednokopytovou“ muzikou neprerazia. Skôr sa uživia kvalitným
natrénovaním napríklad Metallica
Revival. James Hetfield by sa určite nerozkročil uprostred pódia
a nestál by tam staticky celý koncert. Jedine, že by chodil na tanečné hodiny ku Kájovi.
Slabá propagácia spôsobila nedostatok divákov. Neviem, či išlo
úplne o rockový, ale o úlet určite. A to je ten druhý problém.
Ak chcú pripraviť Piešťany skutočne dobrú rockovú akciu, tak
majú pred sebou ešte veľa práce.
A môžu poďakovať „fejsbúku“, že
tam prišiel aspoň niekto.
Martin Urminský
14
potulky regiónom
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
VESELÉ: Sedemsto nielen veselých rokov...
Hľadáte tip na výlet alebo informácie o okolitých obciach?
Možno vás inšpiruje seriál
Piešťanského týždňa o potulkách regiónom, v ktorom
postupne predstavíme všetky obce nášho regiónu. Teraz
nasleduje obec Veselé.
Veselé v číslach:
1216 – počet obyvateľov
1360 ha – rozloha chotára
r. 1310 – prvá písomná zmienka
bolo veľmi vyspelé a zaoberalo
sa poľnohospodárstvom a výrobou keramiky. Po zániku Veľkomoravskej ríše v 10. storočí sa územie obce stalo súčasťou Uhorska.
Nachádzalo sa v uhorskom pohraničnom pásme a patrilo do systému strážnych posádok. Vznikol
tu stredoveký hrádok so strážno-vojenskou funkciou. Existenciu
hrádku potvrdzuje aj maďarský
názov obce Wygwar, čo v preklade znamená – veselý hrad. Obec
sa môže pochváliť aj viacerými
významnými osobnosťami, ktoré sa tam narodili alebo pôsobili. Najvýznamnejším rodákom je
Štefan Moyses, nar. 1797, biskup,
prvý predseda Matice slovenskej,
ktorý sa aktívne podieľal na jej
vzniku a založeniu v roku 1863 v
Turčianskom Sv. Martine.
Vo sviatočné dni sa voľakedy Veselčania vyobliekali do krojov.
ktorým je kruhopis: OBEC VESELÉ.
Vlajka pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, žltej a červenej. Ukončená je tromi cípmi, ktoré siahajú do jednej
tretiny listu vlajky.
Oplatí sa vidieť
Štefan Kosec
Prierez históriou
Úrodné údolie Považia, na ktorom sa obec nachádza, bolo súvisle osídlené už v predhistorických
dobách. Archeologické nálezy
kostrového pohrebiska, zvyškov
osídlenia, ozdobných a úžitkových predmetov pochádzajú z
obdobia mladšej doby kamennej
a doby bronzovej. Nálezy sú dôkazom, že pôvodné obyvateľstvo
Pri stavbe materskej školy bola potrebná každá pracovitá ruka.
Obecné symboly
Obecný erb tvorí neskorogotický červený štít, uprostred ktorého je zlatá, kolmo stojaca biskup-
Spomienka na padlých v prvej svetovej vojne.
ská berla, po jej stranách je lemeš a čerieslo striebornej farby.
Súčasná obecná pečať je okrúhla, má priemer 35 milimetrov,
uprostred nesie obecný erb, pod
Novoposvätené insígnie obce.
Najvýznamnejšou stavebnou
pamiatkou je rímskokatolícky barokový Kostol sv. Bartolomeja, pochádzajúci z rokov 1736-1743, postavený na mieste starého kostola, spomínaného v r. 1560. V krypte pod kostolom sú uložené pozostatky niektorých členov grófskej rodiny Medňanských. Historicky hodnotná je i budova fary.
Je to baroková stavba z 18. storočia s klasicistickou fasádou. Pri
vstupe do budovy stoja barokové kamenné sochy. Nádhernou
Budova prvého Potravinového družstva.
potulky regiónom
muto cieľu je vybudovanie 24 nových bytov určených hlavne mladým rodinám. Pre rôzne športové
aj kultúrne vyžitie ukončili v minulom roku výstavbu multifunkčného ihriska a v športovom areáli
pribudli nové „wecká“ pre verejnosť. Aj v súčasnosti si pozornosť
zasluhuje veľkostatkár Ján Škublič, ktorý pred viac ako 150-timi
rokmi založil v obci veľkú ovocinársku škôlku, čím prispel k rozvoju ovocinárstva na Považí. Je to
najznámejšia ovocinárska obec na
Slovensku, keďže sa v nej nachádza najväčšia ovocinárska škôlka v strednej Európe, v ktorej sa
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
množia ovocné stromčeky. Podstatná časť jej produkcie je určená na vývoz. Veselé tak poznajú aj v Chile, Izraeli či v Austrálii.
Firmy, ktoré v obci pôsobia, sú pre
ňu veľkým prínosom z hľadiska jej
podpory a napredovania, ale zároveň vytvárajú pracovné príležitosti nielen pre domácich.
vali vlastnú strelnicu na vysokej
úrovni, ktorú aj udržiavajú. Medzi zaujímavé a aj širšiemu okoliu známe akcie patrí Deň motorkárov pod názvom Rafael. V tomto roku usporiadali v spolupráci
s farským úradom jej tretí ročník.
A. Balková
Spoločenské vyžitie
ZAUJÍMAVOSTI
Už viac ako 155 rokov nielen v
obci vyhráva Dychová hudba Veselanka, ktorá patrí medzi tri najstaršie dychové súbory na Slovensku a robí dobre meno Veselému
aj v zahraničí. Hudba sa veľmi
V roku 1663 obec zažila
pustošenie Turkov a postihla ju
ničivá povodeň.
Počas cholery (1831) zomrela takmer polovica obyvateľstva.
Dva ničivé požiare zažila
obec v roku 1848.
K súčasnému názvu Veselého ľudová tradícia hovorí, že
na niekdajšom hrade sa často konali poľovnícke hostiny,
pri ktorých tam bývalo hlučno a veselo.
Kňaz Juraj Holeček preslávil miestnu školu na celom
Slovensku tým, že zaviedol pozoruhodnú metódu vyučovania
žiakov, vďaka ktorej ich naučil
čítať za šesť týždňov.
Pamätná tabuľa na fare
dodnes pripomína organizovaný boj proti alkoholizmu v západnej Európe, ktorý začal v
prvej polovice 19. storočia. Zakladali sa spolky striezlivosti,
jeden vznikol aj vo Veselom.
Pri prechode frontu počas druhej svetovej vojny padli v bojoch vo Veselom traja
Nemci a 23 ruských vojakov,
ktorých pochovali na miestnom
cintoríne. Neskôr ich exhumovali a previezli na bratislavský Slavín.
Do roku 1949 ohlasoval
obecné správy bubeník. Jeho
funkcia bola zrušená zavedením miestneho rozhlasu.
Pamätník Štefanovi Moysesovi slávnostne odhalili v r.
1971. Na betónovom podstavci
je osadená kovová busta, ktorej autorom je akademický sochár Valér Vavro z Piešťan.
Počas osláv 150. výročia narodenia Štefana Moysesa odhalili pamätnú tabuľu na
jeho rodnom dome. Slávnostné uvedenie známky s Moysesovým portrétom, ktorú vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácii SR na počesť
200. výročia jeho narodenia,
bolo 16. januára 1997.
Širokému okoliu je známe protibúrkové delo, ktoré
je umiestnené v ovocinárskej
škôlke, aby chránilo úrodu, a
je jediné na Slovensku. (ab)
Štefan Moyses - rodák z Veselého
umeleckou pamiatkou obce je Mariánsky stĺp na námestí pri kostole. Je to rokokové dielo z roku
1763. Na miestnom cintoríne sa
nachádza rodinná hrobka rodiny
Škubličovej, ktorá bola postavená v r. 1900 v neogotickom štýle
ako Kaplnka sv. Kríža. Rodný dom
Štefana Moysesa, ktorý je národnom kultúrnou pamiatkou, si dodnes zachoval charakter skromného, ale účelne vybudovaného roľníckeho obydlia. Je v ňom zriadená expozícia pamätnej izby venovaná jeho životu a dielu. Expozíciu dotvárajú dobové predmety
a zariadenie.
Pri oslavách 700. výročia zabávali aj žiaci zo základnej školy.
Ženský spevácky zbor z Veselého.
úzko spája s tancom, čoho dôkazom je Detský folklórny súbor Veselanček, ktorý sa len pred dvomi rokmi začal formovať pod vedením učiteľky Daniely Piscovej.
Vo Veselom aktívne funguje športový klub aj trochu netradičný RC
Klub – Radio Control, zaoberajúci
sa stavbou rádiom riadených modelov lietadiel. So svojimi modelmi reprezentujú obec na rôznych
modelárskych propagačných akciách nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí. Strelecké súťaže na
asfaltové holuby každoročne poriada poľovnícke združenie Dolinka. V športovom areáli si vybudo-
Veselé dnes
Uplynulo už 700 rokov od prvej
písomnej zmienky o tejto obci, a
tak sa Veselčania pri tejto príležitosti stretli, aby si zaspomínali, čo všetko obec vo svojich dejinách prežila, ale aj zhodnotili,
aký je život dnes. K jeho zlepšeniu prispela plynofikácia, plánujú dokončenie kanalizácie, ktorá sa realizuje vo viacerých etapách. Dôležitou podmienkou, aby
sa obec do budúcnosti rozvíjala,
je vytvoriť mladým ľuďom možnosť usadiť sa tam natrvalo. Poskytnúť im bývanie aj pracovné
podmienky. Prvým krokom k to-
15
Pamätná tabuľa Spolku zmierlivosti sa nachádza na budove fary.
16
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
rozhovor
Organové dni zavŕšil koncert Davida Postráneckého
Tradícia usporadúvania organových koncertov v Piešťanoch sa
prehupla do ďalšej desaťročnice. V auguste ste mali možnosť vypočuť si štyroch umelcov v Dome umenia. Posledným
bol brniansky organista David
Postránecký. Predviedol svoje
skúsenosti v interpretácii skladieb známych skladateľov, ale
aj svoje vlastné improvizácie.
Kedy ste prvýkrát zistili, že
z hudobných nástrojov vám najviac učaroval organ?
- Pravdepodobne to bolo, keď
som mal jedenásť rokov. V Brne
som chodieval na omše a každý týždeň som počúval organové
skladby. Tiež s babičkou sme často chodievali na chalupu a tam
sa mi kostolná hudba naozaj zapáčila. Neskôr som tento úžasný
inštrument začal objavovať cez
rôznu literatúru, knihy, študoval
som mnohé materiály. Veľmi sa mi
páčilo to, že na organe sa dá neuveriteľne improvizovať, a tak som
sa aj ja snažil postupne vymýšľať
vlastné skladby.
Čo na to vaša rodina? Všimli si, že sa zaujímate o hudbu?
- Môj dedko ma kedysi dávno
skúšal, či mám hudobný sluch. On
niečo zaspieval a povedal mi, aby
som to prehral. Iba tak z počutia.
No nevedel som si to vôbec predstaviť. Neskôr som podľa spevu
začal vyťukávať melódie, a tým
som zistil, že sa odpočúvaním dá
následne zahrať melódia. To ma
utvrdilo v tom, že k mojim obľúbeným záležitostiam v hre na organ patria práve improvizácie.
Určite ste však nezačínali
hral. Je to vynikajúca skúsenosť,
i keď musím podotknúť, že som
bol rozčarovaný z akustiky. Kostoly a chrámy sú na tom úplne inak.
V barokovom chráme sa vďaka
klenbe zvuk úplne nesie, vznáša.
V gotických kostoloch, aj keď so
mnou veľa ľudí nebude súhlasiť,
sa zvuk trošku láme. V koncertných sálach organista, ktorý sa
špecializuje napríklad na improvizácie, určite nemá takú atmosféru a inšpiráciu ako v chrámoch.
David Postránecký
hneď hrou na organe...
- Najprv som hral na klavíri,
tým som vlastne začínal. Ešte teraz, keďže organ sa ťažko zháňa
(smiech), cvičím na klavíri. Pokiaľ
ide o hranie na organe, využívam
možnosti v rôznych kostoloch v
Brne. Inak som navštevoval klasické hodiny klavíru v základnej
umeleckej škole, neskôr som vyštudoval konzervatórium i vysokú
školu. Takže organu som, takpovediac, zasvätil svoj život.
Vraví sa, že každý organ je
inakší. Je to pravda?
- Samozrejme, klavír to nie je.
Má iné parametre a organy sa odlišujú rôznymi systémami. Staršie
sa ovládajú úplne inak ako napríklad typ, ktorý majú v tu v Dome
umenia. Mnohé sa takzvane oneskorujú. V momente, keď človek
stlačí kláves, tón nezaznie okamžite, ale s oneskorením. To je síce
minimálne, no skúsený hráč to
okamžite pocíti. Pokiaľ hráte niečo polyfónne, táto situácia je naozaj nepríjemná. Preto si musíme
zvyknúť a pred koncertom zistiť
všetky špecifiká organu.
Spomínali ste staré organy.
Podarilo sa vám niekedy hrať na
historicky významnom či zachovalom organe?
- Bolo to v Harleme v Holandsku, tam som našiel jeden z najlepších organov na svete. Inak
som tiež koncertoval napríklad
aj v Nemecku. Vždy som nadšený,
keď sa mi podarí zahrať si na nejakom klasickom nástroji, na takom, ktorý má ešte píšťaly.
Organová hudba v prvom rade patrí do kostolov. Vy ste už
spomínali, že vás fascinujú tieto
priestory. Môžete opísať atmosféru takéhoto koncertu?
- Začnem z iného konca. V
priestoroch, v akých sa odohrával tento festival, som ešte ne-
Spomenuli ste improvizácie.
Čo to znamená v hre na organe?
- Viete si to aj vy vysvetliť po
svojom. Ide o to, že dopredu neviem, čo budem hrať. Existujú
dva druhy improvizácie – riadená alebo pripravená improvizácia a druhá je nepripravená, teda
šou. Pri náročnejších skladbách je
normálne, že si organista pripraví aspoň tému, poznámky, krátke úseky a nápady – to nie je celá
kompozícia. V Čechách nemá improvizácia také zázemie. Iná situácia je napríklad vo Francúzsku,
kde sa berie ako dôležitá časť výučby hry na organe, dokonca viac
ako interpretácia. U nás (v Českej republike) je to „bokovka“.
Spomínali ste, že improvizácia sa učí. Dá sa to vôbec?
- Máte pravdu, improvizácia sa
nedá naučiť, dá sa však usmerniť.
Konkrétny hráč to však musí mať
v génoch, treba na to určité vlohy a následne hru už iba zdokonaľovať. Tu sa objaví veľa úskalí,
pretože nehráte z nôt, a to je pre
veľa ľudí zložité. Igor Paulech
inzercia
PODPORTE REFERENDUM!
Vraj referendum sú len
„vyhodené peniaze“, hovoria zrazu niektorí naši politici. „Ide im však len o korytá a o to, aby si za naše
peniaze žili ako prasce v
žite!” hovorí predseda SDĽ
Marek Blaha. Podľa neho sú
poslanecká imunita a luxusné papalášske limuzíny nehoráznosť. „Väčšina politických strán pred voľbami
sľubovala skromnosť a zrušenie imunity. Tým, že to
nedokážu presadiť v parlamente, sa dopúšťajú brutálneho podvodu na voličoch,“ dodáva líder ľavičiarov s tým, že referendum je
jediná možnosť, ako to dosiahnuť. „Zoberte si takého Fica. Tvári sa ako najväčší ľavičiar, ale bojkotuje zrušenie imunity v parla-
mente ako aj referendum.
Hanba!“ rozhorčene pripomína Marek Blaha.
SDĽ vyzýva občanov Slovenska, voličov ľavice aj
pravice: poďme na referendum! Len zriedkavo máme šancu my sami rozhodovať o poslancoch, a nie
naopak. Tak to využime a
18. septembra im zoberme
imunitu aj drahé autá!
kultúra
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
17
ANNA HORANSKÁ SPÍSALA SVOJE PAMÄTI
Bohatá dievka v Krakovanoch
mala aj bohato vyšívaný kroj.
Z truhlice ťahala jeden čepiec
za druhým. Neveríte? Ešte stále
sú medzi nami ľudia, ktorí túto
dobu zažili a jedna z nich – zakladateľka folklórneho súboru
Krakovanka, učiteľka Anna Horanská (82) o tom píše aj vo svojej knihe.
Dala jej názov – Pamäti dedinskej učiteľky. V Piešťanskom
informačnom centre knihu aj folklórnu svadbu so záverečnou hostinou uviedla niekdajšia pani učiteľka so svojimi folkloristami začiatkom septembra. Knihu pokrstil šéf Mikroregiónu nad Holeškou,
Folklórnu skupinu Krakovanka založila niekdajšia učiteľka Anna Horanská (uprostred).
Anna Horanská
Dušan Daloš. Svojej kamarátke
zložili i zarecitovali originálnu báseň jej štyri verné „súputníčky“
z Piešťan. S vinšami i kvetmi prišli aj niekdajší žiaci.
Anna Horanská, rodáčka z Hornej Štubne, prišla do Krakovian
hneď po skončení pedagogickej
školy v Banskej Bystrici. Viete si
predstaviť kultúrny šok dievčaťa,
ktoré príde z „mäkučkého“ stredu
Slovenska do „dzeziny, dze ludje
vyprávajú po krakovansky“? Anna
si ale obec i ľudí zamilovala na
celý život. Vydala sa tu, vychovala dve deti a toto hyperaktívne
stvorenie, čo chce mať stále navrch a ani v osemdesiatke nepúš-
ťa z ruky mikrofón, sa pustilo do
organizovania kultúry v obci. „Nebol to ľahký život, ale tvorivosť
napĺňala celé moje žitie. Som tu
a ešte stále ma to baví,“ smiala
sa Horanská.
(vd)
Pokrstili Hrozby a nádeje sveta do roku 2050
Viete si predstaviť, ako asi bude
vyzerať svet i krajina, v ktorej
žijeme v roku 2050? Čo budú
robiť naši vnukovia? Budú mať
dostatok jedla? Vody? Aká bude
ich morálka? Aj o tom pojednáva publikácia Hrozby a nádeje – fakty, trendy a súvislosti vývoja sveta do roku 2050 autorov Juraja Staška a Rolanda Kánika z Piešťan.
Jej slávnostné uvedenie sa
uskutočnilo v Galérii Fontána minulý piatok podvečer. Autorov i
knihu predstavil psychológ Vojtech Haring. O futurológii, ktorej
sa obaja muži venujú dlhé roky,
ale aj o málo známych, často i
znepokojujúcich faktoch aj nádejach porozprával Juraj Staško. Ku
knihe si vzal pohár vody. Mala byť
symbolom. Pretože práve vodou,
bez ktorej život na našej planéte nemôže jestvovať, mienil knihu „pokrstiť“.
„Azda najzaujímavejšie v tejto publikácii je to, že kvantum in-
formácií v nej zhrnutých domýšľame v najširších súvislostiach.
Niektoré vzbudzujú veľké nádeje, ale súčasne vykresľujú reálne
hrozby, ktoré sa netýkajú len budúcich generácií, ale aj súčasníkov,“ uviedol Staško.
Autori zhrnuli množstvo údajov
o svetovej populácii, práci a za-
mestnanosti, o sociálnych rozdieloch, klimatických zmenách a životnom prostredí, o vode, výžive
a zdraví, o energiách i surovinách, ale i vede a technike, o
hospodárskom raste a finančných
trhoch, o školstve i vzdelávaní, o
rodine a výchove mládeže, ale aj
o doprave, bývaní a urbanizácii.
Jeden z autorov, Roland Kánik (vpravo), počas autogramiády.
Poukazujú na veľmi nádejné cesty
vo vede, technológiách, v medicíne, v bývaní, rozvoji miest či v doprave, ale súčasne varujú pred reálnymi hrozbami, ktoré často pramenia z medziľudských vzťahov
založených na ekonomickom chápaní kvalít života.
Kniha je aj o kultúre, morálke
a kriminalite, prenikaní do kozmu, o globálnych hrozbách a medzinárodných vzťahoch, no sú v
nej uvedené aj chúlostivé témy,
ako je súperenie náboženstiev a
ideológií. „Túto knižku neprečítate jedným dychom, nie je to
žiaden pútavý román. Jej čítanie
je náročnejšie, mohla by poslúžiť ako študijný materiál a komu
sa páči žáner sci-fi, nájde v nej
aj dva futurologické scenáre roku
2050 hovoriace o dynamickej rovnováhe a globálnej kríze,“ uviedol na záver Juraj Staško.
Viera Dusíková
18
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
STREDA 15. SEPTEMBRA
JEDNOTKA
03:10 Slovensko dnes 03:20
Góly body sekundy 03:35 Aj my
Rómovia dokážeme veľké veci
- Patrik Vrbovský Rytmus 03:45
Sila lásky II. (232) 04:35 Sila
lásky IV. (16/256) 05:25 Góly
body sekundy 05:30 Počasie
05:35 Udalosti ČT 06:10 Správy
STV 06:35 Správy a komentáre
07:00 Na vysokej skale 08:20
Mach, Šebestová a čarovné
slúchadlo
10:00
Sedembolestná 10:30 Sv.omša na sviatok
Sedembolestnej Panny Márie
- Patrónky Slovenska 12:10
PÁTER PIO (1/2) 13:55 PÁTER
PIO (2/2) 15:35 Sila lásky: Najkrajšie momenty 16:25 Rozprávky
bratov
Grimmovcov:
Sedliakova múdra dcéra 17:25
Fatima 19:15 Počasie 19:20
Večerníček 19:30 Správy STV
19:50 Sviatočné slovo 19:55
Góly body sekundy
20:15 MŠK Žilina - FC Chelsea
Londýn
Priamy prenos Ligy majstrov vo futbale. (2010)
22:35 Ticho
Televízny debut scenáristky a režisérky
Zuzany Liovej je príbehom obyčajnej rodiny,
skutočných ľudí, ktorí sa
vďaka neočakávaným
udalostiam nanovo učia
prijímať a dávať lásku.
Rodinný príbeh (Slovenská republika 2005)
23:50 PÁTER PIO (1/2)
Životopisný film o ľudovom svätcovi, vyhlásenom roku 2002 za
svätého. (Taliansko 2001)
01:35 PÁTER PIO (2/2)
MARKÍZA
05:55 Reflex 06:20 Limonádový
Joe aneb Koňská opera 07:55
Jack a stonka fazule 11:20 O statočnom kováčovi 12:40 Maléry
pána účtovníka 2 14:15 Ace
Ventura Junior 15:55 Rýchle
Televízne noviny 16:00 Beethoven: Veľký trhák 17:55 Rýchle
Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY
19:45 Počasie 19:50 Športové
noviny
TV program 15. 9. - 21. 9.
20:00 Modré z neba
Séria neobyčajných
príbehov, ktoré chytia za srdce...
22:00 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
22:40 Beštia Karla
Skutočný príbeh o
žene, ktorá sa zaľúbi do
násilníckeho únoscu a
vraha. Karla Homolka sa
vydá za Paula Bernada
napriek tomu, že mu už
pomohla pri únose a
vražde jej mladšej sestry.
Počas ich manželstva
sa jej pochváli s ďalšími
únosmi, ktoré spáchal, a
zapojí aj samotnú Karlu
do sexuálnych násilností
a vrážd troch ženských
obetí. Príbeh je prerozprávaný z Karlinho uhla
pohľadu. Skutočný príbeh (102'), USA, 2006
00:40 Útok väzňov 02:15 Hrozba z
temnoty III. 5/16 02:50 Nezvestní
9/12 03:40 Xena I. 10/24 04:45
TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
06:00 Panelák VI. (7) 06:45
Vtierka Castle II. (4) 07:35 James
Bond: Jeden svet nestačí 10:30
Pasca na žraloka 12:00 Biely
tesák - Mýtus bieleho vlka 14:10
Posledný zostup 16:00 Princezná
18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE
20:15 Panelák VI. (8) Špiónka
Jana má veľké výčitky
svedomia. Pomôže jej
manžel Emil? Alica ide do
sanatória, potrebuje zistiť
telefónne číslo manželky
doktora Fábryho. Miesto,
kde to žije. Prvý slovenský denný seriál (2010)
21:15 C.S.I.: Kriminálka
New York VI. (1/23)
Gary Sinise ako detektív Mac Taylor vedie
elitnú jednotku súdnych
expertov a vedcov. Ľudia
klamú, dôkazy nikdy!
Americko-kanadský kriminálny seriál (2009)
22:15 Kosti V. (3)
Ak chcete objasniť
vraždu, musíte pátrať až
do špiku kostí obete.
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2009)
23:15 C.S.I.: Kriminálka
Las Vegas X. (2)
Laurence Fishburne ako
dr. Langstone vedie elitnú
jednotku súdnych vedcov
z kriminálky Las Vegas.
Americko-kanadský kriminálny seriál (2009)
00:15 Špeciálne komando III.
(2) 01:15 Vyjednávači (2) 01:50
C.S.I.: Kriminálka New York VI.
(1/23) 02:30 Pekelný dážď 04:00
Vyjednávači (2) 04:45 Špeciálne
komando III. (2) 05:25 Črepiny *
DOMA
06:15 Dr. Oz I. 79/175 07:05
Rany z lásky 67/230 07:50 La
Tormenta:
Pokušenie
lásky
179/216 09:10 Nespútaný anjel
19/194 10:05 L.O.V.E. 10:40
Veštiareň 11:40 Sudkyňa Hatchettová I. 157-158/175 12:55
Dr. Oz I. 80/175 13:45 Rebeli
II. 117/225 14:35 Rany z lásky
68/230 15:30 Ženy z rodu Gilmorovcov I. 13/21 16:20 L.O.V.E.
17:00 La Tormenta: Pokušenie
lásky 180/216 18:00 Túžba tela
143/143 19:00 Rebeli II. 118/225
20:00 Mária, matka Ježišova
21:40 Ally McBealová III. 17/21
22:40 Frasier I. 11/25 23:05 Deti
na predaj 00:50 L.O.V.E. 01:25
Frasier I. 11/25 01:50 Sudkyňa
Hatchettová
I.
157-158/175
02:30 Pravá tvár vášne 143/178
03:15 Túžba tela 143/143 04:00
Lampáreň 04:35 Deti na predaj
JOJ PLUS
05:00 Starý (13) 05:50 Stefanie
(21,22) 07:35 Červené ruže (10)
08:30 Detektív Nash Bridges
III. (15) 09:30 Matlock VIII. (10)
10:30 MacGyver (95,96) 12:40
M*A*S*H (90,91) 13:40 Starý
(13) 15:00 Panelák VI. (7) 16:00
Matlock VIII. (10) 17:00 Detektív Nash Bridges III. (15) 18:00
M*A*S*H (90,91) 19:00 KRIMI
NOVINY “N“ 19:30 NOVINY
TV JOJ “N“ 20:00 Malý pitaval
z veľkého mesta (13,14) 22:30
HUSTE.TV
23:15
M*A*S*H
(118,119,120) 00:40 Črepiny *
01:40 Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:35
Regionálny denník 09:05 Fokus
- zdravie 09:50 Národnostný
magazín: Mix 10:15 Medicína:
Srdce v ofsajde 11:15 Vodou
tvorená , suchom morená 11:45
Slovenské obrazy \ Tvorba hračiek 12:15 Modlitba sv.ruženca
12:55 Elixír 13:20 Môj dom, môj
hrad 13:50 Na ceste po Malých
Antilách 14:15 Ruženec sestry
Bernadety 14:45 Ave Maria 14:55
Odkaz Jána Pavla II. Slovensku
15:45 Pútnické miesto Marianka
16:10 Koncert Demisa Roussosa
17:15 Família: Siroty vlastnej
sestry 17:45 Mama to vie najlepšie 18:10 Večerníček plus 18:20
Večerníček 18:30 Matka Jednoty
19:30 Správy STV „N” 19:50 Keno
10 20:00 Ivetka a hora 21:25 Pestúni zvierat (24) 21:55 Evanjelium
o Márii 23:35 Udalosti ČT
ŠTVRTOK 16. SEPTEMBRA
JEDNOTKA
03:20 Fatima 05:10 O 5 minút 12
06:15 Góly body sekundy 06:25
Správy STV 06:45 Obchod so
šťastím (45) 07:15 Repete 08:15
Vtipnejší vyhráva 08:55 Inšpektor
Morse 10:45 Bianca - cesta za
šťastím (33/224) 11:30 Bianca cesta za šťastím (34/224) 12:20
Dámsky magazín STV 13:35 Sila
lásky II. (233) 14:30 Kaviareň Slávia 15:20 Divoký anjel (243/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:18
Góly body sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna
kuchárov 18:05 Sila lásky IV.
(17/256) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Sabrina
Sabrina zbožňuje milionárske večierky a sníva o
tom, že raz bude bývať v
dome so služobníctvom.
Vyberie sa do Paríža s
cieľom uspieť. Podarí sa a
do Ameriky sa vracia ako
zrelá žena. Zaujímajú sa
o ňu dvaja bratia - Linus a
David, synovia z milionárskej rodiny. Lenže, ktorý
z bratov je tým pravým?
Romantická komédia.
(USA, Nemecko 1995)
inzercia
Otvárajú
detské centrum
Nedostalo sa vaše dieťa do
materskej školy? Neváhajte a
príďte sa pozrieť! Dňa 1. októbra 2010 sa otvára Detské
centrum (opatrovateľské centrum) v Piešťanoch, časť Lodenica, Jachtárska 7243/43.
Ste srdečne vítaní. Otvorené
od 7.00 do 17.00 h. Informácie osobne alebo telefonicky:
0903/111 882.
Michaela Mináriková,
riaditeľka centra
Chcete byť v obraze?
Správy zo susedstva,
videoreportáže,
udalosti dňa
z celého Slovenska...
k
s
.
k
i
n
n
e
d
y
k
s
n
a
t
s
e
i
p
.
w
w
w
TV program 15. 9. - 21. 9.
ŠTVRTOK 16. SEPTEMBRA
22:20 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:45 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania I:
Nedokonalé zločiny
Kriminálny seriál.
(Taliansko 2004)
23:35 Inšpektor Morse:
Tučná šanca
Victoria Haslett je skvelá
študentka, ktorá sa chce
stať farárkou Anglikánskej
cirkvi. Počas skúšky skolabuje a umrie. Pri pitve
sa zistí, že bola otrávená, ale patológ nevie
presne určiť jednu zo
substancií, ktorú nájdu v
jej tele. Krimiseriál. (Spojené štáty americké,
Veľká Británia 1991)
01:25 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania I 02:15 Správy
STV o 16:00 02:35 Slovensko
dnes 02:45 Góly body sekundy
MARKÍZA
05:35
Reflex
06:00
Teleráno 08:20 Bez servítky 09:10
Posledný let 1/2 11:00 Zajtrajšie
noviny III. 3/23 11:55 Poisťovňa
šťastia II. 6/13 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Bez stopy IV.
10/24 14:00 Dva a pol chlapa V.
7-8/19 14:50 Rýchle Televízne
noviny 14:55 Kobra 11 XIII. 10/12
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úradVI. 8/25 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
22:00 Nočné Televízne noviny
22:15 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
22:55 Terminátor: Príbeh
Sarah Connorovej II.
11-12/22
Akčný seriál, USA,
2008-2009
00:45 Strážca 02:20 Hrozba z
temnoty III. 6/16 03:00 Nezvestní
10/12 03:50 Xena I. 11/24 04:45
TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
06:00 NOVINY TV JOJ 06:20
KRIMI NOVINY 06:45 NOVINY
TV JOJ 07:10 KRIMI NOVINY
07:35 NOVINY TV JOJ 08:00
KRIMI NOVINY 08:30 Panelák
VI. (8) 09:30 Bostonské zločiny
I. (11,12) 11:30 Kosti V. (3) 12:30
C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X.
(2) 13:30 Knight Rider (8) 14:20
Simpsonovci XIII. (1/22) 15:00
Kosti III. (3) 16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami III. (7) 16:59 PRVÉ
NOVINY 17:30 PROMI NOVINY
18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE
20:15 Panelák VI. (9) Tringelty
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 Odsúdené III. (2)
Pochybnosti
Odsúdené sa až teraz
dozvedia, že Nevadu
prepustili na slobodu. Sú
nahnevané, že sa s ňou
nemohli rozlúčiť. Brenda
sa dožaduje informácie,
čo je s Gigi. Nikto jej ale
nechce dať odpoveď.
Eva ťažko znáša Filipove
komplikácie, takže sama
skončí u Katara. Nechce
tam však ostať, Anjel ju
prehovára. Na oddelení
je teraz pre heroín veľmi
dusno...
Slovenský seriál (2010)
22:15 Klamári (5)
Dr. Lightman je popredný
svetový expert na
odhaľovanie lží pomocou sledovania ľudskej
mimiky, mikrovýrazov
a gest. Americký kriminálny seriál (2009)
23:15 Mafstory: Golfista Banán
Najlepšie príbehy
Aliho, Pipiny, Banána,
Milanka, Bélu, Prca a
tety Márgit. Slovenský
komediálny seriál (2010)
00:15 Profesionáli 01:15 Kriminálka San Francisco (2) 02:00
Odsúdené III. (2) 02:55 Kosti III.
(3) 03:35 Simpsonovci XIII. (1/22)
04:00 Kriminálka San Francisco
(2) 04:40 Knight Rider (8) 05:25
Črepiny *
DOMA
06:10 Dr. Oz I. 80/175 07:00
Rany z lásky 68/230 07:45 La
Tormenta:
Pokušenie
lásky
180/216 09:05 Mária, matka Ježišova 10:40 Veštiareň 11:40 Sudkyňa Hatchettová I. 159-160/175
12:50 Dr. Oz I. 81/175 13:40
Rebeli II. 118/225 14:30 Rany
z lásky 69/230 15:25 Ženy z
rodu Gilmorovcov I. 14/21 16:20
L.O.V.E. 17:00 La Tormenta:
Pokušenie lásky 181/216 18:00
Medzi láskou a nenávisťou 1/124
19:00 Rebeli II. 119/225 20:00
Nespútaný anjel 20/194 20:55
Pravá tvár vášne 144/178 21:50
Ally McBealová III. 18/21 22:50
Frasier I. 12/25 23:20 Stratená
00:55 L.O.V.E. 01:30 Frasier I.
12/25 01:50 Sudkyňa Hatchettová I. 159-160/175 02:35 Pravá
tvár vášne 144/178 03:15 Dr. Oz
I. 81/175 04:00 Lampáreň 04:40
Stratená
JOJ PLUS
05:00 Starý (14) 05:50 Stefanie
(23,24) 07:35 Červené ruže (11)
08:30 Detektív Nash Bridges
III. (16) 09:30 Matlock VIII. (11)
10:30 MacGyver (97,98) 12:40
M*A*S*H (92,93) 13:40 Starý
(14) 15:00 Panelák VI. (8) 16:00
Matlock VIII. (11) 17:00 Detektív Nash Bridges III. (16) 18:00
M*A*S*H (92,93) 19:00 KRIMI
NOVINY “N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ “N“ 20:00 Policajt v Afrike
22:25 Vojna dobytkárov (1,2/2)
01:45 Nočné reprízy
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30
Príroda 08:55 Ako sa kráľ vecí
nahneval 09:30 Náš Samko 09:50
Odkaz Jána Pavla II. Slovensku
10:45 Ivetka a hora 12:10 Bohovia a hrdinovia antických mýtov
(1/13) Dvanásť bohov Olympu
12:30 Živá panoráma 12:55 A pri
tom speve 13:35 Dr. Janko Blaho
14:15 Mama to vie najlepšie 14:50
Matka Jednoty 15:45 Profesionál
16:05 Halali 16:35 Hlas Európy
17:05 Pestúni zvierat (24) 17:35
Regionálny denník 18:10 Kvarteto
18:35 Večerníček 18:45 Fokus
- právo 19:30 Správy STV „N”
19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno
10 20:10 Medvieďatá samy v lese
20:55 Família 21:25 Totálne fenomenálne (26) Miniatúrni pomocníci 21:40 Totálne fenomenálne
(27) Totálne fenomenálne 22:00
Večer na tému 23:30 Polícia
23:40 Udalosti ČT 00:10 Záznam
zo zasadnutia NR SR
PIATOK 17. SEPTEMBRA
JEDNOTKA
03:00 Ryby, rybky, rybičky 03:30
Sila lásky II. (233) 04:15 Sila
lásky IV. (17/256) 05:05 Góly
body sekundy 05:15 Udalosti ČT
05:45 Správy STV 06:10 Správy
a komentáre 06:40 Obchod so
šťastím (46) 07:10 Repete 08:10
Vtipnejší vyhráva 08:55 Inšpektor
Morse 10:45 Bianca - cesta za
šťastím (35/224) 11:30 Bianca cesta za šťastím (36/224) 12:20
Dámsky magazín STV 13:35 Sila
lásky II. (234) 14:30 Kaviareň Slávia 15:20 Divoký anjel (244/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:18
Góly body sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna
kuchárov 18:05 Sila lásky IV.
(18/256) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Hit storočia
Repríza hudobno-zábavnej súťažnej show.
Tretie semifinálové kolo
súťažného hudobnozábavného seriálu - tzv.
druhá šanca pre pesničky, ktoré sa v základných kolách umiestnili na
nepostupovom treťom
mieste. (Slovensko 2010)
21:55 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:20 Búrka
Ničivá búrka sa približuje
k pobrežiu USA. Spôsobil
ju prelet kométy okolo
Zeme. Takýto prírodný
úkaz vzniká iba raz za 300
rokov. Zdá sa, že vedci sú
bezradní. Doktor Briggs
však navrhne, ako by sa
dalo blížiacej katastrofe
zabrániť. Dokáže Dr.
Briggs zastaviť ničivú silu?
Akčný film. (USA 2003)
23:50 Inšpektor Morse: Kto
zabil Harryho Fielda?
Krimiseriál. (Spojené
štáty americké, Veľká
Británia 1991)
01:50 Búrka
19
MARKÍZA
05:35
Reflex
06:00
Teleráno 08:20 Bez servítky 09:10
Posledný let 2/2 11:00 Zajtrajšie
noviny III. 4/23 11:55 Poisťovňa
šťastia II. 7/13 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Bez stopy IV.
11/2 14:00 Dva a pol chlapa V.
9-10/19 14:50 Rýchle Televízne
noviny 14:55 Kobra 11 XIII. 11/12
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úradVI. 9/25 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Rýchlo a zbesilo:
Tokijská jazda
Aby splatil svoj dlh,
vstúpi do sveta driftingového cestného závodenia. Postupne, ako sa
stáva čoraz lepším, musí
dokázať svoje schopnosti. Akčný film (100'),
USA-Nemecko 2006
22:05 Rachot v Bronxe
Keď sa policajtom nepodarí vyriešiť problém,
vezme veci do vlastných
rúk... Akčný film (86'),
Hongkong-Kanada, 1996
23:40 Ako štvaná zver
On je policajný detektív.
Ona je žena s nebezpečným tajomstvom. Spoločne sa stanú terčom
ruskej mafie... Akčný
triler (87'), USA, 1995
01:15 Tank 03:05 Operácia Rainbow Warrior
TV JOJ
06:00 NOVINY TV JOJ 06:25
KRIMI NOVINY 06:50 NOVINY
TV JOJ 07:15 KRIMI NOVINY
07:40 NOVINY TV JOJ 08:10
KRIMI NOVINY 08:30 Panelák
VI. (9) 09:30 Bostonské zločiny
I. (13,14) 11:30 Klamári (5) 12:30
Kosti I. (1/22) 13:30 Knight Rider
(9) 14:20 Simpsonovci XIII. (2)
15:00 Kosti III. (4) 16:00 C.S.I.:
Kriminálka Miami III. (8) 16:59
PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI
NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (10) Dusno
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 Denník ľadovej
princeznej
Príbeh dievčaťa, ktoré
sa rozhodne stať krasokorčuliarkou, hoci
jej rodičia chcú, aby
sa sústredila na získanie štipendia na Harvarde.Americko-kanadský rodinný film (2005)
23:15 SEDEM - NOVÉ ČASTI
Najznámejšia relácia glosujúca udalosti
uplynulých 7 dní.
00:00 Invázia do USA 02:00
Kosti III. (4) 02:45 Knight Rider
(9) 03:35 Bostonské zločiny I.
(13,14) 04:55 Kosti I. (1/22)
20
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
kultúra
Prvotinu pokrstil Kaktus Band na Lodenici
Kapela Kaktus Band vznikla v
Lančári v roku 1999 na podnet
najstaršieho z bratov Slabých Tomáša (elektrická gitara). Na
basgitaru hrá Matej a na bicie
Lukáš Slabý. Na miesto speváka
nastúpil Michal Hruška. Neskôr
doplnil zostavu Ľuboš Chnapko
(akustická gitara) a František Rakús (banjo, rezofonická gitara).
Post banjistu po čase vystriedal
Miroslav Kubica. O texty sa stará
dvorný textár kapely Michal Kĺč,
ale i Tomáš a Matej Slabí, ktorí
zhudobnili väčšinu textov. Skupina odohrala množstvo koncertov, festivalov a rôznych kultúrnych podujatí.
V tomto roku sa kapele po dlhých jedenástich rokoch podarilo
vydať svoj debutový album, kto-
rý nesie meno kapely, čiže Kaktus
Band. Využili sme túto významnú
udalosť, aby sme im položili zopár
otázok, na ktoré nám odpovedal
spevák skupiny Boris Benedikovič.
Ako dlho fungujete a koľko
ste na scéne?
- Kapela ako taká pod názvom
Kaktus Band funguje od roku 1999.
Vystriedalo sa v nej viacero hudobníkov. Prešli sme viacerými
zmenami, v takomto zložení na
scéne fungujeme už štvrtý rok.
Môžete nám predstaviť členov kapely?
- Zakladatelia kapely sú traja
bratia, ktorí pochádzajú z Lančára. Na bicie hrá Lukáš Slabý, ktorý
je zodpovedný za vybavenie viacerých akcií, preto je náš mana-
Kaktus Band z Lančára na festivale Lodenica 2010.
žér. Ďalej je to Matej Slabý, ktorý
hrá na gitare a Tomáš Slabý, hrá
na sólovej gitare. Títo dvaja zhudobnili aj väčšinu textov nášho
textára Michala Kĺča. Kapela má
ešte aj dychovú sekciu, na trúbke hrá Ján Bašovský a Andrej Barinec na saxofóne. Ja hrám na gitare a spievam.
Aký hudobný štýl hráte?
- Hráme všetko, čo nás baví.
Muzika, ktorú vytvárame, je multižánrová. Na cédečku, ktoré sme
vydali, sa dajú nájsť piesne, ktoré sú bluesového charakteru, je
tam reggae, dokonca používame
aj cigánske prvky. Našu hudbu by
som charakterizoval - veselé texty na veselé melódie.
Krst debutového albumu nazvaného Kaktus Band.
Čím sú inšpirované texty vašich pesničiek?
- Nie všetky piesne písal náš
textár. Väčšina textov je zo života a je hlavne o situáciách, ktoré
sa buď niekomu prihodili, alebo
ktoré môžu každého z nás v živote postretnúť a sú veselo podané.
Viete nám predstaviť váš album, ktorý ste vydali?
- Krst tohto albumu sa uskutočnil na festivale Lodenica v Piešťanoch. Je to prierez našej tvorby od roku 1999 až po súčasnosť.
Obsahuje 12 skladieb. Fanúšikovia si môžu album kúpiť na našich koncertoch alebo prostredníctvom našej stránky.
Kedy a kde najbližšie vystupujete?
- Najbližšie vystupujeme vo
Vrbovom na jarmoku.
P. Krajčík/P. Jurák
inzercia
Staòte sa novým èlovekom
v komunálnej politike!
Spoloènými silami môžeme uspieť a dosiahnuť aby politika, ktorá je
Vám najbližšie, bola sociálna, dobrá a ¾udská! Preto ak máte vô¾u, nápady
a odhodlanie robiť slušnú politiku v prospech ¾udí, pridajte sa k nám
a my Vás pripravíme aby ste boli vo vo¾bách úspešným kandidátom!
Spojte sa s nami na telefónnom èísle 0904/509 048, mailom na
[email protected] alebo vyplòte formulár na stránke
www.mojasdl.sk a my Vás budeme kontaktovať.
Zaslúžime si krajinu, ktorá funguje pre každého, nielen pre politikov.
Ing.Marek Blaha
predseda SD¼
výkon do 200 W
výkon do 2000 W
tepl. ventilátor
Tepl. ventilátor / El. konvektor od14 90 €
• ventilátor: výkon do 200 W, termostat, ventilátor
• konvektor: výkon do 2 000 W, termostat, kombinovaný
28 50 €
od
vymeňte sekeru za štiepačku
Štiepačka dreva CETEA 6T
• štiepacia sila 6 ton
• veľkosť reziva 5-30 cm s dĺžkou max. 52 cm
el. konvektor
229 €
na tuhé palivo, koks, uhlie, drevo
Kotol VIADRUS U26
• na tuhé palivo, koks, čierne uhlie, drevo
• výkony 12 - 72 kW
• liatinový, od 3 -10 článkov
Plynové vykurovancie teleso MORA
od
744 €
90
• výkony 2 - 5 kW
• odvod spalín cez stenu / do komína
od
225 €
Piešťany, Obchodný dom DOMOSS
Bratislavská 11/a, tel.: 033 / 77 44 800
www.domoss.sk
Ponuka platí do vypredania zásob.
Niektoré obrázky môžu byť ilustračné.
22
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
PIATOK 17. SEPTEMBRA
DOMA
06:05 Rany z lásky 69/230 06:55
Medzi láskou a nenávisťou 1/124
07:45 La Tormenta: Pokušenie
lásky 181/216 09:05 Nespútaný
anjel 20/194 10:00 L.O.V.E.
10:40 Veštiareň 11:40 Sudkyňa
Hatchettová
I.
161-162/175
12:50 Dr. Oz I. 82/175 13:40
Rebeli II. 119/225 14:30 Rany z
lásky 70/230 15:25 Ženy z rodu
Gilmorovcov I. 15/21 16:20 L.O.
V.E. 17:00 La Tormenta: Pokušenie lásky 182/216 18:00 Medzi
láskou a nenávisťou 2/124 19:00
Rebeli II. 120/225 20:00 Na streche 20:45 Loď snov v Riu de
Janiero 22:40 Od srdca k srdcu
00:20 Na streche 01:10 L.O.
V.E. 01:45 Ally McBealová III.
17-18/21 03:10 Dr. Oz I. 82/175
03:55 Nespútaný anjel 20/194
04:40 Lampáreň
JOJ PLUS
05:00 Starý (15) 05:50 Stefanie
(25,26) 07:35 Červené ruže (12)
08:30 Detektív Nash Bridges
III. (17) 09:35 Matlock VIII. (12)
10:30 MacGyver (99,100) 12:40
M*A*S*H (94,95) 13:40 Starý
(15) 15:00 Panelák VI. (9) 16:00
Matlock VIII. (12) 17:00 Detektív Nash Bridges III. (17) 18:00
M*A*S*H (94,95) 19:00 KRIMI
NOVINY “N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ “N“ 20:00 Veľké problémy
v Malej Číne 22:00 Tma pred
úsvitom 00:00 Krvilačná pomsta
01:30 Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30
Regionálny denník 09:00 Maškrtníček 09:25 Fokus - právo 10:10
Rómsky magazín - So Vakeres
10:45 Medvieďatá samy v lese
11:30 Pokus o B.H. 12:00 Živá
panoráma 12:35 A pri tom speve
13:20 Kvarteto 13:45 Família
14:10 Halali 14:45 Večer na
tému 16:25 Enviro 16:40 Bohovia a hrdinovia antických mýtov
(2/13) Herakles a Olympia 17:00
Totálne fenomenálne (26) Miniatúrni pomocníci 17:15 Totálne
fenomenálne (27) Totálne fenomenálne
17:35
Regionálny
denník 18:05 Televíkend 18:35
Večerníček 18:40 Zaspávanie 18:45 Fokus - rodina 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Rok
1918 - Koniec a začiatok 21:05
GEN.sk: Zuzana Sternová 21:20
Československý filmový týždenník 21:30 Dych domova 22:00
Dokumentárny klub: Banánové
deti 23:00 Udalosti ČT 23:30
Záznam zo zasadnutia NR SR
TV program 15. 9. - 21. 9.
SOBOTA 18. SEPTEMBRA
JEDNOTKA
03:20 Špania Dolina 03:45 Sila
lásky II. (234) 04:35 Sila lásky
IV. (18/256) 05:25 Góly body
sekundy 05:30 Udalosti ČT 06:05
Správy STV 06:30 Správy a
komentáre 06:55 S Jakubom na
rybách 07:20 Poštár Pat II (39)
07:35 Poštár Pat II (40) 07:50
Žabia hliadka (10/13) 08:15 Fidlibum 08:40 Hádaj, kto nás pozval
09:15 Chlapec do náručia (2/3)
10:20 Teta (6/7) 11:15 Slávnosti
12:10 Motormagazín 12:35 Okná
dokorán (3) 13:45 Odvážna Molly
15:15 Mimoriadne správy 15:25
Capri II (9/13) 17:10 ...a just
(dohoda možná) 17:35 Peniaze
18:05 Postav dom, zasaď strom
18:35 Čo dokáže ulica 19:12
Počasie 19:20 Večerníček 19:30
Správy STV 19:55 Góly body
sekundy 20:05 Počasie
20:15 Pošta pre Teba
Zábavný program
pre všetkých,ktorí sa
nezľaknú výzvy zmeniť
to,čo sa ešte zmeniť
dá. (Slovensko 2010)
21:25 Cudzinec vedľa mňa
Skutočný príbeh o sériovom vrahovi Tedovi
Bandym, nakrútený
podľa rovnomenného
bestselleru spisovateľky
Ann Ruleovej. Takmer
osemnásť rokov trval
nevšedný vzťah známej
spisovateľky krimi románov a ešte známejšieho
masového vraha. Ann
iba ťažko môže uveriť, že tento pohľadný
a šarmantný muž stál
za jednou z najstrašnejších sériových vrážd
v histórii kriminalistiky...
Krimi podľa skutočného
príbehu. (USA 2003)
22:55 Johnnyho dievča
Snaží sa ujsť pred zákonom a preto sa s rodinou
presťahuje na Aljašku.
Keď mu však doktori diagnostikujú schizofréniu,
súdne orgány mu odoberú
dcéru a zveria do výchovy
starej mamy. Johnny sa
však nevzdáva... Rodinný
príbeh (USA 1995)
00:25 Cudzinec vedľa mňa 02:05
Johnnyho dievča
MARKÍZA
05:10 Rodinná vojna II. 5-6/22
05:50 Záhady Sylvestera a Tweetyho 4/13 06:10 Casper II. 5-6/13
06:55 Shaggy a Scooby-Doo
na stope II. 4/13 07:15 Štvornohý detektív Kalle I. 3/10 08:10
Zachráňte Willyho 2 09:55 Krok
za krokom VII. 19/19 10:20 Bláznivý Jimov život VI. 1/18 10:50
TALENTMANIA 13:00 Perfektné
skóre 14:45 Rýchlo a zbesilo:
Tokijská jazda 16:40 Rýchle Televízne noviny 16:45 Policajná akadémia 3 18:15 Rýchle Televízne
noviny 18:20 Partička 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Rozchod!
Obchodníčka s umením
Brook sa cíti v Chicagu
nedocenená a zanedbaná
jej nedospelým priateľom
Garym, ktorý podniká
s jej dvoma bratmi v
turistickom ruchu. Rozhodne sa s ním rozísť,
aby začala Garymu
znova chýbať. Gary
nepochopí jej ozajstné
úmysly, obaja nasledujú
nesprávne rady členov
svojich rodín a priateľov
a začne sa vojna pohlaví,
kde nikto nie je víťaz.
Romantická komédia
(102'), USA, 2006
22:10 Nebezpečný cieľ
Nicolas Cage ako osamelý, chladnokrvný
vrah známy len pod
prezývkou Joe. Akčný
film (95'), USA, 2008
00:05 Predurčený zabíjať 02:00
Umelá inteligencia 04:15 Prežiť
TV JOJ
05:35 KRIMI NOVINY 06:00
NOVINY TV JOJ 06:25 KRIMI
NOVINY 06:45 NOVINY TV JOJ
07:15 Fantastická štvorka 07:45
Krajina dávnych vekov 08:10
Princezná Sissi 08:40 Káčerovo
I. 09:10 Gumkáči 09:40 Simpsonovci XIII. (2) 10:00 Profesionáli
11:00 C.S.I.: Kriminálka Miami
VII. (19) 12:00 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 13:50 Krádež
legendy 15:40 Do útoku 17:45
PRVÉ NOVINY 18:00 „Ano, šéfe!”
19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:20 Pátranie po Zlatom
kalendári
Shane West ako archeológ a dobrodruh Jack Wilder sa po smrti priateľa,
ktorý zahynul pri explózii,
rozhodol opustiť armádu
a spojil sa so svojou
bývalou priateľkou Mariou
Martinezovou. Vydajú
sa na expedíciu do Ánd,
aby našli takzvaný Zlatý
kalendár a pomocou neho
bájne El Dorado, teda
mýtické „Zlaté mesto“,
ktoré sa údajne ukrýva v
hlbokých pralesoch Peru.
Je možné, že El Dorado
skutočne existuje? Pri prechode džungľou v Andách
musia prežiť stretnutia s
bojovnými indiánskymi
kmeňmi, prekonať rôzne
pasce a prekážky, no predovšetkým kliadbu uvalenú na tajomné proroctvo
Inkov. Keď dobrodruhovia
začnú odhaľovať skutočné tajomstvá súvisiace
s hroziacou globálnou
klimatickou katastrofou,
ich život ohrozí plukovník
Sam Grissom a jeho po
zuby ozbrojení vojaci,
ktorí majú, prirodzene,
tiež záujem zmocniť sa
legendárneho pokladu...
Akčný dobrodružný
film (2010)
22:15 Červený drak
Do dôchodku odišiel po
vyšetrovaní série mimoriadne brutálnych vrážd.
Jeho bývalý kolega má
teraz na krku masaker
dvoch rodín, vždy za splnu.
Do plného mesiaca chýbajú tri týždne, keď Jack
ho požiada o pomoc pri
pátraní po mužovi, ktorý
je geniálnym šialencom.
Americký thriller (2002)
00:50 Do útoku 02:35 Krádež
legendy 04:00 Dagon 05:35
C.S.I.: Kriminálka Miami VII. (19)
DOMA
05:35 Bonzáčik 06:30 Chuťovky
07:20 La Tormenta: Pokušenie
lásky 182/216 08:35 Od srdca
k srdcu 10:40 Loď snov v Riu
de Janiero 12:30 Rozvedení so
záväzkami 13:30 Prípady Alice
Neversovej I. 5/8 15:15 Elisa z
Rivombrosy II. 4/13 17:05 La Tormenta: Pokušenie lásky 183/216
18:05 Na streche 19:00 Rozvedení so záväzkami 20:00 Rosamunde Pilcherová: Muž mojich
snov 21:40 Mr. Jones 23:50 Smrtiaci element 02:05 PROMINENTI
02:35 112 03:10 Lampáreň 03:50
Rosamunde Pilcherová: Muž
mojich snov
JOJ PLUS
04:50 Falošná grófka 06:20
Synovia a dcéry Jakuba sklára
(8) 07:30 Zasľúbená zem (9,10)
09:20 Nikdy nehovor nikdy 10:00
Vraždy v Midsomeri VI. (3) 12:15
Veľké problémy v Malej Číne
14:20 Môj najlepší priateľ 16:15
Falošná grófka 18:15 SEDEM
19:00 KRIMI NOVINY “N“ 19:30
NOVINY TV JOJ “N“ 20:00 Šogún
(3) 22:00 Slúžiť a ochraňovať (2)
23:50 Nikdy nehovor nikdy 00:40
Webmaster 01:35 HUSTE.TV
01:55 Mafstory 02:40 Celebrity
CAMP 03:40 SEDEM
DVOJKA
07:25 Regionálny denník 08:00
Živá panoráma 08:30 Televíkend
09:00 V hlbinách mora 09:05
Dokumentárny klub: Banánové
deti 10:00 Extr@ English (3/30)
10:25 Rok 1918 - Koniec a začiatok 11:20 Bohovia a hrdinovia
antických mýtov (2/13) 11:35
Mediálni špióni 12:05 5 minút po
dvanástej 13:10 Pestrá rodinka
(5/36) 13:35 Pestrá rodinka (6/36)
14:00 TKN 14:35 Lásky a múzy
Williama Schiffera 14:45 Potulky
po Chorvátsku - 7.časť 15:10
GEN.sk: Zuzana Sternová 15:30
Poltón 15:55 Farmárska revue
16:10 Zelená revue 16:35 Tradičná kultúra vo Veľkej Mani 17:00
GEN.sk: Kamil Peteraj 17:15
Adresa ja,adresa ty 17:55 Zvieratá
pomocníci (2/6) Včelie kráľovstvo
18:25 Večerníček 18:30 Zaspávanie 18:35 Táraninky 18:45 Zlaté
hity 19:30 Správy STV „N” 19:50
Národnostné správy 20:00 Keno
10 20:05 (Ne)celebrity: Božena
Devečková 20:15 Na križovatke
SK + CZ: „Procesí k panence”
21:35 Anjeli strážni Thea Charalamba 22:10 Kino na Dvojke:
RIMANKA (2/3) 23:25 ooops!načierno 00:05 Udalosti ČT
TV program 15. 9. - 21. 9.
NEDEĽA 19. SEPTEMBRA
JEDNOTKA
03:45 Slávnosti 04:40 ...a just
(dohoda možná) 05:05 Peniaze
05:30 Udalosti ČT 06:05 Góly
body sekundy 06:10 Správy
STV 06:35 Motormagazín 06:55
Postav dom, zasaď strom 07:25
Poštár Pat II (41) 07:40 Poštár Pat
II (42) 07:55 Žabia hliadka (11/13)
08:20 Maškrtníček 08:40 Páni zo
semafora 08:55 Leto s Katkou
(1/7) 09:25 Dievča s blankytnými
očami 10:25 3-2-1-ŠTART! 10:40
Ushuaia - expedície do prírody IV.
11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5
minút 12 13:00 Agatha Christie
: Poirot 14:45 Briliantová ruka
16:20 Pošta pre Teba 17:30 Zmenáreň 18:00 Extra 18:30 Tajomstvo mojej kuchyne 19:12 Počasie
19:15 Večerníček 19:30 Správy
STV 19:55 Góly body sekundy
20:05 Počasie
20:15 Konečné priblíženie (1/2)
Akčný krimithriller. To
najväčšie nebezpečenstvo čaká priamo
na palube... (Spojené
štáty americké 2007)
21:45 Konečné priblíženie (2/2)
Akčný krimithriller. (Spojené štáty americké 2007)
23:10 Svet v obrazoch
(Slovenská republika 2010)
23:40 Agatha Christie: Poirot:
Smrť v oblakoch
Krimi. Naozaj výnimočný detektív...
(Veľká Británia 1992)
01:20 Konečné priblíženie (1/2)
02:45 Konečné priblíženie (2/2)
MARKÍZA
05:15 Rodinná vojna II. 7-8/22
05:55 Záhady Sylvestera a Tweetyho 5/13 06:15 Casper II. 7-8/13
07:00 Shaggy a Scooby-Doo na
stope II. 5/13 07:20 Divokí chalani 4: Nájazd strieborných svetiel
09:15 Dobrodružstvo malej pandy
10:50 Rodina Addamsovcov
12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00
Na telo 13:25 Lampáreň 14:10
Rozchod! 16:10 Rýchle Televízne
noviny 16:20 Otec na plný úväzok
18:15 Rýchle Televízne noviny
18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 TALENTMANIA
Hviezdna porota,
šokujúce talenty, neuveriteľné trapasy...
22:10 Dokonalý trik
Dvaja mágovia Robert,
showman, a Alfred,
iluzionista, sú priatelia
a partneri, až kým sa
im v jednu osudnú noc
nepodarí uskutočniť ich
najväčší trik. Teraz ako
najväčší nepriatelia sa
nezastavia pred ničím,
aby sa naučili ich vzájomné tajomstvá. Triler
(126') USA-VB, 2006
00:40 Viem, čo ste robili minulé
leto 2 02:25 Firemný masaker:
Hrôza v Maďarsku 03:50 Hranice
života
TV JOJ
06:20 KRIMI NOVINY 06:45
NOVINY TV JOJ 07:00 Pátranie po Zlatom kalendári 09:00
Autosalón 09:25 Simpsonovci I.
(2) 09:50 Panelák VI. (10) 10:50
Stratené duše V. (4) 11:45 Dobrá
manželka (7) 12:40 Črepiny PLUS
13:35 EXCLUSIV 14:00 Odsúdené III. (1,2) 16:00 Slečna na
stráženie 18:00 PRVÉ NOVINY
18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE
20:15 ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT
Celosvetovo najúspešnejšia talentová show
pokračuje! Ktorý z talentov presvedčí porotu, aby
ho poslala do Veľkého
tresku? Hviezdna porota
Jaro Slávik, Lucie Bílá a
Jan Kraus vyberú to najlepšie zo 6 000 prihlásených talentov. Moderujú
Pyco a Jakub Prachař.
22:15 Let Fénixa
Jedinou záchranou
stroskotancov v púšti je
dokázať nemožné - z
vraku musia postaviť
nové funkčné lietadlo.
Americký dobrodružno-akčný film (2004)
00:25 Hamiltonovci - pach krvi
02:10 Invázia do USA 04:00
HUSTE.TV 04:15 Autosalón
04:35 Hamiltonovci - pach krvi
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
DOMA
23
PONDELOK 20. SEPTEMBRA
05:25 Bonzáčik 06:15 Chuťovky
07:10 La Tormenta: Pokušenie
lásky 183/216 08:25 Elisa z Rivombrosy II. 4/13 10:40 Mr. Jones
12:45 Na streche 13:35 Prípady
Alice Neversovej I. 6/8 15:25 LAX Medzinárodné letisko Los Angeles
5-6/13 17:10 La Tormenta: Pokušenie lásky 184/216 18:10 Gossip
Girl III. 16-17/22 20:00 Danielle
Steelová: Príď, láska, k nám 22:35
Vražedné vzťahy 00:20 Prípady
Alice Neversovej I. 6/8 02:05 Gossip Girl III. 16-17/22 03:30 LAX Medzinárodné letisko Los Angeles
5/13 04:25 Lampáreň
JOJ PLUS
04:20 Vraždy v Midsomeri VI. (3)
06:00 Synovia a dcéry Jakuba
sklára (9) 07:00 Zasľúbená zem
(11,12) 08:30 Nikdy nehovor nikdy
09:20 Vraždy v Midsomeri VI. (4)
11:20 60 MINÚT 12:30 Jessica
(1,2/2) 17:00 Šogún (3) 19:00
KRIMI NOVINY “N“ 19:30 NOVINY
TV JOJ “N“ 20:00 Legenda menom
Bruce Lee: Cesta za slávou 21:50
Legenda menom Bruce Lee: Oceľová päsť 00:00 Vraždy v Midsomeri VI. (4) 01:50 Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:25 Môj
dom, môj hrad 08:55 Farmárska
revue 09:10 Zelená revue 09:30
100. výročie založenia Evanjelického Posla spod Tatier 11:05
Portrét biskupa Jura Janošku
11:30 Zvieratá pomocníci (2/6)
12:00 J.N.Hummel: Nocturno pre
štvorručný klavír, op.99 12:15 Jermakove labute 13:10 Orientácie
13:40 Slovo 13:45 Pocta slobode
14:15 Krajina ľudí a dropa 14:55
Folklórny festival Východná: Šaffova ostroha 15:25 Família 15:55
Druhá láska 17:20 Anjeli strážni
Thea Charalamba 17:45 Poklady
sveta V. 18:00 Poklady sveta V.
18:15 Chatam sófer 18:20 Večerníček 18:25 Zaspávanie 18:30
Táraninky 18:40 3-2-1-ŠTART!
18:55 Na doskách 19:20 Marek
Ormandík - Uhol pohľadu 19:30
Správy STV „N” 19:50 Keno 10
20:00 (Ne)celebrity 20:10 Megastavby III. (26) 21:05 Umenie 2010
21:30 Kinorama 22:00 Retro
noviny 22:15 Noc v archíve 23:15
Marek Ormandík - Uhol pohľadu
23:20 Slovo 23:25 Udalosti ČT
JEDNOTKA
04:05 Ushuaia - expedície do
prírody IV. 04:45 3-2-1-ŠTART!
05:00 Tajomstvo mojej kuchyne
05:40 Góly body sekundy 05:50
Počasie 05:55 Udalosti ČT 06:25
Správy STV 06:45 Obchod so
šťastím (47) 07:20 Repete 08:15
Vtipnejší vyhráva 09:00 Inšpektor
Morse 10:45 Bianca - cesta za
šťastím (37/224) 11:30 Bianca cesta za šťastím (38/224) 12:20
Dámsky magazín STV 13:35 Sila
lásky II. (235) 14:30 Kaviareň Slávia 15:15 Divoký anjel (245/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:15
Góly body sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna
kuchárov 18:05 Sila lásky IV.
(19/256) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Kriminálka Staré
Mesto (1/7) Prípad
petrolejového princa
Slovensko-český kriminálny seriál. Svojrázna
vyštudovaná psychologička v službách polície
na Úseku násilnej kriminálnej činnosti pátra po
kriminálnych prešľapoch v
uliciach Starej Bratislavy
a jej okolí. (Slovensko,
Česká republika 2010)
21:15 Reportéri
Aktuálna publicistika.
(Slovensko 2010)
21:45 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:10 Zúfalé manželky IV.
(3/17) Hra
Komediálny seriál.
Každá z nich má svoje
tajomstvá... (USA 2007)
22:50 Zúfalé manželky IV.
(4/17) Ak niečo
neznášam..
Komediálny seriál. Každá
z nich má svoje tajomstvá... (USA 2007)
23:35 Inšpektor Morse:
Gréci, ktorí nesú dary
Krimiseriál (USA,
Veľká Británia 1991)
01:20 Reportéri 01:45 Správy
STV o 16:00 02:05 Slovensko
dnes 02:15 O 5 minút 12
inzercia
ARABČINA
NOVÝ KURZ UŽ ČOSKORO:
> DVE HODINY TÝŽDENNE
> MALÉ SKUPINKY
> BILINGVÁLNA LEKTORKA
> MOŽNOSŤ ZDOKONALENIA V SÝRII
Všetky študijné materiály dostanete od nás, nepotrebujete žiadne ďalšie investície.
Cena 120,- €/24 hodín bez DPH
Zvýšte svoju cenu na trhu práce a naučte sa jazyk, ktorým sa stanete výnimočným!
WWW.SKYPERS.SK
TEL.: 0915 701 733
24
TV program 15. 9. - 21. 9.
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
PONDELOK 20. SEPTEMBRA
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:20 Bez servítky 09:10 Utajené
vraždy 10:55 Zajtrajšie noviny
III. 5/23 11:55 Poisťovňa šťastia
II. 8/13 13:00 Rýchle Televízne
noviny 13:05 Bez stopy IV. 13/24
13:55 Dva a pol chlapa V. 8-9/19
14:50 Rýchle Televízne noviny
14:55 Kobra 11 XIII. 12/12 15:50
Rýchle Televízne noviny 15:55
NCIS - Námorný vyšetrovací
úradVI. 10/25 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:35
Reflex 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Dokonalý svet 3/16
Seriál, ČR, 2010
21:20 Partička
Sprievodca jedinečným humorom.
22:00 Nočné Televízne noviny
22:15 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to blondína.
Čím nás prekvapí dnes
večer? Večerná talkshow
najpopulárnejšej slovenskej moderátorky súčasnosti, Adely Banášovej.
23:05 Myšlienky vraha III. 1/20
Agent Jason Gideon
píše v lesnej chate na
samote list. Nedokáže
sa preniesť cez smrť
svojej priateľky Sáry – a
rovnako aj prípad, ktorý
spolu s tímom naposledy
vyšetroval, ho veľmi rozrušil. Je úplne na dne a
rozmýšľa nad samovraždou... Kriminálny seriál,
USA-Kanada, 2007-2008
00:05 Rambo I. 01:50 Stratená
kolónia 03:15 Nezvestní 11/12
04:45 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
07:00 KRIMI NOVINY 07:35
NOVINY TV JOJ 08:00 PROMI
NOVINY 08:30 Panelák VI. (10)
09:30 Stratené duše V. (4) 10:30
Dobrá manželka (7) 11:30 Slečna
na stráženie 13:30 Knight Rider
(10) 14:20 Simpsonovci XIII. (3)
15:00 Kosti III. (5) 16:00 C.S.I.:
Kriminálka Miami III. (9) 16:59
PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI
NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (11) Mulat
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 Profesionáli V. (3)
Povodne
Náčelník Maroš Nagy
so svojimi mužmi hrdo
bojuje so zločinom.
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010)
22:15 Mafstory: Vitaj v rodine
Najnovší príbeh Aliho,
Pipiny, Banána, Milanka,
Bélu, Prca a tety Márgit. Slovenský komediálny seriál (2010)
23:15 ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT
Celosvetovo najúspešnejšia talentová show
konečne už aj v Čechách
a na Slovensku! Hviezdna
porota Jaro Slávik, Lucie
Bílá a Jan Kraus vyberie
to najlepšie zo 6 000
prihlásených talentov.
01:15 Hra na dve strany 03:00
Kosti III. (5) 03:40 Knight Rider
(10) 04:25 Posledný zabijak
DOMA
05:05 Rany z lásky 70/230 05:50
Medzi láskou a nenávisťou 2/124
06:45 La Tormenta: Pokušenie
lásky 184/216 08:05 Danielle Steelová: Príď, láska, k nám 10:30
Veštiareň 11:30 Sudkyňa Hatchettová I. 163-164/175 12:40
Dr. Oz I. 83/175 13:35 Rebeli
II. 120/225 14:25 Rany z lásky
71/230 15:15 Ženy z rodu Gilmorovcov I. 16/21 16:10 L.O.V.E.
17:00 La Tormenta: Pokušenie
lásky 185/216 18:00 Medzi láskou
a nenávisťou 3/124 19:00 Rebeli
II. 121/225 20:00 Nespútaný anjel
21/194 20:55 Pravá tvár vášne
145/178 21:55 Ally McBealová
III. 19/21 22:50 Frasier I. 13/25
23:20 Slečna Škvŕňa 01:05 L.O.
V.E. 01:40 Frasier I. 13/25 02:00
Sudkyňa Hatchettová I. 163/175
02:25 Pravá tvár vášne 145/178
03:05 Dr. Oz I. 83/175 03:50 Lampáreň 04:20 Slečna Škvŕňa
JOJ PLUS
05:00 Starý (16) 05:50 Stefanie
(27,28) 07:35 Červené ruže (13)
08:30 Detektív Nash Bridges
III. (18) 09:30 Matlock VIII. (13)
10:30 MacGyver (101,102) 12:40
M*A*S*H (96,97) 13:40 Starý (16)
15:00 Panelák VI. (10) 16:00 Matlock VIII. (13) 17:00 Detektív Nash
Bridges III. (18) 18:00 M*A*S*H
(96,97) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 20:00
Svokor 21:45 30 prípadov majora
Zemana (3) 22:55 Recept na
vraždu 00:45 30 prípadov majora
Zemana (3) 01:40 Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30
Extr@ English (3/30) 08:55 Teleantikvárium. Farmaceutická expozícia 09:00 Zlatá brána 09:50
Fokus - rodina 10:35 TKN 11:10
Megastavby III. (26) Dubajský
palác snov 12:00 Polícia 12:15
Živá panoráma 12:55 Na čom
všetkom záleží 13:10 Orientácie
13:40 Umenie 2010: Tanec 14:05
Historická panoráma: Vladimír
Clementis 14:35 Retro noviny
14:45 Profesionál 15:00 Magazín
Ligy majstrov 15:25 Motormagazín 15:50 Mediálni špióni 16:30
Rómsky magazín - So Vakeres
16:55 Poklady sveta V.: Pevnosť
Bahrajn - Arabský záliv 17:15
Poklady sveta V.: Zavlažovací
systém Ománu 17:35 Regionálny
denník 18:05 VAT 18:30 Večerníček 18:40 Uspávanie 18:45
Fokus - práca 19:30 Správy STV
„N” 19:55 Správy - Hírek 20:00
Keno 10 20:10 Slzy a sny 20:55
Hlava XXI 21:25 Dizajn (21)
Kreslo Paimio 22:00 Eurokino:
Božský 23:50 Udalosti ČT
UTOROK 21. SEPTEMBRA
JEDNOTKA
03:20 Svet v obrazoch 03:50 Sila
lásky II. (235) 04:35 Sila lásky
IV. (19/256) 05:25 Udalosti ČT
05:55 Správy STV 06:20 Správy
a komentáre 06:45 Obchod so
šťastím (48) 07:20 Repete 08:15
Vtipnejší vyhráva 09:00 Inšpektor
Morse 10:45 Bianca - cesta za
šťastím (39/224) 11:30 Bianca cesta za šťastím (40/224) 12:20
Dámsky magazín STV 13:35 Sila
lásky II. (236) 14:25 Kaviareň Slávia 15:15 Divoký anjel (246/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:15
Góly body sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna
kuchárov 18:05 Sila lásky IV.
(20/256) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Život (2/10)
Plazy a obojživelníky
Prírodopisný seriál je
zaujímavým pohľadom
na život vo všetkých jeho
prekvapujúcich formách.
(Veľká Británia 2009)
21:05 Dr. House VI. (4/22)
Diktátor
Dramatický seriál.
Život nie je hračka...
(USA 2009)
21:50 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:15 Trestný prápor (3/11)
Vojnový seriál z obdobia
II. svetovej vojny. Nik z
nich nemá žiadne práva,
okrem jedného - bojovať
a zomrieť za svoju vlasť
a tak krvou vykúpiť svoju
vinu... (Rusko 2004)
23:05 Svet v obrazoch
(Slovensko 2010)
23:30 Inšpektor Morse:
Zasľúbená zem
Inšpektor Morse a detektív Lewis musia cestovať
do Austrálie, aby vypočuli
svojho hlavného informanta v prípade preskúmania prípadu Abingdonského gangu - tam sa
presídlil v rámci programu
ochrany svedkov výmenou za informácie polícii. Krimiseriál (USA,
Veľká Británia 1991)
01:15 Život (2/10) 02:05 Trestný
prápor (3/11) 02:55 Správy STV
o 16:00
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:35 Bez servítky 09:30 Dobre
chránený vrah 11:45 Poisťovňa
šťastia II. 9/13 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 Bez stopy IV.
14/24 13:55 Dva a pol chlapa V.
10-11/19 14:50 Rýchle Televízne
noviny 14:55 Kobra 11 XIV. 1/14
15:50 Rýchle Televízne noviny
15:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úradVI. 11/25 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
22:00 Nočné Televízne noviny
22:15 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to blondína.
Čím nás prekvapí dnes
večer? Večerná talkshow
najpopulárnejšej slovenskej moderátorky súčasnosti, Adely Banášovej.
23:05 Myšlienky vraha III. 2/20
Kriminálny seriál, USAKanada, 2007-2008
00:05 Bledý jazdec 02:10 Hrozba
z temnoty III. 7/16 02:50 Nezvestní
12/12 03:40 Xena I. 12/24 04:45
TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:50 NOVINY TV JOJ 06:15
KRIMI NOVINY 06:40 NOVINY
TV JOJ 07:00 KRIMI NOVINY
07:35 NOVINY TV JOJ 08:00
PROMI NOVINY 08:30 Panelák
VI. (11) 09:30 Bostonské zločiny
I. (15,16) 11:30 Nebezpečné prebudenie 13:30 Knight Rider (11)
14:20 Simpsonovci XIII. (4) 15:00
Kosti III. (6) 16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami III. (10) 16:59 PRVÉ
NOVINY 17:30 PROMI NOVINY
18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE
20:15 Panelák VI. (12)
Provokatérka
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 Odsúdené III. (3) Únos
Homola vyšetruje vo väznici, ako sa tam podarilo
Grófke prepašovať heroín.
Prinúti k spolupráci Malecovú. Brenda s ňou má
čoraz vyhrotenejší vzťah,
do riešenia ktorého zo
zúfalstva vtiahne aj Kápa.
Eva oznamuje Dávidovi,
že Homola je presvedčený, že bola komplicom
Grófky. Dávid ale dostane
vyšetrovateľa do slepej
uličky. Jankovič vyhľadá
Katara a vyhráža sa mu
kvôli Anjelovi. Magorka
chce dostať Mychajla z
vyšetrovacej väzby, kam
sa dostal pre problémy s
cudzineckou políciou.
Seriál Odsúdené v tretej
sérii vstupuje do finále.
Slovenský seriál (2010)
22:15 Vtierka Castle II. (5)
Úspešný autor kriminálnych románov
Rick Castle a pôvabná
vyšetrovateľka Kate Backettová riešia záhadné
prípady vrážd. Americký
kriminálny seriál (2009)
23:15 Profesionáli V. (3)
Povodne
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010)
00:15 Mafstory 01:15 Agent (3)
02:00 Odsúdené III. (3) 02:45
Kosti III. (6) 03:30 Bostonské
zločiny I. 04:10 Knight Rider (11)
05:00 Črepiny * 05:35 Agent (3)
blogy
UTOROK 21. SEPTEMBRA
DOMA
05:55 Rany z lásky 71/230 06:45
Medzi láskou a nenávisťou 3/124
07:35 La Tormenta: Pokušenie
lásky 185/216 08:55 Nespútaný
anjel 21/194 09:50 L.O.V.E. 10:30
Veštiareň 11:30 Sudkyňa Hatchettová I. 165-166/175 12:40 Dr. Oz
I. 84/175 13:35 Rebeli II. 121/225
14:25 Rany z lásky 72/230 15:20
Ženy z rodu Gilmorovcov I. 17/21
16:10 L.O.V.E. 17:00 La Tormenta: Pokušenie lásky 186/216
18:00 Medzi láskou a nenávisťou
4/124 19:00 Rebeli II. 122/225
20:00 Nespútaný anjel 22/194
20:55 Pravá tvár vášne 146/178
21:55 Ally McBealová III. 20/21
22:50 Frasier I. 14/25 23:20 Únik
z Puerto Vallarta 01:25 L.O.V.E.
02:00 Frasier I. 14/25 02:25
Sudkyňa Hatchettová I. 165/175
02:45 Pravá tvár vášne 146/178
03:25 Lampáreň 04:00 Únik z
Puerto Vallarta
JOJ PLUS
05:00 Starý (17) 05:50 Stefanie
(29,30) 07:35 Červené ruže (14)
08:30 Detektív Nash Bridges
III. (19) 09:30 Matlock VIII. (14)
10:30 MacGyver (103,104) 12:40
M*A*S*H (98,99) 13:40 Starý
(17) 15:00 Panelák VI. (11) 16:00
Matlock VIII. (14) 17:00 Detektív Nash Bridges III. (19) 18:00
M*A*S*H (98,99) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 Comancheros
22:15 James Bond: Len pre tvoje
oči 00:50 Nočné reprízy
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
25
BLOG PETRA REMIŠA: ŠIRINU-MARINU
Milí priatelia, príslušníci najviac podceňovanej menšiny! Už
dlho Vás chcem upozorniť na jedno slušné vozidielko. Mám na mysli svetlomodrý Renault Clio, ročník 1990, odparkovaný na Royovej
ulici v Piešťanoch, hneď za bufetom oproti Pošte.
Tento nádherný stroj tu odpočíva niekoľko týždňov a nikomu
nechýba. Naši „uličári“ si tú novú atrakciu nevedia vynachváliť.
Tínedžeri na zadných sedadlách
zbierajú prvé sexuálne skúsenosti a za daždivých nocí v ňom uzimení feťáci vykašliavajú džointy.
Zdá sa, že pôvodný majiteľ
tohto chrobáčika už navždy opustil. Prečo to teda nevyužiť? Treba si ale švihnúť. Mestskí policajti sa snažili čosi riešiť, ale bolo
poznať, že nemajú skúsenosti so
spracovaním druhotných surovín.
Ani s ním nepohli.
Raz sa ho pod rúškom tmy snažila odtiahnuť partička „robotníkov“.
Aj to boli amatéri.
Milí súkmeňovci. Viem, že cena železa na svetových trhoch
klesla a za celé auto utŕžite len
40 éčiek. Ale nezabúdajte na bonusy v kufri: Fľašku nedopitej minerálky, montážnu penu, tričko,
staré rifle, kefu, bandasku a puklicu.
Nemusí Vám prekážať, že auto stojí na ráfikoch a má českú
ešpézetku. Pri troche dobrej vôle
nájdete machra, čo Vám to spojazdní a vystaví nový techničák.
A potom už môžete fičať širinumarinu až do rodných Ratnoviec.
Ak chcete, pomôžem Vám to
aj roztlačiť.
Mne stačí tá puklica.
Peter Remiš - líder skupiny
Slniečko známej tiež ako Punto
a rybacé hlavy. Keď nekoncertuje, venuje sa anglickému jazyku, ktorý aj vyučuje vo svojej škole Skypers.
Blog Martina Urminského: Najlepšia
blondínka v mojom živote
nili a hlava sa mi točila aj bez cigariet a alkoholu. Už sme sa nerozišli. Maximálne nakrátko. Po
práci som opäť letel na Sĺňavu.
Už bol večer. Prišla znova. Prišla aj o rok, ale ten ďalší som odišiel ja. Ďaleko. Aj listy tam chodili
celé týždne. Písali sme si dlho. Adresu si pamätám dodnes. Zostalo
mi zopár nádherných fotiek. Bola
to najlepšia blondína v mojom živote. Rád by som ju ešte stretol.
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30
Regionálny denník 09:00 Raskil
a Sida (1/2) 09:35 Fokus - práca
10:15 Mama to vie najlepšie
10:45 Profily našich spevákov:
Nina Hazuchová 11:10 Slzy a
sny 11:55 Živá panoráma 12:25
A pri tom speve 13:10 VAT 13:40
TKN 14:05 Bohovia a hrdinovia
antických mýtov (2/13) Herakles
a Olympia 14:30 Hlava XXI 15:00
Zábavný televízny archív 1996:
Jozef Hakl 15:50 Eskalátor: Anton
Petrák 16:10 Aj my Rómovia
dokážeme veľké veci - Anita Soul
16:35 Národnostný magazín:
židovský 17:05 Dizajn (21) Kreslo
Paimio 17:35 Regionálny denník
18:05 Separé 18:30 Večerníček
18:40 Uspávanie 18:45 Fokus
- zdravie 19:30 Správy STV „N”
19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno
10 20:10 Prípad na vidieku 21:50
Na ceste po východnom pobreží
Juhoafrickej republiky 22:20 Filmový klub: Stanica pre dvoch 1/2
23:30 Filmový klub: Stanica pre
dvoch 2/2 00:35 Udalosti ČT
Zmena programu vyhradená
Bolo leto. Vôkol zúril socializmus. Elánu začal konkurovať mladý černoch, ktorý časom úplne vy-
bledol. Asi to bol upír. Prázdniny
sa vydarili. Neviem, či sme niekde
boli, ale vtedy ešte nebolo najdôležitejšie chváliť sa dňami strávenými pri mori.
Stretol som ju na kúpalisku.
Kde inde. Keď som nerobil v kuchyni na Lodenici, tak som brigádoval na Sĺňave. Ležala na terase
pri bazéne s mladšou sesternicou.
Rodičov nechala na druhom konci.
Už sa osamostatňovala. Prihovoril
som sa. Okrem mäkkého zamatového hlasu ma očarila príjemná
pohodová čeština. Bola to Moraváčka a bola pohodová celá. Rozhodol som sa, že oželiem polievku a pozvem ju na kofolu. S päťkorunáčkou sa nedalo vyskakovať.
Išla. Vtedy som ešte nevedel, čo
je to „chémia“ či animálny magnetizmus. Hormóny vo mne bláz-
Martin Urminský: Milujem
humor. Irónia je mojím mečom, sarkazmus štítom. Rád
sa smejem. Na všetkom! Pracujem, prekladám, učím a učím
sa, cestujem, muškárim, športujem, veľa čítam, sem-tam
píšem. Neznášam ľudskú hlúposť, ale viem, že bez nej by
svet nebol normálny. Materiálne bohatstvo ma nezaujíma.
Bohatých duchom obdivujem a
mám rád...
26
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
spoločenská rubrika
blahoželáme
spomíname
Je nám veľkým potešením zaželať našej mamičke a babičke Aničke
Kováčikovej k jej krásnym
60. narodeninám, ktorých sa
dožila dňa 13. septembra.
Krásnych kvetov plnú náruč
k Tvojmu sviatku chceme Ti
dať, veľa zdravia, šťastia,
lásky k tomu priať. Nech máš
stále úsmev na tvári, nech
každý deň Ti slnko prežiari.
Všetko najlepšie prajú jej
najbližší - manžel Ľubomír,
mamina Gizelka, dcéra Ľubica s manželom Michalom,
syn Jan s manželkou Gabikou
a vnuci Miško a Martinko.
Dňa 12. septembra sme
si pripomenuli druhé
smutné výročie, čo nás
navždy opustil náš milovaný
František Vydarený a zároveň jeho nedožité 74. narodeniny.
S láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami.
Adamko, prvý rôčik máš
a pekne sa usmievaš. Všetko najlepšie
k narodeninám Ti praje tatino, mamina, dedko, babina, súrodenci, krstný, teta a sesternice.
V dňoch 12. a 18. septembra
oslavujú 60. narodeniny manželia Janka a Peter Zemanovci
z Piešťan, a preto k Vášmu spoločnému sviatku prajeme všetko najlepšie.
Nech deň za dňom Vaše srdcia v láske rozkvitajú opojené
v šťastí s Vašimi najbližšími.
Nech radosť zo života Vaša duša
nikdy nestratí. Pevné zdravie
praje sestra Pavlína s manželom a vašimi krstniatkami, sestra Daniela, bratia Jozef a Ľuboš s rodinami.
Dňa 26. augusta
oslávila 75 rokov
Mária Macková z
Hubiny. Prajeme
Ti veľa zdravia,
šťastia, spokojnosti a nech Ťa neopúšťa humor a spievanie.
To Ti želá skupina Hubinčan.
Dňa 13. septembra sme si pripomenuli štvrté výročie, čo nás navždy opustil náš
milovaný Jozef
Vrábel.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie
byť, s deťmi sa radovať a šťastne žiť. Odišiel si a návratu niet,
no v našich srdciach budeš stále s nami a Tvoje meno bude
stále znieť.
S láskou a úctou spomína
manželka, syn Erik, dcéra
Lívia a ostatná rodina.
Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach
žiješ spomienkami.
Dňa 15. septembra si pripomenieme
prvé výročie
úmrtia môjho manžela
Jozefa Kollára z Trebatíc.
S láskou a úctou spomína
manželka, dcéra
Erika s rodinou.
Odišiel na cestu, kam každý
musí ísť sám, len dvere spomienok nechal dokorán.
Dňa 13. septembra
uplynulo
smutných šesť
rokov od smrti nášho drahého
manžela, otca a
dedka Jána Petláka. S láskou a
úctou spomínajte s nami.
Manželka, deti s rodinami
Dňa 14. septembra
si
pripomíname
štyri roky, čo
nás navždy
opustil môj
manžel, náš otec a starý otec
Milan Rusnák. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca manželka
a dcéry s rodinami
Dňa 19. septembra
si
pripomenieme druhé výročie úmrtia
našej drahej
Antónie Miklovičovej z Bašoviec.
S úctou a láskou
spomína manžel a dcéry.
Dňa 16. septembra si pripomenieme desiate výročie úmrtia môjho drahého manžela, otca a dedka Jozefa Prištica z Piešťan.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku s nami.
S láskou a úctou
spomína celá rodina.
Dňa 14. septembra by sa dožila 67 rokov naša
milovaná a milujúca manželka,
mamička a starká Vlastička Jamborová, rod.
Hladká, z Piešťan, rodáčka z
Považian–Viesky. Jej šľachetné
srdce dotĺklo 11. marca 2005,
teda už vyše päť rokov prežívame bolesť nad odchodom nenahraditeľnej a nenapodobiteľnej
osoby na večnosť, ale s nádejou
na stretnutie s ňou u Stvoriteľa.
S úctou a vďakou za jej pracovitosť, starostlivosť a dobrotu i skromnosť na ňu v modlitbách spomína manžel Jozef,
syn Ladislav s Jankou, dcéra Andrejka, vnúčatá Simonka, Tánička, Miško, Dominko i ostatní najbližší.
Najkrajšia láska zomiera,
keď otec navždy oči zaviera.
Opustil si nás, aj náš dom,
ver, otecko, že nám tak veľmi chýbaš v ňom. Osud Ti nedoprial s nami viac byť, hoci
si tak veľmi chcel žiť. Márne
Ťa naše oči hľadajú, márne
po tvári slzy stekajú. Odišiel
si tam, odkiaľ niet návratu
k nám. Nič nám nezostáva,
len kytičku kvetov Ti na hrob
dať, sviečku zapáliť a v modlitbách na teba spomínať.
Dňa 19. septembra uplynú dva roky,
čo nás navždy
opustil náš
drahý manžel, otec a deduško Teofil
Režo z Veľkého Orvišťa.
S láskou a úctou
spomína celá rodina.
blahoželáme
V Kostole sv. Štefana v Piešťanoch si v sobotu 11. septembra povedali „áno“ Monika Michalčíková z Veselého a Peter Jurčo z Topoľčian.
Zosobášil ich piešťanský dekan vdp. Ján Bederka. Želáme im veľa šťastia, lásky a radosti na spoločnej ceste životom. Foto: V. Dusíková
V deň Tvojich vzácnych narodenín prišli sme k Tebe s pozdravením. Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky s istotou
viedol Tvoje kroky, nech Ťa vždy
jeho milosť chráni, nech splní
každé z Tvojich prianí.
Dňa 31. augusta
oslávila 80. narodeniny Mária
Ščipáková
z
Drahoviec. Všetko najlepšie,
hlavne veľa zdravia jej zo srdca prajú deti Marta, Ján, Peter
a Marika s rodinami.
spoločenská rubrika
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
počasie
od 6. 9. do 10. 9.
v Piešťanoch
Piešťanský týždeň prináša
pravidelnú rubriku – predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní. Informácie majú
grafickú podobu a aktuálne počasie nájdete aj na stránke
www.piestanskydennik.sk.
narodili sa
Dávid Tibor Kučka z Bratislavy,
Lea Lackovičová z Koplotoviec,
Aleš Herák z Prašníka, Izaac
Huffein Akolt z Piešťan, Matej
Brežný z Piešťan, Wanda Steinkamp z Radošiny, Martin Starovič z Moravian nad Váhom a
Vanesa Poláčiková z Hlohovca
UTOROK 14. 9.
noc
15 oC
deň
22 oC
STREDA 15. 9.
noc
13 oC
vitajte medzi nami
deň
19 oC
zosobášili sa
Magdaléna Borovská z Ostrova a Matej Lajcha z Drahoviec
ŠTVRTOK 16. 9.
noc
13 oC
deň
19 oC
PIATOK 17. 9.
noc
12 oC
deň
20 oC
27
blahoželáme
Prvé dieťatko Adriany a Petra Lackovičovcov z Koplotoviec - dcérka Lea (3150 g, 48 cm) - sa narodilo v utorok 7. septembra o 19.20 h v
piešťanskej pôrodnici. Dieťa priviedol na svet MUDr. Richard Dojčan.
Srdečne blahoželáme!
Foto: V. Dusíková
Replika Panny Márie pôjde do Belgicka
Kalendár nám 15. septembra pripomína sviatok
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
Tentoraz bude zvýraznený tým, že v poprednom
valónskom pútnickom mieste Banneux Notre-Dame (Belgicko) posvätí 18. septembra emeritný košický arcibiskup-metropolita Alojz Tkáč za účasti
Slovákov z domova i cudziny nový reliéf s replikou
Piety z našej národnej svätyne v Šaštíne.
Od tej chvíle bude Sedembolestná a vlajka nášho
štátu reprezentovať v Banneux slovenskú prítomnosť
a spolupatričnosť s mnohými tam už zastúpenými národmi. Udalosť je spojená špeciálne s naším regiónom. Dielo dal totiž vyhotoviť 91-ročný vrbovský rodák Anton Polák, ktorý žije od roku 1941 vo Flámsku
(Belgicko). Chce, aby v Banneux, kam ročne prichádza okolo milióna pútnikov z rôznych krajín a kde sú
svojimi náboženskými symbolmi sprítomnené mnohé národy, mali aj Slováci svoje zastúpenie. Prekrásny reliéf (80x100 cm) zhotovený z lipového dreva je
dielom Štefana Dolobáča z Hrabovca nad Laborcom.
Pútnici zo Slovenska do slávneho belgického pútnického miesta do roku 1989 prakticky nemohli prichádzať, lebo im v tom bránila politická situácia.
Zato prichádzali belgickí Slováci – jednotlivo i organizovane. Jeden z nich, Anton Polák, ktorý sa stal
núteným emigrantom, si Banneux zamiloval natoľko,
že sa rozhodol predložiť správe pútnického miesta
svoj zámer, ktorý má byť korunou jeho plodného života. Rektor pútnického miesta Banneux Leo Palm
26. apríla 2010 na to písomne reagoval: „Samozrejme, socha Sedembolestnej Panny Márie, ktorá sa na
Slovensku tak vrúcne uctieva, je srdečne na pútnickom mieste Banneux vítaná. Zaujme, ako ste si želali, čestné miesto v Kaplnke sv. Františka.“ Nato
dal Anton Polák v spolupráci s Margitou Behúnovou,
sestrou kardinála Tomka, zhotoviť reliéf Sedembolestnej podľa milostivej sochy zo Šaštína.
Slovenská Pieta určená pre Banneux bola však
najprv podľa želania darcu predstavená v jeho rodisku, vo Vrbovom. Želanie v dňoch 25.–27. augusta
naplnili veriaci z Vrbového i okolia, vrátane miestnych rehoľných sestier pod vedením svojich duchovných Daniela Lukačoviča, farára vo Vrbovom, Jána
Bederku, dekana v Piešťanoch, a Ľudovíta Kubána, kňaza - rodáka z Vrbového. Na záverečnej slávnosti vyprevadenia sochy do Belgicka bol prítomný aj primátor mesta Vrbové Ivan Borovský, Miroslav Holečko, zástupca Národného osvetového centra v Bratislave, a akad. sochár Marián Polonský,
rodák z Hubiny.
(ĽB)
Pri reliéfe s replikou Piety našej národnej svätyne v Šaštíne sa odfotili sestry Premonštrátky. Foto: Patrik Kýška
zomreli
Ladislav Valík vo veku 85 rokov
z Piešťan, Marianna Kubánová
vo veku 85 rokov z Piešťan a
Jozef Rybárik vo veku 77 rokov
z Ratnoviec
úprimnú sústrasť
POMÔŽTE HAITI
Zemetrasením to neskončilo...
Naša pomoc je dlhodobá, systematická a adresná. Chudobným
na Haiti môžete pomôcť, ak pošlete SMS v tvare DMS VINCENT
na číslo 877 až do konca októbra
tohto roku. Cena správy je 1 euro.
Takisto im môžete pomôcť, ak si
od 15. septembra do 10. októbra kúpite medovníkové srdiečko,
a tiež zaslaním finančnej podpory na číslo účtu: 20286026/6500,
názov účtu: Boj proti hladu, variabilný symbol: 2010. Zahrňte,
prosíme, týchto ľudí aj do svojich
modlitieb.
Vincentská rodina
ďakujeme
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym, ktorí dňa 31. augusta
prišli vzdať poslednú úctu
môjmu manželovi, nášmu otcovi, dedkovi a pradedkovi
Rudolfovi Blaškovi z Drahoviec. Zároveň ďakujeme za
prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa 10. augusta prišli
rozlúčiť na poslednej ceste
s našou drahou Alexandrou
Pivarčiovou. Ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
28
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
fotosúťaž
SÚŤAŽ: FOTKA LETA
Už tri týždne prebieha na našej webovej stránke súťaž o najkrajšiu fotku leta. Tento titul môže ešte stále získať aj tá vaša.
Aj tá, ktorú ste už do súťaže pridali, preto neváhajte a hlasujte. Aj tá, ktorú máte ešte vo svojom fotoaparáte. Dajte sa inšpirovať ukážkou fotografií, vybraných z tých, ktoré ste nám do
súťaže poslali. Možno práve tá
vaša zaujme natoľko, že spolu
s titulom získa jednu zo zaujímavých cien. Súťaž trvá do konca
septembra, preto nepremeškajte príležitosť. Fritéza, jazykový
kurz, ovocné stromčeky, balíček
dekoratívnych predmetov, permanentka na hokej či hokejový dres
môžu byť práve vaše.
(pt)
Také obyčajné námestie... Foto: Andrej Sarvaš
Veverka. Foto: Juraj Uher
Foto: Erik Neuschl
inzercia
,SPL[BLSPLPNLGJOBO–OFKSF[FSWF
4QSBWJEFMOÚN4QPSFONL0TPCO™NV§–UV
"TLÚNCBOLVKFUFWZ
0EO€F
NFTB˜
¨SPL
SP˜OF
Bližšie k vám
/BCBOLF[•MFϟ
7ÚIPEO›4QPSFOJFL0TPCO›NV¨˜UVW•TQSJCMŸÏJLTQMOFOJVWBÇJDITOPWBQPN¥ÏFW•N[WM•EOVÌBK
OFQSFEWŸEBO›WÚEBWLZ1SŸbUFTBQSFTWFE˜JÌÏFTQPSJÌW4MPWFOTLFKTQPSJUFxOJTBPQMBUŸ
XXXTMTQTL]TQPSPUFM]PCDIPEOÚDINJFTUW43]CBOLPNBUPWW43]CBOLPNBUPWTLVQJOZ&STUF
servis
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
29
dôležité čísla
9.-15. 9.
CINEMATIK PIEŠŤANY 2010
5. Medzinárodný
filmový festival
Aktuálne informácie nájdete
na www.cinematik.sk.
Ut. 21. 9. o 19.00 h
BOHÉMIENS
Hudobná skupina Bohémiens
- mladosť, charizma, strhujúci rytmus a energia, odvážne aranžmány. Rómska hudba
obohatená o etno, latino a soft
džez, balkánske a rumunské
rytmy. Bohémiens prináša nový
rozmer do rómskej muziky pod
vedením Barbory Botošovej vnučky Jána Berky Mrenicu.
Nikoleta Balogová - spev, finalistka SuperStar
Gabriela Csinová - spev a tanec
Vstupné: 12 €
VÝSTAVY
17. 8. - 30. 9.
Galéria DU
RELAX VO FARBE
Daniel Bidelnica,
Mária Bidelnicová
Výstava obrazov
13.-19. 9.
Foyer/I. a II. poschodie DU
CINEMATIK 05
Výtvarná tvorba študentov výtvarných DUVŠ v SR
Stála expozícia
Prízemie DU
GALÉRIA MAJERNÍK
Výstavy sú otvorené pondelok
- piatok od 12.00 do 16.00 h.
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
kvapka krvi
Dňa 8. septembra na HTO Nemocnice A. Wintera darovalo krv
40 darcov: Pavel Varga z Piešťan
140-krát, Michal Klampár z Banky
113-krát, Stanislav Tokoš z Lančára 96-krát, Štefan Beník z Maduníc
77-krát, Miroslav Molnár z Vrbového 68-krát, Roman Kunik z Moravian nad Váhom 53-krát, Marcel
Kosmál z Nového Mesta nad Váhom 48-krát, Ing. Marián Mist z
Pliešoviec 43-krát, Ing. Pavol Valovič zo Šulekova 39-krát, Rastislav Tonkovič z Krakovian 33-krát,
Ing. Juraj Rohár z Piešťan 32-krát.
Po prvýkrát prišli darovať krv:
Martina Mišányová a Andrej Golier
z Vrbového, Stanislav Sedmák z
Veľkých Kostolian, Slávka Leitnerová a Lukáš Chovanec z Piešťan.
KÚPEĽNÝ OSTROV
HUDOBNÝ PAVILÓN
So. 18. 9. o 10.00 h
Asociácia historických vozidiel
a Veteran Car Club Piešťany
SÚŤAŽ O POHÁR
SLOVENSKÝCH LIEČEBNÝCH
KÚPEĽOV PIEŠŤANY, A.S.,
V JAZDE PRAVIDELNOSTI
10.00 - 11.30 h
Jazda pravidelnosti
14.00 - 16.00 h
Prehliadka vozidiel
Št. 16. 9. o 16.00 h
DH NADLIČANKA
Pi. 17. 9. o 16.00 h, So. 18.
9. o 14.00 h
ĽUDIA POTREBUJÚ ĽUDÍ
Hudobno-zábavný program
hendikepovaných a zdravých
umelcov
Ne. 19. 9. o 16.00 h
SENZI SENZUS
Polícia - Zdravotná záchranka Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba
Dospelí / Deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Sloboda zvierat – útulok
0904/170 913
FOYER MsKS
Autoškola Motyčka, Piešťany
0905/722 290, 033/762 88 98
HARMONY
St. 15. 9. o 16.00 h
KRAKOVIENKA
Folklórna skupina z Krakovian
So. 18. 9. o 16.00 h
TATRACHEMKA
Dychová hudba z Trnavy
St. 22. 9. o 16.00 h
OLD BOYS JAZZ BAND
Swing z Trnavy
VYCHÁDZKY
Pi. 17. 9. o 15.30 h
MORAVIANSKE ZAUJÍMAVOSTI
Svetovým unikátom je Venuša
z Moravian, zhotovená z mamutej kosti. V 70-tych rokoch
19. storočia sa moravianske
panstvo stalo majetkom grófa
Curtha Zedtwitza.
Lektor: Ing. Kristína Urbánková
VÝSTAVY
1.-30. 9.
Foyer Spoločenského centra
PALI BRATRANEC
„IBA TAK“
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. posch.
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. posch.
tel. 033/775 50 38 a
hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
17.–19. 9.
VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY
15.00 h - Slávnostné otvorenie výstavy
GALÉRIA KSC FONTÁNA
7.–23. 9.
INGRID ZÁMEČNÍKOVÁ
OBRAZY
kino Fontána
9.-15. 9.
CINEMATIK PIEŠŤANY 2010
Piaty ročník medzinárodného
filmového festivalu. Celkove
bude k videniu viac ako stovka filmov. Viac informácií na
www.cinematik.sk.
Št. 16., Pi. 17., So. 18., Ne.
19. 9. o 17.30 a 20.00 h
LET`S DANCE 3
Luke žije spolu s kamošmi zo
svojej skupiny na okraji mesta. Ich život je tanec a ich „house“ je miestom nekonečných
tanečných battles. Každý, kto
dostane šancu sem nazrieť, tu
chce zostať, presne ako Moose
a Natalie. Na to sú však potrebné peniaze a jedinou šancou,
ako ich zohnať, je najtvrdší tanečný battle World Jam.
USA-2010, české titulky, MP 12,
108 min.
Vstupné: 2,80 €
Po. 20. 9. o 20.00 h
Filmový klub
MUŽ Z LONDÝNA
Maloin žije jednotvárny život
ako strážca v morskom prístave. Keď sa ale stane svedkom
vraždy, musí čeliť otázkam morálky. Ocitá sa na hranici medzi
nevinou a zločinom.
Franc./Nem.-2007, české titulky, MP 12, 140 min.
Vstupné: 2 € (FK 1,50 €)
Predpredaj vstupeniek je
v pokladni kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.kamvyrazit.sk/piestany
Tel. 033/772 99 71 - pokladňa,
033/771 89 90 - informácie
PRVÁ POMOC
AUTOŠKOLA
VETERINÁR
NONSTOP veterinárna služba
0903/421 765
POHREBNÉ SLUŽBY
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
Chcete byť v Zlatých číslach,
volajte na uvedené telefónne čísla:
0918/347 388,
033/762 14 47
SLOBODA
ZVIERAT ĎAKUJE
Absolútnym víťazom súťaže
Piešťanský oriešok sa stala šesťročná fenka Beky majiteľky Michaely Galovej z Piešťan. Ďakujeme všetkým sponzorom a dobrým ľuďom, ktorí nám umožnili
zorganizovať súťaž v kráse i poslušnosti psích krížencov Piešťanský oriešok 2010.
Naša vďaka patrí týmto ľuďom
a organizáciám: Marte Jurčovej
a zvukárom Vladimírovi Adámkovi
a Štefanovi Boborovi z MsKS, Márii Godálovej zo SLKP, pánom Švecovi a Bratrancovi z Fobosu, Edite
Bjeloševičovej z Domu umenia, p.
Šrámkovi z Pizza Expressu, Kataríne Bartošovej z Slowakei tour, Ivanovi Vráblovi z IVCO tour, p. Mockovi zo ZOO planet, Tiborovi Bajaníkovi z FIFO, Adriane Valentovičovej z Havko módy, p. Urbancovej zo salónu Snoopy, spoločnosti Veľkopek, Slobode zvierat Bratislava, Cinematiku, veterinárnej lekárke Silvii Štefákovej, Monike Olšovskej z Dogdancingu, Lucii Valentovičovej, Jurajovi Lulovičovi, Hane Hermanovej, Jane Križanovej, kolegom
z RC SZ - pánom Petrušovi, Moravčíkovi, Schindlerovi, Hlinkovcom, Matúšovi a Katke.
Ľubomíra Baleková,
vedúca RC SZ v Piešťanoch
30
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
list čitateľa/inzercia
Prekvapenie z Bezovca svorka psov v pätách
V nedeľu 5. septembra popoludní sme sa vybrali z Bezovca na
Tematín. Krátko nato, čo sme vyrazili, sme v úseku, kde značkovaný chodník prechádza do obojstranného lesného porastu, narazili na rozbahnený povrch od prechodu kráv či iného dobytku. Do
takého blata sa nám naozaj nechcelo, preto sme sa to pokúsili obísť dosť nepriechodným lesom. Keď nasledovali ďalšie takéto úseky, nakoniec sme cestu
vzdali, lebo sme nechceli ísť na
Tematín za každú cenu. Veď sme
tam už boli x-krát.
Vydali sme sa teda z Bezovca opačným smerom po červenej
značke na Veselý či Kostolný vrch.
Našu cestu prerušila ohrada pre
dobytok, ktorá sa dala pravdepodobne z pravej strany obísť, ale
aj tam to bolo rozryté a zablatené od dobytka a vozidiel. Preto sme radšej zostali asi dvesto
metrov pred ohradou a posedeli sme si na ešte hrejúcom slniečku. Bolo okolo štvrtej popoludní.
Zakrátko sme počuli zdola od
objektov štekot psa. Nevenovali sme tomu pozornosť. Po krátkom čase sa ale ozvalo psov viac i
z iných strán ohradeného priestoru. Pokračovali sme v pozorovaní
okolitej prírody a v rozhovore medzi sebou. Ale brechot i psy sa pomaly približovali k nám. Zbystrili
sme pozornosť. Keď sme zbadali,
že utvorili akúsi svorku, čoraz viac
sa približovali k ohrade a nezdalo sa nám, že pri nej zastavia, pomaly sme sa zodvihli a kráčali sme
späť v nádeji, že to psy od ďalšieho postupu odradí. Boli sme štyria, vyzbrojení trekingovými palicami, preto sme sa ničoho neobávali. Ale psy náš odchod neodradil. Prešli cez ohradu a blížili sa s
brechotom k nám. Zrýchlili sme,
mysliac si, že za prvým kopčekom
to psy prejde. Neprešlo.
Oproti nám kráčala od Bezovca rodinka s dvomi deťmi. Keď
videli, že máme v pätách troch
štekajúcich psov, pripojili sa radšej k nášmu ústupu. Hoci nás už
bolo viac, psy sa približovali bližšie a bližšie a už neštekali. Pani
s deťmi sa pre istotu pustila do
behu a my sme už naozaj zrýchlili krok. Psy to neprešlo ani za tretím kopčekom a potichu sa k nám
stále približovali. Správali sa ako
svorka vlkov, dvaja boli bieli, jeden akýsi hnedý. Ako posledný
som nakoniec skúsil zastať a silným krikom a mávaním palicami
ich odplašiť.
Psy zastali a pozorovali nás.
Chvíľu som postál i ja. Pomaly
som sa otočil a pokračoval som v
ceste. Po chvíli som sa obzrel, aby
som zistil, čo sa deje. Jeden pes
sa vrátil a dvaja stáli na pôvodnom mieste, naďalej nás pozorovali. Tak som pokračoval rýchlou
chôdzou ďalej. Po krátkom čase
som sa znovu obzrel a psy už nebolo vidieť. Neboli sme si istí, či
na nás nevybehnú niekde z boku,
preto sme rýchlo šliapali ďalej.
Našťastie, nič sa nestalo, len sme
stretli nejakého jazdca na koni.
Chceli sme sa ho spýtať, či má
niečo s tým hospodárstvom spoločné, ale on nás zďaleka obišiel
a už sme sa s ním viac nestretli.
Rešpektujem súkromné vlastníctvo a aj to, že majiteľ chce
zrejme týmto spôsobom turistov
odradiť, ale mohlo by tam byť
upozornenie, že chodník je uzavretý či priechodný s obmedzením.
Je možné zmeniť trasovanie turistického chodníka, lebo je to
škoda takto znižovať návštevnosť
i tak málo navštevovanej lokality.
Možno nakoniec i majiteľ dostal
na zriadenie svojho hospodárstva
dotáciu na rozvoj cestovného ruchu, či rozvoj vidieka.
Ing. Peter Záň, Piešťany
Ak máte podobné skúsenosti z potuliek po našich lesoch, podeľte sa o ne s čitateľmi Piešťanského týždňa.
OZNÁMENIE MESTA PIEŠŤANY
Primátor mesta Piešťany na základe § 13 ods. 5
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov a v nadväznosti
na § 9a ods. 2 a nasl. zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a Uznesenia Mestského
zastupiteľstva Mesta Piešťany č. 148/2010 zo dňa 2. 9. 2010
týmto oznamuje, že
nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v katastrálnom území Piešťany,
zapísaná na LV č. 5700 ako:
- pozemok parcela č. 1575/2 ostatná plocha
s výmerou 6797 m2, parcela registra „C“,
ktorá je určená na odpredaj, sa bude predávať formou
verejnej obchodnej súťaže za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené:
a/ na úradnej tabuli Mesta Piešťany
b/ na internetovej stránke Mesta Piešťany: www.piestany.sk
Okrem toho sú podmienky obchodnej verejnej súťaže k dispozícii
na Mestskom úrade v Piešťanoch, Nám. SNP č. 3, I. poschodie,
č. dverí 42, a to počas stránkových hodín.
Ing. Remo Cicutto, primátor mesta Piešťany
PORADOVNÍK
NA NÁJOMNÉ BYTY
Mesto Piešťany v lokalite Bodona-sever zrealizovalo
v roku 2002 výstavbu 68 nájomných bytov.
Uvoľnené nájomné byty sú priebežne dávané do nájmu v súlade
so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Piešťany č. 15/2008
o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ulici v Piešťanoch.
Pri obsadzovaní týchto bytov je takmer vyčerpané poradie
náhradníkov na uvoľnené nájomné byty. Z dôvodu evidovania
viacerých žiadostí o pridelenie nájomného bytu na Čachtickej
ulici je potrebné zostaviť a schváliť ďalšie poradie náhradníkov.
Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť potrebné tlačivá a podať kompletne
vyplnenú a zdokladovanú žiadosť na Mestskom úrade, referáte
sociálnych vecí (bližšie informácie podá Tatiana Kubová, referentka
pre bytovú oblasť, tel. 776 54 14).
Termín uzávierky na podanie kompletne vyplnenej a zdokladovanej
žiadosti je 24. 9. 2010. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú
akceptované, t.j. nebudú zaradené do zoznamu žiadateľov.
RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ
Sprievodné
Sprievo
né poduj
podujatie:
e: výstav
výstava starých fotografií
graf a výšiviek v ssále kultúrne
kultúrneho
o domu
ochutnávka
špecialít z kapu
kapusty, bu
burèiaku,...
ochutn
ka špeci
u,
kapustnice
ssúaž obcí
cí Mikroregiónu
ikrore iónu nad Holeškou
le
vo varení kapu
stn
inzercia
Otváracie hodiny inzertných oddelení
TEPLICKÁ 63
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
WINTEROVA 62
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
033/734 24 00
033/762 14 47
nehnuteľnosti
Prenajmem izbu v Piešťanoch
len solventným, aj študentom.
Tel. 0907/456 523
Predám komplet prerobený
3-izbový byt v OV, Ul. M. Bela.
RK nevolať. Cena 60 000 €. Tel.
0905/620 151.
Predám 3-izbový byt, čiastočne prerobený, na Ulici E. F.
Scherera. Volať po 16.00 h na tel.
0905/923 182.
Predáme starý dom + záhradu
s rozlohou 2000 m2 (vhodné aj
ako dva stavebné pozemky) v
obci Ostrov, 7 km od Piešťan.
Cena dohodu. Tel. 0948/047
513.
Predám stavebný pozemok,
1732 m2, komplet oplotený, sad +
záhrada, dve unimobunky, pivnica, studňa, od centra Piešťan 3,5
km, 500 m od vodnolyžiarskeho
vleku. Tel. 0903/422 379.
Prenajmem 1-izbový byt v
Piešťanoch v blízkosti centra. Tel.
0911/121 393.
Vymením garsónku v centre
Košíc za byt v Piešťanoch. Tel.
0907/646 202.
Dám do prenájmu rodinný
dom v Piešťanoch na podnikanie (február–marec). Tel. 0911/
227 142.
Predám 3-izbový dom s veľkou
záhradou, 7 km od Piešťan. Tel.
0905/920 067.
Predám 3-izbový byt na Lipovej ulici, 2. poschodie, pôvodný
stav. Cena 55 700 €. Tel. 0907/
860 979.
Predám RD pri Piešťanoch, výhodná cena. Tel. 0917/659 074.
ZATVORENÉ
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
ZATVORENÉ
Predám pozemok v Hornej
Strede, IS, 1128 m2. Tel. 0905/
231 443.
Predám 2-izbový byt s možnosťou prerobenia na 3-izbový,
Krajinská ul., Piešťany, v OV, 1.
poschodie, vlastné kúrenie. Tel.
0915/714 777.
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
Predám pozemok, 2000 m2, v
Sokolovciach. Cena 8 €/m2. Tel.
0904/294 150.
Predám dvojgeneračný 4-izbový byt, čiastočne prerobený. Cena
67 000 € - pri rýchlom jednaní a
platbe v hotovosti možná zľava.
Tel. 0903/243 126.
Predám v Piešťanoch byt 3+1,
po kompletnej rekonštrukcii, na
Teplickej ulici, OV, 3/7 posch. Tel.
0903/979 728.
Predám rodinný dom, Jalšové. Cena 40 000 € + dohoda možná. Tel. 0944/524 436.
Predám dvojgeneračný rodinný dom v Piešťanoch na Floreáte. Cena 165 000 €. Tel. 0905/
692 855.
Predám 2-izbový prerobený
byt na A. Hlinku.
Tel. 0915/448 723.
Predám rodinný dom v Trakoviciach 4+1 (štyri izby v suteréne).
Cena dohodou. Tel. 0908/129 352.
Hľadám spolubývajúcu do samostatnej izby v centre Piešťan,
aj študentky. Tel. 0908/129 352.
kúpa-predaj
Predám drevený tatranský obklad. II. trieda 3 €, I. trieda 4 €, aj
hranový, a dlážkovicu na podlahy.
Tel. 0915/548 648.
Predám ratanovú sedačku 3+1
+1 + stôl, dovozová, pekná, väčšieho formátu. Tel. 0907/456 523.
Predám staré pluhy, kolesá,
kolovrátky, rebrináky, truhlice,
rádiá, cepy, kachle a iné. Tel.
0905/621 938.
Predávate alebo kupujete
byt, dom, pozemok?
Príďte sa poradiť s lídrom na trhu.
Remax a jeho pracovníci
predávajú najviac realít na svete.
Stretneme sa na terase kaviarne LAVAZZA
pri výbornej kávičke
v dňoch 6. - 19. septembra 2010 od 9:00 - 17:00 (v sobotu do 13:00)
H20
Winterova 62
(budova “Skelet”)
0902 40 40 90
0911 44 22 22
[email protected], www.remax-slovakia.sk/h2o
Associates Growth
7.531
7.000
5.722
6.000
5.000
4.000
3.620
3.000
2.052
2.000
900
1.000
63
327
457
1.110
587
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
31
Predám televízor Sony Trinitron Color, uhl. 63 cm. Cena 100 €.
Tel. 0944/034 259.
Predám práčku Whirlpool, zvrchu plnená, nová. Cena 220 €.
Tel. 0902/437 884.
Predám slivky na kvas. Tel.
0940/884 803.
Predám lacno peknú Juku pre
vyššie priestory a novú zateplenú bundu Yamaha XL. Tel. 0910/
330 857.
Darujem sedačku za odvoz.
Gauč je rozťahovací s úložným
priestorom. Tel. 0944/203 066.
Predám miešačku na 220 V.
Cena 120 €. Tel. 0905/273 213.
Predám nový plynový kotol
Protherm Medveď 30 KLO, 18,2–
26 kW, Cena 440 €. Tel. 0908/
124 894.
Predám spoločenské šaty, ružové, raz používané, veľkosť 38.
Pôvodná cena 100 € - teraz 50 €.
Tel. 0905/682 140.
Predám kladivkový šrotovník
továrenskej výroby. Cena 75 € +
dohoda. Tel. 0907/520 460.
Predám kočík Steggi Lux,
oranž.-béžov. farby, veľmi pohodlný, ako nový, a tiež drevený rohový stôl, mahagón, používaný aj
ako prebaľovací pult + podložka.
Tel. 0949/229 883.
Predám dva hliníkové teleskopy pod reproduktory, priemer 35
mm. Cena dohodou. Tel. 0905/
218 567.
Darujem študentský (kancelársky) nábytok, jedálenský stôl a
stoličky. Tel. 0905/620 206.
32
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
zverinec
Predám 5-mesačnú kozičku
siamskú, mama dojí 5 l. Cena dohodou. Tel. 0918/558 042.
Predám tohtoročných baranov.
Tel. 0905/689 409.
Darujem 8-týždňové tigrované
mačiatka, odčervené. Tel. 0905/
180 409.
auto-moto
Predám Škodu Favorit. Tel.
0915/153 983.
Predám zimné pneumatiky s
diskami, ako nové. Cena 490 €.
Tel. 0903/912 357.
Predám Renault Clio, 34 600
km, 5-dverové, metalíza, airback,
diaľkové ovl. zamykania, spotreba 5,1 l, r.v. 2003, vo výbornom
stave. Cena 3800 €. Tel. 0903/
912 357.
Predám VW Golf Variant 1,9
SDI, r.v. 97. Cena 2300 €. Tel.
0907/736 754.
Predám Renault Clio. Cena
2700 €, alebo zamením za menšie. Tel. 0905/920 067.
Predám Škodu Favorit. Cena
150 €. Tel. 0905/417 035.
zamestnanie
Rehabilitačná sestra s 19-ročnou praxou hľadá prácu. Tel.
0915/882 532.
Hľadám prácu v Piešťanoch na
dopoludňajšiu zmenu - žena 33 rokov, po – pi. Tel. 0915/463 929.
Prijmeme kuchárov,
kuchárky, aj dôchodcov.
Tel. 0905/469 519.
remeslá-služby
MICHALKA - plast. okná, rolety, žalúzie, sieťky, streš. roletky,
lamel. dvere, laminát. podlahy,
garáž. brány - predaj, montáž,
servis. Tel. 0905/285 868.
Murárske práce, bytové jadrá, obklady, dlažby, sadrokartón, stavba domov, zateplenie,
odvoz stavebného odpadu. Tel.
0903/467 503.
Digitálna satelitná televízia
SKYLINK od 160 € s montážou.
Tel. 0907/426 870, 0904/429 452.
Šitie a opravy perových paplónov, opravy odevov a zipsov. Tel.
0905/236 215.
Doučím súkromne AJ, len okolie Piešťan. Cena dohodou. Tel.
0907/188 569.
Prerábame a staviame domy,
ohrady, dlažby, strechy, garáže.
Tel. 0908/577 812.
Garážové brány. Zaujímavé
ceny. Tel. 0905/654 509.
inzercia
Vypratávame a upratujeme
garáže, RD, povaly. Tel. 0915/
617 877.
Firma DOČISTA - tepovanie
kobercov a sedacích súprav
ekoprípravkami. Možnosť ich
zakúpenia, možnosť zapožičania, strojov. www.eurona.cz.
Tel. 0903/154 122.
Zateká vám rovná strecha? Tel.
0911/985 542, 0908/747 958.
Sťahovanie a autodoprava.
Tel. 0910/356 043.
Kvalitná masáž u vás doma.
Tel. 0905/589 473.
Vyučujem hru na klavíri. Tel.
0907/737 108.
Rozoberieme domy, strechy,
ploty, komíny. Tel. 0908/577 812.
MASÁŽE, Krížna 10 (Veľký Floreát). Tel. 0907/783 879.
Rehabilitačná sestra ponúka
reflexné masáže chrbta, cvičenie pri bolestiach chrbtice, individuálny telocvik… Tel. 0915/
882 532.
Učiteľka doučí žiakov I. stupňa ZŠ + 5. ročník, aj deti cudzincov. Tel. 0902/376 432.
Kosím trávu, burinu – krovinorezom. PÍLENIE STROMOV. Tel.
0905/562 466.
Dovoz palivového dreva. Tel.
0907/787 082, 033/774 11 86.
CHCEŠ ŠANCU? www.pracaz
domova.eu
Oprava a čistenie plynových
kotlov a prietokových ohrievačov. Tel. 0907/433 547.
Kompletné opravy – strechy,
ríny, komíny, krovy, laty, výmena krytiny, strešné okná a nátery.
Tel. 0948/111 987.
Opatrovateľstvo – práca v Rakúsku, kurzy opatrovateľstva
akreditované MŠ, kurzy nemčiny. Tel. 0905/357 424, 0915/
544 915.
Výškové práce horolezeckou
technikou, opravy rovných striech
(IPA, novaglas, atď.) a ostatných
striech, špárovanie, nátery, montáže, čistiace práce, pílenie stromov. www.iksmont.eu, tel. 0908/
747 958, 0911/985 542.
Vykonávame montáž plynu, kúrenia, vody, výmenu kotlov, radiátorov a bojlerov. Tel. 0905/
251 693.
Pôžičky. Tel. 0908/149 559 (po
16.00 h).
Firma DOČISTA – kompletná
renovácia automobilu – laku,
plastov, priže/kože, tepovanie
všetkých častí z látky – všetko
profi strojmi a chémiou. Tel.
0903/154 122.
Zabezpečujem hudobnú produkciu na zábavy, plesy, diskotéky, svadby, stužkové, oslavy a
rôzne kultúrne podujatia. DJ Ján
Miklovič. Tel. 0905/530 947.
Španielčina, nemčina
pre pracovné kolektívy.
Tel. 0904/832 893.
Angličtina, nemčina – vyučovanie, preklady, MATURITY. Tel.
0905/669 796.
Výroba a predaj rímskych roliet/záclon, látkové rolety, vertikálne žalúzie. Možnosť výberu z 1250 vzoriek. Javorinská
4, Piešťany. Tel. 0915/897 941.
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte INZ, číslo kategórie a text.
Príklad: INZ 03 Predam kocik. Cena dohodou. Tel. 09xx 498 498.
Správu pošlite na číslo 7037.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie a medzier)
je 0,80 € s DPH. Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,60 € s DPH.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie
a medzier). Text posielajte, prosíme, BEZ DIAKRITIKY.
TAXI PIEŠŤANY. Potrebujete
TAXI - NON STOP? Pohodlne, bezpečne, dobré ceny. Tel. 0944/
274 744.
Upratovacia agentúra CLEAN
- tradícia a kvalita. Tel. 0902/
193 400.
Čalúnnictvo Pavla ponúka výrobu kvalitných matracov za
dostupné ceny, predaj poťahových látok a kože, 800 vzoriek
a všetky iné čalúnnické práce. Javorinská 4, Piešťany. Tel.
0915/897 941, 0908/110 320.
TAXI Piešťany - taxi, preprava
na letiská Swechat a Bratislava za
super ceny, opatrovateľky, dohoda, bezpečne a lacno, znalosť celej EÚ. Tel. 0904/964 509 - nonstop volaj.
Doučujem angličtinu a matematiku. Tel. 0908/344 926.
Kúrenie, voda a plyn. Bezák a
syn. Tel. 0905/611 580.
rôzne
Výkup železa a farebných kovov je presťahovaný zo Žilinskej ulice pri letisku na Bodonu
55 za azylovým domom (areál
Pozemstavu). Otvorené: PO-PI
8.00 - 15.00 h, SOBOTA 8.00 12.00. Tel. 0903/130 082.
Mám záujem o čečinu zo striebornej jedle, väčšie množstvo.
Tel. 0905/982 401, 033/774 82 48
(po 19.00 h).
Výberový second hand a pánske, dámske a detské kaderníctvo MICHAELA - pánske,
dámske a detské značkové (Hilfiger, Pepe jeans, Polo a iné) a
neznačkové odevy pre všetky
vekové kategórie, opasky, kabelky, karnevalové masky a iné,
veľkosti až do XXXL. Ceny už od
1 eura. Kaderníctvo bez objednania aj na objednávku (melír od 10 €, farbenie od 3,50 €,
pánsky strih od 3,50 €). Originálne oblečenie a nový účes,
to všetko spolu len u nás. Rázusova 10 (za kníhkupectvom
vo dvore). Srdečne vás pozývame. www.sh-michaela.szn.sk.
Tel. 0948/512 674.
Čísla kategórií:
01 - Nehnuteľnosti
02 - Kúpa
03 - Predaj
04 - Auto-moto
05 - Zverinec
06 - Zamestnanie
07 - Remeslá-služby
08 - Zoznámenie
09 - Rôzne
UZÁVIERKA SMS-INZERCIE JE VŽDY VO ŠTVRTOK O 11.00 h.
Neúplné a nedokončené inzeráty neuverejňujeme.
straty-nálezy
Dňa 3. septembra som našla
pri Kauflande dámske náramkové hodinky. Majiteľ, nech sa ohlási na tel. 0910/383 787.
zoznámenie
Som 47-ročný invalidný diabetik. Rád by som poznal ženu podobného osudu, akéhokoľvek postihnutia. Zn. Priateľstvo a teplo
domova. Tel. 0949/637 252.
hobby
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
33
Jaroslav Heler: Deti naučíme loviť aj piecť ryby
Ak máte doma školáka, ktorý sa
najradšej hýbe len mrvením zadku na stoličke a klikaním myši
na podložke, možno by ste ho
mohli posadiť na rybársku stoličku alebo rovno do člna. Máme
pre vás tip. Pre školákov z Piešťan a Vrbového vo veku od šesť
do 14 rokov pripravuje rybársky inštruktor Jaroslav Heler z
Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v Drahovciach detské rybárske krúžky. Netreba platiť nič. Platidlom
je totiž školský poukaz, do ktorého si budúci rybár zapíše názov spomínaného krúžku.
ciach, Piešťanoch a vo Vrbovom.
Môžu začínajúci rybári aj pretekať?
- Samozrejme, od teórie k praxi – i pretekárskej - je spravidla
veľmi blízko. Školáci môžu pretekať v disciplíne „plávaná“. Ide
o lov rýb na plavák podľa medzinárodných pravidiel CIPS. Takéto
preteky bývajú na kanáli v Maduniciach, ale aj v Piešťanoch,
kde organizujú Memoriál Eduarda Balážika. Môžu sa zúčastniť aj
majstrovstiev Slovenska alebo si
vyskúšajú svoje zručnosti počas
pretekov, ktoré organizuje Rada
SRZ. Už 18. septembra sa na ka-
Karin Talajková z Veľkých Kostolian a jej sumec.
Erik Mašák z Dubovian s ostriežom chyteným na tréningu.
Pravdepodobne už nie ste v
tejto brandži nováčikom...
- Za štyri roky vedenia detských rybárskych krúžkov v Drahovciach, Rakoviciach a Veľkých
Kostoľanoch sme okrem víťazstva
v súťaži o najlepší rybársky krúžok roka získali aj ďalšie významné ocenenia. Naše deti sa dostali
do reprezentácie Slovenska v love
rýb udicou na prívlač. V tejto disciplíne sa Peter Augustín z V. Kostolian stal majstrom SR a vicemajstrom ČR. Aj jeho sestre Lucii
sa u našich susedov darilo. Chytila najväčšiu rybu na majstrovstvách ČR v prívlači. Úspechy v
tejto disciplíne zaznamenalo aj
družstvo juniorov, ktoré získalo
titul majstra Slovenska.
Kto bude piešťanské a vrbovské deti učiť základy rybárčenia?
- Chcem využiť potenciál terajších aj bývalých pretekárov z
Piešťanského okresu, ako aj bývalých starších členov krúžku. Tréningy po prípadnej dohode organizácií plánujem uskutočňovať
tak, aby deti v rámci krúžku mohli loviť vo vodách troch rybárskych organizácií - teda v Drahov-
náli Váhu v Piešťanoch uskutočnia preteky, kde sa používa spôsob lovu – feeder. Rybár vidí záber
pri chvení špičky udice.
Aké ďalšie techniky ich naučíte?
- Určite ich zaujme prívlač,
kde loviaci po nahodení umelej
nástrahy túto priťahuje prerušovaným alebo súvislým pohybom,
aby vyprovokoval ryby k záberu. Ale zvládnu aj súťaže odohrávajúce sa na brehu, zamerané
Spoločné stanovačky a rybačky sú spojené aj s varením gulášu.
na rybolovnú techniku. Tu školáci umelou muškou alebo špeciálnou záťažou – 7,5-gramovou slzičkou - hádžu do terča.
Peter Augustín z Veľkých Kostolian, majster Slovenska v love na prívlač.
Mnohí rybári vedia síce rybu
uloviť, ale radšej ju dajú susede,
než by ju mali upiecť a zjesť...
- Deti neučím iba loviť, ale
aj ako si pripraviť rybie špeciality. Zúčastnili sme sa napríklad
medzinárodnej súťaže vo varení a pečení rýb. No azda najväčšie zážitky majú naši mladí rybári
z rybačiek spojených s nocľahom
pri vode v stane. Ovládam tri verzie rozprávky o vlkovi a siedmich
kozliatkach. Tie majú deti pri zaspávaní najradšej. V. Dusíková
34
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
servis/voľný čas
záhrada očami odborníka
Cibuľoviny sadíme na jeseň
Odborník Jozef Šimko zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch radí, ako si
dopestovať tulipány a narcisy.
Cibule a hľuzy slúžia ako zásobné orgány umožňujúce prezimovanie. Patria sem cibuľoviny, ktoré kvitnú na začiatku jari,
potom na konci jari a začiatku
leta. Tieto sú spravidla odolné
voči zime, to znamená, že môžu
zostať v pôde. Cibule sa vysádzajú do priepustnej, na živiny bohatej pôdy. Vysádzame ich na slnečné miesto v jeseni. Vysádzajú sa
trikrát tak hlboko, ako je ich výška. Pred vysádzaním zapracujeme do pôdy kompost alebo organické hnojivo, prípadne anorganické zásobné hnojivo. Aby rástli do krásy, potrebujú pravidelnú
výživu. Počas kvitnutia sa pridáme tiež organické hnojivo. Najznámejšími cibuľovinami sú tulipány a narcisy.
neodporúča, pretože pri vyšších
teplotách sa zvyšuje riziko napadnutia cibule fuzáriovou hnilobou. Pôda by mala byť prekyprená do hĺbky asi 20 cm. Cibule sadíme tak hlboko, aby vrstva zeminy nad nimi bola 12-15 cm, vzdialenosť medzi nimi asi 10 cm. Hlbšie výsadba ochraňuje cibule pred
prílišným kolísaním teplôt a vysychaním. Ak ich zasadíme plytko,
budú sa viac rozdeľovať a narastú do menších veľkostí. Šľachtené odrody je potrebné každoročne vyberať.
Narcisy sú náročnejšie na pestovanie a potrebujú pred zimou
zakoreniť. Preto ich vysádzame
skôr. Ak sa rozhodnete pestovať
týchto poslov jari, najvhodnejší čas na ich výsadbu je v druhej
polovici augusta až v polovici októbra. Vyberte im slnečné stanovište so zdravou, dobre priepustnou pôdou, s neutrálnou reakciou
a aspoň s poldenným slnečným
Aby rástli do krásy, počas kvitnutia pridávame cibuľovinám organické hnojivo.
Tulipány sú cibuľovinami s najjednoduchším postupom pestovania. Na jar ozdobia každú záhradku. Práve teraz ich môžete začať
vysádzať. Tulipány pochádzajú z
Ázie, odkiaľ sa rozšírili do južnej Európy. Veľké množstvo ich
rastie v Malej Ázii, Afganistane,
Iraku, Iránu i Sýrii, kde vo voľnej
prírode dokážu rásť i na extrémnych stanovištiach s krutými zimami a horúcimi suchými letami.
Ani šľachtené odrody nie sú príliš
náročné. Sú mrazuvzdorné, dobre
sa im darí aj na otvorenom slnečnom stanovišti. Na pôdu nemajú
osobitné nároky, potrebujú však,
aby bola dostatočne priepustná.
Množia sa dcérskymi cibuľami, semenami len pri šľachtení. Tulipány vysádzame od septembra do
konca októbra. Skoršie výsadba sa
svitom. Najvhodnejšia je pôda v
starej sile, to znamená, že nesmie byť čerstvo hnojená žiadnym
organickým hnojom ani kompostom. Pred sadením cibúľ ju hlboko
skyprite, ak je veľmi hlinitá, môžete na zlepšenie štruktúry použiť
hrubší, zrnitý riečny piesok alebo
jemný štrk. Cibule saďte do hĺbky 15 cm, čím sa rozumie vrstva
zeme nad ich špičkou, v riadku na
vzdialenosť 10 cm. Po výsadbe je
vhodné cibule poliať, aby rýchlo
zakorenili. Ak je jeseň veľmi suchá, opäť ich polejte ešte pred
príchodom zimy. Dostatok vlahy
doprajte aj cibuliam, ktoré ste z
pôdy nevyberali. Na rozdiel od tulipánov ich nevyberáme každoročne. Vhodným výberom odrôd predĺžime trvácnosť kvitnutia aj na
niekoľko mesiacov.
PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLIA?
POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ LOKALITU
Bátorička mala krutosť v krvi
V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých
výletných lokalít. Pripomeňte
si ich v krátkosti spolu s nami
a dozviete sa fakty, o ktorých
ste možno ani netušili. Snáď
vám pomôžu pri rozhodovaní, kam vyraziť s blízkymi počas víkendu. Tento týždeň sa
vydáme opäť do Čachtíc.
Obec Čachtice preslávila nie
práve v dobrom mene grófka Alžbeta Báthoryová. Pochádzala z
významnej rodiny, jej ujec Štefan Báthory bol poľský kráľom.
Pôvod ju možno predurčil k násilnostiam, ktorých sa dopúšťali
aj iní členovia rodu Báthory. Krutosť sa prejavovala v podobe mučenia a zabíjania mladých nevinných dievčat v snahe zachovať si
unikajúcu mladosť a krásu.
Hrôzostrašné činy, ktorých sa
dopustila s pomocou služobníctva, zostávali dlho utajené. Po
smrti jej manžela Františka Nádaždyho I. sa jej násilnosť stupňovala a svoje obete mučila horiacimi sviečkami alebo ich polievala studenou vodou na mraze.
Mučením „oslavovala“ i významné udalosti v živote – svadbu dcéry či Vianoce. Nemenej slávne sú
jej údajné kúpele v krvi slúžok.
Krutosť Bátoričky ukončil čachtický farár, ktorý ju verejne obvinil. Palatín Juraj Turzo ju údajne v roku 1610 prichytil pri čine a
nariadil vyšetrovanie. Báthoryovej pomocníkov súd v Bytči odsúdil na trest smrti, ale grófka nikdy
nestála pred tribunálom a ani jej
nedokázali vinu. Uväznená bola
do svojej smrti v roku 1614 vo
väznici na Čachtickom hrade.
Z množstva historických pamiatok v Čachticiach, ktorým sa
podrobnejšie venuje webstránka
obce, nás bude zaujímať Draškovičov renesančný kaštieľ. Expozícia sa venuje nielen histórii, ale
predstavuje i kultúrnu tradíciu
Čachtíc, ktoré boli v stredoveku
mestečkom. Návštevník si môže
prezrieť historické zbrane, šperky či ľudovú umeleckú tvorbu. Od
roku 2008 sa stala súčasťou expozície i časť venovaná krutej grófke, má názov Alžbeta Báthoryová – krutosť ukrytá v čipke, ktorej
zaujímavosťou je krásna rekonštrukcia grófkinho odevu.
Rekonštrukcia odevu grófky
Alžbety Báthoryovej.
Časť múzea je venovaná literárnemu spolku Tatrín, ktorý tu
mal zhromaždenie v roku 1847,
či rôznym artefaktom, ktoré boli
nájdené pri archeologických výskumoch. Spolok Tatrín je spätý s
menami ako Ľudovít Štúr, Michal
Miloslav Hodža a Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. Popredné
osobnosti národného života sa
práve na fare v Čachticiach dohodli na uzákonení slovenčiny. Súčasťou múzea je i expozícia hornín, skamenelín a minerálov. Premietnu vám tu aj dokumentárny
film o skutočnosti či fikcii A. Báthoryovej.
Regina Hulmanová
služby lekární
od utorka 14. 9. do utorka 21. 9. 2010
14.9. Kúpeľná, Winterova 37,
772 10 06.
15.9. Dr. MAX, N. Teslu 25
(Tesco), 772 97 31.
16.9. Veronika, Teplická 8,
772 40 03.
17.9. Dr. Alexander, Winterova
41, 776 33 12.
18.9. Tília, Staničná 2,
772 39 57, 774 40 10.
19.9. Veronika, Teplická 8,
772 40 03.
20.9. Park, Winterova 6,
773 03 30.
21.9. Katka, OD Kocka,
772 31 29.
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
rozhovor
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
35
ŠHK 37 Piešťany opäť myslí na play-off
Skončila sa príprava a začína boj
o extraligu. V piatok odštartoval
nový ročník prvej hokejovej ligy.
Mužstvo ŠHK 37 pod vedením
trénera Milana Klementa (rodáka z Pardubíc) chce dobrou hrou
pozvať fanúšikov hokeja v Piešťanoch opäť do hľadiska. Navštívili sme preto zimný štadión,
aby sme sa dozvedeli viac o príprave a cieľoch pred nastávajúcou sezónou.
Najprv sme sa porozprávali s
trénerom mužstva M. Klementom.
v kanadskom bodovaní, tak verím
že bude prínosom pre mužstvo, a
Tomáš Volej hral v Považskej Bystrici a aj v Čechách.
Toto sú obrancovia, a čo hovoríte na útočníkov?
- Vrátil sa Dodo Haring. Fanúšikovia vedia, že je to bojovník a ja
si ho pamätám len v dobrom. Vrátil sa Marek Mihálik, poznáme ho
a vieme, že je počas zápasu nevýrazný hráč, ale keď príde jeho
chvíľa, vie dať gól. A je tu zatiaľ
aj Roman Tvrdoň, hráč s extraligovými skúsenosťami.
Zapracovali ste do mužstva aj
mladých odchovancov piešťanského hokeja?
- Áno, dvoch juniorov - Michala Sluku a Jakuba Macháča.
Majú veľké predpoklady, aby sa z
nich stali dobrí hokejisti. Samozrejme, musia na sebe ešte tvrdo pracovať.
Milan Klement
Ako hodnotíte prípravu?
- Príprava bola slušná, primeraná súťaži - prvej hokejovej lige.
Ja mám radšej spoločnú letnú prípravu, pretože potom viem, čo
môžem od hráčov čakať na ľade.
Individuálna príprava nie je môj
štýl, pretože si myslím, že v kolektíve sa hráči medzi sebou vždy
potiahnu.
Boli ste aj na sústredení mimo zimného štadióna?
- Letnú prípravu sme vylepšili
týždenným pobytom v Dedinkách,
ktorý nám ponúkol prezident klubu Jaroslav Lušňák. Zmena prostredia nám veľmi pomohla.
Takže ste spokojný s prípravou mužstva na novú sezónu?
- Ako som povedal, príprava
nebola zlá, ale človek nikdy nevie. Až prvý zápas nám nastaví zrkadlo. Nie je to len o príprave, je
to aj o psychike. Keď budú mať
hráči čistú hlavu, tak si myslím,
že budú aj výsledky.
Počas letnej prestávky bolo v
hráčskej kabíne rušno. Ako hodnotíte hráčov, ktorí prišli?
- Áno, prišli viacerí noví hráči. Maťo Baron tu bol už na záver
minulej sezóny a odohral ju dobre, Trenčan Jožo Kubrický hrával
za Považskú Bystricu a bol štvrtý
A čo brankári? Máte už na tento dôležitý post vybraného muža?
- Tento rok podávali v príprave obaja brankári Adam Fumač a
Tomáš Tomek vyrovnané výkony,
preto zatiaľ nie je určená brankárska jednotka. Nech sa o miesto
jednotky svojimi výkonmi na ľade
„pobijú“. Tretím brankárom bude
junior Valo.
Na zimnom štadióne vybudovali spoločenskú miestnosť s posilňovňou.
v Piešťanoch to najlepšie.
Otázka na záver: Ako sa vám
žije v Piešťanoch?
- Skôr poznám zimný štadión,
hotel a Budík, kam idem občas
na pivo. Ale bol som si pozrieť
aj pešiu zónu. Piešťany sú veľmi
pekné. Ak si dobre pamätám, prvýkrát som tu bol v roku 1993 so
žiakmi hrať hokej.
Po rozhovore s Milanom Klementom sme sa zastavili u prezidenta klubu ŠHK 37 Jaroslava Lušňáka, aby nás informoval o novinkách pred sezónou.
Viete porovnať hokejovo
mužstvo z minulej sezóny s tým,
ktoré máte tento rok?
- Mužstvo bude určite iné. Zdá
sa mi, že minulý rok sa hralo až
veľmi profesorsky. Možno to nebol až taký príťažlivý hokej pre
divákov. Tento rok máme v mužstve viac mladých hráčov s dobrou
technikou a korčuľovaním, preto
verím, že v sezóne budeme predvádzať dravší hokej.
Aké ciele máte na začiatku
novej sezóny?
- To sa mi vždy hovorí ťažko.
Chceme hrať čo najvyššie, ale
človek nikdy nevie. Pôjdeme od
zápasu k zápasu. Cieľ je určite
hrať príťažlivý hokej a dostať sa
do play-off. Ale v akej forme budeme po 25. januári 2011, keď sa
končí základná časť, teraz viem
len ťažko povedať.
V Piešťanoch nie ste prvú sezónu. Ako sa vám tu pracuje?
- Dobre. Keď mám byť konkrétny, s prezidentom klubu je
vždy dobrá spolupráca. Hrával
hokej tak ako ja, preto často rozprávame o hokeji, aj keď máme
niekedy rozdielne názory. Ale to
preto, že každý chceme pre hokej
rivkou. Sú to profesionálne podmienky pre hráčov, ktorými sa nemôžu pochváliť ani niektoré extraligové kluby.
Určite chcete vylepšiť podmienky aj pre mládežnícke mužstvá...
- Áno, postupne prerábame
kabíny, aby sme zlepšili podmienky pre juniorské tímy. V priebehu
tejto sezóny by mala byť hotová
kabína pre našich najmenších hokejistov, ročník 0 až 3. Chceme,
aby nechodili s hokejovým výstrojom na zimný štadión, ale mali ho
odložený vo vlastnej kabíne.
Vzhľadom na rekonštrukcie a
novinky bude sa meniť aj výška
vstupného?
- Nie, výška vstupného sa meniť nebude. Zostáva 1,50 € a permanentky dokonca zlacneli vzhľadom na menší počet zápasov - cena za jednu je 26 eur.
Jaroslav Lušňák
Ako je pripravený klub na
novú sezónu?
- Cez letnú prestávku sme pracovali na viacerých veciach, čo sa
týka rekonštrukcie zázemia a samotného zimného štadióna. Dali
sme namontovať dvere do vstupov na tribúny, keďže plánujeme
montovať nové sedačky. Hlavne
sme dokončili zázemie pre hokejistov, kde sme vybudovali novú
spoločenskú miestnosť s posilňovňou a oddychovou časťou, takisto aj relaxačnú miestnosť s ví-
Ako vidí prezident klubu nastávajúcu sezónu?
- Sezóna bude veľmi náročná,
keďže financií je stále menej. Ale
aj napriek tomu chceme dobrou
hrou potešiť piešťanských divákov a urobiť im radosť. Takisto aj
dobrou hrou zviditeľniť sponzorov. Ako cieľ určite chceme hrať
play-off a potom sa uvidí, podľa
aktuálnej formy a prípadne súperov, ktorých dostaneme.
Na záver dopĺňame zoznam
hráčov, ktorí odišli alebo ukončili kariéru: Richard Filip (Rumunsko), Tomáš Bučka (HK Nitra), Ján
Románek (HK Nitra), Rasťo Konečný (HK 36 Skalica), Martin Krčula (MšHK Žilina), Lukáš Mucha
(ukončenie kariéry), Matúš Chrenko (ukončenie kariéry), Rado Kolník (ukončenie kariéry, bude pracovať aj v klube ako tréner mládeže).
P. Jurák/P. Krajčik
36
šport
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
ZRAKOVO POSTIHNUTÍ CYKLISTI MEDAILOVÍ
Vrcholom tohtoročnej sezóny
pre zdravotne postihnutých cestných cyklistov boli majstrovstvá
sveta UCI v kanadskom Baie-Comeau. Zúčastnilo sa na nich rekordných 324 športovcov zo 40
krajín. Vo výbere Slovenska nechýbali ani Ostrovčania Vladislav Janovjak a Róbert Mitošinka, štartujúci za CK Piešťany.
Časovka jednotlivcov i cestné preteky s hromadným štartom
sa išli na 11,4 km dlhom okruhu.
Táto trať na pobreží Atlantického
oceánu bola jednoznačne najťažšia zo všetkých doterajších na MS.
Slovenský tandem Janovjak – Mitošinka obsadil v kategórii zrakovo postihnutých 12. miesto so
stratou 1:40,13 min na víťaznú
španielsku dvojicu Leal – Morales. Po neúspechu v časovke boli
cestné preteky tandemov ich poslednou nádejou na medailové
umiestnenie. Vladislav Janovjak
s pilotom Róbertom Mitošinkom
síce nastupovali na štart v pozí-
Títo cyklisti reprezentovali Slovensko na MS UCI v Kanade.
cii lídra svetového rebríčka, no o
poradí na MS sa rozhodovalo priamo na trati. Deväťkolové preteky
merali celkove 102 km. Pelotón
sa roztrhal až vo štvrtom kole, v
ktorom sa rozdelil na tri skupiny.
V prvej ostali všetci favoriti, vrátane našich. V siedmom kole sa
pokúsili o únik Holanďania, ktorí si vytvorili 30-sekundový náskok. „Pelotón ich však pomerne
rýchlo dostihol a v predposlednom ôsmom kole sa Vlado s Robom rozhodli o únik. Ich nástup v
kopci nikto z hlavnej skupiny nezachytil, chalani sa všetkým po-
stupne vzďaľovali a do posledného kola vchádzali s takmer 50-sekundovým náskokom. Šanca na
prvé miesto bola v tej chvíli vysoká. Stíhať sa ich vydala len veľmi
silná talianska dvojica Ivano Pizzi – Luca Pizzi. Taliani našich dostihli kilometer pred cieľom a do
cieľovej rovinky vošli oba tandemy spolu. O víťazovi rozhodol až
záverečný špurt, v ktorom mali
viac síl Taliani. Janovjakovi s Mitošinkom tak ušiel titul majstrov
sveta o jedinú sekundu. Napriek
tomu im po pretekoch prišli k
perfektnému výkonu a odvážnemu úniku zagratulovať mnohí tréneri a jazdci z ostatných tímov,“
opísal nám záver pretekov vedúci slovenskej výpravy na MS Branislav Režňák.
Dvojici Janovjak – Mitošinka
patrí v svetovom rebríčku výborné druhé miesto, no zaútočiť na
celkové prvenstvo môžu ešte koncom septembra na pretekoch Európskeho pohára v Prahe.
(šg)
Hokejisti zdolali Spišiakov, no nestačili na vojakov
V závere minulého týždňa sa začal nový ročník prvej hokejovej ligy. Piešťanci sa ako
obhajca prvenstva z predchádzajúcej sezóny stretli najskôr s minuloročným extraligistom, Spišskou Novou Vsou, ktorú doma v
piatok zdolali 5:3. V nedeľu však ŠHK 37 nečakane prehral v Michalovciach s domácou
Duklou 0:2.
V súboji so Spišiakmi, ktorí zostúpili z extraligy, videli diváci obojstranne opatrný začiatok zápasu. Ako prví sa osmelili hostia, ktorí
dali v 6. min vedúci gól. Piešťanci po góle zvýšili aktivitu pred bránou súpera a Rosa na začiatku 11. min zo skrumáže vyrovnal. To však
nebolo všetko, pretože v 14. min poslal domácich do vedenia Pupák. Účet prvej tretiny uzavrel hosťujúci Holečko, keď strelou do
„vinkla“ vyrovnal na 2:2. V druhej tretine naj-
skôr nastrelil Kubrický žrď, ale v 29. min bol už
úspešný a domáci opäť viedli. Hra mala aj naďalej spád a hoci mali šance obe mužstvá, gól
už nepadol. Spišiaci boli aktívni aj v poslednej tretine, ale gól dali najskôr domáci, ktorých poslal počas presilovky po prihrávke Mihálika do dvojgólového vedenia Tvrdoň. Hostia síce dali kontaktný gól, ale minútu pred
koncom tretej tretiny rozjasal divákov znova
Tvrdoň, ktorému asistoval Grman. Aj vďaka
jeho dvom gólom Piešťanci hneď na začiatku
sezóny získali skalp favorita súťaže. Tretiny:
2:2, 1:0, 2:1. Zostava ŠHK 37 Piešťany: Tomek – A. Kolník, Poláček, Volek, Grman, Vrána, Kalafut, Blaško, Baron - Kubrický, Baran,
Pupák - Chylo, Peško, Haring - Mihálik, Učeň,
Tvrdoň - Rosa, Potoček, Jančovič.
V nedeľu v Michalovciach piešťanskí hoke-
jisti nedali za hodinu čistého času ani gól. Na
bránku súpera síce vyslali až 33 striel, no ani
jedna neskončila v sieti. Naopak, domáci sa
ujali vedenia už po necelých desiatich minútach prvej tretiny, keď Minčákov puk sa odrazil od hráča súpera za chrbát Tomeka. V druhej časti padol tiež iba jeden gól a znova do
Tomekovej bránky. Zverenci trénera Klementa sa snažili v poslednej tretine o zvrat. Napriek tomu, že domáci vojaci hrali pozorne v
obrane, hostia si vytvorili niekoľko dobrých
gólových príležitostí, no domáceho gólmana
Martona sa im prekonať nepodarilo. V Michalovciach nastúpili Piešťanci takmer v rovnakej zostave ako v piatok proti Spišiakom, len
Tvrdoňa nahradil v treťom útoku Klčo a Tvrdoň hral vo štvrtom namiesto Potočka. Tretiny: 1:0, 1:0, 0:0.
Jaroslav Vrábel
„Upršaný“ minifutbalový turnaj vyhrali Drahovce
Prvému ročníku minifutbalového turnaja veteránov PFK CUP
2010, ktorý sa hral na ihrisku s
umelou trávou v Piešťanoch, počasie vôbec neprialo. Dážď odradil niektoré družstvá od účasti na podujatí. Preto o prvenstvo
bojovalo len päť „statočných“,
ktorých hráči sa nebáli premoknúť do nitky a bojovať o každý
gól v sieti súpera.
Víťazom turnaja sa napokon s
10 bodmi stali Drahovčania, ktorí zdolali Krakovany 8:2, mužstvo
Verných Slovanu 6:1, Top Šport
1:0 a jediný bod stratili za remízu
3:3 s Ducovým. Druhý skončil Top
Momentka z prvého ročníka minifutbalového turnaja PFK Cup 2010.
Šport, ktorý zdolal Verných Slovanu 4:0 a Krakovany 8:0. Okrem
tesnej prehry s Drahovcami stratil
bod aj s Ducovým, s ktorým remizoval 1:1. Bronzová priečka patrila belasým z mužstva Verní Slovanu. Tí zdolali Krakovany 4:2 a Ducové 4:3. V súboji o štvrtú priečku vyhralo Ducové nad Krakovanmi 3:0.
Okrem mužstiev organizátori ocenili aj jednotlivcov. Najlepším brankárom turnaja bol vyhlásený Putera z Top Športu, strelcom so siedmimi gólmi Michalec
z Ducového a hráčom Gábriš z
Drahoviec.
(šg)
šport
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
37
Jaroslav Baláž má bronz z majstrovstiev sveta!
V anglickom Towcestri boli koncom augusta majstrovstvá sveta
v pretekoch vznášadiel. V siedmich kategóriách na nich štartovalo 150 pretekárov zo 14 štátov. Výborný výsledok na MS dosiahol piešťanský vodný motorista Jaroslav Baláž mladší z KVLVŠ Piešťany, ktorý získal vo formule S bronzovú medailu.
Pre časovú a finančnú náročnosť bol Baláž jediným naším
jazdcom, ktorý súťažil na MS. Po
meraných tréningoch odštartoval do bojov o medaily z tretieho
miesta, keď pred ním boli len
Angličan Barlow a Francúz Larrib.
Vďaka stabilnému výkonu si tretie miesto udržal, hoci po technickej poruche v poslednom kole
Jaroslav Baláž má bronz z majstrovstiev sveta.
druhej rozjazdy musel oň bojovať
až do konca. Podujatie poznačilo nepriaznivé počasie, keď vie-
tor dosahoval rýchlosť viac ako
60 km/h, čo malo za následok
zvýšený počet nehôd - našťastie
bez vážnych zranení pretekárov.
Pre neustále zhoršujúce sa podmienky boli posledné rozjazdy v
nedeľu zrušené a následne vyhlásili nových svetových šampiónov na ďalšie dva roky. Pre Baláža je tretie miesto doteraz najlepším umiestnením na svetovom
podujatí v jeho kariére. Potvrdil,
že naši jazdci patria nielen medzi
európsku, ale aj svetovú špičku.
Napriek obrovskej radosti zo
zisku medaily však Jaro nemôže
zaháľať. Koncom septembra ho
totiž v nemeckom Saalburgu čakajú posledné preteky seriálu ME.
V ňom zatiaľ vedie s náskokom deviatich bodov pred už spomínaným Larribom.
Barbora Jánošíková
V MOSTE ZASLÚŽENÉ PRVENSTVO NEMCA
Patrik Nemec si vyjazdil v Moste druhé prvenstvo v Octavia Cupe.
Víťazom predposledných pretekov seriálu Česká poišťovna Octavia Cup 2010, ktoré sa konali v rámci majstrovstiev Európy
ťahačov na motodrome v Moste,
sa stal Piešťanec Patrik Nemec.
Najvýhodnejšiu pozíciu na štar
tovnom rošte však mal po sobotňajších tréningoch Tiki Ivoševič.
Chorvátsky jazdec si však prvú pozíciu udržal len do druhého kola, v
ktorom skončil s prasknutým ráfikom mimo trate. Cesta k prvej pozícii sa tak nečakane otvorila za
ním jazdiacemu Patrikovi Nemcovi. Ten sa šance chopil oboma rukami a napriek tomu, že počas celých pretekov sa ho snažili predstihnúť českí jazdci Pekař s Navrá-
tilom, ktorí jazdili v jeho závese,
si prvú pozíciu udržal až do cieľa.
„Bolo to však náročné, pretože 12
kôl som musel odrážať nápor Pekařa, potom zasa na moju pozíciu útočil Navrátil. Víťazstvo je
o to cennejšie, že som nebol celkom spokojný s výkonom motora.
Na rovinkách mu chýbal výkon,
takže to bolo veľmi tesné a došlo aj k niekoľkým ‘ťukom‘. Som
však rád, že sa mi preteky podarilo vyhrať,“ okomentoval svoje
druhé víťazstvo v sezóne piešťanský jazdec. Ten pred poslednými
pretekmi, ktorými bude v závere
septembra Jesenná cena Brna, zaostáva za vedúcim Václavom Brejlom len o dva body.
(šg)
Mladí vodní pólisti na medzinárodných turnajoch
Vodnopólové družstvo mladších
žiakov KVP Piešťany absolvovalo
v priebehu posledného mesiaca
tri medzinárodné turnaje.
Najskôr skončilo v Gradaci v
konkurencii o dva roky starších
na treťom mieste, keď z troch zápasov dokázali zdolať len Donau
Viedeň 14:4. Vo zvyšných dvoch
stretnutiach podľahli domácemu
Gradacu 7:10 a víťazovi turnaja
VK Korenat 4:12.
Na turnaji vo Vrútkach obsadili mladí Piešťanci druhé miesto,
keď vyhrali nad Komárnom 15:8,
Hornetsom Košice 13:3, dievčatami Vrútok 11:5 a chlapcami Vrútok 8:2. Nestačili len na maďarský
Honvéd Budapešť, ktorému podľahli 3:6. V konečnom poradí im
patrila druhá priečka. Najlepším
strelcom Piešťan i celého turnaja
bol s 23 gólmi Berlanský.
Druhú priečku obsadili mladí Piešťanci aj na domácom turnaji o Pohár primátora. Rozhodol
o tom už úvodný zápas, v ktorom
podľahli Novákom 7:10. V ďalších zápasoch už bodovali naplno, keď Viedeň zdolali 18:6, Hradec Králové 10:4, Hornets Košice 3:2 a Sláviu Prešov 8:4. Turnaj
vyhrali bez straty bodu Nováky. V
Piešťanoch zostala cena pre najlepšieho strelca, ktorým bol s 19
gólmi Berlanský. Najlepším brankárom bol Čech z Novák a hráčom
Baran z Prešova. Zostava KVP Kúpele: Klampár - Berlanský, Novák,
Baranovičová, N. Kozmér, Bartoš,
Baranovič, R. Kozmér, Filo, Pieter, Kálnický, Sagan, Straka, Podhradský, A. Berlanský, Horvát.
Róbert Chlpek
Vodnopólové nádeje KVP Kúpele obsadili na domácom turnaji druhé miesto.
38
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
šport
Piešťanci pripravili divákom najväčšie sklamanie
V druhom septembrovom kole vyšších regionálnych futbalových
súťaží najviac sklamali svojich priaznivcov Piešťanci, ktorí v zápase tretej ligy prehrali doma s Považskou Bystricou 0:3. Zverenci trénera Šimu boli jediným z našich mužstiev, ktoré nezískalo
ani bod. Za predvedenú hru si ho však hráči PFK ani nezaslúžili...
SLOVAN JUNIORI - OTJ MORAVANY 0:0
V priemernom zápase hrali obe
mužstvá zo zabezpečenej obrany, pričom sa spoliehali na rýchle protiútoky. Obaja brankári však
dominovali. Z hostí mali v prvom
polčase šance Glos, Olej a Vermeš, na druhej strane zlikvidoval
pokusy domácich Haško. V druhom polčase domáci zatlačili, ale
zverenci trénera P. Jančoviča aj
vďaka svojmu brankárovi Haškovi
odolali. Na druhej strane neuspel
Candrák a najväčšie šance spálil
v 78. a 80. min Olej. Potom mali
šancu aj domáci, no neuspeli, a
gólom sa neskončila ani technická
strela Gligiča. Aj tak hostia uhrali bezgólovú remízu, s ktorou bol
spokojný aj tréner Jančovič. Zostava OTJ: Haško – Glos, Piovarči, Benko, Vermeš, L. Kirka (84.
J. Kirka), Moravčík, Puna, Gligič
(90. M. Kotula), Candrák (90. Jančovič), Olej.
Rudolf Zelenay
MFK Vrbové - FC Nitra „B“ 4:2 (1:1)
Zápas začali lepšie hostia, ktorí už od 2. min po chybe domácej
obrany viedli. Ďalšie dve strely hostí išli tesne vedľa. Bránu netrafili ani domáci hráči Krajčovič a Jelšic, no práve posledne menovaný v
42. min po individuálnej akcii vyrovnal. V 50. min mieril Jelšic len do
brankára, no v 57. min dostal T. Gažík domácich do vedenia. V 64. min
potrestali hostia chybu domácej obrany na strelenie vyrovnávajúceho
gólu, no v 70. min dal Jelšic po spolupráci s Piršelom tretí a v 78. min
Vach po prihrávke Jelšica aj štvrtý gól MFK. Zostava MFK: Šulla - Vlado (60. Piršel), Poláček, T. Gažík, Herceg, Kuťka, Sumer (72. Vach),
Krajčovič, I. Balcír, Andrísek, Jelšic.
Peter Sedláček
Martin Žamba (vľavo) v súboji s hráčom P. Bystrice. Foto: Š. Gregorička
PFK Piešťany - Považská Bystrica 0:3 (0:0)
Po opatrnom začiatku sa dostali k slovu hostia, ktorí nastrelili v
9. min žrď a v 15. min musel vykopávať Kardoš loptu z bránkovej
čiary. V 38. min zachránil domácich od pohromy Zachar a potom
mieril Gajarský nad. V 49. min
vyskúšal strelou z diaľky postreh
brankára hostí Beňa, no to bolo
zo strany domácich všetko. V 65.
min dali hostia vedúci gól, ku ktorému pridali v rozpätí od 67. min
do 77. min ešte dva a zaslúžene
si odviezli z Piešťan tri body. Zostava PFK: Zachar – Nádaský, Kardoš, Beňa, Talajka, Galba, T. Sedlák, M. Žamba, Havrlent, Gajarský, Maron.
Gejza Žamba
OŠK Veľké Kostoľany - FK Kúty 6:0 (4:0)
Hostia pôsobili odovzdaným
dojmom a domáci mohli vyhrať
aj dvojciferným rozdielom. Už v
3. min nastrelil L. Kadlíček brvno, ale potom prišli chvíle Adriána Hnilku: v 7. min dal prvý gól
OŠK, v 15. min pridal druhý a v
23. min aj tretí gól domácich. Ten
istý hráč zahodil ďalšie dve tutovky, no v 42. min dal Janíček z je-
denástky štvrtý gól OŠK. K štyrom
presným zásahom pridali po prestávke ešte dva L. Kadlíček a Bučko. Ďalšie šance už ostali nevyužité. Zostava OŠK: Kúdela – Ondrášik, Gula, Janíček (80. R. Kadlíček), Števík, Horváth (75. Bališ), Lulovič (65. Bučko), Srnec,
Velšic, L. Kadlíček, Hnilka.
Miroslav Maco
PRAŠICE - OFK TREBATICE 0:2 (0:2)
Jozef Jelšic dal v nedeľu dva góly Vrbového. Foto: (šg)
FK KRAKOVANY – KRIŽOVANY 2:2 (0:1)
Domáci mali do prestávky tri
šance, no M. Bogora mieril dvakrát
hlavou len do žrde a Duchoňovu
dorážku zlikvidoval brankár hostí. V 46. min však Čáp z priameho kopu vyrovnal a v 63. min opečiatkoval M. Bogora opäť žrď – ale
tentoraz nohou. V 65. min prekopol z „päťky“ Ďuračka, no o mi-
nútu neskôr sa domáci konečne
dočkali, keď Duchoň dal vedúci
gól FK. V 75. min sa podarilo hosťom vyrovnať a v závere spálili aj
šancu na víťazstvo... Zostava FK:
Radoský - Kališ, T. Balcír, Čáp, Ondrejka, Duchoň, Poláčik, Ďuračka, Urban, M. Bogora, P. Bogora
(70. Kikta).
Juraj Filo
Trebatičania vonku na jeseň ešte neprehrali, čo potvrdili aj v Prašiciach. O svojom víťazstve rozhodli už v prvej štvrťhodine zápasu, keď
sa v 1. a 13. min strelecky presadil Horvát. Domáci mali šancu v 10.
min, no Jankech bol pozorný. Trebatičania mali aj ďalšie šance, ale
gól už tiež nedali. Zostava OFK: Jankech – Hečko, Palkech, T. Zemko,
F. Zemko, Doktor, Martin Žilka, Nosko (75. Michal Žilka), Horvát, Ilenčík (88. Koprna), Marek (60. Kurinec).
Juraj Valo
Výsledky z nižších regionálnych súťaží
Oblastné majstrovstvá: Drahovce – Hrnčiarovce 3:2 (Zajac, Dusík, Gábriš), Zavar – Prašník 3:1 (Nižňanský), oblastná súťaž, skupina B: Horné Trhovište – Ostrov 7:2, Šípkové - Chtelnica 1:2 (Puvák – Gába 2), Bojničky – Borovce 0:2 (Dubovský 2), Veľké Orvište - Veselé 2:1 (Táborský, L. Bartko – Nesteš), Dubovany - Kľačany
0:3, Nižná – Dolné Trhovište 3:1 (Porubský 3), tretia trieda, skupina
B: Sokolovce – Merašice 5:0 (Bihári 3, P. Fano 2), Ratnovce – Šterusy
1:1 (Meszároš – J. Nesteš), Kočín-Lančár – Banka 0:1, Jalšové - Dolný Lopašov 2:1 (Hlavatý).
(šg)
šport
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
Konečnou zastávkou štvrťfinále
V druhom hracom týždni si sa na
poslednom tohtoročnom tenisovom turnaji, US Open v New Yorku, zahralo trio našich tenistov.
Všetci však skončili svoju púť vo
štvrťfinále.
V súťaži žien sa do neho dostala Dominika Cibulková po výhre
nad Ruskou Kuznecovovou 7:5,
7:6. V boji o svoje druhé semifinále na grandslamovom turnaji však
nestačila na turnajovú jednotku,
Dánku Wozniackú, ktorej vo veternom počasí podľahla 2:6, 5:7.
V juniorskej súťaži sme mali
dvojnásobné zastúpenie. Chantal Škamlová vypadla v dvojhre
už v prvom kole po prehre s Ukrajinkou Vasiljevovou 5:7, 3:6. Vo
štvorhre sa však spolu s krajan-
Filip Horanský
kou Janou Čepelovou dostala po
výhrach nad Hozumiovou s Kowaseovou z Japonska 6:4, 6:0 a Keysovou z Tsayovou z USA 3:6, 7:5,
11:9 do štvrťfinále. Tam však podľahli belgicko-chorvátskej dvojici
Nestachová, Njiričová 2:6, 2:6. Filip Horanský zasa vypadol už v prvom kole štvorhry, keď spolu s Kovalíkom podľahli Brazílčanom Clezarovi s Fernandesom 6:7, 4:6. V
dvojhre Horanský zdolal Ureho z
USA 7:5, 6:1, Morgana z V. Británie 7:6, 6:1 a Collarina z USA 6:3,
6:4. V boji o svoje prvé semifinále však podľahol Američanovi Kudlovi 5:7, 1:6. Postupom do štvrťfinále si však vyrovnal svoje maximum z vlaňajšieho grandslamového turnaja v Paríži. Š. Gregorička
KOLKÁRI ZABODOVALI NAPLNO
V druhom kole prvej kolkárskej ligy sa našim mužstvám darilo. Najskôr získali Rakovičania v piatok
bod za domácu remízu 4:4 so Zlatými Klasmi a potom
v sobotu zabodovali obe mužstvá Družby Piešťany.
„Béčko“ zdolalo rezervu Madranky 6:2 a rovnakým
výsledkom sa skočil aj zápas „áčka“ s Preseľanmi.
Rakovičanom zachránila aspoň bod až posledná
dvojica Boris Šintál s Františkom Milanom. Po štyroch hráčoch totiž prehrávali už 0:4 na body a o 119
kolkov. Milan však zvalil 594 a Šintál 562 kolkov. Súperov tak zdolali o 138 kolkov a vďaka nim vyhrali
domáci aj na kolky 3295:3276, takže body sa delili.
Družba Piešťany „B“ prekvapujúco zdolala Modranku „B“ na zvalené kolky 3232:3161. Z Piešťancov bodovali: Harčarík (564), Bittner (559), Dzuro (548) a
Horváth (534). Martin Dzuro si však pripísal na svoje
konto bod až na poslednú chvíľu a súpera zdolal aj
vďaka výbornému záveru. Keďže vyhral nad M. Dovičičom poslednú položku i celý duel, bod patril jemu.
Družba „A“ zdolala Preseľany na kolky 3239:3133. Po
bode so súperom získali: Gocký (555), Marek (551),
F. Dovičič (550) a P. Uváčik (544).
(šg)
Petrikovičová si vyplávala medailu
Majstrovstvá sveta telesne, zrakovo a mentálne postihnutých
športovcov IPC v plávaní v dlhom
bazéne sa uskutočnili v tomto
roku v holandskom Eindhovene.
Medzi plavcami z 54 štátov celého sveta nechýbali ani dvaja slovenskí reprezentanti.
Nás zaujímali hlavne výkony
piešťanskej rodáčky Karin Petrikovičovej z Iamesu Bratislava.
Tá štartovala v kategórii zrakovo postihnutých SM 12. V úvodný deň podujatia obsadila na 200
metrov polohové preteky ôsmu
priečku, o deň neskôr bola tesne za finálovou osmičkou, keď
na 100 m prsia skončila deviata.
Úspešnejšia bola v pretekoch na
100 m motýlik, v ktorých doplávala na siedmom mieste. Do finále sa naša mladá 16-ročná reprezentantka dostala aj v ďalších
disciplínach: na 50 m vsp. skončila ôsma a v posledný súťažný deň
sa predstavila v dvoch disciplínach. Na 100 m vsp. sa síce do finále nedostala, no v záverečnej
disciplíne - 100 m znak - obsadila
tretie miesto a získala bronzovú
medailu.
„Na kratšej polohovke mala
Karin menší problém s plaveckou
čiapkou, čo ju trochu znervóznilo, preto si osobný rekord nezlepšila. Navyše, na šampionát sme
prišli po osemhodinovom cestovaní len pár hodín pred jeho začiatkom, takže únava urobila svoje.
Som rada, že jej vyšla záverečná
disciplína, v ktorej získala bronzovú medailu. Rýchlejšie ako ona
boli len dve Rusky. Karin je veľkým prísľubom pre slovenské paralympijské plávanie, pretože má
len 16 rokov a už získava medailo-
39
Tri tituly našich
Nových majstrov Slovenska
v kategórii juniorov a žiakov
už poznajú aj vodní lyžiari za
člnom. Šampionát mal byť pôvodne na Sĺňave, no pre veľký prietok vody ho presunuli
na jazero pri Blatnom. Tam si
vodní lyžiari Klubu vodného lyžovania a vodných športov Piešťany vybojovali tri prvenstvá.
V súťaži žiactva vyhrala Michaela Kičinová akrobaciu pred
oddielovou kolegyňou Zuzanou
Oravcovou, ktorá bola navyše druhá v slalome. V kategórii
chlapcov Piešťanci titul nezískali. Jakub Oravec však bol tretí v slalome i akrobacii. V juniorskej kategórii vyhral Nikolas
Wolf slalom pred ďalším Piešťancom Milanom Kičinom. Wolf
bol prvý aj v akrobacii, v ktorej
skončil Kičin tretí. Tomu patrilo v skokoch i trojkombinácii
druhé miesto.
Vďaka výsledkom z Blatného sa junior Milan Kičin stal víťazom Open kategórie mužov
Slovenského pohára (SP), keď
nazbieral celkovo 4460 bodov.
Aj v ženskej kategórii putovalo prvenstvo v SP do Piešťan. Pričinila sa o to juniorka
Ingrid Oravcová, ktorá získala 1720 bodov. Tretia skončila
s 358 bodmi Michaela Kičinová. Piešťanci ovládli za člnom v
SP aj žiacku kategóriu. U chlapcov vyhral Jakub Oravec pred
Adamom Masárom a Marošom
Današom, u dievčat dominovala Zuzana Oravcová.
Pavol Kucharovič
kompas fanúšika
Karin Petrikovičová
s bronzovou medailou.
vé umiestnenia medzi seniormi,“
pochválila ju trénerka Daniela Šípošová.
(šg)
UTOROK 14. SEPTEMBRA
Hokej: ŠHK 37 Piešťany – HK
Brezno – prvá liga – 18.00 h –
Zimný štadión.
PIATOK 17. SEPTEMBRA
Hokej: ŠHK 37 – Lipt. Mikuláš – prvá liga – 18.00 h – ZŠ.
SOBOTA 18. SEPTEMBRA
Futbal: OTJ Moravany – Nové Mesto, MFK Vrbové – J. Bohunice – druhá liga – 15.30 h.
NEDEĽA 19. SEPTEMBRA
Futbal: FK Krakovany – Horné Obdokovce, OFK Trebatice – OŠK Veľké Kostoľany – piata liga – 15.30 h.
(pt)
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63,
Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: [email protected] /
Poverená vedením: Agnesa Balková / Redaktori: Viera Dusíková - [email protected], Štefan Gregorička - [email protected],
Igor Paulech - [email protected] / Editor webu: Martin Kmeťo / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák / INZERCIA: Winterova 62, Piešťany, tel.
033/734 24 00, tel./fax: 033/762 14 47, e-mail: [email protected] / Registračné číslo: EV 3263/09 / Novinové zásielky povolené:
SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box / Za obsah reklamy a inzercie redakcia
nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk / Vychádza každý utorok /
Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskytyzden.sk
40
inzercia
Číslo 37 Utorok 14. septembra 2010
INZERÁT POHODLNE LEN ZA JEDNO EURO!
Piešťanský týždeň vám ponúka
možnosť podať si riadkový inzerát veľmi jednoducho a pohodlne len za jedno euro.
Okrem klasického podania občianskej inzercie v redakcii alebo inzertnej kancelárii si môžete u nás alebo v niektorom z našich partnerských miest v blízkosti vášho domova kúpiť predtlačený objednávkový formulár za jedno euro. Vyplníte ho podľa vzoru
a vhodíte do našej schránky alebo odovzdáte u ktoréhokoľvek z
našich partnerov podľa zoznamu.
Zoznam súčasných partnerských miest:
Rozličný tovar Vasi, Dedinská 1, Drahovce
Novinový stánok Nám. slobody, Vrbové (pri zmrzline)
Novinový stánok Nám. slobody, Vrbové (oproti reštaurácie Korzo)
Novinový stánok zastávka
Nitrianska ul. (oproti Auparku)
Novinový stánok zastávka
A. Hlinku (oproti OD Kocka, cez
cestu)
Novinový stánok Winterova ul. (vedľa nemocnice)
Novinový stánok zastávka
Krajinská ul. (oproti Shell)
VZOR VYPLNENÉHO TLAČIVA:
TLAČIVO NA PODÁVANIE RIADKOVEJ INZERCIE
cena: 1,00 €
KATEGÓRIA:
nehnuteľnosti
kúpa-predaj
TEXT INZERÁTU:
x auto-moto
zoznámenie
zamestnanie
zverinec
P
r
i
t,
h
o
0
1.
E
d
d
Á
m
Š
k
o
r. v.
2
0
0 2.
o
T
e
l.
u.
remeslá-služby
straty a nálezy
d
0
u
F
a
rôzne
v
o
r
C
e
n
a
d
o
9
1
9
0 0
9
0
ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI:
M E L Á N I A P I E Š Ť A N S K Á Bydlisko/Sídlo: __________________________________
SLNEČNÁ 77, PIEŠŤANY
Meno/Názov: ______________________________
0919/009 001
Tel. kontakt: ______________________________
E-mail: ________________________________________
IČO: ______________________________________
DIČ/IČ DPH: ____________________________________
, ská
10. 7. 2010
Me lán ia Pie štan
Dátum: ___________________________________
Podpis: ________________________________________
Dodávateľ: WINTER média, a.s., Teplická 63, 921 01 Piešťany, IČO: 44008520, IČ DPH SK 2022571254
Údaje pre účely odpočtu DPH: základ dane: 0,84 €, daň 0,16 €, cena celkom 1,00 €
Tento doklad slúži ako potvrdenie o úhrade za riadkový inzerát.
Novinový stánok Vrbovská
ul. - červený (križovatka Vrbovská-Bratislavská)
Cena formuláru predstavuje
hodnotu trojriadkového inzerátu. Uzávierka podávania inzer-
cie pre nasledujúce číslo týždenníka Piešťanský týždeň je vždy
vo štvrtok o 12. hodine. Inzeráty
odovzdané po tomto termíne uverejníme v ďalšom čísle novín.
(red)
Predajcovia, ktorí máte
záujem o predaj objednávkových formulárov riadkovej inzercie, ohláste sa nám na tel.
čísle 033/734 24 00.
Download

Zbraniam vládli deti