VRV®
PERFECT C MFORT
katalog
po všechna roční období
Vytápění
Klimatizace
Aplikované systémy
Chladírenství
2012
PŘÍNOS PRO
VLASTNÍKY BUDOV
Klimatizační systém VRV® III pracuje s vynikající účinností díky patentované technologii invertních
kompresorů Daikin a technologii regulace chladiva. Přispívá k velkým úsporám energie, které
ZNAČNĚ SNIŽUJÍ VAŠE PROVOZNÍ NÁKLADY a pomáhají usnadnit správu
budovy.
PŘÍNOS PRO
PROJEKTANTY
A PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE
Daikin systémy VRV® zahrnují vnitřní i venkovní jednotky, které jsou dodávané v široké paletě
modelů, pro různé velikosti budov a pro různé podmínky instalace. Velké délky chladivového
potrubí a další vlastnosti znamenají méně omezení při projektování, a také
VELKOU
FLEXIBILITU při zajišťování potřeb konkrétní budovy..
VÝHODY PRO
INSTALAČNÍ TECHNIKY
Daikin nabízí kompaktní konstrukci venkovních jednotek VRV® a další optimalizaci funkcí celého
zařízení, která zajišťuje překročení požadavků norem pro klimatizační systémy. Kompaktní
USNADŇUJÍ INSTALACI ve stísněných prostorech, jako jsou střechy. A navíc
zabírají méně prostoru. Snadnější práce při instalaci znamená RYCHLEJŠÍ DOKONČENÍ
jednotky
a úsporu času.
VÝHODY PRO
KONCOVÉ UŽIVATELE
Pro zajištění KOMFORTNÍHO PROSTŘEDÍ nabízí Daikin systémy pro úpravu
vzduchu, které jsou něčím víc než pouhou klimatizací. Lze například upravit teplotu vzduchu
na komfortní hodnotu stejně jako zlepšit kvalitu vzduchu - větráním, zvlhčováním a jinými procesy.
SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ zajišťují pokrokové centrální řídicí systémy.
OBSAH
VRV příští generace ...
O společnosti Daikin
Novinky
Historie VRV® v Daikinu
Koncepce Total Solution
Který VRV® systém je pro vás nejlepší?
154
156
158
160
162
164
Přehledy jednotek
Venkovní jednotky
Vnitřní jednotky
Větrací jednotky
Vzduchové clony
Hydroboxy
Řídicí systémy
Návrhové programy
166
168
170
171
171
171
172
VELKÉ KOMERČNÍ APLIKACE
VENKOVNÍ SYSTÉMY VRV
174
Úvod a výhody
Přínos pro vlastníky budov
175
Přínos pro projektanty a projektové kanceláře 178
Výhody pro instalační techniky
180
Výhody pro koncové uživatele
183
Moderní VRV technologie
185
NOVINKA
Systémy zpětného získávání tepla
REYAQ-P
REYQ-P8/P9 / REYHQ-P9
188
192
Systémy tepelného čerpadla
RXYQ-P9 / RXYHQ-P9
RTSYQ-P
RXYRQ-P
RXYSQ-P8
196
200
204
206
VRV řešení pro postupné nahrazení R-22
RQCEQ-P / RQYQ-P
208
Vodou chlazené VRV
RWEYQ-P / RWEYQ-PR
212
Rozvětvení (BS boxy)
BSVQ-P8
BSV4Q-PV / BSV6Q-PV
217
217
152
VNITŘNÍ JEDNOTKY VRV
218
Kazetové jednotky pro stropní montáž
Samočisticí dekorační panel
220
FXFQ-P9
221
FXZQ-M9
222
FXCQ-M8
223
FXKQ-MA
224
NOVINKA
Podstropní jednotky
FXUQ-MA
FXHQ-MA
225
226
Nástěnné jednotky
FXAQ-P
227
NOVINKA
NOVINKA
Jednotky pro ohřev teplé vody
HXHD-A
235
Příslušenství pro jednotky pro ohřev teplé vody 236
VĚTRÁNÍ
Větrání se zpětným získáváním tepla
VAM-FA
VKM-G(M)
239
240
Centrální jednotka pro úpravu vzduchu
FXMQ-MF
241
Aplikace VRV pro úpravu vzduchu
EKEQMCB
Plug&Play VRV připojení VZT
242
243
Jednotky do podhledu (kanálové)
FXDQ-M9
FXDQ-P7
FXSQ-P / FXMQ-P7
FXMQ-MA
228
229
230
232
Kondenzační jednotky tepelné čerpadlo
s invertorem
ERQ
252
Parapetní jednotky
FXNQ-P
FXLQ-P
233
234
Vzduchové clony
CYQ-DKCYV-DK-
NOVINKA
254
255
ŘÍZENÍ, DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
NOVINKA
ŘÍDICÍ SYSTÉMY
Individuální řídicí systémy
BRC1E257
Přehled dalších individuálních systémů řízení 258
Centrální řídicí systémy
Přehled základních systémů řízení
DCS601C51 Intelligent Touch Controller
DAM602B51/52 Intelligent Manager
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
Standardní protokolová rozhraní
Protokol KLIC-DI / -DD KNX
Protokol RTD-NET Modbus
DMS502A51 Protokol BACnet
DMS504B51 Protokol LonTalk
266
266
267
267
NOVINKA
DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Výjimečná příslušenství
K.RSS Bezdrátový snímač teploty
KRCS01-1 / -4 Kabelový snímač teploty
Další integrační zařízení
268
268
269
Doplňky a příslušenství, přehled
Venkovní jednotky VRV
Vnitřní jednotky VRV
Větrací jednotky
Rozvody chladiva
270
272
274
274
NOVINKA
259
260
261
Vyspělé rozhraní a individuální řízení
jednotky
RTD - Univerzální řídicí adaptéry
262
DTA113B51 Adaptér DS-Net
263
Online controller KKRP01A
264
153
VRV příští generace ...
PŘ
IP
RA
VU
J
EM
E
K dispozici od 2. pololetí roku 2012
VRV IV tepelné čerpadlo se
zpětným získáváním tepla*
›
Přizpůsobte si své VRV a dosáhněte co nejvyšší celoroční
účinnosti a komfortu díky modernímu řízení vypařovací
a kondenzační teploty
›
Perfektní vytápěcí komfort: vytápění během defrostu
(také u tepelného čerpadla)
›
Uvedení do provozu přes USB
Nová kazetová jednotka
s kruhovým výdechem*
›
Snímač přítomnosti osob sám reguluje nastavení teploty a sám umí
vypnout jednotku v případě, když se v místnosti nikdo nenachází;
úspora energie tak činí až 27 %
›
Snímač přítomnosti osob směruje proud vzduchu pryč od lidí, aby
nepociťovali žádný průvan
›
Ušetříte až 50 % energie díky každodennímu čištění filtru, který zajišťuje
volitelný panel s automatickým čištěním (testováno ve Wolverhamptonu
ve Velké Británii)
›
Možné flexibilní přizpůsobení proudění vzduchu v případě změn interiéru
*Připravujeme
154
Lze připojit ke všem vnitřním jednotkám VRV, řídicím systémům a větrání
›
Celková délka potrubí: 300 m
›
Maximální délka potrubí: 165 m
›
Rozsah: 8 - 20 HP
M
›
JE
Pro menší projekty se standardními požadavky na chlazení a vytápění
PŘ
IP
RA
VU
›
E
VRV tepelné čerpadlo - RYCQ-A*
*
›
Moderní design
›
Protokol Modbus
›
Uživatelsky přívětivé rozhraní
›
Může řídit až 2560 skupin vnitřních jednotek
›
Zvýšená flexibilita
›
Nástroje pro řízení energetické spotřeby pomáhají zabránit plýtvání energie
›
Připojení USB
›
Vzdálená kontrola nádrže s chladivem u VRV
M
E
Nový ERQ*
Perfektní komfort díky plynulému vytápění během defrostu
›
Lepší přijímání technologie DX při úpravě čerstvého vzduchu
›
Jednodušší integrace ERQ do celého systému topení, větrání a klimatizace
PŘ
IP
RA
VU
JE
›
prostřednictvím nového Intelligent Touch Manageru
*připravujeme
155
Daikin Europe N.V.
O SPOLEČNOSTI DAIKIN
Společnost Daikin má celosvětově výbornou reputaci především díky více než 85leté
zkušenosti v úspěšné výrobě vysoce kvalitních klimatizačních zařízení pro použití
v průmyslové, komerční a obytné sféře.
Špičková kvalita
Kvalita produktů Daikin vzbuzuje úžas - pramení z pečlivé pozornosti, kterou věnujeme
designu, výrobě i testování, stejně jako poprodejní podpoře zákazníkům. Až do konce
procesu je každá součást pečlivě vybíraná a důsledně testovaná, aby se ověřilo, že
přispěje ke kvalitě a spolehlivosti výrobku.
ENERGETICKY ŠETRNÝ PŘÍSTUP
NASTAVOVÁNÍ NOVÝCH STANDARDŮ
Celkové řízení klimatu, jehož prostřednictvím jsou uvnitř budovy vytvářeny ideální životní
a pracovní podmínky, je díky systému Daikin VRV® dnes nejen možné, ale i ekonomicky
životaschopné.
Srdcem systému řízení klimatu VRV® je naše osvědčená, špičková technologie tepelného
čerpadla, která díky využívání obnovitelných zdrojů energie z venkovního vzduchu k řízení
topení a chlazení poskytuje velmi vysokou úroveň energetické účinnosti. Tato technologie
nevyžaduje žádný sekundární topný systém, přesto však dosahuje při nízké spotřebě
energie vysokých výkonů, což vede k přímé úspoře emisí CO2 a provozních nákladů.
Ale Daikin VRV® jde ještě dál a využívá stejnou moderní technologii k získávání tepla z prostor,
které vyžadují chlazení, přičemž tuto energii pak znovu využívá k vytápění jiných místností nebo
výrobě teplé vody. Umožňuje tedy současné vytápění a chlazení jednotlivých částí budovy.
Tato kombinace technologií znamená, že náš systém poskytuje topný faktor 4 (Coefficient of
Performance - COP) nebo vyšší, čili že na každý joule spotřebované elektrické energie dodá čtyři
joule tepelné energie. A když pracuje v režimu zpětného získávání tepla, může COP dosahovat až
hodnoty 10 - a proto je systém Daikin VRV® nejvyspělejším systémem svého druhu.
156
VYSOKO NAD PRŮMĚREM
Dosáhnout správného vnitřního prostředí znamená poskytovat optimální komfort
obyvatelům budovy tím, že zajistíme správnou teplotu na správných místech, správnou
úroveň čerstvého vzduchu a vlhkosti, a to vše s nízkou hlučností. Znamená to ale také věnování
pozornosti každému jednotlivému detailu ve všech aspektech technické konfigurace.
Přístup Daikinu spočívá v celkovém inženýrském řešení, které se soustředí nejen na základní
komponenty, nýbrž i na zařízení, která lze připojit k naší nové generaci systémů VRV®. Naše
nejnovější zařízení je navrženo pro optimalizaci výkonu celého systému prostřednictvím
automatizace co možná největšího počtu rutinních kontrol a regulací a poskytnutím globální
sítě místních inženýrů pro udržení špičkové účinnosti.
Energetická účinnost, více než COP
Jedna z oblastí, na kterou se zaměřujeme, jsou vnitřní jednotky, které mají funkci automatického
čištění filtru pro udržení optimálního proudění vzduchu a snížení spotřeby energie. Naše
jednotky do podhledu pak mají řízené invertní ventilátory, které automaticky přizpůsobují
proudění vzduchu. Stejně tak naše automatické plnění a kontrola nádrže s chladivem
zajišťuje správnou úroveň chladiva a opět tu nejvyšší možnou účinnost. V neposlední řadě
tu máme otázku řídicího systému. Zde jsme vytvořili uživatelsky přívětivou integrovanou
řídicí jednotku, která reguluje téměř vše a dokonce zohledňuje i počasí. Dokáže tak zajistit
optimální vnitřní klima bez ohledu na venkovní podmínky.
Skutečně, Daikin ve svém pojetí řízení klimatu vysoko přesahuje běžný standard.
Tato značka poukazuje na vlastnosti, ve kterých Daikin investoval do nových technologií, které vedly ke snížení
vlivu klimatizace na životní prostředí.
157
CO JE NOVÉHO?
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ SYSTÉMU VRV
›
›
str. 188
Systém VRV nabízí vše potřebné pro vytápění a chlazení
Teplou vodu vyrábí prakticky zdarma - díky zpětnému získávání tepla z chlazení
Celkové COP se blíží 9 při současném vytápění a chlazení.
Voda o teplotě 80 °C pouze z technologie tepelného čerpadla - bez jakéhokoli přímého elektrického ohřevu.
Pro snadnou instalaci jsou veškeré hydraulické komponenty součástí dodávky.
45°C - 75°C
NEBO
EKHWP
45°C - 75°C
EKHTS
25°C - 45°C
25°C - 75°C
REYAQ-P
HXHD125A
VELMI PRAKTICKÉ TEPELNÉ
ČERPADLO VRV® III
str. 183, 196
›
Optimalizuje práci jednotek s ohledem na evropské klima.
›
Pracuje v režimu chlazení s větším citlivým výkonem, což vede
k vyšší účinnosti a lepšímu komfortu.
Lepší komfort pro konečného uživatele
Provoz je zajištěn bez průvanu a to díky vyšší výstupní teplotě
vzduchu na vnitřní jednotce.
Vysoká energetická účinnost
Jelikož nedochází k plýtvání energií na zbytečné odvlhčování,
pracuje systém v režimu chlazení mnohem účinněji.
›
›
Nejlepší celoroční účinnost a nejnižší provozní náklady v oboru
Všechny standardní funkce a vlastnosti VRV®III
158
TEPELNÉ ČERPADLO VRV®III LZE NAPOJIT NA str. 204
STYLOVÉ VNITŘNÍ JEDNOTKY
›
Inovativní technologie VRV® v kombinaci se stylovými a tichými
vnitřními jednotkami
›
Široký výběr vnitřních jednotek: kombinuje do jednoho systému vnitřní
›
K 1 jednotce s výkonem 18 HP lze připojit až 39 vnitřních jednotek
jednotky VRV® se stylovými vnitřními jednotkami jako Daikin Emura a Nexura
str. 206
TEPELNÉ ČERPADLO VRV®III-S
›
›
›
›
Štíhlý design pro flexibilní instalaci
Široký výběr vnitřních jednotek: lze připojit buď VRV® nebo stylové vnitřní jednotky, jako např. Daikin Emura, Nexura ...
Lze připojit až 9 vnitřních jednotek
Všechny vnitřní jednotky lze řídit individuálně
FVXS-F
FTXG-J
BPMKS967B3
FBQ-C
FTXS-G
BPMKS967B2
FCQ-C8
FTXG-J
FVXG K
FVXG-K
BPMKS967B2
VNITŘNÍ JEDNOTKY 1,5 kW
›
›
str. 222, 227, 229
Jednotky vyvinuté speciálně pro malé nebo dobře izolované
místnosti, jako jsou hotelové pokoje či malé kanceláře.
Jsou k dispozici jako kazetové se 4 výdechy (FXZQ) nebo jako
podhledové jednotky (FXDQ-P7). Nástěnné jednotky (FXAQ-P) budou
k dispozici od druhé poloviny roku 2012.
159
VÍCE NEŽ 25 LET HISTORIE VRV®
V očekávání data
Uvedení řady VRV®II-S
stažení veškerých
rozšiřuje provozní možnosti
zařízení s CFC
VRV® do oblasti lehčích
zvýšil Daikin
komerčních aplikací. Systém
Europe výrobu
je dostupný ve velikostech
klimatizačních
4, 5 a 6 HP a je navržen
jednotek VRV®
pro instalaci až do 9 místností.
Původní systém klimatizace
používajících
VRV® vyvinutý v Daikin
chladivo R-407C.
Industries Ltd. v roce 1982,
Daikin Europe slaví své 25. výročí
byl v Evropě představen ve
získání environmentálního
standardním formátu VRV®. Na
jedinou venkovní jednotku VRV®
řady D se může připojit až 6
certifikátu ISO14001
a představení řad s invertorem
VRV® a chladivem R-407C,
vnitřních jednotek.
v provedení pouze pro chlazení
nebo tepelné čerpadlo. K jedné
jediné vnější jednotce lze připojit
až 16 vnitřních jednotek.
1987
1991
1994
1998
2003
2004
Další krok vpřed Daikin učinil v roce
Společnost Daikin uvádí na trh VRV®II;
1991 uvedením systému VRV®
první systém na světě s proměnným
pro zpětné získávání tepla,
průtokem chladiva, provozovaný
který nabízí současné chlazení
s chladivem R-410A. Je k dispozici ve
i vytápění z různých vnitřních
verzích pouze chlazení, tepelné čerpadlo
jednotek napojených na jeden
a zpětné získávání tepla; tento systém
a tentýž chladicí okruh.
představuje významný pokrok oproti
dřívějším systémům VRV® a demonstruje,
Důsledně dodržovaná vysoká kvalita
a účinnost vedla k příznivému
přijetí koncepce VRV® a Daikin se
stal prvním japonským výrobcem
klimatizačních systémů, kterému
byla udělena certifikace podle
normy ISO9001. Daikin uplatňuje
k technologii VRV® ještě další,
kvantitativní skok: VRV® řady
H s invertorem může pracovat s až
16 vnitřními jednotkami napojenými
na jedinou venkovní jednotku.
160
jak Daikin inovativně využívá nové
technologie. K jedinému okruhu chladiva
je možné připojit až 40
vnitřních jednotek; ať
už ve verzi pro zpětné
získávání tepla, nebo
jako tepelné čerpadlo.
Společnost Daikin rozšířila
Daikin rozšířil svou řadu VRV® o vysoce nákladově efektivní inovační
rozsah použití svých uznávaných
náhradu za systémy VRV® provozované s chladicím médiem R-22, jež
klimatizačních systémů VRV®II
bude zakázáno. Tato z hlediska nákladů velmi efektivní modernizace je
s invertorem a vzduchovým
možná proto, že venkovní jednotky VRV®III-Q lze nainstalovat s využitím
chlazeným kondenzátorem
stávajících potrubních rozvodů a v některých případech i se stávajícími
o novou verzi s vodním
vnitřními jednotkami. Tento systém, který je mezi prvními svého druhu, je
chlazením - VRV®-WII. Je
dodáván u modelů s tepelným čerpadlem a zpětným získáváním tepla,
k dispozici v modelech o velikosti
a to s velikostí od 5 do 30 HP. V porovnání se systémy R-22 nabízí výrazně
10, 20 a 30 HP, systém pracuje
vyšší účinnost při současném snížení spotřeby energie.
s chladivem R-410A a nabízí se
v obou verzích jako tepelné
čerpadlo i jako zpětné získávání
tepla.
2005
2006-2007
2008
2009
2010
Společnost Daikin ohlásila příchod
Daikin představuje novou
třetí generace své nejvyhlášenější
řadu tepelných čerpadel,
řady VRV® s rozsáhlou modernizací
optimalizovaných pro vytápění
VRV®III. VRV®III, jež je k dispozici
(VRV®III-C). Tato nová řada má
pro zpětné získávání tepla,
rozšířený provozní rozsah až
tepelná čerpadla a chladicí verze,
do -25 °C a dosahuje mnohem
obsahuje veškeré nejlepší funkce
lepších hodnot topného faktoru
Daikin rozšířil svou řadu VRV®III
předchozích systémů VRV®. Navíc
(COP) v chladných podmínkách.
o přepracovanou řadu VRV®-WIII
je ale velmi vytříbená po stránce
Osazen je též nově vyvinutý
s chlazením vodou, která je dostupná
designu, instalace a údržby.
2 stupňový kompresorový systém.
v 9 různých venkovních kombinacích
Jako příklad může posloužit
od 8 do 30 HP.
automatické plnění
Geotermální verze je nyní již také
a testování. K jednomu
k dispozici.
systému lze připojit až
Tento systém využívá geotermální
64 vnitřních jednotek.
teplo jako zdroj obnovitelné
energie a v režimu vytápění jej lze
provozovat až do -10 °C.
161
KONCEPCE TOTAL SOLUTION
Koncepce - Daikin VRV® Total Solution - poskytuje možnost navrhovat klimatizaci s integrovaným řídicím systémem, který se
ovládá i udržuje z jediného místa. Naše modulární jednotky dovolují vybrat správnou kombinaci zařízení a technologií, která zajistí
optimální vyváženost teploty, vlhkosti a přísunu čerstvého vzduchu pro perfektní komfort s maximální energetickou účinností
a efektivitou nákladů.
VENKOVNÍ JEDNOTKY VRV ®
Řešení s integrovaným tepelným čerpadlem
›
›
›
Řešení pro každé klima - od -25 °C do +50 °C
Flexibilita - hodí se do každé budovy
Špičková účinnost zajišťuje nízké provozní
náklady a snížení emisí CO2
VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
22
ŘÍDICÍ SYSTÉMY S VYSOKÝM
KOMFORTEM OBSLUHY
Široký výběr vnitřních jednotek, které se
hodí do místností jakékoliv velikosti a tvaru
Komplexní řízení pro maximální účinnost
›
›
›
›
›
›
›
Dokonalé pohodlí
Velmi tichý provoz
Stylový design
Možnost skryté montáže
+
UŠETŘÍTE AŽ
15 % OPROTI
TRADIČNÍM
SYSTÉMŮM
16
162
62
Od individuálního řízení až k systému řízení více budov
Uživatelsky přívětivé ovládání z dotykové obrazovky
Ovládání a sledování na dálku, přes internet
Chlazení
22
Odebrané
teplo
22
Vytápění
Systém VRV®
se zpětným
získáváním
tepla
Teplá voda
Větrání
Vzduchová clona
ODDĚLENÍ ZÓN
VZDUCHOVÝMI
CLONAMI
VĚTRÁNÍ
TEPLÁ VODA
Vysoce efektivní řešení oddělení od
venkovního prostředí u vstupu
Vytváří vysoce kvalitní prostředí
v interiéru
Použití technologie tepelného
čerpadla k ohřevu teplé užitkové vody
›
›
›
Nejefektivnější řešení pro otevřený
vstup
Komfort po celý rok, dokonce
i v nejnáročnějších dnech
Možnost vytápění vzduchem pro
vzduchovou clonu
›
›
+
UŠETŘÍTE AŽ 72 %
OPROTI ELEKTRICKÝM
VZDUCHOVÝM
CLONÁM
›
›
›
Mezi venkovním a vnitřním
vzduchem se regeneruje teplo
Je možné chlazení venkovním
vzduchem
Optimální regulace vlhkosti
Pro jednu místnost i pro celou budovu
+
UŠETŘÍTE AŽ
40 % DÍKY NIŽŠÍM
POŽADAVKŮM
NA CHLAZENÍ
A VYTÁPĚNÍ
163
›
›
›
Umožňuje získávat teplou vodu
bez nákladů navíc
Lze připojit k solárním kolektorům
Možné způsoby použití: koupelny,
dřezy, podlahové vytápění, radiátory
Horká voda až do 80 °C
+
UŠETŘÍTE AŽ 17 %
OPROTI PLYNOVÝM
OHŘÍVAČŮM VODY
KTERÝ VRV® VENKOVNÍ SYSTÉM VÁM
NABÍDNE TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ?
VENKOVNÍ SYSTÉMY CHLAZENÉ VZDUCHEM
SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA
›
›
›
STANDARDNÍ ŘADY
OPTIMALIZOVANÁ ŘEŠENÍ
KOMBINACE S MALÝM PŮDORYSEM
› Optimalizovaný půdorys v rozsahu pro
zpětné získávání tepla
VRV SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA
S NAPOJENÍM NA HYDROBOX JEN PRO OHŘEV
› Plně integrovaný systém
› Teplá voda zdarma
KOMBINACE S VYSOKOU HODNOTOU COP
› Špičková energetická účinnost v Daikin
sortimentu se zpětným získáváním tepla
1
TEPELNÉ ČERPADLO
Současné vytápění a chlazení v jednom systému
Veškeré teplo odebrané z vnitřních jednotek se v chladicím cyklu přenáší do jednotek
v místnostech, kde je zapotřebí přitápět, a tím se dosahuje maximální energetická účinnost,
snižuje se spotřeba elektřiny a dosahuje se vysokých hodnot topného faktoru (až 91).
Provozní rozsah v režimu chlazení až do -20 °C (technické chlazení)
›
REYQ8P8 50 % chlazení - 50 % vytápění. Podmínky: venkovní teplota 11 °CST, vnitřní teplota: 18 °CMT, 22 °CST.
Možnost vytápění nebo chlazení v jednom systému
STANDARDNÍ ŘADY
KOMBINACE S MALÝM PŮDORYSEM
› Optimalizovaný půdorys pro
sortiment tepelných čerpadel
KOMBINACE S VYSOKOU HODNOTOU COP
› Špičková energetická účinnost pro
sortiment tepelných čerpadel Daikin
TEPELNÉ ČERPADLO VRV®
S NAPOJENÍM NA STYLOVÉ VNITŘNÍ
JEDNOTKY
› Inovativní technologie VRV® kombinovaná
se stylovými a tichými vnitřními jednotkami
TEPELNÉ ČERPADLO OPTIMALIZOVANÉ
PRO VYTÁPĚNÍ VRV®
› První systém v oboru vyvinutý pro vytápění
při nízkých venkovních teplotách.
› Rozšířený provozní rozsah vytápění až
do -25 °C
› Stabilní topný výkon a vysoká účinnost
při nízkých venkovních teplotách
(COP > 3 při teplotě -10 °C)
TEPELNÉ ČERPADLO VRV®III-S
› Navrženo speciálně pro malé výkony
› Konstrukce pro úsporu místa
› Připojení buď VRV® nebo stylových
vnitřních jednotek: Daikin Emura, Nexura...
NAHRAZENÍ SYSTÉMEM
OPTIMALIZOVANÁ ŘEŠENÍ
›
Pro nákladově efektivní přechod od R-22/R-407C na R-410A
›
›
Vyšší energetická účinnost v porovnání se systémy R-22/R-407C
Rychlá instalace v porovnání s úplnou výměnou systému
(opětovné využití stávajících potrubních rozvodů a v některých případech i vnitřních jednotek)
K dispozici se zpětným získáváním tepla a tepelných čerpadel
›
164
VENKOVNÍ SYSTÉMY CHLAZENÉ VODOU
›
›
›
Umožní zpětně získávat teplo z celé budovy díky akumulaci energie ve vodním okruhu.
Kompaktní konstrukce a možnost umístění nad sebou.
Vhodné pro vícepodlažní a velké budovy kvůli téměř neomezeným možnostem vodních potrubních rozvodů.
SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA
STANDARDNÍ ŘADY
›
Současné vytápění a chlazení z jednoho
systému
GEOTERMÁLNÍ ŘADY
›
›
›
TEPELNÉ ČERPADLO
STANDARDNÍ ŘADY
›
Buď vytápění nebo chlazení v jednom
systému
GEOTERMÁLNÍ ŘADY
›
›
›
165
Není zapotřebí žádný externí zdroj
vytápění nebo chlazení
Vytápění podzemní vodou jako
obnovitelným zdrojem energie
Rozšíření provozního rozsahu teploty
vstupní vody až na -10 °C v režimu
vytápění
Není zapotřebí žádný externí zdroj
vytápění nebo chlazení
Vytápění podzemní vodou jako
obnovitelným zdrojem energie
Rozšíření provozního rozsahu teploty
vstupní vody až na -10 °C v režimu
vytápění
PŘEHLED ŘADY VENKOVNÍCH JEDNOTEK
Systém
Typ
Název výrobku
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Chladicí výkon (kW)
11,2
14,0
15,5
22,4
28,0
33,5
40,0
45,0
49,0
55,9
61,5
Topný výkon (kW)2
12,5
16,0
18,0
25,0
31,5
37,5
45,0
50,0
56,5
62,5
69,0
Chladicí výkon (kW)3
22,4
26,7
44,8
49,1
53,4
Topný výkon (kW)4
25,0
31,5
50,0
56,5
63,0
10
12
1
REYAQ-P
NOVINKA ›››
CHLAZENÉ VZDUCHEM
ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
pro připojení hydroboxu jen pro
ohřev
NOVINKA ›››
REYQ-P8/P9
kombinace s malým půdorysem
RXYHQ-P9
kombinace s vysokým COP
RTSYQ-P
tepelné čerpadlo
optimalizované pro vytápění
TEPELNÉ ČERPADLO
NOVINKA ›››
REYHQ-P
kombinace s vysokým COP
NOVINKA ›››
XYQ-P9
kombinace s malým půdorysem
RXYRQ-P
tepelné čerpadlo s napojením
na stylové vnitřní jednotky
NOVINKA ›››
RXYSQ-P8Y1
(třífázové)
Systém
RWEYQ-P
ČERPADLO
ŘADY
TEPLA - TEPELNÉ
ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ
GEOTERMÁLNÍ ŘADY
CHLAZENÉ
VODOU
NOVINKA ›››
H/R - H/P
RXYSQ-P8V1
(jednofázové)
STANDARDNÍ
NOVINKA ›››
Typ
RWEYQ-PR
Název výrobku
4
5
8
13
14
16
18
20
22
500
540
636
280
Chladicí výkon (kW)1 HR/HP
-/14,0
-/22,4 28,0/28,0 -/33,5
36,0/-
-/40,0
50,0/50,4 54,0/55,9 63,6/61,
Topný výkon (kW)2 HR/HP
-/16,0
-/25,0
40,0/-
-/45,0
52,0/50,0 56,0/56,5 60,0/62,5 67,2/69,
1
2
3
4
VRV® ŘEŠENÍ PRO POSTUPNÉ
NAHRAZENÍ R-22
ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ
TEPLA - TEPELNÉ
ČERPADLO
CHLAZENÉ
VZDUCHEM
NOVINKA ›››
32,0/31,5
360
460
140
Výkonová třída
-/37,5
2
RQCEQ-P
VRV®III-Q - H/R
2
RQYQ-P
VRV®III-Q - H/P
Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 27 °CST, 19 °CMT; tepl. vody na vstupu: 30 °C, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m, výškový rozdíl: 0 m.
Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 20 °CST, venkovní teplotě: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m, výškový rozdíl: 0 m.
Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 27 °CST, 19 °CMT; tepl. vody na vstupu: 30 °C, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m, výškový rozdíl: 0 m.
Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 20 °CST, tepl. vody na vstupu: 20 °C, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m, výškový rozdíl: 0 m.
166
22
42
44
46
48
50
52
116,0
120,0
126,0
132,0
138,0
143,0
75,0
81,5
88,0
94,0
102,0
107,0
113,0
119,0
126,0
132,0
138,0
145,0
151,0
158,0
163,0
67,2
71,5
75,8
80,1
75,0
81,5
88,0
94,5
28
30
712
744
816
848
32
34
36
38
,5 71,2/67,0 74,4/73,0 81,6/78,5 84,4/85,0 -/90,0
-/96,0
-/101,0
-/107,0
,0 78,4/75,0 80,8/81,5 87,2/87,5 89,6/95,0 -/100,0
-/108,0
-/113,0
-/119,0
40
42
44
46
48
50
52
+
+ +
+
+ x + + +
+
x
+ +
+
+ x + + +
+
x
+ +
+
+ x + + +
+
x
+ +
+
+ x + + +
+
x
+ +
+
+ x + + +
+
x
+ +
+
+ + + x x
x
x
+ +
+
+ • + x +
+
x
+ +
+
+ • + x +
+
x
+ +
+
+ x + + +
+
x
+ +
+
+ x + + +
+
x
+ +
+
54
-/112,0 -/118,0 -/124,0 -/130,0 -/135,0
-/125,0 -/132,0 -/138,0 -/145,0 -/150,0
5
Řídicí
systémy
+
VRV® vnitřní jednotky (např. FXSQ)
26
Vzduchová Připojení
hydroboxu
clona
+ x + + +
Výkon (HP)
24
Větrání
Síťová řešení (např. DCS6*/DAM/DMS 6)
40
111,0
Individuální řízení (např. BRC 6)
38
105,0
Centrální řízení (např. DCS3*/DST 6)
36
98,0
Hydrobox HT pouze pro ohřev
34
94,0
Komfortní vzduchová clona (CAVS)
32
89,0
Spojovací souprava VZT (např. EKEXV)
30
82,5
Vnitřní jednotky pro úpravu čerstvého vzduchu (např. FXMQ-MF)
28
77,0
Větrací jednotka se zpětným získáváním tepla (např. VAM)
26
71,4
Rezidenční vnitřní jednotka (např. Daikin Emura) 5
24
67,0
Výkon (HP)
54
Vnitřní
147,0
jednotky
170,0
Nutný BP box
Možnosti přesného řízení závisí na komponentách zvoleného systému
+ Vše včetně komponent lze připojit k 1 systému
• Lze připojit, avšak ne v kombinaci s jinými komponenty
x Nelze připojit
6
167
PŘEHLED ŘADY VNITŘNÍCH JEDNOTEK
Klimatizace VRV® přináší do kanceláří, hotelů, skladů a mnoha dalších komerčních provozů v létě svěžest a v zimě teplo. Zlepšuje
tím prostředí v interiérech a vytváří základ pro vyšší efektivnost práce; ať je jakýkoliv požadavek na klimatizaci, správnou odpověď
na něj dá vnitřní jednotka Daikin. Klimatizaci VRV® lze zajistit využitím 26 různých modelů vnitřních jednotek v celkem
116 variantách.
Kazety s kruhovým výdechem nyní obsahují samočisticí filtry, které se denně automaticky čistí, což samo o sobě vede k úspoře
až 10 % energie. Prach z filtru se shromažďuje v jednotce a lze jej snadno odstranit vysavačem.
Jmenovitý výkon
Typ
Model
Název
výrobku
20
25
32
40
50
63
71
Chladicí výkon (kW)1
1,7
2,2
2,8
3,6
4,5
5,6
7,1
Topný výkon (kW)2
1,9
2,5
3,2
4,0
5,0
6,3
8,0
KAZETOVÁ JEDNOTKA PRO STROPNÍ MONTÁŽ
15
JEDNOTKA DO PODHLEDU
NOVINKA ›››
NOVINKA ›››
80
100
125
140
200
250
8,0
9,0
11,2
14,0
16,0
22,4
28,0
9,0
10,0
12,5
16,0
18,0
25,0
31,5
Kazeta s kruhovým výdechem,
FXFQ-P9
možnost funkce samočištění
Kazetová jednotka se
4 výdechy
FXZQ-M9
Kazetová jednotka se
2 výdechy
FXCQ-M8
Rohová kazetová jednotka
FXKQ-MA
Jednotka do podhledu
(malá)
FXDQ-M9
Jednotka do podhledu
(malá)
FXDQ-P7
Jednotka do podhledu
s ventilátorem s invertorovým FXSQ-P
řízením
Jednotka do podhledu
s ventilátorem
s invertorovým řízením
FXMQ-P7
PARAPETNÍ JEDNOTKA
PODSTROPNÍ
JEDNOTKA
NÁSTĚNNÁ
JEDNOTKA
Jednotka do podhledu (velká) FXMQ-MA3
1
2
3
4
Nástěnná jednotka
FXAQ-P
Podstropní jednotka
s 1 výdechem
FXHQ-MA
Podstropní jednotka se
4 výdechy
FXUQ-MA
Parapetní jednotka
FXLQ-P
Neopláštěná parapetní
jednotka
FXNQ-P
Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplotě: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, výškový rozdíl: 0 m.
Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 20 °CST, venkovní teplotě: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, výškový rozdíl: 0 m.
Nelze připojit k VRV®III-S (RXYSQ-P8V1, RXYSQ-P8Y1)
Je potřebný dekorační panel BYCQ140CG + BRC1E51A
168
Jmenovitý výkon
JEDNOTKA DO PODHLEDU
KAZETOVÁ JEDNOTKA
PRO STROPNÍ MONTÁŽ
Typ
Model
Název
výrobku
Kazeta s kruhovým výdechem,
možnost funkce samočištění
FCQ-C8
Kazetová jednotka se
4 výdechy
FFQ-BV
Jednotka do podhledu
(malá)
FDBQ-B
Jednotka do podhledu
(malá)
FDXS-E/C
Jednotka do podhledu
s ventilátorem s invertorovým
řízením
FBQ-C
NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
Daikin Emura
NOVINKA ›››
PARAPETNÍ JEDNOTKA
PODSTROPNÍ
JEDNOTKA
NOVINKA ›››
1
2
Nástěnná jednotka
FTXG-J
CTXG-J
Nástěnná jednotka
FTXS-J
Nástěnná jednotka
FTXS-G
Podstropní jednotka
FHQ-B
Parapetní jednotka Nexura
20
25
35
42
50
60
71
FVXG-K
Parapetní jednotka
FVXS-F
Jednotka typu Flexi
FLXS-B
Vnitřní jednotky z výše uvedené tabulky lze připojit pouze k RXYRQ-P, RXYSQ-P8V1 a RXYSQ-P8Y1; v případě RXYRQ-P lze tyto vnitřní jednotky v témže systému kombinovat
se standardními VRV® vnitřními jednotkami
Je potřebný dekorační panel BYCQ140CG + BRC1E51A
169
PŘEHLED ŘADY VĚTRACÍCH JEDNOTEK
Větrání: přivádění čerstvého vzduchu
1
Zvlhčování: optimalizuje rovnováhu mezi
vlhkostí ve vnitřním prostoru a venku
2
Úprava vzduchu: optimalizuje rovnováhu mezi
teplotami čerstvého vzduchu uvnitř a venku
3
Průtok vzduchu (m3/h)
Typ
Název
výrobku
VAM-FA
Prvky kvality vzduchu
v interiéru
1
2
0
200
400
600
1 Ventilace
3
VĚTRÁNÍ SE
ZPĚTNÝM
ZÍSKÁVÁNÍM
TEPLA
2
1
VKM-G
3 Úprava vzduchu
3
1
2
VKM-GM
1
2
3
3 Úprava vzduchu
2
1
FXMQ-MF
VRV POUŽITÍ PRO
Sada EKEXV
NAPOJENÍ
VZT
1 Ventilace
2 Zvlhčování
3
VENKOVNÍ
JEDNOTKA
PRO ÚPRAVU
VZDUCHU1
1 Ventilace
2
1
3
1 Ventilace
3 Úprava vzduchu
3
1 Ventilace
3 Úprava vzduchu
Nelze připojit k VRV®III-S (RXYSQ-P8V1, RXYSQ-P8Y1)
Průtok vzduchu je jen vypočtený údaj, který vychází z následujících hodnot: topný výkon EKEXV-kit * 200 m3/h
Více informací o jednotkách Daikin pro úpravu vzduchu získáte u svého místního prodejce
170
800
1.000 1.500 2.000
4.000
6.000
8.000
PŘEHLED ŘADY VZDUCHOVÝCH CLON
Název výrobku
Typ
KOMFORTNÍ VZDUCHOVÁ CLONA (CA) VOLNĚ VISÍCÍ
CYV S/M/L/XL-DK-F
KOMFORTNÍ VZDUCHOVÁ CLONA (CA) KAZETOVÁ
CYV S/M/L/XL-DK-C
KOMFORTNÍ VZDUCHOVÁ CLONA (CA) ZAPUŠTĚNÁ
CYV S/M/L/XL-DK-R
Výška dveří (m)
4
3.8m
3.5m
3.3m
SORTIMENT KOMFORTNÍCH
VZDUCHOVÝCH CLON
3.0m
2.8m
3
3.0m
2.5m
2.5m
2.4m
2.2m
2.2m
2
1
S
M
L
XL
Příznivé
např.: kryté obchodní
centrum nebo vstup
s otočnými dveřmi
S
M
L
XL
M
Normální
např.: slabý přímý vítr, žádné
otevřené dveře na protější
straně, přízemní budova
L
XL
Podmínky pro instalaci
Nepříznivé
např.: místo v rohu nebo
v bloku, vícepodlažní a/
nebo otevřené schodiště
PŘEHLED ŘADY HYDROBOXŮ
Jmenovitý výkon
Typ
Název výrobku
HXHD-A
HYDROBOX POUZE PRO VYTÁPĚNÍ 1
1
125
Lze připojit pouze k REYAQ-P
PŘEHLED SÍŤOVÝCH ŘEŠENÍ
1
2
•
•
•
•
0°
•
•
+++
•
•
---
•
Brána (gateway) pro sítě Lonworks
Brána (gateway) pro sítě BACnet
171
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Max. počet skupin vnitř. jednotek
•
•
•
++
Uživatelská přívětivost
•
•
+
•
•
Nastavení čas. plánu (programování)
•
Připojení na síťový servisní systém ACNSS
•
Přepínání chlazení venk. vzduchem
•
Kontrola mezního výkonu
•
•
Klouzavá teplota ° brání přechlazení
pomocí čidla
•
mezi chlazením a vytápěním
•
Předchlazení / předehřívání
•
Další řídicí funkce
Eko režim
•
Možnost HTTP
•
Přístup a ovládání po síti
•
Ppd
•
Vizualizace
•
•
•
Grafické hlášení
•
•
DMS-IF 1
BACNET 2
•
Doplňky
Ovládání přes GSM
•
•
Denní/měsíční/roční hlášení
•
•
Dotyková obrazovka
Intelligent
manager
•
Ochrana heslem
•
Kód chyby
•
Indikace výměny filtru
•
Nouzové vypnutí při požáru
•
Intelligent
Touch
Controller
Monitorování
Základní monitorovací funkce: stav ZAP/VYP,
provozní režim, nastavená teplota
Automatické přepínání
DS-NET
Řízení podle týdenního plánu
Základní řídicí funkce: ZAP/VYP, Nastavení
teploty, Nastavení průtoku vzduchu
Regulace
+
4x10
+++ 2x64
128 +++ 1.024
---
64
4x64
NÁVRHOVÉ PROGRAMY
1. NÁVRHOVÝ SOFTWARE
VRV® PRO
FUNKCE:
Návrhový program VRV® Pro je profesionální nástroj pro jednoduché
navrhování systémů VRV®. Tento program umožňuje precizně
a ekonomicky navrhnout klimatizační systém VRV®, a současně zohlednit
tepelné vlastnosti budovy v reálném čase. Výpočtem roční spotřeby
energie umožňuje projektantovi přesný výběr prvků a vytvoření
konkurenceschopné cenové nabídky pro každý projekt. Navíc zaručuje
optimální provozní cykly a maximální energetickou účinnost systému.
1. VRV® Pro Quick: Režim s omezeným počtem charakteristik budovy
umožňuje navrhnout potrubní systém podle zátěže, jejíž výpočet
provedla třetí strana.
2. VRV® Pro Expert: Aby bylo možné provést přesný výpočet zátěže,
je zapotřebí větší počet charakteristik budovy. Pro tento výpočet vybere
program vhodné jednotky a následně provede simulaci teplot. Kromě
podrobné zprávy nabízí program řadu doplňujících, cenných informací
ohledně spotřeby energie, souvisejících nákladů na elektřinu a chování
systému VRV®.
172
2. XPRESS, NÁSTROJ PRO
RYCHLÉ VYTVOŘENÍ CENOVÉ NABÍDKY
Xpress je softwarový nástroj, který umožňuje na místě vytvořit návrh
a cenovou nabídku pro systémy Daikin VRV® nebo CMS. Profesionálního
rozpočtu dosáhnete v 7 jednoduchých krocích:
1. Výběr vnitřních jednotek
2. Připojení venkovních jednotek k vnitřním jednotkám
3. Automatické vygenerování potrubního schématu s rozbočkami
4. Automatické vygenerování schématu elektrického zapojení
5. Výběr vhodného centrálního řídicího systému
6. Zobrazení výsledků v programu MS Word, MS Excel a AutoCAD
7. Uložení projektu
Daikin Europe Academy nabízí konstruktérům specializovaná školení pro práci s VRV® Pro. Po tomto
školení obdrží všichni účastníci obnovitelnou licenci na 1 rok. Více informací o těchto školeních, jakožto
i o možnosti získání nástroje Xpress zdarma, získáte u svého distributora Daikin.
173
VENKOVNÍ SYSTÉMY VRV®
Vzduchem chlazení klimatizační VRV systémy byly představeny v Evropě v roce 1987 a od té doby prodělaly významný vývoj z hlediska technického provedení, výkonnosti, energetické účinnosti i omezení vlivu na životní prostředí. Jakožto systém, který
je široce uznávaný za
NEJDOKONALEJŠÍ A NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ systém svého druhu na trhu, se VRV®
stal měřítkem pro technologicky vyspělou klimatizaci průmyslových a obchodních prostor s vysokou účinností.
Je k dispozici již třetí generace, ve verzích systému pro zpětné získávání tepla, tepelného čerpadla, pro chladné
klima a v malých verzích; VRV® je
EXTRÉMNĚ FLEXIBILNÍ a má rozsah provozních velikostí od 5 HP (14,0 kW)
do 54 HP (170,0 kW) (kombinace tepelného čerpadla a malého půdorysu) nebo 8 HP (22,4 kW) až 48 HP (151,0 kW) (kombinace
zpětného získávání tepla a malého půdorysu), odstupňovaných po pouhých 2 HP. Univerzálnost systému VRV® je podtržena
i velkým rozsahem provozních teplot od -5 ° C do +46 ° C při chlazení (VRV®III-S) a od -25 ° C do 15 ° C při vytápění (VRV®III-C).
I přes pozoruhodnou energetickou účinnost jednotek VRV® chlazených vzduchem a jejich flexibilitu při instalaci jsou
některé aplikace, při nichž představuje ekonomičtější a vhodnější řešení verze chlazená vodou. To se týká především
VÍCEPODLAŽNÍCH VYSOKÝCH KOMPLEXŮ, ve kterých mohou potřebné délky potrubí někdy vyloučit
použití jednotek chlazených vzduchem. Další situace, ideální pro použití jednotek VRV® s vodním chlazením, se týká budov,
které nemají plochou střechu nebo jiný venkovní prostor potřebný pro umístění venkovních kondenzačních jednotek,
případně projektů se zvláště přísnými požadavky na omezení hlučnosti.
Vodou chlazené jednotky VRV® jsou nyní dostupné v 9 modelech s výkony od velikosti 8 do 30 HP a ve variantách pro zpětné
získávání tepla, jako tepelné čerpadlo nebo (nově) jako
GEOTERMÁLNÍ varianta. Rychlý nárůst geotermálního sektoru
vlastně poskytuje ideální příležitost pro tepelná čerpadla při získávání tepla z půdy a nabízí významný potenciál do budoucna
pro instalace s velmi nízkou produkcí CO2.
174
PŘÍNOS PRO VLASTNÍKY BUDOV
ŠPIČKOVÁ KVALITA - VÝHRADNĚ PÁJENÉ SPOJE
Veškeré hrdlové či přírubové spoje uvnitř jednotky byly nahrazeny pájenými
spoji, aby byla zajištěna lepší ochrana proti úniku chladiva. Také napojení
venkovních jednotek na hlavní potrubí je pájené.
Hrdlo nebo příruba
VENKOVNÍ JEDNOTKA 5 HP/14 kW
Řízení výkonu kompresoru
Systém VRV® využívá variabilní proporcionální integrální řídicí systém (PI), který
používá snímače tlaku chladiva pro doplňkové řízení invertorů a vypíná/zapíná
kompresory, aby zkrátil regulační kroky v menších jednotkách a dosáhl přesné
regulace jak v malých, tak ve velkých prostorách. To umožňuje individuálně řídit
až 64 vnitřních jednotek různých velikostí a typů s poměrem připojení 50~130 %
ve srovnání s výkonem venkovních jednotek. Venkovní jednotky 5 HP pracují
pouze s kompresory řízenými invertory. Systémy VRV® mají nízké provozní
náklady, protože dovolují řídit jednotlivě každou zónu. To znamená, že se chladí
nebo vytápějí pouze místnosti, které to potřebují, a systém lze úplně vypnout
v místnostech, které není třeba klimatizovat.
100%
18 stupňů
1
24%
Malá
Zátěž
Velká
VENKOVNÍ JEDNOTKA 18 HP/44,5 kW
100%
Řízení výkonu kompresoru
ENERGETICKY ÚSPORNÉ A INDIVIDUÁLNÍ ZÓNOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGIE S INVERTORY
1
1 3
1 2 2
55 stupňů
9%
Malá
Zátěž
Velká
Pájení
V PŘEDSTIHU PŘED LEGISLATIVOU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ SOULAD S POŽADAVKY ROHS
Omezení pro nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních (ROHS) (2002/95/ES).
Nebezpečné látky včetně olova (Pb), kadmia (Cd), šestimocného chromu (Cr6+), rtuti (Hg), polybromovaných bifenylů (PBB),
polybromovaných difenyléterů (PBDE). Přestože směrnice RoHS se týkají pouze malých a velkých zařízení pro domácnost,
ekologické zásady firmy Daikin (Daikin environmental policy) přesto zajišťují, že VRV® jsou s RoHS plně v souladu.
175
DLOUHODOBÁ INVESTICE PROTIKOROZNÍ ÚPRAVA
Nerezový výměník tepla pohled v řezu
Hydrofilní povlak
Hliník
Speciální ošetření tepelných výměníků
proti korozi zajistí 5 až 6 krát větší odolnost
vůči kyselým dešťům a soli. Doplňkovou
ochranu poskytuje montáž štítu z nerezové
oceli na spodní straně jednotky.
Korozivzdorná
Akrylátová pryskyřice
Výměník tepla
Zlepšení odolnosti proti korozi
Klasifikace odolnosti proti korozi
Neošetřeno
S antikorozní úpravou
1
1
5 až 6
5 až 6
Koroze solí
Kyselý déšť
VDA Wechseltest (test působením
klimatických změn)
1 cyklus (7 dnů) zahrnuje:
› 24 hodin ostřiku slaným aerosolem
SS DIN 50021
› 96 hodin vlhkostní test KFW DIN 50017
› 48 hodin při pokojové teplotě
a vlhkosti: 5 cyklů
Stupeň koroze
Provedené testy:
8
7
6
4
Holý
hliník
2
1
0
1
2
3
4
DAIKIN P.E.
5
Cyklus
10
9
8
Kesternichův test (SO2)
› zahrnuje 1 cyklus (48 hodin) podle
DIN50018 (0.21)
› doba testu: 40 cyklů
Stupeň koroze
7
6
5
4
3
2
1
0
1
PROVOZ V CYKLECH
2
3
Vícemodulové
systémy
Cyklická posloupnost spouštění u systémů s více moduly vyrovnává
provozní namáhání kompresorů a prodlužuje jejich životnost.
NÍZKÉ NÁKLADY NA INSTALACI - SEKVENČNÍ SPOUŠTĚNÍ
K 1 zdroji napájení lze připojit až 3 venkovní jednotky a zapínat je
postupně. To umožňuje snížit počet jističů a jejich dimenzování
a zjednodušuje to elektrickou instalaci (pro modely 10 HP a menší).
176
4
5
6
10
20
30
40Cyklus
ŘEŠENÍ PRO POSTUPNÉ NAHRAZENÍ R-22
Starší klimatizační systémy jsou oproti novým dnešním typům méně účinné a to především díky významnému technologickému
pokroku. Daikin proto vyvinul VRV® řešení pro postupné nahrazení R-22, které lze instalovat s využitím stávajících potrubních
rozvodů, a tím co možná nákladově nejefektivněji modernizovat R-22 systémy.
CO JE TO R-22 A PROČ SE OD NĚJ V EVROPĚ UPOUŠTÍ?
R-22 je hydrochlorfluoruhlovodík (HCFC), který je běžně
používán v klimatizačních systémech. Uvolní-li se R-22
do vzduchu, způsobí ultrafialové sluneční paprsky jeho rozklad
a následně dojde k uvolnění chlóru do stratosféry. Tady pak
chlór reaguje s ozónem, čímž se snižuje jeho množství.
V důsledku ztenčování ozónové vrstvy pak ultrafialové paprsky
dopadají na zemský povrch, kde způsobují řadu zdravotních
problémů živým organismům, současně mají i dopad na životní
prostředí. Mezinárodní komunita proto podepsala Montrealský
protokol, ve kterém se zavazuje upustit do roku 2030
od používání materiálů, které způsobují narušování ozónové
vrstvy. Evropská unie se však rozhodla zakázat freon R-22 již
v roce 2015.
Daikin doporučuje vyměnit stávající instalace již nyní.
Kdy bude R-22 zakázán v Evropě?
2004
2005
Zákaz používání R-22
v klimatizačních zařízeních
2006
…
Daikin doporučuje vyměnit
stávající instalaci s R-22
2009
2010
2011
…
Zákaz používání původního
R-22 pro servis a údržbu
2014
2015
Zákaz používání veškerých
R-22 pro servis a údržbu
Povolen pouze recyklovaný
a regenerovaný 1 R-22
1
Recyklovaný: opětovné využití R-22 po jeho základním vyčištění. Recyklovaný R-22 musí být opětovně využit ve stejném zařízení, které provedlo odčerpání (může provést instalační firma)
Regenerovaný: opětovně zpracovaný R-22 s cílem dosáhnout stejného výkonu jako u původního R-22 (specializovaná firma)
177
PŘÍNOS PRO PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE
A PROJEKTANTY
ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉ KLIMA - ŠIROKÝ PROVOZNÍ ROZSAH
VRV® systém lze instalovat prakticky kdekoliv.
Vyspělé řízení PI (Proportional Integral) dovoluje řadě VRV® pracovat v režimu chlazení při venkovních teplotách až do +43 °C
(VRV®III-S až do 46 °C) a v režimu vytápění až do -20 °C (VRV®III-C do -25 °C).
S funkcí technického chlazení je provozní rozsah při chlazení systému zpětného získávání tepla rozšířený z -5 °C až na -20 °C 1.
ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
• KOMBINACE S VYSOKOU HODNOTOU COP
• KOMBINACE S MALÝM PŮDORYSEM
TEPELNÉ ČERPADLO
OPTIMALIZOVANÉ PRO VYTÁPĚNÍ
Chlazení
43 °CST
Chlazení
43 °CST
50°
Vytápění
+ chlazení
15,5 °CMT
0°
-10°
-20°
-5 °CMT
-20 °CMT
-20 °CMT
Vytápění
15,5 °CMT
-5 °CST
Technické chlazení
10°
Technické chlazení
Vytápění
20° 15,5 °CMT
Vytápění
15,5 °CMT
Chlazení
46 °CST
-20 °CMT
-25 °CST
Další informace o omezeních získáte u svého místního prodejce
178
Vytápění
15,5 °CMT
-5 °CST
-5 °CMT
-20 °CST
-30°
1
TEPELNÉ ČERPADLO VRV®III-S
Chlazení
43 °CST
40°
30°
TEPELNÉ ČERPADLO
• KOMBINACE S VYSOKOU HODNOTOU COP
• S NAPOJENÍM NA STYLOVÉ VNITŘNÍ
JEDNOTKY
• KOMBINACE S MALÝM PŮDORYSEM
-5 °CST
-20 °CMT
VÍCE NÁJEMNÍKŮ, JEDNA VENKOVNÍ JEDNOTKA - FUNKCE MULTI TENANT
Tato funkce zajišťuje, že vypnutím hlavního vypínače na jedné vnitřní jednotce se nevypne celý systém VRV®.
Provoz vnitřní jednotky je aktivován individuálně uživatelem, např. při opuštění hotelového pokoje, při uzavření kanceláře atd.
* Tuto volitelnou možnost můžete mít u následujících vnitřních jednotek: FXFQ-P9, FXZQ-M9, FXDQ-M9, FXDQ-PB, FXDQ-NB, FXSQ-P, FXMQ-P7, FXAQ-PV, FXLQ-P
Potřebné volitelné funkce vnitřních jednotek si zjistěte v tabulce příslušenství.
Typická aplikace v hotelu
TV
TV
TV
Napájení vypnuté
KARTA
KARTA
KARTA
DRŽÁK
220 V
NENÍ POTŘEBNÉ ZESÍLENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
Díky chodu bez vibrací a dostatečně odlehčené konstrukci venkovních
jednotek (max. 585 kg u jednotky 18 HP) není potřebné zvyšovat nosnost
podlah, což snižuje celkové náklady na budovu.
VNITŘNÍ INSTALACE
Optimalizovaný tvar lopatek ventilátoru u VRV®III zvyšuje výkon a snižuje
tlakové ztráty. Spolu s vysokou hodnotou nastavení externího statického
tlaku ESP (až do 78 Pa) dělá z VRV činí ideální jednotku pro vnitřní instalaci
a pro použití se vzduchovody.
179
VÝHODY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY
SNADNÁ INSTALACE - KONTROLA NÁPLNĚ CHLADIVA1
Objem chladiva v celém systému se vypočítává z následujících údajů:
› venkovní teplota
› referenční teploty v systému
› referenční teploty při tlaku
› hustota chladiva
› typy a počet vnitřních jednotek
Když se aktivuje kontrola náplně chladiv, jednotka se přepne do režimu chlazení a zdvojnásobí určité referenční podmínky
založené na údajích v paměti. Výsledek ukazuje, jestli se vyskytly netěsnosti (únik chladiva).
1
Není k dispozici u tepelného čerpadla VRV® s napojením na stylové vnitřní jednotky a VRV®III-S
SNADNÁ VÝMĚNA - FUNKCE OBNOVY CHLADIVA
Funkce chladiva umožňuje, aby byly otevřené všechny expanzní ventily. Tak je možné chladivo vypustit z celého systému potrubí.
KRÁTKÁ DOBA PRO INSTALACI
Díky malým průměrům trubek pro chladivo a doplňkům k potrubí REFNET je možné instalovat systém potrubí VRV® velmi
snadno a rychle. Instalace systému VRV® může být prováděna i postupně, po jednotlivých poschodích; dílčí části budovy mohou
být uvedeny do provozu velmi rychle. Nebo to dovoluje kompletaci a zprovoznění klimatizace po etapách, než až při úplném
dokončení projektu.
180
FUNKCE AUTOMATICKÉHO PLNĚNÍ
Celkové inženýrské řešení Daikin zajišťuje, že systém má již od instalace
správnou náplň chladiva bez ohledu na původní plánované požadavky.
Tímto způsobem je udržována optimální účinnost a výkon, a tím také
perfektní komfort při vytápění a chlazení.
Klasický způsob:
1. výpočet objemu chladiva pro doplnění
2. doplnění chladiva do jednotky
3. měření hmotnosti tlakové nádovy na chladivo
4. posouzení podle tlaku (zkušební provoz)
VRV®
S VRV® ale lze tyto čtyři kroky vynechat, protože jednotka VRV® se může naplnit potřebným množstvím chladiva automaticky stisknutím
tlačítka na desce PCB. Automatické plnění se samo ukončí, jakmile je potřebné množství chladiva v systému.
Jestliže teplota poklesne pod 20 °C*, je nutné manuální plnění.
* 10 °C pro tepelná čerpadla v chladných oblastech
* Tato funkce není k dispozici u tepelného čerpadla VRV® s napojením na stylové vnitřní jednotky
AUTOMATICKÝ TEST
Když plnění chladiva skončí, stisknutím tlačítka testovacího provozu na desce PCB se spustí kontrola elektrických kabelů,
uzavíracích ventilů, čidel a objemu chladiva. Když je tento test hotový, sám se ukončí.
POTRUBÍ PRO CHLADIVO
Přední
strana
4 cestné potrubní spojky
Série VRV® nabízí možnost vést potrubí nejen zepředu, ale také zleva, zprava
nebo zespodu; tím nabízí větší volnost při návrhu uspořádání.
Levá strana
4 cestná přípojka
pro potrubí
Pravá
strana
Spodek
UNIFIKOVANÉ POTRUBÍ REFNET FIRMY DAIKIN
Unifikovaný systém potrubí Daikin REFNET je vyvinut speciálně za účelem jednoduché instalace.
Rozbočovač REFNET
Připojená izolace pro
rozbočovače REFNET
Rozdělovač REFNET
Připojená izolace pro
rozdělovač REFNET
Použití potrubí REFNET v kombinaci s elektronickými expanzními ventily se navzdory malému
průměru trubek projeví dramatickým snížením nevyvážeností v průtoku chladiva mezi
vnitřními jednotkami.
Rozbočovače a rozdělovače REFNET (obojí jako příslušenství) mohou omezit pracnost
instalace a zvyšují spolehlivost systému.
V porovnání s běžnými rozbočovači T, u kterých je distribuce chladiva daleko od optima,
rozbočovače Daikin REFNET byly konstruovány právě pro optimalizaci průtoku chladiva.
Rozbočovač REFNET
Rozbočovač T-kusem
Daikin Europe N.V. doporučuje používat výhradně potrubní systém REFNET.
181
MODULÁRNÍ KONSTRUKCE
Modulární konstrukce dovoluje spojení jednotek do řad, s vynikající jednotností vzhledu.
Řešení venkovních jednotek je dostatečně kompaktní, aby dovolilo jejich dopravu na střechu budovy běžným výtahem; tím se
předchází problémům s transportem v místě použití, zvláště když venkovní jednotky mají být instalovány v každém poschodí.
SNADNÁ ELEKTRICKÁ INSTALACE SYSTÉM „SUPER WIRING“
Zjednodušené zapojování
Systém Super Wiring se používá, protože dovoluje sdílené
využívání vodičů mezi vnitřními jednotkami, venkovními
jednotkami a centralizovaným řízením na dálku.
Tento systém usnadňuje uživateli vylepšit existující
systém centralizovaným řízením na dálku, a to pouhým
připojením k venkovním jednotkám.
Díky systému bezpólového zapojení kabelů je nadále
nemožné zapojit něco nesprávně; a tím snížila se potřeba
času na instalaci.
Navíc mají venkovní jednotky vývody elektrického
napájení po straně a vpředu, což usnadňuje instalaci
i údržbu a šetří prostor při vzájemném propojení jednotek
v řadě.
Kontrola křížení vedení
Funkce kontroly křížení vodičů dostupná u VRV® je v průmyslu první svého druhu; varuje pracovníky před chybami zapojení
vnitřních jednotek (u kabelů i potrubí). Tato funkce identifikuje a hlásí chyby v systému rozsvícením či zhasnutím LED diody
na kartách plošných spojů u venkovních jednotek.
Funkce automatického nastavení adres
Umožňuje, aby propojení mezi venkovními a vnitřními jednotkami, stejně jako vedení skupinového řízení u vícenásobných
vnitřních jednotek, byla provedena bez nepříjemné nutnosti ručně nastavovat jejich adresy.
SNADNÁ ÚDRŽBA
Funkce vlastní diagnostiky
Tato funkce, spouštěná tlačítkem na PCB, zrychluje odstraňování závad a měla by se
používat i při spouštění a údržbě. Odpojené termistory, vadné elektromagnetické
ventily, funkční poruchy kompresorů, chyby v komunikaci atd. lze diagnostikovat
velmi rychle.
182
VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE
„SMART CONTROL“ - CHYTRÉ ŘÍZENÍ PŘINÁŠÍ
KOMFORT
Chlazení
NOVINKA ›››
Teplota nasávaného vzduchu
Elektronický expanzní ventil, který používá řízení PID (Proportional
/ Integral / Differencial), průběžně řídí objem chladiva tak, aby
odpovídal změnám tepelné zátěže u vnitřních jednotek. Systém
VRV® tak udržuje v místnosti komfortní teploty na prakticky
konstantní úrovni, beze změn teploty typických u běžných systémů
s nespojitým řízením (VYP/ZAP).
VRV® ŘADA (vnitřní jednotka DAIKIN (s řízením PID))
Řízení ZAP/VYP vnitřní jednotka (2,5 HP)
Čas
Poznámka:
Graf ukazuje data naměřená v testovací místnosti, která zahrnují okamžitou tepelnou zátěž.
Termostat může řídit teplotu v místnosti v rozmezí ±0,5 °C od nastavené hodnoty.
REŽIM VYSOKÉHO CITELNÉHO VÝKONU - VÁŠ SYSTÉM OPTIMALIZOVANÝ PRO EVROPSKÉ KLIMA
Volitelný režim Vysoký citelný výkon u venkovních jednotek VRV® optimalizuje provoz těchto jednotek v evropském klimatu.
Systém pracuje v režimu chlazení s vyšším citelným výkonem, což vede k vyšší účinnosti a lepšímu komfortu.
Větší komfort pro koncového uživatele
Je zajištěn provoz bez průvanu díky vyšší výstupní teplotě
vzduchu na vnitřní jednotce.
Dvě možnosti:
- Standardní režim ‘Vysoký citelný výkon’: vysoký chladicí komfort
s upřednostňovaným výkonem
- Režim pevné vypařovací teploty: Hlavní prioritu má chladicí
komfort
› konstantní a vysoká teplota výstupního vzduchu
› jednodušší výběr mřížek výstupu vzduchu
16°
Konstantní a vysoká
teplota výstupního vzduchu
Výstupní t°
Pevná Te režim
Standardní režim ‘Vysoký citelný výkon’
16°C
11°C
Standardní nastavení
7°C
Extrémně vysoká
zátěž chlazení
Vysoká energetická účinnost
Jelikož nedochází k plýtvání energií na zbytečné odvlhčování, pracuje systém v režimu chlazení mnohem účinněji.
* Volba se aktivuje v servisním režimu na venkovní jednotce. Režim pevné vypařovací teploty je k dispozici pouze u jednotek RXYQ-P9.
ZÁRUKA KOMFORTU V KAŽDÉM OKAMŽIKU FUNKCE ZÁLOHOVÁNÍ
V případě nesprávnému chodu kompresoru umožní dálkově
ovládaná nebo na místě nastavená funkce zálohování, nouzový
provoz jiného kompresoru, nebo (v případě multisystému) jiné
venkovní jednotky; tím zajistí, aby se po dobu 8 hodin provizorně
udržel maximální výkon.
183
Samostatná venkovní jednotka
s několika kompresory
Systémy Multi (s několika venkovními jednotkami)
NÍZKÁ PROVOZNÍ HLADINA HLUKU U VNITŘNÍCH
JEDNOTEK
›
Vnitřní jednotky Daikin mají velmi nízkou hladinu provozního
hluku, sníženou až na 25 dB(A).
dB(A)
Subjektivně vnímaná hlasitost
Odpovídající zvuk
0
20
40
60
80
100
120
Práh slyšitelnosti
Extrémně slabý zvuk
Velmi slabý zvuk
Střední hlasitost
Velmi hlučný
Extrémně silný zvuk
Práh bolestivosti
Šumění listí
Tichá místnost
Normální rozhovor
Hluk městského provozu
Symfonický orchestr
Startující proudové letadlo
Vnitřní
jednotky
Daikin
TICHÝ REŽIM
Venkovní jednotky
Tichý chod je další důležitou vlastností venkovních jednotek. Pro snížení hlučnosti a zajištění komfortního provozu byly
u venkovních jednotek použity nejnovější technologie a funkce.
Jednotky VRV® chlazené vzduchem
Jednotky VRV®III-S chlazené vzduchem
Tichý noční režim (max. -13 dBA)
Tichý noční režim (max. -8 dBA)
Špička venkovní
teploty
%
Špička venkovní
teploty
%
8 hod.
8 hod.
10 hod.
10 hod.
%
%
Noční režim
dBA
dBA
Noční režim
dBA
dBA
Stupeň 1: max. - 8 dB
(10 HP)
Stupeň 1: 50 dB
Stupeň 2: max. - 13 dB
(10 HP)
Stupeň 2: 45 dB
dBA
dBA
Stupeň 1 max. - 3 dB
(4 HP/11,2 kW)
Stupeň 1: 47 dB
Stupeň 2 max. - 6 dB
(4 HP/11,2 kW)
Stupeň 2: 44 dB
Stupeň 3 max. - 9 dB
(4 HP/11,2 kW)
Stupeň 3: 41 dB
denní doba
denní doba
Noční režim začíná
Noční režim začíná
Noční režim končí
— Výkon* %
— Zátěž
— Provozní hlučnost dBA
Noční režim končí
Poznámky:
Tato funkce je k dispozici pro nastavení na místě.
Závislost mezi venkovní teplotou (tepelnou zátěží) a časem,
zobrazená v grafu, je pouhý příklad.
V noci lze snížit hlučnost venkovní jednotky pro určitou dobu: čas počátku a čas ukončení lze nastavit ve dvou režimech1 se
sníženou hlučností v noci:
›
Režim 1 Automatický režim
Nastaven na venkovní PCB. Čas maximální teploty je zaznamenán v paměti. Režim sníženého provozu se zaktivuje 8 hodin2
po špičce teploty v denní době a provoz se vrátí do normálního režimu po 10 hodinách3.
›
Režim 2 Zákaznický režim
Lze vložit čas počátku a čas ukončení. (Je potřebný externí řídící adaptér pro venkovní jednotku, DTA104A61 nebo DTA104A62
a samostatně ovládaný časovač.)
Poznámky:
1
2
3
Zjistěte, který režim se má zvolit podle klimatických charakteristik pro každou zemi.
Původní nastavení. Lze volit mezi 6, 8 a 10 hodinami.
Původní nastavení. Lze volit mezi 8, 9 a 10 hodinami.
Vliv na výkon (chladicí) při použití tichého režimu
Hladina hluku
Stupeň 1 50 dB
Stupeň 2 45 dB
Výkon (kW)
Výkon (kW)
5 HP
14,7
100 %
11,9
93 %
8 HP
19,9
98 %
15,1
74 %
10 HP
19,9
78 %
15,1
59 %
* Data lze použít pro standardní jednotky chlazené vzduchem
184
12 HP
20,9
69 %
15,6
51 %
14 HP
19,9
55 %
15,5
43 %
16 HP
20,1
49 %
15,6
38 %
18 HP
20,2
44 %
15,6
34 %
MODERNÍ VRV®
TECHNOLOGIE:
3
4
2
2
1
1
Železo
1 KOMPRESOR SE STEJNOSMĚRNÝM RELUKTANČNÍM MOTOREM
›
›
›
Stejnosměrný reluktanční motor zajišťuje významné zvýšení efektivity
v porovnání s klasickými střídavými motory řízenými invertory, neboť
současně využívá 2 formy točivého momentu (normální a reluktanční)
k dosažení vysokého výkonu z malých elektrických proudů.
Tento motor obsahuje výkonné neodymové magnety, které
efektivně vytvářejí vysoký moment. Tyto magnety mají hlavní podíl
na energeticky úsporných charakteristikách motoru.
Mechanismus s vysokou tlakovou silou (VRV® tepelné čerpadlo)
Zavedením vysokotlakého oleje došlo ke zvýšení vnitřní síly z pevné
spirály o reakční sílu, čímž se snížily tlakové ztráty. To vede k vyšší
účinnosti a bezkonkurenčně nízké hlučnosti.
185
Otáčející se
statorové
pole
„Normální“ moment
Reluktanční moment
Neodymový magnet
Sání
Nízkotlaká strana
Spirála
Výtlak
Vysokotlaká strana
Reluktanční
stejnosměrný motor
2 SINUSOIDA STEJNOSMĚRNÉHO INVERTORU
Optimalizace sinusového průběhu křivky vede
k plynulejšímu otáčení motoru a jeho vyšší účinnosti.
3
Účinnost stejnosměrného motoru
STEJNOSMĚRNÝ MOTOR VENTILÁTORU
(porovnání s klasickým střídavým motorem)
100
Využití stejnosměrného motoru ventilátoru
nabízí podstatná vylepšení v oblasti provozní
účinnosti ve srovnání s klasickými střídavými
motory, obzvláště pak při nízkých otáčkách.
Účinnost (%)
80
Konstrukce stejnosměrného motoru ventilátoru
60
40
Střídavý motor
20
0
200
300
400
500
600
700
800
900 1000
Otáčky motoru (ot/min)
Standardní výměník tepla
4 VÝMĚNÍK TEPLA E-PASS
Optimalizace dráhy ve výměníku tepla brání
přenosu tepla ze sekce s přehřátým plynem směrem
k sekci dochlazování kapaliny = účinnější využívání
výměníku tepla.
VÝSTUP 45 °C
VSTUP 85 °C
Výměník tepla e-pass
VÝSTUP 45 °C
VSTUP 85 °C
55 °C
27 °C
27 °C
55 °C
27 °C
60 °C
27 °C
50 °C
27 °C
55 °C
27 °C
55 °C
43 °C
37 °C
VÝSTUP 45 °C
VÝSTUP 45 °C
V režimu chlazení je vylepšen výměník tepla
kondenzátoru. To znamená zlepšení COP o 3 %.
Nově zavedený snímač proudu minimalizuje rozdíly
mezi skutečným a předem nadefinovaným příkonem.
(kW)
Příkon
5 FUNKCE I-DEMAND
8:00
12:00
16:00
Čas
186
20:00
VRVIII zpětné získávání tepla s napojením na
hydrobox jen pro ohřev
REYAQ-P
Ventilátory s vysokým ESP
SHR
=1
Režim ‘Vysoký citelný výkon’
› Komplexní řešení VRV
– Chlazení, vytápění, větrání a teplá voda z jediného
systému
– Výroba teplé vody je prakticky zdarma díky teplu
zpětnému získávanému z chlazení
– Celkový koeficient výkonu (Coefficient of Performance,
COP) se blíží 9 při současném chlazení a vytápění
› ... a další výhody technologie Daikin VRV® III zpětné
získávání tepla
Chlazení
22
Odebrané
teplo
22
Vytápění
Systém
VRV® se
zpětným
získáváním
tepla
Teplá voda
Větrání
Vzduchová clona
Společnost Daikin zaujímá v posledních 25 letech vůdčí pozici na trhu se systémy s proměným množstvím chladiva. Těží tak ze
svých obrovských zkušeností s energeticky úspornými teplovodnými systémy založenými na technologii tepelných čerpadel.
Komplexní řešení - Daikin VRV® Total Solution - poskytuje možnost navrhovat klimatizaci s integrovaným řídicím systémem, který se
ovládá i udržuje z jediného místa. Náš systém se zpětným získáváním tepla je celoročním řešením: i když venkovní teploty dosahují
až k 0 °C nebo dokonce níže, naše komplexní řešení stále dokáže chladit vnitřní prostory, ve kterých lidé nebo zařízení vytváří teplo.
Toto teplo naše systémy odejmou a použijí k výrobě teplé vody nebo k ohřevu prostor, ve kterých je nižší než optimální teplota.
Naše široké portfolio produktů dovoluje vybrat správnou kombinaci zařízení a technologií, která zajistí optimální vyváženost
teploty, vlhkosti a přísunu čerstvého vzduchu pro perfektní komfort s maximální energetickou účinností a efektivitou nákladů.
188
REYAQ-P
VRVIII zpětné získávání tepla s napojením na
hydrobox pouze pro ohřev
VYSOCE EFEKTIVNÍ A FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ
Jsou zahrnuty všechny potřebné prvky
45°C - 75°C
NEBO
EKHWP
45°C - 75°C
EKHTS
25°C - 45°C
25°C - 75°C
REYAQ-P
HXHD125A
100 % termodynamická energie
Vysoký výkon ve 3 krocích:
Venku
1. Venkovní jednotka odebere teplo z okolního venkovního
vzduchu. Toto teplo je poté přeneseno do hydroboxu
prostřednictvím rozvodu s chladivem R-410A.
2. Vnitřní jednotka (hydrobox) převezme toto teplo a dále zvýší
teplotu s chladivem, tentokrát R-134a.
3. Teplo je následně přeneseno z chladivového okruhu R-134a
do vodního okruhu. Díky jedinečnému přístupu spočívajícím
v kaskádové soustavě kompresorů lze dosáhnout teploty vody
80 °C bez použití pomocného ohřívače.
189
Krok
1
Uvnitř
Krok
expanzní
ventil
2
Krok
3
výměník
tepla
ventil
kompresor
Výškový rozdíl mezi venkovní a vnitřní jednotkou může být až 40 m.
Maximální vzdálenost od prvního rozvětvení k vnitřní jednotce je 40 m.
1
Rozdělovače BS (BS boxy) se neberou v úvahu, protože jejich montáž návrh potrubí neovlivňuje.
40 m max.
100 m Skutečná délka potrubí
VRV® nabízí prodlouženou délku potrubí 100 m (ekvivalentní délka potrubí
120 m) s celkovou délkou potrubí v systému 300 m.
40 m Výškový rozdíl mezi vnitřní
a venkovní jednotkou
FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ POTRUBÍ
15 m Výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami
VRVIII zpětné získávání tepla s napojením na
hydrobox pouze pro ohřev
REYAQ-P
Zpětné získávání tepla
Venkovní jednotka
Výkonová řada
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Vnitřní připojení Min.
Jmen.
Max.
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Provozní rozsah
Chlazení
Min.~Max.
Vytápění
Min.~Max.
Výroba teplé
Min.~Max.
vody
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Výtlak plynu
Vnější průměr
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
°CST
°CMT
°CST
°CST
mm
mm
mm
m
m
m
Hz/V
A
REYAQ10P
10
28
31,5
7,09
7,38
3,95
4,27
21
125
250
325
REYAQ12P
12
33,5
37,5
8,72
8,84
3,84
4,24
26
150
300
390
REYAQ14P
14
40
45
11,4
11,0
3,51
4,09
30
175
350
455
1.680x1.300x765
331
78
58
339
80
60
83
62
Jmen.
Barva
Materiál
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Hladina
Jmen.
akustického tlaku Tichý noční režim Úroveň 1
Okolní prostředí Min.~Max.
Provozní rozsah
Vytápění
Teploty vody Min.~Max.
Teplá užitková Okolní prostředí Min.~Max.
voda
Teploty vody Min.~Max.
Chladivo
Typ
Chladivový okruh Průměr strany plynu
Průměr strany kapaliny
Vodní okruh
Připojovací rozměry
Systém vodního vytápění Objem vody Min.~Max.
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud
Doporučené jištění
84
63
-5~43
-20~15,5
-20~20 / 24 (1) (Vytápění prostoru)
-20~43 (Teplá užitková voda)
R-410A
12,7
28,6
9,52
22,2
19,1
22,2
100
300
40 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze)/ 40 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
3~/50/380-415
25
40
(1) Nastavení na místě
Vnitřní jednotka
Topný výkon
Opláštění
REYAQ16P
16
45
50
14,1
12,8
3,19
3,91
34
200
400
520
HXHD125A
14,0
Šedá metalíza
Pozinkovaný ocelový plech
705x600x695
92
42 (1) / 43 (2)
38 (5)
-20~20 / 24 (3)
25~80
-20~43
45~75
R-134a
12,7
9,52
G 1” (zásuvka)
20~200
1~/50/220-240
20
kW
mm
kg
dBA
dBA
°C
°C
°CST
°C
mm
mm
palce
l
Hz/V
A
(1) Hladiny hluku měřeny při: EW 55 °C; LW 65 °C (2) Hladiny hluku měřeny při: EW 70 °C; LW 80 °C (3) Nastavení na místě
190
REYQ-P8/P9
REYHQ-P9
Zpětné získávání tepla VRV® III,
kombinace malého půdorysu a vysokého COP
› Unikátní funkčnost na trhu
– Nepřetržité vytápění i během defrostu
– Nepřetržitý provoz během přepínání mezi chlazením
a vytápěním
– Chlazení a zpětné získávání tepla až do teploty -20 °C
v režimu technického chlazení
Automatické plnění chladiva
Kontrola úniku chladiva
› Nejvyšší účinnost na trhu
– Celkový COP více než 9 při současném vytápění
a chlazení
Ventilátory s vysokým ESP
SHR
=1
Režim ‘Vysoký citelný výkon’
› Nevídaná flexibilita instalace
– Nejdelší délka potrubí na trhu
– Až 64 vnitřních jednotek
– Poměr připojení až 200 %
– Až 78 Pa ESP na venkovním ventilátoru
NEPŘETRŽITÉ VYTÁPĚNÍ BĚHEM DEFROSTU
INDIVIDUÁLNÍ KOMFORT DÍKY VRV®III BS BOXU
›
Systém umožňuje individuální přepínání vnitřních jednotek z chlazení
na vytápění a obráceně. To znamená, že všechny vnitřní jednotky, které
nejsou přepnuty, pokračují a během tohoto procesu dále vytvářejí
optimální komfort pro uživatele.
›
Vysoký komfort
Žádné ochlazení během defrostu a vracení oleje
Žádné velké výkyvy teploty v místnosti
Vyšší integrovaný topný výkon
(vnitřní jednotky pokračují v dodávce tepla)
Kontinuální vytápění během defrostu přináší vyšší integrovaný
topný výkon a mnohem lepší úroveň komfortu pro uživatele.
VRV®III
Při použití VRV®III BS boxu mohou ostatní vnitřní jednotky pokračovat
ve vytápění, zatímco vybrané vnitřní jednotky se přepnou z vytápění
na chlazení.
* K dispozici jen pro multikombinační systémy zpětného získávání tepla
(REYQ18-48P8/9, REYHQ16-24P)
Zpětné získávání tepla VRV®III
1
2
3
DEFROST
SE PROVÁDÍ VŽDY JEN NA
1 VENKOVNÍM VÝMĚNÍKU
VENTILÁTOR VYP
NEPŘETRŽITÉ VYTÁPĚNÍ (SE SNÍŽENÝM VÝKONEM)
HOT
START
PLNÝ TOPNÝ VÝKON
192
REYQ-P8/P9
REYHQ-P9
Zpětné získávání tepla VRV® III,
kombinace malého půdorysu a vysokého COP
VĚDĚLI JSTE, ŽE ...
4.30
COP
4.20
+ 11%
4.40
... systém Daikin VRV® zpravidla poskytuje topný faktor
(Coefficient of Performance - COP) 4 nebo vyšší, čili že
na každý Watt spotřebované elektrické energie dodá
čtyři Watt tepelné energie. Ale když pracuje v režimu
zpětného získávání tepla, může COP dosahovat
až hodnoty 10 - a proto je systém Daikin VRV®
nejvyspělejším systémem svého druhu.
4.10
3.90
3.80
Vysoký COP
3.70
3.60
Malý půdorys
16
20
22
24
Výjimečná energetická účinnost řady
Daikin se zpětným získáváním tepla je díky
přepracované konstrukci modulární jednotky
8 HP a nově vyvinuté modulární jednotce
12 HP s vysokým koeficientem COP
Ideální
Id
ál í stav
t při
ři
vytápění a chlazeníí
10
8
COP
7
ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
• KOMBINACE S VYSOKOU HODNOTOU COP
• KOMBINACE S MALÝM PŮDORYSEM
6
5
4
3
2
50°
1
0
Chlazení
43 °CST
40°
20
40
Pouze chlazení
30°
0°
-10°
-20°
-30°
-5 °CMT
-20 °CMT
-20 °CMT
-5 °CST
-20 °CST
Za první větví potrubí může být rozdíl mezi největší a nejmenší délkou potrubí
maximálně 40 m za předpokladu, že největší délka potrubí je nejvýše 90 m.
1
Více informací získáte u svého místního prodejce.
Rozdělovače BS (jednotky BSunits) se neberou v úvahu, protože jejich montáž návrh potrubí
neovlivňuje.
193
90 m max.
V případě, že je venkovní jednotka umístěna nad vnitřní jednotkou, je výškový
rozdíl standardně 50 m. Může být zvětšen na 90 m1.
V případě, že je venkovní jednotka umístěna pod vnitřní jednotkou, je výškový
rozdíl standardně 40 m. Jsou možné výškové rozdíly až do max. 90 m1.
15 m Výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami
VRV® nabízí prodlouženou délku potrubí 165 m (ekvivalentní délka potrubí
190 m) s celkovou délkou potrubí v systému 1000 m.
165 m Skutečná délka potrubí
FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ POTRUBÍ
40 m (90 m1) Výškový rozdíl mezi vnitřními
a venkovními jednotkami
Poznámka: Provozní rozsah při vytápění je definován teplotou
mokrého teploměru. 15,5 °CMT se převádí na přibl. 21~25 °C teploty
suchého teploměru za obvyklých klimatických podmínek.
1
80
100
Pouze vytápění
Topný faktor COP systému pro zpětné získávání tepla Daikin VRV®
Vytápění
+ chlazení
15,5 °CMT
Technické chlazení
Vytápění
10° 15,5 °CMT
Technické chlazení
20°
60
50 % vytápění
50 % chlazení
REYQ-P8/P9
REYHQ-P9
Zpětné získávání tepla VRV® III,
kombinace malého půdorysu a vysokého COP
Kombinace zpětné získávání tepla - malý půdorys
Venkovní systém
Výkonová řada
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Provozní rozsah
Chlazení
Min.~Max.
Vytápění
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Výtlak plynu
Vnější průměr
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
Venkovní systém
Systém
Výkonová řada
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
Výkonová řada
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Jmen.
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Výtlak plynu
Vnější průměr
Vyrovnání oleje Vnější průměr
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
Modul venkovní jednotky
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Provozní rozsah
Chlazení
Min.~Max.
Vytápění
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
REYQ10P8
10
28,0
31,5
7,09
7,38
3,95
4,27
21
78
331
78
HP
kW
kW
kW
kW
dBA
mm
mm
mm
mm
m
m
m
Hz/V
A
HP
kW
kW
kW
kW
REYQ12P9
12
33,5
37,5
8,72
8,84
3,84
4,24
26
1.680x1.300x765
REYQ14P8
14
40,0
45,0
11,4
11,0
3,51
4,09
30
80
60
-20 (1) / -5~43
-20~15,5
R-410A
83
62
9,52
19,1
15,9
84
63
12,7
28,6
22,2
19,10
22,2
165
1.000
50 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 40 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
3~/50/380-415
25
20
REYQ18P9
REYQ20P9
REMQ8P9
REMQ10P8
18
20
50,4
55,9
56,5
62,5
12,7
14,9
13,4
15,2
3,97
3,75
4,22
4,11
39
43
81
REYQ22P8
REMQ10P8
REMQ12P8
22
61,5
69,0
17,0
17,1
3,62
4,04
47
REYQ16P8
16
45,0
50,0
14,1
12,8
3,19
3,91
34
339
58
mm
mm
mm
m
m
m
Hz/V
A
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
REYQ8P9
8
22,4
25,0
5,20
5,71
4,31
4,38
17
mm
kg
dBA
dBA
°CST
°CMT
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Výtlak plynu
Vnější průměr
Vyrovnání oleje Vnější průměr
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
Venkovní systém
Systém
HP
kW
kW
kW
kW
REYQ24P8
REMQ12P8
REYQ26P8
REMQ10P8
24
67,0
75,0
19,2
18,9
3,49
3,97
52
26
73,0
81,5
21,8
20,6
3,35
3,96
56
83
40
REYQ28P8
REYQ30P8
REYQ32P8
REMQ12P8
REMQ14P8
REMQ16P8
REMQ16P8
28
30
32
78,5
85,0
90,0
87,5
95,0
100
23,8
26,6
28,4
22,3
24,2
25,8
3,29
3,19
3,16
3,92
3,87
60
64
15,9
19,1
28,6
34,9
22,2
28,6
19,1
165
1.000
50 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 40 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
3~/50/380-415
50
60
45
REYQ34P9
REYQ36P9
REMQ8P9
REMQ10P8
34
36
95,4
101
107
113
26,9
29,1
26,3
28,1
3,55
3,47
4,07
4,02
REYQ38P8
REMQ10P8
REMQ12P8
38
107
119
31,2
30,0
3,43
3,96
REYQ40P8
REMQ12P8
REYQ42P8
REMQ10P8
40
112
125
33,4
31,8
3,35
3,93
42
118
132
35,8
33,5
3,29
3,94
70
REYQ44P8
REYQ46P8
REMQ12P8
REMQ14P8
REMQ16P8
44
46
124
130
138
145
38,0
40,8
35,2
37,1
3,26
3,18
3,92
3,90
REYQ48P8
REMQ16P8
48
135
150
42,6
38,7
3,16
3,87
64
dBA
mm
mm
mm
mm
m
m
m
Hz/V
A
84
85
19,1
34,9
41,3
28,6
80
REMQ8P9
mm
kg
°CST
°CMT
34,9
19,1
165
1.000
50 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 40 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
3~/50/380-415
90
100
REMQ10P8
1.680x930x675
204
REMQ12P8
254
-20 (1) / -5~43
-20 ~ 15,5
R-410A
3~/50/380-415
Hz/V
A
(1) Nastavení na místě
194
110
REMQ14P8
REMQ16P8
1.680x1.240x765
334
REYQ-P8/P9
REYHQ-P9
Zpětné získávání tepla VRV® III,
kombinace malého půdorysu a vysokého COP
Kombinace zpětné získávání tepla - vysoký COP
Venkovní systém
Systém
Výkonová řada
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
REYHQ16P
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
Modul venkovní jednotky
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Provozní rozsah
Chlazení
Min.~Max.
Vytápění
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
REYHQ20P
REYHQ22P
REMQ10P8
REMHQ12P8
22
61,5
69,0
16,0
16,3
3,84
4,24
47
REMQ8P9
HP
kW
kW
kW
kW
REMQ8P9
16
45,0
50,0
10,5
11,5
4,29
20
56,0
62,5
13,9
14,3
4,04
4,36
dBA
dBA
mm
mm
m
m
Hz/V
A
34
82
62
12,7
43
85
64
24
67,0
75,0
17,2
17,2
3,89
4,37
52
87
66
15,9
28,6
34,9
1.000
50 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 40 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
3N~/50/380-415
63
50
REMQ8P9
mm
kg
°CST
°CMT
REYHQ24P
REMHQ12P8
REMQ10P8
1.680x930x765
204
254
-5~43
-20~15
R-410A
3~/50/380-415
-
Hz/V
A
195
80
REMHQ12P8
1.680x1.300x765
331
3N~/50/380-415
40
RXYQ-P9
RXYHQ-P9
Automatické plnění chladiva
Kontrola úniku chladiva
Ventilátory s vysokým ESP
SHR
=1
Režim ‘Vysoký citelný výkon’
Tepelné čerpadlo VRV®III,
kombinace malého půdorysu a vysokého COP
› Nevídaná flexibilita instalace
– Délka potrubí až 1000 m
– Výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou až 90 m
– Vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou až 165 m
– Napojitelnost až 64 vnitřních jednotek
– Poměr připojení až 200 %
– Až 78 Pa ESP na venkovním ventilátoru a vnitřní
instalaci
› Snadná instalace a splnění legislativních požadavků
– Automatické plnění chladiva
– Kontrola úniku chladiva
Za první větví potrubí může být rozdíl mezi největší a nejmenší délkou
potrubí maximálně 40 m za předpokladu, že největší délka potrubí je
nejvýše 90 m.
* Více informací získáte u svého místního prodejce.
196
90 m max.
15 mVýškový rozdíl mezi vnitřními
jednotkami
V případě, že je venkovní jednotka umístěna nad vnitřní jednotkou, je
výškový rozdíl standardně 50 m. Může být zvětšen na 90 m*.
V případě, že je venkovní jednotka umístěna pod vnitřní jednotkou, je
výškový rozdíl standardně 40 m. Jsou možné výškové rozdíly až do max.
90 m*.
165 m Skutečná délka potrubí
VRV® nabízí prodlouženou délku potrubí 165 m (ekvivalentní délka potrubí
190 m) s celkovou délkou potrubí v systému 1000 m.
40 m (90 m*) Výškový rozdíl mezi vnitřní
a venkovní jednotkou
FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ POTRUBÍ
RXYQ-P9
RXYHQ-P9
Tepelné čerpadlo VRV®III,
kombinace malého půdorysu a vysokého COP
ŠPIČKOVÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Kombinace s vysokým topným faktorem (COP) dosahuje špičkovou energetickou účinnost v rámci řady tepelných čerpadel
Daikin. Je až o 16 % účinnější než kombinace s malým půdorysem.
+16%
HP
Kombinace s vysokým
topným faktorem (COP)
Kombinace s malým
půdorysem
Kombinace
COP
EER
Kombinace
COP
EER
12
16
18
20
22
12
4,37
3,89
12
3,97
3,48
8+8
4,50
4,29
16
3,88
3,17
8 + 10
4,27
4,00
18
3,69
3,02
8 + 12
4,42
4,05
8 + 12
4,18
3,80
10 + 12
4,24
3,84
10 + 12
4,04
3,62
24
26
28
30
32
34
36
8 + 8 + 8 8 + 8 + 10 8+10+10 8+10+12 8+12+12 10+12+12 12+12+12
4,50
4,34
4,44
4,31
4,40
4,29
4,37
4,29
4,09
4,12
3,96
3,99
3,85
3,89
12 + 12
8 + 18
10 + 18
12 + 18
14 + 18
16 + 18
18 + 18
3,97
3,94
3,83
3,81
3,83
3,79
3,69
3,49
3,41
3,26
3,20
3,11
3,09
3,02
CELOROČNÍ VÝKON
Evropské cíle 20/20/20 tlačí uživatele energií k tomu, aby drasticky snížili spotřebu energie a zvýšili energetickou účinnost
budov. Aby bylo možné získat dobrý přehled o ročních provozních nákladech a emisích CO2 klimatizačního systému, je
zapotřebí znát celoroční výkon. Současné normy neobsahují žádný skutečný návod pro výpočet celoročního výkon u systému
VRV®, skýtají pouze jednu jmenovitou hodnotu pro chlazení a jednu pro vytápění. S ohledem na směrnici o Eco-design
pro klimatizace > 12 kW, která brzy vstoupí v platnost, je zapotřebí tento stav napravit. Proto EU vyvíjí mnohem přesnější
metodu výpočtu - sezónní chladicí faktor / sezónní topný faktor - neboli SEER/SCOP. Od výrobců se tak bude požadovat, aby
poskytovali údaje o celoroční účinnosti (SEER/SCOP).
Daikin je mezi prvními na trhu, kdo zveřejňuje údaje o celoroční účinnosti
Ačkoli není nová metoda výpočtu dosud známa, společnost Daikin již nyní uvádí hodnoty ESEER a APF.
ESEER
Hodnoty ESEER poskytují jasný přehled o chladicím výkonu VRV® III při částečném zatížení. Je tudíž možné odhladnout roční
spotřebu energie v režimu chlazení.
Hodnoty ESEER zveřejňované pro vzduchem chlazené systémy VRV® umožňují srovnání pouze s jinými vzduchem chlazenými
systémy; při srovnání se vzduchem chlazenými chladicími jednotkami je třeba ještě připočíst příkon pomocných oběhových
čerpadel.
podmínka
zátěž
teplota okolí
A
B
C
D
100 %
75 %
50 %
25 %
35 °CST
30 °CST
25 °CST
20 °CST
1 ESEER: Vzorec:
ESEER= 0,03* EERA + 0,33* EERB + 0,41* EERC + 0,23* EERD
vnitřní teplotní podmínky:
19 °CMT/27 °CST
U chladicích jednotek je zohledňován venkovní příkon (kromě čerpadel a vnitřních jednotek ...), u VRV®
je zohledňován venkovní příkon (s výjimkou vnitřních jednotek).
APF
Faktor ročního výkonu (APF) je japonským kritériem celoročního výkonu pro systémy VRF, které umožňuje uživatelům měřit
skutečný celoroční výkon systému VRF jak v režimu vytápění, tak i chlazení.
2 APF: Vzorec: Akumulovaná zátěž při vytápění a chlazení (kWh) (1*2) / akumulovaný příkon v režimu vytápění a chlazení (kWh) (2*3)
RXYQ-P9
EER
ESEER
APF
5
3,98
6,13
5,0
8
4,29
6,61
5,4
10
3,77
5,83
5
12
3,48
5,37
4,6
14
3,23
4,96
4,6
1 Zatížení v závislosti na venkovní teplotě
16
3,17
4,89
4,4
18
3,02
4,67
4,2
20
3,80
5,89
4,9
22
3,62
5,59
4,8
24
3,49
5,38
4,6
26
3,41
5,28
4,6
28
3,26
5,09
4,5
30
3,20
4,95
4,4
32
3,11
4,81
4,4
5
10
15
20
25
30
Teplota okolního vzduchu (°C)
Výskyt (h)
Zatížení (kW)
0
35
38
3,43
5,31
4,6
40
3,34
5,18
4,5
42
3,28
5,07
4,4
44
3,25
5,03
4,4
46
3,17
4,93
4,4
48
3,14
4,84
4,3
50
3,08
4,76
4,3
52
3,07
4,74
4,3
54
3,02
4,67
4,2
3 Křivky příkonu
Podmínky:
- Klima v Tokiu
- 6 dní v týdnu
- Od 8:00 do 20:00
Chladicí období
Topné období
200
Při méně než
17 °C není
chlazení zapotřebí
36
3,02
4,67
4,2
2 Výskyt teplot (Tokio)
(kancelář)
Při více než
11 °C není
vytápění
zapotřebí
34
3,09
4,78
4,3
100
kW
0
5
10
15
20
25
Teplota okolního vzduchu (°C)
30
35
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Teplota okolního vzduchu (°C)
1 ESEER: Podmínky: vnitřní tepl. 27 °CST / 19 °C MT; venkovní teplota 35 °C; 30 °C; 25 °C; 20 °C. Vzorec: EER při 35 °C * 0,03 + EER při 30 °C * 0,33 + EER při 25 °C * 0,41 + EER při 20 °C * 0,23.
U chladicích jednotek je zohledňován venkovní příkon (kromě čerpadel, chladicích věží, vnitřních jednotek ...), u VRV® je zohledňován venkovní příkon (s výjimkou vnitřních jednotek).
2 APF: Vzorec: Akumulovaná zátěž při vytápění a chlazení (kWh) (1*2) / akumulovaný příkon v režimu vytápění a chlazení (kWh) (2*3)
197
RXYQ-P9
RXYHQ-P9
Tepelné čerpadlo VRV®III,
kombinace malého půdorysu a vysokého COP
Kombinace tepelné čerpadlo - malý půdorys
Venkovní jednotka
Systém
Výkonová řada
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Venkovní jednotka modul 1
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
EER
COP
APF
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Provozní rozsah
Chlazení
Min.~Max.
Vytápění
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
Venkovní jednotka
Systém
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
Výkonová řada
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
APF
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
Venkovní jednotka
Systém
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
Výkonová řada
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
APF
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
°CST
°CMT
mm
mm
m
m
m
Hz/V
A
RXYQ5P9
RXYQ5P9
5
14,0
16,0
3,52
4,00
3,98
4,00
5,0
10
1.680x635x765
159
72
54
dBA
dBA
mm
mm
m
m
m
Hz/V
A
187
RXYQ14P9
RXYQ14P9
14
40,0
45,0
12,4
11,30
3,23
3,98
4,6
30
78
57
RXYQ16P9
RXYQ16P9
16
45,0
50,0
14,2
12,90
3,17
3,88
4,4
34
1.680x1.240x765
316
80
60
58
9,52
19,1
15,9
12,7
22,2
RXYQ18P9
RXYQ18P9
18
49,0
56,5
16,2
15,30
3,02
3,69
4,2
39
324
83
63
20
55,90
62,50
14,71
14,95
3,80
4,18
4,9
43
RXYQ22P9
RXYQ10P9
RXYQ12P9
22
61,50
69,00
16,99
17,08
3,62
4,04
4,8
47
83
62
RXYQ24P9
RXYQ12P9
RXYQ26P9
RXYQ8P9
RXYQ28P9
RXYQ10P9
24
67,00
75,00
19,20
18,89
3,49
3,97
26
71,40
81,50
20,94
20,69
3,41
3,94
28
77,00
88,00
23,62
22,98
3,26
3,83
4,5
60
4,6
52
56
63
RXYQ30P9
RXYQ32P9
RXYQ12P9
RXYQ14P9
RXYQ18P9
30
32
82,50
89,00
94,00
102,00
25,78
28,62
24,67
26,63
3,20
3,11
3,81
3,83
4,4
RXYQ34P9
RXYQ16P9
RXYQ36P9
RXYQ18P9
34
94,00
107,00
30,42
28,23
3,09
3,79
4,3
36
98,00
113,00
32,45
30,62
3,02
3,69
4,2
64
64
34,9
165
1.000
50 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 40 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
3N~/50/400
63
50
86
66
65
19,1
15,9
RXYQ40P9
RXYQ10P9
RXYQ12P9
40
111,00
126,00
33,23
32,39
3,34
3,89
4,5
40
85
28,6
38
105,00
119,00
30,61
30,13
3,43
3,95
4,6
15,9
28,6
165
1.000
50 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 40 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
3N~/50/400
25
16
RXYQ38P9
RXYQ8P9
HP
kW
kW
kW
kW
RXYQ10P9
RXYQ12P9
RXYQ10P9
RXYQ12P9
10
12
28,0
33,5
31,5
37,5
7,42
9,62
7,70
9,44
3,77
3,48
4,09
3,97
5
21
26
1.680x930x765
240
-5,0~43,0
-20~15
R-410A
RXYQ20P9
RXYQ8P9
HP
kW
kW
kW
kW
RXYQ8P9
RXYQ8P9
8
22,4
25,0
5,22
5,56
4,29
4,50
5,4
17
RXYQ42P9
RXYQ12P9
RXYQ44P9
RXYQ8P9
RXYQ46P9
RXYQ10P9
42
116,00
132,00
35,37
34,20
3,28
3,86
44
120,00
138,00
36,92
35,94
3,25
3,84
4,4
46
126,00
145,00
39,75
38,26
3,17
3,79
RXYQ48P9
RXYQ50P9
RXYQ12P9
RXYQ14P9
RXYQ18P9
48
50
132,00
138,00
151,00
158,00
42,04
44,81
39,95
41,91
3,14
3,08
3,78
3,77
4,3
41,3
80
RXYQ52P9
RXYQ16P9
RXYQ54P9
RXYQ18P9
52
143,00
163,00
46,58
43,47
3,07
3,75
54
147,00
170,00
48,68
45,95
3,02
3,70
4,2
64
dBA
dBA
mm
mm
m
m
m
Hz/V
A
86
66
87
67
19,1
41,3
165
1.000
50 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 40 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
3N~/50/400
100
198
88
68
125
RXYQ-P9
RXYHQ-P9
Tepelné čerpadlo VRV®III,
kombinace malého půdorysu a vysokého COP
Kombinace tepelné čerpadlo - vysoký COP
Venkovní systém
Systém
Výkonová řada
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Provozní rozsah
Chlazení
Min.~Max.
Vytápění
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
Venkovní systém
Systém
Výkonová řada
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
RXYHQ12P9
RXYHQ12P9
12
33,5
37,5
8,61
8,58
3,89
4,37
26
1.680x1.240x765
281
80
60
-5,0~43,0
-20,0~15,0
R-410A
12,7
28,6
165
1.000
50 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 40 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
3N~/50/400
25
Venkovní jednotka modul 1
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
°CST
°CMT
mm
mm
m
m
m
Hz/V
A
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
Venkovní jednotka modul 3
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
Modul venkovní jednotky
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Provozní rozsah
Chlazení
Min.~Max.
Vytápění
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
HP
kW
kW
kW
kW
dBA
dBA
mm
mm
m
m
m
Hz/V
A
RXYHQ16P9 RXYHQ18P9 RXYHQ20P9 RXYHQ22P9 RXYHQ24P9 RXYHQ26P9 RXYHQ28P9 RXYHQ30P9 RXYHQ32P9 RXYHQ34P9 RXYHQ36P9
RXYQ8P9
RXYQ10P9
RXYQ8P9
RXYQ10P9 RXYHQ12P9
RXYQ8P9 RXYQ10P9
RXYHQ12P9
RXYQ8P9
RXYQ10P9
RXYHQ12P9
RXYQ8P9
RXYQ10P9
RXYHQ12P9
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
45,00
49,00
55,90
61,50
67,00
71,40
77,00
82,50
89,00
94,00
98,00
50,00
56,50
62,50
69,00
75,00
81,50
88,00
94,00
102,00
107,00
113,00
10,49
12,25
13,80
16,02
15,62
17,46
18,69
20,83
22,31
24,42
25,19
11,11
13,23
14,14
16,27
16,67
18,78
19,82
21,81
23,18
24,94
25,86
4,29
4,00
4,05
3,84
4,29
4,09
4,12
3,96
3,99
3,85
3,89
4,50
4,27
4,42
4,24
4,50
4,34
4,44
4,31
4,40
4,29
4,37
34
39
43
47
52
56
60
64
82
83
85
60
61
62
63
64
65
12,7
15,9
19,1
28,6
34,9
41,3
165
1.000
50 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 40 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
3N~/50/400
50
63
80
RXYQ8P9
mm
kg
dBA
dBA
°CST
°CMT
RXYQ10P9
1.680x930x765
187
240
78
57
58
-5,0~43,0
-20~15
R-410A
3N~/50/400
25
Hz/V
A
199
RTSYQ-P
Tepelné čerpadlo VRVIII®, optimalizované pro vytápění
Automatické plnění chladiva
Kontrola úniku chladiva
Ventilátory s vysokým ESP
SHR
=1
› Bezprecedentní funkčnost a výkon
– Pravá dvoustupňová komprese
– Provoz jednotky zaručen až do -25 °C
– Stálý výkon až do -5 °C
– COP > 3 až do -15 °C
– 80 % výkonu až do -20 °C
– O 50 % rychlejší rozběh a defrost
Režim ‘Vysoký citelný výkon’
COP jednotky 10 HP
VYSOKÝ COP PŘI NÍZKÝCH VENKOVNÍCH
TEPLOTÁCH
4.00
3.00
Využití technologie dvoustupňové komprese vede k vyšším
energetickým úsporám při nízkých venkovních teplotách,
přičemž topný faktor (COP) je při venkovní teplotě -10 °C
vyšší než 3,0 (až 3,8 u jednotky 10 HP). Roční náklady
na energii jsou tudíž mnohem nižší než u standardních
tepelných čerpadel.
R V®
lo V
COP
rpad
2.00
če
elné
í tep
ardn
d
Stan
1.00
0.00
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
Venkovní teplota (°CMT)
ŠIROKÝ PROVOZNÍ ROZSAH
VYTÁPĚNÍ
CHLAZENÍ
50
VRV® III-C
+43 °CST
40
VRV®III-C je první systém na trhu, který má standardně
provozní rozsah s venkovní teplotou pod -25 °CMT při topení
a přitom může zajistit chlazení při venkovní teplotě pod
-5 °CST.
venkovní teplota
30
20
VRV® III-C
+15,5 °CST
VRV®
+43 °CST
VRV®
+15,5 °CMT
10
-5
-5 °CST
-5 °CST
-10
-15
-20 °CMT
-20
-25 °CMT
-25
Topný výkon venkovní jednotky 10 HP
(kW)
STABILNÍ TOPNÝ VÝKON
topný výkon
35
VRV®III-C podává stabilní topný výkon, dokonce i při nízkých
venkovních teplotách, a to z něj činí systém vhodný pro
vytápění jediným zdrojem tepla. Topný výkon je 130 %
v porovnání s topným výkonem standardního VRV®
za stejných podmínek
30
25
Standardní tepelné čerpadlo
20
15
10
5
0
-25
200
-20
-15
-10
-5
Venkovní teplota (°CMT)
0
5
10
Tepelné čerpadlo VRVIII®, optimalizované pro vytápění
RTSYQ-P
VYSOKÁ RYCHLOST OHŘEVU
Doba pro ohřev je dramaticky snížena, zejména při nízkých venkovních teplotách. Doba nutná k tomu, aby výstupní teplota
tepelného výměníku ve vnitřní jednotce dosáhla 40 °C, byla zkrácena o 50 %.
°C
Spuštění provozu vytápění
60
35
50
30
30
20
25
10
Vnitřní teplota°C
Výstupní teplota (°C)
40
Vnitřní teplota na tepelném výměníku, VRV®III-C
Standardní tepelné čerpadlo
0
20
Vnitřní teplota na tepelném výměníku, standardní tepelné čerpadlo
Vnitřní teplota, VRV®III-C
50 % snížení
-10
Vnitřní teplota, standardní tepelné čerpadlo
15
-20
-5
0
5 6
10
Uplynulý čas (min)
14 15
20
* Data z provozního testu v Japonsku s jednotkou 14 HP (město
Akita, leden 2006)
KRÁTKÁ DOBA DEFROSTU
Doba potřebná k odmrazení je zkrácena na 4 minuty - to je méně než polovina oproti standardním systémům VRV®III (10 minut).
To vede ke stabilnější teplotě v interiéru a výrazně zlepšené úrovni komfortu.
* Data z provozního testu v Japonsku s jednotkou 10 HP (město Akita, leden 2006)
Topný výkon
DVOUSTUPŇOVÁ KOMPRESE
Vysoký
Vstřikování kapaliny
Odlučovač plynu
a kapaliny
Střední
Tlak
Vstřikování plynu
Nízký
Výkon výparníku
Příkon
Entalpie
201
Technologie dvoustupňové komprese
umožňuje vytváření vyšších tlaků
v systému, čímž dochází ke zvětšení
topného výkonu při nízkých venkovních
teplotách. Druhý kompresor s invertorem
(umístěný ve funkční jednotce) je navržen
speciálně pro vyšší tlaky.
Poté, co dojde k výměně tepla ve vnitřní
jednotce, oddělí se na separátoru plyn
od kapaliny. Tím se umožní rekuperace
chladiva v plynném skupenství a jeho
přímý přenos na vysokotlaký kompresor.
Tepelné čerpadlo VRVIII®, optimalizované pro vytápění
RTSYQ-P
FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ POTRUBÍ
V případě, že je venkovní jednotka umístěna pod vnitřní
jednotkou, je výškový rozdíl 40 m.
Vzdálenost mezi venkovní jednotkou a funkční jednotkou by
měla být maximálně 10 m (ekvivalentní délka potrubí 13 m).
90 m max.
165 m Skutečná délka potrubí
V případě, že je venkovní jednotka umístěna nad vnitřní
jednotkou, výškový rozdíl je 50 m.
50 mVýškový rozdíl mezi vnitřní
a venkovní jednotkou
15 mVýškový rozdíl mezi vnitřními
jednotkami
VRV®III-C
nabízí
prodlouženou
délku
potrubí
165 m (ekvivalentní délka potrubí 190 m) s celkovou délkou
potrubí v systému 500 m.
Za první větví potrubí může být rozdíl mezi největší
a nejmenší délkou potrubí maximálně 40 m za předpokladu,
že největší délka potrubí je nejvýše 90 m.
Tepelné čerpadlo
Venkovní systém
Systém
Výkonová řada
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
Funkční jednotka
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Hladina akustického tlaku Chlazení
Max./Jmen.
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Vyrovnání oleje Vnější průměr
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
RTSYQ10P
RTSQ10P
RTSYQ14P
RTSQ14P
-
10
28,0 (1)
31,50 (2) / 28,0 (3)
7,90
7,70
3,54
4,09
21
62/60
9,52
22,2
14
40,0 (1)
45,0 (2) / 40,0 (3)
12,6
11,3
3,17
3,98
30
63/61
RTSYQ16P
RTSQ16P
RTSYQ20P
RTSQ8P
RTSQ12P
16
45,0 (1)
50,0 (2) / 45,0 (3)
14,9
12,9
3,02
3,88
34
20
55,9 (1)
62,5 (2) / 56,0 (3)
15,4
15,3
3,63
4,01
43
BTSQ20P
HP
kW
kW
kW
kW
dBA
mm
mm
mm
m
m
m
Hz/V
A
65/63
12,7
15,9
28,6
-
19,1
165
500
50 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 40 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
3~/50/380-415
35
40
25
50
(1) Chlazení: Vnitřní tepl. 27 °CST, 19 °CMT; venkovní teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m; délka k funkční jednotce: 6 m; kombinovaná vnitřní jednotka: FXFQ50P x 5 jednotek (2) Vytápění: Vnitřní tepl. 20 °CST; venkovní teplota
7 °CST, 6° CMT; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m ; výškový rozdíl: 0 m; délka k funkční jednotce: 6 m; kombinovaná vnitřní jednotka: FXFQ50P x 5 jednotek (3) Vytápění: Vnitřní tepl. 20 °CST; venkovní teplota -10 °CMT; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; výškový
rozdíl 0 m; délka k funkční jednotce: 6 m; kombinovaná vnitřní jednotka: FXFQ50P x 5 jednotek
Modul venkovní jednotky
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Provozní rozsah
Chlazení
Min.~Max.
Vytápění
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
RTSQ8P
mm
kg
°CST
°CMT
Hz/V
A
RTSQ10P
1.680x930x765
205
RTSQ12P
257
RTSQ14P
RTSQ16P
1.680x1.240x765
338
344
BTSQ20P
1.570x460x765
110
-5 ~ 46
-25 ~ 15,5
R-410A
3~/50/380-415
25
202
35
40
20
Tepelné čerpadlo VRV®III s připojením ke stylovým
vnitřním jednotkám
RXYRQ-P
› Nejširší portfolio připojitelných vnitřních jednotek
na trhu: lze vybírat mezi 25 typy vnitřních jednotek
› Vše v jednom systému:
– Nejtišší vnitřní jednotky na trhu - až 19 dB(A)
– Jednotky s oceněním za design - Daikin Emura
– Jednotky s jedinečnou funkčností - funkce sálání
u produktu Nexura
– Jednotky s jedinečnou výkonností - VRV jednotky
do podhledu s až 270 Pa ESP a 28 kW jmenovitého
chladicího výkonu
NOVINKA
Ventilátory s vysokým ESP
Včetně připojení k
k
ojení
p
i
ř
p
ě
a
Včetn
Emur
Nexura
n
Daiki
atalo
části k
v
e
t
e
zn
cí nale
témů
forma enčních sys
in
e
íc
V
rezid
Více inform
ací
naleznete
v části kata
rezidenčníc
logu
h systémů
Vnitřní jednotka
FXSQ-P VRV®
FTXG-J
FVXS-F
BPMKS967B3
FTXS-G
FTXG-J
Vnitřní jednotka
FXFQ-P9 VRV®
FVXG-K
BPMKS967B2
204
gu
Tepelné čerpadlo VRV®III s připojením ke stylovým
vnitřním jednotkám
RXYRQ-P
ŘEŠENÍ POTRUBÍ
Největší délka potrubí za prvním rozvětvením je 50 m, nebo 70 m
v případě, že první větev obsahuje pouze VRV vnitřní jednotky.
Výškový rozdíl mezi venkovními a vnitřními jednotkami nebo
BP boxem může být max. 50 m, nebo 40 m, pokud je venkovní
jednotka níže než vnitřní jednotky.
až 70 m max.
50 m/40 m Výškový rozdíl mezi vnitřní
a venkovní jednotkou
Minimální délka potrubí mezi venkovní jednotkou a první odbočkou
je 5 m. Minimální délka potrubí mezi BP boxem a vnitřními
jednotkami je 2 m, maximální délka činí 15 m.
15 mVýškový rozdíl mezi
vnitřními jednotkami
5 m minimální délka
Tepelné čerpadlo VRV® s napojením na stylové vnitřní jednotky
nabízí celkovou délku potrubí 250 m.
2 m minimální délka
15 m maximální délka
Připojitelné vnitřní jednotky
Daikin Emura - Nástěnná jednotka
Nástěnná jednotka
Parapetní jednotka Nexura
Parapetní jednotka
Jednotka typu Flexi
Jednotka do podhledu nízká
Jednotka do podhledu
Kazetová nástropní jednotka se 4 výdechy (600x600)
Kazetová jednotka s kruhovým výdechem
Kazetová závěsná jednotka pod strop
Všechny vnitřní jednotky VRV ve všech dostupných třídách
Třída 15
Třída 20
Třída 25
Třída 35
Třída 42
Třída 50
Třída 60
Třída 71
CTXS15K
-
FTXS20K
FTXS20J
-
FTXG25JW/A
FTXS25K
FTXS25J
FVXG25K
FVXS25F
FLXS25B
FDXS25E
FFQ25B9V
-
FTXG35JW/A
CTXS35K
FTXS35J
FVXG35K
FVXS35F
FLXS35B
FDXS35E
FBQ35C
FFQ35B9V
FCQG35F
FHQ35B
FTXS42J
-
FTXG50JW/A
FTXS50J
FVXG50K
FVXS50F
FLXS50B
FDXS50C
FBQ50C
FFQ50B9V
FCQG50F
FHQ50B
FTXS60G
FDXS60C
FBQ60C
FFQ60B9V
FCQG60F
FHQ60B
FTXS71G
-
Tepelné čerpadlo
Venkovní jednotka
Výkonová řada
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Provozní rozsah
Chlazení
Min.~Max.
Vytápění
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
°CST
°CMT
mm
mm
m
m
Hz/V
A
RXYRQ8P
8
22,4
25,0
5,09
5,56
4,40
4,50
17
RXYRQ10P
10
28,0
31,5
7,11
7,70
3,94
4,09
21
1.680x930x765
187
RXYRQ12P
12
33,5
37,5
9,23
9,44
3,63
3,97
26
RXYRQ14P
14
40,0
45,0
11,40
11,30
3,61
3,98
30
240
316
78
57
RXYRQ16P
16
45,0
50,0
13,50
12,90
3,33
3,88
34
1.680x1.240x765
324
83
63
80
60
58
RXYRQ18P
18
49,0
56,5
15,30
15,30
3,20
3,69
39
-5,0~43,0
-20,0~15,0
R-410A
9,52
19,1
12,7
22,2
15,9
28,6
250
50 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 40 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
3N~/50/400
25
205
40
Tepelné čerpadlo VRV®III-S
RXYSQ-P8
› Kompaktní jednotka, která přesto nabízí řadu výhod VRV® III
– Vysoká účinnost
– Nízká hlučnost
– Provoz dle potřeby
– Automatické plnění
Automatické plnění chladiva
› Dva systémy v jednom
– K téže venkovní jednotce lze připojit buď vnitřní
jednotky VRV nebo Split a SkyAir
ŠIROKÝ SORTIMENT VNITŘNÍCH JEDNOTEK
Lze připojit buď VRV® nebo stylové vnitřní jednotky, jako např. Daikin Emura, Nexura ...
FCQ-C8
FVXS-F
FTXG-J
BPMKS967B3
BPMKS967B2
FTXS-G
FBQ-C
FTXG-J
FVXG-K
BPMKS967B2
FXSQ-P
FXFQ-P9
FXLQ-P
FXLQ-P
FXSQ-P
FXAQ-P
FXFQ-P9
* VRV® vnitřní jednotky a stylové vnitřní jednotky nelze kombinovat.
206
Tepelné čerpadlo VRV®III-S
RXYSQ-P8
FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ POTRUBÍ
VRV®III-S nabízí velkou délku potrubí, a to až 300 m, pokud jsou použity VRV® vnitřní jednotky (150 m skutečná / 175 m ekvivalentní
délka od venkovní jednotky k nejbližší vnitřní), nebo 250 m celkové délky potrubí při použití vnitřních jednotek Split nebo SkyAir
(100 m celkové délky mezi venkovní jednotkou a BP boxy, 80 m celkové délky mezi BP boxy a vnitřními jednotkami).
Výškový rozdíl mezi venkovní a vnitřními jednotkami může dosahovaž až 40 m a až 50 m v případě VRV vnitřních
jednotek a instalace venkovní jednotky nad vnitřními jednotkami.
Největší délka potrubí za prvním větvením je 40 m.
40 m max.
15 m Výškový rozdíl mezi
vnitřními jednotkami
40 m Výškový rozdíl mezi vnitřní
a venkovní jednotkou
50 m Výškový rozdíl mezi vnitřní
a venkovní jednotkou
150 m Skutečná délka potrubí
5 m minimální délka
2 m minimální délka
15 m maximální délka
Tepelné čerpadlo
Venkovní jednotka
Výkonová řada
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina
Chlazení
Jmen.
akustického tlaku Vytápění
Jmen.
Provozní rozsah
Chlazení
Min.~Max.
Vytápění
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CST
°CMT
mm
mm
m
m
m
Hz/V
A
RXYSQ4P8V1
4
11,2
12,5
2,81
2,74
3,99
4,56
8 (1) / 6 (2)
RXYSQ5P8V1
RXYSQ6P8V1
RXYSQ4P8Y1
RXYSQ5P8Y1
RXYSQ6P8Y1
5
6
4
5
6
14,0
15,5
11,2
14,0
15,5
16,0
18,0
12,5
16,0
18,0
3,51
4,53
2,89
3,61
4,65
3,86
4,57
2,82
3,97
4,70
3,99
3,42
3,88
3,33
4,15
3,94
4,43
4,03
3,83
10 (1) / 8 (2)
13 (1) / 9 (2)
8 (1) / 6 (2)
10 (1) / 8 (2)
13 (1) / 9 (2)
1.345x900x320
1.345x900x320
120
120
66
67
69
66
67
69
50
51
53
50
51
53
52
53
55
52
53
55
-5~46
-5~46
-20~15,5
-20~15,5
R-410A
R-410A
9,52
9,52
15,9 (1) / 19,1 (2)
15,9 (1) / 19,1 (2)
19,1 (1)(2)
15,9 (1) / 19,1 (2)
15,9 (1) / 19,10 (2)
19,1 (1)(2)
150
150
300 (1) / 115 (2)
300 (1) / 135 (2)
300 (1) / 145 (2)
300 (1) / 115 (2)
300 (1) / 135 (2)
300 (1) / 145 (2)
50 (1) / 40 (2) (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 30 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze) 50 (1) / 40 (2) (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 30 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
1N~/50/220-240
3N~/50/380-415
32,0
16,0
(1) V případě připojení VRV vnitřních jednotek | (2) V případě připojení RA vnitřních jednotek
207
RQCEQ-P
RQYQ-P
VRV pro nahrazení R-22
ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI DAIKIN PRO POSTUPNÉ NAHRAZENÍ R-22
Vyměňte venkovní jednotku R-22 / R-407C za technologii R-410A, ale zachovejte chladivové potrubí
a v některých případech i vnitřní jednotky1.
vvýměna
1.
2.
3.
4.
Výměna venkovní jednotky
Výměna BS boxů (v případě zpětného získávání tepla)
Výměna vnitřních jednotek (v případě potřeby konzultujte se svým místním prodejcem)
Systém automaticky vyčistí potrubní rozvody a naplní správné množství chladiva R-410A
ZACHOVÁNÍ
výměna
* Jsou-li vnitřní jednotky R-22 řady K nebo novější, je možné tyto jednotky
zachovat.
výměna*
TECHNOLOGIE VRVIII-Q?
NIŽŠÍ TLAK
Jelikož systémy R-22 VRV obvykle pracují s nižším tlakem než
systémy R-410A, jsou i měděné trubky pro chladivo dimenzovány
na nižší tlaky. Z tohoto důvodu musí i systém VRV pro nahrazení
R-22 (VRVIII-Q) pracovat při nižším tlaku než standardní řada VRVIII.
Díky podchlazovacímu okruhu však lze udržet vyšší účinnost i při
nižších tlacích.
Tlak
A
}
3,3 MPa
}
3,8 MPa
B
~
~
Entalpie
A Snížení tlaku na 3,3 MPa(s) Lze využít stávající potrubí R-22
B Dodatečný podchlazovací okruh Vysoké COP
ČIŠTĚNÍ TRUBEK S CHLADIVEM
Při výměně klimatizačního systému je obvykle původní potrubí
chladiva nahrazeno novým, neboť pokud by došlo ke smíchání
zbytků původního chladiva a oleje s olejem a chladivem nového
systému, mohlo by dojít k poškození zařízení.
přefiltrováno a kontaminanty zůstanou ve venkovní
jednotce uchovány. Daikin je prvním výrobcem
v tomto oboru, který vyvinul tuto kombinaci funkce
automatického plnění a čištění chladivového potrubí.
Aby bylo možné u systému R-410A využít stávající potrubí pro R-22,
vyvinula společnost Daikin technologii na zachycení a uchování
zbytků těchto kontaminantů z chladivového potrubí. Chladivo
se zbytky oleje ze systému R-22 je tak ve venkovní jednotce
Vn i t ř n í
Teplotní čidlo
Tlakové čidlo
Přepínací ventil
Jednosměrný ventil
Teplotní čidlo
Lapač
Kontaminanty jsou odebírány pomocí energie chladivového plynu
208
RQCEQ-P
RQYQ-P
VRV pro nahrazení R-22
VYŠŠÍ ÚČINNOST
Přechod ze zastaralého systému R-22 na nový systém VRV povede
k vyšší účinnosti systému. Díky vývoji technologie tepelných
čerpadel a efektivnějšímu chladivu R-410A lze dosáhnout zvýšení
účinnosti o více než 25 %. Vyšší energetická účinnost znamená
také nižší spotřebu energie, a tím i vyšší úspory a nižší emise CO2.
EER systému 10 HP
COP systému 10 HP
4.50
4.50
4.00
4.00
3.50
3.50
3.00
3.00
3.98
2.50
2.50
3.10
2.00
2.37
1.50
R-22
4.00
3.00
3.10
R-22
R-407C
2.00
R-407C
O 40 % ÚČINNĚJŠÍ
1.50
R-410A
VRVIII-Q
O 25 % ÚČINNĚJŠÍ
R-22: RSXY10KA7 | R-407C: RSXYP10L7 | R-410A: RQYQ10P
R-410A
VRVIII-Q
R-22: RSXY10KA7 | R-407C: RSXYP10L7 | R-410A: RQYQ10P
ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
R-410A nejenže nenarušuje ozónovou vrstvu, ale je také mnohem
účinnější než R-22.
RYCHLÁ INSTALACE
Není nutné demontovat stávající potrubní rozvody a dokonce
i vnitřní jednotky mohou zůstat zachovány (v závislosti na jejich
typu). Venkovní jednotka automaticky naplní chladivo a vyčistí
jeho potrubní rozvody. Tato unikátní funkce Daikin tak ještě více
urychluje instalaci.
VYŠŠÍ ÚČINNOST
Chlazení často zvyšuje nároky na původní instalaci
systému klimatizace. Systém VRV ( VRVIII-Q)
pro nahrazení R-22 proto umožňuje zvýšení výkonu
bez nutnosti výměny chladivového potrubí (v závislosti
na charakteristice systému).
Příklad: nahrazení 10 HP VRV novou R-410A jednotkou 16 HP VRV
10 HP
OMEZENÉ A PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY
Jelikož lze stávající potrubní rozvody chladiva zachovat,
nepředstavuje instalace zcela nového systému příliš velký zásah
do systému stávajícího a navíc ji lze uskutečnit v mnohem kratší
době. Současně je také možné odstávku dobře naplánovat.
Oproti tomu, pokud dojde k problémům u stávajícího systému
s R-22, přičemž toto chladivo nebude ihned k dispozici, může
dojít k neplánované a dlouhodobé odstávce.
NIŽŠÍ A PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE
Různé fáze výměny je možné rozvrhnout do určitého období,
neboť ve většině případů lze zachovat vnitřní jednotky. Výměnu
klimatizace je tak možné začlenit do harmonogramu generální
rekonstrukce budovy, a rozložit tím i investiční výdaje. Dalšího
snížení nákladů na instalaci lze také dosáhnout zachováním
původního měděného potrubí chladiva.
209
16 HP
1.
2.
1. Zachování hlavního potrubí
2. Přidání vnitřních jednotek
ŽÁDNÁ OMEZENÍ HISTORIE SYSTÉMU
Výsledkem kombinace funkcí automatického plnění
a čištění chladivového potrubí je zajištění čistých
potrubních rozvodů i v případě předchozí závady
kompresoru.
RQCEQ-P
RQYQ-P
VRV pro nahrazení R-22
› Zbavte se R22 jednoduchým způsobem!
– Zachovejte původní rozvody R22
– Zachovejte původní vnitřní jednotky a řídicí systémy
– (Daikin řady K a novější u systémů s tepelným
čerpadlem)
– Nízké náklady na instalaci
– Velmi krátké přerušení provozu způsobemé instalací
– Vysoká spolehlivost díky nejnovější technologii
Automatické plnění chladiva
Ventilátory s vysokým ESP
SHR
=1
Režim ‘Vysoký citelný výkon’
› Snížení provozních nákladů až o 40 %
› Lze použít též u systémů R22 VRF od jiného výrobce
Zpětné získávání tepla
Venkovní systém
Systém
Výkonová řada
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
Venkovní jednotka modul 3
Venkovní jednotka modul 4
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Výtlak plynu
Vnější průměr
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
Modul venkovní jednotky
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Provozní rozsah
Chlazení
Min.~Max.
Vytápění
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
HP
kW
kW
kW
kW
dBA
mm
mm
mm
m
m
m
Hz/V
A
RQCEQ280PY1 RQCEQ360PY1 RQCEQ460PY1 RQCEQ500PY1 RQCEQ540PY1 RQCEQ636PY1 RQCEQ712PY1 RQCEQ744PY1 RQCEQ816PY1 RQCEQ848PY1
RQEQ140P RQEQ180P
RQEQ140P
RQEQ180P RQEQ212P
RQEQ140P
RQEQ180P RQEQ212P
RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P
RQEQ180P
RQEQ212P
RQEQ180P
RQEQ212P
RQEQ180P
RQEQ212P RQEQ180P
RQEQ212P
RQEQ212P
10
13
16
18
20
22
24
26
28
30
28,0
36,0
45,0
50,0
54,0
63,6
71,2
74,4
81,6
84,8
32,0
40,0
52,0
56,0
60,0
67,2
78,4
80,8
87,2
89,6
7,04
10,3
12,2
13,9
15,5
21,9
21,2
23,3
27,1
29,2
8,00
10,7
13,4
14,7
16,1
17,7
20,7
21,2
23,1
23,6
3,98
3,48
3,77
3,61
3,48
2,90
3,36
3,19
3,01
2,90
4,00
3,72
3,89
3,80
3,72
3,79
3,80
3,81
3,77
3,79
21
28
34
39
43
47
52
56
60
64
57
61
62
63
64
63
64
65
66
9,52
12,7
15,9
19,1
22,2
25,4
28,6
34,9
19,1
22,2
25,4
28,6
120
300
50 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze)
3~/50/400
30
40
50
60
70
80
90
RQEQ140P
mm
kg
dBA
°CST
°CMT
RQEQ180P
1.680x635x765
175
54
58
-5~43
-20~15
R-410A
3~/50/380-415
Hz/V
210
RQEQ212P
179
60
RQCEQ-P
RQYQ-P
VRV pro nahrazení R-22
Tepelné čerpadlo
Venkovní jednotka
Systém
Výkonová řada
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Venkovní jednotka modul 1
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Provozní rozsah
Chlazení
Min.~Max.
Vytápění
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
Venkovní jednotka
Systém
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
Výkonová řada
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Venkovní jednotka
Systém
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
Výkonová řada
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
°CST
°CMT
mm
mm
m
m
m
Hz/V
A
HP
kW
kW
kW
kW
dBA
mm
mm
m
m
m
A
HP
kW
kW
kW
kW
RQYQ140P
RQYQ140P
5
14,0
16,0
3,36
3,91
4,17
4,09
10
1.680x635x765
175
RQYQ8P
RQYQ8P
8
22,4
25,0
5,24
6,42
4,27
3,89
17
54,0
57,0
RQYQ10P
RQYQ10P
10
28,0
31,5
7,64
8,59
3,66
3,67
21
1.680x930x765
RQYQ12P
RQYQ12P
12
33,5
37,5
10,10
10,20
3,32
3,68
26
230
RQYQ14P
RQYQ16P
RQYQ14P
RQYQ16P
14
16
40,0
45,0
45,0
50,0
11,6
13,6
12,2
13,6
3,45
3,31
3,69
3,68
30
34
1.680x1.240x765
381
284
58,0
60,0
-5~43
-20~15,5
R-410A
9,52
19,1
15,9
12,7
28,6
22,2
150
300
50 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 40 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
3~/50/380-415
25
15
RQYQ18PY1
RQYQ20PY1
RQYQ22PY1
RQYQ8P
RQYQ10P
RQYQ10P
RQYQ12P
18
20
22
50,4
55,9
61,5
56,5
62,5
69,0
12,9
15,4
17,8
15,1
16,7
18,8
3,91
3,63
3,46
3,74
3,67
39
43
47
61
62
15,9
28,6
RQYQ24PY1
RQYQ12P
RQYQ26PY1
RQYQ10P
24
67,0
75,0
20,2
20,4
3,32
3,68
52
26
73,0
81,5
21,3
22,2
3,43
3,67
56
RQYQ28PY1
RQYQ30PY1
RQYQ32PY1
RQYQ12P
RQYQ14P
RQYQ16P
RQYQ16P
28
30
32
78,5
85,0
90,0
87,5
95,0
100
23,7
25,2
27,2
23,8
25,8
27,2
3,31
3,37
3,31
3,68
60
64
63
19,1
34,9
150
300
50 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 40 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
50
60
45
RQYQ36PY1
RQYQ10P
RQYQ10P
36
101
113
28,9
30,8
3,49
3,67
35
RQYQ34PY1
RQYQ38PY1
RQYQ40PY1
RQYQ12P
RQYQ12P
40
112
125
33,8
34,0
3,31
3,68
RQYQ42PY1
RQYQ10P
34
96,0
108
26,9
29,4
3,57
38
107
119
31,4
32,4
3,41
42
118
132
34,9
35,8
3,38
3,69
70
RQYQ44PY1
RQYQ46PY1
RQYQ48PY1
RQYQ12P
RQYQ14P
RQYQ16P
RQYQ16P
44
46
48
124
130
135
138
145
150
35,3
38,8
40,8
36,0
39,4
40,8
3,51
3,35
3,31
3,83
3,68
64
dBA
mm
mm
m
m
m
A
64
65
19,1
34,9
41,3
150
300
50 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 40 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
90
100
(1) Nastavení na místě
211
110
RWEYQ-P
RWEYQ-PR
SHR
=1
Režim ‘Vysoce citelný výkon’
VRV®III standardní řada s vodním chlazením
a geotermální řada
› První systém VRF s geotermálním zdrojem na světě!
– Pracuje s teplotami směsi voda-glykol až do -10 °C,
čímž umožňuje používat hospodárnou velikost
geotermálních kolektorů
– Extrémní účinnost - COP více než 3,4 i při teplotě vody
-10 °C a více než 5 při teplotě vody +10 °C
› Skvělé řešení pro výškové budovy - velké výškové rozdíly
není nutné kompenzovat potrubím s chladivem
› Jednotná venkovní jednotka jak pro aplikace s tepelným
čerpadlem, tak i pro zpětné získávání tepla
212
RWEYQ-P
RWEYQ-PR
VRV®III standardní řada s vodním chlazením
a geotermální řada
VYSOKÉ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PŘINÁŠÍ DVOUSTUPŇOVÉ ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
Přínosy VRV®-W plynoucí z výhod 2stupňového zpětného získávání tepla. První stupeň se dosahuje uvnitř systému chladiva a týká
se pouze jednotek pro zpětné získávání (rekuperaci) tepla. Všechno teplo odebrané z vnitřních jednotek v chladicím cyklu se
přenáší do místností, v nichž je naopak zapotřebí přitápět, a tím se dosahuje maximální energetická účinnost a snížení nákladů
na elektřinu.
Zpětné získávání tepla je k dispozici také u jednotek tepelného čerpadla
Druhý stupeň se dosahuje ve vodní smyčce mezi venkovními jednotkami chlazenými vodou. Dvoustupňové zpětné získávání
tepla zásadně zlepšuje energetickou účinnost a představuje ideální řešení pro požadavky moderních kancelářských budov, ve
kterých mohou některé místnosti potřebovat chlazení dokonce i v zimě (v závislosti na momentálním oslunění a počtu osob
v místnosti).
Zpětné získávání tepla mezi vnitřními jednotkami
Zpětné získávání tepla mezi venkovními jednotkami
(Zpětné získávání tepla a tepelné čerpadlo)
Všechny vnitřní jednotky
v režimu chlazení
Chladicí věž
(uzavřený
typ),
ohřívač vody
Teplo
vrácené
do okruhu
VRV®-W
VRV®-W
Vnitřní jednotky většinou
chladí, část jich topí
Teplo zčásti vrácené
do okruhu
Teplo vrácené
cené do
okruhu
VRV®-W
VRV®-W
Plné zpětné
získávání tepla
Teplo vrácené
cené do
okruhu
VRV®-W
VRV®-W
Vnitřní jednotky většinou topí,
část jich chladí
Teplo absorbované
sorbované
z okruhu
Částečný odběr
tepla z okruhu
VRV
-W
VRV®-W
VRV®-W
Všechny vnitřní jednotky
v režimu vytápění
Odběr tepla
z okruhu
sorbované
Teplo absorbované
z okruhu
VRV®
W
VRV®-W
213
RWEYQ-P
RWEYQ-PR
VRV®III standardní řada s vodním chlazením
a geotermální řada
ŠIROKÝ PROVOZNÍ ROZSAH
Standardní vodou chlazené venkovní jednotky mají velký provozní rozsah teploty vstupní vody od 10 °C do 45 °C, a to jak
při vytápění, tak při chlazení.
U geotermálních řad je provozní rozsah rozšířený dokonce ještě více, od -10 °C* při vytápění a 6 °C při chlazení.
* Při vstupní teplotě vody pod 5 °C se má do vody přidat etylénglykol
STANDARDNÍ ŘADY
• ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
• TEPELNÉ ČERPADLO
GEOTERMÁLNÍ ŘADY
• ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
• TEPELNÉ ČERPADLO
50°
40°
Vytápění
45 °C
Chlazení
45 °C
Vytápění
45 °C
Chlazení
45 °C
30°
20°
10°
10 °C
10 °C
6 °C
0°
-10°
-10 °C
FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ POTRUBÍ
Flexibilní vodní potrubí
Vodou chlazené VRV® používají jako zdroj tepla vodu;
proto jsou optimální pro velké budovy včetně vysokých
mnohapodlažních budov, protože systém může snášet tlaky
vody až do 1,96 MPa.
Skutečná délka potrubí mezi VRV®-W
a vnitřními jednotkami: 120 m (ekvivalentní
délka potrubí: 140 m)
Navíc pokud je teplota vody v instalovaném zdroji tepla
mezi 10 a 45 °C, může připadat v úvahu použití existujícího
potrubního rozvodu a zdroje tepla. To samo o sobě dělá
z vodou chlazeného VRV® ideální řešení pro projekty
rekonstrukce budov.
Protože je systém chlazený vodou, venkovní teplota nemá
vliv na jeho topný výkon. Navíc u vodního chlazení není
potřebný defrost a z toho vyplývající krátká doba náběhu po
spuštění zajišťuje rychlé a komfortní vytápění i v chladném
prostředí.
Vodní potrubí
Potrubí s chladivem
Výškový rozdíl mezi
vnitřními jednotkami:
15 m
VRV®-W
Výškový rozdíl mezi VRV®-W
a vnitřními jednotkami:
50 m, pokud je VRV®-W nad
40 m, pokud je VRV®-W pod
VRV®-W
Velká délka potrubí s chladivem
Je k dispozici značná míra flexibility v okruhu chladiva, až do
skutečné délky potrubí 120 m a mezi venkovními a vnitřními
jednotkami VRV®-W může být výškový rozdíl 50 m* (jestliže je
venkovní jednotka VRV®-W nad vnitřními jednotkami).
Vodní potrubí nezasahuje do obsazených prostorů, proto
nejsou problémy s netěsnostmi.
Vnitřní instalace
Délka vodního potrubí závisí na zařízení,
které je zdrojem tepla
* 40 m, pokud je venkovní jednotka VRV®-W pod vnitřními jednotkami.
214
RWEYQ-P
RWEYQ-PR
VRV®III standardní řada s vodním chlazením
a geotermální řada
Tepelné čerpadlo a zpětné získávání tepla - standardní řady
Venkovní jednotka
Systém
Výkonová řada
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Venkovní jednotka modul 1
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Provozní rozsah
Teplota vstupní Chlazení Min.~Max.
vody
Vytápění Min.~Max.
Chladivo
Typ
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Výtlak plynu
Vnější průměr
Voda
Vstup/výstup
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Délka potrubí
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
°CST
°CMT
mm
mm
mm
RWEYQ8P
RWEYQ8P
8
22,4
25,0
4,55
4,24
4,89
5,81
17
RWEYQ10P
RWEYQ10P
10
26,7
31,5
6,03
6,05
4,14
5,08
21
1.000x780x550
149
150
-
50
51
10~45
10~45
R-410A
9,52
19,1 (1)
15,9 (2) / 19,1 (3)
22,2 (1)
19,1 (2) / 22,2 (3)
PT1 1/4B vnitřní závit/PT1 1/4B vnitřní závit
120
300
50 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 40 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
3~/50/380-415
25
m
m
m
Hz/V
A
(1) V případě systému s tepelným čerpadlem se plynové potrubí nepoužívá | (2) V případě systému s rekuperací tepla | (3) V případě systému s tepelným čerpadlem
Venkovní jednotka
Systém
Venkovní jednotka modul 1
Venkovní jednotka modul 2
Venkovní jednotka modul 3
Výkonová řada
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Výtlak plynu
Vnější průměr
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
HP
kW
kW
kW
kW
dBA
mm
mm
mm
A
RWEYQ16P
RWEYQ18P
RWEYQ20P
RWEYQ24P
RWEYQ26P
RWEYQ28P
RWEYQ30P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
RWEYQ8P
RWEYQ10P
16
18
20
24
26
28
30
44,8
49,1
53,4
67,2
71,5
75,8
80,1
50,0
56,5
63,0
75,0
81,5
88,0
94,5
9,10
10,6
12,1
13,7
15,1
16,6
18,1
8,48
10,3
12,1
12,7
14,5
16,3
18,2
4,92
4,63
4,41
4,91
4,74
4,57
4,43
5,87
5,48
5,21
5,91
5,62
5,40
5,19
34
36
53
54
55
56
12,7
15,9
19,1
28,6 (1)
34,9 (1)
22,2 (2) / 28,6 (3) 22,2 (2) / 28,6 (3) 22,2 (2) / 28,6 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3)
35
45
(1) V případě systému s tepelným čerpadlem se plynové potrubí nepoužívá | (2) V případě systému s rekuperací tepla | (3) V případě systému s tepelným čerpadlem
Tepelné čerpadlo a zpětné získávání tepla - geotermální řady
Venkovní jednotka
Systém
Výkonová řada
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Venkovní jednotka modul 1
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Jmen.
Provozní rozsah
Teplota vstupní Chlazení Min.~Max.
vody
Vytápění Min.~Max.
Chladivo
Typ
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Výtlak plynu
Vnější průměr
Voda
Vstup/výstup
Délka potrubí
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Proud - 50 Hz
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
°CST
°CMT
mm
mm
mm
RWEYQ8PR
RWEYQ8PY1R
8
22,4
25,0
4,58
4,30
4,89
5,81
17
RWEYQ10PR
RWEYQ10PY1R
10
26,1
31,5
6,30
6,20
4,14
5,08
21
1.000x780x550
149
150
-
50
51
6~45
-10~45
R-410A
9,52
19,1 (1)
15,9 (2) / 19,1 (3)
22,2 (1)
19,1 (2) / 22,2 (3)
PT1 1/4B vnitřní závit/PT1 1/4B vnitřní závit
120
300
50 (venkovní jednotka v nejvyšší poloze) / 40 (vnitřní jednotka v nejvyšší poloze)
3~/50/380-415
25
m
m
m
Hz/V
A
(1) V případě systému s tepelným čerpadlem se plynové potrubí nepoužívá | (2) V případě systému s rekuperací tepla | (3) V případě systému s tepelným čerpadlem
215
Individuální BS box pro VRV se zpětným získáváním tepla
BSVQ-P8
› Umožňuje individuální přepínání chlazení /
vytápění u 1 skupiny vnitřních jednotek
› Maximální konstrukční flexibilita, neboť v jednom
systému lze kombinovat individuální a multi boxy
› Nízká stavební výška
› Není zapotřebí žádné potrubí pro odvod kondenzátu
› Možnost využívání více nájemci (vyžaduje doplněk PCB)
Vnitřní jednotka
Příkon
BSVQ100P8
Chlazení
Jmen.
kW
Vytápění
Jmen.
kW
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Maximální výkonový index připojitelných vnitřních jednotek
Opláštění
Materiál
Výška x šířka x hloubka mm
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
kg
Připojovací
Venkovní
Kapalina Typ/vnější průměr mm
rozměry
jednotka
Typ/vnější průměr mm
Plyn
Výtlak plynu Typ/vnější průměr mm
Vnitřní jednotka Kapalina Typ/vnější průměr mm
Typ/vnější průměr mm
Plyn
Tepelná izolace pohlcující zvuk
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Hz/V
Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A
BSVQ160P8
0,005
0,005
6
20<x≤100
BSVQ250P8
8
100<x≤160
Galvanizovaná ocelová deska
207x388x326
160<x≤250
12
15
Pájený spoj/9,5
Pájený spoj/15,9
Pájený spoj/12,7
Pájený spoj/15,9
Pájený spoj/12,7
Pájený spoj/9,5
Pájený spoj/22,2
Pájený spoj/19,1
Pájený spoj/9,5
Pájený spoj/15,9
Polyuretanová pěna, armovaná odolnou prošívanou plstí
1~/50/220-240
15
Pájený spoj/22,2
Vícenásobný BS box pro VRV se zpětným získáváním tepla
BSV4/6Q-PV
› Rychlejší instalace díky nižšímu počtu pájených spojů a kabelových vedení
› Umožňuje individuální přepínání chlazení / vytápění až u 4/6 skupin vnitřních jednotek
› Maximální konstrukční flexibilita, neboť v jednom systému
lze kombinovat individuální a multi boxy
› Nízká stavební výška
› Není zapotřebí žádné potrubí pro odvod kondenzátu
Vnitřní jednotka
Příkon
Chlazení
Jmen.
kW
Vytápění
Jmen.
kW
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek na větev
Počet větví
Maximální výkonový index připojitelných vnitřních jednotek
Maximální výkonový index připojitelných vnitřních jednotek na větev
Opláštění
Materiál
Výška x šířka x hloubka mm
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
kg
Připojovací
Venkovní
Kapalina Typ/vnější průměr mm
rozměry
jednotka
Typ/vnější průměr mm
Plyn
Výtlak plynu Typ/vnější průměr mm
Vnitřní jednotka Kapalina Typ/vnější průměr mm
Typ/vnější průměr mm
Plyn
Tepelná izolace pohlcující zvuk
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Hz/V
Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A
BSV4Q100PV
0,020
0,020
24
BSV6Q100PV
0,030
0,030
36
6
4
400
6
600
100
Galvanizovaná ocelová deska
209x1.053x635
60
Pájený spoj/12,7
209x1.577x635
89
Pájený spoj/15,9
Pájený spoj/28,6
Pájený spoj/19,1
Pájený spoj/28,6
Pájený spoj/9,5
Pájený spoj/15,9
Polyuretanová pěna, armovaná odolnou prošívanou plstí
1~/50/220-240
15
217
VNITŘNÍ JEDNOTKY
Z jednoho okruhu chladiva systému tepelného čerpadla VRV® s výkonem 54 HP lze provozovat až 64 samostatných vnitřních
NE MÉNĚ
NEŽ 26 RŮZNÝCH STYLOVÝCH A ELEGANTNÍCH MODELŮ VE 116 RŮZNÝCH
VARIANTÁCH - všechny navržené pro maximum komfortu, minimální provozní hlučnost a zjednodušenou instalaci
jednotek Rozsah vnitřních jednotek Daikin VRV®, nejrozšířenějších na trhu, vlastně v současnosti představuje
i servis.
Vnitřní jednotky VRV® jsou moderní, technologicky vyspělé kazetové jednotky pro montáž na strop, do podhledu, jako závěsné,
nástěnné i parapetní modely. Kazety s kruhovým výdechem nyní obsahují na přání i samočistící filtry, které se denně automaticky
čistí, což samo o sobě vede k úspoře až 50 % energie. Prach z filtru se shromažďuje v jednotce a lze jej snadno odstranit vysavačem.
Vnitřní jednotky Daikin, které jsou navrženy pro místnosti všech velikostí a tvarů, zaručují vysoký komfort pro uživatele, tichý chod,
mimořádnou spolehlivost a snadné ovládání; ke klimatu v místnosti poskytují uživatelům ještě „něco navíc“.
218
Samočisticí dekorační panel - volitelné příslušenství
pro kazetové jednotky s kruhovým výdechem
BYCQ140CG
DAIKIN PŘEDSTAVUJE EVROPSKÉMU TRHU PRVNÍ SAMOČISTICÍ KAZETY
Daikin přichází na trh s novým dekoračním panelem pro kazetové
jednotky s kruhovým výdechem. Ty jsou vybaveny speciálním filtrem,
který se automaticky jednou denně vyčistí. Veškerý prach z tohoto filtru
je uchován ve vnitřní jednotce a lze jej odstranit běžným vysavačem.
S tímto dekoračním panelem tak lze dosáhnout nižších nákladů na energii
a údržbu a současně vyššího komfortu
VYŠŠÍ ÚČINNOST A KOMFORT DÍKY DENNÍMU SAMOČIŠTĚNÍ FILTRU ➔
Energetické úspory až 50 % (testováno ve Wolverhamptonu ve Velké
Británii
Poměr spotřeby
elektrické energie (%)
U standardního dekoračního panelu pomalu narůstá spotřeba energie
jednotky, neboť se ve filtru hromadí prach. Po vyčištění filtru se spotřeba
energie vrátí zpět na úroveň při instalaci.
V případě dekoračního panelu se samočisticí funkcí je filtr čištěn každý
den, a spotřeba energie tudíž zůstává konstantní. V porovnání s filtry, které
jsou čištěny jednou ročně, zde dochází k energetickým úsporám více než
15 %. V závislosti na místních podmínkách (např. znečištěné prostředí)
mohou energetické úspory dosahovat až 50 %.
Hromadění nečistot ve filtru
způsobuje nárůst spotřeby
energie
SNADNÉ ODSTRANĚNÍ PRACHU POMOCÍ VYSAVAČE BEZ
OTEVŘENÍ JEDNOTKY
160
›
›
›
130
›
›
›
Prach je ukládán do prachového boxu
Prachový box lze vyprázdnit běžným vysavačem
Pro přístup k jednotce není zapotřebí žádná
změna dispozičního uspořádání prodejny
Není zapotřebí žádný žebřík ani jiná
zařízení, stačí jen vysavač
Není zapotřebí žádný kvalifikovaný personál
Žádné ruční čištění - není zapotřebí dotýkat se prachu
100
1. den: stejná
spotřeba energie
Po 1 roce: > 30 % nárůst
spotřeby energie
=> Průměrné zvýšení
spotřeby energie
o 15 % ročně
0
0.5
1
1.5
2
NIŽŠÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU DÍKY FUNKCI SAMOČIŠTĚNÍ
Provozní roky
Filtr není nikdy čištěn
Filtr je čištěn jednou ročně
Filtr je čištěn každý den
›
›
220
Méně času nutného na údržbu filtru
Menší počet kvalifikovaného personálu
Kazetová jednotka s kruhovým výdechem
FXFQ-P9
› Kruhový výdech
– 360° výstup vzduchu, unikátní v tomto odvětví
› Možnost volby tří různých dekoračních panelů
– Standardní panel s šedou výdechovou stranou
– Standardní panel s bílou výdechovou stranou
– Samočisticí panel - unikátní v tomto odvětví
› Nízká hlučnost
– 28 dB(A) při nízkých otáčkách ventilátoru až do velikosti 63
› Velmi nízká instalační výška
– 214 mm u jednotek až do velikosti 63
› Dobrá výbava:
– Standardní čerpadlo kondenzátu (výtlak od úrovně
stropu 850 mm)
– Přívod čerstvého vzduchu (buď přímá instalace nebo se
soupravou)
FLEXIBILNÍ KONFIGURACE PRŮTOKU VZDUCHU
Kruhový výdech
Vnitřní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Rozměry
Hmotnost
Dekorační panel
Ventilátor - průtok
vzduchu při 50 Hz
Hladina akustického výkonu
Hladina
akustického tlaku
Chladivo
Připojovací rozměry
Elektrické napájení
4 směry výdechu
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Jednotka
Model
Barva
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Hmotnost
Chlazení
Vysoké/nízké
Vytápění
Vysoké/nízké
Chlazení
Jmen.
Chlazení
Vysoké/nízké
Vytápění
Vysoké/nízké
Typ
Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
mm
kg
m3/min
m3/min
dBA
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
3 směry výdechu
FXFQ20P9
2,2
2,5
FXFQ25P9
2,8
3,2
0,053
0,045
FXFQ32P9
3,6
4,0
2 směry výdechu
FXFQ40P9
4,5
5,0
0,063
0,055
204x840x840
FXFQ80P9 FXFQ100P9 FXFQ125P9
9,0
11,2
14,0
10,0
12,5
16,0
0,120
0,173
0,258
0,108
0,176
0,246
246x840x840
288x840x840
20
21
24
26
BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W / BYCQ140CGW1
Čistě bílá (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
12,5/9,0
13,5/9,0
15,5/10,0
16,5/11,0
23,5/14,5
26,5/17,0
33,0/20,0
12,5/9,0
13,5/9,0
15,0/9,5
17,5/12,0
23,5/14,5
28,0/17,5
33,0/20,0
49
50
51
52
55
58
61
31/28
32/28
33/28
34/29
38/32
41/33
44/34
31/28
32/28
33/28
36/30
38/32
42/34
44/34
R-410A
6,35 / 12,7 / VP25 (vnější průměr 32/vnitřní průměr 25)
9,52 / 15,9 / VP25 (vnější průměr 32/vnitřní průměr 25)
1~/50/60/220-240/220
16
221
FXFQ50P9
5,6
6,3
0,083
0,067
FXFQ63P9
7,1
8,0
0,095
0,114
Kazetová stropní jednotka se 4 výdechy
FXZQ-M9
› Ideální pro malé kanceláře
– K dispozici ve výkonové třídě 15
› Kompaktní opláštění
– Vhodné pro standardní evropská stropní obložení
› Jednotný vzhled
– Stejný dekorační panel pro všechny velikosti jednotek
› Nízká hlučnost
– < 26 dB(A) při nízkých otáčkách ventilátoru až do
velikosti 32
› Snadný servis
– Přístup k elektrické skříni skrze mřížku nasávání
› Dobrá výbava:
– Standardní čerpadlo kondenzátu (výtlak od úrovně
stropu 750 mm)
– Přívod čerstvého vzduchu (přímá instalace,
připojovací příruba k dispozici jako příslušenství)
FLEXIBILNÍ KONFIGURACE PRŮTOKU VZDUCHU
4 směry výdechu
Vnitřní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Barva opláštění
Rozměry
Hmotnost
Dekorační panel
Ventilátor - průtok vzduchu při 50 Hz
Hladina akustického výkonu
Hladina akustického tlaku
Chladivo
Připojovací rozměry
Elektrické napájení
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
3 směry výdechu
Jmen.
Jmen.
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Jednotka
Model
Barva
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Hmotnost
Chlazení
Vysoké/nízké
Chlazení
Vysoký/Jmen.
Chlazení
Vysoké/nízké
Typ
Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
2 směry výdechu
FXZQ15M9
1,7
1,9
0,073
0,064
FXZQ20M9
2,2
2,5
FXZQ25M9
2,8
3,2
0,073
0,064
mm
kg
BYFQ60BW1
mm
kg
m3/min
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
8,1/7
-/46
29/25
9,0/7,0
-/47
30/25
6,35 / 12,7 / VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26)
222
FXZQ32M9
3,6
4,0
0,076
0,068
Nelakované
286x575x575
18
BYFQ60B7W1
bílá
55x700x700
2,7
9,5/7,5
-/49
32/26
R-410A
6,35/12,70/26
1~/50/220-240
15
FXZQ40M9
4,5
5,0
0,089
0,080
FXZQ50M9
5,6
6,3
0,115
0,107
11,0/8,0
-/53
36/28
14,0/10,0
-/58
41/33
Kazetová stropní jednotka se 2 výdechy
FXCQ-M8
› Snadný servis
– Přístup k elektrické skříni skrze mřížku nasávání
– Snadné čištění díky zcela plochému panelu nasávání
a odnámatelnými nastavitelnými lamelami
› Funkce komfortu a pohodlí
– Prevence znečištění stropu
– Prevence průvanu
› Dobrá výbava:
– Standardní čerpadlo kondenzátu (výtlak od úrovně
stropu 600 mm)
– Přívod čerstvého vzduchu
– Možnost připojení odbočky
Vnitřní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
Barva opláštění
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Potřebný volný prostor v podhledu >
Hmotnost
Jednotka
Dekorační panel Model
Barva
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Hmotnost
Ventilátor - průtok Chlazení
Vysoké/nízké
vzduchu při 50 Hz Vytápění
Vysoké/nízké
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina
Chlazení
Vysoké/nízké
akustického tlaku Vytápění
Vysoké/nízké
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
FXCQ20M8
2,2
2,5
0,077
0,044
FXCQ25M8
2,8
3,2
FXCQ32M8
3,6
4,0
FXCQ40M8
4,5
5,0
0,130
0,097
FXCQ63M8
7,1
8,0
0,161
0,126
305x995x600
305x1.180x600
0,092
0,059
FXCQ50M8
5,6
6,3
Nelakované
mm
mm
kg
305x780x600
350
26
BYBC32GJW1
31
32
BYBC50GJW1
35
BYBC63GJW1
bílá (10Y9/0,5)
mm
kg
m3/min
m3/min
dBA
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
53x1.030x680
8
7/5
7/5
45
33/28
33/28
53x1.245x680
8,5
12/9
12/9
9/6,5
9/6,5
50
35/29
35/29
35,0/29,0
35,0/29,0
R-410A
6,35 / 12,7 / VP25 (vnější průměr 32/vnitřní průměr 25)
1~/50/230
16
223
35,5/30,5
35,5/30,5
53x1.430x680
9,5
16,5/13
16,5/13
52
38/33
38/33
9,52/15,90/VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Kazetová jednotka do rohu pro stropní montáž
FXKQ-MA
› Velmi nízká jednotka pro malé prostory v podhledech
– Výška instalace pouhých 220 mm
› Univerzální použití
– Možnost výdechu do potrubí
– Lze použít u stropů s výškou až 3,8 m
– Vhodné pro chlazení technických místností
› Snadný servis
– Přístup k elektrické skříni skrze mřížku nasávání
› Dobrá výbava:
– Standardní čerpadlo kondenzátu (výtlak od úrovně
stropu 500 mm)
– Přívod čerstvého vzduchu
– Možnost připojení odbočky
Vnitřní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Rozměry
Hmotnost
Dekorační panel
Ventilátor - průtok vzduchu při 50 Hz
Hladina akustického výkonu
Hladina akustického tlaku
Chladivo
Připojovací rozměry
Elektrické napájení
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Jednotka
Model
Barva
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Hmotnost
Chlazení
Vysoké/nízké
Chlazení
Jmen.
Chlazení
Vysoké/nízké
Typ
Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
FXKQ25MA
2,8
3,2
FXKQ32MA
3,6
4,0
FXKQ40MA
4,5
5,0
0,076
0,056
0,066
0,046
215x1.110x710
31
BYK45FJW1
FXKQ63MA
7,10
8,00
0,105
0,085
215x1.310x710
34
BYK71FJW1
bílá
mm
kg
m3/min
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
70x1.240x800
8,5
11/9
13/10
70x1.440x800
9,5
18/15
40,0/34,0
42,0/37,0
38,0/33,0
R-410A
6,35 / 12,7 / VP25 (vnější průměr 32/vnitřní průměr 25)
1~/50/60/220-240/220
15
224
9,52 / 15,9 / VP25 (vnější průměr 32/vnitřní průměr 25)
Podstropní jednotka se 4 výdechy
FXUQ-MA
› Unikátní v tomto odvětví
– Výstup vzduchu do 4 směrů bez nutnosti
zabudování do podhledu - pouze u Daikinu
› Výkonné
– Vhodné pro stropy s výškou až 3,8 m
› Ideální jednotka pro projekty rekonstrukcí
– Nevyžaduje podhled
– Úspora místa na stěnách
› Vhodné pro chlazení technických místností
› Standardní čerpadlo kondenzátu (výtlak
od úrovně stropu 350 mm)
FLEXIBILNÍ KONFIGURACE PRŮTOKU VZDUCHU
4 směry výdechu
Vnitřní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Barva opláštění
Rozměry
Hmotnost
Ventilátor - průtok
vzduchu při 50 Hz
Hladina akustického výkonu
Hladina
akustického tlaku
Chladivo
Připojovací rozměry
Elektrické napájení
Vnitřní jednotka
Příkon
Opláštění
Rozměry
Hmotnost
Připojovací
rozměry
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
3 směry výdechu
Jmen.
Jmen.
kW
kW
kW
kW
2 směry výdechu
FXUQ71MA
8,0
9,0
0,180
0,160
FXUQ100MA
11,2
12,5
FXUQ125MA
14,0
14,0
0,289
0,269
bílá
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Jednotka
Chlazení
Vysoké/nízké
Vytápění
Vysoké/nízké
Chlazení
Vysoký/Jmen.
Chlazení
Vysoké/nízké
Vytápění
Vysoké/nízké
Typ
Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Počet fází / Frekvence / Napětí
mm
kg
m3/min
m3/min
dBA
dBA
dBA
Chlazení
Vytápění
Materiál
Jednotka
Jednotka
Venkovní
jednotka
kW
kW
Jmen.
Jmen.
165x895x895
25
19/14
19/14
56/40/35
40/35
230x895x895
31
mm
Hz/V
29/21
29/21
59/43/38
43/38
R-410A
9,52 / 15,9 / vnitřní průměr 20, vnější průměr 26
1~/50/220-240
32/23
32/23
60/44/39
44/39
BEVQ100MA
BEVQ125MA
BEVQ71MA
0,189
0,169
0,298
0,278
Galvanizovaná ocelová deska
100x350x225
Výška x šířka x hloubka mm
kg
Kapalina Typ/vnější průměr mm
Plyn
Vnější průměr/typ
Vnitřní jednotka Kapalina Typ/vnější průměr mm
Typ/vnější průměr mm
Plyn
Tepelná izolace pohlcující zvuk
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Hz/V
Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A
3,0
Hrdlový spoj/9,52
15,9/Hrdlový spoj
Hrdlový spoj/9,52
Hrdlový spoj/15,9
Napěněný polyetylén ohnivzdorný a žáruvzdorný
1~/50/60/220-240/220
15
225
3,5
Podstropní jednotka
FXHQ-MA
› Výkonná a účinná
– Výstup vzduchu 100°
– Vhodné pro stropy s výškou až 3,5 m
› Snadná údržba
– Přístup do elektrické skříně a k motorům ventilátorů
je skrze nasávací otvor
› Ideální jednotka pro projekty rekonstrukcí
– Nevyžaduje podhled
– Úspora místa na stěnách
› Vhodné pro chlazení technických místností
› Integrované čerpadlo kondenzátu na přání
(výtlak od horní strany jednotky 540 mm)
VÝKONNÁ A ÚČINNÁ
Coanda efekt
100°
Vnitřní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Barva opláštění
Rozměry
Hmotnost
Ventilátor - průtok vzduchu při 50 Hz
Hladina akustického výkonu
Hladina akustického tlaku
Chladivo
Připojovací rozměry
Elektrické napájení
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Jednotka
Chlazení
Vysoké/nízké
Chlazení
Jmen.
Chlazení
Vysoké/nízké
Typ
Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m3/min
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
FXHQ32MA
3,6
4,0
0,111
0,111
195x960x680
24
12/10
36/31
6,35 / 12,7 / VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26)
226
FXHQ63MA
FXHQ100MA
7,1
11,2
8,0
12,5
0,115
0,135
0,115
0,135
bílá (10Y9/0,5)
195x1.160x680
195x1.400x680
28
33
17,5/14
25/19,5
39/34
45/37
R-410A
9,52 / 15,9 / VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26)
1~/50/60/220-240/220
15
Nástěnná jednotka
FXAQ-P
› Ideální pro malé kanceláře nebo místnosti
– Výkonová třída 15 bude k dispozici ve 2. polovině
roku 2012
› Stylový design v souladu s rezidenčním
sortimentem Daikin
› Snadná údržba
– Plochý čelní panel a nastavitelné lamely lze snadno
demontovat a omýt
– Veškeré servisní práce lze vykonávat z čelní strany
jednotky bez nutnosti sejmutí ze stěny
› Ideální jednotka pro projekty rekonstrukcí
– Nevyžaduje podhled
NOVINKA
Vnitřní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Barva opláštění
Rozměry
Hmotnost
Ventilátor - průtok vzduchu při 50 Hz
Hladina akustického výkonu
Hladina akustického tlaku
Chladivo
Připojovací rozměry
Elektrické napájení
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Jednotka
Chlazení
Vysoké/nízké
Chlazení
Jmen.
Chlazení
Vysoké/nízké
Typ
Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m3/min
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
*FXAQ15P
1,7
1,9
290x795x238
7/4,5
33/29
R-410A
-/-/
1~/50/220-240
-
FXAQ20P
2,2
2,5
0,019
0,029
FXAQ25P
2,8
3,2
0,028
0,034
7,5/4,5
290x795x238
11
8/5
FXAQ32P
FXAQ40P
3,6
4,5
4,0
5,0
0,030
0,020
0,035
0,020
Bílá (3.0Y8.5 / 0,5)
8,5/5,5
12/9
FXAQ50P
5,6
6,3
0,033
0,039
FXAQ63P
7,1
8,0
0,050
0,060
290x1.050x238
14
15/12
19/14
35,0/29,0
227
36,0/29,0
37,0/29,0
39,0/34,0
42,0/36,0
R-410A
6,35 / 12,7 / VP13 (vnitřní průměr 13/vnější průměr 18)
1~/50/220-240
16
46,0/39,0
*Poznámka: šedé buňky obsahují předběžné údaje
Nízká jednotka do podhledu
FXDQ-M9
› Navrženo pro hotelové pokoje:
– Velmi kompaktní rozměry, díky nimž lze jednotku
upevnit do stropu nad vstupním koridorem
– 230 x 502 x 652 mm (vxšxh)
› Univerzální instalace
– Nasávání zezadu nebo zespodu
– Volba strany výstupu kondenzátu
– Vzduchový filtr jako standard
UNIVERZÁLNÍ INSTALACE
Směr nasávání vzduchu
Vanička na zachytávání kondenzátu
Vnitřní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
Barva opláštění
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Potřebný volný prostor v podhledu >
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok Chlazení
Vysoké/nízké
vzduchu při 50 Hz Vytápění
Vysoké/nízké
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina
Chlazení
Vysoké/nízké
akustického tlaku Vytápění
Vysoké/nízké
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
mm
kg
m3/min
m3/min
dBA
dBA
dBA
FXDQ20M9
2,2
2,5
FXDQ25M9
2,8
3,2
0,050
0,050
Nelakované
230x502x652
250
17
6,7/5,2
6,7/5,2
7,4/5,8
7,4/5,8
50
37/32
37/32
R-410A
6,35 / 12,7 / vnitřní průměr 21,6, vnější průměr 27,2
1~/50/230
16
mm
Hz/V
A
228
Nízká jednotka do podhledu
FXDQ-P7
› Ideální pro malé kanceláře nebo hotelové pokoje
– K dispozici ve výkonové třídě 15
› Velmi nízká jednotka pro malé prostory v podhledech
– Výška jednotky pouhých 200 mm
› Vyšší uživatelský komfort
– Lze volit 3 různé úrovně otáček ventilátoru
› Univerzální instalace
– Nasávání zezadu nebo zespodu
– ESP pro střední potrubní vedení (>30 Pa)
– Vzduchový filtr jako standard
› Standardní čerpadlo kondenzátu (výtlak
od horní strany jednotky 550 mm)
UNIVERZÁLNÍ INSTALACE
Vnitřní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
Barva opláštění
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Potřebný volný prostor v podhledu >
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok vzduchu při 50 Hz Chlazení
Velmi vysoké/vysoké/nominální/nízké
Externí statický tlak ventilátoru - 50 Hz Vysoký/Jmen.
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Vysoký/jmenovitý/nízký
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
mm
kg
m3/min
Pa
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
FXDQ15P7
1,7
1,9
FXDQ20P7
2,2
2,5
0,086
0,067
FXDQ25P7
2,8
3,2
FXDQ32P7
3,6
4,0
0,089
0,070
Nelakované
FXDQ40P7
4,5
5,0
0,160
0,147
200x700x620
FXDQ50P7
5,6
6,3
0,165
0,152
200x900x620
FXDQ63P7
7,1
8,0
0,181
0,168
200x1.100x620
240
23
7,5/7,0/-/6,4
8,0/7,2/-/6,4
27
10,5/9,5/-/8,5
51
33/31/29
52
34/32/30
30/10
50
32/31/29
/50/60/220-240/220
16
R-410A
6,35 / 12,7 / VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26)
1~/50/60/220-240/220
15
229
28
12,5/11,0/-/10,0
44/15
53
35/33/31
31
16,5/14,5/-/13,0
54
36/34/32
9,52/15,9/VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
FXSQ-P
FXMQ-P7
Jednotka do podhledu s ventilátorem
s invertorovým řízením
› Ventilátory s plynulou regulací otáček - unikátní technologie pro unikátní charakteristiky
– Automatická regulace průtoku vzduchu (viz níže) pro snadné uvedení do provozu
– Jemně nastavitelné ESP - křivky ventilátorů od 10 do 15 k dispozici u každé jednotky
– ESP (křivky ventilátorů) volitelné na dálkovém ovladači - není nutné otevírat servisní přístup
– Koncový uživatel může volit 3 úrovně otáček ventilátoru
– Až o 20 % nižší spotřeba energie v porovnání s jednotkami se střídavými ventilátory
› Široký rozsah výkonů - chladicí výkon od 2,2 do 16,0 kW
› Univerzální instalace
– Nasávání zezadu nebo zespodu
– ESP pro dlouhé potrubní vedení (70-200 Pa)
– Vzduchový filtr jako standard
› Dobrá výbava:
– Standardní čerpadlo kondenzátu (výtlak od horní strany jednotky 625 mm u FXSQ, 700 mm u FXMQ)
– Přívod čerstvého vzduchu
UNIVERZÁLNÍ INSTALACE
Jednoduchá instalace díky automatickému nastavení průtoku vzduchu směrem ke jmenovitému průtoku:
jednodušší instalace
›
›
›
›
Po dokončení instalace se může stát, že skutečný odpor potrubních
rozvodů bude nižší nebo vyšší než odpor očekávaný v době návrhu.
Následkem toho pak průtok vzduchu bude příliš vysoký či příliš
nízký. (Příklad vpravo ukazuje případ s nižším odporem potrubí)
Příliš nízký průtok vzduchu může vést k nedostatečnému
výkonu a problémům se spolehlivostí; naopak příliš vysoký
průtok vede k nepohodlí a nadměrné hlučnosti
S funkcí automatické regulace průtoku vzduchu může jednotka
automaticky přizpůsobit otáčky ventilátoru tak, aby bylo
dosaženo jmenovitého průtoku vzduchu (do 10 %)
Alternativně může instalační technik křivku ventilátoru
nastavit ručně pomocí dálkového ovládání
Externí statický tlak (Pa)
Snížená instalační výška
Křivka charakteristiky ventilátoru
Křivka skutečného odporu potrubí
Křivka odporu v době návrhu konstrukce
Jmenovitý průtok vzduchu
Průtok vzduchu bez automatické úpravy průtoku vzduchu
Skutečný průtok vzduchu
+/- 10%
Průtok vzduchu (m3/min)
230
FXSQ-P
FXMQ-P7
FXSQ-P - střední statický tlak
Vnitřní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
Barva opláštění
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Potřebný volný prostor v podhledu >
Hmotnost
Jednotka
Dekorační panel Model
Barva
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Hmotnost
Ventilátor - průtok Chlazení
Vysoké/nízké
vzduchu při 50 Hz Vytápění
Vysoké/nízké
Externí statický tlak ventilátoru - 50 Hz Vysoký/Jmen.
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina
Chlazení
Vysoké/nízké
akustického tlaku Vytápění
Vysoké/nízké
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
mm
kg
mm
kg
m3/min
m3/min
Pa
dBA
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
FXSQ20P
FXSQ25P
2,2
2,8
2,5
3,2
0,041
0,029
FXSQ32P
3,6
4,0
0,044
0,032
FXSQ40P
FXSQ50P
FXSQ63P
FXSQ80P FXSQ100P FXSQ125P FXSQ140P
4,5
5,6
7,1
9,0
11,2
14,0
16,0
5,0
6,3
8,0
10,0
12,5
16,0
18,0
0,097
0,074
0,118
0,117
0,185
0,261
0,085
0,062
0,106
0,105
0,173
0,249
Nelakované
300x550x700
300x700x700
300x1.000x700
300x1.400x700
350
23
26
35
46
47
BYBS32DJW1
BYBS45DJW1
BYBS71DJW1
BYBS125DJW1
bílá (10Y9/0,5)
55x650x500
55x800x500
55x1.100x500
55x1.500x500
3,0
3,5
4,5
6,5
9/6,5
9,5/7
16/11
19,5/16
25/20
32/23
39/28
46/32
9/6,5
9,5/7
16/11
19,5/16
25/20
32/23
39/28
46/32
70/30
100/30
100/40
120/40
120/50
140/50
55
56
63
59
63
61
66
67
32/26
33/27
37/29
37/30
38/32
40/33
42/34
32/26
33/27
37/29
37/30
38/32
40/33
42/34
R-410A
6,35 / 12,7 / VP25 (vnější průměr 32/vnitřní průměr 25)
9,52 / 15,9 / VP25 (vnější průměr 32/vnitřní průměr 25)
1~/50/60/220-240/220
16
FXMQ-P7 - vysoký statický tlak
Vnitřní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
Barva opláštění
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Potřebný volný prostor v podhledu >
Hmotnost
Jednotka
Dekorační panel Model
Barva
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Hmotnost
Ventilátor - průtok Chlazení
Vysoké/nízké
vzduchu při 50 Hz Vytápění
Vysoké/nízké
Externí statický tlak ventilátoru - 50 Hz Vysoký/Jmen.
Hladina akustického výkonu Chlazení
Vysoký/Jmen.
Vysoký/jmenovitý/nízký
Hladina
Chlazení
akustického tlaku Vytápění
Vysoký/jmenovitý/nízký
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
mm
kg
FXMQ20P7
FXMQ25P7
2,2
2,8
2,5
3,2
0,049
0,037
FXMQ32P7
3,6
4,0
0,053
0,041
300x550x700
FXMQ40P7
4,5
5,0
0,151
0,139
FXMQ50P7
5,6
6,3
0,110
0,098
Nelakované
300x700x700
FXMQ63P7
7,1
8,0
0,120
0,108
FXMQ80P7
9,0
10,0
0,171
0,159
FXMQ100P7
11,2
12,5
0,176
0,164
FXMQ125P7
14,0
16,0
0,241
0,229
300x1.000x700
300x1.400x700
35
BYBS71DJW1
46
BYBS125DJW1
55x1.100x500
4,5
19,5/16
19,5/16
55x1.500x500
6,5
32/23
39/28
32/23
39/28
350
23
BYBS32DJW1
26
BYBS45DJW1
55x650x500
3,0
9/6,5
9,0/6,5
100/50
56/33/31/29
33/31/29
55x800x500
3,5
16/11
16/11
160/100
65/39/37/35
39/37/35
bílá (10Y9/0,5)
mm
kg
m3/min
m3/min
Pa
dBA
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
9,5/7
9,5/7
57/34/32/30
34/32/30
18/15
18/15
25/20
25/20
200/100
67/65/43/41/39
43/41/39
61/64/70/41/39/37
42/40/38
44/42/40
41/39/37
42/40/38
44/42/40
R-410A
6,35 / 12,7 / VP25 (vnitřní průměr 25/vnější průměr 32)
9,52 / 15,9 / VP25 (vnitřní průměr 25/vnější průměr 32)
1~/50/60/220-240/220
16
231
Velká jednotka do podhledu
FXMQ-MA
› Výkonné jednotky
– ESP až 270 při jmenovitém průtoku vzduchu
– Jmenovitý průtok vzduchu až 4320 m3/h
– Chladicí výkon až 28 kW
– Topný výkon až 31,5 kW
› Určeno pro instalaci do centrálních
technických místností
Vnitřní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Rozměry
Hmotnost
Ventilátor - průtok vzduchu při 50 Hz
Externí statický tlak ventilátoru - 50 Hz
Hladina akustického výkonu
Hladina akustického tlaku
Chladivo
Připojovací rozměry
Elektrické napájení
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Jednotka
Chlazení
Vysoké/nízké
Vysoký/Jmen.
Chlazení
Jmen.
Chlazení
Vysoké/nízké
Typ
Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m3/min
Pa
dBA
dBA
mm
Hz/V
A
FXMQ200MA
22,4
25,0
1,294
1,294
FXMQ250MA
28,0
31,5
1,465
1,465
470x1.380x1.100
137
58/50
221/132
72/62
270/191
48/45
R-410A
9,52/19,1/PS1B
9,52/22,2/PS1B
1~/50/60/220-240/220
15
232
Neopláštěná parapetní jednotka
FXNQ-P
› Kompaktní design
– Pouze 22 cm hluboká a 61 cm vysoká
› Flexibilní instalace
– Parapetní jednotka
– Nástěnná montáž (nohy lze odmontovat)
› Ideální pro instalaci pod okno
› Místo připojení je nasměrované dolů, což
eliminuje nutnost připojovat pomocné potrubí
Místo připojení
Potrubí s chladivem
Vnitřní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Rozměry
Hmotnost
Ventilátor - průtok vzduchu při 50 Hz
Hladina akustického výkonu
Hladina akustického tlaku
Chladivo
Připojovací rozměry
Elektrické napájení
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Jednotka
Chlazení
Vysoké/nízké
Chlazení
Jmen.
Chlazení
Vysoké/nízké
Typ
Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m3/min
dBA
dBA
FXNQ20P
2,2
2,5
FXNQ25P
2,8
3,2
0,049
0,049
610x930x220
19
7/6
FXNQ32P
3,6
4,0
FXNQ40P
4,5
5,0
FXNQ50P
5,6
6,3
0,090
0,090
610x1.070x220
23
8/6
FXNQ63P
7,1
8,0
0,110
0,110
610x1.350x220
27
11/8,5
14/11
16/12
38/33
39/34
40/35
35/32
R-410A
mm
Hz/V
A
6,35/12,7/
1~/50/60/220-240/220
15
233
9,52/15,9/
Parapetní jednotka
FXLQ-P
› Nový stylový design
– Čistě bílá (RAL9010) povrchová úprava
› Flexibilní instalace
– Osazení na podlahu ke stěně
– Nástěnná montáž (nohy lze odmontovat)
– Samostatně stojící (se zadním panelem, na přání)
› Do jednotky lze snadno integrovat dálkové ovládání
FLEXIBILNÍ INSTALACE
Zadní panel na přání
Odnímatelné nohy pro nástěnnou instalaci
Vnitřní jednotka
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon - 50 Hz
Barva opláštění
Rozměry
Hmotnost
Ventilátor - průtok vzduchu při 50 Hz
Hladina akustického výkonu
Hladina akustického tlaku
Chladivo
Připojovací rozměry
Elektrické napájení
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Jednotka
Chlazení
Vysoké/nízké
Chlazení
Jmen.
Chlazení
Vysoké/nízké
Typ
Kapalina/Vnější průměr/Plyn/Vnější průměr/Kondenzát
Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m3/min
dBA
dBA
FXLQ20P
2,2
2,5
FXLQ25P
2,8
3,2
0,049
0,049
600x1000x232
27
7/6
35/32
mm
Hz/V
A
234
FXLQ32P
3,6
4,0
FXLQ40P
4,5
5,0
0,090
0,090
Čistě bílá (RAL 9010) / Tmavě šedá (RAL 7011)
600x1140x232
32
8/6
11/8,5
38/33
R-410A
6,35/12,7/
1~/50/60/220-240/220
FXLQ50P
5,6
6,3
FXLQ63P
7,1
8,000
0,110
0,110
600x1420x232
38
14/11
16/12
39/34
40/35
9,52/15,9/
Hydrobox pro VRV, jen ohřev
HXHD-A
› Ohřev teplé užitkové vody až na 80 °C bez pomoci
elektrických ohřívačů - zcela na bázi tepelného čerpadla
› Regulace výstupní teploty vody od 25 °C
do 80 °C, s možností ekvitermní regulace
› Plug&Play díky integrovaným
hydraulickým komponentům
– Proměnlivé otáčky vodního čerpadla (invertor)
– Expanzní nádoba
– Bezpečnostní a odvzdušňovací ventily
– A všechny ostatní požadované prvky
› Pouze u systémů REYAQ-P se zpětným získáváním
tepla, není nutný BSVQ box pro připojení do systému
› Široká škála doplňků
– Zásobníky teplé vody
– Řešení k solárním kolektorům
45°C - 75°C
Potrubí kapaliny
Potrubí plynu
Potrubí pro kondenzát
Komunikace F1/F2
Teplá voda
Teplá užitková voda
Vnitřní jednotky VRV
25°C - 75°C
Vzduchotechnická jednotka
Zásobník na
teplou užitkovou
vodu
BS-Box
45°C - 75°C
Nízkoteplotní radiátor
BS-Box
Hydrobox pro VRV,
jen ohřev
Zpětné získávání tepla VRV
s napojením na Hydrobox jen
pro ohřev
(REYAQ10-16P)
25°C - 35°C
Podlahové vytápění
Vnitřní jednotka
Topný výkon
Opláštění
Jmen.
Barva
Materiál
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Hladina
Jmen.
akustického tlaku Tichý noční režim Úroveň 1
Okolní prostředí Min.~Max.
Provozní rozsah
Vytápění
Teploty vody Min.~Max.
Teplá užitková Okolní prostředí Min.~Max.
voda
Teploty vody Min.~Max.
Chladivo
Typ
Chladivový okruh Průměr strany plynu
Průměr strany kapaliny
Vodní okruh
Připojovací rozměry
Systém vodního vytápění Objem vody Min.~Max.
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud
Doporučené jištění
HXHD125A
14,0
Šedá metalíza
Pozinkovaný ocelový plech
705x600x695
92
42 (1) / 43 (2)
38 (5)
-20~20 / 24 (3)
25~80
-20~43
45~75
R-134a
12,7
9,52
G 1” (zásuvka)
20~200
1~/50/220-240
20
kW
mm
kg
dBA
dBA
°C
°C
°CST
°C
mm
mm
palce
l
Hz/V
A
(1) Hladiny hluku měřeny při: EW 55 °C; LW 65 °C (2) Hladiny hluku měřeny při: EW 70 °C; LW 80 °C (3) Nastavení na místě
235
Zásobník na teplou užitkovou vodu
EKHTS-AC
› Nerezový zásobník na teplou užitkovou vodu
› Vnitřní jednotku a zásobník teplé užitkové vody lze umístit na sebe, a ušetřit tak
půdorysný prostor, případně vedle sebe, pokud je výška instalace omezena.
› Dostupný v objemech 200 a 260 litrů
› Tepelná ztráta je díky vysoce kvalitní izolaci snížena na minimum
› V potřebných intervalech může vnitřní jednotka ohřát vodu až na 60 °C,
aby se zabránilo riziku množení bakterií
› Efektivní nárůst teploty: z 10 °C na 50 °C za pouhých 60 minut
Vnitřní jednotka
Opláštění
Rozměry
Hmotnost
Zásobník
Výměník tepla
EKHTS200AC
Barva
Materiál
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Jednotka
Prázdná
Objem vody
Materiál
Maximální teplota vody
Množství
Materiál potrubí
Čelní oblast
Objem ve vnitřní spirále
mm
kg
l
°C
m2
l
EKHTS260AC
Šedá metalíza
Galvanizovaná ocel (pozinkovaný ocelový plech)
2010x600x695 (Integrováno na vnitřní jednotce)
2285x600x695 (Integrováno na vnitřní jednotce)
70
78
200
260
Nerezová ocel (EN 1.4521)
75
1
Nerezová ocel Duplex (EN 1.4162)
1,56
7,5
Zásobník na teplou užitkovou vodu s možností
připojení na solární kolektory
EKHWP-A
› Zásobník je navržen tak, aby jej bylo možné připojit na sluneční kolektory
› Dostupný v objemech 300 a 500 litrů
› Velkoobjemový zásobník na vodu pro dodávku teplé užitkové vody
kdykoliv v případě potřeby
› Tepelná ztráta je díky vysoce kvalitní izolaci snížena na minimum
› Možnost podpory vytápění prostoru (pouze zásobník 500 l)
Vnitřní jednotka
Opláštění
Rozměry
Hmotnost
Zásobník
Výměník tepla
EKHWP300A
Barva
Materiál
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Jednotka
Prázdná
Objem vody
Maximální teplota vody
Teplá užitková Materiál potrubí
voda
Čelní oblast
Objem ve vnitřní spirále
Provozní tlak
Průměrný specifický tepelný výkon
Plnění
Materiál potrubí
Čelní oblast
Objem ve vnitřní spirále
Průměrný specifický tepelný výkon
Pomocný solární Materiál potrubí
ohřev
Čelní oblast
Objem ve vnitřní spirále
Průměrný specifický tepelný výkon
EKHWP500A
Prachová šedá (RAL 7037)
Nárazuvzdorný polypropylen
mm
kg
l
°C
1.590x595x615
59
300
m2
l
bar
W/K
5,7
27,8
1.590x790x790
92
500
85
Nerezová ocel (DIN 1.4404)
5,9
28,4
6
2.795
2.860
Nerezová ocel (DIN 1.4404)
m2
l
W/K
2,5
12,3
1.235
m2
l
W/K
-
3,7
17,4
1.809
Nerezová ocel (DIN 1.4404)
236
1,0
5
313
Čerpací stanice
EKSRPS
› Úspora energie a snížení emisí CO2 se solárním systémem pro
ohřev teplé užitkové vody
› Čerpací stanici lze připojit k beztlakovému solárnímu systému
› Čerpací stanice a regulace zajišťují přenos solárního tepla do
zásobníku teplé užitkové vody
Vnitřní jednotka
Upevnění
Rozměry
Tepelný výkon
Regulace
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Účinnost kolektoru při nulovém teplotním spádu η0
Typ
Příkon
Snímač
Snímač teploty solárního panelu
Snímač akumulačního zásobníku
Snímač vratné větve
Snímač průtoku a teploty na vstupu
Elektrické napájení Napětí
EKSRPS3
Na boku zásobníku
815x230x142
Digitální regulátor teplotních rozdílů s textovým displejem
2
Pt1000
PTC
PTC
Napěťový signál (3,5 V ss)
230
mm
%
W
V
EKSV/H-P
Solární kolektor
› Vodorovný nebo svislý solární kolektor pro ohřev teplé užitkové vody
› Solární panely mohou vyprodukovat až 70 % energie potřebné
k výrobě teplé užitkové vody - hlavní úspora nákladů
› Velmi účinné kolektory s vysoce selektivním povrchem přeměňují
krátkovlnné sluneční záření na teplo
› Jednoduchá instalace na střešní tašky
› Solární kolektory jsou naplněny vodou pouze tehdy, pokud je to
zapotřebí pro vytápění - není tedy nutná protimrazová ochrana
Vnitřní jednotka
Rozměry
Hmotnost
Objem
Povrch
Plášť
Absorbér
Zasklení
Přípustný sklon střechy
Provozní tlak
Stagnující teplota
Tepelný výkon
Instalovanápoloha
Jednotka
Jednotka
Vnější
Průzor
Absorbér
Výška x šířka x hloubka mm
kg
l
m2
m2
m2
Min.~Max.
Max.
Max.
Účinnost kolektoru při nulovém teplotním spádu η0
Koeficient tepelné ztráty a1
Teplotní závislost koeficientu tepelné ztráty a2
Tepelný výkon
Modifikátor úhlu dopadu dopoledne při 50°
°
bar
°C
%
W/m2.K
W/m2.K2
kJ/K
EKSV26P
2.000x1.300x85
EKSH26P
1.300x2.000x85
43
1,7
2,1
2,601
2,364
2,354
Mikro-therm (absorpce max. 96 %, emise přibl. 5 % +/-2 %)
Harfový registr měděných trubek s laserově navařenou hliníkovou deskou s vysoce selektivní povrchovou úpravou
Jednotabulové bezpečnostní sklo, přenos +/- 92 %
15~80
6
200
78,7
4,270
0,0070
6,5
0,94
Svisle
Vodorovně
237
Větrání se zpětným získáváním tepla
VAM-FA
Čistý vnější vzduch
Odpadní vzduch úplně
zbavený tepla
Čistý vnější vzduch
ohřátý odebraným
teplem
Odsávaný odpadní
vzduch
› Energeticky úsporná ventilace díky zpětnému
získávání tepla / chladu ve vnitřních jednotkách
› Funkce free-cooling, je-li venkovní teplota
nižší než vnitřní teplota (např. v noci)
› Široký výběr jednotek: průtok vzduchu
od 150 až do 2000 m3/h
› Speciálně navržený výměník tepla s vysoce
účinným papírem (High Efficiency Paper, HEP)
› Není zapotřebí žádné potrubí pro odvod kondenzátu
› Lze provozovat při přetlakovém a podtlakovém větrání
PAPÍR S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ
VENKOVNÍ
VNITŘNÍ
30,6 °C
62 % RH
RH: Relativní vlhkost
SA: Přiváděný vzduch (do místnosti)
RA: Odváděný vzduch (z místnosti)
SA
27,4 °C
63 % RH
Teplota
a vlhkost
RA
26 °C
50 % RH
32 °C
70 % RH
SA
Integrovaná
tvarovaná vložka
RA
Integrovaná tvarovaná vložka
Větrání
Příkon - 50 Hz
Režim výměny tepla Jmen.
Ultra vysoký
Ultra vysoký
Režim obtoku
Jmen.
Účinnost výměny tepla - 50 Hz Ultra vysoký
Účinnost výměny Chlazení
Ultra vysoký
entalpie - 50 Hz
Vytápění
Ultra vysoký
Provozní režim
Systém výměny tepla
Prvek výměny tepla
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok Režim výměny tepla Ultra vysoký
vzduchu při 50 Hz Režim obtoku
Ultra vysoký
Externí statický tlak ventilátoru - 50 Hz Ultra vysoký
Hladina akustického Režim výměny tepla Ultra vysoký
tlaku - 50 Hz
Režim obtoku
Ultra vysoký
Provozní rozsah
Min.
Max.
Relativní vlhkost
Průměr spojovacího potrubí
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
%
%
%
mm
kg
m3/h
m3/h
Pa
dBA
dBA
°CST
°CST
%
mm
Hz/V
A
VAM150FA
0,116
0,116
74
VAM250FA
0,141
0,141
72
VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA
0,194
0,212
0,380
0,451
0,469
0,864
0,953
0,194
0,212
0,380
0,451
0,469
0,864
0,953
75
74
75
58
61
58
60
61
64
65
62
63
65
66
Režim tepelné výměny / režim obtoku / režim osvěžení
Výměna vzduch - vzduch s příčným průtokem, celkové teplo (citelné + latentní teplo)
Speciálně ošetřený nehořlavý papír
364x1.004x1.156 726x1.514x868 726x1.514x1.156
285x776x525
301x828x816
364x1.004x868
24
33
48
61
132
158
150
250
350
500
650
800
1.000
1.500
2.000
150
250
350
500
650
800
1.000
1.500
2.000
69
64
98
93
137
157
137
27 / 28,5
28 / 29
32 / 34
33 / 34,5
34,5 / 35,5
36 / 37
36 / 37
39,5 / 41,5
40 / 42,5
27 / 28,5
28 / 29
32 / 34
33,5 / 34,5
34,5 / 35,5
36 / 37
36 / 37
40,5 / 41,5
40 / 42,5
-15
50
80 % nebo menší
100
150
200
250
350
1~/50/60/220-240/220
15
239
Větrání se zpětným získáváním tepla, zvlhčováním a
úpravou vzduchu
VKM-G(M)
›
›
›
›
›
›
Vytváří vysoce kvalitní prostředí v interiéru předběžnou
úpravou přívodního čerstvého vzduchu
Zvlhčení přívodního vzduchu udržuje komfortní
vlhkost v místnosti, a to i při vytápění
Energeticky úsporná ventilace díky zpětnému
získávání tepla / chladu ve vnitřních jednotkách
Funkce free-cooling, je-li venkovní teplota
nižší než vnitřní teplota (např. v noci)
Speciálně navržený výměník tepla s vysoce účinným
papírem (High Efficiency Paper, HEP)
Lze provozovat při přetlakovém a podtlakovém větrání
Ventilace a výměník DX
Režim výměny tepla Jmen.
Ultra vysoký
Příkon - 50 Hz
Ultra vysoký
Režim obtoku
Jmen.
Celkový výkon
Chlazení
Vytápění
Účinnost výměny tepla - 50 Hz Ultra vysoký
Účinnost výměny entalpie - 50 Hz Chlazení
Ultra vysoký
Provozní režim
Systém výměny tepla
Prvek výměny tepla
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok Režim výměny tepla Ultra vysoký
vzduchu při 50 Hz Režim obtoku
Ultra vysoký
Externí statický tlak ventilátoru - 50 Hz Ultra vysoký
Hladina akustického Režim výměny tepla Ultra vysoký
tlaku - 50 Hz
Režim obtoku
Ultra vysoký
Provozní rozsah
Kolem jednotky
Přívodní vzduch
Vratný vzduch
Průměr spojovacího potrubí
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Odvod kondenzátu
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
Ventilace, výměník DX a zvlhčování
Režim výměny tepla Jmen.
Ultra vysoký
Příkon - 50 Hz
Ultra vysoký
Režim obtoku
Jmen.
Celkový výkon
Chlazení
Vytápění
Účinnost výměny tepla - 50 Hz Ultra vysoký
Účinnost výměny entalpie - 50 Hz Chlazení
Ultra vysoký
Provozní režim
Systém výměny tepla
Prvek výměny tepla
Zvlhčovač
Systém
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok Režim výměny tepla Ultra vysoký
vzduchu při 50 Hz Režim obtoku
Ultra vysoký
Externí statický tlak ventilátoru - 50 Hz Ultra vysoký
Hladina akustického Režim výměny tepla Ultra vysoký
tlaku - 50 Hz
Režim obtoku
Ultra vysoký
Provozní rozsah
Kolem jednotky
Přívodní vzduch
Vratný vzduch
Průměr spojovacího potrubí
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Přívod vody
Odvod kondenzátu
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
kW
kW
kW
kW
%
%
mm
kg
m3/h
m3/h
Pa
dBA
dBA
°CST
°CST
°CST
mm
mm
mm
Hz/V
A
kW
kW
kW
kW
%
%
mm
kg
m3/h
m3/h
Pa
dBA
dBA
°CST
°CST
°CST
mm
mm
mm
mm
Hz/V
A
VKM50G
0,560
0,560
4,71
5,58
76
64
VKM80G
VKM100G
0,620
0,670
0,620
0,670
7,46
9,12
8,79
10,69
78
74
66
62
Režim tepelné výměny / režim obtoku / režim osvěžení
Výměna vzduch - vzduch s příčným průtokem, celkové teplo (citelné + latentní teplo)
Speciálně ošetřený nehořlavý papír
387x1.764x832
387x1.764x1.214
96
109
114
500
750
950
500
750
950
180
170
150
38 / 38,5 / 39
40 / 41 / 41,5
40 / 40,5 / 41
38 / 38,5 / 39
40 / 41 / 41,5
40 / 40,5 / 41
0 °C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo menší
-15 °C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo menší
0 °C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo menší
200
250
6,35
12,7
PT3/4 s vnějším závitem
1~/50/220-240
15
VKM50GM
0,560
0,560
4,71
5,58
76
64
VKM80GM
VKM100GM
0,620
0,670
0,620
0,670
7,46
9,12
8,79
10,69
78
74
66
62
Režim tepelné výměny / režim obtoku / režim osvěžení
Výměna vzduch - vzduch s příčným průtokem, celkové teplo (citelné + latentní teplo)
Speciálně ošetřený nehořlavý papír
Typ s přirozeným odparem
387x1.764x832
387x1.764x1.214
102
120
125
500
750
950
500
750
950
160
140
110
37 / 37,5 / 38
38,5 / 39 / 40
39 / 39,5 / 40
37 / 37,5 / 38
38,5 / 39 / 40
39 / 39,5 / 40
0 °C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo menší
-15 °C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo menší
0 °C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo menší
200
250
6,35
12,7
6,4
PT3/4 s vnějším závitem
1~/50/220-240
15
240
Venkovní vzduchotechnická jednotka pro větrání
a úpravu vzduchu
FXMQ-MF
› Možnost nasávání až 100 % čerstvého vzduchu
› Ideální řešení pro obchody, restaurace či
kanceláře, kde je zapotřebí ponechat maximální
prostor pro nábytek, dekorace a vybavení
› Provozní rozsah: -5 °C až 43 °C
› Externí statický tlak až 225 Pa dovoluje větší
délku vzduchovodů a flexibilnější aplikaci:
ideální pro použití ve velkých prostorách
Větrání a úprava vzduchu
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon (50 Hz)
Chlazení
Jmenovitý
Vytápění
Jmenovitý
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Průtok vzduchu
Chlazení
Vytápění
Externí statický tlak
Standard
Chladivo
Typ
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmenovitý
Jmenovitý (220 V)
Akustický tlak
Chlazení
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Odvod kondenzátu
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m3/min
m3/min
Pa
dBA
dBA
mm
mm
FXMQ125MF
14,0
8,9
0,359
0,359
470x744x1.100
86
18
185
FXMQ200MF
22,4
13,9
0,548
0,548
FXMQ250MF
28,0
17,4
0,638
0,638
470x1.380x1.100
123
28
225
R-410A
-
42
35
205
47
9,52
19,1
PS1B
1~ / 50 / 220-240
15,9
Hz/V
241
22,2
EKEQMCB
Aplikace VRV® pro úpravu vzduchu
› Integrované řešení klimatizace
a vzduchotechniky od jednoho výrobce!
› Připojte jakoukoli vzduchotechnickou
jednotku k jakémukoli VRV®!
– Možný je dokonce VRV® WIII na geotermální
zdroj!
Sada EKEXV
› Účinnost DX systému jak u chlazení, tak i u vytápění!
› Unikátní aplikace pro Daikin VRV® III se
zpětným získáváním tepla s nepřetržitým
vytápěním během defrostu!
EKEQMCB
Potrubí plyn
Potrubí kapalina
F1-F2
jiná komunikace
EKEQMCB
ŘÍDICÍ BOXY
Typ regulace
Možnosti regulace
Regulace Daikin
Regulace teploty v místnosti (prostřednictvím dálkového ovladače (příslušenství) nebo externího snímače teploty v místnosti (příslušenství)]
Regulace teploty vratného vzduchu (prostřednictvím dodaného termistoru)
Nastavení 16 ~ 32 °C prostřednictvím dálkového ovladače Daikin (příslušenství)
Bezpotenciálový vstup zap/vyp
Bezpotenciálový výstup ovládání ventilátoru (např. k zastavení VZT během defrostu)
Výstup Provoz / Chyba možný s příslušenstvím (KRP4A51)
Rozsah regulace
Vstupy a výstupy
Dálkový ovladač Daikin
Rozměry
Hmotnost
Elektrické napájení
BRC1D52
BRC1E51A
Výška
Šířka
Hloubka
Vyžadováno pro řízení konečným uživatelem (nutno objednat samostatně)
Sady s expanzním ventilem
Přípustný výkon
Chlazení
Minimum
tepelného
(výparná teplota Standard
výměníku
6 °C)
Max.
Vytápění
Minimum
(kondenzační
Standard
teplota 46 °C)
Max.
Výška x šířka x hloubka
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Hladina akustického tlaku Jmen.
Provozní rozsah
Chlazení
Min./Max.
Vytápění
Min./Max.
Provozní rozsah - na Chlazení
Max.
výměníku
Vytápění
Min.
Chladivo
Typ
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
1
2
132
400
200
3,6
1~ / 230V / 50Hz
mm
mm
mm
kg
kW
kW
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
°CST
°CMT
°CST
°CST
mm
mm
EKEXV50
5,0
5,6
6,2
5,6
6,3
7,0
EKEXV63
6,3
7,1
7,8
7,1
8,0
8,8
EKEXV80
7,9
9,0
9,9
8,9
10,0
11,1
6,35
6,35
45 % relativní vlhkost
Teplotu vzduchu na vstupu do výměníku lze v režimu vytápění snížit až na -5 °CST. Další informace získáte u svého místního prodejce
242
EKEXV100
EKEXV125
10,0
12,4
11,2
14,0
12,3
15,4
11,2
13,9
12,5
16,0
13,8
17,3
401x215x78
2,9
45
-5,0/46,0
-/351
102
R-410A
9,52
9,52
EKEXV140
15,5
16,0
17,6
17,4
18,0
19,8
EKEXV200
17,7
22,4
24,6
19,9
25,0
27,7
EKEXV250
24,7
28,0
30,8
27,8
31,5
34,7
PLUG and PLAY VRV® připojení VZT
VZDUCHOTECHNICKÉ
JEDNOTKY PRO
› Vnitřní jednotky VRV a jednotky pro úpravu vzduchu
v jediném systému VRV
› Monovalentní chlazení a topení pro vzduchotechnické
jednotky
› Připojení vzduchotechnických jednotek jako u standardní
vnitřní jednotky VRV
› Výrobcem navržené a namontované ovládací prvky
› Konstantní a komfortní řízení teploty dodávaného vzduchu
› Rychlou a jednoduchou instalaci
› Standardní záruku DAIKIN
S pomocí nového systému připojení VRV „PLUG
Navíc
and PLAY“ firmy DAIKIN lze vnitřní jednotky VRV
pro nepřetržitou a účinnou regulaci výkonu ve
a vzduchotechnické jednotky pro úpravu čerstvého
spojení s vysoce sofi stikovanými a z výroby navrženými
vzduchu zapojovat do stejné chladicí linky, což má za
a nainstalovanými ovládacími prvky vzduchotechnických
následek lepší přizpůsobivost řešení a vyšší energetickou
jednotek
účinnost. Úpravy čerstvého vzduchu i klimatizace
výstupního vzduchu.
lze úspěšně ocílit pomocí jediného systému s přímým
A nakonec nesmíme zapomenout na obchodní výhody,
chlazením s technologií DAIKIN VRV bez obvyklých
které vám připojení „PLUG and PLAY“ jednotek VRV firmy
konstrukčních problémů nebo potřeby mít systém VRV
DAIKIN dává. Možnost spojení vzduchotechnických
pro klimatizaci a samostatné topné a chladicí systémy jen
jednotek se standardními vnitřními jednotkami VRV do
pro vzduchotechnické jednotky.
monovalentního topného a chladicího systému VRV vám
Z výroby navržené a nainstalované ovládací prvky
dává možnost zcela se zbavit ve vašich projektech kotlů
vzduchotechnických jednotek zajišťují jejich rychlé
na fosilní paliva, chladicích jednotek a vodního potrubí
a snadné „PLUG and PLAY“ připojení, stejně jak je tomu
a významně tak snížit celkové investiční náklady.
u standardních vnitřních jednotek VRV. Tato inovace
Celkově vzato, systém připojení jednotek VRV „PLUG and
přináší zcela monovalentní řešení s přímým chlazením pro
PLAY“ vám nabízí nejúčinnější a nejsnadněji instalovatelnou
účely topení, chlazení a úpravy čerstvého vzduchu
technologii s nejnižšími investičními náklady pro potřeby
u klimatizačních aplikací.
vašich klimatizačních projektů chlazení a topení.
243
invertorová
zajišťuje
technologie
společnosti
Daikin
stálou a příjemnou teplotu
PLUG and PLAY VRV® připojení VZT
V ÝR O B C E M N AV R Ž E N É
A NAMONTOVANÉ OVLÁDACÍ PR VKY
Pro všechny jednotky úpravy vzduchu (Air Handling Units - AHU) v systému spojení „PLUG and PLAY“ VRV je obsažen
výrobcem vyvinutý a namontovaný řídící paket.
Tento paket se skládá ze:
› Souprav expanzních ventilů EKEXV, které jsou již namontované v jednotce tak,
že už pouze připojíte potrubí pro chladivo.
› Ovládacích zařízení pro VZT, namontovaných ve výrobě, jako jsou teplotní a tlaková čidla, tlumiče ...
› Ovládacích panelů pro ovládání celého VZT, založených na teplotě přiváděného vzduchu, včetně boxů EKEQMCB.
To vše zajišťuje rychlé a snadné spojení „PLUG and PLAY“
se vzduchotechnickými jednotkami se systémem
VRV, stejné jako u standardní vnitřní jednotky
VZT. Možnost provozovat jednotku úpravy vzduchu
VZT s použitím standardního dálkového ovládání DAIKIN
značně zjednodušuje celkové řízení systému. Použití
centralizovaného dálkového ovládání dovoluje uživateli volit
z široké palety řídicích systémů, které integrují klimatizaci
a větrání do jediné struktury řídicího systému.
STANDARDIZOVANÉ PŘEDEM NASTAVENÉ
VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY
Následující předem nastavené vzduchotechnické jednotky (VZT) jsou konstruovány speciálně pro splnění požadavků,
které provázejí systém spojení „PLUG and PLAY“ VRV, stejně jako pro zajištění maximální energetické účinnosti a úrovně
komfortu pro aplikace standardní klimatizace.
Předem sestavené vzduchotechnické jednotky (VZT)
+
244
Ovládání je instalováno ve výrobě
PLUG and PLAY VRV® připojení VZT
STA NDA R D NÍ J E DN OT KY
PŘÍVODNÍHO VZDUCHU PRO
A P LI K ACE PO U Z E C HL AZ E N Í
Tyto jednotky jsou s jedním proudem vzduchu (jen ventilátor přívodního vzduchu) a s integrovaným směšovacím boxem
(0-100 % čerstvého vzduchu); pokud jsou připojeny k venkovní jednotce DAIKIN VRV, mohou pracovat jen v režimu chlazení.
Konstrukce: Rám z povrchově neupraveného hliníku 40 mm, plochý panel 25 mm s pěnovou izolací (40 ÷ 50 kg/m3), materiál
vnějšího povrchu šedý plastisol 0,7 mm, vnitřní povrch galvanizovaný 0,5 mm
Prvky v pořadí podle směru proudění vzduchu:
1) Směšovací box s tlumiči obsahující 1 x klapka, 1 x flexibilní připojení a akční členy montované ve výrobě,
2) Kapsový filtr F5 s tlakoměrem na měření tlakových rozdílů a dveřmi se závěsy (montováno ve výrobě),
3) Sekce pro sady expanzních ventilů EKEXV namontované z výroby
4) Chladicí spirála s přímou expanzí s galvanizovanou vaničkou kondenzátu a eliminátor kapek,
5) Přívodní ventilátor (včetně dvířek se závěsy, otvoru, pohonu, osazeného světla s rozvody a vypínače),
6) Flexibilní připojení,
7) Základní rám 150 mm
Průtok vzduchu
m3/h
2.000
3.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Šířka
Výška
Délka
Hmotnost
Chladicí výkon celkem
Citelný chladicí výkon
Externí statický tlak
Max. příkon ventilátoru
mm
mm
mm
kg
kW
kW
Pa
kW
950
810
3130
~ 300
20,60
10,90
450
1,10
1000
940
3350
~ 350
28,80
16,40
450
1,50
1150
960
3690
~ 400
40,70
22,00
450
2,20
1350
1060
3691
~ 470
58,70
32,90
450
3,00
1550
1060
4060
~600
83,40
43,40
450
5,50
1550
1260
4290
~700
100,30
55,20
450
5,50
1650
1310
4290
~700
117,30
65,70
450
7,50
1 x EKEXV200
1 x EKEQMCB
1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB
2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB
2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB
3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB
4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB
4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB
1 x 184
1 x 257
2 x 182
2 x 262
3 x 248
4 x 224
4 x 262
Včetně spojovací soupravy VRV
Výkonový index
Podmínky: Venkovní vzduch: Léto 35 °C/50 % rel. vlhkosti; dodávaný vzduch: léto 19 °C
1) Výška včetně základního rámu 150 mm
2) Šířka a výška bez výrobcem namontovaného ovládacího panelu
3) Ventily EKEXV uvnitř jednotky pro úpravu vzduchu. EKEQMCB namontované uvnitř ovládacího panelu
4) Maximální poměr napojení (CR) u celého systému VRV: 110 %
5) Součet výkonnostních indexů ventilů EKEXV nesmí přesáhnout 30 %, jsou-li použity v systému s jinými vnitřními jednotkami
245
PLUG and PLAY VRV® připojení VZT
STA NDA R D NÍ J E DN OT KY
S V ÝSTUP EM A V S T U P E M
V Z D U C H U P R O A P L I K ACE
C H LAZENÍ A TO P E N Í
Tyto jednotky mají dva proudy vzduchu (výstupní a vstupní ventilátor), integrovanou směšovací skříň (0-100 % čerstvého vzduchu),
systém pro zpětné získávání tepla (deskový tepelný výměník nebo rotační kolo) a pokud jsou připojené k venkovní jednotce
DAIKIN VRV, mohou pracovat v režimu topení a chlazení.
Konstrukce: 40 mm rám z přírodního hliníku, 25 mm plochý panel s pěnovou izolací (40-50 kg/m3), vnější povrch ošetřený šedým
plastisolem 0,7 mm, vnitřní povrch ošetřený pozinkováním 0,5 mm
Součásti v pořadí směru proudění vzduchu:
Proud výstupního vzduchu:
1) Klapková sekce s 1 žaluzií a z výroby nainstalovanými ovladači
2) Sáčkový fi ltr F5 s manometrem rozdílu tlaků, nainstalovaným z výroby, a dvířky se závěsy
3) Systém pro zpětné získávání tepla (deskový tepelný výměník nebo rotační kolo)
4) Směšovací skříň s klapkou a z výroby nainstalovanými ovladači
5) Výměník pro přímé chlazení s pozinkovanou vaničkou na kondenzát a ochranou proti okapávání
6) Výstupní ventilátor (včetně dvířek se závěsy, průzoru, krytu motoru a elektricky připojeného osvětlení a vypínače)
7) Pružná přípojka 8) 150 mm podstavec
Proud vstupního vzduchu:
1) Plochý fi ltr G4 s manometrem rozdílu tlaků, nainstalovaným z výroby, a dvířky se závěsy
2) Vstupní ventilátor (včetně dvířek se závěsy, průzoru, krytu motoru a elektricky
připojeného osvětlení a vypínače)
3) Směšovací skříň s klapkou a z výroby nainstalovanými ovladači
4) Systém pro zpětné získávání tepla (deskový tepelný výměník nebo rotační kolo)
5) Klapková sekce s 1 žaluzií a z výroby nainstalovanými ovladači
Průtok vzduchu
m3/h
Šířka
mm
Výška
mm
Délka
mm
Hmotnost
kg
Chladicí výkon celkem kW
Citelný chladicí výkon
kW
Topný výkon celkem
kW
Externí statický tlak
Pa
Max. příkon ventilátoru přívodního vzduchu kW
Max. příkon ventilátoru vratného vzduchu kW
Včetně spojovací soupravy VRV
Výkonový index
2.000
3.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
950
1450
2960
~ 550
20,6
10,9
11,25
450
1,10
1,10
1000
1710
3440
~ 680
28,8
16,4
16,50
450
2,20
1,50
1150
1750
3190
~ 700
40,7
22
21,30
450
2,20
2,20
1350
1950
3330
~ 900
58,70
32,90
32,26
450
4,00
3,00
1550
1950
3730
~ 1020
83,40
43,40
44,40
450
5,50
4,00
1650
2350
3700
~ 1270
100,30
55,20
57,91
450
5,50
5,50
2000
2350
4020
~ 1560
117,30
65,70
78,31
450
11,00
7,50
1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB
1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB
2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB
2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB
3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB
4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB
4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB
1 x 184
1 x 257
2 x 182
2 x 262
3 x 248
4 x 224
4 x 262
Podmínky: Venkovní vzduch: Léto 35 °C/50 % rel. vlhkosti; Zima -15 °C/90 % rel. vlhkosti; Dodávaný vzduch: Léto 19 °C, Zima 26 °C
1) Výška včetně základního rámu 150 mm
2) Šířka a výška bez výrobcem namontovaného ovládacího panelu
3) Ventily EKEXV uvnitř jednotky pro úpravu vzduchu. EKEQMCB
4) Maximální poměr napojení (CR) u celého systému VRV: 110 %
5) Součet výkonnostních indexů ventilů EKEXV nesmí přesáhnout 30 %, jsou-li použity v systému s jinými vnitřními jednotkami
246
PLUG and PLAY VRV® připojení VZT
V YSOKO V ÝKO NO VÉ J E DN OT KY
S V ÝSTUP EM A V S T U P E M
V Z D U C H U P R O A P L I K ACE
C H LAZENÍ A TO P E N Í
Tyto jednotky mají dva proudy vzduchu (výstupní a vstupní ventilátor), integrovanou směšovací skříň (0-100 % čerstvého
vzduchu), systém pro zpětné získávání tepla (deskový tepelný výměník nebo rotační kolo) a pokud jsou připojené k
venkovní jednotce DAIKIN VRV, mohou pracovat v režimu topení a chlazení.
Konstrukce: 40 mm rám z přírodního hliníku, 42 mm stupňovitý panel s izolací z minerální vlny (90 kg/m3), vnější povrch
ošetřený šedým plastisolem 0,7 mm, vnitřní povrch ošetřený pozinkováním 0,5 mm
Součásti v pořadí směru proudění vzduchu:
Proud výstupního vzduchu:
1) Klapková sekce s 1 žaluzií a z výroby nainstalovanými ovladači
2) Kombinovaná fi ltrační sekce s předfi ltrem G4 a sáčkovým fi ltrem F7 s manometrem rozdílu tlaků, nainstalovaným z výroby, a dvířky se závěsy
3) Systém pro zpětné získávání tepla (deskový tepelný výměník nebo rotační kolo)
4) Směšovací skříň s klapkou a z výroby nainstalovanými ovladači
5) Výměník pro přímé chlazení s pozinkovanou vaničkou na kondenzát a ochranou proti okapávání
6) Výstupní ventilátor (včetně dvířek se závěsy, průzoru, krytu motoru a elektricky připojeného osvětlení a vypínače)
7) Prázdná sekce 8) Tlumič hluku 500 mm
9) Sáčkový fi ltr F9 s manometrem rozdílu tlaků, nainstalovaným z výroby, a dvířky se závěsy 10) Pružná přípojka 11) 150 mm podstavec
Proud vstupního vzduchu:
1) Sáčkový fi ltr F6 s manometrem rozdílu tlaků, nainstalovaným z výroby, a
dvířky se závěsy
2) Vstupní ventilátor (včetně dvířek se závěsy, průzoru, krytu motoru a elektricky
připojeného osvětlení a vypínače)
3) Směšovací skříň s klapkou a z výroby nainstalovanými ovladači
4) Systém pro zpětné získávání tepla (deskový tepelný výměník nebo rotační kolo)
5) Klapková sekce s 1 žaluzií a z výroby nainstalovanými ovladači
Průtok vzduchu
m3/h
Šířka
mm
Výška
mm
Délka
mm
Hmotnost
kg
Chladicí výkon
kW
Chladicí výkon
kW
Topný výkon celkem
kW
Externí statický tlak
Pa
Max. příkon ventilátoru přívodního vzduchu kW
Max. příkon ventilátoru vratného vzduchu kW
Včetně spojovací soupravy VRV
Výkonový index
2.000
3.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
950
1450
4740
~ 830
20,6
10,9
11,25
450
1,50
1,10
1000
1710
5170
~ 990
28,8
16,4
16,50
450
2,20
1,50
1150
1750
4900
~ 1070
40,7
22
21,30
450
3,00
2,20
1350
1950
5050
~ 1301
58,70
32,90
32,26
450
4,00
3,00
1550
1950
5560
~ 1520
83,40
43,40
44,40
450
5,50
4,00
1650
2350
5580
~ 1835
100,30
55,0
57,91
450
7,50
5,50
1650
2350
5760
~ 2230
117,30
65,70
78,31
450
11,00
7,50
1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB
1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB
2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB
2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB
3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB
4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB
4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB
1 x 184
1 x 257
2 x 182
2 x 262
3 x 248
4 x 224
4 x 262
Podmínky: Venkovní vzduch: Léto 35 °C/50 % rel. vlhkosti; Zima -15 °C/90 % rel. vlhkosti; Dodávaný vzduch: Léto 19 °C, Zima 26 °C
1) Výška včetně základního rámu 150 mm
2) Šířka a výška bez výrobcem namontovaného ovládacího panelu
3) Ventily EKEXV uvnitř jednotky pro úpravu vzduchu. EKEQMCB namontované uvnitř ovládacího panelu
4) Maximální poměr napojení (CR) u celého systému VRV: 110 %
5) Součet výkonnostních indexů ventilů EKEXV nesmí přesáhnout 30 %, jsou-li použity v systému s jinými vnitřními jednotkami
247
Vzduchotechnické jednotky
ŘADA
Široká standardní řada pokrývá průtoky vzduchu od 1100 m3/h až do 124000 m3/h s možností
volby nejvhodnější příčné rychlosti v závislosti na požadované úpravě vzduchu. Navíc lze průtokovou
sekci (šířka x výška) přizpůsobit rozměrovým omezením instalace při zachování stejného průtoku.
Všechny velikosti jsou modulárně konstruované tak, aby usnadňovaly dopravu a snadnou montáž
na místě. Díky skutečnosti, že se nic nesvařuje, lze vzduchotechnické jednotky na přání dodat zcela
rozebrané, aby byla možná jejich montáž přímo na místě.
› Předem defi nované velikosti. Dvacet sedm (27) pevných velikostí optimalizovaných tak,
aby se dosáhlo nejlepšího kompromisu mezi konkurenceschopností a standardizací výroby.
› „Nekonečně“ měnitelné velikosti sloužící pro vyřešení instalačních omezení, kdy
prostorové požadavky na šířku a výšku sekce se musí přizpůsobit velikosti místa, které je
k dispozici. Systém umožňuje přizpůsobení velikostí jednotek po krocích 5 cm.
OVLÁDÁNÍ
Na přání lze jednotky vybavit regulačním a ovládacím systémem, který dokáže jednotku řídit
nezávisle nebo komunikovats externím řídicím systémem. Napájení ovládacího panelu, invertory,
mikroprocesor, čidla pro měření teploty, vlhkosti a kvality vzduchu, regulační ventily, ovladače
klapek, bezpečnostní zařízení a ovládací prvky představují jen některé ze součástek, které lze na
přání nainstalovat do stroje a nabídnout tak ještě úplnější produkt a rychlejší instalaci.
248
Vzduchotechnické jednotky
TECHNICKÉ MOŽNOSTI
Při vývoji všech jednotek byla zvláštní pozornost věnována jejich energetické účinnosti. Výměnné plochy, účinnost motoru, fi ltrace,
izolace, snížení tření a pokles tlaku v proudu vzduchu uvnitř vzduchotechnické jednotky představují jen některé z nejdůležitějších
parametrů, které byly při vývoji brány do úvahy. Díky tomu všemu je zde výrobek, který lze snadno zapojit do systému a který
dokáže přispívat k celkovým úsporám energie.
Rám
Konstrukce s nosnou kostrou vyrobenou z eloxovaných hliníkových
(vhodná pro instalaci ve zvlášť agresivním prostředí) nebo hliníkových
profi lů 40x40 nebo 60x60 mm. Existují řešení s tepelnou izolací
(průřez 60x60 mm) nebo se zaobleným profi lem (vhodná pro použití
v potravinářství nebo obecně všude tam, kde je vyžadována vysoká
úroveň hygieny). Všechny profily jsou dvoukomorové, takže
montážní šrouby jsou zcela zapuštěné a dovnitř vzduchotechnické
jednotky nic nevyčnívá (ve shodě s platnými předpisy pro bezpečnost
práce). Jsou rovněž opatřené plochým těsněním, které se vkládá
dovnitř profi lu, a rybinovou drážkou pro zajištění maximální těsnosti.
Konstrukci doplňují trojsměrné nylonolaminátové spojovací rohové
kusy, zatímco podstavec, který je pro každou sekci samostatný,
je kvůli snadnějšímu zvedání vyroben z protlačovaného hliníku
s tlakově litými hliníkovými rohy.
Panely
Uzavírací panely jsou dvouplášťové, krabicového typu a mohou
být ploché (tloušťka 25 a 46 mm) nebo stupňovité (tloušťka
42 a 62 mm). Stupňovité panely umožňují docílit uvnitř jednotky
rovnou plochu a zajišťují návaznost mezi panelem a profi lem.
Izolace může být z polyuretanové pěny (40 – 50 kg/m3) nebo
vláknité minerální vlny (90 kg/m3), přilepené na panel.
Plochý panel
Polyuretanová pěna
Stupňovitý panel
Hliníkový profil
s tepelnou izolací
VENTILÁTOR S MOTOREM
Ventilátor s motorem je tvořený jednou konstrukcí, sestávající ze
dvou hliníkových profi lů, které pomáhají tlumit přenášené nárazy,
a motorem, upevněným na napínací lyžině. Tato konstrukce
se nikdy nedotýká spodní části jednotky, protože její tíha se přes
hliníkové profi ly přenáší přímo na konstrukci vzduchotechnické
jednotky, což zajišťuje maximální izolaci vibrací. S tímto řešením si
můžete být jistí, že vzduchotechnická jednotka nepřenáší žádné
vibrace na plochu, na které je nainstalován
Základna
Kluzné saně
Konstrukce se dvěma hliníkovými profily
249
Roh
Vzduchotechnické jednotky
KOVÁNÍ
Upevňovacími prvky jsou nerezové samořezné šrouby
v nylonových hlavicích, přichycené k panelu pomocí vnější
čepičky. Tento systém zcela ukrývá šrouby v panelu a díky
samoupevňovacím a samostředicím šroubům je zajištěna
dlouhodobá těsnost.
Upevňovací prvek
Nylonová hlavice
Uzavírací čepička
DVÍŘKA
Dvířka pro kontrolu a interní servis lze opatřit otevíráním směrem
ven nebo směrem dovnitř u tlakových sekcí. Existují řešení se závěsy
vlevo nebo vpravo nebo dokonce s úplným vyjímáním dvířek.
PRŮZORY
Průzory jsou dvouplášťové, vyrobené z polykarbonátu a s plochým
těsněním. Upevňovací systém se svěracími šrouby zasahujícími
pouze do polykarbonátu (a proto nikoliv do sendvičového panelu)
a průchozí vnitřní a vnější těsnění zabraňují kondenzaci vodních par
a zajišťují maximální těsnost.
Filtry
Při konfiguraci jednotky je zvláštní pozornost věnována umístění
filtrů v proudu vzduchu, aby byla zajištěna jejich maximální
účinnost. Všechny filtry se montují do komerčně dodávaných rámů,
opatřených těsněním pro zajištění vysoké účinnosti filtrace.
Všechny jednotky jsou navíc konstruované tak, že umožňují
vyjímání filtrů ze špinavé strany, aby během údržby nedocházelo
ke kontaminaci okruhu vzduchu.
Upevňovací prvek
Závěsy (levé nebo
pravé dveře, nebo umožňující úplné
vyjmutí dvířek)
Upevňovací
systém
Vnitřní-vnější
těsnění
NABÍZENÉ SOUČÁSTI
Filtr
› Syntetický skládaný filtr
› Plochý fi ltr s hliníkovou síťkou / nerez
ocel 304
› Tuhý/měkký sáčkový filtr
› Vysoce účinný filtr
› Uhlíkový absorpční/ deodorizační filtr
Výměníky
› Vodní výměníky
› Parní výměníky
› Výměníky na přehřátou vodu
› Výměník pro přímé chlazení
› Elektrické výměníky
Zvlhčovače
› Zvlhčovač s povrchovým výparem,
stejnoměrný úbytek vody
› Zvlhčovač s povrchovým výparem,
s recirkulačním čerpadlem
› Zvlhčovač s rozprašováním vody,
stejnoměrný úbytek vody
› Zvlhčovač s rozprašováním vody,
s recirkulačním čerpadlem
› Parní zvlhčovač, se síťovou distribucí
› Parní zvlhčovač, s lokální distribucí
› Zvlhčovač s rozstřikem vody
Ventilátory
› Ventilátor s lopatkami zakřivenými dopředu
› Ventilátor s lopatkami zakřivenými dozadu
› Volně oběžné kolo (dodává se také
s přímým připojením)
SYSTÉMY PRO ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
› Rotační rekuperátor, teplotní nebo
s přenosem vlhkosti
› Deskový rekuperátor
› Oběhové výměníky
DALŠÍ SEKCE
› Útlumová sekce
› Směšovací skříň s automatickými nebo
ručně ovládanými klapkami
› Prázdná sekce
› Sekce s plynovým hořákem
› Z výroby nainstalované ovládací prvky vč.
invertorů
„ Nabídka kompletní řady: Od modelů standardních velikostí až po řešení šitá na míru zákazníkům. “
250
Kondenzační jednotka tepelné čerpadlo
ERQ
›
›
›
›
›
›
›
›
Vysoce účinné chladicí a vytápěcí řešení pro vzduchotechnické aplikace
Úspora nákladů na instalaci - pro ohřev či chlazení
čerstvého vzduchu není potřeba vodovodní potrubí,
protimrazová ochrana, chladicí jednotka či kotel
Technologie invertorového řízení Daikin pro plynulé a účinné řízení
výkonu zajišťuje stálou a komfortní teplotu přiváděného vzduchu
Široké spektrum regulace výkonů - u velikosti
250 až do 18 % jmenovitého výkonu
Široký provozní rozsah - v režimu vytápění do teploty okolního
vzduchu až -20 °C a v režimu chlazení až do +43 °C
Flexibilní výběr regulací, od regulátorů Daikin nevyžadujících
žádná nastavení, až po externí sofistikované regulátory
Široká škála doplňků, jako např. tichý režim nebo
externě řízené omezování příkonu
Systém přímého výparu s R410A pro připojení
k externím tepelným výměníkům
Sada s expanzním ventilem
EKEXV
ERQ
Vzduchotechnická jednotka
Potrubí pro kapalinu
Potrubí pro plyn
Ovládání expanzního ventilu
Termistory
Komunikace Daikin
Řídicí box
EKEQDCB
EKEQFCB
Regulátor (Daikin
nebo jiný výrobce)
252
Kondenzační jednotka tepelné čerpadlo
ERQ
Tepelné čerpadlo
VENKOVNÍ JEDNOTKY
ERQ100AV1
Jmenovitý výkon*
ERQ-AV1
ERQ125AW1
ERQ200~250AW1
Chlazení
Vytápění
EER
COP
Kombinovatelné expanzní ventily EKEXV #
Provozní rozsah - venkovní
Chlazení
Vytápění
Provozní rozsah - vnitřní, na
Chlazení
výměníku
Vytápění
Hladina akustického výkonu
Chlazení
Vytápění
Hladina akustického tlaku
Chlazení
Vytápění
Způsob defrostu
Rozměry
Výška
Šířka
Hloubka
Hmotnost
Chladivo
R410A
Kapalina (VP)
Rozměry potrubí
Plyn(VP)
Délka potrubí
Max.
Elektrické napájení
Doporučené jištění
kW
kW
°CST
°CMT
°C
°C
dBA
dBA
dBA
dBA
Jmenovitý výkon tepelného
výměníku*
EKEXV
min.
max.
Vnitřní objem tepelného výměníku min.
max.
Rozměry
Výška
Šířka
Hloubka
Hmotnost
Hladina akustického tlaku
Připojovací rozměry
Vstup(VP)
Výstup (VP)
kW
kW
l
l
mm
mm
mm
kg
dBA
mm
mm
72
–
54
–
9,52
15,9
14
15,5
16
18
3,99
3,42
4,15
3,94
63 ~ 140
80 ~ 140
-5 ~ +46
-20 ~ +15.5
+14 MT ~ +25 MT / +35 ST
+10 ST ~ 27 ST
67
69
–
–
51
53
53
55
Reverzní cyklus, elektronické řízení
1,345
900
320
120
4
9,52
9,52
15,9
19,1
55
1~/230 V/50 Hz
32
1,68
635
765
159
6,2
9,52
15,9
16
ERQ200AW1
EKEXV80
EKEXV100
EKEXV125
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV250
6,3
7,8
7,9
9,9
10
12,3
12,4
15,4
1,66
8,25
457
270
120
2,9
45
9,52
9,52
15,5
17,6
17,7
24,6
24,7
30,8
EKEQDCB
Typ regulace
Možnosti regulace
EKEQFCB
Regulace Daikin
Externí regulace
Regulace teploty v místnosti (prostřednictvím dálkového ovladače
0~10 V přímá regulace výkonu (5V = udržování výkonu, >5V
(příslušenství) nebo externího snímače teploty v místnosti (příslušenství)] požadován chladnější vzduch, <5V požadován teplejší vzduch)
Regulace teploty vratného vzduchu (prostřednictvím dodaného termistoru)
Nastavení 16 ~ 32 °C prostřednictvím dálkového ovladače
Daikin (příslušenství)
Rozsah regulace
Vstupy a výstupy
Regulace stálé výparné / kondenzační teploty
0~10 V vstup z externího ovladače
Nastavení pevné výparné teploty na 5 ~ 12 °C
Nastavení pevné kondenzační teploty na 43 ~ 49 °C
Bezpotenciálový vstup zap/vyp
Bezpotenciálový výstup ovládání ventilátoru (např.
k zastavení VZT během teplého startu a defrostu)
Bezpotenciálový vstup zap/vyp
Bezpotenciálový výstup ovládání ventilátoru (např.
k zastavení VZT během teplého startu a defrostu)
Výstup Provoz / Chyba možný s příslušenstvím (KRP4A51)
Dálkový ovladač Daikin
Rozměry
Hmotnost
Elektrické napájení
Dálkový ovladač Daikin
Adaptér pro externí monitorování / řízení
Externí snímač teploty v místnosti
Bezpotenciálový výstup defrostu (např. k zastavení
VZT během teplého startu a defrostu)
Bezpotenciálový výstup provozu kompresoru
Bezpotenciálový výstup indikace chyby
BRC1D52 / BRC1E51A Vyžadováno pro řízení konečným uživatelem (nutno objednat samostatně) Vyžadováno pro uvedení do provozu a servis (nutno objednat samostatně)
Výška
mm
132
Šířka
mm
400
Hloubka
mm
200
kg
3,6
3,9
1~/230 V/50 Hz
DOPLŇKY / PŘÍSLUŠENSTVÍ
Elektromechanický přepínač chlazení / vytápění (přepínač)
Upevňovací konzola pro přepínač vytápění / chlazení
Souprava vaničky na zachytávání kondenzátu
s centrální výpustí
ERQ250AW1
22,4
28
25
31,5
4,29
3,77
4,5
4,09
100 ~ 250
125 ~ 250
-5 ~ +43
-20 ~ +15
+14 MT ~ +25 MT / +35 ST
+10 ST ~ 27 ST
78
78
–
–
57
58
–
–
Reverzní cyklus, elektronické řízení
1,68
1,68
930
930
765
765
187
240
7,7
8,4
9,52
9,52
19,1
22,2
55
3N~ / 400 V / 50 Hz
25
25
EKEXV63
ŘÍDICÍ BOXY
EKEQFCB
ERQ125AW1
66
–
50
52
A
SADY S EXPANZNÍM VENTILEM
ERQ140AV1
14
16
3,98
4
63 ~ 140
mm
mm
mm
kg
mm
mm
m
ERQ125AV1
11,2
12,5
3,99
4,56
63 ~ 125
KRC19-26
KJB111A
KWC26B160
KWC26B280
BRC1D52 / BRC1E51A
KRP4A53
KRCS01-1
ERQ-AV1
ERQ125AW1
ERQ200,250AW1
•
•
•
•
•
•
•
EKEQDCB
EKEQFCB
•
•
•
•
•
253
Standardní vzduchová
Standardní
vzduchová
clona
clona pro ERQ
CYQS/M/L-DK-F/C/R
SAMOSTATNÝ SYSTÉM PRO VYTÁPĚNÍ NEBO CHLAZENÍ
ERQ
› Vzduchová clona pro párové připojení k jednotce ERQ
› První mezi DX vzduchovými clonami na trhu
› Návratnost investic kratší než 1,5 roku díky
technologii tepelného čerpadla
› Až 85 % účinnost oddělení klimatických
zón díky technologii omezující turbulentní
proudění ve směru dolů na minimum
› Snižuje tepelné ztráty, diskomfort v důsledku
proudění chladného vzduchu do interiéru
a také požadavky na vnitřní zdroje vytápění
STANDARDNÍ VZDUCHOVÁ CLONA (CY)
Malá
Standardní vzduchová clona pro připojení k ERQ
Příkon
Pouze ventilátor Jmen.
Vytápění
Jmen.
Delta T
Vstup = teplota místnosti
Opláštění
Barva
Rozměry
Výška
Jednotka F/C/R
Šířka
Jednotka F/C/R
Hloubka
Jednotka F/C/R
Potřebný volný prostor v podhledu >
Výška dveří
Max.
Šířka dveří
Max.
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - Průtok vzduchu Vytápění
Hladina akustického tlaku Vytápění
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina (vnější průměr) / Plyn
Požadované příslušenství (nutno objednat samostatně)
Elektrické napájení Napětí
kW
kW
K
mm
mm
mm
mm
m
m
kg
m3/h
dBA
V
Střední
CYQS150DK80F*BN / *SN CYQS200DK100F*BN / *SN CYQS250DK140F*BN / *SN CYQM100DK80F*BN / *SN CYQM150DK80F*BN / *SN CYQM200DK100F*BN / *SN CYQM250DK140F*BN / *SN
0,35
0,46
0,58
0,37
0,56
0,75
0,94
0,35
0,46
0,58
0,37
0,56
0,75
0,94
15
16
17
14
13
15
BN: RAL9010 / SN: RAL9006
BN: RAL9010 / SN: RAL9006
270 / 270 / 270
270 / 270 / 270
1.500 / 1.500 / 1.548 2.000 / 2.000 / 2.048 2.500 / 2.500 / 2.548 1.000 / 1.000 / 1.048 1.500 / 1.500 / 1.548 2.000 / 2.000 / 2.048 2.500 / 2.500 / 2.548
290 / 821 / 561
290 / 821 / 561
420
420
2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
1,5
2,0
2,5
1,0
1,5
2,0
2,5
66
83
107
57
73
94
108
1.746
2.328
2.910
1.605
2.408
3.210
4.013
49
50
51
50
51
53
54
R-410A
R-410A
9,52 / 16,0
9,52 / 19,0
9,52 / 16,0
9,52 / 19,0
Kabelové dálkové ovládání Daikin (BRC1E51A nebo BRC1D52)
Kabelové dálkové ovládání Daikin (BRC1E51A nebo BRC1D52)
230
230
Velká
Standardní vzduchová clona pro připojení k ERQ
Příkon
Pouze ventilátor Jmen.
Vytápění
Jmen.
Delta T
Vstup = teplota místnosti
Opláštění
Barva
Rozměry
Výška
Jednotka F/C/R
Šířka
Jednotka F/C/R
Hloubka
Jednotka F/C/R
Potřebný volný prostor v podhledu >
Výška dveří
Max.
Šířka dveří
Max.
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - Průtok vzduchu Vytápění
Hladina akustického tlaku Vytápění
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina (vnější průměr) / Plyn
Požadované příslušenství (nutno objednat samostatně)
Elektrické napájení Napětí
kW
kW
K
mm
mm
mm
mm
m
m
kg
m3/h
dBA
CYQL100DK125F*BN / *SN
0,75
0,75
1.000 / 1.000 / 1.048
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
1,0
76
3.100
53
9,52 / 16,0
V
CYQL200DK250F*BN / *SN
CYQL250DK250F*BN / *SN
1,50
1,88
1,50
1,88
15
14
12
BN: RAL9010 / SN: RAL9006
370 / 370 / 370
1.500 / 1.500 / 1.548
2.000 / 2.000 / 2.048
2.500 / 2.500 / 2.548
745 / 745 / 745
520
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
1,5
2,0
2,5
100
126
157
4.650
6.200
7.750
54
56
57
R-410A
9,52 / 16,0
9,52 / 22,0
Kabelové dálkové ovládání Daikin (BRC1E51A nebo BRC1D52)
230
F: Volně visící model, C: Kazetový model, R: Zapuštěný model
(1) Příznivé podmínky | (2) Normální podmínky | (3) Nepříznivé podmínky
254
CYQL150DK200F*BN / *SN
1,13
1,13
CYVS/M/L/XL-DK-F/C/R
Standardní vzduchová clona pro VRV
VRV®
SÍŤOVÉ ŘEŠENÍ
› Vzduchová clona pro párové připojení k jednotce ERQ
› První mezi DX vzduchovými clonami na trhu
› Návratnost investic kratší než 1,5 roku díky
technologii tepelného čerpadla
› Až 85 % účinnost oddělení klimatických
zón díky technologii omezující turbulentní
proudění ve směru dolů na minimum
› Snižuje tepelné ztráty, diskomfort v důsledku
proudění chladného vzduchu do interiéru
a také požadavky na vnitřní zdroje vytápění
KOMFORTNÍ VZDUCHOVÁ CLONA (CA)
Malá
Vnitřní jednotky
Topný výkon
Rychlost 3
Rychlost 4
Příkon
Pouze ventilátor Jmen.
Vytápění
Jmen.
Delta T
Rychlost 3
Rychlost 4
Opláštění
Barva
Rozměry
Výška
Jednotka F/C/R
Šířka
Jednotka F/C/R
Hloubka
Jednotka F/C/R
Potřebný volný prostor v podhledu >
Výška dveří
Příznivé / Normální / Nepříznivé
podmínky
Šířka dveří
Max.
Hmotnost
Jednotka
Jednotka F/C/R
Ventilátor - Průtok Vytápění
Rychlost 3
vzduchu
Vytápění
Rychlost 4
Hladina
Vytápění
Rychlost 3
akustického tlaku Vytápění
Rychlost 4
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina (vnější průměr) / Plyn
Požadované příslušenství (nutno objednat samostatně)
Elektrické napájení Napětí
kW
kW
kW
kW
K
K
mm
mm
mm
mm
m
m
kg
m3/h
m3/h
dBA
dBA
Střední
CYVS100DK80*BC/*SC CYVS150DK80*BC/*SC CYVS200DK100*BC/*SC CYVS250DK140*BC/*SC CYVM100DK80*BC/*SC CYVM150DK80*BC/*SC CYVM200DK100*BC/*SC CYVM250DK140*BC/*SC
4,8
6,1
7,9
10,9
6,1
7,5
9,7
13,4
6,0
7,5
9,7
13,3
7,7
9,4
12,1
16,8
0,20
0,30
0,40
0,50
0,28
0,42
0,56
0,70
0,20
0,30
0,40
0,50
0,28
0,42
0,56
0,70
22
19
18
20
20
17
16
18
20
17
16
18
15
14
16
BC:RAL9010 / SC:RAL 9006
270 / 270 / 270
1.123 / 1.000 / 1.048 1.623 / 1.500 / 1.548 2.123 / 2.000 / 2.048 2.623 / 2.500 / 2.548 1.123 / 1.000 / 1.048 1.623 / 1.500 / 1.548 2.123 / 2.000 / 2.048 2.623 / 2.500 / 2.548
590 / 821 / 561
420
2,4 / 2,2/ 1,0
61 / 59 / 61
670
880
36
42
mm
1,5
73 / 83 / 88
1.000
1.310
38
44
9,52 / 16,0
V
2,8 / 2,5 / 2,2
2,0
2,5
1,0
1,5
89 / 102 / 108 101 / 129 / 137 66 / 68 / 66
79 / 88 / 93
1.340
1.670
750 / 890
1.120 / 1.330
1.750
2.190
890 / 1.230
1.330 / 1.840
39
40
32 / 37
34 / 39
45
46
37 / 45
39 / 47
R-410A
9,52 / 19,0
9,52 / 16,0
Kabelové dálkové ovládání Daikin (BRC1E51A nebo BRC1D52)
230
Velká
Vnitřní jednotky
Topný výkon
Rychlost 3
Rychlost 4
Příkon
Pouze ventilátor Jmen.
Vytápění
Jmen.
Delta T
Rychlost 3
Rychlost 4
Opláštění
Barva
Rozměry
Výška
Jednotka F/C/R
Šířka
Jednotka F/C/R
Hloubka
Jednotka F/C/R
Potřebný volný prostor v podhledu >
Výška dveří
Příznivé / Normální / Nepříznivé
podmínky
Šířka dveří
Max.
Hmotnost
Jednotka
Jednotka F/C/R
Ventilátor - Průtok Vytápění
Rychlost 3
vzduchu
Vytápění
Rychlost 4
Hladina
Vytápění
Rychlost 3
akustického tlaku Vytápění
Rychlost 4
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina (vnější průměr) / Plyn
Požadované příslušenství (nutno objednat samostatně)
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
kW
kW
kW
kW
K
K
mm
mm
mm
mm
m
9,52 / 19,0
Velmi velká
CYVL100DK125*BC/*SC CYVL150DK200*BC/*SC CYVL200DK250*BC/*SC CYVL250DK250*BC/*SC CYVXL100DK125*BC/*SC CYVXL150DK200*BC/*SC CYVXL200DK250*BC/*SC CYVXL250DK250*BC/*SC
10,6
15,9
20,3
22,1
12,3
18,6
23,6
25,4
12,5
18,8
24,0
25,8
14,7
22,0
27,8
29,6
0,75
1,13
1,50
1,88
1,40
2,10
2,80
3,50
0,75
1,13
1,50
1,88
1,40
2,10
2,80
3,50
18
15
17
16
14
17
16
14
15
12
BC:RAL9010 / SC:RAL 9006
370 / 370 / 370
1.123 / 1.000 / 1.048 1.623 / 1.500 / 1.548 2.123 / 2.000 / 2.048 2.623 / 2.500 / 2.548 1.123 / 1.000 / 1.048 1.623 / 1.500 / 1.548 2.123 / 2.000 / 2.048 2.623 / 2.500 / 2.548
774 / 1.105 / 745
520
3,3 / 3,0 / 2,5
m
kg
m3/h
m3/h
dBA
dBA
1,0
83 / 81 / 83
1.330 / 1.730
1.730 / 2.210
40 / 46
45 / 51
mm
9,52 / 16,0
Hz/V
2,0
2,5
97 / 111 / 117 119 / 136 / 144
1.490 / 1.770
1.870 / 2.215
1.770 / 2.450
2.220 / 3.060
35 / 40
36 / 41
40 / 48
4 / 49
3,8 / 3,5 / 3,0
1,5
2,0
2,5
1,0
1,5
2,0
2,5
108 / 118 / 141 137 / 151 / 155 166 / 190 / 196 69 / 84 / 86 102 / 123 / 146 130 / 160 / 164 162 / 198 / 204
2.000 / 2.600
2.670 / 3.470
3.330 / 4.340
1.610 / 2.160
2.420 / 3.250
3.230 / 4.330
4.030 / 5.410
2.600 / 3.320
3.470 / 4.430
4.340 / 5.530
2.160 / 2.800
3.250 / 4.190
4.330 / 5.590
5.410 / 6.990
42 / 48
43 / 49
44 / 50
46 / 52
48 / 53
49 / 55
50 / 56
47 / 53
48 / 54
49 / 55
51 / 56
53 / 58
54 / 59
55 / 60
R-410A
9,52 / 19,0
9,52 / 22,0
9,52 / 16,0
9,52 / 19,0
9,52 / 22,0
Kabelové dálkové ovládání Daikin (BRC1E51A nebo BRC1D52)
230
1
v případě připojení k VRV® venkovní jednotce se zpětným získáváním tepla
F: Volně visící model, C: Kazetový model, R: Zapuštěný model
*Poznámka: šedé buňky obsahují předběžné údaje
255
Informace ohledně dostupnosti získáte
u svého místního prodejce
BRC1E52A
BRC1E52B
Uživatelsky přívětivé dálkové ovládání s
moderním designem
Co je nového?
Funkce úspory energie
Individuálně volitelná řada
funkcí pro úsporu energie
›
›
›
›
›
›
Omezení teplotního rozsahu
Funkce automatického poklesu teploty
Připojení podlahového snímače a snímače přítomnosti osob
(k dispozici u nových kazetových jednotek s kruhovým výdechem)
Indikace kWh
Automatický reset nastavené teploty
Časovač vypnutí
Omezení teplotního
rozsahu brání nadměrnému
vytápění nebo chlazení
Úspora energie díky nastavení dolního teplotního rozsahu při chlazení
a horního teplotního rozsahu v režimu vytápění.
Poznámka: Též k dispozici v režimu automatického přepínání chlazení / vytápění.
Indikace kWh
zaznamenává vaší spotřebu
Indikace kWh udává spotřebu elektrické
energie za poslední den / měsíc / rok.
Další funkce
NOVINKA ›
›
VYLEPŠENO ›
›
›
›
›
›
Lze nastavit až 3 nezávislé plány, které si může uživatel
během roku sám navolit (např. léto, zima, mezisezónní)
Možnost individuálního omezení funkcí menu
Snadné používání: veškeré hlavní funkce lze jednoduše nastavit
Snadné nastavení: graficky srozumitelné uživatelské rozhraní
Hodiny s reálným časem s automatickým
přechodem na letní a zimní čas
Vícejazyčná podpora (angličtina, němčina, nizozemština,
španělština, italština, portugalština, francouzština,
řečtina, ruština, turečtina, polština (NOVĚ))
Od 2. poloviny roku 2012 přibudou u verze BRC1E52B další
nové jazyky (albánština, bulharština, chorvatština, čeština,
maďarština, rumunština, srbština, slovenština, slovinština)
Vestavěný záložní zdroj napájení: při výpadku napájení
zůstanou veškerá nastavení uchována až po dobu 48 hodin
Grafické znázornění
spotřeby elektrické energie
257
Individuální řídicí systémy
BRC944B2
BRC944B2
ARC466A1
BRC4*/BRC7*
BRC2C51
BRC944B2*/BRC1D52
Kabelové dálkové ovládání
›
›
›
›
›
›
Plánovací časovač:
• Pětidenní plánování lze nastavit následovně:
- nastavení: jednotka je zapnutá a udržována v normálním provozu
- vypnuto: jednotka je vypnutá1
- omezení: jednotka je zapnutá s regulací min./
max. (podrobnosti viz omezený provoz)
Nepřítomnost osob (ochrana proti mrazu): během nepřítomnosti
osob může být vnitřní teplota udržována na určité hodnotě.
Tato funkce dokáže jednotku též vypínat a zapínat
Uživatelsky příjemná funkce přívodu čerstvého vzduchu díky
zavedení tlačítek pro režimy větrání a otáček ventilátoru
Neustálé monitorování systému, sledování správné funkce celkem 80 dílů
Okamžité zobrazení místa poruchy a stavu
Zkrácení času potřebného pro údržbu a snížení nákladů
Zobrazení
Provozní režim1
Větrání se zpětným získáváním tepla (HRV) je v provozu
Ovládání změny režimu chlazení/vytápění
Indikace centrálního ovládání
Indikace řízení skupin
Nastavená teplota1
Směr proudění vzduchu1
Naprogramovaný čas
Kontrola / zkušební provoz
Otáčky ventilátoru1
Potřeba vyčistit vzduchový filtr
Defrost / teplý start
Závada
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
1
U BRC944B2 jsou k dispozici pouze funkce označené ‘1’
ARC4*/BRC4*/BRC7*
BRC2C51
Infračervené dálkové ovládání
Zjednodušené dálkové ovládání
Ovládací tlačítka: zapnutí / vypnutí, spuštění / zastavení režimu časovače,
zapnutí / vypnutí režimu časovače, naprogramovaný čas, nastavení
teploty, nastavení směru proudění vzduchu, provozní režim, ovládání
otáček ventilátoru, vynulování indikace filtru, kontrola / zkušební provoz
Jednoduché, kompaktní zařízení, které se snadno ovládá, vhodné pro
používání v hotelových pokojích
Zobrazení: provozní režim, výměna baterie, nastavená teplota, směr
proudění vzduchu, naprogramovaný čas, otáčky ventilátoru, kontrola /
zkušební provoz
Informace ke všem funkcím dálkového ovládání naleznete v příručce pro
obsluhu
Ovládací tlačítka: zapnutí / vypnutí, volba provozního režimu, regulace otáček
ventilátoru, nastavení teploty
Zobrazení: řízení přepínání chlazení/vytápění, větrání se zpětným získáváním
tepla, nastavená teplota, provozní režim, indikace centrálního řízení, otáčky
ventilátoru, defrost/teplý start, porucha, volba provozního režimu, řízení
otáček ventilátoru, vynulování indikace filtru, kontrola/zkušební provoz
258
Základní řízení
Centrální řídicí systémy
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
Centrální řízení VRV systémů je možné pomocí 3 uživatelsky příjemných
kompaktních ovladačů: centrálního dálkového ovládání, centrálního
ovladače zapnutí/vypnutí a časovače. Tyto ovladače mohou být
používány nezávisle nebo společně, kde 1 skupina = několik (až 16)
společných vnitřních jednotek a 1 zóna = několik sdružených skupin.
Centrální dálkové ovládání je ideální pro použití v komerčních budovách
pronajímaných jednotlivým, na sobě nezávislým nájemcům, kdy je
možno vnitřní jednotky sestavit do skupin podle nájemce (zónování).
Pomocí časovače je možné nastavit provozní podmínky v závislosti na
potřebách každého nájemce. Toto nastavení lze při změnách požadavků
nájemce snadno změnit.
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
Centrální dálkové ovládání
Centrální ovladač zapnutí/vypnutí
Plánovací časovač
Umožňuje individuální řízení 64 skupin (zón)
vnitřních jednotek.
Umožňuje současné individuální řízení 16 skupin
vnitřních jednotek.
Možnost naprogramování 64 skupin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maximálně může být řízeno 64 skupin
(128 vnitřních jednotek, max. 10 venkovních
jednotek)
Maximálně může být řízeno 128 skupin
(128 vnitřních jednotek, max. 10 venkovních
jednotek) pomocí 2 centrálních dálkových
ovladačů na různých místech
Řízení zón
Řízení skupin
Zobrazení kódu poruchy
Maximální délka propojovacího kabelu
1 000 m (celkem: 2 000 m)
Je možné řídit směr proudění vzduchu
a průtok vzduchu větrací jednotkou se
zpětným získáváním tepla (HRV)
Rozšířená funkce časovače
•
•
•
•
Maximálně může být řízeno 16 skupin
(128 vnitřních jednotek)
Lze používat 2 dálkové ovladače na různých
místech
Indikace provozního stavu (normální provoz,
porucha)
Indikace centrálního řízení
Maximální délka propojovacího kabelu
1 000 m (celkem: 2 000 m)
259
•
•
•
Maximálně může být řízeno 128 vnitřních
jednotek
8 druhů týdenních cyklů (při kombinaci
s DCS302C51)
Záložní zdroj až pro 48 hodin bez napájení
Maximální délka vedení 1 000 m (celkem:
2 000 m)
DCS601C51
Intelligent Touch Controller
Centrální řídicí systémy
Řídicí zařízení jiného výrobce
(domotics, BMS atd.)
(doplněk DCS007A51)
Podrobné a jednoduché monitorování a řízení
systémů VRV
(max. 2 x 64 skupin / vnitřních jednotek).
Ethernet
Požární hlásič
Vstupní kontakt pro nucené vypnutí
Paměť
Flash
PCMCIA
DIII-NET
CSV výstup výsledků PPD
(volitelné)
(doplněk DCS002C51)
Vnitřní jednotky
HRV
Pi-port
Ethernet konektor
pro web
Jednotka DIO (DEC102A51)
Připojení měření příkonu pomocí PPD funkce
Řízení osvětlení,
čerpadel kondenzátů
apod. (DEC102A51)
(volitelně)
Závada
Jednotka DIO (DEC101A51)
Vzdálené monitorování/řízení pomocí internetu, e-mailu
Údaje PPD jsou dostupné na internetu
(doplněk DCS004A51)
Monitorování signálů
o příchodech /
odchodech z místnosti
(DEC101A51)
DIII-NET umožňuje monitorování/řízení až
64 jednotek (skupin) klimatizace a zařízení
RS-232C
DIII-NET
PLUS adaptér
(DCS601A52)
Vnitřní jednotky
HRV
JAZYKY
ŘÍZENÍ
NÁKLADOVÉ CHARAKTERISTIKY
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
angličtina
francouzština
němčina
italština
španělština
nizozemština
portugalština
ČLENĚNÍ SYSTÉMU
›
›
›
›
Řízení až 2 x 64 vnitřních jednotek
Ethernet konektor pro web
(webový prohlížeč + e-mail)
Digitální DI/DO kontakty (volitelné)
Dotykový panel (plnobarevný
LCD s grafickými symboly)
MANAGEMENT
›
›
›
›
›
Internetová aplikace a internetová
kompatibilita (doplněk DCS004A51)
- Monitorování a řízení podle uživatele
- Vzdálené monitorování a řízení více než
jedné budovy
- Vzdálené monitorování a řízení více než
jedné budovy přes internet
Poměrné rozdělení výkonu:
PPD - Power Proportional Distribution
(doplněk DCS002C51)
Údaje PPD jsou dostupné na internetu
Jednoduché sledování spotřeby el. energie
Rozšířená funkce historických dat
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Individuální řízení (nastavená teplota,
zapnout/vypnout, otáčky ventilátoru)
(max. 2 x 64 skupin/vnitřních jednotek)
Odložený plán
Rozšířená funkce časovače
(8 cyklů, 17 předloh)
Flexibilní seskupování do zón
Roční rozvrh
Nouzové vypnutí při požáru
Řízení ve vzájemné vazbě
Zvýšený počet monitorovacích
a řídicích funkcí pro HRV
Automatický přechod
z chlazení na vytápění
Optimalizace vytápění
Teplotní limity
Ochrana heslem: 3 úrovně
(všeobecná, administrace, servis)
Rychlý výběr a kompletní ovládání jednotek
Jednoduchá orientace
MONITOROVÁNÍ
›
›
›
›
›
›
Vizualizace pomocí grafického
uživatelského rozhraní (GUI Graphical User Interface)
Funkce změny barvy ikony na displeji
Provozní režim vnitřních jednotek
Chybová hlášení posílaná e-mailem
a mobilním telefonem (volitelně)
Indikace výměny filtru
Multi PC
260
›
Funkce free-cooling
Úspora pracovní síly
Jednoduchá instalace
Kompaktní design: postačí
malý instalační prostor
Celkové úspory energie
OTEVŘENÉ ROZHRANÍ
›
›
›
Otevřené rozhraní umožňuje komunikaci
s jakýmkoliv řídicím systémem jiného
výrobce (domotics, BMS apod.)
Komunikační protokol HTTP
K dispozici jako doplněk DCS007A51
PŘIPOJITELNÉ K
›
›
›
›
VRV
HRV
Sky Air (nutný adaptér)
Split (nutný adaptér)
DAM602B51/52
Intelligent Manager
Centrální řídicí systémy
Plné řízení a správa systémů VRV
(max. 200 skupin)
Intranet/Internet
~
Internetový
přístup
Internetový
přístup
Emailová zpráva
o závadě
Jednotka Ai (DAM101A51)
DAM602B51/52
DIII-NET
DIII-NET
DIII-NET
Jednotka DIO
(DDEC102A51)
DIII-NET
ETHERNET
Kompatibilita s Windows Vista
Napájecí zařízení
· Výtahy
· Čerpadla
· Osvětlení,...
Požární hlásič Elektrická měření
Centrální klimatizační
systém Daikin
~
Sub PC
Místní
DMS502A51
monitorování
(pouze monitorování)
a řízení
Systém VRV
HRV
JAZYKY
MANAGEMENT
MONITOROVÁNÍ
›
›
›
›
›
›
›
›
›
angličtina
francouzština
němčina
italština
španělština
nizozemština
portugalština
›
›
›
ČLENĚNÍ SYSTÉMU
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Řízení až 1024 vnitřních
jednotek (pomocí 4 iPU)
Ethernet TCPIP/ 10 base/ T komunikace
Integrované digitální kontakty na
inteligentní procesorové jednotce (iPU)
- připojení pro 20 obecných vstupů
- 2 digitální výstupy
iPU může pracovat minimálně
48 hodin bez napájení
Kompatibilní se softwarem pro bezpečné
vypnutí systému při výpadku napájení (UPS)
Přístup přes web (volitelně)
(doplněk DAM004A51)
Poměrné rozdělení výkonu (PPD)
(doplněk DAM002A51)
Provozní historie (zapnutí/vypnutí,
závady, provozní hodiny)
Vytváření hlášení (grafické a tabulkové)
(denní, týdenní, měsíční)
Možnost snížení provozu
v odběrových špičkách
Pokročilé ovládání nájemci
Klouzavá teplota
Eco režim (doplněk DAM003A51)
Funkce předchlazení a předehřátí
›
›
›
›
›
›
›
NÁKLADOVÉ CHARAKTERISTIKY
ŘÍZENÍ
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Individuální řízení (bod nastavení,
zapnutí/vypnutí, otáčky ventilátoru)
(max. 1024 vnitřních jednotek)
Řízení skupin (100 skupin)
Časovač (128 programů)
Nouzové vypnutí při požáru (32 programů)
Řízení ve vzájemné vazbě
Omezení nastavitelných hodnot
Automatický přechod z chlazení na vytápění
Řízení při výpadku/odpojení napájení
Teplotní omezení (automatické zapnutí)
Rozšíření funkce časovače
261
Vizualizace pomocí grafického
uživatelského rozhraní (GUI)
s možností vlastní grafické úpravy
Provozní režim vnitřních jednotek
Indikace poruch
Indikace výměny filtru
Indikace nastavené teploty
Monitorování provozního času
Multi PC
On-line nápověda
Úspora pracovní síly
Jednoduchá instalace
Kompaktní design: postačí
malý instalační prostor
Celkové úspory energie
PŘIPOJITELNÉ K
›
›
›
›
VRV
HRV
Sky Air (nutný adaptér)
Split (nutný adaptér)
Rozšířené individuální řízení
a monitoring
RTD-10 / -NET / -HO
Univerzální řídicí adaptéry
Monitorování a řízení jedné skupiny
VRV nebo Sky Air vnitřních jednotek
prostřednictvím řídicího zařízení
jiného výrobce nebo systému BMS
Externí rozhraní
RTD-10
Vyspělé začlenění do BMS systému VRV, Sky Air,
VAM a VKM prostřednictvím:
›
Protokolu Modbus
›
Napětí (0-10 V)
›
Odporu
RTD-NET
Rozhraní protokolu Modbus pro monitorování
a řízení VRV, Sky Air, VAM a VKM
RTD-HO
Inteligentní regulátor pro hotelové pokoje
Přehled funkcí
HLAVNÍ FUNKCE
Rozměry
V x Š x H
mm
Karta od pokoje + okenní kontakt
Funkce odloženého plánu
Zákaz nebo omezení funkcí dálkového ovládání (omezení bodů nastavení atp.)
Modbus (RS485)
Regulace 0 - 10 V
Odporové řízení
IT aplikace (automatické zálohování a rotace mezi jednotkami)
Vzájemné blokování vytápění
Výstupní signál (zapnuto / defrost, chyba)
RTD-10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ŘÍDICÍ FUNKCE
Zap/Vyp
Bod nastavení
Režim
Ventilátor
Klapka
Řízení tlumiče HRV
Zákaz / omezení funkcí
RTD-10
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
RTD-NET
M
M
M
M
M
M
M
RTD-HO
M*
M*
M*
M*
M*
MONITOROVACÍ FUNKCE
RTD-10
RTD-NET
Zap/Vyp
M, C
M
Bod nastavení
M
M
Režim
M
M
Ventilátor
M
M
Klapka
M
M
RC teplota
M
M
RC režim
M
M
Počet jednotek
M
M
Chyba
M, C
M
Chybový kód
M
M
Teplota vratného vzduchu (průměrná/min/max)
M
M
Alarm filtru
M
M
Termo zap.
M
M
Defrost
M, C**
M
Teplota na vstupu / výstupu výměníku
M
M
M: Modbus, V: Napětí, R: Odpor, C: Bezpotenciálový kontakt, *: pouze při obsazeném pokoji, **: Indikovat lze buď Zap/Vyp nebo defrost, nikoliv oba stavy
RTD-HO
M, C
M
M
M
M
M
M
M
M, C
M
M
M
M
M
M
262
RTD-NET
100 x100 x 22
RTD-HO
3
3
3
3
3
M*
Rozšířené individuální řízení
Řídicí systémy Daikin
a monitoring
DTA113B51
Adaptér DS-Net
Základní řešení pro ovládání
Sky Air a VRV
Adaptér DS-NET
Modem GSM
(podpora v terénu)
RS232C
BRC1D52
Až 4 jednotky / 1 adaptér
Mobilní telefon
(podpora v terénu)
›
›
›
monitorovací funkce
řídicí funkce
upozornění na chybu
FUNKCE
1. Monitorovací funkce
3. Upozornění na chybu
Vaše klimatizační jednotky můžete monitorovat jednoduchým
odesláním textové zprávy ve znění „Report“ z mobilního telefonu:
› Zapnutí/vypnutí
› Provozní režim (větrání/chlazení/vytápění)
› Nastavení teploty
› Chybový kód
Dojde-li k chybě, zařízení automaticky odešle na váš mobilní telefon
textovou zprávu (upozornění na chybu).
4. Samostatný provoz
›
›
2. Řídicí funkce
Klimatizační jednotky lze řídit jednoduchým odesláním textové zprávy
z mobilního telefonu:
› Zapnutí/vypnutí
› Provozní režim (větrání/chlazení/vytápění)
› Nastavení teploty
Daikin doporučuje používat modem Wavecom Fastrack modem.
263
Funkce rotace
Funkce záložního provozu
Rozšířené individuální řízení
a monitoring
KKRP01A
Online controller
Stále pod dohledem,
bez ohledu na to, kde se nacházíte
Společnost Daikin přichází s novým řešením pro monitorování
a řízení hlavních funkcí rezidenčních vnitřních jednotek. Tento
systém má uživatelsky přívětivé ovládání prostřednictvím
chytrého telefonu, notebooku, stolního počítače, tabletu, aplikace
nebo kabelového dálkového ovladače jej můžete používat
prakticky kdekoliv.
1
Kabelový ovladač
2
PC
3
Chytrý telefon
Rezidenční využití:
Využití v menších komerčních aplikacích:
íh
ích
Optimální komfort v domě / sledování
domu během nepřítomnosti
› Vytváření komfortního klimatu v domě
kdykoliv a odkudkoliv
› Rozpoznání výpadků na dálku
Flexibilní kancelářské řešení
› Dynamické skupinové řízení v otevřeném prostoru
› Manažer závad / záznamník událostí
› Snadné vytváření ročních plánů (iPlanner)
› Konfigurace zálohování klimatizačního zařízení
Dostupné softwarové balíčky
Rezidenční*
Menší komerční aplikace **
Rozšířené menší komerční aplikace **
3
3
3
3
3
3
Možnost řízení několika vnitřních jednotek prostřednictvím internetu (více než 9 KKRP01)
3
3
Filtrování dat OK / ERR
3
Možnost řízení vnitřní jednotky prostřednictvím internetu
Možnost řízení několika vnitřních jednotek prostřednictvím internetu (až 9 KKRP01)
3
3
Rozšířené filtrování (OK / ANY ERR / COMM ERR / AC / ERR)
3
Třídění podle všech sloupců v datové tabulce
3
Historie varování
3
Historie teplot
3
3
Historie příkazů
Grafický jednotlivý regulátor s předpovědí počasí
3
3
3
Textový skupinový regulátor
3
3
3
Týdenní plánovač
3
3
3
I-planner (roční plánování)
Protokol varování zasílaný e-mailem
3
3
3
Autonomní pravidelná kontrola konektivity
3
Protokol překročení limitů pokojových teplot zasílaný e-mailem
3
* Standardně naprogramováno na KKRP01A
** Doplňkový software nutno zakoupit online
264
Rozšířené individuální řízení
a monitoring
KKRP01A
Online controller
Možnost připojení k vnitřním jednotkám:
Standard
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
FTXR28-50E
FTXG25-50J
FTXG25-35E
CTXG50J
CTXG50E
FTXS20-71G
FTK/XS20-50D
FTXS50-71F
FTXS20-50J
FTX50-71GV
FTYN50-60F
FVXS25-50F
FVXG25-50K
FLK/XS25-60C/E
ATXS20-50E
ATXS20-50G
ATXG25-35E
Aplikace
Klimatizaci je možné ovládat prostřednictvím aplikace. Tuto aplikaci bude možné stáhnout z internetu.
Technické údaje
Online controller KKRP01A
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ
Ethernet LAN 10/100 mbit/s
MODBUS
pro připojení do sítě LAN
pro připojení příslušenství
Sériový kabel S21 1,3 m
pro připojení s vnitřní klimatizační jednotkou
Elektrické napájení
přímo z vnitřní jednotky - 5 V ss u online controller, 12 V ss u příslušenství
Příkon
120 mA, 0,6 W
Krytí
JINÉ
IP10 / IP44 - vnitřní klimatizační jednotka
Upevnění
Hmotnost
uvnitř klimatizační vnitřní jednotky nebo do externí montážní sady
50g
Rozměry (š x v x h)
64 x 67 x 17 mm (bez kabelu)
Doplňky
NÁZEV
POPIS
VYSVĚTLIVKY
KKRPM01A
Externí montážní sada
Pro instalaci online controller vně vnitřní jednotky nebo
k prodloužení délky kabelu mezi vnitřní jednotkou a KKRP01A.
Lze jej snadno osadit do podhledu.
KKRPW01A
Kabely pro Wi-Fi
K bezdrátovému internetovému připojení. Wi-Fii modul nutno
zakoupit místně.
KBRCS01A
Jednoduchý nástěnný regulátor
KBRC01A
Dotykový nástěnný regulátor s LCD displejem
265
Kabelový ovladač pro instalaci na zeď. Navržen pro snadné
ovládání jedné vnitřní jednotky nebo skupiny jednotek.
KLIC-DI / -DD
KNX Protocol
Standardní protokolová rozhraní
Integrace do jednotek
Split, Sky Air a VRV do systémů HA/BMS
Koncepce
Připojení vnitřních jednotek Split k rozhraní KNX pro domovní automatický systém
světla
dům
Protokol rozhraní Daikin / KNX
Ovladač
Domotica
Koncepce
Připojení vnitřních jednotek Sky Air / VRV k rozhraní KNX pro integraci BMS
ovládání rolet
TV
světla
provozovna
Protokol rozhraní Daikin / KNX
Ovladač
Domotica
ovládání rolet
TV
Rozhraní KNX
Integrace vnitřních jednotek Daikin prostřednictvím rozhraní KNX umožňuje monitorování a řízení několika různých zařízení, jako jsou
např. světla a rolety, z jednoho centrálního ovladače. Jednou z velmi důležitých funkcí je možnost naprogramování ‘scénáře’ - jako např.
„Mimo domov“ - ve kterém si konečný uživatel vybere příkazy, které budou vykonány najednou v případě, že je takovýto scénář zvolen.
Příklad: v režimu „Mimo domov“ je vypnutá klimatizace a osvětlení, rolety jsou stažené a alarm je zapnutý.
Rozhraní KNX pro
KLIC-DD Rozměry
90x60x35 mm
KLIC-DI Rozměry 45x45x15 mm
Split
Sky Air
VRV
3
3
3
ZÁKLADNÍ ŘÍZENÍ
ZAP/VYP
Režim
Teplota
Úrovně otáček ventilátoru
Natáčení
Auto, vytápění, vysoušení, větrání, chlazeníAuto, vytápění, vysoušení, větrání, chlazení Auto, vytápění, vysoušení, větrání, chlazení
3
3
3
3 nebo 5 + auto
Zastavení nebo pohyb
2 nebo 3
Zastavení nebo pohyb
2 nebo 3
Natáčení nebo pevné polohy (5)
POKROČILÉ FUNKCE
Řízení chyb
Scény
Automatické vypnutí
Teplotní omezení
Počáteční konfigurace
Konfigurace Master a Slave
3
3
3
3
Standardní protokolová rozhraní
Rozhraní protokolu Modbus
pro monitorování a řízení až
16 vnitřních jednotek VRV, Sky Air,
VAM nebo VKM
Komunikační chyby, chyby jednotky Daikin
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
RTD-NET
Protokol Modbus
K napájení
vnitřní jednotky
K vnitřní jednotce
přes P1/P2
266
K systému MBS
(Modbus)
DMS502A51
Protokol BACnet
Standardní protokolová rozhraní
BACnet Interface
Integrovaný systém řízení pro plynulé propojení
systémů VRV a BMS
›
›
›
›
›
›
Údaje PPD jsou dostupné v systému BMS
Rozhraní pro BMS systém
Komunikace pomocí protokolu
BACnet (připojení přes Ethernet)
256 jednotek připojitelných
na bránu BACnet
Neomezená velikost instalace
Jednoduchá a rychlá instalace
DIII-NET
DAM602B51/52
Místní řízení
BACNET / ETHERNET
VRV
venkovní jednotka
HRV
INFRASTRUKTURA KLIMATIZACE DAIKIN
Dálkové ovládání
Požární hlásič
SYSTÉM
ŘÍZENÍ
BUDOVY
Čerpadla
Zabezpečení
Napájecí zařízení
Osvětlení
Výtahy
DMS504B51
LonTalk Protocol
Standardní protokolová rozhraní
LonWorks Interface
Otevřená integrace monitorovacích a řídicích funkcí
LON BMS
›
›
›
›
VRV do sítí LonWorks
Rozhraní pro Lon připojení
do sítí LonWorks
Komunikace pomocí protokolu Lon
(dvoužilový kroucený kabel)
64 jednotek připojitelných na DMS-IF
Neomezená velikost instalace
Rychlá a jednoduchá instalace
DMS504B51
LonTalk
DIII-NET
adaptér
ETHERNET (TCP/IP)
›
Místní řízení
VRV
venkovní jednotka
HRV
LonTalk
adaptér
Dálkové ovládání
LonPoint
LonPoint
SYSTÉM
ŘÍZENÍ
BUDOVY
INFRASTRUKTURA KLIMATIZACE DAIKIN
Zabezpečení
Systém požárních
hlásičů
267
Bezdrátový snímač teploty v místnosti
K.RSS
Flexibilní a jednoduchá instalace
›
›
›
›
Přesné měření teploty díky flexibilnímu umístění snímače
Nejsou zapotřebí žádné kabely
Není nutné vrtat díry
Ideální pro rekonstrukce
Schéma zapojení Deska plošných spojů vnitřní jednotky Daikin (příklad FXSQ-P)
Vzduchový snímač - X16A, X19
Napájení - X35, X13
RF VYSÍLAČ
RF PŘIJÍMAČ
Technické údaje
SADA BEZDRÁTOVÉHO SNÍMAČE POKOJOVÉ TEPLOTY (K.RSS)
BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMAČ POKOJOVÉ TEPLOTY
BEZDRÁTOVÝ SNÍMAČ POKOJOVÉ TEPLOTY
Rozměry
mm
Hmotnost
g
Elektrické napájení
16 V ss, max. 20 mA
--
--
+/- 3 roky
Životnost baterie
Typ baterie
--
Maximální dosah
Provozní rozsah
Komunikace
›
10
°C
0~50
MHz
868,3
Typ
Frekvence
RF
Informace o pokojové teplotě jsou odesílány do vnitřní jednotky každých 90 sekund nebo v případě, že rozdíl teplot překročí 0,2 °C.
KRCS01-1B
KRCS01-4B
›
3V lithiová baterie
m
Kabelový snímač teploty v místnosti
Přesné měření teploty díky flexibilnímu umístění snímače
Technické údaje
Rozměry (v x š)
mm
Hmotnost
g
60 x 50
300
Délka kabeláže
m
12
268
Další adaptéry
Adaptér PCB - Jednoduchá řešení pro unikátní požadavky
Adaptéry PCB Daikin poskytují jednoduchá řešení pro unikátní požadavky. Jsou nízkonákladovou volbou pro splnění jednoduchých
požadavků na řízení jedné nebo několika jednotek.
(E)KRP1B*
(E)KRP1C*
•
•
•
Adaptéry pro kabeláž výstupního signálu
Poskytuje bezpotenciálový výstupní kontakty, které indikují provoz kompresoru (nebo chybový signál)
a provoz ventilátoru vnitřní jednotky
Verze se 4 výstupy navíc poskytuje výstupní kontakty 230 V pro řízení nebo pomocné ohřívače
a zvlhčovače dodávané třetími stranami
Připojuje se k PCB vnitřních jednotek; pro instalaci do vnitřní jednotky
•
•
•
•
•
•
Současné řízení zap/vyp a bodů nastavení celé komunikační linky DIII-Net (až 128 vnitřních jednotek / 64 skupin)
Řízení bodů nastavení prostřednictvím odporového signálu (0-140 Ω)
Možnost omezení řízení zap/vyp prostřednictvím místních vzdálených ovladačů
Bezpotenciálové výstupní kontakty pro indikaci provozu a chyb
Připojuje se k lince F1/F2 a PCB vnitřní jednotky; pro instalaci do vnitřní jednotky
Nelze kombinovat s jinými centrálními řídicími řešeními Daikin
•
•
•
•
•
•
Řízení zap/vyp a bodů nastavení až u 16 vnitřních jednotek VRV® nebo SkyAir® (1 skupina dálkového ovladače)
Řízení bodů nastavení prostřednictvím odporového signálu (0-140 Ω)
Možnost omezení řízení zap/vyp prostřednictvím místních vzdálených ovladačů
Bezpotenciálové výstupní kontakty pro indikaci provozu a chyb
Připojuje se k lince P1/P2 a PCB vnitřní jednotky; pro instalaci do vnitřní jednotky
Nutno instalovat společně s místním dálkovým ovladačem (BRC*)
•
•
•
Externí aktivace omezení poptávky (snížení příkonu systému na <10 %, 40 %, 60 %, 70 %, nebo 80 %)
Externí aktivace tichého režimu (snížení hlučnosti venkovní jednotky)
Současné přepínání provozních režimů u systémů s více tepelnými čerpadly
•
Kabelový adaptér
KRP2A*
Kabelový adaptér
pro dálkové řízení
KRP4A*
Kabelový adaptér
pro dálkové řízení
DTA104A*
Kabelový adaptér pro řízení
venkovní jednotky
Koncepce a výhody
›
›
Nízkonákladová volba pro splnění požadavků na jednoduché řízení
Instalace u jedné nebo několika jednotek
269
Doplňky a příslušenství - venkovní jednotky
Komplexní
řešení VRV
Připojovací sada pro vícemodulové systémy (povinné)
Připojí více modulů do jednoho chladicího systému
Sada pro větší výškový rozdíl
Umožňuje, aby venkovní jednotka byla výše než 50 m nad vnitřními jednotkami
VRV III zpětné získávání tepla
REYAQ 10~16
REYQ 8~16
REMQ 8~12
REMHQ 12
REMQ 14~16
2-module
2 modulové
systems
systémy
3-module
3 modulové
systems
systémy
-
-
-
-
-
BHFQ23P907
BHFQ23P1357
-
Jednotka na
Jednotka na
Jednotka na
Jednotka na
Jednotka na
Jednotka na
speciální požadavek speciální požadavek speciální požadavek speciální požadavek speciální požadavek speciální požadavek
Souprava centrální vaničky na kondenzát
Instaluje se na spodní stranu venkovní jednotky a shromažďuje
kondenzát ze všech výstupů ve spodní části do jednoho výstupu.
V chladných oblastech je nutné ohřívat (nutno zajistit místně), aby
nedocházelo k zamrzání vodyve vaničkách na zachytávání kondenzátu.
KWC25C450
KWC25C450
KWC26B280
KWC26B450
KWC26B450
1 sada na modul
1 sada na modul
-
-
-
-
-
-
-
Sada pro vyhřívání spodní části
Volitelný elektrický ohřívač pro vyhřívání spodní části pláště VRV pro zaručení
bezproblémového provozu i v extrémně chladných a vlhkých klimatech
Externí adaptér ovládání pro venkovní jednotku
DTA104A53/61/62
Pro instalaci do vnitřní jednotky: přesný typ adaptéru závisí na typu vnitřní jednotky.
Viz doplňky a příslušenství vnitřních jednotek
Umožňuje prostřednictvím externích suchých kontaktů aktivovat tichý
provoz a tři úrovně snížení příkonu. Připojuje se ke komunikační lince
F1/F2 a vyžaduje napájení z vnitřní jednotky*, BSVQ boxu nebo vnější
jednotky VRV-WIII.
BHGP26A1
Sada pro digitální měření tlaku - standardně zobrazuje aktuální
kondenzační a výparné tlaky, nebo ve speciálním servisním režimu
polohy expanzního ventilu a data ze snímače teploty. Připojuje se k PCB
venkovní jednotky; pro instalaci do venkovní jednotky.
-
✓
✓
✓
✓
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 sada na systém 1 sada na systém
KRC19-26
Mechanický volič chlazení / vytápění - umožňuje přepínat celý systém
tepelného čerpadla, nebo jeden BS-box systému se zpětným získáváním
tepla mezi režimy chlazení, vytápění a pouze větrání. Připojuje se ke
svorkám A-B-C venkovní jednotky / BS-boxu.
KJB111A
Instalační krabice pro dálkový volič chlazení/vytápění KRC19-26
VRV III tepelné čerpadlo se
stylovými vnitřními jednotkami
Připojovací sada pro vícemodulové systémy (povinné)
Připojí více modulů do jednoho chladicího systému
Sada pro větší výškový rozdíl
Umožňuje, aby venkovní jednotka byla výše než 50 m nad vnitřními jednotkami
VRV III-S
Mini VRV
VRV III-Q zpětné získávání tepla, náhrada VRV
RXYRQ 8~12
RXYRQ 14~18
RXYSQ
RQEQ 140~212
2 modulové
systémy
3 modulové
systémy
4 modulové
systémy
-
-
-
-
BHFP26P36C
BHFP26P63C
BHFP26P84C
-
-
-
-
-
-
-
KWC26B280
KWC26B450
-
KWC26B160
-
-
-
-
Souprava centrální vaničky na kondenzát
Instaluje se na spodní stranu venkovní jednotky a shromažďuje
kondenzát ze všech výstupů ve spodní části do jednoho výstupu.
V chladných oblastech je nutné ohřívat (nutno zajistit místně), aby
nedocházelo k zamrzání kondenzátu v záchytných vaničkách.
1 sada na modul 1 sada na modul
1 sada na modul
Sada pro vyhřívání spodní části
Volitelný elektrický ohřívač pro vyhřívání spodní části pláště VRV pro zaručení
bezproblémového provozu i v extrémně chladných a vlhkých klimatech
-
-
-
Externí adaptér ovládání pro venkovní jednotku
DTA104A53/61/62
Pro instalaci do vnitřní jednotky: přesný typ adaptéru závisí na typu vnitřní jednotky.
Viz doplňky a příslušenství vnitřních jednotek
Umožňuje prostřednictvím externích suchých kontaktů aktivovat tichý
provoz a tři úrovně snížení příkonu. Připojuje se ke komunikační lince
F1/F2 a vyžaduje napájení z vnitřní jednotky*, BSVQ boxu nebo vnější
jednotky VRV-WIII.
BHGP26A1
Sada pro digitální měření tlaku - standardně zobrazuje aktuální
kondenzační a výparné tlaky, nebo ve speciálním servisním režimu
polohy expanzního ventilu a data ze snímače teploty. Připojuje se k PCB
venkovní jednotky; pro instalaci do venkovní jednotky.
-
-
-
✓
Mechanický volič chlazení / vytápění - umožňuje přepínat celý systém
tepelného čerpadla, nebo jeden BS-box systému se zpětným získáváním
tepla mezi režimy chlazení, vytápění a pouze větrání. Připojuje se ke
svorkám A-B-C venkovní jednotky / BS-boxu.
✓
✓
✓
-
-
-
-
KJB111A
✓
✓
✓
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 sada na systém 1 sada na systém 1 sada na systém
KRC19-26
Instalační box pro dálkový volič chlazení/vytápění KRC19-26
BWU26A15
Sada vodního filtru pro návrhový tlak 1,40 mPa
BWU26A20
Sada vodního filtru pro návrhový tlak 1,96 MPa
270
VRV III-C chladné oblasti VRV
VRV III tepelné čerpadlo
RTSYQ 10
RTSYQ 14~16
RTSYQ 20
RXYQ 5
RXYQ 8~12
RXYHQ 12
RXYQ 14~18
2 modulové
systémy
3 modulové
systémy
-
-
BHFQ22P1007
-
-
-
-
BHFQ22P1007
BHFQ22P1517
-
-
-
-
EKLD90P12
EKLD90P12
EKLD90P18
1 sada na modul
1 sada na modul
KWC26B280
KWC26B450
2x KWC26B280
KWC26B160
KWC26B280
KWC26B450
KWC26B450
1 sada na modul
1 sada na modul
BEH22A10Y1L
BEH22A18Y1L
2x BEH22A10Y1L
-
-
-
-
-
-
DTA104A53/61/62
Pro instalaci do vnitřní jednotky: přesný typ adaptéru závisí na typu vnitřní jednotky.
Viz doplňky a příslušenství vnitřních jednotek
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
1 sada na systém
1 sada na systém
-
-
-
✓
✓
✓
✓
1 sada na systém
1 sada na systém
-
-
-
✓
✓
✓
✓
1 sada na systém
1 sada na systém
VRV III-Q tepelné čerpadlo, náhrada VRV
Aplikace s tepelným čerpadlem
2 modulové
3 modulové
systémy
systémy
Aplikace se zpětným získáváním tepla
2 modulové
3 modulové
systémy
systémy
RQYQ 140
RQYQ 8~12
RQYQ 14~16
2 modulové
systémy
3 modulové
systémy
RWEYQ 8~10
-
-
-
BHFQ22P1007
BHFQ22P1517
-
BHFP22MA56
BHFP22MA84
BHFP26MA56
BHFP26MA84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KWC26B160
KWC26B280
KWC26B450
1 sada na modul
1 sada na modul
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DTA104A53/61/62
Pro instalaci do vnitřní jednotky: přesný typ adaptéru závisí na typu vnitřní jednotky.
Viz doplňky a příslušenství vnitřních jednotek
DTA104A62
Možnost instalace do venkovní jednotky RWEYQ. Při instalaci do vnitřních jednotek použijte příslušný
typ (DTA104A53/61/62) pro danou vnitřní jednotku. Viz doplňky a příslušenství vnitřních jednotek
✓
✓
1 sada na systém
1 sada na systém
-
-
-
-
-
✓
✓
✓
1 sada na systém
1 sada na systém
✓
1 sada na systém
1 sada na systém
-
-
✓
✓
✓
1 sada na systém
1 sada na systém
1 sada na systém
1 sada na systém
-
-
-
-
-
-
-
1 sada na modul
1 sada na modul
1 sada na modul
1 sada na modul
-
-
-
-
-
1 sada na modul
1 sada na modul
1 sada na modul
1 sada na modul
✓
✓
✓
271
Doplňky a příslušenství - vnitřní jednotky
Kazetové jednotky pro stropní montáž
Kruhový výdech (800x800)
FXFQ 20~125
BRC1E51A
Prémiové kabelové dálkové ovládání s fulltextovým rozhraním a podsvícením
BRC1D52
Standardní kabelové dálkové ovládání s týdenním časovačem
Adaptéry a řídicí prvky
Externí bezdrátový snímač teploty
FXCQ 20~32
FXCQ 40~50
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
-
-
-
-
BRC7F532F
-
BRC7E530
BRC7C62
BRC7C62
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
-
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
Kabelový adaptér pro externí monitorování / řízení prostřednictvím suchých kontaktů a řízení bodů nastavení přes 0-140 Ω
KRP4A53
-
KRP4A53
KRP4A51
KRP4A51
Kabelový adaptér pro externí centrální monitorování / řízení (řídí 1 celý systém)
KRP2A52
KRP2A52
KRP2A52
KRP2A51
KRP2A51
EKRP1C11
KRP1C12
-
EKRP1B2
EKRP1B2
-
Kabelový adaptér se 4 výstupními signály
Výstup pro kompresor / chybu, ventilátor, pomocný ohřívač, zvlhčovač
Kabelový adaptér se 2 výstupními signály
-
-
KRP1B57
-
Adaptér pro aplikace s více nájemci (napájecí rozhraní PCB 24 V stř)
DTA114A61
DTA114A61
EKMTAC
-
-
Externí adaptér ovládání pro venkovní jednotku
DTA104A62
DTA104A62
DTA104A62
DTA104A61
DTA104A61
KRP1H98
KRP1J98
KRP1BA101
KRP1B96
KRP1B96
Konektor pro kontakt vynuceného vypínání
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Připojení k centrálnímu řízení
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Výstup pro kompresor / chybu, ventilátor
Instalační box / montážní deska pro adaptér PCB
Pro jednotky, kde je nedostatečný prostor v rozvaděči
BYCQ140C(W)
BYCQ140CG
BYFQ60B
BYBC32G
BYBC50G
Sada pro montáž dekoračního panelu přímo na jednotku
-
-
-
-
-
Panelový mezikus pro snížení požadované instalační výšky
-
-
KDBQ44B60
-
-
KDBHQ55C140
KDBHQ55C140
KDBH44BA60
-
-
CE.KDDQ55C140
-
KDDQ44XA60
-
-
Dekorační panel (povinný pro kazetové jednotky, u ostatních volitelný, zadní panel pro FXLQ)
Ostatní
FXZQ 15~50
✓
Zjednodušené kabelové dálkové ovládání
Externí kabelový snímač teploty
FXFQ 20~125
se samočištěním
2 směry výdechu
✓
✓
BRC2C51
Infračervené dálkové ovládání včetně přijímače
4 směry výdechu (600x600)
Sada těsnění pro výdech vzduchu ve 3 nebo 2 směrech
Sada pro přívod čerstvého vzduchu
-
-
-
-
Náhradní filtr s dlouhou životností
KAFP551K160
-
-
-
-
Čerpadlo pro odvod kondenzátu
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí
Jednotky do podhledu (kanálové)
Vysoké ESP
BRC1E51A
Prémiové kabelové dálkové ovládání s fulltextovým rozhraním a podsvícením
BRC1D52
Standardní kabelové dálkové ovládání s týdenním časovačem
BRC2C51
Adaptéry a řídicí prvky
Zjednodušené kabelové dálkové ovládání
FXMQ 40
FXMQ 50~80
FXMQ 100~125
FXMQ 200~250
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Infračervené dálkové ovládání včetně přijímače
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
Externí kabelový snímač teploty
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-1
Externí bezdrátový snímač teploty
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
Kabelový adaptér pro externí monitorování / řízení prostřednictvím suchých kontaktů a řízení bodů nastavení přes 0-140 Ω
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
Kabelový adaptér pro externí centrální monitorování / řízení (řídí 1 celý systém)
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
Kabelový adaptér se 4 výstupními signály
EKRP1B2
EKRP1B2
EKRP1B2
EKRP1B2
KRP1B61
-
-
-
-
-
Adaptér pro aplikace s více nájemci (napájecí rozhraní PCB 24 V stř)
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
-
Externí adaptér ovládání pro venkovní jednotku
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
KRP4A96
KRP4A96
KRP4A96
KRP4A96
-
Výstup pro kompresor / chybu, ventilátor, pomocný ohřívač, zvlhčovač
Kabelový adaptér se 2 výstupními signály
Výstup pro kompresor / chybu, ventilátor
Instalační box / montážní deska pro adaptér PCB
Pro jednotky, kde je nedostatečný prostor v rozvaděči
Ostatní
Velká
FXMQ 20~32
Konektor pro kontakt vynuceného vypínání
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Připojení k centrálnímu řízení
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
-
Dekorační panel (povinný pro kazetové jednotky, u ostatních volitelný, zadní panel pro FXLQ)
BYBS32D
BYBS45D
BYBS71D
BYBS125D
Sada pro montáž dekoračního panelu přímo na jednotku
EKBYBSD
EKBYBSD
EKBYBSD
EKBYBSD
-
Panelový mezikus pro snížení požadované instalační výšky
-
-
-
-
-
Sada těsnění pro výdech vzduchu ve 3 nebo 2 směrech
-
-
-
-
-
Sada pro přívod čerstvého vzduchu
-
-
-
-
-
KDAJ25K36A
KDAJ25K56
KDAJ25K71
KDAJ25K140
-
Náhradní filtr s dlouhou životností
-
-
-
-
-
Čerpadlo pro odvod kondenzátu
Standard
Standard
Standard
Standard
-
Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí
272
Kazetové jednotky pro stropní montáž
2 směry výdechu
Jednotky do podhledu (kanálové)
Rohová (1 směr výdechu)
Malá
Nízká
Standard
FXCQ 63
FXKQ 25~40
FXKQ 63
FXDQ 20~25 m9
FXDQ 15~63 P7
FXSQ 20~32
FXSQ 40~50
FXSQ 63~80
FXSQ 100~140
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
-
-
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
BRC7C62
BRC4C61
BRC4C61
BRC4C62
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A54
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A61
KRP2A61
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
EKRP1B2
KRP1B61
KRP1B61
EKRP1B2
-
EKRP1B2
EKRP1B2
EKRP1B2
EKRP1B2
-
-
-
-
KRP1B56
-
-
-
-
-
-
-
EKMTAC
EKMTAC
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A53
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
KRP1B96
-
-
-
KRP1BA101
KRP4A96
KRP4A96
KRP4A96
KRP4A96
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
BYBC63G
BYK45F
BYK71F
-
-
BYBS32D
BYBS45D
BYBS71D
BYBS125D
-
-
-
-
-
EKBYBSD
EKBYBSD
EKBYBSD
EKBYBSD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KDAJ25K36A
KDAJ25K56
KDAJ25K71
KDAJ25K140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Standard
Standard
Standard
-KDAJ25K56
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Podstropní jednotky
Nástěnné jednotky
1 směr výdechu
4 směr výdechu
Parapetní jednotky
Do podhledu
Samostatně stojící
FXHQ 32
FXHQ 63~100
FXUQ 71
FXUQ 100~125
FXAQ 15~63
FXNQ 20~63
FXLQ 20~25
FXLQ 32~40
FXLQ 50~63
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
-
-
-
-
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
BRC7E63
BRC7E63
BRC7C528
BRC7C528
BRC7E618
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
K.RSS
KRP4A52
KRP4A52
KRP4A53
KRP4A53
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP2A52
KRP2A52
-
-
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP1B3
KRP1B3
-
-
-
KRP1B61
KRP1B61
KRP1B61
KRP1B61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DTA114A61
DTA114A61
-
-
DTA114A61
EKMTAC
EKMTAC
EKMTAC
EKMTAC
DTA104A62
DTA104A62
-
-
DTA104A61
-
-
-
-
KRP1C93
KRP1C93
KRP1B97
KRP1B97
KRP4A93
-
-
-
-
Standard
Standard
EKRORO
EKRORO
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
DTA102A52
DTA102A52
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
-
-
-
-
-
-
EKRDP25
EKRDP40
EKRDP63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KDU50M60
KDU50M125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KDU50M60
KDU50M125
Standard
Standard
K-KDU572EVE
-
-
-
-
273
Větrání
Rozvody chladiva
Doplňky a příslušenství -
Větrací jednotka se zpětným získáváním tepla Jednotka se 100 % přívodem
čerstvého vzduchu
S výměníkem DX
VAM
150~2000
BRC1E51A
Prémiové kabelové dálkové ovládání s fulltextovým
rozhraním a podsvícením
BRC1D52
Standardní kabelové dálkové ovládání s týdenním časovačem
BRC301B61
Kabelové dálkové ovládání pro HRV
Adaptéry a řídicí prvky
BRP4A50
Řídicí sada pro pomocný ohřívač dodaný třetí stranou
KRP50-2
Adaptér PCB pro řízení zvlhčovače dodaného třetí
stranou / pro výstup provozního signálu
Externí kabelový snímač teploty
Kabelový adaptér pro externí monitorování / řízení prostřednictvím
suchých kontaktů a řízení bodů nastavení přes 0-140 Ω
Kabelový adaptér pro externí centrální monitorování
/ řízení (řídí 1 celý systém)
Vzduchové clony
Řídicí boxy pro aplikace VZT
Pro VRV
Pro ERQ
Pro VRV
Pro ERQ
CYV-DK-
CYQ-DK-
EKEQMCB
EKEQDCB
EKEQFCB
VKM 50
VKM 80~100
FXMQ
125~250 mF
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
-
-
-
-
-
-
-
✓
✓
✓
✓
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KRCS01-1
KRCS01-1
-
-
-
-
KRP4A51
-
-
KRP4A51
KRP4A51
-
KRP2A61
KRP2A61
KRP2A61
KRP2A61
-
-
-
-
-
-
-
-
KRP1B61
-
-
-
-
-
-
-
-
DTA104A61
-
-
DTA104A61
DTA104A61
Obraťte se
na zástupce
Daikin
Kabelový adaptér se 4 výstupními signály
Výstup pro kompresor / chybu, ventilátor, pomocný
ohřívač, zvlhčovač
Externí adaptér ovládání pro venkovní jednotku
Umožňuje prostřednictvím externích suchých kontaktů
aktivovat tichý provoz a tři úrovně snížení příkonu.
Instalační krabice / montážní deska pro adaptér PCB
KRP1B93
KRP1B93
KRP1B93
-
-
-
-
-
-
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
-
-
-
-
Tlumič pro kruhové potrubí 250 mm
-
-
KDDM24B100
-
-
-
-
-
-
Čerpadlo pro odvod kondenzátu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pro jednotky, kde je nedostatečný prostor v rozvaděči
Ostatní
Připojení k centrálnímu řízení
Systémy tepelného
čerpadla (2 trubky)
Systémy zpětného
získávání tepla (3 trubky)
Odbočky Refnnet
Přípojky v metrických měrných jednotkách
Rozdělovače Refnet
Výkonový index
< 201
Výkonový index
201~290
Výkonový index
291~640
Výkonový index
> 640
Výkonový index
< 291
Výkonový index
291~640
Výkonový index
> 640
KHRQM23M20T
KHRQM23M29T
KHRQM23M64T
KHRQM23M75T
KHRQM23M29H
KHRQM23M64H
KHRQM23M75H
Přípojky v anglosaských měrných jednotkách
KHRQ23M20T
KHRQ23M29T9
KHRQ23M64T
KHRQ23M75T
KHRQ23M29H
KHRQ23M64H
KHRQ23M75H
Sada pro snížení hlučnosti (zvuková izolace)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KHRQM22M20T
KHRQM22M29T
KHRQM22M64T
KHRQM22M75T
KHRQM22M29H
KHRQM22M64H
KHRQM22M75H
KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T
KHRQ22M75T
KHRQ22M29H
KHRQ22M64H
KHRQ22M75H
Mechanický volič chlazení / vytápění - umožňuje
přepínat celý systém tepelného čerpadla, nebo jeden
BS-box systému se zpětným získáváním tepla mezi
režimy chlazení, vytápění a pouze větrání. Připojujese
ke svorkám A-B-C venkovní jednotky / BS-boxu.
Instalační krabice pro dálkový volič chlazení/
vytápění KRC19-26
Přípojky v metrických měrných jednotkách
Přípojky v anglosaských měrných jednotkách
274
Jednotka vodního
vytápění pro VRV
Kondenzační jednotka tepelné čerpadlo s invertorem
HXHD125A
ERQ 125 AW1
ERQ 200~250 AW1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
KWC26B160
KWC26B280
✓
✓
✓
✓
✓
✓
EKRP1HBAA
PCB s digitálním vstupem/výstupem
EKRP1AHTA
Nutná PCB - Vyžadováno pro připojení instalace k pokojovému termostatu
Adaptéry a řídicí prvky
ERQ 100~140 AV1
EKRUAHTB
Rozhraní pro vzdáleného uživatele [remocon] - Stejný ovladač jako je dodáván s kaskádovou jednotkou lze připevnit
paralelně nebo do jiného místa.Jsou-li instalovány 2 ovladače, musí technik zvolit 1 z nich jako Master a 1 jako Slave
EKRTWA
Kabelový pokojový termostat - vyžaduje PCB EKRP1AHTA
EKRTR1
Bezdrátový pokojový termostat - vyžaduje PCB EKRP1AHTA
EKRTETS
Dálkový snímač pro pokojový termostat - vyžaduje PCB EKRP1AHTA
KRC19-26
Mechanický volič chlazení / vytápění - umožňuje přepínat celý systém tepelného čerpadla, nebo jeden
BS-box systému se zpětným získáváním tepla mezi režimy chlazení, vytápění a pouze větrání. Připojuje
se ke svorkám A-B-C venkovní jednotky / BS-boxu.
-
KJB111A
-
Instalační krabice pro dálkový volič chlazení/vytápění KRC19-26
Ostatní
Souprava centrální vaničky na kondenzát
Instaluje se na spodní stranu venkovní jednotky a shromažďuje kondenzát ze všech výstupů ve
spodní části do jednoho výstupu. V chladných oblastech je nutné ohřívat (nutno zajistit místně),
aby nedocházelo k zamrzání kondenzátu v záchytné vaničce.
-
Rozvětvení BS-box) pro zpětné získávání tepla
1 portové
Výkonový index
< 101
1 portové
Výkonový index
101~160
1 portové
Výkonový index
161~250
4 portové
Výkonový index
< 100 na port
6 portové
Výkonový index
< 100 na port
2 portové
Pro vnitřní
jednotky Split
a SkyAir
Externí boxy pro expanzní ventil (BP- / BEV- boxy)
3 portové
Pro vnitřní
1 portové
1 portové
jednotky Split
Pro FXUQ 71
Pro FXUQ 100
a SkyAir
1 portové
Pro FXUQ 125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BSVQ100P8B
BSVQ160P8B
BSVQ250P8B
BSV4Q100PV
BSV6Q100PV
-
-
BEVQ71MA
BEVQ100MA
BEVQ125MA
EKBSVQLNP
EKBSVQLNP
EKBSVQLNP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KRC19-26
KRC19-26
Nutná 1 sada
na port
Nutná 1 sada
na port
KRC19-26
KRC19-26
KRC19-26
KJB111A
KJB111A
KJB111A
KJB111A
KJB111A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BPMKS967A2
BPMKS967A3
BEVQ71MA
BEVQ100MA
BEVQ125MA
275
PODMÍNKY MĚŘENÍ
KLIMATIZACE
1) Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na:
Vnitřní teplota
Vnější teplota
Délka potrubí s chladivem
Rozdíl úrovní
2) Jmenovité topné výkony jsou založeny na:
Vnitřní teplota
Vnější teplota
Délka potrubí s chladivem
Rozdíl úrovní
27 °CST/19 °CMT
35 °CST
7,5 m - 8/5 m VRV
0 m
20 °CST
7 °CST/6 °CMT
7,5 m - 8/5 m VRV
0 m
Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která
závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí (podmínky měření najdete v příručce s technickými daty - technical databook).
Hladina akustického výkonu je absolutní hodnota, udávající «sílu» kterou zvukový zdroj generuje.
Pro podrobné informace prosím využijte příručku s technickými daty (technical databook).
276
Download

rtsyq-p - Neosolar.cz