ROČNÍK 8 * 18.8. - 24.8. 2014 * ČÍSLO 30 * ZDARMA
str. 3
TATÍNKOVÉ MOHOU JÍT
K PORODU ZDARMA
Mělice hostily evropský šampionát Vyhrát volby a mít primátora
AMBICE ČSSD V PARDUBICÍCH JSOU JASNÉ:
MĚLICE - Premiéra na českém
území. Poprvé v historii hostila Česká republika Mistrovství Evropy a
Afriky ve vodním lyžování. V tomto
sportovním odvětví, které je provozováno na vodních lyžích s použitím
tažného člunu, se závodí ve čtyřech
disciplínách. Mezi ně se řadí slalom,
figurální jízda (triky) a skok. V rámci
kombinace pak dochází k hodnocení
všech tří disciplín najednou, kde se
prosazují nejvíce všestranní lyžaři.
Organizace mezinárodního závodu
se ujal místní Marin klub pod vedením Františka Stehna. Ten se stal
v letech 1972 - 1977 čtyřnásobným
evropským šampionem, druhé místo
získal na mistrovství světa.
V Mělicích získali bronzové medaile čeští zástupci Adam Sedlmajer
ve slalomu a Martin Kolman ve figurální jízdě. Na snímku Milana Křička je nejlepší z českých závodnic v
kategorii triků Martina Gerencséry,
která skončila na pátém místě. (tra)
STAROSTA OBVODU DAL V TELEVIZI MAJITELŮM GARÁŽÍ NA DRÁŽCE NADĚJI
Podaří se sehnat peníze a udělat nyní to nejnutnější?
PARDUBICE - Pouhý den poté,
co Týdeník Pernštejn zveřejnil stížnost majitelů garáží v ulici Věry
Junkové Na Drážce, se nechal ve
Východočeské televizi V1 slyšet
starosta Městského obvodu Pardubice III Vítězslav Štěpánek, že pro-
blém zoufalého stavu pozemku by
mohl být do jednoho roku vyřešen.
Na kameru přitom ukázal stavební
povolení.
Chtěli jsme zvolat: Sláva! Ale
ono nic není tak jednoduché... V
redakci nás navštívil jeden z autorů
PARDUBICE - Předposlední
prázdninový týden obsazují Univerzitu Pardubice a její fakulty žáci
základních a středních škol. Na pár
dnů se stanou vysokoškolskými studenty a absolvují odborný program.
Čeká na ně netradiční vědecká zábava uprostřed kampusu i sportovní
vyžití. Pro šest desítek nových „vy-
sokoškoláků“ připravila univerzita
tři různé letní školy. Žáci ZŠ mohou
docházet do univerzitního vědeckého
denního kempu, středoškoláci mají
šanci navštěvovat letní školu technologie a řízení železniční dopravy
na dopravní fakultě nebo letní kurz
chemie pro restaurování na Fakultě
restaurování v Litomyšli.
(vaw)
Hned tři letní školy najednou
Jubilantkou studentka univerzity
PARDUBICE - Minulé úterý
dorazil do pardubického Aquacentra
očekávaný miliontý návštěvník. Stala se jím pětadvacetiletá studentka
systémového inženýrství pardubické univerzity Hana Moulisová. Ta
si ze slavnostního setkání s výherci
odnesla LED televizor. Odměněno
bylo i devět držitelů vstupenek v přímém sousedství jubilejního hosta.
Ti obdrželi tablet a mobilní telefon,
permanentky na hokej a basketbal
nebo předplacené vstupné do Aquacentra. Na snímku Vlastimila Rašky
zleva náměstek primátorky František Brendl, primátorka města Štěpánka Fraňková, René Živný, krajský radní a předseda správní rady
Aquacentra, šťastná výherkyně a ředitel Aquacentra Jiří Vysoudil. (lč)
zmíněné stížnosti Josef Pekárek a
předal nám své stanovisko:
„Vyjádření starosty nepřináší
žádný přelom, pokud jde o námi
požadované zahájení prací a řešení
současné prekérní situace. Celkový
výhled byl v televizi V1 uváděn v
následující poloze: akce garáže má
stavební povolení, její finanční zajištění bude hledáno změnou rozpočtu
koncem roku, orientačně lze provést
opravu do jednoho roku. Takto s
časově prodlouženými termíny je
postaven výhled, ale vůbec není reagováno na kalamitní současnost.
Přibližně ve stejný čas zaslal odbor dopravy pardubického magistrátu předkladatelům stížnosti dopis, v
němž se mj. uvádí, že u odboru dopravy jako speciálního stavebního
úřadu probíhá stavební řízení k akci
„Oprava ploch u garáží v ul. Věry
Junkové“, že po skončení stavebního řízení bude možno provádět další
kroky a že veškeré podněty a připomínky je nutno směrovat k Městskému obvodu Pardubice III, který má
opravu plně v kompetenci.
Pocity z obou vyjádření nevrhají
jasné světlo na skutečný stav věci a
na léty nastřádané problémy. Realizace záměru celkové opravy areálu
garáží se nadále jeví jako problematická a zvláště otázka financí zůstává
otevřená. Nejvíce ale uživatele garáží mrzí, že bez povšimnutí se přecházejí současné nepříznivé provozní podmínky, které přesahují únosné
meze. Do některých garáží se zkrátka
majitelé brzy nedostanou. Čekáme
tedy řešení současné situace v duchu
diskusí s představiteli třetího pardubického obvodu a jejich příslibů z
letošních veřejných zasedání.“ (ro)
PARDUBICE - Za velkou výzvu považuje kandidaturu na pozici
primátora lídr pardubické kandidátky sociální demokracie do podzimních komunálních voleb v krajském
městě Vladimír Ninger. V současné
době pracuje jako ředitel Chrudimské nemocnice, v případě úspěchu
by si ponechal pouze část úvazku na
chirurgii.
O tom, že strana sází na všeobecnou důvěru lidí k lékařům, svědčí
skutečnost, že mezi prvními deseti
kandidáty jsou vedle Ningera ještě
další dva. Ambice ČSSD v Pardubicích charakterizoval lídr jednoznačně: vyhrát volby a mít primátora. K
úspěchu by měl napomoci volební
program, který bude představen v
září. Již nyní, jak zaznělo na čtvrteční tiskové konferenci, je však
zřejmé, že sociální demokracie se
chce zaměřit na moderní sociální
politiku, ale i na řešení dopravní situace ve městě, počínaje budováním
záchytných parkovišť a konče třeba
slibem zařídit bezplatné cestování v
MHD pro děti a seniory.
Bude-li se strana podílet na ve-
dení města, hodlá skončit s utrácením za další zbytečné studie k
městským projektům. Zlepšit by se
rovněž mělo čerpání evropských
dotací, které jsou pro rozvoj města
nejpodstatnější. Osobními prioritami Vladimíra Ningera je pak využití
břehů obou řek protékajících městem a příměstských lesů, za velmi
důležitou považuje také rekonstrukci Letního stadionu. Bez zajímavosti
nejsou ani záměry ČSSD v kulturní
oblasti, strana chce iniciovat změnu
struktury Kulturního centra Pardubice, ale i systém dotační podpory v
této sféře.
Na dotaz Týdeníku Pernštejn,
proč není na prvních deseti místech
kandidátky žádná žena, odpověděl
na tiskovce druhý muž „oranžové“
sestavy, lékař Vítězslav Novohradský šalamounsky: Žen kandiduje
celkem dvanáct, což je u devětatřicetičlenné kandidátky více než třicet
procent. A že nejsou v jejím čele, je
výrazem demokratických principů
ve straně a zároveň nechuti přistoupit na jakékoliv kvóty. Budou-li ženy
aktivnější, prosadí se.
(ro)
Dva open-air koncerty v Přelouči
PŘELOUČ - Dva open-air koncerty jsou naplánovány ve městě na
tento týden. Ve středu 20. srpna se
od 19 hodin uskuteční na Masarykově náměstí vystoupení pardubické
folkové formace Trdlo. V sobotu 23.
srpna se v parku za školou TGM mohou sejít příznivci „tvrdšího“ žánru.
Ve 20 hodin zde začne koncert rockové skupiny Keks.
(zr)
v sobotu od 10 do 18 hodin. Vstupné
činí 100 korun a pro prvních 2 000
návštěvníků je připraven dárek.
Součástí festivalu vína je i Pardubická vinařská noc - oslava vína,
dobrého jídla a vtipné zábavy na
Pernštýnském náměstí. Lidová veselice vypukne v pátek ve 20 hodin
a potrvá až do půlnoci. Kromě vína,
piva a burčáku si na své přijdou i milovníci dobrého jídla, na něž čekají
steaky, klobásy, sýry, trdelníky a jiné
pochutiny. K vidění budou i výrobky
tradičních řemeslníků - smaltované
šperky, cínované číše nebo keramické výrobky. Na hlavním pódiu
vystoupí kapela Kroky Michala Davida - Michal David Revival Band a
Cimbálová muzika Varmužovka, své
umění předvedou nejlepší čeští sommelieři, diváky jistě zaujmou ohnivé
bojové tance Pa-Li Tchi. Pro soutěživé nátury jsou připravena klání s
vinnou tematikou a na vítěze čekají
jak jinak než vinné odměny. Po celou dobu konání akce bude otevřena i
Zelená brána. Vstup na Pardubickou
vinařskou noc je zdarma.
(zr)
Vinařský festival s Pardubickou vinařskou nocí je za dveřmi
PARDUBICE - V pátek 22. a v
sobotu 23. srpna bude Pardubický
zámek patřit milovníkům dobrého
vína. Sedmnáctý ročník Pardubického festivalu vína nabídne opět bohatý program.
Návštěvníkům se v něm představí více než 60 vystavovatelů nejkvalitnějších domácích i zahraničních
vín, jejichž odrůdy bude možno v
zákoutích zámku ochutnávat i nakupovat. O pestrou a chutnou nabídku
jídel se postará restaurant St. Patrick,
francouzské speciality včetně žabích
stehýnek a šneků nabídne restaurace
Pasáž Praha a chybět nebudou stánky se sýry a drobnými pochutinami.
Pohodovou atmosféru doplní cimbálová muzika a vinné soutěže.
Pokud na zámek dorazíte i s dětmi, jejich hlídání včetně lekce angličtiny vám zajistí zdarma jazyková
škola Helen Doron English a Duho-
vá brána. K dispozici bude také šatna
a vinná úschovna, kam si lze až do
druhého dne uložit zakoupené kartony a lahve. V pátek zůstanou brány
zámku otevřeny od 12 do 20 hodin,
STRANA 2
PONDĚLÍ 18. SRPNA
Pardubickým krajem telegraficky
Maštale. Dalším tipem na výlet
autobusem může být skanzen Veselý Kopec (na snímku), kam se
též dostanete i cyklobusem. Podrobné jízdní řády naleznete na
www.jizdnirady.cz.
****
Za výlety pohodlně autobusem a vlakem. Nejnovější čísla
statistiků potvrzují stoupající zájem turistů o Pardubický kraj. Zajímavé destinace na Chrudimsku
jsou dostupné i návštěvníkům,
kteří na víkendové výlety využívají veřejnou dopravu. Taková cesta
může být i cenově výhodnější, než
kdyby jeli autem.
„Celodenní jízdenka pro celou rodinu, tedy dva dospělé a až
tři děti, stojí jen 260 korun a lze
s ní cestovat ve většině vlaků a
autobusů v celém kraji. Pro jednotlivce pak stojí 160 korun,“ říká
náměstek hejtmana Jaromír Dušek. „Navíc je cestování veřejnou
dopravou šetrnější k životnímu
prostředí. Jsem rád, že se po nepovedené optimalizaci firmy OREDO
podařilo víkendovou obsluhu na některých linkách zachovat, protože si
už našla své cestující,“ dodal Dušek.
A kam lze konkrétně vyrazit?
Oblíbená Sečská přehrada je o víkendu velmi dobře dostupná v pravidelných tříhodinových intervalech
z Pardubic. Až do konce září lze k
cestě využít i cyklobus. Na Třemošnicku lze přímými autobusovými
spoji z Pardubic navštívit zříceninu
hradu Lichnice, expozici vápenictví v historické Berlově vápence v
Závratci. Snadno se lze o víkendu
dostat také na Prosečsko, kde kromě
zámku v Nových Hradech stojí za
návštěvu skalní útvary Toulovcovy
Kraj uspoří 1,5 milionu centrálním nákupem elektřiny a
plynu. Pardubický kraj uspoří
centrálním nákupem energií i v
příštím roce. Pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým
krajem a Krajský úřad Pardubického kraje bude silová elektřina a
zemní plyn oproti letošním cenám
levnější o téměř 1,5 milionu korun. Informovala o tom Ludmila
Navrátilová, krajská radní zodpovědná za investice a majetek.
„Centrální nákup energií se
Pardubickému kraji jednoznačně dlouhodobě osvědčil. Nákupy
prostřednictvím komoditní burzy
umožňují v praxi nejtransparentnější soutěž, při které lze efektivně
oslovit všechny potenciální dodavatele. A to je výhodné ekonomicky i časově,“ vysvětlila Ludmila
Navrátilová. „Tyto úspory budou
mít přínos pro hospodaření kraje
a usnadňují jak opravy krajského
majetku, tak i plánování nových
investic,“ podotkla radní. Celkové
náklady na pořízení energií se v
rámci Pardubického kraje a jeho
organizací pohybují kolem 200
milionů korun ročně.
iZVERIMEX
DISKONT
Lákavá nabídka věrnostního programu
ROSICE NAD LABEM - Zdejší iZVERIMEX DISKONT - největší svého druhu ve východních
Čechách - je rájem pro všechny chovatele či zahrádkáře. Na novinky v
tomto zařízení jsme se zeptali jeho
majitele MARTINA MÜLLERA.
Připravili jste přes léto pro svoje zákazníky nějakou novinku?
Obnovujeme věrnostní program
pro naše zákazníky na celou řadu
kvalitních krmiv, například značek
PROPLAN a NUTRICAN, který je
pro ně finančně velice výhodný.
V čem je jeho výhoda?
Zákazníkovi založíme v naší
prodejně věrnostní kartu, ve které
načítáme jeho nákupy dané značky
krmiva. Například při akci 5+1 má
zákazník každé šesté balení (pytel)
krmiva zdarma a tím díky věrnostnímu programu výrazně ušetří. Přesnou evidenci zákazníkům zajistí
obsluha prodeje.
Zmínil jste krmivo značky
PROPLAN. Platí věrnostní program i pro další značky krmiva?
Věrnostní program platí i pro
další značky krmiv, jako např. Royal
Canin, Hill´s, Arion, Ontario, Eukanuba a Nutrican. Jsou to vše kvalitní značky, které držíme stavem
přímo na prodejně, a naši zákazníci
je mají pro své domácí mazlíčky v
oblibě.
Lze uplatnit věrnostní program
i pro zákazníky, kteří příslušné
krmivo objednají přes internet a
žádají ho zaslat poštou?
O krmivo značky PROPLAN je v rosickém iZverimexu diskont mezi zákazníky velký zájem.
Foto: JAROSLAV MACH
Objednávku lze uplatnit přes
internet, ale odběr zboží se musí
odehrát osobně v prodejně. Pouze
za této podmínky lze uplatnit věrnostní program. Osobní odběr má i
řadu výhod. Náš odborný personál
zákazníkům poradí při výběru krmiva a navíc se návštěvníci diskontu
mohou seznámit s naší komplexní
nabídkou, případně si zboží osahat
a vyzkoušet.
Zákazníky nepochybně zajímá
možnost nákupu přes platební
kartu. Je tento způsob možný?
Ano, platební kartou u nás platit lze a také to naši zákazníci hojně
využívají. Máme přes 8000 různých
položek zboží, takže si u nás každý
vybere to, o co má zájem. A pokud
by nenašel, co hledá, uděláme vše
proto, abychom mu dané zboží k
nám na prodejnu doobjednali. Každý měsíc přicházíme s novinkami a
o nich cíleně informujeme na našem
webu.
Dodáváme, že iZVERIMEX
DISKONT v Rosicích nad Labem
má otevřeno od pondělí do pátku
vždy od 8 do 18 hodin, v sobotu od
8 do 12 hodin.
PARDUBICE - Výměna kanalizačních a vodovodních přípojek na
třídě Míru je téměř ukončena. Jejich
majitelé mohou do konce září žádat
o dotaci města. Firma provádějící
rekonstrukci hlavní pardubické ulice dokončuje práce na kanalizačním
řadu a pokládá kolektory pro slaboproudé kabely. K závěru spěje i
archeologický průzkum. Září by již
mělo být na třídě Míru ve znamení
povrchových prací.
Rekonstrukce třídy Míru a severní části Sladkovského ulice začala letos v březnu, skončit by měla
do února příštího roku. Nákladem
zhruba 120 milionů korun budou
během stavebních prací kompletně rekonstruovány sítě, povrchy i
mobiliář. „Většina prací se zatím
odehrávala v podzemí. Nyní práce
na sítích končí. Předpokládáme, že
v září firma začne dělat skrývky a
třída Míru pomalu začne dostávat
konečnou podobu,“ uvedl náměstek
primátorky Jindřich Tauber.
Při zahájení rekonstrukce třídy
Míru město přislíbilo majitelům
všech 42 objektů na třídě Míru a
ve Sladkovského ulici dotace na
vybudování nových kanalizačních
a vodovodních přípojek a revizních
kanalizačních šachet. Nyní začalo
přijímat žádosti o jejich poskytnutí. O dotaci může žádat právnická
nebo fyzická osoba na předepsaném formuláři, který lze stáhnout
z internetových stránek města. Na
jiném nebude žádost přijata. Na
webu města najdou žadatelé také
podrobné podmínky poskytnutí dotace, včetně návrhu smlouvy o jejím
poskytnutí, a přehled všech požadovaných příloh.
K žádosti musí majitel nové přípojky či šachty připojit smlouvu o
dílo, kterou uzavřel se zhotovitelem, předávací protokol a konečnou
fakturu, včetně dokladu o úhradě.
Žádosti o dotace přijímá podatelna
magistrátu na Pernštýnském náměstí do 30. září. Město pak žadatelům
proplatí polovinu vynaložené částky.
„Samozřejmě se bude posuzovat, zda je cena díla v místě a čase
obvyklá. U předražených zakázek se
tedy může stát, že dotace nedosáhne
slíbených 50 procent,“ dodala vedoucí oddělení investic a technické
správy Klára Spurná.
(NaH)
Za středověku vyrostly Pardubice do krásy rezidenčního města
Pernštejnů. Centrem historického
jádra města je renesanční Pernštýnské náměstí a zde vede i nejznámější procházka „Stezka Viléma z
Pernštejna“. Přibyly i další: „Pardubicemi po stopách SILVER A“ a
„Naučná stezka pardubických osobností, barona Artura Krause a ing.
Jana Kašpara“. Na Dni průvodců v
Pardubicích, který organizuje Martin Adámek, byla jako novinka uvedena trasa „Za bájemi a pověstmi
Pardubic“. Je tak trochu netradiční
a mění se u ní i věkové složení.
Potěšilo mě, že se účastnili rodiče
i prarodiče s dětmi. Je to sice novinka, stále nejoblíbenější trasou je putování za Vilémem z Pernštejna, ale
zájem o ni je. O co se jedná? Už při
vzniku jsem přemýšlela, jak zapojit
děti. Jsou vnímavé, ale klasický výklad je pro ně obtížný a přiznejme,
že i nudný. Dnešní děti jsou akční
a dynamické. I dějiny, které šly
naším městem, byly dramatické. A
což teprve pověsti a báje. Stačí jen
zvednout oči a zajímavé stavby, reliéfy i výzdoba domů mají své příběhy. Proč právě naše město má jen
jednu polovinu koně a proč je zde
jen hlava zubra? A jak to bylo s Jonášem a co Žižkova rukavice... Děti
se rády zapojí do diskuse, plní úkoly a pochvala je vždy potěší. Pokud
nechcete čekat na Den průvodců v
únoru, můžete se ozvat a vydáme se
spolu po stopách bájí a pověstí.
HELENA ŘEHOUNKOVÁ
průvodkyně městem Pardubice
a členka Klubu přátel Pardubicka
PARDUBICE - Jednou z nejviditelnějších činností Služeb města
Pardubic je čištění ulic, které probíhá v podstatě neustále a jeho prostřednictvím se daří udržovat celé
město čisté.
„V podstatě se jedná o každodenní úklid vozovek, chodníků,
cyklistických stezek a veřejných
prostranství formou ručního a strojního čištění. Ten celoročně provádíme na základě harmonogramu s tím,
že s nástupem zimy operativně přecházíme na plán zimní údržby,“ říká
ředitelka Služeb Lea Tomková, kte-
rá vysvětluje, že důležitou součástí
úklidu ulic je i čištění dešťových
kanalizačních vpustí. Služby je provádí pomocí speciální nástavby na
Multicar M26 a odstraněné nečistoty
sváží na překladiště v Dražkovicích.
Důležitost čištění dešťových kanalizačních vpustí je dána nutností
udržet je stále průchodné nejen při
přívalových deštích, kdy je nutné,
aby voda z komunikací průběžně
odtékala a nehromadila se na jejich
povrchu. Ve vpustích se přitom hromadí nečistoty, ať už v podobě listí
či odhozených odpadků.
(SvPo)
Kontakt: telefon 777 857 072
* www.izverimex.cz. * e-mail: [email protected] (pi-jma)
Podzemí třídy Míru se pomalu uzavírá
Nová stezka Za bájemi a pověstmi Pardubic
Při čištění ulic jde i o kanalizační vpusti
STRANA 3
PONDĚLÍ 18. SRPNA
Dobrá zpráva pro tatínky, k porodu mohou zdarma
PARDUBICE - Tatínkové ani
ostatní blízké osoby nemusí hradit
poplatky související s jejich účastí
při porodu. Ve všech nemocnicích
budou platit pouze 40 korun za jednorázové použití ochranných pomůcek. Tento jednotný přístup dal za
úkol ředitelům dotčených nemocnic
hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický.
„Jednotný přístup považuji za
vstřícný krok především vůči rodičkám a jejich doprovodu. Neviděl
jsem jediný důvod, proč by k tomu
naše porodnice měly přistupovat
odlišně. Oceňuji přístup ředitelů
všech čtyř nemocnic, kterých se to
týká,“ sdělil hejtman Pardubického
kraje Martin Netolický po poradě s
řediteli.
V Pardubické krajské nemocnici,
Chrudimi, Svitavách a Orlickoús-
tecké nemocnici je tak nutné uhradit
pouze nákup ochranných pomůcek
na jedno použití. Ten je nezbytnou
podmínkou příbuzných nastavájící maminky k účasti na porodním
sále.
„Jedná se o návštěvnický balíček obsahující čepici, roušku, plášť
a návleky na obuv, aby byla dodržena potřebná hygienická pravidla.
Nemocnicím tento poplatek pokryje
náklady na jejich nákup,“ vysvětlil
Netolický.
Poplatky za nadstandardní pokoje či předporodní vzdělávací kurzy,
které jsou dobrovolné, zůstávají zachovány. Nicméně i v tomto případě
hejtmanství počítá s jejich postupným sjednocováním. To bude snazší
po provedení fúze nemocnic do jedné akciové společnosti na přelomu
roku 2014/2015.
(zr)
PARDUBICE - Městský obvod
Pardubice V se dlouhodobě zabývá
řešením dopravní dostupnosti polikliniky v Rokycanově ulici zřízením
nové autobusové linky a zastávky
městské hromadné dopravy v přilehlé ulici Na Spravedlnosti. Starosta Jiří Hájek v minulosti několikrát
jednal s Dopravním podnikem města Pardubice i magistrátem.
„K poliklinice se ještě done-
dávna mohli pacienti dostat jen po
rozbité silnici, dalo-li se vůbec tak
oné cestě říkat. Nyní je však ulice
opravená a myslím, že nastal čas
pro další krok, kterým je pohodlná
dostupnost zdravotnického zařízení
nejen pro řidiče, ale i pro pěší,“ uvádí starosta Jiří Hájek.
Podle něj je opět o krůček dál k
tomu, aby se zastávky začaly skutečně stavět. „Záležitost je předběž-
ně projednána už i s ředitelstvím
Policie ČR, dokončena je také rekonstrukce ulice mezi ulicemi Železničního pluku a Rokycanovou.
Po jednání s dotčenými orgány jsem
nabyl dojmu, že šance znovu zavést
linku MHD do přilehlé komunikace
Na Spravedlnosti a vybudovat tam
novou zastávku tady je.“ V minulosti už tudy jezdila linka městského
hromadné dopravy číslo 8.
Problematiku dopravní dostup-
nosti chtějí řešit také pacienti a lékaři
polikliniky v Rokycanově ulici. Sepsali petici na podporu vybudování
zastávky, pod kterou připojilo svůj
podpis několik stovek občanů. Autoři petice ji odevzdali na Magistrát
města Pardubice a vyzvali kompetentní představitele města, aby tento
„občanský názor“ vzali v úvahu a
zahrnuli ho do konečného plánu organizace provozu městské hromadné dopravy.
(zr)
PARDUBICE - Velká fotografická soutěž „Deset let v Evropě“,
která připomíná výročí vstupu ČR
do Evropské unie, je v plném proudu. Amatérští fotografové mohou
jen jeden snímek z putování po
zemích EU přihlásit celkem do tří
různých kategorií „S desítkou na
cestách“ (aneb co vám EU dala a
vzala), „Krásy Evropy“ (krajina, památky) a „Život v Evropě“ (lidé, tradice) a do 31. srpna zaslat na e-mail:
[email protected]
Odborná porota poté vybere v
každé kategorii tři výherce. Ti mohou mimo hlavní ceny v podobě nového fotoaparátu vyhrát digitální fotorámeček, slevu na zájezd s CK B
& K Tour nebo věcné ceny od Student Agency. Slavnostní vernisáž s
oceněním vítězných snímků se bude
konat první říjnový den v Knihovně
města Hradce Králové, v prosinci se
na ně můžete těšit v prostorách Galerie města Pardubic. Zaslané fotografie jsou již nyní na speciálním facebookovém profilu soutěže: www.
facebook.com/Fotosoutez10let. (zr)
Chceme zastávku MHD u polikliniky, ozývá se z pátého městského obvodu
Z magistrátu ve zkratce
Prima přijela do Pardubic!
Pro jedno ze svých zastavení v
rámci akce „Prima jede k vám“ si
vybrala tato soukromá televize i
krajské město. Ve dnech 16. a 17.
srpna bylo Pernštýnské náměstí
plné tváří TV Prima a známých
osobností včetně atrakcí pro děti
a dospělé. Na podiu
vystoupili mj. Maxim
Turbulenc, Bořek Slezáček,
protagonisté
muzikálu Děti ráje,
QUEENIE, ale i skupina muzikoterapie pardubické školy Svítání.
Program po oba dny
začínal kolem 15. hodiny a vyvrcholil večerním zpravodajstvím
vysílaným přímo z náměstí.
„Jsme město perníku, ale i
město, které má srdce na pravém
místě. Domluvili jsme se proto s
pardubickými perníkáři a zástupci
organizací, které pomáhají postiženým lidem. Návštěvníci akce si
mohli vyzkoušet ozdobit perníkové srdce i vyrobit věci, které dělají
mentálně či tělesně postižení ve
chráněných dílnách. Jejich výrob-
ky si zde budou mohli koupit a tím
těmto lidem pomoci,“ uvedla primátorka Štěpánka Fraňková.
****
Kraj rozhodl o budoucnosti stromů v Tyršových sadech. Krajský
úřad potvrdil minulý pátek rozhodnutí Městského úřadu Přelouč.
Ten letos 10. dubna povolil pokácet 69 stromů
v Tyršových sadech,
proti tomu se však
odvolala tři občanská
sdružení. „Je dobře, že
krajský úřad souhlasí
s naprosto rozumným
rozhodnutím Přelouče,
že i tyto stromy je potřeba pokácet. Jejich zdravotní stav není nejlepší. Navíc místo nich vysadíme
dvě stovky nových, zdravých a
mladých stromů,“ uvedl náměstek
primátorky František Brendl. Pardubice žádaly o povolení ke kácení 94 stromů v Tyršových sadech.
Městský úřad Přelouč svolil z
bezpečnostních důvodů okamžitě
pokácet deset stromů. Dalších 69
pak v době vegetačního klidu a 15
pokácet nepovolil.
Fotosoutěž „Deset let v Evropě“
Občanská
energetická
poradna
Milan Vich,
energetický
poradce a analytik, vám odpovídá na vaše
dotazy týkající
se problematiky nákladů
občanů na elektřinu, plyn a vodu.
„Vyšší dívčí“
Tvrdím, že svůj podíl viny na usmrcení mladé dívky, čekající předminulý
týden na autobus na pražském Smíchově, mají všichni, kteří si od onoho
grázla někdy v minulosti, ať už přímo
nebo zprostředkovaně, koupili jakýkoli náhradní díl pocházející z kradených aut, s nimiž kšeftoval. Nebo drogy, nebo cokoli jiného, co prošlo jeho
špinavýma rukama. Špinavýma ještě
před tím, než si je, byť v tom úmysl
s největší pravděpodobností nebyl,
umatlal jednou provždy i od krve nevinného člověka. Nikdo z lidí, kteří
s tímhle čtyřiadvacetiletým hajzlíkem
přišli „obchodně“ do styku, si samozřejmě nepřipustí jakoukoli souvislost
svého pragmatického jednání s nehodou, na jejímž konci je smrt. Ale kdo
jiný se, ksakru, podílel na zformování
této kreatury více než kupci kradeného či nelegálního zboží? Především
oni to byli, kdo mu umožnili život na
vysoké noze a pomohli získat pocit výlučnosti, byť, jak to vypadá, šlo v jeho
případě zase jenom o jednu prázdnou dunící nádobu, o hlupáčka, jenž
toužil stát se pražským gangsterem.
Kolik takových šmejdů kolem nás
žije? Hodně, stačí se porozhlédnout i
tady u nás v Pardubicích po různých
restauracích a obchodních centrech,
v nichž se tihle týpkové slézají a kují
plány. Mnozí z nich ještě málem mají
nudli u nosu, po jednání naskáčou do
bavoráků, audin či passatů a jedou za
svým. K blbým zákazníkům, kteří si
myslí, že výhodnou koupí vydělají...
Mladý řidič a silný vůz, to je
nebezpečná kombinace sama o
sobě. Statistiky nehod vypovídají
neúprosně, zvláště po víkendech to
bývá smutné čtení. Touha předvádět
se v bouráku k většině mladíků
tak nějak přirozeně patří, štěstí
má ten, kdo telecí řidičská léta
přežije ve zdraví a neublíží druhým.
Mozek mladého kluka je nastaven
zvláštním způsobem, potřeba uvolnit
testosteron bývá vysoká. Bez ohledu
na kulturu, na rasu. Vzpomínám
na šílené jízdy adolescentů po
nočním saúdskoarabském Rijádu.
Tamní hoši to mají ještě složitější,
k běžným problémům jejich věku
se u většiny z nich přidává ještě
nemožnost realizovat se ve vztahu
s dívkou, než rodiče rozhodnou za
ně. A tak se sdružují do partiček,
usedají do silných aut a po nocích
závodí na širokých ulicích pouštního
velkoměsta. Na vlastní oči jsem viděl,
jak jeden takový arabský boreček
nezvládl kruhový objezd, vletěl do
jeho středu, kde stála jakási betonová
skruž, a předek auta rozsekal na
maděru. Koukali pak všichni doslova
jako telata. Na rozdíl od Čech měl ale
člověk alespoň jistotu, že řidič nebyl
ožralý, neboť alkohol je v této zemi
absolutně zakázán v jakékoli podobě.
Nepřekvapilo mě, že dotyčný zabiják ze Smíchova z místa činu nejprve uprchl. Zbabělost totiž k těmhle
gaunerům také patří. Paušalizovat se
nedá, ale zdá se mi, že v dorůstající
generaci je silné zastoupení jedinců
zvrácených hodnot, pro než je morálka směšným výrazem. Podívejme se,
kolik přibylo násilí. Věci, jež se dříve
řešily na férovku, končí surovým útokem, nejlépe v přesile. Jít někam do
nočního baru s sebou vždycky neslo
jistá rizika, dnes ale aby se tam člověk ani nepouštěl s nikým do debaty,
neboť nevíte, kdy ten druhý vytáhne
pistoli a vystřelí na vás. Snažit se
zasahovat do cizích konfliktů nebo je
pomoci řešit znamená koledovat si o
pořádnou nakládačku. Pro příklady
z poslední doby, týkající se i velmi
známých osobností, snad není třeba
chodit daleko.
Co se to děje, proboha? Odmítám
nesmyslné teorie, které označují dorůstající generaci za ztracenou. A že
prý za to může přechod z analogové
do digitální doby a změna celkového způsobu myšlení a uvažování.
Myslím, že příčiny jsou někde jinde.
V celkovém společenském marasmu,
kdy na prvním i posledním místě jsou
vždycky jenom prachy, a ve frustracích všeho druhu, které z toho vyplývají. I proto si vystačíte s kradeným
mobilem či pokoutně obstaraným náhradním dílem do auta. A necháte se
nakonec zabít. ROMAN MARČÁK
Tablet pro neslyšící
PARDUBICE - Krajská nemocnice má připravenu významnou
novinku pro neslyšící pacienty. Od
organizace APPN má zapůjčen tablet, jenž neslyšícím umožní komunikovat se zdravotníky pomocí online
tlumočníků do znakového jazyka.
Tato služba je poskytována zdarma. Tablet bude umístěn na recepci
Chirurgické kliniky, pacienti o tom
budou informováni modrobílými
samolepkami vylepenými v areálu
nemocnice. K zapůjčení na všechna
pracoviště bude 24 hodin denně. (zr)
Nezúčastnila jsem se energetické aukce v Pardubicích. Četla jsem
váš rozbor, kolik občané ušetřili.
Jak jinak si mohu vybrat optimálního dodavatele elektřiny a plynu?
Trh s elektřinou i plynem je v
současné chvíli zcela otevřen. To
znamená, že každý odběratel v ČR
si může vybrat svého dodavatele
elektřiny a plynu. Nejlepší cesta pro
vás je využít služeb některého z energetických poradců, který vám zajistí
individuální přístup. Nemusíte nikde
běhat, poradce vám vše vysvětlí a
nabídne optimální nabídku z více
možných dodavatelů vzhledem k
vašim parametrům spotřeby. Jediné,
co potřebujete, je mít poslední aktuální vyúčtování, ze kterého poradce
vyčte všechny potřebné údaje, případně i mít smlouvu s dodavatelem,
která v některých případech musí být
též prostudována včetně obchodních
podmínek. Tato služba je ze strany
poradců pro občany zcela zdarma.
Pokud se pak po poradě s poradcem
rozhodnete pro konkrétního dodavatele, on vše zařídí, projedná, připraví
veškeré dokumenty a vy pouze podepisujete. Pak zůstává vaším poradcem i nadále a sleduje pro vás vývoj
energetického trhu. Můžete se pak na
něho kdykoliv obrátit. Zdarma vám
též zoptimalizuje distribuční sazbu
a poradí vám i v dalších konkrétních
věcech, které se týkají energetických
spotřeb vašeho bytu, nebo domu.
Těmito poradci ale nejsou podomní prodejci! Podomní prodej a nabízení změny dodavatele tímto způsobem je bohužel hlavní negativní
stránkou uvolnění trhu s energiemi.
Dámy a pánové v jednobarevných
kravatách a šátcích, kteří se vám
nutí do bytu, nejsou žádní poradci.
A nestranní už vůbec ne! Vždy jsou
ve službách některého z dodavatelů a
použijí veškeré praktiky, aby vás přesvědčili a vy jste podepsali smlouvu
právě s tímto dodavatelem. Jsou speciálně proškolení a namotivovaní.
Tito lidé vám neukáží, jak se se svými
spotřebami pohybujete na trhu, nedají
vám svobodně vybrat z více alternativ, neprostudují pozorně vaši stávající smlouvu a obchodní podmínky,
abyste měli stoprocentní jistotu, že
můžete vypovědět stávajícího nevýhodného dodavatele bez sankcí. O
tom, že při návštěvě těchto prodejců
často dochází i ke krádežím, ani nemluvím. Podomní prodej je negativní
fenomén posledních let. Některé obce
ho již dokonce zakázali obecními
vyhláškami. Též už i vznikají spolky, které proti podomnímu prodeji
bojují, a snaží se pomáhat i policii.
PORADNA NRZP ČR PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Z důvodu zrakového postižení
jsem pobíral příspěvek na péči 2.
stupně, avšak po pěti letech bylo
provedeno nové šetření a následně mi přišlo rozhodnutí, kterým
se výše příspěvku snižuje na první stupeň. Nezdá se mi posouzení
posudkovým lékařem, neboť jsem
byl uznán neschopným ve třech
bodech (tělesná hygiena, osobní
aktivity, péče o domácnost), ale
např. orientace, s níž mám myslím
největší problém, mi uznána nebyla. Chtěl bych se zeptat, jak se
mám proti rozhodnutí odvolat.
V odvolání uveďte, proti jakému
rozhodnutí s číslem jednacím se odvoláváte a kdy vám rozhodnutí bylo
doručeno. Dále uveďte, proč s ním
NRZP ČR
Národní rada osob
se zdravotním postižením ČR
nesouhlasíte. Popište důvody, proč
by vám měly být uznány i další body
posuzovaných kritérií. Porovnejte,
které vám byly již v minulosti přiznány a uveďte, zda se váš zdravotní stav
v této souvislosti změnil. Vycházejte
z předchozího posudku, kdy byly
potřeby uznány za nezvládnuté. K
odvolání je vhodné přiložit nové aktuální lékařské zprávy od odborných
lékařů, které prokazují nezvládání základních životních potřeb. Máte také
právo nahlížet do spisu a činit si z něj
kopie. Doporučujeme nahlédnout do
spisu na úřadu práce a podívat se na
zápis ze sociálního šetření a nahlédnout do spisu na OSSZ a podívat se
na posudek od posudkového lékaře a také na podklady, které doplnil
obvodní lékař. Do odvolání můžete
uvést, že žádáte o osobní účast na
jednání odvolací posudkové komise
MPSV. Dále uveďte, co požadujete tedy jaké rozhodnutí má odvolací orgán vydat. Např. zrušit rozhodnutí a
vrátit k projednání nebo rozhodnout
o vyšším stupni závislosti.
Odvolání vám může pomoci sepsat Poradna NRZP ČR pro Pardubický kraj, Erno Košťála 1013, Pardubice, tel. 466 952 423.
STRANA 4
PONDĚLÍ 18. SRPNA
KŘÍŽOVKA SE SHODNOU LEGENDOU
O cenu pro výherce
Na dokument o Olze Havlové do Letního kina Pernštejn
PARDUBICE - Byla by opravdu
škoda, kdyby počasí v tomto týdnu
překazilo plány provozovatelů Letního kina Pernštejn v Tyršových sadech. Na programu je totiž několik
velmi zajímavých filmů, které stojí
zato v příjemném prostředí pod širým nebem každý večer od 21 hodin
zhlédnout - a navíc zdarma.
Již dnes, v pondělí 18. srpna,
bude uveden vynikající americký
snímek Klub poslední naděje, jehož
hlavním hrdinou je muž pašující do
USA z Mexika tehdy ještě neschválené léky proti onemocnění AIDS.
Za svůj herecký výkon v tomto
díle získal představitel titulní role
Matthew McConaughey letos Oscara, ocenění za jednu z vedlejších rolí
si odnesl také Jared Leto, cenu Americké akademie obdržely i masky.
Výsostným dramatem je rovněž
film Blízko od sebe, zkoumající
dysfunkční rodinné vztahy. Excelují v něm především herečky Meryl Streepová, Julia Robertsová,
Julianne Nicholsonová a Juliette
Lewisová. Ani jedna z jejich hrdinek to nemá jednoduché: jedné se
hroutí manželství, další tutlá aférku
se svým bratrancem, třetí se právě
zasnoubila a není schopná mluvit o
ničem jiném... Uvidíte v úterý 19.
srpna.
Z produkce USA je i animovaný
snímek Jak vycvičit draka, promítaný ve středu 20. srpna v rámci rodinných představení.
Další dva dny patří v pardubickém letním kině dokumentům. Ten
čtvrteční (21. srpna) se jmenuje
Nebe peklo a režisér David Čálek
v něm zachycuje čtveřici lidí roz-
Tajenka křížovky skrývá jméno biblické postavy.
1. Oslovení ženy; chmelový keř. - 2. Bůžek lásky; vysoká karta. - 3. Urozená paní; Továrny ohýbaného nábytku; snad. - 4. Mongolský pastevec;
schránka hlemýžďů. - 5. TAJENKA. - 6. Vzdělávací budova; bezhrbý velbloud. - 7. Chem. zn. teluru; africký veletok; útok. - 8. Symetrála; základní myšlenky. - 9. Nástroj k sečení; úzkonosá opice. Autor: JIŘÍ MOTL
globální lídr v oblasti bezpečnosti hledá
pracovníky na víkendové akce
v Pardubicích a okolí
Požadujeme:
• profesní kvalifikace strážný 68-008-E
• dobrý zdravotní stav, reprezentativní chování
• bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost
Nabízíme:
• kvalitní práci v týmu profesionálů za dobrých platových podmínek
• práce na dohodu o pracovní činnosti
• zázemí mezinárodní firmy
Významná výročí regionu
●●23. srpna 1914 (před 100 roky) se
narodil Jaroslav Balcar, emer. ředitel osmiletky v Sezemicích, předseda tamní TJ Spartak.
●●23. srpna 1974 (před 40 roky) byl
otevřen pardubický obchodní dům
PRIOR, který v r. 1992 koupila
americká firma KMART. Dnes patří
anglické společnosti TESCO.
●●23. srpna 2009 (před 5 roky) zemřel Jaroslav Danielka, zakladatel
otužileckého oddílu v Pardubicích.
●●24. srpna 1344 (před 670 roky)
bylo novému pražskému arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic uděleno
pallium (odznak hodnosti v podobě
šerpy, nošené od krku po prsou a po
zádech).
●●24. srpna 1944 (před 70 roky)
podnikli Spojenci druhý nálet na
Pardubice, při kterém byly těžce
poškozeny Fantovka. letiště, cukrovar a staré nádraží. Zahynulo 188
lidí.
MIROSLAV KLIMPL
HOLICE - Kulturní dům města
Holic ve spolupráci s městem vydal
reprezentativní publikaci s názvem
„Holice - obrazový průvodce minulostí a současností města“. V úvodu
o knize její autor Pavel Hladík říká:
„Nešel jsem cestou historické posloupnosti, ale minulost a současnost
je zachycena podle jednotlivých ulic
a místních částí. Chtěl jsem, aby se
v ní objevily všechny ulice v Holicích.“ V knize je tak více než 600 obrázků, většinu z nich dodal Ladislav
Formánek a můžete si ji za 300 korun
zakoupit v kulturním domě. (Peka)
SECURITAS ČR,
Na vyluštěnou křížovku budeme čekat do čtvrtka 12 hodin, nalepenou na
korespondenčním lístku vhozenou do krabice u vrátnice budovy T-String
a.s., vrátnice Pardubického pivovaru nebo zaslanou poštou, oskenovanou
e-mailem, adresa v tiráži novin. Tajenka z minulého vydání SNOVAČKA. Pro výhru Pardubického pivovaru si přijde: MARTIN VAŠÍČEK,
Jilemnického 2238, Pardubice. Výhry je možno vyzvednout ve středu
nebo čtvrtek od 9 do 15 hodin nebo po telefonické domluvě.
●●18. srpna 1874 (před 140 roky)
se narodil Jan Vokolek, knihtiskař,
zakladatel býv. Vokolkovy tiskárny
v Jindřišské ulici v Pardubicích (†
1927).
●●19. srpna 1924 (před 90 roky) se
narodil v Pardubicích Vladimír Libich, technik. 1949 - 56 energetik v
Synthesii Semtín, 1978 - 87 profesor
Vysokého učení technického v Brně.
●●21. srpna 1744 (před 270 roky)
obsadily pruské oddíly v tzv. II.
slezské válce Pardubice. Okupace
trvala až do 22. listopadu 1744.
●●21. srpna 1924 (před 90 roky) se
narodil Karel Cyprián, dlouholetý
technik VCHZ, vlastivědný pracovník v Bohdanči.
●●21. srpna 1944 (před 70 roky) se
narodil v Pardubicích Marian Karel, akademický sochař, profesor na
VŠ uměleckoprůmyslové v Praze,
Jeho díla jsou zastoupena v celém
kulturním světě.
dílného věku, zaměření i povolání,
kteří objevili rozkoš v bolesti a zabývají se jejími nerůznějšími způsoby od tetování a piercingu, přes
branding, bondage, sado maso a
elektrostimulaci až po další formy
„osvobozeného pohledu na rozkoš a
její možnosti“.
V pátek 22. srpna se bude promítat letos dokončený dokument
Miroslava Janka s prostým názvem
Olga. Asi netřeba zdůrazňovat, že
jeho devadesát minut je věnováno
Olze Havlové. Nejde o pouhý popisný životopis, ale především o osobní
portrét výjimečné osobnosti. K divákům promlouvají i dosud nezveřejněné archivní záběry a fotografie
a stejně tak osobní zpovědi přátel.
Víkendy bývají v „letňáku“ spíše odpočinkové a nejinak tomu bude
také tentokrát. V sobotu 23. srpna
je na programu americký snímek
Star Trek: Do temnoty, promítaný
s českým dabingem. Ten bude mít i
komedie Zpátky do ringu, v níž si to
v neděli 24. srpna rozdají Sylvester
Stallone a Robert De Niro.
(ro)
Holice - dříve a nyní
V případě zájmu prosím kontaktujte
Administrativní pracovnici paní Petru Pajskrovou na tel.: 724 015 402.
Recept pro zpestření vašeho jídelníčku
KRÉMOVÁ BRAMBOROVÁ
POLÉVKA
Publikace krajské knihovny stále k mání
PARDUBICE - V budově Krajské knihovny na Pernštýnském
náměstí si zájemci stále mohou zakoupit publikaci sepsanou jejími
pracovnicemi. Jmenuje se Všední
život na Pardubicku v období nacis-
tické okupace a druhé světové války.
Kolektiv autorek pod vedením Karly Jaré poutavou formou přibližuje
každodenní realitu v tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Kniha je k dostání za 250 korun.
(ro)
2 lžíce másla, 3 lžíce hladké
mouky, 600 g oloupaných brambor, 200 g celeru, 1 - 1,2 l vody, sůl
a mletý pepř, špetka mletého kmínu, 200 ml mléka, 200 ml smetany
33%, 4 lžíce sekané petrželky.
V hrnci rozehřejeme máslo, vsypeme mouku a usmažíme světlou
jíšku. Zalijeme ji vlažnou vodou,
rozmícháme a rozšleháme, osolíme a uvedeme do varu. Mezitím
si nakrájíme oloupané brambory a
očištěný celer na kostičky, vložíme
do vroucí polévky, ochutíme mletým kmínem a vaříme na mírném
ohni asi 20 minut do měkka. Ke
konci varu přidáme mléko, stáhneme z ohně a polévku rozmixujeme
tyčovým mixérem na hladký krém.
Bramborový krém přecedíme přes
jemný cedník, zjemníme smetanou
a necháme přejít varem. Polévku
dochutíme solí, pepřem a podáváme
s čerstvou petrželkou.
(mm)
NEHTOVÁ MODELÁŽ
pedikúra * prodej kosmetiky
* Termín dle dohody - volejte:
725 061 630 (Rohovládova Bělá)
OHLÉDNUTÍ MIROSLAVA KLIMPLA ZA PŘÍBĚHY, KTERÉ ODNESL ČAS
Střelecké intermezzo podroušeného opata na náměstí v Přelouči
Jan z Gerštorfu a z Malšvic na
Drštěkryjích, známý válečník proti
Turkům, v letech 1606 - 1614 pardubický zámecký hejtman, poté výběrčí posudného (středověká forma
daně z piva) v Hradeckém kraji, zažil ve funkci hejtmana v Pardubicích
chvíle radostné stejně jako nejednu
zapeklitou šlamastyku, kterou musel řešit. Jako třeba tu, která se stala
v Přelouči v únoru 1611...
Na poddanských statcích a chalupách se ještě na počátku 17. století
běžně chovaly zbraně a ochranná
zbroj. Byly určeny jednak pro případ nutnosti svolat zemskou hotovost, jednak proto, že poddaní často
doprovázeli se zbraní v ruce panské
náklady na nebezpečných cestách,
se zbraní v ruce pronásledovali zloděje atd.
Počty a druhy zbraní byly odvislé od velikosti statku či chalupy. Nejrozšířenější byl oštěp a meč
a z ochranné zbroje přední a zadní
plech, kovová přilba a plátovaný
límec k ochraně horní části zad a
Přeloučské náměstí v roce 1861.
prsou. Na některých statcích byly i
ručnice (v roce 1643 je např. ještě
zaznamenána na statku v Podůlšanech). Takže v tehdejší době byly
zbraně ledaskde - v panských zbrojnicích, na poddanských gruntech a
beze zbraně se na cestu nevydávaly
ani hlavy pomazané, jak se dovídáme z události, která se stala v roce
1610…
Když na sklonku toho roku vtrhlo do Čech pasovské vojsko a přirazilo až ku Praze, nikdo na východě
Čech netušil, že vpád cizáků bude
mít tragickou odezvu i zde. Ale stalo se. Netrvalo totiž dlouho a po Čechách se roznesla zvěst, že se Pasovští již násilím dostali do nitra Prahy
a že si tu počínají po svém, mj. že i v
klášterech rabují a často ani nešetří
životy mnichů. Na venkově zavládl
strach. I v klášteře v Sedleci u Kutné Hory. Opat Matěj Sartorius, když
zvážil situaci, se dlouho nerozmýšlel a s klášterním pokladem, který
čítal nemálo dukátů a hezkou řádku
klášterních pokladů, se vydal spolu
s převorem Tomášem Majerem na
cestu do Pardubic, kde hledal útočiště v klášteru minoritů.
Sotva nebezpečí pominulo, vraceli se oba 19. února 1611 kočárem
do Sedlce. Když projížděli vzdornou
protestantskou Přeloučí, Sartorius,
který celou cestu držel na klíně připravenou ručnici (snad aby v případě potřeby ochránil klášterní poklad
před potulnými lapky), na náměstí
náhle vystřelil a zranil dvě přihlížející děvečky. Důvod jeho činu uvádějí letopisci různě. Podle jedněch
údajně přeloučští evangelíci na opatův kočár poštvali psy a Sartorius
prý vlastně vystřelil na psiska. Jiní
ale důvod viděli v opatově zlostné
nenávisti k protestantům, dokonce
prý před střelbou zvolal, že „střelí
do sviní“. A Šimon Kapíhorský, současník té doby, zaznamenal, že Sartorius byl prý „drobet podroušený“.
Opat se snažil po činu rychle
ujet, ale Přeloučští udeřili na zvon,
Sartoriův kočár zastavili, střelce na
místě utloukli a co mohli, to mu pobrali. Převor, i když nevinen, dopadl
stejně, ač se snažil utéci. Doběhl jen
k Labi, tam jej dostihli, zabili a hodili do řeky.
Dohra dvou vražd a nesmyslné
náboženské nevraživosti byla na
pardubickém zámku u hejtmana
Jana z Gerštorfu, který událost zevrubně vyšetřil a viníky po zásluze
potrestal.
RETROFOTO
ARCHIV AUTORA
www.mdlogistika.cz
STRANA 5
PONDĚLÍ 18. SRPNA
TENIS
Obě finále jednoznačnou záležitostí, triumf pro Muchovou a Koláře Češi dvakrát
PARDUBICE - V pátek skončil 87. ročník Pardubické juniorky,
nejstaršího tenisového turnaje v kategorii staršího dorostu v Evropě.
Ve finále dvouhry chlapců dominoval Zdeněk Kolář (TK Bystřice
nad Pernštejnem), který za hodinu
vyprovodil z kurtu nasazenou jedničku Davida Poljaka (TK Agrofert
Prostějov). I finále dívek se stalo
snadnou kořistí mladé, talentované
Karolíny Muchové (TK Pris Frýdek-Místek). Ta nedala šanci Nině
Holanové (TK Sparta Praha). Čtyřhru ovládli Poljak s Kolářem a Mayerová (TK PRECHEZA Přerov) s
Kolodziejovou (I. ČLTK Praha).
Hned první kolo přineslo velké
překvapení, když Marek Řeháček
vyřadil nasazeného Ondřeje Krsteva. Konečnou domácímu tenistovi
z LTC Pardubice Danielovi Rabasovi pak vystavil David Poljak. V 1.
kole také vypadla nasazená jednička
Miriam Kolodziejová, která nestačila na pozdější vítězku Karolínu
Muchovou. Ostře sledovaný mač
prohrála dvakrát 4:6. Další nasazenou hráčkou, která nepostoupila,
byla Petra Melounková. Ta skončila na raketě výborně hrající Johany
Markové. Pardubická Adéla Wasserbauerová pak nestačila na Lucii
Procházkovou.
V osmifinále měl co dělat nejvý-
Ve Svítkově o postup
do finále MČR
PARDUBICE - Ve středu 20.
srpna se na místním plochodrážním
stadionu uskuteční semifinále mistrovství České republiky jednotlivců. Na startovní listině je šestnáct
plochodrážníků, z nichž šest postoupí do finále a další dva se posunou do
role náhradníků. Za pardubický klub
by na startu neměli chybět Jaroslav
Petrák, Hynek Štichauer a Josef Novák. Semifinálový závod začíná ve
středu v 18 hodin.
(tra)
Moravanské ulétnutí
již po dvanácté
MORAVANY - V sobotu 30.
srpna se zde koná 12. ročník Moravanského ulétnutí, tedy loučení
s létem pro děti i dospělé. A na co
se můžete těšit? Vystoupení B-Q a
Rockband, přijede známý imitátor
Václav Faltus, připraveny jsou soutěže pro malé i velké, aquazorbing
nebo ukázky dravců a divokých zvířat. Začátek je od 13 hodin v areálu
Duhové jezero, o půl deváté večer
ohňostroj. Vstupné 70 Kč, děti 20
Kč, děti do 100 cm zdarma.
(lč)
FOTBAL - REPRE U19
Již 87. ročník Pardubické juniorky je za námi. V dorostencích přehrál Zdeněk Kolář (snímek vlevo) nasazenou jedničku Davida Poljaka. Zlatou medaili obdržela i vítězka dvouhry dívek Kateřina Muchová. Foto: MILAN KŘIČEK
še nasazený hráč David Poljak, ten v
severomoravském derby udolal Dominika Kellovského (3:6, 6:2, 6:3) a
postoupil do čtvrtfinále. Jejich souboj tak dopadl stejně jako loni. Ve
druhém kole se s turnajem rozloučila jeho letošní tvář Vendula Žovincová, která v osmifinále nestačila na
Hanu Pektorovou (0:6, 6:4, 1:6).
Ve čtvrtfinále opět po boji porazil
David Poljak „bombárďáka z Olympu“ Marka Vocela - 6:7 (7), 7:6 (4),
6:2, přes čtvrtfinálové síto prošli i
Vít Kopřiva, Pavel Štaubert a Zdeněk Kolář. V dívkách pokračovala
ve spanilé jízdě Muchová, která sice
s výborně hrající Monikou Kilnarovou ztratila první set, ale stav otočila. Dál šly i Hana Pektorová, Magdalena Pantůčková, která si poradila
s druhou nejvýše nasazenou Barborou Miklovou, a Nina Holanová.
V semifinále udolal Poljak Kopřivu a Kolář si poradil se Štaubertem, v dívkách postoupila dle očekávání Muchová a do finále se doslova
probojovala Holanová výhrou nad
Pantůčkovou (7:5, 2:6, 7:5).
Finále už byla jednoznačnou
záležitostí. Muchová hladce přeje-
Legendární žokej musí hubnout, aby se mohl kvalifikovat na Velkou
PARDUBICE - Už jen dvě kila
nadváhy brání legendárnímu žokeji
Josefu Váňovi, aby se tuto sobotu
zúčastnil kvalifikace na 124. Velkou
pardubickou s Českou pojišťovnou.
„Přestanu žrát a musím sportovat, co
k tomu víc říct,“ konstatoval mluvou
sobě vlastní osminásobný vítěz Velké pardubické, který 20. října oslaví
62. narozeniny. Z domácích koní
přihlášených do říjnové 124. Velké
pardubické s Českou pojišťovnou se
již kvalifikovalo 21 uchazečů.
Josef Váňa starší ale neplánuje
extrémní hubnoucí kúru. „Každý
večer si jdu zaplavat, pak je na řadě
sauna. Jezdím do práce na kole, teď
ještě jezdím na bruslích, musím holt
makat,“ řekla legenda a největší
osobnost českého turfu. V kvalifikačním závodu se Váňa nehodlá jen
zúčastnit a kvalifikovat.
„Na to, abych se jel jen projet,
na to jsem už starej dost, uvidíme,
jestli tam ještě něco je,“ dodal. Své
šance v kvalifikačním dostihu zatím
nechtěl komentovat. „Neviděl jsem
přihlášky, ale myslím, že to bude taková malá Velká pardubická,“ uvedl.
Josef Váňa starší pojede opět s
třináctiletým anglickým plnokrevníkem Tiumenem, se kterým Velkou pardubickou vyhrál už třikrát.
„Byl sice kvůli zranění čtrnáct dní
mimo, protože ho nějakej kamarád
ve výběhu nakopl, ale teď už je v
pořádku. Poslední dva tři týdny pracujeme normálně, není vidět, že by
mu to vadilo. Myslím si, že si díky
zranění zase odpočinul, uvidíme,“
komentoval stav valacha Tiumena
jeho jezdec a trenér.
Při poslední Velké pardubické,
kdy oznámil Josef Váňa st. konec
kariéry, spadl na poslední překážce
a dostih nedokončil. „Dědek se ještě
zdá, že moc nezestárl. Je to takový
blbý, skončit kariéru tím, že jdeš
od posledního skoku pěšky. To ale
neříkám, že nepůjdu od prvního,
druhýho nebo dalšího pěšky, to je
prostě Velká pardubická. Každá je
stejně těžká, a když nemáš štěstí,
ať jseš dobrej, jak chceš, tak jseš v
pr... (redakčně upraveno), že jo,“
zavtipkoval si závěrem žokej. (zr)
la nervózní a chybující Holanovou
6:2, 6:1. Loňský poražený finalista
Poljak musel skousnout i další hořkou prohru (1:6 a 2:6), když nenašel recept na nabuzeného Koláře.
„Všechno má. Nevím, jak mám hrát
lépe,“ ulevoval si Poljak ve druhé
sadě. Velké problémy měl hlavně
při svém servisu, který pětkrát ve
finálovém duelu ztratil. Na druhé
straně Kolář hrál uvolněně, šel cílevědomě za výhrou. V druhé sadě za
stavu 1:5 a 0:30 byl dokonce Poljak
napomínán za odpálení míčku mimo
kurt. Ale pomohlo to a své podání
nakonec získal. Byla to však jeho
labutí píseň, Kovář si už triumf vzít
nenechal. Nutno podotknout, že oba
hráči nadchli diváky několika pohlednými výměnami.
Dodejme také, že si hodnotné
ceny odnesli nejen finalisté a předával jim je mj. slavný americký
trenér Nick Bollettieri, který stál za
úspěchy takových hvězd jako Andre
Agassi, Jim Courier, Monika Seleš
nebo Mary Pierce. „Líbila se mi
všechna utkání. Rád bych podotkl,
že se do finále ani jeden hráč nedostal náhodou. Stojí za tím hodně dřiny,“ řekl Bollettieri. „Doufám, že se
už nebudete zlepšovat, neboť pak by
USA neměly šanci,“ dodal tenisový
trenér na dotaz o budoucnosti českého tenisu.
(lč)
zdolali Kypr
PARDUBICE - Dva přátelské
mezinárodní zápasy odehrál reprezentační fotbalový výběr do 19 let
v Živanicích a v Pardubicích proti
Kypru. Svěřenci trenérů Michala
Petrouše a Aleše Čvančary nejprve
vyhráli 4:0, když na první gól teplického Takácse navázal hattrickem
útočník Schick ze Sparty. V Pardubicích se diváci dočkali jediného
gólu po trefě Sadílka ze Slovácka.
Nově se tvořící výběr se připravuje
na start evropské kvalifikace, která
je na programu v říjnu.
1. zápas v Živanicích: Česká republika U19 - Kypr U19 4:0 (0:0).
Branky: 65., 76. a 83. Schick, 53.
Takács. ČR U19: Hora - Medveděv
(46. Šíša), Takács, Šural, Chlumecký
(64. Januška) - Zorvan (64. Sadílek),
Kulhánek, Suchan (64. Trubač) - Galuska (64. Schick), Yunis (46. Matějů), Danis (46. Buchvaldek). 2. zápas v Pardubicích: Česká republika
U19 - Kypr U19 1:0 (0:0). Branka:
67. Sadílek. ČR U19: Vorel - Medveděv (46. Šural), Toml, Matějů,
Šíša (21. Chlumecký) - Sadílek (73.
Yunis), Trubač (46. Galuška), Januška, Kulhánek (73. Suchan) - Schick,
Buchvaldek (59. Zorvan).
(tra)
STADION CUP 2014
Znalost domácí trati nesla ovoce
STARÉ HRADIŠTĚ - V pořadí
čtvrtý díl seriálu mopedů Stadion
Cup se jel jako IX. ročník Memoriálu Ladislava Živného na perfektně
připravené trati ve Starém Hradišti.
Znalost domácího prostředí dokonale využili Michal a Zdeněk Sokolové z MOPED Clubu Staré Hradiště,
kteří si rozdělili první dvě místa ve
speciálech. Třetí skončil průběžný
lídr seriálu Jakub Koza (Praskačka).
Jedenatřicet jezdců a jedna jezdkyně
(Vendula Salfická) bojovali o každý
metr, o pády nebyla nouze a trocha
deště udělala ze závodů parádní podívanou. Na ostří nože se jelo i v kategorii originálů, v níž zvítězil Jiří
Dostálek st.
Závod speciálů (Memoriál Ladislava Živného): 1. Michal Sokol, 2.
Zdeněk Sokol (oba Staré Hradiště),
3. Jakub Koza (Praskačka), 4. Aleš
Houska (Pardubice), 5. Jiří Myška
(Staré Ždánice), 6. Jan Šanda (Břehy), 7. Miroslav Jeřábek (St. Ždánice), 8. Lukáš Holub (Nerad), 9.
Tomáš Skala (St. Hradiště), 10. Jiří
Špaček (Nerad), ... Pořadí: 1. Jakub
Koza 83 b., 2. Denis Šmíd (St. Ždánice) 66 b., 3. Zdeněk Sokol 64 b.,
4. Jiří Myška 52 b., 5. Michal Sokol
(St. Hradiště) 44 b., 6. Miroslav Jeřábek 40 b., 7. Tomáš Skala 38 b., 8.
Jakub Kopáč 36 b., 9. Lukáš Holub
28 b., 10. Milan Kubín (Bukovka)
28 b., ... Závod originálů (Memoriál Zdeňka Málka): 1. Jiří Dostálek
st. (St. Ždánice), 2. Martin Kolín, 3.
Tomáš Jílek (oba Nemošice).
Závěrečný závod je na programu
v sobotu 6. září v Autokempu Hluboký - Holice, kde se bude hned po
jeho skočení konat i slavnostní vyhlášení vítězů Stadion Cupu 2014. (lč)
SEZEMICE - K městu patří již
neodmyslitelně kromě pouti i sezemická lávka, letos se jela po dvaašedesáté. Na 22 metrů dlouhou a 20
centimetrů širokou lávku přes Loučnou se vydalo na 70 odvážlivců,
kteří si to rozdali o poháry starosty
města Martina Staňka. Jména vítězů
do nich byla pro památku vyryta. A
kdo se jimi stal? V kolech (do 12 let)
v čase 10,66 sekundy Vojtěch Karel
(r. 2004), který si odnesl i pohár pro
nejmladšího účastníka. V kategorii nad 12 let se radoval Jan Brett
(20,18 s). Zatímco v kolech šlo, kro-
mě přejetí lávky, i o nejdelší dobu na
ní strávenou, tak v trakařích se soutěžilo o nejrychlejší přejezd tam a
zpět. Za 27 sekund to zvládli Tomáš
Karel a Luboš Krejčík. Nejoriginálnějšími maskami se prezentovali
Václav Jeník (kola) a dvojice Fogl a
Hrobař (trakaře). Titulem nej...močák Sezemic se může pyšnit rodina
Kubizňákova (soutěžil Ladislav a
okurky nakládala jeho maminka),
další místa zůstala u Srazilů (Martin
byl druhý a jeho otec Ladislav třetí).
Více než 700 diváků se nenudilo ani
u dalšího programu...
(lč)
10,23 s český rekord. V 16 h se na
startu představí běžkyně na 1 500
m ve VC Zdravotní pojišťovny
ministerstva vnitra ČR a hned po
nich v 16.20 běžci na trati 800 m ve
VC primátorky města Pardubic.
V 16.30 vstoupí na hlavní plochu
diskařky ve VC NAPA TRUCKS,
spol. s r. o. a představit by se v ní
měly reprezentantky a účastnice
právě proběhlého Mistrovství Evropy Eliška Staňková a Jitka Kubelová. Současně poběží muži 400 m
jako VC Stavební firma Ječmínek,
spol. s r. o. V 16.05 se začne bojovat
i v dálkařském sektoru ve VC MEDUNA vakuová kalírna s. r. o., v
níž drží rekord slovenský závodník
Andrej Benda výkonem 7,71 m. O
deset minut později vstoupí do svého
sektoru koulaři ve VC CALYPSO
GROUP s. r. o. Rekord mítinku má
hodnotu 20,16 m a jeho držitelem je
v současné době již trenér Petr Stehlík. O jeho překonání se jistě pokusí
trojice nejlepších českých koulařů,
kteří před pár dny reprezentovali na
ME v Curychu a na přední příčky by
rád dosáhl i domácí závodník Hvězdy Antonín Žalský. V 16.45 nastoupí na dráhu sprinterky na 200 m ve
VC Městského obvodu Pardubice
V, která zároveň zakončí program
letošního Pardubického atletického
mítinku.
V programu závodu se uskuteční
i tři disciplíny pro tělesně postižené sportovce, v nichž se představí
handicapovaní čeští reprezentanti a
medailisté z vrcholných světových a
evropských akcí. Ve 14.30 ve vrhu
koulí v MC Autoprodej DUKLA,
s. r. o., v 15.30 v hodu diskem ve
VC Elektrárny Opatovice, a. s. a
o hodinu později v hodu oštěpem a
kuželkou ve VC Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s.
Součástí mítinku bude i autogramiáda významných atletů. Pro
diváky a všechny účastníky pak pořadatelé z Hvězdy SKP Pardubice
připravili tombolu o hodnotné věcné
ceny. Zpestřením závodu bude možnost sledovat soutěže na velkoplošné obrazovce, která bude umístěna
na ochozu stadionu.
(yak)
Kolaři i trakaře v pozoru
Výstava Koně v akci
s programem pro děti
PARDUBICE - O víkendu 6.
a 7. září se pardubickém závodišti
uskuteční 16. ročník mezinárodní
výstavy Koně v akci, letos s podtitulem Koně a film. Výstava také
nabídne pestrý program pro děti, mj.
pony hry, westernové městečko, ale i
různé hry a soutěže včetně pohádek.
Základní vstupné 90 korun, pro děti
do 140 centimetrů vstup zdarma. (lč)
Do Pardubic přijedou největší české hvězdy. Jak obstojí pořadatelský oddíl?
PARDUBICE - Atletický oddíl
Hvězda SKP Pardubice chystá, opět
po roce, největší atletickou akci východních Čech. Ve středu 20. srpna
se koná na Městském atletickém stadionu v Pardubicích již 22. ročník
Pardubického atletického mítinku,
který je letos opět součástí nejvyšší
české atletické soutěže družstev dospělých - Česká spořitelna atletické
extraligy. Je tedy jedním ze sedmi
mítinků, které se tímto zařazením
mohou pochlubit. Od 14.30 hodin
čeká atlety i diváky celkem 19 disciplín, které jsou koncipovány jako
velké ceny pardubických firem a
podniků. Ty společně s městem Pardubice a dalšími partnery podpořily
tuto významnou sportovní akci.
V 14.30 hodin odstartují tříhodinový sportovní blok běžci na 5 000
m ve Velké ceně DEKOM SYSTEM. Hvězda má tradičně kvalitní
běžce, tak bude jistě na co se dívat.
Ve stejnou dobu zahájí svou soutěž
také diskaři ve VC Tapex EU s. r.
o. V ní by se měli představit úřadující mistr ČR Igor Gondor a svoji
účast přislíbil i reprezentant ve vrhu
koulí a držitel rekordu mítinku Jan
Marcel. Ve 14.35 na vedlejší ploše
započne souboj kladivářek ve VC
COLAS CZ, a. s., v čele s účastnicemi letošního Mistrovství Evropy
Terezou Královou a Kateřinou Šafránkovou, držitelkou českého rekordu. Ve 14.55 svedou svůj souboj
běžkyně ve VC FRIMARK CZ s.
r. o. na trati 3 000 m, kde by o nejvyšší umístění měla bojovat domácí
„hvězda“ Kristiina Mäki.
V 15.15 je na pořadu slavnostní
zahájení Pardubického atletického
mítinku s kulturním programem a
úvodními slovy zástupců oddílu,
města, kraje a Českého atletického
svazu. V 15.30 se na hlavní rovince představí sprinterky na 100 m
ve VC pojišťovny Kooperativa.
Rekord v ní drží reprezentantka
Kateřina Čechová časem 11,48 s.
Na vedlejší ploše se ve stejný čas
roztočí kladiváři ve VC BAUSET
CZ, a. s. Očekává se start celé české
kladivářské špičky včetně reprezentanta Lukáše Melicha. V 15.35 se do
Při loňském ročníku silně pršelo, letos by si organizátoři, atleti i diváci jistě
zasloužili lepší počasí. Tak uvidíme ve středu... Foto: MILAN KŘIČEK
svých soubojů pustí trojskokani ve
VC KASI, spol. s r. o. Zde rekord
drží Jaroslav Dobrovodský výkonem 15,53 m. Domácí Jiří Vondráček, čerstvý mistr ČR, za tuto hranici již dolétl a rekord by při letošním
mítinku rád převzal. Rozjede se i
soutěž koulařek, VC REMOEX
CZ, a. s. Favoritkou bude česká
jednička a závodnice Hvězdy Jana
Kárníková, která věří v překonání
rekordu mítinku. Nejkratší sprint
(100 m) muži proběhnou v 15.45
jako VC hejtmana Pardubického
kraje a před pardubickou tribunou
se ukáží i nejrychlejší čeští muži.
Před několika lety na této dráze
překonal sprinter Jan Veleba časem
STRANA 6
PONDĚLÍ 18. SRPNA
TLAPNET
KRAJSKÝ PŘEBOR
Moravany rozhodly v samotném závěru Na Spartě vydrželi poločas
FOTBAL - MLÁDEŽ
PARDUBICE - Úspěšný vstup
do sezony mají za sebou Holice a
Pardubičky. Oba celky vyhrály v
domácím prostředí. Tři body získaly
i Moravany v Moravské Třebové po
trefě v 89. minutě. Premiéra v přeboru se před početnou návštěvou
nevydařila Hornímu Jelení, které
nestačilo na Poličku.
SK Holice - ŽSK Třemošnice
4:0 (2:0). Branky: 6. Kopřiva, 33. a
47. Michalec, 88. T. Jedlička. Rozhodčí: Halda. ŽK: 0:1. Diváků: 100.
HOLICE: Schmeiser - T. Krpata,
Ručka, Hanč - Chvála - Klouček,
J. Krpata (71. Dědič), Machatý (57.
Denk) - Kopřiva - Michalec (80.
Stárek), T. Jedlička. Holickým vyšel
vstup do utkání, když v 6. minutě
hosté faulovali Kopřivu před pokutovým územím a ten se jim pomstil
parádně zahranou standardkou - 1:0.
Třemošničtí se k pořádnému ohrožení Schmeiserovi branky dostali až
ve 24. min., kdy Menšíkovu střelu
nadvakrát holický gólman zpacifikoval. Ve 33. min. vysunul Klouček
Michalce a jeho pokus zastavila
až síť - 2:0. Zvýšit mohl pět minut
před poločasem T. Jedlička, který
ale po prostrčení od Kopřivy zamířil jen do kopaček třemošnického
brankáře. Domácí si to vynahradili
hned po změně stran, kdy se střela
Kopřivy odrazila k Michalcovi a ten
upravil na 3:0. Skóre pečetil v závěru hlavou T. Jedlička. O poločasu
ještě bylo pogratulováno k životnímu jubileu 60 let bývalému hráči a
současnému funkcionáři SK Holice
Vladimíru Půlpánovi.
SKP Slovan Moravská Třebová - Sokol Moravany 0:1 (0:0).
Branka: 89. Beran. Rozhodčí: Vaško. ŽK: 2:3. Diváků: 100. MORAVANY: B. Branda - Sokol, Kubík,
ONDRÁŠOVKA
I. A TŘÍDA
J. Lukas, Hurta - Veselý, M. Lukas,
Beran, Novák - Kříž, Fišer (86.
Smejkal). Po půlhodině hry měl
šanci Veselý, ale po Křížově centru zakončil nad břevno. I domácí
hráči měli možnost skórovat, ale
Branda svůj tým několikrát podržel.
Na jedinou branku se čekalo až do
předposlední minuty. Kříž rozehrál
standardní situaci a Beran hlavou
překonal domácího brankáře.
SK Pardubičky - Lanškroun,
fotbalový oddíl 3:1 (1:0). Branky: 11. Mráz, 61. Münzberger, 89.
Rössler - 57. Richtr. Rozhodčí: Raplík. ČK 0:1 (65. Richtr), ŽK: 1:3.
Diváků: 120. PARDUBIČKY: Vlček - Münzberger, Strnad, Klement,
Rössler - Froš (46. Kříž, 90. Žďára),
Mráz, Svoboda, Kutílek (71. Hanáček) - Pleskot (81. Kopp), Krejčí
(90. Kořínek). V 11. minutě zleva
odcentroval Kutílek a Mráz po zemi
prostřelil vše, co mu stálo v cestě.
První poločas příliš šancí nenabídl,
až v jeho závěru hlavičkoval Mráz
po centru Klementa do tyče. V 57.
minutě vyrovnal Richtr, když s pomocí odrazu od tyče překonal brankáře Vlčka. Pardubičky však rychle
reagovaly. Po rohu a následné střele
Krejčího úspěšně dorážel Münzberger. Výhru domácího týmu ještě
potvrdil Rössler, jenž se dostal do
samostatného úniku, který s jistotou
proměnil.
AFK Horní Jelení - SK Polička 0:4 (0:2). Branky: 40. a 67.
Stejskal, 43. O. Petr, 72. Kučera.
Rozhodčí: Lukes. ŽK: 3:1. Diváků:
360. HORNÍ JELENÍ: Jozl - Čermák (72. Raich), Hendrych, Rejnuš
(86. Chytka), Houžvíček - Velinský
- Komárek, Michálek, Pecivál (81.
Chadima), Horáček (60. Pinkas) Kaňkovský (81. Mile). Polička využila své zkušenosti z nejvyšší krajské soutěže, které Hornímu Jelení
zatím chybějí. Hosté své šance totiž
dokázali proměňovat, dvakrát se
prosadili v závěru prvního poločasu.
Domácí si ve druhé půli vytvořili tři
příležitosti bez úspěšného zakončení. Na druhé straně musel několikrát
zasahovat Jozl, i přesto ještě dvakrát
inkasoval.
Ostatní výsledky: Žamberk Svitavy 3:2. Hlinsko - Choceň 4:0.
Letohrad B - Dolní Újezd 2:1 p.k.
Chrudim B - Litomyšl 8:0.
Příště: Lanškroun - Holice (so
17), Moravany - Horní Jelení, Svitavy - Pardubičky (vše ne 17). (tra, lč)
ra, 80. Váša. Rozhodčí: Jansa. ŽK:
1:1. Diváků: 80. PŘELOUČ: Konvalina - Váša (80. Slavík), Hladík,
Ulrych, Kačírek - Pištora (75. Milan Beránek), Novák (83. Březina),
Machačný, Rokyta - Vančura, Koch
(46. Cichra). Přelouč vstoupila do
sezony na jedničku. I když v úvodu
tomu nenasvědčovala penalta, kterou po faulu na Ulrycha neproměnil
Hladík. V 18. minutě však otevřel
Novák skóre a domácí ještě do přestávky přidali další tři branky. Soupeře navíc do vyložené šance nepustili. Deset minut před koncem přidal
Váša šestý gól střelou z pětadvaceti
metrů pod břevno. V závěru ještě
Vančura nastřelil horní konstrukci.
TJ Sokol Staré Hradiště - FK
Jiskra Heřmanův Městec 3:0 (2:0).
Branky: 7. Klouda, 42. Kučera z penalty, 82. Götz z penalty. Rozhodčí:
Orálek. ŽK: 3:3. Diváků: 210. STARÉ HRADIŠTĚ: Hlavatý - Vohralík,
Svoboda, Hýsek, Němec - Smutný,
Ryba, Hajdari, Kučera - Klouda
(82. Holman), Prokůpek (46. Götz).
Již v 7. minutě unikl po levé straně
Prokůpek a předložil Kloudovi, jenž
poslal Hradiště do vedení. V dalších
šancích se pak objevili Kučera a
Klouda, jejichž střely brankář hostů vyrazil. Ve 42. minutě se Hajdari
prokličkoval do pokutového území,
kde byl nedovoleně zastaven. Nařízenou penaltu proměnil Kučera.
Ve druhé půli zahrozili i hosté, ale
zakončili těsně nad břevno. V 82.
minutě pak byl faulován Götz, jenž
sám s penaltou nezaváhal.
SK Vysoké Mýto B - Titanic
Srch 5:0 (3:0). Branky: 17. Forgáč,
32. Dostál, 40. a 81. Dvořák, 90.
Svoboda. Rozhodčí: Mrázek. ŽK:
0:2. Diváků: 60. SRCH: Skalický
- Tměj, Brož, Doležal, Bříza - Kršák (87. Mužík), Krejčí, Práchenský, Maivald - Beran, Hocque (46.
Putnar). Domácí se představili jako
lepší a běhavější tým. Hráči Srchu
v první půli dvakrát chybovali a pomohli soupeři k vytvoření náskoku.
Hosté mohli korigovat v závěru poločasu, kdy unikl Krejčí, ale brankář
Vysokého Mýta stihl zasáhnout. V
závěru potom Srch ještě dvakrát inkasoval.
Ostatní výsledky: Svitavy B Česká Třebová B 0:1 p.k. Pomezí Hlinsko B 5:0. Slatiňany - Kunčina
5:0. Načešice - Luže 2:1.
Příště: Srch - Svitavy B (so
17), Luže - Staré Hradiště (ne
14:30), Heřmanův Městec - Přelouč
(ne 17).
(tra)
Přelouč zahájila pořádnou kanonádou
PARDUBICE - Můj dům, můj
hrad. V úvodních zápasech I. A třídy
dominovaly domácí týmy. Přelouč
rozstřílela Chrudim C 6:0, Staré
Hradiště se spokojilo se třemi trefami. Oba celky navíc uhájily čisté
konto. S opačnými pocity se z Vysokého Mýta vracel Srch, který na
hřišti nováčka pětkrát inkasoval.
FK Přelouč - MFK Chrudim
C 6:0 (4:0). Branky: 18. Novák, 27.
Pištora, 35. a 41. Koch, 60. Vanču-
BERGER - HUCK
I. B TŘÍDA
Hned dvěma brankami zatížil konto Třemošnice holický šutér Roman Michalec (u míče). Foto: LIBOR ČIHÁK
I. liga dorostu U19: AC Sparta
Praha - FK Pardubice 2:0 (0:0).
PARDUBICE: Stejskal - D. Pánek
(46. Molek), Matějka, Koblížek,
Jedlička - Bydžovský (75. Formáček), Kovář (70. Stránský), Kejmar,
Řehák, Formáček - Valenta. V první
vyrovnané půli se v šanci ocitl pardubický Matějka, ale nedal. Po obrátce si Pražané vytvořili dvě velké
příležitosti, ale hosté kapitulovali až
po chybě Kováře po hodině hry. Druhou branku přidali Sparťané až v nastavení po brejku. Příště: Pardubice
- Příbram (so 13).
Česká liga dorostu U17 A: FK
Pardubice - Mladá Boleslav 3:1
(1:0), Müller, Mužík, Zelinka. PARDUBICE: Šmíd - Vávra, Lněnička,
Jirka, Březina - Novák, Spěvák,
Müller, Nikodém - Jirásek, Mužík
(Nguyen, Jantovský, Zelinka, Kmetík). Povedený vstup nejen do sezony, ale do utkání, když v 7. min. po
rohu otevřel skóre hlavou Müller.
Poté Boleslavští postupně utahovali šrouby a šest minut po přestávce
vyrovnali. Pardubičtí se ale vytasili
s odpovědí v 67. min. Mužíkem a deset minut nato Zelinka parádní střelou vymetl šibenici.
Česká liga dorostu U16 A: FK
Pardubice - Mladá Boleslav 2:0
(0:0), Jankele, Huf. PARDUBICE:
Letáček - Šafařík, Novotný, Koblížek, Rambousek - Jankele, Čuchal,
Vašek - Víšek, Huf, Nekl (Menšík,
Born, Švec, Machatý, Rek, Jiroušek). Domácí nedali jen v první půli
několik šancí, hosté nastřelili po odrazu střely břevno. Po změně stran už
převaha domácích vedla ke brankovému vyjádření.
Východočeský přebor U19: FK
Pardubice B - Svitavy 1:1 (1:1) p.k.
4:5, Markovič. PARDUBICE: Pšenička (Švadlenka) - Staněk, Nepivoda, Kaštánek, F. Pánek - Doležal,
Málek, Gašpar, Buš - Panchártek,
Markovič (Svatoň, Zelenka, Šlégr,
Karvánek). Hosté přijeli se zabezpečenou obranou. Domácím, kteří
sice po většinu zápasu měli míč pod
kontrolou, chyběl větší pohyb. V 8.
min. nedal v šanci Markovič a hosté udeřili z ojedinělé akce po rohu.
Vyrovnání přišlo krátce před půlí
Markovičem po dobrém napadání F.
Pánka. V druhé půli dvakrát selhal v
koncovce Gašpar a penalty už vyzněly lépe pro hosty.
Krajský přebor U19: Přelouč Ústí n. O. 5:2 (0:1), Matěj Vašíček
2, Chaloupský, Černík, Bolek. PŘELOUČ: Václavek - Hudec, Bolek,
Pokorný, Hruška - Heblík, Linhart,
Chaloupský, Černík - Michal Vašíček, Matěj Vašíček. V první půli mírně lepší hosté, ve druhém poločasu
získali domácí herní jistotu a dařilo
se jim v zakončení.
Holice - Jablonné n. O. 3:1
(0:0), Stárek, Shejbal, Pavel Fikejs.
HOLICE: Hromádko - Lát, Tláskal,
R. Bareš, Stehlík - Stárek, Fotul,
Křtěn, Pavel Fikejs - Shejbal, Petr
Fikejs (V. Černý, Vaňásek, Prešek, J.
Moravec, V. Moravec). Do přestávky
neurovnaná hra, poté domácí dvakrát rychle udeřili zkraje druhé půle.
Hosté v 69. min. snížili, ale Holičtí
pečetili výhru po sérii šancí, když se
prosadil Pavel Fikejs.
Moravská Třebová - Živanice/
Lázně Bohdaneč 9:0 (3:0). ŽIV/
BOH: Jezdinský - Klátil, Lévai,
Pecha, Netuka - Dušek, Siska, Virt,
Jindra - Klapka, Hemerka (Černík,
Hudec, Havlíček). Živaničtí měli
problémy se střídavými starty dvou
hráčů, ti nenastoupili a hosté nekladli
odpor.
Horní Jelení - Pardubičky/FK
Pardubice C 9:4 (7:1), Mrštík 4, Šimek 3, Mráz, Kaplan - Duha a Rezek
po 2. JELENÍ: Vik - Roček, Richter,
Kaplan, Slabý - Liška, Mráz, Kabeláč, Vaněk - Mrštík, Šimek (Vojtěch,
Jandík, Stolín, Kulhánek). PAR/PCE:
Holub - Čáň, Kantor, D. Musil, Hrebenar - Ptáček, Rezek, T. Svoboda,
Lauterkranc - Vothe, Duha (F. Musil,
Zelenka, Wagner, T. Chýle). V první
půli vyšlo domácím vše, na co sáhli.
Poté byli sice hosté mírně lepší, ale
na čestnější výsledek, i když další
šance měli, nedosáhli.
Česká liga U15 A: FK Pardubice
- Hradec Králové 2:4 (1:2), Šimon,
Nemšovský z pen. PARDUBICE:
Barták - Hofman, Suchochleb, Outrata, Nemšovský - Novotný, Valenta,
Solil, Peřina - Sokol, Šimon (Špatenka, Slavík, Hrečín, Kvapil, Pekárek,
Blažek). Do 20. minuty Pardubičtí
dominovali, ujali se i vedení, pak
ale tři tutovky neproměnili a hosté
trestali. Podobný scénář měla i druhá
půle, kdy nejprve domácí srovnali,
poté opět tři tutovky zazdili a všechny body si tak odvezli Hradečtí.
Česká liga U14 A: FK Pardubice - Hradec Králové 0:2 (0:0). PARDUBICE: Bačkovský - Málek, Dostál, Řehák, Bartoš - Polívka, Cichra,
Svěrák, Kosek - Formáček, Lébiš
(Malinský, Gočaltovský, Říha, Oliva, Menšík). Hosté po zásluze získali
tři body, kteří ještě neproměnili další
šance. V domácím mužstvu zahrála
jen obranná čtveřice s gólmanem.
Krajský přebor žáků: STARŠÍ:
Pardubičky - FK Pardubice B (přeloženo na 25. září).
Třemošnice - Přelouč 0:13 (0:7),
Voženílek 4, Německý, Klusák a Plíva po 2, Rokyta, Matlas, Procházka.
PŘELOUČ: Procházka - J. Plívová,
M. Plíva, Jelínek, Hála - Norek, Německý, Voženílek, Matlas - Rokyta,
Klusák (Frydrychová, Dostál).
Slatiňany/Chrudim B - Holice
1:3 (1:1), Hegar 2, Zběhlík. HOLICE: Kašpar - Dědič, Šprta, Starý Klasovitý, Zběhlík, Roček, Prokop
- Hegar, Kovařík (Š. Černý).
MLADŠÍ: Třemošnice - Přelouč
2:6 (1:2), Ráca 3, Rokyta 2, Sekyrka.
Slatiňany/Chrudim B - Holice 1:3
(1:1), Betáková,Tlučhoř, Š. Černý.(lč)
Matoušek, Š. Tichý, Petr Moravec M. Tichý, Novotný, Chára (64. Linhart), Bank - Michael Moravec (88.
Lupínek), Hostinský. MNĚTICE:
Jahelka - Doležal (64. Eliáš), Hutla, Neugebauer, Vafka - Hochman,
Tláskal, Turek (46. Zetek), Dávid
(46. Chmelař) - Lamberský, Křivka.
Řečany šly do vedení ve 14. minutě,
kdy M. Tichý přihrávkou pod sebe
oslovil Cháru, jenž překonal Jahelku. Další šance Řečan v první půli
zůstaly nevyužity. Rušno bylo v
závěru utkání. Bank nejprve po individuální akci zvýšil vedení Řečan,
aby po faulu Rozsévače korigoval
Tláskal z penalty.
Sokol Rohovládova Bělá - Sokol Sruby 1:0 (1:0). Branka: 9.
Kotajny. Rozhdodčí: Štěrba. ŽK:
1:2. Diváků: 60. BĚLÁ: L. Zavřel
- Strouhal, I. Morávek, Deutsch,
Chvovanec - Tomič, Semínko, Klír,
Braun - Jelínek, Kotajny. Ráz prvního poločasu určila rychlá branka
domácích. V 9. minutě našel přihrávkou středem Semínko volného
Kotajneho, který prostřelil gólmana hostí. Bělští mohli svůj náskok
navýšit, ale Tomič ani Deutsch se
neprosadili. Ve druhém poločase
se hrál fotbal nahoru dolů. Hosty
třikrát vychytal v dobrých pozicích
L. Zavřel, na druhé straně se překonával i hostující gólman při pěti
tutových šancích Bělé. Utkání tak
skončilo nejtěsnějším rozdílem pro
domácí.
Spartak Sezemice - Sokol Dobříkov 1:3 (0:1). Branky: 52. Báča z
penalty - 35. a 63. Jan Horníček, 78.
Klofanda. Rozhodčí: Jelínek. ŽK:
2:1. Diváků: 150. SEZEMICE: Báča
- Borovec, Kolín, Kříž, Jakub Kašpar - Valenta, Blažek, Langr, Lába Jiří Kašpar, Ehl (Knaute, Harvánek,
Plecháček). Vstupní utkání se domácímu mužstvu vůbec nepovedlo,
podali špatný výkon a chyběla herní
kvalita. První branku obdrželi ve
35. min., kdy se srazili stopeři a míč
propadl k volnému Horníčkovi, který skóroval. Po změně stran byl ve
vápně faulován Ehl a penaltou vyrovnal gólman Báča. Hosté však po
střele do šibenice autora první gólu
opět vedli a své zasloužené vítězství
pečetili dvanáct minut před koncem
po další chybě sezemické obrany.
Ostatní výsledky: Zámrsk - Proseč 2:1. Prosetín - Nasavrky 1:4.
Příště: Rosice - Prosetín, Starý
Mateřov - Libišany, Dobříkov - Rohovládova Bělá (vše so 17), Mnětice
- Zámrsk (ne 14), Proseč - Sezemice
(ne 17).
(tra, lč)
Oba nováčci ideálně načasovali střeleckou formu
PARDUBICE - První kolo I. B
třídy patřilo nováčkům soutěže. Libišany i Starý Mateřov si přenesly
střeleckou pohodu z okresního přeboru a v úvodním utkání vstřelily
pět branek. Libišany doma přehrály
Rosice, Starý Mateřov otočil zápas
v Chroustovicích. Výhru si připsaly i Řečany, které zdolaly Mnětice.
Těsně vyhrála i Rohovládova Bělá,
naopak Sezemice doma podlehly
Dobříkovu.
FC Libišany - TJ Sokol Rosice nad Labem 5:1 (2:1). Branky:
12. Vágner, 25. a 68. Svatoň, 76.
Brož, 83. Machala - 36. Rogovik.
Rozhodčí: Kutřín. ŽK: 0:1. Diváků: 158. LIBIŠANY: Šimon - Jozíf
(82. Hackenberg), Vích, Gottwald,
Hron - Ročín (71. Kuric), Vágner,
Brož, Machala - Vokáček, Svatoň
(82. Lietavec). ROSICE: Nahálka
- D. Rousek, Pozdník, Hamerský
(89. Polanecký), Pešek - Růžička,
Lejsek, Rogovik (71. Bulis), F. Bartoš - M. Bartoš, Šebek (64. Vratišovský). Domácí si od úvodu vytvořili
herní převahu. K prvnímu gólu jim
pomohli hosté, když po standardní
situaci na útočné polovině ztratili
míč, kterého se zmocnil Vágner a
střelou z poloviny hřiště přehodil
Nahálku. Po centru D. Rouska mohl
odpovědět M. Bartoš, ale zakončil
nad břevno. Na druhé straně zase
Nahálka zasahoval proti střele Ročína, Machalův pokus skončil vedle.
Ve 25. minutě si po centru z levé
strany Svatoň zpracoval míč, dovolil si kličku ve vápně a uklidil míč
do sítě. Další dvě střely Libišan pak
skončily na tyči. Po půlhodině hry
se dostali před branku soupeře i Rosičtí. A ve 36. minutě po příhře M.
Bartoše zakončil Rogovik k tyči. V
závěru poločasu ještě centroval Růžička, ale před Lejskem včas zakročil Šimon. V 57. minutě pronikl M.
Bartoš po levé straně a předložil míč
Šebkovi, jenž nezakončil ideálně.
Na druhé straně zasahoval Nahálka
proti střele Brože, Vokáček pak střílel jen do boční sítě. Libišany však
ještě po zbytečných chybách Rosic
tři branky přidaly. Nejprve se prosadil křížnou střelou Svatoň, pak levačkou propálil vše Brož a střelecký
účet uzavřel Machala.
SK Chroustovice - SK Starý
Mateřov 2:5 (2:3). Branky: 8. Dvořák, 17. Brychnáč - 18. Janeček, 43.
Vašíček, 44. Fenyk, 52. a 70. Klíma.
Rozhodčí: Schejbal. ŽK: 3:4. STARÝ MATEŘOV: Doležal - Janeček
(76. Jonáš), Mynka, T. Holek, Meduna (72. D. Holek) - Hlaváček,
Nováček z Libišan vstoupil do sezony vítězně. Na snímku obránce Miroslav
Jozíf (vlevo) zastavuje rosického Filipa Bartoše. Foto: TOMÁŠ RAIS
Křížek, Klíma, Zach, Vašíček (60.
Žďára) - Fenyk (81. Zezula). Po
vyrovnaném úvodu se dvakrát prosadili domácí hráči. Mateřov však
udržela v kontaktu přesná Janečkova hlavička. Na konci prvního
poločasu si hosté vytvořili převahu
a během dvou minut skóre otočili.
Po brejcích ve druhé půli pak hosté
svůj náskok ještě zvýraznili. V 58.
minutě navíc Hlaváček neproměnil
penaltu po faulu na Fenyka.
SK Řečany nad Labem - Sokol Mnětice 2:1 (1:0). Branky: 14.
Chára, 90. +1 Bank - 90. +2 Tláskal
z penalty. Rozhodčí: Kolbaba. ŽK:
2:2. Diváků: 150. ŘEČANY: Pavel
Moravec - Kobera (28. Rozsévač),
STRANA 7
PONDĚLÍ 18. SRPNA
POHÁR
FAČR
Živanice čeká atraktivní souboj se Spartou
Postoupili. Druhé kolo Poháru
FAČR zvládli fotbalisté Pardubic i
Živanic. Druholigový zástupce vyhrál nejtěsnějším rozdílem v Převýšově, na hřišti účastníka ČFL. Živanice v domácím prostředí přehrály
v divizním souboji Vysoké Mýto. V
Chrudimi potvrdila pražská Slavia
roli favorita, když vyhrála 3:1.
SK Převýšov - FK Pardubice 0:1 (0:0). Branka: 73. Fusek.
Rozhodčí: Lerch. ŽK: 1:0. Diváků:
210. PŘEVÝŠOV: Ottmar - Bodlák,
Hock, Kouřil, Špidlen - Labík (68.
Doležal), Kučera (74. Novák), Dvořák, Urbanec - Kopáč, Sedláček (61.
Korba). PARDUBICE: Frydrych
- Přibyl, Bederka, Vencl, Vondra Fousek (66. Petráň), Kudrna (79.
Řezníček), Jeřábek, Hašek (46. Fusek) - Nečas, Klátil.
O tom, že je nečeká v Převýšově
snadný úkol, se Pardubičtí přesvědčili v prvním poločase. Po opatrném
úvodu, kdy domácí pozorně bránili,
se diváci dočkali šancí až v závěru
půle. Ve 35. minutě zakončil Jeřábek vedle, další pokus Fouska z
přímého kopu zamířil nad břevno.
Na druhé straně se neujala tečovaná
střela Labíka, pardubického Nečase
pak vychytal Ottmar. V 63. minutě
se objevil v nadějné pozici střídající Fusek, ale s jeho zakončením si
PERNŠTEJN
OKRESNÍ PŘEBOR
Ottmar nadvakrát poradil. V té době
se už hrálo hlavně na polovině Převýšova. Hráči Pardubic se dočkali
až v 73. minutě, kdy z dálky vypálil Fusek. Jeho střela byla tečovaná,
domácí brankář si ještě na míč sáhl,
ale i přesto zapadl do sítě. Domácí
ještě zahrozili po nebezpečných rohových kopech. Hosté zase mohli
svůj náskok zvýšit, ale Petráňovi
scházel kousek k lepšímu zakončení, Venclova střela zase mířila vedle. V poslední minutě ještě Petráň
oslovil Klátila, jehož rána skončila
na tyči.
Sokol Živanice - SK Vysoké
Mýto 4:0 (1:0). Branky: 20. Kořínek, 73. Buriánek, 76. Gorol, 86.
Polák. Rozhodčí: Benedikt. ŽK:
2:3. Diváků: 180. ŽIVANICE: Knobloch - Novotný, Novák, Ferčák,
Poděbradský - Buriánek (76. Krejčík), Polák, Gorol, Janecký (88.
Pavlásek) - Kořínek, T. Kakrda (87.
Ráliš). VYSOKÉ MÝTO: V. Černík - Živný, Němeček, L. Kopřiva,
Konečný - Štěpánek (74. Dostál), J.
Jedlička, Daněk, Motl (65. Benda)
- Svoboda, Mach. Domácí měli po
celý zápas optickou převahu, hostům z Mýta patřila jen pětiminutovka v závěru první půle, kdy si také
vytvořili největší šance. To už ale
Živaničtí vedli, když ve 20. minutě
vyzval Poděbradský ke skórování
Kořínka. Druhou branku přidal v 72.
min. křížnou střelou Buriánek a poté
se s lahůdkou vytasil Gorol. Po ztrátě míče využil špatného postavení
gólmana Černíka a parádní střelou
z půlky rozvlnit síť. Brankový účet
zápasu uzavřel čtyři minuty před
koncem po akci Gorola s Kořínkem
střelou odraženou od tyče Polák.
MFK Chrudim - SK Slavia
Praha 1:3 (1:1). Branky: 42. Vácha - 21. Prošek, 54. Dobrotka, 64.
Piták. Rozhodčí: Bílek. ŽK: 2:1.
Diváků: 2800. CHRUDIM: Mrázek
- Řezníček (75. Kopecký), Radouš,
Drahoš, Štěpánek - Luptovský (68.
Kesner), Sixta, Mastík (68. Kučera),
Vodrážka, Nadrchal - Vácha. SLAVIA: Rakovan - Dostál, Dobrotka,
Kodr, Juhar - Gecov, Hrubý (46. Balaj) - Prošek (65. Zmrhal), Boudjemaa, Piták - Petr (74. Nitrianský).
Příští kolo: FK Pardubice - Domažlice/Dukla Praha, Živanice - AC
Sparta Praha (sobota 6. září). (tra, lč)
Štěpán, Pech M, Zollman (Viselka, Mužík). CHOLTICE: Zářecký
- Korbeľ, Peml, Hlaváček, Kopečný, Kohoutek J., Urbanec, Jeřábek,
Mach, Adam, Cvejn (Bolek) Rozh:
Baracz, ŽK: 0:3, div: 60. Od první
minuty se hrálo ve vysokém tempu, ve 25. min. tutovku Cvejna lapil domácí Frinta. Dřítečtí hrozili
z rohů. První půle ale vyzněla pro
fotbalovější Choltice, které měli ve
svém středu nejlepšího hráče zápasu
Adama. Po pauze přidali domácí na
obrátkách a v 50. min. Bednář nastřelil tyč, krátce nato se chvělo i
břevno. Poprvé do černého zamířil
hlavou Drahokoupil po rohu. Hosté
srovnali střídajícím Bolkem a povedenou střelou z 20 m jim zařídil výhru Jeřábek. V nastavení ještě spílali
domácí rozhodčímu za neodpískání
pokutového kopu.
Křičeň - Lázně Bohdaneč 2:2
(0:1). Branky: 51. a 67. Biath - 40.
Cimcibuch, 89. Fistr. KŘIČEŇ:
Pleskot - L. Půlpán (63. Gloza),
Hackenberg, Pilc, Malý - Koki (56.
M. Půlpán), Urbanec, Hanzl, Hynek (84. Škoda) - Biath, Karel (74.
Ginter). BOHDANEČ: Jezdínský
- Čada, Zackl, Žůrek, Cincibuch
- Lánský, Štursa, Buchta, Kvapil
- Krejčík, Fistr. Rozh: Májek. ŽK:
2:1, div: 250. Super návštěva podpořená poutí a zajímavým fotbalem.
Přes velkou snahu domácích se podařily proměnit pouze dvě střely, a
tak zápas skončil spravedlivou remízou.
Přelouč B - Horní Ředice 3:2
(1:1). Branky: 3. Štajner, 70. a 90.
z pen. Volejník - 35. a 80. Machatý. PŘELOUČ: Záruba - Slavík,
Dušek, Martin Beránek, Heřmánek
- Školník, Štainer, Bendžík, Milan
Beránek - Hataš, Volejník (Kmoníček, Kalinin, Slabý). ŘEDICE: Vávra - Andrýs, Mládek, Kopa, Černý
- Skalický, Horyna, Hrubý, Machatý - Šolta, Jirout (Skoumal, Morávek, Kovařík) Rozh: Svatoň, ŽK:
1:0, div: 60. Dramatické a zajímavé utkání. Domácí dvakrát vedli a
hosté po hrubkách v domácí obraně
vyrovnali. Zápas rozhodla proměněná penalta v devadesáté minutě po
faulu na pronikajícího Bendžíka. Na
další srovnání už hostím nezbyl čas.
Opatovice nad Labem - Srch
B 3:1 (1:1). Branky: 37. J. Richter,
79. Balog, 84. Bartoníček - 3. Kusý.
OPATOVICE: Guldán - Valenta,
Voříšek, Trupl, Svoboda - Jičínský, Bartoníček, Balog, Vandas - J.
Richter, Kovařík (Perůžek, Nový).
SRCH: Bačina - Biško, Šmíd, Tryner, Levínský - Nikl, Kusý, Horyna,
Chocholouš - Mičjan, Berger (Bažant, Novotný) Rozh: Hamrník, ŽK
0:2, div: 60. Góly Richtera, Baloga a
Bartoníčka v závěru zápasu zařídily
domácím zasloužené tři body.
Dašice - Nemošice 3:2 (1:2).
Branky: 10. Cabicar, 34. J. Englich, 57. D. Buchtele - 52. Linha,
71. Koblížek. DAŠICE: Pulkrábek
- Polák, Cabicar, Šafář, O. Šmejda Vomočil, O. Vajer, Hora, J. Vajer - J.
Englich, V. Englich (D. Buchtele, P.
Šmejda, M. Buchtele). NEMOŠICE:
Gruber - Hofman, Koblížek, Vaculík, M. Večeřa - Mareček, Libánský, Fišar, Michňák - Granec, Vítek
(Ujec, Linha, Kreml) Rozh: Bém,
ŽK: 3:2, ČK: 1:0 (69. J. Englich),
div: 55. Nervózní začátek soutěže z
obou stran. Ke konci utkání domácí
museli zabojovat o každou vteřinu,
aby výhru uhájili.
Příště: Nemošice - Roveň (so
16), Choltice - Křičeň, Přelovice Valy, Lázně Bohdaneč - Přelouč B
(vše so 17), Holice B - Dříteč, Srch
B - Dašice, Horní Ředice - Opatovice (vše ne 17).
(lč, rtr)
V Převýšově došlo k souboji „sedmnáctek“, když pardubického Adama Fouska (vlevo) zastavoval na zemi Marián Hock.
Foto: MILAN KŘIČEK
Střelecké hody ve Valech, čtyřgólový Hačko
Roveň - Přelovice 3:1 (1:0).
Branky: 18. a 90. Absolon, 72. Madák - 68. Vohralík. ROVEŇ: Baláš
- D. Král, Roček, Kašpar, O. Koláček - Zeman - Johanides, Mile,
Madák, Kaplan - Absolon (Mar.
Šándor, Dušek) PŘELOVICE: R.
Šimák - Kaderka, Bidlo, Khun,
Čapek - J. Šimák, Vohralík, Řehák,
Šprinc - Šprync, Malý (Kučera, Blažek) Rozh: Rambousek, ČK: 0:1
(58. Šprync), ŽK: 2:4, div: 110. Ve
vyrovnaném utkání se domácí ujali vedení v 18. minutě Absolonem.
Rozhodující okamžik nastal v 58.
minutě, kdy byl po přísné druhé žluté vyloučen hostující Šprync. Přelovicím se i deseti podařilo vyrovnat,
to když se po přímém kopu prosadil
z blízkosti Vohralík. Domácí ale
přesilu zužitkovali v 72. minutě
Madákem a konečnou podobu dal
výsledku v závěru Absolon.
Valy - Holice B 7:3 (4:2). Branky: 31., 35., 39. a 73. Hačko, 8.,
66., 83. Vohradník - 16. Klouček,
34. a 50. vlastní (Jeřábek). VALY:
Šutovec - Betlach, Pleskot, Jeřábek,
Hývl - Kutílek (68. Cápay), Vojtíšek, Klas, Mzyk - Vohradník, Hačko
(75. Šanda). HOLICE: M. Bareš Valenta, Zběhlík, Tláskal, Lát - Stárek, Flachs (46. Derka), Machatý,
Klouček - Dědič, Vrátil. Rozh: Svoboda (s přehledem), ŽK: 0:1, div:
50. Utkání plné vyložených šancí
na obou stranách rozhodli střelecky
disponovaní Hačko (nejlepší hráč) s
Vohradníkem. Mladé mužstvo Holic
podalo sympatický výkon.
Dříteč - Choltice 1:2 (0:0).
Branky: 63. Drahokoupil - 78. Bolek, 82. Jeřábek. DŘÍTEČ: Frinta - Bednář, Drahokoupil, Pluhař,
Hrůša, Lepič, Klofanda, Spěvák,
PERNŠTEJN VILÉM
III. TŘÍDA HOLICKO
Mikulovice - Jaroslav 3:3 (1:3).
Branky: 29. T. Karlík st., 74. J. Vencl,
82. T. Karlík ml. - 5. Šmidberský, 37.
Jirout, 39. Peška. MIKULOVICE: P.
Dufek - P. Hyxa, R. Vyskočil, Handlíř,
Hromek - T. Karlík ml., Valský, T. Karlík
st., J. Hyxa - J. Vencl, Stefanov (Křivka,
Fendrich) Rozh: Májek, ŽK: 2:3, div:
50. Vyrovnaný mač, domácí doháněli
dvoubrankové manko z konce půle.
Moravany B - Chvojenec 2:4
(0:3). Branky: Bakeš 2 - Burkovič 2,
Horáček, Moravec z pen. MORAVANY: Laksar - Kopták, Fišer, Půlpan,
Hurta, Slavík, Bakeš, Král, Smejkal,
Rataj, Švadlenka (Petráň, Fibikar,
Hynek) Rozh: Sponner, ČK: 1:0 (30.
Laksar), ŽK: 1:4, div: 80. Nepovedený
vstup domácích gradoval po půlhodině
hry, kdy byl vyloučen brankář Laksar
a z penalty Moravec zvýšil na 3:0.
Sezemice B - Torpedo 1:4 (1:2).
Branky: T. Holeček z pen. - P. Kaciáň,
J. Kaciáň, Kmošek, Roman. SEZEMICE: M. Holeček - Jindra, Kříž, R.
AKČNÍ CENY
Na všech prodejnách Pivovarka platí po celý srpen
slevy na lahvová piva
Světlý ležák
Světlé výčepní
Prodejny Pivarka naleznete: Pivovarka Pardubice (Palackého
třída 250), Pivovarka Chrudim (U Stadionu 765), Pivovarka Přelouč (Nerudova 63), Pivovarka Lázně Bohdaneč (Šípkova ulice 84),
Pivovarka Holice (Staroholická 9), Pivovarka U Soudku (Eduarda
Beneše 1543, Hradec Králové)
Otevírací doby na www.pernstejn.cz
Mikulovice na úvod zachraňovaly bod
Skutil, Báča - T. Holeček, Plecháček,
Knaute, Brychta - Řehák, Hajšínek
(Hendrych, Levinský) Rozh: Pavlas,
ŽK: 1:1, div: 70. Hosté potrestali chyby domácích a po zásluze si odvezli tři
body.
Staré Hradiště B - Dražkovice
2:2 (2:1). Branky: Skuček, Kurštein Krejčík 2. HRADIŠTĚ: Bílek - Holéci,
Stránský, Mládek, Jičínský - Ondřej,
Teplý, Mára, Kurštein - Shejbal, Skuček (Hanč, Zelinka). Rozh: Pavlas, bez
karet, div: 80. Vyrovnané utkání, hosté
srovnali skóre z trestného kopu v 90.
minutě.
Litětiny - Vysoké Chvojno 5:2
(1:1). Branky: T. Komárek 2, M. Gallik,
Pěkný, Opršal - M. Komárek 2. LITĚTINY: Sluka - Michalco, F. Komárek,
Mikan, Kremlička - Pěkný, O. Gallik,
Opršal, M. Gallik - Pekárek, P. Plžík
(T. Komárek, Kaplan, Veverka). Rozh.:
Přibyl, ŽK: 2:2, div: 90. Slušná úroveň
před pěknou kulisou. Domácí dali mezi
65. až 70. minutou tři góly a rozhodli.
9,90 Kč
7,90 Kč
Ostřešany - Nemošice B 4:0 (3:0).
Branky: Drbohlav 2, Hošek, Tejnecký.
OSTŘEŠANY: Dufek - Havelka, Hošek, Hájek, Novák - Vácha, M. Moravec, Závorka, Paštyka - Drbohlav, L.
Moravec (Hrubeš, Tejnecký, Půlpán,
Ledvinka, Sekyrka). Rozh: Pražák,
ŽK: 1:1, div: 110. Domácí začali velkým tlakem a v desáté minutě vedli už
3:0 a zápas v poklidu dovedli k výhře.
Ostřetín - Opatovice B 2:0
(0:0). Branky: Hlava 2 (jedna z pen.).
OSTŘETÍN: Schejbal - Vančura, Starý, Šubrt, Kopka - Černý, Březina,
Svoboda, Udržal - Horák, Hlava (Langr). Rozh: Havlík, ŽK: 1:2, div: 70. V
první půli lepší domácí, ale gól nedali.
Ve 43. neproměnili hosté penaltu. Ve
druhé půli domácí rozhodli.
Příště: Opatovice - Sezemice B,
Chvojenec - Ostřetín, Vysoké Chvojno Mikulovice, Dražkovice - Litětiny (vše
so 17), Nemošice B - Moravany B (ne
14), Torpedo - St. Hradiště B, Jaroslav Ostřešany (oba ne 17).
(vaj)
BASKETBAL
Přípravné zápasy a info k permanentkám
PARDUBICE - Do třetího týdne
přípravy vstoupili pardubičtí basketbalisté. Trenérovi Dušanovi Bohunickému se do ní zapojil kompletní
tým včetně křídelníka Jobi Walla a
uzdraveného Viktora Půlpána. Ty
čeká tento čtvrtek první přípravné utkání, kdy od 17 hodin v hale
na Dukle přivítají Pogon Prudnik.
Vstupné 30 korun, děti zdarma.
Následovat budou tři utkání na palubovkách slovenských týmů - Inter
Bratislava (27. srpna), BC Prievidza
(4. září) a MBK Nitra (6. září), dále
pak: Klostenburg (12. září ve Sportovní hale v Holicích), venku Zepter
Vídeň (17. září) a generálkou před
startem Matonni NBL bude domácí
zápas s Baníkem Handlová (20. září
v hale na Dukle v 16 hodin).
Informace k permanentním
vstupenkám. Domácí utkání ode-
ATLETIKA
Gdula a Mäki na evropském šampionátu
PARDUBICE - Prvním zástupcem atletického oddílu Hvězda SKP
Pardubice, který se představil na
Mistrovství Evropy v Curychu, byl
chodec Lukáš Gdula. Na startu chů-
FOTBAL
IV. TŘÍDY
ze na 50 km bojoval se 35 nejlepšími chodci Starého kontinentu. Pět
závodníků tuto náročnou a dlouhou
trať nedokončilo, další tří byli diskvalifikování pro porušení pravidel
techniky chůze. Lukáš Gdula při své
premiérové účasti ji zvládl v čase
4:08:51 h a obsadil pěkné 26. místo.
Ve finálovém běhu na 5 000 m se
ukázala také závodnice atletického
oddílu Hvězda SKP Pardubice Kristiina Mäki. Ta si rovněž při svém
prvním startu na vrcholné akci mezi
dospělými vybojovala 14. příčku a
v konkurenci nejlepších evropských
běžkyň doběhla v čase 15:57,13
min. Letošní sezona byla pro Kristiinu velmi úspěšná, vždyť v ní zvládla překonat hned tři české rekordy a
finálová účast na evropském šampionátu v Curychu byla pomyslnou
„třešničkou na dortu“. Kristiina nebude chybět ani na Pardubickém atletickém mítinku tuto středu. (yak)
Do nového ročníku se sponzorem
PARDUBICE - Po nejvyšší pardubické okresní fotbalové soutěži a
III. třídách jsou na startovní čáře i
„čtyřky“. Poprvé s novým sponzorem Hainz-sportovní trojefe.
HAINZ-SPORTOVNÍ TROFEJE
IV. TŘÍDA HOLICKO
Postup akceptoval ze třetího
místa SK Nemošice B, naopak do
nejnižší soutěže se po roce propadly
Veliny, na Holicko se vrátilo Paramo a AFK SKP Pardubice převedl
mužstvo mužů pod Sokol Rosice
nad Labem B. Soutěž nepřihlásily
rezervní týmy Litětin a Mikulovic.
Losovací čísla: 1 - TJ Sokol
Roveň B, 2 - TJ Sokol Rosice nad
Labem B, 3 - TJ Paramo Pardubice,
4 - TJ Sokol Býšť, 5 - TJ Sokol Veliny, 6 - FK Horní Ředice B, 7 - TJ
Sokol Mnětice B, 8 - TJ Bukovka, 9
- SK Sparta Dašice B, 10 - TJ Sokol
Chvojenec B, 11 - SK Popkovice, 12
- SK Sokol Dříteč B.
I. KOLO (23. - 24. srpna): Veliny - Bukovka, Horní Ředice B
- Mnětice B (oba so 17), Roveň B
PERNŠTEJN GRANÁT
III. TŘÍDA PŘELOUČSKO
Lány na Důlku - Jankovice 2:2
(1:1). Branky: Miřejovský, Praus - Šetina, Horňáček. LÁNY: Jirouš - Čumpl, Tomiška, Horák, Ais - Miřejovský,
Kožený, Zezulka, Šrám - Praus, Pilař
(Tichý, Baranj) Rozh: Derner, ŽK: 2:1,
div: 40. Oboustranně útočné utkání.
Domácí si sice vytvořili více šancí, ale
remíza je spravedlivá.
Rybitví - Újezd 2:5 (2:2). Branky:
Levai, Bok - Dvořáček 4, Rambousek. RYBITVÍ: Šáravec - Vlk, Bořil,
Černík, Bok - Doušek, Hunka, Řehák,
Kašpar - Levai, Sup (R. Válek, Feil,
Vondráček) Rozh: Školout, ŽK: 1:0,
div: 40. Domácí vedli rychle 2:0, ale od
30. minuty se karta obrátila a na hřišti
dominovali hosté...
Starý Mateřov B - Selmice 0:3
(0:1). Branky: M. Telvák 2, Hochman.
MATEŘOV: Buňka - Hloušek, Mach,
Ročňák, Hromádko - Procházka, Zach,
Škrha, Jonáš - Tomiška, Křížek (Dvořák, Horák, Holešovský, Honzíček,
Macek) Rozh: Málek, ŽK: 3:2, div:
hrají Pardubičtí v ČEZ Areně, hale
na Dukle a SH Dašická. V prodeji budou tři druhy permanentních
vstupenek. 1. BASIC (1200 Kč)
- platí na všechny domácí zápasy
včetně play off, garantované místo
v hale na Dukle a přednostní právo
výměny za novou do haly Dašická.
Zvýhodněný balíček MOJE PARTA
(3600 Kč) - čtyři kusy vstupenek
BASIC za cenu tří. 2. SENIOR
(nad 65 let, 300 Kč), stejné výhody
jako předchozí skupina, nutnost při
zakoupení prokázat se občanským
průkazem. 3. FAN (200/100 korun)
- výhradně pro členy Fan Clubu BK
Pardubice. V prodeji budou permanentky od pondělí 25. srpna (voucher od 10. srpna) v kancelářích haly
na Dukle (V Ráji 311, Marie Mückerová, e-mail: marie.muckerova@
bkpardubice.cz).
(lč)
- Dříteč B, Rosice n. L. B - Popkovice, Paramo Pardubice - Chvojenec
B, Býšť - Dašice B (vše ne 17).
HAINZ-SPORTOVNÍ TROFEJE
IV. TŘÍDA PŘELOUČSKO
Směrem nahoru zamířily Jankovice a Starý Mateřov B, nováčkem
soutěže jsou Dolany (ty v loňské sezoně hrály ve IV. třídě na Holicku),
sestoupivší B tým Řečan nad Labem,
nižší soutěž musel přihlásit Újezd B
a přihlášku si podaly i Přelovice.
Losovací čísla: 1 - TJ Sokol Sopreč, 2 - TJ ZD Dolany, 3 - TJ Sokol
Semín, 4 - TJ Sokol Újezd B, 5 - TJ
Sokol Zdechovice, 6 - TJ Slavoj
Choltice B, 7 - SK Křičeň B, 8 - TJ
Sokol Kojice, 9 - TJ Přelovice B,
10 - TJ SK Tetov, 11 - TJ Polaban
Labské Chrčice, 12 - SK Řečany
nad Labem B.
I. KOLO (23. - 24. srpna): Semín - Tetov, Dolany - Labské Chrčice (oba so 17), Sopřeč - Řečany n.
L., Újezd B - Přelovice B, Zdechovice - Kojice, Choltice B - Křičeň B
(vše ne 17).
(lč)
Domácím celkům se vstup nevydařil
70. Vyrovnaný první poločas. Hosté
rozhodli z rychlých protiútoků. Domácí se těžko dostávali do střeleckých
příležitostí.
Lipoltice - Chvaletice 0:1 (0:0).
Branka: 81. Molnár z pen. LIPOLTICE: Machač - Chára, Ročín, J. Doležílek, Melicher - Bortl, Beránek, Kopa,
Hladík - M. Doležílek, Chvojka (J. Kasal, Hykš) Rozh: Mencl, ŽK: 3:1, div:
70. Vyrovnané utkání rozhodl v závěru
sporný pokutový kop, který hostující
Molnár proměnil.
Staré Ždánice - Rohovládova
Bělá B 0:1 (0:0). Branka: T. Rejfek.
STARÉ ŽDÁNICE: Pokorný - M.Valenta, T. Valenta, Voženílek, Svejštil - T.
Bidman, J. Bidman, Šmíd, Rezler Militký, Bartoš (Zdichynec, Pešek).
Rozh: Čapek, ŽK: 2:2, div:90. Na šance domácí vyhořeli. Rozhodující gól
dali hosté deset minut před koncem.
Rohoznice - Kolesa 1:3 (0:2).
Branky: Boháček z pen. - F. Fofoňka,
Pokorný, V. Němec. ROHOZNICE:
Francl - T. Štěpánek, Moník, J. Štěpánek, Rosenbaum - Staroba, Skoupý,
Křenek, Metelka - Boháček, Ilovský
(Nesládek, Jirousek) Rozh: Rokyta,
ŽK: 1:3, ČK: 1:0 (75. Francl), div: 40.
Domácí začali aktivně, ale hosté stříleli branky. V 75. minutě byl vyloučen
domácí brankář za faul mimo vápno,
přesto domácí v závěru korigovali na
konečných 1:3.
Staré Čívice - Pardubičky B 2:2
(1:1). Branky: Jan Suchý, Libor Křivka - D. Jonáš, Čásenský. ČÍVICE: L.
Málek - Lukáš Křivka, A. Křivka,
Kopa, Zeman - Vasilev, Ptáček, J. Málek, Libor Křivka - Jan Suchý, Horáček. Rozh: Ledajaks, ŽK: 2:2, div: 70.
Domácí fotbalisté měli sice více šancí,
ale remíza je naprosto spravedlivá.
Příště: Kolesa - Staré Ždánice,
Újezd - Rohoznice, Chvaletice - Rybitví, Jankovice - Lipoltice (vše so 17),
Pardubičky B - Starý Mateřov B, Roh.
Bělá B - Staré Čívice, Selmice - Lány
na Důlku (vše ne 17).
(rtr)
STRANA 8
FNL
PONDĚLÍ 18. SRPNA
Pardubice první výhru stále vyhlížejí Stříbro pro pardubický Sokol
FLORBAL * CZECH OPEN 2014
VARNSDORF - Čekání na vítězství se protahuje. Druholigové
Pardubice ve třetím utkání aktuální
sezony potřetí jen remizovaly. Ve
druhém zápase na soupeřově hřišti v
řadě tentokrát žádné branky nepadly. Nejblíže ke vstřelení gólu měl
v prvním poločase útočník Nečas,
když jeho střelu tečoval obránce a
míč následně zaťukal na břevno.
Tento týden nastoupí Pardubice v
sobotu dopoledne na domácím hřišti
proti Zlínu, který vede trenér Martin
Pulpit.
FK Varnsdorf - FK Pardubice
0:0. Rozhodčí: Váňa. ŽK: 1:2. Diváků: 920. VARNSDORF: Porcal
- Landovský, Filip, Kouřil, Tvaroha - Martan, Breite, Novotný, Rudnytskyj (68. Halbich) - Schubert,
Jurča (61. Daníček). PARDUBICE:
Frydrych - Přibyl, Bederka, Vencl,
V. Kakrda - Jarosz (76. Dostálek),
Kudrna, Jeřábek, Fusek (83. Vondra) - Nečas (81. Fikejz), Klátil.
Oproti zápasu na Žižkově se
Jeřábek v sestavě přesunul zpět do
zálohy, zatímco v obraně ho vedle
Bederky zastoupil Vencl. Na kraji
záložní řady zase nastoupil pohárový střelec z Převýšova Fusek a do
útoku naskočili Nečas s Klátilem.
První poločas nabídl hlavně souboje ve středu hřiště. V 8. minutě
zahrávali hosté roh, Bederka se ocitl
na zemi, ale rozhodčí nechali situaci bez povšimnutí. O dvacet minut
později pak střílel Jeřábek z otočky
vedle. Zanedlouho pardubický kapitán přihrál Nečasovi, jehož tečovaná
střela orazítkovala břevno. Ve 35.
minutě pak nepovedený centr Jarosze směřoval přímo na bránu, ale
Centrum pro sportovce
PARDUBICE - Novinku představila Pardubická krajská nemocnice. Při kardiologickém oddělení
zde byla zahájena činnost Centra
zátěžové diagnostiky a sportovní
medicíny. „Toto centrum bude sloužit nejen vrcholovým sportovcům,
ale i těm amatérským,“ řekl ředitel
nemocnice Tomáš Gottwald.
V minulém týdnu zde absolvovali testy i pardubičtí basketbalisté.
„Vystřídali se zde všichni hráči z
A týmu a taky vybraní talentovaní
basketbalisté z projektu Golden Talents, kteří s námi absolvují přípravu. Vážíme si toho, že můžeme tyto
moderní přístroje využívat. Výstupy
z těchto testů jsou cenné z hlediska
prevence, ale je to i důležitý ukazatel pro naše trenéry, s jakým fyzickým potenciálem u hráčů pracují,“
uvedl Martin Marek, generální manažer BK JIP Pardubice. Komplexní
vyšetření zde jako první absolvovali
Levell Sanders, Zbyněk Pospíšil a
nová posila Jobi Wall.
Centrum zátěžové diagnostiky
a sportovní medicíny dále rozšiřuje
možnosti kardiologické práce na oddělení. „Nové přístroje nám pomohou došetřit stavy u našich pacientů,
kteří mají námahové obtíže. Nyní
jsme schopni přesnějšího vyšetření
a taky máme ambice realizovat další
léčebné programy, jako u pacientů
po infarktu nebo se srdečním selháním. Díky kvalitním přístrojům
můžeme poskytnout kvalitní servis i profesionálním sportovcům,“
sdělil vedoucí lékař centra Martin
Kubrycht.
(tra)
VODNÍ
LYŽOVÁNÍ
PRAHA - Pardubičtí florbalisté
se tradičně zúčastnili v rámci přípravy na extraligovou sezónu „florbalového cirkusu“ turnaje Czech open
2014 a v kategorii Muži Pro dosáhli
na pěkné druhé místo, když v turnaji
nestačili pouze na českou juniorskou reprezentaci.
Muži Pro: Sokol Pardubice FBC Brzdy CZ Česká Lípa 9:1,
- Czech republic U19 4:7, - Floorball Thurgau (SVI) 4:3. Pořadí
ve skupině: 1. Floorball Thurgau 6
bodů, 2. Czech republic U19 6 b., 3.
Sokol Pardubice 6 b., 4. FBC Brzdy
CZ Česká Lípa 0 b. Čtvrtfinále: SK Bivoj Litvínov 5:0. Semifinále:
Fandíme pardubickému fotbalu
FK Pardubice - Fastav Zlín
Pardubice v nové sezoně ještě neprohrály, ale také neokusily třibodové vítězství. Remízou skončilo i jejich třetí utkání, tentokráte ve Varnsdorfu 0:0. Na snímku v červeném pardubický kapitán Jan Jeřábek. Foto: MILAN KŘIČEK
Porcala nezaskočil. Domácí hráči
měli v první půli dva přímé střelecké pokusy.
Ve druhém poločase byl obraz
hry podobný. Hosté zpočátku drželi častěji míč, ale nedokázali se
prosadit. Jejich brejky či centry
domácí gólman Porcal spolehlivě pochytal. Od 70. minuty si pak
mírnou převahu vytvořili hráči
Varnsdorfu. Halbich nejprve hlavičkoval vedle, o chvíli později si
s jeho tvrdou střelou poradil pardubický Frydrych. V 80. minutě to z
DIVIZE
C
dálky zkoušel Breite, ale Frydrych
byl znovu na místě. Ten samý hráč
pak čtyři minuty před koncem střílel
mimo tři tyče. V průměrném druholigovém utkání se tak diváci branek
nedočkali.
(tra)
Ostatní výsledky: Karviná Kolín 1:0, Sokolov - Olomouc 3:2,
Frýdek-Místek - Táborsko 1:1, Opava - Ústí nad Labem 1:0, Zlín - Žižkov 3:2, Znojmo - Vlašim 1:3, Most
- Třinec 2:3.
Příště: FK Pardubice - Zlín (so
10.15).
1. Opava
2. Karviná
3. Zlín
4. Znojmo
5. Vlašim
6. Sokolov
7. Viktoria Žižkov
8. Třinec
9. Olomouc
10. Táborsko
11. Varnsdorf
11. FK Pardubice
13. Ústí nad Labem
14. Most
14. Frýdek-Místek
16. Kolín
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
2
1
1
0
3
3
3
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
0
0
0
2
2
2
3
7:2
5:2
5:3
7:4
5:3
5:4
5:5
4:5
6:5
3:3
2:2
2:2
2:4
3:7
3:7
1:7
9
7
7
6
5
5
4
4
3
3
3
3
1
1
1
0
Pardubická rezerva rozhodla v oslabení
PARDUBICE - Oba zástupci
regionu získali ve druhém kola svá
první vítězství.
Sokol Živanice - MFK Trutnov 1:0 (1:0). Branka: 36. Kořínek.
Rozhodčí: Myška. ŽK: 1:1. Diváků:
140. ŽIVANICE: Knobloch - Novotný, Novák, Ferčák, Poděbradský
- Buriánek (75. Pavlásek), Gorol,
Ráliš, Janecký (87. Mocanu) - Kořínek (66. Mládek, 89. Vágner), T.
Kakrda (90. Vanžura). Domácí od
úvodu zlobila nepřesnost v kombinaci, hosty zase ve finální fázi. První
vzruch tak přinesla až 20. min., kdy
Gorol vysunul do úniku Kakrdu, ale
jeho střela šla nad. Ve 36. min. už to
Živanickým vyšlo. Po kombinační
akci Gorol posunul na Kořínka, který trefil do černého - 1:0. Po přestávce se po rohu v 50. min. zavěsil do
vzduchu Novák, ale nic nebylo ani z
následného závaru. Všem zatrnulo v
83. min. To Kilevník našel po individuální akci před prázdnou bránou
Doubice, tomu ale zakončení zamezil skluzem Novák. Výhru si domácí
v závěru pohlídali.
Dvůr Králové nad Labem - FK
Pardubice B 1:2 (0:0). Branky: 64.
Podolník z penalty - 50. Fousek, 86.
Baldrych. Rozhodčí: Hanousek. ČK
0:1 (61. Pražák), ŽK 3:3. Diváků:
80. PARDUBICE B: Čihař - Řezníček II, Baldrych, Křivka, Konvalina
- Jiroutek, Fousek - Pražák, Petráň
(90. Rydval), Fidler (83. Mandutz)
- Kopecký (75. Portyš). V prvním
poločase se hrálo převážně mezi
vápny. Hostům se povedl nástup do
Autorem jediného gólu divizního mače mezi domácím Sokolem Živanice a
Trutnovem byl živanický Jiří Kořínek (v oranžovém). Foto: LIBOR ČIHÁK
druhého dějství, ale Kopecký svou
šanci ještě nevyužil V 50. minutě
pak otevřel skóre Fousek trefou z
přímého kopu. Od 60. minuty si
domácí začali vytvářet převahu,
rezervě byl navíc vyloučen Pražák
a zanedlouho přišlo vyrovnání po
penaltě Podolníka. Pardubičtí i v
oslabení zabrali a čtyři minuty před
koncem se dočkali vítězného gólu,
když se prosadil Baldrych hlavou po
Fouskově rohu.
(lč, tra)
Ostatní výsledky: Český Brod Ústí n. O. 1:2 p.k. Vysoké Mýto - Letohrad 2:1. Česká Třebová - Kutná
Hora 1:2 p.k. Jablonec n. J. - Pěnčín/
Turnov 4:2. Týniště n. O. - Náchod
1:2. Benátky n. J. - Dobrovice 1:0 p.k.
Příště: FK Pardubice B - Český
Brod (so 17), Kutná Hora - Živanice
(ne 17).
Češi si v Mělicích oblíbili bronz
MĚLICE - Na evropském šampionátu ve vodním lyžování se čeští
zástupci probojovali třikrát na stupně vítězů. Nejprve skončil český výběr třetí v soutěži týmů, potom vybojovali domácí lyžaři dvě bronzové
medaile v jednotlivcích. Ve slalomu
skončil třetí Adam Sedlmajer. Ve figurálním závodě bral bronz Martin
Kolman, v kombinaci dokonce obsadil první místo.
Výsledky - ženy slalom: 1. Lise
Claire Welter, 2. Manon Costard, 3.
Ambre Franc (všechny Francie), 15.
Petra Povolná, 22. Anna Češpivová, 29. Kateřina Švecová (všechny
ČR). Ženy triky: 1. Natallia Berd-
Hattrick Brno 2:1. Finále: Czech
republic U19 3:8. Sestava a branky: Levínský, Vítek - Brychta (2),
Ďopan (2), Hauschke (1), Kunt, Lisa
(2), Oubrecht, Škeřík - Bahník (1),
Burian (6), Dlesk (3), Formánek (1),
Chmelař (1), Janeček (2), Krajcigr
(4), Krigovský, Němeček (1), Pilný,
Teichman (4), Zozulák (9). Trenér:
Martin Czeczinkar. Asistenti: Adam
Filip, Adam Šťastný.
Junioři: Sokol Pardubice - 1.
Fbk Rožnov p/R 2:0, - FBC Liberec 3:1, Hagfors IBS White (SWE)
0:3.
Ženy: Sokol Proxisky Pardubice
- 1. SC Vítkovice Oxdog 1:5. (rtr)
nikava (Bělorusko), 2. Giannina
Bonnemann (Německo), 3. Marion
Mathieu (Francie), 5. Martina Gerencséry, 8. Petra Povolná, 17. Anna
Češpivová, 20. Kateřina Švecová.
Ženy skok: 1. Marion Mathieu
(Francie), 2. Marie Vympranietsova
(Řecko), 3. Jutta Menestrina Lammi
(Finsko), 15. Petra Povolná, 17. Kateřina Švecová, 19. Anna Češpivová.
Muži slalom: 1. Frederick Winter (Velká Británie), 2. Thomas Degasperi (Itálie), 3. Adam Sedlmajer
(ČR), 5. Daniel Odvárko, 19. Martin
Kolman, 31. Viktor Meisner. Muži
triky: 1. Aliaksei Zharnasek (Bělorusko), 2. Pierre Ballon (Franice),
3. Martin Kolman (ČR), 9. Adam
Sedlmajer, 10. Zdeněk Kolman, 17.
Viktor Meisner. Muži skok: 1. Igor
Morozov, 2. Vladimir Ryanzin (oba
Rusko), 3. Aliaksandr Isayeu (Bělorusko), 12. Martin Kolman, 18. Viktor Meisner.
(tra)
• MÁTE PROBLÉMY S POČÍTAČEM? Nechce se Vám
platit drahý IT servis? Vyřeším velmi levně - odvirování
PC, čištění, zrychlení počítače,
údržba, nastavení, reinstalace
systému, záloha dat, instalace
programů, apod. Neváhejte zavolat 603 833 336 - p. Jeřábek.
2
1. Jablonec n/J.
2
2. Kutná Hora
2
3. Ústí nad Orlicí
2
4. Vysoké Mýto
2
5. Živanice
2
6. Náchod
2
7. Český Brod
2
7. Česká Třebová
2
7. Dobrovice
2
10. Benátky n/J.
11. FK Pardubice B 2
2
12. Pěnčín/Turnov
2
13. Letohrad
2
14. Trutnov
15. Dvůr Králové n.L. 2
2
16. Týniště n. O.
NÁRODNÍ
HÁZENÁ
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
5:2
6:1
5:1
2:1
3:2
2:1
1:1
2:2
2:2
2:2
2:5
2:3
1:2
3:5
1:3
1:7
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
0
0
sobota 23. srpna v 10.15, areál Pod Vinicí
LEDNÍ HOKEJ
Dvě prohry s nováčkem z Hané
PARDUBICE - Dalšími zápasy
pokračovala příprava extraligových
hokejistů Pardubic. Tentokrát se
hned dvakrát utkali s nováčkem nejvyšší hokejové soutěže Olomoucí. V
prvním utkání na Hané nasadily Pardubice kombinovaný tým s juniory
v sestavě. V brance nastoupil osmnáctiletý Karel Vejmelka, premiéru
v A týmu si připsali Karel Nedbal a
Tomáš Pipek. Domácí vstřelili čtyři
branky během úvodních čtyřiadvaceti minut.
Do odvety, která se hrála ve
Žďáru nad Sázavou, za Pardubice nastoupil třicetiletý útočník Jan
Heřman, jenž je v klubu na testech.
V minulé sezoně působil v Karlových Varech a Mostu. Ve druhém
utkání Pardubičtí vedli o dva góly,
ale hráči Olomouce v poslední minutě vyrovnali. Úspěšnější pak byli
i v samostatných nájezdech.
V tomto týdnu se pardubičtí hokejisté vydají na sever Evropy, kde
je čekají dva úvodní zápasy v Lize
mistrů. Jejich soupeři budou švédský Linköping HC a finské TPS
Turku.
HC Olomouc - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 4:0 (3:0, 1:0,
0:0). Branky: 8. Buc, 13. Patera, 15.
Králík, 24. Jergl. Rozhodčí: Minář,
Přikryl - Lukš, Novotný. Vyloučení:
5:4. Diváci: 2182. PARDUBICE:
Vejmelka - Gregorc, Ščotka, Sedlák,
Zdráhal, Havlík, Škvor, Nedbal Poulíček, Nahodil, Voženílek - Kolář, Cetkovský, Semorád - Půhoný,
Kaut, Moučka - Pipek.
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - HC Olomouc 2:3 po samostatných nájezdech (0:0, 2:0,
0:2 - 0:1). Branky: 23. Radil, 32.
Sedlák - 44. Ondrušek, 60. Knotek,
rozhodující nájezd Matai. Rozhodčí:
Homola, Hejduk - Klouda, Zídek.
Vyloučení: 4:8. Využití: 0:1. Diváci:
1000. PARDUBICE: Kristan - Píša,
Čáslava, Benák, Ščotka, Sedlák,
Havlík, Gregorc, Škvor - Sýkora,
Nahodil, Voženílek - Radil, Marcinko, Tybor - Kolář, Cetkovský, Heřman - Půhoný, Moučka, Poulíček.
Příští zápasy - Liga mistrů:
Linköping - Pardubice (pátek 22.
srpna ve 20:05), Turku - Pardubice
(neděle 24. srpna v 16:00).
(tra)
Novou akvizicí Pardubic je gólman Róbert Kristan. Foto: MILAN KŘIČEK
Opatovický memoriál opět pro domácí mužstvo
POHŘEBAČKA - Ve zdejším
areálu se v sobotu konal 32. ročník
Memoriálu Jaroslava Dostála a Karla Dvořáka. Ten byl součástí přípravy místních ligových házenkářů na
nadcházející ročník. Stejně jako loni
potěšili domácí své diváky celkovým vítězstvím v turnaji.
Turnaje se zúčastnilo šest mužstev - vedle domácího výběru také
Sokol Podlázky, Sokol Ejpovice,
Podhorní Újezd, Jiskra Raspenava
a Sokol Krčín. Opatovičtí házenkáři
si připsali čtyři výhry, jednou odešli
poraženi. Získali osm bodů, stejně
jako druhý Podhorní Újezd.
Výsledky: Opatovice nad Labem
- Podhorní Újezd 13:11, - Podlázky
10:11, - Ejpovice 11:7, - Raspenava 13:4, Krčín 11:9. Pořadí: 1. TJ
Sokol Opatovice nad Labem 8 bodů
(skóre 58:42), 2. TJ Sokol Podhorní Újezd 8 b. (52:39), 3. TJ Sokol
Podlázky 6 b. (43:40), 4. TJ Sokol
Ejpovice 4 b. (36:41), 5. Sokol Krčín 4 b. (42:42), 5. Jiskra Raspenava
0 (25:62).
Individuální ocenění - nejlepší brankář: Jaroslav Hanzl (Rapenava), nejlepší obránce: Michal
Cingroš (Ejpovice), nejlepší útočník a zároveň střelec celého turnaje: Patrik Bajer (Podhorní Újezd,
32 branek). Nejslušnějším mužstvem byly vyhlášeny Ejpovice.
Do nového ročníku I. ligy vstoupí opatovičtí muži v neděli 31. srpna domácím zápasem s Rokytnicí u
Přerova, na národní házenou do Pohřebačky můžete jít již o týden dříve, kdy v rámci 2. ligy žen přijede
Drakem Brno (ne 10.30).
(lč)
TÝDENÍK PERNŠTEJN - noviny pardubického regionu, vychází každé pondělí, vydavatel: Pernštejn media, s.r.o., sídlo redakce: Palackého třída 250, 530 33 Pardubice * Vedoucí redaktor: Roman Marčák,
[email protected], * Provoz - inzerce: 731 468 575, e-mail: [email protected] Nábor inzerce: Zdenek Ryzner, tel: 733 549 531, [email protected]; Sport: Libor Čihák 605
226 566, [email protected], [email protected], Tomáš Rais 603 116 324, [email protected], pevné linky: 466 260 988, 466 260 958 * www.tydenikpernstejn.cz * Zlom: Libor Čihák
* Tisk: NOVOTISK, s.r.o., U Stavoservisu 1, 110 00 Praha 10 - Malešice.
MK ČR E 17875 ISSN 1803-2877
Download

Mělice hostily evropský šampionát