máj 2013
Na každom záleží
Súťaž: Inovácie - Úspora
Letný
tábor
HOLLEN
EDITORIÁL
Milí spolupracovníci
a priatelia našej firmy!
V
ianoce a prelom roka sú zanami. Dúfam, že ste ich prežili
dobre a pokojne so svojimi rodinami alebo priateľmi a priateľkami.
Žiaľ, chvíľu to trvá, kým sa opäť naplno rozbehnú zákazky v automobilovom
priemysle. Kvôli vysokej nadprodukcii
na tomto trhu sa už nedá predať všetko,
čo sa vyprodukuje, vy a aj my to pozorujeme na odstávkach vo fabrikách, ktoré
sa zavádzajú. Nechceme nikoho z vás,
spoľahlivých spolupracovníkov a dodávateľov, stratiť. Preto sa to snažíme medzi jednotlivými pobočkami koordinovať
ako sa len dá, aby sme vám mohli ponúknuť prácu.
Nové zákony zo strany štátu sú zaťažujúce. HOLLEN sa vám snaží pomôcť
prostredníctvom zvyšovania sadzby. Nikde však nevidím nejaké zľahčenie pre
vedenie spoločnosti. Naopak, všetko sa
stáva komplikovanejším a pomalším.
Ale dosť už negatívnych stránok. Náš
kľúčový biznis, QS, sorting a reworking
beží dobre, aj keď je vždy príležitosť
na zlepšenie. Napríklad, keď sa nenájdu
všetky N. i. O. diely, máme na krku reklamáciu, pretože každý chce vinu hodiť
na druhého. Po analýze sme vždy brali
na zodpovednosť príslušných pracovníkov, ktorí reklamáciu spôsobili. Aby to bolo
jasné, za tieto reklamácie zodpovedajú aj
technici, QS a iní riadiaci pracovníci. Aj
oni nesplnili svoju kontrolnú povinnosť.
Pokúšame sa tieto reklamácie minimalizovať dodatočnými školeniami, lepším
výberom riadiacich pracovníkov, ale
bez vašej spolupráce to nefunguje. Pomôžte, prosím, ide o vaše pracovné miesta
a príjmy. Podporte vašich kamarátov, kolegov a priateľov v práci.
Je to vidno aj na titulnej stránke tohto vydania. Obrázok ukazuje, ako my VŠETCI
(vedenie, administratíva, QS, operatíva)
ťaháme za jeden povraz. Poháňame
firmu vlastnou silou a rovnakým smerom. Len tak dnes možno niečím pohnúť, hlavne veľkými kusmi a dosiahnuť veľké veci. Takže, napľuť do dlaní,
uchopiť a ZABRAŤ, ZABRAŤ, ZABRAŤ.
Spolu, ako jeden tím, dokážeme dôjsť
do úspešného cieľa.
V tomto roku budeme zavádzať nový
elektronický systém vystavovania objednávok B2B. Bude to pre vás aj nás niečo
nové. Prosím, pomôžte nám zaviesť tento
nový systém rýchlo a bezproblémovo.
Chcem sa ešte poďakovať všetkým, ktorí
sa podieľali na vydaní HOLLENNEWS,
hlavne redakcii v Bratislave.
Keď budete mať v rukách toto vydanie,
malo by už byť leto. Family days sa blížia.
Využite príležitosť stretnúť sa s vašimi
spolupracovníkmi a ich blízkymi. Je dôležité poznať sa navzájom. Len tak môžeme vytvoriť slávnu HOLLEN rodinu, ktorú
nám mnohí nezainteresovaní závidia.
Ako ste už pravdepodobne počuli, organizujeme Summer HOLLEN Camp pre
vaše deti (next generation pre HOLLEN).
Dúfame vo vysokú účasť, dobré počasie,
veľa radosti, športu a zábavy.
Želám nám všetkým, aby sme sa mohli
nerušene venovať našej práci. Mať veľa
práce, ale nie príliš veľa natrvalo, aby
sme zostali zdraví a čulí.
2
HISTÓRIA
DESATORO
PUNKTOV HINTOVKY
SLOBODNÉHO
BRATSTVA
VON HOLLENA
Prvým punktom
Z „predhistórie“
internej dopravy
firmy
P
rvé práce firmy sa rozbiehali len
vo VW Bratislava. Rozpis služieb
pracovníkov, ich obsadzovanie,
technické zabezpečenie, dozor, riešenie
problémov, koordináciu a podklady k výplatám zabezpečoval „univerzalista“, pán
Mihalkovič. Dnes si už len ťažko vieme
predstaviť, že takýto rozsah problémov
dokázal zvládať sám. A aby toho nebolo
málo, zabezpečoval aj dopravu pracovníkov na pracovisko Škodovkou 1100 MB.
Dynamika rozvoja firmy však bola závratná a naliehavé prípady nezriedka
vyžadovali operatívnu dopravu pracovníkov. A často, kto mal auto, ten dopravoval. Medzi vodičmi sa našiel aj taký,
ktorý pri výmene defektnej pneumatiky
telefonicky žiadal pomoc: „Už som odskrutkoval všetky štyri skrutky, ale koleso dole nejde. Skúsil som aj tú veľkú
skrutku v strede, ale je silno zatiahnutá.
Čo mám robiť?“ Pritom však nepovedal,
že hever nepoužil. Alebo: „Svieti mi také
červené svetielko so symbolom olejničky. Doteraz iba blikalo, ale teraz už svieti stále. Nemal by som vymeniť olej?“
Takto sa doprava naďalej realizovať nedala. A tak jedného dňa doviezli postarší Ford-trambus. K staršiemu vozidlu
pridelili postaršieho vodiča. Prvá jazda,
vtedy už z pracoviska v Zohore, skončila
v odstavnom pruhu diaľnice pri Stupave. Odpadla remenica klinového remeňa. Postupne sa však zlepšoval nielen
technický stav vozidla, ale zlepšovala sa
aj disciplína vodiča. Napokon bola
zriadená pravidelná firemná doprava Patrónka – Zohor – Lozorno a občas i Malacky.
K tejto pravidelnej doprave bolo
pri príležitosti predvianočného posedenia v roku 2003 úsmevne prednesených
archaických:
K všeobecnosti sa ustanovuje: Len takí
k preprave tovariši i učedlníci právo mať
môžu, ktorí svojou usilovnosťou i stavovskou cťou na majstra svojho remesla
čo najprvšie dopracovať sa chcú. Právo
majstrov na vozbu odňať sa nedá, vyjmúc
prípadu hrubého narušenia poriadku hintovky, bo, ako sa predpokladá, samozrejmosťou, dobré osvedčenia hintovky sa
týkajúce, mali mať nadobudnuté.
K zapamatovaniu punktu možno si hundrať spevmo:
„Na hintovku právo máme mať, nesmieme my, veru, na zápecí spať!“
Druhým punktom
Pre požadovačnosť v kvalite práce,
dochviľnosti a nástupe do tátošníka
nasledovne sa ustanovuje: V práci sa
treba trímať verne, usilovne i statočne.
Chodiť do práce presne a danú smenu z nedbanlivosti či nepozornosti nevymeškávať. Poťahovať zo smrdutých
trúbeľok, hlavne tesno pred započatím
práce sa prieči nie len mravom dobrým,
lež i ohľaduplnosti k blížnym svojim.
Do furmanského voza, tiež tátošníka modernejším slovom zvaného, iba so svolením šteliara, pohoniča zvaného a iba pravou nohou predkom vstupovať sa môže.
Taktiež iba v stave triezlivom a už bez spomenutých trúbeľok dymom tabakovým
zapáchajúcich. Po vstúpení i ľavú nohu
neodkladmo hybkom primknúť k pravej
sa nakazuje a miesto svoje čo najprvšie
zaujať sa nanajvýš príhodným ukazuje.
Podobne ako v punkte prvom, možno si
predspievavať:
„Čože je to za tvárička nevinná? Och, že,
Bože, stará známa! Vnútornosť je presýtená od vína, pre prepravu tátošníkom nárok sa jej odníma!“
Pokračovanie nabudúce...
Ján Šimčisko
3
HOLLEN BRATISLAVA
Čo nové v Bratislave...
Volkswagen Slovakia prekročil produkčný cieľ!
Podľa tlačovej správy z marca tohto roku
sa v Bratislave v roku 2012 vyrobilo
419 888 vozidiel. Objem produkcie sa
tak oproti roku 2011 takmer zdvojnásobil
a je zároveň najvyšším v 21 ročnej histórii závodu. Obrat spoločnosti medziročne
vzrástol o 27 % na 6,59 miliardy eur a zisk
stúpol o 26 % na 170 miliónov eur. Závod
Volkswagen vyrába na Slovensku automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7,
Volkswagen up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo,
karosérie a prevodovky Porsche Cayenne, v Martine komponenty pre podvozky
a prevodovky a v Košiciach pripravuje
vozidlá na export do Ruska. SUV z toho
tvorí podiel 51 %. Predaj mal najväčší úspech najmä na trhoch v Nemecku
(40,2 %), Číne (9,5 %) a vo Veľkej Británii (7,1 %). S cieľom šetriť prírodné zdroje závod plánuje v druhom polroku 2013
spustiť výrobu prvého sériového čisto
elektrického vozidla koncernu, Volkswagen e-up!.
A u nás v bratislavskom HOLLENe?
Po poklese práce v lete a na začiatku
jesene minulého roku sa naša základňa
v Bratislave stabilizovala na približne 100
dodávateľov. Počas Vianoc sa svet výro-
by zastavil na dva a niekde aj viac než tri
týždne. To znamenalo, že väčšina z nás
nechcene oddychovala alebo sa snažila
realizovať inde. Hoci stresu je dosť, ako
na horskej dráhe sme sa cítili len zriedka.
Naše dlhodobé aktivity v Rakúsku a Nemecku sa skončili. Vystriedali ich krátko
a strednodobé zákazky v Bosne a Hercegovine, Chorvátsku a Taliansku. Všetky
mali čo dočinenia s kontrolou kože, ktorá sa používa na výrobu sedačiek. Hoci
počet zákaziek klesol, počet dodaných
hodín medziročne (2011 a 2012) vzrástol o viac než 4 %. V rámci celej skupiny
HOLLEN sme sa zaslúžili o 22 % podiel
z celkového počtu hodín. V novom roku je
situácia stabilná.
Ako ďalej?
Výzvou
pre nás
aj naďalej
zo st áva
už
rozvinutý
automobilový
p r i e mysel
v Maďarsku. Momentálne
m á m e
len
pár
aktivít
u našich
j u ž nýc h
susedov.
Každá
novozískaná zákazka je závislá od profesionality, kvality a flexibility – čiže
od kvalitných ľudí. Podmienkou sa stáva
maďarský jazyk, najčastejšie v kombinácii
s nemeckým. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli podporiť existujúcich maďarsky hovoriacich dodávateľov z Bratislavy a okolia
pri rozvoji jazykových znalostí. V Maďarsku zostávame bojovať a snáď sa už
čoskoro budem môcť rozpísať o niečo viac.
Od posledného vydania Hollennews sme
podporili stabilných dodávateľov pri ich
zaškoľovaní pre práce s plechom. Vedia
zvárať, obrábať povrch, auditovať zvary.
Aj tu sa snažíme získať nové zákazky
a rozšíriť pôsobnosť našej firmy.
Pre väčšiu flexibilitu sme zakúpili vlastnú dodávku s veľkou ložnou plochou
do 3,5 t. Teraz už nie sme závislí na externých prepravcoch a menšie objemy
dielov medzi odberateľmi a našimi plochami si vieme prepraviť sami.
Aj naďalej je sila konkurencie veľká
a tlak na cenu aj kvalitu veľmi silný
a neúprosný. Verím, že všetko ustojíme a aj napriek žiadnym novým modelom v našom okolí v blízkej dobe budeme rásť a získavať nových zákazníkov
a nové zákazky.
Takže tak...
Matej Lovás
Milí ľudia na druhom konci telefónu...
S
li sa mi prácu zubami-nechtami uľahčiť,
za čo im ďakujem. Samozrejme, nemôžem
zabudnúť na Borisa, ktorého som každú
chvíľu otravovala so žiadosťou o pomoc.
Zo začiatku som to nemala jednoduché,
ale technici mi veľmi pomohli a snaži-
Môžem povedať, že sa už na prácu dispečera pozerám inými očami ako z pozície operátora. Nie je to vždy jednoduché,
ako si všetci myslíme ☺. Viete, že sa vám
v rámci možností snažím vyhovieť, ale
nie vždy je to možné. Preto vás prosím,
om s vami v kontakte každý
deň, ale naskytla sa mi aj takáto možnosť, prihovoriť sa vám
prostredníctvom Hollennews. Volám sa
Soňa Hanáčiková a mnohí z vás (všetci
☺) ma už poznáte, keďže vo firme pracujem viac ako 3 roky. Od novembra zastupujem Darinku na pozícii dispečera.
4
aby ste sa niekedy prispôsobili aj vy mne.
Naša spolupráca je, až na pár škrípaní,
výborná. Niekedy sa to chápať dá, keďže
som s vami strávila dosť dlhý čas. Dúfam,
že Darinka sa k nám
čoskoro vráti a ja
zase medzi vás ☺.
Soňa Hanáčiková
HOLLEN BRATISLAVA
Nie je dôležité vyhrať, ale zabaviť sa...
doval „vážny“ bowlingový turnaj, na konci
ktorého boli vyhodnotené najlepšie tímy,
jednotlivci ženy a muži. U zákazníkov,
ktorí si preberali ceny, ako aj u ich kolegov, bola vidieť nefalšovaná radosť sprevádzaná tlieskaním, pokrikmi a hučaním.
D
Po „oficiálnom programe“ akcia pokračovala vo výbornej nálade do neskorých
večerných hodín. Veľmi nás potešili slová niektorých zákazníkov, chváliac dobrú atmosféru s očakávaním kvalitného
turnaja v ďalšom roku. Aj podľa týchto
ohlasov veríme, že podobne budeme
môcť pokračovať v roku 2014 a táto akcia
sa stane každoročnou tradíciou.
ňa 08. 02. 2013 sa konala v Stupave novoročná bowlingová
párty pre našich zákazníkov.
Bohatá účasť prekonala všetky naše
očakávania. Turnaja sa zúčastnili zákazníci z VW a „okolia“, čiže z firiem ako
SAS, Faurecia, PlasticOmnium, HBPO,
Schnellecke, Eissmann, GrupoAntolin,...
Úvod akcie patril privítaniu zákazníkov,
občerstveniu a konverzácii. Potom nasle-
Martin Baláž
Predvianočná zábava
J
edným zo spôsobov, ako sa môže
vedenie firmy poďakovať svojim zamestnancom a dodávateľom za ich celoročné úsilie, je usporiadať predvianočný večierok. Ten náš
sa doslova stal súčasťou firemnej kultúry.
Pán von Hollen sa v úvode programu poďakoval všetkým zamestnancom a dodávateľom, vyjadril svoju úctu a dal najavo,
že mu na nich záleží. Nasledovala bohatá večera, dramatické losovanie tomboly
o hodnotné ceny a nakoniec športové vyžitie v podobe bowlingu. Ďakujeme všet-
kým za príjemnú atmosféru a už teraz
sa tešíme na budúci rok.
Marcel Škrabál
5
HOLLEN TRNAVA
Spolu to zvládneme
P
osledný polrok bol v trnavskej
pobočke bez väčších zmien.
Po poklese hodín, ktorý sme zaznamenali minulú jeseň po ukončení projektov v PSA Trnava i v závodoch Faurecia, sme v decembri dosadli na hodinové
dno. Od januára nám pomaličky začína
počet hodín narastať. Je však otázne, či
nám tento trend vydrží. Situáciu nám neuľahčuje pôsobenie konkurenčných firiem
nielen v závode PSA, ale aj v jeho okolí.
Znížený počet hodín v porovnaní s letnými
mesiacmi spôsobil, že niektorí naši dodávatelia odišli „hľadať šťastie“ inde a s niektorými sme sa, bohužiaľ, rozlúčili my. Veríme,
že tých najlepších sme si dokázali udržať.
Blansko, ktorá pošíva kožené volanty
pre Audi. Keďže požiadavka bola na audítora kvality, dvaja naši dodávatelia
strávili v Apose postupne až 5 týždňov.
Okrem iného, po dlhšom čase opäť triedime diely v spoločnosti Lear v Senci.
Pozitívne je aj to, že niektoré oddelenia
PSA sa na nás obracajú so špeciálnymi požiadavkami pri rôznych zaujímavých projektoch. Ako príklad môžeme uviesť úpravu áut Peugeot 208 pre francúzsku políciu.
Významnou zmenou, ktorá sa neudiala priamo u nás na pobočke, ale
bezprostredne sa nás týka, je zmena
na poste manažéra kvality v PSA Trnava.
Po 2 rokoch úspešného pôsobenia Emmanuela Tatra ho vystriedal Stéphane Castets. Dúfame, že kvalitnou prácou a zodpovedným prístupom sa u neho zapíšeme
ako ten správny dodávateľ pre PSA Trnava.
Ondrej Gerula
V januári nás ešte postrašil nový pracovný
kalendár pre rok 2013 s vysokým počtom
odstávok. Niektoré z nich nakoniec aj skutočne boli, ale časom sa ich počet postupne zmenšoval, za čo môžeme ďakovať
zvýšenému dopytu po autách vyrábaných
v PSA. Dobré správy prišli aj z rokovania
odborov s vedením PSA, kde dospeli k dohode, že práca na 3 zmeny bude v Trnave minimálne na najbližších 12 mesiacov.
Aj napriek obdobiu menšej recesie, ktorým prechádzame, nesedíme a nečakáme
so založenými rukami na nový projekt.
Vďaka nášmu dobrému menu v spoločnosti Autoliv Isodelta sa nám podarilo získať zákazku vo firme Apos auto
Ako na hojdačke
traja dodávatelia a Elastomer Solutions v Beluši s piatimi dodávateľmi.
P
Všetci spoločne dúfame, že tieto lastovičky nebudú posledné, ktoré prileteli
do trnavskej pobočky a postupne budeme môcť znovu osloviť bývalých dodávateľov a ponúknuť im nové zákazky.
o veľmi úspešnom lete a jeseni zasiahla kríza aj trnavskú
pobočku. Zlé predpovede z jesene 2012 ohľadne poklesu počtu odpracovaných hodín sa nanešťastie
naplnili. Dotklo sa to nás všetkých.
Na rad prišli aj nepopulárne opatrenia,
keď sme sa museli rozlúčiť s mnohými
6
Možno aj takto budú raz vyzerať policajné autá
z našich overených dodávateľov. Na jar
2013 sa počet hodín ustálil. Dosiahli sme
úroveň z októbra minulého roka a dúfame, že tento rok budeme častejšie smerovať smerom nahor, než opačne.
Martin Samuhel
Objavili sa aj prvé lastovičky v podobe nových pracovísk, a to JAS Plastik
v Galante, kde momentálne pôsobia
HOLLEN TRNAVA
Tanečné
Vianoce
V
jednu decembrovú sobotu sa
v budove UCM konal už tradičný
vianočný večierok pre zamestnancov a dodávateľov firmy HOLLEN.
Príjemné stretnutie otvorila príhovorom
riaditeľka Danka Havierniková. Následne
prevzal štafetu pán von Hollen, za pomoci
svojho dočasného „translátora“ Gabriela
Pécsiho. Po chutnej večeri nasledovala
bohatá tombola. Počas večera prebehla
voľba kontaktnej osoby, pričom v tajnom hlasovaní zvíťazil Rudolf Jakubec.
Po oficiálnom programe sa otvoril tanečný parket. O hudbu sa postaral Peter
Škorvaga. Nedá sa nespomenúť úžasný
tanec „Gangnamstyle“ v prevedení Peťa
Kapitána a Terky Branickej. Pán von Hollen si tiež dobre zatancoval, veď napokon,
opúšťal nás až tesne pred polnocou. Ostatní pokračovali až do skorého rána.
Stanislava Philippe
Párty
na kolesách
P
redposledný novembrový piatok sa
konala zákaznícka párty pobočky
HOLLEN Trnava. Po mnohých rokoch
a ochutnávkach husacích špecialít v Slovenskom Grobe sme sa rozhodli ponúknuť našim zákazníkom trochu športového vyžitia
v motokárovej hale MONZA v Piešťanoch.
Hostia sa nenechali dlho prehovárať a s plným nasadením súťažili, kto bude rýchlejší.Tí, ktorí práve nevyberali zákruty, si
pochutnávali na skvelom občerstvení.
Našli sa aj menej odvážni jedinci, ktorí sa
pre istotu prizerali len z diaľky, ale o to viac
podporovali svojich kolegov. Všetci sme sa
dobre bavili, no najväčšou odmenou bola
pozitívna odozva zo strany zákazníkov.
Stanislava Philippe
7
HOLLEN ŽILINA
Len tak
ďalej...
P
o skromnejších zimných mesiacoch sme sa opäť naplno vrhli
do práce. Získavame nové projekty,
klientov a sme radi, že našim dodávateľom
môžeme sprostredkovať dostatok práce.
Po telefonáte od zákazníka „nakopneme“ motory tak, že sme schopní začať
prácu za rekordne krátky čas. Dokonca bez problémov zvládneme zabezpečiť aj personálne náročné práce.
Ako príklad uvediem nášho klienta, firmu
Teknia, ktorá požiadala o našu pomoc
v susednom Maďarsku v čase, keď sme
už všetci mysleli na rozbaľovanie vianočných darčekov. Aj v tomto prípade sme
dokázali zabezpečiť človeka, ktorý neváhal vycestovať a hájiť farby našej pobočky, a to aj napriek hrozbe, že strávi Vianoce a zrejme aj Silvester mimo kruhu
svojej rodiny.
Sme hrdí na našu flexibilitu a schopnosť
zabezpečiť všetko, čo dodávateľ žiada.
To je naša veľká výhoda aj oproti iným konkurenčným firmám. Svojou
stopercentnou, spoľahlivou a svedomitou prácou sme sa usadili u našich klientov na najvyššej priečke.
V novom roku sme sa rozbehli naplno.
Hlavným ťahúňom našej pobočky je Mobis Slovakia, kde úspešne pokračujeme
s projektom „Quality wall“ a s ďalšími akciami, ktoré plynú popri stálych projektoch. Taktiež mi nedá nespomenúť firmu
LG, pre ktorú už dlhodobejšie zabezpečujeme kompletný servis ohľadom navigácií, či už sa jedná o ich pravidelnú kon-
trolu, alebo aktualizáciu nového softwéru
a máp. Pokračujeme aj s rezidentúrami,
kde zákazníkom zabezpečujeme kompletnú starostlivosť o dodávané diely, ich
kontrolu a komplexné riešenie ich každodenných problémov.
Tým som vo všeobecnosti chcel povedať,
že si všetci uvedomujeme, koľko úsilia
musíme vynaložiť, aby sme zabezpečili
úspech našej žilinskej pobočky. Bojujeme o to, aby boli klienti s našou prácou
spokojní aspoň tak ako doteraz a aby ich
spokojnosť rástla len smerom nahor.
Martin Neupauer
modelu IX 35 a jej mladšej sestry IX 20.
Naša firma sa v spleti konkurencie pomaly, ale isto prediera do popredia. Samozrejme, pri dnešnej každodennej „čistej
hre a ľudskosti“, to nie je jednoduchá úloha. Len náš profesionálny prístup k práci
a flexibilita môžu presvedčiť, že MY sme
tá správna voľba!
Tomáš Matejčík a Ján Matejčík
Sťahovanie
národov
A
8
ko už určite viete, od októbra
2012 nás nájdete na novej adrese: Černá cesta 3549, 738 01 Frý-
dek-Místek. Hlavným dôvodom pre zmenu bola samotná dostupnosť objektu
a veľkosť administratívnych priestorov.
Pracovne sme si taktiež polepšili, a to
hlavne u koncového zákazníka Hyundai
a jeho hlavných Just in Time dodávateľoch
ako Mobis CZ a Hyundai Dymos, u ktorých sa pripravuje nový facelift úspešného
HOLLEN ŽILINA
A zase tie večierky...
P
omaličky utíchal pracovný zhon.
Príbytky voňali ihličím a všetci
sa tešili na našu vianočnú akciu. Tohtoročné večierky v Košiciach
a Žiline boli v znamení niekoľkých zaujímavostí.
Tou prvou bola cena útechy v žilinskej
tombole: prelet nad Košicami s riaditeľom M. Hunčárom. Dúfame, že obaja,
pilot (áno, naozaj ním je Miro Hunčár) aj
výherca, budú v poriadku.
V Košiciach sa zase vďaka tombole
a majiteľom firmy HOLLEN podarilo darovať peňažný príspevok Spoločnosti
detskej onkológie v Košiciach, za čo
vám všetkým ĎAKUJEME.
Zatiaľ čo sa na zákazníckej párty
v Košiciach likvidovali kolky bowlingovými guľami (čo všetkým pripomenula
ranná „svalovica“ zadných partií tela),
na žilinský večierok, po prvýkrát v histórii firmy, zavítala doslova „vymodlená“ kórejská návšteva. Dúfame, že sa
- A naozaj
bude to lietadlo
pilotovať Miro!
nášmu vzácnemu hosťovi páčilo a príde
aj nabudúce, najlepšie aj s kamarátmi.
V neskorších hodinách sa všetci postupne „dopracovali“ k spevu, tancu
a iným kultúrnym vložkám a ani menšia amnézia na druhý deň nikomu
neprekážala.
Mária Weiserová
Matej Džuňa
Pozdrav pracovníka SG
(... na Maďaroch v Getragu ...)
Serus ľudze, to som ja,
v Getragu je paráda.
Raz še robí, raz je voľno,
raz je dobre, raz na ...
Po maďarský še tu učím,
je to kuščok náročné.
Už som myšlel, že s tým šmarim,
no zachovam še statočne.
Ja vám neznam, je mi smutno,
ďaleko som od ženy.
Náladu mi ale dvihnú,
pravidelné odmeny.
Šumne zdravím calú firmu,
prajem veľo zdravíčka.
A dzifčencom zos Hoľľenu,
leci pusa na líčka.
9
HOLLEN ČECHY
Zhŕňame v HOLLEN CZ
C
elú zimu sme zhŕňali sneh.
V Mladej Boleslavy a Trutnove sa
to celkom dalo, ale liberecký tím
mal snehu na zhŕňanie skoro až nad hlavu. Ale vraj to je len naše zhrnutie, oni sú
už na to zvyknutí a ako správni libereckí
horali tvrdia: „Normálka, nie?“
Našich českých kolegov sa snažili politické strany pozhŕňať do svojho politického tábora počas prvej priamej
voľbe českého prezidenta. Všetci sme
vedeli, ako výsledok tohto zhŕňania dopadne: jedna polovica bude nadšená
a druhá naštvaná. A mali sme pravdu.
doch. Naši kolegovia a dodávatelia mali
vďaka tomu možnosť vidieť toto auto
v plnej kráse na linke a zároveň aj nádherne vystavené vo vstupných priestoroch. Úplne zištne veríme, že sa bude,
najlepšie rýchlo a vo veľkom, predávať.
Párty ako
sa patrí
Centrála pokračovala v zhŕňaní životopisov kandidátov na riaditeľa českej pobočky. Našli sa medzi nimi príliš
smutné, ale aj bláznivo zábavné životopisy. Najdôležitejší je však výsledok.
Kandidáta sme našli a veríme, že je
to ten správny človek na túto pozíciu.
Predstavíme vám ho v nasledujúcom
čísle. V čase písania tohto článku je náš
budúci člen ešte vo výpovednej dobe
u svojho doterajšieho zamestnávateľa,
takže ešte stále „hlavne nenápadne“.
Škoda Auto a.s. je profesionál v zhŕňaní nápadov, inovácií a zlepšovákov,
pri príprave nových modelov a face liftov. Výsledkom je nová Škoda Octavia
Combi tretej generácie, ktorú Škoda
predstavila nielen na veľtrhoch, ale niekoľko kusov vystavila aj vo svojich závo-
My hodiny nezhŕňame, ale snažili
sme sa dostať nové zákazky a českému tímu sa to v roku 2012 celkom
darilo. Kým v roku 2011 sme odsortovali 124 tisíc hodín, rok 2012 sme
ukončili s 269 tisícovým rekordom.
Ľubomír Ochotnický
2011
2012
2013
S
príchodom chladného počasia
nastal čas zimných radovánok, Vianoc a v neposlednom
rade čas “holleňáckych“ večierkov.
Už štandardne sme organizovali večierok pre dodávateľov a zamestnancov ako poďakovanie za ich
spoluprácu a večierok pre klientov
ako prejavenie vďaky za ich dôveru.
Prvý večierok sa konal 08. 12. 2012.
Tento rok sme pripravili živú hudbu v podobe Dj Daniela Hůlky, ktorému chcem týmto poďakovať
za
rozprúdenie
zábavy.
Počas tohto večera si prišiel na svoje skutočne každý. Niekoho uchvátilo skvelé jedlo a pitie, iní mali
10
HOLLEN ČECHY
šťastie a vyhrali v tombole niektorú
z hodnotných cien. Tí menej šťastní
sa aspoň výborne zabavili pri bowlingu a tanci. Verím, že nie som jediný, kto sa už teraz teší na december.
Len o niekoľko dní neskôr nasledoval
večierok pre zákazníkov. Tak ako po
iné roky, bolo nachystaného veľa dobrého jedla a kvalitného pitia. Tí športovo
založení si mohli preveriť svoje schopnosti na bowlingovej dráhe. Všetci sme
mali príležitosť trochu „poklábosiť“ a zoznámiť sa s ľuďmi na druhej strane telefónu, ktorých hlas denne počúvame.
Ešte teraz zákazníci nešetria slovami
chvály a my ich uisťujeme, že naozaj bude
aj tá „letná Hollen párty pod hviezdami“.
Miroslav Doboš
Čo je
nové
v Škode?
A
Ešte tento rok sa predstaví aj variant
RS a zároveň sa pripravuje i verzia
s pohonom na stlačený zemný plyn CNG.
utomobilka Škoda auto a.s. oficiálne predstavila nový model Octavie „tretej“ generácie.
Model je postavený na rovnakej podvozkovej platforme ako nový Volkswagen Golf VII, Audi A3 a Seat Leon. To
umožnilo zväčšiť vnútorný priestor,
pričom sa hmotnosť naopak znížila. Samozrejme, ohromný batožinový
priestor, ktorý je prístupný aj cez celú
výklopnú zadnú časť, zostal zachovaný.
Bowling či stolný futbal, pivko či
malinovka, každý z hostí si našiel
to svoje.
(aktívny strážca jazdného pruhu). Nestačí? Tak ďalej tu máme automatické
diaľkové svetlá, rozpoznávanie dopravných značiek, automatické parkovanie
či systém bezkľúčového vstupu a štartovania KESSY (Keyless-Entry-Start-and-Exit-System). V štandardnej výbave
v rámci EÚ má nová Octavia aj multikolíznu brzdu, ktorá minimalizuje riziko
viacerých kolízií v rámci jednej nehody.
Do najpopulárnejšej škodovky sa
po
novom
dostávajú
(poväčšine
za príplatok) aj trendové prvky ako, napríklad, adaptívny tempomat. Premiéru
v rámci značky má Front Assist (preventívny systém zmierňujúci následky
nehody) a novinkou je aj Lane Assist
Najúspornejšou pohonnou jednotkou
bude turbodiesel 1,6 TDI s výkonom
81 kW, s ktorým nová Octavia v ekologickom variante Greenline zvládne prejsť stokilometrovú vzdialenosť
so spotrebou len 3,4 litrov nafty. Základnou motorizáciou však bude benzínový štvorvalec 1,2 s výkonom 63 kW.
Úlohou „trojky“ je, ako už avizoval predseda predstavenstva Winfried Vahland, preniknúť do prvej desiatky najpredávanejších áut sveta.
Škodovke
budeme
držať
palce.
Ľubomír Jurica
11
HOLLEN TRutnov
Trutnovské
manévre
V minulom diely (Sám vojak v poli) ste
čítali:
- ako a kto vôbec začal budovať nové
pracovisko na sever od všadiaľ
- prvotné a aj tie druhotné prekážky
v snahe vyhovieť klientovi
- prehry, výhry a zranenia tímu na
úpätí opätovného progresu
O
d toho času sa vývoj samozrejme nezastavil, ba práve naopak.
Hneď ako sa nám podarilo získať stabilitu na týchto mladých nohách,
usporiadať, učesať a „namakať“ tím aj
jeho procesy na 90 % spokojnosti, náhla zmena vo vrcholovom manažmente
klienta upriamila svoje vše vidiace oko
na oddelenie kvality. A keďže externá kontrola kvality so sebou vždy nesie náklady, okamžite sa to prejavilo
v zmene vecí dovtedy samozrejmých.
Požiadavky na zmenu v systéme externej
kontroly kvality, fakturácie a organizácie
prichádzali zo dňa na deň, z hodiny na hodinu a niekedy aj takto: „Tak toto nastavte
s platnosťou dva mesiace späť.“ Rýchlosť
reakcie na tieto požiadavky samozrejme závisela najmä na dynamike tímu
a podpore vedenia, za ktorú mi dovoľte
poďakovať pánovi von Hollenovi a Ľubovi
Ochotnickému. Bez ich záujmu, zápalu
a pochopeniu by sme asi ďaleko nedošli.
A tak (okrem ďalších 200 „malých“ systémových zmien) sme dostali za úlohu presunúť väčšinu našich akcií fyzicky mimo
areál „Conti“. Z tohto dôvodu týždeň pred
Vianocami polovica tímu opustila zázemie závodu a v priebehu nasledujúcich
dvoch týždňov za neustáleho sneženia
sme našli, prenajali, vybavili, pripravili
a „uschopnili“ externú halu priamo v Trutnove, ktorá navyše ponúka kancelárske
priestory a možnosť ubytovania. Zároveň
však naďalej priamo v „Conti“ zabezpečujeme kontrolu na vstupné dizajnové chyby
a komplet výstupný produkt.
Okrem „maličkostí“, ako výber správcu budovy, softvérového, administratívneho, logistického zabezpečenia,
nákupu vlastného nákladného auta,
kompletnej zmeny organizácie tímu, sa
nám zmenil aj systém získavania práce.
Namiesto obdŕžania zákazky priamo
od oddelenia kvality (vlastne bez námahy) sme prešli k získavaniu dodávateľov priamo (vlastnoručne). Veľkou
nevýhodou je konkurenčné prostredie,
kedy sme v priebehu veľmi krátkeho
času stratili exkluzivitu a je už len na nás
presvedčiť dodávateľa, že my sme preňho tá najlepšia voľba. Na druhej strane
nám však vlastné nezávislé prostredie
umožňuje triediť pre dodávateľa aj taký
materiál, ktorý finálne v „Conti“ nekončí, a tým rozšíriť svoje pole pôsobnosti.
Aj keď bojujeme o každú hodinu, máme
mnoho devíz či už spätých s „Conti“, alebo so systémom našej práce, ktoré môže
konkurencia len ťažko ponúknuť. Každý
zo získaných dodávateľov je pre nás dôležitý a jeho spokojnosť je prvoradá. Našťastie sa môžem oprieť o svoj tím, ktorý
napriek týmto rýchlym zmenám odvádza
skvelú prácu a ja som im za to vďačný.
Zatiaľ sa nám, povedzme, darí
a okrem iných zákazníkov sa nám premiérovo podarilo získať aj sortovanie
pre dodávateľa, ktorý jednou svojou dodávkou asi 6 násobne prevýšil kapacitu našej 200 m 2 veľkej haly.
Teraz mi už len dovoľte poďakovať účinkujúcim v abecednom poradí: Dodo, Jidnro, Kristý, Luky, Nikol, Terka, Tom, Viťo,
Žanet... Ďakujem vám.
Miloš Karas
12
HOLLEN TRutnov
Od pracoviska
k pobočke vedie
cesta tŕnistá
P
racovisko
v Trutnove
začalo
celkom
nevinne
fungovať
koncom
roku
2011
vedením Mladej
Boleslavy.
ky tak, ako je to na Slovensku. Keďže
Trutnov bol dostatočne náročný a spĺňal
takmer všetky požiadavky, aby sa stal
samostatnou pobočku, bolo rozhodnuté.
Pracovisko sa však časom ukázalo ako
komplikované z dôvodov vysokej náročnosti, hlbokej implementácie do logistických a kvalitárskych procesov, nepre-
A vtedy to začalo. Vlastná pokladňa,
vlastné oblečenie, koordinátor, vlastné administratívne priestory a podobne. Vo všeobecnosti, všetky tieto požiadavky prichádzali aj tak ako logické riešenia takto veľkého pracoviska.
pod
S pocitom, že sa blížime k úspešnému koncu, prišla na rad administratíva. Po vzhliadnutí dokumentu, ktorý
hovorí o tom, čo všetko musí pobočka
samostatne zabezpečovať („iba“ 30 bodov), nám až tak do smiechu nebolo.
Bolo nutné vytvoriť samostatné účtovné stredisko. Upraviť v intranete každú
maličkosť, od zaradenia personálu až
po presun akcií. Pod vlastným strediskom inventarizovať materiál, autá, telefóny a ešte asi 1000 ďalších maličkostí.
tržitej výroby a veľkého počtu hodín,
ktoré „malo na svedomí“. Všetky tieto
charakteristiky mali za následok potrebu rozšíriť celý tím a zároveň kládli vyššie nároky na manažment a operátorov,
ako aj na kvalitu práce. A tak sa stalo, že
o pár mesiacov neskôr sme mali v závode Continental Trutnov vlastného dispečera, QS a niekoľko koordinátorov zabezpečujúcich 24 hodinovú prevádzku.
Niekedy v tomto čase, s príchodom riaditeľa dcérskej spoločnosti Ľuba Ochotnického na post riaditeľa HOLLEN CZ,
prišla aj myšlienka uľahčiť prevádzku
českej dcéry vytvorením jej prvej poboč-
Samozrejme, dostali sme sa aj k investičným plánom, kontraktom na presne
stanovené minimálne doby a v neposlednom rade aj k zastrešeniu minimálne
ďalších dvoch pracovísk (Škoda Vrchlabí a Kvasiny). Verím, že v týchto dňoch
sme na úspešnom konci tohto procesu
a v čase, kedy toto čítate, na stránke
www.hollen.cz v sekcii CZECH REPUBLIC, hrdo svieti „Branch TRUTNOV“.
Tenkrát
poprvé…
P
o dlouhých a usilovných přípravách proběhl dne 06. 12. 2012
historicky první „Trutnovský“
vánoční večírek pro klienty a další týden pro spolupracovníky a dodavatele.
Příjemná posezení probíhala v bowlingovém centru Olymp, které nám zajistilo občerstvení a doprovodní hudbu.
První z večírků zahájil ředitel HOLLEN
CZ Lubo Ochotnický. Po jeho proslovu
nadešel čas zvolit si kontaktní osobu,
kterou se stal Jindřich Havrda. Poté
se mohli všichni pustit do občerstvení a hraní bowlingu. Svolat všechny
ke slosování tomboly bylo těžké, ale
nakonec se nám to podařilo. Rozdalo
se víc jak sto hodnotných a zábavných cen. Celý výtěžek byl věnován
psímu útulku v Trutnově na pamlsky
a krmivo. Celý večer probíhal poklidně, až na pár hlasitých účastníků, které jsme museli během večera utišovat.
Ešte mi dovoľte poďakovať všetkým zainteresovaným za podporu, prácu, pripomienky a pomoc, ktorú nám nezištne
poskytovali. A v neposlednom rade aj
Ľubovi Ochotníckemu za dôveru, pánovi
Heinrichovi von Hollenovi asi za všetko
a Mirovi Hunčárovi za rolu krstného otca.
Vánoční večírek pro klienty též začínal milým uvítáním. Později následovalo občerstvení a bowling. Po zbytek
večera jsme dali přednost spíše volné
zábavě, abychom utužovali přátelské
a pracovní vztahy. S obětavostí nám
vlastní, jsme se věnovali naším klientům až do ranních hodin dalšího dne.
Miloš Karas
Kristýna Píšová
13
HOLLEN RUSKO
На старт, Внимание, Март…
Время летит незаметно, унося с
собою много событий.
- Так 21 ноября 2012 года с конвейера
калужского завода Фольксваген
сошёл 500 000-й автомобиль!
- Растут объемы производства
автомобилей,
расширяются
площади, строятся новые цеха.
- В планах производства новых авто…
П
с VW дополнительно на 2 года. Год
закончился рекордными результатами.
Как ракета, отсоединившая «ступень»
и устремившаяся дальше в вверх, так
и наша команда полная энтузиазма в
работе, стремления к новым высотам
оставила 2012 год позади и дружно
перешла в новый 2013 год.
оказалось достаточно уверенным во
многом, потому, что в команде сложился
дружный
коллектив,
атмосфера
поддержки
и
взаимовыручки.
Каждый из операторов старается
вложить свои силы в общее дело
нашей компании. Поддержка очень
важна в нашей работе. Поэтому не
ериод «ноябрь-март» оказался
насыщенным на события и у
команды ГОЛЛЭН:
Ноябрь-декабрь
принес
много
трудовых часов. Было привлечено
много новых сотрудников, решено много
задач и вопросов. Для поддержания
качества был организован тренинг
курс для всех операторов, целью
которого
было
как
решение
организационных моментов, так и
обучение персонала для улучшения
качества
оказываемых
услуг.
Благодаря хорошей работе команды,
усидчивости и старанию, компания
ГОЛЛЭН РУС смогла продлить договор
На старт, Внимание, Март...
Именно так хочется сказать…3 месяца
работ в новом году уже позади, а
перед нашей командой по-прежнему
открываются
новые
горизонты,
новые
возможности
развития
и
совершенствования.
Начало
года
стоит забывать одно очень важное
выражение: «Если хочешь, чтобы с
работой не просто справлялись, но
и преуспевали в ней, нужны люди,
которым ты сможешь доверять.»
(© Ричард Брэнсон)
Сергей Грабов
Pripraviť sa, pozor, marec...
Čas letí rýchlo a priniesol so sebou
veľa udalostí:
- 21. novembra 2012 zišlo z montážnej
linky kalužského závodu 500.000-ci
automobil
- rastie objem výroby, rozširuje sa
používaná plocha, stavia sa nová hala
- plánuje sa výroba nového modelu...
bdobie od novembra do marca bolo bohaté na udalosti aj
pre našu spoločnosť GOLLEN RUS.
Vďaka dobrej tímovej práci, vytrvalosti a usilovnosti, firma GOLLEN RUS
predĺžila zmluvu s VW Group Rus
na obdobie ďalších 2 rokov. Rok sme
ukončili
s
rekordnými
výsledkami.
November a december priniesli obrovský
nárast odpracovaných hodín. Bolo prijatých množstvo nových operátorov, riešilo
sa veľa úloh a problémov. Na zlepšenie
Ako raketa, ktorá opúšťa štartovaciu rampu
a snaží sa stúpať vyššie, tak sa aj náš tím,
plný nadšenia pre prácu, snaží napredovať.
Spoločne sme vkročili do nového roku 2013.
O
14
kvality našich služieb sme zorganizovali
školenie pre všetkých operátorov, ktorého cieľom bolo riešenie organizačných
záležitostí, ako aj zaškolenie personálu. Naším neustálym zdokonaľovaním
chceme zákazníkov ubezpečiť, že sme
pre nich plnohodnotným partnerom.
Pripraviť sa, pozor, marec...
Týmto chceme povedať, že 3 mesiace nového roka sú za nami a pred naším tímom sa aj naďalej otvárajú nové
obzory a nové príležitosti pre rozvoj
a zlepšovanie sa. Začiatkom roka sme
sa uistili, že sme vytvorili priateľský kolektív a atmosféru vzájomnej pomoci.
Každý sa snaží priložiť ruku k dielu. Podpora je pri našej práci veľmi dôležitá. Nesmieme zabúdať na slová Richarda Bransona:
„Ak chceš prácu nielen vykonať, ale aj
v nej uspieť, je potrebné mať okolo seba ľudí,
na ktorých sa môžeš spoľahnúť.“
Jozef Šimko
HOLLEN RUSKO
Новогодний
вечер
ГОЛЛЭН РУС
ш
естнадцатое декабря 2012
года состоялся ежегодный
Новогодний
вечер
для
сотрудников «ГОЛЛЭН РУС». В этом
году на праздничную вечеринку в
одном из ресторанов Калуги собралось
34 человека – практически вся
команда операторов и сотрудников
компании. Приятным началом вечера
стало подведение итогов 2012 года,
ознаменовавшегося для компании
значительным
ростом
количества
рабочих часов и продлением договора
с VW Group Rus. Директор российского
представительства
Йозеф
Шимко
рассказал об успехах компании в
2012 году и поблагодарил каждого
сотрудника за работу. Но самым
запоминающимся событием вечера
стал, конечно, веселый розыгрыш
призов. Все купили себе лотерейные
билеты (а те, кто очень верил в удачу
даже несколько штук). Каждый азартно
наблюдал за розыгрышем и надеялся
на выигрыш, ведь среди лотов были
как шуточные подарки вроде батона
колбасы, так и ценные призы, например
фотокамера и MP3 плеер. Главный приз
– фотокамеру выиграл рабочий Иван
Ермаков. На вырученные от продажи
билетов деньги были приобретены
подарки
для
детей
Калужского
Дома сирот. Вечер продолжился
праздничным ужином и танцами.
Каждому было весело за вкусным
столом и в приятной дружной компании.
Елена Часни
Novoročný
večer
GOLLEN RUS
D
ňa 16. decembra 2012 sa konal vianočný večierok v GOLLEN RUS.
Tento rok sa stretlo rekordných
34 ľudí – prakticky celý tím. Večer sa začal
zhrnutím roka 2012, ktorý bol poznamenaný
výrazným nárastom počtu odpracovaných
hodín a predĺžením zmluvy s VW Group
Rus. Riaditeľ ruskej pobočky, Jozef Šimko,
porozprával o úspechu spoločnosti v roku
2012 a poďakoval sa všetkým za ich podporu a podiel na tomto úspechu. Najväčším
ťahákom večera bola tombola. Všetci vzru-
šene sledovali žrebovanie a dúfali, že vyhrajú. Medzi cenami boli nielen vtipné darčeky ako štangľa salámy, ale aj cenné kúsky
v podobe fotoaparátu a MP3 prehrávača.
Z peňazí vyzbieraných z predaja lístkov
boli zakúpené darčeky pre deti z detského domova v Kaluge. Ich nefalšovaná radosť bola najkrajšou výhrou zo všetkých.
Jozef Šimko
15
HOLLEN OLDTIMER
Po sezóne
a pred sezónou
J
esenné týždne sa v dielni HOLLEN
Oldtimer niesli v znamení odchádzajúcich a prichádzajúcich projektov.
S novými projektami prichádzajú noví zákazníci, každý so špecifickými nárokmi a
predstavami. Po klientoch z blízkeho pohraničia sa nám darilo pritiahnuť ďalších
majiteľov zo vzdialenejších európskych
kútov, s nemenej zaujímavými veteránmi.
Takto sme priviezli slávny „hipisácky
bus“ od Volkswagenu, typický pre obdobie 60. rokov. Je až neuveriteľné, že vozidlo tohto typu dnes dosahuje hodnoty
plnokrvných Jaguárov z rovnakého obdobia. Na cene mu pridáva najmä jeho
nemenej zaujímavá história - v minulom
živote totiž vo farbách rakúskej pošty
neúnavne brázdil serpentíny tirolských
Álp a po celodennej šichte slúžil ako
školský miniautobus – ďalší z dôkazov,
že autá majú rovnako zaujímavé príbehy ako ľudia okolo nich. Vzhľadom
na vysoký stupeň atraktivity projektu sa
k tomuto „približovadlu“ formou obľúbeného fotoreportu určite ešte vrátime.
Z iného súdka je Renault Alpine A 310 –
zaujímavý počin francúzskej automobilky
16
vyvinúť nástupcu úspešnej A111 zo šesťdesiatych rokov minulého storočia. Dnes
vieme, že úspešní neboli a možno aj vďaka tomu patrí tento polyesterový plnokrvník, so znakom Renault na kapote, k tým
vzácnejším. Tento projekt sme tak trochu
ušili na mieru nášmu čalúnnickému tímu,
ktorý interiér vyzlečie z nepekného semišu, aby mu ušil dvojfarebný z pravej kože.
Za spomienku stojí ešte čerstvá spolupráca s tímom, ktorý do nového interiéru navrhne audio hifi sústavu.
Z ďalších projektov by som spomenul
ukončenie prác na tretej Felícii, MG B
GT a nesmieme zabudnúť na lakovanie
hliníkovej karosérie vzácnej Alfy Romeo
1900. Práce na Volve a Jaguári výrazne
pokročili – keď čítate tieto riadky, prvé
testovacie jazdy sú už na spadnutie.
Ale aby sme neprešľapovali na mieste,
zrýchlime s našou starou známou Alfa Romeo Giuliou (predstavili sme ju vo Fotopríbehu v minulých číslach), ktorú sme spolu
so Škodou 110R pripravovali na tradičnú
zimnú oldtimer rallye – Planai Classic.
Juraj Vrbik
HOLLEN OLDTIMER
Planai Classic 2013
Nočný finiš rýchlostnej skúšky
v Schladmingu.
Z
Technickým preberaním vozidiel, pred ostrým
štartom, sa to všetko začína.
Bez roadbook-u a stopiek to nejde. GPS a
elektronické pomôcky sú zakázané.
ačiatkom januára sa v rakúskom
Gröbmingu uskutočnilo tradičné
stretnutie vyznávačov historických
vozidiel pod názvom Planai Classic. Už
januárový termín podujatia naznačuje, že
nešlo o žiadnu nedeľnú vyhliadkovú jazdu,
ale pekne ostrú naháňačku o každú stotinu
sekundy. To sú totiž štandardné časové rozdiely v cieli jednotlivých rýchlostných skúšok počas dvoch dní konania zimnej rely.
Na zasnežených alpských serpentínach si
posádky z rôznych kútov Európy zadarmo
nič nedarujú, drobné kolízie či výlety mimo
trať nie sú ničím výnimočným. Na svoje si
príde aj závodný materiál, ktorý si podobne,
ako mnohé z posádok, takto netradične užíva pretekársky dôchodok.
Planai Classic, to sú ľudia jazdiaci zo záľuby,
dosahujúci precíznosť profesionálov. To sú
celebrity zo spoločenského života, ktoré
vedia, ako byť stredobodom pozornosti.
A v neposlednom rade sú to bývalí jazdci
z automobilových súťaží, ktorí nestratili nič
zo svojho jazdeckého umenia a svoje skúsenosti ochotne rozdávajú ďalej.
Po tomto úvode si viete predstaviť tú nervozitu, keď zostáva len pár dní do preteku a vy neviete získať to správne ložisko
do diferneciálu Alfy Romeo alebo musíte čo
najrýchlejšie vyriešiť problém s vibráciami
zadnej nápravy, ktoré sa prejavujú počas
jazdy, pričom samotnú poruchu musíte riešiť
pri rýchlosti nad 120 km/h, keď sa prejavuje.
Ford Escort (v popredí), prezývaný aj ako
“psia kosť“. Prečo asi…?
Na zábere najstaršie vozidlo súťaže. Klobúk
dole pred posádkou. Vydržať takúto romantiku
pri –10°C chce poriadne hrubú kožu.
Tatrovácka technika v spojení s jazdeckým
umením majiteľa bola lahôdkou pre oči
aj uši divákov.
Ako zázrakom sa všetko podarí stihnúť
na poslednú chvíľu, a tak krátko pred Vianocami opúšťa červená Alfa brány našej dielne.
Dosť bolo slov. Vychutnajte si zábery z tohtoročnej jazdy, ako organizátori radi zdôrazňujú:
„v poslednom automobilovom raji na svete“.
Aj šľachta si prišla na svoje…
Na záver by som rád upozornil na novučký profil Hollen Oldtimer na Facebook-u,
kde budeme pravidelne zverejňovať fotografie a iné zaujímavosti z útrob našej dielne a rôznych podujatí. Stačí iba
vyhľadať
„Hollen Oldtimer“ a like-núť.
Juraj Vrbik
3
17
HOLLEN B2B
HOLLEN
v informačnej dobe
Z
vyšujúca sa náročnosť na obchodnú dokumentáciu, zmeny
zákonov, trendy šetrenia životného prostredia a rastúce možnosti informačných technológii podnietili našu spoločnosť vykročiť smerom k 21. storočiu.
Týmto krokom je dodávateľský HOLLEN
B2B portál (HB2B).
Vzniku HOLLEN B2B portálu
predchádzala nevyhnutná
potreba splniť nasledovné
požiadavky:
- dôkladnejšie zdokumentovanie
obchodnej komunikácie s našimi
dodávateľmi služieb v súlade
s platnou legislatívou
- spresnenie štatistík na každú
osobu a zákazku
- urýchlenie aktualizácie dát
o dodaných službách
- zefektívnenie vnútorných procesov
- šetrenie životného prostredia pri
zvyšujúcej sa potrebe dokumentácie
- zníženie chybovosti v toku
informácii a zníženie počtu
kontrolných bodov (dodacie listy,
faktúry...)
Mnohým z vás je už pojem HOLLEN B2B
(HB2B) portál známy aj preto, lebo sme už
prešli fázou testovania a dnes sa nachádzame vo fáze postupnej implementácie.
Dovoľte, aby som ho tým z vás, ktorí sa
s ním ešte nestretli, stručne predstavil.
stránke www.hollen.sk. Ďalšou možnosťou
je zadať si do internetového prehliadača
adresu stránky vo forme: b2b.hollen.sk.
Tak sa ocitnete na úvodnej stránke s názvom: „HOLLEN B2B Portál“.
Na portáli sa môžete oboznámiť s možnosťami spolupráce s HOLLEN s.r.o., nájsť odkazy na všetky web stránky HOLLEN ako aj
Čo všetko HB2B umožňuje:
- sledovať prijaté objednávky
- vystavovať a odsúhlasovať dodacie listy
HB2B portál je elektronické
rozhranie vo forme web stránky, aké poznáte z internetu.
Ako sa tam dostanete?
Jednou z možností je použiť prepojenie
na HB2B, ktoré sa nachádza na našej web
18
- vytvárať a odosielať faktúry
- spravovať kontaktné údaje
- prístup k HOLLENNEWS
- elektronickú komunikáciu
- personalizovať nastavenia
na iné zaujímavé stránky, ktoré by vás, ako
našich dodávateľov, mohli zaujímať. Ak máte
záujem o spoluprácu, môžete o ňu požiadať prostredníctvom registrácie na HB2B.
Túto vykonáte pomocou tlačidla „Registrácia“. Po prihlásení sa ocitnete na stránke
„Môj portál“. Tá vám umožní spracovávať
všetku obchodnú agendu s firmou HOLLEN v digitálnej forme bez potreby tlače.
HOLLEN B2B
Bezpečnosť predovšetkým
Ako prihlásený užívateľ sa môžete pohybovať medzi stránkami ponuky. Tou
prvou je záložka „Objednávky“, kde si
môže skontrolovať svoje aktuálne otvorené a uzatvorené objednávky. Ďalej záložka „Dodacie listy“, ktorá vám umožní
chádza etapa testovania (s pozitívnym
výsledkom) za účasti vybraných pracovníkov príslušných oddelení HOLLEN s.r.o. a vybraných dodávateľov,
ako aj poznanie, že používanie HB2B
bude viesť k zefektívneniu procesov.
Samotná implementácia so sebou prinesie zvýšenú záťaž všetkých zúčastnených strán, vzhľadom na krátkodobé
súbežné využívanie klasického systému
paralelne s HB2B. Je to však nevyhnutné, aby sme zabránili prípadnej strate informácii. Preto vás prosíme o trpezlivosť
a privítame vaše návrhy na zlepšenie.
Od HB2B očakávame splnenie naplánovaných cieľov a zvýšenie kvality služieb
poskytovaných našim zákazníkom. Spoločnosť HOLLEN si plne uvedomuje, že
každá zmena znamená vybočenie zo zabehaných koľají a vytvorenie nových návykov. Zmeny môžu niekomu prinášať radosť, avšak pre iného môžu byť výzvou.
ku každej objednávke vytvoriť dodací
list, ktorý jednoducho jedným „klikom“
odošlete priamo technickému personálu na schválenie a potvrdenie prebratia
dodaných služieb. Po schválení dodacieho listu si môžete v záložke „Faktúry“ jednoducho vytvoriť faktúru, odoslať
ju na účtovné oddelenie a následne
sledovať jej aktuálny stav spracovania.
Samotný portál HB2B by sa dal prirovnať k viditeľnej časti ľadovca, ktorého
väčšia časť leží pod „vodou“. Takáto zmena predstavuje pomerne hlboký zásah do všetkých procesov firmy.
Portál HB2B vás v praxi zbaví tlačenia
faktúr, ich vkladania do obálok a zasielania poštou. Nielen, že šetríte lesy,
ale aj svoje finančné prostriedky. Celá
komunikácia sa tým urýchli. Jeho zavedeniu na všetkých pobočkách pred-
Dňa 20. marca 2013 sa konala doplňujúca voľba zamestnancov za zástupcov
zamestnancov pre bezpečnosť. Ich úlohy budú nasledovné:
- vykonávať kontroly pracovísk a overovať plnenie opatrení z hľadiska zaistenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
- vyžadovať od zamestnávateľa informácie o skutočnostiach ovplyvňujúcich
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
- spolupracovať so zamestnávateľom a predkladať návrhy na opatrenia na zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
- požadovať od zamestnávateľa odstránenie zistených nedostatkov; ak
zamestnávateľ neodstráni nedostatky,
na ktoré bol upozornený, je oprávnený
dávať podnety príslušnému inšpektorátu
práce alebo príslušnému orgánu dozoru;
Tak, ako sa súčasná spoločnosť už nevráti k používaniu logaritmických pravítok ani nevymení mobilné telefóny
za pevné linky či e-maily za faxy, tak
ani elektronické B2B rozhrania sa nevymenia za hory papiera a stratený čas.
- zúčastňovať sa na rokovaniach organizovaných zamestnávateľom týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, vyšetrovania príčin
vzniku pracovných úrazov, chorôb
z povolania a ďalších udalostí podľa § 17;
Vylepšený rýchlovlak je pripravený na nástupišti, posádka a cestujúci sú pripravení
na novú trasu, pristúpite či vystúpite?
- predkladať pripomienky a návrhy príslušnému inšpektorátu práce alebo
príslušnému orgánu dozoru pri výkone inšpekcie práce alebo dozoru u zamestnávateľa.
Vaša aktívna účasť je pre úspešnosť a dosiahnutie cieľa podstatnejšia, ako vylepšená technológia dopravného prostriedku. Cesta musí byť naplnená radosťou,
pretože kto sa nevie tešiť z cesty, nebude mať radosť ani z dosiahnutého cieľa.
Prajem veľa radosti, úspechov a dúfam,
že sa vaša a naša cesta vydarí.
Branislav Krampl
Novozvolení zástupcovia:
- pre pobočku Trnava: Terézia Branic- ká, zmocnenec pre kvalitu
- pre pobočku Bratislava: Ľudovít Šelc, zmocnenec pre kvalitu
- pre pobočku Žilina: Ľubomír Jenčo, zmocnenec pre kvalitu
- pre pobočku OLDTIMER: Miroslav
Malecký
- pre dcéru GOLLEN RUS, OOO: Jozef Šimko, zmocnenec pre kvalitu
- pre dcéru HOLLEN CZ s.r.o.: Jiří Fi- drmuc, zmocnenec pre kvalitu
- pre pobočku Trutnov: Jindřich Havr- da, koordinátor
19
SÚŤAŽ
v
inovácie
úspora
CELOROČNÁ FIREMNÁ SÚŤAŽ
Chceme zlepšiť výsledky a fungovanie našej firmy, preto sme
vyhlásili túto celoročnú súťaž. Veríme, že prídete s takými návrhmi,
ktoré by nás ani nenapadli.
Každý pracovník, spolupracovník, riadiaci pracovník (mimo manažment
centrály a riaditeľov pobočiek/dcér), môže v priebehu celého roka
poslať svoje návrhy:
1. návrhy na zefektívnenie, zjednodušenie
a uľahčenie práce, procesov vo firme
2. návrhy na úsporu financií
3. ako robiť veci lepšie
Svoje návrhy posielajte na Centrálu poštou, emailom
na [email protected] alebo osobne do 31. 10. 2013.
Komisia vyhodnotí reálne návrhy, aplikovateľné sa ihneď
zavedú do praxe.
Vždy v novembri sa vyhodnotia 3 najlepšie z daného roku.
Komisia: Heinrich von Hollen, Margita Hollenová, riaditelia pobočiek
a dcérskych spoločnosti.
Heinrich von Hollen a Margita Hollenová
20
Tri
najlepšie
a najefektívnejšie
Nápady
budú zverejnené
a odmenené:
1. cena: Notebook
2. cena: Fotoaparát
3. cena: Mobil
TÁBOR
LETNÝ TÁBOR
pre deti firmy HOLLEN s.r.o.
Hotel Hlboké, BOJNICE
05.–11.08.2013
BEJZBAL
FUTBAL
FLORBAL
STOLNÝ TENIS
VOLEJBAL
BASKETBAL
diskotéka
angličtina
hravou formou
nočné hry
karneval
súťaže
koncert
Záväzná prihláška a uhradenie pobytu v administratíve
pobočiek HOLLEN s.r.o. do 14. 06. 2013
Cena pobytu: 206 EUR (Firma prispieva polovicou sumy – 103 EUR)
Koordinátori pre letný tábor HOLLEN:
BA: Zuzana Harbutová, [email protected], 00421 917 130 951
ZA: Miro Hunčár, [email protected], 00421 0908 745 012
TT: Stanislava Philippe, [email protected], 00421 0917 114 386
CZ: Ivana Sedláková, [email protected], 00420 313 034 228
Oldtimer: Juraj Vrbik, [email protected], 00421 0917 683 759
Bojnický
zámok
termáne
kúpalisko
ZOO Bojnice
21
ŠKOLA ŠMYKU
Marián Čabák,
inštruktor Školy šmyku SuperDRIVE, ktorá sa zameriava na vzdelávanie vodičov s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky, doplňovania a poskytovania informácií a skúseností
z domácich zdrojov, ale predovšetkým z krajín, kde systém vyššieho
vzdelávania vodičov funguje už desaťročia (www.superdrive.sk).
Ako zvládnuť leto
za volantom
Horúčavy sú
späť, je na
ne vaše auto
pripravené?
V
o všeobecnosti je zima a obdobie
mrazov, snehu a námraz považované za najnebezpečnejšie obdobie na cestách. Treba však otvorene povedať, že horúčavy, aké zvyknú v letných
mesiacoch ovládnuť Slovensko, môžu
zime hravo konkurovať.
Keď teploty v tieni stúpnu nad 30°C, každý z nás spozornie. Začneme dodržiavať
pitný režim a vyhýbať sa veľkej fyzickej
námahe. Starostlivosť treba upriamiť aj
na vozidlo, ktorému teploty, aj napriek
technickému pokroku, nie veľmi svedčia.
Medzi najdôležitejšie body patrí pravidelná technická kontrola vozidla, ktorú
zvládnete aj bez návštevy autoservisu.
Tak ako pre ľudské telo, aj pre správne
a bezpečné fungovanie vozidla sú dôležité tekutiny. Pravidelná kontrola stavu
chladiacej kvapaliny motora, brzdovej
kvapaliny, dokonca i vody v nádržiach
do ostrekovačov, môže pomôcť nielen pri dlhých cestách, ale aj kratších
22
Nepozornosť
za volantom
V
iete, čo je najčastejšou príčinou
nehôd v celosvetovom meradle?
Áno, je to nepozornosť. Všeobecne,
ľudský faktor sa štatisticky najviac podieľa
na vzniku dopravnej nehody.
Čo s tým teda vieme robiť? Ponúkame niekoľko rád, ako si udržať pozornosť za volantom:
1. Za volant si sadajte odpočinutí. Myslím si, že je každému jasné, že únava
a pozornosť spolu súvisia. Ak ste unavení a nevyspatí, zvážte, či za volant
radšej nepustíte niekoho iného, resp.
svoju cestu neodložíte na neskôr.
2. Vhodne sa oblečte. Budete sa cítiť
pohodlne a tým aj nerušene.
jazdách po Slovensku. Ich úbytok môže
byť v horúčavách rýchlejší ako ste bežne
zvyknutí. Taktiež je dôležitý stav stieračov, ktoré sa pôsobením vysokých teplôt a priameho slnečného žiarenia môžu
výrazne poškodiť. Veď, ak poriadne
nevidíte, kam idete, je malá pravdepodobnosť, že tam bezpečne docestujete.
Ďalším dôležitým bodom pravidelnej kontroly sú pneumatiky. O vyhnutí
sa kolízii často rozhodujú sekundy, prípadne meter či dva. Stav pneumatík
to však môže výrazne ovplyvniť. „Mäkšie
pneumatiky sú na vozovke oveľa nestabilnejšie a brzdná dráha sa dramaticky
predlžuje,“ upozorňuje Peter Krištín, inštruktor školy šmyku a bezpečnej jazdy
spoločnosti SuperDRIVE a dodáva: „Je
faktom, že tlak v pneumatikách môže
počas bežného mesiaca poklesnúť až
o 20 %. Pri ich kontrolovaní počas leta
treba byť pozornejší. Ich stav treba
kontrolovať, keď sú studené, najlepšie
pred jazdou.“
Keď sa budete najbližšie baliť na cestu
za tohtoročnými prázdninovými zážitkami, zbaľte si nielen dostatočné množstvo
tekutín a krému, ale venujte chvíľu aj
svojmu auto, lebo niekedy práve tá chvíľa môže rozhodnúť.
3. Buďte sústredení. Vedenie vozidla je
práca a na dobre odvedenú prácu sa
treba sústrediť.
4. Nerobte za volantom nič, čo nesúvisí s vedením vozidla. Telefonovanie (či
už s hands free alebo bez), esemesky,
emaily, jedenie, pitie vašu pozornosť
odpútavajú.
5. Robte si počas cesty pravidelné prestávky. Odporúčame každé dve hodiny.
Dlhodobo sa sústrediť na jazdu je ťažké.
6. Sledujte situáciu okolo vás pomocou
spätných zrkadiel. Tým si zabezpečíte
úplný prehľad o tom, čo sa okolo vás
deje a vyhnete sa neočakávanému.
7. Snažte sa predvídať správanie a reakcie ostatných účastníkov premávky.
Budete tak lepšie pripravení riešiť prípadné krízové situácie, do ktorých vás
môže dostať nepozornosť ostatných.
Nedovoľte, aby si nepozornosť sadla
namiesto vás za volant! Návrat domov
potom nemusí byť šťastný.
ŠKOLA ŠMYKU
Nepodceňujte únavu!
Ú
nava vodiča za volantom je jedným z významných faktorov zapríčiňujúcich dopravné nehody.
Osoba šoférujúca po 17 hodinách bdelosti má takmer takú istú pravdepodobnosť účasti na dopravnej nehode ako
keby mala 0,5 promile alkoholu v krvi.
Pod pojmom únava si najčastejšie predstavíme ospalosť spôsobenú nedostatkom spánku. Tá má za následok zníženie pozornosti
vodiča a predĺženie jeho reakčného času.
Únava na cestách sa dostavuje aj v súvislosti s horúcimi letnými dňami a pri dlhšej
a monotónnej jazde. U niektorých ľudí je
možné badať zvýšenú agresivitu smerom
k ostatným účastníkom premávky. Pocit
únavy potom vedie ku zníženiu ostražitosti,
oneskorenej reakcii na vonkajšie podnety
a horšej priestorovej koordinácii. Vodiči
majú problémy s udržaním vozidla v jazdnom pruhu, prispôsobením rýchlosti voči
vozidlám pred nimi alebo pri predbiehaní. Následky týchto nehôd sú vážne, pretože
oneskorenie pri brzdení má za následok
vyššiu nárazovú rýchlosť. Medzi relatívne
najpočetnejšie skupiny vodičov, ktorí zavinia tento typ nehôd patria:
- mladí vodiči do 25 rokov
- vodiči s poruchami spánku
- vodiči jazdiaci v noci
- vodiči z povolania pri diaľkovej doprave
- ľudia pracujúci na viacero pracovných
zmien
Dopravné nehody spôsobené únavou
sa vyskytujú najčastejšie na diaľniciach
počas noci (od 2:00 do 5:00) alebo poobede (od 15:00 do 16:00). Sú zapríčinené prevažne vybehnutím z vozovky
alebo stretom s blížiacimi sa vozidlami.
Najúčinnejším opatrením je však uvedomiť
si to riziko a dopriať si tak zastávku na okraji
cesty alebo odpočívadle, počas ktorej naberieme nové sily pred ďalšou jazdou!
Čo je dobré vedieť
hrubú vlákninu a dostatok vitamínov, je
predpoklad, že tým účinne oddiali nástup
únavy, vrátane rizika vzniku mikrospánku
počas ďalšej jazdy.
Počas jazdy je dôležité mať v kabíne vozidla primeranú teplotu a účinne ju vetrať.
Koľko kilometrov by mal denne vodič
prejsť, aby pritom neohrozil bezpečnosť svoju a spolucestujúcich? Pre rodinné cestovanie sa odporúča maximálne
800 kilometrov na deň. No za podmienky,
že sa šoféri počas jazdy striedajú. Frekvencia prestávok pritom závisí od času a
schopností vodiča.
3
Jozef Dlholucký SuperDRIVE s.r.o.
Zaháňanie únavy fajčením, pitím „energetických“ nápojov alebo kávy je nebezpečné. Fajčenie počas jazdy môže
spôsobovať ospanlivosť v dôsledku oxidu
uhličitého v kabíne a v krvi vodiča.
Žuvaním sa zväčší prúdenie krvi do mozgu o 25 až 40 percent.
Niekto uprednostňuje šoférovanie na
dlhšie vzdialenosti v noci. Môžete to
odporučiť? Sú vodiči, ktorí radšej jazdia
v noci a nerobí im to problémy. Sú voľnejšie cesty a vyššia cestovná rýchlosť.
Niektorým ľuďom to, naopak, prekáža.
Pre posádku je výhodné , že si napríklad
pospia a vodič môže v pokoji šoférovať.
Len aby nezaspal!
do tunela alebo dlhšieho podjazdu, je absolútne najvyšší čas prerušiť jazdu a aspoň
na pár desiatok minút si v aute pospať.
Keď vodič začína vidieť kontúry predmetov
v okolí auta neostré, začína strácať orientáciu vo svojom jazdnom pruhu a pociťovať z toho dôvodu úzkosť alebo sa zľakne zmenenej zvukovej kulisy pri vjazde
Prestávky sú dôležité najmä z dôvodu
tzv. kondičnej bezpečnosti vodiča. Ak
si v prestávke dôkladne „pretiahne telo“
vhodnými cvikmi mimo kabíny vozidla, zje
nejaké ľahko stráviteľné jedlo obsahujúce
Ľudia prespia asi tretinu svojho života.
Uberať zo spánku je veľmi nebezpečné.
Počas spánku dochádza v mozgu k obnove psychických činností, schopností
poznávania, schopnosti optimálnej regulácie organizmu.
Dostatok spánku je dôležitý pre pamäť aj
náladu, akú má človek nasledujúci deň.
Zvyčajne platí: aká noc, taký deň. Od toho
sa teda odvíja celková kvalita života.
Marián Čabák
23
KTO JE KTO
Svatava Piatková
Hobby: kone (western), šport,
psy, hokej
Martin Samuhel
Hobby: rodina, tenis,
hokejbal
Martin pochádza z Piešťan. Tri roky
pracoval ako obchodný zástupca
s elektroinštalačným materiálom. Začiatkom roka 2008 podporoval firmu
HOLLEN ako operátor výroby. K práci
dispečera „privoňal“ už v roku 2008
počas prudkého nárastu prác. Zároveň
pomáhal pri zásobovaní. Po ekonomickej kríze opäť pôsobil ako operátor,
prevažne vo Faurecii Hlohovec. Práve
tam mu bola v septembri 2011 ponúknutá pozícia supervízora logistiky,
ktorú vykonával až do júla 2012. Od
novembra 2012 prevzal štafetu dispečera v trnavskej pobočke natrvalo.
Dňa 30. 11. 2011 prežil najkrajší deň
svojho života, keď sa jemu a jeho partnerke narodila vysnívaná dcérka Evička. Ďalší významný deň v jeho živote
bol 31. 8. 2012, keď mu jeho partnerka
Alenka povedala „áno“ a spolu tak vytvorili šťastnú rodinu.
Svatava sa narodila v Bratislave. Rok
bývala v Alžbetinom Dvore a následne sa s rodičmi presťahovali do Bratislavy. Od jedenástich rokov sa aktívne venuje westernovému jazdeniu na
koňoch. Začínala na Ranči 4C v Podunajských Biskupiciach, teraz jazdí
v malom areáli pri Slovnafte. Najprv
aj aktívne pretekala, v súčasnosti pôsobí ako rozhodca na westernových
pretekoch na Slovensku.
Príroda rozhodovala aj pri výbere
školy a tak absolvovala Prírodovedeckú fakultu, odbor Biológia, Fyziológia
živočíchov a etológia. Počas štúdia
často chodievala do hôr na Slovensku, aj v zahraničí. Popri tom hrávala
aktívnej volejbal či squash, lenže
po zranení členka si musela dať
oddych. O pohyb sa jej našťastie postaral rodičovský pes, Rhodeský Ridgeback. Po škole pracovala rok v PR
agentúre, ktorá mala celkom divoký
systém práce. O to viac si teraz váži
prácu vo firme HOLLEN.
Hobby: tanec, hudba,
cestování, pes
V září 2012 nastoupila jako brigádnice
do účetního oddělení do mladoboleslavské pobočky. Následně ji byla
v listopadu 2012 nabídnuta pozice účetní v HOLLEN CZ v Mladé Boleslavi. Vystudovala Vysokou školu Škoda Auto,
a.s. v Mladé Boleslavi se zaměřením
na ekonomii a management obchodu.
Mezi Martiny záliby patří hlavně její maltézský psík jménem Jimmy, s kterým
tráví většinu volného času. Další velkou
zálibou jsou od jara do podzimu in-line
brusle a horské kolo.
Dmitrij Zambrozitskiy
Hobby: hokej, futbal,
rybárčenie a aktívny oddych
Dmitrij sa narodil 22. júna 1992 v meste
Kaluga. Študoval 9 tried základnej školy
12 J. A. Gagarina. Následne 4 roky navštevoval strednú stavebnú školu, obor
technik, špecializácia „výstavba
a prevádzkovanie budov a stavieb.“ Namiesto budovania domov ho však
oslovilo „budovanie“ áut, a tak začal v
marci 2012 pracovať v Gollen Rus
ako operátor. Od novembra 2012 prijal funkciu technika.
Renáta Šlapanská
Hobby: rodina, in-line
korčuľovanie, šport
Renáta pochádza z Bratislavy. Ako účtovníčka pracovala vo viacerých spoločnostiach. Vo firme HOLLEN pôsobí
od roku 2012. Najradšej na svete má
čas strávený s rodinou, spoločné pešie
či cyklistické výlety. Ak je príležitosť,
rada si zakorčuľuje po petržalskej hrádzi a dá si dobre vychladenú kofolu.
24
Martina Klimentová
NA VOĽNÉ CHVÍLE
Krížovka
Dve polovičaté práce, (pokračovanie v tajničke)... ruské príslovie
O
Ako sa nazýva fáza mesiaca, kedy nie je na oblohe voľným okom viditeľný?
N
V ktorom meste sa nachádza známa slovenská mincovňa?
Ako sa nazýva miesto obklopené vodou?
Ako sa volali dvaja vierozvestci, ktorí prišli v roku 863 n.l.
na Veľkú Moravu?
D
R
N
Ako sa jedným slovom nazýva „vláda ľudu“?
Ktorá krajina je najľudnatejšou krajinou sveta?
I
Ako sa volá najvyššie pohorie sveta?
Z
Ktoré mytologické postavy sú inšpiráciou básnikov a umelcov? O
Ako sa volá náuka o zvieratách?
C
Ako sa volá najvyšší vrch Slovenska?
U
Ako sa volá najznámejší slovenský zbojník? (meno a priezvisko)
M
Ktorá rieka tečie mestom Londýn?
Koľko bolo trpaslíkov?
P
Ako sa volá psychická choroba, pri ktorej človek pociťuje nutkavú potrebu kradnúť?
Ako sa nazýva alternatívna liečebná metóda z Číny, spočívajúca v zapichovaní
tenkých ihličiek do aktívnych bodov v koži?
T
W
W
Ako sa povie po anglicky ,,okno“?
O
Ako sa volá najväčšie mesto sveta a zároveň hlavné mesto Japonska?
U
Ktorý slovenský spisovateľ je autorom diela „Rysavá jalovica“? (meno a priezvisko)
E
D
Ktoré mesto je Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013?
Kto namaľoval obraz Mona Lisa? (priezvisko)
O
R
Čo označuje chemická značka Au?
Ktoré pohorie rozdeľuje Európu a Áziu?
V
Ako sa volá základný zákon republiky?
Osemsmerovka
U
S
L
O
B
O
D
A
S
O
L
T
E
V
S
P
R
E
D
S
T
A
V
A
I
P
S
M
O
G
Ľudia, ktorí majú cieľ .... (tajnička má
25 písmen)
O
E
V
D
T
T
M
U
E
L
O
N
I
L
J
T
O
I
Ú
A
L
R
N
Ľ
R
K
O
R
O
K
O
P
Č
M
N
D
K
O
O
I
E
L
Á
S
R
P
O
A
E
I
A
L
V
P
E
B
O
T
O
I
A
N
N
N
C
I
A
O
O
K
O
V
Y
S
Ž
I
A
O
Á
A
V
D
T
T
A
R
O
T
E
O
N
N
D
N
I
M
K
A
I
A
I
A
E
K
V
Ó
A
A
A
K
P
A
L
N
N
O
A
V
A
A
L
T
T
S
V
M
B
A
L
Ó
N
Á
K
M
T
O
Ó
E
I
T
Z
A
K
O
R
D
Y
U
E
K
K
M
S
A
Á
M
R
S
E
E
R
L
U
Ň
A
Z
I
J
R
K
K
E
I
R
P
E
L
U
O
J
S
A
M
O
T
A
T
Ú
S
T
R
E
C
H
A
amulet, anatómia, ataman, balón,
dvere, emiráty, joule, kabaret,
kameň, kladka, kolónia, kordy,
korok, kóta, križovatka, kváder,
kvety, levíča, liana, lienka,
linoleum, losos, mráz, novota,
olovo, opona, orion, panama,
perón, piáno, potopa, predstava,
priek, raisa, rieka, samota,
sedadlo, skala, sloboda, smog,
stanica, strecha, strop, svetlo,
tarot, topoľ, vrana, vták, zmes
25
KOMUNIKAČNÉ Okienko
Dobrý den,
mé jméno je Jindřich Havrda. S firmou
Hollen spolupracuji od června 2012.
Během vánočního večírku v prosinci
2012 jsem byl zvolen jako vaše kontaktní
osoba. Na naší pobočce v Trutnově (sever ČR) je tato pozice velice složitá, protože operátoři nevědí, co taková osoba
dělá. Je tedy velice těžké vysvětlit, jak
jim mohu pomoci. Nic méně si myslím,
že se mám začíná dařit vytvořit dobrý tím
lidí ať už operátorský, tak manažerský.
Operátoři neustále bojovali a nemohli se
smířit s managementem této pobočky.
Já jsem byl jeden z nich a měl jsem také
tento názor. Nelíbilo se mi obsazení na
různých pozicích. Šel jsem za ředitelem
Milošem Karasem a otevřeně jsem mu
řekl svůj názor, že se něco musí změnit,
jinak se tato pobočka začne rozpadat.
Ostatní si začali všímat, že jsem bojoval
i za ně a zřejmě proto mě zvolili za svého prostředníka. Dlouhé měsíce se toto
téma táhlo. Miloš byl osloven i panem
Ochotnickým. Po dlouhém jednání mezi
oběma pány došlo k dohodě. Miloš Karas
stál za svým týmem a přesvědčil pana
Ochotnického o doplnění a zprofesionálnění týmu. Myslím, že se to povedlo,
i když všem lidem se nikdy nikdo nezavděčí. Já sám jsem se s tím setkal. Jsem
prostředník a zároveň koordinátor a kritika se snesla i na mou osobu. Já jsem se
samozřejmě změnil také, protože vidím
obě strany mince. Myslím, že jsem dost
otevřený a chci pomoci. Je třeba si však
uvědomit, že věci se nezmění v průběhu minuty, ale je zapotřebí více času.
Závěrem bych chtěl říci, že se tato pobočka začíná stabilizovat. Ale jak říkám
já, kdo nepracoval v pobočce Trutnov,
neví, co jsou to problémy a jak si udržet
dobré jméno. Ještě jednou bych chtěl
poděkovat teamu Miloše Karase.
Názorný příklad, který je na denním dění:
Jindřich Havrda, CZ Trutnov
Milí spolubojovníci v pobočke Žilina,
S firmou HOLLEN spolupracujem
už takmer štvrtý rok. Za toto obdobie som mal možnosť spoznať „ako
to chodí“ vo viacerých závodoch.
Vo všetkých je však prioritou plne
uspokojiť požiadavky klienta a poskytnúť mu vysoko odbornú službu.
26
volám sa Mário Kubatka a bol som
zvolený za kontaktnú osobu v Mladej
Boleslavy. Čoskoro to budú tri roky čo
som prišiel za prácou do krajiny piva
a hermelínu. Počas svojich začiatkov
som prešiel fabrikami v Liberci a Škode
Mladá Boleslav, neskôr som vystriedal
viacero pracovísk v rôznych mestách.
V dobe hľadania úsporných opatrení,
keď sa stupňujú nároky na efektivitu
práce, trh stagnuje a konkurencia sa
rozrastá, pociťujeme ten tlak aj my, ktorí
sme jeho súčasťou. Viem, že nie každý
to dobre prijíma, ale budem sa snažiť poskytovať vám čo najviac informácií a bol
by som rád, keby to platilo aj opačne.
Firma HOLLEN patrí medzi najlepšie
v odvetví kvality. Preto by som si veľmi
prial, keby sme medzi sebou potlačili
súťaživosť a hašterivosť. Nahraďme
ich zdokonaľovaním seba a vzájomnou pomocou.
úvodom
môjho
príspevku
vás
chcem všetkých srdečne pozdraviť.
Mojou úlohou v nasledujúcom období,
bude komunikácia medzi vami dodávateľmi a vedením firmy. Objavuje sa
množstvo aktuálnych problémov, preto pevne verím, že pomôžem prispieť
k ich úspešnému vyriešeniu. Preto
Milí dodávatelia,
vám chcem pripomenúť, aby ste sa na
mňa obrátili so všetkými vašimi pripomienkami a návrhmi, buď osobne alebo telefonicky na čísle 0903 805 093.
Nechcem mať plané prísľuby ako kandidáti do parlamentu, ale chcel by
som v jarných mesiacoch usporiadať
prvý ročník HOLLEN paintballového
turnaja, aby sa utužili vzájomné vzťahy a stretávali sme sa aj pri športových aktivitách. Bol by som rád, ak by
sa k nám pridali aj ostatní dodávatelia zo všetkých pobočiek. Bližšie informácie budem včas komunikovať.
jaroslav mravec, za
Mário Kubatka, CZ Mladá Boleslav
DEŇ S...
Deň s... Michalom Fabiánom
technik HOLLEN CZ
Halóóó, pane
kolego, mám
pro Vás práci....
1
Napíšu pracovní
postup, zaškolím,
názorně ukážu,
překontroluji a taky
mrknu na pořádek
a čistotu.
Ještě, že mám
pravidelný
budíček.
Vyrážím do akce.
…jo, jo, není
problém,
rozumím tomu.
2
3
Plný nových zážitků
se vracím do kanceláře.
Ještě
napíši
reporty
a pádím
domů.
5
6
Je konec měsíce
a nutno vyřídit
i administrativu.
4
Veškerý volný čas
věnuji zejména
mé rodině.
7
...a někdy
taky sportu.
8
27
POZOR! ATTENTION! ACHTUNG! UWAGA! ATENCIÓN! берегись! VIGYÁZZ! ATTENZIONE!
Počas doobedia 01. 02. 2013 bol dodávateľ HOLLEN CH v závode MOBIS CZ
podrobený náhodnej dychovej skúške
na alkohol pracovníkom BOZP MOBIS
CZ. Kontrolou bolo zistené, že nemenovaný mal v dychu 0,17 promile. Nakoľko týmto konaním porušil okrem základných pravidiel firmy HOLLEN CZ aj
ustanovenie Organizačnej smernice pre
externé spoločnosti, bol pre menovaného stanovený zákaz vstupu do závodu
na 12 mesiacov. Najsmutnejšie na tomto
incidente je, že dodávateľ si v týchto ťažkých časoch dovolí takýto luxus, stratiť
zákazníka, napriek tomu, že už pri prvom kontakte so smernicami všetci opakujú: „ALKOHOL SA NETOLERUJE!“
Tento incident skončil okamžitým ukončením spolupráce.
Ľubomír Jenčo
V súvislosti s nábehom prototypu e-UP!
vo VW bol v montážnej hale zriadený
prototypový režim. Celá montážna hala
je až do odvolania vyhlásená za bezpečnostnú zónu. Všetky osoby s oprávnením
na vstup musia dodržiavať okrem bežných
pravidiel ešte ďalšie – nosenie multifunkčného preukazu s nalepenou bezpečnostnou nálepkou na viditeľnom mieste
a prelepenie optiky na mobilnom telefóne.
Dodržiavanie týchto pravidiel je zo strany
VW neustále kontrolované. Naši dodávatelia boli o týchto pravidlách informovaní
a preškolení. Napriek tomu dvaja z nich
nemali pri kontrole preukaz na viditeľnom
mieste a jeden nemal prelepený mobil.
Toto ich „pochybenie“ bolo zo strany VW
definované ako priestupok a pri akomkoľvek ďalšom porušení pravidiel platných
vo VW dostanú zákaz vstupu do závodu.
Apelujeme na všetkých našich spolupra-
covníkov, aby všade (nielen vo VW) dodržiavali pravidlá pracovnej disciplíny.
P.S. Majte prosím oči otvorené, dávajte
pozor aj na vašich kolegov a upozorňujte
sa navzájom.
Ľudovít Šelc
Zákazníci od nás očakávajú vysoký stupeň flexibility. Naplnenie tejto požiadavky
je často spojené s opätovným návratom
do práce alebo s presunmi medzi pracoviskami. Vopred sa preto nedá predvídať,
koľko v daný deň najazdíte kilometrov. Ak
podceníte rozsvietenú kontrolku paliva,
môže vás dno nádrže prekvapiť na úseku
diaľnice bez odstavného pruhu. Okrem
meškania do práce, vystavujete veľkému
riziku seba, posádku auta ako aj osobu,
ktorá vás bude musieť prísť odtiahnuť.
Terézia Branická
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NARODILI SA
14.12.2012 – Laura Lužová, BA
30.12.2012 – Alex Marius Kliment, BA
13.01.2013 – Lucinka Neumannová, CZ
13.01.2013 – Jakubko Neumann, CZ
20.01.2013 – Emka Lovásová, ZEN
28.02.2013 – Ema Šándorová, BA
19.03.2013 – Samuel Augustín, TT
28.03.2013 – Lukáško Šimko, RUS
08.04.2013 – Adamko Kotešovec, ZA
28.04.2013 – Ľubko Kadlec, BA Ľubko
Kadlec
OSLÁVILI JUBILEÁ
Lucia Burdová
a Vladimír Gašparík
VSTÚPILI
DO STAVU MANŽELSKÉHO
05.11.2012
Darinka Šťastná a Milan Pavlov, BA
Lucinka
Neumannová
Emka
Lovásová
Jakubko
Neumann
Lukáško
Šimko
05.01.2013
Miroslava Maňková a Ján
Mekyňa, ZA
20.04.2013
Lucia Burdová a Vladimír
Gašparík, BA
04.05.2013
Monika Zengevaldová a Martin
Šimko, SG
Hujčíková Alena, 30.04.1962, 50, BA
Straka Ján, 07.01.1973, 40, BA
Micková Jitka, 10.01.1963, 50, CZ
Petráková Silvie, 03.01.1983, 30, CZ
Kammel Radek, 10.01.1983, 30, CZ
Talárová Barbora, 31.01.1983, 30, CZ
Vanek Radoslav, 13.02.1983, 30, CZ
Pihlík Jakub, 06.12.1992, 20, CZ
Krausová Aneta, 24.12.1992, 20, CZ
Hovádková Barbora, 14.01.1993, 20, CZ
Beneš Jiří, 21.01.1993, 20, CZ
Šimko Martin, 06.02.1983, 30, KE
Martvoň Stanislav, 26.04.1993, 20, OLD
Šimko Jozef, 03.01.1983, 30, RUS
Jugov Maksim, 12.05.1983, 30, RUS
Vadim Ermakov,30.01.1993, 20, RUS
Sloboda Jaroslav, 03.04.1963, 50, TT
Kavuliak Jozef, 08.03.1968, 45, TT
Branická Terézia, 21.03.1973, 40, TT
Roman Martin, 25.03.1973, 40, TT
Kročka Stanislav, 07.12.1982, 30, TT
Polakovič Dávid, 21.05.1993, 20, TT
Zajac Július, 09.12.1962, 50, ZA
Moják Peter, 09.05.1972, 40, ZA
Jaroš Ondrej, 13.02.1983, 30, ZA
Ševčíková Zuzana, 20.03.1983, 30, ZA
Farkaš Martin, 27.01.1993, 20, ZA
Karasová Mária, 02.04.1983, 30, ZEN
HOLLEN NEWS: Vydavateľ HOLLEN s.r.o., Kosatcová 24/A, 841 07 Bratislava, tel.: 02/645 38 664, Fax: 02/645 38 648, e-mail: [email protected]
Zodpovedné redaktorky: Kristína Súkeníková, Svatava Piatková
Grafický dizajn: Lucia Kolláriková, ilustračné foto na titulke - AlejTech.
Poďakovanie za príspevky do tohto čísla: Heinrich von Hollen, Margita Hollenová, Ján Šimčisko, Matej Lovás, Soňa Hanáčiková, Martin Baláž, Marcel Škrabák,
Ondrej Gerula, Martin Samuhel, Stanislava Philippe, Martin Neupauer, Tomáš Matejčík, Ján Matejčík, Mária Weiserová, Matej Džuňa, Ľubomír Ochotnický, Miroslav
Doboš, Ľubomír Jurica, Miloš Karas, Kristýna Píšová, Jozef Šimko, Elena Sergeyevna Chasnik, Juraj Vrbik, Branislav Krampl, Milan Ďuračka, Marián Čabák, Jozef
Dlholucký, Martina Klimentová, Renáta Šlapanská, Dmitrij Zambrozitskiy, Jindřich Havrda, Jaroslav Mravec, Mário Kubatka, Michal Fabián
2
Download

Na každom záleží