Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Projekt MŠMT ČR
Číslo projektu
Název projektu
Klíčová aktivita
EU PENÍZE ŠKOLÁM
CZ.1.07/1.4.00/21.3349
I nejvyšší věž byla začata od
základů
(zkráceně NV)
III/2
Sada č. 7
IDENTIFIKÁTOR: VY_32_INOVACE_SADA_7_VkO, č.11
Klíčová aktivita
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Vzdělávací oblast
Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor
Výchova k občanství
Tematický okruh
Naše vlast
Téma
Vánoce
Období tvorby VM
2011-2013
Ročník
7.
Autor
Mgr.Eva Foukalová
Anotace o možnosti využití VM
DUM slouží k práci s kalendářem.
Ověření (dle TK)
19. 12. 2012
VÁNOCE
VkO – 6. a 7. třída
HISTORIE VÁNOC
 Vánoce patří k nejkrásnějším a nejoblíbenějším
křesťanským svátkům.
 Jde o oslavu narození Ježíše Krista.
 Je to také nejdůležitější svátek i pro nekřesťany, kteří ho
slaví v rodinném kruhu.
 Vánoce se slaví 24. – 26. prosince. Předchází jim
čtyřtýdenní advent.
 Prvním dokumentem, který dokazuje slavení Vánoc
pochází z roku 354, jedná se o Filokalův Chronograf.
ADVENT
 Adventus – příchod.
 Jedná se o čtyři neděle před 24. prosincem, čeká se
narození Ježíše Krista.
 Doba půstu – netancovalo se, nekonaly se svatby, ale
chodilo se na bohoslužby, kde se zpívaly písně.
 Naši předkové se scházeli u společné práci – předení a
draní peří.
ADVENTNÍ VĚNEC
ADVENTNÍ VĚNEC
 Symbol předvánočního času, který je projevem radosti,
úcty a vítězství.
 Původní barvou byla fialová, pak se přidávaly i ostatní
barvy.
 1. adventní neděle – železná, 2. adventní neděle –
bronzová, 3. adventní neděle – stříbrná, 4. adventní
neděle – zlatá.
Vánoční tradice a zvyky
 České Vánoce jsou bohaté na vánoční zvyky a tradice.
Mnohé z nich se už nedodržují, a proto si je
připomeneme.
 Šupina pro štěstí – na štědrovečerní stůl připravujeme
smaženého kapra. Kdo si schová šupinku pod talíř, bude
mít celý rok štěstí a dostatek peněz.
Vánoční tradice a zvyky
 Zlaté prasátko – vydržet se postit do večeře, je pro
děti těžké. Proto se říká, že kdo to vydrží, ten uvidí zlaté
prasátko.
 Krájení jablka – vezmeme si jablko a pěkně ho
rozřízneme kolmo ke stopce. Hvězdička znamenala
zdraví, zvlášť pěkná dlouhý život, křížek nebo zkažené
jablko signalizovaly nemoc nebo smrt.
Vánoční tradice a zvyky
 Pouštění lodiček – prázdné vlaššké oříšky naplníme
zbytkem svíčky, kterou upevněnou zapálíme. Do lavoru
nalejeme vodu a lodičky necháme plout. Komu lodička
svítí nejdéle, toho čeká dlouhý život.
 Lití olova – do kovového lavoru se opatrně lije
roztavené olovo. To vytvoří nějaký abstraktní tvar a lidé
si z něho hádali budoucnost.
Vánoční tradice a zvyky
 Házení střevícem – jde o starodávnou dívčí tradici,
svobodná dívka hází přes hlavu střevícem směrem ke
dveřím. Pokud špička střevíce míří ke dveřím, dívka se
do roka vdá a odejde z domu.
 Dělení oplatky – oplatek se namaže medem a každý
člen rodiny si kousek ulomí a sní. Věří se v magickou
moc medu. V rodině budou dobré vzájemné vztahy.
Vánoční tradice a zvyky
 Louskání ořechů – každý člen rodiny dostane čtyři
ořechy, jeden ořech – jedno roční období. Ořechy
rozlouskneme, pokud je zdravý, budume zdraví i my.
VÁNOČNÍ KOLEDY
 Koledníci sice už po domech nechodí, ale koledy má
každý rád. Lidé si je u stromečku rádi zazpívají.
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd
ed&v=fZ2MKOOlCw4
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd
ed&v=bxTI4PNhAS8
VÁNOČNÍ STROMEČEK
 Je to další symbol Vánoc. Tradice vánočního stromečku
sahá do hluboké historie. Tradice jeho zdobení k nám
přišla z Německa. Podle brémské kroniky se zde první
osvětlený stromek objevil v roce 1570. Na venkov se
tato tradice dostala koncem 17. století.
 V Čechách se první osvětlený stromeček objevil v roce
1812 v Libeňském zámečku.
VÁNOČNÍ STROMEČEK
TRADICE STOLOVÁNÍ
 Podle tradice by mělo být na stole až 12 chodů, dnes to
ale vypadá jinak. U stědrovečerního stolu by neměl
sedět sudý počet lidí. Prý to nosí smůlu.
 Během stolování nesmí nikdo stůl opustit, jinak do roka
zemře.
VÁNOCE
 Tato prezentace neobsahuje vše o Vánocích. Zvyků a
tradic je mnohem více. Každý z vás prožívá tyto sváteční
dny ve své rodině, která má své zvyklosti.
Přeji vám všem spokojené, klidné prožití
těchto nejkrásnějších dní v roce.
Děkuji za pozornost.
Zdroje ke dni 19. 12. 2012
 http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
 http://www.topvanoce.cz/vanocni/zvyky/page/2/
 http://www.kouzelnevanoce.cz/
 http://www.vanocevesvete.com/
 http://www.kouzelnevanoce.cz/vanocni-stromeckyobrazky/
 http://www.dumazahrada.cz/bydleni/kuchyne/2007/12/
14/clanky/kouzlo-slavnostni-vanocni-tabule/
Download

VY_32_INOVACE_SADA_7_VkO, -