Cenník vstupov do Aquaparku a Keltského saunového sveta platný od 17.09. do 21.12.2012
Price list of entries to aquapark, Celtic sauna world valid from 17.09. till 21.12.2012
Dieťa 90-140 cm
ZŤP do 18 rokov
/ Child 90-140 cm
SD under 18 years
Individuálne vstupy - JESEŇ 2012
Dieťa nad 140 cm, študent,
senior, ZŤP / Child over 140
cm, student, senior, disabled
people
Rodina / Family (2
dospelí + 1, 2 alebo 3
deti do 140 cm)
Dospelý / Adult
TROPICAL PACKET:
vnútorná časť areálu: 5 toboganov, 4 bazény, skrinka, lehátka, detský kútik parkovanie / the interior part of the resort: 5 water slide
tubes, 4 pools, locker, deck-chairs, kids corner, parking
3 hodiny / 3 hours
+ každá začata 1/2 hod. /+each started 1/2 hour
6,00 €
12,00 €
15,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
34,00 €
CELODENNÝ vstup / All day entry
9,00 €
16,00 €
19,00 €
42,00 €
FIXNÁ ZĽAVA 5 % pre držiteľov platnej LRC mimo
pobytového balíka / Basic discount 5 %
8,55 €
15,20 €
18,05 €
-
POBYTOVÝ BALÍK*: 1. vstup s Liptov Card/ 1. entry with
LRC - 15 % ZĽAVA / discount
7,65 €
13,60 €
16,15 €
-
POBYTOVÝ BALÍK*: 2. a každý ďalší vstup s Liptov
Card/ 2. and each other entry with LRC
- 30 % ZĽAVA / discount
6,30 €
11,20 €
13,30 €
-
*nárok na zľavu má len držiteľ LRC s pobytovým balíkom od 2 nocí / *discount can be claimed only by LRC card holders within stay package from 2 nights
VITAL PACKET: TROPICAL Packet + Keltský saunový svet (17 parných, vodných a masážnych kúpeľov, sáun a procedúr) / Tropical
Packet + Celtic Sauna World (17 steam, water and massage baths, saunas and procedures)
+ 3 hod. naviac doplatok k 3-hodinovému vstupu Tropical Packet / + 3 hours more (additional payment to 3-
8€
hour entry Tropical Packet)
AKCIA: VITAL PACKET k celodennému vstupu (platí aj v prípade kúpy celodenného vstupu so zľavou na
LRC) / Vital Packet to all day entry /applies even if purchase all-day ticket with a discount for LRC)
2€
Jednorázový vstup do Keltského saunového sveta na max. 3 hod. pre osoby od 140 cm. Vstup do Keltského saunového sveta je povolený len osobám nad 140 cm - zóna bez plaviek. / The Celtic
Sauna World can only be entered once for a maximum period of 3 hours and only persons taller than 140 cm will be admitted – no-swimsuit area, together for woman and men.
PERMANENTKY - celodenné vstupy
TROPICAL PACKET
Dieťa 90-140 cm
ZŤP do 18 rokov
/ Multipass Ticket - all day entries TROPICAL
PACKET
pult
-15%*
Dieťa nad 140 cm, študent
do 26 r., ZŤP, dôchodca
nad 60 r.
pult
-15%*
Dospelý
pult
-15%*
2 x celodenný vstup / all-day entries
16,00 €
13,60 €
28,50 €
24,23 €
34,00 €
28,90 €
4 x celodenný vstup / all-day entries
25,00 €
21,25 €
44,50 €
37,83 €
53,00 €
45,05 €
6 x celodenný vstup / all-day entries
27,00 €
22,95 €
48,00 €
40,80 €
57,00 €
48,45 €
VITAL PACKET - DOPLATOK K PERMANENTKÁM
-
2 € / 1 vstup na 3 hodiny
2 € / 1 vstup na 3 hodiny
*nárok na zľavu má len držiteľ LRC s pobytovým balíkom od 2 nocí / *discount can be claimed only by LRC card holders within stay package from 2 nights
PERMANENTKY sú platné do 21.12.2012. Permanentka je vystavená na meno neprenosná a je možné ju využiť 1-krát denne (t.j. 1 vstup/1 osoba/1 deň) bez podmienky čerpania za sebou
nasledujúce dni. Permanentka je platná len s preukazom totožnosti, pri zneužití permanentky inou osobou môže byť odobratá bez náhrady. Vratná záloha za čip je 7 €. Za stratu čipu mimo areálu
Tatralandie účtujeme poplatok 10 €.
MULTIPASS TICKET - valid till December 21, 2012 . Ticket is not transferable and can be only used once a day (i.e. 1 entry per 1 person per day). Not determined by the precondition of being
used within subsequent days, maximum one entry a day. The season-ticket is only valid with an ID card. The multipass ticket may be confiscated without compensation in case of abuse by a different
person. Surcharges do not apply to season ticket holders. Deposit for chip bracelet is 7 €. We charge a fine 10 € for loosing of chip bracelet out of area Tatralandia.
DIEŤA DO 140 cm – dieťa do 140 cm + ZŤP do 18 rokov (preukázanie sa platným dokladom ZŤP)
ŠTUDENT – denný študent do 26 rokov, SENIOR - osoba nad 60 rokov + ZŤP, ZŤP-S (preukázanie sa platným preukazom s fotografiou).
DIEŤA NAD 140 cm - len dieťa do 16 rokov (po preukázaní sa platným preukazom – OP, kartička poistenca)
ZŤP: Pre osoby zdravotne ťažko postihnuté (ZŤP) do 18 rokov platí cenníková cena pre deti do 140 cm. Pre osoby ZŤP nad 18 rokov platí cenníková cena pre deti nad 140 cm, študentov a dôchodcov.
Pre sprievodcu zdravotne ťažko postihnutej osoby platí cenníková cena pre deti nad 140 cm, študentov a dôchodcov.
RODINNÝ VSTUP – Tropical Packet pre skupinu iba dvoch dospelých osôb a maximálne 3 detí do 140 cm. Akcia sa nevzťahuje na vstupenky B, C ; 2, 4, 6-vstupové permanentky, Klubové, Money a
Aqua karty.
SKUPINOVÁ ZĽAVA na Tropical packet – 10 % - minimálne 20 osôb, 20% - minimálne 40 osôb, organizovaný zájazd (nahlásený minimálne 7 dní vopred, príchod spoločným autobusom). Každá 21
osoba vstup grátis.
Kompletné podmienky pre udelenie zľavy obdržíte na pokladniach. Zľavy nie je možné kombinovať a kumulovať. Zmena cien vyhradená. Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Deti do 90 cm zdarma. Vstup pre deti do 12 rokov len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
Vstup do Aquaparku Tatralandia a Keltského saunového sveta je jednorázový.
Poplatok za stratu čipu v areáli je 60 €. Trezor - 4 €/ deň. Zakúpením vstupenky akceptujete návštevný poriadok Tatralandie.
CHILD under 140 cm - children under 140 cm + disabled people below 18 years of age (valid ID bearing a photograph required)
CHILD OVER 140 cm - only children up to 16 years of age (valid ID with child’s DOB required).
STUDENT - full time students up to 26 years of age, SENIOR - over 60 years + disabled people (valid ID bearing a photograph required).
SD: Severely disabled (SD) people under 18 are charged the fee equal to the fee charged to children under 140 cm. Severely disabled over 18 are charged the fee equal to the fee charged to children
over 140 cm, students and senior citizens. People accompanying the severely disabled are charged the fee equal to the fee charged to children over 140 cm, students and senior citizens.
FAMILY TICKET applies to TROPICAL PACKET for a group of two adults and maximum 3 children under 140cm. Family discount doesn´t apply to tickets B, C; 2, 4, 6 – entry multipass tickets, Club,
Aqua and Money cards. Family discount can not be cumulated and combined.
GROUP ENTRY DISCOUNT for TROPICAL PACKET - 10% the price is valid for an organized group (minimum 20 people) and -20% the price is valid for an organized group (minimum 40 people) that
announces its arrival at least 7 days before or arrives by one common bus. Free entry for one conductor for each 21 persons of the group.
Prices are VAT included. Children under 90 cm free of charge. Children under 12 can only enter when accompanied with a person over 18 years old.
The discounts cannot be combined. Prices are subject to change. The entries to the water park and sauna world are single entries.
We charge a fine 60 € for loosing of chip bracelet in area Tatralandia. Safe - 4 Eur / day. By buying the ticket you accept visitor rules of Tatralandia.
AQUAPARK TATRALANDIA, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš
[email protected], www.tatralandia.sk
Download

Price list of entries to aquapark, Celtic sauna world valid from 17.09