VRV
Ceník
2014
→ Obsah
→ VRV pro nahrazení R22
Vnitřní jednotky
→ Standardní VRV vnitřní jednotky
FXFQ-A Kazetová jednotka s kruhovým výdechem
FXZQ-A Kazetová jednotka s plochým dekoračním
panelem
FXCQ-A Mezistropní kazetová jednotka s 2 výdechy
FXKQ-MA Mezistropní rohová kaz. jedn. s 1 výdechem
FXUQ-A Podstropní jednotka se 4 výdechy
FXHQ-A Podstropní jednotka
FXAQ-P Nástěnná jednotka
FXDQ-M9 Jednotka do podhledu (malá)
FXDQ-A Jednotka do podhledu (nízká)
FXMQ-MA Jednotka do podhledu (velká)
FXSQ-P Jednotka do podhledu (standard)
FXMQ-P7 Jednotka do podhledu (vysoké ESP)
FXLQ-P Parapetní jednotka
FXNQ-P Jednotka k zabudování do parapetu
→ VRV Hydroboxes
HXY-A nízkoteplotní hydrobox
HXHD-A jednotka pro ohřev vody
→ Větrací jednotky
EKEQ*CB & EKEXV- VZT připojovací sada
FXMQ-MF jedn. k zabudování do podhledu
pro 100 % čestvý vzduch
CYV-DK-F vzduch. clona pro VRV – volně zavěšená
CYV-DK-C vzduchová clona pro VRV – kazetová
CYV-DK-R vzduchová clona pro VRV – mezistropní
Příslušenství pro vzduchové clony CYV
CYQ-DK-F vzduch. clona pro ERQ – volně zavěšená
CYQ-DK-C vzduchová clona pro ERQ – kazetová
CYQ-DK-R vzduchová clona pro ERQ – mezistropní
Příslušenství pro vzduchové clony CYQ
VAM-FA/FB Větrací jednotky se zpětným
získáváním tepla (HRV)
VH- elektrické ohřívače pro jednotky VAM
VKM-GB/GBM HRV jednotky s DX výměníkem
RXYQQ-T VRV IV-Q tepelné čerpadlo
RQCEQ-P VRV III-Q se zpětnám získávání tepla
4
4
!
NOVINKA
RYYQ-T & RYMQ-T VRV IV s nepřetržitým vytápěním
RXYQ-T VRV IV (bez nepřetržitého vytápění)
RXYCQ-A VRV Classic
RTSYQ-PA VRV III-C pro chladné regiony
RXYSQ-P8 VRV III-S Mini VRV
→ Vzduchem chlazené systémy zpětné získávání tepla
!
NOVINKA
!
NOVINKA
REYQ-T VRV IV se zpětným získáváním tepla
BS Boxy pro VRV IV
REYQ-P & REYHQ-P VRV III se zpětným získáváním tepla
REYAQ-P VRV III zpětné získávání tepla do vody
28
29
→ Vodou chlazené VRV systémy
!
NOVINKA
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
30
RWEYQ-P VRV IV-W univerzální řada
30
→ ERQ Invertorové kondenzační jednotky tepelné čerpadlo 31
ERQ-A, EKEQ-CB, EKEXV-, Příslušenství
31
Příslušenství
→ VRV distribuce chladiva
32
Refnety a headery pro systém tepelného čerpadla
Refnety a headery pro systém se zpětným
získáváním tepla
BS box pro systémy se zpětným získáváním tepla
BS box pro VRV IV a VRV III-S
32
32
33
33
→ Centrální řídicí systémy
12
34
Adaptér pro centrální řízení jednotek
Zjednodušené centrální ovladače
intelligent Touch Manager
WAGO rozhraní pro intelligent Touch Manager
intelligent Touch Controller
Brána pro centrální řízení přes BACnet a LonWorks BMS
Rozhraní pro KNX a Modbus protokol
Rotace a záloha jednotek
Online Controller
VRV servisní nástroje
12
12
13
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
34
34
35
35
35
36
36
36
37
37
→ Volitelné příslušenství pro VRV jednotky
Ovladače a adaptéry pro vnitřní jednotky
Volitelné příslušenství pro venkovní jednotky
Kombinační tabulka příslušenství
38
38-39
39
40-41
Ostatní
18
18
19
→ Údaje důležité pro návrh
20
→ Všeobecné obchodní podmínky
Kapacitní index a index napojení
Připojovací rozměry - délky potrubí
Použité zkratky a podmínky nominálních hodnot
Venkovní jednotky
→ Vzduchem chlazené systémy, tepelné čerpadlo
28
20
21
22
23
23
24
24
25
26
27
▪ Poznámka
Ceník je platný od 1. 4. 2014. Všechny předchozí ceníky již nejsou platné. Všechny ceny jsou v CZK bez DPH. Obchodní podmínky jsou na poslední straně
tohoto ceníku nebo na www.daikin.cz. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a produktových změn.
2
42
42
45
46
47
→ Novinky
24
360° EFEKTIVITA: NOVÉ VRV IV SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁMÍM TEPLA
 Teplo a teplá voda zdarma
Většina komerčních budov doposud používá samostatné systémy pro chlazení, vytápění, přípravu teplé vody apod., což
vede k velkému plýtvání energií. Integrovaný systém se zpětným získávávní tepla, využívá teplo z kanceláří, serveroven
a jiných, k přitápění ostatních místností nebo k přípravě teplé vody.
22
Odebrané teplo dodává
22
zdarma teplou vodu a vytápění
Chlazení
Teplá voda
 Zvýšená účinnost
Vytápění
Výkon
Při provozu se zpětným získávání tepla je systém VRV IV
až o 15 % účinnější. Při standardním provozu je účinnost
vyšší dokonce až o 28 % ve srovnání s VRV III
díky variabilní teplotě chladiva
Účinnější zpětné
získávání tepla
T venk.
 A mnohem více!
25
NOVÁ ŘADA BS BOXŮ PRO VRV IV SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
 Maximální projekční flexibilita a rychlost při montáži
•
•
Unikátní řada single a multi BS boxů umožňuje flexibilní a rychlé projektování
Výrazné snížení doby montáže díky širokému rozsahu, kompaktním rozměrům a malé hmotnosti multi BS boxů
Single port
Multi port: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16
BS1Q10,16,25A
•
•
•
•
•
•
•
Jedinečný na trhu
Kompaktní a lehký k instalaci
Nevyžaduje odvod kondenzátu
Vhodný pro vzdálenější místnosti
Funkce technického chlazení
Napojení jednotek velikosti až 250 (28 kW)
Umožňuje aplikace pro více nájemců
BS4Q14A
•
•
•
•
•
•
•
•
BS6,8Q14A
BS10,12Q14A
BS16Q14A
Až o 70 % menší rozměry než předchozí řada
Až o 66 % lehčí než předchozí řada
Rychlejší instalace díky menšímu počtu spojů a kabeláže
Všechny vnitřní jednotky připojitelné na jeden BS box
Potřeba menšího počtu kontrolních otvorů
Až 16 kW výkonu na jeden port
Napojení jednotek velikosti až 250 (28 kW) při kombinaci 2 portů
Nulový limit pro neobsazené porty umožňuje instalaci prováděnou v etapách
3
→ Vnitřní jednotky
▪ FXFQ-A Kazetová jednotka s kruhovým výdechem
VRV KAZETOVÁ JEDNOTKA (800 X 800 MM)
Poskytuje vynikající distribuci vzduchu 360° kolem dokola – nyní s individuální možností
uzavření klapek a volitelnými čidli přítomnosti osob a podlahovým snímačem teploty
Typ
Hlavní jednotka
Dekorační panel
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena – Hlavní jednotka
Cena – Dekorační panel
Cena sady
kW
kW
CZK
CZK
CZK
Typ
Hlavní jednotka
Dekorační panel
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena – Hlavní jednotka
Cena – Dekorační panel
Cena sady
kW
kW
CZK
CZK
CZK
Typ
Hlavní jednotka
Dekorační panel
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena – Hlavní jednotka
Cena – Dekorační panel
Cena sady
kW
kW
CZK
CZK
CZK
FXFQ20A.WP
FXFQ25A.WP
FXFQ32A.WP
FXFQ20A
BYCQ140D
2,2
2,5
29.010,–
7.350,–
36.360,–
FXFQ25A
BYCQ140D
2,8
3,2
29.992,–
7.350,–
37.342,–
FXFQ32A
BYCQ140D
3,6
4,0
31.902,–
7.350,–
39.252,–
FXFQ40A.WP
FXFQ50A.WP
FXFQ63A.WP
FXFQ40A
BYCQ140D
4,5
5,0
34.986,–
7.350,–
42.336,–
FXFQ50A
BYCQ140D
5,6
6,3
36.841,–
7.350,–
44.191,–
FXFQ63A
BYCQ140D
7,1
8,0
38.124,–
7.350,–
45.474,–
FXFQ80A.WP
FXFQ100A.WP
FXFQ125A.WP
FXFQ80A
BYCQ140D
9,0
10,0
48.112,–
7.350,–
55.462,–
FXFQ100A
BYCQ140D
11,2
12,5
50.486,–
7.350,–
57.836,–
FXFQ125A
BYCQ140D
14,0
16,0
52.942,–
7.350,–
60.292,–
Standardní příslušenství
Čerpadlo kondenzátu (850 mm výtlačná výška od úrovně podhledu)
Filtr na sání vzduchu
Volitelné příslušenství
Ovladač
Cena CZK
Infračervený bezdrát. dálkový ovladač – Pozn.: Není kompatibilní s čidlem přítomnosti osob a podlahovým čidlem a nenabízí možnost individuálního uzavření klapek
BRC7FA532F
Standard. kabel. dálk. ovladač s týdenním časovačem – Pozn.: Není kompatibilní s čidlem přítomnosti osob a podlah. čidlem a nenabízí možnost individuálního uzavření klapek
BRC1D52
BRC1E52B
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
BRYQ140A
Čidlo přítomnosti osob a podlahové čidlo
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 38-41 - sekce Doplňky a příslušenství
Další
4.948,–
3.096,–
4.071,–
3.915,–
Cena CZK
BYCQ140DG
Samočistící dekorační panel - Musí být kombinován s BRC1E!
DŮLEŽITÉ: Standardní panel BYCQ140D musí být odstraněn z objednávky jednotky
Poznámka: Následující doplňky nemohou být použity se samočistícím dekoračním panelem:
- BRC7FA532F Infračervený bezdrátový dálkový ovladač
- BRC1D52 Standardní kabelový dálkový ovladač
- EKRP1C11 Kabelový adaptér (vhodný adaptér je KRP1C12)
- KRP1H98 Instalační box pro adaptéry (vhodný instalační box je KRP1J98)
- CE.KDDQ55B140 Sada pro přívod čerstvého vzduchu
- KRP4A53 Kabelový adaptér pro externí monitorování
- KDBHQ55B140 Těsnící sada pro 3-směrný nebo 2-směrný výfuk vzduchu
13.256,–
BYCQ140DW
Bílý (RAL9010) Dekorační panel (s bílými lamelami).
DŮLEŽITÉ: Standardní panel BYCQ140D musí být odstraněn z objednávky jednotky.
Sada pro přívod čerstvého vzduchu pro max. 20% čerstvého vzduchu (skládá se ze dvou částí)
Těsnící sada pro 3-směrný nebo 2-směrný výfuk vzduchu
Náhradní filtr s dlouhou životností
8.275,–
CE.KDDQ55B140
KDBHQ55B140
KAFP551K160
4
15.334,–
3.010,–
2.865,–
→ Vnitřní jednotky
▪ FXZQ-A Kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem
VRV KAZETOVÁ JEDNOTKA (600 X 600 MM)
Kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem vyčnívá ze stropu pouhých 8 mm a svou
velikostí zapadá přesně do euro-rastrových stropních podhledů, aniž by překrývala okolní
Typ
Hlavní jednotka
Dekorační panel (bílý)
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena – Hlavní jednotka
Cena – Dekorační panel
Cena sady
kW
kW
CZK
CZK
CZK
Typ
Hlavní jednotka
Dekorační panel (bílý)
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena – Hlavní jednotka
Cena – Dekorační panel
Cena sady
kW
kW
CZK
CZK
CZK
FXZQ15A.WP
FXZQ20A.WP
FXZQ25A.WP
FXZQ15A
BYFQ60CW
1,7
1,9
29.401,–
4.856,–
34.257,–
FXZQ20A
BYFQ60CW
2,2
2,5
30.192,–
4.856,–
35.048,–
FXZQ25A
BYFQ60CW
2,8
3,2
30.640,–
4.856,–
35.496,–
FXZQ32A.WP
FXZQ40A.WP
FXZQ50A.WP
FXZQ32A
BYFQ60CW
3,6
4,0
32.538,–
4.856,–
37.394,–
FXZQ40A
BYFQ60CW
4,5
5,0
36.098,–
4.856,–
40.954,–
FXZQ50A
BYFQ60CW
5,6
6,3
36.678,–
4.856,–
41.534,–
Standardní příslušenství
Čerpadlo kondenzátu (750 mm výtlačná výška od úrovně podhledu)
Filtr na sání vzduchu
Volitelné příslušenství
Ovladač
Cena CZK
BRC7F530W
BRC7F530S
BRC7EB530W
BRC1D52
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač pro BYFQ60CW – Pozn.: Nenabízí možnost individuálního uzavření klapek
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač pro BYFQ60CS – Pozn.: Nenabízí možnost individuálního uzavření klapek
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač pro BYFQ60B3
Standard. kabel. dálk. ovladač s týdenním časovačem – Pozn.: Není kompatibilní s čidlem přítomnosti osob a podlah. čidlem a nenabízí
možnost individuálního uzavření klapek
BRC1E52B
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
BRYQ60AW
Čidlo přítomnosti osob a podlahové čidlo pro BYFQ60CW – Pozn.: musí být kombinován s kabelovým ovladačem BRC1E52B
BRYQ60AS
Čidlo přítomnosti osob a podlahové čidlo pro BYFQ60CS – Pozn.: musí být kombinován s kabelovým ovladačem BRC1E52B
Další příslušenství a adapter naleznete na str. 38-41 – sekce Doplňky a příslušenství.
Další
BYFQ60CW
BYFQ60CS
BYFQ60B3
BDBHQ44C60
KDBHQ44B60
KDBQ44B60
KDDQ44XA60
4.971,–
4.971,–
5.783,–
3.096,–
4.071,–
3.915,–
3.915,–
Cena CZK
Zcela plochý dekorační panel - bílý design, obsažen v ceně za sadu
Zcela plochý dekorační panel - stříbrný/bílý design
Dekorační panel v Eurorastru (vzhled jako předchozí generace panelu). Pozn. Bez individuálního ovládání lamel
Těsnící sada pro 3-směrný nebo 2-směrný výdech vzduchu pro BYFQ60CTěsnící sada pro 3-směrný nebo 2-směrný výdech vzduchu pro BYFQ60B3
Příslušenství pro snížený instalační prostor - pouze pro použití s BYFQ60B3
Sada pro přívod čerstvého vzduchu
5
4.856,–
5.186,–
4.856,–
3.024,–
3.024,–
13.542,–
4.543,–
→ Vnitřní jednotky
▪ FXCQ-A
VRV MEZISTROPNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA S 2 VÝDECHY
Nový bílý dekorační panel a možnost individuální kontroly uzavření klapek
Typ
Hlavní jednotka
Dekorační panel
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena – Hlavní jednotka
Cena – Dekorační panel
Cena sady
kW
kW
CZK
CZK
CZK
Typ
Hlavní jednotka
Dekorační panel
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena – Hlavní jednotka
Cena – Dekorační panel
Cena sady
kW
kW
CZK
CZK
CZK
FXCQ20A.WP
FXCQ25A.WP
FXCQ32A.WP
FXCQ40A.WP
FXCQ20A
BYBCQ40H
2,2
2,5
30.801,–
17.476,–
48.277,–
FXCQ25A
BYBCQ40H
2,8
3,2
31.165,–
17.476,–
48.641,–
FXCQ32A
BYBCQ40H
3,6
4,0
32.148,–
17.476,–
49.624,–
FXCQ40A
BYBCQ40H
4,5
5,0
34.816,–
17.476,–
52.292,–
FXCQ50A.WP
FXCQ63A.WP
FXCQ80A.WP
FXCQ125A.WP
FXCQ50A
BYBCQ63H
5,6
6,3
36.050,–
20.043,–
56.093,–
FXCQ63A
BYBCQ63H
7,0
8,0
36.500,–
20.043,–
56.543,–
FXCQ80A
BYBCQ125H
9,0
10,0
48.780,–
22.826,–
71.606,–
FXCQ125A
BYBCQ125H
14,0
16,0
59.514,–
22.826,–
82.340,–
Standardní příslušenství
Čerpadlo kondenzátu (600 mm výtlačná výška od úrovně podhledu)
Filtr na sání vzduchu
Volitelné příslušenství
Ovladač
Cena CZK
BRC7C52
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač – Pozn. bez individuálního ovládání lamel
BRC1D52
Standard. kabel. dálk. ovladač s týdenním časovačem – Pozn.: Nenabízí možnost individuálního uzavření klapek
BRC1E52B
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 38-41 – sekce Doplňky a příslušenství
12.055,–
3.096,–
4.071,–
▪ FXKQ-MA
VRV MEZISTROPNÍ ROHOVÁ KAZETA S JEDNÍM VÝDECHEM
Jedinečný úzký design zaručuje malou nutnost prostoru v podhledu
Typ
Hlavní jednotka
Dekorační panel
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena – Hlavní jednotka
Cena – Dekorační panel
Cena sady
kW
kW
CZK
CZK
CZK
FXKQ25MA.WP
FXKQ32MA.WP
FXKQ40MA.WP
FXKQ63MA.WP
FXKQ25MA
BYK45F
2,8
3,2
35.770,–
12.789,–
48.559,–
FXKQ32MA
BYK45F
3,6
4
35.967,–
12.789,–
48.756,–
FXKQ40MA
BYK45F
4,5
5,0
36.247,–
12.789,–
49.036,–
FXKQ63MA
BYK71F
7,1
8,0
40.711,–
13.859,–
54.570,–
Standardní příslušenství
Čerpadlo kondenzátu (500 mm výtlačná výška od úrovně podhledu)
Filtr na sání vzduchu
Volitelné příslušenství
Ovladač
Cena CZK
BRC4C61
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E52B
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 38-41 – sekce Doplňky a příslušenství.
10.097,–
3.096,–
4.071,–
6
→ Vnitřní jednotky
▪ FXUQ-A
VRV PODSTROPNÍ JEDNOTKA SE 4 VÝDECHY
Zajišťuje distribuci vzduchu do 4 výdechových směrů. Individuální ovládání uzavření klapek
v kombinaci s novým designem.
Typ
FXUQ71A
FXUQ100A
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
FXUQ71A
8,0
9,0
65.768,–
FXUQ100A
11,2
12,5
74.219,–
kW
kW
CZK
Standardní příslušenství
Čerpadlo kondenzátu (350 mm výtlačná výška od úrovně podhledu)
Filtr na sání vzduchu
Volitelné příslušenství
Ovladač
Cena CZK
BRC7C58
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E52B
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 38-41 – sekce Doplňky a příslušenství
12.768,–
3.096,–
4.071,–
Další
Cena CZK
KDBHP49B140
KDBTP49B140
Těsnící sada pro výdech vzduchu
Dekorační panel pro jednotku
5.921,–
9.226,–
▪ FXHQ-A
VRV PODSTROPNÍ JEDNOTKA
Nový elegantní bílý design s uzavíratelkou klapkou, která se uzavírá při vypnutí jednotky
Typ
FXHQ32A
FXHQ63A
FXHQ100A
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
FXHQ32A
3,6
4,0
43.042,–
FXHQ63A
7,1
8,0
46.917,–
FXHQ100A
11,2
12,5
55.395,–
kW
kW
CZK
Standardní příslušenství
Filtr na sání vzduchu
Volitelné příslušenství
Ovladač
Cena CZK
BRC7G53
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E52B
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 38-41 – sekce Doplňky a příslušenství
Další
KDDQ50A140
KDU50P60
KDU50P140
KHFP5N63
KHFP5N160
9.771,–
3.096,–
4.071,–
Cena CZK
Sada pro přívod čerstvého vzduchu
Sada čerpadla kondenzátu pro FXHQ32A
Sada čerpadla kondenzátu pro FXHQ63~100A
Sada kolen pro snadnější připojení shora k FXHQ32~63A
Sada kolen pro snadnější připojení shora k FXHQ100A
6.183,–
23.801,–
32.773,–
3.817,–
na vyžádání
7
→ Vnitřní jednotky
▪ FXAQ-P
VRV NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
Ideální pro projekty rekonstrukcí bez možnosti umístění jednotky do podhledu
Typ
FXAQ15P
FXAQ20P
FXAQ25P
FXAQ32P
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
FXAQ15P
1,7
1,9
16.562,–
FXAQ20P
2,2
2,5
17.074,–
FXAQ25P
2,8
3,2
17.414,–
FXAQ32P
3,6
4,0
17.801,–
Typ
FXAQ40P
FXAQ50P
FXAQ63P
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
FXAQ40P
4,5
5,0
19.620,–
FXAQ50P
5,6
6,3
20.397,–
FXAQ63P
7,1
8,0
20.916,–
kW
kW
CZK
kW
kW
CZK
Standardní příslušenství
Filtr na sání vzduchu
Volitelné příslušenství
Ovladač
Cena CZK
BRC7E618
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E52B
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 38-41 – sekce Doplňky a příslušenství.
5.770,–
3.096,–
4.071,–
Další
K-KDU572EVE
Cena CZK
Externí sada čerpadla kondenzátu (1000 mm výtlačná výška)
21.208,–
▪ FXDQ-M9
VRV JEDNOTKA K ZABUDOVÁNÍ DO PODHLEDU (MALÁ)
Vhodné pro hotelové aplikace, jedna z nejmenších jednotek na trhu – natolik úzká,
že je vhodná do nejužších hotelových pokojů a chodeb.
Typ
FXDQ20M9
FXDQ25M9
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Externí statický tlak (přibližně)
Cena
FXDQ20M9
2,2
2,5
FXDQ25M9
2,8
3,2
kW
kW
Pa
CZK
15
20.890,–
22.181,–
Standardní příslušenství
Filtr na sání vzduchu
Volitelné příslušenství
Ovladač
Cena CZK
BRC4C62
BRC1D52
BRC1E52B
Dálkový infra ovladač s externím přijímačem
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a LED
podsvícením
BRC2C51
Zjednodušený nástěnný kabelový ovladač
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 38-41 – sekce Doplňky a příslušenství.
8
7.986,–
3.096,–
4.071,–
4.514,–
→ Vnitřní jednotky
▪ FXDQ-A
VRV JEDNOTKA K ZABUDOVÁNÍ DO PODHLEDU (NÍZKÁ)
Nejnižší jednotka na trhu (pouze 20 cm), nevyžaduje téměř žádný stropní prostor
nebo podhled. A nyní dokonce s úsporným invertorovým motorem ventilátoru!
Typ
FXDQ15A
FXDQ20A
FXDQ25A
FXDQ32A
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Externí statický tlak (Nominální/Vysoký)
Cena
FXDQ15A
1,7
1,9
FXDQ20A
2,2
2,5
FXDQ25A
2,8
3,2
FXDQ32A
3,6
4,0
24.579,–
25.356,–
26.970,–
28.615,–
Typ
FXDQ40A
FXDQ50A
FXDQ63A
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Externí statický tlak (Nominální/Vysoký)
Cena
FXDQ40A
4,5
5,0
FXDQ50A
5,6
6,3
15/44
32.308,–
FXDQ63A
7,1
8,0
kW
kW
Pa
CZK
kW
kW
Pa
CZK
10/30
30.446,–
34.295,–
Standardní příslušenství
Čerpadlo kondenzátu (550 mm výtlačná výška od úrovně podhledu)
Filtr na sání vzduchu
Volitelné příslušenství
Ovladač
Cena CZK
BRC4C65
Dálkový infra ovladač s externím přijímačem
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E52B
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a LED podsvícením
BRC2C51
Zjednodušení nástěnný kabelový ovladač
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 38-41 – sekce Doplňky a příslušenství.
4.071,–
3.096,–
4.071,–
4.514,–
▪ FXMQ-MA
VRV JEDNOTKA K ZABUDOVÁNÍ DO PODHLEDU (VELKÁ)
Vysoce výkonná jednotka pro centrální distribuci vzduchu přes externí vzduchotechnické potrubí.
Typ
FXMQ200MA
FXMQ250MA
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Externí statický tlak (Nominální/Vysoký)
Cena
FXMQ200MA
22,4
25,0
132/221
94.423,–
FXMQ250MA
28,0
31,5
191/270
96.894,–
kW
kW
Pa
CZK
Volitelné příslušenství
Ovladač
Cena CZK
BRC4C65
Dálkový infra ovladač s externím přijímačem
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E52B
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
BRC2C51
Zjednodušení nástěnný kabelový ovladač
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 38-41 – sekce Doplňky a příslušenství.
9
4.071,–
3.096,–
4.071,–
4.514,–
→ Vnitřní jednotky
▪ FXSQ-P
VRV JEDNOTKA K ZABUDOVÁNÍ DO PODHLEDU (STANDARDNÍ)
S invertorově řízeným motorem ventilátoru tato jednotka nabízí více jak 9 různých nastavení externího statického tlaku
nebo automatické nastavení výměny vzduchu pro zajištění maximálního komfortu.
Typ
FXSQ20P
FXSQ25P
FXSQ32P
FXSQ40P
FXSQ50P
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Externí statický tlak (Nominální/Vysoký)
Cena
FXSQ20P
2,2
2,5
FXSQ32P
3,6
4,0
FXSQ40P
4,5
5,0
FXSQ50P
5,6
6,3
30.492,–
FXSQ25P
2,8
3,2
30/70
31.896,–
32.148,–
34.197,–
35.713,–
Typ
FXSQ63P
FXSQ80P
FXSQ100P
FXSQ125P
FXSQ140P
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Externí statický tlak (Nominální/Vysoký)
Cena
FXSQ63P
7,1
8,0
30/100
36.444,–
FXSQ80P
9,0
10,0
40/100
46.159,–
FXSQ100P
11,2
12,5
40/120
47.872,–
FXSQ125P
14,0
16,0
50/120
48.770,–
FXSQ140P
15,7
17,9
50/140
53.655,–
kW
kW
Pa
CZK
kW
kW
Pa
CZK
30/100
▪ FXMQ-P7
VRV JEDNOTKA K ZABUDOVÁNÍ DO PODHLEDU (VYSOKÉ ESP)
Poskytuje výkon až do 200 Pa externího statického tlaku. Tyto jednotky umožnují instalaci dlouhého potrubí. Invertorově řízený
motor ventilátoru umožňuje nastavení až 15 různých hodnot ESP anebo automatické nastavení výměny vzduchu.
Typ
FXMQ20P7
FXMQ25P7
FXMQ32P7
FXMQ40P7
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Externí statický tlak (Nominální/Vysoký)
Cena
FXMQ20P7
2,2
2,5
FXMQ25P7
2,8
3,2
50/100
33.496,–
FXMQ32P7
3,6
4,0
FXMQ40P7
4,5
5,0
100/160
35.967,–
kW
kW
Pa
CZK
32.008,–
33.748,–
Typ
FXMQ50P7
FXMQ63P7
FXMQ80P7
FXMQ100P7
FXMQ125P7
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Externí statický tlak (Nominální/Vysoký)
Cena
FXMQ50P7
5,6
6,3
FXMQ63P7
7,1
8,0
FXMQ100P7
11,2
12,5
FXMQ125P7
14,0
16,0
37.483,–
38.296,–
FXMQ80P7
9,0
10,0
100/200
48.517,–
50.201,–
51.241,–
kW
kW
Pa
CZK
Standardní příslušenství pro FXSQ-P & FXMQ-P7
Čerpadlo kondenzátu (625 mm výtlačná výška nad spodní okraj jednotky)
Filtr na sání jednotky pro instalaci za či pod jednotkou
Volitelné příslušenství pro FXSQ-P & FXMQ-P7
Ovladač
Cena CZK
BRC4C65
Dálkový infra ovladač s externím přijímačem
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E52B
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
BRC2C51
Zjednodušení nástěnný kabelový ovladač
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 38-41 – sekce Doplňky a příslušenství.
Další
BYBS32D
BYBS45D
BYBS71D
BYBS125D
EKBYBSD
KDAJ25K36A
KDAJ25K56
KDAJ25K71
KDAJ25K140
4.071,–
3.096,–
4.071,–
4.514,–
Cena CZK
Dekorační panel pro spodní sání – pro jednotky 20~32
Dekorační panel pro spodní sání – pro jednotky FXSQ40~50P a FXMQ40P7
Dekorační panel pro spodní sání – pro jednotky FXSQ63~80P a FXMQ50~80P7
Dekorační panel pro spodní sání – pro jednotky FXSQ100~140P a FXMQ100~125P7
Sada pro přímou montáž dekoračního panelu na jednotku
Adaptér pro napojení kruhového potrubí na výdech jednotky 20~32
Adaptér pro napojení kruhového potrubí na výdech jednotky FXSQ40~50P a FXMQ40P7
Adaptér pro napojení kruhového potrubí na výdech jednotky FXSQ63~80P aFXMQ50~80P7
Adaptér pro napojení kruhového potrubí na výdech jednotky FXSQ100~140P a FXMQ100~125P7
10
6.077,–
6.569,–
8.739,–
10.937,–
1.012,–
3.385,–
3.877,–
8.073,–
12.470,–
→ Vnitřní jednotky
▪ FXLQ-P
VRV PARAPETNÍ JEDNOTKA
Díky volitelnému zadnímu dekoračnímu panelu lze parapetní jednotku použít i v prostoru.
Typ
FXLQ20P
FXLQ25P
FXLQ32P
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
FXLQ20P
2,2
2,5
37.791,–
FXLQ25P
2,8
3,2
38.999,–
FXLQ32P
3,6
4,0
40.234,–
Typ
FXLQ40P
FXLQ50P
FXLQ63P
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
FXLQ40P
4,5
5,0
41.358,–
FXLQ50P
5,6
6,3
43.828,–
FXLQ63P
7,1
8,0
46.495,–
kW
kW
CZK
kW
kW
CZK
Standardní příslušenství
Filtr na sání vzduchu
Volitelné příslušenství
Ovladač
Cena CZK
BRC4C65
Dálkový infra ovladač s externím přijímačem
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E52B
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
BRC2C51
Zjednodušení nástěnný kabelový ovladač
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 38-41 – sekce Doplňky a příslušenství.
4.071,–
3.096,–
4.071,–
4.514,–
Další
EKRDP25
EKRDP40
EKRDP63
Cena CZK
Zadní dekorační panel – pro jednotky FXNQ20~25P
Zadní dekorační panel – pro jednotky FXNQ32~40P
Zadní dekorační panel – pro jednotky FXNQ50~63P
3.125,–
3.791,–
4.484,–
▪ FXNQ-P
VRV JEDNOTKA K ZABUDOVÁNÍ DO PARAPETU
Ideální jednotka pro zabudování do parapetu či jiných vestavěných prostor.
Typ
FXNQ20P
FXNQ25P
FXNQ32P
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Externí statický tlak (přibližně)
Cena
FXNQ20P
2,2
2,5
FXNQ32P
3,6
4,0
30.660,–
FXNQ25P
2,8
3,2
15
31.839,–
Typ
FXNQ40P
FXNQ50P
FXNQ63P
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Externí statický tlak (přibližně)
Cena
FXNQ40P
4,5
5,0
FXNQ50P
5,6
6,3
15
35.967,–
FXNQ63P
7,1
8,0
kW
kW
Pa
CZK
kW
kW
Pa
CZK
33.889,–
32.906,–
38.157,–
Standardní příslušenství
Filtr na sání vzduchu
Volitelné příslušenství
Ovladač
Cena CZK
BRC4C65
Dálkový infra ovladač s externím přijímačem
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E52B
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
BRC2C51
Zjednodušení nástěnný kabelový ovladač
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 38-41 – sekce Doplňky a příslušenství.
11
4.071,–
3.096,–
4.071,–
4.514,–
→ VRV Hydroboxy
▪ HXY-A
VRV IV NÍZKOTEPLOTNÍ HYDROBOX
Ohřejte nebo ochlaďte vodu pomocí hydroboxu napojeného na stejný systém, který používáte pro přímý
výpar. Tato jednotka je ideální v kombinaci s podlahovým vytápěním.
DŮLEŽITÉ: Použijte pouze s RYYQ-T, RXYQ-T a REYQ-T systémy
Typ
HXY080A
HXY125A
Hlavní jednotka
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
HXY080A
8,0
9,0
63.768,–
HXY125A
12,5
14,0
89.274,–
kW
kW
CZK
Standardní příslušenství
Dálkový ovladač s ovládáním teploty výstupní vody
Hydraulické komponenty (oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, bezpečnostní ventil, atd.)
Expanzní ventil pro napojení na VRV systém
Volitelné příslušenství
Ovladač
EKHBDPC2
EKRP1AHT
EKRUAHTB
EKRTWA
EKRTR
EKRTETS
EKBUHA6V3
EKBUHA6W1
Cena CZK
Volitelná vanička kondenzátu (požadovaná pro režim chlazení)
Přídavná PCB deska pro napojení pokojového termostatu
Vzdálené uživatelské rozhraní – druhý ovladač, který může být napojený
paralelně s původním ovladačem.
Kabelový pokojový termostat – nutné společně s EKRP1AHT
Bezdrátový pokojový termostat – nutno objednat společně s EKRP1AHT
Přídavný senzor pro pokojový termostat – nutno objednat společně s EKRP1AHT
6kW externí elektrický ohřev, 230V napájení
6kW externí elektrický ohřev, 400V napájení
4.347,–
4.000,–
5.932,–
3.782,–
7.465,–
496,–
17.476,–
17.476,–
▪ HXHD-A
VRV III SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA, JEDNOTKA PRO OHŘEV TEPLÉ VODY
Až 80 °C teplá voda z vysokoteplotního hydroboxu, který umí využívat odpadní teplo z chlazení. Jednotka pracuje pouze
termodynamicky bez záložního elektrického ohřevu - díky unikátní kaskádě chladivových okruhů R410A - R134a.
DŮLEŽITÉ: Pouze pro REYAQ-P a REYQ-T systémy
Typ
HXHD125A
Hlavní jednotka
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
CZK
HXHD125A
14,0
131.260,–
Standardní příslušenství
Ovladač pro externí instalaci
Hydraulické komponenty (oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, bezpečnostní ventil, atd.)
R134a chladivová náplň – bez nutnosti doplňování během instalace
Volitelné příslušenství
Ovladač
EKRP1HBA
EKRP1AHT
EKRUAHTB
EKRTWA
EKRTR
EKRTETS
RTD-W
Cena CZK
Přídavná PCB deska pro externí vstupy a výstupy (chod, porucha, ...)
Přídavná elektronická deska – požadovaná pro napojení pokojového termostatu
zdálené uživatelské rozhraní – druhý ovladač, který může být napojený paralelně s původním ovladačem.
Kabelový pokojový termostat – nutné společně s EKRP1AHT
Bezdrátový pokojový termostat – nutno objednat společně s EKRP1AHT
Přídavný senzor pro pokojový termostat – nutno objednat společně s EKRP1AHT
Modbus a rozšířený adaptér pro ovládání HT hydroboxu
3.980,–
4.000,–
5.932,–
3.782,–
7.465,–
496,–
10.272,–
Další
Různé velikosti zásobníků teplé užitkové vody *
Možnost napojení solárních panelů a čerpací stanice *
* bližší informace a cenu naleznete v katalogu vytápění, v sekci vysokoteplotního tepelného čerpadla Daikin Altherma. Na uvedené produkty jsou poskytovány slevy jako na ostatní produkty vytápění
12
→ Větrací jednotky
▪ EKEQ*CB & EKEXV-
VRV PŘIPOJOVACÍ SADA PRO VZT JEDNOTKY
VRV systémy umožňují také připojit DX výměníky instalované ve VZT jednotkách
např. předchlazení nebo předehřátí čerstvého vzduchu.
Řídící box
EKEQMCB
Typ regulace
Možnosti regulace
EKEQFCB
Regulace Daikin
• regulace teploty v místnosti prostřednictvím dálkového
ovladače (příslušenství) nebo externího snímače teploty
v místnosti (příslušenství)
• regulace teploty odsávacího vzduchu (prostřednictvím
dodaného termistoru)
Externí řízení
• 0~10V přímé řízení výkonu (5V = ustálený stav,
>5V požadován chladnější vzduch, <5V
Požadován teplejší vzduch)
• Fixní vypařovací teplota / řízení kondenzační teploty
Kombinační omezení
Návrhová omezení naleznete v kombinačních tabulkách, na str.
42-45.
Cena
CZK
Sady s expanzním ventilem
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
25.288,–
Povoleno pouze při splnění následujících podmínek:
• VRV IV tepelné čerpadlo ≤ 30 HP
• Maximálně 3 EKEQFCB boxy na jeden systém
• Pro jednu VZT (jeden DX výměník)
• Žádná jiná vnitřní jednotka připojena na systém
• Připojovací index 90 ~ 110%
19.838,–
EKEXV50
EKEXV63
EKEXV80
EKEXV100
EKEXV125
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV250
5,6
6,3
4.456,–
7,1
8,0
4.601,–
9,0
10,0
4.889,–
11,2
12,5
5.064,–
14,0
16,0
5.353,–
16,0
18,0
5.526,–
22,4
25,0
6.018,–
28,0
31,5
6.394,–
Volitelné příslušenství
Ovladač
Cena CZK
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E52B
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
KRCS01-1
Dálkové čidlo teploty vzduchu
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 38-41 – sekce Doplňky a příslušenství.
3.096,–
4.071,–
2.371,–
▪ FXMQ-MF
VRV JEDNOTKA K ZABUDOVÁNÍ DO PODHLEDU PRO 100 % ČESTVÝ VZDUCH
Tyto jednotky jsou navrženy pro přímé předchlazení nebo předehřátí 100% čerstvého vzduchu
v provozním rozsahu -5°C až +43°C, aby se zabránilo teplotnímu diskomfortu čerstvým vzduchem.
Typ
FXMQ125MF
FXMQ200MF
FXMQ250MF
Hlavní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Externí statický tlak (Jmen.)
Cena
FXMQ125MF
14,0
8,9
185
51.518,–
FXMQ200MF
22,4
13,9
225
94.933,–
FXMQ250MF
28,0
17,4
205
97.417,–
kW
kW
Pa
CZK
Výkony na základě:
chlazení: venkovní teplota (čerstvý vzduch) 33 °CDB/28°CWB, nastavená výstupní teplota 18 °C
topení: venkovní teplota (čerstvý vzduch) 0 °CDB/-2.9 °CWB, nastavená výstupní teplota 25 °C
ekvivalentní délka propojení 7.5 m, výškový rozdíl 0 m
Volitelné příslušenství
Ovladač
Cena CZK
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E52B
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
Další příslušenství a adaptéry naleznete na str. 38-41 – sekce Doplňky a příslušenství.
13
3.096,–
4.071,–
→ Větrací jednotky
▪ CYV-DK-F
VZDUCHOVÁ CLONA PRO VRV – VOLNĚ ZAVĚŠENÁ
Vzduchové clony pro podstropní montáž zavěšeny na závitových tyčích.
Dekorační kryty pro závitové tyče jsou k dispozici jako volitelné příslušenství.
Volně zavěšená pro výšku dveří 200-230cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
VRV výkonový index
Cena
CZK
Volně zavěšená pro výšku dveří 230-250cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
VRV výkonový index
Cena
CZK
Volně zavěšená pro výšku dveří 250-300cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
VRV výkonový index
Cena
CZK
šířka 100cm
šířka 150cm
šířka 200cm
šířka 250cm
CYVS100DK80FBC
CYVS100DK80FSC
80
123.892,–
CYVS150DK80FBC
CYVS150DK80FSC
80
157.800,–
CYVS200DK100FBC
CYVS200DK100FSC
100
190.736,–
CYVS250DK140FBC
CYVS250DK140FSC
140
212.840,–
šířka 100cm
šířka 150cm
šířka 200cm
šířka 250cm
CYVM100DK80FBC
CYVM100DK80FSC
80
141.717,–
CYVM150DK80FBC
CYVM150DK80FSC
80
181.582,–
CYVM200DK100FBC
CYVM200DK100FSC
100
224.996,–
CYVM250DK140FBC
CYVM250DK140FSC
140
256.057,–
šířka 100cm
šířka 150cm
šířka 200cm
šířka 250cm
CYVL100DK125FBC
CYVL100DK125FSC
125
180.566,–
CYVL150DK200FBC
CYVL150DK200FSC
200
240.219,–
CYVL200DK250FBC
CYVL200DK250FSC
250
295.788,–
CYVL250DK250FBC
CYVL250DK250FSC
250
343.550,–
▪ CYV-DK-C
VZDUCHOVÁ CLONA PRO VRV – KAZETOVÁ
Vzduchové clony pro instalaci v podhledu – pouze dekorační panel jednotky je viditelný.
Vyžaduje prostor v podhledu, dekorační panel je součástí hlavní jednotky.
Zapuštěná pro výšku dveří 200-230cm
šířka 100cm
šířka 150cm
šířka 200cm
šířka 250cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
VRV výkonový index
Cena
CZK
CYVS100DK80CBC
CYVS100DK80CSC
80
122.371,–
CYVS150DK80CBC
CYVS150DK80CSC
80
156.299,–
CYVS200DK100CBC
CYVS200DK100CSC
100
189.235,–
CYVS250DK140CBC
CYVS250DK140CSC
140
211.319,–
Zapuštěná pro výšku dveří 230-250cm
šířka 100cm
šířka 150cm
šířka 200cm
šířka 250cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
VRV výkonový index
Cena
CZK
CYVM100DK80CBC
CYVM100DK80CSC
80
140.196,–
CYVM150DK80CBC
CYVM150DK80CSC
80
180.059,–
CYVM200DK100CBC
CYVM200DK100CSC
100
223.474,–
CYVM250DK140CBC
CYVM250DK140CSC
140
254.558,–
Zapuštěná pro výšku dveří 250-300cm
šířka 100cm
šířka 150cm wide
šířka 200cm
šířka 250cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
VRV výkonový index
Cena
CZK
CYVL100DK125CBC
CYVL100DK125CSC
125
178.690,–
CYVL150DK200CBC
CYVL150DK200CSC
200
238.341,–
CYVL200DK250CBC
CYVL200DK250CSC
250
293.935,–
CYVL250DK250CBC
CYVL250DK250CSC
250
341.696,–
14
→ Větrací jednotky
▪ CYV-DK-R
VZDUCHOVÁ CLONA PRO VRV – MEZISTROPNÍ
Vzduchové clony pro mezistropní instalaci – viditelné pouze sací a výfukové mřížky.
Vyžaduje prostor v podhledu, protože sací komora s potrubím je lokálně spojena s hlavní jednotkou.
Zapuštěná pro výšku dveří 200-230cm
šířka 100cm
šířka 150cm
šířka 200cm
šířka 250cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
VRV výkonový index
Cena
CZK
CYVS100DK80RBC
CYVS100DK80RSC
80
127.598,–
CYVS150DK80RBC
CYVS150DK80RSC
80
164.970,–
CYVS200DK100RBC
CYVS200DK100RSC
100
204.480,–
CYVS250DK140RBC
CYVS250DK140RSC
140
227.974,–
Zapuštěná pro výšku dveří 230-250cm
šířka 100cm
šířka 150cm
šířka 200cm
šířka 250cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
VRV výkonový index
Cena
CZK
CYVM100DK80RBC
CYVM100DK80RSC
80
145.446,–
CYVM150DK80RBC
CYVM150DK80RSC
80
188.044,–
CYVM200DK100RBC
CYVM200DK100RSC
100
238.630,–
CYVM250DK140RBC
CYVM250DK140RSC
140
270.927,–
Zapuštěná pro výšku dveří 250-300cm
šířka 100cm
šířka 150cm
šířka 200cm
šířka 250cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
VRV výkonový index
Cena
CZK
CYVL100DK125RBC
CYVL100DK125RSC
125
184.162,–
CYVL150DK200RBC
CYVL150DK200RSC
200
245.777,–
CYVL200DK250RBC
CYVL200DK250RSC
250
308.694,–
CYVL250DK250RBC
CYVL250DK250RSC
250
359.831,–
▪ Vzduchové clony pro připojení k VRV - Příslušenství
Standardní příslušenství
Filtr na sání vzduchu
Regulátor vzduchové clony Biddle
Volitelné příslušenství
Cena CZK
Ovladač
BRC1D52
BRC1E52B
RTD-NET
RTD-20
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
Modbus adapter – umožňije řízení přes Modbus
Pokročilý adapter pro externí řízení otáček ventilátoru, venkovního vzduchu a umožňuje integraci Modbus
3.096,–
4.071,–
7.356,–
11.758,–
Cena CZK
Náhled
CE.B_2-COVERS-H50
Volitelné kryty pro zavěšení; maximální výška zavěšení 50 cm; pro jednotky 100, 150, 200 cm
CE.B_3-COVERS-H50
Volitelné kryty pro zavěšení; maximální výška zavěšení 50 cm; pro jednotky 250 cm
CE.B_2-COVERS-H100
Volitelné kryty pro zavěšení; maximální výška zavěšení 100 cm; pro jednotky 100, 150, 200 cm
CE.B_3-COVERS-H100
Volitelné kryty pro zavěšení; maximální výška zavěšení 100 cm; pro jednotky 250 cm
CE.B_2-COVERS-H150
Volitelné kryty pro zavěšení; maximální výška zavěšení 150 cm; pro jednotky 100, 150, 200 cm
CE.B_3-COVERS-H150
Volitelné kryty pro zavěšení; maximální výška zavěšení 150 cm; pro jednotky 250 cm
15
8.488,–
11.555,–
9.853,–
13.819,–
11.980,–
16.902,–
→ Větrací jednotky
▪ CYQ-DK-F
VZDUCHOVÁ CLONA PRO ERQ – VOLNĚ ZAVĚŠENÁ
Vzduchové clony pro podstropní montáž zavěšeny na závitových tyčích.
Dekorační kryty pro závitové tyče jsou k dispozici jako volitelné příslušenství.
Volně zavěšená pro výšku dveří 200-230 cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
Výkonový index
Cena
CZK
Volně zavěšená pro výšku dveří 230-250 cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
Výkonový index
Cena
CZK
Volně zavěšená pro výšku dveří 250-300 cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
Výkonový index
Cena
CZK
šířka 150 cm
šířka 200 cm
šířka 250cm
CYQS150DK80FBN
CYQS150DK80FSN
80
148.721,–
CYQS200DK100FBN
CYQS200DK100FSN
100
180.984,–
CYQS250DK140FBN
CYQS250DK140FSN
140
203.089,–
šířka 100 cm
šířka 150 cm
šířka 200 cm
šířka 250 cm
CYQM100DK80FBN
CYQM100DK80FSN
80
144.179,–
CYQM150DK80FBN
CYQM150DK80FSN
80
171.811,–
CYQM200DK100FBN
CYQM200DK100FSN
100
215.184,–
CYQM250DK140FBN
CYQM250DK140FSN
140
246.317,–
šířka 100 cm
šířka 150 cm
šířka 200 cm
šířka 250 cm
CYQL100DK125FBN
CYQL100DK125FSN
125
164.549,–
CYQL150DK200FBN
CYQL150DK200FSN
200
234.744,–
CYQL200DK250FBN
CYQL200DK250FSN
250
291.425,–
CYQL250DK250FBN
CYQL250DK250FSN
250
340.092,–
Poznámka: Tyto jednotky jsou určeny pouze pro párovou kombinaci s kondenzačními jednotkami ERQ - viz str.31.
▪ CYQ-DK-C
VZDUCHOVÁ CLONA PRO ERQ - KAZETOVÁ
Vzduchové clony pro instalaci v podhledu - pouze dekorační panel jednotky je viditelný.
Vyžaduje prostor v podhledu, dekorační panel je součástí hlavní jednotky.
Zapuštěná pro výšku dveří 200-230 cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
Výkonový index
Cena
CZK
Zapuštěná pro výšku dveří 230-250 cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
Výkonový index
Cena
šířka 200 cm
šířka 250cm
CYQS200DK100CBN
CYQS200DK100CSN
100
180.984,–
CYQS250DK140CBN
CYQS250DK140CSN
140
203.089,–
šířka 100 cm
šířka 150 cm
šířka 200 cm
šířka 250 cm
CZK
CYQM100DK80CBN
CYQM100DK80CSN
80
144.179,–
CYQM150DK80CBN
CYQM150DK80CSN
80
171.811,–
CYQM200DK100CBN
CYQM200DK100CSN
100
215.184,–
CYQM250DK140CBN
CYQM250DK140CSN
140
246.317,–
šířka 100 cm
šířka 150 cm
šířka 200 cm
šířka 250 cm
CZK
CYQL100DK125CBN
CYQL100DK125CSN
125
164.549,–
CYQL150DK200CBN
CYQL150DK200CSN
200
234.744,–
CYQL200DK250CBN
CYQL200DK250CSN
250
291.425,–
CYQL250DK250CBN
CYQL250DK250CSN
250
340.092,–
Zapuštěná pro výšku dveří 250-300 cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
Výkonový index
Cena
šířka 150 cm
CYQS150DK80CBN
CYQS150DK80CSN
80
148.721,–
Poznámka: Tyto jednotky jsou určeny pouze pro párovou kombinaci s kondenzačními jednotkami ERQ - viz str.31.
16
→ Větrací jednotky
▪ CYQ-DK-R
VZDUCHOVÁ CLONA PRO ERQ – MEZISTROPNÍ
Vzduchové clony pro mezistropní instalaci - viditelné pouze sací a výfukové mřížky. Vyžaduje prostor v podhledu,
protože sací komora s potrubím je lokálně spojena s hlavní jednotkou.
Zapuštěná pro výšku dveří 200-230 cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
Výkonový index
Cena
CZK
Zapuštěná pro výšku dveří 230-250 cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
Výkonový index
Cena
šířka 200 cm
šířka 250cm
CYQS200DK100RBN
CYQS200DK100RSN
100
196.232,–
CYQS250DK140RBN
CYQS250DK140RSN
140
219.813,–
šířka 100 cm
šířka 150 cm
šířka 200 cm
šířka 250 cm
CZK
CYQM100DK80RBN
CYQM100DK80RSN
80
148.838,–
CYQM150DK80RBN
CYQM150DK80RSN
80
179.768,–
CYQM200DK100RBN
CYQM200DK100RSN
100
230.345,–
CYQM250DK140RBN
CYQM250DK140RSN
140
262.694,–
šířka 100 cm
šířka 150 cm
šířka 200 cm
šířka 250 cm
CZK
CYQL100DK125RBN
CYQL100DK125RSN
125
164.925,–
CYQL150DK200RBN
CYQL150DK200RSN
200
242.295,–
CYQL200DK250RBN
CYQL200DK250RSN
250
306.472,–
CYQL250DK250RBN
CYQL250DK250RSN
250
358.872,–
Zapuštěná pro výšku dveří 250-300 cm
Hlavní jednotka v bílé barvě (RAL9016)
Hlavní jednotka v šedé barvě (RAL9006)
Výkonový index
Cena
šířka 150 cm
CYQS150DK80RBN
CYQS150DK80RSN
80
156.766,–
Poznámka: Tyto jednotky jsou určeny pouze pro párovou kombinaci s kondenzačními jednotkami ERQ - viz str.31.
▪ Vzduchové clony pro ERQ - Příslušenství
Standardní příslušenství
Filtr na sání vzduchu
Volitelné příslušenství
Ovladač
Cena CZK
BRC1D52 *1
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
BRC1E52B *1
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
RTD-NET *1
Modbus adapter – umožňije řízení přes Modbus
RTD-20 *1
Pokročilý adapter pro externí řízení otáček ventilátoru, venkovního vzduchu a umožňuje integraci Modbus
*1) Alespoň jeden (maximálně však dva) ovládací prvky musí být použity - systém nepracuje bez ovladače.
3.096,–
4.071,–
7.356,–
11.758,–
Náhled
Cena CZK
CE.B_2-COVERS-H50
Volitelné kryty pro zavěšení; maximální výška zavěšení 50 cm; pro jednotky 100, 150, 200 cm
CE.B_3-COVERS-H50
Volitelné kryty pro zavěšení; maximální výška zavěšení 50 cm; pro jednotky 250 cm
CE.B_2-COVERS-H100
Volitelné kryty pro zavěšení; maximální výška zavěšení 100 cm; pro jednotky 100, 150, 200 cm
CE.B_3-COVERS-H100
Volitelné kryty pro zavěšení; maximální výška zavěšení 100 cm; pro jednotky 250 cm
CE.B_2-COVERS-H150
Volitelné kryty pro zavěšení; maximální výška zavěšení 150 cm; pro jednotky 100, 150, 200 cm
CE.B_3-COVERS-H150
Volitelné kryty pro zavěšení; maximální výška zavěšení 150 cm; pro jednotky 250 cm
17
8.488,–
11.555,–
9.853,–
13.819,–
11.980,–
16.902,–
→ Větrací jednotky
▪ VAM-FA & VAM-FB
VĚTRACÍ JEDNOTKY SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA (HRV)
HRV větrací jednotky můžou ušetřit více než 20% energie ve srovnání s přirozeným větráním.
HRV jednotky
Průtok vzduchu
Externí statický tlak (max.)
Cena
m/h
Pa
CZK
VAM150FA
VAM250FA
VAM350FB
VAM500FB
VAM650FB
150
69
32.985,–
250
64
35.879,–
350
98
43.459,–
500
98
46.787,–
650
93
60.819,–
VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB
800
137
67.880,–
1000
157
82.115,–
1500
137
122.710,–
2000
137
154.624,–
Standardní příslušenství
Vzduchový filtr (class G3)
Volitelné příslušenství
Ovladač
BRC301B61
BRC1D52
BRC1E52B
RTD-10
RTD-NET
RTD-20
Cena CZK
Kabelový dálkový ovladač pro HRV
Standardní kabelový dálkový ovladač (pro kombinované řízení společně se standardními vnitřními jednotkami VRV)
Standardní kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením (pro kombinované řízení společně se
standardními vnitřními jednotkami VRV)
Univerzální adapter pro externí řízení
Modbus adaptér
Pokročilý adapter pro řízení VAM založeném na CO2 nebo čidlu přítomnosti osob
Další
BRP4A50
BRP4A50A *1
KRP50-2
EKAFV50F6
EKAFV100F6
EKAFV100F6
EKAFV50F7
EKAFV80F7
EKAFV100F7
EKAFV50F8
EKAFV80F8
EKAFV100F8
BRYMA65
BRYMA100
BRYMA200
KDDM24B50
KDDM24B100
*1) EKMPVAM
5.122,–
3.096,–
4.071,–
9.810,–
7.356,–
11.758,–
Cena CZK
Řídíc sada pro pomocný ohřívač jiného dodavatele (není nutná pro ohřívače VH- viz. níže)
Řídíc sada pro pomocný ohřívač jiného dodavatele (není nutná pro ohřívače VH- viz. níže) – pouze pro jednotky řady FB
Adaptér PCB pro řízení zvlhčovače jiného dodavatele / pro výstup provozního signálu
Filtr s vysokou účinností třídy F6 - pro VAM 350~500 FB jednotky
Filtr s vysokou účinností třídy F6 - pro VAM 650~800 FB jednotky
Filtr s vysokou účinností třídy F6 - pro VAM 1000 FB jednotky; dvě sady jsou nezbytné pro VAM 1500~2000 FB jednotky
Filtr s vysokou účinností třídy F7 - pro VAM 350~500 FB jednotky
Filtr s vysokou účinností třídy F7 - pro VAM 650~800 FB jednotky
Filtr s vysokou účinností třídy F7 - pro VAM 1000 FB jednotky; dvě sady jsou nezbytné pro VAM 1500~2000 FB jednotky
Filtr s vysokou účinností třídy F8 - pro VAM 350~500 FB jednotky
Filtr s vysokou účinností třídy F8 - pro VAM 650~800 FB jednotky
Filtr s vysokou účinností třídy F8 - pro VAM 1000 FB jednotky; dvě sady jsou nezbytné pro VAM 1500~2000 FB jednotky
Čidlo CO2 pro řízené větrání - pro VAM350~650 FB jednotky
Čidlo CO2 pro řízené větrání - pro VAM800~1000 FB jednotky
Čidlo CO2 pro řízené větrání - pro VAM1500~2000 FB jednotky
Tlumič hluku pro kruhové potrubí 200 mm - pro VAM500FB jednotky
Tlumič hluku pro kruhové potrubí 200 mm - pro VAM650~1000 FB jednotky; dvě sady jsou nezbytné pro VAM1500~2000FB jednotky
Montážní deska pro řídící sadu – nezbytné jen pro VAM1500~2000FB jednotky
4.889,–
4.889,–
5.729,–
1.794,–
3.124,–
3.124,–
1.993,–
2.203,–
3.333,–
2.194,–
2.393,–
3.522,–
14.431,–
14.431,–
14.431,–
na vyžádání
19.039,–
1.405,–
▪ VH-
ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO JEDNOTKY VAM
Elektrické ohřívače s integrovanou regulací a bezpečnostními prvky pro předehřátí nebo
dohřátí čerstvého vzduchu na vstupu do VAM jednotek.
- Nastavitelná výstupní teplota v rozsahu 0°C ~ 40°C
- Výstupní kontakt pro chybová hlášení
- 0-10VDC vstup pro externí řízení teploty
- Zvýšená bezpečnost s manuálním a automatickým vypnutím
- Plnohodnotné řízení pro Daikin VAM jednotky – bez dalších požadovaných řídících
adaptérů pro VAM jednotky
Typ
VH1B
VH2B
VH3B
VH4B
VH4/AB
VH5B
Topný výkon
Průměr
Použitelné pro Vam jednotky
kW
mm
1,0
100
VAM150FA
Cena
CZK
20.608,–
1,0
150
VAM250FA
VAM350FA/B
20.793,–
1,0
200
VAM500FA/B
VAM650FA/B
20.929,–
1,5
250
VAM800FA/B
VAM1000FA/B
22.448,–
2,5
250
VAM800FA/B
VAM1000FA/B
22.679,–
2,5
350
VAM1500FA/B
VAM2000FA/B
22.679,–
18
→ Větrací jednotky
▪ VKM-GB & VKM-GBM
VRV HRV JEDNOTKY S DX VÝMĚNÍKEM
HRV jednotky a DX výměníky v jednom pro předchlazení nebo předehřátí.
HRV jednotka + DX výměník
Průtok vzduchu
Externí statický tlak (max.)
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
m/h
Pa
kW
kW
CZK
HRV jednotka + DX výměník + zvlhčovač
Průtok vzduchu
Externí statický tlak (max.)
Chladicí výkon
Topný výkon
Zvlhčovací výkon
Cena
m/h
Pa
kW
kW
l/h
CZK
VKM50GB
VKM80GB
VKM100GB
500
180
3,5
3,5
78.612,–
750
170
5,6
5,6
108.858,–
950
150
7,0
7,0
124.410,–
VKM50GBM
VKM80GBM
VKM100GBM
500
160
3,5
3,5
2,7
94.846,–
750
140
5,6
5,6
4,0
129.907,–
950
110
7,0
7,0
5,4
146.199,–
Standardní příslušenství
Vzduchový filtr (class G3)
Volitelné příslušenství
Ovladač
BRC1D52
BRC1E52B
RTD-10
RTD-NET
Cena CZK
Standardní kabelový dálkový ovladač (pro kombinované řízení společně se standardními vnitřními jednotkami VRV)
Standardní kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
Univerzální adapter pro externí řízení
Modbus adaptér
Další
BRP4A50A
BRYMA65
BRYMA100
KDDM24B50
KDDM24B100
3.096,–
4.071,–
9.810,–
7.356,–
Cena CZK
Sada řízení pro pomocný ohřívač nebo zvlhčovač jiného dodavatele
Čidlo CO2 pro řízené větrání - pro jednotky VKM50GB(M)
Čidlo CO2 pro řízené větrání – pro jednotky VKM80~100GB(M)
Tlumič hluku pro kruhové potrubí 200 mm – pro jednotky VKM50GB(M)
Tlumič hluku pro kruhové potrubí 250 mm – pro jednotky VKM80~100GB(M)
19
4.889,–
14.431,–
14.431,–
na vyžádání
19.039,–
→ Venkovní jednotky
▪ VRV IV Tepelné čerpadlo s nepřetržitým vytápěním
RYYQ-T & RYMQ-T
Nový standard na trhu s variabilním řízením vypařovací teploty a nepřetržitým vytápěním
během odtávání
VRV IV tepelné čerpadlo je nástupcem VRV III tepelného čerpadla (RXYQ-P9 a RXYHQ-P9) a VRV III
tepelného čerpadla pro připojení se splitovými jednotkami (RXYRQ-P)
Jednotky pro jednomodulové systémy
Typ pro napájení 3N~ 400V
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
RYYQ8T
RYYQ10T
RYYQ12T
RYYQ14T
RYYQ16T
RYYQ18T
RYYQ20T
22,4
25,0
240.004,–
28,0
31,5
262.538,–
33,5
37,5
315.089,–
40,0
45,0
367.618,–
45,0
50,0
421.264,–
50,0
56,0
502.584,–
56,0
63,0
552.842,–
Standardní vícemodulové kombinace
Typ pro napájení 3N~ 400V
RYYQ22T.OU
RYYQ24T.OU
RYYQ26T.OU
RYYQ28T.OU
RYYQ30T.OU
Moduly a potřebné sady
RYMQ10T
RYMQ12T
BHFQ22P1007
61,5
69,0
555.163,–
RYMQ8T
RYMQ16T
BHFQ22P1007
67,4
75,0
635.003,–
RYMQ12T
RYMQ14T
BHFQ22P1007
73,5
82,5
655.467,–
RYMQ12T
RYMQ16T
BHFQ22P1007
78,5
87,5
706.674,–
RYMQ12T
RYMQ18T
BHFQ22P1007
83,5
93,5
784.297,–
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
Typ pro napájení 3N~ 400V
RYYQ32T.OU
RYYQ34T.OU
RYYQ36T.OU
RYYQ38T.OU
RYYQ40T.OU
RYYQ42T.OU
Moduly a potřebné sady
RYMQ16T
RYMQ16T
BHFQ22P1007
RYMQ16T
RYMQ18T
BHFQ22P1007
RYMQ16T
RYMQ20T
BHFQ22P1007
90,0
100,0
808.023,–
95,0
106,0
885.646,–
101,0
113,0
933.619,–
RYMQ8T
RYMQ10T
RYMQ20T
BHFQ22P1517
106,4
119,5
1.015.369,–
RYMQ10T
RYMQ12T
RYMQ18T
BHFQ22P1517
111,5
125,0
1.039.067,–
RYMQ10T
RYMQ16T
RYMQ16T
BHFQ22P1517
118,0
131,5
Typ pro napájení 3N~ 400V
RYYQ44T.OU
RYYQ46T.OU
RYYQ48T.OU
RYYQ50T.OU
RYYQ52T.OU
RYYQ54T.OU
Moduly a potřebné sady
RYMQ12T
RYMQ16T
RYMQ16T
BHFQ22P1517
123,5
137,5
1.112.955,–
RYMQ14T
RYMQ16T
RYMQ16T
BHFQ22P1517
130,0
145,0
1.163.097,–
RYMQ16T
RYMQ16T
RYMQ16T
BHFQ22P1517
135,0
150,0
1.214.304,–
RYMQ16T
RYMQ16T
RYMQ18T
BHFQ22P1517
140,0
156,0
1.291.927,–
RYMQ16T
RYMQ18T
RYMQ18T
BHFQ22P1517
145,0
162,0
1.369.550,–
RYMQ18T
RYMQ18T
RYMQ18T
BHFQ22P1517
150,0
168,0
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
1.062.793,–
1.447.173,–
Jednotky pro vícemodulové kombinaces
DŮLEŽITÉ: Níže uvedené jednotky nemohou být použity jako samostatně sojící (tj. pro jednomodulové systémy)
Typ pro napájení 3N~ 400V
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
RYMQ8T
RYMQ10T
RYMQ12T
RYMQ14T
RYMQ16T
RYMQ18T
RYMQ20T
22,4
25,0
229.096,–
28,0
31,5
250.605,–
33,5
37,5
300.767,–
40,0
45,0
350.909,–
45,0
50,0
402.116,–
50,0
56,0
479.739,–
56,0
63,0
527.712,–
Ostatní kombinace než výše uvedené „standardní kombinace“ jsou povoleny vč. systémů 16-20HP, ale jsou přísnější potrubní omezení systému.
Systémy přes 54HP nebo více než 3 modulové kombinace nejsou povoleny.
Volitelné příslušenství
Cena CZK
BHFQ22P1007
BHFQ22P1517
EKPCCAB2
BRP2A81 *1
DTA104A53/61/62 *2
EKBPH012T *3
EKBPH020T *3
KRC19-26 *4
*1) KKSA26A560
*2) KKSB26B1
*3) EKBPHPCBT
*4) KJB111A
Propojovací sada pro 2-modulové systémy (povinné pro 2-modulové systémy)
Propojovací sada pro 3-modulové systémy (povinné pro 3-modulové systémy)
VRV konfi gurátor
PCB deska s kontakty A-B-C pro přepínání režimů mezi chlazením, topením a ventilací určena pro venkovní jednotky
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (nízká hlučnost, omezení požadavku, atd.)
Volitelný ohřívač spodní desky - pro jednotky 8~12 HP (Upozornění: vyžaduje příslušenství EKBPHPCBT (*3) )
Volitelný ohřívač spodní desky - pro jednotky 14~20 HP (Upozornění: vyžaduje příslušenství EKBPHPCBT (*3) )
Mechanický přepínač chlazení/vytápění (Upozornění: vyžaduje příslušenství BRP2A81)
Montážní deska pro BRP2A81 - nezbytné pouze v případě použití EKBPHPCBT na jednotkách 14~20 HP
Montážní deska pro DTA 104A61 pro instalaci venkovních jednotek 14~20 HP. Viz str. 39 DTA104* adaptér externí regulace dle použité
vnitřní jednotky.
PCB deska pro volitelný ohřívač spodní desky.
Instalační box pro mechanický přepínač chlazení/vytápění
20
3.791,–
7.956,–
7.255,–
4.281,–
12.210,–
15.265,–
15.901,–
1.620,–
2.162,–
1.781,–
3.817,–
752,–
→ Venkovní jednotky
▪ VRV IV Tepelné čerpadlo (bez nepřetržitého vytápění)
RXYQ-T
Nový standard na trhu s variabilním řízením vypařovací teploty
VRV IV tepelné čerpadlo je nástupcem VRV III tepelného čerpadla (RXYQ-P9 a RXYHQ-P9) a VRV III
tepelného čerpadla pro připojení se splitovými jednotkami (RXYRQ-P)
Jednomodulové systémy
Typ pro napájení 3N~ 400V
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
RXYQ8T
RXYQ10T
RXYQ12T
RXYQ14T
RXYQ16T
RXYQ18T
RXYQ20T
22,4
25,0
207.990,–
28,0
31,5
227.518,–
33,5
37,5
273.060,–
40,0
45,0
318.582,–
45,0
50,0
365.072,–
50,0
56,0
435.544,–
56,0
63,0
479.099,–
Standardní vícemodulové kombinace
Typ pro napájení 3N~ 400V
RXYQ22T.OU
RXYQ24T.OU
RXYQ26T.OU
RXYQ28T.OU
RXYQ30T.OU
Moduly a potřebné sady
RXYQ10T
RXYQ12T
BHFQ22P1007
61,5
69,0
504.369,–
RXYQ8T
RXYQ16T
BHFQ22P1007
67,4
75,0
576.853,–
RXYQ12T
RXYQ14T
BHFQ22P1007
73,5
82,5
595.433,–
RXYQ12T
RXYQ16T
BHFQ22P1007
78,5
87,5
641.923,–
RXYQ12T
RXYQ18T
BHFQ22P1007
83,5
93,5
712.395,–
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
Typ pro napájení 3N~ 400V
RXYQ32T.OU
RXYQ34T.OU
RXYQ36T.OU
RXYQ38T.OU
RXYQ40T.OU
RXYQ42T.OU
Moduly a potřebné sady
RXYQ16T
RXYQ16T
BHFQ22P1007
RXYQ16T
RXYQ18T
BHFQ22P1007
RXYQ16T
RXYQ20T
BHFQ22P1007
90,0
100,0
733.935,–
95,0
106,0
804.407,–
101,0
113,0
847.962,–
RXYQ8T
RXYQ10T
RXYQ20T
BHFQ22P1517
106,4
119,5
922.563,–
RXYQ10T
RXYQ12T
RXYQ18T
BHFQ22P1517
111,5
125,0
944.078,–
RXYQ10T
RXYQ16T
RXYQ16T
BHFQ22P1517
118,0
131,5
Typ pro napájení 3N~ 400V
RXYQ44T.OU
RXYQ46T.OU
RXYQ48T.OU
RXYQ50T.OU
RXYQ52T.OU
RXYQ54T.OU
Moduly a potřebné sady
RXYQ12T
RXYQ16T
RXYQ16T
BHFQ22P1517
123,5
137,5
1.011.160,–
RXYQ14T
RXYQ16T
RXYQ16T
BHFQ22P1517
130,0
145,0
1.056.682,–
RXYQ16T
RXYQ16T
RXYQ16T
BHFQ22P1517
135,0
150,0
1.103.172,–
RXYQ16T
RXYQ16T
RXYQ18T
BHFQ22P1517
140,0
156,0
1.173.644,–
RXYQ16T
RXYQ18T
RXYQ18T
BHFQ22P1517
145,0
162,0
1.244.116,–
RXYQ18T
RXYQ18T
RXYQ18T
BHFQ22P1517
150,0
168,0
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
965.618,–
1.314.588,–
Ostatní kombinace než výše uvedené “standardní kombinace” jsou povoleny vč. systémů 16-20HP, ale jsou přísnější potrubní omezení systému.
Systémy přes 54HP nebo více než 3 modulové kombinace nejsou povoleny.
Volitelné příslušenství
Cena CZK
BHFQ22P1007
BHFQ22P1517
EKPCCAB2
BRP2A81 *1
DTA104A53/61/62 *2
EKBPH012T *3
EKBPH020T *3
KRC19-26 *4
*1) KKSA26A560
*2) KKSB26B1
*3) EKBPHPCBT
*4) KJB111A
Propojovací sada pro 2-modulové systémy (povinné pro 2-modulové systémy)
Propojovací sada pro 3-modulové systémy (povinné pro 3-modulové systémy)
VRV konfigurátor
PCB deska s kontakty A-B-C pro přepínání režimů mezi chlazením, topením a ventilací určena pro venkovní jednotky
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (nízká hlučnost, omezení požadavku, atd.)
Volitelný ohřívač spodní desky - pro jednotky 8~12 HP (Upozornění: vyžaduje příslušenství EKBPHPCBT (*3) )
Volitelný ohřívač spodní desky - pro jednotky 14~20 HP (Upozornění: vyžaduje příslušenství EKBPHPCBT (*3) )
Mechanický přepínač chlazení/vytápění (Upozornění: vyžaduje příslušenství BRP2A81)
Montážní deska pro BRP2A81 - nezbytné pouze v případě použití EKBPHPCBT na jednotkách 14~20 HP
Montážní deska pro DTA 104A61 pro instalaci venkovních jednotek 14~20 HP. Viz str. 39 DTA104* adaptér externí regulace dle použité
vnitřní jednotky.
PCB deska pro volitelný ohřívač spodní desky.
Instalační box pro mechanický přepínač chlazení/vytápění
21
3.791,–
7.956,–
7.255,–
4.281,–
12.210,–
15.265,–
15.901,–
1.620,–
2.162,–
1.781,–
3.817,–
752,–
→ Venkovní jednotky
▪ VRV tepelné čerpadlo Classic
RXYCQ-A
VRV Classic je nástupce komerčních Multi-Split systémů (CMSQ-A), výrazně rozšiřující možnosti
aplikace, díky plnému začlenění portfolia vnitřníchjednotek VRV
!
NOVINKA
Jednomodulové systémy
Typ pro napájení 3N~ 400V
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
RXYCQ8A
RXYCQ10A
RXYCQ12A
RXYCQ14A
RXYCQ16A
RXYCQ18A
RXYCQ20A
20,0
22,4
142.054,–
25,0
28,0
166.477,–
30,0
33,6
202.010,–
35,0
37,5
233.114,–
40,0
44,8
276.019,–
45,0
50,4
343.475,–
50,0
56,0
377.830,–
Standardní vícemodulové kombinace
Typ pro napájení 3N~ 400V
RXYCQ24A.OU
RXYCQ28A.OU
RXYCQ30A.OU
RXYCQ34A.OU
RXYCQ40A.OU
Moduly a potřebné sady
RXYCQ10A
RXYCQ14A
BHFQ22P1007
60,0
65,5
403.382,–
RXYCQ14A
RXYCQ14A
BHFQ22P1007
70,0
75,0
470.019,–
RXYCQ10A
RXYCQ20A
BHFQ22P1007
75,0
84,0
548.098,–
RXYCQ14A
RXYCQ20A
BHFQ22P1007
85,0
93,5
614.735,–
RXYCQ20A
RXYCQ20A
BHFQ22P1007
100,0
112,0
759.451,–
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
Ostatní kombinace než výše uvedené”standardní kombinace” nejsou povoleny!
Volitelné příslušenství
Cena CZK
BHFQ22P1007
Propojovací sada pro 2-modulové systémy (povinné pro 2-modulové systémy)
BHGP26A1
Sada digitálního manometru (nutná jen jedna sada na systém)
KRC19-26 *1
Mechanický přepínač chlazení/vytápění (Upozornění: vyžaduje příslušenství BRP2A81)
DTA104A53/61/62 *2
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (nízká hlučnost, omezení požadavku, atd.)
*1) KJB111A
Instalační box pro mechanický přepínač chlazení/vytápění
*2) Viz str. 39 pro vice informací a pro výběr typu adaptéru (dle typu vnitřní jednotky)
22
3.791,–
14.583,–
1.620,–
12.210,–
752,–
→ Venkovní jednotky
čerpadlo
▪ VRV III-C Tepelné
pro chladné regiony
RTSYQ-PA
Navrženo pro splnění všech požadavků na vytápění pro evropské klima
s ohledem na extrémně nízké teploty do -25°C, při zachování vysokého stupně
účinnosti při takto nízkých teplotách, díky unikátní dvoustupňové kompresi.
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly a potřebné sady
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Topný výkon @ -10°C / -20°C
Cena sady
kW
kW
kW
CZK
RTSYQ10PA.OU
RTSYQ14PA.OU
RTSYQ16PA.OU
RTSYQ20PA.OU
RTSQ10PA
BTSQ20P
RTSQ14PA
BTSQ20P
RTSQ16PA
BTSQ20P
28,0
31,5
28,0 / 24,6
396.343,–
40,0
45,0
40,0 / 32,9
526.177,–
45,0
50,0
45,0 / 36,7
587.646,–
RTSQ8PA
RTSQ12PA
BTSQ20P
BHFQ22P1007
56,0
63,0
56,0 / 45,5
762.372,–
Volitelné příslušenství
Cena CZK
BHFQ22P1007
Propojovací sada pro 2-modulové systémy (povinné pro 2-modulové systémy)
BHGP26A1
Sada digitálního manometru (nutná jen jedna sada na systém)
BRP2A81 *1
PCB deska s kontakty A-B-C pro přepínání režimů mezi chlazením, topením a ventilací určena pro venkovní jednotky
KRC19-26 *2
Mechanický přepínač chlazení/vytápění (Upozornění: vyžaduje příslušenství BRP2A81)
DTA104A53/61/62 *3
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (nízká hlučnost, omezení požadavku, atd.)
*2) KJB111A
Instalační box pro mechanický přepínač chlazení/vytápění
*3) Viz str. 39 pro vice informací a pro výběr typu adaptéru (dle typu vnitřní jednotky)
3.791,–
14.583,–
4.281,–
1.620,–
12.210,–
752,–
▪ VRV III-S Mini VRV
RXYSQ-P8
Systém pro velké obytné/jednoduché komerční aplikace, které poskytují
individuální ovládání klimatizace až pro 9 vnitřních jednotek.
RXYSQ-P8 může být použita buď s vnitřními VRV jednotkami nebo s vnitřními
split / SkyAir jednotkami připojenými přes rozvětvovací box BPMKS.
Typ pro napájení 1~ 230V
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
Typ pro napájení 3N~ 400V
Chladicí výkon
Topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
RXYSQ4P8V1
RXYSQ5P8V1
RXYSQ6P8V1
11,2
12,5
103.232,–
14,0
16,0
114.741,–
15,5
18,0
128.123,–
RXYSQ4P8Y1
RXYSQ5P8Y1
RXYSQ6P8Y1
11,2
12,5
103.232,–
14,0
16,0
114.741,–
15,5
18,0
128.123,–
Volitelné příslušenství
Cena CZK
KRC19-26 *1
Mechanický přepínač chlazení/vytápění
DTA104A53/61/62 *2
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (nízká hlučnost, omezení požadavku, atd.)
BPMKS967A2
Box pro připojení až 2 split nebo SkyAir vnitřních jednotek (nelze kombinovat s vnitřními VRV jednotkami)
BPMKS967A3
Box pro připojení až 3 split nebo SkyAir vnitřních jednotek (nelze kombinovat s vnitřními VRV jednotkami)
*1) KJB111A
Instalační box pro mechanický přepínač chlazení/vytápění
*2) Viz str. 39 pro vice informací a pro výběr typu adaptéru (dle typu vnitřní jednotky)
23
1.620,–
12.210,–
18.663,–
19.877,–
752,–
→ Venkovní jednotky
▪ VRV IV se zpětným získávání tepla
REYQ-T
Účinnost nově vymezena - VRV IV se zpětným získávání tepla přináší bezkonkurenční účinnost
ve všech provozních režimech, nedostižnou flexibilitu montáže a špičkovou pohodu vnitřního
prostředí. VRV IV se zpětným získávání tepla je nástupcem VRV III se zpětným získávání tepla
(REYQ-P* a REYHQ-P*) a VRV se zpětným získávání tepla do vody (REYAQ-P)
!
NOVINKA
Jednomodulové systémy
Typ pro napájení 3N~ 400V
REYQ10T
REYQ12T
REYQ14T
REYQ16T
REYQ18T
REYQ20T
Jmenovitý chladicí výkon
kW
22,4
28,0
Jmenovitý topný výkon
kW
25,0
31,5
Cena
CZK
331.127,–
344.416,–
Jednomodulové systémy nejsou schopné nepřetržitého vytápění během defrostu.
REYQ8T
33,5
37,5
413.149,–
40,0
45,0
490.176,–
45,0
50,0
560.103,–
50,0
56,0
644.118,–
56,0
63,0
708.530,–
Standardní vícemodulové kombinace – nízký výkon
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly a potřebné sady
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
M-REYQ10T.OU
M-REYQ13T.OU
M-REYQ16T.OU
M-REYQ18T.OU
M-REYQ20T.OU
REMQ5T
REMQ5T
BHFQ23P907
28,0
32,0
471.217,–
REMQ5T
REYQ8T
BHFQ23P907
36,4
41,0
570.555,–
REYQ8T
REYQ8T
BHFQ23P907
44,8
50,0
669.893,–
REYQ8T
REYQ10T
BHFQ23P907
50,4
56,5
683.182,–
REYQ8T
REYQ12T
BHFQ23P907
55,9
62,5
751.915,–
Standardní vícemodulové kombinace – vysoký výkon
Typ pro napájení 3N~ 400V
REYQ22T.OU
REYQ24T.OU
REYQ26T.OU
REYQ28T.OU
REYQ30T.OU
Moduly a potřebné sady
REYQ10T
REYQ12T
BHFQ23P907
61,5
69,0
765.204,–
REYQ12T
REYQ12T
BHFQ23P907
67,4
75,0
833.937,–
REYQ12T
REYQ14T
BHFQ23P907
73,5
82,5
910.964,–
REYQ12T
REYQ16T
BHFQ23P907
78,5
87,5
980.891,–
REYQ12T
REYQ18T
BHFQ23P907
83,5
93,5
1.064.906,–
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
Typ pro napájení 3N~ 400V
REYQ32T.OU
REYQ34T.OU
REYQ36T.OU
REYQ38T.OU
REYQ40T.OU
REYQ42T.OU
Moduly a potřebné sady
REYQ16T
REYQ16T
BHFQ23P907
REYQ16T
REYQ18T
BHFQ23P907
REYQ16T
REYQ20T
BHFQ23P907
90,0
100,0
1.127.845,–
95,0
106,0
1.211.860,–
101,0
113,0
1.276.272,–
REYQ10T
REYQ12T
REYQ16T
BHFQ23P1357
106,4
119,5
1.333.061,–
REYQ12T
REYQ12T
REYQ16T
BHFQ23P1357
111,5
125,0
1.401.794,–
REYQ10T
REYQ16T
REYQ16T
BHFQ23P1357
118,0
131,5
Typ pro napájení 3N~ 400V
REYQ44T.OU
REYQ46T.OU
REYQ48T.OU
REYQ50T.OU
REYQ52T.OU
REYQ54T.OU
Moduly a potřebné sady
REYQ12T
REYQ16T
REYQ16T
BHFQ23P1357
123,5
137,5
1.548.748,–
REYQ14T
REYQ16T
REYQ16T
BHFQ23P1357
130,0
145,0
1.625.775,–
REYQ16T
REYQ16T
REYQ16T
BHFQ23P1357
135,0
150,0
1.695.702,–
REYQ16T
REYQ16T
REYQ18T
BHFQ23P1357
140,0
156,0
1.779.717,–
REYQ16T
REYQ18T
REYQ18T
BHFQ23P1357
145,0
162,0
1.863.732,–
REYQ18T
REYQ18T
REYQ18T
BHFQ23P1357
150,0
168,0
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
1.480.015,–
1.947.747,–
Ostatní kombinace než výše uvedené „standardní kombinace“ jsou povoleny, ale jsou přísnější potrubní omezení systému (viz tabulka 8 str. 45).
Systémy přes 54HP nebo vice než 3 modulové kombinace nejsou povoleny.
Volitelné příslušenství
Cena CZK
BHFQ23P907
BHFQ23P1357
EKPCCAB2
DTA104A53/61/62 *1
EKBPH012T *2
EKBPH020T *2
*1) KKSB26B1
*2) EKBPHPCBT
Propojovací sada pro 2-modulové systémy (povinné pro 2-modulové systémy)
Propojovací sada pro 3-modulové systémy (povinné pro 3-modulové systémy)
VRV konfigurátor
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (nízká hlučnost, omezení požadavku, atd.)
Volitelný ohřívač spodní desky - pro jednotky 8~12 HP (Upozornění: vyžaduje příslušenství EKBPHPCBT (*2) )
Volitelný ohřívač spodní desky - pro jednotky 14~20 HP (Upozornění: vyžaduje příslušenství EKBPHPCBT (*2) )
Montážní deska pro DTA 104A61 pro instalaci venkovních jednotek 14~20 HP. Viz str. 39 DTA104* adaptér externí regulace dle použité
vnitřní jednotky.
PCB deska pro volitelný ohřívač spodní desky.
24
7.639,–
15.393,–
7.255,–
12.210,–
15.265,–
15.901,–
1.781,–
3.817,–
→ Venkovní jednotky
Nový Multi-port BS-Box
až s 16 porty
Vnitřní VRV jednotky
Nový BS-Box
25°C - 35°C
Nový BS-Box
Podlahvé vytápění
Zásobník TUV
45°C - 75°C
LT Hydrobox
Nový BS-Box
Teplá užitková voda
VRV hydrobox
pouze ohřev
Potrubí kapaliny
Potrubí plynu
Výtlak plynu
Teplá voda
25°C - 75°C
VZT jednotka
▪ Kompaktní jednoportový BS Box
VRV IV HEAT SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
Poznámka: tyto BS-Boxy mohou být použity pouze s VRV IV se zpětným získávání tepla (REYQ-T ) – BS-Boxy pro VRV III (a také pro RWEYQ-T) viz str.33
Typ pro napájení 1~ 230V
BS1Q10A
BS1Q16A
BS1Q25A
Počet připojitelných vnitřních jednotek
Připojitelný výkonový index
Povolené velikosti vnitřních jednotek
Cena
1~6
15 ~ 100
15 ~ 100
20.081,–
1~8
101 ~ 160
15 ~ 140
31.654,–
1~8
161 ~ 250
15 ~ 250
36.400,–
CZK
▪ Kompaktní víceportový BS Box
VRV IV SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
Poznámka: tyto BS-Boxy mohou být použity pouze s VRV IV se zpětným získávání tepla (REYQ-T ) – BS-Boxy pro VRV III (a také pro RWEYQ-T) viz str.33
Typ pro napájení 1~ 230V
Počet portů (nezávislý C/H výběr)
Max. počet vnitřních jednotek na port
Připojitelný výkonový index na port
Max. celkový výkonový index na BS Box
Cena
BS4Q14A
BS6Q14A
BS8Q14A
BS10Q14A
BS12Q14A
BS16Q14A
4
6
8
10
12
16
157.716,–
199.677,–
5
15 ~ 140 *
CZK
400
61.772,–
600
84.651,–
750
111.326,–
133.815,–
* Připojení vyššího výkonového indexu je možné spojením dvou sousedních portů dohromady za použití volitelné spojky (název bude upřesněn).
25
→ Venkovní jednotky
▪ VRV III se zpětným získávání tepla
REYQ-P & REYHQ-P
Vedoucí postavení na trhu v systému rekuperace tepla, s nepřetržitým vytápěním během odtávání,
nepřetržitým provozem během přepínání chlazení/topení a funkcí technického chlazení s rekuperací
tepla s jednotkami v režimu chlazení až do -20 °C venkovní teploty (nastavení technického chlazení)
Poznámka: dodávky budou ukončeny přibližně 6 měsíců po uvedení VRV IV se zpětným získáváním tepla na trh
Jednotky pro jednomodulové systémy
Typ pro napájení 3N~ 400V
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
REYQ8P9
REYQ10P8
REYQ12P9
REYQ14P8
REYQ16P8
22,4
25,0
315.359,–
28,0
31,5
333.552,–
33,5
37,5
400.094,–
40,0
45,0
466.834,–
45,0
50,0
533.431,–
Vícemodulové systémy s malým půdorysem
Typ pro napájení 3N~ 400V
REYQ18P9.OU
REYQ20P9.OU
REYQ22P8.OU
REYQ24P8.OU
REYQ26P8.OU
REYQ28P8.OU
REMQ8P9
REMQ10P8
BHFQ23P907
50,4
56,5
628.668,–
REMQ8P9
REMQ12P8
BHFQ23P907
55,9
62,5
692.350,–
REMQ10P8
REMQ12P8
BHFQ23P907
61,5
69,0
709.763,–
REMQ12P8
REMQ12P8
BHFQ23P907
67,0
75,0
773.445,–
REMQ10P8
REMQ16P8
BHFQ23P907
73,0
81,5
837.371,–
REMQ12P8
REMQ16P8
BHFQ23P907
78,5
87,5
901.053,–
REYQ30P8.OU
REYQ32P8.OU
REYQ34P9.OU
REYQ36P9.OU
REYQ38P8.OU
REYQ40P8.OU
REMQ14P8
REMQ16P8
BHFQ23P907
REMQ16P8
REMQ16P8
BHFQ23P907
85,0
95,0
964.924,–
90,0
100,0
1.028.661,–
REMQ8P9
REMQ10P8
REMQ16P8
BHFQ23P1357
95,4
107,0
1.146.933,–
REMQ8P9
REMQ12P8
REMQ16P8
BHFQ23P1357
101,0
113,0
1.210.615,–
REMQ10P8
REMQ12P8
REMQ16P8
BHFQ23P1357
107,0
119,0
1.228.028,–
REMQ12P8
REMQ12P8
REMQ16P8
BHFQ23P1357
112,0
125,0
1.291.710,–
Typ pro napájení 3N~ 400V
REYQ42P8.OU
REYQ44P8.OU
REYQ46P8.OU
REYQ48P8.OU
Moduly a potřebné sady
REMQ10P8
REMQ16P8
REMQ16P8
BHFQ23P1357
118,0
132,0
1.355.636,–
REMQ12P8
REMQ16P8
REMQ16P8
BHFQ23P1357
124,0
138,0
1.419.318,–
REMQ14P8
REMQ16P8
REMQ16P8
BHFQ23P1357
130,0
145,0
1.483.189,–
REMQ16P8
REMQ16P8
REMQ16P8
BHFQ23P1357
135,0
150,0
1.546.926,–
Moduly a potřebné sady
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly a potřebné sady
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
kW
kW
CZK
Vícemodulové kombinace s vysokým COP
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly a potřebné sady
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
REYHQ16P.OU
REYHQ20P.OU
REYHQ22P.OU
REYHQ24P.OU
REMQ8P9
REMQ8P9
BHFQ23P907
45,0
50,0
611.255,–
REMQ8P9
REMHQ12P8
BHFQ23P907
56,0
62,5
692.350,–
REMQ10P8
REMHQ12P8
BHFQ23P907
61,5
69,0
709.763,–
REMHQ12P8
REMHQ12P8
BHFQ23P907
67,0
75,0
773.445,–
Volitelné příslušenství
Cena CZK
BHFQ23P907
Propojovací sada pro 2-modulové systémy (povinné pro 2-modulové systémy)
BHFQ23P1357
Propojovací sada pro 3-modulové systémy (povinné pro 3-modulové systémy)
BHGP26A1
Sada digitálního manometru (nutná jen jedna sada na systém)
DTA104A53/61/62 *1
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (nízká hlučnost, omezení požadavku, atd.)
*1) Montážní deska pro DTA 104A61 pro instalaci venkovních jednotek 14~20 HP. Viz str. 39 DTA104* adaptér externí regulace dle použité vnitřní jednotky.
26
7.639,–
15.393,–
14.583,–
12.210,–
→ Venkovní jednotky
▪ VRV III zpětné získávání tepla do vody
REYAQ-P
Využití zpětného získávání tepla během provozu chlazení pro ohřev vody až do 80°C, při
použití unikatní kaskádní technologie chladiva ve vysokoteplotním hydroboxu HXHD125A.
Poznámka: dodávky budou ukončeny přibližně 6 měsíců po uvedení VRV IV se zpětným získáváním tepla na trh
Typ pro napájení 3N~ 400V
REYAQ10P
REYAQ12P
REYAQ14P
REYAQ16P
Moduly – povolené jen jednomodulové systémy
Jmenovitý chladicí výkon
KW
Jmenovitý topný výkon
kW
Cena
CZK
REYAQ10P
28,0
31,5
203.640,–
REYAQ12P
33,5
37,5
245.334,–
REYAQ14P
40,0
45,0
293.350,–
REYAQ16P
45,0
50,0
342.384,–
DŮLEŽITÉ
Následující omezení se vztahuje na VRV III se zpětným získáváním tepla do vodního systému (nevylučuje se - mohou platit i další omezení):
- alespoň jeden hydrobox HXHD125A (str. 12) pro ohřev vody musí být připojen v systému
- minimální 50% připojovací poměr musí být ze standardních VRV jednotek
- připojovací poměr standardních VRV vnitřních jednotek v rozsahu 50~130%
- celkový, povolený poměr připojení v rozsahu 80~200%
45°C - 75°C
Potrubí kapaliny
Potrubí plynu
Výtlak plynu
F1, F2 komunikace
Teplá voda
Teplá užitková voda
Vnitřní VRV jednotky
25°C - 75°C
VZT jednotka
Zásobník TUV
BS-Box
45°C - 75°C
Nízkoteplotní radiátor
BS-Box
Zpětné získávání tepla VRV
s připojením na hydrobox
pouze vytápění
(REYAQ10-16HP)
VRV hydrobox
pouze ohřev
25°C - 35°C
Podlahvé vytápění
27
→ Venkovní jednotky
▪ VRV IV-Q VRV pro nahrazení R22 – tepelné čerpadlo
RXYQQ-T
VRV pro nahrazení R22 je ekonomický, rychlý a pohodlný způsob,
jak převést zastaralý systém R22 VRF v jeden systém využívající nejnovější
technologie s vyšší účinností.
!
NOVINKA
Jednomodulové systémy
Typ pro napájení 3N~ 400V
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
RXYQQ8T
RXYQQ10T
RXYQQ12T
RXYQQ14T
RXYQQ16T
RXYQQ18T
RXYQQ20T
22,4
25,0
319.124,–
28,0
31,5
349.067,–
33,5
37,5
418.937,–
40,0
45,0
488.781,–
45,0
50,0
560.065,–
50,0
56,0
683.278,–
56,0
63,0
717.442,–
Standardní vícemodulové kombinace
Typ pro napájení 3N~ 400V
RXYQQ22T.OU
RXYQQ24T.OU
RXYQQ26T.OU
RXYQQ28T.OU
RXYQQ30T.OU
Moduly a potřebné sady
RXYQQ10T
RXYQQ12T
BHFQ22P1007
61,5
69,0
771.795,–
RXYQQ8T
RXYQQ16T
BHFQ22P1007
67,4
75,0
882.980,–
RXYQQ12T
RXYQQ14T
BHFQ22P1007
73,5
82,5
911.509,–
RXYQQ12T
RXYQQ16T
BHFQ22P1007
78,5
87,5
982.793,–
RXYQQ12T
RXYQQ18T
BHFQ22P1007
83,5
93,5
1.106.006,–
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
Typ pro napájení 3N~ 400V
RXYQQ32T.OU
RXYQQ34T.OU
RXYQQ36T.OU
RXYQQ38T.OU
RXYQQ40T.OU
RXYQQ42T.OU
Moduly a potřebné sady
RXYQQ16T
RXYQQ16T
BHFQ22P1007
RXYQQ16T
RXYQQ18T
BHFQ22P1007
RXYQQ16T
RXYQQ20T
BHFQ22P1007
90,0
100,0
1.123.921,–
95,0
106,0
1.247.134,–
101,0
113,0
1.281.298,–
RXYQQ8T
RXYQQ10T
RXYQQ20T
BHFQ22P1517
106,4
119,5
1.393.589,–
RXYQQ10T
RXYQQ12T
RXYQQ18T
BHFQ22P1517
111,5
125,0
1.459.238,–
RXYQQ10T
RXYQQ16T
RXYQQ16T
BHFQ22P1517
118,0
131,5
1.477.153,–
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
Ostatní kombinace než výše uvedené”standardní kombinace” nejsou povoleny!
Volitelné příslušenství
Cena CZK
BHFQ22P1007
Propojovací sada pro 2-modulové systémy (povinné pro 2-modulové systémy)
BHFQ22P1517
Propojovací sada pro 3-modulové systémy (povinné pro 3-modulové systémy)
EKPCCAB2
VRV konfigurátor
BRP2A81
PCB deska s kontakty A-B-C pro přepínání režimů mezi chlazením, topením a ventilací určena pro venkovní jednotky
KRC19-26 *1
Mechanický přepínač chlazení/vytápění (Upozornění: vyžaduje příslušenství BRP2A81)
DTA104A53/61/62 *2
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (nízká hlučnost, omezení požadavku, atd.)
*1) KJB111A
Instalační box pro mechanický přepínač chlazení/vytápění
*2) Viz str. 39 pro vice informací a pro výběr typu adaptéru (dle typu vnitřní jednotky)
28
3.791,–
7.956,–
7.255,–
4.281,–
1.620,–
12.210,–
752,–
→ Venkovní jednotky
▪ VRV III-Q VRV pro nahrazení R22 – zpětné získávání tepla
RQCEQ-P
VRV III-Q pro nahrazení R22 je ekonomický, rychlý a pohodlný způsob,
jak převést zastaralý systém R22 VRF v jeden systém využívající nejnovější
technologie s vyšší účinností.
Vícemodulové systémy
Typ pro napájení 3N~ 400V
RQCEQ280P.OU
RQCEQ360P.OU
RQCEQ460P.OU
RQCEQ500P.OU
RQCEQ540P.OU
Výkonová třída
Moduly a potřebné sady
HP
10
RQEQ140P
RQEQ140P
BHFP26P36C
13
RQEQ180P
RQEQ180P
BHFP26P36C
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
28,0
32,0
511.675,–
36,0
40,0
713.255,–
16
RQEQ140P
RQEQ140P
RQEQ180P
BHFP26P63C
46,0
52,0
872.412,–
18
RQEQ140P
RQEQ180P
RQEQ180P
BHFP26P63C
50,0
56,0
973.202,–
20
RQEQ180P
RQEQ180P
RQEQ180P
BHFP26P63C
54,0
60,0
1.073.992,–
Typ pro napájení 3N~ 400V
RQCEQ636P.OU
RQCEQ712P.OU
RQCEQ744P.OU
RQCEQ816P.OU
RQCEQ848P.OU
Výkonová třída
Moduly a potřebné sady
HP
22
RQEQ212P
RQEQ212P
RQEQ212P
BHFP26P63C
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
63,6
67,2
1.275.601,–
24
RQEQ140P
RQEQ180P
RQEQ180P
RQEQ212P
BHFP26P84C
71,2
78,4
1.398.362,–
26
RQEQ140P
RQEQ180P
RQEQ212P
RQEQ212P
BHFP26P84C
74,4
80,8
1.465.565,–
28
RQEQ180P
RQEQ212P
RQEQ212P
RQEQ212P
BHFP26P84C
81,6
87,2
1.633.558,–
30
RQEQ212P
RQEQ212P
RQEQ212P
RQEQ212P
BHFP26P84C
84,8
89,6
1.700.761,–
Volitelné příslušenství
Cena CZK
BHFP26P36C
Propojovací sada pro 2-modulové systémy (povinné pro 2-modulové systémy)
BHFP26P63C
Propojovací sada pro 3-modulové systémy (povinné pro 3-modulové systémy)
BHFP26P84C
Propojovací sada pro 4-modulové systémy (povinné pro 4-modulové systémy)
BHGP26A1
Sada digitálního manometru (nutná jen jedna sada na systém)
DTA104A53/61/62 *1
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (nízká hlučnost, omezení požadavku, atd.)
*1) Viz str. 39 pro vice informací a pro výběr typu adaptéru (dle typu vnitřní jednotky)
29
7.639,–
15.568,–
20.717,–
14.583,–
12.210,–
→ Venkovní jednotky
▪ VRV IV-W Vodou chlazené VRV systémy
RWEYQ-T
Unikatní systém pro jedinečné aplikace, které umožňují například řešení pro velmi nízkou
hlučnost, řešení rekuperace tepla z provozu chlazení do vody nebo řešení s využitím
geotermální energie.
!
NOVINKA
Standardní řada
Typ pro napájení 3N~ 400V
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
Typ pro napájení 3N~ 400V
Moduly a potřebné sady
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena sady
kW
kW
CZK
RWEYQ8T
RWEYQ10T
22,4
25,0
240.562,–
26,7
31,5
268.540,–
RWEYQ16T.OU
RWEYQ18T.OU
RWEYQ20T.OU
RWEYQ24T.OU
RWEYQ26T.OU
RWEYQ28T.OU
RWEYQ30T.OU
RWEYQ8T
RWEYQ8T
Multi-kit *
RWEYQ8T
RWEYQ10T
Multi-kit *
RWEYQ10T
RWEYQ10T
Multi-kit *
44,8
50,0
481.124,–
49,1
56,5
509.102,–
53,4
63,0
537.080,–
RWEYQ8T
RWEYQ8T
RWEYQ8T
Multi-kit *
67,2
75,0
721.686,–
RWEYQ8T
RWEYQ8T
RWEYQ10T
Multi-kit *
71,5
81,5
749.664,–
RWEYQ8T
RWEYQ10T
RWEYQ10T
Multi-kit *
75,8
88,0
777.642,–
RWEYQ10T
RWEYQ10T
RWEYQ10T
Multi-kit *
80,1
94,5
805.620,–
Multi-kity (*) - ceny nejsou zahrnuty ve výše uvedeném ceníku
Sada pro propojení více modulů pro tepelné čerpadlo
Cena
CZK
Sada pro propojení více modulů pro zpětné získ. tepla
Cena
CZK
2-modulové systémy
3-modulové systémy
BHFQ22P1007
3.791,–
BHFQ23P907
7.639,–
BHFQ22P1517
7.956,–
BHFQ23P1357
15.393,–
Volitelné příslušenství
Ovladač
Cena CZK
Sada vodního filtru zahrnuta jako standard
KRC19-26 *1
Mechanický přepínač chlazení/vytápění
DTA104A53/61/62 *2
Adaptér externího řízení pro venkovní jednotku (nízká hlučnost, omezení požadavku, atd.)
*1) KJB111A
Instalační box pro mechanický přepínač chlazení/vytápění
*2) Viz str. 39 pro vice informací a pro výběr typu adaptéru (dle typu vnitřní jednotky)
Standard
1.620,–
12.210,–
752,–
30
→ Venkovní jednotky
▪ ERQ Invertorové kondenzační jednotky – tepelné čerpadlo
ERQ-A
Vysoce účinná invertorově řízená kondenzační jednotka – tepelné čerpadlo – vhodná pro připojení
na DX výměník vzduchotechnické jednotky (AHU) nebo pro připojení na CYQ dveřní clonu
Typ pro napájení 1~ 230V
Výkonový index
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
ERQ100AV1
ERQ125AV1
ERQ140AV1
100
11,2
12,5
95.665,–
125
14,0
16,0
119.544,–
140
15,5
18,0
133.924,–
ERQ125AW1
ERQ200AW1
ERQ250AW1
125
14,0
16,0
104.167,–
200
22,4
25,0
166.124,–
250
28,0
31,5
193.711,–
kW
kW
CZK
Typ pro napájení 3N~ 400V
Výkonový index
Jmenovitý chladicí výkon
Jmenovitý topný výkon
Cena
kW
kW
CZK
Poznámka:
- v případě připojení CYQ dveřní clony vyberte ERQ kondenzační jednotku se stejným nebo větším kapacitním indexem než je index clony - výkonové hodnoty jsou měřené při
vypařovací teplotě 6 °C (chlazení) / kondenzační teplotě 46 °C (topení), přehřátí výparníku = 5K, podchlazení kondenzátoru = 3K,
vnitřní teplota = 27 °CDB / 19 °CWB (chlazení) / = 20 °CDB (topení)
Řídící box
EKEQDCB
Typ regulace
Možnosti regulace
Cena
CZK
EKEQFCB
Regulace Daikin
• regulace teploty v místnosti prostřednictvím dálkového
ovladače (příslušenství) nebo externího snímače teploty
v místnosti (příslušenství)
• regulace teploty odsávacího vzduchu (prostřednictvím
dodaného termistoru)
19.588,–
Externí řízení
• 0~10V přímé řízení výkonu (5V = ustálený stav,
>5V požadován chladnější vzduch, <5V
Požadován teplejší vzduch)
• Fixní vypařovací teplota / řízení kondenzační teploty
19.838,–
Poznámka:
- řídící box je nutný pro připojení vzt jednotky, není nutný pro CYQ dveřní clony
- kabelový ovladač je nutný pro řízení DAIKIN (EKEQDCB) a doporučený pro řízení 0-10 V (EKEQFCB) – nutný pouze pro zprovoznění a servis
- přepnutí z chlazení na topení u řízení 0-10 V (EKEQFCB) musí být zajištěno externě nebo přes příslušenství KRC19-26 (přepínač chlazení/topení)
Sada s expanzním ventilem
EKEXV63
EKEXV80
EKEXV100
EKEXV125
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV250
Povolený výkon výměníku [kW]
Minimum
6,3
7,9
10,0
12,4
15,5
17,7
24,7
Maximum
7,8
9,9
12,3
15,4
17,6
24,6
30,8
Kombinace
ERQ100—
—
—
—
ERQ125—
—
—
—
—
ERQ140-
ERQ200-
—
—
—
—
ERQ250-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cena CZK
4.601,–
4.889,–
5.064,–
5.353,–
5.526,–
6.018,–
6.394,–
Poznámka:
- sada s expanzním ventilem je nutná pro připojení vzt jednotky, není nutná pro CYQ dveřní clony
- sada musí být dimenzována na nominální výkon výměníku
- výměník musí být dimenzován na tlak 40 Bar s interním objemem 0,3-8,3 l (nepočítáno s koleny a distributory) - výkonové hodnotky jsou měřené při vypařovací teplotě 6 °C (chlazení) /
kondenzační teplotě 46 °C (topení), přehřátí výparníku = 5K, podchlazení kondenzátoru = 3K, vnitřní teplota = 27 °CDB / 19 °CWB (chlazení) / = 20 °CDB (topení)
Příslušenství specifické pro jednotku
BRC1D52
BRC1E52B
KRP4A51
RTD-20
KRCS01-1
KRC19-26
KJB111A
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením
Adapt. pro exter. řízení a monitoring
Adapt. pro exter. řízení a monitoring s lineárním řízením výkonu 0-10V DC
Externí teplotní čidlo
Mechanický přepínač chlazení/vytápění
Instalační box pro mechanický přepínač
EKEQDCB
EKEQFCB
Cena CZK
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3.096,–
4.071,–
4.977,–
11.758,–
2.371,–
1.620,–
752,–
Poznámka:
- kabelový ovladač je nutný pro řízení DAIKIN (EKEQDCB) a doporučený pro řízení 0-10 V (EKEQFCB) – nutný pouze pro zprovoznění a servis
- přepnutí z chlazení na topení u řízení 0-10 V (EKEQFCB) musí být zajištěno externě nebo přes příslušenství KRC19-26 (přepínač chlazení/topení)
31
—
—
→ Příslušenství
▪ Distribuce chladiva pro systémy s tepelným čerpadlem (2-trubka)
Refnety Daikin VRV pro 2-trubkové systémy
Refnet pro 2-trubkové systémy – imperiální
Výkonový index
Cena
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T
KHRQ22M75T
do 200
3.298,–
201–290
4.427,–
291–640
5.353,–
> 640
6.598,–
KHRQM22M20T
KHRQM22M29T
KHRQM22M64T
KHRQM22M75T
do 200
3.298,–
201–290
4.427,–
291–640
5.353,–
> 640
6.598,–
KHRQ22M29H
KHRQ22M64H
KHRQ22M75H
do 290
6.220,–
291–640
7.696,–
> 640
10.126,–
KHRQM22M29H
KHRQM22M64H
KHRQM22M75H
do 290
6.220,–
291–640
7.696,–
> 640
10.126,–
CZK
Refnet pro 2-trubkové systémy – metrický
Výkonový index
Cena
KHRQ22M20T
CZK
Headery Daikin VRV pro 2-trubkové systémy
Header pro 2-trubkové systémy – imperiální
Výkonový index
Cena
CZK
Header pro 2-trubkové systémy – metrický
Výkonový index
Cena
CZK
▪ Distribuce chladiva pro systémy se zpětným získáváním tepla (3-trubka)
Refnety Daikin VRV pro 3-trubkové systémy
Refnet pro 3-trubkové systémy – imperiální
Výkonový index
Cena
KHRQ23M29T9
KHRQ23M64T
KHRQ23M75T
do 200
4.312,–
201–290
4.918,–
291–640
8.015,–
> 640
11.168,–
KHRQM23M20T
KHRQM23M29T
KHRQM23M64T
KHRQM23M75T
do 200
4.312,–
201–290
4.918,–
291–640
8.015,–
> 640
11.168,–
KHRQ23M29H
KHRQ23M64H
KHRQ23M75H
do 290
8.739,–
291–640
10.647,–
> 640
15.017,–
KHRQM23M29H
KHRQM23M64H
KHRQM23M75H
do 290
8.739,–
291–640
10.647,–
> 640
15.017,–
CZK
Refnet pro 3-trubkové systémy – metrický
Výkonový index
Cena
KHRQ23M20T
CZK
Headery Daikin VRV pro 3-trubkové systémy
Headery pro 3-trubkové systémy – imperiální
Výkonový index
Cena
CZK
Headery pro 3-trubkové systémy – metrický
Výkonový index
Cena
CZK
32
→ Příslušenství
▪ BS Box
VRV III ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
Poznámka: tyto BS-boxy nemohou být použity s novým VRV IV se zpětným získávání tepla (REYQ-T ) – viz str. 25 VRV IV BS-Boxes
Typ pro napájení 1~ 230V
BSVQ100P9B
BSVQ160P9B
BSVQ250P9B
Hlavní jednotka
Počet připojitelných vnitřních jednotek
Rozsah výkonových indexů
Povolené velikosti vnitřních jednotek
Cena
BSVQ100P9B
1~6
15 ~ 100
15 ~ 100
20.081,–
BSVQ160P9B
1~8
101 ~ 160
15 ~ 140
31.654,–
BSVQ250P9B
1~8
161 ~ 250
15 ~ 250
36.400,–
CZK
Volitelné příslušenství
Cena CZK
KRC19-26 *1
DTA114A61
EKBSVQLNP
*1) KJB111A
Mechanický přepínač chlazení/vytápění
Adaptér pro připojení vice nájemci
Sada pro snížení hluku (zvuková izolace)
Instalační box pro mechanický přepínač chlazení/vytápění
1.620,–
4.861,–
4.484,–
752,–
▪ Centrální BS Box
VRV III ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
Poznámka: tyto BS boxy nemohou být použity s novým VRV IV se zpětným získáváním tepla (REYQ-T ) – viz str. 25 VRV IV BS-Boxes
Typ pro napájení 1~ 230V
Hlavní jednotka
Počet portů (nezávisle řízených)
Počet připojitelných vnitřních jednotek
Rozsah výkonových indexů
Povolené velikosti vnitřních jednotek
Cena
CZK
BSV4Q100PV
BSV6Q100PV
BSV4Q100PV
4 (max. 1 can be left unconnected)
4x 1 ~ 6
4x 15 ~ 100
15 ~ 100
80.321,–
BSV6Q100PV
6 (max. 1 can be left unconnected)
6x 1 ~6
6x 15 ~ 100
15 ~ 100
120.481,–
Volitelné příslušenství
Cena CZK
KRC19-26 *1
*1) KJB111A
Mechanický přepínač chlazení/vytápění
Instalační box pro mechanický přepínač chlazení/vytápění
1.620,–
752,–
▪ BP Box
VRV III-S & VRV IV
Boxy pro rozvětvení – nutné pouze
k připojení Split nebo SkyAir
vnitřních jednotek
Počet připojitelných vnitřních jednotek
Max. připojitelný výkon
Cena
kW
CZK
BPMKS967A2
BPMKS967A3
1~2
14,2 (7,1 + 7,1)
18.663,–
1~3
20,8 (6,0 + 7,1 + 7,1)
19.877,–
Splitové a/nebo SkyAir vnitřní jednotky mohou být připojeny pouze na venkovní jednotky VRV IV HP (RYYQ-T, RXYQ-T) nebo na VRV III-S Mini VRV (RXYSQ-P8). Pro VRV III-S Mini VRV není
povoleno kombinovat současně s VRV vnitřními jednotkami. Viz str. 42-45 pro informaci o připojitelných vnitřních jednotkách.
33
→ Příslušenství
▪ Centrální řídicí systémy
Adaptéry pro rozhraní centrálního řízení
Cena CZK
DTA112B51
Adaptér pro centrální řízení jednotek SkyAir R410A – připojení na linku F1/F2
5.584,–
KRP928A2S
Adaptér pro centrální řízení jednotek Split – připojení na linku F1/F2
Poznámka: “KRP928A2S” je název pro objednávání; aktuálně je dodávána novější verze KRP928BA2S
8.015,–
DTA103A51
Kabelový adaptér pro centrální řízení jiných zařízení – připojení na linku F1/F2 umožňuje sledování chodu/poruchy
a on/off regulaci 1 externího zařízení (čerpadlo / světla / ventilátory / další TZB) přes centrální řídící systém
16.926,–
DEC101A51
Adaptér D3 digitálního vstupu – připojení na linku F1/F2 umožňuje sledování chodu/poruchy až 8 externích
zařízení (čerpadla / světla / ventilátory / atd.) přes centrální řídící systém
26.881,–
DEC102A51
Adaptér D3 digitálního vstupu/výstupu – připojení na linku F1/F2 umožňuje sledování chodu/poruchy a on/off
regulaci až 4 externích zařízení (čerpadla / světla / ventilátory / atd.) přes centrální řídící systém
Zjednodušené centrální ovladače
29.657,–
Cena CZK
DCS301B51
Centrální ovladač zapnutí/ vypnutí – On/Off regulace a hlášení poruchy pro až 16 adres (skupin/jednotek)
20.283,–
DCS302C51
Centrální dálkový ovladač – plná regulace a monitorování pro až 64 adres (skupin/jednotek)
48.176,–
DST301B51
Plánovací časovač – v kombinaci s centrálním dálkovým ovladačem umožňuje vytvoření až 8 rozvrhů
pro až 64 adres (skupin/jednotek)
25.346,–
KRP2A* série
Kabelový adaptér pro externí centrální monitoring / řízení přes suché (bezpotenciální) kontakty, regulování zadané hodnoty
(0-140Ω), připojení přes linku F1/F2.
Nutnost instalačního boxu dle typu vnitřní jednotky viz. str.42.
KRP2A51 (0.5m kabel) – pro jednotky FXCQ, FXKQ, FXSQ, FXLQ, FXNQ, FXMQ, FXDQ-M9, FXAQ a BSVQ
KRP2A52 (1.3m kabel) – pro jednotky FXFQ, FXZQ a FXHQ
KRP2A61 (2m kabel) – pro jednotky FXDQ-P7
9.837,–
DCS302A52
Adaptér pro centrální monitorovací desku pro Centrální dálkový ovladač (DCS302C51) nebo Inteligentní
dotykový ovladač (DCS601C51) – poskytuje bezpotenciálové kontakty pro sledování chodu/poruchy
a on/off regulaci jednotek připojených k ovladači
5.439,–
34
→ Příslušenství
▪ Centrální řídicí systémy
intelligent Touch Manager
Cena CZK
DCM601A51
Hlavní jednotka pro pokročilé řízení až 64 adres (skupin/jednotek)
135.060,–
DCM601A52
iTM Plus Adaptor – adaptér pro rozšíření na řízení dalších 64 adres. Lze připojit až 7 těchto adaptérů
na jednu hlavní jednotku pro získání až 512 adres na jednu iTM hlavní jednotku
26.314,–
DCM601A53
iTM Integrator – integruje až 5iTM systémů do jedné obrazovky pro řízení více než 512 a až 2048 adres
prostřednictvím jediného systému
168.826,–
DCS302A52
Adaptér pro centrální monitorovací desku - poskytuje bezpotenciálové kontakty pro sledování provozu/chyb a zapnutí/vypnutí
řízení jednotky připojené k ovladači. Jeden adaptér potřebný pro každý hlavní iTM a každý iTM Plus adaptér.
5.439,–
DCM002A51
Proportional Power Distribution (PPD) doplněk – rozpočítávání elektrické energie – počítá účast každé vnitřní
jednotky na celkové spotřebě elektrické energie VRV systému
52.670,–
DCM008A51
Energy Navigator Software Option – poskytuje pokročilé analýzy spotřeby energie a poskytuje prostředky
k omezení spotřeby energie VRV systému
111.811,–
WGDCMCPLR
787-712
750-960
750-600
POŽADOVANÉ KOMPONENTY
WAGO rozhraní pro připojení k intelligent Touch Manager
Cena CZK
NUTNÁ pro každý Wago uzel
Modbus Coupler – rozhraní mezi iTM a Wago,
nutné když použijete Wago rozhraní
15.264,–
NUTNÁ pro každý Wago uzel
hlavní napájení pro uzel
5.778,–
NUTNÁ pro každý uzel
PROFIBUS sběrnice pro připojení uzlu
1.212,–
NUTNÁ pro každý Wago uzel
Koncový modul pro uzel
642,–
Vnitřní přídavný napájecí modul. Nutné po každých 32 kontaktech nebo po každé skupině modulu
digitální výstup / analogové vstupní, pokud na něj navazuje jakýkoliv digitální vstupy modulu.
5.991,–
750-400
2-kanálový digitální vstup
1.070,–
4-kanálový digitální vstup
1.497,–
2-kanálové relé výstup s 230 VAC nebo 30 VDC výstup
2.354,–
750-432
750-513/000-001
750-454
750-479
750-461/020-000
750-554
INPUT/OUTPUT KOMPONENTY
750-613
2-kanálový analogový vstup pro 4~20 mA signál
9.630,–
2-kanálový analogový vstup pro 10~+10 VDC signál
10.415,–
2-kanálový analogový vstup pro 20 kOhm NTC teplotní čidla
10.415,–
2-kanálový analogový výstup 4~20 mA
750-560
2-kanálový analogový výstup 0~10 V
750-638
Čítač pulsu
Na vyžádání,
kompatibilita
bude potvrzena
intelligent Touch Controller
Cena CZK
DCS601C51
Hlavní jednotka pro pokročilé řízení až 64 adres (skupin/jednotek)
53.495,–
DCS302A52
Adaptér pro centrální monitorovací desku pro Centrální dálkový ovladač (DCS302C51) nebo Inteligentní
dotykový ovladač (DCS601C51) – poskytuje bezpotenciálové kontakty pro sledování chodu/poruchy
a on/off regulaci jednotek připojených k ovladači
5.439,–
DCS007A51
Rozhraní HTTP otevřeného protokolu pro domácí automatizaci – poskytuje komunikaci přes HTTP protokol
DCS007A51 pro připojení k řídícím systémům 3. stran.
41.405,–
35
→ Příslušenství
▪ Centrální řídicí systémy
Brána pro centrální řízení přes BACnet®
Systémy řízení budov (BMS – Building Management Systems)
Cena CZK
DMS502A51 *
Hlavní jednotka pro rozhraní BACnet® pro až 128 adres (2 F1/F2 porty; 2x max 64)
209.802,–
DAM411B51
Volitelná D3 deska – karta pro rozšíření na řízení dalších 128 adres
(dává celkem 4 F1/F2 porty; 4x max 64 = 256 adres
48.724,–
DAM412B51
PPD – rozpočítávání celkové spotřeby elektrické energie na každou vnitřní jednotku VRV systému
vnitřní jednotky na celkové spotřebě elektrické energie VRV systému
24.826,–
Software
Software pro uvedení do provozu poskytován na vyžádání – BACnet® / BMS software není dodávkou firmy Daikin
–
* Připojení přes linku 100Base-TX Ethernet; Je třeba uvedení do provozu přes servisní PC
Poznámka: „DMS502A51“ je název pro objednávání; aktuálně je dodávána novější verze DMS502B51.
Brána pro centrální řízení přes LonWorks®
Systémy řízení budov (BMS – Building Management Systems)
Cena CZK
DMS504B51
Hlavní jednotka pro rozhraní LonWorks® pro až 64 adres (1 F1/F2 port)
Software
LON / BMS software není dodávkou firmy Daikin
63.742,–
–
Komunikační rozhraní pro protokol KNX
Cena CZK
KLIC-DI
KNX adaptér – možnost připojení 1 vnitřní VRV jednotky na KNX protokol.
Připojení přes svorky P1, P2. Kabelový ovladač BRC* může, ale také nemusí být připojen.
Instalace mimo jednotku.
6.703,–
KLIC-DD
KNX adaptér poskytuje komunikační rozhraní s protokolem KNX pro připojení 1 vnitřní splitové jednotky (pro RXYSQ-P8
a RYYQ-T). Připojení na svorku S21 PCB desky vnitřní jednotky. Instalace mimo jednotku.
Poznámka: ne všechny splitové jednotky jsou s adaptérem kompatibilní – podrobnější informace v katalogu splitů
a v ceníku splitů.
5.939,–
Komunikační rozhraní pro protokol Modbus
Cena CZK
RTD-NET
Mobus adaptér – možnost připojení 1 vnitřní VRV nebo SkyAir jednotky (nebo skupiny až 16-ti
vnitřních jednotek napojených na 1 ovladač) na Modbus protokol.
Připojení přes svorky P1, P2. Kabelový ovladač BRC* může, ale také nemusí být připojen.
Instalace mimo jednotku.
Elektroměr pro použití s PPD doplňkem
7.356,–
Cena CZK
CE.RKG_KAMSTRUP
Elektroměr s pulsním výstupním kontaktem, 1 puls na 1 kWh, pro maximální proud 80A
Poznámka: Kromě tohoto typu lze použít jakýkoliv jiný typ, který splňuje tyto kritéria:
1 puls = 1 kWh s délkou pulsu 100 – 400 ms
Rotace a záloha jednotek
Inquire about
availability
Cena CZK
DTA113B51
DS-Net Adapter – poskytuje autonomní zálohu a rotaci jednotek pro až 4VRV nebo SkyAir jednotky.
Připojuje se na svorky P1/P2 a je nutný ovladač BRC1*. Nelze kombinovat z jiným zařízením na P1/P2.
36
17.361,–
→ Příslušenství
Online co
▪
oller
ntr
Online Controller
Cena CZK
Webové rozhraní pro splity a příslušenství
KKRP01A
Adaptér pro napojení splitových jednotek lokální síť. Možnost ovládání jednotek přes internet nebo smartphone.
V případě propojení lokální sítě na internet, je možné ovládat jednotky přes internet – web: www.onlinecontroller.eu. Není
potřeba speciální konfigurace LAN. Je možné alternativně zajistit zálohování a rotaci jednotek pro technické aplikace. Lze také
ovládat skupinu jednotek – nutný adaptér pro každou vnitřní jednotku. Připojení na svoru S21 vnitřní desky jednotky. Instalace
mimo jednotku. Poznámka: ne všechny splitové jednotky jsou s adaptérem kompatibilní – podrobnější informace jsou uvedeny
v ceníku splitů.
7.411,–
KBRC01A
Dotykový LCD ovladač pro online řízení.
Vhodný pro skupinové ovládání jednotek nebo jako alternativa
pro kabelový ovladač BRC944. Propojení kabelem.
11.553,–
KBRCS01A
Jednoduchý ovladač pro online řízení.
Vhodný pro skupinové ovládání jednotek nebo jako alternativa pro kabelový ovladač BRC944.
Propojení kabelem.
4.741,–
KKRPM01A
Externí sada – instalační box a prodloužení kabelu s konektorem S21 pro online adaptér KKRP01A.
1.525,–
KKRPW01A
WiFi sada – zdroj napětí pro WiFi adaptér.
1.689,–
BRP069A41
WiFi internetové rozhraní pro novou Daikin Emura II. Umožňuje ovládat Daikin Emura II přes Apple nebo Android app
(potřebuje WiFi připojení k lokální síti s přístupem na internet). Připojuje se k speciálnímu portu na Daikin Emura II.
Nelze kombinovat s KKRP01A online Controller výše.
1.598,–
▪ VRV servisní nástroje
DŮLEŽITÉ: Ceny servisních nástrojů se řídí rabatovými podmínkami platnými pro náhradní díly.
Cena CZK
Service Checker Type III
999165T
SERVICE CHECKER TYPE III SET
Hlavní jednotka pro servisní monitorování jednotek Daikin
60.617,–
999107T
SENSOR KIT for VRV CHECKER
Volitelné externí senzory – pro měření externích teplot / tlaků kromě těch měřených jednotkami
35.820,–
Software (povinný)
Vyžaduje PC s Windows 2000/XP;
Free on
demand
Cena CZK
Ostatní servisní nástroje
RS-SE
Servisní nástroj pro kontrolu připojení K.RSS externího bezdrátového čidla teploty vzduchu
3.053,–
99S0038
Magnet pro manuální provoz expanzních ventilů, 17,5 mm ID
7.175,–
999133T
Magnet pro manuální provoz expanzních ventilů, 22,0 mm ID
5.729,–
999134T
Magnet pro manuální provoz expanzních ventilů, 24,0 mm ID
7.175,–
999132T
Magnet pro manuální provoz expanzních ventilů, 24,5 mm ID
4.312,–
37
→ Příslušenství
▪ Ovladače a adaptéry pro VRV vnitřní jednotky
OVLADAČE
Kombinační tabulka s vnitřními jednotkami – viz str. 40-41
Cena CZK
BRC1E52B
Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvícením, týdenním časovačem, integrovaným teplotním čidlem,
regulace jednotek VAM, omezení provozu, zobrazení teploty v místnosti. Připojení na svorky P1/P2.
4.071,–
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač – obsahuje týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, regulaci jednotek VAM, omezený provoz.
Připojuje se na svorky P1/P2.
3.096,–
BRC2C51
Zjednodušený kabelový dálkový ovladač – obsahuje integrované teplotní čidlo; ve srovnání s BRC1D52 nemá časovač,
regulaci jednotek VAM, omezený provoz a regulaci natáčení lamel. Připojuje se na svorky P1/P2.
4.514,–
BRC4* / BRC7*
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač – ve srovnání s BRC1D52 nemá časovač, teplotní čidlo, regulaci jednotek VAM a omezený provoz.
Přijímač závisí na konkretním modelu / typu vnitřní jednotky a připojuje se k řidící desce vnitřní jednotky nebo na svorky P1/P2.
K.RSS
Externí bezdrátové teplotní čidlo – umožňuje měření teploty přímo v místě, kde jsou lidé.
Připojuje se k PCB vnitřní jednotky místo standardního čidla teploty na sání.
ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK A ADAPTÉRY
KRCS01-*
Dalkové čidlo teploty vzduchu – umožňuje měření teploty přímo v místě, kde jsou v místnosti lidé.
Připojuje se k PCB vnitřní jednotky místo standardního čidla teploty na sání.
Typ a cena závisí
na typu vnitřní
jednotky
3.541,–
Typ teplotního čidla závisí
na typu vnitřní jednotky
2.371,–
KLIC-DI
KNX adaptér – možnost připojení 1 vnitřní VRV jednotky na KNX protokol. Připojení přes svorky P1/P2 Kabelový ovladač BRC* může,
ale také nemusí být připojen. Instalace mimo jednotku.
6.703,–
KLIC-DD
KNX adaptér poskytuje komunikační rozhraní s protokolem KNX pro připojení 1 vnitřní splitové jednotky. Připojení na svorku S21 PCB desky vnitřní jednotky.
Instalace mimo jednotku. Poznámka: ne všechny splitové jednotkyjsou s adaptérem kompatibilní - podrobnější informace v katalogu splitů a v ceníku splitů.
5.939,–
RTD-10
Univerzální adaptér pro externí řízení – řízení/monitoring přes suché kontakty, odpor 0-10 kΩ, napětí 0-10 V DC,
výstupní signály – provozní stav, defrost, porucha. Umožňuje připojení na protokol Modbus. Připojuje se na svorky
P1, P2 – řízení až 16 jednotek. Ovladač BRC* není nutný.
Instalace mimo jednotku.
9.810,–
RTD-HO
Adaptér pro inteligentní řízení pro hotelové aplikace – řízení přes hotelový kartový systém, okenní kontakt.
Umožňuje připojení na protokol Modbus.
Připojuje se na svorky P1, P2 – řízení až 16 jednotek. Ovladač BRC* není nutný. Instalace mimo jednotku.
9.810,–
RTD-NET
Modbus adapter pro připojení 1 vnitřní VRV nebo SkyAir jednotky (nebo skupiny až 16-ti vnitřních jednotek napojených na 1 ovladač)
na Modbus protokol. Připojení přes svorky P1/P2. Kabelový ovladač BRC*může, ale také nemusí být připojen. Instalace mimo jednotku.
7.356,–
RTD-20
Pokročilý adapter pro malé obchody a kancelářské aplikace – poskytuje pokročilé ovládání a úsporu energie pomocí funkce pro více dělených zón
a uživatelské řízení těchto zón, regulace VAM jednotek na základě vstupního senzoru CO2, ovládání clon na základě venkovních podmínek,
inteligentní ovládání jednotek nainstalován v pokojích s pohyblivými stěnami, atd. Pro instalaci mimo vnitřní jednotky.
11.758,–
DTA113B51
DS-Net Adapter – poskytuje autonomní zálohu a rotaci jednotek pro až 4VRV nebo SkyAir jednotky. Připojuje se na svorky P1/P2
a je nutný ovladač BRC1*. Nelze kombinovat z jiným zařízením na P1/P2.
17.361,–
KRP4A*
Kabelový adaptér pro externí monitoring/řízení přes suché kontakty a regulováné zadané hodnoty pomocí 0-140 Ω.
Připojuje se ke svorkám P1/P2 a vyžaduje, aby byl připojen také ovladač BRC 1/2/4/7.
4.977,–
(E)KRP1B* / (E)KRP1C*
Adaptér pro 4 výstupní signaly – suché kontakty pro aktivaci či deaktivaci zvlhčovače, elektrického ohřívače, externího ventilátoru atd.
Výstup – provoz kompresoru nebo porucha, provozní stav ventilátoru vnitř. jednotky, signal pro zvlhčovač, elektrický ohřívač.
Napojeno na PCB vnitřní jednotky.
KRP1B*
Adaptér pro 2 výstupní signaly – suché kontakty pro aktivaci či deaktivaci zvlhčovače, elektrického ohřívače, externího ventilátoru atd.
Výstup – provoz kompresoru nebo porucha, provozní stav ventilátoru vnitř. jednotky. Napojeno na PCB vnitřní jednotky.
Nutný instalační box dle typu vnitřní jednotky – viz. strana 40-41.
Viz str. 40-41 - kombinační tabulka s vnitřními jednotkami
38
Typ a cena závisí
na typu vnitřní
jednotky
Typ a cena závisí
na typu vnitřní
jednotky
→ Příslušenství
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ovladače a adaptéry pro VRV vnitřní jednotky – pokračování
Cena CZK
DTA114A61
Adaptér pro připojení více nájemci – umožňuje vypnutí hlavního přívodu elektrické energie do vnitřních jednotek,
aniž by to mělo efekt na napájení zbývajících vnitřních jednotek. Je nutno zajistit oddělený zdroj elektrické energie 24 V.
EKMTAC
Sada pro připojení 10 vnitřních jednotek pro adaptér DTA114A61.
4.861,–
724,–
Typ a cena závisí
na typu vnitřní
jednotky
KRP*
Instalační box pro adaptér.
▪ Volitelné příslušenství pro venkovní jednotky
Ovladače a adaptéry pro venkovní jednotky
Cena CZK
DTA104A*
DTA104A*
Adaptér externí regulace pro venkovní jednotku – umožňuje aktivovat Nízkohlučný provoz a tři úrovně limitování
požadavku pomocí externích suchých kontaktů. Připojuje se na linku F1/F2 a vyžaduje napájení z vnitřní
jednotky*, BSVQ boxu, nebo VRV-WIII venkovní jednotky.
DTA104A53 (2 m kabel) – pro použití při instalaci v jednotkách FXDQ-P7
DTA104A61 (1.15 m kabel) – pro použití při instalaci v jednotkách FXCQ, FXKQ, FXDQ-M9, FXSQ, FXLQ, FXNQ, FXMQ, FXAQ, nebo
boxech BSVQ
DTA104A62 (0.5 m kabel) – pro použití při instalaci v jednotkách FXFQ, FXZQ, FXHQ, nebo pro RWEYQ jednotky
* Při instalaci do venkovní jednotky může být nutné použít instalační box nebo montážní deska - viz str. 40-41
12.210,–
KRC19-26
Mechanický přepínač chlazení/vytápění – umožňuje přepnout mezi chlazením, vytápěním a pouze ventilací celý
systém tepelného čerpadla nebo jeden BS-box systému zpětného získávání tepla.
Připojuje se ke svorkám A-B-C venkovní jednotky / BS-boxu.
1.620,–
KJB111A
Instalační box pro mechanický přepínač chlazení/vytápění KRC19-26.
752,–
BRP2A81
A-B-C kontakt pro přepínání režimu chlazení / vytápění pro venkovní jednotku
4.281,–
BHGP26A1
Sada digitálního manometru – standardně zobrazuje aktuální kondenzační a vypařovací tlaky v systému
nebo ve speciálním servisním módu pozici expanzního ventilu a data teplotního čidla.
Připojuje se k PCB venkovní jednotky, pro instalaci ve venkovní jednotce.
14.583,–
EKPCCAB2
VRV konfigurátor
7.255,–
EKBPHPCBT
PCB deska při použití vyhřívání spodní desky pro VRV IV tepelné čerpadlo a tepelné čerpadlo se zpětným získáváním
tepla – doporučeno pro použití v případě mimořádně drsných klimatických podmínkách (venkovní teplota <-5 ° C
a relativní vlhkosti vzduchu> 95% může trvat déle než 5 po sobě jdoucích dnů, apod.)
3.817,–
EKBPH012T
Volitelné vyhřívání spodní desky pro venkovní jednotku VRV IV 8 ~ 12 HP
15.265,–
EKBPH020T
Volitelné vyhřívání spodní desky pro venkovní jednotku VRV IV 14 ~ 20 HP
15.901,–
39
→ Příslušenství
▪ Ovladače a adaptéry pro VRV vnitřní jednotky
Cena CZK
OVLADAČE
Viz str. 38-39 pro detailní popis
ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK A ADAPTÉRY
FXZQ-A
FXCQ-A
P
P
P
P
P
-
4.071,–
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač
s týdenním časovačem
3.096,–
BRC2C51
Zjednodušený kabelový dálkový ovladač
4.514,–
*2
BRC4* / BRC7*
Infračervený bezdrátový ovladač
Typ a cena závisí na typu
vnitřní jednotky
K.RSS
Externí bezdrátové teplotní čidlo
3.541,–
s omezením *1
P
P
s omezením *1
s omezením *1
–
*2
*2
BRC7FA532F
–
BRC7F530W
BRC7F530S *1 *3
BRC7C52
4.948,–
–
4.971,–
12.055,–
P
P
P
P
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
Typ teplotního čidla závisí na typu vnitřní jednotky
2.371,–
KLIC-DI
KNX adaptér – možnost připojení 1
vnitřní VRV jednotky na KNX protokol
6.703,–
P
P
P
P
RTD-10
Univerzální adaptér pro externí řízení
9.810,–
P
P
P
P
RTD-HO
Adaptér pro inteligentní řízení pro hotelové aplikace
9.810,–
P
P
P
P
RTD-NET
Modbus adaptér – umožnuje řízení
přes MODBUS
7.356,–
P
P
P
P
RTD-20
Pokročilý adapter pro malé obchody a kancelářské
aplikace
11.758,–
P
P
P
P
DTA113B51
DS-Net adaptér
17.361,–
P
–
P
P
KRP4A53
–
KRP4A53
KRP4A51
KRP2A52
–
KRP2A52
KRP2A51
Typ a cena závisí na typu
vnitřní jednotky
EKRP1C11
–
–
EKRP1B2
2.230,–
–
–
4.196,–
Typ a cena závisí na typu
vnitřní jednotky
–
–
KRP1B57
–
–
–
4.051,–
–
4.861,–
P
P
P
–
724,–
–
–
–
–
DTA104A62
–
DTA104A62
DTA104A61
KRP1H98
–
KRP1BA101
KRP1C96
1.447,–
–
1.919,–
3.243,–
KRP4A*
Kabelový adaptér pro externí řízení
a monitoring jedné jednotky
Typ teplotního čidla závisí na typu vnitřní jednotky
KRP2A*
Adaptér pro externí řízení a monitoring – všechny
jednotky na lince F1, F2
Typ teplotního čidla závisí na typu vnitřní jednotky
(E)KRP1B* / (E)KRP1C*
Adaptér pro 4 výstupní signály
KRP1B*
Adaptér pro 2 výstupní signály
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
with auto-cleaning
BRC1E52B
Standardní kabelový dálkový ovladač Premium
s plnotextovým rozhraním a podsvícením
KRCS01-*
Dálkové čidlo teploty vzduchu
FXFQ-A
FXFQ-A
4.977,–
9.837,–
DTA114A61
Adaptér pro aplikace s více nájemci
EKMTAC
Sada pro multi aplikace
DTA104A*
Adaptér externí regulace pro venkovní jednotku
Instalační box / montážní deska
pro adaptéry. Pouze adaptéry označené
symbolem
mohou být instalovány
na jednotce.
Typ teplotního čidla závisí na typu vnitřní jednotky
12.210,–
Typ a cena závisí na typu
vnitřní jednotky
*1 Samostatně ovládané klapky a podlahové čidlo/ čidlo přítomnosti není k dispozici (není kompatibilní s podlahovým senzorem / senzorem přítomnosti)
*2 Ovladačem BRC2C51 lze, v zásadě, ovládat všechny VRV vnitřní jednotky, ale nelze s ním kontrolovat swing polohu klapek – proto není nevhodný pro všechny vnitřní jednotky se swingovým ovládáním klapek
*3 Model je závislý na zvoleném dekoračním panelu (W = plně bílé provedení, S = stříbrný / bílý design); Pro panely starší verze je nutné použití BRC7E530W.
t.b.c. ... Informace není v době tisku dostupná
40
> Příslušenství
FXKQ-MA
FXUQ-A
FXHQ-A
FXAQ-P
FXDQ-M9
FXDQ-A
FXSQ-P
FXMQ-P7
FXMQ-MA
FXMQ-MF
FXLQ-P
FXNQ-P
EKEQMCB
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
s omezením *1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
*2
*2
*2
*2
3
3
3
3
3
3
3
3
–
BRC4C61
BRC7C58
BRC7G53
BRC7E618
BRC4C62
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
–
BRC4C65
BRC4C65
–
10.097,–
12.768,–
9.771,–
5.770,–
7.986,–
4.071,–
4.071,–
4.071,–
4.071,–
–
4.071,–
4.071,–
–
3
3
3
Na vyžádání
3
3
3
3
3
3
3
3
–
KRCS01-1
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-1
–
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
–
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
–
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
–
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
–
KRP4A51
KRP4A53
KRP4A52
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A54
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP2A51
–
KRP2A52
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A61
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A61
KRP2A51
KRP2A51
–
KRP1B61
–
KRP1B3
–
EKRP1B2
–
EKRP1B2
EKRP1B2
KRP1B61
KRP1B61
KRP1B61
KRP1B61
–
5.150,–
–
6.655,–
–
4.196,–
–
4.196,–
4.196,–
5.150,–
5.150,–
5.150,–
5.150,–
–
–
–
KRP1B54
–
–
KRP1B56
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.779,–
–
–
3.988,–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
3
–
–
3
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
3
–
–
–
–
3
3
–
DTA104A61
–
–
–
DTA104A62 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61
–
KRP1B97
KRP1D93A
KRP4A93
–
KRP1BA101
KRP4A96
KRP4A96
–
–
–
–
–
4.484,–
4.313,–
3.791,–
–
1.919,–
1.851,–
1.851,–
–
–
–
–
–
41
→ Údaje důležité pro návrh
Prohlášení: Informace zde uvedené v žádném případě nemají v úmyslu nahradit instalační manuál, Databook nebo selekční software. I když je naším nejlepším záměrem poskytnout
co nejpřesnější informace, využívejte vždy Databook, Návod k instalaci a /nebo selekční Software pro přesný návrh systému.
▪ Kombinační možnosti a omezení (část 1 z 3)
Tabulka 1 – Připojitelné vnitřní jednotky a základní kombinace
Popis / Kombinace
VRV IV Tepelné čerpadlo RYYQ-T / RXYQ-T
š š š
Pouze s VRV vnitřními jednotkami
P
S vnitřními jednotkami Split (viz Tab. 6 & 7)
P
S LT Hydroboxy (viz Tab. 5)
P
VKM-
P
P
P
P
S větracími
jednotkami (viz
Tab. 4)
FXMQ-MF
CYV-DKEKEXV- + EKEQMCB
Split / SkyAir Vnitřní
jednotk (viz tab. 6 & 7)
LT Hydrobox
HXY-A (viz Tab. 5)
HT Hydrobox
HXHD-A (viz Tab.5))
HRV jednotky
VKMVětrací jednotky
FXMQ-MF
Dveřní clony
CYV-DKPřipojení na VZT
EKEXV- + EKEQMCB
Připojení na VZT
EKEXV- + EKEQFCB
VRV vnitřní jednotky
Větrací jednotky (viz Tab. 4)
O
š š š š š
P
P
•
•
•
•
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
š
O
š š š š š š
P
s LT/HT Hydroboxey(viz Tab. 5)
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
VKMFXMQ-MF
CYV-DKEKEXV- + EKEQMCB
Pouze jednomodulové systémy (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T )
Max 32 vnitřních jednotek i na systémech 16HP, 18HP a 20HP
Max 32 vnitřních jednotek I na systémech 16HP a větších
Kontaktujte Daikin v případě vícemodulových systémů (>20HP)
P
P
P
P
Pouze s VRV vnitřními jednotkami
S větracími
jednotkami
(viz Tab. 4)
Standardní připojovací index celého systému: 50 ~ 130%
• 200% připojovací index celého system možný za určitých podmínek
EKEXV- + EKEQFCB
VRV IV se zpětným získávání tepla REYQ-T
Poznámky
O
Standardní připojovací index celého systému: 50 ~ 130%
• Max 32 vnitřních jednotek I na systémech 16HP a větších
• 200% připojovací index celého system možný - viz Tab. X
• Jednoúčelové systémy (pouze s větracími jednotkami) nejsou povoleny – vždy
je nezbytná kombinace s VRV vnitřními jednotkami.
VRV Classic RXYCQ-A
P
O
O
O
P
P
O
O
O
Standardní připojovací index celého systému: 50 ~ 120%
• V přípdě použití alespoň jedné FXFQ20~25 vnitřní jednotky na 8HP nebo 10HP
modelu, maximální připojovací index je 100%.
VRV III Cold Region RTSYQ-PA
P
O
O
O
P
P
P
P
O
Standardní připojovací index celého systému: 50 ~ 130%
VRV III-S Mini VRV RXYSQ-P8
š š
O
O
š š š š
O
Standardní připojovací index celého systému: 50 ~ 130%
S VRV vnitřními jednotkami
P
P
P
P
P
S vnitřními jednotkami Split (viz Tab. 6 & 7)
VRV III se zpětným získávání tepla REYQ-P / REYHQ-P
P
š
Pouze s VRV vnitřními jednotkami
P
S větracími jednotkami (viz Tab. 4)
P
O
• připojovací index celého systému: 56 ~ 145%
O
O
š š š š
O
Standardní připojovací index celého systému: 50 ~ 130%
• 200% připojovací index celého system možný za určitých podmínek
P
P
P
P
• Větrací jednotky v maximálním počtu 30% připojovacího indexu při použití
vnitřních VRV jednotek
VRV III H/R into water REYAQ-P
P
O
O
P
P
O
P
O
O
Standardní připojovací index celého systému: 80 ~ 200%
• Minimálně 50% připojovacího indexu VRV vnitřních jednotek a alespoň jeden HT
hydrobox musí být vždy připojen
VRV IV-Q Replacement H/P RXYQQ-T
P
O
O
O
P
P
P
P
O
Standardní připojovací index celého systému: 50 ~ 130%
VRV III-Q Replacement H/R RQCEQ-P
P
O
O
O
P
P
O
O
O
Standardní připojovací index celého systému: 50 ~ 130%
VRV IV-W Water-cooled VRV RWEYQ-T
P
O
O
O
P
P
P
P
O
Standardní připojovací index celého systému: 50 ~ 130%
š ... připojení vnitřní jednotky možné, ale nemusí být současně možné s jinými povolenými vnitřními jednotkami
P ... připojení vnitřní jednotky možné dokonce současně s jinými označenými jednotkami v řadě
O ... připojení vnitřní jednotky není možné na daný systém venkovní jednotky
42
→ Údaje důležité pro návrh
Prohlášení: Informace zde uvedené v žádném případě nemají v úmyslu nahradit instalační manuál, Databook nebo selekční software. I když je naším nejlepším záměrem poskytnout
co nejpřesnější informace, využívejte vždy Databook, Návod k instalaci a /nebo selekční Software pro přesný návrh systému.
▪ Kombinační možnosti a omezení (část2 z 3)
Tabulka 2 – Výkonový index vnitřních jednotek
Třída vnitřní jednotky:
Typ vnitřní jednotky
(V = VRV; S = Split/SkyAir)
Orientační chladicí výkon* [kW]
VRV Výkonový index
15
20
25
32
V/S
V/S
V/S
V
35
1,7 / 1,5 2,2 / 2,0 2,8 / 3,6
3,5
15
20
25
31,25
40
42
50
60
63
71
80
100
125
140
200
250
S
V
S
V/S
S
V
V/S
V
V
V
V
V
V
4,5
35
4,2
40
4,2
42
5,6 / 5,0
50
6,0
60
7,1
61,5
8,0 / 7,1
71
9,0
80
11,2
100
14,0
125
15,7
140
22,0
200
28,0
250
* Vezměte prosím na vědomí, že přesný jmenovitý chladicí výkon se může mírně lišit od této hodnoty, v závislosti na dané jednotce.
Jsou-li uvedeny dvě kapacity, je větší hodnota pro vnitřní jednotky VRV, menší hodnota pro Split / SkyAir vnitřní jednotky.
VKM jednotky
VRV Výkonový index
50
80
100
31,3
50
62,5
Důležité upozornění:
VKM jednotky se počítají jako 2 při součtu vnitřních jednotek v systému (např. na VRV systém 54 HP může být
maximální počet VKM jednotek 32 , i když můžete mít až 64 vnitřních jednotek).
Tabulka 3 – Výkonový index venkovních jednotek & maximum připojitelných vnitřních jednotek
Třída venkovní jednotky [HP]
Orientační chladicí výkon* [kW]
4
5
6
8
10
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
11
14
16
22
29
33
36
40
45
50
56
62
67
73
79
84
90
95 101 106 112 118 124 130 135 140 145 150
VRV nominální výkonový index
100 125 140 200 250 300 321 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1250
(100% připojovací poměr)
Maximální počet vnitřních
jednotek (není-li uvedeno jinak)
8
10
12
17
21
26
27
30
34
39
43
47
52
56
60
64
* Vezměte prosím na vědomí, že přesný jmenovitý chladicí výkon se může mírně lišit od této hodnoty, v závislosti na dané jednotce.
Chladicí výkon a maximální počet vnitřních jednotek výše uvedených se nevztahuje na VRV Classic.
Tabulka 4 – Možnosti připojení a limity pro větrací jednotky
Připojovací poměr = Součet výkonového indexu všech vnitřních jednotek / Nominální výkonový index venkovní jednotky
Povolený celkový
připoj. poměr
Model
HRV jednotky
VKMVětrací jednotky
FXMQ-MF
Vzduchové clony
CYV-DKPřipojení na VZT
EKEXV-
Max 130%
Max 100%
Smíšené systémy – systémy s
větracími a VRV vnitřními jednotkami
Povoleno? Limity pro VRV vnitř. jedn.
Ano
EKEQMCB
Max 110%
Žádné omezení
Ano
Ano
Připojovací poměr
jednotky ≥ 50%
Ano
EKEQFCB
Limity pro větrací jedn.
Ne
-
Jednoúčelové systémy – systémy
pouze pro větrání
Povoleno?
Limity pro větrací jedn.
Ano*
Připojovací poměr
jednotky ≤ 30%
Ano*
Žádné omezení
Ano*
Limity celého systému
Žádné omezení
Žádné omezení
Max. 3 EKEXV pro
VZT DX výměník
Ano*
Max. 3 EKEXV pro
VZT DX výměník
-
Ano*
Max. 3 EKEXV celkem
Připojovací poměr
celého systému
90% ~ 110%
* Není povoleno s VRV IV se zpětným získávání tepla
Tabulka 5 – Možnosti připojení a limity pro hydroboxy
Připojovací poměr = Součet výkonového indexu všech vnitřních jednotek / Nominální výkonový index venkovní jednotky
Povolený celkový
připoj. poměr
Model
LT Hydrobox
HXY-A
HT Hydrobox
HXHD-A
VRV IV tepelné čerpadlo
RYYQ-T / RXYQ-T
Jednoúčelové systémy systémy pouze pro hydroboxy
Povoleno? Limity pro VRV vnitř. jedn. Limity pro jedn. hydroboxu
Povoleno?
Připojovací poměr
jednotky 50% ~ 130%
Max 130%
VRV IV zpětné získávání tepla
REYQ-T
VRV IV zpětné získávání tepla
REYQ-T
Smíšené systémy – systémy s
hydroboxy a VRV vnitřními jednotkami
Ano
Max 200%
VRV III H/R zpětné získ. tepla do vody
REYAQ-P
Připojovací poměr
jednotky 50% ~ 110%
Připojovací poměr
jednotky 50% ~ 130%
43
Připojovací poměr
jednotky max 80%
Připojovací poměr
jednotky
max 100%
Ne
→ Údaje důležité pro návrh
Prohlášení: Informace zde uvedené v žádném případě nemají v úmyslu nahradit instalační manuál, Databook nebo selekční software. I když je naším nejlepším záměrem poskytnout
co nejpřesnější informace, využívejte vždy Databook, Návod k instalaci a /nebo selekční Software pro přesný návrh systému.
▪ Kombinační možnosti a omezení (část 3 z 3)
Tabulka 6 – Možnosti připojení a limity pro vnitřní jednotky Split / SkyAir
Připojovací poměr = Součet výkonového indexu všech vnitřních jednotek / Nominální výkonový index venkovní jednotky
Povolený celkový
připoj. poměr
Model
Split vnitřní jednotky
SkyAir vnitřní jednotky
VRV IV tepelné čerpadlo
RYYQ-T / RXYQ-T
VRV III-S Mini VRV
RXYSQ-P8
VRV III-S Mini VRV
RXYSQ-P8
Smíšené systémy – systémy se
Split a VRV vnitřními jednotkami
Povoleno? Limity pro VRV vnitřní jedn.
Ostatní omezení / poznámky
Limity pro Split jedn.
80 ~ 130%
Ano
Max 32 vnitřních jednotek
56 ~ 145% *
Ne
-
Pouze pro jednomodulové systémy
(RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
* Připojovací poměr počítán za
použití VRV výkonových indexů
z tabulek 1 & 2
-
Tablka 7 – Povolené Split/SkyAir jednotky připojitelné na jednotky VRV IV and Mini VRV („Super-Multi-Plus“ systém)
Připojitelné vnitřní jednotky
Daikin Emura – nástěnná jednotka
Nástěnné jednotky
Nexura – parapetní jednotka
Parapetní jednotka
Jednotka typu flexi
Jednotka do pohledu malá
Jednotka do podhledu
Kazetová jednotka se 4 výdechy (600x600)
Kazetová jednotka s kruhovým výdechem
CPodstropní jednotka
Povoleno Povoleno pro
Mini VRV
pro VRV IV
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
15
20
–
25
35
FTXG20LW/S FTXG25LW/S FTXG35LW/S
42
50
60
71
–
FTXG50LW/S
–
–
FTXS42K
FTXS50K
FTXS60G
FTXS71G
CTXS15K
FTXS20K
FTXS25K
CTXS35K
FTXS35K
–
–
FVXG25K
FVXG35K
–
FVXG50K
–
–
–
–
FVXS25F
FVXS35F
–
FVXS50F
–
–
–
–
FLXS25B
FLXS35B9
–
FLXS50B
–
–
–
–
FDXS25F
FDXS35F
–
FDXS50F9
FDXS60F
–
–
–
–
FBQ35C8
–
FBQ50C8
FBQ60C8
–
–
–
FFQ25C
FFQ35C
–
FFQ50C
FFQ60C
–
–
–
–
FCQG35F
–
FCQG50F
FCQG60F
–
–
–
–
FHQ35C
–
FHQ50C
FHQ60C
–
44
→ Údaje důležité pro návrh
Prohlášení: Informace zde uvedené v žádném případě nemají v úmyslu nahradit instalační manuál, Databook nebo selekční software. I když je naším nejlepším záměrem poskytnout
co nejpřesnější informace, využívejte vždy Databook, Návod k instalaci a /nebo selekční Software pro přesný návrh systému
▪ Připojovací rozměry - délky potrubí
Tabulka 8 – Maximální délky připojení – vybrané hodnoty
Popis/kombinace
Max. délka připojení (jeden směr)
OU do IU [m]
První větev do IU [m]
Skutečná/akvivalent
Maximální výškový rozdíl
OU do IU [m]
IU do IU [m]
OU nad IU/OU pod IU
Celková délka
(jeden směr) [m]
VRV IV tepelné čerpadlo RYYQ-T / RXYQ-T
Pouze s VRV vnitřními jednotkami
Standardní venkovní kombinace
Pouze s VRV vnitřními jednotkami
Nestandardní venkovní kombinace
se Split vnitřními jednotkami
165 / (190)
135 / (160)
100 / (120)
40
90 se spec. limity
40
90 se spec. limity
50/40
90 se spec. limity
50/40
90 se spec. limity
50
50/40
30
1000
30
500
15
250
s LT Hydroboxy
135 / (160)
40
50/40
15
300 jednomodulové sys.
500 vícemodulové sys.
S větracími & VRV vnitřními jednotkami
165 / (190)
40
40/40
15
1000
Pouze s větracími jednotkami
165 / (190)
40
40/40
15
1000
50 / (55)
-
40/40
-
50
40
90 se spec. limity
40
90 se spec. limity
50/40
90 se spec. limity
50/40
90 se spec. limity
15
1000
15
500
Párová kombinace s jedním EKEXVVRV IV se zpětným získávání tepla REYQ-T
Pouze s VRV vnitřními jednotkami
Standardní venkovní kombinace
Pouze s VRV vnitřními jednotkami
Nestandardní venkovní kombinace
165 / (190)
135 / (160)
s LT Hydroboxy
135 / (160)
40
50/40
15
300 jednomodulové sys.
600 vícemodulové sys.
S větracími & VRV vnitřními jednotkami
165 / (190)
40
40/40
15
1000
VRV Classic RXYCQ-A
135 / (155)
40
90 se spec. limity
30/30
15
300
VRV III pro chladné regiony RTSYQ-PA
165 / (190)
40
90 se spec. limity
50/40
15
500
150 / (175)
40
50/40
15
VRV III-S Mini VRV RXYSQ-P8
s vnitřními VRV jednotkami
se Split vnitřními jednotkami
300
OU do BP ≤ 55
≤ 60 RXYSQ4
BP do
≤ 80 RXYSQ5
IU
≤ 90 RXYSQ6
BP do IU max 15 m
40
30/30
15
VRV III se zpětným získávání tepla
REYQ-P / REYHQ-P
165 / (190)
40
90 se spec. limity
50/40
90 se spec. limity
15
1000
VRV III H/R do vodyREYAQ-P
100 / (120)
40
40/40
15
300
VRV IV-Q náhrada R22 H/P RXYQQ-T
120 / (150)
40
90 se spec. limity
50/40
15
300
VRV III-Q náhrada R22 H/R RQCEQ-P
120 / (150)
40
50/40
15
300
VRV IV-W vodou chlazené VRV RWEYQ-T
120 / (140)
40
90 se spec. limity
50/40
15
300
Poznámky:
• Pro podrobnosti o "zvláštních omezeních", viz Databook nebo instalační manuál příslušné jednotky
• Maximální délka potrubí od IU k nejbližšímu Refnetu (v případě zpětného získávání tepla, nejbližšímu 3-trubkovému spoji) je vždy 40 m
45
→ Poznámky
▪ Použité zkratky a podmínky nominálních hodnot
1.) Použité zkratky:
VZT ... vzduchotechnická jednotka
IU ... vnitřní jednotka
OU ... venkovní jednotka
HRV ... větrací jednotky se zpětným získávání tepla
2.) Nominální (jmenovité) chladicí výkony jsou založeny na následujících podmínkách:
Standardní vnitřní jednotky: - vnitřní teplota 27 °CDB/19 °CWB - venkovní teplota 35 ° CDB - Délka chladivového potrubí: 7,5 m - výškový rozdíl: 0m
LT Hydrobox: - výstupní teplota vody 18 °C - delta T 5K - venkovní teplota 35 °CDB - Délka chladivového potrubí: 7,5 m - výškový rozdíl: 0m
FXMQ - MF: - venkovní ( čerstvý vzduch ), teplota 33 °CDB/28 °CWB - žádaná výstupní teplota 18 °C - Délka chladivového potrubí: 7,5 m - výškový rozdíl: 0m
Jmenovité topné výkony jsou založeny na následujících podmínkách:
Standardní vnitřní jednotky: - vnitřní teplota 20 °CDB - venkovní teplota 7 °CDB - Délka chladivového potrubí: 7,5 m - výškový rozdíl: 0m
LT Hydrobox: - výstupní teplota vody 35 °C - delta T 5K - venkovní teplota 7 °CDB / 6 °CWB - Délka chladivového potrubí: 7,5 m - výškový rozdíl: 0m
HT Hydrobox: - výstupní teplota vody 45 ° C - delta T 5K - venkovní teplota 7 °CDB / 6 °CWB - Délka chladivového potrubí: 7,5 m - výškový rozdíl: 0m
FXMQ - MF: - venkovní ( čerstvý vzduch ) teplota 0 °CDB/-2,9 °CWB - žádaná výstupní teplota 25 °C - Délka chladivového potrubí: 7,5 m - výškový rozdíl: 0m
46
→ Všeobecné obchodní podmínky
I. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Všechna práva a povinnosti ze smluv, v nichž má společnost DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE –
CZECH REPUBLIC spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, IČ: 480 39 497, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 15503 (dále jen „DAIKIN“) postavení prodávajícího
(dodavatele), a druhá smluvní strana postavení kupujícího (objednatele) (dále jen „zákazník“), jejichž předmětem je
prodej (dodání) jakéhokoliv zboží (dále souhrnně jen „zboží“) DAIKINem zákazníkovi, které nejsou odchylně upraveny
příslušnou smlouvou, se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
2. Pro dodávky a plnění DAIKIN jsou rozhodující výhradně níže uvedené všeobecné obchodní podmínky DAIKIN.
Potvrzení zákazníka s odkazem na jeho obchodní nebo nákupní podmínky jsou aplikovatelné pouze v rozsahu,
v jakém jsou shodné s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Odchylné doplňky a změny vyžadují ke své
právní účinnosti výslovný souhlas DAIKIN a písemnou formu.
3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky je možné si stáhnout na domovské stránce www.daikin.cz, jmenovitě na odkazu
(Všeobecné obchodní podmínky) „VOP“.
4. K iniciování procesu uzavření smlouvy na dodávku zboží mezi DAIKINem a zákazníkem může dojít jedním z následujících způsobů:
i. písemnou (dopisem, faxem nebo e-mailem) nabídkou DAIKINu na dodání zboží doručenou zákazníkovi; a/nebo
ii. písemnou (dopisem, faxem nebo e-mailem) objednávkou zboží zákazníka doručenou DAIKINu.
5. Zákazník uzavřením smlouvy s DAIKINem výslovně přijímá veškerá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek. Pro vyloučení pochybností se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Veškerá ujednání v rámci konkrétní smlouvy
odpovídají obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku.
7.
DAIKIN je oprávněn účtovat zákazníkovi náklady vzniklé prodlením s převzetím zboží, zejména, ale nikoliv pouze,
náklady na skladování (skladné 250,-Kč / 1 paleta zboží/1 týden), marné jízdy a dopravné dle tarifů k přepravě zboží
použitého přepravce.
VIII. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
1. Dodané zboží zůstává vlastnictvím DAIKINu až do úplného zaplacení ceny zboží zákazníkem.
2. Zákazník je povinen písemně upozornit každou třetí osobu, která by chtěla nakládat a/nebo nakládá se zbožím (a to
jak v právním, tak i faktickém smyslu), k němuž má DAIKIN výhradu vlastnictví, že toto zboží je ve vlastnictví DAIKINu
a zabránit třetí osobě v nakládání s takovým zbožím.
3. Zákazník není rovněž oprávněn se zbožím s výhradou vlastnictví DAIKIN nakládat jiným způsobem neslučitelným
s výhradou vlastnictví DAIKIN (např.: zajišťovací převod vlastnického práva, zastavení zboží).
4. O zabavení nebo jiných omezeních zboží s výhradou vlastnictví DAIKINu je zákazník povinen DAIKIN bez zytečného
odkladu, nejpozději však do následujícího pracovního dne, písemně vyrozumět. Jakékoliv související náklady hradí
zákazník.
5. Uplatnění § 2133 občanského zákoníku se vylučuje.
IX. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST
A. Za vady příp. absenci garantovaných vlastností odpovídá DAIKIN s vyloučením dalších nároků, není-li v konkrétním
případě se zákazníkem písemně dohodnuto jinak, takto:
1. Záruční doba činí – není-li dále uvedeno jinak - 36 měsíců ode dne dodání zboží.
2. Záruka je poskytována a zákazník má nárok na záruční plnění pouze za předpokladu, že zboží dodané DAIKINem
zákazníkovi je instalováno a zároveň uvedeno do provozu přímo společností DAIKIN či osobou vyškolenou a písemně
pověřenou k provádění těchto činností společností DAIKIN, a to v souladu s návodem DAIKIN, a zároveň je bez
výjimky dodržován pravidelný servis a údržba zboží v souladu se servisními pokyny společnosti DAIKIN. U chladicích
jednotek se spirálovými kompresory typu EWAQ-E/EWAQ-F a se šroubovými kompresory je, není-li dohodnuto jinak,
zákazníkovi poskytována záruka v délce 12 měsíců, a to pouze v případě, když uvedení do provozu provádí společnost DAIKIN sama – v opačném případě není poskytována zákazníkovi žádná záruka. U produktů označených „J&E
Hall International for Daikin“ je zákazníkovi poskytována záruka v délce 18 měsíců. U produktů označených „Rotex“
činí zákazníkovi poskytovaná záruka obecně 24 měsíců, avšak s následující výjimkami: na produkty Rotex HPSU je
zákazníkovi poskytnuta materiálová záruka 24 měsíců od data uvedení do provozu, maximálně však 27 měsíců od
data fakturace s tím, že v případě pravidelné údržby a servisu dle pokynů DAIKINu dostupných na domovské internetové stránce www.daikin.cz se poskytuje zákazníkovi prodloužená záruka 60 měsíců od uvedení do provozu, maximálně
však 63 měsíců od data fakturace. Pravidla záruky uvedená v předchozí větě za dvojtečkou se aplikují rovněž na
produkty označené jako Daikin Altherma, avšak u produktů označených jako Daikin Altherma Flex pouze tehdy, pokud
toto zařízení uvede do provozu DAIKIN sama. Materiálovou zárukou se pro účely těchto Všeobecných obchodních
podmínek rozumí: Dodávka originálních dílů Daikin přesně specifikovaných dle technických parametrů zařízení a spol.
DAIKIN odsouhlasených.
3. V případě vad zboží, na něž se vztahuje záruka, se DAIKIN zavazuje, že vadné zboží příp. vadné díly podle volby
DAIKIN vymění nebo opraví. Nároky na záruční plnění nad rámec těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo
jakékoli jiné nároky ze záruky neexistují. Pracovní doba, doba strávená na cestě nebo jiné náklady se nenahrazují.
4. Záruka a/nebo odpovědnost DAIKINu jsou vyloučeny, jestliže zákazník písemně neoznámí zjevné vady zboží do 3
pracovních dnů po dodání zboží, ostatní vady bez zbytečného odkladu po zjištění.
5. Záruka a/nebo odpovědnost DAIKIN je navíc k případům uvedeným v odst. 2. a 4. vyloučena zejména v případě vad
zboží, které vznikly nevhodným nebo neodborným užíváním nebo zacházením se zbožím, nedodržováním provozních
podmínek nebo servisních směrnic, nadměrným namáháním nebo nevhodnými provozními prostředky nebo nevhodnými výměnnými látkami.
6. K provedení veškerých nutných záručních zásahů musí být DAIKINu ze strany zákazníka poskytnut potřebný čas
a součinnost. DAIKIN se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, aby započal s odstraňováním vady zboží, za níž odpovídá,
v co nejkratším termínu. Při dalším používání vadného zboží se záruka a/nebo odpovědnost DAIKINu vztahuje pouze
na původní vadu. Náklady na odstranění vad zboží, provedené bez písemného předchozího souhlasu DAIKIN třetí
osobou, se nenahrazují. Odpovědnost za následky takových odstraňování vad je ze strany DAIKINu vyloučena.
7. Záruční doba pro náhradní díly činí 6 měsíců od dodání.
8. Při odstranění vady nezačíná běžet záruční doba pro vyměněné nebo opravené díly znovu.
9. V případě, že je zákazník v prodlení s úhradou ceny zboží, není DAIKIN povinen odstranit zákazníkem uplatněné vady
zboží, za něž DAIKIN odpovídá, a to až do okamžiku, dokud zákazník nesplní své platební závazky vůči DAIKINu.
Zákazník není oprávněn, ani při oprávněných reklamacích, z tohoto důvodu pozastavit platbu ceny zboží či jiné splatné
platby vůči DAIKINu.
10. Při dodání a montáži cizích výrobků se záruka omezuje na postoupení nároků na záruční plnění, které má DAIKIN vůči
dodavatelům cizího výrobku. Další nároky zákazníka na záruční plnění, zejména na snížení ceny, jsou vyloučeny.
11. V případě vyřešení uplatněné reklamace (ať již z titulu vad zboží při předání či z titulu vad zboží, za něž DAIKIN
odpovídá ze záruky) výměnou zboží či jeho části vyměněné zboží či jeho část přechází do vlastnictví DAIKIN, a to na
základě výlučného uvážení a rozhodnutí DAIKINu.
12. Jakékoliv reklamace či nároky z titulu vad krytých zárukou je zákazník povinen uplatnit u DAIKINu písemně.
B. Na náhradu újmy se uplatní obecné právní předpisy s tím, že právo zákazníka na náhradu újmy, resp. výše náhrady újmy
ze strany DAIKINu se omezuje maximální částkou rovnající se kupní ceně zboží, s jehož dodáním DAIKINem zákazníkovi
předmětná újma souvisí (v důsledku jehož dodání DAIKINem zákazníkovi újma vznikla). Omezení uvedené v předchozí
větě se nevztahuje na právo zákazníka na náhradu újmy způsobené DAIKINem v případech uvedených v ustanovení
§ 2898 občanského zákoníku.
II. NABÍDKA
1. Není- li v nabídce DAIKIN výslovně uvedeno jinak, nabídky DAIKIN jsou otevřené, orientační a nezávazné. Není-li
v nabídce DAIKIN výslovně uvedeno jinak, údaje o mírách, hmotnostech, technických datech, množství a dodacích
lhůtách jsou pouze orientační.
2. Ústní a telefonické dohody a ujednání musí být DAIKINem a zákazníkem písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem)
potvrzeny.
III. OBJEDNÁVKY
1. Zákazník je povinen objednávat u DAIKINu zboží písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem).
2. Ústní a telefonické dohody a ujednání musí být DAIKINem a zákazníkem písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem)
potvrzeny.
IV. ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
1. Zrušení celé DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. změna DAIKINem již akceptované objednávky zákazníkem jsou přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem DAIKINu. V případě zrušení
celé DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. při změně DAIKINem již akceptované
objednávky zákazníkem je DAIKIN vedle již poskytnutých plnění a vzniklých nákladů oprávněn účtovat zákazníkovi
stornopoplatek ve výši 20% sjednané kupní ceny (ceny díla) zakázky včetně DPH, nejméně však 7 000 Kč. Pro
specifické produktové skupiny zboží (např. „multiple scroll and screw chiller“) se aplikují zvláštní podmínky na zrušení
DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. změnu DAIKINem již akceptované objednávky zákazníkem, které jsou dostupné na www.daikin.cz, (v sekci „VOP“).
2. Pravidla uvedená v čl. IV odst. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek se plně uplatní i na případy, kdy smlouva
na dodávku zboží byla mezi DAIKINem a zákazníkem uzavřena na základě nabídky DAIKINu ve smyslu čl. I odst. 4
písm. i a čl. II těchto Všeobecných obchodních podmínek.
3. V případě, že bude proti zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení a/nebo zákazník vstoupí do likvidace, je DAIKIN
oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo pozastavit plnění veškerých svých závazků ze smlouvy, a to až do doby, než
zákazník řádně splní veškeré své povinnosti ze smlouvy pro něj vyplývající, a to aniž by DAIKIN byl povinen nahradit
zákazníkovi případně vzniklou újmu.
V. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Kupní cena zboží (cena díla) (dále jen „cena“) se sjednává ve výši:
i. v případě, že je smlouva na dodávku zboží mezi DAIKINem a zákazníkem uzavírána na základě nabídky DAIKINu
ve smyslu čl. I odst. 4 písm. i a čl. II těchto Všeobecných obchodních podmínek, ve výši uvedené v takové nabídce
DAIKINu; ii. v případě, že je smlouva na dodávku zboží mezi DAIKINem a zákazníkem uzavírána na základě
objednávky zákazníka ve smyslu čl. I odst. 4 písm. ii a čl. III těchto Všeobecných obchodních podmínek, dle ceníků
a “Dohody o vzájemné spolupráci“ s DAIKINem platných ke dni objednání zboží zákazníkem. Ceníky DAIKIN se
zpravidla aktualizují jednou ročně. Změny cen DAIKINem však zůstávají vyhrazeny i v průběhu roku. DAIKIN je
tedy oprávněn jednostranně měnit ceníky zboží a zavazuje se seznámit kupujícího s platnými ceníky (dopisem,
emailem, faxem či publikací nového ceníku na domovské internetové stránce DAIKINu www.daikin.cz). Zákazník
cenu zboží dle nového ceníku akceptuje svou objednávkou učiněnou za platnosti a účinnosti nového ceníku, který
byl DAIKINem zákazníkovi oznámen a/nebo zpřístupněn (tj. např. tím, že zákazník objedná u DAIKINu zboží poté,
co bude nový platný ceník poslán zákazníkovi anebo publikován na domovské internetové stránce DAIKINu ve
smyslu výše uvedeného).
2. Ceny se rozumí netto bez jakýchkoli daní, poplatků nebo odvodů v uvedené měně včetně balného, není-li uvedeno
jinak, na předem ve smlouvě dohodnuté místo určení. DAIKIN nepřijímá zpět jakékoliv obaly a balicí materiál.
3. Není- li v konkrétní smlouvě výslovně sjednáno jinak, je zákazník povinen zaplatit DAIKINu cenu zboží na základě
DAIKINem vystavené faktury.
4. DAIKIN si vyhrazuje právo na částečná vyúčtování.
5. K reklamacím faktur, doručeným DAIKINu později než 2 týdny po obdržení faktury, se nepřihlíží. Není-li uvedeno
v konkrétním případě jinak, činí splatnost faktur 30 dní od data vystavení faktury, přičemž dnem platby je den připsání
příslušné fakturované platby beze srážek na účet DAIKINu. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny je zákazník
povinen uhradit DAIKINu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím
není dotčeno právo DAIKINu na náhradu škody v plném rozsahu. Dále je DAIKIN v případě prodlení zákazníka oprávněn požadovat po zákazníkovi náhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním pohledávky, zejména výlohy na
upomínky a inkasní náklady a zákazník je povinen tyto na výzvu DAIKINu nejpozději do pěti (5) dnů v plné výši uhradit.
6. V případě sjednání splátek na úhradu ceny se DAIKIN a zákazník ve smyslu § 1931 občanského zákoníku dohodli, že
nesplní-li zákazník některou splátku, má DAIKIN právo na vyrovnání celé pohledávky. Toto právo může DAIKIN uplatnit
nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky.
7. DAIKIN je oprávněn podmínit expedici zboží platbou předem, a to v jakékoliv výši až do 100% ceny.
8. Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu DAIKIN zadržovat platby a/nebo jednostranně započítat jakékoliv své pohledávky za DAIKINem na cenu zboží či jakoukoliv jinou pohledávku DAIKINu za zákazníkem.
X. VRÁCENÍ ZBOŽÍ
1. Zákazník je oprávněn zboží vrátit a/nebo vyměnit pouze na základě předchozího písemného souhlasu DAIKINu, přičemž i v případě, že se DAIKIN dle svého výlučného uvážení rozhodne vratku zboží akceptovat, akceptuje vrácení
zboží pouze v min. hodnotě 2 500 Kč bez DPH a max. hodnotě 1 250 000 Kč bez DPH za předpokladu, že toto zboží
není poškozeno, nebylo použito, je zabaleno v originálních obalech a je v takových podmínkách umožňujících jeho
další prodej. Zejména vrácení již nainstalovaného zboží (včetně chillerů) a speciálně vyrobených produktů (zboží)
včetně náhradních dílů nebude v žádném případě ze strany ze strany DAIKINu akceptováno.
2. V případě, že si zákazník přeje vznést návrh na vrácení a/nebo výměnu zboží ve smyslu čl. X odst. 1 těchto Všeobecných
obchodních podmínek, je povinen vyplnit formulář „Požadavek na vrácení zboží“, dostupný na www.daikin.cz
a doručit jej (faxem nebo mailem) do DAIKINu na jím určenou adresu nejpozději do 10 dnů od dodání zboží.
3. Zákazník je v případě, že DAIKIN souhlasil s vrácením a/nebo výměnou zboží ve smyslu čl. X odst. 1 těchto
Všeobecných obchodních podmínek, povinen doručit zboží na své nebezpečí a náklady do místa určeného
DAIKINem.
4. V každém případě vrácení a/nebo výměny zboží bude zákazníkovi dobropisováno maximálně 80% ceny bez DPH, za
níž DAIKIN toto zboží prodal zákazníkovi. Všechny standardní vratky budou předmětem poplatků za přeskladnění /
administrativních poplatků ve výši 20% z ceny dotčeného zboží bez DPH.
5. Všechny vratky zboží DAIKIN prověří. Jestliže zboží není vráceno v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (viz. čl. X odst. 1 - 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek), je DAIKIN oprávněn bez dalšího odmítnout
vratku zboží a vrátit zboží zpět zákazníkovi na náklady a nebezpečí zákazníka. Alternativně k uvedenému v předchozí
větě je DAIKIN oprávněn účtovat zákazníkovi vyšší náklady na přeskladnění zboží / admininstrativní poplatky než je
20% z ceny dotčeného zboží bez DPH uvedených v čl. X odst. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
6. Jakýkoliv DAIKINem vystavený dobropis, resp. pohledávka zákazníka za DAIKINem z takto vystaveného dobropisu,
bude vždy započtena oproti pohledávkám DAIKINu za zákazníkem, které vzniknou z budoucích dodávek zboží DAIKINem zákazníkovi, a tedy žádná jiná forma úhrady pohledávky zákazníka za DAIKINem z vystaveného dobropisu není
přípustná, nestanoví-li DAIKIN v konkrétním případě jinak.
VI. DODACÍ LHŮTA
1. Není-li výslovně uvedeno jinak, dodací lhůty uvedené v nabídce jsou pouze orientační a nezávazné, DAIKIN však
usiluje o dodržení uvedených lhůt. Prodlení s dodáním zboží oproti nabídce proto nemají za následek např. nároky na
náhradu škody, resp. újmy, ani neopravňují k odstoupení smlouvy. Totéž platí, jestliže dodací lhůty nebyly dodrženy v
důsledku vyšší moci, stávky nebo jiných událostí, které DAIKIN nemůže ovlivnit.
2. Požadavky zákazníka na smluvní pokuty či jiné penále jsou vyloučeny.
3. Dílčí dodávky DAIKINem zákazníkovi jsou přípustné. Při dílčí (částečné) dodávce nenáleží zákazníkovi náhrada nákladů částečnou dodávkou způsobených.
4. Je-li zákazník v prodlení s jakoukoliv splatnou platbou vůči DAIKINu, je DAIKIN oprávněn zadržet a pozastavit dodávky
zboží zákazníkovi až do okamžiku úhrady všech splatných závazků zákazníka vůči DAIKINu, aniž by byl povinen
nahradit zákazníkovi případně vzniklou újmu. V takovém případě není DAIKIN v prodlení s plněním svého závazku
k dodání zboží.
XI. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, ROZHODNÉ PRÁVO
1. Veškeré spory, které vzniknou mezi DAIKINem a zákazníkem budou řešeny obecným soudem s místní příslušností dle
sídla DAIKIN.
2. Veškeré smluvní vztahy jakož i veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito smluvními vztahy se řídí českým právem s
vyloučením jeho kolizních norem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.
3. Práva a povinnosti DAIKINu a zákazníka, která nejsou výslovně upraveny příslušnou smlouvou či těmito Všeobecnými
obchodními podmínkami, se řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy v mezích jejich působnosti.
VII. PŘEVZETÍ DODÁVKY, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ, PRODLENÍ S PŘEVZETÍM
1. Dodávky zboží se provádějí, není-li sjednáno něco jiného, podle dodací doložky CIP dle Incoterms 2010 na předem
dohodnuté místo určení.
2. Dodávky zboží podle dodací doložky CIP dle čl. VII odst. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek pokrývají pouze
minimální přepravní náklady. Zvláštní pojištění pro přepravu zboží se uzavírá pouze po zvláštní písemné dohodě a na
náklady zákazníka.
3. Zákazník je povinen zkontrolovat bez zbytečného odkladu zboží, zda nedošlo ke škodám při přepravě a zapsat případná poškození obalu nebo zboží přímo do přepravního listu a DAIKINu tyto bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
následujícího pracovního dne, písemně oznámit. Případné škody vzniklé při přepravě, které nebyly zjevné při předání
zboží, je zákazník povinen reklamovat u DAIKIN okamžitě, nejpozději však do 3 dnů po předání zboží zákazníkovi, v
opačném případě nemá zákazník nárok na jakékoliv plnění ze strany DAIKIN. Není- li v konkrétním případě sjednáno
DAIKINem se zákazníkem písemně jinak, pak v případě, že bude doprava (přeprava) zboží realizována na žádost
zákazníka prostřednictvím dopravce zjednaného zákazníkem, podpis dodacího listu zboží přepravcem se pro účely
převzetí zboží a splnění smlouvy ze strany DAIKIN považuje za podpis zákazníka.
4. Zákazník souhlasí, že v případě, že bude zboží DAIKINem přepravováno k zákazníkovi externím přepravcem zjednaným DAIKINem (zejména, ale nikoliv pouze, GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.), bude se potvrzení přepravního listu
tohoto přepravce ze strany zákazníka považovat za potvrzení převzetí zboží uvedeného na dodacím listu DAIKINu,
na nějž přepravní list přepravce odkazuje, ze strany zákazníka, když tento dodací list DAIKINu doručí DAIKIN zákazníkovi vždy před dodáním zboží písemně a/nebo faxem a/nebo emailem. Číslo dodacího listu DAIKINu je uvedeno na
přepravních listech přepravce GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.
5. Dostane-li se zákazník do prodlení s převzetím zboží, je DAIKIN s výhradou ostatních práv oprávněn se zákazníkem
objednaným zbožím nakládat dle vlastního uvážení (tj. např. prodat jej třetí osobě). V takovém případě počíná doručením písemného požadavku zákazníka na dodávku původně zákazníkem objednaného zboží běžet nová dodací lhůta
v délce sjednané v původní smlouvě.
6. DAIKIN je v případě prodlení zákazníka s převzetím zboží rovněž oprávněn bez dalšího upozornění uskladnit zákazníkem objednané zboží ve svém skladu či na jiném místě na náklady zákazníka.
XII. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE
1. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy, uzavřené mezi DAIKINem a zákazníkem, zůstává platnost a účinnost zbývajících ustanovení nedotčena. Neplatná či
neúčinná ustanovení budou nahrazena takovými přípustnými ustanoveními, která jsou sjednané vůli stran nejblíže.
XIII. OSTATNÍ
1. Zákazník je oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za DAIKINem na třetí osobu pouze s předchozím písemným
souhlasem DAIKINu.
2. DAIKIN je oprávněn kdykoliv postoupit smlouvu na dodávku zboží se zákazníkem nebo všechna či pouze některá svá
práva a povinnosti z této smlouvy na jiný subjekt, s čímž zákazník uzavřením předmětné smlouvy s DAIKINem souhlasí.
3. Informace poskytnuté DAIKINem zákazníkovi v souvislosti se smlouvou a objednávkami se považují za důvěrné.
4. Zákazník se zavazuje, že neporuší obchodní tajemství DAIKINu, o kterém se dozví v souvislosti s obchodním vztahem. Zároveň se zavazuje, že zajistí dodržování obchodního tajemství DAIKINu i obchodními partnery zákazníka.
5. Veškerá práva DAIKINu plynoucí z uzavřených smluv se promlčují v promlčecí lhůtě v trvání 10 let ode dne, kdy právo
mohlo být uplatněno poprvé.
6. Zákazník na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2014, ruší bez dalšího Všeobecné
obchodní podmínky DAIKIN ze dne 1. 4. 2013, a jejich platnost a účinnost není časově omezená.
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
Obchodní podmínky společnosti Daikin jsou k dispozici také na internetu na webových stránkách www.daikin.cz.
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R. O.
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika
Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701, Email: [email protected], Web: www.daikin.cz
47
se zpětným získávání tepla
360°
efektivita
montáže
efektivita
efektivita
provozu
efektivita
návrhu
SNADNÝ
návrh
+ RYCHLÁ
+ teplaVÍCE
+
montáž
zdarma
MAX
komfort
Náš nový systém VRV IV se zpětným získávání tepla stanoví
průkopnické standardy s všestrannou efektivitou komfortního klimatu.
Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou
závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe
HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila
obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné
výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti
nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde
zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zříká
odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu,
vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu.
Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.
Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci klimatizačních jednotek (AC), kapalinového chlazení (LCP), jednotek na úpravu vzduchu (AHU)
a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.
com nebo pomocí: www.certiflash.com
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
budova IBC – Pobřežní 3, CZ – 186 00 Praha 8
Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701
e-mail: offi[email protected], www.daikin.cz
DACE VRV Pricelist 2014 • Copyright Daikin
Produkty Daikin distribuuje:
Společnost Daikin si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny modelů.
Naprosto snadný návrh, rychlá instalace s velkou flexibilitou
a s nekompromisní účinností a komfortem.
Download

Ceník DAIKIN VRV 2014