ROČNÍK 9 * 2.3. - 8.3. 2015 * ČÍSLO 8 * ZDARMA
str. 2
BLÍŽÍ SE OTEVŘENÍ
MULTIOBOROVÉHO PAVILONU
str. 3
ZÁPIS DO MATEŘINEK
BUDE LETOS DVOUKOLOVÝ
Fotbalový stánek na periferii? Masopustní veselí ve Veselí
Kdyby se byl exposlanec, emeritní člen pardubického zastupitelstva a mnohačetný funkcionář
ČSSD Miroslav Váňa podepsal
pod svůj příspěvek „Kam uklidit fotbalisty? Letní stadion není
řešením!“, otištěný ve středu 25.
února v Pardubickém deníku, jako
občan Váňa, brali bychom jeho
slova coby jeden z mnoha názorů v
debatě o rekonstrukci fotbalového
stánku a nepozastavovali bychom
se ani nad několika autorem použitými ironizujícími a rádoby
sarkastickými výrazy a spojeními.
Jestliže však Miroslav Váňa připojil za své jméno a příjmení ještě
stranickou příslušnost (a každý v
Pardubicích ví, že je mezi místními
sociálními demokraty stále ještě
poměrně vlivnou osobou), pak nám
nezbývá než nechápavě zakroutit
hlavou a vzpomenout na předvolební sliby ČSSD a třeba i na jednoznačnou reakci lídra pardubické
kandidátky Vladimíra Ningera na
otázku Týdeníku Pernštejn na tiskovce před volbami, jaké že řešení
budou sociální demokraté, pokud
se dostanou na radnici, pro Letní
stadion prosazovat či podporovat.
Samozřejmě rekonstrukci, dostalo
se nám tehdy odpovědi.
Pár měsíců po volbách se tedy
z útrob ČSSD od pana Váni dozvídáme, že současný Letní stadion by
na fotbalový chrám být přebudován
neměl a všechno jiné, včetně hypermarketu, by bylo lepším řešením.
Čím pan Váňa argumentuje?
Především jakýmisi aktuálními evropskými statistikami, podle nichž
se na fotbal nechodí, ale jezdí, a
počet parkujících aut se blíží počtu
diváků, kteří utkání navštíví. Kde
prý by se našlo dalších pět tisíc
parkovacích míst v centru Pardubic? A navíc, pokud takový prostor
v samém centru města ožije jednou
za dva týdny, je to podle pana Váni
luxus. Lepší by bylo najít místo pro
nový stadion, nejlépe kolem budoucích obchvatů.
Kunát a Nermuť
se odvolali
PARDUBICE - S podmíněnými
tresty za zpronevěru a zkreslování
údajů o stavu hospodaření odešli od
okresního soudu dva bývalí členové
vedení Dostihového spolku - ředitel
a místopředseda představenstva Jiří
Kunát (rok vězení s odkladem na
čtyři roky) a člen představenstva Ladislav Nermuť (osm měsíců vězení
s odkladem na dva roky). Oba jsou
rovněž povinni nahradit Dostihovému spolku škodu 225 tisíc korun.
Soud se přiklonil k argumentům
státního zástupce, podle nichž oba
jmenovaní nakupovali techniku a
vybavení, které však ve firmě nezůstaly. Jiří Kunát navíc mimo jiné
nezajistil řádné vedení účetnictví
firmy.
Jelikož se odsouzení hned na místě proti rozsudku odvolali, není tento
pravomocný.
(zr)
Začněme tedy od konce. Navážeme-li vybudování nového stadionu na obchvaty Pardubic, asi se
nikdo z nás živých, starších i mladých, sledování fotbalu na něm
nedočká. Proč však vůbec hledat,
když plochu jako občané města
již máme, nic nás nestojí, zatímco za nový pozemek bychom museli platit? Proč vlastně všechno
za každou cenu stěhovat na okraj
Pardubic? Má se snad z centra
postupně stát neživé místo, kam
vůbec nebude důvod chodit? Není
areál zimního a letního stadionu
uprostřed města, ale tak trochu i
stranou zároveň (nábřeží, sousední park) spíše budoucí atraktivní
výhodou? Nejsou právě Pardubice
již dnes příkladem, jak lze chytře a
bezproblémově zorganizovat parkování ne pěti, ale deseti tisíc diváků jezdících za hokejem, ale i na
nejrůznější kulturní akce? A myslí
si opravdu pan Váňa, že fotbalový
stadion je využit jen jednou za dva
týdny? Tuší vůbec (a jako bývalý
komunální politik by měl), že o výjimku pro druhou fotbalovou ligu
mohou Pardubice snadno přijít a
že i džbánek výmluv, planých plků
a slibů jednou přeteče, stejně jako
se stalo svého času v Ústí nad Labem? Byl se vůbec někdo z těch,
kteří s panem Váňou spolurozhodovali o tocích pardubických peněz,
podívat třeba v Mladé Boleslavi,
jak se dá postavit malý útulný stadion splňující i náročné parametry
evropských pohárových soutěží?
Nejpikantnější nám ovšem přijde, že pan Váňa (ČSSD) se ptá a
zvláštním způsobem mezi řádky
přehazuje odpovědnost na současné vedení radnice. Zodpovídat se
všem, kteří si ho zvolili a jako svého reprezentanta řadu let platili,
by se z toho, co v minulosti udělal
či neudělal, měl však především on
sám. A zároveň se nám chce věřit, že
ať již nyní mluví za sebe či za svou
partaj, nesleduje zájmy někoho
úplně jiného.
REDAKCE
Jednou za dva roky se koná Veselský maškarní masopust, patřící svým rozsahem
k nejvelkolepějším v Pardubickém kraji. Také ten letošní se v obci na Přeloučsku v sobotu více než povedl. Po svolení starosty Oldřicha Valenty k pořádání průvodu se hrálo a tancovalo u každého domu a masopust doplnila večerní taneční zábava v penzionu Na Hrázi. Foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ
Proklaté karikatury na „Mozarťáku“
PARDUBICE - V pátek se na
Gymnáziu Mozartova uskutečnila
akce na téma, které je v současné
době více než aktuální. Nejprve
byl promítnut v rámci Studentského filmového klubu Jednoho
světa dánský dokument „Proklaté karikatury“ režiséra Karlstena
Kjaera, který zachycuje aféru, jež
před několika lety následovala po
otištění dvanácti karikatur proroka
Mohameda v dánských a později i
ve světových médiích. Rozjitřená
atmosféra v Dánsku do značné míry
trvá dodnes a téma znovu otevřely
nedávné tragické události v Paříži.
Před zaplněnou aulou gymnázia
po filmové produkci vystoupil jako
host jedenadvacetiletý český student
VŠCHT v Praze s iráckými předky
Robert Quraishy, který vyrůstal v
muslimském světě. Většinu života
prožil ve Spojených arabských emirátech. „Jsem z jedné čtvrtiny Iráčan
a ze tří čtvrtin Čech,“ usmál se, když
se představoval, a vzápětí připustil,
že se necítí kompetentní odpovídat
na otázky týkající se muslimského
chápání světa, neboť on sám se považuje být víc Čechem. Na otázku
k porovnání kultury života v SAE a
v Čechách odpověděl: „V muslimském světě jsou jisté regule, jimiž se
muslimové striktně řídí, v Čechách,
kde převažují ateisté, je život mnohem liberálnější.“ Zároveň uvedl, že
mezi muslimy jsou velké rozdíly, on
sám se s těmi radikálními nesetkal.
Na podrobnou analýzu celosvětového tématu pochopitelně nebyl
prostor, Robert Quraishy jen sdělil
svoje zkušenosti ze života ve Spojených arabských emirátech a nyní v
České republice.
Jak Týdeníku Pernštejn sdělil
ředitel gymnázia Marek Výborný, akce na aktuální témata o svobodě slova, střetávání odlišných
kultur a toleranci, budou na škole
pokračovat.
(jma)
EY Podnikatelem roku Vladimír Velebný
Balet v divadle
PARDUBICE - V úterý 10.
března se od 18 hodin uskuteční ve
Východočeském divadle v pořadí již
čtvrtý Večer klasického baletu a tance. Vystoupí žáci studia Ballet Prima
Pardubice spolu se svými hosty - sólisty Baletu Národního divadla Praha,
studenty Taneční konzervatoře Brno,
žáky ZUŠ Havlíčkova Pardubice a
Baletu HKH Hradec Králové. (zr)
Pardubické hudební jaro zamířilo také mimo krajské město. V pátek se ve
zcela zaplněné přeloučské Občanské záložně představil v poctě J. S. Bachovi a G. F. Händelovi francouzský cembalista Stéphane Béchy v doprovodu
souboru Baroco sempre giovane (na snímku), který je rezidenčním tělesem
tohoto mezinárodního festivalu. Na mladé pardubické hudebníky se již těší
publikum v Holicích, kde BSG vystoupí ve čtvrtek 5. března od 19 hodin v
Kulturním domě s programem nazvaným Concerti italiani. Zazní díla Antonia Vivaldiho a Gioachina Rossiniho.
Foto: LADA KOLESÁROVÁ
PARDUBICE - Vladimír Velebný (na snímku Bedřicha Práchenského vlevo), majitel společnosti
holding Contipro z Dolní Dobrouče,
zvítězil v soutěži EY Podnikatel roku
2014 Pardubického kraje. Cenu mu
minulou středu předal hejtman Martin Netolický. Před pětadvaceti lety
se Vladimír Velebný začal zabývat
výzkumem a výrobou kyseliny hyaluronové a jejím využitím ve farmakologii či kosmetice a svůj podnikatelský záměr dotáhl až na světovou
úroveň. Jeho firma se též aktivně
stará o zaměstnance a angažuje se
v regionu.
(ro)
STRANA 2
PONDĚLÍ 2. BŘEZNA
Pardubickým krajem telegraficky
Úvodní slovo hejtmana pardubického kraje Martina Netolického (na snímku druhý zprava) na tiskové konferenci k 57. ročníku Smetanovy Litomyšle.
Onkologické centrum usiluje o modernizaci přístrojů.
Po nedávném úspěšném zařazení Komplexního onkologického
centra do národní sítě špičkových
zdravotnických zařízení se otevřela možnost čerpat evropské dotace
na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení z evropských
fondů. Komplexní onkologické
centrum Pardubického kraje tvoří
dva spolupracující subjekty, a to
Nemocnice Pardubického kraje,
a.s., a Multiscan, s.r.o.
„Podle předběžných informací
žádá Multiscan z Integrovaného
operačního programu 140 milionů
korun a Nemocnice Pardubického kraje 44 milionů korun. Tím
by se podstatně zvýšila kvalita a
možnosti péče o pacienty s touto
diagnózou v našem kraji,“ uvedl 1.
náměstek hejtmana Roman Línek.
Rada Pardubického kraje splnila
podmínku Evropské unie a deklarovala, že nájem společnosti Multiscan v Pardubické nemocnici nebude
vypovězen minimálně po dobu pěti
let, tedy do 31. 12. 2020. Společnost
Multiscan zde má nájem na dobu
neurčitou.
****
Smetanova Litomyšl zahajuje
předprodej vstupenek. Ve středu
4. března bude zahájen předprodej
vstupenek na 57. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova
Litomyšl 2015. Na 37 pořadů konaných během pětadvaceti dní od 11.
června do 5. července jich je připraveno téměř 30 tisíc. „Smetanova Litomyšl se pyšní dlouhodobou tradicí
a kouzlem místa, spočívajícím v
konání festivalových pořadů v mimořádně atraktivní lokalitě areálu
Státního zámku Litomyšl. Je však
zároveň moderním kreativním
festivalem s dlouhodobě připravovanou a promyšlenou dramaturgií,
který okouzlující prostředí využívá jen jako příhodnou kulisu, ale
důsledně dbá o uměleckou úroveň.
Právem proto patří mezi vybrané
projekty tzv. Tváře Pardubického
kraje a získává i krajskou finanční
podporu,“ uvedl na tiskové konferenci k Smetanově Litomyšli
hejtman Martin Netolický. Svůj
příspěvek festivalu letos Pardubický kraj o deset procent navýšil.
„Naplnit třicetimilionový rozpočet není jednoduché,“ potvrdil
předseda správní rady obecně
prospěšné společnosti Smetanova
Litomyšl Roman Línek. Náklady
jsou snižovány na minimum. Letošní ročník zahrnuje 37 pořadů,
z toho 22 s početnými ansámbly.
Kromě honorářů mají na výši rozpočtu velký vliv náklady na přeměnu zámku v „operní dům“.
Vstupenky budou k dispozici v
prodejní síti Ticketportal a on-line
na www.smetanovalitomysl.cz.
Předprodej bude zahájen 4. března
v 10 hodin, již od pátku 27. února
bude možno zakoupit cenově zvýhodněné víkendové balíčky, obsahující vstupenky na tři večerní pořady každého víkendu najednou.
ENBRA má recepty na efektivní vytápění
PARDUBICE - Na jubilejní
dvacáté stavební výstavě ve výstavním centru IDEON (5. - 7. března)
nebude chybět ENBRA, a.s. Brno
reprezentovaná odštěpným závodem
ve Starém Hradišti. Společnost byla
založena v roce 1991 a do dnešní
doby se profiluje jako klíčový hráč
v oblasti technického zařízení budov. Její aktivity přibližuje Zdeněk
Kuchta (na snímku) - ředitel odštěpného závodu se sídlem ve Starém
Hradišti:
Proč by stánek společnosti ENBRA neměl být na stavební výstavě přehlédnut?
Naše obchodní a zakázkové aktivity jsou široké a zahrnují mimo
jiné také oblast měření spotřeby
tepla, indikace dodaného tepla v
bytech, rozúčtování nákladů na vytápění, dodávky bojlerů, kotlů - provádíme energetické audity budov a
Blíží se otevření multioborového pavilonu nemocnice
PARDUBICE - Již za několik
týdnů se výrazně změní komfort
personálu a pacientů tří oddělení
Pardubické nemocnice. Finišují přípravy na otevření multioborového
pavilonu, který je největší veřejnou
investicí do nemocničního zařízení v
krajském městě za posledních deset
let. Kompletace vybavení je takřka
dokončena a brzy moderní novostavba nahradí tři dosluhující budovy.
„Ke konci března slavnostně otevřeme multioborový pavilon. Do provozu bude uveden začátkem dubna,“
uvedl Tomáš Gottvald, generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje.
V tomto týdnu se v multioborovém pavilonu konala kontrolní prohlídka ke zkušebnímu provozu za
účasti pracovníků krajského úřadu,
stavebního odboru magistrátu, kraj-
ské hygienické správy, hasičského
záchranného sboru, oblastního inspektorátu práce a Abilympijské
organizace. „Kontrolovala se provozuschopnost budovy. Na základě
výsledků jsme dostali povolení ke
zkušebnímu provozu,“ uvedla Miloslava Chovančáková, vedoucí technicko-investičního oddělení Pardubické nemocnice.
Do prvního nadzemního podlaží
nového pavilonu se nastěhuje stomatochirurgie, přemístěna sem bude
i zubní pohotovost, která bude k dispozici v suterénu. Další tři nadzemní
podlaží, každé s kapacitou 27 lůžek a
s navazujícími ambulantními provozy, obsadí plicní a infekční oddělení.
Opustí tak svá dosavadní pracoviště,
která sídlí v budovách z první poloviny minulého století, jež současným požadavkům již nevyhovují.
„Přesun do moderního pavilonu
bude znamenat obrovský posun pro
komfort pacientů i jejich blízkých a
pro práci našeho personálu. Navíc
pavilon je multifunkční, takže v budoucnu může sloužit i pro jiná oddělení při dalších fázích modernizace
Pardubické nemocnice,“ uvedl generální ředitel Tomáš Gottvald. (DuKo)
Úspěšný projekt v lokalitě pod nádražím končí v letošním roce
CHRUDIM - Letos v říjnu
skončí v Chrudimi po sedmi letech
úspěšný projekt IPRM (Integrovaný
plán rozvoje města). V roce 2008
byla na základě kritérií, stanovených
evropskými fondy, vybrána lokalita
pod nádražím. Do konce roku 2014
zrevitalizovalo město v rámci projektu přibližně 25 tisíc m2 plochy
veřejných prostranství, kompletně
zrekonstruovalo devět bytových
domů (včetně napojení na horkovod
z Opatovic), u tří domů byla vyměněna okna a dveře a zrekonstruovány střechy. Do projektu se zapojili i
majitelé bytových domů v lokalitě možnost modernizovat a rekonstruovat dům využilo sedm vlastníků.
„Rekonstrukce objektů byla prováděna i s ohledem na energetickou
úsporu a s potěšením jsme přijali
informaci, že úspory energií činily
ke konci roku v průměru 38,71%,“
uvedl starosta Petr Řezníček.
Celkové náklady spojené s projektem činí doposud přibližně 195,5
milionu korun, dotace byly zatím
proplaceny ve výši necelých 80 miliónů. Díky příznivému kurzu eura a
výsledkům veřejných zakázek může
mnoho dalších činností. Zajišťujeme rozúčtování topných nákladů v
jednotlivých bytech i v nebytových
prostorách. Proto přivítáme na výstavě kontakty zástupců bytových
družstev, společenství vlastníků
bytových jednotek a ostatních vlast-
nických subjektů.
Prezentujete se i dodávkami
bojlerů, kotlů, solárních systémů
a tepelných čerpadel... Můžete garantovat i jejich kvalitu?
Vše dodáváme v široké sortimentní nabídce, od kotlů, na které
zajišťujeme servis a projekční podporu, rodinné domky až po aplikace
vytápějící velké budovy a centra.
Dokážeme klientům připravit tzv.
řešení na míru, které jim sníží náklady na vytápění při zachování jejich
určitého komfortu. V naší široké
nabídce jsou pouze kvalitní, vysoce
účinné a dobou ověřené produkty od
světových výrobců. Pro naše zákazníky dokážeme vytvořit takový systém topení a ohřevu vody, který jim
ušetří peníze.
Kontakty: Telefon: 466 415
579, e-mail: [email protected],
www.enbra.cz.
(pi-jma)
PARDUBICE - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
předal starostovi Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje Josefu
Bidmonovi smlouvu na dotaci ve
výši 300 tisíc korun, která poslouží tomuto největšímu občanskému
sdružení především na práci s mládeží a pořádání různých soutěží v
požárním sportu.
„Se svými téměř 25 tisíci členy, patří dobrovolní hasiči mezi
jednu z největších organizací na
území kraje. Navíc jsou přítomni i
v těch nejmenších obcích a umožňují dětem zapojení do kolektivu a
sportovní vyžití,“ vysvětlil podporu
hejtman Martin Netolický.
„Příspěvků, které dostáváme od
Pardubického kraje na naši činnost,
si velice vážíme. Bez nich by byla
naše práce mnohem složitější. Jsem
velice rád, že pan hejtman přislíbil
svojí osobní záštitu nad jízdou historických vozů, která bude předcházet
našemu sjezdu v červenci 2015 v Pardubicích, na který jsme pana hejtmana pozvali,“ uvedl Josef Bidmon.
Činnost dobrovolných hasičů v
Pardubickém kraji je nezastupitelná.
Podílí se na rozvoji požární ochrany
nejen ve vztahu k jednotkám Sdružení dobrovolných hasičů obcí a měst
Pardubického kraje, ale i při ochraně
obyvatelstva. Hasiči v malých obcích jsou i základem společenského
života, jsou často jediní, na koho se
může starosta obce obrátit o pomoc
například při úklidu obce nebo zajištění různých akcí.
(DoB)
Kraj podporuje dobrovolné hasiče
Přispějte s Lions Clubem na dobrou věc
město v letos přikročit ještě k rekonstrukci zbývajících komunikací, veřejného osvětlení a zeleně, se kterými
se původně nepočítalo. Již v pondělí
2. března budou zahájeny práce v
ulici Přemysla Otakara, následovat
budou ulice Čs. armády, Škroupova
a Palackého třída. Rozsáhlá investiční akce bude ukončena do konce
října 2015.
(SyD)
PARDUBICE - V neděli 8. března se v Městském divadle uskuteční
dobročinné představení romantické
komedie Mezi nebem a zemí, které
ve spolupráci s Východočeským divadlem uvádí Lions Club Pardubice,
jenž předá TyfloCentru Pardubice
šek v hodnotě 25 tisíc korun. Charitativní představení podpoří 10 tisíci
také hejtman kraje Martin Netolický
a pěti tisíci primátor města Martin
Charvát, který odevzdá 5 tisíc. Při-
svůj výběr hejtman Pardubického
kraje Martin Netolický.
Podobně emotivně ke své soutěžní práci přistoupila i vítězka v
kategorii středoškoláků Tamara
Tothová, která vyjádřila kontrast
zdravé a nemocné přírody formou
přesýpacích hodin. Z horní části se
zdravá příroda pomalu přesypává
v šeď paneláků a odpadků... Menší
děti k tématu přistoupily mnohem
barevněji, i když i tady je trochu cítit
smutek z nemocné přírody. Pětiletá
Mia Horvátová namalovala smutné
květiny podél silnice plné aut. V
kategorii prvního stupně základních
škol zvítězil Jaroslav Bajt, který si
zvolil téma cesty vlakem přírodou.
„Kromě odborné poroty o svých
vítězích mohla hlasovat také veřejnost. Ve jménech vítězů se sice s
odbornou porotou úplně neshodla,
přesto se tato jména často objevují
na předních příčkách jednotlivých
kategorií,“ prozradila členka realizačního týmu soutěže Dáša Hykšová.
V nejmladší kategorii zvítězil
Marcel Keřt s obrázkem zachycujícím výlet z města za sluníčkem, v
kategorii 1. stupně základních škol
veřejnost vybrala Martina Fulína
a jeho obrázek zvířátek v lese a v
kategorii starších žáků základních
škol vyhrála Nataly Schattingerová,
která si k pomoci s tříděním odpadů přizvala supermana. Vítězkou v
kategorii středoškolské mládeže se
stala Michaela Piperková se svým
obrázkem nemocného lesa.
Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje
je určena dětem ve čtyřech věkových kategoriích - mateřské školy,
první stupeň základních škol, druhý
stupeň základních škol a středoškoláci. Úkolem soutěžících je nakreslit
libovolnou technikou obrázek, který
má vystihnout rozdíl mezi zdravou a
nemocnou přírodou. Děti a studenti mohli volit z několika podtémat:
Čím by měl být odpad?, Silnice jako
součást přírody, Může být silniční
příkop pěkný?, Pohádková cesta pro
auta, Honzíkova cesta, Mašinka a
příroda, Příroda a koleje. Středoškoláci navíc mohli volit téma Reinkarnace odpadu. Výtvarná díla vznikala
v druhé polovině roku 2014, v lednu
začalo jejich hodnocení. V prvním
kole byli vybráni v každé kategorii
finalisté, z nichž pak tzv. druhá porota volila vítěze.
Záštitu nad soutěží přijali hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický, náměstci hejtmana Jana Pernicová a Jaromír Dušek a také člen rady
kraje Václav Kroutil.
(zr)
spějí však i diváci, neboť padesátikoruna z každé zakoupené vstupenky bude věnována pardubickému
středisku TyfloCentra. Hru současné
britské autorky Pam Valentine nazkoušela režisérka a umělecká šéfka
Horáckého divadla v Jihlavě Kateřina Dušková, v Pardubicích známá už
svým nápaditým zpracováním Dona
Juana. Krásné příležitosti v ní mají
Petra Janečková, Petr Dohnal, Martina Sikorová či Petr Borovec. (RaS)
Zdravá a nemocná příroda: Každé dítě se dívá na svět přírody jinýma očima
PARDUBICE - Jak vidí děti
svět okolo nás a rozlišují zdravou
přírodu od nemocné? Ledacos o
tom vypovídají kresby a výtvarná
díla, která děti poslaly do 5. ročníku
výtvarné soutěže Zdravá a nemocná
příroda Pardubického kraje - jednoho z největších výtvarných projektů pro děti nejen v kraji, ale také v
České republice. Stovky soutěžních
prací hodnotila odborná porota a
těm nejlepším z nejlepších minulou
středu předala ocenění.
Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje
je každoročně už po dobu pěti let
vypisována pro všechny děti od mateřských až po střední školy v Pardubickém kraji. Úkolem soutěžících
je výtvarně ztvárnit kontrast mezi
zdravou a nemocnou přírodou. Stačí
zapojit fantazii, vzít do ruky pastelky nebo jiné malířské náčiní a pustit
se do práce. Pořadatelé soutěže letos
opět shromáždili stovky obrázků a
porota měla hodně práce s tím, aby
vybrala ty NEJ.
„Práce hodnotím podle schopnosti vnímat kresbu, podle schopnosti vyjádření či podle schopnosti
trochu to zakomponovat, zdůraznit
věci podstatné a nepodstatné,“ prozradil svou metodu hodnocení jeden
z porotců malíř František Zálabský.
Vítězové 5. ročníku výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje s krajským radním Václavem Kroutilem (uprostřed nahoře).
Kromě něj v porotě zasedla například i zpěvačka Petra Černocká,
ředitelka Východočeského muzea
Jitka Rychlíková nebo třeba galerista a někdejší ředitel Muzea Kampa
Jiří Lammel. Členem poroty byl i
hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický, který nejen že přijal nad
soutěží záštitu, ale také udělil vlastní
Cenu hejtmana Pardubického kraje.
Tu získala pravidelná účastnice
soutěže a vítězka letošní kategorie
starších žáků Míša Hatlová. Míša
do soutěže přihlásila kresbu uhlem;
ztvárnila plynovou masku, v jejíchž
„očích“ se odráží barevný květ.
„Na obrázku, který jsem vybral,
oceňuji především využití jedinečné výtvarné techniky, tedy kresbu
uhlem. Zároveň mne velice zaujal
námět, který v mých očích plně vystihuje kontrast mezi zdravou, barevnou přírodou a nemocnou, která
barvami příliš neoplývá,“ objasnil
VÝSLEDKY SOUTĚŽE
ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA
KATEGORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY
(do 6 let)
1. Mia Horvátová, Pardubice
2. Alice Fajmonová, Pardubice
3. Dominika Zárubová, Pardubice
KATEGORIE I. STUPEŇ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL (7 - 10 let)
1. Jaroslav Bajt, Králíky
2. Nikol Kudryavtseva, Králíky
3. Lukáš Vrzal, Králíky
KATEGORIE II. STUPEŇ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL (11 - 15 let)
1. Michaela Hatlová, Holice
2. Nataly Schättingerová, Holice
3. Pavla Rufrová, Vysoké Chvojno
KATEGORIE STŘEDNÍ ŠKOLA
1. Tamara Tothová, Svitavy
2. Michaela Piperková, Jevíčko
3. Kristýna Bažantová, Velké Opatovice
CENA HEJTMANA
PARDUBICKÉHO KRAJE
Michaela Hatlová, Holice
CENA VEŘEJNOSTI
1. KATEGORIE - CENA PARDUBICKÉHO DENÍKU: Marcel Keřt, Pardubice
2. KATEGORIE: Martin Fulín, Ronov
nad Doubravou
3. KATEGORIE: Nataly Schättingerová,
Holice
4. KATEGORIE: Michaela Piperková,
Jevíčko
STRANA 3
PONDĚLÍ 2. BŘEZNA
Novinka: Zápis do mateřinek bude letos dvoukolový
PARDUBICE - Na změně v
přijímání předškoláků do mateřinek
se letos dohodli ředitelé mateřských
škol společně se svým zřizovatelem,
statutárním městem Pardubice. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2015/2016 bude probíhat ve dvou kolech, do školek by se
tak měly dostat všechny pardubické
děti starší tří let. Stejně jako loni se i
letos očekává, že k zápisům do školek přijde kolem jednoho tisíce dětí.
„Zavedením nového systému
chceme společně s řediteli školek
garantovat jistotu rodičům tříletých
a starších dětí, že se jejich potomci
do školky dostanou. Není možné,
aby se některé dvouleté děti do školek dostaly a některé tříleté nikoliv,
jak tomu bylo v minulosti,“ uvedl
náměstek pardubického primátora zodpovědný za školství Jakub
Rychtecký. „Ze zákona vyplývá,
že předškolní vzdělávání je určeno
zpravidla dětem od tří let věku a to
garantujeme v prvním kole. Chci
však ujistit i rodiče mladších dětí, na
které pamatujeme v kole druhém,“
doplnil náměstek.
První kolo zápisu se bude konat
ve středu 8. dubna od 8 do 16.30
hodin a ve čtvrtek 9. dubna od 8 do
11 hodin a bude určeno dětem, které
do 31. srpna 2015 oslaví třetí naro-
zeniny, a starším. Podmínky přijetí
jsou k dispozici na stránkách města
www.pardubice.eu a spolu s přihláškou pak také na stránkách té které
školy.
„Nové opatření vítám. Třídy v
našich školkách bývají obvykle sestaveny podle dětí podobného věku
tak, aby si rozuměly, resp. aby byly
na podobné úrovni zralosti. Jedna
učitelka má ve třídě až dvacet šest
dětí, které by měly být samostatné,
uměly se samy najíst, napít z hrníčku,
mít zautomatizované základní hygienické návyky a uměly si hrát s těmi
hračkami, kterými školka disponu-
Z magistrátu ve zkratce
Informace o nevyužitých rozvojových územích v Pardubicích,
tzv. brownfieldech, budou už brzy
přístupné také na městském webu.
Jedná se o pilotní projekt, kdy se
bude možné dostat „proklikem“
z webu města na jeho geoportál.
Zájemci o podnikatelský záměr se
tak dozvědí základní informace o
zmapovaných brownfieldech ve
městě. V databázi se už
v březnu objeví prvních
14 lokalit, které potřebují zvelebit. Mezi nimi
jsou Masarykova kasárna, areály Hůrka, bývalé
Tesly v ulici Kyjevská,
Letního stadionu, někdejšího lihovaru a bývalé Prokopky na ulici Palackého i nevyužitý prostor v ulici Milheimova.
„Věříme, že se nám podaří oslovit
investory a chátrající areály dostanou díky nim novou a lepší tvář.
Mým přáním je, aby do budoucna
v Pardubicích nebylo území, za
které bychom se museli stydět,“
uvedl Jan Řehounek, náměstek
primátora zodpovědný za strategický plán a rozvoj města.
****
Město nepřevzalo třídu Míru.
je. Není v silách učitelky vzdělávat
a posouvat kolektiv dětí dál podle
vzdělávacího programu, pokud do
třídy chodí větší množství dětí, které
věkem patří do jeslí,“ řekla ředitelka
MŠ Korálek v Rumunské ulici Alena Stehnová. „Dvouleté děti však u
zápisu uspět mohou při doplňování neobsazených míst ve školkách
ve druhém kole zápisu,“ dodala.
Druhé kolo určené pro další zájemce se uskuteční ve středu 27.
května od 8 do 16.30 hodin v těch
mateřských školách, v nichž tedy
zůstanou po prvním kole volná místa. Jejich seznam bude před vyhlášením druhého kola zápisu upřesněn
a zveřejněn. Příjem žádostí se bude
týkat ostatních dětí a dětí narozených po 31. srpnu 2012. Druhé kolo
zápisu nebude určeno dětem, které
budou přijaty v kole prvním.
Město je zřizovatelem 32 mateřských škol s kapacitou 3250 míst.
Pro letošní zápis bude připraveno v
mateřských školách necelých 1000
míst tak jako v loňském roce. Do
prvních tříd základních škol se letos
hlásilo 1164 dětí z pardubických mateřských škol, u více než 180 z nich
se počítá s odkladem školní docházky. Z demografických údajů je navíc
zřejmé, že počet narozených dětí začíná klesat. V loňském roce se v Pardubicích narodilo 912 dětí s trvalým
bydlištěm v Pardubicích, což je o 105
méně než v roce 2010, proto město
již neuvažuje o dalším rozšiřování
kapacit mateřských škol. V Pardubicích navíc kromě veřejných školek
funguje ještě dalších třináct soukromých předškolních zařízení. (atu)
PARDUBICE - Již potřetí se
uskuteční v prostorách dostihového
závodiště svátek všech gurmánů
Apetit Festival (20. - 21. června),
který je již nyní připravován. Po Plzni
a Pardubicích se letos nově uskuteční
i v Praze na Letné. Na festivalu se
představí řada známých, ale i méně
známých kuchařů. Soupeřit o přízeň
veřejnosti budou vybrané restaurace
a pivovary z regionu, ochutnávkové
hody budou zpestřeny i dobrou
zábavou. Proto si datum festivalu
podtrhněte ve svém kalendáři. (jma)
LÁZNĚ BOHDANEČ - Zdejší
Léčebné lázně připravily na březen
dvě poutavé akce.
První je setkání se Slávkou
Kopeckou v duchu Lečení smíchem
PARDUBICE - V Krajské
knihovně v Pardubicích se opět připravují na Březen - měsíc čtenářů a k
tomu patří i vyhlášení Čtenáře roku.
Tuto tradici zavedl v roce 2011 Svaz
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).
„Na základě dotazování dětí se
ukázalo, že jim nejčastěji čte maminka a na druhém místě babička. Zdá
se tedy, že tátové dětem málo čtou,
ale určitě existují. A proto se bude
letos hledat nejlepší čtenář mezi
tatínky. Malí čtenáři mohou svého
tatínka navrhnout knihovnicím v
dětském oddělení krajské knihovny,
případně využít poštu, e-mail či Facebook. Přihlaste svého tatínka a napište nám nebo namalujte, jak často
a co spolu čtete, nejpozději do 15.
března 2015,“ uvedla Tereza Jaro-
šová, PR a koordinátorka kulturních
akcí krajské knihovny.
Měsíc čtenářů vyvrcholí u dětí
velmi oblíbenou Nocí s Andersenem.
Nocování v knihovně se uskuteční
na dětském oddělení od 17 hodin 27.
března do 8.30 následujícího dne a
je určeno dětem ve věku 7 až 10 let,
které jsou aktivními členy knihovny
a vlastní čtenářský průkaz alespoň
šest měsíců. Přihláška je k vyzvednutí v dětském oddělení knihovny.
„Letos se koná již 15. ročník této
celostátní akce ke 210. výročí narození autora slavných pohádek. Letos
je zároveň 100. výročí narození Jana
Drdy - autora mnoha krásných českých pohádek, a proto KDK (Klub
dětských knihoven) SKIP ČR rozhodl, že bude nocování v knihovně
věnováno jeho pohádkám. V krajské
knihovně budeme kromě Jana Drdy
číst také Boženu Němcovou a Kláru
Smolíkovou,“ připomněla Jarošová.
Dětské oddělení si také v rámci „měsíce čtenářů“ připravilo pro
žáky prvních tříd besedy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou. Dospělí
čtenáři se mohou těšit na Akademii
volného času, která se tento měsíc
věnuje zdravému životnímu stylu.
„Na literárních přednáškách
Hezky česky si připomeneme výročí
M. D. Rettigové a výchovu dívek v
Čechách v 19. století. V MiNiKině
budeme promítat dokument Vězení
umění, v němž se dozvíme, jak jsme
schopni překračovat různá omezení
- fyzická i myšlenková a jaké hranice má současné výtvarné umění,“
doplnila k březnovému programu
knihovny Tereza Jarošová.
(TeJ)
PARDUBICE - Přihlášky k vysokoškolskému studiu na pardubické univerzitě, kde studuje v letošním akademickém roce na 10 tisíc
studentů, můžete podávat ještě v
průběhu března. Fakulta zdravotnických studií sice přijímala přihlášky
do bakalářského studia do konce minulého týdne, ale ještě je příležitost
přihlásit se do dalších 51 studijních
oborů bakalářského studia, které fakulty Univerzity Pardubice uchazečům o vysokoškolské studium letos
nabízejí.
Do 15. března je možné podávat
přihlášky na Dopravní fakultu Jana
Pernera a Fakultu ekonomickosprávní (obě bez přijímacích zkoušek), do konce března pak na Fakultu filozofickou (přijímací zkouška),
Fakultu chemicko-technologickou a
Fakultu elektrotechniky a informatiky (obě bez přijímacích zkoušek).
Na umělecké obory Fakulty restaurování v Litomyšli dokonce až do
poloviny května. Zde je ovšem nutné absolvovat přijímací zkoušku.
Doplňme, že Univerzita Pardu-
bice je univerzitou s širokým zaměřením, která připravuje absolventy
různých oborů od uměleckých, přes
humanitní a zdravotnické, ekonomické, obory související s dopravou,
až po obory technické a technologické, jako je například elektrotechnika, informatika, dopravní stavitelství či chemie. Uplatnitelnost
absolventů je dobrá, málokdo hledá
práci delší dobu.
Zájemcům o vysokoškolské studium se však doporučuje, aby nepodléhali líbivým názvům oborů, prostudovali si pečlivě nabídku a obsah
studia a předmětů jednotlivých oborů a fakult (informace jsou k dispozici on-line na webových stránkách
www.uni-pardubice.cz).
(VaW)
Třetí Apetit Festival již v přípravě
Lázně zvou na setkání i hudební pořad
Nocování v knihovně a hledání nejlepšího tatínka
Přihlášky na Univerzitu Pardubice do konce března
„Vyšší dívčí“
Ta souvislost vám možná bude
připadat divná, ale hned, jak ke mně
došly první zprávy o hrůzné události
v Uherském Brodě, jsem si vzpomněl
jednak na rovněž vyšinutou a celý
svět nenávidějící Olgu Hepnarovou
a vzápětí - a to je důležité - na slova
bývalého kolegy, proč už dnes raději
ani nechodí do hospody. „Dřív se ti
stalo maximálně to, že jsi dostal, když
ses nacamral a měl hloupé žblebty,
přes hubu a vyhodili tě. Dneska se
nepohodneš a klidně ti někdo - a je
úplně jedno, jestli je to namachrovanej boreček plnej bobulí nebo naštvanej penzista - bez rozpaků vpálí kulku
do hlavy.“
Divíte se mi, že už nevysedávám
po hospodách tak často jako kdysi?
Byly doby, kdy jsem najezdil na
kole tisíce kilometrů ročně. Ještě
v devadesátých letech, kdy přibylo
aut na silnicích, jsem stihl, to už na
horském bicyklu, prodrandit většinu
lesních cest v kraji a vystoupat na
většinu nejvyšších vrcholů českých
pohoří. Pak se tahle forma trávení
volného času přetvořila v masovou
záležitost, z horských kol se stala
móda a pohoda na cestách terénem
byla fuč. Když se pak většina cyklistů
převlékla do pestrobarevných dresů a v lesích a na horách to začalo
vypadat jako na výstavě papoušků a
jiného exotického ptactva a už vůbec
nezáleželo na tom, odkud kam se dojede, ale hlavně jak má kdo odpružené vidlice, skončil jsem.
Divíte se mi, že na kolo raději nechávám sedat prach?
Ještě před pár lety neexistovalo,
abych trávil zimní víkend ve městě.
Soboty i neděle patřily lyžovačkám.
Na běžkách jsme udělali za jeden den
čtyřicet padesát kilometrů a ještě se
přitom dalo stihnout pár hospod a
pak sjet šusem třeba v Peci Bramberk.
Lyží na výběr moc nebylo, boty stály
vyloženě za starou belu. Ale nevadilo
nám to. Na hory jezdili lidé, kteří si to
dokázali užít a nemuseli utratit majlant za patřičné vybavení a v té době
ani za vleky či lanovky. Pak se všechno zvrtlo, hory už nepatřily pracujícím, ale i na nich začalo jít jen a jen
o prachy. Dneska blbeček, mimochodem pracující na ministerstvu vnitra,
s úsměvem řekne novinářům, že ho od
jízd v lavinovém poli nikdo neodradí
a že záchranáři jsou přece vycvičeni
k tomu, aby mu pomohli a že to vlastně určitě dělají hrozně rádi, důležitá
je přece ta svoboda a volnost, že.
Divíte se mi, že na hory v zimě už
jezdím několik let pouze na kávu?
Do kina se ještě nedávno chodilo především na filmy a dokonce se
o jejich obsahu přemýšlelo a debatovalo. Dnes se mi zdá, že u hlavního proudu jde především o formu a
efekty, obsahově zajímavé příběhy už
se nikomu nechce vymýšlet ani přijímat a vůbec nejdůležitější je, aby se
divákům prodalo co nejvíce popcornu a jiných předražených nesmyslů,
jejichž chroustání a požírání v sále
vnímavému člověku stejně jakýkoli
zážitek znechutí.
Divíte se, že raději vyhledávám
odpolední či noční představení, kde
bývám sám?
Pamatuji, jak jsem se v minulosti
těšíval na jakýkoli zpáteční let s Československými aeroliniemi do Prahy. Na palubě se podávalo zásadně
vepřo-knedlo-zelo a k němu dobrá
plzeň. I v ekonomické třídě, ona stejně tehdy jiná nebyla. Dnes žužláte
cestou z Paříže nechutnou gumovou
bagetu a když vám letuška nalévá
vodu, tváří se, jako že ji obtěžujete a co vlastně za ty prachy chcete.
Divíte se, že už mě létání nebaví?
Žádný Karibik se stejně nevyrovná koupání v Mácháči někdy na
počátku sedmdesátých let s kluky
Hemerkovými či Pavlem Dědkem a
na sebeluxusnější hotel u Bosporu
nebudu nikdy vzpomínat tak jako na
zapůjčenou chatu u Lovětína pod
Lichnicí. Už jen proto, že mi bylo o
skoro padesát roků méně.
A navíc jsem ještě ve vší nevinnosti a prostotě netušil, že i těch duševně
vyšinutých jedinců, kteří mohou člověka připravit o život kdykoli kdekoli,
bude na světě přibývat.
Divíte se? ROMAN MARČÁK
Při předávání centrální pardubické
třídy Míru se vyskytla řada závad,
které prozatím vedly k nepřevzetí
této hlavní městské tepny ve stávající podobě. Jedná se převážně o
snadno odstranitelné závady drobného charakteru - špatný sklon
chodníku u lékárny, špatně osazené obrubníky v napojení na Sukovu třídu a v pořádku nejsou ani
odvodňovací žlaby. Nesrovnalosti se našly také
v dokladech ke stavbě.
Nové přejímací řízení
začne 3. března, zhotovitel má po vzájemné
dohodě čas na odstranění závad do 16. března a
tento termín akceptuje.
****
Uzavřen přechod pro chodce
na náměstí Republiky. Od úterý
24. února je v rámci rekonstrukce
třídy Míru uzavřen v místě u Zelené
brány přechod pro chodce. Použít
je možné přechod u kostela, nebo u
Střední průmyslové školy elektrotechnické. Nutná omezení provozu platí až do pátku 6. března, kdy
budou stavební práce dokončeny.
Místní podchod mohou využít jen
návštěvníci restaurace KRA-KRA.
AKČNÍ CENY
Na všech prodejnách Pivovarka platí po celý březen
slevy na lahvová piva
Světlý ležák
Světlé výčepní
9,90 Kč
7,90 Kč
Prodejny Pivarka naleznete: Pivovarka Pardubice (Palackého třída
250), Pivovarka Chrudim (U Stadionu 765), Pivovarka Přelouč (Nerudova 63), Pivovarka Holice (Staroholická 9), Pivovarka Lázně Bohdaneč (Šípkova ulice 84).
Otevírací doby na www.pernstejn.cz
aneb vyprávění o slavných, které se
uskuteční ve středu 11. března. V
sobotu 28. března se pak můžete těšit
na slavné italské hity v podání Gulia
Catania v hudebním pořadu Acqua
azzurra, mare bello.
(zr)
Oční poradna
Dobrý den, již potřetí během
půl roku se mi půlka oka zalila
krví. Oko nebolí, vidění je stejné.
Co to je a jak tomu předcházet?
Děkuji.
Dobrý den, odborně se tento
stav nazývá spojivková sufuze. Pod
spojivkou praskla drobná cévka a
krev se rozlila i do okolí. Je to ve
své podstatě modřina, která není
kryta kůži. Její vstřebávání trvá 14
dní a barva spojivky bude postupně přecházet do žluta v důsledku
rozpadajícího se krevního barviva.
Na posílení stěn drobných cév je
vhodné užívat Ascorutin. Ovšem
při takové frekvenci potíží navštivte
svého praktického lékaře k vyšetření krevního tlaku. Pokud se s ním již
léčíte, tak zkontrolovat jeho správné
hodnoty.
Své dotazy do Oční poradny, které zodpovídá MUDr. Vladimír
Korda, Ph.D. MBA z oční kliniky
Oftex, zasílejte na [email protected]
Novinky ze Srchu
SRCH - Od středy 4. března bude
v této obci opětovně zahájen provoz
shromaždiště dřevnatých materiálů
ze zahrad. Oplocené sběrné místo
se nachází za novými kabinami na
hřišti v Srchu. Lze zde ukládat pokácené stromy, túje, větve, zbytky
po stříhání stromů nebo tújí. Naopak sem nevozte posekanou trávu,
nedřevnaté materiály, různé ovocné
plody, zeleninu, listí či další odpad,
který nelze štěpkovat. Otevřeno je
ve středu mezi 16. a 18. hodinou
a v sobotu od 8 do 11 hodin. (zr)
V sobotu Ples Svítání
PARDUBICE - V pořadí již třiadvacátý Ples Svítání se uskuteční
v sobotu 7. března od 20 hodin v
pardubickém ABC Klubu Na Olšinkách. Bohatý program a tombola.
K tanci a poslechu hraje skupina
UŠI Music Band. Vstupenky 250
korun (466 049 914). Více na stránkách www.svitani.cz.
(zr-m)
PORADNA NRZP ČR PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Žiji ve společné domácnosti s
nemohoucí matkou, o kterou pečuji. Nyní byl mamince přiznán
příspěvek na péči III. stupně ve
výši 8 tisíc korun, já jsem v žádosti uvedená jako její poskytovatel péče. Zároveň pracuji jako
zaměstnanec. Prosím o informaci,
zda příjem peněz z příspěvku na
NRZP ČR
Národní rada osob
se zdravotním postižením ČR
péči na ní musím zdanit jako ostatní příjem.
Tento Váš příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu,
která má nárok na příspěvek na péči
podle zákona o sociálních službách,
je osvobozen od daně z příjmů a to do
výše poskytovaného příspěvku. Tato
péče je vykonávána fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace
podle zákona o sociálních službách.
STRANA 4
PONDĚLÍ 2. BŘEZNA
SLOUPCOVKA
O cenu pro výherce
Tajenka sloupcovky skrývá název vodního hlodavce.
A. Vojenský kryt; svatozář. - B. Orgán zraku; podnosy; bojový pokřik.
- C. Čin; býv. platidlo Lotyšska; Čapkův román. - D. TAJENKA. - E.
Číselný kód; to /něm./; korýš. - F. Primáti; Adamovské strojírny; druh
uměl. díla. - G. Omamné látky; ohleduplnost.
Autor: JIŘÍ MOTL
Na vyluštěnou křížovku budeme čekat do čtvrtka do 12 hodin, nalepenou na korespondenčním lístku vhozenou do krabice u vrátnice budovy
T-String a.s., vrátnice Pardubického pivovaru nebo zaslanou poštou, oskenovanou e-mailem, adresa v tiráži novin. Tajenka z minulého vydání: LESKNÁČEK. Pro výhru Pardubického pivovaru si přijde: Tibor
Kúth, Bělehradská 270, Pardubice. Výhry možno vyzvednout ve středu
nebo čtvrtek od 9 do 15 hodin nebo po telefonické domluvě. Tento týden
hrajeme o šest voucherů na jednodenní skipas do areálu SKI Malá
Úpa zdarma. Losovat tedy budeme tři výherce.
Významná výročí regionu
●●2. března 1830 (před 185 roky) se
narodil Karel Habětínek, první prezident nejvyššího soudního dvora ve
Vídni, čestný občan Pardubic.
●●3. března 1990 (před 25 roky)
zemřel přeloučský rodák Jindřich
Mahelka, malíř a grafik na Zbraslavi, absolvent pražské AVU, 1962 až
1979 profesor na Střední průmyslové škole grafické v Praze, čestný
občan Přelouče.
●●4. března 1930 (před 85 roky) se
narodila herečka Blanka Bohdanová, 1951-57 členka VČD v Pardubicích, kde vytvořila řadu vynikajících
ženských postav, nositelka Medaile
města Pardubic.
●●5. března 1970 (před 45 roky) rozhodl ONV o postavení dalšího pardubického sídliště, a to sídliště Závodu míru na levém břehu Labe.
●●5. března 1990 (před 25 roky)
byla v Pardubicích ustavena odbočka Historického klubu.
●●5. března 1990 (před 25 roky) zemřel Karel Doubrava, lékárník na
pardubickém Skřivánku.
●●6. března 1935 (před 80 roky) se
narodil v Ústí nad Orlicí Jaroslav
Čáp, vedoucí Katedry dopravních
prostředků Dopravní fakulty Jana
Pernera UPa v Pardubicích.
●●7. března 1850 (před 165 roky) se
narodil Tomáš Garrigue Masaryk,
první prezident ČSR, zvaný Osvoboditel, čestný občan Pardubic.
●●7. března 1915 (před 100 roky)
se narodila v Pardubicích Zdeňka
Štěpánková, dlouholetá náčelnice
a zasloužilá cvičitelka Sokola Pardubice I.
●●7. března 1935 (před 80 roky)
byla pardubická veřejná nemocnice
přejmenována u příležitosti 85. narozenin prezidenta Osvoboditele na
„Masarykovu všeobecnou veřejnou okresní nemocnici v Pardubicích“.
●●7. března 1935 (před 80 roky) zemřel v Pardubicích porodník a gynekolog Rudolf Martin.
●●8. března 1870 (před 145 roky)
zemřel v Sezemicích Ferdinand
Hugo Diviš, od roku 1864 lékař v
Sezemicích, kde byl duší kulturního
i hospodářského života.
●●8. března 2010 (před 5 roky) se
začalo bourat jedno z největších útočišť pardubických bezdomovců - tzv.
Prokopka. MIROSLAV KLIMPL
Na Martina Mejzlíka coby Kejklíře z Lublinu stojí za to se vypravit
PARDUBICE - Martin Mejzlík
patří k nejvýraznějším osobnostem
současného hereckého souboru Východočeského divadla. Charakterní
herec, říkávalo se o takových lidech
kdysi s úctou. V jeho případě to
platí doslova. Ač bývá obsazován i
do komedií a vzhledem k prioritám
pardubické scény se tak ještě nedávno dělo nezřídka (s přidělenými úlohami si vždy hravě poradil),
nejvíce mu sedí role nestálých, často psychicky rozpolcených jedinců, tápajících, narušených či jinak
komplikovaných. Takové postavy
si herec Martin Mejzlík dokáže náležitě vychutnat, zformovat a odstínit. Sejde-li se pak navíc v tvůrčím
procesu s režisérem Mariánem Peckem, dá se na jevišti očekávat něco
mimořádného. Z paměti ještě nevymizely Gogolovy Bláznovy zápisky
inscenované na Malé scéně, kde
Mejzlík exceloval v roli Popriščina.
Jedním z Mejzlíkových protihráčů na jevišti je Josef Láska (na snímku vlevo).
Foto: MICHAL KLÍMA
Spolupráce dvou osobitých umělců Bashevise Singera Kejklíř z Lublinu
se dále prohloubila, a tak nyní je na (její autorkou je Jana Pithartová)
repertoáru kus, na který se rozhodně je Mejzlíkův Jaša Mazur postavou
vyplatí do Městského divadla vy- skutečně titulní, středobodem všepravit. V dramatizaci románu Isaaca ho dění a navíc zůstává divákovi na
očích celé dvě a čtvrt hodiny. Za tu
dobu prochází velkým vývojem, nechá nahlédnout až na dno své duše,
stačí ohromit, urazit i nechat se politovat. Peckova inscenace je pozoruhodná z mnoha důvodů, režisér opět
potvrdil svou pověst výsostného jevištního mága, všechna čest i ostatním hercům, divákova pozornost se
však od první chvíle oprávněně koncentruje na představitele hlavní role.
A Martin Mejzlík si na svém Jašovi
dal vskutku záležet. Až z toho bolí
u srdce...
Na Kejklíře z Lublinu nechoďte,
neumíte-li se v divadle soustředit či
nechce-li se vám přemýšlet. Je to
náročný kus, který posouvá soubor
zase o něco výše. Zábava se tentokrát (a to je dobře) nekoná. I když...
Onoho spícího lichváře v ředitelské
lóži opravdu nehrál direktor Dohnal,
jak se někteří premiéroví diváci snad
mohli domnívat.
(oa)
PARDUBICE - Na březen připravuje Mázhaus výstavu fotografií
Zuzany Ondomišiové - Tibet.
Autorka dala expozici podtitul
Tradice a současnost na střeše světa.
„Výstava fotografií představí obyvatele Tibetu v jejich současném světě,
který je ovšem hluboce zakořeněn v
minulosti. Původní tibetské náboženství bön i pozdější buddhismus
otiskly své učení do každodenního
jednání a konání lidí žijících v náročných podmínkách střechy světa
a provázelo je historickými a poli-
tickými peripetiemi, jimiž procházela jejich země. Fotografie zavedou návštěvníky výstavy do Lhasy
i na tibetský venkov, k nomádům i
do klášterů, ukážou různé aspekty
života,“ představuje svou výstavu
Zuzana Ondomišiová.
Fotografie doplní také přednáška
věnovaná Tibetu, která se uskuteční
v úterý 17. března v 17 hodin v Mázhausu. Výstava Zuzany Ondomišiové bude slavnostně zahájena toto
úterý 3. března v 17 hodin a potrvá
do 31. března.
(PeK)
PARDUBICE - Ve středu 4.
března se od 17 hodin koná vernisáž
výstavy grafiky, typografie a kaligrafie Jiřího Šindlera. Brněnský grafik,
ilustrátor a kaligraf patří k nemnoha
českým umělcům, kteří prošli tiskařskou praxí v dílně bratří Vokolko-
vých v Pardubicích. Třiadevadesátiletý Šindler se po desetiletí zabýval
starými písmy, vytvářel jejich novotvary a jeho vrcholným dílem je
tisková podoba staroslověnské hlaholice. Právě i originály těchto návrhů uvidíte na výstavě v Gampě. (zr)
HOLICE - V úterý 3. března od
19.30 hodin uvede kino romantický
film O koních a lidech. Příběh vyprávěný z pohledu koně zavede diváky do nádherné islandské přírody.
Vstupné 70 korun.
Ve čtvrtek 5. března od 18 hodin se ve velkém sále kulturního
domu se v rámci Mezinárodního
festivalu Pardubické hudební jaro
2015 uskuteční koncert Concerti
italiani, ve kterém se představí soubor Barocco sempre giovane. Jako
sólisté vystoupí: Iva Kramperová,
Jiří Kabát, Helena Matyášová, Jan
Zemen a Petr Pavíček. Vstupné 150
korun.
V pátek 6. března od 20 hodin
pořádá v kulturním domě basketbalový oddíl Společenský ples.
V kanceláři kulturního domu
byl zahájen předprodej vstupenek
na komedii Zdeňka Podskalského
Drahé tety a já. Hru uvede divadlo
Metro Praha, hrají: Zdena Herfortová, Jaroslava Obermajerová, Kateřina Urbanová, Matěj Merunka, Ivan
Vyskočil, Vojtěch Efler a Milada
Vaňkátová. Vstupné: 300, 280 a 260
korun.
(PeKa)
Tibet na fotografiích Ondomišiové Vernisáž v Sýpce na Přihrádku
Kam v Holicích za kulturními akcemi
Recept pro zpestření jídelníčku
PSTRUH V MANDLOVÉM
KABÁTKU
Sůl, 1 svazek petrželky kudrnky, 100 g másla, bílek ze dvou vajec, 200 g mandlí, 4 ks pstruhů, 4
polévkové lžíce mouky hladké. NA
OZDOBU: 1 karotka, 1 salátová
okurka, 2 citróny.
Pstruhy omyjte pod tekoucí studenou vodou. Poté je osušte, posolte
na povrchu i zevnitř a lehce obalte
v hladké mouce. Pstruhy vložte do
pekáčku, poklaďte je plátky nakrájeného másla. Troubu předehřejte na
střední teplotu. Pstruhy pečte asi 15
minut, pak je obraťte a pečte dalších
10 minut. Trošku podlijte vodou.
Mezitím si připravte mandlovou
směs: petrželku omyjte a nasekejte
nadrobno. Bílky ušlehejte do tuhého
sněhu. Mandle nasekejte a společně
s petrželkou vmíchejte k bílkům.
Hotovou směs stejnoměrně rozetřete
na pstruhy. Po nanesení mandlového
kabátku pečte ryby dozlatova asi 10
minut. Citróny omyjte a nakrájejte
na dílky nebo na plátky. Upečené
pstruhy podávejte na podlouhlém
podnosu s vařenými bramborami,
ozdobte čerstvou karotkou, okurkou
a citrónem.
(mm)
OHLÉDNUTÍ MIROSLAVA KLIMPLA ZA PŘÍBĚHY, KTERÉ ODNESL ČAS
Švestkové knedlíky pro württemberskou královnu
Jak známo, v roce 1871 si to
mezi sebou rozdaly na válečném
poli Francie a Prusko. Není tajemstvím, že Francie tehdy dopadla
prabídně, protože mír, který s ní 10.
května 1871 uzavřelo ne Prusko, ale
jeho jménem celé německé císařství,
ji zavázal postoupit Německu řadu
území a zaplatit válečné odškodnění ve výši 5 miliard franků. Němci
si náležitě „vychutnali“ výsledek
mírové smlouvy, uzavřené ve Versailles, kde se současně dohodli na
novém uspořádání německého císařství. To tehdy tvořilo pětadvacet
států - 22 království a tři republiky.
Jednou z oněch dvaadvaceti
monarchií bylo Württembersko, na
jehož trůn usedl v říjnu 1891 třiačtyřicetiletý Vilém II. Jeho manželkou
byla od roku 1886 dvaadvacetiletá
atraktivní Charlotta ze SchaumburgLippe. Šaramantní Charlotta jezdila
velmi často do Čech za svým otcem
Vilémem ze Schaumburg-Lippe, od
roku 1860 majitelem náchodského
panství. K cestě z Württemberku do
Čech dcera využívala železnici - salónní železniční vagón ji přivezl na
Vlevo královna Charlotte von Sachaumburg-Lippe. Budova bývalého hotelu
„Střebský“ v současnosti. Starší Pardubáci jej znají jako dům s prodejnou
„U žraloka“.
pardubické nádraží, kde na ni čekal vou budovou nový hotel „Střebský“.
pohodlný panský kočár, který ji do- Na svou dobu velmi luxusní budova
pravil do Náchoda. Stejným způso- poskytovala v přízemí restaurační
bem se pak vracívala domů - kočár služby, v prvním poschodí za vysoji dovezl do Pardubic, kde pro ni byl kými okny byla vyhlášená kavárna,
připraven salonní vagón.
ve druhém patře byly hotelové poV té době se v Pardubicích na koje a v suterénu tančírna. Hotel se
dnešní třídě Míru pyšnil dvoupatro- těšil značné oblibě především měst-
ské smetánky a na podzim, v době
vyhlášených parforsních honů a Velké pardubické, to zde po celý den a
dlouho do noci hučelo jako v úle...
Počátkem září 1893 se Charlotta
vracela jako obvykle kočárem z Náchoda. Když povoz v Pardubicích
prohrčel Zelenou branou (tehdy
jediná cesta od Hradce Králové do
Pardubic vedla přes labský most,
Labskou ulicí, Bílým náměstím,
dnešní ulicí Sv. Anežky České,
Pernštýnskou ulicí, přes Pernštýnské náměstí a pod Zelenou branou) a
blížil se tehdejší Královskou třídou
k Střebským, královna nečekaně
poručila před hotelem zastavit. Kočí
otevřel dvířka kočáru, Charlotta s
dvorní dámou, která ji na cestě provázela, vystoupily a vešly do hotelu. Uvnitř rázem ztichl popolední
hotelový šum. Všichni upírali zrak
na vznešené návštěvnice a na před
hotelem stojící zaprášený kočár s
emblémy náchodského pána.
Poté co dámy uvítala sama majitelka hotelu Marie Střebská, která
od smrti manžela v roce 1891 hotel
vedla, a obě usadila k jednomu na-
rychlo upravenému stolu, zeptal se
stolník s hlubokou úklonou, čím že
může dámám posloužit. Nelze to jinak nazvat, než že ztuhl, když zaslechl objednávku Její výsosti: „Dejte
nám uvařit švestkové knedlíky!“
Zůstal konsternován. Ne ale pro ty
knedlíky se švestkami, ale proto, že
si je vznešená dáma objednala krásnou češtinou.
Charlotta ze Schaumburgů se
totiž narodila v Čechách, v Ratibořicích, a v mládí se na náchodském
zámku učila česky a bylo o ní známo, že byla velkou obdivovatelkou
a ctitelkou Boženy Němcové.
Asi čekáte, co k tomu dodám.
Nu, snad jen to, že Charlotta ze
Schaumburgů byla a dosud je jedinou královnou, která si v Pardubicích česky k jídlu objednala
švestkové knedlíky. Jak jí chutnaly,
prameny neuvádějí...
REPROFOTO
ARCHIV AUTORA
www.mdlogistika.cz
STRANA 5
PONDĚLÍ 2. BŘEZNA
V SOBOTU ZAČÍNÁ JARNÍ ČÁST FOTBALOVÉ NÁRODNÍ LIGY. TRENÉŘI PARDUBICKÝCH FOTBALISTŮ MAJÍ JASNO:
„Chceme hrát atraktivnější fotbal. Hlavně v domácím prostředí“
PARDUBICE - Jde se opět do
boje. Po dlouhém přípravném období se rozjede i druhá nejvyšší fotbalová soutěž. Hráči FK Pardubice se
představí v jarní premiéře v sobotu
dopoledne na stadionu Pod Vinicí,
kam přijede Varnsdorf.
Po odchodu kouče Martina Haška zůstal u pardubického mužstva
zbytek realizačního týmu, který ještě doplnil Jaroslav Míchal. Ve druhé
polovině sezony odehrají pardubičtí
fotbalisté celkem sedm domácích
zápasů. Účet za ročník 2014/2015
bude vystaven na konci května.
O zimní přípravě a plánech pro
jarní část sezony hovoří trenér JIŘÍ
KREJČÍ, kterého doplňuje asistent
JIŘÍ POSPÍŠIL.
Zimní příprava začala již na
začátku ledna. Jak jste spokojený
s jejím průběhem?
Jiří Krejčí: Myslím, že celkově
s přípravou i přístupem hráčů můžeme být spokojeni. Je specifická
právě v tom, že je dlouhá. Výhoda
je v tom, že zátěž můžeme rozdělit
do delšího období. Navíc pokud se
někdo na začátku zraní, tak pořád
máte šanci, že se dá do pořádku.
Jak náročná byla? Souhlasíte s
častým tvrzením, že v zimě je třeba
zapracovat na kondici, aby hráči
měli v průběhu roku z čeho brát?
JK: To jsou mýty. Je nesmysl, že
z měsíce a půl přípravy se těží celý
rok. S tím nesouhlasím. Musíte na
tom pracovat průběžně v sezoně. V
rámci přípravy jsme byli i na zimním soustředění, kde jsme kombinovali běžky, průpravné hry i nějaké
nespecifické běhání bez míče.
Odehráli jste devět přípravných zápasů, v úvodu to byla tři
utkání v rámci Zimní Tipsport
ligy. Jak užitečná byla konfrontace s prvoligovými soupeři?
JK: Každý v zimní přípravě tré-
Přípravné zápasy
Varnsdorf - FK Pardubice 1:0.
Mladá Boleslav - FK Pardubice 2:2. Branky: Fikejz, Klátil.
Hradec Králové - FK Pardubice 3:1. Branka: Klátil. Hradec
Králové U21 - FK Pardubice
0:5. Branky: Klátil 2, Kudrna,
Fousek, Kim. České Budějovice - FK Pardubice 0:2. Branky:
Petráň, Fikejz. Sparta Praha
U21 - FK Pardubice 1:0. FK
Pardubice - Admira Praha 5:2.
Branky: Fikejz 3, Petráček, Petráň. Dobrovice - FK Pardubice
1:5. Branky: Fusek 2, Kudrna,
Kakrda, Vencl. FK Pardubice
- Čáslav 2:0. Branky: Jeřábek,
Kopřiva.
Soupiska jaro 2015
Brankáři: 30 Luděk Frydrych
(1987), 1 Josef Ptáček (1994), 22
Milan Knobloch (1992). Obránci: 6 David Přibyl (1985), 11
Filip Kopřiva (1993), 5 Tomáš
Pospíšil (1991), 2 Jiří Bederka
(1995), 3 Ondřej Vencl (1993),
13 Martin Šejvl (1992), 12 Vojtěch Kakrda (1989). Záložníci:
8 Petr Kudrna (1989), 14 Jan
Jeřábek (1984), 4 Jan Řezníček
(1992), 17 Adam Fousek (1994),
19 Daewon Kim (1992), 16 Jan
Záviška (1995), 9 Tomáš Dostálek (1988), 7 Petr Prokopec
(1994). Útočníci: 15 Dominik
Fusek (1994), 21 Martin Klátil
(1992), 20 Radim Fikejz (1987),
18 Michal Petráň (1992), 10 Tomáš Petráček (1993).
Realizační tým - trenéři: Jaroslav Míchal (1957), Jiří Krejčí
(1965), asistenti: Jiří Pospíšil
(1972), Martin Shejbal (1973),
vedoucí mužstva: Jan Císař
(1961), lékař: MUDr. Tomáš
Brož (1968), maséři: Tomáš Vltavský (1962), Petr Novák (1969).
Přišli: Knobloch (RMSK Cidlina) - hostování, Pospíšil (Dukla
Praha) - přestup, Bederka, Záviška (Sparta Praha) - prodloužené
hostování, Petráček (Viktoria Plzeň) - hostování, Dostálek (MFK
Chrudim) - návrat z hostování.
Odešli: Kotěra, Vondra, Hašek,
Nečas (Sparta Praha) - ukončené
hostování, Čihař, Tischler (Živanice) - hostování, Jarosz (Havlíčkův Brod) - hostování.
Trenérský triumvirát Jiří Pospíšil, Jaroslav Míchal a Jiří Krejčí (zleva) povede FK Pardubice do jarních odvet druhé ligy.
nuje jinak, některé mužstvo může
být ve větší zátěži. Každý hráč to
snáší rozdílně a to vše se potom
může projevit na hřišti. Ale byly
to přínosné zápasy. Potkali jsme se
s Hradcem, kam jsme jeli hned po
soustředění, proto náš pohyb nebyl
ideální. S Boleslaví jsme odehráli
kvalitní utkání, stejně jako v Budějovicích, kde jsme vyhráli 2:0.
Samozřejmě, že s mistráky to nelze
srovnávat, ale pro naše mladé hráče
je to dobrá zkušenost.
Hráčský kádr se přes zimu příliš nezměnil. Staronovou tváří je
Tomáš Pospíšil, jenž už zde dříve
působil. Zřejmě jste věděli, co od
něj lze očekávat...
JK: Tomáš strávil podzim na
hostování v divizním mužstvu a
první přípravné zápasy neměl příliš
dobré. Nebyl v úplné pohodě. Ale
postupem času to již byl Pospa, jakého jsme ho tady dříve znali. Bylo
dobře, že s námi byl již od začátku
přípravy.
Novicem je útočník Tomáš Petráček. Jak byste ho charakterizoval?
JK: Jeho malou nevýhodou je to,
že v Plzni a v Mostě nehrál na postu klasického útočníka, ale spíše na
krajích zálohy. Roli hrotového útočníka, na které hrál, když odcházel
z Hradce do Plzně, si zase oživuje.
Má dobré krytí míče a umí se kolem
obránce obtočit. V přípravných zápasech ukázal, že má zase něco jiného, než naši útočníci.
Zkoušeli jste i brankáře, jako
posledního jste testovali Milana
Knoblocha. Zůstane pro jaro v
týmu?
JK: Knobloch zde zůstane a
bude dobrou konkurencí pro další
dva brankáře Frydrycha a Ptáčka. V
testu nezklamal, a proto si ho tady
necháváme. Máme tak tři gólmany
na dvě mužstva ve FNL a v divizi.
Brankář Čihař odchází na hostování
do Živanic.
V přípravě s vámi byl i dorostenec David Pánek. Jak se uvedl?
Jiří Pospíšil: David je mladý
perspektivní borec, který má vše
před sebou. Šanci chytil za pačesy.
Jeho nasazením v trénincích a zápasech nás určitě nezklamal. Je to
na něm, jak bude dál pracovat. Pro
áčko je příslibem do budoucna.
Může jeho čas přijít už v jarní
části?
JP: I to se může stát. Právě proto jsme ho v přípravných zápasech
vyzkoušeli. Bude záležet na něm, na
soupeři i na tom, jak se bude soutěž
od začátku vyvíjet.
JK: Věkem je to ještě dorostenec. Snažíme se, aby nyní pomohl
devatenáctce, pro níž jarní část už
začala. Až bude dorost v klidu, tak
se můžeme bavit o jeho případném
zapojení do A týmu.
Nevyhnula se vám ani zranění.
Jak moc mrzí ztráta Martina Klátila a jak je na tom Michal Petráň?
JK: Zranění Klátila je pro nás
komplikace, protože se v přípravě
jevil dobře a měl střeleckou formu.
Dostával se do koncovky a šance
proměňoval. Uvidíme, zřejmě nám
bude chybět delší dobu. Petráň měl
pohmožděný kotník, ale už začal s
lehčím tréninkem a věříme, že bude
brzy v pohodě.
Na podzim se vám nedařilo
hlavně v domácím prostředí střílet góly, což diváci často kritizovali. Jak jste zapracovali na útočné
hře a proměňování šancí?
JK: Samozřejmě, že se na tom
snažíme pracovat. Musíme doplňovat hráče do vápna a hrát více
ofenzivněji. I třeba na větší riziko, i
když potom zase může hrozit rychlý
brejk. V zimě jsme se s tím snažili
Klub myslí na záchranu divize i na mládež
PARDUBICE - Klubové záležitosti před jarním startem soutěže
okomentoval i VÍT ZAVŘEL, místopředseda představenstva a sportovní ředitel FK Pardubice.
O jarních očekáváních: „Byli
bychom rádi, aby na druholigová
utkání začalo chodit více diváků.
To souvisí s tím, aby tým předváděl
lepší výkony v domácích zápasech.
Podzim sice nebyl žádný propadák,
venku jsme hráli daleko lépe než v
předchozích dvou sezonách. Ale domácí duely byly většinou nepovedené, hlavně z hlediska herního projevu. Rozhodně nechceme mít starosti
se záchranou. Přejeme si úspěšný
jarní rozjezd, dále abychom dávali
více gólů a potěšili diváky.“
O zimních změnách v hráčském
kádru A týmu: „Když vezmeme
v úvahu všechny aspekty, tak jsme
spokojeni. Vrátil se Pospíšil, který je
pro nás posilou. V létě odešel z toho
důvodu, že ho chtěl vyzkoušet pan
Kozel na Dukle a pozval si ho v létě
do přípravy. Předtím u nás byl velmi
platný na hřišti i v kabině. Jsem rád,
že se Tomáš stal naším hráčem.
Co se týče Petráčka, opět jsme se
orientovali na mladší hráče z regionu. Uvidíme, jak se ztotožní s druhou ligou, vše má ještě před sebou.
Hlavně bylo z jeho strany v přípravě
cítit, že tady chce být a že je u nás
spokojený.“
O příchodu brankáře: „Dále
jsme rádi, že se podařilo vyřešit doplnění na místě gólmana. Přichází
Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel (v popředí) bedlivě sleduje sobotní generálku na druhou ligu.
Foto: MILAN KŘIČEK
k nám Milan Knobloch, který má
výbornou figuru a prošel mládežnickou základnou v Mladé Boleslavi. Navíc je taky z východu Čech,
protože pochází z Bydžova. Jsme
domluveni na hostování, které může
být v případě našeho zájmu dále
prodlouženo.“
O situaci B týmu: „Určitě chceme rezervu v divizi zachránit. V
dubnu bude další ligové shromáždění, kde se bude rozhodovat o další
struktuře mládežnických soutěží i
juniorské ligy. My si potom v květnu
vyhodnotíme, jakou cestou půjdeme
a jestli budeme hrát dále divizi, nebo
jestli zkusíme juniorskou ligu, protože tam by měly probíhat změny k
lepšímu. Záchrana divize je pro nás
důležitá.“
O farmě v Čáslavi: „Tento projekt platí pro celou sezonu, tedy i pro
jarní část. Budeme se bavit s trenéry,
jaké budou jejich požadavky a kolik od nás bude chtít Čáslav hráčů.
Předpokládá se, že to bude zhruba
ve stejném počtu jako na podzim.“
O mládežnických kategoriích:
„Jednoznačně bychom chtěli udržet
nejvyšší dorosteneckou ligu. Práce s
mládeží je však dlouhodobý proces.
Proto bychom rádi na novou sezonu
přivedli k těm nejmenším dětem ještě jednoho kvalitního trenéra, a stejně tak i do kategorie dorostu. To je
věc, na které teď taky pracuji.“ (tra)
Foto: MILAN KŘIČEK
něco dělat. V přípravných zápasech
jsme dvakrát vstřelili po pěti brankách, což je pro nás potěšující. Uvidíme, jak nám to půjde v mistrovských utkáních.
Už máte jasno o složení základní sestavy, nebo je na některých
místech více adeptů?
JK: Určitě nemáme ještě sestavu, o které bychom tvrdili, že s ní
nastoupíme. Máme tam celkem dost
otazníků. Navíc přemýšlíme o rozestavení, v jakém budeme hrát. Úplně
jasno ještě nemáme.
Hráči, kteří nezasáhnou do zápasů, budou chodit hrát za B tým
nebo na farmu za Čáslav?
JK: Máme mužstvo hodně vyrovnané, proto bychom chtěli, aby
byli hráči zápasově vytížení. To je
důležité, abychom mohli do sestavy
sáhnout, pokud se třeba u někoho
objeví výpadek formy. Chceme tedy,
aby hráli a mohli kdykoliv naskočit.
Po podzimní části jste na devátém místě. Stanovili jste si s
týmem či vedením klubu cíl pro
druhou polovinu sezony?
JK: O tom se budeme bavit ještě
v průběhu týdne. Uvidíme, jaký náhled na to budou mít hráči, protože i
od nich bychom chtěli slyšet názor.
Aby cíl nebyl přemrštěný, ale zároveň taky nebyl příliš při zemi.
A vy trenéři máte nějakou
metu?
JP: Nebavili jsme se třeba o
konkrétním počtu získaných bodů.
Chtěli bychom hrát atraktivnější fotbal, určitě víc dopředu a kreativnější.
Abychom po zápasech chodili domů
spokojeni my trenéři i hráči. A samozřejmě, aby si divák přišel na své.
Jednoznačně se chceme oproti podzimu zlepšit v domácím prostředí.
Vaším úvodním soupeřem
bude druhý Varnsdorf. Co patří
mezi jeho hlavní zbraně?
JK: Varnsdorf už je ve druhé
lize etablovaný, i my ho dobře známe. Delší dobu se pohybuje v horní polovině tabulky. Je to kvalitní
mužstvo, které má osu hráčů dlouho
pohromadě. Hrají hodně ofenzivně, ať už je to doma nebo venku. V
úterý mají na programu dohrávku v
Olomouci, tak se na ně ještě určitě
podíváme. A budeme vymýšlet, co
by na Varnsdorf mohlo platit.
Je podle vás společně právě s
Olomoucí největším favoritem ve
hře o postup?
JK: Jednoznačně, ani Varnsdorf
není na druhém místě náhodou. K
soupeři cítíme respekt, ale zase z něj
nebudeme žádným způsobem vykolejení. Budeme se snažit Varnsdorf
udolat.
TOMÁŠ RAIS
LOS JARNÍ ČÁSTI
so 07.03. 10.15
so 14.03. 18.00
so 21.03. 10.15
so 28.03. 15.00
so 04.04. 10.15
so 11.04. 10.15
so 18.04. 10.15
ne 26.04. 16.00
so 02.05. 10.15
so 09.05. 17.00
st 13.05. 17.00
so 16.05. 10.15
ne 24.05. 17.00
ne 31.05. 17.00
Varnsdorf
Fastav Zlín
Karviná
Frýdek-Místek
Znojmo
Sokolov
Opava
Baník Most
Ústí nad Labem
Táborsko
Olomouc
Třinec
Kolín
Vlašim
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
TABULKA
1. Olomouc
2. Varnsdorf
3. Viktoria Žižkov
4. Sokolov
5. Karviná
6. Táborsko
7. Zlín
8. Vlašim
9. FK Pardubice
10. Opava
11. Znojmo
12. Frýdek-Místek
13. Třinec
14. Most
15. Ústí nad Labem
16. Kolín
15 10 2 3 34:14
15 9 3 3 27:13
16 8 4 4 25:13
16 8 4 4 23:14
16 8 3 5 25:20
16 7 5 4 35:22
16 6 6 4 22:21
16 7 2 7 22:29
16 5 7 4 18:17
16 6 4 6 19:20
16 5 4 7 21:24
16 5 3 8 15:21
16 4 4 8 22:30
16 3 6 7 15:24
16 4 2 10 15:27
16 1 3 12 11:40
32
30
28
28
27
26
24
23
22
22
19
18
16
15
14
6
GENERÁLKA NA FNL
Pátá výhra na závěr přípravy
SRCH - S kladnou bilancí zakončili fotbalisté Pardubic sérii devíti přípravných zápasů před začátkem jarní části Fotbalové národní
ligy. V posledním utkání Pardubice
zdolaly Čáslav, účastníka třetí nejvyšší soutěže.
Přípravné utkání: FK Pardubice
- FK Čáslav 2:0 (1:0). Branky: 42.
Jeřábek, 87. Kopřiva. PARDUBICE:
Frydrych (75. Ptáček) - Pospíšil, Bederka, Vencl (46. Kopřiva), Kakrda
- Záviška (59. Dostálek), Řezníček
(59. Kim), Kudrna, Jeřábek, Fusek
(46. Fousek) - Fikejz (59. Petráček).
Od úvodu utkání byli domácí hráči aktivnější. V 16. minutě vystřelil
nebezpečně z dálky Záviška, ale jeho
střelu stihl brankář Stehno vytlačit
nad břevno. Zákrokem čáslavského
gólmana skončilo i zakončení pardubické akce Jeřábkem o tři minuty
později. První gól přišel až ve 42.
minutě, kdy se po přihrávce Kakrdy
trefil právě pardubický středopolař
Jeřábek. Další branka přišla znovu v
závěru, tentokrát druhé půle. V 77.
minutě sice nejprve Kopřiva hlavičkoval nad branku, ale tři minuty před
koncem zápasu již po standardní situaci zblízka dopravil míč do sítě.
První utkání FNL: FK Pardubice - FK Varnsdorf (sobota 7. března
v 10.15, stadion Pod Vinicí). (tra)
O první přesný zásah do čáslavské sítě se postaral pardubický kapitán Jan
Jeřábek (u míče).
Foto: MILAN KŘIČEK
STRANA 6
BASKETBAL
Dnes ve Sportovní hale Dašická krajské derby
PARDUBICE - Jediný zápas v
minulém týdnu sehráli pardubičtí
basketbalisté v Kooperativa NBL,
když zajížděli na palubovku druhého týmu tabulky - BK Děčín. S ním
se střetli podruhé během několika
dnů a stejně jako v semifinálovém
duelu Českého poháru i tentokrát
se radovali z vítězství Děčínští. Tři
čtvrtiny ale živili Pardubičtí naději
na výhru, rozhodující tak byla úvodní šestiminutovka poslední čtvrtky.
V pondělí 2. března se od 18
hodin odehraje krajské derby mezi
Pardubicemi a svitavskými Tury.
Utkání bude premiérou ve Sportovní hale Dašická. Lístky na něj, jak
jsme informovali minulý týden, jsou
v prodeji on-line a v den zápasu ve
SH Dašická do 16 hodin. Zápas přenášejí kamery ČT Sport. Ve středu se
představí od 18 hodin v Prostějově.
Nápor z úvodu čtvrté čtvrtiny
odvál všechny body
35. kolo, BK Děčín - BK JIP
Pardubice 72:59 (16:17, 38:33,
53:48). Body: Houška 16, Tucker
15, Stria 14, Vyoral 8, Jelínek 7...
- Wall 14, Sanders 13, Pospíšil 8,
Kotas 7, Půlpán 6, Bohačík 5, Potoček a Příhonský po 3. Trojky: 5/14
- 7/24. TH: 9/14 - 6/10. Doskoky:
42 - 37. Hráč utkání: Jakub Houška.
Jednotlivé čtvrtiny: 16:17, 22:16,
15:15, 19:11. Kromě zraněného Dušana Panduly do utkání navíc nezasáhl Ondřej Kohout a chyběli také
mladíci Tomáš Šoukal s Jiřím Šoulou. Důležitým faktorem utkání byli
trojkové pokusy, Pardubičtí díky
nim drželi v 17. minutě vyrovnaný
MALÁ KOPANÁ
Příprava týmu na
celostátní soutěž
PARDUBICE - Organizátoři
Pardubické malé kopané (Pamako)
se připojili k projektu Asociace malého fotbalu ČR, která chystá od podzimu celostátní ligu v malé kopané.
Té se budou účastnit výběry jednotlivých oblastních svazů. Pamako do
soutěže vyšle svůj tým, který sestaví
trenéři Vlastimil Čáň a Oto Zavřel.
Ve čtvrtek je čeká první přípravné
utkání proti výběru Blanska, který
má ve svém kádru i tři bronzové
medailisty z loňského evropského
šampionátu. Zápas se uskuteční 5.
března od 19 hodin na Hůrkách. Jedná se o první ze série přípravných
utkání, ve kterých se budou hráči
pardubického výběru sehrávat pro
úspěšné vystoupení v soutěži. (tra)
STOLNÍ TENIS
PARDUBICE - V herně Lokomotivy byl odehrán 3. regionální
bodovací turnaj dorostu. Výsledky:
1. Martin Zajíček, 2. Vojtěch Votruba, 3. Ondřej Vitvar, 4. Filip Janeba
(všichni Tesla Pardubice, stejně jako
všech 10 účastníků turnaje). (luh)
BOWLING
PARDUBICE - Dubinská liga
měla na programu čtyřiadvacáté
kolo ve všech čtyřech ligách.
Výsledky - 1. liga: Burlaci Bastardi 4:8 (649:672), Počáply
- Bumerang 6:6 (686:691), Panteři
- ERA 10:2 (781:679), Hu-Hu team
- Hadice 4:8 (695:713). 2. liga:
Lachtani - Fanatyci 10:2 (752:678),
Rafani - Fousáči 10:2 (686:633),
RVHP - Metaxa 10:2 (740:589),
Tučňáci - Milbar 10:2 (608:584).
3. liga: Delfíni - Baráčníci 2:10
(560:596), Mývalové - Dubiňáci
2:10 (602:669), Stéblováci - Maruška 8:4 (649:628), Varani - Novacom
8:4 (614:547). 4. liga: APUK - Derby team 2:10 (544:662), Divoženky
- Šmoulíci 8:4 (506:459), Hnojaři
- Rokytno 12:0 (621:504), Jokeři
- Zdepepe 8:4 (579:569), Klauni Šplhouni 2:10 (503:574).
(zr)
Poslední krajské derby základní části odehrají pardubičtí basketbalisté premiérově ve Sportovní hale Dašická v pondělí 2. března od 18 hodin. Na snímku svitavský Jan Špaček a Jiří Šoula.
Foto: MILAN KŘIČEK
stav 29:29. Děčínským se zase díky
nim podařilo vytěžit pětibodový náskok, s nímž šli do druhé půle. Do
23. minuty ho navýšili na osm bodů
(46:38), ale šňůrou 6:0 se hosté vrátili do těsného kontaktu a před závěrečnou čtvrtinou ztráceli hratelných
pět bodů. Ovšem hrubě jim nevyšel
úsek mezi 31. a 37. minutou, kdy
získali pouhé čtyři body. To domácí
jich nastřádali 16 a byli v sedmnáctibodovém trháku (69:52). Závěr zápasu pak měli pod svou taktovkou.
All Stars Game: Hlasujte
pro pardubické rozehrávače
HOKEJBAL
1. Nymburk
2. Děčín
3. Prostějov
4. Pardubice
5. Opava
6. Ústí nad Labem
7. Ostrava
8. Jind. Hradec
9. Svitavy
10. Kolín
11. USK Praha
12. Brno
18 17 1 1588:1249 94.4
34 27 7 2748:2492 79.4
34 25 9 2948:2652 73.5
34 23 11 2913:2745 67.6
35 18 17 2741:2657 51.4
34 16 18 2733:2798 47.1
34 15 19 2585:2581 44.1
35 14 21 2896:3055 40.0
34 13 21 2569:2746 38.2
34 12 22 2553:2720 35.3
34 11 23 2376:2527 32.4
34 6 28 2423:2851 17.6
Přípravu začal tým 4. ledna. Od
té doby mužstvo trénuje třikrát týdně. Na konci února se pak v polabinské areně uskutečnil jednodenní
přípravný turnaj. „Odehráli jsme tři
zápasy a kluci zase získávají tempo.
Malinko spokojeni jsme byli s hrou
v utkání s Letohradem (6:1) i s několika věcmi, které jsme po hráčích
chtěli. Naopak nespokojeni jsme
byli s produktivitou v zápasech se
Svítkovem (0:0) i s Hradcem Králové (1:1). Musíme ještě v některých
pasážích zjednodušit hru. A taky
někteří hráči musí zapracovat na
fyzičce! Mile překvapili dorostenci,
i když po tom jak pracovali v přípravě, to takové překvapení není.
Chyběli nám reprezentanti a několik
marodů, ale jsme rádi, že jsme turnaj absolvovali a vyzkoušeli jiné varianty,“ zhodnotil trenér Jiří Mašík,
jehož tým v turnaji zvítězil.
A co bude cílem pro jaro? „Ze
sportovního hlediska bychom chtěli dohrát kvalitně základní část,
umístit se maximálně do 6. místa a
v play-off bojovat o přední příčky.
Náš cíl nemůže být nižší než semifinále. Jinak si přeji, aby se klukům
vyhýbala zranění a nemoci, protože
loni jsme si toho užili až dost,“ uzavřel Jiří Mašík.
Příště: Alpiq Kladno - HBC Autosklo-H.A.K. Pce (so 16). (zrk-lč)
1. Vlašim
2. Kladno
3. Plzeň
4. Kert Praha
5. Pardubice
6. Letohrad
7. Ústí nad Labem
8. Most
9. Sudoměřice
10. Kovo Praha
11. Hr. Králové
12. Třinec
Pardubičtí diváci byli v minulosti
svědky celé řady českých a dokonce
i světových rekordů.
Celá akce, kterou pořádá atletický oddíl Hvězda SKP Pardubice na
vedlejším travnatém sektoru Městského atletického stadionu, se může
zúčastnit každý, a to včetně neregistrovaných a zájemců z jiných spor-
FUTSAL
Nevídaný brankostroj po přestávce
BRNO - Na poslední druholigový zápas rozhodně nebudou rádi
vzpomínat futsalisté Torfu. Od Bílovic schytali pořádný debakl, když
ve druhém poločase inkasovali hned
třináctkrát.
2. liga východ: SK Egretta Bílovice nad Svitavou - FAZ Torf
Pardubice 16:0 (3:0). Branky: 13.,
18., 22., 33. a 39. Pokorný, 23., 26.,
34., 36. a 40. Jurka, 19. Valík, 22.
Sedlák, 29. Toncr, 31. Trojáček, 35.
Rozbořil, 39. Maruš. ŽK: 0:2. PARDUBICE: Báča - Haan, Prokůpek,
Voleský, Růžička, J. Tesař, M. Tesař.
Pardubičtí se pouze se šesti hráči do
pole v prvním poločase ještě drželi,
ale i tak si domácí vytvořili tříbrankový náskok. V úvodu druhého dějství pak během minuty třikrát skórovali a zbytek zápasu jasně ovládli.
Ostatní výsledky: Jeseník - Volfířov 6:5, Nasan Brno - Ž. Vlci Brno
1:3, Vyškov - Agromeli Brno 4:7.
Příští zápas: Vítkovice - Torf Pardubice (pátek 13. března ve 20.15).
tovních odvětví.
Program (neděle 8. března):
od 11 hodin - soutěž kategorií žáků
(břemeno o váze 10 kg) a dorostenců (12 kg); od 12 hodin - kategorie
juniorů (14 kg) a závod veteránů
všech věkových kategorií; od 13 hodin - závody žen (10 kg); od 14 hodin - závody mužů (16 kg). (ewi)
Vítězství v Pardubickém poháru Kopa sport týmu OK Interiér vybojovali Martin Fiala, Jan Zelinka, Wojta Zavřel, Zbyněk Žďára, Jan Zavřel, Jan Kotajny,
Tomáš Řádek, Dominik Lietavec a Lukáš Němec. Foto: JIŘÍ PODSTATA
Čemus 1:1, Lietavec - Stoklasa. SK
Dubina - Valerka 0:1, M. Nepivoda
FC Pivators - AMD Autodíly 2:0,
Pech, Růžička. OK Interiér - FC
Sharp 0:1, Záleský. AK Čemus Valerka 0:5, Šlesarik 2, J. Karvánek, Sládek, L. Nepivoda. SK Dubina - FC Pivators 0:1, Semínko.
1. Agromeli Brno
2. Jeseník
3. Vyškov
4. Žab. Vlci Brno
5. Vítkovice
6. VŠB Ostrava
7. Volfířov
8. Bílovice n/S.
9. Nasan Brno
10. Torf Pardubice
15 13 1 1 106: 37 40
14 11 2 1 78: 41 35
15 8 1 6 72: 58 25
16 7 3 6 56: 53 24
14 7 1 6 54: 54 22
15 6 4 5 67: 68 22
16 5 1 10 93:110 16
14 3 3 8 51:56 12
14 2 4 8 46:74 10
15 1 2 12 33:105 5
SÁLOVÁ KOPANÁ
Prvenství pro nemošický E.K. team
PARDUBICE - Je dobojováno.
Letošní Steeling liga byla uzavřena posledním hracím dnem. První
místo obsadil E.K. (Eman Koudelka) team před Blériotem a Radostí
z pohybu.
Individuální ocenění * nejlepší
brankář: Jakub Sivák (Blériot), nejlepší obránce: František Kmoníček
(Radost z pohybu), nejlepší hráč:
Petr Ledvinka (Blériot), nejlepší
střelec: Tomáš Hofman (E.K. team).
Výsledky: ERA Pardubice Blue Storm 4:1. Branky: O. Mach
2, S. Mach, Hlaváček - Plšek. Radost z pohybu - Blériot 1:2, Kaciáň
- Hájek 2. Vichr z hor - E.K. team
1:5, Veselý - Hofman a Vaculík po
2, Granec. Peltovy koně - FC Kovomont 2:0, Jonáš, Šeda. ERA Pardubice - SK Nemošice B (SKNB)
1:2 S. Mach - Cimburek, Michňák.
Vítěz letošní Steeling ligy E.K.
team. Horní řada zleva: Petr
Dvořák, Tomáš Hofman - nejlepší střelec ligy - a Marek Vaculík.
Dolní řada zleva: Jozef Michňák (SKNB), Jan Novotný, Petr
Dufek a Denis Granec. Chybí:
Ujec, Polanecký, Vítek a Linha.
Foto: LIBOR ČIHÁK
Sedm let čekal OK Interiér na triumf v Pardubickém poháru
PARDUBICE - V sobotu 28.
února napsal svoji 36. kapitolu Pardubický pohár Kopa sport - nejstarší
turnaj v halové kopané v krajském
městě. Druhý zářez na pažbu si připsalo mužstvo OK Interiér, které se
naposledy radovalo v roce 2008.
Turnaj byl dramatický až do závěrečného hvizdu, neboť vítěz neměl
osud ve svých rukou. V posledním
zápase turnaje, hraného systémem
každý s každým, totiž stačilo družstvu FC Pivators zvítězit nad AK Čemus. Remíza 2:2 nakonec odsoudila
obhájce prvenství na druhé místo.
Třetí skončila Valerka, která v rozhodujícím duelu porazila FC Sharp.
Výsledky: SK Dubina - OK
Interiér 0:1. Branka: Žďára. FC
Pivators - FC Sharp 2:0, Semínko, Růžička. Valerka - AMD Autodíly 1:1, Sládek - Gregor. SK
Dubina - AK Čemus 4:3, Formánek, P. Kotraš, Květenský, Karela
- Vlasák, Stoklasa, J. Kotraš. FC
Pivators - Valerka 1:0, Semínko.
FC SHARP - AMD Autodíly 2:0,
Bednář, Záleský. OK Interiér - AK
Chance futsal liga - dohrávka:
Slavia Praha - Nejzbach Vysoké
Mýto 2:7 (23. a 25. Hrdina - 21., 24.
a 32. Sklenář, 2. Semerád, 4. Michalec, 16. Vladyka, 27. Formánek). 20.
kolo: ERA-PACK Chrudim - Sparta
Praha 7:3 (28. a 36. Chmelík, 19. a
31. Alvarito, 13. Max, 17. M. Mareš,
40. Koudelka - 33. Holeček, 37. Vodecký, 40. Holeček), Třinec - Nejzbach Vysoké Mýto 0:5 (16. Vágner,
18. Hrubý, 32. Sklenář, 35. Formánek, 39. L. Gerčák), Teplice - Benago Zruč nad Sázavou 1:0, Tango
Brno - Mělník 6:2, Kladno - Hradec
Králové 4:0.
(tra)
Radost z pohybu - Blue Storm 2:2,
Roman 2 - Uhlíř, Hrdlička. E.K.
team - Blériot 0:0. Peltovy koně
- Vichr z hor 4:0, Mužík, Melnik,
Šeda, Papák. SKNB - FC Kovomont 2:0, Libánský, Michňák. ERA
Pardubice - Radost z pohybu 3:4,
Netušil 2, S. Mach - Večeřa 3, Kmoníček. E.K. team - Blue Storm
3:1, Vaculík 2, Novotný - Klempíř.
Peltovy koně - Blériot 1:3, Melnik
- Ledvinka 2, Dušek. SKNB - Vichr
z hor 3:0 (kontumace).
(lč)
1. E.K. team
2. Blériot
3. Radost z pohybu
4. SKNB
5. Vichr z hor
6. ERA Pardubice
7. Blue Storm
8. FC Kovomont
9. Peltovy koně
16 12 3 1 45:9 39
16 11 3 2 42:17 36
16 9 2 5 33:18 29
16 6 2 8 20:32 20
16 6 1 9 17:32 19
16 5 3 8 30:32 18
16 4 4 8 24:32 16
16 2 7 7 8:25 13
16 4 1 11 15:37 13
14 13 0 1 0 61:18 40
13 10 2 0 1 53:19 34
14 9 0 1 4 35:16 28
14 7 1 1 5 37:37 24
14 5 3 2 4 37:33 23
14 6 1 1 6 29:35 21
13 4 4 0 5 35:33 20
14 4 3 0 7 29:38 18
13 3 0 3 7 22:41 12
14 2 0 4 8 24:42 10
14 2 0 2 10 21:46 8
13 1 2 1 9 21:46 8
Velká cena v hodu břemenem se blíží
PARDUBICE - Největším tuzemským vrhačským atletickým
závodem je Velká cena města Pardubic v hodu břemenem. Letos se
v neděli 8. března již poosmatřicáté
sjedou do Pardubic silní muži i ženy,
ale také mládež na soutěž, která má
v České republice svůj nejvýznamnější závod právě v Pardubicích.
KOPA SPORT
2015
Game. Ten bude odehrán 16. března
v pražské hale Královka. Vstupenky
jsou v prodeji v síti Ticketportal v
rozmezí 100 až 1000 korun přímo u
palubovky.
(zrp-lč)
Opona jarní části se zvedá, v sobotu do Kladna
PARDUBICE - O víkendu
vstoupí do jarní části CCM Extraligy venkovním zápasem úřadující vicemistr HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice. Soupeřem mu bude v sobotu
od 16 hodin mistrovské Kladno. Do
osmi jarních kol půjdou svěřenci
trenéra Jiřího Mašíka z páté pozice.
„S podzimem jsme spokojeni tak
na 80 procent První půlka se nám
celkově povedla, když jsme získali
23 bodů,“ nechal se slyšet pardubický trenér. Poslední tři zápasy
ale nevyšly dle očekávání. Hodně
tým trápil nedostatečný počet hráčů
(zdravotní důvody a studijní povinnosti) a vysoká nedisciplinovanost.
„Po podzimu, kdy nás jezdilo jako
do mariáše, jsme rozšířili kádr do
přípravy o další hráče, aby se doplnil a zvýšila se konkurence. Mladí
kluci z dorostu pracují velmi dobře,
jsou poctiví,“ podotkl Mašík.
ATLETIKA
Až do neděle 8. března do 22
hodin je možné na stránkách www.
utkanihvezd.cz hlasovat pro základní pětky Kooperativa NBL All-Star
Game. Pozici rozehrávače v týmu
„Mazáků“ zatím vládne pardubický
Levell Sanders, zle na něho ale dotírá nymburský Darius Washington.
Ve výběru mladých pušek svedou
o stejnou pozici souboj pardubický
Viktor Půlpán s děčínským Tomášem Vyoralem. Zatím je ve vedení
Vyoral, ale Půlpán se drží v závěsu.
Podpořme tedy hlasem pardubické rozehrávače na prestižní posty
v zahajovacích sestavách All Stars
PONDĚLÍ 2. BŘEZNA
OK Interiér - AMD Autodíly 1:0,
J. Zavřel. FC Sharp - AK Čemus
1:4, Záleský - J. Kotraš 2, Stoklasa,
Vlasák. SK Dubina - AMD Autodíly 2:2, Karela 2 - Gregor, Vilím.
OK Interiér - FC Pivators 1:0,
Němec. FC Sharp - Valerka 0:2, J.
Karvánek 2. AMD Autodíly - AK
Čemus 1:5, L. Podstata - Schustr
2, J. Kotraš, Stoklasa, Kolmaš. SK
Dubina - FC Sharp 0:4, Záleský,
Pilný, Šustek, Bednář. OK Interiér - Valerka 2:1, Žďára 2 - Doležal.
FC Pivators - AK Čemus 2:2, Semínko, Vrážel - Stoklasa, Puskás.
Konečné pořadí: 1. OK Interiér 13 bodů, 2. FC Pivators 13 b., 3.
Valerka 10 b., 4. FC Sharp 9 b., 5.
AK Čemus 8 b., 6. SK Dubina 4 b.,
7. AMD Autodíly 2 b. Individuální ocenění - nejlepší
hráč: Jan Karvánek (Valerka), nejlepší střelec: Marek Stoklasa (AK
Čemus, 5 branek), nejlepší brankář:
Matěj Kouba (FC Pivators).
Soupisky medailistů - FC Pivators (2. místo): Slávek Pech, Matěj
Pech, Matěj Kouba, David Semínko,
Martin Jelínek, Radek Vrážel, Jiří
Růžička, Patrik Prokůpek, Jaroslav
Šeda. Valerka (3. místo): Šimon
Pham, Ladislav Šlesarik, Cibulka,
Ondřej Karvánek, Jan Karvánek,
Martin Nepivoda, Lukáš Nepivoda,
Roman Sládek, Jiří Pšenička, Petr
Doležal.
(jp-lč)
Medailové kovy
pro karatisty
PARDUBICE - Členové oddílu SC Karate Pardubice (Josková,
Enkhbold, Šemljanskij a Bachorík)
se účastnili závodů v Trutnově a
Českých Budějovicích. Na východě Čech se dařilo Sabině Joskové
(na snímku), která vybojovala zlato.
Kov stejné hodnoty získal na jihu
Čech Vincent Šemljanskij. Medailová rekapitulace: Sabina Josková zlato, stříbro a dvakrát bronz, Vincent
Šemljanskij (zlato a bronz), Tsoomoo Enkhbold (2x stříbro, bronz),
Jakub Bachorík (2x stříbro).
„S výkony svých svěřenců jsem
byl spokojen tak na 70 procent.
Mají ještě určité nedostatky, o kterých však vědí a je jen na nich, jak
přistoupí k jejich odstraňování. Absolvovali první letošní závody a navíc po jarních prázdninách, takže je
mohu za výsledky pochválit,“ sdělil
hlavní trenér Miroslav Joska. (zrm)
STRANA 7
PONDĚLÍ 2. BŘEZNA
FOTBAL
Oba divizní zástupci vstoupí do jarních odvet s novými trenéry
PARDUBICE - Ze zimního
spánku se probouzí i fotbalová Divize C, v níž fotbaloví příznivci v regionu nejvíce sledují výsledky Živanic
a FK Pardubice B. V obou týmech
proběhly v zimě změny na postu trenéra, i když pro oba kouče se nejedná o vstup do neznámého prostředí.
TJ Sokol Živanice
Po necelých dvou letech se na
lavičku Živanic opět usadil trenér
Martin Pulpit. „Po měsíci zimní přípravy tady na konci ledna skončil
trenér Košátko. V následujícím týdnu se mi Živanice ozvaly. Já jsem
přijel do Pardubic a řekl jsem panu
Novákovi, že si momentálně hledám
angažmá i s možností jít do zahraničí. Domluvili jsme se tedy, že
spolupráce bude trvat do konce této
sezony. Potom se uvidí,“ objasňuje
okolnosti svého návratu Pulpit.
Trenér s ligovými zkušenostmi
naposledy vedl Zlín ve Fotbalové národní lize. Jak se vyrovnává
s přechodem zpět do divize? „Nic
se nemění, vždy chci vyhrát. Musím
samozřejmě respektovat, že většina
hráčů studuje a chodí do práce. Vše
se tomu musí přizpůsobit, aby hráči
z fotbalu měli radost,“ tvrdí Pulpit.
Živanice jsou po podzimní části
páté, když mají stejný počet bodů
jako další dva týmy před nimi.
„Myslím, že ztráta na první Dobrovici je dost výrazná. To samé se dá
říct o náskoku před dolní polovinou
tabulky. Půjde o to, aby se hráči
prezentovali dobrým fotbalem a
aby na sebe třeba upozornili vzhle-
Generálky na divizní zápasy skončily pro oba zástupce regionu - Sokol Živanice a FK Pardubice B - stejnými výsledky, a to jednobrankovými výhrami. Vlevo
brání pardubičtí Tomáš Konvalina (12) a Martin Šejvl unikajícího choceňského Dominika Eisnera. Za Živanice nastoupil do přípravného utkání po zranění
exligový hráč Ondřej Herzán, u míče je ale holický Tomáš Kopřiva.
Foto: LIBOR ČIHÁK
dem k vyšší soutěži. A samozřejmě
udělat co nejvyšší počet bodů, to je
vždy cílem jakéhokoliv sportovního
týmu,“ odkrývá plány Živanic pro
jarní část divize.
Zároveň by měly Živanice usilovat o ofenzivnější pojetí, které
by mělo přinést více vstřelených
branek. Těch stihly na podzim jen
jedenadvacet. „Změnili jsme trochu
způsob hry, snažíme se hrát více
dopředu. Mužstvo mělo zafixováno
hodně přihrávek dozadu. Snažíme
se na tom zapracovat a uvidíme, jak
to bude probíhat v samotné sezoně.
Fotbal je hlavně o gólech. Čím více
jich padá, tím více to pak diváky i
hráče baví,“ říká Pulpit, jenž mimo
jiné dříve trénoval ve druhé lize i
Brankář Blažek překonal Rejmonův rekord
PARDUBICE - Ve fotbalové nejvyšší soutěži končila sezona
1997/1998 a tým AFK Atlantic Lázně Bohdaneč se loučil se svou účastí mezi tuzemskou elitou. Poslední
utkání proti Drnovicím ovšem přineslo jeden zápis mezi rekordy české ligy. Jejím nejstarším hráčem se
stal Vítězslav Rejmon. Ten působil
v Bohdanči jako trenér brankářů, ale
i přesto se v závěrečném utkání sezony dostal na posledních pár minut
na hřiště. „Nápad přišel od šéfa klubu
pana Nováka. Když jsem si nejvyšší
soutěž nezkusil jako aktivní hráč, tak
mi chtěl dát šanci za věrné služby,
abych si zachytal první ligu. Připravoval jsem se na to a byl jsem rád,
že jsem tam do brány vlezl. Už bylo
dávno rozhodnuto o sestupu a zápas
skončil nerozhodně. Remízu jsme
i s mojí pomocí udrželi,“ usmívá se
dnes Rejmon při vzpomínce na utkání. V oficiálních statistikách má započítanou jednu odchytanou minutu.
Na konci května roku 1998, kdy
se zápas hrál, mu tehdy bylo 41 let
a šest měsíců k tomu. Jeho rekord
vydržel téměř sedmnáct let. Až letos
ho v prvním jarním utkání Synot ligy
překonal brankář Jihlavy Jaromír Blažek (42 let a 54 dnů). „Čekal jsem, že
někdo přepíše rekord dříve. Brankáři
si udržují dlouhověkost, zvlášť když
se poctivě připravují. A Jarda Blažek
je mezi gólmany ikona. Přeji mu to,
protože už přemýšlí o tom, že v létě
skončí,“ říká Vítězslav Rejmon, jenž
nyní trénuje brankáře v divizních Živanicích.
(tra)
tehdejší FK AS Pardubice.
V sobotu začne divize velkým
šlágrem, když do Živanic přijede
vedoucí Dobrovice. Ta zatím prohrála jen jednou na penalty. A diváci
se mohou těšit i na nové posily živanického týmu. Mezi nimi vyčnívají
jména Ondřeje Herzána a Marka
Kuliče, kteří byli ještě na podzim na
soupiskách prvoligových klubů.
Soupiska - brankáří: Radek
Čihař (1992), Ondřej Volšík (1989).
Obránci: Ondřej Novotný (1991),
Jakub Novák (1992), Michal Ferčák
(1982), Vojtěch Pavlásek (1990),
Liviu Mocanu (1982), Michal Buriánek (1989), Martin Tischler
(1988), Lukáš Trupl (1984). Záložníci: Radek Gorol (1984), Lukáš
Polák (1992), Martin Ráliš (1995),
Josef Janecký (1991), Ondřej Herzán (1981), Martin Tulach (1991),
Dominik Černík (1995). Útočníci:
Tomáš Kakrda (1991), Marek Kulič
(1975), Jakub Černík (1988).
Realizační tým - hlavní trenér:
Martin Pulpit, asistent trenéra:
Jaroslav Kratochvíl, trenér brankářů: Vítězslav Rejmon, vedoucí
mužstva: Richard Polák, lékař: Jan
Vanáč, masér: Marián Císař.
Přišli: Herzán (České Budějovice), Kulič (Hradec Králové), Tischler,
Čihař, D. Černík (FK Pardubice),
Tulach (Bohemians 1905) - hostování, J. Černík (Dvůr Králové), Trupl (Opatovice) - návrat z hostování.
Odešli: Poděbradský (Hradec
Králové), Vanžura, Vágner (FK Pardubice), Knobloch (RMSK Cidlina)
- ukončené hostování.
Přípravné zápasy: Kutná Hora
- Živanice 1:3 (J. Černík 2, Janecký). MFK Chrudim - Živanice 4:0.
FK Pardubice U19 - Živanice 1:1
(Kořínek). Mladá Boleslav U19 Živanice 0:2 (Gorol, Virt). Žďár
nad Sázavou - Živanice 0:4 (Gorol,
J. Černík, Tischler, Novák). MFK
Chrudim B - Živanice 0:6 (Gorol 3,
SOKOL ŽIVANICE
FK PARDUBICE B
so 07.03. 14.30
ne 15.03. 14.30
so 21.03. 15.00
so 28.03. 15.00
so 04.04. 16.30
so 11.04. 16.30
so 18.04. 17.00
so 25.04. 17.00
so 02.05. 17.00
so 09.05. 17.00
so 16.05. 17.00
so 23.05. 17.00
ne 31.05. 17.00
so 06.06. 17.00
ne 14.06. 17.00
Dobrovice
Trutnov
Kutná Hora
Náchod
Letohrad
Ústí nad Orlicí
FK Pardubice B
Český Brod
Vysoké Mýto
Týniště nad Orlicí
Česká Třebová
Dvůr Králové
Benátky n. J.
Jablonec n. J.
Pěnčín/Turnov
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(d)
(v)
(d)
(v)
ne 08.03. 10.15
ne 15.03. 10.15
so 21.03. 15.00
ne 29.03. 15.00
so 04.04. 16.30
ne 12.04. 16.30
so 18.04. 17.00
so 25.04. 10.15
so 02.05. 17.00
ne 10.05. 17.00
so 16.05. 17.00
ne 24.05. 17.00
ne 31.05. 17.00
so 06.06. 10.15
so 13.06. 17.00
Ústí nad Orlicí
Dvůr Králové
Český Brod
Vysoké Mýto
Týniště nad Orlicí
Česká Třebová
Živanice
Benátky n. J.
Jablonec n. J.
Pěnčín/Turnov
Dobrovice
Trutnov
Kutná Hora
Náchod
Letohrad
(d)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
Ráliš, Mocanu, Buriánek). Holice Živanice 0:1 (Novotný).
FK Pardubice B
Rezervu FK Pardubice čeká
náročná cesta za záchranou divizní soutěže. Po Kamilu Řezníčkovi
bude týmu šéfovat Pavel Němeček,
a to z pozice hrajícího trenéra. Na
podzim Němeček působil jako hráč
ve Vysokém Mýtě, v zimě se vrátil
zpět do Pardubic. „Zlákala mě především nabídka na pozici hrajícího
trenéra. Je to další výzva. Zároveň
jsem ještě chtěl dále hrát,“ upřesňuje Němeček.
Při zápasech béčka se tak budou
udílet pokyny nejen z lavičky, ale
i přímo na hřišti. „Dozadu směrem
do defenzivy je to určitě výhoda.
V juniorské lize jsem si to vyzkoušel jen při zápasech. Teď už mám na
starost celý tréninkový proces, tak je
to zase jiné,“ vysvětluje Němeček,
jenž vedl tým od začátku zimní přípravy. „Trénovali jsme na umělce,
využívali jsme tělocvičnu a posilovnu. Měli jsme vše na jednom místě a
vše proběhlo dle plánu.“
Po podzimní části je pardubická rezerva na patnácté pozici. „Pro
klub je jednoznačným cílem záchrana soutěže. Dalším bodem je možnost herního vytížení nebo zapojení
po zranění hráčů A mužstva. Pokud
by to šlo, tak bychom mohli zapojit i některé hráče z dorostu, kteří
mají předpoklad pokračovat v klubu
dále,“ plánuje kouč rezervy.
Na podzim béčko inkasovalo
nejvíce gólů ze všech účastníků soutěže. I v rámci přípravy tým praco-
Poslední prověrky dopadly pro Živanice i pardubickou rezervu vítězně
SK DFO Pardubice ženy Olympia Hradec Králové starší
žáci 3:2 (1:1). Branky: Kunáková,
Danihelková, Strachotová.
Další program: Holice - Libčany (sobota 7. března v 10.30), Moravany - Havlíčkův Brod (sobota 7.
března ve 14.00, hř. Kolesa), Pardubičky - Dvůr Králové (neděle 8.
března v 15.30, UMT Ohrazenice),
Horní Jelení - zápas o třetí místo na
turnaji (sobota 7. března ve 12.00,
UMT Choceň), Přelouč - Třemošnice (neděle 8. března v 10.00), MFK
Chrudim B/C - Staré Hradiště (sobota 7. března v 15.00, UMT Chrudim), Libišany - Nový Hradec (čtvrtek 5. března v 17.30, UMT Orlická
Kotlina HK), Libišany - Roudnice
(sobota 7. března v 11.45, Chudonice).
PARDUBICE - Před začátkem
jarní části divize vyhrála rezerva FK
Pardubice nad Chocní 1:0. Stejným
výsledkem dopadl poslední test i pro
Živanice, které vyhrály v Holicích.
Přípravné zápasy
FK Pardubice B - FK Agria
Choceň 1:0 (0:0). Branka: 69.
Portyš. PARDUBICE B: Knobloch
- Křivka, Němeček, Řezníček II,
Fidler - Pražák, Šejvl, Jiroutek (30.
Rydval), Konvalina, Portyš - Kopecký.
SK Holice - TJ Sokol Živanice
0:1 (0:1). Branka: Novotný. HOLICE: Králík - Velinský, Ručka,
Chvála, Hanč - Růžička, J. Jedlička,
Kopřiva, Musil - T. Jedlička, Václavek (Tláskal, Fotul, Vančura). ŽIVANICE: Volšík - Mocanu, Novák,
Tischler, Novotný - Ráliš, Herzán,
Gorol, Janecký - J. Černík, Kulič
(Čihař, Tulach, Trupl, Buriánek, Pavlásek).
FK Vysoká nad Labem - TJ
Sokol Moravany 5:1 (2:1). Branka Moravan: Kříž. MORAVANY:
B. Branda - J. Branda, Pištora, J.
Lukas, Hurta - Novák, Hermann,
Imramovský, Mach - Smejkal, Kříž
(Sokol, Laksar, M. Lukas).
SK Pardubičky - SK Starý
Mateřov 1:2 (0:1). Branky: Krejčí
- Křížek, Fenyk. PARDUBIČKY:
Zahradník - Hofman, Münzberger,
Brus, Strnad - Strachota, Mráz,
Kopp, Prokůpek - Krejčí, Svoboda
(Kříž, Hrebenar, Ptáček). STARÝ
MATEŘOV: Doležal (46. Procházka) - Suchánek, Zach, T. Holek,
Janeček - Meduna, Křížek, Zezula,
Klíma, Hlaváček - Fenyk (Ročňák).
AFK Horní Jelení - Sokol Sruby 2:3 (1:1). Branky Jelení: Svatoň
2. HORNÍ JELENÍ: Šouba - Maix-
ner, Rejnuš, Chytka, Raich - Pinkas, Pecivál, Martinec, Houžvíček
- Kaňkovský, Svatoň (Starec, Polák,
Sodomka).
Sokol Družba Suchdol - TJ Sokol Staré Hradiště 4:0 (2:0). Branky: Dastych, Kacafírek, Janovský,
Chadraba. STARÉ HRADIŠTĚ:
Hlavatý - R. Šmíd, Šibrava, Mudroch, Sluťák - Hudec, Ryba, Šlégr
- Götz, Hýsek, Ovi (Svoboda).
SK Řečany nad Labem - FK
Přelouč nehráno.
TJ Sokol Rohovládova Bělá TJ Lokomotiva Borohrádek 2:0
(1:0). Branky: Starý, Pařízek. ROHOVLÁDOVA BĚLÁ: L. Zavřel
(46. Kouba) - Strouhal, Tamchyna, Pařízek, Chovanec - Lietavec,
Deutsch, Jelínek - Plesinger, Starý,
Kotajny (Bakule, Čásenský).
Spartak Sezemice - Sparta
Dašice 3:5 (2:3). Branky: Süttö, T.
Kašpar, Ehl - Kučera 2, J. Englich,
Buchtele, P. Šmejda. SEZEMICE:
Báča - Hrdý, Kříž, Süttö, Borovec
- Langr, T. Kašpar, Holeček, Lát
- Harvánek, Ehl (J. Papšík, J. Kašpar).
SK Křičeň - TJ Sokol Mnětice
4:2 (4:1). Branky: Koki 2, Minařík,
vlastní - Tláskal, Suchánek. MNĚTICE: Kučera - Vilím, Neugebauer,
Hájek, Hutla - Doležal, Suchánek,
Červenka, Hochman - Lamberský,
Tláskal (Mergl, Vrtáček, Křivka,
Dávid, Vafka).
SK Lázně Bohdaneč - Lokomotiva Hradec Králové 2:2 (2:1).
Branky: Virt 2. LÁZNĚ BOHDANEČ: Vlček - Lánský, Zackl, Kopřiva, Krátký - Kvapil, Peterka, Kyral,
Žurek - Hanáček, Kalinin (Virt, Jezdinský, Zeman, Izera, Buchta).
TJ Sokol Chvojenec - FC Kolesa 6:2 (1:1). Branky: L. Zbudil 2,
J. Zbudil, J. Pavlíček, Velinský, D.
Nechvíle - L. Zářecký, Jelínek.
Zimní liga Pamako - krajská část
Další program: Horní Ředice - Načešice (sobota 7. března ve
12.40), Mnětice - Přelouč (sobota 7.
března ve 14.30), Rosice nad Labem
- Starý Mateřov (neděle 8. března ve
12.40), Chroustovice - Srch (neděle
8. března ve 14.30), vše UMT Pamako.
Zimní liga Pamako - okresní část
TJ Valy - FK Přelouč B 3:4
(1:1). Branky: Vohradník, vlastní,
Vojtíšek - Slavík, Chaloupský, Jedlička, Beránek. Slavoj Choltice SK Prachovice 6:3 (2:1). Branky:
Šimon 2, J. Kohoutek, Mach, Karlík, Knapík - Ptáčník, Macháček,
Klepetko.
Dřenický zimní pohár
Roveň - Rohoznice 2:3 (1:3).
Branky: Dušek, Komárek - Spěvák
3. Ostřešany - Rozhovice 1:2 (1:1).
Branky: Moravec - Kopp, Skyva.
Dřenice - Chvojenec 4:1 (2:0).
Branky: Rázek, Tamchyna, Kratochvíl, Bondor - Kropáček.
Turnaj juniorek
SK DFO Pardubice uspořádal
turnaj Snow Cup 2015, kterého
se zúčastnily čtyři týmy. Na UMT
Pamako se hrálo systémem každý
s každým, jeden zápas na 2x 20
minut. Domácí fotbalistky obsadily druhou příčku, když měly stejný
počet bodů s vítěznými Bohemians,
ale horší celkové skóre. Nejlepší
hráčkou turnaje byla vyhlášena Dominika Černá z SK DFO Pardubice.
Výsledky: SK DFO Pardubice
- Bohemians Praha 1:1 (Vondrová), - Ostrava 2:0 (Černá, Vondrová), - Jablonec ženy 3:0 (Slavíková,
Kubečková, Vavřenová). Konečné
pořadí: 1. FK Bohemians Praha,
2. SK DFO Pardubice, 3. FC Baník
Ostrava, 4. FK Jablonec ženy.
Turnaj starších přípravek
Mladší žákyně SK DFO Pardubice vybojovaly druhou příčku na
halovém turnaji starších přípravek
ve Slatiňanech. Po pěti výhrách
podlehly až ve finále Lípě u Havlíčkova Brodu.
Výsledky: SK DFO Pardubice Prosetín/Holetín 3:1 (Bažoutová 2,
Matějková), - Pardubičky 2:0 (Matějková 2), - Slatiňany 4:0 (Jeřábková 2, Hýlová, Nosková), - Lípa u HB
3:1 (Vodvárková, Bažoutová, Matějková). Semifnále: - MFK Chrudim
3:0 (Jeřábková, Bažoutová, Matějková). Finále: - Lípa u HB 1:2 (Vodvárková). Sestava SK DFO: Bidlová - Bažoutová, Betáková, Nosková,
Hlušičková, Matějková, Vodvárková, Jeřábková, Hýlová.
(tra, lč)
val na zlepšení defenzivní činnosti.
„Byly to skoro tři góly na zápas. Věnovali jsme se tomu, ale zase ne na
každém tréninku. Při zápasech byla
výhoda, že jsem zrovna hrál a hráče
mohl usměrňovat.“
Důležitý bude začátek jarní části, kdy rezerva hraje dvakrát doma
na umělém povrchu - proti Ústí nad
Orlicí a Dvoru Králové. „Když tyto
zápasy zvládneme, tak bude lepší
nálada. Ale stejně pak body můžeme získat i někde jinde. Hrajeme
však doma a musíme udělat na hřišti
maximum, abychom vyhráli,“ uvědomuje si Pavel Němeček.
Soupiska - brankáři: Josef
Ptáček (1994), Edgar Karapetyan
(1989). Obránci: Pavel Němeček
(1982), Marek Pešek (1994), Filip Křivka (1993), Jan Řezníček II
(1995), Jan Mandutz (1993), Tomáš Konvalina (1991), Tomáš Špidlen (1995). Záložníci: Jan Portyš
(1994), Patrik Fidler (1994), Tomáš
Jiroutek (1992), Vojtěch Pražák
(1995). Útočníci: Hubert Kopecký
(1995), Lukáš Rydval (1991). Realizační tým - hrající trenér: Pavel
Němeček (1982), asistent trenéra:
František Kovárník (1951), vedoucí
mužstva: Lukáš Ouředník (1980),
masér: Pavel Křížek (1974).
Přišli: Němeček (Vysoké Mýto)
- návrat z hostování, Karapetyan
(Arménie) - přestup.
Odešli: Baldrych, Vanžura (Hlinsko) - hostování, Truhlář (Ústí n. O.)
- prodloužené hostování.
Přípravné zápasy: FK Pardubice B - MFK Chrudim B/C 1:0
(Růžička). Žďár nad Sázavou - FK
Pardubice B 0:0. FK Pardubice B Pardubičky 5:0 (Rydval 2, Portyš,
Kopecký, Fidler). FK Pardubice B
- Suchdol 5:1 (Konvalina 3, Rydval,
Křivka). FK Pardubice B - Havlíčkův
Brod 3:5 (Mayer, Portyš, Jiroutek).
FK Pce B - Choceň 1:0 (Portyš). (tra)
1. Dobrovice
15 11 3
2. Benátky n. J.
15 8 4
3. Trutnov
15 7 2
4. Kutná Hora
15 8 2
5. Sokol Živanice
15 8 1
6. Jablonec n. J.
15 8 2
7. Ústí nad Orlicí
15 6 3
8. Letohrad
15 6 2
9. Pěnčín/Turnov
15 6 1
10. Náchod
15 4 2
11. Vysoké Mýto
15 4 1
12. Česká Třebová 15 4 1
13. Týniště n. O.
15 3 2
14. Dvůr Králové n. L. 15 4 0
15. FK Pardubice B 15 4 0
16. Český Brod
15 2 1
1 0 37:8
1 2 28:13
4 2 28:9
1 4 27:17
3 3 21:13
0 5 29:26
1 5 23:21
2 5 19:15
3 5 34:33
3 6 19:26
4 6 20:25
3 7 16:18
0 10 18:32
0 11 15:35
0 11 19:40
1 11 12:34
40
33
29
29
29
28
25
24
23
19
18
17
13
12
12
9
FOTBAL - MLÁDEŽ
Naivní obranná fáze
I. liga U19: Bohememians 1905
- FK Pardubice 4:0 (2:0). PARDUBICE: Hrnčíř - Řehák, Matějka,
Koblížek, F. Pánek - Valenta, Kovář,
D. Pánek, Uhlíř - Huf, Formáček
(Málek, Bulušek, Bydžovský, Staněk, Mayer).
Jiří Kovárník, trenér Pardubic: „Bylo to pro nás utkání blbec.
Na malém hřišti se hodně bojovalo,
situace se střídaly před oběma brankami, bylo hodně standardek a dlouhých autů do vápna. Herně vyrovnané utkání, i když to podle výsledku
nevypadá, rozhodl důraz domácích
v pokutovém území a standardní
situace. My jsme naopak ve své
šestnáctce bránili dost naivně a své
příležitosti nevyužili. V úvodu utkání jsme přežili šanci domácích, pak
jim rozhodčí odpustil pokutový kop
za hraní rukou ve vápně při zpracování míče. Domácí šli do vedení po
špatném odkopu D. Pánka. Vyrovnat mohl Huf, když mu příležitost
připravili F. Pánek s Uhlířem, ale
napálil jen gólmana. V další příležitosti po akci Uhlíře pak netrefil míč
Kovář. Domácí nás na 2:0 potrestali
minutu před půlí. Do druhého poločasu nenastoupil zraněný Valenta.
Soupeře jsme přitlačili, ale po pěti
minutách se poprvé dostal před naší
bránu a po rohu vsítil třetí branku.
Dvě šance poté nevyužil Mayer a
domácí zbytečně přitvrdili. Řekl
bych brutální fauly na Uhlíře a Bydžovského skončily jen žlutými kartami. Po nevyužité šanci Formáčka
jsme si kalich hořkosti vypili až do
dna, kdy v závěru po brejku dostali
ještě čtvrtou branku.“ Příště: Karviná - FK Pardubice (so 13).
Česká liga žáků U15 A: FK Pardubice - Sokolov (so 7. března 12.30,
UMT Ohrazenice, U14 14.30). (lč)
STRANA 8
PONDĚLÍ 2. BŘEZNA
TIPSPORT
EXTRALIGA
Hokejisté musí do předkola, začnou na ledě Vítkovic
PARDUBICE - Naposledy vyhráli pardubičtí hokejisté na začátku února v Olomouci. Od té doby
osmkrát prohráli, což je stálo místo
v elitní šestce, ale i výhodu domácího prostředí v úvodních zápasech
předkola. Pardubice nepříjemnou
šňůru nepřetrhly ani v závěrečných
třech zápasech základní části. V tom
posledním podlehly v Tipsport areně Litvínovu.
50. kolo: HC ČSOB Pojišťovna
Pardubice - HC Energie Karlovy
Vary 2:3 po prodloužení (0:1, 1:0,
1:1 - 0:1). Branky a nahrávky: 38.
Cetkovský (Marcinko, Tybor), 49.
Zohorna (Špaček, Čáslava) - 7. Balán (Šmach), 48. Balán (Bahenský),
63. D. Hruška (Bahenský). Rozhodčí: Hodek, Šindler - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1.
Diváků: 7251.
Pardubický trojboj minulého
týdne zahájila prohra v prodloužení s Karlovými Vary. Na úvodní
gól hostů odpověděl v přesilovce
Cetkovský ve 38. minutě utkání. Ve
třetím dějství šli hosté znovu do vedení, ale Zohorna za dalších padesát
vteřin vyrovnal. Další pokusy domácích zlikvidoval brankář Závorka, a
tak v prodloužení rozhodl Hruška o
výhře Varů.
51. kolo: HC Škoda Plzeň HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 2:1 po prodloužení (1:0, 0:1,
0:0 - 1:0). Branky a nahrávky: 11.
Bližňák (Mozík, Kadlec), 65. Bližňák (Kratěna) - 36. Starý (Gregorc,
KRÁTCE
LEDNÍ HOKEJ: Mládí mezi
mantinely: Junioři - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - Liberec 3:2 pp,
Hlaváček, Chvojka, Vála. Pardubice
- Slavia Praha 5:3, Kysela, Rohlík,
Voženílek, Bažant, Vála. Starší dorost - Pardubice - Brno 2:1, Voženílek,
Zadina. Pardubice - Zlín 6:2, Zadina a
Machala po 2, Martinec, Faltys. Mladší dorost - Pardubice - Sparta Praha
5:2, Blümel 2, Machač, Matýs, Chára.
BASKETBAL: Kadeti U17 extraliga - BK Synthesia Pardubice Prostějov 59:80 (17:15, 30:35, 45:62),
Horký 14, Langšádl 10, Brožek 9…
Pardubice - JBC Brno 61:80 (19:19,
31:39, 42:56), Brožek 16, Skalický
11, Pešík a Horký po 8…
HÁZENÁ: 2. liga muži - 1. HC
Pardubice - Sokol Libčice n. Vltavou
22:23 (12:13). Sestava a branky:Culka, Grus - Valenta, Petrovčín 2,
Havlas, Hlaváček 3, Nosil 2, Vaněk
1, Mukařovský 1, Skalický R. 6, S.
Knoll, Novotný 5, Papoušek. 2. liga
mladší dorostenci - Handball Liberec
- 1. HC Pardubice 41:46 (22:22), A.
Sychra - Joudal 5, Havelka, Šváb 1,
Pejcha 3, V. Sychra 13, Dušánek 7, O.
Skalický 15, Šmahel 2, Juška. Žákovská liga starší žáci turnaj v Pardubicích
- 1. HC Pardubice - Sokol Nové Veselí
18:29 (8:17), - STM Olomouc 19:25
(10:16), - Sokol Haná 19:25 (7:8), Úvaly 17:27 (10:16), Huryta, Beneš
- Daniel 3, J. Sychra 31, Randula 4,
Kaněra, Padevět 4, Třebeška 7, Kutílek 8, Janáček 3, Vacek 12, Sedlák 1.
2. liga mladší dorostenky - SKH
Velká nad Veličkou - DHK Pardubice
36:24 (17:10), Zápotocká, Levinská,
Voldánová 3, Bartůňková, Lévaiová
9, Kohoutová, Vaňková, Šmahelová 5, Pavla Sankotová 6, Vaďáková,
Plívová, Bartoníčková, Ševčíková 1.
Žákovská liga starších žaček turnaj ve
Velké n. V. - DHK Pardubice - SKH
Velká n. V. 13:21 (9:9), - Bohunice
13:18 (9:6) - Háje 14:17 (7:8), - ZŠ
Holečkova Olomouc 21:10 (7:7),
Voltnerová, Řihošková, Voldánová 11,
Fašková 10, Tláskalová 2, Bartůňková 8, Kurková, Dufková 1, Kosková
6, Vaďáková 8, Plívová 6, Řezníčková
1, Bartoníčková, Dutková 8.
VOLEJBAL: PA-M-1 - Sokol Pardubice I. - Kerhartice 1:3 a 1:3. PA-Z-1
- USK Pardubice - Svitavy - 0:3 a 0:3.
Tesla Pardubice - Letohrad 1:3 a 3:1.
Sokol Pardubice I. - Choceň - 3:0 a 3:0.
KRASOBRUSLENÍ: MČR v
synchronizovaném bruslení ve Světlé
nad Sázavou - Junioři - 1. místo: ORION-junior, Adult - 1. místo: AVALANCHE, Mladší žactvo: 3. místo:
POLÁRKY.
(rtr)
Osm zápasů pardubičtí hokejisté nezvítězili, prohráli i poslední tři utkání základní části. Foto: MILAN KŘIČEK
Sýkora). Rozhodčí: Hribik, Pešina Bláha, Špůr. Vyloučení: 4:11, navíc
Hollweg 5 minut a do konce utkání.
Využití: 1:1. Diváků: 5512. PARDUBICE: Kristan - Gregorc, Ščotka, Benák, Havlík, Čutta, Korím
- Sýkora, Marcinko, Zohorna - Radil, Nahodil, Tybor - Poulíček, Venkrbec, Starý - Gašparovič, Špaček,
Cetkovský.
V Plzni se Pardubičtí museli obejít bez obránců Čáslavy a Píši. Jako
sedmý bek byl připraven junior On-
FLORBAL
dřej Vála, ve třetí útočné formaci se
pak objevil Matouš Venkrbec, jenž
má střídavé starty z Prostějova. V
polovině první třetiny našel domácí
Mozík Bližňáka, který trefou mezi
Kristanovy betony otevřel skóre. Na
vyrovnání se čekalo až do 36. minuty, kdy Starý tečoval Gregorcovu
střelu v přesilovce čtyři na tři.
Aktivní Plzeňští se snažili ve
třetí třetině rozhodnout, ale hosté
se mohli spolehnout na brankáře
Kristana. Ten si v celém utkání při-
psal celkem 54 zásahů. V prodloužení již nedosáhl na dorážku Bližňáka,
jenž zajistil Plzni druhý bod.
52. kolo: HC ČSOB Pojišťovna
Pardubice - HC Verva Litvínov
0:2 (0:2, 0:0, 0:0). Branky a nahrávky: 5. Trávníček (Hanzl), 10. Hübl
(Lukeš, Jánský). Rozhodčí: Homola, Pavlovič - Lhotský, Svoboda.
Vyloučení: 4:6, navíc Marcinko 10
minut osobní trest. Bez využití. Diváků: 8177. PARDUBICE: Kristan
- Gregorc, Čáslava, Benák, Havlík,
Konec snu o play-off, Pardubice čeká záchrana
PARDUBICE - Klíčový duel
celé sezony AutoCont extraligy viděli diváci v hale na Dašické. Pardubičtí florbalisté přivítali v přímém
souboji o osmičku FBC Ostrava.
Postupová matematika byla jasná k vysněnému play-off stačilo dovést
utkání do prodloužení. Ani to však
Sokolové nedokázali a po prohře 4:7
budou letos zachraňovat extraligovou příslušnost v play-down.
22. kolo, Sokol PPAS Pardubice - FBC ČPP Bystroň Group
Ostrava 4:7 (0:3, 2:3, 2:1). Branky
a nahrávky: 23. Teichman (Burian),
29. Šťastný, 46. Krajcigr (Burian),
58. Teichman (Zozulák) - 5. Křiva
(Kryžanek), 11. Eichner (Hrabal),
13. Švajný (Komačka), 34. Švajný
(Šimíček), 35. Šimíček (Svačinka), 38. Trulík (Lipový), 48. Peřka
(Křiva). PARDUBICE: Tvrdý (38.
Levínský) - Brychta, Ďopan, Škeřík, Šťastný - Zozulák, Teichman,
Burian - Krigovský, Pilný, Krajcigr
- Dlesk, Bahník, Lisa.
První třetinu důležitého utkání před zraky sedmi stovek diváků
opanovali hosté. Do vedení se dostali po střele Křivy v 5. minutě, o
šest minut později procpal míček za
Tvrdého záda Eichner a po vyloučení Brychty bleskově využil přesilovku Švajný - 0:3. Pardubičtí se do
zápasu dostali až ve druhé třetině,
když nejprve prostřelil ostravského
Láju Teichman po příhře Buriana a
„Litvínov přijel v pohodě, nám šlo
naopak o všechno. Hosté však byli
po celý zápas hokejovější. My jsme
vytvořili dvě chyby, které soupeř potrestal. Od nás mělo přijít více střel,
chyběl větší moment překvapení.
Jeden slepený gól, který by nám pomohl, už musí přijít,“ uvedl po zápase trenér Pardubic Miloš Říha starší.
Výhra Vítkovic nad Plzní odsunula Pardubice na devátou příčku. V
předkole play-off tak narazí právě na
soupeře z Ostravy.
(tra)
PARDUBICE - V neděli skončily dvě nejvyšší české mužské
soutěže v ledním hokeji a florbalu. Hokejisté ČSOB Pojišťovna se
probojovali do předkola play-off,
florbalisté Sokola PPAS Pardubice
nakonec budou hrát play-down.
HC Sparta Praha - Mountfield HK.
Skupina o umístění: Bílí Tygři
Liberec, HC Energie Karlovy Vary,
HC Olomouc, HC Slavia Praha (ta
se již následné baráži nevyhne).
1. Třinec
2. Litvínov
3. Brno
4. Sparta Praha
5. Mountfield HK
6. Zlín
52 32 4
52 30 6
52 28 3
52 27 6
52 26 3
52 22 5
3
3
5
1
1
5
13 183:117 107
13 167:120 105
16 153:135 95
18 194:140 94
22 136:131 85
20 145:153 81
7. Plzeň
8. Vítkovice
9. Pardubice
10. Ml. Boleslav
52 19 8
52 21 4
52 22 1
52 21 0
2
4
6
9
23 144:133
23 136:153
23 143:156
22 156:164
75
75
74
72
11. Liberec
12. Karlovy Vary
13. Olomouc
14. Slavia Praha
52 16 9 3 24 128:131
52 16 2 10 24 110:146
52 13 5 5 29 126:167
52 12 3 2 35 106:181
69
62
54
44
Kdo s kým v play-off a play-down
Lední hokej
Předkolo play-off (první zápas
středa 4. března, druhý čtvrtek 5.
března, třetí sobota 7. března od 17
hodin, případný čtvrtý zápas neděle
8. března, případný pátý rozhodující
zápas úterý 10. března, první dva a
případný pátý zápas budou odehrány na ledě lépe postaveného týmu
tabulky): HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav, HC Vítkovice Steel HC ČSOB Pojišťovna Pardubice.
Čtvrtfinále (série na čtyři vítězné
zápasy): HC Kometa Brno - PSG Zlín,
Florbal
Play-off (první utkání sobota
7. a neděle 8. března, série na čtyři
vítězné zápasy): Technology florbal
Mladá Boleslav - AC Sparta Praha,
Tatran Omlux Střešovice - FBC
ČPP Bystroň Group Ostrava, 1. SC
Vítkovice Oxdog - TJ JM FAT PIPE
Chodov, FbŠ Bohemians - itelligence Bulldogs Brno.
Play-down (sobota 7. a neděle 8.
března, série na tři vítězné zápasy):
Sokol PPAS Pardubice - TJ Sokol
Královské Vinohrady (obě od 18
hodin, SH Dašická), FBC Liberec Panthers Otrokovice.
(lč)
ATLETIKA
Stříbrná medaile pro běžce Novotného
Dvě branky zaznamenal pardubický útočník Ivo Teichman. Nestačily a vysněné play-off si Pardubice letos nezahrají.
Foto: MILAN KŘIČEK
korigující branku zanedlouho přidal Štastný po špatném vyhození
hostující obrany. Pardubice nadále
tlačily, jenže přišel faul Ďopana a
hosté měli přesilovky stoprocentní ve 34. minutě 2:4. Minutu nato pak
vrátil Ostravským tříbrankové vedení Šimíček a bylo hůř. Ve 38. minutě se prosadil Trulík a pardubický
gólman Tvrdý přenechal své místo v
brance Levínskému. Ve třetí třetině
vykřesal naději v přesilové hře střelec posledních kol Krajcigr. Tu ale
zadupal sedmým gólem Peřka (3:7).
I když Pardubičtí od té chvíle hráli
se šesti hráči v poli a měli i možnost
přesilovky 6:4, dokázali už jenom
snížit Teichmanem na 4:7.
Martin Czeczinkar, trenér Par-
První hobby závody už ve středu
PARDUBICE - Sportovní část
sezony na pardubickém závodišti začíná už v prvním březnovém týdnu.
Ve středu 4. března totiž odstartuje
série veřejných tréninků - hobby parkurových závodů. Vyzkoušet místní
kolbiště může prakticky kdokoli.
Parkurové hobby závody jsou už
tradičně první vlaštovkou sportovních akcí na závodišti. Veřejné tréninky se budou konat od 4. března
každou středu až do 8. dubna. „Začátek všech hobby závodů je stanoven na třetí hodinu odpoledne. Vždy
připravíme čtyři soutěže v různých
obtížnostech,“ řekl ředitel Dostihového spolku Michael Skalický s tím,
že tyto veřejné tréninky se od klasických soutěží příliš neliší. „Snad jen
s výjimkou, že z tréninkových důvodů má možnost parkur dokončit i
ta dvojice, která byla podle pravidel
vyloučena - například za překročení
času nebo pro opakovanou neposlušnost koně.“
Uzávěrka přihlášek je hodinu
Čutta, Korím, Ščotka - Sýkora, Špaček, Zohorna - Radil, Nahodil, Starý
- Tybor, Marcinko, Gašparovič - Poulíček, Venkrbec, Kaut - Voženílek.
Pardubice nastoupily do posledního zápasu základní části s pozměněným složením všech útočných
formací. Jenže góly stříleli jen hosté
z Litvínova. V 5. minutě brankář
Horák zlikvidoval Havlíkovu střelu,
zatímco v protiútoku se Trávníček
blafákem nezmýlil a poslal Litvínov do vedení. O tři minuty později
zazvonila tyč litvínovské branky po
střele Tybora. Pak se na druhé straně
předvedla první pětka Vervy, jejíž
kombinaci zakončil Hübl. Trenéři
Litvínova si dovolili i netradiční
tah, když v polovině utkání poslali
do brankoviště druhého brankáře
Soukupa. Pardubičtí se však k vážnému ohrožení litvínovské branky
dostávali zřídka. Ve třetí třetině jim
nepomohla ani čtyřminutová přesilovka. Pět minut před koncem zápasu ještě ujel Gašparovič, ale Soukupa nepřekonal.
před zahájením první soutěže. Ty
jsou vypsány čtyři, a to parkur do 70
cm a do 90 centimetrů s maximálně osmi překážkami bez kombinace
a pak do 100 a 110 centimetrů také
s osmi překážkami a navíc jednou
kombinací. Vstupné je zdarma.
Hamáček převezme záštitu
V loňském roce založená tradice Zlatého poháru předsedy Poslanecké sněmovny bude pokračovat.
Dostihový spolek obdržel oficiální
listinu předsedy sněmovny Jana
Hamáčka, kterou potvrzuje přijetí
záštity nad dostihovým dnem s vrcholem v podobě Zlatého poháru.
Ten se uskuteční 13. června.
Dostihové závodiště se v polovině září také stane centrem dění v
rámci Evropského dne koní. Akce se
bude konat hned v několika evropských městech, které jsou členem
sítě EURO EQUUS. V ní se sdružují města s hlubokou dostihovou tradicí nebo tradicí chovu koní. (kan)
dubic: „Do utkání jsme nevstoupili
dobře, nedařilo se nám ani střelecky
ani kombinačně, ale nutno podotknout, že naši hráči se snažili do
poslední minuty. Gratulujeme soupeři k výhře a děkujeme divákům za
skvělou atmosféru. Věřím, že nás tahle smutná prohra posune dál.“ (lč)
1. Mladá Boleslav
2. Střešovice
3. Vítkovice
4. Bohemians
5. Chodov
6. Brno
7. Sparta Praha
8. Ostrava
22 16 1 2 3 168:93 52
22 15 0 2 5 159:85 47
22 13 4 0 5 130:91 47
22 13 0 2 7 143:131 41
22 12 2 1 7 140:108 41
22 10 1 5 6 114:100 37
22 9 1 3 9 109:128 32
22 10 0 1 11 109:123 31
9. Pardubice
10. Liberec
11. Otrokovice
12. Vinohrady
22
22
22
22
5
3
3
2
HOKEJBAL
6 2 9 115:134 29
3 1 15 102:155 16
2 1 16 81:139 14
1 1 18 87:170 9
JABLONEC NAD NISOU Na letos posledním republikovém
halovém šampionátu se sešli nejlepší mladí atleti, aby bojovali o tituly
mistrů České republiky v žákovské
kategorii. Pardubický atletický oddíl Hvězda SKP měl na této prestižní žákovské akci tři zástupce.
Nejvíce se dařilo běžci Miloslavovi Novotnému, který v běhu na
800 metrů vybojoval druhé místo a
získal tak pro Hvězdu jediný cenný
kov z tohoto šampionátu. Nejprve
zvítězil ve svém rozběhu časem
2:14,44 min, který pak ve finále vylepšil na 2:10,93 min. Na stejné trati
se představil také Daniel Urban, jenž
časem 2:14,21 min obsadil celkově
desátou příčku. Dalším závodníkem
Hvězdy byl koulař Miloš Sedlmajer,
který výkonem 12,39 m obsadil čtrnácté místo.
(yak)
Na Malé ceně se blýskl dorostenec Šíp
PARDUBICE - Osmnáctý ročník Malé ceny Hvězdy Pardubice
v hodu břemenem patřil zejména
mládeži. Skvělý výkon předvedl
břemenem o váze 12 kg dorostenec
Hvězdy SKP Pardubice Michael Šíp
(18,46 m). V souboji dvou nejlepších žen zvítězila juniorka Adéla
Korečková z Hvězdy, když desetikilogramové břemeno odhodila do
vzdálenosti 15,40 m, její oddílová
kolegyně Martina Kluková pak dosáhla výkonu 15,19 m. Jediným mužem v soutěži byl Miroslav Zeman
z Litomyšle, který břemeno (16 kg)
poslal na vzdálenost 13,85 m. (ewi)
pro nás ztráta jednoho bodu,“ posteskl si Libor Komůrka.
HbK Karviná - HBC JTEKT
Svítkov Stars Pardubice 5:3 (2:0,
1:3, 2:0). Branky: Pitthard, Král,
Čejgl. SVÍTKOV: Matrka (Mroviec) - Štara, Šováň, Svatuška, Cinko,
Nekola - Waber, Čejgl, Kopecký Hackenberg, Pitthard, Král - Černický, Velecký.
V úvodu druhé třetiny už hosté
prohrávali 0:3. Karviná byla v těchto
fázích lepším mužstvem. Svítkovské
nakopla snižující branka a do konce
druhého dějství dokázali srovnat hru
a hlavně i skóre. Vše rozhodlo nevyužité trestné střílení ve třetí třetině
v podaní Svítkovských, neboť dvě
minuty nato domácí skórovali a po
samostatném nájezdu upravili na
konečných 5:3. „Odehráli jsme dobré utkání, navíc proti soupeři v plné
sestavě. Nyní máme před sebou poslední tři zápasy a všechny musíme
vyhrát,“ sdělil trenér Robert Koch.
HBC Autosklo-H.A.K. Par-
dubice B - HBC Hradec Králové
1988 B 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). PARDUBICE: Paleček - Barva, Hlaváček,
Vacek, Nevřala, Kendík, Kvapil
- Šprincl, Jirák, Korel - Vršanský,
Jankura, Novotný - Šimek, Kosař,
Strouhal - Š. Moravec.
Pro domácí tak trochu tradiční
utkání. Ve vyrovnaném zápasu totiž
nedokázali využít řadu svých příležitostí a hosté je za to potrestali
- nejprve po zaváhání pardubického
gólmana a druhou branku přidali po
chybě obrany.
Příště: Svítkov - Poruba (so 14),
Karviná - Pardubice B, Hr. Králové
B - Přelouč (oba ne 14).
(lč)
Vítězně jen Přelouč, derby rezerv pro Hradec
PARDUBICE - Všichni tři zástupci regionu v I. Národní hokejbalové lize - východ mají za sebou
úvodní zápasy jarní části. Vítězství,
i když až po nájezdech, vydolovali
jen přeloučští Jestřábi, Svítkov padl
v Karviné a derby rezervních týmů
opanoval Hradec Králové.
1. NHbL - východ, HC Jestřábi
Přelouč - SK Kometa Polička 3:2
sn (0:0, 2:0, 0:2). Branky a asistence: Kubát (Šmíd), Hejhal (Smutný).
PŘELOUČ: Dvořáček (Brykner)
- Štefanský, Šmíd, M. Kazimír, Čapek, D. Kazimír, Moravec, Svoboda,
Novelinka, Brázda, Smutný, Kubát,
Mucha, Fíla, Hejhal.
Přeloučští se po využité přesilovce dostali do dvoubrankového vedení. Hosté odpověděli stejnou mincí,
když v početní výhodě skórovali po
zbytečných faulech domácích hned
dvakrát. Vyrovnávali však v závěru
utkání. V samostatných nájezdech
rozhodl až v desáté sérii David Kazimír. „Vzhledem k průběhu je to
1. Hr. Králové B
2. Přelouč
3. Karviná
4. Opava
5. Č. Třebová
6. Polička
7. Svítkov Stars
8. Poruba
9. Pardubice B
13
13
12
11
13
12
13
13
12
9
7
7
7
5
3
3
1
0
1 2 1 40:32 31
2 2 2 54:30 27
2 0 3 43:21 25
0 3 1 46:25 24
2 1 5 34:35 20
4 2 3 39:32 19
2 2 6 43:44 15
0 1 11 13:69 4
1 1 10 17:41 3
TÝDENÍK PERNŠTEJN - noviny pardubického regionu, vychází každé pondělí, vydavatel: Pernštejn media, s.r.o., sídlo redakce: Palackého třída 250, 530 33 Pardubice * Vedoucí redaktor: Roman Marčák, e-mail:
[email protected], * Provoz: 731 468 575, e-mail: [email protected] Pro reklamu do novin volejte naší poradkyni: Hana Homolková 777 704 635, 733 549 531, [email protected];
Sport: Libor Čihák 605 226 566, [email protected], [email protected], Tomáš Rais 603 116 324, [email protected], pevné linky: 466 260 988, 466 260 958 * www.tydenikpernstejn.cz *
Zlom: Libor Čihák * Tisk: NOVOTISK, s.r.o., U Stavoservisu 1, 110 00 Praha 10 - Malešice.
MK ČR E 17875 ISSN 1803-2877
Download

Vydání Týdeníku Pernštejn z 02.03. 2015, č. 8