OHNISKÁ A KRBOVÉ VLOŽKY
KRBOVÉ VLOŽKY A KAZETOVÉ
KRBOVÉ VLOŽKY
Technológia Supra vám prináša pohodlie
Technologie Supra slouží vašemu pohodlí
SK
Ohnisko, skutočný technologický skvost spoločnosti SUPRA, je určujúcim prvkom pri výbere kozuba. Ohnisko spoločnosti SUPRA, ktoré je výsled-
kom prepracovanej technológie, ponúka kvalitu spaľovania, vynikajúcu výkonnosť a jemný a pravidelný vykurovací výkon. Je 1. faktorom pri znižovaní
energetickej spotreby. Z estetického hľadiska je toto ohnisko najkrajším skvostom, v ktorom sa oheň môže prejavovať rôznymi spôsobmi cez jednotlivé
pohľady prepracované spoločnosťou Supra. V prípade, že si vyberiete ohnisko spoločnosti SUPRA, získate výhody dlhej tradície práce s ohňom, ktorej
sa spoločnosť SUPRA venuje už 135 rokov.
CZ
Zkušeno sti a dovednosti technologie SUPRA se naplno projeví při výrobě krbové vložky, která je určujícím prvkem při výběru vašeho
krbu. Krbové vložky Supra jsou produktem pokročilé technologie, a nabízejí tak zcela prvořadou výkonnost a kvalitu spalování, která je
charakterizována jemným a pravidelným topným výkonem. Podílí se rovněž významně na vašich úsporách energie. Z estetického hlediska je krbová vložka tou nejkrásnější klenotnicí uchovávající oheň, jemuž technologie Supra umožňuje, aby se rozvinul do řady rozličných
podob. Volba krbové vložky Supra znamená záruku dlouhé tradice, neboť Supra se v oboru drží na špici již 135 let.
DIADEME
70
71
Silné stránky ohnísk a krbových vložiek
spoločnosti SUPRA / Přednosti krbových vložek
a kazetových krbových vložek SUPRA
Garantie
ans
5-ročná záruka / Kvalita spaľovania /
Záruka 5 let
Kvalita spalování
Kvôli vašej bezpečnosti a spokojnosti na ohniská
spoločnosti SUPRA platí záruka 5 rokov. Na mreže
liatinových ohnísk, deflektory, elektrické komponenty,
liatinové zadné dosky a bočné strany, obklad z
ohňovzdorných tehál platí záruka 1 rok. Pro vaše
bezpečí a klid platí na krbové vložky SUPRA
pětiletá záruka. Na litinové mřížky, deflektory,
elektrické prvky, vnitřní krbové desky, litinové
strany a vyzdívky z žáruvzdorných cihel platí
záruka jeden rok.
10 H
Záruka neplatí na tesnenia, dekoratívne povrchové úpravy,
FEU CONTINU sklo a pri nadmernom ťahu ani na liatinové zadné dosky
sklokeramické
a bočné strany. / Ze záruky jsou vyloučeny spoje, dekorativní
prvky, sklokeramické sklo a v případě nadměrného tahu také
vnitřní krbové desky a litinové boky.
Nepretržitý
oheň 10 hodín /
Nepřetržité hoření po
dobu 10 hodin
Prístroj bol schválený normou EN 113240 týkajúcou
sa nepretržitého ohňa a je schopný udržať pahrebu
dostatočnú na rozloženie nového ohňa po 10 hod.
horenia pri spomalenom režime bez toho, aby bolo
potrebné dokladať drevo. Pri tomto prístroji sa teda
vyhnete systematickým problémom pri opätovnom
zapaľovaní (v prípade, že bol prístroj nainštalovaný a že
sa používa podľa pokynov uvedených v tomto návode).
Spoločnosť SUPRA do svojich prístrojov zakomponovala
veľké popolníky, ktoré sú prístupné počas spaľovania,
aby sa zjednodušila údržba.
Zařízení, které má dle normy EN 113240
certifikát nepřetržitého hoření, je schopno
udržet vrstvu řeřavého topiva dostačující
k obnovení hoření po deseti hodinách
zpomaleného chodu bez přikládání. S takovým
zařízením tedy odpadá námaha spočívající v
systematickém opětovném zapalování (jsou-li
dodrženy podmínky instalace a užívání uvedené
v pokynech). Zařízení SUPRA jsou rovněž
vybavena objemnými popelníky, které jsou
během spalování přístupné, což usnadňuje
údržbu.
72
Spoločnosť SUPRA vyvinula technológiu „teplé
spaľovanie + 150°C“. Táto technológia spočíva
na princípe „koncentrácie tepla“ v ohnisku vďaka
izolovanému deflektoru spalín. Teplota spaľovacej
komory sa môže zvýšiť o 150°C v porovnaní s tradičným
spaľovaním. Společnost SUPRA vyvinula
technologii „teplé spalování + 150°C“. Tato
technologie spočívá v principu „koncentrace tepla“ v
krbové vložce, kterou umožňuje izolovaný deflektor
kouře. Teplota ve spalovací komoře tak může vzrůst
až o 150°C oproti tradičnímu spalování.
Sálanie cez sklo je posilnené rýchlejšou a
bezpečnejšou obnovou tepla.
Spaľovanie sa ukončí čistými spalinami (malé
množstvo emisií) a vyššiu účinnosťou prístroja.
Údržba ohniska je jednoduchšia vďaka zníženému
množstvu popola. Absorbuje sa nánosy sadze a
symptómy „studeného spaľovania“.
Sklo zostáva dlhšiu dobu čisté: tento efekt „pyrolýzy“
(samočistenie sadzí pri teplote nad 500°C na
vnútornej strane skla) dopĺňa systém „čisté sklo“.
Sálání přes sklo je tedy zesíleno, a dochází
tak k rychlejšímu a zdravějšímu vytopení.
Systém „čisté sklo“ /
Systém
„čisté sklo“
Spoločnosť SUPRA zaviedla systém „čisté sklo“,
ktorý je založený na cirkulácii vzduchu po celej šírke
sklokeramického skla (ktoré odoláva teplote 800°C).
Rám dvierok reguluje po celej šírke skla prúd vzduchu,
ktorý odráža spaliny (optimálna efektívnosť pri
normálnej rýchlosti). Sklo zostáva dlhšiu dobu čisté.
Tento vzduch plameňom dodáva aj väčšie množstvo
kyslík, čím sa zlepšuje samotné spaľovanie.
Společnost SUPRA vyvinula systém „čisté
sklo“, který je založen na oběhu vzduchu podél
sklokeramického skla (odolné vůči teplotě 800°C).
Rám dvířek vede podél skla proud vzduchu, který
odvádí kouř (optimální účinnost při nominálním
chodu). Sklo zůstává čisté delší dobu.Tento vzduch
přivádí rovněž další kyslík do plamenů a přispívá tak
k čistému spalování.
Spalování je úplné, přičemž vzniká čistý kouř
(nízké emise) a zařízení má velmi vysokou
účinnost.
Údržbu krbové vložky usnadňuje nižší objem
popela. Dochází k absorpci koptu a zápachu,
které jsou příznaky „studeného spalování“.
Sklo zůstává čisté delší dobu, a to díky účinku
„pyrolýzy“ (samočištění skla od sazí při teplotě
vyšší 500°C na vnitřní straně skla) a systému
„čisté sklo“.
Spaľovacia
komora Spalovací
komora
Prívod vzduchu
Přívod vzduchu
Sklo / Sklo
Deflektory spalín /
Deflektory kouře
Ide o základný prvok ohniska: spoločnosť SUPRA
vyrába svoje deflektory z
nehrdzavejúcej ocele.Mechanický
odpor ohňovzdorného materiálu je
vyšší ako pri tradičnej liatine. Tvar
deflektora a odrážajúca schopnosť
ocele umožňujú koncentrovať
teplo a udržiavať vysokú teplotu ohniska. Pri niektorých
modeloch jeho efektivitu zvyšuje prídavná izolácia z
vermikulitu. Deflektor kouře je základním prvkem
krbové vložky. Deflektory SUPRA jsou vyrobeny z
nerezové oceli. Jde o žáruvzdorný materiál a jeho
mechanická odolnost je větší než u tradiční litiny.
Tvar deflektoru a reflexní schopnost nerezové oceli
umožňují koncentraci tepla a udržení vysoké teploty
v krbové vložce. Ke zvýšení účinnosti deflektoru u
některých modelů přispívá vermikulitová izolace.
Zdvíhanie dvierok /
Otevírání dvířek
Spoločnosť SUPRA
ponechala pri svojich ohniskách
s vysúvacími dvierkami systém
„zdvíhania pomocou dvojitej
synchronizovanej reťaze.
Dvierka sa pohybuje i naďalej
ticho a pravidelne. Trasa pohybu
dvierok je navrhnutá tak, aby
sa predišlo otieraniu tesnení na pevnom ráme. Dvierka
sa pri pohybe automaticky vzďaľujú a dostávajú sa do
kontaktu v hornej a dolnej polohe, aby sa zabezpečila
nepriepustnosť.
Spaľovacia komora s
Prívod vzduchu
trojitým plášťom (2 + 1) na spaľovanie / Přívod
spalovacího
Spalovací komora
vzduchu
tříplášťová (2+1)
Toto riešenie je ideálne, aby sa zabezpečil trvalý
výkon a bezpečnosť ohniska. Táto komora má dvojitú
nepriepustnú stenu (oceľ + liatina) a rýchlejšie rozširuje
teplo. Tretia bezpečnostná stena (sériovo montovaná
alebo ako doplnok) z odrážajúcej ocele chráni prostredie
ohniska pred akýmkoľvek prehriatím. Jde o ideální
řešení, které zaručuje trvanlivost, výkonnost a
bezpečnost krbové vložky. Jelikož ji tvoří dvojitá
nepropustná stěna (ocel a litina), umožňuje
rychlejší šíření tepla. Třetí, bezpečnostní stěna
(sériová či volitelná) z reflexní oceli chrání okolí
krbové vložky před přehřátím.
V závislosti od izolácie a vybavenia obytného
priestoru vzduch na spaľovanie musí prichádzať z
exteriéru miestnosti. Spoločnosť SUPRA vyvinula
modul „IN’AIR“ (kompatibilný s VMC), aby bolo možné
privádzať vzduch z exteriéru miestnosti. Nenarúša sa
funkčnosť ohniska, optimalizuje sa výkon a zvyšuje sa
pohodlie (žiaden prievan).
Spalovací vzduch musí dle izolace a vybavení
obytných prostor přicházet z vnějšku místnosti.
Společnost SUPRA vyvinula modul „IN’AIR“
(kompatibilní s mechanickým kontrolovaným
větráním), který čerpá vzduch vně místnosti.
Chod krbové vložky tak není rušen a účinnost
i pohodlí je na optimální úrovni (nedochází k
průvanu).
Společnost SUPRA používá u svých krbových
vložek s výsuvnými dvířky „synchronizované
otevírání s dvojitým řetízkem“.
To zajišťuje, že pohyb dvířek je tichý a pravidelný
v čase. Trajektorie dvířek je zvolena tak, aby se
předešlo jakémukoli tření spojů o pevný rám. V
průběhu pohybu se dvířka automaticky oddálí a
posléze obnoví styk v horní i spodní poloze, což
zajišťuje nepropustnost.
73
Rady spoločnosti SUPRA týkajúce sa bezpečného
vykurovania / Rady společnosti SUPRA pro zcela
bezpečné vytápění
Dekompresný otvor na každej strane,
minimálne 5 x 5 cm / Na každé straně
je otvor pro dekompresi, min. 5 x 5 cm
Úplne izolovaná komora /
Zcela izolovaná skříň
Pri pripájaní na obeh používajte ohňovzdorný cement. Používanie
sadry je zakázané. / Pro připojení ke kouřové rouře použijte
žáruvzdorný cement. Použití sádry je zakázáno.
Plafón izolovaného sopúcha umiestnený v
minimálnej vzdialenosti 30 cm od plafóna
miestnosti / Izolovaný strop sopouchu
se musí nacházet min. 30 cm od stropu
místnosti.
Izolovaný plafón sopúcha /
Izolovaný strop sopouchu
Výstup teplého vzduch na každej bočnej strane,
minimálne 30 x 15 cm (x2) / Na každé straně
otvor pro odvod teplého vzduchu, min.
30 x 15 cm (2x)
Rúrka alebo rúrková sústava z nehrdzavejúcej
ocele / Nerezová roura či soustava rour
Odporúča sa regulátor ťahu /
Vřele doporučujeme regulátor tahu
Izolácia steny 4 cm (minerálna vata
+ hliníková fólia) / Izolace zdi
4 cm (kamenná vlna + tenká
vrstva hliníku)
Za kozubom odstráňte všetky horľavé
materiály (drevo, sadrokartón,
polystyrén atď.) / Za krbem se nesmí
nacházet žádný hořlavý materiál
(dřevo, sádrokarton, polystyrén...)
Za krbovou vložkou musí být prostor pro
průchod vzduchu (min. 5 cm, pokud jde o
samostatnou krbovou vložku bez obezdění) /
Za krbem se nesmí nacházet žádný hořlavý
materiál (dřevo, sádrokarton, polystyrén...)
Sopúch zo sadrokartónu vystuženého sklenenými
vláknami „špeciálnymi pre sopúch“ a posilnenými
minerálnou vatou / Sopouch ze sádrové desky
zpevněné speciálním skleněným vláknem a
kamennou vlnou
Prívod vzduchu minimálne 20 x 40
cm / Otvor pro přívod vzduchu
min. 20 x 40 cm
Rímsa musí byť chránená účinnou
izoláciou / Trámové nosníky je
nutno chránit účinnou izolací
Uvedené informácie sú iba orientačné. Dodržiavajte montážny návod. Obráťte sa na odborníka schopného zabezpečiť správnosť
inštalácie. / Informace jsou orientační. Postupujte dle pokynů pro instalaci. Obraťte se na odborníka, který je schopen
odpovědně zajistit řádnou instalaci.
74
Distribúcia teplého
vzduchu A2C2
/ Rozvaděč
teplého
vzduchu A2C2
Ohniská a krbové vložky môžu vďaka systému
A2C2 (koncept aktívneho vzduchu kozuba) vyvinutého
spoločnosťou SUPRA vykurovať veľký priestor. Tento
systém, ktorý tvorí zostava turbíny a distribútora
horúceho vzduchu, umožňuje rozširovať teplo do
niekoľkých miestností, aby sa zvýšilo pohodlie a úspora
energie. Prevádzkový princíp je založený na pretlakovaní
plášťa distribútora vzduchu turbínou; teplý vzduch sa
vytláča okolo ohniska. Touto technológiou sa nepríjemné
spaliny nedostávajú do obehu teplého vzduchu.
Systém A2C2 zodpovedá požiadavkám DTU 24-2 z
decembra 2006 a je schválený technickým osvedčením
14/05-931-01.
Krbové vložky a kazetové krbové vložky jsou díky
systému A2C2 (Active Air Cheminée Concept), který
vyvinula společnost SUPRA, schopny vytopit velké
prostory. Tento systém se skládá z kitu turbíny a
rozvaděče teplého vzduchu a umožňuje šířit teplo
do několika místností, což přináší větší pohodlí a
ještě větší úspory. Fungování systému je založeno na
tom principu, že turbína působí přetlakem na plášť
rozvaděče vzduchu: teplý vzduch je tak „tlačen“
okolo krbové vložky. Díky této technologii odpadá
mísení nepříjemného kouře do oběhu teplého
vzduchu. Systém A2C2 odpovídá požadavkům
jednotné technické normy DTU 24-2 z prosince
2006 a je certifikován technickým stanoviskem č.
14/05-931-01.
DÔLEŽITÉ UPOZORNE
NIE
/ DŮLEŽITÉ
Čo je potrebné vedieť / Co je třeba vědět
Ťah: kľúč k úspechu! / Klíčem
k úspěchu
je tah!
Ohniská a krbové vložky môžu vďaka systému
A2C2 (koncept aktívneho vzduchu kozuba) vyvinutého
spoločnosťou SUPRA vykurovať veľký priestor. Tento
systém, ktorý tvorí zostava turbíny a distribútora
horúceho vzduchu, umožňuje rozširovať teplo do
niekoľkých miestností, aby sa zvýšilo pohodlie a úspora
energie. Prevádzkový princíp je založený na pretlakovaní
plášťa distribútora vzduchu turbínou; teplý vzduch sa
vytláča okolo ohniska. Touto technológiou sa nepríjemné
spaliny nedostávajú do obehu teplého vzduchu.
Systém A2C2 zodpovedá požiadavkám DTU 24-2 z
decembra 2006 a je schválený technickým osvedčením
14/05-931-01. Správný chod vašeho zařízení
závisí na kvalitě tahu komínu. Je-li tah příliš
velký, oheň hoří příliš prudce. Nejlepší cestou, jak
dosáhnout rovnoměrného ohně příjemné intenzity a
optimalizovat spalování, je instalovat regulátor tahu
Namontuje se v místnosti, kde se nachází krbová
vložka či kazetová krbová vložka, na rouru pro přívod
vzduchu. Společnost SUPRA je první výrobce, který
pro své regulátory získal francouzské technické
stanovisko 14/04 - 922 – 01, které vydává Vědecké a
technické středisko pro stavebnictví (CSTB).
Výkon
vykurovania /
Topný výkon
V súlade s európskou normou EN 13229 spoločnosť
SUPRA pri svojich výrobkoch uvádza nominálny výkon
oficiálne definovaný a uznaný. Počas normalizovanej
skúšky sa meria priemerný výkon.
Společnost SUPRA uvádí u svých výrobků v
souladu s evropskou normou EN 13229 nominální
výkon, který je oficiálně definovaný a uznaný. Jde o
průměrnou hodnotu výkonu, která byla naměřena
při normalizované zkoušce.
Účinnosť: Skutočná
efektivita /
Opravdová účinnost
Účinnosť je schopnosť ohniska obytnému priestoru
dodať teplo, ktoré sa pôvodne nachádza v dreve.
Čím vyššia je účinnosť, tým nižšia je spotreba dreva. Ak
sa do ohnísk spoločnosti SUPRA používa suché kvalitné
drevo (dub, hrab, buk atď.), spotreba dreva sa môže
znížiť o 50 % v porovnaní s bežným ohniskom.
Účinností se rozumí schopnost krbové vložky
přenést do obytného prostoru teplo, které bylo
původně obsaženo ve dřevě.
Čím je účinnost vyšší, tím je nižší spotřeba dřeva.
Krbové vložky SUPRA tak mohou při topení
kvalitním dřevem (dub, habr, buk...) snížit spotřebu
dřeva oproti běžným krbovým vložkám o 50 %.
Dodržiavanie noriem /
Dodržování norem
Ohniská spoločnosti SUPRA sú navrhnuté, testované
a vyrobené v súlade s technickými parametrami
európskych noriem EN 13240 a EN 13229. Vyhovujú
požiadavkám smernice „stavebné výrobky“ (smernica
89/106/EHS). Krbové vložky SUPRA jsou
navrženy, testovány a vyráběny podle požadavků
evropských norem EN 13240 a EN 13229. Vyhovují
též požadavkům směrnice o stavebních výrobcích
(směrnice 89/106/EHS).
Osvedčenie výrobkov /
Certifikace výrobků
Poznámka: Najlepšia účinnosť je zámerne limitovaná na 75 %,
pretože 25 % tepla sa musí rezervovať na udržiavanie ťahu, ktorý je
nevyhnutný na zabezpečenie správnej prevádzky prístroja.
Pozn.: Hodnoty maximální účinnosti jsou záměrně sníženy
na 75 %, neboť 25 % tepla je nutno vyhradit na udržení tahu
nezbytného k řádnému fungování zařízení.
Osvedčenie NF (francúzska
norma) / Certifikace NF
(francouzská norma)
Značka NF zaručuje kvalitu a bezpečnosť prístrojov spoločnosti
SUPRA. Zároveň zaručuje aj súlad výrobku s normami platnými
vo Francúzsku. Výrobky spoločnosti SUPRA s osvedčením NF sa
pravidelne kontrolujú, aby sa zaručila najlepšia úroveň STÁLEJ
kvality. Výrobky neustále prechádzajú kontrolou kvality, ktorú
vykonáva nezávislý a nestranný úrad: počiatočná skúška prístrojov,
ročná kontrola v továrni a pravidelné odbery. Značka NF
(francouzská norma) zaručuje kvalitu a bezpečnost zařízení
SUPRA. Zaručuje rovněž, že výrobek odpovídá normám
platným ve Francii. Výrobky společnosti SUPRA se značkou
NF jsou pravidelně kontrolovány, a zajišťují vám tak nejlepší
záruku STÁLÉ úrovně kvality. Výrobky jsou podrobeny stálé
kontrole kvality, kterou provádí třetí, nezávislý a nestranný
subjekt. Jde o úvodní zkoušky, každoroční ověřovací zkoušky
a pravidelné testy vzorků.
75
Diadème, Cristal, Univers: výnimočné ohniská! /
Diadème, Cristal, Univers: výjimečné krbové vložky!
Spoločnosť SUPRA vyvinula ohniská Diadème,
Cristal a Univers, ktoré umožňujú vychutnať si radosť
z ohňa s novou dimenziou: maximálna spokojnosť a
minimálne obmedzenia. Keďže každý nevyužíva svoj
vykurovací prístroj rovnakým spôsobom spoločnosť
SUPRA rozčlenila svoju sériu ohnísk na dve výkonnostné
kategórie:
„Premiun“: používanie, pri ktorom sa uprednostňuje
„radosť z ohňa“.
„Premium“: pro využití, u nějž je hlavním cílem
„oheň pro radost“.
„Pack“ a „Pack ventilé“: tieto ohniská, ktoré
si zachovávajú estetiku pohľadu na oheň, sú
technologicky doplnené tak, aby vyhovovali zvýšeným
vykurovacím požiadavkám dnešného bývania.
„Pack“ a „Pack s větráním“: tyto krbové vložky
zcela zachovávají estetickou stránku ohně,
avšak jsou doplněny technologiemi, díky nimž
vyhoví zvýšeným požadavkům na vytápění
dnešních domácností.
Tieto výnimočné ohniská sú k dispozícii aj vo verzii
s vysúvacími dvierkami, aby ste mohli podľa svojej
potreby vychutnať príjemný pocit z otvoreného ohniska.
Společnost SUPRA vyvinula krbové vložky
Diadème, Cristal a Univers, které umožňují
vychutnávat potěšení z ohně se zcela novou
dimenzí – maximální spokojenost a minimální
nároky. Jelikož každý nepoužívá topné zařízení
stejným způsobem, dělí společnost SUPRA své
řady do dvou úrovní dle výkonnosti:
Abyste mohli podle libosti vychutnávat hřejivý
kontakt s otevřeným krbem, jsou tyto výjimečné
krbové vložky k dispozici rovněž ve variantě s
výsuvnými dvířky...
FUNKCIE / FUNKCE
OPTIMÁLNE POHODLIE PRI OBSLUHE /
OPTIMÁLNÍ UŽIVATELSKÝ KONFORT
P ohodlnejší a tichší mechanizmus dvierok.
Vysúvanie je založené na technológii „zdvíhanie s dvojitou
synchronizovanou reťazou“.
Dvierka zostávajú perfektne zachytené vďaka novému systému
bočného zatvárania „v dvojitým čapom“.
Ergonomické ovládače umožňujú vďaka „ovládaču s ojničkou“
ovládať oheň jedným progresívnym pohybom.
Pohodlnější a tišší mechanismus dvířek. Výsuvná dvířka
jsou založena na technologii „synchronizovaného
otevírání s dvojím řetízkem“.
Dvířka dokonale přiléhají díky novému jedinečnému
systému dvoubodového bočního zavírání. Ergonomické
ovladače, zejména pak „ovladač s ojničkou“, umožňují
obsluhu krbové vložky postupným pohybem.
Zadná doska (exkluzívny dizajn)
Vnitřní krbová deska (exkluzivní design)
INOVATÍVNA VÝBAVA / INOVAČNÍ VYBAVENÍ
N epriepustná spaľovacia komora s trojitým plášťom
„2 + 1”, ktorá zaručuje optimálnu spoľahlivosť.
Priestor proti prieniku spalín: ako sériová výbava ohnísk s
vysúvacími dvierkami.
Nové vyústenie dymovodu do nasávacieho potrubia: prípadné
kondenzáty sa znova spália vo vnútri ohniska, pričom sa odstráni
akýkoľvek nepríjemný zápach.
Výmenník s derivačnou klapkou: exkluzivita spoločnosti SUPRA,
zvyšuje účinnosť ohniska (modely Pack).
Všetky ohniská sa dodávajú s výškovo nastaviteľnými nôžkami a
tepelným ochranným aerodynamickým krytom.
Systém „čisté sklo“.
Nepropustná spalovací komora tříplášťová „2+1“ pro
optimální spolehlivost.
Protikouřový prostor, kterým jsou vybaveny krbové
vložky s výsuvnými dvířky.
Nová přípojná tryska s kolektorem: případný kondenzát je
spálen uvnitř krbové vložky, čímž se předejde veškerému
zápachu.
Výměník s obtokovou klapkou, který zvyšuje účinnost
krbové vložky (modely verze Pack): pouze u výrobků
společnosti SUPRA.
Všechny krbové vložky se dodávají s nohami, u nichž
lze nastavit výšku, a se zakrytováním, které má
tepelně-ochrannou funkci.
Systém „čisté sklo“.
VÝHODY MODELOV „PACK / VÝHODY MODELŮ VERZE „PACK“:
Ohniská spoločnosti SUPRA, ktoré majú všetko, aby vás zlákali /
Krbové vložky SUPRA vás nenechají chladnými
Výnimočná veľkosť skiel / Výjimečný rozměr skel
Krása zadnej dosky / Krásné vnitřní krbové desky
Čistota línií / Čisté linie
Vyšší výkon: 13 kW (nominálny)
Větší výkon: 13 kW (nominální)
Vyššia účinnosť (až 75 %) / Velká účinnost (až 75 %)
Nižšia spotreba dreva / Menší spotřeba dřeva
Dlhšie udržanie ohňa (cez noc)
Dlouhodobé udržení ohně (vydrží přes noc)
Optimálna kvalita spaľovania /
Optimální kvalita spalování
Elegancia dvierok / Elegantní dvířka
Univers
Cristal
„ Premiun“: keď sa „radosť z ohňa“ kombinuje s „ovládaním ohňa“.
• Dva nenápadné ovládače na prednej strane: jeden pre primárny
vzduch, druhý ako regulátor ťahu (kľúč vyústenia)
• Dymová klapka z nehrdzavejúcej ocele s progresívnou reguláciou
otvorenej polohy
• Deflektor typu „INOXIS HR" (veľké sálanie), ktorý perfektne
reguluje spaliny a teplo koncentruje v spaľovacej komore, aby sa
zaručila čistejšia presklená plocha.
• Nominálny výkon 11 kW
„Pack": keď sa „radosť z ohňa“ kombinuje s „vysokou výkonnosťou“.
Doplnková výbava pri modeloch „Pack“:
• Kryt systému distribúcie teplého vzduchu
• Rampa prídavného spaľovania s predhriatym terciárnym
vzduchom
• Blok výmenníka typu „INOXIS THR" (veľmi veľké sálanie) so
zloženým vysoko výkonným deflektorom (nehrdzavejúca oceľ a
vermikulit) a derivačnou klapkou.
• Pripájací modul „IN’AIR" na prívod vzduchu na spaľovanie
(pripojenie je možné na prívod vzduchu z exteriéru)
„Pack ventilé“: lepšie rozloženie tepla.
• Ohniská pôvodne vybavené turbínou KT 1455.
„ Premium“: ovládání krbové vložky se pojí s
„ohněm pro radost“.
• dva nenápadné ovladače na čelní straně – jeden pro
primární vzduch, druhý pro tahové hradítko (klíč trysky)
• nerezový ventil trysky s postupným ovládáním polohy
otevření
• deflektor „INOXIS HR“ (intenzivní sálání), který dokonale
usměrňuje kouř a soustředí teplo ve spalovací komoře, což
umožňuje udržet sklo v ještě větší čistotě
• nominální výkon 11 kW
„Pack“: „oheň pro radost“ se pojí s vysokou výkonností.
Modely verze „Pack“ jsou navíc vybaveny těmito prvky:
• kryt pro rozvod teplého vzduchu
• rampa pro sekundární spalování s předehřátým terciárním
vzduchem
• výměníkový blok „INOXIS THR“ (velmi intenzivní sálání)
s vysoce výkonným sdruženým deflektorem (nerez a
vermikulit) a obtokovou klapkou
• napojovací modul „IN’AIR“ pro přívod spalovacího vzduchu
(možné připojení na externí přívod vzduchu)
„Pack s větráním“: pro lepší rozvod tepla.
• krbové vložky vybavené turbínou KT 1455.
Diadème
Dvierka so zatváraním s dvojitým
čapom / Dvířka s dvoubodovým
zavíráním
76
Prívod vzduchu na spaľovanie: prevádzka prístroja
je nezávislá od zníženia tlaku spôsobeného VMC a
odsávačom v kuchyni.
Přívod spalovacího vzduchu: zařízení funguje
nezávisle na podtlaku vzduchu způsobeném
mechanickým kontrolovaným větráním a
kuchyňskou digestoří
O dstránenie prievanu / Eliminace průvanu
3 VÝKONNOSTNÉ ÚROVNE /
3 ÚROVNĚ VÝKONNOSTI
Rampa prídavného spaľovania /
Rampa pro sekundární spalování
Modul „IN’AIR" / Modul „IN’AIR“
Blok výmenníka typu „INOXIS THR" /
Výměníkový blok „INOXIS THR“
77
Cristal
Silné
stránky
Cristal
NOVINKA
NOVÉ
Pohľad na oheň zo všetkých uhlov
Účinnosť: 70,3 % (Premium), 73 % (Pack)
Nominálny výkon 11 kW alebo 113 kW
Obklad z liatiny (401) alebo z tehál (431)
Vysúvacie dvierka
Zatváranie s bezpečnostnými západkami
erzia Premium
V
• Nominálny výkon: 11 kW
• Nepriepustná spaľovacia
komora „s trojitým plášťom“
• Deflektor INOXIS HR
erze Premium
V
• Nominální výkon: 11 kW
• Nepropustná spalovací
komora tříplášťová
• Deflektor INOXIS HR
erzia Pack
V
• Nominálny výkon: 13 kW
• Modul IN’AIR
• Výmenník INOXIS THR s
prídavným spaľovaním
• Dlhé udržanie ohňa
• Regulácia vzduchu na skle
• Distribútor teplého vzduchu
erze Pack
V
• Nominální výkon: 13 kW
• Modul IN’AIR
• Výměník INOXIS THR se
sekundárním spalováním
• Dlouhodobé udržení ohně
• Regulace vzduchu u skla
• Rozvaděč teplého vzduchu
erzia Pack ventilé
V
• Pack
• Distribúcia teplého vzduchu
ventilačnou turbínou
erze Pack s větráním
V
• Pack
• Rozvod teplého vzduchu
s větrací turbínou
Bočné otváranie, ktoré zjednodušuje čistenie skla
Systém „čisté sklo“
O vládacie páčky na ovládanie vzduchu na spaľovanie a klapky
ožnosti:
M
• Súprava bi-turbo KTE 152 alebo KT 1455 + KRT 260 A
• Vyústenia teplého vzduchu s ø 150 mm
• Kryt CDA 450 A (pri modeloch Premium)
Přednosti
K
NOVINKA
NOVÉ
Podívaná na plápolající oheň ze všech úhlů
Účinnost: 70,3 % (Premium), 73 % (Pack)
Nominální výkon 11 kW nebo 113 kW
Ovládacie páčky „Ťahať-Tlačiť“
Páčky „táhnout-tlačit“
Obklad litinový (401) nebo cihlový (431)
Výsuvná dvířka
Zavírání s bezpečnostním uzávěrem
Boční otevírání usnadňující čištění skla
Systém „čisté sklo“
Páčky řízení spalovacího vzduchu a klapky
erze:
V
• kit bi-turbo KTE 152 nebo KT 1455 + KRT 260 A
• horkovzdušné trysky ø 150 mm
• kryt CDA 450 A (verze Premium)
CRISTAL 2-401 B-B
CRISTAL 2-431 B-N
premium
Sériovo dodávané oporné nôžky /
Podpůrná noha dodávaná v sérii
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
Presklené dvierka s automatickým
zaistením / Prosklená dvířka s automatickým
bezpečnostním uzávěrem
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Vpust s deflektorom Inoxis HR: podporuje
koncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté sklo
Gula s deflektorem Inoxis HR: podporuje
koncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“
Vykurovacie teleso s trojitým plášťom (2 + 1): nepriepustná
spaľovacia komora + vnútorný obklad + tretí bezpečnostný plášť
Tříplášťové topeniště (2+1): nepropustná spalovací komora
+ vnitřní obklad + třetí, bezpečnostní stěna
Vyústenie spalín do nasávacieho potrubia: umožňuje,
aby sa prípadné kondenzáty úplne spálili
Kouřová tryska s kolektorem: případný
kondenzát je zcela spálen
2
BÛCHES
STANDARD
50cm
2+1
INTERIEUR
BRIQUE
Výhody verzie Pack /
Výhody modelů verze
BY PASS
Sériovo dodávaný distribútor vzduchu /
Sériový rozvaděč vzduchu
BY PASS
Derivačná klapka: klapka novej
generácie zlepšuje účinnosť
Obtoková klapka: klapka nové
generace pro vyšší účinnost
Tehlové vnútro /
Vnitřní obklad z cihel
Bočné zaistenie dvierok v 2 bodoch: zabezpečuje
lepšiu nepriepustnosť / Bezpečnostní
uzávěr bočních dvířek s dvoubodovým zavíráním:
zajišťuje větší nepropustnost
Prídavné spaľovanie: spaliny sa spaľujú
druhýkrát, čím sa zlepšuje účinnosť
Sekundární spalování: kouř se spálí
ještě jednou, což přináší vyšší účinnost
Liatinové vykurovacie teleso /
Topeniště s litinovým obkladem
Vyrovnávacie valce, aby sa zabezpečila bezpečná
a stabilná montáž / Šroubové zdviháky pro
uvedení do vodorovné polohy zajistí
bezpečnou a stabilní instalaci.
Predhrievanie sekundárneho vzduchu
v špeciálnom výmenníku / Předehřátí
sekundárního vzduchu ve
speciálním výměníku
Distribútor vzduchu ako doplnok /
Fakultativní rozvaděč vzduchu
Priestor proti prieniku spalín: zbiera spaliny,
ktoré zvnikajú pri rýchlom otvorení dvierok /
Protikouřový prostor: vstřebává kouř, který
unikne při příliš rychlém otevření dvířek
Blok výmenníka tzpu Inoxis THR: podporuje
koncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté sklo /
Výměníkový blok „INOXIS THR“: podporuje
koncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“
Dymová klapka: znižuje spotrebu dreva /
Ventil trysky: snižuje spotřebu dřeva
Turbíny ako doplnok /
Fakultativní turbíny
Pripájací modul IN’AIR zabezpečuje nezávislú
prevádzku VMC / Napojovací modul „IN’AIR“
zajišťuje nezávislou funkci mechanického
kontrolovaného větrání
Vysúvacie dvierka /
Výsuvná dvířka
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
Cristal 431
Cristal 401
1,75 m
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
CRISTAL 2-401
LOMENÝ / ÚHLOVÁ
MODEL / MODEL
pohľad / viditelnost ohně
vysúvacie / výsuvné*
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
čierna / černý
ref. číslo / REF.
Premium
401 B - N
111280
Pack
401 B - Pack N
401 B - Pack VN
111290
111294
dizajn dvierok / design dvířek
VERZIE / VERZE
CRISTAL 2-431
LOMENÝ / ÚHLOVÁ
vysúvacie / výsuvné*
MOSADZ / MOSAZ ref. číslo / REF.
401 B - B
111281
401 B - Pack B 111292
čierna / černý
ref. číslo / REF. MOSADZ / MOSAZ ref. číslo / REF.
431 B - N
111283
431 B - B
111282
431 B - Pack N
431 B - Pack VN
111291
111295
431 B Pack B
111293
(*) Bočné pre údržbu skla. / (*) boční pro údržbu skla
78
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 114
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 114
79
Diadème
Diadème
Silné
stránky
Ohnutý pohľad ne oheň
činnosť modelu Diadème:
Ú
70,3 % (Premium), 73 % (Pack)
NOVINKA
NOVÉ
NOVINKA
NOVÉ
Nominálny výkon 11 kW (Premium)
alebo 13 kW (Pack)
Obklad z liatiny (501) alebo z tehál (531)
Vysúvacie dvierka
Zatváranie s bezpečnostnými západkami
Bočné otváranie, ktoré zjednodušuje čistenie skla
Systém „čisté sklo“
O vládacie páčky na ovládanie
vzduchu na spaľovanie a klapky
ožnosti:
M
• Súprava bi-turbo KTE 152
• Súprava turbíny KT 1455 (iba pri modeli s KRT 260 A)
• Adaptér KRT 260 A
• Vyústenia teplého vzduchu s ø 150 mm
• Kryt CDA 450 A (pri modeloch Premium)
Přednosti
K
erzia Premium
V
• Nominálny výkon: 11 kW
• Nepriepustná spaľovacia komora
„s trojitým plášťom“
• Deflektor INOXIS HR
erze Premium
V
• Nominální výkon: 11 kW
• Nepropustná spalovací komora
tříplášťová
• Deflektor INOXIS HR
erzia Pack
V
• Nominálny výkon: 113 kW
• Modul IN’AIR
• Výmenník INOXIS THR s prídavným
spaľovaním
• Dlhé udržanie ohňa
• Regulácia vzduchu na skle
• Distribútor teplého vzduchu
erze Pack
V
• Nominální výkon: 113 kW
• Modul IN’AIR
• Výměník INOXIS THR se
sekundárním spalováním
• Dlouhodobé udržení ohně
• Regulace vzduchu u skla
• Rozvaděč teplého vzduchu
Podívaná na bohaté křivky plápolajícího ohně
Účinnost modelu Diadème: 70,3 % (Premium), 73 % (Pack)
Nominální výkon 11 kW (Premium) nebo 13 kW (Pack)
Obklad litinový (501) nebo cihlový (531)
Výsuvná dvířka
Zavírání s bezpečnostním uzávěrem
Boční otevírání usnadňující čištění skla
Systém „čisté sklo“
Páčky řízení spalovacího vzduchu a klapky
erze:
V
• Kit bi-turbo KTE 152
• Kit turbína KT 1455 (pouze s KRT 260 A)
• Adaptér KRT 260 A
• Horkovzdušné trysky ø 150 mm
• Kryt CDA 450 A (verze Premium)
Diadème 501 B-N
Diadème 531 B-N
premium
Sériovo dodávané oporné nôžky /
Podpůrná noha dodávaná v sérii
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
Presklené dvierka s automatickým
zaistením / Prosklená dvířka s automatickým
bezpečnostním uzávěrem
2
BÛCHES
STANDARD
50cm
2+1
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Vykurovacie teleso s trojitým plášťom (2 + 1): nepriepustná
spaľovacia komora + vnútorný obklad + tretí bezpečnostný plášť
Tříplášťové topeniště (2+1): nepropustná spalovací komora
+ vnitřní obklad + třetí, bezpečnostní stěna
INTERIEUR
BRIQUE
Tehlové vnútro /
Vnitřní obklad z cihel
Diadème 531
Vpust s deflektorom Inoxis HR: podporuje
koncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté sklo
Gula s deflektorem Inoxis HR: podporuje
koncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“
Vyústenie spalín do nasávacieho potrubia: umožňuje,
aby sa prípadné kondenzáty úplne spálili
Kouřová tryska s kolektorem: případný
kondenzát je zcela spálen
Výhody verzie Pack /
Výhody modelů verze
BY PASS
BY PASS
Bočné zaistenie dvierok v 2 bodoch: zabezpečuje
lepšiu nepriepustnosť / Bezpečnostní
uzávěr bočních dvířek s dvoubodovým zavíráním:
zajišťuje větší nepropustnost
Sériovo dodávaný distribútor vzduchu /
Sériový rozvaděč vzduchu
Derivačná klapka: klapka novej
generácie zlepšuje účinnosť
Obtoková klapka: klapka nové
generace pro vyšší účinnost
Prídavné spaľovanie: spaliny sa spaľujú
druhýkrát, čím sa zlepšuje účinnosť
Sekundární spalování: kouř se spálí
ještě jednou, což přináší vyšší účinnost
Liatinové vykurovacie teleso /
Topeniště s litinovým obkladem
Vyrovnávacie valce, aby sa zabezpečila bezpečná
a stabilná montáž / Šroubové zdviháky pro
uvedení do vodorovné polohy zajistí
bezpečnou a stabilní instalaci.
Predhrievanie sekundárneho vzduchu
v špeciálnom výmenníku / Předehřátí
sekundárního vzduchu ve
speciálním výměníku
Distribútor vzduchu ako doplnok /
Fakultativní rozvaděč vzduchu
Priestor proti prieniku spalín: zbiera spaliny,
ktoré zvnikajú pri rýchlom otvorení dvierok /
Protikouřový prostor: vstřebává kouř, který
unikne při příliš rychlém otevření dvířek
Blok výmenníka tzpu Inoxis THR: podporuje
koncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté sklo /
Výměníkový blok „INOXIS THR“: podporuje
koncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“
Turbíny ako doplnok /
Fakultativní turbíny
Pripájací modul IN’AIR zabezpečuje nezávislú
prevádzku VMC / Napojovací modul „IN’AIR“
zajišťuje nezávislou funkci mechanického
kontrolovaného větrání
Diadème 501
Dymová klapka: znižuje spotrebu dreva /
Ventil trysky: snižuje spotřebu dřeva
Vysúvacie dvierka /
Výsuvná dvířka
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
1,75 m
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
MODEL / MODEL
diadème 501
diadème 531
pohľad / viditelnost ohně OBLÚKOVÝ / PŘI VYPOUKLÉM PROSKLENÍ OBLÚKOVÝ / PŘI VYPOUKLÉM PROSKLENÍ
vysúvacie / výsuvné*
vysúvacie / výsuvné*
čierna / černý
ref. číslo / REF.
čierna / černý
ref. číslo / REF.
Premium
501 B - N
111302
531 B - N
111303
Pack
501 B - Pack N
501 B - Pack VN
111310
111312
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
dizajn dvierok / design dvířek
VERZIE / VERZE
531 B - Pack N 111311
531 B - Pack VN 111313
Ovládacie páčky „Ťahať-Tlačiť“
Páčky „táhnout-tlačit“
(*) Bočné pre údržbu skla. / (*) boční pro údržbu skla
* Rozmery vhodného štandardného polena predávaného v obchodnej sieti. /
* Označení standardní velikosti polena prodávaného v maloobchodní síti.
80
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 114
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 114
81
Univers
Univers
Silné
stránky
Orféo
Vychutnajte si úplný pôžitok z pohľadu na oheň
Účinnosť modelu Univers 2: 71,1 % (Premium), 72,5 % (Pack)
Nominálny výkon 11 kW (Premium) alebo 13 kW (Pack)
Optimálne pohodlie pri obsluhe
Prispôsobiteľný na
sériu predná strana
s dekoráciou ORFéO
Adaptabilní na řadu
krbů s dekorem
fasády ORFéO
Pozri stranu / viz str. 10
Optimalizovaná presklená plocha 71 x 51 cm
Vysúvacie dvierka pre model Univers 201-231
a bočné otváranie, ktoré zjednodušuje čistenie skla
erzia Premium
V
• Nominálny výkon: 11 kW
• Nepriepustná spaľovacia komora „s
trojitým plášťom“
• Deflektor INOXIS HR
Bočné otváranie pre model Univers 200-230
Veľký popolník 4,8 l.
Systém „čisté sklo“
Možnosti (všetky modely okrem Pack ventilé):
• Vyústenia teplého vzduchu ø 150 mm
• Súprava bi-turbo KTE 152
• Turbíny KT 1455 (iba pri modeli s KRT 260 A)
• Adaptér KRT 260 A
• Predná strana s dekoráciou ORFéO
• Kryt distribútora vzduchu CDA 200 A (Premium)
erzia Pack
V
• Nominálny výkon: 13 kW
• Modul IN’AIR
• Výmenník INOXIS THR s
prídavným spaľovaním
• Dlhé udržanie ohňa
• Sériovo dodávaný distribútor
teplého vzduchu
Přednosti
erze Premium
V
• Nominální výkon: 11 kW
• Nepropustná spalovací komora tříplášťová
• Deflektor INOXIS HR
Plně vychutnat hru plamenů
Účinnost modelu Univers 2: 71,1% (Premium), 72,5% (Pack)
Nominální výkon 11 kW (Premium) nebo 13 kW (Pack)
Optimální uživatelský komfort
erze Pack
V
• Nominální výkon: 13 kW
• Modul IN’AIR
• Výměník INOXIS THR
se sekundárním spalováním
• Dlouhodobé udržení ohně
• Sériový rozvaděč vzduchu
Optimalizovaná prosklená plocha 71 x 51 cm
U modelu Univers 201-231 výsuvná dvířka
a boční otevírání usnadňující čištění skla
U modelu Univers 200-230 boční otevírání
U modelu Univers 200-230 boční otevírání
Systém „čisté sklo“
erze (modely všech verzí s výjimkou verze
V
Pack s větráním):
• horkovzdušné trysky ø 150 mm
• Kit bi-turbo KTE 152
• Kit turbína KT 1455 (pouze s KRT 260 A)
• Adaptér KRT 260 A
• Fasáda s dekorem ORFéO
• Kryt pro rozvod vzduchu CDA 200 A (Premium)
Univers 2-200
AD-PN
Univers 2-201
A-PACK PN
Univers 2-230 AD-PN
Univers 2-231 A-PN
premium
Vysúvacie dvierka /
Výsuvná dvířka
200 ve 230
hariç
Francúzska norma / Francouzská norma
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
2
BÛCHES
STANDARD
50cm
2+1
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Vykurovacie teleso s trojitým plášťom (2 + 1): nepriepustná
spaľovacia komora + vnútorný obklad + tretí bezpečnostný plášť
Tříplášťové topeniště (2+1): nepropustná spalovací komora
+ vnitřní obklad + třetí, bezpečnostní stěna
Vyústenie spalín do nasávacieho potrubia: umožňuje,
aby sa prípadné kondenzáty úplne spálili
Kouřová tryska s kolektorem: případný
kondenzát je zcela spálen
BY PASS
BY PASS
Derivačná klapka: klapka novej
generácie zlepšuje účinnosť
Obtoková klapka: klapka nové
generace pro vyšší účinnost
Tehlové vnútro /
Vnitřní obklad z cihel
Vyrovnávacie valce, aby sa zabezpečila bezpečná
a stabilná montáž / Šroubové zdviháky pro
uvedení do vodorovné polohy zajistí
bezpečnou a stabilní instalaci.
Predhrievanie sekundárneho vzduchu
v špeciálnom výmenníku / Předehřátí
sekundárního vzduchu ve
speciálním výměníku
Liatinové vykurovacie teleso /
Topeniště s litinovým obkladem
Priestor proti prieniku spalín: zbiera spaliny,
ktoré zvnikajú pri rýchlom otvorení dvierok /
Protikouřový prostor: vstřebává kouř, který
unikne při příliš rychlém otevření dvířek
Blok výmenníka tzpu Inoxis THR: podporuje
koncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté sklo /
Výměníkový blok „INOXIS THR“: podporuje
koncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“
Distribútor vzduchu ako doplnok /
Fakultativní rozvaděč vzduchu
Turbíny ako doplnok /
Fakultativní turbíny
Pripájací modul IN’AIR zabezpečuje nezávislú
prevádzku VMC / Napojovací modul „IN’AIR“
zajišťuje nezávislou funkci mechanického
kontrolovaného větrání
Dymová klapka: znižuje spotrebu dreva /
Ventil trysky: snižuje spotřebu dřeva
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
Univers 200-201
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 115
Univers 2-201-231
Vysúvacie dvierka /
Výsuvná dvířka
Sériovo dodávaný distribútor vzduchu /
Sériový rozvaděč vzduchu
Prídavné spaľovanie: spaliny sa spaľujú
druhýkrát, čím sa zlepšuje účinnosť
Sekundární spalování: kouř se spálí
ještě jednou, což přináší vyšší účinnost
Univers 230-231
82
Vpust s deflektorom Inoxis HR: podporuje
koncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté sklo
Gula s deflektorem Inoxis HR: podporuje
koncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“
Výhody verzie Pack /
Výhody modelů verze
Bočné zaistenie dvierok v 2 bodoch: zabezpečuje
lepšiu nepriepustnosť / Bezpečnostní
uzávěr bočních dvířek s dvoubodovým zavíráním:
zajišťuje větší nepropustnost
INTERIEUR
BRIQUE
Sériovo dodávané oporné nôžky /
Podpůrná noha dodávaná v sérii
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
1,75 m
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
Univers 2-200-230
Bočné dvierka /
Boční dvířka
univers 2-200 / 201
MODEL / MODEL
univers 2-230 / 231
bočné / BOČNÍ
ref. číslo / REF.
vysúvacie / výsuvné*
ref. číslo / REF.
bočné / BOČNÍ
ref. číslo / REF.
vysúvacie / výsuvné*
ref. číslo / REF.
Premium
200 AD - PN
111535
201 A - PN
111502
230 AD - PN
111536
231 A - PN
111543
Pack
200 AD - Pack PN
200 AD - Pack VPN
111537
111625
201 A - Pack PN
201 A - Pack VPN
111507
111627
230 AD - Pack PN
111538
231 A - Pack PN
231 A - Pack VPN
111544
111628
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
VERZIE / VERZE
(*) Bočné pre údržbu skla. / (*) boční pro údržbu skla
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 115
83
Cosmos / Diamant
cosmos
1520 ADN
FV 40 D / FV 51
diamant
1421 An
FV 51
FV 40 D
COSMOS 1520 ADN
COSMOS 1520 ADN
Oblúkový pohľad
DIAMANT 1421 AN
DIAMANT 1421 AN
Lomený pohľad
Úhlová viditelnost ohně
Účinnosť 71 %
iditelnost ohně při
V
vypouklém prosklení
Účinnosť 71 %
Účinnost 71 %
Nominálny výkon 8 kW
Účinnost 71 %
Nominálny výkon 9 kW
Nominální výkon 9 kW
ykurovacie teleso „s
V
trojitým plášťom“
Nominální výkon 8 kW
Tříplášťové topeniště
Tříplášťové topeniště
“ Vykurovacie teleso „s
trojitým plášťom
Spalovací modul IN’AIR
Spaľovací modul IN’AIR
Spalovací modul IN’AIR
Spaľovací modul IN’AIR
Vertikálny pohľad na oheň
Vertikální viditelnost ohně
Vertikálny pohľad na oheň
Vertikální viditelnost ohně
Vnitřek z litiny
L iatinové dvierka a vnútro;
bočné otváranie
vířka a vnitřek z litiny;
D
boční otevírání
Liatinové vnútro
Účinnosť 75,1 %
Účinnost 75,1 %
Účinnosť 71 %
Účinnost 71 %
oční výsuvné otevírání
B
usnadňující čištění skla
Nominálny výkon 8 kW
Nominální výkon 8 kW
Nominálny výkon 9 kW
Nominální výkon 9 kW
Dymová klapka
Ventil trysky
Veľký popolník 3,9 l.
epropustná spalovací
N
komora tříplášťová
S paľovacia komora „s
trojitým plášťom“
epropustná spalovací komora
N
tříplášťová
S ériovo dodávaný distribútor
teplého vzduchu
Spalovací modul IN’AIR
FV 40 D
FV 40 D
FV 51
ysúvacie a bočné otváranie,
V
ktoré zjednodušuje čistenie skla
Ventil trysky
Objemný popelník: 3,9 l.
Dymová klapka
S paľovacia komora „s
trojitým plášťom“
Objemný popelník: 3,9 l
S ériový rozvaděč
teplého vzduchu
Veľký popolník 3,9 l.
Deflektor spalín INOXIS THR
Deflektor kouře INOXIS THR
Spaľovací modul IN’AIR
Systém „čisté sklo“
Systém „čisté sklo“
Bočné otváranie
Boční otevírání
Deflektor spalín INOXIS HR
Deflektor kouře INOXIS HR
Systém „čisté sklo“
Systém „čisté sklo“
Veľký a ľahko vyťahovací popolník
Deflektor INOXIS HR
Deflektor INOXIS HR
S ériovo dodávaný distribútor
teplého vzduchu
S ériový rozvaděč
teplého vzduchu
bjemný popelník, který se
O
snadno vyprazdňuje
ysúvacie otváranie s
V
vyklopením skla pre čistenie
ýsuvné otevírání se sklopením
V
skla při čištění
ožnosť:
M
• Súprava bi-turbo KTE 152
erze:
V
• Kit bi-turbo KTE 152
ožnosť:
M
• Súprava bi-turbo KTE 152
olena o rozměru max 40 cm
P
(vodorovně) nebo 50 cm (svisle)
Veľký a ľahko vyťahovací popolník
bjemný popelník, který se
O
snadno vyprazdňuje
olená s dĺžkou 40 cm
P
(horizontálne) alebo s max.
dĺžkou 50 cm (vertikálne)
625
42
istribútor teplého
D
536
vzduchu ako 441
doplnok
Ø125
625
505
147
666
640
Ø150
420
Ø125
266-308
242
700
640
666
1090-1130
505
cosmos
1520 ADN
420
Dymová klapka: znižuje spotrebu dreva /
Ventil trysky: snižuje spotřebu dřeva
112
401
Ø150
242
266-308
Ø125
112
Vysúvacie dvierka /
Výsuvná dvířka
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
Sériovo dodávané oporné nôžky /
Podpůrná noha dodávaná v sérii
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Pripájací modul IN’AIR zabezpečuje nezávislú
prevádzku VMC / Napojovací modul „IN’AIR“
zajišťuje nezávislou funkci mechanického
kontrolovaného větrání
FV 40
112 D
401
Cosmos
MODEL / MODEL
Diamant
cosmos 1520 ADN
pohľad / viditelnost ohně OBLÚKOVÝ / PŘI VYPOUKLÉM PROSKLENÍ
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK bočné / BOČNÍ
ref. 111828
(*) Bočné pre údržbu skla. / (*) boční pro údržbu skla
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 114
DIAmant 1421 AN
LOMENÝ / ÚHLOVÁ
Vykurovacie teleso s trojitým plášťom (2 + 1): nepriepustná
spaľovacia komora + vnútorný obklad + tretí bezpečnostný plášť
Tříplášťové topeniště (2+1): nepropustná spalovací komora
+ vnitřní obklad + třetí, bezpečnostní stěna
Vyrovnávacie valce, aby sa zabezpečila bezpečná
a stabilná montáž / Šroubové zdviháky pro
uvedení do vodorovné polohy zajistí
bezpečnou a stabilní instalaci.
Liatinové vykurovacie teleso /
Topeniště s litinovým obkladem
Turbíny ako doplnok /
Fakultativní turbíny
vysúvacie / výsuvné ref. 111826
2+1
FV 40 hariç
Pre polená s dĺžkou 33 cm* /
Pro polena o rozměru 33 cm*
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
Vykurovacie teleso s trojitým plášťom (2 + 1): nepriepustná
spaľovacia komora + vnútorný obklad + tretí bezpečnostný plášť
Tříplášťové topeniště (2+1): nepropustná spalovací komora
+ vnitřní obklad + třetí, bezpečnostní stěna
Vpust s deflektorom Inoxis HR: podporuje
koncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté sklo
Gula s deflektorem Inoxis HR: podporuje
koncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“
Blok výmenníka tzpu Inoxis THR: podporuje
koncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté sklo /
Výměníkový blok „INOXIS THR“: podporuje
koncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“
FV 40
INTERIEUR
39
1687-1723
FV 51
Tehlové vnútro /
Vnitřní obklad z cihel
Sériovo dodávaný distribútor vzduchu
(doplnok pre FV 40)
Sériový rozvaděč vzduchu
(u modelu FV 40 fakultativní)
640
420
BRIQUE
442
1084-1120
Ø180
19
FV 40 hariç
Pripájací modul IN’AIR zabezpečuje nezávislú
prevádzku VMC / Napojovací modul „IN’AIR“
zajišťuje nezávislou funkci mechanického
kontrolovaného větrání
Vyrovnávacie valce, aby sa zabezpečila bezpečná
a stabilná montáž / Šroubové zdviháky pro
uvedení do vodorovné polohy zajistí
bezpečnou a stabilní instalaci.
103
Dymová klapka: znižuje spotrebu dreva /
Ventil trysky: snižuje spotřebu dřeva
536
408
MODEL / MODEL
Sériovo dodávaný distribútor vzduchu /
Sériový rozvaděč vzduchu
Predhrievanie sekundárneho vzduchu
v špeciálnom výmenníku / Předehřátí
sekundárního vzduchu ve
speciálním výměníku
FV 51
164
269-305
2+1
33cm
625
700
1,75 m
50cm
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
2
BÛCHES
Ø125
2
STANDARD
Sériovo dodávané oporné nôžky /
Podpůrná noha dodávaná v sérii
552
Diamant
BÛCHES
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
112
STANDARD
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
Sériový rozvaděč teplého vzduchu
Ø150
700
Ø125
1090-1130
S ériovo dodávaný distribútor
teplého vzduchu
200
42
Ø150
olena o rozměru max 40 cm
P
(vodorovně) nebo 50 cm (svisle)
470
536
441
Ø125
F akultativní rozvaděč teplého
vzduchu
470
147
olená s dĺžkou 40 cm
P
(horizontálne) alebo s max. dĺžkou
50 cm (vertikálne)
200
erze:
V
• Kit bi-turbo KTE 152
Ø125
84
FV 51
FV 40 D
FV 40 hariç
FV 51
Vysúvacie dvierka /
Výsuvná dvířka
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK bočné / BOČNÍ ref. 111475 vysúvacie / výsuvné* ref. 111871
ROZMERY D X V X H / ROZMĚRY Š x V x H
62 x 109 a 113 x 47
(*) Bočné pre údržbu skla. / (*) boční pro údržbu skla
62 x 169 a 172 x 55
Turbíny ako doplnok /
Fakultativní turbíny
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
FV 40 hariç
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 115
85
émeraude
Sa hir
Silné
stránky
Silné
stránky
Přednosti
Panoramatický pohľad na oheň
Přednosti
Účinnosť 74 %
Viditelnost ohně
při širokoúhlém prosklení
ychutnajte si úplný
V
pôžitok z pohľadu na oheň
Nominálny výkon 11 kW/10 kW (1 800 D)
Účinnost 74 %
Účinnosť 74 %
Nominální výkon 11 kW / 10 kW (1700 D)
Liatinové alebo tehlové vnútro
Nominální výkon 11 kW / 10 kW (1800 D)
Nominálny výkon 11 kW/10 kW (1700 D)
Vnitřek z litiny nebo cihel
Liatiny demontovateľné zvnútra ohniska
Vnitřek z litiny nebo cihel
Liatinové alebo tehlové vnútro
ykurovacie teleso s dvojitou stenou
V
(odolné proti tepelným výkyvom
a úplne nepriepustné)
L itinové prvky snímatelné
zvnitřku krbové vložky
Liatiny demontovateľné zvnútra ohniska
L itinové prvky snímatelné zvnitřku
krbové vložky
Liatinové dvierka; bočné otváranie
Dymová klapka
Oblúkový pohľad
Vysúvacie dvierka
Systém „čisté sklo“
ožnosti:
M
• Súprava bi-turbo KTE 152
• DA 1800*
• 2 doplnkové vyústenia teplého
vzduchu s ø 150 mm
Účinnost 74 %
ykurovacie teleso s dvojitou stenou
V
(odolné proti tepelným výkyvom
a úplne nepriepustné)
T openiště s dvojitou stěnou
(odolnost vůči tepelným rázům
a dokonalá nepropustnost)
Dvojité bezpečnostné zaistenie
Plně vychutnat hru plamenů
T openiště s dvojitou stěnou (odolnost vůči
tepelným rázům a dokonalá nepropustnost)
Zdvojený bezpečnostní uzávěr
D vojité bezpečnostné zaistenie
Zdvojený bezpečnostní uzávěr
Litinová dvířka; boční otevírání
Liatinové dvierka; bočné otváranie
Ventil trysky
Litinová dvířka; boční otevírání
D ymová klapka
Vypouklé prosklení
Hranolový tvar skla
Lomené sklo
Výsuvná dvířka
Výsuvná dvířka
Vysúvacie dvierka
Yukarı doğru açılır kapak
Systém „čisté sklo“
Systém „čisté sklo“
Systém „čisté sklo“
ožnosti:
M
• Súprava bi-turbo KTE 152
• DA 1700*
• 2 doplnkové vyústenia teplého
vzduchu s ø 150 mm
erze:
V
• Kit bi-turbo KTE 152
• DA 1700*
• Dvě další horkovzdušné
trysky ø 150 mm
erze:
V
• Kit bi-turbo KTE 152
• DA 1800*
• Dvě další horkovzdušné
trysky ø 150 mm
EMERAUDE 1800
785
327 *
327 *
576
388
Vysúvacie dvierka /
Výsuvná dvířka
21/40
227
176
Liatinové vykurovacie teleso /
Topeniště s litinovým obkladem
179
SAPHIR 1701 - 1721
saphir 1700 D
168
428
Dymová klapka: znižuje spotrebu dreva /
Ventil trysky: snižuje spotřebu dřeva
27350-SUPRA cotes-foyers / inserts 06-08
26/40
27350-SUPRA cotes-foyers / inserts 06-08
Vysúvacie dvierka /
Výsuvná dvířka
27/40
1700 hariç
1,75 m
Sériovo dodávané oporné nôžky /
Podpůrná noha dodávaná v sérii
Sériovo dodávané oporné nôžky /
Podpůrná noha dodávaná v sérii
1,75 m
22/40
Presklené dvierka s automatickým
zaistením / Prosklená dvířka s automatickým
bezpečnostním uzávěrem
Presklené dvierka s automatickým
zaistením / Prosklená dvířka s automatickým
bezpečnostním uzávěrem
1800 hariç
MODEL / MODEL
émeraude 1800
émeraude 1801 / 1821 / 1831
pohľad / viditelnost ohně
OBLÚKOVÝ / PŘI VYPOUKLÉM PROSKLENÍ
OBLÚKOVÝ / PŘI VYPOUKLÉM PROSKLENÍ
vysúvacie / výsuvné*
1801
OTVÁRANIE DVIEROK /
OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK ww
1800 / 1800 D 111357
1821
1831
(*) Bočné pre údržbu skla. / (*) boční pro údržbu skla
86
1831
1821
1801
bočné / BOČNÍ
ref. číslo / REF.
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 114
Distribútor vzduchu ako doplnok /
Fakultativní rozvaděč vzduchu
saphir 1701 / 1721 / 1731
1800 hariç
27350-SUPRA cotes-foyers / inserts 06-08
ref. číslo / REF.
111358
111370
111372
1700 hariç
Vpust s deflektorom Inoxis HR: podporuje
koncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté sklo
Gula s deflektorem Inoxis HR: podporuje
koncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
BÛCHES
STANDARD
50cm
Tehlové vnútro /
Vnitřní obklad z cihel
Saphir 1731
Dymová klapka: znižuje spotrebu dreva /
Ventil trysky: snižuje spotřebu dřeva
1800
1820
1800 D
1820 D
1830 D
1800
BRIQUE
525
576
179 176
525
580
478
922 *
1414 *
1322 *
525
428
Distribútor vzduchu ako doplnok /
Fakultativní rozvaděč vzduchu
27350-SUPRA cotes-foyers / inserts 06-08
512
388
1801 - 1821
INTERIEUR
461
800
Liatinové vykurovacie teleso /
Topeniště s litinovým obkladem
EMERAUDE
EMERAUDE
EMERAUDE
EMERAUDE
EMERAUDE
327 *
Tehlové vnútro /
Vnitřní obklad z cihel
1831
émeraude 1801 / 1821 / 1831
685
168
R=500
111357
111362
111357
111363
111360
1534 *
922 *
327 *
BRIQUE
émeraude 1800 D
Saphir 1701
INTERIEUR
512
576
R=500
1502 *
580
478
1414 *
682
682
685
K
150
Ø200
1322 *
460
460
éMERAUDE 1801
800
176
1442 *
K
Ø 200
Priestor proti prieniku spalín: zbiera spaliny,
ktoré zvnikajú pri rýchlom otvorení dvierok /
Šroubové zdviháky pro uvedení do vodorovné
polohy zajistí bezpečnou a stabilní instalaci.
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
Turbíny ako doplnok /
Fakultativní turbíny
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
1701
1700
MODEL / MODEL
pohľad / viditelnost ohně
1700
LOMENÝ / ÚHLOVÁ
bočné / BOČNÍ
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
1700 / 1700 D
1721
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
1701 / 1721 / 1731
LOMENÝ / ÚHLOVÁ
vysúvacie / výsuvné* ref. číslo / REF.
1701
111352
111351
1721
111368
1731
111355
Vpust s deflektorom Inoxis HR: podporuje
koncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté sklo
Gula s deflektorem Inoxis HR: podporuje
koncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“
1731
ref. číslo / REF.
BÛCHES
STANDARD
50cm
Vyrovnávacie valce, aby sa zabezpečila bezpečná
a stabilná montáž / Šroubové zdviháky pro
uvedení do vodorovné polohy zajistí
bezpečnou a stabilní instalaci.
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
Turbíny ako doplnok /
Fakultativní turbíny
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
(*) Bočné pre údržbu skla. / (*) boční pro údržbu skla
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 115
87
CARAT 58
Eclipse / Eclipse DF
Silné
stránky
Silné
stránky
anoramatický pohľad na oheň
P
(šírka skla 95 cm)
Přednosti
vojitý panoramatický pohľad na oheň:
D
2 vysúvacie predné strany* (Eclipse DF)
Účinnosť 70 % (Eclipse), 55 % (Eclipse DF)
ominálny výkon 11 kW (Eclipse),
N
10 kW (Eclipse DF)
Účinnosť 78 %
iditelnost ohně při
V
čtvercovém prosklení
Nominálny výkon 9 kW
Účinnost 78 %
Spaľovacia komora „s trojitým
plášťom“
Nominální výkon 9 kW
ysúvacie dvierka s bočným
V
zatváraním s dvojitým čapom
Liatinové vnútro
epropustná spalovací
N
komora tříplášťová
egulácia spaľovania pomocou
R
otočného regulátora
Konečná úprava s aplikáciou sieťotlače
Spaľovací modul IN’AIR
Vnitřek z litiny
Veľký popolník
Vysúvacie otváranie
Spalovací modul IN’AIR
Dymová klapka
S ériovo dodávaný distribútor
teplého vzduchu
Výsuvné otevírání
Systém „čisté sklo“
Sériový rozvaděč teplého vzduchu
Nastaviteľné nôžky až do výšky 50 cm
Dymová klapka
Ventil trysky
Vyklopenie skla pre čistenie
Sklopení skla při čištění
ožnosť:
M
• DA 1000 (okrem Eclipse DF
Veľký a ľahko vyťahovací popolník
bjemný popelník, který
O
se snadno vyprazdňuje
Systém „čisté sklo“
* Dve predné strany nie je možné vysúvať súčasne
Systém „čisté sklo“
eclipse
Přednosti
1235
iditelnost ohně při širokoúhlém
V
prosklení (šířka skla 95 cm)
557
512
eclipse DF
158
Hranatý pohľad na oheň
Ø250
vojí širokoúhlé ohně: 2 výsuvné fasády*
D
(Eclipse DF)
737
Účinnost 70 % (Eclipse), 55 % (Eclipse DF)
342
511
Systém „čisté sklo“
50cm
1,75 m
2+1
Sériovo dodávané oporné nôžky /
Podpůrná noha dodávaná v sérii
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
Predhrievanie sekundárneho vzduchu
v špeciálnom výmenníku / Předehřátí
sekundárního vzduchu ve
speciálním výměníku
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Vpust s deflektorom Inoxis HR: podporuje
koncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté sklo
Gula s deflektorem Inoxis HR: podporuje
koncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“
Vykurovacie teleso s trojitým plášťom (2 + 1): nepriepustná
spaľovacia komora + vnútorný obklad + tretí bezpečnostný plášť
Tříplášťové topeniště (2+1): nepropustná spalovací komora
+ vnitřní obklad + třetí, bezpečnostní stěna
Pripájací modul IN’AIR zabezpečuje nezávislú
prevádzku VMC / Napojovací modul „IN’AIR“
zajišťuje nezávislou funkci mechanického
kontrolovaného větrání
Liatinové vnútro / Vnitřek z litiny
Sériovo dodávaný distribútor vzduchu /
Sériový rozvaděč vzduchu
MODEL / MODEL
carat 58
carat 58 R
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
vysúvacie / výsuvné* ref. 111931
ref. 111932
Dymová klapka: znižuje spotrebu dreva /
Ventil trysky: snižuje spotřebu dřeva
Vyrovnávacie valce, aby sa zabezpečila bezpečná
a stabilná montáž / Šroubové zdviháky pro
uvedení do vodorovné polohy zajistí
bezpečnou a stabilní instalaci.
325
615
* Obě fasády nelze vysunout současně
eclipse DF
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
Vysúvacie dvierka /
Výsuvná dvířka
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
Sériovo dodávané oporné nôžky /
Podpůrná noha dodávaná v sérii
Tehlové vnútro /
Vnitřní obklad z cihel
Vyrovnávacie valce, aby sa zabezpečila bezpečná
a stabilná montáž / Šroubové zdviháky pro
uvedení do vodorovné polohy zajistí
bezpečnou a stabilní instalaci.
Dymová klapka: znižuje spotrebu dreva /
Ventil trysky: snižuje spotřebu dřeva
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
Eclipse
INTERIEUR
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
* Rozmery vhodného štandardného polena predávaného v obchodnej sieti. /
* Označení standardní velikosti polena prodávaného v maloobchodní síti.
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 114
erze:
V
• DA 1000 (s výjimkou modelu Eclipse DF)
Turbíny ako doplnok /
Fakultativní turbíny
(*) Bočné pre údržbu skla. / (*) boční pro údržbu skla
88
480
Podstavec stavitelný do výše 50 cm
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
2
BÛCHES
74 x 168 a 172 x 56
Ventil trysky
Vysúvacie dvierka /
Výsuvná dvířka
668
960
175 60 200
518
Objemný popelník
500
514
Regulace spalování s rotačním řízením
CARAT 58 je tiež k dispozícii
v pripojiteľnej verzii carat 58 r
Model CARAT 58 je k dispozici rovněž
v připojitelné verzi carat 58 r.
557
200
CARAT 58
STANDARD
ROZMERY D X V X H / ROZMĚRY Š x V x H
ýsuvná dvířka se systémem
V
dvoubodového bočního zavírání
1,75 m
331/366
567
1127
1375/1410
1682/1717
653
97
Konečná sítotisková úprava
180
1300
1458
ominální výkon 11 kW (Eclipse),
N
10 kW (Eclipse DF)
165
BRIQUE
MODEL / MODEL
Eclipse
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
vysúvacie / výsuvné* ref. 111850
Eclipse DF
vysúvacie / výsuvné*
ref. 111873
(*) Bočné pre údržbu skla. / (*) boční pro údržbu skla
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 114
89
DF 583 N
Supravision
Silné
stránky
Silné
stránky
Přednosti
Přednosti
Obojstranný pohľad na oheň
pre centrálne umiestnenie
Viditelnost ohně z obou stran
fasády; centrální instalace krbu
Pohľad na oheň zo všetkých uhlov
Účinnosť 71 %
odívaná na plápolající
P
oheň ze všech úhlů
Účinnosť 71 %
Účinnost 71 %
Nominálny výkon 11 kW
Účinnost 71 %
Nominálny výkon 10 kW
Nominální výkon 10 kW
Liatinové vnútro
Nominální výkon 11 kW
Dve presklené strany
Prosklení obou stran
Vnitřek z litiny
Liatinový obklad
Litinový obklad
ožnosť distribuovať teplý vzduch
M
do iných miestností
Bočné otváranie na oboch stranách
Boční otevírání z obou stran
Vysúvacie otváranie na jednej strane
Na jedné straně výsuvné otevírání
Veľký popolník 4,8 l.
T ek yan yüzeyde yukarı
açılır kapak
S ériovo dodávaný distribútor teplého
vzduchu (iba prirodzené sálanie)
ysúvacie dvierka so zdvíhaním pomocou
V
reťaze; bezpečné a robustné
O vládanie na guľovom ložisku
Objemný popelník: 4,8 l.
Systém „čisté sklo“
S ériový rozvaděč teplého
vzduchu (pouze volné proudění)
2 sériovo dodávané vyústenia
teplého vzduchu s ø 150 mm
780
80
Systém „čisté sklo“
Možnosť:
• Predná strana s dekoráciou Orféo
ožnost rozvodu teplého vzduchu
M
do dalších místností
redná strana +presklená(é)
P
bočná(é) strana(y)
vě sériové horkovzdušné
D
trysky ø 150 mm
Ø200
Ø146
erze:
V
• Fasáda s dekorem Orféo
ýsuvná dvířka s řetízkovým otevíráním;
V
spolehlivá a robustní
Popolník s veľmi veľkou kapacitou 7,4 l.
Pojíždění s kuličkovými ložisky
Systém „čisté sklo“
Velmi objemný popelník: 7,4 l.
ožnosti:
M
• Vyústenia teplého vzduchu s ø 150 mm
• Turbína KT 1455 + KRT 255
• CDA 255
254
elní strana + jedna nebo
Č
dvě prosklené strany
Systém „čisté sklo“
erze:
V
• horkovzdušné trysky ø 150 mm
• Turbína KT 1455 + KRT 255
• CDA 255
80
36
690
254
465
38
Ø75
Ø200
760
545
SUPRAVISION 269
Predná strana + pravá presklená bočná strana
Čelní strana + prosklená pravá strana
512
Ø146
550
DF 583 N
1 vysúvacie dvierka / jedna výsuvná dvířka
1 dvierka s bočným otváraním / jedna dvířka
s bočním otevíráním
1308 -1333
545
180-350
105
Ø75
490
760
Ø146
SUPRAVISION 267
SUPRAVISION 267
Predná strana + ľavá presklená bočná strana
Čelní strana + prosklená levá strana
354 - 380
38
545
465
38
256
982
34
1450 - 1620
525
690
K
 250
490
760
36
38
834
256
105
Ø146
634
180-350
Ø200
34
1450 - 1620
780
525
982
SUPRAVISION 255 A
Predná strana + presklené obe bočné strany
Čelní strana + prosklené obě strany
808
SUPRAVISION 269
Ø200
Ø146
760
1,75 m
Orféo
MODEL / MODEL
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
27350-SUPRA cotes-foyers / inserts 06-08
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
Vysúvacie dvierka /
Výsuvná dvířka
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
Vysúvacie dvierka /
Výsuvná dvířka
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
Sériovo dodávané oporné nôžky /
Podpůrná noha dodávaná v sérii
BÛCHES
STANDARD
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Presklené dvierka s automatickým
zaistením / Prosklená dvířka s automatickým
bezpečnostním uzávěrem
50cm
2+1
Liatinové vykurovacie teleso /
Topeniště s litinovým obkladem
Vyrovnávacie valce, aby sa zabezpečila bezpečná
a stabilná montáž / Šroubové zdviháky pro
uvedení do vodorovné polohy zajistí
bezpečnou a stabilní instalaci.
Distribútor vzduchu ako doplnok /
Fakultativní rozvaděč vzduchu
Turbíny ako doplnok /
Fakultativní turbíny
18/40
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 114
ref. 111868
Dymová klapka: znižuje spotrebu dreva /
Ventil trysky: snižuje spotřebu dřeva
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
18/40
1 côté
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Sériovo dodávané oporné nôžky /
Podpůrná noha dodávaná v sérii
Vykurovacie teleso s trojitým plášťom (2 + 1): nepriepustná
spaľovacia komora + vnútorný obklad + tretí bezpečnostný plášť
Tříplášťové topeniště (2+1): nepropustná spalovací komora
+ vnitřní obklad + třetí, bezpečnostní stěna
Vyústenie spalín do nasávacieho potrubia:
umožňuje, aby sa prípadné kondenzáty úplne
spálili / Kouřová tryska s kolektorem:
případný kondenzát je zcela spálen
Liatinové vykurovacie teleso /
Topeniště s litinovým obkladem
Vyrovnávacie valce, aby sa zabezpečila bezpečná
a stabilná montáž / Šroubové zdviháky pro
uvedení do vodorovné polohy zajistí
bezpečnou a stabilní instalaci.
Sériovo dodávaný distribútor vzduchu /
Sériový rozvaděč vzduchu
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
df 583 N
vysúvacie / výsuvné*
(*) Bočné pre údržbu skla. / (*) boční pro údržbu skla
90
Dymová klapka: znižuje spotrebu dreva /
Ventil trysky: snižuje spotřebu dřeva
27350-SUPRA cotes-foyers
/ inserts 06-08
2
Prispôsobiteľný na
sériu predná strana
s dekoráciou ORFéO
Adaptabilní na řadu
krbů s dekorem
fasády ORFéO
Pozri stranu / viz str. 10
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
1,75 m
545
256
SUPRAVISION 255 A
Ø146
BÛCHES
STANDARD
50cm
MODEL / MODEL
supravision
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
vysúvacie / výsuvné*
ref. číslo / REF.
VERZIE / VERZE
255 A
267
269
111255
111720
111721
(*) Bočné pre údržbu skla. / (*) boční pro údržbu skla
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 115
91
Astra
Silné
stránky
Altima
Silné
stránky
Přednosti
Ekonomické a výkonné
Úsporný a výkonný
Účinnosť 78 %
Účinnost 78 %
Nominálny výkon 10 kW (Astra 2)
Nominální výkon 10 kW (Astra 2)
Liatinové vnútro; zvlnená zadná doska
L itinový vnitřek; vnitřní krbová
deska s dekorem vln
Liatiny demontovateľné zvnútra
v prípade výmeny: nemusí sa
rozoberať kozub
Vynikajúca účinnosť, malé rozmery
Účinnosť 75 %
ominálny výkon 9 kW (Altima 106),
N
11 kW (Altima 105)
Nepretržitý oheň 10 hodín (Altima 105)
Liatinové ohnisko
Dymová klapka z nehrdzavejúcej ocele
Popolník prístupný počas horenia 5,2 l.
Liatinové dvierka
Liatinové dvierka; bočné otváranie
L itinové prvky, které lze zvnitřku krbové
vložky sejmout: v případě výměny není
nutno demontovat krb
Deflektor spalín z nehrdzavejúcej ocele
Litinová dvířka; boční otevírání
Systém „čisté sklo“
Dymová klapka
Nerezový deflektor kouře
Popolník prístupný počas horenia 5,2 l.
Ventil trysky
Možnosti:
opelník přístupný při fungování
P
krbu; objem 5,2 l.
ožnosti:
M
• Súprava bi-turbo KTE 152
• Nôžky a distribútor teplého
vzduchu: DA105
Opsiyonlar:
• Distribútor teplého vzduchu DA101
• Aerodynamický kryt CP101
• Doplnkové vyústenia teplého
vzduchu (pri DA101) s ø 125 mm
• Nôžky PS67
S amostatné dvierka popolníka na
odstraňovanie popola počas horenia
Systém „čisté sklo“
Verze:
• Rozvaděč teplého vzduchu DA101
• Zakrytování CP101
• Dvě další horkovzdušné trysky ø 125 mm
(je-li instalován rozvaděč DA101)
• Podstavec PS67
Přednosti
ASTRA 2
ALTIMA 105
Výjimečná účinnost při malém objemu
ALTIMA 106
Účinnost 75 %
ominální výkon 9 kW (Altima 106),
N
11 kW (Altima 105)
Ø150
205
Ø200
Krbová vložka z litiny
4242
250
epřetržité hoření po dobu
N
10 hodin (Altima 105)
203
Ø200
Nerezový ventil trysky
429
583.5
804.5
423
454
10
670
84.5
Systém „čisté sklo“
erze:
V
• Kit bi-turbo KTE 152
• Podstavec a rozvaděč teplého
vzduchu: DA105
423
500
455
ALTIMA 106
10 H
FEU CONTINU
455
Astra 2 je tiež k dispozícii vo verzii: Astra 2 D
s automatickou pružinou na dvierkach.
Model Astra 2 je k dispozici rovněž ve verzi Astra 2 D
s automatickou pružinou dvířek.
394
420
558
307
10
558
524
S amostatná dvířka popelníku umožňující
odstranění popela při fungování krbu
394
1106
Litinová dvířka
1092
1189
opelník přístupný během fungování
P
krbu, objem 5,2 l.
ALTIMA 105
670
Nepretržitý oheň udržujúci žeravé uhlíky
viac ako 10 hod / Nepřetržité hoření,
více než 10 hodin udržení řeřavého topiva
Altima 105
10 H
FEU CONTINU
Dymová klapka: znižuje spotrebu dreva /
Ventil trysky: snižuje spotřebu dřeva
Nepretržitý oheň udržujúci žeravé uhlíky
viac ako 10 hod / Nepřetržité hoření,
více než 10 hodin udržení řeřavého topiva
Francúzska norma / Francouzská norma
1,75 m
Altima 105 je tiež k dispozícii vo verzii:
cotes-foyers / inserts 06-08
Altima 105 D 27350-SUPRA
s automatickou
pružinou na dvierkach.
Model Altima 105 je k dispozici rovněž
ve verzi Altima 105 D s automatickou
pružinou dvířek.
1,75 m
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
Distribútor vzduchu ako doplnok /
Fakultativní rozvaděč vzduchu
Astra 2
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
BÛCHES
STANDARD
MODEL / MODEL
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
astra 2 / 2 D
vysúvacie / výsuvné*
(*) Bočné pre údržbu skla. / (*) boční pro údržbu skla
ref. 111893 / 111894
50cm
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Celoliatinové vykurovacie teleso /
Litinové topeniště
Popolník prístupný počas horenia /
Popelník přístupný během fungování krbu
Oporné nôžky ako doplnok /
Podpůrná noha fakultativně
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
Altima
MODEL / MODEL
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
vysúvacie / výsuvné*
ref. číslo / REF.
VERZIE / VERZE
105
106
105 D
111126
111127
111128
Popolník prístupný počas horenia /
Popelník přístupný během fungování krbu
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
3/40
27350-SUPRA cotes-foyers / inserts 06-08
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
4/40
Vysúvacie dvierka /
Výsuvná dvířka
Altima 106
BÛCHES
STANDARD
50cm
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Oporné nôžky ako doplnok /
Podpůrná noha fakultativně
Celoliatinové vykurovacie teleso /
Litinové topeniště
Turbíny ako doplnok /
Fakultativní turbíny
Distribútor vzduchu ako doplnok /
Fakultativní rozvaděč vzduchu
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
Altima 106
Dymová klapka: znižuje spotrebu dreva /
Ventil trysky: snižuje spotřebu dřeva
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
Altima 105
(*) Bočné pre údržbu skla. / (*) boční pro údržbu skla
92
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 114
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 114
93
Classiques
Classi ues
Silné
stránky
Na vrchole výkonnosti
Nepretržitý oheň 10 hodín
(okrem 162C-168C)
Liatinové ohnisko
Liatiny demontovateľné zvnútra
ohniska: v prípade výmeny nie je
potrebné rozmontovať kozub!
Automatická dymová klapka
Veľký popolník: 7 l.
S amostatné dvierka popolníka na
odstraňovanie popola počas horenia
Systém „čisté sklo“
Přednosti
Špičkový výkon
Nepřetržité hoření po dobu 10 hodin
(s výjimkou modelu 162C-168C)
162 C
40
60
Ø150
Účinnost 70 % / Nominální výkon 13 kW /
9 kW (162 CD) / Dvířka s výsuvným a bočním
otevíráním / Sériový podstavec
a rozvaděč vzduchu
Verze: Kit bi-turbo KTE 152 / Dvě další
horkovzdušné trysky ø 150 mm / 58Kit gril
622
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 114
85
305
1618
1207
1194
85
97
180
518
220
60
13
40
1618
750
760
1194
1207
390
1254
460
150 C / 150 CD
27350-SUPRA cotes-foyers / inserts 06-08
85
8/40
58
7/40
111411
746
460
305
27350-SUPRA cotes-foyers / inserts 06-08
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Turbíny ako doplnok /
Fakultativní turbíny
Celoliatinové vykurovacie teleso /
Litinové topeniště
Gril ako doplnok /
Fakultativní gril
27350-SUPRA cotes-foyers / inserts 06-08
9/40
Sériovo dodávaný distribútor vzduchu /
Sériový rozvaděč vzduchu
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
162 C / 168 C / 162 CD
162 - 168
152 - 162
Dymová klapka: znižuje spotrebu dreva /
Ventil trysky: snižuje spotřebu dřeva
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
148 - 150 -152
97
534
220
94
150 -152 - 162
STANDARD
48
746
168 C
622
Sériovo dodávané oporné nôžky /
Podpůrná noha dodávaná v sérii
BÛCHES
50cm
180
111412
107
13
40
390
Ø150
518
162 C / 162 CD
Vysúvacie dvierka /
Výsuvná dvířka
107
180
170
40
390
470
85
ref. číslo / REF.
305
vysúvacie / výsuvné*
Francúzska norma / Francouzská norma
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
1023
1043
ref. číslo / REF.
148 C
111401
150 C
111400
VERZIE / VERZE
152 C
111410
150 CD
111408
152 CD
111409
(*) Bočné pre údržbu skla. / (*) boční pro údržbu skla
460
Popolník prístupný počas horenia /
Popelník přístupný během fungování krbu
162 - 168
Ø200
170
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK bočné / BOČNÍ
CLASSIQUES / CLASSIQUES
8/40
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
534
622
150 C / 150 CD
60
170
85
305
27350-SUPRA cotes-foyers / inserts 06-08
746
518
Nepretržitý oheň udržujúci žeravé uhlíky
viac ako 10 hod / Nepřetržité hoření,
více než 10 hodin udržení řeřavého topiva
148 - 150 -152
534
170
20
170
152 C / 622
152 CD
58
460
746
1,75 m
1254
1084
48
460
KTE 152 (si DA 168 C)
Klasické ohniská 150 C, 152 C a 162 C sú tiež k dispozícii vo verzii:
150 cd, 152 cd, 162 cd s automatickou pružinou na dvierkach.
Krbové vložky Classiques 150 C, 152 C a 162 C jsou k dispozici rovněž
ve verzích 150 cd, 152 cd, 162 cd s automatickou pružinou dvířek.
1043
390
470
1024
85
305
85
148 C
Účinnost 70 % / Nominální výkon 13 kW
Dvířka s výsuvným a bočním otevíráním
Verze: kryt CDA 168 C (je-li instalován prvek
DA 168 C) / DA 168 C včetně podstavce
Dvě další horkovzdušné trysky ø 150 mm
(je-li instalován prvek DA 168 C) / Kit gril
Ø150
58
746
760
750
¯200
Ø200
89
40
40
390
470
1043
622
1023
750
518
180
Ø200
60
20
Ø150
40
390
470
534
750
518
622
622
MODEL / MODEL
1084
470
1024
760
760
750
¯200
170
170
Ø200
20
Pri otvorení dvierok sa dymová klapka automaticky otvorí. Táto výhoda
na maximum obmedzuje návrat spalín do miestnosti.
ventil trysky se otevře automaticky při otevření dvířek Tato výhodná
vlastnost maximálně omezuje průnik kouře do místnosti.
518
Účinnosť 70 % / Nominálny výkon 13 kW
Dvierka s vysúvacím a bočným otváraním
Možnosti: Kryt CDA 168 C (pri DA 168 C)
DA 168 C vrátane nožičiek / 2 doplnkové vyústenia
teplého vzduchu s ø 150 mm (pri DA 168 C)
Súprava gril / KTE 152 (pri DA 168 C)
460
746
760
750
168 C
305
DYMOVÁ KLAPKA S AUTOMATICKÝM OTVÁRANÍM /
VENTIL TRYSKY S AUTOMATICKÝM OTEVÍRÁNÍM
89
Účinnosť 70 % / Nominálny výkon 13 kW/9 kW (162 CD)
760 / Dvierka s vysúvacím a bočným otváraním /
750
Sériovo dodávané nôžky a distribútor vzduchu
Ø200
Možnosti: Súprava bi-turbo KTE5181522
doplnkové vyústenia teplého vzduchu s
ø 150 mm / Súprava gril
85
Systém „čisté sklo“
750
Účinnost 73 % / Nominální výkon 11 kW /
9 kW (150 CD) / Dvířka s bočním
622otevíráním
Podstavec a zakrytování dodávány sériově
Verze: Kryt CDA 150 C / Kit bi-turbo KTE 152
Dvě další horkovzdušné trysky ø 150 mm
(je-li instalován kryt CDA 150 C) / Kit gril
470
S amostatná dvířka popelníku
umožňující odstranění popela
při fungování krbu
518
40
Účinnost 73 %
Nominální výkon 11 kW
Dvířka s bočním otevíráním
Verze: Kit gril
Objemný popelník: 7 l.
Účinnosť 73 % / Nominálny výkon 11 kW/9 kW (152 CD)
Dvierka s bočným otváraním / Sériovo dodávané nôžky
a distribútor vzduchu
Možnosti: Súprava bi-turbo KTE 152 / 2 doplnkové
vyústenia teplého vzduchu s ø 150 mm / Súprava gril
Účinnost 73 % / Nominální výkon 11 kW / 9 kW (152 CD)
Dvířka s bočním otevíráním / Sériový podstavec
a rozvaděč vzduchu
Verze: Kit bi-turbo KTE 152 / Dvě další horkovzdušné
trysky ø 150 mm / Kit gril
170
20
Automatický ventil trysky
152 C
Účinnosť 73 % / Nominálny výkon 11 kW/
9 kW (150 CD) / Dvierka s bočným760
otváraním
750
Sériovo dodávané nôžky a aerodynamický
kryt
Ø200bi-turbo
Možnosti: Kryt CDA 150 C / Súprava
KTE 152 / 2 doplnkové vyústenia teplého
vzduchu (pri CDA 150 C) s ø 150 mm / Súprava gril
1043
150 C
Účinnosť 73 %
Nominálny výkon 11 kW
Dvierka s bočným otváraním
Možnosť: Súprava gril
390
148 C
L itinové prvky snímatelné zvnitřku
krbové vložky: v případě výměny není
nutno demontovat krb!
390
Krbová vložka z litiny
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 114
95
Tem oris
Oréa
Silné
stránky
Silné
stránky
100 % nepriepustné ohnisko
NOVINKA
NOVÉ
K rbová vložka
Účinnosť 81 %
Jednoduchá montáž
Nominálny výkon 10 kW
Účinnosť 74 %
Nepretržitý oheň 10 hod.
Nominálny výkon 9 kW
Celosklená predná strana (Temporis 3D)
elosklenená predná strana
C
s aplikáciou sieťotlače (Oréa 58)
Liatinové vnútro
Modul IN’AIR s prívodom vzduchu z exteriéru
Liatinové dvierka (Oréa 59)
vojitý kanál obehu vzduchu na spaľovanie
D
regulovateľný predhriatym sekundárnym vzduchom
Nepretržitý oheň 10 hod.
Veľký popolník
Spaľovacia komora „s trojitým plášťom“
eflektor spalín
D
z nehrdzavejúcej ocele
Deflektor spalín INOXIS HR s dvojitou stenou
Veľký popolník
Možnosti:
• Adaptér ťahu AT01
• Nôžky PS 67
• Vyústenia teplého vzduchu
(len prirodzené sálanie)
Nôžky
Distribútor teplého vzduchu
ožnosti:
M
• Súprava bi-turbo KTE 152
• 2 doplnkové vyústenia teplého vzduchu
s ø 150 mm alebo 4 vyústenia s ø 125 mm
Temporis 2 D
Přednosti
100% nepropustná krbová vložka
Temporis 3 D
Přednosti
Oréa 59
668
150
639
K azetová krbová vložka
620 mini.
Účinnost 81 %
Oréa 58 / 58 D
Snadná instalace
Nominální výkon 10 kW
Ø 150
Účinnost 74 %
vojitý okruh spalovacího vzduchu seříditelný s
D
předehřátým sekundárním vzduchem
Deflektor kouře INOXIS HR s dvojitou stěnou
Objemný popelník
595
Nerezový deflektor kouře
Objemný popelník
Rozvaděč teplého vzduchu
Ø125
erze:
V
• Kit bi-turbo KTE 152
• Dvě další horkovzdušné trysky
ø 150 mm nebo čtyři trysky ø 125 mm
36
325
5
434
586
Verze:
• Adaptér tahu AT 01
• Podstavec PS 67
• Horkovzdušné trysky
(pouze volné proudění)
300
Podstavec
500
Nepřetržité hoření po dobu 10 hodin
390
Nepropustná spalovací komora tříplášťová
1164
580
Litinová dvířka (Oréa 59)
Vnitřní krbová deska s dekorem vln
600 (3)
Modul IN’AIR s externím přívodem vzduchu
606
590
lně prosklená fasáda se
P
sítotiskovou úpravou (Oréa 58)
Vnitřek z litiny
522
Nominální výkon 9 kW
Ø200
606
Ø150
590
150
Plně prosklená fasáda (Temporis 3D)
277
Nepřetržité hoření po dobu 10 hodin
668
334
760
150
520
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
Sériovo dodávané oporné nôžky /
Podpůrná noha dodávaná v sérii
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
Predhrievanie sekundárneho vzduchu
v špeciálnom výmenníku / Předehřátí
sekundárního vzduchu ve
speciálním výměníku
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Vpust s deflektorom Inoxis HR: podporuje
koncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté sklo
Gula s deflektorem Inoxis HR: podporuje
koncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“
Vykurovacie teleso s trojitým plášťom (2 + 1): nepriepustná
spaľovacia komora + vnútorný obklad + tretí bezpečnostný plášť
Tříplášťové topeniště (2+1): nepropustná spalovací komora
+ vnitřní obklad + třetí, bezpečnostní stěna
Vyústenie spalín do nasávacieho potrubia: umožňuje,
aby sa prípadné kondenzáty úplne spálili
Kouřová tryska s kolektorem: případný
kondenzát je zcela spálen
Liatinové vykurovacie teleso /
Topeniště s litinovým obkladem
Pripájací modul IN’AIR zabezpečuje nezávislú
prevádzku VMC / Napojovací modul „IN’AIR“
zajišťuje nezávislou funkci mechanického
kontrolovaného větrání
Sériovo dodávaný distribútor vzduchu /
Sériový rozvaděč vzduchu
Turbíny ako doplnok /
Fakultativní turbíny
Nepretržitý oheň udržujúci žeravé uhlíky
viac ako 10 hod / Nepřetržité hoření,
více než 10 hodin udržení řeřavého topiva
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
2
BÛCHES
1,75 m
STANDARD
50cm
2+1
MODEL / MODEL
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
VERZIE / VERZE
96
temporis
bočné / BOČNÍ
2D
3D
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 115
ref. číslo / REF.
111863
111892
1,75 m
Oréa
MODEL / MODEL
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
VERZIE / VERZE
bočné / BOČNÍ
58
58 D
59
150
434
120
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
Nepretržitý oheň udržujúci žeravé uhlíky
viac ako 10 hod / Nepřetržité hoření,
více než 10 hodin udržení řeřavého topiva
Francúzska norma / Francouzská norma
Popolník prístupný počas horenia /
Popelník přístupný během fungování krbu
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
Oporné nôžky ako doplnok /
Podpůrná noha fakultativně
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Vpust s deflektorom Inoxis HR: podporuje
koncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté sklo
Gula s deflektorem Inoxis HR: podporuje
koncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“
BÛCHES
STANDARD
ref. číslo / REF.
111897
111935
111961
50cm
Sériovo /dodávaný
distribútor vzduchu /
27350-SUPRA cotes-foyers
inserts 06-08
Sériový rozvaděč vzduchu
25/40
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 114
97
KRBOVÉ VLOŽKY TERTIO
KAZETOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY TERTIO
„PRIPRAVENÉ NA VYKUROVANIE“ NA MIERU
„PŘIPRAVENO K TOPENÍ“ NA MÍRU
1
Krbové vložky TERTIO sa montujú do existujúceho alebo do nového kozuba a premenia kozub na
skutočný vykurovací prístroj.
Kazetové krbové vložky TERTIO jsou určeny k vestavění do již existujícího či nového krbu.
Přemění krb ve skutečné vytápěcí zařízení.
Tertio je kompletný koncept krbových vložiek, ktorý sa môže
namontovať do nového kozuba (ako ohnisko) alebo do
existujúceho kozuba (ako vložka), a prispôsobí sa všetkým
konfiguráciám. Veľká presklená plocha a liatinová predná
strana zlepšujú estetiku kozuba. 3 veľkosti a 16 modelov,
aby sa prispôsobili všetkým podmienkam: s 3 šírkami a 6
výškami, s alebo bez TURBO, vždy existuje riešenie vhodné
pre váš kozub. „Nepretržitý oheň“ zaručuje skutočnú
vykurovaciu výkonnosť: koncept vykurovacieho telesa
zaručuje, že sa žeravé uhlíky* udržiava viac ako 10 hodín.
Väčšina modelov Tertio využíva výhodu nepretržitého ohňa.
* V prípade, že bol prístroj nainštalovaný a že sa používa podľa pokynov
uvedených v tomto návode.
Tertio je celkový koncept kazetových krbových
vložek, které lze vestavět do nového krbu (jako
vložku) či již existujícího krbu (jako kazetu) a které
jsou vhodné pro jakékoli konfigurace.
K estetickému působení krbu přispívá velká
prosklená plocha a litinová čelní stěna. K dispozici
jsou tři velikosti a 16 modelů, které se dokáží
přizpůsobit všemu. Můžete si vybrat mezi třemi
šířkami a šesti výškami a mezi variantou s turbo
kitem či bez něj; vždy existuje řešení, které se
hodí k vašemu krbu. Vlastnost „nepřetržité hoření“
zaručuje skutečný topný výkon. Topeniště je
navrženo tak, že udrží řeřavé topivo déle než deset
hodin*. Tuto vlastnost má většina modelů Tertio.
* Jsou-li dodrženy podmínky instalace a užívání uvedené v
pokynech.
Orféo
Prispôsobiteľný na
sériu predná strana
s dekoráciou ORFéO
Adaptabilní na řadu
krbů s dekorem
fasády ORFéO
Pozri stranu / viz str. 10
T angenciálna turbína umožňuje zrýchliť prietok, a
tým zaručiť perfektnú distribúciu teplého vzduchu.
Tangenciální turbína umožňuje akceleraci
proudění, a tím i dokonalé šíření teplého vzduchu.
V prípade, že sa ohnisko používa ako ohnisko,
komora distribútora teplého vzduchu umožňuje
vykurovať jednu alebo viac miestností, ak sa pripoja
difúzne rúry.
Použije-li se výrobek jako nekazetová krbová
vložka, pak skříň pro rozvod teplého vzduchu
umožňuje po napojení rozvodných hadic vytápění
jedné nebo několika místností.
V prípade, že sa ohnisko používa ako vložka (do
existujúceho kozuba), distribúcia teplého vzduchu
je zakázaná. Veľmi veľký výstup teplého vzduchu na
prednej strane prístroja umožňuje vykurovať hlavnú
miestnosť.
Použije-li se výrobek jako kazetová krbová vložka
(v již existujícím krbu), je rozvod tepla zakázán.
Velmi rozměrný otvor pro odvod teplého vzduchu,
který je umístěn ně čelní straně, umožňuje
vytápění hlavní místnosti.
Bočný pohľad na 1 stranu
Boční viditelnost ohně z jedné strany
Silné
stránky
Šírka 67 cm / Účinnosť 77 %
Nominálny výkon 9 kW / Pravé sklo
(možnosť namontovania doľava)
Možnosti: Vyústenia teplého vzduchu s
Ø 125 alebo 150 mm
Súprava turbíny KT67 / Nôžky PS67
Ochranná súprava rímsy
oužívanie ako ohnisko v novom
P
kozube alebo ako krbová vložka (montuje
sa do existujúceho kozuba)
Šířka 67 cm / Účinnost 77 %
Nominální výkon 9 kW
Sklo na pravé straně (při montáži
možnost přesunout vlevo)
Verze: horkovzdušné trysky ø 125 nebo
150 mm / Kit turbína KT67 / Podstavec
PS67 / Kit ochrana trámové římsy
eflektor z nehrdzavejúcej ocele s dvojitou
D
stenou. hassas bir şekilde arttırır
o značnej miery zvyšuje výkon
D
a účinnosť ohniska
2
yústenie demontovateľné zvnútra;
V
jednoduchá montáž
očné pravé sklo, pri montáži
B
sa dá dať na ľavú stranu
3
Systém „čisté sklo“
TERTIO 76 VL1
SÉRIA TERTIO / ŘADA TERTIO:
VŠETKY MOŽNOSTI SKUTOČNÉHO VYKUROVACIEHO PRÍSTROJA / VŠECHNY VARIANTY
SKUTEČNÉHO VYTÁPĚCÍHO ZAŘÍZENÍ
1
2
3
2 alebo 4 vyústenia s ø 125 alebo 150 mm (iba pri
ohnisku), ktoré zaručujú distribúciu teplého vzduchu do
iných miestností. / Dvě nebo čtyři trysky ø 125 mm
nebo 150 mm (pouze u nekazetových krbových
vložek) k rozvodu teplého vzduchu do jiných
místností.
Šírka 76 cm / Účinnosť 70 %
Nominálny výkon 11 kW / Pravé
sklo (možnosť namontovania doľava)
Možnosti: Vyústenia teplého vzduchu
s Ø 125 alebo 150 mm / Súprava
turbíny KT76 / Nôžky PS76
Ochranná súprava rímsy
Přednosti
Boční viditelnost ohně z jedné strany
oužití jako krbová vložka v novém
P
krbu či jako kazetová krbové vložka v již
existujícím krbu
Šířka 76 cm / Účinnost 70 %
Nominální výkon 11 kW
Sklo na pravé straně (při montáži
možnost přesunout vlevo)
Verze: horkovzdušné trysky ø 125
nebo 150 mm / Kit turbína KT76
Podstavec PS76
Kit ochrana trámové římsy
Nerezový deflektor kouře s dvojitou stěnou
elmi výrazně zvyšuje výkon
V
a účinnost krbové vložky.
T ryska snímatelná zvnitřku;
jednoduchá instalace
oční sklo dodávané pro pravou stranu,
B
při montáži lze přesunout vlevo
Systém „čisté sklo“
Dvojrýchlostná
turbína**: veľmi plochá a vybavená
termostatom. / Dvourychlostní turbína**: výjimečně
plochá a vybavená termostatem.
Súprava
nožičiek: na prispôsobenie výšky ohniska
rozmerom kozuba SUPRA. / Podstavcový kit:
umožňuje přizpůsobit výšku krbové vložky
rozměrům krbů SUPRA.
** nie je prispôsobiteľná pri obklade SUPRA.
** neplatí při použití obkladů SUPRA.
Sériovo dodávaný distribútor vzduchu /
Sériový rozvaděč vzduchu
TERTIO 67 VL1 a 76 VL1 su tiež k dispozícii vo verzii:
67 VL1 d a 76 VL1 d
S automatickou pružinou dvierok.
Modely TERTIO 67 VL1 a 76 VL1
jsou k dispozici rovněž ve verzích:
67 VL1 d a 76 VL1 d
S automatickou pružinou dvířek.
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
Popolník prístupný počas horenia /
Popelník přístupný během fungování krbu
Francúzska norma / Francouzská norma
Oporné nôžky ako doplnok /
Podpůrná noha fakultativně
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
Vpust s deflektorom Inoxis HR: podporuje
koncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté sklo
Gula s deflektorem Inoxis HR: podporuje
koncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Turbíny ako doplnok /
Fakultativní turbíny
Vykurovacie teleso s trojitým plášťom (2 + 1): nepriepustná
spaľovacia komora + vnútorný obklad + tretí bezpečnostný plášť
Tříplášťové topeniště (2+1): nepropustná spalovací komora
+ vnitřní obklad + třetí, bezpečnostní stěna
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
2
BÛCHES
STANDARD
Krbové vložky Tertio s osvedčením NF.
Kazetové krbové vložky Tertio mají certifikát NF.
50cm
MODEL / MODEL
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
VERZIE / VERZE
98
TERTIO 67 VL1
Bočný pohľad na 1 stranu
PERFEKTNÁ DISTRIBÚCIE TEPLA
DOKONALÝ ROZVOD TEPLA
Vďaka technologickému dizajnu zaručujú krbové vložky
Tertio optimálnu distribúciu tepla.
Kazetové krbové vložky Tertio zaručují díky své
technologické koncepci optimální rozvod tepla.
Tertio
Tertio
bočné / BOČNÍ
67 VL1
76 VL1
67 VL1 D
76 VL1 D
ref. číslo / REF.
111204
111207
111211
111214
2+1
67 VL1
Liatinové vykurovacie teleso /
Topeniště s litinovým obkladem
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
76 VL1
* Rozmery vhodného štandardného polena predávaného v obchodnej sieti. /
* Označení standardní velikosti polena prodávaného v maloobchodní síti.
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 115
99
Tertio
Tertio
Obojstranný bočný pohľad
Boční viditelnost ohně ze dvou stran
TERTIO 55
Silné
stránky
TERTIO 67 VL2 D
Šírka 67 cm
Účinnosť: 75 %
Nominálny výkon 8 kW
3 presklené strany
Používanie ako ohnisko v novom kozube alebo
ako krbová vložka (montuje sa do existujúceho kozuba)
Systém „čisté sklo“
Automatická pružina dvierok (model D)
Přednosti
Šírka 76 cm
Účinnosť: 75 %
Nominálny výkon 9,5 kW
3 presklené strany
Systém „čisté sklo“
Automatická pružina dvířek (modely D)
Šířka 67 cm / Účinnost: 77 %
Nominální výkon 9 kW / Nepřetržité
hoření po dobu 10 hodin
Vnitřní krbová deska otočná
Verze: horkovzdušné trysky ø 125 nebo
150 mm / Kit turbína KT67 / Podstavec PS67 /
Kit ochrana trámové římsy / Fasáda s
dekorem Orféo T67 / Konečný rám CF 67
Šířka 76 cm
Účinnost: 75 %
Nominální výkon 9,5 kW
3 prosklené plochy
670
Ø 180
465
570 avec turbine
500 sans turbine
310
Šírka 76 cm / Účinnosť: 70 %
Nominálny výkon 12 kW
Nepretržitý oheň 10 hodín
Vymeniteľná zadná doska
Možnosti: Vyústenia teplého
vzduchu s Ø 125 alebo 150 mm
Súprava turbíny KT76 / Nôžky PS76
Ochranná súprava rímsy / Predná
strana s dekoráciou orféo T76 /
Krbový rám CF 76
Šířka 76 cm / Účinnost: 70 %
Nominální výkon 12 kW
Nepřetržité hoření po dobu 10 hodin
Vnitřní krbová deska otočná
Verze: horkovzdušné trysky ø 125
nebo 150 mm / Kit turbína KT76
Podstavec PS76 / Kit ochrana
trámové římsy / Fasáda s dekorem
Orféo T76 / Konečný rám CF 76
Šírka 67 cm / Účinnosť: 77 %
Nominálny výkon 9 kW
Nepretržitý oheň 10 hodín
Vymeniteľná zadná doska
Možnosti: Vyústenia teplého vzduchu
s Ø 125 alebo 150 mm / Súprava
turbíny KT67 / Nôžky PS67 / Ochranná
súprava rímsy / Predná strana s
dekoráciou orféo T67 / Krbový rám CF 67
TERTIO 76 VL2 D
Propojovací tryska snímatelná zvnitřku; jednoduchá instalace;
snadná údržba
30
TERTIO 76
TERTIO 67
oužití jako krbová vložka v novém krbu či jako
P
kazetová krbové vložka v již existujícím krbu
zadná doska / vnitřní krbová deska
TERTIO 79
Exkluzivita: 1 doska, 2 dekorácie* / Jedinečné: jedna deska, dva dekory*
Otočte ju a vyberte si dekoráciu. / Otočte ji a vyberte si dekor.
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
525
80
300
Tertio 67 VL2 D
30
760
Ø 200
480
BÛCHES
STANDARD
660 avec turbine
590 sans turbine
380
50cm
Francúzska norma / Francouzská norma
Popolník prístupný počas horenia /
Popelník přístupný během fungování krbu
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
Oporné nôžky ako doplnok /
Podpůrná noha fakultativně
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Vpust s deflektorom Inoxis HR: podporuje
koncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté sklo
Gula s deflektorem Inoxis HR: podporuje
koncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“
2
BÛCHES
STANDARD
33cm
80
600
310
Tertio 76 VL2 D
MODEL / MODEL
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
VERZIE / VERZE
Tertio
bočné / BOČNÍ
67 VL2 D
76 VL2 D
10 H
FEU CONTINU
ref. číslo / REF.
111212
111447
Liatinové vykurovacie teleso /
Topeniště s litinovým obkladem
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
T54 - T55
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
67 VL1-T64T67-T69
Sériovo dodávaný distribútor vzduchu /
Sériový rozvaděč vzduchu
Tertio 69 - 79 - 690 V - 790 V
64 - 74 - 640 V - 740 V
Dekorácia „vidiecka“ / Dekor „venkov“
Dekorácia „vlny“/ Dekor „vlny“
Dekorácia „súčasnosť“/ Dekor „současnost“
Dekorácia „klasika“ / Dekor „klasika“
*(okrem Tertio 55 a 54) / (s výjimkou modelů Tertio 55 a 54)
76 VL1
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
T74-T76-T79
tertio
MODEL / MODEL
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
Nepretržitý oheň udržujúci žeravé uhlíky
viac ako 10 hod / Nepřetržité hoření,
více než 10 hodin udržení řeřavého topiva
T67-T69
-T76-T79
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 115
Vykurovacie teleso s trojitým plášťom (2 + 1): nepriepustná
spaľovacia komora + vnútorný obklad + tretí bezpečnostný plášť
Tříplášťové topeniště (2+1): nepropustná spalovací komora
+ vnitřní obklad + třetí, bezpečnostní stěna
Tertio 67 - 76 670 V - 760 V
Šírka 76 cm / Účinnosť: 70 %
Nominálny výkon 12 kW
Nepretržitý oheň 10 hodín
Vymeniteľná zadná doska
Možnosti: Vyústenia teplého
vzduchu s Ø 125 alebo 150 mm
Súprava turbíny KT76 / Nôžky PS76
Ochranná súprava rímsy / Predná
strana s dekoráciou orféo T76
Krbový rám CF 76
Šířka 76 cm / Účinnost: 70 %
Nominální výkon 12 kW
Nepřetržité hoření po dobu
10 hodin / Vnitřní krbová
deska otočná
Verze: horkovzdušné trysky
ø 125 nebo 150 mm / Kit
turbína KT76 / Podstavec PS76
Kit ochrana trámové římsy /
Fasáda s dekorem Orféo T76 /
Konečný rám CF 76
Turbíny ako doplnok /
Fakultativní turbíny
Pre polená s dĺžkou 33 cm* /
Pro polena o rozměru 33 cm*
T54 - T55
2+1
100
Šírka 67 cm / Účinnosť: 77 %
Nominálny výkon 9 kW
Nepretržitý oheň 10 hodín /
Vymeniteľná zadná doska
Možnosti: Vyústenia teplého
vzduchu s Ø 125 alebo 150 mm
Súprava turbíny KT67 / Nôžky PS67
Ochranná súprava rímsy / Predná
strana s dekoráciou orféo T67
Krbový rám CF 67
Šířka 67 cm / Účinnost: 77 %
Nominální výkon 9 kW / Nepřetržité
hoření po dobu 10 hodin
Vnitřní krbová deska otočná
Verze: horkovzdušné trysky
ø 125 nebo 150 mm / Kit turbína
KT67 / Podstavec PS67 / Kit ochrana
trámové římsy / Fasáda s dekorem
Orféo T67 / Konečný rám CF 67
Šířka 55 cm / Účinnost: 70 %
Nominální výkon 7 kW
Dvě sériové trysky ø 125 mm
Verze: Kit turbína KT55
Podstavec PS55 / Kit ochrana
trámové římsy / Konečný rám CF 55
Šířka 67 cm
Účinnost: 75 %
Nominální výkon 8 kW
3 prosklené plochy
yústenie dymovodu s možnosťou demontáže
V
zvnútra, jednoduchá inštalácia, ľahká údržba
TERTIO 69
Šírka 55 cm / Účinnosť: 70 %
Nominálny výkon 7 kW / 2 sériovo
dodávané vyústenia s Ø 125 mm
Možnosti: Súprava turbíny KT55
Nôžky PS55 / Ochranná súprava
rímsy / Krbový rám CF 55
VERZIE / VERZE
bočné / BOČNÍ
55
67
69
76
79
67 D
76 D
ref. číslo / REF.
111200
111201
111765
111202
111768
111210
111213
ROZMERY D X V X H / ROZMĚRY Š x V x H
55x44x35 cm
67x50x46 cm
67x50x46 cm
76x59x48 cm
76x59x48 cm
67x50x46 cm
76x59x48 cm
TERTIO 67 a 76 sú tiež k dispozícii vo verzii:
67 d a 76 d
S automatickou pružinou dvierok.
Modely TERTIO 67 a 76 jsou k dispozici
rovněž ve verzích: 67 d a 76 d
S automatickou pružinou dvířek.
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 115
101
Tertio
Tertio turbo
Silné
stránky
TERTIO 54
Šírka 55 cm / Účinnosť 70 % / Nominálny
výkon 7 kW / Celopresklená predná strana
2 sériovo dodávané vyústenia s Ø 125 mm
Možnosti: Súprava turbíny KT55 /
Nôžky PS55 / Ochranná súprava rímsy /
Krbový rám CF 55
oužívanie ako ohnisko v novom kozube alebo ako
P
krbová vložka (montuje sa do existujúceho kozuba)
Deflektor z nehrdzavejúcej ocele s dvojitou stenou
Šířka 55 cm / Účinnost 70 % /
Nominální výkon 7 kW / Plně prosklená
fasáda / Dvě sériové trysky ø 125 mm
Verze: Kit turbína KT55 / Podstavec PS55
Kit ochrana trámové římsy /
Konečný rám CF 55
yústenie dymovodu s možnosťou demontáže zvnútra,
V
jednoduchá inštalácia, ľahká údržba
Systém „čisté sklo“
Přednosti
oužití jako krbová vložka v novém krbu či jako
P
kazetová krbové vložka v již existujícím krbu
TERTIO 64
Šírka 67 cm / Účinnosť 77 % / Nominálny
výkon 9 kW / Celopresklené dvierka /
Nepretržitý oheň 10 hodín /
Vymeniteľná zadná doska
Možnosti: Vyústenia teplého vzduchu
s Ø 125 alebo 150 mm /
Súprava turbíny KT67 / Nôžky PS67 /
Ochranná súprava rímsy /
Predná strana s dekoráciou orféo T67 /
Krbový rám CF 67
Nerezový deflektor s dvojitou stěnou
ropojovací tryska snímatelná zvnitřku; jednoduchá
P
instalace; snadná údržba
Systém „čisté sklo“
TERTIO 74
Šírka 76 cm / Účinnosť 70 % / Nominálny výkon 12 kW /
Celopresklené dvierka / Nepretržitý oheň 10 hodín /
Vymeniteľná zadná doska
Možnosti: Vyústenia teplého vzduchu s Ø 125 alebo
150 mm / Súprava turbíny KT76 / Nôžky PS76 /
Ochranná súprava rímsy / Predná strana s dekoráciou
orféo T76 / Krbový rám CF 76
Šířka 76 cm / Účinnost 70 % / Nominální výkon 12 kW /
Plně prosklená dvířka / Nepřetržité hoření po dobu
10 hodin / Vnitřní krbová deska otočná
Verze: horkovzdušné trysky ø 125 nebo 150 mm
Kit turbína KT76 / Podstavec PS76 / Kit ochrana
trámové římsy / Fasáda s dekorem Orféo T76 /
Konečný rám CF 76
TERTIO 54, 64 a 74 sú tiež
k dispozícii vo verzii: 54 d, 64 d et 74 d
S automatickou pružinou dvierok.
Modely TERTIO 54, 64 a 74 jsou
k dispozici rovněž ve verzích: 54 d, 64 d et 74 d
S automatickou pružinou dvířek.
Šířka 67 cm / Účinnost 77 % /
Nominální výkon 9 kW / Plně prosklená
dvířka / Nepřetržité hoření po dobu
10 hodin / Vnitřní krbová deska otočná
Verze: horkovzdušné trysky ø 125 nebo
150 mm / Kit turbína KT67 /
Podstavec PS67 / Kit ochrana trámové
římsy / Fasáda s dekorem Orféo T67 /
Konečný rám CF 67
Orféo
Prispôsobiteľný na
sériu predná strana
s dekoráciou ORFéO
Adaptabilní na řadu
krbů s dekorem
fasády ORFéO
Pozri stranu / viz str. 10
10 H
FEU CONTINU
Sériovo dodávaný distribútor vzduchu /
Sériový rozvaděč vzduchu
Tertio a Tertio turbo
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
Nepretržitý oheň udržujúci žeravé uhlíky
viac ako 10 hod / Nepřetržité hoření,
více než 10 hodin udržení řeřavého topiva
T64 - 74
Popolník prístupný počas horenia /
Popelník přístupný během fungování krbu
1,75 m
Francúzska norma / Francouzská norma
Oporné nôžky ako doplnok /
Podpůrná noha fakultativně
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
BÛCHES
STANDARD
Tertio 74
50cm
tertio
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK BOČNÉ / BOČNÍ
VERZIE / VERZE
54
64
74
54 D
64 D
74 D
STANDARD
REF. ČÍSLO / REF.
ROZMERY D X V X H / ROZMĚRY Š x V x H
111877
111879
111881
111883
111884
111885
55x44x39 cm
67x50x46 cm
76x59x48 cm
55x44x39 cm
67x50x46 cm
76x59x48 cm
33cm
T54
2+1
Pre polená s dĺžkou 33 cm* /
Pro polena o rozměru 33 cm*
Vykurovacie teleso s trojitým plášťom (2 + 1): nepriepustná
spaľovacia komora + vnútorný obklad + tretí bezpečnostný plášť
Tříplášťové topeniště (2+1): nepropustná spalovací komora
+ vnitřní obklad + třetí, bezpečnostní stěna
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 115
TERTIO 670 V
Šířka 64 cm / Účinnost 70 % / Nominální
výkon 7 kW / Litinová dvířka / Nepřetržité
hoření po dobu 10 hodin / Vnitřní krbová
deska otočná
Verze: horkovzdušné trysky ø 125 nebo
150 mm /Podstavec PS55 / Kit ochrana
trámové římsy / Fasáda s dekorem
Orféo T560 V
Šířka 64 cm / Účinnost 70 % / Nominální
výkon 7 kW / Litinová dvířka / Nepřetržité
hoření po dobu 10 hodin / Vnitřní krbová
deska otočná
Verze: horkovzdušné trysky ø 125 nebo
150 mm /Podstavec PS55 / Kit ochrana
trámové římsy / Fasáda s dekorem
Orféo T560 V
Šířka 64 cm / Účinnost 70 % / Nominální
výkon 7 kW / Litinová dvířka / Nepřetržité
hoření po dobu 10 hodin / Vnitřní krbová
deska otočná
Verze: horkovzdušné trysky ø 125 nebo
150 mm /Podstavec PS55 / Kit ochrana
trámové římsy / Fasáda s dekorem
Orféo T560 V
Šířka 64 cm / Účinnost 70 % / Nominální
výkon 7 kW / Litinová dvířka / Nepřetržité
hoření po dobu 10 hodin / Vnitřní krbová
deska otočná
Verze: horkovzdušné trysky ø 125 nebo
150 mm /Podstavec PS55 / Kit ochrana
trámové římsy / Fasáda s dekorem
Orféo T560 V
TERTIO 690 V
TERTIO 760 V
TERTIO 740 V
TERTIO 790 V
Šířka 64 cm / Účinnost 70 % / Nominální
výkon 7 kW / Litinová dvířka / Nepřetržité
hoření po dobu 10 hodin / Vnitřní krbová
deska otočná
Verze: horkovzdušné trysky ø 125 nebo
150 mm /Podstavec PS55 / Kit ochrana
trámové římsy / Fasáda s dekorem
Orféo T560 V
Šířka 64 cm / Účinnost 70 % / Nominální
výkon 7 kW / Litinová dvířka / Nepřetržité
hoření po dobu 10 hodin / Vnitřní krbová
deska otočná
Verze: horkovzdušné trysky ø 125 nebo
150 mm /Podstavec PS55 / Kit ochrana
trámové římsy / Fasáda s dekorem
Orféo T560 V
Šířka 64 cm / Účinnost 70 % / Nominální
výkon 7 kW / Litinová dvířka / Nepřetržité
hoření po dobu 10 hodin / Vnitřní krbová
deska otočná
Verze: horkovzdušné trysky ø 125 nebo
150 mm /Podstavec PS55 / Kit ochrana
trámové římsy / Fasáda s dekorem
Orféo T560 V
Šířka 64 cm / Účinnost 70 % / Nominální
výkon 7 kW / Litinová dvířka / Nepřetržité
hoření po dobu 10 hodin / Vnitřní krbová
deska otočná
Verze: horkovzdušné trysky ø 125 nebo
150 mm /Podstavec PS55 / Kit ochrana
trámové římsy / Fasáda s dekorem
Orféo T560 V
Šírka 64 cm / Účinnosť 70 % / Nominálny
výkon 7 kW / Liatinové dvierka / Nepretržitý
oheň 10 hodín / Vymeniteľná zadná doska
Možnosti: Vyústenia teplého vzduchu s Ø 125
alebo 150 mm / Nôžky PS55 /
Ochranná súprava rímsy / Predná strana
s dekoráciou orféo T560 V
Šírka 64 cm / Účinnosť 70 % / Nominálny
výkon 7 kW / Liatinové dvierka / Nepretržitý
oheň 10 hodín / Vymeniteľná zadná doska
Možnosti: Vyústenia teplého vzduchu s Ø 125
alebo 150 mm / Nôžky PS55 /
Ochranná súprava rímsy / Predná strana
s dekoráciou orféo T560 V
Šírka 64 cm / Účinnosť 70 % / Nominálny
výkon 7 kW / Liatinové dvierka / Nepretržitý
oheň 10 hodín / Vymeniteľná zadná doska
Možnosti: Vyústenia teplého vzduchu s Ø 125
alebo 150 mm / Nôžky PS55 /
Ochranná súprava rímsy / Predná strana
s dekoráciou orféo T560 V
P
oužívanie ako ohnisko v novom
kozube alebo ako krbová vložka
(montuje sa do existujúceho kozuba
S turbínou
D
istribúcia teplého vzduchu
(iba ako ohnisko)
2
rýchlosti ventilácie
N
epretržitý oheň 10 hodín
eflektor z nehrdzavejúcej
D
ocele s dvojitou stenou
Vyústenie dymovodu s možnosťou
demontáže zvnútra, jednoduchá
inštalácia, ľahká údržba
V
ymeniteľná zadná doska
S ystém „čisté sklo“
Šírka 64 cm / Účinnosť 70 % / Nominálny
výkon 7 kW / Liatinové dvierka / Nepretržitý
oheň 10 hodín / Vymeniteľná zadná doska
Možnosti: Vyústenia teplého vzduchu s Ø 125
alebo 150 mm / Nôžky PS55 /
Ochranná súprava rímsy / Predná strana
s dekoráciou orféo T560 V
Šírka 64 cm / Účinnosť 70 % / Nominálny
výkon 7 kW / Liatinové dvierka / Nepretržitý
oheň 10 hodín / Vymeniteľná zadná doska
Možnosti: Vyústenia teplého vzduchu s Ø 125
alebo 150 mm / Nôžky PS55 /
Ochranná súprava rímsy / Predná strana
s dekoráciou orféo T560 V
Šírka 64 cm / Účinnosť 70 % / Nominálny
výkon 7 kW / Liatinové dvierka / Nepretržitý
oheň 10 hodín / Vymeniteľná zadná doska
Možnosti: Vyústenia teplého vzduchu s Ø 125
alebo 150 mm / Nôžky PS55 /
Ochranná súprava rímsy / Predná strana
s dekoráciou orféo T560 V
Šírka 64 cm / Účinnosť 70 % / Nominálny
výkon 7 kW / Liatinové dvierka / Nepretržitý
oheň 10 hodín / Vymeniteľná zadná doska
Možnosti: Vyústenia teplého vzduchu s Ø 125
alebo 150 mm / Nôžky PS55 /
Ochranná súprava rímsy / Predná strana
s dekoráciou orféo T560 V
P
oužití jako krbová vložka v novém
krbu či jako kazetová krbové vložka
v již existujícím krbu
S turbínou
R
ozvod teplého vzduchu (pouze
u nekazetových krbových vložek)
2
průběhy ventilace
N
epřetržité hoření po dobu 10 hodin
erezový deflektor
N
s dvojitou stěnou
Propojovací tryska snímatelná
zvnitřku, jednoduchá instalace,
snadná údržba
V
nitřní krbová deska otočná
S ystém „čisté sklo“
TERTIO S TURBÍNOU / TERTIO S TURBÍNOU
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
BOČNÉ / BOČNÍ
REF. ČÍSLO / REF.
ROZMERY D X V X H / ROZMĚRY Š x V x H
VERZIE / VERZE
540 V
550 V
670 V
690 V
640 V
760 V
790 V
740 V
111878
111405
111406
111767
111880
111407
111770
111882
64x56x39 cm
64x56x39 cm
76x61x48 cm
76x61x48 cm
76x61x48 cm
85x67x49 cm
85x67x49 cm
85x67x49 cm
T54
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
T64-640V670V-690V
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)
Liatinové vykurovacie teleso /
Topeniště s litinovým obkladem
T74-740V760V-790V
102
TERTIO 640 V
MODEL / MODEL
2
MODEL / MODEL
TERTIO 550 V
Šírka 64 cm / Účinnosť 70 % / Nominálny
výkon 7 kW / Liatinové dvierka / Nepretržitý
oheň 10 hodín / Vymeniteľná zadná doska
Možnosti: Vyústenia teplého vzduchu s Ø 125
alebo 150 mm / Nôžky PS55 /
Ochranná súprava rímsy / Predná strana
s dekoráciou orféo T560 V
Turbíny ako doplnok /
Fakultativní turbíny
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Tertio turbo
BÛCHES
TERTIO 540 V
VÝHODY TERTIO TURBO / VÝHODY MODELŮ TERTIO TURBO
Vpust s deflektorom Inoxis HR: podporuje
koncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté sklo
Gula s deflektorem Inoxis HR: podporuje
koncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“
Sériovo dodávané turbíny /
Sériově dodávané turbíny
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 115
103
VLOŽKY - TURBO
KAZETOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY TURBO
BEZ RÚRKOVEJ SÚPRAVY / BEZ INTUBACE
Vložka turbo / Kazetová krbová vložka turbo
Silné
stránky
Ak chcete zmeniť kozub na vykurovací prístroj
Přemění krb ve skutečné vytápěcí zařízení
Jednoduchá a rýchla montáž / Jednoduchá a rychlá instalace
Montuje sa do existujúceho kozuba
Žiadne pripájanie; málo práce
Integrované turbíny; termostat
Liatinové vykurovacie teleso
Trubkový výmenník
Rýchla difúzia tepla
POLOŽIŤ, ZASKRUTKOVAŤ A VYKUROVAŤ
UMÍSTIT, UPEVNIT A TOPIT
ŽIADNE PRIPÁJANIA A MÁLO PRÁCE
BEZ NAPOJOVÁNÍ; SNADNÁ PRÁCE
pulzného teplého vzduchu. / Otvor pro odvod
1 Výstup
S výrobkami SUPRA sa vráti pôžitok z ohňa, pričom starý kozub
sa premení na účinný, ekonomický a bezpečný vykurovací
prístroj. Se zařízeními značky SUPRA znovu objevíte potěšení
z plápolajících polen a starý krb proměníte ve skutečné,
úsporné a bezpečné vytápěcí zařízení.
Umiestnenie vložky si vyžaduje kozubové potrubie v dobrom stave,
ktoré musí skontrolovať odborník pred montážou. / K instalaci
kazetové krbové vložky je třeba kouřová roura v dobrém
stavu, což musí před instalací ověřit odborník.
2 Sklokeramické dvierka so systémom „čistý vzduch“.
eľký popolník 3,1 l. (model 634)
V
a 4,1 l. (modely 644 a 654)
Systém „čisté sklo“
poháněného teplého vzduchu.
ožnosť:
M
• Ochranná súprava rímsy
Sklokeramická dvířka se systémem „čisté sklo“.
3 Veľká kapacita popolníka, aby sa oddialilo
vyprázdňovanie popolníka./ Objemný popelník,
do nějž se vejde veškerý popel.
čerstvého vzduchu. Umiestnenie turbín./ Přívod
4 Prívody
Přednosti
čerstvého vzduchu. Umístění turbín.
Zabuduje se do již existujícího krbu
Bez napojování; snadná práce
5 Teplé spaliny prechádzajú cez rúrky výmenníka a odstráňujú
bodov / Zaměření:
6 bodů pro upevnění
B Konečné úpravy: veľmi
jednoduchá konečná úprava
prednej strany / Povrchová
úprava: snadná povrchová
úprava fasády
C Zabudovanie: veľmi
D Vykurovanie: opätovná radosť
jednoduché vloženie vložky na
miesto / Zapuštění: umístění
kazetové krbové vložky na
její místo je velmi
z ohňa/ Topení: konečně
máte znovu radost z ohně
ROZŠIROVANIE TEPLA V MIESTNOSTI / ROZVOD TEPLA V MÍSTNOSTI
BEZ TURBÍNY / BEZ TURBÍNY
S TURBÍNAMI / S TURBÍNAMI
Prirodzené sálanie teplého vzduchu.
Vysoká výstupná teplota a nepravidelné rozširovanie
tepla (tendencia akumulácie teplého vzduchu pri
plafóne). / Volné proudění teplého vzduchu
Vysoká teplota vzduchu při východu a nepravidelné
rozdělení tepla (tendence k akumulaci teplého
vzduchu u stropu).
Pulzné sálanie pomocou turbín a väčší prietok teplého
vzduchu. Príjemnejšia výstupná teplota a homogénne
rozširovanie teplého vzduchu v miestnosti. / Proudění
vzduchu poháněné turbínami a větší průtok
teplého vzduchu. Příjemnější teplota při východu a
stejnoměrné rozdělení tepla v místnosti.
Litinové topeniště
Trubkový výměník
Rychlé šíření tepla
bjemný popelník: 3,1 l (model 634)
O
a 4,1 l (modely 644 a 654)
Systém „čisté sklo“
rúrok na cirkuláciu teplého vzduchu zabezpečuje
6 Používanie
VLOŽKY / INSERT TURBO 634
Účinnosť 78 % / Nominálny výkon 6 kW
Účinnost 78 % / Nominální výkon 6 kW
erze:
V
• Kit ochrana trámové římsy
najväčšiu plochu pri tepelnej výmene a zvyšuje účinnosť.
Obeh teplého vzduchu je úplne nezávislý od obehu spalín.
Používání trubek pro oběh teplého vzduchu zajišťuje
větší povrch pro tepelnou výměnu a přispívá k vyšší
účinnosti. Oběh teplého vzduchu je zcela nezávislý na
oběhu kouře vzniklého spalováním.
VLOŽKY / INSERT TURBO 644
Účinnosť 79 % / Nominálny výkon 7 kW
Účinnost 79 % / Nominální výkon 7 kW
Vložky turbo 634, 644 a 654 sú tiež
k dispozícii vo verzii: 634 d, 644 d a 654 d
S automatickou pružinou dvierok.
Kazetové krbové vložky turbo 634, 644 et 654 jsou
k dispozici rovněž ve verzích: 634 d, 644 d et 654 d
S automatickou pružinou dvířek.
VLOŽKY / INSERT TURBO 654
Účinnosť 80 % / Nominálny výkon 8 kW
Účinnost 80 % / Nominální výkon 8 kW
5
1
6
2
1,75 m
A Schéma: 6 upevňovacích
Entegre türbinler, termostat
sa priamo do vpustu vášho starého kozuba; počas inštalácie
nie je potrebné robiť žiadne prepojenia so starým vývodom./
Teplý kouř prochází trubkovým výměníkem a odchází
přímo do guly vašeho starého komína. Při instalaci není
třeba nic napojovat na starou kouřovou rouru.
EFEKTIVITA TURBO / ÚČINNOST TURBO
Všetky vložky SUPRA sú pôvodne vybavené dvomi
dvojrýchlostnými turbínami: „silná“ rýchlosť na rýchle
zohriatie miestnosti, „pohodlná“ rýchlosť na rozširovanie
príjemného vzduchu a spomalené vyhasnutie ohňa.
Vďaka termostatickému systému sa turbíny zapínajú
samostatne na silnú rýchlosť, keď sa zvýši
teplota teplého vzduchu.
230 V - 50 Hz - 50 W.
104
/ Veškeré kazetové krbové vložky SUPRA jsou vybaveny
dvěma dvourychlostními turbínami: „silný“ chod
pro rychlé vyhřátí místnosti, „komfortní“ chod pro
postupné ohřívání vzduchu v místnosti a zastavení,
hoří-li oheň pouze mírně.
Díky termostatu se turbíny přepnou automaticky do
silného chodu, jakmile stoupne teplota vzduchu.
230 V - 50 Hz - 50 W.
3
4
MODEL / MODEL
OTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
VERZIE / VERZE
VLOŽKY TURBO /
KRBOVÉ VLOŽKY TURBO
bočné / BOČNÍ
634
644
654
634 D
644 D
654 D
ref. číslo / REF.
112021
112022
112023
112024
112025
112026
Modely
H’ / V’
H/V
L’ / ’
L/Š
P/H
634
53
50
65
63
42
644
60
58
72
70
47
Rozmery v cm / Rozměry v cm.
654
69
67
72
70
47
BÛCHES
STANDARD
50cm
Charta kvality Zelený plameň /
Charta kvality Zelený plamen
Popolník prístupný počas horenia /
Popelník přístupný během
fungování krbu
Systém čisté sklo / Systém „čisté sklo“
Sériovo dodávané turbíny /
Sériově dodávané turbíny
Pre polená s dĺžkou 50 cm* /
Pro polena o rozměru 50 cm*
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru
(viz str. 113)
644 - 654
BÛCHES
STANDARD
33cm
634
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru
(viz str. 113)
Pre polená s dĺžkou 33 cm* /
Pro polena o rozměru 33 cm*
634
644
Vykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /
Rozloha vytápěného prostoru
(viz str. 113)
Liatinové vykurovacie teleso /
Topeniště s litinovým obkladem
654
* Rozmery vhodného štandardného polena predávaného v obchodnej sieti. /
* Označení standardní velikosti polena prodávaného v maloobchodní síti.
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 115
105
Príslušenstvo / Doplňky
Príslušenstvo na zlepšenie výkonnosti /
Doplňky pro lepší výsledky
SÚPRAVY TURBÍN / TURBÍNOVÉ KITY
OCHRANNÁ SÚPRAVA
RÍMSY / KIT OCHRANA
TRÁMOVÉ ŘÍMSY
Súprava turbíny zrýchľuje difúziu teplého vzduchu okolo ohniska a v distribučnom okruhu. Teplo sa distribuuje
rýchlejšie. Elektrické napájanie 230 V / 50 Hz. Kit turbína zrychluje šíření teplého vzduchu kolem krbové
vložky a v rozvodném systému. Teplo je tak rozváděno rychleji. Elektrický pohon 230 V / 50 Hz.
SÚPRAVA TURBÍNY KT / KIT TURBÍNA KT 1455
Pre ohniská Univers 2, Cristal 3, Diadème a Supravision. Prietok
400 m3/h. Dve rýchlosti. Dĺžka rúry s ø 150 mm: spolu maximálne
24 metrov a maximálne 9 metrov na jednu rúru. Umiestňuje sa
do pivnice alebo do bočnej miestnosti. S ohniskom sa spája rúrou
s ø 150 mm (nie je súčasťou dodávky) a so súpravou KRT 260 A
(pri Univers 2, Cristal 3, Diadème) alebo so súpravou KRT 255 (pri
Supravision). Dodáva sa s vypínačom (ktorý sa musí umiestniť
vedľa kozuba), vyústením dymovodu a uzatváracou klapkou.
Spotreba: 100 W
Ke krbovým vložkám Univers 2, Cristal 3, Diadème a
Supravision. Průtok 400 m3/h. Dvě rychlosti. Délka hadic
ø 150 mm: celkem max. 24 m, jedna hadice max. 9 m.
Umístí se do suterénu nebo do sousední místnosti. Připojí
se ke krbové vložce prostřednictvím hadice ø 150 mm (není
předmětem dodávky) s kitem KRT 260 A (modely Univers 2,
Cristal 3, Diadème) nebo kitem KRT 255 (model Supravision).
Dodává se spolu s přerušovačem (k umístění v blízkosti krbu),
propojovací tryskou a těsnicí klapkou.
Spotřeba: 100 W.
106
SÚPRAVA BITURBO KTE / KIT BI-TURBO KTE 152
Pre klasické ohniská (okrem 148 C / 168 C), Univers, Altima,
Saphir, Emeraude, Cristal a Diadème. Dve rýchlosti. Dĺžka rúry s ø
150 mm: spolu maximálne 10 metrov a maximálne 5 metrov na
jednu rúru. Umiestňuje sa priamo pod ohnisko pomocou magnetu.
Dodáva sa s vypínačom, ktorý sa musí umiestniť vedľa kozuba.
Spotreba: 50 W
Ke klasickým krbovým vložkám (s výjimkou 148 C /
168 C) modelů Univers, Altima, Saphir, Emeraude, Cristal
a Diadème. Dvě rychlosti. Délka hadic ø 150 mm: celkem
max. 10 m, jedna hadice max. 5 m.
Umístí se pomocí magnetu přímo pod krbovou vložku.
Dodává se s přerušovačem, který se umístí v blízkosti krbu.
Spotřeba: 50 W.
SÚPRAVY TURBINE / KITY TURBÍNA KT 55, 67, 76
peciálne určené pre krbové vložky Tertio.
Prietok 200 m3/h. Dve rýchlosti.
Dĺžka rúry s ø 150 mm: spolu maximálne 8 metrov a maximálne 4
metrov na jednu rúru. Montujú sa priamo pod krbovú vložku počas
inštalácie do existujúceho kozuba, v prípade, že je tam dosť miesta.
Automatická prevádzka ovládaná termostatom na rýchlosti 1.
Spotreba: 25 W
Navrženy speciálně pro kazetové krbové vložky Tertio.
Průtok 200 m3/h. Dvě rychlosti.
Délka hadic ø 150 mm: celkem max. 8 m, jedna hadice
max. 4 m. Při instalaci do již existujícího krbu se umístí
přímo pod kazetovou krbovou vložku, umožňují-li to
prostorové poměry. Při rychlosti 1 automatický chod
řízený termostatem.
Spotřeba: 25 W.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE /
DŮLEŽITÉ
Regulátor ťahu* /
Regulátor tahu*
(s francúzskym technickým osvedčením 14/04 - 922-01)
Správna prevádzka vykurovacieho prístroja závisí od kvality
ťahu kozuba. Najlepším riešením je nainštalovať regulátor ťahu,
ktorý sa prispôsobí rýchlosti vášho prístroja a namontuje na
vyústenie spalín. Regulátorom sa predíde problémom s príliš
veľkým ťahom.
(francouzské technické stanovisko 14/04 - 922-01)
Správný chod vašeho topného zařízení závisí na kvalitě
tahu komínu. Nejlepším řešením je instalovat na trysky
pro odvod kouře regulátor tahu, který se přizpůsobí
chodu vašeho zařízení. Regulátor zamezí problémům
spojeným s nadměrným tahem.
*Dostupné príslušenstvo:
*Doplňky, které jsou k dispozici:
Regulátor s ø 180: ref. číslo EM 180-A /
Régulátor ø 180: ref. EM 180-A
Regulátor s ø 200: ref. číslo EM 200-A /
Régulátor ø 200: ref. EM 200-A
Regulačná klapka s ø 153: ref. číslo CM 153 /
Regulační klapka ø 153: ref. CM 153
Regulačná klapka s ø 200: ref. číslo CM 200 /
Regulační klapka ø 200: ref. CM 200
NÔŽKY / PODSTAVCE
Počas inštalácie ohniska sa odporúča používať nôžky. /
V rámci instalace krbové vložky se doporučuje
montáž podstavce.
PS 55: n ôžky pre Tertio 55 (výška: 300 mm)
podstavec k modelu Tertio 55
(výška: 300 mm)
PS 67: n ôžky pre Astra, Tertio 67 - 67 VL1 - 69
(výška od 256 do 320 mm), 670 V - 690 V
podstavec k modelům Astra,
Tertio 67 - 67 VL1 - 69 (výška od 256
do 320 mm), 670 V - 690 V
PS 76: n ôžky pre Tertio 76 - 76 VL1 – 79 (výška: od
292 do 332 mm), 760 V - 790 V / podstavec k
modelům Tertio 76 - 76 VL1 – 79 (výška:
od 292 do 332 mm), 760 V - 790 V
SÚPRAVA GRIL / KIT GRIL
KE KLASICKÝM KRBOVÝM VLOŽKÁM /
KE KLASICKÝM KRBOVÝM VLOŽKÁM
Vďaka súprave gril SUPRA si v každom ročnom období
môžete vychutnať grilované jedlá na ohni. Jednoducho sa
prispôsobuje všetkým ohniskám série „classique“. Díky
kitu gril SUPRA si v každém ročním období vychutnáte
kouzelné grilování na ohni ze dřeva. Snadno se
přizpůsobí všem krbovým vložkám z klasické řady.
PRE VŠETKY KRBOVÉ VLOŽKY /
KE VŠEM KAZETOVÝM KRBOVÝM
VLOŽKÁM
Počas inštalácie vložky do kozuba, ktorý je vybavený
drevenou rímsou, je potrebné rímsu izolovať zo spodnej
strany, ak sa nachádza vo vzdialenosti kratšej ako 30 cm
od výstupu teplého vzduchu. Spoločnosť SUPRA vyvinula
prispôsobiteľnú ochrannú súpravu.
Při instalaci kazetové krbové vložky do krbu, jehož
součástí je trámová římsa ze dřeva, je nezbytné izolovat
spodní část této římsy, pokud se nachází méně než 20
cm od otvoru pro odvod teplého vzduchu. Společnost
SUPRA vyvinula ochranný kit, který lze uzpůsobit dle
konkrétní římsy.
A2C2 SYSTÉM DISTRIBÚCIE
TEPLA / SYSTÉM PRO
ROZVOD TEPLA
KRBOVÝ RÁM /
KONEČNÉ RÁMY
Pre krbové vložky tertio /
Ke kazetovým krbovým
vložkám Tertio
CF 55 (Tertio 55-54)
CF 67 (Tertio 64-67-69)
CF 76 (Tertio 74-76-79)
Skladá sa zo súpravy turbíny a
distribútora teplého vzduchu.
Systém zodpovedá francúzskym
požiadavkám DTU 24-2 z
decembra 2006 a je schválený
technickým osvedčením 14/05931-01. / Skládá se z kitu turbína a rozvaděče teplého
vzduchu. Systém odpovídá požadavkům jednotné
technické normy DTU 24-2 z prosince
2006 a je certifikován technickým stanoviskem
č. 14/05 - 931 - 01.
107
Príslušenstvo / Doplňky
DISTRIBÚTORY TEPLÉHO VZDUCHU / ROZVADĚČE TEPLÉHO VZDUCHU
Distribútory vzduchu sa montujú buď sériovo, alebo ako doplnok a slúžia na zhromažďovanie tepla okolo ohniska, ktoré sa následne rozvádza cez ohybné rúrky. Zariadenie sa
nachádza na vrchu ohniska a predstavuje plášť, ktorý reguluje teplý vzduch do 2 alebo 4 výstupných vyústení. Pripojí sa jedna alebo viac rúr s ø 125 mm alebo 150 mm, ktoré
obsluhujú jednu alebo viac priľahlých miestností alebo poschodie. Rozvaděče teplého vzduchu jsou montovány buď sériově, nebo fakultativně. Soustřeďují teplo
okolo krbové vložky a následně je šíří prostřednictvím flexibilních hadic. Toto zařízení se umístí nad krbovou vložku. Je to plášť, který odvádí teplý vzduch
ke dvěma nebo čtyřem odvodním tryskám. Připojí se na něj jedna nebo více hadic ø 125 mm nebo 150 mm, které odvádějí teplo do jedné nebo několika
sousedních místností či do jiného patra.
Príslušenstvo na zlepšenie výkonnosti /
Pripojenia s variabilnou geometriou
Homykit® je systém spoľahlivého, bezpečného, viacsmerného a rozširovateľného pripojenia, ktorý je špeciálne určený
na riešenie problémov s pripojením ohnísk na drevo. Homykit® je spolehlivý systém pro bezpečné,
vícesměrové a roztažitelné napojení, který byl navržen speciálně s cílem vyřešit problémy spojené s
připojováním krbových vložek, v nichž se spaluje dřevo.
umožňuje veľmi presne nastaviť dĺžku prípojky v
dostupnej výške pod plafónom.
Teleskopický prvek o velké variabilitě, který umožňuje
přesně přizpůsobit délku napojení výšce, která je k
dispozici pod stropem.
1
ODPORÚČAME /
VŘELE SE DOPORUČUJE
2
aj nožičky) / ke krbové vložce Altima
(kit zahrnuje podstavec)
DA 1700: p re ohnisko Saphir /
ke krbové vložce Saphir7
DA 1800: p re ohnisko émeraude /
ke krbové vložce Emeraude
DA 168 C + CDA 168 C: pre ohnisko 168 C/
ke krbové vložce 168 C
Zostavu regulátora ťahu s
ø 180 mm (ref. číslo EM-180-A)
alebo ø 200 mm (ref. číslo
EM-200-A) (všetky modely) /
Soubor pro regulaci tahu ø
180 mm (ref. EM-180-A) nebo
ø 200 mm (ref. EM-200-A)
(všechny modely)
6
3
Kompletní kit pro napojení obsahuje
Celú pripájaciu súpravu tvorí:
• Teleskopická prípojka / Yeleskopické
napojení (RT) - 6
• Prípojka na hrdlové rúry / Napojení
na kouřovou rouru (RB) - 1
• Zostava regulátora ťahu / Soubor
pro regulaci tahu (EM) - 4
• Kolená - 2 / 3 / Kolena - 2 / 3
4
VYÚSTENIA / TRYSKY
Na pripojenie doplnkových rúrok pre teplý vzduch
2 vyústenia s ø 150 - 4 vyústenia s ø 125
k napojení hadic pro rozvod teplého vzduchu
2 trysky ø 150 – 4 trysky ø 125
OCHRANNÝ KRYT /
OCHRANNÉ ZAKRYTOVÁNÍ
CP 101: pre ohnisko Astra /
ke krbové vložce Astra DA 168 C
OCHRANNÝ KRYT A NÔŽKY /
OCHRANNÉ ZAKRYTOVÁNÍ
A PODSTAVEC
ke krbové vložce 168 C
5
KRYTY DISTRIBÚTOROV TEPLÉHO VZDUCHU /
KRYTY ROZVADĚČE VZDUCHU
Dodávajú sa s 2 vyústeniami s ø 150 /
Dodávají se s dvěma tryskami ø 150
CDA 150 C: pre ohnisko 150 C /
ke krbové vložce 150 C
CDA 168 C: pre ohnisko / ke krbové vložce 168 C
CDA 200 A: pre ohnisko /
ke krbové vložce Univers – Premium
CDA 255: pre ohnisko / ke krbové vložce Supravision
CDA 450 A: pre ohnisko / ke krbovým vložkám
Cristal a Diadème Premium
DA 168 C: pre ohnisko /
CDA 150 C
Referencie kompletnej súpravy /
Ref. kompletního kitu:
HKT 180 A (ø 180)
HKT 200 A (ø 200)
Homykit sa prispôsobuje
vašim podmienkam /
Homykit se přizpůsobí
vašim potřebám.
Bočná prípojka /
Boční napojení
108
4 Regulátor ťahu / Regulátor tahu
3 Dolné orientovateľné koleno / Spodní nastavitelné koleno
5 Predĺženie (v prípade potreby) / Nástavec (je-li třeba)
DA 101: p re ohnisko Astra / ke krbové vložce Astra
DA 105: p re ohnisko Altima (v súprave sa nachádzajú
* dodávajú sa s 2 vyústeniami s ø 150
* dodává se s dvěma tryskami ø 150
koncovka pro připojení na kouřovou rouru.
2 Horné orientovateľné koleno / Horní nastavitelné koleno
6 Teleskopický mechanizmus s veľkým zdvihom, ktorý
Distribútor* teplého vzduchu
Rozvaděče* teplého vzduchu
DA 105
niverzálna prípojka na hrdlové rúry / Univerzální
1 U
Zadná prípojka /
Zadní napojení
Umiestnenie zo „zrezanej strany“
(v rohu) / Zasazení v rohu
Umiestnenie spredu /
Zasazení z čelní strany
Umiestnenie z uhla /
Zasazení v úhlu
109
Download

Katalog krbových vložek SUPRA