®
VRV
Ceník ■
2012
VRV III Invertorový systém, R-410A
Obsah
Vnitřní jednotky
Kazeta s kruhovým výdechem – FXFQ-P9 .......................................................................................... 4
Mezistropní kazeta se 4 výdechy (600x600) – FXZQ-M9.................................................................... 5
Mezistropní kazeta se 2 výdechy – FXCQ-M8..................................................................................... 6
Rohová kazetová jednotka – FXKQ-MA .............................................................................................. 6
Podstropní jednotka se 4 výchechy – FXUQ-MA ................................................................................ 7
Podstropní jednotka s 1 výdechem – FXHQ-MA ................................................................................. 7
Nástěnná jednotka – FXAQ-P ............................................................................................................. 8
Jednotka k zabudování do podhledu (Malá) – FXDQ-M9 ................................................................... 8
Jednotka k zabudování do podhledu (Nízká) – FXDQ-P7 .................................................................. 9
Jednotka k zabudování do podhledu (Standardní) – FXSQ-P........................................................... 10
Jednotka k zabudování do podhledu (Vysoké ESP) – FXMQ-P7...................................................... 11
Jednotka k zabudování do podhledu (Velká) – FXMQ-MA ............................................................... 12
Jednotka k zabudování do podhledu pro 100% čerstvého vzduchu – FXMQ-MF ............................ 12
Parapetní jednotka – FXLQ-P ........................................................................................................... 13
Jednotka k zabudování do parapetu – FXNQ-P ................................................................................ 13
Sada k připojení k VZT jednotce – EKEQMCB ................................................................................. 14
Jednotka pro ohřev vody – HXHD125A ............................................................................................. 14
Vzduchová clona pro VRV – CYV................................................................................................. 15-16
Vzduchová clona pro ERQ – CYQ ................................................................................................ 17-18
Větrání
Větrání se zpětným získáváním tepla – VAM-FA .............................................................................. 19
Větrání se zpětným získáváním tepla, zvhlčováním a úpravou vzduchu – VKM-G/GM ................... 19
PLUG and PLAY VRV® připojení VZT ........................................................................................... 20-25
Venkovní jednotky
Tepelné čerpadlo s invertorem – RXYQ-P9.................................................................................. 26-27
VRV III–C Tepelné čerpadlo pro chladné regiony – RTSYQ-PA ....................................................... 28
Mini VRV – RXYSQ-P8 ...................................................................................................................... 28
VRV® tepelné čerpadlo s připojením na splitové vnitřní jednotky – RXYRQ-P .................................. 29
Systémy zpětného získávání tepla – REYQ-P, REMQ-P .................................................................. 30
VRV III zpětne ziskavani tepla s napojenim na hydrobox jen pro ohřev – REYAQ-P ....................... 31
VRV pro nahrazeni R-22 – RQYQ-P.................................................................................................. 32
VRV pro nahrazeni R-22 – RQCEQ-P ............................................................................................... 33
Vodou chlazené tepelné čerpadlo s invertorem / zpětné získávání tepla – RWEYQ-P, RWEYQ-PR.......... 34
Kondenzačni jednotka tepelne čerpadlo – ERQ ................................................................................ 35
Příslušenství
Distribuce chladiva (refnety, headery, atd.)................................................................................... 36-37
Centrální řídicí systémy (adaptéry a zjednodušené).......................................................................... 38
Centrální řídicí systémy (pokročilé) ............................................................................................... 39-40
Online Controller ................................................................................................................................ 41
VRV III servisní nástroje..................................................................................................................... 41
Volitelné příslušenství pro vnitřní a venkovní jednotky ................................................................. 42-43
Doplňky a příslušenství - vnitřní jednotky VRV ............................................................................. 44-45
Všeobecné obchodní podmínky ......................................................................................................... 47
Poznámky
1.) Jmenovité chladicí a topné výkony jsou
založené na následujících podmínkách:
– vnitřní teplota 27° CDB / 19° CWB
pro chlazení a 20° CDB pro topení
– venkovní teplota 35° CDB pro chlazení
a 7° CDB pro topení
– délka chladivového potrubí: 7,5 m
– výškový rozdíl: 0 m
2.) Výkony jsou čisté, zahrnují odečtení tepla
motoru ventilátoru vnitřní jednotky pro
chlazení.
3.) Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH.
4.) Vyhrazujeme si právo na případné tiskové
chyby a změny modelů.
5.) Cenik je platný od 1. dubna 2012.
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
2
Novinky 2012
8
Nová řada nástěnných jednotek velikosti 15 – FXAQ15P
> Určeno pro současně dobře izolované budovy
> Ideální pro malé kanceláře
> Možnost připojení více jednotek k jednomu systému VRV
15
Nová řada vzduchových clon pro VRV – CYV-DK> Patentovaná technologie clon snižuje turbulence a zlepšuje účinnost
> Vyšší konkurenceschopnost
40
Rozhraní KNX protokolu – KLIC-DI/DD
> Integrace do vnitřních jednotek Split, SkyAir® a VRV®
k rozhraní KNX pro integraci BMS
> oskytuje připojení jednotlivých vnitřních jednotek
nebo skupin vnitřních jednotek
40
Rozhraní protokolu Modbus – RTD-NET
> Integrace do vnitřních jednotek Split, SkyAir® a VRV®
k rozhraní KNX pro integraci BMS
> Poskytuje připojení jednotlivých vnitřních jednotek
nebo skupin vnitřních jednotek
41
Online controller
> Local Area Network (LAN), komunikační rozhraní pro kontrolu
vnitřních jednotek Split přes síť nebo internet
> Snadné nastavení - není nutný žádný odborník k nastavení síťových prvků
pro kontrolu z internetu
> Podporuje speciální funkce pro chladící prostory
a pro ovládání několika vnitřních jednotek
42
Univerzální řídící adaptéry – RTD-10/HO
> Inteligentní rozhraní adaptérů pro kontrolu vnitřních jednotek
nebo skupin vnitřních jednotek prostřednictvím napětí nebo odporu
> Poskytují různé výstupní informace jako jsou zaznamenané operace,
chyby, defrost, nebo signály o chlazení / topení
42
Bezdrátový snímač teploty v místnosti
> Flexibilní s snadná instalace
> Moderní design
> Plug & Play připojení k VRV® a Sky Air®
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
3
VNITŘNÍ JEDNOTKY VRV DAIKIN
VRV III
Kazeta s kruhovým výdechem
Typ
Hlavní jednotka
Dekorační panel
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena – Hlavní jednotka
Cena – Dekorační panel
Cena sady
Typ
Hlavní jednotka
Dekorační panel
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena – Hlavní jednotka
Cena – Dekorační panel
Cena sady
kW
kW
CZK
CZK
CZK
FXFQ20P9.WP
FXFQ20P9
BYCQ140C
2,2
2,5
26.044,–
6.379,–
32.422,–
FXFQ25P9.WP
FXFQ25P9
BYCQ140C
2,8
3,2
26.926,–
6.379,–
33.304,–
FXFQ32P9.WP
FXFQ32P9
BYCQ140C
3,6
4,0
28.641,–
6.379,–
35.019,–
FXFQ40P9.WP
FXFQ40P9
BYCQ140C
4,5
5,0
31.409,–
6.379,–
37.788,–
kW
kW
CZK
CZK
CZK
FXFQ63P9.WP
FXFQ63P9
BYCQ140C
7,1
8,0
34.227,–
6.379,–
40.605,–
FXFQ80P9.WP
FXFQ80P9
BYCQ140C
9,0
10,0
43.194,–
6.379,–
49.572,–
FXFQ100P9.WP
FXFQ100P9
BYCQ140C
11,2
12,5
45.325,–
6.379,–
51.704,–
FXFQ125P9.WP
FXFQ125P9
BYCQ140C
14,0
16,0
47.530,–
6.379,–
53.909,–
FXFQ50P9.WP
FXFQ50P9
BYCQ140C
5,6
6,3
33.075,–
6.379,–
39.454,–
Standardní příslušenství
Čerpadlo kondenzátu (850 mm výtlačná výška od úrovně falešného stropu)
Filtr na sání vzduchu
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC7F532F
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E51A
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 44 - sekce Doplňky a příslušenství.
Další
BYCQ140CG
Samočistící dekorační panel - Musí být kombinován s BRC1E! Pouze pro jednotky série P9!
DŮLEŽITÉ: Standardní panel BYCQ140C musí být odstraněn z objednávky jednotky.
Poznámka: Následující doplňky nemohou být použity se samočistícím dekoračním panelem:
- BRC7F532F Infračervený bezdrátový dálkový ovladač
- BRC1D52 Standardní kabelový dálkový ovladač
- EKRP1C11 Kabelový adaptér (vhodný adaptér je KRP1C12)
- KRP1H98 Instalační box pro adaptéry (vhodný instalační box je KRP1J98)
- KDDQ55C140 Sada pro přívod čerstvého vzduchu
- Kabelový adaptér pro externí monitorování
Bílý (RAL9010) Dekorační panel (s bílými lamelami).
BYCQ140CW
DŮLEŽITÉ: Standardní panel BYCQ140C musí být odstraněn z objednávky jednotky.
KDDQ55C140-1 &
Sada pro přívod čerstvého vzduchu pro max. 20% čerstvého vzduchu (skládá se ze dvou částí)
KDDQ55C140-2
KDBHQ55C140
Těsnící sada pro 3-směrný nebo 2-směrný výfuk vzduchu
KAFP551K160
Náhradní filtr s dlouhou životností
Cena CZK
4.294,–
2.687,–
3.533,–
11.505,–
7.182,–
13.310,–
2.612,–
2.486,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
4
VRV III
Mezistropní kazeta se 4 výdechy
(600 x 600 mm)
Typ
Hlavní jednotka
Dekorační panel
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena – Hlavní jednotka
Cena – Dekorační panel
Cena sady
kW
kW
CZK
CZK
CZK
FXZQ15M9.WP
FXZQ15M9
BYFQ60B
1,7
1,9
27.318,–
4.194,–
31.511,–
FXZQ20M9.WP
FXZQ20M9
BYFQ60B
2,2
2,5
28.053,–
4.194,–
32.246,–
FXZQ25M9.WP
FXZQ25M9
BYFQ60B
2,8
3,2
28.469,–
4.194,–
32.663,–
FXZQ32M9.WP
FXZQ32M9
BYFQ60B
3,6
4,0
30.233,–
4.194,–
34.427,–
FXZQ40M9.WP
FXZQ40M9
BYFQ60B
4,5
5,0
33.541,–
4.194,–
37.734,–
FXZQ50M9.WP
FXZQ50M9
BYFQ60B
5,6
6,3
34.080,–
4.194,–
38.273,–
Standardní příslušenství
Čerpadlo kondenzátu (750 mm výtlačná výška od úrovně falešného stropu)
Filtr na sání vzduchu
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC7E530
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E51A
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 44 - sekce Doplňky a příslušenství.
Další
KDBH44BA60
Těsnící sada pro 3-směrný nebo 2-směrný výfuk vzduchu
KDDQ44XA60
Sada pro přívod čerstvého vzduchu (připojovací příruba na vzduchové potrubí)
KDBQ44B60
Panelová distanční vložka pro redukci požadované instalační výšky
Cena CZK
4.294,–
2.687,–
3.533,–
3.440,–
3.943,–
11.753,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
5
VRV III
Mezistropní kazeta se 2 výdechy
Typ
Hlavní jednotka
Dekorační panel
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena – Hlavní jednotka
Cena – Dekorační panel
Cena sady
kW
kW
CZK
CZK
CZK
FXCQ20M8.WP
FXCQ20M8
BYBC32G
2,2
2,5
26.877,–
11.928,–
38.805,–
FXCQ25M8.WP
FXCQ25M8
BYBC32G
2,8
3,2
27.195,–
11.928,–
39.123,–
FXCQ32M8.WP
FXCQ32M8
BYBC32G
3,6
4,0
28.053,–
11.928,–
39.981,–
FXCQ40M8.WP
FXCQ40M8
BYBC50G
4,5
5,0
30.380,–
14.816,–
45.196,–
FXCQ50M8.WP
FXCQ50M8
BYBC50G
5,6
6,3
31.458,–
14.816,–
46.274,–
FXCQ63M8.WP
FXCQ63M8
BYBC63G
7,0
8,0
31.850,–
16.976,–
48.826,–
Standardní příslušenství
Čerpadlo kondenzátu (600 mm výtlačná výška od úrovně falešného stropu)
Filtr na sání vzduchu
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC7C62
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E51A
Prémiové kabelové dálkové ovládání s fulltextovým rozhraním a podsvícením
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 44 - sekce Doplňky a příslušenství.
Cena CZK
8.538,–
2.687,–
3.533,–
VRV III
Mezistropní rohová kazeta
Typ
Hlavní jednotka
Dekorační panel
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena – Hlavní jednotka
Cena – Dekorační panel
Cena sady
kW
kW
CZK
CZK
CZK
FXKQ25MA.WP
FXKQ25MA
BYK45F
2,8
3,2
31.213,–
11.100,–
42.313,–
FXKQ32MA.WP
FXKQ32MA
BYK45F
3,6
4
31.385,–
11.100,–
42.484,–
FXKQ40MA.WP
FXKQ40MA
BYK45F
4,5
5,0
31.630,–
11.100,–
42.729,–
FXKQ63MA.WP
FXKQ63MA
BYK71F
7,1
8,0
35.525,–
12.029,–
47.554,–
Standardní příslušenství
Čerpadlo kondenzátu (500 mm výtlačná výška od úrovně falešného stropu)
Filtr na sání vzduchu
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC4C61
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E51A
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 44 - sekce Doplňky a příslušenství.
Cena CZK
8.764,–
2.687,–
3.533,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
6
VRV III
Podstropní jednotka se 4 výdechy
unit + BEV box
Typ
Hlavní jednotka
BEV box s expanzním ventilem (povinné)
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
Volitelné příslušenství specifické pro jednotku
Těsnící sada pro až 2 výstupy
Cena
CZK
FXUQ71MA.BV
FXUQ71MA
BEVQ71MA
8,0
9,0
57.389,–
FXUQ100MA.BV
FXUQ100MA
BEVQ100MA
11,2
12,5
64.763,–
FXUQ125MA.BV
FXUQ125MA
BEVQ125MA
14,0
14,0
69.198,–
KDBH49FA80
5.424,–
KDBHJ49F140
5.876,–
KDBHJ49F140
5.876,–
Standardní příslušenství
Čerpadlo kondenzátu (350 mm výtlačná výška od vrcholu jednotky)
Filtr na sání vzduchu
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC7C528
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E51A
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením
DTA102A52
Adaptér pro centrální řízení – nutný pro implementování jednotky do centrálního řízení
(iTouchController, iManager, BACnet, LON)
EKRORO
Konektor pro kontakt nuceného vypnutí
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 44 - sekce Doplňky a příslušenství.
Cena CZK
8.614,–
2.687,–
3.533,–
4.018,–
628,–
VRV III
Podstropní jednotka
Typ
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
Volitelné příslušenství specifické pro jednotku
Čerp. kondenzátu (540 mm výtl. výška od vrcholu jedn.)
Cena
CZK
FXHQ32MA
FXHQ32MA
3,6
4,0
37.559,–
FXHQ63MA
FXHQ63MA
7,1
8,0
40.940,–
FXHQ100MA
FXHQ100MA
11,2
12,5
47.187,–
KDU50M60
22.149,–
KDU50M125
25.012,–
KDU50M125
25.012,–
Standardní příslušenství
Filtr na sání vzduchu
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC7E63
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E51A
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 44 - sekce Doplňky a příslušenství.
Cena CZK
6.479,–
2.687,–
3.533,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
7
VRV III
Nástěnná jednotka
Typ
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
FXAQ15P
FXAQ15P
1,7
1,9
15.464,–
FXAQ20P
FXAQ20P
2,2
2,5
15.942,–
FXAQ25P
FXAQ25P
2,8
3,2
16.259,–
FXAQ32P
FXAQ32P
3,6
4,0
16.621,–
FXAQ40P
FXAQ40P
4,5
5,0
17.120,–
FXAQ50P
FXAQ50P
5,6
6,3
17.799,–
FXAQ63P
FXAQ63P
7,1
8,0
18.252,–
Standardní příslušenství
Filtr na sání vzduchu
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC7E618
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E51A
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 44 - sekce Doplňky a příslušenství.
Další
K-KDU572EVE
Externí čerpadlo kondenzátu (1000 mm výtlačná výška)
Cena CZK
5.008,–
2.687,–
3.533,–
18.407,–
VRV III
Jednotka k zabudování
do podhledu (malá)
Typ
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
FXDQ20M9
FXDQ20M9
2,2
2,5
18.228,–
FXDQ25M9
FXDQ25M9
2,8
3,2
19.355,–
Standardní příslušenství
Filtr na sání vzduchu
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC4C62
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač s externím přijímačem
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E51A
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením
BRC2C51
Zjednodušený kabelový dálkový ovladač
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 44 - sekce Doplňky a příslušenství.
Cena CZK
6.931,–
2.687,–
3.533,–
3.918,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
8
VRV III
Jednotka k zabudování
do podhledu (nízká)
Typ
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
KW
KW
CZK
FXDQ15P7
FXDQ15P7
1,7
1,9
21.344,–
FXDQ20P7
FXDQ20P7
2,2
2,5
22.018,–
FXDQ25P7
FXDQ25P7
2,8
3,2
23.420,–
FXDQ32P7
FXDQ32P7
3,6
4,0
24.848,–
FXDQ40P7
FXDQ40P7
4,5
5,0
26.438,–
FXDQ50P7
FXDQ50P7
5,6
6,3
28.055,–
FXDQ63P7
FXDQ63P7
7,1
8,0
29.780,–
Standardní příslušenství
Čerpadlo kondenzátu (550 mm výtlačná výška od vrcholu jednotky)
Filtr na sání vzduchu
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC4C65
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač s externím přijímačem
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E51A
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením
BRC2C51
Zjednodušený kabelový dálkový ovladač
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 44 - sekce Doplňky a příslušenství.
Cena CZK
5.726,–
2.687,–
3.533,–
3.918,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
9
VRV III
Jednotka k zabudování
do podhledu (standardní)
Typ
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
Volitelné příslušenství specifické pro jednotku
Dekorační panel pro sání zespodu
Cena
CZK
Sada pro přímou montáž dekoračního panelu na jedn.
Cena
CZK
Adapt. pro připojení kruhového potrubí na výfuk vzduchu
Cena
CZK
Typ
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
Volitelné příslušenství specifické pro jednotku
Dekorační panel pro sání zespodu
Cena
CZK
Sada pro montáž dekoračního panelu na jednotku
Cena
CZK
Adapt. pro připojení kruhového potrubí na výfuk vzduchu
Cena
CZK
FXSQ20P
FXSQ20P
2,2
2,5
26.607,–
FXSQ25P
FXSQ25P
2,8
3,2
27.832,–
FXSQ32P
FXSQ32P
3,6
4,0
28.053,–
FXSQ40P
FXSQ40P
4,5
5,0
29.841,–
FXSQ50P
FXSQ50P
5,6
6,3
31.164,–
BYBS32D
5.274,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K36A
2.938,–
BYBS32D
5.274,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K36A
2.938,–
BYBS32D
5.274,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K36A
2.938,–
BYBS45D
5.701,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K56
3.365,–
BYBS45D
5.701,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K56
3.365,–
FXSQ63P
FXSQ63P
7,1
8,0
31.801,–
FXSQ80P
FXSQ80P
9,0
10,0
40.278,–
FXSQ100P
FXSQ100P
11,2
12,5
41.773,–
FXSQ125P
FXSQ125P
14,0
16,0
42.557,–
FXSQ140P
FXSQ140P
15,7
17,9
46.820,–
BYBS71D
7.584,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K71
7.006,–
BYBS71D
7.584,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K71
7.006,–
BYBS125D
9.493,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K140
10.823,–
BYBS125D
9.493,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K140
10.823,–
BYBS125D
9.493,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K140
10.823,–
Standardní příslušenství
Čerpadlo kondenzátu (625 mm výtlačná výška od výstupu kondenzátu)
Filtr na sání vzduchu pro sání zespodu nebo zezadu
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC4C65
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač s externím přijímačem
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E51A
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením
BRC2C51
Zjednodušený kabelový dálkový ovladač
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 44 - sekce Doplňky a příslušenství.
Cena CZK
5.726,–
2.687,–
3.533,–
3.918,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
10
VRV III
Jednotka k zabudování
do podhledu (vysoké ESP)
Typ
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
Volitelné příslušenství specifické pro jednotku
Dekorační panel pro sání zespodu
Cena
CZK
Sada pro přímou montáž dekoračního panelu na jedn.
Cena
CZK
Adapt. pro připojení kruhového potrubí na výfuk vzduchu
Cena
CZK
Typ
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
Volitelné příslušenství specifické pro jednotku
Dekorační panel pro sání zespodu
Cena
CZK
Sada pro montáž dekoračního panelu na jednotku
Cena
CZK
Adapt. pro připojení kruhového potrubí na výfuk vzduchu
Cena
CZK
FXMQ20P7
FXMQ20P7
2,2
2,5
27.930,–
FXMQ25P7
FXMQ25P7
2,8
3,2
29.229,–
FXMQ32P7
FXMQ32P7
3,6
4,0
29.449,–
FXMQ40P7
FXMQ40P7
4,5
5,0
31.385,–
FXMQ50P7
FXMQ50P7
5,6
6,3
32.708,–
BYBS32D
5.274,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K36A
2.938,–
BYBS32D
5.274,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K36A
2.938,–
BYBS32D
5.274,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K36A
2.938,–
BYBS45D
5.701,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K56
3.365,–
BYBS71D
7.584,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K71
7.006,–
FXMQ63P7
FXMQ63P7
7,1
8,0
33.418,–
FXMQ80P7
FXMQ80P7
9,0
10,0
42.336,–
FXMQ100P7
FXMQ100P7
11,2
12,5
43.806,–
FXMQ125P7
FXMQ125P7
14,0
16,0
44.713,–
BYBS71D
7.584,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K71
7.006,–
BYBS71D
7.584,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K71
7.006,–
BYBS125D
9.493,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K140
10.823,–
BYBS125D
9.493,–
EKBYBSD
879,–
KDAJ25K140
10.823,–
Standardní příslušenství
Čerpadlo kondenzátu (700 mm výtlačná výška od spodní hrany jednotky)
Filtr na sání vzduchu pro sání zespodu nebo zezadu
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC4C65
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač s externím přijímačem
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E51A
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením
BRC2C51
Zjednodušený kabelový dálkový ovladač
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 44 - sekce Doplňky a příslušenství.
Cena CZK
5.726,–
2.687,–
3.533,–
3.918,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
11
VRV III
Jednotka k zabudování
do podhledu (velká)
Typ
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
FXMQ200MA
FXMQ200MA
22,4
25,0
82.394,–
FXMQ250MA
FXMQ250MA
28,0
31,5
84.550,–
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC4C65
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač s externím přijímačem
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E51A
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením
BRC2C51
Zjednodušený kabelový dálkový ovladač
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 44 - sekce Doplňky a příslušenství.
Cena CZK
5.726,–
2.687,–
3.533,–
3.918,–
VRV III
Jednotka k zabudování do podhledu
pro 100% čerstvého vzduchu
Typ
FXMQ125MF
Hlavní jednotka
FXMQ125MF
Chladicí výkon
kW
14,0
Topný výkon
kW
8,9
Cena
CZK
44.713,–
Podmínky:
chlazení: venkovní (čerstvý vzduch) teplota 33 °CDB/28 °CWB, nastavení výstupní teploty 18 °C
vytápění: venkovní (čerstvý vzduch) teplota 0 °CDB/-2.9 °CWB, nastavení výstupní teploty 25 °C
ekvivalentní délka potrubí 7.5 m, 0 m výškový rozdíl
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E51A
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 44 - sekce Doplňky a příslušenství.
FXMQ200MF
FXMQ200MF
22,4
13,9
82.394,–
FXMQ250MF
FXMQ250MF
28,0
17,4
84.550,–
Cena CZK
2.687,–
3.533,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
12
VRV III
Parapetní jednotka
Typ
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena – Hlavní jednotka
kW
kW
CZK
FXLQ20P
FXLQ20P
2,2
2,5
32.977,–
FXLQ25P
FXLQ25P
2,8
3,2
34.031,–
FXLQ32P
FXLQ32P
3,6
4,0
35.109,–
FXLQ40P
FXLQ40P
4,5
5,0
36.089,–
FXLQ50P
FXLQ50P
5,6
6,3
38.245,–
FXLQ63P
FXLQ63P
7,1
8,0
40.572,–
Volitelné příslušenství specifické pro jednotku
Zadní dekorační panel
Cena
CZK
EKRDP25
2.712,–
EKRDP25
2.712,–
EKRDP40
3.290,–
EKRDP40
3.290,–
EKRDP63
3.892,–
EKRDP63
3.892,–
Standardní příslušenství
Filtr na sání vzduchu
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC4C65
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač s externím přijímačem
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E51A
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením
BRC2C51
Zjednodušený kabelový dálkový ovladač
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 44 - sekce Doplňky a příslušenství.
Cena CZK
5.726,–
2.687,–
3.533,–
3.918,–
VRV III
Jednotka k zabudování do parapetu
Typ
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
FXNQ20P
FXNQ20P
2,2
2,5
26.754,–
FXNQ25P
FXNQ25P
2,8
3,2
27.783,–
FXNQ32P
FXNQ32P
3,6
4,0
28.714,–
FXNQ40P
FXNQ40P
4,5
5,0
29.572,–
FXNQ50P
FXNQ50P
5,6
6,3
31.385,–
FXNQ63P
FXNQ63P
7,1
8,0
33.296,–
Standardní příslušenství
Filtr na sání vzduchu
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC4C65
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač s externím přijímačem
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E51A
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením
BRC2C51
Zjednodušený kabelový dálkový ovladač
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 44 - sekce Doplňky a příslušenství.
Cena CZK
5.726,–
2.687,–
3.533,–
3.918,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
13
VRV III
Sada k připojení k VZT jednotce
Regulace
Řídicí jednotka (nutná)
Cena
CZK
Expanzní ventil
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
EKEQMCB
21.948,–
EKEXV50
5,6
6,3
3.867,–
EKEXV63
7,1
8,0
3.993,–
EKEXV80
9,0
10,0
4.244,–
EKEXV100
11,2
12,5
4.395,–
EKEXV125
14,0
16,0
4.646,–
EKEXV140
16,0
18,0
4.796,–
EKEXV200
22,4
25,0
5.223,–
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E51A
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením
KRCS01-1
Dálkové vzduchové teplotní čidlo
Adaptors
KRP4A51 *
Kabelový adaptér pro externí monitoring/řízení přes suché kontakty a regulování zadané hodnoty pomocí 0-140Ω
*
Kabelové adaptéry jsou nutné při použití Sady s centrálním řízením; Instalace musí být konzultována s techniky Daikin.
EKEXV250
28,0
31,5
5.550,–
Cena CZK
2.687,–
3.533,–
2.059,–
4.319,–
–
VRV III Zpětné získávání tepla
Jednotka pro ohřev vody
DŮLEŽITÉ: Tuto jednotku lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami VRV III zpětné získavání tepla do vody REYAQ-P (str. 31)
Typ
Hlavní jednotka
Jmenovitý topný výkon kW
Cena
HXHD125A
HXHD125A
14,0
CZK
114.538,–
Standardní příslušenství
Kabelový ovladač
Hydraulické komponenty (oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistný ventil, atd.)
Základní náplň chladiva R134a – dodatečné doplňovaní není nutné
Volitelné příslušenství
Regulace
EKRP1HBA
PCB karta pro hlášení poruchy
EKRP1AHTA
PCB karta pro připojení pokojového termostatu
EKRUAHTB
Vzdálené uživatelské rozhraní
EKRTWA
Kabelový pokojový termostat – nutno objednat také PCB kartu EKRP1AHTA
EKRTR
Bezdrátový pokojový termostat – nutno objednat také PCB kartu EKRP1AHTA
EKRTETS
Volitelné externí teplotní čidlo pro EKRTR
Ostatní
Zásobníky na TUV různých velikostí *
Solární připojovací sada *
* Pro více podrobností a ceny použijte, prosím, katalog vytápění a ceník – sekce Altherma HT.
Cena CZK
3.466,–
3.466,–
5.148,–
3.290,–
6.479,–
427,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
14
VRV III
Komfortní vzduchová clona
Komfortní vzduch. clona pro výšku dveří 200-240 cm
Bílé opláštění (RAL9016)
VRV Výkonový index
Cena
CZK
Komfortní vzduch. clona pro výšku dveří 220-280 cm
Bílé opláštění (RAL9016)
VRV Výkonový index
Cena
CZK
Komfortní vzduch. clona pro výšku dveří 250-330 cm
Bílé opláštění (RAL9016)
VRV Výkonový index
Cena
CZK
šířka 100 cm
CYVS100DK80F
80
107.528,–
šířka 150 cm
CYVS150DK80F
80
136.957,–
šířka 200 cm
CYVS200DK100F
100
165.543,–
250cm wide
CYVS250DK140F
140
184.728,–
šířka 100 cm
CYVM100DK80F
80
122.999,–
šířka 150 cm
CYVM150DK80F
80
157.598,–
šířka 200 cm
CYVM200DK100F
100
195.278,–
250cm wide
CYVM250DK140F
140
222.237,–
šířka 100 cm
CYVL100DK125F
125
156.716,–
šířka 150 cm
CYVL150DK200F
200
208.490,–
šířka 200 cm
CYVL200DK250F
250
256.720,–
250cm wide
CYVL250DK250F
250
298.173,–
VRV III
Komfortní vzduchová clona kazetová
Zapuštěna ve dveřích o výšce 200-240 cm
Bílé opláštění (RAL9016)
VRV Výkonový index
CZK
Cena
šířka 100 cm
CYVS100DK80C
80
106.208,–
šířka 150 cm
CYVS150DK80C
80
135.655,–
šířka 200 cm
CYVS200DK100C
100
164.241,–
250cm wide
CYVS250DK140C
140
183.407,–
Zapuštěna ve dveřích o výšce 220-280 cm
Bílé opláštění (RAL9016)
VRV Výkonový index
CZK
Cena
šířka 100 cm
CYVM100DK80C
80
121.678,–
šířka 150 cm
CYVM150DK80C
80
156.276,–
šířka 200 cm
CYVM200DK100C
100
193.957,–
250cm wide
CYVM250DK140C
140
220.935,–
Zapuštěna ve dveřích o výšce 250-330 cm
Bílé opláštění (RAL9016)
VRV Výkonový index
CZK
Cena
šířka 100cm
CYVL100DK125C
125
155.089,–
šířka 150cm
CYVL150DK200C
200
206.861,–
šířka 200 cm
CYVL200DK250C
250
255.111,–
250cm wide
CYVL250DK250C
250
296.564,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
15
VRV III
Komfortní vzduchová clona
- mezistropní
Mezistropní clona pro výšku dveří 200-240 cm
Bílé opláštění (RAL9016)
VRV Výkonový index
CZK
Cena
šířka 100 cm
CYVS100DK80R
80
110.745,–
šířka 150cm
CYVS150DK80R
80
143.180,–
šířka 200cm
CYVS200DK100R
100
177.472,–
šířka 250cm
CYVS250DK140R
140
197.863,–
Mezistropní clona pro výšku dveří 220-280 cm
Bílé opláštění (RAL9016)
VRV Výkonový index
CZK
Cena
šířka 100 cm
CYVM100DK80R
80
126.235,–
šířka 150 cm
CYVM150DK80R
80
163.207,–
šířka 200 cm
CYVM200DK100R
100
207.111,–
šířka 250 cm
CYVM250DK140R
140
235.142,–
Mezistropní clona pro výšku dveří 250-330 cm
Bílé opláštění (RAL9016)
VRV Výkonový index
CZK
Cena
šířka 100 cm
CYVL100DK125R
125
159.837,–
šířka 150 cm
CYVL150DK200R
200
213.314,–
šířka 200 cm
CYVL200DK250R
250
267.921,–
šířka 250 cm
CYVL250DK250R
250
312.303,–
VRV III vzduchové clony - doplňky
Standardní příslušenství
Filtr na sání vzduchu
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC1D52
BRC1E51A
Zobrazení
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
Prémiové kabelové dálkové ovládání s fulltextovým rozhraním a podsvícením
Cena CZK
2.687,–
3.533,–
CE.B_2-COVERS-H50
Kryty zavěšení o výšce 50 cm; pro clony o šířce 100, 150, 200 cm
6.767,–
CE.B_3-COVERS-H50
Kryty zavěšení o výšce 50 cm; pro clony o šířce 250 cm
9.210,–
CE.B_2-COVERS-H100
Kryty zavěšení o výšce 100 cm; pro clony o šířce 100, 150, 200 cm
8.552,–
CE.B_3-COVERS-H100
Kryty zavěšení o výšce 100 cm; pro clony o šířce 250 cm
11.994,–
CE.B_2-COVERS-H150
Kryty zavěšení o výšce 150 cm; pro clony o šířce 100, 150, 200 cm
10.398,–
CE.B_3-COVERS-H150
Kryty zavěšení o výšce 150 cm; pro clony o šířce 250 cm
14.669,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
16
Komfortní vzduchová clona pro
párové aplikace - volně zavěšená
Poznámka: Tyto jednotky jsou určeny pouze pro párové aplikace s venkovními jednotkami ERQ - viz str. 35.
Volně zavěšená clona pro výšku dveří 200-240 cm
Bílé opláštění (RAL9010)
Šedé opláštění (RAL9006)
Výkonový index
Cena
CZK
šířka 150 cm
CYQS150DK80FBN
CYQS150DK80FSN
80
129.078,–
šířka 200 cm
CYQS200DK100FBN
CYQS200DK100FSN
100
157.079,–
šířka 250 cm
CYQS250DK140FBN
CYQS250DK140FSN
140
176.265,–
Volně zavěšená clona pro výšku dveří 220-280 cm
Bílé opláštění (RAL9010)
Šedé opláštění (RAL9006)
Výkonový index
Cena
CZK
šířka 100 cm
CYQM100DK80FBN
CYQM100DK80FSN
80
125.136,–
šířka 150 cm
CYQM150DK80FBN
CYQM150DK80FSN
80
149.118,–
šířka 200 cm
CYQM200DK100FBN
CYQM200DK100FSN
100
186.762,–
šířka 250 cm
CYQM250DK140FBN
CYQM250DK140FSN
140
213.783,–
Volně zavěšená clona pro výšku dveří 250-330 cm
Bílé opláštění (RAL9010)
Šedé opláštění (RAL9006)
Výkonový index
Cena
CZK
šířka 100 cm
CYQL100DK125FBN
CYQL100DK125FSN
125
142.815,–
šířka 150 cm
CYQL150DK200FBN
CYQL150DK200FSN
200
203.738,–
šířka 200 cm
CYQL200DK250FBN
CYQL200DK250FSN
250
252.933,–
šířka 250 cm
CYQL250DK250FBN
CYQL250DK250FSN
250
295.172,–
Komfortní vzduchová clona pro
párové aplikace - kazetová
Poznámka: Tyto jednotky jsou určeny pouze pro párové aplikace s venkovními jednotkami ERQ - viz str. 35.
Kazetová clona pro výšku dveří 200-240 cm
Bílé opláštění (RAL9010)
Šedé opláštění (RAL9006)
Výkonový index
Cena
CZK
šířka 150 cm
CYQS150DK80CBN
CYQS150DK80CSN
80
129.078,–
šířka 200 cm
CYQS200DK100CBN
CYQS200DK100CSN
100
157.079,–
šířka 250 cm
CYQS250DK140CBN
CYQS250DK140CSN
140
176.265,–
Kazetová clona pro výšku dveří 220-280 cm
Bílé opláštění (RAL9010)
Šedé opláštění (RAL9006)
Výkonový index
Cena
CZK
šířka 100 cm
CYQM100DK80CBN
CYQM100DK80CSN
80
125.136,–
šířka 150 cm
CYQM150DK80CBN
CYQM150DK80CSN
80
149.118,–
šířka 200 cm
CYQM200DK100CBN
CYQM200DK100CSN
100
186.762,–
šířka 250 cm
CYQM250DK140CBN
CYQM250DK140CSN
140
213.783,–
Kazetová clona pro výšku dveří 250-330 cm
Bílé opláštění (RAL9010)
Šedé opláštění (RAL9006)
Výkonový index
Cena
CZK
šířka 100 cm
CYQL100DK125CBN
CYQL100DK125CSN
125
142.815,–
šířka 150 cm
CYQL150DK200CBN
CYQL150DK200CSN
200
203.738,–
šířka 200 cm
CYQL200DK250CBN
CYQL200DK250CSN
250
252.933,–
šířka 250 cm
CYQL250DK250CBN
CYQL250DK250CSN
250
295.172,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
17
Komfortní vzduchová clona pro
párové aplikace - mizistropní
Poznámka: Tyto jednotky jsou určeny pouze pro párové aplikace s venkovními jednotkami ERQ - viz str. 35.
Mezistropní clona pro výšku dveří 200-240 cm
Bílé opláštění (RAL9010)
Šedé opláštění (RAL9006)
Výkonový index
Cena
CZK
šířka 150 cm
CYQS150DK80RBN
CYQS150DK80RSN
80
136.060,–
šířka 200 cm
CYQS200DK100RBN
CYQS200DK100RSN
100
170.313,–
šířka 250 cm
CYQS250DK140RBN
CYQS250DK140RSN
140
190.780,–
Mezistropní clona pro výšku dveří 220-280 cm
Bílé opláštění (RAL9010)
Šedé opláštění (RAL9006)
Výkonový index
Cena
CZK
šířka 100 cm
CYQM100DK80RBN
CYQM100DK80RSN
80
129.179,–
šířka 150 cm
CYQM150DK80RBN
CYQM150DK80RSN
80
156.024,–
šířka 200 cm
CYQM200DK100RBN
CYQM200DK100RSN
100
199.921,–
šířka 250 cm
CYQM250DK140RBN
CYQM250DK140RSN
140
227.997,–
Mezistropní clona pro výšku dveří 250-330 cm
Bílé opláštění (RAL9010)
Šedé opláštění (RAL9006)
Výkonový index
Cena
CZK
šířka 100 cm
CYQL100DK125RBN
CYQL100DK125RSN
125
143.141,–
šířka 150 cm
CYQL150DK200RBN
CYQL150DK200RSN
200
210.292,–
šířka 200 cm
CYQL200DK250RBN
CYQL200DK250RSN
250
265.992,–
šířka 250 cm
CYQL250DK250RBN
CYQL250DK250RSN
250
311.471,–
ERQ Vzduchové clony - doplňky
Standardní příslušenství
Filtr na sání vzduchu
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC1D52
BRC1E51A
Zobrazení
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením
Cena CZK
2.687,–
3.533,–
CE.B_2-COVERS-H50
Kryty zavěšení o výšce 50 cm; pro clony o šířce 100, 150, 200 cm
6.767,–
CE.B_3-COVERS-H50
Kryty zavěšení o výšce 50 cm; pro clony o šířce 250 cm
9.210,–
CE.B_2-COVERS-H100
Kryty zavěšení o výšce 100 cm; pro clony o šířce 100, 150, 200 cm
8.552,–
CE.B_3-COVERS-H100
Kryty zavěšení o výšce 100 cm; pro clony o šířce 250 cm
11.994,–
CE.B_2-COVERS-H150
Kryty zavěšení o výšce 150 cm; pro clony o šířce 100, 150, 200 cm
10.398,–
CE.B_3-COVERS-H150
Kryty zavěšení o výšce 150 cm; pro clony o šířce 250 cm
14.669,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
18
DAIKIN
Větrací jednotky se zpětným získáváním tepla
Větrací jednotky se zpětným
získáváním tepla (HRV)
HRV jednotky
Průtok vzduchu
Externí statický tlak (max.)
Cena
m/h
Pa
CZK
VAM150FA
150
69
28.628,–
VAM250FA
250
64
31.140,–
VAM350FA
350
98
37.719,–
VAM500FA
500
98
40.607,–
VAM650FA
650
93
52.786,–
VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA
800
1000
1500
2000
137
157
137
137
58.914,–
71.269,–
106.502,–
134.201,–
Standardní příslušenství
Vzduchový filtr
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC301B61
Kabelový dálkový ovladač pro HRV
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač (pro kombinované řízení společně se standardními vnitřními jednotkami VRV)
BRC1E51A
Prémiové kabelové dálkové ovládání s fulltextovým rozhraním a podsvícením
Adaptors
BRP4A50
Sada řízení pro pomocný ohřívač jiného dodavatele
KRP50-2*
Adaptér PCB pro řízení zvlhčovače jiného dodavatele / pro výstup provozního signálu
* KRP1B93
Box pro instalaci řídící PCB na stranu VAM jednotky
Cena CZK
4.445,–
2.687,–
3.533,–
4.244,–
4.972,–
2.838,–
VRV III
HRV jednotky s DX výměníkem
HRV jednotka + DX coil
Průtok vzduchu
Externí statický tlak (max.)
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
m/h
Pa
kW
kW
CZK
VKM50G
500
180
4,7
5,5
69.311,–
VKM80G
750
170
7,4
8,7
95.980,–
VKM100G
950
150
9,1
10,7
109.691,–
HRV jednotka + DX výměník + zvlhčovač
Průtok vzduchu
Externí statický tlak (max.)
Chladicí výkon
Topný výkon
Zvlhčovací výkon
Cena
m/h
Pa
kW
kW
l/h
CZK
VKM50GM
500
160
4,7
5,5
2,7
83.625,–
VKM80GM
750
140
7,4
8,7
4,0
114.538,–
VKM100GM
950
110
9,1
10,7
5,4
128.902,–
–
–
KDDM24B100
16.524,–
KDDM24B100
16.524,–
Volitelné příslušenství specifické pro jednotku
Tlumič pro 250 mm kruhové potrubí
Cena
CZK
Standardní příslušenství
Vzduchový filtr
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač (pro kombinované řízení společně se standardními vnitřními jednotkami VRV)
BRC1E51A
Prémiové kabelové dálkové ovládání s fulltextovým rozhraním a podsvícením
Adaptors
BRP4A50
Sada řízení pro pomocný ohřívač jiného dodavatele
KRP50-2*
Adaptér PCB pro řízení zvlhčovače jiného dodavatele / pro výstup provozního signálu
* KRP1B93
Box pro instalaci řídící PCB na stranu VKM jednotky
Cena CZK
2.687,–
3.533,–
4.244,–
4.972,–
2.838,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
19
PLUG and PLAY VRV® připojení AHU
VZDUCHOTECHNICKÉ
JEDNOTKY PRO
• Vnitřní jednotky VRV a vzduchotechnické
jednotky v jednom systému VRV
• Monovalentní chlazení a topení
pro vzduchotechnické jednotky
• Připojení vzduchotechnických jednotek
jako u standardní vnitřní jednotky VRV
• Z výroby navržené a nainstalované
ovládací prvky
• Ovládání stálé a příjemné teploty
výstupního vzduchu
• Rychlá a snadná instalace
• Standardní záruka DAIKIN
S pomocí nového systému připojení VRV „PLUG and PLAY“ firmy
DAIKIN lze vnitřní jednotky VRV a vzduchotechnické jednotky pro
úpravu čerstvého vzduchu zapojovat do stejné chladicí linky, což
má za následek lepší přizpůsobivost řešení a vyšší energetickou
účinnost. Úpravy čerstvého vzduchu i klimatizace lze úspěšně
docílit pomocí jediného systému s přímým chlazením s technologií DAIKIN VRV bez obvyklých konstrukčních problémů nebo potřeby
mít systém VRV pro klimatizaci a samostatné topné a chladicí systémy jen pro vzduchotechnické jednotky.
Z výroby navržené a nainstalované ovládací prvky vzduchotechnických jednotek zajišťují jejich rychlé a snadné „PLUG and PLAY“ připojení, stejně jak je tomu u standardních vnitřních jednotek VRV.
Tato inovace přináší zcela monovalentní řešení s přímým chlazením
pro účely topení, chlazení a úpravy čerstvého vzduchu u klimatizačních aplikací.
Navíc invertorová technologie společnosti Daikin pro nepřetržitou
a účinnou regulaci výkonu ve spojení s vysoce sofistikovanými
a z výroby navrženými a nainstalovanými ovládacími prvky vzduchotechnických jednotek zajišťuje stálou a příjemnou teplotu výstupního vzduchu.
A nakonec nesmíme zapomenout na obchodní výhody, které
vám připojení „PLUG and PLAY“ jednotek VRV firmy DAIKIN dává.
Možnost spojení vzduchotechnických jednotek se standardními vnitřními jednotkami VRV do monovalentního topného a chladicího systému VRV vám dává možnost zcela se zbavit ve vašich projektech kotlů
na fosilní paliva, chladicích jednotek a vodního potrubí a významně
tak snížit celkové investiční náklady.
Celkově vzato, systém připojení jednotek VRV „PLUG and PLAY“
vám nabízí nejúčinnější a nejsnadněji instalovatelnou technologii
s nejnižšími investičními náklady pro potřeby vašich klimatizačních
projektů chlazení a topení.
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
20
PLUG and PLAY VRV® připojení AHU
Z VÝROBY NAVRŽENÉ
A NAINSTALOVANÉ OVLÁDACÍ PRVKY
Všechny vzduchotechnické jednotky s VRV systémem připojení „PLUG and PLAY“ jsou vybavené balíčkem
z výroby navržených a ve výrobě nainstalovaných ovládacích prvků.
Tento balíček obsahuje:
• Soupravy expanzních ventilů EKEXV, které jsou již nainstalované uvnitř jednotky,
takže je nutné připojit jen potrubí chladiva.
• Z výroby nainstalovaná zařízení pro ovládání vzduchotechnické jednotky, jako
například teplotní a tlaková čidla, klapky …
• Ovládací panel pro ovládání celé vzduchotechnické jednotky na základě výstupní teploty, včetně skříní EKEQMCB.
Toto zajišťuje rychlé a snadné „PLUG and PLAY“
připojení vzduchotechnických jednotek k systému VRV stejně jako u standardních vnitřních
jednotek VRV. Možnost ovládání vzduchotechnické
jednotky pomocí standardního dálkového ovládání
DAIKIN obrovsky zjednodušuje řízení celého systému. Použití centrálního dálkového ovládání umožňuje uživateli volit ze široké nabídky ovládacích systémů, které spojují klimatizaci a ventilaci do jednoho
systému ovládání.
STANDARDIZOVANÉ PŘEDEM NAKONFIGUROVANÉ
VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY
Následující předem nakonfigurované vzduchotechnické jednotky jsou speciálně navržené tak, aby splňovaly
požadavky, které se vyskytují u systému připojení VRV „PLUG and PLAY“, a současně zajišťovaly maximální
energetickou účinnost a úroveň komfortu pro standardní klimatizační aplikace.
Předem nakonfigurovaná
vzduchotechnická jednotka
Z výroby nainstalované
ovládací prvky
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
21
Standardní jednotky pouze s výstupem
vzduchu pro aplikace pouze chlazení
Tyto jednotky mají jen jeden proud vzduchu (mají jen výstupní ventilátor), integrovanou směšovací komoru
(0-100 % čerstvého vzduchu) a pokud jsou připojené k venkovní jednotce DAIKIN VRV, mohou pracovat
v režimu pouze chlazení.
Konstrukce: 40 mm rám z přírodního hliníku, 25 mm plochý panel s pěnovou izolací (40-50 kg/m3), vnější
povrch ošetřený šedým plastisolem 0,7 mm, vnitřní povrch ošetřený pozinkováním 0,5 mm
Součásti v pořadí směru proudění vzduchu:
1) Směšovací komora, včetně 1 žaluzie, 1 pružné manžety a z výroby nainstalovaných ovladačů
2) Kapsový filtr F5 s manometrem rozdílu tlaků, nainstalovaným z výroby a dvířky s panty
3) Volná komora pro soupravy expanzních ventilů EKEXV nainstalovaných z výroby
4) Výměník pro přímé chlazení s pozinkovanou vaničkou na kondenzát a kapkovým eliminátorem
5) Výstupní ventilátor (včetně dvířek, průhledítka a elektricky připojeného osvětlení a vypínače)
6) Pružná manžeta
7) 150 mm rám
Průtok vzduchu m3/h
Šířka
Výška
Délka
Hmotnost
Celkový chladicí výkon
Citelný chladicí výkon
Externí statický tlak
Max. příkon ventilátoru
Cena
2.000
3.000
4.000
6.000
8.000
950
1000
1150
1350
1550
800
930
950
1050
1050
3030
3250
3590
3360
3680
~ 300
~ 350
~ 400
~ 470
~600
20,60
28,80
40,70
58,70
83,40
10,90
16,40
22,00
32,90
43,40
450
450
450
450
450
1,10
1,50
2,20
3,00
5,50
398.406,–
419.282,–
503.569,–
532.646,–
642.954,–
1 x EKEXV200 1 x EKEXV250 2 x EKEXV200 2 x EKEXV250 3 x EKEXV250
Přiložená připojovací souprava VRV
1 x EKEQMCB 1 x EKEQMCB 2 x EKEQMCB 2 x EKEQMCB 3 x EKEQMCB
Výkonový index
1 x 184
1 x 257
2 x 182
2 x 262
3 x 248
Podmínky: Venkovní vzduch: léto 35 °C/50 % r.v., výstupní vzduch: léto 10 °C
1) Výška včetně 150 mm rámu.
2) Šířka a výška bez ovládacího panelu nainstalovaného z výroby.
3) EKEXV nainstalované uvnitř vzduchotechnické jednotky. EKEQMCB nainstalovaný uvnitř ovládacího panelu.
4) Maximální připojovací poměr (CR, Connection Ratio) celého systému VRV: 110 %
5) Při použití v systému s dalšími vnitřními jednotkami nesmí součet výkonových indexů ventilů EKEXV překročit 30 %
mm
mm
mm
kg
kW
kW
Pa
kW
CZK
10.000
1550
1250
3950
~700
100,30
55,20
450
5,50
735.056,–
4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB
4 x 224
12.000
1650
1300
4050
~700
117,30
65,70
450
7,50
802.066,–
4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB
4 x 262
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
22
Vysokovýkonové jednotky pouze s výstupem
vzduchu pro aplikace pouze chlazení
Tyto jednotky mají jen jeden proud vzduchu (mají jen výstupní ventilátor), integrovanou směšovací komoru
(0-100 % čerstvého vzduchu) a pokud jsou připojené k venkovní jednotce DAIKIN VRV, mohou pracovat
v režimu pouze chlazení.
Konstrukce: 40 mm rám z přírodního hliníku, 42 mm stupňovitý panel s izolací z minerální vlny (90 kg/m3),
vnější povrch ošetřený šedým plastisolem 0,7 mm, vnitřní povrch ošetřený pozinkováním 0,5 mm
Součásti v pořadí směru proudění vzduchu:
1) Směšovací komora, včetně 1 žaluzie, 1 pružné manžety a z výroby nainstalovaných ovladačů
2) Kombinovaná filtrační komora s předfiltrem G4 a kapsovým filtrem F7 s manometrem rozdílu tlaků,
nainstalovaným z výroby a dvířky
3) Volná komora pro soupravy expanzních ventilů EKEXV nainstalovaných z výroby
4) Výměník pro přímé chlazení s pozinkovanou vaničkou na kondenzát a kapkovým eliminátorem
5) Výstupní ventilátor (včetně dvířek, průhledítka a elektricky připojeného osvětlení a vypínače)
6) Volná komora, 7) Tlumič hluku 500 mm
8) Kapsový filtr F9 s manometrem rozdílu tlaků, nainstalovaným z výroby, a dvířky
9) Pružná manžeta, 10) 150 mm rám
Průtok vzduchu m3/h
Šířka
Výška
Délka
Hmotnost
Celkový chladicí výkon
Citelný chladicí výkon
Externí statický tlak
Max. příkon ventilátoru
Cena
2.000
3.000
4.000
6.000
8.000
950
1000
1150
1350
1550
800
930
950
1050
1050
4820
4980
4970
5210
5310
~ 500
~ 570
~ 650
~ 780
~ 860
20,6
28,8
40,7
58,70
83,40
10,9
16,4
22
32,90
43,40
450
450
450
450
450
1,50
2,20
3,00
4,00
5,50
483.056,–
504.598,–
604.654,–
657.219,–
783.472,–
1 x EKEXV200 1 x EKEXV250 2 x EKEXV200 2 x EKEXV250 3 x EKEXV250
Přiložená připojovací souprava VRV
1 x EKEQMCB 1 x EKEQMCB 2 x EKEQMCB 2 x EKEQMCB 3 x EKEQMCB
Výkonový index
1 x 184
1 x 257
2 x 182
2 x 262
3 x 248
Podmínky: Venkovní vzduch: léto 35 °C/50 % r.v., výstupní vzduch: léto 10 °C
1) Výška včetně 150 mm rámu.
2) Šířka a výška bez ovládacího panelu nainstalovaného z výroby.
3) EKEXV nainstalované uvnitř vzduchotechnické jednotky. EKEQMCB nainstalovaný uvnitř ovládacího panelu.
4) Maximální připojovací poměr (CR, Connection Ratio) celého systému VRV: 110 %
5) Při použití v systému s dalšími vnitřními jednotkami nesmí součet výkonových indexů ventilů EKEXV překročit 30 %
mm
mm
mm
kg
kW
kW
Pa
kW
CZK
10.000
1650
1250
5780
~ 1080
100,30
55,20
450
7,50
924.195,–
4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB
4 x 224
12.000
1650
1300
5770
~ 1170
117,30
65,70
450
11,00
948.414,–
4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB
4 x 262
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
23
Standardní jednotky s výstupem a vstupem
vzduchu pro aplikace pouze chlazení a topení
Tyto jednotky mají dva proudy vzduchu (výstupní a vstupní ventilátor), integrovanou směšovací komoru
(0-100 % čerstvého vzduchu), systém pro zpětné získávání tepla (deskový tepelný výměník nebo rotační
výměník) a pokud jsou připojené k venkovní jednotce DAIKIN VRV, mohou pracovat v režimu topení a chlazení.
Konstrukce: 40 mm rám z přírodního hliníku, 25 mm plochý panel s pěnovou izolací (40-50 kg/m3), vnější povrch
ošetřený šedým plastisolem 0,7 mm, vnitřní povrch ošetřený pozinkováním 0,5 mm
Součásti v pořadí směru proudění vzduchu: Proud vstupního vzduchu:
1) Klapková komora s 1 žaluzií a z výroby nainstalovanými ovladači
2) Kapsový filtr F5 s manometrem rozdílu tlaků, nainstalovaným z výroby a dvířky
3) Systém pro zpětné získávání tepla (deskový tepelný výměník nebo rotační výměník)
4) Směšovací komora s ovladači nainstalovanými z výroby
5) Výměník pro přímé chlazení s pozinkovanou vaničkou na kondenzát a kapkovým eliminátorem
6) Výstupní ventilátor (včetně dvířek, průhledítka a elektricky připojeného osvětlení a vypínače)
7) Pružná manžeta
8) 150 mm rám
Proud výstupního vzduchu:
1) Plochý filtr G4 s manometrem rozdílu tlaků,
nainstalovaným z výroby a dvířky
2) Vstupní ventilátor (včetně dvířek, průhledítka
a elektricky připojeného osvětlení a vypínače)
3) Směšovací komora s ovladači nainstalovanými z výroby
4) Systém pro zpětné získávání tepla (deskový tepelný
výměník nebo rotační výměník)
5) Klapková komora s 1 žaluzií a s ovladači
nainstalovanými z výroby
Průtok vzduchu m3/h
Šířka
Výška
Délka
Hmotnost
Celkový chladicí výkon
Citelný chladicí výkon
Celkový topný výkon
Externí statický tlak
Max. příkon výst. ventilátoru
Max. příkon vst. ventilátoru
Cena
Přiložená připojovací souprava VRV
2.000
3.000
4.000
6.000
950
1000
1150
1350
1450
1710
1750
1950
2960
3440
3190
3330
~ 550
~ 680
~ 700
~ 900
20,6
28,8
40,7
58,70
10,9
16,4
22
32,90
11,25
16,50
21,30
32,26
450
450
450
450
1,10
2,20
2,20
4,00
1,10
1,50
2,20
3,00
656.481,–
694.036,–
778.309,–
859.863,–
1 x EKEXV200 1 x EKEXV250 2 x EKEXV200 2 x EKEXV250
1 x EKEQMCB 1 x EKEQMCB 2 x EKEQMCB 2 x EKEQMCB
Výkonový index
1 x 184
1 x 257
2 x 182
2 x 262
Podmínky: Venkovní vzduch: léto 35 °C/50 % r.v., zima -15 °C/90 % r,v, výstupní vzduch: léto 10 °C, zima 26 °C
1) Výška včetně 150 mm rámu.
2) Šířka a výška bez ovládacího panelu nainstalovaného z výroby.
3) EKEXV nainstalované uvnitř vzduchotechnické jednotky. EKEQMCB nainstalovaný uvnitř ovládacího panelu.
4) Maximální připojovací poměr (CR, Connection Ratio) celého systému VRV: 110 %
5) Při použití v systému s dalšími vnitřními jednotkami nesmí součet výkonových indexů ventilů EKEXV překročit 30 %
mm
mm
mm
kg
kW
kW
kW
Pa
kW
kW
CZK
8.000
1550
1950
3730
~ 1020
83,40
43,40
44,40
450
5,50
4,00
986.692,–
3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB
3 x 248
10.000
1650
2350
3700
~ 1270
100,30
55,20
57,91
450
5,50
5,50
1.165.379,–
4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB
4 x 224
12.000
2000
2350
4020
~ 1560
117,30
65,70
78,31
450
11,00
7,50
1.269.900,–
4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB
4 x 262
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
24
Vysokovýkonové jednotky s výstupem a vstupem
vzduchu pro aplikace pouze chlazení a topení
Tyto jednotky mají dva proudy vzduchu (vstupní a výstupní ventilátor), integrovanou směšovací komoru (0-100 %
čerstvého vzduchu), systém pro zpětné získávání tepla (deskový tepelný výměník nebo rotační výměník)
a pokud jsou připojené k venkovní jednotce DAIKIN VRV, mohou pracovat v režimu topení a chlazení.
Konstrukce: 40 mm rám z přírodního hliníku, 42 mm stupňovitý panel s izolací z minerální vlny (90 kg/m3), vnější
povrch ošetřený šedým plastisolem 0,7 mm, vnitřní povrch ošetřený pozinkováním 0,5 mm
Součásti v pořadí směru proudění vzduchu: Proud vstupního vzduchu:
1) Klapková komora s 1 žaluzií a s ovladači nainstalovanými z výroby
2) Kombinovaná filtrační komora s předfiltrem G4 a kapsovým filtrem F7 s manometrem rozdílu tlaků,
nainstalovaným z výroby a dvířky
3) Systém pro zpětné získávání tepla (deskový tepelný výměník nebo rotační výměník)
4) Směšovací komora s ovladači nainstalovanými z výroby
5) Výměník pro přímé chlazení s pozinkovanou vaničkou na kondenzát a kapkovým eliminátorem
6) Výstupní ventilátor (včetně dvířek, průhledítka a elektricky připojeného osvětlení a vypínače)
7) Volná komora, 8) Tlumič hluku 500 mm
9) Kapsový filtr F9 s manometrem rozdílu tlaků,
nainstalovaným z výroby, a dvířky
10) Pružná manžeta, 11) 150 mm rám
Proud výstupního vzduchu:
1) Kapsový filtr F6 s manometrem rozdílu tlaků,
nainstalovaným z výroby a dvířky
2) Vstupní ventilátor (včetně dvířek, průhledítka
a elektricky připojeného osvětlení a vypínače)
3) Směšovací komora s ovladači nainstalovanými
z výroby
4) Systém pro zpětné získávání tepla (deskový tepelný výměník nebo rotační výměník)
5) Klapková komora s 1 žaluzií a s ovladači nainstalovanými z výroby
Průtok vzduchu m3/h
Šířka
Výška
Délka
Hmotnost
Celkový chladicí výkon
Citelný chladicí výkon
Celkový topný výkon
Externí statický tlak
Max. příkon výst. ventilátoru
kW
Cena
Přiložená připojovací souprava VRV
2.000
3.000
4.000
6.000
950
1000
1150
1350
1450
1710
1750
1950
4740
5170
4900
5050
~ 830
~ 990
~ 1070
~ 1301
20,6
28,8
40,7
58,70
10,9
16,4
22
32,90
11,25
16,50
21,30
32,26
450
450
450
450
1,50
2,20
3,00
4,00
1,10
1,50
2,20
3,00
CZK
798.154,–
862.180,–
960.072,–
1.049.259,–
1 x EKEXV200 1 x EKEXV250 2 x EKEXV200 2 x EKEXV250
1 x EKEQMCB 1 x EKEQMCB 2 x EKEQMCB 2 x EKEQMCB
Výkonový index
1 x 184
1 x 257
2 x 182
2 x 262
Podmínky: Venkovní vzduch: léto 35 °C/50 % r.v., zima -15 °C/90 % r,v, výstupní vzduch: léto 10 °C, zima 26 °C
1) Výška včetně 150 mm rámu.
2) Šířka a výška bez ovládacího panelu nainstalovaného z výroby.
3) EKEXV nainstalované uvnitř vzduchotechnické jednotky. EKEQMCB nainstalovaný uvnitř ovládacího panelu.
4) Maximální připojovací poměr (CR, Connection Ratio) celého systému VRV: 110 %
5) Při použití v systému s dalšími vnitřními jednotkami nesmí součet výkonových indexů ventilů EKEXV překročit 30 %
mm
mm
mm
kg
kW
kW
kW
Pa
kW
8.000
1550
1950
5560
~ 1520
83,40
43,40
44,40
450
5,50
4,00
1.208.371,–
3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB
3 x 248
10.000
1650
2350
5580
~ 1835
100,30
55,20
57,91
450
7,50
5,50
1.398.626,–
4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB
4 x 224
12.000
1650
2350
5760
~ 2230
117,30
65,70
78,31
450
11,00
7,50
1.552.396,–
4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB
4 x 262
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
25
VENKOVNÍ JEDNOTKY DAIKIN VRV
VRV III
Tepelné čerpadlo s invertorem
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
RXYQ5P9
RXYQ5P9
14,0
16,0
142.909,–
RXYQ8P9
RXYQ8P9
22,4
25,0
190.390,–
RXYQ10P9
RXYQ10P9
28,0
31,5
208.266,–
RXYQ12P9
RXYQ12P9
33,5
37,5
249.954,–
RXYQ14P9
RXYQ14P9
40,0
45,0
291.624,–
RXYQ16P9
RXYQ16P9
45,0
50,0
334.180,–
RXYQ18P9
RXYQ18P9
49,0
56,5
398.689,–
Doporučené kombinace pro malý půdorys
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
RXYQ20P9.OU
RXYQ8P9
RXYQ12P9
55,9
62,5
440.343,–
RXYQ22P9.OU
RXYQ10P9
RXYQ12P9
61,5
69,0
458.220,–
RXYQ24P9.OU
RXYQ12P9
RXYQ12P9
67,0
75,0
499.907,–
RXYQ26P9.OU
RXYQ8P9
RXYQ18P9
71,4
81,5
589.078,–
RXYQ28P9.OU
RXYQ10P9
RXYQ18P9
77,0
88,0
606.955,–
RXYQ30P9.OU
RXYQ12P9
RXYQ18P9
82,5
94,0
648.642,–
RXYQ32P9.OU
RXYQ14P9
RXYQ18P9
RXYQ34P9.OU
RXYQ16P9
RXYQ18P9
RXYQ36P9.OU
RXYQ18P9
RXYQ18P9
kW
kW
CZK
89,0
102,0
690.312,–
94,0
107,0
732.869,–
98,0
113,0
797.377,–
RXYQ38P9.OU
RXYQ8P9
RXYQ12P9
RXYQ18P9
105,0
119,0
839.032,–
RXYQ40P9.OU
RXYQ10P9
RXYQ12P9
RXYQ18P9
111,0
126,0
856.909,–
RXYQ42P9.OU
RXYQ12P9
RXYQ12P9
RXYQ18P9
118,0
132,0
898.596,–
kW
kW
CZK
RXYQ44P9.OU
RXYQ8P9
RXYQ18P9
RXYQ18P9
120,0
138,0
987.767,–
RXYQ46P9.OU
RXYQ10P9
RXYQ18P9
RXYQ18P9
126,0
145,0
1.005.643,–
RXYQ48P9.OU
RXYQ12P9
RXYQ18P9
RXYQ18P9
132,0
151,0
1.047.331,–
RXYQ50P9.OU
RXYQ14P9
RXYQ18P9
RXYQ18P9
138,0
158,0
1.089.001,–
RXYQ52P9.OU
RXYQ16P9
RXYQ18P9
RXYQ18P9
143,0
163,0
1.131.557,–
RXYQ54P9.OU
RXYQ18P9
RXYQ18P9
RXYQ18P9
147,0
170,0
1.196.066,–
kW
kW
CZK
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
pokračování na další straně
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
26
VRV III
Tepelné čerpadlo s invertorem
Doporučené kombinace pro vysoké COP
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon k
Cena
RXYHQ12P9
RXYHQ12P9
RXYHQ16P9.OU
RXYQ8P9
RXYQ8P9
RXYHQ18P9.OU
RXYQ8P9
RXYQ10P9
RXYHQ20P9.OU
RXYQ8P9
RXYHQ12P9
RXYHQ22P9.OU
RXYQ10P9
RXYHQ12P9
kW
W
CZK
33,5
37,5
249.949,–
45,0
50,0
380.779,–
49,0
56,5
398.656,–
55,9
62,5
440.339,–
61,5
69,0
458.215,–
RXYHQ24P9.OU
RXYQ8P9
RXYQ8P9
RXYQ8P9
67,0
75,0
571.169,–
kW
kW
CZK
RXYHQ26P9.OU
RXYQ8P9
RXYQ8P9
RXYQ10P9
71,4
81,5
589.045,–
RXYHQ28P9.OU
RXYQ8P9
RXYQ10P9
RXYQ10P9
77,0
88,0
606.922,–
RXYHQ30P9.OU
RXYQ8P9
RXYQ10P9
RXYHQ12P9
82,5
94,0
648.605,–
RXYHQ32P9.OU
RXYQ8P9
RXYHQ12P9
RXYHQ12P9
89,0
102,0
690.288,–
RXYHQ34P9.OU
RXYQ10P9
RXYHQ12P9
RXYHQ12P9
94,0
107,0
708.164,–
RXYHQ36P9.OU
RXYHQ12P9
RXYHQ12P9
RXYHQ12P9
98,0
113,0
749.847,–
RXYHQ12P9
–
–
EKLD90P12
2.310,–
KWC26B450
36.413,–
RXYQ 14~18 P9
–
–
EKLD90P18
3.240,–
KWC26B450
36.413,–
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
Obecně všechny kombinace modulů jsou možné, s výjimkou RXYQ5P
Příslušenství specifické pro jednotku
Sada pro propojení více modulů (nutná)
Cena
Sada pro větší výškový rozdíl
Cena
Centrální vana pro odvod kondenzátu
Cena
CZK
CZK
CZK
RXYQ5P9
–
–
nelze
–
KWC26B160
21.195,–
RXYQ 8~12 P9
–
–
EKLD90P12
2.310,–
KWC26B280
30.964,–
2-modulové systémy 3-modulové systémy
BHFQ22P1007
BHFQ22P1517
3.290,–
6.906,–
1 sada pro modul 1 sada pro modul
–
–
1 sada pro modul 1 sada pro modul
–
–
Volitelné příslušenství
BHGP26A1
KRC19-26 *
* KJB111A
DTA104A53/61/62 **
**
Sada digitálního manometru (nutná jen jedna sada na systém)
Mechanický přepínač chlazení/vytápění
Instalační box pro mechanický přepínač chlazení/vytápění
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (nízká hlučnost, omezení požadavku, atd.)
Viz str. 43 pro více informací a pro výber typu adaptéru (dle typu vnitřní jednotky)
Cena CZK
12.657,–
1.406,–
653,–
10.597,–
–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
27
VRV III-C
Tepelné čerpadlo
pro chladné regiony
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Topný výkon při -10°C / -20°C
Cena
kW
kW
kW
CZK
Příslušenství specifické pro jednotku
Sada pro propojení více modulů (nutná)
Cena
Centrální vana pro odvod kondenzátu
Cena
CZK
CZK
RTSYQ10PA.OU
RTSQ10PA
BTSQ20P
RTSYQ14PA.OU
RTSQ14PA
BTSQ20P
RTSYQ16PA.OU
RTSQ16PA
BTSQ20P
28,0
31,5
28,0 / 24,6
359.438,–
40,0
45,0
40,0 / 32,9
477.181,–
45,0
50,0
45,0 / 36,7
532.927,–
RTSYQ20PA.OU
RTSQ8PA
RTSQ12PA
BTSQ20P
56,0
63,0
56,0 / 45,5
687.946,–
–
–
KWC26B280
30.964,–
–
–
KWC26B450
36.413,–
–
–
KWC26B450
36.413,–
BHFQ22P1007
3.290,–
2x KWC26B450
2x 36.413,–
Volitelné příslušenství
DTA104A53/61/62 *
*
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (nízká hlučnost, omezení požadavku, atd.)
Viz str. 43 pro více informací a pro výber typu adaptéru (dle typu vnitřní jednotky)
Cena CZK
10.597,–
–
Mini VRV
Typ pro napájení 1~ 230V
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
Typ pro napájení 3N~ 400V
RXYSQ6P8Y1
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
kW
kW
CZK
RXYSQ4P8V1
11,2
12,5
94.497,–
11,2
12,5
94.497,–
RXYSQ5P8V1
14,0
16,0
105.032,–
RXYSQ6P8V1
15,5
18,0
117.282,–
RXYSQ4P8Y1
RXYSQ5P8Y1
14,0
16,0
105.032,–
15,5
18,0
117.282,–
Volitelné příslušenství
KRC19-26 *
* KJB111A
DTA104A53/61/62 **
**
Mechanický přepínač chlazení/vytápění
Instalační box pro mechanický přepínač chlazení/vytápění
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (nízká hlučnost, omezení požadavku, atd.)
Viz str. 43 pro více informací a pro výber typu adaptéru (dle typu vnitřní jednotky)
Cena CZK
1.406,–
653,–
10.597,–
–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
28
VRV III
Tepelné čerpadlo s připojením
na splitové vnitřní jednotky
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly – povolené JEN jednomodulové systémy
Jmenovitý chladicí výkon
kW
Jmenovitý topný výkon
kW
Cena
CZK
RXYRQ8P
RXYRQ8P
22,4
25,0
190.390,–
RXYRQ10P
RXYRQ10P
28,0
31,5
208.275,–
RXYRQ12P
RXYRQ12P
33,5
37,5
249.949,–
RXYRQ14P
RXYRQ14P
40,0
45,0
291.624,–
RXYRQ16P
RXYRQ16P
45,0
50,0
334.180,–
RXYRQ18P
RXYRQ18P
49,0
56,5
398.689,–
FXSQ-P
VRV® indoor unit
FVXS-F
FTXG-J
BPMKS967B3
FTXS-G
FTXG-J
FXFQ-P9
VRV® indoor unit
FVXG-K
BPMKS967B2
Boxy pro rozvětvení
nutné pouze k připojení Split nebo SkyAir vnitřních jednotek
Počet připojitelných vnitřních jednotek
Max. připojitelný výkon
kW
Cena
CZK
Připojitelné vnitřní jednotky
Daikin Emura - Nástěnná jednotka
Nástěnná jednotka
15 class
–
CTXS15K
–
Nexura - Parapetní jednotka
–
Parapetní jednotka
–
Flexi jednotka
–
Vestavěné jednotky
–
Jednotka k zabudování do podhledu
–
Mezistropní kazeta se 4 výdechy (600x600)
–
Kazeta s kruhovým výdechem
–
Podstropní kazeta
–
Všechny VRV® vnitřní jednotky ve všech dostupných řadách
Příslušenství specifické pro jednotku
Centrální vana pro odvod kondenzátu
Cena
CZK
20 class
–
FTXS20K
FTXS20J
–
–
–
–
–
–
–
–
BPMKS967A2
BPMKS967A3
1~2
14,2 (7,1 + 7,1)
16.198,–
1~3
20,8 (6,0 + 7,1 + 7,1)
17.252,–
25 class
35 class
FTXG25JW/A FTXG35JW/A
FTXS25K
CTXS35K
FTXS25J
FTXS35J
FVXG25K
FVXG35K
FVXS25F
FVXS35F
FLXS25B
FLXS35B
FDXS25E
FDXS35E
–
FBQ35C
FFQ25B9V
FFQ35B9V
–
FCQG35F
–
FHQ35B
42 class
–
–
FTXS42J
–
–
–
–
–
–
–
–
RXYRQ 8~12 P
KWC26B280
30.964,–
50 class
FTXG50JW/A
–
FTXS50J
FVXG50K
FVXS50F
FLXS50B
FDXS50C
FBQ50C
FFQ50B9V
FCQ50F
FHQ50B
60 class
–
–
FTXS60G
–
–
–
FDXS60C
FBQ60C
FFQ60B9V
FCQ60F
FHQ60B
71 class
–
–
FTXS71G
–
–
–
–
–
–
–
–
RXYRQ 14~18 P
KWC26B450
36.413,–
Volitelné příslušenství
BHGP26A1
DTA104A53/61/62 *
*
Sada digitálního manometru (nutná jen jedna sada na systém)
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (nízká hlučnost, omezení požadavku, atd.)
Viz str. 43 pro více informací a pro výber typu adaptéru (dle typu vnitřní jednotky)
Cena CZK
12.657,–
10.597,–
–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
29
VRV III
Zpětné získávání tepla s invertorem
Samostatné moduly
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
REYQ8P9
REYQ8P9
22,4
25,0
275.184,–
REYQ10P8
REYQ10P8
28,0
31,5
291.060,–
REYQ12P9
REYQ12P9
33,5
37,5
349.125,–
REYQ14P8
REYQ14P8
40,0
45,0
407.362,–
REYQ16P8
REYQ16P8
45,0
50,0
465.476,–
Vícemodulové kombinace s malým půdorysem
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
REYQ18P9.OU
REMQ8P9
REMQ10P8
50,4
56,5
566.244,–
REYQ20P9.OU
REMQ8P9
REMQ12P8
55,9
62,5
624.309,–
REYQ22P8.OU
REMQ10P8
REMQ12P8
61,5
69,0
640.185,–
REYQ24P8.OU
REMQ12P8
REMQ12P8
67,0
75,0
698.250,–
REYQ26P8.OU
REMQ10P8
REMQ16P8
73,0
81,5
756.536,–
REYQ28P8.OU
REMQ12P8
REMQ16P8
78,5
87,5
814.601,–
REYQ30P8.OU
REMQ14P8
REMQ16P8
REYQ32P8.OU
REMQ16P8
REMQ16P8
kW
kW
CZK
85,0
95,0
872.837,–
90,0
100,0
930.951,–
REYQ34P9.OU
REMQ8P9
REMQ10P8
REMQ16P8
95,4
107,0
1.031.720,–
REYQ36P9.OU
REMQ8P9
REMQ12P8
REMQ16P8
101,0
113,0
1.089.785,–
REYQ38P8.OU
REMQ10P8
REMQ12P8
REMQ16P8
107,0
119,0
1.105.661,–
REYQ40P8.OU
REMQ12P8
REMQ12P8
REMQ16P8
112,0
125,0
1.163.726,–
kW
kW
CZK
REYQ42P8.OU
REMQ10P8
REMQ16P8
REMQ16P8
118,0
132,0
1.222.011,–
REYQ44P8.OU
REMQ12P8
REMQ16P8
REMQ16P8
124,0
138,0
1.280.076,–
REYQ46P8.OU
REMQ14P8
REMQ16P8
REMQ16P8
130,0
145,0
1.338.313,–
REYQ48P8.OU
REMQ16P8
REMQ16P8
REMQ16P8
135,0
150,0
1.396.427,–
kW
kW
CZK
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
Vícemodulové kombinace s vysokým COP
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
Příslušenství specifické pro jednotku
Sada pro propojení více modulů (nutná)
Cena
Centrální vana pro odvod kondenzátu
Cena
CZK
CZK
REYHQ16P.OU
REMQ8P9
REMQ8P9
45,0
50,0
550.368,–
REYQ 8~16
–
–
KWC25C450
30.964,–
REYHQ20P.OU
REMQ8P9
REMHQ12P8
56,0
62,5
624.309,–
REMQ 8~12
–
–
KWC26B280
30.964,–
REMHQ12P8
–
–
KWC26B450
36.413,–
REYHQ22P.OU
REMQ10P8
REMHQ12P8
61,5
69,0
640.185,–
REMQ 14~16
–
–
KWC26B450
36.413,–
REYHQ24P.OU
REMHQ12P8
REMHQ12P8
67,0
75,0
698.250,–
2-module systems 3-module systems
BHFQ23P907
BHFQ23P1357
6.630,–
13.360,–
1 kit per module
1 kit per module
–
–
Volitelné příslušenství
BHGP26A1
DTA104A53/61/62 *
*
Sada digitálního manometru (nutná jen jedna sada na systém)
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (nízká hlučnost, omezení požadavku, atd.)
Viz str. 43 pro více informací a pro výber typu adaptéru (dle typu vnitřní jednotky)
Cena CZK
12.657,–
10.597,–
–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
30
VRV III
Zpětné získavání tepla do vody
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly – povolené JEN jednomodulové systémy
Jmenovitý chladicí výkon
KW
Jmenovitý topný výkon
kW
Cena
CZK
REYAQ10P
REYAQ10P
28.0
31.5
176.743,–
REYAQ12P
REYAQ12P
33.5
37.5
212.930,–
REYAQ14P
REYAQ14P
40.0
45.0
254.604,–
REYAQ16P
REYAQ16P
45.0
50.0
297.161,–
Příslušenství specifické pro jednotku
Centrální vana pro odvod kondenzátu
Cena
KWC25C450
30.964,–
KWC25C450
30.964,–
KWC25C450
30.964,–
KWC25C450
30.964,–
CZK
DŮLEŽITÉ
Následující omezení se vztahují na VRV III zpětné získavání tepla do vody (další omezení můžou také platit )
- alespoň jedna jednotka pro ohřev vody HXHD125A (str. 14) musí být zapojená na tento systému
- minimální připojovací poměr VRV® vnitřních jednotek je 50 %
- připojovací poměr VRV® vnitřních jednotek je 50~130 %
- celkový připojovací poměr je 80~200 %
VRV vnitřní jednotky
VRV® indoor units
BS-Box
BS-box
BS-Box
BS-box
Kapapalina
Liquid
pipe
Plynpipe
Gas
Výtlak
plynu
Discharge gas pipe
F1, F2
F2 communication
komunikace
F1,
Teplá
voda
Hot
water
Zásobník
Domestic
hot
water
tank
teplé vody
>65°C
>65°C
Teplá
vodahot water
Domestic
45~80°C
45~80°C
VRV®
recovery
with
VRV
seheat
zpětným
získaváním
connection
to heating
only
tepla napojeno
na hydrobox
hydrobox
pouze vytápění
(REYAQ10-16P)
(REYAQ10-16P)
Heating
only
VRV
hydrobox
hydrobox
for VRV®
pouze vytápění
Nízkoteplotní
radiátor
Low temp. radiator
35°C
35°C
Podlahové vytápění
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
31
VRV III-Q
VRV pro nahrazení R22
- tepelné čerpadlo
Typ pro napájení 3N~ 400V
Výkonová třída
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
RQYQ140P
5
RQYQ140P
14,0
16,0
195.265,–
RQYQ8P
8
RQYQ8P
22.4
25
309.411,–
RQYQ10P
10
RQYQ10P
28,0
31.5
338.443,–
RQYQ12P
12
RQYQ12P
33.5
37.5
406.186,–
RQYQ14P
14
RQYQ14P
40
45
473.904,–
RQYQ16P
16
RQYQ16P
45
50
543.018,–
kW
kW
CZK
RQYQ18P.OU
RQYQ8P
RQYQ10P
50,4
56,5
647.854,–
RQYQ20P.OU
RQYQ8P
RQYQ12P
55,9
62,5
715.596,–
RQYQ22P.OU
RQYQ10P
RQYQ12P
61,5
69,0
744.629,–
RQYQ24P.OU
RQYQ12P
RQYQ12P
67,0
75,0
812.371,–
RQYQ26P.OU
RQYQ10P
RQYQ16P
73,0
81,5
881.461,–
RQYQ28P.OU
RQYQ12P
RQYQ16P
78,5
87,5
949.204,–
RQYQ30P.OU
RQYQ14P
RQYQ16P
RQYQ32P.OU
RQYQ16P
RQYQ16P
kW
kW
CZK
85,0
95,0
1.016.922,–
90,0
100,0
1.086.036,–
RQYQ34P.OU
RQYQ10P
RQYQ10P
RQYQ14P
95,4
107,0
1.150.790,–
RQYQ36P.OU
RQYQ10P
RQYQ10P
RQYQ16P
101,0
113,0
1.219.904,–
RQYQ38P.OU
RQYQ10P
RQYQ12P
RQYQ16P
107,0
119,0
1.287.647,–
RQYQ40P.OU
RQYQ12P
RQYQ12P
RQYQ16P
112,0
125,0
1.355.389,–
kW
kW
CZK
RQYQ42P.OU
RQYQ10P
RQYQ16P
RQYQ16P
118,0
132,0
1.424.479,–
RQYQ44P.OU
RQYQ12P
RQYQ16P
RQYQ16P
124,0
138,0
1.492.222,–
RQYQ46P.OU
RQYQ14P
RQYQ16P
RQYQ16P
130,0
145,0
1.559.940,–
RQYQ48P.OU
RQYQ16P
RQYQ16P
RQYQ16P
135,0
150,0
1.629.054,–
RQYQ140P
–
–
KWC26B160
21.195,–
RQYQ 8~12 P
–
–
KWC26B280
30.964,–
RQYQ 14~16 P
–
–
KWC26B450
36.413,–
HP
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
Příslušenství specifické pro jednotku
Sada pro propojení více modulů (nutná)
Cena
Centrální vana pro odvod kondenzátu
Cena
CZK
CZK
2-module systems 3-module systems
BHFQ22P1007
BHFQ22P1517
3.290,–
6.906,–
1 kit per module
1 kit per module
–
–
Volitelné doplňly
BHGP26A1
KRC19-26 *
* KJB111A
DTA104A53/61/62 **
**
Volitelná sada digitálního manometru (nutná pouze jedna sada na systém)
Mechanický přepínač chlazení/vytápění
Instalační box pro mechanický přepínač chlazení/vytápění
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (Nízká hlučnost, Omezení požadavku, atd.)
Viz str. 43 pro více informací a pro výber typu adaptéru (dle typu vnitřní jednotky)
Cena CZK
12.657,–
1.406,–
653,–
10.597,–
–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
32
VRV III-Q
VRV pro nahrazení R22
- zpětné získávání tepla
Typ pro napájení 3N~ 400V
Výkonová třída
Moduly
HP
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
Typ pro napájení 3N~ 400V
Výkonová třída
Moduly
HP
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
Příslušenství specifické pro jednotku
Sada pro propojení více modulů (nutná)
Cena
CZK
RQCEQ280P.OU
10
RQEQ140P
RQEQ140P
RQCEQ360P.OU
13
RQEQ180P
RQEQ180P
28,0
32,0
459.571,–
RQCEQ636P.OU
22
RQEQ212P
RQEQ212P
RQEQ212P
63,6
67,2
1.148.879,–
36,0
40,0
643.370,–
RQCEQ460P.OU
16
RQEQ140P
RQEQ140P
RQEQ180P
46,0
52,0
781.256,–
RQCEQ500P.OU
18
RQEQ140P
RQEQ180P
RQEQ180P
50,0
56,0
873.156,–
RQCEQ540P.OU
20
RQEQ180P
RQEQ180P
RQEQ180P
54,0
60,0
965.055,–
RQCEQ712P.OU
24
RQEQ140P
RQEQ180P
RQEQ180P
RQEQ212P
71,2
78,4
1.256.115,–
RQCEQ744P.OU
26
RQEQ140P
RQEQ180P
RQEQ212P
RQEQ212P
74,4
80,8
1.317.390,–
RQCEQ816P.OU
28
RQEQ180P
RQEQ212P
RQEQ212P
RQEQ212P
81,6
87,2
1.470.564,–
RQCEQ848P.OU
30
RQEQ212P
RQEQ212P
RQEQ212P
RQEQ212P
84,8
89,6
1.531.838,–
2-modulové systémy
BHFP26P36C
6.630,–
3-modulové systémy
BHFP26P63C
13.511,–
4-modulové systémy
BHFP26P84C
17.981,–
Volitelné příslušenství
BHGP26A1
DTA104A53/61/62 *
*
Sada digitálního manometru (nutná jen jedna sada na systém)
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (nízká hlučnost, omezení požadavku, atd.)
Viz str. 43 pro více informací a pro výber typu adaptéru (dle typu vnitřní jednotky)
Cena CZK
12.657,–
10.597,–
–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
33
Vodou chlazené VRV-WIII
Tepelné čerpadlo s invertorem /
Zpětné získávání tepla
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
Příslušenství specifické pro jednotku
Sada pro propojení více modulů pro tepelné čerpadlo
Cena
CZK
Sada pro prop. více modulů pro zpětné získ. tepla
Cena
CZK
RWEYQ8P
RWEYQ8P
22,4
25,0
199.920,–
RWEYQ10P
RWEYQ10P
26,7
31,5
223.171,–
RWEYQ16P.OU RWEYQ18P.OU RWEYQ20P.OU RWEYQ24P.OU RWEYQ26P.OU RWEYQ28P.OU RWEYQ30P.OU
RWEYQ8P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ8P
RWEYQ8P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ10P
RWEYQ8P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ10P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ10P
RWEYQ10P
44,8
49,1
53,4
67,2
71,5
75,8
80,1
50,0
56,5
63,0
75,0
81,5
88,0
94,5
399.840,–
423.091,–
446.341,–
599.760,–
623.011,–
646.261,–
669.512,–
RWEYQ 8,10 P
–
–
–
–
2-modulové systémy
BHFP22MA56
4.897,–
BHFP26MA56
7.710,–
3-modulové systémy
BHFP22MA84
9.116,–
BHFP26MA84
15.344,–
Geotermální série – SPN jednotky
DŮLEŽITÉ: SPN jednotky musí být objednány speciální objednávací procedurou – kontaktujte svého obchodního zástupce Daikin pro podrobnější informace
Typ pro napájení 3N~ 400V
RWEYQ8PR
RWEYQ10PR
Moduly – povolené JEN jednomodulové systémy
RWEYQ8PR
RWEYQ10PR
Jmenovitý chladicí výkon
kW
22,4
26,1
Jmenovitý topný výkon
kW
25,0
31,5
Topný výkon při teplotě vstupní vody 0°C
kW
17,2
21,8
Cena
CZK
219.912,–
245.490,–
Společné volitelné příslušenství
Regulace
BWU26A15
Sada vodního filtru pro návrhový tlak 1.40 MP
BWU26A20
Sada vodního filtru pro návrhový tlak 1.96 MP
KRC19-26 *
Mechanický přepínač chlazení/vytápění; POUZE pro použití v systémech tepelné čerpadlo
* KJB111A
Instalační box pro mechanický přepínač chlazení/vytápění
DTA104A53/61/62 **
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (nízká hlučnost, omezení požadavku, atd.)
**
Viz str. 29 pro více informací a pro výber typu adaptéru (dle typu vnitřní jednotky)
Cena CZK
7.634,–
9.693,–
1.406,–
653,–
10.597,–
–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
34
ERQ
Inverterové kondenzační jednotky
tepelné čerpadlo
Typ pro napájení 1~ 230V
Výkonový index
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
Typ pro napájení for 3N~ 400V
Výkonový index
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
ERQ100AV1
100
11,2
12,5
83.029,–
ERQ125AV1
125
14,0
16,0
103.754,–
ERQ140AV1
140
15,5
18,0
116.235,–
kW
kW
CZK
ERQ125AW1
125
14,0
16,0
90.408,–
ERQ200AW1
200
22,4
25,0
144.182,–
ERQ250AW1
250
28,0
31,5
168.125,–
Poznámka:
- v případě připojení CYQ dveřní clony vyberte ERQ kondenzační jednotku se stejným nebo větším kapacitním indexem než je index clony
- výkonové hodnotky jsou měřené při vypařovací teplotě 6 °C (chlazení) / kondenzační teplotě 46 °C (topení)
Řídící box
Typ řízení
Systém řízení
Cena
EKEQDCB
Řízení DAIKIN
Regulace dle teploty na sání (v místnosti)
kabelový ovladač (příslušenství)
externí teplotní čidlo (příslušenství)
v dodávce je termistor pro připojení na výměník
EKEQFCB
Externí řízení 0-10V
0-10V přímé řízení výkonu
(5V = ustálený stav, >5V požadován chladnější vzduch,
<5V požadován teplejší vzduch)
fixní vypařovací teplota / řízení kondenzační teploty
17.001,–
17.218,–
CZK
Poznámka:
- řídící box je nutný pro připojení vzt jednotky, není nutný pro CYQ dveřní clony
- kabelový ovladač je nutný pro řízení DAIKIN (EKEQDCB) a doporučený pro řízení 0-10 V (EKEQFCB) – nutný pouze pro zprovoznění a servis
- přepnutí z chlazení na topení u řízení 0-10 V (EKEQFCB) musí být zajištěno externě nebo přes příslušenství KRC19-26 (přepínač chlazení/topení)
Sada s expanzním ventilem
EKEXV63
EKEXV80
EKEXV100
EKEXV125
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV250
Povolený výkon výměníku [kW]
Minimum
Maximum
6.3
7.8
7.9
9.9
10.0
12.3
12.4
15.4
15.5
17.6
17.7
24.6
24.7
30.8
ERQ100-
ERQ125-
●
●
Kombinace
ERQ140- ERQ200-
ERQ250-
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Cena CZK
3.993,–
4.244,–
4.395,–
4.646,–
4.796,–
5.223,–
5.550,–
Poznámka:
- sada s expanzním ventilem je nutná pro připojení vzt jednotky, není nutná pro CYQ dveřní clony
- sada musí být dimenzována na nominální výkon výměníku
- výměník musí být dimenzován na tlak 40 Bar s interním objemem 0,3-8,3 l (nepočítáno s koleny a distributory)
- výkonové hodnotky jsou měřené při vypařovací teplotě 6 °C (chlazení) / kondenzační teplotě 46 °C (topení)
Příslušenství specifické pro jednotku
Standardní kabelový dálkový ovladač
BRC1D52
Kabelový dálkový ovladač Premium
BRC1E51A
Adaptér pro externí řízení a monitoringl
KRP4A51
KRCS01-1
Externí teplotní čidlo
Mechanický přepínač chlazení/topení
KRC19-26
Instalační box pro mechanický přepínač
KJB111A
KWC26B160 Vanička s centrálním odvodem
KWC26B280 kondenzátu
ERQ~AV1
ERQ125AW1
ERQ 200~250 AW1
EKEQDCB
EKEQFCB
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Cena CZK
2.687,–
3.533,–
4.319,–
2.059,–
1.406,–
653,–
21.195,–
30.964,–
Poznámka:
- řídící box je nutný pro připojení vzt jednotky, není nutný pro CYQ dveřní clony
- kabelový ovladač je nutný pro řízení DAIKIN (EKEQDCB) a doporučený pro řízení 0-10 V (EKEQFCB) – nutný pouze pro zprovoznění a servis
- přepnutí z chlazení na topení u řízení 0-10 V (EKEQFCB) musí být zajištěno externě nebo přes příslušenství KRC19-26 (přepínač chlazení/topení)
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
35
DAIKIN VRV PŘÍSLUŠENSTVÍ
VRV III
Distribuce chladiva pro systémy
s tepelným čerpadlem (2-trubka)
Refnety Daikin VRV III pro 2-trubkové systémy
Refnet pro 2-trubkové systémy - imperiální
Výkonový index
Cena
CZK
KHRQ22M20T
do 200
2.863,–
KHRQ22M29T9
201–290
3.842,–
KHRQ22M64T
291–640
4.646,–
KHRQ22M75T
> 640
5.726,–
Refnet pro 2-trubkové systémy - metrický
Výkonový index
Cena
CZK
KHRQM22M20T
do 200
2.863,–
KHRQM22M29T
201–290
3.842,–
KHRQM22M64T
291–640
4.646,–
KHRQM22M75T
> 640
5.726,–
Headery Daikin VRV III pro 2-trubkové systémy
Refnet Header pro 2-trubkové systémy - imperiální
Výkonový index
Cena
CZK
KHRQ22M29H
do 290
5.399,–
KHRQ22M64H
291–640
6.680,–
KHRQ22M75H
> 640
8.789,–
Refnet Header pro 2-trubkové systémy - metrický
Výkonový index
Cena
CZK
KHRQM22M29H
do 290
5.399,–
KHRQM22M64H
291–640
6.680,–
KHRQM22M75H
> 640
8.789,–
VRV III
Distribuce chladiva pro systémy
se zpětným získáváním tepla (3-trubka)
Refnety Daikin VRV III pro 3-trubkové systémy
Refnet pro 3-trubkové systémy - imperiální
Výkonový index
Cena
CZK
KHRQ23M20T
do 200
3.742,–
KHRQ23M29T9
201–290
4.269,–
KHRQ23M64T
291–640
6.956,–
KHRQ23M75T
> 640
9.693,–
Refnet pro 3-trubkové systémy - metrický
Výkonový index
Cena
CZK
KHRQM23M20T
do 200
3.742,–
KHRQM23M29T
201–290
4.269,–
KHRQM23M64T
291–640
6.956,–
KHRQM23M75T
> 640
9.693,–
Headery Daikin VRV III pro 3-trubkové systémy
Headery pro 3-trubkové systémy - imperiální
Výkonový index
Cena
CZK
KHRQ23M29H
do 290
7.584,–
KHRQ23M64H
291–640
9.241,–
KHRQ23M75H
> 640
13.033,–
Headery pro 3-trubkové systémy - metrický
Výkonový index
Cena
CZK
KHRQM23M29H
do 290
7.584,–
KHRQM23M64H
291–640
9.241,–
KHRQM23M75H
> 640
13.033,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
36
VRV III
Zpětné získávání tepla
BS box
Typ pro napájení 1~ 230V
Hlavní jednotka
Počet připojitelných vnitřních jednotek
Rozsah výkonových indexů
Povolené velikosti vnitřních jednotek
Cena
Příslušenství specifické pro jednotku
Mechanický přepínač chlazení/vytápění
Cena
daptér pro aplikace s více nájemci
Cena
Sada pro snížení hlučnosti (zvuková izolace)
Cena
CZK
CZK
CZK
CZK
BSVQ100P8B
BSVQ100P8B
1~6
15 ~ 100
15 ~ 100
17.428,–
BSVQ160P8B
BSVQ160P8B
1~8
101 ~ 160
15 ~ 140
27.473,–
BSVQ250P8B
BSVQ250P8B
1~8
161 ~ 250
15 ~ 250
31.592,–
KRC19-26
1.406,–
DTA114A61
4.219,–
EKBSVQLNP
3.892,–
KRC19-26
1.406,–
DTA114A61
4.219,–
EKBSVQLNP
3.892,–
KRC19-26
1.406,–
DTA114A61
4.219,–
EKBSVQLNP
3.892,–
VRV III
Zpětné získávání tepla
Centrální BS box
Typ pro napájení 1~ 230V
Hlavní jednotka
Počet portů (nezávisle řízených)
Počet připojitelných vnitřních jednotek
Rozsah výkonových indexů
Povolené velikosti vnitřních jednotek
Cena
Příslušenství specifické pro jednotku
Mechanický přepínač chlazení/vytápění
Cena
CZK
BSV4Q100PV
BSV4Q100PV
4 (max. 1 může zůstat nepřipojený)
4x 1 ~ 6
4x 15 ~ 100
15 ~ 100
69.712,–
BSV6Q100PV
BSV6Q100PV
6 (max. 1 může zůstat nepřipojený)
6x 1 ~6
6x 15 ~ 100
15 ~ 100
104.568,–
CZK
KRC19-26 (funguje pro 1 port, pro BS box až 4 ks)
1.406,–
KRC19-26 (funguje pro 1 port, pro BS box až 6 ks)
1.406,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
37
Centrální řídicí systémy
Adaptéry pro rozhraní centrálního řízení
Cena CZK
DTA102A52
Adaptér pro centrální řízení jednotek SkyAir R407C a jednotek FXUQ – připojení na linku F1/F2
4.018,–
DTA112B51
Adaptér pro centrální řízení jednotek SkyAir R410A – připojení na linku F1/F2
4.847,–
KRP928A2S
Adaptér pro centrální řízení jednotek Split – připojení na linku F1/F2
Poznámka: “KRP928A2S” je název pro objednávání; aktuálně je dodávána novější verze KRP928BA2S.
6.956,–
DTA103A51
Kabelový adaptér pro centrální řízení jiných zařízení – připojení na linku F1/F2 umožňuje sledování chodu/poruchy
a on/off regulaci 1 externího zařízení (čerpadlo / světla / ventilátory / další TZB) přes centrální řídící systém
14.691,–
DEC101A51
Adaptér D3 digitálního vstupu – připojení na linku F1/F2 umožňuje sledování chodu/poruchy až 8 externích
zařízení (čerpadla / světla / ventilátory / atd.) přes centrální řídící systém
23.330,–
DEC102A51
Adaptér D3 digitálního vstupu/výstupu – připojení na linku F1/F2 umožňuje sledování chodu/poruchy a on/off
regulaci až 4 externích zařízení (čerpadla / světla / ventilátory / atd.) přes centrální řídící systém
25.740,–
Zjednodušené centrální ovladače
Cena CZK
DCS301B51
Centrální ovladač zapnutí/ vypnutí – On/Off regulace a hlášení poruchy pro až 16 adres (skupin/jednotek)
17.604,–
DCS302C51
Centrální dálkový ovladač – plná regulace a monitorování pro až 64 adres (skupin/jednotek)
41.812,–
DST301B51
Plánovací časovač – v kombinaci s centrálním dálkovým ovladačem umožňuje vytvoření až 8 rozvrhů
pro až 64 adres (skupin/jednotek)
21.999,–
KRP2A- series
Kabelový adaptér pro externí monitoring/řízení přes suché kontakty a regulování zadané hodnoty
pomocí 0-140 Ω. Regulace celé linky F1, F2.
Nutnost instalačního boxu dle typu vnitřní jednotky.
KRP2A51 (0,5 m kabel) – pro jednotky FXCQ, FXKQ, FXSQ, FXLQ, FXNQ, FXMQ, FXDQ-M9, FXAQ a BSVQ
KRP2A52 (1,3 m kabe)l – pro jednotky FXFQ, FXZQ a FXHQ
KRP2A61 (2 m kabel) – pro jednotky FXDQ-P7
8.538,–
DCS302A52
Adaptér pro centrální monitorovací desku pro Centrální dálkový ovladač (DCS302C51) nebo Inteligentní
dotykový ovladač (DCS601C51) – poskytuje bezpotenciálové kontakty pro sledování chodu/poruchy
a on/off regulaci jednotek připojených k ovladači
4.721,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
38
Centrální řídicí systémy
Intelligent Touch Controller – dotykový centrální ovladač
Cena CZK
DCS601C51
Hlavní jednotka pro pokročilé řízení až 64 adres (skupin/jednotek)
DCS601A52
D3-Plus Adaptér – adaptér pro rozšíření na řízení dalších 64 adres (2x max 64 = max 128 celkem)
DCS302A52
Adaptér pro centrální monitorovací desku pro Centrální dálkový ovladač (DCS302C51) nebo Inteligentní
dotykový ovladač (DCS601C51) – poskytuje bezpotenciálové kontakty pro sledování chodu/poruchy
a on/off regulaci jednotek připojených k ovladači
DCS002C51
DCS004A51
DCS007A51
Proportional Power Distribution (PPD) doplněk – rozpočítávání elektrické energie - počítá účast každé vnitřní
jednotky na celkové spotřebě elektrické energie VRV systému
Web Software doplněk – poskytuje uživatelské rozhraní přes webový prohlížeč pokud je připojeno
na Local Area Network (LAN) nebo Internet
Rozhraní HTTP otevřeného protokolu pro domácí automatizaci – poskytuje komunikaci přes HTTP protokol
pro připojení k řídícím systémům 3. stran. DŮLEŽITÉ: Není kompatibilní s D3-Plus DCS601A52 adaptér!
85.106,–
30.009,–
4.721,–
56.202,–
61.852,–
35.936,–
Intelligent Manager – centrální ovladač na PC
Cena CZK
Software (povinný)
DAM002A51 **
DAM003A51 **
DAM004A51 **
DAM101A51
Installation
*
**
DAM602B51 *
Hlavní jednotka pro pokročilé řízení až 256 adres (4 F1/F2 porty; 4x max 64)
96.809,–
DAM602B52 *
Hlavní jednotka pro pokročilé řízení až 128 adres (2 F1/F2 porty; 2x max 64)
86.362,–
Vyžaduje PC s Windows 2000/XP/Vista
PPD – rozpočítávání celkové spotřeby elektrické energie na každou vnitřní jednotku VRV systému
vnitřní jednotky na celkové spotřebě elektrické energie VRV systému
ECO doplněk – poskytuje ECO funkci a funkci omezení příkonu pro inteligentní redukci nákladů na klimatizaci
bez dramatického snížení vnitřního komfortu
Web Software doplněk – poskytuje uživatelské rozhraní přes webový prohlížeč pokud je připojeno na Local Area Network (LAN) nebo Internet
Čidlo teploty okolí pro řízení na základě venkovní teploty (ekvitermní nastavení, volné chlazení)
Instalace musí být provedena vyškoleným technikem. Instalace servisním technikem Daikin může být poskytnuta na vyžádání.
PC musí být vybaveno 100Base-TX Ethernet síťovou kartou; Až čtyři (4) hlavní jednotky mohou být připojené
k jednomu PC vytvářející jeden velký intelligentManager systém (je potřeba Ethernet hub a Ethernet kabely)
Pro každý jednotlivý intelligentManager systém (složený z 1~4 hlavních jednotek) je potřeba jen jeden doplněk
Poskytuje se na vyžádání
31.340,–
31.340,–
31.340,–
23.556,–
Cena na vyžádání
–
–
Brána pro centrální řízení přes BACnet
Systémy řízení budov (BMS – Bulilding Management Systems)
Cena CZK
DMS502A51 *
Hlavní jednotka pro rozhraní BACnet® pro až 128 adres (2 F1/F2 porty; 2x max 64)
DAM411B51
DAM412B51
Volitelná D3 deska – karta pro rozšíření na řízení dalších 128 adres
(dává celkem 4 F1/F2 porty; 4x max 64 = 256 adres
Proportional Power Distribution (PPD) doplněk – rozpočítávání elektrické energie - počítá účast každé vnitřní
jednotky na celkové spotřebě elektrické energie VRV systému
182.091,–
42.289,–
21.547,–
Software
Software pro uvedení do provozu poskytován na vyžádání – BACnet® / BMS software NENÍ dodávkou firmy Daikin
–
*
Připojení přes linku 100Base-TX Ethernet; Je třeba uvedení do provozu přes servisní PC
Poznámka: “DMS502A51” je název pro objednávání; aktuálně je dodávána novější verze DMS502B51..
–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
39
Centrální řídicí systémy
Brána pro centrální řízení přes LonWorks® Bulilding
Systémy řízení budov (BMS - Bulilding Management Systems)
Cena CZK
DMS504B51
Hlavní jednotka pro rozhraní LonWorks® pro až 64 adres (1 F1/F2 port)
Software
LON / BMS software NENÍ dodávkou firmy Daikin
55.323,–
–
Komunikační rozhraní pro protokol KNX
Cena CZK
KLIC-DI
KNX adaptér – možnost připojení 1 vnitřní VRV jednotky na KNX protokol.
Připojení přes svorky P1, P. Kabelový ovladač BRC* může, ale také nemusí být připojen.
Instalace mimo jednotku.
KLIC-DD
KNX adaptér – možnost připojení vnitřní splitové jednotky na KNX protokol.
Připojení na svoru S21 vnitřní desky jednotky. Instalace mimo jednotku.
Poznámka: ne všechny splitové jednotky jsou s adaptérem kompatibilní – podrobnější informace
jsou uvedeny v ceníku splitů.
5.818,–
5.155,–
Komunikační rozhraní pro protokol MODBUS
Cena CZK
RTD-NET
Mobus adaptér – možnost připojení 1 vnitřní VRV nebo SkyAir jednotky (nebo skupiny až 16-ti
vnitřních jednotek napojených na 1 ovladač) na Modbus protokol.
Připojení přes svorky P1, P2. Kabelový ovladač BRC* může, ale také nemusí být připojen.
Instalace mimo jednotku.
6.385,–
Elektroměr pro použití s PPD doplňkem
Cena CZK
CE.RKG_KAMSTRUP
Elektroměr s pulsním výstupním kontaktem, 1 puls na 1 kWh, pro maximální proud 80A
Poznámka: Kromě tohoto typu lze použít jakýkoliv jiný typ, který splňuje tyto kritéria:
1 puls = 1 kWh s délkou pulsu 100 – 400 ms (pro BACnet)
nebo 40 – 400 ms (pro iTouch Controller nebo iManager)
7.559,–
DS-Net
Cena CZK
DTA113B51
DS-Net Adapter – poskytuje autonomní zálohu a rotaci jednotek pro až 4 VRV nebo SkyAir jednotky.
V kombinaci s GSM modemem (Wavecom Fastrack) umožňuje dálkové řízení přes SMS.
GSM modem musí být zakoupen lokálně.
Připojuje se na svorky P1, P2 a je nutný ovladač BRC1*.
15.068,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
40
Online Controller
Webové rozhraní pro splity a příslušenství
Cena CZK
KKRP01A
Adaptér pro napojení splitových jednotek lokální síť. Možnost ovládání jednotek přes internet nebo smartphone.
V případě propojení lokální sítě na internet, je možné ovládat jednotky přes internet – web:
www.onlinecontroller.eu. Není potřeba speciální konfigurace LAN. Je možné alternativně zajistit zálohování
a rotaci jednotek pro technické aplikace. Lze také ovládat skupinu jednotek – nutný adaptér pro každou vnitřní
jednotku. Připojení na svoru S21 vnitřní desky jednotky. Instalace mimo jednotku.
Poznámka: ne všechny splitové jednotky jsou s adaptérem kompatibilní – podrobnější informace jsou uvedeny
v ceníku splitů.
6.432,–
KBRC01A
Dotykový LCD ovladač pro online řízení.
Vhodný pro skupinové ovládání jednotek nebo jako alternativa
pro kabelový ovladač BRC944. Propojení kabelem.
10.027,–
KBRCS01A
Jednoduchý ovladač pro online řízení.
Vhodný pro skupinové ovládání jednotek nebo jako alternativa pro kabelový ovladač BRC944.
Propojení kabelem.
4.115,–
KKRPM01A
Externí sada – instalační box a prodloužení kabelu s konektorem S21 pro online adaptér KKRP01A
1.324,–
KKRPW01A
WiFi sada – zdroj napětí pro WiFi adaptér
1.466,–
VRV III servisní nástroje
DŮLEŽITÉ: Ceny servisních nástrojů se řídí rabatovými podmínkami platnými pro náhradní díly.
Service Checker Type III
Cena CZK
999135SET – SERVICE CHECKER TYPE III SET
Hlavní jednotka pro servisní monitorování jednotek Daikin
999107T
Software (povinný)
SENSOR KIT pro VRV CHECKER
Volitelné externí senzory – pro měření externích teplot / tlaků kromě těch měřených jednotkami
Vyžaduje PC s Windows 2000/XP;
52.611,–
31.089,–
Poskytuje se na vyžádání
Ostatní servisní nástroje
Cena CZK
99S0038
Magnet pro manuální provoz expanzních ventilů, 17.5 mm ID
999133T
Magnet pro manuální provoz expanzních ventilů, 22.0 mm ID
999134T
Magnet pro manuální provoz expanzních ventilů, 24.0 mm ID
999132T
Magnet pro manuální provoz expanzních ventilů, 24.5 mm ID
6.228,–
4.972,–
6.228,–
3.742,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
41
Volitelné příslušenství pro vnitřní
a venkovní jednotky
Ovladače a adaptéry pro VRV vnitřní jednotky
OVLADAČE
Kombinační tabulka s vnitřními jednotkami – viz. strana 44
3.533,–
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač – obsahuje týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, regulaci jednotek VAM, omezený provoz. Připojuje se na
svorky P1/P2.
2.687,–
BRC2C51
Zjednodušený kabelový dálkový ovladač – obsahuje integrované teplotní čidlo; ve srovnání s BRC1D52 nemá časovač, regulaci jednotek VAM,
omezený provoz a regulaci natáčení lamel. Připojuje se na svorky P1/P2.
3.918,–
BRC4* / BRC7*
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač – ve srovnání s BRC1D52 nemá časovač, teplotní čidlo, regulaci jednotek VAM a omezený provoz.
Přijímač závisí na konkretním modelu / typu vnitřní jednotky a připojuje se k řidící desce vnitřní jednotky nebo na svorky P1/P2.
K.RSS
Externí bezdrátové teplotní čidlo – umožňuje měření teploty přímo v místě, kde jsou lidé.
Připojuje se k PCB vnitřní jednotky místo standardního čidla teploty na sání.
KRCS01-*
Dalkové čidlo teploty vzduchu – umožňuje měření teploty přímo v místě, kde jsou v místnosti lidé.
Připojuje se k PCB vnitřní jednotky místo standardního čidla teploty na sání.
ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK A ADAPTÉRY
Cena CZK
BRC1E51A
(Poznámka: bude nahrazen BRC1E52A a BRC1E52B – rozšíření jazykových verzí – během 2012) Premium kabelový ovladač – obsahuje vícejazyčné
plnotextové rozhraní, podsvícení, týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, regulaci jednotek VAM, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti.
Připojuje se na svorky P1/P2. Nutný pro kazetu se samočistícím dekoračním panelem.
Typ a cena závisí na
typu vnitřní jednotky
3.074,–
Typ teplotního čidla závisí
na typu vnitřní jednotky
2.059,–
KLIC-DI
KNX adaptér – možnost připojení 1 vnitřní VRV jednotky na KNX protokol. Připojení přes svorky P1, P.
Kabelový ovladač BRC* může, ale také nemusí být připojen. Instalace mimo jednotku.
5.818,–
RTD-10
Univerzální adaptér pro externí řízení – řízení/monitoring přes suché kontakty, odpor 0-10 kΩ, napětí 0-10 V DC, výstupní signály – provozní stav,
defrost, porucha. Umožňuje připojení na protokol Modbus. Připojuje se na svorky P1, P2 – řízení až 16 jednotek. Ovladač BRC* není nutný.
Instalace mimo jednotku.
8.514,–
RTD-HO
Adaptér pro inteligentní řízení pro hotelové aplikace – řízení přes hotelový kartový systém, okenní kontakt.
Umožňuje připojení na protokol Modbus.
Připojuje se na svorky P1, P2 – řízení až 16 jednotek. Ovladač BRC* není nutný. Instalace mimo jednotku.
8.514,–
RTD-NET
Modbus adaptér – umožňuje připojení na protokol Modbus.
Připojuje se na svorky P1, P2 – řízení až 16 jednotek.
Ovladač BRC* není nutný. Instalace mimo jednotku.
6.385,–
DTA113B51
DS-Net Adapter – poskytuje autonomní zálohu a rotaci jednotek pro až 4 VRV nebo SkyAir jednotky.
V kombinaci s GSM modemem (Wavecom Fastrack) umožňuje dálkové řízení přes SMS.
GSM modem musí být zakoupen lokálně. Připojuje se na svorky P1, P2 a je nutný ovladač BRC1*.
15.068,–
KRP4A*
Kabelový adaptér pro externí monitoring/řízení přes suché kontakty a regulováné zadané hodnoty pomocí 0-140 Ω.
Připojuje se ke svorkám P1/P2 a vyžaduje, aby byl připojen také ovladač BRC 1/2/4/7.
Nutnost instalačního boxu nebo montažní desky – dle typu vnitřní jednotky.
KRP4A51 (0,5 m kabel) – pro jednotky FXCQ, FXKQ, FXSQ, FXLQ, FXNQ, FXMQ, FXDQ-M9 a FXAQ
KRP4A52 (0,8 m kabel) – pro jednotky FXHQ
KRP4A53 (1,15 m kabel) – pro jednotky FXFQ a FXZQ
KRP4A54 (1,9 m kabel) – pro jednotky FXDQ-P7
KRP2A*
Kabelový adaptér pro externí monitoring/řízeni přes suché kontakty a regulování zadané hodnoty pomocí 0-140 Ω.
Regulace celé linky F1, F2.
Nutnost instalačního boxu dle typu vnitřní jednotky.
KRP2A51 (0,5 m kabel) – pro jednotky FXCQ, FXKQ, FXSQ, FXLQ, FXNQ, FXMQ, FXDQ-M9, FXAQ a BSVQ
KRP2A52 (1,3 m kabel – pro jednotky FXFQ, FXZQ a FXHQ
KRP2A61 (2 m kabel) – pro jednotky FXDQ-P7
Typ teplotního čidla závisí
na typu vnitřní jednotky
4.319,–
Typ teplotního čidla závisí
na typu vnitřní jednotky
8.538,–
(E)KRP1B* / (E)KRP1C*
Adaptér pro 4 výstupní signály – suché kontakty pro aktivaci či deaktivaci zvlhčovače,
elektrického ohřívače, externího ventilátoru atd.
Výstup – provoz kompresoru nebo porucha, provozní stav ventilátoru, signál pro zvlhčovač a ohřívač.
Typ a cena závisí na
typu vnitřní jednotky
KRP1B*
Adaptér pro 2 výstupní signály – suché kontakty pro aktivaci či deaktivaci zvlhčovače,
elektrického ohřívače, externího ventilátoru atd.
Výstup – provoz kompresoru nebo porucha, provozní stav ventilátoru, signál pro zvlhčovač a ohřívač.
Typ a cena závisí na
typu vnitřní jednotky
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
42
Volitelné příslušenství
pro vnitřní a venkovní jednotky
Ovladače a adaptéry pro VRV vnitřní jednotky - pokračování
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Cena CZK
DTA114A61
Adaptér pro připojení více nájemci – umožňuje vypnutí hlavního přívodu elektrické energie do vnitřních jednotek,
aniž by to mělo efekt na napájení zbývající ch vnitřních jednotek. Je nutno zajistit oddělený zdroj elektrické energie 24 V.
EKMTAC
Sada pro připojení 10 vnitřních jednotek pro adaptér DTA114A61.
KRP*
Instalační box pro adaptér.
4.219,–
628,–
Typ a cena závisí na
typu vnitřní jednotky
Ovladače a adaptéry pro venkovní jednotky
Cena CZK
DTA104A*
Adaptér externí regulace pro venkovní jednotku – umožňuje aktivovat Nízkohlučný provoz a tři úrovně limitování
požadavku pomocí externích suchých kontaktů. Připojuje se na linku F1/F2 a vyžaduje napájení z vnitřní
jednotky*, BSVQ boxu, nebo VRV-WIII venkovní jednotky.
DTA104A53 (2 m kabel) – pro použití při instalaci v jednotkách FXDQ-P7
DTA104A61 (1.15 m kabel) – pro použití při instalaci v jednotkách FXCQ, FXKQ, FXDQ-M9, FXSQ, FXLQ,
FXNQ, FXMQ, FXAQ nebo boxech BSVQ
DTA104A62 (0,5 m kabel) – pro použití při instalaci v jednotkách FXFQ, FXZQ, FXHQ nebo pro RWEYQ jednotky
* Na str.44 naleznete volitelné příslušenství pro vnitřní jednotky.
KRC19-26
Mechanický přepínač chlazení/vytápění – umožňuje přepnout mezi chlazením, vytápěním a pouze ventilací celý
systém tepelného čerpadla nebo jeden BS-box systému zpětného získávání tepla.
Připojuje se ke svorkám A-B-C venkovní jednotky / BS-boxu.
10.597,–
1.406,–
KJB111A
Instalační box pro mechanický přepínač chlazení/vytápění KRC19-26.
653,–
BHGP26A1
Sada digitálního manometru – standardně zobrazuje aktuální kondenzační a vypařovací tlaky v systému nebo
ve speciálním servisním módu pozici expanzního ventilu a data teplotního čidla.
Připojuje se k PCB venkovní jednotky, pro instalaci ve venkovní jednotce.
KWC26B160/280/450
KWC25C450
Centrální vana pro odvod kondenzátu – odvádí kondenzát do jednoho místa.
V chladných regionech by měla být vybavena topným kabelem (není dodávkou Daikin),
prevence proti zamrznutí.
12.657,–
Model a cena závisí na
typu venkovní jednotky
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
43
Volitelné příslušenství
pro vnitřní a venkovní jednotky
Ovladače a adaptéry pro VRV vnitřní jednotky
Cena CZK
Detailní popis na str. 42
with auto-cleaning
FXZQ
FXCQ
FXKQ
3.533,–
P
P
P
P
P
2.687,–
P
–
P
P
P
3.918,–
*1
*1
*1
*1
*1
BRC7F532F
–
BRC7E530
BRC7C62
BRC4C61
4.294,–
–
4.294,–
8.538,–
8.764,–
P
P
P
P
P
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
6.385,–
P
P
P
P
P
15.068,–
P
P
P
P
P
KRP4A53
–
KRP4A53
KRP4A51
KRP4A51
KRP2A52
–
KRP2A52
KRP2A51
KRP2A51
BRC1E51A
Kabelový dálkový ovladač Premium
s plnotextovým rozhraním a podsvětlením
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
OVLADAČE
BRC2C51
Zjednodušený kabelový dálkový ovladač
BRC4* / BRC7*
Infračervený bezdrátový ovladač
K.RSS
Externí bezdrátové teplotní čidlo
KRCS01-*
Dálkové čidlo teploty vzduchu
Typ a cena závisí na typu
vnitřní jednotky
3.074,–
Typ teplotního čidla závisí
na typu vnitřní jednotky
2.059,–
KLIC-DI
KNX adaptér – možnost připojení 1
vnitřní VRV jednotky na KNX protokol
ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK A ADAPTÉRY
RTD-10
Univerzální adaptér pro externí řízení
RTD-HO
Adaptér pro inteligentní řízení pro hotelové aplikace
RTD-NET
Modbus adaptér – umožnuje řízení přes MODBUS
DTA113B51
DS-Net adaptér
KRP4A*
Kabelový adaptér pro externí řízení a monitoring jedné jednotky
KRP2A*
Adaptér pro externí řízení a monitoring – všechny
jednotky na lince F1, F2
(E)KRP1B* / (E)KRP1C*
Adaptér pro 4 výstupní signály
KRP1B*
Adaptér pro 2 výstupní signály
DTA114A61
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Adaptér pro aplikace s více nájemci
EKMTAC
Sada pro připojení 10 vnitřních jednotek pro adaptér DTA114A61
DTA104A*
Adaptér externí regulace pro venkovní jednotku
Instalační box / montážní deska pro adaptéry.
Pouze adaptéry označené symbolem
mouhou být instalovány na jednotce.
FXFQ
FXFQ
5.818,–
8.514,–
8.514,–
Typ teplotního čidla závisí
na typu vnitřní jednotky
4.319,–
Typ teplotního čidla závisí
na typu vnitřní jednotky
8.538,–
Typ a cena závisí na typu
vnitřní jednotky
EKRP1C11
KRP1C12
–
EKRP1B2
KRP1B61
1.936,–
ON REQUEST
–
3.641,–
4.470,–
Typ a cena závisí na typu
vnitřní jednotky
–
–
KRP1B57
–
–
–
–
3.516,–
–
–
4.219,–
P
P
–
–
–
628,–
–
–
P
–
–
DTA104A62
DTA104A62
DTA104A62
DTA104A61
DTA104A61
KRP1H98
KRP1J98
KRP1BA101
KRP1B96
–
1.256,–
3.064,–
1.666,–
804,–
–
Typ adaptéru závisí
na vnitřní jednotce
10.597,–
Typ a cena závisí na typu
vnitřní jednotky
Poznámky:
*1 Ovladač BRC2C51 umožňuje řídit každou vnitřní jednotku, ale neumí ovládání výdechových lamel. Proto není vhodný pro tyto typy jednotek.
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
44
FXUQ
FXHQ
FXAQ
FXDQ-M9
FXDQ-P7
FXSQ
FXMQ-P7
FXMQ-MA
FXMQ-MF
FXLQ
FXNQ
EKEQMCB
HXHD
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
–
P
P
P
*1
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
–
*1
P
P
P
*1
P
P
–
–
BRC7C528
BRC7E63
BRC7E618
BRC4C62
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
–
BRC4C65
BRC4C65
–
–
8.614,–
6.479,–
5.008,–
6.931,–
5.726,–
5.726,–
5.726,–
5.726,–
–
5.726,–
5.726,–
–
–
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
–
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-1
–
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
–
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
–
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
–
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
–
KRP4A53
KRP4A52
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A54
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
–
–
KRP2A52
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A61
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A61
KRP2A51
KRP2A51
–
–
–
KRP1B3
–
EKRP1B2
–
EKRP1B2
EKRP1B2
KRP1B61
KRP1B61
KRP1B61
KRP1B61
–
–
–
5.776,–
–
3.641,–
–
3.641,–
3.641,–
4.470,–
4.470,–
4.470,–
4.470,–
–
–
–
–
–
–
KRP1B56
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.776,–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
P
P
–
–
P
P
–
–
–
–
–
–
–
–
–
P
P
–
–
–
–
P
P
–
–
–
DTA104A62
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A53
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
–
–
KRP1B97
KRP1C93
KRP4A93
–
KRP1BA101
KRP4A96
KRP4A96
–
–
–
–
–
–
3.892,–
3.516,–
3.290,–
–
1.666,–
1.607,–
1.607,–
–
–
–
–
–
–
–
–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
45
Poznámky
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.
46
Všeobecné obchodní podmínky
I. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Všechna práva a povinnosti ze smluv, v nichž má společnost DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE CZECH REPUBLIC spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, IČ: 480 39 497, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 15503 (dále jen „DAIKIN“) postavení prodávajícího
(dodavatele), a druhá smluvní strana postavení kupujícího (objednatele) (dále jen „zákazník“), jejichž předmětem je
prodej (dodání) jakéhokoliv zboží (dále souhrnně jen „zboží“) DAIKINem zákazníkovi, které nejsou odchylně upraveny
příslušnou smlouvou, se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
2. Pro dodávky a plnění DAIKIN jsou rozhodující výhradně níže uvedené všeobecné obchodní podmínky DAIKIN. Potvrzení zákazníka s odkazem na jeho obchodní nebo nákupní podmínky jsou aplikovatelné pouze v rozsahu, v jakém
jsou shodné s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Odchylné doplňky a změny vyžadují ke své právní
účinnosti výslovný souhlas DAIKIN a písemnou formu.
3. Tyto všeobecné obchodní podmínky je možné si stáhnout na domovské stránce www.daikin.cz, jmenovitě na odkazu
(Všeobecné obchodní podmínky) „VOP“.
4. K iniciování procesu uzavření smlouvy na dodávku zboží mezi DAIKINem a zákazníkem může dojít jedním z následujících způsobů:
i. písemnou (dopisem, faxem nebo e-mailem) nabídkou DAIKINu na dodání zboží doručenou
zákazníkovi; a/nebo
ii. písemnou (dopisem, faxem nebo e-mailem) objednávkou zboží zákazníka doručenou DAIKINu.
II. NABÍDKA
1. Není – li v nabídce DAIKIN výslovně uvedeno jinak, nabídky DAIKIN jsou otevřené, orientační a nezávazné. Není-li
v nabídce DAIKIN výslovně uvedeno jinak, údaje o mírách, hmotnostech, technických datech, množství a dodacích
lhůtách jsou pouze orientační.
2. K uzavření smlouvy na dodávku zboží mezi DAIKINem a zákazníkem dochází okamžikem, kdy zákazník písemně
(dopisem, faxem nebo e-mailem) potvrdí DAIKINu bez výhrad nabídku DAIKINu, resp. okamžikem, kdy se DAIKIN
a zákazník shodnou bez výhrad na všech podmínkách dané smlouvy na dodávku zboží. Ústní a telefonické dohody
a ujednání musí být DAIKINem a zákazníkem písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem) potvrzeny.
III. OBJEDNÁVKY
1. Zákazník je povinen objednávat u DAIKINu zboží písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem).
2. K akceptaci objednávky zákazníka DAIKINem dochází písemným (dopisem, faxem nebo e-mailem) potvrzením
objednávky zákazníka bez výhrad DAIKINem, resp. okamžikem, kdy se DAIKIN a zákazník shodnou bez výhrad
na všech podmínkách dané smlouvy na dodávku zboží a/nebo dodáním objednaného zboží DAIKINem zákazníkovi.
Ústní a telefonické dohody a ujednání musí být DAIKINem a zákazníkem písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem)
potvrzeny.
IV. ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
1. Zrušení celé DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. změna DAIKINem již akceptované objednávky zákazníkem jsou přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem DAIKINu. V případě zrušení
celé DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. při změně DAIKINem již akceptované
objednávky zákazníkem je DAIKIN vedle již poskytnutých plnění a vzniklých nákladů oprávněn účtovat zákazníkovi
stornopoplatek ve výši 20% sjednané kupní ceny (ceny díla) zakázky včetně DPH, nejméně však 7 000 Kč. Pro
specifické produktové skupiny zboží (např. „multiple scroll and screw chiller“) se aplikují zvláštní podmínky na zrušení
DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. změnu DAIKINem již akceptované objednávky zákazníkem, které jsou dostupné na www.daikin.cz, (v sekci „VOP“)
2. Pravidla uvedená v čl. IV odst. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek se plně uplatní i na případy, kdy smlouva
na dodávku zboží byla mezi DAIKINem a zákazníkem uzavřena na základě nabídky DAIKINu ve smyslu čl. I odst. 4
písm. i a čl. II těchto Všeobecných obchodních podmínek.
3. V případě, že bude proti zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení a/nebo se zákazník vstoupí do likvidace, je DAIKIN
oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo pozastavit plnění veškerých svých závazků ze smlouvy, a to až do doby, než
zákazník řádně splní veškeré své povinnosti ze smlouvy pro něj vyplývající, a to aniž by DAIKIN byl povinen nahradit
zákazníkovi případně vzniklou škodu.
V. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Kupní cena zboží (cena díla) (dále jen „cena“) se sjednává ve výši:
i. v případě, že je smlouva na dodávku zboží mezi DAIKINem a zákazníkem uzavírána na základě nabídky DAIKINu
ve smyslu čl. I odst. 4 písm. i a čl. II těchto Všeobecných obchodních, ve výši uvedené v takové nabídce DAIKINu;
ii. v případě, že je smlouva na dodávku zboží mezi DAIKINem a zákazníkem uzavírána na základě objednávky
zákazníka ve smyslu čl. I odst. 4 písm. ii a čl. III těchto Všeobecných obchodních podmínek, dle ceníků a “Dohody
o vzájemné spolupráci“ s DAIKINem platných ke dni objednání zboží zákazníkem. Ceníky DAIKIN se zpravidla
aktualizují jednou ročně. Změny cen DAIKINem však zůstávají vyhrazeny i v průběhu roku. DAIKIN je tedy oprávněn jednostranně měnit ceníky zboží a zavazuje se seznámit kupujícího s platnými ceníky (dopisem, emailem,
faxem či publikací nového ceníku na domovské internetové stránce DAIKINu www.daikin.cz Zákazník cenu zboží
dle nového ceníku akceptuje svou objednávkou učiněnou za platnosti a účinnosti nového ceníku, který byl DAIKINEM zákazníkovi oznámen a/nebo zpřístupněn (tj. např. tím, že zákazník objedná u DAIKINu zboží poté, co bude
nový platný ceník poslán zákazníkovi anebo publikován na domovské internetové stránce DAIKINu ve smyslu výše
uvedeného).
2. Ceny se rozumí netto bez jakýchkoli daní, poplatků nebo odvodů v uvedené měně včetně balného, není-li uvedeno
jinak, na předem ve smlouvě dohodnuté místo určení. DAIKIN nepřijímá zpět jakékoliv obaly a balicí materiál.
3. Není – li v konkrétní smlouvě výslovně sjednáno jinak, je zákazník povinen zaplatit DAIKINu cenu zboží na základě
DAIKINem vystavené faktury.
4. DAIKIN si vyhrazuje právo na částečná vyúčtování.
5. K reklamacím faktur, doručeným DAIKINu později než 2 týdny po obdržení faktury, se nepřihlíží. Není-li uvedeno
v konkrétním případě jinak, činí splatnost faktur 30 dní od data vystavení faktury, přičemž dnem platby je den připsání
příslušné fakturované platby beze srážek na účet DAIKINu. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny je zákazník
povinen uhradit DAIKINu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Tím není dotčeno právo DAIKINu na náhradu škody v plném rozsahu. Dále je DAIKIN v případě prodlení zákazníka
oprávněn požadovat po zákazníkovi náhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním pohledávky, zejména výlohy
na upomínky a inkasní náklady a zákazník je povinen tyto na výzvu DAIKINu nejpozději do pěti (5) dnů v plné výši
uhradit.
6. V případě sjednání splátek na úhradu ceny se DAIKIN a zákazník ve smyslu § 565 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů dohodli, že v případě prodlení zákazníka s úhradou byť i jediné splátky
se celý dluh stává okamžitě bez dalšího splatným a zákazník je povinen uhradit celý dluh nejpozději do pěti (5) dnů
DAIKINu.
7. DAIKIN je oprávněn podmínit expedici zboží platbou předem, a to v jakékoliv výši až do 100% ceny.
8. Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu DAIKIN zadržovat platby a/nebo jednostranně započítat jakékoliv své pohledávky za DAIKINem na cenu zboží či jakoukoliv jinou pohledávku DAIKINu za zákazníkem.
VI. DODACÍ LHŮTA
1. Není – li výslovně uvedeno jinak, dodací lhůty uvedené v nabídce jsou pouze orientační a nezávazné, DAIKIN však
usiluje o dodržení uvedených lhůt. Prodlení s dodáním zboží oproti nabídce proto nemají za následek např. nároky
na náhradu škody ani neopravňují k odstoupení smlouvy. Totéž platí, jestliže dodací lhůty nebyly dodrženy v důsledku
vyšší moci, stávky nebo jiných událostí, které DAIKIN nemůže ovlivnit.
2. Požadavky zákazníka na smluvní pokuty či jiné penále jsou vyloučeny.
3. Dílčí dodávky DAIKINem zákazníkovi jsou přípustné.
4. Je-li zákazník v prodlení s jakoukoliv splatnou platbou vůči DAIKINu, je DAIKIN oprávněn zadržet a pozastavit dodávky zboží zákazníkovi až do okamžiku úhrady všech splatných závazků zákazníka vůči DAIKINu, aniž by byl povinen
nahradit zákazníkovi případně vzniklou škodu. V takovém případě není DAIKIN v prodlení s plněním svého závazku
k dodání zboží.
VII. PŘEVZETÍ DODÁVKY, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ, PRODLENÍ S PŘEVZETÍM
1. Dodávky zboží se provádějí, není-li sjednáno něco jiného, podle dodací doložky CIP dle Incoterms 2010 na předem
dohodnuté místo určení.
2. Dodávky zboží podle dodací doložky CIP dle čl. VII odst. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek pokrývají
pouze minimální přepravní náklady. Zvláštní pojištění pro přepravu zboží se uzavírá pouze po zvláštní písemné
dohodě a na náklady zákazníka.
3. Zákazník je povinen zkontrolovat bez zbytečného odkladu zboží, zda nedošlo ke škodám při přepravě a zapsat
případná poškození obalu nebo zboží přímo do přepravního listu a DAIKINu tyto bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do následujícího pracovního dne, písemně oznámit. Případné škody vzniklé při přepravě, které nebyly zjevné při
předání zboží, je zákazník povinen reklamovat u DAIKIN okamžitě, nejpozději však do 3 dnů po předání zboží zákazníkovi, v opačném případě nemá zákazník nárok na jakékoliv plnění ze strany DAIKIN. Není – li v konkrétním případě
sjednáno DAIKINem se zákazníkem písemně jinak, pak v případě, že bude doprava (přeprava) zboží realizována
na žádost zákazníka prostřednictvím dopravce zjednaného zákazníkem, podpis dodacího listu zboží přepravcem se
pro účely převzetí zboží a splnění smlouvy ze strany DAIKIN považuje za podpis zákazníka.
4. Zákazník souhlasí, že v případě, že bude zboží DAIKINem přepravováno k zákazníkovi externím přepravcem zjednaným DAIKINem (zejména, ale nikoliv pouze, GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.), bude se potvrzení přepravního listu
tohoto přepravce ze strany zákazníka považovat za potvrzení převzetí zboží uvedeného na dodacím listu DAIKINu,
na nějž přepravní list přepravce odkazuje, ze strany zákazníka, když tento dodací list DAIKINu doručí DAIKIN zákazníkovi vždy před dodáním zboží písemně a/nebo faxem a/nebo emailem. Číslo dodacího listu DAIKINu je uvedeno
na přepravních listech přepravce GEBRÜDER WEISS spol. s r.o. viz www.daikin.cz v sekci VOP.
5. Dostane-li se zákazník do prodlení s převzetím zboží, je DAIKIN s výhradou ostatních práv oprávněn se zákazníkem
6.
7.
objednaným zbožím nakládat dle vlastního uvážení (tj. např. prodat jej třetí osobě). V takovém případě počíná doručením písemného požadavku zákazníka na dodávku původně zákazníkem objednaného zboží běžet nová dodací lhůta
v délce sjednané v původní smlouvě.
DAIKIN je v případě prodlení zákazníka s převzetím zboží rovněž oprávněn bez dalšího upozornění uskladnit zákazníkem objednané zboží ve svém skladu či na jiném místě na náklady zákazníka.
DAIKIN je oprávněn účtovat zákazníkovi náklady vzniklé prodlením s převzetím zboží, zejména, ale nikoliv pouze,
náklady na skladování (skladné 250,-Kč / 1 paleta zboží/1 týden), marné jízdy a dopravné dle tarifů k přepravě zboží
použitého přepravce.
VIII. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
1. Dodané zboží zůstává vlastnictvím DAIKINu až do úplného zaplacení ceny zboží zákazníkem.
2. Zákazník je povinen písemně upozornit každou třetí osobu, která by chtěla nakládat a/nebo nakládá se zbožím (a to
jak v právním, tak i faktickém smyslu), k němuž má DAIKIN výhradu vlastnictví, že toto zboží je ve vlastnictví DAIKINu
a zabránit třetí osobě v nakládání s takovým zbožím.
3. Zákazník není rovněž oprávněn se zbožím s výhradou vlastnictví DAIKIN nakládat jiným způsobem neslučitelným
s výhradou vlastnictví DAIKIN (např.: zajišťovací převod vlastnického práva, zastavení zboží).
4. O zabavení nebo jiných omezeních zboží s výhradou vlastnictví DAKINu je zákazník povinen DAIKIN bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do následujícího pracovního dne, písemně vyrozumět. Jakékoliv související náklady hradí
zákazník.
IX. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST
A. Za vady příp. absenci garantovaných vlastností odpovídá DAIKIN s vyloučením dalších nároků, není-li v konkrétním
případě se zákazníkem písemně dohodnuto jinak, takto:
1. Záruční doba činí – není-li dále uvedeno jinak - 36 měsíců ode dne dodání zboží.
2. Záruka je poskytována a zákazník má nárok na záruční plnění pouze za předpokladu, že zboží dodané DAIKINem
zákazníkovi je instalováno a zároveň uvedeno do provozu přímo společností DAIKIN či osobou vyškolenou a písemně
pověřenou k provádění těchto činností společností DAIKIN, a to v souladu s návodem DAIKIN, a zároveň je bez výjimky dodržován pravidelný servis a údržba zboží v souladu se servisními pokyny společnosti DAIKIN. U chladicích jednotek se šroubovými kompresory je, není-li dohodnuto jinak, zákazníkovi poskytována záruka v délce 12 měsíců, a to
pouze v případě, když uvedení do provozu provádí společnost DAIKIN sama – v opačném případě není poskytována
zákazníkovi žádná záruka. U produktů označených „J&E Hall International for Daikin“ je zákazníkovi poskytována
záruka v délce 18 měsíců. U produktů označených „Rotex“ činí zákazníkovi poskytována záruka obecně 24 měsíců,
avšak s následujícími výjimkami: na produkty Rotex HPSU je zákazníkovi poskytnuta materiálová záruka 24 měsíců
od data uvedení do provozu, maximálně však 27 měsíců od data fakturace s tím, že v případě pravidelné údržby
a servisu dle pokynů DAIKINu dostupných na domovské internetové stránce www.daikin.cz se poskytuje zákazníkovi
prodloužená záruka 60 měsíců od uvedení do provozu, maximálně však 63 měsíců od data fakturace. Pravidla
záruky uvedená v předchozí větě za dvojtečkou se aplikují rovněž na produkty označené jako Daikin Altherma, avšak
u produktů označených jako Daikin Altherma Flex pouze tehdy, pokud toto zařízení uvede do provozu DAIKIN sama.
Materiálovou zárukou se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí: Dodávka originálních dílů
Daikin přešně specifikovaných dle technických parametrů zařízení a spol. Daikin odsouhlasených.
3. V případě vad zboží, na něž se vztahuje záruka, se DAIKIN zavazuje, že vadné zboží příp. vadné díly podle volby
DAIKIN vymění nebo opraví. Nároky na záruční plnění nad rámec těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo
jakékoli jiné nároky ze záruky neexistují. Pracovní doba, doba strávená na cestě nebo jiné náklady se nenahrazují.
4. Záruka a/nebo odpovědnost DAIKINu jsou vyloučeny, jestliže zákazník písemně neoznámí zjevné vady zboží do 3
pracovních dnů po dodání zboží, ostatní vady bez zbytečného odkladu po zjištění.
5. Záruka a/nebo odpovědnost DAIKIN je navíc k případům uvedeným v odst. 2. a 4. vyloučena zejména v případě vad
zboží, které vznikly nevhodným nebo neodborným užíváním nebo zacházením se zbožím, nedodržováním provozních
podmínek nebo servisních směrnic, nadměrným namáháním nebo nevhodnými provozními prostředky nebo nevhodnými výměnnými látkami.
6. K provedení veškerých nutných záručních zásahů musí být DAIKINu ze strany zákazníka poskytnut potřebný čas
a součinnost. DAIKIN se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, aby započal s odstraňováním vady zboží, za níž odpovídá,
v co nejkratším termínu. Při dalším používání vadného zboží se záruka a/nebo odpovědnost DAIKINu vztahuje pouze
na původní vadu. Náklady na odstranění vad zboží, provedené bez písemného předchozího souhlasu DAIKIN třetí
osobou, se nenahrazují. Odpovědnost za následky takových odstraňování vad je ze strany DAIKINu vyloučena.
7. Záruční doba pro náhradní díly činí 6 měsíců od dodání
8. Při odstranění vady nezačíná běžet záruční doba pro vyměněné nebo opravené díly znovu.
9. V případě, že je zákazník v prodlení s úhradou ceny zboží, není DAIKIN povinen odstranit zákazníkem uplatněné
vady zboží, za něž DAKIN odpovídá, a to až do okamžiku, dokud zákazník nesplní své platební závazky vůči DAIKINu. Zákazník není oprávněn, ani při oprávněných reklamacích, z tohoto důvodu pozastavit platbu ceny zboží či jiné
splatné platby vůči DAIKINu.
10. Při dodání a montáži cizích výrobků se záruka omezuje na postoupení nároků na záruční plnění, které má DAIKIN vůči
dodavatelům cizího výrobku. Další nároky zákazníka na záruční plnění, zejména na snížení ceny, jsou vyloučeny.
11. V případě vyřešení uplatněné reklamace (ať již z titulu vad zboží při předání či z titulu vad zboží, za něž DAIKIN
odpovídá ze záruky) výměnou zboží či jeho části vyměněné zboží či jeho část přechází do vlastnictví DAIKIN, a to
na základě výlučného uvážení a rozhodnutí DAIKINu.
12. Jakékoliv reklamace či nároky z titulu vad krytých zárukou je zákazník povinen uplatnit u DAIKINu písemně.
B. Náhrada škody ze strany DAIKIN se ve smyslu § 386 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, omezuje maximální částkou rovnající se ceně zboží, v jehož důsledku škoda vznikla. Omezení uvedené
v předchozí větě se nevztahuje na právo zákazníka na náhradu škody způsobenou DAIKINem úmyslně
X. VRÁCENÍ ZBOŽÍ
1. Zákazník je oprávněn zboží vrátit a/nebo vyměnit pouze na základě předchozího písemného souhlasu DAIKINu,
přičemž i v případě, že se DAIKIN dle svého výlučného uvážení rozhodne vratku zboží akceptovat, akceptuje vrácení
zboží pouze v min. hodnotě 2 500 Kč bez DPH a max. hodnotě 1 250 000 Kč bez DPH za předpokladu, že toto zboží
není poškozeno, nebylo použito, je zabaleno v originálních obalech a je v takových podmínkách umožňujících jeho
další prodej. Zejména vrácení již nainstalovaného zboží (včetně chillerů) a speciálně vyrobených produktů (zboží)
včetně náhradních dílů nebude v žádném případě ze strany DAIKINu akceptováno.
2. Zákazník V případě, že si zákazník přeje vznést návrh na vrácení a/nebo výměnu zboží ve smyslu čl. X odst. 1 těchto
Všeobecných obchodních podmínek, je povinen vyplnit formulář „Požadavek na vrácení zboží“, dostupný na www.
daikin.cz a doručit jej (faxem nebo mailem) do DAIKINu na jím určenou adresu nejpozději do 10 dnů od dodání zboží.
3. Zákazník je v případě, že DAIKIN souhlasil s vrácením a/nebo výměnou zboží ve smyslu čl. X odst. 1 těchto
Všeobecných obchodních podmínek, povinen doručit zboží na své nebezpečí a náklady do místa určeného
DAIKINem.
4. V každém případě vrácení a/nebo výměny zboží bude zákazníkovi dobropisováno maximálně 80% ceny bez DPH,
za níž DAIKIN toto zboží prodal zákazníkovi. Všechny standardní vratky budou předmětem poplatků za přeskladnění
/ administrativních poplatků ve výši 20% z ceny dotčeného zboží bez DPH.
5. Všechny vratky zboží DAIKIN prověří. Jestliže zboží není vráceno v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (viz. čl. X odst. 1 – 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek), je DAIKIN oprávněn bez dalšího odmítnout
vratku zboží a vrátit zboží zpět zákazníkovi na náklady a nebezpečí zákazníka. Alternativně k uvedenému v předchozí
větě je DAIKIN oprávněn účtovat zákazníkovi vyšší náklady na přeskladnění zboží / admininstrativní poplatky než je
20% z ceny dotčeného zboží bez DPH uvedených v čl. X odst. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
6
Jakýkoliv DAIKINem vystavený dobropis, resp. pohledávka zákazníka za DAIKINem z takto vystaveného dobropisu,
bude vždy započtena oproti pohledávkám DAIKINu za zákazníkem, které vzniknou z budoucích dodávek zboží
DAIKINem zákazníkovi, a tedy žádná jiná forma úhrady pohledávky zákazníka za DAIKINem z vystaveného dobropisu
není přípustná, nestanoví – li DAIKIN v konkrétním případě jinak.
XI. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, ROZHODNÉ PRÁVO
1. Veškeré spory, které vzniknou mezi DAIKINem a zákazníkem budou řešeny obecným soudem s místní příslušností
dle sídla DAIKIN.
2. Veškeré smluvní vztahy jakož i veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito smluvními vztahy se řídí českým právem
s vyloučením jeho kolizních norem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.
3. Práva a povinnosti DAIKINu a zákazníka, která nejsou výslovně upraveny příslušnou smlouvou či těmito všeobecnými
obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů,
a ostatními právními předpisy v mezích jejich působnosti.
XII. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE
1. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo
smlouvy, uzavřené mezi DAIKINem a zákazníkem, zůstává platnost a účinnost zbývajících ustanovení nedotčena.
Neplatná či neúčinná ustanovení budou nahrazena takovými přípustnými ustanoveními, která jsou sjednané vůli stran
nejblíže.
XIII. OSTATNÍ
1. Zákazník je oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za DAKINem na třetí osobu pouze s předchozím písemným
souhlasem DAIKINu.
2. Informace poskytnuté DAIKINem zákazníkovi v souvislosti se smlouvou a objednávkami se považují za důvěrné.
3. Zákazník se zavazuje, že neporuší obchodní tajemství DAIKINu, o kterém se dozví v souvislosti s obchodním vztahem. Zároveň se zavazuje, že zajistí dodržování obchodního tajemství DAIKINu i obchodními partnery zákazníka.
4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.dubna 2012, ruší bez dalšího Všeobecné
obchodní podmínky DAIKIN ze dne 1.5.2010, a jejich platnost a účinnost není časově omezená.
Obchodní podmínky společnosti Daikin jsou k dispozici také na internetu na webových stránkách www.daikin.cz.
IBC – Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Czech Republic
tel.: +420 221 715 700, fax: +420 221 715 701, [email protected], www.daikin.cz
47
DAIKIN AIRCONDITIONING
CENTRAL EUROPE –
CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
budova IBC – Pobřežní 3
CZ – 186 00 Praha 8
Tel.: +420 221 715 700
Fax: +420 221 715 701
e-mail: offi[email protected]
www.daikin.cz
Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany
Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe
HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné
výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel
vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího
upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zříká odpovědnosti za
jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo
výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.
Vytištěno na papíru běleném bez použití chlóru. Použitá
výrobní technologie s certifikací ISO 14001 minimalizuje
nežádoucí vlivy a vyjadřuje hluboký respekt k životnímu
prostředí.
ECPCS12dace_VRV • Copyright Daikin
Společnost Daikin si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny modelů.
Unikátní pozice společnosti Daikin jako výrobce
klimatizačních zařízení, kompresorů a chladiv vedla
k úzké angažovanosti v otázkách životního prostředí. Již
několik let je záměrem společnosti Daikin stát se lídrem
v poskytování produktů, které mají minimální vliv na
životní prostředí. Tato výzva vyžaduje ekologický design
a vývoj široké řady produktů a energetický management
systém, což vyúsťuje v zachování energie a snížení
odpadů.
Download

VRV III Komfortní vzduchová clona