VRV®
Celoročný
Katalóg
PERFECT C MFORT
Vykurovanie
Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti
Daikin Europe N.V.. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších
vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť
na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť
za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k
používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin
Europe N.V.
Produkty Daikin sú distribuované:
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - Slovakia, s.r.o
Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421/2/571032-11, Fax: +421/2/571032-99, e-mail: offi[email protected], www.daikin.sk
DACE_VRV_OM.indd 1
Aplikované systémy
Chladenie
ECPSK10-506_DACE • 01/10 • Copyright Daikin
Aktuálna publikácia nahrádza ECPSK09-500
Zodpovedný editor: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende
VRV® K ATA L Ó G 2 0 1 0
Unikátna pozícia spoločnosti Daikin ako výrobcu
klimatizačných zariadení, kompresorov a chladív vedie k
väčšej angažovanosti spoločnosti v environmentálnych
otázkach. Už niekoľko rokov je zámerom spoločnosti
Daikin stať sa lídrom v poskytovaní produktov, ktoré sú
šetrné k životnému prostrediu. Táto výzva si vyžaduje
ekologický dizajn, vývoj širokého sortimentu výrobkov
a systém riadenia energie, ktorý konzervuje energiu a
znižuje odpad.
Klimatizácia
2010
3.4.2010 22:10
4 PILIERE RASTU
SPOLOČNOSTI DAIKIN
DACE_VRV_OM.indd 2
3.4.2010 22:10
APLIKOVANÉ SYSTÉMY
CHLADENIE
KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY
VYKUROVANIE
LÍDER V KVALITE PRODUKTOV
Spoločnosť Daikin vyrába komplexnú škálu vysoko energeticky účinných a kvalitných produktov a systémov klimatizačných
zariadení pre komerčné, rezidenčné a priemyselné využitie. Naše produktové portfólio je založené na štyroch odlišných
“pilieroch”, ktoré demonštrujú diverzifikáciu spoločnosti Daikin:
optimalizované riešenia pre vykurovanie: systémy vzduch-
aplikované systémy pre centrálne chladenie a
vzduch (pre rezidenčné a komerčné aplikácie) a vzduch-
vykurovanie v priemyselných a komfortných aplikáciách
voda (pre rezidenčné aplikácie s možnosťou prípravy TÚV)
najmodernejšie klimatizácie s priamym chladením
chladenie so strednými alebo nízkymi teplotami pre
pre rezidenčné a komerčné využitie
maloobchody a sklady
Každý pilier využíva pokročilé technológie, aby dosiahol maximálnu energetickú účinnosť, minimálnu energetickú spotrebu
a minimálne prevádzkové náklady počas životnosti zariadenia. Náš produktový sortiment je široký a pokrýva všetky kľúčové
disciplíny regulácie vnútornej klímy, pri ktorých sme si istí ich schopnosťou vždy splniť požiadavky koncového používateľa,
projektanta, dodávateľa a realizačnej firmy.
LÍDER V POSKYTOVANÍ KVALITY A ZÁKAZNÍCKÝCH SLUŽIEB
Od nášho založenia, v meste Ostend (Belgicko) v roku 1972, sme obnovili a rozšírili naše výrobné priestory, vrátane tých,
ktoré sa otvorili v Miláne (Taliansko), Plzni a Brne (Česká republika) a získali odkúpením v Cramlingtone (Veľká Británia)
a Güglingene (Nemecko), do terajšieho stavu, v ktorom sú uznávané ako najpokročilejšie vo svojom odvetví v Európe.
Okrem toho, všetky naše závody ťažia z politiky našej japonskej materskej organizácie ohľadom výroby s nulovými chybami,
mimoriadne účinného dodávateľského reťazca a unikátnej podpory vo výskume a vývoji. Tieto veľké výrobné zariadenia sú
súčasťou siete plne vlastených dcérskych spoločností v Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku,
Portugalsku, Poľsku, Grécku, Belgicku, Holandsku, Švédsku, Strednej Európe a Južnej Afrike ako aj mnohých nezávislých
distribútorov v Európe, Afrike a na Strednom Východe, ktorí sú podporovaní niekoľkými pobočkami v Írsku, Rusku a Turecku.
Skúsená a profesionálna podpora nám umožňuje udržiavať závideniahodný blízky vzťah s medzinárodnými trhmi, čím
môžeme na mieru prispôsobiť naše produkty konkrétnym regionálnym požiadavkám a reagovať rýchlo a efektívne na
akúkoľvek oblasť možného rozšírenia trhu.
NOVÉ PRODUKTY 2010
14
NÁHRADA ZA VRV® S R22 - VRV®III-Q
! Cenovo výhodná náhrada z R-22/R-407C na R-410A
! Zvýšená účinnosť v porovnaní so systémami R-22/R-407C
! Rýchla inštalácia v porovnaní s celkovou výmenou systému
(opätovné použitie existujúceho potrubia a vnútorných jednotiek)
! Skrátený a plánovaný prestoj pri výmene systému
! Znížený a postupný investičný výdavok
! Zvýšený výkon v porovnaní s existujúcim systémom
! Žiadne obmedzenia na históriu systému
34
KAZETOVÁ SAMOČISTIACA JEDNOTKA - FXFQ-P9
! Spoločnosť Daikin predstavuje prvú automaticky čistiacu sa
kazetovú jednotku na európskom trhu
! Vyššia účinnosť a komfort vďaka každodennému automatickému
čisteniu filtra
! Nižšie náklady na údržbu vďaka funkcii automatického čistenia
! Jednoduchšie vyčistenie jednotky vysávačom bez potreby jej
otvorenia
47
NOVÁ NÁSTENNÁ JEDNOTKA - FXAQ-P
! Moderný a štýlový plochý predný panel
! Funkcia vertikálneho automatického pohybu klapiek zabezpečuje
rovnomernú distribúciu vzduchu v miestnosti
! Horizontálne klapky aj predný panel sa dajú ľahko demontovať a
umyť
! Údržbu je možné vykonávať z prednej strany jednotky
51
NOVÁ PARAPETNÁ JEDNOTKA - FXLQ-P
! Nový, štýlový a moderný kryt: povrchovo upravený vo farbe RAL 9010
! Jednotku je možné inštalovať ako voľne stojaci model pomocou
voliteľného zadného krytu jednotky
! Ideálna na inštaláciu pod oknom
! Vyžaduje veľmi malý inštalačný priestor
! Pripojenie potrubí zo zadnej strany umožňuje montáž jednotky na
stenu a necháva pod jednotkou dostatočný priestor, ktorý uľahčuje
upratovanie
! K jednotke je možné jednoducho pripojiť káblové diaľkové ovládanie
52
TEPLOVZDUŠNÁ CLONA BIDDLE - CAV*
! VRV® patrí medzi prvé systémy DX umožňujúce pripojiť teplovzdušné
clony Biddle
! Návrat investície za menej ako 1,5 roka (v porovnaní s elektrickou
teplovzdušnou clonou)
! Maximálna energetická účinnosť pochádzajúca z aplikácie
technológie usmernenia výfuku vzduchu (Európsky patent)
! Účinnosť oddelenia vzduchu okolo 85 % výrazne znižuje stratu
tepla a požadovaný výkon vykurovania vnútornou jednotkou
! Jednoduchá a rýchla inštalácia, keďže nie sú potrebné žiadne
prídavné systémy ako rozvody vody, kotly ani plynové pripojenia
57
APLIKÁCIE VZT JEDNOTIEK S VRV®
! Integrujte svoje VZT jednotky do systému VRV® rekuperácie tepla
alebo VRV® tepelného čerpadla
! Využitie tepelného čerpadla vo VZT jednotkách
! Invertor technológia
! Vysoká účinnosť
! Rýchlejší čas odozvy na kolísanie teploty privádzaného vzduchu v
porovnaní so systémom VZT celom založenom na vode.
! Možnosti flexibilnej regulácie (VRV®)
! Veľké výkonnostné rozpätie: vykurovací výkon až do 170 kW
(VRV®)
62
BRC1E51A
! Jednoduchá obsluha
! Automatická aktualizácia letného času
! Časovač
! Podpora niekoľkých jazykov
! Zabudované záložné napájanie
OBSAH
4 piliere rastu spoločnosti Daikin
1
Nové produkty
2
Obsah
4
Vykurovanie a chladenie
5
Ochrana životného prostredia
6
Ikony “Staráme sa”
7
Riešenie spoločnosti Daikin na náhradu R-22
9
Klimatizácia
VRV®
11
VRV® Vonkajšie jednotky
VRV® Vnútorné jednotky
14
32
Návrhové programy
53
Vetranie
55
Príslušenstvo
61
Riadiace systémy
Voliteľné príslušenstvo
62
68
VYKUROVANIE A CHLADENIE
T E PE L N É Č ER PA D LO
TEPELNÉ ČERPADLÁ SPOLOČNOSTI DAIKIN: KOMBINÁCIA ÚČINNOSTI A
CELKOVÉHO KOMFORTU
Spoločnosť Daikin Vám poskytuje viac ako 50 rokov skúseností v
pokročilej technológii tepelných čerpadiel. Naša nová generácia
tepelných čerpadiel to sú riešenia pre vykurovanie a chladenie typu
3/4 kW
teplo z vonk. prostredia
+
“všetko v jednom” pre rezidenčné a komerčné aplikácie. Tieto zabezpečujú komfortný
4/4 kW
energia
pocit tepla v zime a chladu v lete. Pretože naše systémy získavajú tepelnú energiu z
vonkajšieho vzduchu (tzv. tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch a vzduch-voda) sú
1/4 kW
elektrická energia
oveľa energeticky účinnejšie a vypúšťajú oveľa menej emisií CO2 než porovnateľné
systémy s kotlami spaľujúcimi fosílne palivá.
AKO ENERGETICKY ÚČINNÉ SÚ NAŠE TEPELNÉ ČERPADLÁ?
Účinnosť tepelného čerpadla sa meria v hodnotách COP (Koeficient účinnosti) pre
vykurovanie a EER (Pomer energetickej účinnosti) pre chladenie. Tepelné čerpadlá
Daikin dosahujú hodnoty COP a EER až 4, čo znamená, že jedna jednotka spotrebovanej
energie dáva 4 jednotky energie vo forme tepla alebo chladu.
GEOTERMÁLNA ENERGIA
Uvedením na trh vodou chladeného systému VRV-WIII pre geotermálne aplikácie
vstupuje spoločnosť Daikin do oblasti používania geotermálnej energie. Geotermálne
aplikácie ponúkajú veľkú účinnosť a stabilitu výkonu spolu s veľmi nízkou hladinou
hluku a takmer žiadnou údržbou
R E KU P ER ÁC IA T EP L A
TEPELNÉ ČERPADLO ALEBO SYSTÉM NA REKUPERÁCIU TEPLA?
Ak hľadáte komfortné riešenia na vykurovanie a/alebo chladenie vášho
obchodu, kancelárie alebo priemyselnej budovy, spoločnosť Daikin má pre vás
bohatú ponuku. Naše vysoko účinné tepelné čerpadlá môžu buď vykurovať,
alebo chladiť, zatiaľ čo naše systémy na rekuperáciu tepla poskytujú súčasne
vykurovanie aj chladenie a to všetko z jedného systému. Ponúkame široký
sortiment tepelných čerpadiel a systémov na rekuperáciu tepla, tak aby splnili vaše potreby.
ČO JE REKUPERÁCIA TEPLA?
Rekuperácia tepla sa dosahuje využitím odpadového
tepla z vnútorných jednotiek v režime chladenia pre
časti budovy, ktoré potrebujú vykurovanie. Inými slovami,
rekuperácia tepla pomáha znova využiť energiu dostupnú v
jednej alebo viacerých častiach budovy a odoslať ju do iných častí tej
istej budovy. S hodnotou COP (Koeficient účinnosti) až 9, dosahujú systémy
na rekuperáciu tepla jednu z najvyšších úrovní energetickej účinnosti v odvetví.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
EÚ uznala tepelné čerpadlá
Schválením Smernice o obnoviteľných zdrojoch energie v Európskom Parlamente v decembri 2008
sa naplnilo úsilie spoločnosti Daikin pri konštruovaní energeticky účinných tepelných čerpadiel typu
vzduch-voda a vzduch-vzduch. Na svojej ceste za ešte energeticky účinnejšími vykurovacími produktami
vyvíja spoločnosť Daikin tepelné čerpadlá, ktoré spĺňajú všetky potreby používateľa a spotrebovávajú
oveľa menej primárnej energie než konkurenčné zariadenia založené na spaľovaní fosílnych palív.
Po prvýkrát Smernica uznáva aj aerotermálnu a hydrotermálnu energiu ako obnoviteľné zdroje
energie. Spolu s uznaním EÚ, že vonkajší vzduch, zem a voda (povrchová, z jazera alebo studne) sú
obnoviteľné zdroje energie, sa veľa očakáva od propagácie členských štátov ohľadom využívania týchto
obnoviteľných zdrojov pomocou technológií tepelných čerpadiel.
Spolu so solárnymi panelmi a veternými turbínami sa tepelné čerpadlá môžu taktiež stať zdrojom
príspevkov, propagačných kampaní a úľav na daniach. Cieľom EÚ je zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov
energie v Európe o 20 % do roku 2020.
Naliehavosť cieľov 20/20/20 EÚ - zníženie emisií oxidu uhličitého a spotreby energie o 20 % a zvýšenie
podielu obnoviteľných zdrojov o 20 %, všetko do roku 2020 - a skutočnosť, že tepelné čerpadlá môžu
priamo prispieť k naplneniu týchto ambicióznych cieľov, predstavuje pre tepelné čerpadlá hlavnú
príležitosť.
AEROTERMÁLNE ČERPADLO
HYDROTERMÁLNE ČERPADLO
GEOTERMÁLNE ČERPADLO
ENERGETICKY ÚČINNÉ ZARIADENIA
Mnohé inovácie produktov pochádzajú z požiadavky na ochranu životného prostredia. Invertor technológia
znižuje dobu nábehu jednotky a mení výkon kompresora, aby vyhovoval presným požiadavkám na zaťaženie
systému. Pri pripojení k DC motorom kompresorov od spoločnosti Daikin umožňuje zariadeniu dosiahnuť
najvyššie hodnoty COP na trhu. Podobne aj príslušenstvá na pokročilú reguláciu zaisťujú stálu optimálnu
účinnosť systému a umožňujú vzdialené monitorovanie cez internet.
ZNIŽOVANIE ODPADU
Spoločnosť Daikin bola prvým európskym výrobcom klimatizačných jednotiek, ktorý získal environmentálny
certifikát ISO14001 a všetky závody spoločnosti Daikin sú podobne certifikované. Politika nulového odpadu
spoločnosti zaručuje, že mnohé vyrobené produkty je možné recyklovať, znova použiť alebo obnoviť.
RECYKLOVANIE MATERIÁLOV
Pre spoločnosť Daikin je recyklácia materiálov samozrejmosťou. Kal, obnovený zo spracovanej odpadovej
vody, sa napríklad používa pri výrobe spojív. Recyklácia iných typov odpadov je tiež podporovaná investíciou
do znovu použiteľných obalov.
IKONY “STARÁME SA”
V KATALÓGU JE NIEKOĽKO IKON ZVÝRAZNENÝCH ZELENOU FARBOU. OZNAČUJÚ VLASTNOSTI VÝROBKU, KTORÉ
VPLÝVAJÚ NA ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE.
Energetická účinnosť
Úspora energie počas
pohotovostného režimu
Ekonomický režim
Inteligentné oko
Snímač pohybu
Nočný režim
Len ventilátor
Funkcia automatického
čistenia
Invertor technológia
RIEŠENIA SPOLOČNOSTI
DAIKIN NA NÁHRADU R-22
Kvôli významnému rozvoju technológie tepelných čerpadiel sú staršie klimatizačné systémy menej účinné než tie, ktoré sú
dnes dostupné. Okrem toho, používanie R-22 bude onedlho v Európe úplne zakázané.
Ako náhradu systémov R-22 čo najúčinnejším spôsobom v pomere k nákladom, vyvinula spoločnosť Daikin riešenia pre svoj
komerčný sortiment. Vďaka tejto novej technológii je možné využiť existujúce potrubie R22.
ČO JE R-22 A PREČO SA SŤAHUJE V EURÓPE?
R-22 je a hydrochlórovaný fluorovaný uhlovodík (HCFC), ktorý sa bežne používal v klimatizačných systémoch. Pri vypustení
R-22 do vzduchu ho ultrafialové lúče slnka rozložili a do stratosféry sa uvoľnil chlór. Chlór reaguje s ozónom tým, že
znižuje jeho množstvo. Kvôli zmenšeniu hrúbky ozónovej vrstvy dopadajú škodlivé ultrafialové lúče na zemský povrch a
spôsobujú mnohé zdravotné a environmentálne problémy.
Medzinárodná komunita preto podpísala Montrealský protokol na stiahnutie materiálov poškodzujúcich ozón do roku
2030. Európska únia sa však rozhodla zakázať R-22 už v roku 2015.
KEDY BUDE R-22 ZAKÁZANÉ V EURÓPE?
2004
2005
2006
…
2010
2009
2011
…
2014
2015
Zákaz používania R-22 v nových
klimatizačných zariadeniach
1
Zákaz používania pôvodného R-22
Zákaz používania celého R-22 pri
pri servisných prácach a údržbe
servisných prácach a údržbe
Recyklovanie: opätovné použitie R-22 pomocou čistiaceho procesu
rovnakým spôsobom aký sa použil pri obnove (môže vykonať inštalátor)
Spätné získanie: opätovne spracované R-22, aby sa dosiahol rovnaký
výkon pôvodného R-22 (špecializovanou spoločnosťou)
Povolené je len spätne získané
a recyklované1 R-22
AKÝ JE DOPAD NA INŠTALÁCIE S R-22?
Nariadenie stiahnutia R-22 bude mať účinok na všetky v súčasnosti používané systémy R-22, pričom spoľahlivé zariadenie
s R-22 sa nemusí okamžite vymeniť, pretože údržbu je možné vykonať s recyklovaným alebo spätne získaným R-22 do
1. januára 2015. Keďže sa však v súčasnosti spätne nezískava dostatočné množstvo R-22 na pokrytie dopytu, očakáva sa
nedostatok zásob a zvýšenie cien. Ak nebude k dispozícii žiadne množstvo spätne získaného R-22, nebudú možné určité
opravy (napr. výmena kompresora) a môže sa objaviť značný prestoj klimatizačného systému. Preto stojí za to zvážiť výmenu
systému pred rokom 2015, najmä pri klimatizačných systémoch s veľkým dopadom na každodennú prevádzku.
RIEŠENIE SPOLOČNOSTI DAIKIN NA NÁHRADU R-22
Novo vyvinuté riešenie VRV®III-Q umožňuje ponechať si existujúce potrubie R-22 a v niektorých prípadoch aj vnútorné
jednotky a ovládače. Podrobnosti nájdete na strane 14 (RQEQ-P / RQYQ-P). Pre jednotky Daikin Sky Air® je dostupná
technológia náhrady zariadenia, vďaka ktorej je možné nainštalovať nové jednotky k existujúcemu potrubiu R-22.
VRV® VONKAJŠIE JEDNOTKY
Vzduchom chladené VRV®
RQEQ-P/RQYQ-P
REYHQ-P
REYQ-P8/P9
RTSYQ-P
RXYHQ-P8
RXYQ-P(A)/P8(A)
RXYQ-PR
RXYSQ-PAY
RXYSQ-PAV
Vodou chladené VRV®
RWEYQ-P
RWEYQ-PR
Rozdeľovacie boxy
BSVQ-P8
BSV4/6Q-PV
14
14
14
17
18
20
21
22
24
26
27
28
28
29
30
30
30
NOVÉ
VRV® VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Prehľad a výhody
Kazetové jednotky
Samočistiaci dekoračný panel
FXFQ-P9
FXZQ-M9
FXCQ-M8
FXKQ-MA
Kanálové jednotky
FXDQ-M9
FXDQ-PB
FXDQ-NB
FXSQ-P
FXMQ-P7
FXMQ-MA
Nástenná jednotka
FXAQ-P
Podstropné jednotky
FXHQ-MA
FXUQ-MA
Parapetné jednotky
FXNQ-MA
FXLQ-P
32
32
34
34
35
36
37
38
39
39
40
41
44
45
46
47
47
48
48
49
50
50
51
NOVÉ
TEPLOVZDUŠNÁ CLONA BIDDLE
CAVS/M/L/YL-DK-F/C/R
52
52
Xpress, VRV® Pro
53
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
68
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
ČO JE
?
V posledných rokoch sa začali stavať veľké komerčné budovy ako
KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY
sú hotely, banky a obchodné centrá, ktoré sú na veľkých plochách
VRV®III
zasklené s čím sú spojené aj veľké nárasty tepelnej záťaže od
slnka, ktoré je možné eliminovať len klimatizačnými jednotkami.
Preto nie je prekvapením, že dôležitosť klimatizačných jednotiek
vzrástla a v súčasnosti je široko akceptovanou integrálnou
BIDDLE
SIEŤOVÉ RIEŠENIE
TEPLOVZDUŠNÁ
CLONA
súčasťou všetkých moderných architektonických konceptov,
ktoré chcú poskytovať vyvážené a pohodlné vnútorné prostredie.
RIADENIE A
SPRÁVA
HRV
VETRANIE
Zvýšené využívanie elektronických kancelárskych zariadení
samozrejme zvyšuje tepelnú záťaž až do bodu, kde dokonca aj
v zime môžu dosiahnuť vnútorné teploty nepríjemné úrovne.
Potreba chladenia alebo vykurovania sa môže značne líšiť aj
počas dňa a na rôznych miestach v budove, v závislosti od počtu
zamestnancov a orientácie budovy.
VETRANIE
VRV®
BIDDLE
SIEŤOVÉ RIEŠENIE
Koncoví používatelia už ale očakávajú od svojich klimatizačných jednotiek oveľa viac než len chladenie alebo vykurovanie.
Ideálne a najvyhľadávanejšie riešenie je systém tzv. komplexnej vnútornej klímy, ktorý je vysoko energeticky účinný, spoľahlivý
a jednoducho sa ovláda a reguluje. Okrem účinnej klimatizácie pomocou vnútorných jednotiek musí poskytovať aj vetranie
čerstvým vzduchom a ideálne aj vykurovanie teplovzdušnými clonami. Všetky tieto funkcie musia byť precízne ovládané
centrálnym riadením alebo individuálnymi systémami.
Iba koncept Hi-VRV® od spoločnosti Daikin môže adekvátne splniť všetky tieto požiadavky.
Inovatívny návrhový program VRV®-Pro, softvérový balík vlajkovej lode spoločnosti Daikin, umožňuje maximálne využívať
možnosti systému v postupných krokoch a zaručuje koncovému používateľovi úplnú a dokonalú službu, ktorá je unikátna v
odvetví služieb v stavebníctve.
RQEQ140-848P
RQYQ140-850P
Náhradné VRV®
RIEŠENIE SPOLOČNOSTI DAIKIN NA NÁHRADU R-22
Vymeňte vonkajšiu jednotku R-22 / R-407C za technológiu R-410A, ale ponechajte si potrubie na chladivo a
v niektorých prípadoch aj vnútorné jednotky1.
vymeňte
1.
2.
3.
4.
Vymeňte vonkajšiu jednotku
Vymeňte boxy BS (v prípade jednotiek s rekuperáciou tepla)
Vymeňte vnútorné jednotky (v prípade potreby to konzultujte s miestnym predajcom)
Systém automaticky vyčistí potrubie a doplní správne množstvo chladiva R-410A
PONECHAJTE
vymeňte
* Vnútorné jednotky je možné si ponechať, ak sú R-22 série K alebo novšej.
ponechajte/ vymeňte*
TECHNOLÓGIE VRV®III-Q?
ZNÍŽENÝ TLAK
Systémy R-22 VRV® pracovali pri nižšom tlaku než systémy R-410A,
preto medené potrubie s chladivom bolo tiež konštruované pre
nižšie tlaky. Preto náhradný systém VRV® (VRV®III-Q) musí fungovať
pri nižších tlakoch než štandardná séria VRV®III. Vďaka pomocným
okruhom podchladenia je však možné udržať vysokú účinnosť aj
pri nižších tlakoch.
Tlak
A
}
3,3 MPa
}
3,8 MPa
B
~
~
Entalpia
A Dekompresia na 3,3MPa(s) je možné použiť existujúce potrubie R-22
B Extra vedľajší okruh podchladenia
vysoká hodnota COP
ČISTENIE POTRUBIA S CHLADIVOM
Pri výmene klimatizačného systému sa bežne vymieňa aj potrubie,
keďže stopy zmiešaného starého chladiva a oleja a chladiva
nového systému môžu spôsobiť poruchu zariadenia.
aj kontaminácia. Spoločnosť Daikin je prvým
výrobcom v odvetví, ktorý vyvinul túto kombináciu
automatického plnenia a čistenia chladivových potrubí.
Aby bolo možné znova použiť existujúce potrubie R-22 so
systémom R-410A, spoločnosť Daikin vyvinula technológiu
na zachytenie a udržanie zvyškovej kontaminácie v potrubí s
chladivom. Chladivo spolu so zvyškovým olejom zo systému
R-22 sa filtruje vo vonkajšej jednotke a v nej sa usadzuje
Vn ú to r n á j e d n o t k a
Snímač teploty
Snímač tlaku
Prepínacie ventily
Spätný ventil
Snímač teploty
Zachytávač
Znečistenie zozbiera energia plynu chladiva
FUNKCIE VRV®III-Q?
ZVÝŠENÁ ÚČINNOSŤ
Inovácia starého systému R-22 za nový náhradný systém VRV®
zvýši účinnosť systému. Účinnosť sa zvýši o viac než 25 %
technologickým vývojom tepelných čerpadiel a účinnejším
chladivom R-410A. Zvýšená energetická účinnosť sa rovná nižšej
spotrebe energie a tým aj nižším nákladom na energiu a nižším
emisiám CO2.
EER systému 10 HP
COP systému 10 HP
4.50
4.50
4.00
4.00
3.50
3.50
3.00
3.00
3.98
2.50
2.50
3.10
2.00
2.37
1.50
R-22
4.00
3.00
3.10
R-22
R-407C
2.00
R-407C
O 40 % ÚČINNEJŠÍ
1.50
R-410A
VRV®III-Q
O 25 % ÚČINNEJŠÍ
R-22: RSXY10KA7 | R-407C: RSXYP10L7 | R-410A: RQCYQ280P
R-410A
VRV®III-Q
R-22: RSXY10KA7 | R-407C: RSXYP10L7 | R-410A: RQCYQ280P
ZVÝŠENÝ VÝKON
Požadovaný chladiaci výkon často narastie oproti výkonu
požadovanému pri inštalácií klimatizačného systému.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Systém R-410A nemá len nulovú hodnotu ODP (potenciál
poškodzovania ozónu), ale je aj energeticky účinnejší než R-22.
Náhradný systém VRV®(VRV®III-Q) umožňuje zvýšenie
výkonu bez zmeny potrubia s chladivom (v závislosti od
vlastností systému).
RÝCHLA INŠTALÁCIA
Nie je potrebné rušiť existujúce potrubie a dokonca môžu zostať
Príklad: vymeňte systém 10HP VRV® za
náhradnú jednotku VRV® 16HP
aj vnútorné jednotky (v závislosti od typu vnútornej jednotky).
Vonkajšia jednotka automaticky doplní chladivo a vyčistí jestvujúce
potrubie s chladivom. Táto unikátna funkcia spoločnosti Daikin
10 HP
skracuje ešte viac čas inštalácie.
16 HP
1.
SKRÁTENÝ A PLÁNOVANÝ PRESTOJ
Keďže potrubie s chladivom môže zostať, inštalácia je menej
rušivá a časovo menej náročná než pre kompletne nový
systém. Okrem toho, prestoj je možné dôkladne naplánovať:
2.
ak pri používaní R-22 nastane problém s jeho nedostatočným
množstvom, príde k dlhému a neplánovanému prestoju.
1. Ponechajte si hlavné potrubie
2. Pridajte vnútorné jednotky
ZNÍŽENÝ A POSTUPNÝ INVESTIČNÝ VÝDAVOK
Je možné si rozložiť výmenu zariadenia na určité obdobie, pretože
vo väčšine prípadov vnútorné jednotky zostávajú. Výmenu
ŽIADNE OBMEDZENIA NA HISTÓRIU SYSTÉMU
klimatizačného systému je preto možné zahrnúť do všeobecného
Výsledkom kombinovanej funkcie automatického
rekonštrukčného plánu budovy a rozložiť tak investičný výdavok.
plnenia a čistenia potrubia s chladivom je čistá sieť
Ďalšie zníženie investičného výdavku je možné dosiahnuť
potrubí, aj napriek tomu, že sa v minulosti vyskytla
ponechaním starého medeného chladivového potrubia.
porucha kompresora, ktorá mohla potrubie znečistiť..
RQEQ140-848P
RQYQ140-850P
Náhradné VRV®
ZÁKLADNÉ MODULY - REKUPERÁCIA TEPLA - VYKUROVANIE A CHLADENIE
Rekuperácia tepla
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Výkonový rozsah
Výkon
COP
Rozmery
Akustický tlak
Hmotnosť
Chladivo
Pripojenia potrubia
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Výška
Šírka
Hĺbka
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
HP
kW
kW
mm
mm
mm
dBA
kg
Kvapalina
Plyn
Horúce pary
mm
mm
mm
Tepelné čerpadlo
RQEQ140P*
RQEQ180P*
RQEQ212P*
RQYQ140P*
RQYQ180P*
RQYP280A*
RQYP335A*
RQYP400A*
RQYP450A*
5
14,0
16,0
3,98
4,00
6,5
18,0
20,0
3,48
3,72
1.680
635
765
58
175
R-410A
9,5
7,5
21,2
22,4
2,89
3,76
5
14,0
16,0
3,98
4,00
6,5
18,0
20,0
3,48
3,72
10
12
14
16
54
175
15,9
12,7
RQYP280-450A nie je možné použiť v kombináciách
1.680
930
765
635
60
179
54
175
58
175
15,9
9,5
19,1
58
292
1.240
60
292
60
384
61
384
R-410A
19,1
15,9
12,7
28,6
22,2
-
REKUPERÁCIA TEPLA - KOMBINÁCIE
VONKAJŠIE JEDNOTKY
RQCEQ280P* RQCEQ360P* RQCEQ460P* RQCEQ500P* RQCEQ540P* RQCEQ636P* RQCEQ712P* RQCEQ744P* RQCEQ816P* RQCEQ848P*
Výkonový rozsah
Moduly vonkajších jednotiek
Výkon
COP
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
HP
140
180
212
kW
kW
10
2
13
2
28,0
32,0
3,98
4,00
36,0
40,0
3,48
3,72
16
2
1
46,0
52,0
3,77
3,89
18
1
2
50,0
56,0
3,61
3,80
20
22
24
1
2
1
71,2
78,4
3,36
3,80
3
54,0
60,0
3,48
3,72
3
63,6
67,2
2,90
3,79
26
1
1
2
74,4
80,8
3,19
3,81
28
30
1
3
81,6
87,2
3,01
3,77
4
84,8
89,6
2,90
3,79
VYKUROVANIE A CHLADENIE - KOMBINÁCIE
VONKAJŠIE JEDNOTKY
RQCYQ280P* RQCYQ360P* RQCYQ460P* RQCYQ500P* RQCYQ540P*
Výkonový rozsah
Moduly vonkajších jednotiek
Výkon
COP
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
140
180
280
335
400
450
kW
kW
10
2
13
2
16
2
1
18
1
2
20
RQYP615A*
RQYP680A*
RQYP730A*
RQYP785A*
RQYP850A*
22
24
26
28
30
1
1
1
1
3
1
1
28,0
32,0
3,98
4,00
36,0
40,0
3,48
3,72
46,0
52,0
3,77
3,89
50,0
56,0
3,61
3,80
54,0
60,0
3,48
3,72
61,5
69,0
3,47
3,67
68,0
76,5
3,54
3,68
1
73,0
81,5
3,44
3,67
1
78,5
87,5
3,31
3,68
1
1
85,0
95,0
3,37
3,68
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
VRV®III Rekuperácia tepla,
kombinácia Vysoké COP
REYHQ16-24P
REYHQ24P
›
Najvyššia energetická účinnosť v rozsahu rekuperácie tepla
Daikin vďaka upravenej jednotke 8HP a novo vyvinutej
modulárnej jednotke 12HP s vysokou hodnotou COP
4,30
COP
4,20
+ 11%
4,40
Rozsah kombinácie Vysoké COP
Rozsah kombinácie Kompakt
4,10
3,90
3,80
3,70
3,60
›
›
NOVÉ ›
›
›
›
›
›
›
›
›
16
20
22
24
Široký sortiment vnútorných jednotiek: 15 rôznych modelov v celkovo
76 vyhotoveniach
Neprerušované vykurovanie (zvyšuje integrovaný vykurovací výkon)
“Režim zvýšeného citeľného výkonu” umožňuje systému
VRV® fungovať so zvýšeným citeľným výkonom v režime
chladenia, čím sa zvýši účinnosť a zlepší komfort
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickému plneniu
chladiva a automatickej skúšobnej prevádzke
Zvýšená flexibilita potrubia: maximálna dĺžka potrubia:
165 m, zvýšená celková dĺžka potrubia: 1.000 m
Možnosť regulovať každú klimatizovanú zónu umožňuje
prevádzkovať systémy VRV®III s absolútne minimálnymi nákladmi
V miestnostiach, kde nie je potrebné chladiť alebo
vykurovať môže byť systém úplne vypnutý
Rýchle prepínanie medzi chladením a vykurovaním
Zlepšená kontrola náplne chladiva
Extra nízka hlučnosť v nočnom režime (krok 1: 50 dBA; krok 2: 45 dBA)
Možnosť rozšíriť prevádzkový rozsah chladenia až do -20 °C.
REKUPERÁCIA TEPLA
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Moduly vonkajších jednotiek
Výkon
EER
COP
Výkonový rozsah
Príkon
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Akustický tlak
Prevádzkový rozsah
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Výška
Šírka
Hĺbka
Chladenie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Min~Max
Min~Max
kW
kW
REYHQ16P
REYHQ20P
REYHQ22P
REYHQ24P
REMQ8P9
REMQ8P9
45,0
50,0
4,29
REMQ8P9
REMHQ12P8
56,0
62,5
4,04
REMQ10P8
REMHQ12P8
61,5
69,0
3,84
4,24
22
16,0
16,3
REMHQ12P8
REMHQ12P8
67,0
75,0
3,89
4,37
24
17,2
17,2
4,36
HP
kW
kW
mm
mm
mm
kg
dBA
dBA
°CDB
°CWB
Kvapalina
mm
Plyn
mm
Max. celková dĺžka potrubia
m
Prevýšenie vonk.-vnút.
m
Maximálny počet vnút. jednotiek, ktoré je možné pripojiť
16
10,5
11,5
20
13,9
14,3
1.680
930+1.240
765
930+930
198 + 198
82
62
198 + 331
1.240+1.240
247 + 331
85
64
-5~43
-20~15
R-410A
3~/400V/50Hz
12,7
331 + 331
87
66
15,9
28,6
1.000
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) (voliteľné: 90)
32
35
26
34,9
39
VRV®III s rekuperáciou tepla,
kombinácia Kompakt
REYQ8-48P8/P9
REYQ46-48P8
›
›
›
›
NOVÉ ›
›
›
›
›
›
›
›
›
Zvýšené chladiace a vykurovacie čísla EER/COP vďaka upraveným
samostatným jednotkám 8 a 12HP a modulárnej jednotke 8HP
Široký sortiment vonkajších jednotiek: od 8
do 48 HP na jeden chladiaci okruh
Možnosť spolupracovať najviac so 64 vnútornými
jednotkami v režime rekuperácie tepla, v súčasnosti nemajú
takúto schopnosť žiadne porovnateľné systémy
Neprerušované vykurovanie (zvyšuje integrovaný vykurovací výkon)
“Režim zvýšeného citeľného výkonu” umožňuje systému
VRV® fungovať so zvýšeným citeľným výkonom v režime
chladenia, čím sa zvýši účinnosť a zlepší komfort
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickému plneniu
chladiva a automatickej skúšobnej prevádzke
Zvýšená flexibilita potrubia: maximálna dĺžka potrubia:
165 m, zvýšená celková dĺžka potrubia: 1.000 m
Možnosť regulovať každú klimatizovanú zónu umožňuje
prevádzkovať systémy VRV®III s absolútne minimálnymi nákladmi
V miestnostiach, kde nie je potrebné chladiť alebo
vykurovať môže byť systém úplne vypnutý
Rýchle prepínanie medzi chladením a vykurovaním
Zlepšená kontrola náplne chladiva
Extra nízka hlučnosť v nočnom režime: krok 1: 50 dBA; krok 2: 45 dBA
Možnosť rozšíriť prevádzkový rozsah chladenia až do -20 °C.
REYQ-P8/P9
Samostatné jednotky
Modulárne jednotky
8
REYQ8P9
REYQ10P8
REYQ12P9
REYQ14P8
REYQ16P8
Modulárne jednotky
12
14
16
20
22
24
26
28
Nepoužíva sa
1
1
1
1
1
1
Nepoužíva sa
1
1
1
1
2
1
1
30
32
34
36
REYQ8P9
REYQ10P8
REYQ12P9
REYQ14P8
REYQ16P8
REMQ8P9
REMQ10P8
REMQ12P8
REMQ14P8
REMQ16P8
18
1
REMQ8P9
REMQ10P8
REMQ12P8
REMQ14P8
REMQ16P8
REYQ-P8/P9
Samostatné jednotky
10
1
38
40
42
44
1
46
48
1
2
3
Nepoužíva sa
1
1
1
1
1
2
1
18
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
REKUPERÁCIA TEPLA
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Výkon
EER
COP
Výkonový rozsah
Príkon
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Výška
Šírka
Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Akustický tlak
Prevádzkový rozsah
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Min~Max
Min~Max
kW
kW
HP
kW
kW
mm
mm
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
8
10
12
14
16
22,4
25,0
4,31
4,38
8
5,20
5,71
28,0
31,5
3,95
4,27
10
7,09
7,38
33,5
37,5
3,84
4,24
12
8,72
8,84
1.680
1.300
765
40,0
45,0
3,51
4,09
14
11,4
11,0
45,0
50,0
3,19
3,91
16
14,1
12,8
80
60
-5 ~ 43
-20 ~ 15
R-410A
3~/400V/50Hz
83
62
331
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina
mm
Plyn
mm
Horúce pary
mm
Vyrovnávanie oleja
mm
Max. celková dĺžka potrubia
m
Prevýšenie vonk.-vnút.
m
Maximálny počet vnút. jednotiek, ktoré je možné pripojiť
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Výkon
EER
COP
Výkonový rozsah
Príkon
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Výška
Šírka
Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Akustický tlak
Prevádzkový rozsah
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Min~Max
Min~Max
kW
kW
HP
kW
kW
mm
mm
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
9,52
19,1
15,9
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Výkon
EER
COP
Výkonový rozsah
Príkon
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Výška
Šírka
Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Akustický tlak
Prevádzkový rozsah
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Min~Max
Min~Max
kW
kW
HP
kW
kW
mm
mm
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
19,1
22,2
1.000
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) (voliteľné: 90)
16
19
22
13
26
18
20
22
24
26
28
30
32
50,4
56,5
3,97
4,20
18
12,7
13,4
55,9
62,5
3,75
4,12
20
14,9
15,2
61,5
69,0
3,62
4,04
22
17,0
17,1
67,0
75,0
3,49
3,97
24
19,2
18,9
73,0
81,5
3,38
3,96
26
21,6
20,6
78,5
87,5
3,30
3,92
28
23,8
22,3
85,0
95,0
3,20
3,93
30
26,6
24,2
90,0
100
3,17
3,88
32
28,4
25,8
1.680
930 + 930
930 + 1.240
1.240 + 1.240
254 + 334
334 + 334
765
204 + 254
81
61
254 + 254
83
62
63
-5 ~ 43
-20 ~ 15
R-410A
3~/400V/50Hz
15,9
19,1
28,6
34,9
22,2
28,6
19,1
1.000
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) (voliteľné: 90)
35
39
42
45
29
32
34
36
38
40
42
95,4
107
3,55
4,06
34
26,9
26,3
101
113
3,48
4,02
36
29,1
28,1
107
119
3,43
3,97
38
31,2
30,0
112
125
3,35
3,93
40
33,4
31,8
118
132
3,30
3,94
42
35,8
33,5
48
52
44
46
48
124
138
3,26
3,92
44
38,0
35,2
130
145
3,19
3,94
46
40,8
37,1
135
150
3,17
3,88
48
42,6
38,7
1.680
930 + 930 +1.240
930 + 1.240 + 1.240
1.240 + 1.240 + 1.240
765
204 + 254 + 334
84
64
254 + 254 + 334
34,9
28,6
55
254 + 334 + 334
85
65
-5 ~ 43
-20 ~ 15
R-410A
3~/400V/50Hz
19,1
41,3
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina
mm
Plyn
mm
Horúce pary
mm
Vyrovnávanie oleja
mm
Max. celková dĺžka potrubia
m
Prevýšenie vonk.-vnút.
m
Maximálny počet vnút. jednotiek, ktoré je možné pripojiť
84
63
12,7
28,6
22,2
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina
mm
Plyn
mm
Horúce pary
mm
Vyrovnávanie oleja
mm
Max. celková dĺžka potrubia
m
Prevýšenie vonk.-vnút.
m
Maximálny počet vnút. jednotiek, ktoré je možné pripojiť
339
78
58
34,9
19,1
1.000
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) (voliteľné: 90)
61
64
58
334 + 334 + 334
RTSYQ10-20P
VRV®III tepelné čerpadlo - Cold Region,
optimalizované na vykurovanie
RTSYQ14-16P
›
Prvý systém v odvetví vyvinutý na vykurovanie pri nízkych teplotách
vonkajšieho prostredia, vhodný na monovalentné vykurovanie
Rozšírený rozsah prevádzky pre vykurovanie znížený až do -25 °CWB
›
Vykurovanie
50
40
30
VRV® III-C +15,5 °CWB
20
VRV® III +15,5 °CWB
10
0
-5
-10
-15
-20 °CWB
-20
-25 °CWB
-25
›
›
›
›
›
Vysoké hodnoty COP pri nízkych teplotách vonkajšieho prostredia použitím
dvojstupňovej kompresnej technológie (hodnoty COP 3,0 a viac pri teplote -10 °C)
Zlepšená úroveň pohodlia kvôli kratšej dobe rozmrazovania
Kratšia doba nábehu v porovnaní so štandardným tepelným čerpadlom VRV®III
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickému plneniu
chladiva a automatickej skúšobnej prevádzke
Pripojiteľný ku všetkým vnútorným jednotkám VRV®, vetracím a ovládacím systémom.
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Moduly vonkajších
jednotiek
Výkon
Výkonový rozsah
EER
COP
Príkon
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Akustický tlak
Akustický tlak
Prevádzkový rozsah
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Vonkajšia jednotka
Vonkajšia jednotka
Funkčná jednotka
Chladenie pri 27 °CDB vonk. tepl. kW
Vykurovanie pri 6°CWB vonk. tepl. kW
Vykurovanie pri -10°CWB vonk. tepl. kW
HP
Chladenie pri 27°CDB vonk. tepl.
Vykurovanie pri 6°CWB vonk. tepl.
Chladenie
Nominálny
kW
Vykurovanie Nominálny
kW
Výška
mm
Jednotka
Šírka
mm
Hĺbka
mm
Funkčná
Výška
mm
jednotka
Šírka
mm
Hĺbka
mm
kg
Jednotka
Funkčná jednotka
kg
Chladenie
Max
dBA
Chladenie
Max
dBA
Chladenie
Nominálny
dBA
Chladenie
Min~Max
°CDB
Vykurovanie Min~Max
°CWB
Kvapalina
mm
Plyn
mm
Vyrovnávanie oleja
mm
Max. celková dĺžka potrubia
m
Prevýšenie vonk.-vnút.
m
Maximálny počet vnút. jednotiek, ktoré je možné pripojiť
RTSYQ10P
RTSYQ14P
RTSYQ16P
RTSYQ20P
RTSQ10P
BTSQ20P
28,0
31,5
28,0
10
3,54
4,09
7,90
7,70
RTSQ14P
BTSQ20P
40,0
45,0
40,0
14
3,17
3,98
12,6
11,3
RTSQ16P
BTSQ20P
45,0
50,0
45,0
16
3,02
3,88
14,9
12,9
RTSQ8P
RTSQ12P
BTSQ20P
56,0
63,0
56,0
20
3,64
4,12
15,4
15,3
1.680
1.240
765
1.570
460
765
930
257
338
930+930
344
205 + 257
110
62
60
63
61
65
63
-5~46
-25~15,5
R-410A
3~/400V/50Hz
12,7
9,52
22,2
15,9
28,6
500
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie)
22
26
16
20
19,1
32
VRV®III tepelné čerpadlo,
kombinácia Vysoké COP
RXYHQ12-36P8
RXYHQ20-22P8
›
Najvyššia energetická účinnosť v rozsahu tepelného
čerpadla Daikin vďaka upravenej jednotke 8HP a novo
vyvinutej jednotke 12HP s vysokou hodnotou COP
4,60
Nový rozsah kombinácie Vysoké COP
4,50
Predchádzajúci rozsah kombinácie Vysoké COP
4,40
+ 13%
4,30
COP
4,20
4,10
4,00
3,90
3,80
3,70
12
›
›
›
›
›
›
›
›
›
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Široký sortiment vnútorných jednotiek: 15 rôznych
modelov v celkovo 76 vyhotoveniach
Kompaktné rozmery vonkajších jednotiek
Zvýšený externý statický tlak: až do 78,4 Pa
Extra nízka hlučnosť v nočnom režime: krok 1: 50 dBA; krok 2: 45 dBA
Ľahká kombinácia s vetraním HRV
Pripojiteľné na súčasné systémy ovládania Daikin: DS-net, Intelligent
Touch Controller, Intelligent Manager, BACnet brána, DMS-IF
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickému plneniu
chladiva a automatickej skúšobnej prevádzke
Tichá prevádzka
Funkcia detekcie úniku chladiva
RXYQ-P8
Moduly
RXYQ8P
RXYQ10PB
RXYHQ12P8B
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Výkon
EER
COP
Výkonový rozsah
Príkon
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Výška
Šírka
Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Akustický tlak
Prevádzkový rozsah
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Chladenie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Min~Max
Min~Max
kW
kW
HP
kW
kW
mm
mm
mm
kg
dBA
dBA
°CDB
°CWB
Kvapalina
mm
Plyn
mm
Max. celková dĺžka potrubia
m
Prevýšenie vonk.-vnút.
m
Maximálny počet vnút. jednotiek, ktoré je možné pripojiť
12
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
33,5
37,5
3,89
4,37
12
8,61
8,58
45,00
50,00
4,29
4,50
16
10,49
11,11
49,00
56,50
4,00
4,27
18
12,25
13,23
55,90
62,50
4,05
4,42
20
13,80
14,14
61,50
69,00
3,84
4,24
22
16,02
16,27
67,00
75,00
4,29
4,50
24
15,62
16,67
71,40
81,50
4,09
4,34
26
17,46
18,78
77,00
88,00
4,12
4,44
28
18,69
19,82
82,50
94,00
3,96
4,31
30
20,83
21,81
89,00
102,00
3,99
4,40
32
22,31
23,18
94,00
107,00
3,85
4,29
34
24,42
24,94
98,00
113,00
3,89
4,37
36
25,19
25,86
1.680
930+930+930
930+930+1.240 930+1.240+1.240 1.240+1.240+1.240
765
281
187+187 187+240 187+281 240+281 187 + 187 + 187 187 + 187 + 240 187 + 240 +240 187+240+281 187+281+281 240+281+281 281+281+281
80
82
82
83
85
60
61
62
63
64
65
-5,0~43,0
-20,0~15,0
R-410A
3N~/400V/50Hz
12,7
15,9
19,1
28,6
34,9
41,3
1.000
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) (voliteľné: 90)
19
26
29
32
35
39
42
45
48
52
55
58
1.240
930+930
930+1.240
VRV®III tepelné čerpadlo,
kombinácia Kompakt
RXYQ5-54P(A)/P8
RXYQ44-46-48P(8)
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Zvýšené hodnoty EER/COP vďaka upravenej jednotke 8HP
Široký sortiment vonkajších jednotiek: od 5 do 54 HP na 1 chladiaci okruh
Široký sortiment vnútorných jednotiek: 15 rôznych
modelov v celkovo 76 vyhotoveniach
Flexibilná kombinácia vonkajších jednotiek: kombinácia Kompakt,
kombinácia Vysoké COP alebo akákoľvek iná kombinácia, ktorú si zvolíte
Kompaktné rozmery vonkajších jednotiek
Zvýšený externý statický tlak: až do 78,4 Pa
Extra nízka hlučnosť v nočnom režime: krok 1: 50 dBA; krok 2: 45 dBA
Ľahká kombinácia s vetraním HRV
Pripojiteľné na súčasné systémy ovládania Daikin: DS-net, Intelligent
Touch Controller, Intelligent Manager, BACnet brána, DMS-IF
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickému plneniu
chladiva a automatickej skúšobnej prevádzke
Tichá prevádzka
Funkcia detekcie úniku chladiva
RXYQ-P(A)/P8
RXYQ5P
Nepoužíva sa
RXYQ10P
RXYQ12P
RXYQ14PA
RXYQ16PA
RXYQ18PA
RXYQ5P
Nepoužíva sa
RXYQ8P8
RXYQ10P
RXYQ12P
RXYQ14PA
RXYQ16PA
RXYQ18PA
RXYQ8P8
RXYQ-P(A)/P
VYKUROVANIE A CHLADENIE
5
8
10
12
14
16
18
14,0
16,0
3,98
4,00
5
3,52
4,00
22,4
25,0
4,29
4,50
8
5,22
5,56
28,0
31,5
3,77
4,09
10
7,42
7,70
33,5
37,5
3,48
3,97
12
9,62
9,44
1.680
40,0
45,0
3,23
3,98
14
12,4
11,30
45,0
50,0
3,17
3,88
16
14,2
12,90
49,0
56,5
3,02
3,69
18
16,2
15,30
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Výkon
EER
COP
Výkonový rozsah
Príkon
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Výška
Šírka
Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Akustický tlak
Prevádzkový rozsah
Chladenie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Min~Max
Min~Max
kW
kW
HP
kW
kW
mm
mm
mm
kg
dBA
dBA
°CDB
°CWB
635
930
159
72
54,0
187
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Výkon
EER
COP
Výkonový rozsah
Príkon
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Výška
Šírka
Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Akustický tlak
Prevádzkový rozsah
Chladenie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Min~Max
Min~Max
kW
kW
HP
kW
kW
mm
mm
mm
kg
dBA
dBA
°CDB
°CWB
57,0
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Výkon
EER
COP
Výkonový rozsah
Príkon
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Výška
Šírka
Hĺbka
Chladenie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Min~Max
Min~Max
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Akustický tlak
Prevádzkový rozsah
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
kW
kW
HP
kW
kW
mm
mm
mm
kg
dBA
dBA
°CDB
°CWB
Kvapalina
mm
Plyn
mm
Max. celková dĺžka potrubia
m
Prevýšenie vonk.-vnút.
m
Maximálny počet vnút. jednotiek, ktoré je možné pripojiť
316
324
83
63,0
80
60,0
58,0
-5,0~43,0
-20,0~15,0
R-410A
3N~/400V/50Hz
9,52
19,1
15,9
8
12,7
22,2
20
22
24
26
55,90
62,50
3,80
4,18
20
14,71
14,95
61,50
69,00
3,62
4,04
22
16,99
17,08
67,00
75,00
3,49
3,97
24
19,20
18,89
71,40
81,50
3,41
3,94
26
20,94
20,69
930+930
187+240
240+240
187+324
63
64
83
62
15,9
28,6
1.000
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) (voliteľné: 90)
16
19
23
13
28
30
77,00
82,50
88,00
94,00
3,26
3,20
3,83
3,81
28
30
23,62
25,78
22,98
24,67
1.680
930+1.240
765
240+324
85
26
29
32
34
36
89,00
102,00
3,11
3,83
32
28,62
26,63
94,00
107,00
3,09
3,79
34
30,42
28,23
98,00
113,00
3,02
3,69
36
32,45
30,62
1.240+1.240
316+324
324+324
86
66
65
-5,0~43,0
-20,0~15,0
R-410A
3N~/400V/50Hz
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina
mm
Plyn
mm
Max. celková dĺžka potrubia
m
Prevýšenie vonk.-vnút.
m
Maximálny počet vnút. jednotiek, ktoré je možné pripojiť
240
78
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina
mm
Plyn
mm
Max. celková dĺžka potrubia
m
Prevýšenie vonk.-vnút.
m
Maximálny počet vnút. jednotiek, ktoré je možné pripojiť
1.240
765
15,9
19,1
28,6
32
34,9
35
41,3
1.000
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) (voliteľné: 90)
39
42
45
49
52
55
58
52
54
38
40
42
44
105,00
119,00
3,43
3,95
38
30,61
30,13
111,00
126,00
3,34
3,89
40
33,23
32,39
116,00
132,00
3,28
3,86
42
35,37
34,20
120,00
138,00
3,25
3,84
44
36,92
35,94
46
48
50
126,00
132,00
138,00
143,00
147,00
145,00
151,00
158,00
163,00
170,00
3,17
3,14
3,08
3,07
3,02
3,79
3,78
3,77
3,75
3,70
46
48
50
52
54
39,75
42,04
44,81
46,58
48,68
38,26
39,95
41,91
43,47
45,95
1.680
930+930+1.240
930+1.240+1.240
1.240+1.240+1.240
765
187+240+324
240+240+324
187+324+324
240+324+324
316+324+324
324+324+324
86
87
88
66
67
68
-5,0~43,0
-20,0~15,0
R-410A
3N~/400V/50Hz
19,1
41,3
1.000
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) (voliteľné: 90)
61
64
RXYQ8-18PR1
VRV®III tepelné čerpadlo,
pripojenie k Split jednotkám
RXYQ8-12PR1
›
›
›
›
›
Inovatívna technológia VRV® kombinovaná so štýlovými
a tichými vnútornými Split a SkyAir jednotkami
Pripojiteľné ku všetkým multi vnútorným jednotkám
Až do 29 vnútorných jednotiek pripojiteľných na jednotku 18 HP
Viac informácií o kompatibilných funkciách
VRV® vám poskytne miestny predajca
Objednávka iba na základe projektu
ia
Vrátane pripojen
k novej jednotke
Daikin Emura
u
atalóg
te v K mi
e
d
j
á
cii n
otka
formá
i jedn
Viac in zidenčným
re
FVXS-F
FTXG-J
s
FTXS-G
BPMKS967B3
FTXS-G
BPMKS967B2
FCQ-C8
FTXG-J
FTXS-G
BPMKS967B2
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
VEĽKOSŤ
20
FTXG-J
CTXG-J
FTXS-G
FVXS-F
FLXS-B
FDXS-E
FDXS-C
FDBQ-B
FBQ-C
FCQ-C8
FFQ-BV
FHQ-B
•
25
35
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
42
50
•
•
•
•
•
60
71
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Výkon
EER
COP
Výkonový rozsah
Príkon
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Výška
Šírka
Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Akustický tlak
Prevádzkový rozsah
Chladenie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Min~Max
Min~Max
kW
kW
HP
kW
kW
mm
mm
mm
kg
dBA
dBA
°CDB
°CWB
RXYQ8PR1
RXYQ10PR1
RXYQ12PR1
RXYQ14PR1
RXYQ16PR1
RXYQ18PR1
22,4
25,0
4,29
4,50
8
5,22
5,56
28,0
31,5
3,77
4,09
10
7,42
7,70
33,5
37,5
3,48
3,97
12
9,62
9,44
40,0
45,0
3,23
3,98
14
12,4
11,30
45,0
50,0
3,17
3,88
16
14,2
12,90
49,0
56,5
3,02
3,69
18
16,2
15,30
1.680
930
187
BPMKS
Maximálny počet vnút. jednotiek, ktoré je možné pripojiť
Max. pripojiteľná kapacita vnútorných jednotiek
kW
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
240
316
78
57
324
83
63
80
60
58
-5,0~43,0
-20,0~15,0
R-410A
3N~/400V/50Hz
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina
mm
Plyn
mm
Max. celková dĺžka potrubia
m
Prevýšenie vonk.-vnút.
m
Maximálny počet vnút. jednotiek, ktoré je možné pripojiť
1.240
765
9,52
19,1
13
12,7
22,2
16
15,9
28,6
135
40 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie)
19
23
26
BPMKS967B2
BPMKS967B3
[[
29
VRV®III-S tepelné čerpadlo,
Mini VRV
RXYSQ4-6PAY
RXYSQ4-5-6PAY
›
›
›
›
›
›
›
›
Vysoké hodnoty COP (až do 4,43)
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickému plneniu
chladiva a automatickej skúšobnej prevádzke
Široký sortiment vnútorných jednotiek
Možnosť limitovania príkonu
Tichý režim
Malé výkony - 4, 5 a 6 HP
Štíhly a flexibilný dizajn
Priestorovo úsporná vonkajšia jednotka
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Výkon
EER
COP
Výkonový rozsah
Príkon
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Výška
Šírka
Hĺbka
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Min~Max
Min~Max
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Akustický tlak
Prevádzkový rozsah
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
kW
kW
RXYSQ4PAY
RXYSQ5PAY
RXYSQ6PAY
11,2
12,5
14,0
16,0
15,5
18,0
3,33
3,83
6
4,66
4,70
3,88
HP
kW
kW
mm
mm
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
4,43
4
2,89
2,82
4,03
5
3,61
3,97
1.345
900
320
120
67
51
53
-5~46
-20~15,5
R-410A
3~/400V/50Hz
9,52
66
50
52
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina
mm
Plyn
mm
Odvod kondenzátu
mm
Max. celková dĺžka potrubia
m
Prevýšenie vonk.-vnút.
m
Maximálny počet vnút. jednotiek, ktoré je možné pripojiť
15,9
26 x 3
300
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie)
8
6
69
53
55
19,1
9
VRV®III-S tepelné čerpadlo,
Mini VRV
RXYSQ4-6PAV
RXYSQ4-5-6PAV
›
›
›
›
›
›
›
›
Vysoké hodnoty COP (až do 4,56)
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickému plneniu
chladiva a automatickej skúšobnej prevádzke
Široký sortiment vnútorných jednotiek
Možnosť limitovania príkonu
Tichý režim
Malé výkony - 4, 5 a 6 HP
Štíhly a flexibilný dizajn
Priestorovo úsporná vonkajšia jednotka
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Výkon
EER
COP
Výkonový rozsah
Príkon
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Akustický tlak
Prevádzkový rozsah
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Výška
Šírka
Hĺbka
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Min~Max
Min~Max
kW
kW
RXYSQ4PAV
RXYSQ5PAV
RXYSQ6PAV
11,2
12,5
14,0
16,0
15,5
18,0
3,42
3,94
6
4,53
4,57
3,99
HP
kW
kW
mm
mm
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
4,56
4
2,81
2,74
4,15
5
3,51
3,86
1.345
900
320
120
67
51
53
-5~46
-20~15,5
R-410A
1~/220-240V/50Hz
9,52
66
50
52
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina
mm
Plyn
mm
Odvod kondenzátu
mm
Max. celková dĺžka potrubia
m
Prevýšenie vonk.-vnút.
m
Maximálny počet vnút. jednotiek, ktoré je možné pripojiť
15,9
3 x 26
300
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie)
8
6
69
53
55
19,1
9
VRV®III vodou chladené,
séria Štandart
RWEYQ-P
RWEYQ10P
›
›
NOVÉ ›
›
›
›
›
›
›
›
Široký sortiment vonkajších jednotiek:
od 8 do 30 HP (celkovo 9 kombinácií)
Súčasne možné chladenie aj vykurovanie v rámci jedného systému1
“Režim zvýšeného citeľného výkonu” umožňuje systému
VRV® fungovať so zvýšeným citeľným výkonom v režime
chladenia, čím sa zvýši účinnosť a zlepší komfort
Zvýšený počet pripojiteľných vnútorných
jednotiek: až 36 vnútorných jednotiek
Zlepšený komfort vďaka používaniu nových BS boxov
VRV®III BS (je možná individuálna zmena režimu)1
Široký sortiment vnútorných jednotiek: 15 rôznych
modelov v celkovo 76 vyhotoveniach
Kompaktný dizajn (prípustná aj združená konfigurácia)
Zvýšená flexibilita potrubia: dĺžka potrubia po prvom refnete: až do
90 m, maximálna dĺžka potrubia 120 m, celková dĺžka potrubia: 300 m
Prevádzkový rozsah (teplota vody na vstupe): 10 - 45 °C
Pripojiteľné na súčasné systémy ovládania Daikin: DS-net, Intelligent
Touch Controller, Intelligent Manager, BACnet brána, DMS-IF
Režim rekuperácie tepla
REKUPERÁCIA TEPLA
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Moduly vonkajších jednotiek
Výkon
EER
COP
Výkonový rozsah
Príkon
Rozmery
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Výška
Šírka
Hĺbka
kW
kW
HP
kW
kW
mm
mm
mm
kg
dBA
dBA
°CDB
°CWB
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Nominálny
Akustický tlak
Chladenie
Nominálny
Teplota vstupnej vody Chladenie
Min~Max
Vykurovanie Min~Max
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina
mm
Plyn 1
mm
Horúce pary 1
mm
Horúce pary 2
mm
Max. celková dĺžka potrubia
m
Prevýšenie vonk.-vnút.
m
Maximálny počet vnút. jednotiek, ktoré je možné pripojiť
8
10
16
18
20
24
26
28
30
RWEYQ8P
22,4
25,0
4,92
5,90
8
4,55
4,24
RWEYQ10P
26,7
31,5
4,43
5,21
10
6,03
6,05
RWEYQ8P
RWEYQ8P
44,8
50,0
4,92
5,90
16
9,10
8,48
RWEYQ10P
RWEYQ8P
49,1
56,5
4,63
5,49
18
10,6
10,3
RWEYQ10P
RWEYQ10P
53,4
63,0
4,43
5,21
20
12,1
12,1
1.000
RWEYQ8P
RWEYQ8P
RWEYQ8P
67,2
75,0
4,91
5,91
24
13,7
12,7
RWEYQ10P
RWEYQ8P
RWEYQ8P
71,5
81,5
4,74
5,62
26
15,1
14,5
RWEYQ10P
RWEYQ10P
RWEYQ8P
75,8
88,0
4,57
5,40
28
16,6
16,3
RWEYQ10P
RWEYQ10P
RWEYQ10P
80,1
94,5
4,43
5,21
30
18,1
18,2
780
780+780
149
150
149 + 149
50
51
53
9,52
19,1
15,9
19,1
13
149 + 149 + 149
54
16
26
150 + 149 + 149
150 + 150 + 149
55
300
50 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie)
29
32
150 + 150 + 150
56
10~45
-10~45
R-410A
3~/400V/50Hz
15,9
28,6
22,2
28,6
1
V prípade systému na rekuperáciu tepla
2
V prípade systému s tepelným čerpadlom
150 + 149
12,7
22,2
19,1
22,2
780+780+780
550
150 + 150
-
19,1
34,9
28,6
34,9
36
VRV®III vodou chladené,
séria Geotermal
RWEYQ-PR
RWEYQ10PR
›
›
›
›
›
›
NOVÉ ›
›
›
›
›
›
Znížené emisie CO2 vďaka využívaniu geotermálnej
energie ako obnoviteľného zdroja energie
Nie je potrebný externý zdroj tepla ani chladu
Rozšírený prevádzkový rozsah (teplota vstupnej vody)
znížený na -10 °C v režime vykurovania
Vysoká vykurovacia účinnosť pri nízkych teplotách vstupnej vody
(napr. 3,44 COP pri teplote -10 °C vstupnej vody pre jednotku 8HP)
Vhodné pre viacposchodové a veľké budovy kvôli
neobmedzeným možnostiam vodného potrubia
Súčasne možné chladenie aj vykurovanie v rámci jedného systému1
“Režim zvýšeného citeľného výkonu” umožňuje systému
VRV® fungovať so zvýšeným citeľným výkonom v režime
chladenia, čím sa zvýši účinnosť a zlepší komfort
Dvojfázová rekuperácia tepla: prvá fáza medzi vnútornými
jednotkami 1, druhá fáza medzi vonkajšími jednotkami
vďaka uskladneniu energie vo vodnom okruhu
Systémy rekuperácie tepla ponúkajú najvyššie pohodlie, vrátene
individuálneho prepínania každého BS boxu bez rušenia iných BS boxov 1
Široký sortiment vnútorných jednotiek: 15 rôznych
modelov v celkovo 76 vyhotoveniach
Kompaktný dizajn (prípustná aj združená konfigurácia)
Pripojiteľné na súčasné systémy ovládania Daikin: DS-net, Intelligent
Touch Controller, Intelligent Manager, BACnet brána, DMS-IF
Režim tepelného čerpadla
REKUPERÁCIA TEPLA
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Výkon
EER
COP
Výkonový rozsah
Príkon
Rozmery
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Chladenie
Vykurovanie
Výška
Šírka
Hĺbka
kW
kW
HP
kW
kW
mm
mm
mm
kg
dBA
dBA
°C
°C
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Nominálny
Akustický tlak
Chladenie
Nominálny
Teplota vstupnej vody Chladenie
Vykurovanie
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina
mm
Plyn1
mm
Horúce pary 1
mm
Horúce pary 2
mm
Max. celková dĺžka potrubia
m
Prevýšenie vonk.-vnút.
m
Maximálny počet vnút. jednotiek, ktoré je možné pripojiť
8
10
22,4
25,0
4,92
5,90
8
4,55
4,24
26,7
31,5
4,43
5,21
10
6,03
6,05
1.000
780
550
149
50
51
10~45
-10~45
R-410A
3~/400V/50Hz
9,52
19,1
15,9
19,1
22,2
19,1
22,2
300
*
13
1
V prípade systému na rekuperáciu tepla
2
V prípade systému s tepelným čerpadlom
* Ďalšie informácie vám poskytne miestny predajca
150
-
16
BSVQ-P8
Individuálne BS boxy pre
systémy VRV® s rekuperáciou tepla
›
›
›
›
›
Vysoká úroveň komfortu: individuálne ovládanie a zmena
režimu 1 skupiny vnútorných jednotiek
Maximálna flexibilita konštrukcie, pretože samostatné boxy a
multi boxy je možné kombinovať do jedného systému
Nízka inštalačná výška
Odvod kondenzátu nie je potrebný
Umožňuje aplikácie pre viacerých nájomcov (vyžaduje sa prídavná PCB)
BSVQ100P8
Maximálny index výkonu pripojiteľných vnút. jednotiek
Maximálny počet pripojiteľných vnút. jednotiek
Príkon
Chladenie
kW
Vykurovanie
kW
Rozmery
VxŠxH
mm
Hmotnosť
kg
Pripojenia potrubia
Vonkajšia
Kvapalina/plyn/ Typ
jednotka
Horúce pary
ø
mm
Vnútorná
Kvapalina/Plyn Typ
jednotka
ø
mm
Napájanie
BSV4/6Q-PV
BSVQ100P8
BSVQ160P8
BSVQ250P8
20 < x ≤ 100
5
100 < x ≤ 160
8
0,005
0,005
207x388x326
160 < x ≤ 250
8
14
15
Navarovacie pripojenie
9,52 / 15,9 / 12,7
9,52 / 22,2 / 19,1
Navarovacie pripojenie
9,52 / 15,9
9,52 / 22,2
1~/220-240V/50Hz
Multi BS boxy pre systémy VRV® s
rekuperáciou tepla
›
›
›
›
›
Rýchla montáž, pretože je menej spojov a el. káblov
Vysoká úroveň komfortu: individuálne ovládanie a zmena
režimu až 4 alebo 6 skupín vnútorných jednotiek
Maximálna flexibilita konštrukcie, pretože samostatné boxy a
multi boxy je možné kombinovať do jedného systému
Nízka inštalačná výška
Odvod kondenzátu nie je potrebný
BSV4Q100PV
BSV4Q100PV
Maximálny index výkonu pripojiteľných vnút. jednotiek
Index maximálneho výkonu pripojiteľných vnút. jednotiek na prípojku
Počet prípojok
Maximálny počet pripojiteľných vnút. jednotiek
Maximálny počet pripojiteľných vnút. jednotiek na prípojku
Príkon
Chladenie
kW
Vykurovanie
kW
Rozmery
VxŠxH
mm
Hmotnosť
kg
Pripojenia potrubia
Vonkajšia
Kvapalina/plyn/ Typ
jednotka
Horúce pary
ø
mm
Vnútorná
Kvapalina/Plyn Typ
jednotka
ø
mm
Napájanie
BSV6Q100PV
400
600
100
4
20
6
30
5
0,020
0,020
209x1.053x635
60
0,030
0,030
209x1.577x635
89
Navarovacie pripojenie
12,7 / 28,6 / 19,1
15,9 / 28,6 / 28,6
Navarovacie pripojenie
9,5 / 15,9
1~/220-240V/50Hz
VRV systémy - Prehľad a
výhody
Energetická účinnosť.
Ikony “Staráme sa”
Energeticky účinné jednotky Daikin
Technológia invertora.
,19(57(5
Invertorové kompresory nepretržite upravujú otáčky podľa skutočnej požiadavky. Obmedzenie ich častých
spúšťaní a zastavovaní týmto, znižuje spotrebu energie (až o 30 %) a vytvára stabilnejšie teploty.
Prevádzka počas neprítomnosti v dome.
Počas neprítomnosti je možné udržiavať vnútornú teplotu na určitej úrovni a tým šetriť energiu. (cez
infračervené diaľkové ovládanie)
Len ventilátor.
Jednotku je možné používať len ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez chladenia alebo ohrievania.
Samočistiaci dekoračný panel
Filter v dekoračnom paneli s automatickým čistením sa automaticky vyčistí raz za deň. Jednoduchosť údržby
znamená optimálnu energetickú účinnosť a maximálne pohodlie bez potreby nákladnej a časovo náročnej údržby.
Komfort
Predchádzanie prievanu.
Pri spustení zahrievania alebo pri vypnutom termostate je smer vypúšťania vzduchu nastavený horizontálne a ventilátor na nízku
rýchlosť, aby sa predchádzalo prievanu. Po zahriatí sa smer vypúšťania vzduchu a rýchlosť ventilátora zmenia podľa nastavenia.
Automatické prepnutie medzi chladením a vykurovaním.
Automatický výber režimu chladenia alebo vykurovania, na dosiahnutie nastavenej teploty.
Tichý šepot.
Prietok vzduchu
Odvlhčovací režim.
Diaľkový ovládač a časovač Úprava vzduchu
Zamedzenie znečistenia stropu.
Vlhkosť
Vnútorné jednotky spoločnosti Daikin sú tiché ako šepot.
Zabraňuje príliš dlhému fúkaniu vzduchu v horizontálnej polohe, čím zabráni znečisteniu stropu.
Vertikálny automatický pohyb mriežky.
Možnosť výberu automatického vertikálneho pohybu klapiek, pre rovnomerné prúdenie vzduchu a
rozloženie teploty v miestnosti.
Stupne rýchlosti ventilátora.
Umožňuje výber až do uvedeného počtu rýchlostí ventilátora.
Umožňuje znižovanie vlhkosti bez zmeny vnútornej teploty.
Vzduchový filter.
Odstraňuje čiastočky prachu zo vzduchu, čím sa zaručí stály prívod čistého vzduchu.
Týždenný časovač.
Je možné na spustenie chladenia alebo vykurovania kedykoľvek na základe denného alebo týždenného
programu
Infračervený diaľkový ovládač - voliteľný.
Umožňuje spustiť, zastaviť a ovládať klimatizáciu zo vzdialeného miesta.
Káblový diaľkový ovládač - voliteľný.
Umožňuje spustiť, zastaviť a ovládať klimatizáciu.
Centrálne ovládanie - voliteľné.
Umožňuje spustiť, zastaviť a ovládať niekoľko klimatizačných jednotiek z jedného centrálneho miesta.
Automatický reštart.
Iné funkcie
Po obnovení prerušeného napájania sa jednotka automaticky znova spustí s pôvodnými nastaveniami.
Samodiagnostika.
Zjednodušuje údržbu signalizovaním systémových chýb alebo prevádzkových anomálií.
Viacerí nájomcovia.
Pri opúšťaní hotela alebo kancelárie je možné vypnúť hlavné napájanie vnútornej jednotky.
Čerpadlo kondenzátu.
Kazetové jednotky
FXFQ-P9
FXZQ-M9
FXCQ-M8
FXKQ-MA
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
zabudované zabudované zabudované zabudované
Uľahčuje odtok kondenzátu z vnútornej jednotky.
Kanálové jednotky
FXDQ-M9 FXDQ-PB FXDQ-NB FXSQ-P
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Podstropné jednotky
Nástenná
jednotka
Parapetné jednotky
FXMQ-P7 FXMQ-MA FXHQ-MA FXUQ-MA FXAQ-P FXNQ-MA FXLQ-P
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
zabudované zabudované zabudované zabudované voliteľné
voliteľné zabudované voliteľné
Samočistiaci dekoračný panel,
nové príslušenstvo pre kazetovú jednotku s kruhovým výfukom
BYCQ140CG
SPOLOČNOSŤ DAIKIN PREDSTAVUJE PRVÚ SAMOČISTIACU KAZETOVÚ
JEDNOTKU NA EURÓPSKOM TRHU
Spoločnosť Daikin uvádza na trh nový dekoračný panel pre kazetovú
jednotku s kruhovým výfukom vybavenú špeciálnym filtrom, ktorý sa raz
za deň automaticky čistí. Všetok prach odstránený z tohto filtra sa ukladá
vo vnútornej jednotke a je ho možné odstrániť s bežným vysávačom.
Tento dekoračný panel vám zníži náklady na energiu a údržbu a zvýši váš
komfort
VYŠŠIA ÚČINNOSŤ A KOMFORT Z KAŽDODENNÉHO AUTOMATICKÉHO
SAMOČISTENIA FILTRA ➔ Úspora energie až 10 %
Pomer spotreby
elektrickej energie (%)
Pri štandardnom dekoračnom paneli sa spotreba energie jednotky pomaly
zvyšuje, pretože prach sa vo filtri akumuluje. Po vyčistení filtra sa spotreba
energie vráti späť na úroveň pri inštalácii.
So samočistiacim čistiacim dekoračným panelom sa filter čistí každý deň a
spotreba energie preto zostáva na rovnakej úrovni, čo šetrí až 10 % energie
v porovnaní s čistením filtra raz ročne.
JEDNODUCHÉ VYČISTENIE JEDNOTKY VYSÁVAČOM BEZ
POTREBY JEJ OTVORENIA
›
›
›
140
›
›
›
120
Akumulácia nečistôt vo filtri
zvyšuje spotrebu energie
Prach sa zachytáva v prachovom zásobníku
Zásobník na prach môžete vyprázdniť vysávačom
Na prístup k jednotke nie je potrebné
presúvať zariadenia v miestnosti
Je potrebný iba vysávač, žiadny rebrík ani iné vybavenie
Nie je potrebný kvalifikovaný pracovník
Nie je potrebné manuálne čistenie - nie
je potrebné dotýkať sa prachu
100
Deň 1: základná
spotreba energie
Po 1 roku: > 20 % zvýšenie
spotreby energie
=> Priemerné ročné
zvýšenie spotreby energie
o 10 %
0
0.5
1
1.5
NIŽŠIE NÁKLADY NA ÚDRŽBU VĎAKA FUNKCII
AUTOMATICKÉHO ČISTENIA
2
Roky prevádzky
Filter sa nikdy nevyčistí
Filter sa vyčistí raz za rok
Filter sa čistí každý deň
›
›
Menej času potrebného na údržbu filtra
Vyžaduje sa menej kvalifikovaný personál
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom
FXFQ-P9
BRC1E51A
FXFQ20-63P9
›
BRC7F532
›
Vyfukovanie v rozsahu 360° zabezpečuje
rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty
Moderný a štýlový dekoračný panel je dostupný v 3 rôznych variáciách:
Štandardný biely panel (RAL9010) so sivými klapkami a štandardný celý
biely panel (RAL9010) vrátane bielych klapiek a samočistiaci panel
Pre samočistiaci panel:
» Spoločnosť Daikin predstavuje prvú automaticky
samočistiacu kazetu na európskom trhu1
» Vyššia účinnosť a komfort vďaka každodennému
automatickému čisteniu filtra1
» Nižšie náklady na údržbu vďaka funkcii automatického čistenia1
» Jednoduchšie vyčistenie jednotky vysávačom bez potreby jej otvorenia1
Možnosť prívodu čerstvého vzduchu: až do 20 % (vyžaduje sa voliteľná pripojovacia sada)
Horizontálne vyfukovanie vzduchu zaručuje prevádzku
bez prievanu a zabraňuje znečisteniu stropu
Možnosť 23 rôznych režimov prúdenia vzduchu
›
Znížená inštalačná výška: 214 mm pre veľkosť 20-63
›
›
›
›
850 mm
›
›
›
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 850 mm dodávané štandardne
Ľahko viditeľná kontrola odvodu kondenzátu vďaka
priehľadnému hrdlu odtokovej hadice
Umožňuje aplikácie pre viacerých nájomcov (vyžaduje sa prídavná PCB)
1
Iba pre automaticky čistiaci panel BYCQ140CG
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon (50 Hz)
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Dekoračný panel
2
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
VV/V/S/N
VV/V/S/N
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m3/min
m3/min
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké ot.
VV/V/S/N
VV/V/S/N
dBA
dBA
dBA
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
20
25
32
2,2
2,5
2,8
3,2
0,053
0,045
3,6
4,0
40
4,5
5,0
0,063
0,055
204x840x840
50
63
5,6
6,3
0,083
0,067
7,1
8,0
0,095
0,114
80
100
125
9,0
11,2
14,0
10,0
12,5
16,0
0,120
0,173
0,258
0,108
0,176
0,246
246x840x840
288x840x840
20
21
24
26
- / 12,5 / - / 9,0
- / 13,5 / - / 9,0 - / 15,5 / - / 10,0 - / 16,5 / - / 11,0 - / 23,5 / - / 14,5 - / 26,5 / - / 17,0 - / 33,0 / - / 20,0
- / 12,5 / - / 9,0
- / 13,5 / - / 9,0 - / 15,0 / - / 9,5 - / 17,5 / - / 12,0 - / 23,5 / - / 14,5 - / 28,0 / - / 17,5 - / 33,0 / - / 20,0
R-410A
49
50
51
52
55
58
61
- / 31 / - / 28
- / 32 / - / 28 - / 33 / - / 28 - / 34 / - / 29 - / 38 / - / 32 - / 41 / - / 33 - / 44 / - / 34
- / 31 / - / 28
- / 32 / - / 28 - / 33 / - / 28 - / 36 / - / 30 - / 38 / - / 32 - / 42 / - / 34 - / 44 / - / 34
1~/220-240V/50Hz
6,35/12,7/VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
9,52/15,9/VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
BYCQ140CW12 / BYCQ140CW1W3 / BYCQ140CGW14
Snehobiela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
Snehobiely štandardný panel so sivými klapkami; 3 Snehobiely štandardný panel s bielymi klapkami; 4 Snehobiely samočistiaci panel
4-výfuková kazetová jednotka
FXZQ-M9
FXZQ20-50M9
›
BRC1E51A
BRC7E530
›
Kompaktný dizajn (hĺbka a šírka len 575 mm) umožňuje jednoduchú
montáž vnútornej jednotky do medzistropu a dá sa umiestniť do
štandardných podhľadových rastrov bez potreby úpravy stropných kaziet
Moderný štýlový dekoračný panel v snehobielej farbe (RAL9010)
Výsledkom používania vonkajších jednotiek s invertorom je klimatizačný
systém s vysokou energetickou účinnosťou a veľmi nízkou hlučnosťou
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Veľmi tichá prevádzka: úroveň akustického tlaku znížená až na 25 dBA
Možnosť prívodu čerstvého vzduchu pre zdravší život
Horizontálne vyfukovanie vzduchu zaručuje prevádzku
bez prievanu a zabraňuje znečisteniu stropu
Možnosť horizontálneho sklonu klapiek zamedzuje pocitu prievanu
›
Možnosť zaslepenia 1 alebo 2 vyústení pre jednoduchú montáž v rohoch
›
›
›
›
›
›
4-cestné prúdenie
2-cestné prúdenie
3-cestné prúdenie
›
›
›
Prístup k el. skrinke je jednoduchý po odstránení dekoračného
panelu; údržba je takto veľmi jednoduchá
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 750 mm dodávané štandardne
Umožňuje aplikácie pre viacerých nájomcov (vyžaduje sa prídavná PCB)
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon (50 Hz)
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Dekoračný panel
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
VV/V/S/N
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m3/min
Chladenie
Chladenie
VV/V/S/N
dBA
dBA
FXZQ20M9
FXZQ25M9
2,2
2,5
2,8
3,2
0,073
0,064
- / 9,0 / - / 7,0
47
- / 30 / - / 25
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
FXZQ32M9
FXZQ40M9
3,6
4,5
4,0
5,0
0,076
0,089
0,068
0,080
286x575x575
18
- / 9,5 / - / 7,5
- / 11,0 / - / 8,0
R-410A
49
53
- / 32 / - / 26
- / 36 / - / 28
1~/220-240V/50Hz
6,35 / 12,7 / VP. 20 (I.D. 20 / O.D. 26)
BYFQ60BW1
Snehobiela (Ral 9010)
55x700x700
2,7
FXZQ50M9
5,6
6,3
0,115
0,107
- / 14,0 / - / 10,0
58
- / 41 / - / 33
2-výfuková kazetová jednotka
FXCQ-M8
BRC1E51A
FXCQ20-32M8
›
›
›
›
›
›
BRC7C62
Výsledkom používania vonkajších jednotiek s invertorom je klimatizačný
systém s vysokou energetickou účinnosťou a veľmi nízkou hlučnosťou
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Funkcia automatického pohybu klapiek vzduchu zabezpečuje účinnú
distribúciu vzduchu a teploty a zamedzuje znečisteniu stropu
Jednoduchá inštalácia: šírka všetkých jednotiek je 600 mm
Údržbu je možné vykonať po odstránení dekoračného panelu
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 600mm dodávané štandardne
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon (50 Hz)
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Dekoračný panel
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
VV/V/S/N
VV/V/S/N
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
m³/min
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
VV/V/S/N
VV/V/S/N
dBA
dBA
dBA
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
20
25
32
40
50
63
2,2
2,5
0,077
0,044
2,8
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
7,1
8,0
0,161
0,126
305x1.180x600
35
- / 16 / - / 13
- / 16 / - / 13
-/7/-/5
-/7/-/5
45
- / 33 / - / 28
- / 33 / - / 28
0,092
0,059
305x780x600
26
- / 9 / - / 6,5
- / 9 / - / 6,5
0,130
0,097
305x995x600
31
32
- / 12 / - / 9
- / 12 / - / 9
R-410A
50
- / 35 / - / 29
- / 35 / - / 29
- / 35 / - / 30
- / 35 / - / 30
1~/230V/50Hz
6,35 / 12,7 VP25 (I.D. 25 / O.D. 32)
BYBC32GJW1
BYBC50GJW1
Biela (10Y9/0,5)
53x1.030x680
53x1.245x680
8
8,5
52
- / 38 / - / 33
- / 38 / - / 33
80
125
9,0
14,0
10,0
16,0
0,209
0,256
0,176
0,223
305x1.670x600
47
48
- / 26 / - / 21
- / 33 / - / 25
- / 26 / - / 21
- / 33 / - / 25
54
- / 40 / - / 35
- / 40 / - / 35
60
- / 45 / - / 39
- / 45 / - / 39
9,52 / 15,9 / 32 VP25 (I.D. 25 / O.D. 32)
BYBC63GJW1
BYBC125GJW1
53x1.430x680
9,5
53x1.920x680
12
Kazetová rohová jednotka
FXKQ-MA
BRC1E51A
FXKQ63MA
›
›
›
›
›
BRC4C61
Kompaktné rozmery, umožňujú jednoduchú montáž v úzkom
medzistrope (je potrebných iba 220 mm stropného priestoru, 195
mm s nádstavcom dekoračného panelu ako príslušenstvom)
Výsledkom používania vonkajších jednotiek s invertorom je klimatizačný
systém s vysokou energetickou účinnosťou a veľmi nízkou hlučnosťou
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Horizontálne vyfukovanie vzduchu zaručuje prevádzku
bez prievanu a zabraňuje znečisteniu stropu
Optimálne prúdenie vzduchu je zabezpečované pomocou
spodného alebo predného vyfukovania vzduchu (cez
prídavnú mriežku) alebo kombináciou oboch
Prúdenie nadol
Prúdenie dopredu
Záslepka na vyústení
Kombinácia
›
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 500 mm dodávané štandardne
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon (50 Hz)
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Dekoračný panel
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Chladenie
Chladenie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Výška x Šírka x Hĺbka
VV/V/S/N
Nominálny
VV/V/S/N
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
FXKQ25MA
FXKQ32MA
FXKQ40MA
FXKQ63MA
2,8
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
0,076
0,056
- / 13 / - / 10
7,1
8,0
0,105
0,085
215x1.310x710
34
- / 18 / - / 15
- / 40 / - / 34
- / 42 / - / 37
0,066
0,046
215x1.110x710
31
- / 11 / - / 9
R-410A
- / 38 / - / 33
1~/220-240V/50Hz
6,35/12,7/VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
BYK45FJW1
Biela
70x1.240x800
8,5
9,52 / 15,9 / VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
BYK71FJW1
70x1.440x800
9,5
Kanálová jednotka (malá)
FXDQ-M9
BRC1E51A
FXDQ20-25M9
›
›
›
›
›
›
›
›
›
BRC4C62
Určená pre hotelové izby
Kompaktné rozmery (výška 230 mm a hĺbka 652 mm),
jednoduchá montáž do medzistropu
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľné sú iba nasávacia a výfuková mriežka
Výsledkom používania vonkajších jednotiek s invertorom je klimatizačný
systém s vysokou energetickou účinnosťou a veľmi nízkou hlučnosťou
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Štandardný vzduchový filter: odstraňuje zo vzduchu unášané
čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
Smer nasávaného vzduchu môže byť zozadu alebo zospodu
Kondenzačnú vaničku možno otočiť z ľavej alebo z pravej
strany jednotky, aby bola montáž jednoduchá
Umožňuje aplikácie pre viacerých nájomcov
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon (50 Hz)
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Externý statický tlak
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
VV/V/S/N
Vykurovanie VV/V/S/N
Vysoký/Štandardný/Nízky
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
dBA
dBA
dBA
Nominálny
VV/V/S/N
VV/V/S/N
FXDQ20M9
FXDQ25M9
2,2
2,5
2,8
3,2
0,050
0,050
230x502x652
17
- / 6,7 / - / 5,2
- / 6,7 / - / 5,2
- / 7,4 / - / 5,8
- / 7,4 / - / 5,8
-/-/R-410A
50
-/37/-/32
-/37/-/32
1~/230V/50Hz
6,35/12,7/I.D. 21,6, O.D. 27,2
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
Tenká kanálová jednotka
FXDQ-PB
FXDQ20-32PB
›
BRC1E51A
BRC4C62
Kompaktné rozmery, montáž do medzistropu s
výškou len 240 mm je jednoduchá
200mm
›
›
›
›
›
›
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľné sú iba nasávacia a výfuková mriežka
Stredný externý statický tlak uľahčuje použitie
jednotky s pružnými hadicami rôznych dĺžok
Výsledkom používania vonkajších jednotiek s invertorom je klimatizačný
systém s vysokou energetickou účinnosťou a veľmi nízkou hlučnosťou
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Štandardný vzduchový filter: odstraňuje zo vzduchu unášané
čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 750mm dodávané štandardne
750 mm
›
Umožňuje aplikácie pre viacerých nájomcov
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon (50 Hz)
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Externý statický tlak
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
VV/V/S/N
Vysoký/Štandardný/Nízky
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
Pa
Chladenie
Chladenie
dBA
dBA
Nominálny
VV/V/S/N
FXDQ20PB
FXDQ25PB
FXDQ32PB
2,2
2,5
2,8
3,2
3,6
4,0
0,089
0,070
0,086
0,067
200x700x620
23
8,0 / 7,2 / - / 6,4
30/10/R-410A
33 / 31 / - / 29
1~/220-240V/50Hz
6,35/12,7/VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
FXDQ-NB
Tenká kanálová jednotka
FXDQ40-50NB
›
BRC1E51A
BRC4C62
Kompaktné rozmery, montáž do medzistropu
s výškou len 240 mm je jednoduchá
200mm
›
›
›
›
›
›
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľné sú iba nasávacia a výfuková mriežka
Stredný externý statický tlak uľahčuje použitie
jednotky s pružnými hadicami rôznych dĺžok
Výsledkom používania vonkajších jednotiek s invertorom je klimatizačný
systém s vysokou energetickou účinnosťou a veľmi nízkou hlučnosťou
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Štandardný vzduchový filter: odstraňuje zo vzduchu unášané
čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 750mm dodávané štandardne
750 mm
›
Umožňuje aplikácie pre viacerých nájomcov
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon (50 Hz)
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Externý statický tlak
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
VV/V/S/N
Vysoký/Štandardný/Nízky
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
Pa
Chladenie
Chladenie
dBA
dBA
Výška x Šírka x Hĺbka
VV/V/S/N
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
FXDQ40NB
FXDQ50NB
FXDQ63NB
4,5
5,0
0,160
0,147
5,6
6,3
0,165
0,152
7,1
8,0
0,181
0,168
200x1.100x620
31
16,5 / 14,5 / - / 13,0
200x900x620
27
10,5 / 9,5 / - / 8,5
28
12,5 / 11,0 / - / 10,0
44/15/R-410A
34/32/-/30
35/33/-/31
1~/220-240V/50Hz
6,35/12,7/VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
36/34/-/32
9,52/15,9/VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
FXSQ-P, FXMQ-P7
Kanálové jednotky s invertorovým ventilátorom
Spoločnosť Daikin uviedla na trh kanálovú jednotku s invertorovým
ventilátorom, ktorá ponúka zvýšenú energetickú účinnosť a komfort.
PRÍJEMNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
Kanálová jednotka poháňaná invertorom poskytuje príjemné a pohodlné
prúdenie vzduchu vďaka 3-krokovej regulácii prietoku vzduchu.
AUTOMATICKÉ NASTAVENIE PRIETOKU VZDUCHU: AKO FUNGUJE
Aktuálny postup
S kanálovou jednotkou poháňanou DC invertorom je inštalácia jednoduchá:
Skúšobné
Test
running
spustenie
NA KANÁLOVEJ JEDNOTKE BEZ INVERTORA
›
›
›
›
Inštalatér vypočíta celkový odpor potrubia a určí
požadovaný tlak ESP (Externý statický tlak).
Počas skúšobného spustenia meria inštalatér AFR (Prietok vzduchu).
Keď AFR nespĺňa požadovanú hodnotu, je možné vybrať inú krivku
ventilátora. Dostupné sú však len 3 krivky ventilátora, preto bude asi
potrebné upraviť potrubie, aby sa dosiahla správna hodnota AFR.
Meranie AFR a výber správneho oblúka ventilátora
alebo úpravu potrubia je potrebné opakovať, pokým
sa nedosiahne správna hodnota AFR.
Návrh
Design
Inštalácia
zariadenia
Rôzne úpravy (kvôli
príliš malému alebo
veľkému prietoku
vzduchu)
• Rekonštrukcia
ዘDuct
reconstruction
potrubia
• ዘChanging
Premenlivýmotor
motor
• ዘÚprava tlmiča
a pod.
Nový
Newpostup
flow
Skúšobné spustenie
Test running
Požadovaný prietok vzduchu je automaticky
nastavený pomocou diaľkového ovládača
na mieste
NA KANÁLOVEJ JEDNOTKE S DC INVERTOROVÝM VENTILÁTOROM:
›
›
›
Inštalatér vypočíta celkový odpor potrubia a určí požadovaný tlak ESP.
Počas skúšobného spustenia vyberie automaticky jednotka
správnu krivku ventilátora (k dispozícii je viac než 8 kriviek
ventilátora), čím sa zaručí požadovaná hodnota AFR.
Vďaka veľkému počtu dostupných kriviek nie je potrebné
upravovať potrubie čím sa inštalačný proces zrýchli.
KRATŠÍ ČAS INŠTALÁCIE
›
›
›
Po inštalácií je možné, že skutočný odpor potrubia je
nižší než ten, ktorý sa očakával pri návrhu. Následkom
toho bude prietok vzduchu príliš veľký
Pomocou funkcie automatickej úpravy prietoku
vzduchu môže jednotka prispôsobiť rýchlosť ventilátora
na nižšiu krivku, tak aby sa prietok znížil
Prietok vzduchu bude vždy v rozmedzí 10 % menovitého
prietoku, z dôvodu možnosti výberu z viacerých dostupných
kriviek (viac než 8 kriviek dostupných na jeden model)
Inštalatér môže tiež manuálne nastaviť požadovanú krivku
ventilátora pomocou káblového diaľkového ovládača.
Externý statický tlak (Pa)
›
Prietok vzduchu (m³/min) +/- 10%
Typická charakteristická krivka ventilátora
Krivka skutočného odporu potrubia
Krivka odporu potrubia v čase montáže
Menovitý prietok vzduchu
Prietok vzduchu bez automatickej úpravy prietoku
Skutočný prietok vzduchu
Kanálová jednotka s invertorovým ventilátorom
FXSQ-P
BRC1E51A
FXSQ40-50P
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
BRC4C66
Zníženie spotreby energie o 20 % (v porovnaní s
predchádzajúcou radou) použitím nového DC ventilátora
Zlepšený komfort vďaka 3-stupňovej regulácií prietoku
Externý statický tlak (ESP) až 140 Pa umožňuje použitie
so vzduchotechnickým potrubím rôznej dĺžky: ideálne
pre obchody a stredne veľké kancelárie
Možnosť nastaviť ESP pomocou káblového diaľkového
ovládania umožňuje optimalizáciu výkonu na konkrétny
vzduchotechnický potrubný rozvod.
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľné sú iba nasávacia a výfuková mriežka
Použitie integrovaného ovládania invertora
zaisťuje maximálny komfort a účinnosť
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Štandardný vzduchový filter: odstraňuje zo vzduchu unášané
čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
Zabudované čerpadlo kondenzátu (v štandardnej výbave)
zvyšuje spoľahlivosť systému odvodu kondenzátu
Umožňuje aplikácie pre viacerých nájomcov (vyžaduje sa prídavná PCB)
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickej úprave toku
vzduchu smerom k nominálnemu prietoku vzduchu
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon (50 Hz)
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Externý statický tlak
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Dekoračný panel
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Vysoký/Štandardný/Nízky
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
dBA
dBA
dBA
Nominálny
VV/V/S/N
VV/V/S/N
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
20
25
32
40
50
2,2
2,5
2,8
3,2
3,6
4,0
0,044
0,032
4,5
5,0
5,6
6,3
0,041
0,029
300x550x700
23
9 / 6,5
9 / 6,5
70/30/-
63
80
7,1
9,0
8,0
10,0
0,074
0,118
0,062
0,106
300x1.000x700
35
19,5 / 16
25 / 20
19,5 / 16
25 / 20
100/40/-
100
11,2
12,5
0,117
0,105
125
140
14,0
16,0
16,0
18,0
0,185
0,261
0,173
0,249
300x1.400x700
46
47
32 / 23
39 / 28
46 / 32
32 / 23
39 / 28
46 / 32
120/40/120/50/140 / 50 / -
0,097
0,085
300x700x700
26
9,5 / 7
16 / 11
9,5 / 7
16 / 11
100/30/R-410A
55
56
63
59
63
61
66
67
-/32/-/26
-/33/-/27
-/37/-/29
-/37/-/30
-/38/-/32
-/40/-/33 - / 42 / - / 34
-/32/-/26
-/33/-/27
-/37/-/29
-/37/-/30
-/38/-/32
-/40/-/33 - / 42 / - / 34
1~/220-240V/50Hz
6,35/12,7/VP25 (O.D. 32/I.D. 25)
9,52/15,9/VP25 (O.D. 32/I.D. 25)
BYBS32DJW1
BYBS45DJW1
BYBS71DJW1
BYBS125DJW1
Biela (10Y9/0,5)
55x650x500
55x800x500
55x1.100x500
55x1.500x500
3,0
3,5
4,5
6,5
Kanálová jednotka s invertorovým ventilátorom
FXMQ-P7
FXMQ50-80P7
›
›
›
›
›
›
NOVÉ ›
›
›
›
BRC1E51A
BRC4C66
Zníženie spotreby energie o 20 % (v porovnaní s radou FXMQ-MAVE) použitím
nového DC ventilátora
Zlepšený komfort vďaka 3-stupňovej regulácií prietoku
Externý statický tlak (ESP) až do 200 Pa umožňuje veľké dĺžky potrubí
a flexibilné využitie: ideálne na použitie vo veľkých priestoroch
Možnosť nastaviť ESP prostredníctvom káblového
diaľkového ovládania umožňuje optimalizáciu výkonu na
konkrétny vzduchotechnický potrubný rozvod.
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľné sú iba nasávacia a výfuková mriežka
Použitie integrovaného ovládania invertora
zaisťuje maximálny komfort a účinnosť
Smer nasávaného vzduchu môže byť zozadu alebo zospodu
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Štandardný vzduchový filter: odstraňuje zo vzduchu unášané
čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
Zabudované čerpadlo kondenzátu (v štandardnej výbave)
zvyšuje spoľahlivosť systému odvodu kondenzátu
700 mm
›
Umožňuje aplikácie pre viacerých nájomcov (vyžaduje sa prídavná PCB)
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon (50 Hz)
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Externý statický tlak
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
VV/V/S/N
Vykurovanie VV/V/S/N
Vysoký/Štandardný/Nízky
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
dBA
dBA
dBA
VV/V/S/N
VV/V/S/N
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
20
25
32
40
50
63
80
100
125
2,2
2.2
2.5
2,5
2,8
2.8
3.2
3,2
3,6
3.6
4.0
4,0
4,5
4.5
5.0
5,0
5,6
5.6
6.3
6,3
7,1
7.1
8.0
8,0
9,0
9.0
10.0
10,0
11,2
11.2
12.5
12,5
14,0
14.0
16.0
16,0
0.081
0,081
0,069
0.069
300x550x700
- / 9 / 7,5
7.5 / 6,5
6.5
- / 9 / 7,5
7.5 / 6,5
6.5
100 / 50 / 30
0.081
0,081
0,069
0.069
300x550x700
- / 9 / 7,5
7.5 / 6,5
6.5
- / 9 / 7,5
7.5 / 6,5
6.5
100 / 50 / 30
0.085
0,085
0,073
0.073
300x550x700
- / 9,5
9.5 / 8 / 7
- / 9,5
9.5 / 8 / 7
100 / 50 / 30
0.151
0,151
0.110
0,110
0.120
0,120
0.171
0,171
0.176
0,176
0.241
0,241
0,139
0.139
0.098
0,098
0.108
0,108
0.159
0,159
0.164
0,164
0.229
0,229
300x700x700
300x1,000x700
300x1.000x700
300x1,400x700
300x1.400x700
26
35
46
- / 16 / 13 / 11 -/18/16.5/15
-/18/16,5/15 -/19,5/17,5/16
-/19.5/17.5/16 -/25/22,5/20
-/25/22.5/20 - / 32 / 27 / 23 - / 39 / 33 / 28
- / 16 / 13 / 11 -/18/16,5/15
-/18/16.5/15 -/19.5/17.5/16
-/19,5/17,5/16 -/25/22,5/20
-/25/22.5/20 - / 32 / 27 / 23 - / 39 / 33 / 28
160 / 100 / 30
200 / 100 / 50
R-410A
65
61
64
67
65
70
- / 33 / 31 / 29 - / 33 / 31 / 29 - / 34 / 32 / 30 - / 39 / 37 / 35 - / 41 / 39 / 37 - / 42 / 40 / 38
- / 43 / 41 / 39
- / 44 / 42 / 40
- / 39 / 37 / 35 - / 41 / 39 / 37 - / 42 / 40 / 38
- / 43 / 41 / 39
- / 44 / 42 / 40
1~/220-240V/50Hz
6.35 / 12,7
6,35
12.7 / VP25 (I,D,
(I.D. 25/O.D.
25/O,D, 32)
9.52 / 15,9
9,52
15.9 / VP25 (I,D,
(I.D. 25/O,D,
25/O.D. 32)
Kanálová jednotka (veľká)
FXMQ-MA
BRC1E51A
FXMQ200-250MA
›
›
›
›
›
›
BRC4CC66
Externý statický tlak až do 270 Pa umožňuje veľké dĺžky potrubí a
flexibilné využitie: ideálne na použitie vo veľkých priestoroch
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľné sú iba nasávacia a výfuková mriežka
V režime vykurovania až 31,5 kW
Výsledkom používania vonkajších jednotiek s invertorom je klimatizačný
systém s vysokou energetickou účinnosťou a veľmi nízkou hlučnosťou
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Štandardný vzduchový filter: odstraňuje zo vzduchu unášané
čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon (50 Hz)
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Externý statický tlak
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
VV/V/S/N
Vysoký/Štandardný/Nízky
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
Pa
Chladenie
Chladenie
dBA
dBA
Nominálny
VV/V/S/N
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
FXMQ200MA
FXMQ250MA
22,4
25,0
1,294
1,294
28,0
31,5
1,465
1,465
470x1.380x1.100
137
- / 58 / - / 50
221 / 132 / -
- / 72 / - / 62
270 / 147 / R-410A
-/48/-/45
1~/220-240V/50Hz
9,52/19,1/PS1B
9,52/22,2/PS1B
Nástenná jednotka
FXAQ-P
FXAQ40-63P
›
›
›
BRC1E51A
BRC7E618
Moderný a štýlový plochý predný panel
Funkcia vertikálneho automatického pohybu klapiek
zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu v miestnosti
Na diaľkovom ovládači je možné nastaviť 5
rôznych uhlov prúdenia vzduchu
10°
25°
40°
55° 70°
›
›
›
Horizontálne klapky aj predný panel sa dajú ľahko demontovať a umyť
Údržbu je možné vykonávať z prednej strany jednotky
Umožňuje aplikácie pre viacerých nájomcov (vyžaduje sa prídavná PCB)
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon (50 Hz)
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Farba krytu
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
VV/V/S/N
Chladenie
Chladenie
Nominálny
VV/V/S/N
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
FXAQ20P
FXAQ25P
FXAQ32P
FXAQ40P
FXAQ50P
FXAQ63P
2,2
2,5
0,019
0,029
2,8
3,2
0,028
0,034
290x795x238
11
-/8/-/5
3,6
4,0
0,030
0,035
4,5
5,0
0,020
0,020
5,6
6,3
0,033
0,039
290x1.050x238
14
- / 15 / - / 12
7,1
8,0
0,050
0,060
- / 19 / - / 14
- / 42 / - / 36
- / 46 / - / 39
- / 7,5 / - / 4,5
- / 8,5 / - / 5,5
- / 12 / - / 9
R-410A
-
- / 35 / - / 29
- / 36 / - / 29
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
- / 37 / - / 29
- / 39 / - / 34
1~/220-240V/50Hz
6,35/12,7/VP13 (I.D. 13/O.D. 18)
Biely (3,0Y8,5/0,5)
9,52/15,9/VP13 (I.D. 13/O.D. 18)
Podstropná jednotka
FXHQ-MA
FXHQ32MA
BRC1E51A
BRC7E63
›
›
Vhodné riešenie pre nové ako aj existujúce priestory
Široký rozsah výfuku vzduchu vďaka Coanda efektu: až do 100 stupňov
›
Výsledkom používania vonkajších jednotiek s invertorom je klimatizačný
systém s vysokou energetickou účinnosťou a veľmi nízkou hlučnosťou
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Distribúcia vzduchu až do výšky stropu 3,8 m bez straty výkonu
Jednotku je možné jednoducho namontovať do rohov a úzkych
priestorov, pretože potrebuje bočný servisný priestor veľký iba 30 mm
›
›
›
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon (50 Hz)
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Farba krytu
FXHQ32MA
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Výška x Šírka x Hĺbka
VV/V/S/N
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
3,6
4,0
0,111
0,111
195x960x680
24
- / 12 / - / 10
Chladenie
Chladenie
Chladenie
Nominálny
VV/V/S/N
dBA
dBA
- / 36 / - / 31
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
FXHQ63MA
6,35/12,7/VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
FXHQ100MA
7,1
11,2
8,0
12,5
0,115
0,135
0,115
0,135
195x1.160x680
195x1.400x680
28
33
- / 17,5 / - / 14
- / 25 / - / 19,5
R-410A
- / 39 / - / 34
- / 45 / - / 37
1~/220-240V/50Hz
9,52/15,9/VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Biela (10Y9/0,5)
4-výfuková podstropná jednotka
FXUQ-MA
FXUQ71MA
›
›
›
BEVQ71-125MA
BRC1E51A
›
Vhodné riešenie pre nové ako aj existujúce priestory
Vzduch môže byť vyfukovaný do 4 rôznych smerov
Použitie integrovaného ovládania invertora zaisťuje maximálny
komfort, účinnosť a veľmi nízku úroveň hluku
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Funkcia automatického pohybu klapiek vzduchu
zabezpečuje účinnú distribúciu vzduchu a teploty
Vzduch môže byť vyfukovaný v 5 rôznych uhloch medzi 0 a 60 stupňov
›
Možnosť zaslepenia 1 alebo 2 vyústení pre jednoduchú montáž v rohoch
›
›
›
Distribúcia vzduchu až do výšky stropu 3,5 m bez straty výkonu
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 500 mm dodávané štandardne
maximálne 5 m medzi jednotkou FXUQ a externým expanzným ventilom
›
›
FXUQ71MA
FXUQ100MA
FXUQ125MA
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
m³/min
8,0
9,0
0,180
0,160
165x895x895
25
- / 19 / - / 14
- / 19 / - / 14
11,2
12,5
14,0
16,0
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Výška x Šírka x Hĺbka
Nominálny
VV/V/S/N
VV/V/S/N
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
VV/V/S/N
VV/V/S/N
dBA
dBA
dBA
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon (50 Hz)
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Farba krytu
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
0,289
0,269
230x895x895
31
56,0
- / 40 / - / 35
- / 40 / - / 35
- / 29 / - / 21
- / 29 / - / 21
R-410A
59,0
- / 43 / - / 38
- / 43 / - / 38
1~/220-240V/50Hz
9,52/15,9/I.D. 20/O.D. 26
Biela
60,0
- / 44 / - / 39
- / 44 / - / 39
BEVQ71MA
BEVQ100MA
BEVQ125MA
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
BEVQ-MA
Rozmery
Hmotnosť
Kryt
Napájanie
BRC7C528
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
kg
- / 32 / - / 23
- / 32 / - / 23
100x350x225
Galvanizovaný oceľový plech
1~/220-240V/50Hz
Parapetná jednotka bez opláštenia
FXNQ-MA
BRC1E51A
FXNQ20-25MA
›
›
›
›
›
›
BRC7C62
Ideálna na inštaláciu pod oknom
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľné sú iba nasávacia a výfuková mriežka
Výsledkom používania vonkajších jednotiek s invertorom je klimatizačný
systém s vysokou energetickou účinnosťou a veľmi nízkou hlučnosťou
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Vyžaduje veľmi malý inštalačný priestor
Pripojovací port smeruje dole, nie sú potrebné dodatočné tvarovky
Pripojovacie potrubie
Potrubie pre chladivo
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon (50 Hz)
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
VV/V/S/N
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
Chladenie
Chladenie
Nominálny
VV/V/S/N
dBA
dBA
FXNQ20MA
FXNQ25MA
FXNQ32MA
FXNQ40MA
FXNQ50MA
FXNQ63MA
2,2
2,5
2,8
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
7,1
8,0
0,049
0,049
610x930x220
19
-/7/-/6
- / 35 / - / 32
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
0,090
0,090
610x1.070x220
23
-/8/-/6
- / 11 / - / 8,5
R-410A
- / 38 / - / 33
1~/220-240V/50Hz
6,35 / 12,7 / 21
0,110
0,110
610x1.350x220
27
- / 14 / - / 11
- / 16 / - / 12
- / 39 / - / 34
- / 40 / - / 35
9,52 / 15,9 / 21
Parapetná jednotka
FXLQ-P
FXLQ20-25P
›
›
›
›
›
›
›
›
BRC1E51A
BRC7C62
Nový štýlový a moderný kryt: povrchovo upravený vo farbe RAL 9010
Jednotku je možné inštalovať ako voľne stojaci model
použitím voliteľnej zadnej krycej dosky
Ideálna na inštaláciu pod oknom
Výsledkom používania vonkajších jednotiek s invertorom je
klimatizačný systém s vysokou energetickou účinnosťou
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Vyžaduje veľmi malý inštalačný priestor
Pripojenie potrubí zo zadnej strany umožňuje montáž
jednotky na stenu a necháva pod jednotkou dostatočný
voľný priestor, ktorý uľahčuje upratovanie
K jednotke je možné jednoducho pripojiť káblové diaľkové ovládanie
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon (50 Hz)
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Farba krytu
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
VV/V/S/N
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
Chladenie
Chladenie
Nominálny
VV/V/S/N
dBA
dBA
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
FXLQ20P
FXLQ25P
FXLQ32P
FXLQ40P
FXLQ50P
FXLQ63P
2,2
2,5
2,8
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
7,1
8,0
0,049
0,049
600x1.000x232
27
-/7/-/6
0,090
0,090
600x1.140x232
32
-/8/-/6
- / 11 / - / 8,5
R-410A
- / 35 / - / 32
- / 38 / - / 33
1~/220-240V/50Hz
6,35 / 12,7 / 21
Snehobiela (RAL9010) + Tmavosivá (RAL7011)
0,110
0,110
600x1.420x232
38
- / 14/ - / 11
- / 16 / - / 12
- / 39 / - / 34
- / 40 / - / 35
9,52 / 15,9 / 21
Teplovzdušná komfortná clona Biddle
CAVS/M/L/XL-DK-F/C/R
VRV®
SIEŤOVÉ RIEŠENIE
CAVM150DK80FSC
KOMFORTNÁ TEPLOVZDUŠNÁ CLONA BIDDLE (CA)
›
›
›
›
›
›
›
›
Pripojiteľná k VRV® s tepelným čerpadlom alebo k VRV® s rekuperáciou tepla
VRV® patrí medzi prvé systémy DX, ku ktorým je
možné pripájať teplovzdušné clony
Návrat investície za menej ako 1,5 roka v porovnaní
s elektrickou teplovzdušnou clonou
Poskytuje v podstate bezplatné vykurovanie teplovzdušnými clonami
pomocou rekuperácie tepla z vnútorných jednotiek v režime chladenia1
Jednoduchá a rýchla inštalácia so zníženými nákladmi,
keďže nie sú potrebné žiadne prídavné systémy ako
rozvody vody, kotly ani plynové pripojenia
Po celý rok je zaručený komfort konštantnou rýchlosťou výfuku
vzduchu a usmernením prúdenia vzduchu (Európsky patent)
Maximálna energetická účinnosť pochádzajúca z takmer nulovej
turbulencie prúdiaceho vzduchu, optimalizovaného prietoku
a z aplikácie pokročilej technológie jeho usmernenia
Účinnosť oddelenia vzduchu okolo 85 % výrazne znižuje stratu
tepla a požadovaný výkon vykurovania vnútornou jednotkou
Malé
TEPLOVZDUŠNÉ CLONY
Vykurovací výkon2
Delta T2
Vstup = teplota v miestnosti
Príkon (50 Hz)
Len ventilátor/Vykurovanie
Maximálna šírka dverí
Normálne/
Maximálna výška dverí Priaznivé/
Nepriaznivé podmienky
Typ F/C/R
Rozmery
Výška
Šírka
Typ F/C/R
Hĺbka
Typ F/C/R
Hmotnosť
Typ F/C/R
Kryt
Farba
Ventilátor - Prietok vzduchu - Vykurovanie2
Chladivo
Typ
Akustický tlak - Kúrenie2
Pripojenia potrubia
Kvapalina (Vonkajší priemer)/Plyn
Elektrické napájanie
Stredné
CAVS100DK80*BC/*SC CAVS150DK80*BC/*SC CAVS200DK100*BC/*SC CAVS250DK140*BC/*SC CAVM100DK80*BC/*SC CAVM150DK80*BC/*SC CAVM200DK100*BC/*SC CAVM250DK140*BC/*SC
kW
K
kW
m
6,0
20
0,20
1,0
7,5
17
0,30
1,5
m
mm
mm
mm
kg
9,7
16
0,40
2,0
13,3
7,7
18
0,50
2,5
0,28
1,0
2,4 / 2,2 / 1.123 / 1.000 / 1.048
1.623 / 1.500 / 1.548
61 / 59 / 61
73 / 83 / 88
m³/h
880
1.310
dBA
mm
42
44
Vykurovací výkon2
Delta T2
Vstup = teplota v miestnosti
Príkon (50 Hz)
Len ventilátor/Vykurovanie
Maximálna šírka dverí
Normálne/
Maximálna výška dverí Priaznivé/
Nepriaznivé podmienky
Typ F/C/R
Rozmery
Výška
Šírka
Typ F/C/R
Hĺbka
Typ F/C/R
Hmotnosť
Typ F/C/R
Kryt
Farba
Ventilátor - Prietok vzduchu - Vykurovanie2
Chladivo
Typ
Akustický tlak - Vykurovanie2
Pripojenia potrubia
Kvapalina (Vonkajší priemer)/Plyn
Elektrické napájanie
16,8
16
0,70
2,5
1.623 / 1.500 / 1.548
79 / 88 / 93
2.123 / 2.000 / 2.048
2.623 / 2.500 / 2.548
97 / 111 / 117 119 / 136 / 144
1.840
2.450
3.060
47
48
49
Extra Veľké
CAVL100DK125*BC/*SC CAVL150DK200*BC/*SC CAVL200DK250*BC/*SC CAVL250DK250*BC/*SC CAVXL100DK125*BC/*SC CAVXL150DK200*BC/*SC CAVXL200DK250*BC/*SC CAVXL250DK250*BC/*SC
kW
K
kW
m
12,5
0,75
1,0
m
mm
mm
mm
kg
18,8
24,0
16
1,50
2,0
17
1,13
1,5
3,3 / 3,0 / 2,5
1.123 / 1.000 / 1.048
83 / 81 / 83
m³/h
1.730
dBA
mm
51
9,52 / 16,0
25,8
14
1,88
2,5
14,7
1,40
1,0
22,0
15
2,10
1,5
27,8
2,80
2,0
29,6
12
3,50
2,5
3,8 / 3,5 / 3,5
370
2.623 / 2.500 / 2.548 1.123 / 1.000 / 1.048 1.623 / 1.500 / 1.548 2.123 / 2.000 / 2.048 2.623 / 2.500 / 2.548
774 / 1.105 / 745
R-410A
108 / 118 / 141 137 / 151 / 155
166 / 190 / 196
69 / 84 / 86
102 / 123 / 146 130 / 160 / 164 162 / 198 / 204
BC:RAL9010 / SC:RAL 9006
2.600
3.470
4.340
2.800
4.190
5.590
6.990
R-410A
53
54
55
56
58
59
60
9,52 / 19,0
9,52 / 22,0
9,52 / 22,0
9,52 / 16,0
9,52 / 19,0
9,52 / 22
1~/230V/50Hz
1.623 / 1.500 / 1.548
2.123 / 2.000 / 2.048
1
v prípade pripojenia k vonkajšej jednotke rekuperácie tepla VRV®
hodnoty merané pri rýchlosti 4, úroveň inštalácie B
F: Voľne visiaci model, C: Kazetový model, R: Zabudovaný model
12,1
14
0,56
2,0
2,8 / 2,5 / 2,2
270
2.123 / 2.000 / 2.048 2.623 / 2.500 / 2.548 1.123 / 1.000 / 1.048
590 / 821 / 561
R-410A
89 / 102 / 108
101 / 129 / 137
66 / 68 / 66
BC:RAL9010 / SC:RAL 9006
1.750
2.190
1.230
R-410A
45
46
45
9,52 / 16,0
1~/230V/50Hz
Veľké
TEPLOVZDUŠNÉ CLONY
9,4
15
0,42
1,5
2
Výkonné návrhové programy
Xpress - Rýchly program pre cenové ponuky
Xpress je softvérový nástroj, ktorý umožňuje jednoducho a rýchlo
vytvárať cenové ponuky pre systém VRV® alebo CMSQ a poskytuje
profesionálny výsledok už po nasledujúcich 7 krokoch:
1. Výber vnútorných jednotiek
2. Pripojenie vnútorných jednotiek k vonkajším jednotkám
3. Automatické generovanie schémy potrubia s dimenziami a refnetmi
4. Automatické generovanie schémy elektrického zapojenia
5. Výber možných centrálnych ovládačov
6. Výstupnú správu je možné zobraziť v programe Microsoft Word,
Microsoft Excel a AutoCAD
7. Uloženie projektu
VRV® Pro - Návrhový program
Návrhový program VRV® Pro je skutočným návrhovým nástrojom
pre VRV®. Program umožňuje návrh klimatizačných systémov VRV®
presným a hospodárnym spôsobom pričom vie vypočítať skutočné
tepelné vlastnosti akejkoľvek budovy. Výpočtom ročných spotrieb
energie má projektant možnosť vykonať presné výbery a poskytnúť
konkurencieschopné cenové ponuky pre každý projekt. Okrem toho,
zaisťuje optimálne prevádzkové cykly a maximálnu energetickú
účinnosť.
Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny predajca/distribútor.
Windows95®, Windows98®, WindowsNT®, Windows2000®, WindowsXP® a Windows Vista® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft corporation.
VETRANIE
Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla
VAM-FA
VKM-GA(M)
54
54
55
Jednotka pre prívod čerstvého vzduchu
FXMQ-MF
56
56
Aplikácie s VZT jednotkami
VRV® s rekuperáciou tepla/VRV® tepelné čerpadlo
57
57
Ďalšie informácie o voliteľnom príslušenstve nájdete na strane 74 tohto katalógu.
Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla
VAM-FA
Čerstvý vonkajší vzduch
Odpadový vzduch, z ktorého
sme získali teplo a vlhkosť
Čerstvý vzduch
po rekuperácií
tepla
Vnútorný vzduch
Systém vetrania Daikin so spätným získavaním tepla upravuje teplotu a
vlhkosť privádzaného čerstvého vzduchu tak, aby bol v súlade s vnútornými
podmienkami. Tak sa dosiahne rovnováha medzi vonkajším a vnútorným
prostredím, čím sa podstatne zníži chladiace a tepelné zaťaženie kladené na
klimatizačný systém.
Jednotky HRV je možné ovládať jednotlivo alebo súčasne s klimatizačným
systémom (série Daikin VRV® alebo Sky Air).
›
›
›
›
›
Výber z 9 modelov
Kompaktné vetranie s úsporou energie
Špeciálne vyvinutý výmenník tepla s HEP (High Efficiency Paper)
Jednoduchá integrácia do systému VRV®
Pripojiteľné na súčasné systémy ovládania Daikin:
Vetranie
Prietok vzduchu (1)
Hladina akustického tlaku (1) (220 V)
Externý statický tlak
Účinnosť rekuperácie tepla
Účinnosť rekuperácie entalpie
Rozmery
vysoké ot.
vysoké ot.
vysoké ot.
vysoké ot.
Chladenie vysoké ot.
Vykurovanie vysoké ot.
Výška
Šírka
Hĺbka
Hmotnosť
Priemer pripojovacieho VZT potrubia
Prevádzkový rozsah (Vonkajšie prostredie)
Napájanie
m³/h
dBA
Pa
%
%
%
mm
mm
mm
kg
mm
°CDB
VAM150FA
VAM250FA
VAM350FA
VAM500FA
VAM650FA
VAM800FA
VAM1000FA
VAM1500FA
VAM2000FA
150
27
69
74
250
28
64
72
350
32
500
33
650
34,5
93
74
800
1.000
1.500
39,5
2.000
40
98
75
61
65
58
64
285
776
525
24
ø 100
1~, 220-240V, 50Hz
(1) Meraná v režime rekuperácie.
56
137
58
62
301
828
816
33
ø 150
36
157
60
65
364
1.004
63
868
48
ø 200
ø 250
-15~50 (80 % relatívnej vlhkosti alebo menej)
137
75
61
66
726
1.514
1.156
61
868
132
1.156
158
ø 350
Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla,
Zvlhčovanie a úprava čerstvého vzduchu
VKM-GA(M)
›
›
›
›
›
Ekonomizér: teplo naakumulované vo vnútri je eliminované v
nočných hodinách privádzaním chladného čerstvého vzduchu
Integrácia zvlhčovania a klimatizácie do jednotky HRV
Zvýšený externý statický tlak vďaka zlepšenému výkonu ventilátora
Jednotlivé ovládanie prostredníctvom diaľkového ovládača HRV
Pripojiteľné na súčasné systémy ovládania Daikin:
Vetranie, priamy výparník a zvlhčovač
Tepelná záťaž čerstvého vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Prietok vzduchu (1)
VV/V/S/N
Hladina akustického tlaku - 220 V (1) VV/V/S/N
Externý statický tlak
VV/V/S/N
Účinnosť rekuperácie tepla
VV/V/S/N
Účinnosť rekuperácie entalpie - chladenie VV/V/S/N
Účinnosť rekuperácie entalpie - vykurovanie VV/V/S/N
Typ zvlhčovača
Kapacita zvlhčovania
Rozmery
Výška
Šírka
Hĺbka
Hmotnosť
Priemer pripojovacieho potrubia
Napájanie
Okolo jednotky
Podmienky vonkajšieho prostredia
jednotky
Vonkajší vzduch
Odvádzaný vzduch
VKM50GAM
VKM80GAM
VKM100GAM
kW
m3/h
dBA
Pa
%
%
%
4,71
5,58
500/500/-/440
37/35/-/32
160/120/-/100
76/76/-/77,5
64/64/-/67
67/67/-/69
9,12
10,69
950/950/-/820
39/37/-/34
110/70/-/60
74/74/-/76,5
62/62/-/66
65/65/-/69
kg/h
mm
mm
mm
kg
mm
2,7
387
1.764
832
102
Ø200
7,46
8,79
750/750/-/640
38,5/36/-/33
140/ 90/-/70
78/78/-/79
66/66/-/68
71/71/-/73
Zvlhčovač s prirodzeným vyparovaním
4,0
387
1.764
1.214
120
Ø250
1 ~, 220-240V, 50Hz
0 °C ~ 40 (80 % RV alebo menej)
-15 °C ~ 40 (80 % RV alebo menej)
0 °C ~ 40 (80 % RV alebo menej)
VKM50GA
VKM80GA
VKM100GA
4,71
5,58
500/500/-/440
38/36/-/33,5
180/150/-/110
76/76/-/77,5
64/64/-/67
67/67/-/69
387
1.764
832
Ø200
96
7,46
8,79
750/750/-/640
40/37,5/-/34,5
170/120/-/80
78/78/-/79
66/66/-/68
71/71/-/73
387
1.764
1.214
Ø250
109
1 ~, 220-240V, 50Hz
0 °C ~ 40 (80 % RV alebo menej)
-15 °C ~ 40 (80 % RV alebo menej)
0 °C ~ 40 (80 % RV alebo menej)
9,12
10,69
950/950/-/820
40/38/-/35
150/100/-/70
74/74/-/76,5
62/62/-/66
65/65/-/69
387
1.764
1.214
Ø250
114
kW
°CDB
°CDB
°CDB
Vetranie a priamy výparník
Tepelná záťaž čerstvého vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Prietok vzduchu (1)
VV/V/S/N
Úroveň akustického tlaku - 220V (1)
VV/V/S/N
Externý statický tlak
VV/V/S/N
Účinnosť rekuperácie tepla
VV/V/S/N
Účinnosť rekuperácie entalpie - chladenie VV/V/S/N
Účinnosť rekuperácie entalpie - vykurovanie VV/V/S/N
Rozmery
Výška
Šírka
Hĺbka
Priemer pripojovacieho potrubia
Hmotnosť
Napájanie
Okolo jednotky
Podmienky vonkajšieho prostredia
jednotky
Vonkajší vzduch
Odvádzaný vzduch
kW
kW
m3/h
dBA
Pa
%
%
%
mm
mm
mm
mm
kg
°CDB
°CDB
°CDB
(1) Meraná v režime rekuperácie.
57
5,4
387
1.764
1.214
125
Ø250
Jednotka pre prívod čerstvého vzduchu,
Vetranie a úprava čerstvého vzduchu
FXMQ-MF
FXMQ200-250MF
›
›
›
›
›
Možnosť prívodu 100% čerstvého vzduchu
Ponecháva voľný podlahový a stenový priestor
pre nábytok, dekorácie a doplnky
Prevádzkový rozsah: -5 °C až 43 °C
Externý statický tlak 225 Pa umožňuje rozsiahle vedenie potrubím
a flexibilné použitie: ideálne na použitie vo veľkých priestoroch
Súprava čerpadla kondenzátu dodávaná ako doplnkové príslušenstvo
Vetranie a spracovanie čerstvého vzduchu
Výkon
Príkon (50 Hz)
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Externý statický tlak
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Štandardné
Chladenie
Chladenie
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Nominálny
Výška x Šírka x Hĺbka
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m3/min
m3/min
Pa
Nominálny
dBA
Nominálne (220 V) dBA
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
FXMQ125MF
FXMQ200MF
FXMQ250MF
14,0
8,9
0,359
0,359
470x744x1.100
86
18
22,4
13,9
0,548
0,548
28,00
17,40
0,638
0,638
470x1.380x1.100
123
28
225
R-410A
-
185
42
35
205
47
1~/220-240V/50Hz
9,52/19,1/PS1B
9,52/15,9/PS1B
9,52/22,2/PS1B
Aplikácie VRV® so VZT jednotkami
VZT jednotka
Súprava
EKEXV
EKEQMCB
potrubie pre plyn
potrubie pre kvapalinu
komunikácia
Nový rozsah invertorových kondenzačných jednotiek R-410A pre multi aplikáciu so VZT jednotkami.
›
›
›
›
›
›
›
›
Jednotky riadené invertorom
Veľký výkonový rozsah (od 5 do 54 HP)
Rekuperácia tepla, tepelné čerpadlo
R-410A
Regulácia teploty v miestnosti pomocou ovládania Daikin
Dostupný široký sortiment súprav expanzných ventilov
BRC1D52 sa používa na nastavenie požadovanej teploty (pripojené k EKEQMCB).
Pripojiteľný ku všetkým systémom tepelných čerpadiel a rekuperácie tepla VRV®*
Povolený výkon výmenníka tepla (kW)
veľkosť EKEXV
50
63
80
100
125
140
200
250
Chladenie (teplota vyparovania 6 °C)
Vykurovanie (teplota kondenzácie 46 °C)
Minimum
Štandardné
Maximum
Minimum
Štandardné
Maximum
5,0
6,3
7,9
10
12,4
15,5
17,7
24,7
5,6
7,1
9,0
11,2
14,0
16,0
22,4
28,0
6,2
7,8
9,9
12,3
15,4
17,6
24,6
30,8
5,6
7,1
8,9
11,2
13,9
17,4
19,9
27,8
6,3
8,0
10,0
12,5
16,0
18,0
25,0
31,5
7,0
8,8
11,1
13,8
17,3
19,8
27,7
34,7
* Nie je možné pripojenie k RXYQ-PR
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
NOVÉ
OVLÁDACIE SYSTÉMY
Individuálne ovládacie systémy
Káblový diaľkový ovládač
Infračervený diaľkový ovládač
Zjednodušený zabudovaný diaľkový ovládač pre hotely
Zjednodušený diaľkový ovládač
Centrálne ovládacie systémy
Centralizovaný diaľkový ovládač
Centrálny ovládač ZAP/VYP
Časovač
62
62
62
62
62
62
63
63
63
63
Sieťové riešenia
64
64
65
66
67
67
OVLÁDACIE SYSTÉMY A PRÍSLUŠENSTVO
VRV® Vonkajšia jednotka
VRV® Vnútorná jednotka
Vetranie
68
68
72
74
Individuálne ovládacie systémy
BRC1E51A
BRC1D52
BRC4*/BRC7*
BRC2C51
BRC1E51A
Káblový diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač s jednoduchým ovládaním a moderným dizajnom.
Jednoduché používanie: všetky hlavné funkcie sú priamo dostupné
Jednoduché nastavenie: zlepšené grafické používateľské
rozhranie pre prehľadnejšie nastavenia
› Hodiny s reálnym časom s funkciou
automatickej aktualizácie letného času
› Časovač s nastavením dovolenky, zlepšený týždenný
časovač a prevádzka pri neprítomnosti v dome
› Podporuje viacero jazykov (angličtina, nemčina, francúzština,
taliančina, španielčina, holandčina, gréčtina, ruština a turečtina)
› Zabudované záložné napájanie: pri výpadku elektrickej energie
zostanú všetky nastavenia uložené po dobu 48 hodín
›
›
BRC1D52
Káblový diaľkový ovládač
›
›
›
›
›
›
Časovač:
• Päť akcií za deň je možné nastaviť nasledovne:
- nastavenie teploty: jednotka je zapnutá a beží normálna prevádzka
- VYP: jednotka je vypnutá
- limity: jednotka je zapnutá a ovládanie min./max.
(viac podrobností v limitovanej prevádzke)
Opustenie domu (protimrazová ochrana): počas neprítomnosti
je možné udržiavať vnútornú teplotu na určitej úrovni.
Táto funkcia môže jednotku aj zapínať alebo vypínať
Funkcia HRV sa ľahšie používa vďaka zavedeniu tlačidla
pre ventilačný režim a rýchlosť ventilátora
Neustále sledovanie správnej prevádzky systému celkom 80 komponentov
Okamžité zobrazenie kódu poruchy a stavu zariadenia
Skrátenie času detekcie poruchy a zníženie nákladov na údržbu
Displej
Prevádzkový režim
Prevádzka vetrania s rekuperáciou tepla (HRV)
Kontrola zmeny chladenia/vykurovania
Indikácia centrálneho ovládania
Indikácia skupinového ovládania
Nastavená teplota
Smer vyfukovaného vzduchu
Naprogramovaný čas
Kontrola/skúšobná prevádzka
Rýchlosť ventilátora
Znečistenie vzduchového filtra
Rozmrazovanie/horúci štart
Porucha
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
BRC4*/BRC7*
BRC2C51
Infračervený diaľkový ovládač
Zjednodušený diaľkový ovládač
Prevádzkové tlačidlá: ON/OFF (zapnúť/vypnúť), spustiť/zastaviť režim
časovača, zapnúť/vypnúť režim časovača, naprogramovaný čas, nastavenie
teploty, nastavenie smeru prúdenia vzduchu, (len pre modely FXHQ,
FXFQ, FXCQ a FXAQ), prevádzkový režim, kontrola rýchlosti ventilátora,
reset signalizácie zanesenia filtra, kontrola/skúšobná prevádzka
Jednoduchý, kompaktný a ľahko ovládateľný ovládač, vhodný na použitie
do hotelových izieb
Displej: Prevádzkový režim, výmena batérií, nastavenie teploty, smer
prúdenia vzduchu (len pre modely FXHQ, FXFQ, FXCQ a FXAQ),
naprogramovaný čas, kontrola/skúšobná prevádzka, rýchlosť ventilátora
Displej: kontrola zmeny režimu chladenia/vykurovania, prevádzka vetrania s
rekuperáciou tepla (HRV), nastavenie teploty a prevádzkového režimu, centralizované
zobrazovanie kontrolných informácií, rýchlosť ventilátora, rozmrazovanie/horúci
štart, zobrazenie poruchy, výber prevádzkového režimu, nastavenie rýchlosti
ventilátora, reset signalizácie zanesenia filtra, kontrola/skúšobná prevádzka
Prevádzkové tlačidlá: ON/OFF (zapnúť/vypnúť), výber prevádzkového režimu,
nastavenie rýchlosti ventilátora, nastavenie teploty
Centralizované ovládacie systémy
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
Centralizované ovládanie systému VRV® je možné dosiahnuť
prostredníctvom 3 kompaktných ovládačov s jednoduchým ovládaním:
centralizovaný diaľkový ovládač, centrálny ovládač ZAP/VYP a časovač.
Tieto ovládače sa môžu používať samostatne alebo v kombinácií, kde
skupina znamená niekoľko (max. 16) vnútorných jednotiek a zóna
znamená kombináciu niekoľkých skupín.
Centralizovaný diaľkový ovládač je ideálny na používanie v
prenajímaných komerčných budovách vystavených nepravidelnému
obývaniu, pretože umožňuje zaradenie vnútorných jednotiek do skupín
podľa nájomcov (zónovanie).
Časovač umožňuje programovanie časov a prevádzkových podmienok
pre každého nájomcu a ovládač je možné kedykoľvek prestaviť podľa
rôznych požiadaviek.
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
Centralizovaný diaľkový ovládač
Centrálny ovládač ZAP/VYP
Časovač
Poskytuje individuálne ovládanie 64 skupín (zón)
vnútorných jednotiek.
Poskytuje simultánne a individuálne ovládanie
16 skupín vnútorných jednotiek.
Umožňuje programovanie až 64 skupín.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
umožňuje ovládanie maximálne 64
skupín (128 vnútorných jednotiek, max.
10 vonkajších jednotiek)
pomocou dvoch centralizovaných diaľkových
ovládačov umiestnených na rôznych
miestach je možné ovládať maximálne
128 skupín (128 vnútorných jednotiek,
max. 10 vonkajších jednotiek)
ovládanie zóny
ovládanie skupiny
zobrazenie kódu poruchy
maximálna dĺžka kábla 1 000 m
(spolu: 2 000m)
umožňuje ovládať smer fúkania vzduchu a
prietok vzduchu jednotky HRV
rozšírená funkcia časovača
•
•
•
•
umožňuje zapínanie alebo vypínanie
maximálne 16 skupín (128 vnútorných
jednotiek)
je možné použiť 2 diaľkové ovládače
umiestnené na rôznych miestach
signalizácia prevádzkového stavu
(normálna prevádzka, alarm)
signalizácia centralizovaného ovládania
maximálna dĺžka kábla 1 000 m
(spolu: 2 000 m)
•
•
•
umožňuje ovládanie maximálne
128 vnútorných jednotiek
8 typov týždenného časovania
záložné napájanie na max. 48 hodín
maximálna dĺžka kábla 1 000 m
(spolu: 2 000m)
Sieťové riešenia
DTA113B51
Základné riešenie na ovládanie
Sky Air® a VRV®
Adaptér DS-NET
Modem GSM*
RS232C
BRC1D52
Až 4 jednotky / 1 adaptér
Mobilný telefón
›
›
›
funkcia monitorovania
funkcia ovládania
oznámenie o chybe
FUNKCIE
1. Funkcie monitorovania
3. Oznámenie o chybe
Klimatizačné jednotky môžete monitorovať jednoduchým odoslaním
textovej správy mobilným telefónom so slovom “Report” (Správa):
› Spustenie/zastavenie
› Prevádzkový režim (ventilátor/chladenie/vykurovanie)
› Nastavenie teploty
› Kód chyby
Keď sa objaví chyba, automaticky sa na váš mobilný telefón odošle
textová správa (oznámenie o chybe).
4. Samostatná prevádzka
›
›
Funkcia rotácie
Funkcia záložnej prevádzky.
2. Funkcie ovládania
* Modem GSM si musíte zaobstarať lokálne
Klimatizačné jednotky môžete ovládať jednoduchým odoslaním
textovej správy mobilným telefónom:
› Spustenie/zastavenie
› Prevádzkový režim (ventilátor/chladenie/vykurovanie)
› Nastavenie teploty
Sieťové riešenia
ovládač iného výrobcu
(domotika, BMS, atď.)
DCS601C51
Podrobné a jednoduché
Verejná linka
sledovanie prevádzky VRV® systémov
Sieťový servisný systém
Zabudovaný
klimatizácie
modem
(max. 2 x 64 skupín/vnútorných jednotiek).
Ethernet
Požiarne signalizačné zariadenie
Kontakt vynúteného zastavenia systému
PCMCIA
pamäť
flash
DIII-NET
výstup z PPD (voliteľné) vo
formáte CSV
Vnútorné jednotky
HRV
Pi-port
Zabudovaný
port Ethernet
Jednotka DIO
Spojenie s wattmetrom pri použití (voliteľnej)
Ovláda čerpadlo
funkcie PPD
kondenzátu,
osvetlenie, atď.
Porucha
Monitorovanie
vstupu/opustenia
miestnosti
Jednotka DI
Diaľkové monitorovanie/ovládanie prostredníctvom internetu, e-mailu
PPD údaje sú dostupné na internete
DIII-NET umožňuje monitorovanie/
ovládanie až 64 jednotiek (skupín)
RS-232C
klimatizačných zariadení a vybavenia
DIII-NET PLUS
adaptér
Vnútorné jednotky
JAZYKY
›
›
›
›
›
›
›
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Taliančina
Španielčina
Holandčina
Portugalčina
SCHÉMA SYSTÉMU
›
›
›
›
Umožňuje ovládanie max.
2 x 64 vnútorných jednotiek
Zabudovaný port Ethernet
(webový prehľadávač + e-mail)
Digitálne kontakty vstupu a
výstupu (voliteľná možnosť)
Dotykový panel (plnofarebný
displej LCD so zobrazením ikon)
SPRÁVA
›
›
›
›
›
Kompatibilita s webovými
aplikáciami a Internetom
- Monitorovanie a ovládanie podľa
požiadaviek používateľa
- Vzdialené monitorovanie a ovládanie
viacerých budov
- Vzdialené monitorovanie a ovládanie
viacerých budov cez Internet
Funkcia Rozpočítavania prevádzkových
nákladov: PPD (voliteľná možnosť)
PPD údaje sú dostupné na internete
Jednoduchá správa spotreby elektrickej energie
Vylepšená funkcia histórie
OVLÁDAČ
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
ÚSPORA NÁKLADOV
Individuálne ovládanie(nastavená teplota,
spustenie/zastavenie, rýchlosť ventilátora)
(max. 2 x 64 skupín/vnútorných jednotiek)
Pozastavenie časovania
Vylepšená funkcia časovania
(8 programov, 17 vzorov)
Flexibilné zoskupovanie do zón
Ročný program
Stop kontakt v prípade
nebezpečenstva požiaru
Ovládanie zablokovania
Funkcia monitorovania a ovládania HRV
Automatické prepnutie medzi
chladením a vykurovaním
Optimalizácia vykurovania
Teplotný limit
Zabezpečenie heslom: 3 úrovne
(všeobecné, správcovské a servisné)
Rýchly výber a úplné ovládanie
Jednoduchá navigácia
MONITOROVANIE
›
›
›
›
›
›
HRV
Vizualizácia prostredníctvom grafického
používateľského rozhrania (GUI)
Funkcia zmeny farby zobrazenia ikony
Prevádzkový režim vnútorných jednotiek
Chybové správy prostredníctvom e-mailu
a mobilného telefónu (voliteľná možnosť)
Signalizácia výmeny filtra
Použitie viacerých počítačov
›
›
›
›
›
Neobmedzená funkcia chladenia
Úspora práce
Jednoduchá montáž
Kompaktný dizajn: inštalácia v
obmedzenom priestore
Celková úspora energie
OTVORENÉ ROZHRANIE
›
›
Umožňuje komunikáciu s ľubovoľným
ovládačom od iného výrobcu
(domotics, BMS a pod.) prostredníctvom
otvoreného rozhrania
možnosť Http
MOŽNOSTI PRIPOJENIA:
›
›
›
›
VRV®
HRV
Sky Air® (prostredníctvom adaptéra)
Split (prostredníctvom adaptéra)
Sieťové riešenia
DAM602B51/52
Úplné ovládanie a správa systémov VRV®
(Maximálne 200 skupín)
Intranet/Internet
~
Prístup na web
Prístup na web
Odoslanie správy
o chybe vo forme
e-mailovej správy
Sieťový servisný systém klimatizácie
(voliteľná servisná údržba)
(cez Internet)
Jednotka Ai
DAM602B51/52
DIII-NET
DIII-NET
Jednotka Dio
DIII-NET
ETHERNET
DIII-NET
Kompatibilné s systémom
Windows Vista®
Zdroj napájania
· Výťah
· Čerpadlo
· Osvetlenie,...
Požiarne
Meranie elektrickej
signalizačné energie
zariadenie
Centrálny klimatizačný systém
spoločnosti Daikin
~
Podradené PC
Lokálne
DMS502A51
monitorovanie
(iba monitorovanie)
a ovládanie
VRV® Systém
HRV
JAZYKY
SPRÁVA
MONITOROVANIE
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Taliančina
Španielčina
Holandčina
Portugalčina
SCHÉMA SYSTÉMU
›
›
›
›
›
Umožňuje ovládanie max.
1 024 vnútorných jednotiek
(prostredníctvom 4 jednotiek iPU)
Komunikácia: Ethernet TCPIP/10 base/T
Integrované digitálne kontakty na jednotke
Intelligent Processing Unit (iPU):
- 20 všeobecných vstupných portov
- 2 digitálne výstupy
Samostatná prevádzka jednotky
iPU aspoň 48 hodín
Kompatibilné so softvérom
na vypínanie UPS
›
›
›
›
›
›
›
›
Web prístup (voliteľné)
Funkcia Rozpočítavania prevádzkových
nákladov (voliteľné)
Správa histórie prevádzky (spustenie/
zastavenie, porucha, prevádzkové hodiny)
Generovanie správ (grafika a tabuľky)
(denne, týždenne, mesačne)
Rozdelenie zaťaženia počas špičky
Rozšírená správa podnájomníkov
Pohyblivá teplota
Ekonomický režim (voliteľný)
Funkcia predchladenia a predkúrenia
OVLÁDAČ
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Individuálne ovládanie (nastavená teplota,
spustenie/zastavenie, rýchlosť ventilátora)
(max. 1 024 vnútorných jednotiek)
Skupinové ovládanie (100 skupín)
Ovládanie časovania (128 programov)
Stop kontakt v prípad nebezpečenstva
požiaru (32 programov)
Ovládanie zablokovania
Obmedzenie nastavenej hodnoty
Automatické prepnutie medzi chladením a vykurovaním
Ovládanie pri výpadku napájania a odpojení
Teplotný limit (automatické spustenie)
Rozšírenie časovača
›
›
›
›
›
›
›
Vizualizácia prostredníctvom
grafického používateľského rozhrania
(GUI) s voľným rozložením
Prevádzkový režim vnútorných jednotiek
Signalizácia poruchy
Signalizácia výmeny filtra
Signalizácia nastavenej hodnoty
Monitorovanie času prevádzky
Použitie viacerých počítačov
Pomocník online
ÚSPORA NÁKLADOV
›
›
›
›
Úspora práce
Jednoduchá montáž
Kompaktný dizajn: inštalácia v
obmedzenom priestore
Celková úspora energie
MOŽNOSTI PRIPOJENIA:
›
›
›
›
›
VRV®
HRV
Sky Air® (prostredníctvom
adaptéra rozhrania)
Split (prostredníctvom adaptéra)
EWAQ-DAYN, EWYQ-DAYN Multi scroll
chladiče (cez adresovaciu kartu)
Sieťové riešenia
BACnet Interface
DMS502B51
Integrovaný ovládací systém pre súvislé pripojenie
›
›
›
›
›
›
medzi systémom VRV® a systémami BMS
Údaje PPD sú dostupné v systéme BMS
Rozhranie pre systém BMS
Komunikácia prostredníctvom
protokolu BACnet (pripojenie
prostredníctvom rozhrania Ethernet)
Možnosť pripojenia 256 jednotiek
prostredníctvom brány BACnet
Neobmedzený priestor
Jednoduchá a rýchla inštalácia
DIII- NET
DAM602B51/52
Lokálne
ovládanie
BACNET/ETHERNET
VRV® Vonkajšia
jednotka
HRV
INFRAŠTRUKTÚRA KLIMATIZAČNÉHO ZARIADENIA
SPOLOČNOSTI DAIKIN
Diaľkový ovládač
Bezpečnosť
Požiarne signalizačné
zariadenie
SIEŤ
RIADENIA
BUDOVY
Čerpadlo
Zdroj napájania
Osvetlenie
Výťah
Sieťové riešenia
LonWorks Interface
DMS504B51
LON® BMS
›
›
›
›
Integrácia otvorenej siete funkcií ovládania a
Rozhranie pre pripojenie Lon
k sieťam LonWorks®
Komunikácia prostredníctvom protokolu
Lon® (spletený párový kábel)
Možnosť pripojenia 64 jednotiek
prostredníctvom DMS-IF
Neobmedzený priestor
Rýchla a jednoduchá montáž
monitorovania systému VRV® do sietí LonWorks
DMS504B51
LonTalk
DIII- NET
adaptér
ETHERNET (TCP/IP)
›
Lokálne ovládanie
VRV® Vonkajšia
jednotka
HRV
LonTalk
adaptér
Diaľkový ovládač
LonPoint
LonPoint
SIEŤ
RIADENIA
BUDOVY
INFRAŠTRUKTÚRA KLIMATIZAČNÉHO
ZARIADENIA SPOLOČNOSTI DAIKIN
Bezpečnosť
Požiarne signalizačné
zariadenie
Voliteľné príslušenstvo
VRV®-Q - rekuperácia VRVIII® - tepelné čerpadlo optimalizované
tepla náhrada za R22
na vykurovanie - Cold Region
VRVIII® s rekuperáciou tepla (kombinácia Vysoké COP a Kompakt)
VONKAJŠIE JEDNOTKY VRV®
REYQ8P9
REYQ10P8
REYQ12P9
REMQ8P9
REYQ14-16P8 REMQ10P8
REMQ14-16P8
REMQ12P9
REYQ1848P8/P9
RQEQ-P
REMHQ12P9 REYHQ16-24P
RTSQ14P
RTSYQ10P
RTSYQ16P
RTSYQ20P
Prepínač chladenia/vykurovania
Montážna krabička
KHRQ23M29H
REFNET - hrebeň
KHRQ23M29H
KHRQ23M64H
KHRQ22M29H (8)
KHRQ23M64H
KHRQ23M75H
REFNET - rozbočka
KHRQ22M64H
KHRQ23M75H
KHRQ23M20T
KHRQ22M20T
KHRQ23M29T9
KHRQ22M29T9
KHRQ23M64T
KHRQ23M64T
KHRQ22M64T
KHRQ23M75T
Súprava pripojenia potrubia
multi vonkajších jednotiek
Pre 2 vonkajšie jednotky
BHFQ23P907
Pre 3 vonkajšie jednotky
BHFQ23P1357
Súprava kondenzačnej vaničky s centrálnym odvodom kondenzátu
KWC25C450 (2)
KWC26C280 (2)
Súprava digitálneho tlakomeru
BHFQ22P1007
KWC26C450 (2)
BHGP26A1(3)
Zväčšenie prevýšenia medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou na 90 m
Box BS pre H/R
BSVQ250P8B
Multi Box BS pre H/R
BSV4Q100P8B
Súprava zníženia hluku pre box BSVQ
EKBSVQLNP (4)
Box BP na pripojenie k Split vnútorným jednotkám
Kryt proti vetru (5)
Kryt proti snehu (9)
Celá súprava
KPS25C450
KPS26C280
KPS26C504
Vrchný/výfuk
KPS25C450T
KPS26C280T
KPS26C504T
Zadný/sanie
KPS25C450B
KPS26C280B
KPS26C504B
Ľavý/sanie
KPS26C504L
Pravý/sanie
KPS26C504R
Súprava (vnútorná + vonkajšia)
KPS26C280
KPS26C504
KPS26C280
Výstup vzduchu
KPS26C280T
KPS26C504T
KPS26C280T
Ľavý prívod vzduchu
KPS26C504L
KPS26C504L
Pravý prívod vzduchu
KPS26C504R
KPS26C504R
Zadný prívod vzduchu
KPS26C280B
VONKAJŠIE JEDNOTKY VRV®
KPS26C504B
KPS26C280B
VRV®-WIII štandardná séria - rekuperácia tepla
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ16P
RWEYQ18P
RWEYQ20P
RWEYQ24P
RWEYQ26P
RWEYQ28P
RWEYQ30P
Prepínač chladenia/vykurovania
Montážna krabička
KJB111A
KHRP25M33H (max. 8 prípojok)
REFNET - hrebeň
KHRP25M72H (max. 8 prípojok)
KHRP25M73H (max. 8 prípojok)
KHRP25A22T
REFNET - rozbočka
KHRP25A33T
KHRP25A72T
Súprava pripojenia potrubia multi vonkajších Pre 2 vonkajšie jednotky
jednotiek
Pre 3 vonkajšie jednotky
BHFP26MA56
BHFP26MA84
Súprava kondenzačnej vaničky s centrálnym odvodom kondenzátu
KHRP25A73T
BWU26A15
Filter
BWU26A20
Externý ovládací adaptér pre vonkajšiu jednotku
DTA104A62
Poznámky
(1) Všetky voľby sú súpravy
(2) Súprava kondenzačnej vaničky s centrálnym odvodom kondenzátu by mala byť kombinovaná na základe tabuľky pripojení vonkajšej jednotky multi
(3) Na inštaláciu je potrebný iba 1 ks
(4) Dostupné iba pre štandardné boxy BSVQ (nie je možné pre Multi BSVQ). Umožňuje zníženie prevádzkového hluku boxu BSVQ (vyžaduje sa 1 súprava zvukovej izolácie na box BSVQ)
(5) Vyžaduje sa iba na technické chladenie (vonkajšia teplota <5°C). Ďalšie informácie vám poskytne miestny predajca. Kryty proti vetru sa dodávajú externe. Technické výkresy a ďalšie informácie vám poskytne miestny predajca značky Daikin.
(6) Je potrebný 1 ks na modul
(7) Voľba by sa mala inštalovať vo vnútri vonkajšej jednotky. Je to potrebné iba v prípade, že vonkajšia jednotka je nainštalovaná nad vnútornými
(8) Plynová trubka s priemerom 25,4 v KHRQ22M29H nie je dostupná pre DENV refnety. Vyžaduje sa to iba pre model 10HP a s indexom pripojenia menej než 80 %
(9) Snehové kryty sa dodávajú externe. Technické výkresy a ďalšie informácie vám poskytne miestny predajca značky Daikin. Odporúča sa namontovať snehové kryty pri pravidelných snehových zrážkach.
68
Vonkajšie jednotky
VRV® vzduchom chladené vonkajšie jednotky
VRVIII® - tepelné čerpadlo s pripojením na vnútorné
jednotky Split / Sky Air
VRVIII® - tepelné čerpadlo (kombinácia Vysoké COP a Kompakt)
RXYQ8P
RXYQ5P
RXYQ10P
VRV®-Q - tepelné
čerpadlo náhrada za R22
VRV®III-S tepelné čerpadlo - Mini VRV
RXYQ20-54P(A)/
P8(A)
RXYQ12P
RXYHQ12P8
RXYQ14-18P
RXYHQ16-36P8
RXYQ8-10PR
RXYQ12PR
KRC19-26A6
RXYQ14-18PR
RXYSQ4PAV/
RXYSQ4PAY
KRC19-26A6
RXYSQ5PAV/
RXYSQ5PAY
RQYQ-P
KRC19-26A6
KJB111A
KJB111A
KJB111A
KHRQ22M29H
KHRQ22M29H
KHRQ22M29H
KHRQ22M64H
RXYSQ6PAV/
RXYSQ6PAY
KHRQ22M64H
KHRQ22M75H
KHRQ22M20T
KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9
KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T
KHRQ22M64T
KHRQ22M75T
BHFQ22P1007
BHFQ22P1517
KWC26B160
KWC26B280
KWC26B450
(2)
BHGP26A1
KWC26B280
(3)
EKLD90P12 (7)
EKLD90P18 (7)
KWC26B450
KKPJ5F180
BHGP26A1
(6/7)
BPMKS967B2
BPMKS967B3
VRV® vodou chladené vonkajšie jednotky
VRV®-WIII séria Geotermal rekuperácia tepla
VRV®-WIII štandardná séria - tepelné čerpadlo
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ16P
RWEYQ18P
RWEYQ20P
RWEYQ24P
RWEYQ26P
RWEYQ28P
RWEYQ30P
RWEYQ8PR
RWEYQ10PR
KRC19-26A
VRV®-WIII séria Geotermal tepelné čerpadlo
RWEYQ8PR
RWEYQ10PR
KRC19-26A
KJB111A
KJB111A
KJB111A
KHRP26M33H (max. 8 prípojok)
KHRP25M33H (max. 8 prípojok)
KHRP26M33H (max. 8 prípojok)
KHRP26A22T
KHRP25A22T
KHRP26A22T
KHRP26A33T
KHRP25A33T
KHRP26A33T
BWU26A15
BWU26A15
BWU26A16
BWU26A20
BWU26A20
BWU26A21
DTA104A62
DTA104A62
DTA104A63
KHRP26M72H (max. 8 prípojok)
KHRP26M73H (max. 8 prípojok)
KHRP2A72T
BHFP22MA56
BHFP22MA84
KHRP26A73T
Voliteľné príslušenstvo
FXFQ20-63P9
Dekoračný panel
FXFQ80-125P9
BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W (4)/ BYCQ140CGW1 (3)
FXZQ20-50M9
FXCQ20-32M8
FXCQ40-50M8
FXCQ63M8
FXCQ80-125M8
BYFQ60B
BYBC32G
BYBC50G
BYBC63G
BYBC125G
Voliteľný dekoračný panel
Náhradný filter s dlhou životnosťou (netkaný)
Súprava prívodu čerstvého vzduchu (20 % prívodu čerstvého vzduchu)(komorová)
KAFP551K160
KDDQ55C140 (5)
Súprava prívodu čerstvého vzduchu (typ priamej inštalácie)
Zaslepenie výfuku vzduchu
KDDQ44XA60
KDBHQ55C140 (3)
KDBH44BA60
Nádstavec dekoračného panelu
KDBH44B60
Náhradný filter s dlhou životnosťou
KAFQ441B60
KAFJ531G36
KAFJ531G56
KAFJ531G80
KAFJ531G160
Vysoko účinný filter 65 %
KAFJ532G36 (1)
KAFJ532G56 (1)
KAFJ532G80 (1)
KAFJ532G160 (1)
Vysoko účinný filter 90%
KAFJ533G36 (1)
KAFJ533G56 (1)
KAFJ533G80 (1)
KAFJ533G160 (1)
KDDFJ53G36
KDDFJ53G56
KDDFJ53G80
KDDFJ53G160
Komora filtra pre spodné sanie
Mriežka výfuku vzduchu
Zaslepenie výfuku vzduchu
Ohybné vedenie (s uzáverom)
Izolačná súprava pre vysokú vlhkosť
Adaptér výfuku vzduchu pre kruhové potrubie
Dekoračný panel
FXMQ20-25-32P7
FXMQ40P7
FXMQ50-63P7
FXMQ80P7
BYBS32D
BYBS45D
BYBS71D
BYBS71D
Voliteľný dekoračný panel
FXMQ100-125P7 FXMQ200-250MA
FXAQ20-63P
FXHQ32MA
BYBS125D
EKBYBSD
Zaslepenie výfuku vzduchu
Náhradný filter s dlhou životnosťou
KAFJ371L280
Vysoko účinný filter 65 %
KAFJ372L280
Vysoko účinný filter 90%
Adaptér výfuku vzduchu pre kruhové potrubie
KAFJ373L280
KDAJ25K36A
KDAJ25K56A
Čerpadlo kondenzátu
KDAJ25K71A
KDAJ25K140A
KDU30L250VE
Náhradný filter s dlhou životnosťou
K-KDU572EVE
KDU50M60
KAFJ501DA56
Súprava potrubia v tvare L (pre napojenie smerom hore)
KHFP5M35
Panel výfuku vzduchu
Súprava vertikálnych klapiek
Poznámky:
(1) Pri inštalácii vysoko účinného filtra sa vyžaduje komora filtra
(2) Na ovládanie BYCQ140CGW1 je potrebný káblový diaľkový ovládač BRC1E51A
(3) BYCQ140CGW1 nie je kompatibilný s VRV®III-S
(4) Model BYCQ140CW1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140CW1W v prostrediach vystavených zvýšenej
nečistote.
(5) Príslušenstvo nie je k dispozícii v kombinácii s BYCQ140CGW1
Vnútorné jednotky
FXKQ25-40MA
FXKQ63MA
BYK45F
BYK71F
FXDQ20-25M9
FXDQ20-32PB
FXDQ40-50NB
FXDQ63NB
FXSQ20-32P
FXSQ40-50P
FXSQ63-80P
FXSQ100-140P
BYBS32D
BYBS45D
BYBS71D
BYBS125D
KDAJ25KA71A
KDAJ25KA140A
EKBYBSD
KPBJ52F56
KPBJ52F80
KAFJ521F56
KAFJ521F80
K-HV7AW
K-HV9AW
KPBJ52F56W
KPBJ52F80W
KFDJ52F56
KFDJ52F80
KDT25N32
KDT25N50
KDT25N63
KDAJ25KA36A
FXHQ63MA
FXHQ100MA
FXUQ71MA
KDBHJ49F80
FXUQ100MA
FXUQ125MA
KDU50M61
KDU50M125
KAFJ501DA112
KHFP5M63
KHFP5M63
FXLQ20-25P
FXLQ32-40P
FXLQ50-63P
FXNQ20MA
FXNQ25MA
FXNQ32MA
FXNQ40MA
FXNQ50MA
FXNQ63MA
KAFJ361K28
KAFJ361K45
KAFJ361K71
KAFJ361K28
KAFJ361K45
KAFJ361K71
KAFJ361K28
KAFJ361K45
KAFJ361K71
KDBHJ49F140
KAFJ495F140
KAFJ501DA80
KDAJ25KA56A
KHFP49M63
KDBTJ49F80
KDBTJ49F140
KDGJ49F80
KDGJ49F140
Voliteľné príslušenstvo
INDIVIDUÁLNE OVLÁDACIE SYSTÉMY
Káblový diaľkový ovládač
Infračervené diaľkové ovládanie
FXFQ
FXZQ
FXCQ
FXKQ
FXDQ-M9
BRC1E51A / BRC1D52
BRC1E51A / BRC1D52
BRC1E51A / BRC1D52
BRC1E51A / BRC1D52
BRC1E51A / BRC1D52
BRC7F532F (8)
BRC7E530
BRC7C62
BRC4C61
Zjednodušený diaľkový ovládač
BRC4C62
BRC2C51
CENTRALIZOVANÉ OVLÁDACIE SYSTÉMY
FXFQ
FXZQ
FXCQ
FXKQ
FXDQ-M9
Centralizovaný diaľkový ovládač
DCS302C51
DCS302C51
DCS302C51
DCS302C51
DCS302C51
Centrálny ovládač ZAP/VYP
DCS301B51
DCS301B51
DCS301B51
DCS301B51
DCS301B51
Časovač
DST301B51
DST301B51
DST301B51
DST301B51
DST301B51
FXZQ
FXCQ
FXKQ
FXDQ-M9
INÉ
FXFQ
Prepojovací adaptér 6
Prepojovací adaptér 7
KRP1B61
KRP1B57 (1)
EKRP1C11 / KRP1C12 (1) (9)
EKRP1B2
KRP1B61
EKRP1B2 (2)
Prepojovací adaptér na ovládanie a monitorovanie F1 F2
KRP2A526 (1)
KRP2A52 (1)
KRP2A51 (1)
KRP2A61
Prepojovací adaptér na ovládanie a monitorovanie P1 P2
KRP4AA53 (1)
KRP4A53 (1)
KRP4A51 (1)
KRP4A51
KRP4A51
KRCS01-4
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRP1H98 / KRP1J98 (10)
KRP1BA101
KRP1B96 (4/5)
Diaľkový snímač teploty
Inštalačný box / montážna platnička pre adaptér PCB
Elektrická skriňa s uzemňovacou svorkou (3 bloky)
Elektrická skriňa s uzemňovacou svorkou (2 bloky)
KJB212A
Šumový filter (iba pre elektromagnetické rušenie)
Externý ovládací adaptér pre vonkajšiu jednotku (pre zónu CH/K, vstup LNO a na požiadanie)
KRP2A51
KJB311A
KJB311A
KJB311A
KJB311A
KJB212A
KJB212A
KJB212A
KJB212A
KEK26-1A
KEK26-1A
KEK26-1A
KEK26-1A
DTA104A52
DTA104A51 (1)
DTA104A61
DTA104A61
Adaptér rozhrania na pripojenie vnútornej jednotky k centralizovanému ovládaniu
Konektor núteného zapnutia/vypnutia
Adaptér Viacerí nájomcovia
DTA114A61 (3)
Poznámky
(1) Vyžaduje sa inštalačná krabička
(2) Montážna krabička je KRP1A90
(3) Vyžaduje sa montážna platnička KRP4A96. Maximálne sa môžu namontovať 2 voliteľné PCB.
(4) Až 2 adaptéry je možné upevniť na jednu inštalačnú krabičku
(5) Iba 1 inštalačnú krabičku je možné nainštalovať na jednu vnútornú jednotku
(6) 4 výstupné signály: Hodinový merač, ventilátor, prídavný elektrický ohrievač, zvlhčovač
(7) 2 výstupné signály: Hodinový merač, ventilátor
(8) Príslušenstvo nie je k dispozícii v kombinácii s BYCQ140CGW1
(9) Pre ovládanie dekoračného panelu BYCQ140CGW1 sa musí použiť káblový adaptér KRP1C12
(10) Pri používaní dekoračného panelu BYCQ140CGW1 sa musí použiť inštalačný box KRP1J98
(11) Táto súprava obsahuje diely na pripojenie s 10 vnútornými jednotkami multi nájomcov
EKMTAC (11)
EKMTAC (11)
Vnútorné jednotky
FXDQ-PB FXDQ-NB
FXSQ
FXMQ-P7
FXMQ-MA
FXAQ
FXUQ
FXHQ
FXLQ
FXNQ
BRC1E51A / BRC1D52
BRC1E51A / BRC1D52
BRC1E51A / BRC1D52
BRC1E51A / BRC1D52
BRC1E51A / BRC1D52
BRC1E51A / BRC1D52
BRC1E51A / BRC1D52
BRC1E51A / BRC1D52
BRC1E51A / BRC1D52
BRC4C62
BRC4C65
BRC4C66
BRC4C65
BRC7E618
BRC7C528
BRC7E63
BRC4C62
BRC4C62
BRC2C51
BRC2C51
BRC2C51
BRC2C51
BRC2C51
BRC2C51
FXDQ-PB FXDQ-NB
FXSQ
FXMQ-P7
FXMQ-MA
FXAQ
FXUQ
FXHQ
FXLQ
FXNQ
DCS302C51
DCS302C51
DCS302C51
DCS302C51
DCS302C51
DCS302C51
DCS302C51
DCS302C51
DCS302C51
DCS301B51
DCS301B51
DCS301B51
DCS301B51
DCS301B51
DCS301B51
DCS301B51
DCS301B51
DCS301B51
DST301B51
DST301B51
DST301B51
DST301B51
DST301B51
DST301B51
DST301B51
DST301B51
DST301B51
FXDQ-PB FXDQ-NB
FXSQ
FXMQ-P7
FXMQ-MA
FXAQ
KRP1C64 (3)
KRP1B61
KRP1B56
FXUQ
FXHQ
FXLQ
FXNQ
KRP4A53
KRP1B3
KRP1B61
KRP1B61
KRP2A51
EKRP1B2A (3)
EKRP1B2A (3)
KRP2A53
KRP2A51
KRP2A51 (3)
KRP2A61
KRP2A51 (1)
KRP2A62 (1)
KRP2A51
KRP4A54
KRP4A51
KRP4A51 (3)
KRP4A51
KRP4A51 (1)
KRP4A52 (1)
KRP4A51
KRP4A51
KRCS01-1
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRP1BA101
KRP4A96 (4/5)
KRP4A96 (4/5)
KRP4A93 (4/5)
KRP1B97
KRP1C93 (4)
KJB311A
KJB311A
KJB311A
KJB311A
KJB311A
KJB311A
KJB311A
KJB311A
KJB311A
KJB212A
KJB212A
KJB212A
KJB212A
KJB212A
KJB212A
KJB212A
KJB212A
KJB212A
KEK26-1A
KEK26-1A
KEK26-1A
KEK26-1A
KEK26-1A
KEK26-1A
KEK26-1A
KEK26-1A
DTA104A53
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A62
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA102A52
EKRORO
EKMTAC (11)
DTA114A61 (3)
DTA114A61
DTA114A61
Voliteľné príslušenstvo
Filter s vysokou účinnosťou
VAM150FA
VAM250FA
VAM350FA
VAM500FA
YAFM323F15
YAFM323F25
YAFM323F35
YAFM323F50
VAM650FA
YAFM323F65
VAM800FA
YAFM323F100
VAM1000FA
YAFF323F15
YAFF323F25
YAFF323F35
YAFF323F50
YAFF323F65
YAFF323F100
-65%
-90%
Náhradný vzduchový filter
Náhradný filter s dlhou životnosťou
Komora filtra (1)
Tlmič
Adaptér potrubia
KDDM24A50
Nominálny priemer potrubia
KDDM24A100
ø 200 mm
ø 250 mm
Nominálny priemer potrubia
Čerpadlo kondenzátu
Prepojovací adaptér
Centrálna kondenzačná vanička
Centrálna vypúšťacia skrutka
Prepínač chladenia/vykurovania
Montážny box
Poznámky
(1) Komora filtra má saciu prírubu. (Hlavná jednotka nemá).
Niektoré príslušenstvá nemusia byť použiteľné kvôli inštalačným podmienkam zariadenia. Skontrolujte pred objednaním.
Niektoré príslušenstvá sa nesmú používať v kombinácii.
Prevádzkový hluk sa môže o trochu zvýšiť v závislosti od použitého príslušenstva.
INDIVIDUÁLNE OVLÁDACIE SYSTÉMY
Káblový diaľkový ovládač
Káblový diaľkový ovládač VAM
CENTRALIZOVANÉ OVLÁDACIE SYSTÉMY
VAM-FA
VKM-GA(M)
BRC1E51A / BRC1D52
BRC1E51A / BRC1D52
BRC301B61
BRC301B61
VAM-FA
VKM-GA(M)
Centralizovaný diaľkový ovládač
DCS302C51
DCS302C51
Centrálny ovládač ZAP/VYP
DCS301B51
DCS301B51
Časovač
DST301B51
DST301B51
INÉ
VAM-FA
VKM-GA(M)
Prepojovací adaptér pre elektrické zariadenia (ovládanie a monitorovanie F1 F2)
KRP2A61
KRP2A61
Prepojovací adaptér pre elektrické zariadenia (ovládanie a monitorovanie P1 P2)
Adaptér pre zvlhčovač (spustený pri výstupe signálu)
KRP50-2
KRP50-2
Adaptér blokovania ohrievača
BRP4A50
BRP4A50
Diaľkový snímač teploty
Poznámky
(1) Pripojenie k zariadeniam DIII-net (centralizované ovládania, Intelligent controller, Intelligent Manager, LonWorks brána, BACnet brána) je možné iba za špeciálnych podmienok - obráťte sa na predajcu spoločnosti Daikin.
KDDM24A100
Vetranie
VAM1500FA
VAM2000FA
VKM50GA(M)
VKM80-100GA(M)
YAFM323F65X2
YAFM323F100X2
KAF241G80M
KAF241G100M
YAFF323F65X2
YAFF323F100X2
KAF242G80M
FXMQ125MF
FXMQ200-250MF
KAFJ372L140
KAFJ372L280
KAFJ373L140
KAFJ373L280
ERQ100-125AV1
ERW140AV1
KKPJ5F180
KKPJ5F180
ERQ125AW1
ERQ200-250AW1
KWC26B160
KWC26B280
KAF242G100M
KDDM24A100X2
KDDM24B100
ø 250 mm
ø 250 mm
KAFJ371L140
KAFJ371L280
KDJ3705L140
KDJ3705L280
YDFA25A1
ø 250 mm
KDU30L250VE
KRP1B61
KRC19-26A6
KJB111A
FXMQ-MF
EKEQMCB
BRC1E51A / BRC1D52
BRC1E51A / BRC1D52
FXMQ-MF
EKEQMCB (1)
DCS302C51
(1)
DCS301B51
(1)
DST301B51
(1)
FXMQ-MF
EKEQMCB
KRP2A61
KRP4A51
KRP4A51
KRCS01-1
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE
T1 = 3~, 220 V, 50 Hz
V1 = 1~, 220-240 V, 50 Hz
VE = 1~, 220-240 V / 220 V, 50 Hz / 60 Hz*
V3 = 1~, 230 V, 50 Hz
VM = 1~, 220~240 V / 220~230 V, 50Hz / 60 Hz
W1 = 3N~, 400 V, 50 Hz
Y1 = 3~, 400 V, 50 Hz
* Pre elektrické napájanie VE sú v tomto katalógu zobrazené len hodnoty 1~, 220-240 V, 50 Hz.
PODMIENKY MERANIA
VYKUROVANIE A CHLADENIE
1) Nominálny chladiaci výkon je stanovený pri:
vnútornej teplote
vonkajšej teplote
dĺžke potrubia chladiva
prevýšení
2) Nominálny vykurovací výkon je stanovený pri:
vnútornej teplote
vonkajšej teplote
dĺžke potrubia chladiva
prevýšení
27° CDB/19° CWB
35° CDB
7,5 m - 8/5 m VRV®
0m
20° CDB
7° CDB/6° CWB
7,5 m - 8/5 m VRV®
0m
Úroveň akustického tlaku sa meria prostredníctvom mikrofónu v určitej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá
od vzdialenosti a akustického prostredia (podmienky merania: viď projekčné podklady).
Úroveň akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorá určuje “výkon” vytváraný zdrojom zvuku.
Podrobnejšie informácie nájdete v projekčných podkladoch.
4 PILIERE RASTU
SPOLOČNOSTI DAIKIN
DACE_VRV_OM.indd 2
3.4.2010 22:10
VRV®
Celoročný
Katalóg
PERFECT C MFORT
Vykurovanie
Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti
Daikin Europe N.V.. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších
vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť
na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť
za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k
používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin
Europe N.V.
Produkty Daikin sú distribuované:
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - Slovakia, s.r.o
Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421/2/571032-11, Fax: +421/2/571032-99, e-mail: offi[email protected], www.daikin.sk
DACE_VRV_OM.indd 1
Aplikované systémy
Chladenie
ECPSK10-506_DACE • 01/10 • Copyright Daikin
Aktuálna publikácia nahrádza ECPSK09-500
Zodpovedný editor: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende
VRV® K ATA L Ó G 2 0 1 0
Unikátna pozícia spoločnosti Daikin ako výrobcu
klimatizačných zariadení, kompresorov a chladív vedie k
väčšej angažovanosti spoločnosti v environmentálnych
otázkach. Už niekoľko rokov je zámerom spoločnosti
Daikin stať sa lídrom v poskytovaní produktov, ktoré sú
šetrné k životnému prostrediu. Táto výzva si vyžaduje
ekologický dizajn, vývoj širokého sortimentu výrobkov
a systém riadenia energie, ktorý konzervuje energiu a
znižuje odpad.
Klimatizácia
2010
3.4.2010 22:10
Download

Daikin - KLIMAlux