9 Kč
Noviny pro Prahu a střední Čechy
PZ číslo 9/ročník 3/září 2013/volný prodej 9 Kč/ řízená distribuce
l
iá
er
s
Trestající zvířata
Nic netušící zvířata jako
oběť i popravující kat
str. 3
Mark Dzirasa
o?
d
Zajímavé
k s koučem osobníhopovídání
rozvoje
na str. 15
? Na pivo do kláštera
m Přinášíme
tip na podzimní
a
k vycházku zakončenou,
třeba
dobrým pivem. str. 12
www.medrano.it
Jaroslav
Němeček
Legenda komiksu v Čechách
www.prazsky-zpravodaj.cz
Volby!
Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat 25. a 26. října 2013. Zvolte si toho nejlepšího! Kdo je vlastně ten nejlepší kandidát za Prahu?
Dovolujeme si vám představit pana Ondřeje
Závodskýho, který je nezávislý kandidát do
Poslanecké sněmovny za KDU-ČSL. JUDr.
Závodský je nevidomý právník, osvědčený
bojovník proti korupci, kterého Nadační
fond proti korupci ocenil cenou za odvahu.
Zpracoval protikorupční část programu
KDU-ČSL. Věnuje se
problematice
lichvy a exekucí.
str.6
Více info naleznete na:
www.prazsky-zpravodaj.cz
Zajímavý rozhovor s legendou
českého komiksu, ilustrátorem
Jaroslavem Němečkem, nejen
o Bobíkovi, Fifince, Piňďovi
Uvnitř čísla a Myšpulínovi
najdete zajímavý
rozhovor se světoznámým fotogra13
fem Robertem Vanem,strana
který v něm
vzpomíná na nelehké začátky ve
své první práci po emigraci do
viny
ké no
s
ž
a
r
še p
Va
září 2013
TIP, kam zajÍt
„KONGRESÁK“ BYL ÚSILÍ A RADOST
2
Krakatit exploduje již
tuto sobotu
Dlouho očekávanou premiéru inscenace Krakatit uvede Švandovo divadlo
již tuto sobotu 28. září. Jedná se
o vůbec první činoherní adaptaci
románu Karla Čapka v režii Daniela Hrbka. Režisér a zároveň
ředitel Švandova divadla Daniel
Hrbek pojal Krakatit jako faustovské drama o poznání, pokušení,
ničivých ambicích i spalující milostné horečce. Podle Hrbka uvidí diváci jiný Krakatit, než jak jej
znají z černobílého filmu Otakara
Vávry. TP
vyhlášení SOUTĚŽe
O nejkrásnější
pražskou věž
Partneři pražského
zpravodaje
Za nejkrásnější pražskou věž byla
v letošní soutěži zvolena Jindřišská věž. Výherkyní se stává paní
Jana Juhaňáková z České Lípy,
která od redakce získává rodinné
vstupné do Království železnic.e.
Městská policie
hlavního města
Prahy
Dopravní podnik
hlavního města
Prahy
český svaz
obchodníků
a živnostníků
Kongresové centrum Praha zůstane Pražanům. Nezbourá se ani nerozprodá, ale nadále bude sloužit svým kulturním i společenským
účelům, a do budoucna navíc generovat průkazný zisk. Nemalou zásluhu na tom má i pražský radní Václav Novotný, jehož týmu se podařilo úspěšně završit dlouhodobá jednání za oddlužení „Kongresáku“.
Minulý týden se vláda rozhodla pokrýt dluhy Kongresového centra,
které vznikly před deseti lety. Co
by se stalo, kdyby se o osudu KCP
nerozhodlo a celý proces by se zastavil na mrtvém bodě?
Pokud by se celá záležitost nevyřešila
do dubna příštího roku, Kongresové
centrum by zkrachovalo. A to bych
vnímal jako opravdu zdrcující. Je totiž třeba si uvědomit, že KCP se do
problémů nedostalo špatným hospodařením, ale v důsledku rekonstrukce z roku 2000 pro účely summitu Mezinárodního měnového fondu
a NATO v Praze v rámci prezentace
České republiky. Na tuto rekonstrukci si KCP půjčilo na základě obligací
garantovaných státem, a následně
splácelo úroky ve výši osmdesáti
miliónů korun, což už ji ale neumožňovalo investovat do svého rozvoje,
třeba tak jako konkurence v zahraničí, a tím skomíralo. Byl to problém,
o němž všichni celou dobu intuitivně
Lochkov to umí
Obec Lochkov v Praze 5 má i své
dobrovolné hasiče již 123 let. Členů tam mají 65 a dokonce i 22 mladých hasičů, o které pečuje starosta
pan Ing. Ladislav Smutný a velitel
Karel Pánek. 1. září se v obci konala
velice pěkná a zajímavá soutěž pro
děti. Obec se postarala o přistavění
garáže a hasiči mají i dvě požární
auta.
V obci je i fotbalové hřiště, které je udržované, které jim může
závidět i poměrně známý fotbalový klub. Prostě řečeno Lochkov to
umí.
Milan Garncarz
Kongresové centum dříve přezdívané
jako Bílá velryba
Provedli jsme analýzu šesti možných
způsobů vývoje včetně rozprodeje či
případného přestěhování magistrátu
do KCP a jeho financování nájemvěděli, ale nikdo se jím doopravdy ným. Nakonec jsme ale zjistili, že nemáme žádné lepší či horší možnosti,
nezabýval.
Jak probíhala a náročná byla jed- ale pouze jedinou možnou, a všechny
ostatní jsou cesta
nání o záchraně
do pekel. Důkas českou vládou?
zem nám pro to
Jednalo se nám
byla ekonomická
dobře, ale abych
čísla.
tak řekl poněkud
Obrátili jste se
přetržitě. Nejdříve
na stát. Učinil
jsme se domloujste tak i s přivali s panem mihlédnutím k faknistrem Kaloustu, že někdejší
kem, ale najednou
r e ko n s t r u kce
padla vláda a neKCP probíhala
bylo s kým jedprioritně v jeho
nat. Pak jsme se
zájmu?
dohodli s panem
Ano,
to také –
ministrem Fischepovažovali
jsme
rem, a vláda zase
to
za
férové.
Ale
nedostala důvěRadní města Prahy, pan Václav Novotný
ze
všeho
nejvíce
ru. A tak jsme za
jsme si byli vědoním museli vyrazit
mi,
že
pokud
KCP
zanikne,
stát i Praha
opět a zjistit nakolik jsou naše řešení
přijdou
o jeden
z nejbonitnějších
typů
funkční. Tyto události vyvolané vnitturistiky.
Kongresový
turismus
je
toropolitickou situací nám sebraly nětiž
jako
když
se
natáčí
hollywoodský
kolik měsíců. Díky korektnosti našich
partnerů při jednání jsme si ale na je- velkofilm. Nabaluje se na něj spousta dalších služeb počínaje dopravou
jich průběh stěžovat nemohli.
V minulosti se vám už podařilo za- přes stravování, návštěvy a vstupy do
chránit a zrenovovat Petřínskou dalších objektů, ubytování či zápůjčky
rozhlednu, nyní se vám podaři- různých technologií. Poskytne práci
lo vyřešit ještě náročnější situaci množství lidí, což do státního rozpočtu
Kongresového centra. Jaký z toho generuje odhadem 460 miliónů korun
ročně, z čehož kongresy nad 1 500 lidí,
máte osobně pocit?
Upřímnou radost, protože to považu- které pojme pouze a jen právě „Konji za výsledek opravdu velmi úporné- gresák“ přinášejí 250 miliónů. Z této
ho snažení. Když jsme totiž přišli jako základní úvahy podložené fakty, zkunově zvolení radní na magistrát, byli šenostmi a čísly jsme proto usoudili, že
jsme suše seznámeni s faktem, že ve pokud se vložením dlužné částky do
skříni je kostlivec a buď jej oživíme, základního kapitálu KC stane stát jeho
majoritním spoluvlastníkem, přinese
nebo tragicky pohřbíme.
Z kolika či jakých řešení jste při zá- to velmi brzy zřetelný ekonomicky
efekt všem – městu, státu i Pražanům.
chraně KCP vybírali?
Z prahy do kralup za 34 korun
hodin v Praze
„Noční výlety“ pod vlivem alkoholu
Praze 10 se v noci „jezdilo“ pod vlivem alkoholu.V noci řešili strážníci z Městské police Praha nezávisle na sobě dva případy, kdy řidiči
řídili svá vozidla bez rozsvícených
světel a pod vlivem alkoholu. Oba
řidiči byli následně předáni Policii
ČR.
Posilnil se před sebevraždou
Devětatřicetiletý muž z Bruntálu se pokusil ukončit svůj život
v pražském metru. Na Hlavním
nádraží překážel v jízdě soupravě
metra sezením v kolejišti. Policejní
hlídka seskočila do prostoru kolejiště a muže z místa vytáhla. Muž
nebyl zraněný, ale jevil známky
silné opilosti. Hlídce vyhrožoval,
že svůj čin spáchá znovu, protože
chce zemřít. Muž skončil na záchytce.
Užovka vyděsila obyvatele Lhotky
Včera odpoledne vyjížděli pracovníci útulku pro opuštěná zvířata Městské policie do ulice Lhotecká. Podle oznámení tam měl být na stromě agresivní had. Pracovníci se na místě spojili s oznamovatelem, který jim ukázal užovku na stromě. Ta se tam zřejmě vyhřívala. Odchytová služba i tak hada ze stromu sundala a pustila ji do nedalekého rybníka.
Zběsilec ohrožoval sousedy nožem
Třiapadesátiletý zakrvavený Pražan běhal v ulici svého bydliště
a ohrožoval sousedy nožem. Na
místo byly okamžitě vyslány dvě
autohlídky MP Praha. Oznamovatel hlídce sdělil, že agresivní útočník je nyní ve svém bytě
a sousedi blokují vchodové dveře, aby nemohl ven. Strážníci při
vstupu do domu slyšeli silné rány
a křik. Vchodové dveře bytu byly
skutečně jištěny sousedy. Ti strážníkům vypověděli o ataku muže
proti nim, kterého se měl dopustit
pomocí dvou nožů, a to za účelem
zranit a ublížit. Strážníci po marných výzvách, aby muž zanechal
svého protiprávního jednání, nože
odložil a vyšel z bytu, vstoupili
do bytu a za pomoci donucovacích prostředků osobu odzbrojili
a omezili na osobní svobodě. Věc
nyní řeší Policie ČR.
Nový regionální dopravce Arriva vlaky zahájil dne 23. 9. 2013 provoz
mezi Prahou a Kralupami nad Vltavou. Základní jízdné z Kralup do Prahy stojí 34 korun. „Stará“ kvalita v novém kabátě
Nový provozovatel vyráží na železniční tratě s motorovými jednotkami
řady 845, které jezdí i po německých
tratích. Vozový park Arriva prošel úplnou úpravou interiérů. „Chceme ces-
Jaký páníček, takový
psíček
Strážníci konající službu ve Vrchlického sadech nalezli na trávě mezi
odpadky spícího muže a ženu. Okolo
páru pobíhali volně dva štěkající psi.
Strážníci se kvůli velkému nepořádku v okolí spících osob rozhodli spáče probudit. Když hlídka přistupovala k mladému páru, psi začali být agresivní, cenili zuby a hlídku nepustili ke spícím osobám. Strážníci muže a ženu probudili z dálky a vyzvali je, aby si psy zajistili. Mladý pár ale hlídku pouze počastoval sprostými nadávkami. Strážníci proto chtěli osoby předvést na Policii ČR ke zjištění totožnosti, ale když jeden ze strážníků použil proti muži donucovací prostředky, pes na něj zaútočil. Strážník byl nucen proti agre-
tujícím nabídnout větší komfort i lepší
servisní služby,“ tvrdí jednatel společnosti Jaroslav Richter.
www.arriva-vlaky.cz.
Va
y
novin
září 2013
3
NEJDĚSIVĚJŠÍ
popravy
Se r iál
SVĚTA
PĚT LET ZA
NEPOSKYTNUTÍ
PRVNÍ POMOCI
Přesně před třemi lety nechal Pavel
Tolar dusit do bezvědomí o tři roky
mladší přítelkyni s astmatickým záchvatem. Těsně předtím, než žena
upadla do kómatu si paní Naděžda
sama zavolala záchranku. Ženu se
tehdy podařilo oživit. Matku pěti
dětí Pavel Tolar neustále ponižoval,
bil a trestal. Se slovy, „že se nebude starat o ty její parchanty“ nechal
ženu téměř zemřít. Za toto jednání byl Tolar odsouzen Plzeňským
soudem k odnětí svobody v trvání
pěti let. Žena je dodnes v péči psychoterapeuta z oddělení krizového
centra pomoci obětem týrání.
sivnímu psovi použít slzotvorný prostředek. U mladého páru našli injekční stříkačky a nůž. Celou věc si na místě převzala Policie ČR.
Užíval si na Floridě
14 let hledaný podvodník je zpět v ČR.
Včera přistálo na Mezinárodním Letišti Václava Havla letadlo s mužem,
který byl přes 14 let nezvěstný. Pohřešování svého partnera nahlásila
jeho manželka v červnu roku 1999.
Kriminalisté však během prověřování veškerých informací zjistili, že hledaný muž páchal na území hlavního
města Prahy majetkovou trestnou
činnost, a proto s největší pravděpodobností vycestoval za oceán. Některé indicie a poznatky pak vedly
policisty a soudy do Spojených států
amerických, což se jim nakonec potvrdilo.
Policisté pak v roce 2002 obdrželi
zprávu od amerických úřadů, že hledaný muž už od roku 1999 pobývá
na území Spojených států.
V únoru roku 2004 vydal Městský
žské
še pra
soud v Praze zatykač na tohoto muže,
protože muž byl už v roce 2000 odsouzený ve své nepřítomnosti k trestu
odnětí svobody v délce trvání sedmi
let a odsouzený se tak nástupu výkonu trestu vyhýbal. Žaloba tomuto
muži kladla za vinu, že v letech 1998
a 1999 spáchal trestné činy podvod
a zpronevěra a to tím způsobem, že si
jako zaměstnanec autobazaru na Praze 8 ponechával finanční prostředky
z prodeje vozidel pro vlastní potřebu, anebo vozy prodával v rozporu
se smlouvami. Podle soudu si tak měl
v osmadvaceti případech přijít na částku téměř tři miliony korun.
Kriminalisté ho následně na základě
vydaného příkazu k dodání do výkonu
trestu umístili do věznice, kde si konečně odpyká svůj trest.
Více krimi? www.prazsky-zpravodaj.cz
Němé tváře jsou před zvrhlostmi
lidí naprosto bezbranné. Člověk
byl při vymýšlení trestů odjakživa velmi kreativní. Proč si špinit
ruce krví, když popravu může vykonat zvíře.
Ocitáme se v Římě. Konkrétně
v Koloseu, které bylo využíváno
ke gladiátorským zápasům. Gladiátoři se zpočátku rekrutovali většinou z otroků a odsouzenců. Za
příšerných podmínek byli drženi
v podzemních katakombách společně s dravou zvěří, dopravenou
z Afriky. Deprimovaná zvěř vyhecovaná potleskem a řevem diváků
zabíjela v aréně vězně. Totéž se
dělo i v Lyonském amfiteátru.
Popravčí zvířata byla vybírána
podle lokality. Kupř. ve starém
Egyptě byli odsouzenci předhazováni nenasytným krokodýlům.
V Turecku byli oběti zašívány do
pytlů s kočkami a následně byli
vhozeny do vody. Totéž praktikovali i Římané, kteří do pytlů
zašívali opice, hady nebo kohouty.
V Indii byli lidé rozšlapáváni slony.
Vrcholem popravčího umění bylo
vystoupení cvičených slonů, kteří
choboty vyhazovali lidi nad hlavu
a napichovali je na své kly. V německých zemích bylo oblíbeným
způsobem popravy přivázání koně
k dlouhým vlasům ženy, která byla
následně uvláčena k smrti. U koní
ještě zůstaneme, protože k působivým druhům exekuce bylo čtvrcení člověka, kterého kat přivázal
za údy ke koním, kteří byli svými
jezdci naráz pobídnuti ke cvalu
aby společně utrhli odsouzenci
končetiny. Ovšem všeobecně se
na světě považuje za nejpotupnější
smrt, být roztrhán hladovými psy.
Obr.: Dobová rytina čtvrcení
koněm, zdroj: Wikipedia
žské
še pra
Va
y
novin
září 2013
4
PETER GABRIEL
Peter Brian Gabriel se narodil
13. února 1950 v městě Chobham v hrabství Surrey v Anglii.
Od dětství ho matka Edith vedla
k lásce k hudbě. V sedmnácti letech založil společně s kamarády
slavnou skupinu Genessis, kde
zpíval, hrál na flétnu a hoboj. Jeho
bizardní kostýmy se staly v Evropě brzy velmi populární.
V roce 1975 Peter opouští kapelu
a začíná se věnovat sólové dráze.
V roce 1989 Peter spoluzaložil
organizaci zabývající se lidskými
právy Witness.org, v roce 2007
pak Peter Gabriel a Sir Richard
Branson založili Elders.org, jejíž
činnost zahájil Nelson Mandela. V roce 2006 byl Peter oceněn
laureáty Nobelovy ceny míru prestižním titulem Man of Peace. Do
Česka se vrací po devíti letech s reedicí uznávaného alba „So“, které
vyšlo poprvé v roce 1986 a které
sklízelo jeden úspěch za druhým.
Po 25 letech Peter představí novou, skvělou podobu koncertů
alba „So“ na svém turné v pražské
O2Areně.
Užijte si jedinečnou atmosféru
koncertu „So“ Petera Gabriela dne
10. října 2013.
Peter Gabriel v roce 1978, zdroj: Wikimedia
a
Slíbené otázky a odpovědi na téma, které pálí.
m
é
t
é
k
r
o
H
Jak se bránit EXEKUCÍM a jak při nich postupovat
Téma řešení exekucí a jejich obrana váš, čtenáře zaujala. Dnes přinášíme další dotaz čtenáře Pražského zpravodaje pana K. Tentokrát Pokud ovšem bylo společné jmění
manželů rozděleno a předmětná
se zaměříme na majetek manželů a případné nároky exekutora.
nemovitost je či bude ve výlučném
Manželé mají soudně rozdělen
majetek. Pan Petr K. vlastní část
domu, kterou získal ještě před
svatbo, jako dar od svých rodičů.
Jeho manželka má však exekuci
od soudního exekutora. Tento
nárok ovšem vznikl až dva roky
po soudním rozdělení majetku.
Pan Petr svou část domu daroval
zletilé dceři. Kdyby se darovací
smlouva zrušila, a část domu by
získal zpět pan Petr K., mohl by
soudní exekutor na nemovitost
uvalit exekuci?
Odpověď: Exekutor může postihnout exekucí pouze majetek, který
je ve vlastnictví dlužníka, popř. ve
společném jmění dlužnice a jejího
manžela.
Podzimní Břevnovské
posvícení je za dveřmi
Ve dnech 11. až 13. října 2013 se
bude v okolí Břevnovského kláštera
konat jubilejní 20. ročník tradičního
Břevnovského posvícení. Návštěvníci se mohou těšit na nejrůznější
pouťové atrakce a množství stánků
s občerstvením. Ve stáncích si budou
moci zakoupit pečené husy s knedlíkem a zelím, pečeného býka či šunku,
bramboráky, bramborové spirálky,
palačinky, trdelník a mnoho dalších
specialit. Břevnovský pivovar zde
bude předvádět středověké vaření
piva. V bohatém programu nebude
chybět tradiční staročeská řemeslná
vesnička se 100 řemeslnými stánky.
U příležitosti 20. ročníku Břevnovského posvícení budou mimořádně
zpřístupněny soukromé prostory
mnichů. Na pódiu vystoupí deset
revivalových skupin různých žánrů
a národností. Třešničkou na dortu
obou víkendových dnů bude zakončení Břevnovského posvícení obrovským ohňostrojem.
Text: Vít Hassan
vlastnictví manžela, není tato nemovitost, resp. její část postižitelná
exekucí na majetek jeho manželky.
Je ovšem třeba zkoumat, kdy bylo
společné jmění manželů zúženo
a kdy vznikl závazek, na základě
něhož byla prohlášena exekuce.
Pro Pražský zpravodaj zpracoval
JUDr. Ondřej Závodský
Záěbna,abovuldaering,
Ledová st
fting
slackline a ra
V sobotu vám adidas Outdoor Prague zvedne hladinu adrenalinu. Ať
už budete sledovat dech beroucí
výkony profesionálů nebo se rozhodnete sami zapojit, program slibuje nezapomenutelné zážitky.
Kdy? 28. 9. 2013. Kde? loděnice
Trója V kolik? 10:00 do 22:00.
Veřejnosti bude přístupná lezecká
stěna a unikátní osmimetrová ledová stěna, moderní verze chození
po provaze slackline a rafting na divoké vodě. Všechny aktivity budou
přístupné zdarma.
Knihovny prezidentů
Hlav zemí ve světě jsme měli a stále máme v takovém množství, že je
dnes stěží spočítáme. Těch zemí, kde prezidenti mají i své knihovny,
je nepatrná část. Nejvíce knihoven mají USA, celkem jich má čtrnáct. Za Amerikou je Česká republika s pěti knihovnami. Německo,
Království Saudské Arábie a Ohnivá minirepublika mají po jedné.
První knihovnu v Československu vybudoval T. G. Masaryk, a to
přímo na pražském Hradě, kde
je rovněž sídlo prezidenta. Masaryk byl prezidentem v letech 1918
–1935. Napsal přes 40 titulů a za
jeho působení se v knihovně objevilo na 230 000 knih.
Pro zajímavost, tak například
prezidentské knihovny jsou americkými památníky mnohých panovníků. V nich shromažďují knihy, dokumenty, statisíce fotografií,
televizní dokumenty a suvenýry.
Prezident Harry Truman se dokonce nechal pochovat v zahradě
své knihovny.
Když otevíral svou knihovnu prezident Clinton, tak přišlo na 30 tisíc
hostů a dále oba prezidenti Bushovi
i Jimmy Carter. Clintonova knihovna obsahuje dva miliony fotografií,
osmdesát milionů dokumentů,
sedmdesát devět tisíc darů a mnoho
dalších zajímavostí.
Snad největší knihovnou co do
rozměrů se uvádí knihovna prezi-
Prezident Tomáš G. Masaryk v prezidentské
knihovně v Lánech
denta Ronalda Reagana, která stála
60 milionů dolarů.
Před svou knihovnou v Atlantě
nechává prezident Jimmy Carter
každý den vztyčovat vlajky všech
amerických států.
V dubnu tohoto roku byla otevřena knihovna prezidenta George
W. Bushe.
Ta bude fungovat jako knihovna,
muzeum a politický institut. Otevření se zúčastnili oba prezidenti
Bushové, současný prezident Barak
Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter
a jejich manželky.
První prezident, který vydal i svou
knihu poezií, byl Jimmy Carter.
Nejmenší formát knihy od prezidenta vyšel v České republice od prezidenta Gustava Husáka s názvem
K Slovenskému národnímu povstání. Kniha vyšla v roce 1974, měří 10
x 7,5 cm. Nejvíce stránek v knize má
Bill Clinton, a to 1 103 stran. Velice
zajímavou knihovnu má i prezident
Ohnivé minirepubliky. V knihovně
je přes 300 knih prezidentů a o prezidentech. Dále jsou tam kuriozity
z oblasti hasičství, mnoho dokumentů, fotografií a darů. V České republice bývalý prezident Václav Klaus
na Hanspaulce v barokním zámečku
otevřel také svou pracovnu, která se
jmenuje Klausův institut.
Milan Garncarz
Z Malostranského náměstí
až na Pražský hrad
umělců. Loď chrámu je vyzdobena
četnými sochami hlavně od Ignáce
Františka Platzera. Asi nejvýznam-
Pohled z Mostecké ulice na Malostranskou věž
nější součástí výzdoby jsou pak obrazy malíře Karla Škréty. Chrám
sv. Mikuláše i se svojí výzdobou je
úžasnou ukázkou barokního slohu.
Tvořilo se v něm v 17. - 18. století
a stavby byly například oproti vysokým gotickým katedrálám buclaté,
zdobené, zprohýbané a rozložené
spíše do šířky. Stejně tak i andělíč-
STÁNÍ PRO: OSOBNÍ VOZIDLA
KAMIONY
AUTOBUSY
MOTOCYKLY
24 hod.
FYZICKÁ
OSTRAHA
KAMEROVÝ
SYSTÉM
ONLINE
HODINOVÉ DENNÍ A DLOUHODOBÉ STÁNÍ 24hod. parkování na Praze 3
Jana Želivského vedle Basilejského náměstí tel.: 731 066 666
www.parkovaninapraze3.cz
ci na obrazech a sochách vypadají
jako pěkně vykrmené, baculaté děti,
veselí a rozverní.
Malostranský magistrát se rozhodl v roce 1713 vztyčit na Malostranském náměstí morový sloup
jako dík za konec morové epidemie.
Původně měl být zasvěcen sv. Václavu, protože zrovna na jeho svátek
začala nemoc ustupovat. Nakonec ale císař rozhodl, že dílo bude
oslavovat Nejsvětější trojici – Boha
Otce, Syna a Ducha sv. O kousek
dále stojí dům U Ježíška, kde bylo
dříve Malostranské tržiště. V 18.
století tu žila stará, opuštěná paní.
Nabízelo se hodně kupců tohoto
domu, ale ona ho prodat nechtěla. Alespoň ale pronajala krámek
v přízemí kramáři. Ten si ale dělal
zálusk i na dům po její smrti. Ona
chtěla ale dům odkázat malostranskému špitálu, aby se tam mohli léčit nemocní. Kramář dostal takový
potutelný nápad: Najednou začalo
v domě jakoby strašit – chodila tady
jeptiška v hábitu, kterou tu údajně
kdysi zazdili. Ve skutečnosti to ale
byla jen maska, ovšem pan kramář
měl důvod se odstěhovat. Stará paní
se strašidla bála a prosila ho ať nechodí, že nechce být v domě sama.
Navrhl jí, že dům odkoupí, zbourá
a najde tak kosti jeptišky. Když je najde a dá pryč, nebude už strašit. Tak
paní podepsala smlouvu – kramář
dal strhnout jen zadní část a chtěl
přistavět další tři patra. Nechal si
obstarat kosti. Ale městský fyzikus
s primasem zjistili, že jsou to kosti
telete! Vyslýchali ho a i jeho ženu,
která dělala tu jeptišku. Oba šli na
několik týdnů do vězení a pak museli s hanbou opustit Malou Stranu.
Stařenka se vrátila do svého domu
a žila v něm až do smrti.
Eliška Furčáková
Více informací na: www.pribehy.info
SEZONU
KONČÍME !
LIKVIDUJEME !
ZÁSOBY
Z Mostecké ulice, dojdeme na Malostranské náměstí s kostelem sv.
Mikuláše s největší a nejkrásnější
kopulí v Praze. V první fázi stavby
zde předvedl své vrcholné stavební umění Kryštof Dientzenhofer,
po něm pak jeho syn Kilián Ignác.
Dále na stavbě pracoval Anselmo
Lurago, který přistavěl štíhlou zvonici. Do vnitřku chrámu se vstupuje vchodem, nad nímž je upevněn
znak rodu Kolowratů, kteří byli významnými mecenáši stavby. Freska
na stropě s tématem Oslavení sv.
Mikuláše je od malíře Jana Lukáše
Krackera a patří k největším v Evropě. O vzniku této fresky se vypráví,
že malíř si při její tvorbě přál, aby ho
při malbě nikdo nepozoroval a chtěl
své dílo ukázat až bude dokončeno.
Ale jeden z mnichů byl tak zvědavý,
že chodil mistra při práci pozorovat
a aby ho malíř neviděl, schovával se
za jeden chrámový sloup. Malíř si
ho ale všiml a za trest ho nakreslil
na malbu své nástropní fresky jako
postavu, která vše pozoruje skrytá za
sloupem. Když po nějaké době byl
malíř se svou prací hotov a všichni
se mohli na výsledek jeho práce podívat, tak se hodně pobavili, když na
malbě poznali svého známého kolegu. Freska v kupoli je dílem Františka Xavera Palka na téma Oslava
Nejsvětější Trojice, který byl ve své
době jedním z nejvíce uznávaných
NONSTOP PARKOVIŠTĚ
SKLADY a PROSTORY
Pohled na Chrám svatého Mikuláše z Vrtbovské zahrady
ZDARMA
20 KOZLŮ
Pozor, likvidujeme obleky od naprosto neuvěřitelných 999,- Kč
a spoustu dalšího zboží za super výhodné ceny! Neváhejte!
A navíc ke každému zakoupenému obleku obdržíte zdarma
20 skvělých piv! Přijďte si pro svůj dárek! Těšíme se na Vás!!
PRAHA, Vinohradská 123
5 minut chůze od zastávky metra “FLÓRA” směrem k centru, zastávka tramvaje “Radhošťská”, vedle
Všeobecné zdravotní pojišťovny, naproti restaurace Apetit. Parkování doporučujeme v PALÁCI FLÓRA.
Představujeme:
JUDr. Ondřej Závodský
Pokr. ze strany 1
Jaká je Vaše kandidatura do Poslanecké sněmovny?
Kandiduji jako nestraník kandidát
na kandidátce KDU-ČSL za Pražský region a to na čtvrté pozici.
Jakou šanci si dáváte?
Předpokládáme, že pokud se zde
v Praze kampaň podaří, tak bychom
mohli získat 1-2 mandáty.
Jaká je vlastně Vaše pozice ve straně?
Já sám jsem předseda komise
KDU-ČSL pro spravedlnost, boj
proti korupci a lidská práva. Snažím
se soustředit na nejlepší legislativní
nápady, jak proti korupci a dalším
formám rozkrádání státního majetku bojovat.
KDU-ČSL má v Praze ne zrovna
silnou pozici. Čím je to zapříčiněno dle Vás?
Připouštím, že v posledních letech byly tyto kampaně ve velkých
městech řešeny poněkud nešťastně.
Nebyly zohledněny specifika, kupř.
hlavního města a proto KDU-ČSL
nebyla schopna voliče oslovit, byť
kandidáti byli velmi silní. Pokusím
se to změnit. Já sám bych nevolil
jenom plochy jako billboardy, ale
soustředil
bych
se zejména na to,
abychom se ucházeli o hlasy i v moderních médiích
jakými je například
internet.
Právě internet osloví spíše mladé
voliče.
Tak to je přesně to, co nám v minulosti tak trochu chybělo. Já sám
bych chtěl cílit na voliče ve vysokoškolském věku a vzdělání. Chceme
se skutečně zaměřit na kvalifikované voliče, kteří dokáží ocenit ty,
kteří za poslední dobu v boji proti
korupci něco udělali. Ty, za kterými
jsou vidět činy a výsledky.
Sázíte tedy na Vaše jméno?
Ano, kandiduji jako samostatná postava, která není členem žádné strany a proto sázím na své jméno na
kandidátce strany, která se nenamočila v žádných korupčních aférách.
Jdete do kampaně s volebním programem Boj proti korupci. Vy sám
jste bojovníkem proti korupci. Co
byste chtěl v poslanecké sněmovně
dokázat?
Je třeba si uvědomit, jak to ve veřejné správě funguje. Jako příklad uvedu – předražení určitých zakázek,
čemuž často předchází nějaké pod-
plácení a přijímání úplatků. Jestliže
došlo k tomuto jednání,
je jasné, že o této činnosti řada lidí musela vědět.
V tom případě tato řada
lidí, zaměstnaná ve veřejné správě je snadno vydíratelná a to od kohokoli.
Stačí, když o této činnosti
budě někdo z třetí či čtvrté ruky vědět. To znamená, je třeba si uvědomit,
že jakýkoliv korupční čin
sebou nese řadu dalších
vyděračsko-korupčních
aktivit do budoucna. Proto musíme nastavit absolutně nulovou toleranci
ke vší šmelině ve veřejném sektoru.
Já jsem sestavil protikorupční plán pro KDUČSL. Obsahuje osm
bodů, v němž je potřeba
se soustředit na mnohem transparentnější jednání státu, spočívající
např. v tom, že polostátní podniky
a instituce by měly mít mnohem
složitější možnost vyvádět peníze
skrz odměny svých manažerů.
ba při rozdělování sociálních dávek.
Dále musíme řešit už nastalou situaci. Nikdo není oprávněn šířit např.
rasistická hesla. Já sám jsem na Facebooku založil iniciativu, která by
měla pomáhat orgánům činným
v trestním řízení, právě eliminovat
nějaká rasistická centra v kyberpro-
storu. V tomto případě je obrovská
mezera na straně policie a obrovská
latentní trestná činnost.
Třetí bod je zákonnost. Co to znamená?
V tomto tématu bych se rád zasadil za čistší legislativu
v našem státě. Jestliže
se kdokoliv podívá například na náš zákon
o daních z příjmu, se
stovkou novel za posledních pár let, je to
neprůhledné. Já sám jako právník
se v něm nedokážu orientovat kvůli zcestným odkazům atp., tak si
nedovedu představit, jak se v něm
orientuje např. živnostník, který
manuálně pracuje. Je třeba tzv. vyčistit legislativu.Legislativa u nás
– zde na první pohled není kolikrát
STOP ROZKRÁDÁNÍ
STÁTNÍHO MAJETKU
Dále je potřeba ztransparentnit
samotné hospodaření státu a státních organizací, regulovat pronájem
a odprodej státního majetku a v konečné fázi je potřeba aby při veřejných zakázkách společnost podepisující zakázku nebo jakoukoliv jinou
smlouvu se státem měla absolutně
transparentní a jasnou vlastnickou
strukturu. Poté, co bude možné dohledat všechny toky, v takovém případě je třeba ještě přijmout zákon,
o ochraně oznamovatelů korupce,
aby tito lidé, kteří takovéto korupční podezření oznámili, byli zákonem chráněni proti nejrůznějším
nátlakovým akcím proti nim.
Další bod Vašeho programu je Boj
o lidská práva. V poslední době jsme
svědky mnoha různých shromáždění nebo demonstrací, která žádají
tvrdší pravidla pro určité skupiny
obyvatel a nastolení pořádku ve
společnosti.
Musíme rozlišit příčinu a následek.
Musí se nastavit jasná pravidla tře-
Bělohorská 49, Praha 6, tel: 220 518 581
www.starobrevnovska.cz
[email protected]
zřejmé, které předpisy platí, a které neplatí. Sám jsem našel několik
rozporů v databázích, jestli určitý
předpis, na který navazuje dnešní
předpis platí nebo ne. Je potřeba,
aby tady byla vytvořena instituce, ať
to bude legislativní rada vlády, nebo
nějaký jiný legislativní orgán, který
by mohl ohledně právní čistoty zasáhnou do
legislativního procesu
a nepustit příslušnou
normu dále, právě proto, že nedodržuje určitá
pravidla. Dále neexistuje ucelená podoba sbírky zákonů v elektronické podobě na internetu,
která by obsahovala
veškeré právní předpisy,
které jsou v dané době
platné a o které by se
mohl člověk opřít.
Jak se stavíte k návrhu
nového občanského
zákoníku, který by měl
platit od nového roku?
My jsme pro zachování
této normy a jsme pro
její účinnost od nového roku. Ovšem stát
by měl vynaložit nemalé prostředky
na osvětu pro všechny adresáty této
normy tj. všechny fyzické a právnické osoby. Například prostřednictvím
televizních pořadů, nebo pomocí
internetu.
Myslíte i na lidi co nemají internet?
Ano, pro ty, kteří nemají internet,
chceme aby měli možnost někam
zajít, kde by jim odpovědná osoba
jejich dotazy dokázala na internetu
vyhledat a předat.
Myslíte si, že je občanský zákoník
zpracován přehlednou formou?
Já sám jsem upozorňoval na velmi
archaické formulace v novém zákoníku a domnívám se, že časem bude
potřeba zákoník zhumanizovat nemluvím o obsahu, ale o formách
sdělení.
Afr
Představujeme:
Alexandra Alvarová
Alexandra Alvarová je novinářka a fotografka žijící střídavě ve
Vídni a v Praze, kandiduje za střední Čechy na kandidátní listině
KDU-ČSL.
Jsou nebo nejsou Češi zbabělci?
A umějí se bránit jinak, než nadáváním u piva a volbou komunistů?
Na téma věřící lidé v politice bylo
sepsáno mnoho blábolů a taky
mnoho chytrého. Má, či nemá se
věřící občan politicky angažovat?
Možná mi namítnete, jaký má smysl v zemi, která je tradičně liberální
a považuje věřící málem za duševně
nemocné, dělat politiku inspirovanou vírou? Má to nějaký smysl?
Můžu vám nabídnout moji verzi
odpovědi, jako jedno malé sklíčko z mnohobarevné vitráže. Každá
doba klade před lidi jinou výzvu. Ta
naše česká výzva se jmenuje malověrnost. Nemluvím o víře v Boha.
Ale o víře v sebe sama.Důvod proč
drhne správa země a veřejných rozpočtů se jmenuje malověrnost.
Neschopnost českého občana uvěřit v sebe sama. Tentýž český občan,
který se hrdě hlásí k ateizmu a k vysoké sebedůvěře, se náhle ve veřejném prostoru chová, promiňte, jako
poslední otrok.
„Co jsem já,“ myslí si, „já přece nezměním nic. To všechno ta zkažená
vrchnost nahoře, to oni, páni.“ Tentýž člověk, který se ve škole učí obdivovat vrcholy svého ducha, osvícenství, tentýž člověk, který vám až
do vysokého věku odrecituje: „My
bijem o mříž, ducha lvi,“ se vždy
úslužně přihrbí, když se má stát
člověkem politickým a přihlásit se
o svá práva.
Proto to jde s naší zemí s kopce.
Všechny ty vnitřní útěky před ob-
čanskou odpovědností, do pěkného
světa víry, koníčků, chalup, zahrádek, pivečka, nebo vlastní rodiny,
jsou důsledkem naší malověrnosti.
Dějiny nás naučily, že oproti panstvu, většinou nenáviděnému, nejsme vůbec nic.
Volný pád totiž není pád.
Je to let. Je to umění.
žské
še pra
Va
metrech a kousek (Antonovy,
alias
Anduly
u nás zpravidla
výš nelétají) se
otevřou dvířka
a vy konečně
pochopíte, kde
zeje vaše příští.
Začnete všeho
litovat, protože
ten, co otevíral
dveře,
vypadá, jako kdyby
se konečně po
dlouhém půstu
dostal k pečínce a nedočkavě
se nahne přes
práh. Pak dlouho znalecky civí
do hlubin. Nakonec se zakření,
kývne a většina těch týpků, co cestovali nahoru s vámi, vystoupí jako
z tramvaje se zvýšeným podvozkem.
Někteří ovšem hodí šipku, výskok
k ocasu alias ocasák. Zbydete v letadle poslední a jakási neznámá
síla vás posunuje ven spoutaného
na břiše tandempilota. Úder vzduchem do nosu a střídání zelené,
modré a bílé. Tráva, nebe, mraky.
y
novin
září 2013
7
Pak se chvíli snažíte předstírat, že
víte, co se s vámi děje. Vítr vám nafoukne hubu jak paviánovi a pokud
jste byli dost masochističtí a objednali si kameru, vzduchem k vám
připlave jiný argonaut a naznačuje,
že se vaše ústa roztažená větrem od
ucha k uchu mají usmívat. Pak argonaut zas někam odpluje a s vámi
to škubne, jako když hodí půl prasete na hák. Vypukne ticho. Božské
ticho. Nikdo ze světa 2D totiž neví,
že vzduch řve, burácí, sténá a duní,
hučí a práská, chrčí a dělá kravál…
ovšem jen do té doby, než otevřete
padák. To ticho je skoro posvátný
moment. Šílený svět se zastaví a vy
slyšíte jen tichounké: pf, pf, pf….
ty zvuky vydává tzv. slider, malá
plachetka která drží šňůry padáku
u sebe, ale to Vy nevíte, protože jste
ještě jednou nohou 2D.
Pak se vzpamatujete a začnete se
kochat krajinou, protože se váš
mozek po přestálém šoku z volného pádu dostává do normálu. Když
po zhruba šesti minutách letu přistáváte, máte na výběr. Pozvracet
tandempilota i kameramana, který
k vám snaživě přiběhne a znovu
mele cosi o úsměvu, nebo zařvat:To
chci umět! Byla jsem ten druhý případ.
Alexandra Alvarová
Stane se to nenápadně a pak přijde den D, vy se necháte připoutat k nějakému divnému týpkovi
s mastnými vlasy a povzbudivým
úsměvem a nastoupíte do hrkavé
Anduly, která Vás vyveze vysoko
nad mraky. Někdy to není Andula,
ale L-410 z Kunovic a taky to může
být mnohem lehčí a menší stroj, třeba i malá Cessna. Ve třech tisících
129Ě27(9Ő(12+86,76.É35$+$
3R3i6R
/LQNDVW7DFKRYVNpQiPěVWt
'É06.e3É16.e$'Ě76.e=%2æÌ
ä9ë&$56.2$)5$1&,(
6/(9$1$
1(=/(91Ě1e=%2æÌ
3/$7Ì'2
328.É=.$
'292=$0(5,.$$1*/,(
Od 1. 10. 2013
se otevírá nová vinotéka
Vínečko na Bořislavce
ul. Evropská 55, Praha 6
Výplňový materiál Meta<>Crill
8
se dere do popředí
viny
ké no
s
ž
a
r
še p
Va
září 2013
Nejprve se zeptáme, co to vůbec
Meta<>Crill je.
Polymetylmetakrylát (PMMA) byl
objeven O. Rohmem v roce 1902
v Německu, kde byl v roce 1928 také
patentován. Použití PMMA v lékařství se rozvíjí od roku 1936, kdy
byl PMMA použit v odontologii
na zubní protézu. Postupně se jeho
využití rozšířilo na kyčelní protézy,
chirurgická lepidla, srdeční stimulátory, či intraokulární čočky. V plastické chirurgii a estetické medicíně
se PMMA používá ke korekci mnoha tělových deformací a k odstranění
příznaků stáří.
Histologické studie prokázaly, že
mikrosféry PMMA stimulují tvorbu vlastního kolagenu. Meta<>Crill
působí jako bioexpansor vyplňující
oblast, kde je aplikován a kde způsobuje permanentní výsledky tím, že
stimuluje ukládání elastických a kolagenních vláken. Byla potvrzena
zvýšená mikrocirkulace v místě aplikace a naprostá integrace mikrosfér
PMMA do aplikovaných tkání.
V Evropské unii splnil Meta<>Crill
velice přísné kontroly evropských
norem a je řádně zaregistrován na
Ministerstvu zdravotnictví ČR.
Jaké má Meta<>Crill vlastnosti?
Je to bezpečný, trvalý, biokompatibilní a stálý materiál, který neobsahuje
žádné toxické látky, alergeny, proteiny, nemigruje a není mutagenní. Me-
Co to je Meta<>Crill® a proč se dere do popředí mezi výplňovými materiály, na to jsme se zeptali MUDr. Ivany
Němečkové, ředitelky zdravotnické sekce společnosti Euroquirurgica CR, s. r. o. Ta je také hlavní školitelkou aplikace
Meta<>Crillu v Evropě a na své kllinice AURUM CLINIC v Praze nejen školí, ale i Meta<>Crill aplikuje.
ta<>Crill působí jako biogenerátor
vlastního kolagenu.
Jak se liší od ostatních výplňových
materiálů?
Výplňové materiály aplikované injekční formou prošly v posledním
desetiletí značným vývojem. Nejznámějším se u nás stal asi botox, první
vlaštovka v odstraňování mimických
vrásek. Stačilo malé množství botulotoxinu (tzv. klobásového jedu, který patří mezi nejnebezpečnější jedy)
a vráska zmizela, neboť botulotoxin
paralyzoval příslušný sval. Bohužel
při opakované aplikaci se postupně ztrácela mimika. Tvář se měnila
v nehybnou masku. Nastávaly i komplikace při artikulaci a objevovaly se
problémy s přijímáním potravy. Proto byla aplikace botoxu do oblasti
obličeje Evropskou unií zakázána.
Nyní se může aplikovat pouze do
dvou bodů na čele, dále se v medicíně používá k odstranění pocení a odstranění křečí při neurologických
onemocněních. Index komplikací
u botoxu je 33 %.
O něco později se na estetický trh
dostala tolik známá kyselina hyaluronová pod nejrůznějšími názvy
– Juvederm, Restylan a další. Zde
MUDr. Ivana Němečková při aplikaci
META<>CRILLU zpěvačce Magdě Malé
k výplni vrásek dochází tím, že místo
aplikace kyseliny hyaluronové přitahuje vodu z okolí a tím dochází
k vyhlazení vrásek. Po čase se kyselina vstřebá, voda už nemá být na co
navazovaná, odchází z místa aplikace
a vráska se opět objeví. Index komplikací je zde 17 %.
U Meta<>Crillu jak výzkumy s pokusnými zvířaty, tak dvanáctiletá
zkušenost s pacienty, kterým byl
Meta<>Crill aplikován dokazují, že
pokud se implantát správně aplikuje, pak jsou komplikace minimální
a statisticky nevýznamné. Po aplikaci Meta<>Crillu můžeme pozorovat
u některých pacientů přechodný otok
a zarudnutí v místě vpichu. Index
komplikací je 0,08.
Co všechno dokáže Meta<>Crill
poopravit a vylepšit?
Má opravdu široké uplatnění. Používá se na korekci vrásek na celém těle,
ke zvětšení rtů, k zdůraznění obrysu
dolní čelisti, k úpravě nebo zvětšení
prsou či ženských i mužských genitálií, na různé úpravy nerovností včetně
následků těžkého akné, ale také deformací, například křivého nosu nebo
zapadlé brady. Zvětší vnitřní kontury
stehen,vytvaruje hubená či rovná lýtka, hýždě, kotníky a vyhladí nepěkně
zvrásněnou kůži na kolenou.
A co komplikace, kontraindikace?
Jestliže je materiál správně aplikován,
do správné vrstvy pokožky a v odpoSe svou klientkou, zpěvačkou Petrou Janů
vídajícím množství, ke komplikacím
nedochází. Implantát se aplikuje
atraumatickými kanylami do podkoží, intramuskulárně nebo k periostu,
nikdy však intradermálně. Implantát
se aplikuje od vzdálenějšího místa
směrem ven (retrográdně) tak, že se
kanylka plynule vytahuje, čímž se
předchází nahromadění implantátu
na jednom místě. Někdy, při nedodržování správné hygieny, může dojít k infekci v místě vpichu a k otoku,
který se léčí con ATB kortikoidy.
Výhodou tohoto materiálu je přirozenost výrazu po aplikaci a velmi
nízký index komplikací.
Je aplikace Meta<>Crillu drahá?
Je to paradoxní, že i když účinek je
mnohem trvanlivější než u jiných výplňových materiálů, cenově je aplikace levnější. Při školeních a při vydávání certifikátů doporučuji lékařům,
aby aplikovali Meta<>Crill na dané
místo opakovaně, a to dvakrát až třikrát ve dvouměsíčních intervalech
a menších dávkach. Tak nedochází
k otokům, návrat do zaměstnání je
možný okamžitě, klienti si lépe zvykají na nový nos či větší rty anebo
i penis a mikrosféry Meta<>Crillu se
lépe obalují kolagenem.
Máte pouze domácí klientelu nebo
i zahraniční?
Samozřejmě hlavně domácí, naši
klienti to sem mají blíž, ale neustále
narůstá i počet klientů z celé Evropy
i ze zámoří. Hlavně muži přijíždějí
za zvětšením penisu z celého světa.
Farmářské trhy na Kulaťáku
Farmářské trhy na Kulaťáku patří k největším farmářským
trhům v České republice. Na Vítězném náměstí (Kulaťáku)
fungují již od roku 2010 a staly se vyhlášenými i za hranicemi
městské části Praha 6.
Naší snahou je dát příležitost v první řadě prvovýrobcům a prvopěsMoravští vinaři - Tuto sobotu máme na trhu
v Dejvicích vinobraní
Vaříme kreativně
SEZÓNNÍ
polévka PRO CHLADNÉ DNY
Foto: Archiv
Teplo a sluníčko se pomalu vytrácí, začínají převládat deštivé
a chladné dny. Chtělo by to něco dobrého, teplého a vydatného
do žaludku. Což takhle vyzkoušet výtečnou bramboračku? Navíc, když si ji po hledání hub v lese zcela určitě zasloužíme.
Ingredience
směs hub, lišky, hříbky,
masáky, holubinky, pýchavky
brambory
kmín
majoránka
pepř
cibule
česnek
olej
polévkové koření
vločky nebo kroupy
peržel čerstvá nebo pažitka
mouka
Postup:
Do většího hrnce dáme vařit
pokrájené brambory na kostičky
a hrst krup nebo vloček. Osolíme,
ochutíme majoránkou a kmínem.
Mezitím si na pánvi rozehřejeme olej na kterém osmažíme nakrájené houby.
Jakmile houby zezlátnou přidáme
je k bramborám
spolu s polévkovým kořením. Poté
na pánev vlijeme opět olej
na kterém necháme zpěnit
cibuli a pokrájený česnek.
Jakmile zesklovatí přidáme mouku a uděláme
jíšku, kterou rozředíme
vývarem z polévky. Poté
směs vlijeme do polévky a zamícháme. Nakonec přidáme posekanou
petrželku nebo pažitku, záleží na
chuti každého z nás.
Přejeme dobrou chuť!
titelům. Snažíme se vytvořit pro
návštěvníky příjemné prostředí se
širokým sortimentem reflektujícím
sezónní produkty.
Na trzích na Kulaťáku můžete nakoupit v podstatě vše potřebné na
celý týden a zároveň si dát dobré
jídlo, dobrou kávu a popovídat se
sousedy, s farmáři či známými a kamarády.
Na každém trhu máme dětský koutek, třídíme odpad a podpoříme
jednu charitativní organizaci tím,
že bude moci zdarma využít jeden
stánek.
Proto budeme rádi, když váš víkend
bude v sobotu ráno začínat u nás!
Uzenářství Sváček prodává na trhu mimo jiné
také české vyzrálé hovězí maso
vynikající chuti i kvality.
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT
BEZPEČNÝ DOMOV ZAČÍNÁ DVEŘMI!
MONTÁŽ ZDARMA
Akce platí do 30. 9. 2013 při objednání spolu s dveřmi.
Pobřežní 8, Praha 8 (Florenc) | 777 335 878 | www.next.cz
Medové produkty: V 10. ročníku Ořešského
Medobraní v soutěži o nejchutnější med
vyhrál stejně jako loni Roman Studený
z Berouna. Romana najdete tuto sobotu
(ostatně jako všechny jiné) na stánku
Medové produkty z Berouna
Pan Dušátko prodává s námi na trhu od úplného začátku. Od 13 hodin bývají
na stánku s květinami slevy!
ZJISTÍME RYCHLE A EFEKTIVNĚ
VÁŠ CELKOVÝ ZDRAVOTNÍ STAV
Neinvazivní screeningová metoda vyšetření stavu a funkce celého
organismu diagnostickým přístrojem ANESA – efektivní vyhodnocení 130 parametrů celkového zdravotního stavu! Ušetří Vám
návštěvy a vyšetření v celé řadě odborných ambulancí! Výsledky
jsou k dispozici ihned a jejich odborná konzultace s případným
doporučením je provedena na místě.
Jedná se o vůbec první analyzátor na
světě, který bez odběru krve stanoví parametry jako HBG, lymfocyty,
enzymy nebo cholesterol. Zhodnotí činnost srdce, mozku, plic, jater,
ledvin, žaludku, střev a imunitního
systému. Ve výsledku se dozvíte
hodnoty krevního obrazu, jaterní testy, hladiny cholesterolu a cukrů, stav imunitního systému a mnohé další.
Přístroj je navíc schopen už
v prvopočátcích rozpoznat
mozkové příhody, tendence k infarktům, cukrovku
i možné tendence ke vzniku rakovinného bujení.
Neinvazivní screeningová metoda s posouzením funkce celého
organismu
Následná 30-ti minutová
odborná
konzultace s doporučením. Efektivní
vyhodnocení 130 parametrů vašeho zdravotního stavu nahrazuje návštěvu
a vyšetření v celé řadě odborných
ambulancí, vyhnete se tak zdlouhavým čekáním a návštěvám nejrůznějších ambulancí.
Screening monitoruje činnost:
srdce, mozku, plic, jater, ledvin, zažívacího a imunitního systému a dalších
důležitých orgánů a procesů v těle.
Výsledky a jejich odborná konzultace ihned na místě
Výsledkem měření je 130 parametrů,
které vypovídají o zdravotním stavu,
tyto výsledky si odnesete na třech
stránkách v tištěné formě. Ihned po
vyšetření následuje 30-ti minutová
konzultace zjištěných hodnot s odborným konzultantem. Konzultace
vás nasměruje k došetření případných
nálezů a jejich ověření na specializovaných pracovištích
a za-
gramu. Vyspělá technologie vytvoří
celkovou biofyzikální, metabolickou
a funkční analýzu organismu.
Prevence je velmi důležitá pro
upevnění dlouhodobého zdraví.
Jedná se o značně rozsáhlou screPřístroje Anesa je malý,
rychlý a bezpečný
hrnuje rovněž doporučení prevence.
Měření lze provádět v jakoukoliv
denní dobu, bez nutnosti hladovění. Vše absolvujete pohodlně, vleže,
bez nepříjemných vyšetření, během
jedné procedury a s dosažením plnohodnotných výsledků.
Špičkový PŘÍSTROJ NA SCREENING CELÉHO ORGANISMU
byl vyvinut v rámci kosmického pro-
Diagnostika přístrojem Anesa v praxi
eningovou metodu hodnocení vedoucí k celkovému kvalitativnímu
posouzení stavu a funkčnosti celého
těla. Při opakovaných měřeních je
možné sledovat účinky doporučených postupů.
Tereza Vandrovcová
vás odnaučí kouřit!
žské
še pra
Va
y
novin
září 2013
11
PhDr. Tereza Vandrovcová (metodička a lektorka) začala kouřit již ve 13 letech a na vysoké škole
již bojovala se silnou závislostí. Na vlastní kůži vyzkoušela mnoho různých metod (náhradní niko- na množství šedesáti osmdesáti cigatinovou terapii, hypnózu), ale spolehlivě u ní zafungoval až kognitivně-behaviorální přístup, díky ret denně, ale jsou i tací, kteří svou
dávku zvyšují podle toho, jak si na ni
kterému přestala kouřit ze dne na den, bez mučivých abstinenčních příznaků.
Terezo, v propagačním materiálu
se zmiňuješ, že jsi sama byla silná
kuřačka. Kolik cigaret jsi denně vykouřila?
Asi 10 let jsem kouřila v průměru
20 cigaret denně, ale když jsem byla
v hospodě, tak jsem třeba vykouřila
i 40 cigaret.
Zmiňuješ se zde také, že jsi se odnaučila kouřit kognitivně-behaviorálním způsobem. Vysvětli mi to
prosím.
Jde o psychologický přístup, který je
založen na rozumovém rozpoznání
závislosti a pak praktickém nácviku
nových způsobů chování tak, aby
člověk při odvykání netrpěl. Je to
konkrétní návod, jak na onu závislost pohlížet, jak s ní komunikovat
a jak s ní pracovat. Nejrozšířenější
metody doporučují vyhýbat se kuřákům, vyhýbat se hospodám a měnit
životní styl. Tato metoda je založena
na tom, že se vůbec nic nemění. Jsou
v ní zahrnuty konkrétní pokyny, že
ti konkrétní lidé mají dál chodit do
hospod, chodit s kuřáky na kuřácké pauzy atd. Jde o praktický návod
krok za krokem. Tento typ psychologické metody se používá i u všech
ostatních závislostí. Je používána
u alkoholismu, u narkomanie i u závislosti na jídle nebo na čokoládě.
Můžeš mi prosím prozradit, jak
zmíněná metoda funguje v praxi?
Seminář je celkem sedmihodinový a začíná v 10 hodin ráno. Sejde
se skupinka maximálně deseti lidí
a poté se vzájemně představí. Je to
podobné jako například skupinky
anonymních alkoholiků v USA. Nejdřív se představí, řeknou, jak dlouho kouří, jestli zkoušeli
jiné metody atd. A pak
následuje takový brainstorming, kdy po nich
chceme, aby nám řekli
všechna pozitiva, která
na cigaretách mají. Co
na nich vidí dobrého.
Někdo to má na uvolnění stresu, někdo na nudu,
někdo k pivu, někdo ke
kávě, někdo neví co dělat s rukama nebo při
seznamování... Všechny
tyhle věci napíšeme na
tabuli a odpoledne se
k nim vrátíme. Během
té doby se snažíme těm
lidem vysvětlit, jak funguje fyzická závislost,
psychická závislost, co
můžou očekávat poté,
když „típnou“ svoji poslední cigaretu. Ještě je důležité říct,
že během semináře se kouří. Každou
hodinu probíhají kuřácké pauzy, kdy
ti lidé spolu jdou na cigaretu. Je tomu
tak proto, že pokud bychom jim ty
cigarety sebrali hned na začátku kurzu, tak by měli absťák a nesoustředili by se dobře na to, co jim říkáme,
jako když ty cigarety mají a poslední
cigaretu zamáčknou až pozdě odpoledne, když už jsou přesvědčeni, že
mají dostatek informací a že se nebojí ten krok udělat. Odpoledne se
vrátíme k tabuli s těmi pozitivy cigaret a vysvětlujeme, proč se jim zdá,
že jim cigareta v dané situaci pomá-
há a proč to tak ve skutečnosti není.
Vysvětlujeme jim, že nikotinová závislost v podstatě způsobuje ochromení centra dopaminu v mozku, což
je centrum odměny, a že zatímco
nekuřák v životě prožije příjemnou
situaci a dostane příjemné pocity,
kuřák prožije příjemný okamžik, ale
příjemné pocity nepřicházejí, dokud
si nedá cigaretu.
Můžeš mi to konkrétně popsat?
Kuřák si zvykne na to, že když si dá
cigaretu, tak ho jeho mozek odmění
dopaminem, jenže jakmile cigaretu
nemá, tak naopak spadne do minusu,
protože jeho tělo si ho už nedokáže
vyrobit samo a cigaretu potřebuje
k tomu, aby ho vytvořilo. Takže závislost kuřáka spočívá v tom, že si musí
pravidelně dodávat dávku nikotinu,
aby se udržel na rovnovážné hladině,
kde je vlastně nekuřák pořád, jelikož
ono tělo si přivykne.
A co u kuřáků, kteří kouří několik
desítek let, to už je těžká závislost...?
Člověk, který kouří deset a více let
a nezvyšuje svoji dávku, tak kouří
a zároveň má absťáky. Protože tolerance na tu drogu se již vytvořila,
a tak tito lidé v podstatě trpí celý život absťáky, pokud se nechtějí dostat
jejich tělo postupně zvyká.
Jak to tedy funguje? To takovému
člověku začnete ubírat cigarety postupně?
Ne, je to ráz na ráz. Ti
lidé kouří celý den, odpoledne pak jdou na
poslední rituální cigaretu, kdy se s ní jakoby
rozloučí, a pak následuje
abstinenční období. Zároveň od nás dostanou
tištěné materiály na
doma, které si čtou a učí
se vnímat nikotinovou
závislost jako nekuřáci. Doposud ji vnímali
jako kuřáci, tedy něco,
co jim dělá dobře, co jim
pomáhá ve všech situacích, a teď se to učí nově
vnímat jako nekuřáci,
což znamená vnímat
to jenom jako drogu,
která jim dodává něco,
co mozek vyžaduje, ale
co nám není přirozené.
Když člověk neví, co ho čeká, a jde
metodou silné vůle ve stylu: „Teď se
zařeknu a přestanu!“ tak se často stává, že prožívá hrozné absťáky – třes,
pocení, nespavost atd. Zatímco s naší
metodou nám většina lidí referuje, že
absťáky nejsou tak nepříjemné. Většinou se projeví jako nápad: „Dej si
cigaretu!“ ale oni to takhle nenechají být, zabývají se tím a odpovědí si:
„Ano, teď bych si rád dal cigaretu, ale
jelikož teď přestávám a vím, že by mi
to udělalo jen to, že by mi to utišilo
absťák a nijak by mi to nepomohlo,
tak si ji nedám.“ A ten nápad odejde.
A pak přijde třeba za hodinu, další
den přijde až za dvě hodiny... a tak
se ty intervaly neustále prodlužují.
Celé je to založeno na rozpoznávání
a oni pozorují to, jak často tyto nápady chodí, a radují se z toho, že chodí
čím dál méně. A tím, že mají radost
z toho, že to probíhá, jak to probíhat
má, tak se jim v mozku začíná tvořit
dopamin, který kompenzuje to, že už
nemají cigaretu.
Jak vysoké máte procento odnaučených kuřáků?
Podle našich informací a podle toho,
co zjišťujeme, je to něco okolo 80 %
z lidí, kteří prošli semináři.
Děkuji za rozhovor.
Vít Hassan
Břevnovský
klášter
12
iny
ov
žské n
a
r
p
še
Va
září 2013
První mnichy přivedl sv. Vojtěch až
z Říma a prvním místním opatem se zde
stal v roce 993 jeho vychovatel Anastasius. V polovině 11. století dal opat Meinhard v Břevnově postavit románskou
baziliku sv. Benedikta a Vojtěcha. Počátkem 14. století byl klášter s kostelem
přestavěn opatem Bavorem z Nečtin
a od té doby je zasvěcen sv. Markétě.
V klášteře žila celá řada známých mnichů, například Jan z Holešova, který
pravděpodobně jako první používal pravopis s diakritikou. Za husitských válek
byl klášter velmi poničen a roku 1420
došlo k jeho zničení tábority. Mniši,
kteří přežili, odešli do Broumova. K obnově kláštera došlo až v polovině 16. století. Současnou barokní stavbu kláštera
včetně chrámu svaté Markéty, nového
konventu a prelatury zahájil roku 1708
opat Otmar Zinke a svěřil ji do rukou
nejlepších umělců tehdejší doby. Kostel byl vysvěcen roku 1715, celá stavba
však trvala až do roku 1740. Vrcholně
barokní stavba s dlouhým kněžištěm
byla postavena podle plánů architekta
Kryštofa Dientzenhofera, který též vedl
stavební dozor. Sochy sv. Benedikta nad
vstupní branou a sv. Jana Nepomuckého
v severozápadním rohu nádvoří vytvořil
sochař Karel Josef Hiernle, ostatní sochy
na fasádě jsou dílem lužického sochaře
Matěje Václava Jäckela, jenž je též autorem sochy patronky chrámu sv. Markéty, která je vsazena v hlavním oltáři.
Vnitřní zařízení společně s výzdobou
kostela navrhl Kryštofův syn Kilián Ignác Dientzenhofer. Uvnitř kostela jsou
umístěny dvě řady barokních mnišských
lavic, tzv. stally. Na postranních oltářích
v chrámové lodi je umístěno šest obrazů
od Petra Brandla. Fresky na klenbě vymaloval Jan Jakub Stevens. Významnou
součástí kostela jsou též cenné, nedávno
zrekonstruované, barokní varhany.
Břevnovský klášter v Praze-Břevnově je nejstarším mužským klášterem v Čechách. Byl založen roku 993 u pramene potoka Brusnice pražským biskupem Vojtěchem a českým knížetem
Boleslavem II., kteří se zde podle známé pověsti setkali při lovu. Jiná legenda praví, že při
společném setkání spatřili jelena, který se chtěl napít z potoka Brusnice, bránilo mu v tom však
spadlé břevno. Podle této legendy sv. Vojtěch břevno z vody vytáhl a na památku na tom místě
založil klášter.
Za pruského obléhání Prahy v roce
1757 sloužil kostel jako lazaret a současně jako stáj. Díky břevnovskému
opatovi Františku Štěpánovi Rautenstrauchovi, který se významně podílel
na reformách vysokých škol, právnického a kněžského vzdělávání, se klášter vyhnul josefínským reformám a za
Josefa II. nebyl zrušen. V následujícím
období klášter spíše upadal a byl reformován až v 30. letech dvacátého století
mnichy z belgického Chevetogne. Pře-
vorem a od roku 1947 opatem se poté
stal Anastáz Opasek. Roku 1950 došlo
k jeho nespravedlivému obvinění, zatčení a dlouhodobému věznění. Klášter byl
o rok později rozpuštěn a mniši deportováni. Do roku 1990 zde StB pod krycím názvem Montážní ústav využívala
tzv. Sartoriův konvent, jenž sloužil jako
archiv ministerstva vnitra. Po revoluci
se opat Anastáz Opasek vrátil zpět a za
významné podpory zahraničních klášterů v letech 1990–1993 probíhala dů-
kladná rekonstrukce kostela s klášterem
a jeho povýšení na arciopatství. V roce
1997 klášter navštívil papež Jan Pavel
II. Při archeologickém průzkumu z let
1965–1968 bylo pod částí kostela odkryto zdivo a podlaha krypty trojlodní
románské baziliky z poloviny 11. století.
V dolní části zahrady stojí zrekonstruovaný barokní pavilon Vojtěška s pramenem potoka Brusnice, nad pramenem
se nachází křížová gotická klenba, jediný pozůstatek někdejšího gotického
kláštera. Kaskádová barokní zahrada
s nedávno zrekonstruovanou klášterní
zahradou stejně jako dva rybníky pocházejí z druhé čtvrtiny 18. století a jsou
pouze menší částí někdejšího obrovského areálu, který zčásti podlehl výstavbě
sídliště Petřiny. V zahradě se též nachází soustava barokních štol, jimiž se voda
přiváděla do kláštera. Komplex přilehlých hospodářských budov zahrnuje
bývalou sýpku, administrativní budovy
a ovčín, který v současnosti slouží jako
klášterní restaurace. Původní vstupní
osa kláštera je v současnosti rozdělena
Patočkovou a Bělohorskou ulicí. Při
výstavbě třídy Pionýrů (dnešní Patočkova ulice) v druhé polovině minulého
století byly zbořeny Dientzenhoferovy
budovy klášterního pivovaru a sladovny
s vnější ohradní zdí zahrady. Klášter má
nejstarší tradici vaření piva v Čechách.
Vaří se v něm hned několik druhů piva
Břevnovský Benedict. Břevnovský klášter je společně s přilehlou Markétskou
zahradou (tzv. Vojtěškou) zařazen mezi
kulturní památky České republiky.
Foto a text: Vít Hassan
Břevnovský klášterní pivovar svatého Vojtěcha
Spodní dvůr areálu kláštera
Markétská 1
Praha 6, Břevnov
www.brevnovskypivovar.cz
[email protected]
Prodej piva: Po - Pá 14 - 18
• Benedict světlý ležák, 12,5% hm
• Benedict tmavý ležák, 11,7% hm
• Pšeničné pivo, 11,7% hm
• Klášterní IPA, 15,5% hm
• Benedict Imperial Pilsner, 20,2% hm
• Benedict Imperial Stout, 21,2% hm
Historie břevnovského pivovaru je spjata s místním klášterem, který byl založen sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. v roce 993, a brzy
po jeho založení vznikl i první známý pivovar v Čechách na jehož tradici Břevnovský pivovar navazuje.
Nejblíže mému srdci je Bobík!
Jakou jste měl jako malý představu
o svém povolání?
Můj tatínek coby fotograf velice miloval přírodu a vodil nás na výlety do
Brd, my jsme se naučili milovat přírodu a já chtěl být myslivcem. Představoval jsem si tu práci tak, že budu
mít flintičku na zádech, chodit po lese
a radovat se ze života.
Co jste vystudoval?
Vystudoval jsem střední uměleckoprůmyslovou školu, kde byl obor
propagační grafika a podle zadání
jsme kreslili plakáty, obaly na knížky
a ilustrace. Ve čtrnácti letech jsem
dělal zkoušky, musel jsem přinést domácí práce, předvést, že umím kreslit,
a hlavně, že mě to zajímá.
Co vás přivedlo na myšlenku vytvořit komix s Fifinkou, Myšpulínem,
Pinďou a Bobíkem?
S mou manželkou jsme byli na předsvatební cestě v Itálii, kde jsem viděl,
jak se dělají komixové časopisy. U nás
byly komixy vedené jenom jako přílepky časopisů. V Itálii byli o kus dál
a měli tam celé komixové časopisy. To
byl pro mne úplný zázrak a po návratu
jsme si říkali, že bychom to vymysleli
taky. Samozřejmě to nebylo tak jednoduché, jak se později ukázalo. Nápad vznikl jednoho odpoledne, kdy
jsme společně s manželkou vymysleli
vzhled a charakter všech čtyř figurek.
Já to hned kreslil a vznikly všechny
postavičky: Silák Bobík, vynálezce
Myšpulín, bojácný Pinďa a Fifinka,
která vaří a po ženské stránce jim
vždy umí chytře poradit. Tenkrát trvalo rok, než se něco vydalo, a v roce
1969 komix vyšel.
Popište mi kroky, jak komix vzniká?
Nejdřív musíte mít scénář a nápad,
co budete kreslit. Prvních pět příběhů
jsem vymyslel sám a poté, když se uká-
zalo, že se bude pokračovat dál, jsem si
řekl, že příběhy musí vymýšlet spisovatel profesionál. Postavičky nakreslíte
tužkou, obtáhnete perem a potom vybarvíte.. Prvních dvacet let se všechno
vybarvovalo štětcem a akvarelovými
barvami a pak šly kresby rovnou do
tiskárny. V současnosti pracuji tak,
že komix nakreslím fixou, pak se naskenuje, závěrem se v počítači vybarví
a bubliny se otextují.
Čekal jste po vydání prvního příběhu, že Čtyřlístek vzbudí takový
ohlas? Jaký byl historicky nejvyšší
náklad?
Redakce, která publikovala můj první příběh, počítala s tím, že to bude
jen jeden příběh o jakémsi kocourovi.
Nikdo netušil, že bude mít tak velký
ohlas. Proto se nakladatelství rozhodlo
pro dvě další pokračování. Náklad byl
tenkrát šedesát tisíc a třetího příběhu
se vydalo devadesát tisíc. V tu chvíli
se nakladatelství rozhodlo pro další pokračování. Nikdy jsme netušili,
oviny
žské n
še pra
13
Přišel sem devítiletý kluk a přinesl
historicky první číslo Čtyřlístku, úplně, jako kdyby vyšlo z tiskárny, a povídá: „Pane Němeček, mohl byste mi
to podepsat?“ Já mu říkal: „Neblázni,
vždyť je to úplně nové!“, „Jak jsi ten
sešit sehnal?“ On odpověděl, že ho
koupil za čtyři tisíce. Zeptal jsem se,
kde vzal peníze. Kluk odpověděl, že si
je vypůjčil od tatínka, ale že mu je vrátí. Tak jsem mu to nakonec podepsal.
Za čtrnáct dní byla první aukce. On
sešit koupil za čtyři tisíce a za 25 tisíc
ho prodal.
Jaká kuriózní historka se vám v souvislosti s Čtyřlístkem přihodila za
komunismu?
Já jsem v té době kromě Čtyřlístku
dělal keramické stěny pro obchodní
Oslovili mě pracovníci České pošty, jestli bych nechtěl nakreslit návrh
známky, a posléze se ukázalo, že chtějí
známky se všemi čtyřmi figurkami.
A protože žena má vždycky přednost,
tak jsem jako první nakreslil Fifinku.
Pokud je mi známo, tak náklad těch
známek byl osm milionů.
Kterou ze svých postaviček máte
nejradši?
Jsou to moje děti, jako kdybych je
porodil. To znamená, že jako rodič je
mám všechny stejně rád. Ale nejblíže
mému srdci je samozřejmě Bobík,
protože, když se na něj podíváte, tak je
domy a u jejich realizace jsem musel
být přítomen. Tenkrát jsem byl v Německu, hranice byly zavřené. Musel
jsem odevzdat Čtyřlístek a jeho tehdejší číslo se mělo jmenovat Černá
sobota. Přes den jsem pracoval na
keramické stěně a po večerech jsem
dokončoval příběh pro časopis. Potřeboval jsem ho dostat zpátky přes
hranice, aby byl splněn termín tisku.
Takže jsem ho dal do obálky šoférovi,
který jel s tirákem, a požádal ho, aby
obálku vhodil do první české poštovní
schránky. On ji vzal, přijel na hranice
a první, co udělal, bylo, že Čtyřlístek
dal celníkům a řekl jim: „Podívejte se,
oni mi něco vrazili do ruky a já vůbec nevím, o co jde!“ Když jsem se
vrátil, tak jsem to musel vysvětlovat.
Stalo se to přesně na výročí 21. srpna,
tady v Praze byly demonstrace a do
toho celníci dostali do rukou časopis
s názvem Černá sobota, a pokládali
to za provokaci. Bylo to napínavé, ale
nakonec se vše vysvětlilo. Čtyřlístek
zabavili a pravděpodobně je dodnes
vystaven v Policejním muzeu.
Jak se vaše postavičky dostaly až na
poštovní známky?
stejně plešatý jako já a dokáže se rázně
ohradit proti svým nepřátelům. Je nebojácný a to se mi velice líbí.
V jakých různých zemích Čtyřlístek
vycházel?
Čtyřlístek se ve spolupráci s polským
nakladatelstvím dostal až do Ruska, Běloruska, Finska, dokonce i do
Ázerbájdžánu.
Můžete mi prozradit vaše plány do
budoucna?
Letos jsme uskutečnili premiéru filmu
Čtyřlístek ve službách krále. Momentálně producenti přemýšlejí o pokračování a o formě, jakou pro něj zvolit.
Jestli formu večerníčku nebo dalšího
celovečerního filmu, což by bylo také
hezké. V každém případě se mi splnil
velký sen. Celou dobu jsem přemýšlel
o tom, jak to udělat, aby figurky nebyly jenom nakreslené, ale aby ožily,
a před třemi lety jsme se seznámili
s lidmi, kteří měli odvahu investovat
do animovaného filmu a věřili tomu,
že Čtyřlístek bude úspěšný. Než jsme
ten film dali dohromady, trvalo to tři
roky. Není to žádná legrace, ale výsledek stojí za to. Vznikl krásný film pro
děti i pamětníky.
Va
září 2013
Jaroslav Němeček
Jaroslav Němeček (* 20. února
1944) je český ilustrátor, autor
známého komiksu Čtyřlístek.
Dříve také pracoval pro dětský
časopis Mateřídouška.
Text a foto: Vít Hassan
že jich uděláme třeba dvacet, sto, ani
jako dneska, kdy máme 560 příběhů.
Nejvyšší náklad byl 220 000 výtisků,
to bylo v roce 1988.
Jak jste se v porevoluční době vyrovnali se zahraniční konkurencí?
Jakmile se otevřely hranice, tak zde
byli lidé velice natěšení na jakýkoli západní výrobek. Na náš trh přišlo
a pokusilo se zde uchytit několik
komixových nakladatelství. Byla
nám velkou konkurencí, protože
měla vypracovaný systém marketingu. Obvykle začala tím, že
do televize za relativně levný peníz prodala své příběhy a televizní reklama byla velice intenzivní.
Dokud běžela televizní podpora,
tak se jim dařilo dobře. Jakmile
skončila, tak byla ztracena a do
roka odešla. Zatímco Čtyřlístek
měl těžkou konkurenci a neměl
podobnou podporu, tak přežil.
Lidé se všeobecně vracejí k českým výrobkům a se Čtyřlístkem
je tomu zrovna tak.
Jak došlo k tomu, že se historicky první číslo Čtyřlístku prodalo za 25 000 Kč?
OSOBNÍ BANKROT?
SCHVÁLENO!!!
Všechny půjčky jsme si s manželkou brali s vědomím, že na splácení máme dostatek financí. Půjčky
jsme využívali spousty let. Vše se
ale změnilo, když jsem v roce 2011
přišel o práci. V té době jsme již
měli několik půjček a konsolidaci
půjček. Na začátku roku 2011 jsme
si pořídili auto a domek, který byl
v dezolátním stavu. Snažili jsme se
ho opravit z peněz utržených za prodaný byt. Snažili jsme se z toho, co
jsme měli, své závazky řádně plnit,
když to nešlo, využili jsme nabídky a vzali si další úvěr. Během doby
co jsem byl hlášen na úřadu práce,
a pobíral podporu, jsem marně hledal pracovní uplatnění. Protože nám
finance už vážně docházeli, tak jsme
se rozhodli, že prodáme byt a odstěhujeme se z města na venkov, kde náklady na bydlení jsou o hodně nižší
než ve městě. Navíc mi nabídli práci
v ZD, ale plat mám více než o polovinu nižší, než jsme byli zvyklí. V té
době musela jít manželka na operaci
ruky a pak do nemocnice. Na nemocenské byla skoro tři měsíce. Pro ni
se práce na venkově nenašla, proto
denně dojíždí 75 km do zaměstnání, ve kterém je zaměstnána od roku
2004. Snažila se najít brigádu k práci, ale protože dělá ve třísměnném
nepřetržitém provozu, nešlo to. To
už situace začala být nezvladatelná.
Prodali jsme hodnotnější osobní
věci, ale peníze stačili jen na jeden
měsíc. Komunikovali jsme se svými
věřiteli, co by se dalo v našem případě dělat, ale nikdo nám nebyl schopen poradit ani navrhnout nějaké
řešení. Tak nám nezbylo nic jiného,
než hledat pomoc u Oddlužovacího
centra. Během dvou dnů jsme měli
připravený návrh na Osobní bankrot. Jsou to odborníci. Jako jediný
nás vyslechli a pomohli nám. Škoda
že jsme nevyužili jejich služeb již
dříve. Pokud můžu poradit všem,
kteří se nacházejí v dluhové pasti,
neváhejte a zavolejte jim na bezplatnou linku 800 409 609. Budete mít
klid, jako my.
Ještě jednou děkujeme!
Klient Oddlužovacího centra
www.oddluzovacicentrum.cz
TESTUJEME
za vás
Teleobjektiv
pro začátečníky
Tudíž jsem byl velice zvědavý na to,
jak se „popere“ se snímky ze sportovní akce a to i za horšího světla. Právě
proto jsem ho vzal na závody v ploché
dráze na břevnovské Markétě. Mu-
Tamron AF 70-300mm f/4,0-5,6 Di LD Macro se řadí do úplně
nejlevnější cenové kategorie teleobjektivů, mimojiné z důvodu, že
není vybaven optickým stabilizátorem, (tak jako jeho dražší bratříčci od stejného výrobce) a jeho minimální clona je pouze f/4.0.
Plochodrážník Martin Málek,
autoklub Slaný
sím se přiznat, že jsem od něj
neměl velká očekávání, naopak
mě mohl jen příjemně překvapit.
Tomuto teleobjektivu bych vytkl
zejména pomalejší ostření. - Než
jsem stačil zaostřit na závodníka
a pohotově zmáčknout spoušť,
tak se závodník zpravidla ocitl
mimo záběr. Sžití s pomalejším
ostřením vyžadovalo jistou dávku trpělivosti, nicméně musím
vyzdvihnout fakt, že mi nakonec
vyšlo několik ostrých povedených
snímků, jejichž kvalitu mohu
označit za profesionální. Teleobjektiv
Tamron AF 70-300mm proto doporučuji všem začátečníkům a mírně pokročilým amatérům, kteří si do koupě
nákladného teleobjektivu nemohou
dovolit investovat velké peníze a přesto
chtějí pořídit kvalitní sportovní snímky.
Teleobjektiv Tamron AF 70-300mm
zapůjčila společnost Megapixel. www.
megapixel.cz
Text a foto: Vít Hassan
45. Memoriál Luboše Tomíčka
Dne 9. září plochodrážní stadion na pražské Markétě hostil špičkové domácí i zahraniční závodníky, kteří společným soupeřením uctili
památku Luboše Tomíčka, který tragicky zahynul v roce 1968.
Na Zlaté přilbě v Pardubicích
tehdy s pěti tituly mistra republiky
v řadě toužil celý závod vyhrát. Ve
finálové jízdě jednoznačně vedl, ale
v zatáčce se přetočil, dva závodníci
se mu stačili vyhnout, čtvrtý Jaroslav Wolf však bohužel do ležícího
Luboše Tomíčka narazil. Luboš Tomíček se tak 20. října 1968 ve věku
čtyřiatřiceti let stal šestou obětí závodu o Zlatou přilbu.
Luboš Tomíček měl svou premiéru na ploché dráze v roce 1957
v pražském klubu, který nesl jméno
Rudá hvězda. Od té doby na sobě
pracoval a neustále své výkony zlepšoval, až dosáhl toho, že se stal nejlepším československým jezdcem,
který vyhrával, co se dalo, včetně
pěti titulů mistra republiky. Zároveň
úspěšně reprezentoval Československo v mezinárodních závodech,
kde to dotáhl až do světového finále
v roce 1965. Po osm let byl též kapitánem československé reprezentace.
Od roku 1969 se na jeho počest
jezdí v Praze na Markétě memoriál nesoucí jeho jméno. Vítězem
jeho prvního ročníku se stal Novozélanďan Barry Briggs. Memoriál
Luboše Tomíčka je nejstarším mezinárodním plochodrážním závodem v Praze. Vítězem 45. ročníku
Memoriálu Luboše Tomíčka se stal
Rafal Okoniewski, druhý skončil
Renat Gafurov a třetí dojel Daniel
Nermark.
Luboš Tomíček
(16. 8. 1934 – 20. 10. 1968)
Československý motokrosař a závodník na ploché dráze. V tuzemských individuálních závodech
získal celkem 11 medailí. Pět
zlatých (1961–1965), dvě stříbrné (1958, 1968) a čtyři bronzové
medaile (1959, 1960, 1966, 1967).
Ve finále Světového poháru startoval čtyřikrát, přičemž si dvakrát
odnesl medaile: Bronz z Göteborgu (1960) a stříbro z Vídně (1963).
V jeho šlépějích pokračovali i jeho
syn a vnuk.
Patrik Mikel z autoklubu Březolupy (vlevo)
MARk dzirasa: ÚSPĚCH JE STAV MYSLI!
Marku, kdy jsi se nastartoval na duchovní cestu?
Iniciátorkou byla moje maminka, která
je velmi duchovně založená, ovládá devět jazyků, z nichž sedm vyučuje, a v dobách hluboké totality se zajímala o východní kultury a vyšší principy. U nás
v rodině se otevřeně hovořilo o věcech,
které byly v totalitním režimu tabu.
Duchovno a peníze, lze to spojit?
Ano, pokud člověk přijme peníze jako
součást života a přestane je odmítat,
tak to lze perfektně skloubit. Většinou
se lidé peněz bojí, jsou vychováni myšlenkou, že peníze kazí lidi nebo že větší množství peněz nelze získat legálně,
a my nejsme přece tak zkažení... To je
propaganda, která provází mnoho rodin. Toto dogma lze ovšem překonat.
Přednášíš ve velkých firmách, jak zaměstnanci chápou tuto tematiku?
Jsem přesvědčen, že zde dochází k obrovskému přerodu. Dnes se ve všech
pádech skloňuje slovo transformace.
Pro mě je fascinující, jak ezoterické,
spirituální či další netradiční směry
prosakují do korporátního světa. Vždy
se najde osvícený jedinec na vyšším
postu, který se odváží firemní kulturu
vést tímto směrem. Postupně se začíná
objevovat sedm návyků vůdčích osobností, vizualizace, afirmace, feng-shui,
neurolingvistické programování nebo
pozitivní myšlení.
TESTUJEME
za vás
Pokud se podíváme na tablet důkladněji, tak svým designem působí
velmi příjemně. Multidotykový displej o velikosti 10.1“ a rozlišením
1280 x 800 bodů je skvělý nejenom
pro práci, ale také zábavu, což ocení
zejména děti.
Ilustrační foto
Na rozhovor s Markem jsem se těšila. Speakrů a motivačních
trenérů znám řadu. Ovšem Mark je jiný. Má charizma a velkou
duchovní hloubku, kterou při své práci úspěšně využívá. Poradí
nám, jak si přivést do života úspěch, harmonii a dobrou náladu.
Řekla bych, že aplikuješ multifunkční trénink.
Ano, mé semináře jsou různé. Například seminář Čtyři energie, který je
o pochopení kvadropolárního pojetí
světa – oheň, voda, země, vzduch, někdo to lépe chápe pod názvy melancholik, sangvinik, cholerik či flegmatik. Dále se věnuji time managementu,
správnému pochopení a využití času.
Učím řeč těla, jak odhalit lež a nepravdu nebo profesní a osobní růst.
Jaká je tvoje klientela?
Velmi různorodá. Nejstarším lidem
je přes osmdesát, nejmladším kolikrát
není ani patnáct let. Setkají se zde
bankovní úředníci společně s řediteli
velkých firem, poštovní doručovatelkou stejně i s maminkou na mateřské
dovolené. Všichni chtějí zlepšit a zkvalitnit svůj život a pochopit, proč vztahy
mezi lidmi fungují nějakou formou
a jak je postupně přeprogramovat.
Markéta Vernerová
Mark při autogramiádě vlastní knihy
Mark Dzirasa 21 DNŮ.
jak si přivolat a prožít krásný a úspěšný den
Program na dobrou náladu. de o tzv.
afirmaci. Je to nástroj na naprogramování podvědomí. Co to znamená? Je
to stav mysli, který ovlivňuje výsledky,
které následně dostáváme. Na otázku,
zda funguje černá kočka přes cestu či
nikoli, musím říci, že funguje, ale také
nefunguje. Pro toho, kdo pořekadlu
věří, tomu bude 100% fungovat. Těm,
kteří se tomu smějí, těch se to jistě nedotkne.
Naše sebemluva se stává naším sebenaplňujícím proroctvím. Každé
ráno, ještě před naprostým probuzením, v době, kdy naše mysl setrvává pár
minut v hladině alfa, je potřeba ji naladit na naše přání. Stav alfa se po několika minutách totiž změní na stav beta
a to je vlastně naše každodenní vědomé žití, ve kterém fungujeme. V tomto stavu prožíváme radosti, ale také
stresy, a řešíme problémy. Se správně
naladěnou myslí prožijeme den mnohem produktivněji a kvalitněji. Takže
ještě dříve, než vstaneme z postele, je
potřeba myslet velmi pozitivně na to,
jak úspěšný bude můj den. Já to dělám
tak, že si představuji, jak budou prázdné silnice, až pojedu, jak dostanu telefonicky novou pracovní příležitost, jak
se kvalitně naobědvám a jak mé tělo
získá potřebnou energii. Samozřejmě
se ve stavu alfa ocitáme také každý večer před usnutím. Proto nedoporučuji
usínat se zapnutou televizí, protože
informace získané v tomto stavu také
dokáží ovlivnit naše podvědomí. Příští téma: Proč někdo nemá na složenky
a druhý večeří kaviár? Mark Dzirasa
Cena versus výkon,
test tabletu 3Q
Do rukou se nám tentokrát dostal tablet od společnosti 3Q , který
nás zaujal nejen svojí cenou, ale i výbavou. Z tohoto důvodu jsme se
rozhodli, že se mu podíváme blíže na zoubek.
Tablet funguje na dvoujádrovém
procesoru Rockchip RK 3066 Cortex A9 s taktem 1,6 Ghz, 1GB
operační paměti DDR3. I když se
jedná pouze o dvoujádrový procesor, tak jeho rychlost
je velmi slušná.
Úložná kapacita
je 16 GB, kterou lze rozšířit pomocí
SD karty.
Operač-
ní systém Android 4.1 Jelly Bean
fungoval bez problému. Připojení
k internetu přes Wifi a 3G pracovalo také dobře.
Li-pol baterie o kapacitě 7000 mAh
vydržela při plném nabití a nepřetržité práci cca 5 hodin, nicméně
bychom uvítali delší kabel nabíječky. Co bychom tabletu vytkli, jsou
fotoaparáty, snímky z nich nejsou
v úplně dobré kvalitě, ale faktem
je, že je porovnáváme se snímky
z dražších přístrojů.
Práce s tabletem byla příjemná
a pokud se zamyslíme nad jeho cenou, tak Vám ho můžeme doporučit
a určitě nebudete zklamáni.
Test proběhl ve spolupráci se společností 3Q
Více info o tabletech naleznete na
www.tablety3q.cz
Trénovat mozek studiem jazyků
je jedna z nejoblíbenějších
aktivit dnešních čtyřicátníků.
Lidé starší 40 let si uvědomují,
že pravidelné učení pomáhá
udržet jejich mysl svěží a že je
výbornou prevencí před
duševními nemocemi.
kurzy angličtiny a němčiny
Nabízíme:
- kurzy od 1990 Kč / pololetí
- poslední místa v kurzech
- výuku na Florenci
Najdete nás zde:
Těšnov 5, Praha 1
tel.: 733 112 621
www.agenturamotivace.cz
oviny
žské n
še pra
Va
září 2013
16
Quíz
Holdujete karbanu?
Jakými jste znalci karetních her se můžete přesvědčit v dnešním kvízu.
1.Oblíbená hra pro jednoho hráče je:
a. Kanasta
b. Pasiáns
c. Oko bere
d. Žolíky
2. Kačaba je karetní hra:
a. Moravská
b. Plzeňská
c. Šumavská
d. Krkonošská
5
7
2
4
9
8
1
3
2
3
7
6
8
5
4
9
4
6
9
2
9
4
8
5
3
7
4
4
7
4
4
5
7
8
6
9 8
2
7
6
7. Název „Pekelně se soustřeď“ je akronym
oblíbené hry:
a. Pexesa
b. Černého Petra
c. Solitaire
d. Kvarteta
2
1
9
9
2
3
8
4
7
1
1
1 5
7
4
7
2
6
9
6
1
4
2
4
6
2
9
9
2
4
1
6
9
3
7
4
8
9
2
9
9
1
6
3
6
8
3
8
8
5
7
1
5
1
4
5
8
9
7
1
2
4
1
9
2
9
2
6
5
2
7
2
6 5
4
3
9
5
5
2
2
9
3
9
8
7
3
1
3
1
6
6
1
3
8
1
8
3
3
6
8
4
4
1
9
8
5
8
8
2
9
6
4
4
6
5
1
6
1
5
4
7
2
3
1
2
9
3
6. Nejoblíbenější hazardní hrou v kasinech je:
a. Poker
b. Baccarat
c. Blackjack
d. Ferbl
9
2
9
5
3
8
6
6
2
7
1
6
3 9
6 9
4
9
1
9
7
9
7
6
5
6
5
5
8
1
7
3
1
2
6
4
9
2
6
7
6
8
3
1
3
2
9
2
7
5
7
4
1
3
9
8
6
6
3. Velkou a malou Arkánu můžeme najít u:
a. Cikánských karet
b. Tarotových karet
c. Mariášových karet
d. Žolíkových karet
8. Karetní hra Bridž se vyvinula z:
a. Rummy
b. Whistu
c. Piketu
d. Mariáše
8
3
2
2
1
7
5. Firma Ferdinanda Piatnika pochází z:
a. Rakouska
b. Polska
c. Slovenska
d. Česka
7
1
2
3
4. Původní název oblíbené hry „Prší“ je:
a. Niacola
b. Alescola
c. Tau-tau
d. Mau-mau
3
1
8
6
7 9
3
9
1
8
2
6
Správné odpovědi:
1b, 2c, 3b, 4d, 5a 6a, 7a, 8b
Účelně
jednající Pokolení
muž
SFINGA KŘÍŽOVKA
BAREVNÝ LUŠTITELSKÝ ČTRNÁCTIDENÍK
Kulovitý
mikrob
Pražské
družstvo
ševců
1. díl
tajenky
Část
Vídně
Obyvatel
bývalého
evropského státu
Pěvecké
těleso
Anglické
jm. Říma
Zvuk
trumpety
Hranatý
doutník
Něžně
hladiti
Zkr. Lib.
výstavních trhů
Čili
Slovensky
„jestli“
4. díl
tajenky
Zvábit
Hmyz ve
špinavé
ubytovně
Bolivijská
flétna
Japonský Náruživý
alkoholic- pojídač
ký nápoj špaget
Ukazovací
zájmeno
Zaklení
Placený
potlesk
Pravý
přítok
Vltavy
u Prahy
Popravčí
Podložka
pod
spacák
Namlátit
Jednobarevný
Jíst
polední
jídlo
Záporné
elektrody
Núbijská
bavlna
Zn. miliampéru
Chorvatská
měna
Statný
sudokopytník
Biceps
Krátká
upití
Vady
pletenin
Pohnat
před
soud
Listnatý
strom
Svetr
ke krku
Staroegyptští
posvátní
ptáci
Druh
Nedávný
šachové
pán
remízy
zámku
v Lánech Úskok
Náležící
velké
myši
Chytat
ryby
Štígro
Měsíčník
počítačových
her
Patřící Pracovník
malému u vysoké
Eliášovi
pece
Arabské
mužské
jméno
Býv. jedn.
obchod
Zn. pro
60 sekund
Porážet
stromy
Jméno
vlka
z Knih
džunglí
Svazek
roští
Pěstěná
zeleň
3. díl
tajenky
Kouřivá
Argument
Stékání
deš�ové
vody
Seveřan
Navštěvovat
školu
Ráj
Popelavo
Karetní
hra
Nikoliv
mlád
Tkaním
spojit
Osobní
zájmeno
Resort
Jihoamerická
opička
Sedlina
Lempl
Jízda
taxíku
Domácky
Roderik
Defekt
Zkratka
Továren
strojíren.
techniky
Lebeční
(řidč.)
Okraje
úst
Kartotéční jezdec
Stará délková míra
Nákl. auto
z NDR
Býv. čín.
vůdce
Část arab.
pozdravu
MPZ aut
Islandu
Elektronka
se třemi
elektrodami
Jednotka
pro prostorový
úhel
KulečníMonkový
úder přes golský
mantinel pastevec
Hrnec
Souhrn
vkladů
do hry
Včelí
produkt
Těleso
hranolového
tvaru
Chůze
koně
Změněný
tvor
Domácky
Adam Býv. cho�
Lucie Bílé
Rusky
„kufr“
Francouzsky
„přítel“
Právě
vybudovaná
Krátké
písemné
sdělení
Příbuzný
jistým
šelmám
Tvoje
osoba!
Údajně
velmi
šetrný
Evropan
Strávit
vyčkáváním
2. díl
tajenky
Název
souhlásky
Náčiní
atleta
vrhače
Dovednosti
Ozdobná
nádoba
Zn. délkové míry
Trochu
vyhrnout
Anglický
renesanční
spisovatel
Představený rytíř.
řeholního
řádu
Pomůcka:
anata,
Nashe
HOROSKOP
říjen 2013
říjen
KALEIDOSKOP
1. 10. 1487 – Sněm českého království vydal usnesení, které postihovalo
poddané, kteří opustili panství bez vědomí vrchnosti.
2. 10. 1373 – Karel IV. získal od Oty
Braniborského Braniborsko.
3. 10. 1859 – Zemřel Adolf Kosárek,
český malíř (* 6. ledna 1830).
4. 10. 1883 – První jízda Orient Expressu.
4. 10. 1957 – Byla vypuštěna první
umělé družice Země Sputnik 1 z kosmodromu Bajkonur.
5. 10. 2011 – Zemřel Steve Jobs, spoluzakladatel společnosti Apple.
6. 10. 1289 – Se narodil Václav III., český král († 4. srpna 1306).
8. 10. 1991 – Chorvatský parlament
zpřetrhal poslední pouta s Jugoslávií.
9. 10. 1929 – Zaregistrována nová
značka Čs. motocyklů - JAWA.
10. 10. 1938 – Dle Mnichovské dohody muselo Československo odstoupit
pohraniční území Německu.
11. 10. 1424 – Na počátku tažení husitských vojsk na Moravu zemřel u Přibyslavi Jan Žižka z Trocnova.
13. 10 1781 – Císař Josef II. vydává tzv.
Toleranční patent – vyhlašuje neomezenou náboženskou svobodu.
14. 10. 1918 – Generální stávka zorganizovaná Socialistickou radou na
protest proti vývozu potravin a zboží
do Rakouska.
15. 10. 1917 – Nizozemská tanečnice
Mata Hari byla popravena Francouzi
za špionáž pro Německo.
16. 10. 2008 – velký požár na Pražském výstavišti.
17. 10. – Mezinárodní den za odstranění chudoby.
18. 10. 1933 – V Praze zprovozněn Jiráskův most.
19.10. 1512 – Martin Luther se stává
doktorem teologie.
20. 10. 1740 – Marie Terezie nastupuje na rakouský trůn.
21. 10. 2005 – Začátek řádného digitálního televizního vysílání v Praze.
23. 10. 1526 – Český sněm zvolil Ferdinanda I. Habsburského králem.
27. 10. 1108 – Kníže Svatopluk přikázal vyvraždit Vršovce.
28. 10. 1918 – V Praze byl vyhlášen samostatný československý stát.
29. 10. 2000 - Jiří Kajínek utekl z věznice Mírov.
30. 10. 1968 – Prezident Ludvík Svoboda podepsal v Bratislavě ústavní zákon o československé federaci.
BERAN
Zlepšení finanční situace.
Pozitivní změny mohou
přijít i v zaměstnání. Můžete i riskovat, tak se radujte.
BÝK
Můžete směle řešit své
úřední záležitosti. Budete v nich úspěšní. Dostanete pozitivní zprávu.
Blíženec
Buďte opatrní, a raději
nedělejte velké finanční
transakce.
rak
Jste pod šťastnou hvězdou.
Finanční zlepšení, nebo
nenadálý příjem. Sposta energie,
možnost seznámení se zajímavým
člověkem.
lev
Nic nepodnikejte, buďte
obezřetním při výdajích,
neutrácejte. Promyslete si kroky
do budoucna a možnost změny zaměstnání.
panna
Přestože pracujete usilovně, tento měsíc buďte šetrní a nákupy nechte na příznivější
období. Možnost řešení úředních
záležitostí z minulosti. POZOR!
Nemusí vše dopadnou dle vašich
představ. Ve vztazích možnost konfliktu, či nedorozumnění.
váhy
Čeká vás příjemný měsíc.
Nečekaný dar, či finanční
obnos. V zaměstnání vám jde vše
od ruky, a tak si větší penízky zasloužíte. Podnikejte, riskujte, bude
vá přáno.
štír
Na nic nepospíchejte. To
pravé úspěšné období teprve přujde. Buďte připraveni a plánujte jak zlepšit vaši situaci. Štěstí
přeje připraveným. Jinak vás čeká
příjemné a klidné období.
střelec
Čekají vás radostné zprávy.
V zaměstnánímvás mohou
povýšit, čivám někdo nabídne jinou,
dobrou práci. Nebojte se zariskovat,
budete úspěšní.Ve vztazích budete
v klidu a harmonii.
kozoroh
Ve finanční oblasti vás nečeká nic nového, ale takése
nemusíte obávat ztráty, či
nepříjemností. V práci budete mít
jistotu a klidné období. A tak nabírejte sílu na bouřlivější časy.
vodnář
POZOR!!! Neriskujte, nepodnikejte. Buďte pozorní
a opatrní. V zaměstnání se
raději stáhněte do kouta, mohl by
hrozit karambol. Pozor na soudy
a exekutory. V každém případě vám
hrozí nějaké nepříjemnosti.
ryby
Buďte trochu akční, neseďte v koutě. Řekněte si
o zvýšení platu, či zkuste
sázet. Nic vám jen tak nespadne do
klína. O vše musíte bojovat, mohlo
by vás čekat příjemné zjištění a radostná zpráva.
Horoskop na říjen pro
vás vypracovala kartářka a numeroložka
Simona Timingeriu
Biggs
osobní vztahy, finanční situace,
životní krize, peníze a láska
VÝKLAD KARET
300 Kč/výklad
Profesionálně
a diskrétně
Praha 7 a Praha 9
773 591 907
Najdi na obrázcích 7 rozdílů
Quíz
Letem - pohádkovým světem
Zkuste si udělat náš pohádkový test.
Zjistíte tak, jak jste pilnými diváky
nebo čtenáři pohádek.
1.Kdo byl kapitánem pirátské lodě
Černá Perla?
a. Hector Barbossa
b. Kapitán Flint
c. Pepek námořník
d. Kapitán Kajman
2. J ak se jmenuje kamarád
BleskMcQuinna z filmu Auta?
a. Ramona
b. Hudson Hornet
c. Luigi
d. Burák
3. P
ostavička ze seriálu
SpongeBob je:
a. Sýr Ementál
b. Mořská houba
c. Houba zvaná „Kuřátko“
d. Houba na nádobí
4. F
ilm Ratatouille se odehrává ve
které zemi:
a. Německu
b. Americe
c. Francii
d. Austrálii
Obr. Cartoon-hannabarberra
Inzerujte
v Pražském
zpravodaji
Inzertní plochy
v našem měsíčníku mohou být
vaše.
Kontakt:
tel.: 608 820 436
[email protected]
5. P
ostava Bilbo Pytlíka z Pána
prstenů je:
a. Drak
b. Hobit
c. Čaroděj
d. Elf
6. M
yšpulín ze známého seriálu
Čtyřlístek je:
a. Podnikatel
b. Vynálezce
c. Doktor
d. Alchymista
7. S
pisovatelka Božena Němcová
nenapsala povídku:
a. Devět křížů
b. O dvanácti měsíčkách
c. Divá Bára
d. Český Honza
8. D
ařbuján a Pandrhola byli:
a. Bratři
b. Sedláci
c. Sedlák a horník
d. Horník a Smrťák
Správné odpovědi:
1a, 2d, 3b, 4c, 5b, 6b, 7d, 8c
Najdi hladovému pejskovi
misku s kostičkou
Práce na zahradě
Pečovat o zahradu je potřeba nejen
z toho důvodu, že pak bude pěstěná a pěkná na pohled. I když třeba
nechcete na zahradě pěstovat různé plodiny a květiny, tak je potřeba
plochu udržovat i proto, aby neztrácela na své kvalitě. Pokud např.
neprovádíte tak základní činnosti,
jako je sečení trávy, začnou se vám
na zahradě najednou zjevovat trsy
nepříliš kvalitních rostlin, typ trávy
bude nerovnoměrný, půda změkčí,
bude se vám po ní špatně chodit
a její úprava pak bude mnohem
obtížnější. Nenechte věci zajít tak
daleko a i když se zahradě sami věnovat nemůžete, zavolejte si raději
odborníky, kteří se vám o zahradu
a zeleň postarají a navíc je upraví
tak, abyste s tím měli co nejméně
práce.
Údržba zeleně
Co se týče údržby zahrad a přírodních částí, můžete si vybrat ze
spousty možností. Záleží na vás,
jestli budete chtít mít zahrádku jako na zámku nebo využijete
dnešní vymoženosti a budete mít
třeba trávník, který vám příliš nevyroste. Ano, i toto existuje.
Kácení stromů a řezy keřů
Úpravy těchto typů rostlin jsou
neméně důležité. Máte-li na za-
hradě keře nebo stromy, mohou
jejich přerostlé větve způsobovat
jisté problémy. U keřů se jedná
spíše o estetickou záležitost, když
máte ale přerostlý strom, může být
situace horší. Taková rostlina může
jednak stínit domu, což způsobuje
tmavé místnosti, může ale způsobovat i vlhkost, což už má vliv i na stav
samotné stavby. Když už je strom
nekontrolovaně vysoký, mohou
jeho větve v případě větru někoho
poranit, poničit majetek a to ani se
ani nezmiňujeme o tom, jaké katastrofální následky může mít takový
padající strom. Nechte si tyto rostliny hlídat, ať pak nemáte problém
s korigací růstu, protože čím je
strom vyšší, tím je je i starší a kvůli
tomu potřebujete povolení, přičemž
se úřady většinou zdráhají takovou
památku upravovat.
Zahradnictví: Šticha & syn s.r.o.
ul. Nad Meandry 106 , Praha 10
email [email protected]
Králíci se museli vystěhovat
Pan P. z Rakovníka si totiž místo králíků do králíkárny nastěhoval
kotel na pelety. Pelety přejmenoval na pelepetky a svoje králíky
kvůli nim musel vystěhovat ze zděného přístavku do dřevěné králíkárny.
Svérázný děda se rozhodl pro pelety
Mayr-Melnhof, protože chtěl topit
dřevem, ale zároveň hledal na stáří
pohodlnější řešení než
nikdy nekončící štípání
polínek a přikládání. Do
přístavku proto nastěhoval nového domácího
mazlíčka – automatický
kotel ATMOS o výkonu
25 kW zapojila rodinná
firma Rudolfa Pospíšila z Rakovníka. Teplo
se hromadí v akumulační nádrži, odkud jde
do celého domu. Až do
bývalé králíkárny sáčky
s peletami dováží firma
CDP IVORY.
A do budoucna by mělo
být vytápění ještě pohodlnější zatímco teď děda
sype pelety z pytlů do
sila stojícího vedle kotle ručně, do budoucna
uvažuje o celosezónním
silu se šnekovým podavačem.
V současné době pelepetky tak
jednoznačně vyhrávají nad králíky
v poměru 1:0.
APLIKACE MOJE VODA
pro zÁkaznÍky
Bezpečný přístup
k zákaznickému účtu.
Přehled o smlouvě,
fakturách i ceně vody.
y
APLIKACE MOJE VODA
pro spot’ebitele
Informace o přerušení dodávek
vody a haváriích. Kalkulačka
spotřeby vody i uhlíkové stopy.
MˆJTE VODU POD KONTROLOU S DVˆMA NOVÝMI APLIKACEMI
Mobilní aplikace Moje voda je určena spotřebitelům, tedy odběratelům vodohospodářských služeb poskytovaných
společnostmi skupiny Veolia Voda. Aplikace Moje voda Plus je určena smluvním zákazníkům níže uvedených společností.
Obě aplikace jsou zdarma ke stažení v AppStore a Google Play.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 840 111 112 [email protected] www.pvk.cz
image_smartphone_obe_aplikace212x140.indd 2
17.9.2013 21:43:40
kotle na pelety
Topení peletami:
úsporné | voňavé | automatické | komfortní
• ČESKÝ VÝROBEK
• EVROPSKÁ KVALITA
• KOMPLETNÍ SORTIMENT
CERTIFIKOVANÝ V NEJVYŠŠÍ
KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ
KOTLE PRO
• RODINNÉ DOMY
• BYTOVÉ DOMY
• PRŮMYSL
• ZEMĚDĚLSTVÍ
• SLUŽBY
Vyměňte zdroj tepla za ekologický kotel
v rámci akce „Zelená úsporám“!
Volejte zdarma 800 700 068 - rádi vám poradíme!
www.ponast.cz
Prodám RD
Praha-východ
cena 2,4 mil, dostupnost
PID.
Prodám pozemek
na mobilheim
výměra 2 888 m2
cena 390 000 Kč.
Dostupnost PID.
Prodám pozemek Velké
Číčovice
1,3 ha, 99 Kč/m2
Tel.: 608 136 999
Hledám nevěstu
Opravy a úpravy
standardní i ortopedické
obuvi.
Otevírací hodiny
10:00 – 18:00
Mimo otevírací dobu dle telefonické
domluvy.
Adresa: Zelenky-Hajského 1665/11
130 00 Praha-Žižkov
Roman Strnad
Mobil: +420 606 862 211
Email: [email protected]
www.ortomax.cz
Půjčky
50 000 Kč až 9 miliónů
Bez nahlížení do registrů a bez
poplatků předem . Celá ČR.
email:
[email protected]
Tel.: 722 408 802
Jack Russel Teriér hledá psí
slečnu. Prosím, ozvěte se na:
tel.: 608 136 999
SLEVA
50 a 80%
NA OBROUČKY
s tímto inzerátem
SLEVA 50%
NA BRÝLOVÁ SKLA
Metro B Luka
www.optikadrga.cz
OPEL VECTRA 1,8i, r. v. 2003,
sedan, najeto poctivých 38 000
km, maximální výbava, stříbrná metalíza, litá kola,manuální
klima, elektrický šíbr, kompletní doklady, nehavarováno.
Průměrná spotřeba je 6,9l/100
km. Byla provedena výměna
výfuku, filtrů a oleje, klínového
řemene. Vozidlo bez nároku
na další investice, cena v případě rychlého jednání 119 000
korun. Dávám garanci a umožním prohlídku ve Vámi určeném servisu. Praha. tel.: 773
693 460. Mohu zajistit splátkový prodej od GE Money.
NON STOP PARKING
PRAHA 3
Nejlevnější parkování na Praze
3 v uzavřeném areálu.
1050 Kč/měsíc
Tel.: 777 931 844
PRODÁM
profi stroje
na výrobu koženého a textilního
zboží zn. Minerva 121, 101.
Cena 3000 Kč.
Tel.: 777 917 593. Pardubice.
Pneuservis
Olšanská
Nabízíme
kompletní
výměnu
obutých kol
za cenu od
399 Kč
775 111 834
CHALUPA k pronájmu
V KRKONOŠÍCH
(900m n. m.)
www.hribek.cz
jna nás
í
ř
d
O
!
OR
POZ
raze 8
P
a
n
é
k
a
t
najdete y Kobylisy
u Vozovn
Kvalitní zakázkové kuchyně.
Vynikající poměr kvalita/cena
www.kuchyne-dankuchen.cz
Vydavatelství: AUDIRE s.r.o., Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5, IČ: 28440501, e-mail: [email protected], Tisk: Tiskárna Libertas, a.s., Redakce: Malešická 1936/39, 130 24 Praha 3, Redakční rada: Markéta Vernerová, Jiří Müller, Aleš Fritscher, šéfredaktorka: Markéta Vernerová, [email protected]ý-zpravodaj.cz, Inzerce a obchod: Karel Nepraš, tel. 608 820436, 773 460 000,
e-mail: [email protected], Sazba: 2V Group s.r.o., Poděbradská 220/658, Praha 9. Korektury: Jiří Varvařovský. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Distribuce: PNS, prostřednictvím vlastní sítě
kamelotů. Za inzerci vydavatel nezodpovídá.
poradnatele
pro pod n i k
a
Co znamená CRM
CRM (Customer relationship management) systém je chápán jako
nástroj řízení vztahů se zákazníky. Kvalitní CRM software toho
ale umí mnohem více – například
sledovat efektivitu zaměstnanců,
zprůhlednit firemní procesy nebo
optimalizovat účetnictví.
Pro koho jsou CRM systémy určeny? V zásadě se dá říci, že CRM
mohou využít i firmy o několika
málo zaměstnancích. Pro střední
a velké firmy je to již nutnost. CRM
nachází uplatnění všude tam kde je
firma v kontaktu se svými dodavateli a zákazníky, ale také v rámci její
vnitřní struktury.
Podle čeho vybrat vhodné CRM
Na českém trhu je k dispozici celá
řada CRM produktů od různých
výrobců. Pro mnoho firem tak může
být obtížné se v nabídce zorientovat. Kvalita jednotlivých produktů
i jejich implementace je přitom velmi rozdílná. Základní rada zní, požadujte systém vytvořený na míru.
„Firma by si měla nejdříve definovat,
k čemu bude CRM využívat. Podle
toho by se měly odvíjet požadavky na
jeho konfiguraci. Velká výrobní firma
bude mít jiné potřeby na práci se zákazníky než malá agentura nabízející
služby,” vysvětluje Martin Rajnoch,
CEO firmy MAXprojekt, dodavatelé systému INEX.
Kvalitní systém roste s firmou
Implementace CRM systému by
neměla být jednorázovou aktivitou,
ale spíše řetězcem aktivit, od prvotní instalace programu, přes školení
zaměstnanců a následnou podporu
v používání. Ideální je, pokud se poskytovatel řešení zabývá pouze vývojem CRM. „Pokud firma poskytuje
CRM software jako vedlejší produkt
jiného podnikání, těžko může poskytovat tak kvalitní servis a zákaznickou
podporu. Jednoduše to není na seznamu jejích priorit,” říká Rajnoch. Totéž platí o zahraničních dodavatelích, většinou velkých nadnárodních
korporacích. Ti mají sice precizně
vypracovaný systém zákaznických
linek a online podpory, ale řešení
konkrétních problémů může být
zdlouhavé. Právě podpora ze strany
poskytovatele, ať již jde o pravidel-
Vybíráme CRM systém
né aktualizace nebo vstřícný přístup
při řešení problémů, hraje klíčovou
roli při efektivitě využívání CRM
systému. Produkty českých poskytovatelů CRM za těmi zahraničními nijak nezaostávají a mnohdy naopak nabízí lepší servis i podporu.
Zdarma nemusí být nutně nejlevnější
Aby mohl být CRM systém co nejefektivnější, je třeba, aby byl firmě
maximálně přizpůsoben velikosti
a zaměření firmy. Bohužel zdarma
nabízené programy jsou většinou
dostupné pouze v jedné konfiguraci, a proto jejich uživatelé mohou
některé funkce postrádat a některé
naopak vůbec nevyužijí. Druhým
problémem zdarma poskytovaných
CRM řešení je nižší záruka na poskytovanou bezpečnost. Protože
uživatel do CRM systému vnáší
mnohdy citlivé údaje o svých dodavatelích a zákaznících, je právě bezpečnost klíčovým prvkem. V případě zneužití dat z CRM systému
třetí stranou může dojít k trvalému
poškození dobrého jména firmy
mezi jejími obchodními partnery.
CRM systém firmu nebrzdí, ale
podporuje
Mnoho firem se obává přechodu na
nový CRM systém. Právem. Nové
uživatelské rozhraní často může
vyvolat v zaměstnancích nedůvěru.
Zavádění nového systému ve firmě
vyžaduje ochotu seznámit se s novým prostředím a naučit se ho používat. Na rozdíl od účetního nebo
mzdového systému s CRM pracuje
zpravidla více zaměstnanců. „Můžete mít sebelepší systém, ale pokud
jej zaměstnanci nepřijmou, nebude
fungovat správně. Školením věnujeme mnoho energie, protože je třeba,
aby si zaměstnanci uvědomili, že jsou
s vedením „na jedné lodi“, CRM systém jim pomůže pracovat efektivněji,
uvolnit ruce na vlastní obchod, díky
vedené historii s klientem i pomoci
při jednáních a pokud je používán
správně, má přímý pozitivní vliv na
konkurenceschopnost jejich zaměstnavatele,“ uvádí Rajnoch. CRM
systém navíc nemusí představovat
zbytečnou byrokratickou zátěž. Velká většina procesů ve firmě již probíhá, víceméně ale neorganizovaně.
Kvalitní software umí řadu procesů
zautomatizovat a zlepšit time management týmu.
5 užitečných tipů
1) Definujte si, k čemu budete CRM
využívat. Nebojte se požádat
poskytovatele o pomoc. CRM
systém netvoří jen software, ale
zejména lidé, kteří za ním stojí.
Ti by vám měli umět poskytnout
manažerské poradenství.
2) Nenechte se zlákat na první pohled levným řešením. CRM je
investice do vašich zákazníků,
kterou není radno podceňovat.
Hlavně dejte pozor na další ná-
klady, kdy v případě pronájmu
CRM systému spousta dodavatelů chce platit další finance za
prostor.
3) N
echte si navrhnout CRM na
míru vaší firmy. Poskytovatel řešení by s vámi měl znát klíčové
faktory jako velikost a zaměření
firmy a potom nabídnout optimální konfiguraci.
4) N
epodceňujte
implementaci.
CRM je investice na několik
let, zaměstnanci by proto měli
být řádně proškoleni a poučeni
o novém sytému. Získávejte od
nich zpětnou vazbu, kterou konzultujte s dodavatelem, který by
vám měl pomoci s motivací zaměstnanců.
5) P
ečlivě vyberte dodavatele. Dejte přednost odborným firmám,
které se věnují výhradně CRM
systémům. Kvalitní dodavatel by
vám měl nabídnout nejen samotnou instalaci, ale také proškolení
zaměstnanců a následnou odbornou pomoc.
Download

Němeček