ROČNÍK 9 * 2.2. - 8.2. 2015 * ČÍSLO 4 * ZDARMA
STR 3: OCENĚNÍ
DOMU U FONTÁNY
Synthesia se mění před očima, neskrývá ambice a chystá oslavy
SEMTÍN - Pětadevadesát let na
jevišti světové chemie. Také tento
slogan zazněl minulý týden na setkání s novináři, které uspořádalo
vedení akciové společnosti Synthesia, člena koncernu Agrofert. Jak
uvedl generální ředitel Josef Liška,
také loňský růst provozního zisku
navázal na trend posledních pěti let
a je výsledkem úspěšné realizace
dlouhodobých strategických investic do výrob kvalifikované chemie s
vysokou přidanou hodnotou.
Chemička, jejíž vzhled se mění
doslova před očima k lepšímu, loni
zaznamenala celkové tržby ve výši
3,72 miliardy korun. Své výrobky
úspěšně exportuje do více než šedesáti zemí na všech kontinentech s
výjimkou Austrálie. Například čtyři
pětiny zdejší produkce vojenské nitrocelulózy, která je základní surovinou pro výrobu střelných prachů,
odebírá firma z USA, zákazníci však
mají zájem i o stovky dalších výrobků z oblasti organické i anorganické
chemie, mezi nimiž jsou vedle nitrocelulózy rovněž pigmenty a barviva
a účinné látky pro zemědělství a farmacii. Většina laické veřejnosti například netuší, že v malém nenápadném objektu uprostřed rybitevského
žádný nevyužitý objekt. Investice
do ekologie činily loni 54 miliónů
korun. „Podnik našeho typu nemůže
ekologii podceňovat, kontrola České
inspekce životního prostředí u nás
byla loni třináctkrát,“ uvedl provozní ředitel Tomáš Procházka. „Pokud
jde o staré ekologické zátěže, ty jsou
i záležitostí státu, konkrétně ministerstva financí, jež je převzalo od
Fondu národního majetku,“ dodal s
tím, že v této „bolavé“ oblasti byla
loni dokončena alespoň likvidace
laguny betasmoly a vše další závisí
nejen na finančních prostředcích, ale
i na nalezení vhodných technických
řešení.
Jeden z mnoha rekonstruovaných objektů v Synthesii.
areálu je jediná výrobna vitamínu
D2 v Evropě.
Investice do výroby i do ekologie
„Naše plány na rok 2015 jsou ambiciózní, ale splnitelné,“ zdůraznil
Josef Liška. Mělo by dojít k dalšímu
navýšení obchodní výkonnosti, ale
rovněž k udržení dosavadního tempa investic. A to je docela mohutné:
Synthesia loni investovala 360 miliónů korun, přičemž v této částce
není zahrnuta miliarda korun určená
Foto: ARCHIV
Práci zde nalézají tisíce lidí
do rekonstrukce vlastní teplárny. Ta
skončí v příštím roce a po jejím dokončení se výrazně sníží množství
oxidů dusíku a oxidu siřičitého vypouštěného do vzduchu. „Pokračovat bude samozřejmě i náš program
revitalizace areálu a v neposlední
řadě se zaměříme na trvalé zlepšování stavu v oblasti bezpečnosti a
ekologie,“ zdůraznil generální ředitel. Program demolic byl zahájen
před dvěma lety, na konci příštího
roku by již v areálu neměl zůstat
Pro další rozvoj Synthesie je
podstatná především dobrá finanční
situace firmy, která dává práci více
než šestnácti stovkám lidí, dalších
210 pracovníků působí ve Výzkumném ústavu organických syntéz.
„Od roku 2009 firma hospodaří bez
úvěrů,“ zdůraznila na tiskové konferenci finanční ředitelka Dagmar
Šefčíková.
Renovací prochází v současné
době také areál SemtinZone, jenž je
(Pokračování na str. 2)
PARDUBICE - V letošním roce
si Klub přátel Pardubicka (KPP) připomíná půlstoletí své existence. K
tomuto jubileu připravil mnoho zajímavých akcí, jejichž ústředním mottem je „Buď hrdý na své město“.
„Klub přátel Pardubicka vznikl
v roce 1965 při KD Dukla. Ještě v
témže roce začal vycházet časopis
Zprávy Klubu přátel Pardubicka,
který vydáváme bez přestávky do-
dnes,“ sdělil Jan Linhart, současný
předseda KPP. „Jeho předchůdcem
byl Klub přátel Velkých Pardubic,
který působil v letech 1945 až 1948.
Spojitost mezi oběma kluby byla v
osobě Jaroslava Krupaře, který byl
předsedou obou těchto uskupení.
Mohli bychom tak slavit i sedmdesátileté výročí,“ připomněl Linhart.
K samotnému programu se rozpovídal jednatel KPP Jan Řeháček.
Své půlstoletí připomene Klub přátel Pardubicka ve velkém stylu
I po třídě Míru prošli účastníci Pochodu ze Letní stadion, kterým chtěli upozornit na katastrofální stav sportovního stánku v centru města a nutnost jeho
rekonstrukce. Více k tématu na straně 3.
Foto: MILAN KŘIČEK
Město podá žádosti o dotace
PARDUBICE - Městská rada
doporučila v minulém týdnu zastupitelstvu schválit podání hned několika žádostí o dotace na aktuální
projekty.
Z Integrovaného operačního
programu by se mělo jednat o stavební úpravy části ulic K Višňovce,
K Blahobytu, Devotyho a Gorkého
II (požadovaná dotace ve výši 85 %
způsobilých nákladů) a revitalizaci
lesoparku na Dukle (rovněž 85 %).
Pět dalších žádostí o dotace by
mělo zamířit na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Z jeho
prostředků by město chtělo pokrýt
70 % nákladů na tartanový ovál
Městského atletického stadionu na
Dukle, polovinu nákladů na výstavbu venkovního sportovního hřiště
SK Nemošice a po 70 procentech
nákladů na rekonstrukci umělé trávy
v Ohrazenici, rekonstrukci kolbiště
na dostihovém závodišti a rekonstrukci střechy malé haly zimního
stadionu.
(ro)
„Hlavním cílem je, aby se v Pardubicích vědělo, že zde takovýto patriotický spolek působí. Vymysleli
jsme přes tři desítky zajímavých
akcí,“ poznamenal Řeháček.
Mezi hlavními je anketa nazvaná Dobroděj Pardubicka, v jejímž
rámci budou občané hledat nejvýznamnější osobnost Pardubicka.
V prvním kole, které odstartuje 5.
března, bude mít veřejnost možnost posílat své návrhy až do 25.
dubna. Z nich bude vybráno deset
nominovaných, z nichž pak od 1.
do 31. května může veřejnost vybírat Dobroděje Pardubicka. Vyhlášení výsledků se uskuteční 11.
června v areálu Pardubického pivovaru. Oceněn bude také vylosovaný účastník ankety z řad občanů.
V roce kulatého jubilea uspořá-
dá KPP také vědomostní soutěž O
pernštejnský poklad (od září), pokračovat budou přednášky Hovory
o Pardubicku, uskuteční se exkurze
do zajímavých míst či veřejné besedy. Drtivá většina z nich je zcela
zdarma, u vybraných je ale nutné se
předem přihlásit.
„Z kapacitních důvodů se toto
týká například prohlídky podzemních prostor kostela Panny Marie a
protiatomového krytu v zámeckých
valech,“ uvedl Jan Řeháček.
Vrcholem se stane Společenský
večer 6. listopadu v Ideonu. Zde
bude mj. zavzpomínáno na osobnosti, které spolkem prošly. Těšit se ale
můžete i na vydání publikace Stručná historie pardubických čtvrtí či expozici o historii KPP v pardubickém
okresním archivu.
(lč)
Soutěž o šest vstupenek na PHJ
PARDUBICE - Již za pár dnů
začne v krajském městě jaro! Alespoň to hudební. O programu nejvýznamnějšího regionálního hudebního festivalu podrobně informujeme
na straně 4.
Týdeník Pernštejn ve spolupráci
s pořadatelem PHJ, jímž je Barocco sempre giovane o.p.s., připravil
pro své čtenáře soutěž o tři páry
vstupenek na slavnostní zahajovací
koncert festivalu, který se uskuteční
ve čtvrtek 12. února od 19 hodin v
pardubickém Domě hudby. Soutěžní
otázka, nebo spíše zadání, zní: Na-
pište název alespoň jedné hudební
skladby, inspirované železnicí nebo
železničáři, a jméno jejího autora.
Nerozhoduje hudební žánr, stáří či
země původu skladby, ani zda jde o
autora žijícího či nikoli.
Odpovědi označené „SOUTĚŽ
PHJ“ lze doručit osobně na vrátnici
Pardubického pivovaru do čtvrtka 5.
února do 12 hodin nebo do stejného
termínu e-mailem na adresu: [email protected] Jména tří
výherců zveřejníme v příštím vydání, aby si včas mohli vyzvednout své
vstupenky.
(red)
Po celý minulý týden žily Pardubice Grand Festivalem smíchu. Dnes večer
budou ve Východočeském divadle odtajněny výsledky letošního jubilejního
15. ročníku. Dozvíme se, která inscenace je Komedií roku 2014, komu přiřkli
své hlasy studenti i diváci a čí herecký výkon zaujal nejvíce. Mezi muži určitě
patřil k favoritům Michal Dlouhý (na snímku vlevo), excelující v inscenaci
hry Davida Mameta Listopad, s níž přijelo do Pardubic soutěžit pražské Divadlo ABC.
Foto: JINDŘICH MEISER
STRANA 2
PONDĚLÍ 2. ÚNORA
Pardubickým krajem telegraficky
Kraj pomohl vybudovat výslechové místnosti pro děti. Pardubický kraj předal Krajskému ředitelství Policie České republiky
Pardubického kraje k užívání další
dvě speciální výslechové místnosti, určené k výslechům dětí - obětí
nebo svědků trestné činnosti a
k výslechům dospělých obětí a
svědků závažné trestné činnosti, a
to v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí.
Na celkových nákladech 1,7 milionu korun se podílely Pardubický
kraj, krajská policie a Ministerstvo vnitra.
První dvě výslechové místnosti
byly ve spolupráci Pardubického
kraje a Krajského ředitelství Policie ČR vybudovány v roce 2012 v
Pardubicích a Svitavách. Již první
rok využívání těchto speciálních
místností potvrdil smysluplnost
jejich zřízení. „Již samotný fakt, že
se dítě či dospělý stane obětí nebo
svědkem závažného trestného činu,
je velmi traumatizující, díky výslechovým místnostem se nám podařilo vytvořit bezpečné prostředí, ve
kterém je pod vedením vyškoleného
odborníka výslech méně stresující,“
uvedl krajský radní pro sociální věci
Pavel Šotola.
****
Co je to krystalka? Dozvíte
se ve Vysokém Mýtě. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě ve
spolupráci s Národním technickým
muzeem v Praze otevřelo výstavu s
názvem Fenomén rozhlas. Ta mapuje počátky rozhlasového vysílání v
České republice.
„Technika počátečního rozhlasového vysílání je možná pro
dnešní mladou generaci odkojenou
mobilními telefony a tablety jen
takovou prehistorií. Pro nás, kteří
jsme napjatě sledovali osvětlenou
stupnici radiopřijímače a v dětství
po ní přejížděli ryskou, nebo v
pozdějším věku korigovali svou
informovanost neustále rušeným
vysíláním Hlasu Ameriky, je tato
výstava příjemnou vzpomínkou
spojenou s mnoha zajímavými zážitky,“ komentoval své dojmy 1.
náměstek hejtmana Pardubického
kraje Roman Línek (na snímku
vpravo), který na vernisáži zastupoval zřizovatele muzea.
Na výstavě Fenomén rozhlas
je možné zhlédnout velké množství historických radiopřijímačů
včetně těch nejslavnějších modelů
od nejvýznamnějších československých výrobců jako Bezdra,
Empo, Palaba, Radiotechna, Telegrafia a samozřejmě Tesla. Výstava vznikla především ve spolupráci s Národním technickým
muzeem v Praze, ale celou řadu
unikátních předmětů zapůjčili
soukromí sběratelé a Východočeské muzeum v Pardubicích.
„Na výstavě se setkáte také
s půvabnými reklamními plakáty
a návody na obsluhu radiopřijímačů, které připomínají, že dříve
nebyla obsluha rádia úplně jednoduchou záležitostí,“ říká Radim
Urbánek, vedoucí muzea a hlavní
kurátor výstavy.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PÁTEK 6. ÚNORA OD 12 DO 16 HODIN
Absolventi nemusí mít problém s uplatněním
PARDUBICE - Střední škola
automobilní v Holicích byla v minulém roce vyhodnocena zaměstnavateli jako nejlepší v Pardubickém kraji. Spolupracuje s více než padesáti
firmami, a tak chlapci mají možnost
v rámci praxe prokázat svoji kvalitu
a pokud se jim to podaří, dostávají
nabídku k trvalé práci.
Spolupráci s touto školou si pochvaluje i personalistka Monika
Tesařová z významné firmy IVECO
Czech Republic, a. s., Vysoké Mýto,
největším tuzemským výrobcem
autobusů. „S touto školou úspěšně
spolupracujeme, žáci k nám pravidelně chodí na praxi a nejednou se
již stalo, že se s nimi dohodneme na
budoucím uzavření pracovního poměru po absolvování školy. Máme
zájem především o studenty oboru
automechanik, autoelektrikář a karosář z této školy. Nyní u nás stáž
absolvují šikovní autoelektrikáři a
Francouzské postřehy v pardubických servisech
Letošní rok bude v Synthesii
nejen ve znamení pokračujícího
plánovaného růstu, ale i oslav, kte-
ré připomenou pětadevadesát let
od založení firmy. Společnost již
vydala kalendář, na jehož podobě
se podíleli herci VČD. V plánu jsou
setkání s bývalými zaměstnanci, ale
také výstava v areálu univerzity, jejíž součástí bude i rozsáhlý model
fabriky. „V první polovině roku také
plánujeme vydání knihy o historii
společnosti,“ informoval vedoucí
odboru Marketing a komunikace
Synthesie Luboš Kopecký a dodal,
že na podzim se bude konat také
celorepubliková konference „Pardubice, město chemie“, do které se
zapojí celá řada subjektů aktivních
v chemickém průmyslu, výzkumu a
školství.
„Pro Synthesii jubilejní rok bude
završen listopadovým slavnostním
společenským večerem na pardubickém zámku,“ dodal Kopecký. (ro)
PARDUBICE - V sobotu ukončilo měsíční stáž v pardubických
servisech sedm žáků automobilové
školy z Francie, kteří využili zázemí
SŠA Holice.
Na Dukle v servisu „Škodovky“
jsme se potkali s mladým mužem
Antoinem Dassiem a slečnou Jade
Descouture: „U nás v automobilové škole se učíme dva roky obecné
základy pro všechny profese, ke
specializaci dochází až od třetího
ročníku. Dassie by se chtěl v budoucnu věnovat testování nových
aut, jeho kolegyně se chce zabývat
rallye sportem. „Dostali jsme se zde
k práci, kterou asi dělat nebudeme.
Bylo to ale pro nás takové otevírání
očí, stáž pro nás byla přínosná.“ V
polabinském servisu Suzuki Martin
Crassous sdělil: „Naučil jsem se
tady řadu dovedností, beru to jako
takové doladění v některých činnostech, velké rozdíly v práci doma a
PRAHA - Na pravidelném lednovém jednání poslaneckého Podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku byla mimo jiné tématem
problematika regionálních letišť.
Pardubice patří mezi pět páteřních
civilních letišť v České republice, a
proto se hovořilo i o nich.
Informace z pardubického letiště přednesl ředitel společnosti East
Bohemian Airport (EBA) Michal
Červinka. Prezentaci pozorně naslouchal i dřívější dlouholetý předseda představenstva této společnosti
Jiří Skalický, dnes člen podvýboru. Členové podvýboru i zástupci
jednotlivých letišť apelovali na
Ministerstvo dopravy, aby se v připravovaném zákonu o letecké dopravě v České republice intenzivně
věnovalo také koncepci rozvoje regionálních letišť. „Takové letiště je
základem pro rozvoj regionu, jeho
podnikání, zaměstnanost, cestovní
ruch i kulturu,“ je přesvědčen poslanec Jiří Skalický. Letiště Pardubice
je přijímáno jako pevný pilíř páteřní
sítě České republiky. Navíc tu bez
problémů funguje společný civilní
a armádní provoz. „Od zástupce ministerstva obrany jsem velmi rád vyslechl pozitivní hodnocení spolupráce společnosti EBA s armádou. Jako
člen Výboru pro obranu Poslanecké
sněmovny hodlám tuto spolupráci i
nadále rozvíjet,“ dodává Skalický.
Informace o pardubickém letišti,
včetně počtu přepravovaných cestujících i destinací, kam se z Pardubic létá, doplnil ředitel společnosti
EBA Michal Červinka: „V loňském
roce jsme přepravili na 150 tisíc
cestujících, z toho přibližně pětina
jsou charterové lety. Zbývající část
jsou pravidelné lety do Ruska. Letos kvůli situaci v této zemi máme
menší propad počtu cestujících, ale
snažíme se zaměřovat i na jiné, zajímavé destinace.“ Pardubické letiště má velký potenciál dalšího růstu
počtu přepravených cestujících, ve
spádové oblasti žije na jeden a půl
milionu obyvatel. S plánem navýšit
počty letů a cestujících však souvisí
i potřeba výstavby nového odbavovacího terminálu. „Ukazuje se, že ve
srovnání s podmínkami na ostatních
letištích je nový terminál skutečně potřeba - pokud nechceme, aby
Pardubice dopadly stejně jako v 19.
století Chrudim, která tehdy nedokázala využít potenciálu výstavby
železnice a rozvoje, jenž s ní přišel,“
potvrzuje poslanec Skalický. V minulých letech pardubické letiště již
realizovalo velký projekt modernizace technického zázemí spolufinancovaný z evropských zdrojů.
Tento velký projekt prošel mnoha
kontrolami, a vždy se ukázalo, že
byl v pořádku. „Domnívám se, že
by stát měl více žadatelům o dotace
pomáhat a metodicky je vést, místo
neustálých kontrol a zdržování projektů,“ tvrdí ředitel Červinka.
Na jednání zaznělo také téma aero
taxi, o kterém již jednou pardubické
letiště uvažovalo. Podle poslance
Skalického možná nastal čas k této
myšlence se do budoucna vrátit. (zr)
Synthesia se mění před očima, neskrývá ambice a chystá oslavy
(Pokračování ze str. 1)
největší průmyslovou zónou v kraji
a kde sídlí více než sto podnikatelských subjektů, zaměstnávajících
kolem čtyř a půl tisíce osob.
Program firemních oslav
má již svůj scénář
O letišti v poslanecké sněmovně aneb Nebýt jako kdysi Chrudim
Nemocnice kraje se spojily, projekt stabilizace pokračuje
PARDUBICE - Na závěrečném
semináři zhodnotilo vedení kraje
spolu s managementem společnosti Nemocnice Pardubického kraje,
zástupci poradenské firmy KPMG
a členy Monitorovacího výboru
nedávno dokončený proces fúze nemocnic. Spolupráce na tomto úkolu
končí, v nastávajícím období musí
společnost doladit nové systémy a
organizaci práce. „Měřitelné výsledky můžeme očekávat do dvou až
čtyř let,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Dlouhodobým projektem nové
společnosti bude optimalizace poskytované zdravotní péče, která musí
respektovat vývoj nových léčebných
postupů a demografické změny. „Za
jednu z investičních priorit považujeme spolu s vlastníkem postupné
budování centrálních příjmů v jednotlivých nemocnicích,“ informoval
o plánech na další období generální
ředitel Tomáš Gottvald.
Za posledních osm let investoval
Pardubický kraj na dofinancování
akutní péče ve formě vyrovnávacích
plateb a zvýšení základního kapitálu
celkem 1,4 miliardy korun. Přesto
byly nedávno čtyři nemocnice z pěti
v tak velké účetní ztrátě, že jim hrozila insolvence. „Naším zásadním
krokem bylo určitě oddlužení nemocnic a úpravy základního kapitálu. V loňském roce to bylo celkem o
120 milionů a letos přibude dalších
Novou výzdobu dětské oční ambulance Pardubické nemocnice představil i
její autor Libor Škrlík.
Foto: ARCHIV
130 milionů korun,“ vysvětlil Línek
a pokračoval: „Dalším nutným požadavkem byl tlak na sjednocené
řízení. V celém procesu jsme měli
velkou podporu zastupitelů Pardubického kraje, kteří velkou většinou
schválili všechny postupné kroky.“
Spojení neboli fúze pěti dříve
samostatných nemocnic do jedné
společnosti nebylo jednoduché. Nemocnice používaly různé systémy,
měly své vlastní dodavatele i služby a v mnoha směrech si dokonce
konkurovaly. Pardubický kraj proto
využil jak advokátní kancelář pro
právní stránku celého procesu, tak
poradenskou firmu pro ekonomické, účetní, daňové a administrativ-
ní stránky. „Velmi dobře pracoval
řídící výbor fúze, který se supervizí
KPMG připravil novou organizační
strukturu společnosti a personálně
ji naplnil. Díky tomu vznikly včas
plány finanční, investiční nebo například systém společných nákupů
či vykazování péče. Kromě toho se
dostaly na světlo i někteří kostlivci
ze skříní a problémy se nezametají
pod koberec, ale konkrétně řeší,“
zhodnotil první kroky nové společnosti náměstek Línek. Členové
představenstva nemocnice jsou nyní
zváni do dalších krajů, které se o
tento unikátní projekt zajímají.
Ředitel sekce KPMG pro zdravotnictví František Dostálek přirov-
je s nimi jednáno o jejich možném
uplatnění po ukončení studia v naší
firmě,“ sděluje Monika Tesařová,
která navštěvuje holickou školu při
setkání zájemců o obory, které škola
nabízí pro žáky devátých tříd a informuje i jejich rodiče.
Oblíbené jsou u žáků SŠA Holice i zahraniční výměnné stáže v
zahraničí, ve Francii, Finsku, Slovensku, Polsku, Rakousku a v Číně,
odkud se žáci vracejí velice spokojeni. Tato zkušenost je v nejednom
případě vede i k rozhodnutí po vy-
učení pokračovat ve studiu na stejné
škole až k maturitě. Možnosti jejich
uplatnění se tak rozšíří. Ukazuje se
také, že zkušenosti z komunikace v
zahraničních firmách motivují žáky
k větší vůli zdokonalit se v jazyku
(angličtina, němčina). Zájemci o
problematiku dopravy se mohou v
pátek 6. února ve Střední škole automobilní Holice v rámci „Dne otevřených dveří“ dozvědět vše o tříletých
učebních oborech (automechanik,
mechanik - opravář jednostopých
vozidel, autoelekrikář či karosář).
Škola nabízí i maturitní studium
ve čtyřletých studijních oborech
zaměřených na provoz a údržbu vozidel Dopravní prostředky - silniční
doprava a obor s rozšířenou praktickou výukou - Autotronik. Na místě
je možné se přesvědčit o moderním
vybavení školy, které plně pokrývá
potřeby diagnostiky, oprav a provozu motorových vozidel. (pi-jma)
nal současnou situaci nemocnice k
zaoceánské lodi, která vyplouvá po
dvouletých přípravách z přístavu.
„Pardubický kraj je z českých krajů
nejdál v odvaze udělat kroky ke dlouhodobému zajištění akutní lůžkové
péče,“ prohlásil. V další etapě budou
plynulost plavby této „zaoceánské
lodi“ podle něj ovlivňovat například
elektronizace a digitalizace zdravotnictví, demografický vývoj společnosti, ale také očekávání pacientů a
regulace od zdravotních pojišťoven.
Společnost Nemocnice Pardubického kraje má více než 4000
zaměstnanců a roční obrat kolem
3,5 miliardy korun. Působí na pěti
místech kraje. Její závazky po lhůtě
splatnosti klesly z 245 na přibližně
30 - 40 milionů korun a kumulovaná ztráta byla snížena ze 186 na
17 milionů korun. „Na začátku fúze
jsme měli tři priority: kvalitní a dostupnou péči, personální rozvoj a
ekonomickou udržitelnost. To vše
platí a vzájemně spolu souvisí. Proto jsem rád, že se odbory dohodly
s vedením nemocnice o navýšení
základních platů nejen lékařů, ale
především zdravotních sester a nelékařského personálu. Kraj se bude
starat o možnosti dalších investic a
nemocnice musí budovat kvalitní
odborné týmy napříč jednotlivými
pracovišti, motivovat zaměstnance a
budovat kulturu kvality,“ dodal Roman Línek.
(zun)
Stáž v pardubickém servisu Škodovky na Dukle absolvovali studenti automobilové školy v Paříži Antoine Dassie a Jade Descouture. Zcela vlevo jim asistuje Martin Kutil z holické automobilní školy. Foto: JAROSLAV MACH
zde nevidím,“ sdělil s uspokojením. ale také slova související s prací...
A jaké další postřehy jsme zazna- Přehled o úspěšných českých spormenali? O naši zemi toho moc nevě- tovcích neprokázali, dva přiznali,
děli, dosud vnímali jen Prahu. Opro- že znají fotbalového gólmana Petti svým zvyklostem zde museli dříve ra Čecha. V Pardubicích navštívili
vstávat, s obtížemi přijímali brzké extraligový hokej, moc se jim líbila
večeře (kolem 17.30 hodin, zatímco divácká atmosféra zápasu, doma na
doma až po dvacáté hodině). Zpo- hokej nechodí. Mnozí si všimli, že
čátku si jen zvolna zvykali na čes- v Čechách se žije mnohem levněji
kou stravu, zdála se jim příliš těžká. než v Paříži. V sobotu již všichni
Z českých slov si osvojili: dobrý ve- stážisté odcestovali zpět do země
čer, děkuji, prosím, moment apod., Galského kohouta.
(jma)
Dobrovolníci z kraje navštívili Senát
PRAHA - Na základě pozvání místopředsedkyně Senátu PČR
Miluše Horské zavítali na návštěvu
horní komory Parlamentu dobrovolníci Pardubického kraje, kteří byli za
svou záslužnou činnost oceněni na
Galavečeru oceňování dobrovolníků, pořádaném Koalicí nevládek Pardubicka. Den strávili přátelskou debatou s místopředsedkyní Horskou,
zahájením vernisáže výstavy a prohlídkou historických prostor Valdštejnského paláce, kde Senát sídlí.
Slavnostní program byl připraven celkem pro dvanáct dobrovolníků a byl dalším výrazem díku za
jejich činnost pro společnost. „Je mi
ctí, že se s vámi mohu opět setkat.
Vaše dobrovolnická činnost, kterou
věnujete potřebným, je úžasným
příkladem vzájemné mezilidské pomoci, která je v dnešní době natolik vzácná a o to více důležitá. Jste
inspirací pro ostatní. Těším se, že
si nyní o vašich aktivitách popovídáme více,“ přivítala dobrovolníky
senátorka Horská. Po besedě s ní se
všichni přemístili na vernisáž vý-
stavy Magie skla. V tomto případě
byla reprezentace kraje umocněna
o skutečnost, že vystavované sklo
ze Škrdlovic pochází ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích.
Poté se již dobrovolníci mohli těšit
na poslední část odpoledne, kterou
byla prohlídka Valdštejnského paláce.
„Byl to skvělý den. S paní senátorkou jsme hovořili o naší činnosti,
o fungování Senátu a přímo také o
některých zákonech, které se týkají
naší sociální oblasti. Krásným zážitkem byla také výstava a prohlídka
Senátu spojená s výkladem o historii
paláce a osobě Albrechta z Valdštejna,“ podělil se o dojmy Pavel Hájek,
dobrovolník z organizace Centrum
DON BOSCO, kde pomáhá v rámci
programů pro mladé lidi z dětských
domovů.
Z časových důvodů se nemohli
setkání zúčastnit všichni ocenění
dobrovolníci. Ani oni však nepřijdou zkrátka, na měsíc únor je i pro
ně připraven podobně slavnostní
program.
(zr)
Na zkušební provoz po rekonstruované trati na pardubické třídě Míru a
ve Sladkovského ulici vyjely minulý pátek trolejbusy Dopravního podniku.
Mimo jiné vyzkoušely projíždění oblouků i vzájemné potkávání vozidel, sběrače prověřily všechny trolejové stopy.
Foto: ARCHIV DPMP
STRANA 3
PONDĚLÍ 2. ÚNORA
Městem prošel pochod za zachování Letního stadionu
PARDUBICE - Fotbaloví fanoušci uspořádali pochod, kterým
chtěli znovu připomenout dlouho trvající otázku. Co s Letním stadionem,
který mnoho let chátrá? Historie fotbalového stánku se píše již od roku
1931, kdy byl slavnostně otevřen za
účasti prezidenta T. G. Masaryka.
Lidé, kteří se do čtvrteční akce
zapojili, přišli podpořit zachování Letního stadionu na současném
místě a zároveň jeho nutnou rekonstrukci. Průvodu, který začínal na
parkovišti u stadionu, se zúčastnila
necelá stovka příznivců. Největší
zastoupení zde měli fanoušci, kteří
v současnosti podporují pardubický fotbalový klub na zápasech. Ale
přišli rovněž pamětníci, kteří zažili
desetitisícovou návštěvu na Letním
stadionu. Akci podpořil ve svých devětaosmdesáti letech i bývalý atlet a
sportovní nadšenec František Boháč.
Sportovní příznivci šli přes
Masarykovo náměstí a třídu Míru
až na Pernštýnské náměstí. Přímo
před radnici, kde právě probíhalo
zasedání městského zastupitelstva.
„Chceme stadion“ či „Začněte jednat“, ozývalo se nejčastěji z průvodu. „Nelíbí se nám postoj radních ke
Na pravou míru...
Jakýmsi nedopatřením, které si
nedovedeme vysvětlit, jsme v minulém vydání Týdeníku Pernštejn označili Pavla Šotolu za krajskou radní.
Samozřejmě, že pan Šotola je muž,
tudíž se za v titulku otištěnou chybičku omlouváme jemu i čtenářům. (red)
Nejen na rybí speciality
PARDUBICE - Rybářský ples
lze navštívit v sobotu 7. února od 20
hodin v ABC klub Pardubice - Na
Olšinkách. Speciality rybí kuchyně,
bohatá tombola (včetně ryb). Hudba:
Bylo nás pět a DJ Brumla, předtančení TK LIFE, barmanská show Petra Hurty. Vstupné 220 Kč. Předprodej vstupenek v informačním centru
u Zelené brány a v síti www.ticketportal.cz.
(jma)
na sklo, plasty a papír umístíme,“
uvedl 1. náměstek primátora Jiří
Rozinek. Kontejnery o objemu
zhruba 3000 litrů jsou asi třikrát
větší než ty běžné. Kontejnerový
systém bude v péči Služeb města
Pardubic, vyvážet jej budou po
týdnu (papír, plasty), respektive
po 14 dnech (sklo).
****
Rada města minulý týden
doporučila zastupitelstvu schválit
projekty regenerací panelových sídlišť na nábřeží Závodu míru (IV.
etapa) ve výši 13 milionů
korun a na Pravém břehu
Labe za 11,7 milionu. Na
každý z projektů požádá
město o dotaci ve výši
4 miliony korun. Zbylé náklady
uhradí dílem město a dílem příslušný městský obvod.
****
Rada města Pardubic rovněž
schválila nezvýšení nájemného v
roce 2015 za byty, nebytové prostory a objekty, pozemky, věcná
břemena a za umístění antén a
reklamních zařízení na budovách
města o míru inflace za rok 2014.
Ta činila 0,4 procenta.
města a zastupiteli vystoupit. „Jako
fanoušci pardubického fotbalu čekáme na shovívavější pohled námi
zvolených zástupců ohledně rekonstrukce Letního stadionu. Nejméně
již dvacet let zde nejsou podmínky,
aby se tu mohl fotbal v nejvyšších
soutěžích hrát. K tomu potřebujeme stadion dle parametrů Fotbalové
asociace. Město dělá řadu projektů,
ale stadion je zde stále v autu, nikdo
si ho nevšímá,“ uvedl Aleš Trojan,
jenž pravidelně navštěvuje zápa-
PARDUBICE - O víkendu se v
krajském městě nebudete nudit.
Již posedmé pořádá MO Pardubice III ve spolupráci s kulturním
centrem společenský taneční večer
v duchu staročeských masopustních
tradic „Masopustní tancovačka“. V
sálu Kulturního domu Dubina se
začíná v sobotu 7. února od 19 hodin. Pro všechny zúčastněné bude
připraveno tradiční masopustní občerstvení - jitrnice, uzené maso i
tlačenka (vše v ceně vstupenky). K
tanci a poslechu zahraje kapela Pohoda, představí se folklorní soubor
Lipka. Těšit se můžete i na bohatou
tombolu. Vstupenky v ceně od 150
korun jsou k zakoupení v KD Dubina, KD Hronovická a Turistickém
informačním centru v Pardubicích a
v síti Ticketportal.
O den později, tedy v neděli 8.
února, se KD Hronovická staně dějištěm maškarního karnevalu pro
děti. Tancování, zpívání, soutěže
o sladké ceny, tombola i promenáda masek, to vše čeká na nejmenší
a jejich rodiče od 15 hodin. Veselý
maškarní rej jistě potěší všechny
příznivce karnevalové zábavy. Vítány jsou pohádkové bytosti, zvířátka,
princezny, klauni, šaškové, Kašpárci, berušky, broučci, vodníci, prostě
masky a kouzelné bytosti všeho druhu. Srdečně zve Kulturní centrum
Pardubice. Vstupenky (50 korun)
jsou v prodeji v síti Ticketportal,
v Turistickém informačním centru
Pardubice, v KD Dubina a KD Hronovická.
(PeK)
Symbolický šek a dar pro první dítě roku 2015 narozené v Pardubickém kraji
předali Elen Šafaříkové představitelé města Dašice, starosta Petr Zikmund
(na snímku první vpravo) a místostarosta Jan Foldyna (první vlevo). Děvčátko je totiž právě odtud. Šťastní rodiče uprostřed. Foto: JAN HORSKÝ
Tímto dobrovolným auditem
prošly v Pardubickém kraji kromě
Domova u fontány zatím pouze dvě
další zařízení poskytující sociální
služby seniorům. Audit kvality hod-
notí pět oblastí - ubytování, stravování, kulturu a volný čas, partnerství
a péči o klienta.
„Mám radost zejména z toho, že
plný počet hvězd získal náš domov
za péči o klienta. Naší prioritou je
důraz na lidskou důstojnost, přátelské prostředí a služby na vysoké
úrovni,“ uvedla ředitelka Domova
Danuše Fomiczewová.
Domov u fontány je příspěvkovou organizací Pardubického kraje a
jedním z největších zařízení na území kraje věnující se seniorům. V této
oblasti působí už od roku 1964. Sociální služby jsou zde poskytovány
nejenom seniorům, ale pacientům s
Alzheimerovou demencí. Kvalita
péče, určená osobám s demencí, byla
v roce 2014 oceněna značkou kvality Vážka, kterou získal Domov jako
jediný v kraji.
(zun)
Masopustní tancovačka a maškarní karneval
Domov u fontány byl oceněn za kvalitní a důstojné služby Oční poradna
PŘELOUČ - Zástupci Domova
u fontány převzali z rukou prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého
ocenění Značka kvality za úroveň
poskytovaných služeb pro své obyvatele.
Úsilí jeho zaměstnanců ocenil i
zástupce zřizovatele, radní Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola.
„Těší mě, že ke zvýšení kvality
péče v Domově přispěl i Pardubický
kraj, který v posledních letech financoval jeho rozsáhlou rekonstrukci.
Avšak velké poděkování patří především všem zaměstnancům, kteří
svým odborným a zároveň lidským
přístupem zajišťují každodenní péči
„Vyšší dívčí“
Že se velká část lidstva zbláznila,
je nabíledni a bez pochyb. Otázkou
je snad jen míra, nakolik pacientovy
křeče ovlivní ty, kteří se ještě snaží
uchovat si zdravý rozum. Příkladů,
kam až může šílenost dosáhnout, je
bezpočet. Záměrně dnes vynecháme
úplné extrémy, jakým je třeba skutečnost, že v sousedním Německu
musel až soud dospět k rozhodnutí,
že muži mají právo močit ve stoje,
a už vůbec nebudeme zmiňovat náboženský fanatismus, který není žádnou historickou novinkou. Z desítek
a stovek jevů, opatření a rozhodnutí,
o nichž se dozvídáme v současné informační záplavě (už její bezbřehost
je sama o sobě šílenou) vyberme raději ze soudku, jenž klame zdánlivou
nenápadností nebo budí zdání dobrého úmyslu či uplatnění logiky.
Víte třeba o tom, že jedete-li od
Nového roku na služební cestu do
Německa a pracujete tam, máte nárok na odměnu ve výši tamější minimální mzdy, to jest na osm a půl
eura za hodinu, což je nějakých 235
korun? Pozor, nový německý zákon
se netýká pouze řidičů kamionů, i
když byl přijat především kvůli nim,
ale všech, kdo jedou na jakékoli jednání či školení a vydělají si celkově
za měsíc méně než tři tisíce eur. A
navíc, aby byl deutsche bürokrat
spokojen, musí být dotyčný zaměst-
Ocenění odvážnému muži
Aleši Bejrovi předali ve čtvrtek
29. ledna pardubický primátor
Martin Charvát a krajský policejní ředitel Jan Švejdar. Pracovník
bezpečnostní agentury sám dopadl
pachatele, který se počátkem roku
pokusil zavraždit barmana v herně
Rio. Aleš Bejr poté, co nalezl zraněnou oběť trestného činu, přivolal policii a vydal se hledat nebezpečného zločince, jehož nakonec
přivedl na místo činu.
Odměnu z radnice obdržel i jeho pes Rocky.
****
Pardubická třída
Míru se může chlubit
novinkou - pod novou
dlažbou jsou umístěny
tři velkoobjemové podzemní kontejnery na tříděný odpad. K dispozici budou obyvatelům současně
s otevřením bulváru letos na jaře.
„Občané našeho města jsou zvyklí
třídit odpad, rozhodli jsme se proto dát zelenou podzemním kontejnerům na tříděný odpad i rovnou
v centru Pardubic. Vzhledem k
rekonstrukci třídy Míru bylo navíc jasně rozhodnuto, kam pilotní
kontejnery s nadzemními otvory
sy Fotbalové národní ligy i dalších
nižších soutěží a mimo jiné se stará
o papírovou kroniku pardubického
fotbalu.
„Je to otázka zdrojů. Slibuji, že
do tří měsíců budeme mít na stole
materiál, který posoudí, jaké jsou
možnosti i z hlediska nutného vybavení stadionu. Já osobně nemám
problém, aby stadion na tomto místě
byl. Je to opravdu otázka financí,
popřípadě získání vhodného investora,“ reagoval primátor Pardubic
Martin Charvát. Přímo s účastníky
pochodu přišel ke vchodu do radnice diskutovat jen opoziční zastupitel
Václav Snopek. „Nemůžeme čekat,
že zastupitelé začnou hned jednat. Je
to určitě záležitost několika měsíců.
Věříme, že se tím budou na radnici
zabývat,“ doufá Jan Seifert.
Pochod připomněl slavnější léta
stánku, kam vrcholový fotbal a další
sportovní aktivity historicky patří.
Nyní se druhá nejvyšší fotbalová
soutěž hraje na rovněž nevyhovujícím stadionu Pod Vinicí. Sportovní
příznivci budou i nadále sledovat,
jaký směr naberou další jednání o
budoucnosti lokality kolem Letního
stadionu.
(tra)
V ústrety vyšel a s účastníky pochodu za Letní stadion diskutoval jen zastupitel za KSČM Václav Snopek.
Foto: MILAN KŘIČEK
stavu Letního stadionu, který chátrá.
Chceme, aby se nové vedení radnice
začalo problematikou fotbalového
stadionu více zabývat. Většinou to
bylo jen povrchové a zametlo se to
pod koberec,“ vysvětlil za organizátory pochodu Jan Seifert.
Primátor Martin Charvát nemohl přijít mezi účastníky pochodu
osobně vzhledem k probíhajícímu
jednání. Přímo na radnici tak byli
pozváni čtyři zástupci a jeden z
nich dostal možnost před vedením
Z magistrátu ve zkratce
nanec předem oznámen faxem nebo
poštou (!) na celní správě v Kölnu.
Jak minulý týden napsaly Hospodářské noviny, němečtí úředníci zkrátka
chtějí vědět dopředu o každé pracovní cestě na německém území a chtějí
mít možnost zpětně kontrolovat, zda
si tam cizinec nevydělává méně než
nejhůře placený Němec. Perfektní, že? Už vidím české dopravce a
speditéry, jak se s touhle novinkou
vyrovnávají a jak pod hrozbou až
miliónových pokut příslušně zvedají
mzdy těm, o něž jde.
Z Ameriky mi zase přišel e-mail
od známého, který si chtěl na vlastním pozemku na předzahrádce na
předměstí jistého kalifornského
města postavit jakousi asi metr vysokou zídku. Nejen chtěl, on si ji
vlastníma rukama vybudoval. Sousedé ji obdivovali, než přišel dopis
z místního stavebního úřadu. Jelikož
šlo o stavbu a neprováděl ji někdo
s příslušnou licencí, musel nebožák
zídku nechat strhnout odbornou firmou. A pořádně jí za to zaplatit, samozřejmě. Pokutu mu horlivý úředník velkoryse odpustil... Věřili byste,
že je vůbec něco takového možné? A
v Americe? Dnes ano.
Ale abychom zůstali doma. Na
jednu lahůdku v již více než rok platném občanském zákoníku upozornila
v Lidovkách advokátka Daniela Ko-
obyvatelům Domova,“ řekl při této
příležitosti Šotola.
vářová: „Podle paragrafu 875 této
zákonné normy mají rodiče povinnost před každým rozhodnutím, které se týká zájmu dítěte, se potomka
dotázat na názor a sdělenému věnovat patřičnou pozornost. Věk dítěte
přitom není rozhodující a jak každý
rodič dobře ví, názor umí poměrně
hlasitě sdělit okolí i dítě tříleté. Platné právo tak staví zájem dítěte výše
než zájem, či snad dokonce pouhé
přání jeho vychovatelů.“ To už je
absurdita nejvyššího kalibru, která
mně osobně nutí považovat za blby
nejen tvůrce tohoto ustanovení, ale
i všechny jeho schvalovatele v obou
komorách parlamentu. Jak daleko
je od takhle pojatého a - nedej bože
striktně uplatňovaného - znění zákona ke generaci, které si rodiče nebudou moci dovolit něco vytknout, o
výchovném pohlavku ani nemluvě?
Není tahle vynucovaná mírnost a
touha po tolerantním přístupu cestou do pekel, protože je v podstatě
proti přírodě? Ono se totiž většinou,
když už ne vždy, všechno dobře míněné jaksi zvrtne v pravý opak. I
v té výchově. A jak říká v jednom
rozhovoru, který jsem též četl před
pár dny, emeritní pražský kriminalista: Fascinuje rostoucí brutalita
mladých pachatelů trestné činnosti.
Dříve také babku přepadli i za bílého dne, to se dělo vždycky. Ukradli
jí kabelku a hotovo, prostě utekli.
Dnes oloupenou ještě brutálně zkopou.
ROMAN MARČÁK
AKČNÍ CENY
Na všech prodejnách Pivovarka platí po celý únor
slevy na lahvová piva
Světlý ležák
Světlé výčepní
9,90 Kč
7,90 Kč
Prodejny Pivarka naleznete: Pivovarka Pardubice (Palackého třída
250), Pivovarka Chrudim (U Stadionu 765), Pivovarka Přelouč (Nerudova 63), Pivovarka Holice (Staroholická 9), Pivovarka Lázně Bohdaneč (Šípkova ulice 84).
Otevírací doby na www.pernstejn.cz
Dobrý den, už asi půl roku mě čas
od času pálí oči, někdy pouze jedno oko a jindy obě oči. Oči mě pálí
a slzí, nejblíže bych to přirovnala
k pocitu, jako když krájím cibuli.
Oči nejsou oteklé ani zarudlé. Oči
jsou citlivé na světlo, při ostrém
světle slzí ještě více. Potíže většinou zmizí přes noc, ale někdy přetrvávají i 2 - 3 dny. Ráno nemám
slepené oči. Zprvu jsem si myslela,
že je to z dlouhého dívání do PC,
ale někdy mě takto začnou pálit
oči hned ráno nebo i ve dnech kdy
jsem oči vůbec nenamáhala. Netrpím žádnou oční vadou a ani se s
ničím jiným neléčím.
Dobrý den, velmi pravděpodobně trpíte poruchou slzného filmu. V současnosti se jedná skoro o populační
chorobu. Řešením je aplikace umělých slz, které jsou volně prodejné
v lékárnách. Při uváděné míře obtíží
doporučuji po 14 dnů aplikovat kapky 5x denně během doby, kdy jste
vzhůru, a na noc můžete přidat gel
(např. Recugel, který obsahuje i
panthenol). Kapky můžete přikápnout i kdykoli při obtížích. Dále je
nutné dodržování ergonomie práce
u PC. Po 14 dnech pomalu snižujte
dávkování. Jestli se ale po 14 dnech
obtíže ani nezmírní, tak je návštěva
oftalmologa na místě.
PORADNA NRZP ČR PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Vzhledem ke špatné péči mé
dcery o její dítě (mou vnučku)
jsem se rozhodla si vnučku převzít
do své péče a vychovávat ji sama.
Sama pečuji ještě o dvě vlastní
malé děti. Protože předpokládám,
že dcera bude mít problémy s
placením výživného, mám obavy,
abych výchovu vnučky finančně
zajistila. Lze získat nějaký příspěvek?
S přihlédnutím k vaší sociální
a finanční situaci je nejvýhodnější
požádat o svěření vnučky do vaší
pěstounské péče. Pěstounská péče je
státem garantovaná forma náhradní
NRZP ČR
Národní rada osob
se zdravotním postižením ČR
rodinné péče a jejím hlavním účelem je zajištění osobní péče a výchovy dítěte v rodinném prostředí.
Institut pěstounské péče je upraven
v občanském zákoníku, § 958 až §
970. Stávající právní úprava umožňuje použít institutu pěstounské
péče i v případě prarodičů. Běžně
se však v příbuzenských poměrech
volí jiné formy péče (které nezakládají finanční nároky). Zde záleží
na zvážení a rozhodnutí soudu, zda
vnučku do vaší pěstounské péče
svěří. Pokud ano, vznikne vám nárok na pěstounské dávky, především
na příspěvek na úhradu potřeb dítěte
a odměnu pěstouna.
Doporučujeme vám neprodleně
se obrátit na odbor sociálních věcí,
oddělení sociálně-právní ochrany
dětí ve vaší obci (obec s rozšířenou
působností) a zde tuto záležitost řešit. Pracovnice tohoto oddělení vám
poradí vhodné postupy vedoucí k
řešení této situace.
STRANA 4
PONDĚLÍ 2. ÚNORA
PÍSMENNÁ POLOVÝPLŇKA
O cenu pro výherce
Tajenka polovýplňky skrývá název jihoevropského stromu bohatého na
pryskyřici.
A. Nečistota; mastek. - B. Druh lamy; zvláštní posel. - C. Řečník; železniční dílna. - D. Popěvek; územní jednotka; rybářská síťka. - E. Druh
pepře; posvátný egypt. pták; letní období. - F. Sídlo bohů; praobyvatel
Itálie. - G. Starogermán; biograf. - H. Paznehtník; symetrála.
2. Am; an. - 3. Aká; cit; Ema; lid; lis; obi. - 4. Abak; eses; loto; sako. - 6.
Polana; rokoko. - 8. Kapalina; karavela.
Autor: JIŘÍ MOTL
Na vyluštěnou křížovku budeme čekat do čtvrtka do 12 hodin, nalepenou na korespondenčním lístku vhozenou do krabice u vrátnice budovy
T-String a.s., vrátnice Pardubického pivovaru nebo zaslanou poštou, oskenovanou e-mailem, adresa v tiráži novin. Tajenka z minulého vydání:
MRSKAVKA. Pro výhru Pardubického pivovaru si přijde: Jana Nováková, Pražská 86, Pardubice. Výhry možno vyzvednout ve středu nebo
čtvrtek od 9 do 15 hodin nebo po telefonické domluvě.
Nejvýznamnější hudební událost regionu se blíží
PARDUBICE - Příznivci klasické hudby mají již nejvyšší čas, pokud tak dosud neučinili, zajímat se
o vstupenky na jednotlivé koncerty
37. ročníku Pardubického hudebního jara. Nejvýznamnější hudební
festival v regionu, také letos s mezinárodní účastí, startuje oficiálně
již za pár dnů, ve čtvrtek 12. února
v Sukově síni Domu hudby. První
koncert (se stejným programem jako
zahajovací gala) se ale uskuteční již
o den dříve v České Třebové. Festival totiž mimo jiné chce připomenout dvě letošní významná výročí.
První se týká zahájení provozu na
železnici z Olomouce do Prahy přes
Českou Třebovou a druhé jejího stavitele Jana Pernera. Týdeník Pernštejn bude své čtenáře o jednotlivých akcích pravidelně informovat.
KOMPLETNÍ PROGRAM
Středa 11. února (19 hodin, Velký sál Kulturního centra, Česká Třebová): Zahajovací koncert festivalu Pardubického hudebního jara
2015. KOMORNÍ FILHARMONIE
PARDUBICE / Josef Špaček - housle / Petr Špaček - violoncello / Jan
Kučera - dirigent.
Čtvrtek 12. února (19 hodin,
Sukova síň Domu hudby, Pardubice): Slavnostní zahajovací koncert
festivalu PHJ 2015. KOMORNÍ
HOLICE - V pátek 6. února v
17 hodin bude v Galerii kulturního
domu vernisáží otevřena výstava
grafiky a kreseb holického rodáka
Petra Špačka. Úvodní slovo přednese Pavel Hladík, v hudebním programu vystoupí Jana Bauerová.
V kanceláři kulturního domu byl
zahájen předprodej vstupenek na divadelní představení Cena za něžnost,
které se uskuteční v pátek 27. února
od 19.30 hodin. Účinkují herci Činoherního studia Bouře Praha Jitka
Čvančarová, Jana Janěková, Alexej
Pyško, Marcela Holubová, Jan Kačer a Daniela Choděrová. (PeKa)
Na zahajovacím koncertě Pardubického hudebního jara bude řídit Komorní
filharmonii dirigent Jan Kučera. Foto: FRANTIŠEK RENZA (archiv KFP)
FILHARMONIE PARDUBICE /
Josef Špaček - housle / Petr Špaček violoncello / Jan Kučera - dirigent.
Pátek 13. února (19 hodin, Velký sál Muzea Chrudim): Zahajovací koncert festivalu PHJ 2015.
KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE / Josef Špaček - housle /
Petr Špaček - violoncello / Jan Kučera - dirigent.
Čtvrtek 26. února (19 hodin, Rytířský sál zámku, Pardubice): Hommage a J. S. Bach a G. F. Händel.
BAROCCO SEMPRE GIOVANE /
Stéphane Béchy, rytíř národního řádu
Arts et Lettres (Francie) - cembalo.
Významná výročí regionu
●●2. února 1880 (před 135 roky)
se narodil Vojtěch Znojemský, od
r. 1936 ředitel Zemské donucovací
pracovny v Pardubicích, 1923 - 32
starosta Pardubic († 1949).
●●2. února 1900 (před 115 roky)
se narodil Artur Fiala, pardubický
školní inspektor, řadu let místopředseda KPP, zpěvák a jednatel pěveckého sdružení SUK († 1984).
●●2. února 1930 (před 85 roky) se
narodil Miroslav Raichl, hudební
skladatel, pedagog na pardubické
Konzervatoři, kde založil studentský pěvecký soubor ReBelcanto
(původně Konzervička).
●●2. února 1960 (před 55 roky) se
narodil v Pardubicích Jiří Kuděla,
1993 - 98 pracovník Kanceláře prezidenta republiky, poté v diplomatických službách na Balkáně.
●●4. února 1925 (před 90 roky) byla
v Dašicích v městském útulku otevřena bezplatná lékařská poradna
pro děti do 15 let.
●●5. února 1775 (před 240 roky)
se rozvodnila Chrudimka v Pardubicích natolik, že zaplavila celé
město v hradbách včetně „hlavního“
(Pernštýnského) náměstí.
●●5. února 1915 (před 100 roky) se
narodil v Pardubicích škpt. Rudolf
Pátek 27. února (19 hodin,
Divadelní sál Občanské záložny,
Přelouč): Hommage a J. S. Bach
a G. F. Händel. BAROCCO SEMPRE GIOVANE / Stéphane Béchy,
rytíř národního řádu Arts et Lettres
(Francie) - cembalo.
Čtvrtek 5. března (19 hodin,
Kulturní dům, Holice): Concerti
italiani. BAROCCO SEMPRE GIOVANE / Iva Kramperová - housle
/ Jiří Kabát - viola / Helena Matyášová, Jan Zemen - violoncello / Petr
Pavíček - kontrabas.
Pondělí 9. března (19 hodin,
Východočeské divadlo, Pardubice): Gypsy Baroque. CIGANSKI
DIABLI (Slovensko) / BAROCCO
SEMPRE GIOVANE a Jan Mráček
- housle, vítěz mezinárodní houslové soutěže Fritze Kreislera ve Vídni
a sólista Symfonického orchestru
Českého rozhlasu.
Čtvrtek 19. března (19 hodin,
Rytířský sál zámku, Pardubice):
Prague Cello Quartet. Ivan Vokáč,
Jan Zemen, Petr Špaček, Jan Zvěřina - violoncella.
Středa 1. dubna (19 hodin, Sukova síň Domu hudby, Pardubice),
Velikonoční koncert. Collegium
1704 / Václav Luks - dirigent.
Neděle 12. dubna (17 hodin,
Kostel Nejsvětější Trojice, Chrast u
Chrudimě): Prague Cello Quartet.
Ivan Vokáč, Jan Zemen, Petr Špaček, Jan Zvěřina - violoncella.
Čtvrtek 16. dubna (19 hodin,
Malý sál Domu hudby, Pardubice):
Klavírní duo. Nozomi Nakagiri,
Yuka Beppu, Tokyo University of
the Arts (Japonsko) - klavíry.
Čtvrtek 23. dubna (19 hodin,
Hudební sál radnice v Pardubicích):
Heroldovo kvarteto. Petr Zdvihal,
Jan Valta - housle / Karel Untermüller - viola / David Havelík - violoncello / Petr Zdvihal st. j. h. - viola.
Pátek 24. dubna (18 hodin, Synagoga v Heřmanově Městci): Heroldovo kvarteto. Petr Zdvihal, Jan
Valta - housle / Karel Untermüller viola / David Havelík - violoncello /
Petr Zdvihal st. j. h. - viola.
Sobota 25. dubna (17 hodin,
Kostel Nejsvětější Trojice, Kameničky): Heroldovo kvarteto. Petr
Zdvihal, Jan Valta - housle / Karel
Untermüller - viola / David Havelík - violoncello / Petr Zdvihal st. j.
h. - viola.
Pondělí 27. dubna (19 hodin,
Kostel Nejsvětější Trojice, Sezemice): Le Quattro Stagioni. BAROCCO SEMPRE GIOVANE / Iva
Kramperová - housle / Pavel Svoboda
- varhany / Alfred Strejček - recitace.
Středa 29. dubna (19 hodin, Sukova síň Domu hudby, Pardubice):
Slavnostní závěrečný koncert festivalu PHJ 2015. SYMFONICKÝ
ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
/ Tomáš Jamník - violoncello / Heiko Mathias Förster (Německo) - dirigent.
(ro)
Borovec, vojenský letec, účastník
Slovenského národního povstání, v
němž padl 9. listopadu 1944 u Liptovské Lipči.
●●6. února 1925 (před 90 roky) se
narodil v Dašicích Miroslav Pikman, profesor ČVUT, nositel stříbrné Felberovy medaile († 1984).
●●6. února 1925 (před 90 roky)
zemřel pardubický rodák Karel
Emanuel Macan, slepec-pedagog,
správce Klárova ústavu slepců v
Praze, autor první slepecké knihy
Jitřenka a redaktor slepeckého měsíčníku Zora.
●●6. února 1930 (před 85 roky) se
narodil Pavel Kratochvíl, makromolekulární a fyzikální chemik, od
r. 2000 doktor honoris causa UPa,
na níž v letech 1953 - 57 působil.
●●8. února 1850 (před 165 roky) se
narodil v Semíně Vincenc Chvojka,
český archeolog na Ukrajině, ředitel
kyjevského muzea († 1914).
●●8. února 1990 (před 25 roky) zemřel Zdeněk Bičík, 1948 - 60 městský archivář v rodných Pardubicích,
pak do r. 1979 ve Státním oblastním
archivu v Zámrsku a posléze až do r.
1988 odborný pracovník Krajského
muzea východních Čech v Pardubicích.
MIROSLAV KLIMPL
Kam v Holicích za kulturními akcemi
Recept pro zpestření jídelníčku
KOKA SUŠENKY
200 g Hery, 100 g práškového
cukru, 240 g hladké mouky, 100 g
kokosu, 2 žloutky, 2 lžíce kakaa.
Heru vyšleháme s cukrem, přidáme kokos, žloutky, mouku a
kakao.
Tvoříme kuličky velikosti skleněnky a vidličkou rozmáčkneme, nebo
dáme do lisu na těsto a vytlačujeme tva-
OHLÉDNUTÍ MIROSLAVA KLIMPLA ZA PŘÍBĚHY, KTERÉ ODNESL ČAS
Farář si nevymýšlel, bylinu „kostilomku“ skutečně u Slatiňan našel
V roce 1886 obdrželi ředitel
pardubické reálky dr. Jiljí Vratislav
Jahn a jeho syn dr. Jaroslav Jahn,
botanik a později přední český geolog, dopis, v kterém je renomovaný profesor botaniky na pražské
univerzitě dr. Ladislav Čelakovský
(syn básníka Františka Ladislava
Čelakovského) žádal o reference na
P. Jana Nepomuka Čeňka, faráře ve
Starých Ždánicích na Pardubicku,
zemřelého jedenáct roků předtím,
v roce 1875. Žádal především o posouzení vědecké věrohodnosti jmenovaného faráře.
O co Čelakovskému šlo, k čemu
reference potřeboval? Čelakovský
v té době sestavoval „Analytickou
květenu Čech, Moravy a Slezska“.
Při třídění podkladových materiálů
narazil v herbáři jiného významného českého botanika Filipa Maxmiliána Opitze na rostlinu jménem
„liliovec kostilomka“ (Narthecium
assifragum), bylinu v našich zemích
se naprosto nevyskytující. Opitz
o rostlině ve svém herbáři uváděl,
že ji na dvou bažinatých lučinách
na východě Čech u Slatiňan nalezl
v roce 1848 Jan Nepomuk Čeněk,
farář ve Starých Ždánicích, který ji
Opitzovi zaslal. Čelakovský k nálezu neměl důvěru. Liliovec kostilomka je totiž domovem pouze v úzkém
pásu západního pobřeží Atlantiku,
táhnoucím se od středního Norska
až po Portugalsko, kde se podnebí
Na kolatuře ve St. Ždánicích prožil J. N. Čeněk posledních 13 let svého života.
vyznačuje mírnou zimou a stejně tak
mírným létem a bohatými vodními
srážkami. Travnaté pozemky, vřesoviště, bažiny a rašeliniště jsou tam
domovem rostlin, které jinde nemají
podmínky k hojnějšímu rozmnožení
a které proto jinde nenajdete. Jednou
z nich je právě liliovec kostilomka
čili Narthecium assifragum, 20 až
30 cm vysoká bylina. Název „kostilomka“ je překladem středověkého latinského pojmenování, které
užívali majitelé stád, pasoucích se
ve volné přírodě, u nichž docházelo, především u koní v Dánsku, k
častému lomu kostí nohou zvířat.
Chovatelé věřili pověře, že příčinou
lomu kostí je právě kostilomka. To
se sice nikdy neprokázalo, ale název
byl na světě...
Kde by se kostilomka vzala v
našich zemích? Čelakovský nelenil
a vydal se do Slatiňan kostilomku
hledat. Když nic nenašel, jeho nedůvěra tím pádem ještě více vzrostla.
A proto ta žádost o reference na ždánického faráře. Zhluboka si oddechl, když se mu od obou kapacit nezávisle na sobě dostalo ujištění, že
zesnulý P. Jan Nepomuk Čeněk byl
člověk zbožný, ve všech směrech
čestný a vědecky naprosto věrohodný. Teprve nyní uvěřil a kostilomku
zařadil do svého díla.
Kdo byl Jan Nepomuk Čeněk?
Narodil se 15. května 1806 v Hradci
Králové, kde byl roku 1829 vysvěcen na kněze. Nejprve kaplanoval
v Libici u Poděbrad, pak postupně
působil v Holicích, Pardubicích,
ve Zvoli u Josefova a v Lánech na
Důlku. Jeho poslední kolaturou byly
Staré Ždánice, kde byl farářem a
kde také 25. února 1875 skonal po
infarktu, který jej čtyři dny před tím
zastihl přímo na kazatelně ždánického kostela při nedělním kázání.
Čeněk se od chvíle, kdy přišel
na první faru, zabýval botanikou,
která se stala jeho celoživotním koníčkem. Kdekoli působil, všude v
okolí sbíral rostliny a sestavoval z
nich různé herbáře. Přitom si pilně
dopisoval s mnoha českými i zahraničními rostlinopisci té doby z Uher,
Německa či Polska, se kterými si
i mnoho rostlin vyměnil. Botanik
Filip Maxmilián Opitz si Čeňkovy
botanické píle neobyčejně vážil a v
uznání jeho znalostí zvěčnil Čeňkovo jméno v názvu rostliny Dichostelis Čeněksi. Čeňkův rozsáhlý systematický herbář, na kterém pracoval
téměř 50 let, vzal po jeho smrti
nevědomostí a nevšímavostí zkázu
(papír byl používán k podpalování a
na kornouty) a zachoval se z něj jen
čtvrtý díl. Jeho trosky, obsahující
tajnosnubné rostliny, nejvíce mechy
a lišejníky, méně houby, zachránil
dr. Jaroslav Jahn, který jej věnoval
pardubickému muzeu.
Ještě zodpovězme otázku, jak
ry. Ve vyhřáté troubě upečeme. (mm)
PŘIJMEME i invalidy na HPP
i částečný úvazek na pozici Bezpečnostní pracovník. Nastupte
ihned. Nutná trestní bezúhonnost. 602 763 546, [email protected]
KOUPÍM vesnické stavení nebo
chalupu se zahradou, vhodné
k rekreaci, později k trvalému
bydlení. Může být i k částečné
rekonstrukci. 607 569 013.
Hrob J. N. Čeňka ve St. Ždánicích.
mohl Čeněk před více než 150 lety
Narthecium assifragum čili liliovce
kostilomku u Slatiňan nalézt. Podle profesora botaniky Univerzity
Karlovy v Praze RNDr. Radovana
Hendrycha, DrSc., rodáka z Chrasti
u Chrudimě, se jednalo o náhodné
zanesení semena této rostliny některým z přilétajících nebo tažných
bažinných či vodních ptáků během
jejich severojižní cesty do zimovišť.
Semena této rostliny jsou totiž dvěma dlouhými přívěsky k takovému
transportu dosti přizpůsobena.
REPROFOTO
ARCHIV AUTORA
www.mdlogistika.cz
STRANA 5
PONDĚLÍ 2. ÚNORA
Řehounek: Na závodišti si přeji rozvoj s velkým R!
PARDUBICE - Radní města
Pardubic mají po menších úpravách
o svých zástupcích v akciových společnostech, kde dominuje právě statutární město, zcela jasno.
V Dostihovém spolku, a. s., ve
kterém má město Pardubice majoritní podíl, bude jeho zájmy hájit náměstek primátora Jan Řehounek (na
snímku). Předpoklady k tomu jako
vystudovaný zemědělec se zaměřením na ekonomii má.
Patříte, řekněme, do té mladší
generace politiků. Na pardubickém závodišti jste byl ale vídán
často i před svým zvolením. Patříte k patriotům dostihů v Pardubicích, čím jsou podle vás pro město
přínosem?
Jednoznačně je to brána do města lidem, kteří o koně, dostihy a celou oblast dostihového sportu mají
zájem. Málokdo si uvědomuje, že je
to jedno z mála sportovních odvětví
s celonárodním, lépe řečeno však s
mezinárodním přesahem. Nechci se
dotknout jiného sportovního odvětví, ale fotbal, hokej nebo basketbal
se hraje v mnoha místech republiky,
ale to, co máme v areálu dostihového závodiště, je unikát, který je potřeba využít.
A právě tam vidím výrazný prostor pro další směrování města i
Dostihového spolku. Je nutné využít
toho, že lidé přijedou do Pardubic
na dostihy a musíme jim ukázat, že
můžeme nabídnout i spoustu dalších
věcí.
Sám jste nebo někdo z rodiny
na koni jezdil či jezdí? Jak vůbec
vnímáte jako vystudovaný zemědělec chovatelství a závodění koní,
ať už v jakémkoli odvětví?
Pocházím z rodiny, které byl v
roce 1994 v rámci restitučního zákona vrácen zemědělský majetek,
na kterém se nadále hospodařilo,
takže můj vztah obecně k této oblasti byl jasně dán. Osobně jsem v
tomto směru ale pouze divák. Několikrát jsem na koni jel, ale aktivním
jezdcem určitě nejsem. Přestože
jsem na vysoké škole studoval ekonomii, zde mám jasno. Chovatelství
koní jde ruku v ruce se závoděním a
určitě má i v přetechnizovaném 21.
století své nepopiratelné místo.
Kandidoval jste za hnutí ANO.
Pardubické závodiště nese název firmy, jíž je váš stranický šéf
zakladatelem. Můžete ovlivnit
budoucí spolupráci jednoho z
nejvýznamnějších ekonomických
subjektů v republice a třeba ji pomoci rozšířit?
Pevně věřím, že to, že dostihové
závodiště nese název Agrofert park,
je jenom odrazovým můstkem pro
další spolupráci. Samozřejmě mým
úkolem bude výše uvedené posunout dále a rozšířit. Věřím, že mi
k tomu dopomůže i moje současná
pozice krajského předsedy Hnutí
ANO 2011.
Budete třeba ve spolupráci s
primátorem zvát i další vrcholné
politiky do Pardubic, aby okusili
tu atmosféru na pardubickém závodišti?
S panem primátorem jsme se
shodli na tom, že areál dostihového
závodiště je typickým místem, které
by mělo sloužit k prezentaci města.
Nejen pro návštěvníky takzvaně „z
ulice“, ale i pro politiky, byznysmeny a další zajímavé osobnosti.
Určitě se budeme snažit, abychom
takové lidi do Pardubic dostali.
Jak vnímáte současnou pozici Dostihového spolku, který se o
provoz na pardubickém závodišti
stará? Co byste vyzdvihnul a co
naopak zkritizoval?
Zatím bych toto příliš nekomentoval, zatím nemám dostatek informací. Jediné, co mohu uvést, je, že
proces stabilizace, který byl zahájen
na přelomu let 2010 a 2011, byl nastartován, společnost plní stanovený
byznysplán, který byl připraven, a
teď je potřeba si říci, jak dále.
Vstupujete do představenstva
s nějakými konkrétními plány?
Zkuste alespoň obecně nastínit, co
bude pro vás prioritou?
Mým prvořadým cílem bude
vykonávat práva majoritního akcionáře, tedy města Pardubice, ku
prospěchu Dostihového spolku
jako takového, ku prospěchu města
a jeho obyvatel. Konkrétní věci a
projekty přijdou následně. Je jasné,
že bychom rádi zvýšili využitelnost
celého areálu nejen co do času, ale
i typu akcí. Areál je stále primárně
dostihovým areálem, ale slouží již
nyní pro řadu dalších akcí. Naším
úkolem společně s dalšími akcionáři
by měl být rozvoj s velkým R. Tedy
využít areálu na maximální míru tak,
aby se stal komplexním společensko
- kulturně - sportovním areálem pro
širokou veřejnost.
(zr)
PARDUBICE - Hodnocení výtvarné soutěže pro děti všech věkových kategorií Zdravá a nemocná
příroda Pardubického kraje je v plném proudu. V Pardubicích zasedla
sedmičlenná porota, aby z obrovského množství soutěžních obrázků
vybrala finalisty, kteří postupují do
dalšího kola soutěže. Ta bude definitivně uzavřena počátkem února, kdy
se uskuteční vyhlášení výsledků.
Ve druhé polovině roku 2014
přicházely pořadatelům soutěže
stovky výtvarných děl od dětí všech
věkových kategorií - tedy od dětí
z mateřských školek až po středoškolské studenty. Obrázky, ale také
grafické návrhy či dokonce 3D modely, vznikaly nejen při hodinách
výtvarné výchovy ve školách, ale
také na veřejných akcích. Soutěžící měli za úkol výtvarně ztvárnit
kontrast mezi zdravou a nemocnou
přírodou, vybírat mohli z několika
podtémat. Úkolem „První poroty“
bylo vyselektovat v každé kategorii
deset finalistů, mezi kterými se rozhodne o vítězi. Kdo bude nejlepší,
to řekne tzv. „Druhá porota“ složená
především ze zástupců uměleckého
oboru. Bude mezi nimi i výtvarník
František Zálabský, který se zapojil
už do poroty první.
Soutěžní obrázky se hodnotily ve
čtyřech kategoriích - děti předškolní, děti z prvního a druhého stupně
základních škol a středoškolská
mládež. Právě v této poslední jmenované kategorii pořadatelé zaznamenali největší nárůst přihlášených
prací. Zajímavé také bylo sledovat
rozdílný přístup soutěžících. „To je
další hledisko, na které se jako porotce dívám. Není to jen o výtvarném ztvárnění, ale i o tom, jak nad
tím děti přemýšlejí. Asi záleží na
učitelích, jestli je nechali, aby děti
samy nad tématem přemýšlely, nebo
jim řekli konkrétní zadání - namaluj
zelený strom a vedle suchý strom...
V některých obrázcích je ale vidět,
že děti samotné napadalo, co by
mohlo být v přírodě, která žije a která churaví,“ doplnila další porotkyně Zuzana Nováková.
Odborná porota ale není jediná,
kdo rozhoduje o vítězích. Až do 6.
února může hlasovat také veřejnost
a to prostřednictvím stránek soutěže
www.pomahameprirode.cz.
(zr)
PARDUBICE - Vedení společnosti Nemocnice Pardubického
kraje a vyjednávací tým odborových organizací dospěly ke shodě
v úpravách mezd při jednání o nové
kolektivní smlouvě pro rok 2015.
Dohodly se na konkrétním navýšení základních tarifních mezd pro
zaměstnance. Základní mzdy stoupnou o tři procenta pro lékaře a o pět
procent pro nelékařské zdravotnické
pracovníky a ostatní skupiny.
„Nalezení shody v této oblasti
vnímáme jako jedno z nejklíčovějších míst v rámci jednání o uzavření
nové kolektivní smlouvy. Nyní už
zbývá dokončit jen některé posled-
ní záležitosti. Na všem podstatném
jsme se však již dohodli,“ prohlásil
předseda představenstva a generální
ředitel Tomáš Gottvald.
V předchozím jednání se obě
strany už domluvily na řadě bodů v
oblasti mzdového předpisu. Mimo
jiné na navýšení sazby za práci v
době ústavní pohotovostní služby,
což byl významný mezník při vyjednávání. Při pokračování jednání
zástupci odborových organizací
akceptovali nabídku zaměstnavatele a bylo dohodnuto i navýšení
základních mezd o tři procenta pro
lékaře a o pět procent pro nelékařské
zdravotnické pracovníky a ostatní
skupiny.
„Dohodnutý kompromis je maxi-
mum možného,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
a pokračoval: „Dohoda vyžadovala
vstřícnost obou stran. Řešení je zatím dojednáno na rok 2015 s tím, že
v příštích letech se sjednotí principy
odměňování ve všech pěti nemocnicích v rámci jedné společnosti.“
Náměstek hejtmana Roman
Línek, který má v krajské radě na
starosti zdravotnictví, o nutnosti
základní platy zvýšit nepochyboval: „Zdravotníci si zvýšení platů
rozhodně zaslouží. Věřím, že navržená výše je rozumná a v takových
proporcích, aby nerozkolísala pracně získanou ekonomickou stabilitu
našich nemocnic.“
Generální ředitel Tomáš Gottvald
poděkoval vyjednávacímu týmu odborových organizací za vstřícnost,
že pro skupinu lékařů akceptoval
pouze tříprocentní navýšení a dodal: „Dohodli jsme se na tom, že v
polovině letošního roku zahájíme
jednání o možném finančním dokrytí navýšení mezd skupině lékařů, a
to podle vývoje hospodářského výsledku naší společnosti.“
Dohodou v otázce navýšení základních mzdových tarifů se tak otevřela cesta k podpisu nové kolektivní smlouvy pro rok 2015. Mělo by k
tomu dojít v horizontu několika týdnů. „Všechna sjednaná plnění však
budou platná zpětně od prvního ledna letošního roku,“ uvedl generální
ředitel Gottvald.
(DuKo)
Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda zná finalisty
Výstava kresleného humoru v Mázhausu
PARDUBICE - Výstavní prostor
Mázhaus v únoru zve na kreslený
humor autorky Hanky Křivánkové.
Její výstava bude zahájena 2. února
v 17 hodin a potrvá do 28. února.
„Ruka autorky vede tužku se zcela nesmělou originalitou. Samotná
témata vtipů jsou víc než rozmanitá.
Vedle aktuálního dění nachází kreslířka inspiraci v historických i aktuálních faktech, v povídkách a pří-
bězích svých přátel, v právě prožité
chvíli, nebo v čistě náhlém nápadu.
Stejnou rozmanitost lze najít i v pointě vtipů - vedle přemýšlivého, hlubokomyslného humoru lze narazit i
na humor jednoduchého rázu. Jedno
mají kreslené vtipy a postavičky v
nich obsažené společné - mají svého ducha,“ tak se k tvorbě autorky
vyjadřuje její kamarád, pardubický
knihkupec Richard Horák. (PeK)
V nemocnicích se zvednou platy všem zaměstnancům
Středomořský ostrov Kypr a druhá část Jižního Norska 2011
PARDUBICE - Dva cestopisné
dokumenty budou ke zhlédnutí příští týden. V úterý 10. února v Domě
techniky se bude promítat první část
dokumentu o středomořském ostrovu Kypru. O den později v pardubickém Seniorcentru dokončení filmového dokumentu o jižním Norsku.
Nejen archeologické skvost
perly Středomoří
Osmidílný cestopisný dokument
začíná letem na Kypr a seznámením
s okolím místa ubytování. Archeologické naleziště s mnoha antickými
mozaikami a středověké památky v
Pafosu jsou náplní druhé části filmu.
Pak se vydáme za další antikou po
jihozápadním pobřeží ostrova. Uvidíme tak Apollonův chrám, archeologické naleziště Kourion a středověkou pevnost Kolossi. Dojedeme i
na pláž, kde se podle pověsti z mořské pěny zrodila bohyně Afrodita, a
neopomeneme návštěvu nejstaršího
z kostelů na předměstí Pafosu v Yeroskipou. Premiéru 67 minut dlouhé
první části filmového dokumentu z
loňského zájezdu na nejvýchodnější
Vlevo kyperský hrad Saranta Kolones postavený okolo roku 1200. Již v roce 1223 byl při zemětřesení zničen a už
nikdy obnoven. Nejstarší a zároveň nejhezčí dřevěný norský kostel najdeme v Heddalu, asi sto kilometrů jihozápadně od hlavního města Oslo.
Foto: ARCHIV AUTORA
středomořský ostrov můžete zhléd- Kypr z pardubického mezinárodní- Zajíždíme do nejvíce opěvovaného
nout v úterý 10. února od 17,30 ho- ho letiště.
dřevěného stavkirke v Heddalu. Cesdin v pardubickém Domě techniky.
tou k němu se na chvíli zastavujeme
Také norská metropole Oslo
Druhá část bude promítnuta přesně
u městských vodopádů ve Fagernes
za dva týdny. O projekci by mohl
Na začátku druhé poloviny ces- a pár kilometrů před Heddalem u
být mezi Pardubáky zájem i z důvo- topisu zavítáme znovu do pohoří Jo- největšího norského barokního
du, že v letošním roce by mělo být tunheimen a pak sjíždíme krajinou chrámu v Konsbergu. Po prohlídce
přímé charterové letecké spojení na plnou jezer do přívětivějších míst. heddalského skvostného, největšího
dřevěného kostela na světě, přejíždíme už do metropole země, Osla. Večerní prohlídka města se protáhla až
do setmění, a tak ve filmu nechybí
noční pohledy na královský zámek,
monumentální budovu radnice, nedávno dostavěnou operu a hlavní
obchodní třídu města.
Druhý den zajíždíme na ostrov
muzeí Bygdöy a do jednoho z nich,
kde je k vidění loď Fram, také vstupujeme. Odpoledne pak procházíme
Vigelandovým parkem, kde jsou
zcela zblízka k vidění stovky jeho
soch. S Oslem se rozloučíme pozdně odpolední prohlídkou interiérů
radnice. Cestou domů odbočíme ke
stovkám švédských ostrůvků nedaleko za hranicí s Norskem. Prohlídkou středověkého hradu Bohus z 12.
století nedaleko Göteborgu a průjezdem hraničního podmořského tunelu
a mostů spojujících Skandinávii se
Střední Evropou filmový dokument
z třetí naší cesty na sever končí.
Přes hodinu dlouhá videoprojekce je ke zhlédnutí v pardubickém
Seniorcentru na Pospíšilově nám. ve
středu 11. února od 14 hodin. (JaNo)
STRANA 6
Kdo byl oceněn mezi sezemickými sportovními talenty?
SEZEMICE - V minulém týdnu se v tomto městě vyhlašovali
nejúspěšnější sportovní talenti. Ti
byli oceněni za své snažení a sportovní výkony v minulém roce. Na
pódiu se ukázalo šestnáct mladých
sportovců a oceněni byli zástupci
skautů a místních mladých hasičů.
Společensko-sportovní akci roku si
nenechali ujít představitelé města,
lesk ji dodala i účast přemožitelky
kanálu La Manche Lenky Štěrbové,
hokejistů Lukáše Radila a Terezy
Topolské či dvojnásobné mistryně
světa v thaiboxu Mariny Josefíny
Buchtové. Zaujala vystoupení skupiny irských tanců Seamróg, mladé
zpěvačky Adély Jakoubkové i ukázka thaiboxu.
Poděkováno za dlouhodobou
činnost předsedy sezemické sportovní komise bylo také Ladislavu
Kubizňákovi, který je nyní radním
města.
A kdo jsou tedy nejlepší sportovní talenti Sezemic?
Kanoistický klub
Prosport Sezemice
Na MČR na krátkých tratích
v Račicích a na dlouhých tratích
v Týně nad Vltavou získali závodníci oddílu celkem 31 medailí. Z nich
bylo 16 zlatých, osm stříbrných a
sedm bronzových. Úspěchem bylo
i 2. místo klubu na mezinárodní regatě v italské Savoně. Odtud také
přivezli sezemičtí závodníci 18 medailí (12 zlatých, pět stříbrných a
jednu bronzovou). Za zmínku stojí
i výkony dvou závodníků, kteří již
patří do kategorie dospělých. Andrea Havlová (Doktorová) má bronzovou medaili z Akademického MS
v Minsku a byla i čtvrtá. Na MČR
v Račicích čtyřikrát cinkala zlatem.
Zúčastnila se také ME v německém
Brandenburgu. Marek Spálenský
zaznamenal trojnásobný triumf na
MČR v Račicích, v Minsku obsadil
dvakrát 5. místo.
Jakub Dvořák: Na MČR a Českém poháru vybojoval 13 medailí
(jednou zlatý, pětkrát stříbrný a se-
oddílu starších žáků hostoval sezemický středopolař v SK Holice (na
podzim jeden gól a šest asistencí).
Zájem o něj měl i SK Pardubičky.
Ondřej Netolický: Útočník, který věkově patří do kategorie starší
přípravky, ale pravidelně nastupuje
za mladší žáky. V podzimní části
zaznamenal deset branek a řadí se
mezi nejlepší střelce okresního přeboru mladších žáků.
TJ Spartak Sezemice - SPV
Bronzového Tomáše Rohra (Agility Sezemice) z MČR v Pišťanech oceňuje
Vlastimil Plecháček, místostarosta města. Lenka Štěrbová věnuje pozornost
jeho pudlíkovi Fíkovi.
Foto: LIBOR ČIHÁK
dmkrát bronzový).
Tomáš Doktor: MČR a Český
pohár taktéž 13 medailí (10x 1. místo, 2x 2. místo a 1x 3. místo).
Karolína Bláhová: MČR a Český pohár opět 13 medailí (1x 1. místo, 5x 2. místo a 7x 3. místo).
Sportovně střelecký
klub Sezemice
S 62 členy se řadí mezi největší
střelecké kluby v Pardubickém kraji. Pro veřejnost zajišťuje kondiční
střelby, školení a také zkoušky na
zbrojní průkazy. Hlavní náplní je ale
sportovní střelba a výchova mládeže. V oddíle trénuje 20 dětí do 18
let. V minulém roce získali střelci
klubu na MČR devět medailí (jedenkrát titul mistr republiky, 4x 2. místo
a stejný počet třetích příček). Čtyři
sezemičtí střelci jsou zařazeni do reprezentace ČR. V žebříčku Českého
střeleckého svazu se oddíl umístil na
šesté příčce z 80.
Lenka Hrobařová: Členka dorosteneckého reprezentačního družstva ČSS, 1. místo ve střelecké lize
Pardubického a Hradeckého kraje.
Na MČR byla členkou družstva,
které skončilo na 2. místě (vzduchová puška 40 ran) a v kulových
disciplinách ve sportovní malorážce
3x20 obsadila taktéž 2. místo.
Radek Rážek: Na MČR mládeže se umístil na 2. místě ve střelbě ze
vzduchové pušky 30 ran vleže (kategorie chlapci do 12 let). V této disciplíně je i krajským přeborníkem.
Kateřina Procházková: Členka dorosteneckého reprezentačního
družstva ČSS, 2. místo ve střelecké
lize Pardubického a Hradeckého
kraje, na MČR obsadila 2. místo vzduchová puška 40 ran. Ve stejné
disciplíně byla i členkou stříbrného
družstva. Na MČR v kulových disciplínách ve sportovní malorážce 60
ran skončila na 3. místě.
TJ Spartak Sezemice
oddíl kopané
Sportovní oddíl pro všechny
(SPV) nabízí cvičení a sportovní
vyžití pro všechny věkové generace - relaxační a zdravotní cvičení,
florbal, sálovou kopanou, karate pro
dospělé i děti, či aerobik.
Ocenění: Sára Kuclerová, Zbyněk Vašek a Jakub Plecháč.
PONDĚLÍ 2. ÚNORA
BOWLING
Družstva z východu Čech uspěla
PARDUBICE - Již 15 let koulí
bowling více jak 1000 družstev, tj.
téměř 5000 aktivních hráčů, pod hlavičkou Amatérské bowlingové ligy
ABL. V pardubickém bowlingovém
centru BOWLINGZONE se konalo
Mistrovství ČR ABL, kde se o titul
mistra utkalo 36 nejlepších družstev
z celé republiky. Prvenství si vybojovalo stejně jako loni družstvo
Requick, které dosáhlo přes hranici
600 bodů, stejně jako poražený finalista tým LUKA bowling Hradec
Králové (Ivan Lank st., Petr Žváček,
Michal Loučka), třetí skončili pražští Bouleři a čtvrtý flek vybojoval
tým Fortunate Pardubice.
V jednotlivcích všichni hráči
odehráli šest her a ti nejlepší postoupili do závěrečných bojů, v nichž
se střetlo šestnáct mužů a osm žen.
Rozhodujícím článkem úspěchu
bylo tentokrát mazání. To zvládl
nejlépe spolu s načasovanou formou
v mužích Jiří Uhlíř z Tábora, který finále sehrál bezkonkurenčně a
všem ukázal, jak se hraje PERFEKT
GAME 300. Porazil Michaela Richtera z Brna, třetí skončil David Klein
z jižní Moravy a čtvrtou příčku vybojoval nováček soutěží ABL Jiří
Hindrák z Prahy.
V ženách dominovala Vlasta Eidernová (získala již třetí titul), druhá skončila Pavlína Vlčková a třetí
Dana Hanušová.
(jma)
Oddíl Agility
Z oddílu, který v Sezemicích působí již 15 let, byli za loňské výkony
oceněni:
Tomáš Rohr a pudlík Fík: Na
mistrovství republiky 2014 v Piešťanech obsadili v součtu 3. místo
(kategorie děti), splnili přestup do
vyšší kategorie A2.
Nikola Hosmanová a šeltie
Tim: Loni prodělali intenzivní přípravu na zahájení závodní sezony,
s Timem mimo agility trénuje i „pasení oveček“.
Martina Bolehovská a velškorgi Deny: Oficiálně ještě nezávodí,
ale loni absolvovaly mnoho táborů a
soustředění. Na jednom z nich s vypůjčenou fenkou získala 1. místo
mezi dospělými.
Kynologický oddíl
Sofie Štýbrová: Teprve pětiletá
Sofie má v dogfrisbee za sebou už
první závody. Se svými border koliemi Holkou a Puminkou se věnují
stopám, poslušnosti a dogfrisbee.
Na základě jejího nadšení, kdy si
vede tréninky částečně sama, a klubových závodů byla jmenována nejúspěšnější a nejtalentovanější mládežnicí.
(lč)
V družstvech Amatérské bowlingové ligy ABL se z východočeských týmů
nejvýše umístil celek LUKA bowling HK. Na snímku zleva Ivan Lank, Petr
Žváček a Michal Loučka.
Foto: ABL
ATLETIKA
Korečkovou ocenili v Chrudimi
CHRUDIM - Atletický oddíl
Hvězda SKP Pardubice zabodoval i
v sousedním městě. Pardubická kladivářka Adéla Korečková ovládla
kategorii krajánků na vyhlášení nejlepších sportovců Chrudimska, kde
má trvalé bydliště.
Dorostenka Hvězdy SKP dosáhla v loňském roce mimořádných
výsledků. Ve své hlavní disciplíně v
hodu kladivem dokonce vytvořila
druhý nejdelší historický hod české
kladivářky v kategorii dorostenek
výkonem 65,48 m. Svoji všestran-
nost prokázala i v dalších vrhačských
disciplínách, když v tabulkovém pořadí skončila na třetím místě ve vrhu
koulí a v hodu diskem. Svěřenkyně
trenéra Pavla Studničky obsadila
první místo na MČR v atletice do
17 let a třetí pozici na mezistátním
utkání do 17 let. Svými výsledky se
nominovala i na závody Olympijských nadějí do Baku. Statistici evidují Adélu Korečkovou v rámci evropských mládežnických kategorií
na sedmém místě, ve světových tabulkách ji patří čtrnáctá příčka. (zr)
JABLONEC NAD NISOU Další z dílů atletické středy se konal
v hale na severu Čech. Hvězda SKP
Pardubice měla v koulařském sektoru dva zástupce. Česká jednička ve
vrhu koulí Jana Kárníková posunula
výkonem 16,31 m své letošní maximum a udržela se v čele českých tabulek s náskokem téměř dvou metrů.
Zároveň jí ovšem o devět centimetrů
uniklo splnění limitu pro březnové pražské Mistrovství Evropy. To
se jí povedlo až o víkendu (str. 8).
Dorostenec Michael Šíp, který se
na podzim rozhodl vyměnit sunařskou techniku za otočku, předvedl
výkon 12,71 m. Po prvních závodech s touto pro něj novou technikou
bude v nejbližší době pracovat na
dalším zlepšení svých výkonů. (yak)
ny. Hosté v 5. minutě vedli 11:10,
ale poté nastartovali domácí jízdu,
jejímž výsledkem bylo vedení o
osmnáct bodů v 15. minutě (42:26).
Ústečtí se dostali částečně do zápasu díky ztrátám pardubického celku
a v závěru třetí čtvrtině se dotáhli
na osmibodový rozdíl. Pardubičtí
v posledním dějství opět zabrali a
rázem byli opět o devatenáct bodů
vpředu (87:68). Bylo hotovo... (lč)
Výtečnou formu potvrdil Dušan Pandula (na snímku u míče s expardubickým
Michalem Čarneckým) nejen v utkání Českého poháru v Jindřichově Hradci, ale také v sobotním duelu s ústeckou Slunetou. Foto: MILAN KŘIČEK
vedli ve 32. minutě (78:77), ale poté
hosté na šest minut začarovali svůj
koš a šňůrou 15:0 definitivně zlomili
odpor Lvů. Za zmínku stojí výborný
výkon Dušana Panduly, který k 31
bodům přidal šest asistencí a stejný
počet doskoků. Final Four se uskuteční v druhé polovině února v Brně.
30. kolo, BK JIP Pardubice Sluneta Ústí n. L. 98:82 (26:20,
54:39, 70:62). Body: Pandula 25,
Wall 17, Kotas a Kohout po 15,
Sanders 9, Škranc 6, Hezekiah 5,
Půlpán, Potoček a Příhonský po 2
- Vette 22, Laroche 17, Jiříček 16,
Burnatowski 12, Čarnecký 8... Trojky: 4/21 - 4/19. TH: 16/22 - 22/32.
Doskoky: 39 - 37. Hráč utkání: Lukáš Kotas. Diváků: 617. Jednotlivé
čtvrtiny: 26:20, 28:19, 16:23, 28:20.
Utkání v dukelské hale bylo vyrovnané jen do poloviny první čtvrti-
Burian (Ďopan), 5. Teichman (Zozulák), 15. Zozulák (Brychta), 15. Lisa
(Bahník), 18. Janeček (Oubrecht),
40. Krajcigr (Formánek), 63. Burian
(Zozulák) - 39. Marvánek, 48. Ježek
(Rodina), 53. Marvánek, 55. Ježek
(Rebro), 59. Vrána (Časar), 60. Hartman (Svatoš). PARDUBICE: Levínský - Brychta, Ďopan, Lisa, Oubrecht,
Šťastný, Škeřík - Zozulák, Burian,
Teichman - Janeček, Bahník, Krigovský - Formánek, Krajcigr, Němeček.
nevyužili své šance Teichman a Janeček, přišel krutý trest. Hosté totiž
do konce třetiny dokázali vyrovnat!
V prodloužení vystřelil bonusový
bod pro Pardubice Burian.
Martin Czeczinkar, trenér Pardubic: „Parádní první třetina, ve které se plnily veškeré taktické pokyny.
Bohužel jsme nechali soupeře vrátit
do zápasu zbytečnými fauly. Z toho
plynula nekoncentrovanost a vytvářeli jsme naprosto fatální chyby, kte-
ré nás stáli jeden bod navíc.“ (vot, lč)
Petr Ehl: Věkem ještě dorostenec, který se už propracoval do A
týmu Spartaku Sezemice. V podzimní části sezony 2014/2015 nastřílel útočník pět branek a stal se
nejlepším střelcem týmu. Branky
střílel i za dorost - celkem devět.
Martin Bureš: Z důvodu zrušení
Kárníkové těsně unikl limit pro ME
Úspěšní závodníci Kanoistického klubu Prosport Sezemice. Zleva Jakub Dvořák, Tomáš Doktor a Karolína Bláhová. Ocenění jim předali Josef Doktor (třetí
zprava) a vpravo Luboš Krejčík. Fotbalového středopolaře Martina Bureše dekoruje Ladislav Kubizňák.
Foto: LIBOR ČIHÁK
Přehlídka plesů
pokračuje
PARDUBICE - V nabídce plesů
nechybí ani ty sportovní. V tomto
týdnu se ve společenském představí
hokejisté i fotbalistky.
Čtvrtý ročník hokejového plesu
klubu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice se uskuteční v pátek 6. února od
19 hodin v pardubickém AFI Paláci.
Večerem provede známý moderátor
Pavel Cejnar, o hudební doprovod
se postará skupina Stop Time Band.
Dalšími hosty budou Hamleti (A.
Háma, H. Marzuki, J. Wehrenberg
a D. Gondík). Součástí plesu bude
i taneční soutěž, které se zúčastní
vybraní hráči A týmu se svými partnerkami. Vstupenky lze zakoupit na
sekretariátu hokejového klubu.
Pátý reprezentační ples SK
DFO Pardubice se koná v sobotu
7. února od 19 hodin v Hotelu Zlatá
štika v Pardubicích. Součástí večera, kterým provede Mirek Vaňura, je
i vyhlášení nejlepších fotbalistek za
rok 2014. K tanci a poslechu zahraje
skupina Express.
(tra)
BASKETBAL
Postup do pohárového Final Four a destrukce ústecké Slunety
PARDUBICE - Dva zápasy
odehráli v minulém týdnu pardubičtí basketbalisté. Nejprve ve středu
zvítězili v Českém poháru na palubovce neoblíbeného soupeře od
Vajgaru. V sobotu pak doma v Kooperativa NBL díky smršti rychlých
protiútoků deklasovali Ústí nad Labem 98:82.
V nejbližším programu je čeká
ve středu souboj s USK Praha (18) a
v sobotu v hale na Dukle přivítají od
18 hodin MMCITÉ Brno.
Čtvrtfinále Českého poháru, Lions Jindřichův Hradec - BK JIP
Pardubice 81:96 (23:25, 55:47,
74:77). Body: Vošlajer 20, Robinson
18, Zuzák a Autrey po 10, Novák
9... - Pandula 31, Wall 19, Sanders
13, Hezekiah 11, Kotas 9, Kohout
6, Příhonský 4, Škranc 3. Trojky:
9/23 - 10/24. TH: 18/20 - 18/24.
FLORBAL
Doskoky: 28 - 39. Jednotlivé čtvrtiny: 23:25, 32:22, 19:30, 7:19. Pardubičtí po první poločasu ztráceli
osm bodů, ale po pauze se do svého
soupeře zakousli a nakonec slavili
výhru. Jindřichohradečtí naposledy
1. Nymburk
2. Děčín
3. Prostějov
4. Pardubice
5. Opava
6. Jind. Hradec
7. Ústí nad Labem
8. Ostrava
9. Svitavy
10. Kolín
11. USK Praha
12. Brno
13 12 1 1160:918 92.3
28 23 5 2299:2052 82.1
28 20 8 2452:2235 71.4
29 19 10 2484:2367 65.5
29 17 12 2338:2192 58.6
28 13 15 2339:2404 46.4
29 13 16 2321:2403 44.8
28 12 16 2102:2108 42.9
29 12 17 2200:2359 41.4
28 9 19 2079:2197 32.1
28 9 19 1969:2109 32.1
29 4 25 2063:2462 13.8
Pětigólové třetiny obou celků, Sokolové v prodloužení vyválčili dva body
PARDUBICE - Když domácí
nad Spartou po výborné první třetině vedli v nástupu do té třetí pětibrankovým rozdílem, nikdo netušil, že pětigólová smršť se povede
i hostům. Výhru, i když jen dvoubodovou, nakonec slavili Sokolové.
Další zápas odehrají 13. února na
palubovce Tatranu Střešovice.
18. kolo, Sokol PPAS Pardubice - AC Sparta Praha 7:6 pp (5:0,
1:1, 0:5 - 1:0). Branky a nahrávky: 3.
Pardubičtí na svého soka vlétli a v
první třetině mu nasázeli pět branek.
„Odehráli jsme fantastickou třetinu.
Hráli jsme svoji hru, často jsme stříleli a z toho pramenilo vedení 5:0,“
hodnotil první dvacetiminutovku
spokojený Zozulák. Ve druhé části
začali hrát i hosté. Když však Pražané v přesilovce korigovali, vytasili
se domácí s rychlou odpovědí - 6:1.
Třetí dějství bylo jako noční můra.
Sparťané snížili na 6:2 a když poté
1. Střešovice
2. Mladá Boleslav
3. Vítkovice
4. Bohemians
5. Chodov
6. Brno
7. Sparta Praha
8. Pardubice
18 14 0 1
18 12 1 2
17 9 4 0
18 11 0 2
18 9 2 1
18 8 1 4
17 8 0 2
18 4 5 2
9. Ostrava
10. Liberec
11. Otrokovice
12. Vinohrady
17
18
18
17
7
3
2
2
3 133:62 43
3 136:77 40
4 98:73 35
5 121:109 35
6 111:90 32
5 93:80 30
7 89:100 26
7 91:105 24
01 9
2 1 12
2 1 13
0 0 15
81:97 22
87:128 14
66:113 11
66:138 6
STRANA 7
PONDĚLÍ 2. ÚNORA
FNL
Pardubice vyhrály na hřišti Dynama
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Další prověrka s prvoligistou. Hráči
FK Pardubice zajížděli na jih Čech,
kde vyhráli nad místním Dynamem,
účastníkem Synot ligy. O branky
se postarali Michal Petráň a Radim
Fikejz.
Přípravné utkání: SK Dynamo
České Budějovice - FK Pardubice 0:2 (0:1). Branky: 12. Petráň,
60. Fikejz. ČESKÉ BUDĚJOVICE:
Křížek - Janotka, Lengyel (74. Havel), Podstavek, Hanzlík - Pešek,
Kladrubský (46. Volešák), Švantner
(74. Řezáč), Škoda - Kalod (46. Vaněk), Linhart. PARDUBICE - 1. poločas: Frydrych - Pospíšil, Bederka,
Vencl, Kakrda - Kim, Jeřábek, Kudrna, Fousek - Petráček, Petráň. 2.
poločas: Ptáček - Pospíšil, Bederka,
Jeřábek, Prokopec - Záviška, Kudrna, Řezníček, Dostálek - Fikejz,
Petráček.
V sestavě Pardubic se poprvé objevil Tomáš Petráček, jenž přišel na
testy z Viktorie Plzeň a v minulém
týdnu se zapojil s týmem do přípravy. Jedenadvacetiletý Petráček prošel mládežnickými kategoriemi v
Hradci Králové a potom přestoupil
do západočeského klubu. Podzimní
část této sezony strávil na hostování v Baníku Most. Za České Budějovice zase premiérově nastoupili
FOTBAL
Okresní výběry
soupeřily v hale
PARDUBICE - Ve sportovní
hale v Dašické ulici se konal Zimní
turnaj okresních výběrů Pardubického krajského fotbalového svazu.
Halového přeboru se zúčastnila
čtveřice družstev ve dvou kategoriích do 10 a do 11 let. Výběr OFS
Pardubice odehrál proti zástupcům
dalších okresů vždy dva zápasy. Do
další fáze postoupily ze čtyřčlenných skupin první dva týmy.
Výsledky - kategorie U10 (ročník 2005): OFS Pardubice - OFS
Chrudim 0:4 a 1:1, - OFS Svitavy
0:2 a 2:1, - OFS Ústí nad Orlicí 2:2
a 2:6. Konečné pořadí: 1. OFS Svitavy 11 bodů, 2. OFS Chrudim 8 b.,
3. OFS Ústí nad Orlicí 7 b., 4. OFS
Pardubice 5 b.
Nejlepší brankář: Vít Novák
(OFS Chrudim - FC Hlinsko), nejlepší hráč: Jan Valouch (OFS Svitavy - SK Polička).
Výsledky - kategorie U11 (ročník 2004): OFS Pardubice - OFS
Chrudim 0:2 a 1:3, - OFS Svitavy
1:1 a 1:4, - OFS Ústí nad Orlicí 3:1 a
2:1. Konečné pořadí: 1. OFS Chrudim 16 bodů, 2. OFS Svitavy 11 b.,
3. OFS Pardubice 7 b., 4. OFS Ústí
nad Orlicí 0.
Nejlepší brankář: Jakub Tlustý
(OFS Chrudim - ŽSK Třemošnice),
nejlepší hráč: Lukáš Báča (OFS
Svitavy - TJ Sokol Bystré u Poličky).
(tra)
Fotbalistky míří
na finálový turnaj
PARDUBICE - Sportovní hala v
Dašické ulici se stala dějištěm kvalifikace na halové mistrovství České
republiky v kopané dívek. Tým starších žákyň SK DFO Pardubice vyhrál všechny čtyři zápasy a zároveň
celou skupinu. Na finálový turnaj
do Prahy se kvalifikovaly i mladší
žákyně.
Výsledky - starší žákyně: SK
DFO Pardubice - DFK Mnichovo
Hradiště 10:0 (Vrabcová 4, Barešová a Fialová po 2, Nejedlá, K. Štěpánková), - FC Hradec Králové 4:1
(Barešová 2, Pavlasová, Nejedlá),
- TJ Sokol Třebeš 6:0 (Pavlasová a
Nejedlá po 2, Vrabcová, Novotná), FK Baumit Jablonec nad Nisou 8:2
(Barešová 3, K. Štěpánková a Vrabcová po 2, Nejedlá). Sestava DFO:
Pošvová - Nejedlá, K. Štěpánková,
Barešová, Pavlasová - Kučková,
Novotná, Vrabcová, Fialová (T. Štěpánková a Matušková).
Výsledky - mladší žákyně: SK
DFO Pardubice - TJ Sokol Třebeš
2:3 (K. Jedličková, Matějková) a 1:0
(Nosková), - FC Hradec Králové 0:3
a 0:2. Sestava DFO: Bidlová - Matějková, Betáková, Nosková, Kolářová, Koblížková, Vodvárková, K.
Jedličková, Širšová.
(tra)
První branku Pardubic na hřišti Českých Budějovic vstřelil útočník Michal Petráň, jenž se tak trefil do sítě svého
bývalého klubu. Pardubičtí přidali ještě jeden přesný zásah a vyhráli na jihu Čech 2:0.
Foto: MILAN KŘIČEK
zkušený obránce Tomáš Janotka ze
Sigmy Olomouc a sparťanský mladík Jakub Pešek.
Jako první rozvlnil síť domácí
Linhart, ale branka kvůli ofsajdu neplatila. Ve 12. minutě se to na druhé
straně povedlo dle pravidel Petráňovi, jenž střelou pod břevno otevřel
skóre. V první půli to ještě zkoušel
střelou z otočky Petráček, ale Kří-
DIVIZE
C
žek včas zasáhl. I na druhé straně se
několikrát vytáhl brankář Frydrych.
Druhý gól přišel po hodině hry,
když si Fikejz naskočil na centr Závišky a hlavou zvýšil náskok Pardubic. Budějovičtí si po změně stran už
tolik příležitostí nevypracovali. Za
hosty mohl skórovat ještě Jeřábek,
ale jeho střela mířila těsně mimo.
V příštím týdnu čekají pardubic-
ké fotbalisty dva zápasy. Ve středu
nastoupí na Strahově proti juniorce Sparty a v sobotu dopoledne se
střetnou na ohrazenické umělé trávě
s divizními Živanicemi.
Příští utkání: Sparta Praha U21 FK Pardubice (středa 4. února v 11.00,
UMT Praha-Strahov), FK Pardubice
- Sokol Živanice (sobota 7. února
v 10.30, UMT Ohrazenice). (tra)
BĚH
V sobotu do Bubeníkových sadů na běh NAA
PARDUBICE - V roce, kdy slaví
oddíl NAA (Nezávislí amatérští atleti) Pardubice půlstoletí své existence,
je v plánu 41. ročník Zimního běhu
NAA. Na dva kilometry dlouhou
trať v Bubeníkových sadech se první
běžci vydají v 10 hodin v sobotu 7.
února. Běží se každého počasí. Organizátoři upozorňují, že vzhledem
k pokračující rekonstrukci sokolovny na Olšinkách budou provizorně
šatny pouze v chodbě a pravděpodobně nebudou k dispozici sprchy.
Výše startovného je dána tradičně cenou nejdražšího 12° piva v
Myslivecké restauraci, letos tedy 30
korun. V letech 1975 až 1984 činilo
3,50 korun, o deset let později 9,60
korun, v roce 2004 19,50 a pak se
po roce zvedalo o korunu až do roku
2007. O rok později to bylo 27 korun, v roce 2009 26 korun a pak se
mezi léty 2010 až 2014 ustálilo na
29 korunách.
Podívejme se krátce do historie.
Poprvé se běželo v roce 1975 na
bývalé 300 m dráze u sokolovny a
běžci zde absolvovali osm ročníků.
Do Bubeníkových sadů se zimní běh přesunul definitivně v roce
1984, když poprvé se zde běželo
dva roky předtím. Na současné trati
se běhá od roku 2003, kdy byl vytyčen okruh v délce 400 m. Ten musí
vykroužit běžci pětkrát.
Celkem se Zimního běhu NAA
zúčastnilo 1422 sportovců, z toho
245 členů spolku. Nejvíce startů
má Jarda Ptáčník (ročník 1926), a
to 34. Zástupkyně něžného pohlaví
se poprvé na trati objevila v roce
1982 (Štěpánka Ditrychová), ale
nejvíce startů mezi ženami zaznamenala Blanka Mimrová (15). Na
dráze na Olšinkách vytvořil rekord
v 1977 Ladislav Řezáč (Dynamo
Pardubice) časem 5:38 min. Ten
na trase v Bubeníkových sadech do
roku 2002 má v držení Michal Vokolek (AC Pardubice), který v roce
1995 zaběhl čas 5:25 min. Od roku
2003 je nepřekonán čas Františka
Zouhara (AC Praha 1890, 5:52 min.
v roce 2008). Mezi ženami (trať do
roku 2002) ho má Marta FenclováVlčovská (6:37,8 min.). Osm let je
nevylepšen rekord na dráze, která se
běží od roku 2003, Táňy Metelkové
(SK Týniště nad Orlicí, 6:46 min.).
Nejvíce vítězstvími - šesti - je ověnčen běžec Pultar (RH Pardubice),
mezi ženami je nejúspěšnější Marta
Fenclová-Vlčovská (AC Pardubice)
s devíti triumfy.
(lč)
Trenér Košátko v Živanicích skončil
PARDUBICE - Fotbalisté Živanic vyhráli v dalším přípravném
utkání v Mladé Boleslavi nad místním ligovým dorostem. Rezervu
FK Pardubice zase prověřil divizní
Žďár nad Sázavou.
Živanice ohlásily uprostřed zimní přípravy změnu na postu hlavního trenéra. V klubu končí Josef
Košátko, jenž vedl mužstvo po celý
loňský kalendářní rok. Nyní u něj na
konci ledna skončil. „Došlo k neshodám s majitelem klubu ohledně
složení kádru i sportovní přípravy.
Měli jsme rozdílný náhled, a proto
jsme se vzájemně dohodli na ukončení spolupráce,“ okomentoval Josef Košátko tento krok.
V loňské divizní sezoně se Živanice umístily na třetí pozici, nyní
ve stejné soutěži přezimují na páté
příčce. „Za svou prací si stojím, ten
rok můžu hodnotit jako velmi slušný. První půlrok byl mimořádný, i
když bylo nutné postavit nový tým,
do kterého přišlo téměř deset hráčů.
Ani druhý půlrok nebyl propadákem. Hráli jsme úspěšně v poháru,
který nám ubral na soustředěnosti.
Podzimních devětadvacet bodů v divizi nepovažuji za špatný výsledek,“
ohlédl se Košátko za svým angažmá
u týmu.
Živanický klub již oznámil, že
mužstvo povede trenér Martin Pulpit. Kouč, jenž působil i v nejvyšší
české soutěži, zde naposledy trénoval na podzim roku 2013.
FK Mladá Boleslav U19 - TJ
Sokol Živanice 0:2 (0:1). Branky:
38. Gorol, 80. Virt. ŽIVANICE:
Volšík - Buriánek, Novák, Pavlásek, Novotný - Kakrda, Polák (15.
Ráliš), Gorol, Janecký - Kulič (46.
Kořínek), J. Černík (68. Virt). Po
odchodu trenéra Košátka vedl mužstvo Živanic jeho asistent Jaroslav
Kratochvíl. Na umělé trávě se hrálo
vyrovnané utkání, ve kterém dvakrát skórovalo zkušenější mužstvo.
Na konci první půle se z trestného
kopu trefil Gorol, v 80. minutě přidal druhou branku střídající Virt. V
tomto týdnu už by měl tým převzít
trenér Martin Pulpit, jenž v loňském
roce vedl druholigový Zlín.
FK Žďár nad Sázavou - FK
Pardubice B 0:0. PARDUBICE B:
Čihař (75. Karapetyan) - Mandutz,
Pešek, Němeček, Fidler - Portyš,
Šejvl, Křivka, Pražák - Jiroutek, Rydval. Střídali: Konvalina, Špidlen.
Ke svému druhému přípravnému
zápasu zajížděla pardubická rezerva
na umělou trávu do Žďáru nad Sázavou, který je účastníkem divizní
skupiny D. V bezbrankovém utkání
se rozhodně bylo na co dívat, hrál se
fotbal ve slušném tempu. Na vyložené šance vyhráli hosté 3:2 a kombinačně působili lepším dojmem.
Příští utkání: FK Pardubice - Sokol Živanice (sobota 7. února v 10.30,
UMT Ohrazenice), FK Pardubice B
- SK Pardubičky (neděle 8. února v
15.30, UMT Ohrazenice). (tra, ašo)
SÁLOVÁ KOPANÁ
Zisk deseti bodů zajistil pozici lídra
PARDUBICE - Steeling liga
v sálové kopané se přehoupla do své
druhé poloviny. Ve třetím hracím
dnu prohrál ze zástupců vedoucího
tria pouze Blériot. Naopak E.K. team
třikrát zvítězil, jednou remizoval a
dostal se na průběžnou první příčku.
Další kolo se hraje v hale Sokola na
Olšinkách v sobotu 14. února.
Výsledky: SKNB - Blue Storm
2:3, branky: Michňák 2 - Plšek 2,
Spálenský. FC Kovomont - E.K.
team 0:1, Linha. SKNB - Blériot
3:3, Michňák 2, Matěna - Ledvinka
2, Hájek. Peltovy koně - Blue
Storm 2:2, Papák, Melnik - D.
Ryšavý 2. Blériot - FC Kovomont
7:0, Dušek 3, Vilím 3, Sekyrka. E.K.
team - SKNB 4:1, Vaculík 2, Linha,
Hofman - Michňák. ERA Pardubice
- Peltovy koně 3:2, Novotný, S.
Mach, Osinek - Melnik, Papák.
Vichr z hor - Blériot 2:1, Zeman,
Jezdinský - Kasal. Blue Storm FC Kovomont 0:1, J. Merta. E.K.
team - Peltovy koně 4:0, Hofman
2, Novotný, Granec. Radost
z pohybu - SKNB 3:0, Roman,
Kmoníček, Sládeček. Blériot - ERA
Pardubice 5:3, Ledvinka, Sekyrka,
Hájek, Dušek, Vilím - O. Mach 2,
Skutil. Blue Storm - Vichr z hor
5:0, Courtois 2, Spálenský, Pospíšil,
Klempíř. FC Kovomont - Radost z
pohybu 0:0. ERA Pardubice - E.K.
team 2:2, Skutil 2 - Linha, Hofman.
Vichr z hor - Radost z pohybu 0:3,
kontumace.
(tra)
1. E.K. team
2. Radost z pohybu
3. Blériot
4. Vichr z hor
5. ERA Pardubice
6. Blue Storm
7. FC Kovomont
8. SKNB
9. Peltovy koně
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
5
4
3
2
2
1
2
1
1
0
2
2
3
2
1
1
2
2
5
4
5
5
6
8
23:6 23
21:6 22
25:11 22
14:18 15
20:16 14
16:18 11
4:17 9
11:22 8
5:25 4
Zahájeno! Zimní liga Pamako hlásí první dva odehrané dny
PARDUBICE - Stále větší tempo nabírá zimní příprava, během níž
se fotbalové kluby v regionu připravují na jarní část soutěží. Na umělé
trávě Pamako na Hůrkách o víkendu
odstartovaly skupiny Zimní ligy Pamako i Dřenického zimního poháru.
Přípravné zápasy
FK OEZ Letohrad - SK Holice
nehráno. Z důvodu ledového povrchu na letohradském hřišti nebyl
přípravný zápas odehrán.
FC Slavia Hradec Králové - TJ
Sokol Moravany 5:1 (2:1). Branka
Moravan: Poláček. MORAVANY:
Branda - J. Lukas, Pištora, Záleský, Hurta - Novák, Beran, Knotek,
Šprync - Kříž, Poláček (Laksar, Fišer, Smejkal).
SK Pardubičky - Spartak Slatiňany 2:6 (0:3). Branky Pardubiček:
Jiráský 2. PARDUBIČKY: Vlček
(46. Šváb) - Froš, Brus, Kopp, Svoboda - Krejčí, Hanáček, Mráz, Prokůpek - Jiráský, Kříž (Luptovský).
FC Libišany - TJ Kopidlno 2:2
(2:2). Branky: Vích, Vokáček. LIBIŠANY: Šimon - Hackenberg, Gottwald, Klement, Stejskal - Vích, Brož,
Hron, Kuric - Machala,Vokáček (Ringel, Přikryl, Svatoň, Ročín, Jozíf).
FK Pardubice U19 - FK Česká
Třebová muži 3:3 (2:2). Branky:
12. Řehák, 42. Molek, 84. Huf - 18.
a 24. Ptáček, 72. Strnad. FK PARDUBICE U19: Hrnčíř - Molek, Řehák, Žoček, F. Pánek - Bydžovský,
Stránský, Málek, Uhlíř - Valenta,
Formáček (Letáček, Koblížek, Matějka, Jedlička, Kovář, Bulušek,
Huf). Další program: Vysoká nad
Labem - Holice (termín bude upřesněn, UMT Slavia Hradec Králové),
Moravany - Týniště nad Orlicí (sobota 7. února v 10.50, UMT Pamako), FK Pardubice B - Pardubičky
(neděle 8. února v 15.30, UMT
Ohrazenice), Horní Jelení - Doudleby (sobota 7. února v 11.00, UMT
Choceň), Libišany - Chlumec nad
Cidlinou (sobota 7. února ve 13.30,
Chudonice). FK Pardubice U19 FC Benešov U19 (sobota 7. února
ve 14.00, UMT Ohrazenice).
Zimní liga Pamako
krajská část
FK Horní Ředice - TJ Sokol
Staré Hradiště 0:2 (0:1). Branky:
Klouda, Kučera. STARÉ HRADIŠTĚ: Hlavatý - Sluťák, Hýsek, Němec, R. Šmíd - Šlégr, Hudec, Oulický - Kučera, Götz, Klouda (Šibrava,
Ovi, Zelinka, Holman).
TJ Sokol Mnětice - Mezilesí
Načešice 1:5 (0:2). Branky: Křivka
- D. Jirásek 4, Nevečeřal. MNĚTI-
Žďárský). Další program: Moravany - Chroustovice (sobota 7. února
ve 12.40), Starý Mateřov - Srch (sobota 7. února ve 14.30), Staré Hradiště - Mnětice (neděle 8. února ve
12.40), Načešice - Přelouč (neděle 8.
února ve 14.30), vše UMT Pamako.
Zimní liga Pamako
okresní část
Hráči Rosic nad Labem (v bílém) vstoupili úspěšně do Zimní ligy Pamako,
když v prvním utkání přehráli mužstvo Moravan.
Foto: TOMÁŠ RAIS
CE: Kučera - Pištínek, Vafka, Eliáš,
Vilím - Doležal, Červenka, Suchánek, Tláskal - Vrtáček, Lamberský
(Hájek, Bulis, Křivka, Skala, Dávid,
Neugebauer, Turek).
TJ Sokol Rosice nad Labem
- TJ Sokol Moravany 4:1 (2:0).
Branky: Rogovik, Šebek, F. Bartoš,
Haan - Bakeš. ROSICE: Nahálka Haan, Pozdník, Pipek, Pešek - Šebek, Růžička, Vratišovský, L. Rousek - F. Bartoš, Rogovik (Hanko,
P. Zelinka, J. Zelinka). MORAVANY: Laksar - Mikan, Půlpán, Fišer,
Kopták - Čáň, Král, Bakeš, Novák
- Smejkal, Štěch (Hájek, Fibich).
SK Chroustovice - SK Starý
Mateřov 1:7 (0:2). Branky: Jakub
Uhlíř - Hlaváček a Žďára po 2, Zezula, Fenyk, Klíma. STARÝ MATEŘOV: Doležal (46. Procházka) - Suchánek, T. Holek, D. Holek, Janeček
- Hlaváček, Křížek, Zezula, Žďára Fenyk, Klíma (Ročňák, Holešovský,
TJ Valy - SK Dražkovice 4:3
(2:3). Branky: Vohradník 2, Pleskot,
Klas - M. Bílek 2, Kopečný. Slavoj
Choltice - FK Přelouč B 4:1 (2:0).
Branky: Šimon, Kratochvíl, Bolek,
Cvejn - Beránek.
Další program: Dražkovice Choltice (sobota 7. února v 16.20),
Přelouč B - Prachovice (neděle 8.
února v 16.20), oba UMT Pamako.
Dřenický zimní pohár
Dřenice - Rohoznice 2:3 (0:1).
Branky: Tamchyna, Kaplan - Skoupý 2, Štěpánek. Ostřešany - Roveň
odloženo, Chvojenec - Rozhovice
1:2 (0:1). Branky: J. Kvapil - Popílek, Kubeš.
Další program: Roveň - Chvojenec (sobota 7. února v 9.00), Rohoznice - Ostřešany (neděle 8. února
v 9.00), Dřenice - Rozhovice (neděle 8. února v 18.10), vše UMT Pamako.
(tra)
STRANA 8
LEDNÍ
HOKEJ
PONDĚLÍ 2. ÚNORA
Prodloužení ukončilo Šimánkovo sólo Vlastní gól byl rozhodující
PARDUBICE - Hokejová Tipsport extraliga měla před reprezentační přestávkou nabitý program.
Po úterní výhře Pardubic na ledě
Slavie následovalo ostře sledované
východočeské derby. Ve čtvrtém
vzájemném duelu sezony uspěli hráči Hradce Králové, když rozhodli v
prodloužení.
42. kolo: HC Slavia Praha - HC
ČSOB Pojišťovna Pardubice 1:6
(0:1, 1:3, 0:2). Branky a nahrávky:
26. Novák (Bednář, Sklenář) - 9.
Zohorna (Sýkora, Gregorc), 25. Tybor (Radil, Kristan), 31. Marcinko
(Čáslava, Zohorna), 38. Nahodil
(Radil, Tybor), 51. Tybor (Nahodil, Radil), 57. Zohorna. Rozhodčí:
Horák, Hradil - Gerát, Hynek. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:3. Diváků:
3432. Pardubičtí hokejisté zahájili
minulý týden zápasem na ledě pražské Slavie, kde po čtrnácti dnech
zopakovali stejný výsledek 1:6 a
odvezli si z libeňské haly další tři
body. Dvakrát se střelecky prosadili
útočníci Tomáš Zohorna a Radoslav
Tybor. Právě na branku Tybora ve
25. minutě dokázali domácí hráči
rychle odpovědět snížením, ale ještě
v prostřední části Marcinko s Nahodilem vrátili Pardubicím bezpečný
náskok.
43. kolo: HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - Mountfield HK
1:2 po prodloužení (0:0, 1:0, 0:1
- 0:1). Branky a nahrávky: 30. Radil (Korím, Semorád) - 42. Skokan
(Červený), 62. Šimánek (Pilař).
Rozhodčí: Fraňo, Pešina - Brejcha,
Suchánek. Vyloučení: 5:7, navíc
Kukumberg (Mountfield HK) 5 minut a do konce utkání. Bez využití.
KRÁTCE
FUTSAL: Chance futsal liga dohrávky: Nejzbach Vysoké Mýto
- Benago Zruč nad Sázavou 6:5 (1.,
11. a 25. Hrubý, 16. a 17. Vágner, 14.
Šabata - 8. a 28. Brahimi, 24. a 40.
Simitči, 12. Amrani), ERA-PACK
Chrudim - Benago Zruč nad Sázavou 10:1 (4., 19. a 21. Slováček, 21.,
31. a 40. Alvarito, 6. a 26. Chmelík,
30. Dentinho, 35. Felipe - 9. Rodek).
17. kolo: Olympik Mělník - ERAPACK Chrudim 1:13 (3., 19. a 28.
Rešetár, 4., 22. a 24. Chmelík, 16.
a 36. Felipe, 25. a 39. Dentinho, 19.
Alvarito, 31. Slováček, 39. Max),
Sparta Praha - Teplice 0:6.
(tra)
LEDNÍ HOKEJ: Krajská liga
mužů - O pohár Vladimíra Martince
- Závodní hokejová Pardubice - Chotěboř 2:5 (1:1, 1:2, 0:2). Příště: Závodní hokejová - Ledeč n. S. (čt 19).
Závodní hokejová - Skuteč (so 19).
Mládí mezi mantinely: Junioři - HC
ČSOB Pojišťovna Pardubice - Mladá Boleslav 2:3 (0:2, 1:1, 1:0), Bažant, Chvojka. Starší dorost - volno.
Mladší dorost - Pardubice - Slavia
Praha 6:1 (3:1, 1:0, 2:1), Machala a
Zadina po 2, Kaut, Dubovčí. Sparta
Praha - Pardubice 1:6 (0:0, 1:5, 0:1),
Kaut 3, Zadina, Machala, Svatoš.
SLEDGE HOKEJ: Česká
sledge hokejová liga - play off 2.
zápas - Sparta Praha - SHK Pardubice 1:5 (0:1, 1:3, 1:1). Za hosty:
Hering 4, Motyčka. PCE: Boček Motyčka, Kolek, Štěpják, Doležal
Hýbner, Kvoch, J. Kubeš, Michalec,
Horníček, P. Kubeš, Buhr, Hering,
Chudomský. Stav série 0:2. SHK
postupuje do finále proti celku Zlína
(první zápas se odehraje 21. února).
HÁZENÁ: 2. liga ml. dorostenek (sk. Morava), DHK PardubiceSokol Karviná 23:19 (10:8). Sestava
a branky: Voltnerová, Levinská, Levaiová 5, Sankotová 4, Jirásková 6,
Ševčíková 1, Vaňková 1, Voldánová
3, Fašková 1, Bartůňková, Plívová 1,
Bartoníčková, Vaďáková 2, Dufková.
BASKETBAL: Kadeti U17 extraliga - Sparta Praha - BK Synthesia Pardubice 85:50 (24:10, 20:11,
31:9), Brožek 12, Kratochvíl 7 …
Plzeň - Pardubice 72:87 (21:15,
38:43, 52:72), Pešík 21, Lahučký
19, Horký 16, Brožek 13…
VOLEJBAL: PA-M-1 - Sokol
Pardubice I. - Slatiňany 3:1 (27, 21,
-23, 11) a 3:0 (17, 19, 17). PA-Z-1 Sokol Pardubice I. - Lanškroun B 3:0
(15, 21, 23) a 3:0 (14, 19, 12). (rtr)
TIPSPORT EXTRALIGA
Několik vydařených zákroků předvedl brankář Robert Kristan v hokejové bitvě Pardubic proti Mountfieldu. Na
snímku slovinský gólman zasahuje proti střele útočníka Tomáše Mertla.
Foto: MILAN KŘIČEK
Diváků: 10 194 (vyprodáno). PARDUBICE: Kristan - Gregorc, Čáslava, Benák, Havlík, Píša, Ščotka,
Čutta, Korím - Sýkora, Marcinko,
Zohorna - Radil, Nahodil, Tybor Gašparovič, Špaček, Starý - Půhoný, Cetkovský, Semorád.
Vyprodaná Tipsport arena ještě
před úvodním vhazováním zatleskala Dominiku Haškovi, jemuž pardubický klub popřál k jeho padesátým
narozeninám. Vstup do zápasu se
více vydařil aktivnějším Pardubicím. Hosté si museli pomoci i fauly, po kterých se domácím naskytla
možnost přesilovek. Sedmašedesát
vteřin dokonce v pěti proti třem, ale
Pardubičtí tuto příležitost nevyužili.
Při další početní výhodě Pardubic
nejprve střílel nebezpečně Marcinko a potom neprotlačil Zohorna puk
za Kacetla. V 15. minutě šli hosté
do pětiminutového oslabení, když
byl vyloučen Kukumberg po zákroku loktem. Na gól se ovšem čekalo
dál.
V úvodní části druhé třetiny Hradec pro změnu nevyužil početní výhodu, i když na dlouhou dobu zamknul soupeře v útočné třetině. Poprvé
aréna vybuchla radostí v polovině
zápasu. Semorád rychle zavezl puk
do útočného pásma a následná Radilova střela zapadla přes clonící
hráče za záda Kacetla.
Ke konci prostřední části o sobě
dávali častěji vědět hosté. Vyrovnat
se jim podařilo v úvodu třetí třetiny,
když po přihrávce Červeného zakončil zblízka Skokan. Zanedlouho
mohl skórovat Pospíšil, ale puk byl
ve výhodné pozici zablokován. Domácí brankář Kristan musel vytáhnout i další úspěšné zákroky.
V závěru již bylo patrné, že se
zápas protáhne do prodloužení. To
ovšem trvalo jen něco málo přes minutu. Rozhodl kapitán hostů Šimánek, jenž projel z vlastní poloviny až
před Kristana a překonal ho bekhendovým blafákem.
(tra)
PARDUBICE - Ve třech předchozích zápasech této sezony mezi
Pardubicemi a Mountfieldem HK
platilo pravidlo, že všechny body si
nechal domácí tým. Až ve čtvrtém východočeském derby se staré pořádky
měnily. Hradečtí hokejisté vyhráli v
Pardubicích gólem v prodloužení.
První třetina však nahrávala spíše
domácím, kteří hráli několik přesilovek a svého soka přestříleli v poměru 17:7. „Zápas jsme začali v oslabení, museli jsme bránit přesilovky
Pardubic. V první třetině jsme se tak
logicky k ničemu nedostali,“ konstatoval trenér hostů Peter Draisaitl.
O tom, že se mohlo rozhodnout
v první třetině, hovořil i pardubický
trenér Miloš Říha starší. „V první
třetině jsme měli řadu přesilovek.
Hradec při našem náporu nestačil a
fauloval. Ve druhé třetině se pak hra
vyrovnala, protože jsme mužstvo
trochu zadrželi, ať tolik neblázní,“
uvedl Říha.
Právě v závěru prostřední části už
se dostávali hosté častěji k ohrožení
pardubické branky. „Ve druhé části
jsme to začali postupně srovnávat,
tam už jsme měli ofenzivní akce.
Na naši stranu jsme zápas přebrali
ve třetí třetině. Měli jsme pak blíž
k tomu, abychom vstřelili vítězný
gól,“ řekl Draisaitl.
„Do třetí třetiny jsme nastoupili
strašně. Vyrovnání podle mě přišlo
z metrového ofsajdu. Další zákroky
se od poloviny zápasu začaly posuzovat úplně jinak. Hradec hrál na
hranici faulování. Ale i tak musíme
podobný zápas doma dotáhnout do
konce. V poslední části byl Hradec
lepší a opravdu měl blíž k vítězství,“
souhlasil Miloš Říha.
Za autora jediné pardubické
branky byl označen Lukáš Radil, i
když původně hlasatel oznámil jako
střelce před brankou clonícího Jiřího Cetkovského.
„Jirka říkal, že to ještě tečoval.
Já jsem vystřelil a pak jsem puk v
podstatě neviděl. Zapadl tam, ale
nemůžu říct, jak to přesně bylo,“
popisoval situaci Radil. I on po zápase věděl, že se zápas mohl vyvíjet
úplně jinak.
„Pro nás to byl hořký konec. První dvě třetiny jsme soupeře mačkali,
měli jsme šance a byli jsme lepší
v pohybu. Nevím, co se stalo ve
třetí třetině, ale tam se to obrátilo.
Vypadli jsme z role a oni nás hned
potrestali. Bohužel prodloužení pro
nás skončilo špatně.“
Další východočeské derby se
hrálo před plnou Tipsport arenou. I
to potvrzuje speciální náboj utkání.
„Je to vyhecované, všichni do toho
jdou na sto procent. Hlavně je to
jiné v tom, že přijdou diváci a je vyprodáno,“ doplnil Lukáš Radil, jenž
se nyní představí v dresu českého
národního týmu, kam byl povolán
společně s pardubickým obráncem
Petrem Čáslavou.
(tra)
OLOMOUC - Pardubičtí hokejisté zabrali v nedělním duelu
na Hané a v posledním utkání před
reprezentační pauzou vydolovali
tři body. Od 21. minuty vedli o dvě
branky, domácím se povedlo pět minut před koncem zápasu jen snížit.
44. kolo: HC Olomouc - HC
ČSOB Pojišťovna Pardubice 1:2
(0:1, 0:1, 1:0). Branky a nahrávky:
55. Houdek (Vyrůbalík, Herman) 14. Kaut (Semorád), 21. Nahodil.
Rozhodčí: Hodek, Pavlovič - Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0. Diváků: 3968. PARDUBICE: Kristan - Gregorc, Čáslava,
Benák, Čutta, Píša, Havlík, Korím,
Ščotka - Sýkora, Marcinko, Zohorna
- Radil, Nahodil, Tybor - Semorád,
Kaut, Cetkovský - Půhoný, Špaček,
Gašparovič.
Po opatrném úvodu se dostal do
první šance Tybor, ale v úniku na
Vošvrdu nevyzrál. Pardubičtí šli do
vedení ve 14. minutě, kdy Semorád
zavezl puk za olomouckou branku a
našel Kauta, jenž se nemýlil. Necelá půlminuta z druhé třetiny stačila
hostům, aby se radovali z druhého
gólu. A velký podíl na něm měli i
domácí hráči. Přihrávku Nahodila
před brankoviště si totiž Rác srazil
do vlastní svatyně. Deset minut před
koncem byl faulován olomoucký
útočník Rachůnek, ale v trestném
střílení proti Kristanovi neuspěl.
Domácí ještě dostali výhodu dvojnásobné přesilovky, kterou nakonec
Houdek využil dělovkou pod horní
tyčku.
Příští zápasy po reprezentační
přestávce: Pardubice - Zlín (středa
11. února v 18.00), Kometa Brno Pardubice (pátek 13. února v 18.00),
Pardubice - Liberec (neděle 15. února v 15.00).
(tra)
1. Třinec
2. Litvínov
3. Sparta Praha
4. Brno
5. Mountfield HK
6. Pardubice
44 29 4 3 8 158:90 98
44 23 6 3 12 138:107 84
44 23 5 1 15 161:112 80
44 23 3 5 13 133:118 80
44 22 3 1 18 118:110 73
44 22 1 3 18 133:131 71
7. Plzeň
44 17 6 1 20 122:113 64
8. Zlín
44 17 4 4 19 116:130 63
44 17 3 4 20 115:130 61
9. Vítkovice
10. Mladá Boleslav 44 17 0 8 19 133:147 59
11. Liberec
12. Olomouc
13. Karlovy Vary
14. Slavia Praha
44 12 7 3 22 98:110 53
44 13 4 4 23 108:132 51
44 13 1 8 22 89:125 49
44 10 3 2 29 88:155 38
Hašek dostal dres se symbolickou 50
Radil: Ve třetí třetině jsme vypadli z role
HOKEJBAL
Před východočeským derby Pardubic s Mountfieldem HK byl za aplausu vyprodané Tipsport areny předán Dominikovi Haškovi dres s číslem 50. V minulém týdnu totiž oslavil kulaté padesáté narozeniny. Dres mu předala další
ikona pardubického hokeje Vladimír Martinec.
Foto: MILAN KŘIČEK
Splnily kritéria pro start na mistrovství Evropy
PARDUBICE - O víkendu se dařilo dvěma závodnicím atletického
oddílu Hvězda SKP Pardubice. Běžkyně Kristiina Maki i koulařka Jana
Kárníková pokořily nominační limit
pro březnové mistrovství Evropy.
Nejprve se v sobotu na mítinku v
Karlsruhe představila Kristiina Mäki
v běhu na 3 000 m. Kristiina skončila ve velmi kvalitním běhu šestá
časem 8:58,88 min. Ten je nejen jejím osobním, oddílovým a krajským
rekordem, ale stala se teprve druhou
českou závodnicí, která dokázala
zvládnout „trojku“ pod devět minut.
Druhou „limitářkou“ Hvězdy je česká koulařská stálice Jana Kárníková,
ta se představila v neděli v Jablonci
nad Nisou při Krajských přeborech
Pk a výkonem 16,75 m překonala
nominační limit o plných 35 cm.
Obě tak mají jistotu startu na mistrovství Evropy, které se koná 5. - 8.
března v pražské O2 areně.
(yak)
Podaří se týmu Kenya zlomit finálové nezdary, nebo oslaví Cepy hattrick?
PŘELOUČ - Zimní přeloučská
hokejbalová liga jde do finále. A to
doslova. V sobotu se na hřišti Pod
parkem uskuteční finálové zápasy
a utkání o 3. místo. Letos se až poslední série dostaly Cepy, které stejně jako loni zdolaly Motor. V souboji o putovní pohár je vyzve tým
Kenya. Ten si v semifinále poradil
s Devils. Jasno je také ve skupině o
umístění...
Cepy tak budou mít opět možnost zaútočit na hattrick titulů. Této
mety se jim docílit ještě nepodařilo.
O svůj první triumf bude usilovat
Kenya, která se s Cepy ve finále
v minulých letech střetla již třikrát
a vždy odešla poražena.
Souboj o třetí místo mezi Motorem a Devils je zase reprízou toho
loňského o bronzové medaile.
Slavnostní vyhlášení výsledků,
předání pohárů a individuálních
ocenění se pak uskuteční tuto sobotu večer v přeloučské Občanské
záložně. Začátek je plánován na 19.
hodinu, od 20 hodin bude oficiální
vyhlášení a předávání. Po vystoupení hosta pak následuje volná zábava. Vstupenky v ceně 200 korun
je možno zakoupit po celý finálový
den na hokejbalovém hřišti a večer
také na pokladně v Záložně.
Semifinále: Cepy - Motor 1:0
Obě semifinálové série skončily po dvou zápasech. V duelu s Devils, které ukončily cestu lídrovi tabulky základní části Rockets, se do finále dostala Kenya po
shodných výsledcích 3:0. Snímek vpravo z druhé semifinálové dvojice Cepy - Motor, kterou jako loni výsledkově ovládly opět Cepy. Foto: LIBOR ČIHÁK
sn (0:0). Rozhodující samostatný
nájezd Vlasák. Motor - Cepy 2:3
(0:2). Branky: Bacovský, Čermák
- Korel 2, Stránský. Konečný stav
série: 2:0.
Libor Komůrka (Cepy): „Byla
to vyrovnaná série. Celou ji rozhodla úvodní část druhého utkání. Když
jsme vedli 2:0 a poté 3:0, tak se nám
hrálo dobře, i když jsme si to v závěru zkomplikovali. Nutné je však poznamenat, že v prvním utkání by bylo
vítězství Motoru spravedlivější.“
Martin Šmíd (Motor): „Mrzí
nás, že jsme nevyhráli první utkání.
V nájezdech jsem našemu týmu věřil. V druhém zápasu jsme měli katastrofální úvodní část. Gólman Cepů
Jan Mroviec dnes měl svůj den.
Série byla férová, a to se mi líbilo.“
Semifinále: Kenya - Devils 3:0
(2:0), Svoboda, Hutla, Musil Devils
- Kenya 0:3 (0:1), Svoboda 2, Šolta. Konečný stav série 2:0.
Vladimír Novotný (Kenya): „I
když máme hodně zraněných hráčů,
tak dnes kluci do finále hodně chtěli. Rozhodla naše vůle po vítězství
a kvalita. Doufám, že se do soboty
dá co nejvíce kluk zdravotně dohromady.“
Petr Vokál (Devils): „Nedali jsem branku, a klíčové tak bylo
využívání šancí. Kenya byla oproti
Rockets běhavější a nedařilo se nám
tak dobře v obraně a ve hře ve středním pásmu.“
Program (sobota 7. února)
* finále: Kenya - Cepy (9.30, 12 a
14.30). O 3. místo: Motor - Devils
(8.30, 11).
O umístění na 9. - 11. místě: TPS
Gambrinus - Opatovice 4:3 sn
(1:1), Hujer, Švihálek, Walter - F.
Kopa 2, Záruba.
9. FanClub
10. TPS
11. Opatovice
2 0 1 1 0 6:6 5
2 0 1 1 0 8:8 4
2 0 1 1 0 5:5 3
Bonifikace ze základní části:
FanClub 2 body, TPS Gambrinus 1
b., Opatovice 0.
(lč)
TÝDENÍK PERNŠTEJN - noviny pardubického regionu, vychází každé pondělí, vydavatel: Pernštejn media, s.r.o., sídlo redakce: Palackého třída 250, 530 33 Pardubice * Vedoucí redaktor: Roman Marčák, e-mail:
[email protected], * Provoz: 731 468 575, e-mail: [email protected] Pro reklamu do novin volejte naší poradkyni: Hana Homolková 777 704 635, 733 549 531, [email protected];
Sport: Libor Čihák 605 226 566, [email protected], [email protected], Tomáš Rais 603 116 324, [email protected], pevné linky: 466 260 988, 466 260 958 * www.tydenikpernstejn.cz *
Zlom: Libor Čihák * Tisk: NOVOTISK, s.r.o., U Stavoservisu 1, 110 00 Praha 10 - Malešice.
MK ČR E 17875 ISSN 1803-2877
Download

Synthesia se mění před očima, neskrývá ambice